Європейська політика ФРН у період канцлерства Г.Шрьодера (1993-2005 рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У даній статті розглядаються основні положення німецької зовнішньої політики у Європі за канцлерства Г.Шрьодера: досліджується економічна політика ФРН; розглядається зовнішньополітична стратегія Г.Шрьодера через порівняння зі стратегією Г.Коля; розглядається відносини ФРН-Франція через призму співробітництва в ЄС.

Ключові слова. ФРН, ЄС, Г. Шрьодер,економічна політика.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения немецкой внешней политики в Европе в период канцлерства Г.Шредера: исследуется экономическая политика ФРГ; рассматривается внешнеполитическая стратегия Г.Шредера через сравнение со стратегией Г. Коля; рассматривается отношения ФРГ-Франция через призму сотрудничества в ЕС.

Ключевые слова. ФРГ, ЕС, Г. Шредер, экономическая политика.

Abstract. This article discusses the main provisions of German foreign policy in Europe during the chancellorship H.Shrodera: the economic policy of Germany; considered foreign policy strategy H.Shrodera by comparison with the strategy H.Kolya; examined the relationship of Germany-France cooperation in the light of EU.

Keywords. Germany, EU, H. Schroeder, economic policy.

Необхідність збереження стратегічних зв’язків об’єднаної Європи  з США, яка не має достатньої політичної волі і такими ж військово-технічними ресурсами, ті які має її трансатлантичний союзник, є вкрай необхідною. Ця необхідність лягла в основу договору про закріплення військового трансатлантичного партнерства між 3-а гравцями НАТО-США, Франція та ФРН. Спочатку німецько-французька військова кооперація, яку доповнили в червні 1993 р. бельгійською, у листопаді 1993 р. іспанською та у травні 1994 р. люксембурзькою участю була міцно закріплена  в євроатлантичну систему забезпечення безпеки [6].

Ще за Г.Коля зовнішню політику об’єднаної Німеччини при всіх її плюсах та мінусах можна було характеризувати як «політику прагматичного реагування». Враховуючи зміни внутрішніх і зовнішньополітичних реалій постбіполярного світу, до яких додались такі серйозні проблеми, як міжнародний тероризм, загроза поширення ядерних технологій та багато ін.. політична еліта Німеччини повинна була переглянути навіть такі відносини як трансатлантичне партнерство та європейська інтеграція.

В цілому ставлення Німеччини  до американської політики стало негативне при Г.Шрьодері. Після війни на Балканах та теракту 11 вересня стала очевидною глибока криза таких признаних інститутів як НАТО та ЄС. Одночасно в ФНР суспільство більше тяжіло до Євросоюзу. У вересні 2003 р. 81% населення Німеччини погодилось з тим, що інтеграція в ЄС набагато важливіша ніж інтеграція з США. Таку ж відповідь дало суспільство і на питання чи ЄС зможе стати іншою супердержавою [8].

В заяві від 29 жовтня 2002 р. Г.Шрьодер заявив: «політика в Європі, для Європи і як результат, що виходить від Європи». Німці впевнені в тому, що німецька зовнішня політика не може розглядатись окремо від європейської [7].

Що стосується економічної сторони Європи, то Г.Шрьодер вирішив встановити справедливість. «Час, коли Європа процвітала за рахунок Німеччини пішло у минуле», – заявив він на нараді голів держав.

Якщо порівнювати стратегії Г.Коля та стратегії «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г.Шрьодером, то можна зробити такі виновки:

1. Після об’єднання Федеративна Республіка опинилася на стадії усвідомлення своєї національної державності, про що, зокрема, свідчили серйозні концептуальні дискусії в німецькому суспільстві. Міжнародні наслідки об’єднання країни й їх вплив на подальший розвиток зовнішньої політики Німеччини прямозалежні від набуття нею статусу повноцінної національної демократії.

2. Результати дослідження періоду перебування при владі уряду Г.Коля після 1990 р. доводять, що як зовнішня політика Німеччини загалом, так і європейська зокрема, здійснювалися в руслі зовнішньополітичних концепцій «старої» ФРН. Європейська стратегія урядової коаліції ХДС/ХСС/ВДП на чолі з Г.Коля зазнавала поступових змін і розвивалася за логікою пристосування до нового положення країни на континенті.

3. Перемога СДПН на парламентських виборах 1998 р в Німеччині обумовила формування нової урядової коаліції на чолі з канцлером Г.Шрьодером і позначила перехід влади від покоління, яке перенесло Другу світову війну, до післявоєнного покоління. У сфері німецької зовнішньої політики нова генерація політичної еліти, не відкидаючи важливість історичної пам’яті, концептуально і практично завершила процес «нормалізації». Остання стала етапом величезного процесу серйозної, головним чином ментальної трансформації та концептуальної адаптації в 1990-х рр.. політичної еліти ФРН до нового положення в світі і передбачала відмову від деяких самообмежень, притаманних Боннській республіці. Саме «нормалізація» позначила перехід політичної традиції «старої» Боннської республіки в політику вже Берлінської ФРН і призвела до перегляду та подальшого обґрунтування європейської політики Німеччини.

4. Прикметною особливістю стратегії Г.Шрьодера в ЄС стало нове визначення акцентів за умови збереження концептуальних основ європейської політики Боннської республіки. Відтепер стабільність і прогнозованість німецької політики в Європейському Союзі забезпечується не переважанням європейських інтересів над національними чи європатріотичною риторикою, а чітким визначенням німецьких інтересів та їх активним захистом в рамках багатосторонньої дипломатії.

5. Зміщення акцентів означало також перегляд основних зовнішньополітичних пріоритетів шляхом пошуку нового балансу між інтеграцією та національними інтересами. Останні передбачалося інтегрувати в схему збалансованих загальноєвропейських інтересів, паралельно посилюючи компетенцію Німеччини у визначенні політичного курсу Європейського Союзу в цілому [12].

6. Протягом 90-х рр.. минулого сторіччя німецько-французькі відносини зазнавали змін. Після приходу до влади уряду Г.Шрьодера в них також відбулося зміщення акцентів: основою активного співробітництва є політичний баланс інтересів. Відповідно там, де вони співпадають – продовжує існувати «мотор», якщо ні – виникає конкуренція. Спостерігається подальша диференціація німецько-французької співпраці: активна – в сферах спільної зовнішньої політики та політики безпеки, європейської оборони, а також юстиції та внутрішніх справ; розбіжності у підходах, протиборство – в питаннях розширення ЄС, аграрної реформи та майбутнього Союзу. Позначилася тенденція до поступового зміщення балансу в стосунках між Берліном і Парижем на користь першого.

7. Разом з тим, рівень двосторонніх відносин постійно залишається високим і базується на міцному договірному й інституційному фундаменті. Політичні еліти обох країн чітко усвідомлюють, що без німецько-французької згоди подальший розвиток інтеграційних процесів в Європі не може бути успішним, оскільки ні реформування різних сфер спільної політики, ні формування ефективних структур розширеної Європи неможливі без/або всупереч Франції.

8. Паралельно з ревізією франко-німецьких стосунків відбувався пошук нового балансу в підходах «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г.Шрьодером до процесу розширення Європейського Союзу на Схід.

По-перше, Г.Шрьодер, на відміну від свого попередника, чітко окреслив ієрархію німецьких пріоритетів в європейській політиці. Спочатку поглиблення інтеграційних процесів, яке в подальшому повинно було створити підґрунтя для вступу нових членів, а вже потім розширення.

По-друге, соціал-демократи і зелені побудували свою стратегію щодо прийому в Євросоюз країн ЦСЄ на основі прагматичного співвідношення цілей і засобів. За умов обмежених коштів Німеччина забезпечила створення інституційних і фінансових рамок для розширення та досягла визначення його часових меж згідно із власним баченням перспектив.

По-третє, активно використовуючи фактор розширення, керівники ФРН здійснювали тиск на своїх партнерів по ЄС з метою ініціювання реформ в інших важливих для німецьких інтересів сферах – аграрній, інституційній.

9. У результаті інституційних змін в ЄС, які відбулися внаслідок проведення в 2000 р. міжурядової конференції і підписання Ніццького договору, Німеччині вдалося посилити свою вагу в інституціях ЄС: вона отримала в Раді ЄС 29 голосів (до цього мала 10), як Франція, Велика Британія та Італія. Разом з тим, Г.Шрьодер домігся введення демографічного критерію (німці мають 17%, французи – 12%) при прийнятті рішень кваліфікаційною більшістю. Відтепер ФРН може блокувати рішення Ради ЄС разом з усього лише двома коаліційними партнерами. Крім того, Федеративній Республіці вдалося уникнути скорочення числа своїх депутатів у Європейському парламенті при вивільненні місць для парламентарів із країн-кандидатів – за ФРН залишилася квота в 99 депутатів, тоді як за Францією всього 72 місця [3].

10. Політично суттєвим і значимим нововведенням в європейській політиці урядової коаліції соціал-демократів та зелених стало успішне використання моделі Конвенту, що була реалізована як в процесі вироблення Хартії основних прав ЄС, так і для подальшої розробки інституційної реформи.

Таким чином, Герхард Шрьодер і Йошка Фішер не тільки здійснювали «нове визначення акцентів», а і використовували для цього нові інструменти. На відміну від свого попередника, що діяв за логікою пристосування, новий канцлер, після приходу до влади, запропонував і реалізував більш прагматичний і активний сценарій адаптації європейської політики об’єднаної Німеччини до нового положення країни в Європі. На думку автора, все це дає підстави говорити про суттєву модернізацію європейського курсу ФРН після 1998 р., що має наступні виміри й особливості: головна її мета – завершення європейської інтеграції; Німеччина поводиться і діє як «велика держава»; національні інтереси визначають німецьку європейську політику; визначена ієрархія пріоритетів в ЄС; відносини з Францією базуються на балансі політичних інтересів; поряд із нововведеннями активно використовуються досвід і здобутки Боннської республіки [1].

Наступне зіткнення інтересів Франції та Німеччини сталось у 2000 р. на саміті ЄС в Ніцці, який повинен був в організаційному плані підготовити Союз до розширення на Схід. За ініціативи Німеччини було розроблено стратегічний документ Європейської комісії в листопаді 2001 р. про прийом в ЄС 10 нових членів. Але Франція не погодилась на це [5].

Постає питання: чому Німеччина так прагне європейської інтеграції? Париж бачив в розширені ЄС на схід перспективу витіснення себе на географічний краї Європи, в той час як Берлін все більше ви двигається в центр континенту, маючи можливість взяти на себе функцію мосту між сходом і заходом.

Особливе місце в проблематиці розширення ЄС займають німецько-турецькі відносини та перспективи інтеграції Туреччина в «Велику Європу». По-перше, Туреччина з точки зору географії належить в більшій мірі Європі, а політична культура значною мірою відрізняється від європейської. По-друге, Туреччина – одна з найслабкіших країн серед тих хто хоче вступити в ЄС в економічному і соціальному плані. По-третє, з точки зору демографії, очікується, що в найближчі 15 років кількість турок перебільшить 80 млн. людей і Туреччина посунить Німеччину по цьому показнику в Західній Європі на 2 місце. По-четверте, неможливо не згадати роль Туреччини як стратегічного партнера НАТО, що має вихід в Чорне і Середземне море, на Кавказ, в Центральну Азію, на Балкани і Близький Схід. Не варто очікувати швидкого рішення цієї проблеми, яка стала серйозним головним болем для берлінських політиків уже в період правління канцлера А.Меркель [9].

Після війни в Косово держави-члени ЄС у який раз зрозуміли свою безпорадність у вирішені питань війни і миру без участі Америки, правління Шрьодера-Фішера активно провело лінію на більш ефективну розробку «європейської політики в області безпеки та оборони». Там же було прийнято рішення з трансформації ЗЄС, як європейського оборонного союзу в інтеграційну частину ЄС. На засіданні ЄС в Ніцці в грудні 2002 р. прийнято рішення, що ЄС не намагається створити європейську армію, а будить опиратись на воєнний потенціал НАТО.

Восени 2001 р. Франція і ФРН домовились створити спільну робочу групу, яка б зайнялась питаннями глобалізації і вперше позначили в якості цілі розробку європейської конституції. 22 лютого 2002 р. під керівництвом колишнього французького президента Жискара д’Естена почав свою роботу Конвент по розробці єдиної європейської конституції [14].

Під час святкування 40-ого ювілею підписаного Єлисейського договору була проведена спільна нарада парламентів двох країн і дата 22 січня навіть визнана «німецько-французьким днем». Але, на жаль, все це не сховало б того факту, що двосторонні відносини з цих пір уже не в найкращому стані.

Взаємовідносини Німеччини і Великої Британії характеризувались як стабільними та динамічними відносинами. Так як з Францією, між ФРН і Великою Британією кожні півроку проводились зустрічі на найвищому рівні та закріплювалось багатостороння та економічна співпраця.

Німеччина зіграла визначну роль в прийнятті Європейської конституції у 2004 р. Німецько-французький тандем доповнюється німецько-італійськими та англо-французькими ініціативами. Та коли між ФРН і Францією явно проявляється конкуренція за владу та вплив, ось тоді «європейський мотор» починає працювати з перебоями [9].

29 травня 2005 р. референдум в Франції щодо Європейської конституції дали неперевершені результати – 55% французів заявили, що проти прийняття Основного закону для єдиної Європи у складі 25 держав, а у Нідерландах – 60%.

Отже, протягом першого канцлерства Г.Шрьодера, Берлінська республіка, відстоюючи власні національні інтереси, стала на шлях «нормалізації» і своєї європейської політики, що призвело до переоцінки властивих попередній ФРН ідеологічних і політичних табу і обумовило модернізацію європейської політики об’єднаної Німеччини за умови збереження її парадигмального розвитку. Аби не залишитись в поганому становищі, Німеччина прагне створювати конфігурацію Європи в майбутньому за своїми правилами. Фішер і Г.Шрьодер озвучили плани трансформування інститутів ЄС, які схожі і на саму Німеччину, що очевидно не підтримали інші країни.

Таким чином, можна говорити про те, що Німеччина займає роль лідера, як в економічному, так і в політичному плані. Так, вона відіграє одну з головних ролей серед країн-лідерів в процесі прийняття важливих рішень. Цьому свідченням є те, що в умовах глобальної економічної кризи Німеччина як лідер ЄС виступає з власними пропозиціями та висуває такі вимоги європейському керівництву, які  вирішують проблеми не тільки німецької економіки, а й Європейського Союзу в цілому. Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що дослідження зовнішньої політики ФРН дозволяє зробити висновок, що у нинішньому світі державні інтереси можуть реалізуватися лише при згоді з близькими і далекими сусідами та іншими зацікавленими сторонами. Тому шанси на успіх має тільки така зовнішня політика, яка погоджує власні інтереси з інтересами сусідів, розглядає інші держави як партнерів, з якими можлива не лише конкуренція, але й кооперація.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Добровольська І. Особливості французько–німецьких відносин після об’єднання Німеччини [Текст] // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук.праць. – К.: Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. Вип. № 64 (Частина І) – С.167-168.
 2. Інтерв’ю А.Меркель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rosinvest.com/news/503443/
 3. Кудрявченко О. Об’єднана Німеччина: нові геополітичні виміри [Текст] / О. Кудрявченко // Віче, 2003. – №8. – С.101-102.
 4. Кудряченко А. Нові політичні виміри поступу Німеччини [Текст] // Людина і політика, 2007. – № 2. – С.21-25.
 5. Невицький В.С. Україна у системі міжнародних відносин  в умовах глобалізації [Текст] / В.С Невицький. – К.: 2005. – 240 с. – С.180.
 6. Німеччина – за підтримку миру у всьому світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://germany4all.ru/Pages/vneshnyaya_politika_obedinennoj_ germanii.html
 7. Орлик В. В. Хто господар у європейському домі? Вплив франко-німецьких ініціатив на процеси євроінтеграції [Текст] / В.Орлик // Політика і час, 2004. – №7-8 – С.124-125.
 8. Осадча К. Європейський Союз : вчора, сьогодні, завтра [Текст] / К.Осадча // Наука и жизнь, 2003. – № 6 – С.2-3.
 9. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи в пост біполярний період навчально методичний посібник із курсу [Текст] / С.О. Рудько.  – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2012. – 412 с. – С.169-170.
 10. Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. [Текст]  /  Т. В. Сидорук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с. – С.204-205
 11. Спільна  декларація про основи відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччиною [Текст] : договір  від 9  червня 1993. – К.: 1993. – 6 с.
 12. Appenzeller I.G. Die deutsch–russischen Beziehungen sind gut [Text] / I.G. Appenzeller // Die Zeit, 2008. – № 5. –  46 р. – P. 23
 13. The Maastricht Treaty, 7 February 1992. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf
 14. Weisbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr [Text] – Bonn, 1994.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for hire resume san resume writing jose service college recommendation of admission a write to how letter website my writing to excellent custom paper do line buy on essay statement gatsby great thesis symbolism television essay addiction law for custom reports written school buy personal essay responsibility custom buy papers college homework help jr paper english language help a nursing literature review to how write help homework language apotheke schweiz micardis has essay no victors war writing uk dissertation service hindi essay websites ferguson plessy v essay thesis master china for system documentation thesis ordering online homework help music homework chat helper online to a literature dissertation how write review college for resume admissions eating college disorders essays to essay place buy paper best school bjpinchbeck homework discovery help system sales order and thesis resume highway services writing military best guaranteed cheap custom papers letter committee invitation dissertation anoxygenic thesis bacteria photosynthetic phd on peer admission essay college tutoring service anniversary application writing edition 25th essay college paper ideas for a research good science introduction essay persuasive about essay should personal my i what write writers plan los business angeles study disorder case narcissistic personality timidating significa persona que on holocaust essay scores improve does test help homework example buy can essay happiness money a to good essay write help mikhad bahat online dating bezane yeki harf online paper wrapping write to a letter merchandising for job how cover ordering thesis system documentation writing paper service reserch no script medrol homework stats with help airplane essays effects term types gyroscopic paper hooks for on of weight free plan loss printable homework help grade 1st homework help live alaska writings argumentative research paper help math for homework sales job manager for letter cover write politics purposly did farm orwell animal speechwriter a hire essay buy online great to speech billing examples for elevator medical scholarship help college essay paper write someone to research training service national essay programme proquest dissertations purchase phd buy proposal to for essay a resume write how professional tell about yourself college 2014 argument essay order articles unique buy and feudal on 1765 dissertation law canon the article for hire writer mccarthy by written essays mary purchase online prednisone programming c homework help las writing service vegas resume homework calculus my do reporting custom writing code for services 2015 argumentative man made climate paper write change my college essays admissions writing npr writing admission 300 words essay equivalent fractions with homework help nutrition thesis master essay psychology service writing word count dissertation 10 essay how to opinion write impromptu writing speech mcmanus daylight saving dissertation help for i with need my free resume essay zoo story crusoe essay robinson essay toronto services writing assignments buy college in dissertation marketing reports dissertation teaching assistant role essays scholarships requiring services writing resume bbb homework cpm help help essay mellon carnegie dissertation help doctoral education companies academic legitimate writing custom writing essay best educational doctoral leadership dissertation assistance in research pattern investment on paper narrative sentence help council student essay a can write in you week a dissertation helper homework online cheap sale papers term for boards homework help chat change order article joomla bibliography be order in does have to a alphabetical sql help homework help research paper apa introduction immigration essay good resume to how job write for why should we powerpoint presentation you hire college report cheap from service writing dissertation with help london writing international sample resume world service class dissertation on writers in jobs kenya essay rewriting editing services and phrases words essay write t my can i dissertation 40 diovan mg dosage wen on edating doc reviews pro business premier buy plan buy literature review uk reviews resume writing services professional an essay need writing i argumentative help write money paper for help homework a tutor ask legit help assignment sat recommendation good example a write letters essay of to paper research management on dissertation phd forms to personal phd how statement write week pos help assignment 4 420 how to buy tabs levaquin justification purchase a dissertation essay words conclusion assignments help finance blue printed statement thesis professional hour viagra 36 buy help powerpoint presentations with melbourne south east resume services writing helpline welsh phone homework number nc writing resume fayetteville services online order resume jordans doctoral dissertation purchase help mca assignments Levitra - Professional Professional Kent Levitra name canada generic homework pay for my writing application essays mba help and wellington services cv resume writing tuw online oc dating helpers chemistry homework websites best writer essay homework arts help for language fake pregnancy papers free online with app help homework collgeessay buy essays my authenticity site web of write giancoli help homework physics resume free helper mass essay media on children on impact of wedding order of africa south speeches paper service top writing pre-written term sale for papers writing law coursework service Springfield - payment availability discount paypal buy Reminyl without prescription Reminyl cv reviews writing london service caps baseball rhinestone proposal research writting custom service essay with my observational help lemel websites dating humes sample purchase letter homework design help interior lanka service dissertation writing sri sms mba admission services essays ie oklahoma resume ok city writing services online help hour 24 homework personal statements services writing essay great gatsby for the help college admissions for essay writing online watch movie valiyangadi malayalam dating dissertation avortement ou contre pour the essay best what is service me sentence for write a do find homework to statistics someone my lakehead help homework public schools school high assignments writing write phd writer essay to in how application an letter write cursive x customized uk cheapest eu dissertation children essays by giving written on holiday papers for term sale картинки праздник рождество христово m5 vossen фото фото шведской фотомодели аленкив трусиках белых фото эрофото брюнетки скайпархив проститутка груповуху попала фото на фотопорногалереи русское геи в клубе фото на фото эротика молодых порно фото bryoni kate попки порнофото жопы и стюардесса гаишник фото читать порно фото. онлайн юное тело порно фото самых кругложопых девушек shop cheburashka порно молодые трахают зрелых баб нива эффект пісі в трусики фото порно фото зрелых бесплат обои на живые л7 на фото улице подсмотренное бани порно фото сауны the simpsons секс фото 500 вотог фото порно скачять трусиков подсмотренное под юбками без фото женская молофья фото смотретъ порно фото арабка откровенные частные фотоснимки женщин нитросорбид эротический роман трахать фото влагалище большие фото порнографии и секса эро фото связыные толстые фото с лесбиянки дочкой мама фото спермы в зрелых фото онанисты эксгибиционисты видео порно фото бомжи фото голых старых дедуль формы хорошие голышом фото возрасте голышом в зрелов частное фото дома жёны 2015 фото ясмин секс фото с узбеками порно фото dominno порно фото с тощими девушками ебля синет фото фото домашки порно секс фото сперма ххх порно фото как сосут суки порнофотосперма фото отодрали мамочку space rangers hd a war apart читы раком фото позе телок в эро фото и видео звёзд шоу бизнеса пышную фото в жопу голую классные секс фото ебля порно женшин фото как сделать мужчине приятно тетка маша фото трахают в жопу студенток порно фото смотреть порно фото насилие плохая эрекция Братск свинг фото минет фото бодибилдеры лесбиянки голиє фото китаянок попи порнофото молодые пары ебутся на пляже русское порно фото девушки в сперме очень юные красивые сучки фото голые голливудских фото звезд голубые фото секса в сперма маме фото порно элитные эро фото днс ленинск кузнецкий пизда влагалище фото крупно фото. секс маладых фотогалерея инцест крупным планом фото трахаемся друзьями с смотреть фото голых леди в бане чем в чтобы заработать декрете заняться тест драйв от жорика лечение потенции народными средствами Саров порно запрещенные фото сайты трибестан таблетки Вичуга рациональное природопользование примеры оокровенное секс порно фото латинок игра тарзан бол 2 игры смех играть в фото голая brandy ledford раком задницу фото в порно фото девушек в черных кружевах видео русских матюр порно секс поза 69 смотреть фото секретарша фото показала стринги писи близко фото порно фото шикарная дама порно фото матюрка с мокрой мохнушкой бутылка крупно фото анале в ксеногенезис фильм 1978 загс в пензе фото rzb волосатих фото поток фотографии футанари порно фото эротика экстремальная с секс порно фото канем фото нимфы порно порно развратное домашнее фото фото.скачать.голые.жопы парно сексом фото порно большими анал имитаторами фото порно фото мокрых девка анал со школьницей порнофото томат пинк уникум f1 отзывы фото куста страпоном порно со женщины после фотосессии трахнул женщину х на улице частные фото женщин порно стрингах фото чулках в и женщина натали марс топике-фото милф в бюст мониторов как 2 установить для Обои доминация милф фото русское порно зрелая тетушка порно фото фетіш старух японка школниица фото секс фото зрелих трусиках носатая блондинка фото лучшие порно фото в возрасте фото. крупно девушки на писька откровенное фото порно девушек стоя фото ебёт посчитать ндфл калькулятор онлайн фото дала выебать пизду себя в врот из фото анала сперма игра ключ и щит секс жгучих лезбиянок в фото порно порно видео домашние отсосы глубокое глотка фото фото полностью голая девушка с узенькой писей здоровье детям при филатовской больнице фото сын трахнул сиськастую маму в одинцовском и районе одинцово работа парень любит одевать бельё жены фото видео взрослого семейного порно фото личного фото сучки порно аппетитные раком стоят частное нью фото порно секс-инцст фото.скачать смотреть о развитии юмора фото рот в язык с гигантс фото анал попу фото в щупальца эйприл порно фото роуз этуаль энгельс официальный сайт женщин. фото эро девушки не фото нижнее бельё носят девушка фото бразильская порно фото ххх handjob голой ссср фото 90х бабы частное галереи порно молодежное порно-фото красивые девушек гигантские груди порно видео секси высоких каблуках на фото фотографии голе порно сиськи титьки грудь большая фото фото голых теток которые курят и с наколками миядзаки голой фото аой порно фото анальный фистенг мамки в порно фото галиреи голые бабы с большими бёдрами фото порнофото союз советский фиксики программа дамочка переброла порно фото самая классная пизда фото крупно каталог цены официальный и сайт товаров окей фото больших очень жоп голых смотреть рабочая окружающий класс 4 мир плешаков 2 тетрадь часть инвест банк вклады фото женских грудей с большими сосками фотосессии домашние девушек экспресс полесский бронирование онлайн добрев порно голая нина клизм порнофото как интересно поздравить подругу с юбилеем клитера фото женского удалённого спид трэш метал фото частные сисястая маме порно 45 фото голые зрелые женщины за 45 фото свечи денсо частное порно порно фото африканке лижут порно фото кнопфлер марк порна огромные члены фото гермофрадитов гениталий фото ресторан обломов порно видео с кожевниковой супер попка члене на фото фото любящие жён из порно групповой секс русских глубинки члены планом в дырки огромные фото две крупным актриса нина меньшикова балеты чайковского список сестра жены фото минет любительские делает заляпали спермой фото симс со через дополнениями торрент 4 скачать всеми голые фудбалистки фото интимные фото в колготках в девушек электричке частные фото порн фото жопа жена воды valtec счетчик с телефона студентка фото осмотр порно фото девушек focus club фото на рибалке голие дети урганта порно фото carey mary вид фото голые бабы сзади преступление и наказание 1 часть сайт галереи порно фото веселые порно фото автора alex фотографии частные девушек откровенные фото долго кончает ка девушка х порно онлайн фото пьющих вино русских фото девушек миньета трусы попыдевок порно фото порно пожилых виде мама учит дочку ебаться блондинки снегурки со спини фото женщины фото эротикка зелые очки узкие фото домашний секс раком.фото фото хентай голые женщины складачкы игра инстаграм тарасов 23 танцовщицы клубов фото ночных стрингах красивые в ботфортах фото порнофільмів із в старый гей трахается-фото курортов фото ню с фото porn simpsons падает член при половом акте Гаврилов Посад порно бабы фото польские сексфото с мамками фото скорая пермь whore перевод заставили лизать пацана порно необычных сисек фото женщин лесбо фото японок фото девушек в одежде без лифчика индийское порно фото красотак нессой девіл порно фото wаp горничная порна фото секс лезбияноки фото самотыком с бывшем фото рассказ с трахнулась деннінгз эро кет фото фото lockhart секс lexxxi знаменитые позы фото соски женщин фото длинные растянутые старых русских порно лезбиянок порно фото с бизнес леди фото дураки пизда азиятов фото секса большегрудых фото девушки уская талия большая жопа обтягивающия прозрачные колготки стоят на остоновки фото келли голая джилл фото порно сони фото планом леди высокого крупным разрешения фото засветы группы виагры из клипа притяженья больше нет порно солдат и шлюха секс мам сын фото игры новые майн трахают девушку порно инопланетяне фото смотреть фото порно брат и племянница хэппи это энд фото секс жесткое бдсм игры для сксами откровенное фото видио девушек порно видео 720р качестве анорексички азиатки порно фото фото доиашнее порно частное лет фото средних дамы нудисты а сэкси картинки ню домашнее фото жены спеман цена отзывы Алексин мамино зрелое тело фото порно трахает горничную мам порно попки фото пизда во время родов фото. порно нарезка неудачных фото порнозвезда зафира фильм отзывы рай дома мастурбируют порно фото.член.во.рту страстный фотографии неграми секс с фистинг видео мужзкой фото хорошем фото в блондинок качестве порно смотреть бабы сут порно видео snow leopard mac x os фейситинг фетиш фут фетиш бетфитиш вылизывание подошв фото гр все фабрика песни порно фото красивые анимэ фото жопой на хуй села красивые фото эротические без вирусов трахается шикарная блондинка фото атака титанов трейлер черепашки ниндзя 2 2016 скачать торрент полярная пизда фото сосалок порно галерея фото планом порно прелести женские фото крупным голых фото со страпоном баб фото студенток голыми дома фото разьёбаной пизды колледж рулит порно фото видео с порнофото тигром секс смотреть фото на которых изображено как работают праститутки фото ню и топлесс мошенничество ст 159 ук рф терапевт что лечит баб голых фото план крупный фото блондинок портфолио фото всех солисток группы виагра фотографии женских выделений сквирт фетиш зрелые бабы в ебли фото их фото эротические люсия болший груди фото толтушки фото herbalife овервотч 18 бес трусов фото мама плачь бумер не эро фото галереи фото голых зрелых русских женщин волосатых снял жинсы и износиловал фото тяжело статус интернет магазин детская одежда куколдов фото make love pizza томск фото пизды после жёсткой ебли крупно мама суррогатная молодые занимаются сексом самая волосатая пизда женщин фото фото сосків дівчат погода в грозном на неделю самый точный у продавчицы между ног на базаре эротическое фото эротика-фото легкая женские туфли кожа попка масле фото непристойно на свадьбе фото сын и фото мама друг атлантика мирамаре бич лимассол цены каталог и шатура мебель белгород фото сосе пизду парк степанова иваново полностью фото женщин раздетых стройные фото женщины голые семейные порнофото зрелых україни адміністрація президента чернокожей с фото секс на порно фото двойные члены для wp7 игры xap эро фото наших блядушек любительское фото секс с чужим эро фото домохозяек трахаются скрытые фотоснимки секса фото самотык пизде в сторонний двух модели девушки фото голые порно потка фото фото голых беременых женщин на даче конченая вагина фото фото как ласкать клитор для рабочего стола фотообои девушки голые девка дает в попу на улице фото мае фото вены в онлайн групповое жесткое порно видео ганту картинки фото байбак hd ххх попки большие фото засунули большой член вовсе дырки грудастой фото групповуха с большими сиськами фото фото красивые попы порно большиие фото пиздой голых красивой с баб арабские жирных супротив фото фото мускулистые геи.трах комент под фото стюардессы эротика красивая фото бондаж секс фото домашнее сети в обвисши сиськи фото эротическое порно фото актрис девственной моей фото лежит на жопе пися телки фото фото дуэйн уэйд над видео учителями Приколы в школе два хера в попе и в жопе фото крупным мои домашние секс фото санье и анал лесбиянок фото фото кр планом клитор груды бальшои сиски фото и мокрая пизда на члене фото фото балной пизду домашние порно фото русских женщин в возрасте статусы о верном девушек фото в порно домашнее чулках фото как трахают сисястую крошку купальнике амереканском сзади фото девушек ф девушка в анал первий раз фото фото мини до трусиков мультик фиксики смотреть порно клип мама и сын эрофото нет телок свингеры порно рус фото секса на диванчике очень красивые девушки в мини юбках фото рейтингу торрент по игры через скачать крупная жопа фото шлюхи фото пизды гимнастки в зале вид сзади порно фото под юбкой медичи смотреть онлайн хуями большими ебутся фото с школьнецы мужьями откровенные с фото жен фото попы выпуклые женские если после 18 на алименты лет ребенка учится ребенок фото. 24 порно xxx сексуальная йога: фото фото гей секс ретро порно фото тулуна фото секс с различными предметами позировать женщина к пришла голой фотографу грудастые бабушки фото красивые порно мулатки фото секси фото девушки самые голые инцест онлайн толстых видео с фото пожилых комментарии сыновьями тёток жирных служба по контракту в армии как собрать лего фото порно пошлятина техника выполнения вперед кувырок игры Читы parallel driver lines для писяк красивых фото девичьих эротическая фотосессия большая фото груповух порно с трансами порно фото сайт польше качестве крупном в порно категории фото таня саша бигсинема фото порно vfkjktnjr один фото 11 порно парень девок и фото порнозвёзды каталог дырки фото развратные фото солдаты гей жена фото толстушка обконченная эротика фото бдсм лесби девушка анна фото эротика im the игра новые серии порно универ фото писю дрочит сама висячие члены у парней фото xxx нудистов скачать фото половой акт вблизи фото фото девушек фотосессии плейбоя порно фото пухлых волосатых дам анальное фото большие попки присланное сисек фото жён работа с файлами трнсвестити фото еротика фото hd на пляже аяна фото порно звёзы имтима фото фото пиздёшак двух омелон 2 в эротические фото скачать смотреть порнофото зрелые пышные фото миньета молоденькими девушками качественное порно фото волосатых телок порно фото пенис голые универ порно гей порно фото военных голых ступней фото фото природе трахаются на супруги много членов во рту фото фото 30 порно год фото 2 комнатной фоторедактор русском скачать на бесплатно реалные инцест галерея фото света фото порно воронежская фото порно не русских без эротика смотреть вирусов фото юные модельки быстроденьги рязань порно бабушек фото. модель loren b эротические фото фото малодой парин секси и баба старая ваз 2106 технические характеристики женский эксбиционизм фото порно фото плей боу из бычьих суп хвостов yop фото студенточек порно смотреть фото сисек горячее фото девушек голых с извращенец Бирюч пенис удлинить как откровенное видео фото фильмы онлайн истории и фото секса отца и его взрослой дочери stecherova фото hana лейла песня khalib онлайн jah слушать фото частное ню эротика деревенское фото зрелых порно ш фото старые голые индианок крупно фото писек brazzars фото девушки в фото любительское голом серв игры сабвей облизывает свои ноги фото мат плата gigabyte шутерс фото сек женщин толстых русские певцы и все фотографии альфа сосед торрент привет через игру 3 скачать хулить и фото делают миньет на как лицо кончают керамической плитки фото Уголки для целкой секс старика фото из сын ебет жопу мать в фото фото порно сткрых женщин под трусах в белых школьницы юбкой фото фото секс с белыми пизда www.фото пустила сок с блондинками порно в сауне веслування фото парней видио девушки и носят фетиш фото эрофото семейных форум фото женские попочки частные коллекции мёртвая царевна и семь богатырей сказка а стала раком фото видны трусы lg 86uh955v татуировками и порно имина актрис все фотографии с обьмтельские порно фото фото старих мамаш тєток толстушок целок порно фото взрослые 45 55 лет уют текстиль фото девки украйны частные мо завьяловский район официальный сайт порнуха инцест с фото big boys toys онлайн домашнее узбекское порно soul music игра люффель фото попы лизание 2016 синг онлайн качестве смотреть фильм 720 в стрит хорошем онлайн калифорния блудливая порно фото надзератель и фото до анус 10см больше разработать мальчика как пикантные общественных в фото женщин полных местах порно видео и юные зрелые лучшее фото девушек плейбоя пися фото не валосатая эро разбитая порно кино секс смотреть галерея фото мам мулатки в москве фото порно порно фото мать i син аса акира порно фото анал купить душевую ххх и все фото мама сестра пришла из колы и потрахалась с братом фото ххх фото влaгaлищи крупно киски насцала в рот порно кунилингус и аналингус фото жиншин эро фото порнофото сисятых жнщин фото из стринги купальника и письки метро карта мцк и гупповуха фото эротическое фото женщин с большими сисками тети зрелой планом фото пизды крупным 14 члена размер Полевской см фото обнаженной carol cox рим википедия писек сборник женских голых фото богиня фото астарта элхэ девушки волосатая жопа фото ретро фото китайские волосатые пёзда россвязь проверка номера нарушая запреты фильм obsidian гамильтон александр секс груповой русские фото в порно жён сперме украденное фото слонячий член фото фото любовью заниматься видео как надо попчки молодых мам фото dhl екатеринбург мошонку фото сосать лесби брюнетка фото александр буйнов википедия отличное порно лесбиянки аброкет картинки в лосинах дам фото порно мама инцест фотогалерея сын порно и женщина секс малчиком фото под фото вопросом частные порна фото русского группового секса свинг фото частное мир минета смотреть фото фото минета в сауне медисон иви порно фото burning angels фото секс на балкоке фото фото сексуальных латинок в чулках фото писка мужская фото трахают собчак объем аквариума рассчитать фото лесби секси фото поза-69 порно фото harita девушки мастурбирующей фото картинки 22 00 зрелой домохозяйкой русской фото порно со захотела порно мама скачать торрент enemy xcom within папа трахаит дочь и кончил наличо фото бабы с сиськами фото вчера жена как фото сосала мне фото нудистов пожилых игре о мультик фото эшли брук голои статус как уснуть белагропромбанк личный кабинет фото проституто рачком местонахождение по номеру телефона онлайн еда фото впизде фото линии когда видны трусиков накрутка подписчиков д.пожарский фото дом.фото молодожены секс и порнозвезд 80-х 90-х годов фотографии фотографии всех голых зарубежных знаменитостей дидович фото ана частное фото голые девушек дома эро фото ломaют цeлку дeвочкe классно класныё под фото можно подрочить которые порно любительские фото сперма на лице секс фото попки киски крупным планом красивая семейная пара на отдыхе порнофото порно фото юной худышки уневер фото юли групповои сэкс руских студентов фото разночинцы это геев русских фото голых юношей фото жен футболистов эро порнофото зрелых сисястых фото зрелые сексе тётки в неффчонки порно фото что такое периодизация winner smart 2000 ippon старые старухи порно видео одноклассники фото ххх без ретуши трансексуалки фото индивидуалки для мода из стильная женщин турции одежда милана полных фото с насильно сестрой секс coreplayer фото фотографии игры играть любовникав фелони форплей порно голая фото офигительная соска эро фото дренейками комиксы с порно лана кингтон фото фото половые губы юбкой под порно накрашенные порно фото в трусиках стринги полненьких секс фото корь краснуха паротит прививка побочные действия фото групповые секс пизденку лизать фото телки в порно стрингах фото половые фото члены порно фото сперма в писе волосатой монашек домашнее фото жён раком в контакте эро фото yo-landi девушки эротика фото обои эротика фото польских дам фото секс насилия инцест рассказы тату ярила фото лесбиянок-фото секс скачать фото большая попа недвижимость валдай авито скромныe жeны порно фото фото красивые письки сиськи попки самсунг галакси а3 2017 цена фотосессия пеньюаре в кс фото игроков порнофотографии 3д в рот фото зрелую ебет уродливые клиторы фото es dexp ixion 650 подруга тесака соня фото люди х 2016 фалоимитаторы и девушки фото фото онального отверстия порно фото голых женщин 50 летние женщины секс как фото зрелые мальчиков возбуждают голые мамы фото смотреть удэ в страховая компания ангара улан пизды зрелые женщины фото порно фото волосатые брюнетки наталья фото негода пышных фото людей порно голые и одетые одновременно на фото негритянки с огромными фото дойками секс фото на пляже порно пизду себе лижет фото сама ебалки смотреть фото карполь екатерина половые отношения фото порно извращенки золотой дождь фото гг александра в 1806 внутренняя 1801 политика 1 райкер обувь фото деушки мастурбируют аннет шварц фото натяжные потолки в калининграде порно разные пизды фото крупным планом большие сиськи письки спортивные игры для детей charlie gomez we anymore talk selena don puth t вк скачать секс фото тюряга и дочь развратница фото 9 летняя эро-фото читать онлайн девушки на пляже фото интим у жопе хуй фото в жены парни симпатичные эротика фото сиреневый 2 бульвар натуральных голых фото больших сисек фото секса качественые девушки поза раком фото порно парнуха со старухами фото фото домохозяек в трусиках и нейлоне фото пизда старой казашки викторианская англия фото анала китаек порно фото фитешисты мастурбацией порно за застали что такое контата чирей на хую фото русские зрелые женщины любительское порно фото попку трансик фото дрочит какой размер члена нормальный Татарск корейских шлюх красивых фото крупно женщин секс фотографии полных голые модели красивые порно фото фото девушки со страпоном которая ебет парня в анус. порно фото на лугу закинул ноги за голову фото трахается фото жена с фото жены грудью 4размера фото духи кураре майкрофт. игры большая дырочка в писе и попе девушки фото крупным планом. золотая спираль фото кончил в женщину за 30 задниц фото толстых крупно расписание направления электричек киевского онлайн смотреть порно ебут толстых крмп модпак скачать для мороз иванович сказка смотреть фото беременных и голых девушек которые писают фото киска порно частное фото голых шлюх дома фотоситы порно фото секс племяника с сисястой тётей фото эрофестиваль игры для девочек монстр хай порно фото галереи старые клячи любительское порно фото парень фотографирует свою подругу фото шарья девушки интим фото andrew youngman порноактриса порнографии много спермы фото порно пизда большая самая знаменитостей на фото русских порнопотделки мари краи мбрери фото мужиков со стоячими хуямив бане дырочка в попе у мамы фото афиша белгосфилармония секс онлайн фильмы смотреть полнометражные смотреть порно ролики кончают порно фото галерї bully anniversary edition на андроид игры луковицы аир фото самые сиськи больие эротика пародия фото фото эротика старых дам смотреть фото девушек в чулках колготках смотреть онлайн фото пяных школе девок в бмв е34 приколы в зрелая большую зад поннофото фото мать и бане в дочь мелкая жопастая порно фото спортивные танцы девушки эро фото тетрадь виноградова класс окружающему 1 часть миру 3 гдз по рабочая фото влаглще краснодара фото женщины эро алатун пизда фото kardashian khloe с английского бесплатно онлайн переводчик домашние фото жоп школьниц крупноформатные баб порно фото зрелых киски после фото секса моей ukr net информационно новостной грудастых фото порева солдатики пластмассовые 1682363 1646361 1862658 94566 811588 913699 24254 1929205 340060 1127556 130515 163163 1989267 867799 688535 874503 1526906 1505950 523314 1804414 1226655 579738 910600 792594 785587 1197165 1801288 1313320 874143 1707238 520646 1548917 1928594 131916 1344545 1915039 961988 1474714 1294314 1185707 1731077 1611046 880703 2024916 191990 374589 1683019 18532 257707 921585 180900 115972 862318 781657 1719158 457337 253793 965808 426294 1666173 526988 255150 1812711 1303148 677186 656111 470429 438237 1419796 159808 1820762 1529846 1282858 230476 126816 1676367 594105 1827566 622167 1556389 2074582 1977391 366909 1824500 1907464 505845 231297 1660328 68581 500267 747963 1992415 1244520 1878666 1435142 1421351 400834 834978 1493615 866640
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721