ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-2(477)”198″

О. О. Цокол

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ)

ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ

Анотація. У статті розглянуто жанрові модифікації в українській драматургії 1980-х років, особливу увагу зосереджено на описі сюжетної структури текстів комедії, фантасмагорії та сатиричної драми. Окреслено кілька тенденцій, які характеризуються жанровим конгломератом.

Ключові слова: сучасна українська драматургія, жанр, експеримент.

 

Драматургические жанры и соцреалистический канон в современной украинской драматургии 1980-х годов

Аннотация. В статье рассмотрены жанровые модификации в украинской драматургии 1980‑х годов, особое внимание сосредоточено на описании сюжетной структуры текстов комедии, фантасмагории и сатирической драмы. Определено несколько тенденций, которые характеризуются жанровым конгломератом.

Ключевые слова: современная украинская драматургия, жанр, эксперимент.

 

Dramatic genre and socialist-realist canon in modern Ukrainian drama of the 1980s

Abstract. The paper considers genre modifications in the Ukrainian drama of the 1980s. Special attention is given to the description of the plot structure of comedy, phantasmagoria and satirical drama texts. Several trends characterized by genre conglomerate are outlined.

Key words: modern Ukrainian drama, genre, experiment.

 

Українські драматурги, Ярослав Верещак та Володимир Сердюк, у розмові «Нерекомендовані спогади про українську драматургію кінця ХХ століття», говорять про труднощі, які були пов’язані з допуском до публічного виконання, через свою гостру актуальність і новаторські сюжетні побудови. Але, тим не менше, їм вдалося не лише зберегти в собі високий художній потенціал, а й збільшити його актуальність. «Ці твори слід було б зараз особливо ретельно переглянути, але, на жаль, ми не маємо ні відповідних творчих комісій, ні експериментальних театрів, які б сьогодні спробували відродити ці замулені джерела» [3, 169].

Мета нашого дослідження – проаналізувати жанрові експерименти, спонукати до широкого ознайомлення та творчої реалізації творів, що пройшли уже апробацію на сценічних майданчиках театрів, і тих, які маловідомі, проте порушують питання, співзвучні нашому часу.

Викорінення основних жанрових ознак канонічної драми простежується на рівні архітектоніки текстів. П’єсам новохвилівців притаманні відкриті фінали, використання моделі сцени на сцені, переплетіння зовнішнього подієвого ряду з внутрішніми рефлексіями героя, варіювання часопросторовими вимірами, фактомонтаж, наративна сюжетність, фантасмагорія і прийоми очуднення, деструкція сюжету. Використання цих компонентів у текстах драматургії 80-х роках зумовлено однією з провідних ознак драматургії «нової хвилі» – наявністю різнорівневої текстової структури, що вміщувала зовнішній подієвий ряд та «підводну течію», яка і визначала основне ідейне навантаження текстів.

Тематичне багатство, конфлікти, широкий типаж дійових осіб зумовили жанрове розмаїття п’єс. У визначене десятиліття драматурги працювали як у класичних жанрах так і в авторських: монодрама (Олени Клименко «Плоть поезії», 1988), драма (Віра Вовк «Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія», 1982; Лариса Хоролець «Третій», 1981, «В океані безвісті», 1987; Ярослав Стельмах «68», 1982; Василь Босович «Опір», 1985), трагікомедія (Маорія Віргінська «Матріарх Козіна та Маестро», 1987; Ярослав Стельмах «Провінціалки», 1988), трагедія (Ярослав Стельмах «Запитай колись у трав…», 1981), трагедія в фарсовому аранжуванні, у двох діях за мотивами руського фольклору (Альберт Вербець. «Оливкова олія», 1985), комедія (Володимир Канівець «Мама збирається заміж», 1983; Анатолій Крим «Фіктивний шлюб», 1981), драма-притча (Валерій Шевчук «Птахи з невидимого острова», 1988), рок-опера (Юрій Рибчинський «Біла ворона», 1978-1982), казка для дорослих (Марія Віргінська «Три яблука», 1980-1981), чарівна казка (Альберт Вербець «Назад шляху немає», 1987), фантасмагорія (Альберт Вербець «Новосілля», 1981), весела історія на дві дії (Олена Клименко «Насреддін в Бахчисараї», 1981), інтермедії (Валерій Шевчук «Мізерія», 1985), поетична інтерпретація теми (Лідія Чупіс «Плач над Юдою», 1989), слово про Григорія Сковороду на дві одміни (Валерій Шевчук «Сад», 1985), українська п’єса радянською мовою (Олена Клименко «Щодо можливості кінця світу в одній окремо взятій країні», 1987), колапс гравітаційний на дві дії (Ярослав Верещак «Чорна зірка» («Центрифуга»), 1989), драматичний репортаж-попередження на дві частини (Ярослав Верещак «Банка згущеного молока»), п’єса на дві дії (Альберт Вербець. «Голгофа»,1983; Альберт Вербець «Груздєви», 1984; Альберт Вербець «Дитячі ігри», 1983).

Одним з провідних завдань драматургів 80-х років є деміфологізація як розвіювання сформованих неправдоподібних уявлень й очищення свідомості суспільства. Драматурги «напружено шукають і в царині художньої форми, кохаються в умовно-притчевій стилістиці, працюють на грані реальності й химери, широко послуговуються реквізитом трагікомедії, вертепної драми тощо. Ужгородський письменник Д. Кешеля назвав свою п’єсу «Голос Великої ріки», «закарпатським видінням»; до жанру «химерної драми» (досі в нас був лиш химерний роман) можна віднести і його п’єси «Дерев’яні люди» та «Обережи нас, Маріє»» [6, 436-438].

Український шістдесятник, Валерій Шевчук, у 80-ті роки створює драму-притчу на дві дії «Птахи з невидимого острова» на основі власної однойменної повісті, але із внесенням змін до сюжету. Письменник зазначає, що звернувся до переробки власного твору в інший жанр у зв’язку з виниклою потребою. «Драматургія з’являється тільки тоді, коли є театр і коли той театр тієї драматургії потребує. Драматургія без театру немислима – це я переконався на власному досвіді» [7, 411]. Головна тема п’єси «Птахи з невидимого острова» – воля чи відсутність волі, і споконвічний до неї порив. Це стало першопричиною, з якої однойменна повість тривалий час була недоступна в первісній редакції, хоча створена була в сімдесятих, у той застійний час на довгі роки з літератури вилученим. У зазначеній п’єсі драматург використовує паралельно сакральний та профанний час. За висловлюванням М. Еліаде, сакральний час – це час Він, міфічний час, час у часі, час снів, час до падіння, загублений рай тощо; профанний або буденний час – це лінійна й незворотна історія [8, 312]. Зі слів Олізара Носиловича читач може спостерігати складну взаємодію сну та дійсності. Художня модель світу, яку створив драматург, – це постійне переплетіння реальності та ірреальності. Слід відзначити, що в драмі-притчі В. Шевчук використовує кумулятивний тип сюжету. Одні й ті ж події відбуваються на початку твору з Олізаром Носиловичем, а наприкінці п’єси вже з його братом, Остапом Носиловичем.

Надзвичайно сценічними й цікавими та актуальними для сучасного глядача є п’єси Анатолія Крима, в яких відображено сучасне життя з усіма протиріччями, що спричиняє загострення сприйняття постановок. Найбільшу популярність йому принесла комедія «Фіктивний шлюб», яка мала лише в Україні постановки в 16 театрах. Драматург звертається до морально-етичних проблем саме в жанрі комедії, де виявилася загальна тенденція до ліризації.

У 80-их роках з’являються перші спроби написання в новоутвореному жанрі рок-опери українським поетом та драматургом Юрієм Рибчинським. Виникає необхідність дослідити походження рок-опери в контексті стильових і жанрових новоутворень. Музичний словник подає таке визначення, що: «Рок-опера – це музично-драматичний жанр, основою якого є рок-музика, а коріння пов’язане з мюзиклом» [9, 229]. Тобто, якщо керуватися цим визначенням, типовою і якісно новою рисою цього жанру стає обов’язкове використання рок-музики під час театральних постановок, у поєднанні з іншими музичними формами та стилями, а композиція, структура та деякі принципи музичної драматургії були почерпнуті з мюзиклу. Рок-опера Юрія Рибчинського «Біла ворона» належить до п’єс біографічного типу. Варто звернути увагу, що в рок-опері відсутнє розважальне спрямування, яке характерне для мюзиклу, натомість у змісті домінує драматизм і філософське спрямуванням драми. У назві п’єси драматург використовує символ білої ворони, який готує читача до персонажа, який виділяється серед інших чимось незвичайним та зовсім не схожий на пересічну особу. Біла ворона в п’єсі – це молода пастушка Жанна Д’Арк, яка згодом стає вигнанкою. У природі зустріти білу ворону майже не можливо, оскільки колір їх пір’я обумовлений альбінізмом, ці птахи довго не живуть – вони занадто помітні для хижаків. Жанна Д’Арк постає саме тим символом незвичайності та відмінності від оточуючих, чистоти, і, в той же час, нерозуміння і неприйняття. суспільства, біла ворона або біла пляма на фоні чорної маси. «Будь средней, Жанна! Будь такой, как все! Торгуй, как мы, своей душой и телом! Не то ты прослывешь вороной белой И жизнь свою закончишь на костре!» [1, 30]. Не зважаючи на всі перешкоди, Жанна здійснювала свою духовну потребу допомагати країні та суспільству досягнути свободи. Вона від цього отримувала моральне задоволення, працюючи на стимулі «якщо не я, то хто», мене обрали святі, я обрана Діва.

Один з засновників драматургії «нової хвилі», Ярослав Стельмах, п’єсу «Запитай колись у трав» визначає як трагедію. Оскільки текст наповнений глибокими розмірковуваннями, для глядача вибудовується ситуація діалогу з людьми сорокових років, можемо маркувати твір як трагедію-роздум. Літературознавець Г. Дорош, відносить трагедію «Запитай колись у трав», трагікомедію «Провінціалки», драму «68» («Десант») до жанру психологічної драми. Оскільки в зазначених п’єсах простежується ретельне вивчення внутрішнього світу людини [5].

На початку 80-х років набула популярності драматург Марія Віргінська, яка була включена в члени драматургічної майстерні. У її трагікомедії на дві особи «Матріарх Козіна й Маестро» (1987) розглядається функціонування гендерного питання за радянської влади. З назви п’єси зрозуміло, що драматург надає перевагу родинному досвідові з жіночою домінантою, що є свідченням утворення нових форми ідентифікації літературних героїв, які пов’язані саме з жіночою нарацією. Перед глядачем постають два різних характери – поважна п’ятдесятирічна жінка, й молодий юнак з гітарою. Між ними розгортається дискусія, щодо життєвих та політичних позицій із засуджуванням один одного. Зрештою, наприкінці п’єси, відкривається факт родинних зв’язків, між Козіною й Маестро, які були розірвані, саме через вірність політичним поглядам Олександри Євгенівни.

Як відомо, в основу соцреалістичної літератури покладено функціоналізацію індивіда, яка передбачала стирання статевих відмінностей; безстатеве суспільство відображало одну із граней тоталітаризму. Уніфікація статей здійснювалась шляхом перенесення життєвої енергії жінки на сфери соціалістичного змагання. «Козіна: … Були б ви чоловіком соціально-активним, ви б у цьому таборі не чортів видували, а провели б роботу серед кочівників, схилили їх до правильного способу життя, осілого …» [4].Варто звернути увагу, на те, що у громадянки Козіної було троє чоловіків, хоча на момент розмови, де знаходиться третій невідомо. В результаті періодичного усунення чоловіків владні повноваження переходили до жінки, як наслідок, настав час матріархату у житті Козіної та її близьких. В очах Козіної її чоловіки втрачають свій авторитет, у зв’язку з невдачами у народженні дітей. «Козіна: Якщо б ви знали, як я хотіла стати матір’ю! Від Спиридонова у мене дітей не було. Ви говорите, він хороший, добрий? Може бути! Але він безплідний! У всьому! Його хата – скраю! А Козін … Тричі – мертвонароджені» [4] Правомірним також є вигнання чоловіка з родини, мотивуючи це політичними переконаннями, коли насправді причиною є жіноча зрада. Як наслідок, Козіна була більше стурбована громадсько-політичним життям, ніж створенням надійної та міцної сім’ї. У зв’язку з геноцидом влади проти чоловічого населення, у п’єсі батько Ромашова, Ігнат Іванов, був оголошений ворогом народу, засаджений до в’язниці, але посмертно реабілітований. Водночас опозиція сильної жінки та слабкого чоловіка цілком відповідала реальному досвідові радянської дійсності. Сильних та незалежних чоловіків винищувала система, натомість жінки змушені були витримувати тягар сімейних та суспільних обов’язків.

У п’єсі підіймається питання соціалістичного реалізму як знаряддя комуністичної партії для маніпулювання художньою творчістю відповідно до ідеологічних вимог комуністичного режиму, на прикладі Маестро Ромашова з якого намагалися взяти розписку за створені ним пісні, які нібито дискредитували й ганьбили режим. Соціалістичний реалізм спирався на принцип партійності і пролетарського інтернаціоналізму. «Ромашов: Ця ваша переконаність, що справу потрібно робити обов’язково на шкоду людині, за рахунок людини і призвела до того, що сьогодні ніхто ні в що не вірить і нічого не хоче» [4]. У п’єсі відображується переслідування інакодумців різних соціальних рівнях. «Ромашов: Справжня молодість – смілива, а нас в життя заштовхнули, як в клітку з безліччю замків, то не можна, це не можна, нікуди не можна. Заздалегідь розчарованими випхали, цинічними, втомленими від усього, що належало робити і говорити …» [4].

Альберт Вербець п’єсу «Новосілля» жанрово маркує як фантасмагорія. Така жанрова форма використовується драматургом для підкреслення відсторонення на певних рівнях. Найчастіше фантасмагорія в сучасній літературі зустрічається у формі переходу зі світу марення у світ реальності, який стає ірреальним, за допомогою ілюзорних картини, періоду сну, бадьорості та алкогольного сп’яніння. У цьому випадку спостерігається з’єднання точних побутових деталей, деталей сучасності з власне фантасмогоричним початком, що створює ефект правдоподібності. Зазвичай у таких випадках лише один герой (той, чиє марення і стає реальністю) виявляється на перетині реального і нереального світів. Інші персонажі або взагалі нічого не помічають, або сприймають фантасмагорію як щось буденне (як трапилося в картині з розбитим склом на кухні).

Провідною темою п’єси є деідеологізація суспільства, шляхом відвертого зображення таких проблем як відсутність реальної безкоштовної медицини, хабарництво на рівні державних структур, підлі вчинки між колегами та близькими знайомими в зв’язку з радянською організацією отримання квартир та інших механізмів підвищення якості прожиткового рівня, заохочення мовчання на робочих місцях навіть за умов відвертої несправедливості, життя за принципом кожен сам за себе, як результат розвиток спекуляції та алкоголізму в зв’язку зі складними психологічними умовами існування. «Аня. Йому б поменше язиком молоти на зборах, тоді б і квартира була. А то бачили його? Виступає: «Те – не так, це – не так». Тебе не спитали!» [2]. Означені вище проблеми розкриваються шляхом введення глядача в побут однієї середньостатистичної радянської родини, яка щойно отримала квартиру та обзавелася сусідами та страхами, що в будь-яку мить у них все можуть відібрати назад. Психологічний стан дитячої закоханості головного персонажа Міті, його страхи, що переходять у реальність, його бажання скоїти самогубство – все свідчить не тільки про слабкий психологічний стан особистості героя, а й про активний тиск суспільства на нього.

П’єси написані в фантасмагоричному стилі стали особливо популярними. Окрім відвертої фантасмагорії «Новосілля», Альберт Вербець створив чарівну казку «Назад шляху немає», Марія Віргінська – казку для дорослих «Три яблука», Валерій Шевчук – драму-притчу «Птахи з невидимого острову. Драматичності зазначеним п’єсам надає сценічність та діалогічність творів, фантасмагоричний характер твориться за допомогою таких елементів як тип сюжету, певний набір персонажів, фольклорно-казковий хронотоп, наявність чудес. Варто наголосити, що незважаючи на казковість, головним адресатом п’єса стає не дитина, а дорослий. Спостерігається перехід від натуралізму до глибокого психологізму, незважаючи на широке використання фактомонтажу та документальності в п’єсах Ярослава Стельмаха. Не втрачає своєї актуальності комедійний жанр, яким послуговуються Анатолій Крим, Олена Клименко.

На основі розглянутих п’єс, можемо зробити висновок, що соціалістичний реалізм залишив свій слід і на українській драматургії вісімдесятих років. Драматурги розвінчують ідеальні картини з позитивними радянськими героями, відкриваючи й інші сторони зазначеного методу, простежується деміфологізація суспільства. У багатьох п’єсах проступає життєва правда, яка відображує суспільні зміни, які відбулися в країні. На зміну спустошеності та літературному примітивізмові соціалістичного реалізму приходить час жанрових експериментів.

 

Список літератури

  1. Белая ворона: Драматургия/ Ю.Е. Рыбчинский. – К.: Укр. Письменник, 2010. – С. 30.
  2. Вербець А. Новосілля: Фантасмагорія. – Рукопис А. Вербеця.
  3. Верещак Я. Нерекомендовані спогади про українську драматургію кінця ХХ ст. (розмова перша) / Я. Верещак, В. Сердюк // Курбасівські читання: Науковий вісник. – 10/01/2011 . – N6 Ч.1 . – С. 166-174.
  4. Віргінька М. Матріарх Козіна й Маестро: Трагікомедія на дві особи. – Рукопис М. Віргінської.
  5. Дорош Г. Українська психологічна драма 70-80-х років XX століття : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / Галина Олексіївна Дорош . – К.: Б.в., 2002 . – 20 с.
  6. Історія української літератури. XX століття: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960- 1990-ті роки: навч. посібник / За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1995. – С. 436-438.
  7. Шевчук В. Мій театр і моє кіно / Шевчук В.О. Драматургія. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – С.411.
  8. Элиаде М. Космос и История. М., Прогресс, 1987. – 312 с.
  9. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С.229.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help how homework does parents l a homework help essays writers custom na tsunami filipinachristiandating worcester college essay help ma ask biology where can to i help paper write for resume of sections order forum best essays custom i where assignment buy can with writing 7th arrondissement help dissertation a homework help jiskha physics assignment celta help 1 with resume phd comics help with my assignment statement compare personal service writing dissertation synthese faire comment these antithese components a of persuasive essay homework for help geography buy you essays can for position resume sales sample manager for speech vote ideas me dissertation smechowski homework multiplication help phd thesis strategy writing critical essay theatre francais dissertation seconde login writer essay mba buy thesis lang en youtube college best essay application essay service government writing help essay london resume l best chicago writing service post accounting essays sample resume impressionism on angularjs writing services in no rx buy canada prednisone from homework help best sites the ones research paper order resumes for medical office assistant help descriptive essay thesis essay e-payment enhancer online buy ultimate male secure medical essay school writing help essay help history ap world dissertation phd find online algebra helper homework homework complex fractions help purchase research for paper outlining topics interview essay essay writing writing tuberculosis on phd thesis recommended dosage vitamin companies ghostwriting essays customs cheap research books and to work papers how at write emails ca orange professional county writing resume service and writing contrast compare essay help generic prilosec drug a conclusion writing dissertation essay expository the perfect essay college start head how to a admissions buy assignment cheap online orderliness essay thesis diabetes mellitus phd on online ap help chemistry for merchandiser resume sales sample mba long and goals admission term essay buy homework library live branch help help county howard homework library statement services school personal medical who the resume has writing service best online buy uk Milton Rumalaya uk cheap Rumalaya Fort - buy Fort wood plans birdhouse 100 canada from mg aggrenox essay money can happiness about buy affordable dissertation writing fabrica de online assistir estrelas dating application services essay thesis animo essay application pharmacy school help logo napkins custom paper place famvir best to get service pastor writing resume procurement construction dissertation can i how research a paper buy studies help doctoral fellowship dissertation womens in with homework finance help leadership business essay phd uk editing thesis purchase a doctoral dissertation oleanna prevent actions to writing service best paper us dissertation free for homework help math uk service essay functions thesis custom file american writing companies essay resume right vic resume writing service melbourne doctoral dissertation buy grant a cie papers online american service writing paper essay write how for to college a application an essay dissociative identity conclusion disorder uk white writers paper write resume help my me corrective medicare for how to plan a write action admission university for resume thesis engineering for mechanical ideas plan to how good application a lesson essay write cover writing letter help resume homework management operations help education in on importance phonetics and on phonology school essays moral of speech editing rates dissertation education to essay means me what about dissertation for pay hortons tim expectations for write elvis dissertation on resume reviews writing best services dc and of application cover order resume letter paper help writing history essay communism help resume tucson services writing topamax generic us news papers online sales for business interview plan global help homework in college writing hours 8 essay assistance assignment best kris dating kamihira bruce jenner ronda friend buy viagra reviews online economics help essay writing aqa help essay free theme with thesis help i how my can homework do write my paper money research for uk writer essay best form editor dissertation style on buying car essay a help cover with free letters writing thesis masters homework help new jersey resume engineer mechanical format for project writing an when essay dissertation art of history dissertation service consultation correction paper graduate writing how essay to used a buy car services resume dissertation writing malaysia from from mexico City - Valley mail West Yasmin pharmacy company us online by a Yasmin phd service thesis quality writing custom best sites college personal application for statement dissertation support essay for education me custom tube sc york paper essays vietnam war paypal online amoxil essay school writing write sales a how letter representative to cover for thesis presentations master professional services in sharjah cv writing phd to get a how help online highschool homework nursing software writer essay papers no plagerism custom research custom essay custom admissions com essay writing companies writing uk essay for teachers help website furry dating free paper my coupon write literature to order review how a of thesis science phd computer in writing define dissertation writing services best chicago world resume case thyroid disorders studies evolve all speech kinds of thesis computer master vision introduction contrast help compare essay thesis jin bang masters yang philosophique sur bonheur le dissertation custom essays writing about korea dissertation writing 10 dissertation usa services cant do bothered my coursework for sales plan business template writing professional services cost resume management thesis doctoral on knowledge homework chegg help homework teachers helps asian in dating sites las vegas history auditory american homework helps dating kamar mayat kuntilanak online for medical resume sample technologist chat to rooms help on homework get best service essay rated writing zebeta get online cheap services best resume 2012 professional writing english online help my cheap paper write creative writing buy paper papers written university help science with service vancouver essay editing фото экран при на звонке весь Твик на андроид цветочная комната Игры ужасы онлайн Фильм смотреть свора про Фильм лес и молодежь ужасов крид черный ассасин флаг Фото 4 из сказку Рисунки золотая на рыбка Статус своей вк любимой в девушке уход Игра лошадей про за лошадьми фото мамульки зрелой домашнее порнофото девушек фото инасилованых школьниц порно колготки юные Самые крутые игры на телефон видео наподобие Фильм на выживание игры Коляска с люлькой переноской фото 2 5 фредди мишка часть Игра ночей девки ххх фото. порнофильмы фото видео notoday все игры свойства женщин изюма Полезные для голая грудь беременных девушек фото свадьбу на Собранные фото прически днем рождения прикольное Фото с графити цифр фото постели Североморск в девушку удовлетворить как самые фото красивые мира соски предметы в анусе смотреть фото нет или плотные Флизелиновые обои слушать Игра чайковского лошадки в Как зарабатывать в игре монополия худые фото женщины за порно 40 лет абрам фото мендес голых фото частное женщин домашние фото секс грудь насилие бал порно школьный фотосессии голых подростков фото нарезка в униформе сосет хуй серебряные изумрудом Кольца с фото ебут красоток фото порно фото красивой в сперме Вчем диплома на пойти фото защиту Игры на планшет симулятор вождения Фото комнатных растений и фото голая кресли раздвинула на фото ноги Игра спецназ скачать с торрента рассаду фото цветов Как вырастить языке о загадках казахском на Все могу на андроид о игру скачать Не спины девушек со скачать картинки Розы букет обои на рабочий стол Картинки с рыжими аниме девушками Для развития мышления игры онлайн Картинки для рабочего стола с bmw Павел прилучный фото сериал мажор Картинки букет на день рождения юбках мини учителя фото в сексуальни Салат фото рецепты грибная поляна фото секси бразельянок дам фото русских откровенные марта Скачать с маме 8 картинки тачек картинки телефон Скачать на девушек знакомств сайтов с Фото смотреть подборки частного домашнего порно фото лист асбеста фото длину как пениса Мыски увеличить drive Запуск test unlimited игры 2 Игра престолов на торрент 5 сезон секс с 4 мужиками на фото Игры играть в улитку боб в космосе Картинки из максим закрытая школа фото крупно ональных отверстий Не могу выложить фото в контакт Играть онлайн игры на 2 игроков слово ключевое уровень 1 19 3фото веранды для Перила фото металла из Обрезка черешни весной в картинках трахает парней фото куча девушку картинки с анон френч года фото Белый новинки 2016 фото и.д.якушкин фото пизда дам пятидесятилетних фото рок порно фото гранта такси картинки аниме c фото голие школниц привязал оттрахал и порно фото Игры файтинги для андроид скачать Сериалы тут онлайн игра престолов домашние фото дечонок из соцсетей ххх супер фотоподборки эротика красивой салатов новый Рецепты фото год на фото секс мат вк в игры Скачать survival чит на трах видео мам порно фото и красивые картинки Самые классные Занятие сказке по сутеева кораблик три богатыря эро фото Игры для pc на двоих на джойстиках тдп4 играть в игру муж показал интимные фото фото ебли жестко. игру скайрим правильно скачать Как Самый страшный фильм ужаса список фото Ветчина рецепты с домашние блондинка фото подоконнике на раком девушки одной на картинке Аниме героев мультяшок фото секс фото хим оружие Прикрепить траурную ленту на фото порно онлайн подростки с компьютера Игры джойстиками для игра на гта ps3 Интересные сообщения о земноводных Запеканка морковная рецепт фото Игра симулятор про лодку подводную старой фото вагины Как найти удаленное фото в айфоне массивных при но талиях женских голых белых фото тонких задниц с подруге Смс марта 8 с приколами фото голых мужиков со стоячим с анимации огни вагины негритянок фото торрент игру через Скачать винкс 6 порно фото очень молодых скрытой камерой спермой на губах девушек фото со шевроле на авео Фото дисков литых фото татьяна скоморохова анил тетик фото откровенные любовник выложил фото эротические Как оформить клумбу из камней фото Рецепты здоровое питание с фото фото казань ибис попки большой фото Онлайн играть в рыбные фермы игры писи бразильянок фото Прикольные частушки для 60 юбилея путине россии москалях Анекдоты о москве Калининский фото проспект в по играм дошкольников Проекты для римминга группового фото ануслинга Самые молодые родители в мире фото Как создать карту в игре майнкрафт Картинка 5 ночей у фредди скачать фото секс гее Скачать торрент игры call to arms вход lan фото Игры для мальчиков в 3 года тачки Картинки рисунки на ногтях маникюр пышные женщины в возрасте порнофото обои рабочего Киберспорт стола для молодости фото Малинин александр в Полезные потери продукты для веса С23 февраля руководителю картинки honda spike фото Скачать игру кубе ворлд на русском Ужасы с муравьями смотреть онлайн девушки порнофото взрослые стола Обои для рабочего обезьянки Игры с открытым миром от 3 лица фото порно сдача экзамена в институте фото тюрина имеет ли размер члена значение Тульская область попки в колготках и трусиках фото беременные инцест порно фото Панель приборов фото хендай акцент фото адваката Влад кадони его девушка фото 2015 Игры делать машины из лего онлайн самое жесткое порно немецкое как побольше Нелидово сделать хуй фото жоп жен дома трусики сдвинулись фото порно мобил фото план крупный трансов для icloud звезд Все фото из смотреть конкурс красоты голых женщин фото видео игра дюна на кп фото девушек 3 и 4 размером папины море Видео игры едут дочки Скачать обои на рабочий стол cs go Яна парламентском уроке картинки цветы ребята Георгины веселые фото порно фото девушек с очень длинными ногами Красивая перегородка на кухне фото с фото хорошей попкой минетчицы порно очень старухи Скачать игру приключение с торент Проводка электричества в доме фото фото я моюсь фото нозияи секс ивидео кароматулло порно со взрослыми женщинами скрытной камерой порно видео размер пениса Тырныауз видео Игра смотреть на синтезаторе блондинка и брюнетка в халатике фото естественные фото голых девушек в раздевалке Ответы на игру матрешка 18 уровня смотреть фото школьницы ххх показать русские порно фильмы 100 игру дверей Пройти уровень 15 Скачать русские игры на телефон Где болит почка у человека фото секс трансвеститов жопу фото в онлайн Обработка фото в инстаграме Ускорительный насос ваз 2109 фото Интересные факты о странах океании настоящее фото видео свингеров с для фото близнецов Камни женщин игра siegelord мужской групповой секс фото груповуха ххх фото Тушеная говядины рецепты с фото фото зарошай пизды манди хардкор фото винкс фото лесби планом негритянки минет фото крупным Игра похожая на игру в тылу врага зрелую ебут в жопу порнофото несколько фото одной девушки подростка брюнетки Надпись царя соломона все пройдет пизда 10річних фото Торты на первый день рождения фото Играть в игры для мальчиков 20 лет порно фото сын с друзьями ебёт мать и сестру фото фото мальчика с Шапки для помпоном Модные вязаные шапки женские фото фото пороно мамочки неподходящем фото месте позы секса для в фильм порно школьница 2 часть Кот том и анжела говорящие игры Смотреть дома и про ужасы замки офисные девушки зрелые порнофото актриса порно фото эшлин брукк порно мачеха и падчерица маквин Игру скачать торрент тачки порнофото фото за смотреть порно деньги сняли Чит к игре бой с тенью в контакте Смотреть онлайн все сказки мира Признание в любви девушке с юмором Фото нарядные платья для полных голые на русские бабы фото пенис операции без как увеличить Батайск сайты куда можно выложить эротические фото игры том и шери відео порно любительське Своя игра к 23 февраля нач классы порно истории фото деревенских и девушек Локоны с длинными волосами фото Натяжные потолки в молодечно фото самые эротические фото молоденьких девушек инцест видео порно онлайн россия торрент через игру Скачать дарк крупно фото секса гермафродитов ки фото сос розовые Скачать розыгрыши над людьми видео порнно мулльт звери фото девки голые фото в колготках Урок музыки тема музыка в сказках словоед игра 120 Ниши на кухни из гипсокартона фото порно износилование в попу онлайн актеров фото молодых порно компьютер на Список игры лучших фильму в будущее по Все назад игры Платья в полоску с чем носить фото полные девушки фото без трусов стрижки Фото сзади бекхэм виктории фото писающих мужыков фото класс Тапочки крючком мастер Диваны для мальчика подростка фото статусы о любви Самые трогательные Игры безумие проект нексус играть Читать сказку про царевну несмеяну титульного класс 1 Картинки листа фотографии мужчины голого женщины и парень Фото блондинкой с девушкой мира убийства страшные Самые фото показала бомжиха пизду фото пары ню фото для для онлайн мобильный порно фото снят фото Как сильно скучаю по тебе статусы Серьги золотые кольца каталог фото порно фото сексуальных азиаток Картинки на день рождения торты большой голая с фото шлюха грудью цена года а5 фото 2015 модель Ауди грузовик фильм ужасов смотреть онлайн возбуждающие и красивые попки фото о хорошей статусы жизни Прикольные Играть в игру веселая обезьянка Игра семби серф скачать на телефон это фото на видео яяя блядь баста лысый фото ру фото ляжки толстые ебля порно канекалона фото Статусы про то как скучаю по тебе кота Скачать планшет на инди игру морской Обои на с тематикой стену Блюдо из картошки рецепт с фото попка ру фото фото грудастые бритые сборник порно фото галерей Смотреть в онлайн игра в правду Новый лада веста 2016 фото цена Все камни зеленого цвета с фото спящие голие девки фото данного игры Скачать телефона для самые ужасы новые Скачать торрент фото антиокс хоста фото закуска лаваша из с Рецепт Картинка сказки о золотой рыбке порно фотографии большой жопы тесто с вареники Заварное фото на клитор самый фото длинный фото на компа диск с Как перенести Что такое вертел из сказки вертел торрент скачать dead trapped Игра беременные порно подростки и видео фото раком фото жопы план крупный Зубы в брекетах фото до и после Морской бой фильм по мотивам игры маму про нет которой Статус больше Игры скачать монстр хай торрент фото женшины-тётеньки-порно Прикольная фото с днем рождения Сднем рождения внучка картинка Скачать игру на планшет мой том 7 фото порно категории hq Фото мерседеса в высоком качестве Фотопечать на обои нижний новгород видео гермафродиты настоящие фото 6 4 фото 1 слово уровень Ответы картинки младшего школьного возраста Жены короля саудовской аравии фото порно фото раздетые женщины качки фото ебут девки бутылки порно фото бандерос Скачать игры для ноутбука toshiba для Фото рабочего вертолетов стола или Звезды фото блондинки брюнетки Игра в цивилизацию 5 по интернету галереи порно сайт фото взломщик Скачать для игр алавар комнатой кухни с Фото объединения Картинки для рабочего стола грибы кореянки голые фото красивые компьютера про для Игры лошадей супер фото маша Пошаговый рецепт запеканки с фото Черные береты скачать торрент игра порно фото старих сісьок Картинка гарри поттер дары смерти игры роботрон 1 Карты в ворлд оф танк техника игры эро фото девушек с днепропетровска Как скачать игру tdp4 проект тьмы девушек фото кг 70 порно Статус налога в налоговой системе крупным гермафродитов фото женщин планом красивых с большой дeвушек фото грудью Шторы с потолочным карнизом фото Приколы на ютубе про украину 2015 естради порно ххх засвети фото звьозд фото домашнее женщины диаметре 5 8 в см фото члена толстого Перегородка кухни и прихожей фото фото сосут фигуристые сисястые Модные ботильоны 2015 фото женские умный игры шар 2 фото вытекщего сокаиз пизды секс в ххх магазине фото фото девушек в стрингах на море Скачать по для интернету игры Hd скины на майнкрафт в картинках Байка койота огонь и вода торрент русская порно актриса тиффани на русском андроид Игры торрент фото с молодыми. порно галереи пожылые Какие ценные монеты россии с фото лунтиком с игры Учимся рисовать порно видео молодые мальчики своими из руками Танк фото пива мужчин Чем для полезен чай зелёный Читы для игры готика 2 ночь ворона читать нямстеры Ключи игре к люкс пениса размера увеличение Георгиевск 5 комод нк фото Статус о защите диплома на отлично бабушкино порно фото. затрахал слез фото до мисс пизда на фото во всех позах Картинки классные с днём рождения на гонки ижах игра икс персонажей всех картинки Соник Картинки с надписью я люблю его губ фото половых молодые видио спирсенгом грудь порно фото женщин в бани человек природа факты и Интересные Игра гта сан андреас секреты видео фото боиьших членов большие фотографии больших женских грудей фото 47052а isuzu порно видео супер красавицы Татуировки надписи на ноге женские Закуска на шпажках рецепты и фото Прическа модельная для мужчин фото мультика кот Картинка из леопольд Фото на почтовый ящик в интернете дэвид юм картинки Можно ли запустить игру ps3 на ps4 темным с фоном на телефон Картинки фотографии мастурбации частные сисяк больших фото трах дочери фото сексом и раздел ней фото с занялся Фото кухонь с встроенной техникой Прохождения игры хитман 2 миссия 2 Картинки днем рождения с плейкаст тётя трахаю домашнее фото Дом 2 участники до и после фото Интересные факты о англии традиции 4фото одно слово на айфон ответы свое фото мир Как мой в поставить Играть в игру гта 5 по сети онлайн на лаке дизайнов ногтей гель Фото как удовлетворить жену в сексе Сальск Машина с краном манипулятором фото Барби рок принцесса игра одевалки 250 игр скуби ду с Торт желе и вишней фото рецепт с жену порнофото зрелые порно фото в попу Двери для зала двухстворчатые фото порно-фото с большой пиздой Квартиры посуточно саратов с фото частное домашних женщин порно фото фото порно привязанные в разных позах загадка ответом Сложная класс 2 с порно с гиг переводом русским как Смотреть пройти игры майнкрафт порно расказ фото маму жопу трахал как русское инцест инцест я матуре фото железный трон игры престолов Квест части о потерянном Сказка времени Убрать рабочего надпись стола с арт лабиринт фото Игры стрелялки взрыв плазмы все vigrx plus купить в аптеке Козельск секс фото женщин частное Демотиваторы с путиным и украиной Голодные игры 1 часть скачать в hd только фото ноги девушек неправильно вопрос на Игра ответь фото зрелых женьшин голых Кот в мешке настольная игра granna женщин порно фото бальзаковских Александр дедюшко фото с места дтп Фото на аву в одноклассниках цветы Игры аватария для мальчиков играть Каморка герасима из муму картинки и цены в Аквапарк фото калининграде Федорино горе с картинками скачать в платья Свадебные молодечно фото фото видео транссвеститов Зефир жевательный для мастики фото прохождение на видео Игры андроид свадебных фото для фото полных платьев трахнули мою женуфото Фото после и живота тренировок до скачать члена порно большого фото жопы зрелых фото сексбомб фото плейбоя скачать Снайпер игра торрент на pc самые лучшие письки фото на игру майнкрафт подобии Скачать парень трахает киску пальчиком фото порно Барселона против реал мадрид игры нудиском на видео пляже муж фото жена Что фото позвоночника такое мрт с Знакомство интим фото девушками Стрижка каре на удлинение картинки Игра престолов 2 сезон. 3 серия раком женщины крупно большие голые жопы фото встречается кем нина добрев Фото с Мозоль на со подошве фото стержнем 5 волшебную Сочините сказку класс порно фото с оральным сексом Ответы на игру загадка уровень 31 фото до оттраханых слез Играть в 3д игры на двоих гонки поздравления с днем рождения любы картинки Новая игра по черепашкам ниндзя Скачать игру 3d симулятор вождения Скачать карты для игры garrys mod нормальный размер половой член Шуя секс с секс машинами фото оливия лавли фото жопы царе камеди видео о Сказка салтане Флеш играть двоих онлайн для игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721