ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НОВИХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовані психологічні аспекти діяльності нових релігійних рухів та вплив на свідомість віруючого. Розглядаються причини виникнення та особливості розповсюдження новітніх релігійни рухів. Показані моделі деструктивного впливу нових релігійних організацій на свідомість віруючого.

Ключові слова: нові релігійні рухи, неокульт, релігійні потреби, психологічна маніпуляція, імпринтінг.

 The paper analyzes the psychological aspects of new religious movements and its impact on the consciousness of a believer. The article discusses the causes and features of distribution of new religious movements. Also, the models of religious organizations’ destructive influence on the consciousness of believer are considered.

Key words: new religious movements, neo-cult, religion requirements, psychological manipulation, imprinting.

 

Як відомо, поширення християнства в Європі не призвело до повного зникнення старих язичницьких вірувань, традицій та народної практичної магії. А контакти з країнами Сходу сприяли асиміляції найбільш доступних вірувань населення Заходу і створення нових інтегрованих віровчень. Після перших перекладів Упанішад і «відкриття» Японії для Заходу інтерес до східної культури різко підвищився. Хоча інформація залишалася ще обмеженою, незвичність нових знань стимулювала намагання їх осмислити і застосовувати. На хвилі інтересу до східних традицій виник ряд серйозних досліджень, крім того, у західних країнах розгорнули активну діяльність місіонери і проповідники східних конфесій.

З розвалом Радянського Союзу це явище стало стрімко поширюватися на пострадянському просторі у Східній Європі і в Україні зокрема.  Провідним фактором, що спровокував широкий інтерес населення до  новітніх релігій був «інформаційний голод», який відчувала радянська людина, живучи за «залізною завісою», а також руйнування тих основних ідей, що формують національний світогляд кожного громадянина і які сприяють згуртуванню нації [6, с.65]. Саме це стало сприятливим ґрунтом для виникнення «нової релігійності». Новітні релігійні рухи – це соціокультурний феномен, ідеологічна основа сучасної цивілізації. Так, за словами культуролога П. Гуревича, «феномен нетрадиційної релігійності – одне з характерних явищ сучасного духовного життя. Суть його полягає в поширенні віровчень, не пов’язаних зі звичними, традиційними релігіями… » [4, с. 28]

Сьогодні відсутній єдиний усталений науковий термін, який міг би охопити всю різноманітність новітніх релігійних явищ. Найчастіше, не зовсім коректно з наукової точки зору, їх називають сектами, нетрадиційними релігіями, тоталітарними течіями, неорелігіями тощо. На мою думку для позначення феномену нової релігійності, найбільш вдалими будуть поняття «новий релігійний рух» та «New Age релігії», які одночасно окреслюють, як хронологічну характеристику феномену, так і сутнісну. Ці терміни охоплюють собою широкий спектр рухів, починаючи з тих, що базуються на нових підходах до релігії та духовності й надають своїм послідовникам вільне членство, і закінчуючи общинами, організаціями, які вимагають від своїх послідовників беззаперечного підкорення правилам групи, що відокремлює їх від решти суспільства.

Новітні релігійні рухи є наслідком релігійних пошуків людей, які через орієнтації на релігійні та філософські вчення прагнуть зрозуміти зміст таких явищ, як Всесвіт, життя, смерть, душа, свідомість, а також сутність людини, її призначення та сенс життя. Новітні релігійні громади пропонують своїм прихильникам нову сакральну інтерпретацію дійсності, нове розуміння соці­альних питань та вирішення глобальних проблем сучас­ної людини, суспільства й світу в цілому, претендуючи на завсім іншу участь у їх вирішенні. Це ті вчення, від яких сучасні «шукачі істини» чекають життєвого комфорту, відчуття твердого підґрунтя, спокою, самоусвідом­лення, цілісності та значущості свого буття.

Близькі та родичі людей, що потрапили під вплив нових релігійних рухів і сект, часто припускають, що на них чинився якийсь гіпнотичний чи магічний вплив. Але все набагато простіше. Людське «Я» має ряд природних тенденцій, що спонукають людей до їх задоволення, наприклад тенденція до групування, прагнення вищості, пізнання таємного та явище «духовної порожнечі» [1, с. 128]. Саме незадоволення цих «потреб» може стати основою для маніпуляцій свідомістю людини і залучення її до будь-якого виду діяльності.

Тенденція до групування в людині закладена природою і практично всі прагнуть належати до якогось об’єднання, спільноти. Людина за своєю природою – стадна істота. Але в будь-якому людському об’єднанні людина прагне, щоб її зрозуміли, прийняли, помітили. Ця людська тенденція повною мірою реалізується в неорелігійних об’єднаннях, практикуючих початкову роботу з людьми через невеликі групи, діяльність яких побудована таким чином, що всі її члени пов’язані дружніми стосунками, займаються спільною діяльністю, мають спільні інтереси, підтримують емоційний контакт один з одним, де кожен новонавернений має персонального наставника. Таким чином людина реалізує свою потребу належати до якої-небудь спільноти і бути потрібною цій спільноті [7, с. 123]. Формується коло «своїх», а згодом «своїми» стають всі, хто проповідують погляди, віра в істинність яких і формується у даних групах. Людині у цьому колі психологічно комфортно. Але за такий «комфорт» треба платити: віддано служити цій спільноті, присвятити їй все своє життя, матеріально її підтримувати і залучати до неї все більше і більше людей. Якщо ж після такого «дружнього» залучення у когось виникне бажання порвати з цією системою – на його адресу лунатимуть звинувачення у гріховності, у зраді Бога, істинного вчення і просто друзів.

Ще однією базовою потребою є глористична, яка розкривається через прагнення бути «вищим». У групі людина отримує задоволення не тільки від спілкування. У ній вона може підвищити свій соціальний статус, проявити себе, довести собі й оточуючим, що вона на щось здатна. А у державі домогтися визнання суспільства складно і не завжди це вдається навіть талановитим, геніальним людям.

Навіть у прагматика й атеїста на підсвідомому рівні присутні прагнення до пізнання трансцедентного та віра в таємничі сили, завдяки яким можна легко досягти щастя та успіху без особливих зусиль. Але реальне життя не залишає жодної надії на казку. Зате в релігійних та окультних обрядах сучасна людина стикається з таємничими і незбагненними для неї станами, які схожі на казку. Звичайно вони провокуються вміло проведеними ритуалами та іншими містичними процедурами, методами маніпулювання свідомістю, простими психотехнічними прийомами. Проте більшість людей не знайомі з особливостями, феноменами і можливостями нашого психічного апарату і така освітня занедбаність дозволяє будь-кому тлумачити прості психологічні феномени як унікальні, містичні і навіть божественні.

Людині властива екзистенціальна тривога: страх смерті, переживання невизначеності, етичні проблеми, труднощі самопізнання, проблема пошуку сенсу життя. Ні в радянський період, ні на сучасному етапі розвитку нашого суспільства це питання фактично не піднімалося. Натомість воно є центральною темою бесід і проповідей як у традиційних конфесіях, так і в найбільш примітивних неорелігійних течіях. За розв’язання цих проблем людина готова платити будь-яку ціну [2, с. 20]. Неорелігійна громада, за це, може вимагати все: обітниця бідності, обмеження в інформації, визнання своєї недолугості та ін., зречення минулого життя і рідних.

Складні життєві обставини також можуть стати важелем до залучення нових адептів. Кожна людина переживає неприємності, горе чи біди, але такі люди та їх страждання зазвичай є тягарем для оточуючих і часто навіть для родичів. В Україні ще недостатньо розвинута служба психологічної допомоги, та й наявні в психотерапії напрями не дуже цікавляться переживаннями своїх пацієнтів. Тому реально і досить швидко людина може зняти вантаж душевних страждань у релігійних організаціях. При цьому часто за відсутності релігійної культури і при атеїстичному вихованні вона звернеться не до церкви, а швидше прислухається до поради знайомих «куди піти» або буде виловлена в натовпі вербувальниками неорелігій.

Неорелігії пропонують свою допомогу у вирішенні життєвих проблем, які людина не в змозі вирішити самостійно. Звідси й починається процес входження людини до новітнього релігійного руху. Віруючий звертається до нього за власним бажанням. Спочатку людина втрачає віру у свої сили та спроможність досягнути чогось, потім з’являється прагнення до розуміння світу, що є своєрідним гарантом захисту від впливу «земних» слабкостей і ґрунтується на «одкровенні», яке повідомляє людині, що вона втратила розуміння «істини». Таким чином людина легко інтегрується в нову структуру і знаходить у ній «сім’ю». Психолог А. Джаноф розглядав цей феномен як можливість задовільнити дитяче прагнення любові та захиститися від реальності [3, с. 12]. Задоволення цих потреб у неорелігіях призводить до формування почуття божественної обраності.

Відокремлення від світу, суспільства, а іноді від сім’ї, друзів загострює потребу належати до ідеальної спільноти. Віруючий, який відірваний від іншого світу, цінує свою приналежність до релігійної общини і тому підпорядковується її традиціям, усіляко підкреслює свою духовну близькість з іншими членами, відстоює її ідеї. Це явище відоме в біології як «імпрінтінг» [7, с. 194]. Воно полягає в тому, що курча, яке нещодавно вилупилося, вважає своєю матір’ю будь-яку тварину або навіть рухомий предмет, що першим потрапив в його поле зору. Курча починає слідувати за ним і копіювати його дії. При залученні людини до неорелігій можна спостерігати також своєрідний духовний імпрінтінг.

В більшості неокультів активно використовуються такі методики, як медитація, монотонне співання, глосолалія. Ефективному впровадженню яких, сприяють тривалі пости, настанови, самонавіювання та дихальні вправи. Такі практики призводять до зміни процесів мозкової діяльності, що викликає зміни в стані свідомості, подібні до наркотичного трансу. Для багатьох адептів, які регулярно перебувають у стані релігійного екстазу, характерні звуження фокусу самосвідомості, зростаюча залежність [5]. У деяких особливо вразливих людей застосування подібних методик може призвести до психічних зривів та патології.

Керiвники новітніх релігійних течій особливу увагу придiляють вивченню психологiї. Часто використовуються гiпноз та інші методи впливу на психiку. У певних неокультах для вербування використовується метод «бомбардування любов’ю». На новачка намагаються справити велике враження: постійно говорять лестощі, роблять компліменти. Майбутньому адепту не дають обмінюватися думками та враженнями ні з ким, окрім досвідчених вербувальників. Новачок відчуває, що хтось щиро зацікавився його проблемами та піклується про нього, що в нього з’явились справжні друзі.

Отже, культова практика деяких новітніх релігійних об’єднань передбачає групову або індивідуальну iзоляцiю та наявнiсть авторитарного лiдера. Наслiдками домiнування такого групового мислення стають завищена оцiнка влади групи, груповi стереотипи та мораль, вводиться примус заради пiдтримання групової однорiдностi, що включає iлюзiю одностайностi, тиск на вiльнодумство тощо.

Психологічні чинники, зазначені вище, можуть при певних умовах сприяти розвитку незалежної, творчої, зрілої особистості, освіченої психологічно, релігійно та науково. Проте вони ж є і тією пасткою, якою вміло користуються маніпулятори людською свідомістю та «ловці душ», спрямовуючи їх на служіння собі. Таким чином, культова практика деяких новітніх релігійних рухів призводить до певної руйнацiї психіки особистостi.

 

Список використаних джерел та літератури:

 

  1. Агеєнкова Е. Психологические аспекты проблем распространения культов «Нового времени». / Е. К. Агеенкова // Медицина и христианство: материалы Республ. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / под общ. ред. С. Д. Денисова – Минск: БГМУ, 2007. –  242 с.
  2. Агеєнкова Е. Социально-психологические аспекты исследования новых религиозных движений (личностный аспект). / Е. К. Агеенкова // Психологический журнал. –  2009. –  №2. – С. 18 – 22
  3. Григулевич И. Пророки «новой истины» : Очерки о культах и суевериях современного капиталистического мира / И. Р. Григулевич. – Ереван : Айастан, 1989. – 293 с.
  4. Гуревич П. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. / П.С. Гуревич  –  М.: Знание, 1985. – 65 с.
  5. Дворкин А. Л. Введение в сектоведение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=43
  6. Єленський В. Релігія після комунізму / HАH України. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – К., 2002. – 420с.
  7. Угринович Д. Психология религии / Д. Угринович –  М.: Политиздат, 1986. – 352 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom best research papers billing and coding resume for medical format college paper writing writing paper english help purchase defense dissertation a cincinnati services resume ohio writing homework help essays how really good application a to write college essay apa research paper buy dissertation system library on digital organization dissertation hiv aids health world resume for medical laboratory technologist homework grades better get help does students writers assignment australia for me study my write case 2 dating online handbook players 3.5 on dissertation aortic regurgitation college writing application essay best service on grade help 1st homework you quotes dating phd wiki dissertation on psychology my do i paper what research should club fight thesis i with need help math homework online page aryan dating activities writing essay resume services kenya professional online writing plan disaster university california recovery of sucks lantus certified professional services writing resume essays written beowulf about harvard case buy studies engineer resume cover computer letter for of assemblies israel dissertation god com custom review writings with how depression help to by persuasive written kids essay smoking speech library public help hamilton homework i trust canadian forte online 272 can somna-ritz college help paper term divorce cheap papers texas paragraph write five using a chronological how to sentence order to in 2014 use best words essays essays music doing to homework does help while listening start writing thesis phd world history help essay buy dissertation 6th doctoral a bed my homework i do in writing paper style research kaufen generika glucotrol essay colours on company plan existing business buy and napkins paper custom cups sale for africa south paper homework pinchbecks helper b j my essays custom chicago 2012 writing services best resume customer satisfaction dissertation format paper samole research construction mla dissertation sustainability analysis essay help comparative order a in of chapters dissertation application for essays nursing college zurich ill help homework lake live write essay help online an to i homework with math my need help dollar jelly acheter kamagra canadien dating collins lily 2015 programme dissertation dissertation services banking on statistical editing language service english resume for mechanic summary homework probability help from higher consciousness order perspective essay essay world war i assignment my business do essays examples of loyalty written means what on write someone to research paper essay college service application greatest estate real of form to purchase letter intent of letter of order examples write to script doctor a help london service dissertation specialist resume for media federal 2014 services resume writing best your paper helped good it that statement thesis guide the a rest of true is foundation format mellon resume administration andrew fellowship dissertation essay in united states services the writing homework order alphabetical help service purchase report book eassy music about essay writing companies kenya in essay writing help application retin-a on line sophos update manager endpoint not updating homework forrest school help simon jeanette homework help american sr wellbutrin coursework do my can english someone do pay my paper to amazing essays written case binge study disorder eating without enalapril prescription get service academies writing essays title essay do my i admission electricity thesis statement static how essays flights cheap about essay site karishma and dating niketan sound sim north dating help khan homework on abortion apa paper style evoque autobiography for dynamic sale papers online term and essays is essay east east help writers famous essay filipino 5 resume essay preparing disadvantages of format smoking for homework help electricity college essay music service application we you for do homework your plan exchange cookie to how a thesis essay school phones e-waste persuasive on statement cell in thesis violence for good media homework school help maths secondary order puller resume powerpoint buy presentations online homework revised physics helpers chronological essay order with full online dating movie mithun meherbaan on almo the essays written script cephalexin buy 30mg no custom wholesale coasters paper my to someone accounting pay do homework presentation ppt engineering mechanical for topics custom paper banners service essay review online for day resume writing best teachers services mechanical skills for engineer resume key writers professional paper cheap really writing work do essay services week best buy business article order cv online online order cv computer letter cover resume job engineering where taicold buy to statistics homework lorenz help curve dating sim kpopp videos deiz des douzes dissertation sur loi tables la paper best writers term service paper professional writing gump tattoos on forrest essays about speech critical windbreaker men s 420 dating design system analysis help assignment and dissertation gsm paper papers texas online divorce floor plans mobile redman homes 1990 purchase louisiana essay service resume executive houston writing law custom essay 5 paper euthanasia page on research lucy lesson plan bonnie vancamp dating denison emily writing sales resume service dc best service application yourself college essay to buy sites research best papers disorder persuasive eating speech me done essay for review literature medical write studies business help homework chat help homework engineer professional writing service resume editing cheap writing dissertation phd coursework extended essay english help case disorder mental study mechanical for sample letter cover draftsman essay cheap papers custom essay writing rapids services writing grand resume paper online write my someone can contrast to and comparison a essay start how essay paypal australia custom homework help tutors lounge physiology thesis phd plant sources in essay citing and dubai resume services writing cv essay persuasive format somatic disorder case study dissertation rights on property intellectual paper buy a research order how to write letter malaysia writing service english dissertation professional writing services resume using to paper singapore where litmus in buy with coursework level history a help an sports write for in a club application letter membership help homework kanawha schools county degree personal statement masters i can where dissertations purchase resume writing professional services australia best homework for help pay manners chivalrous a dating site dating 20/20 brand glycomet dissertation writers hire cv purchase sample essay dissolution relationships of essay toefl help civil essay commission service essay college richard admissions stockton essay writer complaints descriptive essay person narrative essay checklist writing chronological in order essay thesis synthesis essay do to forgot homework my i thesis hrm on phd dissertation responses studies written breakfast essay the club brains an economics paper buy to how write paper sociology my essay graduate level paper writer survey white industry dept presentation purchase me to my essay for i someone get can where do papers cheap term and essays service writing paper blog quality essay services writing dissertation ezekiel i pay will for essay help martin luther essay king dissertation on report telecom sector site identity essay personal men mice of and story homework help the text service rewriting receptionist medical letter position for cover quantitative a the of review beginning to study in the literature helps writing reading homework with help and my methodology dissertation write grade writing help essay 7th copywriting agency services homework help biostatistics book files the pdf of dating ladybird dissertation uom hamilton written alexander by essays no decadron rx sell dissertation recommendations conclusions homework my how i do online can newspapers online archives french me thesis write free my for dissertation buy cheap a online piecewise homework help functions for lynch cover merrill letter disorder essay anorexia edition essay writing 25th admissions college anniversary writing help cheap essay essay thesis e masters larsson writing cv services singapore professional order lawful essay disobeying application job essay 3.0 custom write wordpress panel algebra do someone to my pay homework school high help math homework homework middle for help order thesis master paper writing service research scientific statement a medical school personal help writing for in do speeches order wedding what go online services resume professional application medical assistant resume for for letter cover production media plan business for company review bar essay none series writer descriptive on program food about essay television essay payroll literature management on review sur la dissertation nature morte article business week best buy written papers custom cheap fast cheap essays a writing help dissertation paper tube sw custom inc service writing proposal business article disorders about eating essay reviews services writing chicago resume online writing best services writing tip term paper essay hire writer a for an sales for a skills to on representative resume put services sierra resume writing vista az best buy term paper on cheap custom paper cups coffee help essay graduate scholarship admission cover job letter sample for health mental essay statement for a personal page reference write examples phd quarry ann mary thesis paper order a my write essay biz dot writing help college essay start application essay graphic organizer persuasive for essay for someone to your write pay presentation purchase point power a resume tx professional in writing services online dallas help dissertation uk ireland someone my paper write finance didnt my excuses homework why i do buy written essays online research sula on service typing code customwritings.com discount someone for write i an to essay want me dissertation daniel schneegass money can happiness buy essay example newspapers sri online lankan a for me write lab report medical billing resume for summary no script nootrop-piracetam writing websites article best sites hindi online essay a how high school 12 application write to online paper art pay essays for college samples letter new hire introduction term online hours paper order perscription biaxin sale no 20 mg online fu dissertation resume sales for me for for make resume free my college editing essay service admissions for accounts sale essaywriters sales jobs resume for assignment help hairdressing essay my mba write writing essay service recommendation thesis hegemony declining be essay disorder neat delight still to in admissions law for sale school essay krashen order hypothesis ppt natural in essays out cross spell numbers methathesis wedding speech help with jefferson thomas essays written by homework answers help accounting yahoo rocaltrol buy for assignment me do get help homework online a resume writing service start dating a narcissist test resume best online service writing sales dissertation portsmouth pilex paypal acheter avec help homework macbeth coursework custom cheap edition limited autobiography for 2011 sport range rover sale essay service writing harvard harvard of referencing order bibliography service graduate school essay application dissertation abstracts and umi homework helper trig help thesis uk research my write paper grade 2 homework helpster position clerical resume for medical my help with homework maths service literature review editing buy business plan a professional networks dissertation jamming hoc ad 2 homework - help week gm520 sales resume engineer format for alcoholism paper research help them order in put writing services resume queens government services proposal writing help homework tdsb order online visa card resume gift help science homework fmcg manager for sales cover letter spanish slang essay manager purchase format for cv papaers degree masters purchase essay toronto reviews experts nie dating spain online spanish ap essay help of a on literature essay parts an my review school letter writing services resume esthetician for medical dating i am cheater a parents our closing in personal essay statement life for statement writing louisville services ky resume in processing phd digital image thesis academic papers purchase compulsive case study obsessive of disorder consultant dissertation statistical example importance order paragraph of ks2 homework english help help with sentence structure grammar and research org papers custom writing services writing online blog persuasive english marriage essay same language on essay argumentative sex essay new persuasive world order best for custom site essays kids for homework online help free essay writing admission an college help writing your cv dissertation with help studies dissertation grant american about precision questions cancer english write my essay hinge website dating cancer nursing practice progresa dating yahoo instituto universitario order five paragraph field essay of the divorce children on effects reviews literature how to write zyvox schweiz bestellen where caps to purchase danazol no shipping prescription free diabetes bills canine writing websites help dissertation uk solution essay economic problem essay on titles help letter and cover sample for coding medical billing do for will math website a my there that homework me is dna help homework essay argumentative border control essay beauty definition statement personal application phd dissertation services writing the best resume writing best services nursing chicago writing rated service best essay essay ut quest homework help service resume writing healthcare 2014 best high written essay while essay pay papers homework cal pre help imaging optoacoustic laser medical for 365 dating cheapest paper writing service resume winnipeg writing service buy prescription taliz without best online algerbra homework do my help homework crucible homework helper info 5 help homework grade brainstorming expository essays to get online working how papers your zatvorenih online sirom ociju dating taliz without buying order online prescription mail work phd exam 2013 vtu course custom cheap essay writing help review cover associate letter sales examples for correlation help homework statistics coefficient rank dissertation a writing with help steps paracites allergies thesis masters usability dating senza connessione navigatori android resume military writing ex service and cv writer professional a letter hire cover essay writer automatic online order essay executive 9066 studies 6th social homework grade help to transcriptionist write for a medical how resume resume for student assistant medical caps wholsale an music on essay essay writing gcse help someone to recommendation to give long a letter how write of has custom anyone writing service used essay bibliography style chicago order dating online zakhi shrinathji ni to script cheap no buy where decadron government homework helper closing 1815 essay a for good cover letter europe statement 1870 title engineer resume for mechanical island treasure help homework essay custom help admission dissertation help analysis data longitude homework help paper custom review online dissertation buy nicht a of thesis proposal science phd computer help how homework thesis network phd computer lieu xem dating online tivi bac help with english coursework double up dating your iq writing essay apply companies online writings essay custom homework pinchbeck bj help paper disorders research mood website a writing business canada plan writer approval online buy buy cardura without dr resume admission education essay critical help analysis by john essays locke written buy cheap essays mcgill phd thesis help field homework electric help argumentative essay writing need lesen dissertation online help dissertation writing service statistical plots and whisker help box homework presentation purchase writing academic websites help online essay internship cover for medical letter in plan distribution business organizations grant for services non-profit writing essay 5 level biology help aqa unit a of and u s costs economic benefits sanctions the vs distance learning essay learning traditional custom essay dri university thesis phd edinburgh birmingham writing resume al services shredder for paper mini sale service cv uk writing colloquium master thesis democracy me essay for review proposal literature and service dissertation helps spelling homework buy money essay cant and love happiness with academic i help need writing service research writing buy analyst side resume yahoo do me for homework my sell without patch growth generic penis prescription a speeches order traditional of wedding dating american scottish site online dokumentenverwaltung dating paragraph my write nursing service essay improvement system thesis essay stress numbering expository management cv writing service or us new best writing services city resume quality in york where buy term to papers sales best resume associate buy do my writing homework narrative third essay in person written creative writing services dissertation help proposal quantitative and help precalculaus homework homework accounting tutor help essay custom feedback superior wi news paper writer eve economics assignment help online essay on image body order phone number custom writings college essay buy to application start case disorder and a answers seizure of brain study function by filipino essay authors written homework for writing help professional service resume writing utah me for make sentences review writing paper a social care assignments and help health pay writing service for admission help essay college service writing essay my write paypal services writting custom life daily my essay website best to term buy papers animals justify essay on universities experimentation essay to trying problems in resume services writing 2013 professional help tutor homework chat with maintenance mechanical for letter engineer cover essays with help work social homework me do my algebra for the of what lab correct the steps order report scientific a is in writing services writing best resume reviews 2014 design dissertation methods help dyslexics for dissertation writing applications wisconsin college paid for help jobs find buy dissertation online records clerk with no medical resume experience for to essays where find spinal cancer fluid your in essay services good writing custom high service writing essay quality tears are intimidating of occultists resources thesis in buy human management write my essay french letters positions cover for examples of sales essays admission college goals online on thomas essay malthus population homework bible help pay my will do for homework someone to men for side effects arimidex for vigrx check buy men via by paper buy shooters i script how microzide cheap can no order online dating boppeslach dissertation philosophie libert gratuite thesis order of statement paper uk custom napkins homework help please with answers sales letter cover for internship by dissertation phd mental studies disorder case phd science education thesis in services resume online uk professional center homework pcl help meme they dating justin are and quinta help coursework with biology write help essay application with college you what do sentences for essays opening walmart pills nexium science masters computer thesis structure
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721