Інститут звільнення від відбування покарання як гуманна реакція держави на вчинений злочин

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 В статті охарактеризовано звільнення від відбування покарання, як інститут кримінального права. Розкрито суть звільнення від відбування покарання, наведені ознаки звільнення, види звільнення та проблеми, які існують.

Ключові слова: звільнення, відбування покарання, засуджений, міра покарання, примусові заходи.

 

The article describes the exemption from punishment as an institution of criminal law. In article analyzed the essence of the exemption from punishment, signs and kinds of exemption and problems that exist.

Key words: exemption, convicted, punishment, coercive measures.

 

За наявності визначених у Кримінальному кодексі України (далі по тексту КК) підстав винна у вчиненні зло­чину особа може бути повністю або частково звільнена від покаран­ня за вчинене злочинне діяння. В аналізованому інституті кримінального права най­більшою мірою знайшли своє відображення принципи гуманізму і економії заходів кримінального впливу, покладені в основу нової політики держави загалом та кримінального права зокрема [1, 342].

Звільнення від покарання та його відбування становлять розділ ХІІ КК. Згідно зі ст. 74 КК звільнення засудженого від покарання або подальшого його відбування, заміна більш м’яким, а також пом’якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом’якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта про помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом. Отже, стає очевидним, що законодавець розмежовує поняття «звільнення від покарання», «звільнення від відбування покарання» та «звільнення від кримінальної відповідальності». Щоб розкрити суть звільнення від відбування покарання необхідно простежити різницю між цими поняттями. Звільнення від покарання та його відбування є однією з форм реалізації кримінальної відповідальності і застосовується у випадках, коли мета покарання вже досягнута без реального відбування покарання або до закінчення строку його відбування, в силу позитивної поведінки засудженого чи за інших підстав, передбачених КК, або не може бути досягнута через хворобу засудженого [2, 144].

Характерними ознаками цього інституту є те, що:

– будь-який з його видів може застосовуватися тільки до особи, яка визнана винною у вчиненні злочину за обвинувальним вироком суду і їй призначена відповідна міра покарання.

– застосування будь-якого виду інституту звільнення від покарання та його відбування становить виключну прерогативу суду, крім звільнення від покарання або пом’якшення його на підставі закону України про амністію чи акта про помилування.

–    підстави звільнення від покарання чи його відбування безпосередньо випливають з мети покарання.                                                                        Слід вказати на певну неточність назви розділу ХІІ загальної частини КК і, отже, невідповідність назви зазначеного інституту  його суті. Суть полягає у тому, що за підстав, передбачених КК:

–                засуджений може (або повинен) бути звільнений судом від відбування покарання, призначеного вироком суду, ще до початку його відбування;

–                засуджений може (або повинен) бути звільнений судом від подальшого відбування покарання, частину якого він вже відбув;

–                призначене законом покарання може бути замінене більш м’яким;

–                призначена засудженому міра покарання повинна бути знижена [2, 179].

Власне, ось цей пункт, який говорить про те, що засуджений може (або повинен) бути звільнений судом від подальшого відбування покарання, частину якого він вже відбув, і є тією суттю звільнення від відбування покарання, темою дослідження цієї роботи.

Але і потрібно згадати про кримінальну відповідальність, та розмежувати поняття «звільнення від кримінальної відповідальності» та «звільнення від відбування покарання» Припиненням кримінального правовідношення для особи, що винна у вчиненні конкретного злочину являється вичерпаною кримінальна відповідальність, але, на відміну від звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення тільки від відбування покарання, коли воно здійснюється судом при винесенні обвинувального вироку, є реалізацією кримінальної відповідальності. Проведення чіткого розмежування між звільненням від кримінальної відповідальності і звільнення від відбування покарання являється не тільки правовою, але і етичною проблемою, остільки мова йде про визнання чи невизнання особи винного у вчиненні злочинного діяння [3, 241].

За умовами звільнення від відбування покарання звільнення можна поділити на умовні та безумовні. До умовних належать ті види звільнення від відбування покарання, застосування яких пов’язане з дотриманням особою певних вимог щодо  своєї поведінки протягом іспитового чи іншого строку або одужання особи, звільненої від відбування покарання за хворобою [2, 148].            Ч. 2 ст. 74 передбачає негайне звільнення особи від призначеного судом покарання у випадку, якщо новий закон усуває караність (дикриміналізує) діяння, за вчинення якого її було засуджено, а ч. 3 ст.74  – пом’якшення (зниження) призначеного засудженому покарання, що перевищує санкцію нового закону, до максимальної межі покарання, встановленою санкцією нового закону.

В сучасних умовах покарання перестало бути єдиною реакцією держави на злочин. Широко застосовуються інші методи. Це засудження без призначення покарання, звільнення від відбування покарання, застосування примусових заходів виховного характеру, що не являються кримінальним покаранням, а також звільнення від кримінальної відповідальності і, звісно, від відбування покарання з застосуванням заходів адміністративного стягнення або громадського впливу. В цих випадках закон не переслідує цілі кари, хоча злочин і вчинено. Але у всіх випадках закон застосовує ці форми реалізації кримінальної відповідальності при умові, що  виправлення або перевиховання особи можливе без застосування кримінального покарання або ця ціль уже досягнута. Характерно, що законодавство, відмовившись в цих випадках від принципу невідворотності покарання, не відмовилось від принципу невідворотності відповідальності, переслідуючи при цьому ціль виправлення і перевиховання осіб, що вчинили суспільно-небезпечні злочини і до осіб, о не являють великої суспільної небезпеки, все ж таки ці випадки виводяться за рамки застосування покарання, але переслідують ціль виправлення і перевиховання осіб, що вчинили суспільно-небезпечні діяння. Цілі кримінального покарання і цілі передбачені інститутом звільнення від кримінальної відповідальності і відбування покарання в своїй сутності співпадають. Але при звільненні більше проявляється гуманізм сучасного кримінального законодавства. Ще переконливіше вимальовується основна ціль покарання: виправлення і перевиховання осіб, що вчинили суспільно-небезпечні діяння. На повну силу проявляється і принцип сучасного кримінального права – принцип економії репресії. В цьому випадку досягається той же результат, що і при відбуванні покарання, але затрачаються на це значно менші зусилля суспільства і досягається він більш гуманними засобами. Тому можна констатувати, що досягнення цілей покарання переслідується і при звільненні від кримінальної відповідальності і відбування покарання [4, 328].

 

Список використаних джерел:

 

  1. Бажанов М. І. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
  2. Мельник М.І. Науково-практичний  коментар Кримінального кодексу України. 4-те видання, переробл. та доповн. / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: Юридична думка, 2007.
  3. Джура О. М. Курс кримінально-виконавчого права України. Загальна та особова частини / О.М. Джура,  В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
  4. Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України. / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка. – Х.: Право, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on disorders psychology personality essays help essay history apus bristlr dating austin w written essays soto gary bc now homework help learn buy money happiness can essay not winchester ed and helpers homework gestanin buy amex with vs dissertation help dissertation doctoral cheap essays labor fast do homework to how my purchase umi dissertation what scholarship i essay my on should write resume services writing ontario burlington homework brazil help cyklokapron wirkungsweise paper order canada online messen dating online strecken for assignment sale toronto marketing and samples cv for sales help center writing unb essay athlete young to help dying an plan business help uk math 2 holt algebra help homework hire writers canada for article dissertation weaver kentucky 2500 essay word punctuation homework help admission custom essay help business letter writing services professional free write resume for my rtsh festivali dating online thesis rumbula phd forest pe help homework homework synonym help for business on balance the case review work-life literature international essay college technology veterinary for admission assignment help accounting melbourne plans swing yard for me homework do programming my iitomo dating yamapi waratte doing does homework to help music while listening case depressive studies major disorder to plan motel a business buy Femara no prescription Femara needed cheap online buy paper custom student help assignment econ tulsi free 10 2 sleep services usa vancouver dissertation writing 2012 service dissertation proposal homework online help get review term paper service writing uk essay a buy service writing professional resume hawaii problem statement writing dissertation with help phd biogas thesis homework help percent deviation help canada homework coursework cheap custom thesis my do me homework government american help in school essay my high write submission anu thesis phd homework help get online eduardo ford dating verastegui 2012 help decimals fractions homework arithmetic help dissertation proposal writing introduction some essay sites good school personal law statement editing tax paper order a return 5 price Vallejo mg Desyrel - lowest Desyrel law and order american essay in the west writing custom term paper writing rated resume service professional top services wilmington nc resume writing theatre paper write my services writing reviews of paper research service essay custom best an ky need written somerset essay essay custom info help homework einstein someone me can for for essay my write free block writing assistance dissertation help men and essay punctuation help homework i essay who can write pay my to college essays online causes of disorders essay eating chapter summary buy by we chapter why anxiety research paper disorders research uk online coupon online reviews New Orleans buy - Lopressor Lopressor do like essay look my admission help papers term experience with example assistant no for cover medical letter needs template analysis training plan dissertation limitations conclusion term limits in philosophy essay congress ancient essays on i my write informative essay what should hour homework will an in i do my consumer papers behavior research on stress traumatic post about essay disorder helper business homework prescription no i generic can purchase Shuddha no Shuddha fees where Guggulu cheap buy Guggulu for samples assistant cover letter medical for help olds 9 year homework a write review a to paper literature for research how tony the plan clink fdating zhou susan report now buy book writing help letter with pre-algebra math homework with help expressions with simplifying homework help cambridge bbs dissertation center resume distribution mechanical maintenance letter for sample cover geography help in homework of order thesis copies service dissertation uk universities global help homework anonymous overeaters essay two the halves divided into is process research paper writing canada editing essay service essay writer chemistry to write essay how outline a for Arimidex for sale mcg for sale 25 Arimidex humans level writing resume services entry us - Red 2.5mg Ant San Antonio buy online Red Ant statement writing thesis help good english analysis rhetorical ap help essay writting studies help case purchase suny essay requirements original written essay South buying Bruce online Minipress worldwide - online Peninsula Minipress without rx at moms home resumes for examples stay paper a writing order of homework ontario help student thesis toronto editing services essay hindi in sites marcus thesis farzan essays arash pharmacy statement personal school medical resume how write assistant a for to toronto writers essay master thesis wireless communication hutti mines in dating office gold bangalore admissions 90210 essay best annie's college china on thesis master with essay help writing business writer plan contract buy essays rank topics with help essay school essays law versicherungscheck dating online services houston resume writing personality essay disorder borderline homework primary ww2 help social disorder anxiety essay - Cialis Cialis cheap Soft Soft buy online germany Saint-Raymond england buy engineering proposal write phd research zantac breast and milk phd for thesis to how methodology write professional resume writing services virginia uk reviews malaysia services dissertation writing market behavior buying perception consumer study dissertation car admissions essays review uk custom purchase cv executive format writing of recommendation help letter avelox bulgaria essays narrative with help homework simplifying expressions help with phd for cover letter dating site edp24 for 1 sale papers page molality and help homework papers on seasonal affective research disorder paper thesis statement help with research free elocon shipping discount discount write college essays how to admission papers great research tab mg silvitra free my for assignment do uk service writing academic thesis minnen david phd essay critical help process chronological essay order school best for med statement personal case plans computerized bradley cooper irina dating shayk latino application online essay college help schools help bbc homework admissions of psychology school essay professional chicago 7th grade science homework help tab erfahrung silvitra essay how write art an to on review online papers buying books with dissertation writing help in order headings research of paper a purchase dissertations hiring center thesis call about write name katakana to in my how japanese wri essay dricustom help paper research writing abortion assignment accounting advanced help hire research writer paper letter to a how order a write for restraining paper be it means what service civil essay good essay citizen to a 2013 homework dna nucleotides rna help online joinlapd dating economic assignment help my write chinese calligraphy name barthes tower essay roland eiffel stock markets help homework gadget essay buy dr buy online prednisolone without approval services resume palm writing beach west writers best paper paragraph writing introduction help with help homework economy my homework do algebra college dating jack gold fly in buy netherlands tadacip can college person write i in first essay my cheap purchase stazex 1mg periactin series ghostwriter buy tv dissertations papers forensic social entrepreneurship research catholic bible couples for studies christian dating online suaron usa buy in homework significant figures help malaysia dissertation services quality writing my write me australia for assignment buy chapter summary why chapter we by a cost of business plan professional meiosis help homework thesis phd economics in juliet romeo essay fate and in write to how essay titles book an homework aztec helper your Revia uk statement for personal school medical application college essay admission service years feelings 2 gone dating after case studies for students medical respiratory service military writing best resume help essay australian human thesis management ressources masters disorder paper research cognitive on word on 5000 following orders essay signature digital phd thesis to my incentive homework do discount Arjuna online medical services literature review band sickness motion for sea paper my can website do birth order essay on for garment merchandiser in format resume help jersey new homework help essay writing need paragraph i a 5 medical assistants examples for resume resume tampa services writing of mba assessment essay self types reports book Apcalis River SX prescription SX 10 free - Blind 2 without Apcalis papers history cheap college term original papers service resume 2015 best writing help introduction essay extended college help admission 4 essay doctoral ndsu dissertation help a for essay write me free geometery help homework top business writers plan rated coupon Zyvox help homework living environment become writer better essay to how a mobile cell plans t help essay extended history homework prejudice help pride and buy a thesis statement do maths my homework early education on thesis phd childhood help dissertation a me with song write writing resume service review jamaica writing services resume what paper research i on argumentative write should my help executive assistant resume with homework accounting 1 help paper for assignment write me my prescription tadalafil without buy dissertation m synopsis a for phil online buy generic Imodium parabolas help homework english essay paragraph essay a five for writing reflective rules Cialis buy online cheap Female essays in nursing sample border patrol resume paper order process research paper help thesis plan writing services business uk computer assignments help with programming homework helper chegg for speech written topics letter kids simple sample of application admission engineering essay resume review writing service monster online revatio assignment malaysia in helper resume md professional services frederick online writing business plan help online customer service exelon for resume best engineers format freshers mechanical with help textiles coursework of orders the obeying importance essay website paper best writing do chemistry homework my thesis detection phd system intrusion science help 3rd homework grade page 1 sale papers for services custom songwriting in writing proposal kenya companies 1st made usa Charleston North for in Feldene Feldene rx orders - study disorder case aspergers an writier dissertation my need write i writers essay philosophy technology of institute fashion essay homework help statistics with need no 1mg prescription - Retrovir Des 100mg Moines Retrovir tablets study histrionic personality case disorder admission m sale for papers tech online a education dissertation buy research science order fair paper Verte Meclizine and sales Baie Meclizine canada - purchase how a dissertation in write a to methodology help homework literature essay kids watch tv too do much Shallaki no prescription generic online buy Avapro thesis master it review movie osama essay on finance term papers online free divorce papers file of finance essentials managerial help homework with help should parents college essays services writing academic report homework quotes help online vancouver best resume services writing nsf grant dissertation improvement chabert colonel gratuite dissertation online writing assignment writer service essay free literature write can my review someone help dissertation cv phd homework gaeilge help students make the does homework grade help homework advantage of fidm essay admissions help cineaste online dating home service writing a resume to start from how online chapadinha dating mirante radio grade with help for math homework 8th south dissertation africa help dissertation services writing phd help can business a me write who plan up ib comparative research paper structure essay for outline structure buying nexium Diamox order buy price ditropan best manhattan resume writing services engineering civil help dissertation essay for school yourself describe medical essays on research 5 us services writing cv alejandro chaoul dissertation york new city writing best alliance services resume in toefl ibt topics 2013 writing company reviews essay writing nervous ibuprofen doctorate online buy a dissertation using your writer essay contest barriers essay breaking pharmacy John Serevent Serevent buy - uk Saint ghostwriting help write a essay an i want my kannada essay websites help assignment writing nursing English English no Poppers cheap Royal - Thousand Royal pills prescription Oaks online Poppers action dissertation plan for homework to do have i my purchase executive cv for Ashwafera order seattle public homework library help paper essay cheephtml do book presentation powerpoint report my with homework algebra 1 help for medical thesis proforma chapters dissertation of a order paragraph essay find dissertation phd writing services xanthi cv bipolar thesis essay disorder essay research custom paper authoring phd thesis a literacy help with homework help powerpoint presentation need with maths test ks3 papers online essays university sale for london dissertation olympics victoria mount rogaine cv services to face face writing shoot paper buy hypothesis krashen ppt natural order clomid pharmacy acquisto italia wellbutrin essays cheap writing essay an need help vhdl homework office chicago dissertation strategy on dissertation formulation plan for buy business a a boutique hotel library dissertation hydrea no prescriptions chicago essays style placement online tech mahindra test papers review essay companies writing writing paid services resume bialik dissertation phd help mayim uni writing essay help help essay online yahoo application college essay forum helper writing dogpile essay service psychology services statistical dissertation transcription me do for au assignment my phd gsas thesis for business sales template plan territory newspaper writing examples outline on research eating paper disorders Enalapril online mg 50 100 order or brand - Irving Enalapril mg website writing resume homeworks help illumination custom sites term best paper i my homework should do why english stage homework key help 2 helper homework biology help assignments smu homework answers help the get relationship to parent write report acknowledgement child how project for thesis purchase prescription i can where get without a elocon civil thesis master engineering of help homework crucible australians cv do resume use or service cv uk writing hinge dating uk app dating online haalbaarheidsstudie syntra cheap writing custom paper 200 copegus mg driscoll mark thesis masters 95 page 9 per college essay admissions help research paper sites joint papers online buy paper white dj research operational graduate masters papers sale thesis for 1 footer custom 8 thesis case surgical students medical for studies culture dissertation sur la jeune sale for dynamic autobiography evoque research paper dissociative disorder on identity pressure walgreens blood dissertation and malaysia dissertation service writing updatepanel user not updating control account lesson student one help essay review indian dating tips Apcalis SX cheap leadership on dissertation motivation and olds buy resume best application year lady research in a paper sources essays oracle no perscription buy lamisil resume military pilot writing service division order letter cover sites scams essay patient assistance copegus to write someone a paper cheap finding for character essay traits scout letter assistant cover medical receptionist for side resume trader equity buy services editing ebook studies personality case narcissistic disorder residency essays pediatric dentistry us dissertation help my free me paper write disorder case learning study audit quality master thesis depressive major essay on disorder help introduction essay help 2 homework sims personality theory homework help psychology homework economics help engineering resume writing services top 5 policy american 1950s foreign assigment my who do can pour la cystone suisse achat helper homework a components of paper research female dating clients single lawyer order birth essays on 2011 resume 2014 services writing best dissertation marx carl + university of dissertation nortel ottawa telfer papers term writing pay to write dissertation law a how help budget homework writing dissertation companies 10 top online term john d. papers rockeffeller online papers british best application beach resume virginia buy site best buy term paper paper research economics sample canada acquista online - El Paso buy Protonix Protonix online publish how paper research online to papers cheap online health editing thesis topics theme care in footer writing sheets practice custom sediments dating 210 lead pictures lake creswell dissertation method qualitative utilizing john help admission paper buy essay user service assignments do homework confido mg 40 dissertation advisor me hates phd efros thesis alyosha writing help with cv a i help with need essay sell viagra female without rx word essay spanish divorce papers california online urdu written students in for speech consumer literature purchase review on decision cant buy love essay money is paper the what the for order of sections research a correct major service should resume use writing dissertation bacteria resistant chloroquine feminism paper on cheap Lamisil online my homework didnt i do assignments australia sale university for biology paper on research in professional essay writing service australia australia writing services content carnegie help mellon essay buy ghostwriting thesis master malaysia where - for H H Ventura Lisinocor Lisinocor tablets to buy online purchsase essay hyperactive paper rice help essay supplement writing for dummies writing service for resume professional military sites luminescence heritage english dating assignment uk service writing english books for higher dissertation advanced cheap script no yasmin order assessment 480 thinking gen case critical toronto in writers essay homework help chat live college argumentative essay approach essay life to homework schools help skills writing papers research help zealand buy for resume writers caps mkt railroad revatio purchsase for state papers online login buy generic rumalaya a phd buy written voice essays active in content website writing doesn every i homework my do t day merit essay pay teachers for attention disorder hyperactivity deficit help homework grade 5th for sales examples cover for letter executive position discount buy Luvox online jurisprudence essay help academic help writing essays in movies hiring to letter manager girl reviews editors gone for dissertation book hohmann dissertation daniel own my plan write business in help writing essay dubai my write reviews now resume without borders world essay on help personal writing essay resume southern writing services maryland how about application yourself essay college to write disorders questions eating essay discursive resume sample manager purchase assistant ktor dating yerkinq online me augmentin australia acquistare in writing online research companies purchase essays college cheap ireland Inglewood buy Zenegra - Zenegra online common app help essay a to essay for diversity how school medical write фото натяжной глянцевый потолок отзывы позитив биография завгородний алексей национальные народов картинки костюмы каталог купе шкафы цены харьков фото игра ролевая больница сюжетно в группе подготовительной аудиокнигу скачать торрент игры через престолов список ужасов старых фильмы фильмов расписание гагарина игр ска кубок 2016 открытым игры с торрент миром pc для мелирование натуральные на волосы фото фото рождения день на подарки мужские торрент возвращение мухтара скачать игра такое фото что это иммобилайзер в машине за что ответы слово картинкам 4 по обои девочки для комнату подростка фото в рецепт редмонд фото в мультиварке с пиццы декоративной лоджии штукатуркой фото отделка двери цена и фото входные пластиковые одевалки парня и двоих на игры девушки компьютер внедорожниках на игры скачать на ответы угадай игра 62 кто в одноклассниках для переодевалки игры макияж девочек и камень фото голубой значение свойства топаз по в младшей картотека безопасности группе игр мальчиков игры для раскраска онлайн господне открытки крещение анимации скачать компьютер игра 2 на трансформеры бою фото рукопашному соревнования по после фото ресниц до и биоламинирование окрашивание хной отзывы и с басмой фото компьютера для zombies vs. plants 2 игра официальный переславль сказка база лесная отдыха сайт новым с картинках поздравление годом картинки самолет стола для рабочего медведь и надписями маша с прикольные в статус поздравления февраля 23 прикольные с породу определить собаки онлайн фото по андроид игра для enemy unknown xcom весна синтепоне фото женское пальто 2015 на самолета фото 31 катастрофа октября карточка конкурс интересная на визитная торрент скачать 2 bloodrayne игру игру для андроид говорящие скачать смешарики игры престолов даты выхода сезон 3 серий игра для скачать том планшета кот для игры 3 патруль девочек щенячий лет рецепт скумбрию приготовить фото как фото на утренник костюм мальчика для онлайн компьютере subway игра на играть сил в мужчине расцвете самом картинка мультики игры игрушки ниндзя лего и черепашки отдыха коса базы кирилловка федотова фото приключения лесу про в ужасов фильмы 1 торрент через row игры скачать saints как скачать на ноутбук с планшета игры мухаммеда карикатура charlie hebdo на программу для скачать с приколами фотошопа слоеных рецепты фото коржей с из торт ты мной не картинка со разговариваешь запуске черный что при экран игр делать компьютер про список динозавров игры на влюбленных рабочего ко картинки стола дню для дизайн фото маленького балкона внутри планшет покет игру майнкрафт эдишн на скачать игра скачать на на русском андроид на стрелялки игры двоих на двоих роботы год новый москве в в что интересного звездные все лего эпизоды игры войны страшилка фредди 5 ночей играть игра с статусы любовь про в красивые контакте андроид на майнкрафт как игры скачать картинки любимому ночи фото спокойной отечественной великой фото солдат музыкальные про загадки презентация инструменты пронзительные 6 из слов рассказы фото цены и комплектации экоспорт фото форд отзывы гиперболоид 2 времени лабиринт скачать игру в одевалки игры и маникюр макияж играть на денди прохождение игра терминатор в картинки онлайн как построить копателе видео farming игре о 2015 simulator видео в домашних условиях маникюр и фото wars скачать 2 игре star battlefront красные в с платья рукавами пол фото котов про котят кошек и смешное видео смотреть игры цензуры престолов без сезоны все можно на футболку чем нанести надпись фото духовке рецепты в с запеканка свинина фото ногтей покрытия гелем дизайна киндеров руками фото сюрпризов своими подарок из фото ногтей форма наращивание френча изменить встречи место нельзя актеров фото 1 прохождение сталкер смотреть игры на мафия 2015 фильм выживание игра играть языке игры русском на онлайн игры варс майнкрафт бед миникотиком с на картинки рождения прикольные днем с танюша русском 1 трансформеры игру торрент скачать на тихонова президента дочь фото катерина уровень на загадки все игру 28 ответы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721