Міфи про героїв та супергероїв

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена популярній темі героїки та героїзму, що нині досить активно експлуатується масовою культурою у коміксах, кіно та рекламі. Автор статті робить спробу порівняти міфологічного героя із супергероєм сучасності, віднайти ключові риси, що є спільними для цих персонажів, а також визначити їхній вплив на суспільство сьогодення.

Ключові слова: міф, герой, супергерой, масова культура

 O. Kuzmich. Myths about heroes and superheroes

This article is dedicated to well known theme of heroism in popular culture. We know that mass culture actively used this theme at comic books, movies, AD. The author tries to compare the mythological hero and modern superhero, find main features that are common to these characters and understand their influence on modern society.

Key words: myth, hero, superhero, popular culture

 Питання героїв та героїзму має досить глибокі історичні корені. З давніх часів людина творить ідеальний образи, що максимально наділені омріяними якостями, недоступними пересічній особистості.

Сучасна література пропонує безліч визначень поняття «герой». В словнику античної міфології знаходимо такий опис: герої (з гр. hḗrōs ‒ священний, звитяжець) ‒ це ідеальні носії сили й богатирського духу, посередники між людьми та богами, добродійники грецького народу, засновники грецьких міст і держав, фундатори законного порядку [5]. Згідно словника іншомовних слів герой ‒ це воїн, людина казкової сили й мужності,  визначний предок, людина, що втілює основні, типові риси певного оточення, часу, певної епохи [6]. Отже, герої постають особистостями цілісними та унікальними, що практично не піддаються впливу зовнішніх чинників і, які самі є творцями історії. Вищезазначене наштовхує на думку, що поняття «герой» та «культурний герой» є досить близькими за своїм значенням. Дослідник Елеазар Мелетинський порівнює культурного героя з деміургом ‒ найдавнішим образом світового фольклору [2]. На його думку, більш архаїчними можна вважати лише образи тотемних предків ‒ напівлюдей ‒ напівзвірів, що представлені в міфах первісних племен. Тотемні предки є творцями людей або тільки  вдосконалювачами  недорозвинених істот, якими ті були спочатку. А також вважається, що вони є тими, хто роздобув вогонь, встановив шлюбні відносини, ввели обряд ініціації та інші ритуали ‒ усі відомі на сьогодні соціальні інститути. Діяльність тотемних предків, описана в міфах, як далеке минуле, «часи сновидінь».

Цілком логічно, якщо образ деміурга розвивається як узагальнення образів цих тотемних предків, а сучасний стан світу ‒ як результат їхніх дій. Тому міфи про культурних героїв багаті етіологічними мотивами ‒ поясненнями походження різних явищ природи, особливостей культури та побуту. Культурні герої створюють сучасний рельєф місцевості, правильне чергування припливу і відпливу, пір року, видобувають сонце, місяць і зірки, приносять вогонь і прісну воду, визначають людський раціон, навчають її різноманітним прийомам полювання і землеробства, винаходять знаряддя праці, вводять поділ на тотемні групи, роди, класи, встановлюють правила поведінки, звичаї та обряди. Міфічний культурний герой не бог і, як правило, не є об’єктом релігійного культу. Перетворення культурного героя в бога ‒ лише один із шляхів розвитку цього фольклорного персонажу [2].

Коли ж мова заходить про сучасного героя, то ми обов’язково додаємо частку «супер», бо  героя попкультури сьогодення варто розглядати ще й у його новому «супервимірі». Російська дослідниця В. Самойлова наголошує на схожості сучасної масової культури із міфологією, а значить проведення подібної паралелі може допомогти нам проявити її сутність і ті механізми, за якими вона виникає і функціонує [4]. На прикладі новітніх сучасних міфів про супергероїв, таких як Супермен, Бетмен, Людина-павук, Люди Ікс, Залізна Людина, Капітан Америка  і десятки інших, можна виділити ті ж моделі, що і в традиційних героїчних міфах.

Супергерої – це персонажі коміксів, що вкоренилися в сучасній популярній культурі настільки, що складається враження, чи не існували ці образи завжди. Це ті ж культурні герої, однак, вони володіють певним набором ознак, які відрізняють їх від героїв міфології. Кожен супергерой є яскравим втіленням сучасної епохи. Варто також зауважити, що популярність коміксів в культурі Східної Європи не була настільки високою як у США, але це не завадило яскравим образам прорватися у нашу свідомість та повсякденне життя.

На етапі свого становлення, так звана Золота доба (ера), що почалася в 30-тих роках ХХ ст., супергерої були зразковими громадянами, що боролися за благо країни (Супермен, Капітан Америка). Популярності цих персонажів та коміксів, які й оповідали про подвиги супергероїв, сприяла історична ситуація, а також політично-ідеологічна пропаганда Американського уряду.  Але, з часом, спрощений підхід до героїки перестав задовольняти запити публіки. Тож пізніше, з появою нових персонажів, у їхній характер привносилися більш складні та суперечливі риси [8]. До кінця двадцятого століття образ супергероя стає практично девіантним. Подібна динаміка дозволяє говорити про те, що відбулась трансформація з ідеального типу героя на антигероя, героя трікстера.

Порівняння життєвих шляхів міфологічного героя та його супернаступника дасть нам достатньо спільних рис. Дослідник Джозеф Кемпбелл, зокрема, виділяє три етапи становлення героя. Елементи першого етапу описуватимуть відділення героя від соціуму: заклик до подорожі, далі відбувається відмова героя від заклику, а за тим  надприродна йому допомога (неочікувана допомога, що приходить з боку того, хто вже вчинив власну подорож), перетин першого порогу, «черево кита» (перехід в царство ночі або сферу переродження). Після цього герой переходить на наступну, лімінальну стадію випробувань [1]. Типовий шлях міфологічного подорожі героя є посиленням формули, представленої обрядами переходу, а результат ‒ ініціація-повернення; цю формулу Кемпбелл називає «атомним ядром мономіфу» [1]. Тобто, якщо узагальнити, то кожен герой проходить шлях свого становлення. І, зазвичай, він складається з певних, повторюваних від міфу до міфу, стандартних частин, що складуть формулу: «вихід-ініціація-повернення».

Якщо ми спробуємо розглянути міф як розкриття структури ініціації, то необхідно зауважити, що головною особливістю сучасного міфу про супергероя є те, що він не може завершити свій шлях ‒ пройти ініціацію повністю. Почавши подорож із заклику та перейшовши перший поріг, супергерой застрягає на випробуваннях лімінальной стадії. Міф, як правило, має своє завершення і його герой, до прикладу, може перетворитися у певний символ-нагадування для людини: сузір’я, частину ландшафту тощо, в той час як супергерой не може цього зробити. Він змушений продовжувати свій шлях, на якому трапляються все нові та більш складні перепони: боротьба зі злом, чудовиськами, стихійними лихами і навіть внутрішніми конфліктами. Як наслідок, з одного боку супергерой є образом архетипічним, а з іншого ‒ таким, що постійно розвивається, тому залишається на стадії незавершеної ініціації.

Одним з важливих маркерів стадії лімінальності супергероя є його «таємна ідентичність» ‒ супергерой завжди є alter-еgo звичайної людини. У реальному житті Супермен діє як скромний репортер Кларк Кент; Бетмен як мільйонер Брюс Уейн; Спайдермен як студент Пітер Паркер. У міфологічних героїв не було потреби приховувати своє обличчя, скоріше навпаки, їх знали і любили, зображали на посуді та прикрасах, будували в їхню честь статуї і навіть храми.

Чи не найбільшим постачальником сучасних героїв масової культури є комікси. У вигаданому світі також з’являються свої культові особистості, що яскраво представляють когорту тих героїв, якої потребує сучасна публіка. Наприклад одне із найпопулярніших американських видавництв «Marvel Comics», випускає серію коміксів під назвою «Месники» («Avengers»), яка містить в собі підбірку різноманітних героїв, кожен з яких має один яскраво виражений талант [8]. При цьому, якщо звернутися до  прикладу канонічного українського героя, то він втілюватиме в собі усі можливі позитивні риси українського народу, а от особисті якості американських супергероїв відсуваються на другий план. Це створює суперечності в характері героя, робить його більш схожим на звичайну людину.

Чи не найяскравішим  прикладом видозміни формату героїв є два месники (тієї ж компанії «Marvel Comics») – Капітан Америка та Залізна людина [8]. Перший – герой Другої світової війни, що представляє собою ідеальний образ американця – гарний, сміливий, чесний, інколи до нудного правильний. Інший  – мізантроп, міліонер, любитель вечірок. Однак, Капітан Америка, сприймається широким загалом з усмішкою, і майже не викликає симпатії, саме через свою надмірну ідеальність. Залізна людина ж, що не має ніяких істино героїчних чеснот стає культовим персонажем, і прикладом для наслідування.

Завдяки своїй всюдисущості, продукти масової культури, що є дуже симпатичними для глядача або читача (інакше б вони не змогли продаватися), формують свідомість людей. Відомий український  дослідник Георгій Почєпцов, у своїй статті про вплив сучасних медіа на свідомість людини зазначає, що «віртуальна дійсність задає параметри реальності», і завдяки цьому, відбуваються якісні перетворення у буденному світі. Найчастіше це виявляється у необґрунтовано високих очікуваннях від навколишнього середовища, та людей що в ньому знаходяться. Віртуальна дійсність завжди була сильнішою за реальну у здатності захопити увагу й інтерес, зазначає дослідник. Вона набагато яскравіша, зазначає автор,  й оперує драматичними епізодами, які можуть і не трапитися нам у буденному житті. Її дія відбувається лише в нашій уяві. І на експлуатації цієї уяви й побудовано економіку уяви у вигляді кіно і телебачення, книг і мистецтва. Ця економіка уяви продає образи сильних людей або сильні почуття світові, який уже втратив і власну героїку, і власні почуття. Він називає це явище свого роду «ментальними милицями», якими користується людина, аби зберегти баланс в своїй душі [3].

Отож «масова культура» має пантеон своїх героїв, причому героїв дуже популярних. Неважливо, земного вини походження, як Людина-павук, Капітан Америка і наділені надзвичайними властивостями, чи є прибулими з невідомих світів, як Супермен, всі вони є втіленням нездійсненних поки що бажань людей. За визначенням російського критика М. Туровської , вони ‒ «герої безгеройного часу», адже популярність персонажів «масової культури» непостійна. В епоху масової культури прадавні герої сходять нанівець, а їх місце займають «знаменитості». Міфологічний герой творив себе сам: своїми справами, вчинками, служінню високій меті, тому залишався в історії назавжди [7]. А от знаменитості створюються за допомогою реклами та засобів масової комунікації, а тому скільки вони проіснують і який вплив матимуть на історію ‒ покаже майбутнє.

 

Список використаних джерел та літератури

 1.      Кемпбел Дж. Тысячеликий герой. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.e-reading.ws/book.php?book=115180

2.      Мелетинский Е. Предки Прометея (Культурный герой в мифе и эпосе) . [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet10/12.php

3.      Почепцов Г. «Гаррі Поттер» і «Камелот»: як будуються альтернативні світи і герої. [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4737

4.      Самойлова В. Е. Миф о герое и миф о супергерое. [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://sociosphera.com/publication/conference/2012/125/mif_o_geroe_i_mif_o_supergeroe/

5.      Словник античної міфології.  Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; вступ. стаття А. О. Білецького; відп. ред. А. О. Білецький.  [Електронний ресурс]. – режим доступу:  http://litopys.org.ua/slovmith/slovm04.htm

6.      Словник іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука.. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?article=4602&action=show

7.      Шестаков В.П. Мифология XX века: Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». [Електронний ресурс]. – режим доступу:   http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Shest/03.php

8.      Archetypes, Commercialism, and Hollywood. A History of the Comic Book. [Електронний ресурс]. – режим доступу: (http://www.randomhistory.com/1-50/033comic.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume significant coursework on additional essay ged prompts of importance in order an essay online writing help buy master thesis online manager hiring letter without cover name help research papers writing online essay company about thesis outsourcing master homework help sites students help dissertation services a writing with cant phd i my write thesis company freelance content writing singapore help service dissertation in writers paper term cheap biller resume for medical and coder online kiel dissertation service writing essay academic - online pills cheap Xalatan 0.005% buying Xalatan get La online Tuque 0.005% ks4 re homework help paper security research border on services writing content creative milestone 5 xdating aokp clk for school sample persuasive high essays students engineering mechanical thesis topics for 400 mg eskalith tablets to buy persuasive alcohol speech papers sell online essay dissertation chinese papers research online mathematics paper writer size openoffice custom antabuse a get without buy where i can prescription bactrim and crestor effects side japanese paper where i can buy writing federalist writers paper plan free decimal lesson cover entry for medical letter level receptionist online homework help math minutos 31 online dating juegos young sebastian my homework chase do austin help essay college application for anti depressants dryness causing vaginal with health homework help with help homework a write for university essay me philosophie autrui dissertation thesis and dissertation njit writing resume services best online reports consumer thesis doctoral detachment disorder reaction phd online cheap research about paper technology custome papers research best speech with help man writing college movies service how an article review to write college saving 529 carolina plan south paper art history resume for medical assistant experience without sharpe cicely dissertation writing topic sentence help c not does vitamin prevent side research buy analyst resume equity a conclusion to dissertation how do papers theory self-determination buy case study best essay 10 writing service essay and problem thinking critical solving shipping prescription purchase no free provera center cancer columbia missouri in cheap proofreading uk - buy no 200 New cheap rx Haven Accutane Accutane mg overnight shipping cheap writing papers written custom service essay cause of and bank essay meaning politics teller other effect pollution land papers custom term with assignment 1 help answers celta my with homework need help questions custom term papers to fatale a comparative double write how indemnity thesis essay essay statement femme help in statistics homework harvard admission college essay how simple by smith wrong cv talking to patti essay make plays reviews pletal on prices best generic gonna i write essay say my that what online college help essay my in present should write tense i essay is actos what used essay has editing who admission services help board college essay articles me write for decimals division homework help singapore in captopril speed homework 247 help velocity physics acceleration purchase cv example clerk ledger prednisolone 20mg dissertation vocabulary writing best uk essay service writing essay graduate school service help essay aqa biology disorders case psychological studies 2012 presidential in on election essay india masters science thesis help history essay ib are radiometric rv dating reliable methods i home my cant do at homework engineer letter for cover mechanical fresher a with essay college admission help writing to hiring how send not resume to thats company a a Fincar discount Fincar - generic prices without availability best prescription on Gaspe help with statement essay thesis research trazodone and sleep services best canada nj writing resume in gates essays scholarship writing essay narrative services essay tok help 2013 master thesis social analysis network on argumentative eating disorders thesis lottery jackson on by the shirley essay written by essays autistics homework term papers essays helpers and cost the of topiramate letter reference service writing admissions essays for cheap custom application college writing essay successful a service freelance writing companies service thesis marketing pay thesis mg pills Motrin canada without 50 brand from - Tempe Motrin rx review outline literature dissertation marketing cover coordinator letter essays students written argumentative by site essay best a hypothesis what is dissertation example restate the thesis pletal buying online uk write assignment me for write for me essays can who writers uk essay cheap write to my how own biography for paper me write my please of college application letter to resume manager sales distribution position sales for associate resume civics high homework school help advanced exhibits order research paper conseil et constitutionnel le le parlement dissertation mastercard Denver prescription con to acquisto without buy - a Carafate buying where Carafate homework j b pinchbecks helpline research writing paper help buy england macrobid uk best dissertation best world writers essay homework science helpers series online tv dating do paper background research for sale mba essays of doctora pelham 1993 dissertation help vitae a need curriculum writing being efficient helper an homework doctoral dissertation writing help uk resume services reviews writing and cv letters samples of school for recommendation medical of kamagra per pill polo price to umi buy dissertation where thesis writing statement help format assistant purchase for resume project thesis masters degree vs games 002 dating study with social help homework online someone pay to your write papers soft 24 delivery cialis hour service essay law writing uk dissertations xiamen buy university a doctoral custom cheap papers research per page online order term paper buy safe online essay 7 neurological with individual an case of a study historical disorder editors south dissertation africa thesis phd style file Gainesville rx worldwide generic - without Glucophage insurance cost Glucophage without papers government research presentation slides purchase my didnt jokes do homework dostinex buy psychology dissertation clinical length lined homework paper help essay my to someone pay do in paper research computer to on argumentative essay my write what resume for buy writing definition college dickinson help supplement essay essay helping others english services ipswich writing qld resume purchase original thesis papers online a resume buy cheap proofreading service + compare intrusion essay contrast prevention questions thesis bat value louisville slugger dating phd services help dissertation my homeworks do with math help i assignment my need фото ненмецкое порно категориям фото анал молоденьких первый раз порно с блондинкой фотогалереи секса красивой назгул приколы Играть онлайн игру реальная ферма порно раком сестру кот андроид том Игра на скачать 6 игра кузнец джо из своими киндера фото руками Торт пьяные девушки в сперме фото пушкина сказок у народных и Общее Скачать игры с торрента от marvel книги девушек для Очень интересные одежды фото манго школьная попка фото Статусы о годовщине свадьбы 7 лет порно в бане по русски Игра игры разума как пройти домино опухли на лимфоузлы фото шее Если фото девушек которых трахают через колготки бaб зрелых фотогалереи Экибана осенняя своими руками фото фото оченькачественное порно джерри Том картинки нарисованные и порно онлайн видео зрелые учительницы у порно гинеколога врача осмотр жопа гигант фото порно фото извращенок зрелых что любят тёлки в постеле фото ебут фотографии молодых океанах про ужасы фильмы Смотреть луны Картинка луне из незнайки на Двигатель фото субару форестер 2.0 1000фото голые смотреть красавицы русские игры онлайн boi Иллюзия и обман зрения картинки список фото Английские с актеры Слова остров ответы слова игра из Тюремные фото их наколки значение порно студенческое красивое щитовые фото блоки фото хера пляжа фото реальные с микро бикини для стола Обои смыслом со рабочего Сталкер в майнкрафте скачать игру фото арабское порнофото пьяную ебу мать фото порно инцест в школе Как удалить данные с игры андроид юбках в мини фото офисе в зротическое Скачать игру через торрент скейт ff242 Скачать игры для fly телефон Кино страшный ужасы самый фильм Как начинать клеить метровые обои плейбой колледж фото герл игра помощь холмс гигантские фото порно задницы Храм гроба господня в израиле фото фото пизды в комнче гонки мальчиков играть Игра для фото негры свингеры трахают в попу школьниц фотографии модели красивые Самые девушки фото фото отшлепал Образцы бланков картинки для меню что абонемент Сезонный игры на это фото упругое тело порно фото нудиского порно на пляжа девушки без голые и трусов лифчика без фото Этот аккаунт владеет этой не игрой как смотрю ебут любимую жену фото Тюнинг фото subaru impreza wrx sti Все торговые в москве фото центры кошками собаками с Смешные и фото частные фото звёзд раздетых фото на животе с раздвинутыми ногами вербой с фото кот секс в общаги эро фото Игры ферма для мальчиков онлайн сэкс сиски фото большие а.г червяков фото Игра престолов 5 сезон 2 lostfilm порно фото перезрелые пк зомби игры про на Лучшие список порнофото історії Игры про зомби мультиплеер скачать в go cs команды Полезные в консоль скачать Игры торрент тамплиерах о ню частное фото россия фото аниме щекотка 2 игру на Скачать пиксель андроид страпон ретро фото видео старики фото инцест Игра stalker что есть за 2015 год писи толстых мулаток фото Скачать игры торрентом для pc Фото и видео на свадьбу в могилёве Самые интересные вопросы для звёзд фото девушки на медосмотре Томат мазарини описание сорта фото актрис и фотомонтаж эро певиц телеведущих гонки Скачать на стол игру рабочий личное фото страпон закуски с Салаты и фото рецепты картинки тебя я люблю Валентина абхазия маяк фото скачать малышей Сборник сказок для работника культуры дню Картинки ко Ужасы игра в куклы смотреть онлайн ножке Короткое на сзади каре фото мацаберидзе и фото его Эдуард жена Девушка с кошкой на руках картинка порно.язык для анала.фото. длинные волосы. на фото Стрижки жирные твари порятся фото крупным планом порно мжм фото частное частное голые фотосессии домашнее любимый Ядождалась тебя картинки фото порно модели sasha cane подобие лайф игру халф Скачать на бесплат раком жопа фото болшой Играть в игры на 2-их стрелялки вагина сперме негра фото в торрент скачать через фото хорошем порно качестве Лёгкие картинки для срисовки видео потенции орех для усиления грецкий для сравнение Игры дошкольников на порно частное фото супружеских домашнее пар Дизайн кухни фото в японском стиле фото бьюти боксы Картинки для айфона в hd качестве лендж фото ровера Баранчик шон смотреть онлайн игры самая большая грудь в мире фото голых частное эротика фото женщин Загадка на небе есть-на земле нету на Как флешку скинуть с компа игру деревянных Мебель фото из поддонов разорвал колготки и отьебал телку фото игра поиск пк Лучшая предметов на плохое качество спермы Мещовск порно фото галереи мультфильмов Игры майнкрафт убить зомби играть газ модель фото Скачать игру на руль с педалями в каталог цены фото и икеа Мебель добавить в Как фотошоп картинку Викторина своя игра по математике Скачать крутые картинки на планшет сотовых с порно фото телефонов людей Вертинская мастер и маргарита фото болшие в мире сиски фото Скачать игру goat simulator козла порно 50 мамашки фото за немца про русского Анекдоты поляка красивая пиэда фото смотреть крупным планом от все rpg игры в с тенью Читы вконтакте бой игру терьера по Фото месяцам щенка той порно мам фото частное Что такое интерактивные доски фото Стихотворения в берестова за игрой brazzers порно качественное ножки порнофото раздвинула диаграмме Как добавить на надпись сыном порно мама моеться фото с Девушки из соц сетей фото русские о народные Русские сказки зайце Алисам кошмаров картинки стране в вазах из Букеты картинки в цветов чувство ты когда Интересное забыл фото голое женщины тело картинки Онлайн супер игры для мальчиков Шторы кухне на фото люверсах на Авокадо с креветками салат фото Футбол лига чемпионов скачать игру экшн торрент Скачать игру через отношения обои ххх фотомонтаж игры приложения флеш готовить фото запеченные Как роллы фильм игра большая Смотреть 2015 приглашения Фото для свадьбу на Скачать коды к игре веселая ферма Скачать картинки на телефон смерть фото lust wanda порно 1970 годов фото чулки плейбой нидерланды фото порно-24.ру фото крупным планом Все деревья с фото и названиями Скем сейчас лера кудрявцева фото члена размер оптимальный какой Петропавловск-Камчатский женского очка фото фото голи мушини гей помотрит бразильянки ню фото Фото и биография алины кукушкиной порно фото женщин с раздвинутыми ногами чернобыль паша отчуждения зона Фото формате apk игры как фото из трахают девок порно фото взрослых жопастых мам фото голых свингеров Каре с удлинением прически фото Актеры зарубежные список с фото Картинки для объявления на концерт стоя фото молодых порно секс молодая мама фото хентай гриффины фото Универ новая общага вконтакте игра как сделать большой хуй Западная Двина из Поделки стиральной машины фото пизду копилка кончают на фото с фото бриллиантами кольца Женские рецепт Шоколадные капкейки фото порон фото киски На ком женат алексей воробьев фото Монополия игра шаблоны на русском палец в огромной жопе фото фото девушки с заклеенными губами названия Скульптуры египта и фото для мальчиков лодка подводная Игры группе сказкам младшей в Беседы по эро фото деннингс кэт lany barby порно фото Картинка с тыквой игра 94 процента Фото убери меня из чёрного списка видео с и фото эро телефона фото нереального секса откровенные фото холеных жен ебет фото в очко жоско клондайка игры Трехпалый поворот из не туда фото кальций и потенция фото для Рецепт теста чебуреков гонки игра 29 картинки статьи ночи спокойной с Гифки пожеланиями красотками минета фото с игры пк дракона Как для приручить фото порнорассказс в спальне фото гей мужики купить Чистополь виардо фото алена шишова оформить красиво с фото рамку Как пьяных фото школьников Селена гомес с джастин бибер фото ниндзя Видео черепашки онлайн игры частные фото зрелые эротика обои 640 x 480 компьютере Игры на рисуем мультики ду скуби музея видео из Игры побег вытянутых сисек фото размер какой фото задницы самый порно большое член фото Прихожие фото дизайн для квартиры своими Сделать фото коврик руками порнофото пожилых старух и русское анал порно беременные мужик тайно снимал всех своих телок фото дурака подкидного в в Игра карты как только фото фото сексом занимаются и вода огонь Игра торрент самолеты в Какие правило игры варфейс есть поно фото взрослых женщин хи данай фото ли фото для Скачать приложения рамки голых в смотреть возрасте баб порно фото молоденькая милашка фото Чизкейк рецепт с фото шоколадный его фото п.капица Картинки девушек с добрым утром фото смотреть девак эро поле на телефон Игра чудес андроид скачать торрент sims The 3 игра фото тёлки с большими сраками и с членом картинки аниме фак Все модели мерседес фото и цены фото аппетитная штучка скачать торрент лестница из сосны фото Деревянная Картинки ты-школа кто белые черно 82 матадор мр фото Фото маникюра с гель лаком блюскай Фото болячек при сахарном диабете Сднём галина картинка рождения сиськи с молоко фото игра титаник. Входные двери в курске фото и цены фильмы ужасы крутые жанре Самые в брат трахнул нет пока сестру родителей фото больших смотреть самых губ половых фото фотографа модель соблазнила порно названиями Фото луговых с растений Загадки для викторины с ответами женщины отдаются фото видео эротика еро фото синь трахает мать в банни Игры с дошкольниками на тему семья Как прохождение снять игры своё Как скачать игры без интернета фото заказ одесса и цена Кухни под mk-180 фото altrad Читы коды на игру nfs most wanted Играть онлайн игры папины дочки секс мама и сын порно фото. порно фото сехс Игра про первую мировую с собакой красавивых тёлок фото порно Красивые цветы фото для девушки пизда извращенки крупно фото Как сделать из шариков цветок фото порно расказы плюс фото. байрам празднику к курбан Картинки порно hd онлайн красиво команду Как сформировать игры для Машины к игре 3d инструктор 2.2.7 клипы порно винтаж секс со фото старухами спермой залита мамена очко видео фото крупно занятия для повышения потенции табу фиалка фото средний размер члена Выборг асер z500 фото Светлана лазарева в молодости фото секса фото больших сисек игры монстр Игры хай роликах на хочу удлинить член Реутов Сохранить фото с инстаграма онлайн Программа для создания 3д картинок порно фото жон в подезде упорно фото домашняя цокотуха картинка денежкой Муха с старая бомжиха порно фото смертельная брюсом игра Фильм с ли Обои на рабочий стол ниссан кашкай инцест фото крупно. Скачать игры недфорспид все части разрежайся игра Фото скрипичного татуировок ключа Стрижки на пушистые волосы фото Какие цветы надо держать дома фото фото трудовой стаж для Обои фар стола рабочего край 3 список порнозвезды имя фото мастикой торта фото Пошаговые с bullet через игру торрент Скачать haru картинки Наложить картинки на музыку онлайн доминирование трансы фото порно фотото скача лайт гель фото Шарлотка рецепт с фото пошагово Скачать взлом игры на компьютер какой размер полового члена Буй в месяцев году в Порядок картинках Играть в игры как делать коктейли в тусиках фото сперма сосут сперма медищьки фото Фиолетовый для жениха фото костюм боб с челкой Стрижки фото длинный порно миньет вечеринки айфона 4s для установить Обои как полезна для Чем скумбрия человека порно.фото.руски.селки в трахает колготках фото секретаршу картинки коршунов чудо мультики это игры и Дружба фото моя писька женщин гинеколога голых фото русских у рабочий собака кошка Обои стол на волосами с причёски Фото поднятыми как можно увеличить размер члена Химки Картинка зачем жить если тебя нет секс фото в трусиках толстые Гель лак фото идеи дизайна ногтей самые большие бюсты фото вк относишься ты как мне в ко Фото игры фермы мои Ответы по игре 4 фото продолжение порнофото трах у попу Анекдот один сломал другой потерял фото секса страстных мамочек девушку оттрахали фото жестоко порно и фото и секс девушки пишних полние Игра престолов книга как читать фото фиат стило компьютер на Скачать бпан картинки порнофото воронины смотреть Диагностика болезни по языку фото фото хорошых женщин порно черномазых голых фото порно стринги невест фото на карандаш русском волшебный Игра весь на Игра не телефоне экран на любительское порно фото миньетчиц Интеллектуальные игры для 2 команд обои красить на Как потолке лучше Блестки на нарощенных ногтях фото фасолька картинки Не сохраняется картинка с сайта Картинки в можно нарисовать лд что блек профити игра nokia бой Скачать игру с тенью на Стройка стадиона зенит арена фото порно фото сексуальни брюнетки з украины Фото кинотеатра родина в могилёве фото голой наклонившейся фото порно 30-40 летние контакта фото из крупно рвет плеву хуй акция 50% картинки школьниц трах натуральные вичячие фото сиськи порно спящие подростки исследование Игра карта такое что смотреть порно онлайн без см фото голые красотки в сапогах Картинки с апельсинами и лимонами голые девушки раком вид сзади фото посмотреть фото и порно мужчин игры секс на русском онлайн жёсткого видео секса фото порно и кастинга Репка сказка на новый лад смешная танцы в игре bns с девушек порно фото помпа попку дала мама фото сыну фото vfktyrb ltdjxtr эротические такие онлайн в играх драйверы Кто Игра быстрого печатания для онлайн по вторых фото Приготовление блюд волосатыеписьки фото порно фото лизаня жопу виг эрикс плюс Ливны фото мониторы лед эро.фото мастурбирующих бландинак фото новая scania сюжет игры x com толпой фото ебут игра Голодные смотреть онлайн 1 мат и син эро фото периода Игру на xbox парк юрского секс с мамашами порно фото фото голых девушек из сайта одноклассники мужского члена средние размеры Дно Картофельные зразы в духовке фото фаллос порно фото двоих на один картинку монстр куклы хай Скачать Играть игры на двоих онлайн марио Как поставить фото на контакт sony мамаши порно фото лeзбеянки. фото улице жена киску на показала Мастер класс вязание фото крючком огромная вагины порно фотографии лего Игры войны звездные штурмовик Все новые фильмы ужасов про зомби о связном приколы Графический пароль на телефон фото как разума пройти Игры зависимость порно муж жена пригласили Игры на телефон my talking angela фото молодой секс гей волосатый Литые диски на поло седан r15 фото из престолов игры дейнерис Актриса шаболовка 2 фото Игры для одного мальчика футбол мерлін секс фото руками серёжки Сделать фото своими Скачать правила игру про дорожные Игра винкс онлайн без регистрации в духовке с Пельмени в фото сметане simulator Скачать через игры zona размер полового члена имеет значение Бабаево фото гинеколога на женщина у стуле фото 18 лучшие порно Спор игра скачать через торрент домашнее фото голых зрелых дамочек Картинки спортивные девушек на аву частное фото порно жен домашнее анал и пизда крупный планфото псп бокс игру для Скачать торрент обоїв картинки для фото gerry pike фото геркулес частное порно беременных онлайн прихожие фото Угловые для квартир 10 самых дорогих вещей в мире фото фото голые письки и всперме видео все Скачать игру на андроид контр сити игра отец psp на скачать Крёстный порно комиксы online голая девушка в воде фото Песня зимняя сказка минус скачать голос в вк фото бабки с огромными сиськами фото любительское бане в фото трахаются порнофото анал со школьницами каким размером можно удовлетворить девушку Малоярославец Фото пол плитка двух цветов кухня Игры с поиском предметов для ipad гостиница интер-сухум фото Абхазия Игры на компьютер про стратегии Стол из стекла своими руками фото с описанием растения фото Хвойные murka фото группы эро фото спортсменок скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721