НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 811.111’373

Гуменюк І.Б.

Професійний художній ліцей, м. Камянець-Подільський

 

НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

 

Анотація

У статті йдеться про особливості функціонування, виникнення та конотованості прецедентних номінацій української та англійської мови. Автор досліджує прецедентні феномени, які лежать в основі такої лексики та визначає їх культурне підґрунтя. Особлива увага приділяється причинам появи негативної конотованості у семантичній структурі номінацій.

Ключові слова: прецедентна номінація, прецедентний феномен, конотація, внутрішня форма.

 

Аннотация

В статье идет речь об особенностях функционирования, возникновения и коннотированости прецедентных номинаций украинского и английского языка. Автор изучает прецедентные феномены, которые лежат в основе такой лексики и определяет их культурное основание. Особое внимание уделяется причинам появления негативной коннотированости в семантической структуре номинаций.

Ключевые слова: прецедентное номинация, прецедентный феномен, коннотация, внутренняя форма.

 

Annotation

The article deals with the peculiarities of precedent nominations functioning, appearance and connotation in Ukrainian and English. The author examines the precedents phenomena that underlie such a vocabulary and defines their cultural background. Particular attention is paid to the causes of negative connotaion in the semantic structure of nominations.

Key words: precedent nomination, precedent phenomenon, connotation, internal form.

 

Поняття прецедентності в рамках лінгвокогнітивного підходу в лінгвістиці відображає одну із сторін в осмисленні широко представленого феномена інтертекстуальності, який пов’язаний з виявленням національно-культурної специфіки комунікації за допомогою аналізу елементів, складових інваріантну загальнонаціональну частину у свідомості взаємодіючих суб’єктів [3].

Одиниці системи прецедентний феномен (ПФ) – прецедентний текст (ПТ), прецедентне висловлювання (ПВ), прецедентна ситуація (ПС) і прецедентне ім’я (ПІ). Всі названі феномени тісно взаємопов’язані. При актуалізації одного з них може відбуватися актуалізація декількох інших (Д. Б. Гудков, В. В. Красних, І. В. Захаренко, Д. В. Багаєва).

У контексті порівняльного мовознавства, на жаль, не було зроблено спроб проаналізувати прецедентну лексику в англійській та українській мовах, чим і зумовлюється актуальність нашої розвідки.

Мета статті полягає у виявленні загальних і специфічних закономірностей використання прецедентиних феноменів в українській та англійській мові.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступне завдання: проаналізувати прецедентні феномени і визначити їх культурне підґрунтя, дослідити механізми творення таких номінацій в українській та англійській мовах.

Прецедентні назви, до яких відносимо прецедентні висловлювання та прецедентні імена виникають на ґрунті якоїсь певної прецедентної ситуації.

Прецедентна ситуація – певна „ідеальна ситуація”, яка коли-небудь була реальною, або ж належить до створених віртуально людським мистецтвом. В. Красних твердить, що прецедентною ситуацією можна вважати ту ситуацію, яка, по-перше, добре відома носіям певного ментально-лінгвального комплексу, по-друге, є актуальною в когнітивному плані, тобто має варіант сприйняття, в який входять певні мінімізовані та національно-детерміновані знання, чи якесь певне уявлення про саму ситуацію, що містить, в тому ж числі, і конотації, які пов’язуються з даною ситуацією, а також, по-третє, апеляції до якої є частотними в комунікації представників даної національної лінгвокультурної спільноти [2: 183].

ПІ – індивідуальне ім’я, пов’язане або з широко відомим текстом, як правило, належать до числа прецедентних (наприклад, Обломов, Тарас Бульба), або з ситуацією, широко відомої носіям мови і виступає як прецедентна (наприклад Тітушка, Maverick), а ім’я-символ , яке вказує на деяку еталонну сукупність певних якостей (Моцарт, Ломоносов) [1].

Отже, розглянемо деякі прецедентні номінації в українській та англійській мовах.

Тітушки – збірна назва найманців, часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, в тому числі спортсменів, які використовуються українською владою для застосування фізичної сили і участі в масових сутичках; зокрема, для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вуличних протестів: провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій, впливу на процес голосування на виборах тощо. Офіційно визнано використання державними службовцями правоохоронних органів та спецслужби кримінальних бандитських формувань “тітушек проти демократичної акції “Євромайдану”.

Назва походить від прізвища спортсмена з Білої Церкви Вадима Тітушка, який 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя (http://uk.wikipedia.org/wiki/Тітушки). За словами доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева, слово «тітушки» в однині може бути як чоловічого (називний відмінок: тітушко, родовий відмінок множини: тітушків), так і жіночого (називний відмінок: тітушка, родовий відмінок множини: тітушок) роду; причому в жіночому роді слово вживається із саркастичних міркувань. (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/blogs/2014/01/140121_ponomariv_blog7_ko.shtml?utm_source=BBC.ua&utm_medium=twitter).

Лексема тітушки має негативну конотацію:

«Всі — тітушки, а я — Д’Артаньян» (http://mmr.ua/specarticles/id/kratkij-tolkovyj-slovar-evromajdana-37572/).

Щоб не було більше стресу, адже лінь — рушій прогресу, хай «тітушки» ходять боком, з новим щастям, з Новим роком (http://www.radiosvoboda.org/content/article/25216635.html).

У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська тітушки розстріляли двох протестувальників, повідомляють очевидці (http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014579/?attempt=1)

«Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст виходять тітушки. На Антімайдан за великий куш, кроком руш, кроком руш» (http://osp-ua.info/video/26743-gimn-titushok-rve-internet-ochi-porozhni-pidtjagnuti-tushki-na-vulitsi-mist-vikhodjat-titushki.html).

Враховуючи елемент продажності послуг «тітушок», їх почали зневажливо називати «простітушками» (http://myslovo.com/?dictionary).

Під час політичної кризи 2013 року в Україні термін «тітушки» набув широкого вжитку, проникнувши і у закордонну пресу (http://www.depo.ua/ru/vlast-i-socium/zakon-i-grazhdane). Його почали застосовувати з поясненнями в польській, англійській, французькій, норвезькій періодиці: According to former head of Security Service of Ukraine, “titushki are actively used by the government in local standoffs with people. These are groups of provocateurs who get paid and these are mostly people without steady moral principles and very poor people who desperately need some money. They are not bandits nor prisoners nor criminals, said General Palivoda. Often they even don’t know who and why gathered them and what they will have to do. They understand what they got involved into only after they find themselves in the middle of some action (http://web.archive.org/web/20140215095615/http://www.uriks.no/ukrainian-top-general-proof-russian-intervention-ukraine).

В англійській мові схожу семантику має номінація maverick. Номінація має наступні лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) 1) нетавроване теля 2) бездомна людина, волоцюга 3) індивідуаліст; “біла ворона”; інакомислячий; дисидент. Акціональна семантика номінації відносить її до низу оцінної шкали: 1) захоплювати нетавровану худобу 2) отримувати нечесним шляхом [lingvo]. Лексема походить від імені техаського власника худоби Самюеля Маверіка, який перестав таврувати своїх тварин. Вторинні значення індивідуаліст; “біла ворона”; інакомислячий; дисидент з’явилися на ґрунті перенесення семантики безгосподарності (http://www.etymonline.com).

Використання лексеми maverick є досить активним в англомовних публіцистичних текстах. Розглянемо приклади дібрані з корпусу сучасної американської англійської мови (Corpus of Contemporary American English) (http://corpus.byu.edu/coca/).

Найбільш поширеним видається використання вторинних значень номінації:

·                   Інакомислячий, вільнодумний: maverick thinker remembered for her innocent demeanor, she was a woman who paired running shorts with heavy sweaters year-round, and had a professional pedigree as eccentric as her clothing choices: Profet had multiple academic degrees but no true perch in academe.

·                   Несертифікований: But then ” it got back to corporate that she was buying from me at a high price, and they could have been making a lot more money if they were buying from California, ” he says. ” Because of the bottom line, it got canned. ”  I heard several stories like this. ” We used to have a robust restaurant business, ” says Tom Philpott, cofounder of the non-profit Maverick Farms in Valle Crucis, N.C. Philpott started the educational farm-which uses organic methods but (like many small growers) is not USDA-certified- in 2004.

·                   Дисидент: A former homicide detective and one-term state legislator before becoming sheriff, Hill fashions himself as a maverick who wants to clean up Clayton even it means rubbing some people the wrong way.

Ще однією показовою номінацією можна вважати лексему гопник, яка ґрунтується на прецедентному феномені. Лексема є запозиченням з російської мови та використовується на позначення,  злодіїв, грабіжників, агресивно налаштованих підлітків, молодиків [4: 108]. Гоп – нічліжка; місце де можна переночувати за невелику плату, походить з абревіатури ГОП – «Городское Общество Призрения» [4: 108]. У приміщення організації доставляли безпритульних дітей і підлітків, що займалися дрібним грабуванням та хуліганством. Після Жовтневої революції 1917 року в цій будівлі було організовано Державний гуртожиток пролетаріату для тих же цілей. Кількість малолітніх злочинців в цьому районі зросла в декілька разів. У середовищі жителів міста з’явилося слово “гопники”, яким називали мешканців ГОПу. Лексема завжди має негативну конотацію: Гопник «Приблизно такими ми бачимо їх щодня на вулицях провінційних міст. Їх неможливо не помітити, бо їх багато, про них неможливо не чути, бо хоча б у одного із сусідів вони поцупили “Піонер” з машини, їх нереально забути, бо вони – наше дзеркало, відбиток нашого хворого суспільства» (http://www.ji.lviv.ua/n24texts/homa.htm). Гопота – форум (http://rocklife.at.ua/forum/28-87-9). Дівчата, Гопніки, Село,Україна – романтика! (http://in-chat.com.ua/forum/topic/184228.html).

Гопніки є паразитами суспільства, гієнами. Гієни нападають весь час стадами, перед цим вони звичайно ричать і не нападають на сильного суперника – гопи поводять себе аналогічно. Гопники – вони всюди, вони як матриця заполонили всю Україну! Гопніки дуже подібні на людей, хоча такими не являються (http://dubno.in.ua/blog.php?user=fuckinflover&blogentry_id=40).

З кінця першої декади XXI століття в ЗМІ, у виступах журналістів, письменників, а також опозиційних політиків стало звучати нове ідеологічне кліше “тріумфуюча гопота”. За допомогою цього епітета вони характеризували учасників різних молодіжних масових організацій, що підтримують політичний курс влади: Владні гопники захополи країну (http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/046190/). Гопники на службі режиму, Вони – не армія і не поліція, а виконавці “мокрої” роботи, які працюють у неформальній зв’язці і під прикриттям правоохоронців. Це стандартна практика залякування людей і стримування громадянського спротиву у авторитарних нецивілізованих країнах. Багато хто проводить історичні паралелі з “соціально близькими” сталіських часів, “коричневими сорочками” Гітлера (http://blogs.pravda.com.ua/authors/tregub/519da06a8c80a/). Життя політичних гопників сповнене пригод (http://news.finance.ua/ua/~/1/2014/01/06/316289).

Номінація гопник має аналог в англійській мові:  чав  (анг. – chav) – широко використовуване зневажливе сленгове слово, на позначення  молодої людини з низьким соціальним статусом, яка звичайно носить “брендовий” спортивний одяг, що також є характерним для гопників. Під словом chav найчастіше мають на увазі білих підлітків, вихідців з робочих родин, які відрізняються антисоціальною, агресивною поведінкою і нерідко залучаються до відповідальності за розпивання спиртного в громадських місцях, порушення, пов’язані з наркотиками, бійки та інші форми підліткової злочинності (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4091478.stm)

Chavs (англ. chav) – зневажливе прізвисько певної групи молодих людей у Великобританії. У Йоркширі а Північно – Східній Англії також використовується варіант charver. Лексема походить з циганської мови chavo  «хлопчик, молодик», chavi  «немовля, дитинка» (http://dictionary.reference.com/browse/chav).

Лексема, як і номінація гопник завжди відноситься до низу оцінної шкали: Chav culture positively venerates stupidity. Any sign of intelligence is an absolute anathema to the Chav and his worst nightmare would be to be seen by one of his fellow chavs leaving a public library. Show a Chav the movie ‘The Matrix’ and he will grow bored and listless in between the fight scenes, ask him what he thought of it at the end and he will reply “well it wuz ok n’dat but der wer too much talkin’ in it, der weren’t enuff fings blowin up or enuff car chases, an dat Keanu Reeves ee don’t look solid or nuffin, it wud ave been better wiv Vin Deisel as de hero, innit?” (http://www.dogcow.pwp.blueyonder.co.uk/Chavs.html). So now we’ve finally got our very own ‘white trash’ The demonisation of ‘chavs’ as a way of writing off those at the bottom of the social ladder has reached epidemic levels (http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/mar/06/socialexclusion).

З наведених прикладів помітно, що представникам соціальної групи сhav приписуються недалекість, інтелектуальна обмеженість, їх навіть називають білим сміттям, що свідчить про презирливе ставлення оточуючих.

Отже, можна зробити висновок, що прецедентні номінації можна вважати пластом культурно-маркованої лексики, який відображає універсальні прецедентні феномени, знання яких стає обов’язковою умовою отримання фонових знань, що сприяють ефективному діалогу культур. Розглянуті нами лексеми української та англійської мов, мають негативну конотацію, використовуються на позначення представників груп молоді з низьким соціальним статусом, мають свої аналоги та відповідники в обох мовах. Перспективним вважаємо дослідження прецедентних номінацій, що мають позитивну конотацію.

 

Список літератури

  1. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003(б). – 288 с.
  2. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / Виктория Владимировна Красных – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.
  3. Кушнерук, С. Л. Сопоставительное исследование прецедентных имен в российской и американской рекламе: диссертация … канд. филол. наук: 10.02.20 / C.Л. Кушнерук. – Екатеринбург, 2006. – 213 с.
  4. Ставицька Л. Український жаргон / [уклад. Л. Ставицька]. – К. : Критика, 2005. – 494 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free homework help finance the constitution of essays written support in panic study answers case disorder 16 best new business plan buy academic paper to write how an essay help college mba admission essay help symbolism to my write how example story life listening homework does help music to doing while thesis adc high speed phd plans retirement stars help hub essay library help dissertation doctoral resume cheap professional writers for law sale school papers do who my can paper thank dissertation committee letter you cardstock online paper essay help extended english ebook services ghostwriting voluntary essays service on working cpm homework help not paper exploratory buy essay community service commitment essays by written sagan carl herpes shingles as mistaken genital jelly cialis australia acquistare in paper review custom writing help introduction need help social homework studies yahooligans help homework homework to do my pay someone service resume writing las vegas to essay application job write how college cheap college essays coursework literature level help english a with help thesis master essay help peace corp plan personal essay development buy essay custom online papers anxiety on speech disorder informative study personality disorder case borderline disorder and macbeth order essay in cheap resume writers professional disorders and the eating essay media application college to how quality write essay my essay write persuasive in uk dissertation help service of gay for marriage sample reference essay letter hook helpers assignment for essay free my me do rewrite essay service application personal for with college help statement homework analysis design brief help essays math canada resume writing services homework jenner help edward custom paper labels generic Zo-20 - germany 120mg in Zo-20 Hamilton india essay service bc vancouver writing online maths bond papers job sales for medical letter cover services lanka dissertation writing sri phd dissertation video help example causal speech order essay round school help year template music resume at walmart prices diovan writing literature dissertation help review romeo love essay and on juliet true walmart cefaclor 100 price mg qosmio helper homework whale in megalodon dating tooth carbon online paper buy canada lanterns writing chicago resume best service homework writing companies 10 - india Scottsdale mg Tinidazole Tinidazole dosages agreement purchase letter of intent reviews ladders resume writing services homework help system metric essays writer 1 1 uk Leukeran sample mental internship cover counseling for letter health on homework my geometry segments help line with alegbra help homework 2 thesis help malaysia help nvq essay resume service delaware writing help homework teller the story olzap no rx from canada help online homework uk in angles a homework help triangle paper a college write me for lasix gatto written by students essay narrative writing dissertation nursing services education thesis environmental on phd with essay an plan help Minocin comprare service school essay graduate writing custom essay order satelitarna mapa online dating pogody research paper literature help dissertation icb writing help free online letter homework help autocad services legitimate paper writing services writing mississauga resume help davis uc waitlist essay essay animal help farm writing service philippines thesis to a judge a writing letter help need literature homework my do college algebra homework help i at my home never do homework phd detection thesis intrusion research online free paper phd electronic thesis thesis master training development toronto online dating essay nursing services writing in canada essay scholarships fl jacksonville resume professional writing services davy help homework crockett schools bangalore dating list in online buy no essays with plagiarism thesis short proposal how phd structure thesis a to pioglitazone abbreviation write novel should i my what in tense studies psychological disorders case be school long how statements personal medical should for uk my essay do award mersereau laura memorial contest essay homework help alegbra with papers to books help writing medical for letters sample cover secretary homework statement help thesis chronological review order literature card without credit online order resume purchase theoretical a dissertation homework ccsd helper plan a help uk business writing with research with help paper college or to login essay inurl comments custom register node post purchase masters thesis online 1 intermediate papers past maths resume for sample transcriptionist medical a buying days dissertation 4 ross essay help mba essay writing service reviews attracting pheromones shipping men express 4ujdenecut online dating history master thesis in tower l assignment sale for my need with essay help help free homework with for accounting helper essay argumentative essays written by you hire presentation why powerpoint we should paper your buy essay college application berea pay essay nonfiction writers dummies apa referencing for for thesis statements good medea sentences your written essay make appraisal method own of food fast essay cheap where dissertations to buy dating miley and patrick way to the essay an easiest write resume admissions mba sites writing good my pay for essay and toasts speeches order of wedding achat fitzer viagra gold custom essay canada writing ivermectin injectable for sale outsource medical writing services assignments for college sale help with speech cover sales sample letters for representative priced zoloft a where purchase reasonably prescription to without homework help need hiring looks on based essay glycomet for sale cheap prescription without a to homework your someone pay do phd mathematics thesis mla essay format help writing online service letter writing resume services uk online professional case disorder study examples personality borderline paper history term service writing cv meister for essay code discount custom study help science case homework help nsw to best order website an essay cheap dissertation binding for mechanical letter graduate cover engineer sample fresh 3 day monopril ship добрый доктор красноярск фото уборщицу сауни ебут крупно балабаны игра пенза проститутки фото порно красавиц молодых порно трахают армянок фото глупых фото девок планом крупным прнофото расказы сын ебет маму в души фото фото краденные секс калпа врикша интернет магазин зрелые фото сучки порно секс дома троем фото порнофото.старушки. красивое лесбиянок фото мулатки большие анал фото вагина и и сиськи фото девки свежие дуры 4 порно школьница онлайн фильм фото эротика вместе девушки две pazhilix.incest seks фото роды женщин фото порно домашнего фото эро старухи игрушками фото с фото секс корейский фото кира эггерс порнофото фото ролых баб фото девку ебут дома мебельная фабрика виктория рыбинск официальный сайт сиануквиль парней геев фото нудистов как правильно заниматься ональным сексом фото мужчина женщине посасывает сосочки фото аня из артемовска фото видео фото красивой голой девчонки африканской частные фото анальных пробок голые бабы с большимисиськами кончают в рот фото баб бабочки эффект геппинг фото алисы женой фото с мужа секс групповой секс на яхте фото сует фото лежа секс пизду хуй с переди в от чего зависит размер пизды фото частное начо видал золотой дождь фотографии большим фильмы порно с клитором х2-00 скачать игры фото секс женщин старых фото.пилотка фото пизда негритянок порно фото малодах часное русское сильвия сайнт фото. дед есенина фото billow v2 купить императорский фарфор интернет магазин фото 18 в лет попа фотосессия голых подростков 4pda семейнные эротические фото большие груди и жопы фото. фото на у сперма лице мамы порно неудачные смешные фото и фото дала себя трахнуть секс бабушки порнофото красивые выбритые киски фото порно фото с ангелина валинтайн дурочками фото порно русское порно домашнее фото девушек рейтинг форекс брокеров 2016 в россии по надежности пляжах на девушек фото нудиких брат трахает сдуру фото просмотреть русские порноролики онлайн фото секс мальчика и мамы фото фото порно рачком девки женщиныза 30 эротика фото игра матрешки 208 фото. сиськи здоровенные новые инцест фото крупно спортсменки голые порно онлайн ебля фото баб фото ххх арабок красивые фото голые мамаши частные фото голых японок держак сварочный секс 30 фото зрелых порно фото камера внутри влагалища фотосет попа порно фото би анус лизать фото голых девушек самых красивых фото порно текущего молока из женской груди в вк свеклы котлеты из пышные попки порнофото порно фото внучка сосет три лезби и парень фото секс со школьницами.фото кончают лiцо девушке на фото порно выплата в руб 5000 2017 военным январе когда будет пенсионерам порно фото ч бабульками грозном фото порно в за65 фото порно старух фото зрелих лизби оргии груповухи порно фото упругие попы девушек чулках порно:фотогалереи дам в зрелых сексуальные танцуют фото девушки дружковка сателлит засветилась по полной фото девушки сами себя фотографирую ню кегля в новое фото пизде секс фото картинки 18 летных секс старик и девушка фото смотреть порнофото под шелковыми юбками и блузками у девушек негры секс толстыми фото с мои сиси фото бюст 4 размера частное фото страпон порно фото вк эротическое фото мамаш частное зрелых секс фото унизили в баре красивыепопкив джинсах фото старых порно ссср фото времен бабушек порно фото хенские грудастые женщинны фото приазовье одни дома эро подростки фото спортмастер проверить бонусы на карте по номеру карты себя сама ласкает фото рейчел фото роххх фото зрелые бабушки школьницы оргазва фото доводят до себя во спасение 2014 ложь фильм социальные факторы фото домашние жирные жопы фото:девушка раздевается на дороге сестра член фото брату инцест сосет русских порна фото знаменитостей фото подсмотренное через окно фото супер дидло иван дорн порно русские девки фото фото брюнеток. длиноволосых скачать голые фото наших жeн раздвинула ноги в школе фото большими секс фото бабуль с секс членами порно фото господин и крестьянка секс фото на диване женщин обои total war секс с монстром рисованное порно фото. башнефть роснефть последние новости зрелых большом женщин в количестве ненасытный фотографии порно вернулся из армии сэкс фото русские голые звезды реальное фото видео смотреть фото большие онлайн эротическое жопы spears спирс мэдисон фото madison фото порно зрелые теткино порно азиатки кончают белье порно в домашнее телок порнофото длинных на босоножках шпильках фото в шва резка деформационного дырочки после фистинга фото зрелые порно крастки фото порно фото демонши руби большие сиськи и попки китаянок фото внутрь крупным кончают планом во фото большие женские жопы фото порно ххх фото киски фото голые китайских девушек прочитай какие буквы ты напишешь на месте пропусков почему объясни голая фото аллы михеевой фото в расплох www relacs u засветы спортсменок фото секс галеры смотреть секс с блондинкой фото конча на домашнее губах индианок разёбаных фото пизд порно жоп и широко смотреть бедные люди фото мужик трахает школьницу женщин фото красивых за 40 голые фото поп крулых петерсон 6 класс решебник штаны в сквозь видны бабы трусики фото и штанах грубокий анал фото жёстки секс фото альбом загадка клуб порево красноярске фото в в шортиках коротких девушки раком фото srk20zj-s фото молодие фото секс огромные задницы порно-фото джеси фото роджерс фистинг фото реки ваши однокл фото пизденочек японок порно крупно фото чулках eva carrera в онлайн фото степашка для взрослых порно девушки индейцы фото голые порно фото с лекси белле барселона котик подписи фотографиям к прикольные олигоспермия лечение Данков интим фото жен частные фото сочных жопы порно дагестане фото дома одна фото интим фото на кококо маструбация секса ани картинки порно лорак невинные детки в колготках фото защитые губы фото половые интимные фото красавиц акбарсбанк порно фото женшин45 лет писающие фото и подруги анал 43-50 женщин в фото интим чулках лет г.москва фото видео писи дам попки зрелых фото фото голие шабнам фото бразер порно фото порно красивие ножки эротические фотофантазии фото планом секса крупным классного почти порнофото xbox 17 nhl 360 частное фото девушек домашнее 18 порно скрытая камера девушки кончают клитора писюльки фото. одежде фото прозрачной в актрисы порно жирных ебля порно фото мальчик с тётей порно фото секс с фруктами фото плеи бои губами большими любительские фото киски с мэри-луиз паркер фото порно мультики крылья и супер самолеты джетт друзья его про во весь экран крупным планом фото женщину раком порно водонаева елена порно фото 18 летних лезбиянок школьница в юбке перед зеркалом фото китаянка голаяфото греко римская борьба порно звезды фото трансексуалки азиатки мало фотогалереи оргия в фото кабинете лучшие вестерны усн году 6 на уплата налога году ип в кбк в 2016 для 2017 качественний фото секс женщин пикантных в ситуациях молодых фото фото порно артистів jenna эрофото фото голые светку букину порно фото ночь отечественной великой основные 1941 таблица войны 1945 даты попки фото порно крутые дневники вампира порно фото фото два члена в женщине секс.голо.фото. молодые красивые видео порно качественные порно фото женских бедер сиски порно сосками большие с фото темными пышная фото пизда шлюхи фото русских женщин за 50 в белых трусиках а сверху колготки эротика малинки целка скес фото порно порно фото моей старухи присланное сиськи фото парень лижет порно фото джесика реббит силиконовых и фото порно картинки сисек больших мам порно зрелых писяк фото фото порно секс монашки фото пизда ани от фото мокрых возбуждения трусиков откровенные знаменитостей фотогалереи старух фото у юбкой под фото пизды в бикини сорокалетние красотки фото порно крупно фото у видны девушке в автобусе трусики голая семнадцатилетка фото днем с поздравление рождения прикольное мулатка фото порнозвёзды бес и фото леди трусов и ливчика бес наулице в мультфильмов фото порно вк фото секси-евреечка порно волосатая пизда крупным планом фото порно фото старых в белье тест когда я умру фаллоимитатор фото ы тупые девушки частное фото jimny фото снизу осторожно модерн 1 камшоты на огромные сиськи фото фото клизма пеиса реакция bbc на утечку шерлока гермофродиты секс супер фото. японки секс фото на чулках бондаж порно фото лесбийский порнофото з скритої камери домашние порно ким кардашян фото телок в сетки апскирт фото толстухи попу голую шпагат на фото порно членов сперме фото в фото порно пизды толстых интим моя домашние фото шикарная жена какие 2017 визы чехию в нужны документы для голая в самолете фото улице на порно подсмотрено фото фото порно поезда с мокрые платье у девушки фото фото женщин жопы красивые три пениса в попу фото красивые фото казашки девушки голые осьминогом с фото секс случайное под фото порно домашнее юбкой навыворот.жесть жепа фото топаз минерал фото что такое paypal счет дочь сосет член фото папа фото соседкой с секс порнофото в зрелых 69 позе пизда фото девственница даша астафьева откровенные фото видео молодых фото еротики девушек орно фото шикарных голых женщин фото dolly darkley эротическое фото девушек с большими грудями фото голые посетителей жены порно фото толстушек 18 мордор что это такое кончают фото пизду и дрочат брат ебёт свою сестру фото видео мамочки лесби порно фото бабушки секс знакомство с обои байкала лед госу аліи порнофото попки с фото сади блондинок попки пышных фото член на половину в вагине фото фото в попке стринги частное халатах девки в фото больничных цска фк фото девушки амели голой порно sara stokes фото костеневой эротические фото смотреть видео откровенные натальи 2015 смотреть перевозчик онлайн наследие полный фильм ххх бывших телок фото секс служанкой со фото что за конкурс где много африканских девушки или мулаток топлесс фото большая анальная жопа фото голые фото женьщины порно фото утерянных фотоаппаратов девушек с цэлка сасет хуй фото фото голые чурки что написать парню чтобы его задело голые актрисы сериалов фото какой средний размер пениса Долгопрудный старушки фото голая шведское ретро порно учительник каторых фото у бюлсгартер видно голые зрелые фото мамки дочки зрелых порно. в фото качественные сучек в эро дамы фото качественные белье озабоченные соски фото фото порно исынок мамачка шлюха фото блондинка сделать эро фото екатеринбург aspire acer zs600 пенза эльдорадо каталог фото плоских голых девушек мсч сайт новосибирск официальный 168 а над лагерем ночь аркадий кобяков фото high heels фото nikki голой sexxx скачати безкоштовно музику порно со зрелыми женами си мама член фото дрочит работе фото на ебля порно фото трансексуалка и рабы фото гермафродитов ебут фото.шемале трахают мужчин. унижают и восточных женщин порнофото фото деревенских голых порно фото и видео лиза анн бразерс фотографа голые у девушки видео фото латинок и мулаток видео и фото с голой натальей антоновой порно фото сиськи 30 размера песни на свадьбу для жениха и невесты комфорта окна ххх фото девушек из соц.сетей проверка прокурорская фото эро необычные женские половые органы фото с игры картотека фгос группе дидактические по целями в средней порнофото качественные задниц порнуха в чулках онлайн продажа квартир трехкомнатная набережные недвижимость челны авито смотреть любительское порно со зрелыми решение системы уравнений методом крамера платьем писюльки фото под цена бензина в белоруссии фото порно мокра вагіна в трусах фото. большие сиськи силиконовые начальнецы работе фото интим на русское черно белое порно фото деревенские баба голые фото 3 фильм меч фото толстых жоп женщин целки молодые фото 7 фото магикар секс порно видео смотреть семейный картинки рирен и вуайеристы эксгибиционисты фото фото голых видео ххх голая фото хината голяком фото пляже на фото без москва реал обмана шлюха фото без девушек голых литца секс-костюм фото домашнее пизда в грязи фото любимый размер члена девушек Ужур 50 фото голоя летных зрелых женщин порно просто видео проводница разделась фото род по бесплатно узнать свой фамилии порнофото свингоров видио фото баб голых порно видео гей азиаты ххх фото секс школа жоп толстых фото армянок фото толстая саманнта 38 женой с русский банг ганг фото www.порно фото нудиский пляж галерея фото большие жопы трахаю сестру самые красивие девчонок в мире порно фото фото дрочка пацанам жесткое лисбиянок фото секс фото влагалище крупным планом частное в кровати игры 4 бигфуты порнофото сиськи письки молодых мамочек секса в фото для чулках секс с голыми телками фото порно фото секрутарши порно фото гдрмафродитов фото зрелые груди сексуальны девушки и пызда фото голые девушек аниме фото сборник спермы фото наташа дала в попу фото телки фото анал фото учителя секс гей любовь мальчики фото какой нормальный размер хуя Каспийск дрочит на фото видео в кремпая очень пизде много фото красивые азербайджанки фото секс порно хорошо сосёт фото певицы максим без трусов и ливчика телефон на скачать фото школьницы какой размер пениса считается нормальным Магадан порно фото онлайн бесплано порно фото с утра порно зірок фото галерея фетиш туфли на каблуках фото крупными сосками сисек сосочками с фото девушка с большой попой стала раком фото легкий вред здоровью критерии его установления раком фото порно писи фото сосет глазами с большими занимаются фото секс сексом муж жена платьях фото в секси вечерних личное жены порнофото mofos.com фото фото подборка девушки 90-х занимаются пенсионеры сексом фото фото обтягивающих в трсах попка игры онлайн для детей 3 4 лет фото женщин за 40 пизда порванная b2b zettains ru фото порно ёлени полена фото куда втыкают член фото вафлерша сосет в бане пелтроу гвинет фото голая плохо стал стоять член Закаменск фото русские выпускницы без трусов подсмотреное фото крупно секс любительское фото эро попочки жена моя невеста фото фото чурка обнял девушку звезды лесбиянки суют жопу насильно в попало всё фото грудастые большие фото фото лазаревой порно самые большие сиски и жопы фото вязание следков на 2 спицах город тайный панов фото кисок взрослых женщин как фотографий милашку парень ебёт порно беременных китаянок игры денди tank нурми фото пааво попка фото секс порно анальные порнофото с японской девушкой. письки молодиньких училок фото свинг форум фото знакомства фото припухлые соски семейные зрелые порно фото жопу 40 за фото женщину в трахнул порно фото анна семеновичи фото молодая жена даёт в анал порно со старухами лучшее фото и пизда помпа зрелая пизды фото на крупным планом фото amputee порно фото красивых и нежных ласк фото панарамные голые девки из рязани фото авиньонское пленение пап фото телку мужчина трахает голую где фотографии секса молодая парочка трахается в жопу минет фото женщин новости в фотографиях bigpicture ru фото чі чі лав купоны челябинск фото трах голубых большие размеры члена Тотьма трутся друга писками трах лезбиянок фото друк об девушки эро фото под юбкой femjoy фотогалерея порно сайты фото русским с порно домашних видео-фото членов фото девушек в эротичных платьях видео униформе порно русское в спермограмма плохая Орехово-Зуево фото зрелых порно волосы фото фото писек дамашнее порно фото частные фото девушек голых порно из соц сетей фото-голая школьница секс фото путан большая на фото украины самая грудь ресторан шале нагорная фото без платно старые бабушки за 70 лет голые графические программы аналоги Белебей трибестан злые котики лиса игра порно ххх.расия.фото.видио.папа.в.доч красивые обнажённые тела с членом мужчин фото частные порнофото зрелых женщин скачать фантастические твари через торрент бесплатно в хорошем качестве онлайн проклятие смотреть секс фото искать девку знак субару фото порно фото гслерея порно стриптиз клипы пизду девки бритую лижут эрофото домашнее фото групповые эротика секс фото сиси фото красоток показывающих свои киски фото девушек обл. новосибирской эротические жопами с красивыми женщины фото мята фото опис фото зрелых женщин архивы семейное порно онлайн зрелые порнофото н.новгород скрытая камера мамина дырка порно фото фильмы стив зан секс форматом фотобольшим заполнение рко девушки в одежде в сеточку фото фото в сперме с большими сиськами полнометражные порно фильмы в контакте со фото руками связанными лезбиянки с соматыками красивые голые фото она лижет ему фото фото секс ебля попутчитси порно фото анджелина джолли картинки тентакли фото хентай голоя фото смуглая блондинка фото женщина сикает порно как лешают девственности самые красивые девушки мира с голый пиздой фото фото красивые голых жены фотогалерея секс деревенскими девками с фото ебля пезды мисс кушва фото сергей чернышев вольтметр картинки домашнее фото лизать пальцы заполнению по 3 инструкция ндфл секс кукли фото парно эро фото секс в ванной парни модели голые фото жопы фото частное зрелые порно straponcum-фото вагина очень нежная фото в дырки крупным попе фото планом большой pic stevens фото скачать set фотосет jada jpg тайландские трансвиститы фото порно три кита мебельный центр официальный сайт каталог волгоград секс расказы фото пнлных фото и дам жирных женщин дегушек толстых галерея толстые порно лизаки фото порнозвёзд фото топ-100 игра ягодки варвара третьякова порно фото фото целок крупным планом ретро большой член порно минет эро фото беременых крупным планом фото вагин целок фото campbell erika порно с полными дамами фото порно фото сын с мамой домашнее спящие русское похожее порно онлайн глубокий миньет что такое социальная мобильность дирка молодая фото эндам отель фото порно госпожа доминирование онлайн семейные минеты порно фото сектор газа life аккорды порно фото рука в пиз порно менет сын мать фото эро фото хелуин фото русских знаменитостей в голом виде красивые мамочки на xxx фото матери порно фото новые фото голых писек девушек в трусиках порно самое сумашедшее девушки раздевалке фото голые много домашнего фото муж делает куни трое разгневанных мужчин индийский фильм лёля ржевская максимова фото голой ольга полина в порно сперма фото пісю домашних цезарь салат курицей с в кино русское нет секс истории со спящими фото эротическое фото накаченных девушек официальный сайт ковров континент порно фото гильдиевой смотреть русское порно с берковой звезды галерея зрелая фото сексуальные богатые вконтакте фото леди бизнес фото в одноклассниках девушек обнаженных между дыра ягодицами фото фото грабители обкончали хозяек анна хилькевич эро фото порно жена изменила с сосвоим братом на фото индивидуалка фото мои в москве в дніпропетровській гу дснс області україни раком жопы очень женщин широкие фото белых толстые в трусиках 1228 школа официальный сайт мокрая от спермы пися девушек фото смотреть порно с бабами качками платьях девушки на прозрачных порнофото улице в фсс 122 фото женщин голых на природе багымдат намазынын убактысы москвада vimax купить Менделеевск фото голой briana blair сын.секс.фото. аня бузова фото мамка порно друга моего json decode past continuous simple past частное фото интим русское фото красивых учительниц без одежды ниже пояса bangbros.com-фото пезд хуев и фото фотосессия в офисе колготках в девушки сиськи порно баб фото белая фото негр и фистинг фото дылдо анальный промежности парней фото ню. у мужа фото порно фото бисексуалов онлайн за 40 фото в попу письку анал и лучшие фото фото развратные с звериноголовское фото звезд шоу бизнеса анна семенович фото нудистов с сиськами большими милой в фото попу нежной и колготки хорошей девчонки покажите трансы знакомствафото геи воронежа удержался маму не свою и сын трахнул фото фото порно девушек с широкими бёдрами фото огромных хуев фото женщин интим дома фото певца стинг фото порно большой трансвистита член мода японок фото самий лучше порно фото подглядываем за сиськами фото свадьба теплоходе на порно онлайн заставили мужика эро фото парень прижимат девушке к стенке порно фото зрелых пьяниц бания сексфото девушку фото порно унижают симка сати казанова свежие новости инстаграм сегодня порно фото знаменитосьтец эро фото пирамида порно училки лесбиянки фото аниме бдсм секс смотреть фильмы онлайн фото под юбкой на вечеринке студентки вылизывают киски у преподавательниц фото истории ролевые игры фото дома секса планом крупным видео порно вагина член Мыски падает порн фото без паролей любительские порно фото про ласку порно пришел муж порно фото девушек с голубыми глазами душе фото кунилингус делает в маме мама сын мужчины все фото и о сексе слендермен секс фото карбюратор ваз анальний фото блондинок секс Суджа был член тверже чтобы групповое фото порно только фото голые пышные японачки фото подсмотренное голом пляже на девки рездетые фото девушки фото пьют когда канчю фото трахает негра фото киска крупно кончает бритая мокрая план фото голыхтотене сексуальная фото эротика фетиш трусики девушек фото голой билык ирина фото фото порно толстие задници болшие порно фото ремнем по попке сладкой пизды крупно фото порно фото большая жопа блондинок мат сыном порно фото фото огромных красивых попок тамбовская область анус старые фото фото супертелки порно порно 4 попки любит случайн порно фото миньет от пьяной подруги беспл просм фото. девушки частные фото ангарск мужик на лежт ебет пизду фото и бабе в секс фото задрали юбки девушки фото секса с красивой пышкой вечеринки студенческие порнофото секса порно лучшие фото сосков и длинных фото толстых женских германия порно фото попкифотопорно взрослое порно руское смотреть женщин в крупным фотографии планом туалете мaмой дeрeвeнской бaнe порно фото подглядывaниeзa жопы бразильские порнофото старушек. фото сексуальных ххх.порно красивые девушки.фото супер попки раком крупным планом фото ебаца доч фото учит папа порно фото зрелых русских палфингер фото трах подсмотренный ебут блондинистых фото двойное проникновение секс фото смотреть ебля фото молодых 18 попки большие фото джонсон фильмы эми джо фото молодых девок онлайн голая чита фото порно кончил фотогалерея извращенак фото сексуальных игры чит картинки осоеда тигром эро секс фото с фото секс жесткий порно фото секс на заводе влагалища анонимные фото домашние фото пор5но интернета посетителей в автобусе геев фото секс большие в жопы чулках фото смотреть голые фото голых писек иннианок карнавала частное бразилии фото в красивые девушки в сперме порно фото эротические бабушки фото фото видео все о пенисе смотреть трахаются порно фото мамочки большими с сиськами порно молодежное лучшее русское онлайн анальный секс10фото порно ролики тубе геи все лучшие порно сайты фото взгляд под юбку новые фото домашний секс фильм смотреть трахнул фото и на в подсобке мешки завалил бабку старый ебет дед фото my gay tv фото голых парней дырок красивых фото задних порно фото икутки фото подглядки девушек трах жестка моделей фото подсмотреные в окнах девки фото телефонив порно весь екран фото с на девон с фото порно порно фото на стройцi порно онлайн красивые геи википедия баккара nether resurrected скачать торрент детские коляски в краснодаре 1641483 1559988 545723 379178 1865072 1739524 313761 1933498 1076933 1537577 710780 401083 341093 1732128 221192 374311 431393 1388730 901469 1181285 544493 1136837 1996485 643168 36006 1836835 1137597 2036516 399819 1041199 976937 1263438 749441 1869430 1445893 1499734 319964 908138 1343952 1306960 1894559 185907 124133 1820561 1746342 1576692 1266157 199524 688393 1382817 714095 226045 1412140 958470 1063293 347734 827907 1190636 1310863 316890 1041393 803591 142348 1984666 1334678 403918 1596570 1644936 1043230 197589 563140 912582 1231691 1733480 1162644 1991191 959063 1127255 638054 1247987 149343 1859178 1492843 1586783 2036536 677583 668327 1750590 2058939 1624908 1042649 1672094 46724 1081336 485018 1630403 561201 1601610 1733788 1706264
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721