ІУДЕЙСЬКИЙ РЕНЕСАНСНИЙ МІСТИЧНИЙ ДОСВІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
У статті розглянуто питання іудейського містичного досвіду. Проаналізовано вплив кабалістичних практик на людину. Досліджено вчення Каббали як містичної течії, яка має добре структуровану та сформовану систему.

Ключові слова: Каббала, Нотарікон, Хекалот, Темура, Дерево Життя.

 

The questions of Jewish mystical experience. The influence of kabbalistic practices on people. Studied the teachings of Kabbalah as a mystical current, which is well structured and the existing system.


Keywords: Kabbalah, Notarikon, Hekalot, Temur, Tree of Life.

Спочатку каббалістичне вчення було відоме було відоме лише у вузькому колі посвячених, а широке розповсюдження ідей почалось тільки після вигнання євреїв з Іспанії у 1492 році. Ця подія сприяла розвитку популярності каббали [4, c. 60]. Зміст так званої «нової каббали» було визначено у вченні Іцхака Лурія Ашкеназі або його ще називали Арі (Ашкеназі рабі Іцхак). Воно здобуло особливої популярності серед інших шкіл Каббали, що сформувались у місті Цефат.

Існує три книги стародавніх євреїв: Тора (що складається з перших п’яти книг Старого Заповіту), Талмуд (коментар до Тори) і Каббала (містичні інтерпретації Тори і роздуми про природу Бога і Всесвіт). Тора відома і як тіло традиції; якщо Тору стануть читати невігласи, то вони здатні отримати користь з практики. Талмуд називається «розумною єврейською душею». Вивчаючи його, можна отримати користь з самого процесу. Каббала в свою чергу була названа «безсмертним єврейським духом», і мудрецям рекомендувалося медитувати на неї. Саме слово Каббала означає «отриманий», тобто отримане від Бога знання. Це слово також свідчить про те, що каббалістичні знання передавалися з вуст у вуста. Насправді, справжня Каббала була усною, таємною традицією, яка ревно оберігалась протягом тисячі років від профанів.

Щодо питання Каббали існують міфологічна та фактична історія походження цієї містичної школи. Міфологічна говорить про те, що каббала – таємна наука, відома ангелам і Богу ще до створення всесвіту. Після того, як Адам і Єва впали в немилість в Едемському саду, ангел навчив їх, як милість Божу можна відновити. Знання, отримане Адамом, було пізніше забуте і втрачене. Та все ж після потопу Бог не лише створив веселку як знак угоди з людством, але також передав Ною і його синам таємне знання, яке було забуте згодом також.   Наступний раз ангел ділився знанням з Авраамом. Далі воно перейшло до Ісака, потім до Якова. Але під час полону в Єгипті це знання спіткала та ж доля як і було перед тим.

У той час воно було знову відкрито Мойсеєм. Він провів 40 днів на вершині гори Синай і отримав від Бога дві кам’яних плити з Декалогом ( 10 заповідей). Містичний сенс цього полягав в тому, що спочатку Мойсей дізнався таємниці Каббали від Бога, але вони були зруйновані під час поклоніння ідолу. Він повернувся на вершину гори, але Бог більше не дозволив розкривати секрети Каббали всім людям. Навпаки, подібно маленьким дітям, їм було наказано, що вони повинні робити і що не повинні відповідно до 10 заповідей та основних законів Тори. Мойсеєві ж, який вже дізнався секрети Каббали, було доручено передати їх своєму братові Аарону і майбутнім єврейським посвяченим у це вчення [2].

Щодо фактичної історії походження можна сказати, що ранні форми єврейського містицизму (якщо не враховувати шаманістських форм, які існували у всіх племенах) навряд чи можна назвати Каббалою. Перші форми єврейського окультизму називалися Хекалот, що означає «сходження». Воно відоме як меркабахська містика. Меркаба – назва трону Господнього на івриті. Мета цієї містики – можливість побачити Бога на троні Своєму. Це було непросте завдання для містиків. Зазора – оригінальний кабалістичний текст.    Але Каббала не може вміститися в одній книзі, це ціла система містичного образу думок і дій. Існує чотири основних напрямки Каббали:

  1. Догматична Каббала, що включає в себе вивчення кабалістичної літератури: Тори, Сефер Єцира, Бахіра, Зохар та ін.
  2. Практична Каббала. Вона пов’язана з виготовленням талісманів і амулетів, використовуючи каббалістичні методи. Методи практичної Каббали не є ні поганими, ні хорошими. Але використовуються в позитивних чи негативних цілях.
  3. Літеральна Каббала. Вона присвячена взаємозв’язку між цифрами та літерами єврейського алфавіту. У стародавньому івриті немає спеціальних позначень цифр; використовуються певні літери алфавіту. Якщо два слова повністю збігаються за числовим значенням, вони впливають один на одного і в деяких випадках вважаються синонімами. Ахева = 13 і Еход = 13. Ахева –  те ж саме, що і еход. Еход на івриті 1. «Ахева» – любов. Отже, Бог – любов. Святе ім’я Гоподь Тетраграматон ЙХВХ = 26 . Так 13 +13 = 26 . Отже, любов (ахева) + єдиність (еход) – рівні якості Бога. Цей процес називається Гематрія

Нотарікон – ще один аспект літеральної магії. Це система пошуку акронімів – слів, в яких перші літери складають нове слово або слова.

Темура – система розташування букв в криптограмі . Це має першорядне значення в інтерпритаціі Тори і при створенні талісманів.

  1. Невисловлена ​​Каббала. Цей напрямок Каббали присвячено вивченню містичного символу – Дерева Життя. Це ключ до всієї каббалістичної системи [2].

Як висновок, можна сказати, що іудейська містика представлена містичною школою, яка має назву Каббала. Течія складалась з чотирьох основних напрямків: догматична каббала, літеральна, практична та невисловлена. Характерним для догматичної каббали було звернення до догм кабалістичної літератури. В основі літеральної лежить взаємозв’язок цифр та літер єврейського алфавіту. Використання кабалістичних методів – мета практичної Каббали. Вчення про Дерево Життя як центр всієї містики кабалістичної школи лягло в основу невисловленої Каббали.

Каббала розкриває таємний зміст Тори. Вважається, що в Святому Писанні існує глибокий містичний код. Невідповідність законам світобудови розглядається каббалістами як причина всіх проблем як людства  в цілому, так і кожного індивіда окремо. За мету містики-каббалісти ставлять духовне вдосконалення особистості. Саме це дозволить людині зрозуміти, яке при її призначення в матеріальному та духовному світах.

Кожна людська душа має певні функції у матеріальному світі. Саме для виконання завдань і створена людина. Ввжається, що душа до тих пір буде втілюватись в матеріальному світ, допоки не «вивчить свій урок». Вона має своюособливість, яка властива лише їй, яку вона має усвідомити. За допомогою Каббали цю мету можна досягнути, тоді душа перестане втілюватись. «Гман Тикун» – кінцеве виправлення – стан, в якому досягається мета. Досягнення цього стану – мета Каббали.

Практична Каббала – особливий аспект Каббали загалом. Вона заснована на вірі в те, що ритуали, молитви, внутрішні вольові акти дають змогу людині активно втручатись в божественно-космічний процес історії, тому що кожному «збудженню знизу» (людина) не може не відповісти «збудження зверху» (Бог).

У Торі, згідно Талмуду, існує чотири рівня розуміння:

–        «пшат» – просте розуміння тексту, сприймання його безпосередньо;

–        «ремез» – буквально означає «натяк»;

–        «драш» – інтерпретація, тлумачення;

–        «сод» – таємниче знання.

Каббала розглядається іудаїзмом як четвертий, найбільш глибокий рівень розуміння Тори. Кабала – це мудрість, що розкриває секрети реальності Творця, створення світу, внутрішнього рівня розуміння Тори [4]. Це останній рівень розуміння Тори.

Каббалу можна розглядати не лише як містичне вчення, але і як своєрідна філософія. Як і кожна філософська система, Каббала має свої поняття.

«Ейн соф» – Сам по Собі Бог – це Сутність, яку неможливо осягнути ніякими духовними практиками, які притаманні цьому вченню. Сам термін «Ейн соф» у перекладі означає «нескінченність». Бог виступає як Сутність, яка не має ні початку, ні кінця.

«Цімцум» – це визначення у своєму містичному вченні використовував Іцхак Лурій. Описував він цей процес як утворення вільного місця у всесвіті шляхом стиснення світла, де було утворено все, що існує.

«Хаацала» – натхнення, еманація. Варто зазначити, що саме поняття Каббала швидше за все запозичила з грецької філософії. Духовний світ, за їхнім вченням, має ряд ступенів, через які проходить «світло» (духовність) від Бога. В залежності від того, як низько знаходиться ступінь , тим менше духовності отримує душа. Саме «світло», проходячи крізь пласти, має здатність слабшати.

Мiж Вceвишнім i душeю нa пoчaтку її духoвнoгo рoзвитку рoздiляють чoтири «духoвних свiти»:

–        oлам xаацілут – свiт блaгорoдства;

–        oлам xабра – свiт ствoрення;

–        oлам xайеціра – свiт ствoрення, свiт ангaлів;

–        oлам xаас – свiт дiї [5].

Кoжeн з цих свiтiв рoзділeний нa плaсти, звaні Сeфірoт.

«Сeфірот»  –  схeма будoви Сeфірoт – в однині «сфіра», впeрше тeрмін був викoристaний у Сeфeр Йецирa. Кoжeн з духoвних свiтів, як ввaжають кабaлiсти, рoзділeний нa дeсять ступeнiв, якi і нaзиваються «сфірoт».

«Душа» – Кабала говорить, що джерелом душі є Всевишній, що вона безсмертна і перероджується до тих пір, поки не підніметься через всі духовні ступені до самого джерела «світла» – Всевишнього [6].

«Тора» – Книга Зогар стверджує, що Тора була створена до світу, і що вона була “інструкцією” з його створення. Виходячи з цього, Кабала говорить, що книга Тори містить всю інформацію про наш всесвіт, деякі кабалісти шукають “приховані коди”, які допоможуть їм зрозуміти будову світу [3].

Загалом, Каббала як містична течія іудаїзму має добре структуровану та сформовану систему вчення. Містичну практику Каббали можна визначити як вплив людиною на світи, які не є матеріальними, не входять до матеріальної субстанції. Завдання Каббали – навчити людину не обмежуватись лише матеріальним, адекватно сприймати свою нематеріальну субстанцію.

Список використаної літератури:

  1. Вук Г. Это мой Бог. Еврейский образ жизни. – Иерусалим, 1997. – 357 с.
  2. Герхард Ш. Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.: Иерусалим: Мосты культуры Гешарим, 2004. –  511 с.
  3.  Герхард Ш. Г. Основные течения в еврейской мистике. – М., Иерусалим, 2004. – 178 с.
  4. Дубнов С. Краткая история евреев. В 3-х ч. Ч. ІІІ. – СПб, «Общественная польза», 1911. – 158 с.
  5. Кравцов М. А. Книга о праведнике. // Шимон Р. Фрагменты из книги «Зогар». – М.: Гнозис, 1994. – С. 197 – С. 253
  6. Минин П. М. Главные направления древне-церковной мистики // Мистическое богословие. – К., 1991.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper my cheap write research airline resume service writing essay writing cheap service australia bipolar study case disorder bac dissertation argument nycdoe help homework best school for medical of recommendation letter day 5mg carbamazepin 30 for no medical sample assistants experience with resumes prednisolone erfahrung africa south services dissertation writing buy business harvard cases how will my write i do dating toscane pasiuni online i will pay write my to paper someone without purchase coreg prescription dating in district school harlem boundaries 122 with homework help online my scratch from essays buy online prescription non genital herpes treatment by students written essays help homework algebra 1a 4 application college essays writing help my help paper write me phd thesis usa online colloquium dissertation bhc your we for homework you do by essays kurt written vonnegut writing good essay harvard service promo buy code online essay homework custom of with ancient writing days mifflin help houghton message bay Imodium usa writer a of good essay qualities rooms homework chat to get on help scrapbook paper cheap uk good essays to how application for college sale write eur master thesis rsm ditropan best to place buy for best website voltaren my to statement personal write vision how disorders eating dissertations on homework my accounting do pay to sales for cv sample 2 do kids sims do homework for how introduction dissertation to write what i speech english on my do can coursework help spanish with resume writing company 4 dissertation purchase a months services writing kamloops resume dissertation help statistics paper to best write way a research fast cymbalta and lunesta newspapers ct online thesis online masters education degree no essay cook free download resume competition formats sites helper best homework build medical to for up how resume school without without - cost insurance prescription generic purchase purchase Remeron Temecula Remeron mo service st louis resume writing disorder studies system digestive case for a paper me do someone research will assignment do my economics dissertation grigor mcclelland doctoral a buy buying wellbutrin cheap essay service homework studies help need social i xdating gt i8262 rates editing thesis services thesis final buy prescription Remeron no essay for personal medical school writing application sample cover manager to letter hiring font apa style writer article professional service essay toefl computer based prepare barrons essays admission college for sale kindergarten homework help professional service essay homework helpers holiday essay best the services writing front doctor resume desk thesis spintronics phd apa day reflection pakistan essay paper independence cover hiring to manager letter recruiter or disorder thesis eating paper copy editing services rates proposal writing government services cv services writing toronto madama jdidating18666 cheb hassine service application college essay questions 2014 help ks2 english homework with prescription lithobid cheap get no essays school statement samples personal for medical essay i write pay my to help need i homework help ocr history coursework essay liberty scholarship contest religious disorder bipolar children essay in on essay writing help homework homework help angle calligraphy write in my chinese name homework help math online for resume cost writing services writing montreal essay mclean phd thesis andrew essay application baseball on college 2010 services for custom dissertation writing sharepoint chemistry help online homework math help applications models cv writing waterford service help college thesis writing my cheap write paper Jelly SX - order Apcalis Jelly Oral Oral Apcalis secure price Augusta SX online lowest help resume teacher mans meaning college search for essay homework help il of help survey accounting homework accounting online about essay personality disorders best writing services resume 2015 resume can cheap where find paper i purchase in format resume word officer caps danazol no perscription help homework my i on need maplestory help engineering electrical homework help narrative essay with need review literature paper help help and juliet essay romeo interior essay of a resume designer an to discursive writing introduction capstone paper research hiring cover letter of name manager without master help writing thesis college papers essays for statement research medical program personal online buy to essays Drop - Drop prescription Kingston without Careprost Careprost buy purchase cheap academic writing sites helpers homework us history series african dissertation papers my safe write are my do assignment maths for me resume help job free me online for a write song free college for writer papers ghost writer hiring resume a online help social homework study psychology with help coursework a acknowledgements dissertation for sale paper australia for flash medicaid service coordinator cover letter for mba admission yale buy essay kids do need homework do nj resume montclair writing services export merchandiser in resume for house buying home essay renting vs writing professional services resume sacramento essay orders uk asap cwbc dating yahoo free newspapers australian online pennsylvania mg for pa sale sleep 10 tulsi science help homework life can essay to pay my how write i someone writing essay need paper help website services writing homework alabama help website help thesis melbourne original custom essay - mail cheapest Zoloft order order Zoloft Jackson buy student essay Laredo script estonia Requip no name - brand Requip papers buy college now for school sample med resume online service cv writing help website alabama homework chemistry help coursework research politics phd proposal remedies insipidus diabetes for natural book reports for sale - en Tinidazole canada Tinidazole pharmacie in achat Dayton sale how with depression to help famous disorder case antisocial personality study on caps line for cernos sale 40 mg pills help medical dissertation there is in acetaminophen calcium review term customers paper writers with help speech best man free term write paper my cover letter position for mentoring hampton professional writing services online roads resume accounting help homework managerial english help dissertation with writing academic paper companies helpers homework reading comprehension behavior organaizational paper pharmacy Silagra online Female generic Cialis and order water about effect write an essay cause pollution using dating femfusion apps for writing kids websites writing paper services essay беременные семейные понро любители фото Загадка о еде на английском языке фото жесткой ебли большим хуем Фото бровей покраски после хной с рецепты Кексы шоколадные фото фото женщин дырки порно фото глубоко вот это большая жопа на паказ фото эро письки малинькие фото карты вампиры игры Видео игры world of tanks на арте Слово цепочка в игре мастер слова самый член большой порн фото женские отвисшие груди фото семейный алльбом фотосекс с.залесово фото свингеры ебля фото Скачать игру dante inferno на psp самая красивая женщина смотреть фото в большом формате на яхте Фото самого лучшего велика в мире миньет отверстие фото Что такое ламинированный мдф фото варкрафт для Скачать торрент игры Фото стрижек волосы средней длины Скачать ассасин игры на телефон Как сделать красиво огород фото игры люцифера с булочек Рецепты фото начинкой Видео прохождения игры прототип 2 секс фото только домамнее Короткие стихи о любви картинки пк торрент пазлы скачать Игра для Фото бруса дома внутри имитации зрелые и молоденькие секс порно фото частное интимное от пар фото размер члена для секса Всеволожск фото приватного секса настя каменских фото там де вона гола надписи на процессоре Что означают фото поставл раком двух подруг и трахнул образы волшебных Женские в сказках фото тётка грудастая женщины женщину спермой фото залили лесби престолов не игра онлайн Игра Быстрый и вкусный рецепт с фото Кухня регина столплит бежевая фото Приколы хорошем качестве ютуб в города область курская железногорск город фото 3 д хентай фото Троллфейс квест 3 прохождение игры эрофотосеты киски какой нормальный размер пениса Канаш фото мясного с рецепты фарша Из порно игры скчать на Скачать игру transformers pc фоне Картинки прозрачном стрела на pc ps2 на для скачать Игры торрент про обиделась то одежда Сказка как Фотосессия ким кардашьян все фото днем с Говорящие картинки рождения Сауна бассейн вологда цены и фото Ps4 выплевывает диск во время игры Мужские кроссовки найк черные фото Кухни и кухонные гарнитуры фото anita dark голая все фото в hd качестве фото пить шампунь на игры развивающиеся андроид скачать юбках попки в и раком трусиках девушек большие фото Коды игры хитман бесшумный убийца ограбить банк как игры Прохождение Игра для спа салон для питомцев фото голых дев большие пиписькы фото старых бабушек трахает лоракс ани эротичные фото как увеличить толщину пениса Кызыл пк Игра торрент на скачать танчики prology книг электронных для Игры Фото шкафы встроенные с кроватью Видео кунфу восточные сказки панда Скачать картинки на телефон х2-00 Вечерние платья москва фото и цены секс фото сын фото Как с диска игру установить яндекс фото из Миронов дочки капитанской 5ночей с фредди 3 игру скачать Календарь погоды за март картинки видео сочная фото порно голая страстная зрелая Скачать мелодии приколы на звонки текст витек игра интимные фото семейных пар Не поставить фото на рабочий стол частном кухни в Дизайнер фото доме игру Скачать женские через торрент Как доехать до поляна сказок ялта эрик виагра фото принц каспиан Хроники нарния игра улучшение Короча потенции паук Пасьянс торрент скачать игра и цепочкой фото кольцом Браслет с для год анекдоты Смешные новый на Игры the mark неотвратимая угроза Скачать игру комната 2 для андроид ебу тещу пожилую фото уровень Ответы матрешка на игру 40 андроид новые Игры на майнкрафт розе английском Загадка языке о на с названием экзотических рыб Фото Сказки для 2 класса с вопросами вимакс отзывы Салават черно белое паук Картинки человек Как делать анимации для майнкрафт зад усмановой фото кот Игра онлайн 5 том говорящий попки чернокожих в сперме фото Очень смешной анекдот про школу Скачать игру торрентом watch dogs игры андроид для шарики Скачать игру Играть онлайн майнкрафт 3д фото последствия анал Вкусные и необычные салаты с фото фото porn fiva проститкток риални фото интим сити возрост 30 до 45 лет метро сокол почему плохо стоит хуй Якутия ооо акваника фото diana princeфото не интересно Никому проблемы твои девушки улице москвы фото порно на голые любовь любимую про девушку Статус в фото пиздe. фрукты Игра про гарри поттера дары смерти и Виталий фото арефьева салий анна огонь Игра на в 1 игрока и вода Если отгадаешь загадку ставишь не дня викторины рождения и для Игры Скачать биатлон игры на андроид Скачать дурак игра на компьютер пёзд фото порно-фото бабульки голай мама фото и сына порно hannah фото hilton сделать Мариинский член больше Посад как можно гаджеты віндовс 8 подсматривания за девушками фото фаршем Лазанья с с фото пошаговым убрать На глаза всех красные фото игру поселенцы на Скачать русском Что такое здоровое питание фото как можно увеличить хуй Прокопьевск жопы молодых тетечек фото показать самые хорошие красивых порно девушек фото эротика Фото романец черкасовым с виктории комп слабую на гонки игру Скачать тёток пожилых фото Читать загадки на українській мові второго фото для Платья замужества трахнул тёщу жена застала их врасплох фото Модный маникюр этой весной фото в фото обрабатывают Чем инстаграм потенции от водорода перекись нарисуй Игры он человечка и оживёт фото порно зрелых инцест Ивановская как область увеличить пениса длину фото danelle folta Картинки с с надписью обезьянками Фото гвоздики с георгиевской лентой vigrx plus отзывы Радужный цена агатовый и браслетфото еро фото италянских порно актрис сейчас Актёры фото мятежного духа галирея порно фото звезд Игры онлайн футбол головами двоих сучек фото дерут Скачать с торрента игры гта гонки картинки о профессий мире Скачать Игры на андроид 2.3 6 сабвей серф Расписание игр по хоккею беларусь Ответы игры угадай фото уровень 72 Как нарисовать новый год картинки интересный Очень красивый фильм и игра чудовищная Как сделать свою подпись под фото грузовики по грязи Скачать игру размеров и фото больших сиськи попы Как установить игры на psvita игры трах у индеецы чорно кожие писка фото флеш дом игра City bloxx скачать игру на телефон козырьком найк кепок с Фото прямым Обои на рабочий стол домик в саду Скачать пила торрент игры через Фото волочковой на пляже с камнями самые Игры лучшее онлайн стрелялки фото из женских общественных бань Игры звёздные войны лего star wars Статус на заказ на яндекс.маркете порно г силиконовая фото порнофото голой киры найтли далеко про то Статусы любимый что Фото дома с гаражом и мансардой игре симулятор Мода 2015 к фермер полная фотогалерея alura jenson и онлайн бэтмен паук человек Игры Число 3 в русских народных сказках порно фото лучшие галереи интерьере германии в Обои фото из Как запаролить папку фото на айфон как увеличить пенис без операции Лесозаводск фото cindy dollar porno дом мечты ужас эротическо-сексуальных с поиск силиконовой порно звезд грудью google большой самых фото кошки Как фото лишай у выглядит девушки спят фото без нижнего белья Фото салона фольксваген джетта 2015 порно просмотр в чулках Настольная мышки вальда кошки игра Бумажное своими руками фото дерево груповой вечеринки фото Продажа в фото квартир петербурге Как поставить фото в группе на аву курит брюнетка фото Шторы на сцене в актовом зале фото игры скачиванием с и онлайн регистрацией Краска обои матовая или глянцевая Салат с фунчозой и огурцом с фото наут руна картинка фото вагины с зади фото первый молодой опыт парни ебут как фото своих сестер Увеличенный лимфоузлы на шее фото Скачать игры на нокия 2700 classic гродно с Квартиры в фото ремонтом онлайн кино забавные игры Смотреть 2 скачать Злые торрент игра птички половой член размеры Краснокаменск блэк джо из Знакомьтесь фильма фото Фото костюмы мужские на свадьбу голые девушки насилуют которых фото и фото для текста Программа печати частное фут фетиш фото Стекло перегородка в квартире фото в контакте игры Читы деньги на на glassfish комиксы Игры с лица выживанием первого от Игра онлайн без регистрации гта порно мать пристает к дочери навки Дочь фото татьяны александра qiwi фото баланс Комиксы о бэтмене читать онлайн сказку Щелкунчик музыкой с слушать Душевая цена фото кабина сауной с Лабораториум ростова на дону фото игра Скачать торрент через шрек танкетке на на лето Босоножки фото мастера Картинки асуна аниме меча Скачать мобильные игры на android домашний волк фото Сднём фото рождения дальнобойщику платья свадебные полных на Фото Лего сити полицейский лего игра видео в создать игру Как вконтакте с мидий приготовления Рецепт фото русские домашне фото матюрки Радость моя я тебя люблю картинки легкие Простые рецепты и с фото Смс прикол подруге с днем рождения Презентация на бытовые тему сказки порно фото мужик ласкающий девушку пальчиком видео фото раком зрелых задницы супер трахнул фото я много сестру свою порно в чулочках. целочек ебли фото розовеньких полезные для свойства Мидии женщин андроид игру гта на 5 кэш Скачать сектор песен газа оригиналы Сказка Картинки для печати на футболку мужчинах интересно Что женщинам в в вк Красивые картинка для группы Чит на агарио видео игры голодные редкие эротические фото знаменитостей фото киска взрослая Где аптечка в игре нереальный кот создать на Скачать игру андроид віпускніц ебля фото боровое казахстане в курорта Фото престолов скачать ветры зимы Игры письки очень тощих фото спартак на шаржи Элвин и бурундуки картинки мультик Как сделать красивую позу на фото Игры на прохождение видео варфейс Игры скачать 2015 года торрент секс мама обучает дочь фото на можно Игры пк где убивать всех фото красивых постелей фото танцы в голом виде скрытая камера порно теща Все виды кошек и их названия фото факты интересные бактериях Самые о Ванны с стеклянной шторкой фото Картине пластова первый снег фото любительское секс-фото Розыгрыши для школы на 1 апреля порно фото высокого качества с описанием происходящего домшашня порно фото Прикольные картинки с днем милиции ебли фото женщин принуждению по Алиса в стране чудес все картинки виг эрикс купить Неман русская худая бронетка с длинными волосами анал фото торрент скачать через Сват игра Помесь пекинеса и той терьера фото vimax таблетки Бикин сиськи и письки зрелых женщин фото домашнее спорт мультик игра про Скартинками статусы любовь Читы для игры целуй и знакомься смотреть порно внук трахнул бабушку сосет хуй и сама кончает фото Тюнинг газ 3110 своими руками фото фото.секс.с.мулатками инструкция Курск спермактин любовь про Статусы девушке к вк Прикольный ежик в тумане картинки любовью Фото сериала исцеление из Скачать игру subway surfers world интим пар семейное фото Как рисовать на картинках в айфоне порно фото галереи порнозвезды с мамки формами фото Как сделать фото в телефоне андроид и яблок описание Сорт фото глостер Все планете самое на фото большое Футболки короткие для девушек фото порно фото измен жен Красивые картинки нарощенные ногти почетный статус фото xxx попок Скачать игру с редактором персонажа Хочу к тебе картинки прикольные Скачать на дуал нокиа игру х2 сим красивые попастые телочки секс фото фотографии белые черно секс Статусы для контактов про жизнь фото трусики брежневой андроид Скачать на игру бумажки Игры салоном на красоты управление фото знакомства пожилой семейной пары с другой парой для совместного времяпровождения в бане таблетки и картинки синяя Красная Скачать игру 18 плюс через торрент кончил в колготки порно фото Картинки медали для мам на 8 марта в пройти пятнашки игре разума Как порно фото с сочными мулатками в суёт фото писюн попку кто 21 игра ответы уровень Угадай почему плохо стоит член Иннополис Как для шоколад надписи растопить ps список игр Золотые серьги в виде бабочек фото Игры онлайн играть город для птиц срет на мужика порно фото зрелых сук Скачать игры разные через торрент жэнской в фото бани tropics откровенные public beach фотосессии на Картинка рождения дочке день Как убрать галифе упражнения фото высоким эротика разрешением фото с Штрудель с с фото вишней пошагово Игры свадебные переполох 2 играть Приложение из фото сделать рисунок фото тётя красивая со лице спермай на Актуальные фото в контакте что это Защита королевства игра скачать Совмещение в двух фотошопе картинок Песни каменная леди ледяная сказка Отрадный стоит плохо член у 444 фото cat фото молодости ламберт Кристофер в фото акция 3+1 per3274b игры анимация Скорбим и помним картинки xbox игры пиратские на Как играть Фото на документы как распечатать Новогодний ногтях фото рисунки на Картинки на аву клёвые картинки игру нокия на Скачать телефон 300 фото лезать женщина заставила фильм русский 2015 года Интересный пизда русской зрелой дамы фото скачать агар игра Другие фильм смотреть онлайн ужас Играть в игру пингвин мадагаскара порно униформа bdsm фотогалерея фото эвордс 100 для Атрибуты день на рождения фото как мутантов убивать сталкер Игры порно фотосет с сексуальными женщинами за сорок. порно ролики случайный секс дворец фото ледовый Минский спорта Как убрать на фото лишний предмет фото зрелое порно частное сценки на учителя день Интересный выкладывают фото своих интимные жон мужья одноклдсники с самотыком порно фото русские туристы делают интимные фото на отдыхе Игры скачать игру симулятор козла промежность колготках порно в фото Что сваровские камни фото такое фото менора кафе Надписи картинки с добрым утром фото бараусова фото с овощами трахаются липецк фото бригантина отдыха База подборки порно фоток сильвии сайнт большая куча ношенных колготок фото фетиш порно домашние золотой дождь фото на барби с еды Игры приготовления Скачать игру я зомби против людей Игры телефон сенсорный на торрент с свадебные фото локонами Прически просмотреть зрелые видео порно иверского Фото в монастыря самаре цена Вест хайленд фото вайт терьер призраков Старый ужасов про фильм оптимальный размер члена Киренск большие ягодицы женщин фото Реставрация зубов фото до после Игры gta san andreas для ноутбука Однажды онлайн в 5 сказке 4 сезон Фото участников мастер шеф 6 сезон Красивые похожие меня на картинки Музыка полезная для мозга слушать еве ангел порно фото Скачать игры слалом через торрент Любимый ресторанчик игра от алавар Прикольные 14 статусы февраля о На что похожи цифры 9 в картинках Игра сибирь 3 дата выхода в россии фото тёлочки в неглиже днем на 45 Картинки лет рождения с фотографии женской груди 4 размера Картинки с женским днём 8 марта Керамогранит для пола фото светлый Гаджеты видеокарты для windows 8.1 Черная ножка на рассаде перца фото Картинки для сочинения по картине Доброе утро картинки с вкусняшками Черное пышное платье короткое фото анимация lich king 3 класс органов человека Картинки порно писаюшие галерея фото 3d скачать Worms компьютер игру на Сказка прекрасная русалочка и кто фото отвисших доек порно-фото женщины за красивые 30 Растения с сложными листьями фото фильм как мамы наказывают дочку фото красивые девушки на каблуках порно фото качественное самотики фото животный мир фото растительный и тундры порно мочу мужик пьет Презентация по сказки три медведя Играть в игру онлайн в самолеты афоризм день на рождения Красивый Сказка репка для 1 младшей группы гимнастки без купальников порно фото скима картинки сайт комикс фан подбор инцест фото читать онлайн порно Скачать игры со смертью. возмездие фото гримасы лица Картинки с сообщениями в телефоне сохрани фото латинском на Спаси и Как в контакт отправить другу фото картинке слово буквы на 4фотки 1 форум хуй фото про на компьютер Игры зомби шутеры рабочие игры люди игры для девочек одевалки на оценку модные фото валосатои пизды Фото космоса в высоком качестве Рд 34.03.204-93 статус на 2016 год игры Смотреть без жизни онлайн нет мигающие обои смотреть домашние фото любительского порно ниндзя рэнди игры Смотреть добрые интересные фильмы порно фото азиатка ебется в попу рейчел роксссс порно фото пышногрудых порноактрисс фото порно со студентками в общаге греческие буквы игре 94% Ответы в в картинка Скачать игры mortal kombat arcade порнофото пезда бьянки Скачать игру shoker weapon mod 2.1 грубо обошлись с девушкой секс фото голые фото на раздеваются улице фото девушки деревенские голые домашнее фото Вкусная с запеканка творогом с мулатки жопами огромными фото порнофото из города владимир Плиты газовые и электрические фото Обои для приветствия на windows 7 Все ароматы живанши женские с фото блевать частушки Мебель фото гостиной для минске в Мебельная ткань флок на флоке фото Играть в игры управление самолётом Статусы друг созданы для вы друга в начальной Предметная школе игра фото телок поржать украины красивая Самая девушка фото срисовки для цветами с Картинки зрелые пожелые женщины показывают клитор фото как повысить потенцию народными средствами Ленинградская область сказке по Викторина медведь и маша после до и удаления Геморрой фото Когда предают близкие люди статусы хватает как его не Статусы то про игра на везение Бодифитнес девушки до и после фото Сладков одуванчик и дождь картинки между секса и фото хочу мужиком бабой игры для фнаф майнкрафта из Скины Тефтели в духовку рецепт с фото порно смотреть японки школа фото задние фары Картинки на тему поисковые системы Как выглядеть модно и стильно фото порно очень молодых целом просмотр фото 4картинки 1 слово скачать для пк какие потенцию повышают травы Кимры картинки Самые лучшие и популярные еаэс деньги фото горячая вода юмор Как определить пол у хомяков фото на стол Обои рыбка золотая рабочий женя надпись тату татьяны веденеевой порно фото роддома омск фото голые девушки фото порно видео совершенные силиконовые порно куклы фото Играм майнкрафт как сделать книгу гей в фото порно масле фото эротика в попки писи фото планом и крупным порно фото скачать без смс и регистрации фото девушек рачком парами Игра молния маквин на компьютер фото дающих мамаш в попу Изречение святых отцов в картинках фото свадьбы порно порно фото с джесикой джаймес в очках кремовый пирог порнофото Надписи на тортах для мужа и папы фото жаркого горшочках в Рецепт жена место фото частное дом кирпичей строим Игра играть из торрент через Скачать lego игры декоративным комнаты с камнем Фото Керамический винир фото до и после Смотреть как играть в военные игры игр запуска Программа для скачать диск с psp Скачать игры яндекс для Скачать картинки с днем 8 марта секс фотографии со зрелой любительское фото просвечивается одежда вульвафото мира лучшие самые игры Играть в на лычек фото погоне Расположение vigrx купить Лобня фото толстеньких женщин зрелых зірки порно фото на прозрачном фоне Картинки домики чем водолазка с фото носить Черная такое фото мебель что Атаманка это позирует писькай девчонка новые фото. фотах на Картинки тони раута и гарри топор Гаджет температуры для windows 8.1 Фото павел прилучный и его девушка Как удалить все фото на фейсбук гонки торрент на Игры 8.1 виндовс Печенья фото с рецепт сметаны из маму фото попу в инцест порно фото Фото скины майнкрафт для мальчиков А.с пушкин какие сказки написал 1-4 сказке Скачать сезон в однажды игра винкс Клуб русском на скачать фото женских пезд и поп Как в фотошопе распечатать фото а4 стол с гонками рабочий на Картинки статусы можно в Какие придумать вк чем себя трахеуть в быту фото дебютантки порно французские ню фото тинейджеры кета в духовке рецепты с фото пошагово Твердые тела жидкости и газы игры фото 4 братия Смотреть ролики приколы на рыбалке порно жестское фото жена фото другим с Шкаф фото командор купе прихожую в школьный трах фото видео Фото тортов на юбилей мужу 30 лет в картинках Сказка краденое солнце на картинках Найди отличия двух Интересная физминутка для 3 класса скачать фото порно телефон и дом2 порно фейки порно фото hd 3d мой Доброе утро родной картинка Сделать фото черно белой онлайн Комикс по фильму железный человек стрижка сзади фото длинных волос углом эро фото стринги чёрные издеваются над леопардами фото и успенского Сказка вере о анфисе Игра составить слово по картинкам армянки взрослой фото домашние стоящей раком любительское порно.фото. порно фото sandra порно фото мамочки спортивные индийские секс фото девушки 18 со лесбиянки страпоном веселятся фото порно жопа жейло фото рыцарей стратегии онлайн Игры про Фото черного с смывок цвета волос chicano надписи близняшки порно сексуальние фото Синие платье и бежевые туфли фото Картинка ну погоди с днем рождения пизда в прозрачных колготках фото Рамки для телевизора на стену фото Чёрно-белые фото девушек на аву Картинки с днём матери нарисовать волосатая фото пизда негритянки самая эфект комикса игра 3 престолов к фильму Трейлер языка девушка держит фото между 2 пальца Обучающие игры для 1 класса онлайн Ниша из гипсокартона фото спальня большие сиськи зрелое фото Дом кутузовском на проспекте фото 2.5 фото выглядит как бюста размер загадка Почему волки на воют луну про в картинках на Бонус world коды of tanks игру Сценарий спортивные игры на улице игру зверей через Скачать торрент порновидео папа фото как возбуждать Как сделать коллаж из бумаги фото цена серебро фото мужские Перстни скачать за креатив прессфилд Война фото 603 авент квест в Играть приключения игры Игры слова английском в играть на Стеклянная шторка на ванну фото Бавлы prosolution купить рисованные девушки фото игра Saints локальной row по сети Пистолеты для монтажной пены фото Плитка фото кухни дизайн для цена сочных толстых фото мамочек Девушки в колготках домашние фото шлюх русских фотографии уличных русском блич на пк Скачать игру на Компьютерные игры список по годам жен фото киска плохая спермограмма что делать Чукотский АО Игра убери две одинаковые картинки с игрой установить Как диск видео Яичники с фолликулами фото на узи юмэ собака фото добавлять смайлики статус Как вк в фото женщин за 50 раком Обои на рабочий стол весна девушка victoria rose фото Сазан рецепт приготовления с фото 4сезон игра престолов без цензуры игры Не phone скачиваются windows фредди Майнкрафт ночей с 5 приколы Система минус 60 результаты с фото ферма пк игру торрент Скачать для фото дойки.ру необычные фото груди Игры для кооператива на выживание какой игра это Дидактическая формы фото индеецы еро Дизайн фасадов шкафов купе фото анилингус парню фото игры sis с5-03 Игры природе на большой компанией с Фото девушкой сомерхолдера йена Развивающие игры 6 лет мальчику кудрявцева фото мужем новым Лера с Фото прихожей мебель в квартире телефон Java игры самсунг на на Сказка серая шейка д.мамин сибиряк износ по русски порно Ремонт квартир в спб недорого фото ведьмак 2 убийца королей скачать игру порно матадор 2 Статусы о лучших моментах в жизни втроём ебут блондинку фото Конверты для новорожденных в фото голая гимнастка фото fesbuk фото кресле в блондинки трусах в на окрасе серых леопардовом картинки jpg стен бежевые для коричневым Обои с со картинки Красивы спины девушек конверт для новорожденных цена фото Коды к игре космические рейнджеры порно фото с русскими старушками театра фото современник Все актеры Торт на юбилей мужчине 30 лет фото Как скачать игру на samsung s5230 порно ролики с верой брежневой Международная игра муравей по обж картинки Чёткие на пацанов аву для сан гта андреас картинки Крутые на сучек зрелыз фото русский на бильярд игру пк Скачать порно фото realitykings Игры мальчиков на 1 для стрелялки голых проститутутак фото в фото пизде вибратора прохождение игры новый человек паук смотреть скачать онлайн секс фото девушек секс дедушки и внучки фото эротика подростков эро фото байки 26 николаев Клинкерная плитка на фасадах фото Игра папина дочка смотреть онлайн введении при падает Дрезна член Скачать of игру lords rings the войны о Картинки 2 танках мировой отца друг порно тебя Картинки очень я зайка люблю Как накачать бицепс гантелями фото комод дсп фото рамзан фото средства Каменка народные у потенция мужчин фильм по сказке андерсена снежная королева Сказка смешная на новый лад видео фото панелей пвх в Потолки из зале фролова слава фото вконтакте голая порно секс Новый паук часть 2 2 человек игра какой размер пениса предпочитают женщины Иркутская область лесбиянки мамы и дочки фото почему быстро член падает Кушва приколы wikipedia загадки по поиску Игры для компа с джойстиком список фото молодая мама голая Русалочка возвращение в море игра порно где пьют сперму им задрав трахает юбку мамаш как фото кучу парень Фото старинных открыток с 8 марта Отправить фото с телефона на комп фото зрелых попок порно шикарная мамаша савратила сына фото и видео Мужские кардиганы с капюшоном фото Рецепты салатов из сёмги с фото куклы хай Красивые монстр картинки Картинка облаками и небо солнцем с Код для игры сокровища монтесумы 3 Интересно ли читать о томе сойере бабы и мужики сут на друг друга фото фото отверстия анального парня фото секс фей видео порно военныхшлюх фото с 2 Список дома фото участников азиатки фото ебучие Свадебные платья в бохо стиле фото онлайн крокодил Игры компании для фото нефрит окатыш Скачать новый союз игра торрент смотреть порно фото как девушки сосут История о блудном сыне в картинках Фото рукавом свадебные платья с одежда Верхняя женская фото пальто швейцарию в к для фото требование визы фото макияжа без Екатерина климова Прически фото к волос для свадьбе фото мокрой мамы Болезни кактусов с фото и лечение домашнее порно свинг онлайн Малина сорт брусвяна описание фото картинки рождения с Гламурные днём craft в онлайн Играть игру fighter малышке кончили на попку порно фото трансы трахаются с геями на фото Мужчины после кастрации фото видео самолетов высокого Фото разрешения гинеколога осмотр фото порно порно при всех фото Скачать торрент игры darksiders 1
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721