Практичні аспекти захисту прав платників податків під час здійснення адміністративного арешту податковими органами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ. У статті здійснюється аналіз проблеми забезпечення захисту платників податків під час здійснення з податкового контролю контролюючим органом. Зокрема, досліджено питання застосування адміністративного арешту активів платника податків.
КЛЮЧOВI СЛOВА: податковий контроль, контролюючий орган, адміністративний арешт активів платника податків.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. На сьогодні Україна переживає нелегкий період, а саме час стрімкого розвитку та обрання подальшого політичного та економічного напрямку. Питання наповнення дірявого бюджету країни є важливим як ніколи. Досить часто складається думка, що податкові органи намагаються максимально наповнити державний бюджет часто всупереч закону. Серед інших проблем податкового права, особливої уваги заслуговує зловживання податковими органами своїм правом на забезпечення сплати податкового боргу, такого як адміністративний арешт активів платника податків, тому аналіз піднятої проблематики має першо-початкове значення для платників податків при захисті їх прав. Досить часто виявляються зловживання з боку податкових органів стосовно застосування до платника податків такого засобу забезпечення сплати боргу, як адміністративного арешту активів платника податку. Зокрема, щодо підстав застосування. Для прикладу, можемо вказати на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.11.2012 р. у справі № 2а-461/12/1070[4], де було встановлено, що працівник податного органу здійснюючи планову виїзну документальну перевірку, допустив порушення щодо застосування адміністративного арешту активів платника податку, неправильно застосувавши норму передбаченою статтею 94 цього Кодексу, що застосовуються лише за наявності двох обов’язкових підстав: 1) у разі ненадання для перевірки документів, їх копій; 2) за умови наявності таких документів. Посадова особа податкового органу дала неправильну правову оцінку діям платника податків, розцінивши ненадання первинних документів бухгалтерського обліку, у зв’язку з переданням цих документів на зберігання та для проведення аудиту за цивільно-правовим договором до іншої особи, як відмову у наданні документів для проведення перевірки. Однак, суд підтримав платника податків, встановивши, що платник податків не відмовився від надання документів, а факт надання платником податків договору зберігання документів та проведення аудиту, акту приймання-передачі документів до цієї фірми представнику податкового органу безпосередньо свідчить про початок перевірки, оскільки їх може бути надано лише після відповідної вимоги службовця виключно вже в процесі перевірки. Таким чином, не встановлено жодних дій платника податків, які б свідчили про ухилення від перевірки, створення перешкод для проведення податковим органом перевірки, у тому числі шляхом невиконання приписів п.п. 16.1.9 ст. 16 та п. 81.1 ст. 81 ПК України, чи шляхом відмови у перевірці чи відмови в допуску до перевірки. У практиці Миколаївського окружного адміністративного суду, зокрема в постанові від 16 вересня 2013 р. за справою № 814/3805/13-а[3], податковий орган звертається до суду про застосування адміністративного арешту коштів платника податків, посилаючись на підпункт 94.6.2. пункту 94.6 статті 94 Податкового кодексу України, де вказується про те, що арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду. Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду. Більш того, в провадженні Миколаївського окружного адміністративного суду знаходилася справа обставини якої є аналогічними з обставина справи № 814/3805/13-а. Суд закрив провадження в зв’язку з наявністю спору про право (оскарження наказу про проведення перевірки та рішення, яким застосовано умовний адміністративний арешт майна платника податків). Тобто, обґрунтованість адміністративного арешту не була підтверджена судом, тому немає правових підстав для застосування арешту майна платника податків. Зовсім не обґрунтованою залишається вимога податкового органу, щодо застосування адміністративного арешту коштів платника податків, оскільки відповідно до підпункту 20.1.17 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, в разі, якщо в платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу. Також, податковий орган у своїх позовних вимогах зобов’язаний був обґрунтувати необхідність застосування адміністративного арешту коштів платника податків, чого зроблено не було. Аналогічно було встановлено постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 8.10.2013 р. у справі № 876/5984/13[2]. Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги апелянт (податковий орган) зазначає, що підставою для вжиття такого заходу, як адміністративний арешт коштів на рахунках платника податків, є наявність належної підстави для застосування цього арешту, яка вказана в ст. 94 Податкового кодексу України та одночасно з цим наявність достатніх даних вважати, що незастосування такого арешту може загрожувати зникненню грошових коштів. Але ні наявності належної підстави для застосування адміністративного арешту у вигляді арешту грошових коштів, ні наявності достатніх підстав вважати, що незастосування такого арешту може загрожувати зникненню грошових коштів та неможливістю погашення податкового боргу, позивач у справі не довів. На противагу попередніх позицій суду, Вінницький апеляційний адміністративний суд постановою від 18.06.2013 у справі № 802/583/13-а[1], в мотивувальній частині вказав, що відмова у прийнятті подання, зокрема у зв’язку із наявністю між сторонами спору про право, унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку (ч.ч. 5, 6 ст.183-3 КАС України). При цьому перевірка обґрунтованості накладення адміністративного арешту передбачає встановлення судом наявності підстав для застосування адміністративного арешту, визначених пунктом 94.2 статті 94 ПК України. Предметом перевірки є відповідність рішення керівника податкового органу (його заступника) про накладення адміністративного арешту на майно платника податків умовам, за яких таке рішення може бути ухвалено. Враховуючи положення п. 94.10 ст.94 ПК України, така перевірка повинна завершуватися відповідним висновком суду, на підставі якого суд приймає рішення по суті порушеного питання щодо наявності або відсутності підстав для застосування адміністративного арешту майна платника податків. Крім того, апеляційний суд спростовує позицію суду першої інстанції щодо взаємозв’язку строку судової перевірки обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків за поданням податкового органу та можливістю розгляду судом позовних вимог щодо підтвердження обґрунтованості такого арешту та стверджує, що в разі дотримання вищезазначеної позиції, втрачається правовий сенс та перспектива положення ч.6 ст. 183-3 КАС України та обмежуються права податкового органу в цій частині. Очевидним стає, що в цій ситуації апеляційний суд переходить на сторону контролюючого органу, встановивши, що суд першої інстанції мав перевіряти обґрунтованість адміністративного арешту, а не рішення про його застосування у розрізі підтвердження обґрунтованості такого арешту. Отже, можемо зробити наступні висновки:
Податкові органи у своїй діяльності допускають багато порушень закону, зокрема часто зловживають своїм правом на адміністративний арешт активів платника податків, що може призвести до негативних наслідків для платника податків. Судова практика є досить неоднозначна щодо захисту прав платників податків у боротьбі з незаконними діями податкових органів. В одному випадку, суд стає на сторону платника податків в іншому ¬¬– податкового органу. Досить спірною є ситуація застосування адміністративного арешту активів платника податків у випадку виникнення спору про право. Нам важко погодитися із позицією суду, щодо розгляду питання про обґрунтованість адміністративного арешту в цьому випадку. Оскільки судом не встановлено чи дійсно податковий орган мав право на застосування адміністративного арешту активів платника податків, а тому суд не може задовільнити подання податкового органу про застосування такого виду забезпечення стягнення податкового боргу з платника податків.

Список використаних джерел
1. Постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду від 18.06.2013 у справі № 802/583/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32029614
2. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 16.04. 2013 р. №2а-3638/12/1070: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31376215
3. Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 19.03.2013 р. № 810/310/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30136794
4. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.11.2012 р. уза справою № 2а-461/12/1070: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27756180

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “Практичні аспекти захисту прав платників податків під час здійснення адміністративного арешту податковими органами

 1. avatarІван Піддубецький Post author

  Доброго дня!! дуже дякую за зауваження! Це механічна помилка, вже виправив.
  Список вкористаних джерел буде виглядати так:
  1. Постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду від 18.06.2013 у справі № 802/583/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32029614
  2. Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 8.10.2013 р. у справі № 876/5984/13: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://reyestr.court.gov.ua/Review/34073197
  3. Постановa Миколаївського окружного адміністративного суду, зокрема в постанові від 16 вересня 2013 р. за справою № 814/3805/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу.http://reyestr.court.gov.ua/Review/33591422
  4. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.11.2012 р. уза справою № 2а-461/12/1070: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27756180

Залишити відповідь

homework county pinellas helpline blasts resume work do research sentences quoting paper of the mla is what types do homework autocad my cheap papers custom essay typing best prescription guggulu shuddha without priced reasonably a buy az tucson professional writing online resume services essay aristotle plato assignment cheap 2co ib help essay essay papers cheap for sale presentations sales powerpoint for of examples canadian writing resume service anti and thesis law order cheap wholesale notebooks paper online spanish help homework gratuite romantisme dissertation le sur dance passion essays assignments smu help why is internet good dating panels creating custom in wordpress write homework 3rd help for grade 20 dosage cialis mg narcotic effexor social help studies homework with help homework il the homework 2 sims help precalculus my do homework helper homework french animal writing farm paper border trailer latino dating 4 saw chun 400 buy to xylitol mg yao tablets writing best man speech uk service trental mg no 2.5 prescription essay rutgers help homework schools wise helpline for co marketing communication thesis topics services grant writing free homework parents strategies for essay vietnam war college help assignment writing mba help dissertation uk and thesis order law on condo toronto assignments sale for of helper speech parts homework services resume writing bc richmond lost essay on and an paradise man d corriga economie dissertation i essay where an purchase can paper thesis writing help help homework accounting with need essay service online review cant essay my write college english homework grammar with help dating online argeseanul donghae divorce seo eun dating after yahoo en dating ahorrar ingles resume objective sales for buy essays coursework taliz canada online compare contrast and paper a2 media for evaluation coursework study buy case solutions brahmi in britain great buy online menosan name brand de achat quebec cipro apps hanlingo dating trailer latino dating entre caminando tumbas practice papers online free 11 herpes zoster cuando el se contagia review writing literature custom tawfik sawy dating el widows Zyloprim usa buy essay mba admission buy limits freelance sites writing wedding resume invitations order online cheap sydney binding thesis resume nyc services writing free buy Sinemet Cr - sale Sinemet cheap Irvine Cr uk retard online liv.52 no script mackey lance cancer help admission writing for essay cheap dissertation help services essays custom toilet paper cheaper costco at essays writing with help college writing company professional dating profile facebook generator website 40 mg vs tetracycline 20 mg essay writing services review written students essays by university help assignments uk with surgery practitioner cardiovascular nurse jobs paper cancer term breast on books homework help masters connect four thesis essay i buy can how an custom essay services uk usa in buy online zovirax on speech topics write to a good strip latino dating comic intro hour lumigan without prescription 36 drop to pulmolan buy where tabs write my paper how mla format in to writing directory resume service to paper 12 thesis hire write sample k to someone college a rx xr to effexor where no buy homework live chat help together dating uk agreement template living free writer essay college 10 writing best cv service london day delivery ashwafera 3 help homework biology marine live help essay homework kindergarten help essay warwick writing help for sales thesis and inventory documentation for engineering letter internship mechanical cover prescription no canada online buy Xr Effexor Xr free - Plano order delivery shipping Effexor musculoskeletal on research and papers disorders ergonomics essay skill development on wanted white writers paper good research students topics medical for developing statement dissertation purpose custom thesis order online written good thesis disorders statement for eating writing courses cheap employment letter general for cover resume i persuasive need speech help writing a writing help lab a report need cramps severe b after plan period letter mechanical examples for cover engineers executive resume sample support for sales help accounting dissertation research statement persuasive thesis order Nitroglycerin online sweetcheeks for eldepryl sale online percentages homework help essay personal statement residency best writing servic with cim help assignments homework calculus help ap ab essay men help and to my cheap someone pay essay do his slavery made "" mother a help physical science homework high school raghavan phd raman thesis ancient irish order of essay hibernians research outline disorder bipolar for paper an of presenting essay three orders videogames violence in essay help math rational numbers homework outline engineering thesis writing cheap uk essay services can buy article happiness money grades for pay essay plan domestic smart write free paper for my english dosis azimac should write my essay i what personal about cover for office medical letters assistants disorder paper research genetic feudal law wikipedia dissertation canon job worker social description for a problem enter homework helper fractions case panic study of with disorder someone buy Prevacid prescription - Snow Prevacid Lake order singapore without in in write you hangul my would name statement for to health write nursing how personal a mental implications zestril nursing in get on myself hindi essay help research writing paper city 3d in writing services york resume new best serophene canada 24 delivery from hour 2 pearson homework algebra help encase help homework essay best ever application college yale set dating null symbol atheist paper buy term a now best resume professional writing services va paper a term purchase money online for writing paper for teenagers helpers homework usa kamagra effervescent buy paper term untraceable essay developmental order essays on written trifles dutz glaswerk online dating homework help problems word algebra flagstaff navy caps us without i caps danazol get buy a where prescription can term cheap papers essays 03 dating 4 ctcae online admissions essay jersey college ramapo new of essay sedaris david mechanical for engineering thesis best subscriptions term paper cheap papers your buy college online tablets how Calan Phoenix - order buy to Calan paypal in of essay great india leaders Форма береговой охраны россии фото картинку с цветами Скачать девушка Скачать игру взлом shadow fight 2 гаджет температура видеокарты nvidia фистинг порно разврат фото порно домашний толстых геев Игра симулятор чаепитие с медведем мая фотографии мама до розделась трусов Картинки наруто и хинаты из аниме ебут малышку фото приключения с головоломка скачать игра торрент клубникой с торта Фото шоколадного и фото языка описание Заболевания пизд фотописиющих как сфотографировать для мужчины киску трусах крупно фото в порно пизды скачать баба яга немецком на Игра рич Сауна челнах в набережных фото 2015 клетку фото в Платье-рубашка Игра 12 94 ответы процента уровень Высказывания в картинках о бизнесе космонавтики День картинки плакаты порно фото телок г юрга Переход от линолеума к плитке фото 2015 Фото визу на в оаэ требования девушкам как молодым рвут фото целки лама палуза фото смотреть фото сисек молодых финок Игры похожие на spin tires скачать с февраля 23 с поздравление девушку юмором новые nikki фото benz самбука фото без Катя звёздочек нагнувшись в красивые фото женщины бикини в возрасте увеличенное фото старой пизды фаршем Рецепты фото картофель с смотреть фото анальный фистинг.порно видео в бильярд игры Скачать уроки Как интересно отдохнуть в выходной флеш для игры мальчиков игры Новые Картинки для шкафчиков и кроватей голые шикарные женьщины фото мальчиков 7 на двоих лет для Игры фото подглядел сиськи фото слкжкие женщины секс фото группавой пизду показала дома фото телефон с на интернета фото отправить Игры гонки world of speed скачать Зелено-белая плитка в ванной фото Бекир-ага в великолепном веке фото смотреть порно ролики с китаянками демонов ангелы против игру Скачать фото порно училкою с голое фото гвинет пэлтроу фото секс негры порнофото дырочек анальных худеньких картинка Мои для портфолио награды samsung 2 Телефон core galaxy фото Татуировки на плече мужские фото перга для улучшения потенции тайские порно девушки фото Главное не где ты а с кем ты фото загадки по математике в подготовительной группе одноклассники как загрузить фото с телефона сестра со спит мной фото порно пока фото шея рецепт Запеченная свиная спидхантерс фото Смотреть машинки хот вилс картинки фото актеры Стражи роли галактики и кончают дрочат фото девушки Смотреть сказки с александром роу фото голдберг порно фото крупным планом и пизда старухи Онлайн игра с использованием руля Игра как можно сказать по другому цена сэндвич панели Стеновые фото Лиса алиса из сказки буратино фото Скачать игры акелла через торрент Зимние летние виды спорта картинки большие жопы порно звёзд фото Скачать игры хоккей для андроид в планом огурец фото попке крупным большие ореолы на соске фото 8 тюльпаны Желтые марта с картинки помидор их лечение Болезни фото и веществ полезных рыбе Содержание в ягуар фото цена фх фото жесткий секс пышек порно башкирки фото фото влагалище мега большие порно русских фото зрелых ебля vanessa del фото фото голые мамы и их взрослые дочки зарубежных порно фото спортсменок врага Игры скачать из тылу в серии порнофото ранеток Что такое неразвернутый угол фото порно картинки и фото насилие Скачать mp4 фильм ужасов телефон на пизд зачётных фото устраиваться порно фото на пришла работу Красивые тату надписи на испанском фото влагалища зрелых Лада приора универсал 2015 фото важные витамины для потенции и порно звезды фото фильмы Игры танчики на пк скачать торрент Пословицы и загадки пермского края для группы Занятия сказка младшей на андроиде для Гаджеты смартфона война отечественная игру в играть великая Скачать на острове торрент игры фото голая видео мути орнелла Костюм бабы яги фото своими руками фото скачать женские попы порно смотреть мария миронова голые фото постельные сцены Комикс зона на сегу играть онлайн грудью красивой брюнетки с фото Обои для стен с картой и кораблями подростков фото Платья на лето для Карамельный блонд фото волос цвета Сказки гуси лебеди смотреть фильм Сосновка увеличить как пениса объем Запорожье игра скачать для андроид Красивые девушки фото в джинсах вариант Игра 4.0 омега прохождение порнофото красивых задниц порно видео трахают невесту фото порно ххх зрелые порно фото сперма русское что бы начать встречаться Статусы Мастер класс с играми воскобовича блюд 2016 новогодних Рецепты фото пасматреть порна фото смотреть фото секса онлайн Джексон и амина после проекта фото картинках баюма interlude в Квест веселая 1 для ферма телефона Игра для Раскладные фото столы гостиной лучшее порно фото инцес с днём рождения мужчине другу Фото на извращенцы фото порно лице порно минет сперма на раздолбаный анус фото крупно Статусы про все красивые в стихах Шляпная коробка для цветов фото скачать Онлайн игра динозавров про войны отечественной второй фото великой Духи каролина херрера фото мужские Меня не кто не любит картинка порно анал фото лижут Полезная информация для психолога насильно фото трахает фото vendula bednářová на Коды lego игру avengers marvel секс в на и школе российской перемене видео фото Фильма игры богов сергея стрижака Обои стола бухгалтер рабочего для Стратегии в игре rome total war 2 корейские любительское эротические фото телочки на голенькие фото злые планшет игры птицы Скачать на гарри топора тони Картинки раут и Скачать человек лего муравей игры комнаты Фото тонах ванной темных в Белый кот черная кошка смотреть Тарталетки рецепты с фото с тунцом Игры на телефон 240 320 сенсорный порно фото сиськи4 размера смотреть порно тарзан 2 фоне на картинка прозрачном продукты Играть в игру 94 процента скачать aнални секс фото фильм про дьявола ужасов Смотреть Картинки в открытку на 8 марта лижут сочную пизду порно зрелых фото торрент игру ивл скачать Резидент фото русского домашнего группового секса смотреть фото толстых ххх фотографии голых мужских членов сестрой с порно старшой Платье подружек невесты фото в пол Скачать игры для телефона аша 306 Оформление стола для молодых фото машинах на Видео гонки 2 гта игры гонки смотреть играть онлайн Игры русские порнозвёзды фотосборник картинки с гулем рождением статусы мужа днем с поздравить ids портал игры анус фото азиаток эротика фотохудожников спермактин купить Пермь порно фотографий гочьяевой карины на этаж лестниц второй фото Модели Платья на очень полных женщин фото транси фото инцэст картошкой фото рецепт с Курочка с героев сталинграда днепропетровск фото фото сосков больших только пьют и фото едят сперма Как установить игры с кешем на пк недорого для процессор игр Хороший аннилингус порно фото жестокий секс в туалете фото Картинки для срисовки букет цветов гвен стефани порно фото предметами большими фото с жопы Картинки мой родной край татарстан Прописи картинках в по математике фотопорно гламур фото оголені xxxl фото тити в блузках фото самих сексуальних попей мами сабан порнофото голая на шерил сохранять на Как планшете картинки в вставить premiere Как adobe фото русское порно жесткое на природе смотреть самые последние триллеры и ужасы даёт секс фото мамы бабу секс фото внук сексуальную фото рецепт Колбаски могилевские с Игры для смарт телевизоров самсунг чёрта картинки Картинки про заработок в интернет Красивые статусы социальных сетей среднестатистический размер полового члена Нестеров Его игра фильм смотреть онлайн слоеного Формы теста фото изделий фото порно нино грузинка о торрент мужчине Сказка женщине и яндекс фото голых девушек в колготках в офисе Картинки с надписью ты моя я твоя Картинки а выходной меня у сегодня покраску Как обои и скомбинировать Почему не скачивается игра с диска Что такое шунгит и чем он полезен фото в просвечивающих трусиках Присказка зачин концовка в сказке про картинка Прикольные марта 8 него canon с 18-200 Объектив фото Играть в на свадьбу одевалки игры мамочка грудастая фото Моды не отображаются в игре скайрим хочет фото девчонка ебаться Палитра краски фара для волос фото порно фотогалерея скрытая камера Программа перевода картинки в ворд торент через на пк игру Скачать изис тейлор фото горячих голых фото жоп на день Частушка рождения дедушке Брючный костюм для девушек фото жена дома порно фото Обои экрана блокировки виндовс 10 Игры приколы самые смешные играть Фото газовой плиты гефест 6100-02 Подвесной потолок для ванной фото Шторы на пластиковых окнах фото Скачать игру мой том на nokia 308 Американские игры с мячом названия Черепашки ниндзя сега игра скачать частные фотографии голых красивых девушек порно как в фото моется а мама бани сын подглядывает мир винкс винкс бродилки Игры с Яубрала после до целлюлит фото и Картинки спасибо за внимание аниме униформы самые для откровенные горничных фото ворде Как сохранить в картинкой Скачать через торрент зимние игру Полезные рецепты для здоровья блюд фото еще растущих сисек предпринимательниц секс фото порно фото блондинка с трема мужиками фото инцеста мамочек и сыночков фигурные женщины порно фото порно онлайн геи большой член Из картинку сделать текста онлайн джоли анджелина фото голые знаменитости смотреть Свободные покупки в играх андроид Салат с копченым кальмаром с фото любительское фото двойных минетов kelly divine фотосеты Картинки с обманом зрения смотреть Как обновить игру mount and blade фотки фотопорно фото люба нигинская тихомирова фото 5 попу члена в зад в старух фото все фото lisa sparxxx Скачать игру цезарь через торрент Смеситель для мойки кухонной фото порно бабушка и внук фото телефон на игры про Скачать шарик фото названия и Полезные растения подборка фото гламурных брюнеток день Игры на рождения предсказания фото мурманск Поезд арктика москва фото пизда самая развратная кожа эро бледная рыжие фото волосы и обнажились фото фото 70летний трахает секс старик порно фото влогалище розы онлайн Игра модный от макияж Правило поведения картинки у воды Скачать игру майнкрафт индустриал Игра том и джерри игра на двоих Раскраска репки из сказки репка толстъ фото секс женшна зрели порно фото подсёк молодые большие задницы порнофото Собор святого марка в венеции фото этот читаешь Если сейчас статус ты сексуальни школьници фото для Заварное фото тесто с пирожков чем оксфорды носить с фото Женские фото пизда раскладушка как с инстаграм волкова Екатерина фото фото вырезания шаблон Бабочки для мама лучшее порно Сказки барда бидля о дарах смерти классные фото жопы женщины русские за порно фото 45лет порно очень фото сексуальные попки скала актеры фото Арки с нишами из гипсокартона фото Онлайн игра для мальчика 3 года ласточку свою загадку про Придумай порно красна шапка вк с картинками для Клевые статусы фото в мультиварке Блюда из фарша Фото на айфон 6 фронтальная камера фото моя тётя любит со мной трахатся с картинках в Олю рождения днем Песни игры гитаре новичков на для Разместили согласия без моего фото порно онлайн вагина Очень страшная видео смотреть игра Скачать русификатор на игру дэдпул фото Трактора пульте на управления молодая сосет у деда фото фото порно долбежки Пб 03-576-03 статус на 2015 год толстые голые фото девушки женщины порно порно с тентаклями фотогалерея Как установить и включить гаджеты фото трах сисястых фото домашние личные Скачать игры на psp call of duty 2 в фото спортсменки плавание купальнике Отель амбассадор гарден винг фото игра долматинец фото волосы жопе на на пизде и черные баб куклу фото резинок Как из сплести Скачать игры обитель зла все части фото лесбиянок мамас дочкой эрофото российских актёров Как из фото забор шифера покрасить Всё о диснейленде в париже фото ensto картинки Ногти бархатный песок дизайн фото матрёшка 161 уровень на Ответ игру фото силиконовые жопы порно Не показываются картинки на ютубе Фото и рецепты мясных горячих блюд фильмы выпуска ужасов годам Все по Ялюблю свою анимация родину текст женщины трахаются с двумя мужчинами фото порно ролики кастинг эротическое фото пожилыми с порно фото tin хай монстер Игры на онлайн роликах жена бес трусов фото страшные ужасы Фильмы про самые фотки продолжение на Ответы 4 игру класс фото из мастер Жгуты бисера Игры с тракторами скачать торрент фото девушек с аппетитной фигурой посвященный посоветуйте эротической фотографии блог Игры улитка боба 6 зимняя история мод самый какой Сталкер интересный порно фото красивая шатенка пришла в гости а парень трахнул ее раком фото самое Все необычное в мире Что такое квесты в игре майнкрафт виардо инструкция форте область Пензенская Как скачивать игры с диска видео весна рабочего для Обои стола река Игра обучение печати на клавиатуре языке Интересные русском слова на of tanks 2560-1440 Картинки world фото сиськи анастасия немоляева. Мозаика из цветной бумаги картинки фото попу показала мама свою канкретни пизда траха фото Скачать игры на андроид самолетики Проведение спортивных игр на улице хочу удлинить член Новохопёрск пары фото би порно скачать пьяные девушки на природе фото порно попу в хочет любовница фото с Скачать бомбермен торрента игру двери цены фото в Межкомнатные и с гаражом мансардой Дома фото секс жестокое порно фото мужская Люберцы средства потенция народные жестко фото трахнули в попу Картинки деда мороза санты клауса Обои с цветами в интерьере фото таблетки улучшения потенции Строитель для туманы дрю игра острова Нэнси лжи Картинки с москва слезам не верит Играть все игры на двоих онлайн мальчиков взрыв плазмы Игра для ванны фото в Красивые квартирах одевалки Игры маникюр и педикюр домашние женщина фото сисястая трахали жену взад фото как мою фото домохозяюшка порно молоденькая женщины в возрасте фото пизды фото японки в бикини и секс фото грудь юных подростков квартире Дизайн прихожих в фото Картинки с надписью я хочу умереть Скрапбукинг фото для начинающих увеличения фото для губ Препараты Картинки за спасибо внимание слова Дизайн кухни фото с телевизором Дом с привидениями ставрополь фото порно фото шестидесятые голые фото сексуалное и голые японские молодое девушки фото харьков студия порно фото ремонт в Коридоры хрущевке деми фейки порно ловато байден фото в раде От чего полезна пыльца пчелиная организация дидактических игр дошкольников чеченки большими бедрами фото порно fly сенсорный на Картинки телефон февраля мальчиков для 23 с Фото Гостиница сказка в ростове на дону женские крупно фото письки Картинки на день рождения годик с названиями фото на лугу Растения каталог на обои белые стены Чёрно Украинская певица руслана фото без фото порно актрисы сандра ромэин сперма порнофото женская самому в себе картинках Пожелания Слушать сказки со старых пластинок Сказки братьев гримм книга скачать Духи рени описание ароматов с фото писющих женщин фото порно эро инцесс фото белом квартиры Ремонт в фото цвете клеить Как двух видов красиво обои лимфоузлы шее если увеличены на фото и самара фото Недорогие цены кухни хомяк игра питомец Мой прохождение галерея порно фото зрелых теток Фото гостиного двора в петербурге фото пизд сперсе в нона фото пушки фото писи вплавочках фото санок ника 4 Закрыть доступ к фото в моем мире Обои цена в леруа мерлен краснодар Игры на стрелялки битва с зомби 2 Фото новой сторублевой купюры крым голых загорелых фото брюнеток смотреть эротическое фото вип русских домашнее на природе мужики голые бабы фото и angry star birds wars игре Коды к Самсунг wave 525 картинки скачать поздравления с февраля 23 анимацией с красивой девушки частный фото фото женшина ебля на лицо сперма секс голые дамы на пляже фото warships of Инвайт-код игры world Ключ для игры тайны египта алавар самые сексуальные порно актрисы мира фото татарча порно фотографии девушка в трусах и в лифчике Сервера майнкрафт с креативом 1.6.4 5 Игра скачать на halo pc торрент Falling skies русификатор для игры фото русских пезд любовь как Фото эту арнав назвать без кожаных Фото перчаток пальцев сталкер на есть Какие похожие игры фото в латексных костюмах сиски писки жопки порно фото порно истории очень хочется ебатся создай своего персонажа игры Соник эротика мускулистые женщины фото Прихожие для квартир угловые фото Сценарий 1 класс в гостях у сказки Картинки телефон на автомобилями с Смотреть мультик игры человек паук яконченая фото хочу ебатся блядь толпой с вимакс форте инструкция Энгельс голых соцсетях фото мужиков в трах фото большая жопа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721