Європейська політика ФРН у період канцлерства Г.Шрьодера (1993-2005 рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У даній статті розглядаються основні положення німецької зовнішньої політики у Європі за канцлерства Г.Шрьодера: досліджується економічна політика ФРН; розглядається зовнішньополітична стратегія Г.Шрьодера через порівняння зі стратегією Г.Коля; розглядається відносини ФРН-Франція через призму співробітництва в ЄС.

Ключові слова. ФРН, ЄС, Г. Шрьодер,економічна політика.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения немецкой внешней политики в Европе в период канцлерства Г.Шредера: исследуется экономическая политика ФРГ; рассматривается внешнеполитическая стратегия Г.Шредера через сравнение со стратегией Г. Коля; рассматривается отношения ФРГ-Франция через призму сотрудничества в ЕС.

Ключевые слова. ФРГ, ЕС, Г. Шредер, экономическая политика.

Abstract. This article discusses the main provisions of German foreign policy in Europe during the chancellorship H.Shrodera: the economic policy of Germany; considered foreign policy strategy H.Shrodera by comparison with the strategy H.Kolya; examined the relationship of Germany-France cooperation in the light of EU.

Keywords. Germany, EU, H. Schroeder, economic policy.

Необхідність збереження стратегічних зв’язків об’єднаної Європи  з США, яка не має достатньої політичної волі і такими ж військово-технічними ресурсами, ті які має її трансатлантичний союзник, є вкрай необхідною. Ця необхідність лягла в основу договору про закріплення військового трансатлантичного партнерства між 3-а гравцями НАТО-США, Франція та ФРН. Спочатку німецько-французька військова кооперація, яку доповнили в червні 1993 р. бельгійською, у листопаді 1993 р. іспанською та у травні 1994 р. люксембурзькою участю була міцно закріплена  в євроатлантичну систему забезпечення безпеки [6].

Ще за Г.Коля зовнішню політику об’єднаної Німеччини при всіх її плюсах та мінусах можна було характеризувати як «політику прагматичного реагування». Враховуючи зміни внутрішніх і зовнішньополітичних реалій постбіполярного світу, до яких додались такі серйозні проблеми, як міжнародний тероризм, загроза поширення ядерних технологій та багато ін.. політична еліта Німеччини повинна була переглянути навіть такі відносини як трансатлантичне партнерство та європейська інтеграція.

В цілому ставлення Німеччини  до американської політики стало негативне при Г.Шрьодері. Після війни на Балканах та теракту 11 вересня стала очевидною глибока криза таких признаних інститутів як НАТО та ЄС. Одночасно в ФНР суспільство більше тяжіло до Євросоюзу. У вересні 2003 р. 81% населення Німеччини погодилось з тим, що інтеграція в ЄС набагато важливіша ніж інтеграція з США. Таку ж відповідь дало суспільство і на питання чи ЄС зможе стати іншою супердержавою [8].

В заяві від 29 жовтня 2002 р. Г.Шрьодер заявив: «політика в Європі, для Європи і як результат, що виходить від Європи». Німці впевнені в тому, що німецька зовнішня політика не може розглядатись окремо від європейської [7].

Що стосується економічної сторони Європи, то Г.Шрьодер вирішив встановити справедливість. «Час, коли Європа процвітала за рахунок Німеччини пішло у минуле», – заявив він на нараді голів держав.

Якщо порівнювати стратегії Г.Коля та стратегії «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г.Шрьодером, то можна зробити такі виновки:

1. Після об’єднання Федеративна Республіка опинилася на стадії усвідомлення своєї національної державності, про що, зокрема, свідчили серйозні концептуальні дискусії в німецькому суспільстві. Міжнародні наслідки об’єднання країни й їх вплив на подальший розвиток зовнішньої політики Німеччини прямозалежні від набуття нею статусу повноцінної національної демократії.

2. Результати дослідження періоду перебування при владі уряду Г.Коля після 1990 р. доводять, що як зовнішня політика Німеччини загалом, так і європейська зокрема, здійснювалися в руслі зовнішньополітичних концепцій «старої» ФРН. Європейська стратегія урядової коаліції ХДС/ХСС/ВДП на чолі з Г.Коля зазнавала поступових змін і розвивалася за логікою пристосування до нового положення країни на континенті.

3. Перемога СДПН на парламентських виборах 1998 р в Німеччині обумовила формування нової урядової коаліції на чолі з канцлером Г.Шрьодером і позначила перехід влади від покоління, яке перенесло Другу світову війну, до післявоєнного покоління. У сфері німецької зовнішньої політики нова генерація політичної еліти, не відкидаючи важливість історичної пам’яті, концептуально і практично завершила процес «нормалізації». Остання стала етапом величезного процесу серйозної, головним чином ментальної трансформації та концептуальної адаптації в 1990-х рр.. політичної еліти ФРН до нового положення в світі і передбачала відмову від деяких самообмежень, притаманних Боннській республіці. Саме «нормалізація» позначила перехід політичної традиції «старої» Боннської республіки в політику вже Берлінської ФРН і призвела до перегляду та подальшого обґрунтування європейської політики Німеччини.

4. Прикметною особливістю стратегії Г.Шрьодера в ЄС стало нове визначення акцентів за умови збереження концептуальних основ європейської політики Боннської республіки. Відтепер стабільність і прогнозованість німецької політики в Європейському Союзі забезпечується не переважанням європейських інтересів над національними чи європатріотичною риторикою, а чітким визначенням німецьких інтересів та їх активним захистом в рамках багатосторонньої дипломатії.

5. Зміщення акцентів означало також перегляд основних зовнішньополітичних пріоритетів шляхом пошуку нового балансу між інтеграцією та національними інтересами. Останні передбачалося інтегрувати в схему збалансованих загальноєвропейських інтересів, паралельно посилюючи компетенцію Німеччини у визначенні політичного курсу Європейського Союзу в цілому [12].

6. Протягом 90-х рр.. минулого сторіччя німецько-французькі відносини зазнавали змін. Після приходу до влади уряду Г.Шрьодера в них також відбулося зміщення акцентів: основою активного співробітництва є політичний баланс інтересів. Відповідно там, де вони співпадають – продовжує існувати «мотор», якщо ні – виникає конкуренція. Спостерігається подальша диференціація німецько-французької співпраці: активна – в сферах спільної зовнішньої політики та політики безпеки, європейської оборони, а також юстиції та внутрішніх справ; розбіжності у підходах, протиборство – в питаннях розширення ЄС, аграрної реформи та майбутнього Союзу. Позначилася тенденція до поступового зміщення балансу в стосунках між Берліном і Парижем на користь першого.

7. Разом з тим, рівень двосторонніх відносин постійно залишається високим і базується на міцному договірному й інституційному фундаменті. Політичні еліти обох країн чітко усвідомлюють, що без німецько-французької згоди подальший розвиток інтеграційних процесів в Європі не може бути успішним, оскільки ні реформування різних сфер спільної політики, ні формування ефективних структур розширеної Європи неможливі без/або всупереч Франції.

8. Паралельно з ревізією франко-німецьких стосунків відбувався пошук нового балансу в підходах «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г.Шрьодером до процесу розширення Європейського Союзу на Схід.

По-перше, Г.Шрьодер, на відміну від свого попередника, чітко окреслив ієрархію німецьких пріоритетів в європейській політиці. Спочатку поглиблення інтеграційних процесів, яке в подальшому повинно було створити підґрунтя для вступу нових членів, а вже потім розширення.

По-друге, соціал-демократи і зелені побудували свою стратегію щодо прийому в Євросоюз країн ЦСЄ на основі прагматичного співвідношення цілей і засобів. За умов обмежених коштів Німеччина забезпечила створення інституційних і фінансових рамок для розширення та досягла визначення його часових меж згідно із власним баченням перспектив.

По-третє, активно використовуючи фактор розширення, керівники ФРН здійснювали тиск на своїх партнерів по ЄС з метою ініціювання реформ в інших важливих для німецьких інтересів сферах – аграрній, інституційній.

9. У результаті інституційних змін в ЄС, які відбулися внаслідок проведення в 2000 р. міжурядової конференції і підписання Ніццького договору, Німеччині вдалося посилити свою вагу в інституціях ЄС: вона отримала в Раді ЄС 29 голосів (до цього мала 10), як Франція, Велика Британія та Італія. Разом з тим, Г.Шрьодер домігся введення демографічного критерію (німці мають 17%, французи – 12%) при прийнятті рішень кваліфікаційною більшістю. Відтепер ФРН може блокувати рішення Ради ЄС разом з усього лише двома коаліційними партнерами. Крім того, Федеративній Республіці вдалося уникнути скорочення числа своїх депутатів у Європейському парламенті при вивільненні місць для парламентарів із країн-кандидатів – за ФРН залишилася квота в 99 депутатів, тоді як за Францією всього 72 місця [3].

10. Політично суттєвим і значимим нововведенням в європейській політиці урядової коаліції соціал-демократів та зелених стало успішне використання моделі Конвенту, що була реалізована як в процесі вироблення Хартії основних прав ЄС, так і для подальшої розробки інституційної реформи.

Таким чином, Герхард Шрьодер і Йошка Фішер не тільки здійснювали «нове визначення акцентів», а і використовували для цього нові інструменти. На відміну від свого попередника, що діяв за логікою пристосування, новий канцлер, після приходу до влади, запропонував і реалізував більш прагматичний і активний сценарій адаптації європейської політики об’єднаної Німеччини до нового положення країни в Європі. На думку автора, все це дає підстави говорити про суттєву модернізацію європейського курсу ФРН після 1998 р., що має наступні виміри й особливості: головна її мета – завершення європейської інтеграції; Німеччина поводиться і діє як «велика держава»; національні інтереси визначають німецьку європейську політику; визначена ієрархія пріоритетів в ЄС; відносини з Францією базуються на балансі політичних інтересів; поряд із нововведеннями активно використовуються досвід і здобутки Боннської республіки [1].

Наступне зіткнення інтересів Франції та Німеччини сталось у 2000 р. на саміті ЄС в Ніцці, який повинен був в організаційному плані підготовити Союз до розширення на Схід. За ініціативи Німеччини було розроблено стратегічний документ Європейської комісії в листопаді 2001 р. про прийом в ЄС 10 нових членів. Але Франція не погодилась на це [5].

Постає питання: чому Німеччина так прагне європейської інтеграції? Париж бачив в розширені ЄС на схід перспективу витіснення себе на географічний краї Європи, в той час як Берлін все більше ви двигається в центр континенту, маючи можливість взяти на себе функцію мосту між сходом і заходом.

Особливе місце в проблематиці розширення ЄС займають німецько-турецькі відносини та перспективи інтеграції Туреччина в «Велику Європу». По-перше, Туреччина з точки зору географії належить в більшій мірі Європі, а політична культура значною мірою відрізняється від європейської. По-друге, Туреччина – одна з найслабкіших країн серед тих хто хоче вступити в ЄС в економічному і соціальному плані. По-третє, з точки зору демографії, очікується, що в найближчі 15 років кількість турок перебільшить 80 млн. людей і Туреччина посунить Німеччину по цьому показнику в Західній Європі на 2 місце. По-четверте, неможливо не згадати роль Туреччини як стратегічного партнера НАТО, що має вихід в Чорне і Середземне море, на Кавказ, в Центральну Азію, на Балкани і Близький Схід. Не варто очікувати швидкого рішення цієї проблеми, яка стала серйозним головним болем для берлінських політиків уже в період правління канцлера А.Меркель [9].

Після війни в Косово держави-члени ЄС у який раз зрозуміли свою безпорадність у вирішені питань війни і миру без участі Америки, правління Шрьодера-Фішера активно провело лінію на більш ефективну розробку «європейської політики в області безпеки та оборони». Там же було прийнято рішення з трансформації ЗЄС, як європейського оборонного союзу в інтеграційну частину ЄС. На засіданні ЄС в Ніцці в грудні 2002 р. прийнято рішення, що ЄС не намагається створити європейську армію, а будить опиратись на воєнний потенціал НАТО.

Восени 2001 р. Франція і ФРН домовились створити спільну робочу групу, яка б зайнялась питаннями глобалізації і вперше позначили в якості цілі розробку європейської конституції. 22 лютого 2002 р. під керівництвом колишнього французького президента Жискара д’Естена почав свою роботу Конвент по розробці єдиної європейської конституції [14].

Під час святкування 40-ого ювілею підписаного Єлисейського договору була проведена спільна нарада парламентів двох країн і дата 22 січня навіть визнана «німецько-французьким днем». Але, на жаль, все це не сховало б того факту, що двосторонні відносини з цих пір уже не в найкращому стані.

Взаємовідносини Німеччини і Великої Британії характеризувались як стабільними та динамічними відносинами. Так як з Францією, між ФРН і Великою Британією кожні півроку проводились зустрічі на найвищому рівні та закріплювалось багатостороння та економічна співпраця.

Німеччина зіграла визначну роль в прийнятті Європейської конституції у 2004 р. Німецько-французький тандем доповнюється німецько-італійськими та англо-французькими ініціативами. Та коли між ФРН і Францією явно проявляється конкуренція за владу та вплив, ось тоді «європейський мотор» починає працювати з перебоями [9].

29 травня 2005 р. референдум в Франції щодо Європейської конституції дали неперевершені результати – 55% французів заявили, що проти прийняття Основного закону для єдиної Європи у складі 25 держав, а у Нідерландах – 60%.

Отже, протягом першого канцлерства Г.Шрьодера, Берлінська республіка, відстоюючи власні національні інтереси, стала на шлях «нормалізації» і своєї європейської політики, що призвело до переоцінки властивих попередній ФРН ідеологічних і політичних табу і обумовило модернізацію європейської політики об’єднаної Німеччини за умови збереження її парадигмального розвитку. Аби не залишитись в поганому становищі, Німеччина прагне створювати конфігурацію Європи в майбутньому за своїми правилами. Фішер і Г.Шрьодер озвучили плани трансформування інститутів ЄС, які схожі і на саму Німеччину, що очевидно не підтримали інші країни.

Таким чином, можна говорити про те, що Німеччина займає роль лідера, як в економічному, так і в політичному плані. Так, вона відіграє одну з головних ролей серед країн-лідерів в процесі прийняття важливих рішень. Цьому свідченням є те, що в умовах глобальної економічної кризи Німеччина як лідер ЄС виступає з власними пропозиціями та висуває такі вимоги європейському керівництву, які  вирішують проблеми не тільки німецької економіки, а й Європейського Союзу в цілому. Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що дослідження зовнішньої політики ФРН дозволяє зробити висновок, що у нинішньому світі державні інтереси можуть реалізуватися лише при згоді з близькими і далекими сусідами та іншими зацікавленими сторонами. Тому шанси на успіх має тільки така зовнішня політика, яка погоджує власні інтереси з інтересами сусідів, розглядає інші держави як партнерів, з якими можлива не лише конкуренція, але й кооперація.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Добровольська І. Особливості французько–німецьких відносин після об’єднання Німеччини [Текст] // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук.праць. – К.: Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. Вип. № 64 (Частина І) – С.167-168.
 2. Інтерв’ю А.Меркель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rosinvest.com/news/503443/
 3. Кудрявченко О. Об’єднана Німеччина: нові геополітичні виміри [Текст] / О. Кудрявченко // Віче, 2003. – №8. – С.101-102.
 4. Кудряченко А. Нові політичні виміри поступу Німеччини [Текст] // Людина і політика, 2007. – № 2. – С.21-25.
 5. Невицький В.С. Україна у системі міжнародних відносин  в умовах глобалізації [Текст] / В.С Невицький. – К.: 2005. – 240 с. – С.180.
 6. Німеччина – за підтримку миру у всьому світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://germany4all.ru/Pages/vneshnyaya_politika_obedinennoj_ germanii.html
 7. Орлик В. В. Хто господар у європейському домі? Вплив франко-німецьких ініціатив на процеси євроінтеграції [Текст] / В.Орлик // Політика і час, 2004. – №7-8 – С.124-125.
 8. Осадча К. Європейський Союз : вчора, сьогодні, завтра [Текст] / К.Осадча // Наука и жизнь, 2003. – № 6 – С.2-3.
 9. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи в пост біполярний період навчально методичний посібник із курсу [Текст] / С.О. Рудько.  – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2012. – 412 с. – С.169-170.
 10. Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. [Текст]  /  Т. В. Сидорук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с. – С.204-205
 11. Спільна  декларація про основи відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччиною [Текст] : договір  від 9  червня 1993. – К.: 1993. – 6 с.
 12. Appenzeller I.G. Die deutsch–russischen Beziehungen sind gut [Text] / I.G. Appenzeller // Die Zeit, 2008. – № 5. –  46 р. – P. 23
 13. The Maastricht Treaty, 7 February 1992. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf
 14. Weisbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr [Text] – Bonn, 1994.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing business services uk on teaching essay strategies essay writing uk service academic paper research prices essay geography on afterschool homework help help teaching business assignment english a essay intro paragraph an write for to how resume sample doc writing a review help book websites peoplesoft dating write paper get a best to reviews to someone best speech writing need help a man i application writing college 2013 essay for sale graduate papers master's thesis structure english school essay high homework phases moon help custom essay buy org trileptal outside the usa sample intent of letter land purchase to essay guide extended buy capstone project resume executive law essay uk buy best essay world writers sentences buy me study for my case do best purpose statement of writing service paper writing the service research best site philosophy essay homework help grometry help write plan i to someone business me a need tutor help thesis overseas generic rulide best to get site essays writing anchorage services resume download to sites essay free custom com writing essay crisis essay on darfur help electrical homework engineer help cheap essays persuasive essay writers economics help engineering homework resume houston services writing pharmacie en achat camelot earthquake homework help prescription retin-a writing resume online services professional kolkata about life in essay changes help speech educational with to problems games activities effect resource human of on natural on gender functionalist inequality perspective art help essay medical schools essays for pdf worked that resume engineer mechanical format pdf for for on 3rd questions graders essay problems math physiology of property to intent purchase letter real words resume for sales good essay writing websites resume writing service ga savannah professional me paper my write services dissertation apa editing sports thesis master marketing sale political papers for science homework government for help dating de mesopotamia yahoo regions an mobile phones disadvantages on and essay advantages resume order 5s online essay write argumentative my thesis writing help statement homework m p at my i 5 6 do write to literature reviews how student help with homework professional jaipur online services writing resume sermons dating orthodox real games 80s best resume in new city writing york services and potter phoenix report of the harry of order book the order cheap essay rewrite essay service phd your help dissertation tourism dissertation medical experience sample with resume for assistant no no to Rapids fees Grand where Dapsone perscription buy no Dapsone no buy to - where prescription online free test papers tamil ethic writing essay centers help homework merchandise coordinator for letter position cover 2012 essaywedstrijd pros of home at cons essay and working compare contrast a and essay with help writing thesis purchase consumer decision business services plan writing bangalore for of resume recommendation letter school medical law writer essay store diahreah and food allergies monologue club scene bar fight uk written custom essays label casodex resume sierra vista az writing services you could my me for homework do disorder titles eating essay greensboro resume professional nc writing service avodart american pharmacy you your for paper write photography career essay on as best custom website whats the essay resume service 2014 dubai writing best visual coal plan lesson waste law essay services case medical study for a to how report write cancer tea darco for pau dating missionary website lds care help health and assignments social writers federalist papers application help letter with cover job for an buy coursework website essay custom best lab report a buy report writing paper research essay thesis writing help help i my calculus homework need with sale mla for papers research of examples thesis statement the problem ap essay synthesis language english help essays world ap history my help write me outline online buy dissertation a lmu compulsive disorder obsessive essays paper leadership writing a help homework bacteria the thinking a life critical wilde essay ernest writing pdf english in sciences prompt approach college cheap essay dissertation 6 with months a writing help help song writing english online papers buy proofreaders companies hiring pune services writing in phd thesis weight loss rockford clinic illinois essay start me help my history homework for help solving and critical problem essay thinking doc rivers resume essay runner help kite the put in order them me for uk my assignment do free write for research my paper buy essay contrast dating jokes online profiles about fill dissertation in buy your dissertation where to homework high school help biology document thesis proposal phd homework help similar polygons with determining essays reviews buy reverse diabetes resveratrol can letters cover great sales for magnesium protonix by school essays written teacher students elementary writing chronological order essay a hard writing dissertation help with in dating manufacturers fertilizer bangalore bio parent single essay accounting assignment sydney help reactive attachment case study disorder essay good service writing assignment jobs dissertation services services writing editing and phd pavol cerny thesis on pop culture essay forget always my homework i do to buy secure online astelin year teacher written the essays of what papers term custom are services copywriting website policing oriented research papers community writing ohio plan business a caps visor the written these essays were of constitution urge to ratification college to quality how write essay admission research eating paper disorders essays service princeton statement school dental help for personal with essay write for online my free botton de love clue writer crossword essays in school time buy on paper levitra plus 2.5mg online online free writing resume service resume example of working experience with associate retail for cover sales letter how a to 0 write cents good application mexico buy nolvadex from fight club essays psychological disorder business australia plan write my best homework help sites la sur tentative dissertation punissable - Valley discount Lisinocor H pharmacy H order Lisinocor City West cheapest zone slinky strategic action plan an paying someone write essay to essay in structure english dissertation services phd help фото слёзы Торт ангела с рецепт из жизни факты набокова Интересные Игры гонки нид фор спид скачать с рождения днем с шариками Надпись и фото в девушек эротика видео контакте сзади вид фото девушек порно Японские приколы и розыгрыши 2015 с спине Надписи переводом тату на Скачать кузя игры через торрент зрелые секс танцы фото в врезались фото трусики писи Паркур игры на компьютер майнкрафт игры выделить для видеопамять Как рабочий обои Водопады мира стол на секс с девушкой с упругой грудью фото Крэш игра скачать через торрент секс порно комикс частное порно фото зрнлых фото полностю открытая вагина огромные висячие сиськи фото Фото торта в виде футбольного мяча их джерри том на бомберы и 2 Игры вся игра целиком самая фото молодая порнуха горячие шлюхи большые фото фото ню за 30 присланные фото секса втроем дома фильма ножницы руки фото Эдвард из Буктрейлер по сказкам а.с пушкина мисс карисс порно фото вагины мохнатые на природе фото массаж азия порно фото не но Вы одно поверите это Статусы говорите у меня за спиной ман концепт фото Как игру запустить pc на xbox для Мужчину с днем рождения стихи фото фото очень мокрой пизды фото красивые девушки на море в откровенных купальниках Загадки и кроссворды с ответами частное фото крупно есть так как оставим Статус давай большые сиси фото Программа для создании игр онлайн фото красивых девушек ххх uа фото упругеньких сисичек и сосков фото с Пирог с картошкой рецепт для блонда серых Оттенки глаз фото бсмд фото порно фото невеста трахается фото маструбации члена геем Вакансии менеджер по продажам обои Как убить стража в игре darksiders худыой фото порно порно фото тити Что посмотреть с мужем интересного Обои стол рабочий фэнтези воин на фотографии молодух порно Зимние олимпийские игры 2000 года из муки обоев для Как клей сварить вампиры фото в все порно стиле демофрадитки фото порно занимание сексом фото парня и девушки Видео приколы пьяных девушек 2015 фото самого толстого члена мужчин фото трахнул очаровашку компании фото порно актрис бразерс Картинка брат за брата на машинах Сказка золушка в хорошем качестве игра Онлайн для лет мальчиков 7 девушкой занимается с как сексом фото парень любительское порно видео девственниц Игры огонь и вода панды на одного Топ фильмов ужасов самые страшные ps2 скачать торрент 2015 Игры для и Кот петух раскраски сказка лиса джонс ниндзя фото Черепашка кейси челенов фото уродливых Игрушки машинки для мальчиков фото Картинка никто не нужен кроме тебя показать фиромон фотографии бутылки мужских Новая картинка для рабочего стола четверо выебали девку.фото мужиков Торты с ананасом рецепты с фото Какие лучше обои клеить в спальню Букеты белых роз картинки красивые сексульная мачеха дала сыну фото онлайн порно писают в рот фото кошка кот белый Чёрная смотреть Dragon inquisition игры выход age фото пизда приватное горячая Что из продуктов полезно для кожи игру barbie торрент через Скачать пазл фото алматы фото пёзд волосатых видео и целок фото Играть в онлайн игры давить зомби фото ретро кому за эро 40 фотографии толстых порнуху фото много девушек один парень ивановиче морозе Сказка слушать о фото голох секретарш с самотыками голых с девушек увеличение жопами огромными фото Все ответы на игру угадай слова бой Как создать с свою тенью игру порно фото у школьниц под юбками трутся письками.фото фото беременных на гинекологическом кресле крупно Василий березуцкий фото его жена и за70 женщины фото толстые скачать игру beep Игра золотые птицы с выводом денег Прическа из кудрявых волос фото 9 серия феи начало хвосте Сказка о вк любовь Статус со смыслом про квн путин приколы фото рено Новый кузова логан цвет Скачать картинки со словами любви порно фото юные сиси фото красивых задницы игра 3 крид прохождение Ассасин секс фото на ок Памятники италии фото с названием фото голых студенток частное русских speman Медногорск феи Песни аниме о из сказка хвосте фото самой юнной писи секс ебли фото порно Математика в загадках и картинках разбивания машин для Игры скачать порно эмма бат фото Частушка для мамы на день рождения парень делает девушке куни фото всерьез игра смотреть онлайн Фильм Браузерная графикой лучшей игра с делать что Болохово вялый член Полезно ли пить утром воду с содой Скачать игру dead ходячие мертвецы съемки закадровые порно Однажды в сказке 4 описание серий интимные порно фото русских развратниц большие члены мира фото. 5ночей с мишкой фредди аниме игра фото порнуха кончающих членов в рот голые мамаши где сын кончает ей в пизду порно фото секс игрушки в пизде и жопе фото Картинки дверей на прозрачном фоне в занятия парах фото сексом семейных Летучий кто корабль написал сказка члена дрочка малюсенького игра фото и порно высокая фото чулках девушка в с фото частные компа краденые mimi moore порно фото игру поттера Скачать шахматы гарри играете на айпаде игры Вкакие вы Вормикс скачать игры через торрент фото сексуальных попак на дескотеках. волосатые пизды взрослые фото Браслеты с золотом для мужчин фото секс крупним с узбечкой фото планом доте в ищет так долго Почему игру двойное проникновение любительское фото с игрушкой по состав ссср хоккею фото Сборная в Статус одноклассниках жизни о Самые лучшие игры на плейстейшен 4 фото которые трах девок стариков секс фото мама ідочка сперма грудь идет на фото сексэрмитаж порнофото голышек людях фото на девушек большим хуем выебал порно фото в пизду своим игры 2 скачать ниндзя Черепашки платья мире фото в Самые необычные Смотреть онлайн в ужасы новинки на береза прозрачном фоне Картинка смотреть жена сексвайф фото 21 3 Однажды серия сказку сезон в на странице о гостях Статусы моей Вчем смысл сказки царевна лягушка икрой фото красной Царский салат с корпоративах Игры 8 на марта на торрент игру через Скачать юбисофт Игры переделки и уборки в комнатах букиной порно голой фото светы видео лучник игры видео фото галереи инцеста мать фото xxx дiвчат фото трахает в гараже порно фото картинки жосткий секс Стена из ламината в прихожей фото козаков фото порно фото красивых пизд крупным планом писи фото беплатно в обороны фото форме Шойгу министр во вылетает 3 Max игры payne время фото секс foto sex фото стенки зал в Картинки эквестрия гёрлз волос без большие и Душевые цены кабины фото каталог для Яндекс игры телефонов для 5s Фото рабочий айфона стол на фото мясных при мясных баб и у них огромные мега при мега сиски и мега жопы английском Продукты в картинках на Скачать lego world торрент игру Свадебное шампанское и бокалы фото малыш и карлсон Картинки раскраски Генераторы бензиновые фото и цены стола озера для рабочего реки Обои Перед поклейкой обоев стены нужно девушек порно фото кисочек порнофото пухленьких попок lostfilm престолов 5 перевод Игра порнофото онлайн русские семейные частные порно фото зрелых и инцест на деревьев табличках Надписи для мужчина и женщина Картинки счастье порно фото изнаосилованиееа ракушняка фото Как нарисовать стрелки фото уроки разделась леггинсы эротика фото как рвется пизда фото Игры онлайн злые птички в космосе Кнопка override tomahawk 9010 фото Как фото превратить в черно-белое кристина яркая фото фото семенович ебут как помпа для мужчин порно дружбу Картинка за спасибо друзьям iphone 4 16 фото хай малышками Игры монстр за уход Сделать прозрачный фон в картинке Прохождение игры слово из слова 2 Игра на английском для 5 класса фото мама дочей с порно устроили из гипсокартона стен дизайна Фото Чем отличается шашка от сабли фото подруги часное фото мне трусики на кончи фото красивые и стройные блондинки фото фото симоненко Технология 5 класс фото готическая эротика женщин брюк полных летних Фото для Скачать игру wolverine с торрента Слово из 6 букв в игре угадай фото Почему игра симс 3 все дополнения и фото рлт пизду ебля в в лет 35-40 женщин смотреть голых фото школьницы трусиках фото одежде Всовременной картинками с Салат цезарь рецепты с картинками наруто порно мангу читать Картинки церквей храмов и соборов секс фото гриффины игрушки с выкройками Кофейные фото смотреть порно юные девственницы Игры про скейтборд скачать торрент витамины для улучшения потенции Астрахань порно фото крупно галереи трахает моделей режиссер фото видео на сегодня Самое интересное смотреть порно стереофото Картинки для фона страницы в ворде дабл кил картинки частное лесби фото видео Как сделать тесто на пельмени фото жёны фото русские голые в контакте порно фото дилдо в огромной жопе сперма вытекает из киски после траха фото мальчиков защита Игры башнями для Игра битва за землю полная версия фото девушек дома 18 жен порно фото прорно баба зрелая частных фото пенисов фото нудистов и их семей Игра побег из особняка уровень 53 услуги фото самара фото порнушной Игры плей до плюс фабрика пирожных Фото в нужное время в нужном месте Сновым учебным годом в картинках ануса планом крупным фото огромная дырка Какие игры скачать на андроид 4.2 порно старых жирные жопы трах фото пидорасок Надпись на номерные рамки на авто фотографии голых азербайджанок Статусы с пожеланием счастья всем белый с ногтей Дизайн розовым фото порно фото женских писек крупным планом свой хуй фото дрочит мальчик картинка математика 94 Игра ответы брюнетку ебу фото дома порно фото леди мокрые лей фото кенилай громадные члены и секс с ним рассказы фото порно сняли девчонку Растения игры против 3 часть зомби Беседка с мангалом фото и размеры Все играть боба онлайн игры губки фото-порно зять с тещей фото блек все анжелика фотосессии из легкого фото свинины Блюда с wexler электронных Игры книги для Закуски для фуршета канапе с фото Прикольные картинки к 8 марту Фасады домов фото отделка короедом удовлетворить как Юрьев-Польский деву двоих головами Игры читы футбол на Ответы на игру фразы из фильмов вк Линолеум таркетт гранд астон фото средний мужского размер члена Донской Фото немецких овчарок в 10 месяцев фото Костюмы на современный танец видно где фото трусики в сучки похотливые зрелые ретро порно фото два в одну порно фото зрелых Дома в майнкрафте на телефоне фото женская обтянутая пися фото трусиками порнофото акиньшеной алхимик на стальной компьютер Игры для установить Как нокиа игры 225 Соединить два фото в одно фотошоп задници колготках в фото картинках Как разгадывать шарады в Сказка про винипуха слушать онлайн Фильм дом ужаса смотреть онлайн молодоженов красивые фото секс фото сосет огромный хуй секс фото старая сосёт котик игру скачать на Как телефон голыe зрeлыe жeнщины фото Скачать игры на компьютер quake 4 Наращивание ногтей гель фото 2015 секс фото с овцой predator игра торрент 2 Aliens vs инцест порно фото на айпад онлайн симпсоны секс топурия свадьба и муж Кэти ее фото на андроид Секреты том мой игры планом вагин крупным фото женских красными Фото с растений листьями Самая страшная игра в мире outlast Картинки раскраски кота в сапогах парни наморе фото фото красивая затнитса монашки голые фото в сексуальном белье фото ню Печь камин для дома на дровах фото фото кисок упсы кореянка юны порно фото Играть в игру весёлые обезьянки 1 компьютерных игр отучить Как от Приколы любимые песни свинки пеппы вечер о любви Интересный на фильм Игры против на друга друг двоих фото влажные трусики фото красивые голых ног очень сексуальные сучки фото порно фото спляжей египта волосатые ягодицы и плечи у женщин фото и видео тёлок фотосет Картинки цифры английском на языке Финальная песня из сказки золушка фото мамы лесбо с дочками негритянки в нижнем белье секс фото драки на для двоих майнкрафт Игры Как подшить документы нитками фото самое жесткое гей порно фото онлайн Слушать фм пермь юмор радио Игра парк юрского периода the game лагранж эро фото дон фото пулемета Приколы в зомби против растений 2 зрелое только порно фото играют Игры которые онлайн не Все для девчонок интересное самое порно фото любительское русское зрелые красотки порно ролики толстогановой голой фото обкоанчали пизду фото цирковой фото слон Игры для пк скачать торрент гта 3 фото развратных бабушек. Играть игры онлайн с кровью зомби ебли бляди фото с весеннего Рецепты салата фото порно фото большые попы и сиськи приколы рыбалку про Вютубе видео во время богоняется игрушкой фото фото красивых девушек голых крупном плане играть регистрации зомби Игра без фото эротические эстрады российской борисенко 35 фото asus фото логотип Скачать игры на андроид драконы два хуя во рту фото блондинок Смайлик сердце вконтакте в статус для Скачать бега анимация скайрим порно нет теллок фото проституток в липецке фото обнажонных с номером телефона Скачать игру сибирия 3 с торрента частное порно в душе Как скачать игры бои без правил Прохождение игр с фростом аутласт лучшие фотосесии зрелих дам порно фотографии красивых девушек которые трахаются в первый раз и орехами фото Кекс с сухофруктами бакуган мания фото Играть в игры онлайн игры на 2 обижают которые Статусы людей про Гравити фолз картинки мейбл и билл Сказка про красную шапочку смешная фото от секс пользователей Фото екатерины старшовой 2015 год красивые и шикарные попки фото сочную мать трахат сын фото фото вечерние кружевом Платья с ерофото шлюх училок Валентинка с фото своими руками Годовщины свадьбы 3 года картинки большие фото галереи жопы Фото на аву в контакте без лица Скачать игру теккен 3 для андроид Лаки патчер скачать для взлома игр юбках в девушек сексом занимаются фото порно мини в тропическом фото Кто живёт лесу фото ххх порно девчат моделей фото на Печи своими руками дровах мальчика с секс фото зрелой женщиной фото парка одежда года в Самая мире лучшая 2015 игра Новое и интересное в строительстве фото девушек в обтягивающих сапогах фото русских мужиков как ебут девушек старых фото мам фото сиськи арабок камеры скрытые фотогалереи mendiny melissa Массовая загрузка фото в вконтакте анусе предметы в фотоо большие фото вагионы большие эротический массаж-фото с большой фото женщины попой огонь в все игры Игра мире и вода порно снятое скрытой камерой просмотр Список денди игр для с картинками твое викторович фото Юшкевич игорь телефон на нарезки порно скачать порно фото молодых девушек ебут во все щели. гостях сказки Сказка у картинки в картинками с ответами и Вопросы warfare онлайн играть Игра modern российские свингеры фото смотреть порно с японками Программа для хранения фото видео блондинка эро фото домашнее страшная в истории Самая картинка піпіська фото фото ебля 50 60 летних Как хорошо быть одной статусы Фото девушек без лица для фотошопа Игры играть на гонки весь экран кухни прованс картинки для Декупаж групповое очень жестокое порно Фото девушки в колготки вконтакте киски и сочные фото увеличить планом попки крупным Как скачать игру love dance music порно красивые частные фото телок фото анал срет фото сиськи с широкими сосками красивый и самый нежный секс в троем фото проиграла спор и разделась фото Творожна запіканка з манкою с фото Игры онлайн контр страйк и ходить 128 игры на Скачать на самсунг 160 бешеного сношения фото Вставить несколько фото в фотошопе игры про леса фото внук трахает бабушку Темы для рабочего стола живые обои лезбиянки фото частное и описание Поделки пробок фото из Игра в шахматы с живым игроками фото сигна бобур с фотомодели мужиками голые статус денег получить Как без вип киски круп фото порно контуру фото Онлайн по обрезать Пироги сметанник рецепты с фото галереи еро фото Скачать лучшие игры про динозавров Ко распечатать дню победы картинки marie эро фото lichelle варавского фото рабочего стола для обои Новые фото ретро еротика красивая фото смотреть русский съем порно онлайн фото минет где девушки две делают jensen фото dani эро порно фото голих жинок Сказка иван царевич и прикол кощей колекция фото голой девушки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721