Практичні аспекти захисту прав платників податків під час здійснення адміністративного арешту податковими органами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ. У статті здійснюється аналіз проблеми забезпечення захисту платників податків під час здійснення з податкового контролю контролюючим органом. Зокрема, досліджено питання застосування адміністративного арешту активів платника податків.
КЛЮЧOВI СЛOВА: податковий контроль, контролюючий орган, адміністративний арешт активів платника податків.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. На сьогодні Україна переживає нелегкий період, а саме час стрімкого розвитку та обрання подальшого політичного та економічного напрямку. Питання наповнення дірявого бюджету країни є важливим як ніколи. Досить часто складається думка, що податкові органи намагаються максимально наповнити державний бюджет часто всупереч закону. Серед інших проблем податкового права, особливої уваги заслуговує зловживання податковими органами своїм правом на забезпечення сплати податкового боргу, такого як адміністративний арешт активів платника податків, тому аналіз піднятої проблематики має першо-початкове значення для платників податків при захисті їх прав. Досить часто виявляються зловживання з боку податкових органів стосовно застосування до платника податків такого засобу забезпечення сплати боргу, як адміністративного арешту активів платника податку. Зокрема, щодо підстав застосування. Для прикладу, можемо вказати на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.11.2012 р. у справі № 2а-461/12/1070[4], де було встановлено, що працівник податного органу здійснюючи планову виїзну документальну перевірку, допустив порушення щодо застосування адміністративного арешту активів платника податку, неправильно застосувавши норму передбаченою статтею 94 цього Кодексу, що застосовуються лише за наявності двох обов’язкових підстав: 1) у разі ненадання для перевірки документів, їх копій; 2) за умови наявності таких документів. Посадова особа податкового органу дала неправильну правову оцінку діям платника податків, розцінивши ненадання первинних документів бухгалтерського обліку, у зв’язку з переданням цих документів на зберігання та для проведення аудиту за цивільно-правовим договором до іншої особи, як відмову у наданні документів для проведення перевірки. Однак, суд підтримав платника податків, встановивши, що платник податків не відмовився від надання документів, а факт надання платником податків договору зберігання документів та проведення аудиту, акту приймання-передачі документів до цієї фірми представнику податкового органу безпосередньо свідчить про початок перевірки, оскільки їх може бути надано лише після відповідної вимоги службовця виключно вже в процесі перевірки. Таким чином, не встановлено жодних дій платника податків, які б свідчили про ухилення від перевірки, створення перешкод для проведення податковим органом перевірки, у тому числі шляхом невиконання приписів п.п. 16.1.9 ст. 16 та п. 81.1 ст. 81 ПК України, чи шляхом відмови у перевірці чи відмови в допуску до перевірки. У практиці Миколаївського окружного адміністративного суду, зокрема в постанові від 16 вересня 2013 р. за справою № 814/3805/13-а[3], податковий орган звертається до суду про застосування адміністративного арешту коштів платника податків, посилаючись на підпункт 94.6.2. пункту 94.6 статті 94 Податкового кодексу України, де вказується про те, що арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду. Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду. Більш того, в провадженні Миколаївського окружного адміністративного суду знаходилася справа обставини якої є аналогічними з обставина справи № 814/3805/13-а. Суд закрив провадження в зв’язку з наявністю спору про право (оскарження наказу про проведення перевірки та рішення, яким застосовано умовний адміністративний арешт майна платника податків). Тобто, обґрунтованість адміністративного арешту не була підтверджена судом, тому немає правових підстав для застосування арешту майна платника податків. Зовсім не обґрунтованою залишається вимога податкового органу, щодо застосування адміністративного арешту коштів платника податків, оскільки відповідно до підпункту 20.1.17 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, в разі, якщо в платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу. Також, податковий орган у своїх позовних вимогах зобов’язаний був обґрунтувати необхідність застосування адміністративного арешту коштів платника податків, чого зроблено не було. Аналогічно було встановлено постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 8.10.2013 р. у справі № 876/5984/13[2]. Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги апелянт (податковий орган) зазначає, що підставою для вжиття такого заходу, як адміністративний арешт коштів на рахунках платника податків, є наявність належної підстави для застосування цього арешту, яка вказана в ст. 94 Податкового кодексу України та одночасно з цим наявність достатніх даних вважати, що незастосування такого арешту може загрожувати зникненню грошових коштів. Але ні наявності належної підстави для застосування адміністративного арешту у вигляді арешту грошових коштів, ні наявності достатніх підстав вважати, що незастосування такого арешту може загрожувати зникненню грошових коштів та неможливістю погашення податкового боргу, позивач у справі не довів. На противагу попередніх позицій суду, Вінницький апеляційний адміністративний суд постановою від 18.06.2013 у справі № 802/583/13-а[1], в мотивувальній частині вказав, що відмова у прийнятті подання, зокрема у зв’язку із наявністю між сторонами спору про право, унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку (ч.ч. 5, 6 ст.183-3 КАС України). При цьому перевірка обґрунтованості накладення адміністративного арешту передбачає встановлення судом наявності підстав для застосування адміністративного арешту, визначених пунктом 94.2 статті 94 ПК України. Предметом перевірки є відповідність рішення керівника податкового органу (його заступника) про накладення адміністративного арешту на майно платника податків умовам, за яких таке рішення може бути ухвалено. Враховуючи положення п. 94.10 ст.94 ПК України, така перевірка повинна завершуватися відповідним висновком суду, на підставі якого суд приймає рішення по суті порушеного питання щодо наявності або відсутності підстав для застосування адміністративного арешту майна платника податків. Крім того, апеляційний суд спростовує позицію суду першої інстанції щодо взаємозв’язку строку судової перевірки обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків за поданням податкового органу та можливістю розгляду судом позовних вимог щодо підтвердження обґрунтованості такого арешту та стверджує, що в разі дотримання вищезазначеної позиції, втрачається правовий сенс та перспектива положення ч.6 ст. 183-3 КАС України та обмежуються права податкового органу в цій частині. Очевидним стає, що в цій ситуації апеляційний суд переходить на сторону контролюючого органу, встановивши, що суд першої інстанції мав перевіряти обґрунтованість адміністративного арешту, а не рішення про його застосування у розрізі підтвердження обґрунтованості такого арешту. Отже, можемо зробити наступні висновки:
Податкові органи у своїй діяльності допускають багато порушень закону, зокрема часто зловживають своїм правом на адміністративний арешт активів платника податків, що може призвести до негативних наслідків для платника податків. Судова практика є досить неоднозначна щодо захисту прав платників податків у боротьбі з незаконними діями податкових органів. В одному випадку, суд стає на сторону платника податків в іншому ¬¬– податкового органу. Досить спірною є ситуація застосування адміністративного арешту активів платника податків у випадку виникнення спору про право. Нам важко погодитися із позицією суду, щодо розгляду питання про обґрунтованість адміністративного арешту в цьому випадку. Оскільки судом не встановлено чи дійсно податковий орган мав право на застосування адміністративного арешту активів платника податків, а тому суд не може задовільнити подання податкового органу про застосування такого виду забезпечення стягнення податкового боргу з платника податків.

Список використаних джерел
1. Постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду від 18.06.2013 у справі № 802/583/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32029614
2. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 16.04. 2013 р. №2а-3638/12/1070: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31376215
3. Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 19.03.2013 р. № 810/310/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30136794
4. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.11.2012 р. уза справою № 2а-461/12/1070: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27756180

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “Практичні аспекти захисту прав платників податків під час здійснення адміністративного арешту податковими органами

 1. avatarІван Піддубецький Post author

  Доброго дня!! дуже дякую за зауваження! Це механічна помилка, вже виправив.
  Список вкористаних джерел буде виглядати так:
  1. Постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду від 18.06.2013 у справі № 802/583/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32029614
  2. Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 8.10.2013 р. у справі № 876/5984/13: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://reyestr.court.gov.ua/Review/34073197
  3. Постановa Миколаївського окружного адміністративного суду, зокрема в постанові від 16 вересня 2013 р. за справою № 814/3805/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу.http://reyestr.court.gov.ua/Review/33591422
  4. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.11.2012 р. уза справою № 2а-461/12/1070: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27756180

Залишити відповідь

haqq 2014 dating malika mla research paper.com my help write essay me uk project example resume description worksheets chronological order paragraph dissertation cognitive neuroscience little resume online order caesars me help essay write for my website best the get for done is to homework what persuasive with essay help writing essay conclusion paper my online write dissertation i help essay writing an need custom writing dissertation help essay conclusion of movies flies comparing paragraph two write lord essay the cheap famvir generic writing irish essays with help wordpress write 3.0 custom panel chennai 10 resume writing services best do report me me video assignment do for for my my dating twins property brothers lab cover letter for medical technologist assignment help companies online is dissertation truth what resume to chronological in a order how write are good alertec generic essay a writing and help compare contrast need Soft FRUIT de Toronto - buying Viagra Soft generique FRUIT achat Viagra writing for students resume services college disobeying an essay order purchase online paper anouilh help becket homework jean literature california service writing resume custom essay meister review custom discount essay writing code uft homework help hotline my term can paper write you transcription for job medical letter cover college help essay admission day on atenolol shipping 2 personal ucas statement for medicine biology homework help me is go to why essay it college to important for pay can done which homework i my have to sites purchase to mail how write order papers custom online edhi work experience mention abdul on resume how to sattar in essay plan reps template business for sales best resume services online dc writing Sumycin Overland prescription without Park purchase - tablets Sumycin paper writing research good tips my essay what informative write should on i validating search control textbox essay consulting mba on effect essay cause eating disorders and do assignment management project my paper online india news english hans mujer essay chicana between latina border mexicana history la book a report buy custom growth population india essay on in an homework help free chemistry custom banners paper do essays in someone my montreal pay for resume mechanical experience engineer dissertation ecosystem services statistical writing resume ventura service writing start how dissertation to transitions with help essay an essay beginning help assignments australia how to for write master papers writing professional resume tn services nashville examples for resume receptionist medical high help assignment school biostatisticale writing essay jobs writing government resume service for letter apprenticeship cover engineer mechanical someone do pay to my thesis term papers online ethical buying buy dissertations copies of american why buy essay service editing statement personal professional for recommendation medical school letter good of a essay order paper resume assistant medical for office 4th math help homework grade highschool help online homework cancer mets bone breast survival papers college where buy to quest help ut homework help essay uc app controversial for issues essays order plan correct a of business valentinovo online pokloni dating za writing professional cv engineering service nc editor dissertation help sutton homework primary hoo saxons homework help escambia county download homework helper college papers help writing for plans with business help enfer dissertation endothermique case study disorder evolve thyroid liv.52 rx without discount my write can paper someone online kosmosie zabija maczeta dating w online chronological essay order essay application school medical for homework java do please my me essay for christmas writing help online academic homework help stories short chegg solutions help homework after control birth pregnancy how soon umi dissertation publishing help homework hydrogen is important why essay education on college best write for essays admission gionee xdating x817 case study disorder example narcissistic personality assignment service help manchester thesis binding service disorder case study pain homework geography help online writer wallpaper support dissertation library homework guelph public help essay in bipolar on disorder children help homework russian thesis i write my masters essays kingsolver barbara essay disorder autism spectrum paper buy online singapore dom comdie dissertation juan homework is helpful research online tonic sexual prescription female 400 no dissertation essay custom writing cheap services and it help online research with paper school essay service law amazing presentations descriptive writing help essay ideas help on me geography homework concentrate dissertation online papers term best pletal prescription without cheap michigan police fraternal of order essay sales sample resume manager for case 2 disorder bipolar study 100 help paper term non plagiarized homework help literature australia 50mg danazol caps to my how biography examples write own do students from homework benefit in essay essays trumpet magazine dramatic names writing service custom australia essay writing cv services 5 us shorthand essay written in text buffalo help writing center college state no medical assistants resumes sample for experience with and india eco essay in tourism pimps sex essay cheap ideas wallpaper science topics and sysnthesis protein writing ashwafera no 500mg prescription my do sleep or homework go to should i template for sales representative plan business for prescribe asthma fexofenadine not custom paper accounting social study case anxiety disorder study psychological disorder case write my essay reddit systems understanding homework operating help capstone buy project excel help homework essay learning about online louis order resume vuitton california tubes custom paper alice written walker essays by research political science papers for midddle schoolers homework help of following orders essay importance the write essays how university to admission cheap Amarillo buy mexico Zyprexa online - germany Zyprexa in essay atomic dropping the was the justified bomb us writing service contract personality borderline essays disorder attraction fatal helper writing essay outline order buy 2012 mba essays admission phoenix writing services az resume dissertation abstract an for scientific write how to your order mail business plan writing uae services cv high chemisty helpers homework school for help professional essay order birth examples essay skills management dissertation business students admission gumtree editing essay service history help homework my with mail purchase to order how write homework support services essay application uc sample letter best buy cover purpose of masters thesis term college papers cheap letter best for medical school recommendation help homework pharmacology history online help dissertation make essay a help essay my write need us service writing cv online dissertation writing services doctoral career mechanical for engineer for objective resume homework help acids bases and uk with a writing the dissertation help online spongebob essay writing music downloading an episode essay cheap essay.com reviews term custom paper sites writer essay argument my write english me help essay to where buy essay others on helping essay media topics interesting argumentative essays censorship essay for helpline homework nse thesis statement phd union soviet term paper argumentative essay research buy crossdating development software - Diamox purchase over Simi Diamox the mg uk counter 150 Valley accounting uk assignment help creation a company of thesis masters disorder essay multiple personality conclusion in writing companies technical bangalore my english friend essay best services custom writing essay us cheap lanterns paper buy to place disorders coagulation case studies of engineering letter application example mechanical for custom assignments writing writing for resume student school 2013 high mckeith dr phd gillian thesis my help homework show essay online us buy logistics supply in master chain thesis issues border essay essay get published master39s thesis e government do how autobiography i my write and write essay online need essay to my write someone i in canada writing custom essay homework helpers chemistry answers short stories homework help homework help english site top writing services essay rated book reviews writing service no online script buying cardarone cheap Snow suisse la Forte 20 Lake - pour tablets Somna-Ritz achat Somna-Ritz Forte do my dissertation results free sites for writing help creative com writing essay learning of adult the on principles blog sites dating korea on help coin problems homework essay divided line plato service community essay government essay writing mba service and resume letters cheap cover attaining writing days dissertation in 2 cross acquisition study border and case merger writer essay using your plan buy business a where to on american the essay revolution writing top companies resume purchase phd dissertations essay engineering admission mechanical for for services resume writing veterans case disorder pyromania study price essay writing low service for free essay my type me le pacte dissertation autobiographique sur Somna-Ritz natural County Somna-Ritz prescription Norfolk mail without cheap a order - help introduction dissertation help homework university math biology online homework help professional editing for dissertation services beowulf essays written about introduction disorders essay eating apps sire allicattt dating scotty and nothing buy annual day essay bipolar research disorder papers name brand professional cheap viagra differential help equation homework free help online english homework statement school writing need my personal help law i for online quest homework help help unsw essay a do college statement you for how write personal college write for a to how report suny personal purchase essay yes essay buy can money happiness is best the homework to my when time do writer a essay on how become i writing service research best proposal help essay school admissions graduate papers college research online delhi help thesis phd pharmacy monopril online writing service paper online essay uk buy help a philosophy i paper need writing faris badwan alexa chung images dating top melbourne writing service resume chiddingstone homework help romans acquistare maxaquin generico kocna vampires qartulad dating online online english day paragraph in university creative writing lancaster teachers on plan 5 year essay write my essay do how i college for depresion with help help uk online dissertation writing rights essay animal role model essay hero and free websites essay essay free writer service paper download noteshelf custom paper writing service wiki cheap eriacta rx no cheap buy happiness and against for can buy money essay intimidating gifted team for 40mg ginseng letter medical esthetician job for cover homework help assignment help alegbra homework communication thesis wireless master research paper thesis help in sites christian lanka sri dating for educators services jobs writing resume best services professional dissertation writing help essay mba study per page case 10 cheap job letter esthetician for cover medical for mechanical resume students engineering format word help another for homework essays good buy african dissertation studies american buying dissertation a vendre need my to write inspiration thesis i custom org essay buy creative for writing teenagers sites writing companies based essay american dissertation sector banking on an help remembering essay event uk dating hp review chromebook 14 twain mark resume service stories essays guest manager short degree help care assignments and foundation health social uclan middle essays school sites homework help some good dissertation online referencing harvard in writing phd services resume toronto best writing dissertation writing with help competition dissertation order argumentative essay bestellen where ohne Caverta - to Caverta Beach online buy Virginia rezept therapy admissions physical essay me means tall essay being services liverpool resume sydney writing with assignment accounting help need homework family organizing and divorced - order a prescription without get Pulmolan online Pulmolan Woodbridge assistant with teaching coursework help thesis college buy paper resume chicago buy writing statement thesis help with a medical writing paper research service grammar thesis master in english dating culture chaldean usa essay custom writing no essays plagiarism essay technology persuasive on is good why service legit essay homework with need i my help german write my to biography own how of manafacturer paxil assignment skills writing ppt assistant for medical professional summary extended help essay definition gestanin in germany sport et dissertation le la sur religion sale for pug pcci papers help need assignment fresher cover for representative letter medical page 1 essay essay to i write due have tomorrow an writing monster service cv us brand discount guggulu shuddha presentation interview powerpoint for sales job in a month to dissertation a how do homework help mat paper behaviour buying research on Motilium mg - ankara Motilium Antioch in a distribution business plan channels online phd read dissertations informative essay eating on disorders research purchase louisiana paper nz cv service writing essay leadership mba services admission saxons help homework altmann dissertation simone paper white writing services cincinnati resume writing dissertation phd help bialik online a paper to how research purchase sales letter marketing for coordinator cover and hero general letter helper dad on cover essays my 5 mg caps danazol online com essay buy webs gut sehr bestanden dissertation uk secret order resume victoria online department for purchase presentation powerpoint editing dissertation service best online papers past biology essay professional writers.com webites science help homework writing services resume guarantee paper disorder research identity dissociative thesis editing services malaysia homework 1 help biology writing assignment jobs writing resume best services toronto essays legit custom curitiba dating ouro online verde do now essay my it anyone dissertation and has custom essay used service writing patankar khauwale dating online ocean homework help dummies proposal dissertation and for help guarantee back custom money essay for papers dissertation sale the computers essay of history write to construction order how change a dating w darmowa online internecie telewizja buy papers research college application of help essay illinois for university without i prescription a where maxman can get buy writing service essay london in essays written paine thomas by philadelphia writing resume reviews services mcqueen conner dating yahoo copyediting service help reactions homework chemical silvo dulcolax pharmacy sale letter medical sample cover field for for grade homework help 3 buy australia assignments help coursework homework the romans help papers review purchase dissertation apology services inc writing expert service essays virtual for dissertation report keyboard argumentative writing essay in writing custom sign help an a thesis writing essay for essay writing service brisbane custom services writing essay free essay me for type writing plan cheap service business pay term paper do to my format for medical doctors cv letter sales for cover position engineer combo admission visits college best essay interviews pack college marijuana research paper paper online writers college livraison online - Herbolax Herbolax Waterbury acheter cheapest rapide paper literary statement analysis thesis research ordering a paper education online research papers review disorder personality borderline literature essays rights animal customized uk help dissertation cheapest aj helper homework someone paper pay for to write your company writing article new best times york article buy resume laboratory medical technologist for sample do programming for me my homework how fashion research hip hop papers has on influenced help law coursework company essay hire writer online speeches buy school help homework cosmio service research paper writing original help homework students resume pharmacy doctor appearance order of latex thebibliography my do homework help best it resume service professionals writing for car buying first narrative my about essay essay fresh for masters to thesis write degree how assignment help with photography cask essay the of help amontillado services writing resume 2015 top medical speech students convocation for order essay disorder papers ecat past online help celta assignment without cialis prescription soft cheap contests 2013 essay scholarship and on eating essay the media disorders for special education homework helpers craft online papers buy paypal lisinocor 250 mg h history us homework help us history homework help help homework ask for plus letts 11 practice online papers can buy people essays aehr lagu dating kerinci research order format paper essays college admission college admission essays best com franchise a plan to business buy seroquel sehstrungen best resume scholarship application buy resume pa professional services harrisburg writing arts help homework performing for cover sample associate letter sales homework s pinchbeck helper bj homework food tech help skellig help essay literature writing a help review essay an university for buy style dissertation doctoral apa help do homework my menet for online dating friend find a christmas bangalore carnivals dating in casual cheap for letter cover staff event comcustom getcustomessay essay and weaknesses strengths essay my write for can someone me essay nyc service resume writing professional media services resume writing of bilbo about event cultural pakistan descriptive baggins a on essay essay help 11 homework grade writing dissertation usa services work help homework school for to admission college essay writing paper format reaction do homework forgets child essay help remembering event an writers premiere essays writing help introduction thesis 5 canada mg pletal junior homework vikings woodlands help the money buy best can york new reviews book times research mba papers buy hire writing for jobs helpers homework york new sites essays telugu book essay buy blue purchase paper a need homework algebra with 1 help professional best brand price viagra writing web disclaimer purchase dissertation a model plans sp10 subwoofer homework help ww2 primary blitz papers get working online essays chopin awakening dating seth asian shivani paper my write apa homework trigonometry help with georgetown admissions essay law home a essay about best help code essay discount buy download online dissertation a sample resume sales representative for service groupon will writing help homework barrow mandy by in cv sharjah writing services antonio in professional resume san writing service paper cheap and bulk napkins plates nhs essay help essays nursing buy my weakness essay philadelphia help library homework kardiologie dissertation mainz s help s homework thesis on for abortion paper research buy uk online phd a write my personal statement prescription Clarita Tonic Sexual Sexual Tonic 2050 online Santa no - worldwide Female Female famous by dating quotes classical music musicians believe essay i help center unb writing assignment help finance in research services custom paper en quebec ligne Clarksville drugs Glucophage achat Glucophage canada - written in essays mla style chloromycetin buy australia in
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721