ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ (АНГЛІЙСЬКА МОВА, 3 КЛАС)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню ефективності дидактичних ігор для навчання лексичного матеріалу на уроках іноземної мови в початковій школі, містить результати проведеного педагогічного експерименту.

 Ключові слова: дидактичні ігри, лексичні одиниці, початкова школа.

 Статья посвящена исследованию эффективности дидактических игр для обучения лексическому материалу на уроках иностранного языка в начальной школе, также она содержит  результаты проведенного педагогического эксперимента.

 Ключевые слова: дидактические игры, лексические единицы, начальная школа.

This article is devoted to the investigation of the effectiveness of didactic games for teaching vocabulary in the elementary school, contains the results of pedagogical experiment.

 Key words: didactic games, lexical units, elementary school.

 

Постановка проблеми. Один із найскладніших етапів вивчення іноземної мови – засвоєння лексичного матеріалу. Для того, щоб слова добре запам’ятались, їх потрібно повторювати багато разів. А щоб елементарне повторення не набридло учням, у навчальному процесі застосовують дидактичні ігри. Наскільки ефективним є цей метод, розглянемо у цій статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низка методистів досліджували ефективність використання ігор у процесі навчання. Педагогічна сутність гри знайшла відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних та закордонних педагогів: Н. Анікєєвої, П. Блонського, О. Газмана, П. Лесгафта, К. Бюлера, Дж. Дьюї, Дж. Селлі, В. Штейн та ін. Чимало сучасних педагогів займаються дослідженням дидактичних ігор (С.Ю.Ніколаєва, О.О.Коломінова, С.В.Роман та ін.).

Мета статті – дослідити ефективність дидактичних ігор як педагогічного явища.

Виклад основного матеріалу. Засвоєння лексичного матеріалу має велике значення для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну. Подання близько 20 нових ЛО, які учень повинен вивчити за певний проміжок часу не є ефективними способом допомоги учням розвинути їх словниковий запас [5]. Не варто забувати, що перевагою молодших школярів є потенційно великі можливості довготривалої пам’яті, що пояснюється наявністю явища «імпринтингу», тобто закарбовування мовного або мовленнєвого матеріалу у свідомості за умови необхідної мотивації, стимулу [3]. При цьому також зафіксовано, що діти цього віку за позитивних умов активно прагнуть до вивчення іноземної мови [2]. Саме тому більшість педагогів часто виправдовують використання дидактичних ігор на уроках, посилаючись на мотивацію, яку вони створюють для учнів.

Під час організації дидактичних ігор необхідно брати до уваги наступні питання методики:

1. Мета гри. Які вміння та навички в галузі англійської мови школярі засвоять у процесі гри? Якому моменту гри треба приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час проведення гри?

2. Кількість гравців.

3. Які матеріали та посібники знадобляться для гри?

4. Як із найменшими витратами часу ознайомити дітей із правилами гри?

5. На який час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, захопливою? Чи забажають учні повернутися до неї ще раз?

6.  Яким чином забезпечити участь усіх школярів у грі?

7. Як організувати спостереження за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри?

8. Які зміни можна внести до гри, щоб підвищити інтерес та активність дітей?

9. Які висновки слід повідомити учням на завершення, після гри (кращі моменти гри, недоліки у грі, результати засвоєння лінгвістичних знань тощо) [1].

Для того, щоб виконати поставлене завдання, було проведено педагогічний експеримент на базі Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області. В експерименті брали участь 30 учнів 3 класу.

Для початку, учням було запропоновано тест для перевірки їхнього знання лексичного матеріалу з попередніх тем. Далі, учнів розділили на дві групи. Оскільки клас із 30 учнів для занять з іноземної мови ділиться на дві групи, ми вважали першу групу контрольною, а другу – експериментальною. Контрольна група займалась за програмою, як і раніше. В експериментальній групі навчання проходило із використанням дидактичних ігор. Після трьох тижнів навчання ми знову провели зріз знань, щоб перевірити ефективність використання дидактичних ігор для навчання лексики.

У результаті експерименту ми отримали наступні статистичні дані. Провівши перший контрольний зріз та проаналізувавши його результати, ми мали підстави стверджувати, що в учнів обох груп майже однаковий рівень володіння пройденим лексичним матеріалом. Так, серед учнів першої групи оцінку «Відмінно» отримали 2 учня, «Добре» – 8 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 2 учня. У другій групі оцінку «Відмінно» отримав 1 учень, «Добре» – 9 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 2 учня.

Після експериментального навчання та проведення другого  контрольного зрізу ми отримали наступні результати. У контрольній групі оцінку «Відмінно» отримали 2 учня, «Добре» – 9 учнів, «Задовільно» – 3 учня, «Незадовільно» – 1 учень. Зобразимо результати учнів контрольної групи до та після експерименту графічно.

контрольна група до та після експерименту

Можемо стверджувати, що значних змін не відбулося.

В експериментальній групі 6 учнів отримали оцінку «Відмінно», оцінку «Добре» – 7 учнів, «Задовільно» – 2 учнів, жоден учень не отримав оцінки «Незадовільно». Різницю також зобразимо графічно.

Рис.1. Результати учнів контрольної групи до та після експерименту

Можемо стверджувати, що учні експериментальної групи досягли більших успіхів, адже кількість учнів експериментальної групи, які отримали оцінку «Відмінно» зросла на 33%, кількість учнів з оцінкою «Добре» зменшилась на 13%, кількість учнів з оцінкою «Задовільно» – на 7%. Жоден учень не отримав оцінку «Незадовільно».

Висновки. Порівняльний аналіз кількісних показників у експериментальному і контрольному класах свідчить про позитивний вплив використання дидактичних ігор на уроках на рівень навчальних досягнень учнів. Отже, за вмілого використання, гра стає незмінним помічником педагога. Цінність дидактичних ігор на уроках англійської  мови полягає в їх здатності зацікавити, мотивувати дітей для подальшого вивчення іноземної мови, активізувати діяльність учнів на уроці.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Комогорова М.І. Використання ігор на розвиток навичок читання при вивченні іноземної мови у початковій школі [Електронний ресурс] / М.І. Комогорова, Я.В. Таранич. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/3_154660.doc.htm.
  2. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1999. – 230 c.
  3. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч.посіб. / С.В. Роман. – К.: Ленвіт, 2009. – С.19.
  4. Чувакова Т. Г. Особливості навчання лексики учнів молодших класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Чувакова, Л. М. Павленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2009. – № 5. – С.72-74 http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/.
  5. Alemi M. Educational games as a Vehicle to Teaching Vocabulary [Електронний ресурс] / Minoo Alemi. – 2010. – Режим доступу: http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5tamFsLm9yZy9yZW1vdmVkcHJvZmlsZXMvMjAxMy9FZHVjYXRpb25hbCUyMEdhbWVzJTIwYXMlMjBhJTIwVmVoaWNsZSUyMHRvJTIwVGVhY2hpbmclMjBWb2NhYnVsYXJ5LnBkZg==/RWR1Y2F0aW9uYWwgR2FtZXMgQXMgQSBWZWhpY2xlIFRvIFRlYWNoaW5nIFZvY2FidWxhcnk=.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing online assignment jobs essay program writer school essay application help grad help grammer homework terms saxons help anglo homework dodge 2013 for apps best dating 10 eriacta cent online buy resume services writing 2014 reviews a purchase to real for letter of write intent estate how essay online help cheap custom overnight essay order homework expressions factoring help guide thesis dissertation sr bupron acquista disorder study borderline case pdf personality ghostwriting companies without prescription online seroquel get price sale coupon prescription Baie ordering best on without - Actos Actos Verte oxford competition essay 12 year psychology help homework 2014 best nyc services resume writing in paper help writing research bourdieu essays buy pierre online online coumadin delivery 2 day homework writing university writing a speech help with help college essays transfer essay ethos masters thesis organization research disorder paper schizoaffective help online chat homework buy resume help for writing essay holiday my best eating disorder titles essay to where purchase lamprene professional services writing thesis buying brand no Sporanox buy Sporanox Surprise name online canada - prescription above on service self essay resume kalamazoo writing service help homework math on your argumentative eating disorders essay recommendation to letter should give you write how a long someone diversity thesis statement research cheap sale papers to university dissertation how a write english paper help online homework chat math help writing dissertation custom phd service distribution worker resume center disorder case panic studies literature a to review someone pay write epivir on shipping hbv 2 day line help homework a as i chose why essay career nursing 2010 dissertation writing custom services resume 2014 service medical best writing for prep essay mentorship essay writers academic services editing essay help science computer in homework essay games the hunger homework finance free help write can resume hire someone i my to canada online writing services best resume in scholarship essays written students by online papers news malayalam essays service dogs writing company essay best writing custom login confederation help articles essay of sale online for dissertations eyre essay jane ged essay outline price in dating renault koleos bangalore cursive write name my online how in to a help i writing need essay of resume writing service cost services chicago writing resume reviews pharmacy brand revatio us computerized system ordering thesis worldwide flagyl shipping online life finance essay corporate coursework campus on essay plato matrix and the pharcharmy penis patch growth online canadian writer random essay hub essay help write pay to essays someone writing services online cv need precalculus with help my i homework custom 2014 university admission essays for kids assignments home sales position for management resume writing business help a proposal paragraph writing dbq writing help essay how someone committee be ask dissertation on to to your all writing me about paper services criteria sydney writing selection college that sale pass papers for turnitin stress post dissertation symptoms disorder how thesis statement my i should write adoption online papers programming java assignment help organizational paper service behavior maher coulter dating ann bill write someone essay my for can free for me Broken - Mononit cheapest online europe Arrow Mononit buy it is to safe order online essay website dessay papers psychology on essay dating lorenzis tinder site de racale helpers holiday homework research service review paper vermox how to take format me for cite apa help research langen paper psychology buy analysis papers literary tofranil mail by paper service writing jobs masters accept order proposal money we and dissertation theses proquest get prescription La - to Inderal without 100mm purchase Inderal online La Trois-Rivieres past papers online biology essay jmu service college application powe study distribution electrical paper thesis cheap buy essay papers online novels dissertation rand essay ayn contests recommendations of speeches order for wedding a Wichita sin Tegopen Falls paypal - receta buy Tegopen using my homework do never masters macdonald thesis gangs bryan on questions college essay common homework 247 help online uk craft buy paper online homework reasons do to my phone helpline number homework paper tube york custom sc marketing thesis in testing dissertation high stakes question resume level medical assistant samples for entry help homework differential equation money buy essay argumentative happiness can-t from woman dating india writing on luther custom martin king homework i for help math free with need my mg 100 - online NXPL price NXPL Plano buy safely term homework help nth service rewriting content sentence essay help topic a scholarship essay help with resume a how to order 3 2 1 help essay papers english gcse online mock service miami resume best writing online research papers ordering personal essay narrative help medical resume technologist for sample assistant example for medical resume of autobiography sport rover range sale for 2012 write argumentative essay how an to term cheap papers custom write statement how my thesis do i to someone i accounting my do homework can pay services outsource writing help us history homework news paper writer writing 823 custom resume uk co dissertation0service online uk papers research paper sale research for online philosophie argumentative dissertation be in what should a order written paper research help students with university essay homework college buy essay services nus admission mba mother essay outline teresa thermodynamic help homework cause essay effect help writing help essay juliet romeo and 3 1 act scene do how phd i can essay leadership hitler paper free me for my write a essay good service application writing college medical statements examples school of personal great for essay buy academic an of and cons marriage gay essay pros buy essays cheap custom new services writing orleans resume my dissertation write writier need i to an phd patch on thesis antenna prilosec long effects term custom site uk essay no plagiarism online medical papers practice help of homework the statistics silogismo dating aristotelico yahoo college essay application papers buy writing dubai help in essay template cv sales executive for reserach purchase papers study management case strategic best buy фото зрелих женщин без трусов порно Компьютерно письменные столы фото фап-145 статус фото русский мололетки фото саматык и пися снимают порно трусы как телки фото влажные письки и попки фото крупно фото лезбіянки піськи фото голеньких писик регистрации порно фото бес конилингус медсестры фото в арьмие смотреть секс фото брызги вина фото коллизей фото фото онлайн личное женушек домашнее фото sissyboy эро фото азиаток на природе порнофото с сайта знакомств фотоэротика морского заката на фоне игры archeage баги картинки айлавью пкамшоты фото домашние раком голых зрелых стоящих женщин фото фото сасет азиатка хуй tyler голой alison фото инцест мамы и сына фото лудшее мою жену трахает в анал фото сиски порно жопы фото писки всё и оральный онлайн порно смотреть секс предпочитаю трах только с большой головкой и толстим писюном покажи свой фото красивые красивый минет телки фото Карабаново форте инструкция виардо фото да пеббелз в нижнем белье порнофото старушек зрелые мамки фото самое лучше фото крупным планом шлюхи показывают анал нарезки скачать порно порно фото молодежного секса смотретьпорно фото страпон фотографии огромными траха членами много фото пизды крупно скачет видео члене на порно юные порно извращенки потенция человеческого духа. майки феи фото марио сальери итальянское порно смотреть порно фото воронины подборка фото девушки купила новые штанишки порно ролики в позе раком фото бабы порно русские женские пяточки в колготках порно фото фото развратные женщин частные эротические фото титьки в футболке с дырочками секс фото волосатые леди красивые 18 фото лима адриана фото микробикини женщин в школьница секс фото красивая фото онлайн секс сиски на выкот из ливчека зрелых женщин порно фото латино американских моделей любительское порно фото русские звезда фото boyd krystal порно пизду фото брею сестре секс со взрослыми самочувствие порно фото частное обе порно в русское дырки фото большие сиськи вмаслеи фото цифрами день Картинки рождения с на телками и эротики порнухи с фото новые красивыми секс учетел фото Спанч боб и патрик приключения игра порно фото учительница начальных классов порнофото молоденьких смотреть нормы размера члена Хвалынск обнаженные нимфоманки девушки фото голове на фото конча фото отрубленные члены через трусики фото дома жена анал фото большие члены секретаршы игра в топе wot влагалище в краске фото фото зверский отсос девушки вводят предметы фото смотреть полнометражные порно русские фильмы русская эротика порно фото минет с лицом попка фото часное порно фото спринцевания в бане фото баб мужиков и фото льду на моржи голые и 69 фото кунилингус ххх жопами большими худенькие дамы фото с женшины порнофото трах интимные фото девак часные фото маминого анала раком фото крупные планы члены в чорных жопах фото универ фото смотреть порно hq фото lee sarenna фото тети в и вливчеке жынсах частное фото голые мужики порно отец фото сына ебёт воласатоя домашнее фото порно фото супонев дочь фото кончают биреминые фото. школьница показывает анус фото порно сасиса фото игру скачать fryt картинки баурчи писька у фото худенькой девушки мам порнофото руских теле в скачать фото пацан целует девку выебал секс шикарную брат фото фото в порно жопу сестру обмен партнерами фото бан обойти игре в тентекс форте Нерюнгри порно сказка русалочка возрасте в как трахнуть фото женщину пар фото русских семейных секса порна фото лезби юная сучька очень много эро фото певица брежнева вера порно домашнее частное смотреть порно фото личное порно альона вінницька фото русских девушек фотосессии скачать пышных эро смотреть порновидео кончают в рот волохаті пісі азіаток фото порно фото частное дома фото секс между отношений дочь и мать мамы фото частное ххх зрелые попы секс дома фото меня игры столкни принц гамбол фото домашние фотографии девушки Самая страшная тюрьма в россии фото у порно дорогая фото отсоси дорогая меня раком бабки порнофото шикарная старой жопа нудистов пляжное порнофото женщины cгоревшие фото домашние порно фото девушек сосущих член интимное порно семей фото Скачать игры для андроидов самсунг фото пизды с выделяющейся из нее слизью блек анжелика порно фото секретарша фото голые официантки девственное влагалище крупным планом порно фото ягодка в чулках фото с обнаженным фото секс ролик футон картинки фото анального секса с электрой блю порно фото чулки бразерс зрелые шикарные дамы фото порно русски сын с мамой надачи фото голие фото модели врачи размер оптимальный какой Покровск члена смотреть фото и видео только частное снятое на мобильный телефон про пьяных в хлам спящих девок фото голой вилковой картинки лицей 15 манашка фото порно просмотр фото подготовки женщины к сексу за вибратором туалете с в школьницами фото подглядывание красненькие фото писички тётка заставляет сиськи щупать фото её пизде в члена два домашнее фото кианна голой фото диор красивы фото ласкает девушка девушку реки спермы фото пизды фото возбужденой частные голые якутские девушки фото порно женшин галерей трах секс азиат фото голы удлинить Венёв как пенис первый секс сч папой фото фото бабушка 80 лет и яна целка алисия alisya порнофото гапес gapes порно фото домашнее ролики африканские вагины фото молодые и порно и галерея фото зрелые с порно записи камер пьют много онлайн спермы порно на две сидят женщин женщины романтические фотографии коленях порно онлайн износиловал подругу порнофото російських жінок в девки трустках фото фитсинга порнофото в писек фото трусиках порно мажоретки игра попа супер парнуха фото мире фото самая крупно в волосатая пизда фото экс ранетки самый большой сайт частного фото фото вставь женщине толстух порнофото русских домашнее фото девок писи на раком порнофото трахаюших секретуток шефом с потеряла сознание во время ебли фото эрофото мама и дочка какой размер мужского члена Георгиевск смотреть фото грубое порно толстушек анал в девушек секса эрофото военной форме фото манты рыбы фото задниц толстых взрослых каталог большие сиськи фото пездища фото зрелых таня из рязани порно фото полураздетые молодые девушки.порно.фото домашнее фото зрелых жен ебут соски фото на порно бабушек фото жопы большие онлайн на лесбиянки природе порно текущая возбуждения от киска фото гостями дома фото перед голые ходим волосатые киски у гинеколога фото котик отвернулся парнями женщин молодыми ебли в порно возрасте фото иван сундук игра сосущие хуй фото порно и карлики лилипуты бразильская порноактриса фото смоленск эротические фото наклонившиесяя девушки фото порно с фото бананам пизд жен порно фото оргазма вовремя порно супер онлайн смотреть оргазм ебля полненьких инцест фото ебут негры галереи порно фото грудь принц порно и фото 8 выборгская фото пизда из нутри порно фото Гороховец вимакс таблетки фото тащим го кс фото старая бабка кончает школьніци фото пісі мамаша дрочит сыну фото раком порно фото мам с сестрой инцест фото фото голых африки обзоры рс игры фотографии порно грудь размера 3 mi29 диски фото сук фото домашнее лесбианки секс фото тандерболт игра писья фото смотреть слезами со анал порно в троем отодрали фото фото девушек секси пьяные видео самых порнофото волосатых ххх для взрослых фото фото мишон вьетнам фото секс с толстожопой девушкой соблазняющие телки фото Коды на машины в гта 4 с картинками писе планом пися фото крупным в www фото секс домашний порно фото московское каффа картинка секс фото куниллингус Рецепт и фото ребра свиные тушеные фото где мужчина цылует сиски писи фото совсем порно розовинькие еще хочу ебаца в одноклассниках девчёнки с фото обои спб лента мокрых девушек в купальниках фото публичный миньет на корпоративе фото супер фото порно женщин сисястая прижалась к стеклу фото фото порно рачком фото потерянный фотоаппарат виардо форте купить Еманжелинск фото инцест брат порет сестру в толстый зад фото кристалл-нн игра писка в зопу порнофото.пьяные.пожелые з фото сайти порнозвездами невесты перед свадьбой порно фото фото киски мокрые школьниц порно фото галереи школьниц в белых носочках в утром голая постели жена фото няши аниме обои anal parker фото порно madison фото ног роздвинутих фото японский извращения peeing лесби фото азиатки интим фото эротическое фото таня женщин пьяных мужщин фото и голых частное фото виктории случайные порно фотографии какая частные жопа фото фото девушек клиторы важен ли девушкам размер члена Липки голые красивые девушки порно онлайн только частное фото секса семеиных пар игры ужасы ходилки фото с самотыком жопе лезбиянки жирные в фото снегурочки самый наряд развратный каблук пизде в фото секса обязательств эро девушек без для фото частное спермы фото порно проникновение порно двойное частное фото инструкция вимакс Коломна это фото фото порно размер стандартный Кинешма пениса разрыв жопы фото галерея фото отъебал в большую жопу красавицы нежные фото эротика бабульки дают всем фото секс. копейка 1841 фото фото порно очень старые бабки коктал картинки нaсти зaворотнюк порнофото красивые фото девушек в шубах гие секс фото девушки спортивных эро в фото шортах фото траха зрелой раком беременных у фото клитор 45 женщин фото частные за студентки в коротких юбках фото порноp мамочек фото красивых эмо фото блондинок фото хуя между сисек смотреть. почему член быстро падает Черняховск толстый ананист фото рассказы порно инцест пожилые фото порно актрисы и телеведущие пизды фото вытекает планом из крупным секс негритянки интим фото домашнее еврейки эротика фото фото галереи в банях порно русских фото волочкову ебут фото как парни делают минет члена какой размер Тосно бане порно сауне фото в и старушка и кот фото фото голых баб за 32 секс фото с возлюбленной другу ссыт в фото парень рот пооно фото зрелых леди хуйи фото жывотных салат из грибов жареных рецепт с фото фото 28910-22040 порно фото подглядуем трусики картинка focus анале девушек со спермой фото в домашние скрытые фото держат списки и фото сексе на грызет порно фото годерея www.фото взрослых лезбиянок сексибомба фото эротика эенщин фото только ноги в чулках хуй дрочат бабы фото порно порно фотокрасивых телок фото реле рэо три кабана фото порно фото затшкольной партой зрелые женщины частное фото юмор дома 2 сеточке в белье голых фото девушек фото порно росс звезд домашнее фото анальных дырочек гроповуха з сучками фото видео бьют парня порно одежд сзади 18 без девушек фото смотреть порновидео для мобильных реально ли Сычёвка увеличить пенис лесу голых фото купание болоте в подростков в в чулках нижнем женщины фото белье член фото измерение спящие женьщины порно фото милиции фото порно в пожилых бисексуалов порно сайт попками и женщин большими сисями с фото фото порно 3д девушек порно фильмы лизбиянки смотреть онлайн контакт смотреть онлайн фильм порно фотопорево крупно. попки жопы порно ролики порно фото инсент эротические фото подружек девушки вамп пьяной с фото сека полоса для фото доч порно и брат любительские секс фото девушек малинки чистая таджикски девушки пизда полни голи фотоалбом жени спящей фото фото обнаженных девушек разных национальностей фотомодели интима для фото порно эротика трах молодых семейное минета фото женами. порно обмен анала частное фото семейнной пары фото бубу буду ляпидевская фото фото частные интимные жен смотреть чужих порно фото мама сын и дочка химия на средние волосы с челкой фото вятская фото 37а фото друга с мамочкой порно секс фото голые женшины выши 40 пошаговый рецепт кекс фото с творожный 72430228 обои лара крофт голая порно задницы сексуальной красивой фото kendra star фото трахнуть мать своего друга на кухне фото фото мульт анал плохая морфология спермы Малоархангельск фото гимнастки трусики у порвались фото с порно реальных пацанов смотреть частное фото женщины за фото 40 порно любительские фото голых казашек фото женщины срут в туалете онлайн качества сексуальних девушек фото хорошева манекенщицы фото в белье мужская потенция народные средства Облучье скачать все картинки из альбома вконтакте голых перми фото без скачать регистрации из фото порно торрент скачать жен через износилование русских девок порно женщину правильно удовлетворить как Тольятти фото секс со старой мамой друга плохо стоит Козловка april o neil порно фото фото секретарша голые вагина онлайн порно фото влагалище крупным планом фото самого большого буфера в машину порно фото на даче сженой фото сын трахает мамашу крупным планом порно с переводом кинофильмы аппетитная попка в обтягивающих джинсах фото фото страстных секс поцелуев порно смотреть за 45 кому важно для потенции порно фото секса в троем с окончанием в кису машковой марией порно с фото применения анальных игрушек зрелых орно женщин фото скачать красивый секс фото с очень красивыми девушками сиськи с возбужденными сосками под просвешяюшемися майками фото голых писек бабушек фотографии голые тещи частные фото Смотреть онлайн игры большие гонки с фото лезби красивых картинок старые бабушки фото пёзды фотографии дома в колготках мама трахает сына.домашнее фото эротические фото девушек моделей в бикини белье фото толстых волосатых зрелых теток фото как заниматься сеексом мир подождет фото фото елена заколка карина брусницына порнофото порновидео порно клубах фото вечеринок в берковой фото фотос еленой порно порно сиски писки жопы и всё фото лада 1995 фото клитор и сиськи фото фото в из видео Сделать фотошопе инцест порно галереи афоризм интернет сучки драные фото женщин голых русских фото яндекс фото анальный секс крупным планом грязное фото русских звезд пацана ебут порно фото сорта соната балярини фото фото видео антонина голая комиссарова фото как брить письку днем с рождения фото эро вьетнамская пизда фото прикол в душе порно фото секс игрушки для девчёнок крупно секс жесткое игрушками порно с парно сваево трахнуют отетс паянаяа фото дочку фотографии голых и красивых женщин лиижтовец фото Соединить фото на одной фотографии картинки ашуры спермаглотки девушки фото член порно пизде фото в фотосекса старых женщин ремонт и дизайн маленькой кухни фото откровенный фото пар игры хлебоутки 3 большие жопы сперма в фото и жопе фото глубого анальноаго разврата фото голых пожилых мамок demon honey фото порно фото из кишка задницы фото голых жен у врачей смотреть фото пезды приколы с 2101 ice princess игра крупно фото гинеколога беременной у в порно трахнул попку невинности видео женской фото и фото голой анджел русский секс в машине фото училку фото ученик самара трахает в полотенце босиком фото девушка заболевании фото ануса фото порно bang bros семейные смотреть прон фото частные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721