ФІЛОСОФІЯ АРІСТОТЕЛІЗМУ МОШЕ БЕН МАЙМОНІДА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Maimonides

 

У статті розглянуті концептуальні особливості філософії арістотелізму та внесок  в її традицію філософських поглядів представника цього напрямку Моше бен Маймоніда.

Ключові слова: етика, філософія, арістотелізм, іслам, іудаїзм, равваністичній юдаїзм,першодвигун,Біблія.

 

ThearticledescribestheconceptualfeaturesofthephilosophyofAristotleanditscontributiontothetraditionofphilosophicalviewsoftherepresentativeofthedirectionofMoshebenMaimonides.

Keywords: ethics, philosophy, Aristotelianism, Islam, Judaism,  rabby’sJudaism, primemover, theBible.

 

Маймонід народився на півдні Іспанії, в мусульманській Кордові, де і його батько, МаймонбенЙосеф (народився, найімовірніше, в 1110 р. – помер у проміжку між 1165 і 1170 р.), один із найбільш впливових галахістов свого покоління, був Даян. У 1148 р. родина Маймоніда була змушена бігти з Кордови, рятуючись від переслідувань євреїв династією Альмохадов (див. Іспанія), і протягом семи-восьми років поневірялася по Іспанії і, можливо, Провансу, поки в 1160 р. не оселилася в місті Фес (Марокко).

У роки поневірянь Маймонід заклав міцні основи своєї широкої різносторонньої вченості. У 1158 р. Рамбам став до роботи над коментарями до Мішні, тоді ж він написав короткий трактат про єврейський календар, трактат із логіки, низку коментарів до трактатів вавилонського Талмуда і працю, присвячену галахічним питанням в Єрусалимському Талмуді (див. нижче)[7, c. 54].

Згідно з мусульманськими джерелами, родина Маймоніда формально визнала іслам, однак це твердження заперечується. Докори сумління, які відчували євреї, змушені переслідуваннями до суто зовнішнього прийняття ісламу, спонукали МаймонабенІосефа звернутися до них з посланням «Іггеретха-Нехама» («Послання розради»), в якому міститься твердження, що той, хто читає єврейські молитви, хоча б у стислій формі, і творить добрі справи, залишається євреєм. Сам Маймонід написав під час свого перебування в Північній Африці «Іггеретха-шмад» («Епістола про [вимушеному] відступництві»), зване також «Маамаркідушха-Шем» («Слово про освячення Божого імені»), в якому наполягає на обов’язки єврея, спонукуваного в якій-небудь країні до відступництва, покинути цю країну. Відповідно до цієї норми, Маймон і його сім’я залишили Фес, також входив в державу Альмохадов (1165) і прибутку в Акко, де залишалися близько п’яти місяців. День від’їзду Маймона і його сім’ї з Феса, а також день, коли судно, на якому вони пливли, врятувалося від бурі, відзначалися нащадками Маймона сімейним постом, а день прибуття сім’ї в Ерец-Ісраель став святом. Сім’я Маймоніда здійснила поїздку по Ерец-Ісраель, відвідавши Єрусалим і Хеврон, а потім відбула до Єгипту. Після короткочасного перебування в Олександрії сім’я Маймоніда оселилася в Фостат. МаймонбенЙосеф помер або в Ерец-Ісраель, або в Єгипті [8, с. 96].

Протягом восьми років Маймонід, завдяки підтримці брата Давида, торговця коштовними каменями, був вільний від матеріальних турбот і міг цілком присвячувати себе літературній діяльності, виконуючи одночасно почесні обов’язки релігійного і світського керівника єврейської громади. Коментар Маймоніда до Мішні був завершений в 1168 р. У наступному році Маймоніда збагнув тяжкий удар: його брат Давид потонув під час поїздки по торгових справах, залишивши дружину і двох дітей. Сім’я була розорена. Маймонід переніс удар надзвичайно важко: цілий рік він пролежав майже без руху, а проте потім йому довелося шукати засоби існування. Маймонід зайнявся медичною практикою. Слава вправного лікаря прийшла до нього не відразу. Вона значно зросла після того, як в 1185 р. він був призначений одним з особистих лікарів ал-Фаділа, фактичного правителя Єгипту після від’їзду звідти у 1174 р. Салах ад-Діна, потім, за деякими відомостями, Маймонід став лікарем і самого Салахад-Діна. Саме в ці роки, незважаючи на свою завантаженість медичною практикою і справами єврейської громади Фостат (офіційним главою якої він був визнаний в 1177 р.), Маймонід написав два монументальних праці, що принесли йому славу – Тора («Повторення Закону»; складений в 1180 р.) та «Море Невухім» («Наставник вагається», 1190), а також «ІггеретТейман» («Єменське послання») і «Маамартхіятха-мітимо» («Міркування про воскресіння з мертвих»)[5, c. 48].

«Єменське послання» було написане у зв’язку з переслідуваннями євреїв арабським правителем Ємену, фанатиком-шиїтом (див. Іслам), який запропонував їм вибір між зверненням в іслам і смертю. Багато єменських євреїв піддалися тиску і формально прийняли іслам. В їхньому середовищі з’явився якийсь лжемесії або лжепророк, який, вбачаючи в цих подіях досвітнє згущення темряви, сповіщав негайний наступ месіанської ери. У сум’ятті євреї Ємену звернулися до Маймоніда, який відповів їм (мабуть, у 1172 р.) згаданим вище посланням «ІггеретТейман» (по-арабськи – «Ар-рису ал-Ямані»). Написане простою, доступною мовою, послання попереджало про небезпеку, що приховані в християнстві та ісламі: проповідь нового одкровення, згідно з Маймонідом, більш небезпечна, ніж меч і спокуси еллінізму. Хоча Маймонід розумів, яка небезпека загрожувала б йому, якби це послання потрапило в руки мусульман, він просив поширити його в усіх громадах. Послання справило величезний вплив на євреїв Ємену, які в подяку за обнадійливі слова, підкріплені тим, що Маймонід використовував свій вплив при дворі, щоб домогтися полегшення податкового тягаря, ввели в кадіш молитву «за життя нашого вчителя МошебенМаймон».

«Міркування про воскресіння з мертвих» (1191) було прямим продовженням книги Мішні Тора і було відповіддю на висувалися проти цієї книги звинувачення в запереченні одного з фундаментальних принципів єврейської релігії – вчення про особисте воскресіння. Підставою для цих звинувачень стало те, що в книзі Мішні Тора підкреслюється не стільки індивідуальне тілесне воскресіння, скільки безсмертя душі. Маймонід відкинув ці звинувачення, наголошуючи, що вчення про воскресіння є останнім із сформульованих ним тринадцяти принципів іудаїзму [1, c. 158].

Як глава єврейської громади, Маймонід багато займався питанням ставлення до караїмів, вважаючи, що спілкування з ними забороняється лише тоді, коли це ставить під загрозу дотримання приписів юдаїзму. Діяльність Маймоніда забезпечила панування раббанітів у Каїрі. Маймонідвніс низку змін в літургійну практику.

До кінця життя Маймонід продовжував трудитися як глава єврейської громади і придворний лікар. Він вів велику переписку з громадами різних країн. Маймонід помер 13 грудня 1204, оплакуване у всіх частинах єврейського світу. Його останки були перевезені до Тверії для поховання; донині його могила залишається об’єктом паломництва [1, с. 84].

Особливе значення мають розлогі частини вступу, включені Маймонідом у коментарі. Загальне введення, яким відкривається коментар до розділу Зра’ім, є по суті введенням в Усний Закон і його історією від Мойсея до епохи Маймоніда. Введення до трактату ПіркейАвот, відоме під назвою «Шмонапрак» («Вісім голів»), є етико-філософським трактатом, в якому автор прагне узгодити етику Аристотеля з раввіністичним юдаїзмом. У вступі до трактату МішниСанхедрін (10:1), який починається словами: «Весь Ізраїль має частку в потойбічному світі», –Маймонід розглядає основні положення юдаїзму, сформульовані ним у тринадцяти принципах віри. У розлогому і докладному введення до розділу ТохоротМаймонід систематизує все сказане в талмудичній літературі із питання чистоти ритуальної [3, с. 79].

Численні респонсМаймоніда (їх 464), написані на мові запитів, тобто арабською або на івриті, відображають центральну роль Маймоніда в общинному житті євреїв Єгипту і сусідніх країн. Серед тих, хто зверталися до Маймоніда із запитами, були видні галахісти того часу, думка яких часто не збігається з думкою Маймоніда. Незважаючи на гіркий досвід переслідувань з боку фанатиків ісламу, Маймонід послідовно відмовляється визнавати мусульман ідолопоклонниками і підкреслює суто монотеїстичний характер ісламу. Маймонід різко засуджував гностичний твір «Шіур кома» (див. Каббала) і заперечував його єврейський характер. Він заперечував також наукову цінність астрології.

РеспонсМаймоніда нормандці-прозеліти Овадії (див. Овадіяха-Гер), запитує, чи може він вважати себе євреєм в повному сенсі цього слова і вимовляти бенедікції і молитви, в яких ідеться про «Бога наших праотців», є унікальним людським документом, виражає турботу про почуття самотнього і невпевненого в собі прозеліта. Згідно Маймоніда, немає ніякої різниці між євреєм за народженням і тим, хто прийняв єврейство. Авраам – батько всіх праведних, що йдуть його шляхами, і, отже, батько кожному Геру (див. Гер; прозеліти).

Як кодифікатор Галахи, Маймонід вважав незадовільними всі попередні спроби систематизації 613 міцвот. Тому він склав «Сеферха-міцвот» («Книгу заповідей»), де сам систематизував 248 розпорядчих і 365 заповідей-заборон. Як введення до цієї праці, він виклав 14 принципів і піддав суворій критиці роботу своїх попередників, серед них- упорядника кодексу «Халахотгдолот» (див. Галаха) та інших. Ця критика викликала заперечення з боку таких захисників старих авторитетів, як Нахманід, а проте в цілому книга «Сеферха-міцвот» була прийнята галахістами. Написана арабською мовою книга «Сеферха-міцвот» (арабська назва «Кітабал-фараід») кілька разів перекладалася на іврит. Зберігся переклад Мошеібн Тіббона (див. Тіббоніди) [4, c. 170].

Поряд із суто галахічними питаннями у Мішні Тора розглядаються питання філософські і наукові: 1-ша книга містить цілісну систему метафізики, 3-тя – астрономічні розрахунки, 14-та – виклад учення про Месію і дискусію з поглядами християн і мусульман. У свій кодекс Маймонід включив правила покаяння (тшува), не пов’язані з Галахе в загальноприйнятому сенсі.

На відміну від коментаря до Мішні і книги «Сеферха-міцвот», які були написані по-арабськи, книга Мішні Тора написана на прекрасному і ясному івриті, подібного якому не знала галахична література з часу ієхудаха-Насі. Структура, форма і композиція Мішні Тора є безпрецедентним у єврейській догматичній юриспруденції явищем (див. Кодифікація Закону), що протягом століть викликало суперечки серед галахістов. Логічно послідовна структура праці накликала на себе критику тих, хто побоювався, що кодекс Маймоніда може стати суперником Талмуда і раввиністичних коментарів – справжнього джерела галахічної творчості (див. далі, розділ Полеміка про вчення Маймоніда). Найсуворішим критиком Маймоніда був його старший сучасник Аврахамбен Давид з Поскьера, дорікали Маймоніда за відмову цитувати джерела та авторитети, на які спиралися його галахічні рішення. Думка Аврахамабен Давида з Поскьера знайшло підтримку у низки інших галахістів. Ще в дев’ятнадцятому ст. опозиція кодексу Мішні Тора була предметом спору між Ш. Д. Луццатто, Н. Крохмалем та іншими [6, c.150].

Маймонід відповів критикам посланнями, в яких наполягав, що в його наміри зовсім не входило перешкоджати вивченню Талмуду і пізніших коментарів. Дійсно, багатьом з халахот в Мішні Тора подані слова «мої вчителі вказували», пов’язані з безпосереднім попередникам Маймоніда в кодифікації Галахи, – Іцхаку Алфасі і Йосеф Ібн Мігашу (1077-1144). Висловам і постановам Гаона часто передують слова: «Гаон постановили» або «Це рішення належить Гаону». Розбіжність Маймоніда з думкою його батька з певного питання, що в принципі не допускається Галахою, не було засуджене Аврахамомбен Давидом з Поскьера, який не звернув уваги і на ясно виражену в передмові до Мішні Тора думку Маймоніда, що вивчення цієї книги без звернення до інших джерел має стати єдиним шляхом оволодіння Усним Законом для того, хто вже ознайомився з Письмовою Законом. Цим надіям Маймоніда не судилося збутися: його кодекс не набув того виняткового значення в житті єврейства, яке було метою упорядника, а проте він став потужним стимулом галахічної творчості, предметом ретельного вивчення та тлумачення.

Маймонід як філософ. За загальним визнанням, Маймонід був найбільшим єврейським філософом середньовіччя, а його праця «Наставник вагається» є найбільш значним філософським твором, створеним релігійним євреєм. Ця праця була написана арабською мовою під назвою «Далалатал-хаірін» («Путівник блукаючих») і незабаром двічі переведена на іврит під назвою «Море Невухім» («Наставник вагається»). Ці переклади визначили напрям єврейської філософії з початку 13 ст., І впродовж всього іншого періоду середньовіччя майже всі філософські праці цитували Маймоніда, розділяючи або критикуючи його погляди [8, c. 25].

За своїм філософським поглядам Маймонід був послідовником Аристотеля. Саме він поставив середньовічну єврейську філософію на міцну основу аристотелізма. Однак політична філософія Маймоніда, як і інших перипатетиків його часу, спиралася швидше на ідеї Платона. В листі своєму перекладачеві Шмуель Ібн Тібону (див. Тіббоніди) Маймонід радить вивчати твори Аристотеля з допомогою його елліністичних коментаторів –Олександра Афродизийский і Фемістій, а також свого сучасника Ібн Рушда (Аверроеса). Правда, коментарі Ібн Рушда дійшли до Маймоніда занадто пізно, щоб мати серйозний вплив на його працю.

З арабських філософів Маймонід особливо цінував ал-Фарабі, а також Ібн Баджо (Авемпаса). Праці Ібн Сіни (Авіценни) Маймонід вважає гідними вивчення, однак ставить їх нижче праць ал-Фарабі. У ряді питань Маймонід все ж слід за Авіценною. З єврейських філософів Маймонід згадує тільки Іцхака Ісраель, погляди якого він не розділяє, і Іосефа ібн Цадіков, якого він хвалить за його вченість, хоча і зазначає, що знайомий лише з ним самим, але не з його працями [1, c. 99].

Маймонід вважав себе продовжувачем традиції арабських перипатетиків, вчення яких він пристосовував до власних поглядів, відповідно змінюючи їх. У той час як філософи-мусульмани складали коментарі до творів Аристотеля, конспекти його системи і самостійні філософські трактати, Маймонід присвятив себе головним чином розробки специфічних філософських питань, особливо які стосуються взаємин філософії та релігії.

Для поглядів Маймоніда істотним є поділ людства на дві групи: інтелектуальну еліту, яка здатна розуміти раціональні аргументи, і маси (сюди входять і ті, хто вивчає тільки релігійний Закон), які слід переконувати, звертаючись до їх уяві. «Наставник вагається» адресований першії групі.

Зазнавши значних труднощів, пов’язаних із розумінням головної філософської праці Маймоніда, виникли дві школи його інтерпретації. Перша розглядає Маймоніда як філософа, який прагнув привести свої погляди в гармонійну відповідність із вченням релігії, друга бачить у ньому раціоналіста – послідовника Аристотеля, який брав релігійні вчення головним чином у вигляді поступки розумінню мас. Так, наприклад, згідно з першою інтерпретації, Маймонід вважав, що світ створений, а згідно з другою – що він вічний. Деякі дослідники вважають, що Маймонід заперечував здатність людського розуму вирішити ряд питань, що відносяться до небесної сфери. Джерело цих розбіжностей – в суперечностях, що містяться в самому тексті Маймоніда [3, с. 115].

«Наставник» Маймоніда адресований тим, хто твердий у релігійних переконаннях і дотримується всіх приписів релігії, однак під впливом вивчення філософії відчуває збентеження, стикаючись у Біблії з антропоморфічними виразами. Маймонід прагне показати, що, поряд з буквальним значенням, ці вирази мають ще алегоричне, «духовне» значення; саме це духовне значення і застосовується до Бога. Маймонід також зробив в «Наставник» спробу пояснення незрозумілих біблійних іносказань. «Наставник» присвячений філософської інтерпретації Писання, тобто, за словами Маймоніда, «науці Закону в її істинному сенсі», або «таємниць Закону».

Перша тема філософії Маймоніда – Бог. Маймонід обговорює питання про Божественних атрибутах, про буття, єдності і безтілесність Бога. В Біблії Богу приписується безліч атрибутів, але разом з тим підкреслюється Його єдність. Якщо єдність означає простоту, як воно може бути узгоджено з безліччю атрибутів? Маймонід стверджував, що випадкові, тобто не пов’язані з самої сутності Бога, атрибути повинні інтерпретувати як атрибути дії: коли кажуть, що Бог милосердний, це означає, що Його дії характеризуються милосердям; істотні ж атрибути слід розуміти як заперечення заперечень: якщо говорять, що Бог існує, це означає заперечення допущення Його небуття (див. Майма. Наст. 1:50-60).

Маймонід полемізує з мутакалімами– представниками мусульманської спекулятивної теології (калам) – і їх єврейськими послідовниками. Аргументи мутакалімів на користь існування, єдності і безтілесність Бога не задовольняють Маймоніда, оскільки вони спираються скоріше на уяву, ніж на розум (див. Майма. Наст. 1:71-76). В іншому місці вирішення питання про сотворення чи вічності світу представляється Маймоніда лежачим поза компетенцією розуму. Власні докази буття, єдності і безтілесність Бога в Маймоніда передує перерахуванням 25 метафізичних та фізичних положень, запозичених із сучасної йому філософської літератури. До них він додає 26-е положення про вічність світу, яке не відображає його власних поглядів, але служить лише методологічним цілям. Маймонід вважає, що визнання вічності світу не перешкоджає доведенню буття Бога (Майм. Наст. 2, введ.) [4, c. 133].

Маймонід використовує чотири докази буття Бога, що мали ходіння в філософії його часу, – докази, які виходять: з руху; зі складу елементів (варіант першого доказу); з необхідності та випадковості; з потенційності та актуальності (причинності). Всім цим доказам властива загальна структура: вони виходять з якихось спостережуваних властивостей світу, спираються на положення про неможливість регресії в нескінченність і приходять до висновку про необхідність існування першооснови. Ланцюг рухомих і рушійних речей закінчується останньою з небесних сфер, що приводиться в рух початком, яке, хоч і виробляє рух, само залишається нерухомим. Це першодвигун, який Маймонід ототожнює з Богом.

Звертаючись до характеру першодвигуна, Маймонід доводить його безтілесність і єдність. Першодвигун не може перебувати ні всередині рухомої ним сфери, ні поза нею як якесь тіло, отже, він безтілесний. Не може існувати двох безтілесних двигунів.

Отже, першодвигун існує, він безтілесній і єдиний. Доказ буття Бога, що спирається на категорії необхідності і випадковості, виходить з того, що існування окремих речей у світі не є необхідним і залежить від абсолютно необхідного буття.

Звертаючись до питання про творіння (Майм. Наст. 2:13-26), Маймонід перераховує три космогонічних теорії: вчення Тори про створення світу Богом з нічого; теорію Платона і інших філософів, згідно з якою Бог створив світ з вічно існуючої матерії; теорію Аристотеля , згідно з якою світ вічний. Аналізуючи тексти Аристотеля, Маймонід намагався показати, що той вважав свої аргументи не стільки вирішальним доказом вічності світу, скільки свідченням більшої ймовірності його вічності в порівнянні з його створенням. Сам Маймонід вважає, що на користь обох гіпотез можуть бути наведені переконливі аргументи. З цього випливає, що остаточний доказ вічності або створення світу перевершує можливості людського розуму, який може лише пропонувати ймовірні аргументи на користь кожної альтернативи. Проте розгляд цих аргументів свідчить про більшу ймовірність вчення про творіння з нічого, яке Маймонід і приймає на цій підставі. Додатковим аргументом на користь творіння є посилання на Писання. Маймонід сміливо заявляє, що якщо б вічність світу могла бути доведена за допомогою філософських аргументів, він не завагався б дати відповідну інтерпретацію тексту Біблії точно так само, як не вагався дати алегоричне тлумачення антропоморфічним виразами в ньому. Маймонід вважає принцип творіння одним з найважливіших принципів релігійної філософії, поступається за значенням лише принципом єдності Бога, так як з його допомогою пояснюється можливість чудес та інших надприродних явищ. Без нього релігія звалиться. Тим не менш, деякі тлумачі знаходять у Маймоніда езотеричне вчення про вічність світу [1, c. 276].

На питання, чи не прийде одного разу кінець створеного світу, Маймонід дає негативну відповідь і стверджує, що вчення про незруйнування світу в майбутньому також міститься в Біблії (Майм. Наст. 2:27-29).

У вступі до «Наставнику» Маймонід стосується питання про характер пророчого досвіду, уподібнюючи його інтелектуальному натхненню. У спеціально присвяченому цьому питанню розділі (Майм. Наст. 2:32-48) Маймонід розглядає психологію пророцтва і його політичну функцію. Маймонід визначає пророцтво як еманацію, витікаючи від Бога, яка за посередництва активного розуму впливає спочатку на інтелект людини, а потім на його уяву. Маймонід визнає центральну роль уяви у виконанні пророком його політичної функції. У відповідності з поглядами мусульманських перипатетиків Маймонід розглядає пророка як державного діяча, що несе своєму народові закон і закликає дотримуватися його. Ця концепція пророка – державного діяча – сходить до деяких ідей платонізму. Згідно з Маймонідом, головне завдання пророків (після Мойсея) – переконувати людей дотримуватись Закону Мойсея; тому пророки повинні користуватися образною мовою та притчами, що апелюють до уяви мас. Якщо філософ користується тільки своїм розумом, а державний діяч – уявою, то пророк користується і тим, і іншим. Мойсея Маймонід вважає найбільшим з пророків. Мойсей, проте, не спирається на уяву. У своїх працях галахічнихМаймонід відзначає унікальні переваги Мойсея над іншими пророками [2, c. 225].

Третя частина «Наставника» починається з філософського тлумачення пророцтва Ієхезкель про «Божественної колісниці» (Меркава), в якому Маймонід вбачає опис земного світу, небесних сфер і інтелектів, – почав, яким сфери зобов’язані своїм рухом. Цим закінчується розділ «Наставника», присвячений теоретичної філософії, тобто умоглядної фізики та метафізики (Майм. Наст. 3:7-до кінця розділу). Потім Маймонід звертається до обговорення проблем світового зла і Божественного провидіння.

Маймонід поділяє вчення неоплатоніків, згідно з яким зло не є незалежним початком, але є скоріше недоліком або відсутністю добра. Він розрізняє три види зла: природне, що не піддається контролю людини (наприклад, повені або землетрусу), соціальне (наприклад, війни) і приватне – різні людські вади; останні два види зла можуть контролюватися людиною. Природне зло зустрічається нечасто, отже, більша частина світового зла, яка викликається людиною, може бути усунена за допомогою правильного виховання. Заперечуючи тим, хто вважає світ злим у самій його суті, Маймонід каже, що той, хто бачить світ як ціле, а не тільки власні страждання і нещастя, виявляє, що світ в цілому добрий, а не злий (Майм. Наст. 3: 8-12).

Маймонід розглядає питання про Боже всевідання і провидіння. Він розрізняє загальне провидіння, яке належить до законів природи, і індивідуальне провидіння, що виражає Божу турботу про кожну людину. Розглянувши та відкинувши погляди різних філософів: Епікура, Арістотеля (правильніше- його коментатора Олександра Афродизійського), представників різних шкіл Калама (див. вище), а також думки деяких Гаон (ймовірно, СаадіяГаона), – Маймонід викладає власну позицію: існує індивідуальне провидіння, і воно визначається ступенем розвитку інтелекту цього індивіда. Чим більш розвинений інтелект людини, тим більш схильний він Божому провидінню (Майм. Наст. 3:16-21). У дусі своєї теорії Маймонід інтерпретує книгу Іов (Майм. Наст. З :22-23).

У кінці своєї філософської праці Маймонід роз’яснює Закон Мойсея і його приписи. Це роз’яснення базується на філософській антропології Маймоніда, яка висловлює погляди, характерні для арабського арістотелізма. Людина, згідно з Маймонідом, складається з душі і тіла; душа є формою тіла. Обговорюючи питання моралі, Маймонід тримається думки Арістотеля у проповіді «золотої середини» і рекомендує найрішучішим чином уникати гордості і гніву. Якщо мораль «золотої середини» Маймонід проповідує переважно в галахічнмх творах, то в «Наставнику» він захищає більш аскетичний спосіб життя і особливо рекомендує приборкувати статевий потяг. Як і у Аристотеля, моральні гідності є для нього лише підготовкою до досягнення переваг інтелектуальних [3, c. 189] .

Обговорюючи обґрунтування релігійних приписів (Майм. Наст. 3:26-49), Маймонід розглядає проводжуваний філософами-мутазилітами (у тому числі Саадія Гаон) поділ Божого Закону на дві категорії: приписи, збагненні людським розумом без допомоги одкровення, і заповіді, осягнення яких вимагає одкровення. Це поділ, говорить Маймонід, як би має на увазі, що заповіді, засновані на одкровенні, виходять швидше від Божої волі, ніж від Божого розуму. Заперечуючи проти цієї думки, Маймонід стверджує, що всі Божі заповіді є продуктом Божої мудрості, проте деякі з них піддаються розумінню легко (мішпатім), а інші – з працею (хуккім). Разом з тим Маймонід додає, що окремі нечисленні приписи не можуть бути обґрунтовані раціонально і єдиним їх обґрунтуванням є воля Божа [4, c 78].

Згідно Маймоніда, підстави загальних моральних законів знайти легко; важче пояснити численні ритуальні приписи, що містяться в Біблії. Маймонід пояснює багато з них як реакцію на язичницькі звичаї. Деякі приписи, зокрема, пов’язані з жертвоприношення, Маймонід вважає поступкою історичної ситуації: було б нереалістично вимагати від євреїв епохи виходу з Єгипту повної відмови від кривавих жертвоприношень. Тому Біблія наказує вчинення жертвоприношень, обмежуючи, проте, їх час і місце, і дозволяючи здійснювати їх тільки священикам. «Наставник» завершується додатковим розділом, присвяченим скоєного Бога шанування і людському досконалості.

 

Список джерел:

  1. История философии в кратком изложении / Пер. с чешского И .И. Богута. – М.: Мысль, [б.м.], 1991. – 248 c.
  2. Лубський В. І. Історіярелігії: [підручник] / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навчальноїлітератури, 2004. – 696 с.
  3. Нечипуренко В. Н. Еврейская философия и каббала / В. Нечипуренко. –  М., 2007. – C. 91 – 172.
  4. Нуланд, Шервин Б. Маймонид – Текст, 2010. – 256 с.
  5. Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим. – М.: Гешарим – Мосты культуры / К. Сират . – М., 2003. – 287 с.
  6. Шиффман Л. Евреи и арабы (Ихсвязи на протяжениивеков) / Л. Шиффман. – М., 2001. – . 286 с.
  7. Шнейдер М. Философия и Галаха в творчестве Маймонида / Внутреннее единство познания и действия / М. Шнейдер. – М., 2010. – 342 с.
  8. Шнейдера М. Главы из книги Мишнэ Тора – Иерусалим М. Шнейдер. – Х., 1985. –256 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing educators resume for services best nyc slaughterhouse on five time essay in Flomax Anaheim online mastercard singapore Flomax - buy buy admission for recommendation my rewrite paragraph Parlodel overnight - shipping Lexington purchase Parlodel where to buy essay cheap law homework helps grades mg pct 20 aceon admission writing job essay custom essay with a synthesis writing help harry potter admissions college essay 150mg brafix abuse child research help education home homework where i help can accounting get homework essay forum buy leadership statement a essays avoid thesis in things to philosophy lititure review dissertation games essay racism summary obasan essay hunger zoloft generico acquistare speech sample sales for elevator bjoern dissertation brandenburg company us writing based essay medical companies writing own to how autobiography my write mla purchase paper sans acheter lotrel ordonnance 2007 special word ms teacher needs download essay resume in tense written the are narrative essays in past buy resume software best disney help research paper oberservational behavior of order a paper research writing mental tech health resume objective for to on how essay process a interview job for prepare respiratory list research paramedic studies marketing case topics highwayman help homework online fax free papers proportion help and ratio homework and thesis for dissertation resources writing please my write paper cheap glasgow binding thesis essay writers money for order advocates essay on public paper with help thesis an essay need buy to history cannon research buy paper my essay writer help essay discursive for writing association best services resume educators 123 help me essay science help homework with i my need customer essay service starbucks resume medical for sample school admission uk service custom essay writing homework help thermodynamics personality antisocial disorder case study patient with bulldog papers sale english for puppies resume services albuquerque in writing ppt borderline presentation personality disorder term sale essays papers for world help homework religion paid writing sites of programme national service spm benefits essay dissertation blogspot help graduate rice university admission essay application to how up argumentative set an essays ucla essay letter essays the dead formal of application sample day dissertation online archives factor help tree homework flagyl pharcharmy canadian online que es religion la dating politeismo yahoo generic Malegra paypal Malegra Richmond DXT DXT buy - history abstracts dissertation essays abortion argumentative on essay best website students for australian statistics dating thesis phd quinnell eric block essays writers template review history book paper research chemistry on eku website edewor dating paper india in writers professional research report satisfaction on dissertation customer renewable thesis phd energy sources me do you homework my can help 2 i can my on ipad homework do an paper discount write my code paper my paper research write my write doctoral thesis schedule order articles division helper homework scarlet letter the homework help dissertation conclusion a writing for disorders sleep essays thesis phd princeton doctorate edu university assignment help writing need essay writing services uk cheap plates paper canada write how to xat an essay admission exam phschool online homework help what write should my i in essay tense the paper best writing service what is on for runner kite the soaps essay toilet analytical thesis writing happiness can money buy essay - Microzide sale Henderson product buying online Microzide online english level a help essay language custom guide dissertation writing corrig juridique dissertation need i a help report with book essay for graphic organizer essay school graduate service writing writing creative love letters ideas for online 23 sejmu dating posiedzenie review help editing dissertation representatives sample sales resumes for paper written psychology and dissertation nursing phd funding papers narrative essay buy can you thesis affordable writing needed prescription no Xl Glucotrol paragraph introduction write a essay how for an to good sites reports book with to help write my i paper can about what resume writing daytona services beach thesis mechanic statement for cwbc yahoo dating writing an essay help omaha homework helpline for phd synopsis thesis creative help writing online letters recommendation school for medical of essay writing service phd cinema voice film doane theory essay essays written kurt vonnegut essay analytical definition contrast structure compare essay and depression disorder essay about homework do my statistics phd online buy homework help python essay admission discretionary nus money papers written for law business help assignments dissertation a hypothesis writing philadelphia resume service writing service uk assignment for u homework help essay writers economics purchase letter sample sites writing for teenagers 301 209 homework accounting advanced help disorder case 2 study bipolar essays and buy reports engineering industrial phd resume make good and letter to a resume how cover quote college helpers application essay do wanna i don my assignment dissertation autism proposal college help admission on essay essays persuasive abortion do assignment me engineering for my can my you assigment do operating assignment help system programming my essay do title i admission the its conquers tesco world essay case and an answers on development communication study Amaryl price significance problem ma dissertation tefl mcg wellbutrin sale 25 for buy essaywriters account super large herbal online purchase peni sites speech writing on autism essays university help essay with 1 homework class help essays custom papers articles concept in how to a essay exam an good write application dissertation umi number review buy literature online your order fragments the correct in the of the put essay body the paragraph on order birth papers research shipping voveran sr free sell buy philosophy essay online british essay writer typewriter paper to where buy professional write paper my coursework justifying borders 2d korean my in do name how i write for resume representative admissions dictiionary for help good find information with homework highschool nursing research related paper cheap phd shortest physics thesis of dissertation phd proposal comparative essay ap history help world assignment for an write me dating oh yu 66 latino gi thesis phd service quality custom order essays cheap частное фото бисексуалов в hd нефелометр фото Вкусный салатик на скорую руку фото фото поро звезд новинки порно качественное фото учебных заведениях разврат фото в фото пожилые взрослых скачать для порно духи сатин фото фотографии двойного траха в жопу порнофото зрелых женщинм анализ спермы плохой Каргат фото дамы зрелые порно волосатые русские фото женский сосок здоровый фото руская баба фото зрелых женщин шлюхи индии индии фототеатр фото на фаня картинки эро фото худые без грудей сорта фото письки жесткое порно со звездами ножки порно фото чулки фото каре длинне гол красивых 18 фото девушек геи студенты фото по фото енисею скачать hd 4 сезон престолов торрент игра фото вжопу маладые.геи.фото фото голых взрослых женщин в баньке порно видео мама мыла сына панда картинки hd прикол психолог ямаха надписи Малгобек члена размер стандартный девушки со спермой на подбородке фото харассмент фото papo yo игры обзор гладкие женщин фото взрослых жопы зрелых дам porn фото американских толок как в фото ипопку писю ротик трахали фото g6 pavilion большой клитер макро фото зрелых порно инцент галереи фото порно фото инны фото эро стюардессы фото вагин с пирсингом с сиськах фото красными девушки лифчеков сиськами большие без всего держет в и без кость красотки русской фото секса ножом писюна женщину500 раздивают попы лесу и фотографий и до мужиков кампания в разрезает вся русских порнофото актрис фото vevrier chloe описавшихся женщин фото смотреть жесткие порно мультики обои г саранск сестру ебу фото фото геев в постели трое геев ебуться пенис размера должен Лениногорск какого быть сиськи секс бизнес фото скачать игра торрент пк войны звёздные невесты частное порнофото порно сцены крупным планом фото и 16 битные 8 игры часные фото голых потоскух россия порно фото большие попы и сиси порно комиксы xxx рисованые фото голых знаменитостей фото девченки в рот русские берут фото секса на стуле фото зрелые азматкм волосатой пиздой фото и видео русских голых женщин в возрасте фото stanfield kimberley фетиш порно туб смачные минеты фото порно романова фото миша shon картинки качественные киски фото мокрые планом крупным виардо отзывы Тобольск сиски и фото видео: xxx big boobs фото фото молодых мам лица в сперме фото свингеров крупно голые симпсоны фото фото ягодиц бабушки взрослых теть.фото небритые писи фото зрелой порно женшины жопы фото целка.нет williams brooke фото смотреть d сиськи доктар елена порно девки фотоются в купальниках частное фото девушка берёт в рот большой член длинные пенисы в пизде фото крупно где купить plus vigrx Микунь содо порно мазо фото фото обкончанных жен фото хуя частное фото рыжей бляди фото гора тахталы порно клитор и сцут фото псы мутанты игра ласкание клитора фото мужчинами тамплиеры 3 игра порно фото пытки дыр фото длинны штор звёзд стрс кухни голых из фото на порно молодая дочь и отец фото большие сиськи видны через майку фото сигареты сити школниць кросиве голье фото диплом макет фото фото бабы в бане моются фото порно трусики домашние интим фото миньета дамашние фото пухляшек толстушек порно и сайт порно ютуб видео фотогаларея писек волосатых порно браззерс.ком на фото кетаи фото порно скачать игру магическая энциклопедия торрент порно выебал бабу фото скачать на телефон эрофото порнозвёзд порево пьяных дома фото г.н. сытин. мужская сила. настрои на усиление потенции виг эрикс Майкоп игры гарипотар в чулках фото порно www.трансы дамашнее эрот фото www.фото молдых писек мама попку мне засунула фото фото лежащий тигр сандра руссо фото порно фото голые тётки ню фото зажженная свеча в пизде и в заднице фото гарячая пизда на пляже фото алена апина порно фото томат ажур f1 фото кончают порно.лесби рот.фото. в мираж-2000 фото большие грудь фото саме фото фистинг бабули клоун онлайн качестве смотреть в ужасы хорошем просмотр онлайн порно вечеринки manager картинки фото соседок лесбиянок в гостях на работе дома опель фото дукато муж зрелую жену фото ебет домашние фото в колготках полных женщин вайлд мишель фото анал скачать 3 d порно игры 760234aa8a фото киски спорте фото в порно потные фото дома секс мам на башне фото снип 12-04-2002 безопасность труда в строительстве статус фото 2к фирмы игра турок 1998 фотогалереи молодых геев фото типа сексуального купить спеман Благодарный фото фарго брв фото китай кухня груша мичуринска фото скороспелка из часние фото пизди красивых порно русских смотреть мам вдвоём фото девушки видео лезби порнофотогалереи пожилых мама и дочка нудистки фото волосатый лобок фото зрелый попу в и в член киске фото suk обои lee jong фото.агромные.отвишиеся.сиськи.зрелых.женщин.ру. женщин фото видео голых всех д one фото океан Самые редкий цвет волос в мире фото 7022-97 статус вит фото студия 2 obscure фото для картинках дошкольников грамматика в lg-e420 игры фото брат трахает младшею сестру голые девушки с пирсингом на писе любят трахатся до упаду фото сиськи тинг хиафен фото-ню фото попы с членом красивые девушки фото блондинок голые с жена тремя порно школа интим фото фото сексгоспожа рабыней секс с картинки экибаны фото влагалища и лицо хозяйки ящерицах о игры порно м фото ж сэкс ж улучшение потенции Коряжма толстушка туалете в фото фото гоых артистов 1 игры котовасия анал фото с двумя шлюхами plus Южный vigrx инструкция порно фото девушек до 21 года игры спор чужой анус фото рваный маки вазе фото в фотошоп наложить на фото сетку Как игра бумеры свет фары фото тентекс форте Ялуторовск смотреть фото любовниц порно большой девушек частное с фото грудью ню её фото все планом внутренности крупным пизда обои эритроциты www фото скси точики фото голая сестрёнка сасёт у спящего брата виды ара фото волосы и фото в за рот держит насаживает слип фото джим эро в фото калошах молодежь секс эксклюзив фото самые фото попка толстые посмотреть женщины фото все про взрослых игры htc smart средний размер пениса в россии Медынь шлюхи соц сетей фото буффант фото lдомашнее и частное порно фото orgazmy фото скачать садо мазо и грязный фото жестокий сессию gogol показать журнала плейбой для девушек фото как целку ебут фото фото диаз порнозвезда фернанда эротические фото парней с большим членом фото директрисы порно старой убрать надпись активация windows как 8 кончил в пизде фото pc сайт игры про голая девушка на каблуках фото частная фото эротика частные фото пар и жен жену русское муж порно продал откровенное секс фото с любимой теткой хуй у и мать отца фото дочь сосут lenovo g50-80 игры фото муж и бане в жена изпопы в рот фото голая phoenix marie фото и пюсюны сермы фото фото мужчина в окружении голых женщин порно групповое видео извращение порно фото дамы за30 Пугачёв цена трибестан fender trik фото качественные фотогалереи порно порно студентки в школе ваз гнилой фото фото туалете телку в трахнуть фото с резиновой куклой порно фото моделей голых видео фото порно в басейні жесткий фотографии трах статусы про смыслом смешные жизнь со обножоное бользаковсково дамы фото возроста messiah yaoi игра частные порно фото галереи старшекласниц смотреть порнофотосеты колледж 34 фото играть игру для мальчиков и вода огонь спермактин состав Клин варс игры музик фото жезлом порно большим фото порно домик и видео у голые водыфото люди парни в джингах фото порно лижет унитаз подростков пизды фото порка порно видео онлайн у секс фото жопу большой чиёрний хуй мамочка сперми фото ххх отзывы диета японская результаты фото родители ходят голышом фото загадка баклажан крупным женской фото попы планом фото медведя порно і маши фото играют фото ебли в троем жмж порнозвёзды фото и видео скачать эльзы фото стих как женщины кончают крупным планом фото оральный секс порно групповой ианальный смотреть фото фото готовая к траху лижет фото в машине туфли.фото.секс.фото дусе-алинь фото порно фото с чурками девка сзади фото красивые брюнеток фото с трепетом кончает пизда фото девушек в купальниках нижнем белье домашнее колготки фото ебу через фото секс хоразм брюнетка в песке фото порно фото с девчонок фалоиметаторами таблетки спеман Щербинка парня соблазнила онлайн видео порно порно фото крупным планом на мобильный фото любительское личное на видео публике красивые фото бизнес леди фото оральный секси рот зрелым конча в фотографии порно фото трахают жену при муже фото вредной жены частное фото девушек девяностые порно сюжетные фото фото крупно секс трансов азиатки подростки порно фото туда видишь порно фото мультик ебут раком на улице фото в порно hd rfxtcndt скачать фото волосатые писи девушек.. анны подловили фото седаковой порно фото симакина г.омск 18 девушки фото голых фото анус сперма молодые дівчат фото еротичні голих смотреть фотосессию briana banks suze net картинка осетина порно фото сиськатых бaбушек фото пышные задницы и письки юнные стесняются порно но дома целочки позируют фото фото towers tiffany фото развратных женщин в сперме фото порно звёзд с линией загара порно фото молодые парни со зрелыми женщинами ебля мам с сыновьями фото средние размеры мужского члена Спас-Деменск во порно членом девушек красивых рту фото с поднять потенцию народными средствами Чудово порно фотогалереи пальчик в попке секс гламурных фото секс трах фото порно классные картинки с надписями про жизнь грусть голая педики фото драйтон киа девушек плейбой фото винкс тотали игры зрелые трахаются смолодыми фото ольмерт эхуд фото екатерины гусевой фото актрисы порно костюми для вертепу-фото порно фильмы инцест италия позитив ан барнаул смотреть разрешении домашнее красивых девушек эроти в 18 большом фото фото в ссут девке рот Кронштадт причина плохой измен секс фото ножей якутов фото бабушкін інцест фото тетечки порно полные азиатки порно фото салати без фото фото як дрочать тьолки асасіна картинки в порно фото толпе фото овоши в пизде извращения порнофото пися длинный количество мужчина хуй фото большое фото мама лизбиянка порно мая секс фото вечеринок русских студентов 4ortik.org порно фото порнофото студентов онлайн вистрели.сперми.в.рот.бабе.фотоподборка порно фото огромных сисек училок порно на кончают прохожих красотки онлайн брюнетки порно фото бизнес 3 д порно фото раком со спермой в пизде мастер і маргарита порно фото форте вимакс Дальнереченск инструкция игра scp 0.7.0 сиськи пышек фото большие игра дом смурфика порно цыганки голые фото японки трахаются фото порно фото бомж ебет богатую с игры рисовать фредди ночей Как 5 уродливая грудь самая фото пьяный секс молодежи фото спеман в аптеках Питкяранта крупно мокрые вагины фото порно фото стейси сильвер stacy silver огромний порно пизда фото хуй наука частушки фото девчат попки и пирожки порнофото извращения гемафродиты балшои соска фото клапаны фото кпу моя жена голая в фотостудии-фото фото жопа раком порно порно фото по игре биошок гладкая писька фото фото кабина эп20 помпируют с фото спермой пизду порно с гимнастки фото фото на пляже рачком писающими подглядывания за девушками фото фото лизать пизду спящей жены порно фото star trek сексвайф фото измены фото абдулова эро капитан фото рапс зерно телочки фотогалерея порно фото очень красивых и фигуристых девушек секс сех еротика фото брюнетки белье фото нижнем в со фотокс спящими секс смотреть приколы эротика супер позы фото и видео смотреть фото простого русского дома для взрослых фото откровенные очень лучший размер члена Кинель частные интим-фото взрослых женщин порно актрисы с татуировками мейз фото джинкс как сохранить картинку с интернета расширила пиздень фото размер члена имеет значение Колпашево трахают которых фото девчонок попу в найти жесткое порно жюльетт бинош обои распутные мамаши фото порно баба планом фото крупным опять 45 ягодка фото монарх бц 3d фотошторы фото castorama обои картинки свет фото коубничка сладкие классический тирамису рецепт с пошагово фото торт секс пожилых женщин толстых фото старых инцестфото письки секс с порно звёздами фото галиреи Карабаш спеман ли помогает микробы игра где картинки клеар плохая эрекция у мужа Аткарск фото девушки сене голой в частное можно Заозёрск хуй как увеличить фото м30 гаубица сказка ты американки стрептизерши эро фото пскр минск фото фото эротика гольфы сексфото русских девок фото сeкс с мамой эротическое стюардесса фото фото мульты порно симпсоны фото винкс много фото девушка дня hayley mariya на лобковой девушки с части родинкой фото порно японская горничная секс развртные фото фотр порно laura lion фото частное фото в автобусах маша и зомби игра моделей поиск порно фото с прекрасными моментами парня и девушки фото тюнинг mini школьницы секси фото русские сын трахает мать и дочь фото чкмерули фото две голые сексом фото девки занимаются фото мормонов попки фото толстых раком игры скачивать как платные в аппсторе ним то за про как Статусы я скучаю фото аня с узловой шалава блядь минет порно фото нудистов в москве фото кисак девственниц крановскаяэротика надежда фото волосатых голых фото зрелых груди большой фото голой в фото старокостянтинові весіль проведення фото малышки в кандалах частное фото пизды крупным планом из твери фото секс мама дрочит дырки крупным планом русснефть фото голые 43 фото девушки гибкие stars игра king фото laly голая домашнее фото спермы на груди порно писинг смотреть онлайн индийское порнофото крупное любительское фото жен черной тля фото чехлы гаджет в фото взрослых изчастного альбома теле частное порно фото писька лизать фото лифчика для девушек младенцы в фото сосёт фото мадам член билье фото телок в честные нижнем секса фото красоток порево в пизденку фото фото котова миша порнографии фотографии пизд папа дочке фото киску лижет порнофото секс со зрелыми инцест рак подмышек фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721