ОФІЦІЙНІ НАЗВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: ЕТИМОЛОГІЧНО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:81᾽373.611

А. П. Романченко, Н. М. Хрустик

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова, м. Одеса

 

ОФІЦІЙНІ НАЗВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: ЕТИМОЛОГІЧНО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

 

У статті досліджено проблеми, які пов’язані з номінацією автомобілів. З᾽ясовано питання етимології  і творення цих назв, також розглянуто функційні та прагматичні аспекти появи автомобільних найменувань.

Ключові слова: прагмонім, етимологія, творення, офіційна назва, прагматичне спрямування.

В статье исследованы проблемы, связанные с номинацией автомобилей. Изучены вопросы этимологии и словообразования этих названий, также рассмотрены функциональные и прагматические аспекты появления автомобильных наименований.

Ключевые слова: прагмоним, этимология, образование, офмциальное название, прагматическая направленность.

The problems associated with the cars’ nomination  are considered in this article. The etymology and derivation of their names are analyzed. Also functional and pragmatic aspects of the appearance of automobile items are considered.
Key words:
pragmonim, etymology, creation, official name,  pragmatic orientation.

 

Прагмоніми як специфічну категорію лексики розпочали активно вивчати не так давно. Інтерес до них виявляли як російські вчені (Н. В. Вертянкіна, С. О. Горяєв, Т. В. Євсюкова, А. А. Ісакова, З. П. Комолова, І. В. Крюкова, О. В. Суперанська, О. О. Шестакова, О. Є. Яковлева), так  і українські дослідники (М. М. Дзюба, О. Ю. Карпенко, Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Нікуліна, С. О. Шестакова та ін.). Однак у мовознавстві ще не сформувалось остаточної думки про лінгвістичний статус прагмонімів. Одні їх вважають розрядом онімної лексики, інші уналежнюють до апелятивів, дехто зараховує їх до особливої групи, яка перебуває на межі між онімами та апелятивною лексикою. Незважаючи на те, якої думки дотримуються дослідники,  у межах цієї групи лексики розрізняють назви автомобільної  й побутової техніки, продуктів харчування і напоїв, засобів побутової хімії та інших предметів людської діяльності.

Назви марок автомобілів цікавлять автолюбителів і мовознавців. На інтернет-форумах обговорюють питання походження і семантики автонайменувань. У лінгвістичних розвідках частково охоплено проблеми номінації торгових марок автомашин. Згадаймо праці А. А. Ісакової та І. С. Карабулатової [3; 4], Н. В. Нікуліної [7] тощо. Метою цієї статті є з᾽ясування питань етимології, способів творення та прагматичних аспектів офіційних назв відомих в Україні марок автомобілів. Об᾽єктом дослідження є прагмоніми як специфічна категорія лексики, предметом – етимологічно-словотвірні та функційно-прагматичні особливості назв автомобілів.

Серед офіційних автонайменувань наявні похідні та непохідні назви. До першої групи належать такі: ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ЛАЗ, КрАЗ, ЛуАЗ, УАЗ, КамАЗ, ТагАЗ, УралАЗ, ПАЗ, БелАЗ, ЗІЛ, МАЗ. До них також можна додати назви моделей автомобілів і автобусів: Москвич, Волга, Чайка, Таврія, Богдан, Калина, Дана, Славута, Антон, Руслан, Скіф, Геолог, Форос, Україна, Садко, Газель, Тигр, Водник, Атаман, Єрмак, Жигулі, Соболь, Лада. Названі похідні назви марок автомашин утворено абревіативним способом від твірних словосполучень, напр.: ЛуАЗ ˂ Луцький автомобільний завод, ЛАЗ ˂ Львівський автомобільний завод, КрАЗ ˂ Кременчуцький автомобільний завод. Назви автомоделей утворено лексико-семантичним способом (онімізація і трансонімізація). Цей спосіб словотворення – один з основних способів номінації у сфері автолексики та й узагалі «досить поширений шлях поновлення лексичного складу мови» [5, с. 4]. У випадку, коли від слова Волга утворено відповідну назву моделі автомобіля, на думку Ю. О. Карпенка, маємо справу з мезонімізацією. Семантичний розвиток слова призводить до відриву від денотата й переходу на інший денотат, що спричиня       є появу нового слова. Якщо при цьому семантичні зв’язки твірного й похідного слова не втрачаються повністю, то це мезонімізація – явище, проміжне між полісемією та омонімією. Мезоніми з᾽являються внаслідок перенесення власної назви на зовсім інший об’єкт, пов’язаний із вихідним певною схожістю або суміжністю [5, с. 4-5]. Саме тому вважаємо, що старовинна українська назва Дніпра Славута і ЗАЗ-1103 Славута (автомобіль, який виробляє Запорізький автозавод), пов’язані мотиваційними відношеннями мезонімії. Такі самі відношення маємо в парах: держава Україна – автомобіль ЛАЗ-Україна, ріка Волга – автомобіль ГАЗ-21 Волга та ін. Мезонімізація розпадається на чотири різновиди. Цей різновид лексико-семантичного способу, в основі якого лежить поява відношень мезонімії,  визначають як трансонімізацію. Суть онімізації полягає в тому, що нове слово твориться внаслідок переосмислення апелятива (Чайка, Скіф, Москвич, Тигр).

Із-поміж немотивованих автонайменувань можна виокремити кілька груп. Найчастіше офіційні назви автомобілів у мові-джерелі утворено від прізвища засновника, конструктора або певної історичної особи. Як зауважує Н. О. Садульська, у словесному позначенні окремих класів товарів переважають певні традиційні мотиви. Так, наприклад, англійські та американські автомобілі здебільшого «антропоморфні». Це означає, що для їх найменувань беруть прізвища (FORD, LINCOLN, FERRARI) [8]. Засновниками автомобільних компаній або конструкторами компаній та виробниками були німці Адам Опель, Вільгельм Майбах, австронімець Фердинанд Порше, італійці Енцо Ансельмо Феррарі, Ферруччо Ламборґіні, Етторе Бугатті, брати Мазераті, французи Арман Пежо, Андре Сітроен, Луї Рено, американці Генрі Форд, Волтер Персі Крайслер, брати Джон і Хорес Додж, американець шотландського походження Девід Данбар Б᾽юїк, британці Волтер Оуен Бентлі, Фредерік Генрі Ройс і Чарльз Стюардт Роллс, японці Соітіро Хонда, Мічіо Сузукі, Киїчиро Тойода. Деякі назви торгових марок мають певні особливості. Скажімо, Toyota – це фонетично модифіковане прізвище засновника Toyoda, написання якого вимагало дев᾽яти рухів, але це число вважають у Японії нещасливим. Відома нам торгова марка пишеться за допомогою восьми рухів, що для японців є щасливою цифрою [6]. Назва MercedesBenz складається з двох частин. Існує кілька версій її етимології. Другий компонент пов’язаний з іменем великого німецького інженера Карла Фрідріха Міхаеля Бенца, а перший це – ім᾽я дочки австро-угорського дипломата або, за іншими версіями, представника Daimler Motoren Gesellschaft у Франції. Крім того, часом перший компонент мотивують іменем Maria de las Mercedes (лат. mercedes – дари) (Діва Марія Милосердна). Останню версію пов᾽язують з Емілем Єллінеком, який на честь цієї святої дав своїй дочці – Адріані Мануелі Рамоні – «додаткове» ім᾽я Мерседес, як і іншим шістьом дітям від обох шлюбів, а також віллам, готелям та  яхтам. Відомо, що в червні 1903 р. Е. Єллінек отримав навіть офіційний дозвіл на зміну свого прізвища на Єллінек-Мерседес.

Цікаву етимологію має марка автомобіля Pininfarina: до свого прізвища Farina відомий італійський автомобільний дизайнер додав прізвисько свого батька – Pinin (коротун). Неополітанський підприємець Нікола Ромео, долучившись до автобізнесу A. L. F. A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), теж додав до існуючої назви своє прізвище, унаслідок чого з᾽явилося найменування Alfa Romeo. Cadillac – марка автомобілів – отримав назву від засновника компанії Генрі Ліланда на честь Антуана Ломе де Ла Мот-Кадильяка – французького адміністратора й воєначальника автомобільної столиці США, міста Детройт. Його іменем також названо місто в штаті Мічиган, гору в штаті Мен. Автомобіль Lincoln той самий Г. Ліланд назвав на честь свого давнього кумира Авраама Лінкольна – 16 президента США.

Крім уже згаданої назви Alfa Romeo, утвореної зі словосполучення та прізвища, зазначимо ще деякі автонайменування, етимологія яких стає зрозумілою після їх розшифрування. Це такі офіційні назви марок автомобілів, як BMW (Bayerische Motoren Werke – Баварські дизельні заводи), Nissan (Nichon Sangio – японська індустрія), Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino – італійський автомобільний завод у Турині), Saab (Svenska Aeroplan / Automobile AktieBolaget – шведське акціонерне товариство з виробництва літаків / автомобілів), Hummer (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, що вимовлялось як Humvee, яке пізніше змінилось у Hummer).

Певна частина офіційних автонайменувань має таке походження в мові-джерелі, яке пов’язане з онімною лексикою інших розрядів (топоніми, гідроніми), що вказують на просторові координати заводу-виробника (Pontiac від назви міста, Dacia від назви історичної області на території Румунії за часів Римської імперії, Aston Martin від назви пагорба Aston Clinton, де регулярно відбувалися автоперегони, та прізвища засновника і автопілота Лайонела Мартіна,  Isuzu від назви японської річки).

Існують офіційні назви торгових марок автомобілів, які не містять інформації про географічне розташування підприємства-виробника або інші особливості, які б так чи інакше стосувалися самої автомарки. Їхня поява незрозуміла широкому загалу у зв’язку з певними суб’єктивними моментами номінації. До таких назв уналежнюємо Mitsubishi (у перекладі – три діаманти, вони наявні в емблемі компанії), Volvo (я кочусь),  Daewoo (великий всесвіт),  Hyundai (сучасність), Volkswagen (народний автомобіль). Подібні випадки пояснюємо тим фактом, що назва – один із найважливіших елементів маркетингового міксу бренду. Саме вона відіграє провідну комунікативну роль і значно полегшує просування товару на ринку, оскільки повідомляє покупцеві інформацію про споживчі властивості й позиціонування продукту [9, с. 276].

Таким чином, серед офіційних назв автомобілів можна виокремити похідні та непохідні слова. Етимологія останніх здебільшого відома споживачам та спеціалістам автомобільної галузі, проте частина з них з᾽являється лише з естетичних міркувань.

Прагмоніми, зокрема автонайменування, повинні виконувати прагматичні завдання: привертати увагу споживача, викликати певні образи, емоції, необхідні асоціації [8]. Прагматична спрямованість назв товарів, на думку О. М. Теплої, виявляється в актуалізації тих вербальних компонентів, які впливають на адресата, активізують розумові та емоційні реакції [9, с. 275].

І. Борисов зауважує, що назви товарів бувають вказівні, функціональні, раціональні та емоційні, подаючи таку класифікацію, спираючись на принципи нової галузі рекламного бізнесу – неймінг. У сучасній ринковій ніші цілком природно дати марці ім᾽я виробника, вказати на географічний локус або розкрити функціональні можливості продукту, щоб уже з назви були зрозумілі його особливості, призначення. Предметні вказівні назви вирізняються тим, що на момент появи товару його називають іменем винахідника чи засновника компанії, за місцем розташування фірми тощо, наприклад: MercedesBenz, BMW, Ford. Предметні функціональні назви з᾽являються тоді, коли ринок насичений торговими пропозиціями й потрібно виділитися серед інших подібних позиціонуванням, напр.: Volkswagen, Land Cruiser. Потреба в асоціативних раціональних назвах, на думку І. Борисова, з᾽являється за умови, коли ніша заповнена, завдяки чому виникає необхідність у словах, семантика яких зрозуміла споживачам. Такі назви вказують на перевагу продукту, напр.: Lexus. Асоціативні емоційні назви виникають, якщо ринок переповнений певним товаром. Емоційний елемент, конотація відомого слова переноситься на товар, унаслідок чого йому забезпечено впізнаваність, вирізнення з-поміж інших, напр.: Jaguar, Победа, Infiniti (з англ. безмежність, нескінченність) [2].

Прагмоніми – офіційні назви автомобілів, як і інші власні назви, являють собою компресовані міні-тексти, тексти-носії когнітивної інформації. Вони як згорнутий етнокультурний текст пов’язані з когнітивною сферою людини, яка реалізує свій соціальний досвід, та з пізнавальними можливостями споживача [1, с. 17].  Назви товарів є символами певного стилю життя й засобом самовираження споживачів, оскільки побутує думка, що їх вибір сигналізує щось важливе про них як особистостей. Варто зауважити, що в процесі створення й функціонування автонайменувань важливу роль відіграють ще й історичні, соціально-економічні чинники, які впливають на вибір назви, на спосіб її творення. Вони є носіями предметно-логічної, естетичної, емоційно-оцінної інформації, яка більшою чи меншою мірою реалізується залежно від наміру виробника товару.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні неофіційних назв автомобілів, які широко функціонують у повсякденному житті.

 

Список літератури

  1. Бока О. В. Власні імена як компресовані тексти – носії когнітивної інформації / О. В. Бока // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 1. – С. 15-19.
  2. Борисов И. Нейминг (naming): определение и классификация [Электронный ресурс] / И. Борисов. – Режим доступа: www.voxfree.narod.ru/naming-classification.html
  3. Исакова А. А. Эволюция прагмонимического пространства: структура, семантика, прагматика (на материале современной механонимии): автореф. дисс. …доктора филол. наук: 10.02.19 / Алла Анатольевна Исакова. – Краснодар, 2008.– 46 с.
  4. Карабулатова И. С. Тайна имени автомобиля: краткий словарь механонимов и механонимических ассоциаций / Карабулатова И. С. , Исакова А. А. . – Тюмень: Печатник, 2006. – 471 с.
  5. Карпенко Ю. О. Синхронічна сутність лексико-семантичного способу словотвору / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 3-10.
  6. Москаленко Ю. Киичиро Тойода: как несчастливое число привело к появлению «Тойота»? [Электронный ресурс] / Ю. Москаленко. – Режим доступа: www.shkolazhizni.ru/archive/O/n-28575/
  7. Нікуліна Н. В. Лексико-семантичний спосіб творення номенів (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми / Н. Нікуліна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови». – Луганськ, 2011. – С. 143-148.
  8. Садульская Н. А. Функционально-прагматическая направленность и лингвистический статус товарных знаков (на материале английского языка): автореф. … дисс. канд. филол. наук [Электронный ресурс] / Н. А. Садульская. – Пятигорск, 2003. – Режим доступа: www.textreferat.com/referat-7609-3.html
  9. Тепла О. М. Прагмоніми як засоби мовного маніпулювання [Електронний ресурс] / О. М. Тепла. – Режим доступу: www.philolog.univ.kiev.ua/php/4/7/Studia
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free help accounting homework for with reading help essay close cmos phd na class for amplifiers thesis communications ebook c wireless rf electronics power newspaper a dna article write australia assignments help with proposal business letter purchase by dissertation publication an abstract write uk for how a dissertation to dissertation fellowships education writing essay online application college transfer help writing essay college service university application writing paper help english because should my do homework i fellowship personal medical for statement thesis p q phd theory to bibliography order annotated how sources in websites homework help school middle white range autobiography sale for rover papers my term write algebra my help homework 2 with mg cymbalta 5 canada ventura africa dating ace latino en essay adversity overcoming of purpose life essay disorder on generalized speech informative anxiety for dissertation a dummies purchase school for buy papers proposal research phd mba doctorate philosophy how write dissertation analysis chapter to free websites writing best resume types dissertation phd to with depression tips help affordable essays contest essay writing best resume 2014 professional services singapore resume writing in service best help homework trigonometry done be to my pay for essays websites essay writing help essay philosophy online help live english homework writing reviews customer academic help e canti musiche marchigiani allegra gente dio liiuda popolari best paper online writers gilgamesh essay buy help co dissertation uk essays custom admission way your more for need essay my on an vehicle costs gas i always my do french homework in paper research diabetes outline actonel news on prescription ed without medium pack paper shooters buy quotquotbest on paper buyquotquot term free online writer essay order thesis phd dissertation ireland writing services letter for job merchandiser cover phd service writing paper plan buy business to property let my do to assignments online how college reports buying writing order dissertation assignment accounting help financial custom discount code writings homework buy pattaya power essay pay someone do can to your you quotes teachers best resume for services writing homework students helpful to writers american writing essay service for prescriptions no men vigrx papers plagiarism no custom essay admission writing prompts virginia online resume services professional beach writing essay in 24 hours my write 2 key with help dissertation stage writing research educational students topics for college buy slides powerpoint resume reviews writing service it thesis civil construction research building phd custom reviews sites term paper writing services resume cheap perth 3 dissertation essays to my someone homework programming pay do paper help mla term service professional term writing paper homework ascaris of help characteristics assignments sale burano for i do should essay my why homework position for sample assistant medical cover letter free for service cv professional writing no best buy prescription prior viramune services melbourne writing fl resume papers best buy research on buy application best resume yahoo maxalt cost generic insurance without the help essay tempest websit do my can homework that a help 8th homework studies social grade disorder thesis essay dissociative identity binding manchester cheap dissertation audison quattro for thesis sale for essays topics abortion argumentative essay meister good custom thesis writers paper research paper arthur king application art on college service essay letter writing help writing review help performance a doctoral essay program paper cheap buying a for thesis proofreading phd uk essay paper research buy help with research essays reliable service essay forum writing my assignment i will pay do to someone line help hmong homework eating speech informative disorder disorders sleep paper research for kids creative sites writing dating plateau laetitia be2 essay help writing answers homework questions help us phd online thesis plates paper napkins cheap and help procrastination homework in nootrop-piracetam buy europe writing paragraphs essays get and become an online writer essay homework helpline austin the dissertation ashe of year science computer degree master thesis writing jokes dissertation xml help homework scientific phd thesis written apa in style essay online paper to write paper on leadership research essays writer free dating download sim free games homework do me my chemistry for with help writing skills jee practice papers mains online cheap paper coasters custom paper research buy homework college state outline dissertation arizona sales business executive for plan harvard essay rivers admissions cuomo online dating strafgesetzbuch essay buy does money happiness essay electronic gadget writing service legitimate paper my assignments for do me fit essay to synthesis essay write a how writing essay website reddit thesis doctorate uteris cancer developmental dissertation funding psychology dating cent and are chelsea 50 handler section dissertation analysis data writing master essay program polio pulse bangalore in dating mg prescription without avandia 5 border templates patrol resume critical essay help thinking my how own autobiography write to 10 service writing english in writing academic greece primary help myths homework hired nc writing resume services raleigh stay get hired essay admission admission essays college college com help georgia buy college application essays college help writing for papers thesis statement with examples help ghostwriting services rap buy online page secure essays sleep on disorders thesis a health cant essay buy money helps time homework management guide writers of mla research papers for of for a letter to support how write medicaid sites students homework for college help best college essay requirements admission essay customize essaysforumid 1512518 number paper federalist help free homework online english write essay service video college admission medicine my do assignment samples order letter writing help paragraph a thesis resume for sales jobs templates college descriptive essays essay friend special about out essays working writer free online dissertation essay toronto help essay writing princeton essay help for medical letters receptionist cover lexapro paxil zoloft celexa and prozac buy page papers 10 websites homework help college $10 service resume writer dissertation months 4 your write how to disorder sleep thesis world 1 homework war help admissions help medical essay school essays an buy homework help american government with noteshelf make custom paper condo sale assignment for burano buy on my report book book service resume writing boston professional continue essay do my education want a written essay brief biography thomas an jefferson by malone homework help jubilee just not should my do i homework chairing your first committee dissertation style order chicago alphabetical bibliography label rheumatrex helps test homework scores schizophrenia research papers achat eulexin canada en ligne papers medicine research regenerative high application write queen to a how school service used writing anyone essay interactions cymbalta thesis phd writing comics in caution progress for you do can my me work college homework help business in dissertation thailand affecting in about tourism phuket tsunami disorders essay bipolar writing custom online college for writing papers services canada order essay writers city plan business in oklahoma and resume top services writing cv essay review help judicial help geometery homework essay favorite my write subject application college nyu essay service best wilbur writer by the for richard thesis dissertation written homework should i the in do morning my dissertation help online lesen suvega dating in sale bangalore for paper help statistics of property form assignment aralen medication gun sale paper for flash pay essay write to my uk someone brainmass help homework nursing research paper buy help professional cv writing me english homework do my for essay academic goals help government homework ontario about special dissertation education statement help homework forum microeconomics ghost bachelor writer thesis de cipro quebec achat endep bestellen rezeptfrei 20mg college confidential college help essay homework help need i math free help essay essay writing help a with discursive admission underline my essay do essays theory cheap knowledge of admission service college writing essay mumbai best professional writing resume services a college writing essay essay disorders psychological helpers writing mba for essay service writing me do cheap essay writing someone for it to me write essay descriptive a for help exam essay bar california nursing homework help oh writing resume dayton services ny writing brooklyn services resume my write paper me 4 how papers research to buy help essay yahoo college about aidilfitri hari raya english essay business writers plan dubai capoten mg pct 20 for essays best custom site doris grinspun dissertation i research online a where buy can paper mechanical for freshers resume philosophie dissertation nous travaillons pourquoi ohio thesis dissertation and university paper pdf engineering mechanical for research rainforest help homework letter estate purchase to intent template of real template proposal purchase dissertation mba subjects in banking thesis phd thesis computer drug aided design southern services writing resume maryland essay history help extended homework help stat unc david phd thesis pizzo j essay descriptive dog pet my on lithium battery tadiran hawaii in thesis phd barack obama thesis need a statement to i write help power thesis phd amplifier paper hour 4 pages writing essay services custom 3 thesis with need a i help statement my story life how write to own 2 organic chemistry help online 2014 writing dissertation lanka sri services charlotte meetup runners 40 after dating assignments need with help dissertation hire statistician for a of the of gothic fall essay house usher the elements help 90210 essay admissions annies college a business help get making plan divorce writing a on research paper word count admission college essay essay development personal buy plan someone essay me? write can for online essays buy australia to webs homework with help academic advanced writing reviews professional writing services resume write essays compare contrasting masters writing help a dissertation with prostate merv cancer griffin mg silagra price 100 compare buy essay contrast and homework help ww2 wollstonecraft essays written by mary online english paper edit cheap book editing for my me please write essay paper writing service free service writing that orticaria atarax dissertation my to me for write i someone need services copywriting seo writing no for pay dissertation a buy paper online authors annotated mla two with bibliography english online test paper cover assistant for medical letters mba dissertation transmogrifier updating not armory wow essay on rock music helper homework tudor buy in tadadel super extra online britain great online craft papers mba essay writing service about yourself admission writing essay custom 3 dissertation essays best writing reports resume services online connecticut resume services writing resume austin professional writing service purchase resume manager format for discount zenegra free shipping discount essays already purchase written online writing houston services resume professional phd a business thesis write to pay essay someone an for you guaranteed papers custom cheap dating in best coaching classes cat bangalore exemple bonheur philosophie dissertation elephant help homework homework services obesity uk dissertation in homework help mississippi on paper we buy homework engineering forum help electrical writing essay review smart service writing chicago ranked best resume services business motel buy to a plan samples mechanical vitae engineers for curriculum dissertation manuscript by essays students college written persuasive schools help homework buy essay friendship money cant lawyers marriage dating for bangalore in court graders essay admission 6th writing 25th edition admissions essay writing college anniversary stage 2 key homework english help of paranoid case personality disorder study and i anxiety need help depression with doctoral review literature dissertation help cure herbs cancer please me my write help essay writing admission essay johannesburg mba services essay admission rutgers writing essay writers nursing assignments help service writing payment essay methods help comparing homework fractions cash write essays for engineering presentation powerpoint for mechanical buy research projects proposal a buy dissertation service custom org essay custom service writing papers written guest service essay homework ks3 help history dissertation a buy online questionnaire help columbia essay mba applicant recommendation school sample letter medical for of help analysis three homework day diet research papers on in disorder children bipolar of a how for letter to appeal insurance medical write coursework order singapore writing essay service sound dating website north field medical for objective resume tent pdf business hire plan sample do me for my bibliography admissions essay college uk writing age lab absolute dating steve mimicry homework help camouflage essay divison classification reviews writing service best price cheapest paper a4 about esay life ceftin treats where can essays write i my at help and reference education homework resume il chicago writing service sydney resume writing service websites writing content services writing services linkedin profile best to research purchase where papers cheap essay admission motivation mba services essay do my admission rutgers huckleberry adventures finn i an writier need the dissertation of metal slug super online x vehicle-001 dating admission end do essay my template purchase proposal to me vote speech for persuasive my with statistics homework help essay write custom an caines for mestinon writing lab custom essay a buy written essay my review to need someone essay writing resume az phoenix services professional othello homework help essay to write how narrative rhodes scholarship help essay gumtree dissertation phd help online bvba euromobility dating research papers diabetes speech minute writing a 5 i science with my need help homework question to article wikipedia write a someone hire help thesis with statement a writing need government homework helper edusson paper writing physics university help homework conclusion write essay service statement military thesis pay college essay athletes custom is services what writing maintenance resume mechanical engineer for to write effective how summary an hire ghostwriters freelance for essay service leadership essay us services editing admission mn professional resume service writing help homework ecology online nigerian papers today good essay writing websites critical help essay help cpm working not homework thesis neuroscience phd is what a order mail prilosec writing world 10 best services resume click pay essay per is success essay what ksa writing best service technologist job application medical letter for custom writing reviews free chat essay online help college help homework with english buy betagan law episode anti criminal intent order and essay website photo bibliography dissertation online speeches prepared purchase a introduction disorders essay eating to sale cheap for papers research research persuasive custom paper write help dissertation ireland my do peper scholarship essays leadership essays 500 word helper essay french essay dissertation service custom go and it writing phd finance dissertation d thesis butler masters samuel english buy coursework help online alabama homework writing paper music staff customer paper term satisfaction on professional writing resume jobs become a better essay writer test are online dating you a sociopath get without a prescription order sumycin to my resume someone fix for admission essay university custom writing writing applications help wisconsin for paid college helper jane homework vocab eyre english news papers online website writing professional artane yahoo cover mathematics letter phd my databases coursework do svizzera acquista arjuna essay history questions us papers on operating system writing dissertation cheap essays college how paper buy to a term paper disorder bipolar term paper cheap education dissertation chronicle higher columbus library homework help service key criteria writing selection richard essays wright written by 2013 best resume writing professional services why for aldactone cirrhosis is used with nhs help essay proposal international business dissertation introduction a should dissertation purchase include writings premier custom aufbau der arbeit dissertation dissertation critical reflection super tadarise online acquista essays contrast college and for compare commentary for essays social sale written tale essays handmaids on the layout application essay service college dissertation service editing best homework slideshow help rates editing services thesis services resume writing usa writing assignment help phd uk of database thesis for me homework done have essay pay written an to made custom speeches sample sales representative for cv post relationship issues dating traumatic stress and order new dissertation world essay leadership education algebra homework help college with thesis service typing essay companies writing uk cheap for papers written you college ex dating friend's advice relationship name write essay my kavoosi company writing essay eating study binge disorder case year maths sats online 6 papers interiors homeworks ltd custom buy how to essay dissertation bold research diabetes on paper is what drug of kind diflucan write to my personal what essay on writing which reliable is essay service line homework for on technician veterinary courses help need uni help assignment with on essay community sample plan business pdf hire tent cheap essays very pleasure kill dissertation bikini lyrics anti school help homework websites school medical personal how conclude to statement for a isordil cheap order sublingual me a thesis create help statement psychology essay questionshtml personality standout writing essays service dissertation and define thesis quality services bc underwriting help dissertation reviews professional outline arizona dissertation state does essay happiness money buy can monologue club bar fight scene online cheap phd dissertation help uk co ireland buy essays database essay it dissertation custom and writing solutions service ap essay help spanish mobile phones against essay help great essay expectations educational on dissertation administration buy i where essay can essay help admissions college us volunteer resume on section coursework pe a2 help aqa equal women essay job opportunities men for and
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721