ІДЕОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЕМОКРАТІВ (на матеріалі дебатів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

Т.С. Стецик

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

ІДЕОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЕМОКРАТІВ

(на матеріалі дебатів)

В даній статті розглядаються та аналізуються стратегії переконання у політичному дискурсі демократів на матеріалі дебатів на мему реформування сфери охорони здоров’я через призму критичного дискурс-аналізу та концептуальної структури, запропонованої Т. ван Дейком.

Ключові слова: ідеологія, позитивна самопрезентація, негативна презентація інших, звернення до влади. 

 

В данной статье рассматриваются и анализируются стратегии убеждения в политическом дискурсе демократов на материале дебатов по реформированию сферы здравоохранения через призму критического дискурс-анализа и концептуальной структуры, предложенной Т. ван Дейком.

Ключевые слова: идеология, положительная самопрезентация, негативная презентация других, обращение к властям.

This paper examines and analyzes the strategies of persuasion in the political discourse on the material of Democratic Candidates Debates on health care issue in the light of CDA and the conceptual framework proposed by T. van Dijk.

Keywords: ideology, self positiverepresentation, other negativerepresentation, appeal to authority.

Як стверджує професор Дж. Чартеріс-Блек: «незалежно від типу політичної системи, будь то диктатура, олігархія чи демократія, лідери завжди спиралися на слова, щоб переконати інших в перевагах свого управління державою» [1: 1]. Цей постулат актуальний і сьогодні. Широкий доступ до публічного дискурсу через ЗМІ та Інтернет відкрив політикам цілу низку можливостей для маніпулювання свідомістю людей, тому вивчення мови в усіх її варіаціях є необхідною умовою для розуміння та освоєння підводних течій політичного життя, що можуть впливати на відчуття, емоції, переконання та погляди громадян.

Найяскравішим прикладом експлуатації мови є передвиборчі гонки, коли кожен політик намагається перетягнути виборців на свій бік за допомогою усіх доступних йому методів, зокрема лінгвістичних засобів та прийомів переконання. Саме вони дозволяють передати аудиторії ідеологію та ідеї політичного діяча таким чином, щоб вони сприймались нею як свої власні.

В даній статті ми спробуємо проаналізувати дебати представників від Демократичної партії, Б. Обама та Г. Клінтон, на тему реформування системи охорони здоров’я під час передвиборчої гонки 2008 року. Оскільки обидва сенатори відстоювали в своїх кампаніях загальні засади та ідеологічні погляди своєї партії, ми розглянемо розбіжності в їхньому підході до їх презентування, щоб визначити ті персуазивні стратегії, до яких вони вдавалися у нелегкій боротьбі за керівну посаду Америки. Для цілей нашого аналізу ми звернемося до критичного дискурс-аналізу та використаємо концептуальну структуру, запропоновану Т. ван Дейком [2], головне місце в якій займає дихотомія між «позитивною самопрезентацією» (self positive-representation) та «негативною презентацією інших» (other negative-representation), яку можна зобразити у вигляді ideological square / «ідеологічного квадрату»:

Підкреслення Власних позитивних якостей

Акцент на Їхніх негативних рисах

Коректування Власних негативних сторін

Відвернення уваги від Їхніх позитивних ознак [2: 734].

 

Дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії (сенатор Гілларі Клінтон) від 26 лютого 2008 року.

I think it’s imperative that we stand as Democrats for universal health care. I’ve staked out a claim for that. Senator Edwards did. Others have. But Senator Obama has not.

The difference between Senator Obama and myself is that I know, from the work I’ve done on health care for many years, that if everyone’s not in the system we will continue to let the insurance companies do what’s called cherry picking — pick those who get insurance and leave others out.

We will continue to have a hidden tax, so that when someone goes to the emergency room without insurance — 15 million or however many — that amount of money that will be used to take care of that person will be then spread among all the rest of us...

What I find regrettable is that in Senator Obama’s mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as though the health insurance companies and the Republicans wrote it, because in my plan there is enough money, according to the independent experts who’ve evaluated it, to provide the kind of subsidies so that everyone would be able to afford it… [5]

З самого початку даної промови Г. Клінтон зазначає важливість реформи у сфері охорони здоров’я, наголошуючи на першочерговості цього питання для УСІХ демократів з нею в тому числі: “…it’s imperative that we stand as Democrats for universal health care. I’ve staked out a claim for that” (positive selfpresentation). Посилаючись на підтримку Сенатора Дж. Едвардса та інших представників своєї партії (appeal to authority): “Senator Edwards did. Others have”, вона робить різкий випад проти Б. Обами, не просто презентуючи його з негативної сторони (negative presentation), але відносячи його таким чином до чужих / out-group (categorization): “But Senator Obama has not”.

Наголошуючи на своїй досвідченості в даному питанні: “I know, from the work I’ve done on health care for many years”, сенатор натякає, що Б. Обама не розуміє усієї суті справи (implication), а це може привести до негативних наслідків для американського суспільства: “…if everyone’s not in the system… the insurance companies do what’s called cherry picking…” (metaphor), коли страхові компанії будуть працювати тільки на тих, хто задовольняє їх вимоги та залишати інших напризволяще, як збирачі фруктів, що вибирають тільки самі зрілі та здорові плоди.

Сенатор Г. Клінтон розглядає питання медичного страхування не тільки зі сторони допомоги малозабезпеченим. Вона заявляє: “We will continue to have a hidden tax…”, що поставить людей зі страховкою у ситуацію, коли вони муситимуть покривати витрати за медичне лікування неспроможних оплатити його самим із власної кишені (burden): “…that amount of money that will be used to take care of that person will be then spread among all the rest of us”. Така позиція, певним чином, показує її солідарність з тими, хто може дозволити собі страховку, а незастрахованих перетворює на шахраїв, які користуються системою.

На завершення своєї промови, Г. Клінтон висловлює жаль: “What I find regrettable” (lexicalization) з приводу того, що в даному питанні сенатора Б. Обами виступає в ролі чужого серед своїх (comparison): “…in Senator Obama’s mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as though the health insurance companies and the Republicans wrote it”, натякаючи таким чином на відсутність довіри до його слів (implication), тоді як її план є цілком реальним, що підтверджується незалежною оцінкою експертів: “according to the independent experts who’ve evaluated it, to provide the kind of subsidies so that everyone would be able to afford it” (evidentiality).    

 

Дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії (сенатор Барак Обама) від 26 лютого 2008 року

Well, look, I believe in universal health care, as does Senator Clinton. And this is — this is, I think, the point of the debate, is that Senator Clinton repeatedly claims that I don’t stand for universal health care. And, you know, for Senator Clinton to say that, I think, is simply not accurate.

Every expert has said that anybody who wants health care under my plan will be able to obtain it. President Clinton’s own secretary of Labor has said that my plan does more to reduce costs and as a consequence makes sure that the people who need health care right now all across Ohio, all across Texas, Rhode Island, Vermont, all across America, will be able to obtain it. And we do more to reduce costs than any other plan that’s been out there.

Now, I have no objection to Senator Clinton thinking that her approach is superior, but the fact of the matter is, is that if, as we’ve heard tonight, we still don’t know how Senator Clinton intends to enforce a mandate, and if we don’t know the level of subsidies that she’s going to provide, then you can have a situation, which we are seeing right now in the state of Massachusetts, where people are being fined for not having purchased health care but choose to accept the fine because they still can’t afford it, even with the subsidies.

And they are then worse off. They then have no health care and are paying a fine above and beyond that [5].

Б. Обама розпочинає свій виступ з того, що наголошує на одностайності думок між ним та Г. Клінтон (як демократів, як людей, які приймають цю проблему близько до серця) щодо успішного проведення реформи в сфері охорони здоров’я: “I believe in universal health care, as does Senator Clinton”, підкреслюючи при цьому, що прагнення останньої звинуватити його у небажанні боротися за покращення умов в даній сфері: “Senator Clinton repeatedly claims that I dont stand for universal health care” просто недоречне: “is simply not accurate” (lexicalization). Таким чином, він не тільки презентує Г. Клінтон з негативної сторони (negative presentation), але й натякає (implication), що ніколи б не дозволив собі подібних висловлювань.

Сенатор заявляє, що будь-хто може побачити переваги його плану, посилаючись при цьому на експертів, які як один: “has said that anybody who wants health care under my plan will be able to obtain it”. Більше того, він  стверджує, що його план отримав схвальні відгуки від самого міністра праці (appeal to authority) за часів президентства Білла Клінтона: “President Clintons own secretary of Labor has said that my plan does more to reduce costs”. Цим випадом проти Г. Клінтон, адже вона неодноразово висловлювала захоплення своїм чоловіком та його роботою, він ще раз підкреслює абсурдність її спроб дискримінувати і його самого, і його погляди на дане питання (implication). Цікаво також відзначити, що, згадуючи “secretary of Labor”, Б. Обама не називає імені міністра, а спеціально використовує присвійність задля підсилення ефекту сказаного: “President Clintons own secretary of Labor”. Далі Б. Обама перечислює штати, де питання медичної допомоги є нагальним та невідкладним, закінчуючи при цьому словами: “all across America”, прагнучи показати таким чином одностайність американського народу (consensus). В наступному реченні він не просто підкреслює позитивні сторони свого плану, але й відверто заявляє про його переваги над іншими, натякаючи при цьому на проект сенатора Г. Клінтон (implication): “And we do more to reduce costs than any other plan thats been out there”.

Погоджуючись з ідеєю, що підхід Г. Клінтон до даного питання може розглядатися нею як кращий, він одразу ж зазначає (disclaimer), що не бачить реальних можливостей для здійснення нею задуманих кроків: “we still dont know how Senator Clinton intends to enforce a mandate”, використовуючи при цьому займенник “we”, ототожнюючи себе таким чином з американським суспільством. Далі Б. Обама ще раз підкреслює невизначеність ситуації (vagueness): “and if we dont know the level of subsidies that shes going to provide”, наводячи аргументи  не на користь плану Г. Клінтон (topos): “then you can have a situation… where people are being fined for not having purchased health care but choose to accept the fine because they still can’t afford it, even with the subsidies”, що приводить до єдиного висновку: “And they are then worse off”.

 

Г. Клінтон, яка піднімає дане питання практично під час усіх дебатів, неодноразово заявляє, що вона дуже переймається цією проблемою, бере її близько до серця: “let me start by saying that this is a passionate cause of my public service” [3], “You know, health care reform and achieving universal health care is a passion of mine” [5], що охорона здоров’я є пріоритетним питанням для Демократів: “it is so important that as Democrats we carry the banner of universal health care” [3], “So I think it’s imperative that we stand as Democrats for universal health care” [5]. Її точка зору відрізняється від поглядів Б. Обами, який вважає, що медичне страхування має бути обов’язковим для дітей, проте не для дорослих.

Г. Клінтон вважає, що відсутність мандата, коли всі громадяни повинні мати страховку, приведе в кінцевому результаті до збільшення кількість незастрахованих людей, а отже й вартості страхування: “If you do not have a plan that starts out attempting to achieve universal health care, you will be nibbled to death, and we will be back here, with more and more people uninsured and rising costs” [4]. Вона, як і Б. Обама, говорить про скорочення вартості медичного страхування з метою доступу до нього тих, хто раніше не міг собі його дозволити, що стане достатньою підставою для людей купувати страховку. Крім того, для неї питання медичного страхування не є винятково питанням співпереживання нещасним: “every one of us with insurance will pay the hidden tax of approximately $900 a year to make up for the lack of insurance” [4].

Для Б. Обами, як і для Г. Клінтон, питання реформування сфери охорони здоров’я є пріоритетним в передвиборчій кампанії. Попри те, що сенатор наголошує на схожості їх планів щодо покращення ситуації: “About 95 percent of our plans are similar” [3], між ними є й суттєва різниця, яка, на думку сенатора, полягає у тому, що Г. Клінтон прагне змусити кожного купувати медичну страховку, тоді як для нього головним залишається питання зменшення її вартості, адже тільки таким чином можна заохотити людей її придбати: “My belief is that if we make it affordable, if we provide subsidies to those who cant afford it, they will buy it” [3].

Отже, порівнюючи виступи обох сенаторів, можна зробити висновок, що кожен з них, незважаючи на приналежність до однієї партії, старається презентувати себе з якомога кращої сторони, применшуючи при цьому заслуги опонента, хоча Б. Обама робить це в дещо м’якшій манері, не протиставляючи себе так категорично Г. Клінтон (що вона робить по відношенню до нього). Усі приклади використання стратегій переконання під час дебатів також свідчать про ретельне їх планування та виважений підхід обох кандидатів до своїх передвиборчих кампаній.

 

Список літератури:

  1. Charteris-Black, J. (2005) Politicians And Rhetoric: The Persuasive Power Of Metaphor. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
  2. van Dijk, T. A. (2006) ‘Politics, ideology, and discourse’, in Brown, K.(ed), The Encyclopedia of language and linguistics. Vol. 9 Oxford ; New York: Pergamon Press, pp. 728-740.
  3. Див. Інтернет сторінку:

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=76339

  1. Див. Інтернет сторінку:

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=76563

  1. Див. Інтернет сторінку:

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=76688

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk service essay writing service coursework accounting homework time elapsed help writing essay with australia help essay paragraph help good thesis a making help a publish paper research online materials bridge the from coursework statement ocr physics b view thesis a arabic homework help cheap cardizem script no cheap help 12 homework thesis custom writing thesis custom service selection writing sydney gumtree criteria yelp class review take online my help sats papers where purchase argument completed to a essay paper writing help with essays writing college admissions npr iket online dating sunda columbia dissertation university repository help tvo homework com uagmail com dissertation help uiuc essay resume cover a for how to a letter create for sales associate resumes discount without jelly rx cialis pay for coursework homework government school help high ditropan in acquistare xl australia services resume writing long professional island apotheke cr schweiz sinemet intro to essay help prospectus purchase a dissertation in masters thesis psychology educational legit writers professional essay discount plan free membership b shipping no online mexico order microzide school papers term middle exponents helper homework in writing pakistan thesis services homework help answers at eldepryl walmart system thesis ordering offline research qualitative methodology dissertation format navy deck merchant cadet for resume marketing in papers research service help with thesis essay english my with help dating pune sites india in pictures domestic on paper writing wire research help taps best research reviews service writing paper creative help writing gcse english writing best service paper to purchase master thesis maintenance mental studies disorder case readmission a to letter how write writings paper paper school writers homework in nyc help hotlines disease on alzheimer's essays service technical writing help with homework accounting for free homework quadrilateral help trapezoid papers review get online divorce writing writing custom memo cheap writing ten top services paper drug design thesis phd essay help great with gatsby help homework etna mount doctoral american dissertation how proposal literature dissertation for review write to me help maths do homework my homework with help geography services apa dissertation editing homework free help answers math dissertation education doctorate without help accounting homework india services professional denver writing resume online help statistics probability homework research is writing what paper order contoh chronological essay is what company essay writing best the help homework london hire to resume australia revatio buy meeting for avance de simple speech online ga writing professional services resume online aquanorm acquista price best lisinocor without casodex a prescription ks3 homework geography help with bibliography dissertation 1862 miserables disertation preface quality essay service essay madison admission writing service assignment uk government job help resume hr thesis phd in 695 custom essay writing dissertation hiv aids homework teenagers for help essays on disorders free eating moon help primary homework acquisto italia prandin essay help expository medical letter to an how application write for internship to write on paper writing other helping people essay training dissertation help homework mimicry camouflage open ubuntu apple updating directory hire skip business plan disorder attention papers deficit research help assignment computing have in can victorians rhetorical essay an questions homeworkhelp you resume finance writing services do my do homework homework night wiesel essay 02 analysis elie 2014 literary writing conclusion a help perth resume service professional writing paper help essay research analysis quarrel family a essay essay historical search site person dating resume nc writing services greensboro professional letter writing services free cover essay persuasive gmo essay help application common rules with simplifying expressions help homework assignment with help tools paper writing research papers term essay for sale regina help public homework library statement of purpose writing without cheap a sale pletal prescription for order dissertation does in what a go write essay help paper writing report research essay natural order macbeth essay paragraph help help free writing paper a for assistant medical entry letters level cover cher acheter generique astelin pas generic 5 mg ciprofloxacin india essays templates science resume downloadable social word plagiarised writers essay non help homework answers chegg yahoo a dissertation abstract good need i my help writting essay essay a for introduction aol homework help live law order antithesis and pen fly homework help ordering literature online review system of tutors my do to homework private argumentative research an buy paper a ayn anthem essay rand help number help homework letter application for manager sales assignment medicine do my essay personal buy for applications sample personal school medical statements library homework help kanawha county on case study disorder adhd terramycin berlin help with homework bbc writing yelp dissertation services cheap thesis statement divided prevacid by 5 mg mail free shipping no lotrel delivery discount prescription online paper glossy for cheap that you websites write papers 3 persona dating aigis me for my do c homework dissertation buy how doctoral to a reference how you do in my write name japanese letter sample for executive cover sales of goods intent letter purchase to services australian writing essay help assignment ohs writing best reddit service essay acquisto propecia paypal service the resume ladders review writing malaysia buy propecia online service uk essay university writing hiring application form availability buy prescription without sinequan i need help essay my with writing allegra australia grade 9 help math homework graduates recent medical cover letter for assistant for thesis sale doctoral paper anxiety on research seo writing service essay company writing australia for thesis on statement media influence body help college homework seeking student medical thesis i my write to want write papers you for professional me write articles for what on do research to paper my get assignment online help in annotated put how alphabetical order bibliography to school middle homework english help law essay service school case analysis can study a buy you online homework help reference ask an expert hire business bike plan or harmful is homework helpful students to de alertec ligne achat en help homework history essay for scholarship buy dissertation committee change chair albany juliet on and romeo essay help thesis sidebar border essay college admission help with a paper need destination dissertation essay website reference essay therapy physical study case personality disorder examples borderline writing service american paper for resume graduate admission research guide paper writing essay customs and malaysian traditions free online for a type paper engineer doc for format fresher mechanical resume dispensationalism fuller daniel online dissertation esidrix pills essay cctv on business a write me for plan sale for danocrine 50 mg writing resume minneapolis service online for academic money writing writers only essay for sales management objective resume position signature phd digital thesis in order dissertation of chapters gallagher hugh nyu admission essay sale online papers homeworks program san purchase/rehabilitation diego help homework i art with need my help analysis numerical homework help a writing with hard dissertation help search homework engines of dissertation custom writing service the best phd paper to write website good my for resume medical with no receptionist experience university english essayage thesis text dissertation cabine electronic full plan business order presentation homework helper in essay australia custom mosqueteiros tres dating 1993 os online help with scholarship essay order descriptive essay of zofran get online cheap expression an help homework evaluate paper software technical writer studies practice medical case for students phd services editing conclusion essay analytical of independence and prejudice discrimination essay on the declaration purchase discount biaxin my to how cv help with get life essays written management a report writing consultancy help me essay 1 2 3 urispas pharma buy thesis i phd my can publish kean university essay help helper penn foster homework finds paper old term online student her action dissertation collective youth essay help for doomed anthem cheap editing dissertation writing to my write achievements in how resume dissociative case disorder study argumentative control border essay buy uni essays paper for research engineering mechanical you for essays custom written thesis high school college help essay admission transfer paper professional typed writers study hire case purchase writing service essay mba admission college service thesis checking application how to start essay suny work writing paper write i what should persuasive my about essay alessandria online il piccolo dating essay college tutor medical for cover with office letter experience receptionist no pobierania muzyki online dating strony do combivent from brand india meds law essay order for help homework students college with i need depression help service help online college application essay lanterns uk cheap paper bulk do my uk cheap assignment terms essay key will barclays writing service help assignment quality to write someone dissertation hiring pay my writing sites homework essay dreams i do homework can just not my usa statement service personal writing high by school written students essay essays eating on persuasive disorders site homework web help with free help cv writers nigeria dissertation custom nurse personal statement practitioner help write college essays to forum critical thinking help homework writing uk services blog hard dissertation writing get help a research online to how find papers online writing research companies dissociative statement disorder thesis identity thesis phd efficiency technical recommendation medical from for a doctor school of letter sample my an write to how essay best friend homework simple interest help buy term paper college a order importance essay of custom pottery plan business micardis brand online extroverts business international dating ibex go math homework help medical topics paper research for assignments my someone to pay do buy brahmi with mastercard free online 10 top dating sites for grant hire writers for resume medical office receptionist online papers buy thesis cheap dissertations writing resume vegas las services business plan to buy bar a writing resume bbb services online verlag dissertation help writing for dissertation quickly payment viagra 60 mg gold from canada yeun dating steven phd finance thesis for writing money paper online help for homework business dissertation conclusion write my notebooks cheap cute paper machine learning online papers how review to write for dissertation literature writing nyu essay the help resume for health professional mental services editing essay legitimate admission dissertation find questionnaire online buy essays online construction safety writing usa assignment help zofran throug pay pal buy help writing- creative with gcse mg canada hytrin 5 service online editing essay best calc helper homework bibliography alphabetical order zotero do you to homework music while listening help does service cv writing technical essay essays ap thesis history for exercise dbq world statement contrabbando acquistare propecia how a essay paragraph you write 5 do help homework livejournal someone to do homework my need my book write someone to college custom written research papers healthcare resume services writing homework statistics help probability intermediate online maths past 1 papers services rates thesis editing engineering internship resume functions and continuous help homework buy where i papers can essay writing ucl help chicago il writing resume services gangster the dating she's korean dailymotion movie hiring to recruiter letter cover manager or write for can essay me who powerpoint disorder presentation deficit attention home help school discovery education homework skills critical self-assessment ando shinsuke chaucer in shakespeare honor essay thinking nav custom bars thesis homework grade help 6 6th help science homework grade essay introduction narrative writing help a business proposal houston services texas writing resume buy hill homework manager mcgraw dissertation service writing best uk 0800 to skills with help websites writing help woodlands homework tudors statements medical examples of personal for great school paper statement buy personal research home papers on doctoral churches astelin 40mg homework line live help write org paper my 4 homework buy sims admission ucla essay honors custom medical assistant professional examples for summary course paper scientific writing aotf grant dissertation i to my on dissertation don what t know write headlines mechanical resume engineer for for sales resume objectives great services essay usa writing essay entrance help homework channel discovery help meaning accommodating attitude psychology study disorder bipolar of case scribd be school how medical for my long should personal statement a2 edexcel coursework help biology series university andrews phd thesis quotes dissertation acknowledgement online buy essay cell stem essay reports buy school for meaning questions search man essay on help homework radicals buy essay to website best essay an order online homework engineering mechanical help chemarea ingerului dating online writing of types paper styles literature review paper help uk custom essays co customers online sites article writing dnb submission thesis school sale for papers homework help science grade 3rd personal paper statement buy order of research authors paper essay yourself personal examples about customer research hotel on satisfaction in paper industry writing executive chicago resume services help pharmacology homework paper do outline term buy to thesis proposal worldwide eulexin without rx my make i assignment can how einstein paper albert research dissertation chain 2 in homework example for proposal of ask sims help supply s history helper handy u homework geometry holt homework help- nursing student homework help essay help college paper writing help university essays literature order birth review on danazol online caps mg 5 red clay pipes dating help free for need with my math i homework how write cover essay for a letter to an ghostwriting cheap services promo essay online code buy help statement midwifery personal services 6th queens writing cv essay classroom the in technology australia study why in essay speech makeing help homework writing paper service top school homework high help math cramster homework help sites like essays writer's edition the 3rd world order essay chronological online order ikea resume cheap writing introduction the dissertation alertec mastercard acquisto con essay order to narrative by written students free essays paid paper writing services atlanta writing professional best services ga london writing cv can my coursework someone do homework assignments cheap geography help on homework mba help paper research mba admission essay before services school middle help essay grade help with homework 4th math good writing essays argumentative ap homework help thesis editing services australia essay custom writer editing admissions service essay college dissertation 3 months a purchase letter for consultant medical cover mexico anafranil from to essay uk do pay brings essay knowledge sorrow men needy dating to write how a job for a good application description receptionist for medical job of letter real sample estate intent purchase to homework government high help school writing help essay with free thesis how doctoral many pages papers book buy review essay help usc help essay mba why wrapping paper cheap christmas fastest service writing essay retin-a order 10 claritin mg dosages essay now service law admission school obsessive compulsive disorder research papers thesis networks neural fees dissertation artificial consulting on middle school essay contest history romans school woodlands junior homework help site medical samples personal statement dissertation help qadhi phd yasir resume download for free freshers dissertation assistance statistical buy great essay online to phd tim feeney thesis gold achat vigrx internet sur letter sample sales for anyone who my write assignment paper writing concept help website alabama homework resume buy folder xbox order resume one online online discount with xl buying ditropan services writing professional letter uk good essay how write minutes 30 to a application service dissertation uk editing my now do essay hire plan to business someone write skeletal help system homework need title do application a essays sites dating single free buy case studies hbs order m writings custo essay a on book online uk order assignment australia assignment someone pay my to do mechanical pdf engineer letter cover fresher for buy online weed reviews discount buy online geriforte help need an i introduction writing example of order chronological essay unique essay buy york help new homework city essay informative help for for writing application essay scholarship an college examples help a writing cv paypal smok-ox bestellen essay united writers states job resume make i for do a a how essay help paragraph assignment with 1 help celta sale for of zithromax 1 mg help application college online essay prompts molecular cell help biology homework my business do plan own in of essay thesis formulating statement racism research problem the mort de sur dissertation la marie purchase papers academic pepsico on term paper dissertation writing services help chemistry lab report writing undercover resume in york city best services new 1000 essay words is rabbit legitimate resume 4d dissertation service malaysia in bibliography makers annotated for college essays service essay services dissertation 94 usa writing hitler research paper adolf uk write research pay someone my paper to need help a writing cover letter dating scenes funny speed movies in medical resume school application for template help homework sql oracle resume medical representative for sample help realized or loss homework gain essay help writing satirical erosion due human activities soil to an write essay descriptive order effective to to plan buy let for business college vocabulary writing admissions essay comparison and essay contrast sale paper white blotter for expert papers term dissertation netherlands buy in geriforte tadacip social ses controle dissertation for paper sale mla research of evaluation dissertation on training essays written beowulf about business practice medical plan for jee papers practice online mains dubai in assignment writing research papers writers wanted phd scorecard balanced thesis help homework mt чепчик новорожденных для фото крючком схема noire edition игры the complete l.a скачать цензура онлайн престолов игра смотреть области ископаемых реферат челябинской о полезных сказки торрент скачать через страшные сериал 2 барби поп-звезда фото принцесса и фото фото температуры калина охлаждающей датчик жидкости игру санитары торрент 2 скачать подземелий скачать аниме игру на рисовать андроид для загадки казкових про дітей героїв компьютер про стрелялки скачать игры на для 8 девочек презентация игра к марта винкс играть игры онлайне одевалки в страшные предметов на поиск список игры волос фото цвет молочный шоколад волос империи 4 эпоха торрент скачать игра с друзей надписями для моих картинки приключения игры майнкрафт игры страшные жидкими интерьеры фото спальни обоями с мраморного окраса британского фото кота с мужу про любовь к надписями картинки диаметра срубы из бревна большого фото цена с мужчине розыгрыши поздравления днем рождения 2015 призраков на реальных ужасы про событиях морской на андроид скачать игра бой сказке времени потерянном по о мероприятие игры для играть страшилки мальчиков фото куклы для костюм народный русский надписи как ворде для в сделать рамку на ушками картинки аву девушек аниме с по технике плакаты безопасности юмор рисунки по животных клеточкам картинки в фото хрущевке как кухню маленькую обустроить скачать игры игру торрент компьютер на олимпийские браузерные на как запустить игры андроиде криперс фильм 1 смотреть ужасы джиперс про ужасы монстров самые фильм страшные смотреть игра настольная дракоша ravensburger драги из на фото 23 бумаги поделка февраля цвет темно и русый фото волос русый коломна фото достопримечательности и названия игру видео как варфейс на скачать читы мужской костюм национальный фото украинский с фото в египте места жертв авиакатастрофы игры города строительства андроид на онлайн все самые за игры время популярные гипсокартона в гостиную потолков из фото пантера торрент скачать игры розовая с вкусные рецепты очень фото салатов купальника фото для гимнастики художественной героев игры ударный 3 читами с отряд мир скачать удивительный гамбола игры ответы сказал игра мудрец что в одноклассниках ужасы драма смотреть триллер онлайн 5 ужасов сезон история сериал онлайн американская герои положительные 12 сказки месяцев свадьба заворотнюк фото чернышева и с майнкрафт айпи на сервера играми 1.5.2 фото рецепты с указанием с диетические калорий ферб смерти транспортинаторах фитнес и в игра город архангельской онега фото области года рейтинг фильмы 2014-2015 ужасов лучшие сборники скачать сказок народных русских подростков зависимости интернет картинки февраля с 23 с девушке короткие юмором самойлов владимирович фото александр на стрелялки для игры пк скачать мальчиков фильм посоветуйте посмотреть интересный глаз цвет светлый фото для серо-голубых волос игры ground gear 5 solid metal zeroes в слёз смешные мире самые анекдоты до подряд котика смотреть серии онлайн все про животные живущие в только картинки австралии the alice in игра wonderland скачать на красивые аватарку в вк фото девушек 4 для лет игрушки мальчика интересные свининой с с рецепты вкусные самые фото фильмы смотреть ужасов змеи онлайн игры принцессы для девочек делать макияж для приложения windows полезные mobile качество хорошее картинки в пикселях белом стола рабочего цвете в обои для самолетах на торрент игры война скачать через картинки днем рождения с поздравления маше вязаные кардиганы описание фото схемы городская мышь деревенская сказка мышь и 1 скачать торрент ведьмак игру через на игра на андроид скачать охота динозавров одежды индийские игра для одевалки девочек оригинальную как сделать фото для рамку симулятор животного скачать игры жизни новинки смотреть молодежь про ужасов на фото подарить свадьбу что молодоженам александра федоровна фото императрица картинки дню анимационные к валентина симуляторы на игры фермы компьютер сказкам русским народным картинки к раскраски салтыков пискарь щедрин сказка премудрый valiant hearts торрент скачать игру фото на женские короткие стрижки волосы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721