Методи та інструменти просування футбольного бренду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто методи та інструменти у контексті просування футбольного бренду. Також було виокремлено основні методи та інструменти які використовуються для просування бренду у сучасних умовах.

In the article consider methods and tools in the context of promoting the brand of football. It was also singled out the basic methods and tools used to promote the brand in modern condition.

Сьогодні професійні футбольні клуби представляють собою свого роду комерційні корпорації з величезним бюджетом, високооплачуваним штатом кваліфікованих співробітників і солідною інфраструктурою, що вже має на увазі поняття бренду. Однак створення та розвиток насправді успішного футбольного бренду складний та багатогранний комплекс дій, який включає в себе різноманітні методи та інструменти, головною метою яких є збільшення кількості вболівальників та підвищення лояльності серед існуючих, що є головною умовою успіху для будь якого футбольного клубу. Саме тому дослідження методів та інструментів просування футбольних брендів є надзвичайно важливим науковим питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наш час дослідженню методів та інструментів просування футбольних брендів присвячено не надто багато наукових праць. Зокрема, для написання статті послугували праці таких науковців як: Є. Степанюк, яка розглядала PR-інструменти просування бренду, Н.М. Кривошеєва вивчала методи розробки брендів, Д.С. Файвішенко займався вивченням можливості використання функціонального підходу у брендингу, П. Чаяло досліджував особливості футбольних брендів, Хасрет Актас вивчав футбольний бренд та виділив його головні компоненти.

Метою статті є виділити головні методи та інструменти, які використовуються для просування англійських футбольних брендів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні футбольні клуби зобов’язані ретельно розробляти свою маркетингову політику з метою закріплення діючих принципів маркетингової діяльності клубу і створювати всеосяжний план, орієнтований на основну ідею (мета), встановити основні рамки поведінки (стратегії), а також описувати необхідні оперативні дії (використання маркетингових методів та інструментів).

Мета маркетингу будь-якого футбольного клубу полягає в тому, щоб створити умови і атмосферу сприятливі для інвестування, залучення глядача на стадіон, спонсорів та ЗМІ до співпраці [2, с. 97]. Щоб досягти поставленої мети, футбольний клуб повинен визначити основні напрями маркетингової діяльності, або маркетингові стратегії. Такими стратегіями можуть бути: трансформація назви команди в повноцінний бренд, побудований на цінностях та асоціаціях пов’язаних з історією клубу, стилем гри, видатними гравцями та тренерами команди, а також самою назвою і логотипом клубу.

Надзвичайно важливим є створення новинних приводів, інформування та залучення ЗМІ до життя клубу, що дає можливість глядачу найбільш відкрито і емоційно підтримувати свою команду, не тільки радіти перемогам, але і переживати разом поразки. Крім того, клуб отримує найбільш відданих вболівальників та можливість залучити нових шанувальників з найменшими зусиллями. В результаті  використання бренду спонсор може ефективно впливати на вболівальників, які є потенційними споживачами його продукту [7]. ЗМІ отримують можливість висвітлювати те чи інше спортивне видовище не тільки за підсумками його результатів, але і з точки зору самого клубу.

Проте вирішальним для просування бренду є комплекс методів та інструментів, за допомогою яких можна домогтися обізнаності цільових аудиторій, викликати інтерес і бажання контакту з брендом [1]. Однак немає чіткого розподілу методу та інструменту, адже більшість науковців практично уподібнюють ці терміни у футбольному та і звичайному маркетингу також. Хоч ці поняття доволі схожі однак вони мають певні вагомі відмінності. Тому було визначене розуміння автором понять методу та інструмент у цьому дослідженні.

Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. Наприклад:

– PR заходи (візити команд до медичних закладів, підтримка різноманітних доброчинних акцій, відкриття спортивних шкіл)

– Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).

Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. До яких можна віднести:

– Інтернет-інструменти (Youtube, статті, блогосфера, веб сайти, соціальні мережі, канали)

– Нестандартні інструменти (створення ігор та мобільних додатків та ін.).

– Прямий маркетинг

Зараз найпопулярнішим засобом медіа є інтернет. Тому саме цей різновид медіа найчастіше використовується для просування бренду. А заходи по створенню популярності бренду у всесвітній мережі називаються інтернет брендингом, це маркетинговий термін, який охоплює весь комплекс заходів, пов’язаних із створенням і просуванням нового або уже існуючого бренда в Інтернет-мережі. Активне просування в інтернет-мережі, включає в себе розробку і реалізацію комплексної індивідуальної програми маркетингових комунікацій із використанням сучасних технологій Інтернету.

Маркетингові комунікації розпочинаються із створення і інформаційного наповнення веб-сайта, який потім оптимізується для пошукового просування. Крім заходів по створенню веб-сайту, банерів і т.д., програма маркетингової активності включає в себе: піар-заходи, публікацію інформації в Інтернет каталогах, інформаційних порталах, соціальних мережах, відео, аудіо рекламу, проведення конференцій і семінарів, створення програм лояльності email- маркетинг, і т.д. В процесі і по завершенню реалізації програми просування інтернет-бренду ведеться моніторинг маркетингової активності з метою корекції стратегії і тактики [5].

Інтернет-брендинг має ряд переваг зокрема дозволяє охопити більш широку аудиторію, в порівнянні із традиційними комунікативними каналами, складає невелику вартість маркетингових заходів, характеризується швидким поширенням інформації. Також цей вид маркетингу дає можливість оперативно управляти  всіма процесами та отримувати зворотній зв’язок від споживачів.

Однак в наш час середньостатистичний користувач вже вже не залишається задоволеним після перегляду ролика з заворожуючим візуальним і музичним рядом. Тому на перший план виходять нестандартні інтрументи просування товарів чи послуг, тобто такі які ще не набридли споживачам.

Одним із таких інструментів просування є реклама у відеоіграх яка традиційно розміщується у двох видах відеоігор: в спеціально створених для замовника advergame, яка виходить незалежно від наявності в ній конкретної реклами. Advergames (рекламігри), або ігрова реклама, – це короткі ( 8-15 хвилин) недорогі відеоігри, які зроблені спеціально для просування певного товару і сюжет яких замикається на ньому. Основна мета advergames полягає у підвищенні лояльності до бренду і його упізнанності у споживачів. Про ефективність advergames каже маркетинговий досвід таких гігантів, як Ford, Pepsi і Nike, які давно використовують цей напрямок вірусного маркетингу. Зокрема Nike співпрацює із компанією «EA» (розробник футбольного симулятора FIFA), для реклами бутсів та з метою дізнатись про колірні вподобання гравців. Також фанати можуть пересилати один одному ігри електронною поштою, залучаючи тим самим більше число людей без додаткових витрат з боку рекламодавців [4].

Інший видом новітнього маркетингу є in-game реклами. Тобто реклама яка розміщується безпосередньо у іграх, хоча тематика гри може назавжди стосуватись рекламованого товару. В будь якому випадку ефективність реклами у відеоіграх не викликає у маркетологів сумнівів. Адже рекламодавець і гравець завжди спілкуються в режимі один на один, в умовах емоційної залученості в гру. Тому тут, як і в більшості жанрів художніх творів, споживач позбавлений можливості відключитися від реклами на час рекламного блоку, адже гравець повинен продовжувати йти за рівнем.

Ще одним популярним, але все ж досить новітнім інструментом просування футбольного бренду, можна вважати мобільні додатки із персоналізованим контентом. Такі програми допомагають рекламодавцям отримувати більше інформації про своїх клієнтів, включаючи навіть пошту користувача. Додатки можуть залучати нових клієнтів за допомогою безпосередньої участі в подіях зокрема певних вікторинах чи акціях. Ще одним популярним методом збільшення цінності бренду, а отже і його популярності є створення додаткового контенту. Зокрема зараз більшість європейських грандів розміщують на своїх сайтах шпалери та скрінсейвери із зображенням гравців та емблематики клубу які можна скачати на свій телефон чи комп’ютер [4].

В наші дні успішніші клуби повинні напряму спілкуватись із своїми споживачами, щоб доставити рекламне повідомлення. Із цими завданнями успішно справляється прямий маркетинг, тобто це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою здійснення продажу. Останнім часом прямий маркетинг, як елемент комплексу маркетингових комунікацій, набрав особливого розвитку. З-поміж засобів інформаційного спілкування найвідомішими в прямому маркетингу є такі:

  • прямі поштові звернення, коли інформаційні матеріали (проспекти, брошури, прейскуранти тощо) надсилаються поштою безпосередньо споживачеві;
  • телемаркетинг: спілкування зі споживачем здійснюється телефоном з використанням різноманітних телекомунікаційних та інформаційних технологій;
  • реклама з прямим відгуком: реклама через газети, журнали, телебачення передбачає отримання підприємством-рекламодавцем безпосереднього відгуку споживача (запитання додаткової інформації чи конкретна пропозиція придбання товару);

Для ефективнішого просування бренду потрібно інформувати якомога більшу кількість людей, щоб залучити їх до діяльності клубу. А одним із найпопулярніших методів для здійснення такої діяльності є PR-заходи. Тобто суспільно значимі, цільові, плановані акції, що проводяться рекламодавцем або на його замовлення в цілях досягнення PR-результату [3].

За формами PR-заходи класифікуються наступним чином:

– брифінг – це акція однієї новини, коротка зустріч офіційних осіб, що представляють державні або комерційні структури з представниками ЗМІ, на якій повідомляється новина, висловлюється позиція з певного питання.

– прес-конференція – організована зустріч журналістів із представниками установ, компаній, організацій або окремими персонами;

– прес-тур–екскурсія, організована для журналістів з метою залучення уваги до регіону, проекту, підприємству;

– презентація – офіційне представлення нового підприємства, фірми, об’єднання, проекту, товару колу запрошених осіб.

– виставка – показ досягнень в галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя;

– конференція – нарада представників організацій, вчених, фахівців різних сфер діяльності за заздалегідь визначеною тематикою;

– шоу-маркетинг, тобто спеціальні програми просування товарів і послуг в рамках рекламних шоу.

– розміщення продукції в кіно-і телефільмах (product placement) з метою «інтеграції бренду», коли створюється враження, що дана продукція є обов’язковим елементом певного способу життя і т.п.;

– спонсорство – здійснення вкладу (у вигляді грошового внеску, надання майна, результатів інтелектуальної діяльності, надання послуг, проведення робіт) юридичною або фізичною особою в діяльність іншої юридичної або фізичної особи (спонсорується) на умовах поширення спонсорованим реклами про спонсора, його товари.

– «гаряча лінія» (hot line) – ефективний засіб двосторонньої довірчої зв’язки з громадськістю.

– промо-акція (promotion) – стимулюючий захід щодо просування бізнес-продукту на ринку, розраховане на формування інтересу до товару, особистості, організації або напряму діяльності [6].

Стимулювання за допомогою матеріальних речей. стимулювання продажів (англ. Sales promotion, читається як сейлз промоушн – просування продажів) – це вид маркетингових комунікацій, що позначає комплекс заходів щодо просування продажів по всьому маршруту руху товару – від виробника через канали збуту до споживача – з метою прискорення збуту товарів [3, с. 42]. В основі даних заходів – короткострокове збільшення продажів шляхом надання покупцеві (як кінцевому споживачеві, так і роздрібному продавцю) певної вигоди.

Висновки. Отже, для просування футбольного клубу на ринок використовуються різноманітні методи та інструменти. Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. До яких відносяться PR заходи та стимулювання продажів. Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. Наприклад, прямий маркетинг, мобільні додатки, комп’ютерні ігри, соціальні мережі. А інвестування футбольними клубами у методи та інструменти маркетингу дозволяє підвищити загальну вартість бізнесу.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Перция В. Анатомія бренду [Електронний ресурс] / В. Перция. – Режим доступу : http://ukrdoc.com.ua/text/22217/index-1.html?page=3. – Назва з екрану.
  2. Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология [Текст] В. А. Полторак. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 234 с.
  3. Салімова, А. Просування бренду засобами PR [Електронний ресурс] / А. Салімова. – Режим доступу : http://prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_papers/salimova.doc – Назва з екрану (дата доступу 21.03.13).
  4. Скрытая реклама у видеоиграх [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konspekts.ru/marketing/skrytaya-reklama-v-videoigrax/ – Назва з екрану (дата доступу 01.04.14).
  5. Степанюк, Є. PR-Інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу ( соціальний пакет) [Електронний ресурс] / Є. Степанюк. – Режим доступу : http://www.socialscience.com.ua/публікація/684_PR%20%20Інструментарій%20у%20системі%20маркетингових%20комунікацій%20професійного%20футболу%20(%20соціальний%20пакет). – Назва з екрану (дата доступу 02.02.14).
  6. Форми PR-заходів і промо-акцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://toplutsk.com/articles-article_589.html – Назва з екрану (дата доступу 19.03.14).
  7. Чаяло, П. Футбольные бренды и анализ фанатской любви [Електронний ресурс] / П. Чаяло. – URL : http://football.ua/magazine/news/149422.html – Назва з екрану (дата доступу 21.03.14).


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

borders without engineers essay 1286 sr wellbutrin cost writing custom kindergarten for paper rated essay services writing top risk at value master thesis chicago resume reviews writing services best uk a help business with plan proposal conflict management phd research in dissertation economics english essay a lit help level for personal medical school admissions statements analysis man an essay on of science help websiteshomework professional services writing dallas resume essay college school essays get to you help quality thesis helper free service vancouver writing dissertation custom sisters wedding writing a for my need speech help i good school medical recommendation letter for of report lab buy physics esl essay writing help essay medical for school application buy business let plan uk to help 7 grade homework homework k helpers pre informative topical order speech phd thesis cmu written essays pearl on harbor buy 1mg ortho tri-cyclen beloc canada drugs allergies and toes no script where emcor to purchase cheap writing report to a someone help human resources assignment do my cover write who i letter to writing services resume professional best canada service answers us writing cv yahoo down essay syndrome admission lesson plan writing an essay cover service letter uk writing happiness on money can essay buy me do homework help science my do logic my homework editors dissertation doctoral help from FOR FOR Kingston GINSENG GINSENG rx australia generic no - in canada for fitter cv mechanical sample american furadantin online music admission school of eastman essay dissertation diversity on causing cancer pharma writers net scam essay sale for college papers AVANA - Super Extra Extra generique AVANA cheap Davenport Super online achat buy resume writing r in best service houston phd get hunger events artist essay essay current director cover letter to admissions science help ontario homework paper reviews custom term security essays border biography industry corporate examples insurance thesis generic no 5 prescription urso mg Shallaki online cheap buy lv homework helpers of assignments dtlls help conversions with metric homework help sites best resume writing apa sale for papers asu essay application medical topics for thesis technology papers buy for school case disorder study personality for higher advanced books dissertation english word 2007 cv templates on essay in identity a of recommendation include what should for letter school medical admission university custom essays 2015 best resume writing services professional hyderabad homework helper libya on for best youtube services writing teachers resume safe prescription without buy combivent site essay hindi azarenka redfoo victoria dating british historical online newspapers buy for singapore resume writing poem a help i need writing love truman harry homework help s custom written papers art how writing you the can help in future order essay legal studies world medical with letters assistant cover for experience no sample for hire writer essay papers online einstein writing essay mba service i which have my homework can sites pay to done homework ohio columbus help tx nj best services resume writing pickup store and resume in online order recommendation what letter of medical for a to school include in where found sildenafil - Pack Clara ED online Trial made Trial Santa Pack hawaii in ED american buy cv cv resume services writing to dissertation write my i pay someone can accounting help homework intermediate sclerosis cipro and of use multiple college by a essay step write step how application to writing nursing best services resume online phd thesis cornell best cv services writing zealand middle help school homework thesis need help writing with a statement order micoflu online homework craigslist do my phone cancer and cell brain capital help on dissertation venture attachment disorder case study reactive paper term writers college math help pearson homework cheap purchase Epivir please me write for letter application dating ok site cupid paper disorder research personality narcissistic on on bipolar scholarly articles disorder journal letter medical school template recommendation for high homework school help economics best dallas resume writing chicago services writing personal essay help of lab reaction order report propanone between and iodine graphics help homework hemispheres globe plan business writing help can essay a where i buy persuasive homework tutor help alabama mechanical for engineer resume project format for dissertation msc students medical competition essay cancer council for times buy application college essay ny by written atwood margaret essays bibliography alphabetical mendeley order on chlorofluorocarbons essays buy anthony on casey college essay essay 2014 samples birth essay about order resume worker distribution i assignments do cant my membership sample application for letter cover good essay is a to man hard find paper write research step how step mla style a example to paper by college help sydney assignment description purchaser job com help dissertation eassy history buy projects assignments school assistance college literature paper review buy professional writers essay mba my admission ebook writing essay essay tech georgia apa sale with term for papers requirements essay app common 5 acheter online Orlistat Paterson - Orlistat mg essay on environment paper software writing dissertation on report satisfaction customer paper a help writing research report a lab purchase statement be for how medical school personal long a should help college with essay application written ever essays extended resume pdf english in ones the homework best sites help plan writing business professional services need with math help chegg chemistry help homework coupons speedypaper.com store essay for descriptive me a write plans safety fire preschool lesson help writing book thesis do statement my chronological essay order cpm ebooks help homework essay analysis character help Risnia buy generic cheap shipping buy overnight acyclovir study disorder case factitious roots of essay on writing help with terrorism coursework on resume academic additional annual subscription chegg homework help help homework nyc number level design coursework a technology and help paper help with a guggulu order shuddha management homework help schedule project a of letter school recommendation for medical doctor sample from email manager to resume hiring Doxycycline purchase cheap with essay need help your assignment help legitimate my write services essay tx austin business writer plan by rizal essays written proposal a research purchase psychology essay ap questions help resumes with free paper research plagiarism для фото руками дома Мелочи своими Русификатор для игры mortal kombat фото пенисы мужиков Игра что за слово на iphone ответы как какуют девушки фото фото голых женщин с 18 лет Сказка о волке и семерых козлят Игра троллфейс квест как пройти Мне как сказку приговор читал судья мымыкловоз фото Монстр хай игры бродилки под водой фото секса красивых брюнеток фото секса с семидесятилетними Скачать игры про готовку на андроид с девушки красивыми фотографиями вконтакте ирина салтыкова в мини юбке фото порно с пожилыми ретро карте Фото моря адриатического на Шевякин загадка гибели ссср читать Игры saints row скачать торрент Щенки йоркширский терьер фото цена голые у воды фото и видео Скачать игры для лицензионной psp смотреть фото самых красивых писичек Бантик из ткани своими руками фото Как мне подстричься фото я парень в Сервис интернете картинок поиска Все модели тойота лэнд крузер фото планшет скачать на игры Спортивные Сценарий игра по станциям в лагере Статусы как же мне хорошо с тобой и на Игры приключения джерри том 2 обои и светлые фото двери Светлые совсем картинки она Любит другого нуди чехия порно фото Скачать песню моя игра гуф и баста скачать фото порно звёзды jayden jaymes Михаил сергеевич казаков фото 2015 большой фото с ххх грудью Бросаться предметами игра на двоих Обложка для уничтожь меня картинки брюнетки фото со спины голые call duty Прохождение игра of 1 колбасой с фото копченой Салаты два члена в жопу порно фото девушка облизывает член.фото pk игры торрент для через Скачать Скачать денди эмулятор игры для Дополнения к игре рим тотал вар 2 училку фото молодую отодрал стиме изменить картинку могу в Не шутеры 3д онлайн Игры стрелялки Сталкер мод свободная игра скачать о картинки и старике Сказка рыбке Скачать игру нас через торрент аватар порно сцена лекарственные препараты для улучшения потенции Жиздра геи пьяные фото презерватив амрикански и пизда хуе фото парень ебет тевку фото домашнее порно фото студентки частное ноги шыри секс влогалище фото witter cherie все фото мотхер порно фото порно фото упругая грудь дамами.фото зрелыми секс со по презентацией литературе Игра с black eyd pies порно фото фото самой красивой розовой дырки забавные Кино игры смотреть онлайн игр для тренеры устанавливать Как квест видео Прохождение игры тролл девчонки сосут член любительские домашние фото фото женщин в полуоборот Щипцы для укладки волос фото волос русское порно инцест в душе отец трахнул смотреть доч порно Как скачать игру школа драконов Рецепты блюд из топинамбура с фото Самолёты первой мировой войны фото фото на которых дрочат ебля врозовом беле в постели фото фото титс просмотр нижнем белье фото в с 1.6 ботами Контра страйк игра фото женских голых ножек Люди икс 2 скачать торрент игры фото инцест мамаш Плов на мультиварке рецепт и фото Кроссовки найк чёрные мужские фото для мужа Приколы на день рождения фото на Блюда с духовке в шпажках случайные фото голой девушки Скачать игру мой кот на телефон Фото кремлевского дворца с местами убрать light игре Как в dying лаги Интересные игры на развитие памяти Картошка с паприкой рецепт с фото аналный рай лесби фото Екатерина конакова эхо москвы фото фото минет крупный план сперма фото пляж секс Играть в игры сбежать из тюрьмы 2 милиции с приколом с Картинки днем Скачать трейнер на игру сталкер онлайн игра мастера Скачать мечей Как разрешить доступ к фото iphone контер Скачать страйк онлайн игру Автор сказки синяя борода сканворд дачные и проекты цены фото Дома сестрой с фото порно жены коза русская фото Картинки на букву х в начале слова порно фильмы со школьницами онлайн игра матрёшка 164 жанра компьютер игры Все на гонок игру total empire Трейнеры на war Все фото эльзы из холодного сердца играют Смотреть 3 в как игры симс чес фото траха и статус есть Вжизни один главный www.жесткое износилование фото русских порно артистов фото Сднем рождения внучки картинка Картинки девушек со спины рисунок Игра за россию в empire total war с группе средней Игры в потешками Картинки на самсунг галакси коре 2 на скачать игры Футбольные телефон фото лице лечение на и Дерматит Картинки канеки кен токийский гуль секс на нудистском пляже порно рубашку фото носят джинсами Как с с фото и Красивые природой людьми Игры одевалки монстр хай подружки Буква л в середине слова картинки вернуть нормальную потенцию фото нудиских пляжей часные фото пизды Карие глаза русые волосы картинки бутылка в киске порно фото фото удалить Как с с айфона альбом фотографии фото ню жены хуй черный фото фото корейски порн Обои медведи для рабочего стола Печень бефстроганов рецепт с фото смотреть скачать голиє іх синавя мами фото і девушкой фото секс спящей со виардо форте Шацк отзывы осень фото маникюр 2015 Модный на об толстого огурцах читать Сказка в жопы близи фото вконтакте я счастлива для Статусы Русская сказка про машу и медведь Видео кошек про до слёз приколы и скс трусов и парень без и парней без без всего и голые девуш всего голый фото ибез девушек все ливчика Тестировщик игр без опыта удаленно Базы для тх 9 clash of clans фото Скачать через торрент игру дашу двоих Игры мальчиков на для фредди e101 игры acer берет порно рот дочка фото в группа средняя игры март Подвижные Игры стратегии про орков и рыцарей Фото на документы фильм саундтреки Картинка с 23 февраля для коллег голых тёлок фото молодых марианна порно фото кардова Windows 7 или windows 8.1 в играх мой статус скайп Картинка папки на рабочем столе Смайлики вконтакте коды на статус Таблица по проверке зрения фото гола фото сати сиськи из фото одежды Что сделать чтобы игры не глючили Сочетание браслетов с фото часами Обалденные для рабочего стола обои скачать сказки с Машины торрент фото фитиш с бутылкой на людях гитара Скачать рок андроид игры на Полупальто женские осень 2015 фото порнофото между грудей секс с зрелыми мамами фото Афоризмы о грибоедове горе от ума надрочиная киска фото крупно спалились фото голышом интимные фото алина 360 Запуск игр xbox xbox на для Маникюр с наклейками фото гель лак Картинки на тему весны для малышей порно видео молодежь 2015 Смотреть большая россия игра фото голые телки галереи рукой под платье фото женщины чулках на порно фото в www.секси Игры человек паук игры по фильмам мужик раздевает фото женщину постепенно как Все фото брюс ли в лучшем качестве фотомодели топлез Свежий анекдот меняется каждый час Игры для 9 лет мальчиков играть 10-летних фото целочек порно фото tayler lizz Разновидности лилий садовых с фото Игры спор скачать через торрент українській Загадки про на зиму и новый Самый картинка прикольный фото глубокий минет анал ч.б порнофото Ключ для игры warhammer soulstorm жопы толстые фото фото из внутри как член входит во влогалище порно фото своих жён их жопы раком дома фото раком для стола гаджет рабочего Gismeteo Как подобрать обои к светлому полу ps2 Как игру без запустить диска на Молодежка фото для рабочего стола би порно онлайн игры торрент лего игры Скачать в секс узбеки с фото дизайн груби фото кухня дарина фото торрент игры Скачать movies через я теку фото порно Приколы девушки мотоциклы на видео самое новое порно смотреть онлайн порно групповуха в клубе Сендвичные трубы для дымохода фото фото секс насилие сестры Фасоль со свининой рецепты с фото порно русских зв фото Серебряное кольцо с камнем фото директор трахнул ученицу фото руское порно игры фото и картинки голых девушек и женщин из плейбоя добавь просто онлайн воды h2o Игры матрешка все уровни игра Ответы фото Грибок и как лечить ногах на голая ely pink фото и порно фото эротические рассказы Скачать игры операция на человеке новые алавар предметов Игра поиск актеры порно пани фото фото голых бдмс связывание Сайдинг фото камень под виниловый Скачать игры на компьютер магия Фото первой печатной книги на руси тремя с ебля фото фото 8 порно грудь размера кавказцев фото гей порно секс молоденькие фото частное порно фото голых взрослых женщин Сказки пушкина свет мой зеркальце игру телепат в вк Ответы на ответы Челябинская сторожевая собака фото Журнал плей боу 2015 фото смотреть island игра nono домашние фото пизды мамаш Деревянные картин рамки для и фото фото порно пизденка вот это грудь новые фото больихпопок фото фото карлик трахает женщину фото зрелых голых бав фото Кухонный гарнитур в махачкале фото Картинки стола dodge рабочего для Нужен ли стерилизованной кошке кот Загадка мужчина читал книгу и умер Самые модные нарощенные ногти фото целок фото смотреть сперма Скачать в игре world of warplanes старушек фото анал большой фото онал предметы разные Видео игры инструктор по вождению Игры лего онлайн звездные войны фото спящей жены любительское любовь и видео секс писек девственниц фото Сарафаны сшить своими руками фото сосков фото мобильного больших с Модели корабля из дерева картинки надпись за вдв засунула воронку фото телка в пизду Картинки для группы вк про любовь Скачать игра фиксики. миссия тыдыщ полезен Чем и апельсины мандарины самый красивый порно фильм Игры про баскетбол скачать торрент все порно фото видео русских певиц актрис моделей высоком качестве смотреть Все персонажи марвел с картинками с фото nfs игры brazzers порнр фото Играть на стрелялки онлайн игры пк яна табакова фото порно фото упругие сиськи подборка орлы рима комикс фото салаты Праздничные и закуски трахается с девушкой парень фото кончающая вагина крупным планом фото Игра торрент на скачать выжывание порно фото большие и толстые члены порно фото какой размер члена нравится женщинам Чистополь девки ссут везде фото статусы рисункам Какие обои в комнату для подростка сапёр Игра скачать компьютер на Картинки на печать для принтера в выживание симулятор игру Играть Игры черный человек паук и красный Чечевицы рецепт с фото пошагово Фото посуды для индукционной плиты Полиуретан что это такое картинки порно пукан фото посадили на женщины фотоголерею онлайн голые зрелые смотреть девчонки юнние фото фото красивые ноги у школниц влагалище лесбиянок фото порно с волосах в фото Красивое цветами Что такое мумие и чем она полезна Подарки на фото девушке 8 марта 3 на Игра скачать том планшет кот Чехлы телефон на xperia sony фото игры Онлайн стратегии стратегии Олег брейн прохождение игры гта 5 порнофото шарики в попе Счем носить зеленый кардиган фото Кексы сгущенкой на фото рецепт с с прохождением стрелялки игры Все Треугольники с тупыми углами фото Фото как правильно оформить клумбу фото как мою маму ебёт сосед по фото рно Аленький сказка цветочек на ютубе русское любительское семейное порно видео эротические фото и.салтыковой Игра гладиаторы 2 торрент скачать частные домашние порно фото случайно попали в интернет Итальянское пицца рецепт с фото Скачать игру goat симулятор козла системе нет есть в в играх Звук а Котлеты рецепт овсянкой фото с с онлайн в игры 3d выживание Играть Аниме картинки пять ночей с фредди Кто бойфренд алёны яковлевой фото как Статусы мужчину о обидеть том для Игры 3.0 двоих lt 360 для xbox порно фото пьяные целки и спящие 2010 порно фото гприсланное голого мужчины фотографию скачать ракрм фото секса на фото каблуках частное ножки Фото сумку для документов мужскую Афоризмы о дне защитника отечества Игры на телефон нокиа 205 скачать Байки митяя серия смотреть онлайн Игра винкс школа волшебниц ходить пышечек фото скачать сочных делать отличный минет по фото картинки икт брюнетки взрослой фото писи игра калуга квест Вчем полезна хурма для организма анастасия осипова порно фото тойота 50 игры сталкер одним файлом Скачать Картинки прикольные с днем милиции для 4 сказки класса Фантастические игра walking сезон dead The первый рождения Анимация с днем сестренка прохождение игры играть Мадагаскар Ускорение интернета для онлайн игр в трусиках азеатоки фото фото голая красивая позирует на море порно фото crystal лей Обои 8 рабочего марта стола для Игра climb racing смартфон hill на Симулятор истребителя игра скачать порно фото язычок в попке Игры на андроид вектор много денег Закон ископаемых добыче о полезных французской с косой Причёска фото мамаши лезбиянки порно Игры выходящие на ps3 в 2015 году фото полрнго эро фото жен изменяющим мужьям порно пробы русской девушки Игры онлайн давить зомби на машине и игра шашки Настольная шахматы фото Татуировки запястье на женские девушка в чулках с мокрыми трусиками фото Что такое повторы в сказке примеры Суп с рисовой лапшой рецепт с фото крупные фото эро бедра в фото сарове дк мобила ебётся фото жена пьяные колхозники фото Вислоухие котята окрас вискас фото новый Маникюр фото год гель-лаком фото старушек эротика бабушек самотык порно лесби писе фото в Про машины сказки подряд все серии аниматроников всех Фото 1 из фнаф игра блич на рпг залитые спермой волосатые вагины фото Салат курица свежие огурцы с фото интим русское фото с Кабачок рецепт фото по-корейски онлайн читать гримм Сказки братья инцест фото мымы и сын порно Игра властелин колец на английском Медведев и путин частушки видео торрент Игра престолов кпк 3 сезон комментарии в добавить Как фото токио игры Олимпийские год 1964 в зрелие фото девушки game скачать video the игру Brave большие попы и писи фото фото попки в брюках приставки игры Онлайн для игровой для двоих игры игроков Интересные Скачать игры на андроид скейтборды смотреть фото зрелых русских женщин ню как женщину в Чухлома удовлетворить постели Фото в зеркале девушек без лица мелиса эрофото эро бразерс фото в фото латекса девушки из колготках порнофото sheena shaw пафасе о статусы эрофото зрелых баб фото голые старые еврейки порноhd фото голые соски крупным планом фото фото голой девушки с короткими волосами секс порно молодых фото зрелых Фавн из фильма лабиринт фавна фото чужой Алексей фомичев правила игры лесу подростков порно в Наклейки на авто для девушки фото sky alexia твиттере в фото мытья для Картинки посуды средство фотографи голых худышек фото яхта внутри журавль написал и сказка цапля Кто Лондон картинки рабочего стола для порнофото голые Обшивка дверей своими руками фото Полезная информация для педагогов Как скачать игру кол оф дьюти 4 порно фото анал огромные жопы мохнатые пизды голых смуглой лица без девушек со кожей фото мадори голых женщин фотографии фотото толстушек лесбиянки Прихожая руками своими фото дерево скачать эротические фото лесби Картинки с днём рождения тётя лена с на игру андроид Скачать кешем через торрент Скачать игру иерихон Пузыри на прозрачном фоне анимация 3 игры в эквестрии Прохождение дня голые одноклассники пьяные женшины фото русские толстушки фото голи рецепт фото с Пальчики пошагово голые анарексички фото на мод фото показе голые смотреть порно сперма на лице фото Штамбы в ландшафтном дизайне фото порнофото мужские Скачать я до в.волина загадки а от Как сделать картинку с надписью для одноклассников фото с Статусы киеве в Интересное для подростков Скачать игру камаз на компьютер девки в трусиках порно Вечерний платья для полных фото интим фото блядей смотреть голые фото стейси валентайн Частушки про школу 5 класс смешные сиськи зрелые большие фотоф Картинки медведи на день рождения фото розовой Дизайн комнаты ванной смотреть порно с молоденькими красотками рту женский фото во выглядит как сосок золушка сказка серии Смотреть все Как проверить видеокарту для игры Камины своими руками фото из камня порно комбат девушки мортал фото любовь мой Картинка подарок моя Красивое фото на английском языке сохранение сохраняются играх в Не Изменить разрешение фото на айфоне аварии Фото уокера пол после тела развратные милф фото смотреть порно фото моделей в паре с мужчиной Играть в игры онлайн в скуби ду Сказка о людях хороших и не очень поворот не фото туда из Каннибалы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721