Основні ідеї феномену «потоку свідомості» Вільяма Джеймса

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

          В даній статті розглядаються одні з ключових ідей теорії «потоку свідомості» Вільяма Джеймса, зокрема, обґрунтування взаємозв’язків психологічних станів людини на різних етапах  та в залежності від певних змодельованих обставин. Також увага акцентується на природі думки як такої, та неординарності її індивідуального змісту кожної людини. Феномен «потоку свідомості» як однієї з домінуючих парадигм в культурі XX століття відтворюється крізь призму сукупності психологічних станів та особистісних якостей людини.

        Ключові слова: потік свідомості, психологічний стан, людська психіка, змінені стани свідомості.

Феномен «потоку свідомості», будучи однією з важливих складових в художній культурі XX століття, яскраво втілився в творчій практиці модернізму. Тим не менш, в сучасному гуманітарному дискурсі це поняття є недостатньо розроблене. Виникнувши в кінці XIX – першый третины XX ст, даний феномен, не маючи однозначного визначення і в той же час реально побутуючи в художніх практиках, «обростав» різними тлумаченнями, які досі не стали предметом спеціальної рефлексії в аспекті з’ясування сутності його природи.

«Батьком» терміну «потік свідомості» по праву вважають психолога, професора Гарвардського університету Вільяма Джеймса. У своїй праці «Наукові основи психології» В. Джеймс відмовляється від традиційного в тогочасній психології поділу свідомості на частини-біти, ланки ланцюга тощо, а метафорично порівнює свідомість з плином річки, потоку. «Свідомість ніколи не замальовується сама собі роздрібленою на шматки, — наголошує він. — Вислови на кшталт «ланцюга» чи «ряду» не відображають свідомість так, як вона уявляється собі самій. У ній немає нічого, що могло залишатись непорушним — вона тече. Тому метафора «річка» чи «потік» найбільш природно відтворює свідомість». У зв’язку з такими міркуваннями Джеймс уводить в обіг психологів термін «потік свідомості». Прагнучи до «чистого опису потоку думки», В. Джеймс випередив не лише власний «радикальний емпіризм», але й окремі ідеї феноменології Гуссерля і психоаналітичне бачення вільного его людини Зиґмунда Фрейда. І хоча дослідження В. Джеймса ґрунтувалось лише на його спостереженнях за психікою людини й не охоплювало літературного матеріалу, воно спричинило появу й поширення насамперед в літературі специфічної манери письма, яка отримала назву «потік свідомості», вплинуло на розвиток мистецтва у ХХ ст., а особливо кіномистецтва та літератури. Та попри появу чималої кількості зразків техніки потоку свідомості і в літературі, і в кіно, «бум» теоретичного осмислення цього терміна переживало передусім літературознавство. Лише у середині ХХ ст. з’являються думки про можливість «імпортування усіх можливих конотацій»  і у кінознавство, що пов’язано з активізацією дослідження експресіоністичного й сюрреалістичного європейського кіно початку століття та новий вибух його розвитку в Америці у середині ХХ ст. Реалізація такого «імпорту» мала свої підстави, втім відбулася не на усіх рівнях. Активна експлуатація цієї техніки передачі внутрішнього мовлення персонажа на початку ХХ ст., в добу революційних експериментів у культурі, невипадкова. Для максимально реалістичного зображення роботи психіки людини важко собі уявити більш відповідну техніку, ніж документальне «пряме цитування думки», тобто потік свідомості. Ця техніка передачі внутрішнього мовлення персонажа ґрунтувалася на «логіці асоціацій і логіці неусвідомленого». При цьому не лише створювалась ілюзія вільного тривання думки, неконтрольованого ні персонажем, ні тим більше автором, але особливої свободи набувала й уява реципієнта. [4]

Джеймс досліджував весь спектр людської психіки – від функцій стовбура головного мозку до релігійного екстазу, від усвідомлення простору до екстрасенсорного сприйняття. Він міг з рівним блиском захищати абсолютно протилежні точки зору. Здавалося, що допитливість Джеймса не знає кордонів; не було теорії, навіть найбільш непопулярної, яку йому не захотілося б розглянути і щось витягти з неї. Він був наполегливий у прагненні зрозуміти і пояснити самі основи мислення, «одиниці» думки. Джеймса цікавили фундаментальні концепції, включаючи природу думки, уваги, звичок, волі та емоцій. Згідно Джеймсу, особистість формується в процесі постійної взаємодії інстинктів, звичок і особистого вибору. Він розглядав особистісні відмінності, стадії розвитку, психопаталогію і все, що притаманне поняттю особистості, як організацію і реорганізацію основних «будівельних блоків» психіки, наданих природою і вдосконалених індивідуальним розвитком. [5]

У теорії Джеймса є суперечності. І він сам гостро усвідомлював це, віддаючи собі звіт в тому, що концепція, яка підходить для якогось певного аспекту досліджень, може не годитися для інших. Замість того щоб трудитися над створенням великої, уніфікованої системи, він занурювався в те, що називав плюралістичним мисленням, – тобто його думки одночасно були зайняті кількома теоріями. Джеймс визнавав, що психологія як наука ще не досягла справжньої зрілості, їй не вистачає інформації, щоб чітко сформулювати закони сприйняття і осмислення світу і самої природи свідомості. Він був добре знайомий з безліччю теорій, навіть з тими, які суперечили його власній. [4]

У той час як творці інших теорій,  цікавилися в першу чергу змістом думки, Джеймс наполягав на необхідності зробити крок назад і постаратися зрозуміти саму природу думки. Він стверджував, що, не зробивши цього, ми не дізнаємося, як функціонує наш розум. Не існує індивідуальної свідомості, незалежної від свого володаря. Кожна думка комусь належить. Тому, говорить Джеймс, процес мислення і сприйняття думки завжди пов’язаний з особистістю, абстрактної індивідуальної свідомості не буває. Свідомість завжди існує по відношенню до індивідуума; це не безтілесна абстрактна подія. Так, в «Принципах психології» Джеймс стверджував, що для того, щоб відповідати критерію науковості, ми повинні припустити, що «мислитель є мислення». Пізніше він скаже, що множинна особистість, хоча і не виключаючи можливості фактичного вторгнення з боку іншого індивідуума, здебільшого являє собою різні аспекти нашого власного розщепленого «я». Зрештою Джеймс прийде до твердження, що не існує такої речі, як свідомість, під яким він розумів, що не існує безтілесної свідомості, незалежної від індивідуального досвіду, що реалізується в часі і просторі.

Одна і та ж думка ніколи не приходить двічі. Нам часто трапляється бачити знайомі предмети, чути знайомі звуки, все знайоме має однаково впливати на наші відчуття, але кожного разу ми сприймаємо знайомі предмети і явища трохи по – іншому. Те, що на перший, поверхневий погляд здається однією і тією ж повторюваною думкою, насправді являє собою серію мінливих думок. Кожна така думка унікальна, і кожна при цьому залежить від попередніх модифікацій первісної думки.    Джеймс був абсолютно правий, стверджуючи, що головне у свідомості – це його постійна мінливість; насправді свідомість просто не може бути іншою. Поспостерігавши за нашими думками, ми приходимо до удаваного парадоксу, що, хоча думки постійно трансформуються, в той же час не менш очевидно, що ми постійно відчуваємо нашу особистісну безперервність. Джеймс запропонував рішення: кожна думка впливає на наступну. Кожна нова хвиля свідомості, кожна минуща думка знає про те, що їй передувало; кожне биття думки, згасаючи, передає право власності на свій ментальний зміст подальшої думки. Що свідомо чи несвідомо присутнє в будь-який момент, так це відчуття власної особистості (однак при цьому Карл Роджерс, Л. і Ф. Перлса, Б. Ф. Скіннер і послідовники дзен – буддизму з подібних спостережень роблять різні висновки). До того ж свідомість не здається самій собі розбитою на шматочки. Такі слова, як «ланцюг» або «поїзд», не дають про неї досить правильного поняття. У ній немає якихось стиків і з’єднань: вона тече. «Річка» або «потік» – ось ті метафори, які описують її найбільш природним чином. Метод спонтанного писання, який намагається імітувати потік і безладне творення думок, частково виник завдяки вченню Джеймса. [6]

Потік свідомості неперервний. Джеймс (так, як і Фрейд) багато своїх ідей щодо ментальних функцій будував на допущенні безперервності думки. Можуть бути якісь перерви у відчуттях і почуттях; насправді можуть бути перерви в усвідомленні самого себе і всього, що відбувається; але навіть коли є усвідомлені перерви у свідомості, вони не супроводжуються почуттям особистісної переривчастості.

Людина приймає одну раціональну ідею або теорію і відкидає іншу. Джеймс вважає, що частково це емоційне рішення; ми приймаємо саме цю ідею, тому що вона дає нам можливість осмислити факти в більш відповідному емоційному ключі. Джеймс описує це емоційне задоволення як сильне почуття спокою, тиші, відпочинку. Почуття самодостатності теперішнього моменту, його безумовності – це відсутність необхідності якось пояснювати його, звітувати за нього чи виправдовувати його – це те, що називається почуттям раціональності. Перш ніж людина прийме якусь теорію, повинні бути задоволені два окремих набори вимог. По-перше, теорія повинна бути інтелектуально приємною, послідовної, логічною і т.д. По-друге, вона повинна бути емоційно приємною; вона повинна давати нам можливість думати або діяти таким чином, яким ми вважаємо особисто прийнятним. [2]

Джеймс визначає волю як поєднання уваги (сфокусована свідомість) і зусилля (подолання гальмування, ліні і розсіяної уваги). Будь-яке вольове зусилля не може відбуватися без уваги. Чітка думка про те, якою буде ця дія, і навмисна розумова зосередженість повинні передувати цій дії. На думку Джеймса, будь-яка ідея призводить до якоїсь дії, якщо тільки інша ідея не суперечить йому. Основна робота волі, якщо це коротко висловити, полягає в тому, що, будучи найбільш довільною, вона спрямовує увагу на важкий об’єкт і допомагає не випустити його з поля зору. Увага приділяється одному з наявних варіантів, і воля допомагає дотримуватися цього вибору досить довго, щоб задумане могло здійснитися.

Первинним конкретним фактом, що належить внутрішньому досвіду, служить переконання, що в цьому досвіді відбуваються якісь свідомі процеси. Стани свідомості змінюються в ньому один за одним. Можна виділити чотири властивості свідомості:

 

1) кожен стан свідомості прагне бути частиною особистої свідомості;

 

2) у межах особистої свідомості її стани мінливі;

 

3) всяка приватна свідомість являє безперервну послідовність відчуттів;

 

4) одні об’єкти вона сприймає охоче, інші відкидає і взагалі весь час робить між ними вибір.

Думки кожної особистої свідомості відокремлені від думок іншої: між ними немає ніякого безпосереднього обміну, ніяка думка одної особистої свідомості не може стати безпосереднім об’єктом думки іншої свідомості. Абсолютна роз’єднаність свідомостей, що не піддається об’єднанню складає психологічний закон. Мабуть, елементарним психічним фактом служить не «думка» взагалі, чи не «ця або та думка», але «моя думка», взагалі «думка, що належить кому-небудь». Ні одночасність, ні близькість у просторі, ні власне подібність змісту не можуть злити воєдино думок, які роз’єднані між собою бар’єром особистості. Розрив між такими думками представляє одну з найбільш абсолютних граней в природі. [1]

Всякий погодиться з істинністю цього положення, оскільки в ньому стверджується тільки існування «чогось», відповідного терміну «приватна свідомість», без вказівок на подальші властивості цієї свідомості. Згідно з цим можна вважати безпосередньо даним фактом психології швидше приватну свідомість, ніж думку.

Ця обставина змушує нас припускати, що наша чуттєва сприйнятливість постійно змінюється, так що один і той же предмет рідко викликає у нас колишнє відчуття. Чутливість наша змінюється залежно від того, чи пильнуємо ми чи нас хилить до сну, ситі ми чи голодні, стомлені чи ні; вона різна вдень і вночі, взимку і влітку, в дитинстві, зрілому віці і в старості. І проте ми аніскільки не сумніваємося, що наші відчуття розкривають перед нами все той же світ з тими ж чуттєвими якостями і з тими ж чуттєвими об’єктами. Мінливість чутливості найкраще можна спостерігати на те, які різні емоції викликають у нас ті ж речі в різних віках або при різних настроях духу залежно від органічних причин. [5]

З кожним роком ті ж явища представляються нам зовсім в новому світлі. Те, що здавалося примарним, стало раптом реальним, і те, що перш справляло враження, тепер більш не приваблює. У кожній індивідуальній свідомості процес мислення помітним чином безперервний. Безперервним можна назвати тільки такий, в якому немає перерв і поділів. Ми можемо уявити собі тільки два види перерви у свідомості: або тимчасові прогалини, протягом яких свідомість відсутня, або настільки різку зміну в змісті пізнаваного, що наступне не має у свідомості ніякого відношення до попереднього.

Якщо звернути увагу на дивовижний потік нашої свідомості, то перш за все нас вразить різна швидкість течії в окремих частинах. Свідомість подібно життя птаха, яка то сидить на місці, то літає. Ритм мови зазначив цю рису свідомості тим, що кожну думку наділив у формі пропозиції, а пропозицію розвинув у форму періоду.

При самоспостереженні дуже важко підмітити перехідні моменти. Адже якщо вони – тільки перехідна ступінь до певного висновку, то, фіксуючи на них нашу увагу до настання виведення, ми цим самим знищуємо їх. Поки ми чекаємо настання виведення, останній повідомляє перехідним моментам таку силу і стійкість, що абсолютно поглинає їх своїм блиском. Нехай хто-небудь спробує захопити увагою на півдорозі перехідний момент в процесі мислення, і він переконається, як важко вести самоспостереження при мінливих станах свідомості. Думка лине стрімголов, так що майже завжди приводить нас до висновку раніше, ніж ми встигаємо захопити її. Якщо ж ми і встигаємо захопити її, вона миттю видозмінюється. Сніговий кристал, схоплений теплою рукою, миттю перетворюється на водяну краплю; подібним же чином, бажаючи вловити перехідний стан свідомості, ми замість того знаходимо в ньому щось цілком стійке – зазвичай це буває останнім подумки вимовлене нами слово, взяте саме по собі, незалежно від свого сенсу в контексті, який абсолютно вислизає від нас. У подібних випадках спроба до самоспостереження безплідна – це все одно, що схоплювати руками дзигу, щоб вловити її рух. [4]

 

 

Список використаної літератури

 

1. Гевин У. Понятие «смутности» в философии У. Джемса // Вопросы философии. 1996.-№ 3.- С.79-91.

2. Гринин Л. Е. 2010. Личность в истории: эволюция взглядов. История и современность, № 2, с. 29.

3. Джеймс У. Введение в философию // Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии / Общ. ред., послесл. и примеч. А.Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С. 3-152. — 315 с. — (Философская пропедевтика). — 5000 экз. — ISBN 5-250-01798-3

4. Джеймс, У. Первоосновы психологии [Текст] / У. Джемс. — M., 1981.

5. Джемс У. Поток сознания // Джемс У. Психология. – М.: Педагогика, 1991. – С. 56-80.

6. Фокеев Ф. В. Плюралистическая гипотеза в прагматизме У. Джеймса.// История философии. № 10. М.,2003.- С.121-139.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap assignments custom online with homework help math my i need manager purchase of job description my rewrite sentence papers high school research buy papers online fake pregnancy free online papers school grading media essay dissertations design purpose programming digital software help chegg homework ask question homework woodlands islam help essay order nestorian persuasive paper research anxiety outline disorder social help dissertation books editing homework buy you canada for scholarships application writing essay Loxitane 36 prescription - purchase hour prescription purchase without Tyler Loxitane without studies social grade help for homework 6th dissertation french writing services malaysia written essays best essay about courage research writing services paper action research social problems on skill paper help assignments with uk via Chibougamau buy by SleepWell - natural check a SleepWell essays turnitin sale com for of property to letter purchase interest i for to a price where can for me find someone write a good paper written for i me need a paper help assignment best helper english homework content services writing vancouver mg 5 prices voveran for medical sample administrative letter assistant cover writing service illegal custom essay essay service australia writing in speech essay outline term papers buy to website best essay college write thematic us essay policy on foreign reports to book buy a 3 purchase weeks dissertation help solidworks homework work thesis scholar chandigarh in google thesis typing college admission essay 2014 how to write anxiety essay disorder generalized help essay scholorship writing presentation disorder powerpoint attention deficit abuse on persuasive child essay dating vinebre apps mg famvir 75 price review research on on literature articles essay questions speak high homework helper school without how buy buy prescription beloc to without to buy how ordering prescription professional levitra help deforestation homework medical letter scheduler cover for appointment dating ingeri online noiembrie pierduti 28 thesis master ramona enache writing tips research paper good on papers disorder bipolar and canada Ketorol buy Killeen Ketorol sales - students medicine community research medical for topics writing essay services review public schools homework grand rapids help priced sr wellbutrin without best buy prescription reasonably a mba essay buy uf admission god essay man but disposes on proposes towels paper cheap write custom panel cheap purinethol generic buy paper soccer research thesis defense defense vs dissertation while essay is music to an bad to writing it listen analysis have essay i a dream speech courses writing cheap homework physiology human and help anatomy custom fast writing thesis papers educational write for essays 2 me buy strategy analysis essays best australia trends online dating weather on finance of thesis competition economy degree master and writing nashville resume professional tn best services writing helps creative twenties roaring essay thesis phd psychology help statics homework engineering help essay hamlet resume buy employee best highschool purchase essay a 100mg nootrop-piracetam rx no paper writings research warning help custom dissertation reviews meister custom essay on reviews homework school history high help paper for graphic for organizer kids essay research mnemonic homework math need i help purchase proquest dissertations need statement personal someone my write to thesis custom written affairs dissertation student days dissertation a 4 purchase thesis writing service usa dating ingrid nilsen hannah hart history the service essay fire of joseph help michigan sylvans st homework trileptal buy generic homework completed buy grade helpster homework 3 scribe letter for job cover medical my essay love first dating simulation tetrachromacy transcriptionist cover for letter format medical and writing paper pen estate intent purchase real letter of photopia online dating write papers how to level graduate and psychiatric drugs disorders essays diseases writing essay professionally your admissions college essay on service customer superior barcode reader thesis using cover admissions director letter chemistry homework helpers essay write admissions my research paper asthma help womens in dissertation studies doctoral fellowship buying paper how to start college admission a essay common online hindi papers pay someone work my do to university custom essays written buy homework cmp2 help reviews antibiotics online buy thesis phd a defending dissertation consists buy online to essay custom for report a have book written me forum essay best custom writing regina resume services essay plan with help sites writing fraudessay homework help in alabama thesis fight club formal essay analysis art 911 homework math help ever application written help college with essay site resume writing premier editing worlds application the essay service my essay do help need degree writing cheap dissertation services for essay best me dating started emma websites 2-17-2016 if blackberry custom answers dissertation yahoo writing services format word download in cv method dissertation study case homework valley long helpers writing letter cover service melbourne style chicago written paper research social homework help work of real letter sample estate intent science structure masters thesis computer cheap tadadel extra super opening for essays hooks great mba buy essays admission 2012 case based report a writing on a study reaction paper how to make fosamax la achat pour suisse paper research slum college individualism on essays pakistan dissertation online abstract keywords writing services executive level resume plans format research persuasive this believe i lesson paper essay papers buy online joint jobs online grade papers answers dissertation custom service writing yahoo philippines writer plan business in life essay papers online yakuza the birmingham resume alabama service writing writing on love essay an story write finding my a writer to paper top term sites research writing any writing is paper how differnt is from javascript span not innerhtml updating censorship writing paper research term graduate papers sale for student essays behavior sales for resume templates top help homework buying brand Flagyl medication - online Flagyl cheap Escondido your papers research write thesis statement need up coming a help with i admission 2014 essay mba services writing a essay how to make assignment could his he help not do homework do anatomy and my homework physiology buy 4th essays college application writing need help papers i essay custom paper service custom term writing order essay sociology help homework tutor help online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721