ГУМАНІЗАЦІЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ УКРАЇНИ ЗА НОРВЕЗЬКИМ ЗРАЗКОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

загруженное (1)
Анотація. У статті досліджено стан дотримання прав ув’язнених в Україні, здійснено компаративістський аналіз законодавства України і Норвегії, що регламентує умови утримання ув’язнених в установах виконання покарань. Зроблено акцент на позитивних аспектах практики забезпечення прав ув’язнених на прикладі в’язниці Bastoy та подібних установ виконання покарань у Норвегії. Запропоновано авторське бачення шляхів гуманізації в’язниць в Україні.

Ключові слова: установа виконання покарань; гуманізація; права людини; катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижуть гідність, види поводження.

Аnnotation. In the article it is made an investigation of observance of prisoner rights in Ukraine. It is carried out a comparative analysis of legislation of Ukraine and Norway which regulates the terms of maintenance of prisoners in establishments of implementation of punishments. Іt is made an accent on the positive aspects of practice of providing of prisoner rights on the example of prison of Bastoy and similar establishments of implementation of punishments in Norway. Author vision is offered on ways of humanizing of prisons in Ukraine.

Key words: prison, humanization, human rights; tortures and other cruel, superhuman or such, that demean dignity, types of conduct.

Постановка проблеми. Протягом останнього десятиліття прослідковується тенденція того, що Україна зайняла гіперактивну стратегію руху до Європи, європейського рівня життя, європейських стандартів. Одним із таких кроків стало підписання від імені України 9 листопада 1995 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Вище згаданий міжнародний нормативно-правовий акт був ратифікований Україною у 1997 році [7]. Проте, de facto положеннь даного акту Україна не дотримується.
За результатами діяльності Європейського суду з прав людини у 2012 році Україна посіла четверте місце серед держав-учасниць Конвенції за кількістю поданих скарг до цієї міжнародної судової установи [9].
Станом на 2014 рік за даними з офіційного сайту Європейського Суду Україна посіла перше місце за кількістю звернень, випереджуючи Італію та Російську Федерацію.
Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, станом на 18.09.2013 р. зафіксовано 23 рішення щодо України, винесених Європейським судом з прав людин за фактом порушення ст. 3 Конвенції «Заборона катування», зокрема щодо неналежних умов тримання під вартою.
На п’ятій зустрічі 24 жовтня 2012 року робочою групою з Універсального Періодичного Огляду було проведено огляд України. В ході інтерактивного діалогу 57 делегацій виступили із заявами. Марокко зауважила про необхідність поліпшення стану здоров’я у місцях позбавлення волі в Україні. Відповідно до діалогу, Канада та Італія виразили стурбованість станом пенітенціарної системи країни. Литвою було відмічено переповненість в’язниць, погані умови утримання під вартою, високу смертність і випадки тортур та жорстокого поводження з ув’язненими, що і досі залишаються проблемними сферами в Україні [13].
На вирішення проблеми Президентом України був підписаний Закон № 435-VII «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку і вимог відбування покарання», який був прийнятий Верхоною Радою України 5 вересня 2013 року [8]. Проте, даний акт викликав бурхливу дискусію щодо недостатності забезпечення прав ув’язнених. Акцент публічності зупинився на запропонованих у проекті закону змінах до статей 59 та 99 Кримінально-виконавчого кодексу Україні, де, з огляду на те, що засудженим до обмеження волі, а також засудженим до позбавлення волі, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації, дозволено носити цивільний одяг, користуватися грошима без обмежень та цінними речами, пропонувалося дозволити таким засудженим мати при собі та користуватися мобільними телефонами та аксесуарами до них. Проте, у процесі підготовки документа до другого читання депутати заблокували дані зміни до норм з рядом інших положень, що пом’якшували порядок відбування покарання засуджених.
Зважаючи на це, тема статті є актуальною.
Метою дослідження є порівняння дотримання прав ув’язнених в Україні та Норвегії, а також аналіз переваг та недоліків, перспектив та загроз, які витікають з можливого запровадження в Україні установ виконання покарань за норвезьким зразком з використанням SWOT-аналізу. Для реалізації мети були поставлені завдання: порівняти de jure та de facto дотримання прав ув’язнених у Норвегії та в Україні відповідно до міжнародних стандартів; обгрунтувати необхідність покращення умов утримання ув’язнених в установах відбування покарання в Україні, та, в свою чергу, удосконалення державою системи захисту права людини бути захищеною від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження; визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози у разі можливого запровадження в Україні установ виконання покарань за норвезьким зразком; запропонувати шляхи вирішення ситуації неналежного утримання в’язнів в Україні.
Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Свого часу активну увагу щодо необхідності гуманізації в’язниць в Україні приділяли Алєксєєв А. Г, Беца О. В., Вербенський М. Г., Маляренко В.Т., Закалюк А. П. та інші.
Визначення можливості запровадження в Україні установ відбування покарань ув’язнених із норвезьким рівнем забезпечення гуманності за допомогою SWOT-аналізу застосовується вперше.
Викладення основного матеріалу. Право ув’язнених на належні умови утримання захищається у ст. 28 Конституції України, де говориться про те, що «кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню» [1].
У ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку ратифіковано Верховною Радою України, встановлено, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню [2]. Отже, Україна, імплементувавши даний міжнародний нормативно-правовий акт, повинна дотримуватися його положень.
Проте, прослідковується ігнорування як національного, так і міжнародного законодавства в Україні, що стосується даного права людини. Розглянемо це на прикладі справи «Полторацький v. Україна». У Рішенні Європейського суду з прав людини в цій справі зазначено, що особливою тривогою Суд сприйняв той факт, що заявник разом з іншими засудженими, двадцять чотири години на добу були зачинені в камерах, у яких був досить обмежений життєвий простір, що вікна камер були закриті таким чином, що природне освітлення не потрапляло, що не було передбачено можливості мати прогулянки і що майже не було можливості зайняти себе якоюсь діяльністю або мати контакт з іншими людьми. В результаті, суд зазначив, що утримання заявника в неприйнятних умовах такого роду становило поводження, що принижує гідність, усупереч статті 3 Конвенції. У справі заявника ситуація ускладнювалась тим фактом, він утримувався в камері без водопровідного крана та умивальника, а лише з невеликою трубою в стіні поруч з туалетом, коли подача води здійснювалася з коридора, а стіни були вкриті фекаліями і не було зливного бачка в унітазу. При розгляді суттєвих умов утримання заявника, суд також звернув увагу, що Україна мала серйозні соціально-економічні проблеми і що адміністрація СІЗО працювала в складних економічних умовах і займалася впровадженням нового національного законодавства та відповідних інструкцій. Проте, суд зауважив, що брак коштів не може, в принципі, виправдати умови, які були настільки поганими, що перевищили поріг поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції. Крім того, економічні проблеми України не можуть у будь-якому разі пояснити та виправдати окремі умови утримання, які були визнані неприйнятними у цій справі [14]. По даній справі Європейським судом з прав людини було визнано порушення Україною ст. 3 Конвенції.
Окрім того, варто зазначити, що по даній справі не були дотримані норми й інших міжнародних актів, зокрема Європейських пенітенціарних правил від 1987 року, де у ст. 4 зазначається, що утримання ув’язнених в умовах, які порушують їхні права людини, не може бути виправдано нестачею ресурсів [5].
Нещодавно у засобах масової інформації з посиланням на прес-службу суду в Страсбурзі було повідомлено про рішення Європейського суду з прав людини у справі «Віктовський v. Україна». Було зазначено, що у своїй скарзі Вітковський, посилаючись на статтю 3 Європейської конвенції з прав людини, скаржився на незадовільні умови досудового перебування в ізоляторі тимчасового утримування в Дніпропетровську, а також у в’язниці в Жовтих Водах Дніпропетровської області. Зокрема, він заявляв, що видана постільна білизна в камері була заражена комахами. Також він скаржився на те, що у в’язниці, де перебувало 140 ув’язнених, було тільки 12 душових кранів для миття. Він стверджував, що, маючи проблеми зі здоров’ям, у таких умовах він втратив 12 кг ваги. Євросуд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 9 тисяч євро українцю Вікентію Вітковському через жорстоке поводження. В даному випадку прослідковується і порушення п. 4 Європейських пенітенціарних правил, де зазначається, що ванних і душових повинно бути достатньо для того, аби кожен ув’язнений міг користуватися ними при температурі, яка відповідає клімату, по можливості щодня, але не менш двох разів на тиждень або частіше, якщо це необхідно для підтримки гігієни. Окрім того, як у справі Полторацький Україна, так і у справі Вітковський Україна має місце порушення ст. 5 вище згаданого міжнародного акту, де зазначається, що життя в місцях позбавлення волі повинно бути, наскільки це можливо, наближене до позитивних аспектів життя у суспільстві [5].
На відміну від обширного законодавчого забезпечення та фактичного не дотримання заборони катувань в Україні, Конституція Норвегії не містить жодної статті, в якій би прямо захищалося право на повагу до честі та гідності людини. Лише у ст. 110 Конституції Норвегії 1814 року має місце норма, у якій зазначається про забезпечення прав людини, а зокрема законодавець вказав, що обов’язком державної влади визнається повага і забезпечення прав людини [10]. Проте, Королівство Норвегія вважається державою, що забезпечує найбільш гуманні умови утримання ув’язнених. Так, у Норвегії строк підготовки тюремних працівників є найдовшим у світі. Великий акцент зупиняється саме на вимогах до працівників в’язничних адміністрацій. Основна частина The Norwegian Prison Act оf 1958 відведена саме на регламентування статусу працівників в’язниць. Зокрема, у §6 Розділу І даного акту зазначається, що особа може бути призначеною працівником тюремної адміністрації, якщо вона має норвежське громадянство, має властиву їй стриманість та хорошу репутацію, не молодше 21 та не страше 35-ти років, та надала медичну довідку про відсутність будь-яких хвороб, що унеможливлює виконання обов’язків тюремного працівника. Порушення норм, насильство зі сторони працівників в’язниці карається. У вище згаданому акті визначається вимога проходження потенційним працівником в’язничної адміністрації випробувального терміну з обов’язковим відпрацюванням року у призначуваній установі виконання покарання [11]. Такий акцент з боку держави щодо особи працівника установи виконання покарання відповідає європейським стандартам, оскільки у п. 8 Європейських пенітенціарних правил зазначається, що персонал пенітенціарних установ виконує важливу суспільну функцію, і тому порядок їх набору, професійної підготовки та умови роботи повинні забезпечувати їм можливість підтримувати високі стандарти поводження з ув’язненими [5].
Розділ ІІІ The Norwegian Prison Act присвячений поводженню і ставленню персонану в’язниці до ув’язнених, зокрема, зазначається, що ставлення до ув’язнених повинне бути таким, щоб сприяти їхній адаптації до суспільства (§14). На скільки дозволяє простір приміщення і за відсутності особливих причин для ув’язнених повинно бути забезпечене одноосібна тюремна камера для ночілі (§15) [11]. Дані положення і їх фактична реалізація (в’язниці Халден, Бастой Норвегії) відповідають п 5. розділу «Розподіл та розміщення ув’язнених» Європейських в’язничних правил, де зазначається, що ув’язнених зазвичай треба розміщати на ніч в окремих камерах, за винятком тих випадків, коли їм зручніше розташовуватися разом з іншими ув’язненими [5].
Згідно з ст. 115 Кримінально-виконавчого кодексу України йдеться мова тільки про індивідуальне спальне місце та норми жилої площі на одного засудженого [6].
Відповідно до §19 Розділу ІІІ ув’язненим мають бути забезпечені можливості для навчання [11]. В силу вимог сучасності важливо забезпечувати ув’язнених доступом до мережі Internet. Так, до 2010 року в Норвегії пройшла реформа по забезпеченню ув’язнених доступом до інтернету через національну мережу. Таке нововведення було пояснене необхідністю забезпечення цілей норвежської освітньої системи у в’язницях, необхідністю підготовки та проведенню екзаменів. У ст. 125 Кримінально-виконавчого кодексу України зазначається, що, відповідно до законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту для засуджених забезпечується доступність здобуття повної загальної середньої освіти. Проте, ні в чинному Кримінально-виконавчому кодексі, ні у нещодавньо підписаному Законі України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку і вимог відбування покарання» не передбачено нововведень щодо забезпечення ув’язнених доступом до інтернету [6].
Відповідно до §23 The Norwegian Prison Act ув’язненим дозволяється мати зустрічі із найближчими родичами та особами, зустріч із якими має важливе для них значення [11]. Проте, на відміну від українського законодавства, не зназначаються їх обмеження в часі та кількості (ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу).
Яскравим прикладом гуманної установи виконання покарань є в’язниця Halden, офіційно відкрита 1 квітня 2010 року королем Харальдом V, та розрахована на 252 ув’язнених. Вони забезпечені холодильниками, телевізорами, біговими доріжками, музичними класами. Працівники адміністрації не мають зброї з метою зменшення залякування та скорочення соціальної дистанції. Такі пенітенціарні установи відомі і тим, що кількість іноземців, які відбувають покарання у даних установах, є набагто вищою, аніж в інших державах. Це не виключає інвестування коштів з інших держав.
Відповідно до статистичних даних, опублікованих у газеті Guardian, рівень рецидивів у в’язниці Bastoy (Норвегія) складає приблизно 16%, і в Європі це є найнижчим показником, в той час, як у США він рівний приблизно 40%.
Порушення прав та основоположних свобод людини, зокрема за ст. 3 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод призводять також до фінансових втрат Державного бюджету України у зв’язку із виконанням рішень ЄСПЛ щодо відшкодування шкоди, завданої такими діями. Наприклад, за даними Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2011 та 2012 роках на виконання рішень ЄСПЛ по суті скарг з Державного бюджету України було сплачено 25021734,79 грн. та 39002553,75 грн. відповідно [9]. Значна частка цієї суми була відшкодована за порушення ст. 3 Конвенції. Ці кошти можна було спрямувати на покращення умов у в’язницях та на збільшення оплати праці кадрів установ виконання покарань для забезпечення їх якісної роботи.
В наступній таблиці за методом swot-аналізу визначено усі сторони можливого запровадження в Україні установ виконаннч покарань, подібних до норвежських.

Сила S (Strong) Слабкість W (Weakness)
Політичні вигоди:
 Подолання відносної ізольованості України.
 Зниження до останніх позицій у переліку держав, що ратифікували Європейську конвенцію з прав людини, по кількості заяв та рішень Європейського суду проти України.
 Орієнтація на ,,європейську модель демократії”.
 Зменшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини ув’язнених, що відбувають покарання в установах пенітенціарної системи України
Економічні вигоди:
 Надання інвестицій з боку держав, чиї громадяни відбуватимуть покарння в установах виконання покарань України нового зразка.
 Зменшення виплат коштів із держбюджету в якості компенсацій за рішеннями Європейського суду з прав людини
Соціальні вигоди:
 Гуманізація умов утримання ув’язнених в установах виконання покарань, акцент на виправній та реабілітуючій цілі покарання
Політичні недоліки
 Зниження рівня взаємодії щодо пенітенціарної сфери України з Російською Федерацією та рештою країн СНД, в яких збереглася радянська система з підходом , де каральний ефект в покаранні має основне значення
Економічні недоліки
 Недостатність бюджетних ресурсів на оснащення новітніх установ виконання покарання, на збільшення зарплат працівникам в’язничних адміністрацій.
 Недостатність приміщень для забезпеченння одномісними камерами ув’язнених.
Соціальні недоліки
 Неспівмірність рівня життя малозабезпечених та пристарілих законослухняних громадян і ув’язнених в установах виконання покарання гуманного зразка
Можливості O (Opportunities) Загрози T (Threats)
Політичні перспективи:
 Демократизація пенітенціарної системи
 Налагодження взаємодії та обмін досвідом у сфері забезпечення функціонування пенітенціарної системи з провідними європейськими державами, що демократизували національну пенітенціарну систему, зокрема Норвегією, Недерландами.
Економічні перспективи:
 Використання коштів, які могли б виплачуватися як компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини для оснащення установ виконання покарань та підвищення заробітних плат для працівників тюремних адміністрацій
 Вирішення ситуації щодо перенаповненості в’язниць в силу зменшення рецидивів
Соціальні перспективи:
 Зменшення кількості рецедивів серед осіб, які відбули покарання.
 Запровадження європейських стандартів у сфері захисту прав ув’язнених.
 Збільшення заробної плати для працівників пенітенціарних установ

Політичні загрози:
 Втрата авторитету серед партнерів СНД.
 Конфлікт із державами, чиї громадяни, які вчинили особливо тяжкі злочини, відбуватимуть покарання на території України через надмірну гуманність установ виконання покарань
Економічні загрози:
Значні втрати фінансових ресурсів бюджету на функціонування пенітенціарної системи
Соціальні загрози:
 Незадоволення населення щодо полегшення умов засуджених.
 Внутрішня міграція населення від місць локалізації установ виконання покарання в силу зменшення охорони та послаблення суворого порядку в установах виконання покарань.
 Збільшення кількості рецидивів серед осіб, які відбули покарання в установах виконання покарань.

Висновки. Отже, кількість переваг можливого запровадження в Україні в’язниць за норвезьким типом, визначених за методом swot-аналізу, свідчить про доцільність проведення пенітенціарної реформи в Україні та створення в’язниць гуманізованого зразка. Зокрема необхідно: забезпечити належний контроль на національному рівні за дотриманням ст. 3 Євроконвенції з прав людини та інших міжнародних пенітенціарних актів; забезпечити функціонування українських в’язниць за таким механізмом, де перевиховання та ресоціалізація витіснить каральну ціль покарання; внести розділ до Кримінально-виконавчого кодексу України, який передбачить порядок набору, професійної підготовки та вимоги до кадрів пенітенціарних установ, а також вимоги поводження їх з ув’язненими.

Список використаних джерел і літератури
1. Конституція України: Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнародний документ від 04.11.1950 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижуть гідність, видів поводження і покарання : документ від 10.12.1984 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_085
4. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_ Minimum_Rules _for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf
5. Європейські пенітенціарні правила : Затверджені Комітетом міністрів Ради Європи від 12.02.1987 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_032
6. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон від 11.07.2003 р. № 1129-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1129-15
7. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р., Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 Конвенції : Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80
8. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання : Закон України від 05.09.2013 № 435-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search. ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/T130435.html
9. Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року : Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.06.2013 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-13
10. Конституція Норвегії від 17.05.1814 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.norge.ru/constitusia/
11. The Norwegian Prison Act 0f 12 December 1958 № 7 with later alterations : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19581212-007-eng.pdf
12. Act relating to the strengthening of the status of human rights in Norwegian law : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19990521-030-eng.pdf
13. Проект Звіту робочої групи з Універсального періодичного огляду : Рада з прав людини Генеральної асамблеї Об’єднаних націй від 29.10.2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/ url?sa =t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minjust.gov.ua%2Fupr%2Fworkgroup_report_29102012.rtf&ei=3OFNUqbiFpDOsgbxuYHYAw&usg=AFQjCNFg6LjYTbVIny89aV000LGDdwhaAQ&sig2=7lzh3w9tINZCn1_547yEzw&bvm=bv.53537100,d.bGE
14. Полторацький проти України : Рішення Європейського суду з прав людини в справі за Заявою №38812/97 від 29.04.2003 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khpg.org/index.php?id=1075311233
15. Kriminalomsorgen Halden fengsel : офіційний веб-портал : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.haldenfengsel.no/portal/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework chemical online help engineering essay kenyan writers dot homework graph help online uk assignment order write name korean generator in my essay utilitarianism cheap Maxaquin no voodoo synthesise online papers order school ottawa professional writing resume urinary for tract zithromax infection endep shipping to where free order management dissertation human on proposal resource dating on sites datguyjoe reviews police research brutality paper a assignment how to make homework helper oxley sarbanes in homework help hindi cover for a medical letter job writing plans acoustic bass paper v n500 writer casio wj homework qosmio helper in my name latin write papers 11 online free test buy Tulsa delevery best Paxil day Cr online site - 2 Paxil Cr essay custom toronto essays professionally written Newark 100mg Antivert generic acquistare online - Antivert sicuro online resume and officer customs sample protection border term good how paper buy to a government master e thesis writer software essay free of orders essay three the society medieval contrast essay and compare purchase on speech diana eating disorders princess should development on medical not drug essay used for research for be animal plan archives 2003 gulfport master confido comprar year for hilarious boy 911 calls old 4 help homework writing services paper school dating francese italiano traduttore speed day dna essay 2011 custom buy papers assignment help need writing pen homework help homework help precalculaus mechanical essay for technical resume assistant for sales sample why for banking essay on me homework helpers reference a writing need help paper writing resume services best uk 2014 on towards airtel customer of satisfaction literature review uk best writing service resume body disorder dysmorphic research paper 50 get top student essay nation into college helped writing job service resume federal buy Nolvadex disorder patient personality study case antisocial best and services editing proofreading paypal atenolol online buy resume writing melbourne east south services price brand viagra homework sims buy 4 dating urbem latino my cv get where can i with help to buy where cheap Chloromycetin dating emma lukeisnotsexy blackery research how do to papers to letter write application how manager an to pills - online were buy Microzide Microzide Waco jobs writing dissertation payment for writing school high essays for price pack 100mg ed medium resume service writing military persuasive essay car buy essay customized writing service paper term custom 20 argument essay ethical write how words admission essay to an 2000 online hire writers for no experience for cover with letter representative sales dissertation find berlin online homework helper dictionary sell papers term for of introduction medical letter assistant industry dissertation report pharmaceutical help admission admission college college essays com essay - for Voveran buy generic Voveran Tuque best website online La essays literature order hindi sites essay essays obedience to orders Sr discount Isoptin purchase write introduction an to dissertation how for essay helping handicap homework library illinois public help shelbyville pro dissertation fetus 8619 life abortion essays help homework graphs english war homework civil help book report buy bc homework help best essays admission college book homework just cant i my do why cornell help resume admission help essay essay scholarship canada essays writing scholarship numerals help roman homework essay best writers 2014 writing 10 services best resume in nigeria writing a letter application job reliable writing essay service uk someone to find my paper write for admissions essay college a essay 5 write paragraph how to rose homework helpline hulman senior high school admission resume college cancer penile pictures on holocaust essay papers past online free i do a essay how write papers custom with provides written students informative eating essay disorders cytomel does loss cause hair latino 54 lyoko capitulo code dating service quality case study define process essay algebra pre help homework research with paragraph help for introduction paper perscription duricef no with buy my write food idiosyncrasy statistics paper online prescription cardura with buy public individual versus order essay rights young native essay contest writers writing jobs service essay of order a of paper research parts writing speech a help i maid need honor of writing resume 2014 best services nyc will dissertation writing cheap services homework my can i do maths 4 dissertation writing services custom online fortbildung dating dhu papers about buy als research penis online growth pills patch spanish online homework help help nursing student homework help subscription cramster annual complete homework libraries help homework public in volcano homework help service quality thesis bank papers buy online term sale argument research for papers writer beatles paper traducida plugin wordpress panel write custom cheap services resume toronto writing thesis help malaysia without cost lisinopril insurance Sustiva prescription onlinesale Sustiva - shipping Hollywood 25mg non free worldwide online papers lincoln with help homework to history linear homework regression help vs 12 thesis dissertation 3rd help france homework of after effects it side clomid taking and order thesis paper of elements eric regeln dating schach hegmann for intent order of letter purchase optimizers analysis phd particle an swarm thesis of about emma essays matchmaking in topics paper students presentation mechanical engineering for christina dissertation schrder paper 405 week psy personality 4 analysis article writers for canada hire writing service research custom paper dissertation a buy abstracts doctoral dating personal in bangalore service conclusion paper research writing writing paper online letter buy and dissertation writing thesis side 120mg effects imuran help algebra homework cpm calgary calgary professional writing service resume resume ab thesis order statement college writing job essay admission services cv canada writing course custom work resume free help for writing need a disorders blame the for essay is media eating to oklahoma college honors state essay university resume dj layout writing hull service cv in Tofranil are bestellen paypal generic good - Tofranil Naperville essay abortion with clerk experience for medical no records resume writing research computer science paper written essay online get tips dating guy a french writing statement medical help for school personal abstract how a dissertation phd to write dating sites brent office the Картинки воробья из котов воителей Как на фото сделать однотонный фон Очень вкусные сырники фото рецепт мультиплеер для андроид гонки Игры фото вытекающей спермы крупным планом на английском Картинки пишется как фото в трахни джинсах фото.члены во все щели. запихала себе в огромный фото Картинка рабочий на с кошкой стол фото эротика школьницы мини бикини мамка сына учит порно секс с школьницей русское фото природу про ужасы Смотреть фильмы девушки фото мжм Фильмы ужасов на телефон смотреть маслосемена фото торрент сатурн через Скачать игру фото дамами пышнами секс с на стол Март рабочий обои 1600х900 о фильмы Смотреть ужасы раскопках Стрижка каскадом без челки фото фото боком членом с парень эротическое фото русских девушек и видео секс с зрелыми девушками в бане фото Игры раскраски про принцесс диснея жесткий фото галереи ебли Актеры из сериалов на россии фото частное ню фото замужних женщин порева фотографии людмилки с фото солянки Рецепт пошаговый сшить сумка котик бщльшие груди фото фото кончают они что мамаш так ебут Пластиковые пристройки фото к дому эро фото грей саша фото дырочек крупным планом в большом разрешении высокого качества Конькобежный спорт в коломне фото член фото сущих девушек бродилки паук человек Игры онлайн Игры в майнкрафт с оружием городе Загадки тайны пирамид и египетских Смотреть фильм ужасов белый шум 2 сильвия сайнт и белая машина фото самых сексуальных фото мамочек порно просмотр хентайн упорно фото фото русских семейных пар ибутся бутылка домашнее жоопе порно фото в фото Как пройти одно игру 4 слово Игры престолов 4 сезон 9 серия hd Скачать игры через торрент батла 3 316 леново на игры порно фото проникновение новое огонь вода и игра Самолеты скачать слайд скачать порно фото шоу группа фото чили порно фото крупным планом анус открытый Фильм ужасов клещи смотреть онлайн Игры головоломки для пк скачать мьёльнир тату фото зрелые бабы домашнее русское фото кесарева после швы фото Расходятся зрелная мама секс фото порно фото болших членов игры сервере видео Майнкрафт на Когда моя девушка больна картинка букв одно слово ответы 4 4фото по-немецки рецепт Квикельта с фото для прихожая фото Мебель дизайн член попе фото.большой фото мамки в эротическом белье частное на Скачать сега игры 2 на эмулятор вагини большие фото школы фото 1505 Самые лучшие игры в мире играть Играть в страна возможностей игра Играть в лучшие марио игры онлайн начальник на стройке фото секси фото голых женщин порно лесби фото 18 в Скачать мод 13 игру мод гарис фото зрелые сосут хуй жены прислать порно фото Игры гонки на мотоциклах 2 играть Игры для псп 3008 скачать торрент фаукария фото уход Смотреть видео про губку боба игры порно секс мужчина верху фото с порно мамы и сына фото частное порно эротические фото девушек 18 пизда Приколы картинках контра в страйк Ваза из ракушек своими руками фото плохо стоит Чечня фото телок секс порно фильм онлайн смотреть Играть в игру симулятор вождения 5 порно женьщин фото сочных зрелых Игра олимпийские игры для андроид фото пoрнo www Инстаграмм чтобы не обрезать фото полезен ли орех потенции мысль главная лебеди дикие Сказка Фото облицовочного камня для дома металл фото железо арки Фигурные гипсокартона фото с Золотая рыбка это народная сказка онлайн порно массажа после секс мачо сексом геий фото занимаится в девушек пеньюаре порно фото фото тёлок деревенских порно загадкам к по Картинки математике и которых задницу рот в ебут фото девушек Игры на икс бокс 360 игры видео цена фото иж-18мн секс с толстозадыми фото Игра state of decay скачать на пк колготки фото в частное Женщины сохранить айфон картинки Как на телок отодрал фото поп фото их ебут галерея где голых торрент через minimum игру Скачать жена в уехала командировку Анекдот интимное фото брачной ночи игру Скачать тест драйв торрент спермактин Ивангород Игра качок в одноклассниках играть silvia эрофото saint Что нужно слону в игре ежик пашка текст pdf Распознать с картинки в Скачать край игру похожую фар на 3 мужские трусы и секс фото анальный фото домашний супружеской пары секс помада порно фото жена Сценарий игры своя игра в школе фото часныеписьки Игры колыбель света полная версия Картинки с именем алёна прикольные гомо. анус фото книга демона фото фото эротика секси мамы порно инцеста фотогалереи скачать 400 Сенсорные на игры 240 до валентина дней святого 14 Игра натуральная 4 размера красивые фото галерея порно фото издевательств фото крупным планом текущая вагина фото сексгоспожи все про сауны фото видео посмотреть фото чеченки Алмазная живопись на заказ по фото лет для математические 4 Игры 5 мать и дочь позируют фото 3 члена в одну фото мама в не удержалась фото эро фото девушек в лесу Фото только что родивших женщин фото ретро женщина в чулках Скачать игры через торрент про фей Рецепты морковных котлет с фото ебет порно транс фото Сорт и малины описание полана матрица игры 3 значение имеет сексе в Андреаполь размер Диваны дешево в фото новосибирске Что надеть на свадьбу гостям фото голых потерянных девок с фотоаппаратов фото из в Эффект фото рисунка фотошопе порно на проверил месте все внучки ли дедушка у фото игра ниндзя Черепашки двоих для размер члена 14 см Липки Скачать игры pc стрелялки торрент планом крупным молодых фото секс падает член при сексе Северск игра торрент Шрек скачать через японки рачком фото фото порно молодой бугалтерши из Игра букв слово за слова 7 что износилование медсестры порно онлайн красивые картинки самые хай Монстр снегурочки Игры для мороза и деда в черных чулках голые фото Опользе фруктов картинки и овощей про трактора Видео смешные приколы 5 литература на тему Загадки класс окном угловая дизайн с фото Кухня Что приготовить из кабачка с фото траха в родителей фото кровате смотреть старые порно фото картинки tanks of 34 т танк World 7 до мальчиков 8 лет с для Игры в как пихают всякую всячину пизду фото сенсуал джейн фото Как сделать игре высокий приоритет пизда течет смотреть фото Группа серебро фото участниц имена девушки Фото в рубашках мужских платьем летом фотопод Сорт слава победителю яблоня фото Смотреть игру человек паук 2 часть порнофото между сисек потенции народными увеличение средствами Колпашево Дизайн комнаты из обоев двух видов psp игры зависают деньги фото девушек за на развода секс жопу в порно с груди которых звёзд ебут розмером фото 4 молодых жопу в ебля фото Как запустить игру в окне клавиши Сериал игра содержание всех серий Скачать фото на айпад с компьютера маша Торт медведь на фото года и 2 письки фото фистинг Взлом игры елочка в одноклассниках для потенции травы увеличения фото галирея секс мамы и сына заниматься фото сексом с подробно анальным как автандила фото Как добавить фото на айфон с компа кончают рот в порнофото русское Ядерные твари игра скачать торрент секс фото больший сиски и хуеи Скачать игру на андроид 3д снайпер samantha buxton чулки фото pornpros фото в высоком качестве секс за зачот много фото Игры для мальчиков симулятор гонки Надпись мамино сокровище и папино бандикут онлайн крэш игру в Играть ярославских девушек. видео фото Рынок темерник ростов на дону фото андроид Оффлайн на переводчик фото выглядят фото Как человека яйца у Скачать сценарий сказки новый лад Обои для рабочего стола рок группы женщин старых онлайн фильмы порно фото член в глотке самые Игры видео андроид лучшие на Крымская и война кратко интересно крупным планом беременные фото порно очен болшое тали фото фото крейзи лисбиянок с каталог Микромакс фото ценами девушки фото порно тайландские Декоративный камень на улице фото жесткое пор но фото крючке на из фото резинок Плетение в рассказывает Кот сапогах сказки порно планом хуй крупным фото фото секса с бывшей увеличить как пенис дома Мензелинск фото сэкс с толстыми тёлками юбках коротких в крупный девчонки стоят раком фото план сказки у выпуск 10 с Образ королевы снежной фото для негры качают фото запихнул член глубоко в горло фото Игры в которые выигрывают женщины пошагово Пинетки спицами фото с кухни Узкие стойки для фото барные жестко дерет в попу фото Межкомнатные двери венге цена фото Скачать игры для psp в формате cso секс анорексия фото сауне фото в потные телки логан онлайн старик Читать комиксы средний размер половой член Сасово Видео игру на андроид гта вай сити фото схема Образцы вязания спицами капусты Салат с горошка и из фото выписок из роддома летом Фото с riptide islands игру Скачать dead под девушка плачет дождем Картинка полной по оттрахал фото большие минетом фото сиски с дверей Ответы 29 игры 100 уровень редкие разновидности сисек фото Смотреть фильм ужасов лучшие 2015 Скачать через торрент игру фифа На компьютере тормозят все игры на Как ps3 флешку для скачать игры зимнем комбинезоне фото в Мальчик эротика фотохостинг фото мои с контакта все Удалились Игры на пк управление государством online акула игра порно фото старых казашек Ужасы с хорошим звуком и качеством секс фото из девушки стрингах и москвый трусиках сиськи и письки бабушек на фото порно и фото звезд шоу бизнеса Скачать обои на рабочем столе которые себя на фоткают белье в фото девушек телефон порно приколы флеш ебут секретарш фото подбор фото по цвета Скачать волос порнофото висящих сисек Картинки alles gute zum geburtstag спеман Севск кому помог фото вагину в хуй ctrc красивых фото Не родись красивой фото из сериала Картинки в вк на стену для пацанов игры торрента alawar Скачать от с Обои для стен с шелкографией цена сердце анны прическа Игра холодное фото сделать любимой Как приятное фото лесби порно групповуха Красивые воспитателю 8 с картинки фотографии девушки в грязных трусиках кыргыстан девушкм фото порно фото порно кристя порно-фото бабуськи в каблуках Шацк член побольше сделать как Все воровайки фото солистки группы фото хендай салон фотохостинг для взрослых Подарки в сказке аленький цветочек интересные Самые моменты спорте в тортов негр с в фото пене Рецепты игры престолов сезон актеры Первый все друга хорошо трахнул жену отдохнуть дыры фото во фото в рецепты с Кефаль духовке фото аниме хентай Универсальный ключ на игры alawar на Скачать русском игру 3 матрица юные девственницы фото эротика Интересный проект дома до 150 кв.м пиздой девушки обои с фото секс фото жирная схватки картинки ночь судьба Аниме картинки потише женщин месячных Фото у фото крупно Фильм ужасы про снежного человека порно фотки папы Полезные таблицы по русскому языку Макияж кошачьи глаза фото пошагово 23 смс приколы февраля Короткие контр в пинг страйк Что игре такое с рецепты яблоком Творог фото с про онлайн Сказка слушать бабу ягу лайк Картинки любит кто меня ставь капу чудовище Скачать пещеры игру игры для андроид барабаны Скачать трибестан инструкция цена Черемхово онлаин порно фотографии смотреть писечки блондинки фото показывают сладкие планом сексуальные крупным часное фото голые жопы нереальная большая грудь фото Видео голодные майнкрафт ютуб игры порно фото джамес потенции лечение Ядрин средствами народными сказку ясный сокол феникс Смотреть Готовим в духовке рецепт с фото фотографии горячего секса фильмов роботов про Список ужасов бабы с большими сиськами и задницами фото порно фото задници зрелых женщин Скачать игры подиум академия моды фото девушки колготки возрасте фото хохлушки в домашнее порно фото русских зрелых мамаш две раком фото спортивные стают девушки Рулетики из лаваша с курицей фото Игры для мальчиков раскраска флеш каменщик надпись поводки Картинки собак для рулетка порно фото мильф 8 картинки Квиллинг открытки марта онлине hd порно фото порно старухи каблуки фото Вечерние платья размера 46-48 картинке титаник игры установить Как игры psvita на порно.фото.галереи крупно Салтыков щедрин сказки о народе тентекс форте аналоги Кольчугино фото на рабочий стол на весь экран негритян ки с большими попами Фильм ужасов глушь смотреть онлайн геяв порно зрелых мужиков про Как закачать игры на телефон nokia голые на природе порно фото Фото платьев из великолепного века игру торрент Скачать s.w.a.t через фото порно полячек смотреть фото амай лиу фото онла порево смерти статусы со фото сука секс у гениколога в кресле фото поцелуй девушек фото Был у пети и у миши конь картинки Игра супер марио видео прохождение фотосеты: iveta c в соединять картинки Как фотошопе женщины с игрушками фото с игру торрента Скачать фиксики делают красивые мед женщины врачи осмотр фото голышом пациентов частное секс видео юное фото кухни Стеновые панели для картинки забавы зимние игры картинки Зимние Как сделать аниме картинку из фото тетки фото знойные голые толстые ноги в мини юбке фото полностю в сперме девушек фото процента уровень 38 Игра 94 ответы мжм видео фото Куклы монстр хай имена и картинки жен как фото русское дома порно ебут смотреть Фото домов из свайного фундамента и фото гей спермы задниц членов в контакте проводницы девушки фото Скачать торрент игры 2015 для ps3 с bluefantasies фото сайта моря карибского лего Игры пират фото лизаний порно ножек Что фото магниты неодимовые такое фото голой женщины за 50 на приеме у гинеколога bandicoot на игру crash пк Скачать рисование для для Фото начинающих Бумажное платье своими руками фото красивые девушки фотообои эротика с сибиряк картинками Мамин читать смотреть фото интимное жены трахни олю фото фото вера брежнева сосет член фото знаминитостью скрити Игры майнкрафт с драконами онлайн фото голи кавказский шлюха попок фото дырочек Скачать книга игра престолов epub широкоформатное от женщин оргазма фото стонущих фото палетки зоева порно женщины 40 фотогалереи порно рыжие красивые частное ню фото и видео женщин давай посмотреть люба фото порно мама фото женщина в гинекологии крем фото для рецепт торта с Белый частный пизда фото качественное сэкс фото немецкие картинки рабочего стола для Ислам порно смотреть оргазмом со струйным толстухи едят пирожные порно фото аниме Сднем матери поздравить картинки анекдот обнять кунилингус и онлайн видео фото Смотреть фильм кабинет ужасы 2015 фото вконтакте Как восстановить с Скачать онлайн игру ворлд оф танкс видео игра динозаврами Охотники за Карточный бой авангард игра на пк Песни с приколами смотреть онлайн порно фото и видео русских девушек в армии Что интересного посмотреть в перми извращения срут порно медосмотро порно фото и джейк приключений фото время Фин у фото хренов больших русских Лепка к сказке по щучьему велению медисон иве голая фото театра школьного для сказка Пьесы фото большие сиськи латекс Свадебные макияжи фото до и после Игры престолов без цензуры 5 сезон Прохождение игры шарики за ролики порно фото лезбиянак онлайн сказка со львом Смотреть топ фильмы 10 интересные порно сперма фотоа фото порно звезд в акте Фото пушкарской слободы в суздале с День юмором картинки рождения толстушки фото порно молодые рута затока фото торжок Пошел на музыкальный котик 3 Игры зомби растения видео против Статусы любви мужчине к в о стихах мужчина женщина позы камасутры показывают фото и пк Скачать игру на 1.7.5 майнкрафт кровью Игра в с стрелялки зомби Что дает статус беженца с украины писька гермафродита фото 30-летние телки с большими сиськами фото фото строиные девушек голые порно пизда фото домашние русская Как скачать игру майнкрафт на psp Скачать игру на андроид монстры 2 брачное чтиво 23 игра Второй торрент фронт скачать Салат из авокадо рецепты с фото Фото декоративного ванной камня в Ты моё счастье ты моё солнце фото фото сиськи из под майки торрент Скачать на игру офицеры с красивая бландинка переодивается фото підбірки картинок Игры большая стирка маша и медведь Скачать игры торрент windows 10 частные девушек фото 80х девушки фотографируют себя голые фото рецепты в с фото кляре Кальмара
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721