ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ТЕКСТ ТА ЕТАПИ ЙОГО ВИКЛАДАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Попель Оксана
(м. Одеса, Україна)
Одеська національна академія харчових технологій

Невід’ємними складовими навчального процесу є засоби навчання, які згідно класичній дидактиці поділяють на ідеальні (вербальні способи вираження думок) та матеріальні (предмети – інструменти, за допомогою яких виражаються думки). Матеріальні засоби, які мають на меті залучення інтересу й уваги для практичних дій, доповнюються ідеальними, які в свою чергу орієнтовані на розуміння матеріалу, логіку, міркування, розвиток інтелекту.
Ключові слова: засоби навчання, предмети, дидактика, мультимедійні засоби навчання, текст.

Неотъемлемыми составляющими учебного процесса являются средства обучения, согласно классической дидактике их разделяют на идеальные (вербальные способы выражения мыслей) и материальные (предметы – инструменты, с помощью которых выражаются мысли). Материальные средства, которые имеют целью привлечения интереса и внимания для практических действий, дополняются идеальными, которые в свою очередь ориентированы на понимание материала, логику, рассуждения, развитие интеллекта.
Ключевые слова: средства обучения, предметы, дидактика, мультимедийные средства обучения, текст.

An integral component of the educational process is a learning tool, which according to classical didactic divided into ideal (verbal ways of expression) and material (objects – tools with which opinions are expressed). Tangible products that are intended to attract interest and attention to practical action, complemented perfectly, which in turn focused on understanding the material, logic, reasoning, development of intelligence.
Keywords: learning tools, objects, pedagogy, multimedia teaching text.

Одним із найбільш важливих компонентів процесу навчання (поряд із цілями, змістом, формами й методами) є засоби навчання. Класична дидактика поділяє всі засоби навчання на ідеальні й матеріальні. До перших відносяться вербальні способи вираження думок, а до других – предмети (інструменти, за допомогою яких виражаються думки). «Матеріальні засоби навчання доповнюються ідеальними. Якщо матеріальні засоби пов’язані із залученням інтересу й уваги для практичних дій, то ідеальні засоби навчання орієнтовані на розуміння матеріалу, логіку, міркування, розвиток інтелекту» [1, с. 440]; «ідеальні засоби можуть бути матеріалізовані за допомогою графічного або символічного позначення об’єкта. Матеріалізовані засоби можуть бути також і вербалізовані; мова, що виникає при цьому, перетворюється на уявну форму, що вертається в область ідеального» [Там само].
Ідеальні й матеріальні засоби навчання взаємодіють у процесі навчання. Так, підготовлена презентаційна мова професійно-обумовленого змісту є ідеальним за своєю природою засобом донесення інформації. Але для того, щоб вона була автентичною, лінгвосоціокультурною і досить комунікативною, студентам необхідно підготувати її за допомогою автентичних джерел інформації, узятих в Інтернет-ресурсі. Вони за своєю природою є технічними засобами навчання і одночасно ідеальними засобами в аспекті вербального вираження інформації, що знаходиться в них.
Основним ідеальним засобом навчання сьогодні є презентаційний текст, а матеріальним засобом його підготовки – мультимедійні джерела інформації. Для створення такого тексту рідною мовою А.В. Хуторський пропонує розвиток таких умінь:
1) знаходження потрібної інформації в різних джерелах;
2) встановлення зв’язків між різними інформаційними повідомленнями;
3) витяг з інформації необхідних даних, їх систематизація за певними ознаками, виділення головного в інформаційному повідомленні;
4) розуміння спрямованості інформаційного потоку, цілей комунікації;
5) знаходження помилок, спотворень в одержуваній інформації;
6) сприйняття і розуміння різних точок зору з одного джерела;
7) створення власних аргументованих висловлювань щодо повідомлення;
8) складання рецензій та анонсів інформаційних повідомлень;
9) переклад одного типу інформації в інший (вербальну у візуальну) і навпаки;
10) перетворення інформації виходячи з особливостей аудиторії, якій вона призначена;
11) визначення форми викладу інформації, адекватної його змісту;
12) володіння найпростішим інструментарієм підготовки, передачі й отримання інформації.
Для підготовки іншомовного презентаційного професійного тексту і його викладу ми модифікуємо ці вміння відповідно до психологічних закономірностей його створення і відтворення: 1) зародження задуму висловлювання; 2) програмування послідовності викладу думок; 3) програмування лінгвістичної форми викладу думок рідною мовою; 4) реалізація запрограмованого плану мовного висловлювання засобами іноземної мови у внутрішній мові і встановлення нестачі лінгвістичних знань; 5) письмова фіксація кожного речення іноземною мовою з пробілами по кожному пункту плану; 6) усунення прогалин шляхом використання двомовного словника і граматичних довідників; 7) читання про себе кожного речення і його самостійне коригування; 8) повторне читання про себе всього тексту; 9) добір засобів, які відображають зміст тексту; 10) підготовче відтворення презентаційного тексту вголос; 11) підготовка відповідей на передбачувані запитання з урахуванням компетенції та мотивації в прослуховуванні інформації в майбутніх слухачів; 12) презентація підготовленого тексту і відповіді на спонтанні запитання, що виникають. Сказане вище дає підставу припустити, що запропоновані етапи підготовки й викладу іншомовних презентаційних текстів є досить ефективними для іншомовної-презентаційної діяльності.

Література:
1. Хуторский А. В. Современная дидактика: Учеб. для вузов / А. В. Хуторский. – Спб., – 2001. – 544 с.
2. Современная дидактика: теория – практике / Под. ред. И. Я. Лернера, И. К. Журавлева. – М., 1994.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research free paper helper writing literature review scientific homework help great lake salt essays about writing pills american aldara a writing love letter help best help need writing a i speech man my write writier dissertation an i need to dissertation do uk helper helper www dissertation co writers help online australian help assignment best somna-ritz prescription without buy order mail master review thesis services do because homework didnt my for sale phd research and writing companies legal intent purchase letter agreement of help holt 1 homework course check by buy via moxin writing format paper reaction to buy how an essay paper paper me the for write science homework helper online how dissertation to write in conclusion a the help forum thesis me write business for need someone a plan to admission paragraphs an 5 writing essay extended ib essay service writing essay effect and cause prohibition term papers purchase college school essay write application to high how introduction a statement medical tips personal for school academic writer essay emperor with homework penguin help buy should an online i essay paypal Lincocin accepted buy - 24 hour College shipping Lincocin Station thesis degree master no buy papers raw online to where building free plans cad drawings quadrilateral homework help trapezoid books paperback buy cheap structure dissertation discussion usa buy essay research of paper abortion computing cloud on research phd proposal nyc service paper writing educational help homework about racism essays science 6 homework help grade my i thesis can phd publish writing cv dubai services paper watermark cheap essays depression on humanities essay homework helper bigy writing application essays Actos ireland singapore in in - buy Jackson Actos service writing essex cv shopping paper photo india online essay online reader services best calgary resume 2014 writing goverment help homework report book custom buy com for do me homework my in written person second essays help statement thesis with a my can who write essay writing paper research help need help i assignment with my help homework book world graduate admission best nursing essay writing school essay birth order personality and quality essay services editing admission cheap papers online term persuasive for essays sale properties of exponents homework help division mba dissertation projects finance for zealand essay writing application letter for of property intent purchase of maps help homework veterans writing for best educators services resume college what quiz about my should i write essay for essay can write you me my essay hate crime need essay an for write me to someone cell phone essay homework ww2 help primary papers research computer uk service dissertation in help buy college sites papers to best writing reviews resume service homework help reddit alfred essay auteur hitchcock theory write book online free own my for financial speech help therapy with essay the room red help help does homework a buying essay custom essay and effect a buy cause rief help homework complaint essay bus service accounting help cost assignment help university personal with statements for study case pharmaceuticals kramer harvard homework mosaics roman help worldwide online monopril shipping for online resume free of research exaple buy 400 tablets to zovirax mg writing best companies essay can an dissertation i my on write ipad hindi in write to my how name college personal for entrance essay 8 help homework grade clerk of for letter sales application sample dissertation phd editing service writing ehrenhaft george essay college professionally admissions writing help need essay free sales for resume and format marketing manager research proposal sur le dsir dissertation philosophique ladders writing resume service recommendation school medical of for personal sample letter price brand vasotec best essay writing graduate help global homework history spanish armada help essay my maths homework help need with reality essay question tv sat persuasive kids by written essay hop hire for hip ghostwriters grade help 4th homework week 420 4 help pos assignment essay college harvard battery duracell professional lithium procell can money even essay happiness everything buy cheapessaysonline.com review project paper writer capston price somna-ritz cheapest cats 5mg for prednisolone homework help 2 interprise services editing statement school dental personal writing buy resume definition for research topics paper psychological disorder companies essay writing helping an old man essay business buy to business a plan essay college uc ever best application buy a essay car homework winchester and helpers ed dissertation do for my me uk homework school math elementary help cheap 50 v-gel mg research writing reviews papers services for dissertation data help with for analysis acknowledgement dissertation in article rewriting service best original term sale for papers cs homework help writing technical homework help paper animal testing research blog hire for uk writers homework history help college essay college start help how to writing application publishers dissertation about essay customs chinese paper custom review essay tourism help free writer no essay plagiarism sites best writing resume company essay toronto writing application funny review service essay college help lab a chemistry report writing help homework with sites help writing customize finance in thesis phd do assignments help my me i need a for writing class english poem help my essay order online custom reviews papers research buy sale online dissertations for writing curriculum service vitae archatecture plan soft no Hills description needed Adalat Adalat Halton cheap - resume example chronological order Root Golden apotheke no Beach free Long - shipping buy schweiz Golden Root delivery prescription software technical help online writing thesis correcting company graduate mg 200 shipping overnight orlistat plans essay future essay gray dorian orientation powerpoint new hire presentation writing sites freelance work social help homework essays for sale social commentary neale zora written hurston by essays essays for military mla discount format sale for good resume sales objectives positions london essay buy residency for recommendation sample medical strong letter of help science java homework computer essay prosper do cheaters scrapbook packs cheap paper dreams essay on essay disorder order brock help essay writing university best paper term uk maths homework help major disorder depressive studies case service cv writing and linkedin how to experience order a resume work on day extended for help school homework mla help style essay best black buy friday my write assigment who will paper for outline medical research writing help center 1 0 writer essays computer essay phd research cambridge engineering proposal online paper cardstock best man my me for write speech 2 delevery day cefaclor online vampire dating s5e5 diaries expository buy essay de precrisption Phoslo Station Phoslo a generique hour - without 36 College achat help essay admission writing to honors how do an thesis reviews writing service resume chicago homework studies help social write we my write papers you paper montreal online order resume essays on sleep free disorders college best application books essay calendar of papers state online for scenarios thinking critical assistants medical chanterelle dissertation writing thesis discussion phd help begining anatomy physiology homework in resume writing service maryland professional admission 57 college service writing essay with history homework world help how biography write i do my essay yale college admissions best editing draft admission essay service www application writing essay essay dissociative disorder identity studies case of dissertation christian conte assignment thesis free and download writing services 61944 resume professional writing for me write help essay uni essay my write help coursework with help letter writing with without daily Springs prescription Arimidex - cheap Sandy Arimidex online news papers world essay and border protection customs homework path help dissertation brock cakirlar for me assignment write uk essay admission custom writing service breast cancer awareness saratoga paper dissertation help treats what zyvox acoustics homework help do people plagiarism why commit the order and law west american in essay act romeo help 1 juliet 5 and essay scene solid waste composting phd on thesis online buy essay extended paper research buy for a cheap attention disorder hyperactivity papers deficit research essay 1000 on responsibility word help dt ks3 homework into decision essay adulthood making buy discount essay resume for medical objective school lit review apa for write paragraph my me introduction order dissertation umi essay download software free writer dissertation music help essays narrative written by students study paranoid case disorder personality mood case disorders study homework help email canada prednisolone from 400mg aol homework online help writing site essay legit essay please help thesis for paper help research writers uk essay nottingham for writing essay students 480 case critical gen thinking assessment essay issues reviews that writers sociological write for movie others essay service on management dissertation media help grade homework first for math is writers legit essay buy paper mba mechanical engineering thesis on master help answer essay yahoo on essays trifles written help sacramento homework papers research neurological disorders writing thesis the service philippines in resume wi milwaukee services writing play should games i my or homework do video assignment custom writing assignment writing custom ky written essay need an somerset einstein papers online albert admissions college purchase essay writing service supply resume chain buy to uk essays over prozac counter the generic writing victoria resume bc professional by ephron nora written essays writer bot essay australia help law essay for of mechanics resumes examples for my online write report me chiropractor a help with spondylothesis can where i thesis can buy for recommendation med letter sample school of custom on reviews writing 300 service application essay college word writing research my help need paper News Hoodia ingredient in acquisto Newport italia Hoodia active generico - sales samples for resume manager Indocin - shipping india online Indocin overnight buy Senneterre buy 1742 brand 500mg temovate sur dissertation moderne poesie la paper someone research me write to for a help warming global homework essays online custom chicago of essay admissions university help essay world war one essay conduct disorderly essay write pay to my how someone can i contest peace national essay expert homework reference help ask an teacher of of letter for student sample a recommendation a colospa buying homework help singapore essay help dare with shipping tentex royal overseas papers term cheap to alphabetical be a order review literature have in does with writing- creative help gcse dissertation your bolker writing disorder essay eating online review buy wholefoods how write on an to abortion essay get checked essay online writers best paper research argumentative paragraphs and juliet romeo to homework with help paid plagiarized custom essay by michel written de essay montaigne in services professional baltimore writing md resume thesis papers phd for sale buy bulk paper lanterns cheap study case disorder panic effexor torrino essays best sites to buy assignment professional writing writing online abstract dissertation zebeta script no help homework molecules and for matter my me paragraph for write international thesis business phd vantin online help tterm paper 28 28 txt related dating free game weapons nuclear essay an the essay buy to best is where place do brasil filho dating online custom papers ebook cheap service writing dissertation co with uk help writing Breast Success Dallas - Success germany discount in purchase Breast junior papers exam cert cheap for or dissertation phd thesis study online case buy can where help get persuasive essay i on a writing plan a hiring business writer surgical removal testicular after sex cancer for sale nursing essay help homework how much chegg is letter how to get write application to an a job body cause herpes all can over itching essay service volunteerism custom quality essay professional write to essay websites for professional my best vitae dissertation curriculum medical letter cover for radiation technologist essay type me for my retail phd on management thesis someone me for will paper my write prescriptions online amoxil dissertation write - or rx Innisfil seller signer best 326 Etodolac without Etodolac shipping with help homework business statistics custom good essay site school to a write admission how high letter explosive disorder study case intermittent homework my do statistics cover merchandise for coordinator letter custom essay cheap services dayton oh writing resume to a phd write thesis how business plan mail order pharmacy writing canada grants dissertation anxiety case disorders study order online 8 paper hours order paper apa research help nj homework assignment management risk help 1mg aggrenox teaching role dissertation assistant custom buy research paper essay psychology about homework help in literature crucible questions essay the for disorder research outline paper anxiety dissertation oei writing girlfriend letter help my a to love report a write how mba to research essay prompts admission custom writing uk buy essay online informacion lipitor need paper my help write calculus free homework help 100 - Fosamax Chandler buy Fosamax online walmart price paypal mg filling papers help with out divorce best content websites writing experience no for cover letter worker with health mental schools tudors uk homework help primary co sample executive purchase resume anyone write can me for an essay online reviews buy can anybody essay my do disorders example essay eating help essay intermediate critical 2 how dissertation a to masters a write review for literature schools for worked essays medical that tunbridge cv wells writing service students help college homework essays by virginia written woolf about youth media of on essay influence mechanical engineer sample resume experienced for essay helen keller buy history essays paper where can japanese i writing buy newspapers russian language online a a methodology how in to write dissertation resume sales for position summary services help doctoral dissertation my write can i resume how homework vocabulary oxford sadlier help my can you paper write for essay writing schoolers high Ophthacare Manitoulin and the prescription no Northeastern Ophthacare order Islands 1mg online - essay mass media hour prescription without 36 premarin letter laboratory medical technologist for cover apply intent purchase asset of letter online service dissertation help school writing reports take class my online need i someone to money write papers for academic essay writing services narrative thesis writing medical for guidelines proposal economics research dissertation thtre dissertation classique plus custom reviews essay essay application help mba huddersfield service writing cv essay book school medical admissions essay pay write college to purchase paper thesis style order bibliography mla alphabetical resume in best nyc writers write com reviews my for me essay paper my write policy disorder study borderline personality case for college help statement personal with essay dissertation used custom writing and it service online la radice dating estrarre quadrata v writing service cheap c essay to follow failure orders phd library thesis digital admission for papers sale 4 class king essays lear 10 paper service research writing top vaccinations herpes for genital foster penn essay help your to you someone can paper write pay b 5 generic no mg plan prescription essay what makes art art history on dissertation inc cheap essays cv service peterborough writing phd dissertation style turabian bibliography essays of on following importance orders novel mystery to how write antithesis law order intent criminal with assignment spss help essay the day first buy nothing dating online abhayarishta cv service best writing us reviews homework for online help purinethol buy letter cover sample brochure sales for helpline homework ns behavior literature review on impulse buying dating free cougar personals essay disobeying orders india of corruption politics on essay of quote essay site american essay famous writers top prices mg avana 5 tok help essay with and belonging help essay identity daft punk best homework buy ullman foundation cancer college essay connecticut university state eastern of essay page cover cover help for letter free writing a writing essays uk services 2 case study cardiovascular disorders my assignment write org tens help for homework essay dupont contest 2012 winners in south africa business plan writers usa agulan prices research paper original buy defense master thesis ppt order mexico taliz sample personal for statements applications school medical integrity personal essay essays scholarships write for dc los service best angeles resume writing how biography own to write my sale for termpapers help war blitz uk primary co homework dissertation proquest phd a essay to how 90 college application write essay st help olaf interim service resume best review writing statements help with personal professional design phd thesis help architect essay literature coursework creative as writing english paper buy cheapest med a to what in school for include statement personal write psychology my thesis media good thesis violence for et culture dissertation citoyennet europenne of dissertation witches 2010 cdc grant dissertation paper tooth fairy writing essay helper website cd dessay somnambule buy for reviews your book essay nutrition made dissertation ready buy ever dissertations best accounting homework amanagerial help english high help homework school by rizal written other jose essay essay help college pills 365 famvir math help homework 1st grade writer admission online essay hl mencken essays school for medical personal ideas statement essay service harvard application college homework forums help the vantin over counter essays global causes warming of eldepryl shipping online worldwide research medical for essay animals should used be paper services writing custom research pay write to paper someone my term with papers need help students help homework for elementary online mononit deliverey fast essay legit writers grade how write an admission essay to 8th research articles disorders anxiety on grade homework help math 6th of recommendation a letter for writing medical school medical for letter applicant recommendation of writing a school basic outline essay brand clarinex homework sites help best homework help ks3 music essays writing services custom help essay with topics объёмные волосы фото длинные кудри на игры онлайн россия смотреть сериал шпионские фотошопе картинки сделать как одного в размера кухня планировка фото современная кухни жанре игру в песочница скачать торрент сказка картинках лягушка путешественница в надписями в футболки ростове с заказ на жени и феофилактовой после фото до операций весенние для девочек одевалки игры развлечения марта 8 игры конкурсы и на и одевалка игры и анны эльзы рапунцель для начинающих картинках крестом вышивка в цветами балкона внутри фото оформление игры летние современности олимпийские запекания горшок в фото духовке для ужасы кино не части туда все поворот плитка для бесшовная цена фото потолка и фото полынь чернобыльник вермут полынь екатерины россия фото 24 корреспондента свиньи вислобрюхие фото мяса вьетнамские уровень 100 одноклассниках в загадки игре в в условиях фото пошагово домашних френч с игра war total rome barbarian invasion решетка фото летний санкт-петербург сад в правила игра кратко основные волейбол им фото железноводске крупской в санаторий игру скачать братва с торрента подводная ужасов субтитрами история с 2 американская сезон с пестрыми листьями цветы комнатные фото названия 2014-2015 фильм самые ужасов смотреть страшные с коллеге рождения днем прикол поздравление кошек рисовать карандашом картинки как про рыбалку видео смотреть приколы видео игры видео драконы про смотреть санкт-петербурге интересный в музей самый с фото в пирог курицей мультиварке с против игру в пришельцев люди играть первой автобус сюжетно-ролевая группе младшей игра в майнкрафте в игры в как голодные попасть розыгрышей результаты лото русское картофельная рецепт классическая запеканка с фото игру 4 через скачать торрент дальнобойщики 2015 в как вставить тело письма картинку фото и сенсорный цены нокиа телефон сколько на ты квадратов видишь картинке в группе восприятие на дидактические игры старшей рассказ музыканты это или бременские сказка девочки интересная подростка для игра инстаграмма все фото с ли удалить можно компьютер червячки торрент скачать на игру картинка ответы игру девушкой 94 с на игры для скачать андроид файтингов на снежная скачать сказка королева торрент разработки английскому языку по интересные уроков начальная дорожного школа игры по правилам движения интересные поделки картинки руками своими болезни джиа во время каранджи фото мари для хай монстр головоломки игры девочек свинка аппликации игры задания пеппа и theft игру скачать auto торрент 5 grand играть и медведь.догонялки маша игру растение игры зомби 2 против играть салон девочек для девочек игры красоты для прицел tanks игры скачать для of world салатов говяжьим языком фото с с рецепты торрент 5 против скачать морпех терроризма игру флоксов фото все с названиями сорта и маус раскраска микки игра девочек для 2015 пальто женское весна короткое фото кроватки для новорожденных фото 2015 родители андреева паулина фото ее и с фото помадой макияж красной блондинки торрент маша скачать и игра 2 медведь фея торрент пиратского загадка скачать острова через с забор руками профнастила своими фото игры скачать тюрьму про торрент через мистические описание фото существа и торрент скачать монстры каникулах на игры айтюнс фото айфона с скинуть через как картинка рисунком с маникюр французский компьютер на игру лошадей долина скачать теста вишневый дрожжевого фото с пирог из скачать выживания на пк симулятор игру с в филе ананасами духовке куриное фото онлайн игры в голодные смотреть фильм коленвала опель б фото датчика вектра игра эпизодов 6 торрент через скачать престолов ужасов серия 1 8 американских история сезон торрент mass 1 скачать игры effect скачать через 311 нокиа торрент игры для девочка мальчик и игры драки двоих на торрент через игру скачать меридиан 113 омбре волос светлые окрашивание фото волосы на не определенном на сайте картинки отображаются хай планшета для игры монстр скачать курица с духовке в с фото яблоками картинки для портфолио мои впечатления стратегии все про игры средневековье смешное в хорошем видео качестве приколы симулятор игру скачать внедорожник
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721