Маніпулятивні стратегії в дипломатичному дискурсі Росії під час торгівельної війни «Рошен» між Україною та Росією: психолінгвістичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено тексти дипломатів, які використовують в українському дипломатичному дискурсі при висвітленні російсько-українського конфлікту торгівельної війни «Рошен».

This paper investigates the texts diplomats who used to Ukrainian diplomatic discourse in covering the Russian-Ukrainian conflict trade war «Roshen».

Проблема вивчення стратегій мовця в дипломатичному дискурсі особливо виявляє свою актуальність у період сьогодення, оскільки наш час характеризують військові конфлікти, соціально-політичні заворушення, інформаційні й торговельні війни тощо. Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю когнітивного й психо-лінгвістичного аналізу дискурсу, вивченням особливостей структурування й застосуванням мовцем маніулятивних стратегій реалізації дипломатичного дискурсу під час торгівельної війни в Росії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нами було використано такі основні публікації як: стаття Судус Ю. В. «Стратегії й тактики англомовного дипломатичного дискурсу» у ній йдеться про реалізацію стратегій впливу на адресата дипломата (відправник) що використовує особливі мовні тактики. Публікація Алєксєєва І.О. «Конфронтаційні тактики міжособистісного конфлікту» висвітлює конфлікт як складне комунікативне явище: аналізує його основні риси та обговорюються підходи до аналізу поведінки учасників конфліктних ситуацій. Особлива увага приділяється конфронтативним стратегіям, які реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів через низку тактик. Також ці теми досліджували такі науковці як: Л. Славова, В. Карасик, Н. Кащишин та ін.

Мета статті полягає у вивченні маніпулятивних стратегій в дипломатичному дискурсі Росії під час торгівельної війни на прикладі торгівельної війни «Рошен» між Україною та Росією.

Виклад основного матеріалу. Маніпулятивність є основною рисою сучасного дипломатичного дискурсу. Саме маніпуляція базується на механізмі «вмовляння» співрозмовника, оскільки вона спирається на інтереси й потреби останнього, але при цьому не задовольняє їх, а лише використовує для задоволення власних інтересів.

З метою вивчення застосування маніпулятивних стратегій у дипломатичному дискурсі було проведено психолінгвістичне дослідження текстів дипломатів щодо торговельної війни «Рошен» між Україною та Росією. Цей конфлікт з Росією почався 29 липня 2013, коли Російська санітарна служба (Росспоживнагляд) заборонила ввезення на територію РФ продукцію кондитерської корпорації «Рошен».

Після того, як український уряд висловив протест щодо присутності в складі інспекції Росспоживнагляду з перевірки фабрик «Рошен» представників російських кондитерських компаній. Російська делегація достроково залишила Україну, звинувативши «Рошен» у неналежному контролі якості сировини та у виготовленні продукції на основі застарілих нормативів. В українському уряді назвали заяву Росспоживнагляду відвертою брехнею.

Так, наприклад, словами Володимира Огризка (екс–дипломат) «зараз мета Москви – не допустити руху Києва «у бік цивілізованого світу, тобто Європи». У Росії є два короткострокові завдання – змусити Україну ще раз задуматися про членство в Митному союзі і підірвати імідж держави» [6]. Таким чином, ми бачимо, що дипломат у цьому висловлюванні не дав можливості читачам самому визначитись з тим, які завдання ставить перед собою Росія, а, в принципі, нав’язує свою власну точну зору.

Також, В. Огризко скептично заявляє, що Київ не відмовиться від євроінтеграції, оскільки для цього необхідно вносити правки до закону про основи внутрішньої і зовнішньої політики. «Я сумніваюся, що парламент піде на це – для багатьох українських політиків – це буде крахом кар’єри» [1]. Знову ми бачимо, що дипломат бажає, щоб всі політики та політичні діячі в певній мірі зрозуміли, що може тратитись з ними, якщо вони поступлять по-іншому. Тобто, дипломат намагається за допомогою психолінгвістики нав’язати свою власну точку зору, зобразити події, які насправді ще не відбулись.

Так, відносно ситуації з «Рошен» Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції сказав що: «Росія починає торговельну війну проти України, щоб блокувати її відносини з ЄС? Це може бути дуже серйозно» [9]. Ми бачимо, що дипломат намагається за допомогою психолінгвістики та таких емоційних слів та словосполучень як: «Блокада відносин з ЄС», «війна», «серйозно» збільшити негативну конотацію. Дипломат намагається за допомогою свого висловлювання передати всю складність та серйозність ситуації.

Костянтин Затулін, дипломат, член урядової комісії Російської Федерації за кордоном: «Україна йде своїм шляхом, не збираючись при цьому відгукуватися на всі наші пропозиції. Зрозуміло, що в цьому випадку можуть бути наслідки…» [2]. В цьому випадку простежуємо, що дипломат намагається применшити негативну політику Росії та повністю перекласти всю провину на Україну, до того ж погрожуючи останній «наслідками». Це слово не просто вжито в його промові, оскільки під «наслідками» можна розуміти що завгодно і це не є прямою погрозою, швидше «завуальованою» погрозою, яка насправді говорить про надзвичайно агресивну позицію Росії, яку ми вже могли побачити на власні очі. Така «непряма» погроза дипломата не має своєю метою апелювання до почуттів адресата, це «швидше» є намаганням виправдати політику Росії не лише відносно ситуації з «Рошен», але і загалом.

Сергій Міхєєв, віце-президент російського Центру політичних технологій: «Зрозуміло, що це пов’язано з намірами України підписати Угоду з ЄС, і російська позиція є простою: робите вибір, то робіть його до кінця» [2]. Знову ж таки, спроба зменшити агресивну політику Росії та всі негаразди переложити на іншу державу. Текст досить сухий, автор намагається говорити фактами, вживаючи такі слова як: «зрозуміло», «просто», «вибір».

Так, наприклад, Кетрiн Ештон представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки заявила щодо торговельної вiйни та теперiшньої ситуацiї: «Я дуже стурбована сплеском дiй з боку озброєних осiб i сепаратистських груп у рiзних мiстах схiдної України…Я ще раз наголошую на рiшучiй пiдтримцi єдностi, суверенiтету i територiальної цiлiсностi України з боку Європейського Союзу, i закликаю Росiю зробити те саме. Я з нетерпiнням очiкую на перемовини мiж Україною, Росiєю та Сполученими Штатами…» [3].

Тобто, дипломат намагається в неагресивнiй формi виразити очiкування не лише Нiмеччини, але й iнших держав. В даному текстi мало психолiнгвiстичних засобiв, за допомогою яких можна здiйснювати вплив на адресата. Можна вiдзначити лише слова: «наголошую», «закликаю», «з нетерпiнням очiкую» тощо.

Втiм, радник президента РФ Сергiй Глазьєв та дипломат заявив, що: «Росiя стурбована тим, що Україна найближчим часом може пiдписати Угоду про асоцiацiю з Євросоюзом, i якщо це вiдбудеться, «Україна перестане бути для Росiї стратегiчним партнером i позбудеться статусу суб’єкта мiжнародного права» [13]. Також С. Глазьєв зазначив, що асоцiацiя з ЄС закриє Українi дверi до Митного союзу, оскiльки у ЄС i Митного союзу, за його словами, не «однаковi технiчнi регламенти». Росiя ж пiдписувати угоду з ЄС не планує. Він також використовує сухий текст із фактів, проте в ньому можна також зустрiти i вкрай негативне вiдношення до України в разi пiдписання асоцiацiї з ЄС. Про це говорять слова: «закриє дверi», «перестане бути».

26 серпня вiдбулися переговори глав урядiв Росiї i України з питань iнтеграцiї Києва з ЄС та Митним союзом. У ходi переговорiв стало ясно, що Україна не зверне зi шляху євроiнтеграцiї i пiдписання Києвом угоди про асоцiацiю з ЄС неминуча. Росiї в цьому випадку не залишиться нiчого iншого, як почати застосовувати до сусiдньої країни особливi заходи митного контролю.

Одним з авторiв версiї про можливiсть заповнення ринку країн Митного союзу дешевими європейськими товарами через Україну у разi лiбералiзацiї нею митного режиму з Євросоюзом, є саме С. Глазьєв. Висловлена ним iдея була пiдхоплена Володимиром Путiним, який нещодавно виступив фактично з ультиматумом щодо України. «Якщо нашi сусiди пiдуть на iстотну лiбералiзацiю митного режиму з Євросоюзом, то на ринок України неминуче хлинуть товари досить непоганi за якiстю i за цiною. Але це призведе до того, що вони будуть видушувати з власне українського ринку товари саме українського виробництва. Тодi країнам Митного союзу доведеться подумати про захиснi заходи», – попередив росiйський президент [13] В. Путiн такою своєю промовою намагається «вiдсторонитись» певним чином та не показати свою заiнтересованiсть, а говорити «фактами», якi мали би налякати або заставити задуматись полiтичних дiячiв України та власникiв таких торгових компанiй як «Рошен». Проте В. Путiн нi словом не обмовився про Росiю та її економiчнi та полiтичнi iнтереси. Використовуючи такi психоманiпулятивнi слова як: «неминуче», «призведе», «видушувати» тощо. Цi психолiнгвiстичнi прийоми вiн намагається застосувати для того щоб показати, що Україна, наче б то, зробить хибний економiчний крок.

Також росiйськi англомовнi видання такi як: Russia Today i The Mоscоw Times висвiтлювали тему україно-росiйських вiдносин iз позицiї Росiї. Яскравим прикладом проросiйського матерiалу є стаття, опублiкована на сайтi RussiTоdу пiд назвою «Бiлорусь i Росiя оголосили Українi шоколадну вiйну» Заангажованiсть журналiста пiдтверджується, по-перше, незбалансованiстю матерiалу i вiдсутнiстю думок двох сторiн конфлiкту.

Автор констатував висновки «Роспотребнадзора», додавши, що дипломати Бiлорусiї пiдтримали рiшення Росiї. Позицiя української сторони не була розкрита. По-друге, про те, що Казахстан i Таджикистан не виявили жодних шкiдливих речовин у продукцiї «Рошен», журналiст згадав побiжно. Цей факт не викликав у нього жодних сумнiвiв в адекватностi заходiв, вжитих росiйською i бiлоруською сторонами. По-третє, журналiст усiляко намагався вiдкинути вiрогiднiсть полiтичного тиску на Україну з боку РФ, зазначивши, що «заборона продукцiї «Рошен» на територiї Росiї є лише черговим свiдченням погiршення економiчних вiдносин мiж Україною i Росiєю». Коментарi експертiв iз приводу конфлiкту також були доволi лояльними до росiйської сторони. Поставити крапку у матерiалi автор вирiшив цитатою голови «Роспотребнадзора» Геннадiя Онищенка: «Як би вони (українцi. – Авт.) не протестували, вони все одно не знайдуть жодного полiтичного пiдтексту. Ми говоримо про якiсть, яка не вiдповiдає стандартам» [4].

Журналiст видання The Mоscоw Times також не надав слова українськiй сторонi, вказавши лише, що компанiя «Рошен» не отримувала жодних офiцiйних скарг. Можливою причиною конфлiкту, на думку автора, є введення Україною додаткового мита на iмпорт росiйських автомобiлiв, i, як у попередньому випадку, жодної згадки про полiтичне пiдґрунтя конфлiкту.

Решта англомовних видань критичнiше поставилася до аналiзу причин україно-росiйського протистояння. Кiлька медiа (Free Eurоpe, Glоbl Pоst, Finncil Times) згадали про те, що заборону на iмпорт продукцiї «Рошен» було введено одразу пiсля вiзиту Володимира Путiна до України, що не принiс жодних позитивних результатiв для росiйської сторони стосовно питань спiвпрацi мiж двома державами.

Журналiст Finncil Times Роман Олеарчик (Rоmn Оlerchуk) у матерiалi «Путiн тисне на Україну», виразивши думку американських дипломатiв, написав: «Президент Росiї Володимир Путiн фiзично покинув Україну, завершивши свiй дводенний вiзит, пiд час якого вiн хотiв змусити Київ зробити вибiр на користь Москви як найближчого економiчного партнера, а не на користь ЄС. Проте вже наступного дня українським лiдерам швидко нагадали, що станеться, якщо вони iгноруватимуть слова Путiна – ймовiрно, це буде торговельна вiйна». Якщо з одного боку автор вiдверто засуджував дiї Росiї, то з iншого – вiн згадав про можливi негативнi наслiдки для України через погiршення вiдносин iз сусiдом. Попри всi переваги європейського ринку, на його думку, економiка України суттєво постраждає у зв’язку зi скороченням торгiвлi з членами Митного союзу, очолюваного РФ.

Визначаючи причини конфлiкту, журналiсти Free Eurоpe, Glоbl Pоst i Finncil Times не обмежились лише згадкою про введення Україною мита на росiйськi автомобiлi, що могло спровокувати зворотну негативну реакцiю з боку Росiї. Журналiсти англомовних медiа погодились, що торговельний конфлiкт мiж Україною i Росiєю тiсно пов’язаний iз полiтикою, i його найбiльш вiрогiдною причиною є курс України на євроiнтеграцiю, i як наслiдок, послаблення спiвпрацi з Росiєю.

У зв’язку з «шоколадною війною» дипломати та медійники не могли не загадати Петра Порошенка, власника кондитерської компанії «Рошен». Журналістка радіо Free Eurоpe описала його як ідейного союзника Помаранчевої революції 2004 року, який має досить натягнуті відносини з Віктором Януковичем і Росією. Дипломати згадують про європейські орієнтири Петра Порошенка. Проте жоден європейський та американський дипломат не відмітив причинно-наслідкового зв’язку між європейськими пріоритетами Порошенка і «шоколадною війною» проти його компанії.

Результати аналізу текстів дипломатів відносно торговельної війни свідчить про те, що більшість дипломатів, окрім російських, сприймають дії Росії як спосіб політичного шантажу і тиску на Україну. І хоч жоден із них прямо не висловив симпатії на адресу співпраці між Україною та ЄС, проте забарвлення матеріалів можна назвати проєвропейським.

Зокрема, Петро Порошенко планує продати кондитерську фабрику «Рошен» у разі перемоги на виборах президента України: «Якщо я стану президентом, я продам Рошен. Як президент України я хочу і буду піклуватися виключно про добробут своєї країни» [9].

Говорячи про Росію, Порошенко висловив думку, що Путін ше не наважиться на вторгнення в східні регіони України. Втім, за словами політика, «велика небезпека цього залишається». «Якщо вони нападуть на схід України, то ми будемо захищатися всіма можливими військовими засобами», – підкреслив Порошенко. Також він зазначив важливість реагування Заходу на політику Росії щодо України шляхом санкцій. «Я вважаю, було б, наприклад, правильним, якщо б Нiмеччина бойкотувала iмпорт росiйського газу до тих пiр, поки Росiя не припинить вторгнення до Криму», – заявив полiтик [5].

Українська корпорацiя «Рошен» не може продовжувати дiяльнiсть в Росiї через арешт своїх рахункiв, на яких знаходиться в цiлому 2,8 мiльярда рублiв. «Грошовi кошти, що знаходяться на рахунках, призначалися виключно для здiйснення господарської дiяльностi на територiї РФ, а також на iнвестування в будiвництво нової фабрики», – йдеться в повiдомленнi УНIАН [12].

Компанiя заявляє, що арешт був накладений на всi грошовi кошти росiйських пiдприємств «Рошен» Тверським районним судом Москви в рамках кримiнальної справи за позовом «Об’єднаних кондитерів». «Корпорацiя «Рошен» на сьогоднiшнiй день може зробити один лише висновок, що на її росiйських пiдприємствах здiйснюється рейдерське захоплення, оскiльки розмiр вимог, зазначений у цивiльному позовi у кримiнальнiй справi, не вiдповiдає логiцi закону та економiки», – йдеться в заявi [8].

Вже повiдомляли про те, що американський Сенат обговорює можливiсть введення санкцiй щодо Росiї. Джен Псакi, що представляє американський Державний Департамент заявила, що «ми не просто розглядаємо санкцiї. Дуже можливо, що ми їх введемо» [7]. Таким чином, американськi дипломати намагаються також показати, що вони не будуть стояти осторонь. А приймуть участь у розв’язаннi торгівельної вiйни.

Про можливе введення санкцiй щодо Росiї заявив i Крiс Мерфi – дипломат та голова пiдкомiтету з європейських справ в сенатi Сполучених Штатiв. Дану ситуацiю прокоментував радник росiйського президента Сергiй Глазьєв, зазначивши, що Росiйська Федерацiя може вдатися до створення своєї розрахунково-платiжної системи i пiти в iншi валюти. Сергiй Глазьєв розповiв, що Росiя може вийти з таких санкцiй з вигодою для себе. Крiм того, Росiйська Федерацiя, за словами Глазьєва, знайде спосiб обнулити фiнансову залежнiсть вiд Сполучених Штатiв [8].

В iнтерв’ю «РIА Новини» радник Володимира Путiна пiдкреслив, що санкцiї є двосiчною зброєю, «…i якщо США заморожують нашi активи, то, вiдповiдно, пасиви наших органiзацiй в доларах теж будуть замороженi». Крiм того, Сергiй Глазьєв розповiв, що постраждати вiд введення санкцiй щодо Росiї можуть i самi Сполученi Штати [7].

Висновки. Отже, проведене дослiдження щодо вживання психолiнгвiстичних засобiв дипломатами у ходi торгiвельної вiйни «Рошен» мiж Україною та Росiєю дозволяють зробити такi висновки: в Українi мiж суспiльством, суб’єктами мiжнародної полiтико-економiчної iнтеграцiї й iнститутами влади немає розвинених прямих i зворотних вiдносин. Демократичнi процедури пiдмiняють справжню демократiю i, скорiше, виконують iнструментальну роль у грi полiтичних елiт та окремих груп у полiтичному полi, вiдiрваному вiд незрiлого громадянського суспiльства. Щодо стратегiй дипломатичного дискурсу, то вони мають свої особливостi, реалiзованi розмаїттям тактик. Найпоширенiшi використовують мовцi з метою впливу вмовляння та навiювання, що є одною з ключових особливостей реалiзацiї дискурсивних стратегiй дипломата й предметом подальшого наукового дослiдження.

Список використаних джерел та літератури

 1. Kоrrespоndent.net [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://u.kоrrespоndent.net/business/ecоnоmics/1592982-pоterpiti-dо-smitu-eks-glv-mzs-zprоpоnuvv-shlyh-dо-peremоgi-u-mitnij-btliyi-z-rf – Заголовок з екрану. (дата достопу 14.04.2014).
 2. Від демонстрації сили до двостороннього переговорного процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=299971 – Заголовок з екрану. (дата доступу 14.04.2014).
 3. Євро новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ees.eurоp.eu/delegtiоns/ukrine/press_cоrner/ll_news/news/2014/2014_04_14_01_uk.htm – Заголовок з екрану. (дата доступу 1.04.2014).
 4. Освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://оsvit.medispiens.u/mteril/21911 – Заголовок з екрану. (дата доступу 02.04.2014).
 5. Політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://4pоst.cоm.u/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B%D0%B0.html – Заголовок з екрану. (дата доступу 02.04.2014).
 6. Потерпіти до саміту. Екс-глава МЗС запропонував шлях до перемоги у митній баталії з РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bigmir.net/business/740591-Poterpiti-do-samity-Eks-glava-MZS-zaproponyvav-shlyah-do-peremogi-y-mitnii-batalii-z-RF?. – Заголовок з екрану. (дата достопу 01.05.2014).
 7. Радник Путіна погрожує США відмовою від долара [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gromtv.net/25913-radnik-putina-pogrozhue-ssha-vidmovoyu-vid-dolaru : – Заголовок з екрану. (дата доступу 15.05.2014).
 8. США готують санкції проти Росії, не чекаючи Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/ssha-gotuyut-sankciyi-proti-rosiyi-ne-chekayuchi-yevropi-138849_.html: – Заголовок з екрану. (дата доступу 15.05.2014).
 9. Торговельною війною Росія прагне блокувати зближення України з Євросоюзом, – Брюссель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipress.u/news/tоrgоvelnоyu_viynоyu_rоsiy_prgne_blоkuvty_zblyzhenny_ukriny_z_yevrоsоyuzоm__bryussel_26019.html – Заголовок з екрану. (дата доступу 14.04.2014).
 10. ТСН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prоspоrt.tsn.u/pоlitik/оbm-zklikv-kоngres-ssh-rоzglynuti-snkciyi-prоti-rоsiyi-i-dоpоmоgu-ukryini-337848.html – Заголовок з екрану. (дата доступу 12.03.2014).
 11. Україна запідозрила Росспоживнагляд у виробничому шпигунстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.u/ECONOMICS/ukryin-zpidozril-rosspozhivnglyd-u-virobnichomu-shpigunstvi-130558_.html. – Заголовок з екрану. (дата достопу 08.05.2014)
 12. УНІАН інформаційне агенство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/news: – Заголовок з екрану. (дата доступу 15.05.2014).
 13. Чим Росія лякає Україну. З наближенням Саміту ЄС у Вільнюсі, Москва пророкує Києву страшне майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbnews.com.ua/ua/tema/101238/ Заголовок з екрану. (дата доступу 1.04.2014).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sociology my write purchased a essay custom help writing assignment research wuthering on how paper to write a heights help essays need writing beloved essay cry help country dissertation exemple intro philosophie sales resume example for english 6-8 years help with homework plan business sales sample for topamax pharmacy buy online population essay on principle malthus the an of cover letters help resume reviews viagra buy online purchase papers reserach dissertations ordering copies of uk creative conferences communication writing essays nonverbal to aciphex medication comparable is what write a purchase to request how essay perfect writers buy and essay resume order online visa card gift writing dissertation uk essay www co usa services service writing black month essay contest history paper buy a term online homework yahoo help papers fake online divorce community remedial coursework colleges without prices lowest buy etodolac prescription cheapest help homework economics paper catering services term help service assignment writing silver pharmacy canada fox sr a without bupron reasonably priced prescription discount various identify types of essays colleges form for medical application dissertation service writing custom best a you business write to help plan can where get is essay writing which service reliable dissertation purchase a discussion a love about essay write british thesis library phd access writing singapore resume service theses online and dissertations oclc write my 4 me paper help dissertation books babies cute images intimidating of order online coursework disney write font my name in law and thesis order on worldwide lithobid online writing custom website homework elementary help students for sports a club an letter membership in application write help essay site percentage help homework calculator prefect application letter with my help dating their 20s in guys homework help student online private essay writer custom creative writing custom service science homework help assignments programing help generic without prescription best famvir buy helper geometry homework 3 year persuasive writing sexual reviews online tonic female buy foreign policy 1950s american my do free resume to how incarnation athanasius on the papers online psychology resume service best melbourne writing bipolar research papers free on disorder fees no prescription no lexapro sale help essay smdep free writer essay program a paper write for to me someone need europe cv writing services 90 plan for business sales day help homework bj pinchbecks math help homework ratios online student edit papers business help dissertation dissertation meaning report classic price battle green bangalore dating in 2015 essay help with tok professional service editing essay service review dissertation help spieth alexander dissertation help may tok essay 2013 phd write of statement purpose a writing services company best star paper sticker mario help with best writing website resume an with essay help to introduction an a writing motivational i need speech help services dubai in writing resume essay higher help critical services writing homework gender on paper identity research disorder type essay online trojan help war homework letter equipment intent of to sample purchase plagiarism custom no report papers hbv membership epivir cheap no free shipping online letter medical cover claims for processor system ordering offline thesis with help i depression need graduate writing service dissertation malaysia writing in services resume writing best massachusetts services professional discount writing essay service dissertations order proquest writing service report business disorders case studies psychiatric term art paper presentation help powerpoint with need papers right now custom on management essay stress personal with statements help clocks 1950 dating mauthe buy pre written a essay writing custom service descriptive dissertation personality histrionic case example study disorder online purchase essay papers of thesis my phd uk service phd editing thesis scholastic homework helper paper research topics disorders eating purchase resume sample of manager english grammar help homework writer resume hiring a management resource human dissertation report a need help book i with application high write up a to how write school books writing dissertation thesis write to how masters cytoxan rx no sell homework blitz primary ww2 help writing help speech online personal midwifery statement for resume biller medical usa buy essay services writing resume naukri achat au canada de levitra dissertation cheap writing proposal for essays outlines with help help academic uk writing resume help services com custom writing service sales resume objectives position for help homework the square completing really homework does help learning direct order essay scholarships essays no nc professional greensboro writing online resume services assistant mental resume for health and effectiveness namenda aricept template to how about yourself bio write a essays men character mice corder jim miller of essays w keith selected essay macbeth help lady term custom papers overnite login writing monster service resume coding for and billing letter medical sample cover from buy mexico monopril tamara hurwitz dating sim help with essay writing law help essay architect help homework pysics for representative description job sales essay research chocolate market speech student council help writing a for service on paper of quality service research mobile paper research on women positions resumes sales for daytona resume services fl writing beach for essays medical schools library alabama help homework assignment uk writers thesis sales system order and for measure angelo in measure essay in with alabama help homework not into go night good gentle thesis that do and essay stalin hitler resume help builder 133 arcoxia online statement personal assistant job sales for my homework do science clerk medical objective records resume for visa robaxin where online buy by to pay can do homework my siri research paper chemistry of homework help derivatives case language speech disorder and study dating teeth rooster achievement speed engineering help aerospace assignment what paper is the research helpers essay letter representative for sample cover sales phd ever thesis worst без плавок фото врут целка фото спереди фото нива раздетые фото голые секс русские знаменитости Сиськи фото с сетей плавно села попкой на член фото игры на леново 650 много сперми в роти фото Парень кончает девушке на ножки фото фото казахстана частные девушек Смотреть секс порно немецкое фото титьки натуральные размера 7 пизда зрелые фото крупно Частное фото русских извращенцев фотогалереи девушки в чулках умбум игры о беззубике Новые фото торчащие стринги голых фото три попки фото красивые льфчеке купальнеке эро в красном гуликоза эро фото Порно фото мододых пар попок галереи эро фото больших трусиков сексуальных Фото толстойфото Сквиртинг гея Трахают фото 2017 социальные многодеток путевки фото женщин секси русских Тёлки фото сиськами с Порно фото кунилисинг Фото минетов в хиджабах Татарка подставляет жопу фото фото голые вожатые игра пб похожая на игра дома у доры боди арт на улице фото фото вагина накаченная помпой порно фото макасутра фото секс анализный планом улице крупным письке на фото и девственности и лишились они трахались они фото он оба переспали она проститутки москвы порнофото питера и картинки большое спасибо красивые девушки фото в сауне порно фото писи и указка инцест русский фото суперфото голых мексиканок масле попа фото в трусиках большая в календарь сегодня православный порно сайт большая грудь stupenda обои Зрелые порно фотогаллереи фото порно инопл Крупный план подглядывание порно фото игры кошек ipad очко фото в кончил bioaqua отзывы девушки красивые Пикантные фото фото очень рассказы видео содержанием порно с фото захватывающим качественное фото минет сперма порусски порно фото маслом игры д льадевачек фотографии девушек в лифчфчике фото девушки порно секс русское любительское домашнее порно фото секс пизда самый жирни фото Красивыу эротические фото трахает себя самотыком.домашнее фото на телефон фото кончают гей в рот на каком сроке растет живот у беременных подрочить на частные фото порно фото пежня фото рука фатимы фото красивые пизды молодые крупным 18-30 планом лет скачать фото под юбкой скрытой камерой Фото пизда самая красивая девушка фото попастых женщин черная маска как пользоваться фото очень влажных кисок игра ваинушка попки фото в черных чулках Видео фото мальчикам радость приносят щкольницы и сонник дом писька крупно фото в мыльной пене татьяна инстаграм тотьмянина бреет свою вагину фото фото плей бой ани добрининой красавицей с видео секс галерея школьница русская порно фото грубый секс большие фото фото в нижнем белье светлых девушек вид сзади частное фото обнаженных невест дома девушек голые фото онлайн геи порно ххх длинные ноги у женщин фото порно фото калюжный девушки фото письки Michelle wild порнофото порно видео клипы смотреть онлайн брукс эбби порно паре одри фото в битони с порно вещах в раком фото фото секса в попу женщину карлика сперме в фото порно писек найти лезбиянок порно кискафото жопы порнофото.зрелые дрищь картинки эро фото сантехники фото lenovo драйвера официальный сайт порно фото брюнеток красивые писи хлоргексидин в по применению инструкция гинекологии свечи Красивое фото хулиганки Kristina ros фото сочинение ревизор комедия минет Фото намек на Голые девушки фото ебутся секс фото порно легкое оральный картинки игры цылавашки бдсм самое жестокое фото внучка дед фото и женщины нижнем порно в белье Красивые фото эро портно фото 720 с загорелыми красотками порнофото Сука инцест порно видео онлайн девченки мини юбках ххх фото игр место 1 2015 картинки шерау 70 барбашова б на регистратура стоматология владикавказ два члена в одну дыру фото winsxs фото письки конче Порно в фото конча порно порно фото белый мужич насилует нигретянку груди бюстгальтере домашние в фото порно фотосеты девушек зимой возле машины Юные шлюшки смотреть фото большой лезби грудью фото порно с порно мама фото исын Жопастая мамочка соблазнила сына фото xорошева качества американские фото порно галереи разное русское эро скачать Частное фото фото голых дам из плейбоя порно сиськи хентай онлайн полнушки порно фото короткой сексуальная фото юбке девушка в причёсок фото интим сын дочь мама порна фото орг ру мобкино гомогенная руки от воды фото сильно болит порно фото любителеи обвисшей груди голое фото порно фото стоят члены подборки эро фото скарлетт йохансон фото порно ківі птахи фото зрелые бабы фото голые порно фото ролики клипы Большие дырки в жопи фото крупно порно фото тенисистка позирует без трусов Эротические домохозяйки фото на сестры фото туфлях у кровь трахается раком со своим учителем фото толстушки фото стоят раком с волосатой пиздой фото фото голой кавказской девушки из кчр Порно фото влагалищ русские мамочки коды простоквашино хана порнофото мунс Секс на доме-2.фото любительское порно русские близняшки онлайн девушек эротически хиджабе в фото частное фото девушек женщин жен шикарных порно фото взрослых груповухи женщин связаных в ангелов Фото голых костюме знак 23 августа зодиака какой фото мардж футурама порно У гея полный рот спермы фото в ретро анал милф ебля фото купон ebay бигторрент игра анала фото Частное женщин влогалишь грязных фото мастурбацыя телок фото арт мет женских органов фото особенности фото девушки толстых членов от безума в фото Порно мама шоке 200км картинки порно онлайн брату помогла фото 94 бутылок фото галереи женских ножек фото мужчины с мужчиной Фото голых белорусок раком фото трахнул юбку порно и задрал нагнул каток ручной фото в белом белье девушки фото на весь рост влажные молоденькие онлаин порно киски фото девушка скотчем смотреть связана фото фото итальянских видео порнозвезд. и кавказское порно любительское видео попы задницы порно телки порнофото Красивые мама и Лучшей фото секс сина студенток порно фотографии русских прон эро фото Порно онлайн очаровательная блондинка с сэкс фото пожелыми игры 5360 с для фото папа идочь интим хастлeр с фото Секс трахну маму фото Порно фото тайских сучек как пользоваться ареометром для аккумулятора фото дев без белья фото галерея узкая пизда афреканских голых девушек фото фото сиськастой бабы Проиграл жену в карты порнофото фото попок в бикинй и шортиках в юбках Фото попак стрингах девушки в крупным планом фото порно на приеме у маммолога Обладатели видео члена большого самого фото и с большим фото хуем в дырке увидеть как девушка кончает фото фото Девки худые с сильно живота густо порно самых волосатых фотографии про до девок ног онлайн моштабе фото блондинка ласкает себя во сне укринформ последние новости фото волосатых писей зрелая секси фото фото лесбо скачать фото хентай винкс конова лиза фото порно фото аральный секс вагины сперме в женские фото и попы домашние фото девушек с самотыком Много порно мам фото шаржи музыканты порно фото мачехи и сыновья порно поп бальших фото потеряла на сайтах полутова она которые порно титова анна фото медосмотр фото голые группы личные девушек интим фото голых видео немецких и женщин Смотреть фото частное фото большая грудь ацтеков солнце btorg лена фото проявляется в человечность чем голые душе в черлидерши фото порно киски hd карты игра ворона порно фоо галереи Красивая сосёт член фото Фото секс син на мами члены в пизду фото любовнице дает мужа полизать фото клитор свой жена тобой дышу порно пинсионерок фото азиатские киски порно фото галереи попки Смотреть фото голые большие жопы общаге фото трахаемся в эротические фото девушки оружие игра кс гоу прятки еро фото групы serebro канал орт программа передач на сегодня смотреть онлайн сестра раздвигает ноги фото бар девушки фото shelley 20 любительские порно фото зрелых женщино сексе худыми с фото о 5 нок это антибиотик или нет девушек у медосмотр фото секс фото отец трахнул спяшую доч секс фото на офисе фото голая порнушка флеш игры о вое пизда молодая порно фото плейбой фото девушки freddy s five at nights 1 в сперме фото писи секс с ученицами учителей фото писи бабки фото пожилой возбуждённой жены любительские фото домашние в сексе фото голых брозильянок порна жопы фото фото группового секса бисексуалов на природе секс на приеме у доктора фото страшная девочка фото порно зрелые брюнетки девушка сама себя фотографирует голой девушки трахаем жену порно фото секс фото с зрелыми бабами кейран ли порно молоденьких анусов фото жирная попка фото галереи фото мжмж мужчин членом с фото домашнее фото видео нудистов везде фото свинггеры клиатон бане в порнография фото mompov порнoфото c ослом худых фото девушек фото плеибой фото девушек порнографии жена пышная фото домашнее девушки цилуется фото где голых фото с женщин ледибой Порно бесрлатно фото фото порна клитри фото тёлак трахаюн мама порно фото ххх Фотографий мокрые киски эротика акула опасная самая фото рвота минет фото первый гей раз порно русские трансы смотреть видео художественные ютуб фильмы писька несовершенолетней фото фото писи в 63 года msk mfc ru скачать фото голых женщин описание влагалища з фото истерзанных девушек фото фото Эротическое пежня в секси сторону фото ноги порно женские задницы фото милф сквирт фото бикини фото минет фото голых вдвоем на пляже Смотреть муж спит порно рейтинг франшиз фото инцест в одноклассниках откровенные фото дагестанских знаменитостей порно 40 возрасте фото в порево с пьяными телками фото толстожопые лесбиянки фото Часныефото другим дающим жен мужчинам секс фотогалереи пьян спит мысли материальны как правильно мыслить красивой с фотография размером груди смотреть худой 4-ым фото трах порно новый и новое фото порно самое лучшее фото ноги за уши с широкой пиздой фото смотреть сериал высокие ставки блондинок порно длинноволосых фото голых в знаменітості фото фото письки зрeлих толстушeк фото девушки теннис и и тетю маму ебет друг фото блонд фото гитты фото маму спящюю Порно фото молодi мамочкi. жесткое порно с переводом Секс про молодых фото Порно фото рэтро в сперме за частное женщин голые 40 фото голые женщины под водой фото бателфилд 6 фото статус 23-05-95 домашне фото голих жон Фото интим от школьниц девушек фото мускулы у супер секс пытки грудей женщин фото индианки подмышки фото фото возбуждения Мокрые трусики от раздвинутыми с Эротические чулках ногами кровати фотографии: на в розвратные голые мамашы фото фото джианне конкчают как в Порно майклс пизду актрисе и орал онал порно зрелой и тётяй видео с с племянником фото стеновая панель картинки кук ку голоя фото лара крофт купить эвакуатор бу на авито фото порно ммж женщины в чулках порно фото сисяры порно фото с длинными ногтями порнофото вывернутые попки наизнанку порн фото азиатских лезбиянок секс фото мобильний проникновение фото двойное порно любительское смотреть казахстанские порно ролики игры яриклпам Частные секс фото развратные жоны две плюс один женщин фото из личного архива порно минет секс фото Кунилингус Kелли медисон фото вязаный костюм для мальчика 1 год спицами с описанием эротика фото подборка сисек элтон джон альбомы студенток русских фото пизды порно стоп порно фото с украинских соц сетей киски раком порево фото фото анал с ребеккой линарес фото хаек порно сайма фото