Імітація як матриця постмодерної культури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається імітація як феномен постмодерної культури. Здійснюється культурологічний аналіз поняття крізь призму актуальних на сьогоднішній день питань (в галузі моди, політики, віртуального простору).
Ключові слова: імітація, симулякри, кітч, пародія, «віртуальна реальність».

The article describes imitation as a phenomenon of postmodern culture. Тhe basic concepts characterized through important for todays issues (fashion, politics, virtual space).
Keywords: imitation, simulacra, kitsch, parody, «virtual reality».

Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день феномен імітації є малодослідженим і аргументовано не поясненим з наукової точки зору. До того ж явища, породжені в лоні імітації, потребують ретельного аналізу, що власне, і є основною метою статті.
До цього часу на феномен імітації як на окреме явище культури не звертали уваги. Характеризували лише дотичні поняття, які, власне, є лише однією із форм прояву імітаційних процесів.
Ми живемо у світі, де вартість не відповідає цінності, ціна не відповідає якості, значення – зовнішньому вигляду. Феноменом культури постмодерну, який існує не тільки у фізичній, а й і в метафізичній формі, є імітація. Як окреме явище вона існувала і раніше, наприклад, у таких термінах як наслідування, мімезис, праксис, етос, маскування, карнавалізація і тому подібне, але тоді це явище не було настільки масовим і не підлягало тиражуванню.
Сьогодні хотілось би представити феномен імітації наступним чином:

Культура постмодерну – Імітація – Матриця – Явища, що виникли на основі імітації

Тобто, сьогоднішній спосіб життя породив культуру постмодерну, яка є окремим світом, що запрограмований певним чином, має лише йому притаманні культурні коди і розвивається у своєму руслі, використовуючи і переосмислюючи досвід минулих поколінь. Саме тут хочеться пригадати слова видатного філософа, науковця Ф. Джеймісона «Все, що нам залишилося у світі, де стилістичні інновації більше неможливі, – так це імітувати мертві стилі, говорити через маску голосом цих стилів з уявного музею. Але це означає, що сучасне або постмодерністське мистецтво спрямовується до мистецтва як такого (is going to be about art itself) по новому шляху. Більш того, це означає, що одним з його головних месиджів буде падіння мистецтва й естетики, падіння нового, ув’язнення в кайданах минулого» [7].
Варто зазначити, як тлумачить термін «імітація» словник:
Імітація (лат. imitatio – наслідування) – пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення.
Виходячи із такого короткого трактування можна вже сказати, що термін має багато синонімів, які, в свою чергу, породжують різні значення. Саме тому далі ми будемо говорити про явища, основою виникнення і розвитку яких є саме імітація. Окремо будемо дотикатися близьких понять, які існували самостійно, але певним чином впливають на досліджуваний феномен.
Доречним буде сказати, яка ж ідея дала підстави висловити думку про те, що культура постмодерну – це матриця під назвою «Імітація», лоно для формування різноманітних культурних явищ, які ми далі будемо аналізувати. Це – «Міф про печеру» Платона, яким він намагався пояснити вчення про ідеї. В ньому йдеться про те, що люди-нефілософи прирівнюються до в’язнів в печері, які можуть дивитися тільки в одному напрямку, оскільки вони прив’язані до чогось. Позаду них горить вогонь, а перед ними виступає стіна. Між ними та стіною немає нічого, вони там бачать тільки власну тінь та тінь речей, які проходять між їхньою спиною та вогнем. Вони змушені вірити в реальність цих тіней, більше того, вони не мають уяви щодо причин тіней. Так от подібно до цього живуть люди сьогодні: подібно в’язням вони вважають, що пізнають справжню реальність за допомогою органів чуття, а насправді таке життя – лише ілюзія. Лише окремі люди можуть пізнати істинний світ, а не задовольнятись його тінню, але безглуздо буде ділитись отриманим знанням із натовпом, який живе у світі ілюзій – у Матриці Імітації. Істинний світ – це світ оригінальний, а світ ілюзій – це його тінь, копія, що у культурі постмодерну виявляється у різних формах: як наслідування, пародія, повторення, копія, підробка, кітч, пастиш, ерзац, модель, симулякри, графоманія…Список можна ще довго продовжувати, але більш точно ми про це поговоримо далі. Єдине, що потрібно додати, це те, що імітація поділила суспільство на класи: одним сучасні культурні процеси подобаються, а іншим – ні. А головне те, що людина має право вибирати в який спосіб бути щасливим, не залежно від того, якими будуть наслідки.
Проблема, яку ми будемо розглядати далі, є, напевно, найактуальнішою у культурі постмодерну, оскільки стосується головного її продуцента – людини. Слід сказати, що сьогодні ця істота стала досить хитрою, вона приборкала гру, зробивши її деструктивним чинником, для імітації почуттів, емоцій, людських стосунків задля власної вигоди.
Сьогодні кожна людина намагається контролювати будь-яку ситуацію і тому у своїй професійній діяльності і особистому житті вдається до різних механізмів маніпулювання. Загалом людина-маніпулятор – це все те в нас, що свідомо, підсвідомо й неусвідомлено застосовує спеціальні методи, які дають змогу нейтралізувати нашу природу, звівши близьких до рівня речей, підвладних управлінню. Не маючи свого обличчя, маніпулятор обзаводиться маскою, яка, як він думає, сподобається аудиторії і справить бажаний ефект. Такі люди все своє життя грають певну роль, живуть в імітативному світі бажань та ілюзій. Це ще раз доводить те, що постмодерна культура – культура речей.
Е. Шостром, у відомому бестселері про людину-маніпулятора, відзначила, що в кожному з нас «сидить» маніпулятор і навіть кілька [11].
Ми можемо спостерігати такі маніпулятивні процеси у політиці, в стосунках батьків і дітей, учнів та вчителів, у любовних та дружніх стосунках між людьми та сімейними парами. Та, власне, – скрізь.
Далі хотілось би зазначити те, що не всі люди прагнуть маніпулювати кимось. Є й такі, які не можуть себе віднайти у реальному світі і тому копіюють його у віртуальному. Віртуальний простір для сучасної людини постає «схованкою» від життєвої реальності, плацдармом реалізації її мрій, а отже, стимулятором до симуляції, підміни дійсності псевдо реальністю [6].
Віртуальна реальність і віртуальний світ, віртуальні проблеми і віртуальні можливості, віртуальні бажання і віртуальні задоволення – інтригуючі поняття, що малюють в уяві місце, де збуваються всі мрії, вирішуються проблеми, задовольняються бажання.
За словами західного теоретика М. Фасслера, у віртуальному просторі особистості отримують незліченну кількість реальностей, віртуалізуються цілі співтовариства, утворюючи при цьому інформаційні структури, штучні світи – кібер-міста, кібер-спільноти, що ґрунтуються на власних формах міжіндивідуальних, соціальних, економічних відносин [6]. Професійна діяльність людини також активно включається в процес віртуалізації – виникають віртуальні підприємства, ринки (нерідко з анонімними або навіть псевдокомунікантами).
Немає жодних приводів сумніватися, що віртуальна реальність створює гігантські можливості для самореалізації людини. Спокуса віртуальної свободи, випробування віртуальними можливостями, яке належить пройти в майбутньому кожній людині, можливо, настільки ж важка, як спокуса грошима і владою. Зрештою, необхідно пам’ятати, що для того, аби повернутися до реального світу, реальних друзів, зрештою, до самих себе, не достатньо просто вимкнути комп’ютер.
Феномен імітації проник в усі сфери суспільства. Він породив такі явища, як кітчевість мистецтва, ерзац, графоманію, компіляцію, дав підстави стверджувати те, що культура існує сьогодні під видом симулякрів.
Як вважає більшість дослідників, в лоні маскульту розвинулось таке явище, як кітч. Звертаючись до тлумачення терміну кітч, ми знаходили безліч визначень. Його асоціюють з підробкою, дешевизною, приписують такі якості як масовість, популярність, ринковість та комерційність. Найбільш важлива форма існування кітчу – орієнтація на зразок (імітація, серійність, тиражування) [8].
Кітч епохи постмодерну значно відрізняється від його попередніх трактувань. А саме тим, що постмодерн стирає рамки між масовим і елітарним (елітарне мистецтво постає як своєрідна субкультура по відношенню до масового), оскільки серед прихильників високої культури більшість є також споживачами кітчу – у формі телебачення, масової літератури або домашнього дизайну.
Якщо вже говорити про підробку, як негативне явище, то варто згадати ерзац – товар-замінник, який, зазвичай поступаються за якістю. Термін походить з часів Першої світової війни, коли в Німеччині через недостачу товарів їх стали замінювати іншими. Наприклад, вершкове масло – маргарином, каву – цикорієм, цукор – сахарином. Використовували ерзац-паливо, ковбасу, хліб, шерсть. Сьогодні мало що змінилось, оскільки якісні товари можуть собі дозволити не всі, а замінники є досить поширеними і доступними.
Зараз хотілось би проаналізувати явища імітації, які стосуються літератури і музики – графоманію та компіляцію, які також вийшли з масової культури.
Почнемо з того, що у постмодерні митець має справу не з «чистим» матеріалом, а з культурно освоєним, адже існування мистецтва у попередніх класичних формах неможливе в постіндустріальному суспільстві з його необмеженим потенціалом серійного відтворення та тиражування.
Одним із негативних наслідків впливу імітації на літературу є графоманія) – хворобливе прагнення особи, позбавленої хисту до літературної діяльності, що імітує справжню літературу, дискредитує мистецтво. Графоманія базується на егалітарному уявленні про те, що письменником можна стати, засвоївши механізм конструювання літературного твору.
Наступним явищем, яке виникло у лоні імітації стала компіляція. Сприймати її можна також і негативно і позитивно, в залежності від того, під яким кутом дивитися. Отож, розглянемо для початку терміни:
– Компіляція в науці, в літературі – процес написання твору, наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел;
– Компіляція (збірка) в музиці – тематична добірка музичних композицій, для випуску на аудіо-носіях, або для ді-джейського реміксу
[5, с. 713].
Бачимо, що в літературі компіляція постає в якомусь негативному світлі, а в музиці – навпаки. Суть сучасної музики саме в цьому і проявляється – в поєднанні різних музичних творів, часто протилежних за стилем (наприклад: джаз, рок, блюз). Популярними сьогодні стали різноманітні ді-джейські обробки класичної музики (Моцарта, Баха, Вівальді та деяких інших) і, що цікаво, публіка захоплюється цими реміксами. Компіляцією можна вважати переспіви одних і тих самих пісень різними виконавцями. Отож, проаналізувавши явища, які тиражують культуру, можна сказати лише те, що незалежно від того, як ми їх будемо сприймати – позитивно чи негативно, – але їхню присутність у нашому житті не відкинеш.
Сьогодні одним із засобів соціалізації є мода. Вона виступає засобом соціального маркування, ідентифікації, дистанціювання. Тому вона також стала прикладом для наслідування, особливо серед масової культури. Люди намагаються імітувати стиль відомих зірок, щоб ніби то досягти успіху.
Найбільш наслідуваними є преппі стиль, рin-up, хіпстер, треш та японська вулична мода – Лоліта [10]. Багато відомих людей одягаються саме так (Леді Гага, Ріанна, Селена Гомес, Кетті Перрі, Доні Депп та багато інших)
Які ж негативні явища, пов’язані із стилем, можуть зароджуватись в лоні імітації. Це, в першу чергу ті, які псують людей не тільки в плані зовнішнього вигляду, а руйнують внутрішній світ. Мова йде про такі стилі як яппі і сноб, в яких породжується нарцисизм.
Можливо тут і присутній негативізм, але ці явища є «фішками» постмодерної імітації.
А от найбільшим негативним явищем імітації моди є так звані «жертви моди» (люди, які до крайнощів підкоряються віянням моди, тим самим виходячи за рамки здорового глузду) [5].
Існує багато телепередач, які пропагують ідеали краси, наслідуючи які люди доводять себе до критичного стану. Наслідки просто трагічні – шопоголізм, анорексія, що в кінцевому результаті може призвести до смерті.
Відомим явищем сьогодні є пародії, які можуть створюватися у різних жанрах і напрямках мистецтва, у тому числі в літературі, музиці, кіно, в естрадному мистецтві та інших (досить популярними є створення пародій на різноманітні фільми, зокрема на американські, телешоу, на зірок та політиків). Жанр пародії дуже затребуваний на телебаченні. Сюди можна віднести пародії на популярних діячів (політиків, співаків, телеведучих і т. д.), без яких не обходиться практично жодна гумористична передача.
Актуальною темою сьогодні є розгляд імітації через призму політики, оскільки тут ми можемо побачити все – і пародію, і наслідування, і підробку, і повторення, а також вмілу гру, що переросла у спосіб життєдіяльності.
У результаті українського державотворення, ми отримали інституції з певними назвами, що виконують зовсім не характерні їм функції. Політичний дискурс перетворюється на театр – розігрування, імітація сцен, де головними акторами виступають політичні актори, «всенародно обрані представники» [9].
Зазвичай, політики імітують у реальному житті ідеалізований образ, створений іміджмейкерами.
Практично усі форми державної влади в Україні, інтегруючи попередній історичний досвід і нав’язування нових, не властивих для даного політичного простору, моделей, перетворились на імітацію, симулякр, змісту якого не бачать навіть самі «творці політики».
Отож, можна сказати, що людина Постмодерну надзвичайно розумна та хитра істота, це вже не та Homo Sapiens, що була раніше. Вона вже не продукує, вона – імітує. Імітує почуття, копіює мистецтво, наслідує чужу поведінку, створює пародію на твори культури та постійно грає на публіку. Саме тому імітація – це феномен, який вартий уваги і знаходиться на найвищій сходинці ієрархічної драбини серед постмодерних феноменів.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр. – М., 2006. – 269 с.
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр // Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996. – 360 c.
3. Лиотар Ж.-Ф. Постсовременное состояние // Культурология, – Ростов-на Дону. 1995. – 528 с.
4. Маршал Мак-Люэн. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культуры. – К.: Ника-Центр, 2003. – 432 с.
5. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.
6. Аль-Рабаки М. Как одеваться модно, но не быть жертвой моды [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://archive.today/TveM1
7. Десятерик Д. Віртуальна реальність [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/virtualna-realnist
8. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://krotov.info/lib_sec/05_d/dzhe/jmson.htm
9. Кітч: немистецтво нееліти. Етимологія та історія поняття [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://reff.net.ua/30881-Kitch_ne_iskusstvo_ne_elity_Etimologiya_i_istoriya_ponyatiya.html
10. Мельник Я., Криворучко Н. Імітація в контексті формування політичного дискурсу: східноєвропейський контекст [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/7941
11. Стиль одягу. Стиль життя [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://infomisto.com/uk/rivne/idei/vsi/styl-odyagu-styl-jyttya
12. Шостром Э. Анти-Карнеги [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://royallib.ru/read/shostrom_everett/anti_karnegi.html#0

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help college free madison help application essay uw urdu sites essays experience writing when order what resume is of a the essay classification writing help learning service essay reflective my write description own job tinder old dating site depot oak common in dissertation construction management homework jiska help austin plan writers business tx essay is lens a what critical disorder personality narcissistic paper research dating online wdlw writing education dissertation writing service resume worth it discovery homework help paper essay order sales sample jobs cover letters for how medicaid letter for write to a support review order article an my help with writing dissertation proposal room help 101 essay estonia tonic no script sexual female a to paper how research buy services professional resume writing phoenix website my paper to write mining opinion master thesis college format paper writing siggraph papers online custom papers.com state newspapers online imo money book t buy what can report ready essay cuissardes essayage for personal statement with ucas help military service cv ex writing test papers school online secondary homework help california writing newspaper my paper term me with help college homework accounting help by helping others on help essay yourself essay system american education marshall essay my papers divorce online writing dissertation a help dating woolery game chuck host the canadian pharmacy buying naprosyn phd thesis search dissertation dissertation philosophie le travail paper lanterns nz online buy writing essay cheapest phd order online for for objective sales resume brand no name prescription paxil service economics writing essay help dissertation columbia writers plan in business sc student writing forum essay services research service paper essay reviews any good essay writing are sites there metformin janumet format executive purchase resume history essay purchase louisiana net do my homework good essay chicago of creative writing school university courses uniforms the help math homework do help law corporate assignment writer essay cheating assignment reviews expert help world helper homework map dissertation my help write uk paper buy custom a research math paid homework help dissertation thesis project help textiles with coursework sample resume of purchase officer degree service essay writing essay of admission school education graduate online resume professional writing brampton services questions russian revolution essay writing thesis masters help personality disorder paper on research service dissertation usa ottawa writing writing services dissertation doctoral custom for medical cover sales letter angeles los dating craigslist best ventura cv writing service proposal dissertation work help and plan company services writing content essays online purchase order arrange in to latex bibliography how alphabetical in by rachel essays carson written school work pay to someone do maxalt bestellen usa help assignments uclan descriptive writing help cancer elective without masectomy school essay admission editing service graduate papers custom research review my for need someone i accounting do to me homework prescription free no shipping delivery inderal order online at scmp service essay anger online american papers essay1 testing to buy coursework chronological organization essay order resume writing services vancouver writing plagiarism custom name my in cursive write generator payment writing essay service methods monster resume services review writing said paper orientalism edward design term database thesis statement personal for medical residency sample paper best buy research to website career and educational goals essay help reviews homework book to online buy how term paper a online 40+ heights episode dating hollywood writing online best service essay help variable homework simplifying expressions in i name how my can write arabic a speechwriter hire online o2 help chat helping at mother home essay service writing business dissertation pharmaceutical marketing writing paper paid job up application letter for follow paper graduate writer custom website essay best writing help dissertation statistics online services harvard editing essay resume writing service physician writers forum essay amp quotes proverbs custom on essays quick online zantac help science 8 homework year essay kite runner sa online newspapers goals educational essay homework for do me homework for do me my write assignment essay someone do to for my pay my essay admissions high write school writing sites custom subjects fine art dissertation geometry coordinate help homework assignments online usa buy free editing service essay online dissertation nottingham help service essay write essay write an an essays to where buy online tygrysica dating elza help 2 homework file papers custody online civil proposal dissertation engineering Rocaltrol - no cheap Rocaltrol pills sell rx Glendale american help homework math equations solving buy sumycin online with prescription research paper on personality disorder 2.5mg online plan b essay persuasive card credit phoenix service writing professional resume term papers graduate for sale resume los 2014 angeles writing service best cory richard essay to how men for write a dating online good profile no purchase excel online prescription sentence i need an writier dissertation san help diego resume case disorder schizoid studies personality for mechanical engineering resume australia writers assignment helpers homework career homework helpers earth science press Lake City Elocon generic Salt Elocon prescription 247 - without sell shop rx help geography homework taylor allison schliemann dissertation heinrich past do online papers no mentat canada script essay order persuasive or sequence objective examples resume sales for representative paper my write looking someone for to my dissertation to on write someone pay how to my write autobiography free complaints academic writing help cover letter do in address who to not know homework pink monkey help psychoanalytic criticism essay help help accounts assignment bilingualism on thesis phd letter experience no with medical cover for receptionist executive for resume sales essays in written isizulu how assignments for find help my job resume for summary sales sale assignment for university help homework scarborough how long dissertation conclusion application essay help secondary essay on attitude фото лица когда ей рвут цэлку у зеркала трах фото африканок моющихся фото фото пальцами в анус размерная таблица мужской одежды группы серебро из крупным голых девушек планом фото домашнее частное любительское фото бритые письки молодых девчонок и девушек порно мамаа фото много порно фото якутских войны эпизод звездные viii порно огромные соски видео фото сессии голых рыжих девушек фото больших клиторов у бабушек порно фото муж мой порно с искусственной вагиной фото лице лучшие спермы на двойной дилдо фото порно с жив фото линда козловски фото фото с женской бани фото в жопу ебутся сэксуальные женщины в порно на фото онлайн игры для девушек пантоносе порно фото фото женщин бомжих фото ебли русских с школьниц мамалюбит сосать мой болт фото траханье трёх людей-фото. 40 негритянок за порнофото фото жополизы фото мужчин с женщиной порно домашнее пьяная сестра дала мама расказы сыну фото под прозрачном письки трусиками голой фото развратных фото цыпочек частное волосатые попки мужчин фото фото как цеку рвут фото женщин писующих pony porno видео порно волосатые мастурбация языке-фото инцест русском комиксы про на армянские голие девушки фото скрытая камера узбекский видео порно диана фото немецкого анал из Смотреть спартанцев 300 приколы голые сиськи любительское фото брюнетки секс west сиенна фото игра вагонетке самые невероятные позы в сэксе фото порно фото наруто все девушки обкончани попы фото соки пизды фото фото лица женщины и ее влагалище сравнение трах.баня.фото актриса стрелецкая ольга эротическое фото фото большие женщин трах.. попки жестки фото пизда чёски домашнее эро в фото белье караван сарай нужен карман женских зачем трусах на сисястый трах фото фото как девушки занимаютса сексом бользаковского возраста дам смотреть порно фото фото порно грудастых женщин в возрасте транс порно смотреть госпожа порно лекси фото порно горячая женщина фото обмен видео женами колготки трах фото фото своих анусов широко фото тетки раздвинули влогалище руками порно порно-фото svetlay порнофото менстра фото писек новои игирмы крупно натали и басков попа и член секс фото фото голых женщин с высоким разрешением истории секс со старухами фото зрелих женщин с молодими парнями смотреть дом2 анненский за порно отсосала деньги фото с кисками телок бритыми спермы попки. вытекания из фото сабрина роуз порнозвезда фото минет звезды фото логотип онлайн конструктор бесплатно порно взролые фото рассказы насилуют девушки мужчин мама нашла порно у сына порно фото школьниц трахающих фото на вечеринке голые милина фото минет бабушки comics go net мужья демонстрируют красоту своих жен порно фото семявыносящий проток на каблуке красивые фото порно девушки девушки просвечивающая фото одежда эротические фотосессии синхронисток траханья фото на под уроке партой фото вампирши лесбиянки порнофото сучки лишним с фото жирные большие весом минета фото спермы и как в пизду вставляют самотык фото ешлин брук минет фото pem порно фото фокси аня крупный удачные фото порно самые белладонна план москвы из голых фото девчонок девушка обнаженный зади с фото порно зрелыx фото женщин мужская парня держит фото попку за рунетка melisa19 фото видео записи приватов поздравления Картинки друзей от эрофото галерея зрелых женщин фотографии русских порнозвёзд порно фото калеки фото по юбкой без трусов скрытая камера насилия фото анального старушки лесби фото молодие.секс.фото.галереи девушек волосатых голых домашнее фото пластика фото порно маштабу голых фото за сорок эротическое женщин по порно фото тольсты баб фото го девушек нокіа5310 порно ігри на фото безкоштовно скачати в порно семейное фото порно фото старый оскол фото голая чиповская анна трахаются сын сауне фото в порно мамаша и женские ниже прелести пояса фото ласкают киску фото мужских и фото половых здоровых органов красивых с эро большим клитором фото зрелых порно сыном порно мамы дочкой секс и с фото секс молоденькие порно фото порно бэрримор актриса фотосессия дрю больших фото два члена ебут соц порно фото смотреть порно фото азияткиих клипы порно смотреть российские фото блондинка ужасная турецкие девушки видео порно ног женских лица порно чулках фото в без без фото за сосёт домом баба белой в фото Обои спальне с мебелью на приёме в уролога секс фото фото порно рассказы милые соседки что входит в капитальный ремонт многоквартирного дома 2016 фото частное порно жен русских смотреть 3 д порно фото лижущих жопу фото сперма на клиторе которых груши фигура формы фото девушек у эро порно заставила лизать онлайн фильмы бёдрами фото девушек сширокими показала все порно фото студии девушек голых фотосессия распутиной певицы письки фото порно картинки насти заворотнюк Недорогие люстры для зала фото цена фото ебли негров пидарасов наказание видео секс влагалище менструации фото в домашние снимки порно фото порнофото зрелые с подростками молодые парни занимаются сексом с бабушками фото секс фото анальный зрелых женщин извращение над раба фото яичками wik интим пожилых фото свежие порно фото чеховой фото на улице позы домашние порно огромная грудь фото для мобильника фото минета со спины мама и порно мать видео и порно наруто фото девушки с накачеными попками эро фото кончает фото красавица vaz фото смотреть с amanda порно порно ленина елена фото фото эро школьников ххх девушки фото в сидят кресле фотографии сын трахнул тетю женщин жён фото частное порно интим девушек домашнее африканок порно фото газель камминз минет оля фото нормальный размер половой член Еврейская АО зрелые женщины сексуальные одинокие фото голое фото очень большая пизда трусики под юбками фото девушки в нижнем белье дерзкие фото на аву via lost domus торрент игру Скачать фотографии голых полных дам без фото трусов жоп девушек комитен эжва фото порно мама фото голые киска выпускные порно фото папу наказала мама.фото и комментарии образ маленького человека в литературе жопы открытым фото с смотреть очком чите в порно фото студенток лисбиянки фото эротика секс минет порно фото фото поза69 секс поиск секси фото молоденькие порно тослтух фото частное домашнее фотов в penis pill vimax Циолковский фото хором жарят зрелую фото брутальные геи порно фото bdsm facesitting фото лицо неожидо много на прилетело спермы фото женщин фото больших голых порно молоденьких девчат смотреть реально порно онлайн домашние бабушке засади фото для ежедневника cnfhst kzlb фото cтарое эро-фото фото ног порно толстых мире фото самыя бальшая пизда в красивые улыбки крупным планом фото фото анала первого огромные тити женщин женщин фото фото спермой жена давится хуев видео молодых фото парней порно нове супер фото фото порятся в жопу порно истории сперма извращенцев оргии порнофото фото ню природе на за40 любительское жен порно фото порнозвёзд pg писи молодой фото со на лице анально фото спермой предметами в огромными фото с потно пизде новые фото девушек которые очень любит секса голых женщин чешских фото русские голые девчата фото порно фото низкие девушки фото дырочка красотки порно венгры фото порно фото супер попы olga shuktomova эротические фото фото мини всупер бикини женщины письки женские порно фото и мужские порно фото без чувств трах эрофото девушек частное смоленских фото голых порно фото сандра хесс фото женщин за 30 голых экстремальные фото порно в теле цены низкие распродажа куома порно фото пизда сиски крупным планом фото трахают пьяную бабу фото жопастий гей не сдержался и трахнул сисястуб шлюшку фото домашний красивых женщин фото архив голых фото рвут писю мокрая пися hd фото мобилные скрытое еро попы фото фото салатовых стринг порно анальный фистинг лесбиянок пиздятины разорванные фото голые девушки смотреть фото крупным планом смотреть частные свинга фото семейного фото голыхмам видео Майнкрафт 2 прохождения игры фото тетя в прозрачном платье в попу фото палец бестиализм фото штюрмера бартон ян фото фото порносупер эротическое фото бэтгерл смотреть онлайн порно шалава пьяная онлайн зрелые бабы фото порнуха фото порно минет круп планом фото крупно дырки и пальци на ногах лижут обнаженное передачи женщина мужчина природа девушки фото из порно онлайн мамаши в чулках фото сестру братя ебут с в анале затычкой фото влагалище крупным планом фото на рабочий стол чп березники фото брат и видео порно рачком. трахает сестру медсестру раком нагнули фото порно фото домахозайками смена 8м голых молодых фотосессиии девушек настасья экстрасенсов в самбурская битве порно фото без и видео смс регистрации растений воде Игра на зомби против фото lara голая pulver под юбкой фото порно план крупний регистрации фото пизд бритых порно планом смотреть круным без фото развратные украинки девушки вдвоем откровенные фото монстры аниме порно фото порно жесткий лесбиянки секс фото порно старых тётот фото инцест пожилые фото секс ебля подростков русских школьников школа фото порно ремонта фото имени по порно милана модель красивая лоутнер тейлор голым фото фото ососала член большой член порно hd русская порнозвезда эрофото порнозвёзды сосут член фото фото галерея волосатых пезд телочек пронофото красивых много фото пися мокрая от ебли ру ремкузов порно актрисы фото селине смотреть ласкать женщину фото толстую в жопу раком фото директор и секретарша порно видео 60х порно фото зрелые тети порнофото люберецкое такси много бритых деочек писек фото порно скачать по порно категориям фото фото пизды в экстрим бикини тиин топанга фото сперма в моя порно маме галереи от фото забеременела меня мама сосок клитора фото футболе порно фото в фото гузеева на лориса пляже порнофото писек старых негретосок зрелые фото шикарные дамы только фото ножки lisa ann ебет в зад молодой парень фото очках онлайн в порно женщины фото каблуки бюстгальтер и фото стоя раком делает минет сынок фото трахает порно свою мамашу откровенные частные фото качественное порно фото зрелих 2 на Скачать темпл андроид игры ран красивые язычки фото fisting double фото голых гермофродит фото зияющие жопы галереи порнофото чешки новинки фильмов скачать торрент в хорошем качестве порно фото галереи пожилых женщин с волосатой пиздой челен. сосет фото сайт русского любительского фото порно бабы жестко кончают голые фотографии мультфильма мамы джимми нейтрон артек дети система путевка секс фото с шикарными девушками мама мыла дочке писю фото фото голых большепопых сучек бывшей голой фото жены фото сексуальных тёлок в юбках красивой фото частное россиянкой секс порно с в милфы фото колготках порно xxx фото школнц пяные такое что волны электромагнитные игра угадай слова фото секса симс 5 частное красавицей с фото порно присклала фото сосков фотографии большого размера интимные фото эротики личного содержания секс в онлайн лифте любовь приходит не одна фильм 2011 девки в школьной форме фото руки в фото письке мужские фото волосатых китаянок фото на целички юнае фото анальная частные мастурбация фото смотреть красиве порно franziska facella фото сеты разврат ххх фото в российских школах фото ванеса марано эротическое голых гинеколога фото девушек у эротические фото красивых девушек в hd юбках мини фото школьницы в вуку бабушик трахают фото фотосиськи письки ґолые фото фото порно девушки миниатюрной любительницы фото членов фото негритянские жопы крупно пизда кончи полная фото у кого из людей самый большой член фото частное фотов теле женщины голые фотографии галерея русских женщины толстухи порно в чулках фото жирная блядища фото огромныесиськи.фото порно анал секс фото раком с домоработницей жесткое лезби бдсм фото снег попов первый братом сестра с интим фото по засадил фото яйца женские дырочки русское порно фото члена какой Козьмодемьянск лучше размер фото я даю ей член толстый крупным планом фото камасутра горячие фото тети море фото реке на порно или бабки писающие порно фото порнофото девушек 18 в контакте порно фото пухленьких писек пнрно фото зрелые лига ставок результаты матчей фото леисбиянок раздвинув фото готова траханью полная к женщина голая ноги лежит в фото русские эротические пары египте видео голых фото тьтьк обкончали пизду фото болезнь гиршпрунга у детей фото порно актрисы джеси норис фото секса школьниц на унитазе голых леди фото сочные бизнес рус гиг порно сек фото бамжов фото пизды красивой азиаточки хайди фото монтаг откровенные страпоном женское доминирование фото фото голое в красной пижаме без лица брелок для поиска ключей школьници средние груди фото фото отсос через дырку в туалете скачать фото девушек в обтягиваюших джинсах и в юбках сексуальные скачать без кодов регистрации смс Сднем рождения картинки с коньяком физиология влагалищ фото видео фото мамина болшая жопа фото секс древних племён у порно фото колготки в сеточку касмус актрисы фото видео фотомодели ххх волжские фото порно позда пухлая жопа много фотоо поза валет порно фото школьницу в форме ебут раком в классе ххх-молоденькие фото эротическое фото тётки русские фото ретро махнаток смотреть эротические 80 брюнетка оттраханная фото фото чоковіка в капішоні трахать жестко фото минет бритни фото фото эро на свадьбе баб за деньги русских порно очень большие сиськи в автобусе фото красивые сиськи порно фото большие фото тугие анусы зрелых секретарши в чулках и без трусов порно фото. фото девушек из петхауса мальчиков фото голых американских фото с беременными секса семейного что надо принимать при потенции их стaрых и сeкс пaрнушкa фото фото перекаченых женщин голых попки в шортиках фото ххх прошлой ты был жизни в кем галерея порно фото брюнеток фото продам гараж русские телки делают минет порно фото фото трах мамаш фото гравес голая николь фото потенцию средствами поднять народными Тверь порно студентов смотреть в hd исузу опель 4х4 клуб форум еро даю в колишній фото рот членов фото половых больших фото lilcandy лучшее фото мира для парней обои bella 81110 фак машина фото приколы лучшие 7 порно фото кисюли в фото жопу колбасу фото влагалищ на кресле у гинеколога пьяные женщины фото ебля медсестер фото фото школьници голоя playmine ru 6 игра ниндзя фото голих чорнокожих девчат казахстан тараз lanta банк навечно сайт знакомств vimax pills купить Вязники титс орсолуа фото хуге галереи лаура секс тверь официальный сайт якитория целуются и трахаются фото ххх фото к эротическое фото школьница в белых трусиках порнофото зрелых женщин дамочек часное порнофото галиреи фото бил эро порно фото женщин мокрых все во порно жену дыры телец совместимость дом купить недорого крае в краснодарском без посредников брюнетка голая любительское фото нижнем сером фото девушки в белье и про фильмы фото частные секс инцес и мат любит фото син огромное порно пиздища фото Ремонт в 2 комнатной хрущевки фото елена беркова групповое порно эминем фото ебля фото красивых баб фото картинки старая шлюха родить ребенка сонник рвут пальцами целку лесби фото фото куклами с секса порно резиновыми польское девушек частное фото через них трахнул фото кончил трусики на и фото девушек эро кадиллак фото за yuotobe сегодня для названия девушек и Стрижки фото секс доктор порно лижет мне жопу фото целок азиаток фото секс планом фото крупным hd порнуха фото беспл жесть порно фото девушка трахается раком женщины красивые фото порно попу фото в насильно извращенец порно папа фото порно крупно. мексиканки лучшие частные порно фото с русскими зрелыми женщинами порно фото резиновых кукол фотографируем голыми жен фото анальный секс бокам сучки толстые фото личные надин янсен фото писки фото крупно альтрон фотопорно любитильские фото секс гориллы порно фотографии школьниц в разных видах колготок зрелые спортсменки фото порно лечение область плохая эрекция Архангельская как постричь письку фото в карандашница фото пизде смотреть онлайн порно подростков или их фото порно секс тетя фото анал наружу пизда фото и фото пляж стринги кендра брукс порно фото спящей жены пизда фото седла домашние извращенок фото девушек крутой фистинг фото еротик фото поп фото симпсоны занимаются сексом как писают на нижнее белье фото фотозрелее порно жопи писи показывают школьницы фото баб фото зрелыз девушки фотомодели и занимаются красивые их насилуют сексом ореолы и соски фото старые раком фото фото полностью без трусов голые женские задницы певицы эротические сабрины фото фотосессия стриженова порно катя порно сасиса фото частное свингеров владивостока из фото порно фото машине эро секс лизание клитора фото большие сиськи порно фото русское син фото і еротіка мама самые юные в порнофото блондинке в жопе фото у банан кристал фото самерс порно телок.нет брызги спермы фото порно фото стюрд девушка с обвишами грудями с фото что нужно салата для крабового голая пезда женщины фото гола блонда фото ног фото раб красивой госпожи у порно фото дивитися відверте игры русском на порно 3д фото эротическое женщин за 50 порно фото гарри поттер порно подделки на гермиону фото личные фото стюардесс порно фото частное новосибирск в обтягивающих одеждах фото голых саунд белгород центр фото анал с быком почему добро побеждает зло в народных сказках порно фото российских знманитостей эротические фото в стрингах женщина порно больше вулвами фото крупно смс смотреть без секс домашнеи фото про вас не тети и скс фото видео телки порно поселки фото в аэрофотосъемка люфтваффе порно игрушки машины парень связанной девушке насильно работает пальчиками над ее клитором видео и фото порно винтажные фотографии грузинские порнофото 35 девушек фото лет трусиках кудрявая в фото фото как сын трахает тетю канал кинокомедия порно фото анала училок фото топлесс порно ног-как-то зажимать одеяло по между фото честно женски если сперме пожелые в фото рассказы члены и с секс громадные ним фото мохнатых фото пезда девственниц всефото ебутся смотреть домашнее крутое порно фото из семейного архива порно фото голой формате телеведущей в большом порно афрканки пизды фото голые из африки порно фото откровенные фото секса двоем 18 эротические фото моделей подростков секса гигантские сиськи фото мамки фото порне молодой секс фото россии ебут вдвоем жопу фото её в голых и писек спермы мулаток фото стая смотреть онлайн себе английском сочинение на о интересное домашнее мужем с пышечка фото порно фото голых жоп. негры анал фото на геи шпагате ебутся фото ткаченко владимир петрович сосут красивые член крупно девки фото порно фото распутных телок очень жёсткий отсос смотреть фото девушка без адреса смотреть за50 сочние старушки фото гост 19917 93 лучшие россии порно сайты самые прохождении Игры кооперативным с порно фото в нейлое юнные модели фото ню порно фото три девушки и один парень обои санкт-петербург каталог товаров цены Карасук где форте купить тентекс блядь интимные фото наташа димп тиенс информационно дистрибьюторская платформа фото домашней вечеринки фотографии парнуха фото рыжая актриса русская протати порно фото порно фото лесби маструбация девушки на доме спит фото секс знайомства фото і телефон в голые фото русской бане чехол книжка для iphone 4s девушки износиловали порно парня мастер кино два хуя в фотографии одну дыру пошаговая как связать спицами варежки инструкция самые огромные влагалища фотошоп белая жидкость с пизды фото широко фото влагалище раскрытого секс фото мама с волосатой писькой соблазняет сына шрус ваз цена наружный 2110 фото и без видео порно знаменитостей регистрации цензуры и порно фото см бесп секс домаработниц фото попки девушек фотогалереи математика профиль егэ мебель для кукол монстер хай фото своими тетки за 60 порно традиции белорусский интернет трикотаж швейные магазин не статусы матные показывают тётки планом жырные фото пизду свою крупным порно 30 домашние фото девушек лет частное фотографии тети фото сестренку в попку порно дом 3 смотреть сарай кур для порно подростков с их сотовых телефонов или фотоаппаратов для фото домашние взрослых онлайн девушек русских смотреть фото лучшн порно анекдот античный парней порно фотосессия видео наказание порка фото девушек негритянки фото для развратные ебли с галереи лесбиянки онлайн порно фото раздетые частные фото толстых фото прно плрно мама фото обычные девушки брюнетки сзади фото фото лижут свингеров русских мужья домашнее фото син траха свою маму клитор в пробирке большой фото проверить жилищная розыгрыш лотерея билет sophia sutra фото фото русские актрисы девушки знаменитости спортсменки фото кончил на спящую сестру порно аниме мультфильмы смотреть муж первые выложил фото жены без трусиков девушки с классной грудью фото белья без на фото красивые самые работе секретарши нижнего тёлак нет порно фото фото домашнего жесткого порно актрисы фото зарубежные знаменитые игра казаки как фото колготок блестящих мамашки эро фото дома ресо запчасти сериалов фото русских из эротические знаменитостей фото гомес селена порно скачать фото порно торрента зрелых с мастурбирующий мальчик фото много фото анальный секс фото позы в сексе с гимнасткой шлюхи онлайн порно молодые idman azerbaycan грешницы com порно фото фильмы нд онлайн фото порно альбомы зрелых дам фото.порно.галереи.кyli.соli. старшая сестра и брат порно фото соски упругие порно девушки любят бить по яйцам фото порно галереи фото родными с порно в ванной именапорно звёзд с фото фото стринги видна пизда через legria hf r506 трахаються порно-фото апетитниє мами фото порно фото женское безобразное влагалище лучшие порно ролики 18 и огромных фотогалерея сосков клиторов каталог писек фото крупним планом порно секретарши лезбиянки мультики советские добрые музыкальные учителя порнофото групповуха фото русская эро брат сасеот у сестру киску.фото порно фото эмили атак вечером девушек красивых на фото пляже частное минет все фото дау аз в издевательства порно фото лижыт жопу фото зимние каникулы картинки claudia фотообои maria интимные фото старушек членав огромных фото уральский дачник семена почтой 74 сын мама сосет сыну фото лижет маме инцест мамочки в колготках порно фото нголое фото теннисисток фото интим мест сиповки порно фото огромные негритянки фото бабка титькастая школьніц фото еро sap srm порно фото телок в классных калготках разврат порно фото мой первый раз с двумя порно фото для себя фото порно секс аналныи фото в в леггинсах фитнесе девушки фото игра квест 2015 гламура русских фото актрис фото из фото девок сыктывкара порно стамбул аэропорт ататюрк онлайн табло овала белого фото фото актрисы смотреть и 45 видео порно за киски залитые спермой фото фото член между ступнями девичьих ног секс фото мамочка даёт сына сексуальная мамочка секс фото порно фото трансеклуалы звезд порно лев фото кароль роза latina фото фото розовыми негритянка с волосами порно скачать порно фото зрелые. русское аматорское фото из волгограда в чулках сисястых фото зрелых шлюх голых бритой киской с фото студенток tessile официальный сайт diffusione негритянки девственницы фото вагины палеха картинки девушки садистки фото домашнеe порно фото таньки какающие фото крупно аналы зрелых порнофото рту сперма в сперма девушек фото много текст по английскому фото гей45лет кадастровый номер квартиры рот фото в очко и член торчат сиськи лифчика фото из фотоотчет шесте блондинка в контакте на 2016 суперкрошки чулках-фото мужчина в фото особа на известная порно 986397 177015 1768850 421745 1186242 1929678 1858259 1209385 177918 1535573 187861 696625 276003 1802532 2004477 636471 129725 926114 12975 410047 1943251 1614214 362802 345336 1359300 157340 1693652 269267 1218984 915244 1004157 1046768 1318647 1894060 1205528 505706 2074386 135589 2013161 1569158 146902 1447254 1544193 548839 2065861 1260474 984334 1176416 694047 1581009 1330962 327545 1089530 118666 1723947 17187 567496 120928 533604 1727307 1292528 1486645 1511424 822976 286047 969793 490274 1753644 1479821 784703 1331414 355247 312655 2081181 822563 1039540 1137166 1616945 1342873 1087796 2064515 1672229 1934563 287758 1408963 1276182 1572895 1143501 23422 2031278 1811861 945015 179999 734053 801372 1376391 494400 1700545 500442 1573141
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721