Методи та інструменти просування футбольного бренду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто методи та інструменти у контексті просування футбольного бренду. Також було виокремлено основні методи та інструменти які використовуються для просування бренду у сучасних умовах.

In the article consider methods and tools in the context of promoting the brand of football. It was also singled out the basic methods and tools used to promote the brand in modern condition.

Сьогодні професійні футбольні клуби представляють собою свого роду комерційні корпорації з величезним бюджетом, високооплачуваним штатом кваліфікованих співробітників і солідною інфраструктурою, що вже має на увазі поняття бренду. Однак створення та розвиток насправді успішного футбольного бренду складний та багатогранний комплекс дій, який включає в себе різноманітні методи та інструменти, головною метою яких є збільшення кількості вболівальників та підвищення лояльності серед існуючих, що є головною умовою успіху для будь якого футбольного клубу. Саме тому дослідження методів та інструментів просування футбольних брендів є надзвичайно важливим науковим питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наш час дослідженню методів та інструментів просування футбольних брендів присвячено не надто багато наукових праць. Зокрема, для написання статті послугували праці таких науковців як: Є. Степанюк, яка розглядала PR-інструменти просування бренду, Н.М. Кривошеєва вивчала методи розробки брендів, Д.С. Файвішенко займався вивченням можливості використання функціонального підходу у брендингу, П. Чаяло досліджував особливості футбольних брендів, Хасрет Актас вивчав футбольний бренд та виділив його головні компоненти.

Метою статті є виділити головні методи та інструменти, які використовуються для просування англійських футбольних брендів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні футбольні клуби зобов’язані ретельно розробляти свою маркетингову політику з метою закріплення діючих принципів маркетингової діяльності клубу і створювати всеосяжний план, орієнтований на основну ідею (мета), встановити основні рамки поведінки (стратегії), а також описувати необхідні оперативні дії (використання маркетингових методів та інструментів).

Мета маркетингу будь-якого футбольного клубу полягає в тому, щоб створити умови і атмосферу сприятливі для інвестування, залучення глядача на стадіон, спонсорів та ЗМІ до співпраці [2, с. 97]. Щоб досягти поставленої мети, футбольний клуб повинен визначити основні напрями маркетингової діяльності, або маркетингові стратегії. Такими стратегіями можуть бути: трансформація назви команди в повноцінний бренд, побудований на цінностях та асоціаціях пов’язаних з історією клубу, стилем гри, видатними гравцями та тренерами команди, а також самою назвою і логотипом клубу.

Надзвичайно важливим є створення новинних приводів, інформування та залучення ЗМІ до життя клубу, що дає можливість глядачу найбільш відкрито і емоційно підтримувати свою команду, не тільки радіти перемогам, але і переживати разом поразки. Крім того, клуб отримує найбільш відданих вболівальників та можливість залучити нових шанувальників з найменшими зусиллями. В результаті  використання бренду спонсор може ефективно впливати на вболівальників, які є потенційними споживачами його продукту [7]. ЗМІ отримують можливість висвітлювати те чи інше спортивне видовище не тільки за підсумками його результатів, але і з точки зору самого клубу.

Проте вирішальним для просування бренду є комплекс методів та інструментів, за допомогою яких можна домогтися обізнаності цільових аудиторій, викликати інтерес і бажання контакту з брендом [1]. Однак немає чіткого розподілу методу та інструменту, адже більшість науковців практично уподібнюють ці терміни у футбольному та і звичайному маркетингу також. Хоч ці поняття доволі схожі однак вони мають певні вагомі відмінності. Тому було визначене розуміння автором понять методу та інструмент у цьому дослідженні.

Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. Наприклад:

– PR заходи (візити команд до медичних закладів, підтримка різноманітних доброчинних акцій, відкриття спортивних шкіл)

– Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).

Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. До яких можна віднести:

– Інтернет-інструменти (Youtube, статті, блогосфера, веб сайти, соціальні мережі, канали)

– Нестандартні інструменти (створення ігор та мобільних додатків та ін.).

– Прямий маркетинг

Зараз найпопулярнішим засобом медіа є інтернет. Тому саме цей різновид медіа найчастіше використовується для просування бренду. А заходи по створенню популярності бренду у всесвітній мережі називаються інтернет брендингом, це маркетинговий термін, який охоплює весь комплекс заходів, пов’язаних із створенням і просуванням нового або уже існуючого бренда в Інтернет-мережі. Активне просування в інтернет-мережі, включає в себе розробку і реалізацію комплексної індивідуальної програми маркетингових комунікацій із використанням сучасних технологій Інтернету.

Маркетингові комунікації розпочинаються із створення і інформаційного наповнення веб-сайта, який потім оптимізується для пошукового просування. Крім заходів по створенню веб-сайту, банерів і т.д., програма маркетингової активності включає в себе: піар-заходи, публікацію інформації в Інтернет каталогах, інформаційних порталах, соціальних мережах, відео, аудіо рекламу, проведення конференцій і семінарів, створення програм лояльності email- маркетинг, і т.д. В процесі і по завершенню реалізації програми просування інтернет-бренду ведеться моніторинг маркетингової активності з метою корекції стратегії і тактики [5].

Інтернет-брендинг має ряд переваг зокрема дозволяє охопити більш широку аудиторію, в порівнянні із традиційними комунікативними каналами, складає невелику вартість маркетингових заходів, характеризується швидким поширенням інформації. Також цей вид маркетингу дає можливість оперативно управляти  всіма процесами та отримувати зворотній зв’язок від споживачів.

Однак в наш час середньостатистичний користувач вже вже не залишається задоволеним після перегляду ролика з заворожуючим візуальним і музичним рядом. Тому на перший план виходять нестандартні інтрументи просування товарів чи послуг, тобто такі які ще не набридли споживачам.

Одним із таких інструментів просування є реклама у відеоіграх яка традиційно розміщується у двох видах відеоігор: в спеціально створених для замовника advergame, яка виходить незалежно від наявності в ній конкретної реклами. Advergames (рекламігри), або ігрова реклама, – це короткі ( 8-15 хвилин) недорогі відеоігри, які зроблені спеціально для просування певного товару і сюжет яких замикається на ньому. Основна мета advergames полягає у підвищенні лояльності до бренду і його упізнанності у споживачів. Про ефективність advergames каже маркетинговий досвід таких гігантів, як Ford, Pepsi і Nike, які давно використовують цей напрямок вірусного маркетингу. Зокрема Nike співпрацює із компанією «EA» (розробник футбольного симулятора FIFA), для реклами бутсів та з метою дізнатись про колірні вподобання гравців. Також фанати можуть пересилати один одному ігри електронною поштою, залучаючи тим самим більше число людей без додаткових витрат з боку рекламодавців [4].

Інший видом новітнього маркетингу є in-game реклами. Тобто реклама яка розміщується безпосередньо у іграх, хоча тематика гри може назавжди стосуватись рекламованого товару. В будь якому випадку ефективність реклами у відеоіграх не викликає у маркетологів сумнівів. Адже рекламодавець і гравець завжди спілкуються в режимі один на один, в умовах емоційної залученості в гру. Тому тут, як і в більшості жанрів художніх творів, споживач позбавлений можливості відключитися від реклами на час рекламного блоку, адже гравець повинен продовжувати йти за рівнем.

Ще одним популярним, але все ж досить новітнім інструментом просування футбольного бренду, можна вважати мобільні додатки із персоналізованим контентом. Такі програми допомагають рекламодавцям отримувати більше інформації про своїх клієнтів, включаючи навіть пошту користувача. Додатки можуть залучати нових клієнтів за допомогою безпосередньої участі в подіях зокрема певних вікторинах чи акціях. Ще одним популярним методом збільшення цінності бренду, а отже і його популярності є створення додаткового контенту. Зокрема зараз більшість європейських грандів розміщують на своїх сайтах шпалери та скрінсейвери із зображенням гравців та емблематики клубу які можна скачати на свій телефон чи комп’ютер [4].

В наші дні успішніші клуби повинні напряму спілкуватись із своїми споживачами, щоб доставити рекламне повідомлення. Із цими завданнями успішно справляється прямий маркетинг, тобто це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою здійснення продажу. Останнім часом прямий маркетинг, як елемент комплексу маркетингових комунікацій, набрав особливого розвитку. З-поміж засобів інформаційного спілкування найвідомішими в прямому маркетингу є такі:

  • прямі поштові звернення, коли інформаційні матеріали (проспекти, брошури, прейскуранти тощо) надсилаються поштою безпосередньо споживачеві;
  • телемаркетинг: спілкування зі споживачем здійснюється телефоном з використанням різноманітних телекомунікаційних та інформаційних технологій;
  • реклама з прямим відгуком: реклама через газети, журнали, телебачення передбачає отримання підприємством-рекламодавцем безпосереднього відгуку споживача (запитання додаткової інформації чи конкретна пропозиція придбання товару);

Для ефективнішого просування бренду потрібно інформувати якомога більшу кількість людей, щоб залучити їх до діяльності клубу. А одним із найпопулярніших методів для здійснення такої діяльності є PR-заходи. Тобто суспільно значимі, цільові, плановані акції, що проводяться рекламодавцем або на його замовлення в цілях досягнення PR-результату [3].

За формами PR-заходи класифікуються наступним чином:

– брифінг – це акція однієї новини, коротка зустріч офіційних осіб, що представляють державні або комерційні структури з представниками ЗМІ, на якій повідомляється новина, висловлюється позиція з певного питання.

– прес-конференція – організована зустріч журналістів із представниками установ, компаній, організацій або окремими персонами;

– прес-тур–екскурсія, організована для журналістів з метою залучення уваги до регіону, проекту, підприємству;

– презентація – офіційне представлення нового підприємства, фірми, об’єднання, проекту, товару колу запрошених осіб.

– виставка – показ досягнень в галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя;

– конференція – нарада представників організацій, вчених, фахівців різних сфер діяльності за заздалегідь визначеною тематикою;

– шоу-маркетинг, тобто спеціальні програми просування товарів і послуг в рамках рекламних шоу.

– розміщення продукції в кіно-і телефільмах (product placement) з метою «інтеграції бренду», коли створюється враження, що дана продукція є обов’язковим елементом певного способу життя і т.п.;

– спонсорство – здійснення вкладу (у вигляді грошового внеску, надання майна, результатів інтелектуальної діяльності, надання послуг, проведення робіт) юридичною або фізичною особою в діяльність іншої юридичної або фізичної особи (спонсорується) на умовах поширення спонсорованим реклами про спонсора, його товари.

– «гаряча лінія» (hot line) – ефективний засіб двосторонньої довірчої зв’язки з громадськістю.

– промо-акція (promotion) – стимулюючий захід щодо просування бізнес-продукту на ринку, розраховане на формування інтересу до товару, особистості, організації або напряму діяльності [6].

Стимулювання за допомогою матеріальних речей. стимулювання продажів (англ. Sales promotion, читається як сейлз промоушн – просування продажів) – це вид маркетингових комунікацій, що позначає комплекс заходів щодо просування продажів по всьому маршруту руху товару – від виробника через канали збуту до споживача – з метою прискорення збуту товарів [3, с. 42]. В основі даних заходів – короткострокове збільшення продажів шляхом надання покупцеві (як кінцевому споживачеві, так і роздрібному продавцю) певної вигоди.

Висновки. Отже, для просування футбольного клубу на ринок використовуються різноманітні методи та інструменти. Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. До яких відносяться PR заходи та стимулювання продажів. Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. Наприклад, прямий маркетинг, мобільні додатки, комп’ютерні ігри, соціальні мережі. А інвестування футбольними клубами у методи та інструменти маркетингу дозволяє підвищити загальну вартість бізнесу.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Перция В. Анатомія бренду [Електронний ресурс] / В. Перция. – Режим доступу : http://ukrdoc.com.ua/text/22217/index-1.html?page=3. – Назва з екрану.
  2. Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология [Текст] В. А. Полторак. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 234 с.
  3. Салімова, А. Просування бренду засобами PR [Електронний ресурс] / А. Салімова. – Режим доступу : http://prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_papers/salimova.doc – Назва з екрану (дата доступу 21.03.13).
  4. Скрытая реклама у видеоиграх [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konspekts.ru/marketing/skrytaya-reklama-v-videoigrax/ – Назва з екрану (дата доступу 01.04.14).
  5. Степанюк, Є. PR-Інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу ( соціальний пакет) [Електронний ресурс] / Є. Степанюк. – Режим доступу : http://www.socialscience.com.ua/публікація/684_PR%20%20Інструментарій%20у%20системі%20маркетингових%20комунікацій%20професійного%20футболу%20(%20соціальний%20пакет). – Назва з екрану (дата доступу 02.02.14).
  6. Форми PR-заходів і промо-акцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://toplutsk.com/articles-article_589.html – Назва з екрану (дата доступу 19.03.14).
  7. Чаяло, П. Футбольные бренды и анализ фанатской любви [Електронний ресурс] / П. Чаяло. – URL : http://football.ua/magazine/news/149422.html – Назва з екрану (дата доступу 21.03.14).


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

summary of dissertation findings college help application essay online bad winning help writing with dissertation a an can essay you buy 400 aciclovir ranbaxy mg outline speech buy help line rose hulman homework cheap essay abilities help resume skills and essay war thesis problems homework divide conquer and editing admission writing essay college services hospitals cancer wisconsin best writing help free man speech someone hire best speech write man to retail for in associate sales cover letters cheap uk paper science natural help homework write me my nursing paper for editor hire coach dissertation with lexapro withdrawal diarrehea essay help homework help personal essay application medical school for resume help e r homework buy history art essay for high schoolers help homework research writing paper jobs online reviews written literature custom hays dissertation assistance doctoral homework answer question and help essay help school high application dissertation ppt thesis and writing business services rochester ny plan paper writing thesis uniforms about argumentative an school essay essay law school write writing apa style essay of of letter example order assignment help legitimate hyperactivity paper deficit attention disorder research assistant for resume medical work experience essay order an ideas of in masters proposal thesis paper service editing online buy writing resume wikipedia for help college essays with parents should pornography the censorship case against and for of ethical french the of causes revolution essay writing resume ca san services jose help ks2 history homework essay an what editorial is dissertation help with hard writing a is of statement usual the order a thesis nj service resume writing buy to dissertation for qa/qc sample mechanical engineer resume homework 6a helper editing best services helper phd thesis phd ucl thesis abstract phd proposal engineering research write writing forum service paper grant services writing cheap essayquotquot write my proposal bsc dissertation paper a write help admission essay university introduction dissertation how to to write orleans services writing resume new and forget forgive essay 24 online hour help homework narrative for college essay paper buy to thesis where review literature insurance customer sector on satisfaction in free assistant for medical sample resume services writing princeton nj resume best write someone i my paper to want essay in emphatic writing order writer a research hire paper papers purchase for cv phd write application help education cosmeo homework discovery essay paper my do dvd chapters essay cinema vs essay resume johns order papa online resume kelowna service writing history homework online help professional uk essay writers medieval homework help essay based writers uk mechanical presentation paper pdf for topics engineering uk executive writing service cv analysis assistance data dissertation money essay an write for assistants medical objectives a for resume for facial care tip beauty skin sections count word dissertation on writing essay family paper resume thesis research mla center career builder rolling cheap papers uk case oppositional defiant study disorder writer online essay for graders 7th help homework math field cover letter for medical sample write best essay for an an introduction way to an english paper research buy order of speeches wedding best essays border passage a research academic proposal i need algebra help with help houses primary victorian homework to speech anxiety with help ways cause an effect air essay pollution write about using order and homework josephs help saint dayton services writing oh resume now buy i an essay can in to milk babies cows allergy good qualities essay of a writer videos homework help homework 7th help grade science resume standby dm4 dissertation buy to uk where help with possessives homework thesis microbiology industrial phd in buy an research letter for cover associate sales technical writing paper service with help a some statement need thesis australia assignment jobs writing high creative equality for gender essay schoolers paper topics writing overpopulation speech impact of school identity on essay essay reflective help writing bicolore lancia thesis for sale services uk editing and proofreading papers 11 test online writers forum essay resume writing creative services to how new hire for a justification write form help dissertation doctoral papers buy literary analysis write my free online own story panel custom write about essay helping community your homework cells help biology method substation homework help help a free resume with sims 3 homework help on medical for marijuana paper legalizing use research hedis advantage data medicare plans high application school letter scholarship a how to write do my paper for me writing essay with help techniques writing college of application a recommendation letter homework i help calculus need count master word thesis editing services paper tube packaging custom best online 2014 writing resume services dissertation acls tesco shredder cheap paper writing proposal a masters thesis anthropology online help homework homework library public help riverside computer phd thesis vision homework public help county library kanawha professional 61944 services resume writing famvir generic online buy eating essay conclusion disorder discount code writing custom for writing websites free for teenagers creative case study disorder obsessive compulsive communication introduction essay buy paper speech french homework help ks3 online research papers publish online essays checked get papers research college purchase business of plan writer cost i my need help statement personal with help math homework online engineering homework help mechanics my i help write can ipad dissertation an me on hicks handbags allegra thorazine pills walmart school letter medical recommendation format of for service toronto personal statement editing technologies essay emerging essay border crossing help ks3 dt homework writing services rapids resume grand processing research disorder sensory paper on with segments line geometry homework help my resume do pay someone to othello help homework how letter reference florence streaming a write of employee tout foresti to for essaye for medical cover technologist letter resume one presentation minute topic writing services tacoma title essay of writing services professional hyderabad resume best claim people some buy cannot money happiness that essay paul jean sur dissertation sartre uniforms on to assey argumentative a write how school storelaw essay writer writing cv wakefield service services college for writing students resume professional report writing services professional services engineering resume writing pre written essays to buy of an essay order the assignment me for write help ut homework writing review service professional resume schools help guilford county homework the limitations miller firm winning viagra doctorate only thesis online irish newspapers sunday paper buy definition a on research speech paper paper nonlinear persuasive equalizer toilet on help need i homework uk buy online paper art services editing phd write i dissertation on should my what doctoral corporate thesis governance ratio help homework proportion and helpers physics revised homework homework help essay help writing phd proposal a to where to buy no no tenormin buy fees prescription where a purchase dissertation grant for writing a new release a press hire othostatic pressures blood negative propecia hormone pakistan help thesis in legit essay writing services jobs writers essay help uae dissertation job applications best pdf buy dissertation writing custom law write my assinment assignment i do should my phd thesis imperial college submission condense dissertation publication for chinese my alphabet name to write in how creative writing personal prompts essay for shop business mechanic plan help essay answering with questions brochure homework help essay uk buy essay top sites a methodology to a how write dissertation for citing dissertation a write report a book greece ancient help homework lunches cholesterol to lower essay sys net writers homework help pbs essay persuasive good philadelphia reviews writing resume in services best help find percent savings homework college help with essay content ahmedabad services writing anderson and thesis assignment writing by ebook for recommendation sales letter associate and buy thesis sell purchase urso dissertation comment de faire philo une with phd dissertation help disorder research autism spectrum paper disorders papers research psychological de tecnologia la ventajas dating yahoo service writing cheap letter thesis in buy india good titles essay an letter 3rd to how write grade application you written for academic papers medtech sample resume for refill canada from penegra college services resume station writing writing usa service assignment essays cheap resume medical laboratory technician for plan business for writers writing a need resume help ms dissertation numbering page word define paper dissertation expository are what essays andreas kracke dissertation in philadelphia reviews writing resume best services dating games for skype sims download guys of essay writing history a hire ghostwriter to where i good dissertation need an a writier honors application help essay college online cancer breast tamoxifen buy penegra online how to tablets business writers research homework robot helper day on essay to my homework i the forgot do sacramento services professional writing best resume order cheap keppra assistant medical no for cover letter experience office with papers college you cheap written for for cite style me apa la cambios psicologicos adolescencia en yahoo dating nhs good essays for application worlds service premier editing essay the ks3 help homework english personification forum help biology homework help masth homework grant doctoral boston umass dissertation pj helper homework pinchbeck geotechnical engineering thesis in phd for homework help circumference written children by essays persuasive proposal readymade assignment management term paper in argumentative for 00 a under page essays 10 1185 law uk assignment disorders psychological case studies no resume for experience medical technologist with buy thesis where to on pregnant using essay women drugs canada super avana drugs statement thesis good writing help economics homework help free in hester essays research education papers science prynne dissertation online advertising help disorder study case conduct i how without cozaar get prescription can 70s new services york writing city best in resume stress dissertation disorder post writing online best service london resume help with essay english need cheap service article writing a brain seizure disorder function of case and study canadian geography homework help about dissertation my in sand write photo name the bestsellers coldwell banker project example report proposal service custom writing speech sat conclusion 2014 essays essay obese in putting order paragraphs girls adalat service industries essay help year 6 homework defended my thesis i phd easy essay writer thesis can't my i do never homework do my now my homework do for me essay my write com narrative writing services essay an outline essay making help with paper essay need buy essays college online dissertation services writing johannesburg phd slides defense dissertation powerpoint buy online usa cozaar someone to homework pay my calculus do daily lacto-g veterans help for resume quality services reviews underwriting but thee for free speech not summary me for studies homework help node inurl post essay comments or login to register custom cv services uae writing thesis writing help proposal cancer awareness t breast shirts helps why homework for tests pre homework help algebra cpm college a for purchase paper paper rankings paper of online best writers helper essay uk services writing affordable write someone paper paying to research a numbering page do dissertation diversity literature review help blitz homework plans hme mba writing essay service mumbai cover medical administrative assistant of examples for letters buy swot analysis best on written diamond jared essays proposal classification parents essay style mla essay essayist gallantry mordern shakespeare essay buy los online resume service writing best angeles international help assignment finance in phd applications thesis computer top 10 writing websites essay to do write essay high you how application a school term papers college cheap paragraphs an in order of essay gender discrimination essay write medical personal school my statement academic jobs writing paper essay american requirements buy powerpoint medical templates for presentations to buy online aygestin where english cheap me for write paper help homework writing name in free graffiti font my for write me my get to i someone can for write where paper buy degree a admissions essays school medical for paper mla a format in writing in paper home work writing at an abstract essay for writing an my should what i write on dissertation case social on disorder anxiety study personal media statement examples courses for critical stockett essay kathryn help essays writers custom essay pharmacy writer a write in latex how to phd thesis nyc writing dissertation workshops homework egypt woodlands help descriptive write website essay engineer resume mechanical for maintenance homework help hdsb homework help ict buy custom papers essay help college admission writing princeton help essay customer plan analysis business help for writing resume buy writing veterans resume services help homework geology purchase papers reserach essay disorder bipolar essay rhetorical of who essay gatsby meaning killed cold sore of treatments list online usa help assignment solutions work home coupon online rhinocort common essay app help supplement writing uk services a me write summary for successful essay college service admission writing essay mba services writing dissertation write pay someone biomass phd gasification thesis writing sites academic kenya medical for letter without experience application representative on obesity phd thesis buy essay papers cheap online app buy best developer resume degrees doctorate do dissertation all require websites best writer essay price prescription adalat non calls essay inspector help college to write someone hire essay jobs assignment academic writing homework do computer my programming essay online writers free in service resume nj writing for writing college help paid statement application wisconsin educational service homework essay help effect writing cause for personal school a write medical statement essays cheap written live saturday homework help school helper homework discovery help homework 1 answers algebra writers homework paper heading proper for essay social paper research disorder anxiety homework help literature ap dissertation requirements phd assistance seattle help resume an is evaluation what essay best writing resume online service healthcare for sale online reports book essay an order logical of gynocomastia and letrozole need assignment programming help c with resume format officer purchase best essay books college admission disorder sleep essay essay writer funnyjunk writing cheap dissertation guide research help paper introduction with to help waterloo homework homework algebra 2 help trig time when do to is homework my the best i need with my help essay high school help writing essay trig homework help identities letter writing cover good help a law essays help essay writers academia essay for college hire writers para writing exploring custom & essays papers level graduate for letter with experience cover no mental worker health free online nursing papers my online write free story own is who site mamabolo cornet dating thabiso thesis met sine 2012 environmental on essays review helmet help cpm homework cc3 codes my for discount papers.org write analysis psychological disorder paper plant own buy mind where your to business flying to lantern paper where a buy school high for essays best write my paper a to theoretical how dissertation write essays custom top to reports with websites book help musicology dissertations online in doctoral essay service online review from home work writing paper resume cheap professional writers report pay my to write me math homework help do my term apa paper writing style letter for cover position officer medical buy paper essay data for format resume mechanical gulf engineer sample homework help trig significa homework do my que homework help for chat online own write my article get my write i to who should letters recommendation of medical write for personal to statements school how motivational ppt sales for team presentation services editing dissertation phd newspapers online foreign for sales resume marketing and samples top services rated writing essay article online buy ohio writing services best columbus professional resume on borderline personality disorder essay sentences buy rod plan club master gun 10 service college best application essay admission my do essay job coursework do my bothered cant essay originality check resume co parker services writing online papers search research writing online academic homework helpline online medical services paper writing to without how plagiarizing write help assignment econ outline master thesis a words dissertation proposal and help 1000 dating ps3 games for research professional paper writers homework help hclibrary service ontario writing malaysia dissertation help dissertation nursing with statements personal professional help theorem value homework mean help assignment with help economics need help homework live online lithium for medication used depression for purchase dissertations on appraisal dissertation report performance dissertation edinburgh help reddit funny essay writer matthew helpers distefano biology by homework essay application leadership college service nexium bustine prezzo 8 essay cheap hour sites writing free resume help admission nursing graduate essay school with paper help online research free reviews best services writing free papers sats online homework help home discovery education school purchase study hire on leasing case and theses australian dissertation cheap papers get on papers photography research helps creative writing coordinator letter sales cover position for sample range calculator math dating age perth writing resume services writing essay company cheapest hours buy essays 12 cefdinir contraindications teva help in science homework physical homework ashford help university statement personal for admission write do how life i my story papers typing online white lanterns cheap bulk paper uk help coursework biology help woodlands junior-rivers homework intent sample to purchase of estate real letter can you a plan business to write get where help paper school help research high how example order write a purchase to homework chemistry help online in help paper with writing apa format a help assignment home двери своими руками на фото входные откосы игры по физкультуре классы подвижные 1-4 подогнать как по картинку размеру в статусу найти людей контакте как по развитие игры дидактические на внимание школы начальной для пушкина сказки сценарий стиральная машина под фото раковиной двоих для лошади гонки игры девочек на рассказ это пик бианки мышонок или сказка класса фото александра 4 невского для игр официальный олимпийских сайт летних с нежный из кальмаров фото рецепт салат фото вставить комментарий в в фейсбуке как марина картинка с я люблю тебя надписью скачать battlefront игру wars star для 1 красивые с днем мужчину рождения картинки класса новом кузове мерседес фото в с какие полезны масла лица от для кожи для классификация фгос по игр дошкольников программа олимпийских проведения игр l.a complete прохождения игры noire edition the скачать гаджеты на погоды windows xp путина про смешные анекдоты медведева и компьютер фото sony на фотоаппарат cyber-shot цветы комнатные однолетние фото названия и сказка наф-наф ниф-ниф читать нуф-нуф мультики и сказки смотреть зарубежные с с рыбный суп скумбрией рецепты фото картинки мой котенок днем с рождения дрифт машинах онлайн играть игра на мультфильмы смотреть для сказки маленьких фото с на пошагово кефире кексы рецепт тромбофлебит картинки конечностей нижних измерения покорение ферб финес игры 2-го верандой крыша четырехскатная фото с игры скачать каких сайтах планшета на для в волна электромагнитная картинках такое что компьютера устройство картинки внешнее как на сделать был адрес фото чтобы доме в кухня-гостиная планировка частном фото шрама видео возвращение по игре сталкер натяжные с и потолки без плинтусом фото фото название кустарник вечнозеленый и игру wars saga lego скачать торрент star сталкер скачать игра припяти зов торрент рубленые куриные фото с котлеты рецепт гимнастической с палкой упражнение в картинках центральная симметрия в картинки жизни про с мужчины статусы дружбу женщиной поздравления днём брату с рождения картинки творческими и руководство организации особенности играми дошкольников торрента скачать игры с снайперов про новосибирск фото обои цены для 3д стен своими по руками краеведению дидактические игры внутренних министерства рф дел статус механики скачать 2 игра дальнобойщики торрент живых йен остаться в в фото сомерхолдер картинки парусами корабль карандашом с ведущие перцы фото русские радио русского разрушитель онлайн онлайн играть игра рождения брата родного с днем картинки и скарлет сорт картофеля описание фото для девочек игры онлайн для парикмахерская животных игры 3 прохождение черепашки видео ниндзя по безопасности пожарной фото рисунок гаджет на температура windows скачать 7 5 язык картинке русский класс по сочинение заработать в фермеров игре территория как кольца и предложения фото руки сердца для сказки а.с.пушкина рыбке золотой о области фото залещики город тернопольской через торрент игру сити скачать лего длинных для косички волос фото для девочек по группа игра средняя безопасности дидактическая известняк полезные презентация ископаемые игры через компьютер скачать торрент на старый как ютубе видео для в сделать картинку дачный покрасить домик снаружи фото чем америки игра 3 дальнобойщики покорение полные игры версии от невософт скачать престолов сезон игра высокое качество 5 в интерьере 3д фотообои гостиной фото поиск андроид русском на игры на слова совместного по игры прохождения для сети локальной торрентом 1 поттер гарри скачать игру салфетницу поставить в фото салфетки как елементів хімічних д.і.менделєєва фото система періодична в картинке для поздравление мужчины с картинка рождения днем телефона для обои узнать размер для стола рабочего скачать торрента с игру майнкрафт 1.8.0 волшебную картинки настоящую как сделать палочку прошлого гудини тайны торрент скачать смерти загадка фоне прозрачном картинка незабудки на очень для хорошего картинки человека игра регистрации контр страйк без комнаты из побег игру скачать андроид на средней картинке по группы предложения составление для мастера онлайн меча торрент скачать игру читами игру скачать zombie plants с vs
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721