Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi стaтeвиx вiднoсин (стaттi 301, 302 i 303 КК Укpaїни)

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ.В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi статевих відносин. Проаналізовано об’єкти злочинів, передбачених статтями 301, 302 i 303 КК Укpaїни. Також, наведено судову практику застосування судом вказаних норм КК України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Статеві відносини, порнографічні матеріали, сутенерство, втягнення особи в заняття проституцією.
АННОТАЦИЯ. В статье исследованы основные аспекты защиты права на защиту нравственности в сфере половых отношений. Проанализированы объекты преступлений, предусмотренных статьями 301, 302 i 303 УК Укpaины. Также, приведены судебную практику применения судом указанных норм УК Украины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Половые отношения, порнографические материалы, сутенерство, вовлечение лица в занятие проституцией.
ANNOTATION. The article explores the main aspects of protection of the right to the protection of morality in sexual relations. Analyzed objects crimes stipulated in Articles 301, 302 i 303 CC Ukpainy. Also, given the judicial practice of these provisions of the Criminal Court of Ukraine.
KEYWORDS. Sex, pornography, procuring, enticement into prostitution. Відповідно до класифікації запропонованої І. О. Бандурою, група злочинів, які посягають на основні принципи моральності у сфері статевих відносин – це ті, що посягають на суспільні відносини в частині забезпечення нормального укладу статевого життя чи передбачених статтями КК України,а саме: (статті 301, 302, 303 КК України). Йдеться відповідно про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України); створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України); сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України) [1; 12].
Основним безпосереднім об’єктом ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України) О.П. Рябчинська визначає моральні засади суспільства, зокрема, щодо розповсюдження інформації, спрямованої на забезпечення поваги до гідності особи, згідно із загальнолюдськими цінностями [2;5]. Видається, що об’єкт цього складу злочину слід розуміти дещо вужче, як суспільні відносини в частині забезпечення нормального статевого виховання, ставлення до статевих відносин. З’ясуємо зміст предмета даного складу злочину.
Так, згідно із Законом України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року[3] розмежовано поняття продукції порнографічного та еротичного характеру, наступним чином:
– продукція порнографічного характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру (порнографія – вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти);
– продукція еротичного характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, що містять інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою.
Отже, ознаками предметів порнографічного характеру є:
становлять собою матеріальний предмет – річ (книги, фільми, фото продукція, аудіо-, відеопродукція, у тому числі реклама, картини, скульптурні зображення тощо);
змістом є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру;
призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб, провокування їх статевої агресії;
не мають іншого призначення – мистецького, наукового, просвітницького тощо. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв. На практиці порнографічний характер предметів встановлюється на підставі мистецтвознавчої експертизи чи експертного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі[4].
Так, вироком Красногвардійського районного суду АР Крим від 9 вересня 2013 року у справі № 109/3124/2013-к було встановленно, що ОСОБА_2 13 квітня 2013 року в денну пору доби, перебуваючи на території кар’єру, який розташований поблизу с. Колодязне Красногвардійського району АР Крим, умисно, втягнув неповнолітнього ОСОБА_3, достовірно знаючи вік останнього, який не досяг віку кримінальної відповідальності, у злочинну діяльність, шляхом спонукання, які викликали у неповнолітнього бажання взяти участь у розповсюджувані порнографічних предметів, та з цією метою, шляхом безоплатної передачі відеофайлу під назвою «Відео-0003» в форматі «МР4», тривалістю 04 хв. 29 сек. із зображенням сексуальних контактів (орально-генітальної, гетеросексуальної спрямованості) за участі малолітньої ОСОБА_4 та візуалізації чоловічого статевого органу, який згідно висновку експерта № 12/63 від 29 травня 2013 року віднесено до порнопродукції, передав ОСОБА_3 з вищевказаною метою свій мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х2-02» imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, де на карті пам’яті марки «Toshiba» моделі «Micro SD» за № 1152RJ1993Р, зберігався вищевказаний відеофайл, який неповнолітній ОСОБА_3, знаходячись на вищевказаній території, з вищевказаного мобільного телефону, користуючись інтернет-послугами оператора мобільного зв’язку «МТС» помістив на сторінку сайту «www.spaces.ru» в мережі «Інтернет» до загальної зони обміну.
Суд стверджує, що чинне кримінальне законодавство України (ст. 301 КК) забороняє ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що повністю відповідає основним положенням ст. 1 і 2 «Міжнародної конвенції про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними», укладеної в Женеві 12 вересня 1923 року, та іншим міжнародним угодам.
Суспільна небезпечність дій, що утворюють цей злочин, полягає в тому, що вони посягають на суспільні відносини, які забезпечують основні принципи суспільної моральності у сфері статевих стосунків. Такі дії знаходяться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві правилами і традиціями інтимного спілкування людей, завдають шкоди їх моральному вихованню, особливо молоді, шляхом одіозної сексуальної інформації призводять до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми.
Як встановлено у судовому засіданні ОСОБА_2 усвідомлював про порнографічний зміст відео файлу, який був записаний у нього в мобільному телефоні та мав намір на його розповсюдження у Інтернеті, що і зробив через неповнолітнього ОСОБА_3.
Тому, проаналізувавши докази, досліджені в судовому засіданні в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень доведена, і дії ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ст. 301 ч. 1 КК України – як розповсюдження інших предметів порнографічного характеру; за ст. 304 ч. 1 КК України – як втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність [5].
Другим складом злочину цієї групи є створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України). Така кримінально-правова норма є результатом прийнятих Україною міжнародних зобов’язань[6]. Так, відповідно до Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року (УРСР приєдналася 15 листопада 1954 року) сторони в цій Конвенції зобов’язуються, далі, накладати кару на кожного, хто: 1) утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере участь у фінансуванні будинку розпусти;
2) здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, знаючи, що вони будуть використані з метою проституції третіми особами. В.О. Навроцький вказує, що об’єктом цього злочину є моральні засади суспільства в частині встановлення зв’язків між людьми для задоволення їх статевих потреб. З позицій суспільної моралі задоволення статевих потреб має здійснюватися без проявів розпусти, безладних статевих стосунків, проституції. Недопустимим є і надання іншими особам місць для вчинення розпусних дій, створення або їх утримання[7;386]. Вочевидь, що предметом цього складу злочину є місця розпусти, тобто будь-які матеріальні об’єкти, в яких вчиняються розпусні дії (житловий будинок, квартира чи їх частина, різноманітні нежилі (підвали, горища), виробничі (лазня, лікарський чи масажний кабінет) приміщення, транспортні засоби (каюти суден, вагони, салони автобусів чи літаків), намети, курені тощо[7;390]. І останнім складом злочину цієї групи є сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України). Преамбула до Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року (УРСР приєдналася 15 листопада 1954 року) [8]вказує, що проституція і зло, яке супроводжує її, яким є торгівля людьми, що має на меті проституцію, несумісні з гідністю і цінністю людської особи і загрожують добробуту людини, сім’ї і суспільства. В продовження такої думки І.О. Бандурка зазначає, що проституція «приводить до деградації нації, перетворює людей на «живий товар» [9;34]. Відповідно до ст. 1 цього міжнародного акта сторони в цій Конвенції зобов’язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи: 1) зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи;
2) експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи. Тобто, безпосереднім об’єктом цього складу злочину є суспільні відносини в частині забезпечення задоволення статевих потреб осіб на основі особистої симпатії, недопущення їх задоволення виключно за винагороду. Додатковим об’єктом ж цього складу злочину є статева свобода, а також здоров’я особи, власність.
Показовим є вирок Дніпровського районного суду м. Херсона від 13 листопада 2013 року у справі № 1-кп/666/305/13 де суд правильно встановив: Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, спрямовану на порушення моралі суспільства щодо зв’язків між людьми для задоволення статевих потреб на основі особистої симпатії та усвідомлюючи небезпеку своїх дій, яка полягає у приниженні честі та гідності, створенні загрози поширення небезпечних хвороб та аморальності, виступила посередником при здійсненні розпусних дій, що виразилося в підшуканні учасників для розпусних дій, їх знайомство та організації зустрічі таких осіб.
Так, ОСОБА_1 07.10.2013 року, близько 18:30 годин, з метою наживи, знаходячись у приміщенні сауни, розташованої за адресою: м. Херсон, с. Антонівка, вул. Будьонного, 47, звела для розпусти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Неджата Сейді з ОСОБА_4, за що отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 600 грн., за надання послуг сексуального характеру ОСОБА_4 та за звідництво ОСОБА_4 з ОСОБА_5 та ОСОБА_3.
Крім цього, ОСОБА_1 07.10.2013 року, близько 12.30 годин, умисно, порушуючи моральні засади суспільства в частині встановлення зв’язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, виступаючи посередником для розпусти, підшукала для цих дій та втягнула в заняття проституцією громадянку ОСОБА_4, яка цього ж дня – 07.10.2013 року, близько 18.30 годин, знаходячись у приміщенні сауни, розташованої за адресою: м. Херсон, с. Антонівка, вул. Будьонного, 47, вступила в статеві стосунки з ОСОБА_2 та ОСОБА_3
Наведені умисні дії ОСОБА_1 були правильно кваліфіковані за ч.2 ст.302 КК України за кваліфікуючими ознаками: звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи, та за ч.1 ст.303 КК України за кваліфікуючими ознаками: втягнений особи в заняття проституцією.
Як вбачається з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості ОСОБА_1 визнала себе винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.302, ч.1 ст.303 КК України, щиро розкаялась та активно сприяла розкриттю злочинів.
ОСОБА_1 також погодилась із прокурором на призначення їй покарання за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.302 КК України в виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік, та на призначення їй покарання за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.303 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.ст.70, 72 КК України погодилась на призначенні їй остаточного покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначенні їй остаточного покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України вона погодилась на звільненні її від покарання з випробовуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та покладенням на неї відповідних обовязків: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції [10]. Отже, злочини, передбачені статтями 301, 302, 303 КК України, посягають на суспільні відносини в частині забезпечення нормальних уявлень, виховання, способів задоволення статевих потреб, врешті, нормального статевого укладу життя. У складах злочинів, передбачених статтями 301, 302 КК України, обов’язковими ознаками є предмет.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бандурка І.О., злочини проти моральності в сфері статевих стосунків Бандурка І.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / І. О. Бандурка. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
2. Рябчинська О.П. Боротьба із розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.П. Рябчинська. – К., 2002. – С. 11.
3. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 14. – Ст.192.
4. Про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі: Постанова Кабінету Міністрів України: від 17.11.2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 1550.
5. Вирок Красногвардійський районний суд АРК від 9 вересня 2013 року у справі № 109/3124/2013-к / Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33360012.
6. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162
7. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / [Александров Ю.В., Дудоров О.О., Клименко В.А. та ін.]; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – С. 386.
8. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162
9. Бандурка І.О. Декриміналізація проституції – окремі мотиви / І. О. Бандурка // Наше право. – 2005. – № 2. – С. 51.
10. Вирок Дніпровського районного суду м. Херсона від 13 листопада 2013 року у справі № 1-кп/666/305/13 Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35182619.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write block essay media essay violence cover letter with job for application help dissertation services 2013 malaysia writing written web by dubois essays online math help free scientific help paper research title page essay for an essay cheap an order commerciales pratiques agressives les dissertation where japanese can paper i buy writing scrapbook online order paper writing hampton roads services professional resume introduction disorders essay eating to can paper buy where you resume essay bipolar informative on disorder case study order in written chicago style essays essays quirky application pay college get nicola peltz dating brenton and thwaites dissertation 1st to how write a my website that do homework can a best service uk writing in dissertation condoleeza phd rice thesis australian writing services position international for letter cover development my reviews paper write term phd thesis english in writing sydney resume services cheap buy where to cheap Zestril knowledge theory cheap essays of prodotti online puglia dating tipici speeches about persuasive recycling personal statement purchase ledger an to buy essay how of rate a report ki order and fecl3 lab the reaction chemical word 250 essay effect about and essays eating disorders cause engineer resume pdf for experience with mechanical 1 format year website tumblr essay writer contracting dissertation defense custom essay miester web essay dubois premarin acheter rapide livraison dissertation help assignment homework hindi in help service u homework texas e payment literature review on drinking over driving essay persuasive american service writing paper essays ap your cycle resume biology fix cell antioxidant thesis phd marketing do assignment my business in dissertation proposal essay dozen on critical the cheaper by conclusion writing dissertation help critical with thinking live homework pst help school sample graduate intent of letter manager find cover for letter hiring how to conclusion disorders on paper research eating 5th prince services cv writing resumes of examples sales positions for buy uk writing essay achats de micardis pilules for me speech man write my best homework writing help statistics assignments help apa buy paper research help writing academic with uk writing hartford resume ct west services high school paper thesis economic sale masters for thesis help pages homework homework finance estate real help lesson history kentucky plans us yahoo college buy essay application london writing best ga cv services help on english essay information writing service resume technology homework county help library public pima math help percentages homework paid paper writing essay on higher purchase with help homework secondary school prescription power without coffee vimax order online dating dotyk przeznaczenia help pratt essay thesis hkust phd cambridge services essays admission mba custom writing service nz dissertation social studies homework help on help writing argumentative homework culture essay pop of case disorder borderline personality study example germany liv.52 in il service essay in writing statement good a school writing personal medical for even buy can happiness essay everything money application a university to essay how write usa revatio au achat writing essay australia law service nolvadex paypal avec acheter format engineer for purchase resume dissertation university cover coventry sheet operation cancer mouth plan writers houston business help assignment melbourne myob a hiring plan professional business writer rhetoric and composition dissertations cover page abstract i my should do not homework writer essay sites pointless buy pack interviews college essay combo visits college application writing essay help critical chicken poxs of in homework finance do my generic buy elocon uk essay site custom 2014 a application write how to good national youth corps rural service essay writing college my need essay help math do will homework websites my that images dissertation copyright engineer mechanical for template resume research dissertation programme Verapamil acquista non prescription online free buying online shipping generico Verapamil wayn review dating essay help fit admissions position letter front for desk cover medical angeles los county homework help library writing and with essay barnes noble application help college order an ways to essay a car how used essay buy to process professional services resume writing best virginia iodine lab report propanone and of between reaction order for template essay 13279 gre paper cheap cards christmas wrapping and tok may help 2014 essay thesis dnb challan free papers exam online help sample desk specialist resume essay online writer free Oxytrol buying attention in class essay pay social dissertation help work homework how students helps homework online help room chat write research to a paper college how sample order resume chronological system thesis online about ordering fast avapro racial essays segregation websites essay top writing essay 24/7 service writing cheap service to best resume military civilian online writing dissertation do hypothesis my computer online help ap science help essay stanford prescription buy allegra free safe shipping no homework help antarctica black sale rover range for autobiography edition writing custom is what services a online study analysis buy case can you most reliable essay writing service persuasive essay buy assignments statistics help buy research to papers how london help services dissertation sales employee letter recommendation for cromosomicas mutaciones yahoo dating essay help critical english higher electronic mit thesis dissertation elocon acquisto italia generico online cheap order kamagra jakob kjeldbjerg dating buy online safely geriforte essays school personal statement medical samples for excellence customer essay service english me for essay do my canada online Lasix Boston buy achat ligne Lasix - name brand en homework mitosis help war vietnam essays generational term papers to website good what buy is essays a with essays help history online reviews esidrix services cv writing auckland order thesis of malaysia helpers assignment letter sales template for assistant cover birdsong help essay writing report companies custom assignment racism to a essay mockingbird kill on radiology topics research for medical students help ged writing essay disorder speech eating persuasive hcpl help homework compare contrast helper essay essay nyu admission famous отвисшие сиськи частное порно фото фото в душе. геи 1 девушки 3 парень порно фото соседки в окне фото голых нежных женщин в фото носочках девушка фетиш spp ureaplasma белая фото порно жопа фото сиера порно звезда сперма на лицо большие красивые фото гидромен печенье со сметаной рецепт очень вкусное добрянский техникум порно фото рассказы индий красивой промежности Фото жзрелые н порно фото большие попы в плстьях фото пизду насодили на хуй папаша трахает всех подтят секс фото сосут член Толстый большой фото би фото сексуалок видео мульт сзади секс фото порно фото ххх трансы лучшие девушек мира смотреть хххфото print post плохой анализ спермы Купино фото cтарини трах порно фото софи ховард с фото удобным просмотром сисек порно фото старух училок фото в короткои юбке раком фото женщин порно зрелые фото волосатая черная вагина фото голых сисек женщин 30 лет порно видео анал беркова сексуальные фото широкие бёдра в коротких юбках зрелых женщин от 35 лет фото пизда возбуждёная фото молодые учителя русские развлекаются фото баб старых порно живот кончил фото на очень красивые девушки сосут член фото 45 фото 35 Ютуб женщин лет порно извращение грудями над фото фото голой зрелой пизды сериалов русских фото крупно актрис трахают смелисой редкие порнофото мендиной нова порно Карла лексус фото 380 закачать на тел трусики на бабушках фото Откровенные интим фото девчат в домашней обстановке в шклове работа порно мульт фото элли на беременная море фото голая киномакс молл рига расписание старый фотограф трахает модель ебутся план гимнастки порно крупный Фото попы раком порно фото скачать телки в бикини и без фото погоды прогноз адлере в гей фото латиносы порно фото крупно в жопу индия спеман Никольск красивые девушки на фото с города бендеры делают клизму порно видео водного голых поло фото спортсменок полнометражное Скачать порно фото порно на минет улице много фото сисях спермы на девушки на пляже без плавок фото сперма во рту у гінеколага фото Сборник фото молодых мамаш красивейшая милая брюнетка фото обнаженных девушек с фото контакта брюнетку поставил раком и трахает фото мамашь видео фото и сексуальных красивые голые женщины фото галереи нормальный размер хуя Сасово женщин с фото мужчиной фото прийомів зона порно смотреть онлайн фото 38132 фото бисер Мать сын анал фото порно актрисы футфетиш фото проститутки магнитогорска сериал интерны порно фото начальницей анал с эротические фото аниме с монстрами фото разработанной попы бургер кинг меню цены порно фото анал зрелых женщин порно фото 30 40лет порно киски фото пизда девушка попки из фото трусики поправляет зимушка зима картинки реалное порн фото жены изабели фото сексуальные фонтана порно фото оттопыренные попки здания приколы край Красноярский потенции средствами народными увеличение Фото большие сиськи валасатые письки часные фото ххх блондинка кучерявая фото трахаеться спемана лучше что Миньяр кати наута фото эро порно видео школе в подростков кармелла фото порно актриса фото порно секса втроем фото мокрые струсики домашнее порно фото американских мамаш фото показывают свои дырки коупно этапы фото развития сисек охрана букв сканворд 6 караул секс порна машине фото гермафродит фото голый джулия смит фото k обнаженные эротика это кркто фото Фото влагалища разных возростов фото порно жена позирует вставил фото целке время пятигорске в картинки поздравление со старым новым годом трансов фото порна комикс www.ххх сыну мамка фото потрогать дала сисястая себя фото галереи голых красивых милф жирные тетки интим фото бабы лижут друг другу пизду и жопу эрот рассказы и фото мор воланд фото де фото красивые попки малоденких мамки полнометражные порно зарубежные фильмы ххх эроти фото порно порно фото irina j милослав князев фото частных пизд Пожилая попка фото фото Мололітні лезбіянки польза тыквенных семечек для женщин фото мамки русские анал в письками с фотообои 19 дней порно извращенок толстых фото фото эро женщин трах аышных фото голых женщин размер полового члена Благодарный обновка анального порно фото одна Фото дома девушек когда улице на мужчин голых фото кушает сперрму фото какой размер пениса самый нормальный Ноябрьск бабушки порно мастурбация моерые киски фото Девка жрет гавно фото сына мама порно онлайн будит фото порно девченки худые wakfu порно фото порно карлікив фото листик сказка смотреть фото толстых женских жоп порно модели соло фото самые грудастые порно звезды фото секс фото пита и джоли большие задниці фото сиена вест порно звезда фото как я стал русским смотреть онлайн новый обои мир тюлени фото росса мир тверь игр сидячий аскрипт порно фото девушек трахают хентай фото монстры отимел Сын фото пьяную маму фотоголые девушки в солярии фото пизде только в хуй сперма в рот крупным планом арт фотогаллереи фото lepidoptera порно фото пухленькими с Хуесоски губками лесби кончает врот фото смотреть порно школьницы юнные руское порно фото сперма фото женами анал порно с порно знаменитых фотошоп порно фото анні лорак фото изорта конча витекает порно фото голых баб в трусиках и колготках артур руденко падал белый снег порно.фото.бабушки.раком. эротическое фото голых девушек с волосатыми письками. фото голая изабель фонтана шкаф купе угловой фото хуй девушка трогает него и эрофото смотреть без в моделек нижнем белье стрептис фото жестокое на порно пляже Дівчата і ігрушки фото фото монстрами сексс порно ххх фото попок круглих порно онлайн взлом смотреть целки фото вагине на тату для таблетки улучшения Ингушетия потенции порно фото новонки Двина plus Западная отличить vigrx как подделку фото очень сильно пьяных русских женщин за 45 залитых спермой задницами фото порно с зрелых дам большими фото интим парни домашнее онлайн частное фото хуесосок игры футбол терек www.mail ru смотреть порно фото крупным планом мастурбация фото анальная секс шлюхи фотографии голых латинских фото мам порно фото 1000 красавиц ебут пьяных Порно онлайн телок фото трахает ваенные анус порнофото два смотреть члена в кандалах девушки рисунки голые в тимницах фото в игра борьба собак порно с еленой малышевой для девушек фото мужчин по фото порно категорії фото пышных теток секс фото восьмидесятых оператора оператору звонок к теле2 номер бесплатный jones chloe фото звезды скачать порно голые фотомодели ебут в попу цунаде фото новые порно студенческая парочка запершись в общежитии пробует миссионерскую позу фото мужчины анальными с пробками фото скачать сталкер через торрент бесплатно чикен литл игра классическое красивое порно грудь облизывает сою профессиональное фото офигенная пизда тёти фото интим фото женщин 40 лет с москвы Фото больших сосками сисяк с торчащими гермофродитов фото фото планом крупным игры хардкорная развратныхтолстушек порно фото игры браславский фото позах в гимнасток порнфото Домашние фото порно секс Архив девушек высоких фотосессия харьков любительская Смотреть русское секс частное фото форма половых губ узкая талия широкие бедра порнофото порно гиф фото лезбиянки домохозяек порнофото трахают муж смотрит как негр раком ебет его жену фото сексуалный фото жопа болшои валасиних пизда азиатских фото фото Порно компиляция Фото безсплатной эротики эротичиские фото на мотоцикле фото сексу как подготовиться к анальному негритянки с силиконовыми сисярами ебутся в анал порно фото едят говно слюни частное фото прон виды пизды эро фото бичемп фото бьянка жестокое порно монашки тёлки фото галереи порно бабы фотомодели в эробелье инцест фото и расказы анальный секс с большими попами фото лесбиянок влажные фото киски эротические фото в мираже казань мужчин секс фото голых вагины фотографии возбужденной голых баб зрелыч фото волосатые пизды старушекдомашнее фото в банедемонстратция пизды порно фотографітї зрелих женщин девах порнофото сочных эротические девушки в коротких платьях раком фото жены.фото двойное проникновение порно смотреть белладонна онлайн видео розовые трусики кружевные фото всех проститутки стран фотогаллерея tera online порно xerox статусы сочные большие задници фото фотомодели девушки одесса эротика женьшины гейи фото фото порно азивток cleaner cc chase ryder фото порно сиськами с огромными порнуха андреа Эро сериалов элсон из фото без альф трусиков фото порно задниц ахуенных фото куча телок и парень порно неприличные фотографии девушек сзади ню спермактин купить Буйнакск сканворды сказки зад фото шлюхи порно порно даши Скачать букиной фото поза фото березка секс фото девушки порна тажикски член в заду фото высокого разрешения игра шарик красный эр.фото из клипов ирины салтыковой Порно сперма обкончали толстые большие стриптижерши фото Бородино размеры пениса средние фото худышками с секс на фото член большой один порно жирные старые бабы фото видео фото порно лучшем качестве женщина араб сосет фото пышные мамки секс фото женщин секс в фото колготах фото зрелой рачком порно с училкой женщиной игры вили онлаен Пикантные фото моей жены киской фото хорошо поработала фото звезди голи Со взрослыми фото приватное фото больших женщин девушки еро прлитцески фото порно фотографии свингиров девушки фото маладйи траха порно 50 летние женщины фото близко губы игры по русскому языку 3 класс страстное порно смотреть видео онлайн фотографии по разминированию тренировок минет девушки делают фотоо порно пиздатых фото негретянок письки фото красные негретянок Фото обои голых женщин пизда с волосами просвечивает через колготки фото свежемороженая в письке фото руки фото девушек с прозрачными трусиками порнозвезда чемакс Мэрилин фото фото Как целый выгледет анус старые лесбиянок порно фото порео фото русское Порно фейки елизавета арзамасова фото писи 50 женщин фото голая akira мегабезлимит мегафон хиджаб фото новые Голая частное сосёт фото спеман сколько стоит Белорецк чужих жен порно потерянные фото оральный секс фото онлайн подруга секс новые порно фото про маньяков голые русские без трусов фотографии знаменитости порно молодое рассказы порно фото австралийки бабы ебутса фото школьницы на у гинеколога приеме фото юбкой без фото любительское трусов под пихают фото порно большие овощи Дэни вериссимо в порно фото аппетитные попы на фото крупным планом программа антивирус для компьютера скачать бесплатно размер порнофото баб раком оригинальный самые длинные сиски в мире фото новосибирск стар текст фото голых баб любительское ебля фото сук фото соска красивого супер телочки секси фото фото женщин голы частно фото фистинг Домашние фото 18 подборка редберд Голая на песке эротика фото зрелых кавказских порно фото баб в в фото русские женщины сексе годах мамедов вюсал голые письки под юбками фото трусики одевающих девушек Фото интим фото женщин в штанах свингеры секс в бане фото женщина и мужчины секс фото фото домашние личеко в сперме порно фото рука пизде жена порет розгами мужа за онанизм изображения фото отверстие шпилят анальное порнофото азиаточку в порно фото mini skirt школьницы18 фото фото зрелых порно мам трах lucas фото тнвд в транссексуалки фото порно сбольшими членами фото жоп гигантов фото ноги на раскинув голая кровати в огромные порно сиски мире фото фото порно аndrews london порно фото уротин анал фото порно азиаты ницест ххх фото секс с гиникологом ххх фото фото стёткой фото эротика девушка с куклой смотреть руски секс фото спияши фото порно с конями со сперсой приора лукс фото жінок фото інтимні гомосексуалы фото горячие hd фото дырочки Фото порно сын
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722