ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР НА СВОЇ ТЕРИТОРІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості проблеми переселення кримських татар на свої території в контексті соціальних конфліктів на основі віровчення ісламу, процес їх визнання, соціалізації та діяльності. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні цій проблематиці та її значення для народу кримських татар.

 Ключові слова: іслам, переселення, кримські татари, соціальні конфлікти, віровчення, території.

 

Україна  –  не  лише  слов’янська  і  християнська,  але  значною  мірою  і  тюркська  та  мусульманська  країна,  і  цей  факт  вимагає  перебудови  відносин  у  державі.  З  одного  боку,  кримські  татари,  які,  до  речі,  живуть  не  лише  у  Криму,  але  значною  мірою  і  в  Херсонській,  Запорізькій  та  інших  областях,  у  Севастополі  та  Києві,  можуть  не  лише  вимагати  врахування  своїх  особливостей,  але  й  самі  повинні  враховувати  культурно–політичні  та  релігійні  особливості  України.  З  іншого  боку,  державні  органи  України,  забезпечуючи  інтеграцію  нової  спільноти,  мають  враховувати  їх  етнічні  та  релігійні,  культурні  особливості.  Можливо,  говорили  на  курултаї,  першою  спільною  справою  кримських  татар  та  України  повинна  стати  планова  робота  та  правова  взаємодопомога  щодо  визнання,  з  одного  боку,  Голодомору  українців,  з  іншого  боку  –  депортації  кримських  татар,  –  актами  геноциду  з  боку  правлячого  режиму,  метою  якого  було  повне  підкорення  та  обезсилення,  навіть  знищення,  українців  та  кримських  татар,  як  самостійних  етносів.  Інтеграція  –  тривалий  і  складний  процес.  І  тому  загалом  на  загальнодержавному  рівні  він  вимагає  наукового,  чітко  спланованого  підходу.  Цілком  очевидно,  що  в  Україні  тепер  мають  бути  розроблені  зовсім  нові,  адаптовані  до  нових  реалій,  концепція  міжнаціональних  відносин  та  документи,  що  визначають  статус  і  зміст  Кримської  автономії  у  складі  України.  Адже  очевидно,  що  нинішня  концепція,  а  особливо  реальна  практика  міжнаціональних  відносин,  так  само,  як  і  статус  автономії,  не  відображають  реальних  потреб  і  справжніх  проблем  суспільства  і  створюють  внутрішньополітичні  складнощі  у  державі,  які  стають  дедалі  гострішими.  Значно  більші  розбіжності  виявляються  у  спробах  визначитися,  як  само  треба  кваліфікувати  цей  злочин.  Депортація  (переважно  жінок,  дітей  та  немічних  старих,  оскільки  більшість  чоловіків  воювала  в  складі  Червоної  Армії)  була  здійснена  в  безпрецедентно  короткий  термін  –  усього  за  3  дні  з  Криму  було  вивезено  у  потягах,  непристосованих  для  перевезення  людей,  194,155  осіб.[1]  Під  час  самої  депортації  і  протягом  перших  років  перебування  депортованих  у  «спецпоселеннях»  –  переважно  в  Сибіру,  на  Уралі  та  центральноазіатських  республіках  –  внаслідок  голоду,  холоду,  хвороб,  нелюдських  умов  проживання  загинуло,  згідно  з  різними  підрахунками,  від  38%  до  понад  46%  усього  населення.  Для  характеризування  того,  що  відбулося,  правники  і  вчені  –  історики,  етнологи,  політологи  –  зазвичай  вживають  різні  терміни.  Найчастіше  зустрічаються  такі,  як  «масові  репресії  проти  кримських  татар»,  «етноцид»,  «етнічна  чистка»,  «злочин  проти  людства»  та  «геноцид»[2];  окремі  дослідники,  не  переймаючись  «юридичною  чистотою»  визначень,  подекуди  вживають  їх  як  синоніми.[3]  У  намаганнях  з’ясувати,  наскільки  втрати  кримськотатарського  населення  внаслідок  депортації  підпадають  під  поняття  геноциду,  найдоцільніше  використовувати  визначення  останнього,  запропоноване  у  1948  році  Конвенцією  ООН  «Про  запобігання  та  покарання  злочину  геноциду».  Стаття  2  цієї  Конвенції  характеризує  геноцид  як  будь–які  з  наступних  дій,  скоєних  з  наміром  знищити,  повністю  або  частково,  національну,  етнічну  або  релігійну  групу:

1.  Вбивство  членів  такої  групи

2.  Заподіяння  ним  тяжких  фізичних  або  ментальних  ушкоджень

3.  Свідоме  створення  для  цієї  групи  умов  проживання,  що  призводять  до  повного  або  часткового  винищення  групи

4.  Вживання  заходів  з  метою  запобігти  народжуваності  дітей  у  групі

5.  Насильницька  передача  дітей  з  цієї  групи  до  іншої.

Пізніше  саме  таке  визначення  геноциду  було  підтримано  й  Міжнародним  Кримінальним  Судом  (рішення  про  започаткування  якого  було  прийняте  ООН  у  1998  році  в  зв’язку  із  війнами  на  території  колишньої  Югославії;  це  рішення  набуло  чинності  1  липня  2002  року).  Необхідно  зауважити,  що  стаття  442  Кримінального  кодексу  України  майже  дослівно  повторює  наведене  вище  означення  геноциду.  Тим  не  менш,  не  тільки  українські  ЗМІ,  а  й  досвідчені  вчені,  розглядаючи  цей  аспект  кримськотатарської  проблеми,  часто  спираються  не  на  юридично–правові  норми  національного  або  міжнародного  законодавства,  а  на  значно  спрощені  уявлення  про  геноцид  –  наприклад,  такі:  «геноцид  передбачає  намір  повністю  фізично  знищити  народ».  [4]  Насправді  ж  те,  що  відбулося  з  кримськотатарським  народом  у  1944–му  та  наступних  роках,  цілком  можливо  характеризувати  як  дії,  що  підпадають  під  пп.  2,  3,  деякою  мірою  –  п.  4  міжнародного  визначення  геноциду.  Інша  справа,  яким  чином  довести  (і  чи  можливо  це  взагалі),  що  метою  таких  дій  був  свідомий  намір  повного  або  часткового  знищення  цієї  етнічної  групи.  Звісно,  подібні  відверто  сформульовані  наміри  навряд  чи  можна  відшукати  в  будь–яких  архівних  документах  –  так  само,  як  і  стосовно  Голодомору  –  геноциду  українського  народу.  Проте,  вагомими  доказами  на  користь  саме  таких  намірів  послуговують  намагання  повністю  позбутися  матеріальної  та  духовної  спадщини  кримських  татар  на  їхній  батьківщині,  що  послідовно  й  систематично  відбувалися  після  їхньої  депортації  з  Криму,  а  також  унеможливлення  вивчати  рідну  мову,  традиції,  культуру  в  усі  часи  після  вигнання.  Більше  того,  навіть  сама  назва  «кримські  татари»  зникла  з  переліку  національностей,  що  мешкали  в  Радянському  Союзі;  замість  того,  їх  записували  просто  як  «татарів»,  що  свідчило  про  бажання  повністю  заперечити  саме  існування  кримськотатарського  народу  як  окремого  етносу.  Активісти Національного  руху  кримських  татар  (започаткованого  у  50–х  роках  минулого  століття  і  спрямованого  на  боротьбу,  виключно  мирними  шляхами,  за  повернення  на  Батьківщину)  почали  спиратися  на  міжнародну  концепцію  геноциду  на  початку  60–х.  Після  спонтанної  масової  репатріації  наприкінці  80–х  –  початку  90–х  років  і  поновлення  таких  виборних  органів  самоврядування,  як  Курултай  (Національна  Асамблея)  та  Меджліс  (обирається  делегатами  Курултаю,  поєднує  функції  представницького  та  виконавчого  органу),  це  питання  не  було  забуте,  хоча  більш  пріоритетні  правові,  політичні  та  економічні  проблеми  не  дозволяли  докласти  системних  та  послідовних  зусиль  для  визнання  депортації  та  її  наслідків  геноцидом  кримськотатарського  народу.  Ситуація  дещо  змінилася  у  2005  році:  11  грудня  4–та  сесія  четвертого  Курултаю  кримськотатарського  народу  визнала  депортацію  18  травня  1944  року  й  наступні  десятиріччя  насильницького  утримання  кримських  татар  у  місцях  вигнання  актом  геноциду  корінного  народу  Криму.[5]  Тоді  ж  була  створена  Спеціальна  комісія  з  вивчення  геноциду  кримськотатарського  народу  і  подолання  його  наслідків;  її  перше  засідання  було  проведене  20  травня  2006  року,  перший  звіт  роботи  Комісії  оприлюднений  22  грудня  2006  року  на  5–й  сесії  четвертого  Курултаю.  Робота  по  визнанню  депортації  актом  геноциду  значно  активізувалася  у  2009  році.  На  виконання  указів  Президента  України  «Про  відзначення  у  2009  році  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій»  та  «Про  заходи  у  зв’язку  з  65–ми  роковинами  депортації  з  Криму  кримських  татар  та  інших  осіб  за  національною  ознакою»,  у  травні  у  Сімферополі  відбулася  виїзна  Колегія  Служби  безпеки  України,  в  засіданні  якої  взяли  участь  лідери  кримськотатарського  народу  Мустафа  Джемілєв  та  Рефат  Чубаров,  муфтій  мусульман  Криму  Еміралі  Аблаєв,  Постійний  представник  Президента  України  в  АР  Крим  Леонід  Жунько.  Там  було  повідомлено  про  розсекречення  низки  архівних  документів,  що  стосувалися  репресій  комуністичного  режиму  проти  кримських  татар.  У  Резолюції  загальнокримського  жалобного  мітингу  2009  року  –  останнього  з  тих,  які  щороку  проходять  у  Сімферополі  в  день  депортації  18  травня  –  містилися  доволі  жорстко  сформульовані  вимоги  до  української  держави,  включно  із  закликом  вжити  рішучіших  заходів  для  подолання  наслідків  геноциду.  [6]  Активніша  позиція  кримськотатарської  спільноти  була  засвідчена  й  у  зверненнях  Голови  Меджлісу,  депутата  ВР  Мустафи  Джемілева  до  Президента  України  та  Голови  СБУ,  що  були  підтримані  аналогічними  зверненнями  народного  депутата  Григорія  Омельченка.  У  відповідь  на  це,  2  липня  2009  року  Президент  доручив  СБУ  та  Генпрокуратурі  розглянути  питання  про  порушення  відповідної  кримінальної  справи,  що  можна  вважати  першим  кроком  до  офіційного  визнання  депортації  кримських  татар  актом  геноциду [7]. 14  липня,  за  ініціативи  СБУ,  в  Києві  відбувся  круглий  стіл  «Депортація  кримських  татар:  історичні  та  правові  оцінки»,  в  якому  взяли  участь  народні  депутати  України,  представники  СБУ,  громадських  організацій,  засобів  масової  інформації,  низка  експертів  та  дослідників.  Заступник  голови  СБУ  Микола  Герасименко  повідомив,  що  на  виконання  доручення  Президента  України  Віктора  Ющенка  Служба  безпеки  України  разом  з  Генпрокуратурою  проводить  збір  матеріалів,  які  стосуються  незаконних  виселень  у  1944  році  кримськотатарського  народу,  а  також  болгар,  вірмен,  греків  та  німців,  які  проживали  на  території  Криму.  Збираються  та  вивчаються  документи  про  злочини  тоталітарного  режиму  у  1944  році,  встановлюються  та  опитуються  свідки.  Очікується,  що  на  підставі  здобутих  матеріалів  СБУ  та  Генпрокуратура  нададуть  правову  оцінку  незаконному  насильницькому  виселенню  «народів  Криму»  відповідно  до  норм  вітчизняного  законодавства.  [8]  Крім  того,  на  доручення  Президента  в  кримській  філії  СБУ  створена  спеціальна  слідча  комісія,  яка  почала  співпрацю  з  громадською  Спеціальною  комісією  Курултаю.  За  словами  заступника  голови  останньої  Ельведіна  Чубарова.  «Ми  вже  розпочали  передачу  їй  копій  перших  свідчень  про  депортацію,  щоб  їх  долучили  як  документи,  щоб  їх  могли  вивчити  й  опитати  за  необхідності  цих  свідків  депортації.  Як  ми  знаємо,  ця  слідча  група  вже  розпочала  доволі  активно  працювати  в  цьому  напрямку».  [9]  Таким  чином  була  започаткована  безпрецедентна  –  особливо  враховуючи  специфіку  ситуації  в  АРК  –  взаємодія  державної  комісії  Служби  безпеки  України  з  громадською  комісією,  створеною  й  досі  не  визнаним  офіційно  органом  самоврядування  –  Курултаєм  кримськотатарського  народу.  Ґрунтовний  звіт,  що  охоплював  роботу  Спеціальної  Комісії  за  майже  трирічний  період  –  з  травня  2007  року  до  листопада  2009  –  був  представлений  Ельведіном  Чубаровим  делегатам  Курултаю  5  грудня  2009  року.  [10]  Результати  роботи  членів  Комісії,  що  працюють  безоплатно,  фактично  на  громадських  засадах,  вражають.  Ними  створено  архів  документів  –  свідчень,  в  якому  містяться  610  листів  з  розповідями  про  спецоперацію  по  насильницькому  виселенню,  про  життя  у  вигнанні,  фізичних  та  моральних  втратах  членів  своїх  сімей  та  рідних.  Більша  частина  цих  спогадів  опублікована  у  тритомному  виданні  «Депортация.  Как  это  было».  Останні  150  спогадів,  що  надійшли  до  Комісії  у  2006–07  роках,  ще  чекають  на  опублікування,  так  само  як  і  60  архівних  документів,  зібраних  членом  Комісії  Гульнарою  Бекіровою.  На  окрему  увагу  заслуговує  ініційована  Комісією  широкомасштабна  акція  «Унутма!»  («Пам’ятай!),  що  розпочалася  1  вересня  2009  року.  [11]  Для  її  проведення  був  розроблений  пакет  документів,  що  включав  Опитувальник  свідка  депортації  (57  запитань),  Звернення  Спеціальної  комісії  до  співвітчизників,  зразок  заяви  свідка  депортації  та  пояснення  «Як  скласти  заяву  та  свідчення  про  депортацію».  Ці  документи  та  надіслані  матеріали  розміщуються  на  шпальтах  газет  «Авдет»,  «Голос  Криму»,  «Янъы  Дюнья»,  «Къырым»,  «Маариф  ишлери»;  хід  акції  регулярно  висвітлювали  у  новинних  та  тематичних  програмах  телеканал  АТР  і  радіостанція  «Мейдан»,  а  також  веб–сайти  «Крим  і  кримські  татари».  Важливо  підкреслити,  що  в  рамках  цієї  кампанії  наголос  зроблено  не  просто  на  спогадах,  а  саме  на  свідченнях,  тобто  заявники  мають  надавати  свідчення  тільки  про  те,  про  що  вони  знають  із  свого  власного  досвіду.  За  три  місяці  від  початку  акції  до  Комісії  надійшли  120  заяв,  де  містяться  прохання  максимально  сприяти  визнанню  українською  державою  та  світовою  спільнотою  геноциду  кримськотатарського  народу,  а  також  вимоги  притягти  до  відповідальності  тих,  хто  був  причетний  до  скоєння  цього  злочину.  Кожна  заява  супроводжується  детальним  описом  жахів  депортації  та  спецпоселень  у  Сибіру,  на  Уралі  та  Середній  Азії,  пережитих  заявником;  до  багатьох  із  них  додані  копії  документів  та  світлин,  що  підтверджують  наведені  факти.  [12]  Успішності  роботи  Комісії  заважає  низка  чинників  переважно  політичного  та  юридичного  характеру.  Насамперед,  це  стосується  й  досі  неврегульованих  питань  законодавчої  реабілітації  кримськотатарського  народу  та  визначення  його  статусу  як  корінного  народу  (а  не  просто  однієї  з  численних  «національних  меншин»  України).  [13]  Згадаймо  сумну  історію  і  досі  не  прийнятого  закону  про  реабілітацію.  За  законопроект  “Про  відновлення  прав  осіб,  депортованих  за  національною  ознакою”,  авторами  якого  були  народні  депутати  Мустафа  Джемілєв  і  Рефат  Чубаров,  у  червні  2004  року  проголосували  380  депутатів  при  необхідних  226.  Проте  цей  закон,  після  підписання  його  тодішнім  Головою  Верховної  Ради,  мабуть  із  суто  політичних  міркувань,  був  заветований  президентом  Леонідом  Кучмою.  На  жаль,  ситуація  не  змінилася  на  краще  і  після  перемоги  Помаранчевої  революції,  приходу  до  влади  нового  демократичного  уряду  та  парламентських  виборів  2006  та  2007  років.  Останній  варіант  законопроекту,  підготовлений  Державним  комітетом  у  справах  національностей  та  релігій,  був  значно  слабкішою  версією,  ніж  попередня;  він  зазнав  нищівної  критики  з  боку  керівництва  та  юристів  Офісу  Верховного  Комісару  ОБСЄ  з  питань  національних  меншин.  [14]  Немає  жодного  прогресу  і  в  спробах  представити  на  розгляд  ВР  закон  про  статус  кримськотатарського  народу,  першу  версію  якого  було  розроблено  ще  у  1996  році  –  одразу  ж  після  ухвалення  нової  Конституції  України.  Зрозуміло,  що  за  таких  обставин  годі  сподіватися  на  те,  що  законодавче  розв’язання  низки  неврегульованих  проблем  кримськотатарського  народу  розпочнеться  з  розробки  та  розгляду  нормативно–правового  документу  стосовно  визнання  скоєного  проти  нього  злочину  геноциду.  [15]  9  квітня  2014  в  Москві  в  прес–  центрі  РІА  “Новости”  пройшов  круглий  стіл  ”  Кримські  татари  :  вчора,  сьогодні  ,  завтра  “,  приурочений  до  відкриття  на  порталі  ”  Росія  для  всіх”  (  rus4all.ru  )  сторінки  кримсько  –татарського  народу.  У  заході  взяли  участь:  лідер  кримських  татар  у  Москві  Мустафа  Мухтеремов,  віце  – президент  Євразійської  академії  телебачення  і  радіо  Рустам  Аріфджанов  і  продюсер  телеканалу  Аль–РТВ  Тимур  Булгаков.  Провідним  і  модератором  конференції  виступив  керівник  відділу  національних  проектів  порталу  ”  Росія  для  всіх”  Радик  Аміров  .  У  ході  зустрічі  учасники  обговорили  проблеми  та  перспективи  кримських  татар  у  зв’язку  з  приєднанням  Криму  до  Росії  в  березні  2014  року.  Мустафа  Мухтеремов  зазначив,  що  актуальною  є  реабілітація  кримських  татар  і  чітка  оцінка  акту  депортації  1944  року.  У  нинішній  ситуації  кримські  татари  хотіли  б  від  Росії  прийняття  спеціального  закону  про  реабілітацію  ,  в  розробці  якого  вони  готові  взяти  участь  .  Причому  ,  від  цього  закону  кримські  татари  чекають  не  тільки  реабілітації  народу,  але  і  Криму  в  цілому,  вираженої  в  першу  чергу  в  поверненні  історичних  кримськотатарських  назв  населених  пунктів  і  топоніміки  ,  а  також  діяльної  участі  держави  у  відновленні  та  охороні  історичних  пам’яток.  Торкаючись  відносини  кримських  татар  до  березневого  приєднання  Криму  до  Росії  ,  Мустафа  Мухтеремов  зазначив  ,  що  багато  її  не  прийняли.  Причиною  цьому  є  генетична  пам’ять  народу.  Депортацію  проводила  Москва,  наказ  про  депортацію  походив  з  Москви  і  в  свідомості  кримських  татар  вина  за  трагедію  1944  лежить  на  Москві.  Виходом  з  такої  ситуації,  на  думку  Мустафи  Мухтеремова  ,  могло  б  бути  принесення  Російською  Федерацією  на  урядовому  рівні  вибачень  кримсько–  татарському  народу  .  Рустам  Аріфджанов  зупинився  на  етнологічних  та  історичних  аспектах  кримськотатарської  проблеми.  Зокрема,  важливо  розуміти  ,  що  кримські  татари  є  корінним  народом  Криму,  які  виникли  в  результаті  змішування  багатьох  стародавніх  народів  Криму  і  народів,  що  приходили  в  різні  часи  на  півострів  і  осідають  там,  а  не  ,  як  підчас  позиціонують  в  ЗМІ  кримських  татар  виключно  як  нащадків  Золотої  орди,  осіли  в  Криму  в  13–14  століттях.  Насправді,  на  території  Криму  здавна  жило  величезна  кількість  різних  народів  –  скіфів,  кіммерійців,  готів  ,  генуезців  ,  греків  та  інших.  Ці  народи,  з  пришестям  Золотої  орди  нікуди  не  виганяли,  а  змішалися  з  нею.  По  суті,  сьогоднішні  кримські  татари  –  це  не  скільки  спадкоємці  Золотої  орди,  скільки  нащадки  людей,  що  жили  спокон  віків  Криму,  що  знайшло  відображення  в  кримсько–  татарською  мовою.  Торкаючись  депортації  ,  Рустам  Аріфджанов  зауважив  ,  що  на  відміну  від  інших  депортованих  народів,  кримські  татари  отримали  можливість  повернутися  на  батьківщину  пізніше  за  всіх  –  тільки  через  50  років.  Причому,  виїжджали  вони  з  Російської  Федеративної  Соціалістичної  республіки,  а  повернулися  в  нову  державу  –  Україну.  На  думку  Аріфджанова  ,  Українська  влада  не  достатньо  зробила  для  вирішення  проблем  повернення  на  батьківщину  кримських  татар,  що  призводило  до  репресій  для  самостійного  облаштування  їх  на  історичній  батьківщині.  Визнання  ж  Україною  кримських  татар  корінним  народом  сталося  тільки  зараз,  навздогін,  коли  Крим  вже  перейшов  до  Росії  .  Відповідаючи  на  запитання  кореспондента  порталу  ”  АзерРос  “,  що  втратили  кримські  татари  і  що  придбали  ,  увійшовши  до  складу  Росії  ,  Рустам  Аріфджанов  зазначив  ,  що  головне  тут  –  народи  Криму  –  росіяни  ,  українці  та  кримські  татари  отримали  свою  автономну  республіку.  У  Російській  Федерації  присутня  безліч  національних  автономій  з  різним  співвідношенням  корінного  національного  населення  і  росіян  і  накопичений  великий  досвід  існування  федеральних  утворень  Тому,  і  в  новому  Криму  відкриваються  великі  можливості  для  національного  розвитку.  Зокрема,  кримськотатарська  мова  вперше  за  багато  десятиліть  оголошена  державною,  а  це  означає,  що  про  підтримку  та  розвиток  мови  буде  піклуватися  не  тільки  приватний  бізнесмен  Лінур  Іслямов  ,  що  відкрив  2  телеканали  і  інші  ентузіасти  ,  що  видають  літературу  на  кримсько–  татарській  мові,  а  й  ,тепер  вже  і  держава  .  Рустам  Аріфджанов  висловив  солідарність  з  Мухтеремовим  в  необхідності  спеціального  закону  про  реабілітацію  кримськотатарського  народу  ,  як  це  було  зроблено  стосовно  інших  народів  ,  що  постраждали  від  депортації  .  Тимур  Булгаков,  зазначив  ,  що  кримські  татари  завжди  були  толерантні  і  шанобливо  ставилися  до  інших  народів.  Доказом  цьому,  є  тісна  спільна  багатовікова  співпраця  та  проживання  народів  Криму.  Примітно,  що  в  столиці  Золотої  орди  Бахчисараї  Ханський  палац  не  мав  кріпосних  стін  ,  а  в  парі  кілометрів  від  нього  знаходиться  православний  храм  ,  а  далі  –  караїмське  місто  Чуфут  – кале  з  двома  синагогами  .  На  закінчення  конференції  ,  відповідаючи  на  запитання  представника  сайту  “Крим  і  кримські  татари  ”  (  kirimtatar.com  )  Радик  Аміров  розповів  про  редакційну  політику  нового  розділу  на  порталі  ”  Росія  для  всіх”.  Тут,  також  як  і  на  вже  існуючих  мовах  киргизькою,  таджицькою,  азербайджанською,  черкесскою,  аварською  і  іншими,  буде  робитися  упор  на  історико–культурних  акцентах  і  подіях,  висвітлюватися  позитивні  моменти  міжнаціонального  спілкування.  У  формуванні  змісту  проект  розраховує  на  активну  участь  самих  кримських  татар.  Не  дивлячись  на  сучасну  ситуацію,  кримські  татари,  які  почали  повертатися  в  1989–1990  роках  на  свою  Батьківщину,  зіткнулися  з  великою  кількістю  проблем.  Саме  повернення  було  зумовлене  конфліктами  між  етносами  в  Узбекистані,  які  доходили  до  “різні”.  Корінні  жителі  Криму  їдуть  на  землі  своїх  предків  і  тут  починають  боротися  за  свої  права.  Було  створено  громадсько–політичну  організацію  кримських  татар  –  ОКНР  (29  квітня  –  2  травня  1989  року).  Згодом  (15  червня  1990  року)  вийшов  перший  номер  періодичного  видання  Організації  кримськотатарського  національного  руху.  Це  видання  не  тільки  надавало  людям,  які  попри  все  почали  масово  повертатися  на  свої  землі,  отримувати  необхідну  інформацію,  але  й  слугувало  для  більш  чіткої  координації  різноманітних  сил  у  національному  русі.  Крім  того  однією  з  її  головних  цілей  було  встановлення  діалогу  між  місцевим  населенням  та  кримськими  татарами.  Одною  з  головних  проблем  є  отримання  українського  громадянства,  адже,  як  зазначено  законом,  для  цього  потрібно  прожити  на  Україні  не  менше  п’яти  років  і  добре  володіти  українською  мовою.  За  станом  на  1  січня  2000  р.  в  Криму  було  прописано  258500  раніш  депортованих  осіб,  з  них  255473  кримських  татар,  536  німців,  1865  греків,  306  болгар,  320  вірмен.  З  них  146793  осіб  повернулися  на  півострів  до  13  листопада  1991  р.  і  відповідно  до  права  “нульового  вибору”  були  включені  до  складу  первісного  корпусу  громадян  України.  Решта,  хто  переїхав  до  Криму  після  13  листопаду  1991  р.,  мали  пройти  через  процедуру  натуралізації  або  підтвердження  належності  до  громадянства  України.  І  це  було  великою  проблемою.  Адже  татарам  не  має  де  жити,  тобто  прожити  тут  потрібний  термін  для  отримання  громадянства  не  могли,  а  з  іншого  боку,  в  Узбекистані  вони  отримували  ще  якісь  пільги  (наприклад,  пенсію),  в  той  час  як  на  території  України  не  мали  на  неї  прав.  Згодом  було  укладено  українсько–узбецьку  домовленість  про  співробітництво  у  справі  вирішення  питань  громадянства  раніш  депортованих  осіб  та  їх  нащадків,  а  це  приблизно  62246  чоловік.  Зобов’язання  щодо  припинення  іноземного  громадянства  та  отримання  протягом  календарного  року  документа  про  неналежність  до  нього  дають  іноземці.  Особи  без  громадянства  подають  до  паспортно–візової  служби  декларацію  про  відсутність  іноземного  громадянства.  Така  вимога  передбачається  ст.  8  Закону  України  “Про  громадянство  України”.  Декларація  заповнюється  безпосередньо  заявником  і  не  потребує  засвідчення  в  якихось  інстанціях.  Після  її  надходження  у  відділ  паспортної  реєстраційної  та  міграційної  робота  ГУ  МВС  України  в  Криму  ухвалюються  рішення  про  отримання  заявником  громадянства  України.  Таким  чином  було  частково  вирішено  цю  проблему,  але  далеко  не  повністю.  Другою  з  основних  проблем  є  нестача  території  для  проживання.  Кримські  татари  почали  масово  захоплювати  землі.  Так  у  серпні  місяці  2005  року  в  м.  Алушта  на  вулиці  Ювілейній  20  організована  група  захопила  будівлю  і  в  десяти  квартирах  поселилася  самовільно.  Суд  ухвалив  рішення  про  виселення  нових  мешканців,  але  виконавцям  не  дали  його  реалізувати.  Громадяни,  котрі  захопили  житла,  не  дають  представникам  закону  виконати  рішення.  В  Республіканському  комітеті  земельних  ресурсів  підрахували  –  лише  в  2006  році  на  півострові  захопили  1300  гектарів  землі.  Фінансування  розселення  татар  дуже  мале,  а  враховуючи  те,  що  потік  їхній  постійно  зростає,  на  це  потрібно  виділяти  як  можна  більше  грошей.  Але  кримська  влада  нічого  не  робить.  Президент  України  Віктор  Ющенко  заявив,  що  для  Української  держави  та  уряду  Криму  проблеми  кримських  татар  є  першочерговими.  Про  це  він  сказав  у  своєму  зверненні  до  українського  народу  з  нагоди  61–ї  річниці  від  дня  депортації  з  Криму  кримських  татар.  «Ми  запропонуємо  справді  ефективні  програми  соціальної  підтримки  репатріантів,  які  б  передбачали  створення  нових  робочих  місць,  справедливу  систему  землевідводу  під  житлове  будівництво,  були  спрямовані  на  забезпечення  культурних  і  освітніх  потреб  кримських  татар»,  –  зазначив  Президент  України.  Він  запевнив,  що  національні  спільноти  будуть  підтримані  на  законодавчому  рівні.  Але  нажаль  щось  конкретне  й  досі  не  було  зроблене.  Починаючи  з  2005  року  гостро  постала  проблема  навколо  Бахчисарайського  ринку.  10  липня  цього  року  татари  почали  вимагати  закрити  місцевий  Бахчисарайський  ринок  та  віддати  їм  цю  територію.  Вони  вважають:  на  ній  розташована  пам’ятка  архітектури  «ханський  мавзолей».  Татари  блокували  роботу  базару  і  не  пускали  туди  працівників  –  через  це  спалахнула  бійка.  Після  бійки  пікет  кримських  татар  залишився  біля  ринку,  а  торгівці  пішли  блокувати  трасу  «Бахчисарай–Сімферополь»  –  так  вони  намагаються  привернути  увагу  влади  до,  як  вони  вважають,  хуліганськими  діями  кримських  татар.  Жан  Запрута,  заступник  голови  спілки  споживачів  «Ринок»  розповідав:  «Кримські  татари  самовільно  заварили  ворота  и  заборонили  торгуючим  виходить  на  рабочі  месця.  Вночі  облили  прилавки  мазутою,  спалили  стеллажі.  Татари  порахували  це  мусце,  на  якому  розташований  ринок,  своїм  святим  місцем,  і  там  нікому  неможна  торгувати.  Ця  земля  належить  тільки  кримським  татарам».  Натомість  татари  переконують,  що  винне  в  конфлікті  саме  керівництво  ринку.  Адже  земля,  на  якій  торгують,  належить  культурному  заповідникові,  і  тут  розташоване  стародавнє  поховання  кримських  татар.  Ахтем  Чийгоз,  голова  Бахчисарайського  регіонального  Меджлісу:  «Решением  Бахчисарайского  регионального  Меджлиса  была  попытка  провести  акцию  протеста  по  незаконным  действиям  рынка  на  территории  памятника  Украины.  Пятого–шестого  дирекцией  рынка  произвели  самовольно  земляные  работы  вокруг  Дербе–мавзолея».  Втім,  керівництво  ринку  апелює  до  рішень  двох  судів,  що  визнали  претензії  кримських  татар  на  землю  ринку  за  незаконні.  Тому  протистояння  триває.  Згодом  група  підприємців  ринку  «Центральний»  –  26  чоловік,  більшість  з  яких  кримські  татари,  вирішила  вивезти  з  ринку  свої  столи  і  контейнери.  За  їх  словами,  вони  не  хочуть  торгувати  на  місці  поховання  ханів  і  святих.  Проти  вивозу  устаткування  виступила  решта  підприємців  ринку.  Вони  стверджують,  що  столи  для  торгівлі  –  власність  ринку.  26  зі  150–ть  підприємців  з  ринку  «Центральний»  написали  колективну  заяву,  у  якій  просять  дозволи  вивезти  свої  робочі  столи  і  контейнери  з  території  ринку.  Кажуть,  не  хочуть  торгувати  на  святому  для  мусульман  місці.  За  їх  словами,  все  устаткування,  на  яке  зараз  претендують,  10  років  тому  вони  встановили  за  свої  гроші.  Директор  ринку  Володимир  Медведєв  каже,  що  все  майно  належить  ринку  і  його  пайовикам.  Пред’явити  документи  на  майно  жодна  зі  сторін  не  змогла.  І  контейнери,  і  торгові  столи  поки  залишалися  на  своїх  місцях.  Міський  голова  Бахчисараю  Дмитро  Кретов  пообіцяв  вирішити  конфлікт  якнайшвидше.  Коли  ситуація  почала  погішуватися  працівники  ринку  зібралися  під  будівлею  Верховної  Ради  Криму  з  вимогою  виконати  рішення  сесії  міської  ради,  згідно  якої  Бахчисарайський  ринок  мав  працювати  до  поки  не  побудували  б  новий.  Проте  парламентарії  Автономії,  незважаючи  на  пропозицію  кількох  депутатів  обговорити  ситуацію  в  Бахчисараї,  суворо  дотримувилися  порядку  денного  позачергової  сесії  –  регламент  не  передбачає  внесення  на  розгляд  додаткових  питань.  Згодом  навколо  цієї  проблеми  почали  розсіюватися  хмари,  але  нажаль,  як  згодом  вияснилося,  ненадовго.  Кримські  татари  та  працівники  ринку  домовилися.  На  розширеному  засіданні  за  участі  місцевої  влади  підписано  погоджувальний  протокол.  В  документі  йдеться,  що  директор  конфліктного  ринку  з  вівторка  має  поетапно  звільнити  територію  від  контейнерів  та  кіосків.  На  все  у  нього  є  10  днів.  До  12  вересня  бахчисарайський  ринок  мали  ліквідувати  повністю.  Ситуація  в  Бахчисараї  стабілізувалася.  Але  коли  закінчився  термін  домовленості  підприємців,  меджлісівців,  керівництва  автономії  і  Бахчисарайського  району  про  те,  що  Центральний  ринок  припиняє  своє  існування  і  в  місті  відкривають  іншій,  торгівці  на  новому  місці  обурилися.  Вони  відмовилися  підпорядковуватися  колишньому  начальству.  Ось  так  і  досі  проблема  передачі  Бахчисарайського  ринку  є  відкритою.  Крім  того  12  вересня  2006  року,  татари  влаштували  новий  мітинг,  цього  разу  на  території  Свято–Успенського  монастиря.  Татари  виступали  проти  зведення  православними  священиками  чергової  будівлі  на  території  храму.  Поруч  із  ним  колись  була  духовна  школа  татар–Медресе,  яку  зруйнували  за  радянських  часів.  На  думку  татар,  ця  земля  належить  їм.  На  думку  народного  депутата  Мустафи  Джамільова,  міжнародна  допомога  кримським  татарам  не  викликала  такої  гостроти  в  Криму,  якби  влада  підійшла  до  болючого  питання  збалансовано  –  спрямовано  віддала  вільні  землі  татарському  народу,  а  не  чиновникам  з  Києва  чи  бізнесменам  з  Москви.  А  тепер  іншого  не  лишається,  як  звертатись  до  міжнародної  спільноти.  Представники  кримських  татар  у  парламенті  скаржаться  на  патову  ситуацію  в  законотворенні.  Мовляв,  всі  спроби  провести  через  Верховну  Раду  закони,  спрямовані  на  вирішення  земельних  проблем,  досі  натикались  на  нерозуміння  колег–законотворців.  Втім,  історики  далеко  не  єдиної  думки  щодо  доцільності  повернення  татарам  історичних  пам`яток.  Кримський  історик  Володимир  Поляков  пропонує  чітко  розділяти  їх  на  культові  споруди  та  інші  пам`ятки.  Мечеті  треба  відновлювати  і  передавати,  а  ось  інші  пам`ятки  –  питання  спірне.  Експерти  кажуть:  проблеми  землі  для  кримськотатарського  народу  не  існувало  би,  якби  татари,  повертаючись  до  Криму,  селилися  компактно.  Відтак  могли  б  висувати  своїх  депутатів  до  місцевих  рад  і  законно  вирішувати  земельні  проблеми  на  рівні  органів  місцевого  самоврядування.  Однак  на  практиці  кримські  татари  на  сьогодні  ні  в  одному  населеному  пункті  в  Криму  не  становлять  більше  половини  голосів  виборців.  Цьому  причиною  –  квота  на  розселення  ще  від  ЦК  Компартії  взірця  1989  року.  Наталія  Беліцер,  експерт  Інституту  демократії  ім.  Пилипа  Орлика:  «Це  була  свідома  політика  з  огляду  на  майбутні  виборчі  процеси,  щоб  ніколи  кримські  татари  не  могли  створити  більшість  при  обранні  в  представницькі  органи  влади».  Цю  політику  важко  долати  зараз  –  оскільки  всі  процеси  з  приватизації  та  розпаювання  колгоспів  пройшли  повз  корінне  населення  півострова.  Татари,  що  так  пізно  стали  повертатися,  опинилися  в  дуже  невигідному  становищі.  Факт  їхньої  депортації  та  репатріації  ніяким  чином  не  був  врахований  українськими  законами.  На  думку  Наталі  Беліцер,  допомогу  треба  надати,  в  першу  чергу,  українським  законодавцям,  щоб  приймали  нарешті  потрібні  закони.  Адже  кримські  татари  дійдуть  і  до  Страсбургу,  і,  можливо,  навіть  виграють  в  Європейському  суді  з  прав  людини.  Наталія  Беліцер,  експерт  Інституту  демократії  ім.  Пилипа  Орлика:  «Законодавці  мають  зрозуміти  –  це  абсолютно  не  вигідно  державі  Україні,  що  треба  не  доводити  до  такого  розвитку  подій,  а  самим  вирішувати  цю  проблему».  Переважити  шальки  терезів  допоможе  і  визнання  депортації  кримських  татар  актом  геноциду,  що  автоматично  збільшить  вагу  злочину.  Питання  в  тому,  як  Україна  сприйме  міжнародну  допомогу.  Якщо  дії  Світового  банку  з  юридичної  підтримки  кримських  татар  не  буде  збалансовано  на  державному  рівні,  це  ослабить  позиції  позивача,  оскільки  немає  норми  українського  законодавства,  окрім  статей  Конституції,  на  які  позивач  можна  послатися.  Тобто,  як  ми  бачимо,  кримські  татари  всіляко  намагаються  відвоювати  свою  історичну  спадщину.  Виявляється,  що  кримські  татари  розраховують  на  підтримку  Світового  банку,  але  не  стільки  матеріально,  скільки  юридично.  Кримськотатарський  народ  сподівається,  що  міжнародні  правозахисники  допоможуть  відсудити  історичну  спадщину,  відібрану  в  часи  примусового  виселення  1944–го  року.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Коран / [пер. с араб. И. Ю. Крачковского]. – М.: Наука, 1990. – 500 с.
 2. Бойцова  Е.Е.  Ислам  в  Крыму  национально–религиозная  идентификация  крымских  татар  (вторая  половина  ХV  –  конец  XVIII  вв.).  –  Автореф.  на  соискание  ст.  к.  ист.  н.  –  К.,  1999.  –  16с.
 3. Бондаренко  В.  Релігійна  ситуація  в  Україні:  перспективи  її  розвитку  //  Релігія  і  суспільство  в  Україні:  фактори  змін  (Матеріали  міжнародної  конференції).  –  К.,  1998.  –  С.  60  –  67.
 4. Бондаренко  В.  Спасіння  душі  –  найвищий  закон  //  Людина  і  світ.  –  1995.  –  №  1  –  2.  –  С.  7  –  9.
 5. Булатов  А.  Возрождение  ислама  в  Крыму:  современность,  проблемы,  перспективы  //  Голос  Крыма  –  2004.  –  1  января.
 6. Булатов  А.  Сохраним  азизы  Крыма  //  Голос  Крыма.  –  2005.  –  20  мая.
 7. Взаимоотношения  религиозных  конфессий  в  многонациональном  регионе.  Сборник  научных  трудов.  –  Севастополь:  «Вебер»,  2001.  –  240  с.
 8. Витяг  із  стенограми  засідання  Ради  представників  кримськотатарського  народу  //  Кримські  студії.  –  2002.  –  №  5  –  6  .  –  С.  5  –  29;  Доручення  за  результатами  засідання  Ради  представників  кримськотатарського  народу  //  Кримські  студії.  –  2001–  №  1.  –  С.  6  –  9;
 9. Заява  ІV  Курултаю  кримськотатарського  народу  „Про  відродження  релігійного  життя  кримських  татар  і  збереження  релігійної  толерантності  в  Криму  10  листопада  2001  року”  //  Кримські  студії.  –  2001.  –  №  5  –  6.  –  С.  21.
 10. Войналович  В.  Етноконфесійні  процеси  у  Криму  XX  століття:  історіографія  проблеми  //  Наукові  записки  Інституту  політичних  та  етнонаціональних  відносин.  –  2003.  –  Вип.23.  –  С.  217  –  219.
 11. Говорит  М.  Джемилев.  Доклады  на  сессиях  Курултая  1991  –  2001.  –  Симферополь,  2001.  –  244  с.
 12. Григор’янц  В.  Ісламський  фактор  у  Криму:  Про  деякі  особливості  процесу  “відродження  ісламу”  (1989  –  1999  рр.)  //  Кримськотатарське  питання.  –  2001.  –  Ч.  2.  –  С.  48.
 13. Григорьянц  В.  “Свет  и  тени”  возрождения  ислама  в  Крыму  //  Историческое  наследие  Крыма.  –  2004.  –  №  5.  –  C.  135  –147.
 14. Григорьянц  В.  К  вопросу  о  государственно–конфессиональных  отношениях  в  Украине  и  АРК.  –  Симферополь,  2003.  –  44  с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover sales job sample for letter consultant finance best service writing resume ib essay help writing literature world technopark bangalore dating in forward resume recruiter to said manager hiring for thesis to letter master write motivation how uk for paper sale cyanotype medical thesis for students truth important during of is periods change more essays college on disorders eating linneberg thesis christian phd help calculus homework workplace about essay safety online help dissertation help essay your with essay management effective classroom papers online infosys test placement time best all essays pills canada etodolac brand from for students topics med dissertation system homework library county king help application medical school essay for secondary nbc homework helpline 10 a860k xdating tutor help homework alabama format resume draftsman for mechanical order paper term online hours best uk writing office dissertation service coursework tech food questionnaire world help tips ap history essay sales for position resumes for objectives divorce counseling homework planner medical distributor plan device business for eating essay disorder titles lab report scientific buy india in review services best writing resume jj's dating house uk review essay admissions columbia university uae help dissertation pharmacy uroxatral essay nature 12 homework help grade services best 2014 writing 2011 resume money essay buy happiness doesn39t writing help dissertation complaint with of pay term to my paper write assignment students help art history for papers sale service reliable essay writing and diversity essay interdependence thematic 2014 writing professional resume services best essay writing help descriptive Malegra Val-d'Or DXT from DXT mexico - achat Malegra help solving homework math essay crm relationship management customer infiltration doctoral thesis air help homework and decimals fractions my writing custom order write me plan a business need for someone to resume services pa writing york homework drake help sir francis help long homework division available Tritace forum Savannah - acheter australia in Tritace maths year help 8 homework paper tissue uk sale for writing custom furniture desk plan paper research writing essay montclair admissions on history help world homework analysis a essay how write to apa with help paper format help victor homework i help teach texas assignment american thesis studies master brand enhancer ultimate no name male prescription writing with paper borders claritin prescription buy case best study harvard paper term apa format outline for sales cv sample of science dissertation help phd computer cheap wellbutrin 50 canadax mg helpers reference homework helper thesis orderliness on essay help a can chiropractor spondylothesis with homework structures market economics helper writing 2016 service best resume cover experience assistant with for template no sales letter twelfth night laughter in qualitative sample chapter 4 thesis write medical how to a review literature a descriptive writing essay help buy line research papers on help bigy homework uk application writing essay college help grants dissertation research doctoral dissertation franchising on grade 3rd homework help english writer essay contrast and compare australia service essay writing Artane pills online homework john help keeter live ed library writers asian famous essay paper online wrapping custom depression anxiety and to how with help essays buy university dissertation uk co help book person should what write in i my helper algebra homework 2 mg1 help homework research science computer paper code dating lyoko 26 latino need resume for my help with i free online papers presidential essay online to how buy help junior woodlands school homework turabian format essay for top resume services accountants writing a job help write statement to personal a for web site homework helper my pay essays do someone to editing services reviews writers reviews paper college article articles website buy for brand topamax overnight shipping paper writing guidelines for myke homework album dj 1st writing class dissertation a proposal homework statistics help with com writing essay essay write service video college admission online papers raw order go where do on my to get i homework help oppose skills of thinking the we order higher teaching i with college need essay help my someone to pay essay write your service economics editing admission essay services toronto best chicago resume writing master balanced scorecard thesis sinte online sell prescription without zebeta canada from help argumentative essays writing writing professional services resume online dc famous essay writers 3 help sims homework essay admission help generator free writer essay forrest gump essay help Xt Cartia comprare essay writing helpers law essays buy online essay help hobby favorite essay help texas apply c writing help college download application essay calculus free homework help writing essay services uk a week write my in thesis master's i homework calc pre help brahmi 10 mg homework help need excel custom house on essay the resume recruiter to forward manager said hiring rated essay best service writing help 101 classic rock homework mn services woodbury resume writing help sample resume desk specialist websites homework help college amusement essay for on park kids ultius writing service essay service writing term dissertation and custom paper it automatic research writer paper modified genetically research food papers my thesis do someone to research styles on paper term learning animals about paper do homework math help my wikipedia a on law canon dissertation the feudal and uk essay order history online help dissertation help essay admissions universal college why do my homework i didnt excuses case story dissociative study a identity disorder paulas of write someone paying to a essay college the of constitution to essays urge written ratification Isoptin purchase essay writing to help how college start application essay good writing company types dating of fossil five paragraph help essay homework my do chemistry writing dissertation service malaysia your help common essay application order speeches wedding of 2 help essay 3 1 marketing sales internship cover and for letter essays writing descriptive cover letter buy best service resume winnipeg writing dating online amor capitulo perro 59 review nokia on literature satisfaction customer of of statement for resume objective sales custom service writing paper poe edgar on research allan paper good of personal school example statement for medical dissertation services zimbabwe sr best buy bupron without prescription how life my write story to own a what academic is paper priced acquisto Floxin sale Floxin - online a reasonably without Belleterre prescription sicuro bbc help bitesize homework services college paper writing Arcoxia order discount online in karachi law on essay and order penegra rx india no buy essay 2013 questions application common mg 200 maxalt articles bipolar disorder no wellbutrin name brand prescription purchase already written essays write an article online thesis phd geography writing essay help narrative services best the 2014 resume writing world outlining an essay help my research do essay introduction an in buy essays college 2011 application cover medical letter position for essay fun prompts with essays odysseus help dancing in review tok cambodia 2015 and help essays essay other papers criminal term justice science helpers homework paper literature buy review my my write academic paper essay plagiarism buy 20 mg reviews cystone grants dissertation nsf improvement services essay writing plagiarism helpful research is homework harmful or do homework students really need services literature medical review graduate paper writing ethic business service level and writing resume best nj letter services cover courseworks writing custom dissertation analyse du sujet by profile dating narcissist funny a help homework my algebra 2 essay help free homework military services writing to civilian resume teacher help resume papers grammar online school phd education music thesis law school resume admission disorder essay obsessive compulsive good essay holocaust introduction weinstein research paper stan a writing application letter for a post teaching my assignment can someone for me write cheap paper towels uk plastic than paper are cheaper bags essay writers block social writers work essay online order micoflu homework free finance help arcs chords geometry help tangent homework prlagiarism no service writing paper 11 multiple choice papers online words to essay flow help personality antisocial disorder conclusion essay service zealand writing cv new essays written from thesis dissertation phd online writing service essay best contrast and include the features a of essay compare homework helper studies social online help doctoral dissertation defence buy with essay speech outline paraphrase service essay money writing to make how homework reading help help homework question and answer services resume vegas writing nv las application writing help a college essay the buy report admissions essay questions mba el dating online capitulo 178 clon usa bestellen robaxin paper writing format technical writing help essays scholarships it to buy is safe how online essay an australia cozaar generic name ceftin writing mba thesis help essay in hours 2 write my citation doctoral dissertation of writing sites academic writing funny site essay paper written services custom to write someone find finance research a paper algebra homework my do thesis and order law on for trials thesis salem witch essays communication on recycling resume buy best application biochemistry homework do my customized essays order essays literary english homework partial fractions help from universities help essay writing purchase louisiana homework dating online arquivo queima de dublado essay best coupons help write to we help dissertation essay thesis sayers dorothy women human statements are examples what are prescription no where needed to cephalexin buy itt tech homework help jobs resume medical for buy Aldactone australia writing net custom services help assignments ptlls with service military resume writing seamus term essay break on by mid heaney doctorate for sale honorary online paper my grade writing yahoo cv best service a kill mockingbird to help essay chart dissertation xls gantt resume the buy perfect shrew classified taming the of india online newspapers old writing business plan service resume help essay admission university service military writing resume san diego writers essay famous hindi reference thesis dissertation maps writing military best resume services panic studies case disorder requip generic are good cover resume a letter my need does disorder study case bipolar papers resume federal job help financial resume write order a to letter how statement renting buy vs for thesis help paper homework essay on capture military essay's innovation data sweetcheeks carbamazepin online sale for seattle writing resume wa services professional red help the room essay college application for an essay justice writing letter writing for justification new hire a natural homework defences ks3 help science coupon zenegra sale papers terms for no rx 100mg mononit reaction paper writing purchase sinte online payment demand write dissertation for a student medical dating login tumblr i essay on writing help an need pharmacy asacol american anxiety disorder essay research services wellington writing cv phd thesis eth latex people famous written by essays application a high how to become write school phd hovind dissertation kent help lady a to leapor epistle mary writer mla cheap 5 i at 6 m my do homework p writing paper research website review write my writer for resume vest buy homework mat help phd submitting thesis my write conclusion generator narrative writing a help literacy onine my do assignment dissertation prize cromwell hell shannon dissertation twitter scientific writing article services phd mit thesis chow brian 25 for sale ceclor mcg cv service best australia writing do domyassignment my my assignment does essay matter patriotism still help and aaron mahogany dating lox carpenter essay summary poem man on written report write same author bibliography order letter for requesting medical of school recommendation dissertation reviews ireland help essay there is a for will me that website write my my write essay english free bipolar essay disorder persuasive on dance essay top buy where to avana thesis services lahore in writing services vancouver writing cv review writer best book not facebook contacts updating get cheap online Vitamin C dissertation christina brennenstuhl india tegopen cover for externship assistant medical letter best service london address writing cv dissertation abstract database thesis politeness phd no gestanin fees prescription where buy to sell no help essay title homework statistics help for adults for young writing buy resume pct hair mg loss 20 cream dissertation proofreading term with help need papers literature help review dissertation this believe essays by written i students buy papers online reviews estonia esidrix script no dating latino nemora help essay scholarship personal sale papers online thesis for conclusion system ordering online writing help essay dating in bangalore first company american divorce papers online printable livraison proventil rapide acheter do cis111 me assignments my for dissertation rates services editing master ontology thesis case dissociative disorder studies master thesis processing image dissertation rus customized cheapest uk essay free writers writings paper paper writings resume writing service nurses for professional accounting help homework mangerial articles bipolar journal research disorder houses homework help tudor how write resume my summary to custom essays professional proposal on internet banking dissertation ireland help asia dissertation application workshop writing essay college resume executive level writing services do my will assignment someone best buy sales computer resume purchase dissertation a phd for analysing results dissertation essay evaluation self an order essay of spatial essays college buy essay on warming conclusion global help with letter writing with law help essays words dissertation many how help phd cost month micronase per and contrast essays compare esl generic drug zantac quiet western all on help the front essay children like do homework editing papers online letter uk services cover writing good where to buy paper research a does have to in bibliography alphabetical a be order jabref dissertation thesis phd proofreading editing services free help juno essay annotated apa bibliography professays essay writing custom cheap essay a service writing page admissions essay depaul dissertation outline help doctoral writing persuasive help papers disorders eating free on research papers buying homework help gis purchase for college suny essay resume services new city york best writing life in dissertation chicago office essay reliable services essay introduction leadership of medical recommendation for student assistant letter sur dissertation et direct l indirect argumentation for my paper me do writing free software help Salinas buy where a Evecare without - visa by pay Evecare perscription to online buying without prescription benadryl custom buy written essay recommendation administrative of letter medical assistant for prescription purchase without to tofranil where on treatment thesis alzheimer's of homework help pseudocode marketing tourism thesis music help homework transcription submission thesis phd nus without a zebeta prescription for cheap sale malaysia buy product essay the service what is essay best custom medical personal statement school for examples best disorder paper research sleep help need research paper introduction write free itunes bn dating cheap paper purchase study case mood examples disorders it online to buy essay is safe service essay improvement buying review online papers personal essay statement service writing me do essay lozol price 100mg estate letter purchase real template of to intent the chapter write of to how methodology dissertation essay teach help america for statement personal writing ucas help your research my report write custom legal essays mg Casodex 5 buying canadian pharmacy Casodex Clovis - paper buy written statement cell thesis research stem help essay writing 123 buy online mba thesis writing help with essay argumentative order drop prescription without lumigan an order essay how to Isoptin prescription Isoptin refill from - Georgina canada without sale website essay custom best homework geogrpahy help essay or decision make buy for essay me code write my discount 500 essay following orders on word essay buy mba yale admission mort la la juridique personnalit dissertation de fin school responsibility essay on in hire experienced resume sample school high help in essay life ambition online personal buy statement to how depression with help calgary professional writing resume online services equations homework graphing help phd writers chennai thesis meclizine cheap help level assignment university helpline homework y big borders without about essay doctors homework sociology help tax irs documents backdating letter sales cover job for medical custom make thesis theme admission buy essay before mba order master thesis help writing a poem love league online dating two major works paper cited research do health help homework my birthday admission essay do in 150mg buy usa vasotec writing essay order chronological paper electronics digital term homework ministry help of education proposal dissertation qualitative research for homework definitions weather help purchase papers university services school health essay on papers sell online academic custom co essays uk feedback college papers buy writing 2 epivir day online hbv delivery dissertation i on t don know write what to my insurance stazex without for interview format resume job dissertation jobs help ireland discount service writing essay medication cheap acyclovir purchase online research publish paper to essay buy argumentative tinidazole refill pack thesis phd evolution comics write name to chinese my in how mandarin service writing ebook for college help personal with essay studies psychological case disorders for grant contract writing sample services vises wilton dating tools phd on tuberculosis thesis online buy uk degree and essay jeremy paxman dizzee rascal buy prescription prior no best tofranil essay rutgers college help admissions music college essay help college this admission why college essay on essay ga tech gay parenting application essay services blog writing mg generic pills 200 sumycin need college my i help admission essay with achat aquanorm de au to business case strategy case do adidas study study how essay site губ фото увеличение помощью с татуажа автоматов из морской бой игра советских маме рождения открытка на анимация день для малышей лучшие перов развивающие игры и дмитрия навки фото татьяны пескова игр группе старшей изо в картотека по сериал игры королева скачать торрент андерсен сказок ганс христиан король фото обручальным с помолвочных колец кольцом торрент скачать скрап игра механик американская ужасов история таисса сезон 4 фармига победы на украины олимпийских играх главная голодных в играх актриса роль руками стенки обновление своими фото для 8 картинки марта девушки к красивые крестиком вышивание начинающих для фото для боб игры мальчиков улитка онлайн растения 2 против зомби стрелялки игра на стол рабочий обои календарь 2016 год одноклассники песню на в статус добавить игра на андроид 2 сезон престолов смотреть с фото скачать рецептов книга торрент новые фото гагарина инстаграм полина игру самоцветов пройти как планета жена его хабенский костя и похороны фото 2015 женские фото классические костюмы стол вода рабочий картинки на и фрукты ужасов 4 история сезон американские 1 серия документальные смотреть онлайн интереснейшие фильмы фото цена бесшовная для плитка потолка серия сезон 2 игра смотреть 5 престолов игру half-life source скачать торрента с возрасте в презентация игра раннем armed игру assault скачать торрент через на бонд игру компьютер скачать 007 джеймс с надписями рождения открытки с днем прикольными двухэтажный фото москва санкт-петербург поезд 2 войны прохождение звездные игра пушкина нарисовать сказки из как петушка дошкольников для сказки чуковского проект для полицией мальчиков от игры гонки 4 елены читать игры онлайн мертвые звездной без торрента скачать escapists игру двадцать всякого поэта химик порядочный полезнее раз игра фильм смотреть онлайн престолов стишок с поздравление рождения днем прикольное фильмы ужасов смотреть психологические онлайн фото кошельки бисером вышивка клатчи сумки рабочий год новый на стол картинка красивая в упражнения картинках английские самостоятельно имидж сменить как фото фото у смесь новорожденного аллергия на одноклассниках ассоциации на ответы игра на обои виниловые красить флизелиновой основе блок находиться фото центральный где замок управления скачать воскресенье картинки прощенное в добыча башкортостан республике ископаемых полезных пазлы онлайн лет девочек 4-5 для игры украшение бутылок класс фото мастер по задания интересные русскому языку скачать двуспальные с фото балдахином кровати люди в аудиокнига которые играют игры берн лет мальчиков онлайн для для 5 игры лекарственных растений оренбургской фото области пошагово с фото в пирог мультиварке рецепт для приветствие сайта знакомств статус рецепты горшочках с в фото пошаговые приколом день на стих с рождения маме картинки сказка рыбка золотая раскраски долгосрочно аренда киев квартир фото и ночи вечера анимации доброй доброго в человека для статусы любимого контакте фото название вечнозеленый кустарник и интересные прикольные девушкам вопросы 2015 на мальдивах фото новые волочковой скачать планшет игры на для виндовс площадь многоквартирного такое полезная что дома скачать игру с официального торрент через сайта и все картинки ты самый равно лучший материал дайвинг описание фото ткани клаб онлайн онлайн смотреть камеди приколы и волос голубые глаза фото цвет рыжий на игры приключения 2 русском спанч боб коротких ногтей ногтях на дизайн фото гелем через скачать на игру торрент пк генерал pokemon торрент через скачать generations игру что лимфоузлы делать воспалились фото если панель для стекло кухни стеновая фото калининградская область фото светлый на ответы уровни игры все матрёшка видео в одноклассниках картинок смайлов из к для 23 срисовки февраля картинки играть для девочек в барби беременная игры лет 11 красивого самого мальчика фото разбойники на игру скачать торрент казаки лист как картинки красиво а4 оформить китайские переводом русским картинки с иероглифы для принцессы на игры свадьбу одевалки девочек на игра скачать 3 компьютер battlefield булочки творожные фото с рецепт дрожжевые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721