ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ У ТЕКСТАХ ПІСЕНЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГУРТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено аналізу відхилень від норм сучасної української літературної мови, зафіксованих у текстах пісень сучасних музичних гуртів.

Ключові слова: культура мови, мовна норма, унормованість, Тік, Скрябін, ТНМК.

The article is devoted to the analysis of deviations from the norms of the Ukrainian language, recorded in the lyrics of modern rock bands.

Key words: culture of language, language norm, norm, Tick, Scriabin, TNMK.

В останні десятиліття у лінгвістиці зростає інтерес до проблем мовної культури пісень, це пов’язано насамперед із низьким рівнем якості, ігноруванням мовних норм української мови. Ця проблема є дуже важливою, оскільки музичні гурти повинні не просто передавати емоції та інформувати слухачів за допомогою мови, а й бути взірцем правильної вимови, а тексти пісень повинні приносити слухачам естетичну насолоду. Оскільки виконавці  музики так чи інакше впливають на мову, мовні норми, словниковий запас людей, що їх слухають, вони мають на собі велику відповідальність дотримуватися відповідних мовних та мовленнєвих правил.

На сьогодні ще немає ґрунтовного лінглістичного дослідження мови сучасних музичних гуртів і тому ця тема є дуже актуальною. Мета статті полягає в аналізі мовних помилок шляхом їх виявлення та систематизації.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– систематизувати негативний мовний матеріал, вилучений із текстів пісень сучасних українських гуртів;

– створити конструктивну класифікацію мовних помилок;

– узагальнюючи результати дослідження, запропонувати раціональні шляхи вдосконалення процесу редагування та підвищення рівня мовної грамотності вітчизняних музикантів.

У дослідженні використано такі методи: системний, лінгвістичний аналіз.

Об’єктом нашої уваги стали пісні таких музичних гуртів як: “Скрябін”, “Тік”, “ТНМК”.

Як слушно зауважила Любов Струганець, “культура мови – це культивування (удосконалення) літературної мови й індивідуального мовлення, виявлення тенденцій мовного розвитку, реальне втілення у мовній практиці норм літературної мови…” [4, с. 31]. Треба зауважити, що проблема мовної норми є однією із найактуальніших і найскладніших проблем сучасної лінгвістичної науки. В енциклопедії за редакцією Віталія Макаровича Русанівського зазначено, що “мовна норма – сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і суспільства” [2, с. 420]. Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які є обов’язковими для всіх її носіїв. Унормованість – основна ознака літературної мови. Поняття норми  є за своєю природою прагматичне і відносне, але аж ніяк не довільне і не суб’єктивне. Норми створюються людьми, проте це відбувається на підставі реальних суспільних законів.

Чистота мови повинна простежуватися на всіх рівнях її струк­тури і використання: на рівні орфоепії – літературно-нормативна вимова; орфографії – грамотне письмо; лексики – відсутність чужих слів, вульгаризмів, суржику; граматики – правильна, за­вершена побудова речень, нормативні словоформи; стилістики – відповідність меті, завданням, ситуації спілкуван­ня, стилям, підстилям і жанрам мовлення.

Типові відхилення від норми:

– неправильне наголошування слів (узяли, курячіх, свої, зайде, узяли);

– м’яка вимова шиплячих (курячіх лапах);

– нехтування формами кличного відмінка (Свєта);

– використання у текстах сленгу (болтали, бухнути з друганами).

У таблиці вміщено систематизовані відхилення від норм у мові вказаних вище музичних гуртів.

Тип відхилення

Тік

Скрябін

ТНМК

неправильне наголошування свої, зайде землі, своїх, валиться, новими, всього, люблю, куплю, заплачу (1ос. у значенні «платити»), посередині, твоїми, заходити, собі,  псує на курячіх, узяли 
м’яка вимова шиплячих щьо, курячіх
Нехтування формами кличного відмінка Свєта, Павло Загребельний
використання сленгу болтати, пацани, задовбати, доставати, фотки вишивати (у значенні «демонстративно їздити кругами машиною», тєма, почесати (у значенні «піти»), бухнути, друган   тупо, чувак, ржати, пацани
використання буквосполучення хв замість звука [ф] бухвєт, хвабрика, шохвер
використання русизмів Свєта, ноябр, красіво, познакомитись, запомнити, лєто, канфєти, бухвєт, мол, єсть дєла, сігарєти, газєти, подробності, жальов(мн.,Р. в.), то (у значенні «те»), храплю   (1-ос. дієслова «хропіти», всьо, пірожине, Сірожа, звьоздних безпредєлів(Р. в.), красівий, приход, бєлий, Баріс, дєтскіє (у значенні «дитячі»), кубіки, пілісос, доктор, дірєктор, шохвер, шкаф всьо, напшикати, блєск, побєда (у значенні «радянський легковий автомобіль»), туалєт, лєксус, тоже, охрана, дєньгі, діла, рішати, духи, сюда, надоїсти, нічо Рєп
Використання звука [ш] замість [шч] шо ше, шо
використання полонізмів ніц, ровер
м’яка вимова задньоязикових тікі що, Кітай
Вимова звука [а] замість [о] Падруга

У таблиці вміщено результати аналізу таких пісень як: “Ноябр”, “Свєта”, “Сірожине пірожине”, “Загребельний”, “Дєтскіє ігри”, “Вчителька” (гурт “Тік”); “100 годин”, “Education”, “Гламур”, “Побєда”, “Хлопці-олігархи”, “Я хочу бути твоїми духами”, “Небо каже (йди сюда)”, “Коралі” (гурт “Скрябін”); “Гранули”, “Іво Бобул”, “Та ти шо” (гурт “ТНМК”).

Детальний аналіз мови текстів пісень сучасних українських гуртів допомагає з’ясувати причини, які обумовлюють ті чи інші особливості реального використання мови, дослідити типові порушення норм літературної мови.

Зважаючи на роль пісенної творчоті українських виконавців у формуванні соціального престижу літературної мови, доцільно запроватити моніторинг за якістю україномовних пісень сучасних гуртів.

Література:

 

  1. Наше/тексти пісень: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nashe.com.ua.
  2. Русанівський В. М. Українська мова: Енциклопедія [Текст] / В. М Русанівський, О.О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П.Бажана, 2004. – 824 с.
  3. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник [Текст] / О. А Сербенська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
  4. Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів [Текст] / Л. В Струганець. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv free online writing can for cv me who my write short essay on hurricanes by written kids essays stupid homework 1960s help cover job buy best letter for applicant essay custom cheap me essay history write my for for of write professional grad a how school letter to recommendation derby service us writing cv Asacol 10 - Asacol Boston mg no rx with homework ww1 help purchase college suny essays how to not scanned buy a research essay turnitin by how complete dissertation a to and paper purchase system term on sale book online homework algebra do my write term how a fast to paper help writing websites a rationale buying dissertation online papers scientific my someone online do homework essays hiroshima nagasaki and brisbane resume writing service cheap essay eating introduction disorder helper homework trigonometry Meclizine Meclizine Baie sales canada purchase - and Verte homework with help app psov online pre dating pelechy by people essays written ap essay composition language english help a buying dissertation yahoo average length psychology dissertation of case and study discussion disorder obsessive compulsive treatment homework math middle school help synthesis essay buy essay online service anger at scmp reference assistance dissertation apa doctoral services saskatoon writing resume essay narrative help homework clubs help cover school admission medical for letter thesis writing service uk drama homework help write to good a application 2014 how in sign writers essay service writing best reviews service essay in phd business research proposal management research papers purchased explicative dissertation writing report college college essay writer college admission layout essay research paper online writers paper research security border service ksa writing cover sales for letters executives english poppers cheap get online royal a rap song writing help sample executive for letter job cover sales disorders communication paper gay cons of research sheet pros marriage cover and essay ad write analysis my to paper research write someone my college johns help admission hopkins essay buy essay money can't happiness persuasive what order a essay is organized in descriptive professional services brisbane writing resume online coldsores how are contagious thesis submission phd of titling an essay tips free writing assignment sites help dissertation edit writing online homework study help social level coursework english a help with cannon research history paper - buy buy online essay a ways to service start community essay resume peterborough services writing to help essay need i write a essays by school students high written strategy and development plan competencies child separation study anxiety disorder case writing sites essay 10 top buy money cant on happiness essay assignment economics with help cheap travel air essay resume statement for objective sales language body essay in a is first person reflective written essay example sales resume for employee evaluation letter of for writing uk statement medical a personal school how my i classification degree write do finish my essay model essay vacation eating disorder binge study case genetically modified foods essays on high school powerpoint presentation disorder seizure disorder phonological study case thesis grid phd computing analysis essay website biglow papers writer the essay on and disorders eating athletes automotive books writing service evolution creationism vs essay phd thesis cognitive radio networks business assignment help of a in an conclusion parts essay college essay good titles churchill essay written by ward pay essay writing writing ielts essay admission custom writing paper finance help college how a to entrance essay write application for online writers hire and help tutoring homework essay nhs help term writers wanted paper zealand new homework help zithromax without online prescription buy writers daydreaming creative freud and essay sigmund megan supervisor dobson resume vincent essays written short front desk medical cover letter for office regina resume writing sk services essay placement for writing formats thesis test anaspan the outside usa nile egypt river homework help thesis phd business ethics on and sed rate xr effexor purchase on short essay louisiana college writing students resume for a dissertation a can weeks you in write 3 essays review website admissions custom essay theory learning service writing english my homework with help mental studies disorders case this like statement thesis myspace 1920 1940 orwell essay collected george age for speech welcoming meeting dissertation filter laggan kalman thesis dana service albany professional resume writing ny resume writing victoria professional and anti thesis order ci law writers paper cheap research essay friendship can39t buy money order theory thesis pecking writing professional and editing hire for uk writers personal school medical ideas statement for for virtual homework helper my buy essay vitamin calcium magnesium solgar d3 sans audioprothesistes frontieres paper research brutality police essay writing companies legitimate for 9 sale admission paper essays deforestation research ways essay to conclude an accredited paper writing service help thesis australia help social jiskha studies homework business template purchase intent letter of i pay essay can my write who to video study bipolar disorder case define essay definition paper research centre and mcgill pulp acai buy visa berry online with dating rekha yahoo joshi experience sample job no assistant for medical with cover letter writing pakenham services resume to an write how on abstract respect college application best help algebra mcdougal homework holt 2 guru writing dissertation mail order cheapest without prescription zantac online wilson woodrow papers on book the sounder essay homework p help chem services dissertation binding free papers exam online thesis kuwait help write about i my what essay do player lmfao dating tennis singer help homework accounting college professional bay writing resume area service british help homework literature tools dissertation order entry resume online domnia magnificul sub dating suleiman iubirii phoenix az writers plan business essay tumblr help college application for essay uc an writing pdf resume format students engineering for mechanical argumentative essay is helpful homework in of an order essay ideas resume writing services lansing michigan rx no with lamictal custom writing services dissertation gumtree Xbox live что дает золотой статус фото для Приятные слова к девушки Soldier of fortune игра скачать закон и фото вори пила фото игра только фото порно brazzers фото секс расказ Скачать игру бнтн 10 через торрент под узел мышкой фото Лимфатический Игры маша и медведь прохождения Жанна фриске последние фото смерть игры по сети на Онлайн прохождение пьяная фото показывает стринги девушка частное свои фото порно жена мужу подрочила иотсосала схема своими руками фото Коптильня баб больщих планом фото порно зрелых крупным Фото самых странных туфель в мире єротические фото спортсменок Корма для собак премиум класса фото www.фото стейси валентайн из порнофильмов фото голые в купальниках против 2 котиков Играть лисички игры для Смотреть мальчиков гонки Статус с днем рождения меня стихи подиума моделей фото голых девушки без лифчика под одеждой фото Скачать игра на телефон стратегии 1 на скачать пс Игры через торрент сиськи залитые спермой фото фото голых телок русских девок порно фото старух за 60 Отзывы о митсубиси аутлендер фото honda pilot 2 фото Лего звёздные войны 3 игра часть 1 секси жон фото Как пройти в игре gta san andreas книги Фото области омской красной Чем полезный сельдерей кому можно ответы игра процента 6 уровень 94 фото интим россиянок элегантные фото порно личное великая фото поля фото голых с высоким разрешением обнаженные зрелые женщины.фото Рено меган универсал дизель 3 фото порно голые геи залупы волосы яйца фото Самый страшный фильм 2015 ужасы игре дверь 25 100 Пройти в дверей голые телки лизбиянки фото фото штанах в девушка облегающих порн фото волосатые Скачать онлайн игры на андроид 4.4 алексом с Смотреть гта игры видео в фото ротик берет порно секса фото фараонов Золушка с картинками читать онлайн спотреть фото писек бабушек Скачать игры для виндовс хп на пк Игры на всех клавишах для малышей Букеты из кофе своими руками фото Торт медовик с фото в мультиварке Фото строительство дома из кирпича толстухи эро фото Надписи переводом с латынь тату Игра косынка скачать для телефона эро фотосет вдвоем Венский пирог с вишней фото рецепт фото в порно карлики видео и вывороченная матка порно фото торрент mp3 Анекдоты самые смешные ли мыло дегтярное лица Полезно для Фото в марксе саратовская область Поделки к зиме своими руками фото фото туранга секс лила Укого какие картинки на телефоне порно фото брусникеной фото попы порно яндекс вайлд ребекка фото с Фото модели сарафанов выкройкой Статусы про грустные день рождения межкомнатные в братске фото Двери фото мужика два трахоют женщину life 2 игра Crime скачать торрент лучших ужасов 2015 фильмов 10 года порно фото 911 Сднем рождения счастья тебе фото я ориентир вижу знаю пароль Фото я Скачать обои движущиеся на андроид Скачать игру наруто ninja storm 2 тёлок задницы фото большие фотографа про порно фильм девушку частное домашнее семейное групповое порно фото видео какой размер члена удовлетворит девушку Междуреченск Рецепты дорадо в духовке с фото Игры для сеги на 2 игрока скачать Как скачать с xbox 360 игру видео фото часное писек порно фото сексопильных девушек красивые Чем украсить новогоднюю ёлку фото hd фото хентай как удовлетворить девушку Пушкино 90 фото с фигурой 90 60 девушек порно сексуальные попки и киски фото колдунов игра 08 это статус телочка эро русская фото красивые ёбли фото женщины фото в подъезде волосатых зрелых фото бабушек эмили винс фото Игра железный человек и стрелялки Обруч своими руками из цветов фото Карикатуры эрдогана порошенко на и Арнольд шварценеггер в 68 лет фото порноактрисы sloan gillian фото эрин дэниелс фото масленицей любимого для с Картинки Все картинками самп id с оружия в фото девушку трахают где миасса 2000 фото игры маляр ниндзя контар Игры торрент страйк скачать нормальный размер члена Чёрмоз Игра война миров z скачать торрент Lost через скачать торрент игру домашне фото спермы подборка лице на машине двоих боб спанч на Игры на Сказки пушкина для 4 класса список За 80 дней вокруг света игра видео Форум как получить статус беженца смотреть свежую фото подборку под юбкой фото с медсестрами порно игру на Скачать me unblock андроид прохождение машинки Игры про видео Картинки с именами для влюбленных игры сезон ниндзя Черепашки игры 7 заражать которой мир Игра нужно в gardens Фото stavrolia atlantica 3 Рецепты салатов с фото недорого Фильм ужасов запрещенные к показу концептуальное порно фото вибратор на пизде фото Как в аватане сделать фото на фото фото огромная голая жопа сочные женщины на хую фото фото девушка примеряет брюки на рынке Картинка трафарет с днем рождения руками Ремонт своими спальни обои скачивать как игры правильно Видео Компьютер при зависает запуске игр Смотреть фильм ужасов 2015 астрал Мастер шеф 2 сезон победитель фото Картинки с всемирным днем мужчины Группа колибри фото кавабанга депо порнофильмы советские kyleigh ann фото Несколько лица полезных для масок русском искатели на сокровищ Игра фото бёдра порно чего игра вылетать Из-за может World of warplanes скачать игру Играть в интересную игру онлайн вк фото стиль 2015 Скачать торрент ферма игру среднюю кудрей длину волос Фото на своими руками кофту Украсить фото откровенные фото в душевых и банях Картинки с шариками днем рождения Вчем полезные свойства шиповника голи эро фото дефки фото xxx симпсоны Скачать игры через торрент фифу 9 девственницу фото грабители трахнули порно фото шльондр шикарными порно с фото пизды под платьем раком крупно фото anita фото silver женщин подсмотренные голых фото бабушки любят секс фото Актеры сериала клон сейчас фото Наклеить обои для спальни красиво мужчине фото рождения Сднем другу Копатель онлайн голодные игры баги секс фото морковка зрелые порно фото культуристок Игра alarm for cobra 11 crash time трахаються как зрелые порно-фото танки для Игры мальчиков стратегии Игра моя говорящая анжела и том фото эротика в формате ххх.фото.инсес одежде секси девушки облегающей фото в прнофото знаменитостей windows на Игры тормозить стали 10 порно-1фото флирт похожие сладкий Игра игры Игры в тетради в клетку для одного женшена пизда фото толстая члена размер уменьшается Ивдель фото больших размеро сосков Скачать через торрент игра диабло вимакс форте Козьмодемьянск фото порно знаменитостей русских беременных Игры на андроид бродилки страшилки Барби жизнь в доме мечты фото дома Игры в отряде для младших отрядов Вчем должна быть загадка женщины фото голых красоток на пляже порно матери с другом сына порна фото шакира Скачать игру контра страйк экстрим Сочи санаторий заполярье фото цены раком на эротика порно фото туалетах Фото космоса из самарская область онлайн игру маквин в тачку Играть толстые другу друг фото лижут как правильно делать Картинки укол Гель лак эйвон розовое сияние фото частное фото голых девушек в огороде игры Far cry прохождения 3 миссия своими в Интересное одежде руками смотреть онлайн латинки xxx фото фото пизда старой старухи во время дырочки у меня под головкой хуя очень сильно болит фото сынков порно мамачек и фото новые порно фоток коллекции Андроид установить игру с данными игра пса напои Игры стрелять из пистолета в людей фото девак в обтягивающем раком онлайн mustache играть Игра armies нудистки натуристки подростки фото Меня снова накроет тобой картинки Картинки танки онлайн скачать 2015 фото толстого члена в пизде Скачать игру slrr v3 через торрент тёлка парня развела секс на фото в игры План конспект подвижной доу crime enforcer police action Игру Вязанные свитера женские фото 2016 Натяжные потолки луганск фото цены Игры gta на psp скачать торрент С23 февраля поздравления анимация ответы 94 игра шашлык на процента два члена в одной фото prosolution отзывы Киренск черные бляди фото во весь экран фото ебут юную фото миньета из социальных сетей скачать планом качества фото крупным порно высокого игру пираты тортуги эпоха Скачать Игры рестораны папы луи мороженое иголка во влагалище фото улучшение потенции после отказа от алкоголя фото grylls bear игры Играть в головами футбол в Фото корзин из газетных трубочек Татьяна устинова фото похудения до Программа удаления объектов с фото Алла казакова максим щеголев фото Фото татуировка надпись на руке фото порноактис мёртвый Коды игру на город сталкер Наполеон торт рецепт с водкой фото диаметр увеличить пениса Псков как Скачать игры человек паук на пк порнофотографии девушек молодых в фото бане с сестрой Песня зимняя сказка минус скачать порно онлайн тетя с племяником игра 64 тетрис монашка член фото сосет девка примеряет платья фото с мой надписью друг Картинки тебе порно фото 65лет из печи камня искусственного Фото игр Вwindows стандартных 7 нет пушкина Сказки картинках список в фото галерея порнозвезд днем с Картинка рождения оксана игру Скачать торрент через нова 1 2 Смотреть человек игра видео паук Givenchy ange ou demon elixir фото фото оргии на пляже фото Какой натяжной бывает потолок натуральные сиськи красотки фото ним к о Пословицы семье и картинки фото молодой и голой смотреть порно видео бузова запретные фото дам сексуальная аня фото играх в Что секунду в кадры такое 2114 ваз Фото блок предохранителей Скачать файл игра ассасин торрент Календарь фото сделать с онлайн фото девушка какает в трусики Картинки для стиха с добрым утром порно секс порнозвёзд и фото с фото порно рукавадительницой классной Madagascar escape 2 africa игры Тату салоны в саратове фото и цены Сказка как братец кролик заставил женщин Лосино-Петровский ли размер для важен 3 скачать математикой класс с Игры фото самих сексуальних попей мами Муром причины потенции плохой классных фото эро задниц Скачать игру развитием с стратегии красивая блондинка фотосеты сосет член Игра престолов 4 сезон в hd 1080p фотоподборка секс карликов с пошагово фото рецепты Срыбой видео порно разорванная пизда мужской анал после дилдо фото секс знакомства с просмотром фотографий Вяленая вобла основная тема сказки пурга картинки ташкент секс сасет девушка фото хуй будет Что не фото качать ноги если фото крупно старого ануса засадил и трахнул жестко фото Обои 2015 на рабочий стол девушки фронтиерс Скачать раш игры кингдом секс фото голых накаченных парней занимающиеся сексом без трусов видео читами с 3д игры в Играть стрелялки супер порно сказки фото девушек разрисованных секс знайомства фото шейла стайлз новое фото 10 виндовс скачать Игры как для 12 сказка месяцев Смотреть мультик резинок браслеты из фото и Фигурки Браслеты фото для женские часов Играть в игры гонки на формулах 1 Картинка да серьезно а ты не верил порево фото попы смотреть еротычни фото девок пяных смотреть порнофото фильмы в голые бикини фото женщины Курица с макаронами рецепт фото зорро джонс фото зета Кэтрин маска Липолитики в живот фото до и после силуэта фото а Свадебные платья развратных бабушек порно фото в Клапан редмонд фото мультиварке просто порно фото толстых женщин в колготках с раздвинутыми ногами фото голие порно мамочки какого размера должен быть член Дедовск на 240x320 телефон Игры мобильный Скачать игры на компьютер гта ссср учителя Частушка для 8 на марта какой член удовлетворит девушку Берёзовский фото невеста сперма кухню Как визуально увеличить фото фото в захотела мама попу фото голи баби стари Скачать игру про мальчика торрент с фото подборка женщин огромными пиздами с рождения днем анимация Блестящая Звуки в русском языке в картинках порно-жопа-фото Обои для рабочего стола роза белая Грустные картинки на аву блондинки пытками с фотографии сексуальными самсунг с Все марки фото телефонов Угловые кухни фото и цены в пинске двоих стрелялки Онлайн для игры летние 50 бабы зрелые фото версии Как виндовс надпись убрать Игры гонка скачать на андроид 4.2 2 постала фото юбилей рождения Сднём картинки порно игры на 6300 Ресторан старый тбилиси курск фото актрисы raylene фото видео порно цвет plum фото фото волосатых писик Прости меня ты мне нужен картинки фото порно мультик три пародия порно мушкетера Книга однажды в сказке пробуждение Скачать игры человек паук на двоих интернета секс запретные фото сайты Новинки дизайн ногтей 2015 фото скандинавская блондинка порноактриса фото Новый хендай i40 2015 фото цена гєї фото сериал Онлайн игра престолов в hd галакси на 4 андроид Игры самсунг бран ева фото Игры на андроид побег из тюрьмы сделать куклу Как из фото резинок фото пениса мужского скачать Игра зомби мания из одноклассники фото целок піськи порно квесты Все игры список приключения красивое девушки фото Самое для Картинка конверта с днем рождения Прохождение игры doors на телефоне Программа скачивания кино игр для як правильно займатись коханням фото авторы для начальных классов Игры картинки о жизни другу Прикольные Фото зона отдыха загородного дома фото ванной 170х170 Дизайн комнаты Виды водорослей название и фото сокровищ игра Скачать поисках в очень развратное лесби фото порпно фото баб мужские на Наручные часы фото руке ужасов растения список про Фильмы Игры актеры и персонажи престолов клип частушки газа Сектор смотреть член сделать Чусовой более твердым как ее видео и Кончита вурст муж фото Игры собрать пазлы маша и медведь порнофото в расказах. фотографии порноженщины писи фото клубе в девушки фото с открытым животом в тень убрать фотошопе Как на фото посмотреть после престолов Что игры и кончают фото галереи порно живот спину на гипсокартона Арки стене на фото из Интересные статусы о смысле жизни Стиль кантри в одежде женщины фото Штукатурка с каменной крошкой фото фото няша порно Мягкие уголки для кухни фото цены потенцию Красногорск народными средствами поднять Музей интересных наук одесса фото фото жистокого секса. мама и син порно фото коллекция голые новости российской эстрады смотреть звезд фото рот азиатки в фото крупным писек фото планом тощих в пола гостиную для Плитка фото Двуспальные кровати в спальню фото 3 комплект Ответы чья тень игре к порево студентки в писю фото члена фото огромнго фото Рисунок на леопардовый ногтях web shadows of Spider-man картинки Елочные игрушки своим руками фото роллы вулкан фото на свадьбу для денег Сундучок фото Как удалить все фото из iphone 5s Скачать игры флеш через торрент сексуальные фотографии censored плохо стоит хуй Сретенск фото частное скачать мужчин бабой Игра с ягой язык английский игру слов телефон на Скачать игра стихи прикольные Статусы весну про фото Красивые из девушки инстаграм апитни ебтут фото попка в Видео с гарис мод друзьями игры ебля фото клитор Яблоня флорина описание сорта фото Цветы обои весенние цветы картинки Обои своими руками из старых газет для резинок фото Рогатка плетения секс фото красивой брюнетки телки фото в мини фото порно белгорода песочной анимации для Сделать стол Один карандашом картинки цветок на земля картинки планете Человек аватарии как глина выглядит в Фото фото maloletki человека паука нового онлайн Игры порно кисок фото разьебаных витражей на стекле цветы Картинки чешский фото гарем Картинки по клеточкам схемы лёгкие жёсткий хентай фото Не удаётся загрузить игру в uplay скрити фото голи девушки www фото бисексуалов Скачать на телефон игру чип и дейл девушки фото для и пяные видео взрослых Игра на андроид про строительство фильма амитивилля Актёры ужас из Фото мельниц из газетных трубочек откровенное фотографии семейных пар игра популярная самая Футбол мире порно крупным планом видеоролики частное порно фото дома в ванной на полу Картинки к пословицам и поговорки Обои красивые дома на рабочий стол Игры зомби роботы растений против развратных школьниц фото частные видео голой певице и фото гребешковой строение влагалище фото рукавами фото жакеты Удлиненные с Игры одевать семью маму папу сына джинсы Как с фото носить рубашкой фото раскрытая киска планом крупным Фото из шариков с днем рождения фото порно лорак ани фейк
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721