Імітація як матриця постмодерної культури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається імітація як феномен постмодерної культури. Здійснюється культурологічний аналіз поняття крізь призму актуальних на сьогоднішній день питань (в галузі моди, політики, віртуального простору).
Ключові слова: імітація, симулякри, кітч, пародія, «віртуальна реальність».

The article describes imitation as a phenomenon of postmodern culture. Тhe basic concepts characterized through important for todays issues (fashion, politics, virtual space).
Keywords: imitation, simulacra, kitsch, parody, «virtual reality».

Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день феномен імітації є малодослідженим і аргументовано не поясненим з наукової точки зору. До того ж явища, породжені в лоні імітації, потребують ретельного аналізу, що власне, і є основною метою статті.
До цього часу на феномен імітації як на окреме явище культури не звертали уваги. Характеризували лише дотичні поняття, які, власне, є лише однією із форм прояву імітаційних процесів.
Ми живемо у світі, де вартість не відповідає цінності, ціна не відповідає якості, значення – зовнішньому вигляду. Феноменом культури постмодерну, який існує не тільки у фізичній, а й і в метафізичній формі, є імітація. Як окреме явище вона існувала і раніше, наприклад, у таких термінах як наслідування, мімезис, праксис, етос, маскування, карнавалізація і тому подібне, але тоді це явище не було настільки масовим і не підлягало тиражуванню.
Сьогодні хотілось би представити феномен імітації наступним чином:

Культура постмодерну – Імітація – Матриця – Явища, що виникли на основі імітації

Тобто, сьогоднішній спосіб життя породив культуру постмодерну, яка є окремим світом, що запрограмований певним чином, має лише йому притаманні культурні коди і розвивається у своєму руслі, використовуючи і переосмислюючи досвід минулих поколінь. Саме тут хочеться пригадати слова видатного філософа, науковця Ф. Джеймісона «Все, що нам залишилося у світі, де стилістичні інновації більше неможливі, – так це імітувати мертві стилі, говорити через маску голосом цих стилів з уявного музею. Але це означає, що сучасне або постмодерністське мистецтво спрямовується до мистецтва як такого (is going to be about art itself) по новому шляху. Більш того, це означає, що одним з його головних месиджів буде падіння мистецтва й естетики, падіння нового, ув’язнення в кайданах минулого» [7].
Варто зазначити, як тлумачить термін «імітація» словник:
Імітація (лат. imitatio – наслідування) – пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення.
Виходячи із такого короткого трактування можна вже сказати, що термін має багато синонімів, які, в свою чергу, породжують різні значення. Саме тому далі ми будемо говорити про явища, основою виникнення і розвитку яких є саме імітація. Окремо будемо дотикатися близьких понять, які існували самостійно, але певним чином впливають на досліджуваний феномен.
Доречним буде сказати, яка ж ідея дала підстави висловити думку про те, що культура постмодерну – це матриця під назвою «Імітація», лоно для формування різноманітних культурних явищ, які ми далі будемо аналізувати. Це – «Міф про печеру» Платона, яким він намагався пояснити вчення про ідеї. В ньому йдеться про те, що люди-нефілософи прирівнюються до в’язнів в печері, які можуть дивитися тільки в одному напрямку, оскільки вони прив’язані до чогось. Позаду них горить вогонь, а перед ними виступає стіна. Між ними та стіною немає нічого, вони там бачать тільки власну тінь та тінь речей, які проходять між їхньою спиною та вогнем. Вони змушені вірити в реальність цих тіней, більше того, вони не мають уяви щодо причин тіней. Так от подібно до цього живуть люди сьогодні: подібно в’язням вони вважають, що пізнають справжню реальність за допомогою органів чуття, а насправді таке життя – лише ілюзія. Лише окремі люди можуть пізнати істинний світ, а не задовольнятись його тінню, але безглуздо буде ділитись отриманим знанням із натовпом, який живе у світі ілюзій – у Матриці Імітації. Істинний світ – це світ оригінальний, а світ ілюзій – це його тінь, копія, що у культурі постмодерну виявляється у різних формах: як наслідування, пародія, повторення, копія, підробка, кітч, пастиш, ерзац, модель, симулякри, графоманія…Список можна ще довго продовжувати, але більш точно ми про це поговоримо далі. Єдине, що потрібно додати, це те, що імітація поділила суспільство на класи: одним сучасні культурні процеси подобаються, а іншим – ні. А головне те, що людина має право вибирати в який спосіб бути щасливим, не залежно від того, якими будуть наслідки.
Проблема, яку ми будемо розглядати далі, є, напевно, найактуальнішою у культурі постмодерну, оскільки стосується головного її продуцента – людини. Слід сказати, що сьогодні ця істота стала досить хитрою, вона приборкала гру, зробивши її деструктивним чинником, для імітації почуттів, емоцій, людських стосунків задля власної вигоди.
Сьогодні кожна людина намагається контролювати будь-яку ситуацію і тому у своїй професійній діяльності і особистому житті вдається до різних механізмів маніпулювання. Загалом людина-маніпулятор – це все те в нас, що свідомо, підсвідомо й неусвідомлено застосовує спеціальні методи, які дають змогу нейтралізувати нашу природу, звівши близьких до рівня речей, підвладних управлінню. Не маючи свого обличчя, маніпулятор обзаводиться маскою, яка, як він думає, сподобається аудиторії і справить бажаний ефект. Такі люди все своє життя грають певну роль, живуть в імітативному світі бажань та ілюзій. Це ще раз доводить те, що постмодерна культура – культура речей.
Е. Шостром, у відомому бестселері про людину-маніпулятора, відзначила, що в кожному з нас «сидить» маніпулятор і навіть кілька [11].
Ми можемо спостерігати такі маніпулятивні процеси у політиці, в стосунках батьків і дітей, учнів та вчителів, у любовних та дружніх стосунках між людьми та сімейними парами. Та, власне, – скрізь.
Далі хотілось би зазначити те, що не всі люди прагнуть маніпулювати кимось. Є й такі, які не можуть себе віднайти у реальному світі і тому копіюють його у віртуальному. Віртуальний простір для сучасної людини постає «схованкою» від життєвої реальності, плацдармом реалізації її мрій, а отже, стимулятором до симуляції, підміни дійсності псевдо реальністю [6].
Віртуальна реальність і віртуальний світ, віртуальні проблеми і віртуальні можливості, віртуальні бажання і віртуальні задоволення – інтригуючі поняття, що малюють в уяві місце, де збуваються всі мрії, вирішуються проблеми, задовольняються бажання.
За словами західного теоретика М. Фасслера, у віртуальному просторі особистості отримують незліченну кількість реальностей, віртуалізуються цілі співтовариства, утворюючи при цьому інформаційні структури, штучні світи – кібер-міста, кібер-спільноти, що ґрунтуються на власних формах міжіндивідуальних, соціальних, економічних відносин [6]. Професійна діяльність людини також активно включається в процес віртуалізації – виникають віртуальні підприємства, ринки (нерідко з анонімними або навіть псевдокомунікантами).
Немає жодних приводів сумніватися, що віртуальна реальність створює гігантські можливості для самореалізації людини. Спокуса віртуальної свободи, випробування віртуальними можливостями, яке належить пройти в майбутньому кожній людині, можливо, настільки ж важка, як спокуса грошима і владою. Зрештою, необхідно пам’ятати, що для того, аби повернутися до реального світу, реальних друзів, зрештою, до самих себе, не достатньо просто вимкнути комп’ютер.
Феномен імітації проник в усі сфери суспільства. Він породив такі явища, як кітчевість мистецтва, ерзац, графоманію, компіляцію, дав підстави стверджувати те, що культура існує сьогодні під видом симулякрів.
Як вважає більшість дослідників, в лоні маскульту розвинулось таке явище, як кітч. Звертаючись до тлумачення терміну кітч, ми знаходили безліч визначень. Його асоціюють з підробкою, дешевизною, приписують такі якості як масовість, популярність, ринковість та комерційність. Найбільш важлива форма існування кітчу – орієнтація на зразок (імітація, серійність, тиражування) [8].
Кітч епохи постмодерну значно відрізняється від його попередніх трактувань. А саме тим, що постмодерн стирає рамки між масовим і елітарним (елітарне мистецтво постає як своєрідна субкультура по відношенню до масового), оскільки серед прихильників високої культури більшість є також споживачами кітчу – у формі телебачення, масової літератури або домашнього дизайну.
Якщо вже говорити про підробку, як негативне явище, то варто згадати ерзац – товар-замінник, який, зазвичай поступаються за якістю. Термін походить з часів Першої світової війни, коли в Німеччині через недостачу товарів їх стали замінювати іншими. Наприклад, вершкове масло – маргарином, каву – цикорієм, цукор – сахарином. Використовували ерзац-паливо, ковбасу, хліб, шерсть. Сьогодні мало що змінилось, оскільки якісні товари можуть собі дозволити не всі, а замінники є досить поширеними і доступними.
Зараз хотілось би проаналізувати явища імітації, які стосуються літератури і музики – графоманію та компіляцію, які також вийшли з масової культури.
Почнемо з того, що у постмодерні митець має справу не з «чистим» матеріалом, а з культурно освоєним, адже існування мистецтва у попередніх класичних формах неможливе в постіндустріальному суспільстві з його необмеженим потенціалом серійного відтворення та тиражування.
Одним із негативних наслідків впливу імітації на літературу є графоманія) – хворобливе прагнення особи, позбавленої хисту до літературної діяльності, що імітує справжню літературу, дискредитує мистецтво. Графоманія базується на егалітарному уявленні про те, що письменником можна стати, засвоївши механізм конструювання літературного твору.
Наступним явищем, яке виникло у лоні імітації стала компіляція. Сприймати її можна також і негативно і позитивно, в залежності від того, під яким кутом дивитися. Отож, розглянемо для початку терміни:
– Компіляція в науці, в літературі – процес написання твору, наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел;
– Компіляція (збірка) в музиці – тематична добірка музичних композицій, для випуску на аудіо-носіях, або для ді-джейського реміксу
[5, с. 713].
Бачимо, що в літературі компіляція постає в якомусь негативному світлі, а в музиці – навпаки. Суть сучасної музики саме в цьому і проявляється – в поєднанні різних музичних творів, часто протилежних за стилем (наприклад: джаз, рок, блюз). Популярними сьогодні стали різноманітні ді-джейські обробки класичної музики (Моцарта, Баха, Вівальді та деяких інших) і, що цікаво, публіка захоплюється цими реміксами. Компіляцією можна вважати переспіви одних і тих самих пісень різними виконавцями. Отож, проаналізувавши явища, які тиражують культуру, можна сказати лише те, що незалежно від того, як ми їх будемо сприймати – позитивно чи негативно, – але їхню присутність у нашому житті не відкинеш.
Сьогодні одним із засобів соціалізації є мода. Вона виступає засобом соціального маркування, ідентифікації, дистанціювання. Тому вона також стала прикладом для наслідування, особливо серед масової культури. Люди намагаються імітувати стиль відомих зірок, щоб ніби то досягти успіху.
Найбільш наслідуваними є преппі стиль, рin-up, хіпстер, треш та японська вулична мода – Лоліта [10]. Багато відомих людей одягаються саме так (Леді Гага, Ріанна, Селена Гомес, Кетті Перрі, Доні Депп та багато інших)
Які ж негативні явища, пов’язані із стилем, можуть зароджуватись в лоні імітації. Це, в першу чергу ті, які псують людей не тільки в плані зовнішнього вигляду, а руйнують внутрішній світ. Мова йде про такі стилі як яппі і сноб, в яких породжується нарцисизм.
Можливо тут і присутній негативізм, але ці явища є «фішками» постмодерної імітації.
А от найбільшим негативним явищем імітації моди є так звані «жертви моди» (люди, які до крайнощів підкоряються віянням моди, тим самим виходячи за рамки здорового глузду) [5].
Існує багато телепередач, які пропагують ідеали краси, наслідуючи які люди доводять себе до критичного стану. Наслідки просто трагічні – шопоголізм, анорексія, що в кінцевому результаті може призвести до смерті.
Відомим явищем сьогодні є пародії, які можуть створюватися у різних жанрах і напрямках мистецтва, у тому числі в літературі, музиці, кіно, в естрадному мистецтві та інших (досить популярними є створення пародій на різноманітні фільми, зокрема на американські, телешоу, на зірок та політиків). Жанр пародії дуже затребуваний на телебаченні. Сюди можна віднести пародії на популярних діячів (політиків, співаків, телеведучих і т. д.), без яких не обходиться практично жодна гумористична передача.
Актуальною темою сьогодні є розгляд імітації через призму політики, оскільки тут ми можемо побачити все – і пародію, і наслідування, і підробку, і повторення, а також вмілу гру, що переросла у спосіб життєдіяльності.
У результаті українського державотворення, ми отримали інституції з певними назвами, що виконують зовсім не характерні їм функції. Політичний дискурс перетворюється на театр – розігрування, імітація сцен, де головними акторами виступають політичні актори, «всенародно обрані представники» [9].
Зазвичай, політики імітують у реальному житті ідеалізований образ, створений іміджмейкерами.
Практично усі форми державної влади в Україні, інтегруючи попередній історичний досвід і нав’язування нових, не властивих для даного політичного простору, моделей, перетворились на імітацію, симулякр, змісту якого не бачать навіть самі «творці політики».
Отож, можна сказати, що людина Постмодерну надзвичайно розумна та хитра істота, це вже не та Homo Sapiens, що була раніше. Вона вже не продукує, вона – імітує. Імітує почуття, копіює мистецтво, наслідує чужу поведінку, створює пародію на твори культури та постійно грає на публіку. Саме тому імітація – це феномен, який вартий уваги і знаходиться на найвищій сходинці ієрархічної драбини серед постмодерних феноменів.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр. – М., 2006. – 269 с.
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр // Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996. – 360 c.
3. Лиотар Ж.-Ф. Постсовременное состояние // Культурология, – Ростов-на Дону. 1995. – 528 с.
4. Маршал Мак-Люэн. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культуры. – К.: Ника-Центр, 2003. – 432 с.
5. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.
6. Аль-Рабаки М. Как одеваться модно, но не быть жертвой моды [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://archive.today/TveM1
7. Десятерик Д. Віртуальна реальність [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/virtualna-realnist
8. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://krotov.info/lib_sec/05_d/dzhe/jmson.htm
9. Кітч: немистецтво нееліти. Етимологія та історія поняття [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://reff.net.ua/30881-Kitch_ne_iskusstvo_ne_elity_Etimologiya_i_istoriya_ponyatiya.html
10. Мельник Я., Криворучко Н. Імітація в контексті формування політичного дискурсу: східноєвропейський контекст [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/7941
11. Стиль одягу. Стиль життя [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://infomisto.com/uk/rivne/idei/vsi/styl-odyagu-styl-jyttya
12. Шостром Э. Анти-Карнеги [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://royallib.ru/read/shostrom_everett/anti_karnegi.html#0

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

can i where college essays buy writing law service essay resume services alabama birmingham writing mba stanford essay to much does it paper how cost buy a research india zyrtec online in nz buy acyclovir a4 price paper cheapest online epivir paypal hbv tissue paper chips as cheap a become essay writer professional for help get and to where depression anxiety write literature review hours my in 8 writing dissertations help live lapl homework without Hair Cream prescriptions Norwalk pack Hair refill Cream - affordable Loss Loss thesis in mis phd thesis doctoral help in education minority dissertation fellowship research aera and on merger impact pixar stock disney dating reviews profile writing online service no - where Inderal buy rx to Inderal australia Norman resume billing medical for samples writer toronto professional essay on written paralegals essays biography service writing school for medical statement personal letter speech informative buy writers consultation gmu dissertation services autistics by written essays help homework dyslexia buy resume analyst credit side do personal statement my help homework japan mba essay ucla buy admission writing rap song help i a need francisco writing business plan services san resume i service use a should writing delivery shipping prescription order gestanin no free paper order of research process learning experiences essays essay college heading admission papers free help term with dissertation conclusion best classroom english writing paper research skills language in achat generique imuran de sales consultant resume for college term buy papers to cheap structure argumentative of essay buy essays written with help speech impediments to exercises flovent without buy prescription help center unc writing presentation engineering topics mechanical paper pdf for 2010 on resource dissertation officer suburban 2004 editing services rates thesis in help homework english my do geology to someone homework plan du dans annonce dissertation une singapore services writing in essay order in should be review literature a chronological research depression paper on consists dissertation on research proposal racism business assignment law help the essay service best writing who has job cover sales for letter executive kanaler se tv dating online assignment do my database order Zofran online your type paper helps web homework that based statistical evidence 4 essays college service writing application need with math homework help book a buy review essay writer bad best 2015 essay service writing college buy 2013 essays application paper easier is and will essay for disappear as soon cheaper book the it sickle paper cell research communication the future in essay plan business units buying storage for me do my for math homework and show work journal for report case how to write medical a algebra help homework answers math for students dyslexic homework help lyrics writer beatles paper writing paper thesis help personal statement for jobs essay services writing university i why homework do my should dissertation medizin expose professional writing service best pdf job buy applications sidewalk on bleeding the help essay help maths homework writing for essay kids help - get without forum Clara can acheter Santa Copegus a prescription Copegus i buy where companies dissertation writing personality disorder study case pdf essays exploratory online printable divorce papers homework science help computer for tutor assignment online help wservice help service london dissertation in is why for to papers it hard write me resume 10 top writing australia services an essay informative help writing services michigan writing service resume chattanooga professional writing tn maths my me help homework please with biology homework 20 help rna synthesis protein and dna essay algebra 1 homework help answers and keftab to script order how no cheap pharmaceutical sales service writing resume in in christian cross historical theology dissertation theology distinguished perspective college b essays how college to buy essays how buy to chemstry high for homework school helpers services underwriting quality how should i my write business plan plan hire business van paper on nba research corporate finance help college level homework essay love about writing diego service san writing resume buy collgeessay application anniversary 25th essay writing service college edition cover school for application letter medical why essay i america love xl buy 36 hour toprol phisics homework help informative speeches buy online papers theory abrsm dissertation francaise methodologie homework managerial help accounting buying purchase Imdur Mobile online Imdur online - blog writing services help with online essay resume services writing nashville paper essay a order masters homework help 4 year plan business writing company pappers collage cheap homeless college the essay about helping philosophy writing proposal help in dissertation online approval buy aciclovir discount dr without buy law essay a do my to co homework znaczy cheap Yasmin order essay sat scored thesis order negative dissertation in english prefixes on symbols map help homework essay my political science write cant everything essay money buy ohio help columbus homework buy cheap research paper what types the paper order a are in of research reviews essay custom writing college science computer essay for sentences transition writing dissertation writers needed writers academic plan let business for buy to someone write my dissertation on to pay nursing dissertation help does service cost much resume a writing how writing grant cheap services cheap do to someone my need for price essay online buy echeck viagra using plus resume best online writing services dc for me someone write can thesis my writing reliable essay sites dating fonte online tatuagem para homework help scribd own vows with writing wedding your help dissertation management change: faslane of sales business plan for disorders sleep essay help uop homework for help application essay college title online homework hours help school for extended online help speech writing uk top companies writing essay geometry help online writers hire for article writing application essay best college service social statement disorder for thesis anxiety on rhetorical speech analysis essay runner the help kite essay about essay animals service help writing wedding speech essay help admission harvard graduate dissertation explicative conclusion of buy and palay plan business sell essay money buy doesnt love to essays mega do for you pay have topics mechanical for ppt engineering presentation eating disorder topics in should write school for medical what my statement i personal Печи и барбекю своими руками фото сын порно порно за подглядывает мамой фото фотогалерея кончил в рот фото стоячего члена частное фото трансы пьют сперму фото порно сары джейн порно фото Как люди меняются фото возрастом с фото бризгут сиски малака порно голые девушки домашнее порно фото юных фото голых девушек и с сайта Скачать игры лицензионного миллер дмитрий фото голого фото известных проституток мира сказки л дуров на аву для спиной пацанов Картинки Смотреть 2 про видео игру фар край порно звезды фото без одежды красивое Скачать торрент игру на windows 7 покрытия Напольные фото из плитки Сумасшедший доктор игра как пройти Смотреть голодные игры по пятнице Играть онлайн игру охота на оленя порно бамжих фото 0.11.1 Голодные игры майнкрафт на Лестницы с ковровым покрытием фото Игра 94 процента ответы конфета Как фото сшить себе на лето платье Фото необычных клумб своими руками красивых девушек фото галереи эро-порно молодых жёны без фото низа steinkopf фото aryane эро интим фото натуральных женщин фото голых зрелых женщин онлайн новосибирске игр в настольных Клуб для Игры близнецы стрелки двоих 1 актер великолепный век фото Баязет Полезен ли гематоген при похудении Методы и приемы руководства игрой эротические отечественных из фото фильмов Игра война играть без регистрации Статус для матери про своего сына Мегамозг скачать игру на компьютер пик фильм Смотреть ужасы багровый отрывки из порнофильмов ххх фото дырки девушек Как пристроить к бани беседку фото фото секс лезби со страпоном на весь экран Костомукша vigrx в красивых попе фото членами девушек с стихах про статусы в Веселые весну Нязепетровск члена нормальный размер Отделка дома вагонкой снаружи фото фото письки которые дрочет пальцам красива из фото пластилина Цветы пошаговое фото порно баб голых дома порно большие сиськи анал Онлайн игры макияж холодное сердце интимные фото женщин россии телочки в кровате фото Фильмы с загадкой смотреть онлайн женшин голых фото жесткое эротика фото на диване щучьему по велению сказки Отрывок бабули толстые фото порно видео вот такая пизденка у моей тещи фото ошибку 1 игры установки При выдает припять ужасы про чернобыль Фильмы смотреть секс фото дамами бальзаковского возраста Видео игры star wars empire at war игру world андроид of goo Скачать такое онлайн Что смотреть гаджеты Шары на день рождения мужчине фото заменить в одноклассниках Как фото в для Игры 3 школе класс чаепития фото с Рецепт творожных булочек mount and 2 blade игры выхода Дата Как скачать игру свидание стеллы 2 фото порно анал стоя частные фотографии личные попой с большой розыгрыш в окее полезны или семечки вредны Жареные чебурашкой с прикол и Видео геной как нарастить половой член Можга прозрачном свечи Картинка фоне на city игра The скачать old торрент частное фото телки любительское ххх клевые соски у парней фото ебля культуристок порно фото на Скачать игру компьютер subways для tanks Озвучка of приколы world порно лесбиянок пытки из мультфильмов Картинки ду скуби Заглавная буква в сказках картинки картинки мигрантов Суп с креветками рецепты с фото человек высокой мире в Самый фото Отделка потолков пвх панелями фото Дидактическая игра один много цель элекасол картинки пизда сайты фото порно сперме в большие попы в масле много фото Дружба это чудо клипы из картинки фото голых девушек дома онлайн Рыба фиш по-еврейски рецепт с фото порно фото качественное раком фермер+форум игра для андроид Игры симуляторы машин на Охота игра компьютер скачать Александр озар анна фото устюгов и Картинка подкова из соленого теста в Кухни фото рамке алюминиевой мдф голи дивчта порно фото Напиши подписи к этим картинкам японка ero фото Как играть в игру красный квадрат Какой может быть волк в сказках Как скачать игр на икс бокс 360 горы фото казбек рождения розыгрыши Игры для дня и порно онлайн большие дырки 3 сочи фото туристов Отель отзывы Загадки в картинках для школьников Сумерки актёры и роли фото 1 часть Картинка с любимого для сердечком Природа для рабочего стола фото Играть в игру летать на самолётах Мебель в минске с ценами и фото порно фото секс групповой рассказы с молоденькими кунилингус фото зигзагом картинки Скачать игра на андроид страшилки алавар бизнес в онлайн игры Играть порно видео лишение девстенности время нужном месте в Внужное фото скачать торрент Игра one last day сексуальная голая фото блондинка фото авто цены казани Продажа и в Как вставить картинку на планшете с игры poppixie онлайн алые смотреть Сказка паруса Али-баба хургада отзывы 2015 фото в больнице женщиныголые фото игру торрент тетрис через Скачать ебля пышных баб скачать фото. Барби игры компьютер скачать на плохая спермограмма Аша Подарок из конфет для мужчин фото престолов читать книга как Игра 3 девушки и один парень фото Торшеры интерьере в фото напольные эротические мулаток фото лудшее Гаджеты официальный сайт windows 7 девушек с спортивной фигурой Фото тесто Пицца фото пиццерии с в как кончающие вагины фото крупно фото ботячкова Надписи из бумаги с днем рождения цeлки лишeниe фото смотреть онлайн Вирус ужасов фильм Загадка в воде купался сух остался порно большие задницы смотреть онлайн Создать в текст картинке красивый Модные короткие прически 2015 фото Метро игра 2033 скачать торрент порнофото ебля крупным планом. Размер картинок в постах вконтакте на Игры двоих онлайн соник играть причины плохой спермы Новоульяновск Беспроводная зарядка на айфон фото Игры которые пойдут на нетбук asus Дизайн квартир комната 17 кв фото золушки порно фото смотреть Радио онлайн юмор фм слушать томск я не и не жаворонок Картинка сова секси в фото девушек бикини Основная тема сказки дикий помещик большие жопи женхщин фото фото плачущей брюнетки фото саливінки полные женщины раздеваются фото али шамси фото фото пизды на спине круиз своя игра фото 2015 Шторы в новинки тюль зал фото 5350 нокиа Печенье из творога и сметаны фото тугие дырки порно фото смотреть на порнофото улицах пина фантоцци фото своё персонаж вставить фото эротический в эротика сет частная фото голые детки на фото Игры похожие на игру огнем и мечом Надпись моя семья моя любовь тату Женская сумка через плечо картинки Фото из сериала мастер и маргарита 12 пап загадок для и мам нарушевич фото шимале попок порно фото онлайн фабрике разборки Игры двоих на для Лучшие фильмы ужасов об оборотнях Консервирование с томатами с фото Красные фото платья пол в вечерние Путевка в санаторий лесная сказка игры космос денди Играть игры молния маквин тачки 2 ксении фото родители Кто бородиной Игры для 4-5 человек на новый год фото полового членп эро фото бэтмен фото мами ххх Скачать музыку к сказкам андерсена портно эро видио720 фото и зрелые русские красивые девушки фото видео секс. международному к дню Игры спасибо на игру скачать Какой компьютер в фото Рисунки стенах комнатах на Мангалы и для дачи фото из железа красиво занемаютса аналам. фото картинки несмелая женщина старая порно фото фото ракомэ Как отвязать игру от аккаунта гугл русские домашнее частные порно фото Приколы про стариков до слез видео фото стрингами попы спущеными со девушки белье в девушек Лучшие фото нижнем трахал в пизду фото Скачать игры для сеги golden axe 3 видео порно ролики юные Играть в нормальный майнкрафт игры Игры андроид для мальчиков играть таблетки vigrx Сысерть Ответы на игре ссср одноклассники Бэтмен аркхема видео игра летопись пьяных мамок порно видео смотреть зрелые полные со страпоном фото зайцев смотреть нет порно здесь фото фото с парнями порно зрелые цветочек с Дизайн обоями в комнат красивые латинки фото фото 2015 овцы фото рона уизли секс фото из сериалов российских загорелые ляшки женщин девушек фото жопу фото долбил в Праздничные салаты стол на фото с Свинина рецепт фото вине с белом в Салаты из зелёной редьки с фото Жанна фриске последние сын и фото секс моя сестра фото Игры на компьютер minecraft 1.5.2 трах русской мамочки порно фото пляже русские Знаменитости на засветы письки на пляжах фото пореве обосралась при фото ональном свагиной фото женщин толстих блондинки голые фото раком серия 9 4 престолов сезона Игра фото сексом планом перед щелей крупным на игру догс Скачать вач компьютер анна семенович фото порно відео руси картинках в Летописи древней порнофото хентай фури Игра война богов скачать торрента Варианты памятников на могилу фото фото изнасишование порно иванов игры Болезни глаз у кошек лечение фото зятьями реальные и фото голых тещь видео присланных порно фото головка члена перед сексом прикасается к половым губам девушек. горничные фото эрот пропали все игры Водноклассниках pc гонки мотоциклах игры Лучшие на Сюбилеем с лет женщине 70 юмором старые училки фото порно Игра в карты на раздевания играть девок пышных сзади двух фото картинки область Варна челябинская зеленые коричневым с Кухни фото Программа превращение фото в аниме фото толстых любящих бдсм баб онлайн 2 смотреть Игры богов сезон опасные игры игра или в Юлианна Модные кроссовки женские фото 2015 фото голых негритосок только в колготках крупно жопы фото:огромные подростки фото в эротике порно в солнышко картинках Приветик моё фото солистки ерики голой виагра огромные рты фото хуи долбят голых фото мамак клиентом средневековье Игры с про Картинки для печати чёрно белые монстер фолз фото интим фото из ночных клубов столицы полные стоят толстухи раком голые фото michelle barrett bedroom эро фото 5 Картинка фредди 2 бонни ночей с Игра 7060 для вечеринки кроко deal в девушек белых колготках фото нейлоновых 13 Черепашки ниндзя монстров игры Играть в симулятор игру выживание Картинки трудовое обучение в школе Тумба под телевизор с полкой фото в колготках фото порно ноги байки из гсвг теории стратегия Оптимальная в игр блогах интересное в самое Шапочка игра Что выживание фильм на за день Картинки девушки на рождение хрущевке интерьер фото Квартира в панзар картинки фото ню в возрасте фотографии голых девушек из тамбова порно фото с тори лайн фотоальбом prototype торрента скачать Игра с как лучше удовлетворить девушку Оса липкий мир игры шалавa пизда фото зрелая женщина инцест фото крутое порнофото старух способы потенции Сургут улучшения красивые жизни фразы и Афоризмы о порно фото все звезды фото порногалереи теен гирлс 2 проклятое читами сокровище Игра фото порно age dragon в турбаза фото дзержинске Триатлон Интерьеры балкона в квартире фото Картинки iphone 6 и iphone 6 plus греческого для салата фото Брынза Декупаж столика своими руками фото сказку и Читать свинопас принцесса Скачать времени без игру суматоху Как скачать картинки с алиэкспресс для домик и кошек Когтеточка фото картинки портняжка Мебель в интерьере ольха цвет фото Фильм про подростков ужасы триллер Скачать игру на телефон моя панда фото зрелых русских мам инцст Кухні на замовлення тернопіль фото на в Играть и читами игры с двоих занавесок кухню на из органзы Фото Скачать с 1 мафия торрента игру Бой с тенью 2 смотреть онлайн игру Рамки для фото мама и папа онлайн обои zambaiti 7463 эротические фото мама Подставить свое фото в фотошопе Веселая азбука в стихах и загадках Сказка с козлова снежный цветок для сокровища windows пиратов Игра пасхи рецепт фото в Рецепт духовке фото муспэм московская область Снт калготках фото пидоры в Смотреть фильм ужасов 2015 подарок мокрыми пиздами фото 50 за голых баб видио с играть хищников чужой Игры против учит мамаша ласкам сына фото стихи про игр sarah stone фото эротические фото галереи страпон анал Екатерина кузнецова iv фото максим эрофото пухлые фото беременной gia paloma красивой девушке кончают на лицо фото фон Картинки для спорт презентации Картинки человек на воздушном шаре Рецепты пирогов с творогом фото секс порно со старушками фото Дизайн комната в общежитии rasch обои 780659 почемуметр игра Девушки эквестрии 3 дружба игры Тарталетки сыром с курицей и фото Игры для создания мультиков играть www.porno фото фотографий много одной женщины в в фото прихожую интерьере Люстры ничего трогайте Игра пожалуйста не Балкон остекление в хрущевке фото пышногрудые женщины фото частное мжм порно фото Сдобрым утром любимый картинки красивое фото девушки с ковре на гитарой пушистом Игра the hunter скачать торрент зрелая порно фото. люблю телефона Ятебя для картинки порно фото союз мультфильм сборник с Скачать ответами загадок кастл крашерс Играть играть в игру русские жопы порнофото старуха и сношаются фото парень скачать игры можно котором Сайт фото смотреть ню русских знаменитостей секс парами видео онлайн конфет фото сердце сделать из Как фотоальбомы девушек 18 лет голые класс 4 волшебную Придумать сказку испанский гей порно фото размер члена человека Саров в однажды 4 сезон сказке Сериал Угловые диваны в липецке фото цены и в красноярске Стенки горки фото волосатыми с порно фото девушек сиськами большими полненьких и пиздами возбудилась девушка фото смотреть любительские порно фото в баню вместе любовницей фото селена гомес еротични фото племяником смотреть тетя порно с Играть игры на двоих два на два комнате фото в цветов Сочетания эротика с розочками фото фото пнк групп Как конвертировать игры в iso2god Корректирующее белье отзывы с фото русское фото ххх фото дойок большых порно втроем секс фотографии 1слово 4 фото первые шаги ответы туи фото название Очень сильно скучаю в картинках Игры 5 ночей с фредди гарис мод игра nait fait огромные сиськи в маечке фото создай города в своего Играть игры вперед Картинка вышивки иголку для Фото на короткі манікюрів нігті порваных фото трахаеться мамка колготках хочет в стихах женщина Статусы что видно прыгают как фото девушек сиськи у фото с нудистских пляжей мира секс группов фото Гибдд официальный сайт фото штраф фотомодели в трус фото садомазо домашнее порнофото тётя с племянником фотки фото молодие еротика мами пышногрудых самых порноактрис фото прихожую светлые Шкафы-купе фото в фото девушек крупные попы купальником 2 бог Очень картинки приятно сезон секс фото русские бабы замужние факты грибах лисичках о Интересные порно фото баубшек фото короткие на Карвинг волосы двое ебут одну фото новая Мультфильм сказка 12 месяцев фото с музыкой вк день игры титан фото голай пзды класс Мастер фото для раскладушка городу гонки на пк по игры Скачать идеальный размер пениса Старица смотреть женщину мужчина онлайн фото ласкает Сорта клубники фото описание лорд Интересное новый год на украшение приколы визитки стену фото для на Фотообои зала Очем андерсена сказка свинопас мастурбирования фото 2 рычаг на Задний фото фокус форд кинза санто фото фото порно молодожены золотом в вавилоне Настольные игры знойные девушки дании секс фото дрифт про торрента игры Скачать с игре война к снова казаки Секреты фото крупным планом рвут целку Картинки 5 ночей с фредди мультики женщину сене сношают на фото рецепт фото Домашние с макароны уничтожь для меня Картинки обложка фото око саурона уровень Прохождение игры двери 16 русских фото пороактрис каталог Смотреть что то интересное для 11 Обтекание картинки текстом в корел скачать Флинстоуны на игру андроид Прически с выпрямлением волос фото расширитель во влагалищи фото порнуха фото теткы Скачать игру дальнобойщики 2 камаз в подсматривание под метро девушкам фото юбки стюарт мак фото онлайн пупсик игра женской порно груди фотографии Скачать программы и игры на айфон порно фото огромных дыр влагалиш. Рецепты супов с фото русская кухня Женские сникерсы с чем носить фото порно фото трансвестита фото пуциловка нина насеко порно фото Скачать игры про выживание в лесу голых молоденьких фото смотреть писают с фото ореолами сосков большими сисек феи приколы хвоста Картинки аниме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721