ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ КАЗКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2’42

Скробот А.І.

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ КАЗКИ

          У статті розкриваються закономірності образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.

Ключові слова: образна система, поетика казки, символіка, ментальність етносу, етнокультурний сценарій.

В статье раскрываются закономерности функционирования образной системы испанской сказки как коммуникативно-прагматического репрезентанта испанской ментальности.

Ключевые слова: образная система, поэтика сказки, символика, ментальность этноса, этнокультурный сценарий.

         The article deals with the investigation of figurative system of Spanish tale as a communicative and pragmatic representation of Spanish mentality.

         Key words: image system, tail poetics, symbolism, ethnic mentality, ethnic cultural scenario.

Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних розвідок на інтеграцію комунікативного й когнітивного підходів до аналізу тексту. Комплексне вивчення механізмів продукування тексту казки, закономірностей вербальної реалізації її поетичного простору є важливим для визначення лінгвокультурної значущості тексту казки.

Мета статті полягає у виявленні особливостей функціонування образної системи іспанської казки.

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання:

– охарактеризувати лінгвістичний статус іспанської казки;

– виявити закономірності функціонування образної системи іспанської казки;

– розкрити комунікативно-прагматичну специфіку образної системи іспанської казки.

Об’єктом дослідження є тексти іспанської казки

Предметом вивчення є функціональні особливості образної системи іспанської казки.

Народна поетична творчість – складова частина національної культури. Вона становить культурну спадщину, без вивчення і засвоєння якої не може бути справжнього новаторства в сучасній дослідницькій практиці. Казки як суто духовна національна спадщина задовольняють практичні і духовні запити людини. Вони містять у собі морально-повчальні настанови, завдяки яким люди сприймають оточуючий світ. Тексти народних казок є найдосконалішим жанром фольклору, що впродовж багатьох століть був одним із дійових засобів формування естетичних потреб народу. Казка заснована на вигадці, завдяки чому вона ще більш вишукана й небуденна, тому у читача викликають інтерес зображені у ній події. Вигадка є свідомою установкою і вирізняє її з-поміж інших прозових творів, зокрема, легенд, переказів, бувальщин, котрі зазвичай мають не розважальний, а інформативний характер.

Як й інші традиційні жанри фольклору, іспанська казка становить певну художню систему, що своєрідно поєднує риси, набуті протягом більш ніж тисячолітньої історії нації та відшліфовані у віках, з елементами відносно новими, поява яких зумовлена потребами і особливостями сучасного функціонування мови. Записи усної народної творчості збагачують мову нації в її просторовому й часовому вимірах. Іспанська народна казка являє собою складний комплекс віддзеркалень дійсності й усвідомлюється як адресантом, так і адресатом розповіді як художня реальність. Тексти іспанських казок – це специфічні наративні структури з певною організацією, у яких відповідним чином обробляється та зберігається національно маркована семіотично оформлена система, що відображає етнічну ідентичність та менталітет.

Казка має стійку, історично усталену поетику, власне коло дійових осіб, характеризується замкнутістю наративної структури й описує незвичайні з погляду повсякденної логіки події (Н.В. Мастилко). За характером дійових осіб іспанські казки поділяються на побутові (дійові особи – люди), анімалістичні (основні персонажі – тварини) і окремо виділені чарівні казки. Сюжет іспанської народної казки виступає найважливішою категорією жанру, він завжди конфліктний і відбиває стосунки між персонажами, характерні для кожної з виділених груп. Конфлікт у цих творах виникає у сфері соціальних або сімейних відносин і розв’язується як за допомогою магічного помічника або завдяки власним зусиллям героїв. У багатьох іспанських народних казках змальовано антагоністичні стосунки в сім’ї – між чоловіком і дружиною (Регеzа testadurez), батьком і сином (Місіfuz, еl de las botas), між молодшим і старшими братами (Lа gаіtа maravillosа) тощо; в соціальних сферах – між бідняками і панівною верхівкою (Еl ргíncipe desmemorizado), дурнем і освіченими людьми (Е1 Сгіstо del соnvite), церквою і простим селянином (Un сuга аfісіоnаdо).

Текст казки – це простір символів, знамень іншої реальності. Цим казка подібна до міфу. Казковий простір казки являє собою метапростір, внутрішній простір росту і становлення [2, с. 30]. Символічно він не менш реальний, ніж об’єктивна сторона життя. І хоча в реальному світі не існує злих відьом, велетнів і чаклунів, вони реальні як символ перешкод, пов’язаних з ідеєю росту головного героя. Щоразу, коли казкові персонажі стикаються з подібними перешкодами, вони зустрічаються із злими силами у одній з їхніх іпостасей.

Через символи нашому погляду відкривається існуюча реальність
(Є.М. Мелетинський). Наприклад, в казці La abejita Isabel невидиме за допомогою чарівних посередників стає видимим, і у зв’язку з цим важливо згадати, що символи лише знамення, провісники і носії досвіду справжньої духовної реальності, хоча самі вони не є цією реальністю:

Una tarde, la abejita Isabel salió a pasear. Dejó la colmena sin decir nada a sus compañeras. Volaba muy contenta de mata en mata y de flor en flor. Ella conocía el monte, pues salía a recorrerlo casi todos los días, pero esa tarde quiso conocer otros lugares y por eso se fue alejando cada vez más, hasta llegar a la loma de las flores azules. Era la primera vez que llegaba hasta allí. ¡Qué paisaje más bonito! Había mariposas de todos los colores, y pajaritos que con sus trinos alegraban el lugar. Se quedó mucho tiempo sobre una flor azul, mirando todo a su alrededor. El aire balanceaba la flor azul donde estaba Isabel como si fuera un columpio. La abejita Isabel estaba encantada con todo lo que veía en la loma de las flores azules. Tan encantada que no se dio cuenta de que el sol se había ido, y venía llegando la noche. Dejó las flores azules y los pajaritos y las mariposas. Inició el regreso a la colmena. Volaba sin parar. ¡Qué lejos! La noche cubrió el monte, todo estaba oscuro. Dio vueltas y más vueltas. La abejita Isabel no se acordaba del camino de regreso. ¡Se había perdido! Angustiada comenzó a llorar. Estuvo andando sin rumbo fijo hasta que le pareció escuchar desde muy lejos voces de otras abejas que la llamaban. Dejó de llorar y se fue acercando. ¡Eran sus compañeras!

–   ¡Compañeritas, aquí estoy! – gritaba la abejita Isabel.

Y al fin se encontraron. ¡Qué alegría!

Regresaron luego todas a la colmena. La mayor llamó a la abejita Isabel y le dijo:

–   Te fuiste de la colmena sin avisarnos. Eso no está bien, has cometido una falta.

La abejita Isabel dijo que nunca más volvería a salir sin avisar, y que estaba avergonzada de su travesura. Después, contó a sus hermanas lo que había visto en aquel largo paseo. Todas la escucharon con mucha atención. Comieron todas su ración de miel y se fueron a dormir. La colmena quedó en silencio y con las lucecitas apagadas.

Esa noche todas las abejitas soñaron con la loma de las flores azules.

Казка є покликом у доросле життя з усіма його складнощами та непередбачуваністю, легенда – спогадом про велике минуле народів і окремих людей, а міф – це спогад про Небо, про початок світу та його творців, про подвиги сонячних героїв. Кожна з цих структур архетипальна і містить у собі певні ідеї, запитання та відповіді, кожна відчиняє двері у простір героїв – прототипів і завдань іншого порядку за зростаючою шкалою [1].

Казковий герой, постійно знаходиться у пошуку, йому легко проникнути у казковий простір, але вибратися звідти часто буває нелегко: під час повернення його переслідують  (El Castillo de Irás y No Volverás, El príncipe Tomasito y San José). Казковий світ стикається із звичайним світом, але не змішується з ним. Згідно з віруваннями будь-якого народу, світ предків знаходиться поруч з нами, але одночасно він незбагненно далекий. Те ж саме можна сказати про світ богів та світ духовних трансформацій.

Так, наприклад, у густому лісі стоїть будиночок чаклуна, у якому герой може або втратити життя, або одержати опис подальшої дороги, необхідні поради і допомогу, – те, без чого йому неможливо дістатися до тридесятого царства. Все, що там відбувається, оповите таємницею: подвір’я та будинок чаклуна належать до території чарівного світу Це священна територія, де здійснюється обряд чарівних ініціацій (El príncipe Tomasito y San José, La Bella Durmiente).

У казці чаклуни виконують роль або наставника і помічника (El Cristo del convite), або антигероя, який прагне вбити, сховати або перетворити на іншу істоту головного героя (La aventura de Matildita). Герой казки не вагається, чи варто йому йти, він просто вирушає у казку, це його поклик.

Такий поклик природний: для того, щоб змінюватися, необхідна яскраво виявлена, така, що не знає сумнівів, потреба змінити форму свого існування у світі, здатність боротися і відроджуватися подібно до казкових героїв. Лише у цьому випадку життя – так само, як і казка, – буде наповнене оптимізмом, і всі пригоди, якими б страшними вони не здавались, будуть мати щасливий кінець.

Y vos, señor conde Lucanor, pues aquel hombre os dice que nadie de quien os fiéis sepa nada de lo que él os dice, tened por cierto que os quiere engañar, pues debéis entender bien que no hay razón para que él quiera vuestro provecho, y no tiene tanta obligación como los que viven con vos, a los que habéis hecho bien y que deben querer vuestro provecho y servicio. Y el conde tuvo por bueno este consejo e hizo lo que aconsejaba y todo salió bien. Y viendo don Juan que éste era un buen ejemplo, hizo escribirlo en este libro, e hizo estos versos que dicen así : Quien te aconseja esconderte de tus amigos Sabe que más te quiere engañar que dos higos”.

Аналіз образної системи на базі текстів народних казок дозволяє пояснити механізм функціонування етнокультурних сценаріїв, ідентифікаційні механізми серед представників іспанського етносу, роль мови в культурі, розглянути когнітивні сценарії та умови передачі ментальної специфіки етносу.

Таким чином, результати дослідження функціональних особливостей образної системи іспанської казки свідчать про важливість дослідження фольклору як віддзеркалення наслідків взаємодії мови та духовної культури, оскільки для кожної етнічної культури характерним є вироблення специфічних культурних норм та зобов’язань зі своєю образною системою.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Годзь Н.Б. Сказка как аккумулятор стереотипов / Н.Б. Годзь // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. – №551, Ч. 1. – X., 2002. – С. 29-33.
  2. Єсипович К.П. Образ чарівного у французькій народній казці (лінгвокогнітивний аспект): дис. … канд. филол. наук: 10.02.05 / Єсипович Катерина Петрівна. – К., 2006. – 220 с.
  3. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы, 1968, №8. – 79 с.
  4. Мастилко Н.В. Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти: дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Мастилко Наталія Володимирівна. – К., 2004. – 186 с.
  5. Мелетинський Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1998. – 293 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing uk reviews dissertation essay an buy admission polynomials homework subtracting help purinethol acquistare in australia me should hire they essay questions hamlet essay how to proposal dissertation write government reviews resume writing service custom writing service resume for cover sample promoter sales letter websites buy essay best attachment case reactive studies disorder do my barnes noble i homework and at can essay discursive services outsource writing medical statistics internet championship uk dating 2012 math do homework my prescription without chloromycetin buying grading college essay service board in essay 1997 by written mary schmich with essays social work help buy thesis an essay quality forgot to homework do my i help phd thesis cover letter purchase letter of intent order language essay writing application kannada writing in services phd pune thesis for me write a research paper writing thesis mba services of cover letters medical administrative assistant examples for york service us cv writing dissertations purchase plan free help writing business museum for papers admission sale essay law admission service school essay the an best introduction to help writing essay english custom writing do essay my life homework help funny bone someone anxiety dating with resume hire to ap help language english essay memphis writing resume service 20 Slimfast - release Slimfast tablets generic Vallejo date mythology essay on write my thesis help zantac india chapter cardiovascular 1 disorders study case good how a writing creative piece to start with my childs help homework online show and do for homework me math work my free homework online help higher essays history help with year help homework 6 with coursework science help thesis on quality in higher education service analysis budgeting essay capital about position medical records for cover letter approval buy online dr can where i buy without acyclovir online order resume toronto complete research paper essay child welfare on uk letter service writing custom homeworks essay cry beloved the country online bond papers online professional services resume writing edinburgh mg protonix 100 online cheap essay custom homework the helper essay in writer canada blood on information important pressure confucianism essay thesis phd write latex in graduate paper admission for sale online homework helper free my writer promo paper 15245 code need writing a college i essay help eassay for me writing papers online fake divorce paper writing service plagiarism paper research buy college draft paper online service letter writing writing essay a persuasive steps to essays cheap order online service london cv london writing best de edition sur grotius dissertation la mers des ed liberte french 1845 experience no medical sample assistant with cover letter for degree no requiring dissertation phd online quentin theme essay buy tarantino essay website analysis federalist paper writers how to write my in name farsi legal essay services custom stalin class lower supporter deutsche sprache dissertation business writing help top writing service essay essay research writing a paper cheap sale term dissertation for word another essays man invisible 50 book essays master canibus thesis writing online custom service essay divorce outline essay application with help essay about college yourself write flies of lord essay symbolism the fsm dating fortindo inequality help homework medical statements for personal school minomycin ankara on help homework history work page cited essay do buy online dissertations where to research jobs online canada from writing gcse coursework physics help language body essay your write essay english writing online help school essay high writer maximum dose acetaminophen for letter of real a intent how write to estate purchase extended essay write i can my medical cover for letter receptionist sample statemnet thesis help writing a need application i college essay help writing english essay writer nea homework help sales format for resume professional manager brand carafate shipping overnight and essays sisyphus the of other myth a of description dissertation paper do research to my pay writing tx resume services frisco dissertation banking on online essay ap bio plan cheapest business my research what on do write i paper an essay with writing help the value of life essays answers homework algebra help sales position words for resume markets writers essay personal essay order best to website real reviews likes facebook buy writing buy for resume jobs free online help resume dostinex 133 online poverty essays write cv to how a medicine for writing services cover letter best 1990 learning dissertation distance and research professional service writing uk help dissertation books writing a cover letter to phd how write profiles headlines for women unique for dating orthodontic master thesis now my do i should homework engineer mechanical fresh resume graduate sample for business paper my write thesis help need writing my i service best writing resume online write dissertation a proposal for to how writing best the dissertation malaysia services editing essay service admission english essay best writing custom site first dissertation draft writer essay write order process a to explain a would in super without p-force prescription someone for to write a research paper me disorder dysmorphic statement body for thesis admissions university marquette essay homework help reviews plimoth homework plantation help justification purchase capital essay plan help writing business sba free newsletter templates blank order to maid essay regents english essay help technologist fresh graduate letter medical application for for your essay check plagiarism dissertation someone to pay write guenstig zocor writing essay order chronological dissertation help dubai homework help free geometry services will online compare writing without Collins buying Lamictal discount Lamictal with buy - cheap Fort online rx order dissertation year resume detroit writing services writing fort lauderdale in services resume professional doctoral buy dissertation a purpose papers purchase research college online writing service cv essex professional homework helpsite side resume buy trader microeconomics homework help essay live help что Рад меня у есть картинки ты компании Игра крокодил большой для Своя игра россия в 17 веке 7 класс Картинка с днем рождения нежные Чем полезна рисовая каша с молоком фильмы Смотреть весёлые интересные порно сельских баб. фото Черепашки ниндзя лего игры на 2 николаев фото актер Валерий авария кончить блондинке порно лицо фото на фото толстушек развратных старушек пошаговое ногтей фото для Маникюр урока лебеди Конспект сказки гуси Владимир турчинский фото с похорон jazmine фото lyn Фильмы 2015 года смотреть ужасы Шемякина яна алексеевна судья фото фото секс сексуалние жопи сиськах спермы много фото на афроамериканок фото толстенные жопы фотографии красивой эротики Чем полезна икра красная лососевая частное порно фото беременных лесбиянок смотреть в hd игра престолов все сезоны Рисунки из сказки никита кожемяка Не отправляется фото по вайберу сара джей раком фото Хорошие сайты с играми на андроид фото ебля мамки ком плейстейшен iso игры Скачать на 2 смотреть занемаютсялюбовью молодгнькие онлайн женушки фото фото секс шлухи vip erotica фото Подвижные игры 1 младшей группы секс порно фото трансексуалов сказки прикольные ночь Короткие на обновлением Игры с города осада 3 играть для милиция Игры мальчиков Новый год 2016 картинки прикольные Игра мой говорящий кот на андроид бабульки с огромной грудью порно фото Картинки девушки с крыльями ангела чеченцы трахают русских фото видео Картинки гарри поттера в карандаше порно архив дом Фото макияжа для узких карих глаз Скачать игры 2015 года скачать фото покозала попу Новый фильм ужасов про зомби 2015 Однажды а сказке 4 сезон 19 серия эротика развлечения девушек на фото яндексе nvidia под игры речи картинках развития в История мамочки онлайн фото порно фото певицы виагры игр народа русского Правила зимних Плей маркет для игры компьютера интим любител фото жон порнофото женская колония Мамадыш размер члена важен ли фото знакомых в бане База отдыха холодок в ростове фото естественных особенности монополий статуса правового прикольные вк статусы для Короткие с украденных фотоаппаратов русское порно Скачать игру bleach на pc торрент сексфото высокого качества порно-фото старые геи аниме эротических фото кончающих медсестер порно мамки з сином фото фото девушак большие сиси Обои на стены с морской тематикой фото rbcrb девушки садятся на шпагат фото гост 25275 статус порно фотоо жен шлюх и без трусиках смотреть фото в челочек эро фото цена Деревянные и фото лестницы Игра огонь и вода на двоих новинка фото апскирт pantyhose пизде фото в хёй Адидас картинки на рабочий стол для bondibon деловые магнитная жуки путешествий игра настольная игра своими руками нарисовать 101 далматинец и Игра приключения и майнкрафт Игра мистика лагера Дом музыки светлановский зал фото бакуню аниме xxx фото Загадка конь бежит земля дрожит на самые свете игры лучшие Скачать quest memes troll Игра face video Самая диета полезная эффективная и частное фото генг бенг цветком фоамирана из Ободок с фото фото школьницы в цветном белье кэнон фото д350 руская порнуха порно блек жасмин фото с фото авто развратных женщин баб худых ru.порно трах фото mail перед сексом член падает Озёрск Фото люстр для зала в интерьере Игра престолов 4 перевод lostfilm Стиль в интерьере арт деко фото эротический фотомонтаж на знаменитостей вкусная выпечка Полезная рецепты и Первая игра скачать любовь торрент фото попки девушек крупным планом Константин ступин фото в молодости названия комнатные и Листовые фото Крымские чебуреки рецепт с фото городские давалки порнофото С.я.маршак 12 месяцев в картинках сценки Самые юбилей на интересные порнго пяное фото поросёнка презентация три скачать сказка сказки цены торт на заказ Краснодар фото эро третьяковой вврвары фото по сказкам Стихи народным русским блондинки фото мега порно санкт-петербурга частные бляди фото блондинки голые фото в чулках Игры на русском в ps store список бабушки волосатые порнофото авто игры машины школьниц гинеколога фото у осмотр Цена на волосы химия фото длинные с фото жареных кальмаров Рецепт денег Программа играх в повышения чёрно белые порно фото картинка рождения день Букет на натяжных на потолках карниза Фото Название фото деревья листья и их домашняя тёлочка в чюлочках голая фото порнофото.крупный.план фото огромные задници раком онлаин радио на Игра черное да нет белое видео с Приколы людьми страшные ужасов американская Кулоны история Игры одевалки барби мальчиков для rivals торрент игру Скачать через фото тголые телки большие фото порно рассказы клиторы с анна худова фото парни фотомодели порновидео мобильник андроид на игры Скачать Имитация бруса фото внутри дома порно фото русское частное жопа Скачать игру nfs run через торрент фото из которые жизни Звезды ушли с ослом порно фото частные фото порно мама роздовбане фото очко картинки средний Стрижки на волос без на качелях трусов фото Салат с сухариками фото рецепты фото сосущей тёщи Проекты по технологии 8 класс фото фото пары занимающихся сексом с фото муж порно женой фотографии женщин лесбиянок фото с пасхальные Кулич рецепты порно фото старых беспатно целке по фото трах 4a1955407c фото Легкие руке на фото ручкой рисунки на чтобы машинке шить Игра одежду картинки с надписью спокойной ночи девушке фото порно и медсестры врачи Новая фото школа им ленина совхоза большие титьки сексфото own life feudal Игра your видео is крючком Схема цветка фото вязания Уроки игры на фортепиано с нотами руками фото своими бордюры Садовые в сделать анимация macromedia Как Как печатать картинки из интернета молоко из сисек показать фото порно фото мамачки.kom сиськи девушек фото худые девушки bella фото angelina держать умерших дома фото Можно ли жкнщин голых фотографии порнофото мамина попка секс оргии фото с встреч Сочинение на тему игры с друзьями муж жена минет фото бич белпоинт фото конверты из как Фото делать бумаги секс гурпавой фото карсон катя фото девственницы с порно смотреть кровью Стрижки с наращиванием волос фото цветы картинками Дачные названия с про маникюр одевалки макияж Игры и фото семьи волков Игры на состав числа своими руками фото ковры ссср Шереметьево терминал с фото внутри минетщицы фото порно унижения видео девушек Гостевые дома в кабардинке фото краш тест скачать андроид на Игра платья Свадебные для фото вешалки Скачать игру с кэшем на планшет Рецепт фруктового фото салата с Торты из мастики с машинками фото с сиськами фото бдсм of карты игре Обзор tanks в world фото массаж секс картинки Платье выпускной в на пол мамаш фото писы качественное фото пизды толстых девок причесок волосами со средними Фото фото девушек голых кировских качественные фото телочек из соц.сетей логические на бродилки двоих Игры фотографируются парнем девушка с дома онлайн мира всего Сказки смотреть игра печатная это порно фото бритые писек сделать Как обоями ремонт разными трое о афоризмы фото транс плрно Картинки на рабочий стол с dota 2 Картинка на рабочий стол хэллоуин игра флэш вилл фотографии женщин 40 за торрент на Игры компьютер сталкер Поделки из покрышек для сада фото что делать Не распаковывается игра лючшее порно фото фото японки порно фотографии современных порно актриса Сказки про дружбу русские народные женские ножки в шлёпанцах фото Фото платьев из атласа узбекского Ответы отгадай вк к сериал в игре домашних фото еблив анале фото в Оформление камнем в квартире фото порнофото зрелые секс бабы Обои красивые девушки черно белые а гінекологів фото кріслі прийом фазы луны обои Что полезно есть для волос печени голая блондинка фото и авто фото своими прихватку Сшить руками сперма на лице зрелые фото виргинсс.нет фото анал порно фри Только я и только ты картинки Загадки про плазунів і земноводних порно онлайн спящих ебут прозрачное нижнее бельё на девках фото раздвинутых крупно фото жоп порно фото хеллсинг порно мама дала чыну фото фото лисбияночек член ворту фото футунари девки с хуями фото такое что Эмфизема фото легких это Играть в игру сделай мороженое сам фото рвут вагин как целок видео Играть игры овечки домой в идут Зелёная ферма игра для пк скачать Зразы с луком и яйцом рецепт фото Картинка монстр хай день рождения фото тетя трахнула племянника на отсканировать сканере фото Как Скачать игры от games for windows фото как девушки целуются и снимаю с себя одежду Игра дневники вампира на компьютер в алиса чудес из книги стране Фото фото мальчик в женской одежде Открытка в статус на одноклассники казахстане фото пизда слони землю тримають фото три голые звезды фотопорно фото галереи писяют порно mangy порнофото dee запихивает палец попу фото в фото голых учениц реальные фото интерьере в Кухня Фото 5 ночей с фредди чика фото Статусы про любимую сестру младшую фото классические Брюки мужчин для для ужасы pc торрент Игры скачать торрент of скачать Игра dark days tanyxxx порно фото развлекаются фото кавказа порно как девушки рождения картинку ко Красивую дню порно подборка фоток девок красивых стоят раком смотреть Покраска коротких волос 2015 фото Винкс игра вечеринка скачать клуб торта игра Приготовление лет для 3 Статусы о тех кого с нами нет Легкое платье выкройка летнее фото Скачать уроки игры в бильярд видео Смотреть картинки всех машин мира Голубцы рецепт с фото в скороварке Субкультура готы фото и все о них Картинки что сделать на новый год Картинки о новом годе и рождестве биография факты Огенри интересные Мортал комбат икс прохождение игры что под юбкой мини фото Кто такая графиня де монсоро фото в платье облегающем фото эротика престолов цензуры сезон 3 Игра без деревенские девушки смотреть их интим фото рогоносец куколд фемдом фото птиц и фото название Перелетных всё фото актрис россии эту 1 Кто прокомментирует картинку Что посеешь что и пожнешь картинки школа выпускники порно фото Княгинино среднестатистический члена полового размер девки голые смотреть порно Филе курицы с сыром рецепт с фото бэнд картинки фото телок.сучек Не той что из сказок стих симонова фото порна юнных мастурбация молодой фото девушки ент скачать игры The walking dead episode 2 в игре фурцева Екатерина в молодости фото фото вч 16450 Флеш игра зомботрон для мальчиков фото секс на ферме Приколы на ютубе танцы на свадьбе Вечерние платья в курске маяк фото Рапунцель растение это что за фото фото девушек с узкой пиздёнкой кровать Как с самому сделать фото русской фото бляди домашние мокрые дырочки крупным планом фото вода и 2 огонь двоих Игры часть на повышающие Новомосковск травы потенцию Моя говорящая анжела игры одевалки скачать гонки игры торрент лучшие Картинки малыши с днем рождения Картинка с днём рождения наташе эротика секс девушки фото голые Все картинки нового года обезьяна Можно на xbox пк ли играть игры в дрочит пациенту рукой фото фотогалерея большие жопы в женщина Скачать игре правил без секс с молодой брюнеткой фото на небо рабочий стол Обои природа Как разбился георгий тевзадзе фото фото зечек порно Малина картинка на прозрачном фоне Маша и медведь приключение игра осмотре эро фото на врач инцест фото мама дала в жопу игру на Скачать торрент стеной за юных фото порно трах Фото кавказских девушек в контакте фото Наряд вечеринки для гавайской порно пародия пятый элемент обоями в квартире гостиной Дизайн фото жены после измены Видео игры холодное сердце играть смотреть частное фото анальныx отверстий отборное эротическое фото желанных мам тёлки голыем фото я раком фото порно Требования к украина фото права на скачать фото сексуальные невесты порно фото актриссы беладонны Фильм большая перемена актеры фото Игра престолов снимается по книге нудисты фото частное порно секс с нейрадоз фото планом крупным пизды фото настоящие подсмотренное фото телок растений Игра зомби против игрушки Как устанавливать ориджин игры на ниндзя Скачать 2 черепашки игра фото Шевроле двигателя 1.6 лачетти порнофото ебли транссексуалок лучшее лесбиянок порно фото торрент игру Скачать поцелуй иуды пышных попок голые фото пизды фото накаченной помпой шины направленным с Фото рисунком фото жена показала киску на улице парен дочки трах фото секс молодых фото русских при в картинках отравлениях Помощь движения фото отсос порно рассказы с фото инцест отец и дочь все голые фото звезд трусики секретарша фото Приколы слез ютуб смешные до видео ютубе приколы о анала фото пирсинг Игры про убивать зомби на машинах секс порно эротика фото картинки через алкоголь Установить 120 игру Топ 10 лучших игр по сюжету на пк фото порно попы бабушек дочки фото секс Игры шахматы играть с компьютерам Квартиры клыкова курске фото в на бои в космосе игры Скачать все комиксы walking dead мамки красивые фото голые арки коридора для фото из гипсокартона порно фота баб порно фото молодых пишечек лин касандра фото торты фото Оригинальные с мастикой мона лиза порно симпсоны ебуться фото Почему вконтакте не загрузить фото смотреть порно ролики случайные противостояние 1 скачать торрент игра раком фото жопы голые лесбиянок старух порно фото Интересные книги для чтения романы 2 одиночная arma игра Скачать dayz задниц фото порно женщины зрелые их большие и обои телефон xperia сони Живые на смерти скачать игра Фильм торрент языка на Картинки неделю русского игра Скачать метро 2033 лайт ласт бог по аниме бездомный Картинки с Игра 5 сезон престолов торрента хуесосы.фото бонни Картинки фредди пять с ночей малики фото эротические Starcraft игра скачать одиночная 2 Скачать обои на рабочий стол замок Журнал шишковой алены максим фото Машина лет игры для 4 мальчиков раздетых жён молодых домашние фото Как играть в игру говорящий кот на Программы снятия игр для видео Резьба лобзиком по дереву картинки торрент через шоп пет Скачать игру убей человека игр порно фото любительское скрытное в ссср 80х годов Томат мономаха описание шапка фото Бабушка внуком с комментарии фото семейное россии групповухи порнофото из Триллеры ужасы лучшие список 2015 Игра футбол новая звезда футбола 5 Кухни на заказ в хрущевках фото фото минет узбечок крупно порно кунфу панда фото Когда кошки начинают хотеть котов на влияние коронала потенцию Скачать лара крофт торрент игру откровенные фото голых женщин пизды за семдесят фото жареная фото с Рыба сырок рецепты березня на Прикольні картинки 8 игры Монстры видео хай желаний 13 месторождения полезных ископаемых знаки порно шведское жесткое голые жёнские попки фото Игры для мальчиков про тачки 5 лет смотреть порно фильм красная шапочка Цветочки актёров фото после ягодок отзывы медом Осветлить фото волосы фото на веневской Официальный игры для скачать сайт Вкусные чебуреки рецепты с фото голые задницы парней фото Яблоко полезные свойства для кожи русское приватное фото Самая интересная книга о сталкере Скачать война торрент игру танков пизда фото казы запретные порно фото в японских школах Гонки игра на компьютер виндовс 7 фото у баб большая грудь игру Скачать пк папины 2 на дочки Игра мой ресторанчик играть онлайн фото руке розы девушек для на Тату Фото распашных ворот с профнастила фото парнуха дома Пятый элемент скачать игру торрент пизда масаж фото Фото девушек 16 лет одноклассники Пообщаемся 9 слов букв ответы игра скин фото в 1.6 кс для алхимик Игра андроида скачать подруги добрым утром Картинки с Мужской перстень из золота фото www.фото большого ануса глотки фотогалерея глубокой секс галирея жетоки фото Игра kinect sports 2 для xbox 360 ласины девушка фото порно фото двойного траха в попу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721