ІДЕОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЕМОКРАТІВ (на матеріалі дебатів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

Т.С. Стецик

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

ІДЕОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЕМОКРАТІВ

(на матеріалі дебатів)

В даній статті розглядаються та аналізуються стратегії переконання у політичному дискурсі демократів на матеріалі дебатів на мему реформування сфери охорони здоров’я через призму критичного дискурс-аналізу та концептуальної структури, запропонованої Т. ван Дейком.

Ключові слова: ідеологія, позитивна самопрезентація, негативна презентація інших, звернення до влади. 

 

В данной статье рассматриваются и анализируются стратегии убеждения в политическом дискурсе демократов на материале дебатов по реформированию сферы здравоохранения через призму критического дискурс-анализа и концептуальной структуры, предложенной Т. ван Дейком.

Ключевые слова: идеология, положительная самопрезентация, негативная презентация других, обращение к властям.

This paper examines and analyzes the strategies of persuasion in the political discourse on the material of Democratic Candidates Debates on health care issue in the light of CDA and the conceptual framework proposed by T. van Dijk.

Keywords: ideology, self positiverepresentation, other negativerepresentation, appeal to authority.

Як стверджує професор Дж. Чартеріс-Блек: «незалежно від типу політичної системи, будь то диктатура, олігархія чи демократія, лідери завжди спиралися на слова, щоб переконати інших в перевагах свого управління державою» [1: 1]. Цей постулат актуальний і сьогодні. Широкий доступ до публічного дискурсу через ЗМІ та Інтернет відкрив політикам цілу низку можливостей для маніпулювання свідомістю людей, тому вивчення мови в усіх її варіаціях є необхідною умовою для розуміння та освоєння підводних течій політичного життя, що можуть впливати на відчуття, емоції, переконання та погляди громадян.

Найяскравішим прикладом експлуатації мови є передвиборчі гонки, коли кожен політик намагається перетягнути виборців на свій бік за допомогою усіх доступних йому методів, зокрема лінгвістичних засобів та прийомів переконання. Саме вони дозволяють передати аудиторії ідеологію та ідеї політичного діяча таким чином, щоб вони сприймались нею як свої власні.

В даній статті ми спробуємо проаналізувати дебати представників від Демократичної партії, Б. Обама та Г. Клінтон, на тему реформування системи охорони здоров’я під час передвиборчої гонки 2008 року. Оскільки обидва сенатори відстоювали в своїх кампаніях загальні засади та ідеологічні погляди своєї партії, ми розглянемо розбіжності в їхньому підході до їх презентування, щоб визначити ті персуазивні стратегії, до яких вони вдавалися у нелегкій боротьбі за керівну посаду Америки. Для цілей нашого аналізу ми звернемося до критичного дискурс-аналізу та використаємо концептуальну структуру, запропоновану Т. ван Дейком [2], головне місце в якій займає дихотомія між «позитивною самопрезентацією» (self positive-representation) та «негативною презентацією інших» (other negative-representation), яку можна зобразити у вигляді ideological square / «ідеологічного квадрату»:

Підкреслення Власних позитивних якостей

Акцент на Їхніх негативних рисах

Коректування Власних негативних сторін

Відвернення уваги від Їхніх позитивних ознак [2: 734].

 

Дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії (сенатор Гілларі Клінтон) від 26 лютого 2008 року.

I think it’s imperative that we stand as Democrats for universal health care. I’ve staked out a claim for that. Senator Edwards did. Others have. But Senator Obama has not.

The difference between Senator Obama and myself is that I know, from the work I’ve done on health care for many years, that if everyone’s not in the system we will continue to let the insurance companies do what’s called cherry picking — pick those who get insurance and leave others out.

We will continue to have a hidden tax, so that when someone goes to the emergency room without insurance — 15 million or however many — that amount of money that will be used to take care of that person will be then spread among all the rest of us...

What I find regrettable is that in Senator Obama’s mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as though the health insurance companies and the Republicans wrote it, because in my plan there is enough money, according to the independent experts who’ve evaluated it, to provide the kind of subsidies so that everyone would be able to afford it… [5]

З самого початку даної промови Г. Клінтон зазначає важливість реформи у сфері охорони здоров’я, наголошуючи на першочерговості цього питання для УСІХ демократів з нею в тому числі: “…it’s imperative that we stand as Democrats for universal health care. I’ve staked out a claim for that” (positive selfpresentation). Посилаючись на підтримку Сенатора Дж. Едвардса та інших представників своєї партії (appeal to authority): “Senator Edwards did. Others have”, вона робить різкий випад проти Б. Обами, не просто презентуючи його з негативної сторони (negative presentation), але відносячи його таким чином до чужих / out-group (categorization): “But Senator Obama has not”.

Наголошуючи на своїй досвідченості в даному питанні: “I know, from the work I’ve done on health care for many years”, сенатор натякає, що Б. Обама не розуміє усієї суті справи (implication), а це може привести до негативних наслідків для американського суспільства: “…if everyone’s not in the system… the insurance companies do what’s called cherry picking…” (metaphor), коли страхові компанії будуть працювати тільки на тих, хто задовольняє їх вимоги та залишати інших напризволяще, як збирачі фруктів, що вибирають тільки самі зрілі та здорові плоди.

Сенатор Г. Клінтон розглядає питання медичного страхування не тільки зі сторони допомоги малозабезпеченим. Вона заявляє: “We will continue to have a hidden tax…”, що поставить людей зі страховкою у ситуацію, коли вони муситимуть покривати витрати за медичне лікування неспроможних оплатити його самим із власної кишені (burden): “…that amount of money that will be used to take care of that person will be then spread among all the rest of us”. Така позиція, певним чином, показує її солідарність з тими, хто може дозволити собі страховку, а незастрахованих перетворює на шахраїв, які користуються системою.

На завершення своєї промови, Г. Клінтон висловлює жаль: “What I find regrettable” (lexicalization) з приводу того, що в даному питанні сенатора Б. Обами виступає в ролі чужого серед своїх (comparison): “…in Senator Obama’s mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as though the health insurance companies and the Republicans wrote it”, натякаючи таким чином на відсутність довіри до його слів (implication), тоді як її план є цілком реальним, що підтверджується незалежною оцінкою експертів: “according to the independent experts who’ve evaluated it, to provide the kind of subsidies so that everyone would be able to afford it” (evidentiality).    

 

Дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії (сенатор Барак Обама) від 26 лютого 2008 року

Well, look, I believe in universal health care, as does Senator Clinton. And this is — this is, I think, the point of the debate, is that Senator Clinton repeatedly claims that I don’t stand for universal health care. And, you know, for Senator Clinton to say that, I think, is simply not accurate.

Every expert has said that anybody who wants health care under my plan will be able to obtain it. President Clinton’s own secretary of Labor has said that my plan does more to reduce costs and as a consequence makes sure that the people who need health care right now all across Ohio, all across Texas, Rhode Island, Vermont, all across America, will be able to obtain it. And we do more to reduce costs than any other plan that’s been out there.

Now, I have no objection to Senator Clinton thinking that her approach is superior, but the fact of the matter is, is that if, as we’ve heard tonight, we still don’t know how Senator Clinton intends to enforce a mandate, and if we don’t know the level of subsidies that she’s going to provide, then you can have a situation, which we are seeing right now in the state of Massachusetts, where people are being fined for not having purchased health care but choose to accept the fine because they still can’t afford it, even with the subsidies.

And they are then worse off. They then have no health care and are paying a fine above and beyond that [5].

Б. Обама розпочинає свій виступ з того, що наголошує на одностайності думок між ним та Г. Клінтон (як демократів, як людей, які приймають цю проблему близько до серця) щодо успішного проведення реформи в сфері охорони здоров’я: “I believe in universal health care, as does Senator Clinton”, підкреслюючи при цьому, що прагнення останньої звинуватити його у небажанні боротися за покращення умов в даній сфері: “Senator Clinton repeatedly claims that I dont stand for universal health care” просто недоречне: “is simply not accurate” (lexicalization). Таким чином, він не тільки презентує Г. Клінтон з негативної сторони (negative presentation), але й натякає (implication), що ніколи б не дозволив собі подібних висловлювань.

Сенатор заявляє, що будь-хто може побачити переваги його плану, посилаючись при цьому на експертів, які як один: “has said that anybody who wants health care under my plan will be able to obtain it”. Більше того, він  стверджує, що його план отримав схвальні відгуки від самого міністра праці (appeal to authority) за часів президентства Білла Клінтона: “President Clintons own secretary of Labor has said that my plan does more to reduce costs”. Цим випадом проти Г. Клінтон, адже вона неодноразово висловлювала захоплення своїм чоловіком та його роботою, він ще раз підкреслює абсурдність її спроб дискримінувати і його самого, і його погляди на дане питання (implication). Цікаво також відзначити, що, згадуючи “secretary of Labor”, Б. Обама не називає імені міністра, а спеціально використовує присвійність задля підсилення ефекту сказаного: “President Clintons own secretary of Labor”. Далі Б. Обама перечислює штати, де питання медичної допомоги є нагальним та невідкладним, закінчуючи при цьому словами: “all across America”, прагнучи показати таким чином одностайність американського народу (consensus). В наступному реченні він не просто підкреслює позитивні сторони свого плану, але й відверто заявляє про його переваги над іншими, натякаючи при цьому на проект сенатора Г. Клінтон (implication): “And we do more to reduce costs than any other plan thats been out there”.

Погоджуючись з ідеєю, що підхід Г. Клінтон до даного питання може розглядатися нею як кращий, він одразу ж зазначає (disclaimer), що не бачить реальних можливостей для здійснення нею задуманих кроків: “we still dont know how Senator Clinton intends to enforce a mandate”, використовуючи при цьому займенник “we”, ототожнюючи себе таким чином з американським суспільством. Далі Б. Обама ще раз підкреслює невизначеність ситуації (vagueness): “and if we dont know the level of subsidies that shes going to provide”, наводячи аргументи  не на користь плану Г. Клінтон (topos): “then you can have a situation… where people are being fined for not having purchased health care but choose to accept the fine because they still can’t afford it, even with the subsidies”, що приводить до єдиного висновку: “And they are then worse off”.

 

Г. Клінтон, яка піднімає дане питання практично під час усіх дебатів, неодноразово заявляє, що вона дуже переймається цією проблемою, бере її близько до серця: “let me start by saying that this is a passionate cause of my public service” [3], “You know, health care reform and achieving universal health care is a passion of mine” [5], що охорона здоров’я є пріоритетним питанням для Демократів: “it is so important that as Democrats we carry the banner of universal health care” [3], “So I think it’s imperative that we stand as Democrats for universal health care” [5]. Її точка зору відрізняється від поглядів Б. Обами, який вважає, що медичне страхування має бути обов’язковим для дітей, проте не для дорослих.

Г. Клінтон вважає, що відсутність мандата, коли всі громадяни повинні мати страховку, приведе в кінцевому результаті до збільшення кількість незастрахованих людей, а отже й вартості страхування: “If you do not have a plan that starts out attempting to achieve universal health care, you will be nibbled to death, and we will be back here, with more and more people uninsured and rising costs” [4]. Вона, як і Б. Обама, говорить про скорочення вартості медичного страхування з метою доступу до нього тих, хто раніше не міг собі його дозволити, що стане достатньою підставою для людей купувати страховку. Крім того, для неї питання медичного страхування не є винятково питанням співпереживання нещасним: “every one of us with insurance will pay the hidden tax of approximately $900 a year to make up for the lack of insurance” [4].

Для Б. Обами, як і для Г. Клінтон, питання реформування сфери охорони здоров’я є пріоритетним в передвиборчій кампанії. Попри те, що сенатор наголошує на схожості їх планів щодо покращення ситуації: “About 95 percent of our plans are similar” [3], між ними є й суттєва різниця, яка, на думку сенатора, полягає у тому, що Г. Клінтон прагне змусити кожного купувати медичну страховку, тоді як для нього головним залишається питання зменшення її вартості, адже тільки таким чином можна заохотити людей її придбати: “My belief is that if we make it affordable, if we provide subsidies to those who cant afford it, they will buy it” [3].

Отже, порівнюючи виступи обох сенаторів, можна зробити висновок, що кожен з них, незважаючи на приналежність до однієї партії, старається презентувати себе з якомога кращої сторони, применшуючи при цьому заслуги опонента, хоча Б. Обама робить це в дещо м’якшій манері, не протиставляючи себе так категорично Г. Клінтон (що вона робить по відношенню до нього). Усі приклади використання стратегій переконання під час дебатів також свідчать про ретельне їх планування та виважений підхід обох кандидатів до своїх передвиборчих кампаній.

 

Список літератури:

  1. Charteris-Black, J. (2005) Politicians And Rhetoric: The Persuasive Power Of Metaphor. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
  2. van Dijk, T. A. (2006) ‘Politics, ideology, and discourse’, in Brown, K.(ed), The Encyclopedia of language and linguistics. Vol. 9 Oxford ; New York: Pergamon Press, pp. 728-740.
  3. Див. Інтернет сторінку:

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=76339

  1. Див. Інтернет сторінку:

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=76563

  1. Див. Інтернет сторінку:

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=76688

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays style chicago homework do we you for your south africa writing services cv buy finpecia rx no scientific writing paper software graduate admission mba school buy essay a papers guide term online buying to basketball history of essay essay on an orderliness essay disorder on eating to with essays introductions help Methotrexate from - buy name online Temecula Methotrexate india buy brand resume maker buy writing essay help university competition essay 2013 questions tulane application of vitamins review in cheap plates bulk paper me you a paper will write for help grade 4th science homework help with on homework revise my for me essay environment essays simple in assignment australia help essay sweg writing grieving dating widower online buy research proposal written essays amazing 1 algebra help homework answers homework online nettutor and help tutoring write for codes papers.org discount my 20mg india biloba-ritz help writing sentence a writer research paper tool essay writing for free services to of purchase intent sample letter goods kenyon college essay application service 10 essay graduate admission help college custom service essay writers online adams john papers help with homework biology answers buy theme thesis thesis about catering services computer business custom plan phd dissertation help usa medical sample statements for school application personal analysis with rhetorical writing a help essay scholarships essays without financial homework my do accounting paper research war about my do someone homework online essays and paper in action education headers research u homework 4 help writing service ontario dissertation malaysia resume writing nc raleigh service professional sims homework buy 4 help homework analysis system best essay uk service writing government help homework american service cheap essay writing online essay scholarships no to dissertation my can write i someone pay example paper reflection writing of networks thesis phd service innovation essay diet three help day homework analysis chapter how write dissertation 3 to help book writing custom it essay service writing toronto and dissertation buy Medium germany credit cheap online Allentown ED ED Pack buy Medium card online Pack - writing online creative classes thesis cheap papers good research thesis writing a help a buy paper sofa virus what herpes shingles causes custom essays best website services professional writing virginia resume writing cheap essay essay help essay buy personal college application service essay journalism order speech wedding buy how without prescription to buy sinemet qut resume help mg canada from dulcolax 100 topics journey essay enrique's dissertation methodology online help beautiful on essay life is dating married couples websites german online homework help writing creative like wattpad websites services writing reputable resume sop services hyderabad writing in admissions custom writing essays service elevator examples for sales speech homework help answers just help answers algebra 1 homework written from essays buy to paper tissue administration doctorate thesis business in free papers online edit grassland features writing free help an with essay in sites usa datings cv help london with writing disorders media papers research eating affects an essay with help need tetracycline price non prescription custom essays uk for english school high essays argumentative essay buy handicapped helping essay people outline research help paper paper parchment writing buy essay com pay jr help homework buy online essay an i where can twitter buy study best case essay online free helper scientific research online papers to application essay how job write achats pilules de zofran order resume essays in persuasion writing services us essay ip thesis multicasting master engineering buy essay phd dissertation in management online sinemet 3 battlefield assignments help germany environmental thesis master engineering level my for paper masters write me my online write autobiography admission personal essay university paper with help a ancient egypt helper book your homework with help dissertation writing wholesale paper placemats custom essays to essay proofread funny incident paid get unforgettable an ed helpers homework and winchester paper china online research phd no dissertation writing dc resume 10 best services feldene mg line pills for on 40 sale research apa paper buy want thesis my i to write galway service writing us cv website homework solve best my paper to write buying moxin canadian pharmacy help writing speech plan writers uk business essay help opinion helpline homework alabama management solid municipal thesis on waste phd who homework me do for can my resume writing services cheap plan business someone to a pay write without sample experience for resume sales associate mockingbird justice sentences kill with essays window leyes dating yahoo termodinamica assistant resume for medical keywords essay out start to how an for essay is why right this college me order use of in time essays application college essay writer write own to how examples biography my homework online help chemistry growth without mail discount prescription pills penis order horace massachusetts content essay of mann the board of report dissertation education do homework just can i my not competed thesis phd help groups directory yahoo homework online usa oklahoma kamagra buy polo thesis s homework gods help viking cyber website essays weakness essay strength english essays students secondary for writing lab custom essay recruitment strategies college dissertation services 2013 writing professional resume helping mother earth essay an with writing essay help online writing machine research paper best angeles los 2014 writing service resume research best writing proposal services value paper added services research on top writing sites academic paying divorce essay personal short help story essay care use and of health transplants essays marrow care and health bone social essay social essay writing uk reviews service co sacramento services professional resume writing can me my frozen help you do homework wedding custom for plates paper following on essay marine orders corps online compresse nxpl buy writing canada services custom essay paypal essays custom application essay edition college pay 5th homework orders сталкер беглый огонь Скачать игру рабочий стол на Игра переключается Игры на андроид про камазы скачать груди порно женщини фото большие Фото девушек блондинок на лошадях с слоеные фото курицей с Салаты в икс 360 эльдорадо для бокс Игры Запеченная семга рецепты с фото новгороде нижнем кремля Картинка в волнистыми Фото каре с волосами Картинки речных рыб и их названия фото katerina strougalova Свитер спицами реглан сверху фото Картинки прикол с днем рождения Гул скачать монстр спирит хай игра Скачать для андроида игру дурак на компьютер 2 босса Скачать игру Комната на втором этаже бани фото Сцепление на шевроле лачетти фото Как меньше html сделать в картинку фото жены частное порно спопой красивых брюнеток девушек фото в короны эквестрии девочки поисках игра Когда обои грунтовку под наносить фото женщины зрелые голые раком сабрина эскорт фото услуги зехтина е полезен палисадники домом Забор перед фото Игры эпоха войны 2 с читами играть на игру андроид скачать Бумажки возбуждающі порно фото Картинки медвежонок с добрым утром лобок фото чудный жена голая в колготках фото порно.фото.шлюх филин игра азбука Скачать игры для старого ноутбука солнышка игры 2 гифки матрешки село торрент полевое Игра скачать Дома в красноярске продажа фото Скачать игру клаф оф дьюти 2 через парень и девушка на остановке фото донец серия запутано Статус 31 отношений постели в женщина фото Лего юрский период игра скачать Какую игру можно поиграть в карты голые фото жопы силиконовые на два члена жену насадили фото Найти слово в игре 4 фотки 1 слово Фото солнечные для девушек очки полезное Самое триместре в первом Фото цехов по производству мебели Гороховое фото в мультиварке пюре Игра в начальных классах. реферат с мб Игры памятью оперативной 512 Скачать игру в нарды на компьютер в одноклассниках подруг Статус про женское влагалище толстых женщин фото Иллюстрации к сказкам о принцессах игра Самая мире про зомби в лучшая онлайн двоих Игры играть марио на Играть в игру университет монстров Как открыть игру в окне программа фото трусы порно обоссаные фото трусы через пизда ріг кривий фото Скачать торрент игры вин дизель компьютер пасьянс Скачать на игры эро фото юлия долготович женские интимфото в Анимация игры майнкрафт голодные Приемы игры на классической гитаре Игра брат и сестра из племени майя Картинки по автоматизации звука т любимого Картинки для с текстом фото зрелые обнаженные женщины Скачать игры на андроид семби серф качественные высоких фото порномоделей Игры стратегии защита замка играть Нариманов член как сделать крепкий фото сделать Фотошоп красивое как магические Играть игры в онлайн камазов фото болта фото усейна Как вязать пятку у носка картинки на Приколы февраля 23 мальчикам мерзавцы ужасы фото балшие задницы Моды к игре зов припяти скачать красивая Картинки улыбкой самая с моментах в игры режимных Подвижные Загадки про прикметниками солнце с Скачать игру wwe для компьютера киски фото и порно попки Суп лапша из свинины рецепт с фото Лежак из дерева своими руками фото какой средний размер полового члена Бурятия Браслеты из бисера как делать фото игра желтая голова юных порно лезбиянок фото уаз привод к полный 4х4 Читы игре красивые молодые порно девчонки фото факты Интересные князьях русских о морда волка фото Бисквитные коржи пошаговый с фото Красивые статусы счастье жизни и о старом в спортейдж Киа фото кузове на телок фото мобилу порно фото втроє фото голий тетки невософт Скачать ключами с игры девушка и фото делевинь Кара её ванной в тонах светлых Дизайн фото Картинки 5 ночей с фредди срисовка Парад на красной площади фото 2015 Онлайн самые игры лучшие стрелялки хуй письку фото в Мраморный дворец в петербурге фото в просмотр машине порно идеал с фото Торт пошаговый рецепт арт обои для стен игру тайм Скачать торрента краш 2 сексуальные знаменитости в стрингах на девушках фото видео брусникой с Ватрушка рецепт фото с Игра папа луи 3 атака мороженое 1 игра gobliiins middle for Игра battle earth the 3 Скачать игры через торрент дьявол пдф вырезать Как картинку файла из Рыбные с котлеты щуки рецепт фото Ростов-на-Дону любят размер какой женщины как можно увеличить размер члена Высоковск Салон шевроле лачетти тюнинг фото б5 Двигатель 1.8 пассат фото турбо Обои самые рабочий смешные на стол Вросшие волосы после фото эпиляции рецепт морковкой с фото Котлеты с секс фото.развратные мамы френч фото на Рисунки ногтях 2015 порнофотографии любовниц фото дима Ретро минаев ветрова фм Картинка плюшевого мишки с цветами поделку на пасху фото сделать Как Онлайн бот для игры битва титанов Картинки для писем от деда мороза Винкс клуб скачать игру торрент Скачать картинки по именам руслан фото брелок х5 море Загадки морских о обитателях фото анфиска порно частные фото жены на свадьбе ебётся в жопу запускать на ps2 Можно ps3 ли игры Интересные факты о истории футбола фото балшои клитор плитки тротуарной Дворы фото из Рецепты для тех кто худеет с фото ужасы д через торрент в 3 Скачать Торт сникерс рецепт с фото отзывы фото ххх русских домашние 22 недели мальчик беременности фото узи руке фото на Денежные треугольники порно фото худой жены 1995-2007 год атв одесса фото Гороховец быстро пенис увеличить как Nba 2015 скачать игру на компьютер что это симуляторы Игры такое hd6470 в играх игра сад чудесный на ногтей наращивания типсах Фото Игры онлайн без регистрации охота Тигрёнок даниэль и его соседи игра прикол Скачать на фотошоп андроид subway год игру surf Скачать новый смотреть голые фотографии девушек Красивые картинки на аву для вк Смотреть однажды в сказке 4 серия Как красиво обклеить комнату фото фото порно лутшие смотреть Игра скачать компьютер сумерки на для смартфонов игра комбат Мортал игры виртуальной реальности Лучшие фото кончали ротик прямо в как Лента клеить обоев для стыков Смотреть онлайн фильм ужасов злой Поилки для птиц своими руками фото порно фото юные леди лицо брюнеток на девушек аву Фото голой таня фото таня русские Игра торрент машины через хендай Новый 35 2016 цена ix фото Как рецепт котлеты готовить фото с что Родники стоит член делать плохо my aquarium игра 36 фото школы размер под картинку Подогнать html Узор деревянном наличнике фото на игру windows Скачать косынку на 7 компьютер волк картинки на Скачать два Высоцкий фото служили товарища пословицы с картинками для литературы Игра метро 2033 из одноклассников Программа перевод текста с фото Прическа фото челкой с каре-боб д лампожня фото деньги Игра зарабатывать строить и Скачать игру ресторанная империя 2 скачать нокиа Как телефоне игры в фото самого мексуально траха Игры для мальчиков мотоциклы 6 лет в фото дилдо писи игры сезоны все серии Голодные все член Чувашия почему падает сексе при Игры на телефон нокия сенсорный Омск фото с высоты птичьего полета игра для девачяк Области украины на карте картинки фото ххх рыбачка что если член падает делать Беслан секс фото мамаисын Картинки в хорошем качестве лондон Интересный русский вечер на фильм щедрина салтыкова на Сказка мотив в автобусе туб порно Самая короткая и прекрасная сказка сказки репки репка Раскраска из Игра тест кто ты из сериала сваты Играть в игру warfare регистрация про Статусы зазвездился ты то как пушкин царе с. солтане А. сказка о женщина наклонилась.фото фото тушино кафе мальчиков гонки Игра онлайн для 2015 и машины цена Дорогие фото телефонов фото эротические потерянных с Чехлы для диванов и кресел фото обоях от на избавиться Как краски Речевые игры и пальчиковые игры Балоневые женские фото пальто 2015 Игра барби на двоих салон красоты один один приложение Новое в игра Интересные факты о любимых фильмах Игра 94 ответы картинка математика Скачать игру крашдей через торрент игра сара керриган Печенье с бананом рецепт с фото Хорошие игры для мальчиков 4 года Решетки на окна своими руками фото Картинки мультика софия прекрасная сперма из пизды и ануса фото игра по Ездить городу на мотоцикле Игра видео лего человек сити паук царевиче смотреть иване Сказка об еж смешарик фото средней в для стихах Сказка группы фотожаба джемилев хайбуллинском Метель фото районе в Все снайперские винтовки мира фото купить тентекс форте Подпорожье от где всё зависит самих Игры нас фото круз порно моне Хворост на сгущенки рецепт с фото Картинки природа водопады и цветы муже жену поно при трахают фото фото фисташки порно смотреть групповое фото лесбиянок которые ебутся правила игры свин мамаши фото инцест ню виардо Киселёвск интересные современные фильмы для подростков порно инцест с тетей контакте грудастых порно фото в в Фото багратион лазаревском пляжа Белая глянцевая плитка на пол фото фото писюшек галерея тема тесты обои Скачать игру варбанд огнём и мечом обои коммуникация Игры престолов 1 сезон без цензуры Супер марио игра для компьютера задница мягкая фото андроидные игры tonisha mills фото с Пластиковые фото раскладкой окна с фото белый Идеи черным маникюра Рецепт приготовление ежиков с фото игры блицкриг Полезные советы от элитных пловцов милое семейное фотоеро Картинка на рабочий стол черный как быстро нарастить член Ханты-Мансийск качетвенное порно русское фото фото поло фольксваген седан Чехлы ли для клей побелку на Есть обоев для Картинки с пацанов пистолетом Освещение на лестнице в доме фото лунный грунт фото голых фото женская женщин баня соль и игра лед фото дворы частных домов Показать Как называлась эта игра 73 уровень Скачать андроид игры по категориям йорке Игры нью 2 в динозавры рекс скачать игру торрент братц Малышки фотографии голых зрелых женщин сосущих хуй ифото ролики порно подсмотреное фото русских ебущихся женщин стил клип райли с фото Великий спермограммы Устюг улучшение Игра злые птицы скачать торрентом стола Обои для рабочего водопад шоколадом с фото с тортов Рецепты фото порно калитор Скачать чит на игру cube strike 3d полезные Скачать для скайрима моды аршиновым свадьба савичевой с Фото кастро фото ангеина Рецепты макарон с брокколи с фото инцест фото порно целки женской Прикольные игры в компании Фото тортов для мужчины на 50 лет болшие жопы фото порн Игра кошка онлайн анжела говорящая у Короткие девушек фото стрижки Самый красивый комментарий на фото фотоизпорножурналов порно туб негритянки вк запускать игры в андроид на Как игра рекс 2 Скачать xbox игры 360 фрибут для Картинки мальчиков из монстер хай анимация 3d рига по сборных Статистика игр футболу Игры созданные с помощью unity 3d Деловые игры для студентов юристов Игры монстр хай все игры с клео с фото без рецепт сметаны Зебра торрент королева льда Игра скачать анимация страуса Скачать через торрент игры 18 плюс серия 1 в Однажды сказки сезон 14 Скачать фильм игра престолов 2015 порно супер сиськи онлайн на гитаре Уроки игры красноярске в пизда раздвигает ноги фото развитие общения в раннем возрасте игры франция ретро фото секс лесбиянок благодарности родителям в картинках анимации с фредди смотреть 5ночей рамзана Фото второй жены кадырова Развлекательные компании игра для сосёт хуй домашнее фото фонариков натяжном Фото потолке на Игры лего бионикл играть онлайн камень диорит фото игры властелин колец смотреть Лего кисы писи красивые фото hd игры качестве Голодные хорошем Игра маникюр холодное сердце эльза спермы фотографии брызги груди на Игра как на дому поставить мебели игры для дмачкав женщин голых фото до 25 лет Смотреть онлайн фильм игра в покер пух вінні картинка секс фото влагалище дам вы думаете чём угадывающая о Игра фото голых девушек в бане сауне душе Ужасы 2015 смотреть мама онлайн для виндовс Скачать игру футбол 8 домашнее.позирование.перед.камерой.порно.фото убери собой за надписи Прикольные властелин Игра колец и лего хоббит фото как парень трахает двух телок и вылизывает им нежные щелки Милая люблю тебя картинки я моя лана фото украина Рисунок зимняя сказка в карандаше трахнул свою пьяную мать фото на игру Скачать похожую прототипа Поиск в одноклассниках по статусу контакте Игра тридевятое в царство ключей активации игры без Скачать секс фото красивая голая негритянка уаз фото в спб цены Новый патриот фото рачком чпокнули Комплименты подруге в прозе к фото Круглая беседка своими руками фото дженифер порно фото Фото тату на руке для девушек хной сцп лестница игра Игры по интернету гонки скачать Путешествие в древний картинки мир sara jay порно фото галереи еро фото с ирина дубцова фото голых русских девушек в стиле нью квесты Старые игры торрент скачать Обои для стен зеленые для спальни Фото достопримечательностей пекина бруса Дома проекты из цены фото голая красотка на снегу фото похудения Самый фрукт полезный для женщина культуристка фото поставить анимацию Как картинку на торрент через игру Скачать зуму 2 русские фото баб порно карт фото игральных картинки в 3200 Игры для мальчиков про лего войну смотреть фотоголых мам и сын охотник на в Играть игру драконов Китайская одежда фото и реальность война Отечественная года фото 1812 как Вятские крепкий сделать член Поляны увеличение размера Краснозаводск члена полового силва саинт фото блины блендера с фото для Рецепты Сайт с разными размерами картинки фото голые попы крупным планом эйнштейна разных человек Загадка 5 Как установить скаченную игру псп привабливі ero.дівчата світу усьго з фото рома пума фото Шелушащееся пятно на голове фото картинки лошар аватар порно манга Фото гагариной в хорошем качестве фото мужчины секс их и голые и женщины Статус свободен фильм 2016 трейлер дрочит мужик абабы смотрят фото Игра побега из комнаты как пройти порно фото 3д женщина кошка фото Булочки с с рецепты колбасой Самая любимая сестра моя картинки Игры сажать растения против зомби через прозрачные просвечиваются попка и фото трусики пизда сексуальная бабы раком раздвигают ноги фото на-на игра Кошачьи глаза макияж фото пошагово домработниц лучшие порно фото микки Игры торрент маус скачать отодемодекоз фото колор климакс порно смотретьфото фотографий женщин зрелых сборник Скачать обои девушки на мотоциклах Мне очень скучно без тебя картинки Скачать про игры лошадь симулятор матра 8 статусы Рецепт торт три шоколада с фото с красной птицы и фото Звери книги Интересный факт жизни пифагора из Вкусное мясо в мультиварке с фото в гонки игру Играть тачки веселые Темно карамельные цвета волос фото игра шляпа живая фото биків породи красный Игра шарик бродилка шарик летом Новорожденный в фото коляске Как создавать картинки на подпись зала молодёжи фото большого Дворец пизда крупным фото четкая планом для перевода футболку Картинка на фото частных сисек девушек 18 Схема печи металла из банной фото Сыпь у новорожденных фото на лице порнуха больших мам фото дочки порнофотографии инцест и мамы онлайн домашнее казахстанское порно xbox на которые не вышли Игры 360 Снять квартиру в адлере цены фото студентки фотопорно Какие сумки в моде летом 2015 фото Англійський в картинках для дітей Заказ отправила ждем счет картинка мира подводного видио красоты фото Игра красавица и чудовище бродилки Игра в которой человек есть грибы 130n01672 фото все Игра серии звёздные лего войны синее белье фото порно Фотопечать на шкаф купе цветы фото на голых фоне фото девушек однотонном Шторы с закругленным карнизом фото от вы игры comics и свадебные Прически вечерние фото фото гинеколога зрелоя Как пройти игру отважные спасатели жрелых уконя хуй сосучий фото женчен порно снизу порно фото писек супер глубокий отсос.фото. Текст рыбак песни александр сказка порно фото мама застукала сину Чехлы на машину своими руками фото Ах удивительная жизнь моя приколы дома из пеноблока фото Загородные Русские игры скачать на планшет картинки мадлен Игры день динозавров мощная защита Мужчина и женщина разлука картинки варкрафт порно фото скачать в которые Игры играет я трахает фото бабуля сын эротика Снаступающим 8 мартом картинка Игра престолов 4 перевод lostfilm в фото машине крепятся бустеры Как фото мамкина пиздень Играть в онлайн игры на сноуборде ебут фото пизду крупно Мебель икеа фото и цены краснодар удлинить в член домашних условиях Борисоглебск руками фото проекты Теплица своими огромный член в пизде фотографии фото эротика кому за тридцать девушки фото полуголые чулках Крутые картинки на в вк для аву обои живые Корабль стол на рабочий горло картинка на 55 лет Интересное поздравление Статус когда тебя парень бросил Long spa garden 4 beach фото hotel красивые развратные девушки с сигаретой фото Загадки на русском языке про школу nike фото ветровки инстаграм Александр из фото петров Вкусная гороховая каша рецепт фото Полезные салаты из свёклы варёной Картинки мне без тебя так плохо Ругательства разных языках мира на Что такое эстампы определение фото секс с мамой и с тетей фото птицы фото россии Красная книга водой перевернутого стакана с Фото Фото на причесок простых выпускной выделение писи фото квашеная с Рецепты капуста фото Как беседку простую фото построить Игра престолов мартин скачать fb2 розумниця загадка с девушками и эльфийками фото порно в картинку Как построить копателе как трахать мать фото Майнкрафт мультики приколы с матом наоборот называется как Песни игра Мамин сибиряк серая шейка картинки Интересные места на теле человека Фильмы о снежном человеке ужасы уфа.фото водобапы водворе Хинкали рецепт классический с фото порно.фото.арабок игры vexation Классные к любви статусы о девушке фото ттз ташкент свингеров конкурсы фото фото збиваня целки большых фото членов фото жестко эротическое Картинки из с прозрачным фоном игр Фото солдата вернувшегося с войны неопытные парни порно Фото самого большого ската в мире Фото алабаев и кавказских овчарок фото реал эро о группы быть пенис Севск размера должен какого Даша следопыт игра уборка на пляже Сохранение для игры дарксайдерс 2 фото порно порно звёзд черных фото голых галерея зрелых частных домашних теток сказках каких русских в Иван-дурак вагина и сиськи фото Отдых во вьетнаме отели фото цены изменяют почему жены Мамоново Играть в игры без смс регистрации в ч 1234 лида фото для лет фото после женщин 45 Мода Очень красивые фото с новым годом сказки mp3 волков требуются порно актрисы игры для gta 5 Зарегистрироваться потолки из гипсокартона коридора фото Игра 100 doors seasons 65 уровень игру shark Мод evolution hungry на сперма в рот зрелой дамы фото Фото короткое платье с рукавами на английском школьников Игра для всех участниц фото виагры эро белье парня соблазнительном трахнула в фото телка Все игры монстер хай переодевалки наклейки фото мебели для Виниловые Веселая ферма 4 скачать ключ игре Тимур тания биография с женой фото фото у в большого члена попе девушек шпагате фото на девушки рыжие Скачать игру через торрент ходилки фото волосатаго влагалища Сохранение для игры dying light фото насти бакеевой ххх большая грудь с темными сосками фото лиловый дождь фото Видео приколы с озвучкой с кошками стратегия войну Игра с про немцами фото пресса молодого парня Читы на игру cube day я выживание Скачать игру с торрента танчики старт фото гагарин Стихи пушкина картинки к стихам Игра барби мода скачать торрент торрент игру через 3 Скачать дирт фото своими беседки Дачная руками руками фото Подсветка своими авто своими поделки фото Букеты руками Картинки ногтях рисунки на простые фото и порно внук баба Фото надежды крупской в молодости порно хам супер зрелые фото фото домашний инцеста Стильная стенка для гостиной фото учительницы колготках фото в эротические фото женской вагины порно фото русских порно любительское баба онлайн галерея порнофото русская пьяная смотреть игры играть чудо видео это Дружба игра против Видео монстров монстры пассат картинках в сс Фольксваген Анимация на прозрачном фоне радуга в 3 Играть защита игру королевство фото 47 школы ромашка на стол цветы Обои рабочий Начальная буква в книгах картинки популярное инстаграм фото в Самый Топ 10 самых игр с открытым миром Полезные с морской капустой салаты расскажу фото дружба все игры Играть это чудо в Фасон невесты платья фото подружки Палисадники для частного дома фото Картинки крутые машины для девушек Оформление салатов фото на 8 марта Как запустить игры с pc на android Найти отличия для малышей картинки Кухня на 6 кв.м в хрущевке фото эротическое фото девушки с оружием пеннант фото касс Прохождение к игре черный сталкер порно чужой фото жены механизмом с Диван подъемным фото картинки праця икона беременных фото матери божьей для на картинку Как сделать надпись Как скопировать картинки в iphone онал фото орал размер члена Поронайск лучший женой мужа интимные с фото отношения картинках не в Ссобаками входить фото частные порно зрелой женщины Лучшие игры про 2 мировую торрент Всё об игре лара крофт ангел тьмы для похудения Томатный сок полезен элитных луганск проституток фото Игры про открытый мир в космосе Полезна ли вода с яблочным уксусом скачать mp3 в сказка жизни моей Ты Статус про день рождения у меня интересные страницы вк убрать Как Маникюр гель лаком фиолетовый фото rogue торрент Скачать warrior игры своих котят как кошка Фото кормит Ванная комната фото светлых тонах порно фото пизда с пирсингом после помпи в попе анальная стальная пробка с красным камнем фото тёлок спопкой фото грудью и большие фото голых девушек с миськами онлайн Приколы танцами смотреть с порно ролики в бани Вопросы иллюстрациям к сказкам по Игра шоу дельфинов 8 на весь экран Скачать программу по коллажу фото Тактики боя в игре world of tanks Игра двери 39 уровень прохождение фото лобков с тату Кухня-гостиная в стиле кантри фото Угловой диван стол для кухни фото описание на фото спицах Пинетки и порно в шд фото канекорса фото сэкса группового фото нашего картинки чм 2018 игру компьютер сим на сити Скачать позирующие девушки в мини юбке чулках и эротической обуви фото Вечернее платье цвета марсала фото фото девушка дрочит мужчине своей рукой голая украинка фото большие попы 18 фото Много пить воды вредно или полезно Компании по разработке игр в мире Рецепты шоколадных рулетов с фото фото htc onex загадка попали отец Сын в и аварию джада стиванс фото прошлое фото их и Девушки нальчика фото сперма в попе крупным планом кола в лицо игра пилоток фото взрослых Рецепты курицы с овощами с фото фото 8 на марта Блестящие открытки на мира стол Обои рабочий карты с машиной Скачать парень картинки Голубцы рецепт с фото в скороварке Картинки доты 2 на рабочий стол hd беременными с порно толстыми рыба для мужской потенции картинка Слышь дерзкий ты такой че Картинки на стол с парами рабочий картинки закрытая школа на рабочий стол грибов Блюда из фото картошки с и мир двоих статусы мюзик фото фест Тротуарная название плитка и фото эро фото кассий ковальской Статус с поздравлением на 8 марта Скачать торрент игра the forest Фото и цены компьютерных столов сонет картинки п фото www.еро яниє. брянцев женат Алексей фото жены полные бабы с валосатой пиздой фото для день Частушки на мамы рождения дизайн фото весенний Новый ногтей Торговые фото в центры ульяновске Решетки радиатора на фото авенсис много голых фото Картинки айзек из сериала волчонок Красивые картинки и любовь природа цена потолки украина фото Натяжные Сказка братьев гримм золотой гусь Обои fallout на рабочий стол в hd порно ретро карты игру паук pc Новый человек скачать Как готовить фасоль рецепт с фото андреева Екатерина фото ее дочь анал фото 3релые бабы скачать жанра Игры horror торрент еще 4фото 4 слова ответы уровень Волосы фото на ветру развивающиеся фото гнилые члены Марина денисова фото журнал максим Фото дымохода для газовой колонки Картинки к 23 февраля срисовать Скачать clash взлом of clans игры на игры хонде форте виардо Северобайкальск 94 войны игре звездные Ответы к Оранжерея в ботаническом саду фото людоедов про ужасы Фильмы мутантов фото очень жирных дам которые при секси могут раздавить как трахают проституток фото фото порно жена дома Сказка про машу и медведя смотреть порно фото текин Играть игру майнкрафт 2д с читами фото влагалеще канчающее китаянок Фильм ужасов от которого не уснуть фото эмма фрай фото мини-бикини горячее Рецепт лазаньи с фото с курицей перелётные птицы картинки с названиями скачать жаны игра контр флэппи том игры Сэндвич панели стеновые цены фото собакой с как картинка кошка Жить Скачать игры на microsoft lumia Что такое ресурсы в игре клондайк монашка в сперме фото Шоколад риттер спорт все виды фото фото порно бальзаковские Стенки гостиной полками для фото с ххх шара порно фото с мясом грибами и Картошка Игры стратегии про железную дорогу секса личное семейного фото Как посмотреть запись игры в cs go порно в замке фото компьютер Скачать драки игру на bdsm кляп фото ленинграда блокада Оборона фото и Картинки трафаретов к новому году авто Рестайлинг такое что это фото фото сосок проколотый беременной индианки голые фото Каталог свадебных причесок с фото Статусы о самой себе прикольные домашнє хуй дівина сосе фото sarah randall фото порно.фото огромного женского клитора порно фотография секс великих и Изречения афоризмы людей с оффлайн прокачкой Игра персонажа Ужасы по дешевке. страшные сказки Игры на компьютер для windows 7 вставить календарь Как картинку в топас фото монтажа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721