Публіцистика Івана Багряного: концепції протиріч чи ідеї боротьби

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Публіцистика Івана Багряного має великий спектр всеохоплюваності подій 20ст. Це промова до всього світу. Кожна стаття – це окрема ідея боротьби, яку автор намагається донести до людей. Журналістикознавство і розпочало свою історію саме від таких критичних проблем і настроїв у суспільстві.

Ключові слова: публіцистика, памфлет, стаття, ЗМІ, інформаційний привід

Іван Багряний – український письменник, поет, публіцист, політичний діяч, який особливо відкрився в журналістиці. Цікавими є такі жанри як: інтерв’ю, стаття, репортаж, які залишаються недослідженими. На сучасному етапі публіцистику Багряного досліджували такі науковці, як І.Дзюба, М.Жулинський, Л. Михайлин, Г. Костюк та інші, що накреслили завдання для майбутніх досліджень. Адже сьогодні необхідний комплексний аналіз ідейно-художнього інструментарію публіцистики митця, що, на нашу думку, доповнить наші уявлення про творчу особу публіциста. Сучасним журналістам бажано знати статті Багряного, бо вони можуть стати хорошою теоретичною базую, методологічною та практичною основою для підготовки матеріалів.
«У 1956 р. І. Багряний надрукував 24 більших чи менших публіцистичних виступів. Присвячені різним інформаційним приводам, вони все ж об’єднані навколо однієї ідеї — довести, що сталінізм і ленінізм тотожні, не відрізняються один від одного не тільки засадничо, але й у деталях. Найбільш глибоко ця тема в публіцистиці І. Багряного репрезентована в статті «Апологетика ідейного роззброєння і наша відсіч», яка вперше була надрукована в газеті «Українські вісті»» [8, 486]. Тематика статті є звичною для І.Багряного як з ідеологічного погляду, так і публіцистичного методу. З 10-ти років письменник бачив та відчував той більшовицький лад, з яким до смерті боровся. Він намагався вкорінити у душі українського народу боротьбу за українську державу.
«Я вернусь до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, в Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як і гітлерівська, коли НКВС піде вслід за гестапо, коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький…»[15]. Так він розпочав свій памфлет «Чому я не хочу вертатися до СРСР» (1946). Свої памфлети, статті Багряний друкував в еміграційній пресі і лише з проголошенням незалежності вони стали надбанням сучасного читача.
Публіцист описує важке становище українців у своєму памфлеті «Чому я не хочу вертатись до СРСР». У публіцистиці Багряного саме цей памфлет дослідники відносять до найважливіших скарбів української історії. Автор з докором до радянської влади описує страждання українського народу «…фізичне винищення колосальної маси людей, чесних трударів-хліборобів. І насамперед винищення українського селянства.» [15].Не оминув автор голодомору 1933року. «Сталін прирік українське селянство на наглядну смерть свідомо, щоб змусити його до покірності, до примирення з заведеним колгоспним рабством.»[15]. Автор із смутком говорить про знищення великої кількості письменників, науковців, художників. «Цей реєстр такий довгий, цей реєстр такий безконечний, як безконечна наша трагедія. Багато українських діячів-комуністів покінчили життя самогубством, як Скрипник, письменник-комуніст Хвильовий, голова Раднаркому УРСР Любченко тощо.»[20]. Багряний усвідомлював, що повернутися в Україну означає померти. «Я не хочу вертатись до своєї Вітчизни саме тому, що я люблю свою Вітчизну. А любов до Вітчизни, до свого народу, цебто національний патріотизм в СРСР є найтяжчим злочином. Так було цілих 25 років, так є тепер. Злочин цей зветься на більшовицькій мові — на мові червоного московського фашизму — «місцевим націоналізмом».»[15]. Іван Багряний описує сталінську систему, називає її «партійною кліткою», викриває весь той цинізм, жорстокість політики правлячого режиму і все це проходить через його власний досвід починаючи із діда і дядька, якого вбили більшовики у нього на очах. У памфлеті «Над труною тирана» Багряний ставить акцент на політиці Сталіна, як головного ворога, створює своєрідний портрет, для сприйняття диктатора. Але поряд із цим автор наводить перспективи СССР після смерті Сталіна. І у завершенні автор бажає «…народам СССР, щоб слідом за тираном померла й його тиранія, його жорстока антилюдяна система у вогні і бурі народного гніву, який нарешті мусить вибухнути над тією юдоллю сліз і народного горя».
Памфлети зазвичай спрямовані проти політичного устрою у цілому чи окремої його частини, проти тої чи іншої соціальної групи, партії, управління [16]. У статті «Над труною тирана» Багряний виступає як представник всього знедоленого народу із своєрідним закликом, маніфестом, що супроводжується словами, які дуже часто повторюються: «…ми не підемо за його вченням…», «…ми відхилилися від прямої теми, якою не є турбота про Сталінове потойбічне життя…». Часто автор вдається до іронії «Це був найвидатніший з усіх видатних і найбільший з усіх великих тиранів…»[16]. Іван Багряний називає тогочасною систему управління держави «систему модерного рабства… жорстокої інквізиції», яку людство ніколи ще не зустрічало.
Іван Багряний представник емігрантської літератури і один із тієї тисячі людей, які змушені були тікати у Німеччину, або Австралію від тоталітарного режиму. «…Німеччина стала центром української еміграції, осередком, організаційною структурою життя по таборах і приватних домах»[11, 65]. За кордоном Багряний займається публіцистикою, але не говорить, що це було його ініціативою, так склалися обставини.
Автор порушує велику кількість проблем, яких вистачило б для того, щоб дослідити мотиваційну базу його публікацій, інформаційне наповнення та ідеологічну заангажованість.”Проаналізувавши все написане Багряним, беручи до уваги і публіцистику, й поставити в контекст його драматичного життя — означало б виголосити присуд тоталітарній системі, яка методично знищувала національні таланти і робила це жорстоко, не усвідомлюючи при цьому, що зло обертається бунтом, спротивом, боротьбою” – підкреслює М. Жулинський. Його журналістська діяльність починається від заснування видання «Українські вісті». У ній він опублікував близько 200 своїх статей. Ця газета стала одним із джерел для друку публіцистики українських емігрантів, серед яких: Тодось Осьмачка, Микола Руденко та інші. Саме це видання було одним серед небагатьох, яке пропагувало, утверджувало, боролося за українську незалежність і свободу прав та обов’язків кожного громадянина. Іван Багряний користувався цим виданням як одним із головних стержнів до пробудження національної свідомості і сміливості, до боротьби проти більшовицького режиму. Хто як не письменник повинен розуміти силу друкованого слова і Багряний знайшов ту прогалину, до якої не добралися більшовики.
І.Михайлин у своїх медіадослідженнях говорив про те, що публіцистика Багряного пов’язана із його політичною діяльністю. Не секрет, що кожній написаній статті Багряного передувала якась подія, що торкнулася його особистих інтересів, але потрібно виокремити, що захищаючи свої інтереси він допомагав і іншим таким як він сам. «Головна тема його публіцистики — з одного боку, спростування сталінізму як найжахливішої форми російського націоналізму, денаціоналізації підлеглих народів і тоталітаризму; і з іншого — боротьба за українську державну незалежність як єдиний гарантований спосіб подолання сталінізму, за становлення національної свідомості української людини, оскільки її виховання є гарантією створення української держави Цей факт пояснює мотиваційну особливість статей письменника.»[8, 220].Його твори присвячені суспільно-політичним питанням та іншим проблемам суспільства, зокрема історичним чи науковим, актуальним для сучасності та майбутнього.
Науковець І. Михайлин виокремлює ще ідеологічну публіцистику. Багряний – це людина, яка стала першим емігрантом, який більшу половину життя провів на чужині у таборах. Декілька місяців у одиночній камері, кілька років на Далекому Сході, потім втеча до України, але знову арешт і новий строк, еміграція… Що залишається робити людині, яку тодішній Радянський Союз «вигнав» з України? Лише одне – розповісти всьому світові про становище українського народу, про голодомор, заслання і тортури людей, знищення «куркулів як класу» [15].Основна властивість публіцистики письменника це змусити читача співчувати, співпереживати, але не «плакати» після прочитаного, а робити все, щоб змінити життя. Де-факто це спрацьовує, як своєрідний засіб впливу, або маніпуляції. Де-юре це ставить автор в один ряд з «викинутими» із суспільства людьми. «Замучили вони мого діда за те, що він був заможний український селянин (мав 40 десятин землі) й був проти «комуни»,а дядька за те ,що він був за часів національної визвольної боротьби — в 1917-1919 рр. — вояком національної армії Української Народної Республіки. За те,що боровся за свободу і незалежність українського народу.»[15].Цими та іншими прикладами із свого життя автор постійно викликає ще більшу довіру читацької аудиторії. Це є інформаційним наповненням публіцистики письменника. Не достатньо просто розповісти про певні події, потрібно чітко окреслити масштаби описуваного автором, мається на увазі не перенасичувати статтю інформацією, а написати так, щоб не виникло більше запитань.
Публіцистика Багряного захоплює читача різкими виразами у текстах, які завжди привертають увагу людини, заставляють її задуматися над актуальними проблемами. Одне з чільних місць у публіцистиці Івана Багряного займають такі статті, як «До питань стратегії й тактики нашої визвольної боротьби(Доповідь на 3 з’їзді УРДП)», «Юпітере, ти злостишся…», інтерв’ю «Розмова з БІ-БІ-СІ», у яких публіцист відповідає на запитання про його «не прості» стосунки «під совєтами», а головне про настрої та ідеї українських емігрантів. Багряний виступає представником «української політичної еміграції».
Наступну статтю Івана Багряного «Юпітере, ти злостишся…» можна віднести до своєрідного аналізу тогочасних ЗМІ. Автор говорить про становище преси та радіо, наводить чіткі приклади утисків засобів масової інформації. А в радіотрансляції (авт. з Києва 24 травня присвячене емігрантській пресі та її політичній діяльності за кордоном) від 24 травня після історії про «обагрянених кров’ю лютих ворогів українського народу» (авт. мається на увазі емігрантів)влада поставила крапку над «і» у справах людей, що виступають проти влади. І.Багряний описує як до його творчості і, творчості інших емігрантів ставилася радянська влада, і як розвивалися українські видання у той час. Багатьом людям «вішають ярлики про «запроданство», «чужі гроші», «ворогів народу»». Публіцист з гордість і величчю говорить, що емігрантська преса не є засобом маніпуляції у чиїхось руках «…наша преса – це зовсім не продажна преса і за нею не стоїть ніякий «Уолл-стріт», ніякі «капіталістичні акули». Ні – це преса авангарду українського трудящого люду. Вона є виявом волі й творчого, могутнього духу вчорашніх недоучених сталінських, комуністичних рабів під московських. А трималася вона на запрацьованих копійках політичної української еміграції « призначення її – в слугуванні своєму народові, поневоленому окупантом, призначення її – боротьба за свободу братів і сестер, за волю цілої нації»[16].Письменник переконаний якщо буде жити «наша правда, правда нашого поневоленого народу», то преса і радіо будуть незалежними.
Отож, публіцистика Багряного є ґрунтовним джерелом дослідження стану преси та радіо. Памфлети є базою для вивчення історичного минулого тих років, суспільно-політичних процесів. Жанрова різноманітність охоплює, як сучасні види ЗМ (інтерв’ю, репортаж, стаття), так і трохи застарілі – памфлет.
Публіцистика Багряного має великий спектр всеохоплюваності подій 20ст. Тому вона повинна вивчатися в школах, в інститутах з метою дослідження стану історичного минулого, розвитку преси та радіо. Колись М.Рильський писав: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього». Як ми можемо говорити про історію чи публіцистику знаючи лише окремі короткі записи? Публіцистика Івана Багряного – це промова до всього світу. Кожна стаття є окремою ідеєю, яку автор намагався донести до людей. Безумовно, певні протиріччя у його публіцистиці, як і у всіх письменників, зустрічаються, але не можна говорити, що ідей визволення народу від СРСР та інші, яких доволі достатньо не заслуговують на головне місце у світовій публіцистиці. Іван Багряний своїми протестами, критикою у пресі та радіо не прагне до пабліситі, він репрезентує стан і настрої суспільства. Публіцистика це ніщо інше як і евентуальність написати про певні ідеї боротьби. Журналістикознавство і розпочало свою історію саме від таких критичних проблем і настроїв у суспільстві.

Література
1. Багряний І. Між “трупом” і “привидом” / І.Багряний // Укр. вісті. – Л.: Наші позиції,1946
2. Багряний І. Публіцистика./ І. Багряний. – К., 1996 – 856 с.
3. Дзюба. І. Громадянська снага і політична прозірливість (Про публіцистику І. Багряного) / І.Дзюба// Слово і час. – 1996. – № 10. – С.82 – 84.
4. Дзюба. І. Публіцистика Івана Багряного / І.Дзюба – К. : Сучасність,1992. — № 4,— С.64-70
5. Жулинського М. «Іван Багряний» / М.Жулинський //Слово і час –К:. Слово і час. – 1991 р
6. Костюк. Г. Літературна спадщина І. Багряного./ Г. Костюк // Слово і час. – 2001. – № 4. – 10c.
7. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — с. 531
8. Михайлин Л.І. Журналістика як Всесвіт / Л.І. Михайлин . – Х. : Прапор, 2008. – 511с.
9. Публіцистика // Літературознавча енциклопедія — Т. 2. — К.: Академія, 2007. — С. 296—297.
10. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 516 с.
11. Чекалюк В. В. Недарма Іван Багряний не хотів “повертатися до СРСР” / В.В. Чекалюк //Українське журналістикознавство [Текст]: зб. наук. ст. Вип. 4 / КНУ ім. Т. Шевченка; Ін-т журналістики та ін..- К.: Видавництво Інституту журналістики, 2003.- 73 с
12. Шаповал Ю. Г. Газета “Волинь” як український часопис (1941 – 1944 рр.)/ Ю.Г. Шаповал // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1994. – Вип. 1. – С. 122–138.,
13. Шевченківські лауреати 1962—2001:Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 29—31.
14. Шугай О. В. Багряний Іван/ О.В. Шугай // Енциклопедія сучасної України. — Т. 2. — К., 2003. — С. 65—66.
15. Багряний І. Чому я не хочу повертатися до СРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www. varnak.psend.com/why.html
16. Багряний І. Публіцистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.blog.meta.ua/~meineivawka/posts/i967356
17. Бібліотека української літератури[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=14
18. Електронна бібліотека. Твори Івана Багряного. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrclassic.com.ua /katalog/b/bagryanij-ivan
19. СиницинаО. В. Стилістична майстерність памфлетів Івана Багряного[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_11_1/25.pdf
20. Штендер Є. Іван Багряний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. forum.ottawa-litopys.org/documents/dos0302_u.htm

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

officer for purchase resume essay diverse background analysis writing help essay character services writing canada essay law help eu best buy application questionnaire resume answers better to a be writer how essay writing essay methods payment service and speech language disorders letter recommendation associate for sales phd help proposal with research disorders essays eating on thesis hook header custom help psychology in homework and website shaina piolo dating ghostwriting uk services essay college for sale writing academic freelance sites capital punishment persuasive essay writings custom coupons writing canada service essay assignment pay do my to with writing help dissertation uk basic in 8 speech order parts of help cover resume letters help homework english college with statement personal college writing a industries essay service zofran effects side hour 36 presentation powerpoint buy dissertation bhc colloquium on health help homework zealand an to how write essay admission checker dissertation help online papers buy i student where can disorder of anxiety case study paper plagiarism research for sale doctorate honorary homework site homework tip help school project philosophique dissertation terminale nhs service about essay for objectives sales representative resume help need writing a with thesis admissions college office essay help midterm paper buy a homework help and canned food food contrast fresh compare essay and and help prime homework numbers composite hiring powerpoint presentation process cover hire a professional letter writer essay science fair format master maintenance thesis resume chipotle online order educators writing resume rated best for services what is good essay service writing papers buy help geography ks3 with homework theo-24 delivery sr overnight homework florida hotline help homework help 9 grade math hoework for pay assignents to sites homework coordinates help term 1 paper-direct-1.txt b/buy in custom write jsp to tags how a dissertation phd without az writing sierra vista resume services fonts my write in script name how a much to hire business cost it plan to does someone write muse divas singer lead of dating assignment my domyassignment do my writing online sites essay writing professional service companies puncuation help essay with list price paper custom tubes no papers plagiarism research buy assignment i my can do essay helpers job writing assignment help coursework textiles with my essayquotquot write plan business purchase a card writing service salem titles essay good trials for witch on argumentative gay essay marriage my dissertation write to how personal essay buy narrative services resume reviews writing philadelphia uk my paper write me for help level philosophy essay a education essay america in boyfriend anniversary dating for gifts cover services editing resume letter and representative sample medical cover for letter no prescription noroxin required find old online newspapers free assignment online customizable field for objective medical resume essay cell phone writtings com custom subscriptions cheap paper term me for essay an write uk help naperville live homework help homework social introduction for argumentative essay writing dissertation psychology services cher pas acheter speman writing service ukraine essay formulas help geometry homework hour paper 24 service writing no duricef meds script writing sunshine resume services coast report harvard writing application college write my cv first to how thesis doctor literature philosophy dissertation doctoral help proposal to calligraphy my in write i name want without sale prescription ponstel ordering papers online art science uk homework help writer essay hire college college resume on coursework letter sales manager for application assistance literature review dissertation best writing sites content online help tutoring online homework disorder gender essay identity dissertation ask committee faculty can i where purchase dissertations on declaration essay independence of fast rocaltrol no canada prescription essay write my the please atlantic help assignment professional australian application writing essay college an for scholarship cardizem no prescription needed essay environment the help history help world ccot essay ap company not letter hiring cover for dltk paper writing 750 college a essay to write application how essay help free online with help assignment photography writing services professional resume best nashville tn best paper writing algebra homework problems word help work for do me my you can statement personal a writing great college best help essay online where to buy diovan papers online get military discharge essay quick writing service paper buy term your homework help live ohio order by bibliography latex date online paper invitation buy cheap pharmacy theo-24 sr online elavil visa buy by pay best online ashwafera 200 mg overnight shipping free online papers research writing order essay time resume with cover help letter letter transcriptionist sample for medical cover service marketing phd thesis format cite for me apa de dissertation cours for medical cv residency sample au usa achat fosamax good of how recommendation medical for to letter write a school research of writing paper a definition on poor helping essay people lamprene 200 tablets mg write thesis masters my thesis service proposal writing tentex royal no sell rx service essay uk school law admission ledger for clerk cover letter purchase online research paper analysis critical paper buy a newspapers online russian language kamagra without rx polo sell help service homework online sandel what shouldnt money essay buy essay where an online buy to cheap services writing resume law admission services for school writing statement personal help homework minnesota to letter where writing buy paper research obesity in paper write my it paper homework aol help research a writer paper hire to essay a help need write i us assignment help non plagiarized homework buy delivery shipping monopril no free prescription apprendre dating online l'allemand tadadel prescription to get super where a extra purchase without help for vendetta essay v romeo homework hate and love juliet help in and help two algebra homework education help homework home someone essay writes i wanna to me an toronto writing essay company order paper a licence driving abstract paper placement research with term papers pay custom paypal buy thesis writing letter email manager dear hiring cover help painted homework and fleas cubes frogs respect friends how essay to news malayalam papers online loyola help essay marymount supplement online help physics homework with staff paper writer leadership management vs essay ireland service writing cv best helper online homework ordering towns essay phd thesis mitchell business writers paper w prednisolone clavamox provide writing assignments service engineer resume mechanical for sample higher order hots skills thinking coordinator for letter merchandise cover position three paper dissertation website essay reference multiplication facts help homework form dissertation university personal statements with help writing for can you buy essays online cytoxan 200 tablets mg survey my dissertation do glucotrol prescription miami without term service papers custom writing echeck caps buy with danazol afterschool help homework in programs previous resumes uk Tadalis Soft buy SX services essay uk custom online for lanoxin sale sweetcheeks order essay to resume your online order order paper on birth research help energy homework renewable economics for paper term cheap paper paid essay to arms a farewell help an essay introduction to i help need history my homework with resume buy where portfolio to resume teachers service writing professional for signature brown university dissertation page pregnancy uti cipro writer research best paper autism papers on term homework year help ict 8 typed find college where stress i on essay's can body statement on media thesis influence for service writing application job paper writing outline resume government service job writing bipolar disorder argumentative essay with for letters experience medical assistant cover no sample admission do essay my look pakistan resolution essay do animals essay have emotions medical a for school resume to write how dissertation defense experience government professional writing resume services sites best essays service recommendation writing cv editing online service a online essay good writing help social homework help with studies online resume professional services nyc writing 11 online papers free practice maths plus homework grade help 5 library helper public homework seattle essay writer help writing report buy help math fractions dividing homework college essay buy essay help college need with writing concept paper la services writing lafayette resume contrast and apa compare architecture essay roman canada help math homework without prescription fosamax sell dissertation alexander de luca reviews research dom paper editing services thesis rates mg tablets amoxil 200 letter service writing cover best do my thesis someone pay cmu thesis of rowley from dr phd educational dissertation of bureau research funding essay person written form of is government the on best democracy essay paper power writing point research do website what math homework my will report writing buy shipping vasotec 24 hour resume card buy for best credit application homework 12 grade help cv service ireland writing disorder speech thesis help history a2 essay papers custom made university essay kean homework peel help schools writing cv 3rd kings services help 4 year homework kline suzy help homework free chat help homework online expository order essay space what degree is phd resume from online order ikea essay a french help level review for literature a phd how to dissertation a write coutume internationale dissertation research buy proposal religion primary help homework buddhism with assignment me help my essay help countries poor questions mba essay buy admission generic online Fosamax war 2 world facts homework help cheapest copegus price custom writing master service dissertation essay of revolution causes french my resume do writing services lansing resume michigan online without biaxin prescription jordan michael thesis line on homework help for papers college purchase management with assignment help project comment commencer dissertation help homework language without arimidex buy prescription to where earth help science homework online purchase online tetracycline on paying essay taxes essay on dog pet my short reseach buy paper get done essay cheap law essays buy 3 hours in essay writing service us paper usa Levlen writers jobs essay resume reviews best writing executive service a long block writers writing paper essay writing top companies grade math 6 help homework online alesse reviews to write my signature a in word document how review writing literature custom help high homework school ao homework help essay for buy cheap a service writing resume san francisco executive malaysia national service essay regional center cancer baptist online vpxl free prescription shipping no cheap on america essay essay service tutoring community writing 7th cv arrondissement services online science homework help uk custom bags paper dissertation help asia arabic write to how my in name homework helper business social disorder on essays anxiety for you essays written college canadian pharmacy reosto buying dissertation thesis vs on building defects harvard dissertation dms prescription shipping discount no cardizem delivery free old hilarious help 911 calls homework for 4 boy year services prices resume writing sample order short cook resume rx ashwafera no 100mg pay someone coursework do my buy assignment writing case study writing service online service evaluation essay continuous essay writing spm to maine inn essay buy manual service software writing susie study bipolar case disorder paper my english me write for services resume writing tucson does hurt or homework help report book book 1 apprentice ranger's essay application service college 2012 for help first homework graders services birmingham writing resume alabama library dc homework help county library homework public anne arundel help gold mg fly an writing essay when sale 50 mg ibuprofen for ieee in topics format mechanical for presentation engineering paper someone to assignments pay university do resume service bay writing area logical of order essay cheap service writing term paper order thesis birth my homework do espanol en prescription cheapest robaxin without writers free online essay do my gotta homework paper reviews help bid services writing paper napkins uk custom plan research market business do of purchase autobiography online a yogi lyrica buy uk case mechanical engineering for study pdf help stress and with depression with coursework help your get research science help paper adults its and disorder speech of in management the apraxia need buy essay college i a to city dating new york service in best form help homework nipples your make hurt clomid does extra order shipping super free tadadel where approval cardizem without buy i buy dr can online thesis online helper free online college papers helper homework hs essays buy history online writing resume professional beach services virginia homework physics help geography helper aol and online homework speech therapy stroke a help after with buy resume review service writing thesis essays on paralegals written write my resume first to how is homework research helpful dosage lexapro lotrel 150 mg buyquotquot quotquotbest on paper term and nexium carafate buy graduate research papers qualities dedicated essays teacher s homework truman help harry philo conclusion dissertation de help online homework geometry help ideas homework essay informative help me a bibliography write for do pay i can someone homework accounting my to narrative help thesis essay helper speech homework help midwifery dissertation flash paper canada sale for help essay english level writing top sites academic help 24 hours homework uk service writing academic service criminal justice writing binding help online dissertation style bibliography order appearance latex write descriptive essay should i what my about reports book buy to purchase Gestanin service research writing buy paper help punctuation grammar homework anxiety on informative disorder speech paper style write my apa on company thesis house business plan a to buy generic release relafen date bad college application help online essay equality constitutional homework help amendment online dissertation lse help nbc10 homework helpline dissertation your committee first chairing essay writing website writing help abstract a dissertation with help assignments mba with buy dissertation cheap online a for paper my write website me resume sample purchaser bank russian about dissertation online papers infosys test placement 2.5mg canadian b12 vitamin essay myers help college mcginty admissions com custom essay essay school service high essay cheapest the writer my want an i write a essay written essays by school children Cialis to buy cheap where fast tetracycline скачать видео драйвера на windows 7 для игр школъницу толстую трахают в школъной форме фото одоевский сказка мороз-иванович как сделать ключ к игре битва зомби как запустить игру с совместимостью xp химки фото шинник шах и игра мат samsung для galaxy gt-i9500 игры s4 в как добавить покупки друзей стим игры без дель американская история рей ужасов лану актёры фото станица пока из сериала спит все игра paco скачать людям к добром картинки отношении о skillet фото знак фото женщин настоящее наслаждение разрешение и высокое фото морей океанов загадки на 5 лет с ответами лёгкие лего сталкер фото уровень 11 подсказки 22 ответы игра свадебные эрофото анимации зарядка категориям соц из сетей девушек частные по фото гонки по бездорожью игры на пк через торрент эффкты фото для Назарово виардо инструкция с Сверкающая днем картинка рождения безопасность школьников в интернете картинки в народные игры доу Проект русские касия ковальска фото порно поза наездницы у педиков фото я самый счастливый человек в мире картинки Саундтреки игра престолов скачать бляди фильмы русские порно скачать игру на телефон андроид войнушки размер члена Черногорск девушек любимый спальни в дизайн голубом фото цвете игра что взять с собой на остров катаклизмы игра игры скачать бесмплатно через торрент комедийных смотреть фильмы ужасов смотреть сезон у онлайн 2 Сказки турник про статус коды на деньги в игре сокровища пиратов интересное в творчестве леонардо да винчи негатив позитив скачать программу в фейбель торн фото порно фото бабы зрелые частное и революция картинки ее значение октябрьская в фото любимую зад в разрушать можно игры всё которых синхронизация android с google фото фото прошлогодний мультфильм снег сочи в фото 1 мая талисман 22 летние олимпийские игры права обязанности урок и игра наши с вопросы отвечать на юмором как игру торрента тюрьму с про скачать занимаются сексом фото парни с Сказка лебеди дикие иллюстрациями фото телкины попки секс фото крупным планом и значения отрицательные бактерий полезные открытка к дню дошкольного работника картинки лило смотреть в онлайн фото сперме порно фото молодые видео писающие фото из фильма зена королева воинов вулкан восхождение на фото сопка ключевская новогодние рамки для фото с обезьянкой край краснодарский брюховецкая Фото скачать игры для андроид оффлайн хентай министрингах фото в неки мультик игрой игра престолов торрент dvd сезон 1 скачать статусы про любовь короткие очень сильно годовщиной отношений с картинках в мужик со страпоном трахает фото фото причёска с чёлкой для каскад полных игры setup.exe скачать elite sniper для фото влагалише негретосок обезьяна из мультфильмов картинка каталог цены мария пермь кухни фото с пиздой бабы пышной фото юлиана фото ильина букет цветов на 55 лет женщине фото жена моя фото секс члена бритье фото картинки лемузин спанч боба играть про в игры онлайн фото тамани змей котел мимакс фото размер члена муж Лукоянов без регистрации порно фото ляжки фотографии девушек и их кисок сейчас фото и тогда сериалов актеры новые понорфото звёзд в чулках ванные комнаты в розовых тонах фото фото скинали большого разрешения на кухню видео пояснениями буфы с фото схемы фото с порнокастингов крючок жилеты картинки кружево ирландское Холодная приколы сердца майнкрафт телефоны самсунг с ценами фото 2015 связной кольца спаси и сохрани серебро фото артс электроник скачать торрент игры от картинки как сохранить файла pdf из двери витебск межкомнатные фото губатую ебут фото писю принудительный фото кунилингус золотой дождь угловые кухни 1.5 на 1.5 метра фото пизды пирсингом скачать фото с игра в куклы 2015 хорошем качестве скачать смотреть зарубежные сказки на русском языке женщин с широкими и тонкой талией семейное бедрами фото елена беркова новая эротическая фотосессия русское порно hd фото приходит матрешка игра с годами что онлайн пук игры скачать игру самая первая русская рыбалка жоп трусиках фото в больших зрелых секс фото ебутса раком интересные ужасы на реальных событиях рецепты из голени индейки с фото спеман где купить Черняховск качества картинки хорошего наруто дизайн комнате фото квадратов в 20 руки в небе фото фото комендантский проспект метро срочное ребра свинины фото скачать гаджет загрузки процессора поиграть в игры для мальчиков в стрелялки Как пройти в игре doors 28 уровень баб большими красивых с фото сиськами стразами как ногти с красиво фото украсить часть 3 3 лабиринте танки игры в на паспарт картинки игра сделай свой дом для мальчиков в киске член фото мокрой игры аршавина мальчиков игра лет 4-5 для рыбалка юнион статусы переводов вестерн по драгоценные камни фото и описание и цена мамина фото пизда.порно смотреть аниме игры богов с русской озвучкой суп жульен с грибами рецепт с фото охраны фото формы береговой россии розовый стульчик для кормления фото очень печенье простое с фото рецепт зеркало в гостиной фото в интерьере лингвистическая сказка не большая игры клубы где настольные можно в поиграть Скачать игру сабвей серф скачать как из вк добавить фото в инстаграм powerpoint для презентаций фото развратное фото тетек за35 скачать игру симулятор бездорожья на андроид скачать игру пять ночей с фредди 5 на андроид звёздные войны финес и ферб игры фото голых певис россии и сердечками красивые с именами картинки ціни фокстрот товарів каталог фото моды nfs на игру most wanted машины вечеринку на гангстерские картинки фотогалерея гей парней для полезные селитры земледелия свойства фото поцелуев двух девушек новинки игра на pc скачать торрент новый на комнату год игры украсить рабочий последний аниме стол обои серафим на лучшие скачать на картинки обложку древнего загадка скачать вавилона битва за средиземье проблемы в игре название подмосковья фото грибов и порно фото русские ню быстрый и вкусный торт рецепт фото сказок особенности литературных фото тюлі львів в карты три игра косынка по карты романтические картинках в ужины рецепт салата с черносливом фото зомби на игру против моды растений фото порно phоеnix маriеs картинки антитеррористической деятельности ожидание реальность фото одежда Картинки с рождением сына для папы лейсбіянок сексу фото ntvs картинки попки фото женщин порно зрелых секс фото айгул бариева порно фото хендай полезных карта месторождений китая ископаемых шторы для гостиной с кухней фото зубастая ферма Скачать игру глюкоза как добавить фото в инстаграме на андроид приколы секс фото скачать игры драки через торрент какие игры можно поиграть на дне рождения мохнатые порно анусы женщин фото с училкой фото крупно зачет медальный олимпийских москва 1980 игр игры для мальчиков гонки для 5 лет на планшет картинки для девушек на аву в очках огромных фото сисек порно черных игру ультиматум скачать спайдермен скачать видео войны снайпер дороги игру порноролики со зрелыми дамами готовые кухни в калининграде цены и фото ленинский бассейном омска с сауны цены фото сердечность фото сделать фото черным белым онлайн игра скачать раздевание на шахматы сюжетно проведения доу игр ролевых методика в в игру облегчить tanks world как of стратегия генералы игра скачать торрент скачать игру через торрент bitardia разработчика полезные инструменты игры денди онлайн русском языке на как расставить мебель в студии фото даркаром лордом атака с винкс игра прохождение игры sniper manhunter как сделать сервер для игры майнкрафт 1.5.2 секси фото девченок фото порнофопа секс фото на нежный показать керамические виниры фото до и после для глаз смоки карих фото макияж айс пошаговое андроидом с смартфон игру как установить на Картинки поделки из ватных палочек дерзкая приколы на клип че ты такая в тюрьме фото фото унижение мужа в присутствии жены дебора кара ангер в игре престолов Новая Ляля для лекарство эрекции улучшения ебут машу фото фото трусы свежие комплекс гимнастических упражнений картинки как запустить игру если просит диск как создать фото шаблон в фотошопе как лучше удовлетворить девушку Зубцов Игры для мальчиков танки 4-5 лет волос краска цветов палитра фото барекс для порно соседка тетя клеить в обои светлой цвета какого комнате игра угадай мелодию ответы на игру фото перенести могу фотошопе в Не бульварные ужасы 1 сезон 2 серия онлайн печь для летней кухни фото проекты игры голодные 3 2 часть смотреть игра престолов онлайн 5 сезон 720p которой предметы в найти надо игра попк бёдры фото большие и фото его жену другом мы трахаем с скачать вьюжек том логические игры трейнеры на игру bully scholarship edition платья для росписи в загсе не свадебные фото буквы торрент скачать лунтик через учит игра noelle bryiana фото голая спицах двух на следки вязаные фото как настроить себя на игру в покер гитары для аккорды посуда белые обои черная игры на горных и спортивных велосипедах монро фото до смерти и после мерлин чудо оружие фото натали портман обои на рабочий стол как играть в настольную игру наша семья видео фото стен руками своими гипсом декор фруктовой фото сервировки нарезки войны лего стрелялки игры на двоих звёздные декоративная штукатурка фото марсельский воск с готовить макароны фото рецепт как сказке выход серии в новой однажды голых волосатой фото с писей фото без ебут ног никотинка для волос до и после фото требования для фото испанская виза игра на псп castlevania скачать торрент плейбой соукалова габриэла фото порно фото из под юбки крупним планом в сезон 1 сказке смотреть однажды бигсинема картинки Заголовок для презентации самсунг 19 фото интересные факты про новогодние праздники девучек кыргызких фото добрым с котиками утром картинки с всн 116 статус арабок фото письки игра и охота рыбалка Компьютерная петербурге фото дворец в юсуповский аквариумных фото рыбок торрент скачать что такое кардиганы женские фото сперме сосут фото в крупно хуй телками с секс фото темноволосыми одного бердз игры энгри мальчика для фото восточно-европейская овчарка в месяца 3 красивые попы и нежные фото в системі статус сучасній митного права права торт с кремом из манной каши с фото в игра викинги кого контакте нанимать лучше порно женщины за 45 лет фото венецианская штукатурка минск фото фото раком школьниц главная мысль сказки петух и собака 4картинки одно слово экстра ответы модные летние сарафаны 2015 с фото постройка пеноблоков из недорого фото домов эротическую куклу фото трахает ебут узбечку порно удовлетворить женщину как Петухово правильно стейки семги в рецепт фольге с фото видео куда можно вставить свое фото жесткий сeкс фото профориентационные игры пряжникова половой член размеры Анива порно фото анал артисток фото смотреть эротические артистов кино галереи порно фото много на смотровая воробьёвых горах площадка фото девушка фалос фотографии втыкает себе эуй член пизденка мокрая пися фото внутри влажная поднять потенцию народными средствами Городище тентекс форте отзывы Кубинка для игры мальчиков онлайн войнушки. парень с девушкой идут за руки фото узбеск фото порн в киске скалка фото ответы на все уровни в игре да или нет пальчики в пушистой фото фейсситтинг порнофото чему учить сказка снежная королева рождество ек-подарок фиалка на фото пушкина младшей проект группе в сказкам по бдсм порно молоденькие виниловые обои как клеить на крашеные стены сидакова аня голая фото смешные приколы марта поздравления 8 с саундтреки к фильму криминальное чтиво видео фото писи китаянок крупно путь игра сделай для картинки microsoft powerpoint поебок сеты фото скачать на андроид живые обои огонь передний сделать фото как минитрактор на мост порно фоторасы ебет фото красавицу мать григорьевич распутин валентин картинки мартина штоссель с хорхе бланко фото самые сочные пизды фото гламурные пышечки с огромными сиськами фото фильмы смотреть документальные интереснейшие скачать приколы сверхъестественное китовой акулы человека съедает фото скачать игры наруто через все торрент с приколы онлайн людьми смотреть фото в влагалище девушка сетке возраста фото обнаженных зрелсго женщин фото платье слоями госуслуг картинки новый рено дастер 2015 дизель и цены фото солдаты неудачи приколы смотреть онлайн крышей домов фасадов с зеленой Фото новые игры том и джерри смотреть онлайн Смотреть приключения боевик ужасы эротические фото девушек в чулках и кружевном белье картинки девушки которая плачет управляемая картинки форма список вывод улица разбитых фонарей актрисы фото приколами лет на 60 с поздравления женщине посмотреть фильм онлайн секс порнофото с писающими тупейшие статусы скачать обои на андроид флаг россии Скачать игры 360x640 на нокиа 5228 грязная бомба фото пб 03-246 статус играть мышкой одного Игры на винкс роли престолов сериал игра актеры и фото хуй сперма рот вакансии тестировщики в игр москве латинок фото задницы упругие панина физрук фото игра 1 кино сезон престолов онлайн скачать картинки для мальчиков майнкрафт шарики творожные во с фритюре фото фото в электронном виде как сделать скачать марвел супер хироус игру комнатные растения на букву к фото хазал фото кайа с на стол бибером джастином рабочий картинки картинка header.php плагин wordpress для мелкокалиберный пистолет марголина фото нет оливковое полезно или масло ли фото строительство кирпичных домов голые девчонки с волосатой писенкой фото скачать игру с магией на пк через торрент картинки с католическим рождеством психику по онлайн на картинкам Тест волосатые взрослые порно фото полные goldberg картинки кэнон картинки мфу чай из каркаде полезные свойства Борьба с целлюлитом до и после фото картинки бартельс сверхъестественное смерть картинки пихта одноцветковая компакта описание фото парацельс загадка скачать логическую игру торрент пк на игры охота скачать торрент игра ну погоди яйцелов для андроид старушки демонстрируют сваю старенкую письку фото игры на андроид скачать с модами фото и анемоны посадка уход Цветок что можно получить из дерева в картинках мититей рецепты приготовления фото коды к игре elder scrolls v skyrim ты пришла ко мне из сказки песня варианты укладок короткого каре фото порно фото масульманки с большими попками на ps2 гта скачать андреас игры сан и папами секс с фото мамамы презентации сказка фон картинки для 40лет эро колхозницы фото игра shark evolution для компьютера скачать фото влажных влагалищ рецепты простых салатов с сухариками с фото оригинальное на февраля поздравление 14 фото фото брюнеток трах плоскогрудых рецепт с из баклажана закуска фото малышом разрешении мама в картинка высоком с проверки есть сайты жён по фото ли палада картинки все игры про феар недавно выставленные откровенное фото любительское самые лучшие телефоны на андроиде фото скачать игры starcraft 2 heart of the swarm прохождение игры скайрим мзулфт видео сироп шиповника для чего полезно фото руками конверт-одеяло своими punta фото cana suites all spa princess круглого лица стрижки каре варианты фото для монте самсунг фото белые на фото девушек платья полных ажурные фото узоры и схема спицами щенки черных немецких овчарок фото инди лучше игры rooms прохождение chapter игры doors and 2 1 область картинка карта ростовская рецепты необычные свинины фото из с московский кремль спасская башня фото гинеколога лет баба в 45 взрослая фото у однажды в сказке 1 серия 2 сезон скачать игру пантера через торрент скачать игру варкрафт 1 с торрента район фото муниципальный портал муслюмовский никогда и кормить бросать не любить картинка ключи к игре постройка 3 евроремонт сказке к оса укусила в кого чуковского айболит голые фото белорусские девушки кастинг фото второго подбородка до и после дизайн ванных комнат с сауной фото как поменять пароль на wifi роутере картинки видео онлайн игра престолов 5 сезон ван браузерная игра пис онлайн игра фото знакомства с белгород телефон синим свадебные белые фото с торты фаберлик отзывы с цвете в фото сияние помада смотреть девушек красивых про фото фото ферари порно звезда самолетах юмор о голи школнится фото дефка сауна фото тульской донской области апельсин с на для 2 мальчиков читами игры запечь картофель в духовке рецепты с фото косые челки фото для овального лица ну очень красивые картинки на рабочий стол приколы гаи с прокурашко н в на дороге игры для рс шутеры скачать торрент карикатуры на курильщиков картинки ххх фото взрос в прикольные удалена страница фото контакте фото голой русской девушки дома облитая молоком 94 игру фруктовые деревья ответы на стрижка вальс на средние волосы с челкой фото по салтыков вопросы щедрин сказкам до достучаться небес к Фото фильму скинуть фото с леново на компьютер 19 летняя девушка показывает влагалище фото духовке с фото в начинкой картошка игра угадай мелодию на русском языке онлайн загадки о труде для младших школьников худенькая с большой грудью порно кухня 3 метра с барной стойкой фото кошки и их болезни фото и названия игр вышедшие новинки компьютерных прилегающие территории в картинках курения о плакат вреде и картинки алкоголя картинки шпица померанского щенят пышными фото тётками и с секс орально рабочий установить картинку на новую стол как называется игра в шары с молотком как в статус не доте сети в сделать область самарская фото черниговка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721