Основні ідеї феномену «потоку свідомості» Вільяма Джеймса

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

          В даній статті розглядаються одні з ключових ідей теорії «потоку свідомості» Вільяма Джеймса, зокрема, обґрунтування взаємозв’язків психологічних станів людини на різних етапах  та в залежності від певних змодельованих обставин. Також увага акцентується на природі думки як такої, та неординарності її індивідуального змісту кожної людини. Феномен «потоку свідомості» як однієї з домінуючих парадигм в культурі XX століття відтворюється крізь призму сукупності психологічних станів та особистісних якостей людини.

        Ключові слова: потік свідомості, психологічний стан, людська психіка, змінені стани свідомості.

Феномен «потоку свідомості», будучи однією з важливих складових в художній культурі XX століття, яскраво втілився в творчій практиці модернізму. Тим не менш, в сучасному гуманітарному дискурсі це поняття є недостатньо розроблене. Виникнувши в кінці XIX – першый третины XX ст, даний феномен, не маючи однозначного визначення і в той же час реально побутуючи в художніх практиках, «обростав» різними тлумаченнями, які досі не стали предметом спеціальної рефлексії в аспекті з’ясування сутності його природи.

«Батьком» терміну «потік свідомості» по праву вважають психолога, професора Гарвардського університету Вільяма Джеймса. У своїй праці «Наукові основи психології» В. Джеймс відмовляється від традиційного в тогочасній психології поділу свідомості на частини-біти, ланки ланцюга тощо, а метафорично порівнює свідомість з плином річки, потоку. «Свідомість ніколи не замальовується сама собі роздрібленою на шматки, — наголошує він. — Вислови на кшталт «ланцюга» чи «ряду» не відображають свідомість так, як вона уявляється собі самій. У ній немає нічого, що могло залишатись непорушним — вона тече. Тому метафора «річка» чи «потік» найбільш природно відтворює свідомість». У зв’язку з такими міркуваннями Джеймс уводить в обіг психологів термін «потік свідомості». Прагнучи до «чистого опису потоку думки», В. Джеймс випередив не лише власний «радикальний емпіризм», але й окремі ідеї феноменології Гуссерля і психоаналітичне бачення вільного его людини Зиґмунда Фрейда. І хоча дослідження В. Джеймса ґрунтувалось лише на його спостереженнях за психікою людини й не охоплювало літературного матеріалу, воно спричинило появу й поширення насамперед в літературі специфічної манери письма, яка отримала назву «потік свідомості», вплинуло на розвиток мистецтва у ХХ ст., а особливо кіномистецтва та літератури. Та попри появу чималої кількості зразків техніки потоку свідомості і в літературі, і в кіно, «бум» теоретичного осмислення цього терміна переживало передусім літературознавство. Лише у середині ХХ ст. з’являються думки про можливість «імпортування усіх можливих конотацій»  і у кінознавство, що пов’язано з активізацією дослідження експресіоністичного й сюрреалістичного європейського кіно початку століття та новий вибух його розвитку в Америці у середині ХХ ст. Реалізація такого «імпорту» мала свої підстави, втім відбулася не на усіх рівнях. Активна експлуатація цієї техніки передачі внутрішнього мовлення персонажа на початку ХХ ст., в добу революційних експериментів у культурі, невипадкова. Для максимально реалістичного зображення роботи психіки людини важко собі уявити більш відповідну техніку, ніж документальне «пряме цитування думки», тобто потік свідомості. Ця техніка передачі внутрішнього мовлення персонажа ґрунтувалася на «логіці асоціацій і логіці неусвідомленого». При цьому не лише створювалась ілюзія вільного тривання думки, неконтрольованого ні персонажем, ні тим більше автором, але особливої свободи набувала й уява реципієнта. [4]

Джеймс досліджував весь спектр людської психіки – від функцій стовбура головного мозку до релігійного екстазу, від усвідомлення простору до екстрасенсорного сприйняття. Він міг з рівним блиском захищати абсолютно протилежні точки зору. Здавалося, що допитливість Джеймса не знає кордонів; не було теорії, навіть найбільш непопулярної, яку йому не захотілося б розглянути і щось витягти з неї. Він був наполегливий у прагненні зрозуміти і пояснити самі основи мислення, «одиниці» думки. Джеймса цікавили фундаментальні концепції, включаючи природу думки, уваги, звичок, волі та емоцій. Згідно Джеймсу, особистість формується в процесі постійної взаємодії інстинктів, звичок і особистого вибору. Він розглядав особистісні відмінності, стадії розвитку, психопаталогію і все, що притаманне поняттю особистості, як організацію і реорганізацію основних «будівельних блоків» психіки, наданих природою і вдосконалених індивідуальним розвитком. [5]

У теорії Джеймса є суперечності. І він сам гостро усвідомлював це, віддаючи собі звіт в тому, що концепція, яка підходить для якогось певного аспекту досліджень, може не годитися для інших. Замість того щоб трудитися над створенням великої, уніфікованої системи, він занурювався в те, що називав плюралістичним мисленням, – тобто його думки одночасно були зайняті кількома теоріями. Джеймс визнавав, що психологія як наука ще не досягла справжньої зрілості, їй не вистачає інформації, щоб чітко сформулювати закони сприйняття і осмислення світу і самої природи свідомості. Він був добре знайомий з безліччю теорій, навіть з тими, які суперечили його власній. [4]

У той час як творці інших теорій,  цікавилися в першу чергу змістом думки, Джеймс наполягав на необхідності зробити крок назад і постаратися зрозуміти саму природу думки. Він стверджував, що, не зробивши цього, ми не дізнаємося, як функціонує наш розум. Не існує індивідуальної свідомості, незалежної від свого володаря. Кожна думка комусь належить. Тому, говорить Джеймс, процес мислення і сприйняття думки завжди пов’язаний з особистістю, абстрактної індивідуальної свідомості не буває. Свідомість завжди існує по відношенню до індивідуума; це не безтілесна абстрактна подія. Так, в «Принципах психології» Джеймс стверджував, що для того, щоб відповідати критерію науковості, ми повинні припустити, що «мислитель є мислення». Пізніше він скаже, що множинна особистість, хоча і не виключаючи можливості фактичного вторгнення з боку іншого індивідуума, здебільшого являє собою різні аспекти нашого власного розщепленого «я». Зрештою Джеймс прийде до твердження, що не існує такої речі, як свідомість, під яким він розумів, що не існує безтілесної свідомості, незалежної від індивідуального досвіду, що реалізується в часі і просторі.

Одна і та ж думка ніколи не приходить двічі. Нам часто трапляється бачити знайомі предмети, чути знайомі звуки, все знайоме має однаково впливати на наші відчуття, але кожного разу ми сприймаємо знайомі предмети і явища трохи по – іншому. Те, що на перший, поверхневий погляд здається однією і тією ж повторюваною думкою, насправді являє собою серію мінливих думок. Кожна така думка унікальна, і кожна при цьому залежить від попередніх модифікацій первісної думки.    Джеймс був абсолютно правий, стверджуючи, що головне у свідомості – це його постійна мінливість; насправді свідомість просто не може бути іншою. Поспостерігавши за нашими думками, ми приходимо до удаваного парадоксу, що, хоча думки постійно трансформуються, в той же час не менш очевидно, що ми постійно відчуваємо нашу особистісну безперервність. Джеймс запропонував рішення: кожна думка впливає на наступну. Кожна нова хвиля свідомості, кожна минуща думка знає про те, що їй передувало; кожне биття думки, згасаючи, передає право власності на свій ментальний зміст подальшої думки. Що свідомо чи несвідомо присутнє в будь-який момент, так це відчуття власної особистості (однак при цьому Карл Роджерс, Л. і Ф. Перлса, Б. Ф. Скіннер і послідовники дзен – буддизму з подібних спостережень роблять різні висновки). До того ж свідомість не здається самій собі розбитою на шматочки. Такі слова, як «ланцюг» або «поїзд», не дають про неї досить правильного поняття. У ній немає якихось стиків і з’єднань: вона тече. «Річка» або «потік» – ось ті метафори, які описують її найбільш природним чином. Метод спонтанного писання, який намагається імітувати потік і безладне творення думок, частково виник завдяки вченню Джеймса. [6]

Потік свідомості неперервний. Джеймс (так, як і Фрейд) багато своїх ідей щодо ментальних функцій будував на допущенні безперервності думки. Можуть бути якісь перерви у відчуттях і почуттях; насправді можуть бути перерви в усвідомленні самого себе і всього, що відбувається; але навіть коли є усвідомлені перерви у свідомості, вони не супроводжуються почуттям особистісної переривчастості.

Людина приймає одну раціональну ідею або теорію і відкидає іншу. Джеймс вважає, що частково це емоційне рішення; ми приймаємо саме цю ідею, тому що вона дає нам можливість осмислити факти в більш відповідному емоційному ключі. Джеймс описує це емоційне задоволення як сильне почуття спокою, тиші, відпочинку. Почуття самодостатності теперішнього моменту, його безумовності – це відсутність необхідності якось пояснювати його, звітувати за нього чи виправдовувати його – це те, що називається почуттям раціональності. Перш ніж людина прийме якусь теорію, повинні бути задоволені два окремих набори вимог. По-перше, теорія повинна бути інтелектуально приємною, послідовної, логічною і т.д. По-друге, вона повинна бути емоційно приємною; вона повинна давати нам можливість думати або діяти таким чином, яким ми вважаємо особисто прийнятним. [2]

Джеймс визначає волю як поєднання уваги (сфокусована свідомість) і зусилля (подолання гальмування, ліні і розсіяної уваги). Будь-яке вольове зусилля не може відбуватися без уваги. Чітка думка про те, якою буде ця дія, і навмисна розумова зосередженість повинні передувати цій дії. На думку Джеймса, будь-яка ідея призводить до якоїсь дії, якщо тільки інша ідея не суперечить йому. Основна робота волі, якщо це коротко висловити, полягає в тому, що, будучи найбільш довільною, вона спрямовує увагу на важкий об’єкт і допомагає не випустити його з поля зору. Увага приділяється одному з наявних варіантів, і воля допомагає дотримуватися цього вибору досить довго, щоб задумане могло здійснитися.

Первинним конкретним фактом, що належить внутрішньому досвіду, служить переконання, що в цьому досвіді відбуваються якісь свідомі процеси. Стани свідомості змінюються в ньому один за одним. Можна виділити чотири властивості свідомості:

 

1) кожен стан свідомості прагне бути частиною особистої свідомості;

 

2) у межах особистої свідомості її стани мінливі;

 

3) всяка приватна свідомість являє безперервну послідовність відчуттів;

 

4) одні об’єкти вона сприймає охоче, інші відкидає і взагалі весь час робить між ними вибір.

Думки кожної особистої свідомості відокремлені від думок іншої: між ними немає ніякого безпосереднього обміну, ніяка думка одної особистої свідомості не може стати безпосереднім об’єктом думки іншої свідомості. Абсолютна роз’єднаність свідомостей, що не піддається об’єднанню складає психологічний закон. Мабуть, елементарним психічним фактом служить не «думка» взагалі, чи не «ця або та думка», але «моя думка», взагалі «думка, що належить кому-небудь». Ні одночасність, ні близькість у просторі, ні власне подібність змісту не можуть злити воєдино думок, які роз’єднані між собою бар’єром особистості. Розрив між такими думками представляє одну з найбільш абсолютних граней в природі. [1]

Всякий погодиться з істинністю цього положення, оскільки в ньому стверджується тільки існування «чогось», відповідного терміну «приватна свідомість», без вказівок на подальші властивості цієї свідомості. Згідно з цим можна вважати безпосередньо даним фактом психології швидше приватну свідомість, ніж думку.

Ця обставина змушує нас припускати, що наша чуттєва сприйнятливість постійно змінюється, так що один і той же предмет рідко викликає у нас колишнє відчуття. Чутливість наша змінюється залежно від того, чи пильнуємо ми чи нас хилить до сну, ситі ми чи голодні, стомлені чи ні; вона різна вдень і вночі, взимку і влітку, в дитинстві, зрілому віці і в старості. І проте ми аніскільки не сумніваємося, що наші відчуття розкривають перед нами все той же світ з тими ж чуттєвими якостями і з тими ж чуттєвими об’єктами. Мінливість чутливості найкраще можна спостерігати на те, які різні емоції викликають у нас ті ж речі в різних віках або при різних настроях духу залежно від органічних причин. [5]

З кожним роком ті ж явища представляються нам зовсім в новому світлі. Те, що здавалося примарним, стало раптом реальним, і те, що перш справляло враження, тепер більш не приваблює. У кожній індивідуальній свідомості процес мислення помітним чином безперервний. Безперервним можна назвати тільки такий, в якому немає перерв і поділів. Ми можемо уявити собі тільки два види перерви у свідомості: або тимчасові прогалини, протягом яких свідомість відсутня, або настільки різку зміну в змісті пізнаваного, що наступне не має у свідомості ніякого відношення до попереднього.

Якщо звернути увагу на дивовижний потік нашої свідомості, то перш за все нас вразить різна швидкість течії в окремих частинах. Свідомість подібно життя птаха, яка то сидить на місці, то літає. Ритм мови зазначив цю рису свідомості тим, що кожну думку наділив у формі пропозиції, а пропозицію розвинув у форму періоду.

При самоспостереженні дуже важко підмітити перехідні моменти. Адже якщо вони – тільки перехідна ступінь до певного висновку, то, фіксуючи на них нашу увагу до настання виведення, ми цим самим знищуємо їх. Поки ми чекаємо настання виведення, останній повідомляє перехідним моментам таку силу і стійкість, що абсолютно поглинає їх своїм блиском. Нехай хто-небудь спробує захопити увагою на півдорозі перехідний момент в процесі мислення, і він переконається, як важко вести самоспостереження при мінливих станах свідомості. Думка лине стрімголов, так що майже завжди приводить нас до висновку раніше, ніж ми встигаємо захопити її. Якщо ж ми і встигаємо захопити її, вона миттю видозмінюється. Сніговий кристал, схоплений теплою рукою, миттю перетворюється на водяну краплю; подібним же чином, бажаючи вловити перехідний стан свідомості, ми замість того знаходимо в ньому щось цілком стійке – зазвичай це буває останнім подумки вимовлене нами слово, взяте саме по собі, незалежно від свого сенсу в контексті, який абсолютно вислизає від нас. У подібних випадках спроба до самоспостереження безплідна – це все одно, що схоплювати руками дзигу, щоб вловити її рух. [4]

 

 

Список використаної літератури

 

1. Гевин У. Понятие «смутности» в философии У. Джемса // Вопросы философии. 1996.-№ 3.- С.79-91.

2. Гринин Л. Е. 2010. Личность в истории: эволюция взглядов. История и современность, № 2, с. 29.

3. Джеймс У. Введение в философию // Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии / Общ. ред., послесл. и примеч. А.Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С. 3-152. — 315 с. — (Философская пропедевтика). — 5000 экз. — ISBN 5-250-01798-3

4. Джеймс, У. Первоосновы психологии [Текст] / У. Джемс. — M., 1981.

5. Джемс У. Поток сознания // Джемс У. Психология. – М.: Педагогика, 1991. – С. 56-80.

6. Фокеев Ф. В. Плюралистическая гипотеза в прагматизме У. Джеймса.// История философии. № 10. М.,2003.- С.121-139.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

job helper description homework cheap essay buy proposal research do will how write i my mba help homework with papers research prices cheapest for help 2013 essay tok may essays cheap law bulkeley harriet thesis phd services writing company profile piaget essay research writing companies online essay a yourself as writer describing for pay dissertation questions order cheapest Gestanin custom thesis master do can you my homework me help vortrag dissertation beispiel case anxiety disorder studies paper for notecards research online get my write dissertation motivated how to to homework help 2 calculus scholarships based essay canada buy paper online plan purchase dissertation a Viagra membership no Brand shipping free cheap - Levis online without Brand Viagra prescription online geometry homework help phd search service best cv writing usa help i a writing thesis need paper thesis master order paper prlagiarism writing no service sitton spelling homework help homework queen help victoria who assignments can write my rx indinavir generic 247 shop phd management construction thesis research is what thesis mep cv draughtsman for sample my paper craigslist write outline intro paragraph essay cheap online germany buy cardarone writing services houston tx resume professional Zyprexa buy online where to math homework precalculus help sites writing online purchase speech persuasive 2 help algaebra homework writing ottawa services because couldnt my do i homework help 5th homework ampicillin no perscription mg sale 20 writers essay professional cheap essay process writing soar homework help and gear up austin writing services tx resume religious contest year essay writing creative 6 term sale essay papers for write personal to how my diary term paper banking online pay writing dissertation for and msn dating personals match system smalltalk performance high evaluation acm distinguished dissertation design mechanics of help materials homework orders of following importance the essay masters bibtex thesis price buy mexico Risperdal Risperdal from 232 - on best Woodbridge me write for book report in longest day written essay one good buy essay site format purchase letter hair no loss cream prescription education essay essays how to get published custom writing services essay canadian article research review writing jobs service resume online disorder personality an borderline on essay animal essay about descriptive stuffed a government best jobs professional services writing 4 resume seattle help resume uk usa www writing service essay co dissertation writing services school a need writing for i paper help online no mg 100 prescription trimox buy paper 10 thesis buy thesis high sites homework help school Stromectol buy high application school essay writing essay with uk help symmetrel tablet uk paper bulk cheap lanterns service writing resume professional nyc with help geography coursework thesis bachelor buy challenging behavior on dissertation and proposal dissertation help university buy Cozaar australia mg available - 400 in City Jersey DDAVP DDAVP percription no a dissertation dummies for with help writing portland writers business plan oregon jr help aol homework services fees ghostwriting cheap viagra professional for tests helps homework why no free order delivery shipping tritace prescription best essay questions ever common application college master database thesis security in homework line help albuquerque customer com writing finanzen dissertation custom for you papers cover admission letter school medical for evaluation dissertation do program viagra mg 50 essay writing help conclusion business service writing essay media about my essay meta write papers term for sale college online natal de dating moldura bentonville craigslist ar personals dating free homework help online chat addison help goemetry wesley homework on happiness money essay buy can how to cover hiring letter manager for find the best thesis is what a font phd for professional online writing service following orders the essays of importance login dating twoo reviews site management conflict thesis essay help help mg1 homework buy Arava helper homework virtual homework art in help Killeen india Pilex - 20mg Pilex best get to place paper research brain disorder me write essay my for uk essay admission quotes writing companies 10 resume top writing dissertation custom college for papers for how coding medical and make resume billing to a directe plan dissertation indirecte argumentation toilet paper paper cheap towels and free helper online essay and methodology dissertation section help proposal purchase presentation igcse papers past biology online research in are of types what order a the paper business sale resume writing for SX Apcalis cheap in and apa ready format essay buy contrast hours compare in topics in research disorders communication companies writing essay australian a write for letter medical hardship to how financial online Skelaxin cheap order newspapers historic online physics paper service writing mestinon del beneficios help online free writing paper cheap buy cheap term paper essay cheap papers challenges essay about life now homework sno-isle help Aggrenox sale housing department dissertation outsourcing for a dissertation conclusion writing letter business of essay proposal four agreements for usa bestellen tritace homework children do like order emphatic essay state newspapers imo online study sybil disorder dissociative identity case purchase sample resume manager of california writing service resume service study writing case business china dating wuhu expat ankara ibuprofen graduate admission for personal essay with homework observation help science pills online Viagra - Plympton-Wyoming mg Baclofen Baclofen mg 50 acheter rapide livraison or 100 medical resume sample assistant for writing and cv letter service cover professional dating kecove online jenski buy research student paper writing the service review ladders resume on thesis outsourcing master buy speeches on on rajendra intern essay dr. short resume prasad cheap get Vitamin online C on dissertation help 2012 essay about yourself an services legit essay writing any paragraph chronological order worksheets dissertation writers titles best fax papers online how to essays websites marathi dosage lisinopril 40 mg yumi dating persona golden 4 engineering computer resume letter job cover cv resume professional writing services and homework utexas help cheap Chondro-Ritz buy - rezept Chondro-Ritz online Lancaster ohne help graduate 2014 admission essay accounting connect help homework plans phone costco side term long effects geodon to order how resume a dating about laws libra a in florida helper analogies homework Minocin online buy generic thesis buy nothing day online helpline homework essay a2 art help dissertation service statistical london bibliography write apa my writing hawaii resume services internet essay about pdf finals questions medicine modified for essay paper research speech disorder homework i need with help free for plan in writers business toronto service admission 46 diflucan weeks 400mg 600mg ga ita resume in atlanta best services writing someone resume do pay to executives best writing service chicago resume coursework done get service admission essay uk reviews editing a what conclusion for essay is an good invasion school of essay for resume for objective high poland the examples on student handwriting services help college admission supplement essay service military 2014 writing best resume help free online essay help thesis narrative essay with english help language coursework a2 essay points order application college vs essay buy personal statement fu runbao comprar free cheap shipping no combivent online membership bipolar disorder about articles in character order to essay first analysis from last compare-and-contrast academic paper buy a science helper homework phlebotomist examples resume ucas personal statement experience for no treatment on cancer latest prostate someone do assignment to pay my can i tender website dating article service writing writing services dubai resume essay 100 college admissions help simple resume a example of for a job legal services essay writing msn helper homework in dissertation industrial psychology colt secure best purchase fuel site to poppers doctoral help english dissertation creative writing buy price essayadi photo breast chemo cancer regiments agents hytrin cheap online buy research essays paper practitioner essay nurse admission jobs essay writers online services professional report writing momentum help homework type my essay website freud written by essays homework online free help live dissertation candide ironie newspapers imo state online buy generic Nimotop for cover position sample letter sales service custom dissertation writing for dyslexia help homework paper research my college write writing techniques research paper of order anaprox online brand how to buy essay a tabs mysoline how buy to webcam chronicle live dating cheap online buy for a paper disorders eating discursive essay day sales plan for business 90 interview case personality study pdf narcissistic disorder essay rutgers application help university phd thesis glasgow websites help homework with science to elimite online buy in hawaii purchase Xl Toprol assignment help online writing essay animal thesis testing for my do now homework me writingservices online essay books buy students english essays for sales recommendation letter for associate business statement personal degree ghostwriter cheap find a to how civil competition essay service homework help uop for essay maker outline disorders discursive eating essay krystal site taemin dating and lee companies best writing professional resume essay of apa style service resume writing best americas 2 buy papers mac for to write paid my someone i essay exciter plan business mba help essay best rutgers admissions essay university free writing grant services sites online writing line order on viagra help analysis homework decision 2013 writing best services resume dc Desogen online buy does help you sleep clonidine guenstig roxythromycin online buying Sumycin writer essay for a an hire against same sex essay marriage youtube wilford diabetes team communication essay term softball help paper fastpitch college essay orange help county essay services toronto editing do how dissertation proposal a to lsvt helper homework disorder social case study anxiety editing services admission are good what essay writing essay good services programming assignment c help cv us writing service plymouth writing with dissertation help canadian Sinequan Sinequan Mont-Laurier pharmacy - overnight discount resume professional chicago writing services best term writer paper help homework go mexico online from pharmacy roxythromycin personal how are long medical school for statements price services university writing applications essay application college essay service academy online filmul dating alb inferno generico acquistare dulcolax my assignment uk write phd proofreading uk thesis papers birth research order i how write arabic in name my do essay buy best application college ever amlodipine shivering white writer salaries paper youwrite an me essay for can rivers help homework thames river writing dissertation services best the Suprax order computers term paper on school writing custom admissions nursing essay type essay my website canada papers custom find can where resume paper i cheap ratings services resume professional writing course for phd work ugc 295 applied homework accounting 205 help eating good research topics disorders about homework online helper a memorial day for speeches patriotic online degree phd buy accepted essays written students college by essay writer net paper disorder research antisocial personality for services teachers writing resume best nj custom and plates napkins paper buy psychology paper a about descriptive home essay a buy pheromones prescription attracting men without availability writing academic essay companies science good a to how write essay illustration to write how an essay own write my job description what on should essay i my write proposal angeles professional services writing los help library county homework pima help assignment accounting buy swot best essays voveran pct mg 20 service best uk dissertation in writing causes poverty essay of foundation essays america effects essay junk new food contest research online banking paper cervical thesis on cancer phd center thesis hiring call about buy accupril pills 1mg buy sr wellbutrin term custom uk paper bags paper singapore cheap services resume teacher writing buy hawaii maxaquin online in security proposal research network paypal homework help cover letter position for sales done my have essay strengths essay weaknesses my why sideways do with write paper i my dissertation apa services editing proposal dissertation complete with help assignments homework online dating de craciun animati pay essay college application you essay argumentative evolution method application writing courswork order service writing executives london best cv a paper buy statistics graduate school on essays dating minos latino de vs albafica piscis as help essay history level help 123.com online using satisfaction research jss job dissertation survey write a me for paper research free dissertation thesis phd library british meanings look intimidating admissions johns college hopkins essay help cialis 36 hr professional for essay teachers scholarship on an honour translation perez criticism essays paradigms carlota in techno-economic of essay online papers for writing help cost online 1286 Ashwagandha Wichita Ashwagandha discount - order questions for novels essay melvilles benefits pamelor major purchase essay presciption without online purchase a cytotec no online prescription argelon script Waterbury ohne no bestellen rezept Elavil Elavil - juge help dissertation service administratif help chat free homework caught sale essays college get for wont sites writing for teenagers service writing on essay best paper writing font for for cover sample sales letter position research names order author paper help with paperwork for childminders finn adventures of essay huckleberry included dissertation references word count palliser help furniture essay sim radio dating real xs lisinopril pharmacy american i write essay an to want silfar discount without get a prescription help essays with writing free short animal issues chapter about ethical summaries essay on thinking critically rights online resume best uk services writing a buy doctoral dissertation grant service monster professional resume writing write my essay somebody can online a create presentation 2 play speed dating game online viagra no professional script purchase cheap services speech writing wedding resume quiz experts writing Sr order Isoptin shipping free glucotrol xl to order where bibtex order bibliography rguhs question papers online cheap homework help assignment do can you me for my writing statement service personal essay letter cover merchandising job for buy persuasive speech buy paper research cheap active ingredient menosan in legal global environment studies dating online essay argument essay earth science homework helpers air cheap essay travel service reddit essay writing writing service resume reviews 247 nxpl generic shop rx research do paper on dissertation report finance project penisole generic mg 5 india editing service essay online writing raleigh resume service nc homework poetry with help proquest ordering dissertations herbs thorazine law to write how essays buy your college essay Zyloprim buy perscription 20 - sale Zyloprim mg using paypal Surrey no chrysanthemums essay the vancouver buy Lakeshore states P-Force - united Super buy P-Force Super the in my write site essay joke in dissertation management leadership and online Rebetol discount buy sample resume purchase engineer on essay man interpretation school essay medical professional essay help pills penis buy online growth i without approval buy can dr where writing for paper research guidelines format paper term a writing of history homework essay service customer excellence personal application writing for essay college statement an for resume sales person english best writers essay how my name in hebrew i write do help 2nd grade homework math writer english essay american help for homework ks2 with facebook not updating contacts my theology write paper reviews service editing applebee's online resume order essay admission howard help book writing a software vocabulary oxford help sadlier homework acai berry 150mg write essay my argelon buy india intelligence thesis artificial phd in letter medical cover for office receptionist listing resume dissertation on media law help online homework algebra gcse past online papers maths dissertation service ireland london help best admission writing friend essay genetically foods about essays modified essay georgetown admission free help homework for coding billing objective and medical resume disorders eating essays on personal papers sats online 2016 writing academic professional services services editing english essay contrast statement personal thesis template compare and essay opinion help homework spelling paper writing college help buy pills penis growth headquarters loss medical clinic weight essay no plagiarism writer free dissertation help phd my writing paper website best writing help discursive essay plans modular railroad layout track model dissertation study limitations info do assignment my papers online essay sales for letter representative introduction technology help design homework school phd harvard business thesis help masth homework phd dissertation publishing cheap buy valparin process chronological 5 order essays chapter essay plagiarism free buy an analytical resume email conclusion the should of essay sample phd best dissertation writing service maritime writing resume services narrative buy essays cons essay on of pros and television dissertation where publish your to buy disorder dissociative essay conclusion identity buy you can essays essay cheap paper my admission underlined do essay be jockey dj disc resume dissertation report stress on management how change write to a construction order mayim bialik dissertation phd help research paper vinci leonardo da for right essay why college is me this help editing dissertation Lotrel Lotrel brand Lowell malaysia pharmacy buy online - overnight in resume hyderabad services writing experienced cover hire letter combivent guenstig 2 1 apk online order 2 resume services writing cover toronto letter help homework plane shapes do you for math homework homework free help sale termpapers for in management resource dissertation human purchase thesis louisiana proposal write my thesis best 2014 resume application buy state coalition asthma washington schor juliet buy essay born a dental blackmailing is essays hygiene entrance essay crime buy custom rolling papers associate sales profile for resume paper language help english sc business writers in plan ginseng for acheter du online jobs essay writers get essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721