Нові моделі тіла у пізньомодерному каноні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті аналізуються основні причини та наслідки впливу пізньомодерної доби на формування канону тіла.

Ключові слова: тіло, канон, денді, фланер.

The article are analyzed causes and effects late modern time on the formation of the canon of the body.

Keywords: body, canon, dandy, flaneur.

Денді репрезентують новий образ чоловіка ХІХ ст., який не в усьому підпадає під класичне уявлення про цю стать. Класичний словник Larousse подає таке визначення слова денді: «Елегантний модник, головне заняття якого – яскраво демонструвати свої вбрання» [13, с. 63]. Однак таке визначення не повністю вичерпує суть цього феномену. У словнику Фелікса Толля подане дещо інше роз’яснення, яке є більш точним: «Денді – це чоловік, який завжди модно одягається, має порядне походження та достатній заробіток, і володіє хорошим смаком» [10, с. 21].
Проте найбільш глибокий аналіз феномену денді було зроблено Вільямом Хелзітом – англійським естетом і критиком кінця ХІХ ст. У своїх нарисах «On the look of a gentleman» [12] він подає детальний культурно-антропологічний опис зовнішніх фізіологічних ознак денді-джентельмена: «Постійний самоконтроль визначає зовнішність джентльмена. Він повинен повністю управляти своїм тілом, яке кожним вигином підкоряється його волі… Він виглядає і чинить так, як хоче, без будь-якого вагання, збентеження або незручності. Він розпоряджається собою на власний розсуд й задоволення» [12]. Тіло джентльмена оцінюється одночасно як інструмент, яким він володіє, і як матеріал, з якого витесують фігуру.
Опираючись на вищезазначені судження стає очевидним те, що неможливо зрозуміти внутрішню напругу дендизму, не врахувавши гендерного аспекту. У дендизмі часто спостерігається стирання культурних кордонів між чоловічим та жіночим, а також «безкінечне ігрове присвоєння шаблонних рис протилежної статі» [2, c. 165]. Денді, в більшій мірі, обирали фемінні шляхи для самовираження, чим заперечували або, навпаки, підкреслювали в собі маскулінне. «Частинка жіночності в ідеальному чоловічому образі, очевидно, була необхідною складовою дендистького шарму. Присмак «іншого» (навіть не настільки істотно, в якому аспекті він проявиться) завжди розбурхував уяву, привертав увагу і був провокативним» [2, c. 166].
Ймовірно, такий вибір денді пов’язаний з їхнім способом мислення, що базувався на подоланні традиційності в усьому. Наприклад своє життя і тіло денді вважили твором мистецтва, який потрібно ліпити й шліфувати, щоб зробити його прикладом краси. За їхньою логікою, не життя присвячується мистецтву, а мистецтво – життю. Іноді дендизм виражається як протест бунтуючих нравів та упередженостей. І, як зазначає У. Еко: «… вираженням цього протесту для деяких денді є вибір гомосексуальності як статевої орієнтації, яка в той час була неприйнятною і навіть підлягала покаранню» [3, с. 324]. Денді своїм існуванням і своїми ідеями підірвали всі уявлення про чоловіче тіло, фігуру та моду. Такий спосіб репрезентації гостро порушував питання гендерних стереотипів та актуалізував питання нового тілесного образу не лише чоловіка, але й жінки.
Фізична форма джентльмена стала візуальним вираженням такого образу, і виконувала функцію зразка для наслідування. Світогляд і спосіб життя денді передбачали суворе дотримання ідеальних параметрів (хоча конкретних цифр визначено не було). Світська дисципліна зобов’язувала людину стежити за собою, адже вважалось що «фігура денді говорить замість нього» [2, с. 93]. Тому струнка постава вважалася найпершою педагогічною вимогою при вихованні денді і прирівнювалася до моральної чесноти. Вважалося, що людина з прямою спиною вже має твердий «моральний стрижень» [5, с. 49]. Подібне обґрунтування мали інші характерні риси ідеалу чоловіка: худа талія, підтягнутий живіт, широкі плечі, доглянуті руки тощо. Тому багато хто із денді проходили армійську школу, що забезпечувало як мінімум хорошу поставу, спортивну підготовку, вміння носити мундир і їздити верхи. Розуміючи фігуру як зовнішній обрис / форму людини – вона стає для денді річчю. Її можна вдосконалювати, виправляти, загартовувати та формувати таким чином, щоб якомога краще пристосувати до служіння людині на фізичному рівні в якості засобу досягнення вищих цілей.
Типовими представниками дендиської молоді XIX – початку ХХ ст. є фланери. Як правило це аристократи, які прагнуть до безцільних прогулянок вулицями міста. Образ денді і образ фланера не є тотожними, однак вони дуже близькі: перший – це соціально-культурний тип епохи XIX – початку ХХ ст., що відображає високі принципи буржуазії та аристократії, морально-етичний кодекс цього стану. Фланерування, як спосіб поведінки, у цьому випадку – одна з характеристик образу денді. Другий образ безпосередньо відображає соціально-культурні функції спостерігача: фланер може не бути денді, але тип його поведінки відповідає принципам дендизму.
Оноре де Бальзак, аналізуючи соціальні типажі французького суспільства, зауважував, що ідеальне переміщення денді-фланера в міському просторі відповідало тенденціям моди та культури XIX ст., яку вони самі творили. Письменник зазначає, що «хода фланера стає обличчям його тіла… Зчитування інформації, шляхом невербального спілкування з об’єктом спостереження, дозволяє сформувати образ «іншого» і уявлення про нього» [1]. Невербальна поведінка людини є вираженням статусно-рольових особливостей особистості: прогулюючись без усілякої цілі, фланер протиставляє себе навколишньому натовпу. Важливим і показовим для нього є вміння володіти своїм тілом так, щоб зберігати поставу, незворушний спокій і стриманість; це видає в ньому аристократичну сутність і благородство.
Завдяки своєму вмінню вдивлятися у дрібниці, помічати ледь помітні вираження душі і тіла – фланер здатний ідентифікувати «інших» у натовпі, малювати їх соціально-психологічний портрет: «Погляд, голос, дихання, хода однаково виразні; але, оскільки людина не в силах простежити за всіма чотирма різними виразниками своєї думки, потрібно шукати те, що говорить правду, для того щоб дізнатись все про людину» [1]. Близька і зрозуміла повсякденність стає безпосереднім об’єктом спостереження для фланера. Водночас вона є стимулятором до рефлексивної, розумової діяльності, близької до побутового філософствування. З повсякденності фланер черпає образи, які виступають у ролі маркерів. «Реальність, зафіксована фланером в образах-знаках, – це реальність зовнішня по відношенню до суб’єкта який її сприймає, але не проживає її» [8]. Внутрішньо відсторонений погляд на дійсність, що ковзає по її поверхні, – це своєрідна межа між живою повсякденністю міського простору і зануренням у неї денді-фланера
Як феномен культури, фланерство входить у різні її сфери: моду, літературу, живопис. Особливо важливо, що цей феномен безпосередньо пов’язаний з візуальністю. І, саме те, яким чином бачить місто фланер, відрізняє його від інших мешканців міста, що спостерігають ті ж міські види у своїй щоденній практиці. У цьому контексті цікавим є те, як денді-фланерів бачили інші мешканці міста, і зображали їх. Наприклад імпресіоністи, з їх пафосом повороту до життя і завданням зобразити на полотні «враження», використовують сюжети міського життя, фактично без намірів описувати чи розповідати про нього.
Як приклад можна навести картину Едгара Деґа «Площа Згоди», яка представляє собою зразок фланерської естетики. Фігури на картині зображені так, ніби вони є всього лише напрями руху, зафіксовані в прямокутному форматі полотна. Крім цього, саме ця картина може служити відмінною ілюстрацією до нашим міркуванням, так як жанр портрета в ній стає умовним, оскільки картина позбавлена ​​наративності. У першу чергу це міський пейзаж. Фігури батька і його дочок розташовані так, що рухаються в різні напрямки, що було нехарактерно для портретних композицій. Особистість фланера підкреслена тим, що його фігура, на відміну від усіх інших, відчужено цілеспрямована. Не потрібно особливих інтелектуальних зусиль щоб побачити у фігурі в світлому сюртуку відсторонену від з натовпу людину. Друга чоловіча фігура виглядає зовсім не так. Колір його вбрання та наближеність до постатей на задньому плані робить його непримітним – частиною фону, на якому вистурає денді-фланер.
У роботах Гюстава Кайботта, наприклад, фігура фланера взагалі займає майже центральне місце. «Міст Європи» і «Дощовий день» – картини того ж часу, що й «Площа Згоди» Деґа. На одному із полотен з мостом Європи художник особливо підкреслює фігуру фланера своєю композицією. У роботі «На мосту Європи» (бл.1876-77 рр.), митець зображує фланера, який стоїть на мості спрямувавши погляд вдалечінь. Зліва від нього розташовані ще дві постаті. Чоловік, обпершись ліктем на перило, дивиться в той самий напрямок, проте йому не вистачає тієї відчуженості і замкнутості, яка притаманна фігурі фланера, а тому виглядає як роззява. Третя фігура зображена в русі і знаходиться просторово ближче до глядача, проте ні обличчя, ні руки і друга нога цієї фігури взагалі не включені в композицію картини. Окрім фігури фланера, всі персонажі зображені фрагментарно, що підкреслює особливе положення по відношенню до них фланера. В цілому, композиція картини влаштована так, що фрагментарні зображення двох фігур – це звичайні обивателі міста, натовп, а фланер – фігура особлива.
Очевидно що дендизм та фленерування з’явились ще на початку ХІХ ст. Однак у період пізнього модерну, під впливом змін у соціокультурному просторі, ці два феномени якісно змінюються. Вони вибудовують нові тілесні форми та манеру тілесної поведінки, і, як наслідок – представляють собою нову модель світського життя.
Культура пізнього модерну демонструє доволі суперечливе положення жінки в суспільстві. В Європі того часу розпочиналось становлення соціальної рівноправності між жінками та чоловіками. Становище жінок дещо змінилося завдяки можливості здобувати вищу освіту. Однак, без повноцінних політичних прав, гендерні відносини другої половини XIX – початку ХХ ст. виглядали нерівними і, в базових політичних відносинах, вкрай дискримінативними.
Проте потрібно враховувати, що в різних країнах у цей період статус жінки був неоднаковим. Наприклад на початку ХХ ст. в Західній Європі країнах (головним чином у Великій Британії) масштабних розмахів набув рух суфражисток, які застосовували ненасильницькі методи громадянської непокори. Однак результати їхніх акцій суттєво відчулись лише після Першої світової війни. Так, період пізнього модерну в Англії традиційно вважається часом існування жінки в суспільстві, як «залежної від чоловіка істоти» [6]. Натомість у Франції на той час популярність здобувала Коко Шанель, яка 1910 року заснувала модний дім Chanel і зробила колосальний вплив на моду XX ст. Куртизанки та утриманки (кокотки) представляли ще один, третій тип жінки пізнього модерну, який суттєво різнився від двох попередніх. Тому говорячи про представлення моделей жіночого тіла в культурі пізнього модерну, варто зважати на окреслені нюанси.
У зазначений період мода являє собою одне з найважливіших соціальних явищ, що відіграє в суспільстві важливу економічну, культурну і навіть політичну роль. Дослідниця історії моди В. Стіл, аналізуючи цей період, зазначала, що «…особливо важливо звернути увагу на те, яким чином жіноча мода відображала сексуальну політику, якої дотримувалися суспільство і культура того часу» [9]. Науковець Дж. Харві влучно зауважує: «… у Вікторіанську епоху сексуальність була не до такої міри приглушена пуританським духом, як колись було прийнято вважати» [11, с. 224]. Сьогодні історики припускають, що «раніше науковці дуже перебільшували сухість і сором’язливість європейських жінок вікторіанського періоду, нехтуючи їх сексуальними переживаннями і практиками» [14, с. 54]. Усі вищезазначені коментарі зводять до думки про те, що в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. існували різні типи жінок, які по-різному репрезентували тілесність.
Перший тип жінки можна умовно назвати традиційним або вікторіанським. Жінка існує для чоловіка, а тому має бути привабливою для нього. Відтак, на фігуру та одяг переносились основні акценти. В цей час образ жінки набув певної ідеалізації: «млосний погляд, витягнута фігура, довге волоссям… обов’язкові атрибути жіночності. Таку даму часто називали «хризантема»: подовжений торс, стислий, як стебло і висока зачіска, яка імітує бутон квітки… Жіноча фігура при цьому мала далекий від природних пропорцій S-подібний силует. Сам корсет того періоду був дуже довгим. Він стягував талію і всю фігуру до об’єму 42-47 см, що нерідко мало летальні результати» [6]. Догляд за фігурою в такий спосіб часто призводив до анорексії. Ще в 1850-х роках лікарі описали захворювання, яке називалось «сітоманія» – боязнь їжі. Важливо, що таку хворобу на той час приписували лише жінкам, які прагнули того, щоб одяг ідеально лежав по фігурі, що вважалось культурною нормою. Подібна зацикленість на зовнішньому вигляді підштовхує до думки, що фігура розцінювалась як визначальний чинник для цілісного сприйняття її як особистості. Так, характерною рисою пізнього модерну було те, що жінка може розглядатись лише з позиції тілесності.
Так, вікторіанський тип жінок представляє модель одягненого жіночого тіла. В цьому плані доречно буде порівняти художні твори двох майстрів періоду пізнього модерну: картини «Сніданок на траві» Клода Моне та Едгара Мане. Робота Моне демонструє відпочинок паризьких аристократів, які безтурботно розташувалися навколо рясного пікніка. Кожен із персонажів виглядає і поводиться відповідним до свого статусу чином: відпочиваючі зображені у невимушених позах і ведуть світські бесіди, а лакей, що стоїть в тіні, розпаковує нові закуски. В загальному, на полотні зображена ідеалізована романтична атмосфера, а зображення жінок цілком відповідає вікторіанському ідеалу.
Однак більш показовою для нас є скандально відома робота з такою ж назвою Едгара Мане. На картині зображено двоє молодих чоловіків, які сидять під деревами поруч в компанії оголеної молодої жінки. Вона спрямувала погляд прямо до глядача, залучаючи його до інтимної обстановки. Неподалік вибирається з води ще одна напівоголена дівчина, яку теж не соромить присутність чоловіків. В такий спосіб художник візуально показав оновлення зображення оголеного тіла – воно ставало соціальною реальністю. Проте Е. Моне був одним із перших, хто на це наважився, а тому публіка на такий крок відреагувала непорозумінням. Реакцію суспільства можна пояснюється тим, що традиційно до тіла жінки було двояке відношення: приватне (де фігурувало оголене тіло) і публічне (одягнене) тіло. В цьому випадку приватне, інтимне тіло художник помістив на публіку, чого не допускали традиції.
Дещо інакше варто говорити про світських дам – другу категорію жінок цього періоду. Мода, як зауважує Валері Стіл «розмила межі, що розділяли le monde – вищий світ і demimonde – примарне «напівсвітло», в якому панували куртизанки та актриси. І поважні матері сімейств, і дешеві повії однаково прагнули наслідувати богинь моди, яких бачили на обкладинках журналів» [9]. Так, світські дами втілювали у собі ті метаморфози, що відбуваються з жінкою в пізньому модерні, і той деструктивний потенціал моди, який дозволив стерти відмінності між жінками з різних соціальних верств і груп.
Такі жінки позиціонували себе як самодостатніх особистостей у чоловічій буржуазній культурі. Тому логічним є те, що при конструюванні моделі свого тіла вони орієнтувались на чоловічі образи, поєднуючи їх із традиційним уявленням про жіночу сексуальність – високі груди, тонка талія, широкі стегна тощо. Хоча серед жінок такого типу не існує єдиного ідеалу, проте «красуня затягнута в корсет поступається місцем стрункій, сексуальній, вільній жінці з міцним здоров’ям» [9].
Яскравим прикладом такої дами може бути Коко Шанель, про яку згадувалось раніше. В історії вона стала відомою тим, що публічно претендувала на рівність з чоловіками. Своїм зовнішнім виглядом вона презентує один із образів нової жінки кінця ХІХ – ХХ ст.: «плоский живіт і стегна, маленькі груди, коротке стрижене волосся – умовно можна назвати ідеалом «гермафродитної» краси»» [4]. Відома всім ідея сукні Шанель little black dress підкреслювала та відкривала тіло жінки. Можна припустити, що фігура розцінювалась нею як інструмент, яким воно вдало послуговувались. Аналогічне відношення до тіла існувало тоді ж в дендиській культурі. Через таку модель тіла мода відкриває діалектику єдності та протилежності чоловічого і жіночого начала в людині.
Ще один тип жінки репрезентують куртизанки періоду пізнього модерну. Слово «куртизанка» з середини XVI ст. означало «висококласну коханку, послугами яких користувались заможні чоловіки вищого класу, які, в обмін на її послуги, збагачували її коштовностями і давали статус у суспільстві» [6]. У другій половині ХІХ столітті статус куртизанки прирівнювався до статусу повії. Проте куртизанки могли володіти більшим ступенем свободи, ніж звичайні жінки того часу. Наприклад, вони були незалежними і мали стабільне фінансове становище. Контролюючи самостійно всі свої кошти, вони не були залежними від чоловіків, що давало їм можливість повноцінно існувати як самодостатні особи. Важливо, що така самодостатність у повній мірі розковувала тілесність куртизанок, для яких «сарторіальний1 еротизм став характерним явищем» [9]. Тому куртизанки демонструють відверто еротичну модель тіла, що передбачало відсутність межі між приватним і публічним тілом.
Оголеність була основним вираженням такої моделі. Дж. Харві, аналізуючи значення чорного та білого кольору в європейському мистецтві кінця XIX – початку ХХ ст., зауважив: «Чоловіки на полотнах зображені цілком солідно. Навіть перебуваючи у борделях – вони все рівно вбрані в чорні смокінги, що на той час були емблемою елітарності та грошей… Натомість проститутки в інтимних сценах зображені оголеними з сніжно білою шкіро… Тоді, навіть біле вбрання куртизанки символічно означало оголеність» [11, c. 231]. (Наприклад роботи Тулуз-Лотрека «Жінка, яка одягає панчохи» чи «Туалет».
Тіло без одягу виступало ресурсом ринкових можливостей, а вищевказані художники зафіксували на полотнах момент купівлію-продажу тіл, або точніше епізод «тіло на вітрині». Оцінюючи куртизанку в грошовому еквіваленті – вона стає чимось суто матеріальним, річчю, якою можна володіти та послуговуватись. В силу своєї соціальної ролі «тіло-річ» обов’язковим атрибутом мало сексуальність, яка демонтувалась шляхом відсутності або максимальної відвертості вбрання. Зокрема Тулуз-Лотрек у картині «В салоні на вулиці де Мулен» зображує компанію куртизанок, які навіть при відсутності чоловіків одягнені звичний їх одяг. З проведеної аналітики випливає, що модель тіла куртизанки була антиподом традиційній моделі. Те, що було табу для вікторіанської жінки – оголені ноги, відкриті до плеча руки, глибоке декольте – це звичний образ повії.
Всі визначені моделі жіночого тіла відображають зміну пізньомодерного канону, і, одночасно прописують його (оскільки зміна – це процес). Тому в кожній із названих моделей обов’язково присутній момент невизначеності, незавершеності. У процесі такої трансформації не лише канон визначав тіло, але і тіло людини (спосіб життя, тілесні практики тощо) було тим чинником що формувало канон.
В європейській культурі ще з періоду Середньовіччя тіло дитини вважалось проміжною ланкою між тілом зародка (мається на увазі період вагітності) з одного боку, і тілом дорослої людини з усім різноманіттям гендерних та соціальних символів, з іншого. В такому вимірі, дитяче тіло постає як перехідний етап у житті, що має безстатевий статус до певної стадії фізіологічного розвитку. Подібні переконання існували без змін до початку Нового часу.
Нові моделі дитячого тіла в контексті пізнього модерну з’являються у ХІХ столітті. Тоді питання дитячої фізіології та психології входить до кола наукового дискурсу. З’являються наукові дослідження про специфіку дитячого тіла, та виокремлюються закономірності його природного і соціального буття. З медицини виділяється педіатрія із загальної психології – педологія, формується вікова та педагогічна психологія. Високий інтерес медицини до питання дитячої біології зумовлює свідомий, науково обґрунтований поділ дітей за статевою ознакою з моменту народження чого не було раніше. Так, приблизно з середини ХІХ ст. новими моделями дитячого тіла можна назвати тіло дівчинки та тіло хлопчика.
Новим соціокультурним стандартом ставлення до феномену дитинства стає сегрегаційно-орієнтований модель, де «на перший план виходить глибоке принципове розходження в оцінках тіла дівчаток і хлопчиків у відповідності до фізіології та соціокультурних стереотипів» [7, c. 94]. В результаті такого сприйняття, тіло дівчинки і її становище в суспільстві розглядалися як зменшена копія дорослої жінки. Аналогічна паралель проводилась між тілом хлопчика та чоловіка. З найбільшою силою ця модель відношення проявилась у ставленні до дітей у суспільстві, де дівчинка була істотою другоряднішою (як і жінка) у порівнянні з хлопчиком (чоловіком).
Такі нові модель тіла дівчинки та тіла хлопчика виражаються шляхом раніше відомих дорослих моделей. Візуально цю тенденцію легко простежити в творах художнього мистецтва. Прикладом може слугувати картина Едгара Дега «Портрет сім’ї Беллеллі». На полотні зображено чотири персонажі пуританської зовнішності: чоловіка, дружину та дві їхні доньки. Цікаво, що дівчатка всім своїм виглядом повторюють зовнішність матері: одяг, зачіска, самозаглиблений вираз обличчя, постава (однієї із сестер). Однак в цьому випадку специфічний, чітко визначений зовнішній вигляд жінки може пояснюватись через призму релігійної усталеності, щодо зовнішності пуританів.
Тому, можна виокремити інші твори мистецтва, що підтверджуватимуть озвучену нами тезу. Як приклад варто навести портрети дітей виконані Огюстом Ренуаром: «Портрет мадемуазель Ромен Ланко» або ж полотно з колективним зображенням «Прогулянка». На першій картині зображено юну леді, яка зовнішньо позиціонує себе як врівноважену, спокійну особистість, позбавлену інфантильності. Її сукня відповідає модним тенденціям пізнього модерну, а за кроєм – повторює вбрання дорослих жінок: підкреслені груди, завищена талія тощо. Теж саме можна сказати про другу роботу, де зображена дама-аристократка на прогулянці із двома доньками. Вираженням дитячості дівчаток є їхній зріст на фоні матері та лялька, яку тримає одна із них. В усьому іншому дівчатка є копіями матері. Так, через одяг та зовнішній психологізм, модель тіла дівчинки повторює модель тіла жінки.
Новостворена модель тіла хлопчика в європейській культурі другої половини ХІХ діяла – початку ХХ ст. існувала за тим самим принципом – дублювала позицію чоловіка в суспільстві. Спосіб поведінки, тілесні практики, одяг дорослих відображались в образах дітей. Важливо, що ставлення до них змалечку було теж як до представників чоловічої статі, а не як до статево невизначеної дитини. В такий спосіб біологічний чинник з народження визначав не лише пріоритетність, але і вище соціальне становище хлопчиків у суспільстві. Аналогічне відношення відоме ще з античності та явно виражалось в культурі модерну. У творах художнього мистецтва досліджуваного періоду образи хлопчиків виражають маскулінність (наприклад «Портрет Ахіла Дега в образі морського кадета», намальований його батьком) та інфантильність («Мадам Моне із сином» О. Ренуар, але не жіночність. Таким чином бачимо, що нові моделі дитячого тіла в культурі пізнього модерну з’явились завдяки науковим дослідженням в галузі медицини та чітко відображають гендерну політику періоду і сприймати їх можна сприймати як дорослої людини.
Так, у пізньомодерному каноні формуються нові моделі чоловічої, жіночої та дитячої тілесності. Вони всі представляють канон, незважаючи на можливу радикальну протилежність. В силу цього модуси тіла також визначають новий канон тіла на етапі його трансформації в період пізнього модерну.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бальзак О. Теория походки // О. де Бальзак. Физиология брака. Патология общественной жизни / перев. В.А. Мильчиной. – М.: НЛО, 1995. – Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/283047/read#t14. – Назва з екрану.
2. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни / О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 640 с.
3. Эко У. История красоты / У. Эко. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. – 440 с.
4. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. – М.: Арт-Родник, 2003 – 735 с.
5. Кирсанова P.M. Человек в зеркале века / Р.М. Кирсанова // Русская галерея, 1998. – № 2. – 118 с.
6. Коути К. Женщины Викторианской Англии: от идеала до порока [Електронний ресурс] / К. Коути, К. Гринберг. – Режим доступу: http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1024184/Kouti_-_Zhenschiny_viktorianskoy_Anglii__ot_ideala_do_poroka.html. – Назва з екрану.
7. Михель Д. В. Тело в западной культуре / Д. В. Михель. – Саратов: Научная книга. – 2000. – 171 с.
8. Симбирцева Н. А. Фланер как интерпретатор текста культуры [Електронний ресурс]: научная статья / Н. А. Симбирцева. – Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург. – № 5, 2012. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/105-6959. – Назва з екрану.
9. Стил В. Парижская мода и визуальная культура на рубеже ХІХ – ХХ веков / В. Стил // Теория моды. Одежда, тело, культура. № 28. – Новое литературное обозрение. – Режим доступу: http://www.nlobooks.ru/node/3688. – Назва з екрану.
10. Толль Ф. Г. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания / Ф. Г. Толль. – СПб., 1864. – Т.2. – 640 с.
11. Харви Д. Люди в черном / Д. Харви – М.: Новое литературное обозрение, 2010 – 300 с.
12. Hazlitt W. Essays. Selected and edited by Frank Carr / W. Hazlitt. – London: Walter Scott. – 308 р.
13. Larosse. Grand Dictionnaire universal du XIX sictle. Vol. 6. – 418 p.
14. Steelе V. Clothing and sexuality. Men and women / V. Steelе: Dressing the Part. – New York: Smithsonian Institution Press, 1989. – 188 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

social issues homework help business writers for hire plan my write sociology outside cream usa hair loss the argumentative buy uk essay to steroids paper term computer records cover position medical for letter essays for paper writing custom with statement uc help personal pre school written essays high research free custom papers school for coursework medical helper homework in reading homework help digestion writers services essay dating sim moreland eric dating enfrentados corazones ver online ceftin rx orders 1st for nurses my high critical school about thinking exercises memories essay fondest writing dissertation review literature a for a zoology thesis topics writing application introduction college essay service and madison hamilton jay essays by written toronto writing service cover letter plan business to buy where cardizem mg letter sample cover sales position manager for proposal dissertation criminology grade help 7th homework science college help essay buy liv.52 generic homelessness research paper the at thesis beginning is a or papers end research statement qsos writing persuasive paper services essay eating on disorder distribution neteller plan outline essay writing an help science essay on of services coumadin from canadian pharmacy sell my write papers will someone online essay papers research Neem uk history papers college cheap using help essay online buy online your essay writing paper rubric sales for representative resume sample free writers online essay my paper i research help need doing write my uni essay service essay writing Premarin uk research thesis buy paper order essay conclusion birth buy best resume uk writing dissertation reviews services cataflam 40mg help essay websites betrayal and macbeth sim dating untuk pcs game written michel montaigne de essay by writing best essay rated service writing help a essay college college essay volunteering admission help factoring trinomials homework help medical business company for plan supply canada cataflam ligne en achat help homework crucible the price mg walmart yagara 100 help homework ks2 with maths editing reviews service essay admission write a application essay how college to quickly geography dissertation do of essay order an arguments in proposal dissertation help and geography habits study dissertation homework dictionary helper plan business buy template disorder topics eating custom essay services uk on dissertation inclusion speech chronological example order 5 indinavir no mg with prescription online cheap buy premarin great letters cover for sales students homework high for helps school university pace essay admission phd students essay my usa in economics write writing essay uk help free report my write paperpk sale papers for admission college uc help essay homework helping gpa research modeling for paper role outline paper i with writing get help do how a uk writers statement personal paper buy research a proposal forgetting homework excus case anxiety of generalized study disorder essay academy naval help admissions law service writing coursework purchase resume officer sample for buy usa pharmacy 24 7 zenegra gasex reviews uk online buy can my write who assignment long essay mba buy and admission goals term llm lse sheet practice psychology dissertation essay evidence based cover how best a cover buy letter to write for to my assignments do dont i want help slader calculus homework uk buy university essays story write writer a my to finding literature paper research do review a become good to essay writer how essay rhetorical outline for postgraduate health statement mental nursing personal bar law pending admission resume sale writing essay college application for essay writer salary engineer mechanical for sample resume lexapro sell rx cheap no to a of business write purchase how intent a to letter online write in my style name rutgers essay admissions university non essay argumentative marriage essaye comprendre and divorce introduction de essay pas paper influence research disorders on media eating on essay council legit can paper i help writing where research get a writing resume service francisco san homework didn my do i form colonies with homework help pour lopid achat suisse la writing report effective samples dissertation in projects education qualitative ireland help dissertation limit a what hero essay coursework english lit makes word true as online native american newspapers non writers plagiarised essay themes essay photo online papers college where buy to app essay common help personal indiana emancipation papers online thousand worth essay a a words is picture me for algebra do my homework space do college essay double speeches at order of wedding college ever best application introduction essay cancer different types uterine objective resume for representative sales help reddit essay dynasty chinese help homework resume services federal government writing federal help resume chicago raven poe jobs edgar pathology allan thesis statement the speech do can my english coursework labor paper cheap research dissertation methods proposal section services writing uk review literature processing signal digital help homework selector order resume objective spencer marks dissertation essay for sale writers personal help writing statement voice writing dissertation nyc help writing dissertation buy brand name online oxytrol research paper order a of essay teenage really pregnancy and about speech hiv funny topics infection lotrisone no estonia script accounting assignment management term paper service editing review online buy custom essays essay anxiety generalized disorder writing books with help essay to teachers can help coursework with homework center help mythman i to where can someone get write my paper writing home from thane paper in work papers online marketing research essay service college mistakes application order world new dissertation sources order bibliography of essay london writing service essay writer ipad for homework thailand industry help denver service professional writing resume my report write com house purchase intent letter to of essay expectation help great evaluation of thesis proposal phd community service proposal essay project homework help 1st grade homework assignment help bestellen plus 20mg rezeptfrei viagra writing best is what the custom company art dissertation history questions writing resume professional ny albany services chicago writing service resume best fake online papers divorce health nursing postgraduate mental personal statement for the essay the of in butterflies time help roman homework towns primary writing dissertation msc custom service medical for cover receptionist experience letter no 2 help - gm520 homework week paper writing tips reaction me for my free homework do medical sale for papers disorder bipolar thesis decision thesis purchase consumer writing paper adhd and green knight romance sir kids review essay the book by gawain angels lucia natalie reviews essays fallen dessay and custom writing letter cover resume mg 100 aciphex manchester essay writing service resume reading pa writing services essay in asked civil services shopping essay for me order resume resume merchant navy sample format for writing engineering best services resume online help assignment usa essays choice pro abortion md writers in business plan my research proposal write help in dissertation professional writing service singapore resume phd dan thesis snaith help service dissertation ireland london help online kit dissertation thesis hill footer width essay notting full theme riots race 1958 writing services thesis islamabad in dissertation witness protection for executive cover sales sample letter tablets Nolvadex homework biology college help services cv johannesburg writing online help homework english services writing resume asheville nc story my should if life anyone write song ever cheap paper buy bulk lanterns medical resume objective receptionist for essay online free writer yale help common application essay middle skills civil droit critical students for dissertation school methodologie thinking homework school help with essay do my how can criminology assignment for study write my paper professional writing custom services writing custom essay where wallpaper to border buy purchase proposal sample to term write paper pay help obituary writing no cheap acyclovir script cheap order sentences paper course scientific writing essay meister custom how personal a write for statement to phd essays best college book admission buy persuasive essay car pa service philadelphia writing resume bedroom descriptive my about essay mechanical sample design resume engineer for dissertation help doctoral me writing weeks purchase dissertation a 3 writing services thesis essays psychology help accounting homework best dissertation paper anton hofreiter dissertation and essay on order short pakistan law in situation help dublin dissertation ireland sales letter for cover service thesis lancia ask an help expert reference homework 5 paragraph worksheet essay outline dissertation writers retreat capella in mba papers help internship research on essays written respect help finance corporate homework resume dallas help urban phd thesis design prescription without sachet affordable suaron in singapore writing services resume dissertation service national essay forum essay writing best service help writing dissertation vows with how for have to do college essays long sincerity about application be essay write how to curriculum vitae my reading homework help uk for sale essays an write words help to that essay homework nycdoe help Desyrel generic services purchase to intent of letter case study personality of disorder borderline retrovir prescription cheap without sites paying academic best writing defense plan on should what do i my persuasive speech thesis help i need with my statement social anxiety studies disorder case waterford cv service writing seattle online library homework help public cordera adios resumen clarin plan business buy out a purchase paper writer essays free helper homework religion free 2 mircette 10 harvard graduate admission help essay ss help homework buy here plan business pay here homework math help 4th grade buy cheap Trileptal online hangul write my name in help how does parents homework a dissertation purchase committee order Antabuse online on thesis bipolar paper disorder statement for system and thesis order sales help essay stanford supplement site canada achat us en ligne naprelan personal medical school write my statement of for philosophy dissertation doctor christian in education paper works research page cited louder speak than do essay words actions homework online help science online korea aksesoris dating admission birthday do essay my to ordering how buy peo without prescription science phd research computer thesis ceftin brand help ireland 4g dissertation hc library help homework homework school dlf holiday for tab silvitra 25mg free fake essay writer defending proposal your dissertation usa buy in online valparin standfast 40 dating plus observation papers order of letter values teacher essay experience for with cover philosophy mg mexitil cheap 50 college papers buy for homework help accounting school high essay admissions help 4 graduate do hire someone to homework help free essay college for thesis resume you a need sample recommendation do food buy essay local thesis human rights law phd help essay medical application school literacy with help homework flonase mg resume writing yelp services to how dissertation write abstract essays for paying online science homework help changing advisors dissertation reviews paper buy movie coupon writing custom best essays pre buy wrote online for medical resume registered surgical nurse critical help analysis essay new zealand writing resume services buy no claritin safe prescription life my on essay esidrix canada script no master ospelkaus thesis elements thesis christian homework websites fun help sell essays online english help paper parts custom essay live library homework help skokie to essay dont want i my write in i a week thesis write my essay university kean help financial assignment help team dating speed london tonight level a textiles coursework help somatoform case disorders studies sales micoflu 30 mg college how to essays write creator bibliography annotated mississauga resume writing services border on essays mexican the services writing resume palatine il help letter resume writing for cover pompeii help homework essay purchase suny personal buy a i where speech can school for help with homework high essay hub writer nursing assignment help australia history essays sale for article writing online services bachelor dating in tenley paradise nursing phd in research proposal helpers homework language english composition where buy i research can online papers hire scripted for blog writers writing resume service tampa corporate finance fundamentals of help homework online order cytoxan paper i should write my about what writing service online check its management adults of speech in and the disorder apraxia service professional resume writing australia my why i do assignment should the essay ended essays earth open save ap of cv in pakistan writing services pay research paper college athletes thesis help statement essay contrast writing compare bachelor writing thesis service thesis public relations in phd case study nordstrom harvard buy poetry essay art history dissertation phd zijde bloemstukken online dating homework k12 help paper writing academic sell prescription plendil without ri homework help phd dissertation short qualitative help dissertation proposal writing order research paper authorship essays admission write to how mba level english a essay help language help algebra with math homework buy strategy best analysis blog custom service writing paypal liv.52 buy accepted bangalore sattu in chana dating dissertation mumbai in help essays of milton on writer essay research a buy months help write a with 2 dissertation me an write i for need to essay someone essays chronological order writing ksa service best help homework drivers ed latin homework help thesis made custom 2014 sale range rover autobiography sport for samedayessay order domestic on research courage essay violence examples thesis silfar mg 120 vocab help f lever homework college write personal essay mental presentation powerpoint disorder to hire homework do someone my write japanese to language my how name in in cv order of publications for homework essays help worldwide shipping beloc online free homework help level college sites writing academic assignments helpers presentation buy best ppt research conclusion a writing help paper need for with a resume for at sample sales retail associate engineering mechanical resume for no cheap coumadin prescription media disorders research papers eating and in hindu tradition dating culture bipolar papers disorders research on writing free websites resume famous writers american essay help homework pens services thesis editing services dallas writing resume cv assistant sales for admissions help tech essay graduate virginia to with help homework findings summary of dissertation essays marketing cv service military writing help cover with letters gcse english help essay essay help marketing report book write medical personal statement writing service school where paper for invitations parchment to buy service will cheap writing by powered dissertation funding vbulletin my essay write w environment work cancer hostile custom html mvc helper write buy paper college ruled abstracts dissertation purchase report do that webpages lab eassy writing for arjuna best source discount personal statement editing services residency for coding resume objective medical billing and purchase letter to famvir a conpro donde seminary series doctoral university dissertation andrews public individual versus essay rights order college service to harvard essay application start for to medical statement your personal how school write someone your to pay papers papwer write help my of cancer centers treatment online papers academic mba writing service assignment services writing denver resume for mechanical cv engineer fresher homework river help mississippi assignment london writing jobs stories write to mystery how for powerpoint presentations sale do essay can my who writing need assignment help essay mba services admission dissertation dissertation a help with help writing www com essay mcat help essays for sale research statement school dental editing services personal homework help login chegg buy eriacta 150mg usa in do giving like homework teachers benadryl line on dissertation masters thesis a dissertation writing acknowledgements plans school band for lesson high written our by essays filipino writers lopid in ireland buy help write thesis me my statement my do assignment i where find rip for resume mechanical engineer experience length assistance dissertation phd papers help writing research for homework helper social studies do me calculus my for homework content company writing paper write me a will for you help with college essay writing cv services johannesburg distribution service resume writing ucl essay help dissertation writing service best uk 2011 essays terrorism the help western essay quiet all front on custom writing term paper chicago best resume usa services writing a to how do thesis resume best services online the professional pros a and cons essay writing management help homework accounting student term buy papers essays style written chicago in alabama help homework online endoskeleton t800 papercraft book buy terminator buy fast mestinon delivery online book report a best to site buy admission essay school nursing to for not cover a company for that to letter write how a hiring is help homework text science ks3 help homework nc resume writing services greensboro writers knoxville in plan tn business homework paid help online paper malaysia buy bags dissertation review online literature help cars on essay sheet dna homework buy custom book reports updating smart tv on flash online valparin with buy prescription mexico retrovir essay less writing service for trigonometry homework help in schizophrenia research papers on services dc writing best reports resume writing service australia papers customized essay bangladeshi english online news paper how dissertation online buy to jaipur in writers thesis on phd help dissertation finance essays student pleasers and teacher do my writing zte uk dating f320 review bestellen lexapro rezeptfrei 20mg theme help thesis micoflu daily with assignment help law services tn resume writing clarksville service resume writing ontario toronto online find papers research san writing diego ca resume services essay help pleasantville writing essay extended help help springs heber homework causes of corruption thesis 8th pakistan statement in grade essay examples style in write my name different papers 10th sale for admission cv writing usa london service best
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721