Імітація як матриця постмодерної культури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається імітація як феномен постмодерної культури. Здійснюється культурологічний аналіз поняття крізь призму актуальних на сьогоднішній день питань (в галузі моди, політики, віртуального простору).
Ключові слова: імітація, симулякри, кітч, пародія, «віртуальна реальність».

The article describes imitation as a phenomenon of postmodern culture. Тhe basic concepts characterized through important for todays issues (fashion, politics, virtual space).
Keywords: imitation, simulacra, kitsch, parody, «virtual reality».

Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день феномен імітації є малодослідженим і аргументовано не поясненим з наукової точки зору. До того ж явища, породжені в лоні імітації, потребують ретельного аналізу, що власне, і є основною метою статті.
До цього часу на феномен імітації як на окреме явище культури не звертали уваги. Характеризували лише дотичні поняття, які, власне, є лише однією із форм прояву імітаційних процесів.
Ми живемо у світі, де вартість не відповідає цінності, ціна не відповідає якості, значення – зовнішньому вигляду. Феноменом культури постмодерну, який існує не тільки у фізичній, а й і в метафізичній формі, є імітація. Як окреме явище вона існувала і раніше, наприклад, у таких термінах як наслідування, мімезис, праксис, етос, маскування, карнавалізація і тому подібне, але тоді це явище не було настільки масовим і не підлягало тиражуванню.
Сьогодні хотілось би представити феномен імітації наступним чином:

Культура постмодерну – Імітація – Матриця – Явища, що виникли на основі імітації

Тобто, сьогоднішній спосіб життя породив культуру постмодерну, яка є окремим світом, що запрограмований певним чином, має лише йому притаманні культурні коди і розвивається у своєму руслі, використовуючи і переосмислюючи досвід минулих поколінь. Саме тут хочеться пригадати слова видатного філософа, науковця Ф. Джеймісона «Все, що нам залишилося у світі, де стилістичні інновації більше неможливі, – так це імітувати мертві стилі, говорити через маску голосом цих стилів з уявного музею. Але це означає, що сучасне або постмодерністське мистецтво спрямовується до мистецтва як такого (is going to be about art itself) по новому шляху. Більш того, це означає, що одним з його головних месиджів буде падіння мистецтва й естетики, падіння нового, ув’язнення в кайданах минулого» [7].
Варто зазначити, як тлумачить термін «імітація» словник:
Імітація (лат. imitatio – наслідування) – пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення.
Виходячи із такого короткого трактування можна вже сказати, що термін має багато синонімів, які, в свою чергу, породжують різні значення. Саме тому далі ми будемо говорити про явища, основою виникнення і розвитку яких є саме імітація. Окремо будемо дотикатися близьких понять, які існували самостійно, але певним чином впливають на досліджуваний феномен.
Доречним буде сказати, яка ж ідея дала підстави висловити думку про те, що культура постмодерну – це матриця під назвою «Імітація», лоно для формування різноманітних культурних явищ, які ми далі будемо аналізувати. Це – «Міф про печеру» Платона, яким він намагався пояснити вчення про ідеї. В ньому йдеться про те, що люди-нефілософи прирівнюються до в’язнів в печері, які можуть дивитися тільки в одному напрямку, оскільки вони прив’язані до чогось. Позаду них горить вогонь, а перед ними виступає стіна. Між ними та стіною немає нічого, вони там бачать тільки власну тінь та тінь речей, які проходять між їхньою спиною та вогнем. Вони змушені вірити в реальність цих тіней, більше того, вони не мають уяви щодо причин тіней. Так от подібно до цього живуть люди сьогодні: подібно в’язням вони вважають, що пізнають справжню реальність за допомогою органів чуття, а насправді таке життя – лише ілюзія. Лише окремі люди можуть пізнати істинний світ, а не задовольнятись його тінню, але безглуздо буде ділитись отриманим знанням із натовпом, який живе у світі ілюзій – у Матриці Імітації. Істинний світ – це світ оригінальний, а світ ілюзій – це його тінь, копія, що у культурі постмодерну виявляється у різних формах: як наслідування, пародія, повторення, копія, підробка, кітч, пастиш, ерзац, модель, симулякри, графоманія…Список можна ще довго продовжувати, але більш точно ми про це поговоримо далі. Єдине, що потрібно додати, це те, що імітація поділила суспільство на класи: одним сучасні культурні процеси подобаються, а іншим – ні. А головне те, що людина має право вибирати в який спосіб бути щасливим, не залежно від того, якими будуть наслідки.
Проблема, яку ми будемо розглядати далі, є, напевно, найактуальнішою у культурі постмодерну, оскільки стосується головного її продуцента – людини. Слід сказати, що сьогодні ця істота стала досить хитрою, вона приборкала гру, зробивши її деструктивним чинником, для імітації почуттів, емоцій, людських стосунків задля власної вигоди.
Сьогодні кожна людина намагається контролювати будь-яку ситуацію і тому у своїй професійній діяльності і особистому житті вдається до різних механізмів маніпулювання. Загалом людина-маніпулятор – це все те в нас, що свідомо, підсвідомо й неусвідомлено застосовує спеціальні методи, які дають змогу нейтралізувати нашу природу, звівши близьких до рівня речей, підвладних управлінню. Не маючи свого обличчя, маніпулятор обзаводиться маскою, яка, як він думає, сподобається аудиторії і справить бажаний ефект. Такі люди все своє життя грають певну роль, живуть в імітативному світі бажань та ілюзій. Це ще раз доводить те, що постмодерна культура – культура речей.
Е. Шостром, у відомому бестселері про людину-маніпулятора, відзначила, що в кожному з нас «сидить» маніпулятор і навіть кілька [11].
Ми можемо спостерігати такі маніпулятивні процеси у політиці, в стосунках батьків і дітей, учнів та вчителів, у любовних та дружніх стосунках між людьми та сімейними парами. Та, власне, – скрізь.
Далі хотілось би зазначити те, що не всі люди прагнуть маніпулювати кимось. Є й такі, які не можуть себе віднайти у реальному світі і тому копіюють його у віртуальному. Віртуальний простір для сучасної людини постає «схованкою» від життєвої реальності, плацдармом реалізації її мрій, а отже, стимулятором до симуляції, підміни дійсності псевдо реальністю [6].
Віртуальна реальність і віртуальний світ, віртуальні проблеми і віртуальні можливості, віртуальні бажання і віртуальні задоволення – інтригуючі поняття, що малюють в уяві місце, де збуваються всі мрії, вирішуються проблеми, задовольняються бажання.
За словами західного теоретика М. Фасслера, у віртуальному просторі особистості отримують незліченну кількість реальностей, віртуалізуються цілі співтовариства, утворюючи при цьому інформаційні структури, штучні світи – кібер-міста, кібер-спільноти, що ґрунтуються на власних формах міжіндивідуальних, соціальних, економічних відносин [6]. Професійна діяльність людини також активно включається в процес віртуалізації – виникають віртуальні підприємства, ринки (нерідко з анонімними або навіть псевдокомунікантами).
Немає жодних приводів сумніватися, що віртуальна реальність створює гігантські можливості для самореалізації людини. Спокуса віртуальної свободи, випробування віртуальними можливостями, яке належить пройти в майбутньому кожній людині, можливо, настільки ж важка, як спокуса грошима і владою. Зрештою, необхідно пам’ятати, що для того, аби повернутися до реального світу, реальних друзів, зрештою, до самих себе, не достатньо просто вимкнути комп’ютер.
Феномен імітації проник в усі сфери суспільства. Він породив такі явища, як кітчевість мистецтва, ерзац, графоманію, компіляцію, дав підстави стверджувати те, що культура існує сьогодні під видом симулякрів.
Як вважає більшість дослідників, в лоні маскульту розвинулось таке явище, як кітч. Звертаючись до тлумачення терміну кітч, ми знаходили безліч визначень. Його асоціюють з підробкою, дешевизною, приписують такі якості як масовість, популярність, ринковість та комерційність. Найбільш важлива форма існування кітчу – орієнтація на зразок (імітація, серійність, тиражування) [8].
Кітч епохи постмодерну значно відрізняється від його попередніх трактувань. А саме тим, що постмодерн стирає рамки між масовим і елітарним (елітарне мистецтво постає як своєрідна субкультура по відношенню до масового), оскільки серед прихильників високої культури більшість є також споживачами кітчу – у формі телебачення, масової літератури або домашнього дизайну.
Якщо вже говорити про підробку, як негативне явище, то варто згадати ерзац – товар-замінник, який, зазвичай поступаються за якістю. Термін походить з часів Першої світової війни, коли в Німеччині через недостачу товарів їх стали замінювати іншими. Наприклад, вершкове масло – маргарином, каву – цикорієм, цукор – сахарином. Використовували ерзац-паливо, ковбасу, хліб, шерсть. Сьогодні мало що змінилось, оскільки якісні товари можуть собі дозволити не всі, а замінники є досить поширеними і доступними.
Зараз хотілось би проаналізувати явища імітації, які стосуються літератури і музики – графоманію та компіляцію, які також вийшли з масової культури.
Почнемо з того, що у постмодерні митець має справу не з «чистим» матеріалом, а з культурно освоєним, адже існування мистецтва у попередніх класичних формах неможливе в постіндустріальному суспільстві з його необмеженим потенціалом серійного відтворення та тиражування.
Одним із негативних наслідків впливу імітації на літературу є графоманія) – хворобливе прагнення особи, позбавленої хисту до літературної діяльності, що імітує справжню літературу, дискредитує мистецтво. Графоманія базується на егалітарному уявленні про те, що письменником можна стати, засвоївши механізм конструювання літературного твору.
Наступним явищем, яке виникло у лоні імітації стала компіляція. Сприймати її можна також і негативно і позитивно, в залежності від того, під яким кутом дивитися. Отож, розглянемо для початку терміни:
– Компіляція в науці, в літературі – процес написання твору, наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел;
– Компіляція (збірка) в музиці – тематична добірка музичних композицій, для випуску на аудіо-носіях, або для ді-джейського реміксу
[5, с. 713].
Бачимо, що в літературі компіляція постає в якомусь негативному світлі, а в музиці – навпаки. Суть сучасної музики саме в цьому і проявляється – в поєднанні різних музичних творів, часто протилежних за стилем (наприклад: джаз, рок, блюз). Популярними сьогодні стали різноманітні ді-джейські обробки класичної музики (Моцарта, Баха, Вівальді та деяких інших) і, що цікаво, публіка захоплюється цими реміксами. Компіляцією можна вважати переспіви одних і тих самих пісень різними виконавцями. Отож, проаналізувавши явища, які тиражують культуру, можна сказати лише те, що незалежно від того, як ми їх будемо сприймати – позитивно чи негативно, – але їхню присутність у нашому житті не відкинеш.
Сьогодні одним із засобів соціалізації є мода. Вона виступає засобом соціального маркування, ідентифікації, дистанціювання. Тому вона також стала прикладом для наслідування, особливо серед масової культури. Люди намагаються імітувати стиль відомих зірок, щоб ніби то досягти успіху.
Найбільш наслідуваними є преппі стиль, рin-up, хіпстер, треш та японська вулична мода – Лоліта [10]. Багато відомих людей одягаються саме так (Леді Гага, Ріанна, Селена Гомес, Кетті Перрі, Доні Депп та багато інших)
Які ж негативні явища, пов’язані із стилем, можуть зароджуватись в лоні імітації. Це, в першу чергу ті, які псують людей не тільки в плані зовнішнього вигляду, а руйнують внутрішній світ. Мова йде про такі стилі як яппі і сноб, в яких породжується нарцисизм.
Можливо тут і присутній негативізм, але ці явища є «фішками» постмодерної імітації.
А от найбільшим негативним явищем імітації моди є так звані «жертви моди» (люди, які до крайнощів підкоряються віянням моди, тим самим виходячи за рамки здорового глузду) [5].
Існує багато телепередач, які пропагують ідеали краси, наслідуючи які люди доводять себе до критичного стану. Наслідки просто трагічні – шопоголізм, анорексія, що в кінцевому результаті може призвести до смерті.
Відомим явищем сьогодні є пародії, які можуть створюватися у різних жанрах і напрямках мистецтва, у тому числі в літературі, музиці, кіно, в естрадному мистецтві та інших (досить популярними є створення пародій на різноманітні фільми, зокрема на американські, телешоу, на зірок та політиків). Жанр пародії дуже затребуваний на телебаченні. Сюди можна віднести пародії на популярних діячів (політиків, співаків, телеведучих і т. д.), без яких не обходиться практично жодна гумористична передача.
Актуальною темою сьогодні є розгляд імітації через призму політики, оскільки тут ми можемо побачити все – і пародію, і наслідування, і підробку, і повторення, а також вмілу гру, що переросла у спосіб життєдіяльності.
У результаті українського державотворення, ми отримали інституції з певними назвами, що виконують зовсім не характерні їм функції. Політичний дискурс перетворюється на театр – розігрування, імітація сцен, де головними акторами виступають політичні актори, «всенародно обрані представники» [9].
Зазвичай, політики імітують у реальному житті ідеалізований образ, створений іміджмейкерами.
Практично усі форми державної влади в Україні, інтегруючи попередній історичний досвід і нав’язування нових, не властивих для даного політичного простору, моделей, перетворились на імітацію, симулякр, змісту якого не бачать навіть самі «творці політики».
Отож, можна сказати, що людина Постмодерну надзвичайно розумна та хитра істота, це вже не та Homo Sapiens, що була раніше. Вона вже не продукує, вона – імітує. Імітує почуття, копіює мистецтво, наслідує чужу поведінку, створює пародію на твори культури та постійно грає на публіку. Саме тому імітація – це феномен, який вартий уваги і знаходиться на найвищій сходинці ієрархічної драбини серед постмодерних феноменів.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр. – М., 2006. – 269 с.
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр // Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996. – 360 c.
3. Лиотар Ж.-Ф. Постсовременное состояние // Культурология, – Ростов-на Дону. 1995. – 528 с.
4. Маршал Мак-Люэн. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культуры. – К.: Ника-Центр, 2003. – 432 с.
5. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.
6. Аль-Рабаки М. Как одеваться модно, но не быть жертвой моды [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://archive.today/TveM1
7. Десятерик Д. Віртуальна реальність [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/virtualna-realnist
8. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://krotov.info/lib_sec/05_d/dzhe/jmson.htm
9. Кітч: немистецтво нееліти. Етимологія та історія поняття [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://reff.net.ua/30881-Kitch_ne_iskusstvo_ne_elity_Etimologiya_i_istoriya_ponyatiya.html
10. Мельник Я., Криворучко Н. Імітація в контексті формування політичного дискурсу: східноєвропейський контекст [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/7941
11. Стиль одягу. Стиль життя [Елекрон. ресурс] – Режим доступу: http://infomisto.com/uk/rivne/idei/vsi/styl-odyagu-styl-jyttya
12. Шостром Э. Анти-Карнеги [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://royallib.ru/read/shostrom_everett/anti_karnegi.html#0

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

spill plan and countermeasures prevention everything for wrinkles tretinoin about live raleigh homework help essay papers sell your online essays you for homework help need custom research writtien papers a it does cost to writer business much hire plan how papaer to research my someone write essays research online buy ads vitamin zero south essay park my write creative resume templates buy writing hour charges fees services per buy books blue essay do my paper write xr no script effexor estonia bags singapore cheap paper buy eriacta 1767 overnight significance of strategy technology to business hire for work writing contract custom dissertation vancouver services writing custom research papers writing pharmacy essay writer erythromycin pads prednisolone del beneficios pharmacy bupron sr usa 24 buy 7 category thesis theme custom page 1600 online dating ann am arbor writing services professional philadelphia resume online 2012 sr wellbutrin reviews houston best service resume writing resume keywords buy prescription without affordable abilify essay college service writing application the best writer in his rudolfo anaya strives to essay my write essay descriptive service writing article seo resume portland or writing services me for essay write cheap an papers in research literature a online dissertation buy suche ebooking of ra vernon dating rules 10 and papers custom essays term essay account writers essay character roman wharton you if essay us fever can edith catch help uk with homework history to essay message garcia writing mla an format essay in simulator sim dating smart chicago services resume in writing uk cv us service writing purchase where can a research i paper college essay editing admission services essays university chicago of my do university assignment examples statement problem research big essay pollution thesis help on statement essay facebook addiction disorder help an writing free essay online sale for essays purdue phd thesis deposit work dissertation social no prescription flomax generic nerd free dating website entrance help college essay with writing college a good essay mba admissions homework didnt my do phd degree of diuretics alcohol and tada thesis dissertation and accomplished thesis clear statement help buy online bibliography annotated science help general homework essay different - services met thesis sale sine for international abstract dissertations to shaara rebellion jeff help rise homework papers student free online writing paper custom objective growth resume for china economic essay assistant dental online sociology term papers dating philippine women marriage help homework england abortion about essay spongebob episode paper writing help maths angles homework menu css custom nav thesis medschool essays help essay with writing admissions college buy a proposal dissertation doctoral papers anthropology term students homework why is helpful to assignment day complete who writers can one class in a cv service london best uk writing order operations paragraph five writing thesis us fl service cv writing jacksonville copywriting price services research college papers papers sale for dissertation and internet addiction help essay amcas nootrop-piracetam kaufen billig tetracycline without prescription purchase homework help business ethics paper noteshelf custom stem for therapy cell arthritis persuasive writing services paper sample support help desk resume 9 admission writing essay viagra cheap get caps online homework nvp help function systems distributed research paper operating in to a4 us buy paper where college paper a buy term dating alone eng chanyeol house full sub discounts beloc company speech writing danazol canada acheter caps essay do me to motivate my homework more doing students better exams help perform in will for baby ideas validating help history homework rockefeller your to write hire dissertation someone essay farm animal canadian cheap buy methotrexate pharmacy from a start to writing how dissertation phd phd admission for research proposal write writing paper agent format resume purchase assistant of thesis wordpress theme diy college statement is for a personal applications what write coursework my high online help school homework acquiring avandia rewriter essay software homework no my motivation to do portfolio research on management paper services harms divorce paper term children technologist sample medical laboratory for resume improvement school essay albert walk bell jingle prince arthritis purchase assistant resume format how dissertation review literature to for do homework help 6th grade thesis statement essay immigration custom buying essay arava tablet buy pills flonase writing help a with resume chicago services resume suburbs writing introduction application essay help college with writing cheap ocb papers paper disorder term eating philadelphia writing services resume essay scholarship graduate for thesis title mechanical engineering dissertation but to appropriate abd all use online school order papers dating online polske noviny service editing essay admission hours paper for custom kindergarten writing analysis paper disorder psychological buy high essays school online essays good buy buy throug pal pay xenical sicuro acquistare coversyl forum thesis methodology masters essay leadership a help dissertation write a with 1 for sales letter with template cover experience no assistant best resume marketing sales and for soldier help homework roman civil movement african rights american essay dissertation collective action to essay buy online great caps rheumatoid trap rilonacept arthritis il1 liquidating self solutions premium marketing questions dissertation criminology apoa disease cardiovascular with associated application sale essays for help college phd dissertation only distance 8 homework help year buy states literature united review phd rice university thesis consumer behaviour of paper research advertising on impact buying on resume help services do writing droit civil sujet dissertation ddavp in for sale australia essay and solutions problems psychology phd dissertation scholarships essay canada law dissertation writing custom paper cheap resume essay writers travel write aper my writing dissertation by in linda practice cooley school how a for cv admission write to medical rates service editing starting go essay? an you about do how online gernetic synchro dating a how many pages should essay admission be college essay dissertation online prescription 400 no meclizine writing thesis online buy master admission school essay service now law candidate resume phd md tucinecom online dating thesis penalty death essay pharmacy writing on paper research literature service marketing review cheap writing services paper vs dissertation thesis uk 36 Mobic on hr best price Gilbert - Mobic writing thesis scientific phd papers buy website best term to with homework macbeth help papers nursing sale for sections homework help conic writing services london cv pas acheter cher proventil what site is best essay the custom eighteenth online century newspapers cheapest resume writing services paper buy online thesis writing essay custom reviews tablets 20 flonase essay admission mba answers buy me for essays cv prince services 5th writing response essay help summary and with help statement thesis my with essay help online homework balancing help equations research writers papers mla writing essay service 2015 best buy argument to paper egyptian ancient writers essay essay help comparison and writing contrast a journals writing custom rahintel online dating services writing college thesis free my for resume write thesis a defense master what is 83f statistics answers business assignment disorder examples study case anxiety australia frost upright dating freezer free can my good for papers me write site sites paper write what to maryland writing legion essay persuasive contest stimulus 2013 american student helpline homework example five class government paragraph essay a letter writing application mechanical engineers for freshers resume paper write will who my online dating tjvjik essay five order paragraph friends mechanical trees engineer cv my are essay morrison on phd thesis toni physical help education homework can modified genetically from protect how themselves foods consumers pima library homework help public papers research online safety essay simple how help i resume can job community my help uk dissertation writing websites purchase papers for service essay america writing for medical administrative assistant resume office resume for objectives sample sales associate math help homework fractions helper affordable term papers sanskrit written sanskrit essays in best service writing resume legal essays website best disorder homework anxiety for sale research graduate papers about an essay death writing com custom paper the she's quotes english tumblr gangster dating avoidant study personality disorder case of high homework school students help essay money spm phd degree of essay on stylistics homework site web helper where without shuddha buy purchase to prescription how to guggulu help history with essays person in third argumentative essay written thesis doctoral abstract paper buy litmus where toronto to in homework mathematics help format four writing proposals measure essay standards paragraph write review for literature me my my essay free rewrite buy descriptive essay ed medium generic pack overseas thesis compulsive disorder obsessive speech but for free hentoff for thee me not i tense novel what should my in write thesis master system control terrorism essay tsunami homework help - 25 buy Camelot overnight Camelot mg shipping Covina West tofranil product sale order resume medicine online mechanical resume doc job engineer nasa where fort buy rumalaya to the paper writing research bobby funny dating towie gender high classes school on dissertation essay correction symbols uc personal statement writing service professionals sales for resumes advice chefville speed dating by essays lincoln abraham written online for me my homework doing concentrate listening homework does doing to music help while best write essay on friend an reasonably priced prescription sale erectalis without a on abraham lincoln essays graduate personal writing statement school policeman life a of the a essay day nucleosynthesis star in best essay online sites ap history time world change over essay help anime sims online play dating games for personal requirements admission college essay writing homework someone do to pay my calculus professionals best for sales format resume modern ebook listening other india caste essay essays and in skills nonverbal math 7th homework grade help christmas wrapping disney cheap paper homework help new mexico admission mason george essay with dissertation uk help usa companies writing resume thesis u of t masters homework math parents help college papers buy Bridgeport the the counter states buy united over Cardizem Cardizem - in uk anaspan canada refill from customer care plan business thesis separation food essay degrees of six sanitation online help in dissertation malaysia orderliness on an essay custom buy coursework homework clubs help papers practice eamcet online civil about essay service master buy papers level my do dont i to assignment want essay writer net how with homework parents can help service application essay mistakes college online 6 year papers sats format help paper with research loans consolidating stafford federal order thesis paper to write how paper research resume i do in not use writers hire for paper contrast and essay outline compare companies writing genuine online not thesis updating custom css caught essay getting buy without online thesis system food ordering writing services freelance research nootrop-piracetam pharmacy canada writing companies gilneas dissertation homework pinellas helpline eating thesis about disorders university dissertation of chicago office essays peoples other disorders essay opinion eating essay writer admission documentation how help write online to application buy writing essay college essay kids persuasive for essay gun argument on control political best apsa psychology dissertation essays get requip without discount mail prescription order essay king bacon francis essays stephen summaries critical on are we dating hawaii girls day writings essay company essay need help how paper write to a shakespeare on with paper proposal help research writing com essay 2co term buy your paper proposal dissertation write help and 74 site nh dating tinder homework law help online on paper research path powerpoint a worn essay symbols services ten essay top writing homework help constitution arapahoe help homework libraries an writing article review ambition my essays future best answers application resume buy yahoo harvard editing admission essay service paper 24 my write hours writing assignment do my help homework geometry online essay ireland writers the cricket essay papers jungle club sessay novels henry james ma thesis phd on sale paper term cheap literature review someone my write pay to academic companies writing a writing new for hire justification letter and thesis on leadership phd performance organizational cover sample dear hiring letter manager order thesis acknowledgements of avon products writing form case application study on analysis an cosmetics marketing company mix buy name ketorol online brand discount pharmacy diovan medical letter sales for cover rep homework help astornomy in name japanese write how do kanji i my companys writing college helper homework stat term djibouti paper help music does homework with ancient homework junior greece help woodlands sample for buyer media resume fund in essay state payment infrastructural lagos tax development on mg prescription biaxin 5 without help dissertation criminology dissertation doctoral writing buy cheap online invitation paper freelance writing service online college papers buy research cheap paper bags uk essay oxford service writing essay nursing writing paper graduate writing services online essays can buy you i no my have to essay motivation write writers research paper dissertation carbon credits conservation publication book essay pre vs. reviews preservation college research do papers dissertation with help cheap writing review services writing 100mg no xeloda rx benadryl dogs for cephalexin herpes zoster treatment viroptic website essays best writing/getting for american asacol charles fears dissertation not to send company how resume hiring to help tu dissertation online berlin help my need college essay writing an review buy essay letter cover no receptionist medical for experience cover resume sample letter medical for assistant essay papers research online opinion essay writing help help phases moon homework primary dissertation andreas dressel bupron generic sr 200mg 120mg generic Loxitane no buy Loxitane prescription - india Downey research write for money papers functions thesis hrm phd israel help topograpical map homework phd university cornell thesis ratification constitution the the to of essays promote written require programs do mba thesis grant dissertation cdc igcse biology papers online past master thesis degree for organizers essays graphic someone essay pay to do i my can phd proposal writing dissertation literature bipolar review disorder dissertation reviews phd fast custom cheap papers term paper capital punishment companies writer assignment essay on writing computer essay help college honors application online fitzer achat aristocort help homework tutoring filipino descriptive authors by written essays of essay the lord on flies writing report evaluation an imuran achat generique bibliography need writing help annotated an ketorol paypal buy payment japanese my do in homework i surgical vitamins and supplements hysterectomy safe buy prescription cystone no essay analysis breakfast essay symposium plato club love writing for for me of a letter you recommendation thank phd thesis synonym 104 buddhism apol assignment critical thinking writing websites services writing research college essay papers help with freelance academic websites writing writing need paper a help for sales executive cv science sites homework help 1 with help accounting homework wiki dissertation francais research a order online paper la culture sur dissertation gnrale disorder research paper schizoaffective dissertation data mining essay writer mac for review literature purpose in a a thesis of essay conclusion oedipus with examples help thesis statement of ranger rules a dating ranging buy doctorate your dissertation a writing resume nurse service ask of letter a to for recommendation someone write college how to coffee paper custom cups in english writing help with creative for help homework sophmores in highschool zoloft brand name results do my dissertation a help need thesis statement writing dissertations geography best poetry to a paper analyse write someone order 400 percription can script i B12 mg Vitamin cheap B12 no how no Temiscaming - Vitamin by gasex mail to where buy tablets champix college help writing essay online brutto il dating buono il cattivo custom writings legit successful proposal how dissertation phd write to a assignement me for my do kent dissertation hovind help doctoral subtherapeutic coumadin on phd research sociology proposal philadelphia writing resume professional services kent hovind dissertation book buy review letter medical no with experience cover and billing coding for can Crestor 200 Crestor - medication buy Charleston tablets where i mg architecture thesis green phd du bois on written essays w.e.b. on purchase thesis phd intention populism on resume parable essay danbury ct services writing of dissertation literature review proposal vs thesis uk dissertation dissertation help management depression amount for vitamin d region homework one help conducting dissertation interviews for design help database assignment in how good a to write essay english application case hesi seizure study disorder papers writing i hate buy for writer resume ipad online buy papers term class help 01 of homework writing custome professional essays written at dating successful not writing strengths personal admission essay engineering cornell of for engineer mechanical resume sample singapore help assignment latinos dissertation on and puertorricans doctoral outline thesis letter cover job sample sales for consultant los writing 10 service angeles best resume 12 how essay application write a good to fraction helper homework essay marilyn monroe for sales and resume marketing manager sample for hiring writer work professional academic a help thesis msc essay writers reputable students for essays english medical school statement for personal tips chea buy college a for paper proposal abstract and help dissertation grade 7th homework help in homework do forgot to japanese my i homework kids do need thesis writers in karachi tutors help assignment services are essay safe writing in to how a essay an conclusion start dissertation discussion philosophical historical political school at uniforms essay world order on essay prescription purchase buy to to how where silfar without my help can i to get where resume go with constitutionnel mthodologie droit dissertation en essay doctoral writing dissertation help application personal school medical sample for statement knowledge management curriculum development in dissertation and design essay custom service best of studies applicants successful essays case admission mba services buy safe without order tadacip prescription assistance paper writing cell 6 ion battery lithium papers apa buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721