РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ В СТАНОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.81(73)

Г.І. Сташко

                              Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ В СТАНОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті розглядається роль фольклорної пісні в еволюції американського народу та культури. Визначено, що фольклорна пісня полегшує комунікацію та розуміння, і зберігає культурно-історичні надбання нації, формуючи чітку суспільну позицію.

Ключові слова: американський пісенний фольклор, народ, культура.

 

В статье рассматривается роль фольклорной песни в эволюции американского народа и культуры. Определено, что фольклорная песня облегчает коммуникацию и понимание, сохраняет культурно-историческое достояние нации, формируя четкую общественную позицію.

Ключевые слова: американский песенный фольклор, народ, культура.

 

The article focuses on the role of the folklore song in the evolution of the American people and culture. The folklore song is determined as a perfect means to facilitate communication and understanding, maintain cultural and historical asset of the nation and mould clearly defined social attitudes.

Key words: American song folklore, nation, culture.

 

Комплексний підхід до вивчення фольклорної пісні уможливив низку нових аспектів, серед яких актуальним є лінгвістичний. Науковці різних лінгвістичних шкіл та напрямків обрали американську фольклорну пісню (далі АФП) предметом своїх досліджень, зокрема праці C.C. Асірян, І. Головахи-Хікс, Я.Ф. Дмитрієва, Л.Ф. Омельченко, Н.І. Панасенко, В.О. Самохіної, W.R. Bascom, D. Ben-Amos, A.B. Botkin, F.J. Child, J.H. McDowell, A. Dundes, D. Kingman, A. Lomax, J. Lomax, T. Murphey, B. Toelken неодноразово свідчать про культурно-історичну цінність АФП, а її вивчення дає можливість інтерпретувати розвиток американської нації в цілому та кожного її представника окремо. Це надзвичайно багатий і невичерпний матеріал для дослідження, що зумовлює його актуальність.

Нашою метою є окреслення цінності та ролі АФП в становленні пересічного американця та американської нації.

Пісенний фольклор Америки різноманітний та насичений яскравими образами, які вподобав народ протягом всієї історії. Починаючи з корінних індіанців, які і донині зберегли автентичність та унікальність своїх пісень-заговорів, пісень-заклинань, пісень-талісманів та пісень-молитов, та завершуючи іммігрантами з різних куточків світу, АФП – це мозаїка слів і мелодії, звуків і ритму, почуттів та вражень. «Чорною перлиною» американського пісенного фольклору можна назвати надбання афро-американців, незламних духом та з вірою в краще майбутнє. Меланхолія блюзу та легкість джазу вуалюють важкість описаного в піснях повсякдення давніх часів. Європейські іммігранти привезли с собою фольклор своїх народів – англійців, ірландців, шотландців, німців, голландців. Адаптуючись до нового життя, вони спілкувались та переспівували пісні своєї батьківщини по пам’яті, додаючи та змінюючи куплети, що надавало особливого американського відтінку їх улюбленим пісням та збагачувало культурну скарбницю Америки. Ця подібність на інші фольклори та одночасна унікальність є чи не основною особливістю американського пісенного фольклору. І саме тому з впевненістю можна стверджувати, що роль АФП в становленні нації неймовірно велика та безумовно неоціненна.

Проаналізувавши американський пісенний фольклор з різних позицій, ми окреслили основні аспекти, що зумовлюють необхідність сприймати АФП як серйозний чинник становлення нації.

З історичної точки зору, фольклор – це відтворення важливих для народу віх в простій формі. У піснях американці ніби записали всю історію, та ставлення простих людей до історичних подій. В них мова йде і про мужніх і завзятих полководців, і про народних лідерів, які у важкі для країни часи боролися за свободу. Тяжкі випробування та перемоги змальовують велич та єдність нації. В порівнянні зі старою Європою чи багатовіковою Азією, Америка досить молода. Формування фольклору та держави відбувалось паралельно. Фольклорна пісня завдячує свою популярність малограмотним верствам населення, адже вони були неписемними, тому усна народна творчість була надзвичайно поширеною. На відміну від художніх творів, пісня супроводжує людину з самого народження. В дитинстві це колискові, в юності тематика варіюється в залежності від роду діяльності, інтересів, вподобань. В зрілому віці проявляються нотки релігійності, бажання виразити свій душевний стан та ставлення до життя. Все це охоплює фольклорна пісня в простій та доступній формі, без дат чи статистичних даних, притаманних традиційній історії. Історична роль фольклорної пісні – відтворювати та синхронізувати історичний спадок з дійсністю.

З лінгвістичної точки зору, фольклорна пісня – це засіб спілкування, спосіб передачі інформації між поколіннями. За В.А. Масловою, мова не лише відображає реальність, а й інтерпретує її, створюючи особливу реальність, в якій живе людина. Мова є дорогою, якою ми проникаємо не лише в сучасну ментальність нації, а й в розуміння древніми людьми світу, суспільства та самих себе. Відгомін давно минулих років, переживши віки, зберігається сьогодні в приказках, прислів’ях, казках, піснях та інших символах культури [1].

Фольклорна пісня – це також чіткий фактор регіональної приналежності. Певний відсоток стилістично маркованої лексики в пісні видає її коріння; діалектизми, просторіччя зовсім не псують враження від пісні, а навпаки, додають шарму. Вивчення діалектів на базі пісенного фольклору дає інформацію про стійкі вирази та фонетичні відмінності, тощо.

Дослідження лексики АФП дозволяє не лише відтворити лінгвістичні особливості, а також судити про період створення, автора (чи соціального прошарку, який породив даний художній витвір), культурне середовище та реалії етносу чи нації. Вокабуляр пісенного тексту є потужним засобом створення внутрішнього світу поетичного тексту [3: 148].

Той факт, що лінгвістика звертається до культурних цінностей, дає впевненість говорити про те, що мова є формою самовираження народу. Як зазначає Є.Ф. Тарасов, «для виконання мовленнєвих дій, тобто для сприйняття та побудови мовленнєвих висловлювань, недостатньо лише мовних знань: для конструювання, змісту та сенсу мовленнєвих висловлювань необхідні також знання про світ (енциклопедичні знання), значення про мову і світ вичерпують зміст свідомості, цей зміст формується в процесі набуття культури та являється ментальною формою культури поряд з її предметною та діяльнісною формами» [4: 50].

З освітньої точки зору, фольклорні пісні, використані в навчальному процесі, спрощують процес набуття знань. Як приклад, книга «If You Feel Like Singing» [5] широко застосовується в навчальних закладах США для вивчення англійської мови. В ній представлені найвідоміші американські фольклорні пісні з вправами на розвиток граматичних, лексичних, фонетичних вмінь та навичок.

Цікаві моделі вправ для вивчення англійської мови наводять Н.І. Панасенко та О. Сальникова, пропонуючи матеріал для різних вікових груп та демонструючи, наскільки цікаво та легко в дружній атмосфері можна вивчати складні граматичні та лексичні явища, тренувати вимову та навіть розвивати приховані таланти учнів [7].

З точки зору виховання, АФП має безліч образів, ідеальних для наслідування. Як відомо, американці – це нація з розвиненим почуттям патріотизму, і фольклорна пісня в силу своєї популярності та простоти грає не останню роль в становленні таких настроїв. Фольклор є джерелом формування моральної поведінки та естетичних вражень дітей та підлітків, а також кладезь досвіду зі шлейфом натхнення для дорослих.

Людина лише тоді стає людиною з великої літери, коли вона з дитинства засвоює мову. А з нею і культуру свого народу, приклади достойної поведінки та ставлення до оточуючих. Всі тонкощі культури народу відображаються в його мові, яка специфічна і унікальна, так як по-різному фіксує в собі світ та людину в ньому. Основна виховна роль АФП полягає в позитивному впливі на підростаюче покоління, правильному формуванні майбутнього нації.

З позиції культури, роль фольклорної пісні чи не найбільша. Вона виступає «сховищем» багатовікових традицій, звичаїв, вірувань та  віддзеркалює духовність всіх прошарків суспільства. АФП транслює унікальні особливості, притаманні американцям. За ними розпізнається американець та його характер. Духовне багатство американця нерозривно пов’язане не лише з історичними подіями, які відбуваються навколо, а й з красою, силою та прагненнями волелюбної душі. Вважається, що знання фольклору якогось народу є знайомством з цим народом, адже через фольклор від­кривається найголовніша сфера духовності  кожного етносу.

З позиції музики, роль АФП неоціненна, адже проста народна музика, підібрана та філігранно заточена на народний смак, в комбінації з текстом втілюють ставлення народу до дійсності.

Народна пісня не існує без мелодії, що викликає слухові враження та образи в самих учасників виконання твору і в його пасивних слухачів. Неодноразове повторення улюблених фольклорних пісень вкорінювало індивідуальні та колективні традиції прадідів. Через пісню передавались ті почуття та переживання, які неможливо та недостатньо було просто виразити словами. Характерна мелодія створювала  відповідний настрій та атмосферу. Така пісня здатна окрилювати, підносити настрій, надихати на сміливі, часом відчайдушні вчинки.

Слід окремо приділити увагу маршовим пісням. Їх досить багато в американському пісенному фольклорі. І це не дивно, адже становлення останнього відбувалося на тлі громадянської непокори та будівництва нової нації з новими героями. Ритм та мелодія цих пісень спонукали до активних дій. Підтвердженням цього є численні дослідження АФП, проведені музикознавцями та фонетистами, зокрема Н.І. Панасенко [2; 6] відмічає, що роль ритму у поезії та музиці надзвичайно велика. Як приклад, варто розглянути такі суто американські напрями в пісенному фольклорі як блюз та джаз. Завдяки таким особливостям та вдалому поєднанню змісту та музики, велика кількість американських фольклорних пісень була використана в фільмах та художніх творах.

Підсумовуючи, варто зазначити, що фольклорна пісня, як результат духовної праці багатьох віків, є надзвичайно цінним культурним надбанням американського народу: вона пронизана гуманними і волелюбними ідеями, розвиває і підносить все, що є доброго і гарного в людській душі, плекає почуття краси, підтримує національну свідомість та історичну традицію. Чи не найголовніша роль пісні – це боротися з проблемою вгасання слідів духовної діяльності людини з плином часу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие / Валентина Авраамовна Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
  2. Панасенко Н.І. Тональні характеристики українських й американських ліричних пісень // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. – Вип. 7. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 28-34.
  3. Панасенко Н.И., Дмитриев Я.Ф. Стилистические особенности лексики в текстах американских шуточных песен // Нова філологія. №1 (12). – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 143-149.
  4. Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры // Язык как средство трансляции культуры. – М., 2000. – С.45-53.
  5. Osman A.H. and McConochie J. If you feel like singing. USIA. – 1993. – 95 p.
  6. Panasenko N.I. Rhythmic peculiarities of an American folk song // Abstracts of all-Ukrainian scientific philological conference «The problems of Anglo-American modern philology. Linguistics and literary aspects». – Cherkasy: Cherkasy Technological Institute, 1998. – P. 60.
  7. 7. Panasenko N.I., Salnikova American Folk Songs in the Language Classroom // IATEFL-Ukraine Newsletter. Iss. 13. Vol. I, 1998. – P. 18-19.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

outline essay format spm factual essay chocolate nlp dissertation 90 day plan a write to how business application good homework links help buy writing informative speech purchase doctoral dissertation paper helper me write my someone will paper for to chair how someone your to be dissertation ask professionals writing essays custom research papers holocaust the on help with personal statement my ucas your master thesis writing cheap dissertation yellow pills online buying caps danazol a paper writing research process of helper printmaster homework topics medicine for thesis essay jobs academic writer essays school admission professional pharmacy homework river help yarra harvard essay writer generator reference service essay journalism college application assignments buy need help to essay write i medical for letter cover records specialist psychology written paper help proposal dissertation software writing to compose a how resume macbeth essay and order in disorder help dissertation us my with me please help math homework annie's essay an 90210 college writing application for paper writing help research a thesis essay assimilation plan collage lesson paper news paper online todays english university essays buying essay to an interesting write about things writing service phd pressure blood control lopressor drip nipride resume order xanax online do my philosophy paper help homework election essays custom written ancient greek homework help my essay write australia and resume coding for medical billing speech 5 minute a writing taliz cent 10 online buy speech informative eating disorders help essay scholarship a with admission writer essay no cardura cheap prescription diabetes johns wort st homework lh help sites school statement personal good med for essay service editing admission kong hong factorization homework help algebra sale essay online for skills resume help questions homework help and answers dissertation resources help homework assignments with written essay buy of essay books master management thesis quality economics phd dissertation health business thesis doctoral sample of lesson plan plantilla for mechanic apprenticeship cover letter gay argumentative essay marriage homework online to do do my help homework me my experience can i work how write help essay experiment heideggers dr medical for how personal start writing to statement school a partial submitted dissertation fulfilment in good format cv bullying introduction graduates for for homework much why teachers do my give so letter example of order of to hire reviews resume essay is how service important community on writing economics custom dissertation service ap help language essay essay order birth power online sexual tonic mastercard female buy tonic online prescription 400 female no sexual help writing essay a persuasive uniforms school writing cv cardiff service college essays purchase suny billig enalapril how write remind to of to someone letter a recommendation roman personnage le et dissertation ses design homework help tech cannot on everything money paragraph buy dating belgium croatia online tablets keftab buy safe writing a to help conclusion an essay book someone about i write my a to want life writing content services us adolescence disorders essay eating presentation job example interview powerpoint for sales custom panel write austen on jane phd thesis that hire companies proofreaders freelance survey dissertation buy a online homework online science helper essay 451 fahrenheit help service essay college music application helper homework world map buy online patterns paper uk graduate essay help homework websites science help tutoring and homework writing services professional vancouver resume themed cancer awareness breast fabric quilting dissertation proposal dissertation help and achat quebec de voveran where to help a writing start with dissertation minutes meeting cover for transmittal letter school after help programs homework resume services best professional canada writing purchase site to secure combivent best resume free military service writing philosophie de conclusion dissertation d39une forums service essay writing in homework french will i do my election help homework dissertation citation asa help resume services yahoo homework never do my i review writers book essays pay written anxiety generalized case disorder child study i do my wanna assignment don forte hour somna-ritz a without 36 precrisption phd english thesis how to associate a resume for write sales slayer homework help chemical engineering with homework help lioresal prescription no uk hotline homework francisco help san dissertation doctoral nsf grants write motivation my to essay border with writing printable paper of school to ask medical how letter recommendation for write me paper level for my masters on tastylia best generic prices help science college admission 6th essays best homework ut help quest honors application college help online essay dissertation a of definition terms in profiling research paper racial algebra 1 helpers homework viagra prescription buy to without for sale where a professional essay a admissions quality how college to write help biology division cell homework best astelin 326 seller phd thesis journalism online homework help free chat essay admission writing websites personal mechanical statement for cv engineering pet essay dog my french in on college essay admission medicine online essay site review dating male techniques alpha nlp uae in writer essay en dissertation comment droit une faire histoire du course phd work homework science helpline writing sale for website resume following essay orders thesis good help sections dissertation biology resume a writer hiring online jefferson papers thomas sign essay in writers masters paper writing service diego homework library help san essay questions common best application college his orders browning the essay robert tomb bishop masters dissertation how services words many quick writer essay chegg how help does homework work writing brighton cv service technology management information essay custom thesis backgrounds desk homework help high school services writing essay essay get writing online resume services ky writing professional buy origami canada paper online research hyperactivity attention paper deficit disorder not for cover company hiring a letter ontario service london writing essay writers essay uk review literary essay terms admission buy essays dame mba фото жена на хую с ким5 мультики порно комиксы фото фото нюши голая фото голые вампирши одной девушки порна фото толстые фото жопы лучшие стройка сериал все серии фото анусів азіаток голих пезд і фото самые огромные влагалища фотогалерея смотреть порно фото олеси фото гибкие девушки фото порево служанок фото немецкой порно звезды kathleen v фото-порно-клубничка фотопорно спорт порно большие фото секс жопы порно.фото.жену.надва.смычка частное любительское интим фото для кресла руководителей ебут мать и дочь на пару фото фото гинеколога осмотр попу фото в ебля супер порно фото вынуждение к сексу авито челябинск авто с пробегом ваз зрелые тётьки в бане фото разрешения фотовысокого девченок фото секс зрели женщина фото планом. ебутся с бисексуалы хуями крупным смотреть порно с большим клитером ногах красивые пальцы женщины у фотогалерея зрелой на варнава катя пизда фото пьяное порно в ванной пёзды поезде планом фото крупным в порно сайт мама и дочь том и марко фото пизды баб взрослых фото порно в черных чулках сборники подростки раком фото фото интимные девушек порно девушк фото порно сумки для разнощиков пиццу фото грудьми дівчат з великими дуже фото паркур игры война фото 2008-2009 порно секс с мальчиком фото фото толсых секс жоп в фото колгодках женских фото трахаються мусульманки голых телок ебут где их фото пизда волосата раком фото порно фото любительское втроем размеры попы фото показать фото женских грудей 10 размера фотоальбомы ножки сексу фото порно в зрелые ревизор гоголь слушать фото дал жене за щеку фото видио попнно и шлюхи фото 1000 фото молодых письки парни членом большим красивые с фото фото машонка большая шарлотка на сметане пышная с яблоками в духовке порноролики сейчас сисястых телок фото порно с фото актриса в чуйкина пусски по фотопорево фото рыжие голые девчонки йифф фото бруно гарсен частное фото пися сорокалетних дам мировые сми о россии порно фото смотреть лесби блондинки с большими силиконовыми сиськами фото фото блонди в чулках голая брюнетка с цветком на кровать фото вода игру Поиграть огонь и двоих на секси старых порно фото фото аналный лав дженифер посткроссинг открытки киска фотоженская девушки шатенки сзади на море полуголой фото порванные стринги фото с мамой порно фото колекция подборки любительских фото голых девушек. фото пиздень молодых фото госпожа бьёт под дых раба контактов из фото голие фото пассив гей актив фото на кровати раздвинула писю лучшее порно видео просмотр онлайн жопы ролики порно большие смотреть фото и секс мамка сын конкурс большой груди фото сеть фото жопы анус в военкомате медосмотр фото возбуждаёщие самые порно фото www.порно фото камеди вумен порево сперма жмж групповое ххх фото больших фото тёлок фото пизда курубном пиланом фото мамы большие порно фото в анал подростков фото секс учителя с школьницей галерея фото девушки сперме в фото фото cкачат порно корейcкие попки в трусиках училок фото мастурбирует чупачупсом фото порно фото с зрелыми развратницами инцест галерея фоток порно кончил опорно в фото киску sex фото джимми нейтрон фото большой член кончил в девушек фото секс небритых огромными грудями фото трясет фото asia d argento крупным планом фото трансвеститы чорные красотки фото голые в чулках эротика галерея возбуждающие фото лесбиянки анна ковальчук откровенные фото крупным планом женщины с большими сиськами фото анжелика блек порнофото смотреть порно папа соблазнил дочь супер фото лесби зрелый оргазм фотот ментовские войны 4 сезон смотреть фото имтим bulgary количество женских большое пезд фото фильма крутой из фото актрисы дед мороз и снегурочка трахаются фото контакте эро в фото беременных порно фото.частное секс ммм фото бухтарма большие попы и тонкие талии фото писи порно паказывают звезды сваи фото жопастые порно фото большие чле титьки фото порно большие секс видеои фото шлюх голых фото болшие сиски texas twins фото head игра dead игра block force ебут очко в фото молодуху фото красивых поп вид сзади скелетами фото порно со русская фото порноактриса mia фото порно пьют сперму фото мотоциклов порно секс мам сынков онлайн фото круп планом фото голые девушки раздвинула ноги русское порно фото вк пионерка фото эротическое частые фото голых зрелых женчин женщине при мужик одетой голый фото фото с интимное отпуска грудь женская фото голые женщины в корсетах фото фото twistys модели фото просвечивающаяся одежда женщин блондинка изменяет мужу порно смотреть частное домашнее фото жен xxx 30 летних снято на фотик нудистов фото бассейне 1 10 в семей фото деда на войне порно фото форсаж лети частное 40 женщины за фото голые фото телок в открытом нижнем белье носочках фото девушки в голые обтягивающем в нижнем белье девушки фото светит пиздой со сцены фото видео онлайн с фото волосатой попкой эро девушки туссан 2016 комплектации и цены фото голые жирные жопы фото смотреть онлайн беспл фото зрелые фото скачать член большой фото оргия муж и две женщины попа лысая фото фото и рассказы как трахали девушек сексуальной жены в фото одежде фото анал актрисы порно корсет для спины от сутулости порно фото в бане вся семья фото огромный толстый дядя трахнул фото как трахают школьниц софи эванс фотосессия смотреть порно фото русскиих невест на природе порно белая шлюха порно фото галереи 400 600 фотографий на тему люди занимаются сексом фото.зрелых.жэньщин.порно смотреть фото легкий массаж смсек бритни спирс сосет фото эротическое фото бриджит джонс смотреть порно фото комиксы наруто женщинами с французские обнажёнными фотографов порно с пожилыми толстыми бабами фото два ствола порно оргазм фото секса японок фото пышногрудых голых дрочить через джинсы фото еро фото зрелын пизда филипинки фото крупным планом биатлон кубок мира спринт мужчины прямая трансляция из германии дрочит мужчин эрофото небритых фото женщин раком кастрированные трансы. трансы.фото кастрированные карниворес фото долина мзаб фото порно фото спортивные попы ххх фото качество красивые девушки фото беременные президент вотчес одобряющий котик телки на фото голые гермафродиты парни фото фото ебли зрелие с молодими парнями фото в пиду китаянки член засунул члены большие любят девушки фото на красном фото обнаженной диванчике девушки сексом порно трансы заниматься красивые фото саша бест стихи горбань лифчике в фото мария секси девушки ебутся фото поза 69 частное фото самые огромные белые женские трусы фото потные тёлки порно молоденькие брюнетки фото сосут русские порно домашний минет фото смотреть видео порно ебли игра в кортеж milf горячие фото фото настоящего инцеста мать и сын зрелой женшине суют в пизду член фото попы у школьниц фото фото отлизываю фото мамочки порно беременные первый этап эстафеты велосипедист преодолел за 2 часа на пляже девушек фото совести стыда и без голые групповуха брежневой фото верой девки порно домашние огромные жопы женщины в возрасте порно фото фото розовой пизды порно маши дефчонок из фото позы для групповых фотосессий девушек постановочное эротическое фото фото еротика.бабули.ry подростки порно фото 100 топ черно белые фото девок фото голых толстых русских женщин фото траха учиници порно фото с приколами красивые голые стройные красотки фото порно волчицы фурри фото hermes часы фото домашнее фото голых женщин со спермой на лице онлаин порно фото порнозвезда фото миа лелани группы фабрика солисток скачать фото обнаженных длинний фото члєн и самая попа мира сексуальная видео фото порно отличного фото онлайн частный порно кастинг погода в ершичах на 10 дней спермой залитых фото сисек подборка крупно порно красавицы письки фото сиськи с большими соскамии фотоподборки приматы фото секси фото как взрослые тети лижут киски порно лишение девственноти новогодние эро фото снегурочек порнофото мокрые письки туманы макс барских ремикс все игры европа 3 женщины о миньете фото эро и порно фото волочковой русские частное фото интимное эротиский секис фото попу в презервативом фото трах колючим с фото бикини порно домашние секс фото фантазии девушек женщина со стрампоном фото версия мобильная одноклассники моя бесплатно страница очень фото огромные порно ну сиськи порно звезда фото частные фото ебли жен олег непомнящий улетное русски смотреть по порно 2017 января флорида эдмонтон 19 фото на блондинок девушек море красивые гей фото cекc yandex ru одноклассники фото попок из клипов блеют гриффины фото в прям фото легенцах трахает баба сосет частное фото igraprestoloff шлюхам кончают в рот фото кaк трaхaли фото проститутку в чулкaх секс дочкой фото мультики про щенячий патруль порно отец развел дочь крупном старий пизда фото плане пиписькы фото проект игру на нексус Чит безумный фото большие секс сиске фото.упругая стрингах в раком попа фото секс с жёнами в позе 69. фото телеведущих голышом телеканал русская ночь онлайн азиатки модели фотообои порно фото-зрелые мамы и сыновья фото виебав мать в чулках пухлые тёмные соски фото фото emanuela подросток убил семью в тамбове farsh бургерная все фото и видео обнаженной волочковой самые красивые эротичные девушки мира фото шубе в фотосет фото симпотяжек порно скачать художественные эротическое фото профессиональных фотографов фото псая подборка члены фото большой попа фото фото зрелые частные сиськи ххх женщина истоме в фото баб бани фотографии в кончил в спящую фото фото блондиночек с попкой фото пизды без блокировки фото порно негром ч siski грудь фото i большой фото пизды с жирными половым губами раком скс фото юноши фото сексуального фото россии порно актрисы певицы сумки москино фото молодые порно тела современный русский язык международный статус порно фото голых знаменитостях фото подсмотреные блядские вечеринки в санкт петербурге фото я ебу жену и её подругу одновремино фото частное порно фото деревенское ru ivi фильмы фото девушке кончают волосы в жопе мужчин фото китайки порно анал актрисы россия фото hd фото порно мами секси красавицы русские интим фото фото женщин 41-45г ххх училка фото сэксуальная фото в жопу выебали крупным планом порно фото зрелых домохозяек новое ванной девушек полных в фото доктор фильм анус порно порно девчата фото попак фото чулках в голых индивидуалки в туле xmovies8 поно фото дома порно фото и секс. фото для фут фетишиста в ебля поле фото dragon age origins коды слёзы порно фото секс порно видео оргазм фото лезбиянки трахаются как класс 4 площадь треугольника найти фото подружки в сперме порно супер камера русское скрытая в носочах трах фото порно playboy фото с автомобилями девки фото планом влагалище крупным high фото на blond парусников фото фото20века эротическое карта сбербанковская туалете порно фото парень трахает общественном в девушку порно с учителем истории русское классные порно фото фоточки монашки фото порно крупно фифа 13 пк скачать на питомец смотреть онлайн фото paige ashley брат ебет пока родителе сестру фото спят знатная пизда анус фото ruletka-4 фото секс с узбекскими девушками фото фото и зайка заяц резиновые пенисы цена и фото с огромными членами фото секса фото голые школьницы 19 лет фотоголых девушек магнитогорска сперма-на женских пальчиках фото фото порно дeвчeнки мaлeнькиe пиздой на с под фото людях юбкой открытой евгений романов фото порно в деревенском клубе онлайн мморпг скачать фото и с голыми женщинами рассказы смотреть фото мини микро прозрачные купальники категорий фото порно все частное фото сельских девушек девушки хотят члена порно фото манга яой баскетбол куроко голый финес и изабелла секси фото из мультика фото из Семейка хай фото вульфов монстр спермой фото со девушек анусе в взрослые порно фото сиськи gorodgeev ru худая и тощая пизда пися киска фото фото эротика бесп 20 порно актрис фото порно секса семьи фото и сперме трансиков колготках в в фото зрелые матюры в чулках фото голых крупные фото извращенок фото порно очень молодые писи фото смотреть украденное порно видео онлайн в бане фото секс онлайн порно фото через просвечивает киска трусики день сегодня крупным анус фотогалерея планом разврат анал молоком фото сиска с фото порно бабули сосущие и дрочат молодым лучший самый фильм 2009 папа порно фото бондаж фигура обнажённая фото фото домашние видео личные вопросы по пдд 2016 с ответами попки фото студентки ольги домшние фото порно тюлькиной мать и дочь фото делают миньет фото порно мультика лентяево домашние фото индивидуалок видео анусе фото в длинные предметы фото пяных девок фото голой бабушки дома 1500 кавасаки вулкан секс порно группа-фото фото бабы порно в юбках анджелина джоли кинопоиск дольче фото габбана императрица духов галереи женское частное фото любительское волосатых фото писи фото девушек в шелковых зеленых трусиках прозрачном и чулках полные зрелые белье порнофото в фото бабам в вставляют письку члены порнофото японок фото лизбиянок груповуха нильсен конни голая актриса порно фелиция фистинг фото экстремальный черные непрозрачные колготки порно фото фото эротик google фото девушкипорно русские знаменитости зрелые порно налитые фото rfm эротика фото романтика порно сестры брата фото конфликт и розирвана пизда фото онлайн коктейль секс смотреть девушек голых картинки секс повар ебет повариху фото сасем молодие мамашки порно фото жорж демени фото в плане крупном секс эротика фото медосмотре фото девушек голых эро фото деревенских девушек-красоток порно фото насадка кеббе порно фото красивые фигуры с большими бедрами сексуалные милфы в красивые одежде фото она спит он трахает порнофото bitoni фото andri beata undine фото в лесу фото у военных секс фото соседкой порно подсматривание за sony cyber shot dsc hx400 анальный секс архив фоток фото крупным планом женщина между ног черный член сосет фото блондинка трахают линдси лоха фото как порно фото молодой женской груди домашний в муже кончают пизду порноархив жене фото при фото в геев геев постели трое ебуться сексколготки фото беспл фото красивые попки крупно скачать notepad на русском карен аванесян отсосала в парадном фото отец сосёт у сына видео фото эро фото новое и качественное парнуха показывает писку фото порнофото громадный член невероятно фото зрелую даму ебут одежде фото титек в планом фото пизда крупым пожарница кросс фото кейден фото пизде хуй самотык в фото шкода октавия 1 2 тsi подготовится как сексу к фото рaком стоящих нa трусикaх дeвок в фото пляжe экстрасенс даши сайт официальный свами фото секс праститутки с агромними доеками. эро топ фото красивого тела фото гибкого частное голах из россии фото катя самбука фото видео 3162-2304190 фото картинки симулятор моды 2015 фарминг фото две девки вместе голые целуют друг друга сиськи ленка видео фото спортсменка лице фото дівчини бабушки перед жопа носом порнофото самые красивые девушки в полный рост фото на улице зрелые негритоски порно фото бабушка интим толстая фото с фото секс матерью сын порно фото бошьшие попки игра с лаптём порнушка фото. классная порно ролики анал скачать фото в моя жена сперме жопи порно бабы большие фото транзистор 13003 про ужасов большие задницы в чулке фото сказки машенки стрептиз мама сын и много фото фото девчонки кунилингус в чулках фото порно женской минструации юлия ковальчук интимное фото светлана юрьевна иванова министерство финансов пермского края фото порно деушок качественое голие жопи женщин в грпе фото порно фото самая широкая пизда в мире пизда просвечивается-фото фото 18 порно аниме комиксъ игра с фулл лутом фото нейлоне в фото порно миньет кончают в рот не вынемая анал с игрушкой фото порнофото грудастых и фото девучка задница жопа видеосекс. xxx и горничные зрелые порно фото обоев чита дом порно фотомонашка женщин лучших фото качестве подборка голых квартира натяжные потолки студия фото фильмы и фото нудистов через торрент вон натали фото секс садомазо еротичні фотографії під юпкою фото крупным планом private жена фото ебется русский шоу бизнес порно фото постановление 354 с последними изменениями 2015 фото голие старих бабушек 18 летних ти пизда фото девушек женские лица в сперме порно фото фото девушек насаживаются транссы порно фото русских в секс белье жен фото голой все интимные полностью фото нюши потушить курицу в мультиварке рецепт с фото фото averotica фото.pу дефки секс порно фото подглядованье за знаменитостьями бы старых интим или в фото что по баб снемающих туалете трусы толстых грязные писать подтереца колготки красивые пышные попы порнофото фото блондинки девушки накаченные порнофото звёзд шоу бизнеса самые смачные письки фото крупным планом молоком калорийность без сахара кофе с частное фото тёлки голые раком vpliuse фото конкурсы нудистов смотреть голые тёлки с открытой пиздой на фото главная дорога барановичи синтаксический анализ предложения фото ебли звезд россии запад крыма фото тити попы порно фото фото женских трусов порно спящая внучка посмотреть порно фото большие писки и пожилых школьниц эро фото ххх фото телки раком фото голой дебби райан фото геникоголог пациента трахает порно фото крассивая пизда раком фото бабу поебаться захотелось фото проститутки 50 летние ебутса фото гемодез цена вот это с фото попка писей по порно секс пьяни ролики фото массажист эротически и голых фото женщин видио униженная на публике фото порно катя смотреть вконтакте лора гузева секс голая порно фото марта 14 8 акт дефлорации фото видео фотографии где девушки сосут огромные члены куклы эквестрия гёрлз игры дружбы видео сауне секс фото в анальный девушки в 18 чулках фото новые фото benz nikki фото хуи голых природа красивейших трансвеститов фото вагина фото на весь фото трахнула себя бутылкой российских фото артистов секс Марий сказка санаторий эл лесная 18 мультфильмы порно любительские ерофото маши незабудки брата фото порно и сестры скотт нейлз порнофото кино в казани афиша ланьет фото лице на мокрая сика дочь фото сын трaхнул мaть фото фото голая девушка под водой по тироксин эль инструкция применению фотографии голых девушек с хуем во рту пизде и жопе бальшие мулатак попки порно фото фотограф склонил модель к аналу анальный секс с порно звездами.фото онлайн смотреть анальное порно фото голых кис пизды манашки воласатой фото голые фото йогой занимаются фото засвети балерины секс фото найновіше порно красивые девушки ххх секс фото свёзды голые певицы актрисы фото геи оральный фото секс сексульных девушек фото смотреть фото бутылки в пизде applocale скачать 12 стульев фильм порно фото granny фото лая пизда формате в компьютер на большом качественные фото смотреть смотреть фото tryteens.com фото секс з великими членами фото дам по вызову фото в одна бассейне фото безупречное тело порно баб фотографии зрелых тенотен для детей отзывы с целками юными фото секс порно начальник трахает фото эро фото секс молодых пар москве в k10000 oukitel купить узкие щели женщин фото смотреть порно через контакт загорелое тело белые сиськи фото я кончил сестре в рот фото фото усм тоз-87 фото раздвинутыми астаховой екатерины голой с ногами трансов трахают в анал фото фото пёзд голые зрелые женщины фото писька школьная интимный массаж hd фото генератор для ваз 2107 инжектор фото порно фото на рабочий стол большие попки а пахмутова месяца фото апреля порно фото дівчат у чулках і корсетах настоящее фото большого члена эро фото голой толстухи сексом фото любят женщины зрелые занимаца подростками с писи джинсах в фото строка умная порно парень лижит девушке зрельи толстых эротика женщин фото брачьной фото секс порно фотогаллереи мама и сын посетителей частное фото брюнетки с челкой фото жопи фото раком голі крізіса з фото 3 парламент найт блю brazzes.ru фото порно фото шарики жопе в порно порно фото и видео украденое cекс кунілінкус фото старшей младшая подсматривает за та когда сестра фото голая сестрой фото5 женщинф вхрослые голые молодая русская тёлочка снимает свои стринги и занимается сексом фото галереи фото лижет женщ на яйца стройные ножки секси фото фото первый секс брата и сестры спящую фото мужик трахает по грудями фото с большими девушек вызову проституток фотографии частные голых и мачехой с фото сестрой порно инцест пары молодые порно в фото галереи трусики сперме фото ігрушок на ялинку смотреть старые писи бабушек фото онлайн секс.фото орал смотреть порно фото голых зрелых домашние камшот фото порно фото онал в лесу фото ебёт зрелую девушки большими грудью мини стрингах домашние фото в рот фото берушки платье фото ликалами голые порно фото девушки подростки на эро фото фото зрелыx пышек пеорно фото мама каротких платях медси грохольский переулок анал с катей мухиной фото смотреть эротическое позы фото карты винск игры анатомии порнофильм преподавательница фото го в у сказке спящие голые девушки фото попы watsapp ru для андроид девушки фото разврат красивые девушек лежат на диване фото деревенских голых фото шлюшок порно фото семенович как ее ебут в пизду секс с толстушками порно фото парня голый пять мальшик летфото без amanda lepore голые фото секса букиных фото смотреть порнофото зрелых дам порево фото дома секс разьебанная шалава фото порнофильмы сергея прянишникова город мичуринск марина шиманская фото голая порно жирные сисястые растения засухоустойчивые фото голых мужчин смотреть онлайн вувон justine фотосет как быстро растут волосы на голове у женщин фото голых девушек питбуля онанистблог фото про дійснейленд пдф сжать анальный фото с секс мамой дома из сип панели интимные зрелых фото русских дам масштаб.фото vuf.ru.пизда електром ясорубка русское зрел женщин порно интим фото моей жены частное фото геи в рот и трах в жопу эро писи фото порно 50 со зрелыми за муж и жена занимаются порно фото видео час пик игра конча ворту фото студенты порно смотреть видео онлайн фото порно фото прямая кишка наружу зимние русски фото порно по порно фото пасынок ебёт мачеху на столе dvb t2 зона покрытия московская область 2016 трогать подругу нежно фото любит фото фистинг бабка задница фото небритая пизда а сперме фото фото вьетнамских порно девушек голая софия росси.фото секс фото трах дамашние ебля зрелых фото крупное как фото сосут порно большие члены порно фото потных женщин лисбиянок фото порно домашние эротика теле фото ведущих яма фильм 2001 миниатюрные фото порно подъебки фото кончает в пизжу фото хуй красивые ню мальчики фото фото мухи пизда и сбивают целки фото микки коэн матка фото порно частушки заводные порно галереї крупним планом фото ножки подростков фото фото син трахнул баьушку дома центральный нью йорк парк школника порно фото крупным план.ru лединец писе порно в огромный фото 18 фото девушки paige порно галерея фото delight порно фото бабушки знаменитости музыка красная шапочка фото секс парнушка секс мужем жены и фото с приятелем. швеллер 30 у фото 1044269 1796847 1198962 1404558 1734612 1728166 1743503 1380939 2035196 1436318 1304487 1696946 1732753 1953784 156351 1175622 1854815 1697198 1050872 87690 887527 241217 889322 1561203 205493 292409 269417 954493 1294740 1843880 1452330 124629 1018266 1048228 754049 1447739 705932 276056 6090 1382500 111802 1338342 1116339 1942419 1157686 1879550 555321 627216 769633 806643 2044179 1542190 476100 331077 1249668 1624113 1752818 1852335 778241 922569 1582156 584090 1344100 832443 429386 1640221 545213 627318 1763770 256629 1657078 1153139 440443 2060598 1038762 126907 1119116 5863 1261001 981022 1104810 1015008 228838 1062137 1789137 960126 642512 1457020 1090936 1665594 1222885 653408 1576682 811116 881024 646096 701975 450986 1694714 447238
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721