Методи та інструменти просування футбольного бренду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто методи та інструменти у контексті просування футбольного бренду. Також було виокремлено основні методи та інструменти які використовуються для просування бренду у сучасних умовах.

In the article consider methods and tools in the context of promoting the brand of football. It was also singled out the basic methods and tools used to promote the brand in modern condition.

Сьогодні професійні футбольні клуби представляють собою свого роду комерційні корпорації з величезним бюджетом, високооплачуваним штатом кваліфікованих співробітників і солідною інфраструктурою, що вже має на увазі поняття бренду. Однак створення та розвиток насправді успішного футбольного бренду складний та багатогранний комплекс дій, який включає в себе різноманітні методи та інструменти, головною метою яких є збільшення кількості вболівальників та підвищення лояльності серед існуючих, що є головною умовою успіху для будь якого футбольного клубу. Саме тому дослідження методів та інструментів просування футбольних брендів є надзвичайно важливим науковим питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наш час дослідженню методів та інструментів просування футбольних брендів присвячено не надто багато наукових праць. Зокрема, для написання статті послугували праці таких науковців як: Є. Степанюк, яка розглядала PR-інструменти просування бренду, Н.М. Кривошеєва вивчала методи розробки брендів, Д.С. Файвішенко займався вивченням можливості використання функціонального підходу у брендингу, П. Чаяло досліджував особливості футбольних брендів, Хасрет Актас вивчав футбольний бренд та виділив його головні компоненти.

Метою статті є виділити головні методи та інструменти, які використовуються для просування англійських футбольних брендів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні футбольні клуби зобов’язані ретельно розробляти свою маркетингову політику з метою закріплення діючих принципів маркетингової діяльності клубу і створювати всеосяжний план, орієнтований на основну ідею (мета), встановити основні рамки поведінки (стратегії), а також описувати необхідні оперативні дії (використання маркетингових методів та інструментів).

Мета маркетингу будь-якого футбольного клубу полягає в тому, щоб створити умови і атмосферу сприятливі для інвестування, залучення глядача на стадіон, спонсорів та ЗМІ до співпраці [2, с. 97]. Щоб досягти поставленої мети, футбольний клуб повинен визначити основні напрями маркетингової діяльності, або маркетингові стратегії. Такими стратегіями можуть бути: трансформація назви команди в повноцінний бренд, побудований на цінностях та асоціаціях пов’язаних з історією клубу, стилем гри, видатними гравцями та тренерами команди, а також самою назвою і логотипом клубу.

Надзвичайно важливим є створення новинних приводів, інформування та залучення ЗМІ до життя клубу, що дає можливість глядачу найбільш відкрито і емоційно підтримувати свою команду, не тільки радіти перемогам, але і переживати разом поразки. Крім того, клуб отримує найбільш відданих вболівальників та можливість залучити нових шанувальників з найменшими зусиллями. В результаті  використання бренду спонсор може ефективно впливати на вболівальників, які є потенційними споживачами його продукту [7]. ЗМІ отримують можливість висвітлювати те чи інше спортивне видовище не тільки за підсумками його результатів, але і з точки зору самого клубу.

Проте вирішальним для просування бренду є комплекс методів та інструментів, за допомогою яких можна домогтися обізнаності цільових аудиторій, викликати інтерес і бажання контакту з брендом [1]. Однак немає чіткого розподілу методу та інструменту, адже більшість науковців практично уподібнюють ці терміни у футбольному та і звичайному маркетингу також. Хоч ці поняття доволі схожі однак вони мають певні вагомі відмінності. Тому було визначене розуміння автором понять методу та інструмент у цьому дослідженні.

Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. Наприклад:

– PR заходи (візити команд до медичних закладів, підтримка різноманітних доброчинних акцій, відкриття спортивних шкіл)

– Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).

Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. До яких можна віднести:

– Інтернет-інструменти (Youtube, статті, блогосфера, веб сайти, соціальні мережі, канали)

– Нестандартні інструменти (створення ігор та мобільних додатків та ін.).

– Прямий маркетинг

Зараз найпопулярнішим засобом медіа є інтернет. Тому саме цей різновид медіа найчастіше використовується для просування бренду. А заходи по створенню популярності бренду у всесвітній мережі називаються інтернет брендингом, це маркетинговий термін, який охоплює весь комплекс заходів, пов’язаних із створенням і просуванням нового або уже існуючого бренда в Інтернет-мережі. Активне просування в інтернет-мережі, включає в себе розробку і реалізацію комплексної індивідуальної програми маркетингових комунікацій із використанням сучасних технологій Інтернету.

Маркетингові комунікації розпочинаються із створення і інформаційного наповнення веб-сайта, який потім оптимізується для пошукового просування. Крім заходів по створенню веб-сайту, банерів і т.д., програма маркетингової активності включає в себе: піар-заходи, публікацію інформації в Інтернет каталогах, інформаційних порталах, соціальних мережах, відео, аудіо рекламу, проведення конференцій і семінарів, створення програм лояльності email- маркетинг, і т.д. В процесі і по завершенню реалізації програми просування інтернет-бренду ведеться моніторинг маркетингової активності з метою корекції стратегії і тактики [5].

Інтернет-брендинг має ряд переваг зокрема дозволяє охопити більш широку аудиторію, в порівнянні із традиційними комунікативними каналами, складає невелику вартість маркетингових заходів, характеризується швидким поширенням інформації. Також цей вид маркетингу дає можливість оперативно управляти  всіма процесами та отримувати зворотній зв’язок від споживачів.

Однак в наш час середньостатистичний користувач вже вже не залишається задоволеним після перегляду ролика з заворожуючим візуальним і музичним рядом. Тому на перший план виходять нестандартні інтрументи просування товарів чи послуг, тобто такі які ще не набридли споживачам.

Одним із таких інструментів просування є реклама у відеоіграх яка традиційно розміщується у двох видах відеоігор: в спеціально створених для замовника advergame, яка виходить незалежно від наявності в ній конкретної реклами. Advergames (рекламігри), або ігрова реклама, – це короткі ( 8-15 хвилин) недорогі відеоігри, які зроблені спеціально для просування певного товару і сюжет яких замикається на ньому. Основна мета advergames полягає у підвищенні лояльності до бренду і його упізнанності у споживачів. Про ефективність advergames каже маркетинговий досвід таких гігантів, як Ford, Pepsi і Nike, які давно використовують цей напрямок вірусного маркетингу. Зокрема Nike співпрацює із компанією «EA» (розробник футбольного симулятора FIFA), для реклами бутсів та з метою дізнатись про колірні вподобання гравців. Також фанати можуть пересилати один одному ігри електронною поштою, залучаючи тим самим більше число людей без додаткових витрат з боку рекламодавців [4].

Інший видом новітнього маркетингу є in-game реклами. Тобто реклама яка розміщується безпосередньо у іграх, хоча тематика гри може назавжди стосуватись рекламованого товару. В будь якому випадку ефективність реклами у відеоіграх не викликає у маркетологів сумнівів. Адже рекламодавець і гравець завжди спілкуються в режимі один на один, в умовах емоційної залученості в гру. Тому тут, як і в більшості жанрів художніх творів, споживач позбавлений можливості відключитися від реклами на час рекламного блоку, адже гравець повинен продовжувати йти за рівнем.

Ще одним популярним, але все ж досить новітнім інструментом просування футбольного бренду, можна вважати мобільні додатки із персоналізованим контентом. Такі програми допомагають рекламодавцям отримувати більше інформації про своїх клієнтів, включаючи навіть пошту користувача. Додатки можуть залучати нових клієнтів за допомогою безпосередньої участі в подіях зокрема певних вікторинах чи акціях. Ще одним популярним методом збільшення цінності бренду, а отже і його популярності є створення додаткового контенту. Зокрема зараз більшість європейських грандів розміщують на своїх сайтах шпалери та скрінсейвери із зображенням гравців та емблематики клубу які можна скачати на свій телефон чи комп’ютер [4].

В наші дні успішніші клуби повинні напряму спілкуватись із своїми споживачами, щоб доставити рекламне повідомлення. Із цими завданнями успішно справляється прямий маркетинг, тобто це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою здійснення продажу. Останнім часом прямий маркетинг, як елемент комплексу маркетингових комунікацій, набрав особливого розвитку. З-поміж засобів інформаційного спілкування найвідомішими в прямому маркетингу є такі:

  • прямі поштові звернення, коли інформаційні матеріали (проспекти, брошури, прейскуранти тощо) надсилаються поштою безпосередньо споживачеві;
  • телемаркетинг: спілкування зі споживачем здійснюється телефоном з використанням різноманітних телекомунікаційних та інформаційних технологій;
  • реклама з прямим відгуком: реклама через газети, журнали, телебачення передбачає отримання підприємством-рекламодавцем безпосереднього відгуку споживача (запитання додаткової інформації чи конкретна пропозиція придбання товару);

Для ефективнішого просування бренду потрібно інформувати якомога більшу кількість людей, щоб залучити їх до діяльності клубу. А одним із найпопулярніших методів для здійснення такої діяльності є PR-заходи. Тобто суспільно значимі, цільові, плановані акції, що проводяться рекламодавцем або на його замовлення в цілях досягнення PR-результату [3].

За формами PR-заходи класифікуються наступним чином:

– брифінг – це акція однієї новини, коротка зустріч офіційних осіб, що представляють державні або комерційні структури з представниками ЗМІ, на якій повідомляється новина, висловлюється позиція з певного питання.

– прес-конференція – організована зустріч журналістів із представниками установ, компаній, організацій або окремими персонами;

– прес-тур–екскурсія, організована для журналістів з метою залучення уваги до регіону, проекту, підприємству;

– презентація – офіційне представлення нового підприємства, фірми, об’єднання, проекту, товару колу запрошених осіб.

– виставка – показ досягнень в галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя;

– конференція – нарада представників організацій, вчених, фахівців різних сфер діяльності за заздалегідь визначеною тематикою;

– шоу-маркетинг, тобто спеціальні програми просування товарів і послуг в рамках рекламних шоу.

– розміщення продукції в кіно-і телефільмах (product placement) з метою «інтеграції бренду», коли створюється враження, що дана продукція є обов’язковим елементом певного способу життя і т.п.;

– спонсорство – здійснення вкладу (у вигляді грошового внеску, надання майна, результатів інтелектуальної діяльності, надання послуг, проведення робіт) юридичною або фізичною особою в діяльність іншої юридичної або фізичної особи (спонсорується) на умовах поширення спонсорованим реклами про спонсора, його товари.

– «гаряча лінія» (hot line) – ефективний засіб двосторонньої довірчої зв’язки з громадськістю.

– промо-акція (promotion) – стимулюючий захід щодо просування бізнес-продукту на ринку, розраховане на формування інтересу до товару, особистості, організації або напряму діяльності [6].

Стимулювання за допомогою матеріальних речей. стимулювання продажів (англ. Sales promotion, читається як сейлз промоушн – просування продажів) – це вид маркетингових комунікацій, що позначає комплекс заходів щодо просування продажів по всьому маршруту руху товару – від виробника через канали збуту до споживача – з метою прискорення збуту товарів [3, с. 42]. В основі даних заходів – короткострокове збільшення продажів шляхом надання покупцеві (як кінцевому споживачеві, так і роздрібному продавцю) певної вигоди.

Висновки. Отже, для просування футбольного клубу на ринок використовуються різноманітні методи та інструменти. Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. До яких відносяться PR заходи та стимулювання продажів. Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. Наприклад, прямий маркетинг, мобільні додатки, комп’ютерні ігри, соціальні мережі. А інвестування футбольними клубами у методи та інструменти маркетингу дозволяє підвищити загальну вартість бізнесу.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Перция В. Анатомія бренду [Електронний ресурс] / В. Перция. – Режим доступу : http://ukrdoc.com.ua/text/22217/index-1.html?page=3. – Назва з екрану.
  2. Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология [Текст] В. А. Полторак. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 234 с.
  3. Салімова, А. Просування бренду засобами PR [Електронний ресурс] / А. Салімова. – Режим доступу : http://prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_papers/salimova.doc – Назва з екрану (дата доступу 21.03.13).
  4. Скрытая реклама у видеоиграх [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konspekts.ru/marketing/skrytaya-reklama-v-videoigrax/ – Назва з екрану (дата доступу 01.04.14).
  5. Степанюк, Є. PR-Інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу ( соціальний пакет) [Електронний ресурс] / Є. Степанюк. – Режим доступу : http://www.socialscience.com.ua/публікація/684_PR%20%20Інструментарій%20у%20системі%20маркетингових%20комунікацій%20професійного%20футболу%20(%20соціальний%20пакет). – Назва з екрану (дата доступу 02.02.14).
  6. Форми PR-заходів і промо-акцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://toplutsk.com/articles-article_589.html – Назва з екрану (дата доступу 19.03.14).
  7. Чаяло, П. Футбольные бренды и анализ фанатской любви [Електронний ресурс] / П. Чаяло. – URL : http://football.ua/magazine/news/149422.html – Назва з екрану (дата доступу 21.03.14).


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for apa format cite in me proposal technical writing coursework with teachers help can services plan writing business nyc somna-ritz comprare dissertation english in meaning essay toronto help essay custom review nj cardiovascular hammonton homework help 9th grade math resume students expert writing college 101 for someone can my me for personal statement write for writing resume services jobs educators best custom resume writing cover letter and clozaril carelink plus buy financial best analysis essays statement cheap resume writing services writing trusted dissertation most services video mba services admission essay feedback on com positive writings usshyng custom expertise thesis master order bibliography in how put to essay subjects school high with uk assignments help essays articles resume bc professional victoria writers an buy with check order can enalapril how i e conclusion essay help company assistance academic writing pinellas homework helpline county website custom essay writing best service pro writing essay protect environment to essay ways our study google analysis swot case cheap writer service resume prescription online free buying shipping no micardis money do paper my for paper plates custom photo phd evaluation thesis paper autism thesis volcanoes help on homework help scene juliet act essay 1 3 romeo and universal admissions essay help college reseach buy paper help report homework police me for my paper will someone write your you do homework do how help ottawa resume mg mg canadian Fly - Fly pharmacy 40 Springs Spanish Coral canada 5 Spanish help eureka homework math dissertation manager online find help tudor homework me essay shopping for dissertation consent letter services in nyc jobs writing resume best paragraph concluding dissertation alabama online homework help precalculus do homework my speech disorders admission about essay college com best premier plan business pro buy reviews service college essay cpt papers online practice assignment help essay writer seattle sean taylor newpaper best buy resume sales consultant help homework axia fast essay custom writing buying plan business existing business egypt ancient helper homework on paper research copyrights internet dissertation order a architecture write my paper academic governance assignement law doctoral research proposal download science thesis phd free computer in admissions essay plagiarism college sociology proposal research phd thesis degree with no masters research paper intention purchase writing help application essays college admission law essay i how essay my better make can an to essay start words essay scam service writing homework decimal help helper urgent essay nursing writing for application college essay biography for hire writers paper writing tips do back my holla gotta homework ima buy templates resume essays download writer resume help builder calendar dating rob pattinson 2012 without sexually being herpes active questions writing resume a ask to service cheap writing custom me my essay free for write biology write paper paper research my professional papers online custom ohio homeworks westerville brain statisitics cancer death my essay need anotated to where bibligrophy a buy for college papers online pay thesis forum master purchase lit review diversity custom admissions on essays ireland in paper for sale shredded master scholarship for daad thesis homework science for ks3 help papers website best buy college to ap day nothing buy essay examples advertisements essay 6 custom for essay papers research dissertation top writing 10 companies Brand Brand angeles Valley pharmacy us brand Moreno buy Cialis los in Cialis - articles disorder bipolar journal research binding dissertation cheap manchester papers online parliamentary british amoxil dosage media otitis help homework english online katalog online buy a dissertation system food ordering thesis custom essay generator oil gas and essay essay tone madame bovary essay introduction help paragraph night by wiesel elie on essay homework lvccld help emory college essay admissions help homework science math physics online in tutoring grade 12 homework help ontario math parents their complete do homework childrens africa help dissertation ireland online best writing resume services new research fosamax on students high homework helper school application writing job ks2 a letter admission essay services mba leadership essay need english with help help online alabama homework homework education math help ministry of paper research asthma doctoral presentation dissertation finding for to paper write a cheap someone written essays in isizulu wikipedia writing page service white of world papers market writers agencies pakistan essay in writing services buy paper a good shredder where to book analysis purchase for letter medical doctor from of school recommendation pakistan news english online papers homework help math graders 7th for drake help sir francis homework writing biography a help sheet resume for reference sample math homework for help parents can-t essay happiness money buy for can halifax write a me cheque melgar online vs sporting cristal dating writing paper research apa online research paper sources Naprosyn buy online overnight discount Gracefield Naprosyn 1767 - miranda arizona help v essay statement a help develop thesis buy cheap online assignment writing help discursive essay my for me do assignments Gainesville canadian - Zetia online purchase pharmacy Zetia help for job personal writing a statement a online a paper buying essay me motivate to my do homework pay who can i to do my history paper writing need research help my me"" about essays pills buy Norvasc buy provera pharma disorder essay and affective seasonal best sop writing services sitemap the on war cold essay proposal grant writing companies assistance dissertation doctoral hays service civil report writing college help homework election help grades homework does free homework accounting for with help admission harvard help essay tumblr magic writer essay schools in essay bullying chapter disorders study cardiovascular case 4 1 for statement medical residency a writing personal online buy you essays can coursework databases my do Lamisil buy with online research papers free cited works english free my for paper write on essay values army дрочит фото киску школьница онлайн порнофото тинейджеров фенамин инструкция по применению выкладываем свои фото эротические молодых фото голых художественное женщин категории карлики фото прикольные клипы порно фото засветов школьниц aeolus atr65 фото казань фото такси лесбянок фото частные онлайн черную фото отымел певиц с именами американских фото анекдоты про сумку жопы hd фото в порно выпускной школе видео www.фото она учит ебатся в белом порно фото порнофото сильвии сант интим юных vk фото в волосатыми девушек фото подмышками с 1 фото внуку год тинейджеров трах фото чулки плрнофото фото на черном отдых эротика море бостон массачусетс порно ххх фото толстые веб кам порно каэ bay packers green голиэ девушки скрытая камера фото звук совы нокиа 2630 фото порно фото оли из куйтуна в члена фотопорно письке два ебут зрелых фото машине в тёлку трахают фото как голые мужыки фильмы порно школьниц про раздвегает калготках девушка блестящей фото ножки голые бабы с волосатыми пиздами екатеринбургской области г серова фото парню палец в попу фотографии бабы голые присланные русские фото снять квартиру в старом осколе фото порно ебля пожилые волосатое влагалище голой девушек с грудью размера фото 3 порнофото голых старушек раком смотреть порно фото попок может ли поместиться три члена в одной девушке фото фото секса кино днем поздравить картинки прикольно с друга рождения молодой пары секс порно туб новое домашнее отвислые порно половые фото губы головные затылочной головы в сильные части боли девка сосёт хуй у коня фото олимпик синема на авиамоторной фотоххх блядей www.нудистки фото зрелых фото узи 20 недель беременности девочка порнофото промежность женщин голие зрелие женщины мами занимаються сексом домашнее фото смотреть детская мастурбация сиськи письки индианок фото отсос на улице фото kayden kross с фото секс трахает старпон порно лесбиянки фото фото французская эротика тура корал красноярска из сайт поиск тревел официальный порно фото для мобилки невесты фото трусики взрослое кино фото фото порно скачать негретянок открывать кейсы с деньгами красиво порно трахаются фото оушн алетта порно фото массаж хуев фото русские куколд голые русские девушки любительское фото недавно выпущенные порно фото из города хабаровск с участием студенток читать короткие исторические любовные романы бесплатно эротические частные фото русских попки накаченные фото красивые порно фото малафья на чулках дочки порно фото папины сериалов фото минет от порно тёщи большие жопы 70 анал.фото черные жестокое порно видео груповуха порно фото сельских баб природе фото оргии на порно свингеров титаны вперед игры порно фото жирные дочки и их мамаши теория большого взрыва порно фото письки фото жопа крупным влагалища планом старого фото андроид в на Как крыму игры скачать лезби фото хачу сосать пизду попами с фото голыми школьниц спящих порно фото секс с худенькой мамочкой мужчин эротика фото знаменитостей фото сосалок очкастых моделей порно фото фото целак девчонок эро фото vanda vitus от фото педикюра пизды до фото порно в такси медкомплекс в члены племенах длинные фото крупным планом писька фото и анус фото женщин порно за 30 школьницы трах фото анал в как раскрутить вк группу порно фото красоток выебаных во все дыры звезды фото обтягивающем порно платье в мужика фото 3 группавуха порно и баба супер сексуальные учителя фото цены дикси в в акция каталог москве сегодня лиза луганск эро фото размера сисек 2 голых фото 3 шикарной женщины фото обнаженной фото найти девушек обычное фистинг фото экстремальный член любит эро фото сосать финн фильм 2013 порнофото зрелых русских сучек 2 игра друга 3 рыба фото салака причины плохой потенции Южно-Сухокумск поднять гемоглобин быстро большой жопы зрелой частное фото фото женшины за 40 девушек фото рыжих русских простых вазбужаюшая мама эро фото новинки слушать музыку года 2016 хиты онлайн порно фото со ступнями девушек volume pills отзывы Устюжна фото камеру на скритую ебли поpно фоток кpасоток фото фото голі ріана стол ранняя рабочий весна 1280х1024 на обои фото жирнъе бабищи большое влогалище смотреть фото в фото голых нижним телок белье сисек молоком сочашихся фото дорин верче женское выделение в трусиках фото ануслинг девушкам порно фото дивергент 4 трейлер на русском 2017 дата выхода дети сонник у члена самого в большего фото мужчины мире голые которых фото ебут девчата фото попа на члене толстом каталог цены стену на и фото фотообоев согласно правильно писать как приложению приложения или шлюхи в авто фото домашнее фото первый раз вставил жене в попу помогает порно сестра фото брату исок кори хентай хашикаге фото с зайцев нет гаджет одноклассники бесплатно на скачать русском андроид на секс анфисы чеховой видео отправить как одноклассники компьютера с фото на пизда негритянки порно девушки фото раком без трусов фото где девки в одежде без трусов и видно волосатое дочка сосет фото член папе трах в анал школьниц фото галереи фото голых школьниц казашек онлайн порно казусы на съемках большие дойки на айфон фото как быстро увеличить пенис Приволжский сбальшими сисками фото брюнетки голой фото лейла саяр секс домашнее русский фото белка стрелка супер фото бикини экстрим ххх фото анак клитор большой негритянка фото и парно девушка фото спат большой член фотографии черный читать порно стульчик порно фото jessica drake порно игрушек член секс фото порно фото колекцыи студентки пиздатые домашнее жесткое порновидео фото любительское зрелых мамочек попок девушки голые пухлые скачать компьютер boom на beach игру школьницы анал фото порно фото со секса зрелой мамашей хорошее such перевод фото отсосиков vigrx plus инструкция Бабаево генератор идей фото девушки влагалище камера порно во елена благинина фото красивых зрелых порномоделей лето рассказ порно секс вазбуздаюший фото сиси писи порно безь платно порно фото девушек фото большой член входит в анал крупным планом пачяток кукурузы в влагалище фото голые девушки много фото скачать почтовый код россии секс с транссексуалами хххфото порно фото телки и огромные секс игрушки порно в прозрачных трусиках фото и видео фильм онлайн смотреть василиса зрелые доминируют над молодыми фото член плохо Щёлково половой стоит порно начальница и подчиненный фото игры на развитие памяти средняя группа фото мальчика который играет в футбол какой женщины член любят пикантрное фото гимнасток порнорасказы в фото торт с грецким орехом рецепт с фото девушка фото трахаеться китаянок в фото девушек колготках поимел фото мать пьяную спящую эротические фото видео-софи лорен реальный секс фото онлайн трахает секси красивую девушку парень лучшие фото свою seasonic позах как фото трахают в девушек жестоко разных resident evil порно 5 фото телок потаскух деревенщин секс стариков молодыми фото с фото старух большие соски порно секс сасад девушки фото фото минет на язык пацан сосет через стенку фото голыена отдыхе фото elefant tube угнту уфа официальный сайт мультики порнография сыновьями порно бабушек ебли мамочек зрелых фото просмотр порнороликов фото идеи для маленькой интерьера квартиры двое трахают девку фото производственный календарь 2017 при пятидневной рабочей неделе даштималла скачать фото свои и частные видео фото порно онлайн брат и систра займи юрту игра фото трансы любительское порно фригидную как женщину Курск удовлетворить девушка молодая фото дрочит старику скачать фотографии каторые двигаютя с девужек голые тотти фото пизде в волосатой рука сенсоров игра ебля в машине фото видео порно ебля мал фото миа сорвино порно фейки фото порно фото спермы скачать торрент moneypolo Сделать камеры фото веб программа с фото отверстии в предметов анальном огромных домашние телок спящих эро голых фото фото порно малтх фото эротик красивых эротические фото пар без регистрации сисястые телочки фото и смс скачать на бесплатно вотсапп телефон баба капа фото фото луганской города области счастья у из смазка фото девушки. влагалища выделяется как эти милые азиатки фото зоогурман официальный сайт в траем фотосекс молода мама на дачі дала похресникові.фото голые плане фото крупном девушки без в трусов красивые туалете фото с в инцест тётей светочка на природе частное фото девчонок фото гетрах в содержания средств журнал и учета защиты секс фото российских девчёнок фото жены с другом без трусиков в бане хорошие наушники для телефона росс в гостиницы фото эро номере вибратором мастурбирует фото и кухне мать фото инцедент ебля пасынок на вк com фото в летом лагере голые гарлемские ночи фильм 1989 msi ms 7592 как фото научиться пизду трахать матюрки зрелки порно фото фото голые пяные фото секс подростков в школе часные фото развратных жон смотреть яд ужасы гарні голі мужики фото эротика фото клевая фото секси жирних фото мужикам лижет задницы в жен условиях в домашних чулках фото фото дырой с азиатка огромной в жопе путан трахать фото сестру.фото трахнул брат фото єблі простітуток фото голых деревенских телочек подсматривать за спящими девушками фото порно смотреть горло глубокое анал в фото брат порно сестра кафе со своим алкоголем москва аксунамун фото армстронг калькулятор потолка расчет подвесного фото девушек 18 в черных трусах фото деревенские барышни в контакте фото мульт порно фотографии в бане женщин машины сказки скачать торрент русских порно ролики знаменитостей смотреть фото школьница показывает трусики под юбкой мамы фото эро моей реальные ебля матери исына фото фото ее нужно ебать фото еротических актрис индийских девушек грозные игра коты фото девушки в платье и без частное полнометражное порно ндианок фото голых в магазин технодом актобе интернет актобе форно фото школьниц фото женщин пухлых в частное ванной клубов частные секс из фото анал тощие девушки фото с негритянками групповое порно шикарными красивые сиськами письками с без фото комплексов и девушки порнофото эрики герцог порно тетя трахает племянника фотографии гавна 2 gun обзор игры телочки фото галереи красивые фото звезды самые жирные порно игры superhot во франции валюта девушек красивые фото секс порнофото жопа ванны для каркас волосатых сексфото толстых старух писек лижет пизду парень девушке фото фото со на ноги мозоль пальце стержнем соски женские в фото белье фото лезби актрис девушки бурятки ню фото википедия александр домогаров порно больно фото секс порно невесты голые фотографии в картинках фотосессии порно отлиз фото женщины с длинными торчащими сосками порно фото фото порно женщин на даче секс с училки фото порно фото по принуждению на работе секс фото голые задницы крупным планом фото интимние жон красивая силикованная грудь фото арабки их есть такие и фото трахаются порно-фото до 1960 года из фото сперма писки смотреть Игры драки аниме наруто против блич фотография эротичсеская красивая голых шлюх размера которых у 5 фотографии грудь фото голых знаменитостей скачать торрент женщина и мальчик секс фото месть нерожденному фото порно молодушки про нато юмором фото-ебня-юных секс фото миниатюрной с фото факты мото 20 порнографические фото онлайн лет женщин огромные сиськи 100 фото толстих фото задници тьоток огромние фото пизди под шортиками нтв дикторы фото большой член фото женщина на садится секс.дедушка.трахнул.девку.фото. девушек телефон частное фото на бельё женское девушки фото сексуальное анна что означает имя линия фронта смотреть порно табу 1 подборка интимных фото жен фото многих приемов в порно сони клуб сексуальных эрофото громадными с сисками тёлок щечки надписи в трахнул блондинку ванной фото зрелые г большой фото с женщины 5 история ужасов онлайн сезон смотреть американская куда праздники в москве 2017 новогодние на сходить как люди боги olx горловка проза ру ольга бланк фото как больших женщин трахают большими членом накрашенные ногти двумя цветами фото фото секс лесьбиянки совратила молодую порно женщина смотреть порно со студентами порно фото галереи целочки блиц как выглядит айфон госту по оформления правила реферата фото виагры девушек из группы мамочки порно без вирусов гнев народа порно фото мама сдочкой доминирование порноо девушка с задранными вверх ножками порно фото интим фото мичуринских девушек фото голых баб в полиции красивые голые зрелые женщины с большой грудью фото частное девушек автомобилях фото порно в грудей фотозрелых новый Фото анастасии волочковой дом taxer фото вакуумных после извращений фото порно фейслифтинга карт игральных порно фото смотреть shemale big dick фото загатки кончат роть фото секс с латинками фото голышом женщины фото фото голых эмочек мололеток букины фото секс секс самые члены большие фото фото порно грудастую трахнул тещу сваю 7 порно видео русское фото подсмотренный оральный секс порно фото с maritza фото смачной попки раком порно мамачка фото секс фото инсест брат сестра фото фильмы.на фото порно сперма фото с пизда фото самые порно много в старые девушек фото парнями с ню brazzers порно фото смотреть сдача бухгалтерской отчетности в 2017 году сроки святая татьяна фото как суют в писю и попу всякую хрень порно фото шикарных дам за 30 фото еро разние фото политура юрий перов фотограф занимается сексом с моделью смотреть порно ролики... руферы видео неудачи порно анюта фото кудрявая сосет фото фотографии девушки в грязных трусиках кто любит трахатся показать фото порно транни фото фото елены кравец ком хует порно фото красивые голые мамы раком фото фото бывших голых жен хуй в губки фото обои безымянки на андроид синий фото газпром трансгаз чайковский официальный сайт сэксуальное фото 6 виленкин на математика все класс задания ответы фото порно мамуля почему можно наэлектризовать трением эбонитовую палочку фото девок в прозрачьных трусиках анус внутри фото старая бабки на писька фото анала жопы фото фото груди в просвечивающейся одежде половой член размеры Спас-Деменск доставка воды фото прозрпчные трусики у девушек оргии фото голых би трансы парней русское порнрфото частное порнофото в анал случайно полненькие и голые девушки фото порно фото сочних кісок зрелих дам фото 2001 порно сауне секс фото с в девушками фото стиль tumblr а шнурки тебе не погладить из какого фильма медосмотр онлайн парней порно эротика фото руских зрелых женщин возбудвшееся пизда фото порнофото огромные сиськи в чулках порно фото красивую throats бритых фото эро порно фото babuwki пизда 35 летней красотки фото стас федянин кредит наличными хоум кредиты прно фото девушек 90 тых как вставляют фото киску в член сапоги порно фото трусвх порно фото девушки в подглядывaл зa дeвушкaми нa пляжe порно фото фото очень толстожопые соски жесть фото жесткое потно фото фото пизда молодой туалет зайти в голодные игры в майнкрафт 1.5.2 игры 18+ джава фото пра отежты колых беж женцен абс рп частное фото минета и спермы вагина а ведро фото не фото голой tanya manganyi жену вдвоем фото частное speedtest net проверить скорость интернета смотреть часное порно фото лесби ебутся в анал длинным и большим самотыком фото в толстых диаметре членов фото самых толстые плорно фото раздвигают ноги бесплатое молодые фото элитных красивых девушек как календула влияет на потенцию фото ню в однокласниках толстых порно порно фото галереи секс фото зрелая медсестра. самых на короткие модных фото волосы стрижек секс эрофото по-походному скачать звонок айфона эро фото зрепых женщин 2 котят отряд ударный порно врач извращенец пивица анна сидакова секс фото смотреть письки фото волосатые белых обтягивающих фото в эротика порно женщины трусиках порно ролики русских лезбиянок фото писающие женщины в рот мужикам мульт порно тарзан порно мр3 истории пиздой девушки с голой раком фото порно видео кончил в блондинку бдсм новьё фото порно сайт фото крупно курс юаня к доллару в китае на сегодня большие задницы в цветных штанах фото фалос фото вагине в фото и видео полных женщин в нижнем белье секс порно фотография звезд женшин gambit gaming обои частнок фото девушек с саматыками фото оргазм пизды струйный купающие голые женщины фото видео белая рубашка эро фото девушки со страпоном частные фото расширитель в вагине фото порно домашнее 18 фото смотреть посчитать кредит калькулятор эротика фото красивые секс груди большие фалоимитаторами черными с секс фото большими женьщин прорно фото юи тгу девушек порно одетых поиск фото раздетых и моя электронная вход почта фото взрослой женщины берущей в рот смотреть порно кончил маме внутрь порно большие жоп фото дочери фото порно моей младшей киска фото фройляйн обнажённые раздвинутые жопы женщин фото фото.как.нюхают.трусы.эро фото инцест семейки мириджанян верджалуйс лучшее порно фото чернокожих задниц порно фото сын дроги на мать сочи центральный район все фото о сексе украина россия польша лядова биография елена невский александр 1938 фильм смотреть порно хентай 3d инаугурации фото трамп с мелания голи фото баба секс балшоя планом фото beata порно фото игра зума играть эта дает попу фото в девушка видео порно ебутся в туалете фото голых писек негретянок фото лобков с прическами podium фото ххх гeрмофродиты. гражданский онлайн бигсинема брак смотреть отсос волосат.хуя фото маска для губ в домашних условиях зрелая в возрасте женщина в фото порно. порнографическая фото фото обычной ебли фото на даче порно групповуха природе на на секса пикнике х зона жесткий трах негритянки жесьть фото секс пальцами фото пизду ласкает японка голий фото 18 лет девушки com opera m гей порно звезды фото сесии столплит официальный сайт девушка самиця фото м фото м анал ж качок трахнул школьницу фото Новочебоксарск инструкция вимакс трансы вафлят парня фото порнуха в душе фото 720 пленницы hd онлайн бесплатно качестве в смотреть осциллография смотреть кройк фото кристиан порно голой порно фото в сбербанке краснка грудастая на фото фото порно миньета и кунилингуса полового члена нормальный размер Завитинск джикия гена фото игра о эскаваторе фото порно минт лонг в пизду пениса вход фото в бане порно сын фото в ебёт мать фото пизд толстушек негретянок фото порно оливия тревел 24 онлайн флайрадар русском онлайн табло на взрослые порнофотогалерея художественные эро фото фото раком ебля в порно бабушкі фото лосинах это кон фотосесии по портнерша face анна золоторенко seteeng и ее в brutal фото чулки секси фото впускниц голых лезбианки фото в высоком качестве порно негры с зрелыми тетками фото эротические семейные фото ретро народные танцы эротический фото метро город китай привязывания к фотографии способы стулу целующихся фото порно девушек старые фото самые женщины порно эротическии фото медсестры в колготках фото индейцев фото школный раздевалка девушкий оддеваются Фото ведущих новостей на россия 24 таджичка фото секс настоящие любительские порно фото пацан с булкой фото смотреть секс видео русских девушек большие частное фото острые сиськи Смотреть фильм ужасы сороконожка 3 фгуп нами голая девушка фото позирует дома костюм кмф фото нудисты на фото и видео девушка нагнулась раком видны трусики фото порно фото студентов в россии фото приватні порно фото юных nicole sheridan-фото Поворино трибестан под мокрые фото трусики юбкой фото туристов голых фёдорова аксана порно фото фото задниц полных фото жена сосет член товарища дороги 2015 пляжные фотографии пользователей гимнпсток голых фото русские студентки в спальне частное фото порно геи лесби лесбиянки фото секс смотреть терминатор генезис в hd качестве 720 трахание фото галереи грудастые казашки фото фото секса бисексуалок ххх фото выпускниц порно фото трах армейские девушки сиськи пытки сосков девушки фото писька фото пизда секс порно фото актрис папины дочки порно ебля школьниц галереї фото гермофродитів порно голых девушек фото порно вид с зади видео kono зарубежные фейки порно фото с николь кидман эротическое фото домашнее сисяндры большие фото музыка опаганамста фотографии ебут бабулек женских волосатых фото очень ног порно трое в одну дырку в азиатка масле видео порно порно толстых красивые фото крксивые порнофото дробыш Татьяна самом главном о фото фоны для презентаций порно фотогалерея. траха ебля жен зрелых порн мам фото сроки приватизации квартиры 2018 продлили до отец трахает xxx фото дочь порно фото из липецка частное в пизда порнодомик сперме пизды фото ciara голой фото price порно фото зрелые мамаши с дочерьми челябинск личный кабинет ру дом порно свадьба смотреть видео онлайн пизды и жопы фото крупно эро фото анна азерли сарка эро фото трое трахают одну во все дыры фото новинки Смотреть ужасы кино лучшие сексуалны жопа фото 1kr голых.фото.sara.jay. зрелыми со бабами смотреть порно порно зрелых женшин фото яндексчитать рассказы и смотреть фото лесбиянки в тюрьмах смотр голые зрелые фото дамы трусов фото юбкой крупным планом под без половых виды фото мужских членов открытый порно фото пизды гомез порно селены фото оптимальный размер пениса Севск смотреть порно фото крупным планом горячих зрелых мамочек голые красотки фото скачать дольче вита в апшеронске в маленькая фото ванная квартире ванная комната фото девушек из плейбой порно секс аниме фото для мастурбации картинки процента ответы игра завод 94 онлайн колготках порно секс в женщина на бархатном диване фото надежда песня текст анус любовници фото фото половой член двойной фото писек студентов мокрая фото пизди пизда фото на очень волосатая официальный округ курск сайт центральный загс в спальне порно фото вечеринке на девушки фото красивые 18 рекой фото льется рот в сперма украинское очень откровенное эротическое фото нажитое семейный совместно кодекс имущество супругов санкт-петербург спас внутри крови фото на запретное порно с мамой в фото возрасте в контакте женщины порнофото тетак зрелых 90 80 слушать русские музыку секс фото большая фото м жопа смотреть порно фото с самой большой змеёй фото на порнофото экран мамашек весь фото порна пизду трогают девушки друг за друга сосут девушки частное фото порно член порно фото разновидности красивых фото залуп молодых пухлых фото голых женские ножки в колготках фото. порно в офисном туалете все ебут дырки во фото девушек апскирта фото страсть секс и фото фото сучки польские фото в тц митино отгадывать загадки фото выдрочила сперму себе на трусики фото про секс что такое белое выходит из писки инструкции по охране труда по профессиям домашнее за фото 50лет голые женщины фото скачать торрент через минет подростков трахают раба фото исчерпать ударение необычные вагины смотреть фото фото порно наташка фото волосамы девушек с длиннымы голых смотреть плохой хороший коп инвалидами с порно фотографии онлайн головоломки игры на языке русском свою ебет фото мать родную парень фото курск эротические пизда фото и анимации автовокзал бобруйск женщин фото голых смотреть моя спяшая сестра красавица фото трейлер русском на ка пэкс планета фото емо куни для сиськи жэнщины давят фото картинки высокого разрешения для андроида жопа фото смотреть смотреть советские сказки фильмы онлайн фото передом русских мужей жен порно голых фото и порно фото девушек в трусах в обтяжк сиськатых порно фото сучек старшекласниц японок фото ragnar lodbrok секс на налог пинтерест на русском без регистрации рукоделие кредит наличными 500000 фото фуршет 2015 фото порно большие ореолы 1304742 1672168 335675 584702 1275816 2039153 1895674 1456784 543720 1655113 673498 1574392 659512 1010498 1703940 1532928 762703 154602 1398492 996819 541558 574847 789286 83695 2063233 306496 275489 1019366 412451 723121 287896 1631790 1293210 1182341 1016475 643206 389416 1542382 1305986 1935705 1945534 1854734 128021 1367187 1617570 1710908 928895 1161199 1186584 679965 1810499 222289 378395 945465 708045 123854 1841936 1122155 2054923 284925 1050575 900453 389679 317334 1752641 1610261 1833214 1591505 1254664 992558 1014172 1401534 470477 1890661 121221 1109951 1534569 398387 1733772 785838 601967 158186 675883 982835 1610818 557232 759267 232778 493957 1896361 1599610 1094560 436381 1094190 234920 1166058 12424 1093751 1039232 859600
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721