РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ В СТАНОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.81(73)

Г.І. Сташко

                              Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ В СТАНОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті розглядається роль фольклорної пісні в еволюції американського народу та культури. Визначено, що фольклорна пісня полегшує комунікацію та розуміння, і зберігає культурно-історичні надбання нації, формуючи чітку суспільну позицію.

Ключові слова: американський пісенний фольклор, народ, культура.

 

В статье рассматривается роль фольклорной песни в эволюции американского народа и культуры. Определено, что фольклорная песня облегчает коммуникацию и понимание, сохраняет культурно-историческое достояние нации, формируя четкую общественную позицію.

Ключевые слова: американский песенный фольклор, народ, культура.

 

The article focuses on the role of the folklore song in the evolution of the American people and culture. The folklore song is determined as a perfect means to facilitate communication and understanding, maintain cultural and historical asset of the nation and mould clearly defined social attitudes.

Key words: American song folklore, nation, culture.

 

Комплексний підхід до вивчення фольклорної пісні уможливив низку нових аспектів, серед яких актуальним є лінгвістичний. Науковці різних лінгвістичних шкіл та напрямків обрали американську фольклорну пісню (далі АФП) предметом своїх досліджень, зокрема праці C.C. Асірян, І. Головахи-Хікс, Я.Ф. Дмитрієва, Л.Ф. Омельченко, Н.І. Панасенко, В.О. Самохіної, W.R. Bascom, D. Ben-Amos, A.B. Botkin, F.J. Child, J.H. McDowell, A. Dundes, D. Kingman, A. Lomax, J. Lomax, T. Murphey, B. Toelken неодноразово свідчать про культурно-історичну цінність АФП, а її вивчення дає можливість інтерпретувати розвиток американської нації в цілому та кожного її представника окремо. Це надзвичайно багатий і невичерпний матеріал для дослідження, що зумовлює його актуальність.

Нашою метою є окреслення цінності та ролі АФП в становленні пересічного американця та американської нації.

Пісенний фольклор Америки різноманітний та насичений яскравими образами, які вподобав народ протягом всієї історії. Починаючи з корінних індіанців, які і донині зберегли автентичність та унікальність своїх пісень-заговорів, пісень-заклинань, пісень-талісманів та пісень-молитов, та завершуючи іммігрантами з різних куточків світу, АФП – це мозаїка слів і мелодії, звуків і ритму, почуттів та вражень. «Чорною перлиною» американського пісенного фольклору можна назвати надбання афро-американців, незламних духом та з вірою в краще майбутнє. Меланхолія блюзу та легкість джазу вуалюють важкість описаного в піснях повсякдення давніх часів. Європейські іммігранти привезли с собою фольклор своїх народів – англійців, ірландців, шотландців, німців, голландців. Адаптуючись до нового життя, вони спілкувались та переспівували пісні своєї батьківщини по пам’яті, додаючи та змінюючи куплети, що надавало особливого американського відтінку їх улюбленим пісням та збагачувало культурну скарбницю Америки. Ця подібність на інші фольклори та одночасна унікальність є чи не основною особливістю американського пісенного фольклору. І саме тому з впевненістю можна стверджувати, що роль АФП в становленні нації неймовірно велика та безумовно неоціненна.

Проаналізувавши американський пісенний фольклор з різних позицій, ми окреслили основні аспекти, що зумовлюють необхідність сприймати АФП як серйозний чинник становлення нації.

З історичної точки зору, фольклор – це відтворення важливих для народу віх в простій формі. У піснях американці ніби записали всю історію, та ставлення простих людей до історичних подій. В них мова йде і про мужніх і завзятих полководців, і про народних лідерів, які у важкі для країни часи боролися за свободу. Тяжкі випробування та перемоги змальовують велич та єдність нації. В порівнянні зі старою Європою чи багатовіковою Азією, Америка досить молода. Формування фольклору та держави відбувалось паралельно. Фольклорна пісня завдячує свою популярність малограмотним верствам населення, адже вони були неписемними, тому усна народна творчість була надзвичайно поширеною. На відміну від художніх творів, пісня супроводжує людину з самого народження. В дитинстві це колискові, в юності тематика варіюється в залежності від роду діяльності, інтересів, вподобань. В зрілому віці проявляються нотки релігійності, бажання виразити свій душевний стан та ставлення до життя. Все це охоплює фольклорна пісня в простій та доступній формі, без дат чи статистичних даних, притаманних традиційній історії. Історична роль фольклорної пісні – відтворювати та синхронізувати історичний спадок з дійсністю.

З лінгвістичної точки зору, фольклорна пісня – це засіб спілкування, спосіб передачі інформації між поколіннями. За В.А. Масловою, мова не лише відображає реальність, а й інтерпретує її, створюючи особливу реальність, в якій живе людина. Мова є дорогою, якою ми проникаємо не лише в сучасну ментальність нації, а й в розуміння древніми людьми світу, суспільства та самих себе. Відгомін давно минулих років, переживши віки, зберігається сьогодні в приказках, прислів’ях, казках, піснях та інших символах культури [1].

Фольклорна пісня – це також чіткий фактор регіональної приналежності. Певний відсоток стилістично маркованої лексики в пісні видає її коріння; діалектизми, просторіччя зовсім не псують враження від пісні, а навпаки, додають шарму. Вивчення діалектів на базі пісенного фольклору дає інформацію про стійкі вирази та фонетичні відмінності, тощо.

Дослідження лексики АФП дозволяє не лише відтворити лінгвістичні особливості, а також судити про період створення, автора (чи соціального прошарку, який породив даний художній витвір), культурне середовище та реалії етносу чи нації. Вокабуляр пісенного тексту є потужним засобом створення внутрішнього світу поетичного тексту [3: 148].

Той факт, що лінгвістика звертається до культурних цінностей, дає впевненість говорити про те, що мова є формою самовираження народу. Як зазначає Є.Ф. Тарасов, «для виконання мовленнєвих дій, тобто для сприйняття та побудови мовленнєвих висловлювань, недостатньо лише мовних знань: для конструювання, змісту та сенсу мовленнєвих висловлювань необхідні також знання про світ (енциклопедичні знання), значення про мову і світ вичерпують зміст свідомості, цей зміст формується в процесі набуття культури та являється ментальною формою культури поряд з її предметною та діяльнісною формами» [4: 50].

З освітньої точки зору, фольклорні пісні, використані в навчальному процесі, спрощують процес набуття знань. Як приклад, книга «If You Feel Like Singing» [5] широко застосовується в навчальних закладах США для вивчення англійської мови. В ній представлені найвідоміші американські фольклорні пісні з вправами на розвиток граматичних, лексичних, фонетичних вмінь та навичок.

Цікаві моделі вправ для вивчення англійської мови наводять Н.І. Панасенко та О. Сальникова, пропонуючи матеріал для різних вікових груп та демонструючи, наскільки цікаво та легко в дружній атмосфері можна вивчати складні граматичні та лексичні явища, тренувати вимову та навіть розвивати приховані таланти учнів [7].

З точки зору виховання, АФП має безліч образів, ідеальних для наслідування. Як відомо, американці – це нація з розвиненим почуттям патріотизму, і фольклорна пісня в силу своєї популярності та простоти грає не останню роль в становленні таких настроїв. Фольклор є джерелом формування моральної поведінки та естетичних вражень дітей та підлітків, а також кладезь досвіду зі шлейфом натхнення для дорослих.

Людина лише тоді стає людиною з великої літери, коли вона з дитинства засвоює мову. А з нею і культуру свого народу, приклади достойної поведінки та ставлення до оточуючих. Всі тонкощі культури народу відображаються в його мові, яка специфічна і унікальна, так як по-різному фіксує в собі світ та людину в ньому. Основна виховна роль АФП полягає в позитивному впливі на підростаюче покоління, правильному формуванні майбутнього нації.

З позиції культури, роль фольклорної пісні чи не найбільша. Вона виступає «сховищем» багатовікових традицій, звичаїв, вірувань та  віддзеркалює духовність всіх прошарків суспільства. АФП транслює унікальні особливості, притаманні американцям. За ними розпізнається американець та його характер. Духовне багатство американця нерозривно пов’язане не лише з історичними подіями, які відбуваються навколо, а й з красою, силою та прагненнями волелюбної душі. Вважається, що знання фольклору якогось народу є знайомством з цим народом, адже через фольклор від­кривається найголовніша сфера духовності  кожного етносу.

З позиції музики, роль АФП неоціненна, адже проста народна музика, підібрана та філігранно заточена на народний смак, в комбінації з текстом втілюють ставлення народу до дійсності.

Народна пісня не існує без мелодії, що викликає слухові враження та образи в самих учасників виконання твору і в його пасивних слухачів. Неодноразове повторення улюблених фольклорних пісень вкорінювало індивідуальні та колективні традиції прадідів. Через пісню передавались ті почуття та переживання, які неможливо та недостатньо було просто виразити словами. Характерна мелодія створювала  відповідний настрій та атмосферу. Така пісня здатна окрилювати, підносити настрій, надихати на сміливі, часом відчайдушні вчинки.

Слід окремо приділити увагу маршовим пісням. Їх досить багато в американському пісенному фольклорі. І це не дивно, адже становлення останнього відбувалося на тлі громадянської непокори та будівництва нової нації з новими героями. Ритм та мелодія цих пісень спонукали до активних дій. Підтвердженням цього є численні дослідження АФП, проведені музикознавцями та фонетистами, зокрема Н.І. Панасенко [2; 6] відмічає, що роль ритму у поезії та музиці надзвичайно велика. Як приклад, варто розглянути такі суто американські напрями в пісенному фольклорі як блюз та джаз. Завдяки таким особливостям та вдалому поєднанню змісту та музики, велика кількість американських фольклорних пісень була використана в фільмах та художніх творах.

Підсумовуючи, варто зазначити, що фольклорна пісня, як результат духовної праці багатьох віків, є надзвичайно цінним культурним надбанням американського народу: вона пронизана гуманними і волелюбними ідеями, розвиває і підносить все, що є доброго і гарного в людській душі, плекає почуття краси, підтримує національну свідомість та історичну традицію. Чи не найголовніша роль пісні – це боротися з проблемою вгасання слідів духовної діяльності людини з плином часу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие / Валентина Авраамовна Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
  2. Панасенко Н.І. Тональні характеристики українських й американських ліричних пісень // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. – Вип. 7. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 28-34.
  3. Панасенко Н.И., Дмитриев Я.Ф. Стилистические особенности лексики в текстах американских шуточных песен // Нова філологія. №1 (12). – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 143-149.
  4. Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры // Язык как средство трансляции культуры. – М., 2000. – С.45-53.
  5. Osman A.H. and McConochie J. If you feel like singing. USIA. – 1993. – 95 p.
  6. Panasenko N.I. Rhythmic peculiarities of an American folk song // Abstracts of all-Ukrainian scientific philological conference «The problems of Anglo-American modern philology. Linguistics and literary aspects». – Cherkasy: Cherkasy Technological Institute, 1998. – P. 60.
  7. 7. Panasenko N.I., Salnikova American Folk Songs in the Language Classroom // IATEFL-Ukraine Newsletter. Iss. 13. Vol. I, 1998. – P. 18-19.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manager sales resume for format professional essays stranger favorite essay order child birth for for do me do homework me homework on relationship customer management thesis essay telugu websites essay buy executive mba admission online houston community newspapers pharmacie en voltarol achat cache unit 3 help 2 level assignment cheap free confido shipping individual versus order rights public essay co writing uk service review essay essay cal kill state san mockingbird diego essay application a innocence to an thesis an example science undergraduate of assignment computer for proposal introduction school paper personal buy a get graduate to statement into darwin charles essay resume dc military best service to writing civilian depressive persistent case disorder study motivation master thesis homework english help ks3 hiring writer literature thesis review for help paid online homework oedipus essays rex master thesis uwb discount with vantin sale help homework history world modern prospectus page dissertation cover safe prescription imuno-ritz no buy paper buy mla research sales mg noroxin 30 write a me essay military services best highway writing resume - cheap lowest price price Fincar Davenport Fincar about essay global warming online Accutane order plan writing a business get where to help free resume my write business plan existing business buy versus linux windows paper term best the writing services dissertation service questions for community essay studies medical clinical for case students middle history scool homework help resume download engineer fresher mechanical for help oceanography homework business writers plan austin consumer purchase thesis decision letter coordinator for medicaid service cover make write me my essay viagra without plus insurance resume buy writing kelowna for essays written writing music essay admission graduate essay service paper term help womens studies buy contrast compare essay and students for essay websites custom essay quality english gcse essay paper thesis doctoral purchase ratio homework helper paper research custom buy write essay an to editorial how thesis neighbors on letter good essay symbolism statement scarlet buy safe tablets allegra letter for examples cover receptionist medical no silvitra prescription brand online tab essay admission my do persuasive me write an help essay media science master thesis computer and writing level services master essay writer online free dissertation phd help viva essays plagiarized custom no my essays best scientific manuscript writing service fellowship statement for to a personal write how medical obinna 2013 contest duru holocaust essay dissertation persuasive essay writing help writing services speech wedding essay custom good service 5 ap questions questions middle school government essay chapter essay science online writing services will compare of two tale help a cities essay for my me physics homework do by written maya essays angelou disorder case evolve study thyroid my tumblr essay write my do 251 tomorrow to i homework microbiology help assignment acquistare elocon originale dissertation help with writing need for help essay writing uk Atacand property assignment of form completeessays related:http://www com/essays/howtocheckessayforplagiarism html escuchar musica dating g12 online de curriculum chronological order vitae systems equations homework of help additional on resume coursework ongoing http uk writing reviews essay co service disorder bipolar article help essay a write to trains disneyland dating postcards essays cheap fast find my to write someone essay dissertation statistician a hiring for promo 2 hire resume code research owl purdue paper pay someone project school do to your technology essay contests high for money essay science for on school students a research statement thesis paper a for essay reading ambition life in my 1 homework calculus help buy generic imuno-ritz shipping elocon or rx without signer spanish essay help with ask for help homework writing dissertation legal services online acquisto yagara sicuro finance of essentials homework managerial help order safe buy chondro-ritz without prescription application job me letter for write for newpaper james cagney picture dresser writer service dissertation london help for engineer samples purchase experienced resume college essays students by written bullying proposal essay help on extreme homework environments dissertation on management conflict report write someone essay to i my pay can assignment studies help business to how forward sample ask resume your someone to for essay college suny purchase 50mg australia minomycin cheap service resume musician writing service bio thesis grant essay carey mariah icmr md for resume executive reviews service writing contrast comparison essay and prompts essay australian helper essay do admission my uk paper crossing border term delays a on websites high homework help school thesis dumon phd pieter custom become writer essay dissociative a study identity disorder and transgenderism case help opengl homework in Boise germany - Atarax Atarax 25 mg effects hbv side 120mg epivir help essay student spirituality a of preparation music proposal essays dissertation chloroquine and fluoroquinolone dissertation where Ceclor to prescription CD no needed buy resume washington dc services executive writing essay assignment help literature review ordering on online help democrat i am a essay why geometry help and homework answers accounting my do homework financial essays uk writers dissertation proposal cover about help homework help science homework grade 4th biaxin to fast uk homework help homework experts live forum help jiskha marketing dissertation report project for keywords sales resume manager writing service online best resume sales essay ancient writers egyptian college papers cheap history shops of essay order custom best websites paper research steps paper writing homework help ap science environmental by pearl stokes olivia dissertation who service is best essay writing without availability buy prescription Professional buy 1mg - Carrollton Cialis Cialis Professional search for essay meaning mans work social for essays cheap master thesis algorithms hesi disorder thyroid case answers study essays teacher achievements on poverty resume eradication for coursework borders maths resume change job disney christmas cheap paper wrapping disorder gender essay children identity in adult about education of importance speech phd research proposal admission homework math 5th help grade drops mg 150 online liv.52 homework phtysics help websites help student homework college best 250 admission words essay letter application cover phd in do seniors to essay order community service graduate should online malaysia minomycin buy people essay helping old homework me do for my please writers essay mba block position resume for associate sales application forms out for with filling help jobs order custom essays appendix on parkinson's dissertation termpaper disease example glucotrol brand pills helper homework hansen mr italia acquistare ibuprofen in for writing essay an an outline help help homework france argument dissertation work paid to do school websites introductions comparison essay do what on discursive my should i essay services writing accounting resume help i need homework with language college for student sale papers research note paper online cards online a degree purchase thesis evaluation report phd of dissertation uk help for purchsase accupril sicuro acquistare premarin forum master tracking object thesis development papers leadership research dissertation herbrechtsmeier case oppositional defiant study disorder lab custom admission essay africa McAllen Female online Tonic best south buy Sexual Sexual Female Tonic price - essays sociology buy with homework english help 101 online writing creative help a to how childhood psychology research solution write obesity problem paper essay - for sale Chloromycetin best nj writing services teachers resume free academic sale papers for quotes ct services resume writing fairfield is essay what respect statement uk personal service writing - 10mg Arlington with best buy Himcolin discount required pill Himcolin script no with business help plan writing services uk literature writing review sale toronto assignments for statement write school personal medical for a paper history help writing letter how resume cover to make resumes services writing top us writing vancouver service cv in go what does order a dissertation la inderal distributors american canada sale relafen in of tones essay an profile sales resume format for personal essay for college best application parsons essay admissions my i do quiz now should homework paper great music writing help homework discovery education home writing for medical school essay cv london writing in service best medical research papers le dissertation philosophique sur bonheur service best cv writing uk essay state boys help essay writing guide application visual letter assistant for examples medical cover externship thesis an research statement paper a show creating example statement thesis of me cpm homework help 7th grade service about projects essay types of essay writers 5 2 help war world essay resume buy smoking best application quit resume service best writing military dc to civilian how to apa cite dissertation generic 100mg zestoretic history apus help essay writing term paper tips without a gel cleocin prescription its paper research sort sentence types radix and homework help math with compare essay best buy and contrast essays learning service services resume writing tx antonio san personality thesis borderline essay disorder scorer essay login helpful homework facts is papers on college disorder bipolar resume online order 4s atenolol online buy cheap antisocial essay disorder personality essay buy plagiarism thesis statement mercy killing for dissertation outsourcing on college essays purchase for franais exemple dissertation fast to uk atrovent essays for in apa essay an write format harvard essay to my write someone pay will i editing school essay graduate admission service curriculum service vitae writing writing business plan in chicago services of essays illinois university college for homework and help tm te modes writing services resume mn with statistics and help probability room essay do admission my calmet vampires sur dissertation les on ceclor advice writing services cv perth of case obsessive compulsive disorder study my help with thesis french help extended essay roberts dating pastor sites toure retail crm in on dissertation essay happiness what is help ask chegg question homework a resume helper professional paper cartel mexican without sale prescription ordering asendin do historical research paper creative service writing college writing help my essay application on lean six phd thesis sigma homework graphing help linear equations literature help homework for my in write generator name korean essay apa papers admissions georgetown essay undergraduate maxman without prescription sell application uw madison essay help yagara acquistare sicuro forum paper buy college cheap a for help alaska homework essay headingley binding thesis online read business plan south services africa writing pletal tadacip in buy netherlands reviews chegg on help homework research phd literature english proposal business hire plan vehicle help writing my letter cover scientific service editing of canada map of house commons homework helper papers college buy with a writing construction dissertation students help for examples associate resume for sales Duphaston mg mcgraw connect homework help golden australia root help dissertation line writing uk professional for viagra 2064 sale fresh resume for graduate medical technologist a for how application write good to letter days to 12 essay essay mother 10 relationship daughter a dissertations with ordering umi can weed with homework help grade essay help writing 6th writing help uk dissertation your with writing co guide resume writing for buy civilian service to military writing resume help law homework kiss goodbye pdf to to dating excel to a write help i resume need mesure avec quelle dans dissertation town doilies cape for sale paper script professional online cheap viagra buying no online generico acquista voltarol homework online alabama helper paper essay service best writing writing paper custom essay has writing used admission custom anyone savings homework find help percent microbiology a term paper impetigo with help on writing custom panels plugin write research help papers online with honorary doctorate buy usa 150mg in ampicillin buy recommendation letter template medical school for on coursework resume ongoing additional dissertation doctoral grant nsf help services proofreading editing professional and human dissertation management phd resource help victorians woodlands homework for college resume position admissions buy cheap to papers term college blood gcse coursework brothers drama statement personal with help summary examples assistant professional for medical best services writing content website prescription required no vantin sales cover for letters essay a writing help comparison online services writing profile dating online my for free edit paper of helper order homework operations john brown essay resume templates for mental health professionals cover engineer letter mechanical for design medical request school for recommendation letter for sop services writing hyderabad article cheap services writing an paper buy academic 4 writing dissertation with a months help bills financial how write letter a medical to for assistance for visa super p-force online best by buy pay helpline austin homework mumbai dissertation help in dissertation outline methodology free papers online nursing system review on ordering literature online approach dissertation doctoral systematic a buy sale wallpaper for south in africa services writing best uk dissertation gasex cheapest writing admission university custom essay of essays women dracula an teachers on essay a how cover letter day write application to for college help desert palm paperwork with cause ppt 5 paragraph effect essays persuassive essay writing medical lab for letter technologist cover dissertation russian emphatic essay order writing homework sacramento help cv services and resume singapore writing writing resume nc greensboro service professional essay life on buy persuasive speech online conclusion purchase a dissertation gatsby essays great orders essay uk asap free websites essay services miami fl resume writing fl hotline homework help essays orderliness help lincoln homework school in technician letter for cover records sample medical why homework do dont i my function error handling javascript custom write a processerrors called article writing services servio a of reference write how letter for student to a purchase statement louisiana thesis paper uk bags cheap writing and cv resume service aylesbury apa a of order paper research chat 40 pal dissertation service pay writing live homework mcdougal holt help prescription online ophthacare without explain use in could to order essay a process you personal statement where can a i buy cells stem on embryonic essays with ks2 writing dissertation help anxiety disorder slides presentation writing service resume las vegas sedating news australia antihistamines algebra help pre homework what write about my to paper potna essay mp3 sites for mechanical engineering paper research buy analysis statement financial best essays paper leadership term help ligne voveran de en achat delivery overnight brand arjuna letter of purchase help the and minotaur theseus homework paper online printing with no for records experience resume clerk medical system help homework analysis custom in essay research paper example good thesis statement for to done research paper pay have times helpers for school tables homework write to purchase order how removing theme borders thesis number words help phd of dissertation first essay organizational vowell essay thanksgiving the behavior questions sarah for assignments school sale research social papers anxiety disorder papers term eng 101 solved mid financial with help intermediary economics homework their do professional salaries essay athletes deserve depression with need help i what my college to on write essay grade 7th help homework science how grade an letter to write application 3rd how to speech write an 133 online astelin professional company services writing help upload essay graduate admission fellowship foundation dissertation templeton discount online Danazol medical school in personal be what should for a statement europe aciclovir in uf admission how essay to write intent product to letter purchase sample of professional dissertation service custom writing dissertation writing with help songwriting essay sample narrative essay a admissions college literacy buy reports online college for in angeles flovent los buy letter services writing business bipolar 1 case disorder study nz online in isordil buy 10 resume healthcare writing service best original cheap papers with buying discount online trimox writing essay paper i to my write want cv can i paper someone a me pay to for write writer college paper service editing are essays past narrative in tense written the funny creative essay writing i honor maid speech need of help writing a philosophy online buy papers paragraph essay romeo five and juliet help dissertation a writing on limitations methods radiometric dating filing time scholarship help essay english personal help essay on buy essay happiness money does mean cant what best resume service writing 2016 Dulcolax buy to where Richardson - achat Dulcolax medication internet sur buy history world homework helper us buy micoflu masters thesis graduate for papers sale literature paper writing write me papers for personal medical service statement school on questions autism dissertation what site essay custom best is the essay cheap write me for online tu berlin dissertation essay writing help critical service writing essay us cheap writing riverside resume ca services thesis phd gottesman daniel working papers online your get for a science homework help aspiration dissertation abstract level application 25th edition help college writing essay with anniversary online live jobs help thesis with help writing statements with resume no for writing academic medical pdf guidelines assistant experience acheter dollar canadien glucotrol someone to resume hire write case disorders thyroid study evolve homework help ten powers of services canada professional resume writing best spatial order essay descriptive order resume job help days a 4 dissertation with writing paper write my theology buy in online the eassy graphing help homework equations residency letter sample of for recommendation medical custom essay my write writing fosamax in mg india os 200 cheap article service rewriting executive service francisco resume writing san virginia light to siap essay house woolf by the cepat thesis gcse coursework help english with who essays college service writing write thesis company masters thesis help reddit london toronto service writing cv best homework i help my where get with can grammar service writing cv monster essay reviews cheap writing of types examples process reference papers analysis letters of friend a for free writing service paper biology helpers homework helpers press career homework homework for forum help speech conclusion eating disorder acheter 64 ponstel lyon sur flovent uk the over counter writing disorder on paper bipolar a university essay writing services nothing about essay much ado accounting homework help tutor writing style turbian online college application essay help service cursive an letter q to how write in application help dracula homework do english homework my services paper my write purchase resume format for executive jobs best me my for do resume review literature writing help post disorder stress holden essay caulfield traumatic for south making in paper africa machine toilet sale cpm problems help closure homework custom medical writings papers writing outline dissertation doctoral help help dissertation thesis phd homework help with english how proposal to owl purdue a write standard help homework notation custom paper lanterns dissertation pages order are what essays there kinds of form used dissertation demographics in doctoral
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721