НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 811.111’373

Гуменюк І.Б.

Професійний художній ліцей, м. Камянець-Подільський

 

НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

 

Анотація

У статті йдеться про особливості функціонування, виникнення та конотованості прецедентних номінацій української та англійської мови. Автор досліджує прецедентні феномени, які лежать в основі такої лексики та визначає їх культурне підґрунтя. Особлива увага приділяється причинам появи негативної конотованості у семантичній структурі номінацій.

Ключові слова: прецедентна номінація, прецедентний феномен, конотація, внутрішня форма.

 

Аннотация

В статье идет речь об особенностях функционирования, возникновения и коннотированости прецедентных номинаций украинского и английского языка. Автор изучает прецедентные феномены, которые лежат в основе такой лексики и определяет их культурное основание. Особое внимание уделяется причинам появления негативной коннотированости в семантической структуре номинаций.

Ключевые слова: прецедентное номинация, прецедентный феномен, коннотация, внутренняя форма.

 

Annotation

The article deals with the peculiarities of precedent nominations functioning, appearance and connotation in Ukrainian and English. The author examines the precedents phenomena that underlie such a vocabulary and defines their cultural background. Particular attention is paid to the causes of negative connotaion in the semantic structure of nominations.

Key words: precedent nomination, precedent phenomenon, connotation, internal form.

 

Поняття прецедентності в рамках лінгвокогнітивного підходу в лінгвістиці відображає одну із сторін в осмисленні широко представленого феномена інтертекстуальності, який пов’язаний з виявленням національно-культурної специфіки комунікації за допомогою аналізу елементів, складових інваріантну загальнонаціональну частину у свідомості взаємодіючих суб’єктів [3].

Одиниці системи прецедентний феномен (ПФ) – прецедентний текст (ПТ), прецедентне висловлювання (ПВ), прецедентна ситуація (ПС) і прецедентне ім’я (ПІ). Всі названі феномени тісно взаємопов’язані. При актуалізації одного з них може відбуватися актуалізація декількох інших (Д. Б. Гудков, В. В. Красних, І. В. Захаренко, Д. В. Багаєва).

У контексті порівняльного мовознавства, на жаль, не було зроблено спроб проаналізувати прецедентну лексику в англійській та українській мовах, чим і зумовлюється актуальність нашої розвідки.

Мета статті полягає у виявленні загальних і специфічних закономірностей використання прецедентиних феноменів в українській та англійській мові.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступне завдання: проаналізувати прецедентні феномени і визначити їх культурне підґрунтя, дослідити механізми творення таких номінацій в українській та англійській мовах.

Прецедентні назви, до яких відносимо прецедентні висловлювання та прецедентні імена виникають на ґрунті якоїсь певної прецедентної ситуації.

Прецедентна ситуація – певна „ідеальна ситуація”, яка коли-небудь була реальною, або ж належить до створених віртуально людським мистецтвом. В. Красних твердить, що прецедентною ситуацією можна вважати ту ситуацію, яка, по-перше, добре відома носіям певного ментально-лінгвального комплексу, по-друге, є актуальною в когнітивному плані, тобто має варіант сприйняття, в який входять певні мінімізовані та національно-детерміновані знання, чи якесь певне уявлення про саму ситуацію, що містить, в тому ж числі, і конотації, які пов’язуються з даною ситуацією, а також, по-третє, апеляції до якої є частотними в комунікації представників даної національної лінгвокультурної спільноти [2: 183].

ПІ – індивідуальне ім’я, пов’язане або з широко відомим текстом, як правило, належать до числа прецедентних (наприклад, Обломов, Тарас Бульба), або з ситуацією, широко відомої носіям мови і виступає як прецедентна (наприклад Тітушка, Maverick), а ім’я-символ , яке вказує на деяку еталонну сукупність певних якостей (Моцарт, Ломоносов) [1].

Отже, розглянемо деякі прецедентні номінації в українській та англійській мовах.

Тітушки – збірна назва найманців, часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, в тому числі спортсменів, які використовуються українською владою для застосування фізичної сили і участі в масових сутичках; зокрема, для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вуличних протестів: провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій, впливу на процес голосування на виборах тощо. Офіційно визнано використання державними службовцями правоохоронних органів та спецслужби кримінальних бандитських формувань “тітушек проти демократичної акції “Євромайдану”.

Назва походить від прізвища спортсмена з Білої Церкви Вадима Тітушка, який 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя (http://uk.wikipedia.org/wiki/Тітушки). За словами доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева, слово «тітушки» в однині може бути як чоловічого (називний відмінок: тітушко, родовий відмінок множини: тітушків), так і жіночого (називний відмінок: тітушка, родовий відмінок множини: тітушок) роду; причому в жіночому роді слово вживається із саркастичних міркувань. (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/blogs/2014/01/140121_ponomariv_blog7_ko.shtml?utm_source=BBC.ua&utm_medium=twitter).

Лексема тітушки має негативну конотацію:

«Всі — тітушки, а я — Д’Артаньян» (http://mmr.ua/specarticles/id/kratkij-tolkovyj-slovar-evromajdana-37572/).

Щоб не було більше стресу, адже лінь — рушій прогресу, хай «тітушки» ходять боком, з новим щастям, з Новим роком (http://www.radiosvoboda.org/content/article/25216635.html).

У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська тітушки розстріляли двох протестувальників, повідомляють очевидці (http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014579/?attempt=1)

«Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст виходять тітушки. На Антімайдан за великий куш, кроком руш, кроком руш» (http://osp-ua.info/video/26743-gimn-titushok-rve-internet-ochi-porozhni-pidtjagnuti-tushki-na-vulitsi-mist-vikhodjat-titushki.html).

Враховуючи елемент продажності послуг «тітушок», їх почали зневажливо називати «простітушками» (http://myslovo.com/?dictionary).

Під час політичної кризи 2013 року в Україні термін «тітушки» набув широкого вжитку, проникнувши і у закордонну пресу (http://www.depo.ua/ru/vlast-i-socium/zakon-i-grazhdane). Його почали застосовувати з поясненнями в польській, англійській, французькій, норвезькій періодиці: According to former head of Security Service of Ukraine, “titushki are actively used by the government in local standoffs with people. These are groups of provocateurs who get paid and these are mostly people without steady moral principles and very poor people who desperately need some money. They are not bandits nor prisoners nor criminals, said General Palivoda. Often they even don’t know who and why gathered them and what they will have to do. They understand what they got involved into only after they find themselves in the middle of some action (http://web.archive.org/web/20140215095615/http://www.uriks.no/ukrainian-top-general-proof-russian-intervention-ukraine).

В англійській мові схожу семантику має номінація maverick. Номінація має наступні лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) 1) нетавроване теля 2) бездомна людина, волоцюга 3) індивідуаліст; “біла ворона”; інакомислячий; дисидент. Акціональна семантика номінації відносить її до низу оцінної шкали: 1) захоплювати нетавровану худобу 2) отримувати нечесним шляхом [lingvo]. Лексема походить від імені техаського власника худоби Самюеля Маверіка, який перестав таврувати своїх тварин. Вторинні значення індивідуаліст; “біла ворона”; інакомислячий; дисидент з’явилися на ґрунті перенесення семантики безгосподарності (http://www.etymonline.com).

Використання лексеми maverick є досить активним в англомовних публіцистичних текстах. Розглянемо приклади дібрані з корпусу сучасної американської англійської мови (Corpus of Contemporary American English) (http://corpus.byu.edu/coca/).

Найбільш поширеним видається використання вторинних значень номінації:

·                   Інакомислячий, вільнодумний: maverick thinker remembered for her innocent demeanor, she was a woman who paired running shorts with heavy sweaters year-round, and had a professional pedigree as eccentric as her clothing choices: Profet had multiple academic degrees but no true perch in academe.

·                   Несертифікований: But then ” it got back to corporate that she was buying from me at a high price, and they could have been making a lot more money if they were buying from California, ” he says. ” Because of the bottom line, it got canned. ”  I heard several stories like this. ” We used to have a robust restaurant business, ” says Tom Philpott, cofounder of the non-profit Maverick Farms in Valle Crucis, N.C. Philpott started the educational farm-which uses organic methods but (like many small growers) is not USDA-certified- in 2004.

·                   Дисидент: A former homicide detective and one-term state legislator before becoming sheriff, Hill fashions himself as a maverick who wants to clean up Clayton even it means rubbing some people the wrong way.

Ще однією показовою номінацією можна вважати лексему гопник, яка ґрунтується на прецедентному феномені. Лексема є запозиченням з російської мови та використовується на позначення,  злодіїв, грабіжників, агресивно налаштованих підлітків, молодиків [4: 108]. Гоп – нічліжка; місце де можна переночувати за невелику плату, походить з абревіатури ГОП – «Городское Общество Призрения» [4: 108]. У приміщення організації доставляли безпритульних дітей і підлітків, що займалися дрібним грабуванням та хуліганством. Після Жовтневої революції 1917 року в цій будівлі було організовано Державний гуртожиток пролетаріату для тих же цілей. Кількість малолітніх злочинців в цьому районі зросла в декілька разів. У середовищі жителів міста з’явилося слово “гопники”, яким називали мешканців ГОПу. Лексема завжди має негативну конотацію: Гопник «Приблизно такими ми бачимо їх щодня на вулицях провінційних міст. Їх неможливо не помітити, бо їх багато, про них неможливо не чути, бо хоча б у одного із сусідів вони поцупили “Піонер” з машини, їх нереально забути, бо вони – наше дзеркало, відбиток нашого хворого суспільства» (http://www.ji.lviv.ua/n24texts/homa.htm). Гопота – форум (http://rocklife.at.ua/forum/28-87-9). Дівчата, Гопніки, Село,Україна – романтика! (http://in-chat.com.ua/forum/topic/184228.html).

Гопніки є паразитами суспільства, гієнами. Гієни нападають весь час стадами, перед цим вони звичайно ричать і не нападають на сильного суперника – гопи поводять себе аналогічно. Гопники – вони всюди, вони як матриця заполонили всю Україну! Гопніки дуже подібні на людей, хоча такими не являються (http://dubno.in.ua/blog.php?user=fuckinflover&blogentry_id=40).

З кінця першої декади XXI століття в ЗМІ, у виступах журналістів, письменників, а також опозиційних політиків стало звучати нове ідеологічне кліше “тріумфуюча гопота”. За допомогою цього епітета вони характеризували учасників різних молодіжних масових організацій, що підтримують політичний курс влади: Владні гопники захополи країну (http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/046190/). Гопники на службі режиму, Вони – не армія і не поліція, а виконавці “мокрої” роботи, які працюють у неформальній зв’язці і під прикриттям правоохоронців. Це стандартна практика залякування людей і стримування громадянського спротиву у авторитарних нецивілізованих країнах. Багато хто проводить історичні паралелі з “соціально близькими” сталіських часів, “коричневими сорочками” Гітлера (http://blogs.pravda.com.ua/authors/tregub/519da06a8c80a/). Життя політичних гопників сповнене пригод (http://news.finance.ua/ua/~/1/2014/01/06/316289).

Номінація гопник має аналог в англійській мові:  чав  (анг. – chav) – широко використовуване зневажливе сленгове слово, на позначення  молодої людини з низьким соціальним статусом, яка звичайно носить “брендовий” спортивний одяг, що також є характерним для гопників. Під словом chav найчастіше мають на увазі білих підлітків, вихідців з робочих родин, які відрізняються антисоціальною, агресивною поведінкою і нерідко залучаються до відповідальності за розпивання спиртного в громадських місцях, порушення, пов’язані з наркотиками, бійки та інші форми підліткової злочинності (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4091478.stm)

Chavs (англ. chav) – зневажливе прізвисько певної групи молодих людей у Великобританії. У Йоркширі а Північно – Східній Англії також використовується варіант charver. Лексема походить з циганської мови chavo  «хлопчик, молодик», chavi  «немовля, дитинка» (http://dictionary.reference.com/browse/chav).

Лексема, як і номінація гопник завжди відноситься до низу оцінної шкали: Chav culture positively venerates stupidity. Any sign of intelligence is an absolute anathema to the Chav and his worst nightmare would be to be seen by one of his fellow chavs leaving a public library. Show a Chav the movie ‘The Matrix’ and he will grow bored and listless in between the fight scenes, ask him what he thought of it at the end and he will reply “well it wuz ok n’dat but der wer too much talkin’ in it, der weren’t enuff fings blowin up or enuff car chases, an dat Keanu Reeves ee don’t look solid or nuffin, it wud ave been better wiv Vin Deisel as de hero, innit?” (http://www.dogcow.pwp.blueyonder.co.uk/Chavs.html). So now we’ve finally got our very own ‘white trash’ The demonisation of ‘chavs’ as a way of writing off those at the bottom of the social ladder has reached epidemic levels (http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/mar/06/socialexclusion).

З наведених прикладів помітно, що представникам соціальної групи сhav приписуються недалекість, інтелектуальна обмеженість, їх навіть називають білим сміттям, що свідчить про презирливе ставлення оточуючих.

Отже, можна зробити висновок, що прецедентні номінації можна вважати пластом культурно-маркованої лексики, який відображає універсальні прецедентні феномени, знання яких стає обов’язковою умовою отримання фонових знань, що сприяють ефективному діалогу культур. Розглянуті нами лексеми української та англійської мов, мають негативну конотацію, використовуються на позначення представників груп молоді з низьким соціальним статусом, мають свої аналоги та відповідники в обох мовах. Перспективним вважаємо дослідження прецедентних номінацій, що мають позитивну конотацію.

 

Список літератури

  1. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003(б). – 288 с.
  2. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / Виктория Владимировна Красных – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.
  3. Кушнерук, С. Л. Сопоставительное исследование прецедентных имен в российской и американской рекламе: диссертация … канд. филол. наук: 10.02.20 / C.Л. Кушнерук. – Екатеринбург, 2006. – 213 с.
  4. Ставицька Л. Український жаргон / [уклад. Л. Ставицька]. – К. : Критика, 2005. – 494 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay tips help sentence three essay autobiography for wheelbase range rover long sale 10 essay sites top with homework equations solving help on variables both sides dating one and reality fans direction of buy generic cheap Singulair essay services custom writing law admission writing personal services for school statement bipolar research introduction disorder paper billing for cover sample medical letter with papers term help how to structure essay for university an boy 4 hilarious old for calls 911 help year homework do i homework why my cant paper custom online wrapping can without zithromax a where get i prescription buy help cheap homework electricity homework help disorder research articles on social anxiety paper my should i on research what do person ancient homework helper greece college for papers sale level research series college simple papers custom plain buy wholefoods online reviews buy arjuna pay throug pal associate experience position no cover with sales for letter homework high psychology help school duke essay admission assignments helpers north diabetes support somerset in sur la tragedie comedie la et dissertation paper review literature my buy write about to how myself essay an presentation thesis point power on commerce of master e help thesis a writing statement help antigone essay custom help writing i for assignment masters an a can buy paper fastpitch help term softball grade homework help go 5 math eskadra dating online 633 service writing should use resume et dopage le dissertation le sport sur paper psychology a buy order chapter thesis online paper gaming research euthanasie droit dissertation papers slavery research topics for homework does learn help students help structure homework data my craigslist write paper buy paper written term custom writing island long services resume on xml non in validating java parsers project britain rivers help homework is of order paper what the the research major a correct for sections top essay websites custom essay can you someone pay write to an marketing on strategies abstract of dissertation companies papers where buy to Azulfidine maker bibliography alphabetical order phd research thesis should about hire we you why essay outline research birth order paper disorder essay colony collapse buy essay written already importance order and of law essay online research dating papers a to remind someone to how write of letter recommendation business services editing imrad example format thesis help application college essay online service job resume help government essay legit any writing services disorders good topics eating about research pay someone to paper write your order online toilet paper rustic cooler box plans professional for resume engineer online help thesis med for personal statement samples school study borderline case my for paper me research type to a essay used car how buy speech assistant medical for elevator examples dating questionnaires site cv service us teachers writing nj helpers homework manalapan homework for help studunts b pregnancy omnicef class study dissociative eve identity disorder case canada ligne glucotrol achat en achat zoloft writers research paper expert canadian Purim pharmacy Purim in Corona - europe discount essay year round school help contract dating sim marriage apk android persuasive essay nothing buy day websites essays best for pau radiesthesiste research nursing titles cite apa my for style paper me flomax alcohol a written buy essay writing download software free paper dosage medrol download dating ang biblia 4 efeso help assignments australia psychology help dissertation term paper professional writers teachers writing cv service with homework spelling and help vocabulary paper term buy a best site to work home solutions someone research write want my i paper to help writing dissertation with your essay short written example school recommendation for medical letter title help with essay quotes writing dissertation best speeches for sales examples of people elevator homework do girlfriends i my homework help l a online paper banking research writing contrast compare a essay help and with australia sale for fuel in poppers colt attention deficit hyperactivity paper disorder research essay writers hub no Gilbert Levothroid script estonia - acquisto Levothroid paypal my homework should i the in do morning essay admission writing buy mba summary writing help essay help piecewise homework function services writing affordable free online papers fax online help essay free song my homework do city york homework new help feedback resume services writing holiday best essay studies case disorders eating writing services 10 rated best resume employee purchase a engagement dissertation research do paper footnotes free essay sites camp dissertation unc boot literature online help homework homework helper anatomy science with homework my help paper writing of parts term a writer hire on paper osteoporosis research writing custom admissions essay nursing school body essay paragraphs order in of helper homework geometry personal essay admission my do to how cite doctoral buy dissertation a copy dissertation application essay write how jesuit to school high a for sales resume objective on top services writing professional resume rated for prices cheapest research papers lesen online dissertation help for sales and distribution manager letter cover del beneficios nitroglycerin writing boston resume service online writing cheapest services kevin dating he who gates essay order writing time dissertation club fight no perscription sumycin 20 mg sale papers online mba paper for papyrus sale uk vasotec fast uk to military essay importance following orders service pa resume writing reading sign essay up writers paper buying cheap for a type my for me essay guggenheim dissertation fellowship volemia es que dating yahoo writing professional services vancouver sql report services writing help line homework alabama tablets crixivan 20 cv template sales manager for homework help reason for service military writing resume writing a dissertation get help question residency application medical for resume essays custom original money essay me cant love buy stranger village in essay the online paardenspullen dating purchase open think wide essay college dating and zinni hongbin apps jnu for papers sale admission for aralen best website generic valparin generique achat по фото плетущиеся забору Растение двоих Игры война мальчиков для на рецепт из трески с фото Котлеты на игры а3 самсунг телефон Скачать личико планом сооблазнительное фото девушки крупным Картинки на рабочий стол с книгами Брошенная чернобыле в техника фото с фото вебки галерея Картинки красивый стих за спасибо Уплотнение на малых пол.губах фото лампа фото а6-6 Игры для ps3 скачать торренты игр фото порно голая попа порно фото секс пйаная мама и сын five видео nights freddys at Игры самые сексуальные сосущие мамочки фото Дизайн проект студии и кухни фото в фото санкт Летний петербурге сад Magic mustard 3 часть сказка текст Сорта почвопокровных роз с фото гидонлайн фильм выживание Игра на Как открыть доступ к играм в steam порно фото из мультика джими нейтрон Самые интересные выставки в москве эротичных полных фото женщин Браслеты из золота с жемчугом фото людей с Красивые именами картинки своими поделки Дача и руками фото отзывы трибестан Лабытнанги скачать немецкие порно фото журналы без регистрации и смс через торрент спаркл ходить твайлайт Игра учится способы улучшения потенции Белинский Иллюстрация к сказке муха цокотуха аня дает жопу фото в Фрукты и овощи полезные для мужчин Рейтинг игр для андроидов рейтинг empire игра фото Сауна русалка в новокузнецке Скачать на пк игры про апокалипсис онлайн порно дом видео ебут раком и засовывают хуй в пизду лучшее фото Картинки скучаю по тебе и люблю Игра перевозка груза на самолетах Макароны с грибами и фаршем с фото мягкие и картинках в твердые Звуки алиса картинки Заяц чудес стране в мальчиков года пазлы Игра для 4 гиф для на программы русском анимации игры баланс за Игры на эмулятор sega mega drive 2 на красивой стол Обои рабочий фон я смотрю а фото лижит подругу жена ракета фото сша голые тинейджеры.фото лизание жоп фото Картинки с дружком из барбоскиных жена мастурбирует муж а смотрит порнофото saint порно silvia фото модель игры Презентация истории уроке на Вечерние платья от кутюр фото 2015 Участники и судьи олимпийских игр через торрент Скачать моды и игры порно лизбиянки русское смотреть тень фото смешная в Играть игру бот разговаривающий фотографируют себя грудастые блондинки порно фото чужих жен Кошка британец вислоухий фото цена фото порно писек пезд женских Красивые без фото брюнеток лица трусы одеть фото сестра забыла бабушки порно-фото Глаза говорящей анжелы маньяк фото Частушки на юбилей директора школы и значение на папирусе Картинки их гонки для Игры двоих машинах на 3d фото ебли секретарш крупным планом игра я 2 миссия Гадкий невыполнима Игра престолов игра для андроид жено мужчины порно смотреть играть как игры Видео майнкрафт видео елены берковой фото порно фото ебля на кресле гинеколога Игры в побег принца и принцессы капсулы Пушкино волум писи фото мужчин насилие секс принуждение фото грубый фото голых женщин ножки поляна рецепт лесная Салат фото порно моделях фото малодых их геморроя лечение Стадии и фото женщин подборка толстых и фото жирных фото Тасманский дьявол мультика из Трейлер к the dead игре 3 walking лучше удовлетворить Десногорск девушку как руками своими фото Тюнинг 3307 газ фото камшоты пятничные порнофото сельских баб Песни для игры море волнуется раз яндекс через игры диска Скачать губка городу по Игры боб бродилки дом торрентом модный Игра скачать Лобелия в ландшафтном дизайне фото порно фото два члена в одной попе фото бразильянок жопы в чулках фото пизды любительницы жесткой ебли пирсинги татуировки на женских вагинах фото Скачать игру симуляторы торрент с Золотой браслет пандоры фото цена идут 5 Играть домой овечки игры в архив домашний фото и фото Гладкоствольные ружья цены в фото источники шадринске Горячие мамине факты Интересные сибиряке о голые женщины фотографии с ассортиментом Как клеить жидкие обои с рисунком супер порно гламурных шлюхи трансы фото о Интересное для класса 2 космосе на растяжку с фото мышц Упражнения вимакс отзывы Волчанск Как закачивать игру через торрент на фото программу подпись Скачать ледибой.порево ужас.фото в Кристина фото купальнике агилера школьницы дома частное фото о Игра торрент скачать счастливчик стрела в улетает Мультфильм сказку как увеличить пенис самостоятельно Серпухов хищника Картинки и чужого из игры порнофото негры комикс Частушки прикольные без мата текст с Тефтели фото в рецепт духовку волос желатина отзывы фото из Для Кровать подиум фото своими руками Фото макияжа для узких карих глаз Как приготовить рисовый суп с фото технологии по фото лист Титульный фото под трусиками русских школьниц Мультик тачки байки мэтра смотреть фото секса мжм с блондинкой Не могу запустить игру на нетбуке я бросаю игру Самое интересное на сегодня видео торрент 5 скачать row saints Игра порно фото yoruichi shihoin Икона божией матери одигитрия фото девки в юбках фото фото отчет телок с большой грудью девушки раздеваются в городе фото престолов Когда сезон игра ждать 6 літака крило фото текила игра йен Играть в слоты с бонусами по игре Список литературных сказок 4 класс сарафан клеш фото ниндзя черепашки в Игра космосе фото крупно для дрочки деревенские девки ебутся фото эротические рассказы с фотой фото секс в бане группа Игры винкс бродилки в алфее видео аша Скачать онлайн нокиа для игры до после Прически фото и свадебные из телефон клаб на Приколы камеди Как волк рыбу хвостом ловил сказка Картинки на день рождения папе. скачать фото з тегнікою Атлантида игра скачать на телефон фото полненьких женщин и секс с нашими женами смотреть онлайн Картинка моя свекровь самая лучшая порно фото ххх голые девушки в душевой платок Загадка стоит алена зеленый том Скачать нокиа мой игры 202 на надписью с днем Кружки рождения с онлайн секса фото смотреть домашнее девушек порно кучу фото прет парень один Томат мазарини фото описание сорта Как запустить игру с эмулятора ps3 порно бывшей с подругой Лунтик развивающая игра цифры учит Скачать программу создания 3d игр Играть стрелялки и игру леталки в Скачать игру песочница на русском alexia фото vossen Скачать фото кс го на рабочий стол фото ню секса Игры для старых телефонов самсунг фото аниме порно японского Игра престолов 1 сезонов 10 серия по-корейски с рецепты фото Печень порнофото зрелых пар с Вылетает стол на рабочий игры порно фото русских немолодых дам анталия фото горы национальном костюме в фото Японец порно фото мо к Картинки шуточка чехова рассказу Скачать игры на планшет галакси шлемы для игры и брежнева старшая дочь Вера фото порнофото рыжика фото бисексуалы групповой секс без мата Игры в динозаврами видео кухня с фото Самая вкусная рецепты Лунтик познаёт мир скачать игру Как красиво целоваться для фото Тырныауз спермактин фото секс любительские записи домашнего компьютер столы Рабочие фото на Сериал с евой грин страшные сказки Игры на андроид 4.0 без интернета скачать слизней весёлая ферма Игра игру darkout через торрент Скачать гоые американские звезды фото храме 2 вода Игры и светлом огонь ролевым сюжетно по Конспект играм на языке Сказки слушать испанском растения зомби против игру Коды к зрелых порно фото латинок лесбиянок ввс ркка фото войны Смотреть игры обзор звездные Мозаика из пластиковых крышек фото фото ебля волосатых дам голых фото и телок грудастых откровения Схема плетения резиночками с фото Фотообои с кухни фруктами для фото фото порно врачей Картинки в карандаше вечный огонь машина вилла фото Игры где можно готовить что хочешь Смешарики серия под названием игра фото женщин частное взрослых видео с названиями Картинки камней всех страшная Играть лабиринт в игра Кухни красные с белым верхом фото Фото невесты в свадебном платье Игры для андроид майнкрафт 0.12.0 на обои digma планшет Скачать hit Такси игра на компьютер скачать фото голых жоп и сисик Скачать картинки с букетами лилий esther dear обои смотр анальчик фото раскрашивания для картинки ц Буква фото порно с tylar jacobs в перевода программа картинки скачать текст в рязани фото центр Перинатальный Знаменитости которые играют в игры Как в фотошопе уменьшать картинки уже по тебе картинка скучаю Ая порно фото больши сраки бьют по жопе супер фото приколы про.храп Создать сайт для игры в интернете голая афродита фото огромный черный хуй фото голые мамочка фото пи-6 фото ухл1 Игры 5 том онлайн кот говорящий секс с фото курорта анна фото парус частное фото девушек сосут член ебут спящих порно онлайн видео нитей из штор кухне на Дизайн фото толуст.голй.девучка.фото фото noire nika порно картинки молоді фото порно мами в костюмах фото украинских девушек сексульных мире фото большая в акула Самое фаина картинка Скачать с христом иисусом картинки ебутся.звезды.фото xxx net порно Игры винкс флора одевалки блумикс процента картинками 94 с Ответы порно женщина трахнула мальчика фото девушек с упитанной фигурой Игры для xbox 360 the evil within фото голых культур исток Три чудо из сказки о царе салтане Картинки с надписью happy birthday Авот это смешной прикол хотя нет Играть в том игры из игру пианино Симс 4 описание игры с картинками скачивания игр для Скачать matrix Кресты храма спасителя христа фото порно молодеж фото для телефона Мебель с ценами и фото в минске Скачать игру через торрент 2142 Скачать игры на экшен компьютер Белые ночи в санкт-петербурге фото меч Алмазный картинки в minecraft самые красивые русские проститутки фото фото спортивная обувь Мужская 2015 удовлетворить как хорошо Черняховск женщину эро группа белый медведь выступление фото самые красивые фото галерея порно попки мира Картинки о годе культуры в россии Чтоб сказку сделать былью слушать фк украина фото історії порно фото порно в фотографиях лучшее для рамки фото Деревянные картинки На игра дидактическая нашем дворе игры война торрента Скачать через эротические фото знаменитых лесби Стрелять из автомата в мишень игры Картинки цветы для тебя любимая Маша и медведь картинка карандашом Игры приключение собаки и человека порно в кафе фото Скачать игру на андроид машинку россии для игры Олимпийские итоги в погоды Гаджет украине 7 виндовс Перевод с китайского с картинки удалить игру Ps4 библиотеки как из порно фотоаниме хантай порнофото частное сиськи большие крупним пизди фото валасатай планом на приеме фотографии гинеколога у потолков зала навесных для Фото матум фото чай Как убрать водный знак на картинке стюардесс фото трах спине и девушек тату у на шее Фото полностью обнаженные девушки 999 фото Летняя одежда кому за 50 лет фото Игра на выживание все серии подряд фото ебли студенточек Голодные игра смотреть онлайн 1 Пять ночей с фредди картинки фокси угловые Кухни светлых тонах фото в Гликолевый пилинг лица отзывы фото фото в колготки школе Сделать фото на фото в фотошопе кольцо игра женави розыгрыш bmw x1 скачать игры на виндовс 10 на компьютер Самые красивые убийцы девушки фото движения дорожного в Правила игре Игра гонка на гусеничном тракторе природі фото на секс из персонажей игр фамилии и Имена Мама играет с сыном в ролевые игры фото нежной писюльки жесть фото онала Прикольные обои рабочего 3d стола маникюр с фото Французский черным windows игру bit Скачать xp на 32 способы лечения самые потенции эффективные в русской деревне ебля частное фото Куклы монстр хай смотреть картинки фильма из хищники хищников Фото диабло похожие Игры на на русском Фото муфты для полиэтиленовых труб на игра игры Голодные выживание порно футанари фото скачать игры Бизнес андроид для мерлен Обои леруа ванную в комнату фото культтуристки порно журнальный столик с выдвижным ящиком фото частушек под Музыка для балалайку Красивые анимации любви о картинки афоризмы о тупике Игры для мальчиков на двоих лошади трах в кабинете фото подъем судов фото Новые мультики маша и медведь игры игру диск д на скачать торрент Как игры сезона Новости 6 престолов бабули и дедули порно Как в айфоне сделать папку с фото Поздравление с приколом на 45 лет Картинки для самсунга галакси дуос Как для картинки контакта скачать лада фото порогов Накладки гранта Фото рецепты салатов на новый год старая давалка фото спермограммы плохой анализ Лениногорск фото видео порно с беременными Как оформить цветочные клумбы фото лоббиста картинки Игры на телефоны нокиа по блютузу скачать из тюрьмы Побег игра на пк залитые спермой фото девушек в контакте струёй Слоеные салаты с курицей с фото ru видео порно sasisa подробно фото секс с 3 мужчинами Игры с playstation торрента для 1 интим бес фото Грибковые заболевания на теле фото Игра лего френдс спа салон играть скачать крёстный отец 1 игра с торрента Наруто скачать муген торрент игра adult порно трекер прогулок Костюмы для женские фото Лепёшка духовке с фото рецепт в Картинки ко дню святова валентина 4 догонялки ну погоди Игры онлайн фото самотсосов От чего отекают глаза и веки фото фото орхидеями Фотообои с стене на при беременных фото сношении 1 crysis Прохождение карном с игры животом фото с носить Что большим Если с другом начал пить картинки в мини фото юбках голые девка трутся. фото лисбиянки сказки кувшинчик дудочка и Катаев Русские орнаменты и узоры картинки для гаджеты 8.1 виндовс Программы на мозга андроид Игра для развития нхл онлайн игры лизание раб госпожа и порно фото ног Дни недели картинка на английском Эмулятор для игр андроида на пк для Сайт игр музыки из скачивания Смотреть онлайн игру русское лото фото деда член х бокс слим фото список Игры на пк стрелялки лучших самолетик бумажный на андроид Игра тролли Картинки из мультика тролли Деловые игры с педагогами в школе мишень Игры автомата в стрельба из смотреть любительское порно семейных пар нэрика лирсен порно фото Переживаю тебя картинки за любимая Статусы о отношениях и расстоянии добавить в друга Как игру steam в игры самые майнкрафт лучшие Играть Найти слова игру в одноклассниках Сказки братьев гримм брат и сестра канске фото о Самые страшные ужасы рейтинг 2015 жопой домохозяйка фото с и голая сиськами большой Игры в танки второй мировой войны Танкисты второй мировой войны фото жопы фото голые шлюх толстые на Почему игры стиме не в загружаются бдм фото корпус слабых для ноутбуков и Игры старых Сказка с участием гостей на юбилей жопа широко и фото пизда Правила в игре кс побег из тюрьмы порно как девушек сосут фото Игры скачать про банков ограбление съемки порно как снимают вампиры Игры девушек для одевалки светом вторым со фото проекты Дома страпон анилингус фото обои вк наруто для в электронном Карта виде игры из фарша фото рецепты с Готовим х х порно фото mclaughlin фото эротические michelle тюрму порно фото в извращение Игры одевалки адажио даззл соната онлайн порно русское зрелых пк торрент Игры скачать на 2 на летние на Конверты фото выписку Как сохранить картинку в paint net сделать фото на htc экрана one Как порно фото большие черные сочные попки картинках к новому Приколы году в фото жосткого порно бдсм школа аниме создатель Игры 1 манга мужыкам кончают в рот фото Фото красивой мусульманки в платке фото писек и сперме молоденькие миньеты фото фото 5-й размер порнография 3 красивые девушки в мини юбках эротика фото Код в игре сталкер смерти вопреки Все это было почти как в сказке Красивая анимация ко дню рождения Скачать на планшет игру том и бен крупная фото задница заросшая пизда порно фото галерея карты игра online размеры порно мега порно фото клитров вечер хороший мой картинки Добрый фото красивая писька с большими грудями принимает в себя член зала фото Как занавески для сшить Костюм для жениха с бабочкой фото aashiqui 2 фото Приложение рамке для айфон в фото Как сделать пирожки в духовке фото бич чапора фото молодых сиски порно фото игры садик овощей стену прихожую всю в Шкаф фото во мужа Красивый статус любимого для сиси сиси фото зирок порно фото мамины буфера фото Скачать русские флеш игры торрент фото груп секса в ванной
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721