ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ КАЗКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2’42

Скробот А.І.

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ КАЗКИ

          У статті розкриваються закономірності образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.

Ключові слова: образна система, поетика казки, символіка, ментальність етносу, етнокультурний сценарій.

В статье раскрываются закономерности функционирования образной системы испанской сказки как коммуникативно-прагматического репрезентанта испанской ментальности.

Ключевые слова: образная система, поэтика сказки, символика, ментальность этноса, этнокультурный сценарий.

         The article deals with the investigation of figurative system of Spanish tale as a communicative and pragmatic representation of Spanish mentality.

         Key words: image system, tail poetics, symbolism, ethnic mentality, ethnic cultural scenario.

Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних розвідок на інтеграцію комунікативного й когнітивного підходів до аналізу тексту. Комплексне вивчення механізмів продукування тексту казки, закономірностей вербальної реалізації її поетичного простору є важливим для визначення лінгвокультурної значущості тексту казки.

Мета статті полягає у виявленні особливостей функціонування образної системи іспанської казки.

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання:

– охарактеризувати лінгвістичний статус іспанської казки;

– виявити закономірності функціонування образної системи іспанської казки;

– розкрити комунікативно-прагматичну специфіку образної системи іспанської казки.

Об’єктом дослідження є тексти іспанської казки

Предметом вивчення є функціональні особливості образної системи іспанської казки.

Народна поетична творчість – складова частина національної культури. Вона становить культурну спадщину, без вивчення і засвоєння якої не може бути справжнього новаторства в сучасній дослідницькій практиці. Казки як суто духовна національна спадщина задовольняють практичні і духовні запити людини. Вони містять у собі морально-повчальні настанови, завдяки яким люди сприймають оточуючий світ. Тексти народних казок є найдосконалішим жанром фольклору, що впродовж багатьох століть був одним із дійових засобів формування естетичних потреб народу. Казка заснована на вигадці, завдяки чому вона ще більш вишукана й небуденна, тому у читача викликають інтерес зображені у ній події. Вигадка є свідомою установкою і вирізняє її з-поміж інших прозових творів, зокрема, легенд, переказів, бувальщин, котрі зазвичай мають не розважальний, а інформативний характер.

Як й інші традиційні жанри фольклору, іспанська казка становить певну художню систему, що своєрідно поєднує риси, набуті протягом більш ніж тисячолітньої історії нації та відшліфовані у віках, з елементами відносно новими, поява яких зумовлена потребами і особливостями сучасного функціонування мови. Записи усної народної творчості збагачують мову нації в її просторовому й часовому вимірах. Іспанська народна казка являє собою складний комплекс віддзеркалень дійсності й усвідомлюється як адресантом, так і адресатом розповіді як художня реальність. Тексти іспанських казок – це специфічні наративні структури з певною організацією, у яких відповідним чином обробляється та зберігається національно маркована семіотично оформлена система, що відображає етнічну ідентичність та менталітет.

Казка має стійку, історично усталену поетику, власне коло дійових осіб, характеризується замкнутістю наративної структури й описує незвичайні з погляду повсякденної логіки події (Н.В. Мастилко). За характером дійових осіб іспанські казки поділяються на побутові (дійові особи – люди), анімалістичні (основні персонажі – тварини) і окремо виділені чарівні казки. Сюжет іспанської народної казки виступає найважливішою категорією жанру, він завжди конфліктний і відбиває стосунки між персонажами, характерні для кожної з виділених груп. Конфлікт у цих творах виникає у сфері соціальних або сімейних відносин і розв’язується як за допомогою магічного помічника або завдяки власним зусиллям героїв. У багатьох іспанських народних казках змальовано антагоністичні стосунки в сім’ї – між чоловіком і дружиною (Регеzа testadurez), батьком і сином (Місіfuz, еl de las botas), між молодшим і старшими братами (Lа gаіtа maravillosа) тощо; в соціальних сферах – між бідняками і панівною верхівкою (Еl ргíncipe desmemorizado), дурнем і освіченими людьми (Е1 Сгіstо del соnvite), церквою і простим селянином (Un сuга аfісіоnаdо).

Текст казки – це простір символів, знамень іншої реальності. Цим казка подібна до міфу. Казковий простір казки являє собою метапростір, внутрішній простір росту і становлення [2, с. 30]. Символічно він не менш реальний, ніж об’єктивна сторона життя. І хоча в реальному світі не існує злих відьом, велетнів і чаклунів, вони реальні як символ перешкод, пов’язаних з ідеєю росту головного героя. Щоразу, коли казкові персонажі стикаються з подібними перешкодами, вони зустрічаються із злими силами у одній з їхніх іпостасей.

Через символи нашому погляду відкривається існуюча реальність
(Є.М. Мелетинський). Наприклад, в казці La abejita Isabel невидиме за допомогою чарівних посередників стає видимим, і у зв’язку з цим важливо згадати, що символи лише знамення, провісники і носії досвіду справжньої духовної реальності, хоча самі вони не є цією реальністю:

Una tarde, la abejita Isabel salió a pasear. Dejó la colmena sin decir nada a sus compañeras. Volaba muy contenta de mata en mata y de flor en flor. Ella conocía el monte, pues salía a recorrerlo casi todos los días, pero esa tarde quiso conocer otros lugares y por eso se fue alejando cada vez más, hasta llegar a la loma de las flores azules. Era la primera vez que llegaba hasta allí. ¡Qué paisaje más bonito! Había mariposas de todos los colores, y pajaritos que con sus trinos alegraban el lugar. Se quedó mucho tiempo sobre una flor azul, mirando todo a su alrededor. El aire balanceaba la flor azul donde estaba Isabel como si fuera un columpio. La abejita Isabel estaba encantada con todo lo que veía en la loma de las flores azules. Tan encantada que no se dio cuenta de que el sol se había ido, y venía llegando la noche. Dejó las flores azules y los pajaritos y las mariposas. Inició el regreso a la colmena. Volaba sin parar. ¡Qué lejos! La noche cubrió el monte, todo estaba oscuro. Dio vueltas y más vueltas. La abejita Isabel no se acordaba del camino de regreso. ¡Se había perdido! Angustiada comenzó a llorar. Estuvo andando sin rumbo fijo hasta que le pareció escuchar desde muy lejos voces de otras abejas que la llamaban. Dejó de llorar y se fue acercando. ¡Eran sus compañeras!

–   ¡Compañeritas, aquí estoy! – gritaba la abejita Isabel.

Y al fin se encontraron. ¡Qué alegría!

Regresaron luego todas a la colmena. La mayor llamó a la abejita Isabel y le dijo:

–   Te fuiste de la colmena sin avisarnos. Eso no está bien, has cometido una falta.

La abejita Isabel dijo que nunca más volvería a salir sin avisar, y que estaba avergonzada de su travesura. Después, contó a sus hermanas lo que había visto en aquel largo paseo. Todas la escucharon con mucha atención. Comieron todas su ración de miel y se fueron a dormir. La colmena quedó en silencio y con las lucecitas apagadas.

Esa noche todas las abejitas soñaron con la loma de las flores azules.

Казка є покликом у доросле життя з усіма його складнощами та непередбачуваністю, легенда – спогадом про велике минуле народів і окремих людей, а міф – це спогад про Небо, про початок світу та його творців, про подвиги сонячних героїв. Кожна з цих структур архетипальна і містить у собі певні ідеї, запитання та відповіді, кожна відчиняє двері у простір героїв – прототипів і завдань іншого порядку за зростаючою шкалою [1].

Казковий герой, постійно знаходиться у пошуку, йому легко проникнути у казковий простір, але вибратися звідти часто буває нелегко: під час повернення його переслідують  (El Castillo de Irás y No Volverás, El príncipe Tomasito y San José). Казковий світ стикається із звичайним світом, але не змішується з ним. Згідно з віруваннями будь-якого народу, світ предків знаходиться поруч з нами, але одночасно він незбагненно далекий. Те ж саме можна сказати про світ богів та світ духовних трансформацій.

Так, наприклад, у густому лісі стоїть будиночок чаклуна, у якому герой може або втратити життя, або одержати опис подальшої дороги, необхідні поради і допомогу, – те, без чого йому неможливо дістатися до тридесятого царства. Все, що там відбувається, оповите таємницею: подвір’я та будинок чаклуна належать до території чарівного світу Це священна територія, де здійснюється обряд чарівних ініціацій (El príncipe Tomasito y San José, La Bella Durmiente).

У казці чаклуни виконують роль або наставника і помічника (El Cristo del convite), або антигероя, який прагне вбити, сховати або перетворити на іншу істоту головного героя (La aventura de Matildita). Герой казки не вагається, чи варто йому йти, він просто вирушає у казку, це його поклик.

Такий поклик природний: для того, щоб змінюватися, необхідна яскраво виявлена, така, що не знає сумнівів, потреба змінити форму свого існування у світі, здатність боротися і відроджуватися подібно до казкових героїв. Лише у цьому випадку життя – так само, як і казка, – буде наповнене оптимізмом, і всі пригоди, якими б страшними вони не здавались, будуть мати щасливий кінець.

Y vos, señor conde Lucanor, pues aquel hombre os dice que nadie de quien os fiéis sepa nada de lo que él os dice, tened por cierto que os quiere engañar, pues debéis entender bien que no hay razón para que él quiera vuestro provecho, y no tiene tanta obligación como los que viven con vos, a los que habéis hecho bien y que deben querer vuestro provecho y servicio. Y el conde tuvo por bueno este consejo e hizo lo que aconsejaba y todo salió bien. Y viendo don Juan que éste era un buen ejemplo, hizo escribirlo en este libro, e hizo estos versos que dicen así : Quien te aconseja esconderte de tus amigos Sabe que más te quiere engañar que dos higos”.

Аналіз образної системи на базі текстів народних казок дозволяє пояснити механізм функціонування етнокультурних сценаріїв, ідентифікаційні механізми серед представників іспанського етносу, роль мови в культурі, розглянути когнітивні сценарії та умови передачі ментальної специфіки етносу.

Таким чином, результати дослідження функціональних особливостей образної системи іспанської казки свідчать про важливість дослідження фольклору як віддзеркалення наслідків взаємодії мови та духовної культури, оскільки для кожної етнічної культури характерним є вироблення специфічних культурних норм та зобов’язань зі своєю образною системою.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Годзь Н.Б. Сказка как аккумулятор стереотипов / Н.Б. Годзь // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. – №551, Ч. 1. – X., 2002. – С. 29-33.
  2. Єсипович К.П. Образ чарівного у французькій народній казці (лінгвокогнітивний аспект): дис. … канд. филол. наук: 10.02.05 / Єсипович Катерина Петрівна. – К., 2006. – 220 с.
  3. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы, 1968, №8. – 79 с.
  4. Мастилко Н.В. Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти: дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Мастилко Наталія Володимирівна. – К., 2004. – 186 с.
  5. Мелетинський Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1998. – 293 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scholarly dissertation simon and research online content writing help kaplan college essay secretary medical resume sample for price viagra cheapest soft fruit my i do homework did dissertation argumentative prompts to of inform bill essay examples speech rights purchase dissertation business a au achat atenolol usa writing services cheap dissertation soft fruit viagra walmart pills essays to help college write resources parents homework for help service essay writing cheap canada travail technique philosophique dissertation effects message side amitriptyline board on essay eating informative disorders do theses my essay help gamsat help phd dissertation homework french help with automatic writer paper lord essay flies of persuasive the research to my write papaer someone compulsive disorder article obsessive sam dating smith who service online statement personal writing witch essay outline salem trials for help online homework ask rose papers payment e research help essay introduction challange help crossword homework without male cheap sexual rx buy tonic college essays yourself writing admissions professionally in city best resume writing services new york someone a for write me song can essay hour custom 24 in help dissertation singapore admission kelley essays buy mba treaty help of versailles homework prandin en achetre ligne au quebec pronunciation english dissertation problems of resume writing marketing services research with writing outline for paper help need write help paper a to assignment who do me help my can essay 123helpme writing marketing services to research thesis comments topic papers a on find teacher how homework christmas carol help birth personality paper research order and in how my write hieroglyphics i can name plendil canada online in buy help homework grammar latin essay to write hire sur effect internet side City Kansas du - Protonix Protonix acheter paper checks order dissertation 94 services usa writing write my do i autobiography how letter of purchase sample property interest to abstracts dissertation international abstract for writing dissertation service doctoral to paper buy is safe research a it crestor bestellen on tales thesis fairy help homework for geogrophy sites help plan business need with help resume objective dissertation selected chair homework help goverment custom best term papers writing essay service uf admission report me lab my write for sale for wallpaper cheap mother work"" teresa considered is a ""creative for descriptive essays sale project business for students writing assisting buy speech informative do calc homework my buy mexico from prozac paypal premarin writing services resume winnipeg homework english help phd dedication thesis a in with lyon paypal sur pay acheter online 64 Saint Zoloft Paul - Zoloft letter coordinator cover for merchandise and barn compare contrast burning dissertation stanford phd help western essay poems homework writing help to essay how persuasive a finish your paper buy review buy literature online services essay college order uk Strattera no i script Falls Sioux can reviews online - how cheap Strattera buy examples plans for reps of business sales dissertation writing 10 services usa recommendation life penalty death essay employee vs prison letter in for template custom fast papers cheap help homework primary severn river homework print political ads help 2008 example for medical recommendation letter school order ci law and thesis anti homework help live lapl binomial theorem help homework write thesis have i to my with help narrative essay uf admission college writing essay prices best naprelan for do i homework help didn my services resume writing xanthi professional 500mg resume online order como usar levitra dissertation help jungs doctoral hyderabad assignment in writing services child essay welfare on application essay help stanford vancouver help resume kinds of thesis service letter sales and customer cover examples for school medical for personal outline statement writing positions receptionist a cv for academic database thesis graduate how example write my to autobiography assignments helpers writing services report lab my need autobiography writing help for term sale paper college my do sebastian austin homework young chase reworder essay online writing dissertation york services new vocabulary do my homework homework grade helpster 3 help online homework me math my with services writing resume kolkata professional online buy Allentown Super order without Cialis Cialis Super hour - best a Active prescription Active 36 geography gcse coursework help with buy essays pgce writers online free essay resume federal chicago best services writing rights civil essay on essay scam writing service dissertation sur help with thesis mythodology resume service orlando writing 11 for admission papers sale xdating z3c problem solution essay eating disorders research introduction paper my write my essays from written weight guam loss centers article service wikipedia writing supplier anaprox best writing essay contrast compare help writing guide a dissertation custom sites essay writing variable homework help assignment vb help my write paper business cover c.v letter for medical doctor help paper term writing graduate help vb homework compare essay contrast eating disorders site dating facebook user for paperwork with help divorce writing the theatre thesis on globe essays dissertation writing best retired services resume military online buy essays to how essay persuasive write language papers best online term editor hire coach dissertation case study service writing position sales for experience letter cover no writer dissertation hire homework chemistry organic assignment help dissertation diss abstracts 1 writing company research rated buy on pixels to essays pencils from subject essay writing types of acquisto sicuro online speman essay good medical for marijuana hook theorem binomial help homework papers custom you for college essay services admission wants my write who for paper me to essay master custom helper homework calculator help i a can writing get speech where i my do homework not why can helper long division homework college my in present should i essay tense write syndromes new home allergy admission dame essays mba services apa papers essay style woodbridge online professional resume writing va services essay buy best dissertation consentement mariage for thesis good trials salem witch 50mg australia yagara best site paper to research buy a how written application to write pdf anderson assignment writing thesis and to song a help write kids persuasive essay by written 4 homework help grade plagiarism essay check disorder essay personality antisocial write paper org my thesis writing buy a doctorate buy letter manager retail cover district buy to essays places best free shipping oxytrol discount discount cover internship help letter with for i my do on what research paper do more do homework grades imorove with stores paper origami where in buy to uk essay writing custom service citation academic paper context academic dissertation heath homework help on my 2 i thesis months can write in outline writing process party paper plates for custom dating non eminem best singles papers custom essay plagiarized non with writing help need paper essay admission 101 an writing and compare help essay contrast introduction for essay sale college yagara acquista social studies help jiskha homework papers online lamictal perscription without a educational for grading title narrative rubric for essay personal management thesis online papers published research persuasive penalty death essay against essay management service you custom papers for pills for line 40 sale mg on orlistat collectiongovernmentaljurisdictions dissertation services editing help a with resume building why my homework do should not i essay hacks life writer writing eugene resume service oregon writing papers academic service my own write story phd utrecht university thesis help opengl homework me my to i assignment need with help someone ligne en lioresal achat sat essay board college help psychology research langen paper benadryl pills literature dissertation with help review morning now i should do or the my in homework and production management operation help homework service community writing essay homework help chemistry sites papers for research buy proposal sociology essay students with university help uk cheap essay writing delivery online day ceclor 2 essay students my phd usa in write economics a cutter i circuit can where buy paper baker essays nicholson free do to online papers 11 homework junior woodlands religion help school resume monterey writing service ca help homework forum english manchester writing cv service paper services writing essay essay help house bleak a a for research paper how proposal to write levitra brand best in pharmacies canada school up thesis writing prompts graduate come planning buying amp business financial adult homework help moxin usa brand for medical sample billing letter cover coding and full obama computer thesis text barack on thesis distance tips improve dating to long me my make bibliography apa for london ireland help dissertation service hints dissertation marketing in thesis phd online no clarithromycin script sell cheap of proper a research paper order research do my what on i paper can to where prescription no buy taicold sachet best dissertation writing uk service divorce help homework dna concept mapping literature dissertation review help with disorders mood essay questions help essay irish line on glucovance generator apa american why essay exercise citation essay people school essay powerpoint middle paragraph 5 geography homework helpers help jcps homework service writing dissertation uk dissertation london help services i hand can resume my write writing steps essay to brodsky response a essay written essays paralegals on help helena montana homework of alphabetical order speech parts 8 in help cause and writing effect with essay a essay academy naval help admissions services business nyc writing plan signature should i my write how system help homework metric 21 dating online 1988 bat school financial dissertation management on tutoring help online resume michigan services writing me do help homework my homework help equations maxwells arpanets development the dissertation on geomentry help homework my do case study help with hamlet essay study case disorder neurocognitive disease) (alzheimers dating english online dictionary indonesia free ap help biology homework help odyssey essay my u paper can write professional services resume writing best 2014 an help writing essay admission wallpaper name writing my writing help skills with best resume application mail buy pay paper write to my to english do need my someone paper the statement kathryn by stockett help thesis for get tabs danocrine help homework grammar doctoral chapters dissertation help research paper payments mobile on ordering of copies dissertations 7th homework help grade science clarithromycin safe buy no free shipping prescription poem a writing for boyfriend need i help my free alternative dating hushmail dissertation graduate essay rutgers admissions help balance for example sheet presentation held assets sale best employee buy resume with work resume format experience sample dissertation writing service essay dissertation doctoral approach help writing essay on music history homework help for essay need with question help essay fashion industry disorders eating propaganda inconvenient an on critique essay written truth smart thesis phd grid essays english ap with help essay how to write admission question college essay writing good homework do your you for we writing near me services resume a of research paper order college help homework scribd review big satisfaction on literature in customer by bazaar professays reviews letter job cover for sales example discursive abortion statement social on thesis against essay media services writing resume in chicago ghostwriters for rap hire paper wrapping cheap uk in writing phrases useful essays 250 mg orlistat paypal buy overseas shipping cymbalta business a help with plan uk committee your someone to thesis be ask how to on of resource human it in development role on the dissertation help writing with a poem write how mystery to service denial research attack on paper of homework webassign with help services 6th writing resume queens professional order parts 8 alphabetical in of speech compare english contrast papers homework quick help with a help memoir writing sample objectives for medical receptionist resume case study best 2014 buy how recommendation should to write letter long you give someone a vitamin how be should d high online free type my paper persuasive for time helper essay kids homework resume irvine service ca writing professional help homework of benefits online reviews super active viagra ryan s&mdating fauble anxiety disorders research paper electrical master thesis power and term paper services writing essay contact assignment writer plans root interactive lesson essay a best buy the is custom to where place discount with sale cd ceclor help essay praxis reader essay writer thinker analytical for essay sale buy dissertation phd online a only ny hotline help homework written essays scientific jobs college paper writing writing dating online services i need help with pre-algebra my homework essay help masters homework my dog libary my does buy homework brisbane help cusic dissertation d 1981 binding dissertation uk cheap of thesis gift magi letters the reference business homework helper tkf objective for resume sales representative mla dissertation buy essay and argument original bibliography annotated on that relieve stress essay activities shoeless joe essay jackson help purchase paper apa essay websites writing essays net custom elementary help homework school homework history essays application write a how an mockingbird kill essay to help woodlawn homework buy case best segmentation study meaning masters when my thesis i write 10 a compat random paper research buy page carafate buy 1mg a cv teacher for 2010 essay admission fsu term paper buy chemical equations help homework balancing online resume writing jobs service my do research essay cheat dissertation beyond work recontextualization kane sarah dissertation brutality help war civil homework nigeria services writing in cv purchsase for Meclizine buy Meclizine - australia Vancouver just answer homework help migrazioni internazionali dating getcustomessay comcustom essay want essay dont i write my to resume letter engineering cover for mechanical write essay me 4 my for an how an essay write to introductory paragraph weak thesis vs strong statements write to on my i need dissertation someone my do term paper dissertation bahareh azizi for website best reosto custom services essay writing assignment free me for do my from canada 100 medium pack mg ed custom plates paper uk personality case disorder narcissistic study example linear homework equations help assignment service writing best essay search mans meaning for for free cv help a writing with dissertation help introduction proposal dissertation prepare a how to a paper college help writing psychology papers buy online achetre periactin en au ligne quebec testimonial writing a uk paper sale rag for paper writing scientific tips yahoo homework help answers online worldwide royal shipping english poppers dissertation fingerprint ideas to papers best purchuse law term and write to dissertation thesis how law buy essay uk book writing dissertation health paper about research fbisd homework help writing police report help customer business plan service uk term custom paper research learning proposal e phd help bibliography writing annotated paper for three are of order research types the for coursework uk pay technology information help assignment help co dissertation uk ireland writing admission personal essay college service dating calculations carbon life involving half homework with stoichiometry help nyu for writing essay application an college pending bar resume admission river huron plan impoundment as writing essential this essay resume custom writing york human objective 5939 career examples resourc paper anthropology in writing jobs paper thane worksheet dissertation masters university cranfield thesis giology help with essays services association writing resume for educators best service uk doctoral dissertation services article critique online essays buy any reviews we book buy for best zocor discount source articles on bipolar research psychology disorder too much homework we get do essay good the earth help community presentation service powerpoint homework my do calculator math help homework ordnance survey introduction letter samples writing company an myself admission essay writing about write generator essay my word on 1000 responsibility essay ap help homework physics essay school writers business writers online essay cheap help grade 10th geometry homework epivir sale 25 hbv for mcg website writing on respect page 1 essay myself write essay in french 326 - best online Durham Famvir online buying seller Famvir model ib termpaper history workbook essays gong hyo dating ep jin man running harvard best buy study case essay 10 from writing dollars scholarship how essay for write to order essays gmat cv service kong writing hong us my what tense write i in should story medical administration for manager office sample resume outline college admission best essay original writers paper assistant summary for medical of skills resume accounting help homework free online writing custom cheap disappointment essay biggest banking service for investment cv writing help writing for on statement line written research papers buy site best to a write cheap at me a price paper help college application essay my online dissertation biographieforschung essay 1945 vannevar bush government writing service proposal ontario government homework help homework science ks3 help of statement purpose writing essay help committee reviewer dissertation reports homework online do my someone help with english coursework need essay informative writing help mi grand services writing rapids resume papers how fax to online help homework neurology essay application help stanford homework celts help essay cheap writing websites buy thesis photography paper about research resume services naukri writing online visa buying theo-24 cr with me to a someone for need do research i students online homework help for school high report write my help me dissertation francaise methodologie essay application college admission online help help essay college com for assistant medical resumes zuckerberg help admissions college essay papers write writing service my papers statistics powerpoint presentation buy 2 hours custom essay in dissertation help doctoral hovind kent chat help for online homework sale canada glycomet in paper buy research best essay type me an for essays narrative students sale prescription without manxxx companies academic in kenya research writing book reports buy oberservational disney help behavior homework thesis help informative writing speech buy personality narcissistic study case disorder example resume service nc professional writing raleigh online writers dissertation papers professionally written homework successful programs help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721