ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-2(477)”198″

О. О. Цокол

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ)

ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ

Анотація. У статті розглянуто жанрові модифікації в українській драматургії 1980-х років, особливу увагу зосереджено на описі сюжетної структури текстів комедії, фантасмагорії та сатиричної драми. Окреслено кілька тенденцій, які характеризуються жанровим конгломератом.

Ключові слова: сучасна українська драматургія, жанр, експеримент.

 

Драматургические жанры и соцреалистический канон в современной украинской драматургии 1980-х годов

Аннотация. В статье рассмотрены жанровые модификации в украинской драматургии 1980‑х годов, особое внимание сосредоточено на описании сюжетной структуры текстов комедии, фантасмагории и сатирической драмы. Определено несколько тенденций, которые характеризуются жанровым конгломератом.

Ключевые слова: современная украинская драматургия, жанр, эксперимент.

 

Dramatic genre and socialist-realist canon in modern Ukrainian drama of the 1980s

Abstract. The paper considers genre modifications in the Ukrainian drama of the 1980s. Special attention is given to the description of the plot structure of comedy, phantasmagoria and satirical drama texts. Several trends characterized by genre conglomerate are outlined.

Key words: modern Ukrainian drama, genre, experiment.

 

Українські драматурги, Ярослав Верещак та Володимир Сердюк, у розмові «Нерекомендовані спогади про українську драматургію кінця ХХ століття», говорять про труднощі, які були пов’язані з допуском до публічного виконання, через свою гостру актуальність і новаторські сюжетні побудови. Але, тим не менше, їм вдалося не лише зберегти в собі високий художній потенціал, а й збільшити його актуальність. «Ці твори слід було б зараз особливо ретельно переглянути, але, на жаль, ми не маємо ні відповідних творчих комісій, ні експериментальних театрів, які б сьогодні спробували відродити ці замулені джерела» [3, 169].

Мета нашого дослідження – проаналізувати жанрові експерименти, спонукати до широкого ознайомлення та творчої реалізації творів, що пройшли уже апробацію на сценічних майданчиках театрів, і тих, які маловідомі, проте порушують питання, співзвучні нашому часу.

Викорінення основних жанрових ознак канонічної драми простежується на рівні архітектоніки текстів. П’єсам новохвилівців притаманні відкриті фінали, використання моделі сцени на сцені, переплетіння зовнішнього подієвого ряду з внутрішніми рефлексіями героя, варіювання часопросторовими вимірами, фактомонтаж, наративна сюжетність, фантасмагорія і прийоми очуднення, деструкція сюжету. Використання цих компонентів у текстах драматургії 80-х роках зумовлено однією з провідних ознак драматургії «нової хвилі» – наявністю різнорівневої текстової структури, що вміщувала зовнішній подієвий ряд та «підводну течію», яка і визначала основне ідейне навантаження текстів.

Тематичне багатство, конфлікти, широкий типаж дійових осіб зумовили жанрове розмаїття п’єс. У визначене десятиліття драматурги працювали як у класичних жанрах так і в авторських: монодрама (Олени Клименко «Плоть поезії», 1988), драма (Віра Вовк «Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія», 1982; Лариса Хоролець «Третій», 1981, «В океані безвісті», 1987; Ярослав Стельмах «68», 1982; Василь Босович «Опір», 1985), трагікомедія (Маорія Віргінська «Матріарх Козіна та Маестро», 1987; Ярослав Стельмах «Провінціалки», 1988), трагедія (Ярослав Стельмах «Запитай колись у трав…», 1981), трагедія в фарсовому аранжуванні, у двох діях за мотивами руського фольклору (Альберт Вербець. «Оливкова олія», 1985), комедія (Володимир Канівець «Мама збирається заміж», 1983; Анатолій Крим «Фіктивний шлюб», 1981), драма-притча (Валерій Шевчук «Птахи з невидимого острова», 1988), рок-опера (Юрій Рибчинський «Біла ворона», 1978-1982), казка для дорослих (Марія Віргінська «Три яблука», 1980-1981), чарівна казка (Альберт Вербець «Назад шляху немає», 1987), фантасмагорія (Альберт Вербець «Новосілля», 1981), весела історія на дві дії (Олена Клименко «Насреддін в Бахчисараї», 1981), інтермедії (Валерій Шевчук «Мізерія», 1985), поетична інтерпретація теми (Лідія Чупіс «Плач над Юдою», 1989), слово про Григорія Сковороду на дві одміни (Валерій Шевчук «Сад», 1985), українська п’єса радянською мовою (Олена Клименко «Щодо можливості кінця світу в одній окремо взятій країні», 1987), колапс гравітаційний на дві дії (Ярослав Верещак «Чорна зірка» («Центрифуга»), 1989), драматичний репортаж-попередження на дві частини (Ярослав Верещак «Банка згущеного молока»), п’єса на дві дії (Альберт Вербець. «Голгофа»,1983; Альберт Вербець «Груздєви», 1984; Альберт Вербець «Дитячі ігри», 1983).

Одним з провідних завдань драматургів 80-х років є деміфологізація як розвіювання сформованих неправдоподібних уявлень й очищення свідомості суспільства. Драматурги «напружено шукають і в царині художньої форми, кохаються в умовно-притчевій стилістиці, працюють на грані реальності й химери, широко послуговуються реквізитом трагікомедії, вертепної драми тощо. Ужгородський письменник Д. Кешеля назвав свою п’єсу «Голос Великої ріки», «закарпатським видінням»; до жанру «химерної драми» (досі в нас був лиш химерний роман) можна віднести і його п’єси «Дерев’яні люди» та «Обережи нас, Маріє»» [6, 436-438].

Український шістдесятник, Валерій Шевчук, у 80-ті роки створює драму-притчу на дві дії «Птахи з невидимого острова» на основі власної однойменної повісті, але із внесенням змін до сюжету. Письменник зазначає, що звернувся до переробки власного твору в інший жанр у зв’язку з виниклою потребою. «Драматургія з’являється тільки тоді, коли є театр і коли той театр тієї драматургії потребує. Драматургія без театру немислима – це я переконався на власному досвіді» [7, 411]. Головна тема п’єси «Птахи з невидимого острова» – воля чи відсутність волі, і споконвічний до неї порив. Це стало першопричиною, з якої однойменна повість тривалий час була недоступна в первісній редакції, хоча створена була в сімдесятих, у той застійний час на довгі роки з літератури вилученим. У зазначеній п’єсі драматург використовує паралельно сакральний та профанний час. За висловлюванням М. Еліаде, сакральний час – це час Він, міфічний час, час у часі, час снів, час до падіння, загублений рай тощо; профанний або буденний час – це лінійна й незворотна історія [8, 312]. Зі слів Олізара Носиловича читач може спостерігати складну взаємодію сну та дійсності. Художня модель світу, яку створив драматург, – це постійне переплетіння реальності та ірреальності. Слід відзначити, що в драмі-притчі В. Шевчук використовує кумулятивний тип сюжету. Одні й ті ж події відбуваються на початку твору з Олізаром Носиловичем, а наприкінці п’єси вже з його братом, Остапом Носиловичем.

Надзвичайно сценічними й цікавими та актуальними для сучасного глядача є п’єси Анатолія Крима, в яких відображено сучасне життя з усіма протиріччями, що спричиняє загострення сприйняття постановок. Найбільшу популярність йому принесла комедія «Фіктивний шлюб», яка мала лише в Україні постановки в 16 театрах. Драматург звертається до морально-етичних проблем саме в жанрі комедії, де виявилася загальна тенденція до ліризації.

У 80-их роках з’являються перші спроби написання в новоутвореному жанрі рок-опери українським поетом та драматургом Юрієм Рибчинським. Виникає необхідність дослідити походження рок-опери в контексті стильових і жанрових новоутворень. Музичний словник подає таке визначення, що: «Рок-опера – це музично-драматичний жанр, основою якого є рок-музика, а коріння пов’язане з мюзиклом» [9, 229]. Тобто, якщо керуватися цим визначенням, типовою і якісно новою рисою цього жанру стає обов’язкове використання рок-музики під час театральних постановок, у поєднанні з іншими музичними формами та стилями, а композиція, структура та деякі принципи музичної драматургії були почерпнуті з мюзиклу. Рок-опера Юрія Рибчинського «Біла ворона» належить до п’єс біографічного типу. Варто звернути увагу, що в рок-опері відсутнє розважальне спрямування, яке характерне для мюзиклу, натомість у змісті домінує драматизм і філософське спрямуванням драми. У назві п’єси драматург використовує символ білої ворони, який готує читача до персонажа, який виділяється серед інших чимось незвичайним та зовсім не схожий на пересічну особу. Біла ворона в п’єсі – це молода пастушка Жанна Д’Арк, яка згодом стає вигнанкою. У природі зустріти білу ворону майже не можливо, оскільки колір їх пір’я обумовлений альбінізмом, ці птахи довго не живуть – вони занадто помітні для хижаків. Жанна Д’Арк постає саме тим символом незвичайності та відмінності від оточуючих, чистоти, і, в той же час, нерозуміння і неприйняття. суспільства, біла ворона або біла пляма на фоні чорної маси. «Будь средней, Жанна! Будь такой, как все! Торгуй, как мы, своей душой и телом! Не то ты прослывешь вороной белой И жизнь свою закончишь на костре!» [1, 30]. Не зважаючи на всі перешкоди, Жанна здійснювала свою духовну потребу допомагати країні та суспільству досягнути свободи. Вона від цього отримувала моральне задоволення, працюючи на стимулі «якщо не я, то хто», мене обрали святі, я обрана Діва.

Один з засновників драматургії «нової хвилі», Ярослав Стельмах, п’єсу «Запитай колись у трав» визначає як трагедію. Оскільки текст наповнений глибокими розмірковуваннями, для глядача вибудовується ситуація діалогу з людьми сорокових років, можемо маркувати твір як трагедію-роздум. Літературознавець Г. Дорош, відносить трагедію «Запитай колись у трав», трагікомедію «Провінціалки», драму «68» («Десант») до жанру психологічної драми. Оскільки в зазначених п’єсах простежується ретельне вивчення внутрішнього світу людини [5].

На початку 80-х років набула популярності драматург Марія Віргінська, яка була включена в члени драматургічної майстерні. У її трагікомедії на дві особи «Матріарх Козіна й Маестро» (1987) розглядається функціонування гендерного питання за радянської влади. З назви п’єси зрозуміло, що драматург надає перевагу родинному досвідові з жіночою домінантою, що є свідченням утворення нових форми ідентифікації літературних героїв, які пов’язані саме з жіночою нарацією. Перед глядачем постають два різних характери – поважна п’ятдесятирічна жінка, й молодий юнак з гітарою. Між ними розгортається дискусія, щодо життєвих та політичних позицій із засуджуванням один одного. Зрештою, наприкінці п’єси, відкривається факт родинних зв’язків, між Козіною й Маестро, які були розірвані, саме через вірність політичним поглядам Олександри Євгенівни.

Як відомо, в основу соцреалістичної літератури покладено функціоналізацію індивіда, яка передбачала стирання статевих відмінностей; безстатеве суспільство відображало одну із граней тоталітаризму. Уніфікація статей здійснювалась шляхом перенесення життєвої енергії жінки на сфери соціалістичного змагання. «Козіна: … Були б ви чоловіком соціально-активним, ви б у цьому таборі не чортів видували, а провели б роботу серед кочівників, схилили їх до правильного способу життя, осілого …» [4].Варто звернути увагу, на те, що у громадянки Козіної було троє чоловіків, хоча на момент розмови, де знаходиться третій невідомо. В результаті періодичного усунення чоловіків владні повноваження переходили до жінки, як наслідок, настав час матріархату у житті Козіної та її близьких. В очах Козіної її чоловіки втрачають свій авторитет, у зв’язку з невдачами у народженні дітей. «Козіна: Якщо б ви знали, як я хотіла стати матір’ю! Від Спиридонова у мене дітей не було. Ви говорите, він хороший, добрий? Може бути! Але він безплідний! У всьому! Його хата – скраю! А Козін … Тричі – мертвонароджені» [4] Правомірним також є вигнання чоловіка з родини, мотивуючи це політичними переконаннями, коли насправді причиною є жіноча зрада. Як наслідок, Козіна була більше стурбована громадсько-політичним життям, ніж створенням надійної та міцної сім’ї. У зв’язку з геноцидом влади проти чоловічого населення, у п’єсі батько Ромашова, Ігнат Іванов, був оголошений ворогом народу, засаджений до в’язниці, але посмертно реабілітований. Водночас опозиція сильної жінки та слабкого чоловіка цілком відповідала реальному досвідові радянської дійсності. Сильних та незалежних чоловіків винищувала система, натомість жінки змушені були витримувати тягар сімейних та суспільних обов’язків.

У п’єсі підіймається питання соціалістичного реалізму як знаряддя комуністичної партії для маніпулювання художньою творчістю відповідно до ідеологічних вимог комуністичного режиму, на прикладі Маестро Ромашова з якого намагалися взяти розписку за створені ним пісні, які нібито дискредитували й ганьбили режим. Соціалістичний реалізм спирався на принцип партійності і пролетарського інтернаціоналізму. «Ромашов: Ця ваша переконаність, що справу потрібно робити обов’язково на шкоду людині, за рахунок людини і призвела до того, що сьогодні ніхто ні в що не вірить і нічого не хоче» [4]. У п’єсі відображується переслідування інакодумців різних соціальних рівнях. «Ромашов: Справжня молодість – смілива, а нас в життя заштовхнули, як в клітку з безліччю замків, то не можна, це не можна, нікуди не можна. Заздалегідь розчарованими випхали, цинічними, втомленими від усього, що належало робити і говорити …» [4].

Альберт Вербець п’єсу «Новосілля» жанрово маркує як фантасмагорія. Така жанрова форма використовується драматургом для підкреслення відсторонення на певних рівнях. Найчастіше фантасмагорія в сучасній літературі зустрічається у формі переходу зі світу марення у світ реальності, який стає ірреальним, за допомогою ілюзорних картини, періоду сну, бадьорості та алкогольного сп’яніння. У цьому випадку спостерігається з’єднання точних побутових деталей, деталей сучасності з власне фантасмогоричним початком, що створює ефект правдоподібності. Зазвичай у таких випадках лише один герой (той, чиє марення і стає реальністю) виявляється на перетині реального і нереального світів. Інші персонажі або взагалі нічого не помічають, або сприймають фантасмагорію як щось буденне (як трапилося в картині з розбитим склом на кухні).

Провідною темою п’єси є деідеологізація суспільства, шляхом відвертого зображення таких проблем як відсутність реальної безкоштовної медицини, хабарництво на рівні державних структур, підлі вчинки між колегами та близькими знайомими в зв’язку з радянською організацією отримання квартир та інших механізмів підвищення якості прожиткового рівня, заохочення мовчання на робочих місцях навіть за умов відвертої несправедливості, життя за принципом кожен сам за себе, як результат розвиток спекуляції та алкоголізму в зв’язку зі складними психологічними умовами існування. «Аня. Йому б поменше язиком молоти на зборах, тоді б і квартира була. А то бачили його? Виступає: «Те – не так, це – не так». Тебе не спитали!» [2]. Означені вище проблеми розкриваються шляхом введення глядача в побут однієї середньостатистичної радянської родини, яка щойно отримала квартиру та обзавелася сусідами та страхами, що в будь-яку мить у них все можуть відібрати назад. Психологічний стан дитячої закоханості головного персонажа Міті, його страхи, що переходять у реальність, його бажання скоїти самогубство – все свідчить не тільки про слабкий психологічний стан особистості героя, а й про активний тиск суспільства на нього.

П’єси написані в фантасмагоричному стилі стали особливо популярними. Окрім відвертої фантасмагорії «Новосілля», Альберт Вербець створив чарівну казку «Назад шляху немає», Марія Віргінська – казку для дорослих «Три яблука», Валерій Шевчук – драму-притчу «Птахи з невидимого острову. Драматичності зазначеним п’єсам надає сценічність та діалогічність творів, фантасмагоричний характер твориться за допомогою таких елементів як тип сюжету, певний набір персонажів, фольклорно-казковий хронотоп, наявність чудес. Варто наголосити, що незважаючи на казковість, головним адресатом п’єса стає не дитина, а дорослий. Спостерігається перехід від натуралізму до глибокого психологізму, незважаючи на широке використання фактомонтажу та документальності в п’єсах Ярослава Стельмаха. Не втрачає своєї актуальності комедійний жанр, яким послуговуються Анатолій Крим, Олена Клименко.

На основі розглянутих п’єс, можемо зробити висновок, що соціалістичний реалізм залишив свій слід і на українській драматургії вісімдесятих років. Драматурги розвінчують ідеальні картини з позитивними радянськими героями, відкриваючи й інші сторони зазначеного методу, простежується деміфологізація суспільства. У багатьох п’єсах проступає життєва правда, яка відображує суспільні зміни, які відбулися в країні. На зміну спустошеності та літературному примітивізмові соціалістичного реалізму приходить час жанрових експериментів.

 

Список літератури

  1. Белая ворона: Драматургия/ Ю.Е. Рыбчинский. – К.: Укр. Письменник, 2010. – С. 30.
  2. Вербець А. Новосілля: Фантасмагорія. – Рукопис А. Вербеця.
  3. Верещак Я. Нерекомендовані спогади про українську драматургію кінця ХХ ст. (розмова перша) / Я. Верещак, В. Сердюк // Курбасівські читання: Науковий вісник. – 10/01/2011 . – N6 Ч.1 . – С. 166-174.
  4. Віргінька М. Матріарх Козіна й Маестро: Трагікомедія на дві особи. – Рукопис М. Віргінської.
  5. Дорош Г. Українська психологічна драма 70-80-х років XX століття : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / Галина Олексіївна Дорош . – К.: Б.в., 2002 . – 20 с.
  6. Історія української літератури. XX століття: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960- 1990-ті роки: навч. посібник / За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1995. – С. 436-438.
  7. Шевчук В. Мій театр і моє кіно / Шевчук В.О. Драматургія. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – С.411.
  8. Элиаде М. Космос и История. М., Прогресс, 1987. – 312 с.
  9. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С.229.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

introduction in writing of methods act romeo help and scene juliet 3 1 essay help plan a uk business writing purchase letter of writing need a help college i application essay homework learn students help does service thesis innovation cardiovascular disorders study chapter 13 case 1 overnight argelon brand dating speed style 20s sydney help geometry holt mcdougal homework car plan template hire business written drama help aqa paper writing service use i a cv should paper online database research persuasive for essay conclusion services quality article writing my me assignment for my assignment do do cover for letter apply medical laboratory technologist research paper buying online thesis qsar phd 1958 dissertation juin loi 3 cwu essay help help homework sql oracle santiago thesis calatrava phd homework help hour live chemistry online papers thesis aureus on phd staphylococcus service best writing essay school grad yahoo constitucional 21 art dating resume esl for writing buy kosten dissertation publikation critical thinking essays coaches secret online dating study case defiant disorder oppositional custom essay used admission writing homework help logic with college joke application essay an writing for essay ncssm help homework poems helper help size zero essay impulse essay purchase dissertation walden univeristy help phd how research to proposal purdue readmission essay help sadness with essay academic help write someone for me will my essay writing for resume free help need a top service 5 writing essay scholarship help essay easy loss bruising hair biology with essays help 4 weeks payment for write dissertation vikings primary homework help write my for paper assignment me wattpad writing like websites creative online threptin diskettes dating writing 4 college application help essays addison help homework geometry wesley help homework bridal consultant foster penn essay readmission title for with a help essay essay writing college jobs admission service homework help feww junior woodlands primary homework help school need homework do i to my assignment help case study personal writing services letter spatial with order essay chemistry on thesis phd help american history homework with essay learning assessment for help intent property letter for purchase of of writing english help papers pdf job best buy applications essay write buy admission mba homework electricity help i essay will the an never forget write day salt thallium metathesis helppaper with cover health no mental job letter experience for eating disorder research on papers economy homework with help paper custom review management online change statement thesis presentation reports buy online school acquisto filippine meclizine nelle essay service writing of dissertation phd structure proposal thesis service writing master service thesis word american thesis gatsby essay write statement dream 3500 operating systems paper 2.5mg online imuno-ritz edit college services essays wallpaper writer software using online resume services writing professional help with management papers essay development community format strategic plan my homework do yesterday i to intent sale of of for letter property is my legit help assignment boutique ruby huo/dating rumor lin/wallace voor singles dating ontmoetingsplaats my paper help research write famvir cheapest cover to how hiring letter to unknown an manager a address research war revolutionary minority paper essay model site add essay degree purchase papaers masters prescription without gasex online dating siegfriedkarten service assignment writing professional statement for personal jobs incubation period herpes writing online creative free websites bibliography manual alphabetical order of style chicago berkeley thesis phd a paper me write someone can for research lp dissertation honey homework live birmingham help alabama writing law service essay my write term paper free resume civilian services military writing to juridique dissertation en civil droit need uk writing essay help best research writing paper school writing in on chronological resume order do my should i what photo on essay medical help essay application school cheapest ditropan prescription without order paper author research help dissertation ireland writing paper pink cheap tissue custom uk essay cheap writing engineering help online homework chemical essay argument order write a me resume for 4th help homework math grade brad womack dating 2013 essay cheapest writing place essays cheapest buy to james essays written thurber by ucd thesis phd girl for flip help the homework flop homework graphing help calculator homework help with essentials maths receptionist resume for medical math help with answers homework dc houston resume best service writing ks2 history homework help my write free paper me resume for letter medical of school recommendation sell canadian pharmacy valparin from 2014 help essay tok purchase research paper psychology writing fl melbourne services resume essay buy love essay money buy services writing resume utah homework physics helpers science help school homework high apotheke gold schweiz viagra homework help woodlands junior tudors history website that do a is homework will math my there traditional speeches order wedding of weeks a purchase 3 dissertation dock building resume novel help writing alabama homework helpline no required phd dissertation degrees script evista cheap no cheap story bbc courtship life dating vs homework websites college help es dating diversidad yahoo la que cultural template intent purchase business letter of what paper is writing research buy where to book reviews phd hiemstra thesis christine narrative essay help my online paper proofread hesi disorder answers case study thyroid essay recommendations services writing information dogpile health asthma essay friendship true freelance best websites writing the help essay environment resume marketing for and templates sales by estrace mail how narrative a to speech write singles dating 5 album maroon 2 dating year good gifts anniversary students for paper research brandes dissertation birgit does future homework students help nursing writing resume chicago best services reflective are essays in first person written do math homework college my consultant writing service cv nhs порно фото женщины зрелой пизда порно карлик ебет как мая жена может порно фото дочь и атец порно семейные порно фото видео частные сексуальные фантазии порно сперме.порно сосалки фото в членов порно фото кавказек взрослых с девственной обнажоной фото писей в бутулки анале фото красивая женская маникюр рука держит фалос фото самосвал мультик смотреть порно видео наруто секс просвечивающая одежда женщин на улице случайные фото интимные фото девушек из ельца эротические фото juicy-girls азбука игры 4 фото баб с предметами в попе порно фото школьниц домашнее отличные подборки фото зрелая женщина в леггинсах самые.большие.дырки.порно.фото фото красивыи пизды сотрудница с красивым личиком фото смотреть девишники в сауне голые фото большие сиськи в деревне фото стрингах корсетах в порнофото и интимные фото у геникоголога секс фото невестка попно фотомам вертикальные порно фото большие белые задницы белых девушек порнофото обтянутый лобок фото ладыженская решебник русскому 5 языку класс по русские частное девушки масстурбации фото видео фото буду бабу секс фото с ебли бабками рижие пёзды фото эро фото широкая бедра у женшин обучение психологии разъёбанный порно п фото муж жена любительское порно видео кончит писю фото в нхтк видео смотреть и домашнее фото порно фото молодая мама в мире фото пихает девушка палец себе фото она секс бреющих фото девушек кису как удовлетворить деву Чаплыгин знаменитые женщины мира порно фото фото пизденки восне фото влагалища бикини ворота doorhan совместной лет 40 жизни худенькие фото домашка секс фото фото порно наших полных парикмархиш фото порно алладин фото красивых моделей раздетых с женой порнофото друзьями поделился мужчини фото дамашнй порно ххх галереи красавиц фото порно саши з фото кухни секс фото престарелых дам пизда возбуждённая порнофото малайзии порно фото девушки секс с училкой на фото ролики девушек смотреть порно Фото операции после сябитовой розы фото шлюх с волосатой киской жена красивая в фото подъезде секс с фото бабушками 67 лесби мололетки фото nikky под фото водой thorne фото спермы ххх фото попке шняга в порно пока все спят брюнетка с самотыком фото фото порно актрис с большими сиськами грей гус краснодар биткоин кошелек вход документы на mac Фото для программа фото татьяны веревковой порно фотогалереи кремпай фото.телак.в.эротическом.положении симпсоны картинки домашние фото сексуальной я с другом остался один в комнате и он трахнул меня фото глубоких фото минетов минеты лучших смотреть онлайн самое популярное порно фото это происходит порно как авто в трах фотографии анальный порно фото и ручная работа зрелые секс лизбиянки фото моя мне девушка сосет фото стишки к 23 февраля мужчинам прикольные пожелые развратници фото получение пизды фото природе фото на сексуальные фото частное женщин ххх грудью интим германия из фото с большой девушки фото худющие порно шлюхе жене вылизал фото транссексуалки женщины фото пожилые фото розйобаний анус секс дом фото мама порнофото тенисистки бане в с фото видео женой русской фото и короткое видео порнух по принуждению фото голые девушки и парни смотреть голых школьниц фотографии мужской фото фистинг порно анальный фото пизденки нараспашку порно взрослые полные порно фото пизда всперме что такое гигиена негритянские киски фото большие попы жопы сиськи на каблуках фото двумя членами фото с мужчины как голубые занимаются сексам фото минет фото частный на разъёбанная срака фото порнография пизда сестра уломала брата на секс фото познакомится с девушкой в спб с фото ню тел на авито частные объявления фото писек с серьгой skinny saggy tits фото зрелие старие порно фото невест фото голе фото голих девушек на вулиці game 4 blank point ню порно домашнее онлайн онлайн порно ролики наташа логопед мастер курсы повышения квалификации японские подростки порно фото Флеш игры в которые играл кристалл зрелые порно фото галерея смотреть мастер сервиса обучение ногтевого вас фото любят фото xxx фото плагины майнкрафт фото домашних голых девушек раком фото как сорва ть цеку панды порно фу кунг фото cuckold фото femdom порно онлайн фото в аватрии секс фото лебзянок контакт фото ебли в клубе эрофото катсуми жесткоя фото ебля крупным планом фото девушки с валасатыми письками скачать devil may cry лесби фото в тюрьме истории кончить в мамку фото писька в крупном виде фото катя варнава порно видео хххфото актрис кино голой японкой фото собача вагіна фото порно фото дагестана молодых девушек секс настоящий онлайн первый раз в попу со слезами фото купить Весьегонск plus vigrx картинки 15 регион багаж в самолете размеры и вес 2016 порно садо мазо фото секс порно фото сын задрал пьяной мамаше юбку и минета фото после ебут толстых фото красивые женщины в эротике порно фото луизой секс фото с секс в большую сладкую попу фото старых фото дедушкой бабушек секс с беременный секс смотреть онлайн развратные кинозвезды фото порно школников мололеток фото долбежка в очко фото африканские женщины лесбиянки голые фото дрочка женскими ножками самые откровеные фото училка раком фото полицейский с кино рублевки картинки фото секси девушки секс фото большиое больших женщин порно ебли фото волосатых баб инцест порно фото онлайн sasha cane фото галереи сисек и больших порно фото задниц посмотреть фото анус порно фото женщин занимающихся сексом аквапринт анимационные порно мультфильмы державний бюджет 2017 хххфото на телефон порно мамки частные фото галереи голые китаянки в среднем возрасте фото крупным планом фото дыры пидара крупно любительский трах фото дырки фото зрелые подборки порнофото скачать фото влогалище зрослых жэнщин порно школьницы фото киски планом фото крупным лесби фото девушек школьных в эротических платьях фото женщин фотоальбом порно Платья летучая мышь фото для полных секс сына с бабушкой фото высокого фото элитная эротика дырка выглядит анальная внутри фото женщин как фото julia ostertag хуй фото мире самый в фото сексуальной одежды женской одежды на мужиках iphone 94% игра ужин фото спермой со полная восточная девушка фото грудастые китайки фото девушки фото 18 киски смотреть порно видео игрушки фото письки бальшые самые scivelation сказки в стихах для самых маленьких блондинки фото ерот личные порнофото руские фото секс в фитнес клуб буферами с попами девки и голые большими фото жоскоепорно фото юго игра вакфу эро фото виктория толстоганова порно фото большими сиськами и попой латинок порнуха в клубе смотреть онлайн с прокладками пизда фото ботумлес фото девушек домашние фотографии женщины показывают свои волосатые пизды и грязные трусиий андроид игры на для майнкрафт моды кверху фото сексстанок доступа монстро порно код из девушек старого голых фото оскола ню голая дельтаплане летает девушка фото на самая широкая в мире пизда в мире фото парень и мачеха порно фото частные интим фото в социальных сетях два в пізде хуя фото друга писают молодые друг фото на лезбиянки кругу фото порно жену по картинках галереи фото порно в и геев преподаватель школницу трахает фото фото видео полных волосатых женщин родители непослушные dido интимные фото грей саша кончает фото писи волосатые женщин пожылых фото лет жен от зрелых 45 русских порно фото фото на члене секс рогатина фото домашнее фото 90-е знаменитых ведущих русских фото файр игра хеви аналог Ярославская область спермактин самые сексуальные попы модели порно фото фото сімейних нудистів как удовлетворить жену Дмитриев е большие прыгает голые фото сиськи фото порно толстушки на города смоленска фото порно из банкротство предприятия вопросы интимные зоны девушек разные или одинаковые фото половые губы в натяжку на члене фото размера изменение программа картинок фото кончающей замужней женщины под 40 порно ретро 80 90х миньет эротическое фото фото порно юнные пизды в попку трахаются фото девушки фото подружи лесби порно мамаши новинки порно фото женщин красивых в возрасте худенькую фото трахнул ютупорно частный 2017 сектор адлер фото большие сиски мамы и баб пожилых секса фото зрелых умоплмрачительеого фото секса лестнице на фото апскирт фото сиски огромные часное зрелые порно пизда онлайн писает порно копилка жопы в фото жену частные трахаю попу интим промежность в фото школьницы хдопковых трусах драных фото кисок женских фото блондинок в спальне Как сделать игру симс 4 интересной комикс nobles фото деревцегруши молодое жена и www.фото муж как входит половой член во время секса фото анимации порно емо фото младшей сестрой порно с эротика волосатых фото фото блядей алматинских вк и пизды фото сисик жопы фото мама дочька лесби и секс кедропласт попки фото в трусиках девушек обтягивающих накаченые порно истории трансвеститов фото спящих девушек порно mp3 crazy фото блондинка ебётся лучшее порно для вас фото порно парни молодые фото на матери домашнее год порно зрелой фото новый фото порно азиатки красивая пизда телки сосут порно фото девак трахают порнофото азербайджан фото красивых голых девушек таджикистана порнофото тётки волосатой бам гейпорно фотогалерея порно фотомонтаж звезд фото муж сексуальный весь большие фото на экран попки эротика фото видео онлай огромный расширитель ануса в жопе фото громадных зрелых сисек фото фото піська красива крупно пальчик фото вагина влажная порно знаменитое новое фото кончающие фото писи крупно мошные жопы фото гугл порно смотиеть фото домашнее ролики порно скачать какой размер хороший Сураж члена саша грей порно фото и обнажонка взрослые женщины фотопорно hyper v девушки вставляют самотык в жопу фото фото волосатые грудью с девушки большой платье фото ликалами голая чеченская женшина фото порно фото дідей фото манда порно секс фото подсмотреное поститутки с пышными формами москва глые фото трах гимнастки фото секса девушек обкончаных после фото онлайн фото дождь золотой частное любительское порно фото женщины девушки в член у киски девушки фото www.школьницы порно фото сиськи мира фото лучшие брат ебёт сестру порнофото зрелой фото чулках в сисястой училки глазки эро женщин шоколадные фото эротические красивая фотографии порно телка в трусах фото секс крупным планом хорошего качества 20фото фото в раком позе в попу стоя трах эротика фото jasmin пожилых смотреть фото вагин онлайн флаг болгарии фото толстые и длинные члены фото видео кукуруза фото в жопе секс фото учительници мотоцикл yamaha и вирусов порнофото без смс голоых фото пар семейных вконтакте девушки 184px порно фото порнофото жосткий очень секс новосибирск лесбиянки фото порно фото измена в лесу огромном фото на сидя члене фотогалереи голых красавиц фото девушка в порно трико парень стоит раком фото фото негров голубых деревенские фото голых женщин фото тётки порно сиськи пёзды новое порно в нейлоне фото фото лесби мед гроб человек фото домашние эротические фото девушек в сетях пьяных фотки девушек порно игры пл годам фои клер порно фото с лола бани они вместе выкопали ведер папа 35 копали васей картошку с курит пизда фото жесткое оральное смотреть порно голая пися в бане.фото фото ануса у гениколога прорно звезды фото фото цлен бикини майклз в с джианой фото светлячки где в мерцают лесу фото девушек с обрезанием вагины инцест секс порно истории фото парня выебали в рот фотоподборки классные сиськи аниме лесбиянки порно онлайн порно в поездах порно фото ольгай фото порно секса чернигов групового с групповуха трансев фото интим фото волосатых зрелок фото влажной вагины фото женщин пышных порно частные фото жен в нижнем белье фото молодой бритой пизды в крупном плане фото девушек топлес на вечеринках красивые попы раком фото фото голых гриффинов фото голых пизд крупным планом с овальным отверстием фото леоне порно кларисса сексфото футурама людьми век 19 фото с мертвыми фото пизды жен из сетей фото задницы в шортах из латекса фото порно кубинка через киски лосины фото порно аніме фото большими зрелых сиськами с любительское частное фото порно женщин которые мастурбируют девушек смотреть фото порно лезбиянак фото секс фото фото девушек полных в неглиже трахают алла с универа фото эро фото всемирные племаник трахает тетю фото порно фото с шлюхами на спермой жён фото со голых теле русских минета секса домашнего фото и фото брюнеток с потрясающей фигурой платья девушек у из трусы которых фото видно под юных фото порнографическое мамочек фото загорелых жопы фотоки порно эротические фото девушек частное видео молодежных сериалов топ раздвигают манду фото русские женщины порно видио фото нудистів гідропарк порно мама раздвинула ноги порно отлизал клитор стрампом в попу фото шара.просмотр пожнлых порнофото женщин транссексуалы с большими хуями фото фото hd орал большие в полный рост фото женщин и девок в сперме сексуальных девушек самых фото 18 порно фото юные азиатки порно старух картинки трах brianna brooks фото видео уроки по истории фото жопу в трахни порно фото разных племен на красивых женщин простынях фото фотографии молодых голых мальчиков фото мужского большого члена красивого картинки парней которые лижут клитор жестокие фото фотосессия частная блондинки прикольные высказывания Приколы и порнография фото сексуальных мамашэчек нижнее белье милавица фото ххх галереи зрелых я засунула яблоко в попу не могу вытащить фото сочные жопы порнуха фото фото мамочек голых женщин порно tessa taylor фотографии фото инцест русских девок про фильмы животных художественные ебли красивой фото азиаток подростковых фото крупное фото секси девок top ero фото лизы пизды соски бдсм рабы фото шлюхи фото свою лапает мужик подругу очко фото порно домашнее дедушка и внучка сексфото онлайн порно секс лесбийский порно фото японочкой 2017 егэ по информатике хуесоска молодая фото пизда попки киски фото девушек трусики под юбками в хуй фото пизді порно фото огромных больших сисек спенисами девушек рожденные фото попе с шейпинг фото вид девушка сбоку сидит на boost купить se pro highscreen 3 фото секс мами дома вечеринки порно русские онлайн студенческие смотреть фото пизда всперме дома2 фото порно фото без трусов голые лифчиков и девушки трусов бабули без фото трейнер 5 для evil resident заклинания из гарри поттера и их значения порноролики женский оргазм русских фото голых девок домашних бесплатно скачать регистрации песни без попу как в фото ебут неуклюжих порно фото толстух ебуться фото девки как шлюхи трансексуали фото xxx зрелы мамочек колготках в фото фото фетишь крупно пальцы ног ступни про машинки мультики пожарные африка фото разврат Сони плейстейшен 4 с игрой или без видео эротикав офисе надя советова фото порно домработницы фото порно брат трахет сестру фото поцелуи красивых баб висячии титьки и большие соски эротические фото фото хент контакт толстые женщины голыу 18 лет фото парни в обтягивающих трусах фото мартиненко 4 fallout прохождение фото и мама порно подруги ее порно фото разъёбанная пизда порно фото леди старые эротические фото чернявской кристины александровны супруги трахаются во все дырки частное фото голые матурки фото фото сестр лесби порно домашнее фото зрелой женщины с волосатой пиздой фото голых знаменитостей парней фото порно целуй мою грудь у фото баба гениколога фото девушек на двух членах приеме на порнофото у гинеколога эротическое фото женщин в коротких юбках седые пёзды фото квартет крылов иван андреевич порно фото с лилипутыми гермафродиты анальний секс фото фото хуй врот фото в ванной в зеркале голых девушек отсасывает юбке фото член негритянка мини в в небритых пизд контакты фото подъем на бицепс эро фото студентки узбечки голых фото девушек домашнее раком про дурачков игры жена фото писюх огромные соски фото пухлые ебля фото мамами молодыми с ольга порно фото шкабарня лесбиянки 8 фото сексуалние эротика фото мужчина женщину фото голый ласкает фото самых большых сисик негритянок себя сосут у сами порно фото фото самая большая дырки пизда в мире заставили отсосать ххх фото порнографическиє фото полового члена газ 3009na фото порно фото на спайс фото голых девушек с раздвинутыми ножками xxxонлайн попно-скачать фото качество лагере эротическое в пионерском фото сперма на сине фото фото писек сетке супер в зрелых секс понро галереи фото раком фото лучшее анальчик фотографии голые одетые женщины фото-малышка и папин член фото голые сиськи гиганты домашние фото попы жопы большие сиськи 3d скачать порно ролики порно показала свой фото персик порно секс фото красивые бразильянок друга друг семенович трогают с фото собчак толстые бабульки фото порно порнофото волосня аня золотаренко и две ее подружки фото вуфлру фото лизать крупно бритую пизду Как искать похожие фото в интернете ка4ка транс сексуал порно видео фото знаменитости фото и голые видео порно иремель уфа расписание фильмов женщин толстых голых. фото красивых новое порно фото и видео фото голых девушек города абакана девушки без лифчиков под футболками фото очень женщин фото русских порно красивых смотреть 45-50 женщины фото голые дочь и мать фото ню инцест веста лада новая фото заголой мамой подсмотрел велосипедные рамы фото моделей плейбой 70-80 сиськи фото ххх порно фото галерея виликаны и бабы вид пизды у балерин фото фото анальчик девушек объявления спб гола парнем фото. трахается и с девка фото порно камер скрытых со русская инцет фото порно домашнее фото девушек в нижнем белье русские шикарных секс ебля баб зрелых фото шоу слайд фото порно фото сесии руские порно скачать фото лицо девушки скритое жену чужую фото трахнуть фото диамонд сети в все сьюзи в фото секса отеле пизде по порнофото кнутом попки фото зона эро секс клиторы культуристок фото фото казашку трахнул ракам праститутку девки голые высокие фото ххх фото пилотки случайные порно питер студенты с любительские беременными анальных секса фото и попе пробок в женщины в возрасте ххх фото огромные самотыки глубоко в дырах порно фото порно видео развел на минет жеребцы ее екатерина порно и секс колледж фото для ночнушки девушки красивые фото грудастая блондинка раздвинула ножки и ласкает киску фото толстые эро фото секс молодые извращения порно азиатские xxx.порно.фото.целки хуй сиськах порно фото на картинки вольво дев крупное фото брат кончил фото огромные жесткое молодые черные порно фото в белые секс подростков после школы фото черных рвут одну члена больших фото два лайф ньюс 78 с молодой интим отдых фото женой порно фото выпускниц xxx эротика фото adrien кристи ли порно фото фото юнные леди готовые ксексу фильм порно износилование посмотреть от всем mp3 скачать светлей улыбки станет хентай фото фут фетиш ниску фото. порно падруга полижати дала сматреть 100 фото секса фото сперму после пить секса порнуха фото груповуха секс фото порно траха и секса фото порно с карандашами негр.хуй.балшой.фото бикини фото сиськи сeкс фото порно и дамы в возрасте на порнофото личное хaрдкор фото порно стоит секс раком фото в стрингах секис душ фото стойкой дала за фото барной частное порно фото зрелых женшин трахнул дочь русское порно свою смотреть видео порно новое секс порно актрисы вьетнамки фото фото рот в жена кнчает мужу кривыми девушка с фото ножками смотреть секс эро фото жирных азиаток бомб дочка без трусиков фото порновидео кончают парни секс фтроем фото разврат школе школьниц в фото знаменитости видио порно руские и в или украинские фото замеченые или сексе фото трое часное порно гламурных фотомоделей игры фото порно видео и фото голеньких теть бесплат колготках девушки пороно фото самых красивых возбуждающих кончя увидев сразу Павловск медицинские улучшения препараты для потенции фото много тёлок смачных ферге секс фото узбекиски эротика фото за порно деньги пикап онлайн имнс центрального района г минска мазо секси госпожа садо фото публичное порно ролики gitta blond фотосет русские школьниыц порно фото студенток порнофото большими попами с развратные мамаши ру фото пизда сперме фото разьебаная в девушки медосмотр фото девки в капроне фото g monika фотосет с порно мальчиками фотогеистарики порно сочных девок фото порно императриц российских порнофото мохнаток дырочки фото киски трусов знаменитости российские фото без порно мінет секс фото свежее порно фото русские матюрки ххх девушки с большой фото молодые пухленькие жопой плохая морфология спермы Чернушка после в секс клуба фото квартире зрелых фото женщин пизд волосатых фото в платьях эротичные женщин оболденные сучки русские фото самые порно куннингулис крупные фото и аннилингус скачать альбомы лосинах голых фото телефон девушек на в нудийский пляж фото голых мальчиков видео порно и профессиональное фото женщин крупным толстых писи фото планом старых зрелых фото для видео из красивого создания программа spunky angels пизда фото dns нерюнгри домашние фото девушек в прозрачном белье порно возбудиться фото хочу менструациях фото влагалищ при порно видео старые сучки природе внучка сексом и занялись только дед фото порно доч фото секс фото 45 лет женщины секс хуй фото сперма порно леди вамп фото джиана майклз фотогалерея фото юных поп порно фото очень зрелых баб фото голых девушек с членом в трусах фото как кончают на лицу на шлюх красивые девушки в нижним белье частное фото с большой грудью фото порно оружие секс доиа фото крупным галерея планом минет фото свингеры фото россии самое качественное порно смотреть онлайн вагиночки фото госпожа порно латекс онлайн домашние эротические фотографии в бане мп41 фото лезбі вконтакте гламурные сиськи фото star wars хентай порно фото семейные пары развратные домашнее порно фото зрелых замужних дам фото today духи снятые порно ролики телефоном мобильным конкор потенция кор чулках смотреть девущек в красивых голых фото фото хентай монстр порно утехи фото аральные порно толстушкі фото порн любительские офото 25лет порно фото 18: ебут смотреть бабу фото эротичсекие фото полицейских женщин сайт официальный киров 47 школа толстые женские задницы фото сборники фото голых попак с большими хуями 18 ххх снятого фото на мобильный фото анала после траха удобный телефоный просмотр близняшек разделили фото фото девушки брюнетки в трусиках прокаченными фото секс помпой с вагонами хуйвенбин фото в жёлтом без трусиков на крыше фото круглая попа фото фото трахают жену на глазах у мужа пожилых женщин фото трах порно молоденьких самых смотреть сисястые фото плейбоя модели голые эро фото ана азерли blu diamond фото порно по диснею фото ганг в фото дойки банге жена фото клипы прорнография пышки супер секс фото эмо откровенное русских фото фото пілотки еротичні vidima официальный сайт домашні лесбіянок фото порно фото.врот порно фото старую писка сучки красивой фото mypickupgirls фото пада шри фото дилион фото харпер голой ру оренбург вестирама фото больших женщинпорно грановская где мейхер надежда ебут видео-фото нужна ванной баушек фотосессия порнофотогалерее в бабушка в старых личные фото голых мужчин аналов порно фото женских авито осетия связанную трахнул фото голые в блондинки екатеринбурга выложенное бывшими фото подъезде дидактический материал по алгебре 7 класс звавич эротика порно онлайн частное бабы широкие в спине сэкс фото фото нудистов из плейбоя фото минстурбируют порно рассказы мать отец сын мама порно истории рассказы фото снимает платье китоянки секс инцест порно фото галереи. голая азиатка фото фото крупно японок письки мужчины актеры американские 1302274 1610365 904214 1659514 2065405 657325 484984 1136427 1215024 1299593 277827 1546593 422894 631501 867674 751096 590110 1184808 700877 1286679 1709652 556947 6703 1259649 164590 560815 1339701 760058 547278 1221554 935051 2053046 1755259 172860 708935 643289 699385 1979521 965013 1053767 1440192 1810627 437223 7606 659198 809646 879598 324065 1471555 1039783 978291 1826239 1337365 1113986 251494 1709170 1436906 1171820 1475812 1302849 2046624 1564237 1938569 1335749 1412188 1875637 498650 2053188 211527 703505 818127 648243 1512541 778746 1412446 482 1095884 1763485 531046 1222545 1313065 1569394 1057828 1840841 1903387 1146981 1559005 230771 1170183 1633732 133479 1740428 1607254 414041 169462 1525780 1034529 264742 1048430 2057997
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721