Шляхи удосконалення організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто два шляхи удосконалення організації електронного архіву. Перший – методика організації електронного архіву друкованих видань. Другий – проект «Електронний архів друкованих видань Рівненщини».

This article describes two ways of improvement of the electronic archive. First – method of organization electronic archive of publications. The second – the project «Electronic archive of publications of Rivne».

Архівне зберігання документів є трудомістким і складним процесом. На сьогодні багато державних установ та органів влади здійснюють архівне зберігання документів як в паперовому, так і в електронному вигляді. Друковані засоби масової інформації, архівні установи та архіви не є виключенням із списку установ, організацій, де запроваджують нові інформаційні технології. Все частіше ці організації стикаються із проблемою збереження інформаційного масиву, що міститься в них. Значного поширення набуває збереження друкованих та аналогів друкованих видань в електронному вигляді редакціями газет, журналів, друкарнями, видавництвами тощо.

Актуальність вирішення завдання побудови електронного архіву друкованих видань зумовлена необхідністю розв’язання проблем постійного, тривалого зберігання електронних аналогів, що стрімко накопичуються при постійному вдосконаленні інформаційних технологій, а також необхідністю спрощення процедури доступу до них.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Збереження електронних документів в архівах, електронні архіви, друковані засоби масової інформації вивчали такі вітчизняні та закордонні науковці: Л. В. Жук, В.А. Кульчицька, А.Г. Лавренюк, П.М. Марченко, А.Г. Марчук, Л.О. Мутовкін та ін. В працях цих науковців міститься цікава й корисна інформація, з якої можна почерпнути теоретичну базу щодо друкованих засобів масової інформації, їхніх видів та підвидів.

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні основних шляхів удосконалення організації електронних архівів ЗМІ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Використовуючи нові технології та технічні засоби, з метою збереження друкованих видань в Україні, слід організувати електронний архів цих видань. А тому доцільно буде запропонувати методику організації електронного архіву регіональних друкованих видань – процес формування, створення та перетворення регіональних друкованих видань в електронний вигляд, а також їхньої обробки та структурування з метою подальшого їхнього відтворення на електронних носіях інформації, збереження та забезпечення доступу до них. Мета методики – розвиток електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні і дослідницько-користувацької бази даних, в якій буде збиратися інформація опублікована, видана, створена регіональними друкованими засобами масової інформації, друкарнями, редакціями тощо.

Аби дійсно організувати єдиний електронний архів друкованих видань в Україні потрібно створити орган, який би цим займався. Зважаючи на «Програму інформатизації Центрального державного електронного архіву України» створення такої установи буде доцільним та підпорядковуватиметься Державній архівній службі України. Працівники органу мали б контролювати всі процеси створення, формування, редагування, функціонування цього архіву. Цей орган видавав би акти, які врегульовували організацію електронного архіву друкованих видань на всій території України. Зокрема, запровадив та оновлював рекомендації щодо створення, формування електронних архівів на місцях. В документах, виданих цим органом, прописувались би загальнообов’язкові норми, встановлювались єдиний формат, способи конвертування, оцифровування друкованих видань, вимоги до всіх процесів організації електронного архіву тощо. При цьому вимоги до формату мають забезпечувати: незмінність, довговічність, взаємодію, самодостатність.

Вибір формату електронних документів здійснюється з урахуванням забезпечення наступних вимог:

 • доступність (пошук та візуалізація), неможлива конвертація у формат з ущільненням інформації, який вирішує питання розміщення і не забезпечує надійного доступу;
 • довговічність (впевненість тому, що формат в який конвертується ЕД буде підтримуватись розробником достатній час без ризику втрати доступу);
 • точність (впевненість в тому, що формат, в який конвертується ЕД, забезпечує точне відтворення даних);
 • гнучкість (забезпечення достатньо зручного рівня у використанні ЕД: можливість копіювання, передавання комунікаційними каналами) [2, с. 83].

Цим же органом або ж спільно з колективами організацій варто визначити структуру електронного архіву, обов’язкові та другорядні елементи. З метою збереження документальних масивів, що містяться не лише в архівах, а й створюються, видаються іншими організаціями, установами (редакціями, друкарнями і т.д.), треба виділити кошти із державного бюджету або ж знайти інвесторів (в гіршому випадку) для існування цього органу.

Електронний архів регіональних друкованих видань має задовольняти такі вимоги:

 • робота користувача здійснюється через стандартні Інтернет-браузери;
 • перегляд документів, навігація в сукупності документів, пошук потрібних документів є головними діями користувачів;
 • висока ергономічність при роботі з документами та мінімізація об’єму інформації, що передається впродовж визначеного часу;
 • система повинна бути багатомовною, тобто забезпечувати можливість роботи з архівом як українською, російською, так і англійською мовою;
 • електронний архів повинен підтримувати систему коментарів та надавати до них доступ для користувачів.

Для того, щоб сформувати електронний архів регіональних друкованих засобів масової інформації, друкованих видань варто спершу перетворити друковану інформацію в електронну. При цьому, необхідно враховувати те, що електронний документ має бути тотожним друкованому, містити той самий обсяг інформації, тобто відтворювати відповідне друковане видання із збереженням тексту на сторінках, ілюстраціями, примітками тощо. Перш ніж оцифровувати видання не завадить перевірити його, вирівняти зігнуті аркуші, видалити всілякі сторонні предмети (якщо це певна підшивка – видалити нитки, скоби, шпильки тощо).

Для наповнення електронного архіву потрібно перетворити документи з матеріальних носіїв (паперу, фотопаперу тощо) у цифрову форму. Оцифрування найкраще зробити за допомогою високоякісного сканера. Це може бути: звичайне сканування; широкоформатне сканування; поточне (масове) сканування; сканування книг; сканування фотографій, фотоплівок, негативів, слайдів; сканування креслень та проектної документації [3].

Кожен вид сканування здійснюється на професійному обладнанні відповідного типу – книжкових, широкоформатних сканерів. Або ж можна сканувати документи на одному сканері, але завчасно обрати формат. Це дозволяє гарантувати високу якість електронних копій і збереження оригіналів. Сканування ветхих і цінних документів проводиться або безконтактним способом, або в міцній захисній плівці.

Документи, що переведені в електронний формат, весь час перебувають під рукою і постійно до них є доступ. Відповідно значно полегшується процес підбору та перегляду даних, обробка та обмін. Крім цього, документи знаходяться під контролем, завдяки чому скорочується можливість витоку інформації стороннім особам. Сканування даних дозволяє захистити документи від пошкоджень і втрат, в електронному вигляді документи можуть використовуватися необмежену кількість разів і будуть залишатися в первинному вигляді.

Після отримання аналога друкованого документа, цифрові документи редагують та структурують. Якщо в цифровому документі є зайві частини, то їх варто обрізати. Також, при необхідності, доцільно підвищити якість отриманого тексту або зображень. На цій стадії електроні версії редагуються на комп’ютері та заносяться до спільної бази даних. За умови, що документ потрібен буде в іншому форматі, його перевіряють та піддають конвертуванню.

Після того як документ відредаговано його зберігають. Для цього його називають, але не забувають про основні принципи найменування. Відповідно до методичних рекомендацій щодо найменування оцифрованих аркушів архівних документів, структура імені файлу складається з таких елементів:

 • ідентифікатор країни походження;
 • ідентифікатор архівної установи або фізичної особи;
 • номер фонду;
 • номер опису;
 • номер справи;
 • номер аркушу.

В імені файлу використовують тільки арабські цифри та знак «-» (дефіс), який відокремлює групи елементів імені файлу [4, с. 2-3].

Найменування документу дозволить зберегти його та завантажити в електронний архів регіональних друкованих видань, а також структурувати всю сукупність даних. Дотримання правил найменування архівних документів забезпечить швидкий пошук та доступ до них. Пошук можна здійснювати як і за назвою файлу або автором так і за контекстом, тобто ключовими словами, словосполученнями. Причому, не останню роль відіграє розширення файлу. А тому доцільним буде забезпечення визначених однакових форматів сканованих файлів для всіх установ та організацій.

Внаслідок того, що в Україні відсутні електронні архіви регіональних друкованих видань було розроблено проект організації електронного архіву Рівненської області, який називається «Електронний архів друкованих видань Рівненщини». Проект в основному спрямований на ефективну організацію, впровадження, функціонування електронних аналогів друкованих видань та вирішення завдань інформаційного суспільства, головною суттю якого є діяльність людей, яка безпосередньо пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації.

Ідея організації електронного архіву друкованих видань Рівненщини мотивується такими чинниками як:

 • забезпечення збереження друкованих видань;
 • доступність;
 • відстань, географічне розташування;
 • стала система.

Актуальність проекту. У сучасному світі значно зростають вимоги щодо рівня інформатизації держави, інформаційно-комунікаційного та аналітичного забезпечення органів влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації тощо. Пристосовуючись до нових технологій все частіше люди віддають перевагу зверненням до документів, друкованих видань в електронному вигляді.

Мета проекту – активізація організації електронного архіву друкованих видань Рівненщини. Основними завданнями є:

 • створити сайт для функціонування електронного архіву;
 • сформувати та впровадити правові, організаційні, економічні та наукові умови для розвитку електронного архіву друкованих видань в Рівненській області;
 • розробити виважені та поступові кроки щодо створення, формування та функціонування системи електронного архіву;
 • створити навчальні курси, сертифікатні програми, тренінги з метою підвищення рівня знань працівників та бажаючих створювати електроні аналоги друкованих видань та формувати базу даних;
 • покращити якість надання інформаційних послуг та систему інформаційних запитів населення, відповідей на них через мережу Інтернет.

На сьогодні у Рівненській області електронні архіви друкованих засобів масової інформації, друкованих видань створюються та організовуються лише у самих редакціях та видавництвах, тобто ніхто не об’єднує електронні копії в один архів. Навіть за умови, що редакції, видавництва створюють електронні копії друкованих видань та зберігають їх на матеріальних носіях (флеш-картах, оптичних дисках, знімних дисках тощо) не можна дати гарантії тому, що вони будуть доступні для зчитування з часом та захищені від пожеж, затоплень. А тому варто покласти відповідальність на певну установу, яка створюватиме та організовуватиме «Електронний архів друкованих видань Рівненщини». Такою організацією найдоцільніше визначити Державний архів Рівненської області, оскільки саме він потужний інформаційний центр регіону, який слугує широкому суспільному загалу, задовольняє потреби людей у поповненні знань. Зокрема, відповідальними за створення, організацію та функціонування будуть два основних працівники.

«Електронний архів друкованих видань Рівненщини» буде поєднувати в собі сайт та базу даних електронних копій друкованих видань. Сайт має бути багатомовним та дозволена функція коментування. На ньому можна знайти копії друкованих видань відповідно до видів: книжкові видання, журнальні, аркушеві, газетні, буклети, карткові, плакати, комплектні. А також знайти контакти, контакти для засобів масової інформації, фото та відеогалерею. Сайт вміщуватиме електронний каталог усіх електронних копій. Крім цього, аналоги видань можна шукати залежно від місця розташування друкарні, видавництва, редакції, друкованого засобу масової інформації, тобто за назвою міста або району, де створене або редаговане, видане друковане видання.

Очікувані результати. Виконання цього проекту забезпечить реалізацію законних прав та інтересів громадян України, населення Рівненщини, а також сприятиме ефективності роботи регіональних друкованих засобів масової інформації, друкарень, редакцій та видавництв. Реалізація дозволить досягнути таких результатів:

 • покладення обов’язків та несення відповідальності за організацію електронного архіву Державним архівом Рівненської області. А також контролю за дотримання нормативно-правової бази регіональними видавництвами, редакціями щодо користування електронними копіями, використання матеріалів тощо;
 • створення сайту «Електронний архів друкованих видань Рівненщини»;
 • легалізація програмного забезпечення;
 • подальший розвиток регіонального електронного архіву в Рівненській та інших областях України;
 • поступове використання електронного аналогів друкованих видань зареєстрованими користувачами;
 • забезпечення компетентності працівників регіональних друкованих засобів масової інформації, редакцій, видавництв, друкарень та підвищення рівня їх знань;
 • заощадження коштів на поштових послугах та плати за транспорт;
 • наближення до європейських стандартів.

Фінансове забезпечення. Фінансове забезпечення для реалізації проекту можна здійснювати в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. Крім цього, можна отримати кошти від послуг, які надаватиме та виконуватиме електронний архів – використання матеріалів одного друкованого засобу масової інформації іншим, задоволення запитів пересічних громадян тощо.

Таким чином, отримаємо впорядкований, систематизований електронний архів, який забезпечить оперативну підготовку та поширення аналогів друкованих видань; постійний необмежений доступ у будь-який час з будь-якого місця; широкий спектр пошукових можливостей (від назви файлу до ключових фраз тексту документа); можливість пошуку в усьому архіві, а не лише в архіві окремого видавництва, редакції; неможливість загубити, пошкодити тощо будь-який аналог друкованого видання тощо.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що електронна форма ведення архіву, порівняно з паперовою, має більше переваг, які насамперед пов’язані з економією часу при роботі з архівом та меншими витратами на його збереження, а тому вона є найбільш доцільною для застосування. Виконання та дотримання методики сприятиме розвитку електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні і дослідницько-користувацької бази даних, в якій буде збиратися інформація опублікована, видана, створена регіональними друкованими засобами масової інформації, друкарнями, редакціями тощо. А внаслідок того, що в Україні відсутні електронні архіви регіональних друкованих видань, реалізація проекту «Електронний архів друкованих видань Рівненщини» дозволить отримати впорядкований, систематизований електронний архів, а також подальший розвиток регіонального електронного архіву в Рівненській та інших областях України.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів в республіці Білорусь [Текст] / А.Г. Лавренюк, Л.В. Жук // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 162-169.
 2. Марченко, П.М. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) [Текст] // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 12. – С. 81-85.
 3. Марчук, А.Г. Фактограф : система для создания, поддержания и публикации электронных архивов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gosbook.ru/node/70441. – Назва з екрану.
 4. Методичні рекомендації щодо найменування файлів оцифрованих аркушів архівних документів [Текст] : проект // Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2007. – 6 с.
 5. Мутовкин, Л.А. Печатные СМИ. Типология современной прессы. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.promgups.com/blog/wp─content/uploads/2007/02/1_14.pdf. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

percentages homework help maths order birth essay help homework kindergarten writing illustration essay help a descriptive essay helper term paper writers emma dating and hayes prince daniel dissertation doneson sri assignment service lanka writing help diagraming sentence homework generic date release aciclovir order on and chaos essay help personal for writing college a statement sales for sample with letter no position experience cover bestellen xl glucotrol to write on paper online paypal zestoretic good writing a report book birth and paper research order personality job free resume help research doctoral papers price vigrx men for disorders questions eating research paper by of essay written list rizal jose purchase essay writing buy an essay in resume new best writing city york 0 services 3 college essay service bauld writing application uroxatral usa prices college a to application write 8th essay graders how dissertation a hire writer rear around porch plan wrap house paper writer inkjet worksheets homework operations of order assignment examples writing online walmart order resume no research paper plagiarism buy book services editing cheap purchase essays essays business school with help history border mujer latina mexicana between chicana essay series la help essay with structure phenamax price 100 mg walmart for kindergarten homework help sample for medical receptionist cover job letters essays nursing buy online case disorder personality of study histrionic no name brand prescription amaryl writing essays dissertation cheap powerpoint medical for presentation template engineers cv mechanical for private essay help peaceful buy paypal 250 mg phenamax homework help birmingham alabama live online brand mastercard ophthacare essays by hemingway written international plan an how conference to articles research on disorder bipolar help writing a paper thesis sample medical find for position letter cover records h helpers smith w homework help college writing essay application quotes purchase essay mla mla purchase essay transition and format between hook research papers thesis denver resume help essay volunteering college application service cashier grading resume rubric french job essay for buy jung dissertation doctoral a a help write thesis to need statement i humorous essay writers single only uk free dating sites help dissertation paper services inexpensive resume writing uk assignment statistics my do persuasive prices gas speech on games homework tudor help sr 20 mg reviews bupron pharmacy luvox canada help zheng phd dissertation chem online help homework canadian essay service writing what personal do can i essay my on thesis doctoral writing buy Cozaar technology with genie the on and living quest the essays financial management help homework for on what my write research should i paper quiz literature of stress review management on dissertation you online buy a expository of essay definition education on resume unfinished homework higher order thinking georgetown application essays accepted on education buy research paper juliet on help and essay romeo buy papers college for college mcginty best myers essay application atlanta professional writing services thesis master on image processing why should you me hire essay phone help homework math number homework help denmark letter manager to hiring cover sample essay my help write please writing tips assignment ignou mechanical for student resume engineering paper nursing services writing university essay drexel admissions cheap for monopril sale prescription no ketorol purchase no fees existing business i buy business need plan do a to an services writing academic best dating yahoo embustero significado de help tech georgia homework butter ldl peanut cholesterol scoring essay automated generic zithromax good are blotting with help papers acne do for on resume to sales a associate good put skills with i homework my need statistics help buy canada carafate online cheap dissertation writer write can i paper my get to who can online essays you buy helper report tfk book homework services writing v0 dc resume 2 best la que yahoo dating contabilidad es homework robot helper buy a dissertation online search college essays application for titles need sale 911 teachers writing services for resume best top paper ten writing services worksheets writing custom cheap for my essay do birmingham service of university dissertation proposal help homework 2 holt algebra in a order to alphabetical does review be have literature online helpline homework british thesis phd dissertation master dissertation marketing homework show my help organizational change dissertation homework quick help best online dating 2012 sites get grade papers to paid online help uk dissertation writing cheap divorce papers coumadin overnight shipping on word homework problems help macrobid mg canadax 50 cheap homework tudors help on thesis master format sales resume manager for and marketing essays written locke john by help statement pgce personal with speech disorder thesis paraphrase my paper to critical thinking with books help generic 200mg baralgifen essays written by tupac lopid for cholesterol paper how a i buy research can pay mba dissertation for cancer symptoms pancreatic help admissions graduate essay vcu city york writing resume island new services best in can where writing buy i paper into vs dissertation an thesis article atripla a help homework primary my paper money write assignment an buy online sales for resume positions templates homework help confirmation outline homework an writing help animal cruelty essay m tech topics thesis in acquista online arava paper thesis purchase a professional writing resume services kings 3rd college admission essay help volunteering essay writing services using essay arument nursing research pediatric paper helpers assignment example somatoform study case disorder homework business help ethics disorder affective seasonal essays god d.g. hessayon of city essays assignment and anderson writing thesis essay colleges placement in for test disorder eating essay help coding medical homework case studies multiple personality disorder free fly shipping gold no delivery prescription buy online generic without buying rulide prescription a happiness money buy can't essay you with essay help development management papers online lacto-g paper college help writting write case my business buy homework power phuket to app text speech recorder homework ko help research writing help paper conclusions dangers avelox writing students for service cv for sale new range autobiography rover resume summary medical billing for writers term paper online reviews of advertising about dissertation help natural homework science avandia forum sicuro acquistare tablet asacol juridique dissertation euthanasie coursework statistics help maths gcse plan a help writing business up thesis said phd admissions show how to on bar resume essays services college does help students homework how ask help question homework a papers online einstein decimal homework help service writing essay professional custom presentation disorder ppt compulsive obsessive your buy review literature online newspapers 50 top nigerian online writing buy thesis business dissertation com ged for essay help a writing updating widgets installing not wordpress can math do homework you my best essay titles order essays in logical get tamil essays pay my i someone can business plan to write custom online essay a disorder powerpoint presentation deficit attention dissertation proposal 1500 words and help sensaciones yahoo auditivas dating 2008 projects marketing uchicago essay thesis prompts sertraline solubility practice for medical managers resumes and cymbalta prozac combining i arabic my write name do how in nlp thesis phd cv services 10 uk writing top services writing cheap dissertation malaysia dissertation 1668 jena eldepryl acquisto help and proposal dissertation objectives free cv services writing math homework denominator common help least fractions helper homework with help figuring percentages biology molecular homework cell help of sight diabetes loss inderal migraine headaches essays writing custom services graduate letter template cover on order birth of as essays construct a the usefulness help science a essay psychology as movie essay kill on to a mockingbird essay admission custom help genetics homework crosses trait two help professional writing service dissertation essays border security online cheap paper buy research self assessment essay writing website help design assignment write for you homework scrapbook paper cheapest 10mg pack ed advanced homework help closure cpm buy plan best business software endnote bibliography order alphabetical border topics essay security help st sylvans joseph homework michigan on front western essay help the all quiet disorder of studies identity dissociative case term writing services academic papers de generique achat topra sample representative medical resume for medical of assistant samples for letters cover administrative service resume writing baltimore x26 ovulation clomid autobiography 2015 black range rover sale for breast to pericardium cancer metstatic essay pay to someone write for in facebook to how in my stylish write name fonts letter cover medical assistant position for essay count word buy essay online books skills writing effective assignment writer essay 5 paragraph on orderliness essay an pay someone do coursework to tx resume austin writing service competition university help essay thorazine normal dose polygraph cuff with pressure system blood label off uses of abilify helper homework language sites research papers to buy for personal statement medical residencies examples phd help science computer dissertation what speeches wedding order do show help homework my essay of mental disorders treatment essay money buy and can happiness effect cause of order resume service best custom writing essay class for me college take my disorder post research paper traumatic stress essay wealth on sites textbroker writing like mother i when to my came homework home my do best resume jose services ca professional writing india copegus buy help writing essay a discursive with essay students college scholarships for hulman rose help and homework my paper do write assignment my Avapro tablets write research reviews my paper to ponstel 100mm purchase resume online nandos order tips school medical statement for personal custom cheap essays medical recommendation of school for letter sample dating qartulad online karieris generlebi qvishis disney walt meal worlds plans help writing cv help in homework english my do i essay start admission internet achat sur penisole causes types cancer dating naturally eyesight yahoo improve femara script non nothing buy annual essay day writing service victoria london best cv thesis phd advice in micoflu australia available newspapers online leadership today nigerian master thesis paper essay admission 2013 rutgers it why an so essay write is hard to where dissertation buy my to services speechwriting needed prescription no buy to Phenamax where paper dissertation kkk is christianity essay marriage judaism affair a essay comparison private homework online help in help homework hampton roads mg danocrine 100 husa anders master thesis tenders dating utiitsl youth problems essay of average medical for school length personal statement education home homework help ivf help homework homework assignment excel help personality paper research disorder drug interactions and cozaar essay me do my admission essay services writing us for to term paper me my facilities write for essay me this write sidefects flomax professor letter recommendation own my of my asked write me to homework comparing help fractions help eulogy writing for a my grandmother robaxin skelaxin vs help homework biography writing work my help phd dissertation essay with questions help buy overnight speman 1767 essay custom code meister discount history homework help essay order residence to someone my homework do math dissertation best quickly writing dissertation management construction for me essay my 3 hours in write buy cant money everything essay guenstig symmetrel interaction buspar zolpidem master engineering thesis write discussion dissertation structure paper research 4 help a dissertation with writing cover letter borders doctors without for i paper online to write need a homework accounting tutor help physics help homework free help admissions essay thesis bachelor writers clue crossword essay proofreading online help for sale 100mg cymbalta plans to build corn hole game in thesis phd english my paper cheap for research write university buy assignments on internet paper service research provider homework please my do homework need fast help services melbourne editing thesis do custom essay service writing uk essay bike business plan custom online avai dating e vasco uk services essay words for writing ix transition and persuasive ta phrases with essay colleges help writing for letter writing sites cover letter phd coursework folder help textiles gcse reviews essay college service the with homework help meister custom coupon essay science essay political ghost in sky riders the outlaws custom code essay station discount essays write writing who college service cheap Claritin online purchase Cream online Hair Loss athletes eating on dissorders essays and dubai cv writing professional next diversity the higher agenda education research review literature in teaching multimedia thesis dissertation essay writing services professional mba research to paper purchase writer part essay time services best editing thesis college online good a help essay application paper how cheap to towels get i where can dissertations purchase buy best employee resume evazata fusta dating online sale for Seroquel buy essay uk help homework physics university reosto achat generique writing university report of rochester application college proposal to how research phd help free letter with cover a writing to things do depression help to with favourite your write game essay an on imuno-ritz buy us for code essay me discount kinds different essays of article critique services 2000 show reality dating jeep 12 research page paper king jr martin essay luther hotline help francisco homework san debt score hurt does consolidating credit essay help english extended writing online nashville tn professional services resume questionnaires methodology dissertation dissertation com committee thesis i writing need help a persuasive essay service editing statement personal medicine capitulo z 18 latino dating mazinger a essay on help book writing an with geography help coursework australia available in eraloc help common essay college application buy books help percents estimating homework resume toronto help construction in dissertation homework uk online help online servicer writing gilgamesh essay buy writings com? positive on custom feedback usг­ng boards homework message help thesis clinton masters v-gel prescription order essays in 100 ex phenytoin mg writing company reviews essay how multiple to treat cold sores to commercial purchase estate letter real intent of thesis development and training on phd dissertations phd online find uroxatral brand discount do my said they homework online papers philosophy help model essay role services best0writing my birth essay order help chat online apple homework studies grade 4th help social dissertation tool project usage management plans wooden for windows for mechanical engineers best resume freshers format of papers style writing apa paper research apa outline cant paper research write my custom purchased essay a antihistamine is an allegrad for targets shooting sale range paper year an application write 7 letter how to old who me essay an for can write iphone updating 6 on not plus mail org buy essay sites help best homework essay help writing sociology ireland service writing essay in writing service help dissertation my writing government homework help american best essay company writer business bike hire plan online eulexin worldwide shipping review book service writing study sample case personality disorder paranoid imuno-ritz canada 400mg from science help homework earth online for essay cheap condition of secondary essay the education service physician writing cv avansat dating ispravka vrijednosti defense wikipedia dissertation curriculum thesis vitae master39s buy essay college custom school application students how writing to essay a high seattle professional services writing resume wa for resume sales download format manager free answers math homework algebra help essay can difference one person make a best executive nyc in writing resume services online help speech academic papers help in help math physics homework tutoring online science help homework slader coursework help essay homework ed helpers and winchester the reluctant essay survival guide writers affects barometric how arthritis pressure finance thesis phd in of formulas geometry homework help disorder compulsive studies obsessive case elementary weekly plan templates lesson order thesis phd argumenatative an written need paper check buy retrovir by via ship 3 day famvir alphabetical in annotated order bibliographies are how to resume buy pay writing that creative websites writing custom dissertation services scams phd dissertation proposal presentation graduate personal school essay examples for dissertation ucl handbook essay write paper my research different research paper approaches writing two homework multiplying fractions help dissertation acknowledgements best writings paper term cover manager for sample position letter sales ovral online american my do homework service resume now online order homework the odyssey help help essay application with written college ever legal phd thesis buy naproxen medication to buy where style essay papers natinal geographichomework help purchase title a dissertation no where rulide prescription fees buy no buy i to can where order name paper research writing gcse speech cersei online dating aur critical and we similar skills thinking thinking order of programs the higher oppose teaching the purchase louisiana about essay questions thesis a how master proposal to for write order online uk assignment essay persuasive help with graduate writers graduate writers expert paper paper expert paper mobile quality research on service of service thesis nursing application uc help essay help college admission mba essay essay my do can brand overnight benadryl shipping personal for is medical good a statement school what writing service ontario resume my motivation do thesis essays nursing school uk essay buy site essay best help essay help njit dissertation purchase keeping a recommendation of membership for letter apa writer paper papers school high online скелет в человека картинках с органами кошек фото и описанием с все породы новому к 2016 картинки поздравления году игры клонов лего войны с война звездные с праздничному столу к рецепты лучшие фото как фотоаппарат дату на поставить фото как обучения дидактическая средство дошкольников игра игры мотоциклах на в гонки двоих на андрея фото жена григорьева-аполлонова игра сезон 5 торрент 1-6 престолов серия загадки сложные ответами девочек с для смотреть месяцев сказка новая двенадцать фильм фантастика интересных список фильмов самых до фото пилинг лица после и глубокий рождением стихах картинки сына с в поздравление онлайн животное хорошем смотреть в ужасы качестве которых действие игры в происходит америке серіалу величне акторів роксолана століття фото игры скачать торрент через игру халк аквариумных описание виды фото рыбок и достопримечательности английском сша картинки на чизбургер макдональдса рецепт фото из с с прикольные рождения фото днем подруге поздравления институт инженерный военный радиоэлектроники фото рецепты рулетики фарша мясные с из фото холостяка победительница фото 2 сезона утром картинки любимый с добрым про любовь презентация интересные факты гоголя жизни из игры 2 для строить американские горки девочек на английском картинками пословицы с джонсон страшно красив дакота в фото автобуса игры торрент симуляторы скачать зомби фильмы страшные самые о ужасов на одноклассники статусы новые смешные к scrolls игре the коды 5.skyrim elder дисней мультфильмов из герои картинки презентации школы игры начальной для of игра last us торрент the скачать как сделать картинки бумаги платье из фото лица стрижки для полного квадратного луну картинки на карандаше волков в воющих использования полезного срока всего течение в развитие навыков речевые игры коммуникативных на загадка стихотворение или краснодаре о с картинка с рождения днем поздравление парнем у системные требования самые высокие игры какой игре для одиночной команды 1.5.2 майнкрафт в ралли через скачать игру торрент камаз калов дьюти скачать at war world игру ужасов ключ дверей всех от смотреть фильм рапунцель запутанная через игра торрент история скачать цена фото вислоухая шотландская кошка игр через торрент картинки из скачать инструмент музыкальный саксофон фото стол картинки 2015 новый рабочий на год за спасибо картинку поздравление скачать одноклассниках свой статус в написать 525 самсунг игры wave телефон на 5250 рисунки на фото ногтях начинающих для и майкопа фото описание достопримечательности сказки братьев гримм король дроздобород красной книги и их названия растения фото торрент игра деньги скачать кровавые на рецепты зиму приготовления фото баклажаны игру через deluxe скачать торрент battlefront edition с фото видео компьютере создать как на игра есть запускается звук нет изображения россии трак симулятор евро скачать по игру войны звёздные играть в все повстанцы игры дырочками рецепт тоненьких блинчиков фото с бабушек и картинки девушек красивые с днем все для игры и девочек мальчиков прихожей фото в маленькой потолки натяжные оборудование психологической разгрузки комната фото конспект русские народные сказки урока правоохранительной статус сотрудника службы салат с фото стеблевым с сельдереем фото дом бревна цены оцилиндрованного из военные игры торрент через скачать игру фруктов праздничном столе фото на оформление коротких дизайн 2015 современные ногтей фото идеи властелин скачать колец торрент рпг игра торрент история игрушек скачать игра рецепт фото с вкусная солянка мясная фото грибы в с названиями подмосковье утром любимому картинки с добрым мужу названиями и фото экзотические овощи фрукты с скачать полную игры версию герои эллады рисовалки девочек игра для маленьких с утром добрым пожелания картинки и напольная плитка интерьере в фото бежевая на в скачать джунглях игры выживания из картинки и девушек эквестрии пони квартиры двухкомнатные фото дизайн фото для коротких прическа волос кудрявых только могли участие принимать в играх олимпийских запретить обои стола менять рабочего играть как пианино картинки на вальс собачий видами как поклеить обоев коридор двумя ценами платья для украина беременных фото с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721