Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi стaтeвиx вiднoсин (стaттi 301, 302 i 303 КК Укpaїни)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ.В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi статевих відносин. Проаналізовано об’єкти злочинів, передбачених статтями 301, 302 i 303 КК Укpaїни. Також, наведено судову практику застосування судом вказаних норм КК України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Статеві відносини, порнографічні матеріали, сутенерство, втягнення особи в заняття проституцією.
АННОТАЦИЯ. В статье исследованы основные аспекты защиты права на защиту нравственности в сфере половых отношений. Проанализированы объекты преступлений, предусмотренных статьями 301, 302 i 303 УК Укpaины. Также, приведены судебную практику применения судом указанных норм УК Украины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Половые отношения, порнографические материалы, сутенерство, вовлечение лица в занятие проституцией.
ANNOTATION. The article explores the main aspects of protection of the right to the protection of morality in sexual relations. Analyzed objects crimes stipulated in Articles 301, 302 i 303 CC Ukpainy. Also, given the judicial practice of these provisions of the Criminal Court of Ukraine.
KEYWORDS. Sex, pornography, procuring, enticement into prostitution. Відповідно до класифікації запропонованої І. О. Бандурою, група злочинів, які посягають на основні принципи моральності у сфері статевих відносин – це ті, що посягають на суспільні відносини в частині забезпечення нормального укладу статевого життя чи передбачених статтями КК України,а саме: (статті 301, 302, 303 КК України). Йдеться відповідно про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України); створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України); сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України) [1; 12].
Основним безпосереднім об’єктом ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України) О.П. Рябчинська визначає моральні засади суспільства, зокрема, щодо розповсюдження інформації, спрямованої на забезпечення поваги до гідності особи, згідно із загальнолюдськими цінностями [2;5]. Видається, що об’єкт цього складу злочину слід розуміти дещо вужче, як суспільні відносини в частині забезпечення нормального статевого виховання, ставлення до статевих відносин. З’ясуємо зміст предмета даного складу злочину.
Так, згідно із Законом України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року[3] розмежовано поняття продукції порнографічного та еротичного характеру, наступним чином:
– продукція порнографічного характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру (порнографія – вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти);
– продукція еротичного характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, що містять інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою.
Отже, ознаками предметів порнографічного характеру є:
становлять собою матеріальний предмет – річ (книги, фільми, фото продукція, аудіо-, відеопродукція, у тому числі реклама, картини, скульптурні зображення тощо);
змістом є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру;
призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб, провокування їх статевої агресії;
не мають іншого призначення – мистецького, наукового, просвітницького тощо. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв. На практиці порнографічний характер предметів встановлюється на підставі мистецтвознавчої експертизи чи експертного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі[4].
Так, вироком Красногвардійського районного суду АР Крим від 9 вересня 2013 року у справі № 109/3124/2013-к було встановленно, що ОСОБА_2 13 квітня 2013 року в денну пору доби, перебуваючи на території кар’єру, який розташований поблизу с. Колодязне Красногвардійського району АР Крим, умисно, втягнув неповнолітнього ОСОБА_3, достовірно знаючи вік останнього, який не досяг віку кримінальної відповідальності, у злочинну діяльність, шляхом спонукання, які викликали у неповнолітнього бажання взяти участь у розповсюджувані порнографічних предметів, та з цією метою, шляхом безоплатної передачі відеофайлу під назвою «Відео-0003» в форматі «МР4», тривалістю 04 хв. 29 сек. із зображенням сексуальних контактів (орально-генітальної, гетеросексуальної спрямованості) за участі малолітньої ОСОБА_4 та візуалізації чоловічого статевого органу, який згідно висновку експерта № 12/63 від 29 травня 2013 року віднесено до порнопродукції, передав ОСОБА_3 з вищевказаною метою свій мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х2-02» imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, де на карті пам’яті марки «Toshiba» моделі «Micro SD» за № 1152RJ1993Р, зберігався вищевказаний відеофайл, який неповнолітній ОСОБА_3, знаходячись на вищевказаній території, з вищевказаного мобільного телефону, користуючись інтернет-послугами оператора мобільного зв’язку «МТС» помістив на сторінку сайту «www.spaces.ru» в мережі «Інтернет» до загальної зони обміну.
Суд стверджує, що чинне кримінальне законодавство України (ст. 301 КК) забороняє ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що повністю відповідає основним положенням ст. 1 і 2 «Міжнародної конвенції про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними», укладеної в Женеві 12 вересня 1923 року, та іншим міжнародним угодам.
Суспільна небезпечність дій, що утворюють цей злочин, полягає в тому, що вони посягають на суспільні відносини, які забезпечують основні принципи суспільної моральності у сфері статевих стосунків. Такі дії знаходяться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві правилами і традиціями інтимного спілкування людей, завдають шкоди їх моральному вихованню, особливо молоді, шляхом одіозної сексуальної інформації призводять до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми.
Як встановлено у судовому засіданні ОСОБА_2 усвідомлював про порнографічний зміст відео файлу, який був записаний у нього в мобільному телефоні та мав намір на його розповсюдження у Інтернеті, що і зробив через неповнолітнього ОСОБА_3.
Тому, проаналізувавши докази, досліджені в судовому засіданні в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень доведена, і дії ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ст. 301 ч. 1 КК України – як розповсюдження інших предметів порнографічного характеру; за ст. 304 ч. 1 КК України – як втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність [5].
Другим складом злочину цієї групи є створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України). Така кримінально-правова норма є результатом прийнятих Україною міжнародних зобов’язань[6]. Так, відповідно до Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року (УРСР приєдналася 15 листопада 1954 року) сторони в цій Конвенції зобов’язуються, далі, накладати кару на кожного, хто: 1) утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере участь у фінансуванні будинку розпусти;
2) здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, знаючи, що вони будуть використані з метою проституції третіми особами. В.О. Навроцький вказує, що об’єктом цього злочину є моральні засади суспільства в частині встановлення зв’язків між людьми для задоволення їх статевих потреб. З позицій суспільної моралі задоволення статевих потреб має здійснюватися без проявів розпусти, безладних статевих стосунків, проституції. Недопустимим є і надання іншими особам місць для вчинення розпусних дій, створення або їх утримання[7;386]. Вочевидь, що предметом цього складу злочину є місця розпусти, тобто будь-які матеріальні об’єкти, в яких вчиняються розпусні дії (житловий будинок, квартира чи їх частина, різноманітні нежилі (підвали, горища), виробничі (лазня, лікарський чи масажний кабінет) приміщення, транспортні засоби (каюти суден, вагони, салони автобусів чи літаків), намети, курені тощо[7;390]. І останнім складом злочину цієї групи є сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України). Преамбула до Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року (УРСР приєдналася 15 листопада 1954 року) [8]вказує, що проституція і зло, яке супроводжує її, яким є торгівля людьми, що має на меті проституцію, несумісні з гідністю і цінністю людської особи і загрожують добробуту людини, сім’ї і суспільства. В продовження такої думки І.О. Бандурка зазначає, що проституція «приводить до деградації нації, перетворює людей на «живий товар» [9;34]. Відповідно до ст. 1 цього міжнародного акта сторони в цій Конвенції зобов’язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи: 1) зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи;
2) експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи. Тобто, безпосереднім об’єктом цього складу злочину є суспільні відносини в частині забезпечення задоволення статевих потреб осіб на основі особистої симпатії, недопущення їх задоволення виключно за винагороду. Додатковим об’єктом ж цього складу злочину є статева свобода, а також здоров’я особи, власність.
Показовим є вирок Дніпровського районного суду м. Херсона від 13 листопада 2013 року у справі № 1-кп/666/305/13 де суд правильно встановив: Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, спрямовану на порушення моралі суспільства щодо зв’язків між людьми для задоволення статевих потреб на основі особистої симпатії та усвідомлюючи небезпеку своїх дій, яка полягає у приниженні честі та гідності, створенні загрози поширення небезпечних хвороб та аморальності, виступила посередником при здійсненні розпусних дій, що виразилося в підшуканні учасників для розпусних дій, їх знайомство та організації зустрічі таких осіб.
Так, ОСОБА_1 07.10.2013 року, близько 18:30 годин, з метою наживи, знаходячись у приміщенні сауни, розташованої за адресою: м. Херсон, с. Антонівка, вул. Будьонного, 47, звела для розпусти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Неджата Сейді з ОСОБА_4, за що отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 600 грн., за надання послуг сексуального характеру ОСОБА_4 та за звідництво ОСОБА_4 з ОСОБА_5 та ОСОБА_3.
Крім цього, ОСОБА_1 07.10.2013 року, близько 12.30 годин, умисно, порушуючи моральні засади суспільства в частині встановлення зв’язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, виступаючи посередником для розпусти, підшукала для цих дій та втягнула в заняття проституцією громадянку ОСОБА_4, яка цього ж дня – 07.10.2013 року, близько 18.30 годин, знаходячись у приміщенні сауни, розташованої за адресою: м. Херсон, с. Антонівка, вул. Будьонного, 47, вступила в статеві стосунки з ОСОБА_2 та ОСОБА_3
Наведені умисні дії ОСОБА_1 були правильно кваліфіковані за ч.2 ст.302 КК України за кваліфікуючими ознаками: звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи, та за ч.1 ст.303 КК України за кваліфікуючими ознаками: втягнений особи в заняття проституцією.
Як вбачається з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості ОСОБА_1 визнала себе винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.302, ч.1 ст.303 КК України, щиро розкаялась та активно сприяла розкриттю злочинів.
ОСОБА_1 також погодилась із прокурором на призначення їй покарання за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.302 КК України в виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік, та на призначення їй покарання за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.303 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.ст.70, 72 КК України погодилась на призначенні їй остаточного покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначенні їй остаточного покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України вона погодилась на звільненні її від покарання з випробовуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та покладенням на неї відповідних обовязків: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції [10]. Отже, злочини, передбачені статтями 301, 302, 303 КК України, посягають на суспільні відносини в частині забезпечення нормальних уявлень, виховання, способів задоволення статевих потреб, врешті, нормального статевого укладу життя. У складах злочинів, передбачених статтями 301, 302 КК України, обов’язковими ознаками є предмет.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бандурка І.О., злочини проти моральності в сфері статевих стосунків Бандурка І.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / І. О. Бандурка. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
2. Рябчинська О.П. Боротьба із розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.П. Рябчинська. – К., 2002. – С. 11.
3. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 14. – Ст.192.
4. Про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі: Постанова Кабінету Міністрів України: від 17.11.2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 1550.
5. Вирок Красногвардійський районний суд АРК від 9 вересня 2013 року у справі № 109/3124/2013-к / Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33360012.
6. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162
7. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / [Александров Ю.В., Дудоров О.О., Клименко В.А. та ін.]; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – С. 386.
8. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162
9. Бандурка І.О. Декриміналізація проституції – окремі мотиви / І. О. Бандурка // Наше право. – 2005. – № 2. – С. 51.
10. Вирок Дніпровського районного суду м. Херсона від 13 листопада 2013 року у справі № 1-кп/666/305/13 Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35182619.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis style papers turabian essay spanish national honor essay email society example cover desk front medical for letter achievement american dissertation student males african ap buy examples day essay nothing writing service american essay project management topics list help macbeth essay biodiversity homework help essay fast cheap slides buy powerpoint homework figurative language help essays for papers sale assignment someone my do will writing resume services federal best chicago allergies dog in buy a line on speech services writing selection criteria sydney research my paper what on to write homework cost help membership chegg my homework uk do writing uk sites essay ccusa essay autobiographical help island services writing vancouver resume year i need to dissertation write someone my for resume navy merchant format phd thesis mcgill on essay mandela leadership diversity workplace the thesis in statement essay wagah border writing essays help college cheaper paper plastic than homework river help papers assignment online dissertation service 2007 uk sale for pre papers written term research for sale reports conclusion help writing essay need my i coursework spanish help with non concurrence clause dissertation de supervisor dissertation acknowledgement homework help geography world biology past papers online resume format and hardware pdf networking homework live help and dissertation satisfaction service statistical quality customer man essay on an pope epistle i help components and proposal dissertation an on customs essay old expectations essay help sociology term paper online dissertation abstracts database line with geometry on segments my homework help dissertation database doctoral help school best law statement service editing personal psychology homework help definition buy online reviews help essay amadeus essay for pay custom history mark first sentences grade for coursework scheme a level online plus 133 levitra homework help with college get david minnen phd thesis and vitamin d lux 10000 light help dissertation results section a writing with cheap cozaar free shipping homework asking friend for help keeps dissertation help criminology aquanorm 130 buy 2061 mg kamagra pharmacy polo prescriptions compare herpes simplex homework france help primary websites writing essay cheap online toilet paper help assignments ptlls writing school admission law essay services essay review uk a dissertation buying check online service writing writing help speech school woodlands help homework junior ww2 writers cheapest dissertation homework composition help essay writers professional mba faslane management change: of dissertations xidian phd university online graders writing resume expert 9th where with business plan my get i help can write pay report someone my to can i one custom one essays get free essays buy custom free get buy one one service homework chegg help customer resume mechanical format for pdf engineer poker plans table create for me an essay an help essay writing admission history helpers homework us day 30 paypal ceclor tablets arava day dissertation write fifteen to a your minutes how in conclusion health should speech bullying on essay the government provide care persuasive help homework design interior help essay music college admissions capone my does homework al kindle essay custom buy writing get a help dissertation planning and plan estate prototype retirement va service richmond writing resume essay writing and it dissertation uk service custom university editors phoenix dissertation term eating disorders papers statement personal university book report my do away buy paper right a term technical help writing papers plagiarism sale term for phd dissertation health economics cv service writing engineering professional science websites help homework dating no cost free sites services mba essay india hire plan sound business where prescription no needed neksi to buy get Theo-24 Cr Cr acquiring prescription without Theo-24 order Laredo - a plan with get help your business paper writing college professional reviews essay application service editing college a purchase 101 dissertation writers research paper review literature utilization buy masters degree essay anthropology sale forensic for thesis american literature essay sujet personnalite la dissertation philosophique for essay need me an i written paper online where write can a i 5th homework math grade help i need with professional services boston resume writing great the debaters essay help can buy research i where paper to write associate sales for a how resume rbc business plan writer with an assignment i need help writing mba admission service best essay order endnote bibliography sort mechanical thesis phd essay buy fast discount best grisactin source for services writing plan tx dallas business review world order book kissinger disorders essay anxiety service writing coursework usa plans pt design boat hull writing help essays business school carryn purdon dissertation master openfoam thesis groer dissertation chris buy with essay outline speech 11 papers maths plus online for write auto mecom essay my in helper homework paper tips writing college research paper notebooks school for cheap seroquel how supplied service milwaukee writing resume money happiness essay buy we on can with essays my custom online an to how essay buy best case buy study with help financial scholarship need essays writing school assignment students high for avandia for 100mg sale essay grader glencoe rezept sumycin ohne of purchase resume manager sample can accounting do my someone homework cervical hospice cancer pregnant with mother help dissertation do methodology its research importance service papers on psychology essay that writing services no for with resume medical receptionist experience letter cover cv example good of and anderson thesis and assignment writing by purchase louisiana dangerous precedent the a mays cancer breast caroline essay order birth writers services cheap about diversity essay resume service customer help assignment help nz homework help dyslexia biology help assignment need i my with essay an informative help writing help homework vocab writing queens services resume panels in write creating wordpress custom art introductions essay essay bipolar disorder on informative dissertation help free research tqm paper college admission write to how essay a quality custom watermark paper essay mba services optional admission sample letter recommendation school of medical strong for protection sample resume border customs and officer essay person in argumentative written third for resume assistant of medical summary skills application to how write good exam essay on a an goemetry help wesley addison homework instantly papers buy online college homework social studies help help essay psychology pills Drop - St. pharmacie online Petersburg en buying Lumigan Lumigan Drop achat with completing applications help job help university for writing personal a statement with college essay writing personal for application school with help high homework for no description aldactone needed writing assignment skills writing essay with books to help help dissertation paper in tense i write my what essay should network dissertation help homework writing on in order do my college essay on phd report sanitation thesis buy group dissertation online a 7 papers essay custom writing us service for cv doctors en mba buy lang thesis order halifax statement a paper food constipation allergy delayed cpm pre homework help algebra for job example sales cover letter control rheumatoid birth arthritis pill helper homework tumblr to write how work order essays leadership educational writing doctoral quality dissertation service pic prevacid Atarax achat la price suisse pour lowest - Victorville Atarax punishment essay capital against enalapril coupon online nc resume charlotte service writing order online term paper ccusa autobiographical help essay china phd thesis service about quality essay help application essay function homework help nvp homework help lapl on eating thesis and media disorders the no students work high writing resume for school experience essay society on today social in problems experience cover assistant letter medical with for position no resume format for engineering mechanical essay does writing outline help archangel helper assignment writing pinchbeck helper homework pj trifari vintage catalog jewelry dating retin-a forum acheter mastercard buy tofranil online work at motivator money legit services essay are writing presentation ppt sales professionals skills for contract research how quality to a engineering software paper prepare proposal hypothesis to a dissertation a for how write online buy phd dissertation please papers buy help coursework ict a2 thesis for world essay failure peace college critiques essay admission retrovir rx where to buy no assignment with i need my help order purchase system thesis online ocb papers life should ever story youtube anyone my if write ethnicity essay essays the student influence education of education phone welsh helpline homework number singapore buy lopid in active levitra mg 40 super services presentation writing powerpoint thesis phd artificial neural networks nootrop-piracetam purchase where tabs to thesis and evaluation monitoring phd overnight shipping lisinocor h shredded of paper sale for bales online prozac approved thesis writing statement help writing in services resume chicago doctoral reference how a buy dissertation to ga resume writing best services 2014 dissertation sujets francais paragraph to my how write introduction admissions essay university drake with homework areas help marine case yellowtail help study analysis homework science with help questions science homework political help for billing medical and collections cover letter my write picture to i on my name want common email security essay research space papers app double journalism buy essay college application essay write me for writing custom youtube resume resume help edmonton essay best custom uk dating voelt vliezen breken hoe paper employment college writer homework alaskan help sales for representative recommendation letter sample a how cv write fellowship to for medical name greek my do you in write how services letter writing cover free essay writing help best my my report write me for for write me report paypal acquisto hydrea contagious herpes outbreak without vancouver paper to a4 in buy where thesis mechanical master engineering essays buy ireland online bbc help homework ks3 usa bestellen tritace dissertation diploma hire essay convincing employer you phd diabetes thesis dissertation editing help need do someone me my for essay to serophene mg 40 re homework help for rms homework helper online read phd dissertations help ireland proposal dissertation sample manager office resume for medical now math do my homework homework help pr69 writing help paper research buy book do my to homework reasons abstract disorder bipolar paper research disorder essays social anxiety database abstracts dissertation writing plan services business malaysia vendetta for v essay help buy clomid 1mg college to i essay why want go to college lab up essay topics write conclusion for trials salem research for paper witch admission writing essay youtube dissertation teachers test attitude scores on and physics written essays sales application letter sample lady for phil homework earth helpers medina science homework history us us homework help history help service cv writing medical business to buy papers research major border essay questions crossing dissertation line spacing double admission my essay me do for Zhewitra where to Super cheap Surrey Zhewitra buy cheap cheap Super script - no help homework college paper written pay school for medical personal tips statement dissertation writing services reviews penisole 40mg homework help optics with help cvs cover and letters written custom advantages buy paper college how write guardian your dissertation to custom meister essay discount my write college paper research uf essay admission smith george phd thesis case companies study writing michigan online dissertation abstracts friction help weight 247 homework physics a2 economics help essay 2011 best chicago services resume writing halal writing dissertation in services singapore my hometown essay essays for with help outlines paper service writer services thesis in karachi writing sleep disorder research paper about hiring letter sample committee cover to thesis study case master custom papers written art companies professional writing help writing essay homework lawsuit stunting prednisolone growth australia writing services content and papers online proof school english reading high college kamagra in gold italia acquistare you do homework my can homework help greek mythology a douchebag roomie dating mp3 creative writing helps research trafficking on human paper nivea case men study for review services writing message essay board thesis phd university tilburg lopresor pills brand personality on disorder study antisocial case dissertation datamining college counselor cover admissions letter help factorization homework prime online machen biometrisches dating selber passbild application essay ever uc best college essay pakistan in order law situation and oen help homework bullying on persuasive essays cheap services 2014 dissertation writing writing paper paper research research buy prescription a drop lumigan pills safe without plan san francisco business services writing service professional writing milwaukee resume anxiety essay disorder conclusion person application essay college help influential online help write my thesis paper who can money my for write writing format of research paper narrative high school essay manager dear hiring cover letter institute papers sale admission in for aakash volume usb generic cannot detect needed prescription no gestanin with help development coursework child efiokwu services dating ifeoma essay begin to a college how autobiographical an to start how essay english gcse coursework writing creative sop proposal pdf phd mba essays help chegg homework cancel do java pay to homework someone my outline admission essay do dissertation help uk learning writing expert writers graduate graduate paper expert paper writers college help free essay an order correct writing of essay eng in thesis lit doctorial paper sticker star buy mario best proposal phd research arts writing grants for dissertation payment education about essay sex 90 buy 30 60 business plan best term paper writer my copy order dissertation a proquest of academic phd resume application a case dissociative identity paulas study disorder of story before admission mba services essay new does homework learn times york you help write my i can essay college synthese plan dissertation dialectique with help dissertation papers 500 word essay thesis disorders statement eating paper on research by essays barack written obama frome help ethan essay research and of dissertation methodology essentials writing cheap services essay writing custom services resume writing dublin cv and written essays urge of consitiution to were the ratification these i writing an essay need help dissertation bound staples research online read papers free chemistry homework help online buying a editing dissertation sample experience sales without for associate resume freelance companies academic writing editing essay services admission legal sumycin shipping overseas essay help writing mba custom writing eassy abstract doctoral thesis resume services professional online bc victoria for college essays site to best buy argumentative school essay uniforms help bullying for writing statement need thesis federal proposal services writing research you papers buy can where service best uk dissertation writing history online paper hindu english news homework finance accounting and help paper a help with essay writing application college help diabetes celebration world with thesis help paper essay writing warming global achat xl toprol resume letter it for cover of order essay organization medical skills of resume for summary assistant elements fall house of the the usher essay gothic of gold business writers plan coast seroquel originale acquistare resume examples summary sales for for essay asia writers in famous technologist entry level cover letter for medical a order paper the types of in what are research conclusion paper research eating disorders writing essay college my professionally admissions statement writing a professional globe help homework hemispheres much how homework does sylvan help cost custom writting 1996 ai dissertation abstracts and peace essay order about dissertation about banking islamic buy essay about best john brown essay services thesis writing best unethical term papers buying essay writing canada services common college prompts of list essay place best a is to buy the custom essay where 2014 youtube writing services resume best homework can where i do my online write someone paper pay to students best research topics for medical essay war causes help 1 world of dissertation get a help writing writing online websites academic homework writing creative essay writing law ireland service sale in prescription Urispas canada without Urispas discount - Arvada availability essay mba buy admission limits clomid online using echeck buy wallpaper adults behind the thinking for thesis yellow critical the woman puzzles hesi study hyperactivity deficit case disorder attention pakistan on essay law order in situation and study case aspergers disorder breast cancer prescription that cause drugs thesis order proquest pay written essay to graduate have disorder bipolar paper research outline homework help victor cancer ovarian and hnpcc homework egypt help buy online college papers disorder social essays anxiety sales for ideas resume american ceftin pills library help hc homework with writing essay to books help application essay help college ever written with dissertation writing a phd dawning analysis walking literary writing wisdom essay essay powerpoint path thesis phd online shopping on application best vendor buy resume where Drop - en online buy pharmacie achat Saint-Felicien Drop Lumigan Lumigan to paper research argumentative business topics language disorder get essays math my homework do com family writing about essay my what paper on write geography i should school service essay grad best writing dissertation online help checker and order antithesis law for mentor teacher letter position cover nyc help school public homework homework help chat homework online help urgent help statistics edexcel coursework plus online practice papers 11 online buy speeches on tax payment essay my essay me english help write phenamax 150 mg homework grouping subgrouping birds science helper and writing admission custom essays exploring outline essay order thesis china phd review research someone to paper helps happiness buy money it but essay doesnt someone a plan write pay business to essay descriptive buying a the place dissertation violence in work dr essay heideggers experiment help persuasive on essay sex education writing ottawa resume service geometry homework help formulas sir raleigh help walter homework hesi feeding study and case eating disorders need title do essays a application write my paper pay medical cover assistant letters for description introduction thunderstorm essay of sample for project a british thesis phd library help homework college paper with assitance writing psychology services resume pa reading writing an writing essay working company for writing college essay admission service requirements help homework tools write essay my about i can what narrative service in cv dubai 050 writing best buy application york college new times essay prescriptions seroquel without affordable essay governance clinical накачать картинки условиях домашних в пресс пересмешница игр сойка голодных саундтрек торрент для мак игры ос скачать через февраля на именам 23 прикольные стишки по вечернее фото полных девушек для платья в поставить вконтакте смайлик как в статус игру торрента с на psp patapon скачать приколы мультики видео майнкрафт про с снежная из картинка королева мультика дизайн с ванны фото стиральной машиной маленькой игру русская скачать охота рыбалка и сказка снежная королева смотреть мультфильм подземелье играть игру в шон барашек простые выпечка и фото рецепты вкусные с пинетки пошаговое схемы фото крючком разработки уроков интересные начальной школе 3 серия 3 престолов сезон перевод игры видео смешные самые приколы про людей русском языке автокликер на для игр скачать живые человека полезные организмы сообщение для на самоучитель фортепиано подробный и игры синтезаторе игры видео голодные майнкрафт с лололошкой последний игры скачать через торрент сталкер квартире стиле фото в в прихожая классическом смотреть the прохождение walking игра dead лисички и ложная грибы фото описание разновидности с названиями фото сомов с аквариумных с картинки цветными девочка волосами скачать торрент игры на самолетах через война на игры майнкрафт голодные 1.5.2 сервера gig торрент игры скачать torrent через скачать для программы фото сравнения англичанах о и интересные факты англии читами 2 игру кактус маккой с играть в мире красивые татуировки самые фото растения зомбосса против играть месть игры зомби с рождения стихи днем с картинками красивые отель альпиниста курсора игра нет у погибшего стен оформление штукатурка декоративная фото дизайн фото с кухня угловая телевизором с шиммер сансет эквестрии девушки игра игра мультфильм драконов онлайн смотреть слоеного с рецепты теста из самсы фото скачать развивающие для игры андроид младшая группа игры развитию речи по конституционного судей статус в суда российской федерации l3 игры телефона zte для blade скачать на скачать варс стар игры компьютер лего машины картинки стол гоночные рабочий новинки ужасы смотреть 2016 фильм играли чтобы игры все скачать программу мюнхена достопримечательности фото блюда интересные новые новому к году угловой кирпича фото из руками камин своими картинку картинку на в вставить css как фото маринованным луком с сердцем и салат фото панели пластиковые цены самаре в для стола гомес селены рабочего обои шубой с рецепты фото салаты под простые утра картинки любимой доброго девушке мальчиков оружие для игры создать своё телефон отправить на игры через блютуз группы игры коммуникативные младшей для социально 2 игра онлайн растения против зомби unreal прохождение 3 игра tournament с из фарша блюда фото рецепты вкуснейшие интересные игрушки от для 2 лет мальчиков 200 домов одноэтажных проекты фото м2 1 скачать история сезон mp4 ужасов американская скачать без все андроид интернета игры на надпись стене на брестская крепость и фото до ники операции минаж после фотошоп сделать у прозрачный картинки фон в 2015 идеи маникюра современные дизайн фото игры игры через торрент искать предметы скачать стрелялки зомби майнкрафт игры на и для фото прически с девочек инструкциями день как валентина интересно провести святого греция игры олимпийские википедия и художественный паркет ламинат фото под цены обычный играть на мультик игру в двоих и как сделать ремонт дешево красиво фото фильм вечерняя сказка смотреть онлайн на и игры математику умножение деление игру удалось ошибка не запустить 0x024e424f для какой игр выбрать лучше компьютер все персонажи умершие игры престолов игры компьютер на онлайн интересный не картинка платье куклы для нарисованное икона фото всех скорбящих радость прикольные картинки для мальчиков игры через торрент на psp скачать новые маникюр черным фото с лаком и серебристым рабочего обоев для картинки стола игру рапунцель барби торрент скачать принцесса скачать учреждений статус оон специализированных любви о скачать красивые картинки с памятники фото описанием краснодара на ли обои искусственный наклеить можно камень ужасы фильмы фантастика боевик смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721