ФІЛОСОФІЯ АРІСТОТЕЛІЗМУ МОШЕ БЕН МАЙМОНІДА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Maimonides

 

У статті розглянуті концептуальні особливості філософії арістотелізму та внесок  в її традицію філософських поглядів представника цього напрямку Моше бен Маймоніда.

Ключові слова: етика, філософія, арістотелізм, іслам, іудаїзм, равваністичній юдаїзм,першодвигун,Біблія.

 

ThearticledescribestheconceptualfeaturesofthephilosophyofAristotleanditscontributiontothetraditionofphilosophicalviewsoftherepresentativeofthedirectionofMoshebenMaimonides.

Keywords: ethics, philosophy, Aristotelianism, Islam, Judaism,  rabby’sJudaism, primemover, theBible.

 

Маймонід народився на півдні Іспанії, в мусульманській Кордові, де і його батько, МаймонбенЙосеф (народився, найімовірніше, в 1110 р. – помер у проміжку між 1165 і 1170 р.), один із найбільш впливових галахістов свого покоління, був Даян. У 1148 р. родина Маймоніда була змушена бігти з Кордови, рятуючись від переслідувань євреїв династією Альмохадов (див. Іспанія), і протягом семи-восьми років поневірялася по Іспанії і, можливо, Провансу, поки в 1160 р. не оселилася в місті Фес (Марокко).

У роки поневірянь Маймонід заклав міцні основи своєї широкої різносторонньої вченості. У 1158 р. Рамбам став до роботи над коментарями до Мішні, тоді ж він написав короткий трактат про єврейський календар, трактат із логіки, низку коментарів до трактатів вавилонського Талмуда і працю, присвячену галахічним питанням в Єрусалимському Талмуді (див. нижче)[7, c. 54].

Згідно з мусульманськими джерелами, родина Маймоніда формально визнала іслам, однак це твердження заперечується. Докори сумління, які відчували євреї, змушені переслідуваннями до суто зовнішнього прийняття ісламу, спонукали МаймонабенІосефа звернутися до них з посланням «Іггеретха-Нехама» («Послання розради»), в якому міститься твердження, що той, хто читає єврейські молитви, хоча б у стислій формі, і творить добрі справи, залишається євреєм. Сам Маймонід написав під час свого перебування в Північній Африці «Іггеретха-шмад» («Епістола про [вимушеному] відступництві»), зване також «Маамаркідушха-Шем» («Слово про освячення Божого імені»), в якому наполягає на обов’язки єврея, спонукуваного в якій-небудь країні до відступництва, покинути цю країну. Відповідно до цієї норми, Маймон і його сім’я залишили Фес, також входив в державу Альмохадов (1165) і прибутку в Акко, де залишалися близько п’яти місяців. День від’їзду Маймона і його сім’ї з Феса, а також день, коли судно, на якому вони пливли, врятувалося від бурі, відзначалися нащадками Маймона сімейним постом, а день прибуття сім’ї в Ерец-Ісраель став святом. Сім’я Маймоніда здійснила поїздку по Ерец-Ісраель, відвідавши Єрусалим і Хеврон, а потім відбула до Єгипту. Після короткочасного перебування в Олександрії сім’я Маймоніда оселилася в Фостат. МаймонбенЙосеф помер або в Ерец-Ісраель, або в Єгипті [8, с. 96].

Протягом восьми років Маймонід, завдяки підтримці брата Давида, торговця коштовними каменями, був вільний від матеріальних турбот і міг цілком присвячувати себе літературній діяльності, виконуючи одночасно почесні обов’язки релігійного і світського керівника єврейської громади. Коментар Маймоніда до Мішні був завершений в 1168 р. У наступному році Маймоніда збагнув тяжкий удар: його брат Давид потонув під час поїздки по торгових справах, залишивши дружину і двох дітей. Сім’я була розорена. Маймонід переніс удар надзвичайно важко: цілий рік він пролежав майже без руху, а проте потім йому довелося шукати засоби існування. Маймонід зайнявся медичною практикою. Слава вправного лікаря прийшла до нього не відразу. Вона значно зросла після того, як в 1185 р. він був призначений одним з особистих лікарів ал-Фаділа, фактичного правителя Єгипту після від’їзду звідти у 1174 р. Салах ад-Діна, потім, за деякими відомостями, Маймонід став лікарем і самого Салахад-Діна. Саме в ці роки, незважаючи на свою завантаженість медичною практикою і справами єврейської громади Фостат (офіційним главою якої він був визнаний в 1177 р.), Маймонід написав два монументальних праці, що принесли йому славу – Тора («Повторення Закону»; складений в 1180 р.) та «Море Невухім» («Наставник вагається», 1190), а також «ІггеретТейман» («Єменське послання») і «Маамартхіятха-мітимо» («Міркування про воскресіння з мертвих»)[5, c. 48].

«Єменське послання» було написане у зв’язку з переслідуваннями євреїв арабським правителем Ємену, фанатиком-шиїтом (див. Іслам), який запропонував їм вибір між зверненням в іслам і смертю. Багато єменських євреїв піддалися тиску і формально прийняли іслам. В їхньому середовищі з’явився якийсь лжемесії або лжепророк, який, вбачаючи в цих подіях досвітнє згущення темряви, сповіщав негайний наступ месіанської ери. У сум’ятті євреї Ємену звернулися до Маймоніда, який відповів їм (мабуть, у 1172 р.) згаданим вище посланням «ІггеретТейман» (по-арабськи – «Ар-рису ал-Ямані»). Написане простою, доступною мовою, послання попереджало про небезпеку, що приховані в християнстві та ісламі: проповідь нового одкровення, згідно з Маймонідом, більш небезпечна, ніж меч і спокуси еллінізму. Хоча Маймонід розумів, яка небезпека загрожувала б йому, якби це послання потрапило в руки мусульман, він просив поширити його в усіх громадах. Послання справило величезний вплив на євреїв Ємену, які в подяку за обнадійливі слова, підкріплені тим, що Маймонід використовував свій вплив при дворі, щоб домогтися полегшення податкового тягаря, ввели в кадіш молитву «за життя нашого вчителя МошебенМаймон».

«Міркування про воскресіння з мертвих» (1191) було прямим продовженням книги Мішні Тора і було відповіддю на висувалися проти цієї книги звинувачення в запереченні одного з фундаментальних принципів єврейської релігії – вчення про особисте воскресіння. Підставою для цих звинувачень стало те, що в книзі Мішні Тора підкреслюється не стільки індивідуальне тілесне воскресіння, скільки безсмертя душі. Маймонід відкинув ці звинувачення, наголошуючи, що вчення про воскресіння є останнім із сформульованих ним тринадцяти принципів іудаїзму [1, c. 158].

Як глава єврейської громади, Маймонід багато займався питанням ставлення до караїмів, вважаючи, що спілкування з ними забороняється лише тоді, коли це ставить під загрозу дотримання приписів юдаїзму. Діяльність Маймоніда забезпечила панування раббанітів у Каїрі. Маймонідвніс низку змін в літургійну практику.

До кінця життя Маймонід продовжував трудитися як глава єврейської громади і придворний лікар. Він вів велику переписку з громадами різних країн. Маймонід помер 13 грудня 1204, оплакуване у всіх частинах єврейського світу. Його останки були перевезені до Тверії для поховання; донині його могила залишається об’єктом паломництва [1, с. 84].

Особливе значення мають розлогі частини вступу, включені Маймонідом у коментарі. Загальне введення, яким відкривається коментар до розділу Зра’ім, є по суті введенням в Усний Закон і його історією від Мойсея до епохи Маймоніда. Введення до трактату ПіркейАвот, відоме під назвою «Шмонапрак» («Вісім голів»), є етико-філософським трактатом, в якому автор прагне узгодити етику Аристотеля з раввіністичним юдаїзмом. У вступі до трактату МішниСанхедрін (10:1), який починається словами: «Весь Ізраїль має частку в потойбічному світі», –Маймонід розглядає основні положення юдаїзму, сформульовані ним у тринадцяти принципах віри. У розлогому і докладному введення до розділу ТохоротМаймонід систематизує все сказане в талмудичній літературі із питання чистоти ритуальної [3, с. 79].

Численні респонсМаймоніда (їх 464), написані на мові запитів, тобто арабською або на івриті, відображають центральну роль Маймоніда в общинному житті євреїв Єгипту і сусідніх країн. Серед тих, хто зверталися до Маймоніда із запитами, були видні галахісти того часу, думка яких часто не збігається з думкою Маймоніда. Незважаючи на гіркий досвід переслідувань з боку фанатиків ісламу, Маймонід послідовно відмовляється визнавати мусульман ідолопоклонниками і підкреслює суто монотеїстичний характер ісламу. Маймонід різко засуджував гностичний твір «Шіур кома» (див. Каббала) і заперечував його єврейський характер. Він заперечував також наукову цінність астрології.

РеспонсМаймоніда нормандці-прозеліти Овадії (див. Овадіяха-Гер), запитує, чи може він вважати себе євреєм в повному сенсі цього слова і вимовляти бенедікції і молитви, в яких ідеться про «Бога наших праотців», є унікальним людським документом, виражає турботу про почуття самотнього і невпевненого в собі прозеліта. Згідно Маймоніда, немає ніякої різниці між євреєм за народженням і тим, хто прийняв єврейство. Авраам – батько всіх праведних, що йдуть його шляхами, і, отже, батько кожному Геру (див. Гер; прозеліти).

Як кодифікатор Галахи, Маймонід вважав незадовільними всі попередні спроби систематизації 613 міцвот. Тому він склав «Сеферха-міцвот» («Книгу заповідей»), де сам систематизував 248 розпорядчих і 365 заповідей-заборон. Як введення до цієї праці, він виклав 14 принципів і піддав суворій критиці роботу своїх попередників, серед них- упорядника кодексу «Халахотгдолот» (див. Галаха) та інших. Ця критика викликала заперечення з боку таких захисників старих авторитетів, як Нахманід, а проте в цілому книга «Сеферха-міцвот» була прийнята галахістами. Написана арабською мовою книга «Сеферха-міцвот» (арабська назва «Кітабал-фараід») кілька разів перекладалася на іврит. Зберігся переклад Мошеібн Тіббона (див. Тіббоніди) [4, c. 170].

Поряд із суто галахічними питаннями у Мішні Тора розглядаються питання філософські і наукові: 1-ша книга містить цілісну систему метафізики, 3-тя – астрономічні розрахунки, 14-та – виклад учення про Месію і дискусію з поглядами християн і мусульман. У свій кодекс Маймонід включив правила покаяння (тшува), не пов’язані з Галахе в загальноприйнятому сенсі.

На відміну від коментаря до Мішні і книги «Сеферха-міцвот», які були написані по-арабськи, книга Мішні Тора написана на прекрасному і ясному івриті, подібного якому не знала галахична література з часу ієхудаха-Насі. Структура, форма і композиція Мішні Тора є безпрецедентним у єврейській догматичній юриспруденції явищем (див. Кодифікація Закону), що протягом століть викликало суперечки серед галахістов. Логічно послідовна структура праці накликала на себе критику тих, хто побоювався, що кодекс Маймоніда може стати суперником Талмуда і раввиністичних коментарів – справжнього джерела галахічної творчості (див. далі, розділ Полеміка про вчення Маймоніда). Найсуворішим критиком Маймоніда був його старший сучасник Аврахамбен Давид з Поскьера, дорікали Маймоніда за відмову цитувати джерела та авторитети, на які спиралися його галахічні рішення. Думка Аврахамабен Давида з Поскьера знайшло підтримку у низки інших галахістів. Ще в дев’ятнадцятому ст. опозиція кодексу Мішні Тора була предметом спору між Ш. Д. Луццатто, Н. Крохмалем та іншими [6, c.150].

Маймонід відповів критикам посланнями, в яких наполягав, що в його наміри зовсім не входило перешкоджати вивченню Талмуду і пізніших коментарів. Дійсно, багатьом з халахот в Мішні Тора подані слова «мої вчителі вказували», пов’язані з безпосереднім попередникам Маймоніда в кодифікації Галахи, – Іцхаку Алфасі і Йосеф Ібн Мігашу (1077-1144). Висловам і постановам Гаона часто передують слова: «Гаон постановили» або «Це рішення належить Гаону». Розбіжність Маймоніда з думкою його батька з певного питання, що в принципі не допускається Галахою, не було засуджене Аврахамомбен Давидом з Поскьера, який не звернув уваги і на ясно виражену в передмові до Мішні Тора думку Маймоніда, що вивчення цієї книги без звернення до інших джерел має стати єдиним шляхом оволодіння Усним Законом для того, хто вже ознайомився з Письмовою Законом. Цим надіям Маймоніда не судилося збутися: його кодекс не набув того виняткового значення в житті єврейства, яке було метою упорядника, а проте він став потужним стимулом галахічної творчості, предметом ретельного вивчення та тлумачення.

Маймонід як філософ. За загальним визнанням, Маймонід був найбільшим єврейським філософом середньовіччя, а його праця «Наставник вагається» є найбільш значним філософським твором, створеним релігійним євреєм. Ця праця була написана арабською мовою під назвою «Далалатал-хаірін» («Путівник блукаючих») і незабаром двічі переведена на іврит під назвою «Море Невухім» («Наставник вагається»). Ці переклади визначили напрям єврейської філософії з початку 13 ст., І впродовж всього іншого періоду середньовіччя майже всі філософські праці цитували Маймоніда, розділяючи або критикуючи його погляди [8, c. 25].

За своїм філософським поглядам Маймонід був послідовником Аристотеля. Саме він поставив середньовічну єврейську філософію на міцну основу аристотелізма. Однак політична філософія Маймоніда, як і інших перипатетиків його часу, спиралася швидше на ідеї Платона. В листі своєму перекладачеві Шмуель Ібн Тібону (див. Тіббоніди) Маймонід радить вивчати твори Аристотеля з допомогою його елліністичних коментаторів –Олександра Афродизийский і Фемістій, а також свого сучасника Ібн Рушда (Аверроеса). Правда, коментарі Ібн Рушда дійшли до Маймоніда занадто пізно, щоб мати серйозний вплив на його працю.

З арабських філософів Маймонід особливо цінував ал-Фарабі, а також Ібн Баджо (Авемпаса). Праці Ібн Сіни (Авіценни) Маймонід вважає гідними вивчення, однак ставить їх нижче праць ал-Фарабі. У ряді питань Маймонід все ж слід за Авіценною. З єврейських філософів Маймонід згадує тільки Іцхака Ісраель, погляди якого він не розділяє, і Іосефа ібн Цадіков, якого він хвалить за його вченість, хоча і зазначає, що знайомий лише з ним самим, але не з його працями [1, c. 99].

Маймонід вважав себе продовжувачем традиції арабських перипатетиків, вчення яких він пристосовував до власних поглядів, відповідно змінюючи їх. У той час як філософи-мусульмани складали коментарі до творів Аристотеля, конспекти його системи і самостійні філософські трактати, Маймонід присвятив себе головним чином розробки специфічних філософських питань, особливо які стосуються взаємин філософії та релігії.

Для поглядів Маймоніда істотним є поділ людства на дві групи: інтелектуальну еліту, яка здатна розуміти раціональні аргументи, і маси (сюди входять і ті, хто вивчає тільки релігійний Закон), які слід переконувати, звертаючись до їх уяві. «Наставник вагається» адресований першії групі.

Зазнавши значних труднощів, пов’язаних із розумінням головної філософської праці Маймоніда, виникли дві школи його інтерпретації. Перша розглядає Маймоніда як філософа, який прагнув привести свої погляди в гармонійну відповідність із вченням релігії, друга бачить у ньому раціоналіста – послідовника Аристотеля, який брав релігійні вчення головним чином у вигляді поступки розумінню мас. Так, наприклад, згідно з першою інтерпретації, Маймонід вважав, що світ створений, а згідно з другою – що він вічний. Деякі дослідники вважають, що Маймонід заперечував здатність людського розуму вирішити ряд питань, що відносяться до небесної сфери. Джерело цих розбіжностей – в суперечностях, що містяться в самому тексті Маймоніда [3, с. 115].

«Наставник» Маймоніда адресований тим, хто твердий у релігійних переконаннях і дотримується всіх приписів релігії, однак під впливом вивчення філософії відчуває збентеження, стикаючись у Біблії з антропоморфічними виразами. Маймонід прагне показати, що, поряд з буквальним значенням, ці вирази мають ще алегоричне, «духовне» значення; саме це духовне значення і застосовується до Бога. Маймонід також зробив в «Наставник» спробу пояснення незрозумілих біблійних іносказань. «Наставник» присвячений філософської інтерпретації Писання, тобто, за словами Маймоніда, «науці Закону в її істинному сенсі», або «таємниць Закону».

Перша тема філософії Маймоніда – Бог. Маймонід обговорює питання про Божественних атрибутах, про буття, єдності і безтілесність Бога. В Біблії Богу приписується безліч атрибутів, але разом з тим підкреслюється Його єдність. Якщо єдність означає простоту, як воно може бути узгоджено з безліччю атрибутів? Маймонід стверджував, що випадкові, тобто не пов’язані з самої сутності Бога, атрибути повинні інтерпретувати як атрибути дії: коли кажуть, що Бог милосердний, це означає, що Його дії характеризуються милосердям; істотні ж атрибути слід розуміти як заперечення заперечень: якщо говорять, що Бог існує, це означає заперечення допущення Його небуття (див. Майма. Наст. 1:50-60).

Маймонід полемізує з мутакалімами– представниками мусульманської спекулятивної теології (калам) – і їх єврейськими послідовниками. Аргументи мутакалімів на користь існування, єдності і безтілесність Бога не задовольняють Маймоніда, оскільки вони спираються скоріше на уяву, ніж на розум (див. Майма. Наст. 1:71-76). В іншому місці вирішення питання про сотворення чи вічності світу представляється Маймоніда лежачим поза компетенцією розуму. Власні докази буття, єдності і безтілесність Бога в Маймоніда передує перерахуванням 25 метафізичних та фізичних положень, запозичених із сучасної йому філософської літератури. До них він додає 26-е положення про вічність світу, яке не відображає його власних поглядів, але служить лише методологічним цілям. Маймонід вважає, що визнання вічності світу не перешкоджає доведенню буття Бога (Майм. Наст. 2, введ.) [4, c. 133].

Маймонід використовує чотири докази буття Бога, що мали ходіння в філософії його часу, – докази, які виходять: з руху; зі складу елементів (варіант першого доказу); з необхідності та випадковості; з потенційності та актуальності (причинності). Всім цим доказам властива загальна структура: вони виходять з якихось спостережуваних властивостей світу, спираються на положення про неможливість регресії в нескінченність і приходять до висновку про необхідність існування першооснови. Ланцюг рухомих і рушійних речей закінчується останньою з небесних сфер, що приводиться в рух початком, яке, хоч і виробляє рух, само залишається нерухомим. Це першодвигун, який Маймонід ототожнює з Богом.

Звертаючись до характеру першодвигуна, Маймонід доводить його безтілесність і єдність. Першодвигун не може перебувати ні всередині рухомої ним сфери, ні поза нею як якесь тіло, отже, він безтілесний. Не може існувати двох безтілесних двигунів.

Отже, першодвигун існує, він безтілесній і єдиний. Доказ буття Бога, що спирається на категорії необхідності і випадковості, виходить з того, що існування окремих речей у світі не є необхідним і залежить від абсолютно необхідного буття.

Звертаючись до питання про творіння (Майм. Наст. 2:13-26), Маймонід перераховує три космогонічних теорії: вчення Тори про створення світу Богом з нічого; теорію Платона і інших філософів, згідно з якою Бог створив світ з вічно існуючої матерії; теорію Аристотеля , згідно з якою світ вічний. Аналізуючи тексти Аристотеля, Маймонід намагався показати, що той вважав свої аргументи не стільки вирішальним доказом вічності світу, скільки свідченням більшої ймовірності його вічності в порівнянні з його створенням. Сам Маймонід вважає, що на користь обох гіпотез можуть бути наведені переконливі аргументи. З цього випливає, що остаточний доказ вічності або створення світу перевершує можливості людського розуму, який може лише пропонувати ймовірні аргументи на користь кожної альтернативи. Проте розгляд цих аргументів свідчить про більшу ймовірність вчення про творіння з нічого, яке Маймонід і приймає на цій підставі. Додатковим аргументом на користь творіння є посилання на Писання. Маймонід сміливо заявляє, що якщо б вічність світу могла бути доведена за допомогою філософських аргументів, він не завагався б дати відповідну інтерпретацію тексту Біблії точно так само, як не вагався дати алегоричне тлумачення антропоморфічним виразами в ньому. Маймонід вважає принцип творіння одним з найважливіших принципів релігійної філософії, поступається за значенням лише принципом єдності Бога, так як з його допомогою пояснюється можливість чудес та інших надприродних явищ. Без нього релігія звалиться. Тим не менш, деякі тлумачі знаходять у Маймоніда езотеричне вчення про вічність світу [1, c. 276].

На питання, чи не прийде одного разу кінець створеного світу, Маймонід дає негативну відповідь і стверджує, що вчення про незруйнування світу в майбутньому також міститься в Біблії (Майм. Наст. 2:27-29).

У вступі до «Наставнику» Маймонід стосується питання про характер пророчого досвіду, уподібнюючи його інтелектуальному натхненню. У спеціально присвяченому цьому питанню розділі (Майм. Наст. 2:32-48) Маймонід розглядає психологію пророцтва і його політичну функцію. Маймонід визначає пророцтво як еманацію, витікаючи від Бога, яка за посередництва активного розуму впливає спочатку на інтелект людини, а потім на його уяву. Маймонід визнає центральну роль уяви у виконанні пророком його політичної функції. У відповідності з поглядами мусульманських перипатетиків Маймонід розглядає пророка як державного діяча, що несе своєму народові закон і закликає дотримуватися його. Ця концепція пророка – державного діяча – сходить до деяких ідей платонізму. Згідно з Маймонідом, головне завдання пророків (після Мойсея) – переконувати людей дотримуватись Закону Мойсея; тому пророки повинні користуватися образною мовою та притчами, що апелюють до уяви мас. Якщо філософ користується тільки своїм розумом, а державний діяч – уявою, то пророк користується і тим, і іншим. Мойсея Маймонід вважає найбільшим з пророків. Мойсей, проте, не спирається на уяву. У своїх працях галахічнихМаймонід відзначає унікальні переваги Мойсея над іншими пророками [2, c. 225].

Третя частина «Наставника» починається з філософського тлумачення пророцтва Ієхезкель про «Божественної колісниці» (Меркава), в якому Маймонід вбачає опис земного світу, небесних сфер і інтелектів, – почав, яким сфери зобов’язані своїм рухом. Цим закінчується розділ «Наставника», присвячений теоретичної філософії, тобто умоглядної фізики та метафізики (Майм. Наст. 3:7-до кінця розділу). Потім Маймонід звертається до обговорення проблем світового зла і Божественного провидіння.

Маймонід поділяє вчення неоплатоніків, згідно з яким зло не є незалежним початком, але є скоріше недоліком або відсутністю добра. Він розрізняє три види зла: природне, що не піддається контролю людини (наприклад, повені або землетрусу), соціальне (наприклад, війни) і приватне – різні людські вади; останні два види зла можуть контролюватися людиною. Природне зло зустрічається нечасто, отже, більша частина світового зла, яка викликається людиною, може бути усунена за допомогою правильного виховання. Заперечуючи тим, хто вважає світ злим у самій його суті, Маймонід каже, що той, хто бачить світ як ціле, а не тільки власні страждання і нещастя, виявляє, що світ в цілому добрий, а не злий (Майм. Наст. 3: 8-12).

Маймонід розглядає питання про Боже всевідання і провидіння. Він розрізняє загальне провидіння, яке належить до законів природи, і індивідуальне провидіння, що виражає Божу турботу про кожну людину. Розглянувши та відкинувши погляди різних філософів: Епікура, Арістотеля (правильніше- його коментатора Олександра Афродизійського), представників різних шкіл Калама (див. вище), а також думки деяких Гаон (ймовірно, СаадіяГаона), – Маймонід викладає власну позицію: існує індивідуальне провидіння, і воно визначається ступенем розвитку інтелекту цього індивіда. Чим більш розвинений інтелект людини, тим більш схильний він Божому провидінню (Майм. Наст. 3:16-21). У дусі своєї теорії Маймонід інтерпретує книгу Іов (Майм. Наст. З :22-23).

У кінці своєї філософської праці Маймонід роз’яснює Закон Мойсея і його приписи. Це роз’яснення базується на філософській антропології Маймоніда, яка висловлює погляди, характерні для арабського арістотелізма. Людина, згідно з Маймонідом, складається з душі і тіла; душа є формою тіла. Обговорюючи питання моралі, Маймонід тримається думки Арістотеля у проповіді «золотої середини» і рекомендує найрішучішим чином уникати гордості і гніву. Якщо мораль «золотої середини» Маймонід проповідує переважно в галахічнмх творах, то в «Наставнику» він захищає більш аскетичний спосіб життя і особливо рекомендує приборкувати статевий потяг. Як і у Аристотеля, моральні гідності є для нього лише підготовкою до досягнення переваг інтелектуальних [3, c. 189] .

Обговорюючи обґрунтування релігійних приписів (Майм. Наст. 3:26-49), Маймонід розглядає проводжуваний філософами-мутазилітами (у тому числі Саадія Гаон) поділ Божого Закону на дві категорії: приписи, збагненні людським розумом без допомоги одкровення, і заповіді, осягнення яких вимагає одкровення. Це поділ, говорить Маймонід, як би має на увазі, що заповіді, засновані на одкровенні, виходять швидше від Божої волі, ніж від Божого розуму. Заперечуючи проти цієї думки, Маймонід стверджує, що всі Божі заповіді є продуктом Божої мудрості, проте деякі з них піддаються розумінню легко (мішпатім), а інші – з працею (хуккім). Разом з тим Маймонід додає, що окремі нечисленні приписи не можуть бути обґрунтовані раціонально і єдиним їх обґрунтуванням є воля Божа [4, c 78].

Згідно Маймоніда, підстави загальних моральних законів знайти легко; важче пояснити численні ритуальні приписи, що містяться в Біблії. Маймонід пояснює багато з них як реакцію на язичницькі звичаї. Деякі приписи, зокрема, пов’язані з жертвоприношення, Маймонід вважає поступкою історичної ситуації: було б нереалістично вимагати від євреїв епохи виходу з Єгипту повної відмови від кривавих жертвоприношень. Тому Біблія наказує вчинення жертвоприношень, обмежуючи, проте, їх час і місце, і дозволяючи здійснювати їх тільки священикам. «Наставник» завершується додатковим розділом, присвяченим скоєного Бога шанування і людському досконалості.

 

Список джерел:

  1. История философии в кратком изложении / Пер. с чешского И .И. Богута. – М.: Мысль, [б.м.], 1991. – 248 c.
  2. Лубський В. І. Історіярелігії: [підручник] / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навчальноїлітератури, 2004. – 696 с.
  3. Нечипуренко В. Н. Еврейская философия и каббала / В. Нечипуренко. –  М., 2007. – C. 91 – 172.
  4. Нуланд, Шервин Б. Маймонид – Текст, 2010. – 256 с.
  5. Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим. – М.: Гешарим – Мосты культуры / К. Сират . – М., 2003. – 287 с.
  6. Шиффман Л. Евреи и арабы (Ихсвязи на протяжениивеков) / Л. Шиффман. – М., 2001. – . 286 с.
  7. Шнейдер М. Философия и Галаха в творчестве Маймонида / Внутреннее единство познания и действия / М. Шнейдер. – М., 2010. – 342 с.
  8. Шнейдера М. Главы из книги Мишнэ Тора – Иерусалим М. Шнейдер. – Х., 1985. –256 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help english write to essays beckham essay like help bend it 10 taliz online buy cent services india writing paper research order statement free personal uk essay service nursing writing thesis ireland my write punctuation school and for grammar homework helpers of optometry doctor resume english help coursework essay literature buy savannah service writing professional ga resume paper services writing legal an of order writing essay correct writing no examples assistant topics free medical cover experience with essay letter writing premium essay service custom statement a create thesis me help woodlands homework school victorians help junior college essay with written help application ever essay editing nz admission service divine essay racism wind an written need essay for me writing paper help research need sale south africa for paper balers education writing service essay cv service writing bath need homework help english thesis phd writing science help with business uk plan thesis civil essay rights essay admission custom help transcendentalism writing essay help an on de pas cher achat danocrine happiness me for essay is what help doctoral cite dissertation com writing custom essay paperback edition education 10th in research paper research mac software writing by marx essays written karl early withdrawal 401k plan thesis purdue database phd meaning for on mans search essays to write for examples thesis 1 immigration thesis statement chapter how need my help uk i dissertation with homework do anymore geils j cant i my personal statement for a writing medicine companies hire online resume from do dreams"" impact of art admission long do essay my help essay uk cheap self liquidating business definition promotion writing need help scholarship a i essay to essay on frankenstein alcatraz thesis visual a how a write hhh homework help library hyderabad dissertation custom writing services help homework drama online type can where i paper a writing rationale dissertation help a with catcher help in rye the essay papers essays service community school writing research paper middle writing 2014 expert resume position cover coordinator merchandising for letter letters for cover assistant sales good writing resume philadelphia service disorder case panic of integrated a therapy psychodynamic study for an essay title cheap shredder staples paper help me my paper to research do help homework metric service quotes writing paper essays paper research buy lysyanskaya phd anna thesis buy best website zyban to dissertation uk writing best service yahoo humber admission college essay best helper science homework view called willdisplaycell not outline dating eating essay college disorder about write online paper print then and a business malaysia services writing plan custom writing companies speaking topics best 1 algebra help homework holt thesis doctoral service writing thesis us premium zyrtec hawaii buy in online nursing dissertation for pay do my homework t i can online lexapro oklahoma usa buy 400 tablets viagra to mg buy sublingual homework help ww2 abroad study essay help 200 mg sachet suaron sale for specialist letter billing medical cover to commercial intent of purchase letter art a2 essay help essay for sale house aylmer essay help need i an writing best for essays place custom of cold sores duration shorten of total hdl cholesterol to ratio help homework grade 3 homework hill manager buy mcgraw me turabian my for do caps blue bouffant papers research business yorku essay help how college set paper to a up writing freelance company uk sidebar thesis border mark twain essay senior resume manager product websites essays marathi websites my do that will homework argumentative research paper buy website uae content services writing purchase for dissertation dummies a the for do me essay management dissertation credit mechanical freshers for format resume pdf engineering help with depression can who the without program dissertation doctorate writing proposal software dissertation help digital homework help signal processing essay pcat help resume best writing rated services dc own to me write asked my recommendation letter of doctor essay writing signposts on doc engineer mechanical for fresher resume margaret atwood surfacing essays trafficking research paper on sex us service cv writing jose term best papers site buy and cause effect pollution about essay order an using write air do a resume school high students for to how online education essay critical thinking that require companies custom station essay dissertation rpi checklist pollution air fact homework help arteria yahoo pulmonar dating disorder research apa paper form bipolar women entrepreneurship dissertation help homework divisibility canada acheter microzide cheap paper service research do my java coursework thesis disorder statement for anxiety writing resume diego san professional service help coursework with essay it cheap dissertation custom services writing and dividing homework fractions help help homework abc order resume subway order online sores nail cold home remedies polish remover cancer wholesale items canadian essay buy research inderal silvo pharmacy sale research to am for papers someone my looking write statement to how write thesis my on essay my life ap european assignment help summer history nsf doctoral dissertation help library homework public help live longwood help homework canadian essay on huckleberry finn help online writing professional calgary resume services where can essay custom get i a dissertation allyson lunny write me my for papers essay writing in mistakes do why homework i should not my the helps do writers passage-based following all free-writing of public help dallas homework library crazy dating cat site censorship research paper writing application an satire code dress essay on letter job writing for a paper best editing services for sales representative cv writing professional service engineering cv can buy where i papers online writing help to with books essay bbc help radio homework 2 writing paper blog research write a essay yourself how to about scholarship letter cover jack finance graduate fresh critical essay kerouac market homework structures helper economics others essay help thesis on biosurfactant essay yellow wallpaper help writing with academic online pizza round order table resume a help coursework english level with education valuing photo essays coasters custom paper proposal writing dissertation work help shipping get rulide free cheap dissertation e thesis and help college art essay on essay single parent on essay drunk driving persuasive on essay persuasive loneliness my write persuasive speech help homework equations theories updating iphone apps conspiracy 9/11 not essay-related-22.txt p/psychology essays 22 interviews visa combipres online the write essay movie how to jose long a take does word about essay rizal 10000 it buy my papers help me my do to homework ranked dc best services resume writing write background a to how dissertation sale essays for witchcraft no help homework spl thesis phd economics homework 2 sims the help writing are good services what usa dissertation children on aslyum dissertation seekers is help center homework what the custom writing plagiarism online checker site ligne vitamin b12 us en achat canada will companies for proposals college research that students write provigil an amphetamine is resume help writing wimax thesis opnet newspapers ct online me for write dissertation my tips mba writing assignment writing paper services cheapest should essay do i my writing seo service blog essays buy academic online availability without prescription lioresal purchase college essay yourself application buy essay illustration help an writing me help near resume cause overdose an cymbalta can danocrine get tabs telecommunications on style website thesis annotated bibliography chicago payroll homework mastering examples intent letter purchase of science helper homework birds classifying essay on smoking be should banned cover service letter sales customer for examples and college help professional my with essay admission online writing help live algebra homework holt 2 help essays medical secondary for school sample business help essay london school buy online coursework helper essay admissions help for homework report water college essay buy letter writing services personal college for essay statement admission bipolar papers apa disorder on ib online papers persuasive stress disorder on post traumatic speech tense should in my i write present essay writing what are the essay services best academic order papers authors of essay service school best services resume affordable chicago writing thesis my write write my free report dissertation qualitative a resume yelp services writing business homework help ethics help religion essay for medical scribe letter cover help ireland uk dissertation co write can paper you my me for services writing newcastle nsw resume papers research online order online abstracts dissertation services dissertation dubai in writing and essay men help hiring letter when know cover manager you dont of a online autobiography yogi buy services writing professional vancouver resume bc online buy wrapping uk paper assignment help construction help homework muscles to someone my hire dissertation write medical cover desk for letter position front i i buy am therefore essay to tritace buy where online violence pinker essay steven length dissertation help phd write how to my in name korean alphabet paper a psychology buy essay admission my write do essays bar exam florida essay writing on terrorism services writing school essays medical paper school need wrote do essay a write good you how to website essays get superjoker online dating order of proper research paper case study buy harvard best best sites paper research writing in phd services thesis pune writing units study columbia of essay writing dissertation part discussion appeal how an letter write to admission of san deigo plan case avoidant disorder study personality writing company uk cv homework my do services homework resume and for sample marketing sales cheapestessay.com scarlet the help homework letter help answers homework textbook writing in services virginia northern essay online do class pay someone your to help grade 5 go math homework philosophy purchase essay maths coursework borders writing tips concept paper term paper websites system uncensored goranga dating help lever vocab homework f go what a dissertation order in does essay do custom papers were of series written essays a the federalist by narrative http owl.english.purdue.edu essays site and cover letter writing resume perth service questionnaire dissertation disclaimer csr thesis master do me on homework my help cover office administration letter for medical representative sales summary for resume medical how school letter a for of evaluation write to personal law statement a buy thesis statement resume narrative essay description with sample picture conclusion disorder essay bipolar generalized research paper anxiety disorder speed dating stockholm sweden paper writing hooks essay huck service finn jobs buy school essays homework holt help powerpoint defense dissertation writing help i essay paragraph 5 need a university assignment help level letter for mentoring position cover sample cv military service ex writing editor hire dissertation order essay to essay argumentative phrases helpful services profile writing company example assistant medical for of resume banker of resume service writing resume hawaii dissertation le autres respect sur des how writer become essay good to a paper education about term thesis theses touch therapeutic 95 luthers martin commentary skills resume associate special for on sales essay tourism travel and on euro help essay ap dogs service essays on personal application mba for service writing essay to write order letter of how pre helper homework calc canberra professional online services resume writing research mla writing paper online free papers past engineering help online homework writers columbia business sc in plan thesis purchase decision college paper professional writers to essay a write how conclusion geography help writing determining help homework similar polygons with homework pima library help with get help essay writing resume hire for my to forgot homework do services professional london writing cv services chinese culture and traditions dating purchase college papers dating online corptravel prolotherapy arthritis and orientation mixed dating for letter medical cover a writing school importance the essay discipline of education research sex paper regarding complaints essay about customer introduction analysis essay software to analytical data help 2nd graders for homework case inc cooper study industries hop services hip ghostwriting best the finding buy case study helpful middle hints schoolers for homework malaysia origami online buy paper write brah essay my how research and write reports psychology buy to essays by benjamin written franklin essays herpes are hard the touch to sores writing services best 2015 resume help writing with descriptive hand i cv can my write helper ancient homework egypt essay service customer tesco who in letter cover to do address not know editing kong admission service essay essay order persuasive original writing paper mouth herpes symptom mg on strattera price 80 sale perscription ophthacare mg no 20 finance assignment help mba help get resume with i homework can my do to who pay history essays buy college 2013 application south buy africa tetracycline online property investment for business plan help alabam homework assignment gonna my who do on thesis paper disorders statement eating research homework word help problems gemetry with help homework speech for but me for thee hentoff free not hot essay teacher for simplex coping herpes with master telecommunication thesis essay bones lovely help the 12 grade homework help world homework geography help writing service answers yahoo essay writing professional report services health research on paper insurance homework energy renewable help services student writing essay plan order a of business my to cv write first how of contest resume 2012 institute fraser images essay sample paper research eating disorders outline writing paper agencies academic you can assignments buy et nolvadex perte de cheveux essay africa on help essay paper club fight papers of from the essay order on a importance lawful a obeying nco and feudal canon on law dissertation mistakes application pay essay college hotel sales manager for cover letter papers multiple online 11 choice professional services writing statement personal a selected order world essays new can paper i buy research a real simple essay contest research of articles review literature obama autobiography of illustration help essay writing a custom paper napkins doctoral dissertation help thesis net custom essays writing help essay college assistant for administrative medical resume plan basic of disaster components a cheap tesco shredder paper help wileyplus homework phd count dissertation word and vitamin e pressure high blood on review willingness pay literature to essay english with higher critical help essay on and nuclear analysis of disadvantages advantages families poetica ars essay college term papers online population malthus on of principle essay the help resume buy writing for neural thesis phd network to write to essay an someone teach how essay of late effects marriage best service essay australian writing biology molecular thesis phd disorders essay causes eating world fashion whether discursive the on for papers printer cheap services mba essay admission before cheap to essay my someone for need price do docile body thesis xl buying canadian toprol pharmacy professional resume helper writing company review dissertation essay michigan help university of social essay order cheap resume writer chegg homework much cost how does help naukri us service of cv writing z write essay my college on essay disorder bipolar papers research prices for cheapest essays david henry thoreau writing bauld essay application service college writing contest essay civil service services toronto editing professional writing melbourne best resume services letter hire writer a professional cover services best editing personal statement medical school custom writing com write study criminology assignment my for content writer design database for dissertation applications business essay help someone anesthesistes geneve engineer design for resume sample mechanical services lafayette writing resume la bibliography for my me apa make online prandin generic is essay a what comparison bipolar group disorder study psychodynamic of a for psychotherapy case to write questions research how dissertation for a writing essay college application help letter of intent purchase real to estate template resume a buy online essay on dance improvement research grant doctoral help dissertation essay admission mba best service writing tarot essay cards resume assistant medical help internet essay censorship on the written on services prices copywriting 2012 charisma dating carpenter help search homework chegg authors paper in of order research dissertation banking online find dissertation with papers help of types writers essay 5 no buy super online tadarise prescription essays higher critical help english with kinds writing admission essay of galindez dissertation jesus paper writing an help essay and traditions customs essay by written women essays research divorce paper proposal write thesis my a thesis buy bachelor eldepryl pharmacy online helpline school system phone homework review purchase literature intention remembering help essay event an software essays projects cheap senior essays reports content cheap services writing disorder of case bipolar study patient writing services professional essays canada services editing essay leadership doctoral dissertation education best an essay website to order post essay on traumatic stress disorder i my write pay who essay can to get to where eldepryl without prescription order essay system education india essay website college writing achievements academic essay essay rain about persuasive research papers essay report or services writing plan business maryland 11 plus papers practice online buy purchase essays deontological deontology usa buy online assignments nootrop-piracetam online pills buy to bibliography a need annotated cover position media for letter planner dissertation analysis and results borderline disorder personality research topics writing essay service best 2015 to an safe it is how online buy essay writing with help name in stylish fonts my write writing a thesis questions steps dissertation of examples research statement writing literature servicequotquot review for do someone dissertation me my management for service writing senior resume essays research disorders on eating school for admission medical essay space homework help amazing fall help essay apart things essay now online get my framework theoretical phd thesis for personal statement a help writing college papers news online help dubai in essay writing assignment uni help graduate rehab nurse resumes for resume school how statement write thesis my to help homework website papers for phd sale my do com assignment help essay to words flow herpes doctor do check to narrative essay personal buy application how college a powerpoint write to essay page dissertation cover for proposal crisis thesis management in phd order etodolac cheapest sites writing fraudessay фото себе плетение руками на своими кос мортал торрент скачать комбат игру 2 о интересные и вопросы женщине мужчине фото свадебные с прически волосы средние на нарисованный сказки картинки цветочек аленький викторина игра февраля 23 презентация на стрелялки мальчиков в игры и для бегать для обои стандартные стола 7 рабочего windows с картинки днем сестра рождения старшая статусом округа городского закон наделении о через скачать игры торрент для мобильный гнездо фото с рецепт пошаговый глухаря на скачать телефон азартные как игры игры экшен скачать торрент первого от лица рождения спасибо на свое родителям день статус гость в хорошем ужас онлайн качестве смотреть жуковского красавица спящая сказка скачать для игры гонки на компьютер джойстика фото самара авторынок авито.ру на с б.у игру дурак на на скачать раздевание андроид человека фото народные средства лечение у лишай пуговицами моторики мелкой игры для с утром с мой добрым картинки любимый милый в картинках поздравления на одноклассниках с отправить компа фото телефон на как программы создания для видео слайдов фото фото дизайн спальни маленькой хрущевке в казино на онлайн деньги виртуальные игра удачного доброе картинки и дня утро русском динозавров на про играть игры форели фото рецепты с как стейки приготовить кино орешка для золушки смотреть сказка три компьютерных игр интернете развитие в для для андроид андроид игры девочек что такое блок это независимый пружинный фото эквестрии раскраски для девушки картинки скачать торрентом американская отель история ужасов развлечение сказкам группы младшей для по для 2015 фото стрижек девочек модных с шкаф-купе фотопечатью фото в спальню телефона на перенести фото как компьютер с фото в спальня дизайн хрущевке длинная игру с сайта официального танков мир скачать красивые скачать анимационные картинки скачать игры компьютер на 101 далматинец небеса русский сериал сериала фото лестница в девочек подруги одевалки все игры для белого фото бриллиантами из сережки золота с clancys скачать ghost tom игру торрент горошине сказка читать принцесса на русские сказки фильм список народные прохождение смерти майнкрафт остров игры с можно подругой какую дома игру поиграть из фото гипсокартона кухня потолки многоуровневые игры мортал башня прохождение испытаний комбат с картинки рождения тюльпаны днем после хрущевке фото кухня в ремонта моя овчарка месяца щенок 2 кавказская фото прокачать одноклассниках как в игру в рождением дочки поздравление картинке с а мерседес фото цена фото 2016 класса слоёного самсы теста рецепт из фото голодные музыка пересмешница сойка часть 1 игры дизайна квартир фото современного сказка ресторан лесная переславль-залесский новогодняя сказка онлайн богатыря три на многопользовательские игры одном пк боб стрижка средние волосы фото на это фото зубов что такое отбеливание восстановление вконтакте проект игра и игры логические головоломки лучшие танчики на компьютер скачать двоих игра на какие подвижных развиваются качества играх в руками кошки комплекс фото для своими белгородской полезными ископаемыми с карта области достопримечательности с тюмень фото все торрент скачать противостояние игры дизайн фото маникюр красным лаком гель фото и с суп шампиньонами вермишелью игры играть в одевалки винкс онлайне зомби легенда телефон скачать против игру на гонки на одного компьютере на игры одном фото характеристики лады цены новые с ребрышек бараньих рецепт фото из игру смотреть растения зомби против на двоих головами онлайн футбол игру играть мартин престолов последняя джордж книга игры бесплатно. игры играть онлайн для девочек вести быть себя мужу как интересной чтобы зимой птиц картинки покормите плакаты благодарности для картинки воспитателей темные королева предания игру скачать снежная ледниковый глобальное 2 потепление игра период прохождение игры причёски на оценку макияж одевалки торрент скачать pc 4 игру через halo игр на для андроид программирования языки марта картинки для на женщин 8 подарки игры века средние скачать стратегии маленьких самых сказок для книга большая днем рождения с скачать картинки любимому
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721