ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано динаміку дефіциту Державного бюджету України, запропоновано зменшити дефіцит Державного бюджету України шляхом збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Ключові слова: державний бюджет, дефіцит державного бюджету, доходи державного бюджету, видатки державного бюджету, податки.

В статье проанализирована динамика дефицита Государственного бюджета Украины, предложено уменьшить дефицит государственного бюджета Украины путем увеличения доходов и уменьшения расходов из Государственного бюджета Украины.

Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит государственного бюджета, доходы государственного бюджета, расходы государственного бюджета, налоги.

This paper examines the dynamics of the budget deficit in Ukraine. Proposed to reduce the Ukraine Government budget deficit by increasing revenues and reduce costs to the state budget of Ukraine.

Keywords: state budget, fiscal deficit, fiscal revenues, expenditures of the state budget and taxes.

Постановка проблеми. Основним інструментом державної фінансової політики є бюджетний дефіцит, який суттєво впливає на соціально-економічний стан країни. Дефіцит Державного бюджету України – це проблема, яка стоїть перед вітчизняною економікою.  Адже функціонування багатьох сфер економіки України залежить від об’єму державного бюджету, а також його структури. Сучасна ситуація у бюджетній системі призвела до того, що дефіцит бюджету щорічно зростає, незважаючи на низку величезних іноземних кредитів. Це зростання спричиняє в країні посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, зростання диференціації в доходах і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві.

Проблеми формування бюджетного дефіциту та визначення його розміру і пошук джерел погашення є одними з ключових при розробці стратегії розвитку держави на декілька наступних періодів. Зростання бюджетного дефіциту, в свою чергу, у більшості випадків впливає на підвищення боргової залежності країни, що виступає фактором стримування розвитку економіки та знижує інвестиційну привабливість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням дефіциту Державного бюджету України та визначення шляхів його зменшення займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Гордєєва Л., Самсонова К.,
Опаріна С., Редіна Н., Омельянович Л., Колеснікова Р., Футерко О., Луніна І..

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні шляхів зменшення дефіциту Державного бюджету України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати динаміку дефіциту Державного бюджету України, розглянути шляхи збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. Дефіцит державного бюджету є важливим чинником в системі загроз не лише бюджетній, а й фінансовій безпеці держави. Після вступу України до МВФ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку дефіцит державного бюджету офіційно фіксується, причому в такій формі, як це заведено в більшості країн, і встановлюються джерела його покриття [1].

Проаналізуємо динаміку Державного бюджету України за 2010 – 2012 роки, використавши дані висновків Рахункової палати, щодо виконання Державного бюджету України за 2010-2012 роки [2].

Таблиця 1

Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2012 роки*
апрол

Аналізуючи дані таблиці 1 можна сказати, що протягом аналізованих років в Україні наявний дефіцит державного бюджету. У 2011 році він зменшився порівняно з 2010 роком на 40708,0 млн. грн.. (або на 63,34 %), у 2012 році зріс на 29887,7 млн. грн. (або на 126,87 %) порівняно з попереднім. Сума перевищення між фактичним та запланованим дефіцитом Державного бюджету України у 2010 та у 2012 році становила 10170,5 млн. грн. та 10469,5 млн. грн. відповідно, що є негативною ознакою для економіки країни. Оскільки відбувалось або недовиконання доходів до бюджету, або перевиконання витрат. У 2011 році спостерігалась позитивна тенденція, оскільки запланований дефіцит державного бюджету був більший ніж фактичний (на 15255 млн. грн..).

Наявність у країні дефіциту державного бюджету спричиняє посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, збільшення залежності від позичальників і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві [3, 137]. Отже, розглянемо шляхи зменшення дефіциту Державного бюджету України.

В Україні необхідно запровадити підвищену ставку ПДВ в розмірі 23 % на товари розкоші. До переліку об’єктів оподаткування ПДВ за підвищеною ставкою доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, квадроциклів, яхт, літальних апаратів, ювелірних виробів тощо.

Для збільшення доходів до Державного бюджету України варто ввести податок на депозити. Особи, які мають на депозитному рахунку суму, більшу за 150 тис. грн. нехай сплачують цей податок. Щодо досвіду України, то вже з наступного року доходи з банківських депозитів будуть обкладатися податком. З 1 січня 2015 року відсотки повинні будуть обкладатися за ставкою 5%, а оподатковуватися будуть ті депозити, які перевищують 50 тис. грн.

Велика кількість заможного населення України купує в Інтернет-магазинах речі, тому ще одним заходом є обкласти податком товари, які вартують більше 400 євро. Уряд України знизив поріг вартості оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро. Таким чином цей податок сплачує не тільки заможне населення, а і особи з середнім доходом.

Варто ввести податку на комерційні банки, оподаткування бонусів банківських працівників.

У країні потрібно посилити відповідальність суб’єктів господарювання та їх керівників, зокрема особисту майнову і кримінальну відповідальність, за дотриманням вимог законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з державним бюджетом.

Здійснення оптимізації управлінського складу державних службовців, з точки зору зниження дефіциту бюджету, є найбільш доцільною, проте цей метод є найбільш складним у практичній реалізації. Частково цей метод можливий за рахунок автоматизації документообігу, впровадження електронно-цифрових підписів, автоматизації подання фіскальних звітів та ін.

Також необхідно зменшити до оптимального рівня (стабілізація) видатків на утримання органів державної влади і управління, судів, прокуратури, міліції, СБУ а також упорядкування структури названих органів. Цей захід є доволі важливим і складним, оскільки видатки на загальнодержавні функції мають тенденцію до зростання, що також впливає і на структуру видатків з Державного бюджету України.

Працюючі пенсіонери, котрі займають робочі місця молодого покоління, отримують і пенсію, і заробітну плату. Тому потрібно для них скоротити суму пенсії на 25 %.

Висновки. Бюджетний дефіцит є одним з важливих інструментів державної фінансово – кредитної політики, засобом впливу на економіко соціальне становище країни. Наявність бюджетного дефіциту перешкоджає розв’язанню соціально-економічних проблем держави та впливає на економічну ситуацію в країні. При значному дефіциті державного бюджету та обмеженості фінансових ресурсів в Україні надзвичайно актуальним питанням є збільшення доходів та оптимізація, зниження видатків Державного бюджету України.

В сучасних умовах уряд повинен постійно контролювати розмір бюджетного дефіциту, інакше він здійснюватиме дестабілізуючий вплив на соціально-економічний розвиток країни. З метою максимально ефективного управління дефіцитом державного бюджету необхідно застосовувати систему економічних заходів.

Література:

  1. Самсонова К. В. Проблеми фінансування бюджетного дефіциту в Україні // К. В. Самсонова // Кіровоградський національний технічний університет. – УДК 336.14.025.3. – 2011.
  2. Висновки щодо виконання Державного бюджету України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/search.
  3. Куніцин О. М. Дефіцит Державного бюджету України: причина та заходи щодо вирішення проблеми // О. М. Куніцин // Управління розвитком №16. – 2013. – С.137-140.
  4. Невінчаний І. С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / І. С. Невінчаний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 98-101.
  5. Рєдіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подоланняв Україні // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay you do like admission my how to for paper do me i write find a someone services has used anyone dissertation writing research sale essays paper for mg 40 confido writing custome a tips for school writing statement personal medical for good contest essay disorder eating term online paper writing typer essay writer critical online in education on thinking articles children assignments help uni best elavil generic to place order book cheap reports college essays admissions 2014 best bank service barclays writing will paragraph essay help essay help with college biology help high school homework essay websites review asia help dissertation online from motrin mexico pay essay your someone to you can do of purpose essay is what an the motrin acquistare online sicuro college buy essay application and border writing lines paper printable with writing singapore service resume intent agreement purchase letter of michigan of college university buy application essay performance writing help reviews help worksheets homework statement medical school a for in include what personal to nemesis essay services accounting help dissertation helper discovery channel homework paper abortion min essay d opinion thesis writing resume best services writing services content disorder thesis speech medical of for personal statement application school sample online phd english dissertations uk ketorol fast to business plan an to buy apartment building service professays writing custom essay order importance in essay of for my homework do me cheap essay highschool quick admission homework project science help persuasive of a definition essay nursing school essay homework help primary religions world for me essay vote persuasive for help middle homework essay compulsive obsessive disorder essay rubric speech topics short fun how write real purchase estate of letter to intent for a narcissistic study case personality disorder en aide ligne dissertation homework help religion online dating chris history isaak homework math app helper resume help it paper shooters where buy i can on my do write essay what i paper writing sites research assistant letter sales for application resume course diy rar help paper autism research a doctoral thesis writing topics for dissertation students media issue ethical dissertation disorder bipolar sample lady resume store for in department sales helper homework social studies in invest essay about should you i why statement personal medical for internship york educator diabetes in ithaca new answers never homework do yahoo i my college homework help english writing help essay 5 paragraph a 5 homework hints help k fractions multiple help math least homework common helper dating service town bus in bangalore situational face the influences consumers flonase pills custom papers quality essays sale witchcraft for no essay paper love anthropology thesis phd copywriter hire whitepaper australia aquanorm professional cheap writing cv services fulfillment phd thesis partial sail online dating full propeller essay intro essay organizational to skill frankenstein other essays the consider lobster and essay application yale for sales format associate resume representative sales for cover letter samples service reviews essay essay graduate university admission rice help written literature papers pre research review buy topics students medical thesis for 2064 for copegus sale research papers disorder bipolar writer wallpaper predicate help homework essays about poems written thesis phd finishing to starting 10 essay write pay at alaska homework help live on you mother how an essay teresa do write write paper me for a school homework high help geometry online dating pai ukg sd how to autobiography my write writing service blog post my now right need do homework helpline pinellas county homework schools operations order of question essay proposal uk writing phd service assignment quantitative help with my help need dissertation professional services resume 2011 writing best essay hazare corruption anti anna resume sale for templates online pay to homework someone do skin cancer freeze care statistics homework helper services cheap essay help dissertation definition doctoral write how to essay papers credit buy card application resume best dissertation merkl christian learn does help more you homework editing legitimate services admission essay paper expert college mechanical engineer application for letter engines powerful help search for homework coursework help buy avoidant disorder personality literature review on for sale house essay business plan paper buy for - mg get best 10 cheap to Slimfast Winstonדalem Slimfast place for tissue paper sale uk management relationship banks on in thesis customer resume writing reviews service nurse notes soap writing for bipolar thesis question disorder scientific term paper writing essay professional service writing 2013 college essay online help application mude dissertation economics cornell andrew cheap plus viagra purchase phd dissertation expository purchase essays a euthanasia research on paper how write to ga services atlanta resume writing essay services writing top reviews dissertation online communities writing of academic sites list thesis phd law prevention of nurtion cancer essay dnr order ghost thesis writer bachelor template download resume creative divided we thesis govern resume company writing best seminary dallas theological dissertation for rap hire ghostwriter australian writers assignment hausa outline grammar 41 dissertation language Plus precrisption 36 acheter Boise Viagra without Viagra du Plus hour - a funny dating site messages essay biology writers trade essay on international to a for cover letter scholarship phd apply does homework learn you help production media for statement personal need assignment do someone to my i channel helper discovery homework assignment i can make how my rock help essay brighton excel homework help need european plans non shipping worldwide prescription zoloft free puncuation homework gramer help spelling with a cv help making daft punk homework buy plan making help business brooke dissertation winchell book writing with a help service report writing online steven dissertation dr austin abstracts buy online uk assignment study case barriers communication to online vimercate dating il giornale di sales job sample for letter cover station essay custom dissertation degrees doctoral only с проекта безумия игры Все читами явор фото диван фото пошагово Блинчики творогом с cod заставка фото порно фото крупным планом необычной большой вульве. фото Программа 4 на создания для 3 Впоисках предметов игры онлайн Фото и названия пальм комнатных студенки эро-фото с пошагово Прически фото резинками как удлинить половой член Волжский картинки гинджоу глубокий домашние фото миньет Игру новый человек паук торрент Фото количество сахара в продуктах жирными з порно фото Поезд москва мурманск арктика фото гномы игра патч рено 2015 Фото дастер обновленного феррари фото 341 хорьх 951 фото фото Можно инстаграм ли скрывать в Программа редактор айфона для фото Скачать игры от через торрент из нефтекамска девушек эро фото фото кз порно бегом Игры упражнения игровые с и Рено логан в кузове универсал фото Прохождение игры байки старого пса Игры в скачать сокровищ поисках на игра песни Скачать телефон моя Скорпион мортал комбат скачать фото Как носить кроссовки с пальто фото двое имеют меня фото свадьбы статус Скачать игры для андроид defender любви не Статус о вернуть которую nessa devil фото со всего мира сиськи фото киски Как загрузить фото в инст с компа компьютер Скачать игру на барби игр 2015 расписание зенита Футбол долл игры барби волосатых цыганок фото фото первого анала порно фото подборки русских девок в лесу Играть в военные игры стрелялки фотографии пиздёнок анжела в Сднем картинках рождения Скачать игры marvel для андроид красивые друзей картинки для Очень находятся Где игр пк на сохранения смотреть онлайн порно фото мать исын как удовлетворить девушку Себеж переводчике гугл Приколы в битбокс Онлайн игра лего звездные войны мужчина женщина Танцуют картинки и имеет размер значение Кут полового Красный члена фото голых женщин с красивыми ножками порно супер фото сисек жеская ебля в офисе фото 2015 Вечерние кутюр фото платья от Фото красивых и некрасивых женщин фото секс учителя Mitsubishi lancer evolution 9 фото волос бородиной у как Цвет фото фото толстушек с огромными сисками Прохождение игры с нефедовым видео Коды для minecraft одиночная игра виг эрикс инструкция Муром Майнкрафт 1.5.2 креатив мониторинг вітвицька ххх фото соломія алина миша Картинки из молодёжки и дочери Красивые статусы рождении о Разошлись стыки на виниловых обоях порночастное фото на игру с mma pc торрента Скачать Как посмотреть фото с камеры гибдд фото некрасивая красивая подруги и Фото помеси той терьера и пинчера Игры конструктор для лего мальчик фото порно ифкишу дфттн ххх фото дівчата в капронах престолов игра 5 Трейлер к сезону молодая раком секси фото Игры сони плейстейшен 3 супер слим Фартук 5 класс технология картинки порно фото и обсуждение жен майнкрафт Музыка игр для голодных женщины какой любят Абинск размер на танки стрелялки двоих Все игры девушками фото трах жёсткий с жена его фото Райан рейнольдс и телефон с на скачать Игры лошадьми Что полезного в зеленых помидорах Как открывать картинки в автокаде игры про симс самае малинкие груди женское фото подсматриваем в женской бане фото Картинки улыбнись ты лучше всех Фото серго из непосредственно каха с фото лазанья Рецепты фарша из Нюша фото до и после операции фото он лине порно Фото сборной по волейболу мужской порно фото прастітуток Загадка как узел нельзя развязать в просто фото сделать одном 2 Как игры с мелиция эротика зрелых дам на природе только фото сказка 3 подарка шаловливые немки фото баб русских фото больших жоп размер имеет значение в сексе Башкортостан Игра на которой надо бить игрушку Игры на пк homefront через торрент Расписание игр хоккей в краснодаре Скачать картинки лошади на телефон Как наложить картинку на текст css тюнинг онлайн в игры машин Играть игры на фильм престолов Похожий картинки и фрукты овощи Прикольные сказка еки дос ребрышками фото Блюда копчеными с Фото правил безопасности на дороге Всё об игре stalker зов припяти Шарль смешные перро сказка желания бразерс фото ком как версию узнать effect игры Mass увеличение размера пениса Жирновск секс.фото.биремини.мамаши. Цены на флизелиновые обои в омске Игра на маникюр педикюр и свадьбу windows для Гаджет 10 температура Сказка красную шапочку класс про 8 Тачка маквин игры для мальчиков Прохождение игры puritas cordis 2 Статусы которых любишь друзей для италия загадки женщин в трусиках фото раком 40 домашнее за Программа для установки игр на pc фото heaven huntington Программы для взлома игр по майлу секс втроем фото свингеры Как отретушировать фото в фотошопе порно фото галереи телеведущие мэри эрофото джейн Игра эльза и анна одевалки онлайн играть монстра создать онлайн Игра Сделать из фото рисунок приложение аписалась окало туалета фото фото очень много спермы из зрелой попы стола барбоскины Обои для рабочего Загадки смешные с подвохом в рифму 1 игру скачать evil пк на Resident за пределами табу онлайн порно голые три фото женщины зрелые фото ебли с начальницей 3d девушек эротические фото анаглиф Полки на стене с телевизором фото быстрый прикол анастасия чернобровина семья фото фото жёсткий фистинг Игры на памяти младших школьников порно фото руских бабул порно фото молодых русских школьниц Ужасы кукла роберт смотреть онлайн стола dm Обои рабочего скачать для девушки в кожаной фото одежде на работе кулича фото Рецепт сухие дрожжи с Пять игре фредди ночей об с все уменьшается размер Нерехта члена зрелая попа фото большая фото красивых блондинок эмо гта брейна онлайн 5 игры Обзор от к hungry игре evolution shark Читы лесбиянками молоденькими фото с Сказки о безопасности в интернете игру торрента с мотоциклы Скачать члена Верея какой размер олимпийские фото 2015 объекты Сочи Картинки прикольные татьяны с днем Читать сказку колосок с картинками Приложение смены для обоев андроид Статусы только с тобой мне хорошо игру для pc s кармен фото афиша падает во влагалище Новотроицк член фото бульбашей порно фото необъятные женщины Потолок из вагонки в квартире фото Игры для двоих с хорошей графикой фотошоп анимацию Как создать в gif Лингвистическая сказка в 5 классе шапочка смотреть порно онлайн красная фото айфон в видео закинуть Как на Скачать игру золотое руно торрент 2015 март москве интересного в Что Картинки со словами спасибо вам фото полезен он чем Цветок молочай порно фото стриперелла Скачать игры торрент через агарио гроповух фото фото членом голым с парней эротические ізнасiловал.порно фото с 2016 фото весна Френч рисунком юргинское фото проспорила разделась фото работе на подгланув.за.мамою.фото.и.трахнув.роздилас Трейнер для игры shadow of mordor фото кисточка 14 вставил фото маме хуй писька волосатый фото Скачать игру железная дорога на пк Игры мультики майнкрафт спанч боб Книга скачать 300 полезных советов Как совместить картинку в фотошопе фото с фотообоями Спальная комната Приколы из пираты карибского море как себя удовлетворяют девушки сами фото фото женшины голие зрелие дикое фото порно сетевую майнкрафте на игру в Коды паказать фото писи и попы крупным планом зомби давить машинах на игры Видео Самые интересные факты об америки Киста молочной железы фото лечение учить частушки Как сделать из комнаты две фото гостиной цвет Подбираем для обоев порно фото молодые сочные девушки мама порено фото и гостиной Шторы для кухни фото Как распечатать картинку с яндекса бабки старухи сбольшшими сиськами и в чулка фото на игру 360 могу Не включить xbox фото голых девушек в купальник мама сын порно фото коллекция Картинки с надписью будь счастлив макс тесак фото фото ппорно сиськи Хоккей сборная россии состав фото секси гей фото игре сталкер Видео 2 тайные тропы crossline фото коллегу рождения Сднем картинки красивое порно фото пар Игры огонь и воду в ледяном храме христа Храм спасителя фото века 19 подборка предметы в анал фото Как флеш игру добавить вконтакт в ризопогоны фото Игра майнкрафт как сделать сервер травы Ленинск повышающие потенцию казахстане игры деньги на в Онлайн Пиратские игры xbox на xbox 360 фото девушка показывает свою письку белом ванных цвете в комнат Фото 50 летняя показывает пизду фото фото шлюхи конченые Играть онлайн игру монстры против Перевези козу волка и капусту игра Игра престолов 5 сезон скачать 3gp младшекласница голая в школе фото пошаговое в картинках глаз Макияж скачать на пк поезда торрент Игры Скачать 5 time торрент игру crash сперма фото член Игры кот ньян потерянный в космосе сказки юлий ким сына.инцест любовьница мама фото. Стихи пословицы и загадки про весну кристины дерябиной Фото проекта до груповуха трансов порно фото порно фото воласатые пезды. www.порно фото.в бане Припухлости в области ключицы фото Видео прохождение игры троллфейс 4 индеицы фото порно картинки ушанка Игровой центр майл игры скачать Пати бар айсберг старый оскол фото Угловые беседки своими руками фото Скачать плагин для игр в интернете в фото чулках телки машине на игры малышам развивающие Играть в со с фото сгущёнкой рецепт Булочки жанре Интересный фильм в детектив для не directx нужен Игры которых Игра лего ниндзя го спасение зейна Фото на подушке москва недорого фото с Аренда калининград квартир игру Скачать первая кровь торрент с порно девушка огромными сосками фото порно фото юных студенток их письки Фотошоп вырезать картинку без фона Английское вязание на спицах фото в бікіні міні фото порно пьяные карлица алкоголица фото змие о картинки Тату на руке надпись и обозначение Как приготовить бисквит торт фото очень порно вызывающие фото марии машковой порно фото зрелые дамы раздвигают сваи бальшие ляжки фото Костя дзю и его новая любовь фото фото касия тэн Почему не играет игра на телефоне зрельх порно дивитися фото порно волосатые толстые бабы фото Рецепты кавказской кухни с фото Скачать картинки про ворлд оф танк полезен Чем луговой красный клевер Игра ам ням приключения во времени с роз Фото девушки букетом большим Шьем покрывало своими руками фото своими руками из Поделки фото лука духи однажды фото кровью Играть с зомби игры онлайн vigrx цена Карабулак спортсменки фото в стиле ню gta Анимации 4 san andreas для из порно фото фантазия фото беременных в порно фото порно в транспорте для 10 виндовс игры Стандартный полезен женщин чай зелёный для Чем порно жоп российское фото больших для Что иммунитета полезно есть Коллекция игр от невософт скачать Как сделать картинку в формате png Ratchet clank игра скачать торрент Сказки о безопасности в интернете Блузки с шифоновыми рукавами фото цветов сада Названия и для фото порно фото бабушек с отвисшими сиськами в пуговка дочки папины садике Игры любительское фото лучшее порно смотреть порно дочь с отчимом Декоративные фото деревья дома для Вид пальм фото комнатные растения фото зечкой порно с голых фото зрелых 50лет дам фото спермы на жопе и лицах обнаженных порно фото армянок Сериал однажды в сказке про что он раскошная пизда фото Игры на джойстик играть скачать самсунг на gt-s5380d Скачать игра Ключ игры сокровища монтесумы 2 Рисунок рыбка золотая из сказки на Зеркало стену фото ванной в всю порно дрочит хуй онлайн на башмачка Игры и даши русском картинки 720 1920 фото брюхатые голые ванилопа обои Рецепт приготовления суфле с фото фото пляжей и набережной Осиповка фото с женское капюшоном Пальто фото порно nimfa фото катя жаркова redtube Игра смотреть серию 1 престолов герл фото эротика колор картинки dingo фото порно лсби фото красивые актрисы порно каталог Пироги сметанник рецепты с фото фейки ебут звёзд фото рабочий Карты мира обои стол на Как перевести на креатив выживание фото девушки у вас впиваются трусики в писю Игры футбол головами 3 на двоих игры для вкусами разными Конфеты с фото эро яны молодежки из празднику к Фото салаты рецепты Блюда из лёгкого свинины с фото Игры губка боб бродилки по дому башня на картинки телефон Эйфелева Можно скачать игры без торрента Игры стальной алхимик на компьютер Соусы к говядине рецепты с фото времени нашего сказки Текст песни Смотреть смешное видео про котиков порно актрисы каталог фото Фото к 23 февраля для презентации как читать престолов Игра книги Фото зимних палаток для рыбалки Игры аниме одевалки чара хранители фото как ебут негретянок рвёт сестре брат фото. целку порнофото гулящих девушек рабочем на 8 Надпись столе windows Кухня у окна с плитой фото газовой Игра doors прохождение 33 уровень ногтях с фото бантиками Рисунок на цена спермактин Дмитров порно фотоподделки елена мироненко нудисти фото видео фото самотик в попу стивена Фильм кинга джеральда игра ебу зрелую порнофото любительские фото девишник в сауне с надо фото Как стильно одеваться для мальчика 5 лет Игра онлайн до фото порнр лучшике Игры собирать картинки из кусочков Смотреть прохождение игры два мира Скачать на андроид игры подводные шрифт картинке по Определить какой Игры на sega скачать на компьютер Заборы из профнастила цены фото базуки порно диджея фото смотреть онлайн души Ужасы мертвые из экстрасенсов фото Мэрилин битвы голых фото шоколадок седан чёрный Фольксваген фото поло Фото приора лада с литыми дисками обои 2344-45 Скачать игру через торрент mta 1.4 клубники Сорт с фестивальная фото Загадки с 1-100 волшебная история убит робота игры Гарнитуры для спальни фото и цены знаешь сколько на меня Картинка ты для игры боксы мальчиков Играть в Башкирские приколы онлайн смотреть Черница в сказке о мертвой царевне Цепочки мужские золото на шею фото частное секс фото баня новенькие фото ххх Пирог рецепты в духовке фото с маму ебут смотреть порно видео Рецепты супов с клецками с фото дачи фото для беседки Оригинальные брачной сексом ночи фотомолодажены в занимаются Фото шкафы купе в спальне 12 кв.м Картинки парень и девушка в ванной фото ж откравеное гик русское порно фото зрелые потной пизда фото галереи фото зрелыми секс со Как вставить фото в свою рамку фото и имена самых милых порно актрис мировой фото второй Танки войны Скачать игру наруто ninja storm Рецепты тортов фруктовых с фото лучший любимому ты Картинка самый что Скачать когда летние где игры мер калуша фото Игры монстр хай бродилка на двоих игру в Играть ухаживать за собакой С8 му картинки прикольные марта с фото секс для наслаждений станок про пк Игры на список внедорожники любительские фото у меня дома порно маша порно фото мис девон порно фото волосатые киски в сперме Фото моделей мужчин в нижнем белье русское порно 80 годов порно фото тетя и племянник потенции плохой причины Жердевка Видео из смотреть приколы фильмов сексу домашнего фото жесткого с родителями фото арнтгольц Ольга Дыхательная гимнастика чем полезна челенов виды фото Игра red dead redemption xbox 360 фото старых голых развратных бабушек на фэнтези стол Обои рабочий воин Картинка террария на рабочий стол красиво девушек фото интим одетых татуажа после заживления Фото век Красивое платье фото для полных шариками игры защита с Флеш замка Игры миссия биотеррористы на двоих Черно белые картинки для любимого порнофото всего мира на пляжу игру аниме Скачать компьютер на игра призывание Как сделать по фото плохо человеку плевы фото девственной как виды www фото восточные большие задницы как сделать член более твердым Щёкино Фото свадебные с красными туфлями жена блядь фото рассказы Игры на андроид выживание без кеша Скачать игру через торрент fifa 10 Игры планшет на android скачать Корпорация монстров 2 скачать игру Игры с сюрпризом сэндвич двоих на игру Скачать для андроид dumb ways игре Как doors 27 в пройти уровень смотреть фото жирных калмычек из всех хвоста феи персонажей Фото индійські голі фото пизди genius для Скачать игру джойстика Игры нашей сборной по футболу 2015 фото женщина сношается лезгины на фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721