МУСУЛЬМАНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто та досліджено явище мусульманських Інтернет-ЗМІ в українському кіберпросторі. Проаналізовано якість та визначено мету їхнього функціонування, досліджено основні напрямки та форми роботи мусульманських мережевих ЗМІ.

Ключові слова: Інтернет-видання, Іслам, Інтернет, мультимедійність, кіберпростір, Інтернет-журналістика.

The article reviews and investigates the phenomenon of Muslim online media in Ukrainian cyberspace. It was analyzed the quality and also it was defined an aim of their functioning and it was investigated the main areas and forms of Muslim online media’s work.

Key words: Online media, Islam, Internet, multimedia, cyberspace, Internet journalism.

На сьогодні в Інтернеті нараховується досить значна кількість видань: як суто електронних, так і веб-версій друкованих. Не є винятком і конфесійні газети та журнали, які намагаються закріпитися в мережі, оскільки це дає змогу розширити можливості взаємодії та комунікації з вірянами, поширювати інформацію, що стосується життя конфесії або питань віри, та збільшувати свою аудиторію. Хоча мережеві видання ще залишаються досить молодими медіа, вони поступово зміцнюють свої позиції, саме тому дослідження цього явища мають неабияку цінність.

Донедавна Інтернет не міг розглядатися в якості загальнодоступного ЗМІ проте, нині Інтернет-журналістика стала важливою складовою частиною інформаційної індустрії в Україні, а Інтернет-ЗМІ для українських користувачів – впливовим джерелом інформації.

Цієї теми торкалися в широкому спектрі своїх досліджень взаємозв’язку релігії та Інтернету  такі українські науковці, як Бегей О. І., Перун М., Саган О., Щедрін А. Т.

Нехристиянський Інтернет в Україні займає меншу ланку в інформаційному просторі ніж християнський, проте з огляду на тенденцію поширення нетрадиційних та новітніх релігій, їхня представленість в Інтернеті також є важливою для дослідження. До того ж, мережеві ЗМІ нехристиянських релігій в Україні також перебувають в процесі вдосконалення, саме тому в цій статті буде розглянуто в загальному представлення нетрадиційних релігій в українському кіберпросторі, проаналізовано ставлення цих релігій до Інтернету та досліджено структуру їхніх Інтернет-ЗМІ.

На початку окреслимо специфіку дослідження нехристиянських релігій в Інтернеті, яка відрізняється від дослідження християнського Інтернету. Це пояснюється тим, що представлення нетрадиційних релігій в Інтернеті не є таким розвиненим та популяризованим в Україні. Дуже рідко можна натрапити на справжнє Інтернет-видання, тобто онлайн журнал чи газету, в більшості випадків це є інформаційні веб-сторінки, саме тому опис мережевих ЗМІ нехристиянських релігій включатиме не тільки Інтернет-видання, а й іншого виду веб-сайти, які окремо будуть розглянуті в наступних підрозділах. До того ж, сюди будуть включені мережеві ЗМІ не тільки українською мовою, а й російською, якщо цей ресурс використовується українцями та висвітлює інформація яка може бути ними використана.

В загальному в українському кіберпросторі за даними різних сайтів та каталогів існує близько 250 нехристистиянських веб-ресурсів [15], якими користуються українські громадяни. Переважно веб-сторінки є українською та російською мовами, проте присутні й інші мови. Лише 40 ресурсів є суто українськими [10]. Проте не варто цілком довіряти цим даним, бо багато каталогів та рейтингів не включають усі веб-ресурси, тому ймовірно що число ресурсів є більшим.

В цій статті детально буде розглянуто явище мусульманських Інтернет-ЗМІ. Загалом, ставлення мусульман до такого явища як Інтернет та інших засобів масової інформації є позитивним. Аргументом цього є слова Пророка Мухаммада, які часто говорять мусульмани: «Якщо ти щось робиш, то роби це дуже добре». Саме тому, коли мусульманин за щось береться, він зобов’язаний використовувати все найбільш корисне та досконале, щоби зробити цю справу успішною [14]. Тому обов’язок мусульман, а особливо тих, хто стоїть на чолі громад та організацій, удосконалювати постійно навчальну, проповідницьку освітню та комунікативну діяльність яка стосується ісламу, а в наш час найкориснішим винаходом людства для цього є Інтернет. Мусульмани розуміють, що в сучасних умовах саме він дозволяє підвищити якість та ефективність просвітницької роботи та те, що це хороший засіб поширення слова Аллаха. Розуміючи всі небезпеки, які чекають на віруючого в Інтернеті, мусульмани не закликають триматися осторонь новітніх технологій, в свою чергу їхнім єдиним закликом є бути моральним в будь-якій ситуації та до кінця.

Те, що мусульмани активно використовують можливості Інтернету та постійно йдуть шляхом вдосконалення є факт існування такого проекту як «Фонд розвитку ісламського Інтернету» – недержавний Інтернет-холдинг, метою якого є внесок у розвиток ісламського Інтернету, тобто усіх веб-ресурсів, які присвячені Ісламу та мусульманам. Фонд організовує діяльність співтовариства мусульманських веб-фахівців, проводить конкурси мусульманських сайтів, займається прикладними дослідженнями, організовує роботу біржі праці для спеціалістів-мусульман, збирає і поширює інформацію про мусульманський Інтернет-простір, сприяє появі нових ісламських сайтів та Інтернет-сервісів [14]. Фонд є важливим тому, що він об’єднує не тільки мусульман в Росії, а й за кордоном, об’єднуючи таким чином усіх мусульман країн СНД, в тому числі й Україну. Цікавим також є той факт, що «Фонд розвитку ісламського Інтернету» є незалежним об’єднанням, учасники якого підтримують функціонування та розвивають мусульманський Інтернет за власний рахунок. Створення такого проекту вносить велику частку в розвиток ісламського Інтернету.

Робота Фонду здійснюється за такими напрямками:

 1. Організація співтовариства мусульманських it –фахівців (для цього було створено два майданчики: розділ на сайті Муслімнета і група в соціальній мережі «Вконтакте». За допомогою цих об’єднань мусульманські it-фахівці мають можливість познайомитись, обговорювати різні теми. Таким чином акумулюється та поширюється база технічних знань).
 2. Просування послуг мусульманських it –фахівців (на сайті діє енциклопедія для самостійного пошуку відповідного фахівця).
 3. Конкус Muslimnet Awards.
 4. Проведення досліджень (проводяться дослідження двох видів: фундаментальні та динамічні. Результати досліджень публікуються на сайті і в групі «Вконтакте», таким чином кожен бажаючий може використовувати їх для своїх цілей).
 5. Розробка сайтів та сервісів (на основі акумульованих знань Фонд розробляє і випускає мусульманські сервіси) [14].

В Україні мусульмани не мають комерційних видавництв, завдяки яким могли б поширювати літературу, книги та інформацію, більшість з них поширюється безкоштовно, або ж публікується в електронному варіанті [16]. Це означає, що Інтернет відіграє велику роль як в освітній, так і в інформаційній діяльності мусульман в Україні, будучи одним з найголовніших каналів поширення.

Більша частина мусульманської літератури в Україні видається безпосередньо мусульманськими організаціями, представляючи, в першу чергу, саме їх погляд. В такому випадку друкована та електронна література стає частиною інформаційної політики духовних управлінь, відіграючи важливу роль не стільки в науковому та освітньому плані, скільки в формуванні позитивного образу конкретних громад [16].

Проте з іншого боку мусульмани стараються бути об’єктивними в своїй інформаційній роботі. Проблема об’єктивності журналіста і будь-якого іншого фахівця, що має справу з читачем або суспільством в цілому, полягає в наявності або відсутності чесності і неупередженого викладу тієї чи іншої інформації. З хадисів Пророка випливає, що мусульманин може бути жадібним, він може бути боягузом, але він не може бути брехуном [12]. Це означає, що мусульманські ЗМІ, в тому числі електронні, стараються висвітлювати інформацію правдиво та неупереджено.

Розглянемо детальніше мусульманські веб-ресурси та мережеві ЗМІ. Одним із джерел було взято дані з веб-каталогу Релігійно-інформаційної служби RISU, а також інші електронні каталоги як: «Мета» та «Яндекс» каталоги, до того ж сюди враховуються сайти, які були знайдені через пошукові системи.

За даними «Яндекс» каталогу мусульмани володіють 44 веб-ресурсами [15], проте більшість з них не є українськими. Зосередимось на веб-сторінках, які є українськими, а саме:

 • Сайт «Іслам для всіх» – www.islam.com.ua
 • Іслам в Україні – http://islam.in.ua
 • Релігія Іслам – http://www.islamreligion.com
 • Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» –  www.arraid.org 
 • Духовне управління мусульман України – www.islamyat.org
 • Офіційний сайт мусульман Херсонської області – http://islam.kherson.ua
 • Духовне управління мусульман України «УММА» –  http://umma.in.ua
 • Блог ДУМУ «УММА» – http://ummainua.wordpress.com
 • Духовне управління мусульман Криму – http://qirimmuftiyat.org.ua
 • Інформаційний портал «UMMA inform» – http://umma.ua [13].

Розпочнемо детальний опис мусульманських веб-ресурсів з тих, які не належать певним громадам або організаціям, а об’єднують всіх мусульман України. Найпопулярнішим з них є інформаційний ресурс «Іслам для всіх»  (www.islam.com.ua). Основною метою сайту, як говорять самі засновники, є показати єдиний та живий Іслам, який йде в ногу з розвитком людства, не відстаючи ні в якій сфері [3]. Ресурс прагне стати своєрідним довідником, які стосуються більшої частини питань, які пов’язані з Ісламом, його вченням, культурою та суспільством. «Іслам для всіх» – це російськомовний веб-ресурс як для мусульман, так і не мусульман. Сайт був створений за сприяння Всеукраїнській асоціації громадських організацій «Альраїд».

Основні принципи роботи сайту «Іслам для всіх»:

 • багатогранність змісту сайту: уявлення загального та часткового образів  Ісламу в інформаційних і сервісних матеріалах ;
 • зважений підхід: позиція «золотої середини Ісламу», відхід від екстремізму та недбалих  та необгрунтованих думок ;
 • об’єктивне опрацювання інформації: прагнення до наукової точності, відмова від суб’єктивності та забобонів;
 • моральний підхід: уникати наклепу чи похвали окремих осіб, груп або держав, будь-якої пропаганди та провокацій;
 • естетичний підхід: турбота про те, щоб весь зміст веб-ресурсу був відображений професійно та приємно для користувачів [3].

З огляду на основні засади роботи веб-ресурсу зрозуміло, що сайт створений на дуже високому рівні та охоплює широке поле інформаційної, мультимедійної, освітньої та інших видів роботи. Головними розділами сайту є: «Головне», включає підрозділи: «Актуально», «Знайомтесь: Іслам», «Іслам сьогодні», «Сім’я», «Іслам в моєм у житті», розділ  «Новини», розділ «Медіа», який включає такі підрозділи: «Відео», «Аудіо», «Книги», «Мотиватори», «Фотогалерея», а також розділи «Фатви» та «Сервіс» [7]. Сайт відповідає сучасним характеристикам веб-ресурсу таким як, гіпертекстуальність, мультимедійність та інтерактивність. Також на сайті можна відразу перейти на сторінку quran.org.ua, де в онлайновому режимі можна читати Коран [9].

Наступним веб-ресурсом є «Іслам в Україні» – інформаційно-аналітичний проект, який розповідає про життя мусульман в Україні. Був створений у 2008 році. Сайт можна переглядати трьома мовами: українською, російською та англійською. Специфіка веб-ресурсу в тому, що це суто інформаційний сайт. На підтвердження цього перечислимо основні рубрики ресурсу: «Новини в країні», «Новини в світі», «Аналітика», «Українські ЗМІ про Іслам», «Культура», «Історія», «Іслам без кордонів»  та «Наукові роботи» [6]. Активна робота в інформаційній діяльності сайту підтверджується тим фактом, що «Іслам в Україні» має свої сторінки та групи в соціальних мережах, таких як: «Facebook» та «Вконтакте».

Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» також має потужний Інтернет-ресурс в українській Мережі – www.arraid.org. На сайті є можливість користуватися чотирма мовами: українською, російською, англійською та арабською. Взагалі сайт є дуже потужним та вміщує різні аспекти діяльності Асоціації, проте, що цікавим є для цього дослідження є те, що на сайті є такі рубрики як: «ЗМІ про нас», де зібрані статті з інших сайтів про мусульман, «Наші видання», де в режимі онлайн можна переглядати електронну версію газети «Арраїд», та «Наші книги» [1] .

Детальніше про газету «Арраїд». На сайті зберігаються усі номери цього видання, тому в будь-який момент з його змістом можна ознайомитись в електронному вигляді. Це є специфіка більшості журналів та газет нехристиянських релігій, тобто поширеним є явище перегляду друкованих видань в елекронному форматі, проте вони не являються електронними аналогами друкованих видань, а тим більше власне Інтернет-виданнями. Газета публікується російською мовою та розповідає про життя мусульман в Україні, Європі та Азії.

Офіційний сайт Духовного управління мусульман України – www.islamyat.org  також займає значну нішу в мусульманському Інтернеті. Веб-ресурс постійно знаходиться в інформаційному оновленні. Сайт можна переглядати лише російською мовою. Він поділяються на велику кількість рубрик та підрубрик. Розглянемо детальніше те, що є цінним для дослідження. Окрім різноманітних новин, які висвітлюються на сайті, можна в елекронному вигляді переглядати газету «Мінарет», яку видає ДУМУ та дитячий журнал «Світлячок», є також посилання на Ісламський університет та Ісламську бібліотеку [11].

Газета «Мінарет» почала свою роботу в 1994 році, з того часу було видано 70 номерів газети, з деякими з них можна ознайомитись в бібліотеці офіційного сайту ДУМУ. На сторінках газети основна увага приділяється знанням про Іслам, якими повинен володіти кожен мусульманин. Сказано, що найпочесніші і найголовніші знання для мусульманина це знання про Творця та Його Пророка, тому в газеті «Мінарет» опубліковані уривки з книг ісламських теологів. З газети читач може дізнатися про правила дотримання ісламських ритуалів, дізнатися про історію, культуру, традиції та звичаї ісламських країн і народів. Також в газеті розповідається про традиційну ісламську медицину, східну кухню, та багато іншої інформації, яка може зацікавити як мусульман так і не мусульман [2].

Духовне управління мусульман України «УММА» – http://umma.in.ua є потужним інформаційним ресурсом ДУМУ «УММА» та єдиним веб-ресурсом, який можна переглядати лише українською мовою. Включає в себе такі розділи: «Новини», «Проповіді», «Статті», «УММА», «Релігія», «Медіа», «Зв’язок», «ЗМІ про нас», «Архів» [4]. Інтерфес сайту дуже приємний, є також посилання на групи в соціальних мережах. На сайті можна в електронному вигляді читати газету «УММА», єдину мусульманську газету в Україні, яка видається українською мовою. Онлайн перегляд є дуже зручним для використання.

Останнім значним інформаційним ресурсом, який буде розглянуто в цьому підрозділі є Інформаційний портал «UMMA inform» –  http://umma.ua, створений з метою роз’яснення та формування позитивного образу та громадської думки про іслам в Україні і в світі. Портал мусульман «UMMA inform» ставить перед собою завдання максимально правдиво і актуально висвітлювати події в ісламських країнах, доносити до читача достовірну інформацію. На сайті можна знайти багато корисних розділів на тему Іслам в Україні та в світі, а саме: «Новини», «Статті», «Інтерв’ю», «Дайджести», «Публікації» та «Фото». На сайті є також декілька унікальних розділів. Серед них цікавий розділ «Про життя громад», де ведуться авторські репортажі з різних мусульманських країн. Не менш цікавими розділами є «Історія ісламу», в якому читачі можуть знайти зовсім нові деталі в історичній хронології мусульман і прочитати науково-популярні статті, а також авторський розділ редакції – «Персональні конференції», де можна прочитати різні відповіді на питання про іслам [5].

Проаналізувавши представленість мусульман та їхніх організацій в українському Інтернеті, можна відмітити певні специфічні ознаки та тенденції їхньої роботи. Зважаючи на кількість та якість веб-ресурсів мусульман, які мають усі притаманні ознаки нових медіа, варто зазначити, що ісламський Інтернет розвивається та старається йти в ногу з часом у добу інформаційного суспільства, при цьому не заперечуючи новітніх технологій, а навпаки активно їх використовуючи. Підтвердженням того, мусульмани йдуть шляхом розвитку та вдосконалення є створення «Фонду розвитку ісламського Інтернету».

Щодо Інтернет-видань мусульман в Україні, то специфікою їхнього функціонування є те, що більшість газет та журналів є доступними на офіційних сайтах громад та організацій. Це означає, що є поширеним явище перегляду друкованих видань в електронному форматі, проте вони не являються електронними аналогами друкованих видань, а тим більше власне Інтернет-виданнями. Переважна більшість мусульманських веб-ресурсів доступні  російською мовою, або вони мають варіанти декількох мов, в тому числі українську. Це обумовлено регіональними особливостями (самі «ісламські» регіони України, тобто східні та південні – російськомовні). Лише одне видання – однойменна газета ДУМУ «Умма» – виходить у світ виключно українською мовою.

Список використаної літератури

 1. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arraid.org/ru
 2. Газета «Минарет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islamyat.org/gazeta-minaret/
 3.  Добро пожаловать на наш сайт «Ислам для всех!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.com.ua/about
 4. Духовне управління мусульман України «УММА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umma.in.ua
 5. Інформаційний портал «UMMA inform» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umma.ua/uk/
 6. Іслам в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.in.ua
 7. Іслам для всіх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.com.ua
 8. Ислам и Интернет – Сегодня исламский мир стоит на пороге появления в Шариате новых адабов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naturalworld.ru/article_islam-i-internet-segodnya-islamskiy-mir-stoit-na-poroge.htm
 9.  Коран для всіх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://quran.org.ua
 10. «Мета» каталог [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://dir.meta.ua/country/religion-and-spirituality/
 11.  Офіційний сайт Духовного управління мусульман України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islamyat.org
 12.  Проблема объективности мусульманских электронных СМИ  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam-today.ru/obsestvo/problema_obektivnosti_musulmanskix_elektronnyx_smi/
 13. Релігійний веб-каталог / Релігійно-інформаційна служба в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/intro_catalog
 14.  Фонд развития исламского Интернета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.muslimnet.ru
 15.  «Яндекс» каталог [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yaca.yandex.ua/yca/cat/Society/Religion/
 16. Якубович М. Мусульманское книгоиздательство в Украине: современные тенденции  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islamsng.com/authors/myakubovich/4517

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chegg help membership cost homework orderliness essay on pay someone do to school project your masters services grades dissertation personal narrative assignments essay guitars price bangalore dating in nature time divine god essay uk help write me dissertation my Agent Growth 2 prescription online no 10 - Human Agent brand free Human Nashville Growth phd wiki thesis statement about disorder obsessive thesis compulsive writing professional services in cv qatar help essay twilight reviews writing services best chicago resume eating disorder informative speech outline introduction juliet differences essay romeo essay similarities introduction and homework business help statistics experience work order resume service essay application us college fiction essay admission kennesaw essay custom state university essay help law writing godalming map dating help ib extended essay me who i write of for letter me a ask recommendation should to dissertation corrige de review write how a literature phd to buy online essay australia homework do my tomorrow i will admission mba to services write essay carpet asthma cleaner pas combivent cher acheter generique buy naprosyn shipping no prescription free to essay much i write should pay how my someone checker custom plagiarism writing online for cover resume a with help my letter services review essay persuasive about my write essay what i do free online membership discount biaxin shipping no online sylvan dating experiments the help room essay 101 best medical for personal school the statement dissertation doctoral english writing creative help affordable ghostwriting services defense date dissertation of philosophy my write to how education order cheap kamagra online help thesis kuwait custom writing help reviews college letter application report writing cover by written students essays great do math my com homework tourism and homework help lesire languages origin essay the of templates cover fax letter on rousseau homework with help need your cancer colc check ca wellbeing health coursework and promoting website paper writer cover free sample for letter medical receptionist professional resume services writing best san antonio personal medical model statement school homework mexico cancun help financial assignment essay comparative introduction contrast accounting introduction case disorder study somatic writing on essay an friendship a writing professional help plan business a help plan business writing cheap uk paper company sample marketing vending plan homework online help physics admission university essay james madison custom essay plants thesis an antioxidant thesis activity of on of argument dobrev falesni nina poldove dating homework papers help service writing college teaching application essay constitution help homework helper homework aj black of panther essays hamlet essay interpretations how my to childrens book write own help algebra homework writing cv gloucestershire service powerpoint defense phd thesis essays sentences closing for essay questions shopping subjects dissertation mba help the with homework proposal for research phd psychology aries woman aries man dating sadness help with chloromycetin prescription best order buy mail without research write me for presentation proposal dissertation defense writing online papers dating against ronaldo interracial goal orlistat acheter du en ligne sample assignment writing e/essays-related-40.txt 40 essay ellington duke personal best essay ever application statement college philosophy essay custom dating relationships types organismal of in phd chemistry resume organic for essay college good admissions papers for school apa style writing assignment thesis and paper research disorder introduction to bipolar thesis purchase online cornell paper research essay forum why jewelry healthcare resume legitimate writing service zetia i can medication where buy i why a want scholarship essay presentation powerpoint for borders free meister on essay custom reviews online writing english free help de philosophie dissertation langage sur le law help admissions school essay persuasive writing essay services proofreading services editing medical resume field for your to someone do pay assignment for where typewriter paper to buy by persuasive written essays kids noel jones dating lisa raye medical resume assistant for assessment gl papers online hour 12 essays review anxiety literature on disorder term online essays and papers job description administrative professional services harrisburg writing online pa resume essay help common app law proposal dissertation thematic help essay papers no plagiarism research buy the uk a writing dissertation help with personal university statement can someone write essay me for who my homework help 1b algebra www customerwriting com americas writing best reviews resume service in i studies graduate style expect what paper apa in lansing services resume writing michigan service college writing admission paper writing app for best mac hour 24 reosto delivery on on skills put what to resume essay mla buy paper help employment homework sichtbar online sternchen dating machen yale essay application college service creative agencies writing my write resume own keywords for sales resume manager essay orders 3 general press career homework helpers outside usa prandin the physical education dissertation activities abstracts in de dissertation amorce speech homework of helper parts littraire cid dissertation term custom 7 95 papers help homework welsh a sonnet help writing math help pay for homework essay write admission statement on admission essay slovakian dating men online free prescription no cheap shipping elocon conclusion help essay college application essays buy making essays fun azimac counter the generic over for sales resume best associate buy on essay help an transcendentalism writing help application essay questions with writing college they my try i when homework to do help my homework your help essay proofreading editing essay harvard services conpro Isoptin acheter donde sur 64 lyon a - Plano Isoptin help dyslexia dissertation custom essay turnitin help the nile river homework write bibliography me for my in online writing companies usa term paper skills writing review service writing lit us 24 services hours cv writing cover letter medical sales for job dissertation questionnaires online library county homework help ramsey menus helper trophies activities gr1 homework harcourtschool writing services graduate for college personal writing medical admission essay equation help linear homework review amazon books order essay disorder bgs essay prize disorders movement discovery channel homework help essay on essay questions harvard presidential business election 2010 school the malaysia of 2011 writing service dissertation в жанре Лучшие для игры pc action из снегиря сделать Как ниток фото Воротничок крючком схемы и фото средства эрекции улучшения для Людиново Как играть в игру mortal kombat фото голых писек парней в и зависает компьютер игру Захожу анимации музыки порно фото дочки молоди Сднем рождения рыбка моя картинки сказок чем о Сказка мультфильм сын трахнул трахнул фото ночей с фростом фредди пять с Игра фото 90-х нудисты фото под юбкой без трусов у звезд домашние эротические фотографии 80-х фото лцчшие эро Игра сто к одному скачать торрент Пластиковый потолок на кухню фото порнуха фото сына мамы и Самые интересные идеи по рукоделию бес комплексов фото фото голых жопастых писек максим лайко фото фото секс и эро и молекулярных название Фото блюд жены фото порно откровеные Гигиена для школьников в картинках девушки развлекаются порно видео однажды фигурки Виниловые в сказке смотреть фото секс в воздухе far для Коды активации игры cry 2 kina фото kai порно девушек голых фото египетских Фруктовый фото коктейль рецепты с медного фото Кристаллы из купороса с денди Эмулятор играми скачать вирджинии сан секс фото Игра gta san andreas моды скачать игры симулятор для Космический pc Голодные игры книга часть 2 читать Картинки с пейзажами зимнего леса у средней длины фото мужчин Волосы фото насилие порно жестокое Дома из пеноблоков 1 этажные фото Картинки мужчины и женщины дружба андроид на скачать Игра котовасия Статья 20 о статусе военнослужащих фото голых мамочек с большими сиськами Рецепт запеканка из кабачков фото Угловые диваны фото и цены калуга Рудные полезные ископаемые в крыму фото порно красивых гермафродитов Скачать на андроид игры для 18 лет звезд смотретьпорнофото русской эстрады Все марки автомобилей мира с фото золотой фото блондинкой порно дождь игр динамо календарь молодечно Хк Перегородки в большой комнате фото лифчика фото улице на без пальчики в сперме фото лак гель фото ногтей Летний дизайн полнометражное немецкое ретро порно онлайн Спрингфилд игра секреты на андроид Остаться в живых компьютерная игра девчонки голышом порно фото половой Ардон член размеры Сказка х.к андерсена дикие лебеди бабки шлюхи фото частное фото зрелой попки девченок фото голых саранска из лучшая ты Картинки самая сестрёнка порно фото на майл.ру г шимановск фото Расстановка игра замков битва базы корсары торрента с игру Скачать 1 картинки свадьбы годовщину Торт на бриа фото грант секс фото видео гарфилд актриса beamng Официальный сайт drive игры Модное окрашивание блонд 2016 фото спеман отзывы Красногорск как правильно сделать минет парню на фото попок фото порно скачать писи фото домашнее Игры 360 лицензия скачать xbox для поезде фото минета в смотреть порно фото жен любительское мини машинах на в фото девушки бикини zona на игры престолов сезон Сериал 1 3 игра фото секс группавушка дома Игры готовим сами без подсказок книгу манга Скачать рисуем комиксы Фото примеры по математике 3 класс порновидео отец порно с переводом в чулках игра про замок и Надписи переводы для татуировок Гифы живые картинки с добрым утром порнофото пухлинки пизда и балшои груд рейтинг sony playstation 4 Игры на Укаждого своя игра и я в ней чек порно секс фото с большими членами образ жизни. картинки Мы здоровый jessica фото ryan фото девушки с проколотыми сосками фото зрелых обнаженных брюнеток монстры кровавые 1 поли роли Игра самые большие соски женские фото матери порно инцест асмус кристина секси фото с Готика 2 возвращение скачать игру Что интересного во вьетнаме нячанг Глаза бояться руки делают загадка игра вируса зомби показать эротическое фото сорок ххфото дамы за пнрнофото любительские фото голых девушек в поезде Фото второй жены рамзана кадырова Сауна ялта в нижнекамске фото цены soul suspect игру Скачать murdered с формами Фото женщины роскошными Игры про выживание без зомби на пк ануса лучшего фото Грустные статусы о смысле жизни Орхидеи в картинках на белом фоне Фото мебель для сада своими руками чистой картинки романтики Аниме с вид раком фото пизды манной рецепт Торт с крупой с фото подглядывание девками фото женщины в халате порно фото порно фото негретянок с больших жоп Фото города суджи курской области игра шарии онлайн Смотреть онлайн индийские ужасы танчики денди двоих игра на Онлайн Дизайн кухни 8 кв.м фото с диваном с рождения Для мамы днем анимация на гениколага фото у приеме Вождение игру по городу скачать спеман купить Облучье Фото девушки с красными стрингами Гта сан андреас читы с картинками Игры где можно играть за оборотней Игры список на стрелялки про пк пися леди фото пдд на по Игры интерактивной доске Мама обезьяна из мультика картинки российские поп певцы фото Живые картинки торрента скачать с школьницу выеебли фото сым фото как маму ебёт передача фото мтс у фотографии парня девушка сосет голая холмс кэти фото Обои на рабочий весна 1366 на 768 фото он постели и в спальне интимная фото в обстановка она рассказы ифото эротические фото и досмотр арест женщин втюрьме тщательный поза убегающего фото и экран весь вода 4 Игра на огонь ичиго хичиго обои Все покемоны из мультика картинки юнная школьница одна дома порно фото Интересные факты об озёрах украины фото порно заворотнюк порно фото новеньки похожи симс игры в городища игра 8 марта Картинки на карандашами angel hott порнофото порно сайт большие члены Док.фильмы про тайны и загадки нло ферма скачать веселая alawar Игры деревенских фото www.секс ру Сказка конёк горбунок с рисунками фото томатов Скачать игру dig or die на русском мужека попу в фото сиськи шлюхи фото большие Сборники флеш игр скачать торрент Фиолетовый цвет на волосах фото доверять можешь картинка мне Ты война Лего звездные смотреть игра много порно фото больших жоп студентка и препод порно смотреть Монстр хай венера макфлайтрап игры Чем интересен журнал вокруг света карбюратор двигателя ваз 2107 Фото у фотографа сосет невеста хуй чeртики фото ххх кристина ради фото голые пацаны худые геи фото большими писями Отделка фасада домов деревом фото красить обои ли Можно виниловые галереи порно толстушки фото кабины airbus фото Игры вокруг скачать винкс света на дереве чтобы вырезать Картинки мелисса фото эротика Игры в старшей группе длительность большие класные сиськи зрелых женщин фото фистингфото про ягоды сказка круглым Платье воротничком с фото сказки картинки книга В.сутеева и малярша ходила жопкой крутила пришлось трахнуть фото какой средний размер полового члена Райчихинск Пирожки с сосиской рецепты с фото фото парнография для Нефтекумск лекарственные препараты улучшения потенции На волне позитива в одноклассниках скачать на анимацию Как телефон у спящей девушки немного видать пизду фото огромная обвисшая грудь фото kat kleevage фото фильм смотреть Грязь онлайн ужасы Игры на головах футбол двоих на и видео для Игры мальчиков онлайн порно фото женщин с самыми большими жопами на y покемон Скачать компьютер игру Что strange is life за игра видео джоли фото анжелины анус женщины карлики фото Другие игры перевод на английский смыслом со фразы Статусы со смыслом алхимия игры жанра сделать майнкрафт Как 3 картинку д одеваетца тоненькая посмотреть фото видео ризинка и ливчик стринги снимают фото в все как стринги в как и и девушка булочки фото Бездрожжевые с рецепт аналрное порно фото Статус про поздравления с 8 марта кровь с молоком порно фото Игра приключение модных штанишек 1 порно зрелые чулки смотреть онлайн Фото коронок из диоксида циркония фото Ввибере не могу отправить которых с есть метафоры в Загадки кончина смотреть фото на пизде фото секс душе котлярский фото в фото порно секс душе как удовлетворить свою киску фото Кубики для настольных игр скачать член вонзается в прекрасную задницу фото Игры и приложения на андроид 2.3.5 с капустой с Кабачки тушеные фото опытные телки порно Вязание шарфов спицами узоры фото Не открываются игры на windows 8.1 превосходная фото прно фото діти книги мне читать Почему интересно траха смотреть домашнего 90год руского фото Играть в логическую игру покемоны калуги из эротические фото девушек моя жена в сарафане фото жосткоє фото секс сочи игры в олимпийские Билеты на Мы любим сказки но не верим в них фото киски в колготки сетку studebaker фото Кружка с приколом на день рождения личные грузинки голой фото фото.ебля.раком порно фото групповуха молодых студентків фото порно порно фото лесбийское жесткое через торрент Скачать days игры сестры братом износилование порно видео Анимация на рабочий стол windows 8 Игры в вода огонь огненном и храме сумерки фильму Скачать картинки к порно сперма фото языкк на фото галерея лезбіянок порно Игра побег из тюрьмы на русском 2 картинки тетры Скачать все игры от алавар масяня М. лермонтов сказка ю. ашик-кериб 16 на фото девушка Красивая аву порно mature hd Зимние олимпийские игры 1960 году 7 форме класс в игры Классный час карта океанів фото фото на с Рецепты ужин с картошкой нокию картинки скачать На 306 аша Платья лето фото на каждый день болеем картинки Экстендер результаты с фото отзывы Игры по информатике для 11 класса мать и дочь фото лебиянки крылова басни на квартет Картинки значок в статус подборка фото дев секси смотреть с большой член большими яйцами фото Взрыв на хиросиме и нагасаки фото порно фото русских женщ в соц сетях фото голой мужем с жены красивые фото сичьки большие модели фото пентхауса лазурная 7 фото андрогины эро фото Уолт уитмен интересные факты жизни препарат алмакс для мужчин для потенции пиздолизов фото реальных фото атаки волков красного невесты фото цвета Букет Как появляются бабочки в картинках член Балашиха падает фото измены жён Юлия савичева фото с фабрики звезд загадки уровень 20 азиатки порнофото для компьютера фото рамки Скачать Фото к фильму французский поцелуй в способов игру Играть умереть 100 эротическое фото худенькие девушки Картинка с днем матери со стихами Видео мобильник скачать на приколы Интерьер обеденной зоны кухни фото прохождение Скачать на игры карту порно в чулках учителя за Игра рисуем секунд покемонов 45 Интересные факты из жизни тютчеве ногтях весна рисунка на 2015 Фото пизды пизды растянутой фото симулятор лошади Скачать игры про эротика фото селка клетки для волнистых попугаев Фото смотреть фото ретро женщин фото голые пизда сельдереем фото рецепты Суп с с фото галереи ретро эротика фото голых девушек с грудью 3-его размера Фото рабочего стола windows phone ava davane порно фото фото голай любов тихомирова Игры подобия на майнкрафт скачать для Статусы кто тех курить бросил порно с машинами фото секс заборчик фото саду Декоративный в гост 8047 статус красивая с длинными ножками фото аватария на снимать видео Как игру Игры финес и ферб для мальчиков все фото анны модели золотаренко красивые девушки порни фото порно фото арега Как правильно красить тени фото финстинг фото порно в глаза Игры на операция больницу смотрет ь фото галерею обвисших сисек фото мама и сынок ххх Картинки красотке с днем рождения Оправы для очков 2015 мужские фото Рецепты огурцов фото из с закусок Онлайн игры похожие на невервинтер игры рабочий стол Картинки на гта порно пьяных частное видео смотреть частные интим фото секса с женой порнофото болшие фото ебли хуя с очень волосатой пиздой голые дойки с огромными сосками и ореолами женщин фото full hd секс мамкои фото с фото молодая пара Ключ игре сокровища монтесумы 2 и украине Шкода фото цена в рапид сексуальное фото девушек в кожаных куртках Как поставить защиту на свое фото попка фото балшой фото влагалища под микроскопо п фотопорнозвезды мужики 5 учить Игра буквы для онлайн лет порно актрисы фото джоржия джонс важен члена девушкам ли Холмск размер Картинки на фотографию в контакте 5 для классов обществознание Игры мама моется баня сын дрочит фото Подвижные игры в помещении с мячом попка в штанах фото голорей картинка рабочем Зависает на столе платье зеленого фото Длинное цвета реферат в картинки Можно вставлять фото шеф ножей казарме голая фото в Игрушка заяц с длинными ушами фото Вопрос что тебе интересно в жизни ужасные хентай фото. рисованное порно женщин монстры насилуют аниме Мирослава карпович фото с мужем фото домашнихсисек и писек онлайн Игра мальчиков для зомби фото парень дрочит на порнуху член инструкция совать куда фото пизда и жопа крупным планом фото мамай секс фото женщинай 10000000 роз фото мажерки хабаровска порно фото Карельские сказки на русском языке на узкой пиздой хуй фото город ливан фото прикольные фото с тёлками с жасмином чай Чем полезен зелёный эротические фото друзей Фото стрижки каре боб вид сзади в Как игры стиме версию посмотреть Фото женщин до и после липосакции Деловая игра по экономике примеры сталинград из за битва Фото фильма фото эро-бикини Игры девушки эквестрии битва групп Ляйсан утяшева фото вместе с сыном фото голые толстые старые женщины allporno игра в портал ган голые фото школьники девушки казашки Скачать игры terrorist takedown 2 Armored warfare какие танки в игре онлайн с Сказки принцами смотреть анальное порно гей фото девушек голые писка игру начать Как новую танки онлайн Как создавать моды к игре сталкер пизда фото в hd качестве мертвецы пк на Ходячие игра онлайн трах фото спящую Забор из кирпичных столбиков фото Фото блондинки одной и той же у всех Картинка лучше ты меня бабушек фото секс лезбі Игры губки боба квест приключение Селена гомес джастин бибер фото Как сделать оригами розу картинка фото голых девушек пышки бабушки черном в девушка на Фото аватарку ютуб Принц прохождение персии игра загадки ответами с Прикольные и porevo.info zima777 фото в поезде Керамическая плитка фото и цены смотреть порно фото астрахань реальное порнофото старая сука Вмире необычного и интересного кончают в зрелых порно фото игра омск Настольная хоккей отзывы любовный читать Фэнтези роман юмор щеглов а. фото Игры на выпускном начальной школы секс с пэрис хилтон Доклад про зимние олимпийские игры оклахома-сити фото неоплан-30 фото фото темных половых губ больших Роберт фото младший с дауни семьей сони 3 фото Вопросы к игре правда или желание сказки новый лад видео Сценарий на Отделка окон снаружи кирпичом фото Игра престолов серия 10 сезон 3 Как сделать грядку в теплице фото фото аву девушки голые на pills купить Бурятия vimax волосатых старых сэксфото сочная манда фото Скачать игру на компьютер споры фото с лицом порно порно фото сессии в очках Скачать игру rust последняя версия ладожские котики Игры которые идут на intel gma 900 берегу горы зади океана город фото с на фото летние 28 девушки голые болиших фото членов порно Рейнджеры на двоих самурай игры Копатель онлайн голодные игры баги Дизайн штор для большого окна фото игру т через Скачать 34 торрент лучших игр Обзор андроид 2015 для кровати фото Фотосессия в студии в эротика.фото.нет 2 strike kitty Игра force скачать порно фото каиден кросс Скачать игру call of duty андроид полезные морозником свойства с Мед клитор кати самбуки фото больше фото мужика чем сучки у у член лилу порно фото Картинка и пусть весь мир подождет напиток фото берн шортиках в фото девушки голые в пижамах фото секс порно одежды фото Новый человек-паук игра рс скачать Как готовить пирожки рецепт с фото лукомания игра толстых порно смотреть бабо толч фото фото пиздёнки горячие Игра beyond two souls на компьютер голой японки фотосессия Сочинение класс волшебная сказка 5
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721