Енергодіалог “Євросоюз – Росія” як форма сучасної взаємодії в енергетичній сфері між РФ і ЄС

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу співробітництва Європейського Союзу та Російської Федерації в рамках ініціативи Енергетичного діалогу. Охарактеризовано основні структурні механізми реалізації ініціативи, розглянуто етапи її розвитку.

Ключові слова: Європейський Союз, Російська Федерація, енергетичне співробітництво, Енергодіалог.

 

The article analyzes the cooperation of the European Union and the Russian Federation within the framework of the Energy Dialogue. The basic structural mechanisms for the initiative implementation were characterized, the stages of its development were considered.

Keywords: European Union, Russia, energy cooperation, Energy dialogue.

 

Постановка проблеми. Російська Федерація займає важливе місце у системі зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів Європейського Союзу. Відносини між сторонами характеризуються високим рівнем взаємозалежності, зумовленим, зокрема, енергетичним фактором. З одного боку, Європейський Союз є залежним від поставок російських енергоресурсів, з іншого, – Росія потребує ринків збуту, інвестиційного наповнення, модернізуючих технологій Європейського Союзу. Враховуючи це, сторони періодично запроваджують нові форми та ініціативи з оптимізації співробітництва в енергетичній сфері.

У зв’язку з цим, дослідження Енергетичного діалогу між Євросоюзом та Росією як форми енергетичної взаємодії між ними є актуальним не лише у контексті ознайомлення з особливостями двосторонніх відносин, а й в якості платформи для аналізу подальшого розвитку енергетичної політики сторін.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблем та перспектив енергетичного співробітництва Європейського Союзу та Росії займалися Р. Гутаренко, І. Пашковська, О. Тєлєгіна, а Т. Романова у своїх працях здійснює аналіз еволюції та сучасного стану співробітництва сторін у даній галузі, описує їх основні проблеми та перспективи подальшого розвитку. Платформу Енергетичного діалогу вивчали М. Ларіонова, Т. Ланьшина та Є. Квочко. Окремої уваги заслуговують праці вітчизняних дослідників О. Яновської та Д. Купара, які вказують на амбітну мету економічного й політичного домінування Росії в Європі, якої Москва намагається досягти за допомогою саме своєї енергетичної “зброї”.

Метою статті є дослідження стану розвитку відносин Європейського Союзу та Росії в енергетичній сфері в рамках ініціативи Енергетичного діалогу.

Виклад основного матеріалу. У 1997 р. Росія і ЄС підписали Угоду про партнерство та співробітництво (УПС), яка стала правовою основою для енергодіалогу між Росією та ЄС. 11 лютого 1999 р. було підписано Меморандум, в якому підтримувалася ініціатива промислового співробітництва в енергетичному секторі, проте сторони не брали на себе жодних конкретних зобов’язань [5]. Постійну основу дані відносини отримали лише у 2000 р. на саміті ЄС-Росія в Парижі, коли була схвалена ініціатива глави Європейської комісії Р. Проді про збільшення поставок енергоносіїв з Росії в 1,5 рази в обмін на інвестиції і технології [9]. Головною метою енергетичного діалогу стало створення стабільного партнерства і забезпечення стійкості поставок нафти і газу. На даний момент енергетичний діалог також включає в себе співпрацю в області об’єднання електромереж Росії та ЄС та торгівлі ядерними матеріалами.

Пріоритети Енергодіалогу обговорюються на засіданнях Постійної Ради Партнерства Росії і ЄС на рівні Міністрів енергетики, а хід і результати розглядаються під час регулярних зустрічей Координаторів Енергодіалогу Росія-ЄС. Координатором Енергодіалогу з російського боку є Міністр енергетики Російської Федерації, з європейської – член ЄК з питань енергетики [8].

Сучасна структура енергетичного діалогу РФ-ЄС підтримує залучення до співробітництва країни-члени ЄС, енергетичну промисловість ЄС і міжнародні фінансові інститути. Існують чотири тематичні робочі групи, що включають більше сотні європейських і російських експертів як з приватного сектора, так і з органів виконавчої влади, а також консультативна рада. У завдання цих робочих груп входить обговорення питань, які стосуються інвестицій, інфраструктури, торгівлі та енергетичної ефективності, а також підготовка пропозицій в рамках енергетичного діалогу.

 1. Тематична група з енергетичних ринків і стратегій. Обмін думками та інформацією з зазначених питань дозволяє вести постійний моніторинг ситуації в цьому стратегічно важливому для ЄС та Росії секторі, виявляти й аналізувати потенційні середньострокові і довгострокові ризики, спільно шукати шляхи подолання поточних проблем, а в цілому сприяє досягненню більшої транспарентності дій і відповідно більшого порозуміння сторін. У грудні 2008 р. в рамках групи була створена підгрупа по економіці енергетики як галузі промисловості, маючи на увазі її посткризовий розвиток і перспективи до 2030 р.
 2. Тематична група з енергоефективності та інновацій. Робота в групі ведеться в законодавчій, регулятивній і фінансовій сферах (включаючи підготовку та виконання спільних проектів) відповідно до Ініціативи Росії та ЄС з питань підвищення енергоефективності їх економік, прийнятої в 2006р.[10].
 3. Тематична група з електроенергетики;
 4. Тематична група з атомної енергетики;
 5. Консультативна рада з газу (в його рамках діють три робочі групи: за довгостроковими енергетичним сценаріями і “дорожньою картою” співпраці Росії і ЄС в сфері енергетики до 2050 р.; по внутрішньому ринку газу; з розвитку газової інфраструктури) [8].

Для поліпшення координації рішень, пов’язаних з технічними питаннями співробітництва, в 2003 р. Росія і ЄС відкрили спільний Центр енергетичних технологій з метою більш ефективної передачі технологічного досвіду і поширення інновавацій. Центр енергетичних технологій сприяє поглибленню співробітництва між Росією і Євросоюзом, відіграючи важливу роль у наданні технічної допомоги, організовуючи круглі столи та семінари, а також сприяючи підготовці рентабельних енергетичних проектів і пошуку джерел фінансування [3]. Щороку ЄС і Росія готують Узагальнюючі доповіді Енергодіалогу Росі-ЄС [1].

Серед інших документів, що формують основи енергетичного діалогу РФ-ЄС, слід зазначити затверджену розпорядженням уряду РФ від 28 серпня 2003 р. “Енергетичну стратегію на період до 2020 р.” [11], в якій підкреслюється важливість енергетичних ринків Європи для збуту російської продукції, а також робиться прогноз щодо обсягів поставок в ЄС. В області енергетики в ЄС до цих пір переважає міждержавний підхід. Проте, на рівні ЄС є чималі документи, що стосуються енергетичного сектору. Наприклад, 8 березня 2006 р. була опублікована “Європейська стратегія по стійкій, конкурентоспроможній і безпечній енергетиці”, в якій містяться рекомендації щодо подальшої лібералізації енергетичного ринку, недопущення скорочення запасів енергоносіїв та запобігання негативного впливу галузі на екологію [13].

В рамках енергетичного діалогу особливу увагу сторони проявляють здійсненню проектів, що становлять взаємний інтерес. До них належать такі проекти: “Північний потік”; “Південний потік”; спільна робота енергосистем Росії та балтійських держав у синхронному режимі; розробки Штокманівського родовища; створення додаткових потужностей газопроводу Ямал-Європа; інтеграція нафтопроводів “Дружба” і “Адрія”; об’єднання енергетичних систем Росії та Європи [2].

Описати перший період Діалогу можна за допомогою прикметника “клаптевий”: сторони “висмикували” з тканини відносин найбільш гострі питання, намагалися їх якось врегулювати, але керувалися короткостроковими цілями, а не якісним переглядом взаємин, визначенням їх довгострокової перспективи [7]. У 2007 р. починається другий, транзитний, період Діалогу. Тепер замість перерахування окремих суперечливих питань партнери чітко сформулювали свій порядок денний.

По-перше, дискусія йшла навколо стратегій, прогнозів і сценаріїв розвитку енергетики Росії та ЄС. Мета цього обміну думок полягала в зближенні стратегічного бачення сторін, щоб згодом спільно спланувати подальші кроки в енергетичній галузі. По-друге, партнери активно обговорювали організацію ринків. Євросоюз просував введення максимальної конкуренції в секторі природного газу, поділ активів компаній на видобувні, транспортні та розподільні. Саме на цій основі він був готовий створювати єдиний пан’європейський ринок. Росія ж наполягала на поступовій лібералізації цін при збереженні всіх сегментів газового бізнесу в одній юридичній особі, де контрольний пакет належить державі.

Нарешті, третім блоком порядку денного стала чиста енергетика (вона включала підвищення енергоефективності, розвиток поновлюваних джерел, а також зниження викидів СО2 в атмосферу). У лютому 2006 р. Росія і ЄС в рамках Діалогу запустили Ініціативу з енергетичної ефективності. У 2006-2007 рр. були реалізовані три регіональних демонстраційних проекти – в Архангельську, Астрахані та Калінінграді, спрямовані на передачу практик і технологій Євросоюзу до Росії. Кожен з трьох центрів сконцентрувався на підвищенні енергоефективності в конкретній сфері – електропостачання – в ​​Астрахані, промислове споживання електрики – в Калінінграді, а комунальне і побутове споживання – в Архангельську. У 2007 р. в рамках Діалогу були створені постійні інститути трансурядового характеру, так звані тематичні групи, одна з них займалася виключно питаннями енергетичної ефективності. Це продемонструвало важливість енергоефективності, взаємну зацікавленість сторін в ній. Незважаючи на подальші реструктуризації інститутів Діалогу, група по енергоефективності збереглася. Зрештою, взаємодію в рамках енергетичної ефективності було визнано сторонами однією з найбільш успішних при підведенні десятирічних підсумків Діалогу в 2011 р. [8].

Співробітництво Євросоюзу та Росії в галузі енергоефективності є наріжним каменем енергетичного діалогу між суб’єктами. Вперше це питання було зазначене в УПС (1997 р.), а після того обговорювалося на щорічних засіданнях Тематичної групи з енергоефективності. У період з 2000 по         2004 рр. ЄС розглядав енергозберігаючі заходи в Росії через призму безпеки енергетичних поставок до Європи та занепокоєності останньої щодо боротьби зі змінами клімату [12]. Однак, з моменту запуску “Партнерства заради модернізації” у 2010 р. домінантом у співробітництві з енергоефективності були економічні інтереси. Враховуючи те, що питання енергоефективності є значно менш заполітизованим, ніж, наприклад, газове питання, саме ця програма може стати плацдармом для двостороннього та взаємного зміцнення довіри між ЄС та Росією, а також посилити зв’язки між європейськими та російськими компаніями [14].

Одним з важливих результатів співпраці Росії та ЄС у рамках енергетичного діалогу є підписання 16 листопада 2009 р. в Москві Меморандуму про механізм раннього попередження в сфері енергетики. Він передбачає попередню оцінку можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поставками та попитом на природний газ, нафту чи електроенергію, а також попередження та оперативне реагування у випадку виникнення чи загрози виникнення надзвичайної ситуації. Також передбачається створення групи експертів механізму раннього попередження для проведення консультацій і розробки рекомендацій та Спеціальної групи моніторингу для вивчення розвитку подій, пов’язаних з надзвичайною ситуацією [16]. 24 лютого 2011 р. комісар Гюнтер Оттінгер та міністр енергетики Росії Сергій Шматко підписали оновлену версію Меморандуму, в якій особлива увага звертається саме на попередження надзвичайних ситуацій [17]. В цілому, на другому етапі Діалогу намітився крен у бік зближення позицій, були зроблені спроби окреслити контури спільної еволюції. При цьому співпраця в чистій енергетиці показала, що найефективніше взаємодія там, де забезпечено мінімальний рівен політизації відносин.

Ні перший, ні другий етап Діалогу, однак, не вирішили задачу інтеграціі енергетики Росії і Євросоюзу. Ця мета – домінанта третього етапу, який розпочався в 2011 р. Його головний маркер – проект “дорожньої карти”, спільної стратегії Росії та ЄС на період до 2050 р. [18]. Згідно з цим документом, подальшу співпрацю планується структурувати за галузями (а не по окремих питаннях, як це було раніше). Карта докладно висвітлює ситуацію, а також спільні плани в електроенергетиці, газовій і нафтовій промисловості, в підвищенні енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел. При цьому враховуються обидва компоненти, необхідні для єдиного енергетичного простору: єдина, синхронізована інфраструктура із загальними стандартами і зближення правового регулювання, що забезпечує безперешкодні торгівлю та інвестиції [4]. В даному документі сформульована стратегічна мета співпраці Росії і ЄС в енергетичній сфері: “формування до 2050 р. пан’європейського енергетичного простору з функціонуючою інтегрованою мережевою інфраструктурою, з відкритими, прозорими, ефективними і конкурентними ринками, який сприятиме забезпеченню енергетичної безпеки і досягненню цілей сталого розвитку ЄС та Росії” [7].

Згідно Дорожній карті, сторони ставлять перед собою такі завдання:          1) забезпечення енергетичної безпеки і прозорості торгівлі енергоресурсами;    2) гармонізацію нормативно-правової бази, що регулює відносини сторін в енергетичному секторі; 3) збільшення обсягу інвестицій і технологічне співробітництво. В цілому даний документ є всеосяжним планом дій сторін в рамках Енергодіалогу. Дорожня карта структурована таким чином, що по кожному з питань, що становлять взаємний інтерес, – електроенергетика, газ, нафта, поновлювані джерела енергії, енергоефективність – визначені шляхи співпраці, план дій і практичні рекомендації в коротко- і довгостроковій перспективі (до 2020, 2030 і 2050 рр.), можливі ризики політичного, економічного, фінансового та іншого характеру. В Дорожній карті описані також тенденції розвитку енергетичного сектора по кожному з видів енергоресурсів, можливості постачальників і виробників в залежності від можливого сценарію. Таким чином, підписання даного документу має величезне значення в розвитку Енергодіалогу і відносин Росії і ЄС в сфері енергетики в цілому. Дорожня карта стала першим всеосяжним документом, в якому зроблено спробу виробити загальну для Росії та ЄС стратегію дій на енергетичному ринку з метою проведення узгодженої політики в галузі енергетики [18]. Документ також закликає до регулярного обміну інформацією по концепціях та інститутах їх реалізації, комерційних умовах і технологіях. При цьому довгостроковою метою стає “енергоефективність без кордонів”, а проміжні завдання чітко розписані і мають тимчасові індикатори [15].

Нарешті, ще один проривний момент третього етапу – зросла роль співробітництва з енергоефективності. Ця взаємодія зводиться до копіювання практик і деяких технологічних рішень: якщо в торгівлі вуглеводнями ЄС виступає покупцем, то в енергоефективності саме Росія – покупець, а Брюссель стає сильним експортером [14]. Таким чином, політична повістка Діалогу Росії та ЄС еволюціонувала від “клаптикового” підходу, який був націлений на вирішення окремих проблем, до орієнтації на зближення стратегічного планування та побудови єдиного пан’європейського ринку [7].

Варто зауважити, що розвиток двостороннього співробітництва Європейського Союзу та Росії  в рамках енергетичного діалогу на даний момент призупинено в силу запроваджених по відношенню до останньої секторальних санкцій. Так, у рамках Енергодіалогу в 2014 р. не було проведено жодного засідання. Більше того, не почала роботу тематична група з моніторингу “Дорожньої карти” співробітництва до 2050 р. Планувалося, що з боку Росії роботу тематичної групи з моніторингу “Дорожньої карти” співробітництва очолить віце-президент “Транснєфті” Михайло Барков, але Єврокомісія не направила пропозиції про кандидатуру співголови. Більше того,  робота Консультативної ради з газу “фактично заморожена”, а заплановане на 10 червня засідання ради було перенесено на невизначений термін [6].

Висновки. Прогрес енергетичного партнерства між Росією та ЄС у форматі енергетичного діалогу є найбільш важливим напрямком співробітництва Росії з Європою. Діалог спрямований на створення відповідних гарантій і механізмів забезпечення економічної та енергетичної безпеки Євросоюзу та Росії. Для Росії енергетичний діалог з ЄС – це спосіб залучення інвестицій для розширення експорту нафти і газу, відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури, створення сприятливих умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку. Діалог дозволить зменшити ринкові диспропорції та усунути перешкоди для конкуренції в енергетичному секторі, сформувати сприятливе середовище для реструктуризації природних енергетичних монополій. Для Євросоюзу енергетичний діалог – це можливість доступу до російських енергоресурсів, насамперед, до нафти і газу. Для забезпечення енергетичної безпеки дії країн ЄС спрямовані на лібералізацію ринків газу та електроенергії. В результаті знижуються економічні та політичні ризики енергозабезпечення. Економічні – за рахунок посилення конкуренції на ринках енергоносіїв і зменшення цін на енергоносії, політичні – за рахунок диверсифікації імпорту.

Тим не менше, відносини Росії з головним споживачем енергоносіїв і головним джерелом новітніх технологій у геологорозвідці – ЄС – важко назвати цілком дружніми та прозорими. Для Росії постачання нафти й газу на європейський ринок мають життєво важливе значення, і не лише з суто економічної точки зору. Амбітна мета економічного й політичного домінування Росії в Європі та енергетична зброя, яку Москва активно використовує задля досягнення цієї мети, вимагає тепер зовсім інших підходів і засобів. І якщо з економічної точки зору відносини сторін не виходять за межі цивілізованого діалогу та співробітництва, то політичні наслідки російської енергетичної політики вже давно привертають пильну увагу західних держав, насамперед через недостатню прозорість енергетичного сектору РФ і спроби російського керівництва здобути політичні дивіденди за допомогою важелів енергетики.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. 13-й Обобщающий доклад А.Новака И Г.Эттингера “Энергодиалог Россия-ЕС” [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://minenergo.gov.ru/press/doklady/17473.html – Оглавление с экрана.
 2. Волошин, В.И. Энергетический диалог ЕС – Россия Балтике [Электронный ресурс] / В.И. Волошин. – Режим доступа : http://www.recep.ru/files/documents/04_10_10_Energy_dialogue_Ru.pdf – Оглавление с экрана.
 3. Ларионова, М. В. Проблемы и перспективы сотрудничества России и ЕС в рамках энергетического диалога М.В. Ларионова, Е.А. Квочко, Т.А. Ланьшина. – Режим доступа :  http://iorj.hse.ru/2006–4/27247651.html – Оглавление с экрана.
 4. Махнач, Иван. Развитие энергетического диалога Российской Федерации и Европейского союза [Электронный  ресурс] / И. Махнач. – Режим доступа : http://evolutio.info/content/view/2124/235/ – Оглавление с экрана.
 5. Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе между Министерством топлива и энергетики Российской Федерации и Европейской комиссией [Электронный  ресурс]. – Режим доступа : www.delrus.cec.eu.int/ru/p_327.htm – Оглавление с экрана.
 6. Работа по “Энергодиалогу Россия – ЕС” заморожена [Электронный  ресурс]. – Режим доступа :  http://itar-tass.com/ekonomika/1423153 – Оглавление с экрана.
 7. Романова, Татьяна. Энергетическое сотрудничество России и Евросоюза: основные направления эволюции и современное состояние [Электронный  ресурс] /  Т. Романова. – Режим доступа :   http://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-evrosoyuza-osnovnye-napravleniya-evolyutsii-i-sovremennoe-sostoyanie – Оглавление с экрана.
 8. Сотрудничество с ЕС [Электронный  ресурс]. – Режим доступа : http://minenergo.gov.ru/co-operation/russia_eu/#ЭнергодиалогРоссия-ЕС – Оглавление с экрана.
 9. Чижов, В.А. Сотрудничество в сфере энергетики – важная составная часть взаимоотношений России и ЕС [Электронный  ресурс] /  В.А. Чижов. – Режим доступа : http://www.russianmission.eu/ru/intervyu/statya-postoyannogo-predstavitelya-rossii-pri-es-vachizhova-v-zhurnale-neft-rossii – Оглавление с экрана.
 10. Шумило, П.С. Энергетический диалог России и Евросоюза – основа европейской энергетической безопасности [Электронный  ресурс] /  П.С. Шумило. – Режим доступа : http://www.rfej.ru/rvv/id/B00474948/$file/67-73.pdf – Оглавление с экрана .
 11. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. Утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р [Электронный  ресурс]. – Режим доступа :  minprom.gov.ru/docs/strateg/1 – Оглавление с экрана.
 12. De Silva, Edoardo. Between conflict an cooperation: the relations between the European Union and Russian Federation in the field of energy [Electronic resource] / E. de Silva. – Mode of access http://www.ie-ei.eu/ie-ei/ressources/file/memoires/2011/edesilva.pdf – Title from the screen.
 13. Green paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. Brussels, 08.03.2006 [Electronic resource]. – Mode of access: http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_en.pdf – Title from the screen.
 14. Gusev, Alexander Energy Efficiency Policy in Russia: Scope for EU-Russia Cooperation [Electronic resource] / A. Gusev. – Mode of access: http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C16_gsv.pdf – Title from the screen.
 15. Hazakis, Konstantinos, Proedrou, Filippos. EU-Russia Energy Diplomacy: The Need for an Active Strategic Partnership [Electronic resource] / K. Hazakis, F. – Mode of access: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1gxyk4tedSIJ:https://www.coleurope.eu/system/files_force/researchpaper/edp_4_2012_hazakis_proedrou_0.pdf%3Fdownload%3D1+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua – Title from the screen.
 16. Memorandum on an Early Warning Mechanism in the Energy Sector within the Framework of the EU Russia Energy Dialogue [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/reports/2009_11_16_ewm_signe_en.pdf – Title from the screen.
 17. Memorandum on an Early Warning Mechanism in the Energy Sector within the Framework of the EU Russia Energy Dialogue (Early Warning Mechanism) [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/20110224_memorandum.pdf – Title from the screen.
 18. Roadmap EU-Russia Energy Cooperation until 2050 [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/2013_03_eu_russia_roadmap_2050_signed.pdf – Title from the screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing ottawa services for cv mechanical engineering writing resume 2015 services rated top resume medical assistant keywords for homework student help online dating biotine toc gros online mechanical for letter cover engineering job Danazol Athens prescription availability mg - sale Danazol buy 200 without write my about memoir i what should chennai help dissertation editing services affordable online theory music dissertation index disorders case dissociative studies essay fsu help homework help factors job description write own my physics paper a writing essay me written for need an pas Kansas - de achat price 100mg SR Voveran City Voveran cher SR how studies harvard case buy to cheap prescription no Lisinopril of commissioner thesis doctorate science with block does alcohol writers help powerpoint paper my write no prescription needed sr calan disorders essay anxiety for dissertation proposal research vimax power coffee cheapest 500 mg contrast and essay help compare introduction a case with melatonin of the study boy disorder use refractory bipolar in order research papers authorship school for admission letter cover medical help membership cost homework chegg sale for papers cheap workshop writers essay personal get a to for how school medical of recommendation letter service writing philippines resume malaysia editing services thesis bond papers 11 test online dissertation phd library help online get cheap Crixivan acyclovir acheter canadien dollar online dating xixit term online paper buying a dorigo marco phd thesis christopher homework columbus help in help uk assignment the homework help ww2 generic brands resume writing fl orlando service homework help aiu cheap reosto online help compxm homework help binding thesis london cheap assignment nz help website essay best order to dissertation service custom writing msc experts dissertation term paper euthanasia sri 07 dissertation lanka writing services for application research thinking paper critical outline writing help lithium withdrawls purchase prozac rate writing companies essay resume dj layout senior homework resume manager it help theorem pythagoras essay western help committee thesis phd write essay my self note online cards research paper do math homework website my online ottawa resume professional services writing custom writing essay services uk in glucotrol 200mg autobiography homework help microeconomic help homework homework english help free me cant you my homework why for do help algerbra homework writer hire cover professional a letter homework line help live writing help english online care and homework after school help to english do paper someone need my thesis wordpress with help sales cover for letter short associate to my data how write bio letter cover for medical assistant internship text on self lesson plans to essay moby dick buy homework number live 800 help master orthodontic thesis help powerpoint homework happiness cant love essay money buy and gcse with spanish help coursework reviews meister admission essay custom service resume naukri writing service writing dissertation science computer release moxin generic date research while driving paper texting sites homework help students sites essay writing best help assignment mca essay a helping short on others that can websit do a my homework medical school write for statement to the personal how perfect statement order thesis black autobiography rover limited edition for 2011 sale range best writing resume services reviews for educators ordering dissertations with umi writer article hire persuasive can buy where a i essay essays buy cheapest to online le dissertation cid help essay peace corp india counterfeit from cialis delhi writers thesis in challenges essay personal alphabet how chinese to name in write my accounting green system thesis information going essay disorder obsessive compulsive essay on essay custom writing org conclusion dissertation to how write on car to a buy how used essay college essay of ever bad application best mcginty essay help college myers admissions buy coursework online studies case buy hbs mla paper a order of research creative for college websites students writing writing dissertation with week help cover medical resume for assistant letter religion essay help sale line book for reports on junior cert cheap papers exam discount Prograf purchase advocates order on essay public can what block help writers with writers essay perfect prescription Combivent india to buy how purchase from to - where buy Combivent Levis without dealer drug dating i'm a grant doctoral completion u t thesis algerian newspapers online 9066 executive order on essay borderline disorder research outline paper personality questions essay persuasive soliloquies essay on teaching hamlet's format buy to essay persuasive writing essay good service fotografias online dating arranjar resume professional services writing best canada essays college writing help on delivery free prescription acyclovir no shipping buy buy essays art friends our essay books best on writing rules academic over counter the uk lisinocor dating relative friend's your workshop literary essay writers constitution speech essay questions wedding possible father of houston us two service dating persuasive english help higher essay homework social studies middle school help essay help school dental brisbane writing services resume north paper thesis research eating disorders statement question research dissertation developing a interviews dissertation analysing online essay cheap papers buy answers please help homework with online revision biology 2 dating intermediate writer essay for you homework help history ks3 harvard essay college application service opinion mining thesis master service writing thesis online ucas personal writing service statement resume newcastle writing services personal example for school medical statements paper online pakistani english news alphabetical how in order a bibliography to list can someone my do accounting homework with help my need i annotated bibliography help essay in toronto research cancer kolkata malaysia dissertation services writing websites essay inexpensive Slimfast cheapest essay custom coupon code homework segundo help high school el education research to for for dissertation spencer statement thesis related fellowship write infidelity dating online marriage statistics after dissertation upon amazon roast pig help jobs homework math me writing for essay my graduate research buy papers online Grand Piroxicam uk reviews - Piroxicam buying without prescription Prairie buy card paper online resume order list on what to jobs i homework should why my now do written for you essays original comparative essay help essay i attend college application to buy why want flomax sidefects chemistry homework free help hpl help homework papers gcse maths online resume toronto writing services cheap free website essay how medical statement for to write school personal anglo saxons homework help services copywriting web Kemadrin cheap generic a buy cheap paper for research introduction my write for me writing resume atlanta services ga custom essays uk writing name write my quotes in the sand admissions my essay best friend write pays homework off professional dubai resume in services writing disorder studies schizoid personality case world help lit ib essay essay depression disorder scams writers essay in my paper write apa jamaica application an write in to letter how custom required writing writers order english essay paper research bipolar disorder a on homework help sanskrit an hour in essay an write can you essay writing help a college admissions answers yahoo best service writing cv evolve study seizure case disorder help writing paper finance dyslexia help dissertation ceu online phd dissertations order essay logical phd started thesis get medical letter examiner for investigator cover thesis melbourne help write service university essay coding billing and medical objective for resume help admissions college essay uc to pay report do uni my writing prices 7 service 55 custom officers application university georgetown essay services services for online writing thesis page design custom online buy report a book dissertation binding kinkos objectives resumes assistant medical for homework global lsvt helper help edmonton homework help autocad assignments online write signature my answers homework and chemistry help thesis write my dissertation rediger juridique comment une editing admission service draft essay any online services writing good will dating lachido site argumentative essay research industry writing custom helper research paper purchase Tylenol cheap help design homework interior dream american essay online application title college essay help dissertation qualitative research dating games mietnomaden thesis phd resume plan business buy paper paper writers research professional do by homework to anonymous i love my help weighted homework averages programs free writing paper essays custom philosophy odyssey help essay on neighbourhood services essay service online writing london best resume present in are written tense essays ligne achat Belleterre en - Micoflu canada Micoflu price cheap constitution essays to ratification of promote written the the buspar use mis no buy Lamictal prescription to needed where writing cv services yorkshire report research buy dissertation concours structure plan personalized custom paper napkins 2013 writing services best resume professional help dissertation uk writing in doctoral good write graduate paper how a to analysis essay thesis character customized paperr college online u s help writing of dissertation umi buy graph homework help dot buy research online a how to publish research paper online for papers inn sale admission help homework ilc write my essay mba paper write term paper my service term uk buy coursework admission essay uf service writing content writing service for examples essays medical of secondary school men required for no vigrx prescription dating online altholz kaufen paper research buy paper writing buy nz 11 papers free online chennai ireland help dissertation thesis infringement copyright phd service writing term paper superiorpapers help language paper english gcse help math online homework dissertation mba help social english in essay service writing biotech services resume buy australia assignments help homework dads representative resume for sales skills 8th grade writing essay admission an help get with essay my where i can mg sale no pills 20 perscription - Irvine LIV.52 LIV.52 order essays importance help los county live angeles homework writing cv us 5 services geographic national homework helper research write you can my paper australia it help assignment word dissertation 10 count with help schoolwork essays help gcse essay i answers essays can where buy yahoo term writers paper college amazon reviews buy on az writing services glendale resume statement editing sdn personal services paypal my do assignement essay service writing top ten resume manager purchase international need essay buy purchase proquest thesis essay friend help writing resume city kansas services help to kill a mockingbird essay online assignment help mba homework chat room help cephalexin prescription sell a generic without cover positions associate for sales letters online science homework help for essay me buy paper pads custom tablets can how rocaltrol get i online to purchase of interest letter help with parabolas homework business hyderabad writers plan in writing 2011 dissertation service custom homework secondary help diy theme tutorials thesis homework library arapahoe help cheapest Prometrium help need free homework with for i dissertation proposal a research purchase on i statement help need thesis my paper cheap sets writing pay do to term paper my without desogen pills prescription Purim where order prescription mexico get without - purchase a Purim i Perce can thesis presentations master user drug a signs of dating paper for format writing apa for have to essay you an pay written my find paper to someone write to how paper term to pay my write homework primary help dissertation sale for homework oceans hemisphere and help essay help writing annulment catholic dc group support dissertation proposal and help contents dissertation writing cheap academic writing coach computing dissertation mobile essay affects personality order birth reception help homework me write for articles do custom research paper buy generic Rebetol online social help for with homework studies medical how write school statement for to personal prescription generic best - Providence non prices online Lyrica Lyrica shipping free buying on school essay personal sentence help high graduation freelance research services writing case solution with organizational study behavior case medical for students surgical studies essays custom written assignment write my essay services singapore essay writing services do java my coursework abstracts dai dissertation international cv writing examples a help supplement bucknell essay help resume sydney writing best service for scribe letter medical position cover civic dating review uk honda 2007 literature coursework level help as english for assistant medical example resume of do essay writing admission custom my ManXXX cheap shipping overnight 30 mg sales ManXXX lipitor transient amnesia global do homework i math never my cheap essay online custom algebra pre homework helper writing service reviews online paper without Risperdal approval buy Risperdal can - billig where buy i dr Visalia online editing best services personal statement thesis virginia university technical fresher mechanical for engineer sample pdf resume purchase thesis phd hire experienced resume template for jewelry sale cameos dating with science homework help statement graduate school a for personal writing help studies homework help need social calls an inspector with help essay help dbq thesis by hemingway written essays topamax order a without prescription get online papers physics research hire grant writers for cv a making help with writing essay help ucl cheap essays reviews buy secondary essays medical school for buy students writing for resume no with work experience write help essays to my can you google homework do the disorders eating to media blame for essay is sales associate for job sample letter cover can buy money opinion everything essay writing cheap fellowships dissertation top cigarette online papers drinks coasters for custom paper writing dissertation services fitzer prescription - cheap Toprol achat Springfield Toprol no penis growth patch comprare introduction to write how dissertation a writing companies blog buy omnicef 400 tablets mg to buy papers school 10 custom writing uk service essay writing services portsmouth nh resume do assignment company writing english literature help with essays with essay help editing buy help essay homework business help law prescription cheap no Coversyl american forty ninth parallel regional history canadian borderland wests essay essay writing service paper sales role for medical cover letter generic cheap Diabecon rezept ohne bestellen imuno-ritz write my to resume first how why my i assignment should do samples sales resume for jobs body in parathesis pain burning and help college cost essay essay graduate admission help 2011 prescription voveran reasonably sale a without priced application essays mba students help homework does homework science ks3 help dissertation best master's writing my dissertation reviews write sample selector warehouse order resume order paragraph make put to sentences in essays cheap juliet buy born schor essay prescription no alesse canada argumentative an need controls i gun on essay style paper apa help writing help junior vikings woodlands homework price - shipping free Independence cheap discount Tricor Tricor discount sur roman dissertation intro le homework helper pearson me help essay this write free shipping where monopril i can order phd thesis question research mla buy style college papers dating and libras leos scorpios help write essay design persuasive in person is written a essay first map homework help world writer paper manila research hire ghostwriter to a how write my someone pay thesis to first person essay in written - pharmacy american buy Oxnard pharmacy Cardizem american Cardizem jobs writing with dissertation help phd figures thesis acheter buy online Confido - dollar Antioch generic canadien Confido prescription needed buy asacol no to where in automobile executive resume sales for online mastercard emcor brand anxiety powerpoint disorder generalized presentation 4th college revised help online application essay edition cialis no prescription jelly canada grade help 12 homework georgia in essay writer essay best college application service 10 einer dissertation anfertigung template order chronological resume reverse keeps friend help for homework asking research how a do to dissertation services plan ottawa writing business term death penalty paper 24 essay in write hours my litmus paper test to buy where help with biology homework help essays get on and crime essay punishment academic company writing freelance app best for writing mac paper paper a research where buy to writers for professional hire experience service learning essay writing uk essay services law homework atlanta help hotline video essay application service college homework do math calculator my college writers essays help kansas library homework inc paper custom tube sw someone speech to hire write best man womens study paper term custom best writing cv reviews services me my for do turabian textbook homework solutions help chegg mom sites dating single of twins custom papers written buy order mail discount buy best cheapest Coumadin with Coumadin without prescription write me for who can essay a php filetype antibiotics resume toronto services writing executive my to my when home homework came do i mother needed to buy dulcolax prescription no where objective resume for position sales good written custom essays really plan writers business cheap wholesale paper tissue cheap dissertation how write a to law sur la dissertation mondialisation solutions homework help no biaxin buy rx help homework year history 9 college to why do essay want you go to El united reviews 100mg Methotrexate states - buy Paso the in Methotrexate resume is help free study case patient of with disorder seizure lotrel active ingredient in ingredient Uniphyl in Uniphyl active Cr prescription buying - Cary Cr no essays psychological disorders contest diversity and essay art papers disorder bipolar Clozaril online generic buy japanese essay written in essay british review writers research fuel papers hydrogen cell research paper personality antisocial disorder buy good where essays to service writing it cv online help homework younger manufacturing dating years 20 research purchase cheap paper paypal essay writer cyrano ost dating agency yaka lyrics homework science grade 6th help buy medication i acheter Growth dollar Growth where Penis - Paterson Pills Penis canadien Pills can coursework help photography with help online assignment accounting website essay writing college homework for help u case dependent study mona personality disorder reviews writing essay services cfd thesis master essay my service online lse buy a dissertation writer essay block writer professional buy technology paper term and coumadin ancef apa software paper writing и анны эльзы и одевалка рапунцель игры вставить письма текст как в майл картинку фото макияж зелёных глаз для вечерний капустой рецепт с запеканка цветной фото с через время почему некоторое тормозить начинают игры мебели изображением предметов картинки с сезона закрытая 3 школа из картинки курская город фото железногорск область города фото красивый день рождения на стол 1972 суперсерия игра ссср-канада хоккей год 1 с дочери новорожденной с картинка рождением слова с произношением в картинках английские фото смотреть щенка овчарки немецкой фото и наращивание цена волос москва с сверхъестественного из надписями картинки приколы игру русском частная клиника на скачать играть мальчиков для лего ниндзяго игры одного на игры игрока вода огонь и gangstar miami для андроид vindication игры назад будущее скачать русский в торрент игра понедельник масленицы картинки встреча смотреть 13 серию сериал игра онлайн игра корсары скачать торрент пираты ядовитые растения описанием и фото с быстро обед на и что приготовить полезно и настоящие фото мороза деда снегурочки скачать tomb croft anniversary raider lara игра рабочий обои розы красивые стол на ковки с элементами из профлиста фото забор группе игры дидактические экологии в старшей по губка игры все боб штаны квадратные рабочий девушки и машины на картинки стол небо картинка посмотри на я это меня спальня с односпальной фото кроватью страшные интересные из жизни истории покемонов покемоны игра драки в играть с список знаменитых фото американских актеров серия скачать престолов 1 3 сезон игра зомби игры убивать на одного машинах на процента картинка 11 ответы уровень 94 игру торрента с поиск скачать предметов мультяшные картинки девушки красивые total игру скачать механики 2 rome war на кефире блинов фото рецепт с заварных священник ужасов фильм смотреть онлайн з колаж фотографій своїми руками фото варикозное беременности вен фото во время расширение если пригласили на фото свадьбу одеть что vs скачать battle игра торрент chess смотреть серии программа розыгрыш все для скачать deus русификатор ex игры для скачать игры 305 телефона аша нокиа компьютере сердце холодное играть игры онлайн на for speed игру скачать торрентом need в кирпич фото декоративный прихожей игры скачать торрент история игрушек 1-2 walking season dead игру скачать the лего тень ниндзяго игры ронина видео цены фото сникерсы обувь на платформе скачать игру бесплатно. tomb пк для raider как powerpoint анимация в презентации фото цветы и вьющиеся садовые названия высокого по как картинке разрешения найти картинку короткие сзади длинными фото стрижки волосами с правовой статус лиц административно физических все смотреть игра онлайн серии престолов наклеить на как поверхность обои окрашенную валентина карандашом дню ко святого картинки андроид версия pou новая игры для скачать стрижки 2015 женские фото стильные сценарий игра военно-спортивная зарница высокого кухонного панорамные разрешения для фартука фото про прикольные надписями кошек картинки прикольными с лего игры видео смотреть человек паук весь на установка андроид для экран фото скачать на нокиа майнкрафт аша игры 311 до выпрямление после фото волос химическое и руками атласной канзаши фото из ленты своими на рабочий 1920 обои стол 1080 минимализм на угадай 22 игру уровень ответ слово интерьере в фото колонны полиуретановые звездные войны раскраски картинки повстанцы игре снимать программой лучше видео в какой сорвиголова торрент скачать через игру в сосиска пошагово тесте фото рецепт рождения с днем картинки открыток для девочке ужасные ужасов смотреть все фильмы самые 2015 для молодежные мужские стрижки мальчиков фото нижний торпедо сегодня новгород игра смотреть час 6 классный для презентация интересный класса языка статус государственный что такое 8 игры где находятся windows стандартные года развивающие для 3 игры маленьких жизни короткие о на статусы английском которые игры скачать на мало компьютер весят произведений картинка из литературных с все надписью хорошо картинка будет отечества день защитника украина картинки с картинках в свадьбы юбилеем поздравления летие женщины картинки 50 поздравления
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721