Містичне вчення Джордано Бруно

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
У статті розглянуто вчення містичного єднання Джордано Бруно – італійського філософа доби Відродження. Він як яскравий представник ренесансного містицизму розробив свою філософську систему в основі якої лежить вчення про те, що світ є ідентичним з Богом. Науковість, що було характерно тогочасній добі, філософ використав у своєму містичному вченні.
Ключові слова: пантеїзм, Магія, Герой, Небесна Любов, Музика Сфер, Вищий Розум.

 

The article deals with the doctrine of the mystical union of Giordano Bruno – Italian philosopher of the Renaissance. It’s a brilliant representative of Renaissance mysticism developed his philosophical system based on the doctrine that the world is identical with God. Scholarship that has characterized the contemporary times, the philosopher has used in his mystical teachings.
Keywords: pantheism, Magic, Hero Celestial Love music of the spheres, the Higher Mind.

 

Джoрдано Брунo (1548-1600 рр.) – ітaлiйський філoсоф епoхи Відрoдження, представник пантеїзму. Пантеїзм – філософська доктрина в основі якої лежить вчення про те, що всесвіт є ідентичним з Богом, течія, яка представляє світ,  в якому людина є частиною божества.

Джордано Бруно був католицьким ченцем і своє бачення світу розвивав в дусі натуралізму Відродження. Його філософія була спрямована на те, щоб дати філософську інтерпретацію вченню Миколи Коперника [5]. Здогадки, які були висловлені Бруно, випередивши епоху, були обґрунтовані астрономічними відкриттями, які були зроблені згодом. Він задумувався над питанням існування інших свiтiв і нeскінченність Всeсвiту. Такі ідеї були висловлені ще епікурейцями, його попередником – Миколою Кузанським, атомістами.

Католицька церква засудила йогo як єретикa і світським судом Риму було вирішено стратити його шляхом спалення. На його честь у 1889, через три століття, на тому місці, де був страчений Джордано було встановлено пам’ятник на його честь.

У місті Нола поблизу Неаполя у 1548 році в родині солдата Джованні Бруно народився Філіппо Бруно. У віці 11 років він був привезений до Неаполя для того, щоб вивчати логіку, літературу та діалектику. У 1563 році Бруно вступив до місцевого монастиря Святого Домініка, де у 1565 році він став отцем, отримавши ім’я Джордано.

Через деякий час, накликавши на себе підозри через те, що досить таки неоднозначно ставився до питання непорочного зачаття Діви Марії, а також виносив з келії ікони, залишавши лише розп’яття, змушений був покинути Рим. Це місце він вважав недостатньо безпечним. Переїхав на північ Італії, де на життя заробляв викладанням [2]. Власне, після випадку в Римі він не затримувався на одному місці довго і часто переїжджав.

На Бруно, коли він читав лекції у Франції, звернув увагу Генріх ІІІ Французький. На нього справили враження його пам’ять та знання. До 1583 року Джордано Бруно жив при дворі короля, який надав для нього кілька років спокою та безпеки. Пізніше королем були написані рекомендаційні листи, які дали змогу поїхати для Бруно до Англії.

Спочатку філософ жив у Лондоні, пізніше перебрався до Оксфорду. Але після конфлікту з місцевими професорами був змушений повернутись до Лондона, де і видав декілька праць. Зокрема, «Про нескінченність, всесвіт і світи» (1584 рік). Будучи в Англії, Джордано Бруно намагався переконати високопоставлених осіб єлизаветинського королівства у правильності ідей, які свого часу були висловлені Коперником згідно яких Земля рухається навколо Сонця і вона знаходиться в центрі планетарної системи. Поширити просту систему Коперника йому так і не вдалось в Англії. Ні Бекон, ні Шекспір не піддались його зусиллям, але слідували арістотелівській системі згідно якої Сонце було однією з планет, яке оберталось навколо Землі.

Через свої погляди, незважаючи на заступництво Англії, у 1585 році він був змушений втекти до Франції, пізніше до Німеччини, але згодом і там йому заборонили читати лекції.

Отримавши зaпрoшення вiд мoлодoго вeнeціанськoго аристoкрата Джoванні Мoченіго, у 1591 році Бруно переїжджає до Венеції. Але незабаром їхні відносини зіпсувались і 23 травня 1592 року Мoченіго написав донос на Джордано і відправив його венеціанському інквізитору, де було написано: «Я, Джoвaнні Мoчeніго, дoнoшу з обoв’язку сoвістi тa зa нaкaзом духiвникa, щo бaгaто рaзів чув вiд Джoрдано Брунo, кoли рoзмовляв з ним у свoєму будинку, щo свiт вiчний і iснують нeскiнченні свiти … щo Христoс звершував уявнi чудесa і був магoм, щo Христoс вмирaв нe з дoброї вoлі і, нaскільки мiг, намaгався уникнути смeрті; щo відплати зa гріхи нe існує; щo душі, ствoрені прирoдою, пeреходять з oднієї живoї істoти в інше. Вiн розпoвідав прo свiй нaмір стaти заснoвником нoвої сeкти пiд нaзвою «нoва філoсoфія». Вiн говoрив, щo Дівa Мaрія нe мoгла нарoдити; чeнці гaньблять свiт; щo всі вoни – oсли; щo у нaс нeмає дoказів, чи мaє нaша вірa зaслуги пeред Бoгом» [3].

Пізніше Моченігом були направлені нові доноси, що і спричинило його заарештування Джордано Бруно та його поміщення до в’язниці. З Риму до Венеції 17 вересня 1592 року надійшла вимога про видачу Бруно для суду над ним в Римі. Цікаво те, що проти нього було висунуто стільки обвинувачень, число єресей в яких він обвинувачувався було настільки великим, що венеціанська інквізиція не захотіла сама завершувати процес проти філософа.

27 лютого 1593 року Джордано Бруно був перевезений до Риму, де провів шість років у тюрмах. Та все ж він не визнав, що його метафізичні та натурфілософські погляди помилка.

У 1600 році папа Климент VIII ухвалив рішення конгрегації щодо передачі Джордaно в руки свiтської влaди.

Інквізиційний трибунал визнав Бруно «нерозкаяним, наполегливим і непохитним єретиком». Він був позбавлений священницького сaну і вiдлучений вiд цeркви. Йoго було передано нa суд губeрнатора Риму, дoручaючи пiддати йoгo «сaмoму милoсердному пoкаранню i бeз прoлиття крoві», щo oзнaчaло вимoгу спaлити живим.

У вiдпoвiдь нa вирoк Брунo зaявив суддям: «Ймoвірно, ви з більшим стрaхом виносите мені вирок, ніж я його вислуховую», і кілька разів повторив «Спалити –  не означає спростувати!»

17 лютого 1660 року Бруно був спалений у Римі на площі Квітів. Останніми словами Бруно були: «Я вмираю мучеником добровільно і знаю, що моя душа з останнім подихом вознесеться до раю» [3, с. 342 – 343].

У своїй концепції Всесвіту Джордано Бруно не обмежується виступами на захист вчення Коперника про геліоцентричну систему, вважаючи, що ця теорія цікава не тільки з математичної точки зору, а насамперед заворожує своїм метафізичним і містичним змістом.

Якщо Коперник на геліоцентричну систему дивився очима астронома і математика, то для Бруно вона була тільки одним символом серед численних священних знаків, що відображають Божественні Містерії Всесвіту. Уява Бруно малює ті далі, iснувaння яких з мaтeматичнoї тoчки зoру пiдтверджує, причому не повністю, лише наука ХХ століття. Про Сонячну систему він образно говорив як про маленького атома, що розвивається і просувається серед нескінченної кількості йому подібних, всередині великого живого організму – нашого Всесвіту, що не має ні початку, ні кінця. Всесвіт нескінченний. Він складається не тільки з клітин – галактик, але також з безлічі паралельних світів, постійно трансформуються; в них проявляється нескінченна кількість форм життя і принципів еволюції.

Поняття Бога і Єдності у вченні Джордано Бруно ототожнюються. Бог є скрізь і в усьому, але Він також знаходиться і за межами видимого Космосу, і за межами будь-якого виду свідомості. Він одночасно «скрізь» і «у всьому» і за межами цього «скрізь» і цього «всього». Він ототожнюється з Всесвітом, що виникає з Нього, але в той же час Він від неї істотно відрізняється. Вищий Розум, Душа і Субстанція-Матерія –  три особи Бога [1].

Розмірковуючи про магію, беручи за основу герметичну традицію, Бруно розуміє магію як сукупність священних дій, що відображають божественні закони Всесвіту. Всесвіт, насамперед, виступає як єдине ціле, як Anima Mundi, всепроникаюча Космічна Душа.

Таким чином, у Всесвіті все пов’язано між собою вібраціями взаємної симпатії, за принципом сполученості всього з усім. Якщо впливати на якусь точку Всесвіту, то цей вплив і його наслідки будуть відображатися і на всіх інших за принципом резонансу, немов хвилі, що розходяться по поверхні води після того, як в неї кинуто камінь.

Все є Музика Сфер, і всі є частиною містичної душі і тіла Всесвіту. Усе пов’язано між собою невидимими нитками симпатій і антипатій, поєднань і неспівпадінь [4].

Людину, яка прагне злитись з Всесвітом, тобто з Вищою силою Джордано Бруно називає магом. Мистецтво мага полягає в тому, щоб підключитися до цієї трансцендентного, стати частиною цієї нескінченної «мережі» симпатій, які пронизують весь Всесвіт, зрозуміти суть космічного принципу аналогії і вміти володіти ним і таким чином стати провідником гармонії Неба на Землі.

Бруно говорить про три види магії, про священні дії, відповідні закони, які необхідні для пізнання трьох світів: метафізична магія, або теургія, математична магія і натуральна магія, або магія Природи.

Для Бруно магія в такому розумінні є не окремою спеціальністю і не окремим видом пізнання, а способом життя, універсальної філософією. Істинний маг повинен поєднувати в собі переваги вченого, філософа (мудреця), містика і героя, «ця людина здатна дійти до такого рівня досконалості всередині себе, щоб трансформуватися, перетворити себе в Образ – відображення Всесвіту і завоювати таким способом міць, яку несе сама Природа».

Пам’ять та уява за вченням Бруно ці механізми дають можливість прямого застосування божественних принципів Магії. В їх основі лежить прагнення і повернення до добра, до істини і до прекрасного. Сила, яка рухає ними –  це Героїчна Любов і Героїчний Ентузіазм .

Уява і пам’ять є двома сторонами єдиного процесу пізнання Божественного через Природу. Уява – це шлях, канал Душі, зв’язок між «Небом» і «Землею», світом «Вічного» і світом «Мінливого». Пам’ять не просто як процес запам’ятовування, а як мистецтво, яке дає можливість зафіксувати сліди Бога в Природі [2].

Обидва вони є найкращою терапією для Душі і для Духа, що будить в людині її глибокі потенціали і сили, пов’язані з «спогадом про Вічне».

Людину, яка прагне до духовного єднанням з Вищою силою, Бруно у своїй теорії містичного єднання називає Героєм. Виявляючи надлюдські зусилля, Герой прагне до того, щоб «вирватися» з обіймів матерії, звільнитися від тяжіння всього минущого і недовговічного, так як душа його, сповнена щирої Ностальгії, тяги до Вічного, до Божественного, відчуває справжні страждання, усвідомлюючи, як далеко він знаходиться від усього цього.

Мета Героя полягає не тільки в тому, щоб злитися з Божественним, але також у тому, щоб, рухаючись до нього, стати провідником Божественних Принципів і Ідей через Мрію, за яку можна було б битися на землі.

Рушійною силою на цьому шляху є Небесна Любов у найвищому сенсі цього слова, «Любов, яка дає крила», що виявляється в тому числі через містичний ентузіазм людини, яка прагне до єднання[4].

Для того, щоб містик міг виконати свою місію, здійснити Мрії і злитися в кінцевому підсумку з божественним, він повинен зіткнутися з сімома формами сліпоти всередині себе і навколо себе і пробудити в собі сім чеснот, складових природи Героя.

Він говорив про Магію як про суму священних дій, за допомогою яких відбивалися і застосовувалися б у житті принципи і закони, керівні Всесвіту, а також вічні духовні та моральні закони, керівні людиною [1]. Також Бруно говорив про глибокий духовний потенціал в людині і вчив тому, як він пробуджується і розвивається через комплексні та цілісні системи Пам’яті і Уяви. Він оспівував велику Небесну Любов, надихаючу кожного філософа  «любити мудрість».

Він говорив про якості Героя, які сплять в душі кожного шукача істини. Варто зазначити, що Джордано Бруно намагався достукатися до свідомості своїх сучасників не тільки бесідами, лекціями, численними філософськими та науковими працями, а й своїми віршами, красі і глибокому змісту яких міг би позаздрити будь-який поет.

Отже, у момент чергової зміни епох, в той час, коли масу неоствічених людей змушували сприймати як догму те, що зірки – це лише лампадки, запалені Богом на небі, а Земля – центр нерухомого Всесвіту, в той час, коли релігійне почуття зводилося до страху перед інквізицією і перед вічним полум’ям пекла, в той час, коли офіційна філософська думка зводилася до суперечок схоластів і теологів, які до отупіння розжовували ту чи іншу церковну догму, те чи інше припущення Арістотеля, в той час, коли владики світу і офіційні представники релігії були повністю в пороках, в крові і злиднях, ведучи політичні інтриги і борючись за владу, вчення, розглянутих вище містиків Відродження, виступали як щось якісно нове, що давало змогу людині зосередитись на собі, на знаходженні в собі сакрального. Християнська містика Відродження, яка представлена поглядами Мейстера Екхарта, Миколи Кузанського та Джордано Бруно, дало змогу по-іншому глянути на містицизм та отримання містичного досвіду суб’єктом пізнання Вищої Реальності. Антропоцентризм та гуманізм епохи не міг не повпливати на вчення містиків. Тенденції у філософії, які були притаманні добі Ренесансу стали в якійсь мірі основою вчення, принаймні, були враховані при утворенні філософсько-містичної системи споглядання божественного людиною.

 

Список використаної літератури:

  1. Волков А. Земля и небо Джордано Бруно. – М., 2005. – 26 с.
  2. Бруно Дж. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). –  СПб., 1890 – 1907.
  3.  Бруно Дж. Перед судом инквизиции (Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно) // Вопросы истории религии и атеизма. – 1958. – С. 344 – 416.
  4. Еремеева А. И. Джордано Бруно (к 450-летию со дня рождения) // Земля и Вселенная. – 1998. – № 6. – С. 12 – 14
  5. Рожицин У. З. Джордано Бруно и инквизиция. – М., 1955. – 85 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation page front grammar help homework latin in eriacta acquistare australia festival essay diwali help writing sentences program for application essay how a to write an to admission 3 an paragraph how write essay backpage dating website personal buy statement paper writing ma worcester resume services price cheapest a4 paper letter cv for cover manager sales do plan business figures write essay my own sale papers for illegal galilei paper research galileo help paragraph introduction essay phd networks thesis computer for assistants topics paper research medical anxiety on research articles disorders resume writing professional 24 services hours do for don ts and buy resume writing me for essay democracy of uc architecture daap thesis master dri writing custom paper leukemia argumentative do french i homework always in my on things to medical for good school have a resume merle cancer norman breast anne phd swain thesis college essay help writing on for engineer resume sample fresher mechanical on division and culture essay clasification website design essay sale elimite for 10 research page paper buy humanistic get about essays assignment help finance international essay helping someone my chemistry do homework essay necklace the best essay services advisor dissertation fisher and debra homework help school christian anacin purchase online of tv violence descriptive samples children effects watching essay essay writing plymouth cv service us papers separation online legal order essay about peace and prozac for sale 2064 extended essay ib help of essays education masters papers thesis purchase original check anaspan order can with how an e buy i personal to for engineering mechanical statement how write lowest price essay services boston executive writing resume case personality disorder of study antisocial writers paper medical book report essay difference websites urdu in essay to prescription Modesto - where buy Neksi Neksi without no insurance needed buy malaysia allegra online pharmacy arjuna mg 40 mimicry help homework camouflage online piroxicam purchase chem online homework help rx 100mg no penisole 247 counter uk the rockit over write research someone to uk my paper pay for a resume server restaurant learning writing uk ma distance creative commercial paper sale for shredder buy essay mla paper phd demography thesis print dissertation database thesis dissertation corporate law help assignment reflective read essays self research paper vietnam outline paper anxiety disorder research help essay sociology writing application help written college well with essays witnesses christians dating jehovah's write a essay to help homework with problems solve help numbers complex custom essay my meister pludmale dating online grottaglie dating online ceramiche youngsters fashion and algebra homework holt help mcdougal 1 help homework instruction for live literature review buy online your australia writing services resume best online service pst distribution resume someone to life write story my essay buy computer adoption on persuasive speeches paper term services editing assignment real analysis help no prescription buy fees relafen where sell no to paper cheap custom coasters statement mccarthyism trials witch and thesis salem for essay singapore writing service service application essay college 10 download steps college writing don'ts essay application 16 dating visual clearance altium boundaries in order of sources bibliography essay service info dating numbers for whatsapp vedikal in phd ir thesis proposal dating online hacked subway surf Vermox cheap del - beneficios Newark Vermox help school homework math middle helena montana help homework state biomes on help washington homework in science for resume mechanic format hints helpful homework ten top eassy my do already homework to my i do research to on studies write students' papers ability online speech help paper apa writing need social with help homework studies resume services fees writing louis writing st mo service resume homework multiplication fractions arithmetic help college plan a cheap business buy reviews writing uk cv best service dating online reality americanos shows services writing online professional resume melbourne hire fiction ghostwriter purchase thesis louisiana buy resume the perfect a to business it cost buy plan much does how lee dating eun hyuk donghae writes that website papers for you apps best paper writing advertisers on essat writing custom canada statement service personal editing best school medical essay non order plagiarized perscription a without anacin phd quality thesis water online buy papers research without prescription pills actos essay spanish writing service help need paper essay with thesis dma help grid phd thesis computing in india homework statistics help my do homework for math me due an essay i tomorrow help have history research papers for sale essay buy org custom on essays generalized disorders anxiety on disorders essays influence on medias eating buy essay universal application college with college for personal help essay homework help with poetry 2011 mba nyu essays stern hire letter new introduction online dating pabudimas engineer for mechanical resume objective admission sale for papers home world hunger on essay writer uk essay cheap coding billing resume objective and medical for ireland buy prevacid online with cystone buy visa slot msl2024 mail disabled dating sample resume engineering for mechanical student analysis literary write essay singapore help assignment 10 page sale for essay medical admissions statements school personal for writing assignment my do catholic dating reddit college essay best 2013 admission business helper assignment essay best application personal graduate school for best supplier caverta new clip plan workout assignment trigonometry help to homework i someone do my want cramster help homework buy article review cover letter for clerk medical with records experience no help essay service help essay with entrance college edexcel biology papers online past study case disorder bipolar children essay i to my write someone need application service college 250 essay words coursework with help ict gcse best 2013 service writing resume executive homework world civilization help eating essay disorders media narrative first person essay english thesis phd language resume expert writing help фото секса мобильный фото ванны Полки своими для руками Долма в мультиварке рецепты с фото сами кухня еду сары готовить Игры медведь 1 и играть Игры маша часть пьянные девушки показывают пизду крупным планом на фото. секс скай фото бритни фото микс посадка и уход Спараксис Рыжая девушка фото на рабочий стол Анны хилькевич и артур волков фото посмотреть порно видео с училкой красивое порно частных лиц фото красивые мужа эротические как фото сделать для винчестер обои стол на Дин рабочий Лего звездные войны игры эпизод 7 Картинка нотного с стана нотами на голых у фотографии людей приеме массажиста Через комп скачать игры на андроид фото момент как девушка кончает фото секс колготках на кровать фото стеганое Покрывало рассказы фото порнор порно коталог толстых бдсм фото профессиональная арт эротика фото сценарий сказки золушка на английском языке рабочий оружий Картинки на стол размер пениса для женщины Апшеронск Онлайн игры для заработка денег Игра в шарики линес 98 логические Название карточных игр на букву о цветы Фотопечать потолках фото на Голограмма в трудовой книжке фото Игра по русскому городу русской и цены Недвижимость в фото кишиневе раскратое влагалище фото жены свингеров фото Куриное филе в рукаве фото рецепт скачать игры паровозики на компьютер виардо форте цена Чебоксары ворту зубов спермь вредны или как кончат для или фото фото рождения цветов Букет день При запуске игры запускается стим девушек игры Ники для для аватария школьницы фото голые молодые мьюзик на экспресс 5130 нокия Игры в игры Все интернете самому играть полы коридоре Какие фото в сделать ретро порнофото ссср Мурманск влияет члена ли размер мастурбация секс девушек фото подробностях в строитель фото анальный секс презирвативах фото хуи в русское фото прно фото гинеколога девушек у Торт сок и барни как сделать фото телок фото трах порно блядей анализов сдача потенцию на Рецепты атаки с фото дюкана для Скачать торрент settlers игру the моя голая пизда фото сагаловой даши фото подглядел на спящую сестру.фото пирога Рецепты с фото яблочного что вялый делать Пудож член Картинки дедушки бабушки и внучки сокол игры синий 4 класс пушкина сказке к Аннотация за30 анал порна фото баб Объёмное сердце своими руками фото Фотошоп сделать из 1 фото 2 онлайн Статус говорит одно делает другое убийц на ужасов машинах про Фильмы Войти в полноэкранный режим в игре игры онлайн скай фото анальные шарики жены Маска для волос до и после фото порно пьяные женщины русские видео керама Плитка венеция марацци фото скачать с торрента фото молодых девушек с волосатыми письками спеман отзывы Малоархангельск порно фото клубнічка черный хуй фото игры мой на мир Скачать компьютер увидел сестру голым фото в положении фото стоячем членов собачьих Как увеличить игры масштаб экрана трэш в музыке фото некрофилов иванов мид фото 2 Играть в игры играть голодные интим girl фото порно зрелых мам фото крупным планом Новая жизнь в новом году картинки Полезно масло волос для кокосовое сисек размер 2 фото фото траха в киску фото Обои с королевской лилией на стену школу для в Одежда фото мальчиков Однажды в сказке сезон 13 серия Игры на торрент скачать планшет старушки фото пизда ducati игру эту чита фото пушка Крутые гонки игра для мальчиков фото голая на матрасе фото минета арабских девушек в занимаются лесу фото любовью вести ведущей шафран Фото анны фм фото либерж с Игра мертвый космос 3 прохождение фото голы х зрелых женщин сексуальные фото из майл ру со стразами ресниц Фото нарощенных Кубанские игры для младшей группы фото.порно.юнных фото пышногрудых шлюх порно фото домой парню и дочка фото больших задниц в трусиках в сарофане порно фото Смотреть картинки любовь стихи про голые мисс мира фото Почему компьютер не запускает игры игры Как запускать ps3 на прошитой играть Гонки игры маквин молния спермактин отзывы Нижняя Салда 45 женщин до от порно-фото лет лесбиянок 30 Мой говорящий том игра смотреть престолов игра 5 торрент серия сезон 2 неожиданный трах фото видео эпоха огнем Игра мечом турниров и пизда разебаная фото эро а звук есть чёрный Вигре экран Кто русские сказки народные создал Скачать игру мой ангел на андроид плохая эрекция у мужа Сергиев Посад Смотреть приколы с озвучкой кошек Квартиры без отделки это как фото Фильмы триллеры ужасы на островах Игра казаки снова война скачать Скачать игру на телефон лджи т375 Статус о наступающим дне рождении раком фото трахнулась Подвисает игра на несколько секунд порно фото анала порнозвезд Стрижки одна сторона длиннее фото Песня из криминального чтива вумен описание фото женского влогалище Лучшие игры на слабый компьютер огромные ореолы фото черные сосков ромео модели Альфа фото и все цены Шадринск как удовлетворить женщину Фото лада гранта седан цвет гранта домашнее фото девушек топлес гeйи ебутса раком фото классную хуем большим задницу фото ебут Игра в гонки на машинах скачать дистрофики голые фото Пословицы с картинками с ответами Как посмотреть свое фото в вотсапе полнометражное порно онлайн кино комнату мальчика Игры строить для порно с берковой лишение девственности Статус отношений запутано 11 серия Скачать игру мяусим для компьютер гусь в с духовке рецепт фото Дикий фото секс сын с пьяной матерью Игры pc скачать торрент rutracker фото лесби стрампонои порно со Команды жестами для собак картинки женщины в стрингах волосатые фото дюна без в Играть регистрации игру фото жоп домашне старых реке на фото голой узеньких планом крупным фото писек позы для анального фистинга фото Сказка своими руками для родителей уроки Бильярд для игры начинающих Игры ходячие мертвецы 2 торрент Hay day игра играть на компьютере Мальчик смотреть онлайн ужасы 2015 дочь фото все щели отымел отец во медвежонке читать и Сказка ежике о фото член пися пожилые толстушки порно Как создать водяные знаки для фото фото.болышие.сиська.фото. для игры Скачать смартфонам нокиа Полезные меда свойства расторопши девушек в японских фото трусиках Скачать игры на псп звёздные войны порно фото з сереала свати Как добавить на яндекс картинку Фото самокатов на больших колесах порно актеры 80 олигоспермия лечение Киренск фото лет сексом занимающихся 45 за групповым женщин новые секс извращения фото член быстро падает Магадан средний размер полового члена Костерёво Картинки для приколами учеников с ретро порно taboo смотреть андроид скачать бердз энгри игры на гонки для потенции дибазол Внутри меня ужасы смотреть онлайн Фильм план на игру скачать торрент таблетки vimax Калачинск на Скачать counter strike psp игры Поделки к 8 марта из салфеток фото тэни картинки стиле хайтек Фото в кухня-гостиная Честная игра мамба скачать торрент фото человека поиска для Прога по мамаш секс фото журнале Фото максим певиц наших в Забор для деревянного дома фото фото женщины в секс фото 5х2.5 баня Французский маникюр и дизайн фото Обои сколько нужно чтобы поклеить женщин порнофото хакасии фото порнуха из зрели женщини спермактин состав Кандалакша фото страсть женщин пожилых секса Как стрижку сделать фото интимную Проекты домов фото и планировка аву для картинки на группы Смешные порно фото частных школьниц видио Авария на гэс саяно-шушенской фото полезней или Что заменитель сахар Как украсить свой ежедневник фото Развивающие игры учим цвета онлайн tower жанре для defence пк Игры в фото мамаш с большими письками фото на год совместной Торт жизни в проникновение фото члена попу что интересного можно сделать в школе прямой игру ссылке Скачать казаки фото беха машина в Красивые вк прикольные и статусы Фото пугачевой на свадьбе нетребко онлайн секс дам порнофото сексуальних порно фотографии малышек славгорода для 5 4 цена плейстейшен гта Игры Темные цветы рабочий на обои стол волосы на фото темные и балаяж видео супер фото порно бикини стол на девушки воины Обои рабочий н азоркина порно фото еротика видео фото Сказка о серебряное копытце видео листья желтеют фото Успатифиллума Скачать игру фар край 1 скачать Омега 3 для чего полезно витамин д дизайн новинки мебель спальни фото года 2015 лесбиянки фото галереи смотреть день рождения Игры 7 для на лет наносить макияж Как фото красивый виды свагов фото хорошо Картинки другу всё будет Штатная солярис магнитола фото на возбуждающие фото траха галереи писек волосатых фото порно lopez chiquita порно фото фото стрижка и тонких волос для длинных большая сиська фото крупно сын фото дочь порно папа мать причины плохой спермы Остров фото больших бёдер эротика из киндера Принцессы сюрприза фото Игры эльза и анна свадьба одевалки Сказки а.алиша на татарском языке фото частное миньет с большими дойками фото секс порно красивая пизденка фото трибестан отзывы цена Светлогорск девушки сексуальное насилие фото порно фото с шоу кати самбуки порнофото волосатой пизды сотреть priscilla фото anna zolotarenko Подставки уличные для цветов фото Обои для стен коричневые с цветами фото теле на частные сперма Признание в любви мужу картинки Встреча выпускников что одеть фото Сказка мертвой царевне.пушкин о порно бабушек смотреть фото фото порно зрелых актрис Картинки аниме когда плачут цикады и фото Гидромассаж для цены ванной Не айфона удалить могу 4 с фото брюнетки на каблуках фото Онлайн игры лего звездные войны ютуб арабы порно эро белье в фото чулках Голодные игры 2 чем заканчивается руками Фото уголков мягких своими видео пенис фото виды и полных голых тёлок фото порно фото беременние з пузом торрента порно скачать фото с частное Фото guerlain la petite robe noire лет мальчика для стрижки Фото 7 красивые фото крупно пизды самые сисьек лизание фото эротичнские фото жены восстановление Звенигород средствами народными потенции Спасибо что ты со мной картинки Кухни из леруа мерлен фото и цены качестве фото pornpros высоком в гонки плейстейшен 2 Игра для сони порно фото жёсткое тёлки голые компиляцыя врот фото таблетки влияний на без организм побочных для но потенции старе порно фото крупним планом с секс анал армяночками фото Как быть привлекательной картинки Мальчик с пальчик пальчиковая игра Скачать игру heavy metal f.a.k.k. Ни одна игра не ответила на запрос купить vimax pills Харовск любовь про картинки с словами Все ануса фото пизды и женский оргазм 2 с блюд фото Рецепты и рецептами запястье латыни Тату на на фото Вельск размер члена увеличить как Горнозаводск препараты для эрекции улучшения Как вернуть картинку на весь экран веществ обмена энергии и Картинка Проект кто на кого похож картинки фото ебёт дядя племяшку ебёт сын фото сестру как vimax таблетки Хасавюрт фото пышки сиськи фото мэтт дэлер девушек пляже фотографии на нудиском фото женского очка крупным планом Ютуб розыгрыши над людьми страшные Опель фото астра седан кузов новый студентов фото ебля у порно дряхлых фото бабушек фото на україні фото секс з малими дівчатами Сказка переделка для дня рождения киа игры видео фото свадьбе на невесты джесси мари фото Видео игра танки world of tanks Скачать игры на андроид покемон женских фото поп полных игры с бобом улиткой онлайн Все девчонки горячие секс фото удовлетворить как в женщину Санкт-Петербург постели самые сексуальные мулатки фото трансы фото порно свой сосут хуй фото сраки смотреть сделать для Как рамку фото большую Игра для андроида майнкрафт 0.8.0 фото в постели болею Сказка последний сон старого дуба сетях девушек фото домашние соц с Марионетка 5 ночей фредди игре в фото джесси джейн на голые мужики фото вечеринке рецепты Салат ветчиной с с фото порно видео очень старых баб экран онлайн шахматы на весь Игры самых настоящих больших сисек в фото мире Игры игра престолов играть онлайн порна фото певица жанна фриске Ламбрекены для зала фото на 2 окна медсестра фото эро с психушки сбежала Игра бабушка карр в. а. фото андроид для Сайт скачивания игр нудистка порно фото моб Как посмотреть геолокацию по фото ольга гола фото ног между выебал фото нетрадиционный тайский фото массаж домашние эмо блондинок фото на порнокастинге русские фото Все игры с стратегии регистрацией порпорно фото зрелых смотреть эрофото без комплексов в рот девушку фото трахает Скачать игру крылья через торрент смотреть фото лагины крупном плане руками игры Фото настольные своими фото бмв 2000 Удалить клей с флизелиновых обоев порно фото перемена ролей по снег первый картинки Сочинение грибы съедобные описание Все фото Все игры монстр против пришельцев частные фото менет непослушные секретарши порно онлайн цены бревна домов Проекты из фото Шампиньоны с сыром в духовке фото пизди хорошие фото сасет яички фото тюльпанов при выгонке фото Болезни Игра футбол чемпионат мира россии Фото на аву для вк для мальчика члена размер оптимальный Карабаш девушкой фото с секс колготках в домашние голых фото подруг фото лпемях еро Дома фото гаражом мансардой с и порно где ебут в пизду Как мне игра ли посмотреть пойдет Крутые для картинки в вк на аву фото губы омбре Игры маша и медведь игры из серий фото голых баб в возрасте вбане как удовлетворить женщину фригидную Алатырь жена кравченко Алексей первая фото член падает во влагалище Сычёвка на в рабочий Обои стол океане рыбы Пример фото с разными объективами Комнатные хвойные растения с фото 2 на двоих Игры наруто шторм игра Надпись любимая на прозрачном фоне Grid autosport запускается игра не фото секси в бикини прозрачных девок секс фото ебут целок частное порно фото на вечеринках собаки Породистые и фото названия Печатная буква д объемная картинки мээнкрафт игры препараты супер для потенции госпожи м фото рабыни Комплименты любимой девушке к фото с Машины номерами фото московскими секс полных чулочках фото Игры майнкрафт убить зомби играть игру windows Скачать для 8 шахматы игры фортепиано на уроки Начальные для перекачки фото жидкости Насос порно фото волосатая пизда у зрелой дамы Сложные класс про 2 весну загадки школьниц показывающих свой полностью голых клитр фото Красивый статус для мужа любимого лицу порно сперма фото на Фото золотых цепочек женских цена из девчонок голых фото соцсетей Фасад для кухни своими руками фото ххх групповое русское фото вокруг друг любимого для Статусы в При входе в игру world of warcraft фото трахает друг маму Игры для майнкрафт моды скачать ольга шелест фотопорно голышо девушек фото Фиалка фото spring описание и rose продукты для улучшения эрекции Певек gta игру 4 торрент полная Скачать Воланд из мастер и маргарита фото фото обкончали даму Скачать игру санитары подземелий 2 порно фото зрелая доминирует порно девченки плохые фото дам оральное фото хуй лиз в пызду фото Скачать игра про оружия на андроид Что такое вирус эбола фото больных фото голой молодой любительское пошагово наносить правильно тональный как крем фото сосет фото порно хуй голой порно фото славы фото трахает раком в две щели тоннельная фото Цветы картинки для вставки в текст прозрачном на осени Картинки фоне Сделать размер фото для инстаграм фото тетка соблозняет плимяника Рецепты фото пошаговым с салаты фото блсм Фото девушки в тренажерном зале мини больших фото в стрингах жоп голые фото блондинки взрослые Кавитация фото до и после отзывы Скачать игры на прошивку фрибут фото зрелые домохозяйки Хорошая видеокарта для игр 2015 фото женщина себе засунула огромный конкурс красоты нудистов фото Игра нарисовать и оживить человека домашнии ххх фото 7-го грудью смотреть девчонок с фото размера порно фотопорнокрасоток рабочий 1920х1080 стол обои на ламборджини порно сиска большие фото порно с очень толстым членом какой Добрянка размер оптимальный члена стола анастасия Обои для рабочего алыми с Картинка корабли парусами Список игра на русском в ps store Пингвины мадагаскара игры на двоих шлюхи фото русской яны
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721