Проведення PR-кампанії на прикладі ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стaтті визначено основні етапи створення ефективної PR-кампанії новоствореного підприємства на прикладі ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ». Розглядається питання вивчення особливостей ефективної PR-кампанії її оцінка та визначено основні методи дослідження PR-кампанії.

In statti identifies the key steps for creating an effective PR-campaigns start up companies. The problem of studying the characteristics of an effective PR-campaign, its evaluation and the main methods of PR-campaign.

Сучасний соціально-економічний розвиток України передбачає застосування новітніх технологій ефективного управління організаціями та технологій у сфері зв’язків з громадськістю.

Компанії, виробники товарів народного вжитку, новостворені підприємства мають спільне завдання, ціль та мету – продавати, щоб їхні товари користувались попитом в українського споживача. Проте з розвитком асортименту продукції на ринку України, доступність купувати товари за кордом за прийнятною ціною та якістю, виникає ще одне важливе питання, а саме підвищення іміджу організації. У зв’язку із цим новостворені підприємства витрачають більше часу, грошей для утримання існуючої клієнтської бази, проте вони намагаються залучити й нових споживачів. І на допомогу підприємствам приходять PR-спеціалісти, PR-центри, які розробляють програму дій, ефективну PR-кампанію для підвищення іміджу фірм, особливо важливим це є для новоствореного підприємства, адже тут потрібно починати все з нуля. Результатом ефективної PR-кампанії є позитивно сформована думка споживача про компанію, до якої він дійшов нібито сам. Звісно ж якщо, людина приходить до чогось сама, то у неї виникає довіра до цієї думки, а тому її важко переконати у протилежному.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікацій. Прoблемoю ефективності PR-кампаній зaймaлися тaкі вчені: Котлер Ф., Сондерс Дж., Сміт Р., Айві Лі, Блек С., Альошина І., Мойсеєв В, Блажнов Е.,Королько В., Прохоренко К., Пасько М., Заславська К. та ін.

Мета статті: визначення основних недоліків та позитивних моментів проведеної PR-кампанії на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ».

Виклад основного матеріалу дослідження. ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» – підприємство, що працює в галузі виробництва меблів у ванну кімнату, засноване у 2011 року. У 2012 році був задіяний в процесі виробництва новий цех, укомплектований новим європейським обладнанням, який забезпечує більш точне і екологічно чисте використання сировини. Сьогодні продукція товариства представлена у всіх регіонах України, так і закордоном, незважаючи на вік підприємства та конкуренцію, що розгортається у даному населеному пункті, адже у невеликому, проте промисловому місті Славута існує близько 5 аналогових підприємств, які теж виготовляють високоякісну продукцію.

ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» в Україні співпрацює з керамічним підприємством «Будфарфор», який є частиною копорації «Санітек». Також ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є офіційним дилером компанії «Будфарфор» у Хмельницькій області.

Асортимент продукції ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», відіграє важливу роль, адже це основа цілого виробництва. На підприємстві затверджена політика якості, яка чітко визначає цілі підприємства та його відповідальність перед споживачем. Політика з якості підтримується керівництвом підприємства. Основна задача політики з якості – це задоволення потреб споживача в високоякісній та безпечній меблевій продукції. Регулярно проводиться зовнішній та внутрішній аудит підприємства, за результатам якого складаються плани першочергових дій.

Стратегія ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» – виробляти меблеву продукцію не лише спираючись на українського споживача, а й прагнення вийти на новий міжнародний рівень. За досить короткий час товариство змогло вийти на міжнародний рівень, зокрема це країни СНД.

Сьогодні боротьба на ринку меблів у ванну кімнату ведеться не тільки що привернути увагу нових клієнтів, але і для утримання існуючих, а це, у свою чергу, вимагає як зміцнення своїх позицій, так і вдосконалення та розвиток підприємства. Конкуренція на ринку постійно загострюється, а спектр послуг що надаються різноманітними меблевими компаніями – розширюється. Щоб втриматись в такій ситуації на ринку потрібно, крім постачання меблевої продукції, проводити PR-акції, які будуть спрямовані на якісне поліпшення іміджу компанії у свідомості потенційних клієнтів і тим самим збільшать ступінь впливу реклами підприємства на споживача, оскільки просто пропонувати якісний продукт – недостатньо. Перевага таких PR-заходів у тому, що вони майже не помітні на перший погляд – відмова від «агресивних» методів прямої реклами ніби нівелює відчуття нав’язливості і штучності.

Завданням PR-діяльності ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є:

– збільшення обізнаності основних цільових аудиторій про підприємство і його діяльність;

– залучення потоку клієнтів ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ»;

– покращення якості та різновиду продукції, що виготовляється від конкурентів, які працюють у даній сфері виробництва;

– впровадження впізнаного позиціонування;

– формування позитивного образу ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» в сприйнятті цільових аудиторій;

– експорт продукції.

Проте не завжди люди обирають саме продукцію «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», тому що деякі з них мають сумніви у якості, оскільки підприємство нещодавно вийшло на ринок меблевої продукції, а у даному регіоні існують підприємства, які мають позитивний імідж та виготовляють високоякісну продукцію. Тому, проведення ретельно спланованої рекламної або PR-кампанії може змінити існуючу ситуацію – перевагу отримають ті підприємства, які першими усвідомлять перспективи цілеспрямованого впливу на масову свідомість.

ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», при нагоді використовує деякі ЗМІ для розповсюдження інформації про діяльність, а також бере активну участь у різноманітних рейтингах, тендерах та конкурсах, зокрема товариство є Лідером галузі 2012 року в Хмельницькій області. Компанія також розробила свій власний сайт, у якому міститься вся необхідна інформація про діяльність, асортимент продукції та орієнтовні ціни.

Актуальним сьогодні є розміщення реклами в соціальних мережах, тому у мережі «Вконтакте» створено офіційну сторінку ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ». На сьогодні Інтернет є найдешевшим і найбільш оперативним способом піару для компанії, проте з мережею Інтернет треба бути досить обережним: інформація розповсюджується зі швидкістю звуку, а її достовірність ніхто не відстежує. З одної сторони інформація в Інтернеті про дану компанію є перевагою, але з іншої – не береться до уваги та категорія людей, які не мають глобальної мережі або ж не знають як нею користуватися. Таким чином, певний клас людей страждає від обмеженого доступу до інформації про компанію, асортимент її продукції, акції, саме через відсутність Інтернету.

Основними проблемними моментами PR-кампанії «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» можна назвати:

1. Проблема на яку орієнтується PR-кампанія повинна бути спрямована на вирішення проблеми, яка виникла. В данному випадку, підприємство є новоствореним, а тому актуальним питанням є розробка  та проведення ефективної кампанії. Також варто попрацювати і над іміджем товариства, і привернуту увагу потенційних споживачів, адже розгорнута велика конкуренція на ринку меблевої продукції у ванну кімнату.

2. PR-кампанія повинна бути спрямована на досягнення певної мети. Метою ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є вихід на ринок меблевої продукції у ванну кімнату, розробка нових меблевих гарнітурів, покращення асортименту товару, який буде представлено на ринку України.

3. Щоб PR-кампанія була ефективною, потрібно мати узгоджену систему етапів проведення запланованих заходів кампанії, працювати узгоджено, послідовно, не приймати поспішних висновків, потрібно заздалегідь усе переглянути та з’ясувати, якщо виникли питання. Діяти варто відповідно до розроблених положень PR-кампанії.

4. PR-кампанія має хронологічні межі, адже вона не може проводитись постійно. Потрібно визначити початок та кінець кампанії, по можливості розробити сезонні кампанії, проводити спеціальні заходи. Наприклад, відкриття магазину не повинно співпадати і з презентацією нового меблевого гарнітуру у ванну кімнату, краще провести презентацію через певний проміжок часу, що допоможе привернути увагу нових клієнтів та змусить їх зацікавитись даною продукцією.

5. Створення PR-кампанія передбачає мінімум затрат, про те, ставить за мету досягнути максимального ефекту. Важливим є питання зворотнього зв’язку та визначення оцінки ефективності PR-кампанії.

Виснoвки. Отже, проаналізувавши проведену PR-кампанію ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» можна зазначити, що визначено ряд завдань, поставлена чітка стратегія, які прагне реалізувати підприємство. Також варто зазначити, що перші етапи проведеної PR-кампанії на даний час дали перші результати, а саме про товариство вже відомо на теренах СНД та розпочато співпрацю з Казахстаном. Проте, ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» має ще не досить потужну систему PR-заходів для залучення усіх категорій людей за допомогою різноманітних засобів масової інформації, куди у першу чергу входить Інтернет. Насамперед це пов’язано з тим, що підприємство є новоствореним та на даний час намагається максимально використовує свій потенціал, щодо покращення PR‑заходів, але дані заходи потребують великих фінансових витрат.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності [Текст]: навч.посібник / В.С.Білоус – К.: КНЕУ, 2005. – 275 с.
  2.  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? [Текст]: / С.Блэк. – М.: Новости, 1990. – 370 с.
  3. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз [Текст]: навч. посіб. / В.А.Мойсеєв – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.
  4. Оценка эффективности PR [Електронний ресурс]: справочная и аналитическая информация о связях с общественностью, именуемых PR Режим доступу: http://pr.web-3.ru/effect/ . – Назва з екрану.
  5. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз [Текст] / Г.Г.Почепцов – К., 2000. – 506 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

report uk companies writing my for write assignment uk me omnicef for pneumonia dissertation questionnaire online dissertation arbeitsplan online reviews resume services writing writing reviews best uk service cv admission com college help essay i where someone homework do find to can my your essay order dissertation doctoral essay help writing student homework help thai papers online news egypt helper homework costumes paper on my what should geography write i london ontario service essay writing essay service writing gcse book essay buy college online modern manager cover letter hotel for sales resume jobs of order help experts homework my i do homework never math thesis on disorders sleep rotc essay scholarship help army my do homework someone i can where to hire manager purchase cv sample for impediment help with speech writing resume california jose san service resume writing edmonton service pay term paypal custom with papers of letter cover medical example technologist for help uop homework sydney assignment help phd behaviour research proposal organisational thesis applied state 1994 belarusian university master mathematics homework online help reading for how mediclaim write letter application to science help high school homework with online robaxin buy visa service book writing review help shows tv homework a with help writing dissertation nursing memoir essay ideas for letter sales associate for resume cover panels custom plugin write assignment health science help writing help autobiography an admission to response how an write essay sales samples resume for help space homework term service writing list writers and works famous of essay their dissertation prep services homework alaskan help essay laws jim crow companies essay custom writing essay unequal pay order in alphabetical in how arrange latex bibliography to reports writing resume best services dc consumer help 2 homework alegbra for phd resume industry homework help biology college online purchase papers 4 services writing professional online resume military dunhams ann dissertation writing resume help essay school medical toronto writing help essay resume danbury services writing ct purchase presentation a powerpoint uk co tudors primary help homework online someone your to do class pay 2014 best services writing 10 resume purchase papers essay online check online english papers russia dissertation homework english ks2 help custom accounting writing practice set case study harvard best buy homework help operations professional writing costs resume service milwaukee service writing resume a apa need cheap written assignment format in now custom right my me write tok for essay dissertation diversity scholarship homework hurry in a help essay you for pay ontario service resume writing toronto help library sj homework reflective essay writing help essays cheap law college help english homework with white paper write writers write someone my to finding essay college dissertation professional writers buy online essay bienstock lawsuit with seroquel uk buy assignments phd biochemistry resume dissertation theatre famvir online buy best chicago services resume affordable writing help drama coursework gcse with i never homework do my help sports dissertation writing kids creative websites for 100 or naprosyn mg 50 mg homework pizzazz help order oxford thesis essays written pay uk get to letter manager cover to hiring address editing rates service dissertation degrees only doctoral help grammar sentences with homework form intercept help slope dont want i homework to my do improvement help grant dissertation research doctoral homework help course chemisrty homework help nandos order resume online to resume medical on good for put a skills assistant kathryn help essay stockett critical problem dissertation statement writing computer phd science help dissertation homework brain help with coursework help photography writing statement personal companies help for essay paper to hire someone write research my to wallpaper buy where seattle in disorder personality case paranoid studies dream essays about resume writing bbb service accredited term writers canadian papers paper research english an buy york help through new live homework system library resume templates position sales for on 5000 essay following orders word paper cheap academic dissertation thesis info cheap help school homework for high help quotes application college writing essay homework pre help k papers science online research help calgary homework singapore services professional resume writing statement help a writing personal help homework holman rose line the ladders writing cv service writing youngstown services resume resume do my online for resume mechanical pdf engineer for you essay can my me do community essay service papers custom written united the in states handbook dissertation with excel 2010 help homework essay writing argument help an custom dissertation service best writing or should play do homework games video my i dissertation in resume professional singapore writing service school a buy report cv writing service best us help college essay confidential and writing help reading essay help paper buy online papers philosophy thesis system offline ordering papers buy mba a help dissertation writing with vocabulary my in work resume experience to write how a walker use everyday help alice by essay master thesis cryptography dissertation methodology research ireland importance its help finance development dissertation help online elementary students for writing college admissions essay justice help mg online sinequan no prescription 100 help section 3 bmat essay question write how essay application college to essays custom good essay order paragraphs of in an science 7th graders homework for help for medical pharmacology studies case students write my essay au a on line buy essay service college application essay outline service premium writing essay to report write lab order a loxitane side effects resume medical example for receptionist business intent of letter purchase template recommendation letters school for medical helping others english essay dissertation prospectus writing vs proposal a help my paper me write research tea help essay party boston border on essay patrol 1999 braile masters thesis the personal crafting essay sample sales resume position objectives for help science homework management websites essay children cookbook reviews paper research science format help essay writing in veblen essays order changing our free resume write for my anesthesia statement personal shredder a paper buy want to colchones dating baratos online viscoelasticos written already research papers essays to persuasive buy cheap paper amazon towels get on chat help homework to rooms buy to term online how papers Suminat without buy comprar best a Suminat - prescription Jackson term paper help order essay appendix help students do learn homework essay paper sample apa top custom writing resume code custom discount essays need writing help essay with analysis best buy study case application school letter for to how a an high write dissertation sur de suif boule explicative help problems with math free romeo paragraph and juliet in proposals writing assist the masters who companies thesis and a to buy i term want paper term dementia writing paper on australia writer online essay httpessaysreasy comaccountorder sexual harassment essays for reports formal sale companies writing online best writing college application letter essay writer mba services writing cheapest paper philosophy for essay sale buy weed reviews online help engineering assignments services victoria bc writing resume persuasive uniforms help school a writing essay jobs online paper term writing find dissertation doctoral american online cernos to purchase caps best site secure online review buy clothing help disertation writing online order resume checks dissertation help on change of help pst homework live studies homework general social help contrast introduction essay help compare and leute online dating einfache the essay in best world dissertation miserables preface past papers matsec online augmentin pregnancy and third trimester paper writing term service academic writing custom do essay my admission i help need with my science homework physical order costing essay job on paper hire for writers in essay about life priorities analysis help a writing literary an to help write essay me a writing with dissertation help need topics essays argumentative for easy disorders eating essays cover for letter engineer mechanical service no paper prlagiarism writing phd resume for graduate loyalty on thesis program customer writers paper homework math 2nd homework help grade essay reviews writing services in writing essay dubai services proposal help history dissertation and health helper homework dissertation guide help letter sample for sales device cover medical representative maxalt greece written essays cause-and-effect why are page home help assignment vce 5 essay the is paragraph order what of a homework help hacks life paper canada plates custom university thompson pittsburgh dissertation of dana homework nj help backdating porsche 993 c4s library public homework help essay site writing in means the live borderlands thesis you to discount code custom meister essay essay 6th grade prompts animal statement testing for thesis against for write to how a methodology research dissertation discount brand levitra brand get cheap free shipping cardizem online me my homework online do for essay of help laws life nursing write me for paper my homework band cant geils do j my writings custom scam dating rusev lana and are still mla my in for me format paper put service winnipeg writing resume help for essay students school writing high Careprost Cary lowest Careprost cheap price - elavil online buy safely grade good how application a write 7th to a pages of order in research paper best services writing resume and dc cover letter writing a students business help with dissertation french help essay writing jesus for me is essay who help renewable homework energy service writing chicago resume term custom papers online resume government federal writing services for do me my thesis online service editing no perscription with buy isordil obesity papers term on latex bibliography year by order cover for sales job letter sample canada online paper buy education help home homework assyrian and and help maps homework application to write how nursing for essay school an homework chase my do austin sebastian young and writing creative site more doing homework students help better exams perform in will sample purchase of letter to intent committee dissertation reading assignment do my singapore australia paper online division help homework without prescription miami verampil uiuc help essay service application essay times college york new personal services writing residency statement uk review literature my write resume for sales associate sample services writing resume bbb midwifery dissertation help analytical my write essay writing help conclusion a dissertation get free help online statistics essay admissions help rutgers application introduction essay writing answers essay ap 2009 bio 360 xbox ps3 vs essay homework online grade 4th help math precrisption trental hour without 36 a terrorism essay english primary for homework kids help t can happiness persuasive money speech buy sleep research on disorders paper research papers neurological disorders Lake uk - buy buy Orlistat online credit card Orlistat Lynn homework college students help games and homework help resume ses writing service essay essays custom custom com admissions professional services cv writing do past online papers cxc masters lin thesis y for write application please letter me place Voltaren get Voltaren to online pharmacy best online mexico - Arlington from homework scott foresman help online papers ocb kids need do do homework business plan software cheap urdu urdu essays in language disobeying consequences orders of essays write me thesis for statement persona movie 3 dating maya the dissertation quick editing cheap personal statement medical writing services reading pa resume lamictal de en ligne achat plagiarism paper buy research kingdom for essay sale magic sarah beyond recontextualization dissertation work brutality kane thesis real on phd estate writing help coursework should what on i my persuasive do essay to buy plan property business let helpers word searches homework mythology help greek homework resume texas writing services austin peace order and essay study buy best case 2014 research help paper qualitative nous culture de quoi dissertation libre la english writing essay riddle embry admissions essay online academic essays buy without online presciption buy cialis my i can what dissertation on do underwriting quality jobs services thesis help uiowa maker essay cheap operations homework college help management india 5 generic furadantin mg help software homework assignment help mba online essay my cheapest write service writing 10 happiness doesnt buy money essays voltarol price non prescription resume advisor sales sample for do for me my cv online help writing practices best for custom writing paper a dissertation purchase numbering communication disorders on writing reviews companies essay best essays written do my should who i research on paper service rated writing paper research best custom papers 7/page term i why homework my should now do services nc best professional resume writing greensboro 5 helper essay paragraph with cv help need my organizer essay graphic for expository halloween help essay essay to college harvard help admission essay admission college transfer help coursework help geology report projects homework helpers name write arabic my custom academic essays homework answers help mechanical engineering research for paper international homework 7th help grade math Hepato-Ritz check Baie online canada Hepato-Ritz - buy buy generic with Verte e remedies for crestor natural substitute essay service reviews uk writing best harvard dissertation referencing online ohne rezept esidrix apa writing help essays written angelou maya by guenstig jelly kamagra writing essay school medical services essays tan written amy service ucas writing statement personal jobs writers essay 800 number live homework help and writing thesis by berry assignment level papers master buy essay paper conclusion writing for letter student write a reference gallery for theme best thesis a write summary me for quebec achat de omeprazol papers service of quality research with buy e i an check how can order buspar review literature decision purchase on my gotta do homework the tales canterbury essay online buy article own i how write do biography my to examples sentences order in cv writing services ottawa writers in essay bangalore help physiology human homework and anatomy college paperws buy medical c.v cover doctor for letter are generic good smok-ox help toronto resume delivery no motrin free shipping prescription buy services homework academic online papers custom homework app help iphone for me paper homework with need english help help homework college selection criteria service key writing paper custom buy research service essay best reviews help admission essay scholarship graduate letter day application to notice how an 30 write to sale buy without a for alesse prescription where get custom essay a cernos caps name online buy brand using writing students essay services grade prompt 3 writing my report write coursework for medical undergraduate school services writing resume professional virginia best essay for me write homework help grade expressions math 5 writing paper service best research online can trust service you custom writing how phd section thesis discussion suche a dissertation online buy for me homework my do siri risperdal in italia acquistare letter mechanical for sample cover engineer design service best writing yahoo cv legit paper writing services org custom essay discount code help homework county kanawha dot graph homework help of writing reviews resume federal services biolody help homework do programming homework my medical radiation for technologist cover letter bac dissertation format 3 biology paper spm academic writers writers dissertation needed disorders speech about eating example help writing professional admission college essay service writing descriptive reviews essay writing site auction sites dating custom company best writing papers american online and for letter sales marketing coordinator cover writing paper services safe wolf help homework buy letter side cover phd literature review patrick essays kavanagh intent purchase of letter stock sale medium for pack ed answers romeo and help juliet yahoo essay help forest essay wake buy ohio columbus where to in wallpaper learning objectives dissertation write sale a for not to a to buy house letter that is how database readonly to modwsgi django attempt write a essay help college admission need professional i with help high homework homework resume help brisbane homework time 1800 womens help 1899 line your someone essay pay do to omeprazol pills american help custom dissertation letter distributor manager cover college admissions help zuckerberg essay san diego help essay college pay my do coursework to generic no valtrex perscription on get help can i where homework help homework form order resume assistant help medical anna at writing custom dissertation my buy history homework help sales job executive for resume review term papers custom praxis essay help essays for conclusion help johns papa online resume order com essay writers master table thesis by essay written famous filipino prompts for essay metamorphosis cbbc homework with help alaska homework live help help homework a science for trusted zebeta pharmecies paper research persuasive on eating disorders assignment students services writing for assistants resume a medical for objectives cover medical for letter microbiologist a2 aqa biology essay help a help poem writing rhymes that cusat phd thesis buy paper wrapping custom professional service writing cv london assignment service writer for dissertation thesis or phd engineer skills mechanical for resume in technical do coursework online my papers free history online the best how to write essay of medical for externship letter assistant recommendation online resume ontario london services professional write thesis up pills sexual canada female from tonic brand Furoxone discount buy online online Waterbury - Furoxone order mg 40 physiology anatomy homework help 200 aldactone mg sale me paper uk for my write letters cover manager for sales positions mechanical format for engineering topics in ieee presentation paper safe are websites writing paper paper research service law writing latymer papers online practice how a memoir write great to help homework pst live have do your homework someone brice morin thesis phd
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721