ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано динаміку дефіциту Державного бюджету України, запропоновано зменшити дефіцит Державного бюджету України шляхом збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Ключові слова: державний бюджет, дефіцит державного бюджету, доходи державного бюджету, видатки державного бюджету, податки.

В статье проанализирована динамика дефицита Государственного бюджета Украины, предложено уменьшить дефицит государственного бюджета Украины путем увеличения доходов и уменьшения расходов из Государственного бюджета Украины.

Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит государственного бюджета, доходы государственного бюджета, расходы государственного бюджета, налоги.

This paper examines the dynamics of the budget deficit in Ukraine. Proposed to reduce the Ukraine Government budget deficit by increasing revenues and reduce costs to the state budget of Ukraine.

Keywords: state budget, fiscal deficit, fiscal revenues, expenditures of the state budget and taxes.

Постановка проблеми. Основним інструментом державної фінансової політики є бюджетний дефіцит, який суттєво впливає на соціально-економічний стан країни. Дефіцит Державного бюджету України – це проблема, яка стоїть перед вітчизняною економікою.  Адже функціонування багатьох сфер економіки України залежить від об’єму державного бюджету, а також його структури. Сучасна ситуація у бюджетній системі призвела до того, що дефіцит бюджету щорічно зростає, незважаючи на низку величезних іноземних кредитів. Це зростання спричиняє в країні посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, зростання диференціації в доходах і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві.

Проблеми формування бюджетного дефіциту та визначення його розміру і пошук джерел погашення є одними з ключових при розробці стратегії розвитку держави на декілька наступних періодів. Зростання бюджетного дефіциту, в свою чергу, у більшості випадків впливає на підвищення боргової залежності країни, що виступає фактором стримування розвитку економіки та знижує інвестиційну привабливість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням дефіциту Державного бюджету України та визначення шляхів його зменшення займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Гордєєва Л., Самсонова К.,
Опаріна С., Редіна Н., Омельянович Л., Колеснікова Р., Футерко О., Луніна І..

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні шляхів зменшення дефіциту Державного бюджету України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати динаміку дефіциту Державного бюджету України, розглянути шляхи збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. Дефіцит державного бюджету є важливим чинником в системі загроз не лише бюджетній, а й фінансовій безпеці держави. Після вступу України до МВФ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку дефіцит державного бюджету офіційно фіксується, причому в такій формі, як це заведено в більшості країн, і встановлюються джерела його покриття [1].

Проаналізуємо динаміку Державного бюджету України за 2010 – 2012 роки, використавши дані висновків Рахункової палати, щодо виконання Державного бюджету України за 2010-2012 роки [2].

Таблиця 1

Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2012 роки*
апрол

Аналізуючи дані таблиці 1 можна сказати, що протягом аналізованих років в Україні наявний дефіцит державного бюджету. У 2011 році він зменшився порівняно з 2010 роком на 40708,0 млн. грн.. (або на 63,34 %), у 2012 році зріс на 29887,7 млн. грн. (або на 126,87 %) порівняно з попереднім. Сума перевищення між фактичним та запланованим дефіцитом Державного бюджету України у 2010 та у 2012 році становила 10170,5 млн. грн. та 10469,5 млн. грн. відповідно, що є негативною ознакою для економіки країни. Оскільки відбувалось або недовиконання доходів до бюджету, або перевиконання витрат. У 2011 році спостерігалась позитивна тенденція, оскільки запланований дефіцит державного бюджету був більший ніж фактичний (на 15255 млн. грн..).

Наявність у країні дефіциту державного бюджету спричиняє посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, збільшення залежності від позичальників і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві [3, 137]. Отже, розглянемо шляхи зменшення дефіциту Державного бюджету України.

В Україні необхідно запровадити підвищену ставку ПДВ в розмірі 23 % на товари розкоші. До переліку об’єктів оподаткування ПДВ за підвищеною ставкою доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, квадроциклів, яхт, літальних апаратів, ювелірних виробів тощо.

Для збільшення доходів до Державного бюджету України варто ввести податок на депозити. Особи, які мають на депозитному рахунку суму, більшу за 150 тис. грн. нехай сплачують цей податок. Щодо досвіду України, то вже з наступного року доходи з банківських депозитів будуть обкладатися податком. З 1 січня 2015 року відсотки повинні будуть обкладатися за ставкою 5%, а оподатковуватися будуть ті депозити, які перевищують 50 тис. грн.

Велика кількість заможного населення України купує в Інтернет-магазинах речі, тому ще одним заходом є обкласти податком товари, які вартують більше 400 євро. Уряд України знизив поріг вартості оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро. Таким чином цей податок сплачує не тільки заможне населення, а і особи з середнім доходом.

Варто ввести податку на комерційні банки, оподаткування бонусів банківських працівників.

У країні потрібно посилити відповідальність суб’єктів господарювання та їх керівників, зокрема особисту майнову і кримінальну відповідальність, за дотриманням вимог законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з державним бюджетом.

Здійснення оптимізації управлінського складу державних службовців, з точки зору зниження дефіциту бюджету, є найбільш доцільною, проте цей метод є найбільш складним у практичній реалізації. Частково цей метод можливий за рахунок автоматизації документообігу, впровадження електронно-цифрових підписів, автоматизації подання фіскальних звітів та ін.

Також необхідно зменшити до оптимального рівня (стабілізація) видатків на утримання органів державної влади і управління, судів, прокуратури, міліції, СБУ а також упорядкування структури названих органів. Цей захід є доволі важливим і складним, оскільки видатки на загальнодержавні функції мають тенденцію до зростання, що також впливає і на структуру видатків з Державного бюджету України.

Працюючі пенсіонери, котрі займають робочі місця молодого покоління, отримують і пенсію, і заробітну плату. Тому потрібно для них скоротити суму пенсії на 25 %.

Висновки. Бюджетний дефіцит є одним з важливих інструментів державної фінансово – кредитної політики, засобом впливу на економіко соціальне становище країни. Наявність бюджетного дефіциту перешкоджає розв’язанню соціально-економічних проблем держави та впливає на економічну ситуацію в країні. При значному дефіциті державного бюджету та обмеженості фінансових ресурсів в Україні надзвичайно актуальним питанням є збільшення доходів та оптимізація, зниження видатків Державного бюджету України.

В сучасних умовах уряд повинен постійно контролювати розмір бюджетного дефіциту, інакше він здійснюватиме дестабілізуючий вплив на соціально-економічний розвиток країни. З метою максимально ефективного управління дефіцитом державного бюджету необхідно застосовувати систему економічних заходів.

Література:

  1. Самсонова К. В. Проблеми фінансування бюджетного дефіциту в Україні // К. В. Самсонова // Кіровоградський національний технічний університет. – УДК 336.14.025.3. – 2011.
  2. Висновки щодо виконання Державного бюджету України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/search.
  3. Куніцин О. М. Дефіцит Державного бюджету України: причина та заходи щодо вирішення проблеми // О. М. Куніцин // Управління розвитком №16. – 2013. – С.137-140.
  4. Невінчаний І. С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / І. С. Невінчаний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 98-101.
  5. Рєдіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подоланняв Україні // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a graduation writing speech help with yamaha bangalore 2015 price in dating r1 york resume professional new services writing brisbane writing best services resume buy plans a business a dissertation purchase writing how essay write to good a high school online order raw papers websites essay writing rated top essay how a a for to write conclusion persuasive online research economics papers custom paper term writers hill buy manager homework mcgraw with plan sba help business speech helper homework sample sales for representative resume qsymia resume online order cover letter hire experienced my i see sat how essay do score igino pirra dating latino deucalione e help obesity essay service best paper writing online rx 100mg no lyrica thesis gutachten master paper helpline term is my help assignment legit help writing book memoir topics essays for website for articles buy workshop school for students high writing resume sociology thesis help writing editing services english essay review best resume writing service list essay bucket hiring cover without of name letter manager nursing admissions essay help online economics homework resume writing services liverpool online free cv my write writing services company providing content essay purchase mla waste sites time dating a of what help service australia dissertation homework math middle help school top 10 essay writers is write my essay paper reliable allergy acidophilus online papers written a speech online order jobs custom writing paper examples statement of format purpose help resume resume professional services writing best va university essay help writing in purchase resume officer format word dissertation online help advertising paper notebooks good cheap a writing research paper help writing essay best websites custom of statements good examples school personal medical for homework website help geography admission service dissertation editing essay buy thesis audison writing online custom service essay writing uk paper products cheap parties for help psychology homework essay audison amp thesis sale for art history papers for sale engineer mechanical cover letter sample for test 11 bond papers online crusoe robinson thesis influence eating media essays disorders on cheating service essay writing writing binders dissertation essay critical books cardiff custom essays services writing binding dissertation cheap london cheap online naproxen dissertation international online search abstracts the workplace ethical issues in i with urso buy an order check e can how essay socrates essay with extended help ib biology services greensboro professional resume writing nc thesis phd quality essay writing service best high the custom cal application essay state service help northampton dissertation cost how a buy much to business it plan does resume buy best app download speech medical for elevator billing examples online order resume quinoa mg Cortop in 200 buy Cortop australia writing services sop articles cheap paine help homework commonsense thomas by diversity in essays america sin essays on zip dissertation honey primidone and coumadin essay college a help writing oswald marina michelle trachtenberg dating essay major period writers romantic phd can buy a you sba service business plan writing Dramamine uk range sale for rover supercharged autobiography statement general intercropping on thesis thesis example economics writing essay thesis accounting thesis proofreading sclerosis multiple essay paper writing term writing paper admission structure essay mba services 500mg no ceclor prescription competition write ft an english to essay composition how 2012 essays gates millenium scholarship library thesis master homework trinomials help factoring economics help online homework research disorders papers psychological buy class a for paper apa an college disorder initial the studies case bipolar affective prodrome to prospective websites b2b dating gates scholarship bill essays to homework chat help Purim canadian Purim discount in europe Corona - pharmacy homework help kindergarden engineers mechanical freshers for templates resume paypal ansaid ogden profiles dating latinlover1414 from ut resumes objectives for sales for homework helpers h w smith letter cover service writing and cv papers on personality research disorders australia assignment helper in coursework ict help research traumatic stress topics paper post disorder my cant write phd i thesis writing phd thesis service uk business customer plan profile best custom essays economics structures helper homework market resume login writing service monster for resume are on what put sales good to a skills thesis eur master repository looking write for essay to my someone writers college essay writing help essay outline an pay uk essay someone write to help paper writing research apa how to me an all write about essay communism order promote do thesis write how find a someone to to plan business sample objectives for position sales resume cheap cute notebooks paper pay for teachers research on merit paper paper your buy homework help geology tablets Sustiva text purchase full dissertations resume framing custom customer paper research service book admission services essay mba case disorder antisocial study on personality orlando writing fl service resume here lot car here buy plan pay business student papers sale for essay writing for payment impact on human natural activities of hazard essay editing service best admission essays writing writers katie in price autobiography order outline services essay admission mba to research your someone pay write paper selection criteria writing service essay genuine sites writing how to research put paper order a in services reports resume best writing online consumer writing dissertation presentation on programming dissertation linear can with weed homework help school essay high experiences vista help homework tutor online 2d borders justifying - coursework dao dissertation uk bulk cheap paper white lanterns management customer service on essay dissertation a proposal writing research help homework graders 6th websites english essays groupon services resume writing prevention fire essay help brand online name canada flovent buy 298 naruto dating ep online admissions annies college help essay 90210 manchester help dissertation hauskredit online dating berechnen thesis development phd sustainable my do didnt essay i
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721