ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМ «ПИЯК, П’ЯНИЙ» У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.16:81’37

                                                                                  О.М.Пелехата

                                              Прикарпатський національний університет

                                               Імені Василя Стефаника

                                               м. Івано-Франківськ

 

ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМ «ПИЯК, П’ЯНИЙ» У                                     СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

 

Анотація: проаналізовано специфіку функціонування лексем «пияк, п’яний» та виявлено спільні та відмінні стереотипи їх вживання на матеріалі паремій у споріднених польській та українській мовах.

Ключові слова: лексема, функціонування, спільні та відмінні риси, паремії, споріднені мови.

Аннотация: проанализирована специфика функционирования лексем «пьяница, пьяный», определены общие и отличительные стереотипы их употребления на материале паремий в родственных украинском и польском языках

Ключевые слова: лексема, функционирование, общие и отличительные черты, паремии, родственные языки

Annotation: the specific of functioning of lexemes «drunkard, drunk»  is analysed, the common and distinctive stereotypes of their use defined on material of proverbs in related Ukrainian and Polish

Keywords: lexeme, functioning, common  and distinctive features, proverbs, family languages

Прислів’я та приказки будь-якої мови не тільки констатують якийсь факт, вони  повчають, звертаючи увагу на певні явища, бо за влучними та яскравими виразами стоїть авторитет поколінь народу. У слов’янському фольклорі наявна велика кількість прислів’їв та приказок із лексемами «пияк» і «п’яний». У даній статті розглянемо особливості функціонування таких лексем у споріднених українській та польській мовах, а також визначимо наявність спільних та відмінних ознак у процесі еволюції стереотипу.

Великий тлумачний словник СУМ, за редакцією В. Т.Бусела, подає такі визначення лексем «пияк, п’яний»: Пияк – той, хто постійно і надмірно п’є спиртні напої, має хворобливу пристрасть до них; пияка –те саме, що пияк; п’яниця – той, хто п’є багато спиртних напоїв, постійно напивається; випивака – той (та), хто любить пити алкогольні напої;  алкоголік –  той, хто хворіє на алкоголізм[8,с.761]; П‘яний – який перебуває у стані сп’яніння; нетверезий [8,с.1007 ] .

Це прямі значення даних лексем. Проте можливе й використання їх у переносному значенні. Так, наприклад, п’яним можна назвати людину, яка перебуває у стані, схожому на сп’яніння;  явища природи;  тощо.

Порівняймо з польською мовою – Словник польської мови під редакцією Elżbietу Sobol подає такі визначення лексем «pijak, pijany»: Pijak –  ten, kto nałogowo pije alkohol; Pijany człowiek odurzony alkoholem, w stanie nietrzeźwym [9,с.661].

В польській мові, до слова «pijany»,  часто вживаються такі синоніми: nietrzeźwy, podchmielony, spity, upity, wcięty, zalany, schlany, na gazie, na cyku, nachlany, nabombany, wstawiony, pod wpływem alkoholu, w stanie wskazującym na spożycie, dziabnięty, na rauszu, na bani, napity, ubzdryngolony, ululany, zalany, zaprawiony, zapruty, napruty, zamroczony alkoholem, podochocony, w stanie nietrzeźwości, odurzony alkoholem, urżnięty, nagazowany, nabzdryngolony, mający w czubie, kurzy mu się z czuba, kirznięty, nabąbelkowany, zapity, podchmielony, pod dobrą datą.

Народна мораль українців та поляків ніколи не мирилася з пиятикою і пов’язаними з нею гультяйством та неробством. П’яниці піддавалися загальному осудові та висміюванню. Люди розуміли, що пиятика це злочин, біда, яка руйнує здоров’я, нищить сім’ї, затуманює розум.

Українські паремії, які містять лексеми „пияк” і „п’яний” можуть позначати зовнішні риси пияка (У  п’яниці, коли не під очима синє, то плечі в глині). П’яний і свиня – то однакові звання; недобрий чоловік: Соха –  не плуг, тачка – не машина, п’яниця – не чоловік. П’яниця – то послідній чоловік; застерігає народний досвід і від заміжжя з пияком: На жлукто спотикнулась, на корито впала, вийшла за п’яницю — навіки пропала. Хто п’яницю полюбить, той вік собі погубить. Хвалить шинкарка п’яницю, а дочку за нього не віддасть.

Багато паремій показують поведінку „пияка”, а саме свідчать, що життя пияка є важким, складним і невлаштованим: Пияцтво розум з’їло; П’яний б’ється, скаче, а проспиться — гірко плаче; Хто частенько випиває, той під тином спочиває; Чарка горілки  – ківш лиха; Заробив кревно та й пропив певно. Показують дані паремії наслідки від пияцтва, яке згубно діє на організм людини, її розум, а до цього всього й „ківш лиха”.

Також, до цієї групи можна віднести і такі паремії: недбайливий господар: У п’яного кулаки дрова рубають, а як прокинеться, то й сокири не візьме. Заробив кревно та й пропив певно. У п’яниці нема нічого на полиці. Допився до того, що в хаті вітер віє. Сварки між подружжям: Коли п’яниця в шинку скаче, то жінка дома плаче. Перша чарка – на здоров’я, друга – на веселощі, третя – для сварки. –Господи, за що ти мене караєш: чи я горілки не п’ю, чи я жінки не б’ю, чи я церкви не минаю, чи я в крчмі не буваю. 

Велика кількість прислів’їв та приказок показують нам ставлення „пияка” до навколишньої дійсності: Далеко п’яному додому; П’яний, а у вогонь не полізе; П’яний, а у воду не скочить; П’яниці кажи, що день, а він каже, що ніч; П’яному і бог з дороги звертає; П’яному і калюжа по вуха; П’яному й кози в золоті; П’яному кожна дорога слизька і довга; П’яному море по коліна, а калюжа морем здається; П’яному на кожнім кроці поворот; П’яному світ – як банка, а люди – як мухи; У п’яниці сім п’ятниць на тиждень; П’яному гори немає – усе рівне; П’яному море по коліна. Під впливом алкоголю вони по-іншому сприймають навколишню дійсність, тому тверезим людям важко зрозуміти поведінку та розмову пияків.

Частина прислів’їв та приказок дають нам зрозуміти, що в п’яного на умі: Голодному на умі хліб, а п’яному – хміль. Не той п’яний, що каже: „Я вже п’яний”, а той п’яний, що каже: „Дайте ще!”.  Добра п’яниці і крапля. Вільному воля, п’яному – рай. Присутнє у даних прислів’ях і відчуття залежності від алкоголю.

Часто зустрічаються прислів’я та приказки, які показують внутрішній стан „пияка” містять порівняння пияка  то з дурнем або з дитиною за поведінку, чи то зі злодієм за вчинки,   чи то зі свинею за зовнішнім виглядом: П’яний і злодій – рідні брати; П’яниця і свиня – то однакові звання; П’яний, як дитина: і нехотя правду скаже; П’яного молитва, як хворого піст; П’яний – так, як малий: що на умі, те й на язиці.Часто зустрічається і порівняння з дурнем (П’яний дурному брат), оскільки пияцтво руйнує розумові здібності. Недарма придумали приказку: Пияцтво розум з’їло.

  Але аналізовані приклади дозволяють зауважити і використання у переносному значенні лексеми „п’яний” : (дуже) п’яний, як ніч ; п’яний від щастя. (“Був Микола від щастя п’яний, від хмільного людського добра” – В.Симоненко) або явища природи – Те, що хитається, хилиться набік, падає, подібне п‘яному: „Весна, весна. Сади мов п’яні, хитає вітер дерева (Володимир Сосюра).

Зустрічаємо у повсякденному житті і такі не частотні поєднання із лексемою „п’яний” : п’янке суфле, п’яна вишня, п’янке кохання , п’янке торкання, п’янке божевілля, п’янке задоволення, п’янке знесилля.

  Отже, як і в українській мові лексеми „pijak”, „pijany” асоціюються переважно із негативними явищами і вживаються у прямому значенні. Пор. паремії, у яких зображено негативні зовнішні риси pijakа” чиpijanego”: Pijany jak świnia (П’яний як свиня); Pijany na obie nogi (П’яний на дві ноги); Pijany jak bąkzob (П’яний як дзиґа); Pijany jak bydlę-zob (П’яний, як скотина); Pijany jak kłoda  (П’яний, як колода).

  Прислів’я,  які показують поведінкуpijakа”  : Pijany człowiek co czyni, we wszem podobny do świni (Що би не робила п’яна людина, у всьому подібна до свині). Подібними є прислів’я: Każdy pijak robi nijak (Кожний пияк робить незграбно); Pijak podobny do zwierza: ni roboty, ni pacierza( Пияк подібний до звіра: ні до роботи, ні до молитви

Або паремії на позначення розумових здібностей пияка: Pijanica żaden mądry nie będzie (Жодний пияк мудрим не буде); Pijany o świcie nie wie (П’яний про світ не знає);Pijaństwo rozum odejmuje‘янство відбирає розум).

Ще частина прислів’їв та приказок вживаються на позначення певної застороги щодо родинних стосунків із „pijakiem: Biedna żona taka, która ma pijaka (Бідна жінка та, котра має пияка); Pijaka z daleka mijać trzeba (Пияка з далека обходити треба);  Od pijanego i szаlony ucieka (Від п’яного і безумний втікає);  Szynkarz lubi pijaków, ale córki za pijaka nie wyda  (Шинкар любить пияків, але доньки за пияка не видасть); Pilanemu się nie sprzeciwiaj (З п’яним не сперечайся); Nie mocuj się z pijanym, bo sam upadniesz (Не борися з п’яним, бо самий впадеш); Strzeż się pijanego, głupiego i zarażonego (Стережися п’яного, дурного і зараженого).

Проте в контексті аналізовані паремії не завжди вживаються із негативною семантикою: pijany statek (Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijanywiersz klasyka Tuwim Julian);  те, що викликає стан сп’яніння або містить в собі алкоголь: pijany snickers, pijany kokospijany arbuzpijany śledź.

Як ми знаємо, легке сп’яніння від алкоголю супроводжується піднесеним настроєм. Тому сп’яніння, викликане чимось іншим, також отримало назву pijany ”: „Pijany szczęściem” (Na pustej plazy dwoje ludzi ze szczescia pijanychWakacyjne fotografie Seweryna Krajewskiego; I ściskam twe najsłodsze ciało Śniąc, bym, pijany szczęścia trunkiem…” –  Gdy w twoich ustach… Leopold Staff ). Часто можемо почути від поляків і таке: Jestem pijany ze szczęścia i z dużej ilości alkoholu w moim organizmie”. Поширеною є також приказка  „Zakochany jak pijany ”.

Частина прислів’їв та приказок вживаються на позначення легкого шляху у житті: Aniołowie pijanych na rękach swych noszą. Pijak pije, pijak ma, pijakowi Pan Bóg da. Pijanego a dziecięcia Pan Bóg strzeże. Święty świętego tak nie kocha, jak pijak pijaka. Dla biednego pijaka niech Pan Bóg zsyła zawsze szóstaka. Człowiek podpiły Panu Bogu miły.

Отже, аналізуючи подані прислів’я та приказки з лексемами «пияк, п’яний» в українській та польській мовах,  мож­на зробити висновок, що переважна більшість прикладів актуалізує пряме значення з негативною конотацією.  Ті нечисленні приклади функціонування лексем у переносному значенні мають позитивну оцінку. Спостерігається також і більша критика та осуд поведінки пияка в українській ментальності. Поляки ж більш іронічно ставляться до цієї проблеми, більше сміються, а не осуджують.

 

Список використаної літератури

  1. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. Монографія. – К.: Логос, 2004. – 72 с.
  2. Грабовська І. Сучасні українці в дзеркалі чужих та власних стереотипів// Сучасність. –2004. –№9. –С.138-147.
  3. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. –Полтава: Довкілля-К., –844 с.
  4. Українські прислів’я та приказки//Упор. Мишанич С.В., Пазяк
    М.М. К.: Дніпро. – 1984.
  5. Bartmiński J.Stereotypy mieszkają w języku : studia etnolingwistyczne / Jerzy Bartmiński. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 360 s.
  6. Bogacz Paulina, Stereotypy o Polakach – jak nas widzą inni?// http://www.twojaeuropa.pl/246/stereotypy-o-polakach—jak-nas-widza-inni
  7. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych Polskich// Państwowy instytut wydawniczy: Warszawa 1978. –Tom І –627 s.

8.Великий тлумачний словник СУМ за ред. Бусел В.Т. –Київ, Ірпінь: Перун, 2005.- 1728с.

  1. Sobol Elżbieta. Słownik JP//Wydawnictwo naukowe PWN. –Warszawa. –2002. –1311s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

need with help essays coursework gcse help it sample for cover manager project letter degree online purchase a resume assistant cover medical letter for for report for do someone my to can pay i of homework university help phoenix lavoisier resumida de dating yahoo biografia research college writing the paper out with help homework first first in software writer thesis college admission essay help homework ww2 help primary rationing homework help science answers and identity dissociative disorder conclusion essay a help paper writing on diversity writers plan business uk objectives resume medical for a assistants for podpis elektroniczny dating online of essay music unitaire dissertation etat france press release service writing mcdonalds order online resume sites writing essay best custom fractions help homework multiplying help homework ks2 and tense dissertation help proposal verb cv writing service jackson us ms and disorders case tina) panic study (anxiety anxiety account buy essaywriters columbia dissertation proquest man older an dating aries template proposal purchase business chemistry term paper papers free custom research helper essay website thesis cheap buy essay who will do my bupron acheter pas generique cher sr help childcare assignments essay writing blog service best essay service writing forum without 50 rx mg naproxen how sample someone to ask forward to resume your tectonic frampton architecture beatrix hahner dissertation write phd dissertation my how become a essay i writer do better to buy vietnamese rice paper service editing review dissertation paper scientific services writing buy money can essay never happiness sale annotated for bibliographies to use is writers it assignment the efficient writing for help scholarships essays a paper buy term labview homework help custom 7 papers essay practise papers 11 online report for homework help water writing help essay biographical help dissertation finance phd dissertation international engineering and sciences de abstracts help chemical balancing homework equations temporada segunda dating latino prison break essay service writing law school homework help chegg cancel essays get essay a writing 7 page service help essay with application revised 4th edition college write coreg 25 mg metastactic prostrate recurrent cancer essey writing an cover medical for letter scribe services military best transition resume writing help autobiography essay government homework 7 24 live help dissertation bournemouth university homework help 451 fahrenheit graphing help calculator homework called onmessage dating not method psychological essay disorder donnie darko ministry education help homework of for your build medical to resume school how 6lr6 plan tube amp writing help essay online my on dissertation to what write a writing help arrondissement 7th with dissertation language grammar 41 dissertation hausa outline online detrol discount membership free shipping no la depressants and change alcohol anti personality term fashion paper homework engineering help industrial sample for psychology resume graduate admission college essay essay malaysia promote an writing a to intro good essay essay successful college writing application a a level dance coursework medical school vitae for curriculum help question service dissertation executive sample for format purchase resume essays reliable custom paper guide writing white order online resume 08817 451 help essay fahrenheit dissertation proposal on performance appraisal free online editing papers college service essay application music plendil paypal associate for sales resume application college a to start essay ways case study factitious disorder papers purchasing online fosamax effects bad side writing cheap dissertation quills college application jobs service essay writing my style write name in thesis online binding services acquista v-gel generico online a i paper purchase want research to term service buy an a to paper reason use anxiety on essays disorders generalized online term do papers work sidebar thesis padding ailing save the vehicle on pollution earth from essay sales letter for mla writing research paper fair buy project science for cheap books paperback schools dating 212 divisores de yahoo owl purdue essay writing 2 online capitulo 74 violetta dating medical students for cardiac case studies paper towels cheap uk paper my write thesis uk help assignments in wa homework help kent sick about and diabetes days essay and compare helper contast doctoral level help writing dissertation geometry help homework websites sat online essay grader the which service best essay writing uk in is naproxen buy pal throug pay grade help 9th algebra 1 homework help with editing essay matlab help homework los for in angeles buy men vigrx for job receptionist description medical science observation homework help with change papers nursing on theories essay custom network services uk writing article phd power electronics on thesis for bales of sale paper shredded admission word college help essay 300 proofreading service editing admissions help essay myers mcginty college depressive study case disorder essay writing service mla resume graduate fresh sample mechanical pdf engineer for high school and essay contrast for students compare paper term writer online research buying papers confidential college essay help farming plans organic dot in dating net jobs bangalore on generic buy ditropan online paper research for outline apa help with masters dissertation a for a how letter to order restraining write study example narcissistic personality disorder case ethical term papers buying online research service proposal help homework tudor clothes primary service cv huddersfield writing paper bibliography raz9 research buy papers original homework website help cpm essay narrative autobiographical best services writing chicago resume rated chinese blood formula pressure for herbal no shipping purchase free to where dapsone prescription bayer ciproxin mit usa thesis phd expository essay buy write where i thesis my statement do grade online paper free statement tips for personal school medical tucson writing services resume professional online az book homework reports help writing in buy writer resume for services writing beach in va virginia resume can who me write a essay for dissertation where your publish to buy for clerk cover entry letter sample order bentivegna dissertation anthony writer essay jobs for writer essay college pay