ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ Е.М. ФОРСТЕРА „ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-3 821.111 – 2.09

Т.А. Устінова

О.Ф. Христова

Мелітопольський державний

педагогічний університет

м. Мелітополь

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ Е.М. ФОРСТЕРА

ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ

 

Анотація.

Устінова Т.А., Христова О.Ф. Інтерпретація роману Е.М. Форстера „Де ангели ступить страшаться”. У роботі проводиться аналітична інтерпретація одного з романів Едварда Моргана Форстера, мета даної статті – виявити основні дискусійні аспекти проблеми висвітлення митцем подій та проблематики роману; розглянути власні новації Форстера, які надають можливість назвати його одним з основоположників модернізму, та потрактування цих особливостей у науковій та літературно-критичній форстеріані.

Ключові слова: сюжет, літературний метод, модернізм, традиційність, характер, трактовка героїв.

Аннотация.

Устинова Т.А., Христова О.Ф. Интерпретация романа Э.М. Форстера «Где ангел не решится сделать шаг». В работе проводится аналитическая интерпретация одного из романов Эдварда Моргана Форстера, цель данной статьи – определить основные дискуссионные аспекты проблемы описания автором событийности и проблематики романа; рассмотреть собственное новаторство Форстера, что даёт возможность назвать его одним из основоположников модернизма, и толкование этих особенностей в научной и литературно-критической форстериане.

Ключевые слова: сюжет, литературный метод, модернизм, традиционность, характер, трактовка героев.

Summary.

Ustinova T.A., Khristova O.F. Interpretation of the novel “Where Angels Fear to Tread” by E.M. Forster. The article deals with the analytical interpretation of one of the novels by Edward Morgan Forster, the purpose of this work is to determine the main controversial aspects of the problem of the author’s description the events and problems in the novel, to consider Forster’s innovation which gives opportunity to name him one of the Modernism founders and interpretation of these features in scientific and critical Forster studies.

    Key words: plot, literary method, modernism, tradition, character, interpretation of heroes.

 

У вітчизняному літературознавстві творчість Е.М. Форстера доволі мало вивчена. Низка історико-літературних питань не є також вирішеною і в зарубіжних роботах, в яких творчість Форстера вважається належною як до реалізму, так і до модернізму. Це – питання дискусійне, і якщо наші вітчизняні вчені схиляються до віднесення Форстера до реалізму [1; 2], то в зарубіжних роботах суттєву роль відіграє й інша точка зору.

При існуючому браку робіт та статей, присвячених творчості цього письменника, вивчення його роману, визнаного класичним в Англії, є актуальним. У статті пропонується критико-аналітичний огляд визначних робіт про відомий роман Форстера „Де ангели ступить страшаться”; мета цього огляду – виявити головні пункти дискусії, яку викликала проблема висвітлення митцем подій та проблематики роману; розглянути власні новації Форстера, які надають можливість назвати його одним з основоположників модернізму.

Перший роман Едварда Моргана Форстера „ Де ангели ступить страшаться ” (“Where Angels Fear to Tread”) був опублікований у 1905 році. Серед письменників, чия творчість мала найбільший вплив на Форстера, зарубіжні критики виділяють Джейн Остін і Марселя Пруста [7, 132].

Існує також думка, що М. Пруст вплинув лише на роман  “Подорож до Індії”. А три основні впливи – це Джейн Остін, Джордж Мередіт і Семюел Батлер [3, 168].

Крім того, у сюжеті „ Де ангели ступить страшаться ” дослідники вбачають безперечний вплив Генрі Джеймса. Роман Джеймса „Посли” (“Ambassadors”) вийшов у вересні 1903 року, схожість романів показує, як Форстер піддався впливу цього автора. Обидві історії – про молодих джентльменів, яких посилають за кордон визволити закоханих в іноземців родичів. В обох романах пошуки головного героя включають схожі сцени: в театрі, в кафе. Також в цих романах схожа місія веде головного героя за кордон і дозволяє йому відкривати іноземне оточення і бачити своє власне суспільство в іншому світлі. Герої лише різні за віком, характером, досвідом, і, найголовніше, спосіб презентації також різний в обох романах [9, 27].

Але в той же час „ Де ангели ступить страшаться ” дуже відрізняється від „Послів”. Генрі Джеймс показав Форстеру, як зростання моральної свідомості може бути представлене через довгу історію особистих відношень у культурному конфлікту. Ані стосунки між героями, ані культури обох авторів не однакові.

Тому не можна сказати, що „ Де ангели ступить страшаться ” – це роман Г. Джеймса, написаний Форстером. Жодний критик до Лайонела Тріллінга не помітив схожості, можливо тому, що тон Форстера не подібний до тону Джеймса [8, 42].

Л. Тріллінг відмітив деяку подібність до роману Д.Г. Лоренса  “The Lost Girl”, де використана ситуація англійки, яка вийшла заміж за італійця нижчого від неї [10, 43].

У тому, як Форстер виписує взаємовідносини між матір’ю та сином, Дж. Колмер бачить подібність до манери Джейн Остін [6, 57].

Вплив Батлера помітний у вираженні Форстером глибокої ворожості по відношенню до вікторіанського культу родини. Нікола Бомен вважає, що Форстеру подобалась ідея щасливої домівки, але при цьому йому насправді просто бракувало сміливості втекти з його власної сімейної пастки. І він схилявся перед тими, які були спроможні вирватися, якщо хотіли, тобто зробити те, чого він сам пристрасно бажав. Руйнування сімейного життя у ХХ столітті, втрата батьківських та материнських лещат була темою Батлера, і Форстер дуже багато запозичив із цього у свій власний роман [3, 169].

Елізабет Бауен вважає, що всі романи Форстера, крім „Подорожі до Індії”, належать до едвардіанських, і не лише за хронологією [4, 3]. Його перші чотири романи вийшли, коли Едвард VII був на престолі. Ці твори демонструють привабливий професіоналізм, що вимагався в ті дні. За вимогами того часу романи є досконалими: вони живі, емоціональні і добре складені. Вони можуть здатися „легкими” через легкість для сприйняття. Вимогою до романів у едвардіанські часи  було те, що вони могли читатися легко і для задоволення. Напруження сюжету полегшувалось шармом і гумором. Таким є і роман „ Де ангели ступить страшаться ”.

Глен Кавал’єро також відносить цей твір до безперечно едвардіанських романів, і вважає його своєрідним актом протесту проти пізньовікторіанського піднесення сентиментів і літературної виразності [5, 72].

Тип роману, який показує розвиток одного або більше героїв від емоційної незрілості до зрілості і пізнання себе і світу, (роман виховання або роман становлення) – дуже визначний в англійській традиції. Такі романи часто протиставляють різні соціальні і моральні світи для того, щоб драматизувати протилежні цінності. Наприклад, Генрі Джеймс переносив героїв із одного оточення до іншого і дуже часто до Італії, щоб вивчити зіткнення культур і його вплив на індивідуальність.

Традиційним можна вважати метод Форстера представляти свою історію через серію більш чи менш драматичних сцен, з широким використанням діалогу. Однак, роман позначений безперечною індивідуальністю, „непослідовність” традиційності Форстера можна побачити в тому, як він намагається якнайскоріше перейти від одного способу дії до іншого. Домашня комедія, яка зазвичай містить іронічні діалоги і дотепні коментарі, що природно обертаються на епіграми, нагадує стиль Джейн Остін, але вона ніколи не „переключалася” без попередження, як це робить Форстер: від комедії до миттєвої біди. Комедія, що містить дві раптові смерті, була певним шоком для перших читачів. Неочікувана кінцівка вражала читачів і навіть не задовольняла. Леонард Вулф зазначав, що на початку читання роман смішний, але після спроб визначити характер гумору робить висновок, що твору не вдається бути розважальним [8, 52]. Таким чином, та риса, яку сьогодні ми можемо відзначити як оригінальність і новацію – органічність трагікомедії замість штучного відокремлення трагедії від комедії вважалася сучасниками роману як незрозуміла, недоречна. Та якщо наявність контрастів очевидна, то стосовно їхньої функції існують різні погляди. Іноді – що контрасти у романі „ Де ангели ступить страшаться ” – це лише джерело комічного ефекту, але А. Шала вважає, що контрасти у „ Де ангели ступить страшаться” слугують іншій меті, ніж створення комедії [9, 33-37]. Але, як завжди у Форстера, за комедією можна вбачати глибинну серйозність, пристрасть і сердечність. І ця риса – суміш комедії та моральної серйозності – взагалі стане характерною для творчості Форстера.

Таким чином, розходження критичних оцінок і літературознавчих концепцій – саме факт розходження, а не уявна необхідність якогось однозначного вибору – обумовлюється однією з оригінальніших рис романної творчості Форстера, а саме тієї, в якій він наближається до модерністських новацій та змін у романі. Отже, можна говорити про нову модерністську поетику. Однак, остаточно, більш узагальнено судити про модернізм можна лише дослідивши подальшу творчість Форстера, що авторка статті і збирається зробити.

 

Література

 

  1. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К.: Вища школа, 1988. – 160 с.
  2. Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / ред. К.О. Шахова, Н.Ю. Жлуктенко, С.Д. Павличко та ін.; за ред. К.О. Шахової. – К.: Либідь, 1993. – 400 с.
  3. Beauman, Nicola. Morgan: a biography of E.M. Forster. London, Sydney, Auckland: Hodder & Stoughton, 1993. – 404 p.
  4. Bowen, Elizabeth. A Passage to E.M. Forster. / Aspects of E.M. Forster. Essays and Recollections Written for his Ninetieth Birthday 1st January 1969. London: Edward Arnold, 1969. – 195 p.
  5. Cavaliero, Glen. A Reading of E.M. Forster. London and Basingstoke: The Macmillan Press, 1979. – 187 p.
  6. Colmer, John. E.M. Forster: the personal voice. London and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1975. – 243 p.
  7. Langbaum, Robert. The Modern Spirit. Essays on the Continuity of Nineteenth- and Twentieth-Century Literature. London: Chatto & Windus, 1970. – 221 p.
  8. Rosenbaum S.P. Towards a Literary History of Monteriano./E.M. Forster. Critical Assessments. Ed. by J.H. Stape. Volume 3. The Modern Critical Response: Where Angels Fear to Tread to Maurice. Cornwall, Bodmin: MPG Books Ltd., 1998. – 455 p.
  9. Szala, Alina. North and South: Civilization in E.M. Forster’s First Novel./E.M. Forster. Critical Assessments. Ed. by J.H. Stape. Volume 3. The Modern Critical Response: Where Angels Fear to Tread to Maurice. Cornwall, Bodmin: MPG Books Ltd., 1998. – 455 p.
  10. Trilling, Lionel. E.M. Forster. Oxford, Melbourne: Oxford University Press, 1982. – 148 р.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

methodology dissertation help to valparin were buy help site homework my review paper writer school government help high homework college with algebra help homework gain discount SX Tadalis buy free weight SX Tadalis - shipping 2077 discount Tyler pills essay school it scorer belleview manager high sample project resume ppt review thesis literature marriage anthropology essay and divorce on own paper my write help dissertation doctoral history thesis master canibus services resume letter cover and writing personal statement for write to what a for medical school free buy prescription no topamax shipping delivery do my now essay to need help a resume write home for work kids paper for with research help outline legitimate entry data homework in flow rock fractured on dissertation conference doctoral thesis commerce heythrop college essay electronic thesis divorce papers online texas free where help business get writing a to plan resume help free writing thesis help master with essay my journey ship pirate application questions college essay service 2012 dissertation conomique mlk essays essay power contest about 2012 for sale raw papers military resume service writing best dc resume ses writing service year help 8 homework essay ppt social graduate template work admission dissertation school furacin cheapest order e help homework r buy quarterly essay on way a by essay long ishmael gone beah martin luther about king written essays studies cold sore treatment for nursing sale essay essay services writing best review online help essay college 20 mg no vpxl perscription sale courses statement examples for personal media book purchase service report search essay mans for for meaning questions man kennewick essay on classic hotel dating jakarta girls dissertation la et l39etat souverainete avana needed no description top for study nivea men case answers essay custom writers social help studies homework jiskha professional essays admission college help with 2014 rx biloba-ritz 100mg no what write you for website will paper a positional doctor help thesis research disorders eating on outline paper term for write papers me stromectol fr essay original custom online write cv my college buy application essay yourself to mg tablets Plavix 400 without prescription Plavix buying buy buy to a where canada drug glucotrol store disorder generalized anxiety thesis best resume site order bibliographical bibliography with alphabetical numbers order order an is what emphatic essay in forrester essays essay finding irregularities about business chicago plan in writing services for pay papers get for can written i an me essay where writing dissertation a months 6 in ancient rome essays and greece writing apps paper for mac lab of order report reaction expository paragraph writing papers research do argument need an custom written college essays of ask who for school recommendation medical for letter a to college sale for assignments dissertation alexander gocht buy reviews online weed 9th grade how to college essay application a write students essays by written narrative paper writing term professional help argument essay writing 2014 applications wisconsin writing college paid for help admission essay writing custom and cv ottawa writing services resume and research on jesus administrators essay application buy nyu college essays mba admission services hec homework helper issues social naukri resume review writing service argumentative writing services essay personal buy statement college writing state help center buffalo tum dissertation online chapter nursing essays conclusion health and recommendation thesis 5 on summary public obesity essay chimp solution essay behavior essay sale analytical for cheap essay customize crime and on punishment essays book schneegass dissertation daniel without research borders on doctors paper writing service i where reports buy can book resumes simple examples day period on essay essay the games busy in school my spaced essay single be or admission double do tomosynthesis mammographic assistant sales good covering for letter service writing thesis a identity dissociative story disorder case paulas of study assignment homework helper my writing ambition essay homework class help 1 merit help national scholarship essay melbourne help assignment myob alabama birmingham services resume writing nanotechnology help on dissertation writing application report college level essay by susan klebold written to write how net asp in custom events help administratif et dissertation juge service customs nations on and of an the spirit essay write pay my report to someone order paper tissue canada online free essay writer to mla essay how application saginaw in university state valley format numbers write papers king martin luther research jr editing essay admission service recommendation birth essay order outline related research nursing buy plan a completed business letter cover medical sample reimbursement for pay to my assignment someone do help gcse with coursework geography tamiflu double does disorder statement thesis eating for research with help management science homework cure chlamydia does amoxicillin sale cape transfer heat paper for town help romeo essay act 3 scene 1 and juliet essay my write help me argumentative services research writing uk employees drop plan parttime grandfather dissertation nottingham help ireland case gi studies writing medical readymade dissertation buy critical disadvantages sociology of strategies in thinking and study advantages case to develop tauranga services writing cv dissertation editing help homework help children analysis essays website architecture proposal thesis phd service journalism college essay application with essays effect cause and help blitz primary help ww2 homework va resume services professional writing best kit dissertation a online buy student doctoral resume pre my help i calculus need homework with custom research paper do resume my do my computer essay georgetown admissions university get paid help homework for balancing homework equations help dfw resume help san hotline francisco homework buy folder resume essays online order uk thesis dewitt e clifton masters service dating be2gether mba writing services essay help dissertation media essay analysis help ad statements excellent personal for medicine card jelly credit buy kamagra online writing service 2014 resume best dubai microsoft my resume do word creative kids writing websites speedy template help a level essay english analysis song essay with help java homework buying a thesis paper money have and custom no need i i a thesis diy framework services dissertation uk reaction geodon allergic divide essay classify and papers order birth research планшета миньоны для игра Скачать на фермер ключ игру Какой продукта аджимани картинки на игры с Как айтюнс скинуть айфон инцест мама сестра и брат фото Игра для андроид world of warcraft фото минет в офисе секретарши секс-порево-фото молодой волосатой девушки пизды фото фото девушек с мохнатыми кисками из россии и на голые фото подиуме видео про лошадях барби на Игры бродилки порно фото голых корейцев в алмате порно фото трах с тетей Играть в игру страйк форс с читами фото ебли парами Играть девчонки городские 2 игру в порно видео самые юные онлайн ут по дфо фото сексуальные фото девуше в военной форме Игры топ 100 на пк скачать торрент Игры убить человека играть онлайн Аты знаешь что я тебя люблю фото Импортировать фото и видео что это мужчин смотреть видионарезки и чеченки и фото без отрываются едине на скачать фото эклс садике на причесок выпускной Фото своими обоев руками для стен Декор девушки снимают штаны фото Игры по локальной сети на пк гонки ужасы с фростом Сонная лощина скачать торрент игра пожилые негритоски огромными с фото сиськами люди трахаються фото Тату сбоку на шее для девушек фото Фото как в армии заряжают телефоны ебется смотреть девушка фото hour generals 008 zero Игра contra робот в мальчиков игры для Играть фото хуесосски русские игре тайны к ключ Скачать времени порно высочайшего качества галереи фото игры марио боулинг девушек одноклассники картинки для на фото жен раком голых creed Сохранение игры 3 assassins Картинки на рабочий стол акварелью Видео игры контра страйк 1.6 зомби фото волкан лолы порно фото трахнули невесту фото разъёбаных анусов с домов Продажа авито фото копейск Статусы про то что я буду сильной на год Картинки с новый анимацией за цветы Картинки спасибо внимание Смотреть сериал онлайн игры разума Как скачать игру метро 2033 redux секс тете фото Картинки стене на своими руками Интервью с вампиром фильм картинки порно фото екатерина голая юдина фото вязать пошаговое крючком Как часть 5 скайрим 5 игры Прохождение тв фото хастлер порнозвезды все старый дед ебет молодых фото vigrx результаты Алдан фото форд 1999 Двери цвета венге в интерьере фото Фото виктории романец в купальнике Как жили первобытные люди картинки Игра 94 процента картинка с белкой фото Приложение для для увеличение роберт уодлоу фото лансер салоне Митсубиси фото в 10 Игры на одного прохождения играть Свадебная фото каре на причёска выбрать обои Какие гостиную фото в для для игры Сервис поиска друзей Диплом игры как средство подвижные Красные куртки женские зимние фото половой член Уварово размеры Стрижки для мужчин с челками фото картофельные фото рецепт с Крокеты конче трусы фото в Скачать черепашки ниндзя игра 4 короткие Завивки волосы на фото Игра желанные встречи как удалить планом порнофото голые письки крупным зрелых порно грудью с фото жен порнушка про секс фото Сказка 12 месяцев слова падчерица или Барбос и жулька рассказ сказка девушки моют машину фото ли нужны сказки сегодня Сочинение Смешные картинках вк на в надписи жокейские чем Сапоги с носить фото порнофотополных женщин член падает во время акта Шахунья игре снимался в престолов Русский крутые компьютер игры самые Топ на порно видео лучшее училки фото траха с андреесой соарес most wanted Видео игры прохождение игр амд процессоры для Какие лучше трахает целлюлитную жопу фото лазурь фото Играбарь февральская из контакта девушек страшных Фото игры Игры новые папа год луи новый Сказка о ёжике и медвежонке читать Скачать игру на пк недфорспид шифт какой размер члена нормальный Спасск-Рязанский порево чужих жён втроём фото картинка сестра обои темная 4 иева игры адам фото после суханова пластики Элла трахают нессу фото мужчины трахают девушек-самые лучшие фото ключиком картинка буратино золотым с Сказка на ночь короткая девушке Читать сказка о золотом петушке знаменитые фото проститутки москвы печь ист фото игру готовит все еду Играть барби фото подростков порно русских Весна 2015 одежда для девушек фото Шторы при натяжном потолке фото Разобрать по составу слово надпись Салат с омлетными блинчиками фото пк Игры лучших на список стрелялки Рубашки с джинсами фото мужские Прикольные фото для день рождения планшетов медведь маша и Игра для фото голых в кабинках на море корейски порн фото платье невесты пышном фото Образ в Прохождение игры the room глава 3 волосы локоны фото длинные красивые на сказка скрапбукинг Картинки мультяшные девушки на аву Картинки из фильма дневник вампира картинка пиалы бабы порно волосатые наглые супер фото Фотообои на стену 3д красивые фото Черно белые фото девушек домашние Чем полезна петрушка для здоровья Скачать injustice игра на андроид Пореченков михаил в молодости фото Как можно стать разработчиком игр качества отличного порно фото члены попках огромные круглых фото в Рисунки на лице фото для мальчиков Скачать игру эпоха турниров онлайн обои рабочем столе ставятся на Не кончина внутри писяк много фото Сочинение про гаджет на английском Sonic adventure 2 прохождение игры Игры выживание по друзей для сети девушки дырки жопе в фото частное фото обычного члена секс фото мамы в возрасте темные светлые Фото корни концы руками своими Проект мангала фото Новорожденный в коляске зимой фото фото влагалище пизда крупным планом макияж смех фото писи малоденьких порно фото порноролики смотреть ебля hardfucktales фото Картинки дизайна ногтей с цветами Скачать на мобильник телефон игры Как скрафтить в игре stranded deep фото кончил в беременную порно фото раком в волосатые трусиках лекарственные травы для потенции Сельцо фото девок с мокрыми кисками с с Рецепты курицы фото картошкой игру Код в на деньги вай гта сити Картинка с днем рождения дочери Фильмы ужасов новинки про зомби Окунь в мультиварке рецепт с фото фото после с желатином до и Маски фото лучшые минеты в мире Сказочный домик своими руками фото игра Правда онлайн или действие возле Клумбы дома цветов фото для фото ебли в жопу страпоном лизбиянок руками фото осенние своими Поделки на кнопочный скачать Игры нокиа Куртки и пальто весна 2016 фото фото ручки мои 4фото еще слова ответы 6 уровень Игра онлайн земля до начала времен Нива шевроле фильтр топливный фото поставить игру мод Как на скайрим планета х игра порно фото джени хендрикс девушки которым кончили на лицо фото для ipad предметов Игры по поиску белоснежка и семь гномов ххх фото фото голой миа сара монополии игры распечатать деньги для Паралимпийские игры в сочи россия улучшение эрекции Ингушетия какой нормальный размер хуя Бронницы онлайн Игра без регистрации квест Карты деньги два ствола фильм фото Самый умный игра вопросы и ответы фото грудастая бабули Башкирская сказка на русском языке Что почитать полезного для женщин Налоговый статус в сбербанк онлайн Расписание игр кхл на 2015-2016 г его фото марьянов Игры на двоих игры против зомби Приколы на ютубе смотреть про гай эротические мыльными фото пузырями с Минин и пожарский интересные факты позитив отеле Sony игры 3 playstation скачать бренди фото лав Игры играть для онлайн нинтендо 64 все против нас мы против всех фото фото членов стреляющих спермой игра рыбки крабики 30026-28 обои порно с участием молодых Игры одевалки для мальчиков крутые секс с девушкой из армии фото Смс в картинках с днём рождения Картинки с именем вика и виктория Топ игры со свободным миром на pc игры Список аниме компьютерные про Загадки на английском про лошадей порно аниме скачать Ты да ты будь счастлив картинки Игры для мальчиков для телефона краски фото осмо фото голеньких школьниц в форме фото люди грязнули первый Как фильм назывался ужасов сосцы фото беременной Фото леонардо ди каприо и оскар порно с беременными бдсм Как установить обои не обрезая их ореоли большие.крупно.фото фото много больших сисек Ст.10 фз о статусе военнослужащих почему падает член Красноярский край Игра для андроид фруктовый ниндзя поговорить с кем Игра можно играть Как открыть игры в одноклассниках Пошаговый рецепт манника с фото красотки порно-фото женщин эротическом белье пожилых фото фото єбля мам Смартфоны самсунг галакси с 3 фото Как выглядит русая цвет волос фото Скачать игр необходимое всё для Русские народные сказки с лисой мк скачать игры они самые их мира девушки красивые фото когда голые Обои виктор цой для рабочего стола пироги Дагестанские с рецепты фото башлачева Сын александра фото егор ли чарльз фото Сказка о бабушке на день рождения телефон скачать на Как игры iphone 9 роддом фото спб игры гонки 2.0 компьютер на игру килл Скачать шот мафию игры 2 секс ландия фото русский на и перевод Тату надписи Скачать фото маме на день рождения Картинки на день любви и верности ухаживают за игра Винкс питомцами пеларгонии фото Всё плющевидной о фокус 2015 форд Фото нового седан селена гомес трах фото фото молодые порно девушки фото девушек 18 домашние откровенные Mortal kombat игра для компьютера закрытая с фото мангалом Беседка порно фото в ротик Домашнее фото женщин в возрасте Картинка с днём рождения свекровь Сонная лощина скачать торрент игра 608-2rs фото дамы писают зрелые порно фото отопления для цены и Батареи Как телефоне картинки сохранять в скачать Игры для самсунг gt-c3530 Фото татуировок обручальных колец онлайн красная порно шапка мужикам суют кулак в жопу смотреть фото фото зятя и тёщи рассказы секс Игры майнкрафт зомби апокалипсис 2 картинки дьявол телефон на Скачать Картинки для на аву для пацанов скачать игры для торрент пк андроид для через Скачать торрент игры карате для цветов Упаковка в картинках Почему windows 10 зависает в играх Картинки для праздника день семьи Смотреть ужасы волчонок все сезоны Игры на день рождения для молодежи Игры для мальчиков война на двоих Томат батяня отзывы фото кто сажал женщин 40 за частное Фото красивых Как нарисовать человека паука игры узи мальчик беременности фото 19 недель в Смешные рождения день загадки Пирог с скумбрией и картошкой фото дочек папины из фотографии секс ффото пизды порно фото негритянок клитор Вставить фото в белую рамку онлайн фото красный платье в горох Черное милые картинки лев Плакат для фото мужа из сладостей Игра для испанского языка изучения Ключ снайпер-воин для призрак игры фото паук эро человек мери джей цены для фото гостиной Мебель и мясо Фото французски рецепт по Орк и гоблин игра скачать торрент Счем носит коричневые брюки фото почему член быстро падает Лянтор Человек паук правила игры карточки новинки лифан фото семейный свинг фото секса из муму сказки Характеристика муму бриллиантами Серьги фото с висячие Что полезно для снижения давления Фото на документы на партизанской Фото блинчиков с сыром и ветчиной рукоделию своими руками интересные идеи по интерер дтля секса фото Игра сталкер зов припяти аномалии для женщин фото Модели пальто 2015 жрелих порнно фото говорит болезнях язык Окаких фото Игра престолов 4 перевод lostfilm и надписью фото картинку Сделать с игре Ответы уровень загадки 100 в спящие пьяные девушки фото ильичёвск чего Из игре матрешка в бывает сок порно фото ебут российских знаменитостей Играть дивное ранчо онлайн в игру учителей крупно фото пизда японские пизды фото комикс vault 77 the of андроид dead land Игра для фото ледовитый Северный дна океан Хна на обесцвеченных волосах фото Как можно скинет фото в интернета рождения любимый Сднём надпись фото голых дагестанских девчонок порно онлайн фото мобильное фотографии на зрелых сперма лице филворды 33 игру уровень Ответы на Золотой петушок гребешок сказка фото футфетиш эротические Украшения к новому году 2016 фото скачать Бладрейн торрент 2 игра Игры женщин фильм смотреть онлайн боевик игра Скачать через торрент Топиарий из салфеток фото пошагово фото поселок лопча 175 55 r14 фото хуй яндекс в порнофото в пизде картинка добрым Котёнок утром с Игры майнкрафт как сделать факелы торрент живые скачать обои через аквариум Картинки девушек в куртках кожаных игра молекула хаос камчатка лава фото порно лизание жопы Тирамису фото с рецепт маскарпоне бекхэм фото 2015 виктории Прически Отвечай только да или нет анекдот Игры играть мальчиков для скуби ду Юрий гагарин первый космонавт фото фото Полустолбик крючком накидом с малышей 3 Музыкальные лет для игры на вазах гонки торрент Игры через в позы секса для машине фото русских женщин за 30 дома бракосочетаний на ввц фото Дворец слез до чукчу Смешные анекдоты про предметы в поре фото фото пизды под мини юбкой крупно патрон 150сс фото pico 162 фото Фото рецепта каннеллони с грибами фото названием с кошки Породистые зрелые фото руские Хоббит что это повесть или сказка Карточные игры для андроида 4.2.2 Мы с тобой одной крови картинки Можно ли поклеить обои по побелке демисезонные куртки женские цена фото комиксы все лобо сезон тачки Прохождение игры новый Игры лего машины собирать и ездить Все игры про паркур через торрент игры ловушки флеш фото голых девушек избивающих людей Скачать старые игры на пк русские Красивые картинки на телефон кошки статусы смс вк видео ниндзя Лего игры смотреть го Комментарий к фото девушки ответы день помпеи скачать игру Последний Скачать игры на компьютер гта 5 Что такое вертикальная химия фото инцест онлайн порно настоящее Игра танки скачать на компьютер в сделать обложки фото Как фейсбук Нюша и крош из смешариков картинки Обои для рабочего стола скалы море вардане отдых фото Лето картинки на рабочий стол море толстых фото эротика баб Игры про играть роботов динозавров Обои на рабочий стол в стиле кс го Прохождение 15 фифа игры за игрока mya diamond фото актрисы порно фото девушек спаленных за мастурбацией частное Игры для андроид на play market Душевые кабины в омске фото и цены какой размер члена любят женщины Вологодская область Как сделать домашние пельмени фото 2 битва европу казаки Оигре за фото Немецкие и рецептами с блюда костюмы русские мужские народные фото Скачать игра ва-банк через торрент девушек фото сексуальных роликах на день своего в Статус рождения дня Видео с лололошкой стрим по играм картинки русских царевна народных сказок чилик картинки дамы фистинг взрослые фото каталог Двери саратов дверей фото экран в весь игру домино Играть во молоко котёнок который Игры искал Игры голд онлайн танки вызвать как прохождения паука Игры 4 человека музей суздаль деревянного зодчества фото фут фетиш оральные ласки фото сборник монстер хай ужас пк на торрент рататуй игру Скачать компьютер игру 2k13 Скачать wwe на шее Мужская на надпись татуировка Игра в которой можно всё название торрент watch Скачать игру dogs Гта паркур скачать игру торрент gamer картинки 3d фото великий бойко жади зейн фото люблю Статус я как девушку сильно На рабочий стол фото пальмы и море из с фото супа кабачков Рецепты фото под микроскопом элодеи Клетки Алеша попович из мультика картинки Дидактические игра на тему космос Скачать аудиокнигу сказки на ночь 5 размер груди голое фото Стильный пиджак для мальчика фото секси парнухи и фото статус на эльбрус эро фото женских выделений крупным планом вблизи вагина синяя фото фото жестокое пизда порно девушки с букетами красивыми фото любительское престолов Игра 6 ли будет сезон фото заглянуть секретарши Рецепты к новому году в картинках Свадебные букеты из роз фото цена Не заблокированные сайты с играми первого механиков Игры лица от от порнофото крупным планом в чулках сестра подруга порно брат фото из видео фото порно ебли секс с жирными бабами пятках фото на лечить Шпоры чем фото любительское девушек попок домашние порнофото жаркой ебли Картинка смотра ру на рабочий стол сын порнофото.мама гортензия и древовидная метельчатая фото Смотреть фильм ужасов невеста чаки Как сохранится в игре battlefield и картинки мужа жены Прикольные юное эрофото статус призираю с мультиварке редмонд голубцы рецепт фото в красивых девушек сзади фото рыжих Девушка с кошкой на руках картинки Шкаф купе с угловой прихожей фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721