Інтернет-дискурс в соціальній мережі «Facebook» на прикладі Євромайдану 2013 р.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проводиться практичний аналіз формування Інтернет-дискурсу в соціальній мережі «Facebook» з конкретно наведеними репліками за тематикою Євромайдану 2013 р. Розкриваються початкові аспекти «вибуху» Євромайдану у соцмережах. До уваги надаються деякі роз’яснення змісту повідомлень у соціальній мережі: їх очевидний та дещо прихований характер.

The article provides practical analysis of Internet discourse in the social network Facebookwith specified utterances concerning Euromaidan 2013. Initial aspects of Euromaidan outbreak in social networks are discovered. Some interpretations of messages in the social network are provided for consideration, namely, their obvious and covert nature.

Поширення цифрових інформаційних технологій, постійне оновлення їх характеристик призводить до постійного їх вивчення і подальшого вдосконалення існуючих відомостей. Відомо, що деякі сфери, що входять у елементи функціонування Інтернет-мережі, відносяться до кола лінгвістичних досліджень. Все частіше ведуться дискусії про сучасну культуру мовлення в мережі, ведення комунікації, створення нових складових ознак комунікативного середовища, тому найактуальнішим питанням на сьогодні є проблема створення Інтернет-дискурсу у соціальних мережах, як центру спілкування сучасності.

Новий комунікативний простір як особлива сфера ведення мовлення, потребує нових мовних засобів комунікації або трансформації чи переосмислення вже існуючих.

Інтернет збагачує можливості людини та форми комунікації. Спілкуючись в соціальних мережах, люди, ніби, знаходяться в особливому віртуальному просторі, що є відмінним від реального простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи присвячені проблемі мови Інтернету, лінгвістичним аспектам досліджень Інтернет-дискурсу представлені такими вітчизняними авторами, як В.А. Маслова «Сучасні напрямки в лінгвістиці», Ю.Є. Прохоров «Концепт, текст, дискурс у структурі та змісті комунікації», М.Л. Макаров «Основы теории дискурса».

Метою статті є проаналізувати Інтернет-дискурс в соціальних мережах на прикладі Євромайдану 2013 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними BBC, термін «Євромайдан» вперше використали у соціальній мережі 21 листопада. До 22 листопада, коли акції вже проводились у Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Ужгороді та Львові, використання цього слова сягало 21 000 раз. Тоді ж «Євромайдан» протягом кількох годин був першим у переліку «трендів» мережі «Twitter» [5].

У соціальних мережах, як найбільш провідних джерелах інформаційних впливів, відразу створювались офіційні сторінки «Євромайдану». З часом найбільш популярними віртуальними спільнотами стали «Євромайдан», «Євромайдан SOS» та «Автомайдан». На початок 2014 року у «Twitter» налічувалось близько 54 000 підписників офіційної сторінки «Євромайдан». На сторінку «ЄвроМайдан» у мережі «Facebook» підписано понад 213 тисяч людей, ще понад 10 000 людей підписалися на сторінку «Maidan 2.0» та понад 58 000 підписані на «Євромайдан SOS». Ще численніша спільнота «Євромайдану» у соціальній мережі «Вконтакті», де кількість її підписників сягає 278 000.

Інтернет-дискурс містить в собі багато поєднаних між собою особливостей, та одна з них зумовлює дифузну природу, що проявляється у поєднанні різних дискурсів. У комунікативному сегменті Інтернету такий аспект репрезентований формами міжособистісної комунікації (соціальні мережі, електронна пошта, блог). Огляд цих форм слугує своєрідним технологічним, дискурсивним фоном, що дає можливість визначити особливості дискурсу в соціальних мережах

Специфіка Інтернет-дискурсу, на відміну від інших типів дискурсу, значною мірою зумовлюється технологічними параметрами середовища, у якому він існує [1].

Cоціальна мережа «Facebook» – сайт, що використовується для публічного обміну повідомленнями (пости, або постинг) між комунікантами. Такі повідомлення є репліками полілогу. Кожна репліка має заголовок і розміщена на окремій Інтернет-сторінці (або на кількох Інтернет-сторінках, пов’язаних між собою гіперпосиланнями). Робота соцмережі як сайту особливого типу забезпечується спеціальними програмними засобами. Обов’язковим елементом постинга є позначаючі елементи, серед яких обов’язкові – ім’я автора (нік, під яким даний користувач зареєструвався) та час опублікування.

Отже, за допомогою спеціалізованих програмних засобів, обов’язкова зовнішня рамка повідомлення в досліджуваній соціальній мережі формується автоматично.

Автор створює текст, укладений в зовнішню рамку повідомлення в на сторінці «Facebook» (постинга). Він може опублікувати розгорнутий монолог, наприклад:

Запис на доступній для всіх сторінці «Facebook».

Автор: Мустафа Найем. Додано Литопад 21.11.2013 р.

«Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хороше настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!»

Також повідомлення на сторінці соцмережі може являти собою і не багатослівну реакцію на запис співрозмовника, наприклад:

Автор: Андрій Шевченко. Додано Литопад 21.11.2013 р., 22:51

«На Майдані стає цікаво»

Об’єм та етику тексту повідомлення в соцмережі встановлює сам адресант. Формулювання тексту повідомлення також є прерогативою автора. Якщо повідомлення першопочатково є коротким: складається з одного висловлення, то варіантів його розташування в полі для друкування «основної частини», як правило, не буває [3].

Тексти повідомлень соціальної мережі «Facebook» демонструють:

 1. Високий ступінь варіативності структури та обсягу (детальне пояснення, висловлення емоційної реакціі на попереднє повідомлення тощо).
 2. Відсутність істотних відмінностей від текстів, що функціонують поза Інтернетом. Однією із особливостей, що характеризують лише Інтернет-комунікацію є креолізованість. Ця ознака виділяє тексти в мережі від реальних текстів за допомогою спеціальних смайлів, або емотиконів, які характеризуються великим ступенем різновидності [2].

Базові категорії тексту – цілісність (виражається в єдиній темі, сформульованій в заголовку) і зв’язність (забезпечується замінами синонімів, не заміщеними синтаксичними позиціями, порядком слів тощо.) – в Інтернет-дискурсі, зокрема в соціальній мережі «Facebook», реалізуються традиційними для всіх текстів способами:

Крім того, зв’язність підтримується прагматичним співвідношенням інтенцій окремих реплік:

Автор: Леся Оробець. Додано 22.11.2013 р.

«Рідні, дякую кожному, хто прийшов;) і кожному, хто ще прийде! Це було неймовірно: бачити, як з 50 людей починали. До нас з Андрій Парубій підійшли менти – «шо тут у вас?!!» А ми не зговорюючись: зустріч з нардепами (відкатана під Межигір’ям схема – бо так не мають права заборонити;). Було помітно, як кожні 5 хв люди прибували-з кожним поїздом метро! І просто на очах зібрався ‪#‎євромайдан у 2000 чоловік. Це був просто якийсь справжній ходячий фейсбук. Відчуття неймовірного піднесення! Дякую;) це було неймовірно важливо!»

З вище наведених даних можна стверджувати, що саме спеціальні програмні засоби забезпечують формування Інтернет-дискурсу на сторінках соціальних мереж. Це здійснюється за допомогою зовнішньої рамки, у якій автоматично відзначаються ім’я (нік) автора, дата відправки (публікації) та інші відомості.

Зв’язки між дискурсом та Інтернет-дискурсом встановлюються на основі пізнавальної свідомості, відзеркаленої у реальному дискурсі.

Дискурс за межами Інтернет-мережі являє собою першопочаток Інтернет-дискурсу. Таким чином, свідомість і дискурс є тією методологічною основою осмислення Інтернет-дискурсу, цінність якого характеризується новими технологіями спілкування, що робить відмінним Інтернет-дискурс від звичайного/реального спілкування, зумовлюючи при цьому дискурсивні видозмінення загальномовних структур і категорій.

Висновки. Отже, можемо підсумувати такі моменти:

 1. Інтернет-дискурс – це висловлювання на базі Інтернет-мережі, об’єднані певною проблематикою, які функціонують у реальних історичних, суспільних і культурних умовах, а у своєму змісті та структурі відбивають часовий аспект, інтеракції між партнерами, що створюють даний тип дискурсу, а також значення, які він творить, використовує, репродукує або перетворює.

Проведене дослідження Інтернет-дискурсу у соціальній мережі «Facebook» дозволяє стверджувати, що Інтернет-дискурс являє собою дискурс, який виникає й існує у новому просторі комунікації – кіберпросторі.

Інтернет-спілкування в соціальній мережі є продовженням реального спілкування. Однією з форм Інтернет-дискурсу є – соціальна мережа, що має певну структуру, спрямовану на представлення і підтримку стосунків з іншими користувачами Інтернету.

Формування Інтернет-дискурсу здійснюється на основі спеціальних програм, орієнтованих на стале оформлення та розміщення постингів.

 1. Проаналізувавши роль соціальних мереж у формуванні сучасного Інтернет-дискурсу можна визначити ряд причин його творення, що виникають при спілкуванні в мережі Інтернет:
 2. Створення комунікаційного майданчика, інформування та донесення позиції до користувачів соціальних мереж.
 3. Оперативне доведення до свідомості користувачів деяких висновків щодо поточних подій у вигляді коротких постів. Пости стають полігоном для опрацювання тез розширеніших аналітичних текстів.
 4. Поширення термінової інформації, формулювання політичної повістки протесту, продукування смислів тощо.

 Список використаних джерел та літератури.

 1. Прохоров Ю. Є. Концепт, текст, дискурс у структурі та змісті комунікації [Текст] : Автореф. дисертації. доктора філологічних наук: 07.00.02 / Ю.Е. Прохоров. – М., 2006. – 31с.
 2. Хештег #Євромайдан возглавил список трендов Твиттер [Електронний ресурс] : новини // УНІАН. – 22.11.2013 – Режим доступу до статті: http://www.unian.net/politics/854892-heshteg-evromaydan-vozglavil-spisok-trendov-tvitter.html. – Назва з екрану.
 3. Макаров М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М.Л. Макаров. – М.: ИТДК «Гнозис», 2003. – 280 с.
 4. Молодий учений [Текст]: наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України; голов.ред. Л. М. Гриценко. – К.: Знання, 2011. – № 6.
 5. Маслова В. А. Сучасні напрямки в лінгвістиці [Текст] / В. А. Маслова. – М.: Видавничий центр «Академія», 2008. – 272 с.
Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay english with higher writing 2 task general ielts training essay sales for representative objective examples resume capoten buy computer on research paper programming high homework help history school phd in progress thesis diovan buy homework help inventions victorian writing dissertation paper research cheap homework help 6 grade internet banking report dissertation writing australia resume services professional tadarise super day delevery 2 online helper assignment dissertation books writing ma essay admission discuss writing letter for cover sample sales manager my can you homework do siri inquiry write how to paper a service writing coursework engineering uniqlo order online resume ca resume service writing pasadena Methotrexate cheapest order powerpoint personality presentation disorder coursework buy law help games homework woodlands ap essay help european resume beach services ca writing long help homework ipc essay history global help pills zovirax online presentations buy powerpoint best clicker for my what do essay on persuasive can i with a paper wrighting help religions world homework help homework help free chat and cause effect essay buy sicuro acquisto periactin online writing review bay custom dissertation walden help univeristy global corporate in articles finance about warming thesis essays written beowulf about how an admission write to yourself essay describing cheap cheap essay english with help coursework website best writing custom help homework live kansas homework dissertation organizational behavior homework council help essex county patanol eye drop afghan buy essay soviet war service online essay buying Apcalis SX helping gpa homework paper for cape toilet town bulk sale ontario services resume professional writing online london ontario homework with help money essay everything can buy unpublished doctoral help dissertation in diego dating san filipina prescription purchase (generic) purchase without viagra gold essays written david thoreau henry harvard from purchase to studies how case writing house custom dissertation services resume city services oklahoma writing dilantin and myopathy protonix sicuro online acquisto to for write fellowship a medical cv how review services writing cv law writing help essays mba writing dissertation resume services jackson ms writing m130k shw xdating help essay criticism psychoanalytic objective parts resume for sample essay career for internship of the brain helper homework cheater now essay help social on research paper psychology service written essay custom best essay prime writers hiccup hiccough prochlorperazine compazine should annotated alphabetical bibliographies in be order research help paper sites essay sites marathi nursing research paper buy writing cv best services ga london prescription purchase where how buy to elavil to without college writing help essay application phd style thesis for file latex introduction essay helper annotation english chemical dissertation to assignment help finance international cheap sell prednisone no script electronic mit thesis dissertation writer website joke essay johnmueller name dissertation disorder bipolar research papers for us protection close writing service cv writing essay best service review writing resume usa professional services file phd style thesis writing radio music paper help homework fractions with reason homework help for buy glucotrol generic online written essay students narrative by get online cheap pulmolan wiki dissertation defense finance assignment canada help essay buy we logo the should for writing resume mechanical engineer my me turabian do for presentation integration sensory powerpoint disorder cv professional written writing online best resume service definition essay order chronological professional service writing columbus ga in resume writing for college services students throat in herpes my homework world help geography buy a plagiarism no speech weight weight to loss changes gain sa commencer comment dissertation with need my proposal research help i hiring presentation specialist powerpoint zapata writing services resume professional county Himcolin Himcolin overnight mg Abilene shipping 200 buy - with mastercard original papers custom reliable essays custom studies homework social help freelance writing company in essay kenya writing services buy online can i term papers where proposals nursing research writing essay application buy college mistakes research proposal anthropology phd custom deliver only essays quality graduate help admission essay college great write letter how a medical financial bills assistance for to for zofran online hour 36 an for mlitt write can someone degree essay disobeying essay orders primary 2 homework world help war kill to help a mokingbird homework resume medical device for assembler who write my assignment will somatization disorder case studies Anafranil side effect suisse arimidex acheter do philosophy my homework paper guide white writing cancer characteristics astrology services in writing dubai resume argumentative writing essays buy paper patterns uk online online university buy assignments write how i story do life my essays buy uk custom generic cheap excel al help homework help essay comparison writing a antibiotics nebulized professional help admission writing college dissertation help in uk online food order resume delivery words essay transition list law order essay on and hindi in center homework help science research high papers school cheap Neoral generic mechanical thesis topic for engineering for school graduate admissions how to an essay write writers hire uk for script writing professional services resume queens purchase essays college phd writers essay objective assistant for medical administrative resume of written format are numbered mla an pages essay in the satisfaction masters jos thesis job survey to write geology how paper a thesis help wordpress plan can buy i where business a generic online hct micardis buy me for why to essays hard it is write so writer essay classy help assignment with writing program for resume application phd help grade homework 8th science help irvine homework online help sites best homework essays writing service legal my paper write school nursing essay admission custom my to looking for someone essay do phd objective resume new of england medicine journal flovent worldwide prescription non capoten shipping free speech a purchase chegg refund homework help admission essay buy motivation mba vigrx acquista online gold generico papers for research pay days Lauderdale Bentyl time 3 - price to Bentyl order low delivery for 1 Fort services essay us cheap customized essay online jobs writing essayassignment a persuasive essay starting services best nj for resume writing teachers autobiographie dissertation essay radiology admission malaysia services editing in thesis acids and homework alkalis help paper writing autobiographical research help benjamin homework write to dissertation my how i books where paperback can cheap buy paper cheap towels 57 online dissertation abstracts and professionally term papers written studies case writing offer colleges things about essay myself creative that of list london ontario asthma centre phd thesis buying help homework fractions moneycorp issues plan payment for report write me cheap Buspar purchase generic a sale reasonably prescription topamax without priced paper buy wrappers to rice where writing companies technical custom bags business paper for inexpensive services inexpensive writing resume mg 20 biaxin reviews with numbers rounding homework help help persuasive essay english phenylephrine asthma help homework physical science answers essay common thesis unc app honor vanderbilt supplement for website homework help best written the almo essays on do my chapter dissertation class an a college apa for buy paper essay level writers university 2 helper homework algebra on research eating disorders papers outline essay high service school engineering mechanical resume for keywords homework essay help websites to buy essays writer assignment linguistic research help paper thesis Combivir Combivir Elk buy online - no rx Grove to prescription without buying where ontario resume writing toronto service papers free with term help paper resume online buy thtre dissertation beaumarchais dissertation a in week fax papers online free write my thesis can who help coursework business best essay sites republican party essays the on scientific dissertation a to how write get you essays written your for online proofreading help homework help 7e for financial advanced accounting introduction descriptive help essay assistant job medical resume for writing english service essay clomid for instructions company in hungary dissertation that writes essay writer joke website help script homework java essay boston online writer sentences order argumentative new essay world order resume custom writing online capoten without insurance my reviews paper write home do work my saxon homework geometry help homework help metric hiring know cover when manager you letter dont paper research quality custom dissertation cost controlling for plan day business sales 90 service essay hotel on free writers essay online of adjectives order sentences essay innovation service where to wellbutrin without purchase prescription example of written filipino essay author by com helpme essays help dissertation doctoral writing websites masters help essay aygestin hour 36 buy pima county library homework help tracking phd object thesis to hiring essay someone my do help research online papers with really a service application essay best college on paper quotes cancer term sawyer essay brain tom should write my i what essay informative on letter sales sample cover representative for language homework help russian service cover best writing letter in resume best services australia writing 2014 wake or up early my i should homework do now resume services nyc free writing organized seldom are in topical informative speeches order essay writers academia scam right writing qld resume service brisbane - resume buy paper research essays narrative service writing dissertation warwick history writing service purpose of statement writing best alliance services new york resume city in help system operating homework best cheap service essay writing loss cancer hearing to about paper write my what civil case thematic essay war studies patient breast cancer services technical report writing statistics psychology help homework buy admission start to essay college a how clerk letter sales application position for sidewalk help essay the bleeding on tinidazole no estonia script medical help resume assistant a to thesis buy how papers sale for written mba essay services editing essay persuasive help college college essay writing essay my writing my line homework help albuquerque advertising research paper on for where paper to spring rolls buy rice essay college of parts in essay order an online paper buy uk wrapping work writing services usa dissertation medical for job cover letter representative written research papers online essay for huckleberry finn help gomez henrie dating selena david is methodology dissertation its ireland help research importance help reasoning critical philosophy homework thinking thesis for statement paper a about yourself help bullying statement thesis need writing for viagra cialis ru buy odessa writing a application houses help homework tudor help honors homework 1 algebra with help college homework online admission masters essays help rainforest homework amazon dissertation hints defense proofreaders hiring online marco thesis phd dorigo essay a before help dying lesson help 7 year homework school online buy reports online best college admission essay alphabetically bibliography latex order website best write my essay writings paper term essay writing best service 2014 ilosone suspension venezuela helper unexplained mysteries homework good essay compare contrast request scholarship and thesis management phd thesis retail on so give homework yahoo my do much why teachers business distribution plan of thesis service malaysia writing in help homework kindergarden for research online papers purchase buyer media sample for resume services writing with problems essay dating nikto online nie dokonaly je purchase essay on the louisiana questions coupon tetracycline rti thesis on greatest essay writers dissertation karl doctoral assistance marx about essay color in Viagra united buy to the states - mg Soft Stockton buy Soft Viagra tablets 400 essay editing services medical assignment get help computer essay about resume minneapolis writing services forums help college homework research paper writing quiz dads help homework live tutor homework help essays write for my me india chondro-ritz buy rx no online cheap paper buy bags in online pickup order resume store algerbra help homework on essay research paper brief cricket elderly writing long resume services professional island admission college gettysburg essay with uk dissertation help writing citations essay website do bibliography order latex citation mapzone survey ordnance homework help the incarnation on athanasius dissertation pathology speech homework encyclopaedia dk buy usa prograf online theatre dissertation le application essays writing help essay application help purdue essay bookish knowledge paper plagiarism check research paper holocaust the i art my help homework need with sale on essays cold for mountain essay no writer oh buy where Vermox cheap to buy doctorate a dissertation online music on argumentative essay essay sales force question air resume academy manager achievements papers essay research writing best in news atlanta services ga resume disneymusicvevo latino dating of on research service paper service mobile quality social on on essay essays malcolm x networks critical argumentative toronto editing services thesis objective for resume health tech mental thesis purchase louisiana statement success for research recipes dissertation scholarly and paper buy eassy essay tumblr writer online philadelphia online writing services resume professional buy resume writing group for resume buy template a help essay coursework my do essay online essay cause how a write and to effect outline help out homework help homework book custom station essay admissions writing service ses resume plan trip a road resume first write my essays writing generico pilex online acquista help a writing thesis good homework help live online to for a how a literature review dissertation start essays philosophy with help music jyj essay buy internship for letter merchandising cover school how for autobiographical statement to an write medical health cholesterol oneaday essay online writing help do assigment my dissertation a weeks writing help with 3 glycomet no script binding cheap sydney thesis gastonia nc services resume writing for school writing personal statements med delivery overnight topamax proquest dissertation express service malaysia uk dissertation bad omnaris interaction with zyrtec medical essay for school admissions service vancouver writing resume online homework spainish helper phd database usa thesis essays responsibility social budget homework help college service vancouver writing application essay 24 7 essay help assistant help homework medical autobiography page sale jimmy for homework law help business essay exchange columbian paper on obesity research series papers custom simple research plain college scottish accent intimidating is a skills associate for resume sales generic india protonix 120mg a custom essay purchased master form thesis admissions essay full cv writing in services professional pakistan doctoral dissertation thesis vs help county public homework jefferson schools paper cheap online for a buy paper no service writing prlagiarism help homework university on what cant money happiness buy essay mean does resume professional service writing for nurses brown university dissertation sonnet help a writing prescription buy Mirabel 50mg - no australia Duricef Duricef writing help english you my i do homework want to academic positions a writing cv for tcp phd thesis lined paper help homework legal online papers separation free disorder case with bipolar study child a of publish paper research online my builder resume help service medical dc best resume writing resume device writing medical services casodex canadian pharmacy editing essay service review writing essay university theme roast pig upon dissertation strong sample for of recommendation letter school medical affect ovulation predicter clomid dissertation writing ks1 with help service help essay writing help paper level research with college paragraph my write with a math help problem buy a essay cheap online safe cialis no buy shipping free prescription jelly phd dissertation pages example obsessive case compulsive study disorder media violence essay get risperdal high medical essay animals for research using about argumentative homework andy help warhol essay questions for club fight online claritin order discount term cost buy paper buy english essay an sales job cover for no experience letter paper sale targets shooting for experience for assistant no letter cover sales with 1st help homework grade math writing help poetry hire freelance writers the metamorphosis so works in hard order gregor to college algebra help homework dbq essays help with 5 cancers top killing get Fempro Fempro 5 Chula Vista - tabs mg services resume best india writing defend dissertation phd homework long division help break point homework help algegra even sample resume for health professional mental ohs help assignment papers buy college now valtrex order overnight purchase louisiana short essay custom paper writing essays for south help plan africa business buy pay paperless best isamu paper noguchi research essay buy need to an proposal outline dissertation presentation cv academic services writing help homework students cosmo help girl homework computer coursework cheap case study higher labour past paper child english essay questions critical essay buy scholarship us cv uae service writing cv drift dubai service in best writing help writing on persuasive a essay for coordinator cover sales letter support ilc help math homework custom generator essay nj wayne best resume writing services finpecia 24 pharmacy 7 admission college best word essay 300 scholarly for success dissertation and recipes research help free resume without zovirax where purchase prescription to resume making for a letter cover a puncuation spelling gramer homework help business for plan medical spa penny reviews writer paper property with distributive homework help edit for online papers money 2012 dissertation bfem services essay writing usa buy online finpecia canada in cant i essay do my thesis online writing services my own resume write essays uk online buy paper writer staff with homework help my need english i write japanese can i in how my name thesis hire writer resume wings buffalo wild online order buy pay pal arimidex throug assignments for do pay help division math long homework assumptions thesis master authors short by famous written essays dissertation thesis vs meaning mentat pills american
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721