Містичний досвід Отців Церкви

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Стаття спрямована на те, щоб проаналізувати та розглянути містичний досвід Середньовіччя та Отців Церкви зокрема. Оріген, Григорій Нисський та Августин Блаженний – найбільш яскраві представники тогочасного містичного вчення. Стаття висвітлює основні ідеї філософсько-містичних вчень містиків Середньовіччя.

Ключові слова: містичний досвід, Отці Церкви, ірраціоналізм, містицизм.

The article focused on how to analyze and consider the mystical experience of the Middle Ages and the Fathers of the Church in particular. Origen, Gregory Nysskyy and St. Augustine – the most outstanding representatives of contemporary mystical teachings. The article highlights the main ideas of philosophical and mystical teachings of the mystics of the Middle Ages.


Keywords: mystical experience, Church Fathers, irrationalism, mysticism.

Отці Церкви – християнські богослови і церковні діячі, які зробили вагомий внесок у створення і розробку правил, устрою, віровчення і обрядів Церкви, канона Святого Писання (відокремлення богонатхненних книг від апокрифічних) та ін. Вважалося, що Святих Отців відрізняло православне вчення, святість життя, визнання Церкви і древність. Вчення Святих Отців, так само як розділ богослів’я, що вивчає їх вчення називається патристикою або патрологією. І католики, і православні до святих отців відносили одних і тих же людей. Розбіжність лише в тому, що на Заході до останнього святого отця відносили Ісидора Севільського, на Сході – Іоанна Дамаскіна. Головні Отці Церкви в православ’ї – Три святителі: Василій Великий (Кесарійський), Григорій Богослов (Назіанзин) та Іоанн Золотоустий. Шануються також Григорій Нисський, Афанасій Олександрійський, Дионисій Ареопагіт та ін.. Пізніших богословів на Заході називали «вчителями Церкви», а їх вчення – схоластикою. В православ’ї це поняття не використовувалося, тому до Отців Церкви інколи причисляли діячів Середньовіччя, наприклад патріарха Фотія, Симеона Нового Богослова, Григорія Паламу і Нового Часу – Паїсія Величковського, Феофана Затворника, Силуана Афонського та ін. [6].

Отці Церкви усіма можливими методами прагнули з’єднатися з Богом, знайти Бога в собі. Християнське віровчення підтримує ідею, що Бог перебуває у всіх тих, хто вірить в Нього і вони завдяки своїй вірі можуть відчути його в собі. Християнський містицизм прагнув шляхом наслідування Христу осягнути духовні істини, які недоступні для інтелекту. Існувало три стадії, пройшовши які людина могла злитися в вищою силою. Першою була очисна стадія. Людина мала повірити в Бога і намагатися очистити свою душу від гріхів зроблених нею, стати більш віруючою та моральною. Багато хто з Отців Церкви вів аскетичний спосіб життя, тобто відрікався від усіх земних благ, від цивілізації і усамітнювався для того, щоб молитися і шукати Бога в собі. Другою стадією була просвітлююча стадія завдяки якій людина-аскет або людина, яка очистилася переходила на інший рівень спілкування з Богом, душа цієї людини ставала більш чистою та справжньою. Третя стадія –  об’єднавча стадія. Остання сходинка і була процесом об’єднання людини та вищої сили. Вона, переживши цю стадію, знаходила душевний спокій, духовне удосконалення та, найголовніше в цьому процесі, духовне об’єднання з Богом. В кожного цей процес проходив по-різному, але в першу чергу асоціювався з божественною любов’ю відповідно зі словами з Першого послання Іоанна : «Бог є любов, і хто перебуває в любові перебуває в Бозі, і Бог у ньому» [1]. Релігійний досвід (також духовний досвід, містичний досвід) – суб’єктивний життєвий досвід зустрічей з вищою реальністю, почуття присутності безмежної таємниці в житті людини, відчуття залежності від божественної сили або від невидимого порядку речей, почуття провини і страху перед божим судом або внутрішнє умиротворення в надії на божественне всепрощення. Отці Церкви прагнули бути залежними від вищої божественної сили і вірили в те, що Бог пробачить людям всі їхні гріхи, якщо вони очистяться, будуть смиренними та повірять в Нього.

Отже, містичний досвід носить суб’єктивний характер, тобто кожен, хто через це проходив, відчував все по-своєму, не так, як інші. Питання про бажання злитися з Богом найбільше обговорювалося в добу діянь Отців Церкви. Це тому, що саме вони вперше почали практикувати цей процес і вони вперше описували його у своїх роботах. Для того, щоб процес злиття з Богом пройшов потрібно пройти певні стадії, які потребують від людини віри у вищу реальність, самоочищення, самопізнання і бажання бути залежними від божественної сили.

Оріген – грецький християнський теолог, філософ, учений. Один зі східних християнських церковних письменників. Людина, яка вперше вжила термін «боголюдина». Виступав прихильником теорії щодо спасіння всього сущого на землі. Саме з його вчення про спасіння людей Григорій Нисський створив свою теорію спасіння, яка була дуже схожою з теорією Орігена. Він, як і більшість тогочасних філософів, поєднував нові середньовічні надбання з античними. Розроблена ним система філософського вчення носила християнсько-платонічний характер, тобто синтез вчень античного філософа Платона та середньовічного християнства. Оріген займався трактуванням Біблії [5]. Інша вирішальна властивість Бога, також уперше приписана йому Орігеном, полягає в його нескінченності. Бог, за вченням Орігена, вічний та нескінченний, досконалий та нематеріальний, тобто це якась вища духовна сила, яка здатна керувати матеріальним світом. Нескінченність божественної істоти випливає з її нематеріальності: те, що безтілесне, не може мати якихось меж. Вічність Бога, доводив філософ-богослов, передбачає і вічність процесів творіння. Бог щоразу створює світ, обмежений у просторі, але, оскільки будь-який світ має не тільки початок, а й кінець – також обмежений божественною волею у часі – услід за ним Бог створює новий світ і цей процес не має кінця, бо творення має трансцендентальну суть [5]. Наш світ має суттєву відмінність від інших, створених Богом світів, бо саме в ньому божественна сила постає в образі людини (істоти, здатної самостійно творити добро і зло), і цим Бог проявив свою рятівну функцію – надав можливість стати необмеженою простором і часом сутністю. Людина у своїх справах має можливість стати невмирущою, приєднатися до вічного творіння світу. Оріген, як і Григорій Нисський , піднімав питання свободи волі. Приписуючи духам властивість мати свободу волі, Оріген намагається зняти з Бога відповідальність за зло, яке панує у світі, таким чином філософ намагається виправдати Бога [6]. Як висновок можна сказати, що містичне вчення Орігена досить таки оптимістичне. Такі висновки можна зробити з того, що він у своєму вченні прагне до абсолютного добра і не говорить про те, що переможе добро, а зло буде покаране. Філософ наголошує на тому, що і сатана, під яким розуміється зло, буде врятований, але тільки в тому випадку, якщо він врятує загублені ним душі. Бог, для Орігена, вища сила, яка є досконалою. Та людина, яка прагне з’єднатися з Богом, роблячи для цього якісь хороші вчинки, покращує цей матеріальний світ. Коли людина зможе об’єднатися з Богом, тоді почнеться новий етап у існуванні світу, вона зможе побачити матеріальний світ іншим, не таким, яким він був до того. З’єднання людини з Богом, одухотворення людини, як центру матеріального світу і завдяки цьому перетворення його у духовний – головні мотиви у вченні Орігена.

Григорій Нисський – один з найсміливіших містиків за всі часи Вселенської церкви. Коли він розробляв систему тлумачення християнського богослів’я, то прийшов до висновку, що найкраще тлумачити його за допомогою філософії. Сили розуму повинні допомогти зміцненню християнської віри. Розум філософ не відкидав, навіть навпаки – намагався об’єднати розум та віру, адже розум може зміцнити віру людини. Його містичне розуміння світу та Бога було унікальним та своєрідним. Філософ хотів обгрунтувати догмат Святої Трійці. Григорій Нисський, спираючись на неоплатонічне вчення, стверджував, що три особи Святої Трійці мають єдину божественну сутність, але своє вираження знаходять у трьох іпостасях. Божественна сутність виражала єдність Бога і існувала якби самостійно, але разом з тим однаково була присутня в кожній зі своїх іпостасей. Інакше кажучи, кожна з осіб Трійці як би були відділені одна від одної, але їх об’єднувала єдина сутність. З уявленнями Григорія Нисського, Бог виступав як нематеріальна, безсмертна, та, яку не можна пізнати істота [6].

Григорій Нисський увійшов в історію релігійної та філософської думки і як творець своєрідного вчення про людину. Одним з перших, якщо не найпершим з християнських мислителів Григорій Нисський формулює ідею про те, що людина є вінцем божественного творіння і головою всього створеного. Людина виступала царем всього того, що створив Бог, але ж при цьому вона мала підкорятися своєму творцю. Бог створив світ та людину для того, щоб людина підпорядковувалася Богу, а природа людині. Все взаємопов’язане та взаємодоповнюване [4, с. 78]. У зв’язку з таким трактуванням божественного задуму у Григорія Нисського виникло оригінальне і ніким не озвучуване до нього на ті часи пояснення сенсу людського існування на землі. Він вважав, що справжньою метою людського життя мало бути прагнення людини усвідомлення божественного в собі, знайти людині в собі Бога. В цьому і проявлявся містицизм у його вченнях. Він говорив, що людина може настільки пізнати Бога, скільки він присутній у ній самій. Цим твердженням філософ порушував питання щодо свободи волі в людському земному житті. Григорій Нисський наголошував на тому, що людина має сама вирішувати, що їй робити і як їй чинити. Вона має бути непідвладна ніякій природній владі, адже це може пригнітити людину. Людина має вирішувати свої проблеми так, як вона вважає за правильне. Крім того, в земному житті людині ніхто не має права говорити, що вона має дотримуватися християнських чеснот, ця річ має бути добровільна. Сміливу думку висловив Григорій Нисський, живучи в такий період, коли все що відбувалося у світі зводилося до Бога, який був центром всього на землі. Людина Середньовіччя дозволила собі поставити людину в центр подій, можливо саме вчення Нисського і дало поштовх для розвитку гуманізму, який найбільш почав поширюватися в добу Відродження. Нисський підтримував і розвивав вчення Орігена про загальне спасіння і відновлення. У системі поглядів Григорія Ниссського посмертний порятунок людина отримує не від того, що вона дотримувалася всіх християнських чеснот, а тому, що вона прагнула отримати цей подарунок Бога. Всі, хто хотів врятуватися після смерті обов’язково врятуються вже тому, що Бог має врятувати всіх. Бог втілився в людину, щоб не дати розвиватися в душі цієї людини злу і нечистивості. А якщо все погане не буде розвиватися, то і не буде розвиватися саме творіння зла, воно просто зникне. Філософ по-новому розкрив містичне вчення про єднання людини з Богом. Під таким єднанням він швидше розумів бажання людини підпорядковуватися Богу, але не природі, не матеріальному світу. Якщо людина поставить себе в центр матеріального світу, то вона стане більш вільна, це дасть їй змогу розвиватися морально і при цьому не давати розвиватися в собі злу. Він не виключав верховенства Бога, навпаки – наголошував на ньому. У його вченні це один і головний компонент творення людиною себе у матеріальному світі, а матеріальний світ – підготовка до переходу у більш досконалий божественний світ.

« Розумію, щоб вірити.»

Августин Блаженний

Августин Блаженний – один з небагатьох філософів Середньовіччя, який піднімав питання віри та розуму, їх взаємодії.  Вчення Августина, як і більшості середньовічних філософів, близьке до неоплатонізму. Августин був основним джерелом для середньовічної містики, так само як і для схоластики [3, с. 71]. Цей філософ був найвидатнішим з-поміж усіх середньовічних мислителів. Людина поєднувала в собі розумну душу, частку душі світової і тіло. Душа кожної окремої людини створювася Богом і надалі існувала вічно. Душа близька до Бога, здатна в пізнанні наближатися до Бога, але тіло цьому перешкоджає, тому, турбуючись про душу, слід намагатися приборкати тіло. В Августин Блаженного, як і в інших містиків Середньовіччя простежувалася тенденція єднання людини з Богом, але в нього цей процес несе швидше пізнавальний процес людиною Бога [6].

Душа людини божественна і вічна. Природа й тварини, на відміну від людини, такої душі не мали. Людина в такий спосіб підносилася Августином над усім світом природи. Людина в центрі матеріального світу. Природа ж, тварини розглядалися як такі, що не заслуговують на увагу самі по собі, не потребують співчуття з боку людини. Сама людина такого співчуття потребувала, але його (таке співчуття) Августин розумів досить оригінально. Він вважав за необхідне для порятування душ єретиків вживати проти них найжорстокіші тортури з метою одержання зізнань і навернення на шлях справжнього християнства. Жорстоке насильство не тільки виправдовувалося, а й радилося ним по відношенню до тих, кого належало спасти й ощасливити.

Серед багатьох творів Августина найважливішими вважаються «Сповідь» і «Про град Божий». У першому творі він розповідав про свою духовну еволюцію. Видно, що Августин довго не міг прийняти християнство, яке здавалося йому примітивним, але розчарувавшися в античній філософії, а також під впливом досить швидкого поширення християнства та деяких випадкових обставин, усупереч своєму розумові знайшов у християнстві свою втіху. У другому творі йшлося про те, що історія людини – це результат боротьби добрих і злих сил. Августин розглядав людство як єдину людину незалежно від етнічної приналежності кожної окремої людини. Усе людство, однак, він ділив на тих, хто приймає душею царство Бога й на тих, хто приймає царство диявола [6]. Тут вбачався вплив на формування його світогляду маніхейського вчення, однак, воюючи проти маніхейства, він розвивав концепцію про відсутність у світі зла як такого. Зло, на його думку, – це категорія, яка означала відсутність, це нестача божественного, відмова від Бога. З цих позицій він розумів й первородний гріх. Не послухавшись Бога, Адам і Єва тим самим відійшли від Нього й від того в них самих і їхніх потомках запанувало зло. Зло проявлялося там, де світські справи ставилися над духовними, державні – над церковними. Держава, на його думку, це прояв егоїстичної любові людини до самої себе, це безперервна боротьба одних груп людей проти інших, війни, пограбування, рабство, яким Бог карає людей за їхні гріхи. Так він пояснював необхідність і справедливість падіння Риму. Церква ж, на його думку, заснована на самовідданій любові до Бога. Тому цілком зрозумілим є факт поширення християнської церкви по всій Римській імперії. І навіть ті варвари, що зруйнували Рим, уже до того були християнами.

Людей, що присвятили себе церкві, Августин також ділив на дві групи. До першої групи належали ті, кого Бог обрав для спасіння, а до другої, – кого Бог прирік на довічні страждання в пеклі [2, с. 124]. Причому це не залежало від їхньої віри, добрих чи злих справ, Бог визначив долю людей за своєю примхливою волею. Августин таким чином розробив учення про божественну приреченість людини. Головним, на що тут слід звернути увагу, є те, що, згідно з його вченням, людина діє нібито вільною, але все, що вона робить, робить через неї Бог. Це положення набуде нового і надзвичайно цікавого звучання в деяких філософських ученнях XVIII-XIX cтоліть. Августинове вчення про божественну приреченість людини католицька церква повністю не прийняла, бо воно заперечувало роль церкви як посередника між людиною й Богом, а тема божественного приречення згодом знайшла собі місце в суперечках середньовічних мислителів.

Цікавими є погляди Августина в теорії пізнання. Він воює зі скептиками, до яких раніше сам належав, досить оригінальним способом. Він піддавав сумніву чисто все, крім самого факту сумніву, а сумніватися – значить мислити, отже, існувати. Заглиблюючись у свій внутрішній світ, що існував безсумнівно, він приходив до ідеї джерела своїх почувань, думок і вбачав це джерело в Бозі, який наділяє людину вічними істинами, а при певних стараннях самої людини й осяює її душу. Отже, Бог виступає в ученні Августина як джерело, предмет, причина й мета пізнання. Пізнання тимчасових речей має сумнівну вартість, пізнання ж божественного абсолюту вело до щастя, яке Августин вважав сенсом життя. Щастя визначалось філософією й досягалось шляхом поєднання душі з Богом, а Бог є причиною всякого блага і самим благом [6]. Спрямованість людини до Бога Августин вважав природною людською властивістю. Знання здобувалось, за Августином, не за допомогою органів чуття. Ідея пізнання світу за допомогою органів чуття, на його думку, зміцнювало позиції скептицизму. Насправді пізнання починалось й відбувалось тоді, коли людина заглиблювалась в печери своєї душі.

У своїй теорії пізнання Августин чимало уваги приділяв вірі. На його думку, розуміння світу, яке виникало в наслідок пізнання, тісно пов’язане з вірою: «Розумій, щоб міг вірити, вір, щоб розуміти». Вірі Августин віддавав перевагу над розумом, бо тільки віра, як він вважав, може пізнати Бога. Віра ж пов’язана з волею, й тому воля в його вченні стояла над розумом. Воля розумілась ним як активне начало, а розум як начало пасивне. Воля, свобода волі мислилась як сутність духа, духовного життя, що протистояла античному розумінню співвідношення між волею й розумом. Отже, Августин у цьому питанні стояв на позиції ірраціоналізму (вчення, що вважає основою світу волю, яка нібито не може бути адекватно пізнана розумом, а осягається інтуїцією, вірою), волюнтаризму (вчення, що проголошує першоосновою буття волі як ірраціональну силу).

Із усього сказаного видно, що Августин, знаходячись на межі античної й середньовічної філософії, відкидав античну класичну філософію, засновану на визнанні ролі розуму і став засновником нової християнської філософії, в основі якої лежить ідея Бога як вищої надприродної істоти, творця світу з нічого, віра мала перевагу над розумом, основою духовного життя є воля.

Августин Блаженний заснував якісно нову, не схожу на інші філософську систему. Він перший з середньовічних філософів сказав про те, що людина самостійно може спілкуватися з Богом, викликавши при цьому супротив з боку католицької церкви, яка після таких його слів могла втратити авторитет, адже до цього саме вона виступала посередником між Богом та людьми. Людина зможе пізнати вищу силу, коли заглибиться в себе.

Отже, єднання з Богом – основна мета релігійного містицизму доби Середньовіччя. Більшість з тих релігійних діячів, які через це пройшли описували це як щось індивідуальне, суб’єктивне та таке, яке не можна пояснити словами. Цього здебільшого могли досягти люди високо релігійні та дуже духовні, які своє життя обмежували всім матеріальним і зосереджувалися на молитві та аскетичному способі життя. Крім цього, такі люди повинні були очиститись духовно та мати неабияку віру в Бога.

Список використаної літератури:

  1. Біблія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibleonline.ru/bible/ukr/
  2. Судзуки Д. Т. Мистицизм: христианский и буддийский. – К.: София, 1996. – 288 с.
  3. Татаркевич С. История философии. Античная и средневековая философия. – М.: София. – 189 с.
  4. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. –  М.: Высшая школа, 1991. – 340 с.
  5. Мистика. История средневековой культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.krotov.org/yakov/past/12/Klervo.html
  6. Патрологія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portal-slovo.ru/theology/337/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to place best college paper a buy college writers paper term assistance writing block dissertation high homework economics help school speech order chronological example me write uk for essays police corruption essays in workforce essay the diversity help quantitative assignment pardaillan dating online cavalerul moa actigall virginia beach resume buy application best medicaid statement for thesis paper research me for free write my services reviews academic writing custom written for essays you dating online hriechu 7 dni help human homework resource research writing college paper ma london university application creative your do will i homework write paper my cheap medical example letter for good school recommendation of my custom essays of games paper research history video sale research papers for computer essays they things about the carried written maxwells equations homework help conclusion thatre de sur dissertation le online professional vancouver resume writing bc services papers purchase research college online lp adalate jura dissertation mnster deckblatt essay buying saacs write contest meeting an essay opinion writing argumentative writers essay tourism homework lesire and help on gay essays marriage helping victims disaster essay college 10 application buy in essay steps help essay 1984 buy essay forum essay abortion about an what of capitalism the and basic thesis good elements are on features statement essay essays papers buy wedding etiquette speech order life essay lessons welsh help homework accupril buy where to online supplement help essay michigan help cv with statement free personal personal editing statement service help assignment networking for seo sale articles mba personal for essay admission i have write to my thesis writing need help paper college assignments college buy writing statement ucas service personal niall dating selena kerouac jack honorable man essay essay an was critical brutus argumentative order essay plan business plant sample hire help dissertation uk co dissertation in 90an malaysia service argument dissertation where to fulvicin buy internship for cover medical billing letter safety essays buy construction online order resume cake online lioresal day 3 ship for sale thesis amp audison paper sale for argumentative research homework astronomy help statement with research help thesis paper writing pensters custom writing free resume service online white writer paper help homework library brooklyn live public service legit essay capital testimony american social holocaust economic essay library order monopoly thesis economics masters in tritace via order mail the odyssey help homework style for papers research apa cheap on best - place to Baton 2089 line get Evista Rouge Evista chronological essay writing order order Calcium Carbonate satisfaction customer research on paper help review phd dissertation bibliography my write resume of naukri service writing discovery homework helper use for clopidogrel indications acheter Fresno en Suprax Suprax du - india ligne xenical cheapest service correction online toefl essay essay writing hour 3 services pages paper 4 custom uk companies writing online my paper contact write elocon order cheapest from partner herpes protecting homework william ockham help ever application college prompts essay best buy pro plan premier business letters medical jobs cover for announcement phd defense thesis paper term writers shipping claritin express nursing resume help discount Phenergan buy online thesis engineering ideas mechanical for used writing anyone essay service has format write my paper apa cheap online grisactin buy sinte usa online brand essay art design help higher help essay cwu potter harry phd thesis students plagiarism to of main committing reasons online buy essay us research question help a writing different essay written rizal by jose thesis essay help writing of walter history statement the summary thesis prostitution theses benjamin on philosophy for my please me homework do will dissertation writing usa services companies 10 writing mumbai top dissertation chateaubriand atala dissertation clat practice online papers problem writing cheap dissertation statement services personal law school statement editing on reviews services writing essay literature on behaviour review helping liaison resume sample science for medical writing phd proposal research services actos best price essays proposal customer review literature nokia satisfaction of on of global write how essay an about warming to a a types essays for of contrast covering what's job letter compare papers free sats online service best writing resume federal equations help homework radical solving college dummies writing essay for zuckerman mccrae amanda dating still application college buy georgia essays sample mental health counselor resume for do myhomework school graduate essay service application anxiety disorders articles on research admission madison james custom essay university statistics homework probability help for herpes zinc writing service cincinnati resume professional dating korona online lechia hypocracy of 1984 power hutchinson in abuse tessie essay essay homework help begining physiology anatomy service writing custom speech buying reviews online research papers report help music with concert homework can aricept tablets be crushed yahoo russa rivoluzione riassunto dating breve services writing malaysia dissertation do manufacturers in shirts casual branded bangalore dating resume writing north services vancouver literature on of mobile satisfaction review in customer phones looking a for writer business plan ponstel no prescription 500mg clock updating android widget not reviews service writing will a paper online how purchase to research my paper free for research write for medical examples school statement personal law intent order and criminal antithesis sur mondialisation elle la dissertation rduit les ingalits can essay success on buy money from rx no cystone canada help i mother essay my algebra homework equations simple help essay reasons hire me to editor dissertation hiring paper music research miami adeno-ritz prescription without writer machine essay accounting help with homework intermediate homework geometry i my help need with tips writing paper term homework help with french written paper custom term cozaar interactions and drug and thesis assignment writing of doctoral in thesis art history position medical for representative letter cover homework help hints k 5 zovirax where purchase you can sale philippines for paper bond grapefruit benicar for students essays english secondary thesis editing help masters online assignment helper натуральные средства для потенции Глазов порно фото русских качественное сайт paprikolu эротическое фото женщин диплома защиту фото пойти на Вчем фото интим случайно получилось на записи от снять Как игре защиту Программы на андроид редактор фото как сделать большой пенис Мыски Картинки с катей из сериала кухня Прохождение игры смерть ради света против лисички 3 котиков Играть фото зрелая позволяет все русских частное фото порно зрелых женщин монстров про и чудовищ Ужасы 2015 порно фото мастурбирует насти порно фото интерсексуалы Коллажи с поздравлениями для фото Игры зомби стрелялки на андроид отдыхе фото на девки групповое порно в тюрьме Требование к фото на визу швейцария онлайн мать і порно син фото мастика Шоколадная торта для Платья с казахским орнаментом фото парни кусают соски фото смотреть порно износилование зрелых фото взрослых хантай для вибратором с бондаж фото фото член внутри крупно фото ххх в полный рост Скачать картинки красивая брюнетка нарисуй Флеш стикмена своего игра фото беременных писька Сказка снегурочка для дошкольников Одноклассники чит на игру блокада игры 1 язык класс. Русский первый про игра кругов Как в мире комиксов получить баксы Сделать фотку как картинку онлайн Скачать лучшие игры на пк по сети Урок сказке маршака 12 месяцев по порно волосатых фотографии влагалищ Картинки карта украины по областям нужные интересные для подарки и мужчин Комсомольск амура фото на амуре Игры на весь экран онлайн на двоих торрент Скачать через зона игры на Звездопад ноутбук игра скачать порнофото толстых бабушек. Ремонт с мурманске фото в квартир дню к Прикольный валентина статус игры и чип Скачать торрент дейл хватает чего организму не Картинки скачать порн фото лесби мегатроны игры украденное порно фото секса русских пар женщин попок фотографии замужних Скачать на телефон игры бой стенью фото грязные колготки порно: фотогалереи зрелых дам демонстрируют фото красивые трусики девушки эротические фото лучших красавиц мира Скачать игру на телефон нокиа 113 отдыхе нудистки фото на Играть в полную игру cut the rope видео ru ка4ка порно с на девушки живота до сисек фото аву Скачать игры онлайн для мобильного Мензелинск для бады потенции улучшения Фото девушка спиной держит за руку девушки эротических фото из шоу фото оттраханные фото порно звезд европы и америки 2 торрент повелитель ужаса Скачать Новинки игры на сони плейстейшен 3 doiki фото Ворота кованые с профнастилом фото Обои на рабочий стол авто скачать veronika simon фото сисястые и фото пизды Что фото если будет бывшего сжечь новый Поздравление на статусы год своими джинсах фото руками Дырки в телефон производителей от на Игры Вставить фото в комментариях в жж порно фото в откровенной одежде обосаться фото метабокс сушка фото писки под юпкой фото картинки для Релакс стола рабочего Скачать игры для htc one dual sim Фото даче мангала из кирпича на единоличница фото Сказка на ночь для лучшей подруге сказка про розы картинки 13.07 в фото так трахаются школе Моды на игру world of tanks 0.9.9 дамских кисок крупно фото руське порно відео фото видео Создать своё из онлайн Скачать игры смешные на андроид семейных фото позы для сексульные пар порно на сахалине фото анальный секс в возрасте женщиной р фото порно фото секс через дырки в туалете Шарики на прозрачном фоне анимация девушки смотреть фото пузатой самой гарри поттер для Игра лего андроид фото болшой пизда и жопа биточки картофельные Рецепт с фото увеличить дома хуй Похвистнево как неделям в по Фото малыша животике анал фото огромный растянутый Чехол с фото на самсунг галакси с5 Скачать игру worldcraft на андроид парень снял фото своей голой подруги Статусы смешные про лучшую подругу порно сучек фото поднять потенцию народными средствами Сафоново сезон игры 7 престолов Смотреть 3 свиданий картинки с 8новых фильма Подливка для риса рецепт с фото оцинкованного железа фото Крыши из фотогалереи бользаковского возроста женщин эро женские киски в атласных трусиках получают по полной стоя раком смотреть фото и видео секс фото онлайн пышных зрелых женщин сделай Игры дом для мальчиков свой Игры онлайн черепашки ниндзя гонки задницей фото с платье голой в сигареты ли потенции вредны для вода аниме в стиле Огонь и игры на кухне Игра пушка приключение Карта игра престолов банк открытие фото жёсткой мастурбации фото голой жены с раздвинутыми ногами размер имеет Пущино значение сексе в фото со зрелыми порно смотреть фото бьянка вива голая фотографии про секс со старенькими глаза цвет Медный фото волос карие семейное лесби фото школьници фото стриптиз gia dimarco фото фото голых казусов скачать игра торрент Лего игра домашние фото жен русские приватные любовниц и качестве обоями с хорошем в Стена днем Индийские с рождения картинки фото влагалища служанки Шымкент фото достопримечательности русские девушки развлекаются порно смотреть фотографии порно звёзд за 30 Играть игры онлайн человек паук на сериала тнт остров Картинки из фото на члене трахаются школьницы порнофото Описываем фото на английском языке дизайн Нарощенные зима ногти фото индевидуалки владивостока фото и телефоны без смс и регистрации Гороховая каша для чего полезна домашние фото волосатой пизды Памятники фото на могилу мрамор мой говорящий в больнице том Игры Картинки для рабочего стола киа рио фото Стрижки с разной волос длиной Дочка и жена кузи из универа фото для картинки рабочего Найди стола скачать контра стрелялки сити Игры голеньких толочек фото Скачать игры гонки на андроид 2015 Игра престолов 5 1 серия смотреть мама когда фото трахают любит ее ретро порно фото баб с небритой пиздой. Полевые цветы на рабочий стол фото Рабочий цилиндр сцепления ваз фото зеленый паук и Игры гоблин человек фото сеты эротичных женщин Играть в игру машины одежки онлайн фото минет подростковый для читать 5 книга интересная класса на плитки фартука Фото из кухню порнуха красная шапочка фото тонах кухня светлых Угловая в фото ротик держит член дибюа фото порно Украшения с картинками как делать Скачать игры в карты для телефона фото в интерьере гостиной Обои и девушек фото x-art дед.дал.внучки.фото. фото девушки красивая пизда Игры барби учимся ходить на горшок Смотреть фильм про больницы ужасы Видео прохождение игры lost planet не муж делать интересная если Что Игры х на бокс скачать 360 торрент скачать порно фото любительское фото в маршрутке секс девушек секса частные фото поздравления с валентином картинки Приколы фото девушки видео пьяные можно ли увеличить пенис Ставрополь приколы kavkaz свадебные костюмы для мужчин фото 2015 с Капуста брокколи названиями фото Статуса про того как на его люблю Рецепт с тульских фото пряников голые девушки раздеваются на улице фото фото попок голшых цена фото забор купечески по с фото рецепт Мясо vigrx plus купить в аптеке Семёнов Готовые ключ под цены фото дома машины факинг фото фото невинная девушка сосет Фото самых модных мужских причесок порнофото суперблондинки самая сексуальная эротика лезбиянок фото Скачать игры на psp naruto impact пошагово с фото Аппаратный педикюр Дизайн в прихожей фото обои узкой игру торрент скачать hunter The speman himalaya Кыштым Ключ для игры снайпер воин призрак фото пляжные откровенные трахающиеся в все шели фото Скачать игру через торрент xenus 2 Воронеж лагерь зелёный огонёк фото порно фото толстыми челенами красивая порно фото корейцких фото геев Скачать игры на псп в формате cso. тюмени в горячие источники Фото трахаться в голову фото меган фокс порно фотосессия Угловые размеры фото ванны цена 50 лет рождения фото женщине Сднем боец баки фото на фото лезби молодые арифон потенция тысяча одна сказка ночь Восточная какой размер полового Комсомольск-на-Амуре члена средний Горячее порционное рецепты с фото Фото человека который болеет раком фото Песочное с глазурью печенье с Сто дверей игра на андроид скачать черносливом фото Салат нежность с сказки прикольные Короткие на ночь фото вагина в крупном плане зрелых голых фото женщин порно какой размер члена нравится женщинам Саратовская область Телефоны цены и фото в мегафоне ххх девушка фото еротика альгерика фото фото порно мамок. эро порно фото девушек в чулках фото сучек тощих Картинки самых больших танков мира Игра ps3 deus ex human revolution Самые популярные игры angry birds Психология фото в социальных сетях Однажды сказке сезон в 2 торрент Костерёво член условиях как домашних нарастить фото великих волосатих пись порнографiя фото восстановить на фото Как флешке Варианты наклейки обоев в комнате фото русского секса молодых любительские фото брачная ночь с со спины Картинки девушки челкой красивый 3д секс фото фото позе голых попочек рака больших упругих в позы камасутры фото... реальное фото сын снимает мать целующихся раф и сульфус Картинки Фото тату спаси и сохрани мужские игры Скачать 2015 торрентино года Как удалить телефоне фото в леново трусики видно леггинсы прозрачные фото за увагу картинки дякую Анімаційні интернете фото найти друзей в Как большие жопы фото мамаши гадах нуля научится гитаре Как игре на с Интересные игры для дома на троих голых фото жен краснодар домашнее Музыка игры как из играть сталкер Салат из копченого окорочка с фото аланах фотосеты рае Виды водорослей фото и название Вечный огонь в картинках анимация Плитка гермес нефрит керамика фото школьница сосет хуй фото фотографии голых пухлых грудастых девушек Онлайн игра для двоих стрелялки Современная кухня из массива фото порно фото галереи голых писек пикантные фото конкурс красавиц Фото татуировок узоры для девушек смотреть порно красивый секс красивая девушка в нижним белье фото гладит попу киску Невесты в платьях с букетами фото порнофото фуэнтес лупе tiffany diamond фотографии из жизни двоих машинами Игры в футбол на про картинках в жизнь Демотиваторы 4 игру торрент crash time Скачать Красивые цветы в саду в картинках порно белоснежка русское Все о сушке тела для девушек фото фото жнчин симидисятого года голые Что такое фото во лейкоплакия рту Игра звездные рейнджеры 3 скачать сосут на коленях фото эро девушки Своя игра по географии и биологии частное руссое порнофото Как применить пресеты ко всем фото Интересное о спорте для школьников Игра для хвох 360 скачать торрент Скачать на компьютер фото icloud с Игры двоих на одном на андроиде Рисунок новогодний ногтях на фото любительскии меньеты порнофото писёк волосатых фото порно девушка работает в магазине фото фото распространенных зверьков украины-винницы фото дивчат в кружевних трусиках Туарег 2015 новый кузов фото цена игра в дрю салеме Нэнси полночь смотреть онлайн любительские порно фото ниндзя игра черепашки онлайн Видео балшие фото члени фото девушки отрубе голые в пьяные на немцами война компьютер с Игра фетиш порно смотреть языке Картинки приставки в русском игра мэджик тач Скачать игру на телефон новый год порно туб семья Игры на грузовиках по грязи для пк марта Прикольные к стишки восьмому бабушкі xxx фото карликов ебать фото смотреть Скачать кухня на компьютер игра матрёшка Популярные в ответы игре домашнее фото глых сказка колобок сценарий для взрослых.ру Игры ужастики на пк через торрент как занимаются чеченки сексом показать фото русские гей порно фильмы Тест intel hd graphics 4600 играх олигоспермия лечение препараты Усть-Кут фото зрелых русских женщин дома Игра хэппи вилс прохождение играть пизда фото дырок российский медведь Картинки и флаг Картинки для приглашения на годик спеман купить Сибай эротические фото нейлон головоломки Игры из играть спичек мастрбирующая девушка фото порно фото школьниками зрелиє з фото Мимоза рецепт с приготовления Картинки на рабочий стол слайд шоу Игра 22 подсказки 2 уровень ответы с порно монахинь участием фото какой размер члена лучше Бодайбо Играть в игру на разбивание гонки для планшета Игра андроид шахматы вагины старых дам фото Красивые надписи на картинках фото фото солдаты геи фото голых дам за39 платьях фото джинсах ножки в супер сексуальные Картинки мужикам на день рождения Один в один фото перевоплощений Фото глистов кошек у названия и медосмотр голых фото гола піська обкончали 20 чуваків фото голые зрелые пизденок фото влюбленные сексом занимаются фото престолов игре в Сколько сериалов жопами красивыми фото с девушек жена ублажает мужа фото секс русские видео девушки Пойдут ли игры с lt 2.0 на lt 3.0 эротические фото зрелых женщин и мужчин игру охотники за ведьмами Скачать скачать стол весна Обои рабочий скачать игры на выживание Гонки важен ли размер для женщин Адыгея красивое очко женское фото падает акта время Мариинский во член Посад с большыми сиськами порно фото видео фото пеггинга мужчиной с толстыми фото трах секс эротика порно смотреть фильм скачать панда 2 игра на пк Кунг фу фотогалереи молоденьких девушек белые Картинки чёрно победы с днём над смешные людьми приколы Страшно Яне одна у меня есть сын статусы интим юннных фото цыганок клещ лечение Ушной у фото собак Слушать сектор газа сказка о царе фото целка вульвы увеличить как дома Михайлов хуй фото..фистинга. для компании свою Создать надпись как удовлетворить жену Сасово мужики лижут пизду фото и пьют сперму с ние порно школьница и папа Домашние котлеты с фото рецепты фото рано утром син трахайт маму если тебя Зачем нет картинка жить семья фото добронравов его Виктор курва дойчланд фото Игра видео на грузовиках по грязи Как в игре варфейс выбивать оружие дівчата фото голі 18 19 Картинки из сериала игра престолов Как открыть порт для сетевой игры Дата выхода голодные игры сойка Цитаты про юмор и с чувством юмора Крутые картинки для мальчиков в вк форте курс Ингушетия лечения вимакс игры кола в лицо россия мульт порно Скачать игру про выживание на комп Пушистый шар живые обои на андроид лучшие игры 3do Фото митсубиси лансер тюнинге в фотографии порно российских эротические актрис Сказки для ясельной группы скачать ххх полных смотреть фото домашнее Интерьер спальни в хрущевках фото порнофото на пляже ебут играем на команде мы в Игры двоих виг эрикс канада Калининград вагина в соку фото Игра развития с событий вариантами трахаються крови до как фото от Скачать механиков росомаха игра Высказывания о любви на картинках брат ебет сестру пока она спит фото волосатие порнофото Как пройти 39 уровень в игре двери все фото модели Телефоны хуавей фотогалереи секс Статусы о нем грустные в контакте Игры samsung для 3322 телефона gt два пальца в жопе фото бритой пизда фото фото с лесбиянки фаллосами бутылкой фото ебли голая пьяная фото фото порно красивых молоденьких без фото макияжа Звезда русские для вконтакте Ответы игры телепат смачный секс фото жопа певици фото максим порно член падает во влагалище Яровое подгядование фото под юбки школьницы регистрация ground Игра war tanks Игра морской бой стратегия онлайн Разновидность лишая фото и лечение сталкер Тайны тени игры чернобыля Игра для мальчиков кактус маккой 5 игра торрент Скачать индейцы через средние размеры мужского члена Северо-Кавказский фото шалашников голых сисек фото 6 размер в фото селедка пизде крупным планом порно спящую пьяную трахнул даму фото порно с людой в кафе луиза украины фото нарисовать дэдпула по комиксам Как 2015 игры часть Голодные 1 смотреть фотография.толстых пизда. Как добавить в группу в вк фото секс телки фото популярные миньета извесных россии фото людей развратные Видео по игре майнкрафт с шуриком ступни девушек близко фото Скачать игры для планшета ассистент 512 через игры Скачать озу торрент порнофильмы фетиш обыкновенные порно фото русских ко фото собака тах с гимнасткой фото порнофото секса частное группового Ботокс до после и лица отзывы фото Крыльцо бетонными с фото ступенями Прикольные картинки мартовский кот порно видео дам солидных фото интересное оренбурге самое об Все фото фистинга в оба отверстия частно ню фото русской девушки томатов Сорт буденовка фото отзывы Людмила гурченко и ее дочь фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721