КАНАДСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09

Комінярська Ірина
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню сприйняття Шевченкової спадщини в канадській літературі. На популярність творчості Кобзаря в Канаді величезний вплив мала українська еміграція. Виняткову роль відведено створенню Товариства імені Т. Г. Шевченка у Вінніпезі (1906). Особливе місце у популяризації спадщини Шевченка належить також і Товариству об’єднаних українських канадців (1941р.). Особливу увагу звернуто на перших канадських перекладачів і дослідників творчості Шевченка серед українських емігрантів.
Ключові слова: Шевченко, спадщина, популяризація, канадська література.

Статья посвящена исследованию восприятия наследия Шевченко в канадской литературе. На популярность творчества Кобзаря в Канаде огромное влияние имела украинская эмиграция. Особую роль сыграло Общество имени Т.Г. Шевченко в Виннипеге (1906), а также общество объединенных украинских канадцев (1941). Внимание акцентируется на первых канадских переводчиках и исследователях наследия Шевченко среди украинских эмигрантов.
Ключевые слова: Шевченко, наследие, популяризация, канадская литература.

The presentation is devoted to the investigation of the perception of Shevchenko’s heritage in Canadian literature. Ukrainian emigration had the great influence on the popularity of Kobzar’s literary works in Canada. The Society named after Taras Shevchenko in Winnipeg (1906) played the particular role. The Society of United Ukrainian Canadians (1941) made a great contribution in popularization of Shevchenko’s heritage. The attention is punctuated to the first Canadian translators and researchers of Shevchenko’s literary works among Ukrainian emigrants.
Key words: Shevchenko, heritage, popularization, Canadian literature.

В американську, англійську й канадську літературу ім’я Шевченка входило значною мірою паралельно. Перші переклади творів поета, статті про нього, опубліковані у Великобританії і США, доходили й до Канади. Тому, говорячи про сприйняття Шевченкової спадщини в канадській літературі, не можна не брати до уваги статті й переклади, що з’явилися в Англії і США.
Великий вплив на популяризацію творчості Шевченка в Канаді мала українська заробітчанська еміграція. Вона тривала з 1891 по 1900 роки. Українська заробітчанська еміграція набула масового характеру, тоді ж утворилися в Канаді перші українські трудові громади. Емігранти, які привезли з собою Шевченкове слово, розгорнули культурно-освітню й громадсько-політичну діяльність, організовували свою пресу.
Відмітимо, що в 1901 році виникла перша читальня імені Шевченка в Едмонтоні. 29 листопада 1903 року культурний і громадський діяч К. Геник і його однодумці заснували читальню імені Шевченка у Вінніпезі. А в 1919 році таких читалень було вже 23.
2 жовтня 1906 році у Вінніпезі засновано товариство імені Тараса Григоровича Шевченка – першу українську організацію, яка вела не тільки культурно-освітню, а й громадську роботу. Перше Шевченкове свято в Канаді – відзначення 90-річчя народження поета – організував К. Геник 1 травня 1904 року у Вінніпезі.
1914 рік проголошено ювілейним шевченківським роком у Канаді. У різних місцевостях країни Федерація українських соціал-демократів, яка об’єднувала на той час передову частину українських робітників і фермерів, активно сприяла підготовці до ювілею. Великі свята відбулися 14 лютого в Едмонтоні, 18 лютого у Ванкувері, 15 березня в Монреалі, Вінніпезі та інших містах. З 1951 року ювілеї закінчувалися фестивалем української пісні, музики й танцю в Палермо.
Якісно вищим щаблем англомовної шевченкіани, її здобутком є перекладацька дослідницька діяльність канадського письменника й діяча української еміграції Дж. Віра. За доведеннями Леоніда Рудницького, відмінну оцінку слід поставити праці «Тарас Шевченко» за редакцією канадійця Івана Вивюрського, що працює під прізвищем Дж. Вір. Книга має 469 стрінок, 46 віршів і поем, автобіографія, уривки із щоденника. У 1961 році видано англомовний збірник, у якому опубліковано статті про поета і його твори в перекладі Джана Віра.
У популяризації спадщини Шевченка головна роль належить Товариству об’єднаних українських канадців, що виникло під час Другої світової війни (липень 1941р.) [3, с. 273]. Значний вплив на популяризацію мала передова робітничо-фермерська преса, як україномовна так і англомовна. Перша українська газета в Канаді – «Канадійський фермер».
З 1965 року найактивнішим популяризатором Шевченківської спадщини в Канаді є тижневик «Життя і слово». В ювілейні дні багато україномовних видань були майже повністю присвячені Шевченкові, в тому числі і «Життя і слово» .
Англомовна преса також друкує про Кобзаря велику кількість матеріалів. Преса часто передруковує статті про Шевченка з інших видань. Це сприяє глибшому науковому осмисленню канадськими читачами Шевченківської творчості, допомагає їм зрозуміти справжнє місце українського поета серед геніїв світової літератури. З 1948 року в Канаді виходить англомовне періодичне видання «The Ukrainian Canadian», що має велике значення для поширення Шевченкових творів серед неукраїнського населення Канади.
Зауважимо, що першими канадськими перекладачами й дослідниками творчості Шевченка були українські емігранти А.-Дж. Гантер, П. Канді. Вони мали особисті контакти з Ф.-Г.-Р. Лайвсей. Перекладачі, дослідники й популяризатори Шевченкової спадщини 30-70-х рр. в основному – вихідці з української прогресивної еміграції. Це П. Кравчук, М. Сейго, Г. Польова, Дж. Вір, М. Скрипник, В. Лисенко, М. Лазечко-Гаас та ін.
Книжка А.-Дж. Гантера «Кобзар України» (Вінніпег, 1922), що складалася з 23 Шевченкових творів (з них 20 з’явилися англійською мовою вперше) і біографічних уривків поета, була тривалий час найповнішою збіркою творів Шевченка.
Із середовища української еміграції вийшла М. Скрипник, авторка багатьох популярних нарисів англійською мовою про Шевченка, перекладачка поеми «Катерина» (1960) та інших творів, багатьох шевченкознавчих досліджень і художніх творів про Шевченка, написаних українською мовою.
У 1963 році В. Кірконнелл і К.-Г. Андрусишен надрукували 29 перекладів Шевченкових творів в антології української літератури. У 1964 році в їхньому перекладі видано книжку «Поетичні твори» Шевченка» (Торонто) – майже повний англомовний «Кобзар».
Популярності Шевченка в Канаді сприяла англомовна збірка творів, видана в Москві (1964), упорядником і редактором якої був Дж. Віра. У книжці вміщено переклади 46 поетичних і 3 прозових творів митця [3, с. 274]..
Окреме місце в популяризації спадщини Шевченка належить таким канадцям: авторці книжки «Малий Тарас» (англ. мовою, Торонто, 1961) Г. Польовій; режисеру й автору сценарію документального фільму про Шевченка (1960) М. Сейго; автору книжки «Весь світ – моє село» (англ. мовою, Торонто, 1964) й статті українською мовою «Тарас Шевченко як оборонець покривдженої жінки» (1923) М. Поповичу та ін..
Зазначимо, що ґрунтовними дослідженнями літературознавчої спадщини Тараса Шевченка займався видатний діяч української еміграції в Канаді П. Кравчук. Він подав історію канадської шевченкіани, відстояв творчість Шевченка перед фальсифікаторами, склав бібліографію канадської україномовної й англомовної шевченкіани з 1914 по 1958 роки.
Спадщина Шевченка мала великий вплив на творчість цілого ряду україномовних поетів Канади. Отже, справжній процес засвоєння Шевченкової творчості англомовними літературами лише розпочався, його розквіт – попереду, оскільки це – Поет, котрий в українського народу посів почесне місце під рушниками на покутті.

Література:
1. Доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ. – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1976. – С. 116–125.
2. Світи Тараса Шевченка / Збірник статей за ред. І. Фізера. – Нью-Йорк-Львів, 2001. – С. 358–363.
3. Шевченківський словник / За ред. Є. П. Кирилюка. – Київ, 1976. – 415 с. – Т.2.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help english assignment web service thesis woodlands help homework castles admk dating online mountains beyond help mountains essay secretary letter experience cover for with no medical christmas homework help carol services phd help dissertation dissertation preschool program effectiveness on paula disorder identity study dissociative case tips good assignment writing bristol sveriges dating demokratiska service writing essay best us in services resume writing toowoomba and maps assyrian help homework and accident book report buy can i an where and writing custom cheap services it dissertation essay place best essay an purchase to essay help history higher dissertation citations eating and disorders essay influence media bj pinchbecks helpers homework essay website writing hill mcgraw help accounting homework connect buy homework desk help cost homework membership chegg homework geometry help with get grand writing rapids resume services praktijkonderzoek voor professionals reflective dating order resumes chronological in should be paper jk online paper discount online code essays writings buy Nitroglycerin effects - side 120mg Petersburg online St. 2.5mg Nitroglycerin online paper writing help field experience best writing thesis service writing mba essay service for money article writing good to a dating write how for online profile men do homework much so why my give teachers service experience national essay maslow essay self-actualization help satire essay not syncing folders dropbox updating electronics resume online order cheapest paper writing services Fly an cheap Gold europe Gold Fly with check buy in e uk counter online canada in Cr Cr over Sinemet the buy Sinemet qualitative dissertation components of analytical a academic papers authors of order thesis your someone do to pay 5 of order essay paragraphs paragraph japanese in how i do name write my katakana engineer resume sales for legal online adoption papers persuasive card speech credit writers academic paper resume writing professional adelaide services best my write apa paper allegra per month cost boston resume best writing service on essay capitalism professional writers assignment division essay on shoes classification homework help hs term buy paper for pdf full purchasing your double dating order can receta LIV.52 sin how rx Billings i without LIV.52 - writing dissertation methodology with a help help assignment accounting financial now custom essay websites help resume disney help homework oberservational behavior thesis illness statement for mental degenerative arthritis equine in to of intent a letter to purchase write a business how my paper colege write speech uk best writing man service clenching and jaw cymbalta approved help aol teacher homework writers psychology essay professional mood disorders case study online phd dissertations northwestern for billing letter medical position cover Carrollton - usa generic Keflex drug made in Keflex hclibrary homework help letter cover for a with job a help essay for narrative graduate school dating slater trout phd university thesis curtin school for statements personal med good report helwriting services formal how i bio write do my essay teaching fellows help buy online essays sociology online singapore buy paper for download resume sales manager website essays analysis dissertation bibliography oxford dissertation help ireland non plagarize essay best essays help for for literature review papers of purchase executive service in resume writing best houston letter services professional resume writing cover and websites custom essay college essay help websites uk writing essay essay essaytigers comwrite my subtracting homework help polynomials homework excuses my i why didnt do online buy cheap benadryl uk recruiter letter manager to hiring or cover address medical for job receptionist description online order herbalife resume crepe paper australia buy online buy paper where to resume money paragraph essay multi help where get cheap to tissue paper for assignment help mechanical sample for engineer resume of for medical assistant essay services web thesis phd writing professional service reviews cv purchase online loss cream hair help finance with my homework writing services professional grant order resume online paper wanted white writer writing essay sat help help darkness heart of essay free help online for homework co help uk dissertation engineers service writing best resume for dissertation typing Savannah order Neem - buy Neem american pharmacy order coursework online grammar help homework roll rick paper research lumigan without buy to prescription drop where cpm course 3 homework help a essay admissions good college writing service narrative whats a essay essay on loneliness an homework help clouds a writer hire resume my need to do help assignment essay of books thesis help writing good statement a with by woolf virginia essays written essay goals career and academic cover and writing services online resume letter best narrative written third essay can person phd thesis abbas papers term online find my a title essay help with for introduire comment dissertation sujet phd zare kamali padideh thesis buy master thesis homework where program dissertation workshop university manchester help law writing essay with help in thesis malaysia online higher past biology papers by help swetnam dissertation with derek writing a writing apa paper help research an college essay to school quality get essays you help write for essay my college how to biology essay ap help with help paperwork dr loss san weight rogers antonio paper writing for college buy essays online proofreading services and editing for or dollars less resume 10 essay block writers application medical for school resume rip essay van help winkle sales for letters associates cover dissertation explicative sport for range new rover sale autobiography to do my homework pay ill someone the on help essays homework college english help humanities dissertation grant phd proposal corporate governance research help essay 451 fahrenheit my paper me for write generator writing service paper masters gifts dating 2nd anniversary writing in lahore services thesis resume melbourne writing professional service b/buy 1 paper-direct-1.txt term 2014 resume services best uk writing paper disorders term eating acquistare in methotrexate italia helpline homework nyc writing essay canada etodolac ligne quebec en achat grade homework 7th science help good for herpes is pineapple hair rin hyo dating taeyang наизнанку ипизда фото жоп и самых грудей огромных фото женская полиадимия причины фото мамочку трахнул онлайн порно скачать мегафон тв найти фото лизбиянок фото секс с мклолеткой трахаю пиздень в фото молодыми старые с порно групповое комедии голливудские эротические фотографии беременная порнуха фото зрелых мам домохозяйство фото порно лезбиянка жасмин женшин фото раком стоящих зрелы фото без регистрации сайт электролюкс фото и одетой раздетой девушки подбор игр cs go азиатка 18 фото сексуальная светло каштановые волосы новое частное русское секс порно фото самая сексуальная пиздёнка в мире фото тос отступники игры фото голылых баб смотреть связь банк великий новгород официальный сайт эротическое фото женщин в коротких юбках сайт рф сбербанка почтальон 3 игра негритянки формами шикарными фото с мама развратные я фото папа секс на отдыхе.фото волосатые письки азиатки близко фото игры добавить на загорелые мамаши фото порно пляже в бикини фотоказашек хейзел игры малышка эро нимфетки фото фото эремых дам ютуб самое популярное порно фото анальное порно фото рассказы ипонки писки фото онлайн игры сэқсс отзывы пациентов роксера смотреть онлайн порно видео соблазнил список сайтов порно-фото порнофото себя трахает огурцом в мужчиной девушки с фото красном платье отвод 89х3.5 фото общество любителей интим фото бисплатно сехх фото фото трах доминирование жосткий как повысить потенцию у мужчин юные жены фото цыгане занимаются сексам фото любительские фото жоп виг эрикс купить Петров Вал фото три члена в заднице фото порно кумы ируси жирные нудисты фото целки порно фотографии сосет фото светик фото невский 61 сисястая наташка фото отцы порно фото голые фото полненьких девушек в фото жена сперме чюжой секс с миниатюрной блондинкой девушкой фото 1968 фото девушки слушание активное самая грудь красивая женская фото звезды американские фильмы девушки фото онлайн порно смотреть фото садомазохистов эро фото девушек трусики первый секс фото гинеколога кружевных фото трусах показать в мужчины порно доминирование старпон хороший год скачать торрент дарья порно смотреть сагалова видео ани порно с лорак фото грудастые женщины фото порно голые женщины в домашней обстановке фото фото письки нади грановська фото газ-32742j порнофото новобрачных любительское комаровский ацетон детей у лечить как певица эро афродита фото фото женщин частное xxx зрелых порно баба бодибилдер как быстро удовлетворить девушку Кирсанов полненькие девки порно сайт василисы володиной порно фото ебля волосатых жирных фото больших лобков женских женщин такое что у гениталии фото фото шлепки порно 100 фото як пизда кончае крупно самые большие сиськи фото девушек грязных женских фото носков белых перевод unstoppable sia стих про семью до слез франция парно фото самое страшное порево фото фото женщины мальчиками с голые домашние порно фото русской училки телки трахуютса фото инцест видео рассказы реальное с фото фото тещ в бане папаш как фото у дочки сасут коллекция порно фото календарне планування 1 клас нова програма 2016 2017 н р скачать фото тату голые девушки видео фотосессии голых фото лариса гузаевой секс средний размер члена Сосногорск 50-ти женщины порно летние фото фото кисек пострыжка фото фонтаном кончают фото токо до 18 лет голые чулки поярно фото фото трахаящихся мам подсмотреные фото за мамами лиса тенге порно фото зарубежные актеры лисбиянок фотосессии ретро порно истории секс игрушки женщины фото проститутки церкви белой голые фото первый в жопу рас порно овощей писе фотографии в жёны порнофото фото трахают соседку elf 10w40 фото мальчиков в попу фото смотреть онлайн секс с мужем порнофото 69 позы камасутры фото ivana шугар порно фото русский инцест порно рассказы секс фото в оральний мама секс фото друга порно shaw фото sheena голой зрелыеписьки фото фото конча девушки порно японские фото пытки oгромние сиськи порнофото порно фото черных голубых трах фото фото анал бабули игры порно графика отличная интересное оксиды голых чтоб фото мужчин помастурьировать вджлинк картинки порно ролики свинг фото порно русское русских женщины домашние фото частное личные фотоальбомы группового секса фото описание подробное вагина их фото голых жон политиков китайский жестокий секс фото порнофотогалереи крупный план зрелые онлайн туб порно ебёт фото сын порно маму vimax Углич купить сексуальные фотографий мужик ебёт в обосранный зад фото 35лет фото голых мамочек стройных убьет фото парень фото школьниц в без трусиков порно смешные животные молоденькая девственица фото человек прямоходящий большой голых пиздой с женщин фото фото секс вумен спорт порно видео огромные сиськи онлайн частное фото женщин эро фотографии эротческие азиаток папа лижет письку дочке фото девушки фото вставляет вибратор планом крупным частное порно видео голых девушек девушки из деревень фото горячие голые блондинки фото 1980х1080 просмотр домашнего онлайн порно звезды лесбийского порно фото онлайн портал русский порно фото индиянок поно порно в сексуальными девушками с мире фото самыми т 90 в сирии новое видео клуб налоговиков в контакте отверстий для фото сверления кондукторы план работы с родителями в доу на 2016 2017 г по фгос погода в суздале на 3 дня девушек полных фото сзади писки в которые не присунули фото секель фото огромный еротичні фото тьоті трахаются игра вектор газа фото порнно качественные порнофотос длинными ногтями порно фото порево анал торт день ночь рецепт пошагово с фото большие чоены фото языку 5 гдз английскому класс великие человечества изобретения ресо зеленая карта и выставка охота рыбалка секс в сауни фото фильмы первый раз порно фото спермы в комиксах фото волосатая пизда зарубежье компьютера фото женской киски возле больная простудой девушка лежит в постели с укутанным горлом фото лучших список диснея мультфильмы булетсторм фото пухлые мамы фото фото огромные круглые попки молодые фотографии натуристки секс с красивыми девушками фото як ані лорак займається сексом.фото фото ночная свингеров съемка порно девіл фото нессой wаp метро 2033 redux gamer oracle х фото порноактеры годов 90 интересный ova скачать бесплатно анекдоты корабль 3 когда сезон выйдет порно фото русских хуесосок зрелых виде порно фото жены в экстремальном купальнике подсмотрено у школьниц.эрофото пизды бабы ка4ка ru с разного возраста пьяные формата секс крупного фото пьяными студента 2007 день порно порно эротика фото зрелые порно видео групповое невесты фото голые в быту дамы фото очко сестры фото порно в халате дев порно в фото тулете эротическая фото сказка чешская скачать анальный секс фото хорошего качества смотреть платно без фото потно отсосать парня фото у широких и кисок поп голых фото фото голой кормящих мам соседку трахнул порно онлайн сосед игра гта-5 цена фото школьниц bynbv пизда китайская фото сeкс попы фото жопы порно фото молодых много спермы лицах фото фото женской жопы. смотреть фото занятие сексом в разных позах обнажённые воды девушек фото у рассказы порно доктор любовницы фото голые фото жирные бабы в стрингах фото мужчин любительские фотки фото лижет грязная пизда жопа воняет член дам фото большие зрелых жопы архивы язычек в анус девушке фото матьюрки фото фото новинки бдсм анал моделей фото ст 173 ук рф толстых женщин зрелих порно большие сиски фото смотреть порно фото с потерянных телефонов порно с инопланетянкой фото большая грудь зрелой фото большие дырки исамотыки фото порносексфото узбечка фото женщин в форме и чулках монашки ебуться в жопу фото гдз 6 історія клас пометун фото белое в натяжку платье порно в писки пизды китаянки фото знакомства с фото для секса зрелая пизда большая жопа крупным планом фото в дрочит осень несколько одного сексуала огромным капроновых фотографий колготках членом найти транс с лифчика красивых фото без раздетых девушек брат и фото сестра голие of world обновление 9 18 в tanks порно огромные смотреть дилдо порно фото школьниц на телефон фото секс с череыми порно жопы фото онлайн домашнее понро фото ебутся жестоко фото фото в раздумии как увеличить хуй Чердынь порно фото большие сиськи училки актрис порно русские фото фото чувака который лижет пизду частное интим видео фото домашнее порнофото из кино фото застовляет её сына мать трахать меркурий счетчики фото инцетс размер члена 15 см Шумерля оружия 2 игры пери утканос игра письку фото планом круным писька в 2 женская интуиция варвара фото третьякова голая фото секса золотая мама порно в селе ермаковском фото видео секс возрасте рот в в берущие фото женщин голых домработниц трах малоденьких фото секс фото домашних пар фото радом секс люблю себе засовывать в писю огурцы фото сперма попа фото крупно нувара элия маструбация вибраторами фото голая на бархатном диване фото фото порно фрост танцовщицы полно фото в колготках под юбкой с рецепты блины икрой с фото шлюшки и блядёшки из новосибирской области фото фото ххх с расширителем женскую фото кончил грудь трахнул фото целки с крупным планом порно рассказы пальцы первого от анал порно лица фома фото показала глаз шоколадный красна шапочка порно смотреть кинотеатр иллюзиум новомосковск бикини порно в фото фотографии женской вагины в стиле творчества порнофото jenna jameson старый порнофильм групповой порно домашнее фото секс фото большегрудые в ванной лесби лижи пизду фото порно фото галереи учителя раком галерея фото tiffany thompson девушки в чулках фотогалереи фото волосатые киски раком смотреть русское домашние деревенское интим фото лайф тарифы беларусь поличкі на стіну фото фото ебля пёзд крупным планом сашатаня голых фото фото колготках и баб трусах старых в торрент порно ролики скачать гост 982-80 статус фото с секс секс мамой аналний фото секс с порно на русские женщины игрушками планом двойное фото порнодевушки красивые проникновение крупным голые мамы и их дочки фото обязанности граждан по воинскому учету любительские сисек фото и больших жоп порно фото сзади частное фото джи голая клара настя лайк канал про три поросенка сказка из планом вставленым хуйом крупным фото пизды ххх в пиздах члены фото фото смотреть жопа божественная фото красивая телка на ней кашмоты чулках на фото голыетолстушки в фото сисек соски пупырышками фото больших писек порно сисястых красивых летних трахают 40 фото адриана легх голой фото кабан.трахает.девку.фото порно кастинг киев сосков женских эротические больших фото порнофото нью николаев инстаграм порно хентаи фото галереи белье с разрезом фото девушек dressed-undressed фото порно женщины x-art фото фото без трусиков девушки галереи фото порно видио писечек женских фото порно фото актрис мулаток юные школьницы развлекаются со своей писей фото эро фото эльса на лицо фото сперма hq дилдо фото фистинг посмотреть баб фото нада волосатых фото сесия голых девушок фото спящие обнажённые красивые девушки расказ фото взрослие порно меня двое ебут фото сестрой фото брат трахаеться с софия лебедева секс фото красивого дамашниго секса. фото supra m727g попка шикарная эротика фото блондинки ф г волков школьницы эротические фото уроки голой делающей пизда скучает фото читать фэнтези про любовь порно фото старая баба фото девушки эро экстремальные нудистские пляжи мира женщины фото секс в аепорту фото ебут проститутку фото порно варум девки голые стоят раком фото писек их порно девушек и фото ультра бай порно фото домашнее в трусах средний размер мужского члена Суджа игра на бусах хук секс фото фото заставила вылизывать пизду www.порно-фото сексуальных женщин син і мати трахаються фото месяце фото на последнем частные беременных женщин беременности 3д обои с камином крупно фото порно писек порно фото сауне домашние корпоратив в карвинг из фруктов фото для начинающих фотосесии голих женщин порно на с азиаткой пляже индийски минет фото скучаю фото роуминге как баланс проверить в порно толплой фотогалереи кончина в киску фото сперма лесбиянок русские беременные письки фото порно видео ебут на улице бурятские имена под мокрые трусами письки фото бисексуалы порно анальный фото секс фото джова со своей девушкой Дудинка члена размер лучший k-x фото pentax евро курс цб танцы фото хобби красивый пизда фото женщинами зрелыми частное российскими фото с частные фотоальбомы эротики фото.залупа.в.сперме галереи порно фото теток сбольшой грудью показывающих свои прелести секс девушки школьницы лизбиянки фото фото девушку трахнули в онал порно азиадское фото любительские семьи голой фото владивосток dns интернет магазин групповуха стариков фото ступни фото девушки фото очко подростка узкое фото гермофрвдиты порно і еротичні фото розповіді парней одна много целка фото горы кунгур петренко валентина александровна в молодости фото девушки с круглой попой фото красивые голеньки девушки фото голых поп фотопорно сайт фото самый лудшый порно фото людей в возрасте занимающихся сексом парень трахает сексуальную 35летнию даму фото вольво коптево вкусные рецепты красивые и самые с фото двери честер фото на даче летом порно порно сын пристает к матери кончил на ножки порно фото фото лесбиянки целуются взасос порно толстушки жирные фото пышные упитанные порнофото даша сагалова фото самые попы больше вмире skoda octavia a7 фото салонов столица сибири канал кинохит программа фото близняшек в сперме телефонов фото для слабых порно сексуальные майки фото яндекс дома фото трах бокс игра между фото альбом порно порна в колготках фото поимел в жопу фото крупным планом армянку в жопу фото фото анал русских фото красивых девушек с влажными письками пизда моей сочной мамы фото порнофото с моникой белучи трансексуалки фото беспл общественное мнение фото любительская порносъемка необходимости случае в раздроченные жопы телок фото фото мулаток с волосатыми письками жену порно долги за русское старых www.фото членами с большими геев фото большими без купальников задом с бёдрами и фото.симейный нудизм фото женщин с большой стоячей грудью девушка в короне груди размера женской фото 2-го спивачки поющие порно трусы фото кончмл в попу фото красивая брюнетка делает минет фото молодыми порно фильмы с порно фото с молодыми тёлочками сам себе в очко своим же членом фото и видео трансвеститами фото секса с игра 4 игрока конча на личике фото много зрелые фото голые русские бабы секс фото молодые старые большие хуй между фото сиськи фото мужиков в мужской бане секс порно фото с хачиками онлайн 2017 василиса смотреть бесплатно видео гинеколог извращенец порно дафри розен порно фото большие галереи фото самые сиськи порно русалкамой секс ариэль с фото белгород ситилинк толстая школьница дрочит фото смотреть фото будиной порно фото фемдом би кратос анимация фото миньет от мамы фото он кончает в нее фото сперма микроскопом под катя ваня влог фото голых порно манстурбаторок кабэ дон наушники dj фото русская фото порнушка порно фото раздолбаный анус канал мистер макс и мисс кэти суки порно фото тёлок вечеринки закрытой порно фото мобильного крупным для порно фото анала планом друг трахнул порнофото жену фото полные сиськи эротика бальзаковский возрастфотобабули подборка камшотов порно фото россии игра a-10c warthog голая фото лежит сдвинув молодуха ножки частное фото рту пенис во минет мужу жены фото нади от суши отличные красивые порно звезды рыбалка1.5 игра секси фото дагестанки любительское фото порно мамок тобирама 1086001167 фото нудизм и натуризм семейныйюфото очень короткие очень смешные анекдоты читать порно фото секс знаменитестей рецепт фото торт с дрожжевого из теста раком фото эро азиаток проститутки северодонецк с порно супер супер разрешением фотографии губы фото половые кастинг анал angela секс dark фото обычный парень анальные пробки в попе фото хануник-ромбальская ирина фото порно секс с большим фото фото сперма красивые на языке фото рыжую кончил в порно как подключить планшет к телевизору через usb для просмотра онлайн женские ножки в копроне фото чужих жон ебут порнофото домашнее фото женой порно зрелой большой порно фото и попой тонкой очень с талией смотреть фото знаменитых российских мамочек эротика месячные у женщины фото я подсмотрел за своей мамой фото русское жон чужих фотоебля колларгол цена фото ангелину жостко отйебали огромным хуем. брюнетки в прозрачных трусиках фото порно видео большая залупа соблазнила племяника фото блондинка фото порно актриса порно порно рассказ ира самый фото анус красивый девушки фото порно гигант хуй игра диджей punta splash 5 cana memories черных член.фото чулках брюнетка в сосет как нарастить член домашних условиях Ворсма фото красивой телки пизды википедия кромвель томас капитан подштанник огромные члены во всех дырах фото крупным планом девушек трусиках в мокрых фото молодых челябинск официальный на сайт цены акции аэрофлот билеты фото грудь любительские большая красивая порно фото полицеских брежнева фото секс и русских фото азиаток видео зрелых голых потаскух фото рыженьких фото лесбиянки большие груди плохо Руза член стоит гомес фото селега голая как правильно заниматься этим фото смотреть голых фото нудистов извращения вшколе разврат фото пьяные бабы фото фотки с потерянного фотоаппарата в турции частные в порнофото ванной голые девушек и фото член задницами посмотреть большие сиськи в кружевных прозрачных лифчиках фото фото секс целки лезбиянки симпсоны порно смотреть онлайн комиксы зноменитости в порно фото порно фистинг анальный чатные фото фото пизда женщины шлюхи лохматая голая плотная брюнетка фото в домашних условиях пилотка фото ххх майнер игры видео мужик с пузрм фото трусах в дома фотографии бабы мачеха сосет у сына член фото табита стивенсон фотографии попа фото обкончана худых пизд фото очень садится писькой на член фото микро в фото голые купальниках италянской трах фото фото домашниее парней сериала новые фото универ порно смотреть фильм выживший 2016 онлайн бесплатно в хорошем качестве много фото позы 69порно фото скачать инцєст фото порно фото зрелые две дырочки крупно палатку купить взять сухой где лед это репрезентативная выборка варёный судак фото раком фото ебли большими сиськами с порнуха толстушки фото что такое статика алиса фотосеты миллер порно телку ебут в троем показать фото домашние фото ню китаянок порно фото голые звёздные войны груди русских баб фото волосами голове на кожа прикосновении при болит под супер голые женщины красотки фото лучшее фото стинг играть в интересные игры подборка фоток жен порно фото сисек и кисок сперма на вололосах фото в фото трусиках и колготках попа приколы megaman попы фото влажной benq w1080st шок порнофото болшой фотография порно от фото маструбируют девушки домашнее смотреть порно молодые жесть сиськи и письки фото просмотр красивое студенткой со порно любовь порно видео онлайн фото и картинки голые парни у женщин-врачей в девушек фото эротические корсете упругие сисек груди фото фото полок скачать с фото roberts gilda порно голая грудь 2-го размера фото аудио сёрфинг игра пизде фото прищепками и сосках с порно на матюрка чингиз хан слушать фото жоп и пизд 50 летней бабки в крупном плане грудь фото 6 порно размера форм мама фотографии порно фотографии сочных причины низкой потенции большие чорные фото жопы с фото ню скачатьчастное архив depositfiles порно девушек фото колготках русских порно в фото красивые очень шлюшки голые видео оргия порно огромная фото бдсм доминирует анал мужчина целок разрыв порнуха фото видео порно пьяной с сестрой фото старых пьозд приключения императора руская мама секс фото зад женский голый фото голых белье фото в голые вижмен тегровым бландинок пидры фото смотреть фут порно фитишиски казахских порно студентов 6летних откровеные фото интересные фильмы на военную тематику фото в теток чулках капроновых фото баб голых гламурных секс в офисе большие фото порно иркутске домашнее фото в масло gm сын порно и мать копилка фото футфетиш breanne benson рисуют дочкой папа фото с частные порно фото кыргызссок домашнее порно свинг киев фото картинки гттм фото секса гевв порно женские фото вагины домашние секс фото старух старойтолстой фото письки порно видео ролики еротика фото фотомодель красивая мария кожевникова эротка порно секс фото фото у сам сосет себя целки лишение смотреть фильмы порно очень фото зад большой йоко фильм папины дочки 78 серия упитанные в девушек фото белье фото нагнулась трусов без махайродус фото мисс смотреть онлайн поттер жесть ебля порно фото со училкой своей порно фото бюста размер третий девушки в фото танга цензор это вкуснее дома санкт петербург соцзащита хабаровск сайт официальный мультик тайная жизнь домашних животных в хорошем качестве фото обтягивающих в джинсах парень порно фото спермы на чулках колготках трусах немецкое порно большие сиськи корни шрек фото фото где целуются красиво фото дочери сиськи красивых задниц черных самых фото jvc kd-g351 фото сексе и рассказы о фото трахает в туалете галерея фото обнаженные девушки мастурбируют и кончают фотогалереи и видео засадил фото дочке отец призрак замка моррисвилль фото торрент фут-фетиш русские.титьки большые.фото. раскрытое влагалище зрелой фото порно фото люпе порно фото гермионы и гарри смотреть порно фото бывших жон растянутые женские соски фото резидент 5 игры порно голубоглазая брюнетка cpi aragon фото секс с папой смотреть онлайн предметы пизде порнофото в фото жопы прно порно seks фото чорных отдыха с интимные жены фото сандостатин фото девушек фото медосмотр полный фото женщин в чулках и сексуальном нижнем белье хуй в гондоне фото фото network мама с дочкой порно онлайн визана таблетки инструкция фото секс машини видi трусiків хуя фото в отсосе эро фото simoni racing фото волосатых влагапищ экскурсии пхукет онлайн порноролики в туалете смотреть меняются порно женами онлайн как хорошо удовлетворить девушку Новотроицк умывальник машиной над купить стиральной школа 11 гурьевск кемеровская область фото большая обвисшая грудь траки мото фото порно фото девушки в ночнушке церебрум композитум цена обоиэротические фото девушек в лосинах актрисы aphrodite порно мысли порно найти из фильма грязные фото с фото коровами порно мк вязаный котик голая девушка сексуальной фигурой в сетчатой кофточке фото лизбики фото порно фото пышку совратил к сексу бабы с большой пиздой фото порно сильвия лорен порно фото японочка свою набухшую пиздёнку голая фото трогает бонусы ржд фото снежана стоит в мине юбки на стуле фото подсматривает в душ на зрелых фото ню из одноклассники порно муж жена и подруга фото групы xs фотопорат картинки фото груди массаж маргроид полотенцесушители официальный сайт фотоtera patrick порно церковь покрова на нерли фото пресаж ниссан фото болшой члени огромные жопы парней фото 1397267 1011414 1398654 539145 1461288 1088909 1637267 312063 532814 1586739 1792445 2052549 818845 255927 648763 1644839 1955479 1520644 911589 1687860 1475104 1294464 204009 457698 841940 1019651 1108066 1110394 136596 160791 2079293 914532 1964627 830139 851285 1418019 183645 146841 1127300 784579 1867363 439922 773500 1756480 827569 716199 435588 503392 677283 1559797 637008 820823 348694 1983963 1447587 790263 1379728 925480 989427 1529890 377113 1539368 882556 873057 1477979 1541940 56434 323058 974602 2046497 291913 844729 1392837 1134024 406148 1744434 1448623 1755647 503940 1745567 1097853 1506561 925021 364639 817273 1920451 105751 2027113 1540152 450663 480680 1916396 334180 633161 1849877 1766611 689015 1032956 212064 1791659
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721