Гендерні норми та стереотипи в українській телевізійній рекламі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізуються стереотипи телевізійної реклами з гендерного аспекту на українських каналах телебачення. Визначено найбільш типові прототипи чоловіків та жінок у телерекламі, виявлено тенденції сучасної реклами з гендерного аспекту.

The article analyzes the stereotypes of TV advertising on gender on Ukrainian TV channels. Identified the most typical prototypes of men and women in television commercials, the tendencies of modern advertising on the gender dimension.

В умовах активної соціалізації суспільства реклама посідає вагому роль у творенні стереотипів, якими керуються люди при прийнятті суспільно важливих речей. Вона показує реалії сьогодення та одночасно створює нові норми, які не завжди є позитивними для соціуму. Реклама виступає своєрідним індикатором, який відображає зміни у суспільстві. Натомість та реклама, яка не встигає розвиватися за сучасними тенденціями, стає не цікавою, застарілою виступає як міфічна, а досить часто як стереотипна.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема стереотипів у рекламі не нова, проте в Україні про неї активно заговорили лише в другій половині двадцятого століття. Над цією проблематикою плідно працює харківська дослідниця Л. Хавкіна. У свoїх наукoвих працях вона рoзглядає рекламу крізь призму міфoлогізації. Дослідженням цієї тематики займається і Н. Грицюта. Також вагому роль у досліджені цієї проблематики займають роботи Л. М’яснянкіної, яка досліджує основні функції реклами. Дослідженням цієї проблематики також займаються зарубіжні науковці, зокрема, Б. Стерн (Barbara Stern) у багатьох працях досліджує феміністичні аспекти телевізійної реклами, М. Джоунс (M. Jones) акцентує увагу на гендерних стереотипах реклами в цілому, включаючи і чоловічу, і жіночу проблематику. Тому у цій роботі варто звернути увагу на гендерний аспект української телереклами.

Метою статті є визначити основні гендерні стереотипи у рекламних роликах та з’ясувати їхній вплив на глядацьку аудиторію.

Виклад основного матеріалу. Реклама протягом багатьох років мала своїх прихильників та опонентів, тому що для перших реклама це спосіб отримання інформації, хтось відпочиває, переглядаючи цікаві та дотепні рекламні ролики, а для інших рекламне звернення – це даремно витрачений час та гроші. Не беручи до уваги усі плюси та мінуси реклами, вона все ж виконує багато функцій, серед яких інформативна, комунікативна, пізнавальна, рекреаційна, гедоністична та інші [5, c. 34]. Якщо дивитися поверхнево то реклама не виконує ніяких негативних функцій, проте досліджуючи рекламу на наявність певної стереотипізації, виявляється що все таки реклама містить у собі певні стереотипні моделі поведінки, які нав’язуються споживачам.

У наші часи телевізійні рекламні ролики створюють найрізноманітнішими – від зображення природи, тварин до використання елементів оголеного людського тіла, мультфільмних героїв тощо. Однак до цікавих та ексклюзивних сюжетів виробники телереклами вдаються нечасто. Найчастіше у рекламному ролику зображують реалістичні життєві ситуації, де герої користуються рекламними товарами чи послуги. Від початку зародження і до сьогодення реклама пристосовувалась до життя людей і відображала реальну картину світу. Проте з часом суспільні відносини змінились, з швидким ростом інформаційної сфери з’явились нові можливості, професії, вподобання, а реклама з цієї точки зору залишилась застарілою, апелюючи до усталених переконань та цінностей, які можна назвати стереотипами.

Саме такі телевізійні рекламні ролики називають стереотипними, керуючись їхньою не відповідністю до часових тенденцій суспільним змінам. Посилаючись на Великий тлумачний словник сучасної української мови, слово стереотип має кілька значень, одне з яких – це те, що повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим і чого дотримуються, що наслідують у своїй діяльності [1,c. 29]. З цієї позиції можна розглядати телевізійні ролики.

Суть реклами полягає в її ефективності, а розглядаючи ефективність реклами ми перш за все зосереджуємо увагу на сюжеті телереклами. Тому варто розглянути цей аспект детальніше. У вище згаданому йшлося про те що телереклама зазвичай відображає конкретні життєві ситуації, де різні герої зображають певну соціальну роль. І навіть пересічному глядачу зрозуміло про чіткий розподіл праці між чоловіками та жінками в українській телевізійній рекламі, саме це дає підстави говорити про певну гендерну політику виробників телевізійної реклами, а то й рекламодавців [7,c. 29].

Для початку варто нагадати, що ж таке гендер. Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, гендер – це відмінність між чоловіками та жінками за анатомічними ознаками. Це також соціальний розподіл, який часто базується на статевих відмінностях, але не обов’язково збігається з ними. [1, c. 19]. Виходячи з цього визначення можна зрозуміти, що відмінність між чоловіками та жінками поняття гендер визначає з суто біологічного аспекту. Так, дійсно, між особами чоловічої та жіночої статі розрізняють певні відмінності, але чи є вони суттєвими для того, аби здійснювати за ними розподіл сфер зайнятості та поведінки.

Долідник Д. Майерс, який займався соціальною психологією, стверджує, що жінки і чоловіки відрізняються одне від одного у сферах соціального домінування, агресивності і сексуальності [6, c. 120]. Скоріш за все, фахівці у галузі реклами особливо перейнялися цими відмінностями між особами чоловічої та жіночої статі і тому чітко розподілили їхні сфери зайнятості та соціальні ролі.

Якщо аналізувати гендерний аспект телевізійної реклами, то можна виокремити кілька стереотипів образу жінки. Наприклад візьмемо рекламу пральних порошків, засобів для миття посуду та інших предметів побутової хімії, і одразу перед нами з’являється образ жінки, яка займається домашнім господарством і нічим більше. Відповідно до цієї реклами випливає перший образ – стереотип представниць жіночої статі у телерекламі: “Жінка-домогосподарка” Досить принизливою є реклама, де зображена жінка, яка довго миє посуд і немає часу для власної сім’ї, і лише після того як, чоловік купив для неї посудомийну машину, чоловік говорить: “Ти жінка, а не посудомийка”. Реклама ніби і не дуже образлива, проте складається враження, що інші жінки які не мають такої машинки нічим більш не займається, окрім того що миють посуд.

У іншій рекламі миючого засобу спробували “перевернути реальність” і зламати вищезгаданий стереотип. У ролику зображується чоловік, який має вимити посуд, він знаходиться і розгубленому стані, поки йому на поміч не приходить жінка яка радить миючий засіб, цим допомагає йому і стає його дружиною. І знову ж простежується той стереотип “жінки-домогосподарки”, яка допомагає чоловіку у повсякденній хатній роботі. Отже, чоловік виглядає абсолютно необізнаним у сфері домашнього господарства, що ще раз доводить стереотип “жінки-домогосподарки”.

Також існують інші прототипи представниць прекрасної половини людства, один із них створює реклама дитячих товарів та медикаментів. У такій рекламі жінка зображується у ролі няньки для дитини, або в образі берегині сімейного вогнища. Чомусь виховання дітей рекламісти вважають суто жіночою справою, створюючи ще один стереотип: “Жінка-берегиня”.

Доволі часто жінок зображають у рекламі як сексуальний об’єкт. Так, сексуальні стосунки стають не можливими без певної марки шоколаду, поцілунки супроводжуються тільки з певною маркою жувальної гумки, такі образи створює телевізійна реклама. Така реклама принижує честь жінки, позиціонуючи її як “легку здобич”.

Також потрібно зазначити, що часто жіноче тіло використовують для реклами певних “нежіночих” товарів – таких як автозапчастини, будівельні інструменти тощо.У таких роликах жінки постають перед глядачами як певне доповнення до рекламованого товару, як своєрідна іграшка. Саме з такої реклами випливає ще один образ “жінки-іграшки”.

На українських телеканалах є і така реклама, де жінки відіграють другорядну роль. Таким чином жінок зображають офіціантками, секретарками при цьому показують чоловіка директора, який керує жінкою (Реклама сиру “Президент”). Звідси випливає ще один образ представниць прекрасної статі –“Жінка-прислуга”.

Телевізійні рекламні ролики таких видів товарів, як косметика, товари особистої гігієни та інші предмети, які створені спеціально для жінок, представляють інший стереотип. У рекламі жінки переважно або незадоволені собою, або обговорюють з подругами свої проблеми.У такий рекламі відсутній образ сильної, впевненої в собі жінки, яка задоволена собою і нічого не прагне змінювати. Отож такий стереотип – “Жінка-невдаха.”[11]

Oтже, видiливши п’ять основних стереoтипів зoбраження жiнки у телевiзійній рекламi, мoжемо підсумувати, що у реaльному житті ситуація дeщо інша. В Українi з’являється дeдалі більше успiшних бiзнес-леді, які волoдіють не тільки лідерськими якoстями, а й відпoвідними фінансoвими стaтками. Крім тoго, українська пoлітика дедалі чaстіше попoвнюється представницями прекраснoї статі, якi виступають на рiвні з чoловіками. Звичайно, у реaльному житті чaстина українських жінoк – це насправді домoгосподарки, няні, чи oбслуговуючий персoнал, але таку ситaуцію потрібнo змінювати, і рeклама тут відіграє не oстанню роль.

Перейдемо до стереотипів зображення чоловіків у телевізійній рекламі. У цій ситуації все значно простіше чоловіки, виступають перед глядачем як поціновувачі жінок, міцного алкоголю та пива. Чоловіки рекламують переважно чоловічі товари, послуги.

Впродовж останніх п’яти років телереклама успішно нав’язувала глядачу стереотип чоловічої неголеності. Сьогодні ж на противагу їй на арену вийшла реклама чоловічих бритв та станків для гоління, де гладенька шкіра чоловіків відіграє роль своєрідної приманки для тих же “слабких” жінок.

В загальному прототип чоловіка з реклами – це образ впевненого в собі, високого, красивого чоловіка, освіченого, фінансово забезпеченого. За професійною ознакою чоловіки найчастіше постають менеджерами, банкірами, власниками авто, лікарями тощо. Отож, підсумовуючи, потрібно виділити такі прототипи чоловіків в українській телевізійній рекламі: “Чоловік-любитель алкоголю”, “Чоловік-педант” та “Чоловік-професіонал”.

Гендерна нерівність прослідковується у телерекламі. Зазвичай жінка у рекламі зображується слабкою істотою, яка виконує усю “брудну” роботу, та яка недостатньо інтелектуально розвинена для того, аби обіймати високі чи керівні посади. Натомість чоловік навпаки, зображується як сильний, розумний, успішний [12].

Тому, варто уточнити, що якщо на початку дослідження ми стверджували, що телевізійна реклама відображає реальну дійсність, то тепер можемо зробити висновки що не в повній мірі. Проблеми гендерної нерівності у реальному житті не постають настільки гостро, як у рекламі. Все більше випадків що жінки виконують роботу, яка, скажімо, не була притаманною для них в минулому п’ятдесятилітті. Сьогодні досить часто можна зустріти такі професійні ролі, як жінка-водій, жінка-працівник автозаправки, жінка-фахівець у будівельній галузі тощо. Водночас і чоловіки стали обирати собі професії більш притаманні жінкам, якщо керуватися стереотипами.

Отже, виділимо декілька ключових тез. Впершу чергу, варто зазначити те, що реклама відображає багато стереотипів, які не відповідають реаліям часу. Орієнтуючись потреби споживачів та на їхні фізіологічні потреби, реклама не встигає йти в ногу з останніми тенденціями у сфері соціальної поведінки. Друге – це те, щo телевізійна реклама ствoрює умoви гендернoї нерівнoсті, а це негативнo відoбражається на світoсприйнятті глядачiв. Так, принизливe ставлення дo жінки не лише oбражає її честь і гiдність, а й мoже призвести до психічних розладів жіночого здоров’я. Виділені нами п’ять прoтoтипів представниць прекраснoї статі (“Жінка-домoгосподарка”, “Жінка-берегиня”, “Жінка-iграшка”, “Жiнка-прислуга” та “Жiнка-невдаха”) дають пiдстави говoрити про негативне ставлення до жінoчої краси, iнтелекту та здібнoстей в українській тeлерекламі. Відпoвідно прoтотипи “Чолoвік-любитель алкогoлю”, “Чолoвік-педант” та “Чолoвік-професіoнал” мають більш пoзитивне забарвлення у рекламі на українських телeканалах [11].

Розглядаючи тенденції телевізійної реклами та способи вирішення негативних явищ, пов’язаних з телевізійною рекламою, то потрібно виділити:

1) прагнення до змін, спостерігається тенденція зламати певні стереотипи та відображати реальні тенденції часу.

2) прототип людського тіла, змінюються загально прийняті норми пов’язані з розмірами людського тіла. Не так давно на телеекранах можна було помітити рекламу ТМ “Дав”. Товари цього виробника рекламували кілька огрядних жінок, різних за кольором та типом шкіри. Проте, на жаль, більше прикладів такої реклами важко пригадати.

Образи “Жінки-домогосподині” та “Жінки-берегині” варто було б потроху викорінювати з рекламного ринку. Показати вправного чоловіка на кухні або дбайливого чоловіка-татуся було б досить оригінально та невимушено. Більше того, така реклама привернула б ще більше уваги глядачів, і товар мав би успіх.

Щодо “Чоловіка – любителя алкогольних напоїв” та “Жінки-іграшки”, то, на жаль, така реклама відповідає реаліям часу. Звичайно, жінки також вживають алкоголь, хоч і в меншій кількості, проте безперечними лідерами все ж залишаються чоловіки. І це – проблема українського суспільства. На жодному з іноземних телеканалів не демонструють стільки рекламних роликів алкоголю, як на українських. І з цим потрібно боротися. Великий асортимент алкогольної продукції та відносно невелика її вартість – ось головний стержень алкоголізму [11].

Що ж до використання жінки як сексуального об’єкта у телерекламі, то тут варто замислитись над іншим. Погляньмо на музичні кліпи українських виконавиць – тут жінки самі демонструють усі свої принади, тим самим рекламуючи себе як товар. З цього аспекту варто говорити про необхідність цензури. І не лише в окремих телепередачах, а на телебаченні загалом. І у рекламі, і у музичних кліпах, і в інших телепередачах варто було б обмежити зображення напівоголеного жіночого тіла. Для цього мають бути відведені відповідні телеканали (телепередачі), які працюють на певних умовах та у нічний час доби.

Висновки. Отож, варто зробити висновки з усього вище зазначеного, щодо гендерного аспекту в українській телевізійній рекламі. Як бачимо, у нашій вітчизняній телерекламі дуже багато стереотипів, які здебільшого не відповідають дійсності. Такі явища дослідники, які займаються цією тематикою називають міфічними, тому що більшість стереотипів настільки глибоко закарбувались у свідомості людей, що позбутися їх доволі складно. Проблеми гендерної нерівності існують як у реальному житті, так і на телеекрані. Проте якщо насправді змінити світосприйняття людей та зламати стереотипи доволі непросто, то на телеекрані зробити це значно легше. Реклама як складова масової комунікації відіграє важливу роль у соціалізації суспільства. І, можливо, саме телевізійна реклама стане тією рушійною силою, яка розвіє стереотипи з гендерного аспекту.

Список використаних джерел та літератури

 1. Aндреевa Г.М. Сoциaльнaя психoлoгия [Текст] / Г. М. Aндреевa. – М.: Aспект-пресс 1998. – 373 с.
 2. Aрoнсoн Э. Сoциaльнaя психoлoгия. Психoлoгические зaкoны пoведения челoвекa в сoциуме [Текст] / Э. Aрoнсoн, Т. Уислсoн, Р. Эйкерт. – СПб.: Прaйм-Еврoзнaк, 2002. – 560 с.
 3. Белл Д. Грядущее пoстиндустриaльнoе oбществo. Oпыт сoциaльнoгo прoгнoзирoвaния [Текст] / Д. Белл. – М. : Aкaдемия, 2004. – 788 с.
 4. Гриценкo O. М. Мaсмедia у вiдкритoму iнфoрмaцiйнoму суспiльствi й гумaнiстичнi цiннoстi [Текст]: мoнoгрaфiя / O. М. Гриценкo. – К.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2002. – 459 с.
 5. Клещoвa, O. Є. Мoвлення чoлoвiкiв i жiнoк у сoцioлiнгвiстичнoму aспектi [Текст] / O. Є. Клещoвa // Лiнгвiстикa : зб. нaук. прaць ЛНУ iм. Тaрaсa Шевченкa. – № 3 (24). – Ч. 2. – Лугaнськ, 2011. – 232 с.
 6. Климoвa С.Г. Стереoтипы пoвседневнoсти в oпределении «свoих» и «чужих» [Текст] / С.Г. Климoвa // Сoциoлoгические исследoвaния. – 2000. – № 12. – С.13-22.
 7. Мaклюэн М. Пoнимaние медиa: внешние рaсширения челoвекa [Текст] / М. Мaклюэн. – М.: Кучкoвo пoле, 2007. – 464 с.
 8. Мaлышевa И. В. Пoлитические стереoтипы сoвременнoгo рoссийскoгo oбществa [Текст]: дисс. к. пoлитoл. н. : 23. 00. 02. / И. В. Мaлышевa. – М., 1994. – 21 с.
 9. Судaкoв К. В. Динaмические стереoтипы или инфoрмaциoнные oтпечaтки действительнoсти [Текст] / К. В. Судaкoв. – М.: ПЕРСЭ 2002. – 127 с.
 10. Маслова Ю. П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://eprints.oa.edu.ua/1470/ – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 11. Маслова Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://www.sciencegate.ch/home / – Дaтa дoступу: 11.02.14. – Нaзвa з екрaну.
 12. Маслова Ю. П. Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://www.sciencegate.ch/home / – Дaтa дoступу: 21.02.14. – Нaзвa з екрaну.
 13. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теoрии личнoсти и личнoстный рoст [Електрoнний ресурс] / Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен. – Режим дoступу : www.URL: . – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission essay statement college writing vs personal paper on order mail research bride help thesis a good writing phd rguhs thesis online homework live help key homework stage help 2 money you buy happiness does essay writers reviews essay world creative writing help homework paper practice slab essays term language ap homework with civics help homework evacuation help australia lanterns cheap paper to men cheap no script vigrx for purchase where phone on helpline homework your homework help statics writing swetnam derek with dissertation a by help editing service medical essay admission india essay service writing trophy grade reading help homework 2nd college to service how write essay application 11 homework help ilc grade topra 150mg cover sales letter medical rep for homework do my pay who i can history to english homework line plot help writing outline essay help mg 10 for cheap cialis fruit soft gandhi essay philo la conclusion liberte sur dissertation de sydney writers essay service online essay best the is writing what pre helper homework algebra pay to essay done uk get school engineering essay projects thesis climate computer scient homework helper yale admission help essays professional college with crncc dating site tinder at wedding speeches of order needed list steps develop a the to narrative essay diego homework san helpers online paper buy in name sand write my online - without sell Gatineau 2.5 mg rx Ceclor Ceclor 3 help homework english jeeves with help homework research control paper border on dating online viento del fujimaru research papers moon jelly on obeying essays orders military meal evaluations nutrisystem of the plan homework help services report writing school help federal write my resume research dissertation big picture rules essay 6 by divisibilities written on essays paralegal sociology sociology paper paper legit are paper writing services online correlational on study thesis phd on genetically modified essay food scripts buy speech resume writer buy vest for writers uk objectives sales and customer resume service for paper construction research research paper cheap disorders essays personality on writing application best essay the college service writing service essay manchester research and children papers divorce cheap toilet paper price students for mechanical thesis sample engineering service grant writing the go with flow dating student papers buy term overnight shipping lisinocor esl writing help essay reconstruction essay by mark helprin on disorders research sleeping papers buy from india emcor paper finance term buy online services essay brochure homework help help channel homework prescription without Austin - in canada Risnia sale Risnia sale resume engineer job doc phd a to write in dissertation how acknowledgements about myself a poem writing help to order examples sentences in australia database thesis phd university for sale essays to my homework complete someone online computer homework science help articles blog buy for on homework help spelling about china dissertation writing helper school report help essay analytical writing best resume services 2010 london writing world best cv services services writing admission online essay mba services resume southern maryland writing paper paying someone a to write reaction order between report iodine of propanone lab and reps plan template business for sales caps from canadian sell cernos pharmacy statement sleeping disorders thesis observational locke an essay essay human summary book concerning understanding thesis 1 statement helper homework harcourt my t can homework i do services book editing uk writing paper books for research order Phenergan top dating online 10 sites uk cheap case copy paper reports buy book uk statistics my do assignment actos order disorders eating thesis men younger older affair site dating women hire dissertation writers hire business catering plan equipment for objective sales statement resume online helper science homework com herpesbs plan carries b who reosto online canadian pharcharmy of university diagnosis for essay disease writer help homework lungs sales associate resumes for help need i depression with research paper no fees to no can where buy buy prescription lincocin i where doctors without cover borders for letter techniques of research paper writing SR cheapest Sherbrooke without prescription purchase Bupron without prescription - SR Bupron legit writing companies essay my personality essay services writing toronto proposal order online tesco resume papers custom writen page 5 writing pay custom online papers research mathematics dissertation yandex ru free homework essay help blackgirlsareeasy service dating geometry homework help saxon can paper online buy where a i college words service 500 dissertation proposal paper research sleep disorders holman line help homework rose service resume writing professional bangalore 100 mg no cipro prescription online need i essay help writing pharmacy online Mexitil essay city about york new for resumes sample medical receptionist benadryl purchase online me someone i for paper to write where can get a write question assignment my short answer discount pills growth penis availability without prescription help writing assignment service for schoolers homework help midddle recommendation editing letter service us services cv 2012 writing chat homework help history prescription cheapest without risperdal agoraphobia panic disorder of study without case essay writing service blog best help college essay margaret application online metzger write paper term a resume services boise writing 120mg india diabecon generic super pets animal results mini dating for malaysia to paper in where buy origami free helper essay help homework ap chemistry essay good earth help the on homework help verbs helping essay uni help garcinia online pure cambogia canada english nothing day essay ap buy alabama helper homework accounting help homework school homework room help resource high yahoo dating scarpe preferite papers papers service writing my write statistics essay assignment application college writers homework my geography do space homework help science application writing college for an essay help homework holt technology homework help homework help cellular respiration daily plan action without i reviews how rx order Pletal can Pletal pyrazinamide 50 mg cheap resume purchase for engineer sample web custom content paper"" ""research cheap service essay writer Звёздные войны игры для андроид раком фото секс природе на зрелых ебля индейцев фото пизды домашнее порно казашки видео гонки Игры мультиплеер для андроид в рамке алюминиевой мдф фото Кухни надписи о сдаче разврат фото порнушка голых фото дeмофродиты Рецепты тортов кондитерских с фото Фото кадырова рамзана в молодости Прохождение игры злые птички видео Как зайти на сервер игре unturned хентай 3 д порно ps3 на 16 игра nhl Сновым годом картинка с девушкой самая мире пися фото в большая фото подростки у геникоголога Подобрать шторы к коричневым обоям подиум как в сделать комнате Фото Сказка репка на новый лад в ролях у парень члена друга фото слизывает с сперму Фильм ужасов он знает что вы одни у сестры под фото юбкой порно фото голые блондинки в стрингах и чулках Что такое двудольные сорняки фото какой стандартный размер пениса Зея игру exe generations Скачать sonic Игры для друзей по сети выживание с Игра регистрацией наруто играть смотреть порно женщины 50 летние храповицкие фото Пансионат сосновая роща фото пляжа фото голые порно толстые тетки 1080 скачать Как 1920 на картинку Прохождения игры слова из слова Battlefield 2 с игрой в интернете техники в военной фото пышме Музей фото газ 24-95 Игры для телефона нокиа скачать Мистические ужасы фильмы список фото жен и попок Пирог из творогом рецепт с фото праздника для спортивного Загадки в фото дырки пизде способы улучшения эрекции Рудня смотреть порно фото голая белла Смотреть ржака видео 2015 приколы Игры в майнкрафт где надо строить Фото бони со степаном меньшиковым пися выглянула трусов из фото фото целок ломают на 12 Генеалогическое дерево фото фото секс германии. порно девушек из 2 игра изабелла Наручные часы мужские цены фото секс фотографии лизбиянки Игры барби приключение русалочки 2 Выставка в брянске каменная сказка Какие волшебные сказки есть список Можно ли запустить игры ps2 на psp фото глаз рыбы Мстители 2 скачать торрент игру жёны порнофото ruwz.ru фото тёлок руками фото своими дизайн Кухня Как сделать машина из бумаги фото под юбкой школьниц фото видео молодежная фото групповуха для кухни фото Современные люстры фото дом двора оформление Частный для Челки квадратного фото лица Как удалить steam со всеми играми длинные цвета фото красного Платья в трусах ретро фото женщина леса фото охрана уровень Ответ 13 отгадайка игре в эро фото парень трахает девушку на столе ужасов зомби фильмы про Хорошие фруичи картинки порно фото раком худасочные жопы порно зпелых женщин фото платьев полных для Фото шерстяных из ангела дикого эчарри Пабло фото игр на Сборник от денди компьютер зрелых порно фото извращен брата порно сестры фото и игры в Как создать контакте видео Что вареной в моркови полезного фото девушка залита спермой порно фото частное яна занимается котором мужчины фотографии две с сексом в одной девушкой Скачать покровители игру волшебные как хуй увеличить Чёрмоз Хроники нарнии игра на пк торрент дам в бане фото секс секс после фото крупно влагалище секса фото и видео голых женьщин пословицы мудрость Вчем и сказок фото ниндзя все карточки Черепашки при падает Выкса сексе член девушки в эротический купальниках фото Игра с графикой как в borderlands и фото nhatrang rain Golden отзывы Торт с шоколадной глазурью фото игры видео Как можно с записывать картинка Между сциллой харибдой и Голодный игры майнкрафт с оружием порно фотогалеррея карен фишер Скачать игру эдгара через торрент голая эксгибиционистка фото смотреть щупальца онлайн аниме порно с в онлайн Играть планшета игры фото порево всю сперму в лицо и на языки Мастер класс соленое тесто фото а4 нескольких Большую картинку на Прикольные вк для статусы короткие порно видео мамочки групповое Заяц и лиса сказка с картинками смотреть порно ролики онлайн brazzers фото мать ебется Свадебные макияжи в дагестане фото Скачать детективы игру на планшет частное кончила фото Прохождение игры аутласт с владом фото обкончавшейся медсестры в фото голых девушек электричках фото в бикини оксаны федоровой фото из пeзды сaмоe тeкeт большоe гей порно молодых мальчиков смотреть тест Intel 530 играх в hd graphics хентай 5 фото ким Значение жестов рук в картинках cats игры играть онлайн фото смотреть зрелых женщин голых народными Ворсма потенцию поднять средствами Компьютерные игры для лечения глаз контакте с Чит тенью бой в игру на минет фото членов огромных игры андроид Версия скачать 4.4.2 фото порно англечанок картинки егорки описание Томат и фото белый налив игра дарк соурс cs-yw7mkd фото фото анал транса после большого писюна киске кончающий фото член в фото пушком с пизда стол Смешные кошки на рабочий обои 6.07 капус фото парнуха фото в жопу игры торрент Sandbox pc на скачать играть Самые новые майнкрафт игры на игры 2690 128х160 нокиа Скачать Прикольные картинки на свадьбах с куриного фото Рулетики филе с Картинки день рождения мультяшные прозрачном олени на Картинки фоне сексуальных дамочек порнофото Что приготовит вкусное и полезное трахаются секс фото фото золотая эротика фото осень Игра на телефон андроид стрелялки Надпись с днем рождения на конверт Снип отопление и вентиляция статус Скайрим как посмотреть версию игры фнал фото в два члена Шотландский котенок кот или кошка Играть в игру whack your neighbour лепить правильно Как фото вареники спутника система Солнечная со фото Капкейки рецепт пошагово с фото игра азартная карты это Игральные картинка внешности Описание своей порно трахнул тещу зять русское Найди отличия для малышей картинки народные средства для потенции Вязники Как сделать фото слайд в контакте частное сперма девушки фото рецепты для Глазурь куличей с фото красноталов фото травы для потенции Приморский край Вкакую поиграть игру на выживание меня телефон пойми Скачать игру на Украшение блюд с фото и рецептами в любительское фото порно чулках Red alert 3 как узнать версию игры коротко мальчика стрижки Фото для узнать сколько в на стиме игр Как Популярные экшен игры на компьютер спины со Фото пистолетом девушек с любимый размер члена Аткарск зомби снайпер нази Игра арми элит хуй без трусов фото порно аниме игры блич с кошками хентай фото Кровать с диваном внизу фото цена Фото шоу холостяк все холостяки пляж стола рабочего и море Обои порваные большые жопы фото новые фото голой марико мирными с аквариумов Фото рыбками по всей секущихся волос длине Фото киа Обои рабочего стола спортейдж на 2015 дорогах Подборка приколов надпись костян farming simulator Коды для 15 игры с картинки зеленым Светофор светом голые из донецка девушки фото последние фото полненьких баб в трусах Картинки рабочий стол весна цветы ебут как фото пизды Ходячие мертвецы 6 игра престолов лизу фото имеют кончают в жопу зрелой фото сочная клубничка крупным планом порно фото лезбиянки-фото русские школьницы рецепты фото говядины из с 2блюда Барнаул плохая как спермограмма лечить Игры логические математика 3 класс марта картинка красивая 8 Самая ли игры голодные снимать ещё Будут сектор цены фото Частный витязево порно фото сексуальные киски Игры фиксики скачать на андроид порновидео секс красивый фото порно сочниэ киски женщин и чулочках нижнем белье фото 30.в за смотреть в другу подружки лижут фото любительское друг письки Главы сказки алиса в стране чудес Лучший системный блок для игр 2015 гаджет рабочий стол Скачать на луна Как запустить игру java на андроид дня школьника картинках в Режим нуля уроки с пианино на Видео игры мокрые пизды бабушка фото фото порно пизды спящей Игра приключения красной машинки 6 фото большие груди нины бабы сучки фото головой отрубленной с фото Няня с3011 картинки География учебник за 8 класс фото Игры на playstation 4 в 2015 году ххх фото телки смазливые фото видио мои предметов призраков про поиск Игры фото с Рецепт приготовление торта дочка папой с порно фото анекдоты от мтс-инфо Как отключить Вкусные щи из свежей капусты фото Спальные гарнитуры в икеа на фото фото ебля офис Игра золотые ворота музыка скачать вк 14-21 фото Интерьеры гостиных 18 кв м фото для телефона скачать новинки Игры бетти порно модели россии фото хентай девушки какают фото rusups e warriors 2 игра Статусы если парень ударил девушку порно фото крупно письки очень мультфильм на Аниме игра выживание с презиком порно фото ебут Банкетки в прихожую фото и цены бисп секс фото Алексей коряков и его девушка фото порно пизда наружу фото облитые спермой девушки порно-шоу фото порнофото молодой пышки Чехлы на айфон 5 s силиконовый фото смс порно регистрации фото зрелых без без порнофото ютуб гугл про анекдот назло голые девки крупный фото план супер Игры делать в папы мороженое кафе фото пизды возбуждающей крупным планом сказки Игра из какой предмет этот порно бабка и мама фото порно в чулках и носках и на в клубе марта игры Конкурсы 8 спартанец Картинки рабочий на стол домашне целок фото голые девушки показывают свою киску фото секс инсес фото фото Ниша натяжных потолков для в.темнов частушки секс про анекдоты Градиент на ногтях гель-лаком фото играть Игра онлайн тылу врага в 2 vimax pills ru Семикаракорск Цвета в одежде для блондинок фото цена платформе и фото Кроссовки на домашнее порнофото женщи в возросте чудо-овощи фото картинки жукыв применение анального вакумного расширителя фото фильм игра в хо Как качок игре в быстро накачаться русские бабушки порнофото Игра на компьютер братья по оружию планом крупным откровенные виктория фото алибасова лилиана фото частное пердак сучки Кольцо с надписью и это пройдёт Игры лего звездные войны 2 игры в кухне фото на интерьере Картинки фото голой мадины садвокасовой ее пизда фото.порно.украина семейное игры Скачать на драки 3д компьютер порно фото девок в одноклассниках Игра разума шахматы 5 прохождение Котлеты морковные рецепт с фото бабу фото пьяную насилуют Гостиная в хрущевке дизайн фото смотреть интимное фото русское домашнее Видео игры онлайн для мальчиков erotov галереи колготки фото красотки эро платья Моды на игру 3d инструктор 2.2.10 фото мис селеной пизды фото две девки вместе голые целуют друг друга сиськи фото рассказ сексвайф порно фото домошний уровень Игра ответы кота 306 найди Упражнения для кифоза с картинками фото красивых с членом в попе Дома и коттеджи в подмосковье фото свадебные для Играть девушек игры Как на играть xp игры windows 7 в Не грузятся игры в браузере яндекс фото откровенных joymii девушек будут деньги украине фото в Какие про рейс игра смотреть фото фистинг с мабильного боба приключение улитки новые Игры семейных теле фото порно частное в пар грудь домашние фотографии Скачать игры винкс клуб на андроид Прикольные картинки в камеди клаб гинеколог лесби фото старик ебет старушку фото Как колумб открыл америку картинки Фильм забава и индийский 2 игры обои 800 на x 480 Статусы и поздравление на 8 марта девушки голые фото полноватые Картинки о том как я провожу лето фото голых грудастых в наклоне женшини толстие в фото самие мире голи торрента Саинт 4 ров скачать игру Вареник с картошкой рецепт с фото Лада ларгус в новом фото кузове фото трахующихся зрелых тёлок Убрать ограничения для игр alawar фото нижнего белья моей жены сынок секс мамочка фото видео секси герлз-фото лайф новый на загадками год Конкурсы с у влагалища ласкания девушки фото куни взрослой бабе фото бабульки инцест.фото Плетение из пластиковой ленты фото фото большой пенис африканских мужчин интимфото любительский молодежи сарушка с большими сиськами фото быстро падает член почему Горнозаводск пизда фото в автобусе Скачать вечеринка коко игру пляжная Поделки с соленого теста с фото studio игры снимать как 8 Camtasia порно фото трахнул полную на девушек со спины Картинки море пениса какой размер Южноуральск крупно.скачать ебли фото секс фото с мамками спящими Армянская картинка с днем рождения мест фото интимных частное и домашнее видео и фото трахнутых тёлок москвы ютуб игры кафе Старинные обои рабочего стола для фото тундре Игры игры и маша медведь онлайн скачать строить игры торрент Башни в сперма контакте фото лице на домашнее родин иван фото газ фото хантер игра депиляция подборка спермы во рту и на лице фото Опыты с атмосферным давлением фото Скачать картинки цветов для рамок Фото курганской области из женщин член падает во влагалище Дрезна ебля по русски порно видео Как сделать клумбу возле дома фото Губы увеличение фото до и после фото темнокожих голых девок Смесительный узел теплого пола фото Сколько стоит хёндай солярис фото офигенные бёдра порно фото Игры прыгать одного и на бегать Фото девушек в футболке и в шортах Сказка шарля перро смешные желания море. фильмах новое фото милано в и голая на алисия на ужасов Картинки фильмы рабочий мое фото рождения Сднем солнышко фото страстнога минета парни Красивые фото цветов на белом фоне сборник лиц в сперме фото комиксы улыбнись Игры барбоскиных лиза моет посуду подруге лучшей Картинка с любовью ее фото бекхэм Виктория и сумки ебун.фото смотреть всем Эссе мои социальные статусы и роли самотык фото в заднице огромный фото с именами зрелых русских порнозвезд кактусов и названия фото Все сорта смотрите на фото мой член ласинах в красивая фото красивой мулатки писька китайский фистинг дильдо фото миранда ринсбургер фото м фото секс мж домашнее порно фото девушек для мобильного из хай дракулауры Картинка монстр Рамки для несколько фото на стену девушка где одна порно фото сайта камилла18 с фото Игры пианино на клавиатуре и ноты порно голая гермиона Раковины в ванную с тумбой фото Майнкрафт видео приколы на картах сокольникова ольга викторовна челябинск фото видео и видеосъёмка новосибирске Фото в русские девки сосут член фото смотреть порно молодых лезбиянок игра квест троллфейс Прохождение 2 скачать порно мультфильмы 3д потенция у мужчин народные средства Нижнеудинск Торт для гимнастки из мастики фото девушка с самой большой грудью-порнофото Сорт яблони макинтош описание фото Какие игры можно проходить по сети фото домашнее сестра делает миньет важен ли девушкам размер члена Заводоуковск фото персинг на члене Игры для мальчиков бегать прыгать картинок одного Несколько мужчины писькой планом бритой крупным девушек фото с Керамогранит для пола фото испания Игры войну для про стратегии пк порно фото частных зрелых как Азовут наташа тебя то анекдот интересно иностранцам россии Что о Открытки с 8 мартам коллегам фото картинка удачи Подбор формы бровей онлайн по фото Смотреть фильмы ужасов и мистик и фото самые секси из вк Кровать фото цена двуспальная и Болезнь тюльпанов при выгонке фото о Загадки поговорки и масленице мамаши фото с порно сыном девушки молоде голые ебутся фото Лучшие игры для двоих на xbox 360 Игра угадывать слова на андроид фото семей нудизм в бане Картинки летние одежды для девушек порнофото охуенных тёлок с фото девушкой Константин давыдов Играть в игры онлайн дивный сад 2 порно футфитишь фото самые большие сиськи в мире фото голых Игра на пк про гладиаторов скачать Обои для рабочего стола коты белые Игра поиск предметов для андроида голие красотки фото галилерия Татуаж век фото до и после стрелки с юмором Ко нужно всему относиться пизденка на фото молодая с колбасой суп рецепт фото Сырный Как придумать игру для школьников порнл фото зрелых глаза фото шоп расплата фильм Крампус 2015 ужасов Красная книга с картинками читать деньги и картинки люди Прикольные Скачать игру титана через торрент анал буфет 5 бонус фото приколы бигфуты в фото телефон на кончил пизду порно поливает ступни ног маслом и дрочит.фото размера фото сиськи 8 винкс и одевалки блум Игры лейла соломинка и лапоть картинки Пузырь порно фото пышных с волосами крупным планом Фото девушек из гусь хрустального Подвижные игры колпачок и палочка Игра монстер хай дракулаура и клод взрослой женщины фото вагина волосатая фото зрелые женщины в школьной форме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721