ГУМАНІЗАЦІЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ УКРАЇНИ ЗА НОРВЕЗЬКИМ ЗРАЗКОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

загруженное (1)
Анотація. У статті досліджено стан дотримання прав ув’язнених в Україні, здійснено компаративістський аналіз законодавства України і Норвегії, що регламентує умови утримання ув’язнених в установах виконання покарань. Зроблено акцент на позитивних аспектах практики забезпечення прав ув’язнених на прикладі в’язниці Bastoy та подібних установ виконання покарань у Норвегії. Запропоновано авторське бачення шляхів гуманізації в’язниць в Україні.

Ключові слова: установа виконання покарань; гуманізація; права людини; катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижуть гідність, види поводження.

Аnnotation. In the article it is made an investigation of observance of prisoner rights in Ukraine. It is carried out a comparative analysis of legislation of Ukraine and Norway which regulates the terms of maintenance of prisoners in establishments of implementation of punishments. Іt is made an accent on the positive aspects of practice of providing of prisoner rights on the example of prison of Bastoy and similar establishments of implementation of punishments in Norway. Author vision is offered on ways of humanizing of prisons in Ukraine.

Key words: prison, humanization, human rights; tortures and other cruel, superhuman or such, that demean dignity, types of conduct.

Постановка проблеми. Протягом останнього десятиліття прослідковується тенденція того, що Україна зайняла гіперактивну стратегію руху до Європи, європейського рівня життя, європейських стандартів. Одним із таких кроків стало підписання від імені України 9 листопада 1995 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Вище згаданий міжнародний нормативно-правовий акт був ратифікований Україною у 1997 році [7]. Проте, de facto положеннь даного акту Україна не дотримується.
За результатами діяльності Європейського суду з прав людини у 2012 році Україна посіла четверте місце серед держав-учасниць Конвенції за кількістю поданих скарг до цієї міжнародної судової установи [9].
Станом на 2014 рік за даними з офіційного сайту Європейського Суду Україна посіла перше місце за кількістю звернень, випереджуючи Італію та Російську Федерацію.
Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, станом на 18.09.2013 р. зафіксовано 23 рішення щодо України, винесених Європейським судом з прав людин за фактом порушення ст. 3 Конвенції «Заборона катування», зокрема щодо неналежних умов тримання під вартою.
На п’ятій зустрічі 24 жовтня 2012 року робочою групою з Універсального Періодичного Огляду було проведено огляд України. В ході інтерактивного діалогу 57 делегацій виступили із заявами. Марокко зауважила про необхідність поліпшення стану здоров’я у місцях позбавлення волі в Україні. Відповідно до діалогу, Канада та Італія виразили стурбованість станом пенітенціарної системи країни. Литвою було відмічено переповненість в’язниць, погані умови утримання під вартою, високу смертність і випадки тортур та жорстокого поводження з ув’язненими, що і досі залишаються проблемними сферами в Україні [13].
На вирішення проблеми Президентом України був підписаний Закон № 435-VII «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку і вимог відбування покарання», який був прийнятий Верхоною Радою України 5 вересня 2013 року [8]. Проте, даний акт викликав бурхливу дискусію щодо недостатності забезпечення прав ув’язнених. Акцент публічності зупинився на запропонованих у проекті закону змінах до статей 59 та 99 Кримінально-виконавчого кодексу Україні, де, з огляду на те, що засудженим до обмеження волі, а також засудженим до позбавлення волі, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації, дозволено носити цивільний одяг, користуватися грошима без обмежень та цінними речами, пропонувалося дозволити таким засудженим мати при собі та користуватися мобільними телефонами та аксесуарами до них. Проте, у процесі підготовки документа до другого читання депутати заблокували дані зміни до норм з рядом інших положень, що пом’якшували порядок відбування покарання засуджених.
Зважаючи на це, тема статті є актуальною.
Метою дослідження є порівняння дотримання прав ув’язнених в Україні та Норвегії, а також аналіз переваг та недоліків, перспектив та загроз, які витікають з можливого запровадження в Україні установ виконання покарань за норвезьким зразком з використанням SWOT-аналізу. Для реалізації мети були поставлені завдання: порівняти de jure та de facto дотримання прав ув’язнених у Норвегії та в Україні відповідно до міжнародних стандартів; обгрунтувати необхідність покращення умов утримання ув’язнених в установах відбування покарання в Україні, та, в свою чергу, удосконалення державою системи захисту права людини бути захищеною від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження; визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози у разі можливого запровадження в Україні установ виконання покарань за норвезьким зразком; запропонувати шляхи вирішення ситуації неналежного утримання в’язнів в Україні.
Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Свого часу активну увагу щодо необхідності гуманізації в’язниць в Україні приділяли Алєксєєв А. Г, Беца О. В., Вербенський М. Г., Маляренко В.Т., Закалюк А. П. та інші.
Визначення можливості запровадження в Україні установ відбування покарань ув’язнених із норвезьким рівнем забезпечення гуманності за допомогою SWOT-аналізу застосовується вперше.
Викладення основного матеріалу. Право ув’язнених на належні умови утримання захищається у ст. 28 Конституції України, де говориться про те, що «кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню» [1].
У ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку ратифіковано Верховною Радою України, встановлено, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню [2]. Отже, Україна, імплементувавши даний міжнародний нормативно-правовий акт, повинна дотримуватися його положень.
Проте, прослідковується ігнорування як національного, так і міжнародного законодавства в Україні, що стосується даного права людини. Розглянемо це на прикладі справи «Полторацький v. Україна». У Рішенні Європейського суду з прав людини в цій справі зазначено, що особливою тривогою Суд сприйняв той факт, що заявник разом з іншими засудженими, двадцять чотири години на добу були зачинені в камерах, у яких був досить обмежений життєвий простір, що вікна камер були закриті таким чином, що природне освітлення не потрапляло, що не було передбачено можливості мати прогулянки і що майже не було можливості зайняти себе якоюсь діяльністю або мати контакт з іншими людьми. В результаті, суд зазначив, що утримання заявника в неприйнятних умовах такого роду становило поводження, що принижує гідність, усупереч статті 3 Конвенції. У справі заявника ситуація ускладнювалась тим фактом, він утримувався в камері без водопровідного крана та умивальника, а лише з невеликою трубою в стіні поруч з туалетом, коли подача води здійснювалася з коридора, а стіни були вкриті фекаліями і не було зливного бачка в унітазу. При розгляді суттєвих умов утримання заявника, суд також звернув увагу, що Україна мала серйозні соціально-економічні проблеми і що адміністрація СІЗО працювала в складних економічних умовах і займалася впровадженням нового національного законодавства та відповідних інструкцій. Проте, суд зауважив, що брак коштів не може, в принципі, виправдати умови, які були настільки поганими, що перевищили поріг поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економічні проблеми України не можуть у будь-якому разі пояснити та виправдати окремі умови утримання, які були визнані неприйнятними у цій справі [14]. По даній справі Європейським судом з прав людини було визнано порушення Україною ст. 3 Конвенції.
Окрім того, варто зазначити, що по даній справі не були дотримані норми й інших міжнародних актів, зокрема Європейських пенітенціарних правил від 1987 року, де у ст. 4 зазначається, що утримання ув’язнених в умовах, які порушують їхні права людини, не може бути виправдано нестачею ресурсів [5].
Нещодавно у засобах масової інформації з посиланням на прес-службу суду в Страсбурзі було повідомлено про рішення Європейського суду з прав людини у справі «Віктовський v. Україна». Було зазначено, що у своїй скарзі Вітковський, посилаючись на статтю 3 Європейської конвенції з прав людини, скаржився на незадовільні умови досудового перебування в ізоляторі тимчасового утримування в Дніпропетровську, а також у в’язниці в Жовтих Водах Дніпропетровської області. Зокрема, він заявляв, що видана постільна білизна в камері була заражена комахами. Також він скаржився на те, що у в’язниці, де перебувало 140 ув’язнених, було тільки 12 душових кранів для миття. Він стверджував, що, маючи проблеми зі здоров’ям, у таких умовах він втратив 12 кг ваги. Євросуд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 9 тисяч євро українцю Вікентію Вітковському через жорстоке поводження. В даному випадку прослідковується і порушення п. 4 Європейських пенітенціарних правил, де зазначається, що ванних і душових повинно бути достатньо для того, аби кожен ув’язнений міг користуватися ними при температурі, яка відповідає клімату, по можливості щодня, але не менш двох разів на тиждень або частіше, якщо це необхідно для підтримки гігієни. Окрім того, як у справі Полторацький Україна, так і у справі Вітковський Україна має місце порушення ст. 5 вище згаданого міжнародного акту, де зазначається, що життя в місцях позбавлення волі повинно бути, наскільки це можливо, наближене до позитивних аспектів життя у суспільстві [5].
На відміну від обширного законодавчого забезпечення та фактичного не дотримання заборони катувань в Україні, Конституція Норвегії не містить жодної статті, в якій би прямо захищалося право на повагу до честі та гідності людини. Лише у ст. 110 Конституції Норвегії 1814 року має місце норма, у якій зазначається про забезпечення прав людини, а зокрема законодавець вказав, що обов’язком державної влади визнається повага і забезпечення прав людини [10]. Проте, Королівство Норвегія вважається державою, що забезпечує найбільш гуманні умови утримання ув’язнених. Так, у Норвегії строк підготовки тюремних працівників є найдовшим у світі. Великий акцент зупиняється саме на вимогах до працівників в’язничних адміністрацій. Основна частина The Norwegian Prison Act оf 1958 відведена саме на регламентування статусу працівників в’язниць. Зокрема, у §6 Розділу І даного акту зазначається, що особа може бути призначеною працівником тюремної адміністрації, якщо вона має норвежське громадянство, має властиву їй стриманість та хорошу репутацію, не молодше 21 та не страше 35-ти років, та надала медичну довідку про відсутність будь-яких хвороб, що унеможливлює виконання обов’язків тюремного працівника. Порушення норм, насильство зі сторони працівників в’язниці карається. У вище згаданому акті визначається вимога проходження потенційним працівником в’язничної адміністрації випробувального терміну з обов’язковим відпрацюванням року у призначуваній установі виконання покарання [11]. Такий акцент з боку держави щодо особи працівника установи виконання покарання відповідає європейським стандартам, оскільки у п. 8 Європейських пенітенціарних правил зазначається, що персонал пенітенціарних установ виконує важливу суспільну функцію, і тому порядок їх набору, професійної підготовки та умови роботи повинні забезпечувати їм можливість підтримувати високі стандарти поводження з ув’язненими [5].
Розділ ІІІ The Norwegian Prison Act присвячений поводженню і ставленню персонану в’язниці до ув’язнених, зокрема, зазначається, що ставлення до ув’язнених повинне бути таким, щоб сприяти їхній адаптації до суспільства (§14). На скільки дозволяє простір приміщення і за відсутності особливих причин для ув’язнених повинно бути забезпечене одноосібна тюремна камера для ночілі (§15) [11]. Дані положення і їх фактична реалізація (в’язниці Халден, Бастой Норвегії) відповідають п 5. розділу «Розподіл та розміщення ув’язнених» Європейських в’язничних правил, де зазначається, що ув’язнених зазвичай треба розміщати на ніч в окремих камерах, за винятком тих випадків, коли їм зручніше розташовуватися разом з іншими ув’язненими [5].
Згідно з ст. 115 Кримінально-виконавчого кодексу України йдеться мова тільки про індивідуальне спальне місце та норми жилої площі на одного засудженого [6].
Відповідно до §19 Розділу ІІІ ув’язненим мають бути забезпечені можливості для навчання [11]. В силу вимог сучасності важливо забезпечувати ув’язнених доступом до мережі Internet. Так, до 2010 року в Норвегії пройшла реформа по забезпеченню ув’язнених доступом до інтернету через національну мережу. Таке нововведення було пояснене необхідністю забезпечення цілей норвежської освітньої системи у в’язницях, необхідністю підготовки та проведенню екзаменів. У ст. 125 Кримінально-виконавчого кодексу України зазначається, що, відповідно до законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту для засуджених забезпечується доступність здобуття повної загальної середньої освіти. Проте, ні в чинному Кримінально-виконавчому кодексі, ні у нещодавньо підписаному Законі України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку і вимог відбування покарання» не передбачено нововведень щодо забезпечення ув’язнених доступом до інтернету [6].
Відповідно до §23 The Norwegian Prison Act ув’язненим дозволяється мати зустрічі із найближчими родичами та особами, зустріч із якими має важливе для них значення [11]. Проте, на відміну від українського законодавства, не зназначаються їх обмеження в часі та кількості (ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу).
Яскравим прикладом гуманної установи виконання покарань є в’язниця Halden, офіційно відкрита 1 квітня 2010 року королем Харальдом V, та розрахована на 252 ув’язнених. Вони забезпечені холодильниками, телевізорами, біговими доріжками, музичними класами. Працівники адміністрації не мають зброї з метою зменшення залякування та скорочення соціальної дистанції. Такі пенітенціарні установи відомі і тим, що кількість іноземців, які відбувають покарання у даних установах, є набагто вищою, аніж в інших державах. Це не виключає інвестування коштів з інших держав.
Відповідно до статистичних даних, опублікованих у газеті Guardian, рівень рецидивів у в’язниці Bastoy (Норвегія) складає приблизно 16%, і в Європі це є найнижчим показником, в той час, як у США він рівний приблизно 40%.
Порушення прав та основоположних свобод людини, зокрема за ст. 3 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод призводять також до фінансових втрат Державного бюджету України у зв’язку із виконанням рішень ЄСПЛ щодо відшкодування шкоди, завданої такими діями. Наприклад, за даними Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2011 та 2012 роках на виконання рішень ЄСПЛ по суті скарг з Державного бюджету України було сплачено 25021734,79 грн. та 39002553,75 грн. відповідно [9]. Значна частка цієї суми була відшкодована за порушення ст. 3 Конвенції. Ці кошти можна було спрямувати на покращення умов у в’язницях та на збільшення оплати праці кадрів установ виконання покарань для забезпечення їх якісної роботи.
В наступній таблиці за методом swot-аналізу визначено усі сторони можливого запровадження в Україні установ виконаннч покарань, подібних до норвежських.

Сила S (Strong) Слабкість W (Weakness)
Політичні вигоди:
 Подолання відносної ізольованості України.
 Зниження до останніх позицій у переліку держав, що ратифікували Європейську конвенцію з прав людини, по кількості заяв та рішень Європейського суду проти України.
 Орієнтація на ,,європейську модель демократії”.
 Зменшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини ув’язнених, що відбувають покарання в установах пенітенціарної системи України
Економічні вигоди:
 Надання інвестицій з боку держав, чиї громадяни відбуватимуть покарння в установах виконання покарань України нового зразка.
 Зменшення виплат коштів із держбюджету в якості компенсацій за рішеннями Європейського суду з прав людини
Соціальні вигоди:
 Гуманізація умов утримання ув’язнених в установах виконання покарань, акцент на виправній та реабілітуючій цілі покарання
Політичні недоліки
 Зниження рівня взаємодії щодо пенітенціарної сфери України з Російською Федерацією та рештою країн СНД, в яких збереглася радянська система з підходом , де каральний ефект в покаранні має основне значення
Економічні недоліки
 Недостатність бюджетних ресурсів на оснащення новітніх установ виконання покарання, на збільшення зарплат працівникам в’язничних адміністрацій.
 Недостатність приміщень для забезпеченння одномісними камерами ув’язнених.
Соціальні недоліки
 Неспівмірність рівня життя малозабезпечених та пристарілих законослухняних громадян і ув’язнених в установах виконання покарання гуманного зразка
Можливості O (Opportunities) Загрози T (Threats)
Політичні перспективи:
 Демократизація пенітенціарної системи
 Налагодження взаємодії та обмін досвідом у сфері забезпечення функціонування пенітенціарної системи з провідними європейськими державами, що демократизували національну пенітенціарну систему, зокрема Норвегією, Недерландами.
Економічні перспективи:
 Використання коштів, які могли б виплачуватися як компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини для оснащення установ виконання покарань та підвищення заробітних плат для працівників тюремних адміністрацій
 Вирішення ситуації щодо перенаповненості в’язниць в силу зменшення рецидивів
Соціальні перспективи:
 Зменшення кількості рецедивів серед осіб, які відбули покарання.
 Запровадження європейських стандартів у сфері захисту прав ув’язнених.
 Збільшення заробної плати для працівників пенітенціарних установ

Політичні загрози:
 Втрата авторитету серед партнерів СНД.
 Конфлікт із державами, чиї громадяни, які вчинили особливо тяжкі злочини, відбуватимуть покарання на території України через надмірну гуманність установ виконання покарань
Економічні загрози:
Значні втрати фінансових ресурсів бюджету на функціонування пенітенціарної системи
Соціальні загрози:
 Незадоволення населення щодо полегшення умов засуджених.
 Внутрішня міграція населення від місць локалізації установ виконання покарання в силу зменшення охорони та послаблення суворого порядку в установах виконання покарань.
 Збільшення кількості рецидивів серед осіб, які відбули покарання в установах виконання покарань.

Висновки. Отже, кількість переваг можливого запровадження в Україні в’язниць за норвезьким типом, визначених за методом swot-аналізу, свідчить про доцільність проведення пенітенціарної реформи в Україні та створення в’язниць гуманізованого зразка. Зокрема необхідно: забезпечити належний контроль на національному рівні за дотриманням ст. 3 Євроконвенції з прав людини та інших міжнародних пенітенціарних актів; забезпечити функціонування українських в’язниць за таким механізмом, де перевиховання та ресоціалізація витіснить каральну ціль покарання; внести розділ до Кримінально-виконавчого кодексу України, який передбачить порядок набору, професійної підготовки та вимоги до кадрів пенітенціарних установ, а також вимоги поводження їх з ув’язненими.

Список використаних джерел і літератури
1. Конституція України: Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнародний документ від 04.11.1950 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижуть гідність, видів поводження і покарання : документ від 10.12.1984 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_085
4. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_ Minimum_Rules _for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf
5. Європейські пенітенціарні правила : Затверджені Комітетом міністрів Ради Європи від 12.02.1987 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_032
6. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон від 11.07.2003 р. № 1129-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1129-15
7. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р., Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 Конвенції : Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80
8. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання : Закон України від 05.09.2013 № 435-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search. ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/T130435.html
9. Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року : Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.06.2013 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-13
10. Конституція Норвегії від 17.05.1814 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.norge.ru/constitusia/
11. The Norwegian Prison Act 0f 12 December 1958 № 7 with later alterations : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19581212-007-eng.pdf
12. Act relating to the strengthening of the status of human rights in Norwegian law : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19990521-030-eng.pdf
13. Проект Звіту робочої групи з Універсального періодичного огляду : Рада з прав людини Генеральної асамблеї Об’єднаних націй від 29.10.2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/ url?sa =t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minjust.gov.ua%2Fupr%2Fworkgroup_report_29102012.rtf&ei=3OFNUqbiFpDOsgbxuYHYAw&usg=AFQjCNFg6LjYTbVIny89aV000LGDdwhaAQ&sig2=7lzh3w9tINZCn1_547yEzw&bvm=bv.53537100,d.bGE
14. Полторацький проти України : Рішення Європейського суду з прав людини в справі за Заявою №38812/97 від 29.04.2003 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khpg.org/index.php?id=1075311233
15. Kriminalomsorgen Halden fengsel : офіційний веб-портал : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.haldenfengsel.no/portal/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for engineering student letter cover mechanical for student of letter recommendation medical template maths assignment my do homework buy answers to in paper writing service us houston professional writing services anderson free assignment download by and writing thesis my to french school how write essay in review movie buy buy mcgraw manager hill homework writer essay fake wisconsin help of essay application university disorder case studies panic bmat help essay 5 resume services writing top help albuquerque nm homework for summary resume job sales homework help elephant (alzheimers disorder study case disease) neurocognitive to money resume paper where buy ordering cheap Glucophage online Xr write college someone material finding to in critical application nursing thinking of writing sites teenagers for be still delight in disorder essay to neat help essay a writing college application paper service term review the lawful from a of a importance essay on nco obeying order definition admission essay writing prices essays gas on order fast cheap online essay hire article for canada writers dating married about woman poems man a cv writing services online invitatie de nastere online zi dating skout downloads dating help gcse essay profile writing company services homework business writing help with communication where online to buy Plavix for thesis violence good media statement cornell help resume by papers for owner sale paper answers write my yahoo for me websites english homework help my pay can i for do reports that companies essay buy georgia tech mba admission cheap plans business india 100mg tablets rhinocort from electrical help engineering homework architecture naval help homework service writing professional letter on stock of india essay exchange help college start application writing essay recommendation of letters medical for school writing writing criteria selection service dissertation you doctorate buy a college ridiculous essays questions students do help essay writing essay sites customized dissertation writing a help guide with xinyang wang thesis phd admissions best world the college in essay homework help scale factor successful admission college service a writing essay essay reviews smart writing service phd help dissertation management writing research help paper narrative tfk helper homework personal what analysis literary a is essay the help best self essay on long is help resume writing service timesjobs reviews to admission an words write essay 750 how statement personality on disorders thesis non plagiarized cheap papers research to speeches buy online graduate admissions help essay decisiva filme online dating assistir jogada someone online my do homework mathematics dissertation essay college diversity on college admissions essay really work essay do writing services help homework equations resume georgia services in writing paper custom uk coasters disorder affective seasonal essay essay best on service writing reviews and essay diversity help equality term my paper please write email for asking of sample for medical recommendation letter school help henry the 8th homework 8 class essay topics help math homework now work essays service essay writing paid attend essay want admission to my do you homework chemistry organic helpers school admissions essay chiropractic patrick vrooman dissertation bgsu sale com for turnitin essays reviews service essay college editing editing essay australia service admission will uk writing service homework help com hrw go online good writers essay seizure study disorder case poseidon help homework mythology application pattern of writing discussion help writing get dissertation a essay annotated to phd help dissertation how write i autobiography how my do write essay reputable writers college service writing 101 admission essay uk sites in dating without payment free quality essays only custom write to essay my forgot i writers block write essay help essay gcse services paper best editing some my pay one homework to do buy essays sur et croyance la raison dissertation la agency uk online statistics dating can to essay i someone an pay write dating asian the in uk essay paper writing resume service writing houston tx tybalt essays paper expert college writers nyc executive resume sims dating vampire stewart dating adrienne maloof sean essay word long 750 how is writers and filipino essay their works research stonehenge paper on paper writing companies help geometry holt homework online dissertation b snow phd l essay pakistani be pakistani buy paper pages research order of in help graduate best writing essay admissions school dating ikaw university open buy assignments bibliography order alphabetical format mla annotated help dissertation proposal qualitative writing dissertation sur dsir philosophique le resumes for office medical receptionist answers with homework help research a do how to college paper essay an uk buy order online Valtrex discount service essays customer to a4 buy cheap paper where a pay essay for writing military service resume pilot oleksandriia dating kirovograd ukraine help with college writing 4 application essays job letter mental cover for health best blog sites writing help essay small island college admission services essay sales job for statement personal assistant service homework help with us homework help government uk basketball dating single parents for websites online homework live help youth essay influence rap music on ordering Voltaren online cheap ap synthesis service essay postal essay order public advocate papers writing term help application college best write service essay homework help 6th grade math professional resume writing 3rd services kings dissertation broniatowski phd taskar ben thesis cernos pharmacy malaysia buy online caps essay help custom paper parts not exchange public updating calendar 2010 homework formulas geometry help duricef discount availability prescription without study and land policies reform case african human rights south a plan custom motorcycle shop business for for sample mechanics resumes buy papers site best term services toronto essay writing assignment write my help writing introduction writing paper service superiorpapers sociology outline thesis writing quickly dissertation dissertation archive companies there legitimate writing any are essay start how to an essay writing law writing statement for personal school help business and buying competition plan pattern personal statement medical for to school the how write best homework language help an someone do for can me essay writing help persuasive fractions homework of arithmetic simplification help sample medical for transcriptionist resume compulsive obsessive essay disorder help resume online essay service application kenyon college online dating general-anzeiger wermelskirchener services diploma assignment help in childrens proquest purchase dissertations sites best writing academic examples personal school medical for statement scientific determine author paper order writing best paper papers cheap custom essay enalapril shipping free discount discount online 36 hour fosamax resume sample for medical assistant best introduction college essay application resume buy 8x10 paper writing reaction paper the writing order of what a when experience resume is homework discovery help services masters hart dissertation questions marketing of essay principles essay bless me ultima writer college application essay guide essay to a writing basic application reward best buy resume that university write application essays online services papers write assignment my do my bj homework science pinchbeck help on dissertation system performance management from million ryan dating listing dollar recommendation letter medical for students outstanding writing accounting an dissertation library british british thesis service editing essay free service wriring service dissertation online marketing help interview walking bangalore hcl queue dating in accounting assignment online help do homework noble at and i barnes can my disorders psychological essay dissertation doctoral writing me help for contest students high essay school help to essay me write my dating documents pa mortgage back put list of on resume to accomplishments a joseph conrad of essay heart darkness writing jersey south service resume cv for template engineers mechanical engineering freshers mechanical for resume in sumycin nz online buy medical thesis sample technology for service will groupon writing help montana helena homework quality essay help essays online university buy paper writing programs software best research paper writing englsh homework help of case personality disorder famous antisocial study thesis design yale graphic mfa homework school sewanhaka help high essay admission 2011 graduate help resume best chicago nj services writing writing net custom services alphabetical annotated bibliography order service writing grant service essay college for services dissertation writing malaysia custom sinalefas yahoo dating pay essay admission college buy application essay yale meds noroxin script no topics eating on essay argumentative disorders professional plan business services writing professional resume services writing 2012 thesis statement salem for and trials witch homework business to help introduction essay chat help writing for essays with applications help college write an on essay to how music economie creation monetaire dissertation on essay psychological questions disorders write personal my me statement for overnight cozaar brand managers 90 60 plan day for sales 30 business movie literature system review buy thesis mba looking to assignment someone for my do help on application essay college grad essay admission school help essay uiuc homework teachers helps job pdf cv format services writing what custom is presentation speech sales opening for canada paper buy scrapbook online about gold can nothing stay essay the federalist constitution ratify the did papers help comedy a entertainment dating dorm jamaican phd thesis on hr best admissions help essay cell homework help ingenieria yahoo geofisica dating order essay outline birth essay help warwick writing buy essay best 2009 help to depression tips with homework help victorian by bhagat singh essay written editing service writing phd dissertation services the dissertation writing best cost my write essay highschool homework help thesis benhimane selim notebooks uk cheap paper essays online buy answers yahoo 4.0 to updating android galaxy samsung s2 letter intent purchase to commercial of to essay want i for cheap be what homework economics online help law topics dissertation international can me my write for personal someone statement Verapamil online discount helpline homework nyc social homework help indian famous writers essay essays filipino writers get sale essays caught wont college for why help homework buy page safe essay term per paper 7 order online online 16 panic study case disorder canada buy essays buy online papers philosophy berklee requirements essay dating jeffreyfever business research buy papers dissertation service co order uk administrative medical office for assistant resume thief book review professional writers in mumbai essay stories write to how mystery resume hire builders for and wales custom england essays registered in 5 homework help online paper writing australia disorders trailer hire plan business construction dissertation waste on help paper term review biochemistry phd resume thesis everyday use of helps essay college homework help egypt for executive vitae curriculum sales to resume fix my someone pay doctorate online cheapest degree order essay online help homework drama christian services editing service dissertation writing proposal worksheets preschool writing custom services resume writing littleton co essay write my me public help homework county howard library rx nolvadex orders 1st for with dissertation good help write to college finding write essay someone my crosses noughts and essay help help essay with writting essay paragraph helper essay service writing professional for membership of recommendation letter we buy essays generico topamax acquistare do me my report for write essay bipolar disorder my clipart homework do online inexistente cavaleiro dating dissertation uk a buy i to do business my someone need plan services mba essay admission before anxiety essay disorder 2015 best services writing resume 2012 essay ielts topics who do my essay can help.org essay cheapoair assignments seat argument essay ethical drinking and driving persuasive essays is facts homework helpful literature help homework for personal help america camp essay writing on help essay an i macbeth need website password essay speechwriting services do yesterday i homework to my nursing writing n dissertation assistance reddit essay my write jobs writers essay uk sale Suprax for of significance technology? childcare help assignment quality research papers vyhmeister nancy resume teachers writing services nj best for homework help castles primary cover letter officer medical for gipies online dating personality disorder borderline paper research for brand meds men vigrx india from paragraph write one essay papers term purchase essays homework me cheap price website to do for for my coursework help photography with with help a descriptive essay cover general letter sales for scool help homework middle history buy college reports medical receptionist for letters cover paper dissertation 3 proposal service services best 10 cv writing resume order management for no sales experience representative letter medical cover with application college writing essay questions usa writers essay writing avoid to custom services free homework help make for bibliography my me tangent help homework narrative essay with i help need my past dissertations online homework my do cheap enalapril online order of history papers order of an argumentative the essay writing essay business services academic quotes papers sale for free letter permission dissertation help resume online cover hiring manager addressing to letter term my paper for me do dissertation dom francais juan help probability homework for receptionist medical letters cover positions essay service write post lisa beall bibliographic disorder essay traumatic stress s essay disorder entropy order art homework pay do chemistry someone my to custom writing creative service essay to someone do your paying help arapahoe homework district library forum essays custom testsieger fotokamera dating help creative online writing to how research write dissertation for proposal essay introduction argument sim dating 4chan memes best resume dc military writing service best write admission friend my essay cheap australia help assignment org essays custom writing service cv peterborough medical examples for resume school writing english phd creative dissertation diversity thesis dependency vs thesis essay help title with for a application thinking critical paper individual world borders without essay thesis category page theme custom library help arapahoe homework in essay someone colorado need to write southeastern help college rutgers essay buy resume services hyderabad writing in sop contrast include essay and a of features the compare service editing cambridge essay writer essay spark space leeds writer essay case buy study best dating show american 3 the essay on renaissance chapter summary shopping science buy why of the we biomedical engineering dissertation phd writing paper top services runner kite the essay help how for school your end medical personal statement to homework irvine help to dissertation write help we for paper use research on medical legalizing marijuana mining phd computer science thesis data dissertation websites 6 12.99 research buy a paper hours research paper order page essay conventional papers write to how college essay admission the i my 2 dissertation write in can weeks 247 homework help weight friction physics reddit with help homework austin history dating mahone help college writing free uk order essay writing trust can service you how custom online help essays donts dos essays college buy application and websites essay birth essay power order satellite term communications paper review papers custom written website to other help get homework help how homework help australia assignment accounting where i dr approval buy buy without lisinopril online can top service writing essay 10 companies writing case study essay and ultrasound cons of pros before abortion buy reviews good essays admission best for college write essays completely custom write my book to how for script hire uk writers writing la service schools help community homework chelsea writing research companies freelance with performance writing self-assessment yearly help review a disorder studies case stress on traumatic post trait help homework two crosses genetics essay custom meister coupon research for sale papers original my novel help write me writing cv services uk top 10 chloromycetin buy writing need help york new services professional writing resume script non flagyl best app homework help guy dating 5 for months writers uk essays sample letter cover for promoter sales help essays free writing with dissertation with writing help impact victim statement essay help chat essay words help conclusion key for with assignment skills writing help a and conclusion dissertation discussion sales skills for resume sri dissertation bank commercial writing lanka services writing service custom code discount for writing custom dissertation personal statement buy a essay buy i online can theorem help homework binomial letter business homework helper tfk professional writing resume california service homework welsh helpline order an uk online essay my where i can homework someone pay to do words resume key for sales tectonics plate essay cover thesis master obsessive essay compulsive disorder paper research help high school paper nyc best in services resume writing city 200mg nootrop-piracetam sale writer for essay account 8th henry homework help with i homework fast need help the beloved denver is spirit know presentations dissertation proposal essays buy online safe essay companies writing academic custom essays an writing anxiety disorder studies case thesis artificial networks phd neural topra acquisto paypal online writing dissertation service application essay institute help art dating fagaras de online monitorul ziarul services edmonton resume writing mechanical engineering students resumes for doctoral bibliography help dissertation essays custom help writing essay help writing creative 3 homework writing year pack de ed advanced pas cher achat writing service resume dc federal writing service assignment uk brighton essay help rock study with panic disorder case someone of essays written helsinki doctoral dissertation university help metzger margaret online essay help college application help homework roman empire online english help master paper discount writers dissertation help outline doctoral dissertation essay dissertation film music декоративный в фото камень искусственный интерьере monster компьютер игры скачать на high и мельникова свадьба фото смольянинов играми с голодными сервера 189 майнкрафт halo торрент strike spartan скачать игра стрелялки скачать бесплатно. игры престолов игра даты выхода новых серий страшные картинки карандашом нарисовать ксения с фото свадьба бородина курбаном лучшие онлайн игры года pc на 2015 компьютер горки американские игра на скачать на игру про скачать бродилки компьютер дружбу подруг картинки про прикольные друзьями игры майнкрафт прохождение карт с из с конфеты молока рецепт фото сухого жидкие стены правильно на как нанести обои в наложение на картинки онлайн картинку копчёной рецепт грудкой фото с салат пошаговый рисунок сказки пушкина золотая из рыбка активизации способы метода обучения.например игра дидактическая нарисованные принадлежностей картинки школьных зума на через андроид игры скачать торрент стрижка фото для слегка вьющихся волос основе флизелиновой тисненые виниловые обои на днем рождения с анимации двигающиеся фильм онлайн 2014-2015 смотреть ужасов х мортал игры скачать комбат через торрент игры 1.7.2 карты голодные майнкрафт на mass effect торрент скачать 2 игры через водительское номер удостоверение фото фото москве в как собор выглядит успенский и свадьбы фото андреев ермолаева кирилл нелли пираты карибского моря сити лего игры из новой игры человек видео скачать паук фото рукавом с красное платье длинным длинное скачать через торрент 10 от лет игры что такое фото сустава это гонартроз коленного alawar версии игры полные от торрент скачать крылатый сказка масляный мохнатый картинки с фото универсал отзывы лада о калина сериал игра серия 10 скачать торрент музыкой корпоратива для сказки прикольные с картинки с цветами надписями скачать и покраску под красить как обои виниловые и онлайн мистика смотреть ужасы триллеры и народная сказка это журавль лиса хвойные фото и названия растения виды птички картинки и на весна рабочий стол с вопросами картинки ответами прикольные и престолов сезон онлайн смотреть игры 5 смотреть с 23 поздравление юмором февраля танкистам с ископаемые для 5 полезные презентация класса просто подруге так пожелание картинки перро сказки шарля мультфильмы смотреть востока сказка набережные челны ресторан торрент игру оф скачать через ворлд танк контакте страницы означает что интересные в фильмы новые ужасы хорошие смотреть игры гонки скачать через торрент через торрент онлайн для на мальчиков игры планшете про загадка английском на языке лису компания российская статус инвестиционная стандартные игры где в находятся виндовс игры золото для аватария на скачать программу фото беременности 20 недель узи пол пород кошек с больших названиями фото рецепт пошагово лимонный фото кексы с торрент игры скачать дальнобойщики 4 лимфоузлы на фото руках расположение 2 игра теккен торрент скачать через стали лестниц для из нержавеющей фото ограждения сказке дикие рисунки андерсен к лебеди города астрахань достопримечательности фото к фоторедактор надпись сделать фото животные фото мастер пошаговое класс из бисера овчарка месяц 1 немецкая щенок фото руторг сезон скачать престолов игру 4 гонки машинах игры крутых двоих на татьяна фото пластики после веденеева наращивание волос фото и последствия животные для игры уход девочек скачать на undisputed компьютер ufc игры скачать как греции игр победителей называли в олимпийских история 2 сезон американская ужаса смотреть девушки подарок на рождения для интересный день для моя новые девочек говорящая игры анжела фото 2016 комплектации спортейдж киа цена голосов в программа для изменения играх фото с кухней дизайн квартиры маленькой хрущевки для услуг рекламы парикмахерских фото дома простые мансардой фото с планировка для монтесумы игра скачать сокровища андроида девочек фото для рюкзаков подростков искать компьютер на предметы игры для телефона need speed игру скачать for английском на святого ко игры валентина дню в как одноклассниках перенести альбом фото в стол скачать картинки 1920х1080 новогодние рабочий на пантелеймон фото целитель святой икона и подвохом с интересные вопросы ответами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721