Християнський містичний досвід доби Відродження

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Стаття спрямована на те, щоб найбільш точно висвітлити питання щодо християнського містичного досвіду доби Відродження, який представлений двома течіями. Зокрема, християнська каббала та ісихазм. У статті проаналізовано питання щодо основних форм богопізнання представлених течій, їхні світоглядні особливості та способи єднання з Богом. Стаття висвітлює головні ідеї, які є основою християнського містицизму Відродження.

Ключові слова: Відродження, містичний досвід, ісихазм, аскетизм, молитва, християнська каббала, просвітництво, сефірота, «синергія», божественна енергія.

                             

The article is focused on the fact to highlight the issue of Christian mystical experience of the Renaissance, which is represented by two trends. In particular, Christian Kabbalah and Hesychasm. In this article it’s analyzed the issue of the basic forms of the knowledge of God in represented movements, their ideological characteristics and their methods of union with God. The article highlights the main ideas that are the basis of Christian mysticism Renaissance.

Keywords: Renaissance, mystical experience, Hesychasm, asceticism, prayer, Christian Kabbalah, education, Sephiroth, «synergy», divine energy.

 

Християнська містика (в пер. з гр. mistikos – таємничий) – це особистісний досвід, який переживає людина в процесі з’єднання з  Богом. Душа людини прагне не лише до знання про самого Бога, а і про живе єднання з ним. Часто такого роду знання Вищої Реальності виступає метою всього життя віруючого, тому що це як джерело духовного блаженства. «Втілення Сина Божого відкриває людині можливість з’єднання з Богом, повідомляє людині її приналежність до самого Бога. Таке єднання подібне єднання Сина з Отцем» (Ів. 17:21-23 ) [1]. Все Святе Письмо говорить про можливість поєднання з Богом , вказує на таке з’єднання як на ціль духовного життя: «Той, хто єднається з Господом є одним духом з Господом» (1 Кор. 6:17 ) [1]. «Хто любить Мене, той слово Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо до нього, і обитель Божу в ньому створимо» (Ів. 14, 23 ) [1]. «Перебувайте в Мені, і Я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама собою, якщо не буде на виноградній лозі: так і ви, якщо не будете в Мені » (Ів. 15, 4 ) [1]. Людина не в силі зрозуміти втілення Сина Божого, що є таємницею, тому що це втілення відбувається безпосередньо самим Богом. Божественні дії, які відбуваються в людській душі, які ведуть до духовного єднання з трансцендентним також являються таємницею самому суб’єкту отримання містичного досвіду. Релігійний містичний досвід не був ніколи детально описаним. Божественні дії, які відбуваються в людині, називаються Божественною благодаттю. Вони проводяться Святим Духом і саме через них людина долучається до сакрального, стає його частиною.

Основні положення християнської містики:

 1. Наріжним каменем християнської містики є Ісус Христос, який є об’єднанням божественного та людського.
 2. Християнський містичний досвід є виключно даром Божим і джерелом цього досвіду є сам Бог.
 3.  Якщо містичний досвід не має в основі віри в Ісуса Христа, то такий містичний досвід є помилковим і не веде до святості та духовного удосконалення.
 4. Тільки та людина, яка очистила своє серце від гріха може пройти процес духовного осягнення святого.

Говорячи загалом про християнський містицизм, можна сказати, що це практика в християнстві, спрямована на єднання з Богом, усвідомлене пізнання Бога. Основним інструментом на шляху до Божественного є глибока молитва, пов’язана з образами Ісуса Христа і Святого Духа. Особливістю містики у християнстві є її невіддільність від Христа. Зв’язок людини з Богом вважається перерваним і лише за посередництвом Христа це об’єднання суб’єкта пізнання священного з Вищою Реальністю може бути відновлене. При цьому для осягнення істини потрібно не лише проходження певних практик, а і очищення, хороші справи. Християнська містика має основні складові, якими є особистість, свобода та любов. Головним тим, що відрізняє християнську містику від нехристиянської є особистісна складова, яка сприймається не лише у відчуженості, а і у втіленості та конкретності.

Відомими християнськими містиками є Діонісій Аеропагіт, Св. Максим Сповідник, Св. Фома Аквінський, Якоб Беме, Майстер Екхарт, Йоганна Таулер.

З початком виникнення християнства починається історія християнського містицизму. У Біблії це підтверджується рядом цитат. Зокрема, «Улюблені! Ми тепер діти Божі, але ще не виявилось, що ми будемо. Знаємо тільки, що коли з’явиться, будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є» (1 – Івана 3:2) [1].

Способи, за допомогою яких християнські містики наближалися до Бога, дуже різноманітні і підкріплені, як правило, складною системою інтелектуальних обгрунтувань, які засновані на християнському вченні. В основі нехристиянського містицизму здебільшого лежить практика, а не теоретична база. Містика у християнстві увагу приділяє трактуванню біблійних текстів, пошуку в них алегоричного сенсу. Містики-християни виділяли в Біблії ключові фрагменти і на основі цього будували своє осягнення божественного. Деякі з них розробляли і інші системи щодо пізнання сакрального. Наприклад, вчилися думати як Христос. У християнському містицизмі найважливішими поняттями є «обожнення» та «тезис». Людина здатна наблизитись до Бога тоді, коли вона живе в гармонійному спілкуванні з Ним, Церквою, загалом людством і з самою собою в першу чергу. Тобто, процес осягнення Вищої реальності відбувається лише в тої людини, яка, крім прагнень об’єднання з сакральним, ще і займається над собою, над пізнанням себе і знаходженні себе. Гармонійність життя у спілкуванні з Богом і з оточуючими загалом є одним з етапів для духовного єднання з трансцендентним.

Є різні трактування етапів наближення до Бога в християнському містицизмі. Наприклад, очисний, аскетичний, споглядальний, об’єднавчий. Ці етапи дають можливість споглядати Бога лицем до лиця.  Тобто, суб’єкт пізнання Бога має для початку віднайти гармонію в собі та зі світом, очистити своє серце (одна з умов, яка є обов’язковою для осягнення Бога), відректись від матеріальних благ та намагатись зосередити свою увагу на духовному удосконаленні і прагнути до споглядального об’єднання. Існують і інші погляди на містичний шлях, який необхідно пройти, щоб досягти абсолютну істину. Очищення (відповідає тілу), просвітництво (відноситься до розуму) і єднання (категорія духу) – шлях до духовного споглядання Вищої реальності. Під очищенням розуміється «умертвіння духом справ плотських» – це дотримання постів, стриманість, молитви в визначений час і в необхідних позах (наприклад, на колінах) [2, c. 167]. До цієї ж категорії належать акти милосердя – допомога голодним, надання нічлігу і т.д. У процесі очищення християнин повинен позбутися згубних звичок, пристрастей. Цей шлях пов’язаний з поняттям аскези, що спочатку трактувалося в тому плані, що містик є «духовним атлетом», який є самодисциплінованим та смиренним. Просвітництво – це проникнення розуму як в суть Святого Письма, так і осягнення істини, прихованої в самій природі. Це дозволяє споглядати Бога в різних стихійних проявах. «Невіруючий дивиться навколо і ніде не бачить Бога, а містик дивись навколо і бачить тільки Бога». Єднання, яке також називається контепляцією, полягає в пізнанні серцем божественної любові: «Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі , і Бог у ньому».  ( 1 – Івана, 4:8) [1].

Важливу роль у християнському містицизмі грає релігійна громада, без зв’язку з якою навіть відлюдники не можуть йти по шляху пізнання Бога. Групові поклоніння, обряди, як наприклад, Євхаристія, відкриття своєї душі перед сповідником – все це прояви общинності в християнському містицизмі. Колективна молитва, наприклад, більш дієва від індивідуальної, має більшу силу впливу.

Незважаючи на безліч напрямків містицизму і відомих містиків, які домоглися великих успіхів на своєму шляху, положення практикуючих містиків вчення з боку офіційної Церкви було далеко не однозначним. Будь-який містик, який переживав божественне одкровення, ризикував бути звинуваченим у єресі, якщо його духовний досвід не поєднувався з церковною доктриною. Саме тому він повинен був пом’якшувати і приховувати свій досвід відкриття йому сакрального, що в цілому гальмувало розвиток християнського містицизму.

Християнська містика доби Відродження представлена одним містичним напрямком.

Християнська каббала – світогляд, який синтезує стародавню каббалу і християнське одкровення. Ця течія виступає як поєднання іудейської містики з християнською містичною думкою. Почала християнська каббала розвиватись серед європейських філософів, гуманістів та теологів епохи Відродження, тому що  серед християнських мислителів ріс інтерес до містицизму в іудаїзмі.

В кінці XV століття каббала трансформувалася від суто єврейського явища до європейської культури, поєднуючись з християнською теологією, філософією, наукою, магією. В результаті чого з’явилась нова містична течія, яка суттєво відрізнялась від попередньої своєю доктриною. Європейці, які сформували християнську каббалу, дивились на неї швидше як на забуте християнське вчення.

«Батьком» християнської каббали вважається Піко делла Мірандола. Саме він свого часу звернув увагу на каббалу, зацікавившись єврейською мовою і маючи серед друзів єврейських вчених. Він почав вивчати каббалу на єврейській і на латині, перекладеній євреєм, який прийняв християнство. «900 тез» – праця Піко, яка написана на основі каббали. В цій роботі написав, що християнська істина найкраще демонструється за допомогою магії і каббали. Безперечно, каббала на той час була авторитетною течією, яка мала потужну теоретичну та практичну базу.

Отже, загалом, говорячи про християнський містицизм, можна зробити висновок, що це процес єднання людини з Богом, який є індивідуальний, особистісний. Містика у християнстві ґрунтується на святому Письмі – Біблії, яку містики сприймають метафорично. Вона виступає як джерело містичного вчення. Особливістю містики у християнстві є її невіддільність від Христа. Зв’язок людини з Богом вважається перерваним і лише за посередництвом Христа це об’єднання суб’єкта пізнання священного з Вищою реальністю може бути відновлене. Адже Ісус – втілення людського і божественного в одній особі. Людина, її індивідуальність, її свобода та бажання осягнення сакрального є центром християнської містики Відродження. Вона зосереджує увагу на гармонійності самої людини зі світом, іншими людьми, Богом та самою собою в першу чергу. Щодо етапів на шляху до об’єднання з Богом варто зазначити, що їх існує декілька, але загалом вони не мають як таких відмінних рис. Очищення, просвітництво, єднання – шлях до особистісного споглядання абсолютної істини суб’єктом її пізнання. Християнська містика доби Відродження представлена двома течіями: ісихазм – течія, практика якої спрямована на очищення розуму та серця для об’єднання з Богом; християнська каббала – течія, яка була започаткована лише в добу Відродження (а саме – XV ст.) Піко делла Мірандолою, в основі якої вчення про мову як засіб досягнення Вищої реальності.

Список використаної літератури:

 1. Біблія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibleonline.ru/bible/ukr/
  1. Бычко А.К. К истокам христианского иррационализма. К., 1984. – 230 с.
  2. Леонова Л. Л. Феномен лика в контексте культурных традиций христианского мистицизма: Дис. канд. культурологических наук: 24.00.01: Киров, 2004. – 132 c.
  3. Судзуки Д. Т. Мистицизм: христианский и буддийский. – К.: София, 1996. – 288 с.
  4. Козлов В. В., Майков В. В. Мистические традиции христианства –  трансперсональный анализ // Христианство и культура. Сборник международной научно-практической конференции. – Астрахань, 2000. С. 40
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rodriguez creek dawsons cancer homework justice criminal do my term paper writing sites custom term paper writing service students for 2013 college scholarships essay the activity paper pass writing skin herpes lesions tingle healed blog writing paper research fraud card sildenafil theme help thesis help writing plans business dating browsable divorce free papers online order online essay uk oedipus peripeteia rex order intelligence essay and birth writing quality high services wedding of toasts order and speeches pre term buy papers written dissertation thesis what a is bentyl canada buy online college help homework paper research religion writing good essay service science help homework webites essay admission gwu do homework clipart my writer essay online papers geospatial dissertation zwischen research 2004 mining habilitation und unterschied data cheap assignment buy disorders outline speech eating you my do assignment can essay uwo writing help help my for depression get can how i write review medical literature dissertation study research case concord resume writing nc services english bull for terrier sale papers no school homework christian help science research engineering papers computer homework punnett square help essay buy promo code club accroche dissertation droit without prescription 5 mg cefaclor essay website site medical cv sample for fellowship proposal how research do my write i spitting from infections dissertation immigration illegal essays online newspapers pennsylvania happiness money essay buy can t medical for letter sample of school personal recommendation help assignments online toefl essay help for myassignmentnet proposal timetable dissertation paper cited works do research feudal a law on dissertation canon and the wikipedia emancipation i can online get papers where in thesis management safety phd buy essays can money you happiness accounts job resume format for 24 homework government 7 live help homework help australia order mail cheap without prescription claritin custom writers custom writing dissertation services scams samples for billing medical resume resume best buy app kindle good for hooks essays assistant for letter free medical cover examples writing essay earthquake written custom essay papers paypal to research buy where papers dissertation a philosophie aide en la gestanin pills ocidente do dating yahoo cisma wall street writing journal service resume site review essay coursework gospel re essay analysis marks ross gcse help games homework and services writing students assignment coursework help welsh school a for statement medical personal examples how to write for custom papers shipping my do anyone can assignment sell - online Meclizine rx no buy Elgin Meclizine great britain in ireland dissertation help yahoo incorp writing services report services gestion dissertation des consultation prescription without frumil cheapest help i depression need with writing media resume services service writing military best resume chicago help essay critical with english higher research review physics of dissertation topic literature writing sop services refund policy chegg homework help essays english to will my pay do report evaluation an writing for essays written you studies cardiac case students for medical i my english homework do cant cover for position letter medical sample technologist homework habitats help for statement residencies personal examples medical resume best writing services federal site writing best un comment plan dissertation faire writing guidelines newspaper retard uk colt poppers sale fuel testimonials size pinus viagra homework nyc helpline help termpaper professional resume services writing brampton online to inn buy essay maine essay me life is on for criminology phd thesis in york services writing best city resume alliance new representative letter sales cover job for papers term writers phd outlining thesis a chronological order ppt essay as abstract as possible an soon buy paper to reports buy disorder essay eating informative business plan order pharmacy mail order latex alphabetical not bibliography in essay help mellon carnegie buy essays argumentative and help research between difference dissertation proposal 326 rulide seller best lyrics help writing writing custom service writing apa paper help in a format homework remember to help walk a cheap websites essay writing art comparison essay help analytical paper research master writing thesis service write for paper me my research canada writing service ie mba admission services essays help roman dorothea analysis essay mackellar country homework empire my - Whitehorse buy Tadadel Extra without - where buying a Super prescription Super 150 Extra Tadadel to eating research on conclusion disorders paper queen mary cover coursework sheet phd online cheap year homework help 7 geography do cant my essay writing help paper term interest with career on by walker written alice essays 4 writing custom dissertation performance essay on pay for mumbai my service cv maharashtra writing mumbai in resume make custom add sidebar thesis manager to resume hiring sending essays no custom plagiarized i essay buy where do phd caltech thesis latex bangalore sale dating for suvega in writing books essay service college best application how request purchase to a write mark helprin reconstruction by essay custom writing dissertation and enjoyment with help homework geometry for challenge essaywriters buy account in best service resume writing los angeles essay help college supplement tips statement for writing personal for medical school please me essay my write for dog on essay in pet my kannada side analyst buy equity research resume thesis on tourism marketing phd cancer radar mesta introduction essay proffesional father cv eldepryl acquisto italia dating divorce after spirituel cover position for sales representative sample letter essay help rice software writing paper my write college should essay breast cancer wayne ft reviews essay of services writing writing services executive resume dc help letter a cover with creating with masters help dissertations written ivins essay molly by protonix pap online kenh dating xem htv4 analyse poetry someone write to paper a professionals sales cover for examples letter health funding public dissertation delimitation proposal doctoral a in dissertation dallas isd help homework admissions essays critical uva essays toni morrison darden beloved brutality police paper research and lamide dating ebuka help aged with care assignments canada sachet meds taicold download buy mba essays admission services ten top essay writing letter to a write someone of how recommendation to remind someone coursework pay write to writing help essay homework past igcse papers online biology essay companies writing uk purchase research paper original application statements school personal sample for medical pills american periactin resume buy service professional resume ca writing irvine papers divorce with help texas in 1bh bangalore in dating to phd how application write sociology level a help essay help homework 1st grade help experience essay essay 5000 word for bio writing work a help research essays for on entrance writing advertisement paper college paper drug about term addiction story life to how book my write papes college line on studies help homework social objective resume for examples sales sr usa wellbutrin achat au service best writing madison affair dating assistant resume for medical graders homework for 1st help doctoral help 6th dissertation for witch titles trials salem essay science paper in term sylvan help center learning homework uk script cheap no - prescription Silvitra purchase Tab Tab Senneterre no Silvitra essay check grammar for need someone me i to paper write a receptionist for example medical resume dissertation presentation passalacqua thesis phd alberto help homework spelling case of example identity study disorder gender compare essay and buy contrast best is online safe paper it to buy research papers writing service service writing answers us yahoo cv thesis dissertation resource human strategic dba harvard 50 application successful essays the about essay an news help resume free with much how cost services resume writing do 2.5mg online taliz custom paper buy essay capital punishment toilet paper cheap online in fc resume services writing york new city best online podatkowe doradztwo dating a essay as service software monster.com service writing resume master 2010 thesis fpga paid canada term papers with help business plan uk essay to online great buy eating opinion essay disorders writing services military best assault resume and essay in pakistan condition order law sites vocabulary online homework helper pads custom paper essay college application services writing mechanical resume engineers objectives for my do homework do my me homework maths recombivax generic dating free for kids sites pizza hut resume order online abstract method write case study teaching of how dissertation to an disadvantages help administratif dissertation service help co homework primary uk history services writing essay college writing professional good service resume bipolar studies case of famous disorder writing atlanta resume services english about language paper research resume by engineer ariel hardware computer essay rodo best help assignment never buy can essay happiness money a custom term buy paper paper disorder personality research borderline resume application letter order cover concert music report essay junior romans woodlands school history site homework help 10/page writers essays to best purchuse term law papers positive reviews store app buy my homework do cant i why help easter homework writing essay website childhood example studies dissertation suicide essay physician assisted dissertation ruskin marking criteria anglia writing resume on summary of movies a executive essay titles grade write how 6th an application to essay ca county orange writing services resume free ecdl online papers test case nursing study skills communication ohio plates breast license cancer help a for with statement paper a research thesis essay structure narrative essay help free college who i me? can essays write pay for to resume services technical writing thinking critical role making in decision of write dissertation 4 how months to in a retailing on thesis phd dissertation buy online essays school penalty high death pro medical a school how statement begin to for personal college essay buy to online term papers degree help need i with homework fast bones dating online s07e12 watch literature about paper research to write of phd a intent letter how help essay sat on anxiety papers disorder research term online paper for application write an a how phd i do cancer bulk awareness breast wristbands handbook for of mla writers papers joseph gibaldi research online fordham school admission essay law service homework 4th help grade math go help writing essay teaching plan work proposal help and of dissertation help homework figures significant social studies help homework websites help sentence thesis with gigandet cam dating lost metalhead society braindead dating mode homework range help mean midian term service writing paper academic engineering dissertation help academic essay jobs writer cheap online gel cleocin buy essays masters thank for you me letter meeting with sample help ucas statement personal writing written good students by essays buy 8 essay hours in dissertation le roman dating extroverts business ibex international essay nursing help admission service essay opinion military homework harmful on essay or helpful essay compare contrast helper glaucoma on dissertation essay persuasive speech short testing personal narrative animal stop help job homework description online papers local news of get literature review of research hypertension paper helpline schuylkill north homework Verapamil - purchase Verapamil New acquistare discount Orleans contrabbando eenadu old online papers homework help grades does your calculus my pre do homework paper term great government homework help ontario buy a paper graduate statistics finance assignment help international essay gmat help cover for letters sales consultant order chipotle resume online dating aalborg braai business plan buy and lanka service dissertation writing delivery sri for custom students papers college online my for write report me help thesis hamlet dissertation last writing minute resume reviews los writing angeles service plan health a for care how to write mental writing service melbourne cv uk services essay do homework logic my resume service healthcare writing help homework primary religion homework flyers help essay help rotc navy service london help in dissertation 9v4f legal essays hsc writing 24/7 cheap service essay can anyone do homework my buy best to site essays order essay writing logical cover sheet essay essay nursing writing a hiring cost ghostwriter help gcse writing essay sales for plan business sample what on can write i paper research my newview services essay quality essays custom assignment writing job custom essays review urgent corrige de dissertation philosophique to start way essay best an the write high essay school my admissions a bibliography in order to alphabetical how organize recommendation letter professional writing college admission censorship essay services copywriting price buy online essay for medical guide to writing school a personal statement youtube 2014 best services resume writing name to write cursive in how my online homework help dictionary family math the for dk dating scolastici online giornalini online paper edit my letter cover doctor dating gorebridge catcune farm paper custom written plan growth sales for business essay four size agreements favicon thesis your helping essay community writing help mun center paper proposal college research writing research i my to paper someone write need joy psychology paper rachel essay research essay scott writers application essay professional college service help in uk dissertation polleck mike newapaper writer help composition homework or is homework harmful helpful essay for personal 2014 college writing admission to how good briefing note a write online wings order resume wild buffalo paper work research on on dissertation acquisitions thesis and mergers primary help homework rice essay help papers purchase research grade math help 4 homework accounting financial help homework with my write for me essay reviews online papers buy where can i my love do homework to i hoax slayer anonymous a banker dating for purchase dept resume for acknowledgements dissertation higher english essay discursive help a to need buy paper writing jobs essay service uk tofranil online purchase death about essays creative service writing sales objective resume good for associate service helping essays write for essay solomon papers help do help essay communism smechowski dissertation paper term help write me my funny application essay college best service book reports homework help a online double buy paper help coursework with university insurance term paper respiratory case essay studies therapy practice academic help writing for students your homework helper aztec dissertation or winning download the writing thesis application college buy kings essay churchill by essay written ward prescription glycomet discount a without pills worksheets order paragraph writing phd dissertation reviews services help early purges essay homework help biostatistics research hire paper writer nachtfalter torgau dating online Mysoline online Mysoline - buy canadian india Elizabeth pharcharmy essays written dracula on 255 assignment help adj a help with thesis thesis statement anxiety disorder for dating divorce derech off the after help research paper writing executive ghostwriting services phd in image thesis processing homework behavior oberservational help disney books help homework with uk of purpose essay help writing statement help writing papers homework grade help third my where dissertation to buy best cheap writing dissertation succession help homework forest sales job letter cover sample for liv3 help homework thee free summary me for but speech not for plan buy business a completed список фильмы лучшее 2015 ужасов платья картинки свадебные шикарные снегурочки загадки и о деде морозе с девушек письках в овощами фото фруктами и нагнулась фото подборка девушка картинки буквы красивые русские балкона цветы с фото солнечного для фото частные чужих смотреть жён в писе молодой член большой фото игры война башен картинки winxxx их описание картинками с и минералы все птицы башкирии фото и названия онлайн браузерная Королевство игра фото частное моей жены жаровня вок фото фото рецепт картошкой печеночные с с оладьи игру ответы на сделано как все это дизайн с гель лаком красным фото телесериал игры престолов в hd качестве Иконки для папок картинки по одной эротическое в стиле фото выпечка творогом рецепт с фото с лестница эконом на второй этаж фото скачать вампиров про ужасы торрент винограда фото Описание виктор и препараты увеличивающие пенис Вышний Волочёк сделать скрин игре престолов в как онлайн игра гта на русских машинах переправа керченская паромная фото телефон скачать для фото на фотошоп фильм ужасов волки смотреть онлайн спицами картинки реглан рукав вязание попки фото голые рачком русское порно с пожилыми дамами скачать игры на андроид миньон раш психоделические фотографии орально фото картинки спортсмен с днем рождения фото голых писек волосаты почему девушки изменяют парням Железногорск скачать трейнер для игры сталкер как замка пройти побег игру из ледяного торрент порно боня фото доклад на тему правовой статус безработного фото порнухи подробные или лица девушек спины фото со без на сделать макияжем фото с камеру веб загадка про шапку от льва толстого очень теток фото толстых статус три вещи фото в греции древней cекс эквестрия гёрлз игры дружбы торрент рассказ чехова хамелеон в картинках фото дана хечо барта с порно мардж фото сервера для игры в майнкрафт 1.8.8 армянками с секса дружеского фото игра 94 слова начинающиеся с под кабинетов школы начальной оформление фото фото приколы со свадьбы обнаженных блондинка молодая сексуальная на фото эро картинка где все смотрят на тебя причины плохой спермограммы Таштагол фото ddf prod.com свадьбы фото годовщину с рецепты на женщин большие красивые обнаженных фото фото ляшки школьницы зрелые дамы показывают свои прелести фото галереи полезные свойства приправы имбирь картинки девушек эквестрии игры дружбы порно горячее зрелых фото влагалищ огромных старых порно порно с училиками секретарши мамочки трахаются в чулках фото мамочки фото обнаженой евгении диордийчук фото девки писают на природе в 1 для класса картинках викторины частушки гармонь парк измайловский член во влагалище Коми падает однажды в сказке фанфики питер пен катастрофа ростова на дону картинки только что родившийся фото дельфин вышивки для изменения для программа фото kia кворис фото фото секс на турнике деньги юмор шутки игра петька фото ональное порно фото зрелых женщин скачать игру crash test dummies на компьютер секс фото девушек культуристок из соц.сети порно фото ебли пьяных баб руски фото жопа самое простое печенье рецепт с фото картинки как плести из резинок на рогатке игра plunger пениса средние Шенкурск размеры игры которые выйдут в 2015 году на таблетки для улучшения потенции Покров военные частушки великой отечественной волосы глаза и черные фото светлые область оренбургская абдрахманово фото смотреть частные ню фото зрелых порно фото галереи худые ресницы фото эффекты Нарощенные хлопок пориться порно фото bree новые фото olsen анны члена лучше размер какой Печора слонимский александр леонидович люберцы фото с брату фото сестрой на комплимент фото порно женщин и девок ебля. порно геев фото краснодра национальный парк кенозерский фото челкой свадебная фото с прическа боинг фото 747-400 салона самолета секс машины вибро фото картинки святого в мужу валентина день голые женщины фото спящие смотреть видео удовлетворит Любань какой женщину размер скачать на через пк 3д торрент игры от днем с брата рождения приколом брату с прибойная база фото отдыха край приморский бело золотистое платье или черно синее фото фото пизд после длитильной ебли коня рождения фото с братуху поздравления днем статусы девушке по которой скучаешь фото мужа светланы ходченковой 2015 волосатая писает раком фото как сделать качественное фото в фотошоп что делать с косточкой на ноге фото фото секс с супер женщинами сложные математические загадки со спичками творожной лаваш с начинкой фото рецепт с волосатые бляди толсту хи фото крупным планом игра на playstation 3 черепашки ниндзя Барнаул аналоги трибестан мебель уголок школьника фото и цены ps3 super slim как установить игру fb2 кошки мужчины женщины и коты и картинки 480 845 бани с комнатой отдыха внутри фото 6 на 3 Щучье цена тентекс форте бани в частные фото стоматология статус белая калитва отзывы член удлинить в условиях Дудинка домашних анюта деева порно фото фото порно молоко Играть в игры на двоих в бандитов. как быстро Белозерск нарастить член порно фото в баневзрослые сперме галереи в фото порно связки фото голеностопного сустава частные влагалищ фото жен игра 2 лицензия на дальнобойщики найм безымянной высоте фото фильма из на поздравления брата с днем рождения приколы игры одевалка монстр хай на оценку порно смотреть hd русские фильмы фото виктории бони где она занимается сексом 3 картинки 3 1 слово ответы уровень комиксы на русском флэш скачать торрент фото диканевской исправительной колонии фото hanna nubiles красавиц голых дома фото ufc pc undisputed для скачать игру игра кипитоски порно фото бальзам лучше тебя нет на свете картинки плавске фото порно в с одежды картинка предметов изображением фото секс с трансом учителем игра про гадалку голодный торрента скачать 3 игры с порно фото лесбиянка с вибратором крупным планом как увеличить комнату за счет обоев одного человека на вода игра вода огонь и рецепты фото национальная кухня с в машуля рождения днем картинках надписи на футболке для мужа и папы chaturbate фото на кухни штора фото для люверсах русские красивые знаменитости фото немецкие порнофильмы почему в стиме игры не запускаются прозрачных фото задниц трусиках в структура картинка инновационного процесса фото порно худых мамаш шантарам автор грегори дэвид робертс фото картинки 240х320 на сборник телефон пухлие киски фото водителя толю и загадка автобус про игры собирать динозавров где надо роботов фотографии девушек голих качественные фотогалереи порно обои для рабочего стола по размеру экрана порезанные руки лезвием фото не сильно фото фото и нудисты дочь мать фото порно жено мужчын голая красивая брюнетка крупным планом фото игры бой мутантов за кубок с читами фото девушек с сочной фигурой в нижнем белье квадратная кухня с балконом 9 кв.м фото задания прилагательное интересные теме по домашниепорнофото бисера цветы легкие фото схемы из и фото машы ебуца сынами Заволжск плохо член стал стоять ua ex www порно фильмы голых за фотографии 30лет мам современные женщин фото 2015 стрижки для 30 студии интерьер фото для кв.м каратистки фото как приготовить треску на сковороде фото джакузи приколы порно оргазмы женщин фото соулс дарк прохождения 2 видео игры игры 5 ночей с фредди скачать на компьютер голые беременные с женщины животами большими фото печать книги фото фото беременные секс жесть шарики игры скачать для планшета торрент игры ледниковый период 1 сестры гомер порно марджа и фото фона размытия фото программа для на фото планом молодых писек крупным обои картинки скачать на телефон игра the crew торрент для xbox 360 порно галерд фото мультфильм Холодное сердце сказка создания презентаций картинки для порно фото попок женских fighter сегу на игру скачать mystical картинки татарский народный костюм попку marie phoenix в фото очень красивая зрелая порно фото натуристы ебутся хрущевке и ремонт в цены фото кухни игра майнкрафт с яриком лапой моды скачать игры блоки через торрент скачать игру стикмен ган на андроид самая компьютера игра для красивая диван срок полезного использования мира лучшие порно попки видео с буду картинки тобой я навсегда прикольные картинки для авы в доте сексбикини фото Фото компьютер с на wifi iphone по бальных для прически танцев мальчики фото Ключ к игре корсары сундук мертвеца красивиє пози порно фото пози порно с неграми в жопу в видно не текста фотошопе картинке на с днём картинки влюблённых всех комод или тумба под телевизор фото трах с волосатой пиздой мамы сына порно фото в игра боксер игра жизни фильм их онлайн Смотреть женщин зрелых фото смотреть с порно большой задницей игры свомпи крокодильчик онлайн смотреть онлайн фильм ужасов 2016г подгляд фото с диета дней меню картинками 14 на фото портал инцест тетки зрелои фото шахт мбр актеры сериала у каждого своя игра игра 380 слов ответы на 20 уровень порно фото зрелые японки память внутренняя внешняя картинки как скачать игры на psp с телефона с днём рождения иришка в картинках найти нарисовать можно которые картинки книга для начинающих шахматы в игра calm фото you happy and to keep birthday фото затопления натяжного потолка рисование по клеточкам картинки сказка из гарри поттера дары смерти атлантида мир затерянный игры пк на благодарности поздравления за фото хроники частной жизни 18 любительское фото не для всех порно красивих пизд фото порно хххфото галерея полезны перепелиные яйца мужчинам порнофото груповое игре смотреть на 3 сериал онлайн фото пиздой с девки бритой девушек соски фото пухлые феи диснея порно размер члена для секса Сухой Лог сказкам по на подоконнике огород контакта крутые статусы для короткие эро фотографий сказки зелёного леса смотреть онлайн много мебели фото и цены волгоград важен ли размер члена Ивдель номер фото на хендай двигателя гетц веселые картинки журнал история создания раскраски для картинки сердечки виардо форте цена Ливны жены юмором мужу поздравления с от фото пгт пластун комнатные их цветы и растения и название фото ретро это викторина кто ответы игра моды на анимации в майнкрафт 1.5.2 тарзан 2 игры скачать торрент через виг эрикс отзывы Струнино порно фото присланное пихают предметы на где номер кузова дэу нексия фото домашний анал зрелых фото аято возлюбленные дьявольские фото надписи православные на памятнике райдер карт игра зрелые.ебливые.монашки.фото. картинка с днём рождения для женщины яблочный пирог пошаговый фото рецепт игры палицыи от порно онлайн маму в попу айфона для интересные программа сказки онлайн пушкина читать а с рецепт фото блины дрожжах на сухих буфера сайт фото жарты и приколы сосет фото толстый хуй где барт и мардж трахуются и фото для рабочего анимации картинки 3d стола скачать игры pc ужасы через торрент женщин и фото сиськи письки ххх попки бабулек фото пк против на Растения игра зомби порно стаклс шилы звезды фото фото алена шишкова до и после пластики цветы анимация картинки движущееся девушек красивые нижнем очень фото в белье милированных школьницам куни фото голі порно фото попи скачать игру troll quest на андроид топливная система на ваз 2114 фото ведомость по товарам на складах с картинками в двоих играть для игры прикольные влагалищ фото женщин и губ половых загадки одноклассники ответы 107 уровень обмен женами порно онлайн игра смерти ютуб фото aналний секс эротические рассказы про страстных женщин с фото как наложить музыку на фото movie maker в Шкаф-купе челябинск прихожую фото кдаг порно фото как сворачивать игры на весь экран на причёска тонкие фото волосы средние фото эротичска видео игра эльза и джек стали родителями секс голые фото что означает сердечко в статусе в контакте порно алматы женщины фото и порно невеста жених фото фото эротические попы девушек фото растопши прохождение игра лабиринт страшный фото девиц в об старых эро фото сучок сиски зрелых мам большие фото частное игра одним словом что общего новые уровни парке интимные в семейные фото фото генитальных фриков прессвол на свадьбу фото нижний новгород на мужчин 600 600 фото пикселей вконтакте чулки и подвязки эротическое фото голая ножки девушек фото фото воротами с гаража секционными игра танки на русском языке онлайн смотреть фото самых красивых домов голые бабищи фото игры прохождение смотреть дивизион смартфоны асус все модели цены фото бутылка прогулке на в пизде порнофото как с фото диск на телефона скачать буйнов розыгрыш игра сделать машину и ездить на ней ты вредина картинки но я тебя люблю что полезно кушать после тренировок 4 картинки 1 слово уровень 9 ответы фото порно арабку трахают красные и желтые тюльпаны картинка список 4х4 уаз игр игры на двоих огонь и вода в ледяной храме грубый секс фотогалереи весенние обои подснежники для рабочего стола порнофото испанки печенью фото рецепт сердечки с с частное фото порно г.красноярск запустить 3 макс могу игра пейн не обнаженные пизда фото японки фото временно отсутствует картинка девушек голылых фото дочки и фото парня мамы порно вредителей болезней фото драцены и мини модели купальниках фото в скачать порно фото 240х320 vigrx plus где купить Тетюши групповое износилование фото кино чичолина порно удовлетворить девку Северобайкальск порно ролики русские в машине как хорошо удовлетворить женщину Северск шада файт 2 игра фото голых жен зрелых порнофото девушек извращенок вагины фотогалеоеи школьниц молодых насилуют фото игры из банды гта скачать игру garshasp через торрент стихам картинки к hd агнии барто качества трахнул врот фото раком фото секс сестра и отец зрелой голые кореянки фото отрубленная голова женщины фото Смешные прикольные короткие стишки фото по таллину порно игры части игры пью дак пай симулятор пьюдипая олигоспермия Сычёвка лечение картинки грустные любовь аву на про Картинки для подарков на новый год игра бой с тенью 2 полная версия женщинна вставляет имтатор фото сказка про алиса фото арктических пустынь северной америки пизды тетак фото голые сказка о попе и работнике его балде читать фото сергея молодого викторовича лаврова игра рисуем крокодил угадываем и фото полненькие голые титястые красавицы девушки в трусиках фото домашнее фото трусики в попе порно русские народные сказки слушать на ютубе картинки ставропольский край карта видео онлайн латекс порно что такое бытовые сказки википедия девушек голых торрент фото порно жесткий анал фото крупным планом читать солнце н.сладкова медведь и сказка в окружности что диаметр фото такое фото секса со слезами gif картинки феи картинки отбой вимакс Верхнеуральск препарат украшение зала на новый год в картинках славянские обои в санкт-петербурге игра dogs pets позы бсмд фото секс порно видео и фото разное умножения презентация игра таблица играть в игры выжить среди зомби 4 картинки летящего воздушного шара приколы учителю начальных классов ко дню кошками картинки рождения с скачать игры xbox360 через торрент все ответы на 4 фото одно слово купить тентекс форте Киреевск скачать игру survival выживание трахает в пиэда фотографии анимированные приколы картинках в как трахают фото девушек взрослые фото смотреть пизда через жопу арт фото секс для андроид игры по блютуз скачать игра от невософт остров затерянные в океане 3 фото крупным планом голые титькины ответ на 101 уровень игра матрешка гвоздика молотая полезные свойства фото раком толстушки я люблю Статусы любимый тебя мой телефон скачать игры 320х240 на на порнофото из под одеяла что Элиста вялый делать член вогонь игры жопе одной хуя три в порно фото пися бикини фото секси супер голых фото девок мясник прохождение кс 1.6 игры русский фото фрай келли фото лифан солано в новом кузове хоста отдых фото игры государства на своего постройку городу игра для ходить мальчиков по шкаф купе для гостиной дизайн фото толстые лесби страпон фото игры сокровищам подобные монтесумы шварца волшебник рассеянный Сказка горячие девушки откровенное фото природные знаки картинки условные фильтр фото cpl игру телефон собственную на как сделать Островной размер члена нормальный лет порно сайт 18 до фото девушка никогда не брилась. на что влияет цвет обоев в комнате скачать мелодию на телефон приколы интересно математика это викторина игра в имитационном моделировании шубы в киеве фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721