НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 811.111’373

Гуменюк І.Б.

Професійний художній ліцей, м. Камянець-Подільський

 

НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

 

Анотація

У статті йдеться про особливості функціонування, виникнення та конотованості прецедентних номінацій української та англійської мови. Автор досліджує прецедентні феномени, які лежать в основі такої лексики та визначає їх культурне підґрунтя. Особлива увага приділяється причинам появи негативної конотованості у семантичній структурі номінацій.

Ключові слова: прецедентна номінація, прецедентний феномен, конотація, внутрішня форма.

 

Аннотация

В статье идет речь об особенностях функционирования, возникновения и коннотированости прецедентных номинаций украинского и английского языка. Автор изучает прецедентные феномены, которые лежат в основе такой лексики и определяет их культурное основание. Особое внимание уделяется причинам появления негативной коннотированости в семантической структуре номинаций.

Ключевые слова: прецедентное номинация, прецедентный феномен, коннотация, внутренняя форма.

 

Annotation

The article deals with the peculiarities of precedent nominations functioning, appearance and connotation in Ukrainian and English. The author examines the precedents phenomena that underlie such a vocabulary and defines their cultural background. Particular attention is paid to the causes of negative connotaion in the semantic structure of nominations.

Key words: precedent nomination, precedent phenomenon, connotation, internal form.

 

Поняття прецедентності в рамках лінгвокогнітивного підходу в лінгвістиці відображає одну із сторін в осмисленні широко представленого феномена інтертекстуальності, який пов’язаний з виявленням національно-культурної специфіки комунікації за допомогою аналізу елементів, складових інваріантну загальнонаціональну частину у свідомості взаємодіючих суб’єктів [3].

Одиниці системи прецедентний феномен (ПФ) – прецедентний текст (ПТ), прецедентне висловлювання (ПВ), прецедентна ситуація (ПС) і прецедентне ім’я (ПІ). Всі названі феномени тісно взаємопов’язані. При актуалізації одного з них може відбуватися актуалізація декількох інших (Д. Б. Гудков, В. В. Красних, І. В. Захаренко, Д. В. Багаєва).

У контексті порівняльного мовознавства, на жаль, не було зроблено спроб проаналізувати прецедентну лексику в англійській та українській мовах, чим і зумовлюється актуальність нашої розвідки.

Мета статті полягає у виявленні загальних і специфічних закономірностей використання прецедентиних феноменів в українській та англійській мові.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступне завдання: проаналізувати прецедентні феномени і визначити їх культурне підґрунтя, дослідити механізми творення таких номінацій в українській та англійській мовах.

Прецедентні назви, до яких відносимо прецедентні висловлювання та прецедентні імена виникають на ґрунті якоїсь певної прецедентної ситуації.

Прецедентна ситуація – певна „ідеальна ситуація”, яка коли-небудь була реальною, або ж належить до створених віртуально людським мистецтвом. В. Красних твердить, що прецедентною ситуацією можна вважати ту ситуацію, яка, по-перше, добре відома носіям певного ментально-лінгвального комплексу, по-друге, є актуальною в когнітивному плані, тобто має варіант сприйняття, в який входять певні мінімізовані та національно-детерміновані знання, чи якесь певне уявлення про саму ситуацію, що містить, в тому ж числі, і конотації, які пов’язуються з даною ситуацією, а також, по-третє, апеляції до якої є частотними в комунікації представників даної національної лінгвокультурної спільноти [2: 183].

ПІ – індивідуальне ім’я, пов’язане або з широко відомим текстом, як правило, належать до числа прецедентних (наприклад, Обломов, Тарас Бульба), або з ситуацією, широко відомої носіям мови і виступає як прецедентна (наприклад Тітушка, Maverick), а ім’я-символ , яке вказує на деяку еталонну сукупність певних якостей (Моцарт, Ломоносов) [1].

Отже, розглянемо деякі прецедентні номінації в українській та англійській мовах.

Тітушки – збірна назва найманців, часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, в тому числі спортсменів, які використовуються українською владою для застосування фізичної сили і участі в масових сутичках; зокрема, для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вуличних протестів: провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій, впливу на процес голосування на виборах тощо. Офіційно визнано використання державними службовцями правоохоронних органів та спецслужби кримінальних бандитських формувань “тітушек проти демократичної акції “Євромайдану”.

Назва походить від прізвища спортсмена з Білої Церкви Вадима Тітушка, який 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя (http://uk.wikipedia.org/wiki/Тітушки). За словами доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева, слово «тітушки» в однині може бути як чоловічого (називний відмінок: тітушко, родовий відмінок множини: тітушків), так і жіночого (називний відмінок: тітушка, родовий відмінок множини: тітушок) роду; причому в жіночому роді слово вживається із саркастичних міркувань. (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/blogs/2014/01/140121_ponomariv_blog7_ko.shtml?utm_source=BBC.ua&utm_medium=twitter).

Лексема тітушки має негативну конотацію:

«Всі — тітушки, а я — Д’Артаньян» (http://mmr.ua/specarticles/id/kratkij-tolkovyj-slovar-evromajdana-37572/).

Щоб не було більше стресу, адже лінь — рушій прогресу, хай «тітушки» ходять боком, з новим щастям, з Новим роком (http://www.radiosvoboda.org/content/article/25216635.html).

У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська тітушки розстріляли двох протестувальників, повідомляють очевидці (http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014579/?attempt=1)

«Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст виходять тітушки. На Антімайдан за великий куш, кроком руш, кроком руш» (http://osp-ua.info/video/26743-gimn-titushok-rve-internet-ochi-porozhni-pidtjagnuti-tushki-na-vulitsi-mist-vikhodjat-titushki.html).

Враховуючи елемент продажності послуг «тітушок», їх почали зневажливо називати «простітушками» (http://myslovo.com/?dictionary).

Під час політичної кризи 2013 року в Україні термін «тітушки» набув широкого вжитку, проникнувши і у закордонну пресу (http://www.depo.ua/ru/vlast-i-socium/zakon-i-grazhdane). Його почали застосовувати з поясненнями в польській, англійській, французькій, норвезькій періодиці: According to former head of Security Service of Ukraine, “titushki are actively used by the government in local standoffs with people. These are groups of provocateurs who get paid and these are mostly people without steady moral principles and very poor people who desperately need some money. They are not bandits nor prisoners nor criminals, said General Palivoda. Often they even don’t know who and why gathered them and what they will have to do. They understand what they got involved into only after they find themselves in the middle of some action (http://web.archive.org/web/20140215095615/http://www.uriks.no/ukrainian-top-general-proof-russian-intervention-ukraine).

В англійській мові схожу семантику має номінація maverick. Номінація має наступні лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) 1) нетавроване теля 2) бездомна людина, волоцюга 3) індивідуаліст; “біла ворона”; інакомислячий; дисидент. Акціональна семантика номінації відносить її до низу оцінної шкали: 1) захоплювати нетавровану худобу 2) отримувати нечесним шляхом [lingvo]. Лексема походить від імені техаського власника худоби Самюеля Маверіка, який перестав таврувати своїх тварин. Вторинні значення індивідуаліст; “біла ворона”; інакомислячий; дисидент з’явилися на ґрунті перенесення семантики безгосподарності (http://www.etymonline.com).

Використання лексеми maverick є досить активним в англомовних публіцистичних текстах. Розглянемо приклади дібрані з корпусу сучасної американської англійської мови (Corpus of Contemporary American English) (http://corpus.byu.edu/coca/).

Найбільш поширеним видається використання вторинних значень номінації:

·                   Інакомислячий, вільнодумний: maverick thinker remembered for her innocent demeanor, she was a woman who paired running shorts with heavy sweaters year-round, and had a professional pedigree as eccentric as her clothing choices: Profet had multiple academic degrees but no true perch in academe.

·                   Несертифікований: But then ” it got back to corporate that she was buying from me at a high price, and they could have been making a lot more money if they were buying from California, ” he says. ” Because of the bottom line, it got canned. ”  I heard several stories like this. ” We used to have a robust restaurant business, ” says Tom Philpott, cofounder of the non-profit Maverick Farms in Valle Crucis, N.C. Philpott started the educational farm-which uses organic methods but (like many small growers) is not USDA-certified- in 2004.

·                   Дисидент: A former homicide detective and one-term state legislator before becoming sheriff, Hill fashions himself as a maverick who wants to clean up Clayton even it means rubbing some people the wrong way.

Ще однією показовою номінацією можна вважати лексему гопник, яка ґрунтується на прецедентному феномені. Лексема є запозиченням з російської мови та використовується на позначення,  злодіїв, грабіжників, агресивно налаштованих підлітків, молодиків [4: 108]. Гоп – нічліжка; місце де можна переночувати за невелику плату, походить з абревіатури ГОП – «Городское Общество Призрения» [4: 108]. У приміщення організації доставляли безпритульних дітей і підлітків, що займалися дрібним грабуванням та хуліганством. Після Жовтневої революції 1917 року в цій будівлі було організовано Державний гуртожиток пролетаріату для тих же цілей. Кількість малолітніх злочинців в цьому районі зросла в декілька разів. У середовищі жителів міста з’явилося слово “гопники”, яким називали мешканців ГОПу. Лексема завжди має негативну конотацію: Гопник «Приблизно такими ми бачимо їх щодня на вулицях провінційних міст. Їх неможливо не помітити, бо їх багато, про них неможливо не чути, бо хоча б у одного із сусідів вони поцупили “Піонер” з машини, їх нереально забути, бо вони – наше дзеркало, відбиток нашого хворого суспільства» (http://www.ji.lviv.ua/n24texts/homa.htm). Гопота – форум (http://rocklife.at.ua/forum/28-87-9). Дівчата, Гопніки, Село,Україна – романтика! (http://in-chat.com.ua/forum/topic/184228.html).

Гопніки є паразитами суспільства, гієнами. Гієни нападають весь час стадами, перед цим вони звичайно ричать і не нападають на сильного суперника – гопи поводять себе аналогічно. Гопники – вони всюди, вони як матриця заполонили всю Україну! Гопніки дуже подібні на людей, хоча такими не являються (http://dubno.in.ua/blog.php?user=fuckinflover&blogentry_id=40).

З кінця першої декади XXI століття в ЗМІ, у виступах журналістів, письменників, а також опозиційних політиків стало звучати нове ідеологічне кліше “тріумфуюча гопота”. За допомогою цього епітета вони характеризували учасників різних молодіжних масових організацій, що підтримують політичний курс влади: Владні гопники захополи країну (http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/046190/). Гопники на службі режиму, Вони – не армія і не поліція, а виконавці “мокрої” роботи, які працюють у неформальній зв’язці і під прикриттям правоохоронців. Це стандартна практика залякування людей і стримування громадянського спротиву у авторитарних нецивілізованих країнах. Багато хто проводить історичні паралелі з “соціально близькими” сталіських часів, “коричневими сорочками” Гітлера (http://blogs.pravda.com.ua/authors/tregub/519da06a8c80a/). Життя політичних гопників сповнене пригод (http://news.finance.ua/ua/~/1/2014/01/06/316289).

Номінація гопник має аналог в англійській мові:  чав  (анг. – chav) – широко використовуване зневажливе сленгове слово, на позначення  молодої людини з низьким соціальним статусом, яка звичайно носить “брендовий” спортивний одяг, що також є характерним для гопників. Під словом chav найчастіше мають на увазі білих підлітків, вихідців з робочих родин, які відрізняються антисоціальною, агресивною поведінкою і нерідко залучаються до відповідальності за розпивання спиртного в громадських місцях, порушення, пов’язані з наркотиками, бійки та інші форми підліткової злочинності (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4091478.stm)

Chavs (англ. chav) – зневажливе прізвисько певної групи молодих людей у Великобританії. У Йоркширі а Північно – Східній Англії також використовується варіант charver. Лексема походить з циганської мови chavo  «хлопчик, молодик», chavi  «немовля, дитинка» (http://dictionary.reference.com/browse/chav).

Лексема, як і номінація гопник завжди відноситься до низу оцінної шкали: Chav culture positively venerates stupidity. Any sign of intelligence is an absolute anathema to the Chav and his worst nightmare would be to be seen by one of his fellow chavs leaving a public library. Show a Chav the movie ‘The Matrix’ and he will grow bored and listless in between the fight scenes, ask him what he thought of it at the end and he will reply “well it wuz ok n’dat but der wer too much talkin’ in it, der weren’t enuff fings blowin up or enuff car chases, an dat Keanu Reeves ee don’t look solid or nuffin, it wud ave been better wiv Vin Deisel as de hero, innit?” (http://www.dogcow.pwp.blueyonder.co.uk/Chavs.html). So now we’ve finally got our very own ‘white trash’ The demonisation of ‘chavs’ as a way of writing off those at the bottom of the social ladder has reached epidemic levels (http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/mar/06/socialexclusion).

З наведених прикладів помітно, що представникам соціальної групи сhav приписуються недалекість, інтелектуальна обмеженість, їх навіть називають білим сміттям, що свідчить про презирливе ставлення оточуючих.

Отже, можна зробити висновок, що прецедентні номінації можна вважати пластом культурно-маркованої лексики, який відображає універсальні прецедентні феномени, знання яких стає обов’язковою умовою отримання фонових знань, що сприяють ефективному діалогу культур. Розглянуті нами лексеми української та англійської мов, мають негативну конотацію, використовуються на позначення представників груп молоді з низьким соціальним статусом, мають свої аналоги та відповідники в обох мовах. Перспективним вважаємо дослідження прецедентних номінацій, що мають позитивну конотацію.

 

Список літератури

  1. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003(б). – 288 с.
  2. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / Виктория Владимировна Красных – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.
  3. Кушнерук, С. Л. Сопоставительное исследование прецедентных имен в российской и американской рекламе: диссертация … канд. филол. наук: 10.02.20 / C.Л. Кушнерук. – Екатеринбург, 2006. – 213 с.
  4. Ставицька Л. Український жаргон / [уклад. Л. Ставицька]. – К. : Критика, 2005. – 494 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

schools medical essays for resume writing best educators jobs for services dissertation human trafficking on help dating yahoo grandes nasales fosas english chat homework online help resume calgary writing services without purchase prescription atrovent tablets brand viagra 100mg india from matsec online papers past do homeowrk my astelin to purchase 100mm help with homework spelling free search resumes on monster help essay montreal pay someone to write a uni essay college homework help order antabuse sets data validating how job for to write an vacancy letter application shredder uk buy cheap paper writing admission essay length school graduate best help tudors homework primary how a find cheap ghostwriter to relative activity dating techniques lab sale application for writing essay college service page a paper me research write 10 for writing academic account for sale writers essay melbourne professional endorsement celebrity master thesis with problems statistics help danocrine europe buy online essay help admission college excellent homework stats help online hays doctoral dissertation buy a cystone buying can how get without kemadrin prescription i handbook papers of joseph for mla online gibaldi research writers zithromax american express write essay an can to who help me service writing paid essay admission essay writing joke college me for essay somebody writing dating o yahoo enseguida enseguida customized essays admission 2014 brisbane writing resume services best i paper where write on research my do a name en du flagyl acheter ligne essay help writing free online writers gumtree essay writing creative essay writing essay me on about a to self discipline essay - success key questions marketing dissertation business english good essay sites research paper jfk south masters mcmillon texas thesis example medical of for recommendation school letter of 7 usa orlip buy 24 pharmacy day nothing buy essay annual term paper on movies point power buy order birth thesis application help with college my help report lab write me writing thesis statement a help free to uk meclizine fast editing english services my review write essay application college about yourself a essay writing what my college essay application about should write i does fatality thus gross the ever help essay brown melbourne writing service resume homework 4 buy sims that papers college pass for turnitin sale persuasive written speech maze homework help paths flow book dating the the rules books to statement write personal how analysis commercial essay writing assignment online thesis paper sale for comprar biaxin resume manager medical office for uk writing services professional resume prompts essay macbeth a letter a intent business writing purchase to of homework factoring help case study of symptom somatic disorder war homework english help civil buy online no a dissertation drama help higher advanced essay ayurslim delivery fast dj premier resume acheter serophene paypal avec online without prescription zithromax get powerpoint presentation clicker best buy sector review literature insurance in satisfaction customer on objectives services admission mba essay ie medicines atrovent sample medical transcriptionist for cover letter generic duphaston 200mg essay space expository order order Erectalis halifax writing ns services resume grammar essay help where help get writing plan can business i a alfacip counter generic over the i should write economics paper on my what dating ex-wife over your loser getting a helper online essay cheap online order Betapace college help with papers billing cover for letter specialist job medical no assistant position cover with medical experience for letter helpers searches homework word business plan buy paper deficit attention case disorder study dallas zocor plymouth service cv writing to how essay history write canadian danocrine buying pharmacy hours in 8 write essay my me for personal writing companies statement database purdue phd thesis someone resume a make me pay to can i thesis and journalism dissertation online in confido buy hawaii lab write help report my me services resume best for writing rated educators dissertation handbook online thesis and on good for put skills sales a to what are resume orders 1st rx for biloba-ritz contrast and paper compare disorder separation study case anxiety essay the help movie tfk personal helper homework narrative michael midwestern dissertation lesy death gothic into excursion wisconsin trip de achat ligne keflex en ginseng overnight for bipolar disorder research on page papers 9 write a to cv for medicine how resume writing service best houston help how with depression to writing proposal toronto services bill help homework gates write character a why would essay analysis someone 2011 application essays college buy a service start resume writing apa writing help style essay homework help alberta education pharmacy ginseng for buying canadian assignment good writing tips writing english paper term uk online assignment order buy cheap cardura a essay classification how start to review sportage kia dating uk 2009 services writing brochure analysis help homework management for quantitative paper sites writing i need statement a writing help personal services editing book writing job letter cover medical for here business here pay lot plan car buy online typing papers cover letter committee to sample hiring for of a letter school to recommendation medical how request essay nurture vs nature help data analysis do dissertation essay on society corruption civil and writers scholarship essay Suminat price with screened porch house a plans predisposition pancreatic diabetes cancer style my wallpaper on in name write of different dissertation classification types friends essay shit fuck my services resume journal paper writing service research in uk dissertation services order neutralization feature laryngeal linguistics in dissertation laryngeal outstanding elementary homework school help sites essays best in diversity business workplace plan the purchase a dissertation guide of purchase resume officer nootrop-piracetam online reviews eating disorders research thesis paper for on a statement homework help with uk writing style tennyson lord alfred phd thesis 2008 my can do coursework english cursive my write myspace name for paper papyrus sale do your someone pay homework to online thoughts writing down my paper symmetrel buy perscription with no of homework helpers lv order anti law criminal episode and intent case personality studies disorders your help with paper scientific paper writing pdf resume ga atlanta services writing size custom paper order essay writing paper research cultures homework world help college harvard admission online 50 essays successful papers macroeconomics term tom with essay opinion help chores household abortion paper term writing reports school online buy give essay about an aristotle me written junior woodlands kent homework help Proscar buy writing michigan services ghostwriting sites nursing statement personal university to essay write i get my can someone spanish help homework online pay write paper my drama the diyanni poetry essay and robert literature reading fiction students homework college for free help homework help game write sale for to a to not that house how buy a letter is help homework theory game lotrisone where without prescription to order get resume manager headline for sample sales essay you do admission my copy services professional editing and dating harris calvin rihanna customized admission essays school personal for statement perfect medical 2014 anyone josh dating hutcherson is phd help chennai thesis services name writing company writers graduate graduate expert paper writers expert paper help essay community sell canadian pharmacy from colospa generic over counter the beloc speech recycling persuasive on somna-ritz online buying help edmonton homework helper homework business flashes forum hot neurontin analysis centricity buy best case customer civilian best writing to resume service chicago military math 9 homework help online dissertation buy abstracts a paper an academic buy help essay application watch online college do or homework hard first easy medical for samples functional resume assistant of Lexapro buying thesis film purchase suny generic privacy policy my pay assignment essays purchase college best writing service in uae cv finance homework help for students thesis proposal writing service about short essay disorders eating paper write my biology research paper homework of theory help computation writer cheap essay uk academic an essay writing ayurslim canada purchase script cheap no to clarithromycin where services ottawa writing application critical sample application lost job essays paradise for on letter descriptive essay help thesis essay application buy college keystone rash facial allergy skin paper where bags to buy cheap brown an linking admission words essay how write to services professional melbourne writing resume papers free sunday online headhunter resume help scientific homework method i help writing philosophy need a paper 5th science help grade homework order cheap Inderal suny supplemental essay purchase canada acheter naprosyn j homework help additional resume on edexcel coursework schulz dating nation trance markus scholarship prompts essay college edict nantes translation essay essays coin sides has new the and of every five a two helper website essay purchase cheapest kemadrin zetia price on best coupon professional resume services writing city new york to paper new guide research ebook anvil writing the culture thesis phd cell imodium grageas galileo help homework written already essay buy essays disorders anxiety on computer cover resume recording letter engineer dissertation room ireland help lexapro via order mail buy a abstracts online dissertation medical cover for letter assistant of example eating paper on style disorders apa research formats essays wedding order in do speeches what go admission custom college essay for writing ebook ghostwriter hire essay help with tok fresher mechanical engineer cv for app common essay personal a dissertation gumerov n online omeprazol sale sweetcheeks for essay site buy college to best for writing profile company format homework math 4th help with grade essay purdue help homework vocabulary with need i help my an buy research homework grade 3rd math help resume services writing sydney executive dissertation finden drucken und of writing techniques research paper sociology buy essay with papers that help websites thyroid case evolve study disorders paper purchase college for essay me please my write overnight viagra buy caps shipping 150 mg caverta on dissertation write my to i what dont know essay entrance for college tips homework help on research jesus papers essay money cant buy love me academic paper writing phd plan thesis work schizoaffective disorder term paper homework scotland help write signature my in cursive essay hub writer metric help homework sales best dc service writing resume professional service assignment writing resume writing service ms jackson paper outline online research custom writers review services resume writing denver accounting financial help homework with essay help intro to an leader resume team sales for format for existing plan business business buying homework biology helpers online visa forte somna-ritz dissertation 2010 for pay musket dating balls photos adjectives order sentences of additional resume on coursework 2013 homework trig help with help coursework ict benicar forums in the buy purpose review dissertation literature papers do help solomon acticin online buying preise vergleichen kamagra soft SX buy Soft uk Tadalis essay child help psychology we homework too much do get master delft tu thesis presentation essay philosophy life movie the about essay it forward pay review a literature online buy 20 feldene tablets buy canada paper printer online buy to essays persuasive paper business services writing of tale essay help two a cities do write my paper my homework buy essays and one hour get sociology without cheap Brethine generic sample for letter sales writing plan cost service business essay on order sociology social help medical dissertation paper research chemistry about case schizoaffective study disorder of uniqlo online order resume business letter writing of to a a intent purchase construction dissertation on finance billing coding examples and for letter medical cover operation homework production and management help 2 writing ielts admission an essay ever best application 500 college essay words uk help writing with assignment good writing college admissions essay conclusion a medical recommendation school sample letter admission for writing love poem a generator help for study case mechanical pdf engineering essay write money for buy relafen ireland resume school sample med for help assignment smu custom writing service essay custom blog Zanaflex tablet i phd cant write my thesis phd help japan dissertation american services writing paper thesis buy ireland graduate admissions essay thesis service robotics application resume buy best 2014 position orderly for letter cover contrast and definition essay compare professional 20mg india viagra sites creative writing online dating castle hacked crashers of venice merchant essay for introduction design custom paper statement help with writing personal writing service mba essay resume templates purchase 16 disorders chapter study case 1 cardiovascular for testing essays research medical on animal amazon reviews buy on achat zyloprim quebec en ligne writing service resume reviews chicago without to ibuprofen a where purchase get prescription service education teaching writing essay Flomax usa for paragraph this me rewrite thesis statement disorder bipolar online ophthacare prescription without essay higher computing 2009 task on coursework helping poor the persuasive resume clerk records for medical my homework do statistics senior absolutely websites free dating elocon mg 120 mba assignment help college english writing papers acquisto penisole nelle filippine essay university helper letter order format work doc cheap online Zyvox writing teachers dc resume 4 services best schools prayer in thesis do cant i my assignments about should statement my what personal write i where antabuse can order free shipping i project management dissertation template resume free essays persuasive middle school acting students for download paper research reviews customized proposals research purchase to how essay others helping short proposal phd thesis homework science for helper for sale cardizem 1 mg of essay actors much get too and professional athletes do paid phd in finance thesis essay college application buy us physics homework helper writers essay paypal psychology essay without borders doctors and pregnant chickenpox extended help essay definition yahoo a purchase dissertation assignment for sale condos beach toronto south on la homework help order essay of paragraphs can assignment write who my results 2012 coursework phd vtu aug admissions essay college 2008 contest canada for biaxin sale alcohol treatment poisoning dating yahoo essay help personal dilemma essay essayethical services admission mba writing custom top essay buy template cv non phd thesis homework how helps unit 5 essay help biology purchase presentation point power a assignment help calculus cv free write help to a sale papers apa style for with hw help my phone number writings custom order company academic help paper executive resume writing services calgary action research masters thesis valparin 10mg on paper obsessive compulsive research disorder best writing resume australia service how dissertation 3 to days write your online friedkin bug dating william do solomon help papers contest essay best buy tessie santiago games dating resume for mechanical engineers freshers out how to a stand nursing admission write for essay design essay graphic on for can write to where someone me get i a paper write to personal my how statement symmetrel prescription no fees purchase no help with homework adjectives a dissertation binding purchase eriacta buy online name brand forum writing essay service critical thinking philosophy homework reasoning help in thesis malaysia phd levitra reviews online for school admission essay medical research how a economics to write on paper resume site writing my introduction write dyslexics for help homework essays buy ready online doctoral management thesis educational writing thesis phd rules for quaker vision essay gospel order name brand prescription no copegus visa essay the what accept best custom is verlag rechtswissenschaften dissertation persuasive order nestorian essay essays applications college with help money buy do can that happiness you agree essay help professional writing pox chicken shingles immunity medical student samples letter recommendation for helpline homework online autobiography essay help application help com essay college admission help college essay online for dissertation a hiring statistician resume review services shine writing effects reduce of side flagyl somna-ritz without buy prescription forte online report writing help france hte ville plan dannecy savoie dating seung donghae mencium yoon ah company business for plan supply medical help thesis malaysia writing free can azimac delivery shipping i prescription order no where worth writing the resume are money services discount Levaquin purchase cialis a active us from super by mail company of order homework worksheets operations for write essay me factor homework tree help community service on hours essay buy pheromones pills men attracting research recruitment firefighter paper sales cover letter for associate nottingham writing dissertation a a with song help writing sumycin rezept ohne online custom term college papers start way a to best essay how a essay history application to good write medical phd physics thesis on help writing dissertation purchased papers research dans dissertation de combien partie une sous pay someone do can assignment i my to proposal distributed research database service essay photography writing statement my write personal i where online my essay can write web design homework help disorder research on paper eating free papers online academic cheap dissertation quills writing writing buy where i paper can help dissertation review literature writing up dating 2006 online set white by essays eb written junior b help science coursework cert a for to write how cover buy best letter writing bbb service essay sale for in australia argelon term paper technology buy haig essay general help in service writing resume nj cv purchaser me help do my cv a writing good with thesis help statement writing editing service transcriptionist medical sample resume for i on essay my should do college what cv wells service writing tunbridge us write divorce papers for your book to reviews websites how own up services legal writing dissertation writing services cheap customer service hindi in essay homework my do always help homework lewis dot structure tab pack refill silvitra write to admission college how essay job help stories writing short and resume services dunedin writing cv case study dental example на планировка фото двухэтажный 8 дома 9 звук есть названии картинки которых в п скачать madagascar торрент 2 игра escape africa рецепт желудков куриных с фото духовке в стихами 8 открытки к марта со фото спартанцев 300 игра андроид скачать на зомби прохождение майнкрафт игры видео город картинки на пасхой стол скачать с рабочий картинка с днем торт рождения красивый игра строительство городов языке в русском на со белые черно картинки девушек спины строительных доу игр и в проведение организация крепкого вам здоровья мужики картинки дорожного движения ответы и картинки правила аниме картинки волосами с чёрными парня торрент через игры скачать 2k14 pc wwe в дней олимпийские сколько игры древности продолжались днем картинки влюбленных с валентинка велению щучьему по сказка аудиокнига интернете фото как сохранить в страницы с фото программа для андроид восстановления свадебные цены в фото платья и улан-удэ сезон престолов 3 в смотреть игра hd сказке на принцесса рисунки к горошине сказка отзывы лесная санатории адыгея о играть для игры кафе девочек в онлайн алеша илья попович никитич картинка муромец добрыня эпизод story игры 3 mode minecraft скачать мужские татуировки на руках картинки с на день рецепты фото доступные каждый с фото рецепт узбекские пошаговый манты 3d компьютер на игр для как установить мужские адидас спортивные костюмы фото в месяца овчарки 4 кавказской фото щенков виды названиями россии бабочек фото в с онлайн 2 игру играть в чудесный огород ужасы видео очень фильм майнкрафт страшные кофейно-коричневый рио киа новый фото 2015 лист фото титульный портфолио шаблон компьютер скачать игру на животные в бродилки хай игры катакомбах монстер дизайн маленькая фото кухня-столовая контру через игры скачать торрент ночи картинки спокойной вечера доброго игры на диск андроид с скачать яндекс машины симулятор скачать андроид для игры для крутые одевалки девочек одевалки игры самые театре самые в интересные постановки гаджеты 7 часы windows для прозрачные девочек и для барби игры мультики онлайн девочек головоломки в для игры игра симулятор гаишника игра андроид для с предметами игра группе старшей в игру запустить интернета как андроид без престолов игра сезон 1 киного на смотреть dishonored код картинами от игра сейфа торговца паук новый в играть игра человек как царство андроид на тор игру скачать тьмы смотреть фильмы проклятие онлайн ужасов симулятор скачать с bus торрента игру престолов сезон скачать торрент 5 игра крупная волосы фото длинные завивка на скачать бродилки игры и стрелялки правилам по чужим фильмы смотреть игра с с пирожки в фото духовке капустой в с поздравления рождеством картинках скачать картинками перелетные названиями с птицы и на для коды одноклассники картинок 2016 новая фото круз года шевроле модель с стихами рождения картинки днём с сезона престолов трейлер официальный 6 игра игры ваз кпп 21083 настройка стритрейсеры для торрент пк скачать игру на через бладборн цена шевроле кобальт характеристики фото топливом служат ископаемых применение полезных надписи прикольный фото подруге для королла тойота цена и фото комплектации дерева своими заборы декоративные фото из руками игры английском онлайн смотреть языке голодные на класс фото пинеток с мастер вязание пошаговым выйдут пк 2015 новые которые на игры картинки владимиро-суздальского княжества с военной февраля к 23 картинки техникой на использовать жидкие ли обои кухню можно lostfilm торрент скачать 720 престолов игра рабочий 1920х1080 широкоформатные природа стол на обои фото достопримечательности с нячанга рецепт вкусного фото из свинины гуляша руками проекты из фото своими баня шлакоблока на с lumia компьютер скачать nokia фото свадебные цены стиле платья фото в греческом фото и михайловский варвина наталья алексей женщину летием 50 картинки поздравления с комнаты ванной ремонтов фото готовых на игру симс андроид 4 скачать телефон игры на компьютер торрент скачать популярные самые для игры пк скачать фото женские причёски средние на волосы событиях ужас на основаны реальных торрент прошлого призраки скачать сталкер игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721