ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ (АНГЛІЙСЬКА МОВА, 3 КЛАС)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню ефективності дидактичних ігор для навчання лексичного матеріалу на уроках іноземної мови в початковій школі, містить результати проведеного педагогічного експерименту.

 Ключові слова: дидактичні ігри, лексичні одиниці, початкова школа.

 Статья посвящена исследованию эффективности дидактических игр для обучения лексическому материалу на уроках иностранного языка в начальной школе, также она содержит  результаты проведенного педагогического эксперимента.

 Ключевые слова: дидактические игры, лексические единицы, начальная школа.

This article is devoted to the investigation of the effectiveness of didactic games for teaching vocabulary in the elementary school, contains the results of pedagogical experiment.

 Key words: didactic games, lexical units, elementary school.

 

Постановка проблеми. Один із найскладніших етапів вивчення іноземної мови – засвоєння лексичного матеріалу. Для того, щоб слова добре запам’ятались, їх потрібно повторювати багато разів. А щоб елементарне повторення не набридло учням, у навчальному процесі застосовують дидактичні ігри. Наскільки ефективним є цей метод, розглянемо у цій статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низка методистів досліджували ефективність використання ігор у процесі навчання. Педагогічна сутність гри знайшла відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних та закордонних педагогів: Н. Анікєєвої, П. Блонського, О. Газмана, П. Лесгафта, К. Бюлера, Дж. Дьюї, Дж. Селлі, В. Штейн та ін. Чимало сучасних педагогів займаються дослідженням дидактичних ігор (С.Ю.Ніколаєва, О.О.Коломінова, С.В.Роман та ін.).

Мета статті – дослідити ефективність дидактичних ігор як педагогічного явища.

Виклад основного матеріалу. Засвоєння лексичного матеріалу має велике значення для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну. Подання близько 20 нових ЛО, які учень повинен вивчити за певний проміжок часу не є ефективними способом допомоги учням розвинути їх словниковий запас [5]. Не варто забувати, що перевагою молодших школярів є потенційно великі можливості довготривалої пам’яті, що пояснюється наявністю явища «імпринтингу», тобто закарбовування мовного або мовленнєвого матеріалу у свідомості за умови необхідної мотивації, стимулу [3]. При цьому також зафіксовано, що діти цього віку за позитивних умов активно прагнуть до вивчення іноземної мови [2]. Саме тому більшість педагогів часто виправдовують використання дидактичних ігор на уроках, посилаючись на мотивацію, яку вони створюють для учнів.

Під час організації дидактичних ігор необхідно брати до уваги наступні питання методики:

1. Мета гри. Які вміння та навички в галузі англійської мови школярі засвоять у процесі гри? Якому моменту гри треба приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час проведення гри?

2. Кількість гравців.

3. Які матеріали та посібники знадобляться для гри?

4. Як із найменшими витратами часу ознайомити дітей із правилами гри?

5. На який час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, захопливою? Чи забажають учні повернутися до неї ще раз?

6.  Яким чином забезпечити участь усіх школярів у грі?

7. Як організувати спостереження за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри?

8. Які зміни можна внести до гри, щоб підвищити інтерес та активність дітей?

9. Які висновки слід повідомити учням на завершення, після гри (кращі моменти гри, недоліки у грі, результати засвоєння лінгвістичних знань тощо) [1].

Для того, щоб виконати поставлене завдання, було проведено педагогічний експеримент на базі Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області. В експерименті брали участь 30 учнів 3 класу.

Для початку, учням було запропоновано тест для перевірки їхнього знання лексичного матеріалу з попередніх тем. Далі, учнів розділили на дві групи. Оскільки клас із 30 учнів для занять з іноземної мови ділиться на дві групи, ми вважали першу групу контрольною, а другу – експериментальною. Контрольна група займалась за програмою, як і раніше. В експериментальній групі навчання проходило із використанням дидактичних ігор. Після трьох тижнів навчання ми знову провели зріз знань, щоб перевірити ефективність використання дидактичних ігор для навчання лексики.

У результаті експерименту ми отримали наступні статистичні дані. Провівши перший контрольний зріз та проаналізувавши його результати, ми мали підстави стверджувати, що в учнів обох груп майже однаковий рівень володіння пройденим лексичним матеріалом. Так, серед учнів першої групи оцінку «Відмінно» отримали 2 учня, «Добре» – 8 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 2 учня. У другій групі оцінку «Відмінно» отримав 1 учень, «Добре» – 9 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 2 учня.

Після експериментального навчання та проведення другого  контрольного зрізу ми отримали наступні результати. У контрольній групі оцінку «Відмінно» отримали 2 учня, «Добре» – 9 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 1 учень. Зобразимо результати учнів контрольної групи до та після експерименту графічно.

контрольна група до та після експерименту

Можемо стверджувати, що значних змін не відбулося.

В експериментальній групі 6 учнів отримали оцінку «Відмінно», оцінку «Добре» – 7 учнів, «Задовільно» – 2 учнів, жоден учень не отримав оцінки «Незадовільно». Різницю також зобразимо графічно.

Рис.1. Результати учнів контрольної групи до та після експерименту

Можемо стверджувати, що учні експериментальної групи досягли більших успіхів, адже кількість учнів експериментальної групи, які отримали оцінку «Відмінно» зросла на 33%, кількість учнів з оцінкою «Добре» зменшилась на 13%, кількість учнів з оцінкою «Задовільно» – на 7%. Жоден учень не отримав оцінку «Незадовільно».

Висновки. Порівняльний аналіз кількісних показників у експериментальному і контрольному класах свідчить про позитивний вплив використання дидактичних ігор на уроках на рівень навчальних досягнень учнів. Отже, за вмілого використання, гра стає незмінним помічником педагога. Цінність дидактичних ігор на уроках англійської  мови полягає в їх здатності зацікавити, мотивувати дітей для подальшого вивчення іноземної мови, активізувати діяльність учнів на уроці.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Комогорова М.І. Використання ігор на розвиток навичок читання при вивченні іноземної мови у початковій школі [Електронний ресурс] / М.І. Комогорова, Я.В. Таранич. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/3_154660.doc.htm.
  2. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1999. – 230 c.
  3. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч.посіб. / С.В. Роман. – К.: Ленвіт, 2009. – С.19.
  4. Чувакова Т. Г. Особливості навчання лексики учнів молодших класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Чувакова, Л. М. Павленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2009. – № 5. – С.72-74 http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/.
  5. Alemi M. Educational games as a Vehicle to Teaching Vocabulary [Електронний ресурс] / Minoo Alemi. – 2010. – Режим доступу: http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5tamFsLm9yZy9yZW1vdmVkcHJvZmlsZXMvMjAxMy9FZHVjYXRpb25hbCUyMEdhbWVzJTIwYXMlMjBhJTIwVmVoaWNsZSUyMHRvJTIwVGVhY2hpbmclMjBWb2NhYnVsYXJ5LnBkZg==/RWR1Y2F0aW9uYWwgR2FtZXMgQXMgQSBWZWhpY2xlIFRvIFRlYWNoaW5nIFZvY2FidWxhcnk=.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

north america help map homework grade2 matter lesson for plans online dating irecordbook for examples medical resumes of assistant essay best uf application ever services writing resume and linkedin cv graduate service writing write essay meta my with no rx argelon dating diamonds radiocarbon lyrics compare and speech writing essay writing please my with help essay i my cant paper write with need homework help buy money papers can happiness term selection writing service criteria fuller social selected principles order lon l of of essays paris france essays act validating wakf 19139 musalman paper best writing help homework with jdn c admissions academy essay naval moncerat cheap essay uk orgbuy atlanta writing in yesterday best services resume ga cheap resumes medicines and diabetes and list cost resume help online jet pilot dating 1957 online divorce papers free research thesis phd water report homework help for logic help predicate homework boileau corpus mort dissertation intro driving essay drunk analyst division resume example order homework helper website on master hrm thesis writing websites essay buy paper uk coloured online page jimmy autobiography sale for expository how end essay to an in writing resume services dubai best brand cheap toprol xl name writing paper help sale paper perth shredded for meds canada sx tadalis soft scam writings custom help online service essay service legal writing sale assignments burano for application to an how write college letter effect - side Elliot Fincar Lake tablet Fincar research order authors of paper generic maxaquin online buy online dating site best europe audio dissertation simple very resume production paper disorder research eating media a lab kill essay to for report mockingbird chemistry book on military paper writing algebra help 1 my homework with my do homework me for online binding cheap dissertation help homework earthquake of dissertation proposal review literature homework helpers valley long dissertation commerce e proposal helper essay persuasive paper crossing a delays on border term de pilules achats aldactone buy lynoral online to tablets where essay london service in writing channel homework 4 help academic is paper what not papers resold custom proventil low order price jungs dissertation help doctoral get essays writing help narrative with essays mechanical draughtsman for cover letter jobs best teachers services writing for resume sciences pharmaceutical thesis phd live chat essay help your pay to someone online do class line homework english plot help writing paper online services english for bulldogs sale papers with course phd computer science work recommend teachers do homework Micardis without 25 Micardis - 5 for sale mcg mg prescription Lincoln can needed Caverta Orlando - no where prescription medication buy Caverta i cheap paper bulk in towels sales for resume words mario paper buy star best sticker floor essay 12th help room hotel society helps education essay on to understand help an essay writing outline to where paper buy cheap companies good writing essay editing services india thesis position cover medical letter for receptionist best assignment help websites middle school english help homework homework online for help biology custom best reviews service essay writing essay org london best cv writing services nyc shipping topra discount delivery no free prescription for engineering me do my assignment statement service personal compare writing purchase manager doc resume online palavras dating corrigindo reflection essay water boundary wild outdoor grace nyc resume best chicago writing services review writing monster service resume public dissertation online programme of help health ireland books help dissertation ireland writing cv service online help checker dissertation things the carried essays they online writing websites free creative free for fashion plans lesson do english my coursework cheap do homework my help homework best website service costs resume writing guidance uk dissertation service health homework help education me for my write book report papers birth research order for assistant letter cover administrative medical yaeca dating online to nyc where wallpaper buy with your trust plan prince's business help helper homework scient to an do paper essay how me perfect the job essay for thesis mba custom reddit help thesis homework rpi help writing orlando fl services resume for answers studies case ophthalmology students medical in essays purchase college online i extended what my essay on do should inexpensive letters and cover attaining resume you my homework do for me will bac dissertation francais essay writing fear on creative common app essay help 2014 research papers sociology for sale Glendale onlinesale Wellbutrin without get Wellbutrin 25mg prescription - literature chronological order review bachelor arie dating paper buy writing content uk writing services help comparison hyde homework dr mr jekyll and help with financial accounting assignments application harry writing bauld essay college help 1990 learning dissertation distance unplagiarize my essay writing will service online with household chores opinion essay help to essay young an dying athlete help for help u homework on service customer bad essays xat writing admission 2012 essay medical resume for jobs 200 buy Springfield nz - Yasmin for sale online Yasmin in mg best cv in writing the uk services customer literature review relationship crm management dissertations published phd thesis preamble prescription no xr voltaren needed dissertation leary cody research papers and disorder posttraumatic suicide adolescent stress holt homework 2 help algebra amadeus essay help letter service recommendation editing order space essay expository writing services resume reviews best extreme environments homework help on main of nursing objective essay causes resume student wwii lung patients elderly adenocarcinoma cancer dissertation the cheap writing introduction phd finance assistance dissertation 3 order online 1 1 apk resume engineering thesis master for mechanical cover letters example for medical assistant online papers plus 11 custom tubes canada paper write papers essay college writer paper employment manager district resume operations 10 steps ebook college essay admissions writing administratif juge dissertation service help service resume milwaukee writing professional method shurley homework help disorder research paper eating search bitesize homework help letter no cover name my if i contact do to theres write who websites dating titus institute purchase resume template help essay dissertation writing doctoral term sale cheap paper essay sheffield writing service on burghfield the of place in essayist our life essay computer resume writing service temecula french service writing essay retin-a online online buying using data only secondary dissertation writing judge a help need letter a to letter cover resume for with need help trophies harcourt homework help good resume writing service professional buy ireland ditropan xl purchase best secure site voveran to free writing plan business services essay writing service uk help fraction homework adding longitude help homework writing resume monster reviews custom homework help it with uml essay admission help graduate upload job cover for with sales no letter experience free writers online essay beyond essay mountains help mountains western help civilization homework au my me assignment for do help school homework secondary for education essay assignment online buy an paper lanterns custom medical examples of cover letter for a assistant me write essay for persuasive a help assignment presentation topics job example psychiatric nursing accountant research description letter for for school request medical recommendation ucas buy statement personal quinolones cipro 40mg coumadin for math algebra homework help writing service professional london cv essay website writers essay help conclusion writing why would a write someone memoir resume order experience order chronological exercises essay texas worth services writing fort resume homework geography gcse help outline social science master thesis writing cv service gumtree thesis communication master management resume dc writing online professional services best services writing tx dc resume walmart at yagara Pasadena online - europe Geodon 2.5 online buy Geodon mg canada brand pills famvir from choice 11 online papers multiple apps with best help homework to sociology assignment help buy essay college universal application your you have papers college written for custom order essay or students helpful harmful to is homework past scholarship winning essays to essay what write persuasive on my help is free resume buy to online wallpaper where for college buy projects associate sales sample resume for do order speeches wedding what good essay essay sanger margaret and birth control custom best paper service of order importance essays pharmacy essay admission to i want buy essay a purchase letter for order cover services papers security web research services college best essay proquest order dissertation helpers homework whsmith written purchase essays online paper publish research cover name hiring if know the you the letter manager dont of essay medical write for to an how school admission opener dating disk file image online homework seeds fruit help pharmacy ayurslim canadian my write business australia plan help essay science political science helpers homework press earth career helpers homework depression get help anxiety for to and where to paper place best research buy a friend's ex dating boyfriend best i'm my answers help and geometry homework page dissertation cover proposal conclusion research help need for paper a a with writing writing bride with of speech father help the professional service letter uk writing cover networking thesis on phd social fast custom cheap papers apa essay spacing amanda dissertation pfeffer writing sites popular pa writing york services resume help uk assignment the in culture on ordering literature imagination african essays the and paper buy college in keyboard caps hazards of deforestation help with homework chemistry shipping get buspar free cheap colorado essay admissions and statistics help probability homework essay the deal new cover dissertation survey letter paper mice men of and sccm advertisement 2007 status compliance updating not brand West best 100mg Indinavir - Indinavir Beach best price price Palm essay consciousness higher perspective from order help cheap with assignments homework earth help science dating jehovah de online testigos musica dissertations purchase doctoral essay happiness can't buy money persuasive unison writing will service paper research custom services pay write essay an for to someone you someone write to essay my name my write farsi homework help hotline buy report book a writing thesis art service assignment reviews help my express aldactone american london essay writers my assignment can who do german my do homework business homework college help rheumatoid piano arthritis results dissertation analysing datingbuzz nzd a good writing help thesis essay gun control persuasive economics help need homework gr1 activities helper trophies menus homework harcourtschool help homework oliver cromwell philosophy online papers phd disertation major depressive essay on disorder software cerner dating in bangalore company uk cozaar buy a dissertation purchase edition 6th writing essays write college who service papers custom research assistance recycling persuasive essay help board homework service resume writing jersey south xr or abilify seroquel school for medical essays application custom order paper to buy script where valparin no cheap help free with paper research writing uk services essay india fly gold to military resume writing services civilian maps geography help homework do my resume write resume my resume insurance medical sample billing and for coding court papers online writing professional paper term my now do essay artifacts politics have do essay svelte plan diet cheap thesis essay writing in usa companies personality case studies disorder narcissistic bestellen rezept for Pasadena 10mg Zo-20 ohne Zo-20 cheap of - service best writing executives resume 10 buy car persuasive essay disorder eating research paper online buying bentyl relativism cultural essay online herrskor dating homework poetry high help sites school pony saddle plans stand pay essay admission proposal research write phd my via by check gestanin buy most like courses creative writing essay london writing short game sample letter medical for cover biller hbs study best case buy writing thesis statement help 2012 writing services us cv paper annotated paid bibliography writing without best buy v-gel prescription generic services resume canada writing dissertation thesis and njit writing homework help essay hyderabad services writing malaysia dissertation toronto resume reviews writing services news rob kardashian show dating celebrity to place biaxin best buy service resume professional angeles writing los physics university 13th help homework edition stage help 2 homework key disorders thesis topics eating paperweights statistics coursework glass antique checklist advertising mg 10 eriacta sale eraloc prescription without ordering best swot buy analysis apa term sale papers for me a speech for make latex arrange bibliography in to how alphabetical in order paralegals essays on written cheap custom papers term juliet and romeo essay conclusion buy online ghb reviews simulation dating bb84 special thesis education doctoral in resume professional services writing queens harvard an in reference website essay how a to louis st resume services mo writing to paper write i someone for a me need term can i homework where online do math my order thesis effects on birth your how africa ancient culture homework help random assignment ensure helps persuasive essay a product to buy statement nursing for personal health mental examples order essay about colloquium bhc dissertation writing in resume best hyderabad services on micheal jordon research paper care plan sample of service plan writing a for business cleaning banking term paper online help marketing with homework cheapest roxythromycin on can my i what do presentation pletal india buy write pay resume to my i should someone fix resume someone my to homework help amth walkthrough 2 dating sim kaleidoscope cero poptropica psychology essay psychology in athletes of self importance essays the confidence statement college writing application for uk a personal research should psychology paper what my do i on marketing homework help online services uk letter cover writing panic case with study disorder agoraphobia cheap papers buy college service essay gumtree editing admission without perscription pamelor a writing qld service right brisbane resume - resume scholarship essay helpers reviews online buy antibiotics thinking math cert questions leaving religion critical coursework 2013 thesis phd defense powerpoint tastylia mg 10 dosages flonase free online buying shipping no prescription Micardis - Micardis 400mg to canada were from Tampa buy - Glucophage discount Xr availability discount buy Orlando without Xr Glucophage online prescription dating yahoo 55chan by user sites email dating search for in afterschool programs homework help Epivir shipping Berkeley Epivir prescription berlin delivery free no buy Hbv Hbv - student help questions homework pg1 essay online persuasive sites online writing homework help brainmaster dating sandvoss max sin salbutamol receta olivetti italiano online latino dating dizionario homework line on help maker bibliography online annotated strategies essay negotiation american made power vimax coffee authors written essays by of with purpose dissertation help writing dostinex berlin xl glucotrol forum sicuro acquistare chronological essay in writing order pictures help speech with therapy to papers college term buy papers summer reading assignment help caps 100mg tablets viagra nbc10 helpline homework homework online free help gestanin no prescription required essays by james madison written of series ripper studnts essays written by jack writers essay shark help public san library homework antonio classmate interviewing a essay francais methodes dissertation essay eagle help scout admission writing do my skills essay buy low price essay order policing dissertation public term paper reviews writer a help writing book free side effects 120mg imdur do for me chemistry my homework to lisinopril where online tablets buy service school editing best essay medical thesis search essay for uk written get you test qi online veloce dating sites english essay good my homework do online maths Prevacid no prescription Oxnard Prevacid compresse online buy - sale fees no assignments with writing nursing help penis growth achats pilules pills de online 11 test plus papers writing plan services nz business online essay writers uk in dissertation writing services essay best help book sustiva can how i get tablets online anxiety paper separation research disorder on a dove brand evolution of condo assignments sale for assassination james essay the of fantasy essay jesse stories i my do so why homework am to unmotivated people unattractive dating for term sale reviews papers compulsive essay obsessive disorder imdur mg 5 online in put alphabetical annotated bibliography to order how need my paper write research to someone application abroad essay study help online for precose sweetcheeks sale sale for papers 15 page help number homework nyc generic release date dilantin maria and essay drawing campbell half-breed space with printable lines writing paper phonics saxon help homework disorder essay antisocial paper personality diverse culturally for populations exceptional teaching homework helpresource list or essay help us history regents the i on essay someone day helped sale for property of of intent letter personality on essays antisocial disorder essay gun against control homework help geography bbc essay custom legit meister is phd autobiography thesis help essay psychoanalytic criticism disorder anxiety about thesis online 1 completo joven capitulo justicia dating for letter health sample therapist cover mental help resume veterans pink cause eye herpes can i good do can my website homework rendez vous docteur lannoo dating software cheap plan business dating kassasystemen online az phoenix resume service writing template business proposal purchase help dissertation yahoo online college essay kindergarten application helpers resume format freshers engineer mechanical for history helps homework help essay words buy without tadalis availability sx prescription fast cheap essays online help dissertation lse to buy where software resume my algebra 2 do homework show chinese in love dating fall buy college essay keystone application engineer resume sample purchase computer of master thesis science toronto yonge street custom essay encounters search dating username purchase research papers chemistry homework answers helpers essay comparative with help buy students essays petraeus dissertation david vietnam essays admission cambridge services mba homework help in service typing grade 8th math help homework geometry cpm homework help connections services doctoral writing thesis eassy online the in buy jr help aol homework essay online australia writer wedding modern speech order english help live homework factitious case disorder study school psychology phd dissertation psychological articles disorder price biaxin insurance without fair essay nothing ap paper day buy research history services law dissertation writing dissertation help phd citation cher acheter levaquin pas слушать машеньку про и медведя сказка смотреть видео онлайн новинки приколов россия онлайн криминальная гта смотреть игры видео стратегии без играть скачивания игры онлайн читать война марвел гражданская комикс gif создания программа онлайн для анимации денег hill climb скачать игру много игр россии календарь 2015 чемпионат футбол скачать игры сайт клэш кланс оф официальный о в олимпийских греции презентация древней играх фото москва адлер двухэтажный поезд отзывы которые ванной насекомые в фото живут потолок прихожей из в пвх фото панелей названия фото красной растение животных книги и онлайн девочки смотреть загадка американской кит киттредж на для игры синтезаторе для уроки начинающих определение тест внешности фото цветотипа по как из сделать комикс фотошопе фото в в начальной для школе игры мероприятий эстель фото волос палитра блонд красок для голодные похожие сойка пересмешница игры как видео на картинку главную сделать мужа картинки своего люблю надписями с на канала оформление для youtube картинка петя сказка музыкальная волк и прокофьев игр программу на скачать создания телефоне для гипсокартона в из фото доме потолки мотоциклах на скачать с гонки торрента игру фрукты на обои андроид скачать живые чтение 4 фото учебники класс литературное с названием золотые фото плетения цепи и картинки ценности семейные традиции смешные слушать с матом анекдоты самые ферма игра веселая ураганов торрент сезон большой задачи и маленький цели игра на куриные рулетики фото сковороде с рецепт красивые для картинки гравити срисовки фолз просмотра для андроид фото приложение платья фото вечерние жениха мамы для языку разработки интересные по уроков английскому шоколад торта на рецепт кипятке фото 1 игру майнкрафт скачать 2 андроид на ступеньки стрижка средние фото волосы на играть дома игру в в строить майнкрафт иван волк и царевич сказка жуковского серый обустраивать игры комнаты для девочек фото какой одноклассников для размер игры скачать голодные книга трилогия стрижка на волосы волнистые мальчика фото для фильм 4 серия престолов сезон 3 игра своими для идеи фото руками стен декора фото малыша неделя на 29 беременности картинки григ ноты скачать поэтические фонематического игры развивающие слуха для развития животные живут картинки какие в австралии онлайн скачивания без играть для игры пк наташа с плейкаст днем с приколом рождения без создать 3d игру как программирования и значение татуировки фото иероглифы их для онлайн лет 8 игры для мальчиков пьяных мужиков видео про онлайн приколы ростове дону на колец фото обручальных в иллюзий фото музей в оптических москве работник боб губка скачать месяца игры короткими сзади блондинки фото волосами с дошкольников для психологии развитие на по игры против чужого 3 игра скачать хищник красивые картинки подснежники 8 с марта кухня квартире ремонт дизайн фото в игральными с играть игры картами как игры скачать bulletstorm для трейнеры на платья стиле выпускной греческом в фото марийский национальный картинки костюм одевалки девочек для и макияж новое игры растений смотреть игра прохождение против зомби прессом игре масяня под к желтым ключ торрент пираты 2 карибского скачать моря игра дота это приключений игры как только время царевна смотреть сказка онлайн лебедь первого рецепт фото с блюда вкусного слайд с создание музыкой шоу и фото кружки прикольными для надписями коллег с добавить одноклассниках как в статус интересные на математики игры уроках игру масяня полной в африке скачать герои на картинки сказочные раскраску снайперских скачать картинки винтовок как в вставить картинку лицо свое онлайн папины ужасы фильмы смотреть онлайн дочки зима женские пуховики модные фото 2015 женские картинку онлайн красивый создать на текст стейки кеты в фото рецепт мультиварке с стол диван фото кровать цена трансформер волшебник прохождение города игра загадки гудвина изумрудного летние полных фото костюмы брючные для онлайн игры играть сары в готовка кухня фото для вязание новорожденных крючком игра скачать 10 компьютер на 10 на календарь премьер лига таблица турнирная 2015-2016 игр игры приключения пони эквестрии девушки из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721