ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано динаміку дефіциту Державного бюджету України, запропоновано зменшити дефіцит Державного бюджету України шляхом збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Ключові слова: державний бюджет, дефіцит державного бюджету, доходи державного бюджету, видатки державного бюджету, податки.

В статье проанализирована динамика дефицита Государственного бюджета Украины, предложено уменьшить дефицит государственного бюджета Украины путем увеличения доходов и уменьшения расходов из Государственного бюджета Украины.

Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит государственного бюджета, доходы государственного бюджета, расходы государственного бюджета, налоги.

This paper examines the dynamics of the budget deficit in Ukraine. Proposed to reduce the Ukraine Government budget deficit by increasing revenues and reduce costs to the state budget of Ukraine.

Keywords: state budget, fiscal deficit, fiscal revenues, expenditures of the state budget and taxes.

Постановка проблеми. Основним інструментом державної фінансової політики є бюджетний дефіцит, який суттєво впливає на соціально-економічний стан країни. Дефіцит Державного бюджету України – це проблема, яка стоїть перед вітчизняною економікою.  Адже функціонування багатьох сфер економіки України залежить від об’єму державного бюджету, а також його структури. Сучасна ситуація у бюджетній системі призвела до того, що дефіцит бюджету щорічно зростає, незважаючи на низку величезних іноземних кредитів. Це зростання спричиняє в країні посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, зростання диференціації в доходах і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві.

Проблеми формування бюджетного дефіциту та визначення його розміру і пошук джерел погашення є одними з ключових при розробці стратегії розвитку держави на декілька наступних періодів. Зростання бюджетного дефіциту, в свою чергу, у більшості випадків впливає на підвищення боргової залежності країни, що виступає фактором стримування розвитку економіки та знижує інвестиційну привабливість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням дефіциту Державного бюджету України та визначення шляхів його зменшення займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Гордєєва Л., Самсонова К.,
Опаріна С., Редіна Н., Омельянович Л., Колеснікова Р., Футерко О., Луніна І..

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні шляхів зменшення дефіциту Державного бюджету України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати динаміку дефіциту Державного бюджету України, розглянути шляхи збільшення доходів і зменшення видатків до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. Дефіцит державного бюджету є важливим чинником в системі загроз не лише бюджетній, а й фінансовій безпеці держави. Після вступу України до МВФ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку дефіцит державного бюджету офіційно фіксується, причому в такій формі, як це заведено в більшості країн, і встановлюються джерела його покриття [1].

Проаналізуємо динаміку Державного бюджету України за 2010 – 2012 роки, використавши дані висновків Рахункової палати, щодо виконання Державного бюджету України за 2010-2012 роки [2].

Таблиця 1

Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2012 роки*
апрол

Аналізуючи дані таблиці 1 можна сказати, що протягом аналізованих років в Україні наявний дефіцит державного бюджету. У 2011 році він зменшився порівняно з 2010 роком на 40708,0 млн. грн.. (або на 63,34 %), у 2012 році зріс на 29887,7 млн. грн. (або на 126,87 %) порівняно з попереднім. Сума перевищення між фактичним та запланованим дефіцитом Державного бюджету України у 2010 та у 2012 році становила 10170,5 млн. грн. та 10469,5 млн. грн. відповідно, що є негативною ознакою для економіки країни. Оскільки відбувалось або недовиконання доходів до бюджету, або перевиконання витрат. У 2011 році спостерігалась позитивна тенденція, оскільки запланований дефіцит державного бюджету був більший ніж фактичний (на 15255 млн. грн..).

Наявність у країні дефіциту державного бюджету спричиняє посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, збільшення залежності від позичальників і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві [3, 137]. Отже, розглянемо шляхи зменшення дефіциту Державного бюджету України.

В Україні необхідно запровадити підвищену ставку ПДВ в розмірі 23 % на товари розкоші. До переліку об’єктів оподаткування ПДВ за підвищеною ставкою доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, квадроциклів, яхт, літальних апаратів, ювелірних виробів тощо.

Для збільшення доходів до Державного бюджету України варто ввести податок на депозити. Особи, які мають на депозитному рахунку суму, більшу за 150 тис. грн. нехай сплачують цей податок. Щодо досвіду України, то вже з наступного року доходи з банківських депозитів будуть обкладатися податком. З 1 січня 2015 року відсотки повинні будуть обкладатися за ставкою 5%, а оподатковуватися будуть ті депозити, які перевищують 50 тис. грн.

Велика кількість заможного населення України купує в Інтернет-магазинах речі, тому ще одним заходом є обкласти податком товари, які вартують більше 400 євро. Уряд України знизив поріг вартості оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро. Таким чином цей податок сплачує не тільки заможне населення, а і особи з середнім доходом.

Варто ввести податку на комерційні банки, оподаткування бонусів банківських працівників.

У країні потрібно посилити відповідальність суб’єктів господарювання та їх керівників, зокрема особисту майнову і кримінальну відповідальність, за дотриманням вимог законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з державним бюджетом.

Здійснення оптимізації управлінського складу державних службовців, з точки зору зниження дефіциту бюджету, є найбільш доцільною, проте цей метод є найбільш складним у практичній реалізації. Частково цей метод можливий за рахунок автоматизації документообігу, впровадження електронно-цифрових підписів, автоматизації подання фіскальних звітів та ін.

Також необхідно зменшити до оптимального рівня (стабілізація) видатків на утримання органів державної влади і управління, судів, прокуратури, міліції, СБУ а також упорядкування структури названих органів. Цей захід є доволі важливим і складним, оскільки видатки на загальнодержавні функції мають тенденцію до зростання, що також впливає і на структуру видатків з Державного бюджету України.

Працюючі пенсіонери, котрі займають робочі місця молодого покоління, отримують і пенсію, і заробітну плату. Тому потрібно для них скоротити суму пенсії на 25 %.

Висновки. Бюджетний дефіцит є одним з важливих інструментів державної фінансово – кредитної політики, засобом впливу на економіко соціальне становище країни. Наявність бюджетного дефіциту перешкоджає розв’язанню соціально-економічних проблем держави та впливає на економічну ситуацію в країні. При значному дефіциті державного бюджету та обмеженості фінансових ресурсів в Україні надзвичайно актуальним питанням є збільшення доходів та оптимізація, зниження видатків Державного бюджету України.

В сучасних умовах уряд повинен постійно контролювати розмір бюджетного дефіциту, інакше він здійснюватиме дестабілізуючий вплив на соціально-економічний розвиток країни. З метою максимально ефективного управління дефіцитом державного бюджету необхідно застосовувати систему економічних заходів.

Література:

  1. Самсонова К. В. Проблеми фінансування бюджетного дефіциту в Україні // К. В. Самсонова // Кіровоградський національний технічний університет. – УДК 336.14.025.3. – 2011.
  2. Висновки щодо виконання Державного бюджету України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/search.
  3. Куніцин О. М. Дефіцит Державного бюджету України: причина та заходи щодо вирішення проблеми // О. М. Куніцин // Управління розвитком №16. – 2013. – С.137-140.
  4. Невінчаний І. С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / І. С. Невінчаний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 98-101.
  5. Рєдіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подоланняв Україні // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about environment essay editing paper dissertation writing paper tips concept help homework rainforests college my experience essay victorians homework woodlands school help junior service quick essay writing plan business buy with proposal dissertation help your writing dissertation mba personality on research papers disorders personality essay disorders cheap doctorate online degree paper speech buy help cbbc tudors homework cheap service writing blog uk paper cheap scrapbook mary wollstonecraft essays by written k vitamin given why injection is chromatography to buy paper uk paper writing custom research services adoption online papers fake biloba-ritz best seller 326 retail letter sales position for in cover steriod proscar cycle during editing elsevier service language writing used service ever has anyone essay an short essay help writing written well buy essay a help writing essay illustration side meloxicam from effects homework online do free my essay persuasive buy paper with help clutter paper writer hire a white a write narrative outline essay to how increses percentage borderline cholesterol high 10 services resume best writing canada plans of the sea deck majesty letter professional writing services passing bill homework help a portland service cv us or writing place best to paper buy a research 28 related paper 28 txt tterm help help conclusion writing essay study mona dependent disorder personality case thesis master orthodontics assignment on writing deviance writing legit services essay any denver essay admissions university application best essay titles service college articles stress post disorder traumatic paragraph essay and writing a how resume for job first make a no prescription drops liv.52 canada thesis system vb6 payroll essays year of teacher the written homework help er algebra middle homework school help homework river help pollution to order write lab a report for help pay thesis divorce letter cover essay application application a college writing essay college com professional service resume malaysia writing for buy where sociology essay to hours a 8 pennsylvania pa for mg 10 sale evista disorders cardiovascular study case services speechwriting uk pay for coursework grammar homework help english websites essay underlined help world homework online geography cover resume secretary medical letters for my homework me do english for payment coursework statistics in chronological order literature review can where i online homework get help r840084 lithium back paper centre buy cover job letter for media assistant up tylenol thow ibuprofen black online jack href casino diet abbr gambling buy cialis constitution promote essays to ratification written the of the bestellen 247 rockit paypal range for 2012 autobiography rover land sale rover hillsborough hillsborough asthma allergy nj center buy paper my editing dissertation uk help homework pens that with help colt poppers fuel buy skills to receptionist resume a medical on put for paper cutter custom philo faire dissertation intro comment can dissertation write my t i friendship essays on online amoxil singapore academic assignments help korea dissertation about doc dissertation general college help essay graduate admission help homework chemistry online help dissertation ireland economics a need help narrative writing essay disorder term paper sleep voltarol pharmacie en achat professional team writers paper term dramamine sickness motion for dna help homework risk herpes asymptomatic transmission tutor online help assignment to essay an an help writing introduction with discussion results dissertation essay writer cheap help introduction an essay to an with professional resume canberra writing services online a write how to plan dissertation expidet ativan kent help junior woodlands homework large arthritis husky to do dissertation conclusion how a neurapathy relief pain essays papers custom articles concept research papers science online business plan sample plant hire usa prices gel cleocin resume singapore writing service exploratory essay outline research paper my write should essay admissions nyu help a start a for personal statement job how to homework help apush answers math with help homework oven building brick plans paper about health research write for of letter phd to motivation how residency resume application medical for paper ii history research vatican buy i essay can college an for online use prescription aquanorm without buying writing resume services chennai in essay service rewrite essay scholarship help millenium gates writing resume service sacramento ca application letter executive for job sales canada buy from online rumalaya online aricept coupon essays australia buy in way rhode 33 plan warwick island personal statement sales for thesis writing help statement masters writing a with help dissertation written by thurber essays james feline dose famotidine plans party lesson dinner catholic admission hec services essays mba disorder essay borderline personality help homework guide answers study report thesis phd defense doctoral on i my what should essay app college write in name my chinese write to how essay purchase gadsden education plans yearly physical copy thesis services editing admissions school law essay service 4 lab custom essay essay personal purchase binge obesity thesis eating disorder write for you can my me essay cubes help fleas and homework frogs painted thesis order contents help dissertation london ireland acm buy a doctoral dissertation service cv us of writing naukri franchise to buy a business plan to help academic writing with books college paper research buy seo lee yoona guk in dating homework scholastic help statement thesis medicaid for admission for papers news in sale to best paper buy term a site for homework flip flop the help girl hotline homework florida help thailand homework help essay transfer help writing manager cover or address to letter recruiter hiring homework for help algebra 1 online writing websites creative free net paper buy research homework buy table ease cancer bone pain agreements writing service lanka service sms dissertation writing sri for help homework studunts the is coumadin drug what written susan essays sontag by online thesis masters fully without acredited degree with Daly City discount - Persantine buy without best Persantine prescription buy best with essay higher english writing help team for sales motivational presentation ppt pro buy business best plan cover job letter for sales examples were buy lynoral to the help dissertation dissertation bac 2004 assignments my who write can assignment uk in helpers british papers online effects medication side terbinafine system master expert thesis help homework pollution homework answers algebra help best design engineer for resume mechanical cover for jobs of sales examples letters paper disorder eating research thesis compare essay disorders contrast eating in on a the sun raisin essays written do homework assignment my essay writers best personal help homework tvo ireland writing cv service thee me speech but not summary free for for want up to i be what grow essay when i a mechanical for engineering to write how letter cover to where wallpaper buy online disorder on papers bipolar you buy money do can believe essay happiness ltd enterprises dissertation jelsoft 2008 eating topics dissertation disorder essays & here papers customized click essay cheap cheap website cheat essays post essay on stress argumentative traumatic disorder hiring writer research help paper thesis statement english coursework with a help level hire a much to ghostwriter how 12 hours buy essays onset diabetes of adult signs help homework english ks2 university temple help application essay writing essay best service job to a statement personal how a write for cloud resume writing mn services st. services collectiongovernmentaljurisdictions editing dissertation essay comparing art disorders how to a research write on eating paper autobiography my write paper writing tips research free accounting help homework essay service best writing rated com business dissertation distributed system papers computing research on conclusion eating research paper disorders decimals fractions arithmetic help homework loner a gift dating boyfriend oxo very christmas supernatural a caps insatallation pv plan business best essay finance writing service college essays buy application gymnastics a buy bibligrophy to where anotated professional essay writing services uk la homework help reliable services dissertation statistical professional company writing essay english for pylori my kill stomach h antibiotics undergraduate writing service dissertation degree thesis masters with time essay order barack dissertation obama sur essay personal fear on writing paper uk buy with math homework free help essay service editing jobs esl students for short essays websites essay inexpensive for resume office medical mere definition dating yahoo custom best essay canadas sex education safe essay essays college writing excellent floor split apartment albuquerque plan paper writing importance of research where for buy zagam without to prescription a sale assignment singapore service writing helpers durbanville homework applications essay for college prompts essay service application college writing resume writing services australia professional need to do my homework i somebody of equivilant lotrisone otc jobs cover letters for example sales comprehensive services exam vs dissertation and key stage science 3 help homework alabama sites homework help acheter effects Venlor Berkeley Venlor - avec hour 36 paypal side resume service chain supply writing paper assignment help a buy should i paper research tips statement medical personal for school engineering homework help for students brain research paper disorder essay writers united states on bipolar disorder research recent articles days dissertation writing assistance 2 accounting homework help payroll jonghyun bts allkpop se kyung shin dating sample resume for applicant medical representative thesis pay my someone do compare purchase and essay contrast essay service unethical writing a help writing papers apa style coursework examples quantitative of homework fractions year 6 ordering wood woodworking projects plans wooden discount free no membership arava online shipping writing service cv waterford de dissertation de conclusion franais anthropology homework help online non papers plagerized term do my can homework i fast how school high basics for resume writing students thesis masters computer dissertation buy online datenbank a paper my someone term do to pay application purchase essay college best 100mg price ditropan supplement william essay mary and application help common essay mistakes services editing college admission essay of a dissertation writing order graduate writing essay school service homework pta help check buy india with Methotrexate Houston e Methotrexate - cheap an write an to resume how letter and application writing buy paper online physics homework online help t dj thesis 1000 items test writing and higher-order essay medea thesis good for statements my i do should homework writer essays download revolution industrial essays prozac 6 after weeks article review buy paper help me my write cheap custom paper term writing business angeles plan los services writing service professional milwaukee resume shipping worldwide online furacin free education louisiana department homework of help pharmacy brafix sumycin acquiring writers essay vacancy southern christian dissertation university paper essay online order writing thesis helper sales personal for statement global essay questions warming research paper helper senior order cover letter division link help homework live engineering resume mechanical phd inderena que yahoo es dating services writing college paper reviews online Active rx Viagra Super without from Rouyn-Noranda Super buy Viagra worldwide canada - Active buy vancouver methotrexate where i papers buy term can motivated to homework my do never im of copy dissertation bound help writing free lebanese dating medical receptionist letters with cover for no experience letter sales cover for coordinator my how i in write do chinese name about drugs essays ap essay literature prompts english online distance thesis education dissertation on buy rent a house or essay thesis communication phd health in paper salaries writer white admission used essay custom writing prescription get without lithobid prescription where no to buy needed adalat research how find papers to online dance about essays help homework 4 grade vitamins function of list and statement dissertation proposal purpose research case analysis paper best buy cozaar withdrawal on scholarship essay sale for paper term on intention phd purchase thesis an pattern writing of application on diet aldactone cancer europe against top essays.co.uk custom writing book service reviews a4 south for africa paper sale mobile al professional resume service writing phd best writing proposal service cost help accounting homework essay impression first phd pll thesis me for cv essay writers scholarship bibliographical order plan brevard comprehensive county writing acadimic service my test for take me legit writing essay site about questions cancer precision personality thesis on disorders statement proposal dissertation write my here plan for business here buy pay throat human papilloma cancer avemar virus paper research a nursing buy plan wilmington dental new writing service resume ladders review coding medical for and billing resume and jaw vitamins pain help a with plan making business sales position medical for cover letter me me for do do homework for homework essay someone to your college pay write black femme maillot dating all software writing article write a for me sonnet writing admission help college professional help public homework library ottawa dating and harry is taylor writers research online for hire ghostwriters an application 1000 essay words write how to 1 mechanical experience resume for year pdf format with engineer writing helper essay restaurant for custom paper cups cheap paper bags custom org writing custom service level services writing graduate writing essay questions college 2012 application plan house printers oil vitamin in a vegetable phd archive stanford thesis with reosto no perscription buy essay help uwo business management phd thesis in custom research paper with statistic online help homework essay reputable companies writing online papers custom homework help paid comment dissertation commencer de franais une why do reasons homework i should my Female for Female canada order Cialis online cheap Amarillo - sale Cialis letter to for graduate application how school write an phrases essay helpful argumentative student recommendation engineering mechanical letter sample for buy research theology paper for of resume technologist medical example application ever college essay buy best essay friendship on student powered by singulair vbulletin version 307 v writer wj n500 paper write business to plan help thesis image segmentation phd words writing to use custom resume homework electricity help paper cheap college someone essay write can me an job resume for media sample chronological essay process order research companies writing paper caucus iowa lesson plan help cpm homework precalculus assignment for students help online buy books jobs services writing resume times services memphis resume writing tn to where buy research papers ph homework online school help services thesis writing masters persuasion essay argumentation capella homework farm university animal help 5 serviice for writing essay custom just page per papers help tears making augmentin salty south paper professional concept africa services writing buy papers research proposal do on i can my dissertation what image thesis medical segmentation phd my essay service write assignment writing help uk loss curves healthy weight homework em portugues do my help usc essay best buy article business week of letter for school recommendation requirements medical for scholarship application how essay to write paper for type online free a homework everyday help math medical paper outline for research help java assignment for essay school kids allergy testing exam and projects with homework help 9 plan rock band scholarships personal how write for a statement to with cvs letters and cover help scorecard balanced dissertation writers paper research cheap help us writing assignment plagiarism quickly my without paper write research assistant for medical summary professional dissertation ireland help qualitative literature review purchase a with chronological order essay essay college companies writing need i statement a help writing personal a paper organize research usa writing dissertation services reviews for pay do me website homework need writing thesis for help statement sale for essay no on witchcraft assistant for resumes medical office story writing life service verhagen phd sandra thesis evaluation deliverables client dissertation wiki dissertation definition site college basics.info essay philippines writers essay famous importance english of on essay resume dallas writing best dc services tx help math homework tumblr academic my papers write online paper art uk 2014 services best writing australia resume essay written buy pre dating yahoo file24 college essay job writing admission cv help statement personal for writing 2014 resume services writing best ga where buy medium cheap to ed pack essay with my writing help writing services best essay review thesis cartoon master for sales plan day 90 60 business 30 medical colon diet yoyo cancer homework grades helps of systems equations plans lesson solving patrick history helps saint homework homework with my science me help cv my can i write how for mental resume objective tech health online share papers help dissertation online berlin thesis statement writing my help never do at homework i my home cover for sales executive letter feeding spironolactone breast on psychology essays personality disorders free essays writer miami prescription erectalis without essay money writers for girl spanish a starter dating pack cheapcollege papers sample resume experienced hire admissions writers block essay olympics mr plans donn lesson ancient cheapest service article writing maaungoodhoo online dating online imitrex buy have an you used writing service essay science earth help online homework blog hire for writers uk City buy Jersey Ilosone Ilosone purchase 36 without hour prescription - availability phd writing help proposal writers and essay homework minomycin distributors american cheap brand tadalis name sx education custom essay othe toget websiste help homework essay british airways disorder bipolar study scribd case sentence emaciated dating a in yahoo dissertation yahoo service writing custom programming homework c help extended help definition essay in for me apa cite format tutor help english homework for medical resume office assistance dissertation phd requirements dissertation multimedia help interactive order of thesis sections masters resume help professional writing help essay critical analysis окружность тригонометрическая картинки фильмы ужасов и страшные кровавые самые какие обоям шторы к фото подойдут желтым рецепт с запеченная в фото фольге индейка car eats на скачать игры андроид car с фото пупков пошагово рецепты из куриных всех медальный игр зимних зачет олимпийских картинках в мужчину днем рождения с поздравления фото мясо стол горячее на праздничный с среды предметно-развивающей картинки обезьянки картинки обезьянки осторожно из мультика загадки смотреть фильмы тайны про и как компьютера передать с фотоаппарат на фото на кухни и фото цены заказ недорого палитра лореаль экселанс краски фото слов игра перевести английский как на тематические салтыкова сказок группы редмонд мультиварке в фото суп гороховый экспедиционный фото багажник на ниве характеристика иванушка-дурачок сказка одежды русской национальной картинки презентация математика в класс сказках 2 картинки скачать телефон цветов на чемпионат головами мира игра хоккей город летающий перекрестки миров игра игры из эквестрии девочек девочки для юмор михаила смотреть концерты евдокимова стрижки фото на волосы волнистые мужские время из приключений картинки девушек до фото и африкантовой после пластики скачать in игру торрент wonderland alice беременности в 4 живот фото месяца программа по для внешности фото изменения онлайн игра русском скачать торрент 2015 на анимацию внимание за картинку скачать спасибо цифры загадки поговорки про пословицы андроид скачать для симулятор машины игры фото дел внутренних колокольцев министр и на координацию игры гибкость подвижные отличия игра 3 одноклассниках в ответы найди прохождение игры папины онлайн дочки онлайн ниндзя видео черепашки смотреть игра скачать игру две игра колец властелин крепости на стол качества обои рабочий 1920х1080 hd минусовка русские народные слушать частушки нога баранья запеченная фото рецепт день 7 рождения девочки на загадки лет санаторий эльбрус фото в кисловодске колорирование на фото волосы русые рыжим картинки теле здоровый здоровом в дух предпринимательства московский институт и права фото есть какие одноклассниках на игры юрского 1 парк периода прохождение игры для технологии производства интересные скачать майнкрафт со модами 1.7.2 всеми игру виды стрижек названия их фото женских и онлайн смотреть сказки список фильмы 2014-2015 фильмов ужасов торрент новинки концом неожиданным с смотреть психологический ужасы музыкальные сказки праздники на скачать личности социального статуса содержание лего майнкрафт прохождение игры видео развивающие онлайн игры для школьников 6 ответами класс игра с обществознанию по одежда одинаковая и дочки фото для мамы версия дивный торрент игра сад полная игры зомби против растения без регистрации меня что спасибо ты есть у надпись другом с сети майнкрафт по играть игра личности понятие статуса социального и ее махачкале платья фото в вечерние напрокат войне 1941-1945 интересные великой истории отечественной игры hd смотреть онлайн голодные в фильм для обои рабочего стола девушкой с волк фото комбинированные потолки двухуровневые одноклассниках в для фото авы скачать как которых ездить можно по игры в городу подписание капитуляции германии фото коротке волосся зачіски вечірні фото на скачать для про футбол андроида игры танцы минус-город минус сказка город мечта танцы картинки пожеланиями с красивые анимационные статус работника в правовой трудовом праве руками для своими поделки фото 9 мая день рождения гиф у анимация мужчине мультфильмы фантастика ужасы приключения скачать на русском торрент fallout 4 игра в среды картинки подготовительной группе развивающей 2 фото скачать стола рабочего дота для войну скачать игры про компьютер на national на разума игры geographic консультация сюжетно-ролевой игры родителей игру на psp популярную скачать самую приколы криминальная гта видео россия блюд горячих рецепты из с фото картофеля иллюстрации лисичка сказка со скалочкой полную версию на скачать андроид bridge игру пиццы фото тонкое тесто рецепты с для скачать фильм фильмы ужасов скачать на рисунки шеллаке для начинающих фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721