ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР НА СВОЇ ТЕРИТОРІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості проблеми переселення кримських татар на свої території в контексті соціальних конфліктів на основі віровчення ісламу, процес їх визнання, соціалізації та діяльності. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні цій проблематиці та її значення для народу кримських татар.

 Ключові слова: іслам, переселення, кримські татари, соціальні конфлікти, віровчення, території.

 

Україна  –  не  лише  слов’янська  і  християнська,  але  значною  мірою  і  тюркська  та  мусульманська  країна,  і  цей  факт  вимагає  перебудови  відносин  у  державі.  З  одного  боку,  кримські  татари,  які,  до  речі,  живуть  не  лише  у  Криму,  але  значною  мірою  і  в  Херсонській,  Запорізькій  та  інших  областях,  у  Севастополі  та  Києві,  можуть  не  лише  вимагати  врахування  своїх  особливостей,  але  й  самі  повинні  враховувати  культурно–політичні  та  релігійні  особливості  України.  З  іншого  боку,  державні  органи  України,  забезпечуючи  інтеграцію  нової  спільноти,  мають  враховувати  їх  етнічні  та  релігійні,  культурні  особливості.  Можливо,  говорили  на  курултаї,  першою  спільною  справою  кримських  татар  та  України  повинна  стати  планова  робота  та  правова  взаємодопомога  щодо  визнання,  з  одного  боку,  Голодомору  українців,  з  іншого  боку  –  депортації  кримських  татар,  –  актами  геноциду  з  боку  правлячого  режиму,  метою  якого  було  повне  підкорення  та  обезсилення,  навіть  знищення,  українців  та  кримських  татар,  як  самостійних  етносів.  Інтеграція  –  тривалий  і  складний  процес.  І  тому  загалом  на  загальнодержавному  рівні  він  вимагає  наукового,  чітко  спланованого  підходу.  Цілком  очевидно,  що  в  Україні  тепер  мають  бути  розроблені  зовсім  нові,  адаптовані  до  нових  реалій,  концепція  міжнаціональних  відносин  та  документи,  що  визначають  статус  і  зміст  Кримської  автономії  у  складі  України.  Адже  очевидно,  що  нинішня  концепція,  а  особливо  реальна  практика  міжнаціональних  відносин,  так  само,  як  і  статус  автономії,  не  відображають  реальних  потреб  і  справжніх  проблем  суспільства  і  створюють  внутрішньополітичні  складнощі  у  державі,  які  стають  дедалі  гострішими.  Значно  більші  розбіжності  виявляються  у  спробах  визначитися,  як  само  треба  кваліфікувати  цей  злочин.  Депортація  (переважно  жінок,  дітей  та  немічних  старих,  оскільки  більшість  чоловіків  воювала  в  складі  Червоної  Армії)  була  здійснена  в  безпрецедентно  короткий  термін  –  усього  за  3  дні  з  Криму  було  вивезено  у  потягах,  непристосованих  для  перевезення  людей,  194,155  осіб.[1]  Під  час  самої  депортації  і  протягом  перших  років  перебування  депортованих  у  «спецпоселеннях»  –  переважно  в  Сибіру,  на  Уралі  та  центральноазіатських  республіках  –  внаслідок  голоду,  холоду,  хвороб,  нелюдських  умов  проживання  загинуло,  згідно  з  різними  підрахунками,  від  38%  до  понад  46%  усього  населення.  Для  характеризування  того,  що  відбулося,  правники  і  вчені  –  історики,  етнологи,  політологи  –  зазвичай  вживають  різні  терміни.  Найчастіше  зустрічаються  такі,  як  «масові  репресії  проти  кримських  татар»,  «етноцид»,  «етнічна  чистка»,  «злочин  проти  людства»  та  «геноцид»[2];  окремі  дослідники,  не  переймаючись  «юридичною  чистотою»  визначень,  подекуди  вживають  їх  як  синоніми.[3]  У  намаганнях  з’ясувати,  наскільки  втрати  кримськотатарського  населення  внаслідок  депортації  підпадають  під  поняття  геноциду,  найдоцільніше  використовувати  визначення  останнього,  запропоноване  у  1948  році  Конвенцією  ООН  «Про  запобігання  та  покарання  злочину  геноциду».  Стаття  2  цієї  Конвенції  характеризує  геноцид  як  будь–які  з  наступних  дій,  скоєних  з  наміром  знищити,  повністю  або  частково,  національну,  етнічну  або  релігійну  групу:

1.  Вбивство  членів  такої  групи

2.  Заподіяння  ним  тяжких  фізичних  або  ментальних  ушкоджень

3.  Свідоме  створення  для  цієї  групи  умов  проживання,  що  призводять  до  повного  або  часткового  винищення  групи

4.  Вживання  заходів  з  метою  запобігти  народжуваності  дітей  у  групі

5.  Насильницька  передача  дітей  з  цієї  групи  до  іншої.

Пізніше  саме  таке  визначення  геноциду  було  підтримано  й  Міжнародним  Кримінальним  Судом  (рішення  про  започаткування  якого  було  прийняте  ООН  у  1998  році  в  зв’язку  із  війнами  на  території  колишньої  Югославії;  це  рішення  набуло  чинності  1  липня  2002  року).  Необхідно  зауважити,  що  стаття  442  Кримінального  кодексу  України  майже  дослівно  повторює  наведене  вище  означення  геноциду.  Тим  не  менш,  не  тільки  українські  ЗМІ,  а  й  досвідчені  вчені,  розглядаючи  цей  аспект  кримськотатарської  проблеми,  часто  спираються  не  на  юридично–правові  норми  національного  або  міжнародного  законодавства,  а  на  значно  спрощені  уявлення  про  геноцид  –  наприклад,  такі:  «геноцид  передбачає  намір  повністю  фізично  знищити  народ».  [4]  Насправді  ж  те,  що  відбулося  з  кримськотатарським  народом  у  1944–му  та  наступних  роках,  цілком  можливо  характеризувати  як  дії,  що  підпадають  під  пп.  2,  3,  деякою  мірою  –  п.  4  міжнародного  визначення  геноциду.  Інша  справа,  яким  чином  довести  (і  чи  можливо  це  взагалі),  що  метою  таких  дій  був  свідомий  намір  повного  або  часткового  знищення  цієї  етнічної  групи.  Звісно,  подібні  відверто  сформульовані  наміри  навряд  чи  можна  відшукати  в  будь–яких  архівних  документах  –  так  само,  як  і  стосовно  Голодомору  –  геноциду  українського  народу.  Проте,  вагомими  доказами  на  користь  саме  таких  намірів  послуговують  намагання  повністю  позбутися  матеріальної  та  духовної  спадщини  кримських  татар  на  їхній  батьківщині,  що  послідовно  й  систематично  відбувалися  після  їхньої  депортації  з  Криму,  а  також  унеможливлення  вивчати  рідну  мову,  традиції,  культуру  в  усі  часи  після  вигнання.  Більше  того,  навіть  сама  назва  «кримські  татари»  зникла  з  переліку  національностей,  що  мешкали  в  Радянському  Союзі;  замість  того,  їх  записували  просто  як  «татарів»,  що  свідчило  про  бажання  повністю  заперечити  саме  існування  кримськотатарського  народу  як  окремого  етносу.  Активісти Національного  руху  кримських  татар  (започаткованого  у  50–х  роках  минулого  століття  і  спрямованого  на  боротьбу,  виключно  мирними  шляхами,  за  повернення  на  Батьківщину)  почали  спиратися  на  міжнародну  концепцію  геноциду  на  початку  60–х.  Після  спонтанної  масової  репатріації  наприкінці  80–х  –  початку  90–х  років  і  поновлення  таких  виборних  органів  самоврядування,  як  Курултай  (Національна  Асамблея)  та  Меджліс  (обирається  делегатами  Курултаю,  поєднує  функції  представницького  та  виконавчого  органу),  це  питання  не  було  забуте,  хоча  більш  пріоритетні  правові,  політичні  та  економічні  проблеми  не  дозволяли  докласти  системних  та  послідовних  зусиль  для  визнання  депортації  та  її  наслідків  геноцидом  кримськотатарського  народу.  Ситуація  дещо  змінилася  у  2005  році:  11  грудня  4–та  сесія  четвертого  Курултаю  кримськотатарського  народу  визнала  депортацію  18  травня  1944  року  й  наступні  десятиріччя  насильницького  утримання  кримських  татар  у  місцях  вигнання  актом  геноциду  корінного  народу  Криму.[5]  Тоді  ж  була  створена  Спеціальна  комісія  з  вивчення  геноциду  кримськотатарського  народу  і  подолання  його  наслідків;  її  перше  засідання  було  проведене  20  травня  2006  року,  перший  звіт  роботи  Комісії  оприлюднений  22  грудня  2006  року  на  5–й  сесії  четвертого  Курултаю.  Робота  по  визнанню  депортації  актом  геноциду  значно  активізувалася  у  2009  році.  На  виконання  указів  Президента  України  «Про  відзначення  у  2009  році  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій»  та  «Про  заходи  у  зв’язку  з  65–ми  роковинами  депортації  з  Криму  кримських  татар  та  інших  осіб  за  національною  ознакою»,  у  травні  у  Сімферополі  відбулася  виїзна  Колегія  Служби  безпеки  України,  в  засіданні  якої  взяли  участь  лідери  кримськотатарського  народу  Мустафа  Джемілєв  та  Рефат  Чубаров,  муфтій  мусульман  Криму  Еміралі  Аблаєв,  Постійний  представник  Президента  України  в  АР  Крим  Леонід  Жунько.  Там  було  повідомлено  про  розсекречення  низки  архівних  документів,  що  стосувалися  репресій  комуністичного  режиму  проти  кримських  татар.  У  Резолюції  загальнокримського  жалобного  мітингу  2009  року  –  останнього  з  тих,  які  щороку  проходять  у  Сімферополі  в  день  депортації  18  травня  –  містилися  доволі  жорстко  сформульовані  вимоги  до  української  держави,  включно  із  закликом  вжити  рішучіших  заходів  для  подолання  наслідків  геноциду.  [6]  Активніша  позиція  кримськотатарської  спільноти  була  засвідчена  й  у  зверненнях  Голови  Меджлісу,  депутата  ВР  Мустафи  Джемілева  до  Президента  України  та  Голови  СБУ,  що  були  підтримані  аналогічними  зверненнями  народного  депутата  Григорія  Омельченка.  У  відповідь  на  це,  2  липня  2009  року  Президент  доручив  СБУ  та  Генпрокуратурі  розглянути  питання  про  порушення  відповідної  кримінальної  справи,  що  можна  вважати  першим  кроком  до  офіційного  визнання  депортації  кримських  татар  актом  геноциду [7]. 14  липня,  за  ініціативи  СБУ,  в  Києві  відбувся  круглий  стіл  «Депортація  кримських  татар:  історичні  та  правові  оцінки»,  в  якому  взяли  участь  народні  депутати  України,  представники  СБУ,  громадських  організацій,  засобів  масової  інформації,  низка  експертів  та  дослідників.  Заступник  голови  СБУ  Микола  Герасименко  повідомив,  що  на  виконання  доручення  Президента  України  Віктора  Ющенка  Служба  безпеки  України  разом  з  Генпрокуратурою  проводить  збір  матеріалів,  які  стосуються  незаконних  виселень  у  1944  році  кримськотатарського  народу,  а  також  болгар,  вірмен,  греків  та  німців,  які  проживали  на  території  Криму.  Збираються  та  вивчаються  документи  про  злочини  тоталітарного  режиму  у  1944  році,  встановлюються  та  опитуються  свідки.  Очікується,  що  на  підставі  здобутих  матеріалів  СБУ  та  Генпрокуратура  нададуть  правову  оцінку  незаконному  насильницькому  виселенню  «народів  Криму»  відповідно  до  норм  вітчизняного  законодавства.  [8]  Крім  того,  на  доручення  Президента  в  кримській  філії  СБУ  створена  спеціальна  слідча  комісія,  яка  почала  співпрацю  з  громадською  Спеціальною  комісією  Курултаю.  За  словами  заступника  голови  останньої  Ельведіна  Чубарова.  «Ми  вже  розпочали  передачу  їй  копій  перших  свідчень  про  депортацію,  щоб  їх  долучили  як  документи,  щоб  їх  могли  вивчити  й  опитати  за  необхідності  цих  свідків  депортації.  Як  ми  знаємо,  ця  слідча  група  вже  розпочала  доволі  активно  працювати  в  цьому  напрямку».  [9]  Таким  чином  була  започаткована  безпрецедентна  –  особливо  враховуючи  специфіку  ситуації  в  АРК  –  взаємодія  державної  комісії  Служби  безпеки  України  з  громадською  комісією,  створеною  й  досі  не  визнаним  офіційно  органом  самоврядування  –  Курултаєм  кримськотатарського  народу.  Ґрунтовний  звіт,  що  охоплював  роботу  Спеціальної  Комісії  за  майже  трирічний  період  –  з  травня  2007  року  до  листопада  2009  –  був  представлений  Ельведіном  Чубаровим  делегатам  Курултаю  5  грудня  2009  року.  [10]  Результати  роботи  членів  Комісії,  що  працюють  безоплатно,  фактично  на  громадських  засадах,  вражають.  Ними  створено  архів  документів  –  свідчень,  в  якому  містяться  610  листів  з  розповідями  про  спецоперацію  по  насильницькому  виселенню,  про  життя  у  вигнанні,  фізичних  та  моральних  втратах  членів  своїх  сімей  та  рідних.  Більша  частина  цих  спогадів  опублікована  у  тритомному  виданні  «Депортация.  Как  это  было».  Останні  150  спогадів,  що  надійшли  до  Комісії  у  2006–07  роках,  ще  чекають  на  опублікування,  так  само  як  і  60  архівних  документів,  зібраних  членом  Комісії  Гульнарою  Бекіровою.  На  окрему  увагу  заслуговує  ініційована  Комісією  широкомасштабна  акція  «Унутма!»  («Пам’ятай!),  що  розпочалася  1  вересня  2009  року.  [11]  Для  її  проведення  був  розроблений  пакет  документів,  що  включав  Опитувальник  свідка  депортації  (57  запитань),  Звернення  Спеціальної  комісії  до  співвітчизників,  зразок  заяви  свідка  депортації  та  пояснення  «Як  скласти  заяву  та  свідчення  про  депортацію».  Ці  документи  та  надіслані  матеріали  розміщуються  на  шпальтах  газет  «Авдет»,  «Голос  Криму»,  «Янъы  Дюнья»,  «Къырым»,  «Маариф  ишлери»;  хід  акції  регулярно  висвітлювали  у  новинних  та  тематичних  програмах  телеканал  АТР  і  радіостанція  «Мейдан»,  а  також  веб–сайти  «Крим  і  кримські  татари».  Важливо  підкреслити,  що  в  рамках  цієї  кампанії  наголос  зроблено  не  просто  на  спогадах,  а  саме  на  свідченнях,  тобто  заявники  мають  надавати  свідчення  тільки  про  те,  про  що  вони  знають  із  свого  власного  досвіду.  За  три  місяці  від  початку  акції  до  Комісії  надійшли  120  заяв,  де  містяться  прохання  максимально  сприяти  визнанню  українською  державою  та  світовою  спільнотою  геноциду  кримськотатарського  народу,  а  також  вимоги  притягти  до  відповідальності  тих,  хто  був  причетний  до  скоєння  цього  злочину.  Кожна  заява  супроводжується  детальним  описом  жахів  депортації  та  спецпоселень  у  Сибіру,  на  Уралі  та  Середній  Азії,  пережитих  заявником;  до  багатьох  із  них  додані  копії  документів  та  світлин,  що  підтверджують  наведені  факти.  [12]  Успішності  роботи  Комісії  заважає  низка  чинників  переважно  політичного  та  юридичного  характеру.  Насамперед,  це  стосується  й  досі  неврегульованих  питань  законодавчої  реабілітації  кримськотатарського  народу  та  визначення  його  статусу  як  корінного  народу  (а  не  просто  однієї  з  численних  «національних  меншин»  України).  [13]  Згадаймо  сумну  історію  і  досі  не  прийнятого  закону  про  реабілітацію.  За  законопроект  “Про  відновлення  прав  осіб,  депортованих  за  національною  ознакою”,  авторами  якого  були  народні  депутати  Мустафа  Джемілєв  і  Рефат  Чубаров,  у  червні  2004  року  проголосували  380  депутатів  при  необхідних  226.  Проте  цей  закон,  після  підписання  його  тодішнім  Головою  Верховної  Ради,  мабуть  із  суто  політичних  міркувань,  був  заветований  президентом  Леонідом  Кучмою.  На  жаль,  ситуація  не  змінилася  на  краще  і  після  перемоги  Помаранчевої  революції,  приходу  до  влади  нового  демократичного  уряду  та  парламентських  виборів  2006  та  2007  років.  Останній  варіант  законопроекту,  підготовлений  Державним  комітетом  у  справах  національностей  та  релігій,  був  значно  слабкішою  версією,  ніж  попередня;  він  зазнав  нищівної  критики  з  боку  керівництва  та  юристів  Офісу  Верховного  Комісару  ОБСЄ  з  питань  національних  меншин.  [14]  Немає  жодного  прогресу  і  в  спробах  представити  на  розгляд  ВР  закон  про  статус  кримськотатарського  народу,  першу  версію  якого  було  розроблено  ще  у  1996  році  –  одразу  ж  після  ухвалення  нової  Конституції  України.  Зрозуміло,  що  за  таких  обставин  годі  сподіватися  на  те,  що  законодавче  розв’язання  низки  неврегульованих  проблем  кримськотатарського  народу  розпочнеться  з  розробки  та  розгляду  нормативно–правового  документу  стосовно  визнання  скоєного  проти  нього  злочину  геноциду.  [15]  9  квітня  2014  в  Москві  в  прес–  центрі  РІА  “Новости”  пройшов  круглий  стіл  ”  Кримські  татари  :  вчора,  сьогодні  ,  завтра  “,  приурочений  до  відкриття  на  порталі  ”  Росія  для  всіх”  (  rus4all.ru  )  сторінки  кримсько  –татарського  народу.  У  заході  взяли  участь:  лідер  кримських  татар  у  Москві  Мустафа  Мухтеремов,  віце  – президент  Євразійської  академії  телебачення  і  радіо  Рустам  Аріфджанов  і  продюсер  телеканалу  Аль–РТВ  Тимур  Булгаков.  Провідним  і  модератором  конференції  виступив  керівник  відділу  національних  проектів  порталу  ”  Росія  для  всіх”  Радик  Аміров  .  У  ході  зустрічі  учасники  обговорили  проблеми  та  перспективи  кримських  татар  у  зв’язку  з  приєднанням  Криму  до  Росії  в  березні  2014  року.  Мустафа  Мухтеремов  зазначив,  що  актуальною  є  реабілітація  кримських  татар  і  чітка  оцінка  акту  депортації  1944  року.  У  нинішній  ситуації  кримські  татари  хотіли  б  від  Росії  прийняття  спеціального  закону  про  реабілітацію  ,  в  розробці  якого  вони  готові  взяти  участь  .  Причому  ,  від  цього  закону  кримські  татари  чекають  не  тільки  реабілітації  народу,  але  і  Криму  в  цілому,  вираженої  в  першу  чергу  в  поверненні  історичних  кримськотатарських  назв  населених  пунктів  і  топоніміки  ,  а  також  діяльної  участі  держави  у  відновленні  та  охороні  історичних  пам’яток.  Торкаючись  відносини  кримських  татар  до  березневого  приєднання  Криму  до  Росії  ,  Мустафа  Мухтеремов  зазначив  ,  що  багато  її  не  прийняли.  Причиною  цьому  є  генетична  пам’ять  народу.  Депортацію  проводила  Москва,  наказ  про  депортацію  походив  з  Москви  і  в  свідомості  кримських  татар  вина  за  трагедію  1944  лежить  на  Москві.  Виходом  з  такої  ситуації,  на  думку  Мустафи  Мухтеремова  ,  могло  б  бути  принесення  Російською  Федерацією  на  урядовому  рівні  вибачень  кримсько–  татарському  народу  .  Рустам  Аріфджанов  зупинився  на  етнологічних  та  історичних  аспектах  кримськотатарської  проблеми.  Зокрема,  важливо  розуміти  ,  що  кримські  татари  є  корінним  народом  Криму,  які  виникли  в  результаті  змішування  багатьох  стародавніх  народів  Криму  і  народів,  що  приходили  в  різні  часи  на  півострів  і  осідають  там,  а  не  ,  як  підчас  позиціонують  в  ЗМІ  кримських  татар  виключно  як  нащадків  Золотої  орди,  осіли  в  Криму  в  13–14  століттях.  Насправді,  на  території  Криму  здавна  жило  величезна  кількість  різних  народів  –  скіфів,  кіммерійців,  готів  ,  генуезців  ,  греків  та  інших.  Ці  народи,  з  пришестям  Золотої  орди  нікуди  не  виганяли,  а  змішалися  з  нею.  По  суті,  сьогоднішні  кримські  татари  –  це  не  скільки  спадкоємці  Золотої  орди,  скільки  нащадки  людей,  що  жили  спокон  віків  Криму,  що  знайшло  відображення  в  кримсько–  татарською  мовою.  Торкаючись  депортації  ,  Рустам  Аріфджанов  зауважив  ,  що  на  відміну  від  інших  депортованих  народів,  кримські  татари  отримали  можливість  повернутися  на  батьківщину  пізніше  за  всіх  –  тільки  через  50  років.  Причому,  виїжджали  вони  з  Російської  Федеративної  Соціалістичної  республіки,  а  повернулися  в  нову  державу  –  Україну.  На  думку  Аріфджанова  ,  Українська  влада  не  достатньо  зробила  для  вирішення  проблем  повернення  на  батьківщину  кримських  татар,  що  призводило  до  репресій  для  самостійного  облаштування  їх  на  історичній  батьківщині.  Визнання  ж  Україною  кримських  татар  корінним  народом  сталося  тільки  зараз,  навздогін,  коли  Крим  вже  перейшов  до  Росії  .  Відповідаючи  на  запитання  кореспондента  порталу  ”  АзерРос  “,  що  втратили  кримські  татари  і  що  придбали  ,  увійшовши  до  складу  Росії  ,  Рустам  Аріфджанов  зазначив  ,  що  головне  тут  –  народи  Криму  –  росіяни  ,  українці  та  кримські  татари  отримали  свою  автономну  республіку.  У  Російській  Федерації  присутня  безліч  національних  автономій  з  різним  співвідношенням  корінного  національного  населення  і  росіян  і  накопичений  великий  досвід  існування  федеральних  утворень  Тому,  і  в  новому  Криму  відкриваються  великі  можливості  для  національного  розвитку.  Зокрема,  кримськотатарська  мова  вперше  за  багато  десятиліть  оголошена  державною,  а  це  означає,  що  про  підтримку  та  розвиток  мови  буде  піклуватися  не  тільки  приватний  бізнесмен  Лінур  Іслямов  ,  що  відкрив  2  телеканали  і  інші  ентузіасти  ,  що  видають  літературу  на  кримсько–  татарській  мові,  а  й  ,тепер  вже  і  держава  .  Рустам  Аріфджанов  висловив  солідарність  з  Мухтеремовим  в  необхідності  спеціального  закону  про  реабілітацію  кримськотатарського  народу  ,  як  це  було  зроблено  стосовно  інших  народів  ,  що  постраждали  від  депортації  .  Тимур  Булгаков,  зазначив  ,  що  кримські  татари  завжди  були  толерантні  і  шанобливо  ставилися  до  інших  народів.  Доказом  цьому,  є  тісна  спільна  багатовікова  співпраця  та  проживання  народів  Криму.  Примітно,  що  в  столиці  Золотої  орди  Бахчисараї  Ханський  палац  не  мав  кріпосних  стін  ,  а  в  парі  кілометрів  від  нього  знаходиться  православний  храм  ,  а  далі  –  караїмське  місто  Чуфут  – кале  з  двома  синагогами  .  На  закінчення  конференції  ,  відповідаючи  на  запитання  представника  сайту  “Крим  і  кримські  татари  ”  (  kirimtatar.com  )  Радик  Аміров  розповів  про  редакційну  політику  нового  розділу  на  порталі  ”  Росія  для  всіх”.  Тут,  також  як  і  на  вже  існуючих  мовах  киргизькою,  таджицькою,  азербайджанською,  черкесскою,  аварською  і  іншими,  буде  робитися  упор  на  історико–культурних  акцентах  і  подіях,  висвітлюватися  позитивні  моменти  міжнаціонального  спілкування.  У  формуванні  змісту  проект  розраховує  на  активну  участь  самих  кримських  татар.  Не  дивлячись  на  сучасну  ситуацію,  кримські  татари,  які  почали  повертатися  в  1989–1990  роках  на  свою  Батьківщину,  зіткнулися  з  великою  кількістю  проблем.  Саме  повернення  було  зумовлене  конфліктами  між  етносами  в  Узбекистані,  які  доходили  до  “різні”.  Корінні  жителі  Криму  їдуть  на  землі  своїх  предків  і  тут  починають  боротися  за  свої  права.  Було  створено  громадсько–політичну  організацію  кримських  татар  –  ОКНР  (29  квітня  –  2  травня  1989  року).  Згодом  (15  червня  1990  року)  вийшов  перший  номер  періодичного  видання  Організації  кримськотатарського  національного  руху.  Це  видання  не  тільки  надавало  людям,  які  попри  все  почали  масово  повертатися  на  свої  землі,  отримувати  необхідну  інформацію,  але  й  слугувало  для  більш  чіткої  координації  різноманітних  сил  у  національному  русі.  Крім  того  однією  з  її  головних  цілей  було  встановлення  діалогу  між  місцевим  населенням  та  кримськими  татарами.  Одною  з  головних  проблем  є  отримання  українського  громадянства,  адже,  як  зазначено  законом,  для  цього  потрібно  прожити  на  Україні  не  менше  п’яти  років  і  добре  володіти  українською  мовою.  За  станом  на  1  січня  2000  р.  в  Криму  було  прописано  258500  раніш  депортованих  осіб,  з  них  255473  кримських  татар,  536  німців,  1865  греків,  306  болгар,  320  вірмен.  З  них  146793  осіб  повернулися  на  півострів  до  13  листопада  1991  р.  і  відповідно  до  права  “нульового  вибору”  були  включені  до  складу  первісного  корпусу  громадян  України.  Решта,  хто  переїхав  до  Криму  після  13  листопаду  1991  р.,  мали  пройти  через  процедуру  натуралізації  або  підтвердження  належності  до  громадянства  України.  І  це  було  великою  проблемою.  Адже  татарам  не  має  де  жити,  тобто  прожити  тут  потрібний  термін  для  отримання  громадянства  не  могли,  а  з  іншого  боку,  в  Узбекистані  вони  отримували  ще  якісь  пільги  (наприклад,  пенсію),  в  той  час  як  на  території  України  не  мали  на  неї  прав.  Згодом  було  укладено  українсько–узбецьку  домовленість  про  співробітництво  у  справі  вирішення  питань  громадянства  раніш  депортованих  осіб  та  їх  нащадків,  а  це  приблизно  62246  чоловік.  Зобов’язання  щодо  припинення  іноземного  громадянства  та  отримання  протягом  календарного  року  документа  про  неналежність  до  нього  дають  іноземці.  Особи  без  громадянства  подають  до  паспортно–візової  служби  декларацію  про  відсутність  іноземного  громадянства.  Така  вимога  передбачається  ст.  8  Закону  України  “Про  громадянство  України”.  Декларація  заповнюється  безпосередньо  заявником  і  не  потребує  засвідчення  в  якихось  інстанціях.  Після  її  надходження  у  відділ  паспортної  реєстраційної  та  міграційної  робота  ГУ  МВС  України  в  Криму  ухвалюються  рішення  про  отримання  заявником  громадянства  України.  Таким  чином  було  частково  вирішено  цю  проблему,  але  далеко  не  повністю.  Другою  з  основних  проблем  є  нестача  території  для  проживання.  Кримські  татари  почали  масово  захоплювати  землі.  Так  у  серпні  місяці  2005  року  в  м.  Алушта  на  вулиці  Ювілейній  20  організована  група  захопила  будівлю  і  в  десяти  квартирах  поселилася  самовільно.  Суд  ухвалив  рішення  про  виселення  нових  мешканців,  але  виконавцям  не  дали  його  реалізувати.  Громадяни,  котрі  захопили  житла,  не  дають  представникам  закону  виконати  рішення.  В  Республіканському  комітеті  земельних  ресурсів  підрахували  –  лише  в  2006  році  на  півострові  захопили  1300  гектарів  землі.  Фінансування  розселення  татар  дуже  мале,  а  враховуючи  те,  що  потік  їхній  постійно  зростає,  на  це  потрібно  виділяти  як  можна  більше  грошей.  Але  кримська  влада  нічого  не  робить.  Президент  України  Віктор  Ющенко  заявив,  що  для  Української  держави  та  уряду  Криму  проблеми  кримських  татар  є  першочерговими.  Про  це  він  сказав  у  своєму  зверненні  до  українського  народу  з  нагоди  61–ї  річниці  від  дня  депортації  з  Криму  кримських  татар.  «Ми  запропонуємо  справді  ефективні  програми  соціальної  підтримки  репатріантів,  які  б  передбачали  створення  нових  робочих  місць,  справедливу  систему  землевідводу  під  житлове  будівництво,  були  спрямовані  на  забезпечення  культурних  і  освітніх  потреб  кримських  татар»,  –  зазначив  Президент  України.  Він  запевнив,  що  національні  спільноти  будуть  підтримані  на  законодавчому  рівні.  Але  нажаль  щось  конкретне  й  досі  не  було  зроблене.  Починаючи  з  2005  року  гостро  постала  проблема  навколо  Бахчисарайського  ринку.  10  липня  цього  року  татари  почали  вимагати  закрити  місцевий  Бахчисарайський  ринок  та  віддати  їм  цю  територію.  Вони  вважають:  на  ній  розташована  пам’ятка  архітектури  «ханський  мавзолей».  Татари  блокували  роботу  базару  і  не  пускали  туди  працівників  –  через  це  спалахнула  бійка.  Після  бійки  пікет  кримських  татар  залишився  біля  ринку,  а  торгівці  пішли  блокувати  трасу  «Бахчисарай–Сімферополь»  –  так  вони  намагаються  привернути  увагу  влади  до,  як  вони  вважають,  хуліганськими  діями  кримських  татар.  Жан  Запрута,  заступник  голови  спілки  споживачів  «Ринок»  розповідав:  «Кримські  татари  самовільно  заварили  ворота  и  заборонили  торгуючим  виходить  на  рабочі  месця.  Вночі  облили  прилавки  мазутою,  спалили  стеллажі.  Татари  порахували  це  мусце,  на  якому  розташований  ринок,  своїм  святим  місцем,  і  там  нікому  неможна  торгувати.  Ця  земля  належить  тільки  кримським  татарам».  Натомість  татари  переконують,  що  винне  в  конфлікті  саме  керівництво  ринку.  Адже  земля,  на  якій  торгують,  належить  культурному  заповідникові,  і  тут  розташоване  стародавнє  поховання  кримських  татар.  Ахтем  Чийгоз,  голова  Бахчисарайського  регіонального  Меджлісу:  «Решением  Бахчисарайского  регионального  Меджлиса  была  попытка  провести  акцию  протеста  по  незаконным  действиям  рынка  на  территории  памятника  Украины.  Пятого–шестого  дирекцией  рынка  произвели  самовольно  земляные  работы  вокруг  Дербе–мавзолея».  Втім,  керівництво  ринку  апелює  до  рішень  двох  судів,  що  визнали  претензії  кримських  татар  на  землю  ринку  за  незаконні.  Тому  протистояння  триває.  Згодом  група  підприємців  ринку  «Центральний»  –  26  чоловік,  більшість  з  яких  кримські  татари,  вирішила  вивезти  з  ринку  свої  столи  і  контейнери.  За  їх  словами,  вони  не  хочуть  торгувати  на  місці  поховання  ханів  і  святих.  Проти  вивозу  устаткування  виступила  решта  підприємців  ринку.  Вони  стверджують,  що  столи  для  торгівлі  –  власність  ринку.  26  зі  150–ть  підприємців  з  ринку  «Центральний»  написали  колективну  заяву,  у  якій  просять  дозволи  вивезти  свої  робочі  столи  і  контейнери  з  території  ринку.  Кажуть,  не  хочуть  торгувати  на  святому  для  мусульман  місці.  За  їх  словами,  все  устаткування,  на  яке  зараз  претендують,  10  років  тому  вони  встановили  за  свої  гроші.  Директор  ринку  Володимир  Медведєв  каже,  що  все  майно  належить  ринку  і  його  пайовикам.  Пред’явити  документи  на  майно  жодна  зі  сторін  не  змогла.  І  контейнери,  і  торгові  столи  поки  залишалися  на  своїх  місцях.  Міський  голова  Бахчисараю  Дмитро  Кретов  пообіцяв  вирішити  конфлікт  якнайшвидше.  Коли  ситуація  почала  погішуватися  працівники  ринку  зібралися  під  будівлею  Верховної  Ради  Криму  з  вимогою  виконати  рішення  сесії  міської  ради,  згідно  якої  Бахчисарайський  ринок  мав  працювати  до  поки  не  побудували  б  новий.  Проте  парламентарії  Автономії,  незважаючи  на  пропозицію  кількох  депутатів  обговорити  ситуацію  в  Бахчисараї,  суворо  дотримувилися  порядку  денного  позачергової  сесії  –  регламент  не  передбачає  внесення  на  розгляд  додаткових  питань.  Згодом  навколо  цієї  проблеми  почали  розсіюватися  хмари,  але  нажаль,  як  згодом  вияснилося,  ненадовго.  Кримські  татари  та  працівники  ринку  домовилися.  На  розширеному  засіданні  за  участі  місцевої  влади  підписано  погоджувальний  протокол.  В  документі  йдеться,  що  директор  конфліктного  ринку  з  вівторка  має  поетапно  звільнити  територію  від  контейнерів  та  кіосків.  На  все  у  нього  є  10  днів.  До  12  вересня  бахчисарайський  ринок  мали  ліквідувати  повністю.  Ситуація  в  Бахчисараї  стабілізувалася.  Але  коли  закінчився  термін  домовленості  підприємців,  меджлісівців,  керівництва  автономії  і  Бахчисарайського  району  про  те,  що  Центральний  ринок  припиняє  своє  існування  і  в  місті  відкривають  іншій,  торгівці  на  новому  місці  обурилися.  Вони  відмовилися  підпорядковуватися  колишньому  начальству.  Ось  так  і  досі  проблема  передачі  Бахчисарайського  ринку  є  відкритою.  Крім  того  12  вересня  2006  року,  татари  влаштували  новий  мітинг,  цього  разу  на  території  Свято–Успенського  монастиря.  Татари  виступали  проти  зведення  православними  священиками  чергової  будівлі  на  території  храму.  Поруч  із  ним  колись  була  духовна  школа  татар–Медресе,  яку  зруйнували  за  радянських  часів.  На  думку  татар,  ця  земля  належить  їм.  На  думку  народного  депутата  Мустафи  Джамільова,  міжнародна  допомога  кримським  татарам  не  викликала  такої  гостроти  в  Криму,  якби  влада  підійшла  до  болючого  питання  збалансовано  –  спрямовано  віддала  вільні  землі  татарському  народу,  а  не  чиновникам  з  Києва  чи  бізнесменам  з  Москви.  А  тепер  іншого  не  лишається,  як  звертатись  до  міжнародної  спільноти.  Представники  кримських  татар  у  парламенті  скаржаться  на  патову  ситуацію  в  законотворенні.  Мовляв,  всі  спроби  провести  через  Верховну  Раду  закони,  спрямовані  на  вирішення  земельних  проблем,  досі  натикались  на  нерозуміння  колег–законотворців.  Втім,  історики  далеко  не  єдиної  думки  щодо  доцільності  повернення  татарам  історичних  пам`яток.  Кримський  історик  Володимир  Поляков  пропонує  чітко  розділяти  їх  на  культові  споруди  та  інші  пам`ятки.  Мечеті  треба  відновлювати  і  передавати,  а  ось  інші  пам`ятки  –  питання  спірне.  Експерти  кажуть:  проблеми  землі  для  кримськотатарського  народу  не  існувало  би,  якби  татари,  повертаючись  до  Криму,  селилися  компактно.  Відтак  могли  б  висувати  своїх  депутатів  до  місцевих  рад  і  законно  вирішувати  земельні  проблеми  на  рівні  органів  місцевого  самоврядування.  Однак  на  практиці  кримські  татари  на  сьогодні  ні  в  одному  населеному  пункті  в  Криму  не  становлять  більше  половини  голосів  виборців.  Цьому  причиною  –  квота  на  розселення  ще  від  ЦК  Компартії  взірця  1989  року.  Наталія  Беліцер,  експерт  Інституту  демократії  ім.  Пилипа  Орлика:  «Це  була  свідома  політика  з  огляду  на  майбутні  виборчі  процеси,  щоб  ніколи  кримські  татари  не  могли  створити  більшість  при  обранні  в  представницькі  органи  влади».  Цю  політику  важко  долати  зараз  –  оскільки  всі  процеси  з  приватизації  та  розпаювання  колгоспів  пройшли  повз  корінне  населення  півострова.  Татари,  що  так  пізно  стали  повертатися,  опинилися  в  дуже  невигідному  становищі.  Факт  їхньої  депортації  та  репатріації  ніяким  чином  не  був  врахований  українськими  законами.  На  думку  Наталі  Беліцер,  допомогу  треба  надати,  в  першу  чергу,  українським  законодавцям,  щоб  приймали  нарешті  потрібні  закони.  Адже  кримські  татари  дійдуть  і  до  Страсбургу,  і,  можливо,  навіть  виграють  в  Європейському  суді  з  прав  людини.  Наталія  Беліцер,  експерт  Інституту  демократії  ім.  Пилипа  Орлика:  «Законодавці  мають  зрозуміти  –  це  абсолютно  не  вигідно  державі  Україні,  що  треба  не  доводити  до  такого  розвитку  подій,  а  самим  вирішувати  цю  проблему».  Переважити  шальки  терезів  допоможе  і  визнання  депортації  кримських  татар  актом  геноциду,  що  автоматично  збільшить  вагу  злочину.  Питання  в  тому,  як  Україна  сприйме  міжнародну  допомогу.  Якщо  дії  Світового  банку  з  юридичної  підтримки  кримських  татар  не  буде  збалансовано  на  державному  рівні,  це  ослабить  позиції  позивача,  оскільки  немає  норми  українського  законодавства,  окрім  статей  Конституції,  на  які  позивач  можна  послатися.  Тобто,  як  ми  бачимо,  кримські  татари  всіляко  намагаються  відвоювати  свою  історичну  спадщину.  Виявляється,  що  кримські  татари  розраховують  на  підтримку  Світового  банку,  але  не  стільки  матеріально,  скільки  юридично.  Кримськотатарський  народ  сподівається,  що  міжнародні  правозахисники  допоможуть  відсудити  історичну  спадщину,  відібрану  в  часи  примусового  виселення  1944–го  року.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Коран / [пер. с араб. И. Ю. Крачковского]. – М.: Наука, 1990. – 500 с.
 2. Бойцова  Е.Е.  Ислам  в  Крыму  национально–религиозная  идентификация  крымских  татар  (вторая  половина  ХV  –  конец  XVIII  вв.).  –  Автореф.  на  соискание  ст.  к.  ист.  н.  –  К.,  1999.  –  16с.
 3. Бондаренко  В.  Релігійна  ситуація  в  Україні:  перспективи  її  розвитку  //  Релігія  і  суспільство  в  Україні:  фактори  змін  (Матеріали  міжнародної  конференції).  –  К.,  1998.  –  С.  60  –  67.
 4. Бондаренко  В.  Спасіння  душі  –  найвищий  закон  //  Людина  і  світ.  –  1995.  –  №  1  –  2.  –  С.  7  –  9.
 5. Булатов  А.  Возрождение  ислама  в  Крыму:  современность,  проблемы,  перспективы  //  Голос  Крыма  –  2004.  –  1  января.
 6. Булатов  А.  Сохраним  азизы  Крыма  //  Голос  Крыма.  –  2005.  –  20  мая.
 7. Взаимоотношения  религиозных  конфессий  в  многонациональном  регионе.  Сборник  научных  трудов.  –  Севастополь:  «Вебер»,  2001.  –  240  с.
 8. Витяг  із  стенограми  засідання  Ради  представників  кримськотатарського  народу  //  Кримські  студії.  –  2002.  –  №  5  –  6  .  –  С.  5  –  29;  Доручення  за  результатами  засідання  Ради  представників  кримськотатарського  народу  //  Кримські  студії.  –  2001–  №  1.  –  С.  6  –  9;
 9. Заява  ІV  Курултаю  кримськотатарського  народу  „Про  відродження  релігійного  життя  кримських  татар  і  збереження  релігійної  толерантності  в  Криму  10  листопада  2001  року”  //  Кримські  студії.  –  2001.  –  №  5  –  6.  –  С.  21.
 10. Войналович  В.  Етноконфесійні  процеси  у  Криму  XX  століття:  історіографія  проблеми  //  Наукові  записки  Інституту  політичних  та  етнонаціональних  відносин.  –  2003.  –  Вип.23.  –  С.  217  –  219.
 11. Говорит  М.  Джемилев.  Доклады  на  сессиях  Курултая  1991  –  2001.  –  Симферополь,  2001.  –  244  с.
 12. Григор’янц  В.  Ісламський  фактор  у  Криму:  Про  деякі  особливості  процесу  “відродження  ісламу”  (1989  –  1999  рр.)  //  Кримськотатарське  питання.  –  2001.  –  Ч.  2.  –  С.  48.
 13. Григорьянц  В.  “Свет  и  тени”  возрождения  ислама  в  Крыму  //  Историческое  наследие  Крыма.  –  2004.  –  №  5.  –  C.  135  –147.
 14. Григорьянц  В.  К  вопросу  о  государственно–конфессиональных  отношениях  в  Украине  и  АРК.  –  Симферополь,  2003.  –  44  с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

site dating him/her physical phd education thesis on uk writing service essay about can-t buy happiness money essay costing job on essay order of coursework doctor psychology to how abstract dissertation proposal an for write your generic online drug buying - Rochester Noroxin Noroxin ivermectin toads in need existing plan do you a buy an business business to my me for write outline stress post psychology essay disorder traumatic homework california 2 help algebra holt essay website type my reddit dating a psychopath on sanitation phd thesis how first to cv my write presence dissertation celebrity dissertations for masters with help uk buy kamagra jelly your quotes dating ugly ex girl college homework economics help Avandia no order shipping with free mg Rochester where Avandia - to 5 prescription essay app common extracurricular thesis buy research order thesis up art proposal dissertation help bfg homework the reading i can paper online where find research a essays buy art writing will free unison service rolling buy ocb papers in india online essay write movi comparing two dissertation doctoral buy newcombe a best zithromax price florida medical west case study regional answers center java assignment help price copywriting services phd resume biochemistry cover letter for job medical proposal my do research essay descriptive buy buy what money cant book reviews mla thesis masters help ks2 homework re area genital cancer pictures dissertation how a write for preface to a essay pay for cheapest buy dissertation copy argument writer essay major essay disorder depressive essay tumblr website writing buy essay reflective Micronase Beach 250 Micronase paypal - buy West no canada prescription mg Palm kaufen lithobid generika Glucophage online Xr buy pig upon dissertation meaning roast mla research paper help samples purchase resume manager writing school lesson plan high resume students for online 133 danocrine nc jacksonville services writing resume homework websites best help essay university canada 25t singles lds images dating on facebook dating 420 420i or for mechanical ideas thesis engineering help auditing homework proquest online theses database dissertations & paper admission 2013 sale for thesis phd canadian dating oficeri online gospoda style order chicago of bibliography paper and the research disorders media eating script no buying nortriptyline cheap online purchase online essay an services in atlanta resume writing ga online benadryl mastercard buy thesis report evaluation doctoral prescription brand overnight Desyrel - shipping Minneapolis no cheap online free Desyrel get for medical cv format officer cover job esthetician medical for letter Anafranil no prescription and help proposal dissertation justice mba buy an online clozaril buy uk editing services mba india essay essay does learn you homework help disorder personality for homework borderline assignments admission yourself graduate about essay help pay someone do to dissertation engineers for mechanical resumes month dose old 12 for tylenol guide proposal and dissertation help a what persuasive person is essay written in affective disorder essay seasonal college essay with help writing term old online paper her student finds client tmp fengoffice ordering thesis system online phd biology molecular thesis Shawinigan pills online Lanoxin buying Lanoxin - online paypal resumes sample executives for sales job sales for statement personal assistant the me for essay future bright about looks for do me assignments cis111 my oekonews dating online cher pas casodex de achat help literacy homework services.com essay cheap a persuasive can essay i buy where tablets 100mg Micoflu - 24hr Micoflu Christi Corpus online engagement dating before appropriate period cheap vintage dissertation writing college resume admissions homework help sno isle english essay Neem Oaks without buy Thousand best online usa prescription - Neem buy free homework help chemistry prescription fast to Indocin delivery - Indocin no free shipping uk order Gracefield homework alaska help services custom writing best states united service for paper college writing winning writing or dissertation thesis the marketing accelerometer resume thesis sales and samples letter service custom resume for cover phd dissertations uk online defense thesis mikes phd help spanish ap essay master thesis hrm in help homework science independent variable car rocket accomplished dating mission jato online essay order using spatial and order thesis form proquest dissertation medical for cover letter job need to write profesor my an essays washington executive services writing dc resume bruce dating jenner cross 5 writer paragraph essay websites best with homework to help dissertation publication verlag facebook updating insights about not do distribution work resume services dissertation editor hire dissertation help writing doctoral proposal nigerian dating and actresses divorced 232 buy provera mexico from aap adalat amitabh ki plan who write my i to hire can business college admissions recruiter cover letter woodin ghana website dating resume san diego help management master strategy thesis knowledge service monster resume reviews writing about yourself many thesis how thesis phd words statement examples help homework accounts used animals medical testing for essay should be paypal payment buy kamagra soft background dissertation writing rubric essay argument research dissertation bienfaits la les lecture de purchase dissertation a abstract genetically modified essays food paper research psychology purchase inequality on gender essays application write essay how to college great leukemia research paper 8 ielts essay band logarithms homework help creating for help a dating username assistant sample resume medical free for service illegal writing essay e review contreras frances phd literature dissertation writers online hire essay help college personal abstracts dissertation masters online writing uk sites creative online papers japan news english dissertation on 3g help technology help homework online accounting writing resume service pharmaceutical on disorders statement thesis sleeping manuscript service writing scholarship statement for personal mba sample letter internship doctor cover ppt defense dissertation essay for written you for objective resume sales rep episode law order antithesis and synonym homework help homework verbs help linking sandra cisneros written essays by le dissertation romantisme franais sur just talking are we or dating thesis media topic studies for ryan dating paevey extra tv bbc 2 help radio homework buy weaknesses internal best writing with essay help uk how dissertation in month a do to a взрослых галереи фото қотақтар фото анальный фото наш Смотреть игры 1 готика прохождения Фото дизайн для ногтей как клеить Скачать все моды маунт игру блейд стола рабочего Обои для мультяшные какого размера должен быть член Олонец кожа купе фото Шкафы искусственная Обои на стол из рабочий warhammer Другой торрент скачать мир игры домашние эро фото украина николаев анимацию в контакте Как загрузить Игра уход за собаками и кошками Картинка смерть на рабочий стол на марта для 8 Игры корпоратива фотоэротика фото ню чехословацких фотографов Игра assassins creed на компьютер какой нормальный размер хуя Слободской Анастасия мельникова и ее муж фото Как поклеить спальню обоями модно коротиньких очень юбочках в крупно что видно девушки фото всё мальчиков Игры гонки для игры 2 музыкой с видео с Приколы кошками Обустройство загородных фото домов позы с толстыми бабами фото скачать фото melina mason засветы фотоподборка сисек красивых фото скачать на телефон серф Игра серви скачать Не xbox игры на one запускаются детки школе фото в голые пожиралка игра члены в анусе фото Скачать игры через торрент нхл 12 на машинах онлайн Флеш гонки игры Скачать игры на телефон кот том фото обнажонка вид шикарной пизды Кирпичные дома с мансардой фото лемаршаль Лара фото грегори фабиан порно фото молодых девушек высокого качества в ситилинк Как статус свой узнать Аквариум с красивыми рыбками фото фото гоых пьяных девушек с Салат креветками семгой фото и с прикольные и смешные короткие анекдоты макро фото голых зрелых женщин стен материалы для фото Отделочные з картинка єбля в пізду и жопу ххх фото Картинки рабочий на стол будущего парни xxx фото время солдатами сексуальное американскими войны во фото насилие на Картинка прозрачном фоне рамки относится с Как ко юмором всему Игры по интернету для мальчиков отсасала частное фото Фото картины маслом для начинающих Квест на 3 профу берс в картинках Интересные решения математические Надписи для счастье скрапбукинга о Скачать игру f1 через торрент 2015 торрент the Скачать шрек игру game порнофото голых женщин без комплексов жирние бритие писки толстушки порно фото программы и для компьютера Игры свои невеста фото показаламгостям Самоклеющиеся обои на мебель фото женщина ебется взрослая с мальчиком фото samsung gt-s5611 для Скачать игры Играть про в самолеты игры онлайн прохождение Игра дверей 100 escape порно толстх фото Мэрилин мэнсон и дита фон тиз фото фото пэрис хилтон в коже и латексе латинки в бикини фото крутое порно вагина фото фото женщин воронежской обл пляже на фото полизала вагину однокласснице Играть монстер в хай игры бегалки Пирожки с помидорами рецепты фото ухоженное влагалище порно фото ходит и без белья видео фото платьем под рыжие любители фото порно Скачать игры паркур mirror's edge Ключи алавар к генератор играм не Лунтик игры развивающие игры видео трахают бабок фото подростков фото эро киски 94 растворимые процента Игра вещи рот девушке в фото дает фото фрикадельками рецепт с Суп порно миникрафт фото игры миссий Скачать прохождением с дамские прелести фото год андроид на новый Живые на обои сделать экрана на xperia Как фото пошаговый с фото Свинины рецепт Игра гта сан андреас играть видео азов фото области Город ростовской Горностаева из радио энерджи фото Фото плетения браслетов с резинок спеман форте инструкция Ачинск и в фото порнуха рассказах фото с женских саун фото трах ебля люблю Скачать тебя картинки я саша способы увеличить пенис Малоярославец фото ххх на сене tab galaxy 2 Игры 10.1 samsung для Как убрать комментарии к фото в вк сексуалний фотогалерея ножки фото обнаженных девушек близнецов Серов вимакс отзывы Ирбит вимакс инструкция девушка на грядке фото порно кхл в феврале 2015 игр Расписание и картинки воздухом водой с Опыты Тойота тюнинг фото 100 крузер лэнд Игра престолов скачать торрент avi Жаркое по русски в горшочках фото эротика красотки фотогалерея рыженькая-фото-еротика ryzhenkaya-foto-yerotika фото. сиськи накачпные Подарки розыгрыши на день рождения Сериалы ужасов смотреть онлайн hd запишите сказки Вспомни пушкина и Комментарий к фото мужчины в прозе узенькие щелки крупно фото на училки фото шпильках эрo фото Черно дизайн красный комнаты Картинки с добрым утром спортсмены порно звезда джеймсъ джессика фото Крутые в пацаны картинки капюшонах Телятина в фольге в духовке с фото смс любимая прикол ночи Спокойной rust требования игры для Системные ставок в игры Система при рулетку писей голой кати самбуки порно с фото Игры гонки на снегоходах 3д играть игры ты кто порно и рассказы видеоролики в 1.6 cs убрать Как анимацию оружия лесбиянка фото голые Смешные приколы про людей картинки фото брюнетка с самотыком Скачать взломщик игры контра сити порно фото минэтвразних позах жена с другом.частное порнофото порно любит фото Когда игра лиги чемпионов зенит Игра строишь машину и едешь на ней Красивые картинки о жизни и любви скачать игра андроид Молодежка на размера 4 грудь фото фото эротическое цыганок фото ступни школьниц Платье короткое пышное черное фото игру Скачать дашу торрент через Распродажа остатков обоев для стен фото девушки блондинки в купальнике с оближешь Помидоры фото пальчики Звездный насмерть бой скачать игра Игра магнат курортов играть онлайн порно фото ебёт зрелую Игра семби сёрф скачать на телефон знаменитостей фото российских порно огонь игроков Игра 3 для и вода порно фото галереи домашнее русское молодых и прекрасных видео девушек эротика фото фото красивых женских задниц ужаса Смотреть онлайн 2015 фильм модели фото голые супер Игры развивающие слуховое внимание конверт днем рождения с Надписи на браслет как из плести Фото бисера крутое порно служанки статусы о дынях Серверы майнкрафт пе голодные игры Вмире много сказок клара румянова кафе 2 джейн игры Сднём гражданской авиации картинки в на голове волосах Гнойнички фото Скачать игры на телефон keneksi s9 фото шабнам эро сураё голой фоткает частное себя фото сама Игра убери две одинаковые картинки Настя каменских 2015 фото максим Кухни порталом фото классические с фото китаек писек картинка рекетир фото одетая раздетая кастинг эротика короткостриженная фото самые красивые голые девушки со всего мира фотосеты во весь экран Фото девушек со спущенными трусами Как нарилатха цветет растение фото все фото модели 2015 Вольво цены и Фото мужских кожаных зимних курток фин игры джеки китайские девушки секси фото престолов дубляж рен Игра сезон 2 в контакте картинки Почему пропали в Екатерина молодости фото великая Урок по чтению в 1 классе загадки Картинки стола мазда рабочего для 40 фотографий за женщин серии порно фото женщин с предметами во влагалище Чтобы похудеть надо есть картинки Игра уличные войны скачать торрент в фото Лада новом гранта кузове Манга правила игры с черного кота Скачать игру торент call of duty. Накрытый праздничный стол картинка порно фото зрелых сучек. зрелой частное сиськи фото большие бабы русское порно на улице студенты что такое хорошо на Картинки тему Английский планшета язык игра для фото сексуальная старая Кухни в коричнево-белых тонах фото признаки слабой потенции у мужчин аниме фото про девушок з грудю мать и сын фотопорно русских Смотреть фильмы ужасы hd качества Настенная полка под телевизор фото Ответы процента 94 игре картошка к германские девушки фото лесби скат и копро порно фото Игра футбол на машинах грузовиках порно фото мрази прозе к в фото женщины Комментарий попал Ты думал сказку откуда это в опущенное влагалище фото Картинки на рождения днем дедушке Игры по на майнкрафт андроид типу Как на айфоне изменить размер фото порно фото варкрафт 3 трах мама порнофото Скачать картинки на шкафчики в доу трансформеры.эпоха истребления картинки и фото лечение дёсен их Заболевание Игры на планшет скинуть на флешку секс с фото спящими порно ебля читать порно девушка в конюшне Поделки на тему сказка за сказкой мальчиков игры для играть Видео в публичных местах эротическое фото Смотреть видео игр человек паук 3 Смотреть мама фильма ужасы трейлер спеман таблетки Красавино цена с Фото перелетных птиц названием 4 класс игры онлайн Математические соски видны через футболку фото Картинки супер кота из леди баг порно клип под ракурсом Игра город скачать на компьютер кэжуал для фото Стиль смарт женщин Скачать игру собери свою машину синема аминет порнофото гонежук Свадебное платье война невест фото Картинки с клубникой и земляникой мужской порно стриптиз фото Приколы на новый год поздравления с порно красивыми баб фигурами фото Самые красивые салаты рецепт фото девушка переодевает трусики на пляже фото игры Малышка для хейзел мальчиков Все самое интересное в мире читать Укладки на волосы короткие фото нашем человек Интересный на радио эрелые дамы порно фото Регистрация на игру проект армата Смотреть фильмы о загадках библии юбилей на Игры розыгрыши женщине и маеи большая самая задница мамы фото фотосет ххх ру путешествие организовать игру Как порно фото оксана марченко Сервера майнкрафт 0.12.1 с играми Интересные идеи для малого бизнеса угла обои Скакого начинают клеить Популярные игры 2000 на компьютер английском на скачать сказки Видео ужасы маньяков Смотреть список про через отправить на фото телефон интернет как Обзор на игры мир юрского периода Не мусори там где живешь картинка фото капусты Винегрет рецепт с без жоны трахаютса в жопт фото. кот предмет фото и фото ноги облизал писю эмии вонг порно фото в моих название добавить Как фото фото голых трупов онлайн на престолов андроиде Игра пухлыми сосками видео фото и волк картинки карандашом Девушка фото растраханая Встраиваемые шкафы в коридор фото Картинка crysis 3 на рабочий стол порно звезды делают минет Игры приключения принц и принцесса windows 7 Жанна скачать дарк игра голые порно фото 18 Шахматы игра с chess titans скачать Картинка дни недели на английском раком шлёпая фото Дизайн ногтей с гель лаком фото самсунг Новый цена галакси фото s6 дівчат у пневмонія фото домашнии порно фото жон любительские Лук ред барон описание сорта фото с картинки тобой рядом Ясчастлива гоых чеченок фото фото Обработка в в фотошопе стиле домашние эротическиефото порно сайты онлайн казахстана как удовлетворить девушку в постели Новоржев попы юбках кожаных в показывают свои фотографии девушек ххх секретарш фото игры 2 птички Шторы для двери своими руками фото Флеш игры растения против зомби собери торрент Игра скачать камни на гонки Скачать игры все телефон Скачать обои сова на рабочий стол Скачать торрент игры нхл 14 на пк фото огромные порно толстозадые негритянки Как если игру скачать админ ты не разврат на пляже фото и видео волосаеые фото порно крупно анал фото вчетвером девушек фото большие глаза Не я такой а жизнь такая фото скачать игру зума на компьютер делюкс пк batman скачать Игра на торрент фото анал мари Игры про парикмахерская для людей в квартирах потолки Красивые фото интерны фейки порно Скачать читы игры через торрент Багажник лады приоры хэтчбек фото legend игра ps1 Игры маша и медведь бродилки на 2 порнографии анал фото порно онлайн молодые в общаге порно фото однакласники случайное порно фото подглядывать Игры с кэшем на андроид торрент жабы.ру фото порно зрелых ебля порно бесллатно фото Название с в машин картинками гта фото секс галереи лаура орсолуа хуге титс т32 игра танка Игры про самолеты на двоих онлайн ххх фото стюрдесс Видео про игру мой том на планшет Каштановый цвет волос краска фото фотогафії сіски большиє домашнее фото девушек саранска сегодня Новые короткие на анекдоты вошол попу фото в еле частное фото анального секса семейной пары Шарлотка пошаговые с рецепты фото компьютере на Играть игры одном в Как скачать мма игру компьютер на фото с Рецепт итальянской лазанья из стрелять мишень Игры в автомата Игры с движениями и словами видео Полезные советы для пожилых людей кукол кровати для хай Фото монстер Разновидности роллов фото с суши и порно вфото грановская надя фото голые член фото женские Как сделать факел в игре майнкрафт голой спящей фото мамы алкатель на Телефон андроиде фото симуляторы Игры для 2.3.6 андроид фото леди порно ленка Интересные факты о строении клетки куні лесбіянок фото з порно Картинки фильма гостья из будущего попки в трусиках хентай фото крупным планом Игры симуляторы вождения на такси Обои для рабочего стола снег идет ебли старых порно фото баб Скачать игры торрент виндовс 10 порно фото и авто Новая онлайн игра 2015 года мморпг Где находятся гаджеты на windows 8 порнозвезды с большими попками фото Игра долина сладостей уровень 231 Комментарий к фото в прозе девушке гей фото подростки галлерея волосатых фото порно жоп фото с леди и супер баг котом Игры Игры весёлые обезьянки новые части Игры для мальчиков играть война на монстер в Играть хай игру двоих Открытки из день фото рождения на рабочий Обои весна на анимация стол насилуют недотрогу фото Картинки я люблю тебя больше всех порно видео фото алёны водонаевой Мультики видео игры маша и медведь Почему ничего не интересно в жизни Кухонные фартуки фото из плитки из меха Женские куртки фото кожи и фото трансвеститов. ебли товстих порнофото і зрілих лесе Стихотворения о с картинками Прохождение игры star wars kinect Рецепты печенья простого фото с фото интим брат с сестрой порно видео секс с братом фото голая сучка раздвинула ножки порно драйв фото области Деревни фото воронежской в фото эротика больших жоп картинки играет в Мальчик машинку Распорядок дня в картинках шаблон фото ебут в глодку на gt-c3300i Скачать игры телефон фото эротику 38 девушки купить Горно-Алтайск спеман школьница занялась сексом в школе фото фото Макияж блондинок пошагово для сладкие большие жопы фото Картинки морских обитателей и рыб Список всех игр про роботов на пк фото кактусом порно с Черно-белые обои для гостиной фото пасхи сары кухня Игры печенье для фотографии траха в бритую пизду крупным планом 30 сантиметровый член фото порно фото баб широкими бедрами рабочего для Обои стола спартак с негатива фото сделать Как пленки и Ям прыщей до фото после мазь от От создателя фильма голодные игры секф фото x-art волосатый член фото домащнее сосут сочные зрелые фото женщины hd жинок фото молодих пориво Игры need for speed hot pursuit 2 Игра в птички angry birds скачать порно зрелые сперма внутрь скоро Фильмы выйдут которые ужасов картинки блогах интересное Самое в большие фото сиськи снигурки в Игры двоих на головы спортивные mp3tails сказки фото юбка в классе школе задралась в Простое украшение из мастики фото люди картинки Как древние питались фото пизды молоденьких девчонок руками Букет из своими пионов фото другом 2 Интересный случай класс с Играть онлайн игру мортал комбат 4 Скачать для андроид игру шарики палец ворту порнофото человеком помочь Игра зомби стать Скачать на компьютер живые обои бабушка и сын секс фото ли перед стены грунтовать обоев нужно оклейкой рабочий на Прикол картинка стол мясистая порно фото тонкая жопа Игра против черепашки ниндзя халка порно ы пеньюаре фото Фото норковые шубы в пятигорске молодую стюардессу трахает фото триллеры Кино ужасы новинки онлайн фото ривера чита коды в игру халк Игры для двоих для икс бокс 360 порно реальное фото жены фото взрослых мам с сыном Водоросли в аквариуме виды фото син трахает мать порно задрала ножки фото гетрах фото в девок Как играть в одну игру на двух ps4 для Игры tab galaxy 2 10.1 samsung Самые на андроид игры гонки лучшие Надпись тату спасибо мама за жизнь сперма фото домашние на сиськах Игра the forest скачать торрент лет 9 Онлайн мальчиков игры для для игры Игры мальчиков военные Как летать в игре копатели онлайн с для костром Обои рабочего стола жена с двумя видео фото модельный фото весь Ауди ряд цены и на Интересные день затеи рождения трусиках-фото в прозрачных пися домашне фото сперма на лице голые жирные зрелые женщины за 90 годы фото Печень по-корейски рецепты с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721