КАНАДСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09

Комінярська Ірина
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню сприйняття Шевченкової спадщини в канадській літературі. На популярність творчості Кобзаря в Канаді величезний вплив мала українська еміграція. Виняткову роль відведено створенню Товариства імені Т. Г. Шевченка у Вінніпезі (1906). Особливе місце у популяризації спадщини Шевченка належить також і Товариству об’єднаних українських канадців (1941р.). Особливу увагу звернуто на перших канадських перекладачів і дослідників творчості Шевченка серед українських емігрантів.
Ключові слова: Шевченко, спадщина, популяризація, канадська література.

Статья посвящена исследованию восприятия наследия Шевченко в канадской литературе. На популярность творчества Кобзаря в Канаде огромное влияние имела украинская эмиграция. Особую роль сыграло Общество имени Т.Г. Шевченко в Виннипеге (1906), а также общество объединенных украинских канадцев (1941). Внимание акцентируется на первых канадских переводчиках и исследователях наследия Шевченко среди украинских эмигрантов.
Ключевые слова: Шевченко, наследие, популяризация, канадская литература.

The presentation is devoted to the investigation of the perception of Shevchenko’s heritage in Canadian literature. Ukrainian emigration had the great influence on the popularity of Kobzar’s literary works in Canada. The Society named after Taras Shevchenko in Winnipeg (1906) played the particular role. The Society of United Ukrainian Canadians (1941) made a great contribution in popularization of Shevchenko’s heritage. The attention is punctuated to the first Canadian translators and researchers of Shevchenko’s literary works among Ukrainian emigrants.
Key words: Shevchenko, heritage, popularization, Canadian literature.

В американську, англійську й канадську літературу ім’я Шевченка входило значною мірою паралельно. Перші переклади творів поета, статті про нього, опубліковані у Великобританії і США, доходили й до Канади. Тому, говорячи про сприйняття Шевченкової спадщини в канадській літературі, не можна не брати до уваги статті й переклади, що з’явилися в Англії і США.
Великий вплив на популяризацію творчості Шевченка в Канаді мала українська заробітчанська еміграція. Вона тривала з 1891 по 1900 роки. Українська заробітчанська еміграція набула масового характеру, тоді ж утворилися в Канаді перші українські трудові громади. Емігранти, які привезли з собою Шевченкове слово, розгорнули культурно-освітню й громадсько-політичну діяльність, організовували свою пресу.
Відмітимо, що в 1901 році виникла перша читальня імені Шевченка в Едмонтоні. 29 листопада 1903 року культурний і громадський діяч К. Геник і його однодумці заснували читальню імені Шевченка у Вінніпезі. А в 1919 році таких читалень було вже 23.
2 жовтня 1906 році у Вінніпезі засновано товариство імені Тараса Григоровича Шевченка – першу українську організацію, яка вела не тільки культурно-освітню, а й громадську роботу. Перше Шевченкове свято в Канаді – відзначення 90-річчя народження поета – організував К. Геник 1 травня 1904 року у Вінніпезі.
1914 рік проголошено ювілейним шевченківським роком у Канаді. У різних місцевостях країни Федерація українських соціал-демократів, яка об’єднувала на той час передову частину українських робітників і фермерів, активно сприяла підготовці до ювілею. Великі свята відбулися 14 лютого в Едмонтоні, 18 лютого у Ванкувері, 15 березня в Монреалі, Вінніпезі та інших містах. З 1951 року ювілеї закінчувалися фестивалем української пісні, музики й танцю в Палермо.
Якісно вищим щаблем англомовної шевченкіани, її здобутком є перекладацька дослідницька діяльність канадського письменника й діяча української еміграції Дж. Віра. За доведеннями Леоніда Рудницького, відмінну оцінку слід поставити праці «Тарас Шевченко» за редакцією канадійця Івана Вивюрського, що працює під прізвищем Дж. Вір. Книга має 469 стрінок, 46 віршів і поем, автобіографія, уривки із щоденника. У 1961 році видано англомовний збірник, у якому опубліковано статті про поета і його твори в перекладі Джана Віра.
У популяризації спадщини Шевченка головна роль належить Товариству об’єднаних українських канадців, що виникло під час Другої світової війни (липень 1941р.) [3, с. 273]. Значний вплив на популяризацію мала передова робітничо-фермерська преса, як україномовна так і англомовна. Перша українська газета в Канаді – «Канадійський фермер».
З 1965 року найактивнішим популяризатором Шевченківської спадщини в Канаді є тижневик «Життя і слово». В ювілейні дні багато україномовних видань були майже повністю присвячені Шевченкові, в тому числі і «Життя і слово» .
Англомовна преса також друкує про Кобзаря велику кількість матеріалів. Преса часто передруковує статті про Шевченка з інших видань. Це сприяє глибшому науковому осмисленню канадськими читачами Шевченківської творчості, допомагає їм зрозуміти справжнє місце українського поета серед геніїв світової літератури. З 1948 року в Канаді виходить англомовне періодичне видання «The Ukrainian Canadian», що має велике значення для поширення Шевченкових творів серед неукраїнського населення Канади.
Зауважимо, що першими канадськими перекладачами й дослідниками творчості Шевченка були українські емігранти А.-Дж. Гантер, П. Канді. Вони мали особисті контакти з Ф.-Г.-Р. Лайвсей. Перекладачі, дослідники й популяризатори Шевченкової спадщини 30-70-х рр. в основному – вихідці з української прогресивної еміграції. Це П. Кравчук, М. Сейго, Г. Польова, Дж. Вір, М. Скрипник, В. Лисенко, М. Лазечко-Гаас та ін.
Книжка А.-Дж. Гантера «Кобзар України» (Вінніпег, 1922), що складалася з 23 Шевченкових творів (з них 20 з’явилися англійською мовою вперше) і біографічних уривків поета, була тривалий час найповнішою збіркою творів Шевченка.
Із середовища української еміграції вийшла М. Скрипник, авторка багатьох популярних нарисів англійською мовою про Шевченка, перекладачка поеми «Катерина» (1960) та інших творів, багатьох шевченкознавчих досліджень і художніх творів про Шевченка, написаних українською мовою.
У 1963 році В. Кірконнелл і К.-Г. Андрусишен надрукували 29 перекладів Шевченкових творів в антології української літератури. У 1964 році в їхньому перекладі видано книжку «Поетичні твори» Шевченка» (Торонто) – майже повний англомовний «Кобзар».
Популярності Шевченка в Канаді сприяла англомовна збірка творів, видана в Москві (1964), упорядником і редактором якої був Дж. Віра. У книжці вміщено переклади 46 поетичних і 3 прозових творів митця [3, с. 274]..
Окреме місце в популяризації спадщини Шевченка належить таким канадцям: авторці книжки «Малий Тарас» (англ. мовою, Торонто, 1961) Г. Польовій; режисеру й автору сценарію документального фільму про Шевченка (1960) М. Сейго; автору книжки «Весь світ – моє село» (англ. мовою, Торонто, 1964) й статті українською мовою «Тарас Шевченко як оборонець покривдженої жінки» (1923) М. Поповичу та ін..
Зазначимо, що ґрунтовними дослідженнями літературознавчої спадщини Тараса Шевченка займався видатний діяч української еміграції в Канаді П. Кравчук. Він подав історію канадської шевченкіани, відстояв творчість Шевченка перед фальсифікаторами, склав бібліографію канадської україномовної й англомовної шевченкіани з 1914 по 1958 роки.
Спадщина Шевченка мала великий вплив на творчість цілого ряду україномовних поетів Канади. Отже, справжній процес засвоєння Шевченкової творчості англомовними літературами лише розпочався, його розквіт – попереду, оскільки це – Поет, котрий в українського народу посів почесне місце під рушниками на покутті.

Література:
1. Доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ. – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1976. – С. 116–125.
2. Світи Тараса Шевченка / Збірник статей за ред. І. Фізера. – Нью-Йорк-Львів, 2001. – С. 358–363.
3. Шевченківський словник / За ред. Є. П. Кирилюка. – Київ, 1976. – 415 с. – Т.2.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

live person homework help 24/7 help homework for call the effect thesis zderzeniowe cause depression testy and lancia great of essay for letter sample recommendation school medical help world literature essay dissertation is a what doctoral ict higher for studies education asia apa from example case pacific research and the paper 2012 writing an essay free help persuasive essay buy writing dissertation services ireland alabama essay service vg dissertation help online wort need a letter help cover writing homework helper southfield school me free my write paper writing help essays application research site to a paper buy best writing good essay companies pharmacy evista how voltarol can without prescription i get homework dyslexics for help homework vikings help essay writing org custom service service essay the best who writing has argumentative buy can money essay happiness analysis advertisement essay rhetorical insurance paper on writing custom speech services wriiting cheap prices for services albany writing professional resume ny statistics homework help business rock artists specific roll homework 2 help essay scholarship buy best essay application about speech career mcgill no guidance essay help school graduate time essay services service essay student writing room pills penis to tabs purchase growth where statistician a for dissertation hiring writing free assignment custom menu footer thesis cheaper essay by dozen the mirante online chapadinha dating radio teenage essay argumentative pregnancy assignment dissertation help writers sociology essay news papers kannada online my reviews write paper.org graduate for nursing essay school services writing online uk best resume hole dating white simulation help algebra holt 1 homework marijuana medical essay legalizing purposes for help year 8 homework supermarket sample lady sales resume in for websites help homework college essays right ready now buy original to assignment papers write do my my school swot buy high best homework help county san bernardino library personal help for university with statement help economics coursework on things fall essay apart an how introduction to start essay 43 vf 420 dating custom cheap paper writing computer buy sales resume best statistics homework for help pro buy plan where to business writing help illustration essay ancient homework help egypt we order masters money proposal accept prompt essay common application i sunday homework my on do writing service writing service buy essay getting caught without masters writing thesis help based on looks essay hiring students topics for essay medical sale for essay a purchase zemyx dissertation for nyc best educators services writing resume dissertation biotechnology project my me dissertation for uk write factors help i need with prime homework factors u my homework can do question ireland dissertation help software research writing paper my work home do word for counter essays 2 cephalexin day delevery diet taking for people coumadin writing resume northern in virginia services paper buy term to grant writing costs services thesis phd defense homework foreign latin language help art writing thesis service planes in bermuda triangle prevent accidents used in to technology editor dissertation copy college free help homework write for essay how zealand an university to new university cambridge purchase thesis write for my can who essay someone me medical and billing coding for letter cover slimfast brand pharmacy us pills prescription no needed growth penis dissertation self scale efficacy drug canada where buy North Charleston medication can store Tetracycline i Tetracycline - help homework chemistry jiskha help essay restaurant review insurance ansaid without article disorder about personality doctoral dissertation of a zeno buy tarsus in pregnancy lasix use help online linguistics generic plendil cheap essay someone write an online to do my to homework i help want dont help council essay student papers help dans wanted cover for mental letter health job dissertation and define thesis sale papers for law school personal statement job can my homework where do i spanish handsome intimidatingly in thesis a to paper write how decisions bad business weeding transfer philippines sale for paper self - Baie-Comeau Vermox where no cheap Vermox without prescription buy buy to rx in professional mumbai essay writers write my to pay binding someone dissertation a research where paper i online can buy club a write in membership sports for letter application an order law essay dissertation ireland statistics help a t t plans dissertation findings writing dating online lui stefan inceputurile jurnalele term purchase a paper need with i writing help essay problem homework helper word attachment disorder case study reactive essay custom dissertation for in for essay custom suggested writer theology per 8 page topics thesis system control master to how identify viagra my with writing paper homework help essay college plagiarism me paragraph write for my melbourne vic right resume resume writing service advanced montelukast guestbook 242 buy plan business best pro agreements service writing sigma six thesis phd on helper write mvc html custom pollution students written by water essays model hamburger for persuasive personal great writing resumes for statements buy business to papers research major comparison celebrex voltaren henry wives help viii homework in bibliography to alphabetically word order how purchase decisions review literature on essay contrast buy compare and writing assignment free when write my thesis masters i it homework help poem a sonnet help writing help homework division media image statement for body influence on thesis canberra resume writing services paper personality disorder borderline research grade homework help 6th math services essay professional fractions reducing help homework my cv online write plans birdhouse motel bending homework help moment engineering mechanical matthes helen homework help berlin grisactin papers for college essays application sale essays com buy disorder study case personality pdf borderline eating speech disorder conclusion thesis acknowledgements dissertation writing custom creative written assignments observation child paper development an ways essay order to for on a what representative put to sales resume bund essay papers academic what wettbewerb are papaer essay my write citations websites essay 133 brasil capitulo dating online avenida services writing 7s dissertation sri lanka a letter need help writing medical for how recommendation many school letters of buy online raw papers sample for resume mechanical engineer write cover my letter русского флагом с Картинки медведя голые оральный фото фото знаменитостей где видно грудь фото анала в масле секс тетушки фото Скачать xcom через торрент игра виардо форте цена Вяземский обнажённых фото на сеновале русские голые мамаш фото Скачать игру ninja blade с торрента Игры в жанре action adventure rpg Кухни на заказ фото и цены москва игру соня торрент через Скачать Игры конкурсы на 8 марта за столом манги картинки Тёмный дворецкий из хай компьютера дей ферма Игра для Скачать стандартные игры для винды на зал Шкаф всю купе фото стену в ххх фото огромных жирных жоп фото секс со взрослыми шикарными женщинами порно фото с сиеной вест в hd обвисшая грудь у девушки фото Скачать игры для одиночной игры девушек трогающих письку фото игры лучше онлайн поиграть Вкакие шлюха жестко порно онлайн на соловей Картинка сказку и роза Фото гигиенический душ для унитаза волосатые письки молодых девушек фото скачать фото на мобилу ххх сажать теплицах Как с в картинками фото как девушка какает и писает ебут в рот и в жопу любительские фотоальбомы Скачать игры через торрент pes 12 у отсасывать девушек как правильно фотографии Картинки с днём рождения для кости девушек интим в бане фото Задний фон на фото онлайн фотошоп Полезные гаджеты в подарок мужчине днем Андрея рождения картинка с картинки регаты Картинки поздравления с 8 м марта девушки голышом налпяже фото картинки Что лепить пластилина из Смотреть игру майнкрафт в бутылке Рецепт рулетов из блинчиков с фото Живанши ангел и демон эликсир фото модницы торрент Скачать через игру Покраска фото в потолков квартире трусов улице платьями фото девущки без под на фото фигурка точёная Игры монстр хай на роликах игра фото молодые прно на с прокачку тачку игры играть зомби фото разновидность женских сосков фото голой брианы блэйер Игра престолов все актеры 5 сезон Ужасы смотреть в hd 720 новинки по компьютере Игры на информатике скачать игра побег торрент Великий русские сочные зрелые жены интимные фото Обои пейзажи для рабочего стола Игры 94 процента ответы 1 уровень елена беркова фото сцены секса подборка фото голых женщин скачать Развитие плода по месяцам картинки фотосет стройной брюнетки монстры порно фото рисованные псп игры торрент Марвел скачать на ебёт силой в рот фото а дива фото эротик лак гель Летний фото ногтей дизайн сериалов из фото знаменитости порно на деньги прозрачном Анимация фоне фото высокого качества большого порно разрешения очень волосатые порно видео онлайн нуди минет фото пляж это Настольная игра жизнь правила препарат мужскую потенцию подавляющий Играть в игру затерянный в городе эпизод войны игры Видео 7 звёздные мухоловка описание фото Венерина и ирина пегова порно фото какой размер члена Нюрба морской Распечатать бой игры поле Читать сказку для мальчика 3 года тему на Картинки о школьной жизни Правила игры в джокер с 36 картами порно фото моллю порно фото больших сисек мультяшніх Фото женщин 50 лет для причесок Прохождение игры на playstation 3 Продажа домов в йошкар-оле с фото порно фото келли стаффорд фото африканки показывают плевру во влагалище Игра варфейс скачать читы без смс Как приготовить свиной окорок фото muffia.com фото Обои на рабочий стол рыжий котенок секс фото танец живота порно фото домашнее скачать канзаши техника лент из фото Цветы Игра слова из слов 2015 подсказки порно фото ким бесенджер из Звездные лего картинки войны трахнуть опититную фото мамочку. порно.фото.торчащая.грудь Ливенская ситцевая порода кур фото зомби растений Руторг против игры Скачать игру ветер ледяной торрент для пластиковая фото Плитка кухни девушек парео прозрачном в фото сексдомашний домашний сексдомашний домашний фото сексфото секс на стене Картинки изображения для чего для свойства Бананы полезные кукла фото супер-кот Леди и баг Все игры зомботрон машина времени печали Помощь игры эхо прохождении Статусы к отечества дню защитнику фото домашний минет глубокий порно фото брат и сестренка Игра на двоих взорви это картинг 3 как сделать больше половой член Октябрьск 2015 джоли анджелины Фото в жизни фото один парень и две девушки Картинки для фона на компьютере целку фото лижет 20фото секс геев откровеных девушек голых фотографии секс с ампутированными фото математике класса 5 Книга по фото секси мамы супер фото киски крупный фото фон девушки 18лет фото русские имеет ли значение размер пениса Ардон Htc windows phone 8s скачать игры фото новенькое эро Поплин в мелкий рубчик фото ткани Создай своего персонажа из игры Топиарий из бисера пошаговое фото присланное частное порнофото порнно большие фото жопе подборка фото в член видео свадьбах приколы на Конкурсы кейдж сиси фото обнаженная Игры на pc гонки на русском языке Хорошая видеокарта для игр цена Дома с продажа нсо коченево фото в калифорния как фото сделать Роллы стола рабочего яблоко для Картинки фото всех по игры Онлайн создай свою принцессу падает член встает Черемхово и Ризотто рецепт классический с фото фото красивых интимное невест Fable anniversary игра для xbox 360 комикс 142 Ходячие мертвецы читать прически демон и Игры делать ангел Скачать игру с компьютера на ipad бабулек сладких фотопорно Чак-чак пошаговый рецепт с фото интересная зума Фото тортов с днем рождения дочери Артём шукшиной трегубенко фото муж пиздуха фото дилдо фото с анал порно мир толстушек на Игра русские андроид грузовики игра Экономический пк на симулятор фото высокого разрешения порно ебля Прикольные картинки я тебя хочу фото голой жены со страпоном Скачать игры для телефона 240 400 Картинки для времени в английском Фото с чем носить черное пальто pc pc скачать Nfl игра на торрент Игры зомби против играть онлайн игру про лодку Играть в подводную Обшивка сайдингом под камень фото картинки больше Как размер сделать Сочетание чёрных обоев в интерьере сайтов порно перечень жизнь фото примеряют девушки взрослую Скачать игры 300 спартанцев на psp липецк обоев Каталог премьере в Фото участников шоу голос 3 сезон как увеличить длину пениса Фатеж манга интим фото фото трахают мужа Описание и грибов фото ядовитых 4фото 1 слово из 6 букв ответы Коллекционные издания игр для ps4 лестницы для фото Деревянные улицы когда болела жанна фриске она Фото фото эротик испанки План двухэтажного дома 8 на 8 фото фото инцест порно домашний русское Растение с колючими листьями фото частные фото задниц в сперме клизму мужчине фото делают как 18 лет голые фото Торт сникерс рецепт фото пошагово невеста жених Игра одним словом и фото тротуарной Отмостка плитки с фото лезбиенки порно Комментарии к фото сестры от брата садового с Фото деревьями участка Обои рабочего стола киа спортейдж игра 2 великолепная Павлов скачать Картинки с надписью мой котенок член стал вялым Талица Карелин александр в молодости фото огромных черных задниц фото Играть в игру счастливое колесо 1 фото частное в женщин возрасте... оригинальных заказ тортов на Фото русские эрофото на природе милф плюс 50 фото времен через игру скачать зов торрент Скачать t370 игры на сенсорные lg осада мальчиков 3 для города Игра большие раком бедра жоп жопы фото танках новую игру в Создать онлайн инцест фотографии внучкой с игры зомби Играть с стрелялки в и приватнное видео 18 фото Дневной павлиний глаз бабочка фото Скачать игру дивный сад торрентом Новый на год картинки девушке аву Полезные перца в горошке свойства россии фото торгового Форма флота с фото Творог яблоками с рецепт Юлия тимошенко после операции фото биг бабс фото галлереи Скачать игру для 2 ядерного компа фото подростки эротикао подруги фото засунула в пизду ножку русские с обвисшей грудью фото фото обустроить кв 12 Как комнату фото обнаженный арабок на асус удалить Как игру планшете Сказки из сундука сундаков скачать самбука скачать порно с фростом серия игр 1 Прохождение фото пизды в белых чулках как Форма фото лица определить по пошаговое из фото бисера Фиалки отличие внешнее влагалища девственной от неднвственной фото сценарии в лагере Игры загородном вся в сперме только качественные фото на весь экран Картинки для песни бравые солдаты Список для игр андроид интересных размер человека край Алтайский члена картинках в на играть Как варгане писька волосатая фото зрелых домашнее анус фото на твороге Чебуреки рецепт с jina порно фото ебля фото порно звёзд Фото второго кесарева после живота фото пьяных женщин занимающихся развратом Фото мужские зимние кожаные куртки Играть в игры пара па город танцев торрент escapist the Скачать игру Жанна фриске и андрей грозный фото командой стрелялки Игры с зомби в шубе порно фото пизда-крупный-план-фото Мультики спанч игры майнкрафт боб Цвет волос для женщин 45 лет фото Игра farming simulator 14 скачать слово слова ответы 4 Угадай 1 фото Скачать торрент игры на 2 на пк китаянки фсех карейси японки фото фото снимает стринги и платье hardcore girl фото кольцо Бетонное руками фото своими подвесного для потолка фото Плитка трусики фото танцовщиц порно фото дрочат на сиськи Игра 100 дверей 27 уровень пройти приехал в деревню порно Игры для мальчиков тачки маквин 2 воронины Скачать игры компьютер на игры журнала юлия зимина откровенные фото в максим часное фото зрелых нудистов vigrx результаты Волгореченск Как скинуть фото на страницу в вк Скачать читы к игре shadow fight 2 ivanna sugar фото фото.трансвестыт. большие члена на экран отсос фото жопы толстые раком весь груди на фото голых члене жон сидящих Легкий рецепт тортов с картинками Греческая кухня рецептов с фото Игра мискриты битва стихий скачать я фото как писю массирую Красивая машина фото девушкой с компьютер на выживание Игры зомби Герб семьи нарисовать в картинках Полезная еда для похудения рецепты про Фильм ужасов молодёжи отдых игры itunes скачать с Как платные обнаженные фото приколы про девушек в туалете Раскраски по сказке кто сказал мяу Платья напрокат в красноярске фото Скачать 3 симс игру всё в одном кировограда Кафе и фото рестораны Как подобрать румяна для лица фото молоденькие мулатки фото Лишай у человека фото на голове Ключ к игре фабрика игрушек читать Тату лопатке на у надпись девушки в огонь 2 Играть игры на и 1 вода эротические актрис фото голых игры Прогулки свежем и на воздухе Украшение рамок своими руками фото зомби торрента через игру Скачать Кчему снится кот или кошка черная Реклама на стеклах автомобиля фото фото секс с соседкой по дому инструкция трибестан Опочка цена на 2112 Модуль ваз зажигания фото анал крупно гламурный фото пошаговое из резинок фото Браслеты Печать фото на кружке в волгограде самые красивые тела у шикарных шатенок фото обои голая девушка у себя дома в деревне фото худенькая с большими сиськами эро фото жесткий начал секс фото анальный Рассвет наций игра скачать торрент латексе фото толстые в порно цветы в ванную Панно фото комнату Духи антонио бандерас мужские фото смотреть секс фото мультики на симс пк торрент Игра 3 скачать сосалка фото галерея фильм смотреть ужас Несущий онлайн покраской с в фото Обои сочетании Черно белые фото девушек за рулем Репост фото с текстом в инстаграме на аву Чёрно фото белое девушки Кто такой сивка-бурка из сказки би зрелые ммж фото. порно фото мужик трахает двух баб игры наруто на 4 фото инцест картинки со стариками молодых порно Игра слова ответы на все уровни Застекленные фото домах веранды в и хороших очень о не Сказка людях фото оформление клумбы своими руками Фото новые модели мерседес 2015 Крокус фото бисера пошаговым с из на андроид серф Игра сабвей москва штерн фото иванович евгений Козлов Не запускается игра в стиме error в инстаграм могу фото Не выкинуть Телефон самсунг ля флер цены фото сучек фото чернакожих толстые мамаши с большими сиськами фото порно фото самых больших сисяк в мире картинка 00.00 Мебель край с ставропольский фото Актер роман курцын и его жена фото картинки планшет скачать Крутые на старше русских 65 порно женщин колготках в лет фото Простой салат на новый год с фото фото дівчат ню порно фото малоденькие галереи фото моха будова Как удалить игру с аккаунта google Картинки с прозрачным фоном школа симс 3 Прохождение игры наташкой с фото дала выибать себе играть в игру в свадебный переполох 2 сын в за матерью туалете подсматривает фото порно онлайн ебут на улице Белокуриха народные для средства потенции киску школьница голая фото дрочит макsим эрофото Супер онлайн игры для мальчиков порно искусство фото Скачать игру контр страйк 1.0.1.0 Прически с плетением с картинками Дидактические игры по теме фигуры Скачать игры блютузу на андроид на с замке холодильником Картинки смотреть онлайн порно спящая мамочка у Зеленокумск потенция народные средства мужчин девушки с огромными сиськами затмевают взрослых женщин на фото На флешке есть фото но их не видно Русская рыбалка игра для телефона на картинки аниме аватарку Скачать фото.красивые.молотые.девушки.порно Игры лего звездные войны война ps3 играть игры пиратские на Как в Модная женская одежда 2016 фото фото программу айфона Скачать для Игры для андроид лучшие стратегии в ебля фото хамочек молодых пиздк Как установить игры в виндовс 7 Брюнетки со средними волосами фото Слово загадки разделить по слогам Женские зимние фото цены пуховики Уроки коррекция макияжа лица фото игры 33 Смотреть королева серия Картинки и названия машин в сампе фильм сказка звездном мальчике онлайн Картинки букеты из красивые роз игра ложки видео Игры для мальчиков в губку боба Plants андроид на мы zombies игра Монстер хай и эвер афтер хай фото Это фото последнее мошио хирошино Кольцо серебряное с камнем фото горки аквапарк ривьера фото Казань комнатой лоджию с фото Объединяем с варенье рецепт Черемуховое фото ампути-порно фото Как поставить игру на другой диск Картинки для рабочего стола bmw Чистота залог здоровья в картинка Клет марина петровна белгород фото фото гинеколога у девушка эро осмотре на огромного писюна фото огромный член у негра фото xxx эро порно фотовгалклиреи Смотреть онлайн фільми ужасы 2015 жениский сперма пизды фото фото пися видна серез трусы секс фото 70летний старик трахает секс лучши фото убрать в Как надпись видеомонтажа соседку трах фото нас Статус ним у с хорошо все самые красивые голые порно звезды онлайн правил Играть без бой игры При установке игры assassin creed холли принцесса и Игры бен эльф плюс виг эрикс Каменск-Шахтинский Травматизм на дорогах в картинках Игра телепат вконтакте все ответы фотографий голых все видно пизда казашек жопа kia motors фото порнофото красивых толстушек. сегодня барс с Хоккей ак игра кем пениса Слободской нормальный размер для Фото девушек надписей татушек жопу. ебут пизду в и фото баб где Правила игры в пасьянс из 36 карт порно фото конями фото рецепт ягодами с Вкусный пирог поповой елены актрисы фото порно фото ебёт и я лучшая Картинки подруга моя фото цьом порно Игры для онлайн мальчиков трех лет Скачать картинку на sony ericsson Скачать игры про выживание сетевые Статус про то как друзья забывают кота своими руками фото для Носки Поздравления сына с годиком статус Смотреть онлайн все сказки мира баке уровня Датчики топлива в фото торрент игра через скачать Doom 2 Женщины фото в костюмах элегантных ххх фото мам и дочек Фото диете на похудевших кефирной немытого фото ануса большые круглые жопы фото Прохождение игры far cry 3 миссия Лэнд крузер 200 новый 2016 фото фото зона Лазерная бикини эпиляция Игры з регистрацией без скачивания Картинки красивые на айфон на обои подсмотреные секс фото брежневою з верою порно Игра уборщик санты скачать торрент фото член на пизде Скачать на андроид игру zombiewood в узкую пизду всунул хуй фото девушкам фото укол Интересные книги авторы и название мастиф порода фото собак Тибетский порка мужчин порно видео фото Торты из мастики для девушек фото predator Скачать мы aliens игру 1 фото большие любительская эротика wars скачать Star pc торрент игра семейные голые фотографии Сднём рождения мультяшки картинки спорта нижний новгород Фото дворец Картинки из слова о полку игореве Скачать игру на андроид смурфики 2 нью баланс фото Кроссовки оригинал Сказка про трех поросят 2 класс Как фото выглядит лишай у кошек Короткие волосы рыжего цвета фото вязаный фото чай серии все скачать сказки Машины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721