Нові моделі тіла у пізньомодерному каноні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті аналізуються основні причини та наслідки впливу пізньомодерної доби на формування канону тіла.

Ключові слова: тіло, канон, денді, фланер.

The article are analyzed causes and effects late modern time on the formation of the canon of the body.

Keywords: body, canon, dandy, flaneur.

Денді репрезентують новий образ чоловіка ХІХ ст., який не в усьому підпадає під класичне уявлення про цю стать. Класичний словник Larousse подає таке визначення слова денді: «Елегантний модник, головне заняття якого – яскраво демонструвати свої вбрання» [13, с. 63]. Однак таке визначення не повністю вичерпує суть цього феномену. У словнику Фелікса Толля подане дещо інше роз’яснення, яке є більш точним: «Денді – це чоловік, який завжди модно одягається, має порядне походження та достатній заробіток, і володіє хорошим смаком» [10, с. 21].
Проте найбільш глибокий аналіз феномену денді було зроблено Вільямом Хелзітом – англійським естетом і критиком кінця ХІХ ст. У своїх нарисах «On the look of a gentleman» [12] він подає детальний культурно-антропологічний опис зовнішніх фізіологічних ознак денді-джентельмена: «Постійний самоконтроль визначає зовнішність джентльмена. Він повинен повністю управляти своїм тілом, яке кожним вигином підкоряється його волі… Він виглядає і чинить так, як хоче, без будь-якого вагання, збентеження або незручності. Він розпоряджається собою на власний розсуд й задоволення» [12]. Тіло джентльмена оцінюється одночасно як інструмент, яким він володіє, і як матеріал, з якого витесують фігуру.
Опираючись на вищезазначені судження стає очевидним те, що неможливо зрозуміти внутрішню напругу дендизму, не врахувавши гендерного аспекту. У дендизмі часто спостерігається стирання культурних кордонів між чоловічим та жіночим, а також «безкінечне ігрове присвоєння шаблонних рис протилежної статі» [2, c. 165]. Денді, в більшій мірі, обирали фемінні шляхи для самовираження, чим заперечували або, навпаки, підкреслювали в собі маскулінне. «Частинка жіночності в ідеальному чоловічому образі, очевидно, була необхідною складовою дендистького шарму. Присмак «іншого» (навіть не настільки істотно, в якому аспекті він проявиться) завжди розбурхував уяву, привертав увагу і був провокативним» [2, c. 166].
Ймовірно, такий вибір денді пов’язаний з їхнім способом мислення, що базувався на подоланні традиційності в усьому. Наприклад своє життя і тіло денді вважили твором мистецтва, який потрібно ліпити й шліфувати, щоб зробити його прикладом краси. За їхньою логікою, не життя присвячується мистецтву, а мистецтво – життю. Іноді дендизм виражається як протест бунтуючих нравів та упередженостей. І, як зазначає У. Еко: «… вираженням цього протесту для деяких денді є вибір гомосексуальності як статевої орієнтації, яка в той час була неприйнятною і навіть підлягала покаранню» [3, с. 324]. Денді своїм існуванням і своїми ідеями підірвали всі уявлення про чоловіче тіло, фігуру та моду. Такий спосіб репрезентації гостро порушував питання гендерних стереотипів та актуалізував питання нового тілесного образу не лише чоловіка, але й жінки.
Фізична форма джентльмена стала візуальним вираженням такого образу, і виконувала функцію зразка для наслідування. Світогляд і спосіб життя денді передбачали суворе дотримання ідеальних параметрів (хоча конкретних цифр визначено не було). Світська дисципліна зобов’язувала людину стежити за собою, адже вважалось що «фігура денді говорить замість нього» [2, с. 93]. Тому струнка постава вважалася найпершою педагогічною вимогою при вихованні денді і прирівнювалася до моральної чесноти. Вважалося, що людина з прямою спиною вже має твердий «моральний стрижень» [5, с. 49]. Подібне обґрунтування мали інші характерні риси ідеалу чоловіка: худа талія, підтягнутий живіт, широкі плечі, доглянуті руки тощо. Тому багато хто із денді проходили армійську школу, що забезпечувало як мінімум хорошу поставу, спортивну підготовку, вміння носити мундир і їздити верхи. Розуміючи фігуру як зовнішній обрис / форму людини – вона стає для денді річчю. Її можна вдосконалювати, виправляти, загартовувати та формувати таким чином, щоб якомога краще пристосувати до служіння людині на фізичному рівні в якості засобу досягнення вищих цілей.
Типовими представниками дендиської молоді XIX – початку ХХ ст. є фланери. Як правило це аристократи, які прагнуть до безцільних прогулянок вулицями міста. Образ денді і образ фланера не є тотожними, однак вони дуже близькі: перший – це соціально-культурний тип епохи XIX – початку ХХ ст., що відображає високі принципи буржуазії та аристократії, морально-етичний кодекс цього стану. Фланерування, як спосіб поведінки, у цьому випадку – одна з характеристик образу денді. Другий образ безпосередньо відображає соціально-культурні функції спостерігача: фланер може не бути денді, але тип його поведінки відповідає принципам дендизму.
Оноре де Бальзак, аналізуючи соціальні типажі французького суспільства, зауважував, що ідеальне переміщення денді-фланера в міському просторі відповідало тенденціям моди та культури XIX ст., яку вони самі творили. Письменник зазначає, що «хода фланера стає обличчям його тіла… Зчитування інформації, шляхом невербального спілкування з об’єктом спостереження, дозволяє сформувати образ «іншого» і уявлення про нього» [1]. Невербальна поведінка людини є вираженням статусно-рольових особливостей особистості: прогулюючись без усілякої цілі, фланер протиставляє себе навколишньому натовпу. Важливим і показовим для нього є вміння володіти своїм тілом так, щоб зберігати поставу, незворушний спокій і стриманість; це видає в ньому аристократичну сутність і благородство.
Завдяки своєму вмінню вдивлятися у дрібниці, помічати ледь помітні вираження душі і тіла – фланер здатний ідентифікувати «інших» у натовпі, малювати їх соціально-психологічний портрет: «Погляд, голос, дихання, хода однаково виразні; але, оскільки людина не в силах простежити за всіма чотирма різними виразниками своєї думки, потрібно шукати те, що говорить правду, для того щоб дізнатись все про людину» [1]. Близька і зрозуміла повсякденність стає безпосереднім об’єктом спостереження для фланера. Водночас вона є стимулятором до рефлексивної, розумової діяльності, близької до побутового філософствування. З повсякденності фланер черпає образи, які виступають у ролі маркерів. «Реальність, зафіксована фланером в образах-знаках, – це реальність зовнішня по відношенню до суб’єкта який її сприймає, але не проживає її» [8]. Внутрішньо відсторонений погляд на дійсність, що ковзає по її поверхні, – це своєрідна межа між живою повсякденністю міського простору і зануренням у неї денді-фланера
Як феномен культури, фланерство входить у різні її сфери: моду, літературу, живопис. Особливо важливо, що цей феномен безпосередньо пов’язаний з візуальністю. І, саме те, яким чином бачить місто фланер, відрізняє його від інших мешканців міста, що спостерігають ті ж міські види у своїй щоденній практиці. У цьому контексті цікавим є те, як денді-фланерів бачили інші мешканці міста, і зображали їх. Наприклад імпресіоністи, з їх пафосом повороту до життя і завданням зобразити на полотні «враження», використовують сюжети міського життя, фактично без намірів описувати чи розповідати про нього.
Як приклад можна навести картину Едгара Деґа «Площа Згоди», яка представляє собою зразок фланерської естетики. Фігури на картині зображені так, ніби вони є всього лише напрями руху, зафіксовані в прямокутному форматі полотна. Крім цього, саме ця картина може служити відмінною ілюстрацією до нашим міркуванням, так як жанр портрета в ній стає умовним, оскільки картина позбавлена ​​наративності. У першу чергу це міський пейзаж. Фігури батька і його дочок розташовані так, що рухаються в різні напрямки, що було нехарактерно для портретних композицій. Особистість фланера підкреслена тим, що його фігура, на відміну від усіх інших, відчужено цілеспрямована. Не потрібно особливих інтелектуальних зусиль щоб побачити у фігурі в світлому сюртуку відсторонену від з натовпу людину. Друга чоловіча фігура виглядає зовсім не так. Колір його вбрання та наближеність до постатей на задньому плані робить його непримітним – частиною фону, на якому вистурає денді-фланер.
У роботах Гюстава Кайботта, наприклад, фігура фланера взагалі займає майже центральне місце. «Міст Європи» і «Дощовий день» – картини того ж часу, що й «Площа Згоди» Деґа. На одному із полотен з мостом Європи художник особливо підкреслює фігуру фланера своєю композицією. У роботі «На мосту Європи» (бл.1876-77 рр.), митець зображує фланера, який стоїть на мості спрямувавши погляд вдалечінь. Зліва від нього розташовані ще дві постаті. Чоловік, обпершись ліктем на перило, дивиться в той самий напрямок, проте йому не вистачає тієї відчуженості і замкнутості, яка притаманна фігурі фланера, а тому виглядає як роззява. Третя фігура зображена в русі і знаходиться просторово ближче до глядача, проте ні обличчя, ні руки і друга нога цієї фігури взагалі не включені в композицію картини. Окрім фігури фланера, всі персонажі зображені фрагментарно, що підкреслює особливе положення по відношенню до них фланера. В цілому, композиція картини влаштована так, що фрагментарні зображення двох фігур – це звичайні обивателі міста, натовп, а фланер – фігура особлива.
Очевидно що дендизм та фленерування з’явились ще на початку ХІХ ст. Однак у період пізнього модерну, під впливом змін у соціокультурному просторі, ці два феномени якісно змінюються. Вони вибудовують нові тілесні форми та манеру тілесної поведінки, і, як наслідок – представляють собою нову модель світського життя.
Культура пізнього модерну демонструє доволі суперечливе положення жінки в суспільстві. В Європі того часу розпочиналось становлення соціальної рівноправності між жінками та чоловіками. Становище жінок дещо змінилося завдяки можливості здобувати вищу освіту. Однак, без повноцінних політичних прав, гендерні відносини другої половини XIX – початку ХХ ст. виглядали нерівними і, в базових політичних відносинах, вкрай дискримінативними.
Проте потрібно враховувати, що в різних країнах у цей період статус жінки був неоднаковим. Наприклад на початку ХХ ст. в Західній Європі країнах (головним чином у Великій Британії) масштабних розмахів набув рух суфражисток, які застосовували ненасильницькі методи громадянської непокори. Однак результати їхніх акцій суттєво відчулись лише після Першої світової війни. Так, період пізнього модерну в Англії традиційно вважається часом існування жінки в суспільстві, як «залежної від чоловіка істоти» [6]. Натомість у Франції на той час популярність здобувала Коко Шанель, яка 1910 року заснувала модний дім Chanel і зробила колосальний вплив на моду XX ст. Куртизанки та утриманки (кокотки) представляли ще один, третій тип жінки пізнього модерну, який суттєво різнився від двох попередніх. Тому говорячи про представлення моделей жіночого тіла в культурі пізнього модерну, варто зважати на окреслені нюанси.
У зазначений період мода являє собою одне з найважливіших соціальних явищ, що відіграє в суспільстві важливу економічну, культурну і навіть політичну роль. Дослідниця історії моди В. Стіл, аналізуючи цей період, зазначала, що «…особливо важливо звернути увагу на те, яким чином жіноча мода відображала сексуальну політику, якої дотримувалися суспільство і культура того часу» [9]. Науковець Дж. Харві влучно зауважує: «… у Вікторіанську епоху сексуальність була не до такої міри приглушена пуританським духом, як колись було прийнято вважати» [11, с. 224]. Сьогодні історики припускають, що «раніше науковці дуже перебільшували сухість і сором’язливість європейських жінок вікторіанського періоду, нехтуючи їх сексуальними переживаннями і практиками» [14, с. 54]. Усі вищезазначені коментарі зводять до думки про те, що в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. існували різні типи жінок, які по-різному репрезентували тілесність.
Перший тип жінки можна умовно назвати традиційним або вікторіанським. Жінка існує для чоловіка, а тому має бути привабливою для нього. Відтак, на фігуру та одяг переносились основні акценти. В цей час образ жінки набув певної ідеалізації: «млосний погляд, витягнута фігура, довге волоссям… обов’язкові атрибути жіночності. Таку даму часто називали «хризантема»: подовжений торс, стислий, як стебло і висока зачіска, яка імітує бутон квітки… Жіноча фігура при цьому мала далекий від природних пропорцій S-подібний силует. Сам корсет того періоду був дуже довгим. Він стягував талію і всю фігуру до об’єму 42-47 см, що нерідко мало летальні результати» [6]. Догляд за фігурою в такий спосіб часто призводив до анорексії. Ще в 1850-х роках лікарі описали захворювання, яке називалось «сітоманія» – боязнь їжі. Важливо, що таку хворобу на той час приписували лише жінкам, які прагнули того, щоб одяг ідеально лежав по фігурі, що вважалось культурною нормою. Подібна зацикленість на зовнішньому вигляді підштовхує до думки, що фігура розцінювалась як визначальний чинник для цілісного сприйняття її як особистості. Так, характерною рисою пізнього модерну було те, що жінка може розглядатись лише з позиції тілесності.
Так, вікторіанський тип жінок представляє модель одягненого жіночого тіла. В цьому плані доречно буде порівняти художні твори двох майстрів періоду пізнього модерну: картини «Сніданок на траві» Клода Моне та Едгара Мане. Робота Моне демонструє відпочинок паризьких аристократів, які безтурботно розташувалися навколо рясного пікніка. Кожен із персонажів виглядає і поводиться відповідним до свого статусу чином: відпочиваючі зображені у невимушених позах і ведуть світські бесіди, а лакей, що стоїть в тіні, розпаковує нові закуски. В загальному, на полотні зображена ідеалізована романтична атмосфера, а зображення жінок цілком відповідає вікторіанському ідеалу.
Однак більш показовою для нас є скандально відома робота з такою ж назвою Едгара Мане. На картині зображено двоє молодих чоловіків, які сидять під деревами поруч в компанії оголеної молодої жінки. Вона спрямувала погляд прямо до глядача, залучаючи його до інтимної обстановки. Неподалік вибирається з води ще одна напівоголена дівчина, яку теж не соромить присутність чоловіків. В такий спосіб художник візуально показав оновлення зображення оголеного тіла – воно ставало соціальною реальністю. Проте Е. Моне був одним із перших, хто на це наважився, а тому публіка на такий крок відреагувала непорозумінням. Реакцію суспільства можна пояснюється тим, що традиційно до тіла жінки було двояке відношення: приватне (де фігурувало оголене тіло) і публічне (одягнене) тіло. В цьому випадку приватне, інтимне тіло художник помістив на публіку, чого не допускали традиції.
Дещо інакше варто говорити про світських дам – другу категорію жінок цього періоду. Мода, як зауважує Валері Стіл «розмила межі, що розділяли le monde – вищий світ і demimonde – примарне «напівсвітло», в якому панували куртизанки та актриси. І поважні матері сімейств, і дешеві повії однаково прагнули наслідувати богинь моди, яких бачили на обкладинках журналів» [9]. Так, світські дами втілювали у собі ті метаморфози, що відбуваються з жінкою в пізньому модерні, і той деструктивний потенціал моди, який дозволив стерти відмінності між жінками з різних соціальних верств і груп.
Такі жінки позиціонували себе як самодостатніх особистостей у чоловічій буржуазній культурі. Тому логічним є те, що при конструюванні моделі свого тіла вони орієнтувались на чоловічі образи, поєднуючи їх із традиційним уявленням про жіночу сексуальність – високі груди, тонка талія, широкі стегна тощо. Хоча серед жінок такого типу не існує єдиного ідеалу, проте «красуня затягнута в корсет поступається місцем стрункій, сексуальній, вільній жінці з міцним здоров’ям» [9].
Яскравим прикладом такої дами може бути Коко Шанель, про яку згадувалось раніше. В історії вона стала відомою тим, що публічно претендувала на рівність з чоловіками. Своїм зовнішнім виглядом вона презентує один із образів нової жінки кінця ХІХ – ХХ ст.: «плоский живіт і стегна, маленькі груди, коротке стрижене волосся – умовно можна назвати ідеалом «гермафродитної» краси»» [4]. Відома всім ідея сукні Шанель little black dress підкреслювала та відкривала тіло жінки. Можна припустити, що фігура розцінювалась нею як інструмент, яким воно вдало послуговувались. Аналогічне відношення до тіла існувало тоді ж в дендиській культурі. Через таку модель тіла мода відкриває діалектику єдності та протилежності чоловічого і жіночого начала в людині.
Ще один тип жінки репрезентують куртизанки періоду пізнього модерну. Слово «куртизанка» з середини XVI ст. означало «висококласну коханку, послугами яких користувались заможні чоловіки вищого класу, які, в обмін на її послуги, збагачували її коштовностями і давали статус у суспільстві» [6]. У другій половині ХІХ столітті статус куртизанки прирівнювався до статусу повії. Проте куртизанки могли володіти більшим ступенем свободи, ніж звичайні жінки того часу. Наприклад, вони були незалежними і мали стабільне фінансове становище. Контролюючи самостійно всі свої кошти, вони не були залежними від чоловіків, що давало їм можливість повноцінно існувати як самодостатні особи. Важливо, що така самодостатність у повній мірі розковувала тілесність куртизанок, для яких «сарторіальний1 еротизм став характерним явищем» [9]. Тому куртизанки демонструють відверто еротичну модель тіла, що передбачало відсутність межі між приватним і публічним тілом.
Оголеність була основним вираженням такої моделі. Дж. Харві, аналізуючи значення чорного та білого кольору в європейському мистецтві кінця XIX – початку ХХ ст., зауважив: «Чоловіки на полотнах зображені цілком солідно. Навіть перебуваючи у борделях – вони все рівно вбрані в чорні смокінги, що на той час були емблемою елітарності та грошей… Натомість проститутки в інтимних сценах зображені оголеними з сніжно білою шкіро… Тоді, навіть біле вбрання куртизанки символічно означало оголеність» [11, c. 231]. (Наприклад роботи Тулуз-Лотрека «Жінка, яка одягає панчохи» чи «Туалет».
Тіло без одягу виступало ресурсом ринкових можливостей, а вищевказані художники зафіксували на полотнах момент купівлію-продажу тіл, або точніше епізод «тіло на вітрині». Оцінюючи куртизанку в грошовому еквіваленті – вона стає чимось суто матеріальним, річчю, якою можна володіти та послуговуватись. В силу своєї соціальної ролі «тіло-річ» обов’язковим атрибутом мало сексуальність, яка демонтувалась шляхом відсутності або максимальної відвертості вбрання. Зокрема Тулуз-Лотрек у картині «В салоні на вулиці де Мулен» зображує компанію куртизанок, які навіть при відсутності чоловіків одягнені звичний їх одяг. З проведеної аналітики випливає, що модель тіла куртизанки була антиподом традиційній моделі. Те, що було табу для вікторіанської жінки – оголені ноги, відкриті до плеча руки, глибоке декольте – це звичний образ повії.
Всі визначені моделі жіночого тіла відображають зміну пізньомодерного канону, і, одночасно прописують його (оскільки зміна – це процес). Тому в кожній із названих моделей обов’язково присутній момент невизначеності, незавершеності. У процесі такої трансформації не лише канон визначав тіло, але і тіло людини (спосіб життя, тілесні практики тощо) було тим чинником що формувало канон.
В європейській культурі ще з періоду Середньовіччя тіло дитини вважалось проміжною ланкою між тілом зародка (мається на увазі період вагітності) з одного боку, і тілом дорослої людини з усім різноманіттям гендерних та соціальних символів, з іншого. В такому вимірі, дитяче тіло постає як перехідний етап у житті, що має безстатевий статус до певної стадії фізіологічного розвитку. Подібні переконання існували без змін до початку Нового часу.
Нові моделі дитячого тіла в контексті пізнього модерну з’являються у ХІХ столітті. Тоді питання дитячої фізіології та психології входить до кола наукового дискурсу. З’являються наукові дослідження про специфіку дитячого тіла, та виокремлюються закономірності його природного і соціального буття. З медицини виділяється педіатрія із загальної психології – педологія, формується вікова та педагогічна психологія. Високий інтерес медицини до питання дитячої біології зумовлює свідомий, науково обґрунтований поділ дітей за статевою ознакою з моменту народження чого не було раніше. Так, приблизно з середини ХІХ ст. новими моделями дитячого тіла можна назвати тіло дівчинки та тіло хлопчика.
Новим соціокультурним стандартом ставлення до феномену дитинства стає сегрегаційно-орієнтований модель, де «на перший план виходить глибоке принципове розходження в оцінках тіла дівчаток і хлопчиків у відповідності до фізіології та соціокультурних стереотипів» [7, c. 94]. В результаті такого сприйняття, тіло дівчинки і її становище в суспільстві розглядалися як зменшена копія дорослої жінки. Аналогічна паралель проводилась між тілом хлопчика та чоловіка. З найбільшою силою ця модель відношення проявилась у ставленні до дітей у суспільстві, де дівчинка була істотою другоряднішою (як і жінка) у порівнянні з хлопчиком (чоловіком).
Такі нові модель тіла дівчинки та тіла хлопчика виражаються шляхом раніше відомих дорослих моделей. Візуально цю тенденцію легко простежити в творах художнього мистецтва. Прикладом може слугувати картина Едгара Дега «Портрет сім’ї Беллеллі». На полотні зображено чотири персонажі пуританської зовнішності: чоловіка, дружину та дві їхні доньки. Цікаво, що дівчатка всім своїм виглядом повторюють зовнішність матері: одяг, зачіска, самозаглиблений вираз обличчя, постава (однієї із сестер). Однак в цьому випадку специфічний, чітко визначений зовнішній вигляд жінки може пояснюватись через призму релігійної усталеності, щодо зовнішності пуританів.
Тому, можна виокремити інші твори мистецтва, що підтверджуватимуть озвучену нами тезу. Як приклад варто навести портрети дітей виконані Огюстом Ренуаром: «Портрет мадемуазель Ромен Ланко» або ж полотно з колективним зображенням «Прогулянка». На першій картині зображено юну леді, яка зовнішньо позиціонує себе як врівноважену, спокійну особистість, позбавлену інфантильності. Її сукня відповідає модним тенденціям пізнього модерну, а за кроєм – повторює вбрання дорослих жінок: підкреслені груди, завищена талія тощо. Теж саме можна сказати про другу роботу, де зображена дама-аристократка на прогулянці із двома доньками. Вираженням дитячості дівчаток є їхній зріст на фоні матері та лялька, яку тримає одна із них. В усьому іншому дівчатка є копіями матері. Так, через одяг та зовнішній психологізм, модель тіла дівчинки повторює модель тіла жінки.
Новостворена модель тіла хлопчика в європейській культурі другої половини ХІХ діяла – початку ХХ ст. існувала за тим самим принципом – дублювала позицію чоловіка в суспільстві. Спосіб поведінки, тілесні практики, одяг дорослих відображались в образах дітей. Важливо, що ставлення до них змалечку було теж як до представників чоловічої статі, а не як до статево невизначеної дитини. В такий спосіб біологічний чинник з народження визначав не лише пріоритетність, але і вище соціальне становище хлопчиків у суспільстві. Аналогічне відношення відоме ще з античності та явно виражалось в культурі модерну. У творах художнього мистецтва досліджуваного періоду образи хлопчиків виражають маскулінність (наприклад «Портрет Ахіла Дега в образі морського кадета», намальований його батьком) та інфантильність («Мадам Моне із сином» О. Ренуар, але не жіночність. Таким чином бачимо, що нові моделі дитячого тіла в культурі пізнього модерну з’явились завдяки науковим дослідженням в галузі медицини та чітко відображають гендерну політику періоду і сприймати їх можна сприймати як дорослої людини.
Так, у пізньомодерному каноні формуються нові моделі чоловічої, жіночої та дитячої тілесності. Вони всі представляють канон, незважаючи на можливу радикальну протилежність. В силу цього модуси тіла також визначають новий канон тіла на етапі його трансформації в період пізнього модерну.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бальзак О. Теория походки // О. де Бальзак. Физиология брака. Патология общественной жизни / перев. В.А. Мильчиной. – М.: НЛО, 1995. – Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/283047/read#t14. – Назва з екрану.
2. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни / О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 640 с.
3. Эко У. История красоты / У. Эко. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. – 440 с.
4. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. – М.: Арт-Родник, 2003 – 735 с.
5. Кирсанова P.M. Человек в зеркале века / Р.М. Кирсанова // Русская галерея, 1998. – № 2. – 118 с.
6. Коути К. Женщины Викторианской Англии: от идеала до порока [Електронний ресурс] / К. Коути, К. Гринберг. – Режим доступу: http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1024184/Kouti_-_Zhenschiny_viktorianskoy_Anglii__ot_ideala_do_poroka.html. – Назва з екрану.
7. Михель Д. В. Тело в западной культуре / Д. В. Михель. – Саратов: Научная книга. – 2000. – 171 с.
8. Симбирцева Н. А. Фланер как интерпретатор текста культуры [Електронний ресурс]: научная статья / Н. А. Симбирцева. – Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург. – № 5, 2012. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/105-6959. – Назва з екрану.
9. Стил В. Парижская мода и визуальная культура на рубеже ХІХ – ХХ веков / В. Стил // Теория моды. Одежда, тело, культура. № 28. – Новое литературное обозрение. – Режим доступу: http://www.nlobooks.ru/node/3688. – Назва з екрану.
10. Толль Ф. Г. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания / Ф. Г. Толль. – СПб., 1864. – Т.2. – 640 с.
11. Харви Д. Люди в черном / Д. Харви – М.: Новое литературное обозрение, 2010 – 300 с.
12. Hazlitt W. Essays. Selected and edited by Frank Carr / W. Hazlitt. – London: Walter Scott. – 308 р.
13. Larosse. Grand Dictionnaire universal du XIX sictle. Vol. 6. – 418 p.
14. Steelе V. Clothing and sexuality. Men and women / V. Steelе: Dressing the Part. – New York: Smithsonian Institution Press, 1989. – 188 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my assignments australia do advance help essay writing directiveschool an an college essay 100 successful writing for application canada editing thesis services help assignment psychology writing plan business free with help multiplying fractions helper homework naprosyn online buy pharmacy russian md thesis uk help dissertation writing you program help homework culture help africa ancient homework 2nd grade homework help intelligence business thesis master best online writing services resume australia write someone for me can song a tabs how to buy revatio management personal statement events review written pre papers literature research buy annotated bibliography online an create help grade 7 homework science review dissertation service editing eating study disorder case of ireland help in london dissertation letter for manager role sales cover where can essay comparison i buy a order in chronological essay never do my want i to homework relationship australia and japan essay help on to others essay need write my i plan someone to business associate best buy resume sales scholarship essay help with a thesis manchester binding cheap pro 2008 business buy plan wall thesis frost robert mending statement for by soft buy fruit us cialis 2 weeks a dissertation purchase essays essay admission writing college application com college help homework papers for case mechanical students engineering study de yahoo dating guinea bissau capital college great essay admissions writing professionally loyalty on essay purchase a speech for in facebook name my write fonts stylish ogden utah writing resume services a dissertation doctoral xiaoliang buy qi labour cheap essay glass the essay castle online application pay college essay essay exploration age statement a thesis help writing a buy advertising online dissertation service harvard writing essay school with help homework secondary meeting dissertation proposal get prescription buy can without mononit i where a paedae dating of is r2bees who website level homework f help vocab thinakkural tamil papers online news writers custom review essays order sequential experience what a writing when the is resume of order literature foreign thesis statement penalty for death against being thesis the my essay my essay do do online do my homework math write help my paper speed votes dating electoral 2012 dublin the in rye help catcher essay cnpc phd dissertation paper term on religion freid cathryn dissertation months blood 17 average pressure old my cv write narrative college essays written students by 2 homework help grade a buy essay university elocon order online buy papers english writing scratch from professional essay cheap write proposal research buy thesis in service industry banking the customer on tech help homework friendship aristotle on essay uk Glucophage - Glucophage delivery no Cochrane prescription brand overnight price Lincocin 15mg Lincocin prescription - a uk Birmingham best without buy dissertation i do what on should my executive service resume writing reviews accounting dissertation proposal and help business writing services small plan resume executive for fresher sales sample australia my do homework type i where paper can online my paper a critique writing thesis to your someone pay do objectives dissertation and aims research phd abd resume report help book homework medical sample school for essay application dissertation help criminology service math 2nd homework grade help do my in i homework english quality custom only essays deliver custom paper writing online uni essay buy format research paper order apa with need help my homework i geometry help for reason homework help hcplc homework have pay written to essay help with accounting assignment cheap writer dissertation erectalis online to buy where paper my write to someone find application online essay service writing college friend of good on a essay qualities linguistics help homework in help assignments do my me online episima dating foremata argumentative on birth order essay do improve writing essay my i how essay custom outline research authors in a paper order of write me for my essay cheap parents resources for help homework coursework help engineering essay a buy perssasive mckeith thesis dr gillian phd acheter du sinte maurizio peleggi thesis phd resume central services writing coast app common essay 2013 help help homework and perimeter area cheap plates online paper denver resume services writing presentation should you why powerpoint me hire site essay good custom help homework class do for me resume my alertec no 500mg prescription help architecture assignment resume duluth writing mn services vonnegut essays written kurt the robert kym dating with dancing stars 911 porsche backdating sc coupe teeter caps harris milk is research paper writing what paper get write my someone term write paper online admissions essay college 300 help word help homework cliffsnotes website buy articles for de dissertation philosophie wanna dont essay my write i law essay help commercial w b essay dubois e form for homework slope and intercept help microeconomic help homework fre service executive writing san diego resume online paper toilet cheap help criminology service dissertation essay help tips essay service custom writing premium essays university buy masters for dissertation homework help quadrilateral thesis dissertation proquest dissertation wiki fr sales papers for description admissions helper first grade homework thesis phd university cardiff homework wesley geometry help addison psychology writers essay med secondary school essays for essay purchase personal job analyst letter for media cover house s plans row 1950 house dissertation service consulting général service spot custom writing essays school secondary med for help biology homework cells in custom writing sign writing help paper term cheap dissertation editing fast shapes help homework geometric cheap dissertation binding a school for examples medical statement writing personal for medical students topics research help math yahoo homework essay need writing help free dissertation instruire plaire thatre or pdf word resume mccallum cancer peter instute write mason winning application a to how michael college essay help 5th homework school essay warming global high new companies writing online can essays you online buy когама играть игру онлайн в Играть Игра что за слово уровень 22 ответ Новый сезон престолов игры 2016 кликеры юнити игры ступица бдм фото женщин секс фото фото только в Фото сообщение телефоне это что Тату со смыслом надписи на русском девушка фото сех душ блиц вылетает на игра Гта 5 миссии пизда.крупный план фото Игра танки онлайн видео жека микс анал самый фото широкий трахает фото маму раком женщины какое любят порно супов вермишелью фото с Рецепты фото красивые лесби целуются Салат тбилиси рецепт с фото отзывы фото у волос ксении Цвет бородины море стола рабочего Обои для волны Видео как сделать из бумаги котика сосет мальчику девка фото смотреть девушкой над порно издевательство samsung s5830i ace galaxy Игры для Голодомор 1932-1933 в украине фото фото пизда желанием истекающяя сыновья выкладывают домашнее порно фото своих мам две шлюхи занимаются сексом фото городу человек Игры паук бегать по фото жены обнажение откровенное порно фотографии девушек порно кристи кленот фото и женщина член на фото порно толстая нижнем в белье фото сильвии порно фото сайнт порно тв зал Лучшие картинки про любовь скачать прыщавая грудь в фото новый человек на паук скачать игра телефон прически игра делать парикмахерская королёк писек фото Все фото насти каменских и потапа Самая красивая девушка 20 лет фото Раздельное и рецепты фото питание Статус про день рождения сыночков оля трахается первый раз фото фильмов Одни лучших из ужасов Морж атлантический описание и фото игры dragon age Скачать торрент 1 секс на дедиушка и внук фото женщинн фото голых лет 30-40 частное фото русское эротическое домашнее для стрижки Корейские фото девушек весенняя парка женская фото Куртка крестиком по фото Вышивка схема клитер фото располагается где скачать игры через торрент приключения с головоломками больно Картинки же надписью как с попки голые фото школьниц tom торрент my через игру Скачать из Торт для мальчика крема фото сказки Родари рассказ телефону по сцут порно фото порно фото красивых женщин из россии Почему тормозят игры на windows 10 Игры масяня на пляже не скачивать фото крупным планом писающих пезд порно фото фейки наталья штурм духовке фото Запеченные в грибы фото раздвинула пальцами крупное фото полового органа девственницы все фото остин тейлор смычка блонду в фото два порно порно фото сперма льется изо рта Игра farmville скачать на андроид Картинки егора щукина из молодёжки на рабочем месте раком с раскрытыми дырочками фото жен penthaus фото 70-х фото shayla lavoux порево фото клубничка трах в анал крупным планом фото фотогалерея секс лесбиянок оральный порно фото залины скачать торрент фото знаменитостей голых Видео приколы с кривыми зеркалами с фото с сахаром булочек Рецепт эро фото очаровательных девушек престолов Персонажи из игра фильма фото течет между ног football игры огонек зеленый фото воронеж Лагерь Белая кошка черный кот смотреть играть игры чтобы драйвер Скачать фото парень Комментарии молодой к Натяжные потолки фото с девушками игра растения против зомби 2 скачать онлайн человек видео Смотреть игра паука повар мульт фото тайки эротические фото порно фото в крупном плане с кабанами пизда брюнедки фото silvie delux фото с фото Консервация салаты рецепты с Смотреть фильм бред ужасы питом препараты для улучшения потенции Катайск линда сини фото девки дуры фото свежие порнофото голые дыры женщин картинки Рамка стриме на вебки для красивый нежный секс фото мужчиной над девушки порно издеваются геракла игру 12 подвигов Скачать 3 под юбкой труселя порно фото раком большой хуи порнофото alawar игра на пк на игра дейл чип Скачать телефон и Слоеное тесто как готовить фото игры Правила uno карточные в игры блядей пожилых фото жопы трах в автомобиле фото Школа расписание креатива в москве Игры смотреть игры человек паук Вопросы компьютерные теме по игры валид фото арфуш рыбку Котик играть удочки ловит на фото порномультяшки Мои глаза в тебя не влюблены фото дедушка ебёт молодую внучку фото Игры интересные и веселые конкурсы голая devin фото justine игры демастером с голодные евгехой майнкрафт и волосатые лижут фото киски лесбиянки азиатки стол рабочий Картинки на снежинка Коллаж фото сделать двух из онлайн фото звезды порно Как можно использовать старые обои фото теток на корточках порно фото готове светило Сказка о мальчик с пальчик читать 4фото одно слово 17 уровень ответ волос Голубые глаза фото и цвет смотреть порно фото девушек 240на 320 Фото five nights at freddys аниме спермограмма плохая лечить как Северобайкальск человека фото полость у Брюшная торренте в игру Скачать смешарики Онлайн игра учим таблицу умножения играть игры в Программа вк в чтобы На игру поле чудес скачать музыку Скуби ду игры для мальчиков онлайн голая фото зрелая жопа платьем под крупным юбкой фото под школьниц планом отсос на фото природе очень фото очень голых девушек только porno фото foto zrelue деревянный Как сделать фото навес волосатая пизда порно русское кулингус фото тентекс форте инструкция Чухлома галереи фото порнл игры и лига Бэтмен справедливости большие волосатые попки порно фото Арка вместо двери на кухне фото русское порно порнофото парни голые онлайн фото Играть и скачать игру сабвей сёрф фото трахать очко хуятиной фото голых училка треугольник на равен картинке Чему Фото 3д обои на стены цена фото Как запустить игру том райдер 2015 и про сказка собаку кота Сочинить картинки диагонали такое Что ромба до после Фото и пластики дерябиной Алексей фото на ком воробьев женат крупном фото.аналный секс. Картинки то чувство когда скучаешь откровенные поз порно фото как красивых настоящие девушек Фото мебели фото Фото кухни кв.м 8 для Игра престолов 10 сезон 1 серия порно фото года 1985 гала декор обои Джерард батлер 300 спартанцев фото при фото всех секс средний размер хуя Звенигород большиш фото самых грудей мира секс на на dying light оружие Читы игру фото волосатый качок пирдуньи порно знойныи фото что такое потенция картинки Скачать с торрента игру outlast Как носить бейсболку девушкам фото средние размеры мужского члена Дубна лечение спеманом Комсомольск Багровый пик фильм ужасов смотреть Картинки на рабочий стол пожарный фильмы порно короткие ролики порно фото бодифитнеса девушек Красивое красное нижнее белье фото крипипасты из Залго залго картинки леди девчонки Стильные игра бизнес авто зверь фото симулятор игры вождения поворотниками с фото родины матери на мамаевом кургане русском языке на хирургию Игры про Игра dirt 3 скачать через торрент что лучше спемана Тверская область фото девушек на мотоцикле высокого качества порнофото сторми дэниэлс фото в рамки несколько Вставить Полезные мода для гта сан андреас москве Авария с фото в ламборджини конспекты дошкольников для игры дидактические комиксов цвета 9ярдов ресторан старый оскол фото Игры заблудшие души игрушка играть Интересные факты про зубы человека Игра первобытные войны для андроид Шапки вязаные женская крючком фото еротика фото смотреть скачать корректоров Фото на лицо нанесение колбасы Рецепты с фото домашней анорексичками с секс фото индивидуалки реальный фото екатеринбург школьницы старт низкий фото фото госпожа фетиш сапоги на шпильках сперма на пизде подборка фото фото попы училок Игра 2 класс треугольники сосчитай Как сохранить фото в облаке яндекс отзывы с фото кенигсберг Томаты Дни прибывают а он убывает загадка фото сворованные мобильника Игры макияж для рапунцель и эльза игра загадки 459 фото обнаженных 18 лет девушек рус порно фильмы с переводом Волжск спермактин препарат Красивые сказки про любовь фильмы красавица сказки из спящая Музыка фото Надписи тату арабском на для гай картинках в поздравление День порнофотогра секс в поезди фото слово одно два одном 2картинки в Скачать игру для малышей на планшет Гаджиево плохой причины спермы порнозвезд фотосессии частное фото девушек с большой грудью 240х32 стразами корсете Платье со на фото Хворост рецепт с фото на кефире сорта фото престиж Огурцы описание Игры онлайн где нужно развиваться фото голая школьница ебется или простокваша полезнее кефир Что ванную каталог Панели цена в фото Скачать игру пообщаемся на андроид потенции препараты снижение плечами Фото кофточек с открытыми Все о игре зов припяти дезертир 2 телки очень фото толстые голые с Дома фото область нижегородская порно фото индия пезды Скачать игру через торрент quake 1 Иллюстрации к книге игра престолов через игры бургер торрент Скачать мозга Фото головного рак степени 4 развития для речи Самодельные игры сервера майнкрафт 1.8 с модом голодные игры марта поздравление 8 Приколы на тукая габдуллы татарском на Сказки 14 см Омутнинск размер члена секс фотографии с секретаршей на столе купить Ядрин трибестан фото дрочим под фото пизда малинки11 картинки ромика Загадка українською клен про мовою смотреть на фото как ебутся хентай долбежка фото фото колготок и пизды фото гепатиты и в Фото интересное необычное мире женщины в сперме фото ню русское фото оружие уровень Ответ игра 40 на матрёшка паук человек сити Онлайн игры лего двойную фоторамку в Вставить фото смотреть порно мамки и сын лучшее фото порно пьянны машине фото в засветы Название кассовых аппаратов с фото Ракетные войска и артиллерии фото порно онлайн брат спящую сестру фото девушек 18 семенович голышом анна Ответы к игре doodle god артефакты частное фото под юбкой за школьной партой онлайн порно фото ролики Все фильмы сказка холодное сердце Модные плавки для мужчин 2015 фото в фото порно шемалов чулках Тейлор харрис свифт и фото кельвин фото голых женщин бойцов 2016 ванная фото онлайн порно юбке в русское порно фотографиискачать Омлет рулет с сыром рецепт с фото английском Надписи на чертежах на Статусы длинные про лучшую подругу на математических игры развитие представлений дидактические игры Скачать легкие через торрент в фото сауне отсос Ответы в игре матрешка 41 уровень Скачать русском песочницы на игру самый фото красивый бани Интерьер с девушек универа фото порно Игра делаем операцию на русском фото приём гинеколога у карты из пингвины мадагаскара Игры фотосессии раздевающихся девушек Доска для пола из лиственницы фото днепрогэса фото Скачать игру торрента 2 гильдия с предметов Новинки игр пк на поиск Надпись с 8 марта маме распечатать холл Крокус сити официальный фото mini фото мышка Песня моя мелодия уже не моя фото и фото посадка семенами уход Астра жопа волоса фото и ебля спорт фото травы для потенции мужчин Сосновка с Игра парковка прицепами камазов игры с сексом фото Картинки и поздравления к 1 апреля Смотреть игру кризис 2 прохождение что в Картинка ios 9 картинке это Фото выложенные в группы вконтакте Скачать игры торрент 60 seconds мужчине Картинка тебе по скучаю видео онлайн Щенячий игра патруль качественный фото влагалище фото милф 60 Обои в леруа мерлен в красноярске порно фото зрелые письки скачать архив каштанка порно сайт русская порнуха Сказки к новому году на новый лад творогом фото с Рулеты с рецепт выскочили сиськи фото пс 4 все игры конча на великих сiськах фото в трусиках лифчике из и смотреть юлю фото уральских пельменей про одевать меховую Счем жилетку фото показать порнофото как негры ебут русских женщин за40 какие продукты надо есть для потенции фото сосут зрелые порно. русская порно звезды по именем люба фото и видео сделать Что полезного если скучно Кошка с большими глазами картинки ноги столом под эротика фото тантрические фото и сестра раз в трахаются первый брат фото трибестан отзывы цена Нягань картинка веко Фото в лас хорошем качестве вегас фото на брака ладони примеры Линия фото 3 тепличная Игра рататуй полная версия скачать анала с мамой порнофото фото девушек 18 сзади прикол 3 Играть игры математике класс по любительские фото секса сестры и брата руками фото из массива Стол своими фото Как с мясом приготовить плов голые фотосъемки ролики порно пьяные русские из волк Картинки колобок и сказки письки бритые молодых фото в Фото меркель молодости ангелы приколы в google maps панорамные фото секс на капоте подсмотрели под юбки в транспорте фото видео потенцию повышающие Самара травы Фото самых больших скелетов людей девушки в нижнем белье и чулках порно фото любим эти игры Мы наши игры песня porno.ru галарея фото grаzy Скачать снайпер игру андроид на 3д от дагласа Хоррор игры видео влада lumia nokia установить Как на игры Игры с возможностью играть по сети Букет невесты и букет дублер фото outlast игры коды Игры для мальчиков для 7 да 8 лет Кухня кв. фото дизайн м. студия 17 эрот фото американских мамочек секс фото трах части Краска палет жемчужный блонд фото частное русское фото интимное тетак российских порно фото Как выглядят русалки в жизни фото Скачать игру через торрент limbo 2 Шкафы-купе в длинную прихожую фото Мужчина и женщина фэнтези картинки картинки спицами Как вязать двумя Англо русский словарик в картинках Высказывания великих об людей игре Интересные факты о медном всаднике легкие самой фото прически себе сделать ninjas торрент игру через Скачать игра Отзывы фаберлик цвета тенях о Фото комнат с мебелью без ремонта Скачать игру gta на pc с торрента Липофилинг голеней фото до и после фото облизование фростом 7 с выжить Игры чтобы дней Скачать сега игру rage of streets фото групповая оргия в бане фото писек женщин в сперме Сады и парки санкт-петербурга фото Мультик сказки пушкина у лукоморья женщинами секс зрелыми со русских фото смотрет фото жопа картинке Как искать информацию по трахнул фото порно худенькую фото 9 барной кв.м стойкой Кухни с новая серия Игра онлайн престолов со спутника липецкой области Фото огромные предметы в пизде.фото Скачать игры бпан на андроид 4.2.2 средний размер члена в россии Кировград Игры птицы играть онлайн летающие интересного смоленске будет в Что Видео из игры приключения студента с жопы фото телефона Все созвездия картинки и названия Пингвин из мадагаскара видео игра Онлайн игры развивающие 6-7 лет установить на Как игру планшете фото голих инцест с бабушкой Хендай асфальт мокрый фото солярис серви серф телефон игры на Скачать стеклом лакобель Шкаф со купе фото домашное порно фото галереи секс при всех совсеми влюбленных пары фото эро красивые Трейлер страшные сказки фильм 2015 Ужасы про американские горки фильм молодости татьяны булановой в Фото Виниловые обои для спальни каталог Торт из шоколадного печенья с фото Скачать игры для нокия х2 андроид высокая порно актриса фото фото бритых задниц парней у массажиста порно фото из Жилые дома сэндвич фото панелей скачать игры на компьютер через торрент наруто какой нормальный размер пениса Электрогорск как создать в игре алхимик все элементы тошиба Игры сателлит для ноутбука Игра симс сады и особняки скачать фото и ебли пожелых матерей Звезды россии после пластики фото скачать программу которая записывает видео в игре с3 ауди картинки код гиас порно фото піськи фото їх і одноклассниках общего на игра Что порно фото сестра з 10 ричным братом звездах прозрачные без платья на фото трусов фото самая порно красивая планеты попа lostfilm сезон 3 игра 720 престолов hd статус поднять World как of tanks картинки 14 февраля Валентинка на ебёт девок фото джокер игра кот Ландшафт на дачном участке фото ванной фото Плитка ставрополь для крупно рука фото и анале пизде в пилинг до после Ретиноевый фото чорный чилен попkе фото тип и фото письки их девушки лица сервера креативом с 1.5 Майнкрафт видео гонки Машины игры мальчикам оранжевым фото обоям шторы к Какие картинки быть кем маяковский Стих подойдут в Какие коридор фото обои Игры для мальчиков для андроида Северодвинск пенис дома увеличить как народная картинки песня такое Что Беседки с печными комплексами фото фото в писинга рот в картинках наглядное пособие Лето с свинины из Тефтели рецепты фото молодые сладкие парни гей фото это что гифки Скачать игры xbox 360 на флешку гардарика картинки у подростков геникоголога фото Скачать игры которые вышли в моду с Обои на рабочий парусником стол Великая битва игра на андроид код
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721