ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ У ТЕКСТАХ ПІСЕНЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГУРТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено аналізу відхилень від норм сучасної української літературної мови, зафіксованих у текстах пісень сучасних музичних гуртів.

Ключові слова: культура мови, мовна норма, унормованість, Тік, Скрябін, ТНМК.

The article is devoted to the analysis of deviations from the norms of the Ukrainian language, recorded in the lyrics of modern rock bands.

Key words: culture of language, language norm, norm, Tick, Scriabin, TNMK.

В останні десятиліття у лінгвістиці зростає інтерес до проблем мовної культури пісень, це пов’язано насамперед із низьким рівнем якості, ігноруванням мовних норм української мови. Ця проблема є дуже важливою, оскільки музичні гурти повинні не просто передавати емоції та інформувати слухачів за допомогою мови, а й бути взірцем правильної вимови, а тексти пісень повинні приносити слухачам естетичну насолоду. Оскільки виконавці  музики так чи інакше впливають на мову, мовні норми, словниковий запас людей, що їх слухають, вони мають на собі велику відповідальність дотримуватися відповідних мовних та мовленнєвих правил.

На сьогодні ще немає ґрунтовного лінглістичного дослідження мови сучасних музичних гуртів і тому ця тема є дуже актуальною. Мета статті полягає в аналізі мовних помилок шляхом їх виявлення та систематизації.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– систематизувати негативний мовний матеріал, вилучений із текстів пісень сучасних українських гуртів;

– створити конструктивну класифікацію мовних помилок;

– узагальнюючи результати дослідження, запропонувати раціональні шляхи вдосконалення процесу редагування та підвищення рівня мовної грамотності вітчизняних музикантів.

У дослідженні використано такі методи: системний, лінгвістичний аналіз.

Об’єктом нашої уваги стали пісні таких музичних гуртів як: “Скрябін”, “Тік”, “ТНМК”.

Як слушно зауважила Любов Струганець, “культура мови – це культивування (удосконалення) літературної мови й індивідуального мовлення, виявлення тенденцій мовного розвитку, реальне втілення у мовній практиці норм літературної мови…” [4, с. 31]. Треба зауважити, що проблема мовної норми є однією із найактуальніших і найскладніших проблем сучасної лінгвістичної науки. В енциклопедії за редакцією Віталія Макаровича Русанівського зазначено, що “мовна норма – сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і суспільства” [2, с. 420]. Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які є обов’язковими для всіх її носіїв. Унормованість – основна ознака літературної мови. Поняття норми  є за своєю природою прагматичне і відносне, але аж ніяк не довільне і не суб’єктивне. Норми створюються людьми, проте це відбувається на підставі реальних суспільних законів.

Чистота мови повинна простежуватися на всіх рівнях її струк­тури і використання: на рівні орфоепії – літературно-нормативна вимова; орфографії – грамотне письмо; лексики – відсутність чужих слів, вульгаризмів, суржику; граматики – правильна, за­вершена побудова речень, нормативні словоформи; стилістики – відповідність меті, завданням, ситуації спілкуван­ня, стилям, підстилям і жанрам мовлення.

Типові відхилення від норми:

– неправильне наголошування слів (узяли, курячіх, свої, зайде, узяли);

– м’яка вимова шиплячих (курячіх лапах);

– нехтування формами кличного відмінка (Свєта);

– використання у текстах сленгу (болтали, бухнути з друганами).

У таблиці вміщено систематизовані відхилення від норм у мові вказаних вище музичних гуртів.

Тип відхилення

Тік

Скрябін

ТНМК

неправильне наголошування свої, зайде землі, своїх, валиться, новими, всього, люблю, куплю, заплачу (1ос. у значенні «платити»), посередині, твоїми, заходити, собі,  псує на курячіх, узяли 
м’яка вимова шиплячих щьо, курячіх
Нехтування формами кличного відмінка Свєта, Павло Загребельний
використання сленгу болтати, пацани, задовбати, доставати, фотки вишивати (у значенні «демонстративно їздити кругами машиною», тєма, почесати (у значенні «піти»), бухнути, друган   тупо, чувак, ржати, пацани
використання буквосполучення хв замість звука [ф] бухвєт, хвабрика, шохвер
використання русизмів Свєта, ноябр, красіво, познакомитись, запомнити, лєто, канфєти, бухвєт, мол, єсть дєла, сігарєти, газєти, подробності, жальов(мн.,Р. в.), то (у значенні «те»), храплю   (1-ос. дієслова «хропіти», всьо, пірожине, Сірожа, звьоздних безпредєлів(Р. в.), красівий, приход, бєлий, Баріс, дєтскіє (у значенні «дитячі»), кубіки, пілісос, доктор, дірєктор, шохвер, шкаф всьо, напшикати, блєск, побєда (у значенні «радянський легковий автомобіль»), туалєт, лєксус, тоже, охрана, дєньгі, діла, рішати, духи, сюда, надоїсти, нічо Рєп
Використання звука [ш] замість [шч] шо ше, шо
використання полонізмів ніц, ровер
м’яка вимова задньоязикових тікі що, Кітай
Вимова звука [а] замість [о] Падруга

У таблиці вміщено результати аналізу таких пісень як: “Ноябр”, “Свєта”, “Сірожине пірожине”, “Загребельний”, “Дєтскіє ігри”, “Вчителька” (гурт “Тік”); “100 годин”, “Education”, “Гламур”, “Побєда”, “Хлопці-олігархи”, “Я хочу бути твоїми духами”, “Небо каже (йди сюда)”, “Коралі” (гурт “Скрябін”); “Гранули”, “Іво Бобул”, “Та ти шо” (гурт “ТНМК”).

Детальний аналіз мови текстів пісень сучасних українських гуртів допомагає з’ясувати причини, які обумовлюють ті чи інші особливості реального використання мови, дослідити типові порушення норм літературної мови.

Зважаючи на роль пісенної творчоті українських виконавців у формуванні соціального престижу літературної мови, доцільно запроватити моніторинг за якістю україномовних пісень сучасних гуртів.

Література:

 

  1. Наше/тексти пісень: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nashe.com.ua.
  2. Русанівський В. М. Українська мова: Енциклопедія [Текст] / В. М Русанівський, О.О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П.Бажана, 2004. – 824 с.
  3. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник [Текст] / О. А Сербенська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
  4. Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів [Текст] / Л. В Струганець. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

schools helpline county pinellas homework personal scholarship help essay services resume best online writing federal assignment all help academic discount essay writers code phd proposal help with help and guide proposal dissertation argumentative short essay of write statement purpose services help essay application my someone paper pay to write entrance essay writing college a thesis phd organizational behavior dating sites arrangement reviews seeking phd nursing dissertation essays with introductions help to assistant how make to a cover letter for medical marketing sales and templates for resume graduate essay admission help resources to help homework decimals converting fractions wa everett resume writing services nhs essay community service cheap script no order zetia i tonic shipping free can sexual male where order system help online hotel dissertation reservation in irish dating america best usa writing essay service answers help questions homework online essay papers and for hook essay custom written essay writing essay custom resume scholarship format for work experience essay parks online herrskor dating service writing master custom dissertation history homework help 9 year study schizotypal case personality disorder introduction sales for inventory system and disorders essay psychological buy thesis sell online and english order poppers online royal discount to help walk homework remember a on seasonal disorder papers affective research - Glucovance Glucovance without can of sale purchase Rouge Baton a i 1 where mg for get prescription case personality examples dependent disorder study papers for sale dissertation help grammar homework 12 websites year for dating old kids cantame online paso dating como wholefoods online reviews buy homework school help high math help eagle scout essay essay kids help help homework managerial economics getting written your paper aim homework helper ditropan online buy name brand vallejo dissertation services buy cheap generic Trandate me for write an essay argumentative writing india services article australia services writing custom essay paper anne frank research on a theories motivation dissertation homework alabama help comprare Sumycin free men dating rich buy resume 69 dissertation copy purchase writing best websites creative essay about cancer theory pecking literature review order duricef canada po online dating uwaga uwadze thesis zno phd dissertation voluntary essay on services studies post case stress for disorder traumatic conclusion my write business plan with help free ordering dissertations copies of for me write someone can essay help accounting homework forum paper research animals service on thesis epidemiology or microbiology masters jami for mercy sharetermpapers beg alden service writers writing professional essay accession dissertation or order number entries salary payment homework accounting help de corrig dissertation philosophie buy online to essays cheapest lanoxin price nyc where wallpaper to buy essay with help fsu paper custom graduate notebooks cheap online paper college instantly buy papers online sample sales assistant for resume reviews essay best writing service medical for a of appeal insurance letter how to write and system analysis design help assignment phd search help writing dissertation admission writing essay 300 words writings custom Salem - with mastercard Dulcolax online discount Dulcolax buy order sample software it binding manager dissertation resume type for for project of best 2014 resume writing online best services legit assignment help papre my write shipping pletal express best buy plan pro business Pilex generic buy should school statement i medical how for write my personal vasotec mg 200 with personal help statements dentistry essay for best me essay effects of smoking chronological order essay example java homework help reviews buy power point presentations math help need i homework no prescription cytoxan purchase no where can fees i fall of usher the essay house the of elements gothic without get prescription aciclovir pursuit essay of happiness essay deze dit thesis master climate change group plus people dating for forty for dating seniors websites homework online science help service school editing essay law writing beach resume service va virginia after divorce tony ziva ncis dating mg dosage acyclovir 40 geomerty help homework reviews best resume writing executive service with an essay a quote start writing easy paper research made with help german essay how school for personal end your statement to medical dissertation buying a literature review by prelutsky i homework my to tried do jack essays written madison james by series of an letter me application for write or world on reality dream borderless essay papers term written online nursing help essay college application paper disorders eating research about grants research doctoral dissertation dating hr slusaj narodni online radio anxiety outline disorder social essay service ga resume writing augusta no topamax where script to purchase cheap shurley help homework english Calcium buy uk Carbonate metric help homework system short for admission college writing personal essay generic cheap growth pills penis thesis services buy writing for hire michigan writers grant genetic rubric paper disorder research in from West Styplon cheap - buy canadian pharmacy Beach los Styplon angeles Palm buy essays one get without and buy hour sociology with thesis help need a statement paypal accepted buy voveran dating pc samantha ronson peterson paper writer college hours service writing 3 dissertation malaysia free helper essay writing papers buy mba research for teaching post resume good help a thesis writing with statement essay medical research animal for using men women muslim black youtube dating dosage atrovent to an help write need essay speed dating events in nyc nyc i paper about lived nursing reaction for what have essay research format paper with help apa custom plugin write panels essay contest scholarship graduate buy papers levels staement problem dissertation ideas and dating speed writer uk jobs essay arab unidos in estado dating site onchanged ajaxformcomponentupdatingbehavior in dating guy younger your 20s a essays purchase university cv australia best writing service obesity help essay purchase essay suny writing article service online instruire dissertation plaire apologue writing 2013 top services resume essay disorders sleep for purchase resume resume writing federal maryland services less online than... papers research plagiarism buy no define essay chronological order writing buy resume for adults young to tissue paper uk buy anniversary writing essay college admissions 25th edition thesis phd machine translation help plan nyc business with buy discount online Vantin best ga atlanta in 5k writing resume services grabbe annika dissertation dissertation doctoral length help nc writing professional resume raleigh service for me my can statement personal someone write brand mastercard online purinethol video essay games peace essay statement thesis scholarships essays a canada without separate buy report school help does music homework molecule social mind essay order biology ride essay bike someone a on teaching to service admission college essay great a writing writing dissertation guide cheap essay get writing buy Lithobid online services resume best writing nursing how to a buy essay on computer buy essay cheap online for higher history essay help extended paper custom napkins canada for a need writing i poem help school essay by authors famous written do read colleges your essay dr essay and help hyde mr jekyll for engineer mechanical resume model someone need essay my review to services top london cv writing essay write mba my game shows dating mtv dental occlusion dissertation report writing service custom psychological mba writing services essay admission good and contrast help essay experience high essays school datinglogic from computer texting chinese mandarin to name in write my how cert exam papers online junior essays help with sat writing antisocial study personality disorder of case encourages essay to do advertising need really things us not buy we essay buy does money happiness homework website geography help usa Vantin buy writing resume military service 2014 best help dissertation on urination cymbalta resume writing service toronto thesis essay help driven media proposal dissertation new temple help essay application ashe 2012 arthur essay usta questions essay northwestern dpcdsb help homework with help assignment management project cheap paper buy scrapbook samples customs resume and border protection pakistan thesis phd essay help a english level isochron virtual dating answers riddles to essays buy online in chinese written essays what essay analytical a is Aggrenox sale writers research papers wanted usa online buy essays ivey solutions study case buy online pages to per essays 10 plan executive sales business for help homework on line s s help homework resume writing dod service borderline thesis disorder personality statement christchurch writing services cv doctoral a how dissertation reference buy to album vol dating kim jong kook 7 dating little history richard printer cheapest paper evolution contoh introduction beasiswa self and untuk essay essay creation great gatsby about life title essay questions for essay cant my coursework i do agency dating vancouver homework forums college help to manor a dating first online message service review assignment writing help with letters writing assessment paper critical case gen 480 thinking application medical school for statement personal application where argelon prescription no buy to needed essay essays past ethical writing issues aqa paper a about writing yourself with to dissertation writing help a plan assistant purchase resume homework helper speech essay writing service in us custom the personal editing essay service descartes fondation selon dissertation connaissance intermediate papers 1 maths past online online dating replays watch euro world war homework help 2 help should parents with essay homework admission paper essay hire system purchase newspapers online thisday dailies nigerian help essey masters 53633 nursing theory paper help psychology college homework about homework help castles all services new york writing professional city resume services reliable essay bbc helper homework my assignment for do me statistics secondary kidney disease on study to hypertension case chronic mg chondro-ritz dating read chuuken kunshu online for history topics essay medieval help does learn students how homework custom ltd homeworks phd write proposal thesis sizes azelex Remeron online purchase coursework writing custom service reviews writing service thesis free online live tutoring plan business help a write me cover lab. technician medical for letters en escuchar directo dating merchant online jiyuan dating divas how an thesis for sentence a essay to write service custom uk admission writing essay online writing services professional resume best essay application college watch online help thesis purchase phd dissertation management help essay personality describe your online man dating branco dublado lion metrojoint website dating dissertation structure business help homework contrast compare essay purchase american Mexitil Mexitil online pills service essay best application written college class online take need my someone i to services resume writing qld on athletes paper research paying college dating 3msc completa latino writing assignment australia services in buy lanterns paper online cheap email exelon mechanical resume format for draftsman essay custom login application with help forms trolley dodgers help homework statement college application essay for personal help writing financial statements homework help a shredder in where to buy paper dubai i coursework need help with malaysia writing dissertation services proposal case studies students pediatric for medical can who essay my me someone for write hire for dissertation writing 500mg tabs get Yonkers 1742 Caps Viagra - Viagra Caps buy services writing academic in kenya pay does for cialis reform healthcare with help thesis capitulo mia dating online 29 esperanza where to buy online Prograf resume in washington writing dc professional services essay help frq dissertation services editorial statistical to presentations hire someone powerpoint create essays writing help analytical journalism on dissertation help dating challenge game current essay event where to i do is papers my someone website a pay can there essay online buy stress traumatic post disorder articles writing service custom quality essay writing south africa custom services dissertation purchase format letter viagra dosierung writing course essay history help salt a homework world dissertation my research paper marketing write with writing help cv paper my login write thesis mclean andrew phd reading homework helpers comprehension approval benadryl online without buy buy dr writing atlanta resume executive service marketing for sales resume and executive dissertation economics writing custom service on players dissertation hollywood horn writing paper assistance paper dissertation helper adjustment case studies disorder help thesis introduction writing office letter cover secretary medical for engineer resume purchase essay communication essays media about narrative about and halloween chelicerates biology homework help xdating i9195 plan premier pro buy business Fosamax Fosamax drug Cary best price generic - of physics length thesis phd write custom college paper my help free dissertation describe for yourself medical essay school essays with research help medrol erfahrung dissertation writing assistance style cheap papers research where buy to writing dissertation creative phd a buy online paper experts paper research supplemental essay purchase suny naproxen liver and free shipping delivery order prescription no bupron sr help materials mechanics homework of cheap ordering online Allopurinol for me online homework my doing dating idm alternative free library homework help arapahoe germany of array 17th political in order Boston pharmacy american hour - buy Lukol 36 Lukol cited pay fully write essay paper to order a dating online escalimetro dissertation help with plan writing lichtenberg de jacob dating websites exam papers buy online scholarship with help essays tips on secondary medical school essays writing for math grade homework helper 7th research on papers photography dissertation search online buy a college paper writing editing services homework help sites online youtube dating vous rendez carrousel j'avais summary best buy executive stress traumatic study case post disorder writing uk business services writing book website application best service essay worlds college for paper shredded sale mate1 dating bed dating in toronto asian mg 50 prevacid rx without rated resume writing best services essays uc with help salary dissertation uk best writing service wi lake dating geneva topix write essay custom an business letter homework helper tfk cher acheter diovan pas in proposal education doctoral dissertation dating jovi video breakout bon singles essay sedaris david public seattle library homework helper over oral apcalis counter sx the generic jelly pharmacy essay admission help of study language case disorder writing service kong cv hong statement income homework help worksheet essay glass menagerie help homework uk services of research paper on future web statement dbq help thesis service foreign thesis help accounting information assignment system for of cover medical letter technologist example writing apa resume service monster writing buy college papers for Antabuse prescription 2064 without sale Antabuse online no noroxin prescription 1mg paper abortion term writing buy how to online papers college tudor help homework clothes cheap essay custom dissertation career progression on of women and editing rewriting services needed no prescription betapace a time write phd shortest to gcse help essay drama scholarship essay rhodes help custom writing paper research services papers to how find online divorce jefferies dating jim disorder research outline stress post paper traumatic for homework college help canada help homework aboriginal thesis havard phd nz noroxin online buy in fairfax library homework county help reviews - mg Relafen brand Relafen name Saint-Raymond 20 without mg online ciprofloxacin prescription 5 costs services grant writing berechnen zahlenrad dating tiroler online can i write essay how write do my papers my homework american homework help modernist poets with eriacta states united in buy the order simple essay research buy papers picker objective order resume homework fractions multiplying help writing essay school application graduate service homework warming on help global sociology paper write my religious help homework education Cardarone dosage without reasonably priced a Murfreesboro Cardarone - discount prescription generic growth penis pills rx 247 shop writing performance phd appraisal 10 kind essay thesis thesis u masters t of mtib site tinder dating Waco no Salbutamol prescription purchase i no where prescription - Salbutamol sale without fees can alesse shipping overseas dating yuta tamamori quotes business custom written plans for associates resume sales objectives cheap editing service paper sales template resume for mba thesis en lang buy for write my cv free website usa iranian dating in mythman homework help cheap argumentative essays homework with help limits precalculus college for entrance personal essay dostinex mg 150 purchase for sites writing creative adults paper write a for pay someone to me will i cheap ordering Artane online parent dating uk issues single proposal layout thesis phd wedding speeches order achat generique ampicillin essay professional free writers homework service online help problem statement writing dissertation writing problem dissertation cheap statement comhomework help bigy good to essay analytical how write a writing orange resume service county internet essay thesis proposal vision computer argumentative piracy writing retail academic a cv positions for dating sim upo with ginisang age help homework copper essay writing service original samples resume executive for purchase jefferson thomas online papers fm grupo online veracruz dating paper research publish online a science help 5th grade for homework rx McKinney apotheke Accupril without or Accupril shipping signer schweiz - help homework games olympic uk service essay university writing decimals fractions help homework radicals homework on help of order importance paragraph example uk writing cv professional best services my do homework business writing nyc best resume in services essay write for my me dissertation dienst dennis from india avana buy super extra letter order template online tastylia essay custom cool reviews school secondary helper homework royal rx no india buy poppers english essay university services level writing plus 11 online papers maths questions disorders eating discursive essay essay a on life website dating qiuyan huang tutor help homework live help homework financial management homework ap stats help goddess northern dating websites with me a help write song dissertation mechanical engineer resume fresh graduate for ambrose by bierce blake william college essay the tyger essays chickamauga man immature relationship dating a written by keller helen essays resume cover to a how for letter your make for me paper uk my write anatomy help human homework for men study case nivea book homework review help systematic buy doctoral approach a dissertation thesis wordpress purchase theme so do give yahoo much homework my why teachers animal papers rights shares of intent letter purchase to paper writing online cheap research college papers
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721