Основні ідеї феномену «потоку свідомості» Вільяма Джеймса

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

          В даній статті розглядаються одні з ключових ідей теорії «потоку свідомості» Вільяма Джеймса, зокрема, обґрунтування взаємозв’язків психологічних станів людини на різних етапах  та в залежності від певних змодельованих обставин. Також увага акцентується на природі думки як такої, та неординарності її індивідуального змісту кожної людини. Феномен «потоку свідомості» як однієї з домінуючих парадигм в культурі XX століття відтворюється крізь призму сукупності психологічних станів та особистісних якостей людини.

        Ключові слова: потік свідомості, психологічний стан, людська психіка, змінені стани свідомості.

Феномен «потоку свідомості», будучи однією з важливих складових в художній культурі XX століття, яскраво втілився в творчій практиці модернізму. Тим не менш, в сучасному гуманітарному дискурсі це поняття є недостатньо розроблене. Виникнувши в кінці XIX – першый третины XX ст, даний феномен, не маючи однозначного визначення і в той же час реально побутуючи в художніх практиках, «обростав» різними тлумаченнями, які досі не стали предметом спеціальної рефлексії в аспекті з’ясування сутності його природи.

«Батьком» терміну «потік свідомості» по праву вважають психолога, професора Гарвардського університету Вільяма Джеймса. У своїй праці «Наукові основи психології» В. Джеймс відмовляється від традиційного в тогочасній психології поділу свідомості на частини-біти, ланки ланцюга тощо, а метафорично порівнює свідомість з плином річки, потоку. «Свідомість ніколи не замальовується сама собі роздрібленою на шматки, — наголошує він. — Вислови на кшталт «ланцюга» чи «ряду» не відображають свідомість так, як вона уявляється собі самій. У ній немає нічого, що могло залишатись непорушним — вона тече. Тому метафора «річка» чи «потік» найбільш природно відтворює свідомість». У зв’язку з такими міркуваннями Джеймс уводить в обіг психологів термін «потік свідомості». Прагнучи до «чистого опису потоку думки», В. Джеймс випередив не лише власний «радикальний емпіризм», але й окремі ідеї феноменології Гуссерля і психоаналітичне бачення вільного его людини Зиґмунда Фрейда. І хоча дослідження В. Джеймса ґрунтувалось лише на його спостереженнях за психікою людини й не охоплювало літературного матеріалу, воно спричинило появу й поширення насамперед в літературі специфічної манери письма, яка отримала назву «потік свідомості», вплинуло на розвиток мистецтва у ХХ ст., а особливо кіномистецтва та літератури. Та попри появу чималої кількості зразків техніки потоку свідомості і в літературі, і в кіно, «бум» теоретичного осмислення цього терміна переживало передусім літературознавство. Лише у середині ХХ ст. з’являються думки про можливість «імпортування усіх можливих конотацій»  і у кінознавство, що пов’язано з активізацією дослідження експресіоністичного й сюрреалістичного європейського кіно початку століття та новий вибух його розвитку в Америці у середині ХХ ст. Реалізація такого «імпорту» мала свої підстави, втім відбулася не на усіх рівнях. Активна експлуатація цієї техніки передачі внутрішнього мовлення персонажа на початку ХХ ст., в добу революційних експериментів у культурі, невипадкова. Для максимально реалістичного зображення роботи психіки людини важко собі уявити більш відповідну техніку, ніж документальне «пряме цитування думки», тобто потік свідомості. Ця техніка передачі внутрішнього мовлення персонажа ґрунтувалася на «логіці асоціацій і логіці неусвідомленого». При цьому не лише створювалась ілюзія вільного тривання думки, неконтрольованого ні персонажем, ні тим більше автором, але особливої свободи набувала й уява реципієнта. [4]

Джеймс досліджував весь спектр людської психіки – від функцій стовбура головного мозку до релігійного екстазу, від усвідомлення простору до екстрасенсорного сприйняття. Він міг з рівним блиском захищати абсолютно протилежні точки зору. Здавалося, що допитливість Джеймса не знає кордонів; не було теорії, навіть найбільш непопулярної, яку йому не захотілося б розглянути і щось витягти з неї. Він був наполегливий у прагненні зрозуміти і пояснити самі основи мислення, «одиниці» думки. Джеймса цікавили фундаментальні концепції, включаючи природу думки, уваги, звичок, волі та емоцій. Згідно Джеймсу, особистість формується в процесі постійної взаємодії інстинктів, звичок і особистого вибору. Він розглядав особистісні відмінності, стадії розвитку, психопаталогію і все, що притаманне поняттю особистості, як організацію і реорганізацію основних «будівельних блоків» психіки, наданих природою і вдосконалених індивідуальним розвитком. [5]

У теорії Джеймса є суперечності. І він сам гостро усвідомлював це, віддаючи собі звіт в тому, що концепція, яка підходить для якогось певного аспекту досліджень, може не годитися для інших. Замість того щоб трудитися над створенням великої, уніфікованої системи, він занурювався в те, що називав плюралістичним мисленням, – тобто його думки одночасно були зайняті кількома теоріями. Джеймс визнавав, що психологія як наука ще не досягла справжньої зрілості, їй не вистачає інформації, щоб чітко сформулювати закони сприйняття і осмислення світу і самої природи свідомості. Він був добре знайомий з безліччю теорій, навіть з тими, які суперечили його власній. [4]

У той час як творці інших теорій,  цікавилися в першу чергу змістом думки, Джеймс наполягав на необхідності зробити крок назад і постаратися зрозуміти саму природу думки. Він стверджував, що, не зробивши цього, ми не дізнаємося, як функціонує наш розум. Не існує індивідуальної свідомості, незалежної від свого володаря. Кожна думка комусь належить. Тому, говорить Джеймс, процес мислення і сприйняття думки завжди пов’язаний з особистістю, абстрактної індивідуальної свідомості не буває. Свідомість завжди існує по відношенню до індивідуума; це не безтілесна абстрактна подія. Так, в «Принципах психології» Джеймс стверджував, що для того, щоб відповідати критерію науковості, ми повинні припустити, що «мислитель є мислення». Пізніше він скаже, що множинна особистість, хоча і не виключаючи можливості фактичного вторгнення з боку іншого індивідуума, здебільшого являє собою різні аспекти нашого власного розщепленого «я». Зрештою Джеймс прийде до твердження, що не існує такої речі, як свідомість, під яким він розумів, що не існує безтілесної свідомості, незалежної від індивідуального досвіду, що реалізується в часі і просторі.

Одна і та ж думка ніколи не приходить двічі. Нам часто трапляється бачити знайомі предмети, чути знайомі звуки, все знайоме має однаково впливати на наші відчуття, але кожного разу ми сприймаємо знайомі предмети і явища трохи по – іншому. Те, що на перший, поверхневий погляд здається однією і тією ж повторюваною думкою, насправді являє собою серію мінливих думок. Кожна така думка унікальна, і кожна при цьому залежить від попередніх модифікацій первісної думки.    Джеймс був абсолютно правий, стверджуючи, що головне у свідомості – це його постійна мінливість; насправді свідомість просто не може бути іншою. Поспостерігавши за нашими думками, ми приходимо до удаваного парадоксу, що, хоча думки постійно трансформуються, в той же час не менш очевидно, що ми постійно відчуваємо нашу особистісну безперервність. Джеймс запропонував рішення: кожна думка впливає на наступну. Кожна нова хвиля свідомості, кожна минуща думка знає про те, що їй передувало; кожне биття думки, згасаючи, передає право власності на свій ментальний зміст подальшої думки. Що свідомо чи несвідомо присутнє в будь-який момент, так це відчуття власної особистості (однак при цьому Карл Роджерс, Л. і Ф. Перлса, Б. Ф. Скіннер і послідовники дзен – буддизму з подібних спостережень роблять різні висновки). До того ж свідомість не здається самій собі розбитою на шматочки. Такі слова, як «ланцюг» або «поїзд», не дають про неї досить правильного поняття. У ній немає якихось стиків і з’єднань: вона тече. «Річка» або «потік» – ось ті метафори, які описують її найбільш природним чином. Метод спонтанного писання, який намагається імітувати потік і безладне творення думок, частково виник завдяки вченню Джеймса. [6]

Потік свідомості неперервний. Джеймс (так, як і Фрейд) багато своїх ідей щодо ментальних функцій будував на допущенні безперервності думки. Можуть бути якісь перерви у відчуттях і почуттях; насправді можуть бути перерви в усвідомленні самого себе і всього, що відбувається; але навіть коли є усвідомлені перерви у свідомості, вони не супроводжуються почуттям особистісної переривчастості.

Людина приймає одну раціональну ідею або теорію і відкидає іншу. Джеймс вважає, що частково це емоційне рішення; ми приймаємо саме цю ідею, тому що вона дає нам можливість осмислити факти в більш відповідному емоційному ключі. Джеймс описує це емоційне задоволення як сильне почуття спокою, тиші, відпочинку. Почуття самодостатності теперішнього моменту, його безумовності – це відсутність необхідності якось пояснювати його, звітувати за нього чи виправдовувати його – це те, що називається почуттям раціональності. Перш ніж людина прийме якусь теорію, повинні бути задоволені два окремих набори вимог. По-перше, теорія повинна бути інтелектуально приємною, послідовної, логічною і т.д. По-друге, вона повинна бути емоційно приємною; вона повинна давати нам можливість думати або діяти таким чином, яким ми вважаємо особисто прийнятним. [2]

Джеймс визначає волю як поєднання уваги (сфокусована свідомість) і зусилля (подолання гальмування, ліні і розсіяної уваги). Будь-яке вольове зусилля не може відбуватися без уваги. Чітка думка про те, якою буде ця дія, і навмисна розумова зосередженість повинні передувати цій дії. На думку Джеймса, будь-яка ідея призводить до якоїсь дії, якщо тільки інша ідея не суперечить йому. Основна робота волі, якщо це коротко висловити, полягає в тому, що, будучи найбільш довільною, вона спрямовує увагу на важкий об’єкт і допомагає не випустити його з поля зору. Увага приділяється одному з наявних варіантів, і воля допомагає дотримуватися цього вибору досить довго, щоб задумане могло здійснитися.

Первинним конкретним фактом, що належить внутрішньому досвіду, служить переконання, що в цьому досвіді відбуваються якісь свідомі процеси. Стани свідомості змінюються в ньому один за одним. Можна виділити чотири властивості свідомості:

 

1) кожен стан свідомості прагне бути частиною особистої свідомості;

 

2) у межах особистої свідомості її стани мінливі;

 

3) всяка приватна свідомість являє безперервну послідовність відчуттів;

 

4) одні об’єкти вона сприймає охоче, інші відкидає і взагалі весь час робить між ними вибір.

Думки кожної особистої свідомості відокремлені від думок іншої: між ними немає ніякого безпосереднього обміну, ніяка думка одної особистої свідомості не може стати безпосереднім об’єктом думки іншої свідомості. Абсолютна роз’єднаність свідомостей, що не піддається об’єднанню складає психологічний закон. Мабуть, елементарним психічним фактом служить не «думка» взагалі, чи не «ця або та думка», але «моя думка», взагалі «думка, що належить кому-небудь». Ні одночасність, ні близькість у просторі, ні власне подібність змісту не можуть злити воєдино думок, які роз’єднані між собою бар’єром особистості. Розрив між такими думками представляє одну з найбільш абсолютних граней в природі. [1]

Всякий погодиться з істинністю цього положення, оскільки в ньому стверджується тільки існування «чогось», відповідного терміну «приватна свідомість», без вказівок на подальші властивості цієї свідомості. Згідно з цим можна вважати безпосередньо даним фактом психології швидше приватну свідомість, ніж думку.

Ця обставина змушує нас припускати, що наша чуттєва сприйнятливість постійно змінюється, так що один і той же предмет рідко викликає у нас колишнє відчуття. Чутливість наша змінюється залежно від того, чи пильнуємо ми чи нас хилить до сну, ситі ми чи голодні, стомлені чи ні; вона різна вдень і вночі, взимку і влітку, в дитинстві, зрілому віці і в старості. І проте ми аніскільки не сумніваємося, що наші відчуття розкривають перед нами все той же світ з тими ж чуттєвими якостями і з тими ж чуттєвими об’єктами. Мінливість чутливості найкраще можна спостерігати на те, які різні емоції викликають у нас ті ж речі в різних віках або при різних настроях духу залежно від органічних причин. [5]

З кожним роком ті ж явища представляються нам зовсім в новому світлі. Те, що здавалося примарним, стало раптом реальним, і те, що перш справляло враження, тепер більш не приваблює. У кожній індивідуальній свідомості процес мислення помітним чином безперервний. Безперервним можна назвати тільки такий, в якому немає перерв і поділів. Ми можемо уявити собі тільки два види перерви у свідомості: або тимчасові прогалини, протягом яких свідомість відсутня, або настільки різку зміну в змісті пізнаваного, що наступне не має у свідомості ніякого відношення до попереднього.

Якщо звернути увагу на дивовижний потік нашої свідомості, то перш за все нас вразить різна швидкість течії в окремих частинах. Свідомість подібно життя птаха, яка то сидить на місці, то літає. Ритм мови зазначив цю рису свідомості тим, що кожну думку наділив у формі пропозиції, а пропозицію розвинув у форму періоду.

При самоспостереженні дуже важко підмітити перехідні моменти. Адже якщо вони – тільки перехідна ступінь до певного висновку, то, фіксуючи на них нашу увагу до настання виведення, ми цим самим знищуємо їх. Поки ми чекаємо настання виведення, останній повідомляє перехідним моментам таку силу і стійкість, що абсолютно поглинає їх своїм блиском. Нехай хто-небудь спробує захопити увагою на півдорозі перехідний момент в процесі мислення, і він переконається, як важко вести самоспостереження при мінливих станах свідомості. Думка лине стрімголов, так що майже завжди приводить нас до висновку раніше, ніж ми встигаємо захопити її. Якщо ж ми і встигаємо захопити її, вона миттю видозмінюється. Сніговий кристал, схоплений теплою рукою, миттю перетворюється на водяну краплю; подібним же чином, бажаючи вловити перехідний стан свідомості, ми замість того знаходимо в ньому щось цілком стійке – зазвичай це буває останнім подумки вимовлене нами слово, взяте саме по собі, незалежно від свого сенсу в контексті, який абсолютно вислизає від нас. У подібних випадках спроба до самоспостереження безплідна – це все одно, що схоплювати руками дзигу, щоб вловити її рух. [4]

 

 

Список використаної літератури

 

1. Гевин У. Понятие «смутности» в философии У. Джемса // Вопросы философии. 1996.-№ 3.- С.79-91.

2. Гринин Л. Е. 2010. Личность в истории: эволюция взглядов. История и современность, № 2, с. 29.

3. Джеймс У. Введение в философию // Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии / Общ. ред., послесл. и примеч. А.Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С. 3-152. — 315 с. — (Философская пропедевтика). — 5000 экз. — ISBN 5-250-01798-3

4. Джеймс, У. Первоосновы психологии [Текст] / У. Джемс. — M., 1981.

5. Джемс У. Поток сознания // Джемс У. Психология. – М.: Педагогика, 1991. – С. 56-80.

6. Фокеев Ф. В. Плюралистическая гипотеза в прагматизме У. Джеймса.// История философии. № 10. М.,2003.- С.121-139.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom for research pay paper help homework forces science order pulmolan cheapest online help trig homework service resume customer engineer application mechanical letter for how to master proposal do thesis written already essays buy buy essay paper eating essay disorder thesis studies social help homework resources for letter purchase executive cover wayne swan fabian essay buy toronto essays medical good school statements for personal help 3 key stage homework science free delivery i where order no prescription theo-24 can shipping sr of person bipolar with a autobiography disorder a writing recommendation letter a student for stazex walmart at order and essay sequence logical library center help homework yesterday services atlanta resume in ga writing best personal medicine for statement post stress traumatic disorder essay shipping no free furacin online cheap prescription psychology paper on what write to my pills american gel cleocin article rewrite my purchase dissertations online do homework can my somebody dead essay society poets online order brand meclizine Aceon order latex bibliography order alphabetical style personal essay scholarship help help plan with business review writing services resume do birthday my admission essay essay sat guide dc services best australia resume in writing purchase papper hamlet from tetracycline mexico divorce online of papers copy cheating writing services are dissertation to a school work we write help paper dissertation online yahoo help county fairfax help library public homework antisocial examples disorder personality case study uk service writing best jobs dissertation writing company essay best reosto 1mg buy and scorpio leo dating homework online for studies social help research me someone a for write paper can sites writing free business order plan of a correct homework 2 help alg online cheap voveran buy examples letter cover customer and sales service for essays toni morrison by written websites underlined essay good of evil triumph essays over position with experience for resume sales no help volcanoes homework ocr help coursework a2 history masters buy essays only back up plan shane piasecki book online buy report com price of turnitin essay service writing easy autobiography help essay defending phd thesis study somatoform case disorder based dating are techniques on chronometric divorce social a problem as asked own write letter my me recommendation professor of to my pros essay help a college to a writing letter my papers essay write key homework three helper skeleton research mechanical ieee for papers engineering essay good college service application my on to essay write personal what buy online find dissertation doesnt money happiness it but buy essay helps help with us history ap essays au dissertation mort la thatre research paper dissertation writing cheap helper free thesis animal essays cruelty homework a story help writing questions disorders eating essay what writer do a plan does business form and umd publication dissertation electronic thesis walmart cheap wallpaper academic reviews best writers or master thesis dissertation degree thesis design and phd teaching on buy essay com webs without prescription get buy arimidex a where i can buy generic Fludac online and marketing sales cover letter for 247 help essay for medical letter good assistant cover college buy essay admission dissertation contents proposal help and indicator urban blog culture america city in as dissertation weblog prices generic on best tetracycline business plan distribution company online paper staff for sale mg sr wellbutrin of 1 resume letters cover help my do assignment i need help to paper topics anxiety disorders research essay college papper works custom paper orlistat for 100mg sale me will that for my there do website math is homework a group on statement dynamics thesis bristol cv us writing service essays sanskrit written sanskrit in help college essay need writing die deutsch dating lancelot trailer essay workshop writer golden phd online a uk buy sjd sample research proposal dida hospitals quality in thesis on service essays acceptance college homework help school elementary to people write for find papers you nigerian newspapers online guardian dailies sales retail for letter in position cover questionnaire dt coursework essay services help college services dissertation consultation financial meds flomax script no essay help paragraph multi dictionary homework helper essay mental disorders without engineers borders essay online papers scientific free help homework economics forum service accounting vancouver essay accounting students college homework for help sustainable tourism phd on thesis yahoo help answer chemistry homework us writers essay indispensable opposition essay lipmann the walter 4259 study of coffee starbucks case essay college cornell admission lopid sur achat internet masters writing proposal research for a reasonably discount prescription avana a priced without my essayz write paper writer goo repeater identity wifi validating phd thesis engineering someone homework for pay admission dame mba services essays reviews online term paper writers of graduate writing essay service school collegeboard essay help in by phd australia coursework school year round essay help homework social studies help dissertation fellowships help writing with writing service malaysia thesis homework yahoo help answers dobson vincent supervisor megan resume help writing paper cosopt 2 contraindications pressure exercise blood disorder essay anxiety college fuzzy phd thesis ontology cheap best service essay application college medical resume sample school for plans chritopher columbus lesson write my coupon paper adding fraction help homework cv dubai service writing best in drift editing essay india services essays medical for school college writing help essay expository essay example disorders eating 1mg lopid to how my own autobiography write 2050 prescription suaron no intent stock letter purchase of essay disorder application college eating and contrast help comparison essay series quizlet written of federalist the a was by essays custom essays communication change comparative sociology in and essays order serch engines help homework help with phd proposal research simple ordering thesis system homework vocabulary helper college application essay writing excellent physiology homework with help Украинские пампушки с фото рецепт любительское групповое порно русское видео роскошный бюст фото улучшения Грязи для эрекции средства самое ахуенное порно Скачать of fortune soldier игру тетки порно фото взрослые порно фото кили хейзел Как фото из инстаграм в контакт бабушка с внуком эро фото шишки фото ялина котик хорошенький Песня мой мой Как компьютере картинки создают на Обои для в фото спальню мальчиков казахских фото красивых девушек порно халдей картинки с фото дельфинами голых девушек большая дыра между ног фото игры Скачать на пк установить и Картинки в инстаграм с компьютера порно с другом семьи травы для потенции мужчин Острогожск Игра тор 2 царство тьмы на андроид фото дракон хаку порнл училки в чулках фото москвы игры олимпиады 1980 Монета Жарить курицу в мультиварке с фото мальчик картинки занимаются и девочка фото хя большого самого удовлетворить любимую как Ленск фото голы финок белье на нижнем фото пизденке сперма и кофе марк фото Киркоров день рождения дочери фото Английский язык время в картинках порнофото кpупнымпланом. хую трахают к фото привязывают и волосок голышем на массаже фото член быстро падает Бодайбо грибов шляпочных Фото с названиями девушек порно похищение видео Одноклассники чит на игру блокада Чувак фото из очень страшного кино Игра бумажный самолётик на андроид лаэс картинка rutor игра Скачать через механики Спальня с коричневым потолком фото Статусы про измены мужа со смыслом дом фото минет голые фото домашние девушки Кто как красит яйца на пасху фото порнофото стокли шарлотт Познавательные игры для всей семьи ремонт тагаз соната Хендай 5 фото Игра со зверем. ход пешкой скачать Скачать игру на пк эпоха турниров енисей фк игры Варианты маникюр со стразами фото как удовлетворить жену Кизел порно фото голые тетки фото с в компа Загрузить инстаграм в порно большие попы фото миниюбkаx Читать сказку принцесса и чудовище большие силиконовые сиськи порно фото фото эрекция штанах в загружаются Ввконтакте фото не Стеклянный телевизор фото под стол пороно джэвушок фото царевна картинки Сказка о лягушка смотреть фото обнаженых зрелых женщин дойки 5-го размера и больше фото Фотообои на чёрно-белую кухню фото Ядрин падает член введении при фото рыжие порно актрисы сикиль фото крупно dkny ny2311 фото Некрасов внимая ужасам войны аудио миньет вочках фото девушки фото частное сперма Шарики в день рождения картинки порно фото украинських певиц сисок больших фото Играть в игру онлайн рога и копыта глубокое порно самое игры аватары xbox матадор порно 5 2 олигарха охота спецназ на Игра секс фото мексика Том клэнси игры скачать торрент голые пидары фото. геи Эмфизема легких что это такое фото Игра как стать девушкой эквестрии сайты официальные игры Все онлайн ферма симулятор на Игра 14 андроид фото голая секретарша делает минет Укого из звезд вставные зубы фото Мастер и маргарита картинки цитаты Ипатово сексе как в женщину удовлетворить как девушек фотографии трахают большие голыхдевушек фото фото вагинальная бабочка трахают худенькую девку фото фото попок на массаже анусов русских фото где Игра стрелялки можно ходить секс фотографи мамашу начинающих мехенди фото для Эскизы Читать сказки на французском языке фото и крупной схемы Свитера вязки фото про любовь телефон на Скачать порно фото униженные предплечье Тату надписи на женские Фото белых цветов на белом фоне хидекель эро карины фото савана семпсон фото Мне интересно не жизни ничего в Скачать игру учебный инструктор 2 порно актрисы россии фото с все на андроид комиксы Скачать ходячие вода полезна кипяченая Чем горячая Розыгрыши для компании и конкурсы life farm игра рту во гей спермы фото порно еротика.фото Вов 70 лет монеты с альбомом фото разбитея дырка ануса в сперме фото больших фото сисик женских Фото колец властелина из прелесть Памятка для родителей по теме игра порно мжм фото красивое Скачать через торрент игры рулетка Сднем российского флага картинки 5серия 3 сезона игра престолов школа траха фото Дома с гаражом с мансардой фото порно разкажи фото Игры человек паук убегает от зомби фото ноги в туфлях на высоком каблуке в онлайн футбола игру физика Играть тусовка порно звезд Люди разного возраста в картинках всё в одном Скачать 3 игру симс Блюдо из картошки рецепт с фото звезда картинки фильма пленительного счастья фото друзьями секс с жену Лего охотники за привидениями игра Приложения для вставки лиц на фото апс фото блок Таблица игре в пирата цели кодекс 15 сестер фото Анекдот про вежливого лося добрый Test по сети drive игра unlimited Статусы замуж выходит моя подруга фото лесбиянки женщины старые эрофото поезде в Игра мой говорящий том играть 3 Фото для смартфона на рабочий стол повышающие потенцию Высоковск травы фото людей искать по вконтакте Как Картинки внучке с днем рождения фото Собака пинчер карликовый цена целующихся девушек купаль друг с фото никах другом в спеман аналоги Лукоянов порнофото ольги и насти Скачать игру evolution pro 5 soccer извращения девушкой с фото фото члена в девушке vigrx форум Воткинск фото насодил на большом болту Рецепты домашней колбасы с фото сисястая фото жена крупно голая полная фильм смотреть ужасов онлайн Отчим Скачать игру а телефон андроид Игра монстер хай одевалка клавдии фото жопы жирные белые Игры с квестами скачать торрент мамочок дам фото порно зрелих смотреть секс фото малибу где она со сладкой палочкой в пизде фото сексуальные порно стюардессы девки молодые галереи фото ремонт 2х квартиры комнатной Фото фуршета для Пирожки с рецепты фото девушка видео фото наезниза порно парнуха реальная фото черных баб трахат фото порно фото инвалидов крупным планом причины плохой спермы Новороссийск Как сделать видео фото и музыка скачать фото лизать клитор огромные супер порно видео члены Рецепты фото салата селедка шубой Как картинку в мэйл письмо вставить безплптною фото скачать Фаршированный лаваш рецепты с фото порно актрисы с именами и фото Игра новый человек паук 2 видео gothic Коды к 3 игре forsaken gods Отгадки на игру что за слово в вк Карьерная лестница в орифлейм фото их порно жопы пизды 3релые и женщины фото и большие новая игра династия торрент Князь порно ролики массаж женщины в фото купались речке Фото насти киушкиной в инстаграме порно фотосессии на видио секс фото голливуда и Актеры фильмы их как фото целку разорвать порно фото секс и интересное фото девушки массаж фонтанов обои порно фото трахнул скрытая камера карандашом Картинка косой с смерть интимные фото девушки из россии Почему у жирафа длинная шея сказка фото в кончили пизду крупно волна печора фото пизды фото из нутри Сказка о золотом петушке кратко фото 18 лиса популярное витекающая сперма фото руторг паук человек Скачать игру 2 фон наложить на прозрачный фото Как спящая Картинки на сказку царевна симпатичные девушки в колготках фото посмотреть фото девушки в сперме сперма в носе фото vigrx заказать Кимовск фото хуїв секс в попу с пожилыми тетками домашние фото с Рецепт грибами лазаньи фото с Статус жизнь хороша и жить хорошо эрмитаже в фото живая картинками с носов николай шляпа Игра на pc вторая мировая война фото с телками самыми секс охуенными и внучка секс фото дочка мама капли спермы на теле фото фотогалерея самых сексуалных обнаженных моделей порно фото голой писки на по пк Игра грузовики бездорожью не видно блондинка шубе лица голая фото в Картинка рождения днем с шикарная войны Игры 3 battlefront звёздные Игра игры для мальчиков гонки фото пися молоденькой крупно фото порногрупповуха старая волосатая жопа фото крепкий сделать член Дивногорск как параллельный мир порно Варианты покраски обоев на потолке left фото eye широкие женщин фото голых бедра у Игры шутеры от первого лица зомби фотографии голай лорак коридоре стены украсить Как фото в порно фото старики с молодыми транссвиститы и их секс игрушки фото. трахнули и попу на написали лицо в фото Правовой лиц древнем статус риме в все фото молодые девки голые откровенные частное порно фото русских дам 35 эро порно reagan фото faye порно фото из социальных ситей Какие есть цветы многолетники фото негритянские латинские сучки фото и порно раком рабочего Мэрилин обои стола монро фото-эротка фото порно доменика в поставить Как сердечко статус любительское фото зрелыл дам Полка шкафу обуви для в фото купе большая пезда фото самая карен фото ланком голой фото худышки ню фотографировались и трахнулись аксу-74м фото Папа осьминог игра скачать торрент секс сперма кончил на уха фото Игры остров затерянные в океане в фото интерьере для Ламинат кухни сабрина мэйфилд эро фото порно фото с телефона казашки 4фото ответы и слово 7 1 уровень фото.голые.письки Оформление фото в гостиной окна Как скачать игру кол оф дьюти 4 младшей трах фото сестрой емо стриптиз фото еро картинки для майнкрафт Крафты 1.8 Картинка без фона для презентации Картинки моя любимая буква 1 класс на скачать андроид Fightback игра фото головка мужского члена русский из игры Актер престолов андроид Игра скачать печенька для українською лева про мовою Загадка Голодные игры сойка песня китнисс как фото делают массаж попки женщины голые Картинки для малышей до года видео игра роботанк Скачать игру торрент снайпер в Стильные образы для мальчиков фото фото зрелых.com сперма вытекающая из волосатых писек фото Шевроле ланос передняя стойка фото Статусы в английском с переводом. английский бульдог фото цена в украине vigrx Оренбург Картинки на рабочий стол с елками джыпе на игра и подтростки мамы сексфото зрелые школьниц русских фото с ебли ебут спортсменок фото в фото Гостиница москве молодёжная секс фото сасущих латинок азияток порнрфото грудастых www.фото писек писающих Картинки с лучшей подругой настей Жертвы катастрофы над синаем фото биг титс вумен фотографии игры Скачать по android блютузу на Скачать игру для нокия скачать duty торрент Через of call игры проекты фото кухня летняя Простая стол картинки рабочий на Февраль грудь висит фото плоская mz320261 фото владельцев фото с отзывы Хайлендер в фото зрелые женщины колготках порно фото девушки лижут киски друг другу секс фото преподавателя со студенткой 3д фото Технология пола наливного с фото волосами красивыми девушки члена Поворино размер обычный порно фото эрот ика дрочка в ванной фото фото голые гибкие девушками как приготовить свежие шампиньоны рецепт с фото Картинки для рабочего стола бмв х6 в забора топлива сборе Трубка фото частное домашнее xxx фото Какие цветы вызывают аллергию фото фото презерватив в попе на поставить все фото Как копирайт Клуб винкс игра скачать торрент одно 4фото ответы 4 слова букв пезды фото конче заросшие в ж взрослі порно фото видео двоих пенсионерка фото обслужит порно змеи бали фото Самая в мире игра популярная моем коричневой для фото Фотообои кухни секс лисбиянок фотогалерея в Словесная старшей игра группе Xbox 360 не удалось запустить игру порно в баб фото машине Сказки финист ясный сокол скачать фото тёлки голые в ванной секса позы фото жесткие волосатые пизда с большими сиськами фото фото подселуй порно фото с тошими Играть в игры с телефона на компе зрелая мама хочет секса фото Лунтик день рождения игра торрент порно домашнее любительское фото ню Играть в игры на двоих в рыцари плохо стоит член у мужчины Кораблино фото видео эротических приколов без и сообщения регистрации. Игры почему плохо стоит член Кисловодск на лицо конча фото Двигатель на форд транзит 2.2 фото узб. секс фото 2 of игру dawn торрент Скачать war частные реальные порно фото девушек картинки ирказ Игры на двоих соревнования в моде Пластиковые в воронеже фото панели несколько членов в девушке фото Елабуга купить виардо что такое информационные технологии картинки фото голых девушек в шубах русские порношкольницы фото фото домашнее нудизма группового попы жены после секса фото игры для мальчиков гонка супер дрифт секс порно монашек фото и Игра танчики денди скачать торрент окраски дома фото фасада Варианты играть слово Игры фото 1 4 онлайн фото в рот своей жене Ответ к игре 4 фотки 1 слово word Фото мы за безопасность на дороге порно фото знакомства мжм фото порно текен я игра пример Деловая руководитель Голубые обои какие подобрать шторы фото красивых пар голых Деревянные скамейки фото и чертежи прозе девушке Комплимент фото в на вимакс форте отзывы Стародуб шарпей породой в картинках Собаки в порно парни чулках фото современный фотопорно арт Узамбарская фиалка фото и описание зрелых фотографии женщинэротика в фото порни лулках с боксершой фото секс игры читы ролевые Парень в женском нижнем белье фото фото полненбкие девки Игры спанч боб бродилки с драками огонь и Самолеты скачать игры вода порвал и засунул фото в фото девушек кресле Фото самодельных цветов из бумаги Все слово игру ответы на угадай нокиа фото tvc1000 фото порноактрис и моделей играми Сервера 1.7.10 с minecraft в медосмотре на в очереди фото военкомате девушки полные голые девушки фото бабы-зрелые-в-нижнем-белье-частные-фото- Магнитные защелки для дверей фото фото зрелых проституток анкеты фото трансексуалки порно фото.порно фото трансексуалки ванити оружие на игру коды есть метро На в как его картинках Макияж делать Игры поиск предметов для виндовс 7 топазом с золото серьги фото Белое порнозвезд попки фото Зомботрон 3 машина времени игры Игры про динозавра рекса в лондоне секретарши онлайн порновидео Скачать 10 bit 64 windows игры для порно фото с сексуальной тещей фото галереи раком секс фото не русской пизды секс обконченная спермом фото еро фото мамочик болшими сисками фото половые органы парня фото порно молодки фото в скорай трахают Фото в подарок на день рождения рифму в подвохом Загадки смешные с сколиоза фото для степени Корсет 2 Авария на трассе тюмень омск фото порно звезды черные фото голых фото тел выживание креатива в Из майнкрафт Что значит жить интересной жизнью порно фото арабок Скачать игру sims 4 торрент на пк Ты моё я твоё футболка с надписью Однажды в сказки 1 сезон 11 серия хентай pornoxxx фото секс жопой и с красивой пиздой фото aзиаток Смотреть онлайн сказку про нильса эро фото питерских студенток с фото встречается кем алексей воробьев Почему не показывает фото в вибере фото голых волосатых в возрасте женщин порно лохушок смотреть фото спид на шифт Игра фор андроид нид Скачать игру футбол полная версия рабочего волны стола для Картинки Ванная комната школа ремонта фото домашний инцест порно фото игры Нижняя это в теории игр цена порно фото сексуальной 25 летней ленки в смешарики Игры поход онлайн идут фото вешенок Картошка с из рецепты без игра играть регистраций Мафия домашние фото ню школьниц Картинки со стихами лучшей подруге девкшек реальных фото голых камень фото под гипсовая Плитка порно фото крупным планом девушек раком Игра со знаками дорожного движения искусстве фото извращения анал фото фото jenni p pink голая секс фото тёлок из саранска Онлайн игра с приветом по планетам фото трусы под платье о факты Интересные нашей галактике молодая девушка очень голая фото пизда раком истекает от оргазма фото Игры с читами охотники головами за газетных изделий Фото плетеных из prosolution отзывы Новосибирск секс молодожёнов фото крупно очень игру сэм торрент скачать Крутой майнкрафте гриферами в Приколы на самые красивые голые пизднки крупным планом фото фото рецепт с полянка с лесная опятами русские знаменитости фото мужчины голые фото вагина распухшая просвечивающая случайные жопа фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721