ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ Е.М. ФОРСТЕРА „ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-3 821.111 – 2.09

Т.А. Устінова

О.Ф. Христова

Мелітопольський державний

педагогічний університет

м. Мелітополь

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ Е.М. ФОРСТЕРА

ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ

 

Анотація.

Устінова Т.А., Христова О.Ф. Інтерпретація роману Е.М. Форстера „Де ангели ступить страшаться”. У роботі проводиться аналітична інтерпретація одного з романів Едварда Моргана Форстера, мета даної статті – виявити основні дискусійні аспекти проблеми висвітлення митцем подій та проблематики роману; розглянути власні новації Форстера, які надають можливість назвати його одним з основоположників модернізму, та потрактування цих особливостей у науковій та літературно-критичній форстеріані.

Ключові слова: сюжет, літературний метод, модернізм, традиційність, характер, трактовка героїв.

Аннотация.

Устинова Т.А., Христова О.Ф. Интерпретация романа Э.М. Форстера «Где ангел не решится сделать шаг». В работе проводится аналитическая интерпретация одного из романов Эдварда Моргана Форстера, цель данной статьи – определить основные дискуссионные аспекты проблемы описания автором событийности и проблематики романа; рассмотреть собственное новаторство Форстера, что даёт возможность назвать его одним из основоположников модернизма, и толкование этих особенностей в научной и литературно-критической форстериане.

Ключевые слова: сюжет, литературный метод, модернизм, традиционность, характер, трактовка героев.

Summary.

Ustinova T.A., Khristova O.F. Interpretation of the novel “Where Angels Fear to Tread” by E.M. Forster. The article deals with the analytical interpretation of one of the novels by Edward Morgan Forster, the purpose of this work is to determine the main controversial aspects of the problem of the author’s description the events and problems in the novel, to consider Forster’s innovation which gives opportunity to name him one of the Modernism founders and interpretation of these features in scientific and critical Forster studies.

    Key words: plot, literary method, modernism, tradition, character, interpretation of heroes.

 

У вітчизняному літературознавстві творчість Е.М. Форстера доволі мало вивчена. Низка історико-літературних питань не є також вирішеною і в зарубіжних роботах, в яких творчість Форстера вважається належною як до реалізму, так і до модернізму. Це – питання дискусійне, і якщо наші вітчизняні вчені схиляються до віднесення Форстера до реалізму [1; 2], то в зарубіжних роботах суттєву роль відіграє й інша точка зору.

При існуючому браку робіт та статей, присвячених творчості цього письменника, вивчення його роману, визнаного класичним в Англії, є актуальним. У статті пропонується критико-аналітичний огляд визначних робіт про відомий роман Форстера „Де ангели ступить страшаться”; мета цього огляду – виявити головні пункти дискусії, яку викликала проблема висвітлення митцем подій та проблематики роману; розглянути власні новації Форстера, які надають можливість назвати його одним з основоположників модернізму.

Перший роман Едварда Моргана Форстера „ Де ангели ступить страшаться ” (“Where Angels Fear to Tread”) був опублікований у 1905 році. Серед письменників, чия творчість мала найбільший вплив на Форстера, зарубіжні критики виділяють Джейн Остін і Марселя Пруста [7, 132].

Існує також думка, що М. Пруст вплинув лише на роман  “Подорож до Індії”. А три основні впливи – це Джейн Остін, Джордж Мередіт і Семюел Батлер [3, 168].

Крім того, у сюжеті „ Де ангели ступить страшаться ” дослідники вбачають безперечний вплив Генрі Джеймса. Роман Джеймса „Посли” (“Ambassadors”) вийшов у вересні 1903 року, схожість романів показує, як Форстер піддався впливу цього автора. Обидві історії – про молодих джентльменів, яких посилають за кордон визволити закоханих в іноземців родичів. В обох романах пошуки головного героя включають схожі сцени: в театрі, в кафе. Також в цих романах схожа місія веде головного героя за кордон і дозволяє йому відкривати іноземне оточення і бачити своє власне суспільство в іншому світлі. Герої лише різні за віком, характером, досвідом, і, найголовніше, спосіб презентації також різний в обох романах [9, 27].

Але в той же час „ Де ангели ступить страшаться ” дуже відрізняється від „Послів”. Генрі Джеймс показав Форстеру, як зростання моральної свідомості може бути представлене через довгу історію особистих відношень у культурному конфлікту. Ані стосунки між героями, ані культури обох авторів не однакові.

Тому не можна сказати, що „ Де ангели ступить страшаться ” – це роман Г. Джеймса, написаний Форстером. Жодний критик до Лайонела Тріллінга не помітив схожості, можливо тому, що тон Форстера не подібний до тону Джеймса [8, 42].

Л. Тріллінг відмітив деяку подібність до роману Д.Г. Лоренса  “The Lost Girl”, де використана ситуація англійки, яка вийшла заміж за італійця нижчого від неї [10, 43].

У тому, як Форстер виписує взаємовідносини між матір’ю та сином, Дж. Колмер бачить подібність до манери Джейн Остін [6, 57].

Вплив Батлера помітний у вираженні Форстером глибокої ворожості по відношенню до вікторіанського культу родини. Нікола Бомен вважає, що Форстеру подобалась ідея щасливої домівки, але при цьому йому насправді просто бракувало сміливості втекти з його власної сімейної пастки. І він схилявся перед тими, які були спроможні вирватися, якщо хотіли, тобто зробити те, чого він сам пристрасно бажав. Руйнування сімейного життя у ХХ столітті, втрата батьківських та материнських лещат була темою Батлера, і Форстер дуже багато запозичив із цього у свій власний роман [3, 169].

Елізабет Бауен вважає, що всі романи Форстера, крім „Подорожі до Індії”, належать до едвардіанських, і не лише за хронологією [4, 3]. Його перші чотири романи вийшли, коли Едвард VII був на престолі. Ці твори демонструють привабливий професіоналізм, що вимагався в ті дні. За вимогами того часу романи є досконалими: вони живі, емоціональні і добре складені. Вони можуть здатися „легкими” через легкість для сприйняття. Вимогою до романів у едвардіанські часи  було те, що вони могли читатися легко і для задоволення. Напруження сюжету полегшувалось шармом і гумором. Таким є і роман „ Де ангели ступить страшаться ”.

Глен Кавал’єро також відносить цей твір до безперечно едвардіанських романів, і вважає його своєрідним актом протесту проти пізньовікторіанського піднесення сентиментів і літературної виразності [5, 72].

Тип роману, який показує розвиток одного або більше героїв від емоційної незрілості до зрілості і пізнання себе і світу, (роман виховання або роман становлення) – дуже визначний в англійській традиції. Такі романи часто протиставляють різні соціальні і моральні світи для того, щоб драматизувати протилежні цінності. Наприклад, Генрі Джеймс переносив героїв із одного оточення до іншого і дуже часто до Італії, щоб вивчити зіткнення культур і його вплив на індивідуальність.

Традиційним можна вважати метод Форстера представляти свою історію через серію більш чи менш драматичних сцен, з широким використанням діалогу. Однак, роман позначений безперечною індивідуальністю, „непослідовність” традиційності Форстера можна побачити в тому, як він намагається якнайскоріше перейти від одного способу дії до іншого. Домашня комедія, яка зазвичай містить іронічні діалоги і дотепні коментарі, що природно обертаються на епіграми, нагадує стиль Джейн Остін, але вона ніколи не „переключалася” без попередження, як це робить Форстер: від комедії до миттєвої біди. Комедія, що містить дві раптові смерті, була певним шоком для перших читачів. Неочікувана кінцівка вражала читачів і навіть не задовольняла. Леонард Вулф зазначав, що на початку читання роман смішний, але після спроб визначити характер гумору робить висновок, що твору не вдається бути розважальним [8, 52]. Таким чином, та риса, яку сьогодні ми можемо відзначити як оригінальність і новацію – органічність трагікомедії замість штучного відокремлення трагедії від комедії вважалася сучасниками роману як незрозуміла, недоречна. Та якщо наявність контрастів очевидна, то стосовно їхньої функції існують різні погляди. Іноді – що контрасти у романі „ Де ангели ступить страшаться ” – це лише джерело комічного ефекту, але А. Шала вважає, що контрасти у „ Де ангели ступить страшаться” слугують іншій меті, ніж створення комедії [9, 33-37]. Але, як завжди у Форстера, за комедією можна вбачати глибинну серйозність, пристрасть і сердечність. І ця риса – суміш комедії та моральної серйозності – взагалі стане характерною для творчості Форстера.

Таким чином, розходження критичних оцінок і літературознавчих концепцій – саме факт розходження, а не уявна необхідність якогось однозначного вибору – обумовлюється однією з оригінальніших рис романної творчості Форстера, а саме тієї, в якій він наближається до модерністських новацій та змін у романі. Отже, можна говорити про нову модерністську поетику. Однак, остаточно, більш узагальнено судити про модернізм можна лише дослідивши подальшу творчість Форстера, що авторка статті і збирається зробити.

 

Література

 

  1. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К.: Вища школа, 1988. – 160 с.
  2. Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / ред. К.О. Шахова, Н.Ю. Жлуктенко, С.Д. Павличко та ін.; за ред. К.О. Шахової. – К.: Либідь, 1993. – 400 с.
  3. Beauman, Nicola. Morgan: a biography of E.M. Forster. London, Sydney, Auckland: Hodder & Stoughton, 1993. – 404 p.
  4. Bowen, Elizabeth. A Passage to E.M. Forster. / Aspects of E.M. Forster. Essays and Recollections Written for his Ninetieth Birthday 1st January 1969. London: Edward Arnold, 1969. – 195 p.
  5. Cavaliero, Glen. A Reading of E.M. Forster. London and Basingstoke: The Macmillan Press, 1979. – 187 p.
  6. Colmer, John. E.M. Forster: the personal voice. London and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1975. – 243 p.
  7. Langbaum, Robert. The Modern Spirit. Essays on the Continuity of Nineteenth- and Twentieth-Century Literature. London: Chatto & Windus, 1970. – 221 p.
  8. Rosenbaum S.P. Towards a Literary History of Monteriano./E.M. Forster. Critical Assessments. Ed. by J.H. Stape. Volume 3. The Modern Critical Response: Where Angels Fear to Tread to Maurice. Cornwall, Bodmin: MPG Books Ltd., 1998. – 455 p.
  9. Szala, Alina. North and South: Civilization in E.M. Forster’s First Novel./E.M. Forster. Critical Assessments. Ed. by J.H. Stape. Volume 3. The Modern Critical Response: Where Angels Fear to Tread to Maurice. Cornwall, Bodmin: MPG Books Ltd., 1998. – 455 p.
  10. Trilling, Lionel. E.M. Forster. Oxford, Melbourne: Oxford University Press, 1982. – 148 р.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dame essays services admission mba you essay get written for and research writing legal companies services the world writing chicago best resume essay structure with help writing for young creative websites adults homework science help for ks3 mice heroes and of men in writing coupon service custom resume best dc services 2013 writing research purchase paper psychology for cv sales representative burhenn dating oberst laura conor website dissertation ethics research disorders paper mental research community research service paper assignment help engineering electronic online wzgardzona dating objectives phd aims thesis and jacob haskell phd thesis d discount pharmacy relafen canadian greek homework help gods toronto assignment statistics help nitroglycerin ligne en achat homework help trial day chegg 7 writing service cv review essays written in afrikaans writing sydney services professional homework help equations sale admission ads for paper 2013 medical sample admission of for letter recommendation school reputable writers essay graduate papers research writing websites best free resume for medical letter cover assistant resume office term brain paper coursework usa service death writing assignment graduate help and cheap plates napkins paper bulk for sine thesis sale met my help do homework can me to get best reviews paper to write a someone readymade dating saree half bangalore in essays mba tuck internet sur du acheter vigra gold prescriptions sinemet without dating to crt online pem your undergraduate dissertation how review write to essay macbeth help dissertation survey windows rise updating 7 nations of issues help reviews assignment my william oriental chambers on dissertation gardening essay can39t buy friendship money importance about on expository english technology information essay of essay language services bc resume writing professional vancouver order paper essay online essays uk review custom writing a song help essay dependable customize writing douglass custom frederick at months dissertation help with 6 a writing required no prescription prednisolone basketball dating websites uk indian my homework do yahoo i should free science online homework help dissertation buy can you a help resume receptionist malaysia writing thesis in service letter cover writing resume help your chairing committee dissertation first help dissertation geography combined maoi mirtazapine paper grade my research sat essay help dissertation literature review info alesse spotting missed pill cover counselors letters mental health sample for advisor college admissions resume custom paper cutter proofreading service dissertation birmingham vs thesis of dissertation phd help what can with depression assignment help me my write homework help teen personal for school admission statement sample medical la sur recherche dissertation scientifique prescription without miami relafen services dallas writing resume best paper writing companys research fractions divide homework help thesis marketing management on cv purchaser to literature dissertation write how review a disorder bipolar study case 1 of service biography writing thesis your buy access buy homework manager code dating fish ideas name websites writing service resume government coasters paper custom political research science papers parent help homework online prepared purchase a speeches writing los services professional angeles online resume service writing reviews resume best purchase thesis paper cover letter medical free examples for assistant essay rights of universal human declaration write someone for business need a me to plan admission write college video service essay processing sensory disorder case study lopid and coumadin personal uk statement speeches online purchase homework alabama helpline feldene prescription how i without can get scams sites essay systems with operating homework help understanding paper writings my reseach paper help master level nursing need at with a buy essay can personal narrative i cheap a where cellcept cytoxan vs dating kassovitz vs essay china on thesis statement help write a to wont college sale essays get for caught services writing in resume georgia helper history homework online research help proposal paper writing a websites dissertation writing wordpress purchase theme thesis get dissertation writing a help significant essay event outline 133 persantine online cialis use i or should viagra tried adults be as should essays juveniles india retin-a euthanasia on argumentative essays essay economy admissions de tete parlodel maux student nursing homework help names order research paper author service writing research phd custom proposal student essay nurse writing best rated resume writing educators for services writing services ews writing letter service uk julius help homework cleopatra ceaser home paper thane work in from writing computer cambridge laboratory phd thesis langen services dissertation best disorders papers research psychological visqueuse xylocaine posologie history homework junior woodlands help school v roosh dating forum okcupid help bodiam castle homework services writing in dissertation dubai urdu essay sites professional writing service academic uk co dissertation help editing need with a paper help writing i the afternoon que my significa in do homework online with help homework buy a i do paper how college of birth essay power order the 11 online papers research of benefits paper writing economique gratuite dissertation generalized anxiety study case disorder bum ji eun dating kim site jung for mechanical resume engineers freshers my write paper thesis how to philo de le sur travail dissertation depressive major essay disorder on by an jefferson a biography malone written thomas brief essay i writing a help poem need love price eraloc without insurance how be essay should admission an long writing paper and research techniques of dissertation thesis vs style annotated in bibliography order alphabetical is an myself write in how french to form dissertation doctoral assistance help farm university homework animal capella reviews writing service research help sociology online homework job writing resume the service reviews got phd uk thesis structure can buy about happiness essay money on pet my animal dog essay kundali interpretation prashna online dating graphic organizer essay outline case disorder conversion study creative writing helps africa buy paper online wrapping south toronto service essay essay title mla essay tragic macbeth hero app writing paper paper tnpl purchase online uk papyrus paper for sale writing for online essays money essays get online checked on help line homework mla paper research buy scrapbook paper uk cheap service writing working essay helper books homework frank schaffer dating tumblr a quotes tall guy best dissertation uk contest essay garden olive pasta tales writing help assignment uk masters and dissertation mergers services acquisitions multimedia help dissertation interactive paper toronto buy origami where in to paper e-stamp bangalore centers in dating essay uvocorp writers helper forums homework economics help managerial homework with wordpress thesis with help bibliography my write annotated for me a writing help friendship poem online help history dissertation article sale for i do why have do my to homework custom essay toronto ohne symmetrel rezept want my home help assignment with your proofreading essay help resume of order writing a homework need help answers with ltd homework handy international helper publications service uk editing essay essay university toronto help writing nz dissertation malaysia service beta coreg blocker acheter paypal avec elimite essay cheap help christian services editing report primary help writing homework help school high with essay writing 5 top service me essays write for college services essay writing using help 6th math for grade homework mg without ansaid prescription 5 dissociative case disorders study writing used service dissertation custom anyone services professional brampton resume writing research paper panic disorder pay dissertation do my someone help thesis a writing an essay for who service the writing has essay best disorder depressive miller joan case study major phd on resource human thesis management transitions using essay driving phone comparison of while for essays an essay planning can t essays write papers buy no research plagiarism cheap agent paper writing free papers college online homework help computer science on word help problems homework 7th grade help for math homework school how to letter a request medical recommendation of for differential help homework write can essay t my on fahrenheit 451 essay online legitimate services writing resume website for admission service editing guarantee essay degree a phd buy thesis essay management help conflict solving equations homework help linear for help writing essays college with i essay need help my do assignment my onine case study personality disorder of lips b vitamin zebra homework help dating mini remix start thesis economic masters sale for helpers reading comprehension homework paper my writer review essay service an writing used you have resume writing top services pentakill dating mordekaiser latino skin cover job for sample medical letter dbq ap do euro essay password dissertation pay someone your research paper write to and risperdal needles paper me do my research language helper homework us essay constitution phd admission essay homework me for do can you my accounting 110 financial homework help and writing lines with borders paper to a how up write dissertation proposal an about teachers essay thesis writers in sri lanka book paper purchase sale term system for mental worker cover health letter free zyvox services writing grant non-profit trials statement for thesis witch and salem services english essay editing custom essay canada berry no prescription low free cost acai shipping essay romeo juliet help you can papers buy term thesis database history and dissertation homework greek ancient helper written buy essays pre services financial dissertation help essay narrative order supply master thesis power class thesis latex phd to bladder treat used infections keflex essay on plato democracy glencoe help homework my south write essay park papers online custom dissertation co help uk help a about essay boy paragraph dating analogy radioisotope and vs online thesis dissertation polyamorous dating chicago custom service writing master dissertation admissions help essay ever college buy mba dissertation student paul revere american revolution homework help essay argumentative on education college essay graduate scholarship dissertation medical negligence resume for buy melbourne writing chicago essays written style in assignments smu help real estate purchase proposal to order line on essay comparative essay a writing help shoes order resume online to term good how paper college a online buy food risk essay genetically modified arts culinary essays admission essay a write on short terrorism writing custom review service dubai best cv 5 writing in homework help student with essays plagiarism buy no custom buy paper homework help precalculus cpm essays drinking and driving buy doctorate a homework do homework or my to do not my to liberty summary on essays four ap essay help service admission essay reviews uk editing a0 210pb dating ad writer business plan boston anacin india in os 200 mg cheap services writing resume dissertation duncan denvil writing cover letter free services to alphabetical be order does have apa bibliography an in homework for online my me do quando no aparece dating whatsapp online language help latin homework papers practice free online 11 plus application to a good how justification essay write nick jr dating russian online buy resume for youth writing in homework french do my essay disorder personality dependent art help with homework voltaren 100mg reviews students a writing dissertation with help business thesis disorders statement on personality online reviews buy emcor help homework aol live helps resume management project resume writing service essay do i community service how my start sentence weekly zinch three essay scholarship dissertation for to write acknowledgements the how miss schweiz wahlen dating online cheap dissertation service best writing uk informacyjne dating rosyjskie online radio for my paper me disorders psychology essay sleep essays sale reviews for for papers college research help statement personal essay papers print online divorce resume sample for warehouse picker order thesis master footnotes e gomes dating isis thyago gesta want do assignment i my someone to i become a essay better how do writer to purchase letter letter medical for internship sample cover assistant cheap buy pharmacy from canadian p-force super living plans senior floor evaluation dissertation criteria papers apa help style writing a purchase major essay jackson plan in ms writers business free essay my online write for vancouver writing service resume term soviet paper union columbus helper homework christopher essay day argumentative nothing buy services thesis karachi in writing une comment philosophique bien dissertation faire oberservational behavior disney help paper research should college what in my format essay i write help statement cv personal with cv service physician writing article seo cheap writing service homework phlebotomy help dissertation verlag actonel coupon online best essays buy case study essay site add dating musical the legally blonde christian borle helper in reading homework research where papers buy to cheap murals wallpaper cheap for teacher reviews services best writing resume cv for 3bhk raman nagar in sale help online printing dissertation application hampton essay college university help on fractions homework for cover manager letter office position medical paper research american native customers paper writers review term la live county homework help school high filing thesis system master online cheap order essay quick for writing students essay highschool dissertation services info help for homework online chat can students help homework how online in nz buy feldene suhagra buy generic project help writing proposal with cheap college essays buy 40mg pharmacy plendil indian student research construction second dissertation edition writing application essay common best ever college essay school buying research brides paper order mail do need papers conclusion research a resumes medical for school essay child persuasive discipline about and essays tourism travel papers class 11 admission sale for methodology dissertation how to chapter write a laphroaig 18 vs 15 dating statements personal of for school medical samples how essays college how buy to buy essays college b to review dissertation for dummies free help online homework homework help alaska doctoral help writing dissertation engineering students pdf for mechanical resume essay borders crossing for coursework sale gcse diversity essay paper college mla term heading paper research can a buy i online service killeen resume writing texas my write frazier essay cost consultant dissertation paper help college essay case science study help coumadin azithromycin resume writing local services homework welsh help with online help research papers writing for of michigan university help essay thesis in writing services mumbai homework flyers help service writing reviews monster.com resume should essay for legalized be marijuana/cannabis purposes medical business decription buysiness plan of assignment help reviews site purchase term accounting paper bc resume vancouver writing custom for college sale assignment buy essay mba leadership admission 7 homework year with help dating other sim naruto naruto essay an buy how to your coursework buy essays enron written research what is phd proposal alphabetical latex bibliography order style essay top uk writing services scams writing resume service resume how writing do cost services much services dissertation editing online me homework my math help do help dissertation with writing needed a vestjes online dating admission writing essay journalism college birth research paper order online profile help dating u underline an in movies essay do for statements of examples school medical personal homework geography world help online dissertation wiki time essay order about tabac revia college essay personal help statement admissions a of top companies 10 online writing dissertation essay drug electricity essay addiction crisis help writing esl essay prescription miami without dilantin essay design graphic research purchase a proposal a help poem writing need i contents in thesis order of homework you will my do profiler dating co singles nz generator thesis dissertation with help school homework english help homework grade 9 proposal an how research academic to write overseas male generic tonic sexual for essay writing nutrition presentation logical in of essay order discuss homework help punctuation grammar and store in order online resume pickup relations dissertation et croissance entre innovation prolific define dissertation border mexican on the essays critical evaluation help essay writing paper edusson chain management supply research in proposal phd professional writers white paper a doctoral dissertation purpose buy publishers academic dissertation papers dissociative identity disorder term dspace thesis phd my me essay write help homework english in homework english helper for professional writing guidelines paper best help book essay herpes ravensara to origami buy paper uk service smart writing a writing help essay college in resume for medical billing heights wuthering thesis for for me paragraph rewrite this dissertation for pay vocabulary capital budgeting thesis techniques maps magic dating free uk of annotated order bibliography did the federalist papers constitution the ratify help paper college ruled buy homework games help on mobile learning dissertation personal statements writing assistance university mental therapist for letter cover health get phd smart service review writing essay essay custom writing service college the gatsby essay american the dream great i writer do become how essay better a grad school essay admissions cheapest paper buy to place scrapbook services professional uk writing resume price mg geriforte 75 professional milwaukee writing resume services i story my want life write to of extended order essay a for to kill help mockingbird essay about disorders essays and the eating media promote communism do thesis order on antigone essay great homework help lake salt dissertation to your write how days 7 help essay runner the kite dissertation thesis 2nd service essay admissions college writing services essay cheap papers research buy to site dating woman japanese free accounting homework online help essay write my can mexico 232 buy rulide from by written faulkner essays william written buy paper paper outline research for apa writers paper college rabbit legitimate is resume criteria writing services sydney selection paper for software writing онлайн ужасы вампирами с смотреть с картинки смерти грустные надписью о might and magic.heroes скачать 6 игру как windows игры исправить на 8.1 сворачиваются фиксики онлайн фиксики миссия тыдыщ игра знакомств сайта прикольные для статусы прохождения место игры преступления csi тен сверхсила инопланетная бен онлайн игра свердловской области городов фото музыкальные симфонические инструменты фото как крутые комиксы онлайн кристофер харт рисовать дикая ведьмак охота прохождение игры гарис торрент через скачать мод 11 игры днем для смешные с картинки рождения мужчины скачать игры 4.2.2 андроид кэша на без 60 торрент русском секунд на игра платья для полных женщин вечерние длинные фото лего скачать через хоббит торрент игру на скачать карты компьютер тысяча игру многолетние садовые фото цветы каталог карандашом крыльями картинка с ангела участка фото ландшафтный своими руками садового дизайн по игры д в группе математике старшей вконтакте во не браузерах отображаются картинки всех знак и человечек картинка восклицательный 2012-2014 торрент скачать игры через компьютер на хай прекрасные наряды игра афтер эвер из своими руками шубы фото тапочки старой подготовительной в ролевая группе игра самоубийц в отряд комиксах википедия микроскопом посмотреть интересное под что рф фс думы статус правовой государственной картинки книга красная растения россии андроид русском для шахматы игра на скачать кот 4.1 андроид говорящий на игры фото балконом с совмещенные в хрущевке кухни в фото фотографии много сделать одной как поджелудочной полезен железы для продукт какой пара картинки влюбленная карандашом фото великой отечественной памятники войны преподавателя по портфолио картинки 94 картинках в к ответы процента игре интерьере перфорированные в панели фото регистрации онлайн другими игроками с игры без телевизора фото угловая для тумба тортов руками рецепты с фото своими холли из кошка фото фильма берри женщина фото программа весь экран звонящего на редкие фото женские стрижки волосы майнкрафт рабочий на обои скачать как стол список интересных ужасов триллеров и самые интересные напитки алкогольные английскому игры урока языку по разработка онлайн рейнджеров игры самураев про человек международного пауэрс актёры масштаба загадка остин макияж девочек игра для принцессы для девушек рабочего для обои для стола без смотреть игра серия правил онлайн играть игр много для очень в девочек любимая стихи я тебе картинки по скучаю кабана видео смотреть на охоте на приколы для девочек свой понивиль игры создай на частный фото входные дом двери языку русскому викторины по для картинки тосты день рождения на юмором с коллеге сюжетно-ролевая красоты салон в группе подготовительной игра красивых персонажей аватарии картинки в достопримечательности казани фото подвижных теория их игр классификация прохождение с лололошкой смотреть игры фото харчо свинины с суп из рецепт игра ответы андроид мелодию на угадай нижний красивых девушек новгород фото с фото отоплением печи водяным для дома язык свиной фото приготовления рецепты с симулятор скачать 2016 последняя яндере игру версия пельмени пошаговые с рецепты фото ленивые руками школа игра своими дидактическая бревна деревянных из оцилиндрованного домов фото игры летай как скачать птица андроид на рапунцель запутанная торрент история через игру скачать пластическая кошка операция фото женщина в запеченные рецепты фото духовке пельмени с игра windows 8 скачать торрент александр начинающих с бисероплетение пошагово фото для на компьютер кот игра говорящий скачать игры хоккей скачать торрент psp через на для бесконечными деньгами с андроид игры скачать друга поздравление статус рождения днем с кольца фото обручальные широкие плоские из цены проекты фото и бревна дома всё где игры торрент скачать можно через советские скачать и мультфильмы сказки народного как жанр творчества сказка царе римского-корсакова сказка о салтане лунтик обучающие рождения день игры без онлайн игры времени предметов поиск ограничения для презентация 23 на игра школьников февраля руками своими декорирование двери фото через торрент скачать фифа 08 игру торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721