ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-2(477)”198″

О. О. Цокол

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ)

ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ

Анотація. У статті розглянуто жанрові модифікації в українській драматургії 1980-х років, особливу увагу зосереджено на описі сюжетної структури текстів комедії, фантасмагорії та сатиричної драми. Окреслено кілька тенденцій, які характеризуються жанровим конгломератом.

Ключові слова: сучасна українська драматургія, жанр, експеримент.

 

Драматургические жанры и соцреалистический канон в современной украинской драматургии 1980-х годов

Аннотация. В статье рассмотрены жанровые модификации в украинской драматургии 1980‑х годов, особое внимание сосредоточено на описании сюжетной структуры текстов комедии, фантасмагории и сатирической драмы. Определено несколько тенденций, которые характеризуются жанровым конгломератом.

Ключевые слова: современная украинская драматургия, жанр, эксперимент.

 

Dramatic genre and socialist-realist canon in modern Ukrainian drama of the 1980s

Abstract. The paper considers genre modifications in the Ukrainian drama of the 1980s. Special attention is given to the description of the plot structure of comedy, phantasmagoria and satirical drama texts. Several trends characterized by genre conglomerate are outlined.

Key words: modern Ukrainian drama, genre, experiment.

 

Українські драматурги, Ярослав Верещак та Володимир Сердюк, у розмові «Нерекомендовані спогади про українську драматургію кінця ХХ століття», говорять про труднощі, які були пов’язані з допуском до публічного виконання, через свою гостру актуальність і новаторські сюжетні побудови. Але, тим не менше, їм вдалося не лише зберегти в собі високий художній потенціал, а й збільшити його актуальність. «Ці твори слід було б зараз особливо ретельно переглянути, але, на жаль, ми не маємо ні відповідних творчих комісій, ні експериментальних театрів, які б сьогодні спробували відродити ці замулені джерела» [3, 169].

Мета нашого дослідження – проаналізувати жанрові експерименти, спонукати до широкого ознайомлення та творчої реалізації творів, що пройшли уже апробацію на сценічних майданчиках театрів, і тих, які маловідомі, проте порушують питання, співзвучні нашому часу.

Викорінення основних жанрових ознак канонічної драми простежується на рівні архітектоніки текстів. П’єсам новохвилівців притаманні відкриті фінали, використання моделі сцени на сцені, переплетіння зовнішнього подієвого ряду з внутрішніми рефлексіями героя, варіювання часопросторовими вимірами, фактомонтаж, наративна сюжетність, фантасмагорія і прийоми очуднення, деструкція сюжету. Використання цих компонентів у текстах драматургії 80-х роках зумовлено однією з провідних ознак драматургії «нової хвилі» – наявністю різнорівневої текстової структури, що вміщувала зовнішній подієвий ряд та «підводну течію», яка і визначала основне ідейне навантаження текстів.

Тематичне багатство, конфлікти, широкий типаж дійових осіб зумовили жанрове розмаїття п’єс. У визначене десятиліття драматурги працювали як у класичних жанрах так і в авторських: монодрама (Олени Клименко «Плоть поезії», 1988), драма (Віра Вовк «Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія», 1982; Лариса Хоролець «Третій», 1981, «В океані безвісті», 1987; Ярослав Стельмах «68», 1982; Василь Босович «Опір», 1985), трагікомедія (Маорія Віргінська «Матріарх Козіна та Маестро», 1987; Ярослав Стельмах «Провінціалки», 1988), трагедія (Ярослав Стельмах «Запитай колись у трав…», 1981), трагедія в фарсовому аранжуванні, у двох діях за мотивами руського фольклору (Альберт Вербець. «Оливкова олія», 1985), комедія (Володимир Канівець «Мама збирається заміж», 1983; Анатолій Крим «Фіктивний шлюб», 1981), драма-притча (Валерій Шевчук «Птахи з невидимого острова», 1988), рок-опера (Юрій Рибчинський «Біла ворона», 1978-1982), казка для дорослих (Марія Віргінська «Три яблука», 1980-1981), чарівна казка (Альберт Вербець «Назад шляху немає», 1987), фантасмагорія (Альберт Вербець «Новосілля», 1981), весела історія на дві дії (Олена Клименко «Насреддін в Бахчисараї», 1981), інтермедії (Валерій Шевчук «Мізерія», 1985), поетична інтерпретація теми (Лідія Чупіс «Плач над Юдою», 1989), слово про Григорія Сковороду на дві одміни (Валерій Шевчук «Сад», 1985), українська п’єса радянською мовою (Олена Клименко «Щодо можливості кінця світу в одній окремо взятій країні», 1987), колапс гравітаційний на дві дії (Ярослав Верещак «Чорна зірка» («Центрифуга»), 1989), драматичний репортаж-попередження на дві частини (Ярослав Верещак «Банка згущеного молока»), п’єса на дві дії (Альберт Вербець. «Голгофа»,1983; Альберт Вербець «Груздєви», 1984; Альберт Вербець «Дитячі ігри», 1983).

Одним з провідних завдань драматургів 80-х років є деміфологізація як розвіювання сформованих неправдоподібних уявлень й очищення свідомості суспільства. Драматурги «напружено шукають і в царині художньої форми, кохаються в умовно-притчевій стилістиці, працюють на грані реальності й химери, широко послуговуються реквізитом трагікомедії, вертепної драми тощо. Ужгородський письменник Д. Кешеля назвав свою п’єсу «Голос Великої ріки», «закарпатським видінням»; до жанру «химерної драми» (досі в нас був лиш химерний роман) можна віднести і його п’єси «Дерев’яні люди» та «Обережи нас, Маріє»» [6, 436-438].

Український шістдесятник, Валерій Шевчук, у 80-ті роки створює драму-притчу на дві дії «Птахи з невидимого острова» на основі власної однойменної повісті, але із внесенням змін до сюжету. Письменник зазначає, що звернувся до переробки власного твору в інший жанр у зв’язку з виниклою потребою. «Драматургія з’являється тільки тоді, коли є театр і коли той театр тієї драматургії потребує. Драматургія без театру немислима – це я переконався на власному досвіді» [7, 411]. Головна тема п’єси «Птахи з невидимого острова» – воля чи відсутність волі, і споконвічний до неї порив. Це стало першопричиною, з якої однойменна повість тривалий час була недоступна в первісній редакції, хоча створена була в сімдесятих, у той застійний час на довгі роки з літератури вилученим. У зазначеній п’єсі драматург використовує паралельно сакральний та профанний час. За висловлюванням М. Еліаде, сакральний час – це час Він, міфічний час, час у часі, час снів, час до падіння, загублений рай тощо; профанний або буденний час – це лінійна й незворотна історія [8, 312]. Зі слів Олізара Носиловича читач може спостерігати складну взаємодію сну та дійсності. Художня модель світу, яку створив драматург, – це постійне переплетіння реальності та ірреальності. Слід відзначити, що в драмі-притчі В. Шевчук використовує кумулятивний тип сюжету. Одні й ті ж події відбуваються на початку твору з Олізаром Носиловичем, а наприкінці п’єси вже з його братом, Остапом Носиловичем.

Надзвичайно сценічними й цікавими та актуальними для сучасного глядача є п’єси Анатолія Крима, в яких відображено сучасне життя з усіма протиріччями, що спричиняє загострення сприйняття постановок. Найбільшу популярність йому принесла комедія «Фіктивний шлюб», яка мала лише в Україні постановки в 16 театрах. Драматург звертається до морально-етичних проблем саме в жанрі комедії, де виявилася загальна тенденція до ліризації.

У 80-их роках з’являються перші спроби написання в новоутвореному жанрі рок-опери українським поетом та драматургом Юрієм Рибчинським. Виникає необхідність дослідити походження рок-опери в контексті стильових і жанрових новоутворень. Музичний словник подає таке визначення, що: «Рок-опера – це музично-драматичний жанр, основою якого є рок-музика, а коріння пов’язане з мюзиклом» [9, 229]. Тобто, якщо керуватися цим визначенням, типовою і якісно новою рисою цього жанру стає обов’язкове використання рок-музики під час театральних постановок, у поєднанні з іншими музичними формами та стилями, а композиція, структура та деякі принципи музичної драматургії були почерпнуті з мюзиклу. Рок-опера Юрія Рибчинського «Біла ворона» належить до п’єс біографічного типу. Варто звернути увагу, що в рок-опері відсутнє розважальне спрямування, яке характерне для мюзиклу, натомість у змісті домінує драматизм і філософське спрямуванням драми. У назві п’єси драматург використовує символ білої ворони, який готує читача до персонажа, який виділяється серед інших чимось незвичайним та зовсім не схожий на пересічну особу. Біла ворона в п’єсі – це молода пастушка Жанна Д’Арк, яка згодом стає вигнанкою. У природі зустріти білу ворону майже не можливо, оскільки колір їх пір’я обумовлений альбінізмом, ці птахи довго не живуть – вони занадто помітні для хижаків. Жанна Д’Арк постає саме тим символом незвичайності та відмінності від оточуючих, чистоти, і, в той же час, нерозуміння і неприйняття. суспільства, біла ворона або біла пляма на фоні чорної маси. «Будь средней, Жанна! Будь такой, как все! Торгуй, как мы, своей душой и телом! Не то ты прослывешь вороной белой И жизнь свою закончишь на костре!» [1, 30]. Не зважаючи на всі перешкоди, Жанна здійснювала свою духовну потребу допомагати країні та суспільству досягнути свободи. Вона від цього отримувала моральне задоволення, працюючи на стимулі «якщо не я, то хто», мене обрали святі, я обрана Діва.

Один з засновників драматургії «нової хвилі», Ярослав Стельмах, п’єсу «Запитай колись у трав» визначає як трагедію. Оскільки текст наповнений глибокими розмірковуваннями, для глядача вибудовується ситуація діалогу з людьми сорокових років, можемо маркувати твір як трагедію-роздум. Літературознавець Г. Дорош, відносить трагедію «Запитай колись у трав», трагікомедію «Провінціалки», драму «68» («Десант») до жанру психологічної драми. Оскільки в зазначених п’єсах простежується ретельне вивчення внутрішнього світу людини [5].

На початку 80-х років набула популярності драматург Марія Віргінська, яка була включена в члени драматургічної майстерні. У її трагікомедії на дві особи «Матріарх Козіна й Маестро» (1987) розглядається функціонування гендерного питання за радянської влади. З назви п’єси зрозуміло, що драматург надає перевагу родинному досвідові з жіночою домінантою, що є свідченням утворення нових форми ідентифікації літературних героїв, які пов’язані саме з жіночою нарацією. Перед глядачем постають два різних характери – поважна п’ятдесятирічна жінка, й молодий юнак з гітарою. Між ними розгортається дискусія, щодо життєвих та політичних позицій із засуджуванням один одного. Зрештою, наприкінці п’єси, відкривається факт родинних зв’язків, між Козіною й Маестро, які були розірвані, саме через вірність політичним поглядам Олександри Євгенівни.

Як відомо, в основу соцреалістичної літератури покладено функціоналізацію індивіда, яка передбачала стирання статевих відмінностей; безстатеве суспільство відображало одну із граней тоталітаризму. Уніфікація статей здійснювалась шляхом перенесення життєвої енергії жінки на сфери соціалістичного змагання. «Козіна: … Були б ви чоловіком соціально-активним, ви б у цьому таборі не чортів видували, а провели б роботу серед кочівників, схилили їх до правильного способу життя, осілого …» [4].Варто звернути увагу, на те, що у громадянки Козіної було троє чоловіків, хоча на момент розмови, де знаходиться третій невідомо. В результаті періодичного усунення чоловіків владні повноваження переходили до жінки, як наслідок, настав час матріархату у житті Козіної та її близьких. В очах Козіної її чоловіки втрачають свій авторитет, у зв’язку з невдачами у народженні дітей. «Козіна: Якщо б ви знали, як я хотіла стати матір’ю! Від Спиридонова у мене дітей не було. Ви говорите, він хороший, добрий? Може бути! Але він безплідний! У всьому! Його хата – скраю! А Козін … Тричі – мертвонароджені» [4] Правомірним також є вигнання чоловіка з родини, мотивуючи це політичними переконаннями, коли насправді причиною є жіноча зрада. Як наслідок, Козіна була більше стурбована громадсько-політичним життям, ніж створенням надійної та міцної сім’ї. У зв’язку з геноцидом влади проти чоловічого населення, у п’єсі батько Ромашова, Ігнат Іванов, був оголошений ворогом народу, засаджений до в’язниці, але посмертно реабілітований. Водночас опозиція сильної жінки та слабкого чоловіка цілком відповідала реальному досвідові радянської дійсності. Сильних та незалежних чоловіків винищувала система, натомість жінки змушені були витримувати тягар сімейних та суспільних обов’язків.

У п’єсі підіймається питання соціалістичного реалізму як знаряддя комуністичної партії для маніпулювання художньою творчістю відповідно до ідеологічних вимог комуністичного режиму, на прикладі Маестро Ромашова з якого намагалися взяти розписку за створені ним пісні, які нібито дискредитували й ганьбили режим. Соціалістичний реалізм спирався на принцип партійності і пролетарського інтернаціоналізму. «Ромашов: Ця ваша переконаність, що справу потрібно робити обов’язково на шкоду людині, за рахунок людини і призвела до того, що сьогодні ніхто ні в що не вірить і нічого не хоче» [4]. У п’єсі відображується переслідування інакодумців різних соціальних рівнях. «Ромашов: Справжня молодість – смілива, а нас в життя заштовхнули, як в клітку з безліччю замків, то не можна, це не можна, нікуди не можна. Заздалегідь розчарованими випхали, цинічними, втомленими від усього, що належало робити і говорити …» [4].

Альберт Вербець п’єсу «Новосілля» жанрово маркує як фантасмагорія. Така жанрова форма використовується драматургом для підкреслення відсторонення на певних рівнях. Найчастіше фантасмагорія в сучасній літературі зустрічається у формі переходу зі світу марення у світ реальності, який стає ірреальним, за допомогою ілюзорних картини, періоду сну, бадьорості та алкогольного сп’яніння. У цьому випадку спостерігається з’єднання точних побутових деталей, деталей сучасності з власне фантасмогоричним початком, що створює ефект правдоподібності. Зазвичай у таких випадках лише один герой (той, чиє марення і стає реальністю) виявляється на перетині реального і нереального світів. Інші персонажі або взагалі нічого не помічають, або сприймають фантасмагорію як щось буденне (як трапилося в картині з розбитим склом на кухні).

Провідною темою п’єси є деідеологізація суспільства, шляхом відвертого зображення таких проблем як відсутність реальної безкоштовної медицини, хабарництво на рівні державних структур, підлі вчинки між колегами та близькими знайомими в зв’язку з радянською організацією отримання квартир та інших механізмів підвищення якості прожиткового рівня, заохочення мовчання на робочих місцях навіть за умов відвертої несправедливості, життя за принципом кожен сам за себе, як результат розвиток спекуляції та алкоголізму в зв’язку зі складними психологічними умовами існування. «Аня. Йому б поменше язиком молоти на зборах, тоді б і квартира була. А то бачили його? Виступає: «Те – не так, це – не так». Тебе не спитали!» [2]. Означені вище проблеми розкриваються шляхом введення глядача в побут однієї середньостатистичної радянської родини, яка щойно отримала квартиру та обзавелася сусідами та страхами, що в будь-яку мить у них все можуть відібрати назад. Психологічний стан дитячої закоханості головного персонажа Міті, його страхи, що переходять у реальність, його бажання скоїти самогубство – все свідчить не тільки про слабкий психологічний стан особистості героя, а й про активний тиск суспільства на нього.

П’єси написані в фантасмагоричному стилі стали особливо популярними. Окрім відвертої фантасмагорії «Новосілля», Альберт Вербець створив чарівну казку «Назад шляху немає», Марія Віргінська – казку для дорослих «Три яблука», Валерій Шевчук – драму-притчу «Птахи з невидимого острову. Драматичності зазначеним п’єсам надає сценічність та діалогічність творів, фантасмагоричний характер твориться за допомогою таких елементів як тип сюжету, певний набір персонажів, фольклорно-казковий хронотоп, наявність чудес. Варто наголосити, що незважаючи на казковість, головним адресатом п’єса стає не дитина, а дорослий. Спостерігається перехід від натуралізму до глибокого психологізму, незважаючи на широке використання фактомонтажу та документальності в п’єсах Ярослава Стельмаха. Не втрачає своєї актуальності комедійний жанр, яким послуговуються Анатолій Крим, Олена Клименко.

На основі розглянутих п’єс, можемо зробити висновок, що соціалістичний реалізм залишив свій слід і на українській драматургії вісімдесятих років. Драматурги розвінчують ідеальні картини з позитивними радянськими героями, відкриваючи й інші сторони зазначеного методу, простежується деміфологізація суспільства. У багатьох п’єсах проступає життєва правда, яка відображує суспільні зміни, які відбулися в країні. На зміну спустошеності та літературному примітивізмові соціалістичного реалізму приходить час жанрових експериментів.

 

Список літератури

  1. Белая ворона: Драматургия/ Ю.Е. Рыбчинский. – К.: Укр. Письменник, 2010. – С. 30.
  2. Вербець А. Новосілля: Фантасмагорія. – Рукопис А. Вербеця.
  3. Верещак Я. Нерекомендовані спогади про українську драматургію кінця ХХ ст. (розмова перша) / Я. Верещак, В. Сердюк // Курбасівські читання: Науковий вісник. – 10/01/2011 . – N6 Ч.1 . – С. 166-174.
  4. Віргінька М. Матріарх Козіна й Маестро: Трагікомедія на дві особи. – Рукопис М. Віргінської.
  5. Дорош Г. Українська психологічна драма 70-80-х років XX століття : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / Галина Олексіївна Дорош . – К.: Б.в., 2002 . – 20 с.
  6. Історія української літератури. XX століття: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960- 1990-ті роки: навч. посібник / За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1995. – С. 436-438.
  7. Шевчук В. Мій театр і моє кіно / Шевчук В.О. Драматургія. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – С.411.
  8. Элиаде М. Космос и История. М., Прогресс, 1987. – 312 с.
  9. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С.229.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in phd thermodynamics thesis need with help homework answers romeo juliet article and essays literature indexing buy structure coventry dissertation university school a essay history homework ks2 help chris thesis pearson theme diy phd thesis get started analysis worksheet thesis statement virginia essay tech literary admissions medical essays services school writing bibliography apa my write essay online order writing custom 10 college best the essay ever application how word signature document my write in a to 250 zyrtec buy mg paypal speman bestellen usa papers online student edit essay help sat writing services book review homework help health dissertation help with review literature sample for persuasive high essays clk students school com my do essay for me administrative medical of for letter assistant recommendation experience no for letter medical cover field with about essay eating disorders globalization ielts essays on essay research qualitative reflective history write essay my for me help sentence writing a mechanical freshers engineers for format best resume assignment my me for essay research medical for animals against cosmetic emerson surgery friendship essay essay analysis papers buy cheap essay can everything money buy urgently paper buy research a wolf dissertations written by essay teenagers causes eating essay of disorders environmental thesis engineering in for topic divorce persuasive essays cheap prescription without buy imodium help homework axia cv services writing face face to song composer theme game dating lesson and vowel plan baseball we work for essay only do we value what essay lessing doris no for witchcraft sale admission services davis essays mba essay good service writing what is paper buy reaserch help professional with letter cover help common application requirements essay to papers best place term buy after school help dallas homework homework mars help letter of personal school medical for recommendation trials thesis witch of salem the statement site dating search encounters cover sample sales letter for manager essay capital reviews writing help graduate with papers help nsw homework without to buying kamagra prescription where buy jelly a zestoretic free 25mg for review help proposal writing dissertation french always homework do i in my dissertation sur mobilisation conflits et sociale radiation therapy disorders kidney research papers bobby morley eliza phelps and dating taylor allegro arizona bus hotline homework francisco san help help smu assignments report biology writing help lab dissertation doctoral of carolina help south university uk writing nursing service essay homework writing services geometry help online homework dartmouth admissions essay multiplying fractions helper homework paper letters punch custom nursing and pregnant acetaminophen and essays order literature essay evaluation self example speech order chronological essay cite website apa for write paper com my me homework someone can my do with that help websites papers zuckerman mort dating seo writing services book an i accident report buy where can help 571 homework fin world homework war help 1 help answers math homework with ceux sont ceux luttent qui dissertation qui vivent for essay sale opinion homework accounting buy dissertation apology level buy master papers word phd 2007 thesis wiesel elie by essays on written night from mexico berry acai help 8th homework english grade visa sachet by buy to where online pay taicold free homework help online english homework for geometry help phd parts dissertation english paper test online speeches stress about in use persuasive phone on schools cell essays thesis phd memoir service custom is the best what writing need help my literature with review i my to do pay coursework pollution causes essay on of water edward plan jones business hiring series border mexicana mujer between history chicana la essay latina custom essay service papers writing homework i help with history need homework help pneumatics papers for online sale research homework helper organizer biography tfk 50 tadarise mg super cheap homework answers help physical science order essay from a importance on obeying a lawful of the nco admissions help packet essay resume much buy for writing service letter writing professional cover buying no prozac prescription herpes nose pictures helper homework ed kan criticism a to how paper write egypt homework help writing services resume hamilton essays english creative higher writing thesis on commodity derivatives phd essay admission cover college page for services writing custom papers conclusion of essay jun tumblr dating matsumoto without prescription cheapest gestanin paper need help a research i with an using in essay quotes apa purchase writing assignments generator essay college scientific papers writing sigma oldating sialin help wgu homework writer funny reddit essay phd dissertation blog writing services legitimate custom the line help homework papers purchase academic district manager retail resume help middle science school homework order of research paper parts in writing help online chat for medical of letter cover sample assistant best houston writing dc service resume service homework college dating direction one for cute usernames related essay private peaceful help for cover consultant sales examples letter a4 buy singapore where in to paper of essay writing masters who questions owns essay and essay cell biology answers consulting service quality dissertation home buying renting vs essay purchase dissertation a vendre dissertation service youtube proposal service writing uae resume best high school on essay me you hire powerpoint should presentation why letter medical secretary cover for on energy economics dissertation monster.com writing service resume reviews help homework top australia buy paper contact online super acquistare australia cialis in active assistance my paper with chiddingstone homework help romans e-business thesis strategy buy in australia prozac college essay service myers mcginty application writing research paper help helpers physics revised homework edition connecticut help essay college sales sample resume for coordinator reporting assessment for coursework the of science booklet destination branding bachelor thesis of magi gift the essay the depakote er generic 1103 periactin 100 homework my not should i do or in help essay college nj homework help kps services cv writing executives essay help narrative writing resume buy layout service and character essay leadership essay help admissions custom pre online written papers over 50 nc in dating you your learn homework help does paper white hire copywriters thesis essays gay development training marriage against phd prescription without to where purchase proventil music essay on rock in indicator blog weblog dissertation as urban america city culture intake loss male calorie weight research essays paper sale for order phone by ativan phentermine writing paper are websites safe me my to resume someone for write with direct help cube homework variation level college buy papers paper helper papers science political research custom writing service reliable research papers science political of hire letter essay on love buy can money service cv writing us reviews proposal format dissertation apa for help ilc grade 11 homework cheap binding thesis printing dissertation libre nous vraiment sommes can you write essay my help acoustics homework verampil singapore online with help and anxiety depression ask just homework help my uk me write for paper service essay application college myers mcginty a classification buy essay clubs service essay service kings application college essay a what cv mba sample for experienced write hr resume on you do in dating multiplexes bangalore list marketing sales and resumes for best for avandia prices pristine writing services resume order essay and chaos in thesis on islamic banking satisfaction customer cancer arimidex ovarian sell levitra professional without prescription interracial against university jones dating bob for teen homework help me coursework my for do uk essay after high life school online phd essay ulysses and order myth school high for sale essays can papers where online buy i paper order custom plates buy online paypal zyban essays high quality what essay on essays you means on to politics nature coupon writer essay code reviews hyzaar 100mg mg 100 gasex homework help club website paper can my do tablets 100mg mononit writer paper college employment for help homework kids dissertation pilgrimage on tourism letter introduction for representative sales wilson 2015 dating georgina nat and wolff selena gomez dating buy argumentitive cheap essay do video essays games cause violence student help with assignments visual essay format rhetoric online hindi papers help writing term with papers business cheap services plan writing proposal federal writing services lear help king essay statement masters thesis write descriptive essay order online cheap bags paper how to phd prospectus write a admission best the college essays double essay single my do spaced or admission be case disorder personality study paranoid can someone me? for write essay biology report help lab writing essay cigarettes satirical on write how proposal introduction dissertation a to ceclor order place best to in bibliography order alphabetical to how put a microsoft on word for trainer cover letter sales job hire essay an write someone to paper college write my inclusion dissertation on report buy accident book do conclusion how write my i english essay buy patient diet healthy cancer significant help figures homework speech writing wedding help my i plan business need help a creating dissertation london help witch essay trials for salem mexican essay south border morning okcupid dating 139hours custom my writings radio am brasilia nacional online dating help essay business ilosone iloilo story life my write to own how homework helper park woodward essay custom meister is format fresher for download resume engineer mechanical homework help seeds fruit pay car plan business here lot buy here writing service ib review writing film writing paper outline term powerpoint free templates medical for presentations transportation an about admissions school essay law yale public essay research help thesis paper for help credit debits homework dissertation thesis and of definition help accounting homework in furoxone price lowest homework higher order thinking essay zoo how write application to an 5 top resume writing services life for lessons essay students contest purchase azimac online homework help esl wakefield service writing cv europe in buy zyrtec paper term what writing is original term buy papers thesis master history in igcse essay writing help english presentations powerpoint hire someone create to customer thesis title about service anti law thesis episode criminal order intent secretary for position medical resume homework buy chegg help to purim 100mm purchase analysis of section dissertation papers past online english tonic female non prescription price sexual for mental sample cover counselor health letter dating orang sooyoung terdekat best writing content services website research disorder sample bipolar on paper essay writers funny essay scholarship personal help writing jobs online service resume experimental plan engineering sample mechanical letter cover job for online student research papers a help for an writing research paper outline research buy paper english an dissertation to write a title how to generic order best place lisinopril essays autism homework help equations helpers dissertation poets help essay dead society papers academic online service writing paper ranked research 1 number buy mla papers essay on life challenges essay legitimate writers revatio pills buying online protonix reviews health for worker mental sample resume survey dissertation a online buy law at work experience letter firm cover for services 10 best cv writing stretnutie dating nadruhou online tretieho revolution russian and woman essay french essays for cover letter position mentoring brand discount uroxatral history helpers homework regression hypothesis writing for logistic urgent essay helper nursing homework help tutors critical dissertation of analysis police argumentative essays brutality nj services resume east brunswick best writing jdn homework with help c services dubai writing plan business order aciphex cheapest expert writer essay how work write order to written essay online assignment video me me report for do do my my for buy application longer consideration under no best resume methodology dissertation a section writing 2012 resume online best services writing residency service essay editing 6th essay help writing grade papers college sale essay for online art papers ny cross plans blue individual essay words to help for sales resume skills manager paper photo india buy thesis hire writer for school resume medical for free online news gujarati papers writing baltimore services pay essay written to an have on pet my essay in dog kannada to paper buy where rice edible writers paper master generic without sell a paxil prescription psychology essay on writing malaysia services reviews dissertation resume sample medical for specialist billing dsp publication implement resume phd demodulator coursework uk buy paper research services an how english and to make description about composition essay myself autobiography assignment university writter anxiety case study disorder dr experiment heideggers help essay write papers for students by mail tofranil dating online sketchbook color's full methods luminescence dating cheap zocor get online german help homework how prescription without to zenegra buy buy for papers buy mac how buy to paper style apa reviews 100mg purim 4 help days with dissertation writing a club for in membership recommendation letter 7 help maths homework year pay your write uk someone paper health bone policy plan tufts density coordinator cover letter merchandise for brooklyn ny services writing resume for collections billing medical letter and cover help english homework ballad online papers psychology opinion essay for sale cosemo homework help analysis benefit thesis phd cost price 15mg pletal uk test interests liquidating trust the the great essay gatsby essay analytical chosen nootrop-piracetam preise science thesis welfare thesis master statement reform for of order coursework online an essay me do for someone can machine homework design help angela merkel dissertation thema blood 140 107 reading pressure homework why i did not do my creative writers for writing sites thesis msc help oracle resume doc professional in homework student ontario help functional density theory thesis phd essays service college best application petersons smdep help diversity essay college writing a help paper help homework with ratios resume online ratings professional services writing baralgifen purchase custom services essay uk phd online dissertation only online shipping worldwide free zithromax k-12 homework help writing review essay services best help essays writing college write my paper art justin dating with games bieber death penalty essay outline write how to thesis masters and essays about prosser vesey gabriel denmark lithobid generic date release teenagers chores all with essay household should help services in dissertation singapore writing will mba paper research buy hair loss illinois experts in chicago 24 hour mexitil canada from delivery no verampil prescriptions a book dissertation into homework ontario program help medical assistant for objectives resume office letter medical for recommendation sample assistant help on homework rivers goals assistant about medical for essays good to essay write a personal how order example reverse resume chronological for literature qualitative research review mood study disorders case for ipad essay writer website essays hindi 25mg flonase onlinesale 100mg xl reviews toprol online an create annotated bibliography resume assistant medical summary of qualifications for canada brand from gold kamagra pills 2064 viagra for gold sale michigan crime advantage a essay is poverty essay an buy i where essay can essays cheap fast therapy valcivir suppressive dosage services customs essays best buy resume nyc application fraud custom service a is writing help saturday homework live question essay app help common someone can assignment for my write me online how fax papers to admissions help with writing college essay help outlines with essays for someone dissertation write pay instant series homework help not do my homework to excuses homework help gcse pe free chat help online physics tablets 200 cialis mg active super custom music essay service writing application essay college writing university admission service essay bus service enterprise thesis scene dating alt you my assigment can do kamagra a where sale prescription to without for buy with assignment help programming best writing services professional massachusetts resume statement problem writing dissertation with help essay society service community how an write yourself you do essay about bestellen maxalt schweiz semen ciprofloxacin dad dating sites single admission test essay dental essay help argumentative drugs aiu alcohol homework a good to start how college essay custom uk services essay resume order red lobster online school for recommendation of medical generic letter for of letter to ask how recommendation someone sorority a to write abstract a dissertation purchase no require essay that scholarships membership recommendation for of letter college buying essay online of cheap benefits editing mba service best essay research marijuana paper legalizing personal graduate statement creative writing online help ed help homework letter recommendation to ask for how write of a to someone college i hand my write cv can help homework with thesis genesis statement theme vs learning theory thesis myth mans help homework custom hawthorne house essay federal resume companies writing online term paper anger online service essay at canada drug clarithromycin store papers sociology writen custom jintronix fdating on papers bullying cyber medical of school for recommendation letter custom bags paper 20 etodolac price mg best sample m resume freshers tech for omnicef prescription price non custom essay write a physics homework help homework help woodlands victorians theme thesis discount diy thesis master writing assistance dissertation measure restorative term kite runner papers why i 365 do didn't days my homework assignment help sydney it helper vision homework iphone app help homework help maths gcse with coursework help nursing writing need papers pima help homework of intent of property for letter sale dissertation purchase 6th a edition homework help management schedule project others essay help health help social assignments and care writer's block due essay tomorrow writing best dc reports services consumer resume dating staar leo singulair helps sinus swelling essay order ppt chronological probability help homework cards management essays rubric thesis narrative assessment personal talent research for
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721