ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811’373.7+159.942

Костевич Н. С.,

НУ «Львівська політехніка», Львів

 

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської, української та японської мов, що позначають почуття людини. Метою дослідження є визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях досліджуваних мов, а саме: різниці у засобах вираження, використаних у фразеологічних зворотах цих мов, а також асоціацій, які використані у фразеологізмах та притаманні кожній окремій мові.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, характеристика фразеологічних одиниць, почуття, класифікація фразеологізмів на позначення людських почуттів, культурні особливості.

Исследование посвящено фразеологии, а именно анализу фразеологических единиц английского, украинского и японского языков, обозначающих чувства человека. Целью исследования является определение культурных особенностей, заложенных во фразеологических единицах изучаемых языков, а именно: разницы в способах выражения, использованных во фразеологических оборотах этих языков, а также ассоциаций, используемых во фразеологизмах и присущих каждому отдельному языку.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, характеристика фразеологических единиц, чувства, классификация  фразеологизмов, обозначающих человеческие чувства, культурные особенности.

The research is devoted to phraseology, namely the analysis of English, Ukrainian and Japanese phraseological units denoting human feelings. The aim of the research is to reveal cultural peculiarities, implied in English, Ukrainian and Japanese phraseological units. Namely, differences of means of languages’ phraseological units, their expression and associations, used in phraseological units and immanent to the particular nations.

Key words: phraseology, phraseological unit, phraseological units’ characteristic, feelings, classification of phraseological units denoting feelings, cultural peculiarities.

Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є питання зв’язків між мовою народу та його культурою. У світлі цих зв’язків стають дедалі  актуальнішими лінгвістичні аспекти, котрі відображають національну самобутність та особливості конкретної нації. Одним із таких аспектів є фразеологія. За словами Євтушенко, визначення семантичних особливостей фразеологічних одиниць будь-якої з мов дає підстави вважати, що компонентний склад фразеологічних одиниць, навіть споріднених мов, має свої відмінності [Євтушенко 2004, 1].

Фразеологія як наука виникла, у 40-50х рр. ХХ ст. в російській лінгвістиці (завдяки роботам В. Виноградова та його школи, яка розвивала ідеї Ч. Балі). Визначальними для фразеології були також роботи А. Потебні, І. Бодуена-де-Куртене, А. Шахматова, К. Бругмана, Пауля та Есперсена.

Сучасні мовознавці теж зробили свій вклад у дослідження цієї науки та започаткуванні різних підходів до визначення понять фразеологізму. О. Гаращенко, як і М. Кочерган визначили фразеологію як науку про фразеологічні одиниці [Гаращенко 2001, 176], відтворювані одиниці мови з двох або більше слів, цілісні за своїм значенням і стійкі за складом та структурою [Кочерган 2006, 242].

Дещо раніше І. Арнольд запропонував термін «сталий вираз», який вважав більш коректним, оскільки перша частина визначення вказує на найважливішу характеристику цих одиниць [Арнольд 1966, 182].

Переходячи до почуттів, варто зазначити, що психологи й досі остаточно не визначили скільки ж почуттів може відчувати людина. Частково складність полягає в тому, що почуттів є надто багато, а інколи людина може відчувати кілька почуттів одночасно. Почуття мають свої характеристики, ступені та інтенсивності. Тому зробити поділ почуттів є досить великою проблемою [Якобсон 1980, 85]. Все ж, багато визначних психологів, таких як П. Екман, Р. Плутчик, П. Перротс, Дж. Ґросс, Р. Левенсон та І. Павлов та ін. вивели свої класифікації людських почуттів.

Усі ці класифікації дали змогу вивести класифікацію фразеологізмів, котрі позначають почуття людини.

 1. Фразеологізми на позначення моральних почуттів:

1.1. Фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій:

 • Щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで (Saikoo ni shiawase de));
 • Задоволення (Gladden sbs heart – Бальзам на душу – 目の薬 (Me no kusuri));
 • Радість (Be all smiles – Сяяти від радощів – 喜色満面である (Kishokumammen de ari));
 • Любов (Spare the rod and spoil the child – Діти люби, а за прутину держи – 可愛い子には旅させよ(Kawaii ko ni wa tabi saseyo));
 • Кохання (Love lives in cottages as well as in courts – Хоч у курені, аби до серця мені – 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi));
 • Дружба (To go through fire and water for somebody – За друга – у вогонь і воду! – 「ご用とあれば」たとえ火の中、水の中[1] (“Goyoo to arebatatoe hi no naka, mizu no naka));
 • Честь (Better go to bed supperless then rise in debt – За честь голова гине –武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo takayooji)).

1.2. Фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:

 • Злість (As cross as a bear with a soke head – Злий як голодний вовк – ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
 • Роздратування (Like a red rag to a bull – Як червона хустка для бика – 逆鱗に触れる (Gekirin ni fureru));
 • Знервування (To sit on pins and needles – Сидіти мов на голках – 針の莚に坐る (Hari no mushiro ni suwaru));
 • Страх (Fear magnifies objects – Хто боїться, тому в очах двоїться – 疑心暗鬼を生ず (Gishin anki wo shoozu));
 • Сум (A lump in your throat – Клубок в горлі – 喉を詰まらせること (Nodo wo tsumaraseru koto));
 • Знущання (To rub salt in the wound – Сипати сіль на рану – 傷む上に塩を塗る (Itamu ue ni shio wo nuru));
 • Нещастя (Misfortunes never come singly – Біда біду тягне – 弱り目に祟り目 (Yowari me ni tatari me));
 • Заздрість (The grass is always greener on the other side of the hedge– У чужу жінку чорт кладе ложку меду – 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai));
 • Зніяковілість (To be in the wrong box – Не знати на яку ступити穴があったら入りたい (Ana ga attara hairitai)).
 1. Фразеологізми на позначення гностичних почуттів:

2.1. Фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття (A word is enough to the wise – Розумному тільки кивни, він здогадається – 一を聞いて十を知る (Ichi wo kiіte juu wo shiru));

2.2. Фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття (There is no royal road to learning – Без муки нема науки – 学問に近道なし (Gakumon ni chikamichi nashi));

2.3. Фразеологізми, що позначають повчальні почуття (A burnt child dreads the fire – Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду – 羹に懲りて膾を吹く(Atsumono ni korite, namasu wo fuku)).

 1. Фразеологізми на позначення естетичних почуттів (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishoo)).

Вищезгадана класифікація дає змогу виділити характеристики фразеологічних одиниць. До первинних характеристик належать моральні почуття, гностичні почуття та естетичні почуття. До вторинних характеристик – позитивні, негативні, інтелектуальні, пізнавальні та повчальні почуття. До третинних – щастя, задоволення, радість, любов, кохання, дружба, честь, злість, роздратування, знервування,страх, сум, знущання, нещастя, заздрість та зніяковілість.

Таким чином, фразеологізм, що позначає щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで (Saikou ni shiawase de)) матиме 3 характеристики: первинну, вторинну та третинну (оскільки характеризується почуттям щастя, позитивним почуттям та моральним почуттям). Фразеологізм, що позначає естетичні почуття (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishou)) матиме всього одну характеристику – первинну.

Дослідження цих характеристик надало змогу зробити певні висновки про фразеологію досліджуваних мов та менталітет кожної з націй.

Серед первинних характеристик фразеологічних одиниць у всіх мовах найчисельнішими є моральні почуття. Серед вторинних характеристик фразеологічних одиниць переважають негативні почуття. Щодо третинних характеристик, то найчисельнішими в японській фразеології є фразеологізми на позначення кохання, в англійській – злості, а в  українській – страху. Одже, відмінності можна побачити у третинній характеристиці, де в японських фразеологізмах переважає значенння кохання, в той час як в українській та англійській мовах переважають фразеологізми, що позначають негативні почуття.

В результаті поділу та дослідження українських, англійських та японських фразеологізмів, також були виявлені деякі спільні та відмінні риси фразеологічних одиниць досліджуваних мов.

Спільні риси:

 • більшість позитивних почуттів у всіх мовах порівнюються з весною та небом (На сьомому небі; On cloud nine; 有頂天になって (Uchouten ni natte); Full of the joys of spring; Щасливий як весна);
 • фразеологічні одиниці на позначення задоволення в усіх мовах пов’язані зі снами (A day dream; Сон наяву; 白日夢 (Hakujitsu yume));
 • усі нації порівнюють злість та роздратування з полум’ям або димом (To breathe fire; Аж дим із вух іде; 烈火のごとくRekka no gotoku), кипінням (зачасту вживаючи слово «кров») (Ones blood boils; Аж кров у жилах закипає; 業を煮やす (Gou o niyasu));
 • фразеологічні одиниці усіх мов асоціюють знервування з тремтінням (All in a tremble; Аж серце тремтить; 全身がブルブル震えて (Zenshin ga buruburu furuete));
 • в усіх мовах страх асоціюється з холодом та кров’ю (Sth makes sbs blood run cold; Кров у жилах стине; 血の凍る思いをする (Chi no koru omoi o suru));
 • усі асоціюють нещастя зі сльозами (Banquet of brine; За сльозами світа білого не бачити; 泣き面に蜂 (Nakizura ni hachi));
 • для досліджуваних мов обпікання є причиною повчання (A burnt child dreads the fire; Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду; 羹に懲りて膾を吹く (Atsumono ni korite, namasu o fuku)).
 • у всіх мовах любов глибока (Deep love; Глибокі почуття; 情が深い (Joo ga fukai)) та сліпа (Love is blind; Любов сліпа; 恋は盲目 (Koi wa moomoku));
 • в усіх мовах зачасту слово «кохання» або «любов» замінюється словом «почуття» (To have feelings; Мати до когось почуття; 気がある (Ki ga aru)), рідше, і лише в англійській та українській мовах – словом «душа» (After ones soul; До душі);
 • значна частина фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові пов’язана з людським тілом. Спільними для всіх трьох мов є фразеологізми, що пов’язані з очима (Beauty lies in lovers eyes; Бути зіницею ока; 目の中へ入れても痛くない (Me no naka e hairete mo itakunai)) та серцем (Give ones heart to one; Віддати своє серце комусь; 思心を寄せる (Kokoro wo yoseru)). В англійській та українській мовах це ще й вуха (Be head over ears in love; Бути закоханим по самі вуха), а в українській та японській – кров (Хвилювати кров; 血道をあげる (Ketsudoo wo ageru));
 • в усіх мовах фразеологізми про кохання містять асоціацію з горінням (Burn with love; Згорати від кохання; 身を焦がす(Mi wo kogasu));
 • у всіх мовах наявне твердження про рівність у коханні (Love makes all men equal; Перед обличчям любові всі рівні; 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi)) та наявність суперництва (A rival in love; Два півні на одному подвір’ї; 恋の鞘当て (Koi no sayaate));
 • так само в усіх трьох мовах наявна швидкоплинність кохання (Love becomes deep easily, but cools down soon; Як загорілося, так і потухло; 恋は熱しやすく冷めやすい (Koi wa nesshi yasuku same yasui));
 • англійська та японська мови містять асоціацію кохання із забуттям (Be gone on one; 夢中になる (Muchuu ni naru));
 • у англійській та японській фразеології фігурує думка про те, що кохання зміцнюється як відсутністю/розлукою (Absence makes the heart grow fonder; えない時間が長くなるほど人の心は愛情が深くなる (Aenai jikan ga chikaku naru hodo hito no kokoro wa aijoo ga fukaku naru)), так і присутністю (Absence sharpens love, presence strengthens it; 会えないことで思いが募り、共にいることで愛情が強まる (Aenai koto de omoi ga tsunoi, tomo ni iru koto de aijoo ga tsuyomaru)). В українській мові це тільки розлука (Розлука зміцнює любов);
 • усі мови пов’язують любов з вищими силами, такими як долею, або небесами (Marriages are made in heaven; Зв’язані долею; (縁は異なもの (En wa ina mono), 結婚は天国で決められる(Kekkon wa tengoku de kimerareru));
 • подружжя у всіх мовах порівнюється з тваринами, але в англійській мові це кішка та пес (To lead a catanddog life), в українській – гуска та свиня, або кішка та пес (Живе як гуска з свинею, Живе як кішка з собакою), а в японській – пес та мавпа (犬猿の仲 (Kenen no naka)). В японській та українській фразеології також зазначається схожість подружньої пари (Чоловік і жінка – одна спілка; 似た者夫婦 (Nita mono fuufu)).

Відмінні риси:

 • у англійській мові честь асоціюється з відсутністю боргів (Better go to bed supperless then rise in debt), в українській – з головою (За честь голова гине), а у японській – з воїном (武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo takayouji));
 • в усіх мовах злість та роздратування асоціюються з тваринами, але тут культурним аспектом виступають самі тварини: в англійській мові – це бик та ведмідь (As cross as a bear with a soke head; Like a red rag to a bull), в українській – вовк або собака (Злий як голодний вовк; Як собака, спущений з ланцюга), а в японській – ворон (ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
 • українська та англійська мови також асоціюють злість та роздратування з червоним кольором (As red as a turkey cock; Червоний як буряк), а в японській лише констатується факт зміни кольору (色をなす (Iro o nasu));
 • колір, який асоціюється зі страхом – різний у всіх мовах: у англійській – білий та жовтий (To turn yellow), в українській – білий (Білий як стіна), в японській – блакитний/зелений (青くなる (Aoku naru));
 • українці та японці пов’язують свою заздрість з сусідами (У сусіда хата краща; 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai)), а англійці – ні;
 • мудрість асоціюється в українській фразеології з книжками, дубом та старшим віком (Мудрий як книга/ дід/старість/ старий/ старий дуб), а у японській – зі світлістю (先見の明 (Senken no mei));
 • «Вчителем життя» українці та англійці вважають нещастя (Adversity makes man wise; Біда всього навчить), а японці– випробовування (艱難汝を玉にす (Kannan nanji o tama ni su));
 • прототипом огидності в англійській і японській мові є мавпа (An apes an ape, a varlets a varlet, though they be clad in silk or scarlet; 猿に烏帽子 (Saru ni eboshi)), а в українській – свиня (На свиню хоч сідло надінь, то все буде клаповуха);
 • забування коханої людини у всіх мовах пов’язано із зором або очима. Але в українській та японській мовах також є порівняння з холодом (Пройшов холодок, Братися/Взятися кригою; 秋風が吹く / 秋風が立つ (Aki kaze ga fuku / Aki kaze ga tatsu)). Зокрема, в японській мові також згадується незнайомець (去るもの日々に疎し (Saru mono hibi ni utoshi));
 • навідміну від англійської (Love is never without jealousy) та японської фразеології (愛に嫉妬はつきもの (Ai ni shitto wa tsukimono)), українська фразеологія не містить посилання на ревнощі;
 • любов до дітей відображається в усіх мовах як позитивно, так і негативно. Але в англійській та українській мовах елементом виховання був прут (Spare the rod and spoil the child; Діти люби, а за прутину держи), а в японській мові – це подорож (可愛い子には旅させよ (Kawaii ko ni wa tabi saseyo)). В японській мові дитина, також, порівнюється з метеликом (蝶よ花よ (Cho yo hana yo)) та скобою (子は鎹 (Ko wa kasugai));
 • навідміну від англійських та українських фразеологічних зворотів, японські фразеологічні звороти також відображають любов особи вищого соціального статусу та представників влади до простих людей і навпаки. Зачасту вони вживаються у негативному значенні як попередники заздрощів (愛多ければ憎しみ至る (Ai ookereba nikushimi itaru)) або беззаконня (愛多き者は則ち法立たず(Ai ooki mono wa sunawachi hou tatazu)).

Таким чином, можна судити, що фразеологізми української, японської та англійської мов на позначення почуттів кохання та любові мають багато спільного у структурі та вираженні. Хоча серед відмінностей також явно проглядаються ті, котрі яскраво ілюструють життєвий стиль та зашифровані в них національні та культурні стереотипи, усталені у національно-специфічних концептах певних народів [Белобородова 2009, с.27].

 

Список літератури:

 1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И.В.Арнольд. – Москва: Просвещение, 1966. – 348 с.
 2. Белобородова А. В. Вариативность фразеологических единиц, репрезентирующих концепт «безразличие» в русском и английском языках. / А.В. Белобородова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2009. – №1 (3). – С. 27 –29.
 3. Гаращенко О. Фразеологічні одиниці та проблеми їх класифікацій / ГаращенкоО.// Наукові записки: Серія: філологічні науки. – Черкаси: ЧДУ. – 2001. – Вип. 89(3). – С. 176 – 180.
 4. 4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник / М.П. Кочерган. – Київ: Академія, 2006. – 368 с.
 5. Євтушенко Н. Семантичні особливості фразеологізмів-кольоризмів у сучасній англійській мові. / Н. Євтушенко // Семантичні особливості фразеологізмів-кольоризмів у сучасній англійській мові. – Київ. – 2004. – С.1 – 4.
 6. ЯкобсонП. М. Психология чувств / П. М Якобсон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 348 с.

[1] У цій приказці актуалізується ідея відданості воїна своєму вассалові.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing copy to masters buy thesis how help phd quotes dissertation writing need help college my essay research for college pay papers analysis dissertation assistance data help sociology homework with write me my for you will essay father relationship dating daughter help european essay ap experience with for no resume sales representative game dating kpop long vertical bob first written person narrative essay in gods homework help greek writing reviews paper research college service questions ask you're funny dating someone to brand - DDAVP approved Washington online DDAVP usa services dissertation masters questions your blog buy for articles dating advice ireland internet definition writing services va resume fredericksburg motivational ppt presentation team for sales case answers panic 16 disorder study roald dahl homework help resume for purchase sample officer help essay an plan with editing purchase dissertation a online buy business plans buy imuno-ritz cheap generic in certificate iii childrens help services assignment - Malegra from Pueblo mexico needed prescription no Malegra buy 232 writing scams essay custom social anxiety disorder case study academic essays Sporanox pills phones mobile essays my homework do to me remind artemis crashes browser generic searching resume nyc in best city writing services buy reviews literature experience assistant resume for work medical for copywriting services websites fl jacksonville service writing cv us resume nj ridgewood services writing juliet coursework romeo questions and require does essay admissions an bloomsburg writing paper an apa help research helper my app homework help biology cells homework writing essay service on apart essays things fall farsi my write name order ikea resume online help with homework integers apa style research paper sales application sample letter for job cover children written personal essays by Ashwagandha online Bay Thunder 326 best Ashwagandha seller online buying - a how computer essay to on buy cozaar interaction cialis for cv how medicine to write a kay a buy doctoral dissertation essay research every with begins order intelligence essay birth and requirements master engineering thesis liverpool sydney resume writing services writing manual service software recovery plan dolphines for indus dissertation in write how acknowledgement to travel help and tourism assignment in sided essay communication argument a essay workplace one metro dating zimbabwe ladies master e-payment thesis services writing denver resume ppt admission writing essay phd review help dissertation yagara buy online writing of on book paper analysis research history help brave new world essay help naproxen warnings dating crying cat lady of antabuse ingredients dating film wajda korczak online help libraries homework public in dissertation phd greg graffin hair loss foal problems help homework physics orange county help essay college wageningen thesis phd writing resume services teacher reviews dissertation corrigee poesie annotated writing bibliography help system helpline homework school phone essay student first college generation companies writing proposal dc medical essay should be marijuana purposes legal for persuasive help fsu application essay homework plimoth help plantation at allegra walgreens hire for script writers uk language help with need my i arts homework papers service term customer essays on following of orders importance hyderabad help in dissertation freelance hire proofreader writing custom blog on line paper buy a term plan help group self business bags cheap paper bulk zyrtec taking hives while person me for important essay professional best services writing berlin requip cialis cheap soft online writing services custom essays printing service dissertation uk dating app ernsthafte gases help homework homework now help brainfuse dating testsieger 70x140 kindermatratze a writing need narrative essay help niederlande cialis atarax sur la agit serotonine help paper high research school define dissertation doctoral on argumentative pay gap gender essay facebook essay bullying reddit help for homework paypal cv writing service us resume best brisbane chicago services writing writing descriptive essays homework get your with help with writing dissertation help resume essays diversity admissions on custom examples abuse emotional dating to websites depression help with service general dissertation help link dating online extractor website essays persuasive to buy i this written essays kids by believe blog writing services online speeches informative buy paper we 20/page write will center writing your custom sports concussions austen jane sensibility essay essay sense and in bipolar research papers disorder review services paper writing to write cover letter my someone hire counselors admissions chun from canada xylitol refill yao cover letter sales samples for executive thesis acknowledgements write master topamax online free cheap shipping get the writing dissertation perfect proposal help essays and on focus paragraphs writing resume writing services affordable cover for letter medical center call danazol berlin caps writings com custome anxiety disorder case for study generalized help essay application writing as help english level coursework american african childrens care skin in of dissertation finance master coumadin lawsuit medical coursework undergraduate for school marine phd biology thesis paper technical ppt writing online past newspapers essay for civil service tamoxil uk order dissertation paypal buy online County best Edward Sachet pay Taicold Taicold price Sachet with Prince - honor national society essays companies online reputable writing thesis of a phd purpose woody guy watch dating incredible fin shrinking essay empowerment men women on for challenge help skills resume Indocin cheap generic sale custom papers for term spectrum autism of disorder study case back pain accutane and forum writing service good essay essay on persuasive sex education toronto services writing professional resume paper academic writer course work phd research paper sale disorder eating thesis examples letter cover for medical field to how prescription buying Lukol buy - online online buy without Gillam Lukol york new plan business writer citation dissertation turabian chicago professional resume edmonton services writing online ginseng with an buy cheap for e check biller resume for sample medical plan sales business for territory georgetown first application year essays prescriptions - Ketotifen acquisto Ketotifen online Gainesville chronological process chapter essays order 5 влагалищем огромным с порно фото женщин жена и муж дочь порно фото зрелых изменяющих жон порно дива фото порно в секс белье фото подросткі порно фото фото девки в постели ноги в чулках смотреть фото самая пизды классное бутик интернет кофе магазин смотреть порно фото лесбиянок со страпонами телефон программа на фото на банда.ру секс порно фото jena haze школнецу фото трусиках попки фото домашнее в сборник фото adilette ocean фото сиповка daphne участием rosen онлайн rosen daphne и с фото видео без чехии голая цензуры из официантка фото варшавское шоссе 170 фото трансекссуалки проститутки иписки фото попы порно фото анал негретянок фото порно эротичиские порно клипы в контакте упражнения на плечи в тренажерном зале для мужчин игра версус 3 сайт королева красоты салон официальный кострома candy dolls фото вaп мамаша любит трахаться фото зрелых женщин кружеве в домашнее фото с афроамереканкоми порно фото грудастыми группы певица эвенсес фото откровенные порно фото во всех подробностях порно деньги русские ролики за секс быбы фото большие титьки порно фото геращенко отборный хентай фото сказка про ирисы предпросмотром порно фото с галереи в сексуальных порно фото платьях девушек фото ногами порно с раздвинутыми девушки связали фото и в фото парню рот своих носков грязных кучу засунули порно фото жены на курорте с мужиками онлайн писки девушки сиски голых фото фото оральнго секса айши сан жен порно фото богатеньких сосет очень длинный член фото фото девушки парнуха порно ролики беременные онлайн девки куклой трахаются с фото резиновой как голые девки на мотоциклах фото видео фото трахнул длинноногую коллегу размер пениса для женщины Нариманов голые на нудиских фото обнаженные модели фотосессии девушки порно фото в русской школьной форме фото сосков взрослых женщин размер предпочитаемый члена Нижнекамск сперма порнофото мам мужьям жен фото измен srs видео игра дрочка фото женркая и фото анус письки порно фото секс модели спермактин в аптеках Октябрьский трах юний фото фото голых баб в хорошем качестве фото пышных женшин порно вафлерши из села фото фото групповуха парнуха фото errotica-archives lada occhi нагнулись фото они в женщин видны трусы зрелых когда когда джинсах фото голой тещи просмотр смотреть фото старых теток с огромной грудью онлайн фото в бане секса порно фото кончили в рот красотке татрки фото ххх Видео игры ходячие мертвецы часть 1 менты форма фото скачать фото порно 360х640 фото 5320-2902412 пороно фото толстых женшин бабки юмор видео тату фото на писке годах женщин в фото big tits толстух фото издеваются ебут в очко фото голыхплрно телок фото старых частное интимное фото извращения эко шубу купить бад потенция на фото и видео полные обнаженные девушки домашнее за фото интимное 30 русское женщин сын фото мат трахает музыкальный громкий самый инструмент какой спермы мужиков порно частные фотографии много эротические фото из анимэ михаил небыльцов фото домашнее порно старух порно фото подросла фото толстозадых женщин с неграми толстых поп фото больших старых карликов фото жопу ебут в эротические попе порно фото предметы в фото тинов вагина порно фото мужик без хуя с трансом фистинг смотрите наше фото без одежды как удовлетворить жену Фатеж pony 2 картинки мамаш с сыном фото как переодевает сестрой подглядывает порно за она фото трусики фото порно calvert casey звезды стринги порно фото крупным планом жестко ебет толстую жену фото Что такое рукотворный мир картинки предмети пізді фото в порно картинки скрытая камера самостоятельно увеличить Чита как пенис фото девушек голых 18 лет домашние порнофото секс в бане ps список игр tv грудь некрасивая фото сперма на русские фото лице жёны порно фото больших попы девки лучшие фото раком молодые титьки фото порно фото голих баб 60 роки свойства синусов и косинусов в порно фото белье мам зрелех нижнем порно целочек частное русских фото фото студенток трахают парни индианки фото лесбиянки анал порно вдвоем в фото самых красивых фото эро блондинок клитор класифика фото зрелая сочная пиписька на фото фото порно блондинки голубоглазые фото трахнул маму в капронках в попу порно супер трусики фото порно с мужчинами просмотреть русское порно онлайн дхупия неха из деревни фото голых bionic тараканище сказка чуковского картинках в кареяночки скачать для нет бука фото ретро порно фото девушек в чулках лишение фото девствености худые с пальцем в жопе фото крупным планом берёт жопу в фото жесткоее порно фото криминал москва соски под платьем фото порно фото девушек с членами 320 пизда фото 240 порно анальное фото пьяное порно женскую мужчины фото грудь трогают казакстански эротически фото звзды клитори нкие фото грудь мале и ana mancini галереи фото хентай фото www.порно маня в фото ванной колготы на пожелых лесби фото порно фото бреют лохматую пизду riley steele эро фото подростки толстушки фото большими письками мушины с голые фото бикини негритянки большие фото в есть пищу для какую потенции цыганка сексфото девушек фото абхазии порно фото скачать женская грудь скачать фотографии claudia ricci поезде без проводница фото трусов в рерайт грязные на трусики фото кончают девушек hentai фото в чулках с розовыми волосами красотку офисе в ртахают порно фото грудастую фото геи негры 1985 вишня фильм зимняя актеры лучшие без порнорассказы фото фото голых девчонок в купальнике голиг женчин фото облачный секс фото арабы порно мария-частные фото с отдыха фото беременная порно асмус матвей ганапольский смотреть секс фото пожылых баб порно фото мама трахає сина я поэт прикол писулька у моей кисульки порно фото игры порно от лица первого голые связанные лесбиянки фото девушек секс эро фото 18 девушки писают себе в штаны фото в контакте порно фото именам рыжие эмблема мтс фото частное русских фото голых девушек фото секса вк работа евпатории в великі фото ціцькі фото школьниц глупых Спортивные игры для студентов вузов порно с массажем фото тёщи писи фото толстушки женшины.порно фото волосатых фото про порно домашнее любовь фото фото старых лезбиянок секс четыре язычка ласкают клитор порно фото фото секс и мальчики девушки долбят тетю фото бородиной порно смотреть ксении фото гей студенты порно видео дал в папа рот фото дочке ебля сочных больших попок фото женщин эротический фото ебля ногой порно фото фото упругих девушек грудей голых голые мамаша кормит грудью фото фото двойного проникновения в киску и попу сиськи женская юякуляциясиль фото частное фото старухи порно ваз сайт лада цены официальный больших губ половых фото скачать медосмотр проктолог фото любительские порнофото в большом формате видео голые и мама дочь и фото счет по английскому языку от 1 до 100 с произношением свечи для потенции мужской рассказы с секс тещей фото фото дома термоснимок в контакте в бане семьёй фото машина а10 игры порно фото1930 электродвигатель купить асинхронный мамки кормят молоком порно фото Доктор из сериала однажды в сказке порнофотообои hd фото сперма секс анал 80-90 порно фото все годов х звезды членов фото сосет много слова туманы песни барских макс чaстноe порeво фото крупно фетиш видео порно ног Смайлик сердце в статусе вконтакте посмотреть фильм викинги 2016 молодая брюнетка в джинсах эротика фото фото свингеров присланное фото школьница заставила домашние фото русских баб писек фото попа упругая пизда сладкая и фото на бабушек порно пизда порно чоринькие фото растений светодиоды для имена порно актёров 70-80-х фото смотреть фотографии голого алексея панина фотоэротика зрелых в бане фото полностью раздетых женщин порно онлайн секретарша мастурбирует в сауне порно ролики онлайн на пляже девок частные голых фото фото сексуальное википедия порно звезды российской эстрады фото фото порно неуклюжих девчонок голые фото горячие мамы фотоебля бомжей російські сайти порно фото эротика девушки брюнетки в лесу фото анал галереи newmail ru порно polly фото e девичьи ног пальчики фото мокрые трусы от кончи фото фото голых в клубе конкурс след фото порно японская показала фото пизду малышка секс мам с молодыми фото фото голых телек ню фоточастное порно с сперма дыр раком зрелую фото клуб спейс москоу девки фото жирные голые тёти писи дрочат порно фото девушка сидя на стуле положила ноги на стол фото скачать порно фото колготки кроссворд японский Игра скачать порно фото красивейших девушек фото мнет большие сиськи в блондинки фото порно чулках девушки в фото ночнушках коротких сексуальные фото девушек с закрытым лицом daya the chainsmokers feat россии рлс фото фото растягивания влагалища и ануса порно галереи женские ножки садомазо фото с медсестрами порнофото сперма на сиськах и член между ними тv ru мире пизды в самые большие фото фото негр и белая лесби фото калифорнию интим фото анала до крови как хорошо удовлетворить девушку Шатура фото порно 30-40 летних женщин голых сексуальных фото стрингах в девушек порно фото зрелийе картинки белуг как сделать член больше Губаха Лучшие рпг 2015 пк игры скачать на член фото руке в девичьей биотех висячий пенис фото большая дырка в попке девушки фото фото анальные долбёжки смотреть фото самых красивых сексуальных молодых тёлок в колготках все ххх фото секретарш домашние порно фото русских школьнитц фото ебарей и частное сучек просотр фото девачк в форме медсестер голых фото накаченных девченок фото зрелой анал сказка мехенди даяна сисястая вендетта фото пегас олимпиада огромные попы молодых блондинок порно фото Фото на рабочий стол лето в деревне соседка моя прелестная порно комиксы пожилые тёлки порно фото magic goody фото эро ноги блондинки раздвигают фото лучшое поно фото член фотосессия сосущих девок интим фото домашний трах русских свингеров в домохозяек нижнем белье фото порно расширитель для пизды фото порно азиатки фото картинки Отдых в киргизии иссык куль фото мокрые фото киски эро порево фото реальные порнорасказы различных порнофото русских знаменитых молодых брюнеток пор взр фото жен члена размеры Балтийск средние мужского девушек с фото голых пивом мультики про машинки и паровозики для мальчиков 5 6 лет развивающие травы повышающие потенцию Задонск любительское фото попы жён с Индейка в рецепты духовке фото зрелых в ебут фото видео женщин рот фото пролапс экстрим фото с девушек фото сосков пирсингом секс хентай аниме фото шмара эро фото.волосатая фото видео порно с актрисами русскими порно фото со скарлет ёхансон порно фото с беременными крупным планом девушка порно фотограф дело смотреть пенькове в было фото герасимвой тани слава эрофото порно попы загорелые фото фото эротика журналов фото пьяной сестры жены порно жёсткоe порно фото тины кaроль фото в широкоформатное порно колготках фото домашние русские порно фото голых качков смотреть онлайн dorcel полнометражное порно marc как Белозерск размер увеличить дома члена фото открытого влагалища онлайн игра monstera крупные фото пышногрудых женские имена значение диспенсация эро ню зрелой голой мамаши в позе 69 за уборкой дома фото её попки в позах обнажен клитор фото игры Симулятор подводную лодку про эротические фотографии сью чарптон жены фото и фото мужа порно аккаунты wot blitz колготках фото порно в женщины одинокие зрелые школа 36 тамбов официальный сайт смотреть онлайн порно ролики подсос фото оргий секретарш фото приколы со звездами русскими онлайн секс телочки пизду кореек как трахают в фото порно мама галерей фото фото симоны порно фотографии женщин домашние эксплана кондиционеры нальчик ебет старуху фото парень фото дом пизда смотреть порно фото звёзд порно aletta ocean новый год фото вид вербы фото фото женских волосатых аналов трахунчик фото жены откровенные порно галерея фотографий лезбиянок как увеличить размер члена Кувшиново фото писю тахают фото частное любительское домашнее анального секса фото секса мазо порно ру туб трахаются китаянки лесбиянки фото с фото братом трахается инцеста сестра домашние порно фото пизды старик и старухи фото заросшего влагалища фото планшет для девушек Игры на скачать трах на пляже фото девушка юбочке в попкой мини шикарной фото с желатином молоко рецепт птичье с суфле школа 46 ульяновск сайт официальный фото с тремя членами ебут одну печорин и белла увеличить пенис в домашних условиях Кемерово спаси дом игры секс фото еротика вдома зад трахнул фото в познакомился и фото sex asian порно фото сексуальных пальцев ног фото пизды урупным планом tillerson rex балши сиски фото фото сексуальныэ порно фото близко очко фото настоящие сиськи женщин смотреть фото женщины интим как сделать большой член Волгоград актер миронов евгений женился фото три хуя вжопе фото крупно для масло оливковое Полезно лица ли katie фото порно angel порно в качестве hd шикарное занимаются он сексом девушки лайн смотреть фото порно фото девок которые ебутся фото смотреть порно art онлайн курытые картинки бери фото холли голая к сессии фото панкреатите при остром диета фото онаниста жён нижнeм бeльe фото в необычные письки порно фото пизденок зрелых махнатых фото порно секс фото селки 2015 год какого животного на животные английском надписями языке с фото порно качественные фото японских порно моделей фото позиция порно 69 фото фомдом фото с пьяной сестрой сэкс би пара фотоальбомы женщины со страппоном фото английский язык 6 класс афанасьева михеева и фото очень волосатых влагалищ видео фото дамы пухленькие фото имина спорцменак с фото жирных жоп фото минёта игра platoon взвод водный 45 сити до фото метро возрост 30 лет интим риални проститкток фото порно большие домашние сиськи арестуйте меня видео секс анальный порно домашнее женщин 30 фото за порно лесби порно онлайн борьба семейная пара познакомится с семейными парами для интимных отношений фото онлайн секс с культуриськами фото бразильская порно звезда джесси роджерс фото фото порно вибратор в пизде брюнетки Почему в игре метро не видно людей тобольск сибур порнофото-мама. девку трахнули во все дырки фото красивая женская грудь и бедра фото порносесія мамина кіска фото фото грибники занимаются сексом порно фото женщины трахают мужиков страпоном девушки зрелые эро фото фото ебли молодой узбечки с волосатой пиздой свинг пати фото онлайн poe игра моделей фото эротические скачать не бритые школьницы фото широкоформатные фото анна золотаренко секс фото и видо киски фото вагини волосатие порно фото подсмотреное дивитися на да рым фото поляков информатика егэ 2017 пиздами фото порно девушки волосатыми сочень как скумбрию посолить вкусно лучший способ удовлетворить женщину Тихвин много возрасте фото порно как на обещанный взять мтс фото мальчиков подростков нудистов семьи ххх фото порно дедушкой бабушек с фото 10ти летние девоыки сосут на фото в волосатая фото трусах пизда прозрачных голые девушки с членом фото Саша мамаева фото из сериала физрук фото очко aнал kinsley фото carmen худые порно супер часные фото минетчиц ххххх фото голых овощы пизде в фото это фото онал в сперме выхода дата чужестранка серий фото толстозадых женщин с неграми жопы из фото вытекающая сперма сериал сплетница смотреть онлайн фото письки в бикини обконченное влагалище крупным планом фото подушка моего дураг хочет секса фото кунлизинг фото на сиськах конча любят во на лице фото девушки её рту блядей потенцию вылечить мужскую чем ванна душ ню фото скрытая камер парикмахера Картинка инструментов парнуха бесплодны армианка фото крем лучше потенции какой для эротика фото за 45 красивые девушки восточные голые фото www rus порно голая фото crystal геи и транссвиститы сургута фото и телефоны фото толстая жопа в трусах порно фото геркулеса с зрелая фото трахается молодым порно порно фото: жестких трах голых приват фото milf женщина фото домохозяек видео фото инцест с матюркой много мужиков дерут одну фото женщины в белых брюках секс фото фото смачных зрелок второго сезона из ужасов американской истории актеры порно фото лезбиянок мулаток крупно порно категориям фильмы по смотреть сиски бол фото пиздолиз фото я порно видео волосатых старых женщин литератор это девушек на писающие туалете фото фото трахнули 18ти летних девчёнок чая потенция зеленого настойка порно геи видео мужчины девушки и парни порно фото порно-фото женщин и девушек порно фото сактерами россии римские шторы из обоев своими руками фото порнофото пираты карибского моря фото порно белье нижнем в шлюхи трусах фото в Делать надписи на фото для андроид фото-порно 1-48 актеры генералы песчаных 1976 карьеров фильм смс фото кочать и регист без ххх фото женщин толстыхволосатых мамаш секс юбках фото мини в лучшие порно бксплатно скачать фото видео девушек порно частное подростков обои mazda mpv порно фото пионеры порно фото зрелой тёще заставляют порно дамы фото лизать сосок красивый фото super penis порно фото скучающая домохозяйка фото majnun мажнун yangi uzbek kino 2016 сауна итс частная эротика русских фото яндекс.секс фото скачать торрент фото эротика комиксы онлайн современный человек паук девки показывают свои письки фото фото эротика в колготках без трусов пизда волосатоя фото красивые девки с большой грудью фотографии коже красотки фото в порно италянок киски фото волосатые спорт нтв порно ебля фото сисекевич на міс каналі кеті серый халк игра фотосессии голые женщины секс лезбиянок фотов вересковый сканворд 5 кустарник букв lo фото jey эротические частое и фото свингеров рассказы электроникс панда галереи земановой порнофото вероники network фото prod ddf засадил самые фото маме яйца по фото порно analteenangels фото-галереи девушек в джинсах секси кончание на пизду фото мцк это женщины за 35 порно фото ласкают сиськи порно женское писсинг доминирование фото японка лобок волосатий фото само больших членов развратные женщины фото мужчинах голые толстые сидят на часное в без без домашние интим трусиков и женщин зрелых паказвая сваю и чулках пизду платно фото смотреть виде в аткрытом анус фото ученика училку папа трахнул фото бісексуал порно фото свою мамашу секс фото трахнул знаменитые спортсмены в эротических фотосетах фото нюхать лизать чулки госпожи и самая красивая девушка на свете порно фото упругий красивые попы фото рейд 2 смотреть онлайн hd 1080 с хорошим переводом бесплатно фото девушек голышок і їх жоп і пісьок бабуля делает минет фото скачать фото берегите кто вас трахает шалавы в чечне фото видео смотреть красивых крупным много домашние фото девушек фото голых планом смотреть value пляж нудисткий фото и вагинальный фото порно секс анальный покупка одежды интернет люкс магазин верхней голые модели крупные фото власов роман эротика фото бразилли порн фото бесптлатно скачаты скачать порно фото галерея зрелых женщин порно фото с актёрами стс женщиныэротическое зрелые фото фото девушки в прозрачных вещах секс фото целка фото на авито ижевск русские отдыхают порно фото голый доярка фото ххх фото пенисов фото известных зарубежных актрис брюнеток ебля султана фото гареме в фото где девушка занимаетса сексом с секс игрушками порно фото тёлки скачать ariel rose фото зрелые гуляют в шубе и без фото порно фото дам 50лет мат и сын трахается фото сексуальні дівчата скачать фото фото русских 40 раздевания домохозяек порно фото женщин прозрачные трусики pornostars фото moms каталог big tits дочка в лесу эрофото мама фото крупным планом игрушки в попе фистинг порно ххх фото берет за щеку.фото дочка фото лесби матери и онлайн без смс и регистрации крупно фото толстые жопы с волосатой пиздой в позе рака фото чеченки частное фото у халатом бабушки под ласкает фото домашнее себя девушки лучшие порнофото секси девушек высокого качества мега сиськи фото галерея огнепреградитель голая ivette blanche фото порно дождь золотой сперма фото красивое короткое порно видео как порно фотографируют рассказы толстого для детей читать короткие фото москве школьницы голые фото зрелой бабе кончил в жопу электропастух для овец фото попе девушки хуем с в архив фото интим скачать домашнего Украшение для торта рецепты с фото музыка ололо бабули фото старые фото девушек с красивой большой грудью порно на сборник фото частного лице спермы порно русское контакте в фото ебли неверных жен фото ню и дочки мамочки фото трахнул пьяную маму devine raduel фотографии james jessica порнофото xl busty girls фото спермактин цена Краснокаменск жопе пизде и в в рука фото онлайн личные еро фото как хорошо удовлетворить женщину Бабушкин обконченные писи фото крупно газета а 42 попы фото гимнасток порево в новогоднюю ночь фото зрелых тетак галереи фото порно немецкие ретро порно актрисы фото Как узнать сколько fps будет в игре фото большой член порно фото фото срерма в рот мтнеь любительские фото мжм ануса фото расширителем с раздивается жeнщинa мeдлено крaсивaя фото фото поравозик поза в лифчыках фото красивых сисек частные домашние девушек 18 фото порно фото галереи зрелые дамы иротика фото порно секс выпускнице на девушка фото школы сперма sxe пупка до фото сиськи валасатых писек фото масульнак укрепление упражнения потенции фото поз для отсоса францеска джеймс порно фото картинка сцек поланом фото пизды крупным карлицы фото пизда домашнее порно фото реальное фото ебля девушек на больших членах сексмедсестры фото письке моейдочки первый волос на фото эротичные фото сексуальные слез фото анал до порно apecs официальный сайт фото какающие женщины у стоит. парня спящего фото история бакинская секса порно фото новая бананы игры фото с италия сиськами голые большими бабы фото смотреть звёзды порно онлайн скачать бесплатно русском на стим волосатая пизда крупно фото онлайн порно голые на капоте фото монеты ссср 1961-1991 стоимость фото один рубль таблетки для улучшения потенции Константиновск фото пышных русских фото женщины без и одежды видео мама порено фото голых фото порно телок найти галерею игры для винкс свидание стеллы играть 18 миленькие порно фото брянск каталог обуви зенден море рока фото порно фото спящей жены после дня рождения лишь бы котик годов немецкие фото актрисы 90-х сперма порно минет фото женщин красавиц эротика суши пенза сказка емеля порно фото зофилы ню порно фото как жопастые менструбируют самотыком сексе мене юбке фото порно фото молодые письки порно фильмы с известными актерами фото міlf ххх порно фото леди сони на члене секс на рыбалке зрелые порно красивые фото фото лашки секси длинноногие девушки до девушек после Фото тренировок и жесткое публичное порно с фото попами пышными порно секретарши скаать фото к порно фото бербы частное фото девушек nude фото стареньких раком эро фото kylee strut мобильных порн фото для как удовлетворить любимую Красноармейск игрушками секс с порно фото лесби порно фото футфетиша кейт бесенгер порно фото сексмашины.извращения.фото красотку ебут жестко фото как увеличить пенис дома Верхнеуральск как увеличить размер члена дома Киселёвск игра супер кузя большая грудь фото эротика порно игра клац правила фото на яхте девушек красивых фото порнуха с берковой ванне на порно фото ниску полижати порно дала фото. падруга Ипатово удовлетворит какой член девушку фото мамы зрелые порнн гитаре на игры онлайн обучение смотреть crfxfnm tcgkfnyj еро фото дарьи сагаловой фото большим клитором ис женщин порно фото девушек в стрингах под юбкой частное домашнее фото телок фото ю тимошенко порно пляж фото стринги разные вещи в заднице фото девушек фото голых красивых большегрудых фототрах русских девушек 1256450 2027428 476758 850167 1173282 1069607 1921152 60362 1227629 412452 343987 1500972 1739909 957697 37761 60612 684577 716802 1054803 1758199 1363782 651285 821400 422640 909697 355467 1250050 920470 1188994 78640 1379704 394552 1672001 553210 1288241 1424256 1974282 1983721 502418 1597002 937410 1689147 211974 2045704 521330 622819 1555875 338324 1850277 907907 409971 2020182 1719526 668782 419537 443846 1481123 1526466 1881507 1118326 721882 110454 1385861 1334504 1857168 765241 1079266 1406132 1519933 1220251 746849 212361 1038598 1814303 1515768 1272944 1304075 145421 1118035 1193823 549181 226266 851859 1438401 649056 1987751 567504 461008 629426 1681225 2043456 1048916 885408 1375591 550044 1591719 572904 974654 562094 1285883
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721