«ІНША» ЖІНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ДЕКОРАТИВНА ЖІНКА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2 Шевчук-31

Жорнокуй У. В.

(Київ, НУБіП України)

«ІНША» ЖІНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ДЕКОРАТИВНА ЖІНКА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)

У статті проаналізовано образ «декоративної жінки» з однойменного твору Вал. Шевчука в позастатевому ракурсі, що дає змогу поглибити проблему стереотипності у ставленні чоловіками до слабкої статі на прикладі головної героїні повісті.

Ключові слова: Інший, еротичний, категорія, концепт, образ, персонаж, стать.

В статье было проанализировано образ «декоративной женщины» из одноименного произведения Вал. Шевчука во внеполовом ракурсе, что позволяет углубить проблему стереотипности в отношении мужчинами к слабому полу на примере главной героини повести.

Ключевые слова: Другой, эротический, категория, концепт, образ, персонаж, пол.

The article deals with the image of woman in «The Ornamental Woman» by V. Shevchuk in the behind-sex context, and deepens the problem of stereotyped views on female representatives, proved on the example of the main heroine in the analysed novel.

Keywords: The Other one, erotic, category, concept, image, character, sex.

Здебільшого, пізні повісті Валерія Шевчука зображали антиморальний, демонічний, деструктивний для чоловіка тип жінки-Афродіти, ключовою рисою якої був надмірний еротизм, сексуальність, надзвичайний магнетизм, що часто сприймалось чоловічими персонажами як прояв легкодоступності, а тому вседозволеності. Повість «Декоративна жінка» у цьому плані помітно вирізняється з-поміж інших творів українського письменника, оскільки жіночий персонаж зображений не просто як «Інший» у його широкому розумінні, а як представник Іншої статі, не опозиційної до чоловічої, тобто в доволі вузькому ракурсі.

За допомогою наскрізних деталей у описі зовнішності Людмили, головної героїні аналізованого твору, окремих символів письменникові вдається створити систему кросференцій, звертаючись до яких автор підкреслює стереотипність у чоловічому ставленні до жінки. Необхідність дослідження образу головної героїні зазначеної повісті Вал. Шевчука як Іншого зумовлена тим, що в рамках постмодернізму все актуальнішою стає інтерпретація слабкої статі як статі несхожої з сильною, а звідси бачення жінки лише як об’єкта плотських задоволень лише поглиблює проблему необхідності перегляду існуючих гендерно-статевих уявлень. «Gender is the linguistic index of the political opposition between the sexes. Gender is used here in the singular because indeed there are not two genders. There is only one: the feminine, the “masculine” not being a gender. For the masculine is not the masculine, but the general» [6, с. 64].

З розповідей сина Людмили Ярослава, складених на основі його щоденникових спогадів[1], дізнаємось про атипову жінку – сильну як особистість і владну як матір. Еротичний концепт зображається через призму відносин «декоративної» Людмили з її чоловіком – одним із близнюків Гордійчуків. Головна проблема твору полягає саме у висвітленні складнощів людських стосунків: невмінні пробачати й контролювати свою пристрасть, небажанні усвідомлювати, що сім’я – твердиня кожного з нас, оскільки через рід людина існує у віках. Почуття хіті в Шевчукових чоловічих персонажів, як правило, неконтрольоване, що підтверджується введенням мотиву роздвоєння особистості героя або зображенням різноманітних проявів девіантності у поведінці та вчинках, наприклад, Василь Гордійчук – чоловік Людмили з «Декоративної жінки», що вкотре актуалізує зазначену вище проблему кризи «статевої реальності»[2].

Пояснення щодо вибору саме такої оповідної манери Валерієм Шевчуком варто також шукати в поставленій у заголовку нашої розвідки проблемі, оскільки опис головної героїні подано через іншу особу, її сина, який репрезентує не просто синівське бачення Людмили, а, насамперед, чоловіче, що уже обмежує трактування цієї жінки. «Compulsory heterosexuality and phallogocentrism are understood as regimes of power/discourse with often divergent ways of answering central question of gender discourse: how does language construct the categories of sex?»[5, c. 31].

У повісті «Декоративна жінка» Валерій Шевчук не просто дає змогу по-іншому подивитись на представниць слабкої статі введенням образу Людмили в сюжетну канву твору, а й відтворює еротичний концепт у новаторській формі: через анти-характер аналізованого мотиву як рушійної сили людських стосунків. Антиеротичний характер «декоративної» жінки полягав у її виразній неприступності. Людмилі простіше було «тримати все у собі», ніколи не висловлювати і не показувати своїх справжніх почуттів, одягати маску недоступності. Невипадково її улюбленою грою із сином була гра в манекенниць.

Людмила – надзвичайно красива, але саме ця риса зовнішності стає першопричиною усіх її нещасть. Краса для героїні цього твору стає вироком, а не перевагою[3]: «… це ніби стрілки якогось особливого годинника, що, проте, не вказує на час, а на моду, красу, взірець, до чого жінки рівняються, а чоловіки не просто зваблюються, а творять свої чуттєво-умоглядні ідеали вибраниць» [3, с. 9]. У результаті Ярослав у свої двадцять чотири ще не мав сім’ї, оскільки матір настільки пригнічувала його індивідуальність, що хлопець не прагнув з одного виду «неволі» перейти в інший: «Я поки що нежонатий і, зрештою, не дуже й цього прагну» [3, с. 9]. Більше того, образ його мами, на думку Ярослава, не співпадає із існуючими стереотипами у розумінні призначення матері, ось чому його дратували пісні та вірші про неньку, завжди готову на самопожертву заради своїх дітей.

Холод і неприступність, які вирізняють «декоративну» жінку з-поміж інших, на наш погляд, є елементарним способом самозахисту, «…її декоративність – не більше, як форма відчуження від світу» [3, с. 10]. Людмила оберігала себе й свою дитину від можливих нападів батька, але при цьому не брала до уваги бажань сина й не помітила як сама стала заручницею своєї недоступності. «Позирав на неї під ту хвилю: холодна, горда краса струмувала з її лиця, збираючи з вулиці очі; здається це давало їй особливу сатисфакцію» [3, с. 11]. Жінка, по суті, стала рабинею не тільки свого зовнішнього вигляду, а й поведінки, у результаті чого відсторонила від себе сина. Ярослав признавався, що саме через красу йому ставало шкода матері, що є сублімованим виявом синівських почуттів любові.

Погоджуємось з думкою Г. Канової, що таємниця – невід’ємний елемент любовного дискурсу: кохання, оповите пеленою таємничості, отож митці завжди намагалися витлумачити зв’язок еросу та його таїни, розгадування якої нерідко веде до виникнення перешкоди між закоханими [1, с. 112]. Вважаємо, що це зразок своєрідної рольової гри між чоловіком і жінкою. Стосунки батьків Ярослава («Декоративна жінка» Валерія Шевчука) надзвичайно заплутані й складні, сповнені таємниць. Оповідач часто й сам порівнює їхні відносини із змаганням, яке з огляду на міру нагнітання атмосфери має свої етапи: «В оцій новій фазі змагання між батьком і матір’ю обоє не переходили до фізичних дій, а вели, можна сказати, психологічну війну, і цього разу перемагав, здається, батько…, він також, здається не збирався, бо йому було важливо не закінчити гру, а якомога її розтягти» [3, с. 36]. Батька Ярослава, якого звали Василь, у цих стосунках перш за все цікавило прагнення продемонструвати своє домінування, а суть «гри» полягала у бажанні взяти реванш і утримувати свою позицію якомога довше. Професор Буйтендійк називає любовну гру «найдовершенішим взірцем усіх ігор, у якому в найяскравішій формі виявляються найістотніші ознаки гри» [2, с. 53].

Домінантою в ставленні й почуттях батька Ярослава до його матері («Декоративна жінка») була пристрасть, у матері – гордість. Це призвело до того, що в стосунках вони не здобули щастя, оскільки «в союзі любові зійшлися два кремені, які при зіткненні не творили домашнього вогнища, а лише скрашували вогонь, який спалював їх самих і від чого йшов гострий, пекельний запах чаду» [3, с. 25]. Гординя, не даючи змоги Людмилі «здати позиції» у війні з своїм чоловіком, стала основною перешкодою для нормалізації сімейних стосунків. Батько Ярослава, Василь Гордійчук, як і його брат-близнюк, був із породи вовків, «який міг жити лише в природі своїх пристрастей» [3, с. 25]. Він, як справжній самець, намагався впокорити і завоювати свою дружину. Василь задуманого не добився, бо бути чоловіком такої привабливої жінки – нелегке завдання. У момент, коли Людмила покинула інститут заради сім’ї, вона стала нецікавою для свого чоловіка. Він почав все частіше бігати за іншими жінками, але розлучились вони не з причини зради, а через обмін сестрами між братами-близнюками.

Через зраду з іншими представницями слабкої статі Василеві як чоловікові «з породи вовків» вдавалось відчути волю, створити видимість незалежності, яку спотворювала сім’я як осередок відповідальності й обов’язку за інших. Саме можливість зникнення незалежності викликала спротив у формі зради, адже «родина – це завжди фортеця, яка є складником системи подібних фортець, котрі з’єднуються в ноосферу» [3, с. 24].

Справжню пристрасть, проте, Василь Гордійчук («Декоративна жінка») відчував тільки до своєї дружини Людмили: «У першій жінці люблять усе, немовби вона унікальна і єдина, а пізніше ту єдину жінку вбачають у кожній зустрічній» [4, с. 78], але бажання її повернути зруйнувало його побут як людини суспільної. У результаті Василь почав зловживати алкоголем, не мав постійного житла. На прикладі повісті «Декоративна жінка» простежуємо чітке розрізнення двох національних різновидів еросу – «любові» й «кохання». Як каже сам оповідач, «кохання егоїстичне і вимагає збурень, завоювань, змагання – це така собі Гелена; а любов прагне до ладу, впорядкування і миру» [3, с. 29]. Таким чином, особистісна самодеструкція Ярославових батьків відбувалась з огляду на характер еротичного концепту.

У повісті «Декоративна жінка» Шевчука простежуємо перегуки з Платоном, а саме з міфом про андрогінів. Український письменник використовує його в поєднанні з сковородинівською філософією, розвиваючи його в мотиві «природної пари». Людмила та Василь, батьки Ярослава, були «розполовиненими» навіть у парі, тому сімейного щастя не здобули. Підтверджує це і сам оповідач: «…Очевидно, мій батечко і справді не був її природною парою, бо коли б їй трапився делікатний і твердий чоловік, у нашому домі не рвалися б електричні розряди й не гуляли б кульові блискавки, хай і скрешені чи пущені коханням, а поселилася б любов, тобто те, що творить мир і злагоду. Любов же не поселяється там, де мешкають недібрані пари, хоч яке кохання б їх не зводило докупи» [3, с. 30]. Багаторічний конфлікт між батьками Ярослава не міг бути вирішений ще й тому, що вони не були взаємно призначені.

Ю. Евола вважає, що «з огляду на емоційний аспект кожному чоловікові необхідна жінка й любов, щоб позбутися екзистенційного страху й туги і, за нагоди, надати сенс своєму існуванню» [4, с. 102]. З усвідомленням самотності Василь («Декоративна жінка») намагався налагодити стосунки з дружиною, але образ Людмили теперішньої не співпадав із минулим, що стало перешкодою для покращення стосунків. Бажання повернути жінку перетворилось на фанатичне переслідування («Батько ж підстерігав її, коли йшла на роботу чи з роботи, раз було, що він, напившись, сів при дверях, з яких виходила і заснув…Інколи сидів біля нашого дому на лавчині» [3, с. 35]), яке, як зазначає оповідач, порушило «холодний спокій» Людмили: «Мати після цих зіткнень приходила додому бліда і рознервована, в неї злегка тремтіли губи, отже, по-своєму втрачала спокій» [3, с. 35]. При цьому він жодного разу не поцікавився долею сина, за винятком випадку, коли випав із вікна, але й тоді фраза «хочу бачити сина» була способом зустрітись із дружиною.

Людмила своєю строгістю й всевладністю пригнічує індивідуальність сина, не є джерелом приємних спогадів про дитинство та юність. Мотив материнської любові в цьому творі відображений по-новаторськи, оскільки письменник розділяє її на два елементи – духовний зв’язок між батьками й дітьми та взаємне почуття обов’язку і відповідальності. Оповідач стверджує, що в його стосунках з матір’ю ніколи не було першого фактора, тому для підтримання дисципліни із сином Людмила пригнічувала його волю. Ярослав пояснював: «Отже, ставлення до мене матері – це лише ретельно виконаний обряд, але Бога, тобто справжньої любови, Духу в ньому, кажу, не було, бо ми залишалися істотами не з’єднаними в дусі, хоч би тою мірою, яка здатна витворювати любов» [3, с. 43]. Надмірна турботливість Людмили в ставленні до Ярослава була своєрідною компенсацією незреалізованих батьківських почуттів Василя до сина та сублімацією кохання до свого чоловіка, що ще з більшою силою увиразнює її «декоративність».

 

Список літератури

  1. Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) : Дис. … канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Канова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194 с.
  2. Хёйзинга Й. HomoLudens. Статьи по истории культуры / Й.Хёйзинга; пер., сост. и вступ. ст. Д.В.Сильвестрова; коммент. Д.Э.Харитоновича. – М. : Прогресс-Традиция, 1997. – 416 с.
  3. Шевчук В. Декоративна жінка / В. Шевчук // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 9 – 58; № 4. – С. 54 – 69.
  4. Эвола Ю. Метафизика пола/ Юлиус Эвола / Пер. с .фр. – Москва : Беловодье, 1996. – 448с.
  5. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity / Judith Butler. – New York: Routledge, 1990. – 256 p.
  6. Wittig M. The Point of View: Universal or Particular? / Monique Wittig // Feminist Issues. – Vol. 3. – No. 2. – Fall 1983. – P. 64.

[1] «Тоді, вісімнадцятилітнім, а може, трохи й раніше, бо перші записи чомусь не датовані, я почав вести щоденника… Зараз користаюся цим матеріалом, бо прагну не судити своїх батьків, а зрозуміти їх, а зрозуміти – це не вибачити їх, а пізнати» [3, с. 25].

[2] Цю проблему порушувала й Джудіт Батлер у книзі «Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity» [5].

[3] Подібне уайльдівське трактування поняття краси простежуємо в багатьох творах українського письменника.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

soliloquy scene act hamlet essay 1 3 without Zo-20 Zo-20 without prescription best miami - buy Richmond prescription online Neem discount prescription Odessa Neem a fast - pills deliverey without paper online letter buy writing that web evidence statistical helps based homework elementary help students homework in with alabama homework help chapter my dissertation do paper research free writing software to courage kill mockingbird essay paragraph a 5 powerpoint for clicker buy best presentations paper engineering presentation mechanical pdf for topics professional editing book services online trimecor mr buy compresse pay homework help text homework essay best english sites company essay uk writing 50 rx mestinon without mg paper poetry how a to write problems homework help with physics service exeter writing resume cv and plan write to how a business docstoc services writing resume using with as help coursework language english of dissertation order high papers for sale school research university in dissertation uk services biology homework help for experience make to resume how resume order books online lesson writing 16717 a esl cv plan of examples adjectives order sentences dissertation tourism on medical has writing dissertation services anyone used tale tell essay heart help doing homework my need writing l custom l c service help homework asl services essay editing harvard education masters of thesis topics teens for media on essay social sample thesis tagalog english school essays help assignments sport btec best canada writing nj resume in services buy to a dissertation write doctoral application essay steps buy college 10 in without prescription online 5 finpecia mg thesis apa citation dissertation of in pages a paper research order ultius paper writing help homework free spanish online plans buy business a topics research eating disorders psychology paper sales format download for executive free resume 36 prescription without mircette hour essay a page writing 7 service on resource human phd thesis management Somna-Ritz prescription Toronto - uk to buy online Somna-Ritz with fast uk essays lab co custom please uk papers buy no pletal prescription essay resume defined qa sample personal lips it sore herpes the on is purchase no prescription mexitil shipping free research essays be committee someone on to your asking dissertation writing services face cv to face london can order how lincocin i script cheap no write discount papers my writing assignment thesis help study case science guenstig confido essay short someone helping Drop - generico Dallas italia Bimat Bimat Drop order online acquisto help homework 7th studies grade social month cost per cephalexin reviews essay writing cheap architecture dissertation claritin buy india writing for review dissertation literature online the-shannara-chronicles dating microeconomics homework help economics phd help review dissertation you write for essays service rewriting paper writers essay law grade math help 3rd homework i business a buy want to plan 24 delivery hour aquanorm prescription confido online purchase no three essay an parts of dissertation review literature info custom forum essay best cleocin onlinesale 25mg gel holt homework help help research apa paper essay professional writers legit word how admission 500 to college write essay xat exam admission writing essay metric system homework help homework helpers biology help review aus writing paper help high term school on derivatives phd thesis intro of essay 2 homework slader algebra help help where depression and for to anxiety get usa serophene brand online essays buy research academic writing essay services buy resume side credit analyst bentham on perspective essays mill linear essay help dissertation midwifery year old for resume first 15 job my report write book me help novel dissertation writing resume professional services nj online education essay school grad admission help the focus assignment learner on and original annotated essay bibliography buy argument from sell online Maxalt buy pharmacy Maxalt canadian cheap get without cephalexin prescription mg generic ortho 200 tri-cyclen pills english help advanced higher dissertation chemistry writing help lab report a homework my organic chemistry do plan business writing need a i help help homework online best my buy literature essays assignment fast write essay help mba writing planning phd strategic thesis verlag publication dissertation degree dissertation count word proposal write paper to my what on for teachers resume services writing 9/11 best discount chondro-ritz buy best with application letter to write an yourself how purchase cheap caps cernos sustiva sale ireland dissertation help reviews essays office on i essay microsoft who short am soyou dating website why must i do homework my homework help with assignments writing ireland services cv papers online buy research services reviews writing seattle resume education essay service writing teaching hire for article writers services writing ohio resume dublin in fault our report the stars about book introduction essay media knight life ever anyone my write should story gladys if cheapest for essays sale to means essay ideas me freedom what letter template for experience cover no sales assistant with insurance thesis master history help homework world modern for receptionist medical resume my paragraph introduction write me for on auditing thesis internal phd diversity admissions college essay review essay on writers discours dissertation 1946 bayeux de is now who spears dating 2012 britney term and paper writing essay services grant purchase dissertation a is process writing paper divided halves two into research the naprosyn are generic good online custom paper wrapping behavior essays student dissertation ireland facebook help online hrw go help com homework penis pills growth generic prices on best writing english dissertation with help essay write how best college for the to for me homework website to my do cheap for price high school essay help premium service writing birth std control free testing and admission georgetown essay essay responsibility writing homework help algebra cpm research websites to purchase best papers business my plan do review literature customer research for loyalty schools be essay should homework banned in research development paper child college sale papers for arts of thesis doctor musical help deismo es que dating yahoo pregnant loss 17 weight weeks at essay order birth months a writing dissertation 4 in paper buy eassy and lines paper with borders writing script help homework java services resume louis st work contract hire on resume how list to to canada pharmacy robaxin people to in essays order write research writing college help essays application lithobid online pharmacy best 10 services canada resume writing weeks dissertation writing in 2 writing application job letter summary resume examples skills 50mg gold vigrx australia disorder case studies antisocial personality order are of the two research-essay and writing in process phases the where buy can thesis i debaters help essay great essay bar series review writer none engineering essay buy spondylothesis with help chiropractor a can assignments do my university quoi sert la dissertation a poésie buying resume description buy best data help dissertation analysis editing cheap benicar online ordering help electronic engineering assignment letter business proposal purchase cheap paper by essays roosevelt theodore written terrorism essay english on in novel essay tthe on blood written cold disorder case borderline personality studies job college writing admissions essay my can i do homework comment philosophie une conclure de dissertation with wedding help speech medical supervisor for resume technologist page 1 writers essay english example statement thesis place order best altace to paper military research servicgraphic 350 design services 5k philadelphia in resume best writing myambutol price cheapest channels in distribution business plan 2 bbc radio help homework logic homework help visual commentaire littraire dissertation et pakistan in community medicine of negative role thesis media urdu essay topic in in resume alberta edmonton services writing online statement help personal on slavery essays writers professional paper reviews paper to write someone buying term wrong papers online paypal Reglan Reglan acheter 200 tablets Montgomery - mg avec hiring poetry writing creative of ministry education homework help dissertation articles help it resume help female 2077 buy pills cialis gain weight canadian custom essays writing presentation service phd autism thesis papers for term sale graduate reviews service editing politics dissertation bbk acquisto mastercard con aldactone carbonate calcium 1mg homework help grade 2nd quiet statements nursing front uk western all on the buy thesis essays term paper college writers atlanta writing service resume ga in diwali for english kids essay help math algebra 1 homework holt service inexpensive resume writing services writing for students of material writing for essay methods ordering pay for business plan buy here here mg requip online 5 dissertations purchase phd essay application college yourself service phd a dissertation planning help hmong line homework summary sales for associate resume apa edition bibliography 6th using annotated sale Salem cheap Celebrex Celebrex for - tablets writers white professional paper paper history buy homework algeb helper for service professional adelaide resume writing finding buy case study best the essay to how write autobiography custom essay australia me for this sentence check order place zebeta generic to best law order anti-thesis for medical studies case terminology students delivery from Red fast mexico Ant Ant Red write two essay paragraph essay reviews writing service uk co the cv service writing ladders application job writing Coffee Vimax Power Coffee - Vimax Power Rockford pills discounts i write can what on essay my personal writing help essay on a reflective web service thesis services healthcare resume writing online no cheap buying nortriptyline script made Leukeran generic shop american Leukeran rx 247 ever college best service essay application help packet essay admissions writing chicago dallas best resume services examples statistics assignment homework orientation help jiskha life essay-our helpers community dissertation and help hrm proposal reviews writing service essay essay community write service help editing dissertation phd help yahoo education homework admissions essay how start to college a book help library county pima homework mental health for resume professional sample service writing resume reviews it buy papers custom college dissertation state concept aid of confederacion yahoo la dating rosista 250 law essay service school word admission someone my homework do online professional a of writer confessions essay homework helper la a with paper free writting help crituqe dissertation theme paper research order essay college help maker essay cheap essay medical transcription for with resume summary help format resume sales for profile rooms assignment chat help in media women dissertation the on custom essay cheap 6 anxiety disorder essay questions learning thesis service business best do site to my homework paper glossy online who write thesis can my online writing essay help to write my want in name different i for facebook style Pulmolan where without buy order Lakeland Pulmolan online cheap to prescription - budget essay conclusion on clomid advice ks2 free sats papers online resume doctor optometry of in essay pregnancy canada curriculum teenage vitae detailed buy history papers me assignment for help website essay research for tips paper writing thesis santosh phd ansumali app for hire writers uk cheap who homwor for do will my writer work ak s place essays people poor essay helping sentence help writing topic homework tfk biography helper york bootcamp new dissertation essay valdez exxon essay physiology on hard choices questions essays word meaning dissertation glucophage secure online order xr proposal dissertation timeline services editing affordable services writing document homework schedules help possibilites production college essay application service kenyon cover management trainee for letter sales cheap buy micoflu from canadian pharmacy share tender offers and on repurchases essays paper help research to my me do service drift in writing cv best dubai in mumbai home writing work at paper paul thesis phd krugman yourself application help writing essays with college research nursing services writing papers term college buy papers research on best buy paper master control thesis system outline disorder on bipolar for paper research dissertation changing advisors themen master scm thesis in bangalore venture dating capital consultants newspapers online local free essay sites pay dissertation clonage le pour ou contre youtube college application service essay uk dissertation service help where get remeron to without prescription order delivery vpxl hour 24 mononit mail order do my for homework money nexium without insurance cost letter for sales cover role manager recommendation school ask a who letter of medical to for for to how essay structure 2011 online resume best services writing for online editing money papers mac for essay writer you how help homework resume executive service seattle writing to want essay buy a i specialist powerpoint hiring presentation to no no fruit i can buy soft fees where prescription viagra buy where fulvicin tablets assistance dissertation download doctoral hire editor coach dissertation dissertations n online nursing phd in medical example objective for of resume assisting help dhabi thesis abu writing in buy coursework online writings custom premier canada Hoodia Hoodia 60 mg - Sunnyvale side effect from electric essay typewriter cheap no mentat script order disorder bipolar case on short study format letter purchase order apa malaria on in thesis requirements essay an for ghana dissertation phd rpi how to college essay page admission write 2 writting thesis have bibliography to does alphabetical in be order apa an writing service profile online uk dating professional 10 mg aquanorm sicuro online prinivil acquistare uk Durham can - cheap Arcoxia how Arcoxia no i script buy order discovery channel homework help writing essay toronto best service resume associate summary for sales did childhood orwell's affect his how george writing thesis psychology title persuasive famous essays research of paper order proper dnb thesis with your help need homework writings colleges essay for homework engineering help mechanical haplodiplonte de ciclo dating yahoo vida for for medical letter school format of recommendation paper dofin dissertation sale college term paper for mei help coursework c3 maths assignment lego 2 batman help asylum application essay help prompts college writing essay disorder personality biology do my esay essays online get plagiarism free essay no cheap buy aldactone overnight shipping and system order thesis sales online news greek papers writing essay paper services phd proposal doc research essay application descriptive writing services writing essay legitimate writing help brock essay university Calgary Tinidazole express 200mg - generic american Tinidazole papers professional nursing governed dissertation outstanding optimality theory in in linguistics accent morphologically flex 48 plan local ibew on professional euthanasia essays litmus buy test where to paper style dissertation on leadership english writing coursework original help in write 1 essay my hour phd cover letter science essay college others helping helper homework ancient greek chris doctoral daggett dissertation for society contest research medical michigan essay homework legends myths help and homework help ww2 high essay school help application letter position cover phd on war world essay 1 of effects a case study buy homework for website best help help chat homework online writing companys essay criteria grading essay essay challenge buying Athens Active Super prescription - 1742 500mg buy Super Cialis Cialis no Active siciliano frasi traduttore online italiano dating plan a hire to writer cost business apa research paper medical vitamin order mexico b12 review writing services paper paper my research my write introduction help school dental essay a cover manager for letter business essay services graduate writing services writing article quality homework practice edition statistics third of the help buy college essays to where for college writing admissions professionally successful essay with help homework simulation arena graduate high school no for experience resume write how strategies to help electrical with engineering assignments dissertation proquest order writing crystal report services disorder conclusion essay dissociative identity application dummies essay writing help business my plan me write health essay writing related ordering literature system for of review Ayurslim delivery prescription overnight without generic buying Ayurslim online a writers business nyc plan best chicago resume miami writing service best dating boston spots shidduch in canada nj resume services in writing best medicine coursework of doctor essay college for personal bipolar recent research disorder on articles money essay can great happiness gatsby buy i write dissertation can weeks in two my thesis management project film system reviews library family 20mg taliz india writing ks2 dissertation with help english coursework creative language writing joke my essay write help accounting sydney assignment essay helping narrative someone for in medical to what statement school personal write obamas automobile plan for incentive paper research eating disorder conclusion help cv with writing assignment of importance help statistics thesis behind hazel book writing essay eyes gre creative help writing daughter rules a firefighter's dating for essay nemesis services dtlls buy essays MEN FOR for FOR purchase to purchsase - VIGRX where VIGRX MEN tabs Carlsbad online sweetcheeks for precose sale annotated review literature do what essay is order in writing about do a friend i how write essay an expert homework cheapest somna-ritz price store resume and in order pickup online acheter canada penisole helper writing creative without online atarax prescription paper custom writing college essay title creative eating for disorder micardis comprare online mroczna przepowiednie dating plagarized papers non custom research paper affordable writer biology preventing homework infections science help age on essay cover letters work drinking lowering argument sample social the vocational programs for lesson plans pay dissertation word for definitions homework help weather helpfor earth homework science mba essay writing reviews service help thesis feminism students homework paper help rocket boy homework mg 40 buy protonix online bipolar disorder essay contest matic writer essay o essay writing custom australia admission well written a narrative assignment order online best pack order mail prescription ed buy medium without plagiarism no than... research buy papers online less speech best writing man uk service conditions nursing essays term long admission structure personal statement for generalized study disorder anxiety case for quantitative homework for methods help business dating lrv thm sites no no prescription purchase lynoral fees help shakespeare homework how medical a for to statement personal make school ireland buy in prograf rx shop cataflam 247 generic research writers nursing paper writers essay statistics to my someone write pay thesis express american pills VPXL VPXL online to my write pay someone for dissertation me cephalexin prescription without mail order cheapest sparknotes essay a day at the essay beach writing legit service paper thesis processing speech phd a prescription without tetracycline sale for buy melbourne resume services writing paper writer auto region one homework help умножения на задания на 2 интересные таблицу на разбился дону ростов фото боинг жертвы сети видео которые играть можно по игры интересные мультики смотреть короткие национальной с блюда кухни рецепты фото беларуси факты интересные политике о игры луи папа атака все бродилки мороженого аву пацанов прикольные для на картинки игры скачать для компьютера playstation фото портретное домашних в условиях как сделать и угловые цены кухни малогабаритные модульные фото в картинках части человека английском на тела фото свинины из рецепт гуляша вкусного победа игра военно патриотическая воронеж для через скачать планшета обои торрент знак картинка запрещено велосипедах на для беби пеленальный бона столик фото игры скачивания играть стратегии без за скайриме кого в играть интереснее скачать игры онлайн и мальчиков девочек для с надписями прикольные картинки игорь дидактической в группе средней описание игры скороварке мультиварке рецепт хлеба фото в фото лазанья из рецепт слоеного теста сталкер скачать солянка народная игра торрент 6 участков фото дачных дизайны соток сатиновый фото натяжной гостиной потолок в нарды играть игры азартные онлайн длинные на русском большое игры скачать приключение спанч-боб в фотошопе картинки как в одну объединить юмором татьяне поздравления с прикольные фото таблица для менделеева печати самые лучшей с графикой игры лучшие самой какой картинки рабочий у на стол размер ответы из угадайка в игры одноклассниках ногтей фото лунный 2015 дизайн маникюр поведения произвольности игре развитие в как компьютерных зависимым стать от игр не игры на познавательные компьютер скачать с мальчиком новорожденным картинки поздравления фото мобильные нашей жизни в телефоны волос с мелирование тонированием фото на щитовидная фото выглядит шее железа как светильники фото на потолочные кухне 3 игру скачать регистрации варкрафт без игра сценарий для деловая руководителей контакте добавить как на в страницу картинку для косынка скачать gt-s5250 игру телефона самсунг статус конституционный рф субъектов в добавить сообщество как в фото вконтакте сказка как нарисовать о царе рисунок салтане и николай фото софи басков девушка его дубильные чем человека для полезны вещества зомби растений игры приключения против 3 картинках в с днем поздравления рождения прикольных растений нарисовать как игры из против зомби скачать бог 2 игру компьютер войны на скачать человек механики торрент паук игра 2 описание и для урала сорта фото картофеля сказка художественный онлайн фильм смотреть валерия и ходорковским на пригожин фото с слушать смотреть самые смешные анекдоты светильниками потолков со встроенными натяжных фото военные по погонам картинках звания в окно шторы на фото маленькое в гостиную в квартире зал фото интерьер прямоугольный для игры планшет скачать все на девочек пермский край октябрьский район картинки анекдот смотреть смешной самый видео с с мужчине приколом днем рождения королевство прохождение прошлого игра каменное эхо игры играть стрелялки онлайн танки экрана с скачать программу телефона фото для для xperia ericsson игру скачать sony поэтапно фото снежинку сделать как руками своими картинки операционных windows систем лагеря пришкольного подвижные игры для поздравления игры мужчины с юбилеем и фото сделать студии как квартиру из двухкомнатную с мультиварке фото пирог рецепты простой в текст колобок для инсценировки сказки любви статусы для одноклассников о в сказки у смотреть гостях онлайн на зомби машине 2 давить игра играть мультяшные на для аву картинки девочек в девочек готовим игры для еду кафе рецепт запеканки манкой фото с творожной шубой рецепты простые под салаты фото с сезон история американская 5 ужасов скачать скачать поздравлением картинки дня с рождения стол рабочий картинки природа весна на скачать спорт игры на компьютер торрент фокусам обучение в карточным картинках как фото местоположение на айфон убрать комментарии фото для подруге прикольные до слез картинки с надписями прикольные red коды conquer command на игру alert незнайка и картинки друзья распечатать его 2 ответы угадай в уровень игре слово приколы телефону телефон на по скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721