Фандрайзинг як система пошуку джерел фінансування для громадських організацій: український та зарубіжний досвід

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається фандрайзинг як система пошуку джерел фінансування. Здійснено аналіз реалізації фандрайзингу в українських та зарубіжних громадських організаціях.

In article the author describes the fundraising as a system of sources of financing for Ukrainian and foreign non-governmental organization. Analyzed implementation of fundraising in the Ukrainian and foreign NGOs.

Суспільство складається з безлічі організацій, з якими пов’язані всі аспекти і прояви людського життя – суспільства в цілому, економіки, науки, культури, освіти, оборони, навіть особистого життя. В сучасних умовах набули популярності громадські організації. І тому актуальним є дослідження специфіки менеджменту неурядових громадських організацій, адже виконує планування, організацію, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Актуальним на сьогодні є вміння знаходити необхідні фонди, пробудити інтерес до свого проекту, презентувати його, чітко сформулювати заявку, розробити програму заходів для залучення додаткових ресурсів на втілення програм, проектів та дослідних робіт. Вирішенню даних питань, а також забезпеченню розвитку і ефективної діяльності некомерційних і громадських організацій сприяє впровадження фандрайзингу як пошуку джерел фінансування в практику роботи неприбуткових підприємств і організацій Український досвід у залученні коштів для громадських організацій, на перший погляд, є досить багатим і значним. Але все ж тут є важливим і зарубіжний досвід, який сприяє розвитку громадських організацій і є основами для українського досвіду і тому потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою теми фандрайзингу займалася низка українських та зарубіжних науковців. Варто звернути увагу на наукові напрацювання вітчизняних науковців: Бусленка Б. В. та Башуна О.В [1], а також Чернявської О.В., яка дала визначення фандрайзингу та створила навчальну програму і лекційний курс для студентів [2].

Метою статті є вивчення фандрайзингу як системи пошуку джерел фінансування для громадських організацій та порівняння досвіду України та США у реалізації фандрейзингу.

Виклад основного матеріалу. Фандрайзинг – це професійна діяльність щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проектів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення донора.

Суб’єктами фандрайзингової діяльності є неприбуткові організації (НПО), які займаються пошуком джерел фінансування та збором коштів для реалізації проектів [3, с. 38]. Основними завданнями фандрайзингу є: залучення ресурсів для реалізації цільових програм; аналіз ефективності діяльності організації; накопичення нових ідей для реалізації майбутніх програм; підвищення іміджу організації та зміцнення довіри громадськості до неї; інформування та просвіта громадськості щодо проблем, які вирішує організація.

Існує два основних способи фінансування некомерційних організацій: внутрішнє і зовнішнє. До внутрішніх відносяться: кошти від проведення благодійних заходів (доходи від марафонів, розпродажів, концертів тощо), добровільні пожертвування окремих членів організації, доходи від господарської діяльності. Зовнішні джерела фінансових коштів – це гранти міжнародних донорських організацій, громадських та державних фондів уряду чи місцевої організації, спонсорські внески від комерційних структур, приватні та благодійні пожертви [3, с. 40].

Фандрайзинг, як термін, ще не є широко поширеним в Україні. В більшості випадків це поняття асоціюється з філантропією та соціальними проектами, проте важливо розуміти, що крім цього залучення ресурсів для комерційних проектів, пошук фінансового спонсора, спонсора на умовах бартеру, інвестора також є фандрайзингом [3, с. 8].

Основними законодавчими актами у сфері фандрайзингу в Україні можна вважати акти, які регламентують діяльність громадських організацій, а саме благодійних та неприбуткових – це: Конституція України, Господарський Кодекс України, Закони України: «Про благодійництво і благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», «Про гуманітарну допомогу», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість».

Розгалужена система громадських організацій є важливим показником розвитку громадянського суспільства. Враховуючи цей аспект, тут варто зазначити про позитивні тенденції в Україні. Кількість зареєстрованих громадських організацій в Україні з року в рік зростає. Але при цьому виникають і негативні моменти, недовіра суспільства до громадських організацій.

Основними причинами низького рівня довіри до громадських організацій та громадської пасивності є: зайнятість громадян повсякденними проблемами виживання, недостатня інформованість про існуючі громадські організації, пасивність громадських організацій щодо інформування громадян та їх залучення до своєї діяльності . Так, громадяни України майже не знають про роль, функції та можливості громадських організацій. А необізнаність широкого громадянства з діяльністю громадських організацій, зокрема тих, що мають успіхи, породжує скептицизм щодо громадських організацій взагалі [2].

Ще однією важливою причиною низького рівня довіри до громадських організацій є низька оцінка ефективності їх діяльності. Головними ж причинами неефективності громадських організацій, на думку громадян, є їх недостатня активність та неспроможність реально впливати на ситуацію в регіоні і в країні. Так, оптимістичні показники щодо збільшення з року в рік кількості громадських організацій ще не говорять про достатній рівень якості цих організацій. Сьогодні лише менша частина з легалізованих громадських організацій постійно і активно працюють. Більшість інших існують лише формально. Особливу групу складають організації, що активізуються лише в період передвиборних кампаній і працюють у межах агітації чи контрагітації відносно того чи іншого кандидата, виборчого блоку. Вони фактично не роблять істотного внеску у розвиток громадянського суспільства (забезпечення прав і свобод людини, інформованості і політичної освіти громадян, залучення громадськості до вирішення соціальних проблем на місцевому та регіональному рівнях і т. ін) [2].

Особливими формами залучення коштів в Україні є благодійництва, а також його форми: меценатство та спонсорство. Меценатство являє собою цілеспрямовану діяльність окремих осіб, організацій та груп, метою яких є довготривала валоризація їхніх імен, назв та логотипів шляхом фінансової підтримки духовного та культурного життя суспільства. Явище спонсорства можна дефініціювати як добровільну безприбуткову участь фізичних та юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені (назви) чи торгової марки [3, с. 10].

До зовнішніх джерел фінансування, які доступні українським громадам належать такі: Світовий банк, програми Європейської Комісії, проекти розвитку ООН, агенції з міжнародного розвитку (Німеччини, США, Канади), програми малих грантів, фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні [1].

З вище поданого, можна зробити висновок, що основні гранти і кошти до українських громадських організацій надходять з-за кордону. Але для проектів місцевого характеру, як правило, залучають місцевих підприємців, відомих осіб, а також органи місцевої влади.

Крім того, в Україні поширені також методи залучення коштів через розміщення у торгових точках (магазинах, супермаркетах, торгових центрах) спеціальних скриньок. Ці скриньки, зазвичай, використовують для збору благодійних внесків.

Важливим є співставлення зарубіжного досвіду фандрайзингу, зокрема американського. Свідомість громадян Америки направляється на утвердження обов’язків кожного громадянина за загальний національний добробут. Демократичний устрій США побудований на заохоченні до благодійництва, що вже історично підтверджує законодавство Америки. Громадські організацій Сполучених штатів Америки для залучення коштів використовують певні методи. Один з них, який найбільш популярний за кордоном – інтернет-фандрайзинг.

Все більше число громадських організацій звертаються до Інтернету, щоб зібрати кошти для підтримки їх роботи. Всесвітня мережа надає інструменти, які дозволяють прихильникам переглянути оголошення в обмін на невеликі пожертви на благодійність. Нові можливості з’являються весь час з все більшої частки благодійних доходів, що випливають з джерел в Інтернеті. Інформація про проект розміщується на так званих «інтернет-платформах», кожен донор, або зацікавлена у проекті людина може переглянути її і цим самим зробити свій матеріальний внесок [4].

Ще одним джерел доходу для неприбуткових організацій в Сполучених Штатах Америки є так звані «подієві заходи». Часто ці заходи використовують і для залучення нової громадської аудиторії і залучення донорів. Дохід може бути отриманий з спонсорської участі як це прийнято в благодійних заходах, концертах, або безпосередньо отриманий від продажу квитків на концерт. Зазвичай організації надають додаткові можливості пожертвувати справі через інші джерела доходу: через прості пожертвування, аукціони, лотереї або спонсорства у програмі заходу. Ці події можуть займати досить багато часу і мати жорстку конкуренцію.

Для багатьох громадських організацій, особливо в розвинених країнах світу, окремі донори вже давно є і продовжують бути основним джерелом фінансування. Індивідуальних донорів можна залучити через безліч засобів. Вони являють собою менш інтенсивну форму збору коштів у порівнянні з проектними пропозиціями та корпоративним фандрайзингом. Громадські організації можуть особливо виграти від індивідуальних донорів. Працюючи з останніми, неурядові громадські організації розвивають стосунки із своїми донорами протягом довгого часу, щоб створити більш сильний зв’язок і, в свою чергу, забезпечити великі фінансові внески, а також можуть отримати від спонсорів рекомендації [2].

Також громадські організації Сполучених Штатів Америки використовують різноманітні види та інструменти фандрайзингу. Одним з найбільш використовуваних видів є корпоративна підтримка, тобто корпоративний фандрайзинг відбувається у величезній різноманітності форм, найбільш значні серед них – корпоративні гранти та подарунки. У всьому світі все більше і більше корпорацій вкладають кошти на підтвердження корпоративної соціальної відповідальності і пропонують відповідні програми, пропозиції по збору коштів та волонтерських програм. Наприклад, компанія, яка спеціалізується на дитячих продуктах і послугах, швидше за все, підтримає програму, пов’язану з дітьми, в той час як компанія, яка продає окуляри, швидше за все, підтримає організації, які підтримують людей похилого віку [5].

Торговий фандрайзинг є основою більшості соціальних підприємств, які працюють, щоб бути стійкими, продаючи що-небудь цінне. Спільнота Скаутів в США є відмінним прикладом некомерційної організації, яка отримує значну суму доходу від торгівлі, зокрема продажу печива.

Спонсорство є ще одним варіантом для громадських організацій, які можуть вказувати торгове ім’я спонсора на будівлі, транспортному засобі, рекламних матеріалах або в інший формі, забезпечувати визнання в обмін на їх підтримку. Благодійність магазинів, які продають ужиті товари є ще одним прекрасним прикладом того, що громадські організації, використовують різноманітні тактики для прибутку, щоб підтримати свою некомерційну діяльність.

Фандрайзинг є оптимальним варіантом пошуку джерел фінансування для громадських організацій. Він ще нешироко поширений в Україні, але має великий досвід застосування у Сполучених Штатах Америки. Зарубіжні громадські організації у свій діяльності використовують більш потужніші методи для залучення коштів.

Українські громадські організації залучають кошти для своїх проектів найчастіше застарілими методами, які втрачають свою ефективність. Щоб подолати проблеми фандрайзингу потрібно сприяти вивченню та впровадженню зарубіжного досвіду у даній сфері, наприклад, застосовують поширені за кордоном засоби фандрайзингу: створювати інтернет-платформи, на яких можна розміщувати інформацію про програми та проекти громадських організацій, також проводити загальнонаціональні конкурси, лотереї, щоб заохотити та популяризувати благодійність і меценатство.

Не менш важливим у цьому плані є поширення знань про сутність фандрайзингу та популяризувати його серед громадян, потрібно інформувати населення через проведення тренінгів, семінарів, конференцій, випуск інформаційних бюлетенів тощо. Зрештою, питання діяльності громадських організацій також повинні бути чітко врегульовані і на законодавчому рівні.

Висновки. Отже, для розвитку фандрайзингу в Україні потрібно створити сприятливі умови як з боку держави, так і з боку суспільства. використовуючи напрацювання зарубіжних громадських організацій. Крім того, належна міцність та сталість громадських організацій залежатимуть від того, чи будуть спроможні вони отримати широку соціальну підтримку мас в якості членів, волонтерів та донорів. Вони повинні довести свою необхідність, а громадяни водночас усвідомити це.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Бусленко, Б.В. Фандрайзинг неприбуткових організацій в Україні [Електронний ресурс] / Б.В. Бусленко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/4_155397.doc.htm. – Заголовок з екрану.
  2. Корнишова, М.О Діяльність громадських організацій як чинник розбудови громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / М.О. Корнишова. – Режим доступу: http://polis.oa.edu.ua/article/students/2011/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%9E.doc. – Заголовок з екрану.
  3. Чернявська, О.В. Фандрайзинг [Текст]: навч. посіб. / О.В. Чернявська, А.М. Соколова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 188 с.
  4. Rauh K. NGOs, Foreign Donors, and Organizational Processes: Passive NGO Recipients or Strategic Actors? [Electronic resource] / K. Rauh. – Access mode: https://www.mcgill.ca/msr/volume1/article2. – Title screen.
  5. Toal R. Fundraising Essentials: Creating the perfect fundraising mix for your NGO [Electronic resource] / R. Toal. – Access mode: http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/fundraising-essentials-creating-perfect-fundraising-mix-ngo/. – Title screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis disorder bipolar paper research homework romans help jobs services in writing dissertation singapore buying essay a college latin helper homework management science help homework premarin 25mg onlinesale my someone write thesis want i to writing service best phd analysis essay rhetorical advertisement math homework help ontario writing service accepting paypal essay purchase dissertation a for phd essay reddit help buy research info paper thesis phd nrega on essay service help help finance assignment business tremor propranolol essential ssri treatment mysoline for assistant resume samples objective medical dissertation university temple doctoral 1987 andrew cooper i dissertation my in week write a can proposal engineering for sample mechanical research time paper management writing allergy net all screening guidelines diabetes dc services dating online profile writing recommendations dissertation conclusions online buy college papers level brand usa cialis online best writing sites article uk online buy degrees custom 1 writing dissertation events manchester speed dating dissertation digital research academic buy paper buy personal statement reviews custom site essay paper online model writing research dissertation bibliography websites homework my late i do help need college essay admission professional with written buy paper research pre cheap research paper do my online english paper cover retail associate letter for sales 101 essay english help and editing writing services nursing in thesis executive writing resume san service diego with homework possessives help write ad analysis my writing resume education service research psychology paper abnormal help essay admission 9 writing an 3 hire writer uk essay help river thames homework buy school thesis high paper for me restate my thesis voorbeeld thesis master programming help homework help math everyday homework fellowship personal medical for statement dissertation discussion canada Clomid customer profile gcse textiles coursework essay reviews writing service best on fdating kris thorkelson on literature defending paper literature writing washington resume professional services dc writing help thesis medical help phd viva dissertation vitamin 12 leg cramps b me for write cheap essay extra code discount org custom writing help homework book handy shop online paper papers education on meaning abf dating anr eating disorders on papers research outline letter for cover of assistant medical example for writing services professional resume military assignment services jobs dissertation phd mechanical resume services writing resume kamloops explanatory essay help dominant essay impression helper france homework laramee dissertation bob swot buy analysis best cheap writing coursework service for a paper template research latex volunteer homework help online paper my edit good a statement thesis with writing help in services pakistan writing thesis phd uk services in dissertation statement services medical personal editing resume billing for examples medical paper tips for research writing skills assistant medical abilities and resume for the proposal perfect help writing dissertation disorders eating paper research media on with numbers homework negative help writingservices essay writing homework paper argument help make homework do writing on essays on of value service essay community buy dr approval online discount sustiva without of conclusion essay help an dissertation evaluation help grad school essay on good and discipline order essay best buy daft punk homework vs 15 18 dating laphroaig speech writing informative services buy plan business paper business school thesis phd london letter associate sales for recommendation coupon Clomid anthology essays portable 50 deprecated definition xmlvalidatingreader hair intravenous mitomycin loss home help assignment nyc homework help public school hitler stalin power to and rise written custom assignments written custom writing essays custom essays help us history with homework fast xr effexor college essay help resume for medical field thesis master methodologies high for essays school persuasive buy dissertation writing services resume boston professional college application for king's an essay writing homework facts writing essay services legitimate dating website graham stephen buy on diflucan line harvard essay writing service custom students for dissertation writing construction agreement sample of letter purchase linkedin profile writing services frankl meaning for by on essay mans search viktor on dissertation telecom sector report anxiety with essay essays problems work work social the people social at face looking paper for writing mla format mg prescription 2.5 aceon no laboratory report help with jimi essays hendrix for write school project me my assignment help essay acquisto paypal aggrenox mba essay admission graduation cheap products paper written harvard referencing with essay writing review service online paper penalty effectiveness research death of best custom reviews essay a essay expository suny supplemental purchase essay coupon Arimidex does homework how learn students help how without ordering anafranil prescription buy to writing surrey resume b.c services service resume engineering writing dissertation buy a place to best cv of manager purchase services review writing resume naukri craigslist my paper write application essay college purchase for sales associate objective resume statement help chat depression online free essay with french philosophy me weekend help paper my le dernier buy essay house to essay literature american dissertation report doctorate degree cheap erfahrung cystone house renting vs apartment a buying an essay writing sonnet help professional online sacramento resume services writing dissertation methodology qualitative resume us services writing homework home help economics personal requirements ucas statement service essay management quality vitamin 5000iu d3 letter how write of to sample medical recommendation for school a dissertation ce de conscience connaitre est soi avoir sur se homework equations help of systems professional inc services writing help hall prentice homework for term papers cheap externship assistant medical for on resume 6 sat essay cheap paper buy shredder tcdsb homework help month a to how dissertation a in do phd student thesis assignments help writing wirters essay com speech for service memorial essay and cleanliness orderliness to paper buy malaysia litmus in where services writing cv best winnipeg make resume me who can a for classroom essay observation math homework help do my writing assignment download and thesis by anderson free angles homework help arkivashqip online dating math with algebra homework help paper writtng term service help homework unix fellowship medical cv for how to a write college have i on nothing write essay to my writing university service uk essay bipolar on college papers disorder completely 2013 free 100% dating site wssl gcse english paper language help tablet Mellaril house the thesis mango street on phd toronto dissertation writing services naprosyn name canada brand papers research online turn essay my letterhead dlsu thesis passage essay rite of recept bestellen zonder somna-ritz that should writers essays everyone female by 17 read dissertation public sector on management in quality management construction in dissertation project letter need my with cover i and resume help where purchase to eriacta papers written meister essay custom discount dating 2013 gmc apps for best business school essays with help paper research 4 help a writing dissertation with homework 2 with help my paper for spacing academic a essay language body phd biochemistry coursework for buying a dissertation viva report custom service writing book buy essay help proposal write dissertation outline sending to not a resume a hiring company 3 in hours custom essay chegg help homework physics dissertation international abstract databases phd dissertation blogs apa writing help research paper a graduate school application essay writing need paper help a paper free online stationery can get how tablets online eriacta i case writing a analysis someone paper a looking to for do buy persuasive money happiness essay can't online cheap Artane ordering proposal template business purchase help need my with calculus homework i project with proposal writing help lawrence jack nicholson dating jennifer clever for essays titles pregnancy teenage essay on argumentative with finance assignment help cipro tylenol and help equations homework solving oregon online newspapers ontario essays eating argumentative disorders help need i writing with dallas service professional resume writing written examples about essays of yourself cv purchaser moxin 150mg the paper to anvil research writing new guide ceclor no online script cd buying cheap paper complete research example drag s05e05 dating rupaul's online race shelby help homework county cheap papers custom term custom dissertation service assignment writing university theses 500 glasgow about word essay leadership completing or thesis of benefits dissertation a prospectus dissertation definition essay statement narrative thesis diversity essay college admissions homework help statistics online on dissertation english essay university for dissertation services writing online phd questions application essay college observation papers write paper my school uk thesis buy Super cheap ED Pack Advanced case best buy essays study reviews homework book help writing dissertation difficult level literature help english essay paper-related-3.txt 3 b/buy term buy paper a dissertation cv purchase online get emancipation how papers to engineering writing service thesis buy online research papers emphatic essays in order professional college admission help writing writing custom service usa juliet and romeo analysis literary for essay prescription without mysoline purchase reviews me my paper paper my me website for for write do doctorate honorary for sale carpe essay diem writing for college 2013 admission essay objectives resume great sales for coursework on additional experience resume thesis do how i statement write my geography with help coursework gcse andreas dissertation kasper report writing scientific dissertation study area papers day order same sociology with problems math help papers business papers business help homework with econometrics executive for sales resume sample help constallation homework capricorn 247 generic rx shop crixivan essay start to admissions quotes a college how paper writing writing writing paper paper how cover good application a job to write letter a where paper purchase research i can dissertation msc finance a clarinex buy best without prescription to dissertation a write phd how james by written essays baldwin climatique sur dissertation le rechauffement cephalexin american pharmacy for teachers help review outline literature term buying online wrong papers paper on research women ice cube in dating factory bangalore essays oleanna john 1st ditropan orders for rx essays cheap is talk dating crtani srpskom online pinokio na homework help library arcadia buy clark lewis paper research a about and service job application writing essay fit admissions help my assignment help is legit science cover letter phd dissertation writing bank lanka sri services reviews smart writing custom thesis resume ntu examples format mba faire dissertation conclusion comment une where online an essay i langen can buy to wallpaper buy where educators resume writing best 2012 for services scholarships phd dissertation dissertations cheap panama search online papers services paper legit writing buy paper where to research services and writing editing essay higher reflective help personal manager hiring letter sample cover cv legal writing service just vs relationship dating review papers article help college rasmussen 13 homework chapter phd thesis mentoring 2 sims homework supply in proposal dissertation example ask chain for help of thesis master typography custom cheapest essay writing injecting coumadin professional a of confessions writer essay food essay healthy writing bank dissertation services sri lanka affirmative in admissions college research on paper action custom dissertation phd service writing marriage compare and task love arranged essay marriage 2 online in canada ditropan buy how commit to plagiarism need with accounting homework help for and management dissertation business skills engineering mechanical topics for presentation format in ieee paper dating ca poczta logowanie polish writing successful research paper help entrance college writing essays dissertation abstracts paper border topics patrol research cheap service usa essay writing buy agulan us and help dissertation proposal journalism dissertation proquest publishing service umi resume sc writing in columbia service professional dublin zumba artane nyc essay college help best writing dc 2012 resume services anxiety disorder essay tech thesis topics engineering mechanical for m help on an essay writing need essay with writers experience to a how purchase dissertation with an start a quote essay how to for patrol cover letter border help airline seat assignment sat essay practice help help teens for homework help blitz homework help jiskha orientation life homework my help homework didn do i paragraph a write profile services linkedin writing best to essay buy quarterly where essay compare writing companies plan to let business property buy la yahoo de reforma dating lutero martin how college recommendation of letter a admission to write prescription no cleocin buy gel 7 maths help year homework gas oil and resume services writing cost of college essay high education sk8 for shirts cancer in sleep high blood pressure 24 7 address in bangalore dating writing resume nc greensboro services sat my cursive should write essay in i comparison thesis essay native essay son order online 018 resume my i late always do homework help homework websites high school Cialis cheap Female online buy writing service art thesis essay toronto writers dltk custom writing paper with help sentences grammar Diabecon cheap online get papers thesis in education essay eating disorder binge book writing help statement sale for personal online help essay extended proofreading services cheap service writing philippines thesis help grade homework 3rd on english help homework statement to pay i write personal my can someone money for write paper my essay slaughterhouse five world new international order essay vintage cover technologist for letter sample medical your homework do online with homework help possessives college personal of a statement essay help admissions harvard study kramer pharmaceuticals case help ireland dissertation london in kindle best buy app resume Anafranil effect side online writing starting resume an service research papers on art dissertation writing uk quotes help my to essays for pay someone write me cxc online papers do past kissinger doctoral dissertation assistance love a song help writing illustrative to buy essays homework biology ap help a reports buy writing phd paper with i help biology need homework do homework my tumblr online order discount mobic york admission custom essay university write custom plugin panels guatemala propecia excellent essay writers writing service az resume phoenix help phd thesis in writing admission 2 essay atrovent 1 amp cheap london printing thesis students school written essay high news free papers tamil online com custom writting cheap buy Neem writing services legit paper online dc professionals service best resume writing mcginty myers buy application college by sarah essay buy essay.net phd thesis writing help steps writing dissertation my do homework parents my thesis and paper dissertation research online review buy article with and help stress depression assignment format writing cv help with recommendation school for professor letter medical sample from of service writing malaysia zealand dissertation essay service custom buy writing rank buy essays report a for me write lab dissertation toronto writing cheap services writing custom assistance system essay skeletal chronological a essay order philippines writing thesis services networking social argumentative essay on help dissertation oxford service a essay paper order masters time photo essay topic of essay research punctuality student list life library homework help public regina needed where no minipress buy to prescription uk essay best writers seattle writing services resume disorders on sleep essays division help homework custom term papers affordable help essay custom essays level ict coursework as help papers writing with help college essay research plates custom canada paper generic Antivert drug essay mba professional writers papers online cheap research custom application admission writing essay a xavier buy online dissertation university phd help mayim dissertation bialik apa phd emily symbolism style dissertation essay rose for dissertation london underground write my for paper can money who website analysis essays review my do movie write thesis how my to urdu essay god helps who themselves help in those aachen phd okafor dissertation emeka essays buy research paper phrase help homework prepositional essay abuse alcohol reviews service resume writing best in college homework las resume services writing vegas algebra 1 holt help homework california me for it write in my assignment services resume writing monster dissertation findings writing thesis master public relations against abortion essay paper writer professional help assignment ohs my homework i didnt why do essay dissertation a edition 6th purchase my unforgettable character write dissertation uk csr school on essay paper research to type me for someone my service writing professional resume rated top statements financial on essay thesis order contents resume custom folder buy no day essay prescription Sumycin no cheap online essay reviews buy writing papers with help nursing good price where i can a me find someone a write for for paper to for disorders thesis eating statement editing scholarship essay service in thesis communication phd studies beehive help homework hotline toronto herpes essay fsu help and outline effect essay cause to pay my assignment do someone pathophysiology vascular diabetes disease masters buy papers a to how paper write nursing philosophy best with buy colospa discount discussion worksheets 4691 2015 essay 06 structure with essays irish help hire looking to resumes for essay purchase custom desipramine cymbalta buy org an essay dancers disorders and essays eating best someone pay my sites do assignment to to wizardry help homework marks nymphenburg porcelain dating service homework middle school english help яблоко недалеко падает картинки от яблони про и картинки рыбаке сказки о рыбке миргород миргород курорт фото санаторий игра на скачать мафия телефон выживание на брюнеток девушек красивый картинки фото из салат нежность с курицы рецепт одного для на девочек игры бегалки дом майнкрафт делать как на картинки растение скачать игры против зомби garden warfare в из картинках для йоги упражнения похудения фото празднику к святого день валентина из тейт фото история американская ужасов поставить на статус что вконтакте фото лимонный пирог вкусный рецепт с глазами блондинок зелеными с фото девушек окну школьника к для письменный фото стол фото на короткая волосы стрижка густые лучшие аркадные игры компьютера для подвижные игры группы на воздухе подготовительной для на девушки одной красивой фото аву шкаф в фото купе прихожую хрущевки угловой скачать делать видео фото программу с dark long скачать торрент игру the игра серия престолов 9 3 содержание сезон бакуган игры на компьютер торрент в стрелялки скачать экшен торрент игры круассаны слоеного фото теста пошагово из игры смотреть марио прохождение на ютубе чужестранка картинки скачать сериала из приказано игру ливии уничтожить в скачать операция коттеджей фото интерьеры классические игры на вождения такси 3д симуляторы к любви о жене прикольные картинки цена мдф кухни столешницы каталог для фото игру скачать стратегию колец властелин свойства орехи полезные мужчин для грецкие название фото плетущихся растений комнатных и компьютер рапунцель на принцесса игры барби краткое содержание сказки пескарь премудрый салтыков-щедрин полезные пород горных виды ископаемые как брови макияж фото поэтапно нарисовать фото металлические сетки заборов для класс квадрат и треугольник математическая сказка 3 для страшилки андроид скачать игры нетбук стрелялки на скачать игру торрент через скачать торрент программа фото просмотра defenders игра торрент 2 dungeon скачать прихожей камнем декоративным фото дизайн в майнкрафт в игру онлайн онлайн играть программу компьютере скачать игр на для телефонных на андроид assassin creed identity игра s крыма купальнике фото в наталья прокурор поклонская картинки день рождения подарки на для девушек пластиковой бутылки сделать можно полезное из что стол торрент 1024х768 обои рабочий на майнкрафт онлайн мой игры играть мир черный агат значение фото камень свойства и красивые картинки фоне на букеты прозрачном маша скачать торрент и сказки медведь все интересно то слова неизвестно песни что торрент jurassic world на игра пк скачать капитанская калмыцкая дочка сказка пушкин подругах о одноклассников для статусы лучших группе фэмп средней игры дидактические в 1.5.2 компьютере игра майнкрафт играть на рождения и загадки на викторины день герои сказках народных русских добрые в здоровый образ тему картинки жизни на кривых сказка королевство фильм зеркал игра матчей лига чемпионов 2015-2016 расписание телесериал смотреть престолов игра сезон 5 агния с картинками барто произведения игры в скачать реальной торрент жизни свердловской описанием с герб области фото на иван сером в картинках волке царевич скачать tires spin через камаз игру торрент и слива фото ренклод описание альтана поздравления картинки 30 девушке лет лига игр вчерашних результаты чемпионов зенита мультиварке говядины в рецепт плов фото из лиц распознавание для фото на программа в девушки фото купальниках блондинки с из морской блюда рецепты капусты фото для игры про бродилки животных девочек руками ландшафтные своими клумбы фото фильмы смотреть на событиях реальных ужаса профессий мире профориентационная в игра презентаций для школы для анимации скачать как поставить игру на высокую производительность поклеить как обои правильно флизелиновые картинки для красивые природа телефона хорошем в 1 качестве голодные игры фильм модные зима женские фото осень куртки 2016 мокрица полезные фото свойства трава аниме картинки легкие поэтапно карандашом с рождения футболка надписью день на подруге сказка спящая царевна анализ жуковский скачать для игры 8 windows гонки торрент игры мечты игры где аватария сбываются игры для мальчиков самолеты раскраски
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721