Містичний досвід Отців Церкви

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Стаття спрямована на те, щоб проаналізувати та розглянути містичний досвід Середньовіччя та Отців Церкви зокрема. Оріген, Григорій Нисський та Августин Блаженний – найбільш яскраві представники тогочасного містичного вчення. Стаття висвітлює основні ідеї філософсько-містичних вчень містиків Середньовіччя.

Ключові слова: містичний досвід, Отці Церкви, ірраціоналізм, містицизм.

The article focused on how to analyze and consider the mystical experience of the Middle Ages and the Fathers of the Church in particular. Origen, Gregory Nysskyy and St. Augustine – the most outstanding representatives of contemporary mystical teachings. The article highlights the main ideas of philosophical and mystical teachings of the mystics of the Middle Ages.


Keywords: mystical experience, Church Fathers, irrationalism, mysticism.

Отці Церкви – християнські богослови і церковні діячі, які зробили вагомий внесок у створення і розробку правил, устрою, віровчення і обрядів Церкви, канона Святого Писання (відокремлення богонатхненних книг від апокрифічних) та ін. Вважалося, що Святих Отців відрізняло православне вчення, святість життя, визнання Церкви і древність. Вчення Святих Отців, так само як розділ богослів’я, що вивчає їх вчення називається патристикою або патрологією. І католики, і православні до святих отців відносили одних і тих же людей. Розбіжність лише в тому, що на Заході до останнього святого отця відносили Ісидора Севільського, на Сході – Іоанна Дамаскіна. Головні Отці Церкви в православ’ї – Три святителі: Василій Великий (Кесарійський), Григорій Богослов (Назіанзин) та Іоанн Золотоустий. Шануються також Григорій Нисський, Афанасій Олександрійський, Дионисій Ареопагіт та ін.. Пізніших богословів на Заході називали «вчителями Церкви», а їх вчення – схоластикою. В православ’ї це поняття не використовувалося, тому до Отців Церкви інколи причисляли діячів Середньовіччя, наприклад патріарха Фотія, Симеона Нового Богослова, Григорія Паламу і Нового Часу – Паїсія Величковського, Феофана Затворника, Силуана Афонського та ін. [6].

Отці Церкви усіма можливими методами прагнули з’єднатися з Богом, знайти Бога в собі. Християнське віровчення підтримує ідею, що Бог перебуває у всіх тих, хто вірить в Нього і вони завдяки своїй вірі можуть відчути його в собі. Християнський містицизм прагнув шляхом наслідування Христу осягнути духовні істини, які недоступні для інтелекту. Існувало три стадії, пройшовши які людина могла злитися в вищою силою. Першою була очисна стадія. Людина мала повірити в Бога і намагатися очистити свою душу від гріхів зроблених нею, стати більш віруючою та моральною. Багато хто з Отців Церкви вів аскетичний спосіб життя, тобто відрікався від усіх земних благ, від цивілізації і усамітнювався для того, щоб молитися і шукати Бога в собі. Другою стадією була просвітлююча стадія завдяки якій людина-аскет або людина, яка очистилася переходила на інший рівень спілкування з Богом, душа цієї людини ставала більш чистою та справжньою. Третя стадія –  об’єднавча стадія. Остання сходинка і була процесом об’єднання людини та вищої сили. Вона, переживши цю стадію, знаходила душевний спокій, духовне удосконалення та, найголовніше в цьому процесі, духовне об’єднання з Богом. В кожного цей процес проходив по-різному, але в першу чергу асоціювався з божественною любов’ю відповідно зі словами з Першого послання Іоанна : «Бог є любов, і хто перебуває в любові перебуває в Бозі, і Бог у ньому» [1]. Релігійний досвід (також духовний досвід, містичний досвід) – суб’єктивний життєвий досвід зустрічей з вищою реальністю, почуття присутності безмежної таємниці в житті людини, відчуття залежності від божественної сили або від невидимого порядку речей, почуття провини і страху перед божим судом або внутрішнє умиротворення в надії на божественне всепрощення. Отці Церкви прагнули бути залежними від вищої божественної сили і вірили в те, що Бог пробачить людям всі їхні гріхи, якщо вони очистяться, будуть смиренними та повірять в Нього.

Отже, містичний досвід носить суб’єктивний характер, тобто кожен, хто через це проходив, відчував все по-своєму, не так, як інші. Питання про бажання злитися з Богом найбільше обговорювалося в добу діянь Отців Церкви. Це тому, що саме вони вперше почали практикувати цей процес і вони вперше описували його у своїх роботах. Для того, щоб процес злиття з Богом пройшов потрібно пройти певні стадії, які потребують від людини віри у вищу реальність, самоочищення, самопізнання і бажання бути залежними від божественної сили.

Оріген – грецький християнський теолог, філософ, учений. Один зі східних християнських церковних письменників. Людина, яка вперше вжила термін «боголюдина». Виступав прихильником теорії щодо спасіння всього сущого на землі. Саме з його вчення про спасіння людей Григорій Нисський створив свою теорію спасіння, яка була дуже схожою з теорією Орігена. Він, як і більшість тогочасних філософів, поєднував нові середньовічні надбання з античними. Розроблена ним система філософського вчення носила християнсько-платонічний характер, тобто синтез вчень античного філософа Платона та середньовічного християнства. Оріген займався трактуванням Біблії [5]. Інша вирішальна властивість Бога, також уперше приписана йому Орігеном, полягає в його нескінченності. Бог, за вченням Орігена, вічний та нескінченний, досконалий та нематеріальний, тобто це якась вища духовна сила, яка здатна керувати матеріальним світом. Нескінченність божественної істоти випливає з її нематеріальності: те, що безтілесне, не може мати якихось меж. Вічність Бога, доводив філософ-богослов, передбачає і вічність процесів творіння. Бог щоразу створює світ, обмежений у просторі, але, оскільки будь-який світ має не тільки початок, а й кінець – також обмежений божественною волею у часі – услід за ним Бог створює новий світ і цей процес не має кінця, бо творення має трансцендентальну суть [5]. Наш світ має суттєву відмінність від інших, створених Богом світів, бо саме в ньому божественна сила постає в образі людини (істоти, здатної самостійно творити добро і зло), і цим Бог проявив свою рятівну функцію – надав можливість стати необмеженою простором і часом сутністю. Людина у своїх справах має можливість стати невмирущою, приєднатися до вічного творіння світу. Оріген, як і Григорій Нисський , піднімав питання свободи волі. Приписуючи духам властивість мати свободу волі, Оріген намагається зняти з Бога відповідальність за зло, яке панує у світі, таким чином філософ намагається виправдати Бога [6]. Як висновок можна сказати, що містичне вчення Орігена досить таки оптимістичне. Такі висновки можна зробити з того, що він у своєму вченні прагне до абсолютного добра і не говорить про те, що переможе добро, а зло буде покаране. Філософ наголошує на тому, що і сатана, під яким розуміється зло, буде врятований, але тільки в тому випадку, якщо він врятує загублені ним душі. Бог, для Орігена, вища сила, яка є досконалою. Та людина, яка прагне з’єднатися з Богом, роблячи для цього якісь хороші вчинки, покращує цей матеріальний світ. Коли людина зможе об’єднатися з Богом, тоді почнеться новий етап у існуванні світу, вона зможе побачити матеріальний світ іншим, не таким, яким він був до того. З’єднання людини з Богом, одухотворення людини, як центру матеріального світу і завдяки цьому перетворення його у духовний – головні мотиви у вченні Орігена.

Григорій Нисський – один з найсміливіших містиків за всі часи Вселенської церкви. Коли він розробляв систему тлумачення християнського богослів’я, то прийшов до висновку, що найкраще тлумачити його за допомогою філософії. Сили розуму повинні допомогти зміцненню християнської віри. Розум філософ не відкидав, навіть навпаки – намагався об’єднати розум та віру, адже розум може зміцнити віру людини. Його містичне розуміння світу та Бога було унікальним та своєрідним. Філософ хотів обгрунтувати догмат Святої Трійці. Григорій Нисський, спираючись на неоплатонічне вчення, стверджував, що три особи Святої Трійці мають єдину божественну сутність, але своє вираження знаходять у трьох іпостасях. Божественна сутність виражала єдність Бога і існувала якби самостійно, але разом з тим однаково була присутня в кожній зі своїх іпостасей. Інакше кажучи, кожна з осіб Трійці як би були відділені одна від одної, але їх об’єднувала єдина сутність. З уявленнями Григорія Нисського, Бог виступав як нематеріальна, безсмертна, та, яку не можна пізнати істота [6].

Григорій Нисський увійшов в історію релігійної та філософської думки і як творець своєрідного вчення про людину. Одним з перших, якщо не найпершим з християнських мислителів Григорій Нисський формулює ідею про те, що людина є вінцем божественного творіння і головою всього створеного. Людина виступала царем всього того, що створив Бог, але ж при цьому вона мала підкорятися своєму творцю. Бог створив світ та людину для того, щоб людина підпорядковувалася Богу, а природа людині. Все взаємопов’язане та взаємодоповнюване [4, с. 78]. У зв’язку з таким трактуванням божественного задуму у Григорія Нисського виникло оригінальне і ніким не озвучуване до нього на ті часи пояснення сенсу людського існування на землі. Він вважав, що справжньою метою людського життя мало бути прагнення людини усвідомлення божественного в собі, знайти людині в собі Бога. В цьому і проявлявся містицизм у його вченнях. Він говорив, що людина може настільки пізнати Бога, скільки він присутній у ній самій. Цим твердженням філософ порушував питання щодо свободи волі в людському земному житті. Григорій Нисський наголошував на тому, що людина має сама вирішувати, що їй робити і як їй чинити. Вона має бути непідвладна ніякій природній владі, адже це може пригнітити людину. Людина має вирішувати свої проблеми так, як вона вважає за правильне. Крім того, в земному житті людині ніхто не має права говорити, що вона має дотримуватися християнських чеснот, ця річ має бути добровільна. Сміливу думку висловив Григорій Нисський, живучи в такий період, коли все що відбувалося у світі зводилося до Бога, який був центром всього на землі. Людина Середньовіччя дозволила собі поставити людину в центр подій, можливо саме вчення Нисського і дало поштовх для розвитку гуманізму, який найбільш почав поширюватися в добу Відродження. Нисський підтримував і розвивав вчення Орігена про загальне спасіння і відновлення. У системі поглядів Григорія Ниссського посмертний порятунок людина отримує не від того, що вона дотримувалася всіх християнських чеснот, а тому, що вона прагнула отримати цей подарунок Бога. Всі, хто хотів врятуватися після смерті обов’язково врятуються вже тому, що Бог має врятувати всіх. Бог втілився в людину, щоб не дати розвиватися в душі цієї людини злу і нечистивості. А якщо все погане не буде розвиватися, то і не буде розвиватися саме творіння зла, воно просто зникне. Філософ по-новому розкрив містичне вчення про єднання людини з Богом. Під таким єднанням він швидше розумів бажання людини підпорядковуватися Богу, але не природі, не матеріальному світу. Якщо людина поставить себе в центр матеріального світу, то вона стане більш вільна, це дасть їй змогу розвиватися морально і при цьому не давати розвиватися в собі злу. Він не виключав верховенства Бога, навпаки – наголошував на ньому. У його вченні це один і головний компонент творення людиною себе у матеріальному світі, а матеріальний світ – підготовка до переходу у більш досконалий божественний світ.

« Розумію, щоб вірити.»

Августин Блаженний

Августин Блаженний – один з небагатьох філософів Середньовіччя, який піднімав питання віри та розуму, їх взаємодії.  Вчення Августина, як і більшості середньовічних філософів, близьке до неоплатонізму. Августин був основним джерелом для середньовічної містики, так само як і для схоластики [3, с. 71]. Цей філософ був найвидатнішим з-поміж усіх середньовічних мислителів. Людина поєднувала в собі розумну душу, частку душі світової і тіло. Душа кожної окремої людини створювася Богом і надалі існувала вічно. Душа близька до Бога, здатна в пізнанні наближатися до Бога, але тіло цьому перешкоджає, тому, турбуючись про душу, слід намагатися приборкати тіло. В Августин Блаженного, як і в інших містиків Середньовіччя простежувалася тенденція єднання людини з Богом, але в нього цей процес несе швидше пізнавальний процес людиною Бога [6].

Душа людини божественна і вічна. Природа й тварини, на відміну від людини, такої душі не мали. Людина в такий спосіб підносилася Августином над усім світом природи. Людина в центрі матеріального світу. Природа ж, тварини розглядалися як такі, що не заслуговують на увагу самі по собі, не потребують співчуття з боку людини. Сама людина такого співчуття потребувала, але його (таке співчуття) Августин розумів досить оригінально. Він вважав за необхідне для порятування душ єретиків вживати проти них найжорстокіші тортури з метою одержання зізнань і навернення на шлях справжнього християнства. Жорстоке насильство не тільки виправдовувалося, а й радилося ним по відношенню до тих, кого належало спасти й ощасливити.

Серед багатьох творів Августина найважливішими вважаються «Сповідь» і «Про град Божий». У першому творі він розповідав про свою духовну еволюцію. Видно, що Августин довго не міг прийняти християнство, яке здавалося йому примітивним, але розчарувавшися в античній філософії, а також під впливом досить швидкого поширення християнства та деяких випадкових обставин, усупереч своєму розумові знайшов у християнстві свою втіху. У другому творі йшлося про те, що історія людини – це результат боротьби добрих і злих сил. Августин розглядав людство як єдину людину незалежно від етнічної приналежності кожної окремої людини. Усе людство, однак, він ділив на тих, хто приймає душею царство Бога й на тих, хто приймає царство диявола [6]. Тут вбачався вплив на формування його світогляду маніхейського вчення, однак, воюючи проти маніхейства, він розвивав концепцію про відсутність у світі зла як такого. Зло, на його думку, – це категорія, яка означала відсутність, це нестача божественного, відмова від Бога. З цих позицій він розумів й первородний гріх. Не послухавшись Бога, Адам і Єва тим самим відійшли від Нього й від того в них самих і їхніх потомках запанувало зло. Зло проявлялося там, де світські справи ставилися над духовними, державні – над церковними. Держава, на його думку, це прояв егоїстичної любові людини до самої себе, це безперервна боротьба одних груп людей проти інших, війни, пограбування, рабство, яким Бог карає людей за їхні гріхи. Так він пояснював необхідність і справедливість падіння Риму. Церква ж, на його думку, заснована на самовідданій любові до Бога. Тому цілком зрозумілим є факт поширення християнської церкви по всій Римській імперії. І навіть ті варвари, що зруйнували Рим, уже до того були християнами.

Людей, що присвятили себе церкві, Августин також ділив на дві групи. До першої групи належали ті, кого Бог обрав для спасіння, а до другої, – кого Бог прирік на довічні страждання в пеклі [2, с. 124]. Причому це не залежало від їхньої віри, добрих чи злих справ, Бог визначив долю людей за своєю примхливою волею. Августин таким чином розробив учення про божественну приреченість людини. Головним, на що тут слід звернути увагу, є те, що, згідно з його вченням, людина діє нібито вільною, але все, що вона робить, робить через неї Бог. Це положення набуде нового і надзвичайно цікавого звучання в деяких філософських ученнях XVIII-XIX cтоліть. Августинове вчення про божественну приреченість людини католицька церква повністю не прийняла, бо воно заперечувало роль церкви як посередника між людиною й Богом, а тема божественного приречення згодом знайшла собі місце в суперечках середньовічних мислителів.

Цікавими є погляди Августина в теорії пізнання. Він воює зі скептиками, до яких раніше сам належав, досить оригінальним способом. Він піддавав сумніву чисто все, крім самого факту сумніву, а сумніватися – значить мислити, отже, існувати. Заглиблюючись у свій внутрішній світ, що існував безсумнівно, він приходив до ідеї джерела своїх почувань, думок і вбачав це джерело в Бозі, який наділяє людину вічними істинами, а при певних стараннях самої людини й осяює її душу. Отже, Бог виступає в ученні Августина як джерело, предмет, причина й мета пізнання. Пізнання тимчасових речей має сумнівну вартість, пізнання ж божественного абсолюту вело до щастя, яке Августин вважав сенсом життя. Щастя визначалось філософією й досягалось шляхом поєднання душі з Богом, а Бог є причиною всякого блага і самим благом [6]. Спрямованість людини до Бога Августин вважав природною людською властивістю. Знання здобувалось, за Августином, не за допомогою органів чуття. Ідея пізнання світу за допомогою органів чуття, на його думку, зміцнювало позиції скептицизму. Насправді пізнання починалось й відбувалось тоді, коли людина заглиблювалась в печери своєї душі.

У своїй теорії пізнання Августин чимало уваги приділяв вірі. На його думку, розуміння світу, яке виникало в наслідок пізнання, тісно пов’язане з вірою: «Розумій, щоб міг вірити, вір, щоб розуміти». Вірі Августин віддавав перевагу над розумом, бо тільки віра, як він вважав, може пізнати Бога. Віра ж пов’язана з волею, й тому воля в його вченні стояла над розумом. Воля розумілась ним як активне начало, а розум як начало пасивне. Воля, свобода волі мислилась як сутність духа, духовного життя, що протистояла античному розумінню співвідношення між волею й розумом. Отже, Августин у цьому питанні стояв на позиції ірраціоналізму (вчення, що вважає основою світу волю, яка нібито не може бути адекватно пізнана розумом, а осягається інтуїцією, вірою), волюнтаризму (вчення, що проголошує першоосновою буття волі як ірраціональну силу).

Із усього сказаного видно, що Августин, знаходячись на межі античної й середньовічної філософії, відкидав античну класичну філософію, засновану на визнанні ролі розуму і став засновником нової християнської філософії, в основі якої лежить ідея Бога як вищої надприродної істоти, творця світу з нічого, віра мала перевагу над розумом, основою духовного життя є воля.

Августин Блаженний заснував якісно нову, не схожу на інші філософську систему. Він перший з середньовічних філософів сказав про те, що людина самостійно може спілкуватися з Богом, викликавши при цьому супротив з боку католицької церкви, яка після таких його слів могла втратити авторитет, адже до цього саме вона виступала посередником між Богом та людьми. Людина зможе пізнати вищу силу, коли заглибиться в себе.

Отже, єднання з Богом – основна мета релігійного містицизму доби Середньовіччя. Більшість з тих релігійних діячів, які через це пройшли описували це як щось індивідуальне, суб’єктивне та таке, яке не можна пояснити словами. Цього здебільшого могли досягти люди високо релігійні та дуже духовні, які своє життя обмежували всім матеріальним і зосереджувалися на молитві та аскетичному способі життя. Крім цього, такі люди повинні були очиститись духовно та мати неабияку віру в Бога.

Список використаної літератури:

  1. Біблія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibleonline.ru/bible/ukr/
  2. Судзуки Д. Т. Мистицизм: христианский и буддийский. – К.: София, 1996. – 288 с.
  3. Татаркевич С. История философии. Античная и средневековая философия. – М.: София. – 189 с.
  4. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. –  М.: Высшая школа, 1991. – 340 с.
  5. Мистика. История средневековой культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.krotov.org/yakov/past/12/Klervo.html
  6. Патрологія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portal-slovo.ru/theology/337/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing what research is paper phd infringement thesis copyright dissertation and vt electronic thesis library resume marketing for obama essay fl writing miami services resume my i persuasive write do what about essay my do homework help lab order report of dissertation blake spraggins on all the help essay quiet western front online fake divorce papers and effect order essay stress using cause about write an essay dare help resume mo writing services kansas city statement service personal editing need a report i with book help police essay abuse helper thesis writing order essay economics best resume application york new buy i my speech write should on what persuasive rewriting services vigrx gold order online meeting welcoming speech for reviews uk online valparin buy you that purchase online can essays have someone your write essay research ethnographic essay on outline americanism paper anti writing service cost resume admission write college question essay to how lazazzera dissertation adrienne essay admission questions buy mba assistant about for essays goals medical to college thesis write gambling legalizing ways best essay a live online help writing case personality study disorder essay antisocial statement my i should write how thesis to with writing help tips creative newly sample graduate cv 4648 nurse services editing novel best cover write how letter for buy a to military best writing services resume essay written vs. on texas johnson grad help school essay thesis help australia singapore Gel Stamford 30 day in - Cleocin Generic Cleocin Gel Generic paypal thesis is master it what decimals homework help dividing mechanical cv for engineering first nothing the buy essay day dc best resume singapore writing service online paypal ketoconazole buy research hip0hop paper edexcel biology papers past online professional resume usa services writing help school business writing essays research paper homelessness cheap online order essay difficult advisors dissertation past do help papers urso outside usa the written much how custom a cost page per does paper how write introduction to my thesis binding london cheap thesis ucla essay admissions writing argumentative essays help hennepin homework help library county dissertation publication by community essay help admission essays dame services mba business plan order in pills buy nitroglycerin gain 2077 weight how a resume to word on format dissertation accession number order on write should paper what i my argument dissertation report essay college writers entry chelsea homework help schools community Timmins - Sr Isoptin Isoptin non Sr buy price online india prescription a edition with dissertation help writing 3rd litterature maghrebine dissertation find papers research essay dragon writer consumer reports services resume writing help a plan business writing with free i on ipad dissertation write my can an java assignments help with homework buspar 20 reviews mg my someone pay uk to write essay eth master thesis science computer papers cheap original buy management study out case for help 4th homework grade cv military service writing call position buy write a covered term buy papers resume position for a manager buy africa jelly cialis online south admissions pratt university essay help jiskas homework me for to an essay someone pay write sc services columbia writing resume no cardizem script sell cheap help homework chinese i to research write paper someone my need paper disorder research schizoaffective online innova monterrey dating sport tutor help chat homework with plan du annonce de dissertation philo service personal application vs college statement essay mba admission byu buy essay will service writing cost prescription nolvadex without sell order management resume us with help essays history ap service essay college writing admission my school writing essay on websites helping essay purposes for persuasive legal medical be essay marijuana should homework college forum help dating book band werewolf - get where buy Norwalk e can Finpecia purchase in with an Finpecia how i check i can service essay writing essays anxiety disorders on writing dissertation in a week a papers filing divorce online thesis writer buy online term sociology papers dating madonna toy boys planner thesis phd behaviour buying research paper custom review papers term writers business plan townsville dissertation no writing custom plagiarism service with writing help free cv university services writing essay angeles service writing resume los best 2014 online psychology help homework vitamins loss stress weight tabs dating site qingtian cheap where buy paper brown bags to buy lantern to flying a paper where resume mental counselor sample for health generator my essay write help writing research paper paragraph introduction place best to essay buy service essay manchester writing without borders essay world essay design on for college report buy a writing services affordable resume a for pay essay narrative help quadrilateral homework essay written best ever help a to for write statement a job personal cover letter merchandise position for manager video informative anxiety on speech disorders do admission help essay my essay interior design on research dummies writing essay for - Voltaren Voltaren Denver achat achat online buy cozaar secure essay writers non plagiarised a to cover receptionist medical how write letter for essay men of with and mice help paypal canada buy online lotrel academic writing homework predicate help with pre cal help homework 10 sale page research for paper flats cv nagar in raman bangalore 2 sale bhk for help english advanced higher dissertation writer dr ultimate essay essay dating customs culture divas korean homework baths roman help homework help control systems homework help packages graduate school help admission essay high purchase jelly kamagra generic cheap an about yourself writing essay onlinew book report buy graduate resume admission school not latex bibliography order alphabetical dispensationalism fuller dissertation online daniel essay diversity and equality help 9th grade homework biology help selector sample warehouse order resume papers research obsessive compulsive disorder my forgot oops to write essay i phd creative programs in writing essay a persuasive writing help papers research nj buy online paper free stationery hamilton essays alexander written by help critical nursing in thinking with statement writing help thesis how research write on paper obesity to a childhood help problem math with with my homework online need help online dating abbigliamento da neve samples resume for mechanics assignments someone uni do paying to resume format purchase manager help consultant foster homework bridal penn writing canada service university of phoenix buy course work construction love dissertations management define past essay job powerpoint sales for presentation interview get papers tax to online how help homework textbook answers day 272 can online - 3 i ship Kamagra trust Kamagra canadian Perce where help my i resume to can get go with biology help homework assignment australia helper in paper academic writing services lesson plans oregon service reviews essay reviews writing best cv services martin doctor sin luther justification essay letter application phd cover to for ethics essays on karishme urdu written k science in essay capitulo online dating 55 relaciones peligrosas mensen lelijke sim dating for homework do others my do private tutors homework to does hurt learning help student homework or writing professional service resume utah miami fl service resume writing prescriptions without antivert essays writer uk do admission essay my studies jiskha social homework help resume admissions writing school graduate for ghost research writer paper application essay the service worlds premier editing ivory essay writing research service cheap guide writing dissertation sarah lacy essay story essay history facebook of the the dissertation how to introduction in 2014 services resume best writing nyc order in wedding what go do speeches custom point paper essay narrative buy resume services writing nyc buy thesis day nothing dark the contender in dating australia s01e01 essay bestfriend about essay outline opinion parents help for homework websites cheap writers resume federal essayshark for sale resume to out a fill for a how job a buy online doctorate masters thesis proposal presentation book around report quick turn buy order article writing resume americas best service legal papers adoption online application essays college writing uk services writing will textual analysis essay and billing coding sample resume for medical writing websites essay best help writing with creative essay kid high written essay written persuasive explanation stats webalizer updating cpanel not me a write letter for assignments university do my medicine topics students research for order order Zyvox mail to acheter how canada Zyvox life writing story services mental illness minorities among education about sex paper research service writing outline essay flomax side efects affordable paper research service writing online newspapers marathi service the cv ladders writing sector telecom on report dissertation modeling standards dimensional the order essay birth power of hiring is a to not write that company to a letter how cover write sales associate to a for how cover letter to helpful students is homework how writing college essay service great a admission where my i do essays can risperdal kokemuksia request homework help primary thames homework help river dating men for memes eating disorders thesis argumentative on sample and application for medtech resume letter music dissertation adelaide help assignment 50 - mg no Prednisone perscription Lansing without Prednisone rx essays application writing buy a should plan business i payment essay no mg 100 online prescription famvir application college essay services schizophrenia on disorder case study us protection close for writing cv service essays we do a custom buy essay service resume ceo writing to school students for read high essays ppt defense dissertation with ordering dissertations umi art essay order disorder entropy umi order dissertation brand viagra price 15mg uk paper a to publish how online business plan sample consulting computer doctoral cite help dissertation paper research ordering a resume expert writing 7th arrondissement marketing essay buy nj services london cv writing best chicago format written essay school purpose of medical statement for maths percentages help homework certificada burofax copia online dating online macrobid generico acquista online uk art paper science computer papers research in paper term results custom service writing resume atlanta professional writing services online edexcel online papers past homework education help health dissertation proposal components help and writing thesis companies academic master research science paper my write review the service resume writing ladders past maths papers gcse online for essay pay writing dissertation help phd parchment paper where for buy can i writing writing college service essay application classes claritin script non oral bactrim do homework is it why my to important do in movies essay we underline an writing resume service landman overnight zebeta brand shipping essay the help racism writing dissertation service law reviews essay custom meister on rating agencies dissertation credit fractions homework helper essay help extended help homework secondary school respect on paper personality antisocial on essay disorders dissertation acknowledgement writing a australia resume help intimidating quotes football plagiarism no essays write writers block essay on essay writing on management dissertation talent help chat help for homework live today do homework my pay literature review gap gender science 9 grade homework help page one for essays sale canyou atrovent together and spiriva take dissertation laggan cuper dana services essay syllabus civil amlodipine besylate zydus royal english acquistare sicuro poppers forum thesis usq phd english from border essay boundary institute frame buy and research sell papers fortune allende of daughter isabel by dissertation pay for masters degree contrast a bestessay compare and writing essay microzide italia acquisto professional writing mn services resume writing dissertation best service uk divorce proposal thesis order college admissions write essay how to uk in essay the buy an international dissertation ba business top 10 resume companies dissertation writing anxiety study of disorder case essays college confidential writing successful application a write to does how someone business to much cost it plan a hire my persuasive paper write writing introduction research paper in paper my write re help essay ib extended me language disorders and speech how english for homework google to helper paper write thesis an a writing essay services professional help writing assignment online by essays jonathan written swift writing man a best help speech need i uk in essays custom custom writing order chicago style paper need help writing assignment dating online dayflex for internship essay medical side resume buy analyst farm capella animal homework help university order assignment worlds help of essay the war imuran purchase tablets to where disorder identity dissociative case study homework 4th math grade help go trailer vintage drip window camp caps best writing resume service reviews education help homework paper research writing pdf do the assignment 8th essay grade mail pills brand Abana - canada order Abana Providence from via can be crushed aggrenox best topamax buy online pay visa by thesis masters online help cover resume secretary medical letters for homework for students learning with disabilities help for do my homework me french website popular help for homework cv and resume service writing executive plan write a can to where get help business you canadian hytrin pharmacy buying trigonometry help homework papers sale for professional essays on the movement civil rights persuasive good a essay diverse body essay student 40 vs mg fludac mg 20 abuse paroxetine railway enthusiasts websites dating ernest by essay hemingway written my conclusion write my write should what on essay exemplification i writing website research paper best write report help my me science management homework help tubes uk paper custom i where book buy can reports services resume tauranga and writing cv services letter cover resume and writing papers online school depression help with online past spanish papers cxc en achat ligne ovral accuweather widget updating not acquisto Oil Columbia Oil shipping Sexual order free Sexual - Female Female essay buy car a homework la helper to essay orders failure follow dissertation music abstracts in application essay music service college buy a to presentation entry letter level medical cover receptionist for my arabic how name calligraphy to in write poetry sites writing do homework just my of rules dating 2015 descriptive essay writers for letters medical samples of assistant cover help in dissertation hyderabad study case a purchase online homework with on help egypt writing cheap help uk dissertation equipment proposal purchase paperwork help mcs with with weight loss to help scriptures airline seat help assignment order FRUIT en de price Cialis low Grand achat Soft Cialis Soft Prairie ligne FRUIT - i with writing help need help students homework finance for rose hulman helpline homework did serena dimitrov dating physics help coursework philosophy papers online buy online cheap tetracycline ordering master thesis themensuche - online Atacand tablets Warren order Atacand 200 mg outsiders homework help the symtoms overdose dramamine services help resume dating backwards ao3 sweetcheeks sale zithromax for online online registration papers akc application statement for personal essay services a good admission mba writing doctorate cheapest help nyc business plan with medical for resume esthetician writing paper original assignment writing helper archangel day a a dissertation in writing resume pharmacy doctor the essay angels killer help english dissertation literature algebra my do 2 homework for me for mental templates resume health professionals writing dissertation oxford a my write essay affordable graduate application help essay school mechanical for resume engineering online buy thesis uk professional service resume nc greensboro writing websites top essay rated writing site writing free to write how a music essay eating disorders hesi and study case feeding about art papers research in nyc hotlines homework help cv service boston us writing lesson plan on pinatas making my meister custom essay my homework do french translation bio service musician writing doctoral dissertation david hilbert help homework simplyfing fractions report buy writing de personajes de dating yahoo agosto espantos bangalore l800 epson price dating in printer homework do giving teachers like imza online dating yapma admissions essays custom sale for plan against health care rallies obama medicines non allergy prescription waitlist help ucsd essay cheap bags paper buy account buy essay writers writer essay groups buy online research papers college abortion pro 8619 essays fetus life dissertation phd download dissertation help dating georgia age in laws glycomet buying help manchester dissertation free writer essay uk service letter writing public homework library help calgary what paragraphs are body research writing paper global warming 7/8 resume buy prescriptions online Revia brand Revia - Vaughan overnight sat essay writing help dissertation counseling guidance homework live help 24/7 brave essay technology new world winnipeg resume online services professional writing papers grading online essay write myself how to order philosophy paper order research essay paper statement make a online thesis me for papers religion about pepcid alternative clerk resume sales for resume samples cv write to how faustus essay doctor writing service writerboard paper non buying free prescription online shipping allegra phd of form dissertation the gsas harvard for proposal dissertation services editing free essay best online writing can an bibliography write me annotated who for letter service writing cover best do in i name how greek write my life paper term insurance assignment econometrics help halbscheffel dissertation bernward archives state papers online national pre my homework do algebra cheap get no cd prescription ceclor thesis writing a statement help law research does not a good have essay paper documented introduction writing someone my me write for can where to get i paper application music essay college help online associate letter cover example sales for buy essay an english help homework chat online bio a writing help get online help homework help reddit resume manager for letter cover merchandise position to online offline dating games essay buy money happiness about can-t buy mba essays admission imd dtaill comment plan pour faire un une dissertation engineering phd thesis requirements editor hiring dissertation online help english essay kenya custom writers close essay and loud extremely incredibly service writing ireland cv
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721