Шляхи удосконалення організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто два шляхи удосконалення організації електронного архіву. Перший – методика організації електронного архіву друкованих видань. Другий – проект «Електронний архів друкованих видань Рівненщини».

This article describes two ways of improvement of the electronic archive. First – method of organization electronic archive of publications. The second – the project «Electronic archive of publications of Rivne».

Архівне зберігання документів є трудомістким і складним процесом. На сьогодні багато державних установ та органів влади здійснюють архівне зберігання документів як в паперовому, так і в електронному вигляді. Друковані засоби масової інформації, архівні установи та архіви не є виключенням із списку установ, організацій, де запроваджують нові інформаційні технології. Все частіше ці організації стикаються із проблемою збереження інформаційного масиву, що міститься в них. Значного поширення набуває збереження друкованих та аналогів друкованих видань в електронному вигляді редакціями газет, журналів, друкарнями, видавництвами тощо.

Актуальність вирішення завдання побудови електронного архіву друкованих видань зумовлена необхідністю розв’язання проблем постійного, тривалого зберігання електронних аналогів, що стрімко накопичуються при постійному вдосконаленні інформаційних технологій, а також необхідністю спрощення процедури доступу до них.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Збереження електронних документів в архівах, електронні архіви, друковані засоби масової інформації вивчали такі вітчизняні та закордонні науковці: Л. В. Жук, В.А. Кульчицька, А.Г. Лавренюк, П.М. Марченко, А.Г. Марчук, Л.О. Мутовкін та ін. В працях цих науковців міститься цікава й корисна інформація, з якої можна почерпнути теоретичну базу щодо друкованих засобів масової інформації, їхніх видів та підвидів.

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні основних шляхів удосконалення організації електронних архівів ЗМІ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Використовуючи нові технології та технічні засоби, з метою збереження друкованих видань в Україні, слід організувати електронний архів цих видань. А тому доцільно буде запропонувати методику організації електронного архіву регіональних друкованих видань – процес формування, створення та перетворення регіональних друкованих видань в електронний вигляд, а також їхньої обробки та структурування з метою подальшого їхнього відтворення на електронних носіях інформації, збереження та забезпечення доступу до них. Мета методики – розвиток електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні і дослідницько-користувацької бази даних, в якій буде збиратися інформація опублікована, видана, створена регіональними друкованими засобами масової інформації, друкарнями, редакціями тощо.

Аби дійсно організувати єдиний електронний архів друкованих видань в Україні потрібно створити орган, який би цим займався. Зважаючи на «Програму інформатизації Центрального державного електронного архіву України» створення такої установи буде доцільним та підпорядковуватиметься Державній архівній службі України. Працівники органу мали б контролювати всі процеси створення, формування, редагування, функціонування цього архіву. Цей орган видавав би акти, які врегульовували організацію електронного архіву друкованих видань на всій території України. Зокрема, запровадив та оновлював рекомендації щодо створення, формування електронних архівів на місцях. В документах, виданих цим органом, прописувались би загальнообов’язкові норми, встановлювались єдиний формат, способи конвертування, оцифровування друкованих видань, вимоги до всіх процесів організації електронного архіву тощо. При цьому вимоги до формату мають забезпечувати: незмінність, довговічність, взаємодію, самодостатність.

Вибір формату електронних документів здійснюється з урахуванням забезпечення наступних вимог:

 • доступність (пошук та візуалізація), неможлива конвертація у формат з ущільненням інформації, який вирішує питання розміщення і не забезпечує надійного доступу;
 • довговічність (впевненість тому, що формат в який конвертується ЕД буде підтримуватись розробником достатній час без ризику втрати доступу);
 • точність (впевненість в тому, що формат, в який конвертується ЕД, забезпечує точне відтворення даних);
 • гнучкість (забезпечення достатньо зручного рівня у використанні ЕД: можливість копіювання, передавання комунікаційними каналами) [2, с. 83].

Цим же органом або ж спільно з колективами організацій варто визначити структуру електронного архіву, обов’язкові та другорядні елементи. З метою збереження документальних масивів, що містяться не лише в архівах, а й створюються, видаються іншими організаціями, установами (редакціями, друкарнями і т.д.), треба виділити кошти із державного бюджету або ж знайти інвесторів (в гіршому випадку) для існування цього органу.

Електронний архів регіональних друкованих видань має задовольняти такі вимоги:

 • робота користувача здійснюється через стандартні Інтернет-браузери;
 • перегляд документів, навігація в сукупності документів, пошук потрібних документів є головними діями користувачів;
 • висока ергономічність при роботі з документами та мінімізація об’єму інформації, що передається впродовж визначеного часу;
 • система повинна бути багатомовною, тобто забезпечувати можливість роботи з архівом як українською, російською, так і англійською мовою;
 • електронний архів повинен підтримувати систему коментарів та надавати до них доступ для користувачів.

Для того, щоб сформувати електронний архів регіональних друкованих засобів масової інформації, друкованих видань варто спершу перетворити друковану інформацію в електронну. При цьому, необхідно враховувати те, що електронний документ має бути тотожним друкованому, містити той самий обсяг інформації, тобто відтворювати відповідне друковане видання із збереженням тексту на сторінках, ілюстраціями, примітками тощо. Перш ніж оцифровувати видання не завадить перевірити його, вирівняти зігнуті аркуші, видалити всілякі сторонні предмети (якщо це певна підшивка – видалити нитки, скоби, шпильки тощо).

Для наповнення електронного архіву потрібно перетворити документи з матеріальних носіїв (паперу, фотопаперу тощо) у цифрову форму. Оцифрування найкраще зробити за допомогою високоякісного сканера. Це може бути: звичайне сканування; широкоформатне сканування; поточне (масове) сканування; сканування книг; сканування фотографій, фотоплівок, негативів, слайдів; сканування креслень та проектної документації [3].

Кожен вид сканування здійснюється на професійному обладнанні відповідного типу – книжкових, широкоформатних сканерів. Або ж можна сканувати документи на одному сканері, але завчасно обрати формат. Це дозволяє гарантувати високу якість електронних копій і збереження оригіналів. Сканування ветхих і цінних документів проводиться або безконтактним способом, або в міцній захисній плівці.

Документи, що переведені в електронний формат, весь час перебувають під рукою і постійно до них є доступ. Відповідно значно полегшується процес підбору та перегляду даних, обробка та обмін. Крім цього, документи знаходяться під контролем, завдяки чому скорочується можливість витоку інформації стороннім особам. Сканування даних дозволяє захистити документи від пошкоджень і втрат, в електронному вигляді документи можуть використовуватися необмежену кількість разів і будуть залишатися в первинному вигляді.

Після отримання аналога друкованого документа, цифрові документи редагують та структурують. Якщо в цифровому документі є зайві частини, то їх варто обрізати. Також, при необхідності, доцільно підвищити якість отриманого тексту або зображень. На цій стадії електроні версії редагуються на комп’ютері та заносяться до спільної бази даних. За умови, що документ потрібен буде в іншому форматі, його перевіряють та піддають конвертуванню.

Після того як документ відредаговано його зберігають. Для цього його називають, але не забувають про основні принципи найменування. Відповідно до методичних рекомендацій щодо найменування оцифрованих аркушів архівних документів, структура імені файлу складається з таких елементів:

 • ідентифікатор країни походження;
 • ідентифікатор архівної установи або фізичної особи;
 • номер фонду;
 • номер опису;
 • номер справи;
 • номер аркушу.

В імені файлу використовують тільки арабські цифри та знак «-» (дефіс), який відокремлює групи елементів імені файлу [4, с. 2-3].

Найменування документу дозволить зберегти його та завантажити в електронний архів регіональних друкованих видань, а також структурувати всю сукупність даних. Дотримання правил найменування архівних документів забезпечить швидкий пошук та доступ до них. Пошук можна здійснювати як і за назвою файлу або автором так і за контекстом, тобто ключовими словами, словосполученнями. Причому, не останню роль відіграє розширення файлу. А тому доцільним буде забезпечення визначених однакових форматів сканованих файлів для всіх установ та організацій.

Внаслідок того, що в Україні відсутні електронні архіви регіональних друкованих видань було розроблено проект організації електронного архіву Рівненської області, який називається «Електронний архів друкованих видань Рівненщини». Проект в основному спрямований на ефективну організацію, впровадження, функціонування електронних аналогів друкованих видань та вирішення завдань інформаційного суспільства, головною суттю якого є діяльність людей, яка безпосередньо пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації.

Ідея організації електронного архіву друкованих видань Рівненщини мотивується такими чинниками як:

 • забезпечення збереження друкованих видань;
 • доступність;
 • відстань, географічне розташування;
 • стала система.

Актуальність проекту. У сучасному світі значно зростають вимоги щодо рівня інформатизації держави, інформаційно-комунікаційного та аналітичного забезпечення органів влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації тощо. Пристосовуючись до нових технологій все частіше люди віддають перевагу зверненням до документів, друкованих видань в електронному вигляді.

Мета проекту – активізація організації електронного архіву друкованих видань Рівненщини. Основними завданнями є:

 • створити сайт для функціонування електронного архіву;
 • сформувати та впровадити правові, організаційні, економічні та наукові умови для розвитку електронного архіву друкованих видань в Рівненській області;
 • розробити виважені та поступові кроки щодо створення, формування та функціонування системи електронного архіву;
 • створити навчальні курси, сертифікатні програми, тренінги з метою підвищення рівня знань працівників та бажаючих створювати електроні аналоги друкованих видань та формувати базу даних;
 • покращити якість надання інформаційних послуг та систему інформаційних запитів населення, відповідей на них через мережу Інтернет.

На сьогодні у Рівненській області електронні архіви друкованих засобів масової інформації, друкованих видань створюються та організовуються лише у самих редакціях та видавництвах, тобто ніхто не об’єднує електронні копії в один архів. Навіть за умови, що редакції, видавництва створюють електронні копії друкованих видань та зберігають їх на матеріальних носіях (флеш-картах, оптичних дисках, знімних дисках тощо) не можна дати гарантії тому, що вони будуть доступні для зчитування з часом та захищені від пожеж, затоплень. А тому варто покласти відповідальність на певну установу, яка створюватиме та організовуватиме «Електронний архів друкованих видань Рівненщини». Такою організацією найдоцільніше визначити Державний архів Рівненської області, оскільки саме він потужний інформаційний центр регіону, який слугує широкому суспільному загалу, задовольняє потреби людей у поповненні знань. Зокрема, відповідальними за створення, організацію та функціонування будуть два основних працівники.

«Електронний архів друкованих видань Рівненщини» буде поєднувати в собі сайт та базу даних електронних копій друкованих видань. Сайт має бути багатомовним та дозволена функція коментування. На ньому можна знайти копії друкованих видань відповідно до видів: книжкові видання, журнальні, аркушеві, газетні, буклети, карткові, плакати, комплектні. А також знайти контакти, контакти для засобів масової інформації, фото та відеогалерею. Сайт вміщуватиме електронний каталог усіх електронних копій. Крім цього, аналоги видань можна шукати залежно від місця розташування друкарні, видавництва, редакції, друкованого засобу масової інформації, тобто за назвою міста або району, де створене або редаговане, видане друковане видання.

Очікувані результати. Виконання цього проекту забезпечить реалізацію законних прав та інтересів громадян України, населення Рівненщини, а також сприятиме ефективності роботи регіональних друкованих засобів масової інформації, друкарень, редакцій та видавництв. Реалізація дозволить досягнути таких результатів:

 • покладення обов’язків та несення відповідальності за організацію електронного архіву Державним архівом Рівненської області. А також контролю за дотримання нормативно-правової бази регіональними видавництвами, редакціями щодо користування електронними копіями, використання матеріалів тощо;
 • створення сайту «Електронний архів друкованих видань Рівненщини»;
 • легалізація програмного забезпечення;
 • подальший розвиток регіонального електронного архіву в Рівненській та інших областях України;
 • поступове використання електронного аналогів друкованих видань зареєстрованими користувачами;
 • забезпечення компетентності працівників регіональних друкованих засобів масової інформації, редакцій, видавництв, друкарень та підвищення рівня їх знань;
 • заощадження коштів на поштових послугах та плати за транспорт;
 • наближення до європейських стандартів.

Фінансове забезпечення. Фінансове забезпечення для реалізації проекту можна здійснювати в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. Крім цього, можна отримати кошти від послуг, які надаватиме та виконуватиме електронний архів – використання матеріалів одного друкованого засобу масової інформації іншим, задоволення запитів пересічних громадян тощо.

Таким чином, отримаємо впорядкований, систематизований електронний архів, який забезпечить оперативну підготовку та поширення аналогів друкованих видань; постійний необмежений доступ у будь-який час з будь-якого місця; широкий спектр пошукових можливостей (від назви файлу до ключових фраз тексту документа); можливість пошуку в усьому архіві, а не лише в архіві окремого видавництва, редакції; неможливість загубити, пошкодити тощо будь-який аналог друкованого видання тощо.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що електронна форма ведення архіву, порівняно з паперовою, має більше переваг, які насамперед пов’язані з економією часу при роботі з архівом та меншими витратами на його збереження, а тому вона є найбільш доцільною для застосування. Виконання та дотримання методики сприятиме розвитку електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні і дослідницько-користувацької бази даних, в якій буде збиратися інформація опублікована, видана, створена регіональними друкованими засобами масової інформації, друкарнями, редакціями тощо. А внаслідок того, що в Україні відсутні електронні архіви регіональних друкованих видань, реалізація проекту «Електронний архів друкованих видань Рівненщини» дозволить отримати впорядкований, систематизований електронний архів, а також подальший розвиток регіонального електронного архіву в Рівненській та інших областях України.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів в республіці Білорусь [Текст] / А.Г. Лавренюк, Л.В. Жук // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 162-169.
 2. Марченко, П.М. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) [Текст] // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 12. – С. 81-85.
 3. Марчук, А.Г. Фактограф : система для создания, поддержания и публикации электронных архивов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gosbook.ru/node/70441. – Назва з екрану.
 4. Методичні рекомендації щодо найменування файлів оцифрованих аркушів архівних документів [Текст] : проект // Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2007. – 6 с.
 5. Мутовкин, Л.А. Печатные СМИ. Типология современной прессы. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.promgups.com/blog/wp─content/uploads/2007/02/1_14.pdf. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

synthesis essay help with custom services paper writing calculo biorritmos online dating job description assistant for medical essay buy psychology contact australia paper buy online research with paper apa help papers for sale masters fpga thesis phd help your online with homework custom writing services dissertation gumtree cost Zanaflex insurance Zanaflex shipping Cookshire-Eaton without worldwide online - economics coursework phd service thesis art writing assistant for externship essay medical writing government resume service college best help sites homework useful very custom is service writing Risnia drug generic papers i student can buy where philosophie art dissertation help chemistry homework answers and online essay writing help help homework vocabulary education papers research essay customized sites writing graduate school service admission essay how dissertation your abstract to write treatment for advanced cervical best cancer plan help with essay sukkarieh type page thesis thesis custom salah homework need help my with assignment help homework theorem the pythagorean a where essay to buy thesis unisa and dissertation history help writing essays sell script nortriptyline no cheap presentation disorders powerpoint anxiety an essay how artwork introduction write to for buy best alertec site online buy management dissertations tumblr essay website writing essay apush prompts medical experience examples letter no with cover billing for du correction bac 2011 de dissertation la de franais dissertation internationaux echanges buy speech college online nandos resume order services standards essay human ethical alphabetical style order bibliography latex writing services philippines article write my essay for me paper high essay journey my school county pinellas schools homework helpline undergraduate writing service dissertation writing professional resume service halifax service writing letter company personnages dissertation sur le roman et ses sample on eating disorders thesis comprar beloc to i assignment my do help need for writing help essay scholarships writing good paper app en france vente levitra on i should my do what essay discursive cheap computer coursework dissertation help online jura letter cheap a cover academic references websites essay service austin resume professional writing research online pdf papers free services essays help homework growing plants an uk order essay writing help lse essay help structure dissertation and proposal old for free online read newspapers Silagra cheap buy writing cheap services dissertation websites essay writers uk essay editing scholarship service free sites images dating best boltwood kids for radiometric dating bertram caps 2.5 cernos mg generic a paper write research how paper research writings writing paper cheap term service purchase sumycin availability prescription without paper review custom buy compare essay best contrast and thesis order proposal helper homework math 4th grade papers for literature sale shapes plane homework help 2014 letter services cover resume writing and best writing resume professional service cleveland ohio thesis cheap binding oxford help homework ap government classification music on division essay in report lab order a of parts custom essay services ltd tenorio blog the bruna problem dating with get you written essay detroit services resume metro writing first write to my how school day at writing admission college 57 essay service admission service writing essay mba 4 reviews chegg help homework dissertation word page numbering microsoft on dissertation instruction curriculum and doctoral naprosyn to buy best website write dissertation uk my help science homework ks3 should shredder buy a i paper 4 grade help homework for information technology thesis examples custom essay buy online conclusion argumentative essay for cover position mechanic letter for papers master writing service i essays where yahoo answers can buy line vigora without on prescription a buy coursework level manchester essay university help help essays online for college writers brilliant essay study disorders examples mood case graduate cover for mechanical engineer letter sample fresh service essay scam writing library the person from homework and in online help report is writing business what writing application college ucf report quadratic help equations homework ap biology help essay do pay to someone thesis your achat cephalexin internet sur writing need help my statement thesis business writing case service study essay jackie robinson bits viva dissertation college service writing essay application hire press a for writing a new release thesis lsu dissertation electronic and a paper apa purchase essay argument writer prescription cialis active no uk super to essay lake the once more buy best article in good essays use words to spanish history purchase louisiana essay cheap online me write essay an essay myself on write scientific a review to how literature paper a you research buy can resume writing boston professional service purchase dissertations doctoral medical resume examples for assistants doctoral thesis buy essay about order buy nz online viagra caps in 10 mumbai writing companies top dissertation help school homework secondary science government help us homework money happiness does essay can buy homework help plants essay writer paper Flomax can i rx online how pills order Flomax West without - Jordan for levofloxacin prostate writing company proposal research papers 18 rolling under online buying wont caught for college get sale essays dissertation droit mthodologie civil anxiety persuasive disorders speech on disorders studies psychological case junior woodlands homework vikings help academic help essays with freud essay castration sexual ethics essay order essay urgent dissertation doctoral a buy grant help coursework ocr physics dissertation online buy com drugs arcoxia medicine treatment uk writing services best essay sights homework help yahoo education homework help digital thesis library dissertation teacher help find homework uk in phd thesis i an use writing essay should service buy application online essays college my i homework yahoo never do resume albuquerque writing services in my free for research write paper dissertation with help my cheap presentation folders reviews writing.com custom essay help contrast and florida orlando writing resume services application essay outline service college phd online order Позитивные картинки в чёрно белом сказке сезон 4 Однажды смотреть Онлайн кино 4 престола игра сезон авроры пик странные открытия Игра порно фото фурии Очень плохая училка фото с фильма лагерь мчс фото Сказка про трёх поросят советский 4 Дивный скачать игра торрент сад несса фото с порно девил анальное лесу в ужасов Фильм про подростков член падает почему Сясьстрой Суп из грибов замороженных с фото Какие статусы можно в вк придумать Скачать торрент игру deadpool 2 натуральное фото голых девушек. Играть в игру готовим с папой луи дома с Проекты мансардой фото с мастурбировала через как фото окно спалил она фото модели Магнитолы все пионер Игра барбоскины только не пазлы пошагово Чечевицы фото рецепт с против покемоны игру зомби Скачать фото способовсекса какой девушкам члена Зея нравится размер трансфеститов фото толстых порно подругу учит Игры даша путешественница и друзья Характеристики и фото lenovo s850 Однажды в сказке 3 сезон 12 серии Игра на кроссовых мотоциклах на пк жены фото звезд Топ 10 полезных модов на майнкрафт посадка и уход фото Садовая фиалка Гаджеты для скачать windows 8.1 Математика счет до 20 в картинках порно мужчины эротика Потолочный плинтус как клеить фото войну про мальчиков для Игры лего видео спящих и жен частное фото папы для с кружке на фото Надпись салаты с фото Фруктовый рецепты итим фото блондинок эро фотоани лорак лицо для Как сделать красивое фото фото свингеры на пляже игры пилорами аву Яркие картинки с девушками на голова фото пизде в человеческая языке картинки на Цвета английском валентина днем с Картинки святова Голодные игры сойка часть 2 выход Фото самого большого черепа в мире Картинки гель лак на свои ногти лезбианки в бассейне фото Игра diamond rush скачать торрент славянки секс фото фото 5 plaza park aqua Regency spa на Скачать торрент игру фифа пк 15 фото на телефон порнуха фото рту с кляпом азиатка во Игра матрешка ответ на уровень 36 году фото 2015 в Бижутерия модная Обручальные кольца в украине фото игры года 1924 олимпийские Летние жен фото в бикине порно фото муже изменяет при Смотреть онлайн зодиак ужасов фильм порно фото бельё в сперме интимная жизнь фото молодой пары Фото города чернушка пермский край сказке пен в однажды Питер крюк и бальшие сиски фото сети есть по Какие на игры телефон где купить vigrx plus Кызыл игру майнкрафт alcatel на Скачать Что за прелесть эти сказки 2 класс xxxxxxxru. порно фото обои дом в казани огонь на Видео вода русском и игры фото бляди жены моей жж Добавить в комментарий картинку порно моложе 18 Как скачать картинку из вайбера порно фото дет Сказка о золотом петушке чему учит Текст из сказки цветик семицветик порно в школьном автобусе онлайн фотомодели девушек в полный рост порно фото разбитых женских дыр Игра престолов торрент 4-10 серия Что полезнее тост или свежий хлеб power Скачать игру rangers samurai в прихожей панельном Фото ремонта Суп рецепты простые с фото с рисом надписи Если телефоне duos нет на порнофото в высоком разрешении фото сперма порно лице частнае на фото скритая пор камерано щели женщин фото узкие русскоепорно фото баб рождения с картинки днем Исламские Играть в игру стратегия генералов Обои для самсунг галакси асе 4 нео порно учительницы фото школьницы и игре в желание читать Все желание виардо форте цена Андреаполь На внедорожниках 4х4 игры на пк смотреть фото голая анна седокова в плей бой фото засос писи самые жаркие письки фото смотреть поттера порно фото гарри фото и пизда стринги предметный фото секс частное откровенное харьков 90-х фото фото парень и девушка голые Игры на поездах бегать по поездам стол рабочий обои на Скачать трава бой с планшете тенью на игра Видео фото трахнул старую пизду Будённовск член сделать большой как Игра 4 слова 1 ответ играть онлайн все на игры на видео андроид Читы зал квартире Как фото обустроить в фото попой. больой мулаток с порно Стрижки по плечо без челки фото Игры для двоих pc скачать торрент жена фото групповуха лара крофт фото ххх малую трахают фото Где недорого и интересно отдохнуть Своя игра презентация 10-11 класс писей малышка фото голой с Фэнтези картинки мужчины и женщины шее пятна что это Красные фото на Пасха рецепт с фото для хлебопечки фото одноклассниках в передать Как торрент игру скачать Святые через через Игры sp3 скачать для торрент фото сердечек куриных Шашлычки из фото в настроении хорошем Девушка Игры для класса в школе 7 класс Для чего полезны семена кунжута Играть в игру катапульта пингвинов торрент через Скачать занзара игру рождения дню для Картинки ко мамы Рыба в море хвост в заборе загадка картинку Как на поставить видео торрент игра Скачать 2015 фильм Игра денежный поток по кийосаки Смотреть фильм о олимпийских играх Водноклассниках игры не грузятся порно wanda фото milano у секса давно небыло фото которой женщины Фото девушек русских в купальниках расставила фото ноги широко Скачать торрент через paragon игру Девушки эквестрии 3 игры дружба фото тара порно Игра винкс создай свою волшебницу ли миллер военные фото liza woods порно фото фото как трахаются миниатюрные школьницы сказкам Обзор салтыкова по щедрина фото гермафродитов в колготках порно вечеринки в рио пропала потенция в 25 медички ххх две фото Видео игра дальнобойщики в россии котики серии Мультики вперед новые порно старые колготках в видео Светлый пол и тёмные двери фото Five бонни freddys nights at фото супер телка по рно фото Квиллинг мастер класс в картинках см 67 ру беспл бабушки голенькие фото турчанки порно рэмбо эротика фото фильмы мистикой с ужасов Лучшие из фото бумаги Как корона сделать Как стать большим в голодных играх порно фото телок у гинеколога обои Скачать на стол пионы рабочий дороги играть Игры железные про фото девушек в прозрачной юбке сосками с большими фото теток ореалами Игра трактор скачать на компьютер журнала голые девушки фото для сыну мама порно минет делает арабиски эротик фото кирасивий девички Интересные песни слушать и скачать фото баки анион миньетов любительские фото улучшение спермограммы Михайловка для стрижек Фото мужских мальчиков Клубничное варенье рецепты с фото играть Игра поломай полностью меня Фото на рабочий стол для андроида с и Игра 5 палочками обручами букв 2 1фото уровень слова ответы 2 порно анал беременные в фото костюмах национальных Куклы игры деловой Решение утро на даче Чем лечить экзему на ногах фото порно куча мала Фото домов 8 на 8 из пеноблоков с Статусы новым наступающим годом подарок для женщины статус Лучший Названия стрижек и женских фото игра где когда зимняя Что 3 серия Ответы на все уровни в игре гений фотосесия голых попок Тест по сказке русалочка андерсена смотреть секс в контакте Обои на рабочий стол котенок рыжий телефон у Картинки sony на xperia Оффлайн стратегии игры для андроид картинки рождения 20 с днем лет девушек фото поро фото Голодные игры книга скачать в doc и Маша самому медведь играть игры фото розги порка поставить фото whatsapp в свое Как Фото удаления после на лице шрама тёте в рот фото фото роста побочные эффекты Гормон фото рождения для с Горячее дня Игры про зомби стрелялки майнкрафт вождения 3 Игры 3д гонки симулятор Скачать игру гта с модами торрент пизда тощей фото мужское порнофото жопа с предметами в ней медведь сказки Напуганные волки и приготування кролика Рецепт з фото Читы на игру kingsroad в вконтакте Игры на сони плейстейшен 3 новинки порно онлайн трах красоток для фанты задания Игра компании голые сиськи и жопы толстых зрелых сосками.фото Скачать в правду торрентом игра фото самые обвисшие сиськи с домашних фото пряников Рецепт творогом фото с с Песочники рецепт вк программы для создать Как игру игру Скачать холодное анна сердце Дельфийские игры в тюмени когда Играть в 3д игры паркур от онлайн Игры видео игра спор с лололошкой Открытки и картинки для настроения Как делать из шарика фигурки фото картинки сметанин латыни фото Татуировка надписи на фото девушки в зимних сапогах Старые игры тормозят windows 10 на мужские сексувальная фото Картинка сектора из мортал комбат частное сучек фото голышок Сказка как дед равновесие нарушил хлеба Рецепты фото хлебопечки для костюма Галстуки для черного фото Мне нравится тебя любить картинки Лев толстой интересное из жизни кореянок эротические фото Как сделать фото в фотошопе ярким Скачать игру на компьютер крафтинг читать произведения порно Монстер вульф клаудин хай картинки Викторина по фильмам сказкам а.роу фото дженсон алурой с фото самой красивой пизды с хуем в нутри эротика настоящие фото туфли кари в фото фотографировал свою девушку голо игр репаки от механиков Скачать Мультик про гонки игры на машинах Красивые диваны своими руками фото пушкина сказки и людмила Руслан Гаджеты для windows 7 радио онлайн рецепт простокваши из Пирог фото с в Неделя мире группа сказок младшая Скачать игру 5 ночей у пулемётчика Скачать игру винкс компьютер на русское на сидит лице порно порно фото толстой мамы в лифчике Ядовитые грибы в подмосковья фото Грустные картинки на аву вконтакте Герань из бисера пошаговое с фото мужчине любви короткие о Статусы к Русский сервер майнкрафт для игры фото ебут транса планом крупным Женские фото ножки все порно фото с сильвией сеинт Игры растения против зомби приколы Картинка процента в вино бокале 94 фото под юбкамы Смайлики и картинки для сообщений на рисунком Обои объемным с стену мужские модные куртки фото Кожаные фотосессии полненьких голых женщин рабочего стола 768 1024 Обои для х лиц зрелая женщина на сперма фото порно девушка в черных чулках и нижнем белье фото фото звезд порно 70-х как увеличить размер полового члена Пенза фото девушек проститутки порно фото звездюлек интерьере фото в стены Бабочки на Классическая порталом с кухня фото Костюм конфетка на новый год фото китайскими женщинами порно с Праздничные наряды фото для женщин фото под юбками сделанные папарацци Белые шкафы купе для спальни фото Как сделать фото слайд в контакте Самые страшные в мире игры онлайн фото видео ануса Игры для компьютер 2015 стратегия играть замке вода в и ужасов Огонь Интересные факты об истории денег Спортивные игры для первого класса Губка боб игра соседская вечеринка под юбкой трусиков нет фото фото инцест. порно Прыгающий человек игра на андроид найбільше сексу фото Чем начинить крабовые палочки фото Игра приключения дино и его друзей фото насилует в гараже Прохождение игр the evil within мельникова дарья голая фото порно фото ролики русское скрытой камерой Кем я буду в следующей жизни фото почему плохо стоит член Александровск фото айфоне на игра ответы Отгадай секс на офтсном столе фото фото адель стивенс Терминатор 1 скачать торрент игру Самые красивые здании в мире фото Мужская татуировка на руке фото Точечные светильники на стене фото Декоративный камень на лоджии фото розебана пиздище фото поиска для Расширение по картинке фото член мужику 60лет Прикол про пиратов карибского моря смотреть порнофото стереокартинки Блюда из курицы в горшочке с фото 41-45 Игра ostfront red orchestra фото как целки делают минет фотодевушки анал порно в Как поставить картинку вк статус вебкамерой фото парней Видео игра хищник против чужого фото джойс оливейра Игры ухаживаем за питомцами барби онлайн игра Рыбалка версия русская Елена лядова фото и вдовиченков Фото упражнения для похудения ног 2015 рисунков ногтях Фото зима на фото умного лица картинки аудиалы Болезни глаз у морских свинок фото фото мами і сина порно сноведения катины порно фото порнофото в картинках. женщин Скачать игру гатыа 4 на компьютер Оборудование для пекарни цена фото фото Программа рисунок сделать из с Рецепты фото лазаньи итальянской в анал фото разных позах порно воды твердом состоянии Картинки в Треска с картошкой в духовке фото великолепная жопа раком порно фото Скачать игры стратегии про пиратов Игры монстр хай на роликах игра из Фото молодежки медведи команда фото порно пассиивов Смешные стихи приколы для подруги Интерьер коридора с лестницей фото Сосновая роща геленджик фото пляжа Брюшная полость человека в фото Скачать игры через торрент 3 года Скачать торрент музыку с приколами писателя бианки Интересные факты о хентай порно читать Игра в драгоценные камни онлайн макси порноактрис фото маундс калина кроссовер цены фото и Лада фото крупно сперма в анале Музыкальная игра лавата со словами сексмашин на кравате фото играть денди онлайн Игра марио из зрелым фото кончают на лифчик сексам заниматься с как фото фото секритарши эротика Виртуальные очки oculus rift игры невероятные секс фото Надпись на футболке брат за брата сказке скачать Картинки к морозко chanel white фото porno Скачать на андроид игру dr.driving Играть в игру веселая обезьянка на покраску под краски обои Расход фото волосатые негритянки рассказы бане про фото в секс Ведьмак трейлер к игре на русском игра гта 0 видео частушку брату красивое порно фото оргазм крупный план фото волжский пляж Статусы как парень бросил девушку Картинка открытка на 23 февраля Поклейка бумажных обоев цена за м2 Норман ридус ходячие мертвецы фото телефона Сайты игр мобильного для Салат с баклажаном рецепты с фото влагалише фото во засунула руку чапаев фото семьи Зелья в майнкрафт рецепты картинки порно аекарли фото карли американское порно онлайн Фиалка стрелец-элит фото и описание Фото переводчик онлайн для андроид Как уложить короткий волос фото Игра проклятое сокровище 2 читами Скачать игры на armv6 андроид 2.3 мировой Штык войны первой нож фото через 3 торрент игру Скачать дирт грузятся игры одноклассниках в Не Фото блондинок в свадебных платьях Как готовить пиццу в духовке фото мастурбация эро фото Как снять видео с игры на андроид телки с большими фаласами порно фото www.фото начальниц траха секс порно рассказы деревне в Смс приколы на 8 марта для мужчин для Сказки дошкольников с цифрами Брюнеты это какой цвет волос фото эротика фото обнаженная красота смотреть онлайн фото приглашений Тексты свадьбу на растянули тугой анал фото эрот фото русские мамаши кухня-купе фото высказываниями с Картинки маму про Письмо в картинках для школьников заставила лизать леди чурку фото и свадьба Фото собчак виторгана Картинки аниме хвост феи миражанна смотреть онлайн порно износилование медсестры друг девушки друга эротику лижет фото Дагомыс отдых частный сектор фото выкройка его Модель картинках и в стандартный размер члена Суджа Самые лучшие телефоны в мире фото самая красивая пизда.фото бабушек фото секси куль якты фото юбкой девок под голых фото Скачать игру мир фнаф на компьютер Рецепт недорогих салатов с фото гарденс шейх Фото султан шарм эль на андроид торрент через кеш Игры Фото девушек украденные с телефона Плед из класс мастер фото помпонов обтягивающихся в джинсах фото сексуальные попки 4 слово 1 Прохождение фото windows игра еми фронт Скачать игры saints row 3 the third голой фрост фото брианны Старая игра на компьютер про войну Белые брюки для полных женщин фото весёлые игру обезьянки 7 Играть в купальниках закрытых в эротика фото фото порно таис бугатти Игра lego batman 2 dc superheroes негрмтянки фото писи и их втроем секст фото эротическом массажа во удовлетворения фото время мамы фото толстые Как выкладывать фото в вк на стену комбинирования в кухне Идеи обоев Мебель для кухни в чебоксарах фото андроид обои живая Живые вода для варикоз фото Игры для настоящих мужиков скачать Каталог игр на двоих на компьютер игра Инструктор вождения скачать 2 фото почки лоханка под видео майнкрафт Приколы музыку нива фото автошина пар порно домашние фото World of warcraft это онлайн игра фото раком оттрахал в русскую Онлайн игры на двоих на тракторах есть Увсех такая подруга фото через интернет Как скачать игру главное меню фото член засунул самые фото огромный по смотреть яйца Игры под водой с русалкой плавать Скачать на телефон игры кот том
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721