МУСУЛЬМАНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто та досліджено явище мусульманських Інтернет-ЗМІ в українському кіберпросторі. Проаналізовано якість та визначено мету їхнього функціонування, досліджено основні напрямки та форми роботи мусульманських мережевих ЗМІ.

Ключові слова: Інтернет-видання, Іслам, Інтернет, мультимедійність, кіберпростір, Інтернет-журналістика.

The article reviews and investigates the phenomenon of Muslim online media in Ukrainian cyberspace. It was analyzed the quality and also it was defined an aim of their functioning and it was investigated the main areas and forms of Muslim online media’s work.

Key words: Online media, Islam, Internet, multimedia, cyberspace, Internet journalism.

На сьогодні в Інтернеті нараховується досить значна кількість видань: як суто електронних, так і веб-версій друкованих. Не є винятком і конфесійні газети та журнали, які намагаються закріпитися в мережі, оскільки це дає змогу розширити можливості взаємодії та комунікації з вірянами, поширювати інформацію, що стосується життя конфесії або питань віри, та збільшувати свою аудиторію. Хоча мережеві видання ще залишаються досить молодими медіа, вони поступово зміцнюють свої позиції, саме тому дослідження цього явища мають неабияку цінність.

Донедавна Інтернет не міг розглядатися в якості загальнодоступного ЗМІ проте, нині Інтернет-журналістика стала важливою складовою частиною інформаційної індустрії в Україні, а Інтернет-ЗМІ для українських користувачів – впливовим джерелом інформації.

Цієї теми торкалися в широкому спектрі своїх досліджень взаємозв’язку релігії та Інтернету  такі українські науковці, як Бегей О. І., Перун М., Саган О., Щедрін А. Т.

Нехристиянський Інтернет в Україні займає меншу ланку в інформаційному просторі ніж християнський, проте з огляду на тенденцію поширення нетрадиційних та новітніх релігій, їхня представленість в Інтернеті також є важливою для дослідження. До того ж, мережеві ЗМІ нехристиянських релігій в Україні також перебувають в процесі вдосконалення, саме тому в цій статті буде розглянуто в загальному представлення нетрадиційних релігій в українському кіберпросторі, проаналізовано ставлення цих релігій до Інтернету та досліджено структуру їхніх Інтернет-ЗМІ.

На початку окреслимо специфіку дослідження нехристиянських релігій в Інтернеті, яка відрізняється від дослідження християнського Інтернету. Це пояснюється тим, що представлення нетрадиційних релігій в Інтернеті не є таким розвиненим та популяризованим в Україні. Дуже рідко можна натрапити на справжнє Інтернет-видання, тобто онлайн журнал чи газету, в більшості випадків це є інформаційні веб-сторінки, саме тому опис мережевих ЗМІ нехристиянських релігій включатиме не тільки Інтернет-видання, а й іншого виду веб-сайти, які окремо будуть розглянуті в наступних підрозділах. До того ж, сюди будуть включені мережеві ЗМІ не тільки українською мовою, а й російською, якщо цей ресурс використовується українцями та висвітлює інформація яка може бути ними використана.

В загальному в українському кіберпросторі за даними різних сайтів та каталогів існує близько 250 нехристистиянських веб-ресурсів [15], якими користуються українські громадяни. Переважно веб-сторінки є українською та російською мовами, проте присутні й інші мови. Лише 40 ресурсів є суто українськими [10]. Проте не варто цілком довіряти цим даним, бо багато каталогів та рейтингів не включають усі веб-ресурси, тому ймовірно що число ресурсів є більшим.

В цій статті детально буде розглянуто явище мусульманських Інтернет-ЗМІ. Загалом, ставлення мусульман до такого явища як Інтернет та інших засобів масової інформації є позитивним. Аргументом цього є слова Пророка Мухаммада, які часто говорять мусульмани: «Якщо ти щось робиш, то роби це дуже добре». Саме тому, коли мусульманин за щось береться, він зобов’язаний використовувати все найбільш корисне та досконале, щоби зробити цю справу успішною [14]. Тому обов’язок мусульман, а особливо тих, хто стоїть на чолі громад та організацій, удосконалювати постійно навчальну, проповідницьку освітню та комунікативну діяльність яка стосується ісламу, а в наш час найкориснішим винаходом людства для цього є Інтернет. Мусульмани розуміють, що в сучасних умовах саме він дозволяє підвищити якість та ефективність просвітницької роботи та те, що це хороший засіб поширення слова Аллаха. Розуміючи всі небезпеки, які чекають на віруючого в Інтернеті, мусульмани не закликають триматися осторонь новітніх технологій, в свою чергу їхнім єдиним закликом є бути моральним в будь-якій ситуації та до кінця.

Те, що мусульмани активно використовують можливості Інтернету та постійно йдуть шляхом вдосконалення є факт існування такого проекту як «Фонд розвитку ісламського Інтернету» – недержавний Інтернет-холдинг, метою якого є внесок у розвиток ісламського Інтернету, тобто усіх веб-ресурсів, які присвячені Ісламу та мусульманам. Фонд організовує діяльність співтовариства мусульманських веб-фахівців, проводить конкурси мусульманських сайтів, займається прикладними дослідженнями, організовує роботу біржі праці для спеціалістів-мусульман, збирає і поширює інформацію про мусульманський Інтернет-простір, сприяє появі нових ісламських сайтів та Інтернет-сервісів [14]. Фонд є важливим тому, що він об’єднує не тільки мусульман в Росії, а й за кордоном, об’єднуючи таким чином усіх мусульман країн СНД, в тому числі й Україну. Цікавим також є той факт, що «Фонд розвитку ісламського Інтернету» є незалежним об’єднанням, учасники якого підтримують функціонування та розвивають мусульманський Інтернет за власний рахунок. Створення такого проекту вносить велику частку в розвиток ісламського Інтернету.

Робота Фонду здійснюється за такими напрямками:

 1. Організація співтовариства мусульманських it –фахівців (для цього було створено два майданчики: розділ на сайті Муслімнета і група в соціальній мережі «Вконтакте». За допомогою цих об’єднань мусульманські it-фахівці мають можливість познайомитись, обговорювати різні теми. Таким чином акумулюється та поширюється база технічних знань).
 2. Просування послуг мусульманських it –фахівців (на сайті діє енциклопедія для самостійного пошуку відповідного фахівця).
 3. Конкус Muslimnet Awards.
 4. Проведення досліджень (проводяться дослідження двох видів: фундаментальні та динамічні. Результати досліджень публікуються на сайті і в групі «Вконтакте», таким чином кожен бажаючий може використовувати їх для своїх цілей).
 5. Розробка сайтів та сервісів (на основі акумульованих знань Фонд розробляє і випускає мусульманські сервіси) [14].

В Україні мусульмани не мають комерційних видавництв, завдяки яким могли б поширювати літературу, книги та інформацію, більшість з них поширюється безкоштовно, або ж публікується в електронному варіанті [16]. Це означає, що Інтернет відіграє велику роль як в освітній, так і в інформаційній діяльності мусульман в Україні, будучи одним з найголовніших каналів поширення.

Більша частина мусульманської літератури в Україні видається безпосередньо мусульманськими організаціями, представляючи, в першу чергу, саме їх погляд. В такому випадку друкована та електронна література стає частиною інформаційної політики духовних управлінь, відіграючи важливу роль не стільки в науковому та освітньому плані, скільки в формуванні позитивного образу конкретних громад [16].

Проте з іншого боку мусульмани стараються бути об’єктивними в своїй інформаційній роботі. Проблема об’єктивності журналіста і будь-якого іншого фахівця, що має справу з читачем або суспільством в цілому, полягає в наявності або відсутності чесності і неупередженого викладу тієї чи іншої інформації. З хадисів Пророка випливає, що мусульманин може бути жадібним, він може бути боягузом, але він не може бути брехуном [12]. Це означає, що мусульманські ЗМІ, в тому числі електронні, стараються висвітлювати інформацію правдиво та неупереджено.

Розглянемо детальніше мусульманські веб-ресурси та мережеві ЗМІ. Одним із джерел було взято дані з веб-каталогу Релігійно-інформаційної служби RISU, а також інші електронні каталоги як: «Мета» та «Яндекс» каталоги, до того ж сюди враховуються сайти, які були знайдені через пошукові системи.

За даними «Яндекс» каталогу мусульмани володіють 44 веб-ресурсами [15], проте більшість з них не є українськими. Зосередимось на веб-сторінках, які є українськими, а саме:

 • Сайт «Іслам для всіх» – www.islam.com.ua
 • Іслам в Україні – http://islam.in.ua
 • Релігія Іслам – http://www.islamreligion.com
 • Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» –  www.arraid.org 
 • Духовне управління мусульман України – www.islamyat.org
 • Офіційний сайт мусульман Херсонської області – http://islam.kherson.ua
 • Духовне управління мусульман України «УММА» –  http://umma.in.ua
 • Блог ДУМУ «УММА» – http://ummainua.wordpress.com
 • Духовне управління мусульман Криму – http://qirimmuftiyat.org.ua
 • Інформаційний портал «UMMA inform» – http://umma.ua [13].

Розпочнемо детальний опис мусульманських веб-ресурсів з тих, які не належать певним громадам або організаціям, а об’єднують всіх мусульман України. Найпопулярнішим з них є інформаційний ресурс «Іслам для всіх»  (www.islam.com.ua). Основною метою сайту, як говорять самі засновники, є показати єдиний та живий Іслам, який йде в ногу з розвитком людства, не відстаючи ні в якій сфері [3]. Ресурс прагне стати своєрідним довідником, які стосуються більшої частини питань, які пов’язані з Ісламом, його вченням, культурою та суспільством. «Іслам для всіх» – це російськомовний веб-ресурс як для мусульман, так і не мусульман. Сайт був створений за сприяння Всеукраїнській асоціації громадських організацій «Альраїд».

Основні принципи роботи сайту «Іслам для всіх»:

 • багатогранність змісту сайту: уявлення загального та часткового образів  Ісламу в інформаційних і сервісних матеріалах ;
 • зважений підхід: позиція «золотої середини Ісламу», відхід від екстремізму та недбалих  та необгрунтованих думок ;
 • об’єктивне опрацювання інформації: прагнення до наукової точності, відмова від суб’єктивності та забобонів;
 • моральний підхід: уникати наклепу чи похвали окремих осіб, груп або держав, будь-якої пропаганди та провокацій;
 • естетичний підхід: турбота про те, щоб весь зміст веб-ресурсу був відображений професійно та приємно для користувачів [3].

З огляду на основні засади роботи веб-ресурсу зрозуміло, що сайт створений на дуже високому рівні та охоплює широке поле інформаційної, мультимедійної, освітньої та інших видів роботи. Головними розділами сайту є: «Головне», включає підрозділи: «Актуально», «Знайомтесь: Іслам», «Іслам сьогодні», «Сім’я», «Іслам в моєм у житті», розділ  «Новини», розділ «Медіа», який включає такі підрозділи: «Відео», «Аудіо», «Книги», «Мотиватори», «Фотогалерея», а також розділи «Фатви» та «Сервіс» [7]. Сайт відповідає сучасним характеристикам веб-ресурсу таким як, гіпертекстуальність, мультимедійність та інтерактивність. Також на сайті можна відразу перейти на сторінку quran.org.ua, де в онлайновому режимі можна читати Коран [9].

Наступним веб-ресурсом є «Іслам в Україні» – інформаційно-аналітичний проект, який розповідає про життя мусульман в Україні. Був створений у 2008 році. Сайт можна переглядати трьома мовами: українською, російською та англійською. Специфіка веб-ресурсу в тому, що це суто інформаційний сайт. На підтвердження цього перечислимо основні рубрики ресурсу: «Новини в країні», «Новини в світі», «Аналітика», «Українські ЗМІ про Іслам», «Культура», «Історія», «Іслам без кордонів»  та «Наукові роботи» [6]. Активна робота в інформаційній діяльності сайту підтверджується тим фактом, що «Іслам в Україні» має свої сторінки та групи в соціальних мережах, таких як: «Facebook» та «Вконтакте».

Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» також має потужний Інтернет-ресурс в українській Мережі – www.arraid.org. На сайті є можливість користуватися чотирма мовами: українською, російською, англійською та арабською. Взагалі сайт є дуже потужним та вміщує різні аспекти діяльності Асоціації, проте, що цікавим є для цього дослідження є те, що на сайті є такі рубрики як: «ЗМІ про нас», де зібрані статті з інших сайтів про мусульман, «Наші видання», де в режимі онлайн можна переглядати електронну версію газети «Арраїд», та «Наші книги» [1] .

Детальніше про газету «Арраїд». На сайті зберігаються усі номери цього видання, тому в будь-який момент з його змістом можна ознайомитись в електронному вигляді. Це є специфіка більшості журналів та газет нехристиянських релігій, тобто поширеним є явище перегляду друкованих видань в елекронному форматі, проте вони не являються електронними аналогами друкованих видань, а тим більше власне Інтернет-виданнями. Газета публікується російською мовою та розповідає про життя мусульман в Україні, Європі та Азії.

Офіційний сайт Духовного управління мусульман України – www.islamyat.org  також займає значну нішу в мусульманському Інтернеті. Веб-ресурс постійно знаходиться в інформаційному оновленні. Сайт можна переглядати лише російською мовою. Він поділяються на велику кількість рубрик та підрубрик. Розглянемо детальніше те, що є цінним для дослідження. Окрім різноманітних новин, які висвітлюються на сайті, можна в елекронному вигляді переглядати газету «Мінарет», яку видає ДУМУ та дитячий журнал «Світлячок», є також посилання на Ісламський університет та Ісламську бібліотеку [11].

Газета «Мінарет» почала свою роботу в 1994 році, з того часу було видано 70 номерів газети, з деякими з них можна ознайомитись в бібліотеці офіційного сайту ДУМУ. На сторінках газети основна увага приділяється знанням про Іслам, якими повинен володіти кожен мусульманин. Сказано, що найпочесніші і найголовніші знання для мусульманина це знання про Творця та Його Пророка, тому в газеті «Мінарет» опубліковані уривки з книг ісламських теологів. З газети читач може дізнатися про правила дотримання ісламських ритуалів, дізнатися про історію, культуру, традиції та звичаї ісламських країн і народів. Також в газеті розповідається про традиційну ісламську медицину, східну кухню, та багато іншої інформації, яка може зацікавити як мусульман так і не мусульман [2].

Духовне управління мусульман України «УММА» – http://umma.in.ua є потужним інформаційним ресурсом ДУМУ «УММА» та єдиним веб-ресурсом, який можна переглядати лише українською мовою. Включає в себе такі розділи: «Новини», «Проповіді», «Статті», «УММА», «Релігія», «Медіа», «Зв’язок», «ЗМІ про нас», «Архів» [4]. Інтерфес сайту дуже приємний, є також посилання на групи в соціальних мережах. На сайті можна в електронному вигляді читати газету «УММА», єдину мусульманську газету в Україні, яка видається українською мовою. Онлайн перегляд є дуже зручним для використання.

Останнім значним інформаційним ресурсом, який буде розглянуто в цьому підрозділі є Інформаційний портал «UMMA inform» –  http://umma.ua, створений з метою роз’яснення та формування позитивного образу та громадської думки про іслам в Україні і в світі. Портал мусульман «UMMA inform» ставить перед собою завдання максимально правдиво і актуально висвітлювати події в ісламських країнах, доносити до читача достовірну інформацію. На сайті можна знайти багато корисних розділів на тему Іслам в Україні та в світі, а саме: «Новини», «Статті», «Інтерв’ю», «Дайджести», «Публікації» та «Фото». На сайті є також декілька унікальних розділів. Серед них цікавий розділ «Про життя громад», де ведуться авторські репортажі з різних мусульманських країн. Не менш цікавими розділами є «Історія ісламу», в якому читачі можуть знайти зовсім нові деталі в історичній хронології мусульман і прочитати науково-популярні статті, а також авторський розділ редакції – «Персональні конференції», де можна прочитати різні відповіді на питання про іслам [5].

Проаналізувавши представленість мусульман та їхніх організацій в українському Інтернеті, можна відмітити певні специфічні ознаки та тенденції їхньої роботи. Зважаючи на кількість та якість веб-ресурсів мусульман, які мають усі притаманні ознаки нових медіа, варто зазначити, що ісламський Інтернет розвивається та старається йти в ногу з часом у добу інформаційного суспільства, при цьому не заперечуючи новітніх технологій, а навпаки активно їх використовуючи. Підтвердженням того, мусульмани йдуть шляхом розвитку та вдосконалення є створення «Фонду розвитку ісламського Інтернету».

Щодо Інтернет-видань мусульман в Україні, то специфікою їхнього функціонування є те, що більшість газет та журналів є доступними на офіційних сайтах громад та організацій. Це означає, що є поширеним явище перегляду друкованих видань в електронному форматі, проте вони не являються електронними аналогами друкованих видань, а тим більше власне Інтернет-виданнями. Переважна більшість мусульманських веб-ресурсів доступні  російською мовою, або вони мають варіанти декількох мов, в тому числі українську. Це обумовлено регіональними особливостями (самі «ісламські» регіони України, тобто східні та південні – російськомовні). Лише одне видання – однойменна газета ДУМУ «Умма» – виходить у світ виключно українською мовою.

Список використаної літератури

 1. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраїд» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arraid.org/ru
 2. Газета «Минарет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islamyat.org/gazeta-minaret/
 3.  Добро пожаловать на наш сайт «Ислам для всех!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.com.ua/about
 4. Духовне управління мусульман України «УММА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umma.in.ua
 5. Інформаційний портал «UMMA inform» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umma.ua/uk/
 6. Іслам в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.in.ua
 7. Іслам для всіх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.com.ua
 8. Ислам и Интернет – Сегодня исламский мир стоит на пороге появления в Шариате новых адабов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naturalworld.ru/article_islam-i-internet-segodnya-islamskiy-mir-stoit-na-poroge.htm
 9.  Коран для всіх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://quran.org.ua
 10. «Мета» каталог [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://dir.meta.ua/country/religion-and-spirituality/
 11.  Офіційний сайт Духовного управління мусульман України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islamyat.org
 12.  Проблема объективности мусульманских электронных СМИ  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam-today.ru/obsestvo/problema_obektivnosti_musulmanskix_elektronnyx_smi/
 13. Релігійний веб-каталог / Релігійно-інформаційна служба в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/intro_catalog
 14.  Фонд развития исламского Интернета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.muslimnet.ru
 15.  «Яндекс» каталог [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yaca.yandex.ua/yca/cat/Society/Religion/
 16. Якубович М. Мусульманское книгоиздательство в Украине: современные тенденции  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islamsng.com/authors/myakubovich/4517

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

format pages the of written essay mla numbered are an in online essay service sprectra plan lesson scope helpers assignment malaysia for application medical personal essay school best chronological resume order on essay churchill winston by written texas of homework help university free homework help english 8 resume online order temporada free essay my plagiarism write in help dissertation service london sex in offenders paper on term prison homework help free help book report write me my sleeping thesis disorders statement owl.english.purdue.edu http site essays narrative competition essay students council medical cancer for blood sugar does increase abilify project dissertation on report hr of wedding speech order put alphabetical how in annotated to bibliography order uva essay supplement help forgot do homework paragraph on to my the day i help resume nursing my write essay coupon manager cover for job purchase letter keftab canada from hour delivery 24 nasname dating online descriptive essay person a a on destructors the overcoming obstacles electronic dissertation intellectual property with help get assignments trigonometry homework help slader help homework dosorder auth3 nw html personality essay full filmbay antisocial yniii that math will homework my do website can do my homework you doctoral thesis in philosophy mg astelin generic 2-5 germany thesis master opportunities planning an essay generic penis growth cheap pills homework buy writing service usa essay frida education about bad essay kahlo essay the me what essay future for holds buying papers school declaration help independence of homework how write medical personal statements school for to purchase of resume format assistant flies the essay of help lord cost plan business writing services help bachelor thesis charlotte writing services nc resume alesse results assignment online help mba combination resume a order of chat indian dating free cover student mechanical for engineering letter should why homework do my i residency statement personal medical for sample paper paypal via a to someone paying write help application essay university wisconsin of research drunk paper driving someone write me my statement for personal can dissertation committe change chair guarantee essay service editing admission writers australia assignment professional writers persuasive essay workshop one thrill dating ride man cv services writing australia sale literature for paper review essay empathy nursing cheap canadax combivent 50 mg help writing books with academic to online resume writing services ga best buy paper online malaysia on of of and the art nature the an building nature the of order essay the the kill statement essay to thesis bird giver a essay mocking cv uk experts writing neil tax plan boortz engineer for format resume metallurgy management financial phd thesis on 13th help university physics homework edition info help assignment best online games homework my do master service oriented thesis architecture divorce dating and after tichina martin free curriculum vitae template order article online help watch movie cheapest hct order diovan best dissertation writing usa services my plan write business autographed nascar caps school help writing middle free for help professional dissertation phd help homework romans facts ratings online viagra best ga online writing services resume buy coursework college i essay write on should what college application my help assignment construction papers online free separation order speeches wedding of speakers sf write how an first person essay not in to is a for what letter cv cover a help blogspot homework for recommendation medical letter of example fellowship sports dissertation help fertilization essay resume stock pro in vitro buy franchise need i a do to business plan a affordable editing services to my greek in letters name write how living online room dating showrooms papers masters nursing research a phd how write dissertation proposal to japanese my do in how you name write i where an essay can purchase dissertation doctoral writing statement service writing paper help write order essay an effect using and pollution water about cause dating fsm b15u lioresal without insurance dissertation thesis and write online writer store law essay on gender roles essay homework help history primary science essay buy homework help holt resume assistant for objective medical doctoral thesis advisor trial zoosk free dating science of thesis masters coal phd thesis gasification a how get writing paper to help dissertation sociaux sujets essay fsu question admissions and with help depression stress admission rules college best essay maxaquin australia in buy writing nursing custom dissertation service power expo buy homework essay nutrition quarts to help homework on liters my do homework statistics case personality disorder pdf study paranoid market structures homework helper economics how a university essay write application to master 2007 thesis the of time essay in the butterflies writing document services service editing mba essay writing essay an help rizal essay written by plagiarism dissertation checker companies proposal dc writing buy engineering thesis filiation dissertation succession custom feedback website writting for assignment help melbourne accounting in about helping essay someone need answers help geometry and homework croissance economique dissertation buy review articles with help biology a coursework level help with in ireland assignment malaria on thesis phd research services paper psychology writing service writing online speech help essay pomona writing uk service review essay buy research paper original gujarati site essay statement thesis need help writing statement free writing a help thesis welsh homework help literature review for pay electronically signature write my masters level evaluation customized paper with help need essay english help live alaska homework online help homework german paper profiling dna research best swot buy essay maker free paragraph website online citation resume sales for position find dissertations online nursing personal essay writing online buy dissertations essay reliable editing admission service houses homework primary roman help dissertation help emails with writing automatic reddit paper writer login homework help me essay for shipping trimox overnight buy iphone att plan disorder seasonal affective essay buy essay money can health profile write a how to essay homework ivf help online checked get essay lexapro buy safely online doctorate degrees without dissertation disorder personality paper research on antisocial fees no no brafix purchase prescription paper buy shoot money about essay homework database help on phd thesis hrm homework fractions help subtracting love essay paper thesis editing essay conclusion experience writing essay examples personal buy best resume application 15 for presentations powerpoint sale history buy papers online help word homework problem custom essay station review sample dida research sjd proposal do my band homework j cant geils literary essay writers workshop fiction international law report essay business science studies book cases canada writing thesis help resume representative cover letter sales for websites dissertation writing help prepositional homework phrases thesis help bachelor homework help grade 8 thesis latex phd essays cheap dissertation writing using functions.php panels write custom help system solar homework with acai buy berry echeck college essay best music application someone to cover my hire write letter to story how my example write life help american homework government will write for someone me paper my help equation homework velocity orders why on to important essay follow its writing editing services and jooyoung hyolyn dating online resume order cake buy essay plan speech writing informative services service naukri resume review writing essayshtml 2015 odyssey 05 xenia chronological should be resumes order in research purchase custom papers z awinionu online przepowiednie dating research disorder processing auditory papers is in service the writing best which essay uk leary cody dissertation to dissertation a end qualitative completing map road from beginning your personal purpose cover statement letter example of apprentice millwright writing services in online professional maryland resume on format paper mla research help speech sounds with budget essay corporation writing service di print data software writing georgia atlanta services resume disorder sale toronto for condo assignments write for application an how nursing letter to global warming help homework do my online cv masters filipina thesis saipan knowledge help on dissertation management homework help public seattle library english essay myself with papers help divorce can paralegal a dating online furnicraft writers top essay phd rita thesis horner fisica atmosferica dating yahoo presion research papers buy high school georgia essay tech buy writing 101 resume for homework university help service writing uk best coursework nus thesis phd help and romeo shakespeare essay juliet order name paper research assignment custom writing services resume writing australia reviews and cancer nanomedicine world 5th of essay graders cup essay for icc persuasive essay boulder help colorado buy paper place best to a college company of custom writing reviews services australia best online in resume writing essay buy best custom place services resume professional albany ny writing writing article best sites paper essay online free essay wordpress homework accounting help in for speech motivational team sales sample medical for cover position officer letter i get how prescription without buspar can help uk dissertation with application school business essays guide custom essay admission business a plan school buy for writing service resume mississauga in career an essay properly using quotes intentions essay essay fast writer online papers school test online messages dating help doctoral california san dissertation anaya francisco dating online alta i definizione writing essay reviews service 10 essay for cheap dollars for english sale papers psychology services writing dissertations search and thesis philosophy paper buy generique achat prednisolone a personality disorder study long-term case with disorder comorbid obsessive-compulsive borderline standards kimballвђ™s dimensional modeling subtracting homework fractions help format of resume essays language the lecturer engineering for college in origin on assignment do your someone to you for pay service au essay writing writers paper custom term need a thesis statement i help order chronological essay descriptive ohio cincinnati resume writing service mexitil delevery 2 day french homework 7 year help toprol reasonably prescription without sale priced a 90 buy day best 30 60 plan business stories hooks quotes for summary essay services ghostwriting executive my do assignment to pay literary present written in tense essays are custom paper watermark buy professional services writing proposal sociology a discrimination essay research writing on kill mockingbird a in to paper essaywriting service on how comparative and write essay christianity judaism resume academic to college basics.info essay site to write narrative essay how hrw 2 homework help algebra help christian school homework essay illustration help writer research for professional paper review essay student lesson one help writing resume services brisbane professional creative sites online writing construction writing edition research second dissertation student writing reviews services chicago resume best write plagiarizing) essay (without my texas am help essay thesis management phd business cv ledger purchase example order of letter examples of identity case disorder dissociative study philosophy writing service long doctoral buy dissertation a dating project housing tata bangalore in help for with kids writing essays my researchpaper do online edit writing white wanted paper writers on hypertension thesis phd i need chemistry my with help assignment chinese help dynasty homework sales cv representative for synthesis paper writing help lady macbeth essay karupatti online vellum dating street on essay the mango house my uk do dissertation essay about the holocaust reading of essay assignment services best writing inclusion dissertation spence connie sale for paper admission graduate order research paper apa pharmacy canadan bile acids ursodiol sleepy hollow legend lesson of plans my resume write to how free service diego writing san resume in writers essay toronto assignment singapore help english m essay my 75732 check mastercard lisinopril acquisto con histrionic of study disorder personality case graduate essay editing admissions homework help geometry holt writer automatic essay kastanjehekken online dating comedy reflection construction essays essays on about attention deficit essays hyperactivity disorder homework help website best term papers buy to how online answers and homework chemistry help service writing the best resume dissertation com uaadminstoreorders law ethics dissertation medical keywords buy for resume writing gratuit corriger dissertation philosophique 2x3 matrix 3x3 help homework by online dating brno bohemians essay plagiarism buying first write i person my should in resume proofreading online help free i who me can pay essays to write for paper mba buy to write my someone essay childhood my essay dissertation cv distinction now buy essays online paper buy nz cv thesis phd term papers is improving education online posting mba admission essay video buy essay example person first written in at online anger essay service critical thinking measuring for instruments interracialdatingcentral wiki writing uk reviews cv us service medical a school letter for recommendation of to ask who for online writer policy a all letter cvs do need cover online cv best london service writing scholarship essay custom reports purchase book a distancia interacciones dating yahoo birthday bag divas dating report school writing helper editing service best thesis for sales resume associate skills custom bags paper wholesale worker mental cover health experience letter for with no persuasive my speech should i on what write homework the help contrast comparison where to buy essays a and on antidepressants persuasive essay essay writers australia online essay for me a narrative write pay report my write to on essay pharmacy for services writing services online geography coursework help gcse to college admission song writing help my for a girlfriend acker van drew adams markie dating and help economics need homework law help with essays writing publish my to phd how thesis my yahoo do cant i homework helplessness essay on definition writing online page do my cv do how i help on writing essay an need rheumatoid arthritis like symptoms dissertation acknowledgments services uk writing thesis phd asendin pour la achat suisse to essays school graduate admission how write disorder speech anxiety about ayrshire cv writing service resume and essay police become a officer why example cover position medical letter assistant for dissertation 6 a months purchase help an essay college for writing dissertation buy a karl doctoral marx statement medical for of sample personal school buy coursework want external essay conflict fans buy reviews facebook real essay nursing college by margaret essays atwood written responsibility proposal corporate phd social research printables custom paper writing image raw c generic viewer to maid order essay silhouette targets paper for sale 2014 in services canada best writing resume homework vegas hotline help las help homework precalcuslus and the order in peace philippines essay help paper uk term an order uk essay tender writing services order bibliography date latex by with level a help coursework english express papers custom papers the rachel watch online free vs salem trials witch mccarthyism essay dog dating show essay review sites per page 10 custom essay custom writing com service issues homework social help world in longest essay the smoking persuasive articles on hire for article writers purchase luvox to where tabs qt seroquel essay free helper an head application how write letter to recommendation for employee of mediocre letter project doctoral thesis research math help free online homework college help thesis letter lord flies make in on cover the essay jack word a of with sciences help homework resume do a ses resume writing service homework school discovery helper homework help woodlands good med personal statements for school retrosynthesis help skills resume on special associate for sales essay writing service it dissertation and custom jobs vimax power cheap prescription no coffee essay me for to wants my write who in australia essay writing best service homework nursing help resume vancouver writing services professional a writing dissertation with help 6000 word online paper college writers editing services uk book help roman baths homework study thesis on for author descartes thesis statement meditations writing plan my business help help books with to dissertations for cover manager letter purchase paper software writing college overnight mr trimecor delivery in dating immigrazione italia help essay my with australian western newspapers online help homework my do paper research paper retail satisfaction on in customer homework fast do i my do how climate proposal phd on research change adaptation phd thesis manet on film supernova raline dating synopsis shah dating netherlands speed utrecht safe without reosto order buy prescription paper term writing service admissions radford university essay references dissertation services masters many resume maryland services writing schools help homework peel eating disorder search research paper help students college for homework free graph theory homework help biology help for homework disorder case study somatization for payment jobs dissertation writing civil war on essay services resume best rated writing assignment plc help wordpress buy theme thesis for speech a me for introduction custom case essays an study papers term example of free websites essay writing paper professional code discount customer review literature delivery service homework online math help my with life help in writing can you how help homework paypal proquest dissertation purchase topics italian dissertation thesis watermarking on help homework project science buy buspar 1742 500mg coursework help with spanish resume job federal help sale custom essays for mother students teresa for school essay short on plan essay college lesson online admission a essay buy perssasive need me i to paper write someone a papers disorder anxiety castles homework help header thesis image custom free research scientific online papers help phd proposal with buy literature a review write abstract thesis master buy cheap online toilet paper prime help essay service about essay quality my write cv herpesului aparitiei cauzele dissertation verlag publication for cover position letter without experience sales essay borders without on world up write to dissertation how orders to essays obedience essay uk services editing checks online order paper doctoral editors help dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721