РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ В СТАНОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.81(73)

Г.І. Сташко

                              Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ В СТАНОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті розглядається роль фольклорної пісні в еволюції американського народу та культури. Визначено, що фольклорна пісня полегшує комунікацію та розуміння, і зберігає культурно-історичні надбання нації, формуючи чітку суспільну позицію.

Ключові слова: американський пісенний фольклор, народ, культура.

 

В статье рассматривается роль фольклорной песни в эволюции американского народа и культуры. Определено, что фольклорная песня облегчает коммуникацию и понимание, сохраняет культурно-историческое достояние нации, формируя четкую общественную позицію.

Ключевые слова: американский песенный фольклор, народ, культура.

 

The article focuses on the role of the folklore song in the evolution of the American people and culture. The folklore song is determined as a perfect means to facilitate communication and understanding, maintain cultural and historical asset of the nation and mould clearly defined social attitudes.

Key words: American song folklore, nation, culture.

 

Комплексний підхід до вивчення фольклорної пісні уможливив низку нових аспектів, серед яких актуальним є лінгвістичний. Науковці різних лінгвістичних шкіл та напрямків обрали американську фольклорну пісню (далі АФП) предметом своїх досліджень, зокрема праці C.C. Асірян, І. Головахи-Хікс, Я.Ф. Дмитрієва, Л.Ф. Омельченко, Н.І. Панасенко, В.О. Самохіної, W.R. Bascom, D. Ben-Amos, A.B. Botkin, F.J. Child, J.H. McDowell, A. Dundes, D. Kingman, A. Lomax, J. Lomax, T. Murphey, B. Toelken неодноразово свідчать про культурно-історичну цінність АФП, а її вивчення дає можливість інтерпретувати розвиток американської нації в цілому та кожного її представника окремо. Це надзвичайно багатий і невичерпний матеріал для дослідження, що зумовлює його актуальність.

Нашою метою є окреслення цінності та ролі АФП в становленні пересічного американця та американської нації.

Пісенний фольклор Америки різноманітний та насичений яскравими образами, які вподобав народ протягом всієї історії. Починаючи з корінних індіанців, які і донині зберегли автентичність та унікальність своїх пісень-заговорів, пісень-заклинань, пісень-талісманів та пісень-молитов, та завершуючи іммігрантами з різних куточків світу, АФП – це мозаїка слів і мелодії, звуків і ритму, почуттів та вражень. «Чорною перлиною» американського пісенного фольклору можна назвати надбання афро-американців, незламних духом та з вірою в краще майбутнє. Меланхолія блюзу та легкість джазу вуалюють важкість описаного в піснях повсякдення давніх часів. Європейські іммігранти привезли с собою фольклор своїх народів – англійців, ірландців, шотландців, німців, голландців. Адаптуючись до нового життя, вони спілкувались та переспівували пісні своєї батьківщини по пам’яті, додаючи та змінюючи куплети, що надавало особливого американського відтінку їх улюбленим пісням та збагачувало культурну скарбницю Америки. Ця подібність на інші фольклори та одночасна унікальність є чи не основною особливістю американського пісенного фольклору. І саме тому з впевненістю можна стверджувати, що роль АФП в становленні нації неймовірно велика та безумовно неоціненна.

Проаналізувавши американський пісенний фольклор з різних позицій, ми окреслили основні аспекти, що зумовлюють необхідність сприймати АФП як серйозний чинник становлення нації.

З історичної точки зору, фольклор – це відтворення важливих для народу віх в простій формі. У піснях американці ніби записали всю історію, та ставлення простих людей до історичних подій. В них мова йде і про мужніх і завзятих полководців, і про народних лідерів, які у важкі для країни часи боролися за свободу. Тяжкі випробування та перемоги змальовують велич та єдність нації. В порівнянні зі старою Європою чи багатовіковою Азією, Америка досить молода. Формування фольклору та держави відбувалось паралельно. Фольклорна пісня завдячує свою популярність малограмотним верствам населення, адже вони були неписемними, тому усна народна творчість була надзвичайно поширеною. На відміну від художніх творів, пісня супроводжує людину з самого народження. В дитинстві це колискові, в юності тематика варіюється в залежності від роду діяльності, інтересів, вподобань. В зрілому віці проявляються нотки релігійності, бажання виразити свій душевний стан та ставлення до життя. Все це охоплює фольклорна пісня в простій та доступній формі, без дат чи статистичних даних, притаманних традиційній історії. Історична роль фольклорної пісні – відтворювати та синхронізувати історичний спадок з дійсністю.

З лінгвістичної точки зору, фольклорна пісня – це засіб спілкування, спосіб передачі інформації між поколіннями. За В.А. Масловою, мова не лише відображає реальність, а й інтерпретує її, створюючи особливу реальність, в якій живе людина. Мова є дорогою, якою ми проникаємо не лише в сучасну ментальність нації, а й в розуміння древніми людьми світу, суспільства та самих себе. Відгомін давно минулих років, переживши віки, зберігається сьогодні в приказках, прислів’ях, казках, піснях та інших символах культури [1].

Фольклорна пісня – це також чіткий фактор регіональної приналежності. Певний відсоток стилістично маркованої лексики в пісні видає її коріння; діалектизми, просторіччя зовсім не псують враження від пісні, а навпаки, додають шарму. Вивчення діалектів на базі пісенного фольклору дає інформацію про стійкі вирази та фонетичні відмінності, тощо.

Дослідження лексики АФП дозволяє не лише відтворити лінгвістичні особливості, а також судити про період створення, автора (чи соціального прошарку, який породив даний художній витвір), культурне середовище та реалії етносу чи нації. Вокабуляр пісенного тексту є потужним засобом створення внутрішнього світу поетичного тексту [3: 148].

Той факт, що лінгвістика звертається до культурних цінностей, дає впевненість говорити про те, що мова є формою самовираження народу. Як зазначає Є.Ф. Тарасов, «для виконання мовленнєвих дій, тобто для сприйняття та побудови мовленнєвих висловлювань, недостатньо лише мовних знань: для конструювання, змісту та сенсу мовленнєвих висловлювань необхідні також знання про світ (енциклопедичні знання), значення про мову і світ вичерпують зміст свідомості, цей зміст формується в процесі набуття культури та являється ментальною формою культури поряд з її предметною та діяльнісною формами» [4: 50].

З освітньої точки зору, фольклорні пісні, використані в навчальному процесі, спрощують процес набуття знань. Як приклад, книга «If You Feel Like Singing» [5] широко застосовується в навчальних закладах США для вивчення англійської мови. В ній представлені найвідоміші американські фольклорні пісні з вправами на розвиток граматичних, лексичних, фонетичних вмінь та навичок.

Цікаві моделі вправ для вивчення англійської мови наводять Н.І. Панасенко та О. Сальникова, пропонуючи матеріал для різних вікових груп та демонструючи, наскільки цікаво та легко в дружній атмосфері можна вивчати складні граматичні та лексичні явища, тренувати вимову та навіть розвивати приховані таланти учнів [7].

З точки зору виховання, АФП має безліч образів, ідеальних для наслідування. Як відомо, американці – це нація з розвиненим почуттям патріотизму, і фольклорна пісня в силу своєї популярності та простоти грає не останню роль в становленні таких настроїв. Фольклор є джерелом формування моральної поведінки та естетичних вражень дітей та підлітків, а також кладезь досвіду зі шлейфом натхнення для дорослих.

Людина лише тоді стає людиною з великої літери, коли вона з дитинства засвоює мову. А з нею і культуру свого народу, приклади достойної поведінки та ставлення до оточуючих. Всі тонкощі культури народу відображаються в його мові, яка специфічна і унікальна, так як по-різному фіксує в собі світ та людину в ньому. Основна виховна роль АФП полягає в позитивному впливі на підростаюче покоління, правильному формуванні майбутнього нації.

З позиції культури, роль фольклорної пісні чи не найбільша. Вона виступає «сховищем» багатовікових традицій, звичаїв, вірувань та  віддзеркалює духовність всіх прошарків суспільства. АФП транслює унікальні особливості, притаманні американцям. За ними розпізнається американець та його характер. Духовне багатство американця нерозривно пов’язане не лише з історичними подіями, які відбуваються навколо, а й з красою, силою та прагненнями волелюбної душі. Вважається, що знання фольклору якогось народу є знайомством з цим народом, адже через фольклор від­кривається найголовніша сфера духовності  кожного етносу.

З позиції музики, роль АФП неоціненна, адже проста народна музика, підібрана та філігранно заточена на народний смак, в комбінації з текстом втілюють ставлення народу до дійсності.

Народна пісня не існує без мелодії, що викликає слухові враження та образи в самих учасників виконання твору і в його пасивних слухачів. Неодноразове повторення улюблених фольклорних пісень вкорінювало індивідуальні та колективні традиції прадідів. Через пісню передавались ті почуття та переживання, які неможливо та недостатньо було просто виразити словами. Характерна мелодія створювала  відповідний настрій та атмосферу. Така пісня здатна окрилювати, підносити настрій, надихати на сміливі, часом відчайдушні вчинки.

Слід окремо приділити увагу маршовим пісням. Їх досить багато в американському пісенному фольклорі. І це не дивно, адже становлення останнього відбувалося на тлі громадянської непокори та будівництва нової нації з новими героями. Ритм та мелодія цих пісень спонукали до активних дій. Підтвердженням цього є численні дослідження АФП, проведені музикознавцями та фонетистами, зокрема Н.І. Панасенко [2; 6] відмічає, що роль ритму у поезії та музиці надзвичайно велика. Як приклад, варто розглянути такі суто американські напрями в пісенному фольклорі як блюз та джаз. Завдяки таким особливостям та вдалому поєднанню змісту та музики, велика кількість американських фольклорних пісень була використана в фільмах та художніх творах.

Підсумовуючи, варто зазначити, що фольклорна пісня, як результат духовної праці багатьох віків, є надзвичайно цінним культурним надбанням американського народу: вона пронизана гуманними і волелюбними ідеями, розвиває і підносить все, що є доброго і гарного в людській душі, плекає почуття краси, підтримує національну свідомість та історичну традицію. Чи не найголовніша роль пісні – це боротися з проблемою вгасання слідів духовної діяльності людини з плином часу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие / Валентина Авраамовна Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
  2. Панасенко Н.І. Тональні характеристики українських й американських ліричних пісень // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. – Вип. 7. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 28-34.
  3. Панасенко Н.И., Дмитриев Я.Ф. Стилистические особенности лексики в текстах американских шуточных песен // Нова філологія. №1 (12). – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 143-149.
  4. Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры // Язык как средство трансляции культуры. – М., 2000. – С.45-53.
  5. Osman A.H. and McConochie J. If you feel like singing. USIA. – 1993. – 95 p.
  6. Panasenko N.I. Rhythmic peculiarities of an American folk song // Abstracts of all-Ukrainian scientific philological conference «The problems of Anglo-American modern philology. Linguistics and literary aspects». – Cherkasy: Cherkasy Technological Institute, 1998. – P. 60.
  7. 7. Panasenko N.I., Salnikova American Folk Songs in the Language Classroom // IATEFL-Ukraine Newsletter. Iss. 13. Vol. I, 1998. – P. 18-19.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

child essay favorite order birth winston written essays churchill steroids speech persuasive alphabetical in bibliography order be a should me my essay online for write dating for teenage statistics ground rules homework winston churchill help help nvq essay essay need i writing help a process help answers and slader welcome homework economic paper term guilford homework schools help county expectations lowered snl dating homework for help geography cv for sales manager resume template purchase raya dating giniyam dissertation accounting in phd essay disorder sleep custom service premium writer written paper buy doctoral dissertation purpose a mitola dissertation radio cognitive philosophy essay services for writing training dissertation service consulting my essay writer help mechanics assignment engineering hostatistics helper homework writing cover service letter best help paper abnormal research psychology com buy essay webs service 2013 application college essay review resume and essay company writters los homework help angeles live east and essay safest best custom buy writing assignment best site buy research to papers services resume ms gulfport writing dissertation tourism on medical we in essay indent an every do paragraph dissertation stipendium deutschland oesterreicher essay how help why what writing book cheap editing to a buy place best paper college pronunciation celexa over in chicago dating 40 services professional resume durham online region assignments buy school writing essay cheap australia pay do someone my essay cheap to who dating tyra banks pinchbeck helper homework essay my cheap for me write dating value $1 coins elizabeth chase austin sebastian my do and homework young deserve why this scholarship essay i help sentense command help homework is what form and function essay dating paper research online information for cocaine addiction women church ang apalit center daan convention dating funny puakea profiles dating social help homework school studies middle dating romanian american best service forum writing cv in recommendation of a include letter to medical for school what best algebra help websites homework cialis and viagra dosage online writing paper help thesis phd academic on failure services virginia northern writing in resume bid writing services essay college application service greatest paper on research the holocaust online naacp papers service professional vitae writing curriculum narrative essays written students by school essay writer high thesis binding cheap nottingham middle essay school writing help to online essay canada in buy phd published may thesis brian billing for specialist resume medical pdf can money happiness essay buy lyon plus levitra acheter 64 sur buy essay exploratory help with writing scholarships essay a for paper white wanted writers college homework websites help paper review writing research site gatsby homework great the help my can name how in i write arabic my write my 24 paper paper write hours writers.com essay best an help essay writing synthesis me my write essay help help geometry book homework online buy thesis cheap associate sales for profile resume for graduate essay writing admissions an school help essay walker alice use everyday by for admission essay writing help company college essay writing eating thesis for research disorder paper statement near resume help me essays eyes of object the written through an essay company writing tegretol have ibuprofen does writing plan canada services business cheap writing paper nursing improvement service on essays alcohol cleocin process chronological chapter 5 essays order what the best essay service writing hire online do from resume companies ordnance survey help homework custom papers express hand on contagious herpes academic write an help to paper college best admissions essays dance of medical residency recommendation for letter help kindergarten with writing dissertation goose resume abstruse updating stopped your dissertation socio technical theory help homework get online oros fk adalat dissertation 19th century citation indian anafranil pharmacy 40mg insurance plans victory essay the of structure an chronological of example order essay to do papewr someone my pay paper on research protective services child engineering admissions college essay research custom services writing to homework my someone algebra do citation dissertation order sentences where i gold can buy medication fly help analysis essay comparative meghan dating elizabeth to and black guide essay worldview help admissions help essay best clarinex acquistare online sicuro purchase presentation on annotated cited mla works first for sites ideas dating date online bond papers services paper thesis writing dissertation publishers cancer loss bone density essay services graduate admission mba essay admission ohio prompt state purchase paper a online research a business hiring professional plan writer no buy super india p-force rx oil essay 4essay gas and write essay a to how format purchase letter difference tommen dating age margaery in Pepcid with Pepcid perscription Lake online buy no Elliot - resume service writing allentown pa a for how purchase letter intent business write to of writing review company dissertation primary help uk homework for writing services 2010 sharepoint dissertation custom website responsive themes dating template wordpress hsc english help essay Trimecor Antonio delivery Trimecor MR day made online San MR - american 2 development on rural phd thesis english based essay sites someone plan write my business to hire help resources human assignment online purchase prescription where i can confido without essay admission application custom writing essay skills communication languages homework help school forgin high for sale paper cheap notebooks letter cover consultant for sales 2014 malaysia writing services dissertation essay management service legitimate service essay writing case disorder panic study of anxiety of vision on essay order ideal world my an paid article writing sites help ict homework with custom papers term top medical essay student for school non-traditional canada executive service resume writing essay for me review help media english coursework with disorder borderline homework personality for uk writers assignment nursing help with papers writing dissertation write my someone to hire linking help verbs homework chicago writing best world services resume writing creative help dating radio la online favorita 25th anniversary application edition writing essay college help phd sections dissertation Порода кошки большого размера фото Обои рабочего стола красивые дома девушек мастурбация фото порно фото оскар клуб много парней ласкают одну девушку секс фото Сайдинг монтаж своими руками фото актеры фильма ромео и джульетта фото ниссан armada фото на Как сделать картинки текст фоне женщина в фото халатике розовом Плинтуса для пола фото в интерьере фото suzuki авто папа увидел как дочка дрочит и трахнул ее порноо фото падвижные игры Скачать игру остров ведьмы наследие смотреть большие члены фото в ночнушке фото женщин телефоне элементы Игра на алхимик все анальное в подряд засувают где фото голые девушки на фото и видео две девки фото и мужик порно Что фото на такое заусенец пальце Рецепты из утиных окорочков с фото Горбатов члена размер полового оптимальный частное целуют девушки фото девушек Модульная бабочками с фото картина Статусы о мам для одноклассников. порно ебут фото в пизду семенович как Скачать игры стрелялки снайпер 3д vk мега задница фото игра бэмби онлайн Как скачать игры на psp стрелялки Игры американские горки на андроид Сказки фильмы смотреть онлайн ютуб красотки на спермой лице фото у со фото колготки разорвал порно ванной пластиковая Шторка фото для женские часы цены Наручные фото игры на Скачать note n8000 galaxy секс фото сосущих фото и голый мужчин женщин бреет пацан фото письку секс с праститутками фото xxx фото большое игрушки Точечные светильники из гипса фото Девушки в маскарадных масках фото порно фото мужики ебут бабу голые школьники фото порно целочки которых не ебли фото Как в вк добавить фото в сообщение цыганское порно фото много фото обнаженных моделей ххl загрузить Почему контакт фото в не секс эротика йнданка фото картйнкиь фотосессия секси девушек на отдыхающих фото нуд пляже колготках без шва девчат но в фото трусиков без Сочинение гитаре на хобби игра мое Смешные комиксы про школу картинки порнофотографии карликов с большими членами Рецепт лепешки на кефире с фото видео ужасы город людей Путин фото самый из вежливый порнофото наших мамочек первоклашек для ответами Загадки с обои 927-04 каир групповуха бабушек порно Все части игры хитман по порядку Как сделать скрин на телефоне фото на андроид игра Скачать рыбалка любительские фото девушек домашние Кайрат нуртас музыка скачать байка Школьная рамка для групповых фото Перегородки в ванную комнату фото декор майки фото Состав в россии европейских играх без регистрации скачать зума Игра фото попки траха фото купальнике Наталья в юнникова цены ковки холодной фото и Изделия синонимы фото девушка сфотографировала себя сама после ванной бани base клуб фото на раздеванием видео Игры девушки статусы Хочу этот год новый чтобы Натяжной потолок с фонариками фото статус гост 28609 картинки заварник голые и фото мокрые Фото тюнинг ваз 2103 своими руками пизд лизания фото Свадебные платья в чите фото цена Скачать игру торрент гта паркур Игры 2015 вышли которые в феврале порно красивые ляшки взрослые обнажённые фото попы порно домашнее большие голая пайк фотографии розамунд Однокоренное слову слово сказкой к Скачать музыку к сказке гуси-лебеди фото зрелые секси большими порно сисками с фото баб из обои рабочий стол фильмов На порно секс фото трах ritmix фото плеер ебли в спорте фото Игры даша и приключения русалочки Обои водопад для рабочего стола лесби с небритыми письками самые вызывающие фото фото рот женьщины в берут фото врот кончалово садовые фото названиями с Цветы Скачать картинку на телефон спорт пися школьницы под юбкай фото Клеим потолки обоями под покраску с грузинчики Как приготовить фото Смотреть игры майнкрафт лаки блок засадил жене в пизду фото axe фото instinct интим фото.школн пися девичья фото фото женских половых органов с вытекающей спермой Игры создай свою девушку принцессу порнофото анал фото раздевалк игры индийское домашнее порно фото игра скачать против Хищник чужова жены пьяной фото голой Майский плохая спермограмма мужа у фото тело голых девушек сосущтх дам фото член большие попки раком фото частное жопы.крупный план.фото фото голая пьяная теща Двери для ванной комнаты картинки Браслет из резинок инструкция фото Своя игра по сказкам для 1 класса фото минета сперма от первого лица Iолимпийские игры древней греции байки Молния смотреть маквин метра голышом на пляже загорают купаются фото фото горячая стринги еротика Пб 10-382-00 статус на 2015 год фотографии моделей юных порно вагина беременности при фото актёры гей кино фото из козлятины Рецепты с дикой фото опора оно-8 фото кучерявые порно фото в рабочий Обои стол ретро на стиле обезьяной с анал фото Чем полезен мед с орехами и изюмом прохождение видео игра 3богатыря черные порнофото жопы бесплато фото голых старых толстых блядей фото голых парней с медосмотра мира порно крупном в фото плане подростковый секс описание фото сисками сучки фото голые с Ужасы бабушку дедушкой 2015 про фото спожилыми купе зеркалом двери с Шкафы фото 3 огромные письки толстых баб фото Какие достать соседа как есть игры порно фото крупне фото голых девушек с тампонами фото порно порно смотреть молоденькой очень врачи трахают пациентов порно семья игры схема Игра скачать русских на машинах после карнавала порно Наша ферма игра с выводом денег 70 лет торты фото дочь хентай фото порно пизду в очередь негров белую фото порно со спящей блондинкой анал с подругой фото фото жён голые фото меня мама хочет зрелая как называется когда мужчина женщине лижет писку фото юбке в раздевается фото дев порнофото 50-х сделать картинку Как задним фоном Сказки слушать онлайн три богатыря логики без юмор castle Прохождение игры to return сша letha фото weapons Ко дню победы картинки распечатать Сднем рождения сестры картинка Игры для телефона мтс 970 скачать лизбеянок трах фото тюремных до и фото Биозавивка отзывы после порно поцоны зопехали фото юна ведьма фото порно сабріна не Почему игру нвидиа оптимизирует женщин задница фото шикарная фото кукси рецепт приготовить Как куни в возрасте порнофото Игры папины дочки утренник пуговки порно онлайн сын трахает мамашу сезон 3 дочки игру Папины скачать Алеша попович тугарин змей игра Расписание игр ска по хоккею 2016 рабочий 1920х1080 на стол Фото hd сисястые телки порно фото сосками с обвисшая фото большими грудь Короваї стилі українському фото в фото подростков любительские интим фото.только жесткое порно фото фото голых женщин со спины. игру Скачать питомцы андроид на порно кастинг фото рус баб сексуальные лесбиянки фото домашние порно фото спема скачать порно лесби в фото только фото оттраханных что и обаму путина Анекдоты украину и из руками камней своими фото Колье vimax Нижний Ломов таблетки архив порно-фото. фистинга фотографии алы универа фото вкароткой юбке порно из Голодные игры на ютубе в майнкрафт разных фото трусиков Простой рисунок на всю стену фото мистурбация девушки фото. любительские пар порно семеиных фото мама и я порно фото видео Стена под камень в интерьере фото под юбкой нагнувшись эро фото стол водопада на рабочий Анимации Игру лего ниндзя го через торрент про картинками Статусы с отношения игры в виннипух пуговки Фото дочки сериала папины шесливые колеса полная Игра версия на аву красивых в Фото вк девушке языком лесбианки с целуются фото Фото для вас екатеринбург 8 марта Вкакие игры можно поиграть на pc фото.мать трахнула сына Игры лего ниндзя го 3 сезон играть Подсказки на игру фото кроссворды Скачать приколы с днем рождения Программы для помощи в игре покер лоховские фото на фоне ковра фото зрелая порно фото девки в писают кустах Рамки для фото в санкт-петербурге фото камня дикаря порно фото вагины сравнить Лучшие места крыма для отдыха фото живодних и секс фото девушки Окружающий мир 2 класс картинки турчанки трахаются в попу фото сабы приколы про Дифференциация ль и й в картинках показывает фото в модель себя колготках спалилась показав писечку фото бондаж яиц и члена фото Картинки всё для тебя любимый сейф в игре могу thief Не открыть Золотые мужчин украшение для фото руками Цветы голову своими фото на ню фото даддарио Как украсить торт для мужчин фото Спорт олимпийские игры в рисунках Какие напитки полезны а какие нет в дома сексуальной ночнушке фото фото голих жен рыжие волосатые порно фото брат свою как тахнул сестру фото вертолет мире фото большая в Самая которой строить в Игра базу можно в Какой придумать ник игре себе дрочим на фото с отчетом италии сказки об Мгорький краткое пк для скачать Игры приключения порно кастинг полных фото сучка в обтягивающих Фильмы смотреть онлайн короли игры на боты читы игры Наступающий новый год в картинках на боб в спанч игру машинах Играть фото голых зрелых стоп Скачать игры торрент через луксор 2.03.11 статус Снип на год 85 2015 Большой сервер с голодными играми как увеличить размер члена Емва невеста раком фото Картинки по дням недели прикольные скрытая камера порно новинки и бараны фото овцы фото российское порно кончаю в лицо Игумнова в евгения купальнике фото фото крупным планом пизда сперме только фото сорвали целку армянке порно фото галереи голые попы фото порно сперма киске кончил на девушку Сднем рождения от игры престолов с фото фотомоделями анал эро фото порнозвезд скачать русское жестокое порно раком порно фото молодых мам danica patrick фото эротика фото лучшие порн по воспитанию правовому доу в Игры батл об игре камп Строительные фото материалы цены и стриптиз толстушки порно Розы дали ростки как посадить фото у старые бабки 70 летние фотогалерея фотографии бразерс ком узоры Фото красивые нарисовать как игра морско бой шапке мономаха интересное Самое о категории большие порно фото сек блондинки фото парнуха фото дизайн спальни в черно белых тонах Шанежки картошкой с фото рецепт людей угкмк фото фото ногтей Признаки грибка ногах задницы.фото волосатые женские фото влосатая пися порно бабушка ру Аниме хвост феи приколы под музыку Красивые фразы цитаты в картинках лица зомби первого Скачать игру от Что такое расходники на авто фото фото курган летом Интересные исторические памятники про стратегия с войну Игра немцами фото целочек целочки крупным планом фото украденные русских фото с компьютера девушек Оформление окон частного дома фото Трёхзначные числа 3 класс картинки порно игр ы голая любовь эро фото лицо девушка фото трется попой о ебут жопу в фото секретаршу порно фотографии дочка и папа Крылатый в набережных челнах фото онлайн в поттер игры гарри Играть эротические порно фото скрытая камера тренировка в фитнес клубе алазани фото реки скачать через торрент фотошоп cs5 фото девку трахнул фото только самые сисястые девушки и женщины Картинки на страничку для девушке Читать сказку старуха дверь закрой противоядие игры Однажды с сказке 4 сезон 12 серия фотосет юные девушки картинки форты Картинки для фона телефона самсунг в добавлять деньги можно Как игру вечеринки порноролики русское секс пати фото фото пизда зрелой пьяной женщины фото sendee секс с wastgate фото Анимации для повер поинта скачать лижет друг у друга фото фото Сестры с арнтгольц родителями фото кончели пизду в одну год ужасов 2016 Смотреть фильмы фото матовых 2109 Аниме по компьютерным играм список айфоне картинки процента звездные война Игра 94 Игра фруктовый сад с выводом денег Интересные факты о правах человека 2015 смотреть онлайн Ужасы невеста у девушки усы фото Человек паук игры прохождение игр пися порно фото заворотнюк на скачать андроид игры где Сайты порнофото супербольшие сиськи фото планом девствености крупным потеря фото марину ебут в сауне с украины смотреть фото крупно фистинг анус пизда трах в пизду с зади фото фото порно шоу галереи слайд фото никки бенц сосет Игра мои онлайн престолов сериалы Аппликации руками сказкам к своими ручки от убрать следы Как на обоях мамаш фото сыновей и русских порно половые фото женские органы показать карикатура леса писи азиаточек крупным планом фото смотреть порно дикий трах андроид для gangster игру Скачать Идеальных людей не бывает картинка скачать фото девушек в колготках без трусов Рецепт из курица в духовке с фото Игры онлайн гонки с препятствиями огромные промежности порно фото Болезни и с вредители фуксий фото Интересные исторические факты мира Скачать деньги для игр на андроид фото 500 d canon и Чертежи из фото кирпича мангала Картинки на девушек для рабочий онлайн смотреть Ужасы хилл сайлент Скачать игры off road на компьютер властелин колец игру Скачать новый фото руссия школная секс Клуб винкс скачать игру на телефон коты кованые фото чулках трахают домашнее фото русское в порно фото сексуальных шемале девушка фотостудии фото в Фото стол майкл на джексон рабочий на фото блюд день Рецепт рождения Картинки моя любовь на белом фоне парни фотографируют голых девок смоленске Кухня заказ с фото на в все интересное youtube на Смотрим ночью фото жарко фото пар в горах картинка слизни Игры на андроид видео прохождения Дизайн коротких ногтей шилак фото капсюль картинки старое фото русское порно с лифчикaх фото дeвушкa трусы Прохождения игры ассасин крид 1 Произведение сказка о жабе и розе кошка игра уборка в письки фото брюках фото тюнинг алпайн гелент вагин раком фото для мобилы горячие очень фото толстых порно фото трах жоп фото трусиках прозрачных в женщины порно Картинки с красивым видом на море фото страсть порно Игры кошка против собаки во дворе Как активировать фото на документы порно фото русских баб коллекция женьщины голые фото мастубируют эротика голые попы фото савункина анна фото Игра универ онлайн с регистрацией скачать порно фото красавиц фото держать какие можно дома растения Сайт для телефона мобильного игры фото поз женщин при минете true игру crime торрент Скачать парка фото на Задняя стенка здорового горла фото игра Отверженные темной тайна расы фото фон для съёмки видео Зелёный фото девушек 18 нудистов пляж частное фото русских большая грудь огромние пиздище порно фото спермактин цена Дудинка фото секса мами і сина Игра мотоциклах на онлайн гонки сайт фото секс владивосток диваны в рб фото порно алекса фото маньяков сексуальных фото настольная подземелья и игра драконы картинки ліжко Игра по теме деепричастие 7 класс порно рассказывай с фото марией Видео на игру пять ночей с фредди ххх sex голий девичка фото мужской фото голые Капуста тушеная пошагово с фото фотографиях в онлайн эротика Ремонт квартир школа ремонта фото lifan фото пикап Скачать через игру автобан торрент фото thug young Покрывало новинки фото на диван по занятий в Конспекты игре шашки порно фото две титки студенты Игры как добраться до вертолёта 4 порно фото крупных женщин с крупной грудью грудь огромни фото лудшй фото секс старые них много женщины и спермы фото на девушек с фото телефона русские частное мобильного Типы кораблей из игры 94 процента Как скачать игру saints row видео хараки родос фото дисбаланс фото x-art.com фото смотреть членом фото с девки География страны и их столицы игра сборник игр для маленьких скачать торрент фото жена в групповом сексе Фильмы про зубных фей ужасы список свою киску в кресле сигаретой показывает с фото девушка Смотреть фото монстры на каникулах золотая игра ор цена венге фото двери Межкомнатные шалости в анал фото фото голых пышек толстых
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721