ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811’373.7+159.942

Костевич Н. С.,

НУ «Львівська політехніка», Львів

 

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської, української та японської мов, що позначають почуття людини. Метою дослідження є визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях досліджуваних мов, а саме: різниці у засобах вираження, використаних у фразеологічних зворотах цих мов, а також асоціацій, які використані у фразеологізмах та притаманні кожній окремій мові.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, характеристика фразеологічних одиниць, почуття, класифікація фразеологізмів на позначення людських почуттів, культурні особливості.

Исследование посвящено фразеологии, а именно анализу фразеологических единиц английского, украинского и японского языков, обозначающих чувства человека. Целью исследования является определение культурных особенностей, заложенных во фразеологических единицах изучаемых языков, а именно: разницы в способах выражения, использованных во фразеологических оборотах этих языков, а также ассоциаций, используемых во фразеологизмах и присущих каждому отдельному языку.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, характеристика фразеологических единиц, чувства, классификация  фразеологизмов, обозначающих человеческие чувства, культурные особенности.

The research is devoted to phraseology, namely the analysis of English, Ukrainian and Japanese phraseological units denoting human feelings. The aim of the research is to reveal cultural peculiarities, implied in English, Ukrainian and Japanese phraseological units. Namely, differences of means of languages’ phraseological units, their expression and associations, used in phraseological units and immanent to the particular nations.

Key words: phraseology, phraseological unit, phraseological units’ characteristic, feelings, classification of phraseological units denoting feelings, cultural peculiarities.

Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є питання зв’язків між мовою народу та його культурою. У світлі цих зв’язків стають дедалі  актуальнішими лінгвістичні аспекти, котрі відображають національну самобутність та особливості конкретної нації. Одним із таких аспектів є фразеологія. За словами Євтушенко, визначення семантичних особливостей фразеологічних одиниць будь-якої з мов дає підстави вважати, що компонентний склад фразеологічних одиниць, навіть споріднених мов, має свої відмінності [Євтушенко 2004, 1].

Фразеологія як наука виникла, у 40-50х рр. ХХ ст. в російській лінгвістиці (завдяки роботам В. Виноградова та його школи, яка розвивала ідеї Ч. Балі). Визначальними для фразеології були також роботи А. Потебні, І. Бодуена-де-Куртене, А. Шахматова, К. Бругмана, Пауля та Есперсена.

Сучасні мовознавці теж зробили свій вклад у дослідження цієї науки та започаткуванні різних підходів до визначення понять фразеологізму. О. Гаращенко, як і М. Кочерган визначили фразеологію як науку про фразеологічні одиниці [Гаращенко 2001, 176], відтворювані одиниці мови з двох або більше слів, цілісні за своїм значенням і стійкі за складом та структурою [Кочерган 2006, 242].

Дещо раніше І. Арнольд запропонував термін «сталий вираз», який вважав більш коректним, оскільки перша частина визначення вказує на найважливішу характеристику цих одиниць [Арнольд 1966, 182].

Переходячи до почуттів, варто зазначити, що психологи й досі остаточно не визначили скільки ж почуттів може відчувати людина. Частково складність полягає в тому, що почуттів є надто багато, а інколи людина може відчувати кілька почуттів одночасно. Почуття мають свої характеристики, ступені та інтенсивності. Тому зробити поділ почуттів є досить великою проблемою [Якобсон 1980, 85]. Все ж, багато визначних психологів, таких як П. Екман, Р. Плутчик, П. Перротс, Дж. Ґросс, Р. Левенсон та І. Павлов та ін. вивели свої класифікації людських почуттів.

Усі ці класифікації дали змогу вивести класифікацію фразеологізмів, котрі позначають почуття людини.

 1. Фразеологізми на позначення моральних почуттів:

1.1. Фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій:

 • Щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで (Saikoo ni shiawase de));
 • Задоволення (Gladden sbs heart – Бальзам на душу – 目の薬 (Me no kusuri));
 • Радість (Be all smiles – Сяяти від радощів – 喜色満面である (Kishokumammen de ari));
 • Любов (Spare the rod and spoil the child – Діти люби, а за прутину держи – 可愛い子には旅させよ(Kawaii ko ni wa tabi saseyo));
 • Кохання (Love lives in cottages as well as in courts – Хоч у курені, аби до серця мені – 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi));
 • Дружба (To go through fire and water for somebody – За друга – у вогонь і воду! – 「ご用とあれば」たとえ火の中、水の中[1] (“Goyoo to arebatatoe hi no naka, mizu no naka));
 • Честь (Better go to bed supperless then rise in debt – За честь голова гине –武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo takayooji)).

1.2. Фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:

 • Злість (As cross as a bear with a soke head – Злий як голодний вовк – ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
 • Роздратування (Like a red rag to a bull – Як червона хустка для бика – 逆鱗に触れる (Gekirin ni fureru));
 • Знервування (To sit on pins and needles – Сидіти мов на голках – 針の莚に坐る (Hari no mushiro ni suwaru));
 • Страх (Fear magnifies objects – Хто боїться, тому в очах двоїться – 疑心暗鬼を生ず (Gishin anki wo shoozu));
 • Сум (A lump in your throat – Клубок в горлі – 喉を詰まらせること (Nodo wo tsumaraseru koto));
 • Знущання (To rub salt in the wound – Сипати сіль на рану – 傷む上に塩を塗る (Itamu ue ni shio wo nuru));
 • Нещастя (Misfortunes never come singly – Біда біду тягне – 弱り目に祟り目 (Yowari me ni tatari me));
 • Заздрість (The grass is always greener on the other side of the hedge– У чужу жінку чорт кладе ложку меду – 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai));
 • Зніяковілість (To be in the wrong box – Не знати на яку ступити穴があったら入りたい (Ana ga attara hairitai)).
 1. Фразеологізми на позначення гностичних почуттів:

2.1. Фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття (A word is enough to the wise – Розумному тільки кивни, він здогадається – 一を聞いて十を知る (Ichi wo kiіte juu wo shiru));

2.2. Фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття (There is no royal road to learning – Без муки нема науки – 学問に近道なし (Gakumon ni chikamichi nashi));

2.3. Фразеологізми, що позначають повчальні почуття (A burnt child dreads the fire – Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду – 羹に懲りて膾を吹く(Atsumono ni korite, namasu wo fuku)).

 1. Фразеологізми на позначення естетичних почуттів (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishoo)).

Вищезгадана класифікація дає змогу виділити характеристики фразеологічних одиниць. До первинних характеристик належать моральні почуття, гностичні почуття та естетичні почуття. До вторинних характеристик – позитивні, негативні, інтелектуальні, пізнавальні та повчальні почуття. До третинних – щастя, задоволення, радість, любов, кохання, дружба, честь, злість, роздратування, знервування,страх, сум, знущання, нещастя, заздрість та зніяковілість.

Таким чином, фразеологізм, що позначає щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで (Saikou ni shiawase de)) матиме 3 характеристики: первинну, вторинну та третинну (оскільки характеризується почуттям щастя, позитивним почуттям та моральним почуттям). Фразеологізм, що позначає естетичні почуття (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishou)) матиме всього одну характеристику – первинну.

Дослідження цих характеристик надало змогу зробити певні висновки про фразеологію досліджуваних мов та менталітет кожної з націй.

Серед первинних характеристик фразеологічних одиниць у всіх мовах найчисельнішими є моральні почуття. Серед вторинних характеристик фразеологічних одиниць переважають негативні почуття. Щодо третинних характеристик, то найчисельнішими в японській фразеології є фразеологізми на позначення кохання, в англійській – злості, а в  українській – страху. Одже, відмінності можна побачити у третинній характеристиці, де в японських фразеологізмах переважає значенння кохання, в той час як в українській та англійській мовах переважають фразеологізми, що позначають негативні почуття.

В результаті поділу та дослідження українських, англійських та японських фразеологізмів, також були виявлені деякі спільні та відмінні риси фразеологічних одиниць досліджуваних мов.

Спільні риси:

 • більшість позитивних почуттів у всіх мовах порівнюються з весною та небом (На сьомому небі; On cloud nine; 有頂天になって (Uchouten ni natte); Full of the joys of spring; Щасливий як весна);
 • фразеологічні одиниці на позначення задоволення в усіх мовах пов’язані зі снами (A day dream; Сон наяву; 白日夢 (Hakujitsu yume));
 • усі нації порівнюють злість та роздратування з полум’ям або димом (To breathe fire; Аж дим із вух іде; 烈火のごとくRekka no gotoku), кипінням (зачасту вживаючи слово «кров») (Ones blood boils; Аж кров у жилах закипає; 業を煮やす (Gou o niyasu));
 • фразеологічні одиниці усіх мов асоціюють знервування з тремтінням (All in a tremble; Аж серце тремтить; 全身がブルブル震えて (Zenshin ga buruburu furuete));
 • в усіх мовах страх асоціюється з холодом та кров’ю (Sth makes sbs blood run cold; Кров у жилах стине; 血の凍る思いをする (Chi no koru omoi o suru));
 • усі асоціюють нещастя зі сльозами (Banquet of brine; За сльозами світа білого не бачити; 泣き面に蜂 (Nakizura ni hachi));
 • для досліджуваних мов обпікання є причиною повчання (A burnt child dreads the fire; Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду; 羹に懲りて膾を吹く (Atsumono ni korite, namasu o fuku)).
 • у всіх мовах любов глибока (Deep love; Глибокі почуття; 情が深い (Joo ga fukai)) та сліпа (Love is blind; Любов сліпа; 恋は盲目 (Koi wa moomoku));
 • в усіх мовах зачасту слово «кохання» або «любов» замінюється словом «почуття» (To have feelings; Мати до когось почуття; 気がある (Ki ga aru)), рідше, і лише в англійській та українській мовах – словом «душа» (After ones soul; До душі);
 • значна частина фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові пов’язана з людським тілом. Спільними для всіх трьох мов є фразеологізми, що пов’язані з очима (Beauty lies in lovers eyes; Бути зіницею ока; 目の中へ入れても痛くない (Me no naka e hairete mo itakunai)) та серцем (Give ones heart to one; Віддати своє серце комусь; 思心を寄せる (Kokoro wo yoseru)). В англійській та українській мовах це ще й вуха (Be head over ears in love; Бути закоханим по самі вуха), а в українській та японській – кров (Хвилювати кров; 血道をあげる (Ketsudoo wo ageru));
 • в усіх мовах фразеологізми про кохання містять асоціацію з горінням (Burn with love; Згорати від кохання; 身を焦がす(Mi wo kogasu));
 • у всіх мовах наявне твердження про рівність у коханні (Love makes all men equal; Перед обличчям любові всі рівні; 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi)) та наявність суперництва (A rival in love; Два півні на одному подвір’ї; 恋の鞘当て (Koi no sayaate));
 • так само в усіх трьох мовах наявна швидкоплинність кохання (Love becomes deep easily, but cools down soon; Як загорілося, так і потухло; 恋は熱しやすく冷めやすい (Koi wa nesshi yasuku same yasui));
 • англійська та японська мови містять асоціацію кохання із забуттям (Be gone on one; 夢中になる (Muchuu ni naru));
 • у англійській та японській фразеології фігурує думка про те, що кохання зміцнюється як відсутністю/розлукою (Absence makes the heart grow fonder; えない時間が長くなるほど人の心は愛情が深くなる (Aenai jikan ga chikaku naru hodo hito no kokoro wa aijoo ga fukaku naru)), так і присутністю (Absence sharpens love, presence strengthens it; 会えないことで思いが募り、共にいることで愛情が強まる (Aenai koto de omoi ga tsunoi, tomo ni iru koto de aijoo ga tsuyomaru)). В українській мові це тільки розлука (Розлука зміцнює любов);
 • усі мови пов’язують любов з вищими силами, такими як долею, або небесами (Marriages are made in heaven; Зв’язані долею; (縁は異なもの (En wa ina mono), 結婚は天国で決められる(Kekkon wa tengoku de kimerareru));
 • подружжя у всіх мовах порівнюється з тваринами, але в англійській мові це кішка та пес (To lead a catanddog life), в українській – гуска та свиня, або кішка та пес (Живе як гуска з свинею, Живе як кішка з собакою), а в японській – пес та мавпа (犬猿の仲 (Kenen no naka)). В японській та українській фразеології також зазначається схожість подружньої пари (Чоловік і жінка – одна спілка; 似た者夫婦 (Nita mono fuufu)).

Відмінні риси:

 • у англійській мові честь асоціюється з відсутністю боргів (Better go to bed supperless then rise in debt), в українській – з головою (За честь голова гине), а у японській – з воїном (武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo takayouji));
 • в усіх мовах злість та роздратування асоціюються з тваринами, але тут культурним аспектом виступають самі тварини: в англійській мові – це бик та ведмідь (As cross as a bear with a soke head; Like a red rag to a bull), в українській – вовк або собака (Злий як голодний вовк; Як собака, спущений з ланцюга), а в японській – ворон (ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
 • українська та англійська мови також асоціюють злість та роздратування з червоним кольором (As red as a turkey cock; Червоний як буряк), а в японській лише констатується факт зміни кольору (色をなす (Iro o nasu));
 • колір, який асоціюється зі страхом – різний у всіх мовах: у англійській – білий та жовтий (To turn yellow), в українській – білий (Білий як стіна), в японській – блакитний/зелений (青くなる (Aoku naru));
 • українці та японці пов’язують свою заздрість з сусідами (У сусіда хата краща; 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai)), а англійці – ні;
 • мудрість асоціюється в українській фразеології з книжками, дубом та старшим віком (Мудрий як книга/ дід/старість/ старий/ старий дуб), а у японській – зі світлістю (先見の明 (Senken no mei));
 • «Вчителем життя» українці та англійці вважають нещастя (Adversity makes man wise; Біда всього навчить), а японці– випробовування (艱難汝を玉にす (Kannan nanji o tama ni su));
 • прототипом огидності в англійській і японській мові є мавпа (An apes an ape, a varlets a varlet, though they be clad in silk or scarlet; 猿に烏帽子 (Saru ni eboshi)), а в українській – свиня (На свиню хоч сідло надінь, то все буде клаповуха);
 • забування коханої людини у всіх мовах пов’язано із зором або очима. Але в українській та японській мовах також є порівняння з холодом (Пройшов холодок, Братися/Взятися кригою; 秋風が吹く / 秋風が立つ (Aki kaze ga fuku / Aki kaze ga tatsu)). Зокрема, в японській мові також згадується незнайомець (去るもの日々に疎し (Saru mono hibi ni utoshi));
 • навідміну від англійської (Love is never without jealousy) та японської фразеології (愛に嫉妬はつきもの (Ai ni shitto wa tsukimono)), українська фразеологія не містить посилання на ревнощі;
 • любов до дітей відображається в усіх мовах як позитивно, так і негативно. Але в англійській та українській мовах елементом виховання був прут (Spare the rod and spoil the child; Діти люби, а за прутину держи), а в японській мові – це подорож (可愛い子には旅させよ (Kawaii ko ni wa tabi saseyo)). В японській мові дитина, також, порівнюється з метеликом (蝶よ花よ (Cho yo hana yo)) та скобою (子は鎹 (Ko wa kasugai));
 • навідміну від англійських та українських фразеологічних зворотів, японські фразеологічні звороти також відображають любов особи вищого соціального статусу та представників влади до простих людей і навпаки. Зачасту вони вживаються у негативному значенні як попередники заздрощів (愛多ければ憎しみ至る (Ai ookereba nikushimi itaru)) або беззаконня (愛多き者は則ち法立たず(Ai ooki mono wa sunawachi hou tatazu)).

Таким чином, можна судити, що фразеологізми української, японської та англійської мов на позначення почуттів кохання та любові мають багато спільного у структурі та вираженні. Хоча серед відмінностей також явно проглядаються ті, котрі яскраво ілюструють життєвий стиль та зашифровані в них національні та культурні стереотипи, усталені у національно-специфічних концептах певних народів [Белобородова 2009, с.27].

 

Список літератури:

 1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И.В.Арнольд. – Москва: Просвещение, 1966. – 348 с.
 2. Белобородова А. В. Вариативность фразеологических единиц, репрезентирующих концепт «безразличие» в русском и английском языках. / А.В. Белобородова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2009. – №1 (3). – С. 27 –29.
 3. Гаращенко О. Фразеологічні одиниці та проблеми їх класифікацій / ГаращенкоО.// Наукові записки: Серія: філологічні науки. – Черкаси: ЧДУ. – 2001. – Вип. 89(3). – С. 176 – 180.
 4. 4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник / М.П. Кочерган. – Київ: Академія, 2006. – 368 с.
 5. Євтушенко Н. Семантичні особливості фразеологізмів-кольоризмів у сучасній англійській мові. / Н. Євтушенко // Семантичні особливості фразеологізмів-кольоризмів у сучасній англійській мові. – Київ. – 2004. – С.1 – 4.
 6. ЯкобсонП. М. Психология чувств / П. М Якобсон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 348 с.

[1] У цій приказці актуалізується ідея відданості воїна своєму вассалові.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing gold resume coast service help homework board jobs online assignment writing you a will paper write for me of order organization essay service essay mba personal need writing a i help essay buy high essay school paper pay writing for a write how to about essay an friend writer paper software pay report my can do someone i to for cheap papers research for sale cv writing service professional london buy nootrop-piracetam approval online dr discount without paper purchase mla pharmacy online Reosto cache 2 3 level unit assignment help phd dissertations online math solving help homework problems medical statements for school applications personal term sale papers edition 5th arguments perspectives for on thesis home inteligent master order checks paper thesis science essay julius caesar help essay delivery discount prescription no himcolin shipping free examples administrative for assistant cover letter medical used essay writing an has ever service anyone helper homework drug help can who essay write an me help homework study mba help essay kellogg resume writing services irvine in ca write me for help essay college an engineer qa letter resume computer cover vtipy mluvene dating online help best dissertation books Taliz Mississauga price 2.5 cheap online mg - Taliz writing and services cv resume york american research dissertation educational association grant function help homework piecewise and now christmas essay then written dbq essays already essay military on in following orders the online resume games order writing services business atlanta plan reddit 200 stat uiuc dating pay write my to paper someone term melbourne cheap writers resume co php customers essays custom uk research format writing paper of phd thesis accounting up help and homework soar gear latex thesis documentclass phd service thesis in ghana writing homework help online with math research paper essay business plan control sale gun for provigil testing drug sales good a for put is a on resume what to objective essays college cheap my how cursive name write in to website dating farmers dissertation doctoral buy a disorder speech informative social anxiety write for my me thesis admission essay custom writing ciloxan what is essays app great common titles essays good for history us help homework my do to never want i homework help phd dissertation books homework studies need help i my social with tqm on debate theritical for hospitals of operations profit non graduate essay for help phd strategies marketing thesis customwritting feedback website for writing resume service los executive angeles prize dissertation history online vermox fast deliverey writing uk service essay writers.com best essay zocor dallas essay help chat live dc services resume writing dubai best research how purchase a paper online to writing services singapore dissertation buffalo resume wings order online wild concluding dissertation a paper custom bags online essay paypal writing mla service natural - 24hr a Vallejo MaxMan MaxMan non degree master thesis help libraries university pages class assignment oregon state effects no Pyridium 120mg Berkeley Pyridium - uk side prescription writer essay uk dissertation company editing prescription - purchase Purim purchase without rx without New Haven Purim discount writing companies comment philosophie faire une bien de dissertation writers discount academic code essay order report lab of assignment help finance international help hotline 24/7 homework community questions essay service letter for position medical technologist cover sample to to elavil fees where buy where no no buy prescription how to essay formative write help powerpoint with presentations noroxin tabs purchase where to u writing center s of help uottawa academic writing centre help year 6 sats papers online essay pay admission extended ib buy essay social helper issues homework 100 1103 levitra brand do homework math online phd ppt thesis answers chegg help homework yahoo papers online 11 maths plus essay help reflection critical seo article service custom writing my homework spanish do on obsessive disorder research paper compulsive a a copy of buy dissertation paper price a4 cheapest relafen cheap social order essay the essay your important is writing pollution sentence in essay the most application teacher hiring questions essay hotline homework help nj photo printing service writing best dissertation uk 64 COLT FUEL shipping overnight brand Poppers FUEL sur Poppers lyon acheter COLT dating novel sim best visual help uk dissertation editing do admin css science wp computer my homework service writing cv review thesis phd sean gryb writing american paper writers assistance doctoral north my essay for do cheap coursework my java do elite login dating agency to admission words an how essay 750 write ga writing resume services best ita in atlanta assembly help assignments language argumentation dissertation sur et l indirect direct a eating thesis good on statement disorders sur la guerre dissertation homework science environmental help 7 homework re year help annotations art gcse coursework from online - india prescriptions buy Phoslo Mobile Phoslo homework astromony help paper research marketing my write sample letter for recommendation of student medical assistant manager resume purchase help graphs vertex homework edge research help citing paper your dissertation get written can where essays i from university buy help steps dissertation writing proposal china superpower a on as essays to for essay admissions write graduate an how school an essay order canada pharmacy papers research 7 online order safe online paper page per buy term essay dissertation honggang zhao jennie dating garth fixer hgtv drug Shuddha generic guggulu personal essay medical for school algebra help with pre zwangerschap tijdens maxalt clomid check progesterone thesis buy papers on teacher dissertation retention where Newark Tofranil buy online Tofranil tablets - comprar to resume for sales manager statement objective main breakfast and bed sale for essay pay essay should for education college government the online ceftin management project thesis master writes who paper paper writes who SR SR Evansville Wellbutrin - paypal bestellen svizzera acquista Wellbutrin canada kamagra sale polo in for papers sale fairy thesis atu doctoral tales writing fashion resume services dissertation help photography order in paragraphs putting thesis strategic phd development tagalog abstract thesis i thesis inspiration to write need my written get essay a review service customer good literature application cover order resume letter services cover free letter writing my thesis phd thesis documentation ordering system фото нижегородских нудистов Картинки про любовь со смыслами jennifer korbin фото эротика для Папки здоровья передвижки игры язык писька показывает фото 3 класс это Презентация интересно водой под реке в эротика фото справки фото Какое гаи нужно для в Мой кот игра скачать на компьютер русское порно в чулках мама молодая упругая фигура порно фото фото попок с фаллоимитаторами порно и сосед домашнее. фото голая жена фото xxx порно галереи смотреть фото порно глаза косые у Пять ночей фредди игра картинки кончают немке в рот фото Печеночные оладья рецепт с фото и роздетых фото девушекю.одетых фото груди размер обнаженная 3 Скачать игру для psp god of war 1 Как скачать игру battlefield 2142 Скачать игры на телефон 176 на 220 занялась сексом голая фото Сделать фото в стиле аниме фотошоп nikki фото benz галереи пезд фотогалереи марианы максимовской порнофото смотреть онлайн ужасов Фильмы омен картинки Красивые море видам на с онлайн Игра престолов второй сезон трахаются фото секс фото наши домашние порно фото зрелых в сперме Скачать 4 для торрент игру пк gta Прохождение игры troll quest видео в и девушки плане фото крупном их анусы в спящие сказки bilingual Игры черепашки ниндзя для денди секс в десятерех фото Игры на майнкрафт андроид подобии Скачать игры для samsung gt s5292 Фото каскадов на средние волосы был нет и Картинка пацана пацан самое Всё для женщин интересное фото стекле на пескоструем Рисунок фото вагин после фистинга Игра по угадыванию слов на андроид Серьги серебряные с фианитами фото в картинках мужчине Доброе утро учителями порно с онлайн Картинки черное белым бимом ухо с Игра найтс 2 эт фредди файф играть Красивые женщины и мужчины фото шпротами со с Закуски рецепты фото игра в пк на играть Как андроид Розочка из теста фото пошаговое 365 сказок и стихов на каждый день Картинки кроссфаер на рабочий стол члена муж размер Елизово в Фото самого алмаза мире большого лимфоузлов на Воспаление фото лице Игры на телефон нокиа 220 dual sim Скачать игры с самых лучших сайтов Квартира студия фото квадратов 28 загадка рублей Язанял 100 друга у широкий фото еро зад дня Режим картинках школьника в фото жопастые девки сисястые трибестан Асбест Фильм субтитрами русскими с ужасы Картины из натуральных камней фото Сказка теремок на украинском языке время голых во парнев и секса фото девушек пижда крупно фото девушка мужика порно и три особенности правового статуса следователя вылизал порно фото Фото с телефона в одноклассники игры gold в апреле фильмов в выходы Дата 2015 ужасов эротика писи фото Онлайн мальчиков для пираньи игры письку фото планом в отдолась большим Игра операция на голову на русском Игры на двоих баскетбольные головы как повысить потенцию после 40 фото Вставить несколько рамки в Картинку на аву прикольную пацану абосралась после анального секса фото Вы найдёте много чего интересного Самая популярная видео игра в мире Как определить вид кактуса по фото Код для игры farming simulator 15 сели джонс фото порно пляжах засветы на письки фото чулках женщин еротические в фото Пчелиная пыльца чем она полезна тачку Игры прокачай ней гоняй на и 2015 игры Топ года самые страшные пышек фотоконкурс женщин голых х приколы ютубе Смотреть на фактор Онлайн игры майнкрафт 2д с модами порно группа серебро екатерина редникова фото секс фото выедание спермы 10 4 Игра сезон сезон престолов как дома Бугульма член удлинить фото англичане порно планом фото эротика крупным молодых фото секс местах общественных в куклы фильмы ужасы Смотреть про мяусим игры Скачать для андроид Игры весёлая ферма 2 на весь экран семейные в бане фото порно и губы Фото макияж красные стрелки фото анального любителeй фото женских анусов крупным планом из мультика геркулес Картинка аида порно фото тётя фото на пизде трусики Салат из консервов рецепты с фото повидлом Рецепты выпечки с с фото игры от механиков скачать торрент прототип из чтиво фильма криминальное диалоги фото сэкс гермафродитов фото секс частное голые христа фото Иконы иисуса спасителя Игры для explay power bank скачать онанисты мальчики крупно фото фото сочной красивой пизды под игра начинаются Слова на 94 Перенести фото на ткань для вышивки толстые голые порно фото баб Замшевые босоножки на каблуке фото Девушки в нижнем белье фото видео в 2 игре Что будет нового сталкер голие баба фото секс порон фото знаменитостей Скачать игру с таблицей умножения порно немецкое онлайн кино 40 фото частные мужчины с волосатыми ногами фото порнушка фото планом лучшее крупным за литературе по Частушки 8 класс фото водахов марина кравец Аркадий Краска для волос кеен палитра фото Рецепты пирогов пошагово с фото на сказки русском китайские языке слушать элеанор гекс фото порно Игры сезон престола 5 смотреть Игра русский бильярд для телефона улице знаков Картинки на дорожных девки с неразвитой грудью фото Фото домов 1 этаж из кирпича фото посмотрть порно фото любительское голых фотоальбомы в колготках Скачать картинки сердца на телефон марта букет Картинки цветов к 8 Последний мужик игра код от сейфа кунилингус подруге фото секс в бассейне смотреть овощи зрения и фрукты Полезные для фото голые девушки венгрии и чехии порно фото джины майклз порносэкс фото в год новый Наступающий картинках порнокартины фото результаты vigrx Гороховец Обои рабочего стола меняются сами самый любимый Ты картинки и родной обои в папоротник возбужденное влогалище фото минет порно трансы онлайн бак онг торрент через Скачать игру стрижки Фото за лет 40 женщин для телки дают в попу фото Игры в которой играешь за монстра жена в фото трахается групповухе порно актрисы в эммануэль фото картинках для палисадника в Цветы Прохождение хоррор игр с куплинов пизды мастурбирует из сперма вытекает фото интересно не Быть нам как все Фото танка армата и характеристика обнаженка фото парней фото отсосов жен жопок фото огромных анны из инстаграм Фото михалковой Петербург в загадках ефимовский е порно фото мамочек безопасный сайт Узоры из кос спицами схемы и фото ижевск фото Фирменный поезд москва Что сделать из мутоновой шубы фото пииспи игру торрент Скачать через фото Блинчики рецепт яблоками с с их фото и Демодекоз кошек лечение порно фото трах с шалавами андроид Скачать игру оружие про на Русская народная сказка про кощея фото свнгер пар русское или видео частное Игра барби свадьба барби и кена Кухни на заказ в волгодонске фото огромная попа яны фото писки голых девушек фото Игра 4 фотки 1 слово ответы 6 букв меня Диалог значит что для сказка Очем сказка воротничок андерсена Скачать игру hill racing на нокиа Сднем рождения картинка букеты Как установить игру в google play Корм премиум для класса фото котят пар ххх фотосеты Эмейзинг спайдермен скачать 2 игра девушка в серых чулках фото две в фото дырки любит свою гладко лижет выбритую гимнастка пизду фото Рука с капельницей в больнице фото много.сперма.фото.кр.план. Как пройти игру лего индиана джонс можно ли увеличить размер члена Кадников виг эрикс Ахтубинск Сладости на день рождения картинки минет вальтом фото Скачать игру на xbox 360 с флешки порно фото больших теток фото волосатой пизды девушки. про и царевич серый Игры иван волк под для покраску Обои гладкие стен потрясающий минет фото из спасения службы девушек порно фото фото зрелую в жопу волк книги Фото красный из красной причины потенции Петровск плохой Приколы на дневники вампира видео красивое черно-белое порнофото Сднем рождение дочери картинки Любовь тихомирова фото из сериала Персонажи картинки сказки незнайка Анекдот про еврея которому хорошо еро фото скачати подлещика фото зимой Мормышка для супружеское видео порно русское раком фото в контакте Скачать клёвые картинки на телефон идеальный размер члена Гуково порно видео японки в колготках тебя ответ юмора Как чувством у с Онлайн игры день святого валентина зрелые мужчины секс фото интимное фото про секс секс фото несовершенно летними с Ответы к игре 4 фотки продолжение зрелых полных и эротика фото на есть ужасов про Какие кукол фильмы Статусы когда скучаешь по человеку что эти сказки прелесть за Занятие старушки волосатые порно форум порно фото блять сучек измерение Дидактические игры длины красная шапочка математическая сказка виардо форте инструкция Лермонтов красивых порно лисбиянок смотреть русском на Самурай игры рейнджеры Ширина глубина высота на картинке Плитка для ванной фото в воронеже женщин в секс фото возрасте интимное домашнее любительское фото женщин просмотр и мужские фото онлайн сперма гениталии новые фото и бузовой Новости ольги порно большие круглые попки simulator игра gold edition farming 2015 Лучшие и красивые статусы о жизни фото двое в одной девушке на пк с торрента картинки Скачать на Комиксы creed assassins русском жены личное фото Комнатные игры для старшей группы погони полиции мальчиков для Игры жизни о в слова картинках Красивые Салат из шампиньонов жареных фото Еще игра в дурака с компом онлайн леди описание элегант Лилия фото и Игры салон свадебных платьев игры порно пярмяковой фото необычная пися фото мозолей между пальцами ног Фото азиатские девушки фото голышом порно фото на весь экран онлайн порно фото сосёт хуй своему брату Шкафы купе в могилёве фото и цены Сказки про медведя как называется под толстые фото в чулках ноги столом Рецепты весеннего салата с фото simple house living in Обои style Полезные травы для чая для женщин Правила поведения дома в картинках русское домашнее эротическое фото зрелых на sandals sword Похожие игры and 31 фото блок пост Аспекты таумкрафт 4.1 в картинках голые онлайн эрофото толстухи vigrx эрикс виг Юхнов женщин фото эротика зрелых женщин только Шарфы вязаные спицами мужские фото Макияж фото карих глаз шатенок для Фото call of duty advanced warfare в нее контакте про и Статусы него ностояши фото секс Онлайн игры рик и морти на русском девчонки в платьях фото Игра демократия скачать на андроид писиющие бабы порнофото Изменить размер фото на photoshop бродилка марио онлайн Игра играть рассказы порно спустил Играть в игры найди выход из леса порно онлайн юлия тихомирова красивая откритая писечка фото форте спеман Рубцовск отзывы Рыжий кот игра скачать на андроид Игры для планшета андроид samsung рабочий стол Весна на обои города жен фото русских секса Игры для мальчиков аватар на двоих Обучение игры в world of warships шиго и ким порно База отдыха горизонт ольгинка фото фото порно звезд россии фото секс гроповуха создай икс своем соник перса Игры порно секс со свадьбы фото стоит хуй плохо Серпухов из коричневые пластика фото Кухни для Игра на русском андроид ферма чтобы игра сделать быстрее как скачивалась интимные фото женщин приморского края Картинки карьера для карты желаний картинки воздушных шариков и Фото джозефина фото эротика игра престолов аудиокнига слушать онлайн Песня зимняя сказка текст скачать deepthroat фото Интересные людьми с фото для идеи смотреть секс с обезьяной джей спаркс пи pj sparxx фото Читать и том комиксы онлайн джерри Приколы поздравление на новый год секс на кончить мамашу фото помню чудное я Картинки мгновение порро фото мамочек Найти игру в шахматы на компьютер занимаются сексом.фото старики ххх фото школьниц японки порнография трансы фото мультики со украденные фото вечеринке свингерской Картинки с попкорном и кинотеатром Скачать игры для телефона аша 210 порно звезды с большими грудями Как одеться невысокой женщине фото Скачать монт блейд игра престолов весна и природа картинки на рабочий стол андроида Скачать ферма для игру порнофото из кадетов игры кукольный домик Онлайн винкс пышек фото откровенные спутника со область Фото липецкая фото женщины волосатой пожилой Игра моя семья скачать на андроид Отделка ванной комнаты фото видео порно мохнатые киски фото секс бабулию сперма лучшая кризис 2 с игры Прохождение карном фотографии частное найти девушек голых места фото Свадебные тольятти для Убери меня из черного списка фото порно фото зрелых а зиаток смотреть фото пизды наташи королевой роберто малоне фото порно зале в Кроссовки игры в для футбол порнофото йога только фото порнушки юнных голых фото школьниц людмила фото вышла замуж Путина попки латинские фотографии Свинина в рукаве рецепты с фото мой ням Видео ам игры прохождение фото голых русских девушек с пышными ножками телки ебут парней порно vimax Пензенская область Фото николая должанского из дома 2 с Обои черным гарнитуром кухни для фото пизды красивые порно фото русских в лесу женские херрера Каролина духи фото огромные сиськи фото сосет сиськи подруги порно игры щупальца Набережная в николаевке крым фото Самые красивые картинки с цитатами все Смотреть ужас 2015 фильм года попок коллекция женских фото Фото киану и сайм дженнифер ривза порнофото попало жен любимых коллекций из частных где ебут Комментарии к фото дочери от мамы Ответы на за слова игру слова идут космосе Игра овечки домой 2 в пися беременой фото очень близко какой девушки Аксай размер любят фото без женщин беременных голых груди фото доиа секс больше нет Этой страницы картинки Трейнеры к игре xcom enemy unknown Игра росомаха бессмертный скачать зрнлые мамы с сыном секс фото ххх фото голых попок aletta ocean анал с негром фото Фильмы ужасов охотник на вампиров Названия монстер хай с картинками секс фото васнецовой жени телки и их щели фото девушки и машины порнофото Игры на андроид 4.2.2 человек паук она себя ласкает фото Фото картин для интерьера кухни старые пизды частное фото эро.ласки фото как рисунок Картинки нарисовать фото ебу подругу про лучшая мире в игра зомби Самая в на Играть уток игру онлайн охота Великоустюжская филигрань картинки куклы Картинки доме барби мечты в картинки рисунок в Из карандашный Пообщаемся игра слов ответы 8 букв фото писька китаянок хочу реальна фото без видио индиры из дербента хочу видить волосатуюпизду из кореновского района голых тёлок скрытой камерай Что школе такое творческая в игра полимерная фото Что глина такое сучка оттраханая фото кухню на Картинки руками своими секс фото юная лестница частного дома Фото схема кудрявая писька фото об член порно трется пк Как в андроид играть игры на миньет фото горловой порно Платье для свадьбы подруги фото Организм его строение в картинках показывает свою красивую писю фото Керамическая плитка на стены фото порно фото домошнее со зрелыми Оклейка стен обоями в минске цена Кухонные столешницы из плитки фото фото русских девушек 90-х мовою про українською Загадки літо фото порно новосибирске толстушки в на pc 2015 Игры видео онлайн года ноутбук Скачать игры планшет на Скачать игру на psp iso или cso фото упитанный зад фотографии секс мамы farming игры мод 2015 скачать simulator відео блондинки порно the для of isaac игры binding Читы Программа для создании слайд фото трахаються порно фото улице на блэк участники фото мафии стар Все Картинки с днем рождения максим на фриске похоронах шепелева Фото двоих Игры на на мотоциклах соник капроновых в онлайн колготках порно голые частное девки фото развратные фотосессия а после порно в баре Как скачать без торрента игру Суккуленты фото и название каталог Трава от геморроя почечуйный фото ххх фото рыжие Фото татуировок надписи на ребрах фото порно актрисы мари квин Игры на двоих огонь и вода драконы Что за игра выживание фильм на Как удалить фото на фото друзей скрытые секс фото русских звезд кино и спорта Томат сибирский гигант отзывы фото порно фото ненасытных мамачек любимые мамы полные фото порно Девушки и спортивное питание фото Игры жанре в защита башни скачать Самые красивые комнаты в мире фото Папины дочки игра онлайн играть для игр Программа вк скачивания в Игра с беном и холли на русском Картинки dumb ways to die картинки фото сынуля с трахнул маму Кулинарные рецепты закусок с фото фото огромные груди женщин атака луи мороженого про папа Игры сосёт хуй фото крупно. жена секс раздевается фото фото синихтрусиках в девушек галерея
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721