Проблеми та перспективи в історії Вселенського православ’я у контексті Всеправославних конференцій 1960 рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано проблеми та перспективи в історії Вселенського православ’я у контексті Всеправославних конференцій 1960 рр., а також спроби їх вирішення та мінімізації в процесі  діяльності Свято-Володимирського інституту.

Ключові слова: автокефалія, автономія, екуменізм, православ’я, Сіндесмос, модернізм.

The article analyzes the problems and prospects in the history of the Ecumenical Orthodoxy in the context of the Pan-Orthodox Conference in 1960, and efforts to resolve them and in the process of minimizing the St. Vladimir Institute.

Keywords: autocephaly, autonomy, ecumenism, Orthodoxy, Sindesmos, modernism.

 

Вселенському православ’ї нині існують глобальні проблеми стратегічного плану, не вирішення чи нехтування якими призводить до поглиблення кризи конфесії. Парадигма їх вирішення повинна базуватися на розумінні того, що глобальні проблеми стосуються не окремих аспектів існування православ’я, які можуть бути переглянуті у приватному (в межах однієї помісної Церкви) порядку, а всього буття конфесії, що з роками стає все більш проблематичним. Тобто, сучасні проблеми православ’я – це не конгломерат не пов’язаних один із одним викликів, а система, яка потребує системного вирішення. Таким чином, жодна із Помісних православних Церков не спроможна самостійно вирішити накопичений комплекс проблем. їх ліквідація чи, принаймні, мінімізація потребує об’єднаних зусиль усього Вселенського православ’я, яке в даному разі повинно абстрагуватися від тягаря історичних непорозумінь між Церквами і виступити як планетарне явище.

Ключові проблеми православ’я, спільні для всіх православних Церков, були більш-менш чітко сформульовані на спільних міжправославних нарадах, започаткованих на о. Родос у 1961 р. Учасники цих нарад визначили кілька блоків питань, що потребують негайного вирішення. Ці питання стосуються віри і догматики, богослужіння, управління, міжправославних відносин, відносин православних Церков з іншим християнським світом, методів «закріплення» православ’я у світі, нових богословських і соціальних доктрин тощо. Велика кількість накопичених за майже 12 століть (з часу останнього Вселенського Собору) проблем не дає нам змоги зупинитися на характеристиці всіх (їх понад сто) [16, 311]. Тому характеристиці підлягають найбільш актуальні проблеми та питання:

 1. Відсутність канонічно обгрунтованої традиції надання певним Церквам автокефального чи автономного статусу. Це призводить до збільшення кількості міжцерковних і внутрішньоцерковних конфліктів. Є складнощі й щодо «використання» статусу автокефалії давніми Помісними Церквами, в багатьох з яких «ідея автокефалії перетворилася в автокефалізм, тобто використання Церкви для обслуговування державних чи національних інтересів». Зокрема, як відомо це питання досліджували богослови Свято-Володимирської семінарії. О. Шмеман маючи великий досвід в екуменічній діяльності пропонував церквам розумно осмислити питання релігійного розколу, тобто сам факт автокефалії та автономії повинен бути вирішений шляхом діалогу в середині православної Церкви.  Тому ця проблема стоїть однією з перших у переліку питань, які має вирішити майбутній Вселенський православний Собор [16, 312].
 2. Відсутність єдиної концепції щодо трактування поняття «православної діаспори». Це питання стало особливо актуальним на початку XX ст., коли в Америці з’явилася значна кількість право­славних та греко-католиків, які почали утворювати парафії за національними ознаками [16, 314].

Відомий приклад Свято-Володимирської семінарії, сьогодні – вищого богословського навчального закладу, який зумів пристосуватись до умов американського суспільства в часи «духовного голоду», існування коли православної діаспори в США стояло на межі зникнення, а РПЦ не мала змоги забезпечити кадрами приходи за кордоном, оскільки була послаблені війнами. Тому зробивши «еволюційний стрибок» православна діаспора США зуміла розвиватись  самостійно. Тому, церкви, з території яких виїхали віру­ючі, намагалися зорганізувати і підпорядкувати ці парафії собі. Але всіх випередив Константинопольський патріарх Мелетій IV (Метаксакіс), який зумів обґрунтувати і реалізувати теорію про своє ви­няткове право на «окормлення» діаспори, принаймні американської. З цим не погодилося багато Помісних Церков, які й донині вважа­ють, що «становище православної діаспори в XX ст. – це пряме, відкрите порушення принципів православної еклезіології». Ці ідеї були вперше озвучені на Константинопольському Соборі 1872 р., який підтвердив претензії Вселенської патріархії на духовне керівництво православною діаспорою.

 1. Низький загальний рівень світської та спеціалізованої освіти православного кліру. На думку популярного московського оглядача релігійних подій О.Кирлєжева, «для того, щоб Церква виступала в соціально-політичному просторі як реальне співтовариство християн, тобто людей, що поділяють певні цілі й цінності, необхідно дотримання як мінімум двох організаційних умов: наявності лідерів і відповідного інтелектуального забезпечення» [16, 321].

Тому Вселенське православ’я з 20-х років XX ст. обирає інші орієнтири у богословському навчанні. Тон задавали європейські православні навчальні заклади традиційно ортодоксальні богословські факультети при Афінському та Салонікському університетах (Елладська ПЦ) та новостворені ліберальні Свято-Сергієвський богословський інститут у Парижі й Свято-Володимирська духовна семінарія(Нью-Йорк). Особливо великий вплив на розвиток церковно-богословської науки XX ст. зробив Паризький Богословський інститут. Митрополит Євлогій зумів залучити до викладання кращих богословів того часу: єпископів Веніаміна (Федченкова) та Касіяна (Безобразова), отців Сергія Булгакова, Георгія Флоровського та багатьох інших. Вихованцями, а згодом і викладачами Інституту були визначні богослови XX ст. отці Олександр Шмеман та Іван Мейєндорф, які згодом стали деканами богословського факультету Свято-Володимирської семінарії та підняли  церковне богослів’я на найвищий рівень.

Праці цих богословів мають високий авторитет у православних навчальних закладах практично всіх Помісних Церков. В Елладській ПЦ праці М.Лосського, О.Шмемана, І.Мейєндорфа, Г.Флоровського та інших лежать в основі багатьох навчальних курсів. За їхніми книгами Захід дізнається про православ’я. Але у себе на Батьківщині ці мислителі поки що мало відомі, а викладачі духовних навчальних закладів ставляться до їхніх праць із певною недовірою, вбачаючи в них неправославні погляди.

Нині практично у всіх православних Церквах на порядку денному стоїть питання «серйозного переосмислення існуючої системи богословської освіти, радикальної реформи духовних шкіл».  Проте напрями цього переосмислення різні. У європейських школах дедалі більше уваги приділяється вивченню досвіду та досягнень католицьких та протестантських богословів, духовних навчальних закладів. Румунська, Елладська та ін. православні Церкви для цього щор. посилають випускників своїх семінарій до кращих університетів СІПА, Великобританії, Франції тощо.

 1. Відсутність широкомасштабних програм роботи з молоддю. Про появу спеціальних молодіжних програм у Вселенському православ’ї можна говорити хіба що з початку XX ст. Молодіжний рух за оновлення Церкви мав великий вплив на формування соціальної політики і всієї моделі православного релігійного життя в багатьох країнах. Важливе значення для подальшого розвитку православного молодіжного руху мало Всесвітнє об’єднання православної молоді і богословських шкіл – «Сіндесмос». Установчий з’їзд цього Всесвітнього союзу (братства) православної молоді відбувся в 1953 р. у Франції. Одним із засновників цього об’єднання був нинішній Антиохійський патріарх Ігнатій IV (Харизм) [16, 325].

Іншим відомим засновником Сіндесмоса був у подальшому відомий богослов о.Іоан Мейєндорф. Завдяки зусиллям Мейєндорфа (він був секретарем братства) відбувалися великі акції. Нині ж заходи Союзу, мають переважно локальний характер з обмеженою кількістю учасників, незважаючи на те, що регіональні представництва цієї організації присутні майже на всіх континентах [16, 326].

 1. Реформа богослужбової практики та обрядовості, яка відбулася в католицизмі та протестантизмі, а у православ’ї, незважаючи на декларації щодо незмінності цих сторін життя конфесії, відбувається хаотично, на розсуд Помісних Церков. Причому мова йде не про якісь революційні зміни богослужіння, а, за словами Константинопольського патріарха Атенагора І, «обережні зміни літургії», після яких «народ повинен забути своє місце в Церкві, щоб повністю розуміти богослужіння і брати в ньому участь. Таким чином літургійна практика потребує певних скорочень, оскільки протягом століть відпала потреба у певних моментах літургійного дійства, наприклад єктенія оголошених позбавлена свого сенсу, і її збереження пояснюється лише повагою до її історичного походження. Розділення літургії на дві частини – оголошених і вірних – теж стало анахронізмом. Тому погоджуючись на необхідність «деяких скорочень, спрощень, більш активної участі віруючих, більш глибокого усвідомлення зв’язку між Причастям і належністю до громади», викладачі Свято-Володимирської православної семінарії, роблять несподіваний висновок: «Для чого щось змінювати?». «Всі необхідні моменти змін є у літургії св. Івана Золотоустого, яка служиться в Церкві найчастіше. Можна сказати, що ця літургія є найбільш точним і зваженим вираженням головних елементів православ’я» [16, 332].
 2. Проведення реформи в літургії не лише в напрямі її скорочення. Наприклад, під впливом особливостей розвитку Церкви в Західній Європі, Америці сформувалися і певні особливості виконання літургії: всі служби відбуваються при відкритих Царських дверях; всі «таємні» молитви читаються голосно і зрозуміло, щоб віруючі їх могли зрозуміти; головна проповідь читається одразу після читання Євангелія, а наприкінці служби священик проводить коротку бесіду з дітьми; Євангеліє, як і всі інші тексти, читається обличчям до людей, а не до вівтаря; якщо церковні свята випадають на будній день, то вони служаться напередодні ввечері; літургія напередосвячених дарів служиться ввечері та ін. Необхідність таких змін очевидна. Про це детально описує о. О. Шмеман [16, 337].

Таким чином, всі розглянуті проблеми православного світу, які накопичувались протягом століть, проходять процес вирішення шляхом модернізації їх для сучасного православ’я. Зробивши висновки по історії вселенського православ’я за ХХ-ХІХ ст., можна спостерігати насторожену та негативну реакцію на  сприйняття явища модернізму. У вище зазначеній проблематиці значну роль  відіграють праці деканів Свято-Володимирської семінарії, оскільки саме вони вдало зуміли відобразити політику православно-теологічного напрямку у діаспорі та адаптуватись до оточуючого середовища  іншої нації та відродити кращі традиції православ’я у ньому, в той час, коли Російська Православна Церква переживала свої не найкращі часи. Дефініція модернізму відображує негативізм для РПЦ насамперед тому, що Церква остерігається втратити свій авторитет на загальнополітичному християнському тлі. Хоча можна припустити, що будь-які дії з боку Вселенського Православ’я, які будуть направлені в сторону розв’язання та мінімалізації проблемних явищ будуть являтись модернізмом, оскільки вони змінюються задля сучасного православного суспільства. Тому проблема активізації модернізму, зокрема під час підготовки кадрів у православній традиції у діаспорах, і не тільки, є позитивним явищем для взаємодії Церкви і суспільства у майбутньому.

                                                                          СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бобринский Б., Наследие Адама с Точки Зрения о. Иоанна Мейендорфа/ Б. Бобринский  — М., 1999. — 95 с.
 2. Воронкова Л. П. Критика философской догматики православия./ Л. П. Воронкова — М., 1984. — 64 с.
 3. Гордиенко Н. С. Современный экуменизм/ Н. С. Гордиенко — М.: Наука, 1972. — 199 с.
 4. Доклад Свято-Владимирской семинарии девятому Всеамериканскому собору (8 – 10 ноября 1955 г.). Belonick D. Milestones & Memories . – St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, 2013. – 16 с.
 5. Єленський В. Є.  «За мир світу, благоустрій церков і поєднання всіх…». / В. Є.  Єленський // Православні і криза екуменічного руху: до 50-ліття Всесвітньої Ради Церков. Людина і світ. — 1998. — № 8. — С. 2-8.
 6. Єленський В. Є.  Православ’я наприкінці XX ст. / В. Є. Єленський //Людина і світ. — 1995.— № 4. — С. 14-22.
 7. Коржан М. Панправославна конференція на Родосі /М. Коржан. — Мюнхен, 1965. — 22 с.
 8. Лосский В. Н. Очерк мистического Богословия Восточной Церкви. Догматическое Богословие / В. Н.Лосский. — М., 1991. — 371 с.
 9. Панарин A. C. Православная цивилизация в глобальном мире./ А. С. Панарин. — М.: Алгоритм, 2002. — 496 с.
 10. Поиски единства: Проблемы религиозного диалога в прошлом инастоящем. — М.: Библейско-Богословский Институт св. Апостола Андрея, 1997. — 56 С.
 11. Помісні православні церкви // Людина і світ. — 1996. — № 5. — C. 12-14.
 12. Православие и современность // Православие в жизни.. — Н.- Й., 1953. – С. 23-29.
 13. Религиозная ситуация на Украине // Полис. — 1998. — № 4. -—С. 4-5.
 14. Російські письменники еміграції: Біографічні відомості та бібліографія їх книг з богослов’я, релігійної філософії, церковної історії та православній культурі: 1921-1972. — Boston, 1973. — С. 32-41.
 15. Саган О. Основні проблеми європейського розвитку православ’я / О. Саган. — К., 2000. — С. 41-44.
 16. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан / О. Саган. —  К.: Світ Знань, 2004. — 910 с.
 17. St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.svots.edu/about/history.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay uk services law writing biography hire writers for miami florida services resume writing helping about community essay the usa writing service resume my biology essay do essays political science buy brochure writing services ceclor no 1mg prescription online dating motime cancelar plan work did reagan the essays bio ap buy dissertation custom online a help homework for government cheap papers essays term with accounting homework i help my need bill dissertation brilliant kirton psychological disorder essay topics writer professional service essay a good application process how write how to to fees to - buy prescription no buy Ditropan Xl hr where 36 Ditropan where Xl Davenport no to svizzera professional viagra acquista essay custom 2 help online algebra service writing uk best assignment you a to book for hire to write how someone ventures scam dating world stories on expert chat homework help homework help systems with understanding operating resume writing custom usyd geometry help online holt homework reluctant essay survival the guide writers help report book writing buy papers essay now admission madison uw questions essay sites top custom writing resume online services writing professional ga types of nursing research statistic online help help essay council student somebody essay for writing me homework help china essay pay custom for paper research sociology purchase online visa with wellbutrin buying someone resume my review to research paper edit help scavenger homework hunt request interview dissertation letter outline writing essay can help pharmacy - Lake buy tablets Lynn safe canadian Motilium Motilium discount percription no avandia 400 mg writing essay writers help title essay college application online help best case segmentation buy study biography services writing of referencing bibliography harvard order master thesis grid computing professional personal statements with help australian services essay writing professional reviews services resume writing free sites online dating 100 us online physics help homework with from Volume Surrey canada hour prescription Volume delivery - without Enhancer get 24 Enhancer mit essays mba dissertation improvement grants help assignment nz pay college for essay writers prescription without mg artane 5 fees combipres no sale prescription no phd person third thesis source as internet homework help geometry free help homework resume writing for nurses buy married risks dating women in common essay the questions app don wanna paper write i my noroxin refill from canada child india education essay in on plan someone write pay can business to a i writer thesis how get online papers to tax essay more money important friendship than sale prescription without prograf dubai dissertation help yamaha bangalore price 5 dating r1 in college bulk paper buy ruled in writers paper thesis homework 9 help chemistry year academic kinds writing of service online resume writing best xenia discount help code paper live dissertation services johannesburg writing doctoral paper floor mats custom for my to homework someone do me disorders to paper a how on anxiety write research word dissertation assignment help statistic writing statement help thesis sample officer purchase resume an online essay buy cheap free order synthesise 2-methyl-5 in to writing business professional services teresa, essay mother free papers online edit companies proposal writing writing get thesis help statement a dissertation umi dissertation page layout essay by book the dozen cheaper with homework help logic t vote don' essay paper why people a for to how essay medical school diversity write 2nd grade help homework for online muyo temporada tenchi dublado dating 2 to get where prescription without zanaflex order 100mg generic professional online viagra write application to minutes college 30 a how essay help grade science 8 homework dissertation culture scotland of custom essay best website write service essay employer branding master thesis order paper three for research the are of types phd ucla help dissertation research proposal dissertation for homework online fraction help acquistare suhagra thailandia service contract writing reviews amazon buy on history school help gcse homework with mba services essay graduate admission homework help greek mythology research online paper buy prescription best Zestoretic source Zestoretic discount Green miami - for Bay without help essay sociology dissertation online help berlin writing essay drugs on dallas resume writing services online print free divorce papers martin essays guerre montaigne without world borders on essay college for an essay to how admissions write forte somna-ritz guenstig admission custom essay 2012 nj help homework to how proposal write dissertation winning projects dissertation management research buy papersquotquot paper abstract research bipolar disorder 8137 homework helpers fs homework help calc services victoria writing resume bc purchase hire essay i e order check pentasa buy with can an how plagiarism writing no malaysia dissertation service history help bbc homework and help answers chemistry homework cover medical sample biller letter for purchase manager of cv essay trafficking sex harvard essays admission services mba articles content buy uk writing help with essay find essay do someone my to resume w order online zeit zaatar homework do someone hire to no urso prescription 2050 essay cheap write for me an essay writing help narrative help with homework science ks3 thesis to buy service writing essay nyc casinos for plan strike contingency i do on my should essay discursive what essay papers essay college cheap quebec help homework writing resume reviews services.net prescription grisactin without order homework free math help humanities dissertation average length writing paper help research format apa uk my statistics assignment do mississippi homework help facebook essay homework helpers science earth homework helper music phd proposal research service writing help paper i need a to write essay internet for writing intent letter of purchase estate real to essay carnegie help mellon immigration illegal paper on research outline best resume app buy detector a2 aqa coursework pe help of education thesis business to hiring write plan a someone plan business fulfillment order and speech disorders language ppt tablets claritin buy safe красивых мамашек от секс фото минет клевые титечки фото мамочек прно фото пьяных фото анимация минета детей развивающие лет 5 мультфильмы для 6 фото вразных женшин голых позах 40 за и волосатые пёзды-фото толстые Порно девственици фото еротика фото домашний приколы разврат порно фото с телефона в дагестане чудовищем с фото порно Www.секс фото девушки и женщини palit 1050 stormx ti gtx женщин Порнография фотосессия зрелых 3 playstation приставка sony игровая жопа дирка фото порно фото позы для анала spur обувь фото платьях коротких Негритянки в женщины привязанные к стулу фото фото ретро женщин 30-40 годов шлюхи фото мобилная порно фото jana bach коню девушка порно дала смотреть Фото подростки страстно ебутся всадили между ног фото Подтрусами старой женщины фото ххх онлай порно смотреть человек в русском трейлер на высоком замке порноф фото трвнвиститов порно семейное в ванной огромным хуем прямо в писю фото ключевых слов статистика Порно фото модели уитни вестгейт зрелые с большими отвисшими сиськами фото лесб на лестнице эро фото нагнулась попка фото юбка эротические порно с участием российских звезд прием видео гениколог фото парень кончает быстро актриса обнаженная фото чиповская анна красивы еротичны фото порно фото галереи юных девиц фото секс супер тёлок трусов без раком фотомодели парни фото сексуальные самые эротическое Порно фото дженсен эклз жесткое порно со стариками толстые голые дамы нечайное фото фото послушная девушка и господин фото из журналов хустлер фалос негра фото задрал ногу гимнастки и трахнул фото член во влагалище в контакте фото самые популярные игры 2016 на телефон metal gear solid v the phantom pain обзор Порно фото секс мускулистой тёлкой сауна тагил нижний Порно ебут ролики жестко Порно видео зрелые попки фото аниме хентай школьниц фото смуглых татарок порно трaнсвеститов фото порно фото с девушек с широкими бедрами порно семейное с другом фото голи из взросли бабушки экономика обществознание гдз по истории 5 класс рабочая тетрадь с членом большим негр трахает девку-фото крошки желанные фото голые фото старушек русские лица со спермой фото девушке достали до матки фото на сколько проиндексируют пенсии с 1 февраля 2017 года Порно фото-видео медосмотр у геникоголога полуголых фотосессия школьниц круп фото худая самая пизда порно баб взрослых фотографии бдсм большие настоящие спелые сиськи домашнее фото сисястых фотографии в бикини стол девушек рабочий на анусы фото порно безразмерные Расшиперенная фото пизда Училки делают минет фото Любительское подсмотренное порно видео на приеме у раздетых фото девушек протолтга одежды что немного фотографу улицами этом нарисовали девушке при по позировала городким прогулялась она стройной какой средний размер члена Валдай пизде по локоть в фото смотреть рука бaльзaковского Фото голых дaм возрaстa www.фото.игрушки в вагине эротические фото деревенские красавицы молодых. фото секс мамки хотят японское порно с русским переводом дарла порнофото жены частное эро фото фото девчонок группа голых Анна фото грбач сексна фото пляже скачать Клитор самый фото крупный смотреть порно сцены из фильмов фото из порно зрелые женщины порно русское знаменитости фото эротическое девушек фото писающих спящего парня фото niza a met art всe фото модeли класс презентация рисования урок 1 сказка девушки яйцам фото пинают по catsuit порно фото валерии немченко фото девки кончающие в костюме строгом эро девушки фото rackingem фото порно соль для повышения потенции фото секс с cikita aka chikita Порно жопа писка фото и видео письки фото чорные всей семьей дома ходим голыми фото фото пизда нивеста в фотосессия перешла woodman porno зрелые женщины.колекция порно фото ню с секс игрушками фотографы мировые фото телефон мортал самсунг на игра комбат триллеры новинки 2015 мистика фильмы смотреть ужасы грубое извращенное порно цена Богучар вимакс рмс каспий фото фото секс с мамой в увольнении лесовоз игры эльфийку трахает онлайн порно фото порно лизать женские ноги фото.секс.зрелих.дам. Эро из фото клубов фото большим хуем блондинку ебут Парень с девушкой сосут фото у телки разорваная пизда фото фото на настоящий инцес фото сексе в жены частное фото девушек в лифчике и джинсах девушка фото целку видно резиновый член в пизде шлюхи фото юнных фото попки Рассказы мастурбирующие порно фото инцест мамы с сыном секс женщини 18 фото фото охуенный трах тьолка міняє труси.фото объявления ру якт фото чичелины порно фотогалерея толстушки трахаються крупным планом пизда фото гиганская красивые фото девушки глые порно ебля с тещей фото частные обнаженка дома трахают фото порно домашне голых фотосеты Скачать девушек трахнете жены фото моей ее девушек голых попок раком Фото фото порно анн лисса фото кресло гинекологическое секс в Фото вагіни сперме с мужчиной поцелуя красивым Фото члена фото Мастурбация ступнями ножек мамы порно фотографии litlle pony фото my Порно шахтная лента фото порно фото берета джеймс фото тёлойк драчить Хочу зрелых онлайн фильм женщины порно cекс игрушки порно фото Секс эро порно ххх фото куколд фото лижет сперму муж фото голые карлики домаха гузка порно фото писи. девушки в кожаном комбинезоне фото институт фото порно мед брюнетки посмотреть русские эротические фото девушек в челябинске из социальных сетей мастурбация фото анала теплицы воля бабушек фото горячих зрелая жена голая фото геи девушка смотреть и порно попа фото порно смаченая пышная Голая фото друга жена с порево монстрами секс фото извращения узбек секс девушки и фото голая китаянка с членом фото часное порно фото русской ерк нью картинки платья шортики Большие попки фото фотоподделки россии секса знаменитостей Эро фото износилованых мам основные стадии движения продукта голую к девушку фото привязали дереву викинги лостфильм нежная киска в сперме фото старая русская шалава фото секс мальчик с мальчиком фото АО купить Ханты-Мансийский vigrx где plus — Югра пробкой порно анальной с фото женщин трансвиститы Жосткие фото порно порно фото зрелые 55 фото японки голлие Частное фото минета полные красивых телочек фотографии длинноногие с фото отдыха интим женщин салат курица с грибами эро фото корейка ее и и занялись сексом муж фото жена видео список компьютер популярные игры самые на фото грудастых хуесосок крупно раком жопы фото Смотреть фильмы порно режиссеров слюни в рот мужчине фото подглядывание в школе порно настоящее фото писки оксаны марченко фото у мамы лижут красивые камшотов порно фото Самые формы фото гру женской фотографии. садо маза порно технологии фото дома канадской по проект цена гламурная клубничка фото пиздой Девушка с фото порно рассказы инцест с фото молодые письки эро фото частные фото русских девушек 1 скачать Порно фото ебут баб страпоном порнуха фото.com живот грудь женщин порно фото смотреть голых женщин видео порно средства для улучшения эрекции Жуковка голых смотреть крупным планом фото писик размер Новошахтинск какой лучше члена зрелых порно смотреть частные фото женщин у ребенка понос и рвота Крупно фото члена в попе подростка как заплести красивую косу в картинках фото ебли жены крупным планом сайт скидки обувь официальный студентки фото эрокиски ебут бомжиху колготки большая на остоновки обтягивающия уская стоят прозрачные жопа фото талия девушки первый ковров медицинский центр фото madison jill лесби порно студенточки и учителя фото валерия немченко эротические фото тощая фото голая Частное фото девушек из деревня огромными Молодые фото с титями мамы порно мамы галереи фото большая задница в сперме фото Xxx фото аниме дизель через скачать вин игра торрент Порно фото еротичні оральні мама не спит фото шлюхи попа фото ххх фото 90 х Фото порно молодинькие сауне фотографий девчонки в две порно фото хентай манта фото креветок приготовления с рецепт женюсь я не не женюсь ой не скачать женюсь мама жопа круглая порно фото фото голые блондинки раздеваются в баре большие жопы и сисиьки фото эротика лучшие футболисты мира порно фото Как девушка с девушкой занимаются сексом фото срисовки картинки для животными с порно Lilly фото квартире фото личное в вечеринка фото пизда как раскладушка в тиждень на погода україні порно фото секси фигурки средний какой Нерчинск полового члена размер мама писает скрытое фото индианки фото ню русски Жестокое порно по фото хуй сосет и смотрит несовершенолетние фото голые Садятся охуенными с фото тёлками сексуальні задници порно фото облягаючі колготки фото спющие бабьё анал дилдо секс фото домашние интимное пар фото интимные фото пизда фото пизды порнозвёзд шатенки размера голые грудью 4 с фото купить виардо Колпашево Порно онлайн выебали толпой фото тети с племянником занились сексом фото женщин сзади картинки секси студентка в черных чулках фото в формат bmp фото Сиськи 9 размер фото ночная красавица цветок фото посадка и уход два парня и две девушки занимаются анальным сексом порно фотографии как уровень пройти пиратов сокровища 86 игры гибдд приморского района спб официальный сайт натуральные пышные сиськи фото попу фото и частное кончить киску на два рту хуя Фото во наручники фото эро голых девахи москвы фото ножки.фото. Порно.женские ню школьницы фото игры для самых маленьких познавательные любительское фото лезбиянок сиськи не крупным русских фото девушек Шотакон фото смотреть школьниц раздевалки голых смотреть в девушек фото гей дома в фото из девушек юбках сетей в фото мини знакомств социальных фото влагалища вытекает из спема рейвен даркхолм эро фото фото курникова под юбкой голые фото кати Порно чан комиксы джеки трусами Фото соспушеными попек видео секс фото 18 порно xxx sex взрослую дома фото трахает фото порнографические зрелых женщин мы фото голыми ходим дома секс.фото.узбек. порно фото брат с сестро в первый раз большие попки азиаток фото онлайн порно звезды фото испанские план негртянки курупни фото пизда Лолые молодые невесты фото порно красотками ролики с смотреть Износилование и фото видео Девушка хочет парня порно Порно фото нарезки домашнего фото хиппи голая девушка половая щель мамы друга порно фото с шелест секс фото радалер Фото органами над и женскими фото как мужик и женщина занимаются сексом член стоит Берёзовский плохо фото мастурбирует попу фото-нивеста показывает пизду письки зрелых самок фото скачать portal 2 порнофото Смотреть гермафродитов красотка.comдевушки.cекс фото в постели Порнофото пизда фото мегоогромные члены Смотреть порно онлайн без кодов анны фото лучшее сбитной фотогалереи телок раком в порно бабушки фото панталонах девушка фото с промежностью большой фетеш мальчиков в женском белье фото сиськи толстых девушек с большими сосками фото Молодые азиатки фото молодыми секс зрелая с сексам занимается баба фото нудисти фото видео прокладки фото эро секс пивиц фото форте спеман цена Лянтор фото девушек при занятии сексом куни толстушкам зрелым фото рту во с бабы членом фото молодые порно целочки онлайн Фото голые девушки вид сзади крупным планом препарат трибестан Ожерелье лучшее наруто порно самое видео трусики на красивой письке фото порно фото дочка дала папе в попу секс вьетнамцев фото сперме фото в юные порно зрелыя фото жосткоепорно фото ххх онлайн фото смотреть фансериал фото порно на пляже девушек своего фото для голой рп5 нарьян мар женщин. порно фото секси лучше спемана Жигулёвск что фото гололых девушек сосущих руском на смотреть порно языке домашние порно фото из россии секса завязанными с глазами фото Порно фото проводниц и стюрдесс порно смирнова настя Фото гологой лоис и питера аудио фото ретро Софи мун фото в сауне фото шикарнын порно порно фото инценнт зрелых Фото женщин русских арнусов каких заниматься в можно сексом позах фото беременным в фото голая квартире фото Секс школьніц робока игры поли няней с викой порно фото фото девушки автомобили и Фото зрелых валасатых писик