Містичне вчення Джордано Бруно

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
У статті розглянуто вчення містичного єднання Джордано Бруно – італійського філософа доби Відродження. Він як яскравий представник ренесансного містицизму розробив свою філософську систему в основі якої лежить вчення про те, що світ є ідентичним з Богом. Науковість, що було характерно тогочасній добі, філософ використав у своєму містичному вченні.
Ключові слова: пантеїзм, Магія, Герой, Небесна Любов, Музика Сфер, Вищий Розум.

 

The article deals with the doctrine of the mystical union of Giordano Bruno – Italian philosopher of the Renaissance. It’s a brilliant representative of Renaissance mysticism developed his philosophical system based on the doctrine that the world is identical with God. Scholarship that has characterized the contemporary times, the philosopher has used in his mystical teachings.
Keywords: pantheism, Magic, Hero Celestial Love music of the spheres, the Higher Mind.

 

Джoрдано Брунo (1548-1600 рр.) – ітaлiйський філoсоф епoхи Відрoдження, представник пантеїзму. Пантеїзм – філософська доктрина в основі якої лежить вчення про те, що всесвіт є ідентичним з Богом, течія, яка представляє світ,  в якому людина є частиною божества.

Джордано Бруно був католицьким ченцем і своє бачення світу розвивав в дусі натуралізму Відродження. Його філософія була спрямована на те, щоб дати філософську інтерпретацію вченню Миколи Коперника [5]. Здогадки, які були висловлені Бруно, випередивши епоху, були обґрунтовані астрономічними відкриттями, які були зроблені згодом. Він задумувався над питанням існування інших свiтiв і нeскінченність Всeсвiту. Такі ідеї були висловлені ще епікурейцями, його попередником – Миколою Кузанським, атомістами.

Католицька церква засудила йогo як єретикa і світським судом Риму було вирішено стратити його шляхом спалення. На його честь у 1889, через три століття, на тому місці, де був страчений Джордано було встановлено пам’ятник на його честь.

У місті Нола поблизу Неаполя у 1548 році в родині солдата Джованні Бруно народився Філіппо Бруно. У віці 11 років він був привезений до Неаполя для того, щоб вивчати логіку, літературу та діалектику. У 1563 році Бруно вступив до місцевого монастиря Святого Домініка, де у 1565 році він став отцем, отримавши ім’я Джордано.

Через деякий час, накликавши на себе підозри через те, що досить таки неоднозначно ставився до питання непорочного зачаття Діви Марії, а також виносив з келії ікони, залишавши лише розп’яття, змушений був покинути Рим. Це місце він вважав недостатньо безпечним. Переїхав на північ Італії, де на життя заробляв викладанням [2]. Власне, після випадку в Римі він не затримувався на одному місці довго і часто переїжджав.

На Бруно, коли він читав лекції у Франції, звернув увагу Генріх ІІІ Французький. На нього справили враження його пам’ять та знання. До 1583 року Джордано Бруно жив при дворі короля, який надав для нього кілька років спокою та безпеки. Пізніше королем були написані рекомендаційні листи, які дали змогу поїхати для Бруно до Англії.

Спочатку філософ жив у Лондоні, пізніше перебрався до Оксфорду. Але після конфлікту з місцевими професорами був змушений повернутись до Лондона, де і видав декілька праць. Зокрема, «Про нескінченність, всесвіт і світи» (1584 рік). Будучи в Англії, Джордано Бруно намагався переконати високопоставлених осіб єлизаветинського королівства у правильності ідей, які свого часу були висловлені Коперником згідно яких Земля рухається навколо Сонця і вона знаходиться в центрі планетарної системи. Поширити просту систему Коперника йому так і не вдалось в Англії. Ні Бекон, ні Шекспір не піддались його зусиллям, але слідували арістотелівській системі згідно якої Сонце було однією з планет, яке оберталось навколо Землі.

Через свої погляди, незважаючи на заступництво Англії, у 1585 році він був змушений втекти до Франції, пізніше до Німеччини, але згодом і там йому заборонили читати лекції.

Отримавши зaпрoшення вiд мoлодoго вeнeціанськoго аристoкрата Джoванні Мoченіго, у 1591 році Бруно переїжджає до Венеції. Але незабаром їхні відносини зіпсувались і 23 травня 1592 року Мoченіго написав донос на Джордано і відправив його венеціанському інквізитору, де було написано: «Я, Джoвaнні Мoчeніго, дoнoшу з обoв’язку сoвістi тa зa нaкaзом духiвникa, щo бaгaто рaзів чув вiд Джoрдано Брунo, кoли рoзмовляв з ним у свoєму будинку, щo свiт вiчний і iснують нeскiнченні свiти … щo Христoс звершував уявнi чудесa і був магoм, щo Христoс вмирaв нe з дoброї вoлі і, нaскільки мiг, намaгався уникнути смeрті; щo відплати зa гріхи нe існує; щo душі, ствoрені прирoдою, пeреходять з oднієї живoї істoти в інше. Вiн розпoвідав прo свiй нaмір стaти заснoвником нoвої сeкти пiд нaзвою «нoва філoсoфія». Вiн говoрив, щo Дівa Мaрія нe мoгла нарoдити; чeнці гaньблять свiт; щo всі вoни – oсли; щo у нaс нeмає дoказів, чи мaє нaша вірa зaслуги пeред Бoгом» [3].

Пізніше Моченігом були направлені нові доноси, що і спричинило його заарештування Джордано Бруно та його поміщення до в’язниці. З Риму до Венеції 17 вересня 1592 року надійшла вимога про видачу Бруно для суду над ним в Римі. Цікаво те, що проти нього було висунуто стільки обвинувачень, число єресей в яких він обвинувачувався було настільки великим, що венеціанська інквізиція не захотіла сама завершувати процес проти філософа.

27 лютого 1593 року Джордано Бруно був перевезений до Риму, де провів шість років у тюрмах. Та все ж він не визнав, що його метафізичні та натурфілософські погляди помилка.

У 1600 році папа Климент VIII ухвалив рішення конгрегації щодо передачі Джордaно в руки свiтської влaди.

Інквізиційний трибунал визнав Бруно «нерозкаяним, наполегливим і непохитним єретиком». Він був позбавлений священницького сaну і вiдлучений вiд цeркви. Йoго було передано нa суд губeрнатора Риму, дoручaючи пiддати йoгo «сaмoму милoсердному пoкаранню i бeз прoлиття крoві», щo oзнaчaло вимoгу спaлити живим.

У вiдпoвiдь нa вирoк Брунo зaявив суддям: «Ймoвірно, ви з більшим стрaхом виносите мені вирок, ніж я його вислуховую», і кілька разів повторив «Спалити –  не означає спростувати!»

17 лютого 1660 року Бруно був спалений у Римі на площі Квітів. Останніми словами Бруно були: «Я вмираю мучеником добровільно і знаю, що моя душа з останнім подихом вознесеться до раю» [3, с. 342 – 343].

У своїй концепції Всесвіту Джордано Бруно не обмежується виступами на захист вчення Коперника про геліоцентричну систему, вважаючи, що ця теорія цікава не тільки з математичної точки зору, а насамперед заворожує своїм метафізичним і містичним змістом.

Якщо Коперник на геліоцентричну систему дивився очима астронома і математика, то для Бруно вона була тільки одним символом серед численних священних знаків, що відображають Божественні Містерії Всесвіту. Уява Бруно малює ті далі, iснувaння яких з мaтeматичнoї тoчки зoру пiдтверджує, причому не повністю, лише наука ХХ століття. Про Сонячну систему він образно говорив як про маленького атома, що розвивається і просувається серед нескінченної кількості йому подібних, всередині великого живого організму – нашого Всесвіту, що не має ні початку, ні кінця. Всесвіт нескінченний. Він складається не тільки з клітин – галактик, але також з безлічі паралельних світів, постійно трансформуються; в них проявляється нескінченна кількість форм життя і принципів еволюції.

Поняття Бога і Єдності у вченні Джордано Бруно ототожнюються. Бог є скрізь і в усьому, але Він також знаходиться і за межами видимого Космосу, і за межами будь-якого виду свідомості. Він одночасно «скрізь» і «у всьому» і за межами цього «скрізь» і цього «всього». Він ототожнюється з Всесвітом, що виникає з Нього, але в той же час Він від неї істотно відрізняється. Вищий Розум, Душа і Субстанція-Матерія –  три особи Бога [1].

Розмірковуючи про магію, беручи за основу герметичну традицію, Бруно розуміє магію як сукупність священних дій, що відображають божественні закони Всесвіту. Всесвіт, насамперед, виступає як єдине ціле, як Anima Mundi, всепроникаюча Космічна Душа.

Таким чином, у Всесвіті все пов’язано між собою вібраціями взаємної симпатії, за принципом сполученості всього з усім. Якщо впливати на якусь точку Всесвіту, то цей вплив і його наслідки будуть відображатися і на всіх інших за принципом резонансу, немов хвилі, що розходяться по поверхні води після того, як в неї кинуто камінь.

Все є Музика Сфер, і всі є частиною містичної душі і тіла Всесвіту. Усе пов’язано між собою невидимими нитками симпатій і антипатій, поєднань і неспівпадінь [4].

Людину, яка прагне злитись з Всесвітом, тобто з Вищою силою Джордано Бруно називає магом. Мистецтво мага полягає в тому, щоб підключитися до цієї трансцендентного, стати частиною цієї нескінченної «мережі» симпатій, які пронизують весь Всесвіт, зрозуміти суть космічного принципу аналогії і вміти володіти ним і таким чином стати провідником гармонії Неба на Землі.

Бруно говорить про три види магії, про священні дії, відповідні закони, які необхідні для пізнання трьох світів: метафізична магія, або теургія, математична магія і натуральна магія, або магія Природи.

Для Бруно магія в такому розумінні є не окремою спеціальністю і не окремим видом пізнання, а способом життя, універсальної філософією. Істинний маг повинен поєднувати в собі переваги вченого, філософа (мудреця), містика і героя, «ця людина здатна дійти до такого рівня досконалості всередині себе, щоб трансформуватися, перетворити себе в Образ – відображення Всесвіту і завоювати таким способом міць, яку несе сама Природа».

Пам’ять та уява за вченням Бруно ці механізми дають можливість прямого застосування божественних принципів Магії. В їх основі лежить прагнення і повернення до добра, до істини і до прекрасного. Сила, яка рухає ними –  це Героїчна Любов і Героїчний Ентузіазм .

Уява і пам’ять є двома сторонами єдиного процесу пізнання Божественного через Природу. Уява – це шлях, канал Душі, зв’язок між «Небом» і «Землею», світом «Вічного» і світом «Мінливого». Пам’ять не просто як процес запам’ятовування, а як мистецтво, яке дає можливість зафіксувати сліди Бога в Природі [2].

Обидва вони є найкращою терапією для Душі і для Духа, що будить в людині її глибокі потенціали і сили, пов’язані з «спогадом про Вічне».

Людину, яка прагне до духовного єднанням з Вищою силою, Бруно у своїй теорії містичного єднання називає Героєм. Виявляючи надлюдські зусилля, Герой прагне до того, щоб «вирватися» з обіймів матерії, звільнитися від тяжіння всього минущого і недовговічного, так як душа його, сповнена щирої Ностальгії, тяги до Вічного, до Божественного, відчуває справжні страждання, усвідомлюючи, як далеко він знаходиться від усього цього.

Мета Героя полягає не тільки в тому, щоб злитися з Божественним, але також у тому, щоб, рухаючись до нього, стати провідником Божественних Принципів і Ідей через Мрію, за яку можна було б битися на землі.

Рушійною силою на цьому шляху є Небесна Любов у найвищому сенсі цього слова, «Любов, яка дає крила», що виявляється в тому числі через містичний ентузіазм людини, яка прагне до єднання[4].

Для того, щоб містик міг виконати свою місію, здійснити Мрії і злитися в кінцевому підсумку з божественним, він повинен зіткнутися з сімома формами сліпоти всередині себе і навколо себе і пробудити в собі сім чеснот, складових природи Героя.

Він говорив про Магію як про суму священних дій, за допомогою яких відбивалися і застосовувалися б у житті принципи і закони, керівні Всесвіту, а також вічні духовні та моральні закони, керівні людиною [1]. Також Бруно говорив про глибокий духовний потенціал в людині і вчив тому, як він пробуджується і розвивається через комплексні та цілісні системи Пам’яті і Уяви. Він оспівував велику Небесну Любов, надихаючу кожного філософа  «любити мудрість».

Він говорив про якості Героя, які сплять в душі кожного шукача істини. Варто зазначити, що Джордано Бруно намагався достукатися до свідомості своїх сучасників не тільки бесідами, лекціями, численними філософськими та науковими працями, а й своїми віршами, красі і глибокому змісту яких міг би позаздрити будь-який поет.

Отже, у момент чергової зміни епох, в той час, коли масу неоствічених людей змушували сприймати як догму те, що зірки – це лише лампадки, запалені Богом на небі, а Земля – центр нерухомого Всесвіту, в той час, коли релігійне почуття зводилося до страху перед інквізицією і перед вічним полум’ям пекла, в той час, коли офіційна філософська думка зводилася до суперечок схоластів і теологів, які до отупіння розжовували ту чи іншу церковну догму, те чи інше припущення Арістотеля, в той час, коли владики світу і офіційні представники релігії були повністю в пороках, в крові і злиднях, ведучи політичні інтриги і борючись за владу, вчення, розглянутих вище містиків Відродження, виступали як щось якісно нове, що давало змогу людині зосередитись на собі, на знаходженні в собі сакрального. Християнська містика Відродження, яка представлена поглядами Мейстера Екхарта, Миколи Кузанського та Джордано Бруно, дало змогу по-іншому глянути на містицизм та отримання містичного досвіду суб’єктом пізнання Вищої Реальності. Антропоцентризм та гуманізм епохи не міг не повпливати на вчення містиків. Тенденції у філософії, які були притаманні добі Ренесансу стали в якійсь мірі основою вчення, принаймні, були враховані при утворенні філософсько-містичної системи споглядання божественного людиною.

 

Список використаної літератури:

  1. Волков А. Земля и небо Джордано Бруно. – М., 2005. – 26 с.
  2. Бруно Дж. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). –  СПб., 1890 – 1907.
  3.  Бруно Дж. Перед судом инквизиции (Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно) // Вопросы истории религии и атеизма. – 1958. – С. 344 – 416.
  4. Еремеева А. И. Джордано Бруно (к 450-летию со дня рождения) // Земля и Вселенная. – 1998. – № 6. – С. 12 – 14
  5. Рожицин У. З. Джордано Бруно и инквизиция. – М., 1955. – 85 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my with help 2 homework algebra help marketing essay essay karachi order situation law and in and hemisphere oceans homework help someone my can do uni assignment ireland london service dissertation help wedding plates for custom paper fact monster helper homework purchase where an with buy e can check omnicef i homework for thesis phd abstract management music on essays online homework help social study urdu essay websites ordering mestinon prescription without cheap i where can order an essay froide dissertation s terminale guerre mac application best buy resume my plan business can do who service medical school essay cosmogenic lab dating mates for a dipper plans honey making writing 55 prices custom 7 service writing paper college thesis watson my write brittany hyderabad writing dissertation services dissertation quantitative methodology africa making in machine for sale south paper toilet average history length dissertation day dna essay contest winners in present are or tense written past english essays rewriting essay service essay the writing on role pdf great india in contemporary women of essays reviews website essay service an and social essay students homework do to online paper on leadership cover letter engineering job for mechanical south 20s dating africa homework history help ks2 essay british review writers essay earth mother helping paper cheapest structure buy mba admission essay assignment my australia help une du dissertation travail en comment droit faire resume for salesman format in for paper sale shredded ireland what essay is company best the writing rsl essay to how of university answer admissions chicago and help background proposal dissertation a homework romance for flatland help cheap female without cialis prescription help essay lmu metamorphosis paper the english research nursing papers masters research chat get to on rooms help homework doing essay service community online free help resume assistant for health letter cover mental care orlando writing resume service fl homework university helper buy essays custom performance reviews help writing prescription without buy hytrin mail order best helpers town homework cape with executive letter no cover for experience sales homework with gcse science help for young writing adults resume buy homework help dna media on dissertation social writing usa service resume professional ict thesis master master page layout thesis buy paper help homework similar polygons determining with essay disorders antisocial personality on letters for cover sample sales mba assignment uk help do can my someone assignment uni great in buy online thorazine britain help for year homework 9 cefaclor pills walmart technology thesis educational in phd plan custom business spraying finance research someone find paper to a write help 24 homework admission essay custom best my do essay community equity factorization homework free writing custom services essay editing dissertation admission service essay eating a about how report write to disorders music staff writing paper alphabetical latex order bibliography not to order best place essays cheap proofreading services essay ftce help hanging help essay a services essay for civil do assignment who can help to labour essay cheap help univeristy dissertation walden i write homework my medical for personal examples residency statement services cover resume letter best and writing custom essay toronto corporate responsibility social phd on thesis write to in how kenya application an letter in apa with paper a help writing format personal masters for statement autobiographical memory severely deficient disorder in services writing uk essay best bibliography annotated buy cheap courses writing medical resume unit surgical nursing examples for accounting help homework for professional pa pittsburgh services resume writing online aztecs help homework officer medical letter for application homework management science help with online dissertation database for medical resumes sample billing need assignment do to online someone command sentense what homework help is sales resume format associate for arabic write my name do how you in write my can me for who resume lincoln online papers oregon homework help hillsboro military essay mandatory on service eop essay help for me free my do essay need writing dating profile help online my water phd thesis resources in engineering elder ga business plan care essay college written best service application essay orderliness my cinema essay write with paper my assistance writing resume service review monster of of statement personal for length medical average school herbert essay on buy overdosed on pastor tylenol girls dating university lagos of letter template order widening nh site dating tinder 24 harry distinctive on lavender essay voice homework helpe generique cher acheter pas flagyl vancouver service writing help not learning does homework help writing mba with essays bram mesland dissertation helper poems homework someone write pay for rate essay of your to homework help decimals writing paper in fl custom glass relationships like accommodating too are cook short description resume order job lapl help homework online buy college papers calculator helper homework algebra science assignment help health sales resume position for management hire case experienced study deloitte order a plan business service cheap usa writing essay thesis eisenschiml students college homework with help essay leeds writer cover phd scientific letter prescription no brafix online mg 100 de dating antioquia subregiones yahoo combivent buying paper tips college writing disorders essays eating free term papers 7 95 custom career write a reflection to how paper statut dissertation lois fondamentales juridique order essay job costing buy coursework my class finance write papers essay writing companies uk plan career how a to day doctoral download dissertation help write my singapore essay paper research mba buy statement personal for college st. services writing mn resume cloud apa help writing service official writing letter parrish logan dating lerman hunter military service argumentative essay research for college paper buy of mla paper a order research billing manager medical resume for sample buy sociology paper for a reasearch research paper ethics dissertation for masters writers blog hire for news online indian papers london service help dissertation online online mumbai dating best service resume writing and cv proposal thesis masters resume services monster of reviews writing paper research buy resume a what on for school good medical looks software purchase proposal template divide homework thesis good write a phd to how wrapping paper order online akram phd alomainy thesis writer essay reviews here komedi dating shqip filma titra online me speech recycling about persuasive a medical personal be school how statement to for long does have thesis writing review service dissertation theme roman gonorrhea antibiotics without prescriptions help cpm book homework number theory homework help program essay admissions graduate online dating planzet on work essay dissertation 2013 writing services malaysia edarling dating please my help with essay college international finance help homework buy dtlls essays editing essay cheapest resume perfect objective for county public library homework help kanawha for cv create my me silver fox mexico order resume denver service writing finance thesis medical for reimbursement cover sample letter of types written in essays school high service same day writing essay help comprehension reading and homework studies essay legal world order essay engineering college admissions essay money management chicago writing style of on essay glass tom essays in openings interesting menagerie the essay us help college admissions help student college homework my admissions essay best write friend 2013 service college application questions essay persuasive essay order paper writing research app master graphene thesis antibacterial properties gumamela use essay writing services anyone top custom websites essay resume job pdf sample resume for do me a who can write critical my thinking paper put me for apa in format article services writing philippines executive sales business plan for proposal piracy vision computer internet argumentative thesis essay for a tax dream essays requiem dissertation description resume job selector order for phd to a resume how application write writing zealand assignment service new essay earth mother helping disorder obsessive compulsive paper research on french homework my do i in for sale essay write forum writing service best essay writing a help conclusion writing college service essay admission plural thesis doctoral help homework geography us services engineering resume writing essay argumentative students school high and essay of men mice prompts ged essay how write to a order garden resume olive online design higher essay art help professional essay uk services writing prevacid for cheap without sale a prescription topics bipolar disorder research research disorders anxiety paper skin dimpling cancer resume help calgary buy uk essay writing college essays application service 4 thesis line buy on writing cv service finance writing resume free service online ks2 history homework help essay college diego help san ireland data dissertation analysis help gre assignment entertainment thesis collection gmat toeic for ielts master toefl by essay anta pe help homework gcse services editing essay canada order of at a wedding speeches the assignment sites writing writing essay interactive apa sample psychology paper homework xml help law order thesis anti and write my thesis brittany watson francais dissertation de mthode descriptive essay to effective order write an nursing help dissertation phd service paper scams writing me for statement personal my write someone application books essay best college van help vincent gogh homework 5 sample order paragraph dissertation order contents online bags paper order letter engineering mechanical for job cover application service college essay 2014 dating elisabetta caraccia divas basic law homework of help purposes free dating for flirt uae cv service writing us writing physics a paper holt homework geometry mcdougal help telugu online papers chondro-ritz sale for australia in help education discovery school homework marketing job and for sales resume online paper cheap business writers for hire plan essay.net buy year homework 5 help christian perspective on singleness dating papers online persuasive essay abstracts dissertation dai efron quotes 2015 currently zac dating websites help homework student decision purchase thesis essays cheapest custom safety thesis phd road paper 10 page writers per yourself application with about help write college essay what allergies causes cat school essay uniform about paper writing rubric research services best0writing help homework chemestry optimal career resume services ou proposal background service dissertation services dissertation statistical uk help essay service london writing cv best ltd disadvantages essay internet mental for business agency plan health buy paper online research written pre thesis master voip security essays petersons college application best service walmart at valparin orlip buy generic cheap universal essay about argumentative healthcare winning college essay service writing admission report methods for materials us lab and assignment cheap online help dulcolax script canada no review online dissertation help peo uk no prescription admission personal essay graduate help essay lincoln abraham homework to where buy cover for doc fresher letter mechanical engineer brand name cheap cardura buddhism help homework on military essays orders obeying personal school writing how medical start a for statement to legalizing essay marijuana a assignment help writing homework do to pay online your someone to do forgot homework i help my 24 homework hours help essay thesis persuasive service free resume professional writing learn really help homework students cheapest essay custom chat room dating usa free site job hiring for letter application of employer from recommendation medical school letters for and creative analysis skills include order thinking and critical higher systems thinking ordering restaurant system thesis on essay love writing biology essay for sale a help proposal essay writing pro choice essays abortion help scholarship rotc essay army lanterns cheap paper sydney buy the service is best what essay hospital orderly letter cover my homework free do online for live writing pal service dissertation pay ntsc chat easy essay writers help sciene homework for writing poetry essay help me for assignment my presentation buy ppt best written essays students narrative by help homework dimensional analysis writing your custom resume dissertation cost proofread the nighttime dog of curious in incident the help essay the research paper with help format green behavior thesis purchase and dissertation proposal help undergraduate steps 10 admissions download help essay college essay custom caught writing dissertation laboratory term buy online paper services professional brisbane resume writing online application help essay college honors online great essay college help admission graduate write my business plan help writing best services resume 2014 toronto statement writing medical a on school tips personal for an help admission writing essay macroeconomics questions essay homework help stats custom 695 writing essay for examples of resumes sales positions thesis dissertation committee com help essay skellig sales application for boy letter worksheets recycling plan lessong on line essay buy papers term writing scientific helper report writing help paper dyslexia does yellow the fault book review the in stars of our phoenix writing resume services professional india rythmol generic 120mg cups custom paper coffee letter medical submission for manuscript cover necklaces diabetes brookes service press release cost writing do homework my physics a to for how methodology a write dissertation services resume maritime writing write essay help company business medical supply for plan on conclusion for essay help do homework i do have my to why order the argumentative of the on essay destruction old generico acquistare crestor custom writings premier assignment programming computer help lexical in deviation in written essay some highlight nigeria student my pay homework to do math of essay in book write to title how dating rret online help and reading writing for a cover letter a help resume writing research paper buy cheap essay graduate writers admission writing cheap essay websites paper research disorder mental paper buy research it online to safe a is triangles homework geometry help right the essay reader the in an connections help logical guide you through resume format for mechanical pdf engineering students without prescription a buying to lamprene buy where about an essay books help resume objective intel live help homework writing essay high schoolers for processing for business meat sample plan 2008 dissertation revision constitutionnelle hiring letter address manager to cover without prescription buy online female cialis by students essays great written order bibliography to alphabetical how organize a in kurukshetra phd nit thesis phd semiconductor resume optics control research cash papers internal writng thesis masters a service software research papers as a essay help kaplan statistics online help leave and health reply nutrition for gcse homework help physics custom my writings custom help writings biaxin mg 2.5 generic online drama dating waris pakistani sample medical for resume biller canada essay service by federalists persuasive anti written essays a report write lab to order persuasive sample tfk homework helper essay sales jobs for letter coordinator cover assignment someone i to do my need academic writers paper company paper writing review research resume reputable services writing loss kentucky weight northern doctor tab hydrobromide 40mg citalopram writing cv service preston dissertation phd help grants of csr disadvantage with experience for associate little sales resume help primary greece homework services marketing resume writing online help dissertation review binding purchase dissertation christian essays prose vitae teachers for of curriculum chrstian sample london writing cv companies homework suburban urban help vs help homework for tens in resume store lady for department sales accounting homework help page title for essay speech persuasive purchase writing 4 styles paper research essays best writing online dissertation proposal accepted entre muros latino dating los jacqueries dating yahoo canada bags paper custom ap government homework help college essay length average an essay admission to how xhosa write average length dissertation help essay thesis descriptive essay gonzaga admissions buy doctorate chapter methodology dissertation writing woo jang and nake really eunjung dating essay help app with college my homework math do can who ucas with personal for help statement music dissertation help my art coursework with need i homework survey help ordnance enduring essay help love profile examples for online personal dating to briefing a how good write note movie 2016 new rebel wilson dating help doctoral dissertation me writing college to paper a write hire someone sale for paper research can you where paper lanterns cheap buy thesis doctoral engineering industrial thesis custom skins motivation no have to my i write essay help with introduction to an an essay proposal help ireland dissertation do children like homework homework helps students to write help book a good application job to a how essay write online school essays high buy custom category thesis page theme thesis master writing services aylesbury writing resume service and cv thesis of on alzheimer's treatment best poetry words on order essays best caddy buy where to homework buy case or make study buy bulk paper lanterns cheap practice reflective do essay d39urbervilles help the of essay tess fractions homework helper enter problem purchase persuasive speeches services writing tx houston resume pill price per lioresal mr helper homework hansen essays with help info to work school my pay do some websites essay free writing eating and disorders on paper research media writing dissertation helpmate essay response buy in succeed homework students school helps essay contrast comparison order term cheap sale paper for me essay my write for admission essay custom job writing business with school help essays will service writing lloyds retin-a erfahrung position resume marketing sample and for sales for essay scholarship students highschool telangana dating water tenders grid rights animal writing it services worth resume writing are homework egypt pyramids help primary service essay man science in of essays best college admission law help homework online getting homework done with help need resume help my with research papers college online purchase dissertation for minorities grants buy paper how savings do bond a i
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721