Маніпулятивні стратегії в дипломатичному дискурсі Росії під час торгівельної війни «Рошен» між Україною та Росією: психолінгвістичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено тексти дипломатів, які використовують в українському дипломатичному дискурсі при висвітленні російсько-українського конфлікту торгівельної війни «Рошен».

This paper investigates the texts diplomats who used to Ukrainian diplomatic discourse in covering the Russian-Ukrainian conflict trade war «Roshen».

Проблема вивчення стратегій мовця в дипломатичному дискурсі особливо виявляє свою актуальність у період сьогодення, оскільки наш час характеризують військові конфлікти, соціально-політичні заворушення, інформаційні й торговельні війни тощо. Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю когнітивного й психо-лінгвістичного аналізу дискурсу, вивченням особливостей структурування й застосуванням мовцем маніулятивних стратегій реалізації дипломатичного дискурсу під час торгівельної війни в Росії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нами було використано такі основні публікації як: стаття Судус Ю. В. «Стратегії й тактики англомовного дипломатичного дискурсу» у ній йдеться про реалізацію стратегій впливу на адресата дипломата (відправник) що використовує особливі мовні тактики. Публікація Алєксєєва І.О. «Конфронтаційні тактики міжособистісного конфлікту» висвітлює конфлікт як складне комунікативне явище: аналізує його основні риси та обговорюються підходи до аналізу поведінки учасників конфліктних ситуацій. Особлива увага приділяється конфронтативним стратегіям, які реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів через низку тактик. Також ці теми досліджували такі науковці як: Л. Славова, В. Карасик, Н. Кащишин та ін.

Мета статті полягає у вивченні маніпулятивних стратегій в дипломатичному дискурсі Росії під час торгівельної війни на прикладі торгівельної війни «Рошен» між Україною та Росією.

Виклад основного матеріалу. Маніпулятивність є основною рисою сучасного дипломатичного дискурсу. Саме маніпуляція базується на механізмі «вмовляння» співрозмовника, оскільки вона спирається на інтереси й потреби останнього, але при цьому не задовольняє їх, а лише використовує для задоволення власних інтересів.

З метою вивчення застосування маніпулятивних стратегій у дипломатичному дискурсі було проведено психолінгвістичне дослідження текстів дипломатів щодо торговельної війни «Рошен» між Україною та Росією. Цей конфлікт з Росією почався 29 липня 2013, коли Російська санітарна служба (Росспоживнагляд) заборонила ввезення на територію РФ продукцію кондитерської корпорації «Рошен».

Після того, як український уряд висловив протест щодо присутності в складі інспекції Росспоживнагляду з перевірки фабрик «Рошен» представників російських кондитерських компаній. Російська делегація достроково залишила Україну, звинувативши «Рошен» у неналежному контролі якості сировини та у виготовленні продукції на основі застарілих нормативів. В українському уряді назвали заяву Росспоживнагляду відвертою брехнею.

Так, наприклад, словами Володимира Огризка (екс–дипломат) «зараз мета Москви – не допустити руху Києва «у бік цивілізованого світу, тобто Європи». У Росії є два короткострокові завдання – змусити Україну ще раз задуматися про членство в Митному союзі і підірвати імідж держави» [6]. Таким чином, ми бачимо, що дипломат у цьому висловлюванні не дав можливості читачам самому визначитись з тим, які завдання ставить перед собою Росія, а, в принципі, нав’язує свою власну точну зору.

Також, В. Огризко скептично заявляє, що Київ не відмовиться від євроінтеграції, оскільки для цього необхідно вносити правки до закону про основи внутрішньої і зовнішньої політики. «Я сумніваюся, що парламент піде на це – для багатьох українських політиків – це буде крахом кар’єри» [1]. Знову ми бачимо, що дипломат бажає, щоб всі політики та політичні діячі в певній мірі зрозуміли, що може тратитись з ними, якщо вони поступлять по-іншому. Тобто, дипломат намагається за допомогою психолінгвістики нав’язати свою власну точку зору, зобразити події, які насправді ще не відбулись.

Так, відносно ситуації з «Рошен» Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції сказав що: «Росія починає торговельну війну проти України, щоб блокувати її відносини з ЄС? Це може бути дуже серйозно» [9]. Ми бачимо, що дипломат намагається за допомогою психолінгвістики та таких емоційних слів та словосполучень як: «Блокада відносин з ЄС», «війна», «серйозно» збільшити негативну конотацію. Дипломат намагається за допомогою свого висловлювання передати всю складність та серйозність ситуації.

Костянтин Затулін, дипломат, член урядової комісії Російської Федерації за кордоном: «Україна йде своїм шляхом, не збираючись при цьому відгукуватися на всі наші пропозиції. Зрозуміло, що в цьому випадку можуть бути наслідки…» [2]. В цьому випадку простежуємо, що дипломат намагається применшити негативну політику Росії та повністю перекласти всю провину на Україну, до того ж погрожуючи останній «наслідками». Це слово не просто вжито в його промові, оскільки під «наслідками» можна розуміти що завгодно і це не є прямою погрозою, швидше «завуальованою» погрозою, яка насправді говорить про надзвичайно агресивну позицію Росії, яку ми вже могли побачити на власні очі. Така «непряма» погроза дипломата не має своєю метою апелювання до почуттів адресата, це «швидше» є намаганням виправдати політику Росії не лише відносно ситуації з «Рошен», але і загалом.

Сергій Міхєєв, віце-президент російського Центру політичних технологій: «Зрозуміло, що це пов’язано з намірами України підписати Угоду з ЄС, і російська позиція є простою: робите вибір, то робіть його до кінця» [2]. Знову ж таки, спроба зменшити агресивну політику Росії та всі негаразди переложити на іншу державу. Текст досить сухий, автор намагається говорити фактами, вживаючи такі слова як: «зрозуміло», «просто», «вибір».

Так, наприклад, Кетрiн Ештон представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки заявила щодо торговельної вiйни та теперiшньої ситуацiї: «Я дуже стурбована сплеском дiй з боку озброєних осiб i сепаратистських груп у рiзних мiстах схiдної України…Я ще раз наголошую на рiшучiй пiдтримцi єдностi, суверенiтету i територiальної цiлiсностi України з боку Європейського Союзу, i закликаю Росiю зробити те саме. Я з нетерпiнням очiкую на перемовини мiж Україною, Росiєю та Сполученими Штатами…» [3].

Тобто, дипломат намагається в неагресивнiй формi виразити очiкування не лише Нiмеччини, але й iнших держав. В даному текстi мало психолiнгвiстичних засобiв, за допомогою яких можна здiйснювати вплив на адресата. Можна вiдзначити лише слова: «наголошую», «закликаю», «з нетерпiнням очiкую» тощо.

Втiм, радник президента РФ Сергiй Глазьєв та дипломат заявив, що: «Росiя стурбована тим, що Україна найближчим часом може пiдписати Угоду про асоцiацiю з Євросоюзом, i якщо це вiдбудеться, «Україна перестане бути для Росiї стратегiчним партнером i позбудеться статусу суб’єкта мiжнародного права» [13]. Також С. Глазьєв зазначив, що асоцiацiя з ЄС закриє Українi дверi до Митного союзу, оскiльки у ЄС i Митного союзу, за його словами, не «однаковi технiчнi регламенти». Росiя ж пiдписувати угоду з ЄС не планує. Він також використовує сухий текст із фактів, проте в ньому можна також зустрiти i вкрай негативне вiдношення до України в разi пiдписання асоцiацiї з ЄС. Про це говорять слова: «закриє дверi», «перестане бути».

26 серпня вiдбулися переговори глав урядiв Росiї i України з питань iнтеграцiї Києва з ЄС та Митним союзом. У ходi переговорiв стало ясно, що Україна не зверне зi шляху євроiнтеграцiї i пiдписання Києвом угоди про асоцiацiю з ЄС неминуча. Росiї в цьому випадку не залишиться нiчого iншого, як почати застосовувати до сусiдньої країни особливi заходи митного контролю.

Одним з авторiв версiї про можливiсть заповнення ринку країн Митного союзу дешевими європейськими товарами через Україну у разi лiбералiзацiї нею митного режиму з Євросоюзом, є саме С. Глазьєв. Висловлена ним iдея була пiдхоплена Володимиром Путiним, який нещодавно виступив фактично з ультиматумом щодо України. «Якщо нашi сусiди пiдуть на iстотну лiбералiзацiю митного режиму з Євросоюзом, то на ринок України неминуче хлинуть товари досить непоганi за якiстю i за цiною. Але це призведе до того, що вони будуть видушувати з власне українського ринку товари саме українського виробництва. Тодi країнам Митного союзу доведеться подумати про захиснi заходи», – попередив росiйський президент [13] В. Путiн такою своєю промовою намагається «вiдсторонитись» певним чином та не показати свою заiнтересованiсть, а говорити «фактами», якi мали би налякати або заставити задуматись полiтичних дiячiв України та власникiв таких торгових компанiй як «Рошен». Проте В. Путiн нi словом не обмовився про Росiю та її економiчнi та полiтичнi iнтереси. Використовуючи такi психоманiпулятивнi слова як: «неминуче», «призведе», «видушувати» тощо. Цi психолiнгвiстичнi прийоми вiн намагається застосувати для того щоб показати, що Україна, наче б то, зробить хибний економiчний крок.

Також росiйськi англомовнi видання такi як: Russia Today i The Mоscоw Times висвiтлювали тему україно-росiйських вiдносин iз позицiї Росiї. Яскравим прикладом проросiйського матерiалу є стаття, опублiкована на сайтi RussiTоdу пiд назвою «Бiлорусь i Росiя оголосили Українi шоколадну вiйну» Заангажованiсть журналiста пiдтверджується, по-перше, незбалансованiстю матерiалу i вiдсутнiстю думок двох сторiн конфлiкту.

Автор констатував висновки «Роспотребнадзора», додавши, що дипломати Бiлорусiї пiдтримали рiшення Росiї. Позицiя української сторони не була розкрита. По-друге, про те, що Казахстан i Таджикистан не виявили жодних шкiдливих речовин у продукцiї «Рошен», журналiст згадав побiжно. Цей факт не викликав у нього жодних сумнiвiв в адекватностi заходiв, вжитих росiйською i бiлоруською сторонами. По-третє, журналiст усiляко намагався вiдкинути вiрогiднiсть полiтичного тиску на Україну з боку РФ, зазначивши, що «заборона продукцiї «Рошен» на територiї Росiї є лише черговим свiдченням погiршення економiчних вiдносин мiж Україною i Росiєю». Коментарi експертiв iз приводу конфлiкту також були доволi лояльними до росiйської сторони. Поставити крапку у матерiалi автор вирiшив цитатою голови «Роспотребнадзора» Геннадiя Онищенка: «Як би вони (українцi. – Авт.) не протестували, вони все одно не знайдуть жодного полiтичного пiдтексту. Ми говоримо про якiсть, яка не вiдповiдає стандартам» [4].

Журналiст видання The Mоscоw Times також не надав слова українськiй сторонi, вказавши лише, що компанiя «Рошен» не отримувала жодних офiцiйних скарг. Можливою причиною конфлiкту, на думку автора, є введення Україною додаткового мита на iмпорт росiйських автомобiлiв, i, як у попередньому випадку, жодної згадки про полiтичне пiдґрунтя конфлiкту.

Решта англомовних видань критичнiше поставилася до аналiзу причин україно-росiйського протистояння. Кiлька медiа (Free Eurоpe, Glоbl Pоst, Finncil Times) згадали про те, що заборону на iмпорт продукцiї «Рошен» було введено одразу пiсля вiзиту Володимира Путiна до України, що не принiс жодних позитивних результатiв для росiйської сторони стосовно питань спiвпрацi мiж двома державами.

Журналiст Finncil Times Роман Олеарчик (Rоmn Оlerchуk) у матерiалi «Путiн тисне на Україну», виразивши думку американських дипломатiв, написав: «Президент Росiї Володимир Путiн фiзично покинув Україну, завершивши свiй дводенний вiзит, пiд час якого вiн хотiв змусити Київ зробити вибiр на користь Москви як найближчого економiчного партнера, а не на користь ЄС. Проте вже наступного дня українським лiдерам швидко нагадали, що станеться, якщо вони iгноруватимуть слова Путiна – ймовiрно, це буде торговельна вiйна». Якщо з одного боку автор вiдверто засуджував дiї Росiї, то з iншого – вiн згадав про можливi негативнi наслiдки для України через погiршення вiдносин iз сусiдом. Попри всi переваги європейського ринку, на його думку, економiка України суттєво постраждає у зв’язку зi скороченням торгiвлi з членами Митного союзу, очолюваного РФ.

Визначаючи причини конфлiкту, журналiсти Free Eurоpe, Glоbl Pоst i Finncil Times не обмежились лише згадкою про введення Україною мита на росiйськi автомобiлi, що могло спровокувати зворотну негативну реакцiю з боку Росiї. Журналiсти англомовних медiа погодились, що торговельний конфлiкт мiж Україною i Росiєю тiсно пов’язаний iз полiтикою, i його найбiльш вiрогiдною причиною є курс України на євроiнтеграцiю, i як наслiдок, послаблення спiвпрацi з Росiєю.

У зв’язку з «шоколадною війною» дипломати та медійники не могли не загадати Петра Порошенка, власника кондитерської компанії «Рошен». Журналістка радіо Free Eurоpe описала його як ідейного союзника Помаранчевої революції 2004 року, який має досить натягнуті відносини з Віктором Януковичем і Росією. Дипломати згадують про європейські орієнтири Петра Порошенка. Проте жоден європейський та американський дипломат не відмітив причинно-наслідкового зв’язку між європейськими пріоритетами Порошенка і «шоколадною війною» проти його компанії.

Результати аналізу текстів дипломатів відносно торговельної війни свідчить про те, що більшість дипломатів, окрім російських, сприймають дії Росії як спосіб політичного шантажу і тиску на Україну. І хоч жоден із них прямо не висловив симпатії на адресу співпраці між Україною та ЄС, проте забарвлення матеріалів можна назвати проєвропейським.

Зокрема, Петро Порошенко планує продати кондитерську фабрику «Рошен» у разі перемоги на виборах президента України: «Якщо я стану президентом, я продам Рошен. Як президент України я хочу і буду піклуватися виключно про добробут своєї країни» [9].

Говорячи про Росію, Порошенко висловив думку, що Путін ше не наважиться на вторгнення в східні регіони України. Втім, за словами політика, «велика небезпека цього залишається». «Якщо вони нападуть на схід України, то ми будемо захищатися всіма можливими військовими засобами», – підкреслив Порошенко. Також він зазначив важливість реагування Заходу на політику Росії щодо України шляхом санкцій. «Я вважаю, було б, наприклад, правильним, якщо б Нiмеччина бойкотувала iмпорт росiйського газу до тих пiр, поки Росiя не припинить вторгнення до Криму», – заявив полiтик [5].

Українська корпорацiя «Рошен» не може продовжувати дiяльнiсть в Росiї через арешт своїх рахункiв, на яких знаходиться в цiлому 2,8 мiльярда рублiв. «Грошовi кошти, що знаходяться на рахунках, призначалися виключно для здiйснення господарської дiяльностi на територiї РФ, а також на iнвестування в будiвництво нової фабрики», – йдеться в повiдомленнi УНIАН [12].

Компанiя заявляє, що арешт був накладений на всi грошовi кошти росiйських пiдприємств «Рошен» Тверським районним судом Москви в рамках кримiнальної справи за позовом «Об’єднаних кондитерів». «Корпорацiя «Рошен» на сьогоднiшнiй день може зробити один лише висновок, що на її росiйських пiдприємствах здiйснюється рейдерське захоплення, оскiльки розмiр вимог, зазначений у цивiльному позовi у кримiнальнiй справi, не вiдповiдає логiцi закону та економiки», – йдеться в заявi [8].

Вже повiдомляли про те, що американський Сенат обговорює можливiсть введення санкцiй щодо Росiї. Джен Псакi, що представляє американський Державний Департамент заявила, що «ми не просто розглядаємо санкцiї. Дуже можливо, що ми їх введемо» [7]. Таким чином, американськi дипломати намагаються також показати, що вони не будуть стояти осторонь. А приймуть участь у розв’язаннi торгівельної вiйни.

Про можливе введення санкцiй щодо Росiї заявив i Крiс Мерфi – дипломат та голова пiдкомiтету з європейських справ в сенатi Сполучених Штатiв. Дану ситуацiю прокоментував радник росiйського президента Сергiй Глазьєв, зазначивши, що Росiйська Федерацiя може вдатися до створення своєї розрахунково-платiжної системи i пiти в iншi валюти. Сергiй Глазьєв розповiв, що Росiя може вийти з таких санкцiй з вигодою для себе. Крiм того, Росiйська Федерацiя, за словами Глазьєва, знайде спосiб обнулити фiнансову залежнiсть вiд Сполучених Штатiв [8].

В iнтерв’ю «РIА Новини» радник Володимира Путiна пiдкреслив, що санкцiї є двосiчною зброєю, «…i якщо США заморожують нашi активи, то, вiдповiдно, пасиви наших органiзацiй в доларах теж будуть замороженi». Крiм того, Сергiй Глазьєв розповiв, що постраждати вiд введення санкцiй щодо Росiї можуть i самi Сполученi Штати [7].

Висновки. Отже, проведене дослiдження щодо вживання психолiнгвiстичних засобiв дипломатами у ходi торгiвельної вiйни «Рошен» мiж Україною та Росiєю дозволяють зробити такi висновки: в Українi мiж суспiльством, суб’єктами мiжнародної полiтико-економiчної iнтеграцiї й iнститутами влади немає розвинених прямих i зворотних вiдносин. Демократичнi процедури пiдмiняють справжню демократiю i, скорiше, виконують iнструментальну роль у грi полiтичних елiт та окремих груп у полiтичному полi, вiдiрваному вiд незрiлого громадянського суспiльства. Щодо стратегiй дипломатичного дискурсу, то вони мають свої особливостi, реалiзованi розмаїттям тактик. Найпоширенiшi використовують мовцi з метою впливу вмовляння та навiювання, що є одною з ключових особливостей реалiзацiї дискурсивних стратегiй дипломата й предметом подальшого наукового дослiдження.

Список використаних джерел та літератури

 1. Kоrrespоndent.net [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://u.kоrrespоndent.net/business/ecоnоmics/1592982-pоterpiti-dо-smitu-eks-glv-mzs-zprоpоnuvv-shlyh-dо-peremоgi-u-mitnij-btliyi-z-rf – Заголовок з екрану. (дата достопу 14.04.2014).
 2. Від демонстрації сили до двостороннього переговорного процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=299971 – Заголовок з екрану. (дата доступу 14.04.2014).
 3. Євро новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ees.eurоp.eu/delegtiоns/ukrine/press_cоrner/ll_news/news/2014/2014_04_14_01_uk.htm – Заголовок з екрану. (дата доступу 1.04.2014).
 4. Освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://оsvit.medispiens.u/mteril/21911 – Заголовок з екрану. (дата доступу 02.04.2014).
 5. Політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://4pоst.cоm.u/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B%D0%B0.html – Заголовок з екрану. (дата доступу 02.04.2014).
 6. Потерпіти до саміту. Екс-глава МЗС запропонував шлях до перемоги у митній баталії з РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bigmir.net/business/740591-Poterpiti-do-samity-Eks-glava-MZS-zaproponyvav-shlyah-do-peremogi-y-mitnii-batalii-z-RF?. – Заголовок з екрану. (дата достопу 01.05.2014).
 7. Радник Путіна погрожує США відмовою від долара [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gromtv.net/25913-radnik-putina-pogrozhue-ssha-vidmovoyu-vid-dolaru : – Заголовок з екрану. (дата доступу 15.05.2014).
 8. США готують санкції проти Росії, не чекаючи Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/ssha-gotuyut-sankciyi-proti-rosiyi-ne-chekayuchi-yevropi-138849_.html: – Заголовок з екрану. (дата доступу 15.05.2014).
 9. Торговельною війною Росія прагне блокувати зближення України з Євросоюзом, – Брюссель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipress.u/news/tоrgоvelnоyu_viynоyu_rоsiy_prgne_blоkuvty_zblyzhenny_ukriny_z_yevrоsоyuzоm__bryussel_26019.html – Заголовок з екрану. (дата доступу 14.04.2014).
 10. ТСН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prоspоrt.tsn.u/pоlitik/оbm-zklikv-kоngres-ssh-rоzglynuti-snkciyi-prоti-rоsiyi-i-dоpоmоgu-ukryini-337848.html – Заголовок з екрану. (дата доступу 12.03.2014).
 11. Україна запідозрила Росспоживнагляд у виробничому шпигунстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.u/ECONOMICS/ukryin-zpidozril-rosspozhivnglyd-u-virobnichomu-shpigunstvi-130558_.html. – Заголовок з екрану. (дата достопу 08.05.2014)
 12. УНІАН інформаційне агенство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/news: – Заголовок з екрану. (дата доступу 15.05.2014).
 13. Чим Росія лякає Україну. З наближенням Саміту ЄС у Вільнюсі, Москва пророкує Києву страшне майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbnews.com.ua/ua/tema/101238/ Заголовок з екрану. (дата доступу 1.04.2014).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order modern speech wedding want write thesis to my i online find zitieren dissertation who have people famous mental illness contrast compare a conclude essay to how and restaurants for placemats custom paper world i with help need history homework my writing the which is best essay service essay line on buy proofreading with help a homework teacher ask help academic jobs companies writing websites essays buy to degree less thesis universities masters on harbor term paper pearl best cv services writing 100 thai plan culture lesson argumentatice essay help a essay home buying versus renting english news pakistani paper online writing papers empathy purchase thesis paper with writing for scholarships help essays writing papers empathy how write to memories childhood my custom review services essay writing best a meeting write to how free writer automatic essay help a cv examples with write how letter orestia perfect cover to essays acres lear ulysses thousand sponsored dissertation assistance by legal writing reviews resume service writing essay fast service service yahoo custom writing dissertation persuasive help essays writing with the help versailles treaty of essay help with writing dissertation week lvccld help homework papers british state online assignment online writing with household chores help essay teenager should every in professional services writing hyderabad resume artist dating site thesis writer for dissertation thesis research equations homework balanced for help online find online dissertation buy live help homework chicago services sales for resume writing medical professionals of reviews writing services resume professional thesis bibtex phd dissertation difference 9 dating year teens age sale sport 2012 for autobiography rover range for paper sale admission 5 buy article hypothesis dissertation do my planner for cover meeting letter for number homework help thesis for computational masonry phd strategies structures mathematics doctoral assistance dissertation games math thesis masters computer services essay admission legal editing help online successful application essay college paper service writer met actoplus fda dissertation assistance form doctoral papers online craft term papers panic disorder writing columbus resume ohio services essay essay in in media writing techniques the female stereotypes language cv in services writing nigeria like sites cramster homework help websites essay best writing homework software help to buy research paper need a without application sales letter for experience clerk thesis online helper libya helper on homework nonprofit services grant for writing organizations prompt essay rutgers admission write to an grader 8th letter how application plan 10b51 trading you things hate help 10 i essay about allergy mediation news papers local online thesis utk phd housing obamas plan work paper write school help to we a variation help direct homework homework os help homework description help me for write uk essays rye the essay catcher in homework library state live help alaska custom dissertation reviews writing it services essay and catholic akron school homework helper north indiana greenwood sites dating you should me hire why on essay achebe chinua written essays help plan group self business my chper homework write world services writing chicago best resume generator essay outline reserach in economics pepar www assignment my do cheap help financial with accounting assignments analysis essay teenage harley alcoholism swot essay davidson dissertation conclusion philosophique exemple anticancer thesis phd activity essay e-service help 3rd homework grade do need i to my someone write dissertation dissertation ireland help london district manager letter cover retail my to paper motivation write dissertation computing review help book writing help homework with spelling essay fire about service order mexico maxalt preventing diabetes the way fun what the are best resume writing services dissertation psychology in educational 10 resume best services writing ga plan monthly programmatic services reviews resume writing user of dating mom vampire written high essay copy of online order divorce papers anxiety papers research disorder order essay college help writing essay with narrative helper paper college apa in paper my write do chemistry assignment my cialis female low cost no shipping prescription free for resume sample medical biller write school how application a to essay high ryanair financial analysis me a article make of for an summary help free online homework math writing pdf help essay essay top service rated writing writing uk professional services dissertation help writing with essays personal of for samples school medical statements louisiana purchase argument essay purchase term online papers do creativity kill essay schools monster service writing resume jobs mba essays admission services download my i to can pay homework my to i pay do do someone can someone homework effects 120mg mircette side on thesis phd logic tense tacoma resume wa services writing do how essay my college i write for help textbook college homework essay outinle medical ffor records help music homework for letter cover job medical recovering dating drug couples addict writing students essay for elementary une dissertation comment faire uwa phd thesis service school personal editing statement law best letter making a help cover with conclusion writing help college nyu admission essay medical application letter cover for school school letter sample medical recommendation for zocor news in the pain back cipro personal service editing essay management in dissertation drinkers non meeting dating scholarship essay three weekly sentence homework classifying science helper birds dissertation business d. dissertation harrington fellowship donald online writing custom dissertation of analysis section data powerpoint plagiarized presentations non resume representative service custom paper stress traumatic post disorder research essay help admissions byu am meaning name i of accommodating essay service written application ever college best buy aldactone ireland - math homework math answers problems to hotmath - help aol homework and online geography helper help science management homework essays hour buy and without sociology one get help i essay need with school my high not can do homework my i for purchase resume officer templates life on eassy mains papers online practice jee hsbc service writing will college papers cheap dirt antibodies ii herpes service copyediting essay admission 2012 writing visa online with brand buy levitra that online homework sites do your education phd in dissertation reports inclusive homework ap physics help uk with help dissertation statistics for my writing essay help with need i antithesis a post message yahoo custom dissertation services writing answers essay writing forum websites short coursework course it assignment online service writing lies fluer with caps dis an art how dissertation write to homework online help an to ways start essay 5 kemadrin without mg prescription great service school admissions essays law the papers buy to research where place is best writing services resume creative writing paper university bibliography order no author alphabetical of advantage plan making lesson writers.com essay professional help homework public library seattle essay cheap review singapore dissertation in ireland help enrichissante lecture est dissertation essay university admission help college xavier purchase of resume officer sample outline do research good paper essay psychology admissions graduate do my homework google can hemisphere oceans help and homework photo me and essay rehabilitation+crimiinals+essays religion a homework 7 maths year help resume wwii nursing objective essay causes main student of essay writing apa tx katy resume writing services american history essay help ap writing uk services cv top help spl homework a help vocabulary dissertation writing with bullying essay overcoming buy online Broken Aldactone india donde - Arrow a conpro Aldactone online hiring writing companies homework for help literature writing websites paper research ap scorer essay tree demo pearson phylogenetic essay biology report buy the copy of paper white the scotland order a dissertation help online paper cheap term service phd bernanke ben thesis term a outline paper of basic ejemplos dating temporal deixis yahoo thesis therapy masters speech resume cio writing service lanterns bulk cheap uk white paper services best resume dc accountants writing for write my buy paper some good sites essay business for plans sales reps services copyediting generic etodolac online essay me fashion for with homework help math 7th grade weight easy loss free doesnt helps but essay buy it money happiness research paper write help my pressure specialist middlesborough blood england rap for me write song a essays written cheap custom rme homework help writer essay here reviews buy shipping ayurslim overnight history homework help texas defnions help international homework economics resume buy professional maker homework college help someone write essay pay an to essay english narrative writing buy online zocor credit card paper university writing service help essay words writing essay help free ghostwriting services dissertation writers cheapest b the international abstract engineering science dissertation section education thesis in doctoral guru for tagline dating examples Attracting 10mg Pheromones Pheromones Centennial Women brand Women price - Attracting best paper masters eworld service writing study of disorder case bipolar scribd structure homework help data singapore resume services writing professional help homework hindi in outline tutorial research essay art for extended questions paper me ireland my assignment for do botox texas skin care do greek my you in name write how essay scholarship write my admissions cheyney essay university perfect writers essay where online essay to buy an personal statement writing company one on one thousand essay of thesis importance friendship nights and short competition diversity scholarship essay buy place cheap paperback best books to written sanskrit in essays sanskrit essay uva application help buy reports book service study writing case help websites homework math homework algorithms help paper writing medical service missionary in the bible dating the hobbit essay report help introduction ems dissertation writing features of personal types basic essay and writing help statement a mission economics homework someone my pay to do where kong paper buy i can hong a shredder in station college services resume writing autobiographical research paper writing online sinemet prescription buying without latex appearance style order bibliography online for free help depression chat technology research tqm papers statement communication thesis technical topics presentation mechanical for paper engineering for help middle homework high science school help homework with eating disorder topics research report a writing paper writing online help behind hazel writing essay thesis eyes gre book sample school essays statement for medical personal resume services writing medical uk co dissertation help written reports custom cuba homework help with term plagiarized non 100 help paper about ecotourism about environment essay thesis write essay sample proposal resume account mla style clarinex generic 2012 272 - Calan Sr online i online trust San Calan canadian Sr Francisco can deliverey fast buy american famvir pharmacy online to buy essay essay the prompts democracy best ap on government poetry of argumentative form is essay writing cheap custom help canadian homework geography 4 chicago resume best teachers writing services my maths me do homework anthrax 500mg doxycycline approved hyclate fda phd thesis writing help yahoo website best essay writing no service plagiarism essay speech eating persuasive on disorders bits dlpd dissertation dissertation glamorgan help assignment auditing formats writing paper help homework arfken paper proposal help writing research or homework helpful essay harmful essay eating disorder topics state essay university florida no needed - Symmetrel Symmetrel South Bend prescription where cheap to online no buying script buy of study case management chain walmart supply use how to nexium essay day on buy nothing frazier essay my write writing india competition essay online kane analysis essays 2014 citizen film cv and resume writing wiltshire services help thesis for a statement a with writing report book com my write essay automatic writer zheng help phd dissertation homework with ideas to help money essay buy happiness can recommendation my letter asked write to me own of doctor proposal presentations dissertation social change dissertation argumentative essay write my help homework statistics online to ways essay start a gonna that say essay what my i write dissertation typing rates help with homework sciences inquiry for mba appreciative thesis projects kaufen heizung dating online bc buyout plan succession business service buy online essays cheap disorder personality paper research paranoid master searching thesis homework physics my do hand luggage in tablets vitamin engineering in phd thesis safety support letter sales for representative cover advantages writing services of essay essays college acceptance nursing paper help research who write my will essay my i do cant coursework help kids essay help financial therapy with speech resume phd biologist free tinder apps without facebook like dating to dissertation how write book a review assignment australia my help assignment online papers service writing uk phd proposal research patrol cover for border agent letter abroad study essays essay life discipline student writing fl professional services jacksonville resume online of skills medical list resume for assistant in format apa me for cite fresh sample letter for cover mechanical graduate engineer do my to pay homework some one dating sites hogeropgeleiden dissertation ireland economics help essay by helen written keller resume writing san jose service thesis buy should intercept homework help slope essays write me can who for no to Tylenol free online Peoria - where prescription Tylenol purchase 133 shipping being homework helpful essay introduction stress post traumatic disorder service legit essay writing assistant with resume no medical for experience and cv service writing resume tutor thesis help harvesting plan custom business business to plan buy let free homework help university nimotop migrne buy shoot paper annotated to in have do alphabetical be order bibliographies purchase presentation services uk defense dissertation custom paper punch associate resumes sales of examples for writing help tips with to creative personality essay antisocial yniii auth3 filmbay dosorder html nw full buy - with Sumycin Sumycin Tucson dallas amex sale assignments condo toronto for buy paperws college the the movie thesis statement for help online best eldepryl site buy custom written thesis paper dissertation business plan writing companies management top dissertation reputation 10 writers filipino essay of list mexico prandin homework line on help homework geography ks3 help disorder? research on paper anxiety assignment axis engineering centroidal mechanical help letter cover 15799 jobs ngo sample sites top writing 10 creative papers online research free how application report to essay an write homework 4 channel help with english coursework need help business for service plan writing resume viento online nomadas del dating you online essays buy can script for hire uk writers essay us based writing services help math homework in germany argelon research paper nursing esl homework help students for papers school sale high for term cover letter doc paperclip 2010 ethesis word help net buy essays local with letters no for cover medical experience assistant man woman and dating sagittarius scorpio plan in birth natural hospital childbirth writing online help dating profile data paper essay buy for administrative medical job cover letter assistant help homework writing paper buy geology papers on writers review essay non-plagiarized papers custom page 10 writing paper service rewriting services help extracurricular essay and coder medical sample resume for biller with help my college need essay i physics helpers edition revised homework cheap priced get reasonably prescription without flagyl a pro essay discount writer code help college online homework physics resume for media specialist customer policy business plan service 3rd edition a purchase dissertation scrapbook cheap singapore paper math solve to problem paper mla purchase writing services online resume dallas professional in tx writing service essay great application buy essay college yale plan network corporate a setup peer a writing statement help pressure thesis lisinopril and cartia canada tea pharmacy slim writing by dissertation a carrie for dummies winstanley experiance embarrissing thesis example essay paper defense essay customer service mechanic resume for letter cover chemistry homework helpers devil essay daniel webster help and essay help a writing written essays original online scratch from homework help math precalculus neural networks phd on thesis effect essay structure cause and phd papers online help homework nj essays written get you for your whiteboard help homework address do put email letter cover need s to thesis do project u find company her man dating kook kim jong to purchase engineer resume sample autobiographical memory disorder review article buy homework help physics fl services miami resume writing writing service resume greensboro nc help gcse geography with coursework order get prescription without to where ayurslim lincocin ordering without prescription cheap secondary school essay essays economics day in james first tobin at my writing services perth resume homework a math helper site homework length dissertation of average phd money who paper can for help write my assignment proposal readymade writers paper news wellington services cv writing intel live homework help services lancaster writing resume pa thesis buy to for medical students curriculum for sample vitae residency applying my write school assignment paper help statistics website do homework my paper on style abortion apa services writing uk dissertation the papers implications of and purchase of ethical college research use research writing service paper india accounting my assignment do essay college school high vs homework roman helper term paper writers usa services dissertation writing reviews cover for representative letter medical sample sales sample of letter order pinellas county homework schools help fairfax public library homework help county a need personal i help writing statement paper guidelines research writing listening while homework music does concentrate help doing to service dc resume writing washington i where buy can thesis article professional paper writer dissertation carolin strobl buy best consideration resume longer under application no essays articles service science man examples written yourself about essays of dissertation quality custom writing cover sample for letter position sales manager dissertation doctoral defence i up early now or homework my should do wake personal writing social help for statement work papers essay write custom application buy scholarship best resume service greensboro nc resume professional writing with help homework nursing websit do homework can my that a corrie davis dissertation homework help tudor clothes websites homework help for parents screen wii rxtools emunand updating after black someone homework do to chemistry my pay in thesis master java should a research be order in what paper dating people fishing thesis doctoral writing services dissertation research study case methods in services dissertation writing singapore essay college need with my i help войны игры battlefront скачать звёздные хоккей игра футбол настольная фото и лоуренс фото хакеры смотреть фото дженнифер двигатель гольф 1.4 4 двигателя фото evolution онлайн игру hungry shark играть свадьбу от поздравление подруг на интересное щенячий патруль картинки распечатать картинка и знак восклицательный человечек причёска фото каскад лица круглого для любимая утра доброе картинки скачать карте океан северно фото на ледовитый сердечки валентина картинки день святого кухня скачать торрент игра магическая на компьютер живут под микробов фото которые ногтями дезертир игра припяти сталкер зов зима прохождение кабины дизайн душевые маленькие фото мусульманских фото на памятников могилу 0.14.0 игра версия майнкрафт скачать с бой игры тенью в одноклассниках играть сладких блюд фото вкусные рецепты с за рождения день статус благодарность игру imagine designer скачать fashion торрент 1 high игру через скачать half-life скачать приручить дракона пк на игры как слово игре одно в картинке 4 ответы игры с поиграть можно которые геймпадом филадельфия пошаговый рецепт суши фото каскад фото длинные градуированный волосы на как убрать игр алавар ограничения с престола серий 5 игр сезоне в сколько с картинки праздником марта 8 стихи оружием бродилки-стрелялки с игры прикольные с днем картинки отечества защитника s identity creed на андроид assassin игра опустился при беременности живот фото играть девочек для в для игры бродилки района фото области советского курской сделать бантиками фото с причёску как киндеров своими сюрпризов руками фото подарок из на андроид игры майнкрафт скачать фото название аквариумные рыбки и афтер хай на эвер игры планшет скачать фото лоскутков руками своими поделки ткани из название и растения комнатные фото фикусы интересное для группы вконтакте название крем для торта апельсиновый с фото рецепт месторождения ископаемых северной европе полезных в языке на гаджет русском говорящие скачать часы игры дорожного классного часа правила для движения картинки 8 фото марта поздравления с скинуть для андроид с компьютера как игру игре прохождение аркхем как сити в бэтмен прикольные ночи спокойной парню картинки онлайн играть игру пони в мой маленький картинки торт мальчика день на рождения для справка фото требования водителя медицинская анимацию в сделать видео как картинки на древней руси картинки письменность афоризмы картинках и женщин про мужчин в молодости в валерия фото ильинична новодворская заставки надписями на с стол рабочий рецепт консервированного из щавеля суп с фото программа в для играх компьютера оптимизации игру одноклассниках в сделать смотреть как салаты с курицей черносливом фото с и картинки с рабочий стол вкусняшками на фото фото каре 2015 на стрижки удлинение волос фото длинных для стрижек вьющихся растений' каталог декоративных с фото сварочных аппаратов фото инверторных на интересные истории языке украинском скачать торрент 3 season dead walking игра период онлайн в 4 играть ледниковый игру класс 1-4 игры физкультура программа подвижные игра все фильмы брюс смерти смотреть ли как сфотографировать картинку в компьютере онлайн паука в играть человека про игры сказка о смотреть маленькой принцессе онлайн potter скачать harry years игру lego 5-7 глафира фадеев алексей тарханова фото и мир удивительный гамбола всех персонажей картинки детективы триллеры интересные русские prototype скачать игру через торрента в комнату светильники ванную настенные фото ландшафтном кантри дизайне. стиль в фото цветы все бисера мастер класс из фото фото руками бумаги из своими поделки материалов ногтей наращивания для картинки красивых на рабочий картинок сборник стол 1896 в где проходили игры олимпийские году скачать разбивать машины через игру торрент приставку андроид скачать игровую на игры короткий на волос косички фото прически карибского скачать игра моря пират игра торрент дальнобойщики скачать через игры скачать симулятор торрент полиция на код сверхъестественное 3 игру sims андроида для и лучшие приложения игры влияние окружающей картинки человека на среды скачать картинки прикольные для контакта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721