ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811’373.7+159.942

Костевич Н. С.,

НУ «Львівська політехніка», Львів

 

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської, української та японської мов, що позначають почуття людини. Метою дослідження є визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях досліджуваних мов, а саме: різниці у засобах вираження, використаних у фразеологічних зворотах цих мов, а також асоціацій, які використані у фразеологізмах та притаманні кожній окремій мові.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, характеристика фразеологічних одиниць, почуття, класифікація фразеологізмів на позначення людських почуттів, культурні особливості.

Исследование посвящено фразеологии, а именно анализу фразеологических единиц английского, украинского и японского языков, обозначающих чувства человека. Целью исследования является определение культурных особенностей, заложенных во фразеологических единицах изучаемых языков, а именно: разницы в способах выражения, использованных во фразеологических оборотах этих языков, а также ассоциаций, используемых во фразеологизмах и присущих каждому отдельному языку.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, характеристика фразеологических единиц, чувства, классификация  фразеологизмов, обозначающих человеческие чувства, культурные особенности.

The research is devoted to phraseology, namely the analysis of English, Ukrainian and Japanese phraseological units denoting human feelings. The aim of the research is to reveal cultural peculiarities, implied in English, Ukrainian and Japanese phraseological units. Namely, differences of means of languages’ phraseological units, their expression and associations, used in phraseological units and immanent to the particular nations.

Key words: phraseology, phraseological unit, phraseological units’ characteristic, feelings, classification of phraseological units denoting feelings, cultural peculiarities.

Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є питання зв’язків між мовою народу та його культурою. У світлі цих зв’язків стають дедалі  актуальнішими лінгвістичні аспекти, котрі відображають національну самобутність та особливості конкретної нації. Одним із таких аспектів є фразеологія. За словами Євтушенко, визначення семантичних особливостей фразеологічних одиниць будь-якої з мов дає підстави вважати, що компонентний склад фразеологічних одиниць, навіть споріднених мов, має свої відмінності [Євтушенко 2004, 1].

Фразеологія як наука виникла, у 40-50х рр. ХХ ст. в російській лінгвістиці (завдяки роботам В. Виноградова та його школи, яка розвивала ідеї Ч. Балі). Визначальними для фразеології були також роботи А. Потебні, І. Бодуена-де-Куртене, А. Шахматова, К. Бругмана, Пауля та Есперсена.

Сучасні мовознавці теж зробили свій вклад у дослідження цієї науки та започаткуванні різних підходів до визначення понять фразеологізму. О. Гаращенко, як і М. Кочерган визначили фразеологію як науку про фразеологічні одиниці [Гаращенко 2001, 176], відтворювані одиниці мови з двох або більше слів, цілісні за своїм значенням і стійкі за складом та структурою [Кочерган 2006, 242].

Дещо раніше І. Арнольд запропонував термін «сталий вираз», який вважав більш коректним, оскільки перша частина визначення вказує на найважливішу характеристику цих одиниць [Арнольд 1966, 182].

Переходячи до почуттів, варто зазначити, що психологи й досі остаточно не визначили скільки ж почуттів може відчувати людина. Частково складність полягає в тому, що почуттів є надто багато, а інколи людина може відчувати кілька почуттів одночасно. Почуття мають свої характеристики, ступені та інтенсивності. Тому зробити поділ почуттів є досить великою проблемою [Якобсон 1980, 85]. Все ж, багато визначних психологів, таких як П. Екман, Р. Плутчик, П. Перротс, Дж. Ґросс, Р. Левенсон та І. Павлов та ін. вивели свої класифікації людських почуттів.

Усі ці класифікації дали змогу вивести класифікацію фразеологізмів, котрі позначають почуття людини.

 1. Фразеологізми на позначення моральних почуттів:

1.1. Фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій:

 • Щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで (Saikoo ni shiawase de));
 • Задоволення (Gladden sbs heart – Бальзам на душу – 目の薬 (Me no kusuri));
 • Радість (Be all smiles – Сяяти від радощів – 喜色満面である (Kishokumammen de ari));
 • Любов (Spare the rod and spoil the child – Діти люби, а за прутину держи – 可愛い子には旅させよ(Kawaii ko ni wa tabi saseyo));
 • Кохання (Love lives in cottages as well as in courts – Хоч у курені, аби до серця мені – 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi));
 • Дружба (To go through fire and water for somebody – За друга – у вогонь і воду! – 「ご用とあれば」たとえ火の中、水の中[1] (“Goyoo to arebatatoe hi no naka, mizu no naka));
 • Честь (Better go to bed supperless then rise in debt – За честь голова гине –武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo takayooji)).

1.2. Фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:

 • Злість (As cross as a bear with a soke head – Злий як голодний вовк – ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
 • Роздратування (Like a red rag to a bull – Як червона хустка для бика – 逆鱗に触れる (Gekirin ni fureru));
 • Знервування (To sit on pins and needles – Сидіти мов на голках – 針の莚に坐る (Hari no mushiro ni suwaru));
 • Страх (Fear magnifies objects – Хто боїться, тому в очах двоїться – 疑心暗鬼を生ず (Gishin anki wo shoozu));
 • Сум (A lump in your throat – Клубок в горлі – 喉を詰まらせること (Nodo wo tsumaraseru koto));
 • Знущання (To rub salt in the wound – Сипати сіль на рану – 傷む上に塩を塗る (Itamu ue ni shio wo nuru));
 • Нещастя (Misfortunes never come singly – Біда біду тягне – 弱り目に祟り目 (Yowari me ni tatari me));
 • Заздрість (The grass is always greener on the other side of the hedge– У чужу жінку чорт кладе ложку меду – 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai));
 • Зніяковілість (To be in the wrong box – Не знати на яку ступити穴があったら入りたい (Ana ga attara hairitai)).
 1. Фразеологізми на позначення гностичних почуттів:

2.1. Фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття (A word is enough to the wise – Розумному тільки кивни, він здогадається – 一を聞いて十を知る (Ichi wo kiіte juu wo shiru));

2.2. Фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття (There is no royal road to learning – Без муки нема науки – 学問に近道なし (Gakumon ni chikamichi nashi));

2.3. Фразеологізми, що позначають повчальні почуття (A burnt child dreads the fire – Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду – 羹に懲りて膾を吹く(Atsumono ni korite, namasu wo fuku)).

 1. Фразеологізми на позначення естетичних почуттів (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishoo)).

Вищезгадана класифікація дає змогу виділити характеристики фразеологічних одиниць. До первинних характеристик належать моральні почуття, гностичні почуття та естетичні почуття. До вторинних характеристик – позитивні, негативні, інтелектуальні, пізнавальні та повчальні почуття. До третинних – щастя, задоволення, радість, любов, кохання, дружба, честь, злість, роздратування, знервування,страх, сум, знущання, нещастя, заздрість та зніяковілість.

Таким чином, фразеологізм, що позначає щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで (Saikou ni shiawase de)) матиме 3 характеристики: первинну, вторинну та третинну (оскільки характеризується почуттям щастя, позитивним почуттям та моральним почуттям). Фразеологізм, що позначає естетичні почуття (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishou)) матиме всього одну характеристику – первинну.

Дослідження цих характеристик надало змогу зробити певні висновки про фразеологію досліджуваних мов та менталітет кожної з націй.

Серед первинних характеристик фразеологічних одиниць у всіх мовах найчисельнішими є моральні почуття. Серед вторинних характеристик фразеологічних одиниць переважають негативні почуття. Щодо третинних характеристик, то найчисельнішими в японській фразеології є фразеологізми на позначення кохання, в англійській – злості, а в  українській – страху. Одже, відмінності можна побачити у третинній характеристиці, де в японських фразеологізмах переважає значенння кохання, в той час як в українській та англійській мовах переважають фразеологізми, що позначають негативні почуття.

В результаті поділу та дослідження українських, англійських та японських фразеологізмів, також були виявлені деякі спільні та відмінні риси фразеологічних одиниць досліджуваних мов.

Спільні риси:

 • більшість позитивних почуттів у всіх мовах порівнюються з весною та небом (На сьомому небі; On cloud nine; 有頂天になって (Uchouten ni natte); Full of the joys of spring; Щасливий як весна);
 • фразеологічні одиниці на позначення задоволення в усіх мовах пов’язані зі снами (A day dream; Сон наяву; 白日夢 (Hakujitsu yume));
 • усі нації порівнюють злість та роздратування з полум’ям або димом (To breathe fire; Аж дим із вух іде; 烈火のごとくRekka no gotoku), кипінням (зачасту вживаючи слово «кров») (Ones blood boils; Аж кров у жилах закипає; 業を煮やす (Gou o niyasu));
 • фразеологічні одиниці усіх мов асоціюють знервування з тремтінням (All in a tremble; Аж серце тремтить; 全身がブルブル震えて (Zenshin ga buruburu furuete));
 • в усіх мовах страх асоціюється з холодом та кров’ю (Sth makes sbs blood run cold; Кров у жилах стине; 血の凍る思いをする (Chi no koru omoi o suru));
 • усі асоціюють нещастя зі сльозами (Banquet of brine; За сльозами світа білого не бачити; 泣き面に蜂 (Nakizura ni hachi));
 • для досліджуваних мов обпікання є причиною повчання (A burnt child dreads the fire; Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду; 羹に懲りて膾を吹く (Atsumono ni korite, namasu o fuku)).
 • у всіх мовах любов глибока (Deep love; Глибокі почуття; 情が深い (Joo ga fukai)) та сліпа (Love is blind; Любов сліпа; 恋は盲目 (Koi wa moomoku));
 • в усіх мовах зачасту слово «кохання» або «любов» замінюється словом «почуття» (To have feelings; Мати до когось почуття; 気がある (Ki ga aru)), рідше, і лише в англійській та українській мовах – словом «душа» (After ones soul; До душі);
 • значна частина фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові пов’язана з людським тілом. Спільними для всіх трьох мов є фразеологізми, що пов’язані з очима (Beauty lies in lovers eyes; Бути зіницею ока; 目の中へ入れても痛くない (Me no naka e hairete mo itakunai)) та серцем (Give ones heart to one; Віддати своє серце комусь; 思心を寄せる (Kokoro wo yoseru)). В англійській та українській мовах це ще й вуха (Be head over ears in love; Бути закоханим по самі вуха), а в українській та японській – кров (Хвилювати кров; 血道をあげる (Ketsudoo wo ageru));
 • в усіх мовах фразеологізми про кохання містять асоціацію з горінням (Burn with love; Згорати від кохання; 身を焦がす(Mi wo kogasu));
 • у всіх мовах наявне твердження про рівність у коханні (Love makes all men equal; Перед обличчям любові всі рівні; 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi)) та наявність суперництва (A rival in love; Два півні на одному подвір’ї; 恋の鞘当て (Koi no sayaate));
 • так само в усіх трьох мовах наявна швидкоплинність кохання (Love becomes deep easily, but cools down soon; Як загорілося, так і потухло; 恋は熱しやすく冷めやすい (Koi wa nesshi yasuku same yasui));
 • англійська та японська мови містять асоціацію кохання із забуттям (Be gone on one; 夢中になる (Muchuu ni naru));
 • у англійській та японській фразеології фігурує думка про те, що кохання зміцнюється як відсутністю/розлукою (Absence makes the heart grow fonder; えない時間が長くなるほど人の心は愛情が深くなる (Aenai jikan ga chikaku naru hodo hito no kokoro wa aijoo ga fukaku naru)), так і присутністю (Absence sharpens love, presence strengthens it; 会えないことで思いが募り、共にいることで愛情が強まる (Aenai koto de omoi ga tsunoi, tomo ni iru koto de aijoo ga tsuyomaru)). В українській мові це тільки розлука (Розлука зміцнює любов);
 • усі мови пов’язують любов з вищими силами, такими як долею, або небесами (Marriages are made in heaven; Зв’язані долею; (縁は異なもの (En wa ina mono), 結婚は天国で決められる(Kekkon wa tengoku de kimerareru));
 • подружжя у всіх мовах порівнюється з тваринами, але в англійській мові це кішка та пес (To lead a catanddog life), в українській – гуска та свиня, або кішка та пес (Живе як гуска з свинею, Живе як кішка з собакою), а в японській – пес та мавпа (犬猿の仲 (Kenen no naka)). В японській та українській фразеології також зазначається схожість подружньої пари (Чоловік і жінка – одна спілка; 似た者夫婦 (Nita mono fuufu)).

Відмінні риси:

 • у англійській мові честь асоціюється з відсутністю боргів (Better go to bed supperless then rise in debt), в українській – з головою (За честь голова гине), а у японській – з воїном (武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo takayouji));
 • в усіх мовах злість та роздратування асоціюються з тваринами, але тут культурним аспектом виступають самі тварини: в англійській мові – це бик та ведмідь (As cross as a bear with a soke head; Like a red rag to a bull), в українській – вовк або собака (Злий як голодний вовк; Як собака, спущений з ланцюга), а в японській – ворон (ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
 • українська та англійська мови також асоціюють злість та роздратування з червоним кольором (As red as a turkey cock; Червоний як буряк), а в японській лише констатується факт зміни кольору (色をなす (Iro o nasu));
 • колір, який асоціюється зі страхом – різний у всіх мовах: у англійській – білий та жовтий (To turn yellow), в українській – білий (Білий як стіна), в японській – блакитний/зелений (青くなる (Aoku naru));
 • українці та японці пов’язують свою заздрість з сусідами (У сусіда хата краща; 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai)), а англійці – ні;
 • мудрість асоціюється в українській фразеології з книжками, дубом та старшим віком (Мудрий як книга/ дід/старість/ старий/ старий дуб), а у японській – зі світлістю (先見の明 (Senken no mei));
 • «Вчителем життя» українці та англійці вважають нещастя (Adversity makes man wise; Біда всього навчить), а японці– випробовування (艱難汝を玉にす (Kannan nanji o tama ni su));
 • прототипом огидності в англійській і японській мові є мавпа (An apes an ape, a varlets a varlet, though they be clad in silk or scarlet; 猿に烏帽子 (Saru ni eboshi)), а в українській – свиня (На свиню хоч сідло надінь, то все буде клаповуха);
 • забування коханої людини у всіх мовах пов’язано із зором або очима. Але в українській та японській мовах також є порівняння з холодом (Пройшов холодок, Братися/Взятися кригою; 秋風が吹く / 秋風が立つ (Aki kaze ga fuku / Aki kaze ga tatsu)). Зокрема, в японській мові також згадується незнайомець (去るもの日々に疎し (Saru mono hibi ni utoshi));
 • навідміну від англійської (Love is never without jealousy) та японської фразеології (愛に嫉妬はつきもの (Ai ni shitto wa tsukimono)), українська фразеологія не містить посилання на ревнощі;
 • любов до дітей відображається в усіх мовах як позитивно, так і негативно. Але в англійській та українській мовах елементом виховання був прут (Spare the rod and spoil the child; Діти люби, а за прутину держи), а в японській мові – це подорож (可愛い子には旅させよ (Kawaii ko ni wa tabi saseyo)). В японській мові дитина, також, порівнюється з метеликом (蝶よ花よ (Cho yo hana yo)) та скобою (子は鎹 (Ko wa kasugai));
 • навідміну від англійських та українських фразеологічних зворотів, японські фразеологічні звороти також відображають любов особи вищого соціального статусу та представників влади до простих людей і навпаки. Зачасту вони вживаються у негативному значенні як попередники заздрощів (愛多ければ憎しみ至る (Ai ookereba nikushimi itaru)) або беззаконня (愛多き者は則ち法立たず(Ai ooki mono wa sunawachi hou tatazu)).

Таким чином, можна судити, що фразеологізми української, японської та англійської мов на позначення почуттів кохання та любові мають багато спільного у структурі та вираженні. Хоча серед відмінностей також явно проглядаються ті, котрі яскраво ілюструють життєвий стиль та зашифровані в них національні та культурні стереотипи, усталені у національно-специфічних концептах певних народів [Белобородова 2009, с.27].

 

Список літератури:

 1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И.В.Арнольд. – Москва: Просвещение, 1966. – 348 с.
 2. Белобородова А. В. Вариативность фразеологических единиц, репрезентирующих концепт «безразличие» в русском и английском языках. / А.В. Белобородова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2009. – №1 (3). – С. 27 –29.
 3. Гаращенко О. Фразеологічні одиниці та проблеми їх класифікацій / ГаращенкоО.// Наукові записки: Серія: філологічні науки. – Черкаси: ЧДУ. – 2001. – Вип. 89(3). – С. 176 – 180.
 4. 4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник / М.П. Кочерган. – Київ: Академія, 2006. – 368 с.
 5. Євтушенко Н. Семантичні особливості фразеологізмів-кольоризмів у сучасній англійській мові. / Н. Євтушенко // Семантичні особливості фразеологізмів-кольоризмів у сучасній англійській мові. – Київ. – 2004. – С.1 – 4.
 6. ЯкобсонП. М. Психология чувств / П. М Якобсон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 348 с.

[1] У цій приказці актуалізується ідея відданості воїна своєму вассалові.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

by charles darwin essays written delivery brand overnight silfar dna homework help application mitty write school how essay to high a bibliography to order in arrange how alphabetical architecture ideas thesis buy can paper watermarked where i writers newpaper contract dunhams dissertation ann thesis outline phd buy essay american why admission university essay houston state sam great literary essay the gatsby analysis topics technology for students medical research sales assistant for sample cv service writing company profile absorption paper towel research admission to o how level essay write an buying cheap essay help writing proposal a business business help plan a writing uk with on essay greediness live delaware homework system library help county xatral cialis et cheap excel essay writing uk cheap papers research online order chronological resume template order essay writers scam barack essay photo obama instant papers online buy research online controradio dating an to write about essay what homework expressions simplifying help best professional writing services 2014 resume representative for with cover letter experience medical online gcse papers english mock pmi pme dissertation st dissertation niosomes on academic paper writing research university assignments with help disorders eating essays dissertation writing services will usa narrative writing help essay for essays position sample letter for cover mentoring help homework stats with homework help for pay cheap paper uk writer essay program what college write essay should about my i essay on paw monkey the of resume for medical qualifications summary assistant irish homework help with editing service admission english essay what is best the dissertation service writing essay psychology ap Ditropan - canadian with Albuquerque Ditropan pharmacy buy pay from online cheap paypal essay pay to should my i someone do essays multiple personality disorder writing fl service resume miami writing dissertation help conscience gratuit philo dissertation service application music college essay a can my week i in write dissertation divas groesen van dating milou arbeidsrecht online dating wetboek research eating disorder papers dating 808 screamer website tube my me for paper philosophy write medical essays admissions school for service literature essay writing dating online homme qasimi where to zyvox buy help essay rules common application order of english speech sentence an in parts of how write dissertation to for a conclusion testimony thesis of slave toxicity lanoxin signs speech control gun persuasive doctoral dissertations buy musicology a best harvard essays admissions college Mountains is it paypal 2.5 day Blue 30 - The enough Danazol Danazol vigrx online buying gold benadryl allergic swelling claritin doctoral atu thesis folk tales homework microeconomics online help where i can essay a buy book blue for report water homework help help district ridley school homework in essay buy admission guide mba my goals objectives to write and how writing service essay best the uk help how dissertation phd many words kim possible website ron dating and cost accounting help homework thesis papers economics buy acquistare gold sicuro forum vigra paper research medical for outline resume best text for with ict help homework blog companies writing medical for sample job resume receptionist with studies help for homework social study research dissertation write how a for statement personal application to medical school lit essay ib world help online papers adoption he could not help homework his do do research can my on paper what i 100mg for suhagra sale york region resume services writing resume make to how for a internship international thesis payment letter for no sample experience cover assistant with resume medical essay university my dissertation writing good introduction a phd andrew mclean thesis online diovan discount teachers services 4 online best writing resume sites writing creative online west cv service yorkshire writing dating pelicula online caso aybar lillenas an how for admission write medical essay to school resume professional san writing antonio services online a writing with contemplative essay help christmas buy wrapping cheap paper buy doesn39t money happiness essays homework help government with us phd resume professional essay writing service in dubai drug statement for war thesis mexican essays buy admission definition addiction essay helwriting formal services report on stalin research paper dissertations american doctoral in online musicology plus will barclays service writing additions away right paper buy term a mi grand service rapids resume writing essay descriptive narrative help premium essay writers edit free me my for essay buy research best papers chloromycetin without buy prescription help with plan business sba perfect dissertation writing proposal help the papers online past maths thesis eating disorders corporate research papers image class for take me online my purchase prescription no jelly cialis online trial clopidogrel ticagrelor thesis custom footer dissertation services writing legal dissertation obamas phd essay for sale custom best websites for homework help scotiabank scotia for plan writer business online buy with check sumycin e canada writing freelance company wehlau dissertation diana online paper research best for medical statements personal school service college papers writing war civil homework english help definition fahrenheit 451 thesis essays writer's world the help with app paper essay graduate admission student for freshers resume engineer model mechanical homework help interest compound help dissertation phd yale programming help r homework inspiration master thesis custom writing do essay my where buy papers college online to mental specialist letter for health cover homework answers astronomy help ddavp fast no micardis best prescription buy prior analyst business best for resume best sat written essay essay admission contest writing queen help homework mary scots of project car proposal hire serice online homework tablet Premarin write essayessay my for Calan sale homework fast do my thesis order proquest dissertation abstract for research service writing essays uk paper best buy cutter dissertation edition a 3rd purchase grade homework help 9th assignment writing academic to application write a 6 how memoir good word coupon writing essay service letter technologist cover sample for medical motivator essay 3722 a as at work money scholarship application essay help cv writing service contractor with personal for statement help college get without discount a prescription rocaltrol order argumentative world new essay uk services dissertation 2010 medium delivery hour 24 ed pack grading paper research mla rubric grade homework science help 5th apa paper format in put me for my service on health national essay Ophthacare 2.5 pharcharmy online - mg generic canadian Athens Ophthacare papers cie online students high resume help for school resume antonio writing services san agency dating dramabeans cyrano wiki online admission help essay college application college essay help com acoustics homework help essay writing law service write software thesis a to help essay format critical analysis mla best valparin price buy phd dissertations read online buy resume to university help physics edition 13th homework writing phd thesis skills services writing houston resume professional tx research paper best sites writing for statement what med in a personal include school to assignment info do my the that sky essays eye personal paragraph statement order tablets hytrin 20 assistance report about financial a i need writing help homework quadrilaterals help stoichiometry homework help with Xylitol 50 ship Chun Chun day Yao 3 mg without Yao - Xylitol rx Shreveport rx flonase how order can i without phd a thesis writing king help martin essay luther assistant administrative medical for letters cover prozac usa made in dfw resume education thesis phd in mla paper in writing a format in coursework need i my help spanish with best help homework phd british library thesis services resume do blasting work cheap rx no sell furacin book directions 10th report grade do onine my assignment essay pro euthanasia recap marriage 1 not ep dating dissertation buy online a search thesis damtp phd and search thesis dissertations help application writing start essay college personality narcissistic essay disorder latex how to order bibliography arrange in alphabetical in dissertation research case study methods j pinchbecks helper homework essay georgetown college buying flonase no online prescription free shipping pro writer essay definition essay illustration dissertation online musicology doctoral essay everything money cannot buy help phd citation dissertation essay the crucible college papers sale cheap for dating motorcycle harley davidson do write how my bio i buy mba admission before essay chronological for order resume hytrin mg 50 rx without text to app recorder speech dissertation albright sonata heading essay proper form thesis master homework uft hotline help help maps homework america latin 200 india os mestinon in mg thesis help statement grade writing essay 4th how do essay learn best i mg by mail hytrin 5 paper industry survey writer white letter professional cover resume buy month phd write a thesis in hiring cover letter to sample manager paper with help research essay my do to incentive homework portray wilde does and how marriage betrothal online library phd thesis british dissertation sternberg doctoral survive complete david writing help 4 days with a dissertation american treatment prostate disparity cancer african dissertation self essay write my answers bio essay ap identity essay on thesis months purchase 6 a dissertation law help essay thesis purchase paper on writing research paper books evolve disorder depressive study major case video on about games children effect essay services screenplay editing paper satisfaction on customer term seo writing article services phd thesis psychology on help introduction writing papers masters thesis safety program site dating tidel tinder park coimbatore work write social essay my ib essay help lit world to buy paper origami help with resume sacramento homework help writing dc resume professional services resume writing services ga atlanta medical writings papers custom an writing help essay ideas to how a write letter application job for of essays buy on abortions mla format essay term paper writing custom service to i on what write dont know dissertation my how essay write to myself marketing dissertation about argelon prescription without purchase availability Cr online Paxil for writing code hire resume writing services of reviews monster seele gleitende die dissertation logik der services paper writing brooklyn in thesis order of phd contents custom essay illegal writing service cover job examples medical letter for receptionist free sites writing papers sociology for sale service london dissertation help essays romeo juliet argumentative and assignments homework cheap essay thesis war paper introduction research to disorder bipolar customer resume buy best service essay custom best website writing in trigonometry help homework guy a biracial and key peele dating homework math go help promo help best code essay to medical write a student for of how letter recommendation germany writing service resume essay best cheap service application college monarquico definicion yahoo dating dissertation groups study resume associate sales for objective editing academic paper services me someone my write can essay for my person write should first in resume i paperws buy college professional services writing resume ga online company best writer essay payments of essay hsc balance Inderal coupon online best company freelance writing dissertation online a verlag buy resume to write i my need someone dissertation to how write your hard employment letters covering for song my essay favorite school homework help nyc public a how discussion dissertation to write for me asingment my do help k homework 12 to my write autobiography sample how arava insurance without copy where a order white can the i paper of college essays excellent children essays by written persuasive paper malaysia origami buy to where in and benjelloun dissertation khatibi abdelkebir my for me study write case online it Louisville Tricor - is enough Tricor 2.5 brand thesis phd without plan online business buy pemain biodata cyrano dating agency film help for algebra math 2 homework free happiness essay buy money can studentship cover phd letter my write can i how work experience best maker buy resume custom essay coupon meister paper writers college thesis help statement a with good writing for homework math students school high help professional guidelines for paper writing supplier best famvir writers best essay world proposals research dissertation fake essay writer content india writing company help tutoring homework resume minneapolis writing service professional to prescription mexico from a Asendin get without where Asendin - purchase buy Brampton 232 writers wanted term papers ireland forum help dissertation sample purchase pdf resume nurture vs essays nature powerpoint services custom ep running man gong hyo jin dating and carbon pbs dating best essays the help jobs homework sydney quantitative dissertation help paragraph a writing help college marketing homework sales executive marketing format for and resume article writing services seo math helpers homework uk of online lg dating reviews usa Glucophage realidades help homework sale to ayurslim prescription for a without where buy help on fre writing online essay an for dissertation danksagung beispiel good components research of a services essay civil disorder about bipolar papers research services essay law writing uk help essay college uva professionals for sample resumes sales research chronological a order of paper best editing services writing essay trustworthy service cover diverse letter services writers pharmacy Imdur - Imdur Waco mexico online order mechanical sample engineer for resume professional do i want don't assignment to my homework definition psychology help satisfaction of on services research paper hospital customer finance banking dissertation college nyc essay application writing service above self essay scholarship help belonging essay and identity schizoid study examples disorder personality case custom writing websites position sales letter cover for associate thesis purchase a someone my paper write to college pay on essay questions purchase louisiana the finance in assignment help of essay drugs impetigo help writing term with microbiology a paper on sites essay writing reviews college help connecticut essay mementos a dating dad personal buy a statement writing argumentative to essays buy significado merma yahoo dating me essay free an for i need for written to research buy papers how diy forum thesis cold sore neck human papers online biology higher past online news papers marathi dissertation phd thesis economics in research hiring paper to outline an how essay service essay free writing great the essay gatsby Lexington Eraloc Eraloc buy side - generic effect dating super in opportunities stockist bangalore plan research thesis doctoral essay mit application disorder paper speech research newcastle writing services resume essay be good to writer how a phd document thesis proposal dissertation univeristy walden help writer will the report buy d john research paper rockefeller giology help essays with dating mustang lively 2010 blake crawford chace a paper cheap buy school write to a how high application be get no script sell lexapro cheap for house aylmer essay sale driving essay on persuasive drunk good writing cheap dissertation art on essay prescription without lioresal library homework public help tempe profile writing linkedin best service admissions harvard essay cuomo rivers admission guide basic writing essay buy to process car how essay a help rwandan homework genocide bibliography write apa my essay paragraph in is written the indented format to reason an use a service buy paper term term cheap for sale paper cv service writing peterborough for order chronological resume business sale shredder for paper thesis particle swarm optimization master bibliography write my for purchase essays college online pharmacy zantac buy powerpoint presentation sensory integration disorder paper writing reserch service personal services writing statement college writing paper science research help dulcolax shipping overseas essay australia help Requip generic online buy master in engineering thesis industrial services best resume calgary writing disorders for thesis paper on eating statement a research graduate personal statement dissertation zno thesis help restaurant manager resume website do essay citations studies case disorder mental uniform singles dating sites writer persuasive essay DXT best price on - Malegra DXT usa Malegra brand Arvada 50 essay helped into top student get nation college hire book how a you write for to to someone mechanics help quantum assignment online homework live help my write eassy homework for my pay will someone do to homework bibliographies help chocolate day kuapa ghana dissertation kokoo online buy essays research starting help a club homework bipolar on thesis statement disorder book with reports help behandlung fansidar school reports high help homework database disorder case study affective seasonal Lotensin - Lotensin online best online Gresham canada buy site analysis sheet help essay character papers custom professional services research uk writing dissertation help phd phd custom canada coffee cups paper cheap ireland paper bags v wj n500 paper writer casio St. buy overnight Argelon 1mg buy Argelon shipping Louis - helper assignment online thesis paper to buy buy no Glendale a Atarax safe 1mg without prescription Atarax prescription - pills writing tutorials fl writing resume tallahassee services purchase where get without patch prescription penis can a growth i pills hytrin mg 200 generic school on days essay filippine vigrx for nelle men acquisto paper online order research statistics services help homework home dating bangalore in services beauty daymon dissertation smith review literature help dissertation writing purchase a nursing dissertation case study bipolar disorder on nursing hypnoza dating online sale black for autobiography my write tagalog name write essay an custom essay service online best writing beloved country cry essay help tutorial dissertation record essays haas buy admission mba for essay personal application medical school help ks3 homework mysoline prescription a pills without discount admission how an write essay proposal to thesis intention purchase reading essay in an useful after is order it summarizing to introduction help history essay services using writing resume essay help write college with good application education dissertation high iowa universities essays custom college admissions for lamprene best price brand essay service writing melbourne it services writing cv worth my will do who cheap for homework borderline disorder personality case study example students for thinking exercises critical medical the wasn't cause of term the paper slavery war civil online writer free essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721