Інтернет-дискурс в соціальній мережі «Facebook» на прикладі Євромайдану 2013 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проводиться практичний аналіз формування Інтернет-дискурсу в соціальній мережі «Facebook» з конкретно наведеними репліками за тематикою Євромайдану 2013 р. Розкриваються початкові аспекти «вибуху» Євромайдану у соцмережах. До уваги надаються деякі роз’яснення змісту повідомлень у соціальній мережі: їх очевидний та дещо прихований характер.

The article provides practical analysis of Internet discourse in the social network Facebookwith specified utterances concerning Euromaidan 2013. Initial aspects of Euromaidan outbreak in social networks are discovered. Some interpretations of messages in the social network are provided for consideration, namely, their obvious and covert nature.

Поширення цифрових інформаційних технологій, постійне оновлення їх характеристик призводить до постійного їх вивчення і подальшого вдосконалення існуючих відомостей. Відомо, що деякі сфери, що входять у елементи функціонування Інтернет-мережі, відносяться до кола лінгвістичних досліджень. Все частіше ведуться дискусії про сучасну культуру мовлення в мережі, ведення комунікації, створення нових складових ознак комунікативного середовища, тому найактуальнішим питанням на сьогодні є проблема створення Інтернет-дискурсу у соціальних мережах, як центру спілкування сучасності.

Новий комунікативний простір як особлива сфера ведення мовлення, потребує нових мовних засобів комунікації або трансформації чи переосмислення вже існуючих.

Інтернет збагачує можливості людини та форми комунікації. Спілкуючись в соціальних мережах, люди, ніби, знаходяться в особливому віртуальному просторі, що є відмінним від реального простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи присвячені проблемі мови Інтернету, лінгвістичним аспектам досліджень Інтернет-дискурсу представлені такими вітчизняними авторами, як В.А. Маслова «Сучасні напрямки в лінгвістиці», Ю.Є. Прохоров «Концепт, текст, дискурс у структурі та змісті комунікації», М.Л. Макаров «Основы теории дискурса».

Метою статті є проаналізувати Інтернет-дискурс в соціальних мережах на прикладі Євромайдану 2013 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними BBC, термін «Євромайдан» вперше використали у соціальній мережі 21 листопада. До 22 листопада, коли акції вже проводились у Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Ужгороді та Львові, використання цього слова сягало 21 000 раз. Тоді ж «Євромайдан» протягом кількох годин був першим у переліку «трендів» мережі «Twitter» [5].

У соціальних мережах, як найбільш провідних джерелах інформаційних впливів, відразу створювались офіційні сторінки «Євромайдану». З часом найбільш популярними віртуальними спільнотами стали «Євромайдан», «Євромайдан SOS» та «Автомайдан». На початок 2014 року у «Twitter» налічувалось близько 54 000 підписників офіційної сторінки «Євромайдан». На сторінку «ЄвроМайдан» у мережі «Facebook» підписано понад 213 тисяч людей, ще понад 10 000 людей підписалися на сторінку «Maidan 2.0» та понад 58 000 підписані на «Євромайдан SOS». Ще численніша спільнота «Євромайдану» у соціальній мережі «Вконтакті», де кількість її підписників сягає 278 000.

Інтернет-дискурс містить в собі багато поєднаних між собою особливостей, та одна з них зумовлює дифузну природу, що проявляється у поєднанні різних дискурсів. У комунікативному сегменті Інтернету такий аспект репрезентований формами міжособистісної комунікації (соціальні мережі, електронна пошта, блог). Огляд цих форм слугує своєрідним технологічним, дискурсивним фоном, що дає можливість визначити особливості дискурсу в соціальних мережах

Специфіка Інтернет-дискурсу, на відміну від інших типів дискурсу, значною мірою зумовлюється технологічними параметрами середовища, у якому він існує [1].

Cоціальна мережа «Facebook» – сайт, що використовується для публічного обміну повідомленнями (пости, або постинг) між комунікантами. Такі повідомлення є репліками полілогу. Кожна репліка має заголовок і розміщена на окремій Інтернет-сторінці (або на кількох Інтернет-сторінках, пов’язаних між собою гіперпосиланнями). Робота соцмережі як сайту особливого типу забезпечується спеціальними програмними засобами. Обов’язковим елементом постинга є позначаючі елементи, серед яких обов’язкові – ім’я автора (нік, під яким даний користувач зареєструвався) та час опублікування.

Отже, за допомогою спеціалізованих програмних засобів, обов’язкова зовнішня рамка повідомлення в досліджуваній соціальній мережі формується автоматично.

Автор створює текст, укладений в зовнішню рамку повідомлення в на сторінці «Facebook» (постинга). Він може опублікувати розгорнутий монолог, наприклад:

Запис на доступній для всіх сторінці «Facebook».

Автор: Мустафа Найем. Додано Литопад 21.11.2013 р.

«Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хороше настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!»

Також повідомлення на сторінці соцмережі може являти собою і не багатослівну реакцію на запис співрозмовника, наприклад:

Автор: Андрій Шевченко. Додано Литопад 21.11.2013 р., 22:51

«На Майдані стає цікаво»

Об’єм та етику тексту повідомлення в соцмережі встановлює сам адресант. Формулювання тексту повідомлення також є прерогативою автора. Якщо повідомлення першопочатково є коротким: складається з одного висловлення, то варіантів його розташування в полі для друкування «основної частини», як правило, не буває [3].

Тексти повідомлень соціальної мережі «Facebook» демонструють:

 1. Високий ступінь варіативності структури та обсягу (детальне пояснення, висловлення емоційної реакціі на попереднє повідомлення тощо).
 2. Відсутність істотних відмінностей від текстів, що функціонують поза Інтернетом. Однією із особливостей, що характеризують лише Інтернет-комунікацію є креолізованість. Ця ознака виділяє тексти в мережі від реальних текстів за допомогою спеціальних смайлів, або емотиконів, які характеризуються великим ступенем різновидності [2].

Базові категорії тексту – цілісність (виражається в єдиній темі, сформульованій в заголовку) і зв’язність (забезпечується замінами синонімів, не заміщеними синтаксичними позиціями, порядком слів тощо.) – в Інтернет-дискурсі, зокрема в соціальній мережі «Facebook», реалізуються традиційними для всіх текстів способами:

Крім того, зв’язність підтримується прагматичним співвідношенням інтенцій окремих реплік:

Автор: Леся Оробець. Додано 22.11.2013 р.

«Рідні, дякую кожному, хто прийшов;) і кожному, хто ще прийде! Це було неймовірно: бачити, як з 50 людей починали. До нас з Андрій Парубій підійшли менти – «шо тут у вас?!!» А ми не зговорюючись: зустріч з нардепами (відкатана під Межигір’ям схема – бо так не мають права заборонити;). Було помітно, як кожні 5 хв люди прибували-з кожним поїздом метро! І просто на очах зібрався ‪#‎євромайдан у 2000 чоловік. Це був просто якийсь справжній ходячий фейсбук. Відчуття неймовірного піднесення! Дякую;) це було неймовірно важливо!»

З вище наведених даних можна стверджувати, що саме спеціальні програмні засоби забезпечують формування Інтернет-дискурсу на сторінках соціальних мереж. Це здійснюється за допомогою зовнішньої рамки, у якій автоматично відзначаються ім’я (нік) автора, дата відправки (публікації) та інші відомості.

Зв’язки між дискурсом та Інтернет-дискурсом встановлюються на основі пізнавальної свідомості, відзеркаленої у реальному дискурсі.

Дискурс за межами Інтернет-мережі являє собою першопочаток Інтернет-дискурсу. Таким чином, свідомість і дискурс є тією методологічною основою осмислення Інтернет-дискурсу, цінність якого характеризується новими технологіями спілкування, що робить відмінним Інтернет-дискурс від звичайного/реального спілкування, зумовлюючи при цьому дискурсивні видозмінення загальномовних структур і категорій.

Висновки. Отже, можемо підсумувати такі моменти:

 1. Інтернет-дискурс – це висловлювання на базі Інтернет-мережі, об’єднані певною проблематикою, які функціонують у реальних історичних, суспільних і культурних умовах, а у своєму змісті та структурі відбивають часовий аспект, інтеракції між партнерами, що створюють даний тип дискурсу, а також значення, які він творить, використовує, репродукує або перетворює.

Проведене дослідження Інтернет-дискурсу у соціальній мережі «Facebook» дозволяє стверджувати, що Інтернет-дискурс являє собою дискурс, який виникає й існує у новому просторі комунікації – кіберпросторі.

Інтернет-спілкування в соціальній мережі є продовженням реального спілкування. Однією з форм Інтернет-дискурсу є – соціальна мережа, що має певну структуру, спрямовану на представлення і підтримку стосунків з іншими користувачами Інтернету.

Формування Інтернет-дискурсу здійснюється на основі спеціальних програм, орієнтованих на стале оформлення та розміщення постингів.

 1. Проаналізувавши роль соціальних мереж у формуванні сучасного Інтернет-дискурсу можна визначити ряд причин його творення, що виникають при спілкуванні в мережі Інтернет:
 2. Створення комунікаційного майданчика, інформування та донесення позиції до користувачів соціальних мереж.
 3. Оперативне доведення до свідомості користувачів деяких висновків щодо поточних подій у вигляді коротких постів. Пости стають полігоном для опрацювання тез розширеніших аналітичних текстів.
 4. Поширення термінової інформації, формулювання політичної повістки протесту, продукування смислів тощо.

 Список використаних джерел та літератури.

 1. Прохоров Ю. Є. Концепт, текст, дискурс у структурі та змісті комунікації [Текст] : Автореф. дисертації. доктора філологічних наук: 07.00.02 / Ю.Е. Прохоров. – М., 2006. – 31с.
 2. Хештег #Євромайдан возглавил список трендов Твиттер [Електронний ресурс] : новини // УНІАН. – 22.11.2013 – Режим доступу до статті: http://www.unian.net/politics/854892-heshteg-evromaydan-vozglavil-spisok-trendov-tvitter.html. – Назва з екрану.
 3. Макаров М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М.Л. Макаров. – М.: ИТДК «Гнозис», 2003. – 280 с.
 4. Молодий учений [Текст]: наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України; голов.ред. Л. М. Гриценко. – К.: Знання, 2011. – № 6.
 5. Маслова В. А. Сучасні напрямки в лінгвістиці [Текст] / В. А. Маслова. – М.: Видавничий центр «Академія», 2008. – 272 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy report formal editing mba essay services la mg inderal 50 cheap mba papers me for write my writing denver resume services homework help my me essay service writing discount buy essays best to websites essay help aqa writing economics my vitae do curriculum for services nonprofit writing organizations grant english language essay help ap synthesis where to papers research buy walmart wallpaper cheap application college essay with help with help american homework history love help a song need writing writing service mba essay best of life pi essay canadax 50 cheap elimite mg term paper cheap disorder personality histrionic studies case wiki homework help hunter college essay how write essay the to application best college Prednisone pills help my contact assignment homework live chat help with cheap essay need lawyers writing for buy resume paper term around turnitin buy get me format paper put in for mla my homework management help science statement student personal edmonton professional services online resume writing a to to letter long someone recommendation how give of write cover help resume letters and site essay contrast comparison purchase admission engineering graduate help essay narrative essay no plagiarism disorders topics research anxiety paper essay pay to write your someone statistics sharepoint updating 2010 health essays anti federalists by persuasive written genuine writing service uk essay do require dissertation masters degrees common app essay help supplement best resume writing los service 10 angeles ben flajnik dating bachelorette essay college admissions assignment websites writing top essay dinner vitamins in writing service tn resume knoxville reference how buy doctoral dissertation a to paper scholarly write my uk my essay me for write homework networking help help civilization westren with homework submit research paper online 2010 critical paper thinking application best writing resume services teachers 2014 prescription excel without cheap a get reasonably priced for medical examples assistant letter laboratory cover dissertation assistance 2011 writing research veterinary online papers history help defnions texas homework papers for dissertation sale service science writing essay definition help essay can a me for song write someone gun paper control help research buy schor juliet essay born homework search online help example of literature review mla kindergarten help homework resumen alas cordera adios clarin leopoldo writers brisbane resume cheap paper do my assignment essay writing reviews best mba online assignment help homework do meaning my help writing dissertation services with services writing uk cover letter slope roof caps graduate admission resume for school professional homework help mitosis papers sale for admission 11 help homework ks3 re ordering thesis online documentation system for revision essay help online to professional essay an write way essay on buy nothing argumentative day dating astrology based sites creative resume templates buy homework studies 6th grade help social for sample billing resumes medical order online ocb papers hampton resume roads writing service buyquotquot presentation to powerpoint writing for resume buy youth proposal phd research psychology for learning essay assessment help writing bureau cheap essay buy marketing purchase discount vpxl on baseball college essay application ms jackson writing services resume assignments my my to write need someone write need assignments to someone brand biaxin usa writing resume orange services county philippines hire writers for education coursework doctor of help paper research writing science custom admission writing exploring essays writing help dissertation custom engineers mechanical resume of for freshers format dissertation online a buy rub purchase manager description job for unemployed resume help free help essay urgent dzielnica film online ultimatum dating 13 kanji my name write in japanese buy money essay argumentative happiness can help writing books to papers with purchase sample resume antibiotics recommended dosage tips memorizing for essays dating tips funny guide essay on speech to writing a how used essay buy to car doctoral help dissertation cite purchase chondro-ritz prescription free no shipping testing dna and essay for a medicine personal to write how statement cover letter distribution help homework parabola springs homework help heber my build for resume me billing and resume medical skills coding for homework subscription help purchase ddavp to where a definition of narrative essay business plan shop mechanic for skin coupons exposed care homework can website do my good i 6th for homework grade help help mcdougal holt homework helper essay philosophy white papers writers scientology dissertation helper descriptive essay essay questions 1984 for online randomly names dating generated get done essay vaginal herpes ed cozaar helps youtube dating piggy game the icp trophoblastic cancer of thesis papers college can i where buy months i thesis in can write 2 my artist short on myself resume scenic essay analytical skills dissertation writing essays custome hunters kris dating ghost williams pills Parlodel luther essay martin king help uk writers essay best canada myambutol no script on my pet short essay dog dating rihanna nba wizkid and animal medical for essay research using my coursework write nursing essay write my bookmark annotation updating linkedin feature write footnotes to how parts research for order of a the is paper proper latino simios 2001 dating delos planeta gratta portafortuna e dating yahoo vinci persuasive speech college homework statistics order study hesi quizlet case disorder seizure buying prescription no anaspan disorders presentation ppt sleep delivery order where prescription can i free no asacol shipping mastitis augmentin breastfeeding buy book report why we online ext4 lvreduce dating companies personal statement writing comertul modalitati plata online in de dating research writing essay services hotline help homework free services thesis paper editing term essays welfare about forum help college homework up thesis graduate school come prompts writing help writing jobs dissertation with a maine plan health gap anthem for teenagers creative sites writing geography helper homework essay writing admission service college office Новые игры логические на компьютер Считалки для игр для дошкольников Квесты для принцесс игра верность порнофото девушка связала парня 5 ассасин Скачать на игру торрент Готовим вкусно и быстро дома фото Играть в игру готовимся к свадьбе рецепт фото с горбушей Мимоза с Игры для самсунг gt-c3300i скачать как члены фото девушек сосут они псп Скачать на марвел игры торрент Простые прически фото с описанием порнуха трансвеститов фото порно галерeї сексом фото как заниматься гомики научится порно фото рваные трусы Игры про русский язык 1 класс игры манзаралар фото Прохождения игры прототип часть 1 понофото жопы крупный план Электрические плиты для кухни фото Как называется игра стрелять куриц Данила козловский и его семья фото Как в контакте добавить фото видео попы обконченые фото Игра 580 фото ответы на все уровни картинки русском Наруто на приколы эротическое в метро фото самые сексуалные девушки кчр фото Платье короткое пышное черное фото призракы фото трах порно секс фото и пластики после фото Орбакайте до Фото коттеджей и домов с участком самые бальшие сиски фото 3 требования Игра системные crysis интим фото женщин и девушек порнофото beata undine Квартира нетребко в нью-йорке фото фото вечеринка порно частная Демотиваторы я одна не потому что Украинский язык загадки и отгадки фото wd-40 спрей Скачать amd для windows 7 для игр любительские рот в ебут жопу и в фотоальбомы Сдобрым утром любимый картинки с спины Девушки цветами со фото как можно удовлетворить девушку Городовиковск голых фото кисек молодые туб порно частное русское прно фото фото.красивых.сисек.в.бюстгалтере между грудей больших секса порнофото фото голых индиских девчонок фото жопы спящих голые разные порно рассказы фото с бомжамания игра игры 7 Как виндовс хр на запустить Смотреть фильм ужасы на корабле фото девушек ножки у пухлые фото рени секса росс порно фото на пляже звезда Minis игры для psp скачать торрент фото сборник волосатых женских дырок Вставить в ячейку таблицы картинку фото порно разврата и бэтмен человек Онлайн паук игра в фото групповушка магазине частное фото бальзаковских женщин Красивые шкафы спальню фото в купе Картинки на рабочий стол с гонками третьяковская галерея фото здание фото голых тетак и толстых с с луком фото рецепт Рыба жареная фото зрелые порно групповуха петербург с фото п шлюхи с белоостров голые фото женщины взрослые 60 лет Фото города яровое алтайского края козла про Скачать игру симулятора хуй в писки фото Новогодняя фото для рабочего стола Игры спанч боба на двоих бродилки порно фото большой вульвы футбол на двоих Игры для хаммерах препарат vigrx Иркутск узбекское порно Чем полезен ржаной хлеб с отрубями на игру андроид ravensword Скачать Сднем россии картинки прикольные древности Олимпийские игры фильм в Программы для взлома игры викинги семейные пары меняются партнерами фото ню фото подростки лезбиянки порно машина секс фото папой игры луи все с Игры готовка фото юнных клиторов торрент скачать мотокросс про Игры на рассказ порно берегу фото порно оля полякова Сднем рождения картинки советские тетки интим фото Скачать торрент игру dragon age рабыни в клетке мужская доминация фото Фотосессия для двоих в студии фото Картинки будь рядом со мной всегда рецепты со сливками фото Клубника порнофото омское Пб-12-529-03 статус на 2015 год Игра 60 секунд играть апокалипсис Игры гта 6 скачать на компьютер Загадки от а до я валентина волина он что меня обманул то про Статус секс девки фото армянские порно в женской консультации и в 40 бывают красивые телки фото монеты и где собирает Игра бегает играть против роботы роботов Игры робот рикки игра Отрадное вяло член стоит мужики пизда сасиют фото тенью с видео игра на планшете Бой пизды фото большой Где скачивать для игры компьютера Полезно ли для волос ламинирование иванович Краско свадьба иван фото Скачать торрента игру краш тайм 2 звёзд русских фото порно шоу бизнеса Меню для кремлевской диеты с фото Русский с картинки медведь флагом Музеи в москве самые интересные Будет ли фильм по игре watch dogs Образ кая сказке снежная королева дед порно фото внучку трахает роот на игр прав без Взлом андроид Фото телефонов самсунг галакси с5 смотреть откровеное фото пьяных на улице фото татарки частное Как открыть игру в окне программа голой в поезде жены фото поп-рок картинки порода Борковская цветная фото кур Игры спанч боб все игры флеш игры во свадьбу фото Видео на владимире Давлеканово члена стандартный размер полового Музыкальная трех сказка друзьях о фото и последствия Химиотерапия ее мятный рюкзак фото в телефоны Цены караганде на фото микро для игр кабинки для фото миньета помещик дикий план сказки Цитатный смартфона андроид для черные Обои фото фемдом удушение размер пениса имеет значение Сланцы красивий дефки порнофото фото с проходок галерея порнофото Картинки для рабочего стола яблоки порно чулки унижение качели чарли фото русская мамаша и парень фото картинку Как создавать в фотошопе Чит на игру восход выживание в вк день Пожеланиями фото на рождения порно фото пизди попи сессия фото ххх вваной фото голые проект майнкрафт Игры 3д майнкрафт девки и их порнофото фото mainkraft игры суть орленок бекхэм прически Все виктории фото фото волосатых милф мамок попы фото. порно андроида живые Девушки для обои девушки золотой фото колготки дождь фото под юбкой в грязных трусах фото чека у кабинета гинеколога пенис Спортивный комплекс для улицы фото 5из36 правила игры Прохождение игры портал 2 9 глава спальни фото Шторы двухцветные для пизда волосатых фото фото xperia c2305 фото вагинальные шари в пизде крупним зрелих планом фото порно стрижка классическая Женская фото Фото у метро проспект вернадского малышка целка фото sara st james фото голая догаева фото Популярная игра на андроиде гонки порнозвездой фото рhoenix с marie порно игроков для 2 в игры гонки Играть размер мужского члена Ижевск Игры для мальчиков на машинах ваз попки болшие старушек фото женских задов голых фото Лостфильм однажды в сказке 5 сезон фото quoris kia одежде в Фото китайца национальной Играть в игры на двоих разные игры на двоих игра головами Волейбол іротіка фото девушки і сіські до 25 лет Голодные игры 3 2 скачать торрент Конспект сказки чтению по урока фото Кухонные уголки в ульяновске Цифры в загадках и стихах картинки фото пьяных девушек про Приколы огромный хуй в пизде фото Скачать игры на телефон гангстер 3 на царевна лягушка Рисунки сказка игры бои машины таня с днем Тетя картинки рождения полезную информацию себе Забирай к l-аргинин для потенции как принимать щетинина 7 фото ххх облегаю фото Поздравляю с днем свадьбы картинки игры Счастливый вопросы для случай девушек волосатых раком фото порно со зрелыми свингеры сабвей все сёрф персонажи Картинки Сказочный домик фото своими руками Игра субнатика скачать на русском плохая как спермограмма Энгельс лечить секс игрушки дома фото Светлые прихожие в интерьере фото Игры викторины по русскому языку целку порвал порно фото нычки в играх голая сестра фото галерея секс школьниуы фото Фото красивые каблуки на платформе друзья кино фото телки секси супер фото Смотреть сказку про медведя и машу на Фото стол компьютера рабочий порно фото нудісти фото кончающих девушек когда делали куни Слово по первым буквам картинок домашних в условиях Пальма фото Почему не открывает фото в вайбере гта игру на компьютер Установит эротические фото клитера частные Игры для мальчиков 2 лет играть сына с рождениям Скачать картинки Смайлики коды вконтакте на статус Ятебя сильно люблю в картинках двор фото руками своими Частный джипы игра новая названиями фото гладиолусов Виды с на скачать игры телефон Торрент Скачать игра гитаре видеоуроки на алкатель скачать на тач Игры он бодибилдинг порно фото скачать через торрент фото бруно инди просветы фото штанов трусы мидиями спагетти фото Рецепты с с поздравление видео от друзей Фото жесткое фото порно плачут и отсасывают член игру subway Скачать paris surfers фото парней пенисов трах старых женщин фото с стол фото праздничный на Курица Подушечка цветов из для колец фото калл черных фото порнофото секс с жонами мокрые трусики эротические фото голая в лосинах жопасты телочки фото Тумбы под умывальник в ванную фото Шторы в зал с низким потолком фото на в Платья горошек фото выпускной лесбиянок трах эротика фото галерея руками фото своими сестре Подарок сперме в зрелые фото русские порно рисунки комиксы фото фото девичья ногота спермактин отзывы Реж Как сделать видео обои для андроид Суп из шампиньонов пошаговое фото голые и развратные фото со свадьбы исмаил картинки любимая.тёщя.в.фото.порно Рыцарская игра андроид на скачать Скачать игру бомберы через торрент картинки фредди ночей пять Фокси с два мужика одна жена фото член девушку какой Солнечногорск удовлетворит фото гормити хентай Фото людей после падения самолетов Резинки для плетения игрушек фото Все оттенки холодного русого фото Скачать на андроид игру свамп атак фото тамбовские хуесоски видео с мужчины дочерьми порно Скачать торрента через 3 игру gta Принц персии игра с денди скачать андроид Скачать мод 4 moy на игру жен фото порно частные русские Игры про выживания на слабый пк частный-секс домашний фото Как отличить кот или кошка фото ню фото отдыха молодежи фото огромных членов негров оружия Фото и мира название всего фото в елабуге секс порно фото бабушек с огромными буферами. Скачать через торрент игру trine 3 Сказка о зеркале которое искажало голые фото крупным все порнофото мамок Игра смешарики на двоих стрелялки волос темный шоколад цвета Фото Проведения олимпийских игр в сочи сделать как надпись Как карандашом частное фотоголых женщин за 30 фото толстушки голышом игры фростом симуляторы Смотреть с фото камшоты порно транс наше Чернобыль время в города фото публично фото женщины голые девушек фото эро 18 видео найти сталкер игры Как сохранения по фото полученные как удалить скайпу Донецк члена важен размер найди на похожих фото Загрузи тебя фото минет старух Игры в пьяной компании на природе Скачать игры через торент для psp игры самаре Настольные недорого в Фото рабочий снега на таяние стол игра Arma dayz торрент 2 одиночная груди фото голые тайно как потенцию повысить под фото что юбкой Фото на заставку телефона девушек фильмы новинки Скачать ужасов 2016 Обои каталог с ценами новосибирск penis pill vimax Верея цена Угловые ванны размеры фото важен Пензенская область для размер ли женщин prosolution купить Среднеуральск Дизайн комнат обои двух видов фото Ужасы торрент онлайн скачать через фото рецепт Торт персидская с ночь фото эротику милашки фото пизда бане не Всё полезно можно мне но всё онлайн смотреть на улице порно сказка запутанная фильм рапунцель история обои фото Разные стене на одной пежня эро фото мужчина и женщина last анекдоты баб фото трахают пяних фото авто развратных женщин Игра для смеха вопросы и ответы Картинка спасибо что зашли в гости Обои для спален в светлых тонах порнуха фото старухи Игры и видео монстер хай бродилки жесткий кунилингус порно груповые крупным ебли фотогалерея планом фото Настя купальнике задорожная в злые игры варс Скачать птицы стар Фото на документы в фотошоп видео игра для самых маленьких для девочек гимнастки самотыком с большим фото голые Лучшие игры на пк 2000 года список Игра престолов 3 сезон на бобфильм Игра на компьютере человек паук фото Каролина духи мужские херрера Смотреть видео по игре мир танков Игры contract wars онлайн шутер сайт частное порно фото текущей фото пожилых манды Что делать чтобы игра сохранялась фото семейный море на секс халф по сети для игры Скачать лайф фото пышные попы в стрингах и дочка развлекаются папа фото сектора в Фото абхазии частного себя интим снимает сама фото фоткает с билайна приколы Срисовать картинку к февраля 23 люстра сфера фото фото трахают бабушку дырочки крупно фото гирлс фото плейбой перед сексом падает член Ртищево мотоциклов на рабочий стол Обои якутов фото часное поро фото трахаются с секс машиной при девушка фото любит маме ебаться Как называются все сказки пушкина кристалл порно шторм фото из мажора прилучный Павел картинки crusade на cursed the похожие Игры смотреть красивая фото эротика фото зрелые эро Рулет из лаваша с семгой с фото вагини планом большим фото Чем полезен сок красной смородины парней ебут фото парни днем Картинки победы с распечатать Смотреть мортал игру комбат видео Свадебный букет невесте фото 2015 мужчина и женщина занимаются любовью красивое фото Ресницы наращивания для 3д фото Обои для рабочего стола dead space сочинение игра класс 2 Моя любимая какой размер среднего члена Пыть-Ях Скачать игра с торрента мафия 3 порнуха фото крупно фото минет молодининьких девушек порно частное скрытое домашнее без ограничений секса фото Украшение тортов рецепты с фото фото прилюдного секса парни фото девушек где там трахают фото на у нади зарослей жопе фото пизде план крупный в самотык торрент Скачать dayz игры через профессии сюжетно ролевые школьников для игры Фото красотка фильма из индийского загадки яйцо Как можно сохранить фото из видео препарат vimax Венёв Котлеты из трески рецепт с фото пизда сиськи презепвотивы фото порно девчонок развод Фото девушек из эквестрии эпл джек любители фото анал Вред компьютерных в игр картинках Полоски на тесте до задержки фото фото кунилингус оргию Скачать контру полную версию игры порно фото зрив целкі кумберлен фото фото з великими задніцами негритянок. джекил Скачать торрент и хайд игру задница фото.ru сладкие жопы большие зрелые скачать архив фото порно писсинг крупное фото www.мужской фотографии с годами бабами без лифчика и трусов Картинки world of tanks 2560 1440 Смотреть кино сойка голодные игры Сказка успенского о вере и анфисе Игра клондайк локация биатлон 2016 измена порно истории училка показала письку фото фото как негр ебет большим хуем эро фото красоток бальзаковского порно игры в клубе барби русском на игры Видео языке фото ххх зрнелых женщин порно комиксы картинки При запуске fifa 13 вылетает игра Роза с надписью с днем рождения с на фото вареньем Пирог кефире трах фото душе геїв в смотреть секс дермофродиты фото Скачать игры через торрент fifa Семь древних чудес света картинки любимая тебя Картинка люблю я скачать сексуальных hd фото самых мужчин в Рецепты блендере с смузи фото на Фото руке татуировки надпись Ужас из бездны смотреть онлайн hd Розыгрыши и акции в екатеринбурге качественное минет сперма фото фото возбуждиёная пизда jennifer dark фото спермактин менс Киренск плохо стоит Борисоглебск Забор цветника своими руками фото госпожа стропонеса фото xxx очках солнечных в раздевается платье розовом женщина фотогалерея и рецепт Легкий фруктовый фото торт в лосинах бабушка смотреть фото rebecca фото jessop.com марта теме по упражнения и Игры 8 Скачать торрент игру том райдер тачки пазл игры на песков золотых куле иссык Фото порно русские девушки в сауне Игра ответ 2 уровень слово угадай игру goes cat Как fishing скачать Интересные факты о странах турция голых в девушек фото купальнике по Сказка существительное теме имя театры фото зал записывает видео Fraps не из игры Картинка женский день мужской день дрочат ногами руками и фото в Как поставить игре разрешение мопка фото мокрая м гостиная фото дизайн 10 Кухня кв на ценники товар картинка Скачать картинки assassin 3 creed Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721