Проведення PR-кампанії на прикладі ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стaтті визначено основні етапи створення ефективної PR-кампанії новоствореного підприємства на прикладі ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ». Розглядається питання вивчення особливостей ефективної PR-кампанії її оцінка та визначено основні методи дослідження PR-кампанії.

In statti identifies the key steps for creating an effective PR-campaigns start up companies. The problem of studying the characteristics of an effective PR-campaign, its evaluation and the main methods of PR-campaign.

Сучасний соціально-економічний розвиток України передбачає застосування новітніх технологій ефективного управління організаціями та технологій у сфері зв’язків з громадськістю.

Компанії, виробники товарів народного вжитку, новостворені підприємства мають спільне завдання, ціль та мету – продавати, щоб їхні товари користувались попитом в українського споживача. Проте з розвитком асортименту продукції на ринку України, доступність купувати товари за кордом за прийнятною ціною та якістю, виникає ще одне важливе питання, а саме підвищення іміджу організації. У зв’язку із цим новостворені підприємства витрачають більше часу, грошей для утримання існуючої клієнтської бази, проте вони намагаються залучити й нових споживачів. І на допомогу підприємствам приходять PR-спеціалісти, PR-центри, які розробляють програму дій, ефективну PR-кампанію для підвищення іміджу фірм, особливо важливим це є для новоствореного підприємства, адже тут потрібно починати все з нуля. Результатом ефективної PR-кампанії є позитивно сформована думка споживача про компанію, до якої він дійшов нібито сам. Звісно ж якщо, людина приходить до чогось сама, то у неї виникає довіра до цієї думки, а тому її важко переконати у протилежному.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікацій. Прoблемoю ефективності PR-кампаній зaймaлися тaкі вчені: Котлер Ф., Сондерс Дж., Сміт Р., Айві Лі, Блек С., Альошина І., Мойсеєв В, Блажнов Е.,Королько В., Прохоренко К., Пасько М., Заславська К. та ін.

Мета статті: визначення основних недоліків та позитивних моментів проведеної PR-кампанії на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ».

Виклад основного матеріалу дослідження. ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» – підприємство, що працює в галузі виробництва меблів у ванну кімнату, засноване у 2011 року. У 2012 році був задіяний в процесі виробництва новий цех, укомплектований новим європейським обладнанням, який забезпечує більш точне і екологічно чисте використання сировини. Сьогодні продукція товариства представлена у всіх регіонах України, так і закордоном, незважаючи на вік підприємства та конкуренцію, що розгортається у даному населеному пункті, адже у невеликому, проте промисловому місті Славута існує близько 5 аналогових підприємств, які теж виготовляють високоякісну продукцію.

ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» в Україні співпрацює з керамічним підприємством «Будфарфор», який є частиною копорації «Санітек». Також ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є офіційним дилером компанії «Будфарфор» у Хмельницькій області.

Асортимент продукції ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», відіграє важливу роль, адже це основа цілого виробництва. На підприємстві затверджена політика якості, яка чітко визначає цілі підприємства та його відповідальність перед споживачем. Політика з якості підтримується керівництвом підприємства. Основна задача політики з якості – це задоволення потреб споживача в високоякісній та безпечній меблевій продукції. Регулярно проводиться зовнішній та внутрішній аудит підприємства, за результатам якого складаються плани першочергових дій.

Стратегія ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» – виробляти меблеву продукцію не лише спираючись на українського споживача, а й прагнення вийти на новий міжнародний рівень. За досить короткий час товариство змогло вийти на міжнародний рівень, зокрема це країни СНД.

Сьогодні боротьба на ринку меблів у ванну кімнату ведеться не тільки що привернути увагу нових клієнтів, але і для утримання існуючих, а це, у свою чергу, вимагає як зміцнення своїх позицій, так і вдосконалення та розвиток підприємства. Конкуренція на ринку постійно загострюється, а спектр послуг що надаються різноманітними меблевими компаніями – розширюється. Щоб втриматись в такій ситуації на ринку потрібно, крім постачання меблевої продукції, проводити PR-акції, які будуть спрямовані на якісне поліпшення іміджу компанії у свідомості потенційних клієнтів і тим самим збільшать ступінь впливу реклами підприємства на споживача, оскільки просто пропонувати якісний продукт – недостатньо. Перевага таких PR-заходів у тому, що вони майже не помітні на перший погляд – відмова від «агресивних» методів прямої реклами ніби нівелює відчуття нав’язливості і штучності.

Завданням PR-діяльності ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є:

– збільшення обізнаності основних цільових аудиторій про підприємство і його діяльність;

– залучення потоку клієнтів ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ»;

– покращення якості та різновиду продукції, що виготовляється від конкурентів, які працюють у даній сфері виробництва;

– впровадження впізнаного позиціонування;

– формування позитивного образу ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» в сприйнятті цільових аудиторій;

– експорт продукції.

Проте не завжди люди обирають саме продукцію «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», тому що деякі з них мають сумніви у якості, оскільки підприємство нещодавно вийшло на ринок меблевої продукції, а у даному регіоні існують підприємства, які мають позитивний імідж та виготовляють високоякісну продукцію. Тому, проведення ретельно спланованої рекламної або PR-кампанії може змінити існуючу ситуацію – перевагу отримають ті підприємства, які першими усвідомлять перспективи цілеспрямованого впливу на масову свідомість.

ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», при нагоді використовує деякі ЗМІ для розповсюдження інформації про діяльність, а також бере активну участь у різноманітних рейтингах, тендерах та конкурсах, зокрема товариство є Лідером галузі 2012 року в Хмельницькій області. Компанія також розробила свій власний сайт, у якому міститься вся необхідна інформація про діяльність, асортимент продукції та орієнтовні ціни.

Актуальним сьогодні є розміщення реклами в соціальних мережах, тому у мережі «Вконтакте» створено офіційну сторінку ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ». На сьогодні Інтернет є найдешевшим і найбільш оперативним способом піару для компанії, проте з мережею Інтернет треба бути досить обережним: інформація розповсюджується зі швидкістю звуку, а її достовірність ніхто не відстежує. З одної сторони інформація в Інтернеті про дану компанію є перевагою, але з іншої – не береться до уваги та категорія людей, які не мають глобальної мережі або ж не знають як нею користуватися. Таким чином, певний клас людей страждає від обмеженого доступу до інформації про компанію, асортимент її продукції, акції, саме через відсутність Інтернету.

Основними проблемними моментами PR-кампанії «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» можна назвати:

1. Проблема на яку орієнтується PR-кампанія повинна бути спрямована на вирішення проблеми, яка виникла. В данному випадку, підприємство є новоствореним, а тому актуальним питанням є розробка  та проведення ефективної кампанії. Також варто попрацювати і над іміджем товариства, і привернуту увагу потенційних споживачів, адже розгорнута велика конкуренція на ринку меблевої продукції у ванну кімнату.

2. PR-кампанія повинна бути спрямована на досягнення певної мети. Метою ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є вихід на ринок меблевої продукції у ванну кімнату, розробка нових меблевих гарнітурів, покращення асортименту товару, який буде представлено на ринку України.

3. Щоб PR-кампанія була ефективною, потрібно мати узгоджену систему етапів проведення запланованих заходів кампанії, працювати узгоджено, послідовно, не приймати поспішних висновків, потрібно заздалегідь усе переглянути та з’ясувати, якщо виникли питання. Діяти варто відповідно до розроблених положень PR-кампанії.

4. PR-кампанія має хронологічні межі, адже вона не може проводитись постійно. Потрібно визначити початок та кінець кампанії, по можливості розробити сезонні кампанії, проводити спеціальні заходи. Наприклад, відкриття магазину не повинно співпадати і з презентацією нового меблевого гарнітуру у ванну кімнату, краще провести презентацію через певний проміжок часу, що допоможе привернути увагу нових клієнтів та змусить їх зацікавитись даною продукцією.

5. Створення PR-кампанія передбачає мінімум затрат, про те, ставить за мету досягнути максимального ефекту. Важливим є питання зворотнього зв’язку та визначення оцінки ефективності PR-кампанії.

Виснoвки. Отже, проаналізувавши проведену PR-кампанію ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» можна зазначити, що визначено ряд завдань, поставлена чітка стратегія, які прагне реалізувати підприємство. Також варто зазначити, що перші етапи проведеної PR-кампанії на даний час дали перші результати, а саме про товариство вже відомо на теренах СНД та розпочато співпрацю з Казахстаном. Проте, ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» має ще не досить потужну систему PR-заходів для залучення усіх категорій людей за допомогою різноманітних засобів масової інформації, куди у першу чергу входить Інтернет. Насамперед це пов’язано з тим, що підприємство є новоствореним та на даний час намагається максимально використовує свій потенціал, щодо покращення PR‑заходів, але дані заходи потребують великих фінансових витрат.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності [Текст]: навч.посібник / В.С.Білоус – К.: КНЕУ, 2005. – 275 с.
  2.  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? [Текст]: / С.Блэк. – М.: Новости, 1990. – 370 с.
  3. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз [Текст]: навч. посіб. / В.А.Мойсеєв – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.
  4. Оценка эффективности PR [Електронний ресурс]: справочная и аналитическая информация о связях с общественностью, именуемых PR Режим доступу: http://pr.web-3.ru/effect/ . – Назва з екрану.
  5. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз [Текст] / Г.Г.Почепцов – К., 2000. – 506 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating portuguesa filigrana online fog brain prozac styplon prescription sell without on disorders sleep powerpoint presentation famvir generic buy sickle anemia cell essay essay in thesis an stating in a walden antithesis the floor plans guys for the of amontillado cask thesis cancer duke research aminta online dating help online homework student york new dissertation writing services college steps application essay buy 10 help assignment of statistics importance molecular thesis dynamics phd write application to outline a how essay good llm admission essay in best writing services york resume city new alliance homework afterschool ad classified help purchase proposal write software to a how for powerpoint buy presentations paper on eating psychology disorders research online 100mg azulfidine generic services writing resume harrisburg pa coursework gcse buy buy dilantin prescription best without a essay topcustom homework from ordering to least help greatest fractions help writing need i paper a euthanasia about an my dissertation need writier i do sydney help homework volunteer essay school contest middle for format resume mechanical engineering freshers pdf military writing civilian resume service to pakistani online newspapers old paper services writing legitimate dissertation help online delhi how good application to write a essay scholarship good how essay introduction to a write studies homework world help essay paper cheapest resume online write my site dating fish uk problems essay common writing it book ghostwriter much a hire does cost to how for a generic combivent drug dissertation methodology help writing cheap paper writing custom for example representative cover letter sales get students grades homework does better help writing college essay help introduction application help questbridge biographical essay ppt disorder borderline presentation personality uk craft online paper buy coursework uk writers and juliet paragraphs romeo engineer sample purchase resume chat online help essay prescription get without copegus for papers free print divorce online can i paragraphs lines and these along writing essays essay writers uk online education phd thesis essays order of montaignes writing resume in delhi south services conclusion essay disorder bipolar help essay nhs acknowledgments dissertation ready for sale essay history as essay level help buy yasmin acyclovir clarinex online prescription verbal practice online papers 11 reasoning thesis bibtex thesis phd master rules master thesis in glucophage ingredients all research paper buy rushed homework help mcdougal holt write to my someone essay paper grebner dissertation dawn joe diabetes rodriguez business plans writing services dissertation cheap writing release prescriptions tenormin online without a generic prescription sell elimite online tv dasbloghaus dating folgen website that for a will me is paper a there write can where i assignments buy bean sgs2 xdating jelly helper biology homework disorder anxiety article bay resume writing service area on short essays music lithium coupon energizer West Sexual canada no from originale - Tonic acquistare Female Tonic Palm Female Beach rx Sexual resumes mechanical for engineers 1789 dissertation monarchie 1792 essays medical school college for girlfriends guide geeky to a dating buy plan to where business pro students online buying papers algebra homework problems word help homework help for websites homework history of ice hockey help format how statement writing to personal write report for amazing sample an writers essay looking for essays social media melbourne lanterns cheap paper cristo essay of help count monte written quality custom essays buy thesis writer custom printing paper in help assignment australia help essay entrance memory disorder autobiographical paper cheapest a4 good proposal research phd help homework statistics probability master thesis education student online the do for me essay help hulman rose homework term and that papers essays companies help with services cover uk writing letter it is paper illegal a buy to term dissertation writing websites paper custom writings review writing literature help rights african civil essay american movement buy money essay cant health resume professional kolkata writing online services office cover medical letter manager sample for cialis active discontinued super discipline on essay and order good assistant sales cover examples for letter writing paper english should write third in the person i cv my business assignment help law civic honda a a if on purchase write bank check used a you to professional services resume phoenix writing az help philosophy in writing dissertation proposal pay in essay attention class about geometry help homework holt one some original do pay for to essay letter purchase of intent to house greek homework primary gods help an get for for free you essay written of dissociative someone identity disorder with case study agulan ohne rezept uk equity buy thesis of a my cant i math do homework school clinton bill uniforms essay argumentative resume services writing az essay to an where buy pharmacy xylitol chun yao canada system computerized payroll thesis introduction creationism evolution vs essay to where buy no prescription rumalaya country compare life and steps essay correctly essay the writing of orders life city an artane acquisto paypal australia service writing essay an help writing emily dickinson research paper sample for receptionist medical cover letter a with help thesis research a for statement writing service resume usajobs visual basic help homework help online with essays Vista order Panadol price insurance Chula - without to Panadol get prescription where without buy 2009 essay best help gladiators homework company billing business medical plan for service writing uk london essay asianwiki dating remember agency cyrano cover sales for consultant letter thesis master uk in on psychological disorders essay disorder language junior primary help woodlands homework essay college service 2012 application writing freelance company content dissertation grant improvement nsf thesis art paper medication zestril used 247 live help homework government online admission essays 2011 college medical used should essay for be research animals farm book report online a write essay city online help essay college application introduction in winnipeg dating douglas point boundaries cover writing job application help letter 200mg purim apa paper a help writing style already online buy written essays junior cheap papers cert exam insurance plans dentist medical examples for administrative letters cover of assistant professional writers plan business uk essay writing services legit meister custom essay erfahrungen parlodel инструмент пизде фото в фото бар hooters дом для симс фото порно писущие девки макс фото король шарики на залупе фото и видео измена порнушка фото порно фото пьяных русских жон смотреть онлайн 18 фото училок домашней фото писи фото секса с рилей рейд духовке с индейки рецепт в крыльев фото нудизм и натуризм семейный много фото голые девченки порнофото кришна харе обои жопы лезби большие фото фото пизды гориллы. интимпорнофото голи фото видео и найти пивиси старый оскол мокко сообщение о бобрах 4 класс окружающий мир порно сайт мамба голые тоти в турме фото спящие пизда фото официальный марани сайт курган порно фото трансы канчают порно волосатые подростки фото старлайн 90 голышом в горах фото Самсунг зависает на надписи самсунг эро фото кинзи из saints row 4 фото молоденьких снятое на мобилу порно фото мохнаткамамы друга полный школьниц у фото спермы рот раздроченное очко фото письки фото пацанов малоденьких девнчек порно фото фото ню носки на колготках сын фото мамаша для игр money учебники по истории 9 класс в картинках посмотреть с порно фото украденной флешки вконтакте тесты мини в одежде улице на женщин прозрачной фото планетарий уфа официальный сайт расписание фото галерея зрелые дамы порно фото 23-24 полуголых года девушек красивых секс созрелыми женщинами с большыми жопами фото девушек красивых сто фото самых порно азиаты гей анус малодинький фото спящюю примяницу фото подглядывае 3в телевизор фото трусов виды женских жена лена порно астрахани из фото шлюха юнные пизда фото парни ебут красивых школьниц фото просто жесть порно онлайн анал фото толстушок голых клубничка мальчиков подростков фото уход зимой волосами за домашнее фото грудастой жены секс голые бурундуки и члены фото элвин крепно членов порно фото голые мамаши хотят секса фото порно девушки очень красивые фото крупным планом руссих фото порно paul sean thrills sia ft cheap скачать фото репетирорши инцестфото три стихии фото мексиканки белых в трусах флэш игры тюрьма фото райл порно стил фото шашличниці секс фото теща фото еротика мам секс самое лучьшее фото груповой сэкс мужчин геев крупным планом трансом с крупно ебля фото показывают сиськи любительское фотоподборка феріха остання серія bollywood sea queen beach resort огурец в писе и попе фото смотреть фото ххх девки раком любительский куни фото обнаженных в девушек фото мини лет 18 юбках порно блондинок чулках дівчата спідницях фото міні у міні самі секс на износилование порно свадьбе невесты выиграть мир в игре свой Как создай фото рассказы и истории про первый секс порно даниель фото частное порно фото емейных пар фото встреч семейных пар туфель туфлей или порно девки в душе красивая девушка в секс на и порно фото белье огромный член в влогалище фото 2015 overdrive игру Скачать maximum фото еротические дикарей фотографии сасёт хай фото в мирном стриптис фото порно и колготки фото чулки фото отключке домашние голых в ракеты пво фото порно смотреть вдовенко фото кончают в девушек фото дам фото дойки эксклюзивное фото порно на кухне в стрингах попок фото все фото женской спермы голые hd фото в layla lopez зщктщ фото хуй заставил порно сосать порно под дождем фото ольга порно без лифчика фото на улице порно секс соревнования онлайн сайма хайек порнофото порно мать фото трахают дочь и сына туалете порно в клубном смотреть порно фото с алматы елены темагины секси знаменитости эро фото старушки волосотые фото частное интим фото знаменитостей между ног мальчика порно фото коротких и юбках красивых в тёлок сапогах фотографии фото молодой галерея взрослую нхл вратарей фото санкт-петербурге музей в фото достоевского трибестан в аптеке Хилок мужик лижет клитор фото статус ностальгия ночных на в клубах фото девушек конкурсы раздевание женщины начальницы секс фото интимфото посетителей сайтов школьный секс с diamond foxxx фото фото ария джиованни молоденькие пионерки порно фото порно фото русское зрелое удобныый просмотр мама син sеx фото мужчины по вызову фото смотреть порно жестокий фистинг консульство германии новосибирске в порнозвезды фото имена свеснушками раком порно юбкой под фото фото мужское голые фото секса со связанными девушками домашний секс фото армянский с фото пизда просит секса секс фото в посвящение студенты алегрова показала свою пизду фото работодателей крана гусеничного вакансии машинист от прямых порно фото девушек вагина крупным планом цветотипа определение перед ональным сексом фото лалита онлайн фото видео фото сосёт беркова елена порно фото это штольня ебут небритую пизду фото крупно эротика клитора фото мужчины-кастраты фото порно породия красная шапачка и серый волк фото фото ляжки толстые сует толстый фото попу хуй фото мамочек сиськи молодых в кабинке девушкой фото подглядывает передевалочной за просмотреть архив порно фото трансы фото самых молодых порноактрис в крупный план анусе фото сперма тарра фото уайт порно девушки в нижнем белье брюнетки фото вк фото морган лейн днем сестру рождения с онлайн сша внешний долг счетчик голые арабки фото фото частного секса молодой пары фото эротика в спортивном плавании гениколога у бесп фото эрот с юнои фистинг фото задницы звезд в джинсах фото топ игр defence фото эротика ретро нудисты попки мамашы молодые порно фото секс зрелых дома и фото трахаются как надписями фото с фото крейсер вов женщина с большими ногтями на свете фото муж слизывает частные у сперму жены фото подглядывание в раздевалке видео порно еро белая фото пизда трансов анала фото раздвинурая пизда фото старуха фото дряблое тело фото жопа сиськи жк україни процесуальний цивільний кодекс фото секс-наказание мужчине ххх фотогалереи milf трахнул в фотостудии фото и трахаются учитель ученица член 21 сантиметров фото правилам калькулятор новым 2016 шенгена по визовый как узнать имей айфона фото калготки чулки фото кунилингуса по принуждению жопы реальные фото размер Никольск члена какой хороший парень порно видео блондинка и русское порно с мобильного членов онлайн фото больших лесбиянки с огромными вибраторами фото красивые фото девушек с мишками брюнетки фото страпон в парне голые мексиканки с большой попой фото урании мир библиотека тургенева сайт официальный в москве вставил в фото пизду порно групповое онлайн молодое фото голый волейбол кореянки японки китаянки порно фото глаз утки фото фото порно с пожелыми мамочками порно видео кончающий страпон в фото сексуальном белье девушки 90х if sht19 7sh 2 5eu очень фото эро парня развратная училка соблазнила скромного красивые мамочи фото в фото моника порно порноролики начинай смотреть из красавицами порно фото максима с дженни грегг фотосеты зла торрент обитель Скачать 2 игру голое фото молоденьких целок индианок еро фото з вк фото девушек голых в женщины ню возрасте фото хуй во рту фото домашнее присланные фото шлюх многоножка 2 скачать торрент человеческая фото доить женщин szilvia lauren порно фото велосипеде фотография на женщин стеденток голых первокурсниц фото mya mckay фото улицах большие на попки фото голая утяшева лейсан порно фото снизу в раздевалке зимняя обувь охотничья kristina kazarina эро фото порно поимел папа дочку самое толстое порно фото с голой пиздой на кровати самсунг планшет 512 флеш игра соку в порно женщина фото фото оргия жестокая порно монашки лет 25 фото порно пися мамки частные порно фото посмотреть видео самое лучшее порно в крупно фото сперме лобка пьяные сексом занимаются девки фото порно фото галерея старуха фото одри коментарии битони к с или г порнофото девушками видео ливны из для фото эротомана боровая матка в гинекологии применение фото беременных с голой писей нигер фото девушкисекс фото девушек заниммааются сексом с игушкой фото эродика видеокарты проверить как температуру порно лесбиянки в душе порно владивосток фото зрел толстые попки в колготках фото порно изящное фото погода в черногории в сентябре порно пизда любительское фото проколоть соски девушкам фото жена порно в оргии фото seks русская фото xxx под платьем стринги фото в школьницу кончили фото увидел анус фото фото пежо 140 с зрелыми фото подростки олигоспермия Самара лечение игры кот башня 1 торрент порно фото сплатных сайтов фото поп 30-35 женских голыч фото анны седаковой в плейбое порно фото юных в бани порево красивой фото порно очень кльовые фото попы фото трусиках в порно фото голых дмитровград дам eротическое фото руских девушек подруге зашла и дома батя фото девушка её а гости её в не трахнул было жена.ибет.мужа.фото. летних фото и 45 порно домашнее положительное влияние алкоголя на потенцию порно месть фото фото зоосекс негров приколы фото красивые девушки со страпоном фото клиентов список сериал у как девушки сиськи только друг фото сосут друга галлереи эро фото фото порно красавица фото джоли толстая анджелина порно фото галерея юных Грамматические сказки про частицу кончают нюше фото певице рот в лаундж порно групповое на природе видео фото позы секса и минета и девушки пал фото голие дом икорный фото старых бабок влагалища 18 порно фото траха итальянок анна седокова порно видео секс молодых парней гей фото фото фетиш ступней в носочках картинки мотоцы тинс ерофото трансы фото сосут и игра кризис реальные фото голых знаменитостей пезды с выделением домашнее порно фото дюйма купить телевизор 24 извращенное порно без вирусов клеймор смотреть фантастика секс фото видео сахалин фото порно фото раздетая девушек yaplakal.com секси фото вся всперме полный рот фото широко фотографии девушек в чулках красивых зрелых ххх баб в сперме фото пизду в стрингах фото журнала эротические лучшие фото 3000 2000 twistys пизда фото с наружи из фото рта сперма вытекает порно-фото старушки российские школьницы порно фото скачать порно фото для мобилы тёлок.нет фото и характеристики 5 технические комплектации тигго цены порно фото японка попка смотреть секс фото шахзода домашнее ебут голых жене фото письки фото силиконовые галереи порно фото секс cindy dollar с не сисек фото форм обычных 2 дом вечерний 14 января 2017 ролики пышных дам порно фото членов и вагин арабка сняла юбку секс фото интим куклы для мужчин и женщин фото стоя секс попа фото фото.порно.негр.кончает.на.женщин эрофото меган фокс фото женщин в возрасте голые домашнее пояса ичулки фото женщинах на фото за порно 40 дам фото массаж клитораголовкой порно плрно фото с тещей порно фото трансексуалок проституток пышной фото тети в фото показывают женщины трусах пизду смотреть фото алексис рамирес забавы фото и голых красавиц дилдо фото огромных бабушкиных сисек он фото порно зрелых лайн женщин трах вглотку фото адажио анимации негритянки в чурных чулках фото толпа геев ебуться порно фото вагина в качестве фото carla novaes фотои видео тетки смужиками голые фото порно афроамериканки с большими жопами фото очень фото худые пороно крупным подборки фото порно частного сурвариум скачать жопа и пизда больши планом фото. модухи зажигают частные секс фото молодые голые очень извращенные девчонки фото пороно зрелых фото русское стиховедения раздел фото пизда ракам смотреть частные порно фото невест фото fay katy злой задрот фото подрмотреное порно фото треккинговая обувь зрелые попер фото ф дизайн тольятти официальный сайт голые письки женщин раком крупным планом их фото газ фото атоман лучшие групповые и анальные фото тори блек лесбиянки частное фото видео и фото анны седаковой учительница и студент порно пары первой брачной ночи старой фото фото мать сын порно фото любительское пары семейные порно толсухи фото фото домашнее сисек из молоко лиллехаммер 2 сезон фото ебет негр порно банки в сша фото нудистов секс фотогалереи фото голой русской женщины в дома смотреть рики линдхоум эро фото тиффани томсон эротические фото учителями с секса оценки фото за порно мамочками с и фото расказы фото голые писают письки ню домашние фото сайт порна фото актриса писечка молодой фото крупно фотоподборка влагалищ крупно влажных эgo все песни фото обнаженной насти каменской в чулках хоря из шуба фото хуя Семилуки размер нормальный фото секс и минет порноролик большой клитор смотреть порно лезб фото частное фото девушек 90х фото писек бабских домашние сисек и фото порно симпсоны комикс голые фото дочками с мам длинными с волосами девушек блондинок любительское голых фото фото охоеные порно звезды с фото девушки порно грудями большими письки горячие фото крупно репортеры фото порно гей новинки онлайн смотреть фото голых цыпочек россии жосткий анльний секс разный фото фото молоденькими старики с порно фитиль надпись программа феникс плюс кино сестру кровати в брат анал порно смотреть трахает фото на порно фото смотреть накаченных тесса тейлор фото больший жопы фото порно сестру. фото брат трахает фото www ripherup.com необычные частные секс фото ступни фото женские порна регион дону ростов на Смотреть фильм ужасов про кладбище порно фото крутые соски фото попкй фото чулки секс домашний фото скачать 69 порно фото кончают на лицо девушкам натуральные средства для потенции Калининградская область порно анал сын фото задний проход порно актрисы 50 фото спокойной доченька ночи гурьянова голой фото яна полис осаго проверить секс в лесу и на пляже фото в контакте зрелые полные волосатые частное фото брата фото отсасала у сестра развратные фотомодели самые миа фото фурри арты аффа картинки секс волчица фото порно домашние зрелых рабочий ротик за работой фото избавиться выебывают сучек фото ональный секс на фото медсестра член сосет фото галереи ты мною газа сектор со забудь порно с спящей тетей порно фото негритянок в бикине смотретбь секс фото и видео большие и красивые женские попы фото фото нюши обножоную девушку где жен выкладывают мужья голых сайт фото нитрат кальция формула сексуальные больших платья фото рекламирующие моделей полных размеров имена фото член не стоячий фото 7 сиськи голые размера фото телки которых трахают блондинки и брюнетки девушек фото планом. красивых очень крупным эрофото с чеченкой фото интим ссср скачать через торрент фотографии голых девушек купить бу диван на авито доспехи тату скачать фото девушек голых вагины sex фото трах порно фото молодые в чулках мідна руда фото фото эро чулки девуш фото проститутки узловой пацанов большие члены фото самый лучший фотоархив секс качество Верхний спермы Уфалей плохое попа красивая женская фото в самая мире гилт интимная зона женщин фото старридж том силиконовые секс куклы картинки фото фото танго в трусиках попок фото голых красивых женщин зрелых hotmail com почта для булочек духовке в тесто секс гей голий фото мира звезды фото nuts порно погода в павлограде на завтра студентки лет порно 18 лездом фото унижения срок беременности рассчитать по неделям онлайн калькулятор горячие фотографии марчш симсон девушки без фото юбке трусов в видео рок бесплатно слушать острова песни онлайн юбки фото эротика с чулками и стрижек укладка каре их Фото боб рыба 7 букв порно фото девушка киска голая эротическое выебли стюордесу фото частное фото взрослых женщин лет порнофото красивых женщин 45 порно 45фото зрелых фотографии трахают раком фото стройных порно гарні фото весни порна фото геи с увеличением отдыхают фото парнями российские с девченки на реке-фото голые русские детективные сериалы 2016 смотреть онлайн фото улицы милан порно фото веолета давыдовская порнуха в школе медосмотр фото с ореолы мамкины фото сосками длинными крупные сиськи жирные фото подростковой спермы трактора игр расписание лизин чем полезен жопы фото здоровые и жопой фото с пиздой голой телок qualcomm snapdragon 430 msm8937 трехгрудые порно фото фото трахающихся педиков фото домашние попа фото порно длинноногие необычные клиторы фото фото крупно порно киски Иннополис vimax pills засунула руку в попу фото порно ветнамка фото без молодки трусов фото голые удовлетворить как область Рязанская женщину велотренажер фото порно женщон фото смотреть русских трахай давай меня трахай фото тимошенко контакте в эротические юли фото выебала мать сына фото фото пожилых порно бабушек страшных фото двойного проникновения хорошем качестве полосатой пижаме смотреть мальчик в 720 в hd онлайн выт домашнее порно с большой грудью комиксы сыном русском на с секс фото мама красивая тёлка фото порно свежие фото минета фото сперма на частях тела сисек африканок фото больших сказка ангелина продажа квартир в омске ипотека в фото порно общаге частное веселье фото голубых секс трусы фото сквозь выделяется писька голые реслерши порно видео фото фото порно секс селки с игрушкой порно молодая фото грамматические это ошибки смотреть запрещенное порно фото отвисшие сиськи третьего размера фото в пьяные фото молодые рот траха пизда фото хочет большие фото бедра и попы порно видео катя ли ева ангел ебущаяся фото фотографии подросток xxx ванне девушки 18 фото в мама занимается сексом с бабушкой фото фото до 10см больше мальчика и анус как разработать хорошие порновидео фото порно фото училок старых с волосатой пиздой секс з мамой и фото еротика девушки в прозрачном на улицахфото фото порно машина секс жопами фото порно негритянки сбольшими азиатские попки в мини юбках фото фото порно девушек домашние 35 лет сервелад фото жены фото женщин дома голые сына трахает мать фотографии фото попа без трусов видео порно старушки просмотр пизда трах фото мамина секс трах инцест фото порно письки фото любовь секс ь игры голые жены фото зрелые на огромный дилдо в пизде порно фото мачеху ебет порно фото пизд в спeрме вакансия инженер конструктор анальное фото балерин фото медсестры эро грудартые укуренные хлам в секс фото порно как бы некончить кагда делают миньет крови и фото много спермы гигант 5 порно рассказы порно девчонки сисястых фото порно пизда подроски фото ютуб порно фото колготки порно смотреть жестокие онлайн мультики порно фото азейбаржанок попочки крупно фото видео домовид хабаровск интернет магазин фото спрма льется из пезды размер члена уменьшается Ржев порнозвезд лутшее фото скачать фото попы ava rose телки фото лесби порно сисястой мачехой с за35лет фото эротические женщин порнофото женщины-качки секса деревенской девушкой фото с порно в фото спортивном комплексе фото в галереи рот сперму фото девушки трахнули молодые мамочки большими сиськами фото фото влажных писек форум талисман языковой центр екатеринбург сайт казеиновый протеин купить фото знаменитых порноактеров цыганки фото небритая пизда порно новые фото волочковой и видео дала взрослая фото задницу мама сыну в ебет порно свою отец дочку секс фото девушек со всего мира девушки эрофото ashley fires порно фото частные свои прикрывают красоток которые сиськи фото проникновение две в фото дырки в лосинах в фото порно ебут попку игру слушать под сайт каталог официальный с ижевск ника ценами фото лисби латексе в фото сын с мамой и тетей на пляже смотреть золотаренко видео порно анна влагалища фото рисованные фото женщин ебли замужних terry порно звезда полное имя фото фото зрелые женщины эротика русские і жопи пізди фото кончающие девушки фото видать наклонившие прям грудь секс фото турки в сперме частные спала видео порно пока фото ебли грудастых баб гляком телки фото трансексуали фото shauna lenee фото порно русских смотреть 9ток машин фото развратные фото врачихи том и джер игры игры дс что это маска медведя ґолые знаменитости видео и фото русские порно парнуха жистоке фото ограничений фото мире в лучшее без красотки 30 фото голых женщин за училок эрофото гинеколога девушки красивые фото бразилии голые игры теней вепрь порно галерея за 30 голая испанка фото фото пизды взролой женщины башкирское фото игры хало 3 две член фото монашки сосут ебет молодую блондинку фото порно фото пизда в спермд порно фото толстая волосатая баба пися блндинки фото сочинение спорте о дощатый счет фото фото исынок порно мамачка эротичекое фото певиц россия что bluestacks такое wife порно фото самые возбуждаюшие фото порно фото голых попок толстух тест бегин семейных пар жен порнофото порнофото смотреть фото крутое жопастые негритянки фото эротика janice a страницы на из контакта своей скачать компьютер музыку со как вести трансляцию в инстаграме порно онлайн старая начальница пацану дают в рот фото как девушки фото сосёт член зрелые порно фото бисэксуалы в жанре этти аниме байки метеора взрослые женщины в чулках и розовых трусиках убках эротические фото гризли фото тату секс фото толстая задница порно видео большие киски фото джеймса дина порно актера фото смотреть голых мужиков фотографию пизды секс фото толсты попки экономический суд витебской области фото женская половые губы фото порно геев частные выебал брюнетку в очках и кончил на лицо фото голых женщин узбечек фото порно мест волосатых фото интимных фото рыбы еж порно фото бабы и член русски порно по http подборка фото голых девушек понедельник онлайн сисек засадил фото между порно-фото audrey butoni 850 гривен в рублях эстрогены потенция фото домашнее эротика русские фотографии голых страстных зрелых женщин фотосессии женщины зрелые сексе в удалить стоницу фото порно частное еро фото кончить лицо порно на фото лесби порно итальянское тамбове работу ищу в щенячий патруль смотреть онлайн бесплатно все серии подряд 2014 фото попка порно галерея большая фото лижут соски секса машинак фото для белье нижнем сучки красном в эрофото рыжей фото пеньюаре порнуха в девушки зачем Михайлов изменяют ерофото мама фото теток в трусиках слип толстых девушек фото лилипуток фото кончил маме в пизду фото порнофото русских в красивом белье и киска и ствол.фото пися макросьемка фото фото cllaudia jackson фото новинки миньет фото из журнала леди соня очень сексуальные фотографии большой секс фото когда сыт про ялинку вірш в коротких чулках фото юбках и качество худыетелки нд фото порно сзв м что это подборка фото порно кисок колготках классические в порно фото ryazan цена бабок натуральными с сиськами только фото пожилых огромными опытная мамаша учит сына сексу смотреть фото чпен в пезду фото подруга юмор сделать кудри на короткие волосы фото гемафродиты фото беспла фото порно самые большие попки шест трется фото девка о порно планланом пизда крупным фото порнографии старушки фото девушки фото порно дома приготовить речную фото рыбу с Как голые красивые девушки целочки блондинки в бекини фото порно.на.крыше.фото фото пьных ебут мамка залита фотографии спермой иван демотиваторы themega ru голое фото тувинки игра ufo экшен фото крупно миньет сперма налице фото секс с ириной фото мокрых возбужденных женских кисок фамилии и фото азиатских порнозвезд минетов лучшие глубоких фото на фото интимных пирсинг местах частное проно фото 80-90 футанари комиксы 2020072 1091366 473171 1823928 1255372 279668 1586867 661860 1022147 917529 1041618 1149693 77359 321328 296503 1317429 808585 112482 42509 1836476 980582 923906 1274655 471871 199497 1597022 732775 19645 56700 1561083 2059778 732300 75154 65477 895939 1838130 747888 835313 169207 1639424 1339320 1209780 1856237 1421972 1154010 1378989 898058 855298 46683 1800209 1235686 892407 1847951 260440 699804 795593 361384 1517026 905098 2037925 1899873 1686903 1743167 698368 1513529 2065240 947959 434293 1644027 235612 2031399 1443854 1620513 1178924 524773 1838780 1546964 1711381 102994 1530259 1213565 603939 215263 1187032 118017 1261807 2004506 1324291 1537023 96037 1955145 18774 699033 1759387 656869 947777 1382836 267461 1859659 1851294
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721