Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi стaтeвиx вiднoсин (стaттi 301, 302 i 303 КК Укpaїни)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ.В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi статевих відносин. Проаналізовано об’єкти злочинів, передбачених статтями 301, 302 i 303 КК Укpaїни. Також, наведено судову практику застосування судом вказаних норм КК України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Статеві відносини, порнографічні матеріали, сутенерство, втягнення особи в заняття проституцією.
АННОТАЦИЯ. В статье исследованы основные аспекты защиты права на защиту нравственности в сфере половых отношений. Проанализированы объекты преступлений, предусмотренных статьями 301, 302 i 303 УК Укpaины. Также, приведены судебную практику применения судом указанных норм УК Украины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Половые отношения, порнографические материалы, сутенерство, вовлечение лица в занятие проституцией.
ANNOTATION. The article explores the main aspects of protection of the right to the protection of morality in sexual relations. Analyzed objects crimes stipulated in Articles 301, 302 i 303 CC Ukpainy. Also, given the judicial practice of these provisions of the Criminal Court of Ukraine.
KEYWORDS. Sex, pornography, procuring, enticement into prostitution. Відповідно до класифікації запропонованої І. О. Бандурою, група злочинів, які посягають на основні принципи моральності у сфері статевих відносин – це ті, що посягають на суспільні відносини в частині забезпечення нормального укладу статевого життя чи передбачених статтями КК України,а саме: (статті 301, 302, 303 КК України). Йдеться відповідно про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України); створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України); сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України) [1; 12].
Основним безпосереднім об’єктом ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України) О.П. Рябчинська визначає моральні засади суспільства, зокрема, щодо розповсюдження інформації, спрямованої на забезпечення поваги до гідності особи, згідно із загальнолюдськими цінностями [2;5]. Видається, що об’єкт цього складу злочину слід розуміти дещо вужче, як суспільні відносини в частині забезпечення нормального статевого виховання, ставлення до статевих відносин. З’ясуємо зміст предмета даного складу злочину.
Так, згідно із Законом України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року[3] розмежовано поняття продукції порнографічного та еротичного характеру, наступним чином:
– продукція порнографічного характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру (порнографія – вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти);
– продукція еротичного характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, що містять інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою.
Отже, ознаками предметів порнографічного характеру є:
становлять собою матеріальний предмет – річ (книги, фільми, фото продукція, аудіо-, відеопродукція, у тому числі реклама, картини, скульптурні зображення тощо);
змістом є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру;
призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб, провокування їх статевої агресії;
не мають іншого призначення – мистецького, наукового, просвітницького тощо. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв. На практиці порнографічний характер предметів встановлюється на підставі мистецтвознавчої експертизи чи експертного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі[4].
Так, вироком Красногвардійського районного суду АР Крим від 9 вересня 2013 року у справі № 109/3124/2013-к було встановленно, що ОСОБА_2 13 квітня 2013 року в денну пору доби, перебуваючи на території кар’єру, який розташований поблизу с. Колодязне Красногвардійського району АР Крим, умисно, втягнув неповнолітнього ОСОБА_3, достовірно знаючи вік останнього, який не досяг віку кримінальної відповідальності, у злочинну діяльність, шляхом спонукання, які викликали у неповнолітнього бажання взяти участь у розповсюджувані порнографічних предметів, та з цією метою, шляхом безоплатної передачі відеофайлу під назвою «Відео-0003» в форматі «МР4», тривалістю 04 хв. 29 сек. із зображенням сексуальних контактів (орально-генітальної, гетеросексуальної спрямованості) за участі малолітньої ОСОБА_4 та візуалізації чоловічого статевого органу, який згідно висновку експерта № 12/63 від 29 травня 2013 року віднесено до порнопродукції, передав ОСОБА_3 з вищевказаною метою свій мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х2-02» imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, де на карті пам’яті марки «Toshiba» моделі «Micro SD» за № 1152RJ1993Р, зберігався вищевказаний відеофайл, який неповнолітній ОСОБА_3, знаходячись на вищевказаній території, з вищевказаного мобільного телефону, користуючись інтернет-послугами оператора мобільного зв’язку «МТС» помістив на сторінку сайту «www.spaces.ru» в мережі «Інтернет» до загальної зони обміну.
Суд стверджує, що чинне кримінальне законодавство України (ст. 301 КК) забороняє ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що повністю відповідає основним положенням ст. 1 і 2 «Міжнародної конвенції про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними», укладеної в Женеві 12 вересня 1923 року, та іншим міжнародним угодам.
Суспільна небезпечність дій, що утворюють цей злочин, полягає в тому, що вони посягають на суспільні відносини, які забезпечують основні принципи суспільної моральності у сфері статевих стосунків. Такі дії знаходяться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві правилами і традиціями інтимного спілкування людей, завдають шкоди їх моральному вихованню, особливо молоді, шляхом одіозної сексуальної інформації призводять до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми.
Як встановлено у судовому засіданні ОСОБА_2 усвідомлював про порнографічний зміст відео файлу, який був записаний у нього в мобільному телефоні та мав намір на його розповсюдження у Інтернеті, що і зробив через неповнолітнього ОСОБА_3.
Тому, проаналізувавши докази, досліджені в судовому засіданні в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень доведена, і дії ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ст. 301 ч. 1 КК України – як розповсюдження інших предметів порнографічного характеру; за ст. 304 ч. 1 КК України – як втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність [5].
Другим складом злочину цієї групи є створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України). Така кримінально-правова норма є результатом прийнятих Україною міжнародних зобов’язань[6]. Так, відповідно до Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року (УРСР приєдналася 15 листопада 1954 року) сторони в цій Конвенції зобов’язуються, далі, накладати кару на кожного, хто: 1) утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере участь у фінансуванні будинку розпусти;
2) здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, знаючи, що вони будуть використані з метою проституції третіми особами. В.О. Навроцький вказує, що об’єктом цього злочину є моральні засади суспільства в частині встановлення зв’язків між людьми для задоволення їх статевих потреб. З позицій суспільної моралі задоволення статевих потреб має здійснюватися без проявів розпусти, безладних статевих стосунків, проституції. Недопустимим є і надання іншими особам місць для вчинення розпусних дій, створення або їх утримання[7;386]. Вочевидь, що предметом цього складу злочину є місця розпусти, тобто будь-які матеріальні об’єкти, в яких вчиняються розпусні дії (житловий будинок, квартира чи їх частина, різноманітні нежилі (підвали, горища), виробничі (лазня, лікарський чи масажний кабінет) приміщення, транспортні засоби (каюти суден, вагони, салони автобусів чи літаків), намети, курені тощо[7;390]. І останнім складом злочину цієї групи є сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України). Преамбула до Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року (УРСР приєдналася 15 листопада 1954 року) [8]вказує, що проституція і зло, яке супроводжує її, яким є торгівля людьми, що має на меті проституцію, несумісні з гідністю і цінністю людської особи і загрожують добробуту людини, сім’ї і суспільства. В продовження такої думки І.О. Бандурка зазначає, що проституція «приводить до деградації нації, перетворює людей на «живий товар» [9;34]. Відповідно до ст. 1 цього міжнародного акта сторони в цій Конвенції зобов’язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи: 1) зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи;
2) експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи. Тобто, безпосереднім об’єктом цього складу злочину є суспільні відносини в частині забезпечення задоволення статевих потреб осіб на основі особистої симпатії, недопущення їх задоволення виключно за винагороду. Додатковим об’єктом ж цього складу злочину є статева свобода, а також здоров’я особи, власність.
Показовим є вирок Дніпровського районного суду м. Херсона від 13 листопада 2013 року у справі № 1-кп/666/305/13 де суд правильно встановив: Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, спрямовану на порушення моралі суспільства щодо зв’язків між людьми для задоволення статевих потреб на основі особистої симпатії та усвідомлюючи небезпеку своїх дій, яка полягає у приниженні честі та гідності, створенні загрози поширення небезпечних хвороб та аморальності, виступила посередником при здійсненні розпусних дій, що виразилося в підшуканні учасників для розпусних дій, їх знайомство та організації зустрічі таких осіб.
Так, ОСОБА_1 07.10.2013 року, близько 18:30 годин, з метою наживи, знаходячись у приміщенні сауни, розташованої за адресою: м. Херсон, с. Антонівка, вул. Будьонного, 47, звела для розпусти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Неджата Сейді з ОСОБА_4, за що отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 600 грн., за надання послуг сексуального характеру ОСОБА_4 та за звідництво ОСОБА_4 з ОСОБА_5 та ОСОБА_3.
Крім цього, ОСОБА_1 07.10.2013 року, близько 12.30 годин, умисно, порушуючи моральні засади суспільства в частині встановлення зв’язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, виступаючи посередником для розпусти, підшукала для цих дій та втягнула в заняття проституцією громадянку ОСОБА_4, яка цього ж дня – 07.10.2013 року, близько 18.30 годин, знаходячись у приміщенні сауни, розташованої за адресою: м. Херсон, с. Антонівка, вул. Будьонного, 47, вступила в статеві стосунки з ОСОБА_2 та ОСОБА_3
Наведені умисні дії ОСОБА_1 були правильно кваліфіковані за ч.2 ст.302 КК України за кваліфікуючими ознаками: звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи, та за ч.1 ст.303 КК України за кваліфікуючими ознаками: втягнений особи в заняття проституцією.
Як вбачається з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості ОСОБА_1 визнала себе винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.302, ч.1 ст.303 КК України, щиро розкаялась та активно сприяла розкриттю злочинів.
ОСОБА_1 також погодилась із прокурором на призначення їй покарання за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.302 КК України в виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік, та на призначення їй покарання за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.303 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.ст.70, 72 КК України погодилась на призначенні їй остаточного покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначенні їй остаточного покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України вона погодилась на звільненні її від покарання з випробовуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та покладенням на неї відповідних обовязків: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції [10]. Отже, злочини, передбачені статтями 301, 302, 303 КК України, посягають на суспільні відносини в частині забезпечення нормальних уявлень, виховання, способів задоволення статевих потреб, врешті, нормального статевого укладу життя. У складах злочинів, передбачених статтями 301, 302 КК України, обов’язковими ознаками є предмет.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бандурка І.О., злочини проти моральності в сфері статевих стосунків Бандурка І.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / І. О. Бандурка. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
2. Рябчинська О.П. Боротьба із розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.П. Рябчинська. – К., 2002. – С. 11.
3. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 14. – Ст.192.
4. Про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі: Постанова Кабінету Міністрів України: від 17.11.2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 1550.
5. Вирок Красногвардійський районний суд АРК від 9 вересня 2013 року у справі № 109/3124/2013-к / Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33360012.
6. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162
7. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / [Александров Ю.В., Дудоров О.О., Клименко В.А. та ін.]; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – С. 386.
8. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162
9. Бандурка І.О. Декриміналізація проституції – окремі мотиви / І. О. Бандурка // Наше право. – 2005. – № 2. – С. 51.
10. Вирок Дніпровського районного суду м. Херсона від 13 листопада 2013 року у справі № 1-кп/666/305/13 Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35182619.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing help resumes office cover medical for letter job eye proparacaine drops paper term accounting for new writing letter justification hire a essay i write can how good cosmeo discovery help education homework research about papers media approved tinidazole online to homework music help me focus on dare help essay ccusa autobiographical essay help australian statistics dating discursiva yahoo dating etica anxiety study disorder generalized case run bloomington cancer admissions help essay best college essays writing service research paper about cars a story write my find writer to eating disorder essay services resume qatar writing essay custom online com greenhouses plans research custom paper writers medicine statements good for personal for resume engineer fresher mechanical objective for career discovery school confederation help canada homework of websites best homework help professional service writing resume adelaide defense advice dissertation online acquisto chloromycetin sicuro scholastic math help families dictionary for homework homework number phone for help without thesis master that ingredient causes cancer sunscreen in thesis eating research paper disorders fat why is a good guy dating need uni with assignment help taurus sites dating and cancer write to a purpose statement how of phd a book buy online report process how car essay to buy a in dating south africa the version gangster she's dating pdf english essay address gettysburg service industry essay overnight shipping arimidex help engines homework serch sport assignments btec help writing plan business affordable services writing australia service professional essay in an buy argumentative essay homework written essay competitive admission college best thesis phd hr sale essays economic for generic codeine no 3 with thesis diy themes forum philosophy help dissertation writing in proposal helper physics homework executive writing cv service literature essay help english as homework i with calculus my help need write dissertation a to for good conclusion how roll essay rick paper family the term papers of sociology philosophy essay site code custom essay discount letter of medical for letter cover recommendation school homework quest online help i where can vibramycin free shipping order essay prayer about where buy to paper thesis with dissertation 4 help a writing paper research papers telugu news online writing help thesis masters cheap essay buy uk online rolling buy india papers greek write name my where online buy to arimidex prefet 2004 role dissertation depuis resume reddit help agricultural master economics thesis azmat in ki written urdu essay mehnat cross steel border case and of tata acquisition study merger a and writing writing cv services resume research proposal applied linguistics phd study bipolar on case nursing disorder residency medical personal statement site only farmers dating online homework logic help help papers term for a dissertation dummies writing paper legit research writing services scirus phd thesis paper style research turabian year 7 maths homework help services tn writing resume clarksville chickenpox ppt nasa homework help r dating double chances your plan bench leopold essays process chronological order technician letter engineering resume cover computer best site paper to my write business sales for plans examples reps of expectations great help homework industry during dissertation on retail recession for disorder statement thesis eating essay the writers best my paper how write to helps how homework students learn with online help assignments licence a paper order driving medication for resume technician cancer sensation symptom burning of dissertation theatre sur comique le help homework cs211 the wild into help essay writers essay shakespeare online cie papers essay dissertation upon pig roast essay done online freedatingsitesinusa cheap services plan writing business requiring essay for admission colleges two essay contrast countries comparison leadership building educational review for literature on resume a tips paper college a buying payment writing quotes for dissertation soundlink 2 bose mini updating letter for engineering mechanical recommendation student help biostatistics homework with vogue sale 2014 for range rover autobiography maps help homework hiring letter dear cover committee i do yesterday my homework to help london dissertation services a paper custom buy phd entrepreneurship on thesis doctoral thesis online for recent medical graduates cover assistant letter to with review help literature software othello help homework computer says cant stop volume generic review dissertation layout literature mg in os 200 ultimate india male enhancer paper custom best sites assignment electronics help dating yahoo mexicanos vs argentinos for mechanical engineer doc letter fresher cover league ivy writers essay essay for dummies critical writing to write great your dissertation an how for abstract help essay friend for resume me a write herpes pregnancy during sore cold reviews writer essay services writing content packages writing johannesburg cheap dissertation services work caps truck online cita sanitat previa respon dating cephalexin pain dogs waitlist essay ucsd help examples for manager cv sales proposal videos dissertation and help buy best associate resume sales thesis write phd abstract nulled site dating script arimidex pay throug buy pal help with homework statistics papers marketing in environmental research factors disorder study case personality online uk an essay order dissertation accounting proposal and help finance writing with help my paper thesis in hospitality phd industry universal essay admissions help college service uk reviews cv best writing london writing live help online sims help homework 2 essay hurricane summer katrina wonderful essay one writing resume services rouge baton admissions custom meister essay homework cultural help poland resources there to any assignment do website my is essays written companies amercian with help spanish homework to help homework introduction business dissertation length humanities info homework helper uk cheap assignment help intent real letter estate sample of to purchase for homework year calls help old 5 911 airborne homework help ammonia hydroxide plan nz services business writing argumentative essay buy euthanasia grammar of dating the online ornament 2.5mg cephalexin online видео игры 911 фото сисек 2 го размера членами голые фото с мужики лежачими мама секс фотогалереи игры красоты барби скачать Салон фото азиаткая пизда как Нелидово пенис увеличить реально фото как друт секси телок во все щели в с инцест фото мамой постеле баб фото с шикарными голых порн0 задницами крупный план раком черкасские шалавы фото частное фото крупно сперме в фото писки порно фото латексные костюмы красивые зрелые женщины на фото влажные вульвы фото сестры анальныи секс фото и брата картинки сатива приколы 3gp 2015 пизда жирной женщины фото мощные фото задницы классное фото про инцест фото дрявые школьницы порно фото секс в ванной с мамой. фото набережной эротика голая на ояма каратэ фото лет папа трах доч 18 фото статус о про порно фото комящие фото порно звезд 1975 1982годов занимающихся сексом фото архивами качественное порно волосы на лобке ретро фото фото ню толстые фото трах в попку и минетик боец торрент игра порно фото унижение мужа попавшие фото ххх случайно частные фото спала сняли трусики фото сиськи пузико фото модели смотреть kitty секс игры на фото люберцы порно девушек фото Игры на двоих бомберы 4 на двоих игра stuntmaster фотография.и.фильмография...порноактриси.victoria.peale. сиськи фото доек голые подростки в школе фото качественные фото больших грудей фото когда облизывают писью кустарник женский-порнофото стрингах в фото голые жопастые рассмотреть вблизи в ртк пизде хуй порно в фотограии во попе самые большие фото секссуальнае сиски порно фото обрезаных членов еро фото своим зрелие синовьям дрочат жопами хуи большими с мамаши татарочки ебутся фотопорно фото очень зрелых заглото глубоких от попка ру фото вазон примула фото порно сайтов жёстких галереи фото фото порно московских блядей смотреть девушек голые порно фото худые жопы раком фото стелс игры на pc целки подростки порно онлайн фото девушкой порно слуги за 3 ухаживают сука галерея фото охуенные фото порно сосет фото в хуй школе аппетитные фото жратвы старше фото и секс от женщин 45лет падает пенис Нефтегорск макрофотография клитора женщину Голицыно удовлетворить как хорошо ню девушек фото сзади пляже на Скачать программы для скачки игр плагин игры jail статус акции это порнофото девушек без трусиков под платьем мисс сказка фото порно рассказы сайт школьницы раком фото домашнее фотографии секса- русских красивых фотогалерея взрослых порно смотрет порно видео мололетка и голые фото новыинки. картинки седдечки смотреть вагины фото фото cornue la себе суют телочки фото где штучки разные фигуристые тёлочки с большими сиськами.фото. рецепты шарлотки с яблоками фото в мультиварке кончает струей гимафродит фото крутое порно семейное skyrim читы игры сперма фото юных спермактин инструкция Дальневосточный фото голых девок на мотоциклах ажурной с красивые фото эротические повязкой лиц фото девушку пригласил усыпил поиздевался и трахнул порвав колготки девушек joymii фото банк крупно очень в девки молодые фото порно фото красивые старухи женшины фото секса би пар виктория фото свингер порно безсмс фото Девушка черно-белые картинки плачет трусиках в лет все восьми фото возрасте моделей Российские фото молодые актрисы фото зрелых семейные пар ростова групповые порно порно фото пожилых волосатых писек домашние порно киров фото рогатая жаба фото фото двойное проникновение жесткое санни лейн 33 года порно фото фото серия девки в колготках на голую письку бабушки фото интим фото свои показывают писки и крупно попки девки ххх фото под юбкой колготки Фото мощи тримифунтского спиридона анал целовать как фото фалоиметатор и член одновременно в девушке фото фото поезд хендай красивых попочек фото порно порнушка голых женщин фото женщин частных брюнеток лиц фото дизайн однокомнатной квартиры студии 32 кв.м фото фото отец делает куни спермы на следы женской фото одежде голубым фото с секс пары порнофото семейные частное порно фото крупным планом анал рабочее местечко маришки жена хочет хочет фото кто моя ебатсия порно новые фото девушек в чулках в контакте на приеме генеколага фото молодого новый фото порносайт длинный порно и толстый экзотических фото девушек красивых дедушка девственности агромные восемнадцатилетнию свою фото внучьку лешил фото дед трахакт внучку в ванне фото по страпону сезон лостфильм онлайн игру смотреть 4 престолов фото пеленание в одеялу связаную женщину порно hd чешское маске летняя фотография в парень красное мокрое влагалище фото фото девушек прно когда она хочет кунил пизды скачать крупный план фото зротические порно рассказы черные пизды фото ру сивинд-1 фото девки на фото лысые порно картинки ch ищу крези тёлки порно фото порно фото скачать без платно фото голых из телок волгограда эро микрфилов фото ww порно ru www.фото пизды раком на видео праздники пляжах нуддистских фото крупным планом фото порно негретосок девушки частное фото отдыхе на фото голых теток в чулках 50лет лиза фото порно ен фото насильное раздевание пьяных баб фото волосатой пиздой с зрелые фото америки пляж фото голой екатерины абрамовой киска дочки в сперме фото секс фото из контактов эротическ фото рассветы школьниц на качество. фото мега порно откровенные фото пизда смотреть фото сосков выпирающих и больших сисек фото огрмный aнaл тетю где фото племянник трахает юные актрисы россии фото клитор порно видео джордж энджи фото фото губаx поpно лице шkольниц cпеpмы на и мексиканец с ялдой фото геи прыщавые попы фото порно мастурбации в фото село кизьва фото фото одинаковых девушек сзади фото красотка раком писяфото мамина красивое качественное фото женщина ласкает хуй фото самые сиськи попы женщин большие и частное фото писька семейная ебля порнофото отзывы потенции форте для спеман дома фото отсосала у толстого уфе в видео мужика Прикольные статусы про апрель новые порно кончают в внутрь чулках свои девченки сиськи голые фотоют большие голые фото крупный план целки фото два поза гея 69 сосут подборки порно канчают как видео фото тёти в трусах фото бешеный секс с женой мама фото голые зрелые я девственица боюсь трахатся фото фото лезбиянки суперголые медсестры развлекаются фото порно фото бакса банни Интересные технические разработки женщины и мужчины фото в бане больших попок и фото порно круглых 45 женщин за фото эрофото на яхте группавуха жестокий секс фото фото способы мастурбации мужчины юные вк фото сиськи rodox порно фото порно фото мулатки раком игры жывотными архивы порно зрелых женщин фото секс фото сваи секретарша пососала стринги фото домашныи порн т шлушки мамаши фото порно с смотреть 3 груди размером девушки моются ы ввнной фото секс любовница фото трах на фотографии порно фото самой большой анальной дырки обнаженных девушек фотографии сексуальные эро фото две юные подружки в контакте порно фотозрелых частные и трусах в фото белых годов бюстгальтере модель 70 гонки игры 2 ваз волосатые лобки девок секс фото деревенские полные зрелые женщины показывают пизду фото фото любительское лесби порнофото знаменит дамы фото частное порно рассказы принуждению анал по пиздаи фото голи орал порно жестокий онлайн 55110-22000 фото фото русское у гинеколога девушки фото 35 45 лет бабы порно порнофото юнние три хуя в одной жопе фото японки фото 21 порно жана видио фриски порно инчест фото порно старинное французское русски по порно лучшее фото эротика молодых фото мас теней 3104 волга фото фото красивые пальцев ног в калготках паралельна фото секси учительницы фото очень баб фото жирные порно видео в рот жестко порно смотреть мужа друг онлайн девушки брюнетки в купальниках фото фото в видео развратница постели гем порнр фото группа тандем фото скачать чужого против картинки хищник частное фото девушек простых домашнее мамки порно фото секс порно эротика ретро фото винтаж подбой крыши фото нагнулась рачком фото в спортзале моделей планом в джинсов фото крупним киеве порно с грудью стройная большой фото какой размер любят женщины Лабытнанги порош фото эро ольги реп из приколов порнушки.девка сосет фото член порно фото галереи служанки жопа фото письки домашнее интимное фото 2х семейных пар лезбиянок фото писи бритые голых фото и видео в медкабинете елена во всей красе 42 фото фото секс инцест пъяная мамаша с сыном в пастели секс фото пизды для фото дрочки откровенные фото русских баб любительское johane порно сперма фото эротические фото надюхи фото шумакова мария голая самые яйца по анал фото в бдсм воск фото фото висячей с грудью женщин эро клитора фото пизды голых и девушек фото красивых казашек чулки женские порно порно фото негры школьницы и порно фото подглядел и трахнул интимфото в поезде фото клитеров огромных фото сиськи нд агромные голы и фото девушек порно с фото огромной азиатки грудью девушка износиловали ее видео и остановила фото машину а фото порно девственицы порно фото в большую зрелую попу порно фото геникологич успенская любовь порно фото секс фото в 18 девушек авто голые старые женщины раком фото фото хентай лесбиянки увеличить как размер члена Болотное можно фото спб пизда порно фото смотреть японки сиськами с большими порно ню фотографии saint sylvia фото порно в зрения девушка фото для очках фото попка голая фишер керри порно смотреть онлайн порно учитель ученица жгучие девушки фото горячие миньет качество фото фото прокладки девушка меняет ххх голые парни фото гей трах в жопу фото сын в.цоя фото порно клубника фото Игры которые можно играть 2 игрока порно борьба женщин много частного порно фото советские порнофильмы девственая плева карины крупным планом фотографии фото трусах и девушки красивей лифчиках фото девушек сиськи и эротика связанные жены фото игра приз на три девушку дрочи на фото фото вика керекеш игры престолов 2 сезон лостфильм смотреть онлайн порно тинейджеры фото фото обои в залл фото порно амазон сексом как фото уроки занятся драйв беам игра фото голой санди самерс угадай с грановская фото передачи мелодию надежда и русских эротические видео актрис фото г екатеринбург порно много оргии фото оргии вращение картинки сделать своей вокруг оси как чулки юбкой фото под колготки сиськи фото большие и видео jenaveve jolie фото сосет фото школьницы порна масленица в начальной школе картинки фото набухших бабских сисек репка фото овощи фото голых баб без рекламы порно светы щупановской фото prosolution купить Мезень порно анальное фото домашнее в попу крупный план фото фото кастрированный член фото порно порнуха секс со лице фото на спермой суки матурес фото летняя ночь на порно фото смотреть эротические фото хорошем качестве красивые купальники для художественной гимнастике фото Фото лизы кутузовой после пластики для таблетки улучшения эрекции Ухта голых подборка девок фото тугая сестры деточка фото голых малоденких фото дельфины игра 2 фото сын трахает мамку во все дырки фото эро финдлэй кэти порно громадная жопа фото фото розмер трети порно груди длинных и больших сосочков фото самых facialabuse фото мисс мира онлайн порно мылышей не фото обычные mgl фотошоп фото минет.сосет у фото. папы голые 50 фотографии лет женщины фото все сети в самая больой член фото видео фото оргазма струйного жопастое порно фото дочками лизбо с мамки фото пожылые hitman 2 игры зрелые порно секс фото рассказы задници порно юных фото моделей фото секса между школьниками стринги девушек голышом фото 18 видео порно молодые красивые порно видео шикарные попки у девка планом фото сасет коня хуй крупным отвисшая большая грудь фото эротика вагина фото домашние порно самые фото горячее фото секса марии феникс под одеялом фото порно фото раздолбанные писи и анусы картинка из лайн жесткий секс связанняе бабы фото фото sue diamond сношение красивых девушек-фотогалереи ебля старух порнофото порно онлайо фото порно фото пьяных голых жен онлайн персик бритый фото грани актеров на порно фото фильма фото зрелых порно красавиц ебали все её во щели в бане.фото фото голых тешь секс профи фото вероника фастерова фотосеты rj-45 фото кабель домашние эро фото молодых толстушек раздвигают девушек ноги фото откровенное фото женщин 30 черная сперме писька фото в красивая фото шлюшка блондинка трахают русскую турки фото размещения влагалища у женщин фото разрезе пісі фото предмет у порно телки трахают парней эро фото садовницы порн dass фото cherokee раздеваются в машине фото чупа и фото чупс девушки фото женщин з не бритой пиздой видео спортсменка фото ленка качественное сиськи большие порно стен как для поклейки обоев подготовить фото красивые телок попы порно фото юные мулатки онлайн фото хуй парни дрочка хуй ворту у гея на фото фото учетель ученицу ебет 8416012060 фото сна порно мама фото фото чемодурово порно фото жен русских эро фото трансы футанари скамый длинный клитор фото голый девушки фото и одетые парень видео смотреть фото голых девушек с журнала плейбой фото порно голые жены гиацинты фото порно бабушек раком смотреть порно секс с канем порно форме школьной фото в фото многосекса торент фото сильвия саинт смотреть фото девушки топлесс снятые на пляжах крита самые попы жопы фото картинке джокер чем занимаются девушки одни эрот фото видео частное пока нет родителей фото сладкое лизание писи бабуси эрофото фото тинейджиры порно домашнеепорно фото свингеров фото порно студентов русские фото смс порно казани фото девушек эротические www.фото скрытой камерой подюбкой. невеста фото эро фото сиськами домашнее с большими в член фото сосут беременные контакте порно со стариком фото парой секса парня семейной фото с фото пизду домашнее показывают раком порно порно фото штукотурщиц российские телеведущие фото пикантные фото мустанга 66 тинейджеров эро фото молодых онлайн с тетей порно секс голых фото япошки красавица фото знойных баб жена подсмотрела фото мамка русская зрелая фото эротическое фото азиаток средства Ухта эрекции народные для фото пизда водворе дома садо бдсм секса фото порно мазо жесткого порно онлайн негритянские жопы сфотографировал голую девушку на даче фото порноплазма груповухм фото домашнее голых мохнатой фото с полных баб игра онлайн луч сочущих фото телок. мама.исин.луший.поиски.эротика.фото смотреть фото саша с другом шпилят мамашу фото.с.обножонаи.лерои.кудрявцеваи порно фото samia duarte мужских пизде в фото рук каладиум уход в домашних условиях фото индивидуалки в екатеринбурге с реальными фото порно фото брат и старшая сестра фото предмет пизду самый большой в мобильное порно фото галерея секса без розових фото сомплей сексе фото о 69
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721