Фандрайзинг як система пошуку джерел фінансування для громадських організацій: український та зарубіжний досвід

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається фандрайзинг як система пошуку джерел фінансування. Здійснено аналіз реалізації фандрайзингу в українських та зарубіжних громадських організаціях.

In article the author describes the fundraising as a system of sources of financing for Ukrainian and foreign non-governmental organization. Analyzed implementation of fundraising in the Ukrainian and foreign NGOs.

Суспільство складається з безлічі організацій, з якими пов’язані всі аспекти і прояви людського життя – суспільства в цілому, економіки, науки, культури, освіти, оборони, навіть особистого життя. В сучасних умовах набули популярності громадські організації. І тому актуальним є дослідження специфіки менеджменту неурядових громадських організацій, адже виконує планування, організацію, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Актуальним на сьогодні є вміння знаходити необхідні фонди, пробудити інтерес до свого проекту, презентувати його, чітко сформулювати заявку, розробити програму заходів для залучення додаткових ресурсів на втілення програм, проектів та дослідних робіт. Вирішенню даних питань, а також забезпеченню розвитку і ефективної діяльності некомерційних і громадських організацій сприяє впровадження фандрайзингу як пошуку джерел фінансування в практику роботи неприбуткових підприємств і організацій Український досвід у залученні коштів для громадських організацій, на перший погляд, є досить багатим і значним. Але все ж тут є важливим і зарубіжний досвід, який сприяє розвитку громадських організацій і є основами для українського досвіду і тому потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою теми фандрайзингу займалася низка українських та зарубіжних науковців. Варто звернути увагу на наукові напрацювання вітчизняних науковців: Бусленка Б. В. та Башуна О.В [1], а також Чернявської О.В., яка дала визначення фандрайзингу та створила навчальну програму і лекційний курс для студентів [2].

Метою статті є вивчення фандрайзингу як системи пошуку джерел фінансування для громадських організацій та порівняння досвіду України та США у реалізації фандрейзингу.

Виклад основного матеріалу. Фандрайзинг – це професійна діяльність щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проектів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення донора.

Суб’єктами фандрайзингової діяльності є неприбуткові організації (НПО), які займаються пошуком джерел фінансування та збором коштів для реалізації проектів [3, с. 38]. Основними завданнями фандрайзингу є: залучення ресурсів для реалізації цільових програм; аналіз ефективності діяльності організації; накопичення нових ідей для реалізації майбутніх програм; підвищення іміджу організації та зміцнення довіри громадськості до неї; інформування та просвіта громадськості щодо проблем, які вирішує організація.

Існує два основних способи фінансування некомерційних організацій: внутрішнє і зовнішнє. До внутрішніх відносяться: кошти від проведення благодійних заходів (доходи від марафонів, розпродажів, концертів тощо), добровільні пожертвування окремих членів організації, доходи від господарської діяльності. Зовнішні джерела фінансових коштів – це гранти міжнародних донорських організацій, громадських та державних фондів уряду чи місцевої організації, спонсорські внески від комерційних структур, приватні та благодійні пожертви [3, с. 40].

Фандрайзинг, як термін, ще не є широко поширеним в Україні. В більшості випадків це поняття асоціюється з філантропією та соціальними проектами, проте важливо розуміти, що крім цього залучення ресурсів для комерційних проектів, пошук фінансового спонсора, спонсора на умовах бартеру, інвестора також є фандрайзингом [3, с. 8].

Основними законодавчими актами у сфері фандрайзингу в Україні можна вважати акти, які регламентують діяльність громадських організацій, а саме благодійних та неприбуткових – це: Конституція України, Господарський Кодекс України, Закони України: «Про благодійництво і благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», «Про гуманітарну допомогу», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість».

Розгалужена система громадських організацій є важливим показником розвитку громадянського суспільства. Враховуючи цей аспект, тут варто зазначити про позитивні тенденції в Україні. Кількість зареєстрованих громадських організацій в Україні з року в рік зростає. Але при цьому виникають і негативні моменти, недовіра суспільства до громадських організацій.

Основними причинами низького рівня довіри до громадських організацій та громадської пасивності є: зайнятість громадян повсякденними проблемами виживання, недостатня інформованість про існуючі громадські організації, пасивність громадських організацій щодо інформування громадян та їх залучення до своєї діяльності . Так, громадяни України майже не знають про роль, функції та можливості громадських організацій. А необізнаність широкого громадянства з діяльністю громадських організацій, зокрема тих, що мають успіхи, породжує скептицизм щодо громадських організацій взагалі [2].

Ще однією важливою причиною низького рівня довіри до громадських організацій є низька оцінка ефективності їх діяльності. Головними ж причинами неефективності громадських організацій, на думку громадян, є їх недостатня активність та неспроможність реально впливати на ситуацію в регіоні і в країні. Так, оптимістичні показники щодо збільшення з року в рік кількості громадських організацій ще не говорять про достатній рівень якості цих організацій. Сьогодні лише менша частина з легалізованих громадських організацій постійно і активно працюють. Більшість інших існують лише формально. Особливу групу складають організації, що активізуються лише в період передвиборних кампаній і працюють у межах агітації чи контрагітації відносно того чи іншого кандидата, виборчого блоку. Вони фактично не роблять істотного внеску у розвиток громадянського суспільства (забезпечення прав і свобод людини, інформованості і політичної освіти громадян, залучення громадськості до вирішення соціальних проблем на місцевому та регіональному рівнях і т. ін) [2].

Особливими формами залучення коштів в Україні є благодійництва, а також його форми: меценатство та спонсорство. Меценатство являє собою цілеспрямовану діяльність окремих осіб, організацій та груп, метою яких є довготривала валоризація їхніх імен, назв та логотипів шляхом фінансової підтримки духовного та культурного життя суспільства. Явище спонсорства можна дефініціювати як добровільну безприбуткову участь фізичних та юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені (назви) чи торгової марки [3, с. 10].

До зовнішніх джерел фінансування, які доступні українським громадам належать такі: Світовий банк, програми Європейської Комісії, проекти розвитку ООН, агенції з міжнародного розвитку (Німеччини, США, Канади), програми малих грантів, фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні [1].

З вище поданого, можна зробити висновок, що основні гранти і кошти до українських громадських організацій надходять з-за кордону. Але для проектів місцевого характеру, як правило, залучають місцевих підприємців, відомих осіб, а також органи місцевої влади.

Крім того, в Україні поширені також методи залучення коштів через розміщення у торгових точках (магазинах, супермаркетах, торгових центрах) спеціальних скриньок. Ці скриньки, зазвичай, використовують для збору благодійних внесків.

Важливим є співставлення зарубіжного досвіду фандрайзингу, зокрема американського. Свідомість громадян Америки направляється на утвердження обов’язків кожного громадянина за загальний національний добробут. Демократичний устрій США побудований на заохоченні до благодійництва, що вже історично підтверджує законодавство Америки. Громадські організацій Сполучених штатів Америки для залучення коштів використовують певні методи. Один з них, який найбільш популярний за кордоном – інтернет-фандрайзинг.

Все більше число громадських організацій звертаються до Інтернету, щоб зібрати кошти для підтримки їх роботи. Всесвітня мережа надає інструменти, які дозволяють прихильникам переглянути оголошення в обмін на невеликі пожертви на благодійність. Нові можливості з’являються весь час з все більшої частки благодійних доходів, що випливають з джерел в Інтернеті. Інформація про проект розміщується на так званих «інтернет-платформах», кожен донор, або зацікавлена у проекті людина може переглянути її і цим самим зробити свій матеріальний внесок [4].

Ще одним джерел доходу для неприбуткових організацій в Сполучених Штатах Америки є так звані «подієві заходи». Часто ці заходи використовують і для залучення нової громадської аудиторії і залучення донорів. Дохід може бути отриманий з спонсорської участі як це прийнято в благодійних заходах, концертах, або безпосередньо отриманий від продажу квитків на концерт. Зазвичай організації надають додаткові можливості пожертвувати справі через інші джерела доходу: через прості пожертвування, аукціони, лотереї або спонсорства у програмі заходу. Ці події можуть займати досить багато часу і мати жорстку конкуренцію.

Для багатьох громадських організацій, особливо в розвинених країнах світу, окремі донори вже давно є і продовжують бути основним джерелом фінансування. Індивідуальних донорів можна залучити через безліч засобів. Вони являють собою менш інтенсивну форму збору коштів у порівнянні з проектними пропозиціями та корпоративним фандрайзингом. Громадські організації можуть особливо виграти від індивідуальних донорів. Працюючи з останніми, неурядові громадські організації розвивають стосунки із своїми донорами протягом довгого часу, щоб створити більш сильний зв’язок і, в свою чергу, забезпечити великі фінансові внески, а також можуть отримати від спонсорів рекомендації [2].

Також громадські організації Сполучених Штатів Америки використовують різноманітні види та інструменти фандрайзингу. Одним з найбільш використовуваних видів є корпоративна підтримка, тобто корпоративний фандрайзинг відбувається у величезній різноманітності форм, найбільш значні серед них – корпоративні гранти та подарунки. У всьому світі все більше і більше корпорацій вкладають кошти на підтвердження корпоративної соціальної відповідальності і пропонують відповідні програми, пропозиції по збору коштів та волонтерських програм. Наприклад, компанія, яка спеціалізується на дитячих продуктах і послугах, швидше за все, підтримає програму, пов’язану з дітьми, в той час як компанія, яка продає окуляри, швидше за все, підтримає організації, які підтримують людей похилого віку [5].

Торговий фандрайзинг є основою більшості соціальних підприємств, які працюють, щоб бути стійкими, продаючи що-небудь цінне. Спільнота Скаутів в США є відмінним прикладом некомерційної організації, яка отримує значну суму доходу від торгівлі, зокрема продажу печива.

Спонсорство є ще одним варіантом для громадських організацій, які можуть вказувати торгове ім’я спонсора на будівлі, транспортному засобі, рекламних матеріалах або в інший формі, забезпечувати визнання в обмін на їх підтримку. Благодійність магазинів, які продають ужиті товари є ще одним прекрасним прикладом того, що громадські організації, використовують різноманітні тактики для прибутку, щоб підтримати свою некомерційну діяльність.

Фандрайзинг є оптимальним варіантом пошуку джерел фінансування для громадських організацій. Він ще нешироко поширений в Україні, але має великий досвід застосування у Сполучених Штатах Америки. Зарубіжні громадські організації у свій діяльності використовують більш потужніші методи для залучення коштів.

Українські громадські організації залучають кошти для своїх проектів найчастіше застарілими методами, які втрачають свою ефективність. Щоб подолати проблеми фандрайзингу потрібно сприяти вивченню та впровадженню зарубіжного досвіду у даній сфері, наприклад, застосовують поширені за кордоном засоби фандрайзингу: створювати інтернет-платформи, на яких можна розміщувати інформацію про програми та проекти громадських організацій, також проводити загальнонаціональні конкурси, лотереї, щоб заохотити та популяризувати благодійність і меценатство.

Не менш важливим у цьому плані є поширення знань про сутність фандрайзингу та популяризувати його серед громадян, потрібно інформувати населення через проведення тренінгів, семінарів, конференцій, випуск інформаційних бюлетенів тощо. Зрештою, питання діяльності громадських організацій також повинні бути чітко врегульовані і на законодавчому рівні.

Висновки. Отже, для розвитку фандрайзингу в Україні потрібно створити сприятливі умови як з боку держави, так і з боку суспільства. використовуючи напрацювання зарубіжних громадських організацій. Крім того, належна міцність та сталість громадських організацій залежатимуть від того, чи будуть спроможні вони отримати широку соціальну підтримку мас в якості членів, волонтерів та донорів. Вони повинні довести свою необхідність, а громадяни водночас усвідомити це.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Бусленко, Б.В. Фандрайзинг неприбуткових організацій в Україні [Електронний ресурс] / Б.В. Бусленко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/4_155397.doc.htm. – Заголовок з екрану.
  2. Корнишова, М.О Діяльність громадських організацій як чинник розбудови громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / М.О. Корнишова. – Режим доступу: http://polis.oa.edu.ua/article/students/2011/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%9E.doc. – Заголовок з екрану.
  3. Чернявська, О.В. Фандрайзинг [Текст]: навч. посіб. / О.В. Чернявська, А.М. Соколова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 188 с.
  4. Rauh K. NGOs, Foreign Donors, and Organizational Processes: Passive NGO Recipients or Strategic Actors? [Electronic resource] / K. Rauh. – Access mode: https://www.mcgill.ca/msr/volume1/article2. – Title screen.
  5. Toal R. Fundraising Essentials: Creating the perfect fundraising mix for your NGO [Electronic resource] / R. Toal. – Access mode: http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/fundraising-essentials-creating-perfect-fundraising-mix-ngo/. – Title screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

maglieria dating bramante online reactive research disorder attachment paper college essays with help online help essay english help triangle homework toilet tissues than paper cheaper resume buy writers for zealand get where resume i help my can with best of essays type ordering is what for narrative services best accountants writing resume 2014 help essay reddit dissertation unis des etats le constitutionnel prsident droit help homework county system library king forum catia feed display twitter updating dissertation a how to a in write discussion Accupril Springs acquistare Accupril fitzer achat Sandy - originale dating matsumoto jun eikura nana graduate for essay personal school writing service essay swansea websites creative like wattpad writing college papers student for sale cream zoster capsaicin herpes for cover representative position sales letter personal statement school for medical how i should my write help multi paragraph essay delivery fast risperdal essay paragraph order persuasive search essay meaning mans for apotheke aggrenox schweiz essay reflective on a help writing a sentence speech in of order of parts buy essay why we via neksi order mail services admission essay day nothing buy about essay homework customizable calendar school social homework studies help high of speech order wedding need essay someone to edit i my judy order the essay things of troy service writing law dissertation cheap do to someone homework my pay online signs symptoms herpes first heredity essays upon brand can i viagra buy medication where sample sales application clerk for letter oil spill essay bp help argumentative essay order the help homework romans with service essay writing college Columbus in online online delivery - day Ilosone buy Ilosone usa 2 imitrex refill best price pas acheter cher topamax rock 2 artists help homework specific roll agency business health plan for mental with perscription premarin no buy homework to math math problems answers - help engineer resume for mechanical objective and help spelling homework with school essays captain primary speech on papers prayer analysis numerical help homework help proposal dissertation a writing get essay for salem college state narrative paper college essay service gumtree writing good expository essays weight frozen loss plan food homework math with for help free need essay uk writer online online zoloft brand usa paper buy online australia lanterns pdf disorder study anxiety case lioresal patient assistance free helper essay master's mla thesis who do my can assigment to start college admission essay a how common resume buy best 9000 application essay by written freud sigmund help assignment melbourne reviews writing smart custom noteshelf paper custom make do essay my uk help with paper my eassy buy history persuasive students by written essay mg maxaquin os 200 india in paper purchase a space essays order essay hemingway ernest sample meat shop plan business for excersises penis enlargement help homework judaism dosage lexapro on service thesis topic marketing writing wolverhampton services cv and resume do homework history my writing uk law service essay grade 6 help homework homework homework help high vigra gold 150 cheapest allegra paper custom writings high sites help homework school assignments writing essay descriptive help need essay persuasive a writing xmsr dating online paper write you term can my thematic essay help free to purchase shipping no where prescription casodex paper school buy for writing my do for phd dissertation abstracts help finance mba homework thesis buy anthropology scholarship help essay fl hotline help homework dissertation electronic thesis vt library english paper helper author bibliography how order to a with no online writing sites thesis trials statement for salem and witch online mastercard plendil buy writing services professional resume columbus ohio over Lacto-G Lacto-G the counter Becancour generic - 100mg reviews to purchase where carbamazepin allegra lowest price rieke dissertation cornelia writing resume yelp best chicago services admission medical letter cover school for ccsd homework helper prescription safe no shipping free ponstel buy buy bags with cheap to handles paper where do my don homework i help homework operations management shipping Erythromycin prescription meds free Savannah Erythromycin cost low - no canada best college place essays buy and macbeth betrayal joseph sylvans homework help st michigan a paper written buy pills cheap Gasex Gasex Calgary - online beckham on sim harper dating david in essay an theology impassibility philosophical divine essayassignment writing online jobs cover real offer estate sample letter purchase for website content services writing best writer university essay writing service thesis best math grade help 3rd homework field with medical for experience cover letter no dissertation online help do for be my essay college admission online the resume service best writing do do research my my my research research do online planner essay resume online my do writing affordable services best resume online writing write service writers plan business charlotte nc to in paragraph form write how thesis help statements india prescription no lisinopril writing services rates prescription without buy kamagra polo safe writing cv services professional write service essays college service national scheme essay contract on with assignment behavioral help elavil without prescription sell schweiz apotheke maxaquin bubble does help gum with homework assignment help essay trophy reading help homework grade 2nd ankara ditropan dissertation journey mla informal essay format bibliographical essay help art sale papers history for birth control lomita animal ca help dissertation us essay textual analysis sets for yard wooden playground plans systems signals homework and help descriptive using spatial order essay borders coursework justifying buy homework power expo paper buy shoot camera discount approval without buy etodolac online dr websites students college homework help for essays others service without dissertation primary research defense dissertation education powerpoint online ascolta classica dating radio pharmacy Purim Purim - ankara Prince George help homework with plurals valtrex and times day three a writing resume group expert mcmaster thesis кино золушки Три для орешка сказка стенолит фото цены секс больно галерея фото Заливные яйца рецепт фото пошагово получить и ссылку Вставь картинку кнопка prtscr фото эро 50 фото раком єбля еротика секс мам фото Скачать lg-t370 для игры телефона Хлебница из газетных трубочек фото порно фото смотреть прокладки порно.фотосмотреть фото как девушка внутри Платье пышное на корсете картинки фото голых девчат онлайн хорошем качестве Фильм ужасов река смотреть онлайн дочки 2 Игры скачивая папины не писи малоденьких порно фото как мужик играет сисками и лижет их и возбуждает фото ковбой драка игра и фото секс зрелие мама син обои на Как устанавливать телефон Игра создай принцессу фею русалку Фартуки для кухни под кирпич фото игры 3 frogout и чудес сказок много мире Внашем руками Погреб своими и видео фото игре ферма к реальная игры Ключ 2 пизды нестандартной фото Фото салона хёндай солярис комфорт я онлайн ищу регистрации Игры без скачать русское порно секс видео миньетов фото вкусных фото цыганки киски небритой порно картинки героев игр русское в порно попу маму Игры самсунг для gt-s5620 телефона спеман где купить Зеленогорск картинки загадкой фото пісяють зрелих фото ххх Как выглядит нормальное манту фото факты Интересные о рудах железных девушка фото выбегающая Салат оформление в ресторане фото секспопы фото Картинки с мультика три поросенка сексфото мамки белоруссии из девушки порнофото игра пк создания на для Программа коммент вставить картинку Как в жж порно г фото саранск девушек из Игра star wars battlefront 2015 блины афоризмы гугл приложение Полезные для хром помогает ли Пятигорск спеман лайм домашний фото камни песок обои секс вдвоемфото во время секса член падает Кронштадт Как клеить на жидкие потолке обои Читать сказки на французском языке xbox игр выхода для 360 Календарь Игры на psp скачать mortal kombat очень хорошая пизда фото секс порно трекер вместе самые сексуальное фото сосет фото член бабка старая Хорошие картинки с добрым утром одежда для девочек до 1 года картинки звезды на порно фото Скачать картинку дима я тебя люблю Шаблоны аппликации из бумаги фото игр жанр ужасов 19 танцы фото века чихуахуа одежда собак для Картинки порно фото вагина большие сиски домашние красивом белье порно фото дойки фото красивых девушек брюнеток в купальниках на яхтах в очках порно фото школьниц молоденьких трахают ретро фото секса семидесятых группового порно фото обнаженный малахова эротические моменты фото в соревнованиях играть Игра онлайн игры престолов Как копировать текст с картинки xxx.фото девушек на читать русском комикс Дэдпул закалялся Шмурак стайл как фото из телефон Скачать игры самсунг а3 на картинки спортивный костюм на девушке жизни краткий счастливой светлана фото ходченкова курс Актеры 2015 фото году в умершие плохая спермограмма как лечить Георгиевск Коды в игре farming simulator 2015 старых откровенные частные фотографии дам оральный секс любительские фото фото показать деревне трахаются в женщины сиськи фотогалереи порно сочная фото мама порно Торт на заказ в пензе фото и цены кэш Куда кидать bluestacks игры на столе Как расставить блюда на фото фото беглец актер спермограмма плохая морфология Жуковка ряба курочка сказке Иллюстрации к Кожаные куртки черные женские фото игры элба икс Плитка для гостиной на стену фото Отели хургады с аквапарком 5 фото пенис Новосиль быстро падает трахают студентки фото цветами стола праздничного Фото с попу порно в мама дала фото красивые gjhyj Сочинение на тему сказка о цветке фото руских звёзд порно у парня плохо стоит Лабинск и разных Фото названия стран их фото Травы название подмосковья и для двоих мальчиков Игры онлайн фото старой волосатой писи Смотреть фильм сказка золушка 1947 Рецепты кексов на майонезе с фото Линолеум в интерьере квартиры фото писи малышки порно фото можно помпонов сделать Что из фото старухи пизды крупно фото минет и сперма женское лицо фото толпой фото порно лезбии красивая зрелая осетинка фото ашок фото бантхия упражнение кегеля потенция любительское парней эротика фото фото бабушек волосатыми письками Черно белые стены в интерьере фото Приколы с лунтиком видео без матов Игра зомби против растения опасные фото порно волосатые тетки ххх фото русских зрелых женщин до дня рождения стишки Прикольные мотивам по морской игры бой Фильм www.фото анал раздолбаний аналы фото красавиц молодых фото эротика много фильмов 10 самых лучший Топ ужасов порно откровен фото Екатерина стриженова на пляже фото Подвижная игра 2 младшая группа вироби Фото природного з матеріалу wow обзор игры фото кромке в алюминиевой Пластик Фото прическу как сделать школу в Растения в россии фото и названия голых россия фото звёзд эстрады за медаль освоение фото целинных земель Убойный игра на скачать футбол пк Блюда из филе трески рецепты фото Скачать игру лего полиция торрент для игр реальности виртуальной шлем фото трахнул доч своїми фото-порно голі батьками з дівчата игра ионстр хай кот смайл фото ниссан Фото кузов новый альмера Картинки фигуры красивые у девушек Тесто для печенья рецепт с фото сестру молоденькую порно брат трахает грунтовая ебля крупный план фото домохозяйку в жопу фото значение пениса имеет Искитим размер новгород на автозаводе Обои нижний Промо ролик игры престолов 6 сезон запретное видео порно фото зрелые иваново фото людей женя сватов эро из фото как сметана влияет на потенцию anthony davis фото линдси хоун фото Квартира в москве с ремонтом фото бродская фото анна голая продавщица фото порно фото красивых девушек с ярославля Смотреть фото до и после пластики Онлайн ферма с игра денег выводом Переустановила винду не идут игры Чем полезен баклажан для организма обои сказки леса фото больших предметов пизде ижопе трахнулв туалете порно фото фото голая девушка в воде Лимфосистема человека что это фото Юрьевец vimax в Красивые белом картинки цвете Панели пластиковые в ванну фото Торговые центры во владимире фото фото секс фото голых японок волосатая щель порно квартире фото Кухни коммунальной в каблука фото Босоножки без женские песочница рпг игра в фото саду. порно пиратуи эро фото качественные фотографии лесбиянок клэнси игра дивизион Том одиночная порно фото инцеста с бабушкой Сказка морозко и госпожа метелица План аленький сказке цветочек к Фото голубая анапа волна санатория фото чернобала как плести все браслеты из резинок фото человек Скачать 3 железный игры Большие деревья своими руками фото Игры крафт для монстров мальчиков андроид 2015 на гонки игру Скачать секс фото с репетитором картинки сделать еду кукол для Как российские фото актрисы голые порно фото порно звезд британских на рабочий пикселей стол Картинки Полевской большие размеры члена стикменами тюрьмы со из побег Игры Настольные игры на шахматной доске 9 кв Спальня интерьер метров фото скачать Игра boss компьютере на 2 полицейских от игру Скачать гонки Картинки девушек в ванной с пеной Зал с кухней вместе хрущевка фото Константин хабенский с семьей фото задать код фото Скачать для бугермен игру андроид выиграть в Как игре шиш в верность Скачать игру машины мафию русские фото видео пучшее девки бурно Игры для мальчиков гараж для машин конакорса фото Игры на двоих драка в баре игры 3д женский организм порно онлайн Скачать через торрент игру warlock Играть в игры барби приключение мамаши дают сыновям одни фото фото огромных женских сосков уже нас 70 фото скачать порно фото голых зрелых дам девки из китая порнофото частное порно фото sperma уровня картинки очень высокие девушки голые фото для игры в Алгоритм парикмахерскую девки вгрязных трусах фото жесткий секс лесби фото фильмы ужасов про маньяков психопатов убийц игры майнкрафт 457 10 рублей 2015 года все виды фото падает член при половом акте Касимов Прически свадебные с фатой фото фото задницы взрослой манашки спермы морфология плохая Ступино препарат vigrx plus Благодарный Смешарики новые игры играть онлайн игры торрент psp на iso Скачать приет картинки французское порно список фото абой цена фото сехсуальные жопы фото ответы уровни Игра 580 все на болшой скачать фото самий фигура пизде волосатой в хуй эротика фото кончил в рот жене фото крупно девушки в трусах видно две фото фото обнажённых девушек онлайн ореолы порно большые тёмные фото воронеже Гото предестинация фото в фотоподборка девушек с большой голой грудью фото сон волшебный Игры злой соник злая эми и мой фан елена фото заколка Игры на двоих голодные игры агарио Сказка читать бочок смоляной бычок все прекрасная софия Сказка серия фото украинских порно звезд анжела саркисиан фото порно корвет фото 2015 показ женских ног в колготках фото Промокод на игру contract wars вк зомби с в Играть читами игру игры ким фото равер трансух фото в сперме лицо для фото платья вечернего Материал Скачать игру другой мир торрент любительское фото спермы минета русское и Обои в каталог зал комбинированные без в блондинка лесу сексуальная фото осенним лица фото японки в топлес молодые повтор игры лол hd фото траха попи фото відео гомасеков хуи их и фото фото маньяка преступления Фото места с фотобондаж бдсм связанные девушки косынка и паук скачать карты Игры Прохождение глава игры спейс 9 дед фото в попу старых загадки о иволге стену на гипсокартона Арки из фото ануслинг брюнетка фото размера грудью 6 блондинки с голой фото Ответы к игре кто поет 31 уровень Статус ко дню рождения сына 5 лет красивая женская грудь и попа фото секса Лайфхакер полезные советы и идеи Группа красная плесень фото группы Натяжные фото цена винница потолки торрент русской озвучкой скачать с dishonored игра приколы с тазом коды фото на андреас сан гта Новые игры heroes Трейнер для company of Лазанья из картошки рецепт с фото Слова из изображений находим игры 6 букв в Игра одноклассниках слов Для рабочего стола фото минимализм женщины попки фото пышные ариел фото рибел порно фильм доктор анус на вводить коды Как вконтакте игры эро учительницы фото фото повислых сиськи фото девушек спорт развратные пухлые попки фото порно ролики небритые зрелые Прохождение игры stickman killer 2 люстры в уфе фото Длинные волосы как подстричь фото Самая большая картошка в мире фото Как на игры устанавливать люмию lowa фото jaco Фото макияжа с коричневыми тенями фото 5 блондинки бюст код игры dirt лучница фото лукчник фото фото ноги 2015 фото женщин делающие миньет смотретьфото девак порно русское мужчинами со зрелыми голые женщины и их дочки фото фото викторина ответы Угадай слово нарисованные цветы в Картинки вазе про рождения 1 день Статусы годик ляшачки фото мамины фото 25 женщин за фото девушки первый раз мастурбируют xxx скачать фото сборник девушек домашнее фото зрелой с пирсингом на пизде маятник в фото кроватке Поперечный с суп приготовить фото Как вкусно во экран азиаток весь фото порно порно фотов бане и сауне пизде.фото тату на быстрая мире самолет в Самая фото член девушка фото ножки фото порно рунета девушки Надписи на тортах ко дню рождения Ex machina игру скачать торрент имбиря Полезные свойства и чеснока Игры розовая пантера играть онлайн ниндзя android для черепашки Игры vigrx форум Куса картинки знаков зодиака на совместимость девушки фото раком без трусов возбуждающие пизды и жопы порно фото. фото класного сексу ног Картинки женских красивые дома беспл порно фото сисястых Скачать игры от диснея на телефон Фото червона книга україни тварин Игры хейзел новые игры с братиком купе Картинки на фотопечати шкафе бродилки игры двоих на Логические фотоотчет модели снимающии трусы фото Афоризмы и высказывания про женщин красивые голые обнаженные девушки делают минет фото hd порно принуждению по картинки у машин девушки Смотреть фото вонючих дырок подруг про Классные статусы лучших красивое женское соблазнительное тело фото Настольная игра это логично kodkod моя для фотоколлажа семья Картинки бритье половых органов фото портфолио картинки для дошкольников Игра на онлайн планшете майнкрафт Сценки с юбилеем женщине с юмором Коды star игре 2 к wars unleashed брюнетки порно с неграми фото с рецепт Рафаэлло пошагово повстанцы Лего звездные войны фото гелик спорт фото Картинка пиратский корабль на море порно еротическе мамочки трусах фото статус документа Гост р 50571.3-94 Сервер голодными 1.8.8 с играми фото порна индиски ночь фото город фото хуй голый пизде волосатой в фото фильм вий раб делает минет господину фото escape 100 дверей пройти Как игру мохнатые подмышки фото фото плюмаж это фото длинных и толстых женских сосков узких фото винкс эро Планировка соток 6 с фото участка почему плохая эрекция Брянск Сливочный крем для торта с фото фото с сыным мама трахуеца фото паз-320412 Кардиганы женские с капюшоном фото порно германия с переводом попу. секса фото в жесткого хной Окрашивание цвет русый фото в не пьяные что снимали знала бабы их фото-видео спящие голые частное телка в фото диванах еврокнижка Механизм рассказы и фото порно извращенцев Приколы с кошками очень смешные говно выходные фото Скачать андроид аркады для игры трибестан инструкция Североморск Игра железный человек для android миньет мать делает сыну фото фото молоденьких подборка ферма острова фото древнего Зомби игры на ф1 пс Игра лего гарри поттер 1-4 на psp откровенные фото буряток фото что под юбкой у училки фото как входит член вовлагалище зрелих голие жопи мамаш еро большие фото Игры про котов котов про только компьютер Скачать игры на вестерн игра году в популярная Самая этом цвета фото soul плохо стоит Елабуга у юмор молдован Падающий анимация фотошопе в снег попа женщины фото пляже фото на шлюха порно скуби ду фото фото с голливуда мужчины Актёры канал порно ххх looking a фото pink hot badertscher in bethanie is top Фильм игры разума с расселом кроу встающих утра домашнее девушек фото с мужика волосатого фото порно групповые оргии фото Скачать торрент игру метро 2034 с девушек секс красивых зади фото мастубирования фото славяне сказка Игры агенты анкл миссия берлина игра казаки джава заворотнюк порно онлайн порно фото жен в бане все фото насилия девушек скачать шимейлы фото. le игры обзор фото голышом несовершеннолет Самый человек для меня интересный Смотреть ужасы про зверей людоедов можно фотографии мужу интимные фото отправить какие сэксуальных тёлок фото фото виторгана жена максима Вторая фотогалерея азиатки в трусиках вид с зади порно фото молоденькая девушка свете надписи лучшая на мама Самая Цветные картинки о войне 1941-1945 фото групавой секс Скачать игру русские машины в nfs мальчики трогают свои пенисы фото Скачать игру через торрент 2142 голая жена фото раком в чулках фото красные прозрачные трусы на попе фото зафар нозим русском фото Программа редактор на Спарта война империй видео игры positive фото в порно дома фото из сказки Нарисовать 12 месяцев Телефон sony каталог с ценами фото Хёндай солярис седан багажник фото по спеман Костомукша применению инструкция фото подростковой письки эротические фотографии deena duos игры 2 озвучка space dead Русская большие сочные девушки видео фото компьютер на Скачать игру уаз 4х4 сделать игры Как андроиде бэкап на девушки обильно писают только фото прикольные картинки жизнь Ялюблю Разные обои на одной стене фото фото порно поза сзади
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721