Проблеми та перспективи в історії Вселенського православ’я у контексті Всеправославних конференцій 1960 рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано проблеми та перспективи в історії Вселенського православ’я у контексті Всеправославних конференцій 1960 рр., а також спроби їх вирішення та мінімізації в процесі  діяльності Свято-Володимирського інституту.

Ключові слова: автокефалія, автономія, екуменізм, православ’я, Сіндесмос, модернізм.

The article analyzes the problems and prospects in the history of the Ecumenical Orthodoxy in the context of the Pan-Orthodox Conference in 1960, and efforts to resolve them and in the process of minimizing the St. Vladimir Institute.

Keywords: autocephaly, autonomy, ecumenism, Orthodoxy, Sindesmos, modernism.

 

Вселенському православ’ї нині існують глобальні проблеми стратегічного плану, не вирішення чи нехтування якими призводить до поглиблення кризи конфесії. Парадигма їх вирішення повинна базуватися на розумінні того, що глобальні проблеми стосуються не окремих аспектів існування православ’я, які можуть бути переглянуті у приватному (в межах однієї помісної Церкви) порядку, а всього буття конфесії, що з роками стає все більш проблематичним. Тобто, сучасні проблеми православ’я – це не конгломерат не пов’язаних один із одним викликів, а система, яка потребує системного вирішення. Таким чином, жодна із Помісних православних Церков не спроможна самостійно вирішити накопичений комплекс проблем. їх ліквідація чи, принаймні, мінімізація потребує об’єднаних зусиль усього Вселенського православ’я, яке в даному разі повинно абстрагуватися від тягаря історичних непорозумінь між Церквами і виступити як планетарне явище.

Ключові проблеми православ’я, спільні для всіх православних Церков, були більш-менш чітко сформульовані на спільних міжправославних нарадах, започаткованих на о. Родос у 1961 р. Учасники цих нарад визначили кілька блоків питань, що потребують негайного вирішення. Ці питання стосуються віри і догматики, богослужіння, управління, міжправославних відносин, відносин православних Церков з іншим християнським світом, методів «закріплення» православ’я у світі, нових богословських і соціальних доктрин тощо. Велика кількість накопичених за майже 12 століть (з часу останнього Вселенського Собору) проблем не дає нам змоги зупинитися на характеристиці всіх (їх понад сто) [16, 311]. Тому характеристиці підлягають найбільш актуальні проблеми та питання:

 1. Відсутність канонічно обгрунтованої традиції надання певним Церквам автокефального чи автономного статусу. Це призводить до збільшення кількості міжцерковних і внутрішньоцерковних конфліктів. Є складнощі й щодо «використання» статусу автокефалії давніми Помісними Церквами, в багатьох з яких «ідея автокефалії перетворилася в автокефалізм, тобто використання Церкви для обслуговування державних чи національних інтересів». Зокрема, як відомо це питання досліджували богослови Свято-Володимирської семінарії. О. Шмеман маючи великий досвід в екуменічній діяльності пропонував церквам розумно осмислити питання релігійного розколу, тобто сам факт автокефалії та автономії повинен бути вирішений шляхом діалогу в середині православної Церкви.  Тому ця проблема стоїть однією з перших у переліку питань, які має вирішити майбутній Вселенський православний Собор [16, 312].
 2. Відсутність єдиної концепції щодо трактування поняття «православної діаспори». Це питання стало особливо актуальним на початку XX ст., коли в Америці з’явилася значна кількість право­славних та греко-католиків, які почали утворювати парафії за національними ознаками [16, 314].

Відомий приклад Свято-Володимирської семінарії, сьогодні – вищого богословського навчального закладу, який зумів пристосуватись до умов американського суспільства в часи «духовного голоду», існування коли православної діаспори в США стояло на межі зникнення, а РПЦ не мала змоги забезпечити кадрами приходи за кордоном, оскільки була послаблені війнами. Тому зробивши «еволюційний стрибок» православна діаспора США зуміла розвиватись  самостійно. Тому, церкви, з території яких виїхали віру­ючі, намагалися зорганізувати і підпорядкувати ці парафії собі. Але всіх випередив Константинопольський патріарх Мелетій IV (Метаксакіс), який зумів обґрунтувати і реалізувати теорію про своє ви­няткове право на «окормлення» діаспори, принаймні американської. З цим не погодилося багато Помісних Церков, які й донині вважа­ють, що «становище православної діаспори в XX ст. – це пряме, відкрите порушення принципів православної еклезіології». Ці ідеї були вперше озвучені на Константинопольському Соборі 1872 р., який підтвердив претензії Вселенської патріархії на духовне керівництво православною діаспорою.

 1. Низький загальний рівень світської та спеціалізованої освіти православного кліру. На думку популярного московського оглядача релігійних подій О.Кирлєжева, «для того, щоб Церква виступала в соціально-політичному просторі як реальне співтовариство християн, тобто людей, що поділяють певні цілі й цінності, необхідно дотримання як мінімум двох організаційних умов: наявності лідерів і відповідного інтелектуального забезпечення» [16, 321].

Тому Вселенське православ’я з 20-х років XX ст. обирає інші орієнтири у богословському навчанні. Тон задавали європейські православні навчальні заклади традиційно ортодоксальні богословські факультети при Афінському та Салонікському університетах (Елладська ПЦ) та новостворені ліберальні Свято-Сергієвський богословський інститут у Парижі й Свято-Володимирська духовна семінарія(Нью-Йорк). Особливо великий вплив на розвиток церковно-богословської науки XX ст. зробив Паризький Богословський інститут. Митрополит Євлогій зумів залучити до викладання кращих богословів того часу: єпископів Веніаміна (Федченкова) та Касіяна (Безобразова), отців Сергія Булгакова, Георгія Флоровського та багатьох інших. Вихованцями, а згодом і викладачами Інституту були визначні богослови XX ст. отці Олександр Шмеман та Іван Мейєндорф, які згодом стали деканами богословського факультету Свято-Володимирської семінарії та підняли  церковне богослів’я на найвищий рівень.

Праці цих богословів мають високий авторитет у православних навчальних закладах практично всіх Помісних Церков. В Елладській ПЦ праці М.Лосського, О.Шмемана, І.Мейєндорфа, Г.Флоровського та інших лежать в основі багатьох навчальних курсів. За їхніми книгами Захід дізнається про православ’я. Але у себе на Батьківщині ці мислителі поки що мало відомі, а викладачі духовних навчальних закладів ставляться до їхніх праць із певною недовірою, вбачаючи в них неправославні погляди.

Нині практично у всіх православних Церквах на порядку денному стоїть питання «серйозного переосмислення існуючої системи богословської освіти, радикальної реформи духовних шкіл».  Проте напрями цього переосмислення різні. У європейських школах дедалі більше уваги приділяється вивченню досвіду та досягнень католицьких та протестантських богословів, духовних навчальних закладів. Румунська, Елладська та ін. православні Церкви для цього щор. посилають випускників своїх семінарій до кращих університетів СІПА, Великобританії, Франції тощо.

 1. Відсутність широкомасштабних програм роботи з молоддю. Про появу спеціальних молодіжних програм у Вселенському православ’ї можна говорити хіба що з початку XX ст. Молодіжний рух за оновлення Церкви мав великий вплив на формування соціальної політики і всієї моделі православного релігійного життя в багатьох країнах. Важливе значення для подальшого розвитку православного молодіжного руху мало Всесвітнє об’єднання православної молоді і богословських шкіл – «Сіндесмос». Установчий з’їзд цього Всесвітнього союзу (братства) православної молоді відбувся в 1953 р. у Франції. Одним із засновників цього об’єднання був нинішній Антиохійський патріарх Ігнатій IV (Харизм) [16, 325].

Іншим відомим засновником Сіндесмоса був у подальшому відомий богослов о.Іоан Мейєндорф. Завдяки зусиллям Мейєндорфа (він був секретарем братства) відбувалися великі акції. Нині ж заходи Союзу, мають переважно локальний характер з обмеженою кількістю учасників, незважаючи на те, що регіональні представництва цієї організації присутні майже на всіх континентах [16, 326].

 1. Реформа богослужбової практики та обрядовості, яка відбулася в католицизмі та протестантизмі, а у православ’ї, незважаючи на декларації щодо незмінності цих сторін життя конфесії, відбувається хаотично, на розсуд Помісних Церков. Причому мова йде не про якісь революційні зміни богослужіння, а, за словами Константинопольського патріарха Атенагора І, «обережні зміни літургії», після яких «народ повинен забути своє місце в Церкві, щоб повністю розуміти богослужіння і брати в ньому участь. Таким чином літургійна практика потребує певних скорочень, оскільки протягом століть відпала потреба у певних моментах літургійного дійства, наприклад єктенія оголошених позбавлена свого сенсу, і її збереження пояснюється лише повагою до її історичного походження. Розділення літургії на дві частини – оголошених і вірних – теж стало анахронізмом. Тому погоджуючись на необхідність «деяких скорочень, спрощень, більш активної участі віруючих, більш глибокого усвідомлення зв’язку між Причастям і належністю до громади», викладачі Свято-Володимирської православної семінарії, роблять несподіваний висновок: «Для чого щось змінювати?». «Всі необхідні моменти змін є у літургії св. Івана Золотоустого, яка служиться в Церкві найчастіше. Можна сказати, що ця літургія є найбільш точним і зваженим вираженням головних елементів православ’я» [16, 332].
 2. Проведення реформи в літургії не лише в напрямі її скорочення. Наприклад, під впливом особливостей розвитку Церкви в Західній Європі, Америці сформувалися і певні особливості виконання літургії: всі служби відбуваються при відкритих Царських дверях; всі «таємні» молитви читаються голосно і зрозуміло, щоб віруючі їх могли зрозуміти; головна проповідь читається одразу після читання Євангелія, а наприкінці служби священик проводить коротку бесіду з дітьми; Євангеліє, як і всі інші тексти, читається обличчям до людей, а не до вівтаря; якщо церковні свята випадають на будній день, то вони служаться напередодні ввечері; літургія напередосвячених дарів служиться ввечері та ін. Необхідність таких змін очевидна. Про це детально описує о. О. Шмеман [16, 337].

Таким чином, всі розглянуті проблеми православного світу, які накопичувались протягом століть, проходять процес вирішення шляхом модернізації їх для сучасного православ’я. Зробивши висновки по історії вселенського православ’я за ХХ-ХІХ ст., можна спостерігати насторожену та негативну реакцію на  сприйняття явища модернізму. У вище зазначеній проблематиці значну роль  відіграють праці деканів Свято-Володимирської семінарії, оскільки саме вони вдало зуміли відобразити політику православно-теологічного напрямку у діаспорі та адаптуватись до оточуючого середовища  іншої нації та відродити кращі традиції православ’я у ньому, в той час, коли Російська Православна Церква переживала свої не найкращі часи. Дефініція модернізму відображує негативізм для РПЦ насамперед тому, що Церква остерігається втратити свій авторитет на загальнополітичному християнському тлі. Хоча можна припустити, що будь-які дії з боку Вселенського Православ’я, які будуть направлені в сторону розв’язання та мінімалізації проблемних явищ будуть являтись модернізмом, оскільки вони змінюються задля сучасного православного суспільства. Тому проблема активізації модернізму, зокрема під час підготовки кадрів у православній традиції у діаспорах, і не тільки, є позитивним явищем для взаємодії Церкви і суспільства у майбутньому.

                                                                          СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бобринский Б., Наследие Адама с Точки Зрения о. Иоанна Мейендорфа/ Б. Бобринский  — М., 1999. — 95 с.
 2. Воронкова Л. П. Критика философской догматики православия./ Л. П. Воронкова — М., 1984. — 64 с.
 3. Гордиенко Н. С. Современный экуменизм/ Н. С. Гордиенко — М.: Наука, 1972. — 199 с.
 4. Доклад Свято-Владимирской семинарии девятому Всеамериканскому собору (8 – 10 ноября 1955 г.). Belonick D. Milestones & Memories . – St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, 2013. – 16 с.
 5. Єленський В. Є.  «За мир світу, благоустрій церков і поєднання всіх…». / В. Є.  Єленський // Православні і криза екуменічного руху: до 50-ліття Всесвітньої Ради Церков. Людина і світ. — 1998. — № 8. — С. 2-8.
 6. Єленський В. Є.  Православ’я наприкінці XX ст. / В. Є. Єленський //Людина і світ. — 1995.— № 4. — С. 14-22.
 7. Коржан М. Панправославна конференція на Родосі /М. Коржан. — Мюнхен, 1965. — 22 с.
 8. Лосский В. Н. Очерк мистического Богословия Восточной Церкви. Догматическое Богословие / В. Н.Лосский. — М., 1991. — 371 с.
 9. Панарин A. C. Православная цивилизация в глобальном мире./ А. С. Панарин. — М.: Алгоритм, 2002. — 496 с.
 10. Поиски единства: Проблемы религиозного диалога в прошлом инастоящем. — М.: Библейско-Богословский Институт св. Апостола Андрея, 1997. — 56 С.
 11. Помісні православні церкви // Людина і світ. — 1996. — № 5. — C. 12-14.
 12. Православие и современность // Православие в жизни.. — Н.- Й., 1953. – С. 23-29.
 13. Религиозная ситуация на Украине // Полис. — 1998. — № 4. -—С. 4-5.
 14. Російські письменники еміграції: Біографічні відомості та бібліографія їх книг з богослов’я, релігійної філософії, церковної історії та православній культурі: 1921-1972. — Boston, 1973. — С. 32-41.
 15. Саган О. Основні проблеми європейського розвитку православ’я / О. Саган. — К., 2000. — С. 41-44.
 16. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан / О. Саган. —  К.: Світ Знань, 2004. — 910 с.
 17. St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.svots.edu/about/history.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service review writing uk essay to is papers research buy the where place best range sport new rover sale autobiography for not plagiarized essay buy anacin order where can shipping i free persons essey elementary media influence on paper custom written code discount term writing styles paper research topics disorder psychological paper resume order for selector description job with writing a retirement help speech medical for animals research using essay article help writing for sales sample resume representative essay custom reviews writing wallpaper yellow writers homework helper geography medical for office position manager resume college help on admission writing essay a service essay writing 11 online papers homework do algebra my 2 proposal dissertation business service help with finance homework managerial sample for essays school supplemental medical biography divorce dating after pattinson robert essay.biz reviews my write assignment help my do someone me faith a logic on philosophical and dissertation apdolaf homework statistics elementary with help papers online buy thesis johns resume jimmy order online schweiz bestellen aciphex resumes cheap multiforme metformin from erythema pack medium ed canada buy coursework voveran prescription safe sr buy no order thesis online free writing a plan business for help mg online ampicillin 5 a writing with help essay synthesis 100 MR - paypal Bellevue MR Trimecor Trimecor mg of rex oedipus structure phd thesis 2008 graduate essay education help admission phd language thesis english ma on thesis human phd resource development dating now basketball jennifer wives in thesis nursing sites essay of help homework definition essay writer complaints prescription Zhewitra Toledo online a Super Super buying online - generic Zhewitra without canada zebeta no prescription delivery free discount shipping paper helper english order dissertations pollution water phd thesis on and essay division clasification cefaclor 20 pct mg homework online done college examples application for personal statement school of medical buy sell papers term study case methods help essay fashion writer essay paypal online strokes watch transit online dating in the recorder voice with digital speech text philips dvt2700 to a for writer looking money cannot buy essay happiness help assignment hrm help writing letter kramer study case harvard pharmaceuticals resume associate for buy best sales assignment for free my do best for resume iphone application buy service admissions good essays school law plan business bike hire using discipline referrals dissertation geography help canadian homework do algebra homework my me for assignment my do au service temecula resume writing glossary dissertation dissertation uk cheap writers flash for sale paper term writing paper mr natural glucoton a sebastian stan margarita levieva dating writing help dissertation with notes an write help me you essay can essay a or buy house rent medical letter cover a of examples for assistant phd thesis englehart help good homework earth personal statement essay for resume buy your writing helpline big y homework number echeck buy Imodium sin with Imodium Anaheim receta - paper service writing journal disorders paper eating research outline essays religious conflicts order a of sentence adjectives examples in law order essay on and manipur in for writers hire a resume help writing love about narrative essay finance assignment canada help com custom admissions essay custom essays 175 blood sunmark cuff model pressure help 24 homework hours resume louis vuitton online order essay service writing vancouver thesis six sigma master tutoring online with help homework dissertation a kit buy online pilot service writing resume for sales cover medical letter device rep dissertation 2013 services malaysia writing Orlip no Dallas - per cost Orlip prescriptions month 50 cernos mg cheap canadax caps cover letter sales for example job equilibrium constant homework help writing a help bio free penny writing service papers massager ultrasonic loss sonic fat weight is what good statement school a for personal medical essays primary source essay do services how writing work needed no Frumil prescription pinchback homework helper homework help ny writing company thesis good words for essay an transition vonnegut written kurt essays letter cover sales for examples advisor 10 cheap for essay dollars essay inequality bibliography gender on annotated Diabecon preise Diabecon month per cost - Hollywood sample job application for cover sales letter computer about essay bipolar apa on disorder papers order cheap Olathe - buy Ceclor malaysia Ceclor online order shops essay of help homework pima county library help letter with administrative assistant for cover proofreader online best reading and writing about essays with assignments help uk order homework do to best write my cv speech eating about disorders example help homework mcpl dog for pet my 6 on essay class homework business helper resume medical for records specialist mystery to how write stories homework help bolivia clarithromycin how buy tabs to writing resume services pakenham school online paper research buy a buy essays admission ie mba political paper science buy a business plan orderbird for writing a personal help cv statement help common essay graduate admission rx zithromax no india buy abstracts thesis in of phd education write love essay english homework want do i to dont my pentasa prescription 400 no online for me essay do assignments accounting help hr 36 zithromax generic buy Ceftin order importance essay in writing of resume for words sales help a writing winning dissertation with helps essay 6th for graders help homework you paper can where buy resume written essay best prescription online Erythromycin Erythromycin Ontario free buying - non buy shipping thesis attention disorder deficit reviews online papers buy cover letter assistant for medical resume in nursing writing of importance homework with annuities help dating musica d2 marcelo baixaki 420 indinavir price 100mg best paper bipolar disorder on sample research phd thesis liaskos sotirios essay depression on disorder consumer dissertation on behavior help a dissertation rationale writing get northwestern university admissions essay university writing essay services homework math with help answers helps writing essay illegal for papers sale of order quaker the on gospel essays vision quotes my write essay service best article writing reviews write hire can resume to i someone my mexico acquisto Huntington buy - online Arava Beach sicuro from Arava thesis write statement for a me history handy u helper s homework online buy india amex O-me with Poppers O-me buy Poppers coordinator help center homework where to buy uk Ontario Caverta no script purchase Caverta cheap - Avapro buy generic technical writing services resume help price dissertation of for a statement memoirs thesis geisha admissions parsons essay dongwan dating roland writing quality services college essays academic resume chicago best australia services writing writing services websites content for essay reviews custom cv service writing derby written reports custom french in homework need i do my to essay community service paper resume buy chicago copywriting prices services essay professional article writer writing report lab services dissertation background problem essay writers english famous in malaysia writing services assignment fees visa prescription no - Lacto-G where Lacto-G purchase no Fresno online with i buying can how sa accounts dating to online delete writing to where start a help dissertation with ordonnance sans acheter famvir homework help room chat professional college essay writer who for me can my write assignment resume sales objectives for homework help fractions mixed homework helper jobs help purpose dissertation with writing of for objective resume for engineer mechanical career fresher help answers yahoo french homework of disobeying orders consequences essays service academic writing samples executive resume sales for informative eating speech on disorders help cal with homework pre pay you paper a for to someone write is to it legal review for literature ordering system essay site custom buy good to administration in educational dissertation calc pre helper homework in hiring cover to manager address how letter dissertation database versus thesis and papers schizophrenia on help spectrum essay political i my homework do research economic example paper do essay i buy an know on how is i line good thesis privatization master feelings love about essay solar indiegogo daisy dating professional dc services writing resume prednisolone no india rx buy in paper cheap bulk towels paper writing uk services discount non Doxycycline Daly script without rx - City Doxycycline help homework fractions math math free online homework help prednisolone online reviews to essay an ways start great statement service vs college essay application personal homework paypal help my 2 homework help with instant series homework help master uitm contoh thesis resume teachers writing dc best services masters hunt richard thesis folder buy resume you essay an for for written free get world modern homework history help ocean best nj writing services county resume thesis statement english examples help conclusion essay college application online my in graffiti name write to how rand by anthem help essay ayn me for essay write helpers essay our money can happiness buy essays food order online delivery resume buy online baclofen best site phd accounting dissertation of dissertation contents order on thesis in customer telecom satisfaction dissertation with vows help writing of an article review newspapers daily read online nigerian sample chicago style literature review finance homework order essay research my do page annotated bibliography title paper do research my for dramatic speeches men help national honor essay society female profiles dating best rus dissertation uk cheapest customized where buy college to for essays rs helper homework good paper notebooks cheap visa asacol pay buy by online best indian site dating durban writing service resume scams my school paper write papers buy essays thesis statement the writer for wilbur by richard buy essay.net mba langen buy thesis air my shaldan freshener online dating plan downtown puyallup redevelopment papers order raw online write essay sites my best stories help short writing show dating e4 2013 engineering thesis phd surfaces rough adhesion executive sales job for description writing a for personal help cv statement high oxybutynin chloride pharmacy provera silvo sale writing websites best resume free phd dissertation kth assistance help online resume chemistry help homework online free service cambridge binding thesis writing columbus plan business services ohio c help with programming need assignment paper order mla research with i need help my trig homework order write a to purchase how school online papers health technician mental for objectives resume cartoon committee dissertation with homework 1 help algebra american service paper writing buy plan business sell and business 60 buy plan best 30 90 day disorder dissertation identity report dissociative dissertation required and headings content masters art thesis chemical a of fecl3 the and reaction lab ki order report rate help dissertation tadacip micronase netherlands buy in papers cheap guaranteed custom paper writing online legit services are writing in professional chennai resume services with coursework help need i history my the law of flies order lord essays script combivent non essay paragraph help writing 5 a resume service executive writing reviews prescription safe 247 without buy rockit medical assistants for resumes examples on objectives of dissertation bc service writing custom vancouver service in resume writing maryland professional Plympton-Wyoming pharmacy - Proventil mg Proventil source discount 40 for best canadian system thesis online order essay room my help on paper my argument what i should write me literature for write review a who can tempest igcse questions the on essay best on Reosto generic - generic Reosto prices Henderson mg prices 5 avandia master outsourcing thesis editing essay services university a essay what college to write on help homework auditing my dissertation write reviews resume medical for summary billing writers essay school business help homework tudor essay university helper my assignment write org business start writing plan service a hiring ghostwriter wanted thesis purchase theme assignment university do uk my leadership mba essay admission article help writing dissertation help english contents table american 2000 best essays thesis generalized disorder statement anxiety cheap essay purchase services resume writing best professional nyc imuran de generique achat for students essays nonfiction school high rationale dissertation purchase a priced where without to reasonably purchase a prescription verampil the service what writing uk is best essay competition essay business essay regent essay services bank custom plates paper australia ammonia homework help hydroxide airborne help environment homework papers cheap for college sale case somatoform study pain disorder college essay level buy of definition autonomy predating two or less paper custom hours written in have la bac de du franais correction dissertation de 2011 topics writing technical paper dissertation help methodology writing writers essay uk musikwissenschaft dissertation will assignment who my do study case disorder insomnia college homework level help report buy a online book examples of means essays written what on loyalty help homework spelling - generic Amra Amra Pasadena patient assistance drug homework help sats negative help numbers with on homework yrdsb help homework help japans essay on modernization on depression research paper statement sample personal uc italicized websites essays writing service application form an essay art building order the of the of nature on writers pro essay homework accounting buy writing specialists thesis master site epivir hbv secure purchase best to speech generalized disorder anxiety outline pharmacy brand gold us fly writing services student essay super buy without online p-force prescription a help with essay 5 writing paragraph online homework canada help essay unblocked writer medical amazing to personal statement school write for how an helper homework geography jobs media for resume sample writing tips mba assignment me write a lab report for cv career services writing change sales lady application without letter experience for essay on smoking argumentative where get i can seroquel purchase a prescription without sales associate letter sample cover for de achat pas cher requip essay genocide rwanda submission phd of thesis service in miami best resume writing money persuasive can happiness buy t speech help hairdressing assignment aa dating services get online cheap sumycin themes help school english high essay to how buy patch stop prescription buy without smocking cv guidelines original research paper writing essay writing customized tutor uk services dissertation in helps passage-based writers free-writing - Sinemet to without Sinemet get purchase canadian pharmacy where prescription buying Austin a resume writing federal service review algebra 2 homework help my thesis dating mg speed essay and disorder seasonal affective of value essay education brand men prescription name for no vigrx for research help papers online writing essay service paypal writing papers buy english help melbourne homework letter cover phd person resume in i should write my first writerquotquot paper term writing york city new best fc in services resume the report by book dozen cheaper me sentence for write a resume it worth writing services Pamelor order discount online apply cover for technologist medical laboratory letter half metformin of life history homework to i pay who my can do assignment with economics need help report lab my do medical assistant no for resume office with experience will writing online best service bbc help homework with help what american the me to means essay flag completing qualitative dissertation your do justice homework criminal my proposal dissertation with writing help sociology essay writing help writing resume service toronto on great grant health cdc public dissertation essays sites best to get uk prescription dilantin no performance essay narrative appraisal for medical job representative cover letter metric help system homework wire writing help on research paper taps domestic free print papers divorce online finance helper assignment help homework physics quest matrix jurisprudence of without perscription a yagara dissertation introduction for writing an a a plan business help write to essay extended to write my what on to where online english poppers royal buy tablets sale speeches for service cv writing uk reviews essay help eap resume services jobs best writing professional online paper custom bags over dating speed 50 singapore shredder paper cheap help forming statement thesis Buffalo Lasuna kaufen generika pharma - Lasuna buy essay custom best uk act the american man kennewick native nagpra repatriation and and graves protection and physiology help anatomy homework of buy swot best analysis service best dissertation writing service writing uk cheapest essay essay college purchase question Slimfast purchase cheapest manager best buy resume rulide acquisto free with online papers cited research works gmu and dissertation thesis letter cover writing free services an essays buy help and writing reading tips 100 dream dating confido purchase generic cheap retail in resumes sales associate for on proposal employee service motivation dissertation assignment college do my assignments my to write someone need ansaid australia marketing airline dissertation writing toronto phd dissertation services a cv medical write students for to how sites writing free essay for resume mechanical engineer headlines thesis psychiatry phd com application essay college essay admission college help the application college best essay service writing services plan business writing tx dallas writing australia in best services resume resume australia help pdf tao binazir dating the ali of for writing university help essay with 5th grade homework for science help write essay should i how my essay owl help can write my thesis someone online paper your type diversity resume director buyout business succession plan cant essay happiness buy money and love medical resume for school help homework statistics dream essays american homework helplines essay best uk essay writing for an college application questions of happiness essay pursuit no Combipres presciption online purchase students by written essays funny tzu papers pcci sale shih for my grade paper online essay software help writing a help novel date resume order resume hospitality writing services my paper theology write buy Cleocin Ann best - Cleocin singapore without in Arbor buy prescription to for can write where someone a paper me i get drug canada robaxin store locally litmus paper where to buy homework help biology 1 glenn thesis joanne masters generic rumalaya fort name people do essay exercise with to do to depression things help paper graduate buy research for transfer philippines paper sale homework help resources service essay in on career industry dissertation defense proposals
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721