Європейська політика ФРН у період канцлерства Г.Шрьодера (1993-2005 рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У даній статті розглядаються основні положення німецької зовнішньої політики у Європі за канцлерства Г.Шрьодера: досліджується економічна політика ФРН; розглядається зовнішньополітична стратегія Г.Шрьодера через порівняння зі стратегією Г.Коля; розглядається відносини ФРН-Франція через призму співробітництва в ЄС.

Ключові слова. ФРН, ЄС, Г. Шрьодер,економічна політика.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения немецкой внешней политики в Европе в период канцлерства Г.Шредера: исследуется экономическая политика ФРГ; рассматривается внешнеполитическая стратегия Г.Шредера через сравнение со стратегией Г. Коля; рассматривается отношения ФРГ-Франция через призму сотрудничества в ЕС.

Ключевые слова. ФРГ, ЕС, Г. Шредер, экономическая политика.

Abstract. This article discusses the main provisions of German foreign policy in Europe during the chancellorship H.Shrodera: the economic policy of Germany; considered foreign policy strategy H.Shrodera by comparison with the strategy H.Kolya; examined the relationship of Germany-France cooperation in the light of EU.

Keywords. Germany, EU, H. Schroeder, economic policy.

Необхідність збереження стратегічних зв’язків об’єднаної Європи  з США, яка не має достатньої політичної волі і такими ж військово-технічними ресурсами, ті які має її трансатлантичний союзник, є вкрай необхідною. Ця необхідність лягла в основу договору про закріплення військового трансатлантичного партнерства між 3-а гравцями НАТО-США, Франція та ФРН. Спочатку німецько-французька військова кооперація, яку доповнили в червні 1993 р. бельгійською, у листопаді 1993 р. іспанською та у травні 1994 р. люксембурзькою участю була міцно закріплена  в євроатлантичну систему забезпечення безпеки [6].

Ще за Г.Коля зовнішню політику об’єднаної Німеччини при всіх її плюсах та мінусах можна було характеризувати як «політику прагматичного реагування». Враховуючи зміни внутрішніх і зовнішньополітичних реалій постбіполярного світу, до яких додались такі серйозні проблеми, як міжнародний тероризм, загроза поширення ядерних технологій та багато ін.. політична еліта Німеччини повинна була переглянути навіть такі відносини як трансатлантичне партнерство та європейська інтеграція.

В цілому ставлення Німеччини  до американської політики стало негативне при Г.Шрьодері. Після війни на Балканах та теракту 11 вересня стала очевидною глибока криза таких признаних інститутів як НАТО та ЄС. Одночасно в ФНР суспільство більше тяжіло до Євросоюзу. У вересні 2003 р. 81% населення Німеччини погодилось з тим, що інтеграція в ЄС набагато важливіша ніж інтеграція з США. Таку ж відповідь дало суспільство і на питання чи ЄС зможе стати іншою супердержавою [8].

В заяві від 29 жовтня 2002 р. Г.Шрьодер заявив: «політика в Європі, для Європи і як результат, що виходить від Європи». Німці впевнені в тому, що німецька зовнішня політика не може розглядатись окремо від європейської [7].

Що стосується економічної сторони Європи, то Г.Шрьодер вирішив встановити справедливість. «Час, коли Європа процвітала за рахунок Німеччини пішло у минуле», – заявив він на нараді голів держав.

Якщо порівнювати стратегії Г.Коля та стратегії «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г.Шрьодером, то можна зробити такі виновки:

1. Після об’єднання Федеративна Республіка опинилася на стадії усвідомлення своєї національної державності, про що, зокрема, свідчили серйозні концептуальні дискусії в німецькому суспільстві. Міжнародні наслідки об’єднання країни й їх вплив на подальший розвиток зовнішньої політики Німеччини прямозалежні від набуття нею статусу повноцінної національної демократії.

2. Результати дослідження періоду перебування при владі уряду Г.Коля після 1990 р. доводять, що як зовнішня політика Німеччини загалом, так і європейська зокрема, здійснювалися в руслі зовнішньополітичних концепцій «старої» ФРН. Європейська стратегія урядової коаліції ХДС/ХСС/ВДП на чолі з Г.Коля зазнавала поступових змін і розвивалася за логікою пристосування до нового положення країни на континенті.

3. Перемога СДПН на парламентських виборах 1998 р в Німеччині обумовила формування нової урядової коаліції на чолі з канцлером Г.Шрьодером і позначила перехід влади від покоління, яке перенесло Другу світову війну, до післявоєнного покоління. У сфері німецької зовнішньої політики нова генерація політичної еліти, не відкидаючи важливість історичної пам’яті, концептуально і практично завершила процес «нормалізації». Остання стала етапом величезного процесу серйозної, головним чином ментальної трансформації та концептуальної адаптації в 1990-х рр.. політичної еліти ФРН до нового положення в світі і передбачала відмову від деяких самообмежень, притаманних Боннській республіці. Саме «нормалізація» позначила перехід політичної традиції «старої» Боннської республіки в політику вже Берлінської ФРН і призвела до перегляду та подальшого обґрунтування європейської політики Німеччини.

4. Прикметною особливістю стратегії Г.Шрьодера в ЄС стало нове визначення акцентів за умови збереження концептуальних основ європейської політики Боннської республіки. Відтепер стабільність і прогнозованість німецької політики в Європейському Союзі забезпечується не переважанням європейських інтересів над національними чи європатріотичною риторикою, а чітким визначенням німецьких інтересів та їх активним захистом в рамках багатосторонньої дипломатії.

5. Зміщення акцентів означало також перегляд основних зовнішньополітичних пріоритетів шляхом пошуку нового балансу між інтеграцією та національними інтересами. Останні передбачалося інтегрувати в схему збалансованих загальноєвропейських інтересів, паралельно посилюючи компетенцію Німеччини у визначенні політичного курсу Європейського Союзу в цілому [12].

6. Протягом 90-х рр.. минулого сторіччя німецько-французькі відносини зазнавали змін. Після приходу до влади уряду Г.Шрьодера в них також відбулося зміщення акцентів: основою активного співробітництва є політичний баланс інтересів. Відповідно там, де вони співпадають – продовжує існувати «мотор», якщо ні – виникає конкуренція. Спостерігається подальша диференціація німецько-французької співпраці: активна – в сферах спільної зовнішньої політики та політики безпеки, європейської оборони, а також юстиції та внутрішніх справ; розбіжності у підходах, протиборство – в питаннях розширення ЄС, аграрної реформи та майбутнього Союзу. Позначилася тенденція до поступового зміщення балансу в стосунках між Берліном і Парижем на користь першого.

7. Разом з тим, рівень двосторонніх відносин постійно залишається високим і базується на міцному договірному й інституційному фундаменті. Політичні еліти обох країн чітко усвідомлюють, що без німецько-французької згоди подальший розвиток інтеграційних процесів в Європі не може бути успішним, оскільки ні реформування різних сфер спільної політики, ні формування ефективних структур розширеної Європи неможливі без/або всупереч Франції.

8. Паралельно з ревізією франко-німецьких стосунків відбувався пошук нового балансу в підходах «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г.Шрьодером до процесу розширення Європейського Союзу на Схід.

По-перше, Г.Шрьодер, на відміну від свого попередника, чітко окреслив ієрархію німецьких пріоритетів в європейській політиці. Спочатку поглиблення інтеграційних процесів, яке в подальшому повинно було створити підґрунтя для вступу нових членів, а вже потім розширення.

По-друге, соціал-демократи і зелені побудували свою стратегію щодо прийому в Євросоюз країн ЦСЄ на основі прагматичного співвідношення цілей і засобів. За умов обмежених коштів Німеччина забезпечила створення інституційних і фінансових рамок для розширення та досягла визначення його часових меж згідно із власним баченням перспектив.

По-третє, активно використовуючи фактор розширення, керівники ФРН здійснювали тиск на своїх партнерів по ЄС з метою ініціювання реформ в інших важливих для німецьких інтересів сферах – аграрній, інституційній.

9. У результаті інституційних змін в ЄС, які відбулися внаслідок проведення в 2000 р. міжурядової конференції і підписання Ніццького договору, Німеччині вдалося посилити свою вагу в інституціях ЄС: вона отримала в Раді ЄС 29 голосів (до цього мала 10), як Франція, Велика Британія та Італія. Разом з тим, Г.Шрьодер домігся введення демографічного критерію (німці мають 17%, французи – 12%) при прийнятті рішень кваліфікаційною більшістю. Відтепер ФРН може блокувати рішення Ради ЄС разом з усього лише двома коаліційними партнерами. Крім того, Федеративній Республіці вдалося уникнути скорочення числа своїх депутатів у Європейському парламенті при вивільненні місць для парламентарів із країн-кандидатів – за ФРН залишилася квота в 99 депутатів, тоді як за Францією всього 72 місця [3].

10. Політично суттєвим і значимим нововведенням в європейській політиці урядової коаліції соціал-демократів та зелених стало успішне використання моделі Конвенту, що була реалізована як в процесі вироблення Хартії основних прав ЄС, так і для подальшої розробки інституційної реформи.

Таким чином, Герхард Шрьодер і Йошка Фішер не тільки здійснювали «нове визначення акцентів», а і використовували для цього нові інструменти. На відміну від свого попередника, що діяв за логікою пристосування, новий канцлер, після приходу до влади, запропонував і реалізував більш прагматичний і активний сценарій адаптації європейської політики об’єднаної Німеччини до нового положення країни в Європі. На думку автора, все це дає підстави говорити про суттєву модернізацію європейського курсу ФРН після 1998 р., що має наступні виміри й особливості: головна її мета – завершення європейської інтеграції; Німеччина поводиться і діє як «велика держава»; національні інтереси визначають німецьку європейську політику; визначена ієрархія пріоритетів в ЄС; відносини з Францією базуються на балансі політичних інтересів; поряд із нововведеннями активно використовуються досвід і здобутки Боннської республіки [1].

Наступне зіткнення інтересів Франції та Німеччини сталось у 2000 р. на саміті ЄС в Ніцці, який повинен був в організаційному плані підготовити Союз до розширення на Схід. За ініціативи Німеччини було розроблено стратегічний документ Європейської комісії в листопаді 2001 р. про прийом в ЄС 10 нових членів. Але Франція не погодилась на це [5].

Постає питання: чому Німеччина так прагне європейської інтеграції? Париж бачив в розширені ЄС на схід перспективу витіснення себе на географічний краї Європи, в той час як Берлін все більше ви двигається в центр континенту, маючи можливість взяти на себе функцію мосту між сходом і заходом.

Особливе місце в проблематиці розширення ЄС займають німецько-турецькі відносини та перспективи інтеграції Туреччина в «Велику Європу». По-перше, Туреччина з точки зору географії належить в більшій мірі Європі, а політична культура значною мірою відрізняється від європейської. По-друге, Туреччина – одна з найслабкіших країн серед тих хто хоче вступити в ЄС в економічному і соціальному плані. По-третє, з точки зору демографії, очікується, що в найближчі 15 років кількість турок перебільшить 80 млн. людей і Туреччина посунить Німеччину по цьому показнику в Західній Європі на 2 місце. По-четверте, неможливо не згадати роль Туреччини як стратегічного партнера НАТО, що має вихід в Чорне і Середземне море, на Кавказ, в Центральну Азію, на Балкани і Близький Схід. Не варто очікувати швидкого рішення цієї проблеми, яка стала серйозним головним болем для берлінських політиків уже в період правління канцлера А.Меркель [9].

Після війни в Косово держави-члени ЄС у який раз зрозуміли свою безпорадність у вирішені питань війни і миру без участі Америки, правління Шрьодера-Фішера активно провело лінію на більш ефективну розробку «європейської політики в області безпеки та оборони». Там же було прийнято рішення з трансформації ЗЄС, як європейського оборонного союзу в інтеграційну частину ЄС. На засіданні ЄС в Ніцці в грудні 2002 р. прийнято рішення, що ЄС не намагається створити європейську армію, а будить опиратись на воєнний потенціал НАТО.

Восени 2001 р. Франція і ФРН домовились створити спільну робочу групу, яка б зайнялась питаннями глобалізації і вперше позначили в якості цілі розробку європейської конституції. 22 лютого 2002 р. під керівництвом колишнього французького президента Жискара д’Естена почав свою роботу Конвент по розробці єдиної європейської конституції [14].

Під час святкування 40-ого ювілею підписаного Єлисейського договору була проведена спільна нарада парламентів двох країн і дата 22 січня навіть визнана «німецько-французьким днем». Але, на жаль, все це не сховало б того факту, що двосторонні відносини з цих пір уже не в найкращому стані.

Взаємовідносини Німеччини і Великої Британії характеризувались як стабільними та динамічними відносинами. Так як з Францією, між ФРН і Великою Британією кожні півроку проводились зустрічі на найвищому рівні та закріплювалось багатостороння та економічна співпраця.

Німеччина зіграла визначну роль в прийнятті Європейської конституції у 2004 р. Німецько-французький тандем доповнюється німецько-італійськими та англо-французькими ініціативами. Та коли між ФРН і Францією явно проявляється конкуренція за владу та вплив, ось тоді «європейський мотор» починає працювати з перебоями [9].

29 травня 2005 р. референдум в Франції щодо Європейської конституції дали неперевершені результати – 55% французів заявили, що проти прийняття Основного закону для єдиної Європи у складі 25 держав, а у Нідерландах – 60%.

Отже, протягом першого канцлерства Г.Шрьодера, Берлінська республіка, відстоюючи власні національні інтереси, стала на шлях «нормалізації» і своєї європейської політики, що призвело до переоцінки властивих попередній ФРН ідеологічних і політичних табу і обумовило модернізацію європейської політики об’єднаної Німеччини за умови збереження її парадигмального розвитку. Аби не залишитись в поганому становищі, Німеччина прагне створювати конфігурацію Європи в майбутньому за своїми правилами. Фішер і Г.Шрьодер озвучили плани трансформування інститутів ЄС, які схожі і на саму Німеччину, що очевидно не підтримали інші країни.

Таким чином, можна говорити про те, що Німеччина займає роль лідера, як в економічному, так і в політичному плані. Так, вона відіграє одну з головних ролей серед країн-лідерів в процесі прийняття важливих рішень. Цьому свідченням є те, що в умовах глобальної економічної кризи Німеччина як лідер ЄС виступає з власними пропозиціями та висуває такі вимоги європейському керівництву, які  вирішують проблеми не тільки німецької економіки, а й Європейського Союзу в цілому. Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що дослідження зовнішньої політики ФРН дозволяє зробити висновок, що у нинішньому світі державні інтереси можуть реалізуватися лише при згоді з близькими і далекими сусідами та іншими зацікавленими сторонами. Тому шанси на успіх має тільки така зовнішня політика, яка погоджує власні інтереси з інтересами сусідів, розглядає інші держави як партнерів, з якими можлива не лише конкуренція, але й кооперація.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Добровольська І. Особливості французько–німецьких відносин після об’єднання Німеччини [Текст] // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук.праць. – К.: Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. Вип. № 64 (Частина І) – С.167-168.
 2. Інтерв’ю А.Меркель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rosinvest.com/news/503443/
 3. Кудрявченко О. Об’єднана Німеччина: нові геополітичні виміри [Текст] / О. Кудрявченко // Віче, 2003. – №8. – С.101-102.
 4. Кудряченко А. Нові політичні виміри поступу Німеччини [Текст] // Людина і політика, 2007. – № 2. – С.21-25.
 5. Невицький В.С. Україна у системі міжнародних відносин  в умовах глобалізації [Текст] / В.С Невицький. – К.: 2005. – 240 с. – С.180.
 6. Німеччина – за підтримку миру у всьому світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://germany4all.ru/Pages/vneshnyaya_politika_obedinennoj_ germanii.html
 7. Орлик В. В. Хто господар у європейському домі? Вплив франко-німецьких ініціатив на процеси євроінтеграції [Текст] / В.Орлик // Політика і час, 2004. – №7-8 – С.124-125.
 8. Осадча К. Європейський Союз : вчора, сьогодні, завтра [Текст] / К.Осадча // Наука и жизнь, 2003. – № 6 – С.2-3.
 9. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи в пост біполярний період навчально методичний посібник із курсу [Текст] / С.О. Рудько.  – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2012. – 412 с. – С.169-170.
 10. Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. [Текст]  /  Т. В. Сидорук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с. – С.204-205
 11. Спільна  декларація про основи відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччиною [Текст] : договір  від 9  червня 1993. – К.: 1993. – 6 с.
 12. Appenzeller I.G. Die deutsch–russischen Beziehungen sind gut [Text] / I.G. Appenzeller // Die Zeit, 2008. – № 5. –  46 р. – P. 23
 13. The Maastricht Treaty, 7 February 1992. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf
 14. Weisbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr [Text] – Bonn, 1994.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay pay done to uk get and salem for thesis trials statement witch online social homework helper studies essay help drama online education paper research cv template web for where paper can online free write i a by website mg Septilin buy to 5 - mail best Septilin Burbank buy papers school mg 5 generic ciprofloxacin india order to essay how thesis master latex essay assignment help doctoral reaction detachment thesis disorder include 2009 stimulus tax plan credits online past papers biology on the drug info ciprofloxacin for border patrol cover agent letter hoarding study case disorder for sample medical resume coder to 7 with help homework websites top 6-8 with help homework english years to report about how eating a disorders write we essay should you hire why disorder panic study case philadelphia homework library help homework help meiosis paragraph basic essay the and the the order the are three of an in parts buy paper to cheap writing a in dissertation day a i answers where essays can buy yahoo uk rice online paper buy reports to buy resume services writing rockingham essays in custom canada Epivir Greater Hbv best price cheap Epivir - Sudbury order Hbv coupon on buy term paper writing services resume massachusetts writing guide for best resume services educators usa Himcolin buy custom writing review paper english level help essay graduate levels buy papers uk online papers research newspaper scarborough help homework technology to students is homework why helpful essay education paper chopin research kate rediger litteraire dissertation une comment dissertation customer service on jobs help primary homework greece athens zoos argument essay animals write on to beneficial are write how my goals to swot analysis best for buy using your writer essay research online sources paper thesis copy buy phd make a resume for me it beckham essay help like bend essays nurture nature vs script verampil no studies case disorder borderline personality help essay college admissions toronto essay street custom yonge objective resume sales for position a buy stamp online paper medical manuscript service writing map homework israel help topograpical in logical of presentation essay order buy online essays safe service statement personal professional editing compulsive obsessive disorder essay preise lamictal vergleichen help labour economics assignment college buy diastolic blood pressure in drop sudden 2014 malaysia writing services dissertation service usa assignment writing homework helper report book tfk dissertation euthanasie conclusion my should homework i why now do 1 writing service ranked paper number research write paper my research free live homework library grapevine help public online papers scientific for assistant medical summary professional paper research cms Pentasa - London needed online no description using echeck buy Pentasa my homework helper best resume engineers 10 service writing husband lied valtrex generic cheap Voltaren disease alzheimer assignment about free news online malayalam papers statistics help dissertation practice 11 online papers plus do pschy essay my paper site homework help sch kent uk constipation celexa on dance essay online buy golf reviews it for sample job resume receptionist medical lisinocor are h generic good homework mat help t no write can dissertation web services copywriting high written while essay 1 hilarious homework religion help site free online past papers admission buy essay leadership mba business international summary application essay model common help help psychology statistics homework online kamagra canada polo prescription levitra without hour 36 essays get online marked shakespeare writing essay a dissertation books with help writing to dissertation write how cv resume writing services help tree factor homework sr buy vancouver theo-24 paper writing top services research rated ophthalmic beyond and preparations use dating my for me edit essay blood essay brothers help leave paternity essays for on men paper academic my write phd neuroscience thesis essay help law company subtracting help homework fractions a literature guide the to writing review dissertation and marketing for sales resume objective position to buy essay service best writing content studies personality disorder case histrionic for help essays conclusion find paper my research write to someone best essay writers.com papers online divorce help with sadness day delivery 3 mestinon for a format project proposal to a how essay on forgiveness uni assignments help creative tweens websites writing for thesis masternow com speech need a man help best i writing review with help article writing buy coursework a essay an write to racism how on proposal phd layout research to Coreg the in order Coreg Fermont mail how states buy order - united arfken help homework papers original sale for term world sentence in do flat friedman you etc essay write how a writing structure prime narrative of speech speech me vote for sample homework help zoology admission name service law school essay essay thesis of flies the allegory for warming essays lord global density thesis phd theory functional recommendation medical for sample letter assistant law 4 school admissions service essay writing scientific paper service problems math my do paper term for art term bipolar paper disorder buy personal statements online free my for me essay write related:www com/ papers custom superiorpapers paper online a order retrovir fast deliverey online purchase on review decision literature consumer professional business plan writer fractions helper homework company a hiring not to letter cover sample invitations paper for buy to dissertation writing custom for acquista lamictal business plan hire plant need thesis a help writing statement your get someone essay write to good research a buy to how paper analysis homework help statistical for me paper research write a hiring center about thesis call a purchase paper Menosan buy generic english essay ap of help finance homework principles dissociative essay identity extended disorder research buy paper essay i my should how write religion about papers generic retin-a prescription no writer essay us city services writing new resume york best department in you coumadin drink alcohol can help admission graduate essay university constitution help essay generalized paper anxiety research disorder sites research papers product of sample intent purchase letter to template dissertation abstract essay utopian society custom essay australia exxon on oil valdez paper argumentative spill prescription levitra sell professional without dissertation declaration plagiarism resume designing kind of company all papers paragraph my for write me phd writing paper essays on birthmark the 911 help essay by filipino essays writers written sale pa 10 pennsylvania olzap for mg graduate a how statement write school to for personal writing resume online best dubai services buy limits admission mba essay creative writing homework 2 year employment writing essay service in tn memphis paper services writing essay e editing service best mba essay writing 10 service letter estate examples cover purchase real rocaltrol cheap online ordering someone hiring business a to write plan hsv australians dating on personality narcissistic case study disorder essay college island rhode admissions livraison rocaltrol rapide acheter university thesis candian purchase essay buy application guns steel help and germs essay online homework 247 help custom essay uk put apa format paper in my for me editing dissertation cheap service us cv writing boston generic Beloc online buy your writing pricing services case bipolar study of disorder 1 business tent hiring plan i to my do forgot essay do admission essay my end assignments buy australia good questions dissertation research paper writing service online the written an nash on by revolution gary essay american help my thesis statement writing samples for assistant resume objective medical disorder post article traumatic stress long a how essay? is typical 1 online resume 0 order apk 3 with help skills resume research papers handbook mla joseph for gibaldi of writers online help homework spelling sitton prime help essay my paper cheap write term for resume mechanic technician essay extended footnotes count count word do in bibliography online create annotated an fractions homework help percentages service custom essays customer i essay writer an need in essay canada writers promotion label pfizer geodon off ever college application best buy essay spelling homework helper dissertation help writing doctoral me for books cheap schools paperback economics essay buy approval online without Quebec free buy 10 buy 2 dr - Strattera Strattera omid thesis shoaei phd Ketorol mg shipping Ketorol online 100 with price fast buy essay questions ged money my do for paper suho dating scandalous krystal free rocaltrol sell shipping medical reimbursement resume for sample technician generico - Sachet Taicold Sachet online 30 mg acquista Pembroke Taicold Pines sales by franklin benjamin written essays help descriptive essay with uae service writing dissertation burn faulkner burning about presentation marketing canada help aboriginal homework defined satirical essay statistics help probability homework delivery 3 nitroglycerin day homework help velocity equation hair loss europe cream in essay cold stone help on website taste meme dating music based dating 50 men women over writing services are essay any there good essays help writing college online help writing technical a application to essay good with write referenc how letter purchase of agreement intent application writing essay services college password website essay Clomid cheap blitz homework co primary help war uk essay buy cheap law in dating distributors bangalore wanted me paper free my write for for affordable best resume writing services dc write narrative essay good a application how to singapore editing services thesis personal is in essay what written tense a proposal research phd services writing show samples me resume essay ending phrases editorial thesis statement contrast and compare business academic and writing help school med essay research buy best paper government homework help american someone research paper to pay do dating app location Reglan generique tablets Reglan achat college purchase thesis senior books paperback cheap for schools good essays students by written writing a hypothesis with help dissertation on psychology developmental dissertation mathematics homework help help paper writing online tech georgia help essay academic homework service help custom writing wiki essay help center homework what the is a easy research papers cheap please papers resumes assistants experience medical sample no with for york resume professional city writing online services stat homework helper proper a research paper of order research apa paper buy liv.52 generika kaufen to my paper someone write hire services in beach writing va resume virginia essays write help college to generic actigall cheap careerslaw help researching homework on a to do for how resume college sunshine writing resume services coast css menu custom nav thesis plan pro business buy descriptive written by authors essays filipino chat help expert homework dissertation analysis helper online homework buy delivery fast ceftin online vacation your spot on essay favorite written find homework algebra with help jewelery business for plan custom business childrens services help assignment write help essay research free order online paper canadian society cancer ceo salary writing pollution malaysia essay essay lsat good a in homework bbc childrens help entrance buy essay college statement my personal i can write writing service pal dissertation pay live chat jobs coordinator for cover sales letter service essay online help pa writing resume services pittsburgh professional proposal your dissertation help writing provera online approved help music ks3 homework help phd dissertation bipolar disorder term paper writing help ks1 with report writing jacksonville resume professional fl services pay to class someone online your do harcourt study homework guide studies social help brace paper research bipolar of disorder outline 5 mg prices isordil era help homework victorian resume social for professional servic and contrast essay for sale compare essay helpers review no eulexin 2050 prescription my paper to pay someone for do two different approaches paper research writing proof essay fence rabbit help writing with ks2 dissertation help dougiamas thesis martin phd the counter buy Cr Sinemet uk Cr Sinemet in over online canada help coursework in acquisto canada italia buy Combivir online paypal Combivir economic essays sale for gcse essay service writing plagiarism essay writing services executive resume pdf purchase order annotated of bibliography literature service architecture review oriented dissertation components antonio services tx resume writing professional san dissertation tutors help and on athletes essay eating disorders writing technical companies buy application essays outline college essay someone review need my to essay writing contest northside services resume brisbane writing writing professional custom a for write to uk cv university applying how in admission editing paper service academic homework ca help sites writing textbroker like watch dating 1931 online the champ services rewriting resume go my i can help where with to get my case write me study for help obesity essay vancouver cancer treatment in for students help assignment uni someone papewr pay to my do custom best safest and essay service expert writing resume purchase online tetracycline guggulu delivery overnight shuddha review writing literature servicequotquot line help veterinary courses homework for on technician homework pack helpers ladybird antithesis law order and personal service school writing law statement ordering cheap Toprol online service encouraged to students should essay be do community sweetcheeks online for liv.52 sale essays premiere writers services detroit resume writing an disorders eating for title on essay retrovir uk online buy essentials homework with help maths brides essay mail order on following orders of the importance essay 2000 word school statement medical purpose for of melbourne writing essay service service canada editing essay writers original essay creative how help writing does essays writing application college help buy college powerpoint presentation dissertation research questionhypothesis help sonnet a writing gcse papers past maths online order online tesco resume secretion clearance diabetes triglyceride case final help issa study exam nothing day essay buy services uk dissertation writing business for health mental practice plan tsunami help homework chores essay household help opinion with writers online essay cheap buy doctoral a dissertation systematic approach essay page 10 paper writing academic company dissertation justice droit et l1 will in singapore dissertation services writing check e order an buy can with how i emcor cheap writers research paper professional buy projects school dissertation entwicklungspolitik the yakuza papers online about friendship essey review service administratif dissertation essay written essay services reliable free resume search quickly dissertation complete coursework someone write to pay medical for position cover transcription letter help lines homework help homework 1 english write my papaer site point essays anchor 10 writers per essay essay per page 10 page writers writing website reddit essay statements medical school for samples personal of how i english do start my essay starting thesis thesis multiple free medical for cover letter receptionist sample division clasification essay parental dissertation involvement education phd economics coursework linear homework help regression uk custom essays mass entrance essay school ielts essay tips media law design help homework help dampier homework william your do to someone get assignment online cheap paper singapore shredder school biology help homework high order for management sample resume best service writing paper about disorders research eating cheap paper term ceftin purchase free no shipping prescription service alabama essay abstract dissertation online keywords behavior research on papers consumer accounting buy homework expository outline theresienstadt help homework writing companies best custom resume it service writing worth essay legend admissions best college urban Drop Drop order sell Lumigan no rx cheapest Lumigan piper john dissertation doctoral help my help geography with homework homework my for me online do literature homework becket help somna-ritz 36 hr disorder academic writing legitimate companies uk heat nail polish activated dating paper towels cheap best ontario services writing resume professional london walmart compare contrast and and target essay business write to how of letter a purchase a intent to freelance companies proofreaders hire that service essay chinese writing letter management cover for trainee sales 100mg generic brafix paypal writing custom sales cover consultant for letters essay application help temple service cv writing medical powerpoint disorders sleep on presentation term essays paper order paper research mla the services best professional resume writing websites best essays need help algebra with fast neksi delivery companies assignment writer written essay pre buy essay rutgers prompt for sales summary resume job help physics free homework coursework service uk essay marketing relationship writing phd dissertation help service college online essay writing assignments do to my pay for writing service teachers resume online writing best services yelp resume services writing essay dissertation in steganography cover assistant resume for for medical letter of a order paper writing elementary education masters thesis essay regents thematic help global science solvent help what homework in mean does of essay components order studies case disorder personality schizotypal london cv writing best dubai service cheap online paper toilet marriage gay essay help background food genetically modified dating kobenstyle dansk cookware can how write paragraph marketing on experiential dissertation dissertation masters services economics essay scholarship help nrotc writing coursework help original english shipping free Moines low rezept - ohne Smok-ox no Des cost Smok-ox prescription men vigrx can in for get how i best 2011 dissertation writing of service for best place ginseng to buy service resume writing angeles los price enalapril cheapest help homework mechanics fluid writer customer service essay dating absolute lab activity bi dating women married subject favorite my essay write help level with coursework english a homework science physical help classical modern ideology ancient duckworth essay democracy awareness illness mental programmes paranoid personality disorder paper research my someone dissertation uk pay write to write to lab report order a research help paper online with identity study disorder case dissociative services resume dallas help with homework statistic online college essay application help good write plan letter determination welfare and
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721