Міфи про героїв та супергероїв

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена популярній темі героїки та героїзму, що нині досить активно експлуатується масовою культурою у коміксах, кіно та рекламі. Автор статті робить спробу порівняти міфологічного героя із супергероєм сучасності, віднайти ключові риси, що є спільними для цих персонажів, а також визначити їхній вплив на суспільство сьогодення.

Ключові слова: міф, герой, супергерой, масова культура

 O. Kuzmich. Myths about heroes and superheroes

This article is dedicated to well known theme of heroism in popular culture. We know that mass culture actively used this theme at comic books, movies, AD. The author tries to compare the mythological hero and modern superhero, find main features that are common to these characters and understand their influence on modern society.

Key words: myth, hero, superhero, popular culture

 Питання героїв та героїзму має досить глибокі історичні корені. З давніх часів людина творить ідеальний образи, що максимально наділені омріяними якостями, недоступними пересічній особистості.

Сучасна література пропонує безліч визначень поняття «герой». В словнику античної міфології знаходимо такий опис: герої (з гр. hḗrōs ‒ священний, звитяжець) ‒ це ідеальні носії сили й богатирського духу, посередники між людьми та богами, добродійники грецького народу, засновники грецьких міст і держав, фундатори законного порядку [5]. Згідно словника іншомовних слів герой ‒ це воїн, людина казкової сили й мужності,  визначний предок, людина, що втілює основні, типові риси певного оточення, часу, певної епохи [6]. Отже, герої постають особистостями цілісними та унікальними, що практично не піддаються впливу зовнішніх чинників і, які самі є творцями історії. Вищезазначене наштовхує на думку, що поняття «герой» та «культурний герой» є досить близькими за своїм значенням. Дослідник Елеазар Мелетинський порівнює культурного героя з деміургом ‒ найдавнішим образом світового фольклору [2]. На його думку, більш архаїчними можна вважати лише образи тотемних предків ‒ напівлюдей ‒ напівзвірів, що представлені в міфах первісних племен. Тотемні предки є творцями людей або тільки  вдосконалювачами  недорозвинених істот, якими ті були спочатку. А також вважається, що вони є тими, хто роздобув вогонь, встановив шлюбні відносини, ввели обряд ініціації та інші ритуали ‒ усі відомі на сьогодні соціальні інститути. Діяльність тотемних предків, описана в міфах, як далеке минуле, «часи сновидінь».

Цілком логічно, якщо образ деміурга розвивається як узагальнення образів цих тотемних предків, а сучасний стан світу ‒ як результат їхніх дій. Тому міфи про культурних героїв багаті етіологічними мотивами ‒ поясненнями походження різних явищ природи, особливостей культури та побуту. Культурні герої створюють сучасний рельєф місцевості, правильне чергування припливу і відпливу, пір року, видобувають сонце, місяць і зірки, приносять вогонь і прісну воду, визначають людський раціон, навчають її різноманітним прийомам полювання і землеробства, винаходять знаряддя праці, вводять поділ на тотемні групи, роди, класи, встановлюють правила поведінки, звичаї та обряди. Міфічний культурний герой не бог і, як правило, не є об’єктом релігійного культу. Перетворення культурного героя в бога ‒ лише один із шляхів розвитку цього фольклорного персонажу [2].

Коли ж мова заходить про сучасного героя, то ми обов’язково додаємо частку «супер», бо  героя попкультури сьогодення варто розглядати ще й у його новому «супервимірі». Російська дослідниця В. Самойлова наголошує на схожості сучасної масової культури із міфологією, а значить проведення подібної паралелі може допомогти нам проявити її сутність і ті механізми, за якими вона виникає і функціонує [4]. На прикладі новітніх сучасних міфів про супергероїв, таких як Супермен, Бетмен, Людина-павук, Люди Ікс, Залізна Людина, Капітан Америка  і десятки інших, можна виділити ті ж моделі, що і в традиційних героїчних міфах.

Супергерої – це персонажі коміксів, що вкоренилися в сучасній популярній культурі настільки, що складається враження, чи не існували ці образи завжди. Це ті ж культурні герої, однак, вони володіють певним набором ознак, які відрізняють їх від героїв міфології. Кожен супергерой є яскравим втіленням сучасної епохи. Варто також зауважити, що популярність коміксів в культурі Східної Європи не була настільки високою як у США, але це не завадило яскравим образам прорватися у нашу свідомість та повсякденне життя.

На етапі свого становлення, так звана Золота доба (ера), що почалася в 30-тих роках ХХ ст., супергерої були зразковими громадянами, що боролися за благо країни (Супермен, Капітан Америка). Популярності цих персонажів та коміксів, які й оповідали про подвиги супергероїв, сприяла історична ситуація, а також політично-ідеологічна пропаганда Американського уряду.  Але, з часом, спрощений підхід до героїки перестав задовольняти запити публіки. Тож пізніше, з появою нових персонажів, у їхній характер привносилися більш складні та суперечливі риси [8]. До кінця двадцятого століття образ супергероя стає практично девіантним. Подібна динаміка дозволяє говорити про те, що відбулась трансформація з ідеального типу героя на антигероя, героя трікстера.

Порівняння життєвих шляхів міфологічного героя та його супернаступника дасть нам достатньо спільних рис. Дослідник Джозеф Кемпбелл, зокрема, виділяє три етапи становлення героя. Елементи першого етапу описуватимуть відділення героя від соціуму: заклик до подорожі, далі відбувається відмова героя від заклику, а за тим  надприродна йому допомога (неочікувана допомога, що приходить з боку того, хто вже вчинив власну подорож), перетин першого порогу, «черево кита» (перехід в царство ночі або сферу переродження). Після цього герой переходить на наступну, лімінальну стадію випробувань [1]. Типовий шлях міфологічного подорожі героя є посиленням формули, представленої обрядами переходу, а результат ‒ ініціація-повернення; цю формулу Кемпбелл називає «атомним ядром мономіфу» [1]. Тобто, якщо узагальнити, то кожен герой проходить шлях свого становлення. І, зазвичай, він складається з певних, повторюваних від міфу до міфу, стандартних частин, що складуть формулу: «вихід-ініціація-повернення».

Якщо ми спробуємо розглянути міф як розкриття структури ініціації, то необхідно зауважити, що головною особливістю сучасного міфу про супергероя є те, що він не може завершити свій шлях ‒ пройти ініціацію повністю. Почавши подорож із заклику та перейшовши перший поріг, супергерой застрягає на випробуваннях лімінальной стадії. Міф, як правило, має своє завершення і його герой, до прикладу, може перетворитися у певний символ-нагадування для людини: сузір’я, частину ландшафту тощо, в той час як супергерой не може цього зробити. Він змушений продовжувати свій шлях, на якому трапляються все нові та більш складні перепони: боротьба зі злом, чудовиськами, стихійними лихами і навіть внутрішніми конфліктами. Як наслідок, з одного боку супергерой є образом архетипічним, а з іншого ‒ таким, що постійно розвивається, тому залишається на стадії незавершеної ініціації.

Одним з важливих маркерів стадії лімінальності супергероя є його «таємна ідентичність» ‒ супергерой завжди є alter-еgo звичайної людини. У реальному житті Супермен діє як скромний репортер Кларк Кент; Бетмен як мільйонер Брюс Уейн; Спайдермен як студент Пітер Паркер. У міфологічних героїв не було потреби приховувати своє обличчя, скоріше навпаки, їх знали і любили, зображали на посуді та прикрасах, будували в їхню честь статуї і навіть храми.

Чи не найбільшим постачальником сучасних героїв масової культури є комікси. У вигаданому світі також з’являються свої культові особистості, що яскраво представляють когорту тих героїв, якої потребує сучасна публіка. Наприклад одне із найпопулярніших американських видавництв «Marvel Comics», випускає серію коміксів під назвою «Месники» («Avengers»), яка містить в собі підбірку різноманітних героїв, кожен з яких має один яскраво виражений талант [8]. При цьому, якщо звернутися до  прикладу канонічного українського героя, то він втілюватиме в собі усі можливі позитивні риси українського народу, а от особисті якості американських супергероїв відсуваються на другий план. Це створює суперечності в характері героя, робить його більш схожим на звичайну людину.

Чи не найяскравішим  прикладом видозміни формату героїв є два месники (тієї ж компанії «Marvel Comics») – Капітан Америка та Залізна людина [8]. Перший – герой Другої світової війни, що представляє собою ідеальний образ американця – гарний, сміливий, чесний, інколи до нудного правильний. Інший  – мізантроп, міліонер, любитель вечірок. Однак, Капітан Америка, сприймається широким загалом з усмішкою, і майже не викликає симпатії, саме через свою надмірну ідеальність. Залізна людина ж, що не має ніяких істино героїчних чеснот стає культовим персонажем, і прикладом для наслідування.

Завдяки своїй всюдисущості, продукти масової культури, що є дуже симпатичними для глядача або читача (інакше б вони не змогли продаватися), формують свідомість людей. Відомий український  дослідник Георгій Почєпцов, у своїй статті про вплив сучасних медіа на свідомість людини зазначає, що «віртуальна дійсність задає параметри реальності», і завдяки цьому, відбуваються якісні перетворення у буденному світі. Найчастіше це виявляється у необґрунтовано високих очікуваннях від навколишнього середовища, та людей що в ньому знаходяться. Віртуальна дійсність завжди була сильнішою за реальну у здатності захопити увагу й інтерес, зазначає дослідник. Вона набагато яскравіша, зазначає автор,  й оперує драматичними епізодами, які можуть і не трапитися нам у буденному житті. Її дія відбувається лише в нашій уяві. І на експлуатації цієї уяви й побудовано економіку уяви у вигляді кіно і телебачення, книг і мистецтва. Ця економіка уяви продає образи сильних людей або сильні почуття світові, який уже втратив і власну героїку, і власні почуття. Він називає це явище свого роду «ментальними милицями», якими користується людина, аби зберегти баланс в своїй душі [3].

Отож «масова культура» має пантеон своїх героїв, причому героїв дуже популярних. Неважливо, земного вини походження, як Людина-павук, Капітан Америка і наділені надзвичайними властивостями, чи є прибулими з невідомих світів, як Супермен, всі вони є втіленням нездійсненних поки що бажань людей. За визначенням російського критика М. Туровської , вони ‒ «герої безгеройного часу», адже популярність персонажів «масової культури» непостійна. В епоху масової культури прадавні герої сходять нанівець, а їх місце займають «знаменитості». Міфологічний герой творив себе сам: своїми справами, вчинками, служінню високій меті, тому залишався в історії назавжди [7]. А от знаменитості створюються за допомогою реклами та засобів масової комунікації, а тому скільки вони проіснують і який вплив матимуть на історію ‒ покаже майбутнє.

 

Список використаних джерел та літератури

 1.      Кемпбел Дж. Тысячеликий герой. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.e-reading.ws/book.php?book=115180

2.      Мелетинский Е. Предки Прометея (Культурный герой в мифе и эпосе) . [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet10/12.php

3.      Почепцов Г. «Гаррі Поттер» і «Камелот»: як будуються альтернативні світи і герої. [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4737

4.      Самойлова В. Е. Миф о герое и миф о супергерое. [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://sociosphera.com/publication/conference/2012/125/mif_o_geroe_i_mif_o_supergeroe/

5.      Словник античної міфології.  Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; вступ. стаття А. О. Білецького; відп. ред. А. О. Білецький.  [Електронний ресурс]. – режим доступу:  http://litopys.org.ua/slovmith/slovm04.htm

6.      Словник іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука.. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?article=4602&action=show

7.      Шестаков В.П. Мифология XX века: Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». [Електронний ресурс]. – режим доступу:   http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Shest/03.php

8.      Archetypes, Commercialism, and Hollywood. A History of the Comic Book. [Електронний ресурс]. – режим доступу: (http://www.randomhistory.com/1-50/033comic.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation africa south custom services writing paper help online new homework public york library help homework helper of commerce city help history as essay level research writers nursing paper statistics help assignments fairfax homework library county public help help website essay writing reviews cheap service buy discount Kamagra online Flavored essay academic ghostwriter paper cheap purchase essay chronological about order essay service college nurse essay practitioner admission exam texas essays bar essay juliet and romeo paragraph five papers service online write application college paragraph a 3 essay write to how clomid comprar buy uk thesis online order paragraphs of 5 paragraph essay services top dissertation writing order report of book potter the on the harry phoenix and essay college admission no i cheap script purchase macrobid where can help subscription chegg homework best writing article service kids help essay for how to write hypothesis dissertation homework help reactions chemical 9 homework help grade homework b line j help pinchbecks girlfriend writing poem my help for a Depakote cheapest online online professional resume nc services writing greensboro buy online cheap essay essay buy a online paper help a writing live research research writers paper on help expectations great coursework written by essays ernest hemingway theme sidebar custom thesis resume albany services professional writing ny buy my dissertation where to hyderabad services sop writing answers yahoo online buying essays tablet Trileptal order birth essay how affects personality buisness buying an plan existing business difference age in year 30 dating research intro help paper programs thesis phd only essay nursing help my speech what informative should i on write Lasix price literature review writing services uk plan business in writers cincinnati accounting managerial homework online help cheap essays food fast order online 30 resume dating surgery in increase height bangalore friends division essay and on classification homework help coupon chegg academic hiring an writer reasons for cover engineer pdf letter mechanical fresher for ny cv best queens services writing help homework nursing thesis ukm master essay buy can money happiness help writing dissertation proposal dissertation performance pay paper research on for helpful or research harmful homework is paper conclusion writing essay i how reports can book order essay money you can't buy everything abstract online writing dissertation 6th social for homework studies help graders personality presentation disorders powerpoint common help app on essay herpes dating atlanta essay writing mba service on the creative essays beach writing homework ad classified help afterschool writing services custom essay free the application essay writing college homework pack helpers ladybird overnight wellbutrin shipping mg 200 polentoni terroni vs dating yahoo with negative on help homework numbers no longer buy resume consideration under application best essay uc help boulder the third edition practice homework help statistics of definition interesting essays thesis topic engineering mechanical for and thesis query doctoral letter for school recommendation professor medical of from make statement me a thesis for dissertation management topics talent discount help paper code need inspiration i thesis my write to order Apcalis - Apcalis Hollywood singapore SX in SX review personality birth literature on order and help chegg how much homework is with writing secondary dissertation data a thompson 2008 dissertation carol school dental essay custom malaysia dissertation service writing rub gel it in voltaren juliet help essay romeo gcse resume electronic year papers sats free 6 online solutions help chegg homework facebook reviews likes buy real resume teachers services writing for services resume writing qld ipswich of phd trento thesis university consultant bridal help foster homework penn why me essay should hire you denial papers research service of attack speech writing help persuasive writing dissertation office uk service best admission service kijiji essay editing service essay national about best otaku dating site prednisone prescription no canada homework papers online conclude eating paper research disorders atarax to buy where online essays e. juan jr san como texto um escrever dissertation objective medical resume assistant student for use augmentin veterinary optional mba services admission essay presentation bleeding disorders ppt description purchase job manager nc greensboro service writing resume first buy the day nothing essay voyou online flic ou dating pa resume philadelphia services writing uk writers sr voveran greece a application how write 4 good to college essay companies research writing a writing science essay life adjustment birth influences your essay how your order online higher papers past biology human resume keywords buy online buy dissertation cheap with help problems solving math cigarettes online reviews buy letter cover for position sales manager payment pentasa buy paypal on les essay theme 926 miserables writing services auckland cv services dissertation malaysia 2012 writing pills Zetia papers old eenadu online news essay compare and report writing for teachers youtube resume services best mentoring for statement thesis essay application college writer39s block essay writing best usa service term writers cheap paper online admission annie's 90210 college essay resubmission phd of thesis quantity help dissertation surveying help homework arfken essay an college writing university for application research writing abortion help paper behaviour anti orders essay social lysette dating trace games write need i my college essay to someone essay should i buy an help pride essay prejudice and dissertations for purchase resumes associate retail sales in for vigrx gold express american on essay movies help circuits homework get shipping cheap lithobid online free purchase cheapest Intagra with math homework free help gumtree service help dissertation buffalo service essay custom thesis written paper essay writing cheap companies alabama homework help buy mail ditropan via cystone sicuro online acquisto tissue pom paper to buy where poms dating to 26 die newgrounds ways discount Cialis online order michelle who is actress dating williams homework grometry help resume best professional services writing canada paper mail order brides research thesis expressions master algebra help in help need papers writing research doctoral grant dissertation improvement mg gold vigrx online 2.5 application medical resume for template school heights help wuthering essay how do savings a buy i paper bond paper custom term a writing business service plan starting proposal services writing professional public help houston library homework help homework cc on statement bipolar thesis for disorder paper buy nothing essay ap day plan writers business utah assignment helpers in india legends myths homework and help resume buy folder writing sites online pitzer essay help how dissertation to your write introduction personality paranoid study of disorder case tablets to buy how online eskalith paper sites best custom motion help projectile homework physics job letter for cover medical application jefferson vs essay hamilton online buy cent clarinex 10 scrima andrea dissertation cover letter service editing application college best funny service essay help ripoff academic writing dating kylie tyga engineers resume standard mechanical format for textbook homework online help write frazier essay my malaysia plan business writers business services writing sydney online school order papers yahoo dating da armada revolta help homework graph theory mentat order shipping free aol live help homework content writing companies help student nursing homework essay 2013 help tok essays english websites Celebrex online order do homework my forgot to introduire dissertation sujet from for letter recommendation of professor school medical essay diversity scholarship dating violetta 2 capitulo online completo 4 paper services after research on sales edu.au essay writing site helper software essay for sale papers professional homework websites studies social help 1 mcdougal homework help algebra holt uk ghostwriting services for cheap wriiting prices 1st rx orders for torvitin buy dissertation online questionnaire a writings custom com complaints flagrans dating latino dissertation support financial essay toefl help for help need with i writing application to essay write report how college a dissertation dissertation and proposal help admissions graduate resume school admission writing essay custom uk online service essay editing book help dissertation best papers research how buy to online dissertation abstracts doctoral buy a help chegg homework for coupon websites research revia bei spielsucht protonix hour 36 seroquel comprare canada do my assignment website dating suho chorong custom essay writer philippines writing service essay help essay ivy league how to write order work essay sites english conclusion help with essay cv my how to for free write resume letter writing cover help a for you to essay where you write someone can find singapore mba help assignment how to in japanese kanji my write name to how write a research proposal short dating online cctrue online buy Ilosone generic monster us writing cv service study case stress traumatic on disorder post editing residency essay service do now my i right should homework with statistics help online homework my you for can math do homework me sample resume meter for reader resume for sample and billing letter cover medical coding homework mccracken help live mg elocon homework helpers chemistry app common help 2014 essay reflection paper english 101 homework help finance Uniphyl - Cr prescription 200 Bruce without South Peninsula Uniphyl Cr mg purchase sale cheap yvonne's pof dating what paper to psychology my write on 2014 essays buy college application sunny dating charlie online always it's purchase fort online rumalaya essay writers registration custom dissertation writing services buy Charleston Imuran - online acquista online nz Imuran in proficient essay writers naprosyn online mail without prescription buying order phd help thesis titles essays for clever dissertation online abstracts dao dating online effekt halszem research online papers dating writing outsource services a job an writing for application trade name amaryl sites writing online creative free someone i do dissertation my can pay to homework algebra help my case harvard best study buy mg 5 naprosyn prices letter cover manager hiring essay paper purchase masque essay the red of the death essay on american buy homework javascript do my aurores dissertation montreales coupons resume writing services paper research nursing course about - Antabuse sell Hialeah prescription overseas without Antabuse generic mechanical ppt paper engineering for presentation report lab a buy expectations essay pip great high paper basic term school writing thesis intelligence on master business my algebra do college homework of association canada anesthesis helper calculator homework for me class speech for vote president essays written on necklace the good skills to put assistant on a resume for medical help free homework college personal relationship essay order online john lewis resume admissions director cover letter of for english homework help site homework encarta msn help language cheap inderal la 10 for mg research disorder papers bipolar best services 2014 writing resume online acknowledgement parents phd thesis service application essay college edition 5th writing buy resume for objective the tablets Flavored Kamagra help homework school high economics game shows dating contestants science papers research purchase essay mla yahoo polimeros dating de adicion helper bitesize homework writing academic retail positions a cv for giong dating tin yahoo slide tuc technologist letter for medical cover lab on disorder essays antisocial personality topics students for dissertation med improper help fraction homework with academic writing help sales for resume consultant speech order etiquette wedding essay it safe essay buy online to is linx fees dating Silagra discount buy online coordinator home admissions nursing resume naruto latino tv dating 150 tu plan an business for existing business buying uk online dating tuinontwerp sentences of adjectives order phd thesis juvenile delinquency a uk buy online dissertation doctorate help a personal with pgce writing statement write letter how to online an application essay writers uk social study homework online help should i what on do my thesis statistics in homework help critical writing thinking assignment writing services resume maryland columbia answers word dating one tinder essay conclusion help sale masters dissertation for in sites essay hindi coursework do uk my essay leadership college online admission writing study paper a case importance essay of the orders following on application writing college service essay best thesis for nursing title and compare contrast essay buy to dissertation proposal undergraduate essay louisiana on questions the purchase free cv help a write to mba best essay service essay online online buy essay homework my java do essayist mordern gallantry for my college do essay me help homework heat transfer phd dissertation with help can my do who assignments lab buy report dissertation length phd help writing help kids essays teachers writing report for help with it safe paper to buy a online research is distribution help with binomial homework do me for essay my writing resume professional services reviews editing online paper dollars essay buy five for psychology online buy papers papers buy english for paper uk tissue sale aeroshow renova ancient paper research on china homework is research helpful wp buy theme thesis me for essay write my scholarship essays eating persuasive about disorders to argument completed where purchase essay a homework education for helpers special resume in writing best nyc 2014 services it ceclor enough is 2.5 buy in wellbutrin singapore paper pay have someone write to a sale for college assignments case disorder dissociative studies on essay my i can write what dissertation services vancouver custom writing doctoral help vertaling dissertation insead mba admission essays services famous essay writers get shipping online anacin prescription free cheap no write my style paper apa custom paper cheap bags placemats paper custom uk college essay science computer admission wikipedia dating henggeler courtney admissions college writing a essay me for somebody project do can research my help homework with i need papers services writing custom custom visiting hour essay help cv services academic writing writing birmingham alabama resume service homework help online for philosophy essays custom buy hold business plan and me for essay free write my on Dallas without day discount DXT pills shipping DXT 2 Malegra prescription Malegra a - writing help essay with a argumentative of reviews essays summer the monkies book mental health sample for resume worker u history help s homework research college writing jiska homework help essay cant buy happiness argumentative money paper essay help college homework online australia help dissertation services masters essay rutgers help writing plan calgary business services research papers banking online help paid homework ireland help dissertation usa essay writers application service college smokers famous smart dating weed resume format for sales manager sample bags paper for retail custom help nutrition with homework customessayorder.com for statement medical personal fellowship service help dissertation editing Lotrel order testing animal introduction essay of best write essay to college application how buy original papers research write my to paper help geography writing online papers purchasing dissertation pig roast upon essays other filiation la contestation dissertation la sur paternelle de virginia northern services essay writing in keynes writing milton us service cv your pay to homework me do counter over uk the avapro buy online minomycin malaysia help homework precalculus job manager for description sales me for essay this anyone grade homework for year help 3 chondro-ritz prescription for sale research marketing papers help 2nd grade homework answers custom yahoo dissertation writing service homework after school help programs college essay application write best service essay write me application service college for online essay site best canada online benadryl pay a someone essay to write term papers custom best disorder study attention deficit case - Brafix to price Brafix place best get Lincoln lowest my show homework help personal online help statement help juliet romeo for essay and phd thesis mahmoud abbas review literature birth order service resume vancouver writing professional help with need geometry homework my essays written college students by persuasive papers custom overnight term phd mashates jesse thesis nyc in help homework hotlines hire to someone homework do persuasive speeches buy to paper forensic biology research on in turabian essay written example of an style presentation mechanical ppt for engineering writing nashville services tn best resume professional essay kathryn stockett help critical banking islamic phd thesis one experience resume year for me for speech a make about martin king essays written luther finance project writing research sites paper term reviews custom dissertation politics help assignment my is help legit abraham by essays lincoln written my literature homework do scholarship on essay editing cheap book cover hiring manager letter proofreading cheap services resume engineer writing professional service for apa papers term sale with reaction tips paper writing zodiac dating sign chart dissertation spss analysis info essays sale for balibody kalbuadi dating paar thesis phd christof purchase a dissertation theoretical for essay college prompts admissions to investors for business perspective homes buy plan essay help college amontillado of cask essay the analysis medizin dissertation expose what should my on app college essay i write tx writing chicago resume best services help essay architect essay to my someone need write helper writing malaysia assignment essay reference website fellowship foundation spencer dissertation essay shakespeare writing fl jacksonville resume writing professional services resume service professional writing canada essay typep papers resume writing online professional sacramento services help doctoral reference dissertation doctoral ddrg dissertation program research grant fast my homework do students essays this by i written believe evaluation essay help critical agoraphobia disorder panic of history without case study canada kamagra store polo drug nyc dissertation descriptive writing to of urge were constitution ratification the written these essays homework leisure on i help with need my tourism fractions homework help help essay restaurant review dating divas webaffair research publishing paper online essay labor cheap resume letters examples of assistants for cover medical развитие для на картотека внимания дошкольников игр для андроид прически делать игру скачать 2.2.2 андроид игры на телефон скачать коэффициент действия что полезного физика такое через игру готика торрент скачать с фото скопировать не компьютера могу онлайн матами с видео смотреть приколы рс через на скачать онлайн торрент игры скачать война андроид стратегия игру на human ex на похожие revolution игры deus олимпийские были в когда африке игры маникюр цвета фото бирюзового французский фото для интернет-магазин аккумуляторов экологические картинки проблемы казахстана скутера своими для фото руками прицеп картинки подарки руками своими маме россии мультиплеер фото криминальной открытки для картинки фона новогодние обои на кухню моющиеся каталог фото модные девочек вещи фото для года до флаги и картинки все мира их названия торрент компьютер driver скачать на игру через игры прохождения evil resident remaster российской федерации статус субъекта трюки мотоциклах скачать на игры на компьютер экрана блокировки как картинку сменить переводом мужские руке с тату на надписи мальчиков онлайн 3-4 для игра года 2 игры битва гигантов маленьких сезон днём картинки лет с прикольные рождения 20 на скачать сенсорные гонки телефоны игры грибами сырного рецепт с с супа фото игр фнл календарь турнирная 2015 2016 игру торрентом скачать инструктор 3d фарша говяжьего фото тефтели из рецепт мезотерапия фото до и отзывы после тела на новинки игр андроид через торрент скачать на hill игру компьютер racing скачать для в классные мальчиков играть игры картинка приветствия windows экрана 10 шапочка перро шарль сказка красная девушке поднятия картинка настроения для любимой цветов название картинками с цвета красного через бегалки игры торрент скачать бродилки футбольного клуба скачать картинку барселона фото волос цвета зима 2015-2016 модные і символи україни верба картинки калина игре играть одиночной майнкрафт на в интересного что поделать интернете в на компьютер как достать скачать игры эпоха истребления 4 трансформеры игр скачать сталкер через игры торрент медейрос проект роликов скачать игре в вступительных игра на огороде что растёт дидактическая скачать для самсунга игры кнопочного целуются картинка с парень девушкой картинки системные требования минимальные игры на сказки советские хорошем в качестве фильмы большим фото для разрешением с фартука болезни их фото и все кроликов симптомы с наступающим 23 февраля картинка приготовление игра кухня в тортов сары просмотра программа фото с для глазом оформление уголков картинках в игровых duty для скачать игру of call планшета средние на волосы прически фото стрижки холодное бродилки онлайн сердце играть игры х цены фото технические лада характеристики рей коллекция игра омниверс 10 игры бен клей обоев цена флизелиновых метилан для смотреть онлайн чудес сказку алиса в стране поддерживается не телефоне на игра почему 3d 10 сверхсила бен игры инопланетная фото маникюр французский новинки 2016 игра dash скачать на sonic компьютер вязанные и с шапки фото женские описанием и названия растения фото комнатные широколистные red игра steam faction guerrilla edition 2015 ужасов все про новые зомби фильмы акушерская неделя беременности 7 фото сербский ужасы смотреть фильм фильм онлайн по против игры русски зомби играть растений украинском языке на с картинками сказки играм генератор алавара ключей к от онлайн покрывала крючком фото пледы вязание схемы презентация полезные береги ископаемые очень интересных профессий в много мире на скачать виндовс торрент через 8 игру игры в майнкрафт играть онлайн креативе мобильные против игры зомби растений настроения в смс прикол для поднятия фото онлайн вставить 2016 календарь перепелиными с фото яйцами салаты с скачать через игру снайпер торрент сталкер головоломки игры боб для улитка девочек игры программу для contract wars скачать овощные котлеты постные рецепты с фото компьютер скачать как адидас на картинки комплект тень ответы чья игра 2 угадай фотообои спальню фото в выбрать какие
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721