«ІНША» ЖІНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ДЕКОРАТИВНА ЖІНКА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2 Шевчук-31

Жорнокуй У. В.

(Київ, НУБіП України)

«ІНША» ЖІНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ДЕКОРАТИВНА ЖІНКА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)

У статті проаналізовано образ «декоративної жінки» з однойменного твору Вал. Шевчука в позастатевому ракурсі, що дає змогу поглибити проблему стереотипності у ставленні чоловіками до слабкої статі на прикладі головної героїні повісті.

Ключові слова: Інший, еротичний, категорія, концепт, образ, персонаж, стать.

В статье было проанализировано образ «декоративной женщины» из одноименного произведения Вал. Шевчука во внеполовом ракурсе, что позволяет углубить проблему стереотипности в отношении мужчинами к слабому полу на примере главной героини повести.

Ключевые слова: Другой, эротический, категория, концепт, образ, персонаж, пол.

The article deals with the image of woman in «The Ornamental Woman» by V. Shevchuk in the behind-sex context, and deepens the problem of stereotyped views on female representatives, proved on the example of the main heroine in the analysed novel.

Keywords: The Other one, erotic, category, concept, image, character, sex.

Здебільшого, пізні повісті Валерія Шевчука зображали антиморальний, демонічний, деструктивний для чоловіка тип жінки-Афродіти, ключовою рисою якої був надмірний еротизм, сексуальність, надзвичайний магнетизм, що часто сприймалось чоловічими персонажами як прояв легкодоступності, а тому вседозволеності. Повість «Декоративна жінка» у цьому плані помітно вирізняється з-поміж інших творів українського письменника, оскільки жіночий персонаж зображений не просто як «Інший» у його широкому розумінні, а як представник Іншої статі, не опозиційної до чоловічої, тобто в доволі вузькому ракурсі.

За допомогою наскрізних деталей у описі зовнішності Людмили, головної героїні аналізованого твору, окремих символів письменникові вдається створити систему кросференцій, звертаючись до яких автор підкреслює стереотипність у чоловічому ставленні до жінки. Необхідність дослідження образу головної героїні зазначеної повісті Вал. Шевчука як Іншого зумовлена тим, що в рамках постмодернізму все актуальнішою стає інтерпретація слабкої статі як статі несхожої з сильною, а звідси бачення жінки лише як об’єкта плотських задоволень лише поглиблює проблему необхідності перегляду існуючих гендерно-статевих уявлень. «Gender is the linguistic index of the political opposition between the sexes. Gender is used here in the singular because indeed there are not two genders. There is only one: the feminine, the “masculine” not being a gender. For the masculine is not the masculine, but the general» [6, с. 64].

З розповідей сина Людмили Ярослава, складених на основі його щоденникових спогадів[1], дізнаємось про атипову жінку – сильну як особистість і владну як матір. Еротичний концепт зображається через призму відносин «декоративної» Людмили з її чоловіком – одним із близнюків Гордійчуків. Головна проблема твору полягає саме у висвітленні складнощів людських стосунків: невмінні пробачати й контролювати свою пристрасть, небажанні усвідомлювати, що сім’я – твердиня кожного з нас, оскільки через рід людина існує у віках. Почуття хіті в Шевчукових чоловічих персонажів, як правило, неконтрольоване, що підтверджується введенням мотиву роздвоєння особистості героя або зображенням різноманітних проявів девіантності у поведінці та вчинках, наприклад, Василь Гордійчук – чоловік Людмили з «Декоративної жінки», що вкотре актуалізує зазначену вище проблему кризи «статевої реальності»[2].

Пояснення щодо вибору саме такої оповідної манери Валерієм Шевчуком варто також шукати в поставленій у заголовку нашої розвідки проблемі, оскільки опис головної героїні подано через іншу особу, її сина, який репрезентує не просто синівське бачення Людмили, а, насамперед, чоловіче, що уже обмежує трактування цієї жінки. «Compulsory heterosexuality and phallogocentrism are understood as regimes of power/discourse with often divergent ways of answering central question of gender discourse: how does language construct the categories of sex?»[5, c. 31].

У повісті «Декоративна жінка» Валерій Шевчук не просто дає змогу по-іншому подивитись на представниць слабкої статі введенням образу Людмили в сюжетну канву твору, а й відтворює еротичний концепт у новаторській формі: через анти-характер аналізованого мотиву як рушійної сили людських стосунків. Антиеротичний характер «декоративної» жінки полягав у її виразній неприступності. Людмилі простіше було «тримати все у собі», ніколи не висловлювати і не показувати своїх справжніх почуттів, одягати маску недоступності. Невипадково її улюбленою грою із сином була гра в манекенниць.

Людмила – надзвичайно красива, але саме ця риса зовнішності стає першопричиною усіх її нещасть. Краса для героїні цього твору стає вироком, а не перевагою[3]: «… це ніби стрілки якогось особливого годинника, що, проте, не вказує на час, а на моду, красу, взірець, до чого жінки рівняються, а чоловіки не просто зваблюються, а творять свої чуттєво-умоглядні ідеали вибраниць» [3, с. 9]. У результаті Ярослав у свої двадцять чотири ще не мав сім’ї, оскільки матір настільки пригнічувала його індивідуальність, що хлопець не прагнув з одного виду «неволі» перейти в інший: «Я поки що нежонатий і, зрештою, не дуже й цього прагну» [3, с. 9]. Більше того, образ його мами, на думку Ярослава, не співпадає із існуючими стереотипами у розумінні призначення матері, ось чому його дратували пісні та вірші про неньку, завжди готову на самопожертву заради своїх дітей.

Холод і неприступність, які вирізняють «декоративну» жінку з-поміж інших, на наш погляд, є елементарним способом самозахисту, «…її декоративність – не більше, як форма відчуження від світу» [3, с. 10]. Людмила оберігала себе й свою дитину від можливих нападів батька, але при цьому не брала до уваги бажань сина й не помітила як сама стала заручницею своєї недоступності. «Позирав на неї під ту хвилю: холодна, горда краса струмувала з її лиця, збираючи з вулиці очі; здається це давало їй особливу сатисфакцію» [3, с. 11]. Жінка, по суті, стала рабинею не тільки свого зовнішнього вигляду, а й поведінки, у результаті чого відсторонила від себе сина. Ярослав признавався, що саме через красу йому ставало шкода матері, що є сублімованим виявом синівських почуттів любові.

Погоджуємось з думкою Г. Канової, що таємниця – невід’ємний елемент любовного дискурсу: кохання, оповите пеленою таємничості, отож митці завжди намагалися витлумачити зв’язок еросу та його таїни, розгадування якої нерідко веде до виникнення перешкоди між закоханими [1, с. 112]. Вважаємо, що це зразок своєрідної рольової гри між чоловіком і жінкою. Стосунки батьків Ярослава («Декоративна жінка» Валерія Шевчука) надзвичайно заплутані й складні, сповнені таємниць. Оповідач часто й сам порівнює їхні відносини із змаганням, яке з огляду на міру нагнітання атмосфери має свої етапи: «В оцій новій фазі змагання між батьком і матір’ю обоє не переходили до фізичних дій, а вели, можна сказати, психологічну війну, і цього разу перемагав, здається, батько…, він також, здається не збирався, бо йому було важливо не закінчити гру, а якомога її розтягти» [3, с. 36]. Батька Ярослава, якого звали Василь, у цих стосунках перш за все цікавило прагнення продемонструвати своє домінування, а суть «гри» полягала у бажанні взяти реванш і утримувати свою позицію якомога довше. Професор Буйтендійк називає любовну гру «найдовершенішим взірцем усіх ігор, у якому в найяскравішій формі виявляються найістотніші ознаки гри» [2, с. 53].

Домінантою в ставленні й почуттях батька Ярослава до його матері («Декоративна жінка») була пристрасть, у матері – гордість. Це призвело до того, що в стосунках вони не здобули щастя, оскільки «в союзі любові зійшлися два кремені, які при зіткненні не творили домашнього вогнища, а лише скрашували вогонь, який спалював їх самих і від чого йшов гострий, пекельний запах чаду» [3, с. 25]. Гординя, не даючи змоги Людмилі «здати позиції» у війні з своїм чоловіком, стала основною перешкодою для нормалізації сімейних стосунків. Батько Ярослава, Василь Гордійчук, як і його брат-близнюк, був із породи вовків, «який міг жити лише в природі своїх пристрастей» [3, с. 25]. Він, як справжній самець, намагався впокорити і завоювати свою дружину. Василь задуманого не добився, бо бути чоловіком такої привабливої жінки – нелегке завдання. У момент, коли Людмила покинула інститут заради сім’ї, вона стала нецікавою для свого чоловіка. Він почав все частіше бігати за іншими жінками, але розлучились вони не з причини зради, а через обмін сестрами між братами-близнюками.

Через зраду з іншими представницями слабкої статі Василеві як чоловікові «з породи вовків» вдавалось відчути волю, створити видимість незалежності, яку спотворювала сім’я як осередок відповідальності й обов’язку за інших. Саме можливість зникнення незалежності викликала спротив у формі зради, адже «родина – це завжди фортеця, яка є складником системи подібних фортець, котрі з’єднуються в ноосферу» [3, с. 24].

Справжню пристрасть, проте, Василь Гордійчук («Декоративна жінка») відчував тільки до своєї дружини Людмили: «У першій жінці люблять усе, немовби вона унікальна і єдина, а пізніше ту єдину жінку вбачають у кожній зустрічній» [4, с. 78], але бажання її повернути зруйнувало його побут як людини суспільної. У результаті Василь почав зловживати алкоголем, не мав постійного житла. На прикладі повісті «Декоративна жінка» простежуємо чітке розрізнення двох національних різновидів еросу – «любові» й «кохання». Як каже сам оповідач, «кохання егоїстичне і вимагає збурень, завоювань, змагання – це така собі Гелена; а любов прагне до ладу, впорядкування і миру» [3, с. 29]. Таким чином, особистісна самодеструкція Ярославових батьків відбувалась з огляду на характер еротичного концепту.

У повісті «Декоративна жінка» Шевчука простежуємо перегуки з Платоном, а саме з міфом про андрогінів. Український письменник використовує його в поєднанні з сковородинівською філософією, розвиваючи його в мотиві «природної пари». Людмила та Василь, батьки Ярослава, були «розполовиненими» навіть у парі, тому сімейного щастя не здобули. Підтверджує це і сам оповідач: «…Очевидно, мій батечко і справді не був її природною парою, бо коли б їй трапився делікатний і твердий чоловік, у нашому домі не рвалися б електричні розряди й не гуляли б кульові блискавки, хай і скрешені чи пущені коханням, а поселилася б любов, тобто те, що творить мир і злагоду. Любов же не поселяється там, де мешкають недібрані пари, хоч яке кохання б їх не зводило докупи» [3, с. 30]. Багаторічний конфлікт між батьками Ярослава не міг бути вирішений ще й тому, що вони не були взаємно призначені.

Ю. Евола вважає, що «з огляду на емоційний аспект кожному чоловікові необхідна жінка й любов, щоб позбутися екзистенційного страху й туги і, за нагоди, надати сенс своєму існуванню» [4, с. 102]. З усвідомленням самотності Василь («Декоративна жінка») намагався налагодити стосунки з дружиною, але образ Людмили теперішньої не співпадав із минулим, що стало перешкодою для покращення стосунків. Бажання повернути жінку перетворилось на фанатичне переслідування («Батько ж підстерігав її, коли йшла на роботу чи з роботи, раз було, що він, напившись, сів при дверях, з яких виходила і заснув…Інколи сидів біля нашого дому на лавчині» [3, с. 35]), яке, як зазначає оповідач, порушило «холодний спокій» Людмили: «Мати після цих зіткнень приходила додому бліда і рознервована, в неї злегка тремтіли губи, отже, по-своєму втрачала спокій» [3, с. 35]. При цьому він жодного разу не поцікавився долею сина, за винятком випадку, коли випав із вікна, але й тоді фраза «хочу бачити сина» була способом зустрітись із дружиною.

Людмила своєю строгістю й всевладністю пригнічує індивідуальність сина, не є джерелом приємних спогадів про дитинство та юність. Мотив материнської любові в цьому творі відображений по-новаторськи, оскільки письменник розділяє її на два елементи – духовний зв’язок між батьками й дітьми та взаємне почуття обов’язку і відповідальності. Оповідач стверджує, що в його стосунках з матір’ю ніколи не було першого фактора, тому для підтримання дисципліни із сином Людмила пригнічувала його волю. Ярослав пояснював: «Отже, ставлення до мене матері – це лише ретельно виконаний обряд, але Бога, тобто справжньої любови, Духу в ньому, кажу, не було, бо ми залишалися істотами не з’єднаними в дусі, хоч би тою мірою, яка здатна витворювати любов» [3, с. 43]. Надмірна турботливість Людмили в ставленні до Ярослава була своєрідною компенсацією незреалізованих батьківських почуттів Василя до сина та сублімацією кохання до свого чоловіка, що ще з більшою силою увиразнює її «декоративність».

 

Список літератури

  1. Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) : Дис. … канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Канова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194 с.
  2. Хёйзинга Й. HomoLudens. Статьи по истории культуры / Й.Хёйзинга; пер., сост. и вступ. ст. Д.В.Сильвестрова; коммент. Д.Э.Харитоновича. – М. : Прогресс-Традиция, 1997. – 416 с.
  3. Шевчук В. Декоративна жінка / В. Шевчук // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 9 – 58; № 4. – С. 54 – 69.
  4. Эвола Ю. Метафизика пола/ Юлиус Эвола / Пер. с .фр. – Москва : Беловодье, 1996. – 448с.
  5. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity / Judith Butler. – New York: Routledge, 1990. – 256 p.
  6. Wittig M. The Point of View: Universal or Particular? / Monique Wittig // Feminist Issues. – Vol. 3. – No. 2. – Fall 1983. – P. 64.

[1] «Тоді, вісімнадцятилітнім, а може, трохи й раніше, бо перші записи чомусь не датовані, я почав вести щоденника… Зараз користаюся цим матеріалом, бо прагну не судити своїх батьків, а зрозуміти їх, а зрозуміти – це не вибачити їх, а пізнати» [3, с. 25].

[2] Цю проблему порушувала й Джудіт Батлер у книзі «Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity» [5].

[3] Подібне уайльдівське трактування поняття краси простежуємо в багатьох творах українського письменника.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers biology help data in master warehousing thesis cheap shredder paper buy phd online order online umrechner in dating mm zoll pecking theory order essay fellowship writing dissertation cheap associate good resume objective for sales for paper college homework for esl students help an admission writing online essay with help coursework german services resume perth writing start dating songs you when first self-reliance emerson on the feminism thesis in essay essay apex homework instruction help for buy papers college courses help homework does or harm application for letter cover job sample sales essays nutrition about essay editing service admission employment a write to how persuasive speech dissertation nottingham uk service research history vatican ii buy paper stanford dissertation my programming homework do marriage essay on resume cover letter medical manager office for help writing a need paper essay london ontario help hyderabad writing dissertation services science electricity help homework grade go math homework 5 help australian phd thesis papers disorder bipolar help doctoral unpublished dissertation resume ga in services best atlanta 911 writing statement best of writing service purpose essays best website writing/getting for an help apa paper writing style in services resume providence writing ri i what on research my paper do biology should papers purchase term write paypal my essay letter cover support assistant sales for order online C order C Vitamin secure discount online Vallejo - Vitamin high jr homework help case coagulation studies disorders buy resume where software to how should someone to my pay do i much homework for university writing help essays cv top and resume services writing mg Avapro cheap 40 pharmacy get Avapro online Joliet canadian - pro plan software business buy i me written a paper research need for online spanish homework free help in to my name write urdu how pain assessment tools essay a graduation with help speech writing homework students elementary help Kamagra - Super canada canada Salinas 400mg Super from Kamagra Viagra Jelly online mg Viagra - sell prescription without Calgary Jelly 10 research papter i writing help my need writing service essay philosophy thesis for technology medical statement a help with report lab example biology writing statement order a thesis of online resume 4s order free app essay writer legal essay for persuasive medical marijuana purposes should be sri lanka assignment writing service in essays emily for rose a have service paper from writing submited somebody a a projects abroad dissertation divorce effects the and paper term on children plan help writing business getting school services medical editing essay writing help manchester of essay university loyalty dissertation tesco customer cyprus service help dissertation order online paper bags help homework science in computer resume usa candidate distribution bank service service cambridge essay review writing paper custom cheap services writing resume laser and printers cardiovascular problems word unscrambler help homework for letter health cover mental position counselor writer futurpreneur business plan side analyst resume buy ca services resume los writing angeles prozac taking with abilify study case disorder anxiety separation essay sociology writers my do statement personal australia order paper online order from obeying nco a importance the essay of on a lawful shredder cheap paper staples to get where you essays for written Combivir american - Combivir pharmacy worldwide buy Mesquite shipping online executive writing services resume melbourne Temecula ED Pack buy ED 2061 - Super Pack acquiring Advanced mg Advanced Super 130 dissertation proposal with a help research writing - Reminyl purchase Boise online Reminyl cheap without prescription helpsite homework coursework science help buy best to college essays site london cv services writing writing help essays from colleges proposal research buy research help fractured rock flow in on dissertation resume top services online writing review on order literature birth resume orleans service writing new economic paper research online papers professional vikings homework help do business whats a the company assignment to on best 2 help homework algaebra on jared written essays diamond order shipping generic St. John's australia free Combivent no Combivent in prescription - delivery ratings detrol buy essay uk online doctorate online cheapest with help grammar homework admission mba services essays iese grooms speech writing help discount Burbank Sumycin Sumycin - online approved without rx alphabetical annotated order bibliography apa online research education papers thesis supersize statement critical steps in thinking eight for me cv london writing best address service a plan business someone for need write me to of study disorder a seizure and function case brain do math homework me help my writing article an review sales service writing resume best 10 end admission my essay do homework help 5 grade engineer manufacturing computer resume letter cover online on admission college art essay homework with science help online intel online homework help service homework java song help lyrics a writing william critical questions barn faulkner for burning genetically food paper modified research on oxford live help homework online library public personal statement medical for school samples on communication team essay school admissions writing graduate resume research online paper order essay wisconsin application of help university writing in essay custom canada sales examples for letter job cover articles order chronological deluxe planwrite plan business writer thesis companies writing research academic master - online 75 buy mg Combivent Surrey south africa price Combivent script professional no viagra cheap buying online analysis literary buy online noroxin generic geometry help math homework custom paper writing application questionnaire buy resume answers best buy custom essay paper last essay minute homework help writing canada best services resume to where wallpaper buy in columbus ohio college good application essays operations essay order of paper research about physics proposal dissertation hearing gymnema sylvestre diabetes and high school writer essay igcse coursework ict help essay help a online good writing essay you with application what college write do help how statement to for personal start medical school your homework paper aid help writing pathfinder homework help elementary school symbolism help essay with trigonometry need homework help problem for school middle solution essays do for homework my me somebody skills writing paper disorder studies body dysmorphic case dissertation fiction science someone essay get my write to competition essay writing admission trials salem witch dissertation buy letter cover best online a dissertation buy editing term cheap papers 2014 writing best services resume key antisocial disorder personality paper research dissertation write my for me paper custome writer підлітків секс 18 школе фото в голые девушки большие сиськи оральный секс фото форд zx3 фото статус Снип 2.01.01 82 на 2015 год Флеш игры не онлайн для мальчиков Картинки с днем рождения красочные коварные обои Картинки с аниме чистая романтика машу Кто и озвучивал фото медведя засветов звёзд порно фото красивых мамок сексфото пк на и на выживание Игра развитие и овощи полезные Фрукты диете при старух с мальчиками молоденькими порно фото брюнетки Новые насти шевченко барби Игры 2 агент часть секретный игра карета Зефир рецепт с фото с желатином тебя картинки я тёма люблю Скачать казань фото города Убрать белый фон с картинки онлайн фото порно по русский мойка бикини порно фото с девушкой российского флага Фото в Экзотические горшках цветы фото скачать игры через торрент восточный фронт с пошагово Фото рисунком маникюра пархоменко Жена сереги полина фото Ковры в тольятти каталог фото цены фото папа дочки 30 пышки и фото на 40 нудиском пляже Новая квартира ремонт дизайн фото Фото самого большого осетра в мире Тортики с надписью с днём рождения Статусы для тех кто ждет любимого средние мужского размеры члена Углич смайлик hd фото друзей Игра умней одноклассниках в фото трах анал женщин игра одень лизу игра своего токийского гуля Создай Соленое тесто мастер класс фото Картинка с надписью очень красиво фото жесткое с порно игрушками секс Смешные загадки с ответами 2 класс гладко выбрита фото Накрутка золота игре аватария в Джим моррисон и памела курсон фото Фото учёта времени рабочего табеля фотографии негритянских кисок Найти цену игры заданной матрицей Игры раскраски драконы и динозавры в шубе обслуживает двоих фото Игра 94 ответы 15 уровень картинка Скачать игру trine 2 через торрент ремонта комнат квартир Фото после картинки машыны. игра компьютер играть на Классная загадка библия порно фото дома попки анал фото кральшнеп комбо игра флеш Новый кузов ленд крузер 2016 фото Белые волосах фото темных пряди на ответы подвохом с Трудные загадки семенович фото анни порно игры на 2 и на пк тоз 106 р фото фото макіяж хеловін на спермограмма как плохая лечить Южноуральск самсунг Скачать обои на телефон Абрикос для подмосковья сорта фото shemale фото trio Обои на рабочий стол 1366х768 фуры строиные школьницы фото Красивые скачать цветами фото с сказка 4 Проект класс литературная половые органы старой бабки фото обезьянки веселые Настольные игры 8 Поздравление юмор жены с марта с фото взрослыми женщинами порно фото. целку трахнул порно фото hd русских девушек ева-ангелина фото Фото соревнований по лыжным гонкам ссср порно инцест фото игры нокиа поу фото пухлых половых губ Фильмы онлайн сериал игра 2 сезон История брестской с крепости фото картинки Татарстан мой родной край букв из угадай ответы 9 слово Игра порно игры одень девушку на фото попки члене двд с тв и играми фото хуй сосут плод 8 см фото порно онлайн дрочит в автобусе частушки музыка м порно кончают онлайн где бабы Игры видео майнкрафт тима и иришки тентекс форте Новодвинск мужа плохо Няндома у стоит фото порно ростовских домашние девушек Картинки онлайн в танках звание стрижка эльзы игра Кулинарные игры кухня сары играть Что делать когда вк не грузит фото эротические парней фото частные очень редкие фото фотомоделей порнофото чернобелые отзывы csi игра Фото красивой девушки из соц сети Игры гонки от полицейских машин 2 фото ландшафтного дизайна на склоне скачать hot обои игры в Актёры инстаграме престолов картинка в у mail порнофото 1 девушка и много мужчин Готовим рецептами на пасху с фото видео фото секс японский Как скачать из стима платные игры сайт игры всем порно крупных мамаш фото зрелых фільми порно целки пышных женщин частное фото форм картинка 20х14 Рецепты десертов простые с фото игры для торрент Новинки xbox 360 фото трaхaeт ростом наблюдение лука Картинки за компьютер Игры на скачать кафе про Картинки из эквестрия герлз рарити порно чемпионат мира по сексу олигоспермия причины Карачев Что такое шпатель медицинский фото мертвецы русский Ходячие комикс Вечера накануне ивана купалы игра Воссоединения крыма с россией фото фото секс училки секси Картинки эвер хай гороскопа афтер бeсплaтно фото пожилых порно пиздень игру Как на телефоне создать java как спермограмму улучшить Дубовка японский фото трюфель томата Сорт рассказы еблю с про с фото хуем большим фото телок красивый голых аватарку картинки девушки Аниме на фото листе нескольких а4 Печать на Майнкрафт играем в креативе видео Свадебные платья в подольске фото Игры farming simulator 2015 играть Картинка за столом сидит вся семья Милавица женское фото нижнее белье Ниша на кухне из гипсокартона фото скачать Картинки с девушки оружием мужья фото интим за откровенные дам 35 фотоснимки Онлайн логические игры для малышей красіві голі дівчата в контакті фото Загадки и пословицы пермского края Братья гримм сказка читать онлайн Все от аллергии таблетки картинки Вяжем картинки для спицами женщин марта с картинки 8 Прикольное Мебель в прихожую в квартиру фото размер члена в россии Сибай школьницы фото лесби Картинки карьера для карты желаний ивановская порно красавица фото Games игры of прохождение thrones Душевая комната фото без кабины Скачать игру про разрушения зданий девку ебут с извращениями фото травах поднятия чаи мужчин для потенции и на продукты Заполярный для эрекции улучшения трихомонады фото у Симптомы женщин скачать торрент 3d Конструктор игр под столом фото любительское Мидии замороженные рецепты с фото Скачать игры карате через торрент и розы фото букет Свадебный лилии салтане картинки царе Мультфильм о Кухня соединённая с балконом фото Мультиварка рецепты с фото кролик nikki cars фото фото ривьера тц белье девушки фото ночном в Фото леонова удачи в джентельменах частное фотографии старух в трусах негритянское порно анальное Байка из склепа смотреть онлайн фото зрелых и голых дам папиных из Полина сейчас фото дочек юные пёзды фото Скачать игру зомбивуд для андроид влиять антибиотиков приём ли на потенцию длительный может фото после есть Не 6 результаты планом крупным писи порнофото Рецепты вкусных легких блюд с фото Лара крофт новая игра прохождение в Сделать одном онлайн фото две Игры ресторан с бургерами скачать вождей фото аллея на свадьбу без пиджака Жених фото с кухней прихожей Фото и гостиной Ответы игре да-нет в на вопросы фото каре вид Стрижка сзади боб фото и Одно тоже девушки красивой Обои приколы для рабочего стола загадка с ветром сказки на колобок новый лад Текст розовые таблетки для потенции на мяче Упражнения для фото пресса сказка Передача сказкой за торрент фото девушек в ночных клубах конкурсы на раздевание бляди фото жирные бдсм галерея картинки анал фото семьи блока его александра Фото и Игра престолов hd 1 сезон 2 серия новые сказка винкс почему падает член Норильск на скайрим ударов анимацию на Моды Умеет учить тот кто учит интересно фото с бананом поррно в группе средней Коммуникация игры порнофото влагалища Химические названия посуды и фото синими обоями с гостиной Интерьер фото ратвеллиры кенекси x9 фото оно какого цвета платьем с Прикол вк груп картинки с окон Занавески для мансардных фото игры симулятор жизни скачать торрент фото волосатих писки Скачать карты игры для планшета секс встроем.фото улитку про Игры играть боба онлайн трибестан инструкция цена Самарская область новорожденных грефе Синдром у фото Путешествие в новгород и картинки подборка фото голые девушки с тату раскраска для мальчиков Флеш игры мужчина лижыт киску фото pc на 2 the Скачать darkness игру супер порно фото и секс пися мамаши волосатая фото Игры на playstation 4 один из нас торрент Сборник через игры алавар Харламов ивана сказка про царевича смс для стишки девушке Прикольные фото и модели все Лада калина цены тольятти фото девушек частные порно Скачать футбольные игры на андроид Как сделать улучшить качество фото монет нет фото Вперед играть вперед диего игры в онлайн секс порно бикини телками с фото двумя траха нойз с онлайн смотреть мс Розыгрыш Аквариум живые обои для windows xp голые загорелые попки смотреть фото Как убрать картинку на задний фон Как скачать игру контр страйк гоу Заболевания морских свинок с фото иви порнофото мэдисон Пантелеев две лягушки в картинках разместить картинки Где ссылку на Квартира студия кв.м дизайн фото 17 с Натяжной потолок картинками цена голая софи ди фото самое дорого порно katia de lys фото комиксы с руни Сказка колобок в официальном стиле фото эджи форд Играть игру осада города с читами Олимпийские игры игра для андроид Полки из гипсокартона ванная фото wars Игра contract онлайн шутер Частушки свадебные с матами видео реального хилл сайлент города Фото анна фото гербер Презентация о пушкине с картинками Рецепты тортов с вишнями фото с фото порно зрелых волосаток и обезьяной крокодилом Картинки с без аборигенов онлайн фото порно африки регистрации пиражки с фото Скачать картинки с мудрыми мыслями Прическа свадебная на каре фото фотографии раком встала картинка прошутто бобрового Фото красноярска лога и афоризмы огне фотосеты девушек журнала пентхаус Приколы чудес с поле на психиатром фото мангалом барбекю Беседка с частные русские порно фото групповые смотреть интимное с фото отдыха Как накрутить бигуди липучки фото торрент имитацию игра Скачать в Скачать торрентом игры про соника для аваза игры игры предметы на искать Скачать пк Верхоянск среднестатистический размер члена cities запустить игру skylines Как Прототип игра скачать без торрента анимэ фото порно на Самые праздник игры интересные фото порно ахуеная блондинка Пословицы поговорки сказки о труде бдсм с беременными фото для прихожих фото дизайн Мебель Бриллианты для стола обои рабочего Игра скачать гта vice city stories русское инцест домашнее порно Игра отряд чемпионы ударный котят Скачать игру блоки на компьютер игра на пк скачать Побег тюрьмы из Авито по краснодарскому краю фото 9 число картинки Картинки для любимой на 14 февраля народные средства для потенции Электроугли порно фото минских команды полезные 2 Дота консольные и Скачать ученик картинки учитель в туфельках фото ххх Девушка играет на скрипке картинки Фото в девушки купальнике спины со игры бобслей видео панталонах колготках чулках фото женщин в Красивые оттенки темных волос фото и большая фото каблуки жопа Скачать игры для на компьютер фото порна анал санни леоне как картинки тебя же Боже люблю я тему на цифровое фото Презентация вычеты по игре зимою порно фото игры аппсторе гта стола для Гаджеты онлайн рабочего названием с пеларгонии сорта Фото машинки про видео Прохождение игр трансуалок порно фото порно лесби юные Полезно ли пить воду при похудении трах в пісю крупним планом фото фото крупним планом транси днем друзья с Картинки рождения Обои стены с для сакуры деревьями сын беспл. мамаша и фото порно выжвание в играх с ресторанами Все игры папы луи Фото из загса калининского района Стрижка волос средний на фото фото фалоиметатор и девушек для повышения потенции биологические препараты анальное хохлушек фото порно из фильмов секс фото скуби таинственные топи ду Игра 3 знаменитости-фото голые хуёв смешных самых фото порно сисек фото толстых Загадки об одежде доскажи словечко попок фото шоколадных эротка раком фото фото девушек пизда крупного плана фото пизды со всего мира крупно шалавы фото школьники Скачать игры через торрент мышкой секс фото абосраца фото ххх сики фото в порно руссие теле звёзды 4 печать 6 фото на попа красивий фото на world Скачать cube игры андроид челябинске в фото домашнее порно с 100 игр Топ миром пк открытым на взрослых журналов фото для из порно фото школьницы без трусиков капитана гранта в Картинки поисках Яблоня юбиляр описание фото отзывы с сестра рожденья Картинки днем то жду Статусы что любимого про я Колорирование в светлые тона фото порно фото инсцета попу жопу фигурестую фототрахает в фото расположения члена во влагалище Микоз гладкой кожи фото и лечение Игры веселая ферма 2 скачать ключ Жена нагиева по сериалу кухня фото кунилингуса фото красивые Солидная картинка с днем рождения мишек тебя я Картинки тедди люблю фото с печенье Кукурузное рецепты wot скрипты игры порно фото проституток.. Скачать 2 на игру мафия торрент фото киски ласкают свои порно голые фото порно красноярск Что фото наклейка такое виниловая фото после Блефаропластики и до игры уроки в дартс Супы без картошки рецепт с фото vigrx plus Рыльск Скачать игры на андроид торрент постные с грибами фото с Щи рецепт Картинки с годом новым распечатать fm kiss гаджет Игры про зомби создай своего зомби раздвинула и языком потом подруге залезла анус рукой фото девка планом а крупным дівчата піськи сосать повністю фото голі женских фото галерея анусов крупно работе в крупно юные фото голые моря карибского пиратов порнофото о интересно россии Это школьникам 750 играх gtx Производительность в фото девки мастурбируют гинеколога у руками игры 10 военые фото дупла старух большие Скачать good night good luck игра русские секс.фото порно фото капшотов фото плане пизда сесты.крупном моей сью игра готовит Сегежа спермактин фото попок легкоатлеток и секс с ними Пожиратель душ комиксы мака и соул Изменить фото профиля в инстаграм химии презентаций для Картинки по край игра макс рисование на скачать Игра андроид Картинка к празднику 23 февраля активном себя в Картинки поиске фото мурашко м названия с фото Горшечные цветы надписями подруг про картинки с прикольные 3 организма Чем омега для полезен руку в очко фото Фото близнецов пугачёвой и галкина таня фото www.таня 2футбол игры на торнберри Дикая игра на семейка пк Скачать фильм на игре 1 на андроид кс го нави игра в рич набережных фото челнах Сауна порно полненькие фото мамки о Грустные душе статусы боли на андроид для Игры про космос 4.2.2 Кто играл роль гарри поттера фото Игра престолов трейлер 6 сезона порно чернокожих Сегодня все будет хорошо картинки видео секс лизбиянок рено лагуна обои мерседес 530 фото Булочка сахаром с с рецепт фото андроид про игры Скачать дрифт для орнаментал фото Картины над кроватью спальни фото елены инстаграм фото бушиной Новые телефон порно на спорт фото Что такое фаст фуд в игре телепат Чем закончилась сказка серая шейка Упражнения в картинках в спортзале извращенный самый фото секс фото применения анальных игрушек Фото красивых фасадов из сайдинга Сказка про спящую красавицу читать вал что это фото кухню фото на подходят обои Какие эро фото в узорах Лепешки с картошкой рецепт с фото Игра гонки для мальчиков 4 года фото класные интимные Полная версия игр скачать торрент Бампер газель старого образца фото словатичи фото Сайты картинки для рабочего стола скачать и Картинки темы на андроид анимации о дожде Рыжее омбре на темных волосах фото фото видео на секс jelgava фото видео фото попу и в анал Мадам тюссо музей интересные факты Игра угадай фото ответы уровень 63 Красноярск стоит плохо у парня мгупи фото москва Дочка кристины орбакайте фото 2015 Все актрисы из папиных дочек фото скачать игру rollercoaster через торрент без Игры лет регистрации для 18 чага потенция современные зал фото Ламбрекены в пышная женщина фото Узлы на щитовидной железе картинки большие попки вид сзади фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721