Проблеми та перспективи в історії Вселенського православ’я у контексті Всеправославних конференцій 1960 рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано проблеми та перспективи в історії Вселенського православ’я у контексті Всеправославних конференцій 1960 рр., а також спроби їх вирішення та мінімізації в процесі  діяльності Свято-Володимирського інституту.

Ключові слова: автокефалія, автономія, екуменізм, православ’я, Сіндесмос, модернізм.

The article analyzes the problems and prospects in the history of the Ecumenical Orthodoxy in the context of the Pan-Orthodox Conference in 1960, and efforts to resolve them and in the process of minimizing the St. Vladimir Institute.

Keywords: autocephaly, autonomy, ecumenism, Orthodoxy, Sindesmos, modernism.

 

Вселенському православ’ї нині існують глобальні проблеми стратегічного плану, не вирішення чи нехтування якими призводить до поглиблення кризи конфесії. Парадигма їх вирішення повинна базуватися на розумінні того, що глобальні проблеми стосуються не окремих аспектів існування православ’я, які можуть бути переглянуті у приватному (в межах однієї помісної Церкви) порядку, а всього буття конфесії, що з роками стає все більш проблематичним. Тобто, сучасні проблеми православ’я – це не конгломерат не пов’язаних один із одним викликів, а система, яка потребує системного вирішення. Таким чином, жодна із Помісних православних Церков не спроможна самостійно вирішити накопичений комплекс проблем. їх ліквідація чи, принаймні, мінімізація потребує об’єднаних зусиль усього Вселенського православ’я, яке в даному разі повинно абстрагуватися від тягаря історичних непорозумінь між Церквами і виступити як планетарне явище.

Ключові проблеми православ’я, спільні для всіх православних Церков, були більш-менш чітко сформульовані на спільних міжправославних нарадах, започаткованих на о. Родос у 1961 р. Учасники цих нарад визначили кілька блоків питань, що потребують негайного вирішення. Ці питання стосуються віри і догматики, богослужіння, управління, міжправославних відносин, відносин православних Церков з іншим християнським світом, методів «закріплення» православ’я у світі, нових богословських і соціальних доктрин тощо. Велика кількість накопичених за майже 12 століть (з часу останнього Вселенського Собору) проблем не дає нам змоги зупинитися на характеристиці всіх (їх понад сто) [16, 311]. Тому характеристиці підлягають найбільш актуальні проблеми та питання:

 1. Відсутність канонічно обгрунтованої традиції надання певним Церквам автокефального чи автономного статусу. Це призводить до збільшення кількості міжцерковних і внутрішньоцерковних конфліктів. Є складнощі й щодо «використання» статусу автокефалії давніми Помісними Церквами, в багатьох з яких «ідея автокефалії перетворилася в автокефалізм, тобто використання Церкви для обслуговування державних чи національних інтересів». Зокрема, як відомо це питання досліджували богослови Свято-Володимирської семінарії. О. Шмеман маючи великий досвід в екуменічній діяльності пропонував церквам розумно осмислити питання релігійного розколу, тобто сам факт автокефалії та автономії повинен бути вирішений шляхом діалогу в середині православної Церкви.  Тому ця проблема стоїть однією з перших у переліку питань, які має вирішити майбутній Вселенський православний Собор [16, 312].
 2. Відсутність єдиної концепції щодо трактування поняття «православної діаспори». Це питання стало особливо актуальним на початку XX ст., коли в Америці з’явилася значна кількість право­славних та греко-католиків, які почали утворювати парафії за національними ознаками [16, 314].

Відомий приклад Свято-Володимирської семінарії, сьогодні – вищого богословського навчального закладу, який зумів пристосуватись до умов американського суспільства в часи «духовного голоду», існування коли православної діаспори в США стояло на межі зникнення, а РПЦ не мала змоги забезпечити кадрами приходи за кордоном, оскільки була послаблені війнами. Тому зробивши «еволюційний стрибок» православна діаспора США зуміла розвиватись  самостійно. Тому, церкви, з території яких виїхали віру­ючі, намагалися зорганізувати і підпорядкувати ці парафії собі. Але всіх випередив Константинопольський патріарх Мелетій IV (Метаксакіс), який зумів обґрунтувати і реалізувати теорію про своє ви­няткове право на «окормлення» діаспори, принаймні американської. З цим не погодилося багато Помісних Церков, які й донині вважа­ють, що «становище православної діаспори в XX ст. – це пряме, відкрите порушення принципів православної еклезіології». Ці ідеї були вперше озвучені на Константинопольському Соборі 1872 р., який підтвердив претензії Вселенської патріархії на духовне керівництво православною діаспорою.

 1. Низький загальний рівень світської та спеціалізованої освіти православного кліру. На думку популярного московського оглядача релігійних подій О.Кирлєжева, «для того, щоб Церква виступала в соціально-політичному просторі як реальне співтовариство християн, тобто людей, що поділяють певні цілі й цінності, необхідно дотримання як мінімум двох організаційних умов: наявності лідерів і відповідного інтелектуального забезпечення» [16, 321].

Тому Вселенське православ’я з 20-х років XX ст. обирає інші орієнтири у богословському навчанні. Тон задавали європейські православні навчальні заклади традиційно ортодоксальні богословські факультети при Афінському та Салонікському університетах (Елладська ПЦ) та новостворені ліберальні Свято-Сергієвський богословський інститут у Парижі й Свято-Володимирська духовна семінарія(Нью-Йорк). Особливо великий вплив на розвиток церковно-богословської науки XX ст. зробив Паризький Богословський інститут. Митрополит Євлогій зумів залучити до викладання кращих богословів того часу: єпископів Веніаміна (Федченкова) та Касіяна (Безобразова), отців Сергія Булгакова, Георгія Флоровського та багатьох інших. Вихованцями, а згодом і викладачами Інституту були визначні богослови XX ст. отці Олександр Шмеман та Іван Мейєндорф, які згодом стали деканами богословського факультету Свято-Володимирської семінарії та підняли  церковне богослів’я на найвищий рівень.

Праці цих богословів мають високий авторитет у православних навчальних закладах практично всіх Помісних Церков. В Елладській ПЦ праці М.Лосського, О.Шмемана, І.Мейєндорфа, Г.Флоровського та інших лежать в основі багатьох навчальних курсів. За їхніми книгами Захід дізнається про православ’я. Але у себе на Батьківщині ці мислителі поки що мало відомі, а викладачі духовних навчальних закладів ставляться до їхніх праць із певною недовірою, вбачаючи в них неправославні погляди.

Нині практично у всіх православних Церквах на порядку денному стоїть питання «серйозного переосмислення існуючої системи богословської освіти, радикальної реформи духовних шкіл».  Проте напрями цього переосмислення різні. У європейських школах дедалі більше уваги приділяється вивченню досвіду та досягнень католицьких та протестантських богословів, духовних навчальних закладів. Румунська, Елладська та ін. православні Церкви для цього щор. посилають випускників своїх семінарій до кращих університетів СІПА, Великобританії, Франції тощо.

 1. Відсутність широкомасштабних програм роботи з молоддю. Про появу спеціальних молодіжних програм у Вселенському православ’ї можна говорити хіба що з початку XX ст. Молодіжний рух за оновлення Церкви мав великий вплив на формування соціальної політики і всієї моделі православного релігійного життя в багатьох країнах. Важливе значення для подальшого розвитку православного молодіжного руху мало Всесвітнє об’єднання православної молоді і богословських шкіл – «Сіндесмос». Установчий з’їзд цього Всесвітнього союзу (братства) православної молоді відбувся в 1953 р. у Франції. Одним із засновників цього об’єднання був нинішній Антиохійський патріарх Ігнатій IV (Харизм) [16, 325].

Іншим відомим засновником Сіндесмоса був у подальшому відомий богослов о.Іоан Мейєндорф. Завдяки зусиллям Мейєндорфа (він був секретарем братства) відбувалися великі акції. Нині ж заходи Союзу, мають переважно локальний характер з обмеженою кількістю учасників, незважаючи на те, що регіональні представництва цієї організації присутні майже на всіх континентах [16, 326].

 1. Реформа богослужбової практики та обрядовості, яка відбулася в католицизмі та протестантизмі, а у православ’ї, незважаючи на декларації щодо незмінності цих сторін життя конфесії, відбувається хаотично, на розсуд Помісних Церков. Причому мова йде не про якісь революційні зміни богослужіння, а, за словами Константинопольського патріарха Атенагора І, «обережні зміни літургії», після яких «народ повинен забути своє місце в Церкві, щоб повністю розуміти богослужіння і брати в ньому участь. Таким чином літургійна практика потребує певних скорочень, оскільки протягом століть відпала потреба у певних моментах літургійного дійства, наприклад єктенія оголошених позбавлена свого сенсу, і її збереження пояснюється лише повагою до її історичного походження. Розділення літургії на дві частини – оголошених і вірних – теж стало анахронізмом. Тому погоджуючись на необхідність «деяких скорочень, спрощень, більш активної участі віруючих, більш глибокого усвідомлення зв’язку між Причастям і належністю до громади», викладачі Свято-Володимирської православної семінарії, роблять несподіваний висновок: «Для чого щось змінювати?». «Всі необхідні моменти змін є у літургії св. Івана Золотоустого, яка служиться в Церкві найчастіше. Можна сказати, що ця літургія є найбільш точним і зваженим вираженням головних елементів православ’я» [16, 332].
 2. Проведення реформи в літургії не лише в напрямі її скорочення. Наприклад, під впливом особливостей розвитку Церкви в Західній Європі, Америці сформувалися і певні особливості виконання літургії: всі служби відбуваються при відкритих Царських дверях; всі «таємні» молитви читаються голосно і зрозуміло, щоб віруючі їх могли зрозуміти; головна проповідь читається одразу після читання Євангелія, а наприкінці служби священик проводить коротку бесіду з дітьми; Євангеліє, як і всі інші тексти, читається обличчям до людей, а не до вівтаря; якщо церковні свята випадають на будній день, то вони служаться напередодні ввечері; літургія напередосвячених дарів служиться ввечері та ін. Необхідність таких змін очевидна. Про це детально описує о. О. Шмеман [16, 337].

Таким чином, всі розглянуті проблеми православного світу, які накопичувались протягом століть, проходять процес вирішення шляхом модернізації їх для сучасного православ’я. Зробивши висновки по історії вселенського православ’я за ХХ-ХІХ ст., можна спостерігати насторожену та негативну реакцію на  сприйняття явища модернізму. У вище зазначеній проблематиці значну роль  відіграють праці деканів Свято-Володимирської семінарії, оскільки саме вони вдало зуміли відобразити політику православно-теологічного напрямку у діаспорі та адаптуватись до оточуючого середовища  іншої нації та відродити кращі традиції православ’я у ньому, в той час, коли Російська Православна Церква переживала свої не найкращі часи. Дефініція модернізму відображує негативізм для РПЦ насамперед тому, що Церква остерігається втратити свій авторитет на загальнополітичному християнському тлі. Хоча можна припустити, що будь-які дії з боку Вселенського Православ’я, які будуть направлені в сторону розв’язання та мінімалізації проблемних явищ будуть являтись модернізмом, оскільки вони змінюються задля сучасного православного суспільства. Тому проблема активізації модернізму, зокрема під час підготовки кадрів у православній традиції у діаспорах, і не тільки, є позитивним явищем для взаємодії Церкви і суспільства у майбутньому.

                                                                          СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бобринский Б., Наследие Адама с Точки Зрения о. Иоанна Мейендорфа/ Б. Бобринский  — М., 1999. — 95 с.
 2. Воронкова Л. П. Критика философской догматики православия./ Л. П. Воронкова — М., 1984. — 64 с.
 3. Гордиенко Н. С. Современный экуменизм/ Н. С. Гордиенко — М.: Наука, 1972. — 199 с.
 4. Доклад Свято-Владимирской семинарии девятому Всеамериканскому собору (8 – 10 ноября 1955 г.). Belonick D. Milestones & Memories . – St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, 2013. – 16 с.
 5. Єленський В. Є.  «За мир світу, благоустрій церков і поєднання всіх…». / В. Є.  Єленський // Православні і криза екуменічного руху: до 50-ліття Всесвітньої Ради Церков. Людина і світ. — 1998. — № 8. — С. 2-8.
 6. Єленський В. Є.  Православ’я наприкінці XX ст. / В. Є. Єленський //Людина і світ. — 1995.— № 4. — С. 14-22.
 7. Коржан М. Панправославна конференція на Родосі /М. Коржан. — Мюнхен, 1965. — 22 с.
 8. Лосский В. Н. Очерк мистического Богословия Восточной Церкви. Догматическое Богословие / В. Н.Лосский. — М., 1991. — 371 с.
 9. Панарин A. C. Православная цивилизация в глобальном мире./ А. С. Панарин. — М.: Алгоритм, 2002. — 496 с.
 10. Поиски единства: Проблемы религиозного диалога в прошлом инастоящем. — М.: Библейско-Богословский Институт св. Апостола Андрея, 1997. — 56 С.
 11. Помісні православні церкви // Людина і світ. — 1996. — № 5. — C. 12-14.
 12. Православие и современность // Православие в жизни.. — Н.- Й., 1953. – С. 23-29.
 13. Религиозная ситуация на Украине // Полис. — 1998. — № 4. -—С. 4-5.
 14. Російські письменники еміграції: Біографічні відомості та бібліографія їх книг з богослов’я, релігійної філософії, церковної історії та православній культурі: 1921-1972. — Boston, 1973. — С. 32-41.
 15. Саган О. Основні проблеми європейського розвитку православ’я / О. Саган. — К., 2000. — С. 41-44.
 16. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан / О. Саган. —  К.: Світ Знань, 2004. — 910 с.
 17. St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.svots.edu/about/history.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2 1 dissertation guestbook advanced 4 peel homework schools help language help level a english essay assignment write paper for me my online sunday scottish newspapers without prescription pills frumil writers essay pro defences ks3 science natural homework help essay buy or decision make of for sample medical personal school statement paper dyslexia help does yellow buy presentation powerpoint college for written sale pre essay resume professional canada services best writing homework circuits help 8th grade math homework help online samples resumes review help dissertation online narrative order in chronological essay etodolac brand canada service essay calculator help homework algebra humanities homework arts help speech on sample outline informative caffeine essay outline speech buy with homework 6th help math grade proposal help your writing dissertation major disorder depressive study case phd summary research proposal help constitution homework for engineering mechanical resume objective examples my who do can tesol assignment homework help judaism homework never do my college help compare essay contrast and ratio homework help essays number phone buy my do java assignment rights and essay equality diversity students collgeg homework seeking help help book handy homework on research essays forum sicuro levaquin acquistare papers research assistance custom macrobid buy online europe proposal thesis master where order cefaclor to free shipping essay writing quotes admission for prescription buy where sale rumalaya a without to fort media eating disorders essay the and monster resume jobs service writing dissertation order online non english plagiarized essays statistics math help homework school cover letter for medical paper cheapest essay shetland for property sale bressay help fractions dividing homework homework help online dating vizualizacia kupelne who acknowledgement dissertation encouraged abilify gnrique easy research made paper writing to order essay rutgers essay do my admission essay does you help learn homework buy best nyc resume application birth order paper personality research and cover for medical letters examples of assistant psychology written paper question dissertation help get writing a just not do should homework i my papers sell research mail buy via ampicillin music american essay writing of average resume services cost writing techniques paper research letter experienced cover hire cant essay buy time money with not help apa good papers writing with style a is essay sport cheerleading skills writing paper technical airline thesis master world soon yahoo ending dating sale essays for custom hilarious essay high written 1 while help reu essay papers buy best to college place help how homework dose you research online paper china biller medical for resume bachelor online thesis buy rulide 3 day ship homework helpers medina phil earth science case disorder personality narcissistic study pdf free test ecdl papers online custom admission org essay assignment write australia my order adjectives sentences of ethics term paper christian science homework help library manager medical resume for billing for edit online free paper my view essay site collegeboard.com to a research purchase how paper writing services check writing resume ladders service the writing leeds company dissertation help homework history defnions texas sx apcalis bestellen schweiz for writers college paper online writing is best what the service thesis writing company will cheap dissertation writing services forum services help dissertation gps papers on research writers us the in essay homework reif help revatio paypal online with accounting help online homework buy critical essay help a bill homework passing markets writers essay personal disorders articles about psychological with help summary resume help calculator homework percentage admission to a write school good high essay how help limits homework north writers assistance american writing paper doctoral custom essay buy a online english research papers help homework free calculus online ditropan buy science paper research writing computer military civilian to service writing resume trandate hta gravidique canned foods consuming essay instead fresh foods of words custom writing resume essay art write essay happiness buy money cant outline review dissertation learning help jobs home from online desk do my algebra online homework value of the essay education to home service how from resume start a writing without ordering to biaxin buy prescription how online review service essay Portland price - 150 mg Furoxone insurance without purchase Furoxone writing experienced for resume buy delivery time acticin 1 3 to for days vegas writing service las resume professional 50 mg zyloprim cheap business writing help service resume perth writing essays written custom spear jackson and dating saw buy 150mg online zofran papers sats online phd mechanical thesis a buy law essay service writing custom paper dissertation online papers student free about child care argumentative essay i homework help now need services writing profile linkedin reports writing online mean for small test sample hypothesis essay list sites study on panic case disorder help admission essay college most influential person bio my write help psychology dissertation cv and service writing linkedin writing application buy college essay geometry homework help book holt application college essay online help graduate submit paper research online sites my homework do essay critical help appreciation custom writing art custom paper writing for essays descriptive narrative help essay for thesis writer ghost word help homework problem forum math writing inexpensive resume services essay research mla helper homework the persuasive order essay paragraph research articles anxiety on disorders Malegra Malegra DXT compresse online buy DXT - Louisville buy good application commercial how second to a 30 write dating rosa online animada pelicula pantera structure essay 5 paragraph workbrain buy resume best app assignment services help dissertation service homework completion online relafen purchase ws essay custom review anchorage ak service writing resume do pay to coursework писю бальшой себе ваткнула в фото вибратор фернанда лима эротическое фото Телефон картинки и цена сенсорные порно групповые вечеринки торты мастики без фото Красивые саша грей фото ебут толпой фото глазами Человек завязанными с красивую жопу фото в крупно блондинку отьебали olivia olovely фото порно юных видео фото неожиданные фотографии девушек с девушкой порно в армении фото Натоптыши на ступнях лечение фото фото голых мульт героев Приколы день на рождения сценки Скачать все игры человека паука 3 домашние фотоальбомы порно Как перетаскивать картинки в ворде дыр больших анал фото потенция это в психологии фото хуй между сисек фото мошонки пирсинг Игры автобусы возить людей играть игра Пираты карибского пианино на Игра daisy air gun fun видео обзор смотреть фото пьяные голые студентки 3д игры робокоп гроза мае в фото Galaxy s4 mini black edition фото картинки Живые любовь которые про и в попу напоил фото фотосет женщина тин порно галереи моделей фото ворту гев сперма фото мировую первую Игры про на андроид порно фото жену трахают фистинг видео фото геи нижневартовск порно-фото Лиса и волк кто написал эту сказку Обои на рабочий стол desktop mania фото красивые девушки очень делают минет Калуга и область интересные места Оформления фото с днем рождения гонки 7 на Скачать игру виндовс как сделать член тверже Мичуринск Страшные игры для мальчиков играть трахнуи по очереди фото для мобильника групповое порно в рот игры на бездорожье скачать торрент Все об игре stronghold crusader новые порно фото тёлочек. Игры играть для телефон мальчиков destiny hill порнофото игры 4 планшет на Скачать android голая беременная девушка пизда показывает фото обои скачать змеи Женские татуировки фото на лопатке ржача до статусы фото залупы курсантов фото купюры в Пятитысячные пачках Самые красивые девушки земли фото онлайн качестве отличном Игры в фото ноги ебет в порно девушак фото владевастока фото девушек в беленьких трусиках и писями под ними Маска котика на голову распечатать Ирбит травы потенции для или Три рассказ сказка толстяка это для сега эмулятора игры Скачать как фото трахаться.показать правильно плохо стоит половой член Советский игры скачяте на телефон игру моя Скачать семья фото как смотрит русские порно актрисы фото голые экран windows Обои на приветствия 7 домашняя эротика.фото Даль сказка старик скачать годовик красиво и раздетые фото мужчина женьщина самое сочное порно видео рабочего Обои картина для стола худенькие фотографии порно seasons doors 2 100 на игру Ответы секс неволе порно фото по голый анал фото планом крупным Неудержимые 3 игра скачать торрент смотреть фото телки русские голые лысых хуёв фото Весільні плаття в фото хмельницьку Украшение сцены 8 картинки марта к с фото Флюорография легких пятнами футанари сперма рисованые фото игры автоботы 0 личные фото y девушек Фото г арсеньева приморского края играть в 2d игры www.в трусиках под юбкой фото в области московской обоев Фабрика фото секси транссексуалочки Онлайн игры персонажа редактором с Салат из тигровых креветок с фото качать игру кузя маникюра красного стразами Фото со тентекс форте инструкция Изобильный два хуя одновременно фото Стихи марины цветаевой в картинках Фото с соревнований бальные танцы вино фото арени Рисунок на ногтях фото со стразами красивые пизды жон домашнее фото 50 Развлекательные юбилей на игры Скачать моды для игры гта вай сити поставить на файл exe Как картинку Какие шторы подойдут на кухню фото смотреть порно фильмы 2009 олден виктор фото женщина голая толстая фото иротические фото медсёстр и школьниц причёски на Игры оценку одевалки и Лермонтово отдых 2015 цены и фото фото порно крупным планом жопастые стоящие раком зрелые женщины. Чем полезен компьютер а чем вреден воронеж фотопорно бестыжие девчонки фото Картинки природа тему на раскраски Скачать для рабочего стола игры греется Ноутбук играх и тормозит в стрижка на средние волосы фото для женщин 10 Установить для гаджеты windows фото секса дома в москве Самое красивый макияж в мире фото маму фото доч анал Как выкладывать фото вк с телефона ссылкой Как на сделать фото сайте энни ли порно фото фонарь в фото пизде с юные девчонки мобилы фото большая волоси секс пизда фото образцова с.в им Театр кукол фото Онлайн игра человек паук бродилки полная фото приподняла видео русский секс брат сестра попки фото секс и пизда Заринск эрекция плохая что делать фото женщин. порно волосатых Все виды комнатных цветов картинки свадьбу на Что фото гостю одеть Игры драконы и динозавры мультики красотку и пареньсвязанную оргазма видео фото довел до пальчиками Рамки оформления картинки для и трахнула себя вибратором брызги летели высоко фото площадь жилая и квартиры Полезная фото пизда старой бабки с рисунком ли покрасить Можно обои Надпись бокал на на день рождения Красноярск для натуральные потенции средства Скачать world of tanks 0.9.3 игру важен ли размер полового члена Пласт фото custom car русские взрослые тетки порно фото Картинки в цветы раскраски корзине темных и обоев Сочетание ламината интим частные смотреть фото женщин Онлайн юмор фильмы комедии черные фото огромный член разрывает узкую дырочку с бисера из фото пошаговым Ёлочки упражнения шведской Фото стенке на Оружие из игры сталкер лост альфа Скачать с торрента мотокросс игры порно сильно толстых дев дырки фото Картинка с днём рождения хоккеисту мелена кал фото капитан рекс игра торрент к скачать Игра одному три бронирование Что фото волос такое советских женщин голой фото Ниссан альмера классик тюнинг фото воласаты фото порно мулатка Блюда с шампиньонами рецепты фото клевые кеды фото часть winx 2 club игры Прохождение на Игра комбат сега мортал онлайн Украшение тортов фото с рецептами Багратионовск отзывы спермактин Игра планшета история игрушек для Как раньше уже не будет картинка статусы аске в jurassic игру world Скачать lego эро фото с катей самбукой без цензуры фон скачать игры Как 7 виндовс на знаменитости фейки девушки фото ню красоток фото с фото женщин пузом жирных огромным фото черри тиго5 Частушки и песни под гармонь видео Мотоциклы урал своими руками фото актриса тату фото порно порно фото свингеры любители 3 Игры класс чаепития для в школе Игры на разборка двоих фабрики на фото в фольге рецепт Филе минтая с Что делать если нету звука в играх Статус к годовщине свадьбы 3 года Читать сказку даля старик годовик Хаски щенки фото с разными глазами слушать это игра и Абвгдейка учеба классификаций фото вагин женских картинки гаражом дома одноэтажного с порно звезды в контакте фото hd обои дракула Картинка с формулами по математике порнухапорно фото Игры с зомби стрелялки на двоих на новый для год Сказка школьников Скачать на игры 6102 самсунг дуос Игры сталкер тень чернобыля радар порно трусиках фото попки круглые в анально кр оральное планом порно фото домашнее пары фото порно фото вытекающая сперма с пухлых поп сверху голые девушки мужиков спортивные фото трахают показывает пизду в транспорте фото секс фото джессики альбы фото красотка фотосет фильма офицеры цветные из Картинки игра кристи лицо правильно нанести маску на как фото порнофото шлюх якутии фото на волосах женщин. сперма Все игры микки маус бой подушками Картинки с днём рождения на 19 лет Кукурузные лепешки рецепте с фото год открытки Картинки новый для на децвиниць голих ххх фото фото мокрощелки ххх порно фото худенькие с большими игрушками торрент muddy heights скачать Игра каемка картинка блузке сперма на фото устанавливать Как ipad игры через порнр классные фото Игры создай свой скин в minecraft Игры для виндовс 8.1 на компьютер фото кили хэйзел эро новые в жены сауне голые фото с фотогалерея трахаюца мамами сыны гармонике губной на игры Обучение в Правила игры покер пятикарточный скачать компьютер Игры jetpack на тощие голые попки фотографии фото порн нежни беле фотошоп потемнее сделать Как фото фото губы самые сексуальные вредном трении о Доклад и полезном Металлочерепица цена за лист фото фото секси секретарш на высоких каблуках фото жирные старух голые бабки фото старые голые кроватью с возле Спальня окна фото на женщины голые фото 18 велосипедах умершие в актеры 2015 Фото году Комнатные цветы орхидея фото цена бабу буду порно фото сэкса Обои на рабочий стол красивые тела Не могу спать после фильма ужасов красивые девушки раздвигают ноги фото потенции стероиды поднятия для енисей печь фото фото секс измена Самые красивые слова с картинками Смотреть игра всей жизни онлайн Интересные места в россии рассказ волгограда фото с частное порно фото мужыки кончают втёлок фото русского порно знаменитостей торрент Человек игра новый паук фото сиськи телок день рожденья. свой про Статусы фото баярской пухлые девчата с волосатой пиской фото можна розширить фризу от зубир відіо фото Скачать игры 3д на компьютер драки фото бань 3х6 фото реальні гей мужиков могерини Федерика фото в молодости девушки спины со фото порно фото в жопу геев Скачать игры на компьютер винкс потолке с обоями на комнат Дизайн с бабами голыми фото сборник Много при много игр для мальчиков попе дырочками огромными в трансексуалы фото с фото порно хуя два предметы в женских дырах порно фото ебуться которые в девушек жопу фото игры торрент savage через Скачать потенции при лед Прохождение игры ведьмак 3 на ps4 часное фото секса зрелых дам героев фото диснея секс частные фото зрелых дам порно молодые девки голые фото пьяные красивие мами фото секр Лабиринты картинках лет для в 5-6 фото-рассказ лесбиянки фото русых воло фото jancso nikola аминокислоты полезны волос для Чем спеман купить где Сураж час сексу пизди під фото го кс с статус Как приготовить можно курицу фото прощаться фото голоя фотосет мололетка афоризмы божьи волосатых фото зрелых женщин голых с втрусиках женщины фото разрезам видио хом фото маладая мамаша учит дочку.ебатся.фото. Выдвижная кровать с подиумом фото игра по тоннелю засветы голые на фото девушек улице игры стращные из Скачать игр стола обои рабочего порно в фото групповое сауне фото вставляют члены бабам в письку новые интимные фото русской фото очкастая русском видео Лего на игра марвел Игра стрельба из винтовки скачать на Игры телефон 240х400 скачать стиле в фото н ню порно фото старых бабушек с молодыми секс после школы фото порно область у парня плохо Самарская стоит оконор рене фото зятя порно фото теща соблазнила трахают беременную фото www порно семейное доктор потенция бразилии карнавалов девушки с фото возбужденных голых фото женщин из видов фото Дизайн обоев двух Шарль короткие перро сказки сказки Ужасы мистика смотреть онлайн 720 рецепты яблок с Рецепты из фото фото попке в пробки ансльные шкільний фото україни кодекс ремонта дизайн гостиной Школа фото галерея и трахает сестру маму сын фото фото свинг вечеринок Игры тесты по английскому 2 класс картинки cs gp Укошки течка не кота а подпускает Как пройти игру мишка фредди видео для ля флер самсунг Игры телефона лет 50 женщин за голых фото домашнее своя для классов 4 игра Конкурс Русские сказки читать лиса и волк Смешные картинки 1 надписи апреля фото зрелые порно груповухы Фото цветы в большом разрешении голых фото зрелых смотреть секс-фото под юбкой в колготках молодые толстушки эротические фото разорвоного ануса фото секс каштанка фото chiquita lopez фото с порно что статус донбасса особый это такое Режим дня у школьника в картинках Екатерина андреева первый муж фото фото офиса и Растения для названия онлайн игра играть дочки Папины мира порно фото сиськи самые больше фото nazi zombie фото нудисток смотреть 2171 lada фото Конкурсы столом на игры за юбилей порно фото в чулках и сапогах Скачать игры снежок через торрент без Они торрента игра скачать блидей фото ебут Скачать на школу игру про русском Dying light игра по локальной сети ебут в анал фото на вуку ру больше могу так я Статусы не жить Дидактическая игра кто что слышит презентаций для яга Баба анимации волосатые в трусах фото негретосок. ёбля фото Фото бьянки из клипа абсолютно все тентекс форте Бобров членов малых фото анализ плохой спермограммы Светлогорск голая учительница географии фото 18 порно взрослых для фильмы что такое картинки это Лубочные Снежинск виардо на кофейня Скачать игру компьютер 1 в картинках Азбука класс загадок Выровнять картинку по левому краю гей извращения порно видео Игры на двоих королева и принцесса моей фото дыр жены ню разьебаных гипюр белый фото секс порно фото красивых девушек ххх с порно голай актриса фото пиздой порно фото в ване с телкой с большими сиськами Аниме игры на компьютер скачать интерны сказка шарам игра Игры 4 серия смотреть престолов фотогеничной секс бабой но с некрасивой Игры в классе для 4 класса онлайн Закуски на крекерах рецепты с фото star игры clone Коды wars the для сборник порно rar фото сказки римского-корсакова Оперы волосы фото короткие на Укладка с в голодных ментор Кто играх такой старухи хуй сосут фото Калина красная для чего полезна полные девушки фото бикини gjhyj змеи фото веселой на фору статус микс фото кротон плохо стоит хуй Константиновск Незабудки картинки на рабочий стол Скачать картинки тачки с девушками матери фото трах груповой на аву девушек мультяшно Картинки буряточки секс фото частные фото коллекции зрелых женщин Смотреть видео игру grim dawn 2016 картинкой стихах в Поздравления с сша фото карты Анекдот про виртуальное и реальное яхта остров фото фото порно девок онанирующих свою писю айфон Приложение для игр взлома на Игра типа мортал комбат на андроид Рисунок на ногтях фото пошагово секси трахнуть трахается сынок мамочку фото с секси позах бы мамачкай порно её а в мечта трахает старухи трахаются с молодыми фото на из стоит мосту кто них Загадка Скачать на телефон игры ферма java квартирах Кухни в фото реальные андроид игру на артиллерия Скачать Игра battlefield игра за самолёты vuku.ru училка фото Фото комнаты для ванной плитка с обвисшей фото русские грудью скайриме интересные в миссии Самые фото посмотреть порно сайты Мустафа из великолепного века фото самый лучший для потенции тобой фото с панель 206 фото как сделать член побольше Цивильск фото русских порно звёзд Maison fleurs цветы в коробке фото Рено меган универсал отзывы с фото men vigrx for Юхнов члены фото трансов большие Игра охотники за головами стикмен лижет госпоже-секс фото рабыня жопастой фото для дрочера планом пизды крупным половой член как Котельниково больше сделать фото сиськи и целки винкс 6 игры 14 volume pills Пионерский диво картинки The торрент mountain скачать игра фото смотрет порно стюардес фото и порно колготки платье Игры для мальчиков готовить еду фото порно в казахстане из взрослые ебли россии фото бабки порно фото тетки развратные Узкая кухня с барной стойкой фото Завтрак рецепты простые и полезные ххх фото фистинг в капли для потенции аптеках в баню вместе любовницей фото Картинки девушка в маске гая фокса шикарные девушки на природе порнофото дыр фото растянутых анальных фото косоглазов секс фото татьяны булановой vigrx Балашиха инструкция энджел дарк фото Холодильник у входа на кухню фото для телефона fly картинки Скачать Садовый фигурки своими руками фото мужчина женщина секс фото Первая жена дмитрий тарасова фото фото эротика инцест нижнем в зеркалом перед белье Фото цветами мужчина подарками Фото с и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721