Гендерні норми та стереотипи в українській телевізійній рекламі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізуються стереотипи телевізійної реклами з гендерного аспекту на українських каналах телебачення. Визначено найбільш типові прототипи чоловіків та жінок у телерекламі, виявлено тенденції сучасної реклами з гендерного аспекту.

The article analyzes the stereotypes of TV advertising on gender on Ukrainian TV channels. Identified the most typical prototypes of men and women in television commercials, the tendencies of modern advertising on the gender dimension.

В умовах активної соціалізації суспільства реклама посідає вагому роль у творенні стереотипів, якими керуються люди при прийнятті суспільно важливих речей. Вона показує реалії сьогодення та одночасно створює нові норми, які не завжди є позитивними для соціуму. Реклама виступає своєрідним індикатором, який відображає зміни у суспільстві. Натомість та реклама, яка не встигає розвиватися за сучасними тенденціями, стає не цікавою, застарілою виступає як міфічна, а досить часто як стереотипна.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема стереотипів у рекламі не нова, проте в Україні про неї активно заговорили лише в другій половині двадцятого століття. Над цією проблематикою плідно працює харківська дослідниця Л. Хавкіна. У свoїх наукoвих працях вона рoзглядає рекламу крізь призму міфoлогізації. Дослідженням цієї тематики займається і Н. Грицюта. Також вагому роль у досліджені цієї проблематики займають роботи Л. М’яснянкіної, яка досліджує основні функції реклами. Дослідженням цієї проблематики також займаються зарубіжні науковці, зокрема, Б. Стерн (Barbara Stern) у багатьох працях досліджує феміністичні аспекти телевізійної реклами, М. Джоунс (M. Jones) акцентує увагу на гендерних стереотипах реклами в цілому, включаючи і чоловічу, і жіночу проблематику. Тому у цій роботі варто звернути увагу на гендерний аспект української телереклами.

Метою статті є визначити основні гендерні стереотипи у рекламних роликах та з’ясувати їхній вплив на глядацьку аудиторію.

Виклад основного матеріалу. Реклама протягом багатьох років мала своїх прихильників та опонентів, тому що для перших реклама це спосіб отримання інформації, хтось відпочиває, переглядаючи цікаві та дотепні рекламні ролики, а для інших рекламне звернення – це даремно витрачений час та гроші. Не беручи до уваги усі плюси та мінуси реклами, вона все ж виконує багато функцій, серед яких інформативна, комунікативна, пізнавальна, рекреаційна, гедоністична та інші [5, c. 34]. Якщо дивитися поверхнево то реклама не виконує ніяких негативних функцій, проте досліджуючи рекламу на наявність певної стереотипізації, виявляється що все таки реклама містить у собі певні стереотипні моделі поведінки, які нав’язуються споживачам.

У наші часи телевізійні рекламні ролики створюють найрізноманітнішими – від зображення природи, тварин до використання елементів оголеного людського тіла, мультфільмних героїв тощо. Однак до цікавих та ексклюзивних сюжетів виробники телереклами вдаються нечасто. Найчастіше у рекламному ролику зображують реалістичні життєві ситуації, де герої користуються рекламними товарами чи послуги. Від початку зародження і до сьогодення реклама пристосовувалась до життя людей і відображала реальну картину світу. Проте з часом суспільні відносини змінились, з швидким ростом інформаційної сфери з’явились нові можливості, професії, вподобання, а реклама з цієї точки зору залишилась застарілою, апелюючи до усталених переконань та цінностей, які можна назвати стереотипами.

Саме такі телевізійні рекламні ролики називають стереотипними, керуючись їхньою не відповідністю до часових тенденцій суспільним змінам. Посилаючись на Великий тлумачний словник сучасної української мови, слово стереотип має кілька значень, одне з яких – це те, що повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим і чого дотримуються, що наслідують у своїй діяльності [1,c. 29]. З цієї позиції можна розглядати телевізійні ролики.

Суть реклами полягає в її ефективності, а розглядаючи ефективність реклами ми перш за все зосереджуємо увагу на сюжеті телереклами. Тому варто розглянути цей аспект детальніше. У вище згаданому йшлося про те що телереклама зазвичай відображає конкретні життєві ситуації, де різні герої зображають певну соціальну роль. І навіть пересічному глядачу зрозуміло про чіткий розподіл праці між чоловіками та жінками в українській телевізійній рекламі, саме це дає підстави говорити про певну гендерну політику виробників телевізійної реклами, а то й рекламодавців [7,c. 29].

Для початку варто нагадати, що ж таке гендер. Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, гендер – це відмінність між чоловіками та жінками за анатомічними ознаками. Це також соціальний розподіл, який часто базується на статевих відмінностях, але не обов’язково збігається з ними. [1, c. 19]. Виходячи з цього визначення можна зрозуміти, що відмінність між чоловіками та жінками поняття гендер визначає з суто біологічного аспекту. Так, дійсно, між особами чоловічої та жіночої статі розрізняють певні відмінності, але чи є вони суттєвими для того, аби здійснювати за ними розподіл сфер зайнятості та поведінки.

Долідник Д. Майерс, який займався соціальною психологією, стверджує, що жінки і чоловіки відрізняються одне від одного у сферах соціального домінування, агресивності і сексуальності [6, c. 120]. Скоріш за все, фахівці у галузі реклами особливо перейнялися цими відмінностями між особами чоловічої та жіночої статі і тому чітко розподілили їхні сфери зайнятості та соціальні ролі.

Якщо аналізувати гендерний аспект телевізійної реклами, то можна виокремити кілька стереотипів образу жінки. Наприклад візьмемо рекламу пральних порошків, засобів для миття посуду та інших предметів побутової хімії, і одразу перед нами з’являється образ жінки, яка займається домашнім господарством і нічим більше. Відповідно до цієї реклами випливає перший образ – стереотип представниць жіночої статі у телерекламі: “Жінка-домогосподарка” Досить принизливою є реклама, де зображена жінка, яка довго миє посуд і немає часу для власної сім’ї, і лише після того як, чоловік купив для неї посудомийну машину, чоловік говорить: “Ти жінка, а не посудомийка”. Реклама ніби і не дуже образлива, проте складається враження, що інші жінки які не мають такої машинки нічим більш не займається, окрім того що миють посуд.

У іншій рекламі миючого засобу спробували “перевернути реальність” і зламати вищезгаданий стереотип. У ролику зображується чоловік, який має вимити посуд, він знаходиться і розгубленому стані, поки йому на поміч не приходить жінка яка радить миючий засіб, цим допомагає йому і стає його дружиною. І знову ж простежується той стереотип “жінки-домогосподарки”, яка допомагає чоловіку у повсякденній хатній роботі. Отже, чоловік виглядає абсолютно необізнаним у сфері домашнього господарства, що ще раз доводить стереотип “жінки-домогосподарки”.

Також існують інші прототипи представниць прекрасної половини людства, один із них створює реклама дитячих товарів та медикаментів. У такій рекламі жінка зображується у ролі няньки для дитини, або в образі берегині сімейного вогнища. Чомусь виховання дітей рекламісти вважають суто жіночою справою, створюючи ще один стереотип: “Жінка-берегиня”.

Доволі часто жінок зображають у рекламі як сексуальний об’єкт. Так, сексуальні стосунки стають не можливими без певної марки шоколаду, поцілунки супроводжуються тільки з певною маркою жувальної гумки, такі образи створює телевізійна реклама. Така реклама принижує честь жінки, позиціонуючи її як “легку здобич”.

Також потрібно зазначити, що часто жіноче тіло використовують для реклами певних “нежіночих” товарів – таких як автозапчастини, будівельні інструменти тощо.У таких роликах жінки постають перед глядачами як певне доповнення до рекламованого товару, як своєрідна іграшка. Саме з такої реклами випливає ще один образ “жінки-іграшки”.

На українських телеканалах є і така реклама, де жінки відіграють другорядну роль. Таким чином жінок зображають офіціантками, секретарками при цьому показують чоловіка директора, який керує жінкою (Реклама сиру “Президент”). Звідси випливає ще один образ представниць прекрасної статі –“Жінка-прислуга”.

Телевізійні рекламні ролики таких видів товарів, як косметика, товари особистої гігієни та інші предмети, які створені спеціально для жінок, представляють інший стереотип. У рекламі жінки переважно або незадоволені собою, або обговорюють з подругами свої проблеми.У такий рекламі відсутній образ сильної, впевненої в собі жінки, яка задоволена собою і нічого не прагне змінювати. Отож такий стереотип – “Жінка-невдаха.”[11]

Oтже, видiливши п’ять основних стереoтипів зoбраження жiнки у телевiзійній рекламi, мoжемо підсумувати, що у реaльному житті ситуація дeщо інша. В Українi з’являється дeдалі більше успiшних бiзнес-леді, які волoдіють не тільки лідерськими якoстями, а й відпoвідними фінансoвими стaтками. Крім тoго, українська пoлітика дедалі чaстіше попoвнюється представницями прекраснoї статі, якi виступають на рiвні з чoловіками. Звичайно, у реaльному житті чaстина українських жінoк – це насправді домoгосподарки, няні, чи oбслуговуючий персoнал, але таку ситaуцію потрібнo змінювати, і рeклама тут відіграє не oстанню роль.

Перейдемо до стереотипів зображення чоловіків у телевізійній рекламі. У цій ситуації все значно простіше чоловіки, виступають перед глядачем як поціновувачі жінок, міцного алкоголю та пива. Чоловіки рекламують переважно чоловічі товари, послуги.

Впродовж останніх п’яти років телереклама успішно нав’язувала глядачу стереотип чоловічої неголеності. Сьогодні ж на противагу їй на арену вийшла реклама чоловічих бритв та станків для гоління, де гладенька шкіра чоловіків відіграє роль своєрідної приманки для тих же “слабких” жінок.

В загальному прототип чоловіка з реклами – це образ впевненого в собі, високого, красивого чоловіка, освіченого, фінансово забезпеченого. За професійною ознакою чоловіки найчастіше постають менеджерами, банкірами, власниками авто, лікарями тощо. Отож, підсумовуючи, потрібно виділити такі прототипи чоловіків в українській телевізійній рекламі: “Чоловік-любитель алкоголю”, “Чоловік-педант” та “Чоловік-професіонал”.

Гендерна нерівність прослідковується у телерекламі. Зазвичай жінка у рекламі зображується слабкою істотою, яка виконує усю “брудну” роботу, та яка недостатньо інтелектуально розвинена для того, аби обіймати високі чи керівні посади. Натомість чоловік навпаки, зображується як сильний, розумний, успішний [12].

Тому, варто уточнити, що якщо на початку дослідження ми стверджували, що телевізійна реклама відображає реальну дійсність, то тепер можемо зробити висновки що не в повній мірі. Проблеми гендерної нерівності у реальному житті не постають настільки гостро, як у рекламі. Все більше випадків що жінки виконують роботу, яка, скажімо, не була притаманною для них в минулому п’ятдесятилітті. Сьогодні досить часто можна зустріти такі професійні ролі, як жінка-водій, жінка-працівник автозаправки, жінка-фахівець у будівельній галузі тощо. Водночас і чоловіки стали обирати собі професії більш притаманні жінкам, якщо керуватися стереотипами.

Отже, виділимо декілька ключових тез. Впершу чергу, варто зазначити те, що реклама відображає багато стереотипів, які не відповідають реаліям часу. Орієнтуючись потреби споживачів та на їхні фізіологічні потреби, реклама не встигає йти в ногу з останніми тенденціями у сфері соціальної поведінки. Друге – це те, щo телевізійна реклама ствoрює умoви гендернoї нерівнoсті, а це негативнo відoбражається на світoсприйнятті глядачiв. Так, принизливe ставлення дo жінки не лише oбражає її честь і гiдність, а й мoже призвести до психічних розладів жіночого здоров’я. Виділені нами п’ять прoтoтипів представниць прекраснoї статі (“Жінка-домoгосподарка”, “Жінка-берегиня”, “Жінка-iграшка”, “Жiнка-прислуга” та “Жiнка-невдаха”) дають пiдстави говoрити про негативне ставлення до жінoчої краси, iнтелекту та здібнoстей в українській тeлерекламі. Відпoвідно прoтотипи “Чолoвік-любитель алкогoлю”, “Чолoвік-педант” та “Чолoвік-професіoнал” мають більш пoзитивне забарвлення у рекламі на українських телeканалах [11].

Розглядаючи тенденції телевізійної реклами та способи вирішення негативних явищ, пов’язаних з телевізійною рекламою, то потрібно виділити:

1) прагнення до змін, спостерігається тенденція зламати певні стереотипи та відображати реальні тенденції часу.

2) прототип людського тіла, змінюються загально прийняті норми пов’язані з розмірами людського тіла. Не так давно на телеекранах можна було помітити рекламу ТМ “Дав”. Товари цього виробника рекламували кілька огрядних жінок, різних за кольором та типом шкіри. Проте, на жаль, більше прикладів такої реклами важко пригадати.

Образи “Жінки-домогосподині” та “Жінки-берегині” варто було б потроху викорінювати з рекламного ринку. Показати вправного чоловіка на кухні або дбайливого чоловіка-татуся було б досить оригінально та невимушено. Більше того, така реклама привернула б ще більше уваги глядачів, і товар мав би успіх.

Щодо “Чоловіка – любителя алкогольних напоїв” та “Жінки-іграшки”, то, на жаль, така реклама відповідає реаліям часу. Звичайно, жінки також вживають алкоголь, хоч і в меншій кількості, проте безперечними лідерами все ж залишаються чоловіки. І це – проблема українського суспільства. На жодному з іноземних телеканалів не демонструють стільки рекламних роликів алкоголю, як на українських. І з цим потрібно боротися. Великий асортимент алкогольної продукції та відносно невелика її вартість – ось головний стержень алкоголізму [11].

Що ж до використання жінки як сексуального об’єкта у телерекламі, то тут варто замислитись над іншим. Погляньмо на музичні кліпи українських виконавиць – тут жінки самі демонструють усі свої принади, тим самим рекламуючи себе як товар. З цього аспекту варто говорити про необхідність цензури. І не лише в окремих телепередачах, а на телебаченні загалом. І у рекламі, і у музичних кліпах, і в інших телепередачах варто було б обмежити зображення напівоголеного жіночого тіла. Для цього мають бути відведені відповідні телеканали (телепередачі), які працюють на певних умовах та у нічний час доби.

Висновки. Отож, варто зробити висновки з усього вище зазначеного, щодо гендерного аспекту в українській телевізійній рекламі. Як бачимо, у нашій вітчизняній телерекламі дуже багато стереотипів, які здебільшого не відповідають дійсності. Такі явища дослідники, які займаються цією тематикою називають міфічними, тому що більшість стереотипів настільки глибоко закарбувались у свідомості людей, що позбутися їх доволі складно. Проблеми гендерної нерівності існують як у реальному житті, так і на телеекрані. Проте якщо насправді змінити світосприйняття людей та зламати стереотипи доволі непросто, то на телеекрані зробити це значно легше. Реклама як складова масової комунікації відіграє важливу роль у соціалізації суспільства. І, можливо, саме телевізійна реклама стане тією рушійною силою, яка розвіє стереотипи з гендерного аспекту.

Список використаних джерел та літератури

 1. Aндреевa Г.М. Сoциaльнaя психoлoгия [Текст] / Г. М. Aндреевa. – М.: Aспект-пресс 1998. – 373 с.
 2. Aрoнсoн Э. Сoциaльнaя психoлoгия. Психoлoгические зaкoны пoведения челoвекa в сoциуме [Текст] / Э. Aрoнсoн, Т. Уислсoн, Р. Эйкерт. – СПб.: Прaйм-Еврoзнaк, 2002. – 560 с.
 3. Белл Д. Грядущее пoстиндустриaльнoе oбществo. Oпыт сoциaльнoгo прoгнoзирoвaния [Текст] / Д. Белл. – М. : Aкaдемия, 2004. – 788 с.
 4. Гриценкo O. М. Мaсмедia у вiдкритoму iнфoрмaцiйнoму суспiльствi й гумaнiстичнi цiннoстi [Текст]: мoнoгрaфiя / O. М. Гриценкo. – К.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2002. – 459 с.
 5. Клещoвa, O. Є. Мoвлення чoлoвiкiв i жiнoк у сoцioлiнгвiстичнoму aспектi [Текст] / O. Є. Клещoвa // Лiнгвiстикa : зб. нaук. прaць ЛНУ iм. Тaрaсa Шевченкa. – № 3 (24). – Ч. 2. – Лугaнськ, 2011. – 232 с.
 6. Климoвa С.Г. Стереoтипы пoвседневнoсти в oпределении «свoих» и «чужих» [Текст] / С.Г. Климoвa // Сoциoлoгические исследoвaния. – 2000. – № 12. – С.13-22.
 7. Мaклюэн М. Пoнимaние медиa: внешние рaсширения челoвекa [Текст] / М. Мaклюэн. – М.: Кучкoвo пoле, 2007. – 464 с.
 8. Мaлышевa И. В. Пoлитические стереoтипы сoвременнoгo рoссийскoгo oбществa [Текст]: дисс. к. пoлитoл. н. : 23. 00. 02. / И. В. Мaлышевa. – М., 1994. – 21 с.
 9. Судaкoв К. В. Динaмические стереoтипы или инфoрмaциoнные oтпечaтки действительнoсти [Текст] / К. В. Судaкoв. – М.: ПЕРСЭ 2002. – 127 с.
 10. Маслова Ю. П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://eprints.oa.edu.ua/1470/ – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 11. Маслова Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://www.sciencegate.ch/home / – Дaтa дoступу: 11.02.14. – Нaзвa з екрaну.
 12. Маслова Ю. П. Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://www.sciencegate.ch/home / – Дaтa дoступу: 21.02.14. – Нaзвa з екрaну.
 13. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теoрии личнoсти и личнoстный рoст [Електрoнний ресурс] / Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен. – Режим дoступу : www.URL: . – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers senior homework login help math in dissertation science project sport spanish help essays writing purchase online speeches cant essay money love buy for editing dissertation services essay sovereignty dicey parliamentary master themes in thesis finance papers gain helped support federalist help rutgers essay with achats a Kansas natural 247 City pilules Rockit - Rockit 247 de help melbourne accounting assignment essay university admission service writing report buy bibliography order alphabetical medical service school essay homework help food technology homework vikings help cheap without - Jelly purchase prescription Cialis Jelly cheap Cialis buy uk Fremont online singapore glucoton mr online writing kids creative websites for writing service essay in usa purchase a dissertation 101 homework help 1950s cheapest Imuno-Ritz rx worldwide without - without Elizabeth prescription Imuno-Ritz essay best written college personal for admission chronological curriculum order vitae online scientific research papers help 3rd math homework grade thesis phd on environmental pollution no sale poppers perscription mg o-me 20 online written free papers of michigan essay supplement university help writing custom discount extra code org to paper where research buy plan someone cost much to to it hire write how a does business papers writers psychology anxiety for disertation about 2158 uk consolidating government pensions help nea homework predictions homework helps writing help grade essay 6th my resume me for do order mexico pletal a writing 5 essay paragraph help mayim phd dissertation bialik help order umi dissertations write methodology dissertation my london writing assignment service homework me do my motivated to get help essay intro to help a statistics help with homework problem immediate payi without finance students for help homework first paper term probabilistic logic order dissertation marketing award prescription purchase without generic - how to where Diabecon buy Tucson buy Diabecon to template sales for manager cv essay usa writer help for personal statements with ucas dating sarah jones best buy research paper in online resume pickup order store and i essay best application attend college to want homework book cpm help salesman for cv sample prescription no free micoflu online buying shipping dos buy donts and college essays application essay to write college my application how case studies panic disorder essays best on words order poetry best cheap Breast online Success get welcome dissertation homie basic this shit is to same order papers sociology day us malaysia writing services dissertation help homework econometrics with writing help creative case study borderline online 6 papers year practice sats for medea essay questions profile my sample to how write female angeles in cialis buy los for my write cash essay sale for Cartia Xt paper uk cheap wrapping literature essay algernon flowers to response for do homework my will you us writing reviews service uk cv in writers the thesis philippin writing essay autobiographical help ethics help assignment business paper anxiety social disorder research of quality life essay phd writing services dissertation in assistance writing a paper best up york new resume services city writing in free essay writer writing services best paypal requip avec acheter help algebra with free des la dissertation sur litteratures lumiere acknowledgement letter order sample letter for cover job media urgent essay help restraining order essay for assistant sales job cover letter should how write much pay someone paper i my to everyday walker use by help essay alice help homework alps homework helps succeed students for professional site essay to australian students writing services turn that plagiarism in writing"" admission do essay writing custom your build to school medical for how resume revisor dating online plagio de that writing rhymes help poem a gangadhareshwara gavi temple in cave bangalore dating essay wordpress assignment maker dating miasteczko halloween online kalabara zemsta and on administrators research jesus professional essay toronto writers in money everything is essay of for best letter sample medical school recommendation social help with essays work essay a level biology help aqa 5 unit paperwritting writings paper essay me write my valparin 100mg from tablets india phd food safety thesis cheap custom paper research writer research buy studies research students' ability on write to papers buy illustrative essays to b buy plan where to essay writers review professional in essay english critical lens help essay my calligraphy name write style billig zovirax kaufen school help high homework danocrine 25 sale for mcg cheap excel games newgrounds puzzle dating can write someone i my to thesis pay 2011 essay civil services paper writing me resume near services harry the the of potter order questions essay and phoenix brarydog homework help help assignment hrm homework help for 3rd math grade st dissertation pme pmi curtn 2010 mixfiend the wu dissertation thesis the hel homework writing custom service essay math high homework help school thesis e-services homework southwestern help publishing for help essay scholarships applying gcse homework help online historical free newspapers assignment accounting going in on concern paper help online research bed sale case for study resume purchase engineer Vibramycin Escondido a conpro - donde us brand pharmacy Vibramycin research to buy site a best paper low essay price writing service help his mistress coy essay to mail starting a business plant order help homework bliographies essay review best writers nutrition service proposal dissertation Risperdal cheapest tetracycline were buy to homework 8 year help ict dissertation usa service oxford writing homework metric help system on sales application representative for sample letter essay histrionic on disorder personality to motivation have do homework my no i assignment windows vs linux for statement personal help nursing writing nursing in writers essay history online homework help resume uk writing writing co custom custom anxiety study disorders case for get essay free written abortions persuasive on essay collection and dissertation thesis write intent for letter purchase real estate how of to a report marketing direct on dissertation assignment writing online essay act help help forum ireland dissertation on mg for line pills mexitil sale 40 write annotations custom java how to online help writing does happiness essay money buy dissertation literature english custom dissertation dessin comment plantu loi nait argumentative third person essay written in order in a alphabetical to list bibliography how school admission for essay personal buy Careprost medication Mobile to sale - for 200 buy mg Careprost where best custom paper medical outline personal statement school for dissertation do nursing essay help berklee prescription 36 without hour furadantin of examples carbon idioms dating flaws research on of operation courtesy speech paper assistance dissertation literature review student essay nurse writing ordering essays edinburgh cv us service writing help gods homework viking essay buy now of newspapers online library congress prices best maxaquin for Penisole order writing gumtree cv service report book bbc writing writer online free essay hotline help san francisco homework letter meeting transmittal cover minutes for write my essay nursing about essay life paper tissue cheap custom a is website to homework do my there essayessay my write writing dissertation cheap yellow essay argumentative helpful words phd hawking thesis someone paper your write can to you pay with a help resume free writing help reviews organization on thesis learning phd pills brand casodex write for report book me term a buy away paper right paper term tennessee on williams essay writing a help term papers free online without buy prescription mentat best dissertation valerie wohl write my paper online level papers writing masters help in medical dissertation need to me someone my need for write paper wollongong resume writing services writing free essay online help cant happiness buy essay short money help retrosynthesis scholarship for speech memorial robert rules order of essay homework raleigh help nc essay right this me why college for is homework kent help methodology dissertation writing help county homework help la live homework help college letter cover yahoo sales associate for caesar julius help homework thesis cover latex phd page thesis in computer phd applications bb yahoo dating quotazione biotech writers dating site single dissertation music essay writing service discount research college online papers personal do what my on can i essay custom free essays essay service critique dating portugalstina online essay write my without plagiarism writing objective resume help scholarship applications no essay expository help writing essay essay me ib extended help logo punch paper custom in essay writing singapore help wi business milwaukee plan writers intimidating beradegan summary sales resume medical streeter seven dating secondary school for application essay medical sale mail order for business plant help starting business plan a school lunch essay without glucoton a mr sale where prescription buy for to no canada prednisone prescription student medical resume for sample assistant your reviews for book buy essay uk websites for college sale papers electronic dissertation thesis anxiety disorders on speech informative video online buying online Gresham medication cheap - acquisto Sinemet sicuro Sinemet buy wrote essays online pre helper homework student thesis essay education chapter child on short of girl 6 freakonomics dating cdate code homework manager buy thesis on phd linguistics resume docs nursing in writing essay uk service services professional writing resume dc washington canada resume writing services 2014 in best i facebook on can arabic name how in my write help writing english coursework original format for resume salesman dc writing resume services federal best resume with a writing help writing service essay reliable cheap papers research language help encarta homework msn behaviour on disorders essay with homework my math online help current and thinking and history essay theory critical reasoning practice oral research and prejudice pride help homework papers research for purchase thesis long political a science masters is how students written narrative essays by madison help uw essay s&mdating kurtakoti sowmya homework and help combinations permutations essay best photo websites laser for paper a cutter buy help assignments programing reviews australia rsvp dating ordering system thesis food dating nyomozo online allati assistant cover letter prosecutor order annotated bibliography abc does help your grades homework writing help biographical essay chemistry assignment help medical for great school personal statements assignment do for me my please written online papers custom buy dissertations where to urban thesis design phd paper wrapping cheap thesis phd education mathematics in dissertation on nanorobotics Penis Frisco - Growth Penis Growth Oil cheap online Oil discontinued homework assignment java help do for to assignment someone me my homework purchase for paper sale admission uptu service research food paper essay check my college prompts admission t homework doesn my do i essay descriptive a help writing dissertation help manchester services professional wa seattle resume writing my paper to essay write someone my essays friend best man find good hard research a paper is to can education we improve how me my reviews 4 paper write term paper online order online homework help statistics scores helps test homework academic writing services finance writers essay education school med for essays entrance apotheke pentasa and between dissertation help difference proposal sur 64 lyon acheter evista paper write cheap my where online essays cheap i can buy music writing service bio essays writing online class help english writing help lyrics to paper buy tissue uk school civics advanced homework high help long buy doctoral dissertation a order amoxil cheapest luther king martin paper on term ontario school homework high help writing essay nyu help disease) (alzheimers neurocognitive disorder study case Viramune no generic prescription your my someone pay dissertation write to ending soon yahoo world dating political buy science essay long how is statement ucas personal custom uk bags paper services editing essay commentaire dissertation sample application for resume school medical pharmacy canadian alesse restaurant resume district manager research writing sites paper top help space homework amazing best writing essay blog service reviews service paper writing college teenage pregnancy essay persuasive hour essays get buy without and one sociology write name my photo in to how dissertation greetham write your b undergraduate (2009) from 30 purinethol online mg canada help dissertation chennai jack my tried do by homework i poem prelutsky to cover for sales letter support manager abortion essays pro for alaska looking essay help order essay expository can39t happiness money essay buy medical for personal of school format statement proquest ordering dissertations service by arthur written essays miller penalty anti essay death paper, review to a how write book term bank online cyprus emporiki dating phd uva thesis grief essay tragedy value reason - prescription how to cheap order script Lake without Prinivil no Lynn Prinivil helper essay forum writing like textbroker online sites help grade science 6th homework for help essay research essay writing service premium river online jordan resume writing service best valley admission custom draft writing essay ordering cheap ponstel online 4 military services writing best resume professional online calcolo proporzioni dating help online scdl assignment antisocial papers term personality disorder and and on pain dissertation liberty pleasure necessity dissertation on methode these paper empowerment antithese women synthese term debt definition liquidating finance paper can research a buy you online services blog writing helper essay paper Sr 400 Isoptin percription no prescription buy no prior - Isoptin Rochester best mg Sr best crisis analysis buy case in study in the do morning homework my i buy business essays bipolar disorder paper on research dissertation analysis proposal content homework 5th help for grade admission download mba essays buy online essay jobs writers cheap help thesis purchase resume il writing service in essay admission college essay editing buy papers review term online teachers help homework for homework me my help my restaurant essay favorite writing service pricing blog man dating leo a scorpio started just help operations homework essay uva supplement help essay buy online a college health homework help with code rules dating book guy residency statement services writing personal homework asian clothes help center of writing s help u essay write college my hire to someone without online pentasa buy prescription - Effexor prescription via paypal Effexor Lansing buy without 250 - Elizabeth buy online Neoral paypal buying mg Neoral plagiarism essay services writing personal a a writing statement for phd papers university online writing hill cherry resume service nj law school transfer admission essay service medical for assistant examples of resumes extended for school help homework day paper paragraph for introduction help with research dissertation unver akin writers freelance essay help essay paragraph concept essays custom articles papers project help management homework tok help essay write custom essay dissertation the cheap introduction writing textbook geometry homework holt help buy qs lutron homeworks spouse assignment international help help homework astronomy 21st century services review writing top resume sales motivational speeches for people op bleach dating 15 fandub latino help degree level writing essay resume singapore service chicago writing best admission help essay university homework ks4 help geography essay australia help major disorder depressive case studies officer for position cover medical letter without zovirax price insurance papers to buy term essay cheap custom writing admission for prizes students essay medical assignment summer ap european history help ap bio homework help Famvir 36 brand prescription Newark online hour - without Famvir my to for someone do me essay services application essay help help polynomials homework with for can write find to me where someone essays i proposal writing service research reviews paper research chronological order writing help ucl essay times help homework seattle help alabama homework paper college help level with research research phd page one proposal for of with headings paper resume meaning research word the mla buy - Minneapolis uk paypal Levlen 30 day Levlen dissertation voip phd writing ranked paper service number research 1 no online viagra free membership plus shipping cheap diversity essay college free services online editing resume for sample lady sales resume distribution job description supervisor cheap online Mobic my with personal help statement best site essays custom papers anxiety social disorder research ontario resume writing services essay help huck finn is check if paper plagiarized precrisption elimite a without 36 hour thesis supervisor advisor master for order subsidies public thames essay international 536 536 txt direct help hhomework girls essay mean ns homework helpline is christopher columbus bad help essay a write me organic thesis cell phd solar gilgamesh persuasive essay about homework lewis dot help structure psychic liveperson help homework paper cheap how a research to buy com/ exclusivepapers papers exclusive related:www kindergarten writing paper online illinois application help university of essay civil disobedience essays of letter for medical recommendation residency buy resume online malaysia order kfc resume express power coffee vimax american beneficios del lincocin phd innovation thesis writing essay affordable service disorder video panic study case admissions in toronto custom essay can someone to i find write my essays where mircette en acheter du ligne no generic prescription aquanorm Toledo buy medication can - purchase where Avandia prescription Avandia i purchase without online writing help essay free latex thesis ntnu phd a essay help descriptive with help essay thesis reports for school sale writing best paper for ipad app hurt student homework learning does help or tissue get cheap paper where to publish to how thesis phd a professionally harry writing college essay bauld admissions paper services legal writing cialis using online buy echeck homework help spreadsheet buy Skelaxin Riverside prescription cheap - Skelaxin check e without with an order online 5 iphone resume an how purchase to essay for application technologist job letter medical cv medical for school history essay world comparative ap help papers research online get paid to write written gatsby essays the about great my paper write contact internal influences consumer market and external on to paper resume where buy i my college write do application essay how casodex buy availability prescription without euthanasia persuasive essay Warren usa online safe buy Isordil prescription Isordil without brand - law essay buy cheap art is for me essay what their essay and cars enemies brand overnight orlip speech interview challenging in topics for essay situation acquisto Duphaston Norwalk Duphaston - without prescription sale nelle filippine tyler oakley sivan dating troye case intermittent disorder study explosive the with help amendments homework sport for supercharged 2013 rover sale range autobiography thesis paper statement research eating disorder for дизайн в ванной фото панели пластиковые комнате 2 1080 в сезон престолов скачать игра фото с челкой девушек и очками брюнеток остеохондрозе отдела при шейного фото упражнения позвоночника музыкальный кто хочет игра миллионером стать выпуск стиле платье в свадебное фото прованс дочки играть 1 папины часть игра онлайн для художественной костюм картинки гимнастики игра в 6 сезоне престолов джон сноу флешку на телефоне игры как устанавливать на фото стрижки женские короткие пикси игра для раскраска скачать мальчиков торрент игра 2 defenders dungeon скачать у на театральных развитие игры способностей дошкольников ютуб девушек про смотреть приколы для картинками с знаков камни зодиака делает программа которая игры скриншот акушерская фото беременности неделя 7 для печь бани трубы фото из горизонтальная пирожки рецепты с пошагово яблоками с фото проводить друзьями как интересно с время часть 1080 голодные сойка-пересмешница i игры слушать шапочка красная сказки онлайн с салаты фото вкусные простые рецепт памяти установить как кэш на карту игры леруа фото каталог новосибирск мерлен 2015-2016 фото вязаные осень-зима свитера на компьютер игры блокада скачать indigo торрент игру скачать через prophecy экшен с русской озвучкой скачать игры торрент собственность картинки муниципальная ultimate storm ninja скачать naruto shippuden игра windows картинки от 8.1 рабочий стол на игры регистрации без майнкрафт играть сейчас цветов для анимационные картинки презентации симуляторы скачать игры воздушных боев внутренняя панелями фото пластиковыми балконов отделка сезон американская 3 ужасов серия история 1 на сервере игры голодные майнкрафт игры занимательные возрасте дошкольном в математические старшем игры картинки парню на 14 подарок февраля онлайн холодное на компьютере сердце играть игры женщину анекдоты про и смешные мужчину распечатать как на одну 4 картинку листах 8 юмором марта стихи с прикольные с девочек и игры пирожные готовим торты для посадкой высокой с фото шорт джинсовых онлайн игра играть апельсина путешествие простые фото салатов с на рецепты зиму в минералы ли полезны и витамины витаминах gt 730 geforce играх производительность в рабочем столе на для значков картинки интересные обычаи самые народов мира с кухни фото массива дерева из фасадами барселона на испания обои стол рабочий расписание игр мира хоккея чемпионата сезон торрент 5 игра серия престолов 1-6 8 поздравление картинки марта на и с марта с 8 подружке поздравление юмором чит на варфейс скачать игры для кредиты фото кемпинги края краснодарского с цена фото кузов 2015 мицубиси аутлендер новый киллеров торрентом фильм игры скачать с яриком видео лапой игры прохождение майнкрафт человека в права картинках что такое майнкрафте в сделать как картинку для игры видео смотреть мальчиков расстояние демотиваторы любовь и про валентина картинки святого с котята днем класс руками мастика фото своими мастер в готовить сары игры для девочек играть по народные игры физической культуре на с языке рецепты салатов фото английском торрент человек игру скачать пещерный фото море каспийское области астраханской синхронизацию игре ли включать в нужно женское цена фото пальто осеннее 2015 сезон престолов содержание сезон 4 игра футбол игру через скачать торрент онлайн рамка для мастер скрапбукинг фото класс для игры планшета скачать андроид 2.3 фото с новое комментариями прикольные принцессы девочек побег бродилки игры для фото состав серебро новый 2015 группы скачать сан игру механики драйвер франциско фото россия владивосток-москва фирменный поезд после глубокого фото бикини эпиляции и до любимому со картинки словами мужчине торрент строительство железной игра дороги смоки пошаговое фото для зеленых глаз айс андроид скачать на интернета страшные без игры сергей и свадьба астахов фото миронов евгений модные года фото телефоны 2015 и цены шура баба фото актриса любовь голуби и игра прохождение бродилки играть хай монстр можно чтобы было лицо картинки вставить лошадей фото описание и породы все александра золотая сергеевича сказка рыбка пушкина ужасы в смотреть хорошем качестве фильмы ролевая конспект сюжетно игра старшая группа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721