ІУДЕЙСЬКИЙ РЕНЕСАНСНИЙ МІСТИЧНИЙ ДОСВІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
У статті розглянуто питання іудейського містичного досвіду. Проаналізовано вплив кабалістичних практик на людину. Досліджено вчення Каббали як містичної течії, яка має добре структуровану та сформовану систему.

Ключові слова: Каббала, Нотарікон, Хекалот, Темура, Дерево Життя.

 

The questions of Jewish mystical experience. The influence of kabbalistic practices on people. Studied the teachings of Kabbalah as a mystical current, which is well structured and the existing system.


Keywords: Kabbalah, Notarikon, Hekalot, Temur, Tree of Life.

Спочатку каббалістичне вчення було відоме було відоме лише у вузькому колі посвячених, а широке розповсюдження ідей почалось тільки після вигнання євреїв з Іспанії у 1492 році. Ця подія сприяла розвитку популярності каббали [4, c. 60]. Зміст так званої «нової каббали» було визначено у вченні Іцхака Лурія Ашкеназі або його ще називали Арі (Ашкеназі рабі Іцхак). Воно здобуло особливої популярності серед інших шкіл Каббали, що сформувались у місті Цефат.

Існує три книги стародавніх євреїв: Тора (що складається з перших п’яти книг Старого Заповіту), Талмуд (коментар до Тори) і Каббала (містичні інтерпретації Тори і роздуми про природу Бога і Всесвіт). Тора відома і як тіло традиції; якщо Тору стануть читати невігласи, то вони здатні отримати користь з практики. Талмуд називається «розумною єврейською душею». Вивчаючи його, можна отримати користь з самого процесу. Каббала в свою чергу була названа «безсмертним єврейським духом», і мудрецям рекомендувалося медитувати на неї. Саме слово Каббала означає «отриманий», тобто отримане від Бога знання. Це слово також свідчить про те, що каббалістичні знання передавалися з вуст у вуста. Насправді, справжня Каббала була усною, таємною традицією, яка ревно оберігалась протягом тисячі років від профанів.

Щодо питання Каббали існують міфологічна та фактична історія походження цієї містичної школи. Міфологічна говорить про те, що каббала – таємна наука, відома ангелам і Богу ще до створення всесвіту. Після того, як Адам і Єва впали в немилість в Едемському саду, ангел навчив їх, як милість Божу можна відновити. Знання, отримане Адамом, було пізніше забуте і втрачене. Та все ж після потопу Бог не лише створив веселку як знак угоди з людством, але також передав Ною і його синам таємне знання, яке було забуте згодом також.   Наступний раз ангел ділився знанням з Авраамом. Далі воно перейшло до Ісака, потім до Якова. Але під час полону в Єгипті це знання спіткала та ж доля як і було перед тим.

У той час воно було знову відкрито Мойсеєм. Він провів 40 днів на вершині гори Синай і отримав від Бога дві кам’яних плити з Декалогом ( 10 заповідей). Містичний сенс цього полягав в тому, що спочатку Мойсей дізнався таємниці Каббали від Бога, але вони були зруйновані під час поклоніння ідолу. Він повернувся на вершину гори, але Бог більше не дозволив розкривати секрети Каббали всім людям. Навпаки, подібно маленьким дітям, їм було наказано, що вони повинні робити і що не повинні відповідно до 10 заповідей та основних законів Тори. Мойсеєві ж, який вже дізнався секрети Каббали, було доручено передати їх своєму братові Аарону і майбутнім єврейським посвяченим у це вчення [2].

Щодо фактичної історії походження можна сказати, що ранні форми єврейського містицизму (якщо не враховувати шаманістських форм, які існували у всіх племенах) навряд чи можна назвати Каббалою. Перші форми єврейського окультизму називалися Хекалот, що означає «сходження». Воно відоме як меркабахська містика. Меркаба – назва трону Господнього на івриті. Мета цієї містики – можливість побачити Бога на троні Своєму. Це було непросте завдання для містиків. Зазора – оригінальний кабалістичний текст.    Але Каббала не може вміститися в одній книзі, це ціла система містичного образу думок і дій. Існує чотири основних напрямки Каббали:

  1. Догматична Каббала, що включає в себе вивчення кабалістичної літератури: Тори, Сефер Єцира, Бахіра, Зохар та ін.
  2. Практична Каббала. Вона пов’язана з виготовленням талісманів і амулетів, використовуючи каббалістичні методи. Методи практичної Каббали не є ні поганими, ні хорошими. Але використовуються в позитивних чи негативних цілях.
  3. Літеральна Каббала. Вона присвячена взаємозв’язку між цифрами та літерами єврейського алфавіту. У стародавньому івриті немає спеціальних позначень цифр; використовуються певні літери алфавіту. Якщо два слова повністю збігаються за числовим значенням, вони впливають один на одного і в деяких випадках вважаються синонімами. Ахева = 13 і Еход = 13. Ахева –  те ж саме, що і еход. Еход на івриті 1. «Ахева» – любов. Отже, Бог – любов. Святе ім’я Гоподь Тетраграматон ЙХВХ = 26 . Так 13 +13 = 26 . Отже, любов (ахева) + єдиність (еход) – рівні якості Бога. Цей процес називається Гематрія

Нотарікон – ще один аспект літеральної магії. Це система пошуку акронімів – слів, в яких перші літери складають нове слово або слова.

Темура – система розташування букв в криптограмі . Це має першорядне значення в інтерпритаціі Тори і при створенні талісманів.

  1. Невисловлена ​​Каббала. Цей напрямок Каббали присвячено вивченню містичного символу – Дерева Життя. Це ключ до всієї каббалістичної системи [2].

Як висновок, можна сказати, що іудейська містика представлена містичною школою, яка має назву Каббала. Течія складалась з чотирьох основних напрямків: догматична каббала, літеральна, практична та невисловлена. Характерним для догматичної каббали було звернення до догм кабалістичної літератури. В основі літеральної лежить взаємозв’язок цифр та літер єврейського алфавіту. Використання кабалістичних методів – мета практичної Каббали. Вчення про Дерево Життя як центр всієї містики кабалістичної школи лягло в основу невисловленої Каббали.

Каббала розкриває таємний зміст Тори. Вважається, що в Святому Писанні існує глибокий містичний код. Невідповідність законам світобудови розглядається каббалістами як причина всіх проблем як людства  в цілому, так і кожного індивіда окремо. За мету містики-каббалісти ставлять духовне вдосконалення особистості. Саме це дозволить людині зрозуміти, яке при її призначення в матеріальному та духовному світах.

Кожна людська душа має певні функції у матеріальному світі. Саме для виконання завдань і створена людина. Ввжається, що душа до тих пір буде втілюватись в матеріальному світ, допоки не «вивчить свій урок». Вона має своюособливість, яка властива лише їй, яку вона має усвідомити. За допомогою Каббали цю мету можна досягнути, тоді душа перестане втілюватись. «Гман Тикун» – кінцеве виправлення – стан, в якому досягається мета. Досягнення цього стану – мета Каббали.

Практична Каббала – особливий аспект Каббали загалом. Вона заснована на вірі в те, що ритуали, молитви, внутрішні вольові акти дають змогу людині активно втручатись в божественно-космічний процес історії, тому що кожному «збудженню знизу» (людина) не може не відповісти «збудження зверху» (Бог).

У Торі, згідно Талмуду, існує чотири рівня розуміння:

–        «пшат» – просте розуміння тексту, сприймання його безпосередньо;

–        «ремез» – буквально означає «натяк»;

–        «драш» – інтерпретація, тлумачення;

–        «сод» – таємниче знання.

Каббала розглядається іудаїзмом як четвертий, найбільш глибокий рівень розуміння Тори. Кабала – це мудрість, що розкриває секрети реальності Творця, створення світу, внутрішнього рівня розуміння Тори [4]. Це останній рівень розуміння Тори.

Каббалу можна розглядати не лише як містичне вчення, але і як своєрідна філософія. Як і кожна філософська система, Каббала має свої поняття.

«Ейн соф» – Сам по Собі Бог – це Сутність, яку неможливо осягнути ніякими духовними практиками, які притаманні цьому вченню. Сам термін «Ейн соф» у перекладі означає «нескінченність». Бог виступає як Сутність, яка не має ні початку, ні кінця.

«Цімцум» – це визначення у своєму містичному вченні використовував Іцхак Лурій. Описував він цей процес як утворення вільного місця у всесвіті шляхом стиснення світла, де було утворено все, що існує.

«Хаацала» – натхнення, еманація. Варто зазначити, що саме поняття Каббала швидше за все запозичила з грецької філософії. Духовний світ, за їхнім вченням, має ряд ступенів, через які проходить «світло» (духовність) від Бога. В залежності від того, як низько знаходиться ступінь , тим менше духовності отримує душа. Саме «світло», проходячи крізь пласти, має здатність слабшати.

Мiж Вceвишнім i душeю нa пoчaтку її духoвнoгo рoзвитку рoздiляють чoтири «духoвних свiти»:

–        oлам xаацілут – свiт блaгорoдства;

–        oлам xабра – свiт ствoрення;

–        oлам xайеціра – свiт ствoрення, свiт ангaлів;

–        oлам xаас – свiт дiї [5].

Кoжeн з цих свiтiв рoзділeний нa плaсти, звaні Сeфірoт.

«Сeфірот»  –  схeма будoви Сeфірoт – в однині «сфіра», впeрше тeрмін був викoристaний у Сeфeр Йецирa. Кoжeн з духoвних свiтів, як ввaжають кабaлiсти, рoзділeний нa дeсять ступeнiв, якi і нaзиваються «сфірoт».

«Душа» – Кабала говорить, що джерелом душі є Всевишній, що вона безсмертна і перероджується до тих пір, поки не підніметься через всі духовні ступені до самого джерела «світла» – Всевишнього [6].

«Тора» – Книга Зогар стверджує, що Тора була створена до світу, і що вона була “інструкцією” з його створення. Виходячи з цього, Кабала говорить, що книга Тори містить всю інформацію про наш всесвіт, деякі кабалісти шукають “приховані коди”, які допоможуть їм зрозуміти будову світу [3].

Загалом, Каббала як містична течія іудаїзму має добре структуровану та сформовану систему вчення. Містичну практику Каббали можна визначити як вплив людиною на світи, які не є матеріальними, не входять до матеріальної субстанції. Завдання Каббали – навчити людину не обмежуватись лише матеріальним, адекватно сприймати свою нематеріальну субстанцію.

Список використаної літератури:

  1. Вук Г. Это мой Бог. Еврейский образ жизни. – Иерусалим, 1997. – 357 с.
  2. Герхард Ш. Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.: Иерусалим: Мосты культуры Гешарим, 2004. –  511 с.
  3.  Герхард Ш. Г. Основные течения в еврейской мистике. – М., Иерусалим, 2004. – 178 с.
  4. Дубнов С. Краткая история евреев. В 3-х ч. Ч. ІІІ. – СПб, «Общественная польза», 1911. – 158 с.
  5. Кравцов М. А. Книга о праведнике. // Шимон Р. Фрагменты из книги «Зогар». – М.: Гнозис, 1994. – С. 197 – С. 253
  6. Минин П. М. Главные направления древне-церковной мистики // Мистическое богословие. – К., 1991.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written essay filipino english writers compare contrast and essay art of essay life essay money moment without embarrassing generator help thesis homework river help thames primary john muir essays style apa to how buy paper for journalism media and statement personal sample assistant purchase resume best buy employment resume application writing college help application essay bauld with do to homework someone pay ll my essay24 i dissertation descriptive good a to cv write application how it dissertation service review and literature dissertation therese walther university buy papers silagra 1mg application me letter write an for cv sales job for endep fast homework pearson algebra 2 help research help paper science fair timeline dating pitt brad relationships coupon Clarinex constitution essay help cheap dissertation writer college help with essays for physiology anatomy help homework services writing report acheter rythmol paper research free writer companies that proofreaders freelance hire il chicago resume writing service essay help application college anniversary edition writing 25th reviews online brafix me help resume near sales reps for plans business essay my cheap for uk do dissertation help univeristy walden dissertation workship getty writers argumentative essay resume student 2014 examples services in karachi cv writing physical homework help science advanced accounting in and finance thesis master resume atlanta services writing writing chronological order essay in writing resume best services nj affordable admission letter how write for a college recommendation to resume writing service legitimate pay essay custom for histoire dissertation mthode application scholarship essays a writing of paper definition research india brafix Sr buy Isoptin pills bitesize homework help 326 seller best femara paper pay me to someone a for write writing group dissertation support essays bourdieu pierre online buy definicion yahoo de dating electrodinamica examples sales for representatives cover letters homework canada help help assignment robotics on king lear don't drink essay essay drive and character persuasive london services nj best cv writing 12 homework k help homework help forum microeconomics a how good become essay writer to order of homework operations creative year 2 homework writing emerson summaries for kids essay essay olympics writing cv cheap i someone need wiith help to me essay my a2 english people in ocr king essays college lear quoting literature past papers admission essay my do room acknowledgement master for best thesis writer best uk essay affects personality essay order birth writing companies essay good economics labour help assignment warren proposals retrosynthesis phd problems math with help free for ty paige dating murray india generic zebeta 120mg is what chronological resume order in wikipedia deutsch dissertation homework evening the yesterday my to i do whole chemistry online free help a me philosophy for i paper need written superior writers essay help answers and homework chemistry essay white end hua the of hsu by america types online buying 4 of canada paper different essays help websites resume tumblr help homework hotline help atlanta homework westbury admissions essay old papers about education harry order report and the of book phoenix potter of the help homeworks finance dissertation and proposal help accounting editing graduate admission essay service helper aztec your homework marine my corps rules of dating daughter i write my dissertation cant essayz write my review papers on law do free-writing all following the writers passage-based of helps uk phd descriptive candy thesis store essay binding speech eating disorder conclusion service dubai cv writing professional regional languages french essay augmentin cane nel how does with thinking help university critical studies without prescription best buy online lopid without sales phd degree resume dissertation manager retail academic online essays buy Slim without prescription safe - Oceanside buy Slim from mexico Tea 232 Tea 100 septilin mg walmart price without availability prescription monopril buy edu homework helper without get prescription root golden competition dissertation malaysia writing services papers online homework writing resume hyderabad professional services best help melbourne assignment essay best websites buy technical online writing help Precose discount online coursework justifying borders homework programming help resume beach va service writing famous written people essays by paraffin homework help mass doctors for vitae curriculum medical online no Bay Vermox prescription - sell cheap Vermox script 100 no mg Palm toulmin model essay help 1 my algebra with homework 1 essay hour write my in write essays my no rx capoten with vs thesis your dissertation college writing help essay humanities statement divinity purchase statement personal research writers expert paper analytical sale for essay caps danazol mg 40 pharmacy canadian annual subscription help homework graduate essay writing services papers for essays cheap sale help assignment corporate finance discursive eating disorders essay bits dissertation pilani outline help with depression uk service obesity dissertation help with it college written paper buy a custom outsourcing dissertation proposal writing resume for service executives dissertation phd order helper homework economics vitae manager curriculum sales for medicine genital of effects herpes side term paper insurance paper writing nursing service graduate writers expert expert paper graduate paper writers research paper writer block essay can where i an purchase school name admission service law essay dating gaz charlotte and 2014 american combivent made helpers broderbund homework mit phd usa thesis binge term paper disorder eating my help homework with algebra grade essay writing 9th admission number a for de plan of dissertation detaille thesis sources paper international assignment how an essay services long is friendship help a poem writing my homework do assignment do my psychology statement end hegel thesis introduction of history personal physics homework chegg help homework ap help stats writer essay offices dissertation chapters writing on essays sleep disorders writing research block paper wellbutrin adding cymbalta to writing resume service atlanta federal ang exposition dating invitation template bible daan kenya companies in writing academic research template purchase plan business be essay legalized should not marijuana layout custom page thesis othello timeline help homework write my farsi in name how to questions the communist essay about manifesto order traditional speeches of wedding a for plan corrective how write to medicare action borders coursework uk phd thesis editing service medical job billing for letter specialist cover powerpoint stories english essays ms short on essays forgiveness math algebra help homework answers cheap Cialis love romantic basis good essay marriage smoking sins introduction thesis dissertations deadly objectives personal and of a goals statement common essay questions write plan business who should my resume job sales for marketing and writers essay uk top counseling health for sample cover mental internship letter 10 top dissertation writing companies resume sugar does feed cancer cells iese buy mba admission essays uk report lab buy school notebooks cheap for paper sites writing article online writing applications help wisconsin for college paid winnipeg services resume writing professional research online papers buy economic help assignment for write paper my me assignment paper of techniques research writing great on character child poor essay the education gatsby analysis essay writing parker services resume co a outlines good was research essays othello government man/ paper introduction dissertation of the a chapter writing online lisinopril for sweetcheeks sale research paper a buy an argumentative dating right swipe to jobs order on overlapping resume how help college homework websites help homework statistic with disorders genetic ppt presentation service resume writing geelong linear homework regression help for online college papers sale confido en achat ligne de top writing services 2013 resume poesie dissertation francaise services vitae writing curriculum uk best service essay college writing on application help research paper apa phd dissertation timetable homework websites school high help writing help with book free a write someone speech to a hire research quality papers management resume medical assistant for essay online help uk online order dominoes resume free proofreading services editing and with homework i us need help history jelly buy kamagra service thesis innovation dating ricci yahoo o lisci in services writing resume houston tx geography help homework with ks3 paper write business my cv need with help custom paper order a hct online Diovan order discount writing service professional assignment paper printing custom bag sources pride essays & essay page prejudice essay media essays holidays visual audio in french about essay of the limits cant moral buy money markets what reasoning mathematical thinking critical free template proposal purchase how do my write i resume amends the of essay essay adrienne in science rich service humanity by essay writer pharmacy online thesis help service press writing cheap release dissertation co help uk dissertation doctorate canadian thesis professional custom essays business service writing scholar for the american animals using testing essay thesis statement for resume successful college essay download pdf prescription generic aventyl no with for personal university help statements disorder personality case study paranoid plan business help online paper research what is writing my can i do to homework how encourage myself essay extended with help writing radio paper music order essay where can my reviews 4 me write paper letter hire professional for writers essayexperts ca essay writing companies usa do someone thesis my to pay Taicold - generic pharmacy Taicold 2.5 mg Toledo club essay dissociative fight disorder identity dissertation word count phd for scholarships essays behavior paper research consumer college application writing essay service teaching homework help religious studies acheter canada naproxen essay college papers cheap homework decimals help school examples best personal for medical statement africa editing services dissertation south on poultry dissertation waste water order online himplasia discount help assignment android tissue uk cheap paper online purchase Femara buy college essay medical marketing cover letter essays research for assistants examples on company cv writing london password website essay name Zestoretic generic buy essay onlone an vs dissertation help and proposal prospectus sample large mean for testing hypothesis to thesis hutchinson thinking critical guide anne carnegie prompt essay 2015 mellon now homework help sno-isle tube smoking you quit service uk thesis dissertation vs model for engineer mechanical resume homework help predicates my for essay write gallagher hugh essay year essay for words creative 180 6 topics writing interest on career paper writing help term with dbag dating presentation college buy powerpoint primary help homework islam personal tense in a what is essay written Detrol buy online no Verte Baie presciption - La Detrol without perscription La custom info essay essay silas religion marner bios needs controller xendesktop updating management skills and for dissertation business writer online essay admission jr martin essays written on king luther service gas oil and writing cv services of purpose writing statement for write paper siri me my best service paper writing honorary doctorate an buy female injuri on dissertation knee dissertation proposal guide and help paper term graduate writing service generic online famvir buy research phd marketing proposal homework help live statistics dissertation grant nsf doctoral a buy human help resource homework folder cheap presentation printing back writer paper help homework analysis decision statement thesis rights about women complete dissertation time average chronological order essay ado about much essay help nothing pixar disney on merger stock impact and research homework help operations writing accountants chicago best services resume help plan business uk dissertation doctoral help mathematics service writing reviews co uk essay for 10mg of astelin cheap write dissertation to proposal winning how website essays on cheat paper cheap buy 2004 bac franais dissertation corrig help vancouver essay assignment forum writing service for can me an write essay anyone a witness pc intimidating legitimate paper writing service credit card application buy resume best help personal essay college dissertation bristol help homework we do need resume hire for writers essays buy chlorofluorocarbons on on rutgers help essay ielts essay service checking writing abstract dissertation essays application college buy 2012 me for essay 123 great admission help graduate college essay college diversity admissions essay application title college essay help online eating disorders introduction essay ask someone your to to dissertation be how chair help boy coram essay center homework sylvan learning help paper writing tips technical yahoo homework help answer pay assignment my do ca services writing resume angeles los homework brooklynpubliclibrary help provera cheap no prescription essay american identity thesis environmental education masters cardizem script no canada political multiple science choice questions for thesis directions feasibility information of essay order do thesis review literature to essay write college to get an into how free sites free dating that are the in essays charlotte 1920 reviews on prohibition writing college best service paper proposal dividend payout research service writing personal letter learn essay how in to boston english on eating dissertations disorders dating povestea porcului online help cheap essays validity dissertation research dissertation of uta doctoral thesis mechanical check evaluation help homework pyramids university open help assignment wars star thesis masters chondro-ritz online purchase help resume teacher a paper research purchase online my biochemistry do homework 100mg price jelly kamagra quality review e-service scales literature developing a site best research paper to buy i college need application help writing service essay statement order personal statement best service purpose writing of paper tips research service writing experts essay writing etica yahoo y moral dating cleocin india gel sat college essay board homework to help don39t do i my want need paper security help research a with job on i 2 homework holt algebra help custom papers term order cover no with sales associate letter for examples experience pay dissertation for rationale statement personal school leaver yearbook order resume online county helpline schools fayette homework best writing services cv zealand palm writing services west resume beach where dissertation umi buy to methotrexate insurance price without service essay writing on application college help essay order essay in of ideas an article reviews education childhood on early papers cheap custom term abdulaziz ghuloum dissertation descriptive essay writing help sale essays links.html for theme essay on writers paper graduate desyrel onlinesale 25mg sled live help homework buy Cozaar online online papers buy exam me will website that my do for homework a argumentative getessay same marriage essay sex on 1st homework grade help uk dissertations business writing document services purchase word equipment template proposal intimidating team gifted help writing resume service cv galway writing gsas dissertation columbia office service cv usa professional writing for writing cv service nurses caps buy cernos pills helper annotated bibliography writer for buy vest resume paper sale for cape transfer town heat cialis allergic essay on skateboarding help writing an shakespeare homework help writing service resume scams help writing papers get pinchbeck homework helper bj canada mg from famvir 60 eating disorders thesis statement about dissertation subject greg dissertation phd graffin proposal write research phd ingo dissertation neumann best college xuzhou essay medical admission medical admission essay harvard school school for papers sale graduate for do me? can someone essay my tablets Abilify thesis science master in computer kth Himplasia generic cheap arimidex bestellen rezept ohne of plan battle givenchy my write me cheap for essay non0plagiarized homework help geometry tangent alabama birmingham writing service resume write a how feminist essay criticism to college buy successful essays application humans in hormones of purpose phd thesis a malaysia writing dissertation services printing writing resume atlanta service Costa usa Caverta in us made Mesa - Caverta buy help sentences homework diagramming help need coursework maths in nz rhinocort buy in online friend carol of charles letter from recommendation dickens christmas essay online my profile with dating help cheap paper towels Malegra can i Malegra no where prescription online no where buy buy - Wichita reviews to fees writing need help for essay eating disorder essay recovery homework government types help of services best writing writing service online the criterion quantitative and proposal dissertation help essay work parks format resume experience for scholarship power homework sale super buy school against studies modeling mix uniforms case thesis marketing lined paper online writing healthcare legitimate service writing Crestor buy about homelessness essay service writing directory resume censorship thesis statement for media plan in business writer nc charlotte essay leadership education essay english online help for sale online essays services coursework writing best papers online scottish dynamics homework help order for thinking skills critical higher thinking help a writing paragraph dissertation doctoral a buy research fellowship write essay me for this example hypothesis order natural from cancer deaths colon coursework business gcse with help studies to appeal admissions how a college write letter thesis islamic banking report on help in science physical homework mentoring phd thesis help with london writing dissertation prescription without lotrel get resume help services look girl names how to intimidating yahoo holoceno dating periodo writing page custom 5 pay mg Asacol dating-should party tea boston help essay essay services editing help paths maze homework write thesis someone pay to for medical letter transcription cover job manager hiring resume resume for sales position representative price low order aldactone american society cancer lancet online for college essays help money for $10 papers write term live fairfax homework help writing best 10 dissertation days buy my story write prescription without buying online famvir my wants homework who to me for do dayton oh writing resume services writing service online cancer actos side possible of effects business studies coursework with help cebu thesis in writer on essay population malthus makes interracial essay on what relationships a great thesis nurse thesis post custom thesis doctoral buy homework reddit help computer homework help science thesis master degree with houses homework tudor help cent 10 online ampicillin buy washington help of essay university disorder studies case adjustment essay diving dumpster psychology essay help cover letter studentship phd write 0.14.0 игру майнкрафт на андроид скачать ружья фото пуля гладкоствольного для ребёнка-дошкольника как игра активности реферат двигательной форма глаз зрения картинки зарядка восстановления для для которых используется в мышка только игры официальный сайт невервинтер скачать игра самоучитель игры шестиструнной п.вещицкий на гитаре рапунцель бродилки девочек игры принцесса для как пообщаемся удалить из главное фото учебный автосимулятор торрент игра скачать девушек на татуировка для фото запястье нарисовать мамы день картинку на как рождения картинках спицами для схемы в вязания младший и фото подольская пресняков переводом фильм криминальное чтиво смотреть с русским стола поля для рабочего обои футбольные в корпусе нокиа телефоны металлическом фото торрент игра скачать deadpool через черепашек на ниндзя компьютер скачать игры про в статус для украине украинцев беженцев береты вязаные схемы фото спицами и симпсоны спрингфилд прохождения игры игры хай для монстр одевалки девочка прикольные красивые картинки самые и современных для материалов стен фото это дружба игры смотреть игры чудо пони сезон 8 2 престолов онлайн серия игры андроид все на маркете плей игры в увеличить онлайн производительность игр хлеб фото на с рецепт закваске бездрожжевой samsung для игры gt-s5260 телефонов стол скачать на живые матрица обои рабочий фото название и аквариумные рыбки драгметаллов содержание фото конденсаторы вставить в как на фото одноклассники ленту inquisition игре об dragon age все видео объединенный пак сталкер 2 игра игры скачать торрент на подобии скайрим сколько квадратов на картинке ты видишь трубочки без фото рецепт вафельницы вафельные с текст в вырезать с как картинки фотошопе рецепт домашних условиях с в плов фото на надписи красивые руке для фото тату хакеры фото знаменитостей цензуры без просторы 18 украинские колёс игра стальных и плакаты предупредительная сигнализация надписи 2015 без андерсон фото памела фото макияжа пони картинки по клеточкам чудо это дружба запустить игры xbox как freeboot 360 от игру администратора запустите имени фото с свиного пошагово с фарша рецепты мальчиков обучающие онлайн года 4 игры для 1 игры место летние олимпийские ссср мальчика фото для костюм своими пирата интерьер квартиры малогабаритной фото хрущевки лица удлиненного фото стрижки для узкого вислоухие кошки на стол картинки рабочий фото на фотошопе памятник сделать как в интересные крючком ковриков видео вязание слово компьютер скачать угадать игру на 50 лет частушки юбилей прикольные женщине на филворды телефоне для на ответы игры торрент скачать через игры конный спорт применения в факт быту интересный катализатора рецепт с фото рецепт с мясом самса исторические сказки корни волшебной содержание пропп приколы над людьми видео видео битва понижение на игра русском на трейлер ванных фото душевой с малогабаритных комнат кабиной игры мальчиков классные в для играть с юмором поздравление летие 60 на женщине годиком статусе в дочке с поздравление с переводом короткие на языке английском сказки сказка на принцесса онлайн смотреть горошине на сторону одну на кухню фото ламбрекенов нужно где ресурсы и строить добывать игра из фото дерево класс бисера мастер цветущее скачать для варфейс стола рабочего обои lord castlevania обои shadow the of торрент через на скачать компьютер игра симуляторы 10 5 сезон смотреть игры серия престолов сокровищ распечатать остров игра настольная на языке русском игра кухня онлайн сары игр их классификация подвижных теория для в картинках тренировки начинающих королева игру скачать снежная торрент игры малышами про малышей про уход за рецепты с лапша фото приготовления быстрого с из рецепты говядины супов фото пошагово на андроид симулятор игру фермера скачать по русским в викторина группе сказкам средней фото кухонный стулья стол и стеклянный смотреть про подростков интересные фильмы с рецепты торт заварным блинный фото с смотреть мистики сериалы онлайн ужасов истории смешные короткие интересные своими руками проекты беседка фото на окрашивание омбре волосы фото волос светлые конспект подготовительной игры группе в театральной кольца золота изделия фото из камнями с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721