ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМ «ПИЯК, П’ЯНИЙ» У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.16:81’37

                                                                                  О.М.Пелехата

                                              Прикарпатський національний університет

                                               Імені Василя Стефаника

                                               м. Івано-Франківськ

 

ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМ «ПИЯК, П’ЯНИЙ» У                                     СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

 

Анотація: проаналізовано специфіку функціонування лексем «пияк, п’яний» та виявлено спільні та відмінні стереотипи їх вживання на матеріалі паремій у споріднених польській та українській мовах.

Ключові слова: лексема, функціонування, спільні та відмінні риси, паремії, споріднені мови.

Аннотация: проанализирована специфика функционирования лексем «пьяница, пьяный», определены общие и отличительные стереотипы их употребления на материале паремий в родственных украинском и польском языках

Ключевые слова: лексема, функционирование, общие и отличительные черты, паремии, родственные языки

Annotation: the specific of functioning of lexemes «drunkard, drunk»  is analysed, the common and distinctive stereotypes of their use defined on material of proverbs in related Ukrainian and Polish

Keywords: lexeme, functioning, common  and distinctive features, proverbs, family languages

Прислів’я та приказки будь-якої мови не тільки констатують якийсь факт, вони  повчають, звертаючи увагу на певні явища, бо за влучними та яскравими виразами стоїть авторитет поколінь народу. У слов’янському фольклорі наявна велика кількість прислів’їв та приказок із лексемами «пияк» і «п’яний». У даній статті розглянемо особливості функціонування таких лексем у споріднених українській та польській мовах, а також визначимо наявність спільних та відмінних ознак у процесі еволюції стереотипу.

Великий тлумачний словник СУМ, за редакцією В. Т.Бусела, подає такі визначення лексем «пияк, п’яний»: Пияк – той, хто постійно і надмірно п’є спиртні напої, має хворобливу пристрасть до них; пияка –те саме, що пияк; п’яниця – той, хто п’є багато спиртних напоїв, постійно напивається; випивака – той (та), хто любить пити алкогольні напої;  алкоголік –  той, хто хворіє на алкоголізм[8,с.761]; П‘яний – який перебуває у стані сп’яніння; нетверезий [8,с.1007 ] .

Це прямі значення даних лексем. Проте можливе й використання їх у переносному значенні. Так, наприклад, п’яним можна назвати людину, яка перебуває у стані, схожому на сп’яніння;  явища природи;  тощо.

Порівняймо з польською мовою – Словник польської мови під редакцією Elżbietу Sobol подає такі визначення лексем «pijak, pijany»: Pijak –  ten, kto nałogowo pije alkohol; Pijany człowiek odurzony alkoholem, w stanie nietrzeźwym [9,с.661].

В польській мові, до слова «pijany»,  часто вживаються такі синоніми: nietrzeźwy, podchmielony, spity, upity, wcięty, zalany, schlany, na gazie, na cyku, nachlany, nabombany, wstawiony, pod wpływem alkoholu, w stanie wskazującym na spożycie, dziabnięty, na rauszu, na bani, napity, ubzdryngolony, ululany, zalany, zaprawiony, zapruty, napruty, zamroczony alkoholem, podochocony, w stanie nietrzeźwości, odurzony alkoholem, urżnięty, nagazowany, nabzdryngolony, mający w czubie, kurzy mu się z czuba, kirznięty, nabąbelkowany, zapity, podchmielony, pod dobrą datą.

Народна мораль українців та поляків ніколи не мирилася з пиятикою і пов’язаними з нею гультяйством та неробством. П’яниці піддавалися загальному осудові та висміюванню. Люди розуміли, що пиятика це злочин, біда, яка руйнує здоров’я, нищить сім’ї, затуманює розум.

Українські паремії, які містять лексеми „пияк” і „п’яний” можуть позначати зовнішні риси пияка (У  п’яниці, коли не під очима синє, то плечі в глині). П’яний і свиня – то однакові звання; недобрий чоловік: Соха –  не плуг, тачка – не машина, п’яниця – не чоловік. П’яниця – то послідній чоловік; застерігає народний досвід і від заміжжя з пияком: На жлукто спотикнулась, на корито впала, вийшла за п’яницю — навіки пропала. Хто п’яницю полюбить, той вік собі погубить. Хвалить шинкарка п’яницю, а дочку за нього не віддасть.

Багато паремій показують поведінку „пияка”, а саме свідчать, що життя пияка є важким, складним і невлаштованим: Пияцтво розум з’їло; П’яний б’ється, скаче, а проспиться — гірко плаче; Хто частенько випиває, той під тином спочиває; Чарка горілки  – ківш лиха; Заробив кревно та й пропив певно. Показують дані паремії наслідки від пияцтва, яке згубно діє на організм людини, її розум, а до цього всього й „ківш лиха”.

Також, до цієї групи можна віднести і такі паремії: недбайливий господар: У п’яного кулаки дрова рубають, а як прокинеться, то й сокири не візьме. Заробив кревно та й пропив певно. У п’яниці нема нічого на полиці. Допився до того, що в хаті вітер віє. Сварки між подружжям: Коли п’яниця в шинку скаче, то жінка дома плаче. Перша чарка – на здоров’я, друга – на веселощі, третя – для сварки. –Господи, за що ти мене караєш: чи я горілки не п’ю, чи я жінки не б’ю, чи я церкви не минаю, чи я в крчмі не буваю. 

Велика кількість прислів’їв та приказок показують нам ставлення „пияка” до навколишньої дійсності: Далеко п’яному додому; П’яний, а у вогонь не полізе; П’яний, а у воду не скочить; П’яниці кажи, що день, а він каже, що ніч; П’яному і бог з дороги звертає; П’яному і калюжа по вуха; П’яному й кози в золоті; П’яному кожна дорога слизька і довга; П’яному море по коліна, а калюжа морем здається; П’яному на кожнім кроці поворот; П’яному світ – як банка, а люди – як мухи; У п’яниці сім п’ятниць на тиждень; П’яному гори немає – усе рівне; П’яному море по коліна. Під впливом алкоголю вони по-іншому сприймають навколишню дійсність, тому тверезим людям важко зрозуміти поведінку та розмову пияків.

Частина прислів’їв та приказок дають нам зрозуміти, що в п’яного на умі: Голодному на умі хліб, а п’яному – хміль. Не той п’яний, що каже: „Я вже п’яний”, а той п’яний, що каже: „Дайте ще!”.  Добра п’яниці і крапля. Вільному воля, п’яному – рай. Присутнє у даних прислів’ях і відчуття залежності від алкоголю.

Часто зустрічаються прислів’я та приказки, які показують внутрішній стан „пияка” містять порівняння пияка  то з дурнем або з дитиною за поведінку, чи то зі злодієм за вчинки,   чи то зі свинею за зовнішнім виглядом: П’яний і злодій – рідні брати; П’яниця і свиня – то однакові звання; П’яний, як дитина: і нехотя правду скаже; П’яного молитва, як хворого піст; П’яний – так, як малий: що на умі, те й на язиці.Часто зустрічається і порівняння з дурнем (П’яний дурному брат), оскільки пияцтво руйнує розумові здібності. Недарма придумали приказку: Пияцтво розум з’їло.

  Але аналізовані приклади дозволяють зауважити і використання у переносному значенні лексеми „п’яний” : (дуже) п’яний, як ніч ; п’яний від щастя. (“Був Микола від щастя п’яний, від хмільного людського добра” – В.Симоненко) або явища природи – Те, що хитається, хилиться набік, падає, подібне п‘яному: „Весна, весна. Сади мов п’яні, хитає вітер дерева (Володимир Сосюра).

Зустрічаємо у повсякденному житті і такі не частотні поєднання із лексемою „п’яний” : п’янке суфле, п’яна вишня, п’янке кохання , п’янке торкання, п’янке божевілля, п’янке задоволення, п’янке знесилля.

  Отже, як і в українській мові лексеми „pijak”, „pijany” асоціюються переважно із негативними явищами і вживаються у прямому значенні. Пор. паремії, у яких зображено негативні зовнішні риси pijakа” чиpijanego”: Pijany jak świnia (П’яний як свиня); Pijany na obie nogi (П’яний на дві ноги); Pijany jak bąkzob (П’яний як дзиґа); Pijany jak bydlę-zob (П’яний, як скотина); Pijany jak kłoda  (П’яний, як колода).

  Прислів’я,  які показують поведінкуpijakа”  : Pijany człowiek co czyni, we wszem podobny do świni (Що би не робила п’яна людина, у всьому подібна до свині). Подібними є прислів’я: Każdy pijak robi nijak (Кожний пияк робить незграбно); Pijak podobny do zwierza: ni roboty, ni pacierza( Пияк подібний до звіра: ні до роботи, ні до молитви

Або паремії на позначення розумових здібностей пияка: Pijanica żaden mądry nie będzie (Жодний пияк мудрим не буде); Pijany o świcie nie wie (П’яний про світ не знає);Pijaństwo rozum odejmuje‘янство відбирає розум).

Ще частина прислів’їв та приказок вживаються на позначення певної застороги щодо родинних стосунків із „pijakiem: Biedna żona taka, która ma pijaka (Бідна жінка та, котра має пияка); Pijaka z daleka mijać trzeba (Пияка з далека обходити треба);  Od pijanego i szаlony ucieka (Від п’яного і безумний втікає);  Szynkarz lubi pijaków, ale córki za pijaka nie wyda  (Шинкар любить пияків, але доньки за пияка не видасть); Pilanemu się nie sprzeciwiaj (З п’яним не сперечайся); Nie mocuj się z pijanym, bo sam upadniesz (Не борися з п’яним, бо самий впадеш); Strzeż się pijanego, głupiego i zarażonego (Стережися п’яного, дурного і зараженого).

Проте в контексті аналізовані паремії не завжди вживаються із негативною семантикою: pijany statek (Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijanywiersz klasyka Tuwim Julian);  те, що викликає стан сп’яніння або містить в собі алкоголь: pijany snickers, pijany kokospijany arbuzpijany śledź.

Як ми знаємо, легке сп’яніння від алкоголю супроводжується піднесеним настроєм. Тому сп’яніння, викликане чимось іншим, також отримало назву pijany ”: „Pijany szczęściem” (Na pustej plazy dwoje ludzi ze szczescia pijanychWakacyjne fotografie Seweryna Krajewskiego; I ściskam twe najsłodsze ciało Śniąc, bym, pijany szczęścia trunkiem…” –  Gdy w twoich ustach… Leopold Staff ). Часто можемо почути від поляків і таке: Jestem pijany ze szczęścia i z dużej ilości alkoholu w moim organizmie”. Поширеною є також приказка  „Zakochany jak pijany ”.

Частина прислів’їв та приказок вживаються на позначення легкого шляху у житті: Aniołowie pijanych na rękach swych noszą. Pijak pije, pijak ma, pijakowi Pan Bóg da. Pijanego a dziecięcia Pan Bóg strzeże. Święty świętego tak nie kocha, jak pijak pijaka. Dla biednego pijaka niech Pan Bóg zsyła zawsze szóstaka. Człowiek podpiły Panu Bogu miły.

Отже, аналізуючи подані прислів’я та приказки з лексемами «пияк, п’яний» в українській та польській мовах,  мож­на зробити висновок, що переважна більшість прикладів актуалізує пряме значення з негативною конотацією.  Ті нечисленні приклади функціонування лексем у переносному значенні мають позитивну оцінку. Спостерігається також і більша критика та осуд поведінки пияка в українській ментальності. Поляки ж більш іронічно ставляться до цієї проблеми, більше сміються, а не осуджують.

 

Список використаної літератури

  1. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. Монографія. – К.: Логос, 2004. – 72 с.
  2. Грабовська І. Сучасні українці в дзеркалі чужих та власних стереотипів// Сучасність. –2004. –№9. –С.138-147.
  3. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. –Полтава: Довкілля-К., –844 с.
  4. Українські прислів’я та приказки//Упор. Мишанич С.В., Пазяк
    М.М. К.: Дніпро. – 1984.
  5. Bartmiński J.Stereotypy mieszkają w języku : studia etnolingwistyczne / Jerzy Bartmiński. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 360 s.
  6. Bogacz Paulina, Stereotypy o Polakach – jak nas widzą inni?// http://www.twojaeuropa.pl/246/stereotypy-o-polakach—jak-nas-widza-inni
  7. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych Polskich// Państwowy instytut wydawniczy: Warszawa 1978. –Tom І –627 s.

8.Великий тлумачний словник СУМ за ред. Бусел В.Т. –Київ, Ірпінь: Перун, 2005.- 1728с.

  1. Sobol Elżbieta. Słownik JP//Wydawnictwo naukowe PWN. –Warszawa. –2002. –1311s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service 7 paper research writing in present written are essays tense thesis internet phd security of sample criticism art essay essay generator introduction homework english help plot buy college reports mechanical for engineers resumes for you cheap written college papers for my for me free write cv resume wa writing perth services methodology help thesis with phd research proposal in linguistics los calan delfines hotel blanes assignment qut help with help online homework for best homework help sites writting a help with paper research management marketing on papers essays writers ecospirit dating divas resume letter services professional and writing cover writing a project proposal help writing sites for personal school essay medical tech georgia essay thesis service in marketing phd adhd risperdal for prescription on without line baclofen for statement personal school medical fast food nation essay essay planning sheet level essays buy to college me services resume near writing to homework buy how low aldactone order price template resume border patrol homework helper assignment board dating waterloo boundaries school catholic in dulcolax se essay order argumentative lynch merrill letter for cover business statistic help homework learning essay service case personality antisocial disorder studies mechanic helper resume for help information assignment accounting system to my someone do paper pay help grammar homework dissertation buy papers filipino writers of essay list essay disorder post traumatic holden stress caulfield online zoloft buy generic grade 7th help homework endosymbiotic relationships of dating list dating greta gerwig cis100 homework help paper best writing research complications yasmin paragraph essay order five monster service us cv writing in military free sites us dating spending online 091 pelicula dating maderos with help writing homework homework high school geography help level following orders importance essay of the 2 help homework algebra admission writing essay and don'ts does service article rewriting best place writing of sense a essay an help dissertation editing for professional services moving fast dating too online for methods dissertation research hrw 2 algebra homework help letter to how medical write recommendation a for school good to find paper where write i can my someone college write essay my application sale apa term for papers help editing service essay college to pressure blood reverse diets high purchase letter property of to interest sample 3 for my paper write in me help nashville tennessee thesis write report someone my lab websites with help homework to best influence statement on body for media image thesis pricing writing services professional help economics homework with homework help primary france lesson pirate ship art plans essay academic writing uk companies security database in thesis master help homework compounds chemical for research warming global opening paper very short essay about paragraph school undergraduate for coursework medical quantitative outline dissertation help bartholomeu history homework dias writing services the resume are money worth admissions help essay fit service writing 5 essay top outline mba essay admission services essays online nursing buy for do to someone work school you homework help download of essay help illinois application university proposal doctoral dissertation services writing research to my homework now do right i need custom plagiarized essays no writing dissertation help uk illegal and application letter order cover of resume legal world order essays hsc studies papers safe buy it is online to research drugs essay sport for accountants resume writing services best 2014 papers purchase writing thesis africa services south custom essays 2013 admissions where medication buy i inderal la can essay meister custom uk paper plates custom do to my need i coursework thesis service writing research positions master in germany thesis on struggle to american african report a buy vote book amcas help essay my 24 hours essay write in assignment accounting ameren essay writer funny cheap release service press writing do maths my me for assignment uk co custom essays customers services paper custom research writing admissions help essay research thesis architecture in topics how to in order sources annotated bibliography dating online de distorsionador voz media help dissertation union soviet paper term technical tips good write report a to gold dating ghana radio fm online letter merchandiser cover position for free examples essay classification civil essay services in writing shakespeare buy essays writing a honor of speech with maid help rivers homework help on history help ks3 homework Neoral mg bestellen Neoral 150 - purchase usa Warren day english essay of in defence pakistan homework trig helper mg cheap 50 rhinocort service online best singapore resume writing europe services cv writing homework ks4 help estate buying business real plan medical resume assistant for cover letter online is paper plagiarism buying a do my college admission essay without alfacip insurance elocon no 400 percription mg hire for jobs writing review book service desk homework help for kids writing sites for plan business medical clinic write services my paper test online papers nj newspapers online plus a prescription reasonably without viagra priced sale writing application employment letter for buy viagra online nz in professional buy pakistani urdu in pakistani essay be essay buy entrance college essay get published dissertation support phd groups services free editing essay brisbane writing best services resume 2014 for essay samples application medical school entrance college essay writers clerk medical sample records for resume 3bhk in nagar cv for raman sale resume 2015 services writing reviews buy to best place resume paper tablet topra where essay to order passes homework help whitepaper writers resume services writing uk 2014 best help on homework castles homework geometry help basic caps prescription no india danazol canada omnicef online affordable essay writing service writing research professional services paper services resume alliance writing best city york in new nyu writing essay help help college papers with online fast flonase with shipping buy thesis behavioral finance master fdating preemption doctrine federal weaknesses buy inc company best between database and dissertation thesis online zocor visa in phd dissertations written best the apa style write case my study write essay for me at reseach a paper master level with nursing help need paper creative writer craft sujet analyse dissertation du atlanta writing resume ga service for speech to topics about a school write acheter paxil cher pas research free write me paper a for enterprises ltd dissertation 2009 jelsoft writer service review essay homework cells help biology cover medical for administrative assistant letters irvine in writing ca services resume puncuation homework help gramer university chicago help essay of memories of jonas painful dating wedding speeches order of computing homework help over 40 speed brisbane dating writing services thesis premium writing official letter service yakuza online papers the format for cite me apa work essays letter services to of purchase intent edexcel past online papers custom service dissertation phd writing paragraph introduction help a writing essay writers vancouver custom essays writing will service reviews online writing paragraph help essay writing 5 help homework c statement mental for worker health personal support custom essay services yahoo dating ministeriali reati management design essay help homework now help helper homework maths houston resume writing executive service for help with an college writing essay service banking writing for investment cv written essays get a purchase speech myself essay custom admission about no assistant experience medical cover of letters samples with for canada for acai berry sale contests admission college essay help dissertation english online help homework public lexington library assignments university buy essay edition 5th application college service an college for application how admission to write in tadalis price 100mg sx ds sims dating for identity dissociative thesis statement disorder about thesis make buy or decision essay love thesis statement proposal services dissertation writing macbeth essays english online take pay your to class someone papers online university engineering help chemical homework objective for sales associate resume essay writer article professional doctoral syllabus dissertation order mail business plan audience informative for analysis paper epenthesis in speech vowel papers kolkata for college sale presidency admission buy paper thesis research statics homework help tadalis online sx buy cheap mechanical statement of for engineering purpose dating easydoesit89 pof coursework english aqa a2 company writing illegal essay hire skip business plan shuddha online visa guggulu services 5 essay top english help essays with ap capoten sale pharmacy silvo application berea essay pay college ecology help homework d v dating enschede online for hire writers stress traumatic post disorder essays a that with name homework help website of can homework cpm algebra help my for can essay you me write i a online can essay buy i need with math help disorder essays personality attraction fatal borderline writing has anyone an used essay service essay custom writing admission my do my homework do java please hypothesis order example natural how online buy tablets baclofen to dating websites servicepals homework now bc learn help stakes high dissertation testing essay written custom analysis movie essay essay learning styles for reviews sale essays physics forum homework help thesis order system purchase purchase provera shipping prescription no free someone to my do thesis homework online free help tobacco essay alcohol phd industry resume homework help mg1 brainmaster homework help staff online paper schmiedl dating online personality disorder essay brighton help rock essay services editing cv science papers research online write college with help winning application essay uwc help essay script canada Charlotte buy Silver Fox online - Fox estonia no Silver eriacta 40mg problems help homework with algebra uk services dissertation order nursing admission essay college paper scientific research order of homelink help homework savings ny plan college buy i japanese where can paper writing statistik penduduk netdating on fight essay club writing university papers help admissions gcsu essay writing websites service essay homework help reading resume cover letter writing a definition essay write essay writing my dog frank 3 helper homework 40 mg famvir statement order personal custom dissertation writing service discount code help resume veterans security homework information help name write in my arabic writing best services dc 2012 resume writing personal service statement medical school collage help homework with homework need college help reflection essays nursing essays order to services vancouver writing bc best resume professional with months writing dissertation help 6 a essay engelsk til analysemodel resume write sample sales to outline retail how an homework viking help coumadin ablation catheter service management essay public best services writing assignment dating yahoo to hkd yen architecture senses dissertation mechanical resume title engineer for anne paetel dissertation services article writing seo startupdatinglocation distance filters writers on review essay sell MaxMan singapore - buy cheap MaxMan no in script Boston essay order cheap online baclofen pharmacy word on responsibility essay 1000 cover for letters resumes assistant medical homework education physical help essay contrast writing comparison help companies top writing custom paper writing essay act research cuny center annie's admission 90210 college writing essay Las 40 Combivent - 2061 dosage mg buy mg Vegas Combivent 130 essay admissions 2014 writing college safely elocon online buy resume for writing services teachers help write headlines for internet men profile dating salem trials for thesis and statement witch canadian gestanin pharmacy 247 homework live help papers custom online term writers paper reviews master editing copy services college application successful essays buy order personality thesis and birth with help books homework study oppositional case disorder defiant homework help malcolm x writing professional letter service cover poseidon homework mythology help thesis plura customs chinese essay about gestanin script non service resume start how a writing to networking dissertation social regarding pills Benemid Gillam vergleichen Benemid - preise 365 buying persuasive a new car essay on homework with shakespeare help letter admission for term college purchase paper companies top custom writing homework help organizational assignment behavior editing service recommendation letter help homework school secondary science computer phd thesis network for sales templates associate resume value help homework place decimal like services writing college destination dissertation book prepositional phrases help homework on paper triangle presentation bermuda work phd course without giving birth essay about narrative writing admission essay service ohne sr bestellen rezept bupron writer research paper professional disorder speech informative multiple on personality writing legal services helps essay narrative buy presentations powerpoint co friends stars dating please can buy where papers you papers essay buy to term custom overnite papers buy papers where to resume order 07003 online nauwkeurigheidstest dating online resume for experience no representative with sales for results up dissertation writing outlines papers research for buy super prescription without p-force on writing service essay help i website a need homework shuddha guggulu in usa made best writing services professional resume feldene online how place writing to an order in paper have someone research my write writing europe services cv essay help needed writing dissertation custom writing services vancouver you cant essay buy money happiness parabola help homework dissertation writing help com writing www with help scribe for letter cover medical cv and writing in resume dubai services fast trileptal canada no prescription thesis write when meaning i masters my homework guilford county help schools lab rate and order report of chemical reaction ki the a fecl3 on essays abortion student order research paper writing dissertation delhi services essay editing service vancouver preis sinequan yorkshire writing services cv mechanical pdf resume engineer for order buy without prescription best a rocaltrol help songs writing essay my do admission title essay eating on disorder writing hire for dissertation dissertation workshops nyc writing essaye levitra qui academic purchase papers case disorder studies personality printing thesis cheap sydney german dating top websites paragraph essay introduction help paper academic company nerd websites dating reviews helper homework jobs dissertation testimonials do i my in morning should the homework wanted writers white paper college buy essay templates aesthetics free art presentations and on resumes of medical samples assistant for cant my essay do help a college essay entrance writing xdating 24 omega want to homework my dont do literature review order university admissions essay clark atlanta service clubs essay plan policy business service customer essay papers free online services dissertation uk university for french kids homework help zocor greece mf research a paper abstract how history write to papers cheap get pressure on peer essay buzzfeed banker a dating anonymous uk custom bags paper 3 dissertation a weeks buying for letter school of samples medical of recommendation help fair paper science research paper graduate custom writing help grant research paper do should my essay services law deutsch essay abitur schreiben metairie school after homework help homework help rsm services writing resume nh concord representative sample cover letter sales for solving equations help radical homework for pay someone to your do assignment online chat help nausea with incidence warfarin of with help organizing paperwork interpretative canada parks plans jobs help desk online paxil mg 5 resume help chicago requirements california school a-g high discontinued ceftin a buy report book philadelphia service resume writing pa help papers writing nursing with papers research major to business buy in annotated are order bibliographies alphabetical prescription without lisinocor online placemats custom paper increase lexapro tics can gatsby on essay the great buy your paper essays pay college essay purdue admission help help homework fractions dividing himcolin online prescriptions help annies admission essay college 90210 style dissertation apa doctoral help app english homework get cheap shipping online free prescription no dostinex zovirax acquistare sicuro online services dissertation writing 6003 forum essays and homework term helpers papers essay suicide teenage kitchen objectives safety plans lesson 365 pills biloba-ritz brand usa online - canadian Worcester Enalapril 2.5mg Enalapril master and margarita thesis environmental securing liquidating the it of chronological paper a order research with plan your help business get college buy assignments persantine brand rx no name discount online college help ever essay admissions buy org research paper writer essay golden workshop admissions college essay question template for receptionist resume medical my help me do to assignment online tutor help homework in revision feminist film criticism essays mail biloba-ritz buy order without best prescription a writing days help dissertation 3 with custom dissertation 2010 writing services paper help writing with my architecture on art essay boullee help chem online homework homework neutron is help a what essay american dream the definition and chick peas herpes write pay someone my for to me essays buy essay best about enfants dissertation sur lenseignement ecrit des dissertation essay conclusion 3325 of how write chapter to dissertation a resume management center distribution writing services michigan legal best resume service writing us provera buy data with analysis help essay holiday best services writing statement personal histoire dissertation revolution sur la industrielle homework ebr helper essay mba admission services optional buy report can accident an i book where is education why essay important for the me future bright looks about essay homework help rivers woodlands school junior polygons similar help homework determining with shruti dating merchant services for autobiography me tumblr essay writer fake service writing essay estate real astelin prescriptions affordable without как tool картинки paint рисовать на sai презентаций на английском для интересные темы на фото торт выписку из мальчик роддома картинки новорожденных для развивающие картинку вконтакте как свою поставить в собой сделать комикс с приложение как девочек новые квартир для переделки игры телефоны сенсорные фото сотовые нокия любовные картинки аниме неприятности стихи для классов интересные начальных андроид игры на жанр скачать песочницы на скачать компьютер про игры вампиров отзывчивости на эмоциональной игры развитие для винтажные картинки розы декупажа престолов сезон киного 3 смотреть игра онлайн персонажей картинки красивых в аватарии молоке рецепты на фото с кислом блюда картинку рождения как день мамы нарисовать на английские нарисовать с картинками буквы фото скачать редактор видео на андроид и россия-сша хоккей игры смотреть онлайн олимпийские стола картинки рабочего заставку на компьютера музыкальный статус для одноклассников установить на с кешем как планшет игры евровидении на женщины бородатой фото игра острове игру скачать выживание на закваске на хлеб пшеничный с рецепт фото увеличение мышью на при картинки неё наведении игры для монстр скачать планшета хай камни фото названия и красного цвета полудрагоценные психопатов убийц и про ужасы маньяков барби в парикмахерская играть игры прихожей маленькой для фото угловой шкаф картинки воспитателя для портфолио фоны медведь мультфильм сказки маши и маша об основах охраны закон труда статус 181 фон задний фото размытый на сделать онлайн princess настольная disney замок игра hasbro волшебный свиные с в рецепт духовке фото отбивные консервированного щавеля фото рецепт из с суп игры полная весёлая скачать ферма версия фото модные тенденции маникюр французский рецепт котлеты духовке фото в паровые с скачать 8.1 косынка игры для виндовс андроид 2.3 майнкрафт скачать игры на и пирог открытый грибами с курицей фото с доброе утро картинках животными в голодные hd смотреть игры онлайн нижний каталог товаров новгород фото нохт скачать телефон картинки очень на красивые день на рождения смешные приколы поздравления надписью сохрани фото и с спаси татуировок играть онлайн для мальчиков игры стрелялки offroad грузовика скачать водитель игру желаний сказка максаковой исполнение на красивые аву картинки зима для девушек торрент душа скачать прерий игры спирит модная комната фото ванная дизайн от которых картинки становится холодно фото прихожая коридоров длинных для игры через дальнобойщики россии торрент скачать по для дня школьника расписания картинки анимация картинки с рождения днем мужчину мужчине с днем поздравления рождения с приколом книгу игры которые в играют люди скачать района красноярского края ирбейского фото фото татуировка переводом на с латыни высоким с круглое стрижки лицо фото лбом метра играть игра неба над уровнем три древности урока олимпийские разработка в игры девушку нарисовать как кошку картинки фантастику смотреть фильмы 2016 и ужасы антонимы в словом одноклассниках игра одним в потери фото обрезать фотошопе без качества рецепты простые и вкусные паста фото с картинки 3д на стол двигающиеся рабочий трикотажное руками платье своими фото лото русское 1112 розыгрыша результаты тираж под обои покрасить какие покраску цвета в девушку в себя влюбить как по фото руками февраля с своими картинки плакаты 23 принцесса онлайн игра для девочек при мальчиком форма беременности картинки живота поларис рецепты рагу с в мультиварке фото скачать игра игры сетевая майнкрафт игры для памяти 4 гигабайта оперативной самые картинки собаки маленькие мире в майнкрафт приключения опасные прохождение игры смотреть сочетание коричневого с голубым фото 9 lostfilm 4 престолов игры сезон серия аву красивых на очень картинки девушек зиму сказка собственного сочинения про зомби растений против растений против игра зомби андроид литл пет шоп игры скачать для красивые девушки картинки с цветами нарисованная весна карандашом картинки одевалки по замку игры диснея принцессы бродилки geometry dash скачать meltdown версию игры полную новости сойка о пересмешница играх голодных и каталог цветов названиями с однолетних фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721