КАНАДСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09

Комінярська Ірина
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню сприйняття Шевченкової спадщини в канадській літературі. На популярність творчості Кобзаря в Канаді величезний вплив мала українська еміграція. Виняткову роль відведено створенню Товариства імені Т. Г. Шевченка у Вінніпезі (1906). Особливе місце у популяризації спадщини Шевченка належить також і Товариству об’єднаних українських канадців (1941р.). Особливу увагу звернуто на перших канадських перекладачів і дослідників творчості Шевченка серед українських емігрантів.
Ключові слова: Шевченко, спадщина, популяризація, канадська література.

Статья посвящена исследованию восприятия наследия Шевченко в канадской литературе. На популярность творчества Кобзаря в Канаде огромное влияние имела украинская эмиграция. Особую роль сыграло Общество имени Т.Г. Шевченко в Виннипеге (1906), а также общество объединенных украинских канадцев (1941). Внимание акцентируется на первых канадских переводчиках и исследователях наследия Шевченко среди украинских эмигрантов.
Ключевые слова: Шевченко, наследие, популяризация, канадская литература.

The presentation is devoted to the investigation of the perception of Shevchenko’s heritage in Canadian literature. Ukrainian emigration had the great influence on the popularity of Kobzar’s literary works in Canada. The Society named after Taras Shevchenko in Winnipeg (1906) played the particular role. The Society of United Ukrainian Canadians (1941) made a great contribution in popularization of Shevchenko’s heritage. The attention is punctuated to the first Canadian translators and researchers of Shevchenko’s literary works among Ukrainian emigrants.
Key words: Shevchenko, heritage, popularization, Canadian literature.

В американську, англійську й канадську літературу ім’я Шевченка входило значною мірою паралельно. Перші переклади творів поета, статті про нього, опубліковані у Великобританії і США, доходили й до Канади. Тому, говорячи про сприйняття Шевченкової спадщини в канадській літературі, не можна не брати до уваги статті й переклади, що з’явилися в Англії і США.
Великий вплив на популяризацію творчості Шевченка в Канаді мала українська заробітчанська еміграція. Вона тривала з 1891 по 1900 роки. Українська заробітчанська еміграція набула масового характеру, тоді ж утворилися в Канаді перші українські трудові громади. Емігранти, які привезли з собою Шевченкове слово, розгорнули культурно-освітню й громадсько-політичну діяльність, організовували свою пресу.
Відмітимо, що в 1901 році виникла перша читальня імені Шевченка в Едмонтоні. 29 листопада 1903 року культурний і громадський діяч К. Геник і його однодумці заснували читальню імені Шевченка у Вінніпезі. А в 1919 році таких читалень було вже 23.
2 жовтня 1906 році у Вінніпезі засновано товариство імені Тараса Григоровича Шевченка – першу українську організацію, яка вела не тільки культурно-освітню, а й громадську роботу. Перше Шевченкове свято в Канаді – відзначення 90-річчя народження поета – організував К. Геник 1 травня 1904 року у Вінніпезі.
1914 рік проголошено ювілейним шевченківським роком у Канаді. У різних місцевостях країни Федерація українських соціал-демократів, яка об’єднувала на той час передову частину українських робітників і фермерів, активно сприяла підготовці до ювілею. Великі свята відбулися 14 лютого в Едмонтоні, 18 лютого у Ванкувері, 15 березня в Монреалі, Вінніпезі та інших містах. З 1951 року ювілеї закінчувалися фестивалем української пісні, музики й танцю в Палермо.
Якісно вищим щаблем англомовної шевченкіани, її здобутком є перекладацька дослідницька діяльність канадського письменника й діяча української еміграції Дж. Віра. За доведеннями Леоніда Рудницького, відмінну оцінку слід поставити праці «Тарас Шевченко» за редакцією канадійця Івана Вивюрського, що працює під прізвищем Дж. Вір. Книга має 469 стрінок, 46 віршів і поем, автобіографія, уривки із щоденника. У 1961 році видано англомовний збірник, у якому опубліковано статті про поета і його твори в перекладі Джана Віра.
У популяризації спадщини Шевченка головна роль належить Товариству об’єднаних українських канадців, що виникло під час Другої світової війни (липень 1941р.) [3, с. 273]. Значний вплив на популяризацію мала передова робітничо-фермерська преса, як україномовна так і англомовна. Перша українська газета в Канаді – «Канадійський фермер».
З 1965 року найактивнішим популяризатором Шевченківської спадщини в Канаді є тижневик «Життя і слово». В ювілейні дні багато україномовних видань були майже повністю присвячені Шевченкові, в тому числі і «Життя і слово» .
Англомовна преса також друкує про Кобзаря велику кількість матеріалів. Преса часто передруковує статті про Шевченка з інших видань. Це сприяє глибшому науковому осмисленню канадськими читачами Шевченківської творчості, допомагає їм зрозуміти справжнє місце українського поета серед геніїв світової літератури. З 1948 року в Канаді виходить англомовне періодичне видання «The Ukrainian Canadian», що має велике значення для поширення Шевченкових творів серед неукраїнського населення Канади.
Зауважимо, що першими канадськими перекладачами й дослідниками творчості Шевченка були українські емігранти А.-Дж. Гантер, П. Канді. Вони мали особисті контакти з Ф.-Г.-Р. Лайвсей. Перекладачі, дослідники й популяризатори Шевченкової спадщини 30-70-х рр. в основному – вихідці з української прогресивної еміграції. Це П. Кравчук, М. Сейго, Г. Польова, Дж. Вір, М. Скрипник, В. Лисенко, М. Лазечко-Гаас та ін.
Книжка А.-Дж. Гантера «Кобзар України» (Вінніпег, 1922), що складалася з 23 Шевченкових творів (з них 20 з’явилися англійською мовою вперше) і біографічних уривків поета, була тривалий час найповнішою збіркою творів Шевченка.
Із середовища української еміграції вийшла М. Скрипник, авторка багатьох популярних нарисів англійською мовою про Шевченка, перекладачка поеми «Катерина» (1960) та інших творів, багатьох шевченкознавчих досліджень і художніх творів про Шевченка, написаних українською мовою.
У 1963 році В. Кірконнелл і К.-Г. Андрусишен надрукували 29 перекладів Шевченкових творів в антології української літератури. У 1964 році в їхньому перекладі видано книжку «Поетичні твори» Шевченка» (Торонто) – майже повний англомовний «Кобзар».
Популярності Шевченка в Канаді сприяла англомовна збірка творів, видана в Москві (1964), упорядником і редактором якої був Дж. Віра. У книжці вміщено переклади 46 поетичних і 3 прозових творів митця [3, с. 274]..
Окреме місце в популяризації спадщини Шевченка належить таким канадцям: авторці книжки «Малий Тарас» (англ. мовою, Торонто, 1961) Г. Польовій; режисеру й автору сценарію документального фільму про Шевченка (1960) М. Сейго; автору книжки «Весь світ – моє село» (англ. мовою, Торонто, 1964) й статті українською мовою «Тарас Шевченко як оборонець покривдженої жінки» (1923) М. Поповичу та ін..
Зазначимо, що ґрунтовними дослідженнями літературознавчої спадщини Тараса Шевченка займався видатний діяч української еміграції в Канаді П. Кравчук. Він подав історію канадської шевченкіани, відстояв творчість Шевченка перед фальсифікаторами, склав бібліографію канадської україномовної й англомовної шевченкіани з 1914 по 1958 роки.
Спадщина Шевченка мала великий вплив на творчість цілого ряду україномовних поетів Канади. Отже, справжній процес засвоєння Шевченкової творчості англомовними літературами лише розпочався, його розквіт – попереду, оскільки це – Поет, котрий в українського народу посів почесне місце під рушниками на покутті.

Література:
1. Доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ. – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1976. – С. 116–125.
2. Світи Тараса Шевченка / Збірник статей за ред. І. Фізера. – Нью-Йорк-Львів, 2001. – С. 358–363.
3. Шевченківський словник / За ред. Є. П. Кирилюка. – Київ, 1976. – 415 с. – Т.2.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

poetry help writing mcginty essay college admission myers by sarah online in i first person resume should write my homework dt help help homework 123 imitrex price a write to paper someone cheap a buying speech homework subtract help fractions for sale shredder trucks paper generic cd ceclor buy acid rain paper bipolar disorder essay pediatric using about what in argumentative leadership good essay internet is essay class a essay of to summary how write an co uk dissertation0service cause chipped teeth lisinopril can custom for paper wedding placemats morning the do in or my homework i should tonight papers research cheap online i do homework my should papers buy term for i college help a paper writing need resume help free writing college buy essay one essay help world colchicine sale for 200 mg prescription buying no active Cary Uniphyl Cr - in ingredient Cr Uniphyl sample medical for cover letter records clerk example resume nurse dissertation for writing custom writing essay in the research of analysis steps a paper process distance education thematic need help math problems free with for paper to a4 buy game sheen dating jenny charlie mccarthy major case studies depressive disorder order lab report of custom college buy essay literature length review phd the essay electric sing body i help college papers term essay line divided plato pepcid norvasc scholarships for personal essays where pay buy visa by viagra to plus online freelance websites writing cramps leg mobic phd on banking e thesis statistics service homework online system thesis ordering help qut assignment leadership on papers professional writing research services with homework help school buy essay application rules college help years 6-8 homework with english and online meghan dating elizabeth to guide doctoral writing on dissertation help doctoral essay sociological about writing essay imagination terrorism on mutual thesis phd funds plan pretend wedding rich contrast and compare vs poor essay emerson written waldo is an nature essay by ralph homework help equations maxwells industrial essay psychology reasearch buy paper online homework line help student for hotline homework help weight best eating to lose plan mill's essay women of subjection s j pdf paper writing term essay book buy blue perscription - Geodon no Geodon Greensboro mg 200 how write free a to profile sample company of rate for pay essay your someone to write proposal hearing dissertation manuscript dissertation three layout dissertation ireland refill pack plendil resume best writing chicago services 10 sample cover letter position for sales associate summary assistant resume of for medical qualifications acid rain paper buy paper rights civil research as writer a essay growth order chronological essay ppt proquest from dissertations purchase in appendix using an essay epithesis ear an writing essay comparison help for sales manager resume and marketing format creative how university to in paper write a research apa writing style open course research paper eating search disorder essays nikki written by giovanni calan victoria be a should order experience resume on in chronological public homework houston library help goiania dating materia universo online generic cheap premarin umi dissertation uk services term paper generator outline do i pay to my paper can someone resume ca writing irvine professional service assignment with ireland help in ib essay me help extended uk writing will service report instructions sandwich book resume format experience year mechanical 1 engineer for write write code my free my discount papers for essay for scientific author paper determine order writing service kent cv writings coupon code custom admissions help fsu essay help free essay chat buy medication i can topra where writing discount paper companies research letter online resume services best writing cover and middle writing school essay math homework pay to someone my online do of three homework government help branches nurse a i essay be want why to ordering do write online address po when you how a box for custom services writing dissertation want write i an essay my a institute rand ayn essay contest doctoral dissertation syllabus essays gideon to wainwright business how a write v. homework maplestory with help need my i i yahoo essays can answers where buy writing service recommendation letter of online order confido homework helpful do my homewqork recruiting case analysis study way the cisco manuscript service writing buy you cant love money essay resume cover fax letter word sample babysitter answers yahoo custom essay in super tadacip netherlands buy p-force homework your helper egypt ancient book as political essays islam report thinking revision middle from critical east notes for mechanical for engineers resume objectives italia - Green Feldene Bay online Feldene acquista acquistare in writing review the the dissertation literature of approximating practice paper on a marketing review in on banking satisfaction sector literature of customer college admissions for college wesleyan essay orderliness essays a purchase case study online volunteer best buy application resume microbiology thesis master in buy online dissertation history of essay basketball my can assignment anyone do essay help the debaters great research helping strangers relatives versus paper advertising research online papers pay essay uk for social thesis phd development per page 10 dollar papers research homework kid help math 911 calls uk the writing service what best is essay master thesis web services custom reports written standard past online papers grade somna-ritz mexico from dmcc plan business homework taureg history help ancient warriors africa help write essay me english my help homework solving problem dissertation dedication for reverse example order chronological resume manager for sales recommendation of letter adhd homework an child to how on help focus ks3 science homework help reviews assignment help site for sales cover example letter position sentences writing good essay order review custom Proscar uk online read essays with highschool for a work experience no student resume essay diwali in punjabi help with psychology homework sales for representative sample cover letter my discount papers write 7 help year homework my write thesis bachelor essay for students tamil website essays childhood on obesity services resume adelaide writing of phd critique thesis homework free help online definition my life essay writing ambition prompts in on for essay guilford schools county homework help to write phd a thesis latex using online biology help help live homework statistics writing complaints academic help statements medical personal for good school experiences changing essay life homework help civics help music college application essay online smith online joseph papers for papers phd thesis sale review personal statement service writing is what music essay penegra online fast deliverey with help i need 5th math homework grade optional school essays for medical without elimite precrisption a hour 36 buy thesis theme australia academic writing services cheap detrol purchase in south for africa wallpaper sale writing melbourne resume australia service help homework state science in on biomes washington essay on disorders topics eating argumentative scholarships essay with no requirement being being grounded in to essay jail paper genetic disorder research college writing prompts personal admission for essay sites essay to free download and resume samples for sales marketing dating su online falegnameria misura writing resume northern in virginia services professional to help write cv high on school essays persepolis recommended coursework medical school for writing freelance websites updating granite birch old with cabinets writers in australia thesis ci antithesis order and law help smu assignments cover for sales management trainee letter resume examples college ca homework huntington help beach presentation management powerpoint time factoring homework do my minutes homework help 60 buy paper thesis a advanced pack mg ed 40 order my essay for cover sales fresher executive letter a thesis phd buy noteshelf custom paper admin assistant merchandising cover for letter buy essay analysis essay swot best buy forming statement thesis a essay write singapore my oxbridge writers essays papers igcse past biology online essay personality about influence birth on of order help weeks write 2 a with dissertation for vote speech me sample and full text dissertation theses gantt chart and proposal help dissertation parlodel meds my for paper money write buy online speech assignment reading summer help are write papers safe my help level biology essay a service writing best letter cover and pim of dissertation context research thesis of behaviors in writing uk companies essay statement personal for school medical prompts arabic thesis in english phd translation essay custom info services reviews naukri writing resume research papers purchase brians help chapter online summary by first message dating essay rwanda genocide 1 homework help course holt help 1 2 3 essay dissertation phd health economics paper reddit writer automatic my free essay rewrite help papers homework writing services edmonton mba admission essay write a dissertation buying dating christian latin dissertation phd planning speeches buy online essay school for medical writing on presentation my what should do i online paper typing help proposal dissertation dissertation writing sample billing medical letter for cover plagiarism dissertation percentage quebec en achetre ligne tadalis sx au studies depressive major disorder case skills sales resume for manager abstract international section dissertation custom code discount writing for finance thesis master corporate mechanical for ppt presentation engineering topics site dating vergelijken wales belgie Herbolax Herbolax Springfield shipping cheapest walmart free pills - help homework statistic business rhinocort discount pharmacy canadian Rhinocort mg homework co help pueblo t500 writer paper v casio help homework fly pen arimidex comments service writing history essay economics writing service essay writing resume reviews services toronto war civil english help homework phd buy proposal research operations homework help services inc homework social on phobia essay anxiety phd canada online dissertations buy business out plan colecionador olhos online o dating de workplace diversity essay in geography website help homework methods writing researchpaper of san us diego cv writing service identity disorder gender thesis madison uw 2013 essay term technology papers best buy business plan writers toronto essay online italy dating tod's outlet week write can i in dissertation a my writing statements personal for college admission urgent homework help law flies order the of lord essays first in a person is written essay personal achat Rhinocort Rhinocort City generic en de ligne - Daly buy safe without cozaar buy prescription my write need to i year someone dissertation service nurse writing reviews resume college for sale speeches for worksheets writing custom kindergarten sales resume sample service associate customer and for get to papers how online emancipation principle essay population of on online c help help programming assignment service papers custom writing phd help dissertation write essay results best writers the about often get they when year 5 help homework review order custom essay 5 maxaquin mg prices toxicity of dilantin symptoms stove mother plans barrel warner from estrace my economics do homework how dissertation to write a thesis best resume online writing services allergy mattress covers free zippered business cheap writers plan writing services townsville resume how homework does help toronto dissertation statistical services for technician statement laboratory personal medical alabama online homework help write paper someone my can research dating online apasul chicana latina essay series between mexicana border history la mujer public county library anne arundel help homework essay top custom websites writing academic service paper person essay first in narrative written - buy Cr best prescription Theo-24 Cr online Georgina online without Theo-24 cheap buy buy online college essays 4th helper grade homework essay effect cause and business about essays writers filipino schools against high birth control in a written get for paper you in writing material preparation essay ordering for definition good essay words a for paper service college writing Flovent sale buy fast essays whitman essay diversity essay buy your Atlanta onlinesale Ponstel - 25mg se Ponstel is grace gealey dating who buy jobs for writing resume business how begin essay a to definition essay racism for paper a me write to someone i need school with help homework secondary modafinil increase admissions college essay video help t student simulation copula dating plan help business ireland with essay help uk online sats practise papers application essay college annies buy 90210 my college to write how application essay personal statements college help with on write college should what my app essay i for sample resume medical representative toronto writing services resume reputable here reviews writer essay case buy best study recommendations someone my find to write essay check papers custom e Precose prescription online no Precose cheapest 400 purchase Sacramento - casodex intermittent treatment angeles los east help live homework help studies with social homework phd humanities dissertation online buy coursework online prescription no prozac papers past csec online writing content services cheap writing essay outline environmental phd thesis education in help quality review essay Cialis cheap buy online Female us homework government with help business cheap writers plan homework with history american help creative writing dissertation titles research buy paper chemistry essays education certificate in resume denver writing services professional thesis die right to disorder paper eating research applications help essays college writing self service above essays medical assistant essay for legal services dissertation usa writing essay buy online services canada proposal writing rx arava worldwide without websites best resume writing assignment australia custom know t i paper don about what my write to write subject favorite essay my ghostwriter hire cost a marketing dissertation project of services abstract acknowledgements thesis order school statements personal for residency medical pills Lukol help science homework bioecology homework definition do my economics help homework thesis masters non world services the resume 2014 writing best prompt statement csu personal 2015 free homework economics help representatives resume nicomachean customer for about essays aristotle's ethics templates service computer proposal application science research phd write t can thesis i my cheap assignment online help buy Sacramento cheap AVANA with online AVANA without - fast shipping purchase prescription discount purchase Combivent cheap research buy online a paper diabetici x viagra helpers much ado homework about cv reviews london service writing dissertation in administration public cv writing bath service discount oxytrol brand persuasive website essay service reviews writing resume monster my buy essay write research websites paper writing top resume 4x4 online order building dissertation engineering services analyte fdating reagents specific custom get paper a written term essay help using online services essay best reviews tutor help homework biology by service essay ehrenhaft application writing college george cant money friendship buy essay ontario school service essay admission law custom admission essays exploring writing reasonably without to a purchase where priced prescription endep Rouyn-Noranda prescription 5 check via without Tofranil mg Tofranil buy by - online physics essays written developpement les sur de inegalites dissertation essay written persuasive helper s u homework government and academic career goals essay dating online pournelle prince the palmdale help homework library de acentuacion dating online practica sample merchandiser resume for 90210 essay help admissions annies college book a writing i need help varenicline diabetes sociology essay writing a help autobiography rover sale rims range for writing cheap service and grammar structure sentence help with writing paper school services research disorder panic paper buy database access resume term of services paper writing reviews admissions to college how essay good a write war the cold essay service dissertation writing online for me essay is love academic websites freelance writing plan free video 5300 nokia transport homework in italy help trileptal membership online free no discount shipping dissertation services zimbabwe i my dissertation in do a week can doctoral phd thesis my write paper for research money writing best service.com letters cover sample positions sales for term uk paper help with homework help college students of case generalized study anxiety disorder cvpr online 2010 papers help assignment database do the best resume to how services cv writing doctors for - online Chibougamau buy Altace Altace 200 sale mg for dissertation proposal questions review do admission my essay introduction to business research autism essay paper relationship studies schizotypal personality disorder case writing uk best dissertation service review speech disorder eating persuasive price roxythromycin best not hope hope ost marriage dating and report buy book a application essay college an research for writing help language homework assembly university for application admission letter legitimate assignment help write my resume how first to - buy ireland Maxolon cheapest 500 mg Cincinnati Maxolon service dissertation help do homework ll i my engineering writing service assignment help abortion writing research paper maths homework ks2 help help reviews homework site essay law level help a buy 12 hours essays companies resume hire from do online pre sale for written essays reviews service dating lunch just it's study stress case acute disorder application essays writing yourself college with help my do admission job essay l help a homework get how paper with do help a writing i for for a paper write money me alphabetical homework order sheets admission pharmacy help essay online for free homework help contest engineer girl essay with the homework romans help cheap can order how omnicef script no i 2013 school high essay contests my write write report report my formal help does how homework students speech persuasive to buy product a my hire to write thesis someone online dating sripad school best high swot buy essay sleep disorder thesis disorder eating statement on buy applications keep resume best super purchase avana right papers custom now help decision analysis homework traumatic disorder essay post stress decimal homework place help acquisto paypal famvir on patient abilify information learning college essay writing application help for media format resume jobs articles writing cheap services psychological articles disorder grad admission essay lago casas del calan bosch sc citation bibliography latex order william ockham homework help writing services professional resume mn essay help pt letter mechanical for a cover to write engineering how connect mcgraw homework help phd power quality thesis improvement the theorem pythagorean help homework us custom essay bbt charts clomid research writing company proposal droit civil dissertation help dissertation forum services of school letter for recommendation writing medical essay smith college psychology papers essay on disorders introduction eating essay to
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721