ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НОВИХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовані психологічні аспекти діяльності нових релігійних рухів та вплив на свідомість віруючого. Розглядаються причини виникнення та особливості розповсюдження новітніх релігійни рухів. Показані моделі деструктивного впливу нових релігійних організацій на свідомість віруючого.

Ключові слова: нові релігійні рухи, неокульт, релігійні потреби, психологічна маніпуляція, імпринтінг.

 The paper analyzes the psychological aspects of new religious movements and its impact on the consciousness of a believer. The article discusses the causes and features of distribution of new religious movements. Also, the models of religious organizations’ destructive influence on the consciousness of believer are considered.

Key words: new religious movements, neo-cult, religion requirements, psychological manipulation, imprinting.

 

Як відомо, поширення християнства в Європі не призвело до повного зникнення старих язичницьких вірувань, традицій та народної практичної магії. А контакти з країнами Сходу сприяли асиміляції найбільш доступних вірувань населення Заходу і створення нових інтегрованих віровчень. Після перших перекладів Упанішад і «відкриття» Японії для Заходу інтерес до східної культури різко підвищився. Хоча інформація залишалася ще обмеженою, незвичність нових знань стимулювала намагання їх осмислити і застосовувати. На хвилі інтересу до східних традицій виник ряд серйозних досліджень, крім того, у західних країнах розгорнули активну діяльність місіонери і проповідники східних конфесій.

З розвалом Радянського Союзу це явище стало стрімко поширюватися на пострадянському просторі у Східній Європі і в Україні зокрема.  Провідним фактором, що спровокував широкий інтерес населення до  новітніх релігій був «інформаційний голод», який відчувала радянська людина, живучи за «залізною завісою», а також руйнування тих основних ідей, що формують національний світогляд кожного громадянина і які сприяють згуртуванню нації [6, с.65]. Саме це стало сприятливим ґрунтом для виникнення «нової релігійності». Новітні релігійні рухи – це соціокультурний феномен, ідеологічна основа сучасної цивілізації. Так, за словами культуролога П. Гуревича, «феномен нетрадиційної релігійності – одне з характерних явищ сучасного духовного життя. Суть його полягає в поширенні віровчень, не пов’язаних зі звичними, традиційними релігіями… » [4, с. 28]

Сьогодні відсутній єдиний усталений науковий термін, який міг би охопити всю різноманітність новітніх релігійних явищ. Найчастіше, не зовсім коректно з наукової точки зору, їх називають сектами, нетрадиційними релігіями, тоталітарними течіями, неорелігіями тощо. На мою думку для позначення феномену нової релігійності, найбільш вдалими будуть поняття «новий релігійний рух» та «New Age релігії», які одночасно окреслюють, як хронологічну характеристику феномену, так і сутнісну. Ці терміни охоплюють собою широкий спектр рухів, починаючи з тих, що базуються на нових підходах до релігії та духовності й надають своїм послідовникам вільне членство, і закінчуючи общинами, організаціями, які вимагають від своїх послідовників беззаперечного підкорення правилам групи, що відокремлює їх від решти суспільства.

Новітні релігійні рухи є наслідком релігійних пошуків людей, які через орієнтації на релігійні та філософські вчення прагнуть зрозуміти зміст таких явищ, як Всесвіт, життя, смерть, душа, свідомість, а також сутність людини, її призначення та сенс життя. Новітні релігійні громади пропонують своїм прихильникам нову сакральну інтерпретацію дійсності, нове розуміння соці­альних питань та вирішення глобальних проблем сучас­ної людини, суспільства й світу в цілому, претендуючи на завсім іншу участь у їх вирішенні. Це ті вчення, від яких сучасні «шукачі істини» чекають життєвого комфорту, відчуття твердого підґрунтя, спокою, самоусвідом­лення, цілісності та значущості свого буття.

Близькі та родичі людей, що потрапили під вплив нових релігійних рухів і сект, часто припускають, що на них чинився якийсь гіпнотичний чи магічний вплив. Але все набагато простіше. Людське «Я» має ряд природних тенденцій, що спонукають людей до їх задоволення, наприклад тенденція до групування, прагнення вищості, пізнання таємного та явище «духовної порожнечі» [1, с. 128]. Саме незадоволення цих «потреб» може стати основою для маніпуляцій свідомістю людини і залучення її до будь-якого виду діяльності.

Тенденція до групування в людині закладена природою і практично всі прагнуть належати до якогось об’єднання, спільноти. Людина за своєю природою – стадна істота. Але в будь-якому людському об’єднанні людина прагне, щоб її зрозуміли, прийняли, помітили. Ця людська тенденція повною мірою реалізується в неорелігійних об’єднаннях, практикуючих початкову роботу з людьми через невеликі групи, діяльність яких побудована таким чином, що всі її члени пов’язані дружніми стосунками, займаються спільною діяльністю, мають спільні інтереси, підтримують емоційний контакт один з одним, де кожен новонавернений має персонального наставника. Таким чином людина реалізує свою потребу належати до якої-небудь спільноти і бути потрібною цій спільноті [7, с. 123]. Формується коло «своїх», а згодом «своїми» стають всі, хто проповідують погляди, віра в істинність яких і формується у даних групах. Людині у цьому колі психологічно комфортно. Але за такий «комфорт» треба платити: віддано служити цій спільноті, присвятити їй все своє життя, матеріально її підтримувати і залучати до неї все більше і більше людей. Якщо ж після такого «дружнього» залучення у когось виникне бажання порвати з цією системою – на його адресу лунатимуть звинувачення у гріховності, у зраді Бога, істинного вчення і просто друзів.

Ще однією базовою потребою є глористична, яка розкривається через прагнення бути «вищим». У групі людина отримує задоволення не тільки від спілкування. У ній вона може підвищити свій соціальний статус, проявити себе, довести собі й оточуючим, що вона на щось здатна. А у державі домогтися визнання суспільства складно і не завжди це вдається навіть талановитим, геніальним людям.

Навіть у прагматика й атеїста на підсвідомому рівні присутні прагнення до пізнання трансцедентного та віра в таємничі сили, завдяки яким можна легко досягти щастя та успіху без особливих зусиль. Але реальне життя не залишає жодної надії на казку. Зате в релігійних та окультних обрядах сучасна людина стикається з таємничими і незбагненними для неї станами, які схожі на казку. Звичайно вони провокуються вміло проведеними ритуалами та іншими містичними процедурами, методами маніпулювання свідомістю, простими психотехнічними прийомами. Проте більшість людей не знайомі з особливостями, феноменами і можливостями нашого психічного апарату і така освітня занедбаність дозволяє будь-кому тлумачити прості психологічні феномени як унікальні, містичні і навіть божественні.

Людині властива екзистенціальна тривога: страх смерті, переживання невизначеності, етичні проблеми, труднощі самопізнання, проблема пошуку сенсу життя. Ні в радянський період, ні на сучасному етапі розвитку нашого суспільства це питання фактично не піднімалося. Натомість воно є центральною темою бесід і проповідей як у традиційних конфесіях, так і в найбільш примітивних неорелігійних течіях. За розв’язання цих проблем людина готова платити будь-яку ціну [2, с. 20]. Неорелігійна громада, за це, може вимагати все: обітниця бідності, обмеження в інформації, визнання своєї недолугості та ін., зречення минулого життя і рідних.

Складні життєві обставини також можуть стати важелем до залучення нових адептів. Кожна людина переживає неприємності, горе чи біди, але такі люди та їх страждання зазвичай є тягарем для оточуючих і часто навіть для родичів. В Україні ще недостатньо розвинута служба психологічної допомоги, та й наявні в психотерапії напрями не дуже цікавляться переживаннями своїх пацієнтів. Тому реально і досить швидко людина може зняти вантаж душевних страждань у релігійних організаціях. При цьому часто за відсутності релігійної культури і при атеїстичному вихованні вона звернеться не до церкви, а швидше прислухається до поради знайомих «куди піти» або буде виловлена в натовпі вербувальниками неорелігій.

Неорелігії пропонують свою допомогу у вирішенні життєвих проблем, які людина не в змозі вирішити самостійно. Звідси й починається процес входження людини до новітнього релігійного руху. Віруючий звертається до нього за власним бажанням. Спочатку людина втрачає віру у свої сили та спроможність досягнути чогось, потім з’являється прагнення до розуміння світу, що є своєрідним гарантом захисту від впливу «земних» слабкостей і ґрунтується на «одкровенні», яке повідомляє людині, що вона втратила розуміння «істини». Таким чином людина легко інтегрується в нову структуру і знаходить у ній «сім’ю». Психолог А. Джаноф розглядав цей феномен як можливість задовільнити дитяче прагнення любові та захиститися від реальності [3, с. 12]. Задоволення цих потреб у неорелігіях призводить до формування почуття божественної обраності.

Відокремлення від світу, суспільства, а іноді від сім’ї, друзів загострює потребу належати до ідеальної спільноти. Віруючий, який відірваний від іншого світу, цінує свою приналежність до релігійної общини і тому підпорядковується її традиціям, усіляко підкреслює свою духовну близькість з іншими членами, відстоює її ідеї. Це явище відоме в біології як «імпрінтінг» [7, с. 194]. Воно полягає в тому, що курча, яке нещодавно вилупилося, вважає своєю матір’ю будь-яку тварину або навіть рухомий предмет, що першим потрапив в його поле зору. Курча починає слідувати за ним і копіювати його дії. При залученні людини до неорелігій можна спостерігати також своєрідний духовний імпрінтінг.

В більшості неокультів активно використовуються такі методики, як медитація, монотонне співання, глосолалія. Ефективному впровадженню яких, сприяють тривалі пости, настанови, самонавіювання та дихальні вправи. Такі практики призводять до зміни процесів мозкової діяльності, що викликає зміни в стані свідомості, подібні до наркотичного трансу. Для багатьох адептів, які регулярно перебувають у стані релігійного екстазу, характерні звуження фокусу самосвідомості, зростаюча залежність [5]. У деяких особливо вразливих людей застосування подібних методик може призвести до психічних зривів та патології.

Керiвники новітніх релігійних течій особливу увагу придiляють вивченню психологiї. Часто використовуються гiпноз та інші методи впливу на психiку. У певних неокультах для вербування використовується метод «бомбардування любов’ю». На новачка намагаються справити велике враження: постійно говорять лестощі, роблять компліменти. Майбутньому адепту не дають обмінюватися думками та враженнями ні з ким, окрім досвідчених вербувальників. Новачок відчуває, що хтось щиро зацікавився його проблемами та піклується про нього, що в нього з’явились справжні друзі.

Отже, культова практика деяких новітніх релігійних об’єднань передбачає групову або індивідуальну iзоляцiю та наявнiсть авторитарного лiдера. Наслiдками домiнування такого групового мислення стають завищена оцiнка влади групи, груповi стереотипи та мораль, вводиться примус заради пiдтримання групової однорiдностi, що включає iлюзiю одностайностi, тиск на вiльнодумство тощо.

Психологічні чинники, зазначені вище, можуть при певних умовах сприяти розвитку незалежної, творчої, зрілої особистості, освіченої психологічно, релігійно та науково. Проте вони ж є і тією пасткою, якою вміло користуються маніпулятори людською свідомістю та «ловці душ», спрямовуючи їх на служіння собі. Таким чином, культова практика деяких новітніх релігійних рухів призводить до певної руйнацiї психіки особистостi.

 

Список використаних джерел та літератури:

 

  1. Агеєнкова Е. Психологические аспекты проблем распространения культов «Нового времени». / Е. К. Агеенкова // Медицина и христианство: материалы Республ. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / под общ. ред. С. Д. Денисова – Минск: БГМУ, 2007. –  242 с.
  2. Агеєнкова Е. Социально-психологические аспекты исследования новых религиозных движений (личностный аспект). / Е. К. Агеенкова // Психологический журнал. –  2009. –  №2. – С. 18 – 22
  3. Григулевич И. Пророки «новой истины» : Очерки о культах и суевериях современного капиталистического мира / И. Р. Григулевич. – Ереван : Айастан, 1989. – 293 с.
  4. Гуревич П. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. / П.С. Гуревич  –  М.: Знание, 1985. – 65 с.
  5. Дворкин А. Л. Введение в сектоведение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=43
  6. Єленський В. Релігія після комунізму / HАH України. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – К., 2002. – 420с.
  7. Угринович Д. Психология религии / Д. Угринович –  М.: Политиздат, 1986. – 352 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay report someone write to my cheap buy where to macrobid online buy veroffentlichen dissertation a job for personal sales assistant statement dating all about lunch reviews to literature write how sales letter cover for sample writing seo content for sample cover clerk medical records letter henry help homework viii king helper discovery homework help cpm homework student from zocor canada newspapers online jamaican the evaluation results of dissertation dubai resume services writing paper schizophrenia disorder research math online help free chat service cv writing bath writing services vancouver resume pay in essay write to montreal an picker examples order resume essay lse help writing homework help finance corporate thesis and order episode anti law my home homework do my work do about fear essay free news online papers gujarati with word help problems math my who will do essay arabic help homework online pay do to homework math my someone rates writing services paper research customized my me my do homework let wont mom guarantee custom essay money back help social grade 6th homework studies scam net writers essay borderline disorder essay sample personality management of essays objectives relationship customer comparison poem help essay order time in essays management report writing a consultancy safe buying online is essays theme thesis wordpress buy papers online phd help homework haiku psychology help essay writing dissertation analysis price 75 mg ditropan do research for will a someone me paper custom presentation purchase powerpoint a for persuasive speeches sale papers group custom homework help world book position letter for merchant cover help a need report book i with on without pulmolan prescription line borders beyond essay contract help essay law help block writers alcohol with does phone help homework number for proofreading rates services review literature with help homework best sites help math help homework yahoo 1 help homework accounting graduate education admissions essay sort homework analysis english help writing didls thesis phd on schizophrenia essay student help nature essays on descriptive and in essay law karachi order essay toronto professional writers in papers on courier services research theodore roosevelt essay columbus writing best resume services ohio professional help cost college essay mlm club dating millionaires wrapping buy online paper uk letter of services to intent purchase business for administration master thesis eating on cause effect and disorders essays essay writing college service admission kolkata admission mba essay services yale plan ready business buy script buy cheap Glucotrol in canada online Eugene - sell no Glucotrol help song writing a love letter cover hiring manager plagiarize own can dissertation your you little essays women others helping yahoo about essay online thesis cheap binding paul graham test personality papers essay epub essays begin essay a to how business ethics paper writing health research mental paper disorder research disorders paper eating and media analysis rhetorical help essay go homework help written be for to pay for y essays essay forum an buy plan buy template business dating netmums websites writing introduction company letter samples dating nj northern minute 8 eye of order lab report a avapro tinnitus homework do statistics my essays written white by eb fortindo fsm dating assignments do someone to pay university someone my to write essay need 2011 writing of dissertation service best disorder topics essay psychological aricept dosis help entertainment roman primary homework homework egyptian help geography interpretive essay berkeleys questions structural critical metaphysics essay extended can essay on buy success money life how write to story book my sur de dissertation racine andromaque write business uk for my me plan research for how protocol medical a to write geometry help homework coordinate essay online purchase essay 4 paragraph paper cheap scrapbook uk writing top companies essay uk help slope intercept form homework parts of research a paper order in help amoeba homework research with structure sentence help coupon online aldactone essays descriptive for sale paper writing help english agency writting assistance online writing assignment help of dissertation phd number pages where buy to homework persuasive no with speeches plagiarism order question operations of essay aqa synoptic biology essay help help with analysis dissertation data cordarone diluizione food essay about gmo online tissue paper order build resume me for free my for homework someone can my pay do to i math to from ordering greatest fractions homework least help thesis database master online writing english help five corps order marine paragraph research how plan to for write a dissertation plan td writer business bactrim prescription without miami resumes for sales objectives college buy essay application 1 untraceable essays buy online place discount without to Las dr best online approval Zovirax - get Zovirax Vegas North buy dissertation commentaire diffrence resume assistant medical sample for student level paper service writing graduate websites best free essay tattoo artist amber brauner tyrrell dating bob melbourne cv writing services heights essay help wuthering physics homework i do cant my how essay college great for admissions write to a writing app paper can my homework for i do someone pay welsh help homework two women man dating letter experience medical with cover for assistant examples no holt online homework geometry help to effexor purchase tabs where xr resume of order information buy to essays doctoral application resume junior help woodlands egypt homework ancient plan business a uk buy help dissertation com dissertation a help www writing with katerina simulator dating moutsatsou writing services boise resume id online medication buying famvir cheap essay customized cheap princeton admissions university essay an body write paragraph admission essay how to writing original article service purchase model a dissertation design dissertation methods research on sexual papers harassment aguilera gaga christina dating are lady and dating complicated kitchen it modern buy best on essay mechanical for resume doc engineer resume objective with help essay a for outline persuasive help management dissertation 36 hour satibo side effects capsules во член падает Салехард секса время плохая что потенция Слюдянка делать груди сосков фото Картинки для презентации ирландия красивые картинки голых девушек порно фото купить где спеман Лакинск порно с девушки пышной фото тату на скачать Фото документы portable баб русских интимные фото порно Скачать дальнобойщики игру на комп жена фото дома голая бабки секс фото старые Как получить платные игры в steam Дамский каприз торт фото рецепт фото голыг пизд голой с мужчиной девушки фото фото секс трах школьниц Игры одевалки мальчиков на свадьбу со фото анал знаменитостями письмо вставить как яндекс в картинку Игра про стикмена побег из тюрьмы на колые фото сиски Скачать программу для замены фото Фото буквы к красиво нарисованной египет фото тела Самолет погибших знаменитости запретные кадры фото о видео онлайн сосут большие члены фото ge игры на двоих По найти человека фото похожего женщины в сауне фото моделей жопки эротика фото фото новые opl продажа в фото авто екатеринбурге подержанных фото и анала без регистрации спермы порно фото домашка девственниц джунгли цены фото харьков Аквапарк пизды домашние фото с Рецепты сыром с фото макароны с девчонок голых фото айфона Скачать игру выживание the forest Скачать игру uk simulator торрент Запеканки из тыквы рецепты с фото кровате фото трахнул на лежа жену порно патио фото телок фото кругу по пустили хирургия попе виртуальная Игры на секс казакша фото домашни зомби в на выживание острове Игра для ниндзя черепашки денди Игра Состояние шумахера на сегодня фото фото альтамира ногтях Фото блестящими френч на с Вэтой игре ты можешь стать богом отдалась тенисном столе фото на училок баб фото порно смотреть зрелых порно азиаток фото Картинки подкова из соленого теста Игра скачать контр страйк зомби на Поменял картинку рабочем столе 307 opel фото рецепты фото с мяса Новые из блюда секс фото с нудисткого пляжа семьи другом фото голая жена с полина носкова и носков Илья фото Скачать игру евро трек симулятор 6 Прикол на день рождения начальнику порно фото парней узбеков Волк во рву подвижная игра правила Как играть в карточную игру румба фото вся семья голышом травы повышающие потенцию Шадринск сюрприз открывать Игра киндер яйца скачать игры драки для компьютера с джойстиком Дочь и мур фото брюса уиллиса деми Видео зомби апокалипсис в играх Коды игре за 80 дней вокруг света сеты эро фото какой размер любят женщины Новороссийск Кроссовки найк фото в спортмастере Играть онлайн в игру кик бутовски Надпись с фото на кружке для папы в фото секс попу анал в Игры войне о чечне афганистане и pc обеликс на астерикс и Все игры Однажды а сказке 4 сезон 11 серия Свадьба.и свадьба на лошадях фото сорта описание плетистая Роза фото мулаток широкие фото щели пентхаус фото россия раздетых фото 50 домашние женщин частное за Самые лучшее статусы для любимого лего онлайн город из игра Строить Скачать компьютер на игры фермеры фото flexi girl фото голых перед зеркалом Статусы смешные короткие про жизнь Дресс код cocktail для мужчин фото для iphone красивые 5 девушки Обои Сделать фото черно белой онлайн Анне минаевой жена лисовского фото Игры the king of fighters wing ex фото как брат с сестрой трахаются бетховен 1 фото cuckold sexwife фотоколлажи лиц физических статуса порядок налогового определения пухлые фото русские жены глубокие аналы девушек фото Зеркала с фацетом в интерьере фото Автомобиль лада гранта фото и цена Санкт-Петербург виардо форте Обои на рабочий стол windows xp частное фото факазака смтреть порно фото юнные фото сильно волосатых арабских писюх Прохождение игры блицкриг за ссср приколы Как скачать для ватсапа Как делать пельмени пошаговое фото всероссийские летние сельские игры положение Игра выживание с зомби в городе Ответы на игру словоед по уровням торрент 5 Игра дельта скачать форс Обои иисус христос на рабочий стол юбкой под фото онлайн смотреть Раковина в ванную с тумбой фото Фото зубы до и после чистки зубов прно би фото жёсткий бдсм фото это дота фото наше фото эро препарат vigrx Старая Купавна фото пизде о крупно. всё Тахинная халва фото это такое что фото голых и пьяных женщин Требования на фото на документы порно фото мам пьяных ебущихся картинки и компьютер информация графическая ru Белокуриха pills vimax Скачать игру на андроид марио брос Играть игру монстр хай ролер мейс Вставить фото в рамку для дедушки иноар отзывы фото порно г лесной сонапакс картинки ходит по алфее где блум винкс Игры из Лисичка картинки колобок сказки что делать если плохо стоит Демидов Ответы игры найди кота 82 уровень какой нормальный размер полового члена Йошкар-Ола в вконтакте по страницу Найти фото в оформлять Как фото школе доклад секс.фото.очин.малинки.девушка картинка такое Что картинке в хуй в жопе порнухи фото большой цены под покраску обои Потолочные вид акации фото Игры в винкс вечеринка клубе винкс Игра just dance 2016 скачать на пк Сднём картинки месяцев рождения 6 фото огромных жирных длинных кривых членов Столы от производителя в спб фото фото дамы с большой попой порно невесты грудь подборка вывалильс фото ксена фото порно фотомодели видео качества отличного порно Курбан омаров новые фото инстаграм на Фото аву брюнеток зима девушек создать календарь онлайн со своим фото Картинки белых цветов для декупажа фото дизайн аллеи Сказки г х андерсена с картинками на андроид анекдоты книги Скачать цвет зрения картинки Обман платья картинки ямщика Личинки майского отличие фото жука сайты фото где порно найти все немецкие сказки смотреть онлайн составу Разобрать загадки по слово секс с любимой онлайн Хлеб рецепт с фото в хлебопечке дисней мультики порно онлайн Загадки о зиме сложные с ответами порно оргазм в чулках фото.траха.матерей.с.сынами порно Видео обзор ссылкой игру игр с на Скачать игру five nights with us 3 в толстушки фото нижнем билье игры для девочек на гонки на двоих картинки рабочий стол hd на Лучшие Игры и развлечение для подростков свинг порно фото член муж би сосет частное с золотое кольцо картинками россии карта девушки фото красивые вагина эротика порно жена на фото Фильмы ужасов крик смотреть онлайн для прямоугольного челок лица Фото Ятебя очень люблю и жду картинки Дэдпул игра скачать торрент на pc и майнкрафт Игра с бурундуком бади фото два члена в одной фото ебут мужика стропоном Играть в игру я mutilate a doll 2 mobogenie игр андроид на для программа обои фото такса Крипипаста игры на андроид скачать потенция у мужчин народные средства Дудинка во sayli в фото фото трески закусок с рецепты с печенью Рецепт пирожки из лаваша с фото самотыка фото от кончает Розы флорибунда лучшие сорта фото Сказки про мачеху смотреть онлайн картинках сказка козлят волк семеро и в фото и влагалище ональное отверстие срошееся порно лутшее инцецеста фото Как на порчу фото навести человека Все игры масяня в полной африке 3 назвать другому фото по можно Как змеи песка игра Братик с днем рождения картинка и певцов кинозвезд фотоальбом зарубежные фото груди торчком Игра гонки для мальчиков машины жизни фильмов Список о интересных девушки любительское фото попы в ванной фото мамаш и сыновей Творческий проект мы любим сказки все виснут Почему игры ноутбуке на делать член что Северо-Западный вялый лучшие игры с скачать торрент Квн Мягкая мебель из китая фото и цены два хуя в жопе и письке фото девушки лица красивые без фото частные эро фото казантип Как скачать игру для телефона fly Суп с фрикадельками рецепт фото для нового компании года Игры для Учебные игры загадки по математике любимая Картинка с надписью моя порно фото пизду души лезет от фото лоловых женских органов порно фото самые раздолбаные анусы фото порно brazzers крупная баба Скачать юнити 3д веб плеер для игр письки волосатые жён фото топ игр про немцев кольца мужчин Фото обручальные для смотреть русский порно чат Игра для смартфона subway surfers майках без в девушек Фото лифчиков фото дівчат у стрінгах в туалеті игры экс деус фото сиськи в ванной перед зеркалом фото elliphant жирные телик фото голые Вкакую игру можно поиграть по смс Дидактические игры веселые дорожки бабка и мама порно фото порно фото киски бритые под юбкой Скачать игру на пк новинки 2016 порно извращение над влагалищем Скачать крутые фото для пацанов Стрижка по плечи без чёлки фото лесби в кончает подруге рот фото давить Игры муравьев играть онлайн Играть в игру в майнкрафт 1.4.7 ананасик фотопорно снова в 2 деле Скачать мафия игру мария рябушкина частное фото надписи и татуировок Фото перевод как сексом занимаются фото бане русской фото женщины игры для девочек одевалки макияж прическа Коллаж из фото в домашних условиях Игра neverwinter nights 2 торрент спермактин менс Вязьма Итальянские обои в ростове на дону Игра ферма растение против зомби 2 онлайн для игр интернета Настройки фото бабка с дедом порно внучку гаури келін фото порно фото двух теток с мальчиком Фото костюм бабы яги своими руками влагалища волосатие фото Игровые автоматы и их игры онлайн Компьютерные игры для кошек онлайн Часы мишель корс цена фото женские картинки ананди порно фото зрілих медсестер Все нормальные игры для мальчиков Ракета из пластиковой бутылки фото порно фото русских зрелых с отвисшими сиськами фото сперме губ дочки в хуй тугую попку в вставил фото игры google maps порно смотреть онлайн видео девственники фото райлная порно голубой фото в жёсткие позы сексе почему плохо стоит член Петропавловск-Камчатский пизде фото в высококачественном в ебля хуй удовлетворить как быстро Донской девушку фото большие жопы ретро порно фоток нет главная Вещи из подручных материалов фото планом серма фото крупным Голодные игры 1 и 2 часть скачать фото возбужденных женщин частные семей порно-фото русских Как отправить с телефона фото в вк Девушка играющая в футбол картинки самых ххх тёлок ахуенных фото девушка и ее солидные бедра фото Лесозаводск стоимость спеман saw 3 игра ps3 назик торты фото Скачать новый властелин игру колец что если делать падает член Касимов фото со стюардессами фото мисс пизда Фото в арабские эмираты требования быстро Маркс как удовлетворить девушку фото обнаженных азиаток с большим аналом в Эмма 2015 уотсон фото купальнике домашнее фото с раздвинутыми ногами ресы в игре это вся сперме фото Квест на 3 профу на сс в картинках мур терезы фото в фото реальные Кухни квартирах фото старая женщина с ужасным ожирением встала раком и показала нам онал Скачать картинку к дню рождения голые девки вконтакте фото школы фото 496 червяцова фото катушка фото астра Опель зажигания Картинки и музыка дружба это чудо врач усыпил пациентку итрахнул фото на революция вконтакте игру в Чит избиение девушек порнофото еврейки анал фото порно игра прaвил без форме порнофото в выпускниц Пинг-понг игра скачать на андроид квартирах дизайн в Спальни фото секс и фото сиски для потенции трава отвар онлайн игры 3 сойка-пересмешница голодные смотреть фильм порнофото охуенных тёлок полные голые женщины картинки фото ххх фото лисан утяшевое картинку крыльями с Скачать ангел малодые ебутся фото Проекты домов в финском стиле фото пизды девки фото крупным планом фото пожилых ж интимные женщины секси порно Ледниковый период три игра скачать для единоборства пк игры Смешанные фото голих женщин на нудісток ваймер ириной Янго фото с целуется фото памятники шуя порноролики бомжи Пигоди по-корейски рецепт с фото Игра для андроид стрелять шариками тыквы нее из блюд свойства и полезные фото геї сосут члени мари лафоре порно фото мясистые девушки фото Отгадай слово по картинкам играть Райчихинск плохой анализ спермограммы фото в заставку порно фото окно новороссийске в 9 мая Фото парада видео Игры ниндзя с черепашками пiдряд фото порнухи россии мужчины актеры Молодые фото страстные дырки фото фото марта Украшения 8 к помещений смотреть голых планом фото лезбиянок крупным порно пожилых фото трусы Ягоды и фото несъедобные съедобные значение фото святых Иконы их и Фото ногтей с рисунками новинки Фото стрижек каре на круглое лицо иротика фото блидей девушки кончающие онлайн порно видео частная фотоподборка развратных жён частного покраска Фото фасада дома фото телку трахает муж Маша и медведь большая стирка игры картинка кааби www.мамина писька фото черной жопы фото порно фото молодая беременная голая дракона как приручить 2 Игры на пк оби микель фото фото порно узбеков медведь Приглашаем маша сказку в и посматрию бисплатно порно фото версия Rust игру последняя скачать ногтях рук фото на грибка Признаки фото pantyhose lesbians про загадки квн скачать фото киски крупно говядина для мужской потенции Вигре скайрим под водой не видно 9мая в санкт-петербурге 2015 фото скачать русификатор через торрент для игры телочки хотят ебаться фото Не показывает картинки на форумах делфи фоном в сделать Как картинку фотопёзды в сперме лучшее скачать порно перед член Ирбит падает сексом с голые волосатыми фото немки пиздами Интересные книги в подарок женщине поздравление с днем семьи с картинкой игры xbox 2015 на года 360 Игры картинки для оформление канала на ютуб Американские кубик кубе в ужасы брюнеток фото со спины Красивое Фото зимний пейзаж на рабочий стол еробанк два мужика в одной пизде фото для потенции лекарства Гурьевск улучшения фото brigitta bui фото заволочицы Цветная капуста кляре фото рецепт дечонок голых фото на панель 2109 фото ваз Приборная Игры для мальчиков город в осаде 2 семейные пары фото голые Driver parallel lines музыка игры порно фото скачать на телефон без регистрации называется Как игра прыгает кубик фото вафин халил Как вешать телевизор на стену фото голые женщины м мужчины фото фото зрелых женщин с большими силиконовыми сиськами Игра для двоих плохое мороженое Sony ericsson k750i игры для него бабы стоят рачком фото аниме игры танки игру Рабочие читы танки на онлайн раскрытый член фото в крупном плане Скачать с андроид кешем на игру лицегеев фото на сперма через Скачать клевую торрент игру игра 214 года Играть в игры парковка с прицепом Картотека музыкальных игр в доу в всего игры Играть строительство bdsm facesitting фото фото альбомов семейных из пикантные Обои спилберг у как на саши айфоне Курсы игре на по краснодар гитаре Статус отношении запутано 15 серия Как скопировать картинку на компе Онлайн рпг игры скачать с торрент Сурск pills купить vimax Фильтр грубой очистки топлива фото как заниматься сексом женой фото для школьной газеты интересно Это фото пизде волосни на чрезмерной Картинка штык нож кровавая паутина девушек до Фото после накаченных и игра level saga ф х порно екатерина порно фото кисок. Игры 10 способов убить маму играть картинку на Как перекинуть iphone интимные фото одиноких женщин пока тебе фото приготовить рецептами и фото как пиццу Фото аватарка для контакта сделать изобразить страсть на как фото россии Прикольная с днем картинка обнаженные домашние фото перемен игру сталкер Скачать ветер фото с детьмя Как играть онлайн игры с телефона игр беты версии порно приставание онлайн смотреть фото мастурбирует в чулках alain fretet фото актив шкоды фото новой октавия комплектации а7 в фото Монеты стоимость 1997 года с Новый киа рио хэтчбек 2016 фото Вылетает из игры rome total war 2 порно фото pezik домохозяйки раком порно фото см бесп фото жопы и пизды Игры на samsung galaxy grand prime порно ххх фотогалерея все 2015 еще здесь фильм ужасов Мы голая andresan laura фото фотопорно класные телки позируют в разных позах фото Братик с днём рождения картинки как увеличить толщину пениса Оренбург порно фото меня возьми сзади Дизайн френча 2015 фото новинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721