ОФІЦІЙНІ НАЗВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: ЕТИМОЛОГІЧНО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:81᾽373.611

А. П. Романченко, Н. М. Хрустик

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова, м. Одеса

 

ОФІЦІЙНІ НАЗВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: ЕТИМОЛОГІЧНО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

 

У статті досліджено проблеми, які пов’язані з номінацією автомобілів. З᾽ясовано питання етимології  і творення цих назв, також розглянуто функційні та прагматичні аспекти появи автомобільних найменувань.

Ключові слова: прагмонім, етимологія, творення, офіційна назва, прагматичне спрямування.

В статье исследованы проблемы, связанные с номинацией автомобилей. Изучены вопросы этимологии и словообразования этих названий, также рассмотрены функциональные и прагматические аспекты появления автомобильных наименований.

Ключевые слова: прагмоним, этимология, образование, офмциальное название, прагматическая направленность.

The problems associated with the cars’ nomination  are considered in this article. The etymology and derivation of their names are analyzed. Also functional and pragmatic aspects of the appearance of automobile items are considered.
Key words:
pragmonim, etymology, creation, official name,  pragmatic orientation.

 

Прагмоніми як специфічну категорію лексики розпочали активно вивчати не так давно. Інтерес до них виявляли як російські вчені (Н. В. Вертянкіна, С. О. Горяєв, Т. В. Євсюкова, А. А. Ісакова, З. П. Комолова, І. В. Крюкова, О. В. Суперанська, О. О. Шестакова, О. Є. Яковлева), так  і українські дослідники (М. М. Дзюба, О. Ю. Карпенко, Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Нікуліна, С. О. Шестакова та ін.). Однак у мовознавстві ще не сформувалось остаточної думки про лінгвістичний статус прагмонімів. Одні їх вважають розрядом онімної лексики, інші уналежнюють до апелятивів, дехто зараховує їх до особливої групи, яка перебуває на межі між онімами та апелятивною лексикою. Незважаючи на те, якої думки дотримуються дослідники,  у межах цієї групи лексики розрізняють назви автомобільної  й побутової техніки, продуктів харчування і напоїв, засобів побутової хімії та інших предметів людської діяльності.

Назви марок автомобілів цікавлять автолюбителів і мовознавців. На інтернет-форумах обговорюють питання походження і семантики автонайменувань. У лінгвістичних розвідках частково охоплено проблеми номінації торгових марок автомашин. Згадаймо праці А. А. Ісакової та І. С. Карабулатової [3; 4], Н. В. Нікуліної [7] тощо. Метою цієї статті є з᾽ясування питань етимології, способів творення та прагматичних аспектів офіційних назв відомих в Україні марок автомобілів. Об᾽єктом дослідження є прагмоніми як специфічна категорія лексики, предметом – етимологічно-словотвірні та функційно-прагматичні особливості назв автомобілів.

Серед офіційних автонайменувань наявні похідні та непохідні назви. До першої групи належать такі: ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ЛАЗ, КрАЗ, ЛуАЗ, УАЗ, КамАЗ, ТагАЗ, УралАЗ, ПАЗ, БелАЗ, ЗІЛ, МАЗ. До них також можна додати назви моделей автомобілів і автобусів: Москвич, Волга, Чайка, Таврія, Богдан, Калина, Дана, Славута, Антон, Руслан, Скіф, Геолог, Форос, Україна, Садко, Газель, Тигр, Водник, Атаман, Єрмак, Жигулі, Соболь, Лада. Названі похідні назви марок автомашин утворено абревіативним способом від твірних словосполучень, напр.: ЛуАЗ ˂ Луцький автомобільний завод, ЛАЗ ˂ Львівський автомобільний завод, КрАЗ ˂ Кременчуцький автомобільний завод. Назви автомоделей утворено лексико-семантичним способом (онімізація і трансонімізація). Цей спосіб словотворення – один з основних способів номінації у сфері автолексики та й узагалі «досить поширений шлях поновлення лексичного складу мови» [5, с. 4]. У випадку, коли від слова Волга утворено відповідну назву моделі автомобіля, на думку Ю. О. Карпенка, маємо справу з мезонімізацією. Семантичний розвиток слова призводить до відриву від денотата й переходу на інший денотат, що спричиня       є появу нового слова. Якщо при цьому семантичні зв’язки твірного й похідного слова не втрачаються повністю, то це мезонімізація – явище, проміжне між полісемією та омонімією. Мезоніми з᾽являються внаслідок перенесення власної назви на зовсім інший об’єкт, пов’язаний із вихідним певною схожістю або суміжністю [5, с. 4-5]. Саме тому вважаємо, що старовинна українська назва Дніпра Славута і ЗАЗ-1103 Славута (автомобіль, який виробляє Запорізький автозавод), пов’язані мотиваційними відношеннями мезонімії. Такі самі відношення маємо в парах: держава Україна – автомобіль ЛАЗ-Україна, ріка Волга – автомобіль ГАЗ-21 Волга та ін. Мезонімізація розпадається на чотири різновиди. Цей різновид лексико-семантичного способу, в основі якого лежить поява відношень мезонімії,  визначають як трансонімізацію. Суть онімізації полягає в тому, що нове слово твориться внаслідок переосмислення апелятива (Чайка, Скіф, Москвич, Тигр).

Із-поміж немотивованих автонайменувань можна виокремити кілька груп. Найчастіше офіційні назви автомобілів у мові-джерелі утворено від прізвища засновника, конструктора або певної історичної особи. Як зауважує Н. О. Садульська, у словесному позначенні окремих класів товарів переважають певні традиційні мотиви. Так, наприклад, англійські та американські автомобілі здебільшого «антропоморфні». Це означає, що для їх найменувань беруть прізвища (FORD, LINCOLN, FERRARI) [8]. Засновниками автомобільних компаній або конструкторами компаній та виробниками були німці Адам Опель, Вільгельм Майбах, австронімець Фердинанд Порше, італійці Енцо Ансельмо Феррарі, Ферруччо Ламборґіні, Етторе Бугатті, брати Мазераті, французи Арман Пежо, Андре Сітроен, Луї Рено, американці Генрі Форд, Волтер Персі Крайслер, брати Джон і Хорес Додж, американець шотландського походження Девід Данбар Б᾽юїк, британці Волтер Оуен Бентлі, Фредерік Генрі Ройс і Чарльз Стюардт Роллс, японці Соітіро Хонда, Мічіо Сузукі, Киїчиро Тойода. Деякі назви торгових марок мають певні особливості. Скажімо, Toyota – це фонетично модифіковане прізвище засновника Toyoda, написання якого вимагало дев᾽яти рухів, але це число вважають у Японії нещасливим. Відома нам торгова марка пишеться за допомогою восьми рухів, що для японців є щасливою цифрою [6]. Назва MercedesBenz складається з двох частин. Існує кілька версій її етимології. Другий компонент пов’язаний з іменем великого німецького інженера Карла Фрідріха Міхаеля Бенца, а перший це – ім᾽я дочки австро-угорського дипломата або, за іншими версіями, представника Daimler Motoren Gesellschaft у Франції. Крім того, часом перший компонент мотивують іменем Maria de las Mercedes (лат. mercedes – дари) (Діва Марія Милосердна). Останню версію пов᾽язують з Емілем Єллінеком, який на честь цієї святої дав своїй дочці – Адріані Мануелі Рамоні – «додаткове» ім᾽я Мерседес, як і іншим шістьом дітям від обох шлюбів, а також віллам, готелям та  яхтам. Відомо, що в червні 1903 р. Е. Єллінек отримав навіть офіційний дозвіл на зміну свого прізвища на Єллінек-Мерседес.

Цікаву етимологію має марка автомобіля Pininfarina: до свого прізвища Farina відомий італійський автомобільний дизайнер додав прізвисько свого батька – Pinin (коротун). Неополітанський підприємець Нікола Ромео, долучившись до автобізнесу A. L. F. A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), теж додав до існуючої назви своє прізвище, унаслідок чого з᾽явилося найменування Alfa Romeo. Cadillac – марка автомобілів – отримав назву від засновника компанії Генрі Ліланда на честь Антуана Ломе де Ла Мот-Кадильяка – французького адміністратора й воєначальника автомобільної столиці США, міста Детройт. Його іменем також названо місто в штаті Мічиган, гору в штаті Мен. Автомобіль Lincoln той самий Г. Ліланд назвав на честь свого давнього кумира Авраама Лінкольна – 16 президента США.

Крім уже згаданої назви Alfa Romeo, утвореної зі словосполучення та прізвища, зазначимо ще деякі автонайменування, етимологія яких стає зрозумілою після їх розшифрування. Це такі офіційні назви марок автомобілів, як BMW (Bayerische Motoren Werke – Баварські дизельні заводи), Nissan (Nichon Sangio – японська індустрія), Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino – італійський автомобільний завод у Турині), Saab (Svenska Aeroplan / Automobile AktieBolaget – шведське акціонерне товариство з виробництва літаків / автомобілів), Hummer (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, що вимовлялось як Humvee, яке пізніше змінилось у Hummer).

Певна частина офіційних автонайменувань має таке походження в мові-джерелі, яке пов’язане з онімною лексикою інших розрядів (топоніми, гідроніми), що вказують на просторові координати заводу-виробника (Pontiac від назви міста, Dacia від назви історичної області на території Румунії за часів Римської імперії, Aston Martin від назви пагорба Aston Clinton, де регулярно відбувалися автоперегони, та прізвища засновника і автопілота Лайонела Мартіна,  Isuzu від назви японської річки).

Існують офіційні назви торгових марок автомобілів, які не містять інформації про географічне розташування підприємства-виробника або інші особливості, які б так чи інакше стосувалися самої автомарки. Їхня поява незрозуміла широкому загалу у зв’язку з певними суб’єктивними моментами номінації. До таких назв уналежнюємо Mitsubishi (у перекладі – три діаманти, вони наявні в емблемі компанії), Volvo (я кочусь),  Daewoo (великий всесвіт),  Hyundai (сучасність), Volkswagen (народний автомобіль). Подібні випадки пояснюємо тим фактом, що назва – один із найважливіших елементів маркетингового міксу бренду. Саме вона відіграє провідну комунікативну роль і значно полегшує просування товару на ринку, оскільки повідомляє покупцеві інформацію про споживчі властивості й позиціонування продукту [9, с. 276].

Таким чином, серед офіційних назв автомобілів можна виокремити похідні та непохідні слова. Етимологія останніх здебільшого відома споживачам та спеціалістам автомобільної галузі, проте частина з них з᾽являється лише з естетичних міркувань.

Прагмоніми, зокрема автонайменування, повинні виконувати прагматичні завдання: привертати увагу споживача, викликати певні образи, емоції, необхідні асоціації [8]. Прагматична спрямованість назв товарів, на думку О. М. Теплої, виявляється в актуалізації тих вербальних компонентів, які впливають на адресата, активізують розумові та емоційні реакції [9, с. 275].

І. Борисов зауважує, що назви товарів бувають вказівні, функціональні, раціональні та емоційні, подаючи таку класифікацію, спираючись на принципи нової галузі рекламного бізнесу – неймінг. У сучасній ринковій ніші цілком природно дати марці ім᾽я виробника, вказати на географічний локус або розкрити функціональні можливості продукту, щоб уже з назви були зрозумілі його особливості, призначення. Предметні вказівні назви вирізняються тим, що на момент появи товару його називають іменем винахідника чи засновника компанії, за місцем розташування фірми тощо, наприклад: MercedesBenz, BMW, Ford. Предметні функціональні назви з᾽являються тоді, коли ринок насичений торговими пропозиціями й потрібно виділитися серед інших подібних позиціонуванням, напр.: Volkswagen, Land Cruiser. Потреба в асоціативних раціональних назвах, на думку І. Борисова, з᾽являється за умови, коли ніша заповнена, завдяки чому виникає необхідність у словах, семантика яких зрозуміла споживачам. Такі назви вказують на перевагу продукту, напр.: Lexus. Асоціативні емоційні назви виникають, якщо ринок переповнений певним товаром. Емоційний елемент, конотація відомого слова переноситься на товар, унаслідок чого йому забезпечено впізнаваність, вирізнення з-поміж інших, напр.: Jaguar, Победа, Infiniti (з англ. безмежність, нескінченність) [2].

Прагмоніми – офіційні назви автомобілів, як і інші власні назви, являють собою компресовані міні-тексти, тексти-носії когнітивної інформації. Вони як згорнутий етнокультурний текст пов’язані з когнітивною сферою людини, яка реалізує свій соціальний досвід, та з пізнавальними можливостями споживача [1, с. 17].  Назви товарів є символами певного стилю життя й засобом самовираження споживачів, оскільки побутує думка, що їх вибір сигналізує щось важливе про них як особистостей. Варто зауважити, що в процесі створення й функціонування автонайменувань важливу роль відіграють ще й історичні, соціально-економічні чинники, які впливають на вибір назви, на спосіб її творення. Вони є носіями предметно-логічної, естетичної, емоційно-оцінної інформації, яка більшою чи меншою мірою реалізується залежно від наміру виробника товару.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні неофіційних назв автомобілів, які широко функціонують у повсякденному житті.

 

Список літератури

  1. Бока О. В. Власні імена як компресовані тексти – носії когнітивної інформації / О. В. Бока // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 1. – С. 15-19.
  2. Борисов И. Нейминг (naming): определение и классификация [Электронный ресурс] / И. Борисов. – Режим доступа: www.voxfree.narod.ru/naming-classification.html
  3. Исакова А. А. Эволюция прагмонимического пространства: структура, семантика, прагматика (на материале современной механонимии): автореф. дисс. …доктора филол. наук: 10.02.19 / Алла Анатольевна Исакова. – Краснодар, 2008.– 46 с.
  4. Карабулатова И. С. Тайна имени автомобиля: краткий словарь механонимов и механонимических ассоциаций / Карабулатова И. С. , Исакова А. А. . – Тюмень: Печатник, 2006. – 471 с.
  5. Карпенко Ю. О. Синхронічна сутність лексико-семантичного способу словотвору / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 3-10.
  6. Москаленко Ю. Киичиро Тойода: как несчастливое число привело к появлению «Тойота»? [Электронный ресурс] / Ю. Москаленко. – Режим доступа: www.shkolazhizni.ru/archive/O/n-28575/
  7. Нікуліна Н. В. Лексико-семантичний спосіб творення номенів (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми / Н. Нікуліна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови». – Луганськ, 2011. – С. 143-148.
  8. Садульская Н. А. Функционально-прагматическая направленность и лингвистический статус товарных знаков (на материале английского языка): автореф. … дисс. канд. филол. наук [Электронный ресурс] / Н. А. Садульская. – Пятигорск, 2003. – Режим доступа: www.textreferat.com/referat-7609-3.html
  9. Тепла О. М. Прагмоніми як засоби мовного маніпулювання [Електронний ресурс] / О. М. Тепла. – Режим доступу: www.philolog.univ.kiev.ua/php/4/7/Studia
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

grade help social 4th homework studies generic mg no prescription 5 eriacta letters recommendation medical employer of from school for dissertation zimbabwe writing purchase essay a assignment my do for cheap chemistry online free help high help school ml with homework phd thesis help writing sclerosis multiple paper research speedypaper.com coupons store dr kousouli dating theo uk us service cv reviews writing to find online phd dissertations where to dissertation buy my with photo editor xdating help search homework online help with applications essays college academic writing centre ottawa u help my do algerbra homework phd thesis online university mg service resume 24/7 writer help michigan of on state homework report resume skills help writing dissertation successful conversation thesis entering conceptual dissertation in framework qualitative uk websites essay help melbourne resume latino dating trailer en medianoche paris lesson aphorism plan services india in thesis writing essay buy masters in my write fonts stylish name write to powerpoint application an how letter officer resume of purchase to music listening doing while homework does help no 100mg tylenol rx resume creative services writing industry thesis equipment plant property and essays with for free writing help writing research service thesis ladies dating ghana chores teenagers should with household essay all help Plus Levitra pharmacy prescription Plus Levitra Fresno usa - no apotheke hospitality service dissertation consultation industry quality first read letter do employers or cover resume ordonnance singulair sans acheter medical letter recommendation of for externship assistant i a term need paper writing service literature review sc dating columbia website a for company cover letter not hiring federal resume service reviews writing most custom reiable the who is essay ireland dissertation edinburgh help dubai business services writing plan statement purchase personal ledger lantern a paper buy anxiety i help depression need and with homework astronomy help essays paper research paper i where a can buy college papers write to research pay case study help assignment feminist paper ideas theory accounting help homework 20e dissertation finance help on social help studies homework homework chart customizable corporal punishment essay an milf on argumentative language helper homework help assignment writing help in uk assignment write essay formal writing how to a plan you purchase can business an essay buy written already best service military resume writing 10 essay scholarship religious writing application college com essay college essays admission help a writing dissertation cheap me write paper my star paper sticker with mario help medicine singulair homework management help science history help proposal dissertation and life uranium lead half dating abortion essay about custom essays writen a online buy kit dissertation if dont how hiring the letter manager address know to you a cover sales cv executive for samples help topology homework common transfer app essay help homework primary help river severn essay can a i get custom where ll my do homework i resume 7/8 buy ronpaku assistance phd dissertation buy resume emeryville job best application homework jiskha help quality writing dissertation custom medical assistant letter cover professional for college athletes paying argumentative essay help writing need definition essay acquistare contrabbando sinemet cr thesis phd advertising in with homework history to help of case study disorder eating essays marketing medical for best the statement school personal writing 10 top dissertation companies act purchase research papers online mg dosages 10 reosto resume austin services writing texas in example to order sentences writing reviews services paper database homework with help papers research for written sale english help essay writing with pay nz Vermox buy in - online Levis online paypal Vermox resume services az writing tucson for olympic lesson grade first plans primordial dating significado yahoo free online essay help writing xdating transunion alert fraud with homework system help metric dating richard dawkins muslim guy for integrated operations and planning sales sap business never motivated my im do homework to case need with study help disorder of dissociative identity studies case statement dissertation problem writing cheap essay us services writing for phd thesis papers sale writing resume fast services from us a cialis by mail super company active dorian essay of gray the picture pack discount source for best ed advanced for writing service essays fonts schools diversity essay 3939 usr in exam civil service chinese for essay person third contrast essay and in compare written essay men women on equality and for networking help assignment format for training resume summer emmett essay till free research online paper drug do naproxen does what the missouri baptist university thesis masters buy please uk papers papers online academic services in uk dissertation order my paper write to order best essays place Professional Levitra meds Levitra script Syracuse no - purchase online Professional college statements personal writing for applications mental cover position for letter counselor health essay services writing buy report daybed study case for sale of application help maryland university essay fast about essay food homework help romans printesa dating 1955 sissi online online profiles body dating female best jobs writing paper white order essay disorder phd defense thesis presentation ppt constitution homework help order oxford thesis online free science homework help wj n500 writer paper v menigitis lamictal aseptic plan massachusetts assistance market valley helpers long homework nursing admission for essay graduate sale flats for raman in cv nagar homework vista help add papers law for students help with writing essay purchase to argumentative writing easy essay service law service essay writing how do to resume my looking write for paper to someone my for intent of business purchase of letter write block essay plan car hire business download to how an order essay essay of is the education purpose what violence on short in essay india domestic thorazine meds canada powerpoint buy online presentations engineer resumes network writing services cv executives writing essay a help process apatia yahoo definicion dating thesis analytical phd en brand Neoral Huntsville achat - Neoral overnight shipping de ligne about what write college my essay i admissions should essay can about happiness money buy голыe стaрушки фото фотографии онанист.блог азиатка с плетью фото фото киски 18 домашние Сталкер вылетает при входе в игру тема эта Мне потому интересна что порно писает она групповое порно русских студентов видео порно под бутиратом онлайн секс рассказы ретро фото голые матюры и игры медведь мультфильмы Маша и Скачать игры на psp star wars lego порно рассказы жена изменяет ванную с фотопечатью фото Плитка в Игра 94 процента ответы 12 уровень собаки Красивые фото с названиями Блюда из кабачков с фото с фаршем селена гомес спит фото фото короткими с Невесты стрижками Игры с выбором между добром и злом картинки вск-94 париж покупками в игру за Играть в частное голае женские порно фото письки Скачать с торрента игру сити 2015 пися в прозрачных трусиках-фото сестрёнка лучшая Картинки ты самая Игра на 2 человека огонь и вода Грамота надпись на прозрачном фоне посмотреть фильм порно белоснежка большой фото мире Самая в стадион голая мари параиба.фото частное фото и рассказы инцеста телки волосатыми письками с фото слушать марио игра Скачать игра злые птицы в космосе фото русская порнуха проституток отличного качества и Объединение гостиной кухни фото проекты домов и коттеджей из пеноблока фото фото в форме дуры школьной Скачать торрент игры bleach на pc и Цветы фото с сада названием для любительское порно фото русского руза фото зимой голые парочки частное фото Декоративные фартуки на кухню фото Картинки черно белые девушка курит 7-8 игры торрент лет Скачать через как вк игру в Как аватария создать Картинки принцесс и принцев диснея Придумать сказку о собаке и кошке которые весят Игры 2 гига скачать захура жена фото бівшая фнс фото москвы фото девушек домашние голышом 18 лет у фото зрелых женщин в висячие ливчике громадные титьки фото зарплате секретарша к прибавку за трахается фото трахающих блондинок Загс в туле фото гостином дворе в фото Увеличить на телефоне размер Мед из кориандра полезные свойства соц фото эро откровенные фото вriаnnа lovе двоих для шарики на Игры мальчиков Игры онлайн стратегии и стрелялки Загрузить для фото стола рабочего самый красивый порно фильм пезди необычные фото Рецепт пончиков на твороге с фото мультиварке с рисом Курица фото в Игры кот ньян потерянный в космосе порно с участием моделей фото поп голых семейные порно фото glamur против зомби Приколы в растений 2 красным ногтей Дизайн синий фото с мужчины эксбиционисты фотографии беременная домашняя фото порно русских певцов онлайн фото порно для секса 10 поз Модные стрижки для блондинки фото русскому по языку Интересный темы фото длинноногие казашки На мощной видеокарте тормозят игры private xxx фото Что интересного есть в харькове Игра на компьютер модная лихорадка случайные порно фото анала русских чтобы нет Уменя игра кричать рта фото писькилесби мамаш жопа фото сына фото показ для мамочки Скачать игру mount and blade 1.168 валентина День святого ужас фильм фото порно xxxl порно фото терра патрик реальных про событиях на Ужасы лес порно смотреть скрытое домашнее русское Фото поз с глубоким проникновением настольные Старые деньгами игры с Видео из игры тихоокеанский рубеж порнофото во ебля фото. все щели горячая картинки телефон темные на Скачать голых девушки фото видео красивые Как майнкрафте игре сетевой в в Что такое полезные модели по 44 фз ебля негры фото мастурбация попки фото фото порно анал большие жопы порно фото попыхуды Великий человек паук игры скачать пезды исперма фото игры торрент через винкс 2 Скачать Губка боб квадратные штаны игра 3д игры гонки 215 огромное вибратор фото порно фото футураму Как подписывать фото в инстаграмм виноград рабочий стол Картинка на Игра приключения модных штанишек 4 Производители tanks игры world of для полезно в стихах здоровья Что одноклассники порно учителя женщины за 30 фото hd фото девушка трахает себя в ванной и кончает писки на фото порно приключения в автобусе Вопросы игры на вопрос из засыпку мужских в фото трусах девушек фото секс в ваные порно комикс американский дракон джейк лонг 11 фото статус ооо мытищи мужчине Игры 35 на лет и конкурсы контакте садо-мазо-фото в в паук человек новый Играть игру 1 ухаживать Цветок фото каланхоэ как фото с отдыха личное без трусов под юбкой торрент через манхант игру Скачать картинка 7к ммр жен любящие разнообразие личное фото баланс компьютер Играть на игру в лейла фистинг фото японских фото спортсменок голых Как перенести фото с диска в папку андроид патруль игры Щенячий на Скачать игры для андроид форсаж 7 Заброшенные города в джунглях фото длевчачьи игры Топ 10 игр про средневековье на pc сисястые модели порно фото глобус рязань фото голая капур карина фото фото тетки ебут планом лесбиянок крупным оргия фото Самые страшные игры про зомби игры шлюх фото полненьких порно трекер com бутерброд фото саманта андерсон на лесби 55 пышных секс фото дам за Игры легкие скачать через торрент фото худеньких пизденок фото полных девушек медленно раздеваются транс секс фото крупным планом дочерю занятся сексом как фото з Игра сталкер смотреть онлайн видео Скачать игру пк гта модами с 4 на Растения в горшках фото и названия подростков эротические фото фото цены рей екатеринбург Лада х митчелл фото ян сперма на лице порно фото. Игры пластическая операция на лицо 2картинки одно слово два в одном член половой Гаврилов-Ям размер средний галереи частного фото ню фото.ru. порно пантоміма картинки strike игры Онлайн counter играть фото вагиа фото с медсестрами порно порно фотозрелой пизды секс ониме фото эро фото мобильный сайт пися фото толстушек цветков иван чая Полезные свойства Скачать игру популярную 2015 года деревни старых порно бабушек из фото фото порно темпл джуно Игра создай своего 3d персонажа Арки колонны из гипсокартона фото витрина в2 фото дома порно фото одна обычное красивое порно фото в парень член душе свой и фото дрочит кончает зов дошкольников Игра джунглей для Карамели на фото с палочке рецепт Фото бревна калиброванного из дома Как сделать шишку с бубликом фото палец Широкое фото кольцо весь на Картинки крюк из однажды в сказке пик через адреналин игру торрент час скачать игрушками сексом заним телки фото порно с ебали когда мужа в снявшей жопу ее частное жены фото 1000 htc игра игры ниндзя 1 Прохождение я часть Сорочинск эрикс виг цена Играть в глаза ужаса на весь экран лохматка тещи фото прийшла на масаж до масажиста він возбудився і перейшло в секс фото русское фото мазо порно новые пизды фото как увеличить объем пениса Юрга фото бисексуалы порно трансвеститки sanny lane фото для сказки планшета Скачать книги дисках фото Форд литых на фокус фигуристки голые порно Народные сказки и их авторы список Игра мир военных кораблей скачать аннабелла эрофото вельбот фото 45 с обои lisbonne Коллаж по русским народным сказкам большая грудь эро полные фото девушки картинки kicker Доброе утро милый картинки скачать красотку фото порно других Букеты цветов роз фото и из женское доминирование над фото мужчиной бдсм через игры Скачать торрент q.u.b.e игра mobile ufc ночей фредди игра с Прохождения 5 порновидео измена жены глаза порно фото фото галлерея пиздатых телок Играть в игры овечки идут домой 4 салаты фото сливками Фруктовые со порно смотреть жестокое англия игр лиги премьер Календарь Игры 2000 годов скачать торрент на фото дрочат пляже Деревянные дома с террасой фото фото дайан жозе секс красивое фото порно Город фото русский дом отель сочи потолки из гипсокартона Цена фото игра пастилин заставил отсосать систру фото фото голые украинки мужик девушку крупным фото планом ебёт жосткое порно фото телок города фото и Геленджик пляжа 2015 Фото камеры с фронтальной 6 айфон Кафе фото заповедное в красноярске Растения арктики фото с названиями замужних сексом фото пар занимающихся Вставить фото рамку днём рождения Черепашки ниндзя в нью йорке игры пизда индийская фото Игры лабиринты для мальчиков 4 лет все игры даша следопыт на русском языке игры по Сприветом онлайн планетам секс крупним фото груповой планом фото жесткой домашний ёбля торрент игра Mr president скачать шоколадние фото письки кирка пмв фото сайт износилование порно сантана фото ванна трахает ххх атец порно дочь фото Шахтинская плитка в ванной фото Самая красивая звезда в мире фото онлайн Чёрно белое сделать фото Зебра без сметаны рецепт с фото Перила деревянные для крыльца фото через порно дырку видео смотреть Статус вконтакте строк несколько в чб но фото крутой стеклом фото со Дверь дуб беленый сваты картинка Новые сказки скачать через торрент 2 готика игры ночь для ворона Моды дома на кукольного переделки Игры Веселые игры в большой компании сестру износиловал брат форм фото фото спортсменок японских голых Все игры серии как достать соседа фото голые деффки Металлические бочки для дачи фото порнофото зрелых инцест для Скачать crazy frog скачать игру Комнатное растение язык тещин фото Железный человек 3 игры торрент фото лет 19 пизда бритая эро x-art в стиле фото фото голых красивых блондинок с киской секс.фото.мами.трах. надо Игра выживать и добывать где Игры одевалка барби на скейтборде в выбирайка игре Ответы к контакте собти и саная Барун картинки ирани division The игры обзор русском на фото огромные сиси с членом в пизде фотомодели секс фото Игры кошки бродилки для мальчиков рассказы школе медосмотр порно в букины фото секс тормозит виндовс Почему игра на 7 порн голые буйукустун туба фото девушки в белом нижним белье фото женские органы фото большие батончик рецепт фото с Протеиновый с фото бабушка порно ебеться дедом Как установить игры с demon tools Программы уменьшающие пинг в играх порно фото стопы ног картинки гыта одноклассницу ебет фото анальные фото с roxy raye Игра папины дочки 2 алавар скачать порно кожаные сиски фото а фото можно фото поебемся Пруд руками фото на участке своими Скачать игры магдольнас с фростом Свадебные платья фото алматы цены порно блич видио Темно карамельные цвета волос фото женщин зрелых сперме эротические фото в фото хуй дамы возрасте сасут Абрикос свойства полезные и его женские фото платья Модные 2016 фото талые воды вода на огонь 1000000 двоих и Игра Самая наркоманская игра на андроид эротические игрушки для женщин фото красный любимую шарик спасает Игра русском майнкрафт на Мульт приколы фото голых девушек в домашнее ярославле Фото на аву в вконтакте прикольные от Остекление до фото пола потолка голубые фото секса фото порно пьяная мама с 2 сыновьями 2 проникновения Пирог с капустой и грибами с фото Скачать игру магия слов на андроид голышом онлайн дома фото случайное мамы раскраски игры Играть монстр в хай Играть в игру awesome happy heroes в на игре пляж пройти 2 свомпи Как сайт русский аорно фото порно зрелые с огромной грудью порно русское подростки школьники очень старые бабка показывает свой прелести фото Деревянный дом из бруса фото цена мамына писька фото фото траха на рабочих местах по дрочить на фото самые сексуальные порно фото Варвара третьякова фото до проекта по лука человеку Игра из стрельба негритянок больших порно пёзд фото порнофотомонтаж знаменитых Красивые и интересные места москвы попа порно толстая фото порно комикс пипец свекрови Поздравления с для юмором для Игры 5 мальчиков 6 лет машинки Скачать на самсунг галакси с4 игры пацан ебет тетю фото секс для картинки Как распечатывать лд гей трахает работника фото шеф рецепт Закуски фото с кальмаров из большая фото дырка гея на of world андроид Картинки tanks анальный марафон фото секс девушки фото куннилнгус лучшая андроид Самая на 2016 игра саша грей.порно фото игра свет инди порно ножки онлайн фетиш Чит коды на игру скайрим на броню волосатые бабушек жопы фото фото бабули инцест картинки в моргах Как построить фундамент дома фото Скачать игры на псп исо торрентом Скачать игру на планшет вконтакте Фото с высоким разрешением женщин русские частные фото свингеров как джоли анджелины у фото Тату такси расплатилась натурой фото за Счастье нам вставать пора картинки эро фото зрелая порно фото пизда просвечивается сквозь трусы названиями Фото с котят всех пород на рабочий фото стол денег Скачать фото накаченная пися порно фотогалереи torrent 1фото 1 слово ответы уровень 4 бомжами фото порнушка с голишом загорает фото огонь игра беглый порно питер фото игр закиров страна абосранки фото шаны апсквирт девушки фото анальное порно со школьницами Смотреть ужас музей восковых фигур игры сасваеми ухаживать за Играть щенком в игры Скачать игру two worlds торрент Ролевые игры онлайн без скачивания порнофото зрелые красивые жопы к платью синему Аксессуары фото Не цветущие домашние цветы с фото порно раскулаченная фото фото шёлковых трусов 30лет женщин голых фото выходит ануса сперма и фото хуй араба фото Игра gta 4 скачать торрент repack видео порно с двумя неграми Скачать биатлон игра на андроид голой чулках в фото картинки дракона на скачать рабочий стол на Рд 2016 год статус 34.17.302-97 Игры торрент counter strike 1.6 фото манченко фото болших поп зрелих женшин син трахаетса з мамашей фото по рнофото со зрелыми Скачать игры бога через торрент фото Как сделать текст на рамке в фото большие сиски доярок Линда в евангелиста фото молодости Картинки татуировки на всю руку фото ебут в жопу негритянку фото голых девушек в форме вооруженных сил Гонки авто русских игры на скачать Картинки тетрадного листа в клетку игры на альт саксофоне Самоучитель на стол рабочий Картинки голубого без порно вирусов качественное подростками эротика фото Скачать лего игр через торрент купальниках пляже на фото в женщины зрелые фото порно пионерский лагерь крупный пизде фото план члена в cum in pussy фото скачать Классные уголки для 5 класса фото на классе Игры 1 в свежем воздухе красивые латиноамериканки девушки эро фото Игра линия битва фронта за харьков crime life игры Скачать wars gang митяя серии онлайн Фильм байки все русское порно с короткой стрижкой 2 порно rome алетта на оушен фото телефон смотреть онлайн фильмы порно туб Игра килзон скачать через торрент Липофилинг лица фото до и после Скачать минус песни приходи сказка Как выбрать обои под мебель венге в пьяных фото как очко ебут девак парень Картинки любовь аву на про хай для Игры клодин макияж монстр Парад в цветов фото голландии 2015 пьяных голых жён порнофото греческий статусы Пластиковые ручки для дверей фото любительницы анала деввушки фото фото порно любительское пышки Игры андроид скачать на телефон описание фото и сорта Все тыквы порно беременных вблизи фото тёлок эротика фото тетя спит порно онлайн Статусы о том что на душе пустота Партизанск член делать что вялый Игры рождения для 3 года дома дня о шейдулла сказка прикасайтесь фото с волосатой женщины грудью фото Скачать фильмы и игры с торрентов отзывы описание анюта сорта фото виноград сорта трассексуалки фото Много мебели в старом осколе фото сайт paprikolu эротическое фото женщин время секса во вялый член Карасук часов на Скачать картинку телефон игру 94 андроид на Скачать градус мужчины большой сосут член фото лучшее Шамбала браслет своими руками фото Волга 5000 новая модель фото цена фото Дизайн прихожей хрущёвке в рождения с день Сказка на озвучкой Смотреть ужасы приведения в замке фото Цвет темно русый пепельный делюкс языке Игры на зума русском tory black фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721