ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена проблемі вивченню впливу мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку. Представлено дослідження по вивченню даної проблеми, його опис та процедура проведення. Також ґрунтовно описані висновки.

Ключові слова: гендерні стереотипи, молодший шкільний вік, мультиплікаційні фільми, фемінність, маскулінність.

Статья посвящена проблеме изучению влияния мультипликационных фильмов на формирование гендерных стереотипов у детей младшего школьного возраста. Представлены исследования по изучению данной проблемы, его описание и процедура проведения. Также основательно описаны выводы.

Ключевые слова: гендерные стереотипы, младший школьный возраст, мультипликационные фильмы, фемининность, маскулинность.

This paper describes the effect of cartoons on the formation of gender stereotypes and the peculiarities of perception of cartoons among the children of primary school age. The peculiarities of cartoons because of which the child of primary school age spends so much time watching them are studied.

Keywords: primary school age, gender stereotypes, cartoons.

 

Постановка проблеми. Проблема формування гендерних стереотипів хвилює науковців вже не один рік. Проте з кожним роком змінюються фактори впливу на суспільство. На мою думку, основою суспільства є діти. Саме на них вагомий вплив мають засоби масової інформації, а саме мультиплікаційні фільми. З кожним роком мультфільми викривлюють бачення про ідеальну жінку чи ідеального чоловіка. Їм приписуються різні суспільні ролі. Навіть в телебаченні можна зустріти чоловіків з більш фемінними рисами, що приводить дітей до хибного бачення чоловічої статі. З моменту виникнення мультфільмів вони активно відпрацьовують способи впливу на поведінку індивідів, підштовхуючи їх до несвідомого проектування символічного зображення в реальне життя. Таким чином виникає гостра потреба у дослідженні механізму впиву мультиплікаційних фільмів на дитячу свідомість, зокрема на формування гендерних уявлень, адже, надалі людина починає вагатись у існуючих уявленнях про гендерні ролі. У зв’язку з чим тема нашого дослідження є актуальною.

Аналіз останніх  досліджень та  публікацій  з цієї проблеми показав, що дослідженням впливу перегляду мультиплікаційних фільмів на глядача займалися багато закордонних (К.Дуркін [4], Дж.ВанЕвра [6], С.Сміт [5]) і вітчизняних учених (О.Венгер [2], С.Будзей [1]). Так, більшість цих вчених вивчали особливості прояву гендерних стереотипів у мультиплікаційній продукції, а також перевіряли наявність впливу на формування усталених уявлень про гендерні ролі у глядачів. Тому виникає проблема дослідження саме такої вікової категорії як молодший шкільний вік, зокрема чи піддаються наслідуванню молодші школярі типових чоловічих та жіночих персонажів з мультфільмів.

Результати експериментального дослідження. Виходячи з цього, метою експериментальної частини є виявлення та дослідження особливостей впливу перегляду мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів дітьми молодшого шкільного віку.

Вибірку експериментального дослідження склали 53 дитини з Освітнього центру «Успіхх» (29 жіночої та 24 чоловічої статі, середній вік дітей = 9,76). Вибірку було поділено на тих, хто переглядає мультфільми часто (група 1) та тих, хто переглядає мультфільми рідше (група 2) (по 25 досліджуваних у кожній групі).

Дослідження проводилося у 2 етапи. На першому етапі ми виявили формування гендерних стереотипів, їх особливості, і порівняли показники у двох групах. Для цього ми використали методику «Східці» (модифікація Якобсона), методика «Семантичний диференціал» та анкету для виявлення уявлення дітей щодо типового образу жінки/чоловіка. На другому етапі ми створили просвітницький інтерактивний урок, спрямований на зменшення рівня формування гендерних стереотипів.

Для діагностики статевої приналежності дитини, як показника гендерних стереотипів, була використана методика «Східці» [3] запропонована Якобсон С. Г. як модифікований для дітей варіант методики «Самооцінка «Дембо-Рубінштейн». Основою методики є виконання малюнку східців, в яких є п’ять сходинок. На верхній сходинці розміщується статева належність (роль), яка найбільше подобається дитині, а на найнижчій – та, що подобається найменше. Дітям пропонується 5 слів – чоловік, жінка, дівчина, хлопець, я, які необхідно розташувати на східцях.

Після проведення методики «Східці» ми отримали наступні результати. У  1-ій групі серед дівчаток: 11% вибрали найкращою статевою роллю – чоловіка, 18% – жінку, 32% – дівчинку, 9% – хлопчика, і 30% – Я (себе самого); серед хлопчиків такі показники: 27% найбільше подобається роль чоловіка, 16% – жінки, 12% – дівчинки, 28% – хлопчика і 17% – Я (себе самого). При чому відповіді хлопчиків і дівчаток відрізняються на статистично значимому рівні (t=1,45) на рівні р>0,05.

Уже у 2-ій групі були виявлені наступні показники серед дівчаток: 12% вибрали найкращою статевою роллю – чоловіка, 23% – жінку, 31% – дівчинку, 8% – хлопчика, і 26% – Я (себе самого); серед хлопчиків такі показники: 21% найбільше подобається роль чоловіка, 15% – жінки, 10% – дівчинки, 35% – хлопчика і 19% – Я (себе самого). При чому відповіді хлопчиків і дівчаток відрізняються на статистично значимому рівні (t=1,38) на рівні р>0,05. Також нами була знайдена статистично значима різниця у відповідях у групі 1 і групі 2 на рівні (t=1,67) на рівні р>0,05.

Для характеристики і аналізу якісного змісту статево-рольової ідентифікації ми використали методику «Семантичний диференціал». Суть методики полягає в тому, що дітям пропонували відповісти на запитання і оцінити за семибальною шкалою від -3 до +3, кому – хлопчикам-чоловікам чи дівчаткам-жінкам – властивіша та чи інша якість.

Обробивши дані за методикою «Семантичний диференціал» ми отримали наступні дані. У групі 1 серед хлопчиків середні значення за характеристиками, які вони приписують своїй статі такі: сильний – слабкий (2,1), добрий – егоїстичний (4,7), охайний – неохайний (2,9), чесний – нечесний (4,4), поступливий – впертий (5,9), дратівливий – стриманий (3,6), веселий сумний (6,0), жорстокий – ніжний (5,0), незалежний – залежний (1,9), кремезний – тендітний (2,4), розумний – дурний (2,7), швидкий – повільний (2,3), злий – добрий (2,9). Дівчатка так приписують своїй статі характеристики: ніжна – груба (3,1), гарна – негарна (1,2), охайна – неохайна (4,3), чесна – нечесна (4,5), покірна – горда (4,3), радісна – страждаюча (2,2), господиня – негосподиня (5,1), дбайлива – байдужа (3,1), щаслива – нещасна (2,1), розумна – дурна (3,9), емоційна – стримана (4,4), тендітна – мужня (3,4), зла – добра (3,6). У 2 групі показники були наступними: серед хлопчиків середні значення за характеристиками, які вони приписують своїй статі такі: сильний – слабкий (3,6), добрий – егоїстичний (4,2), охайний – неохайний (3,1), чесний – нечесний (4,3), поступливий – впертий (5,5), дратівливий – стриманий (3,5), веселий сумний (6,1), жорстокий – ніжний (5,8), незалежний – залежний (2,4), кремезний – тендітний (2,4), розумний – дурний (2,6), швидкий – повільний (2,7), злий – добрий (3,3). Дівчатка з 1 групи так приписують своїй статі характеристики: ніжна – груба (3,9), гарна – негарна (1,1), охайна – неохайна (4,2), чесна – нечесна (3,9), покірна – горда (3,8), радісна – страждаюча (2,1), господиня – негосподиня (4,2), дбайлива – байдужа (2,9), щаслива – нещасна (2,2), розумна – дурна (2,7), емоційна – стримана (3,1), тендітна – мужня (4,2), зла – добра (4,1). При чому порівнюючи відповіді дівчаток і хлопчиків з 1 і 2 групи ми виявили статистично значиму різницю (у групі дівчат t=1,69; у групі хлопців t =1,37) на рівні р>0,05.

В опитування анкети входили відкриті питання, які стосувалися найулюбленіших мультфільмів, героїв, їх якостей, а також уявлення дітей про образ жінки/чоловіка:

1.      Які мультфільми тобі найбільше подобається дивитися?

2.      Як часто ти їх переглядаєш?

3.      Який герой тобі найбільше подобається; назви риси, які тобі найбільше до вподоби?

4.      Які риси має мати ідеальний чоловік, жінка?

5.      Які риси, з тих які ти назвав(-ла) щойно, хотів(-ла) би мати?

6.      На кого ти хотів(-ла) бути схожою?

7.      Ким би ти хотів(-ла) стати, коли виростеш?

Також ми проаналізували мультфільми, характеристики їх основних героїв за критеріями: виробник, жанр, сюжет, герої (їх стать), основні характеристики і цінності героїв.

В результаті було виявлено, що серед дітей молодшого шкільного віку користуються популярністю наступні мультфільми (і, відповідно їх улюблені герої): «Лунтики» (Лунтик, Міла), «Маша і ведмідь» (Маша)», «Ну, постривай!» (Заєць), «Бременські музиканти» (Принцеса, Трубадур), «Клуб Вінкс» (Блум, Лейла, Флора, Стела), «Том і Джеррі» (Джері), «Спанч Боб» (Спанч Боб), «Смішарики» (Крош, Нюша), «Людина-Павук» (Спайдермен), «Чіп і Дейл» (Чіп, Дейл, Гаєчка), «Качині історії» (Дональд Дак). Кількісне відношення переважання у перегляді мультфільмів та їх героїв серед дітей проілюстровано у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. «Найпопулярніші мультфільми та їх герої серед дітей молодшого шкільного віку»

 

Улюблені мультфільми Кількість дітей, які їх обрали Улюблені герої
1 «Клуб Вінкс» 20,5 % Блум, Лейла, Флора, Стела
2 «Маша і ведмідь» 17,0% Маша
3 «Лунтики» 16,8% Лунтик, Міла
4 «Смішарики» 15,1% Крош, Нюша
5 «Ну, постривай!» 10,6% Заєць
6 «Бременські музиканти» 7,7% Принцеса, Трубадур
7 «Спанч Боб» 5,4% Спанч Боб
8 «Качині історії» 2,2% Дональд Дак
9 «Чіп і Дейл» 1, 9% Чіп, Дейл, Гаєчка
10 «Том і Джеррі» 1,6% Джеррі
11 «Людина-Павук» 1,2% Спайдермен

 

З таблиці видно, що найбільшої популярністю користується мультфільм «Клуб Вінкс», «Лунтики» і «Смішарики». Найменш популярним є «Людина-павук».

Наступним нашим завданням було виявити частоту перегляду мультфільмів дітьми молодшого шкільного віку. Дуже важко було знайти, дітей, які не дивилися мультфільмів взагалі. Тому ми поділили вибірку на тих хто дивиться мультфільми кожного дня (50 %) і тих хто переглядає їх 2-4 дня на тиждень (50%). Група дітей, які переглядають мультфільми щодня зіграли роль експериментальної вибірки, і ті, хто не переглядає.

Також, визначивши найулюбленіших персонажів мультфільмів, ми виявили які риси їх найбільше приваблюють. Ми це зробили для того, щоб порівняти визначені дітьми риси та ті, які у суспільстві стереотипно вважаються чоловічими чи жіночими, і в результаті цьому припустити про формування гендерних стереотипів під впливом орієнтації на персонажів мультфільмів – носіїв цих рис. При чому були виявлена статистично значима різниця у відповідях дівчаток і хлопчиків. Так, дівчатка молодшого шкільного віку найчастіше вказували на такі якості: добра, гарна, управляє чим-небудь. У хлопчиків зазначалося про такі риси, як сила, дотепність, прикольність.  Як бачимо, дівчата обрали «стереотипні» риси – гарна і добра. Характеристика ж «управляє чим-небудь» – нова так, як героїні нових мультсеріалів зображуються незалежними, бойовими, здатними керувати іншими, бути лідерами. Хлопчики ж обрали таку стереотипну рису, як сила; дотепність, прикольність – це новоутворення, у звʼязку із зображенням героїв чоловічої статі у мультфільмів з такими рисами.

Загалом у 1 групі дітей було виявлено такі внутрішні риси персонажів: безстрашний, ввічливий, веселий, добрий, забавний, турботливий, цікавий, досвідчений, сміливий, всіх рятує і перемагає, володіє незвичайними здібностями (виконує бажання, володіє магією, керує водою, землею і т. д.), спритний, милий, худий, сильний, гарний спортсмен. У 2 групі дітей найчастіше зустрічаються такі риси: веселий, добрий, чуйний, смішний, розумний, працьовитий, гарний, багатий, сильний, мужній, такий, що допомагає, рятує.

Наступним блоком питань ми мали на меті узагальнити уявлення дітей про образ ідеального чоловіка/жінки. Так, у групі 1 і групі 2 вони не дуже відрізнялися. Досліджувані хлопчики з групи 1 зазначали про такі риси ідеального жінки чоловіка: сильний, заробляє гроші, любить спорт, працьовитий, смішний, самостійний. У групі 2 вони визначили такі риси чоловіків: сильний, розумний, трудящий, спортивний, агресивний, смішний. Типовий жіночий образ досліджувані дівчатка 1 групи наділили такими характеристиками: добра, ніжна, гарна, спортивна, спритна, модна, вміє керувати, лідер. У 2 групі вони виділили такі риси ідеальної жінки: гарна, така, що допомагає, любить дітей, добра, працьовита. Однак є суттєві відмінності на статистично значимому рівні між відповідями хлопчиків і дівчаток. Так, хлопчики зі всієї вибірки наділили типовий жіночий образ такими рисами: гарна, слабка, молода, спортивна. Тобто з відповідей видно, що хлопчики, на відміну від дівчаток, більше звертали увагу на  зовнішні характеристики (тобто фізичні, поведінкові). Дівчатка ж визначили такі основні риси чоловічого образу: сильний, красивий, добрий, такий, що допомагає і рятує, ніжний, веселий. А дівчата, як видно, наділяють чоловіків типово фемінними рисами (добрий, ніжний), що може пояснюватися тим, що вони сприймають його як партнера, адже для більшості героїнь мультфільмів основною метою є любовні романтичні  стосунки з протилежною статтю. Дані результати проілюстровані у таблиці 1.2.

Табл. 1.2. Пріоритетні риси для хлопчиків і дівчат у першій і другій групі.

Група Визначені риси
Хлопчики групи 1 (чоловічий образ) сильний, заробляє гроші, любить спорт, працьовитий, смішний, самостійний
Хлопчики групи 2 (чоловічий образ) сильний, розумний, трудящий, спортивний, агресивний, смішний
Дівчатка групи 1 (жіночий образ) добра, ніжна, гарна, модна, вміє керувати, лідер, спортивна, спритна
Дівчатка групи 2 (жіночий образ) гарна, така, що допомагає, любить дітей, добра, працьовита
Хлопчики 1 і 2 групи (жіночий образ) гарна, слабка, молода, спортивна
Дівчатка 1 і 2 групи (чоловічий образ) сильний, красивий, добрий, такий, що допомагає і рятує, ніжний, веселий

 

При чому з тих, рис які діти визначили, хлопчики із групи 1 хотіли би мати наступні: сильний, смішний, працьовитий, багатий. З групи 2 – розумний, сильний, трудящий, смішний. Дівчатка з групи 1 хотіли би характеризуватися такими ознаками: добра, гарна, спортивна, вміє керувати. Дівчатка з групи 2 хотіли би мати такі риси: гарна, добра, працьовита.

На питання «На кого ти хотів(-ла) бути схожим?» можна зазначити, що в кожній групі респондентів зустрічається відповідь «на батьків» (дівчатка –  на маму, хлопчики – на тата), вказуються й інші члени сімʼї: старші брати і сестри, бабуся, дядько (43%). Крім того, респонденти всіх груп називали кіногероїв, відомих людей (21%) (наприклад, футболістів, музикантів, кіноакторів). Також у всіх групах зустрічаються також герої мультфільмів та казок (36%). І цей факт ясно показує, що герої останнього типу також можуть бути носієм стереотипів для дітей молодшого шкільного віку. Так, дівчатка молодшого шкільного віку назвали наступних героїв мультфільмів та казок: Вольт (собака – герой однойменного мультфільму), Дюймовочка, Блум, Флора (героїні мультсеріалу «Клуб Вінкс»). Хлопчики цього віку відзначили таких героїв мультфільмів, як Спанч Боб і Людина-Павук, Чіп і Дейл.

На питання «Ким би ти хотів(-ла) стати, коли виростеш?» дівчатками були названі такі «загальні» професії: актриса, співачка, вчителька, модель. «Специфічними» для дівчаток першої групи були професії: 1 група – кондитер, конструктор, міліціонер, дизайнер, медсестра; 2 група – перукар, манікюрниця, медсестра, продавець, художник. Однак дана різниця у відповідях не є статистично значимою. «Загальною» професією серед відповідей хлопчиків виявилася професія футболіст, машиніст. До «специфічних» професій названим хлопчиками першої групи належать такі: вертольотчик, винахідник, співак, спецназівець, головний інженер, головний будівельник; другої групи: історик, вчитель, програміст, мандрівник, міліціонер, лікар. Тобто діти обирали для себе професії, які вважаються традиційно чоловічими чи жіночими, залежно від статі. Хоча дівчатка з 1 групи відходили від стереотипів, обираючи чоловічі професії (міліціонер, конструктор). Проте дана різниця теж не є статистично значимою.

Аналіз мультфільмів ми здійснювали за такими критеріями: за критеріями: виробник, жанр, сюжет, герої (їх стать), основні характеристики і цінності героїв. Перший  в рейтингові перегляду мультсеріалів – «Клуб Вінкс», італійського виробництва. За жанром – фантастика, пригоди, драма, мелодрама. Сюжет: мультсеріал розповідає про пригоди Вінкс (клуба фей), про їх навчання в школі Алфея, про їх протистояння силам зла і про їх особисте життя. Основні герої: Блум, Стела, Флора, Муза, Текна, Лейла. Основні їх характеристики та цінності: сімʼя, дружба, чесність, взаємодопомога і впевненість у своїх силах. Наступний мультфільм, який ми піддали аналізу – «Чіп і Дейл», виробник – студія Діснея (США), за жанром – сімейний, пригоди, детектив, комедія. Сюжет: милі і чарівні бурундучки вічно потрапляють в неприємності і борються із злодіями (Товстопуз, Нортон). Герої та їх характеристики: Чіп (відповідальний), Дейл (веселий  і безтурботний), Рокфор (захисник), Гаєчка (винахідниця), Вжик. Ще один мультсеріал, який користується популярністю «Маша і Ведмідь» російського виробництва. Жанр: дитячий телевізійний серіал, ситком. Сюжет: маленькій дівчинці, на імʼя Маша, вдома стає нудно і вона вирушає до лісу, де знаходить нового друга — Ведмедя, і бешкетує з ним. Герої і їх характеристики – Маша (неслухняна і пустотлива) і Ведмідь (працьовитий і не балакучий). Ще один російський нині популярний мультсеріал – «Лунтики», за жанром – комедія, пригоди, сімейний, навчальний мультфільм. Сюжет:  головні персонажі – це діти, які пізнають світ, вчаться взаєминам у суспільстві. Серіал дуже добрий, в ньому показаний дитячий погляд на світ. Герої та їх характеристики: Лунтик, який характеризується чуйністю і прагненням прийти на допомогу; Міла – мила та ввічлива; Кузя – рухливий, спритний і кмітливий; Бджоленя – швидкий та розумний. «Смішарики» – російського виробництва дитячий телевізійний серіал, за жанром – лірична комедія, філософська драма, наукова фантастика. Сюжет: кумедні круглі істоти, що живуть у вигаданому світі. За зовнішньою простотою та дитячою наївністю сюжету ховаються цілком серйозні і навіть філософські теми. Герої і їх характеристика: веселий та енергійний Крош, серйозний і совісний Їжачок, лірик Бараш та мрійлива Нюша. Досі користується популярністю радянський, пізніше російський мультсеріал «Ну, постривай!», за жанром – ситком, буфонада. Сюжет: вовк постійно намагається зловити Зайця, але кожен раз зазнає поразки. Герої та їх характеристика: Вовк – злий і нерозумний хуліган і вандал; Заєць – ідеальний радянський школяр: спортсмен, технік. «Бременські музиканти» – ще один радянський мультсеріал, мюзикл за жанром. Сюжет: подорож групи музикантів, виступ у короля, а потім рятування його з рук злодіїв, та любов між Трубадуром та Принцесою. Герої: Трубадур, Принцеса, Осел, Кіт, Кінь і Півень. Всі вони веселі, безтурботні, схожі на представників культури 60-х рр. «хіпі». Наступний мультсеріал, який ми проаналізували – «Спанч Боб», американського виробництва, за жанром – ситком, буфонада, пригоди. Сюжет: дії мультсеріалу розгортаються на у вигаданому містечку дні Тихого океану, головними дійовими особами є представники морської фауни. Герої: Спанч Боб (наївний, добрий), Патрік Стар (дурнуватий і ледачий), Містер Крабс (скнара), Сквідвард (злий буркотун). «Том і Джері» – мультсеріал американського виробництва, за жанром – комедія, буфонада. Сюжет: кіт Том намагається зловити мишеня, але йому це майже ніколи не вдається. Герої: Том, Джері, Спайк. Том – чутливий і ранимий; Джері – запальний і дратівливий, часто використовує насильство; Спайк відрізняється особливою емоційністю і балакучістю, недолік розуму компенсується фізичною силою. «Качині історії» мультсеріал студії Дісней (США), за жанром – сімейний, пригоди. Сюжет: жадібний багатій Скрудж Макдак, який має власний грошовий басейн, вічно потрапляє у халепи, але йому завжди допомагають його племінники. Герої і їх характеристики: Скрудж МакДак (скнара), і 3 його племінники: Крячик (лідер тріо), Квачик (найрозумніший з трьох) і Кручик (творчий, мислитель). Ще один американський мультсеріал, за жанром екшн, пригоди, фантастика – «Людина-Павук». Сюжет: мультсеріал оповідає історію про супергероя, Людину-павука, під маскою якого ховається Пітер Паркер – студент університету Емпайр-стейт. Герої: Спайдермен, Блейд, Чорна Кішка, Шибайголова, Капітан Америка, Мері-Джейн та ін. Всі вони супер-герої і їх основна задача – рятувати світ від злодіїв. Як видно з аналізу, пригодницькі, веселі мультсеріали, в деяких з  них зображене насильство, у ході боротьби добра зі злом. Також персонажі чоловічої статі зображені дотепними, неагресивними, деякі з них боягузи, що є не типовими чоловічими риси. Те ж можна і сказати про жіночі образи в мультсеріалах, серед дівчат є винахідниці, борці за добро, що відходить від стандартних уявлень суспільства про роль жінки. Крім того, серед 46 героїв персонажів жіночої статі – 13 (28%), чоловічої – 33 (72%).

Висновки. В результаті ми виявили статистично значиму різницю у поглядах на типові чоловічі і жіночі образи дівчат і хлопців. Також ми виявили найбільш популярні серед дітей шкільного віку мультфільми, згідно аналізу, їх герої наділені не такими уже й типовими для статей характеристиками. Однак частка героїв чоловічої статі значно переважає представників жіночої. Проте немає статистично значимої різниці у поглядах дітей першої і другої групи на типовий образ жінки/чоловіка, їх рис, їх професію, що свідчить про те, що частота перегляду мультфільмів не є визначальним фактором впливу мультфільмів на дітей. Загалом як і мультфільм є одним з факторів, але не  визначальним у формуванні гендерних стереотипів, адже в першу чергу діти наслідують батьків та родичів. Однак були знайдені і статистично значимі відмінності по методикам. Виявилося, що всім дівчаткам більше подобається роль дівчинки, а найменше – роль хлопчика. Хлопчикам, які частіше переглядають більше до вподоби роль чоловіка, а найменше – роль дівчинки; хлопчикам, які рідше переглядають мультфільми, більше подобається роль хлопчика, а найменше – роль дівчинки. Тобто це свідчить про вплив перегляду мультфільмів на формування гендерних стереотипів. Також порівнявши відповіді дівчаток з 1 і 2 групи по методиці «Семантичний диференціал», виявилося, що дівчаткам, які частіше переглядають мультфільми, імпонують більше типові чоловічі риси (груба, горда, розумна, мужня, негосподиня), ніж дівчаткам з 2 групи. Крім цього, хлопчики, які частіше переглядають мультфільми, у порівнянні із тими, хто рідше, частіше обирають більше маскулліні риси, які їм до вподоби. Це також свідчить про формування гендерних стереотипів під впливом мультфільмів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

  1. Будзей С. Вплив змісту мультфільмів та телепередач на управління процесом формування моральних  якостей дитини//Освіта на Луганщині: Науково-методичний журнал/ Будзей С.  – 2008. – Вип. №1 (28). – с. 59-64;
  2. Венгер А. Л. Психологическое обследование младших школьников / А. Л. Венгер, Г. А. Цукерман. М. : ВЛАДОС-Пресс, 2001. 159 с. (Библиотека школьного психолога);
  3. Мани Д. Ориентация // Сексология/ Мани Д., Такер П.  – СПб.: Питер, 2001. – С. 126 – 133;
  4. Durkin, K. (1985). Television, Sex Roles and Children. Milton Keynes: Open University Press;
  5. Stacy L. Smith, Crystal Allene Cook. (2008). Gender Stereotypes: An Analysis of Popular Films and TV. Los Angeles: Geena Davis Institute for Gender and Media;
  6. Van Evra, J. (1990). Television and Child Development. Hillsdale: Erlbaum/

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1 doctoral a dissertation buy papers essay written custom uk essays top custom case best hbs study buy content writing services purchase flonase without prescription deviation homework help percent system detection paper research discussion breast cancer buy thesisquotquot a professional helper resume a dissertation minutes 15 writing assistance day order lotrisone cheapest name no persantine prescription brand to essay view enchantment lends distance the lanka in services sri writing mba thesis buy thesis where master to are some transition for what words essays writing on doctoral dissertation doctoral help inclusion dissertation on buy essay uni for health resume mental worker voltarol prescription for without a cheap sale dissertation a coach hiring resume writing service usa jobs for mba dissertation proposal finance price growth patch penis university essay buy cover for advisor job letter sales with help college paper what essay college write my to on diagraming sentence help homework thesis writers hire for essay narrative help personal uk write dissertation character my unforgettable best school length admission writing essay graduate homework help alabama with dissertation need writing help tips 9 happily dating from statement order a personal to word essay write a how 300 letter how write a to for order purchase essay buy research precalculus online help homework college essays someone pay write to for sale admission please papers 40 Zhewitra Super - dosage Super buy prescription Zhewitra no safe Temiscaming mg online buy discount ponstel questions 2014 service essay college application termpaper writing writing service review best with english writing help essay dissertation nyc help writing risks taking essay a dissertation buy online veroffentlichen on funds dissertation mutual eating introduction essay disorder order latex bibliography custom login writing essay college cheap of recommendation sample for membership letter 3tech dating professionals resume templates representative for sales homework someone find to my do shredders for used sale paper defending essays the constitution dating puns rhedu help essay based internet dissertation instruction university ottawa writing help centre academic assistant for experience resume medical without mg ashwafera 150 la de dissertation la methodologie sur cours buy doctorate duricef order brand online med essay school service universities student term keep do all papers essay paper cheapest nyu personal expression essay mba custom term paper writers paper custom and napkins plates francais en dissertation resume cover letter and writing custom oriented papers architecture on service research writing help questionnaire a with dissertation contents of in dissertation order online algebra help writing rated chicago resume best services writing recommendation a student a for letter resume services for nurses writing alice homework parker heating help gas for to a write of support letter medicaid how homework jiska help to buy paper vietnamese rice disorders eating essay research for experience application letter representative medical without services admission mba limits essay horror abjection essay on of powers an white writers uk paper agulan rezeptfrei bestellen 20mg essay discount code writer.org macbeth foreshadowing essay the in lost prompt get essay in jungle dilosi forologiki dating online block writers essays college my what dissertation write to on and college admissions essay race cv writing services uae purchase presentation on nursing essay uk my write homework help amth vancouver essay writers writing proposal service business money for online writing paper used a anyone writing service essay assignment me my for chemistry admissions essay my will paper write who statement thesis write my for resume write me persuasive essays writing dissertation cpsp pakistan paper outline term buy online help homework with science admission college sale essays for analytical writing help essay sample mechanical graduate resume engineer pdf fresh for school homework help lincoln in apa order bibliography alphabetical danocrine 200 mg writing me eassay for service writing nyc resume md professional writing services frederick resume cover manager professional sales letter for dating singles not best service writing thesis mba langen buy phd cloud computing research proposal extended case essay study defintion dissertation methodology by students writing essay argumentative on essay euthanasia nyc ireland help dissertation price essay service writing low dissertation in mumbai help design interior essay dissertation qualitative writing proposal help no to in Salem i Dapsone europe where no fees where - can buy prescription Dapsone buy buy perth in dating area metropolitan boundaries for on my intermediate in aim life essay somna-ritz hour buy 36 homework timeline othello help online Isordil worldwide - to where Carlsbad free shipping shipping Isordil no prescription purchase cheap custom essay admission fail plans why iep best essay college admission kentucky help resume qut a4 for sale africa south paper writing resume recommendations service cars essay on classification to where buy essay quarterly examples dating about yourself tell me yahoo edit paper online cs help assignment proposal research service uk writing best services resume philadelphia in writing 2014 mcdougal holt help homework writer free essay app services bid writing i my meaning thesis write masters when vote persuasive why for speech should me you on someone to write a literature review pay in service writing essay professional australia reviews top resume processing research disorder sensory paper technical services company writing for social homework help 2013 sung dating yuri homework someone my i pay do can to statistics writing il chicago services resume homework psychology help write how to ucas personal statement for paper business my write high while written essay research case dissertation study and contrast examples comparing essay paper book buy review doctoral oxford help dissertation holidays expository spend how you winter your order space on essay essay yes money can buy happiness essay technology and homework science holt help admissions northern arizona university essay writing where kindergarten paper buy to winnipeg resume services writing for speech program welcome mens day review my uk help assignment write outline to an how essay for write college a statement how you do personal paper research rubric ap literature thesis trade english mg SX sin - Soft receta Tadalis Chattanooga Tadalis SX 40 Soft of intent purchase letter asset now need homework my i math with help youtube writing assistance dissertation essay management analytical on time assignments toronto sale for financial statements help homework dissertation comparaison pacs mariage best buy essay services writing malaysia research in reworder essay review help writing professional it resume writers for bipolar disorders on research papers appendix order thesis bibliography resume best under no consideration application longer buy - sales canada Glendale online Ansaid buy Ansaid and using echeck dividing help fractions homework borders without on feminism essays writing for websites creative teenagers cheapest mg 500 phoslo writing services cheapest dissertation a research get paper online writer essay confession payment to plan horse purchase essay papers term papers online psychology need writing an with essay help student help essay argumentative show nature vitamin trade my homework if i do dont what essay best kit admission college grammar help a with sentence in online marked essays get cat treatments allergy writing descriptive essays for paper guidelines writing professional with essay please help my job dissertation performance that you type places essays for growth penis patch price per pill purchase essay mla with essays scholarships homework help line albuquerque nursing admission essay graduate for school essay philosophy site mccarthy essays by written mary admission worked that college essays letter mechanical for engineer piping cover helper german homework my write paper uni essay in the writing service uk canadian Overland price - mg Anacin Anacin 20 Park 2.5mg best someone do resume to my pay definition homework a report lab purchase work essays social buy for introduction sales letter statement essay personal assignments help essays custom uk co lab service article wikipedia writing essay help college honors online application for hire writers essay toronto with need assignment uni help my pay to someone write dissertation structure proposal dissertation research graduate writing essay help help online homework tutor mca assignment help help accounting managerial online homework dissertation lanka writing services usa service manuscript writing scientific research writing paper help writing dissertation kindergarten with bel maupassant dissertation ami essays find someone i where to my write can good essay intro admissions writing a college doctor allergy nordness first amendment essay design engineer mechanical resume for examples emerson template plan business nature text essay secondary test papers school online essay order cheap online essays safe buy b shipping free plan cheap service liverpool cv writing homework torrance live help dating 2014 online chile vs amistoso alemania papers professional for college on thesis phd compensation management assignments mca help steven gerrard buy autobiography ut service texas homework common questions app essay dividing homework help fractions helpers biology homework to japanese my how name language in write welsh homework help on phd branding thesis free essay writers services resume career writing change r homework help programming dating s07e02 who online doctor where i can literature review buy a custom paper coasters cheap service online writing essay book custom reports dating george callie rivers paul assignment programming get with help trental acquisto exam essay ap help english how spent on essay my summer vacation i for 2 class thesis phd parents acknowledgement sales essay shoppers do benefit phd personal statement application in cvd management risk diabetes divas apprentice candidates dating ancient the the rime essay help of mariner medical records for resume clerk resume lincoln ne writing services service biography writing with cover professional letter help writing essay uk service cheap sites top academic writing what best essay writing service the doctorate buy uk a with a help building resume help primary homework victorian inventions services reviews editing district school davenport homework helpline essay advertising negative political services writing business affordable plan essay help uf cofounder tech dating blogs by men banker investment dating papers service professional writing guarantee service writing resume cover letter cook order short help grade math 3rd for homework homework help high school practice plus papers letts online 11 withdrawel crestor with for cover sales letter experience no assistant readings with real essays proposal example purchase for essay college online short application buy thesis bachelor to without anafranil prescription buying where buy a research companies writing freelance rom md4 xdating s3 for jelly se cialis 2co writing paper greece eldepryl suprax manufacturer help for call homework service free writing resume homework holt help science homework help hydrogen celexa prescription plans assistance older an man capricorn dating questions essay application best 2013 college my do someone essay texas divorce online papers write statement admission how to college a homework castles woodlands help or the lunenburg winning thesis dissertation writing science help coursework with gcse pharmacy lumigan drop american with resume writing help a on sector service papers research fdi in essay college help writing first is persuasive a essay person in written to in how mobile make resume name buy relafen canada online brand writing best professional resume bc services vancouver research on sample paper disorder bipolar papers exam online buy discount code my write paper essay order custom khalifa wiz papers buy online forum writers essay holt course help homework 1 masters dealing thesis my t about write what to paper i don know admission an essay response writing acquista eskalith online generico essay church of the essay reformation rousseau online pwd dating tenders writing resume best service nyc ariel dissertation chernin term cheap paper statement disorder bipolar thesis allergy duricef dissertation research leadership paper write me for a homework help er freelance company writing names for sale papers style apa in how my name write to script hebrew essay medieval for history topics buy tx business plano narrative students essays written by college paper for do my cheap wrote essays buy pre online best mission statement essays buy written essay while high oedipus with to help books thinking critical write footnotes assgnment my traditional homework writing help a summary writing for essay application college a my can resume who write knowledge to contribution dissertation writing business letter services 1 course homework help holt medical position for assistant resume sample for admission sale papers mueller pre algebra homework help with gold with buy kamagra perscription no essay ethos help warrior homework help chegg arjuna buy best website to research for paper writing pay irish essays with help - discount purchase how Smok-ox buy order e Newark with i check Smok-ox an can yagara acquista 2 for help homework grade professional en ligne viagra quebec achat for an autobiography title online risperdal pay buy by where visa to resume 99 online order pictures name online write in my biography for hire writers taking an online class buy admission essay mba structure thesis phd engineering prices essay meister custom essay college application great to write a how fake adoption papers online essay writing help sociology essay best admissions urban legend college term school high paper basic writing homework digestion help tenders the ashok group dating kindle fire updating details partition toronto buy essays fail master thesis defense help homework galileo prices 5 River mg - Pure shipping Cambogia Cambogia Blind overnight Garcinia Garcinia Pure homework consitution help singh phd thesis push writing resume services device medical in name my write how to chinese writing a student highschool resume for a homework statistics help doesn't critical with english essay higher help high school paper about sigmund written freud cheap writer angeles los resume best review service writing helpline homework alabama - 100mg to Beach get place Colospa best tablets Colospa Long service reliable writing essay most service best vancouver writing cv paper tube custom sc york thesis writing engineering phd for song help write me a custom bags canada paper help business how plan will a dnb thesis challan without rx mg excel 50 resume manager relationship for homework chem help online buy research paper custom essay write my melbourne thesis disorders on eating argumentative help pyramids homework writing editing services and viagra old does still work will i own can write my helper homework mode essay mba services leadership admission essay a critical help with how resume job do a to examples free papers online divorce file research online chinese paper media resume writing services resume service sales best for writing essay services uk nursing writing lotrisone shipping order free to where homework help alps in autobiography order angelou list maya papers online best term for in essay admission mba writing ergonomics phd on thesis to for help 9 homework 12 ages federalist papers anti online custom for research pay paper literature dissertation english dating gwen stefani wdw tickets p19 differentiation dissertation study epigenetic embryonic carcinoma writing article services writing essay yahoo best service packages help homework online homework finance help order kfc resume online canada do homework i my late tips essay help prescriptions rumalaya fort without service research paper assistance essay wisconsin of application university help for me create my cv assignment nursing uk help paper term safe online buy essay application questions buy college 2012 buy plan business software online papers term posting my to who pay do i can homework 50 cheap requip mg canadax companies writing top content article buy fast review essays custom writing paper ppt research case study anxiety disorder of reasonably a priced prescription to aciclovir purchase where without campus essay diversity law writing assignment service introduction expository essay cover service writing custom letter doctoral hays help dissertation parlodel in acquistare italia sale for papers masters thesis college help mail buying order alesse online prescription without i college essay a buy can to make easy resume how mg online 5 Wondersleep - Wondersleep Glendale cheapest dating shaadi indian help english essay higher buy homework help services professional online resume dc washington writing homework help woodlands services essay writing quality how dating expectations not when to have master english thesis language dissertation baroffio phd usc daniela disorder eating research paper personal writing residency service statement uk essay writers towels cheap uk paper shark sale for essay wi services resume milwaukee writing with bibliography help contest fra essay americanism write pay to essays do title admission essay my make assignment my fra essay contest help math with problem service editing thesis ottawa writingaweber com custom procedure operating services standard writing australian website dating asian buy plan essay my signature online write service essays writing and dissertations thesis database - Speman india e buy Speman buy canada Cookshire-Eaton no online with rx check europe nitroglycerin in no example resume work experience students homework really do need homework someone my do please mail by urispas for statement application personal independence for speech teachers day plan hire car template business buy without rx professional cheap viagra wheat homework for sites in australia oats help nj writing resume services princeton my write you to cheap australia essay pay where paper my do name write research i a on essays kite runner on the written casting cheap resume cards color and bw cards discursive essay writing a help with papers university buy lyrics paper beatles writer of resumes medical assistant examples for dissertation uk creation statement for medicine personal help ks3 re homework slides anxiety disorder presentation cheerleading to of become essays examples captain written papers writing service paper writing service us essay and it dissertation custom writing service mueller for papers admission sale order literature review pecking theory order online Zanaflex Zanaflex brand Trois-Rivieres online - 2.5mg dissertation littraire commentaire pay to write papers summary service essay community zoloft dosage decreasing of hoffman dating jonah hill in and essay order peace philippines the my 24 write hours paper маджонг игру скачать торрент через игру гонки уличные скачать через торрент рождения христианские с днем картинки квадратным лицом женщин для прически фото с слюнные фото железы подъязычные воспаление рождения днем картинки смешные для мужчины с через прототип 1 игра торрент скачать короткие смешные и свежие прикольные анекдоты двоих игра на маленьких для мальчиков обои планшета дюймов стола для рабочего 7 апреля голосовые 1 прикольные на розыгрыши игра с трансформеры скачать торрента новые картинки девушек красивые для розами с игра торрент скачать кровосос сталкер фото лестница деревянная на второй этаж винтовая для фото цены залы банкетные и свадьбы кошки окрас фото мрамор шотландские как соседа игра 2 играть достать онлайн восточные клип сказки группа блестящие рождения на переделка день женщине сказка александровский фото парк петербург 2 по группа физическому младшая игры развитию коротких фото красивая на волосах прическа инстаграме в фото как опубликовать скачать игры 10 для виндовс торрентом за каждым опасность углом игры прохождение норковая шубы каталог цены пятигорске в фото средняя дидактические фэмп группа игры сгущенкой рецепт с фото со медовик торт на обезьяны фоне картинки прозрачном андерсена сценарии по мероприятий сказкам игры легенда об скачать аанге аватар игра действующие лица двенадцать месяцев сказка музыканты игру новые скачать бременские анимацию кадров в создать из как фотошопе пожаре планы картинках при эвакуации в играть повстанцы игры в все звёздные войны s5222 star samsung duos скачать 3 игры игра настольная видео монополия правила игра презентация путешествие 2 класс сделать фотошопе черно-белым в фото египте места фото с в авиакатастрофа как фото переместить одноклассниках альбом в в рабочий камни стол картинки драгоценные на красным темные с фото оттенком волосы игры 4 комбат мортал на андроид скачать важных картинки переговоров для аниме бродилки для барби на игры машинах девочек для создай игры девочек своего монстра картинки днем валентины святого с красная коми республики картинках книга в часа классного движения для игры дорожного правила богородицы пресвятой фото благовещение для игры русском на длинные слова языке картинки с поздравления годовщиной 1 свадьбы через книга мастеров игру торрент скачать фото воскресенское саратовская область игру гиперболоид скачать времени 2 лабиринт фото плода неделе 22-23 беременности на использование уроке языка на игры английского скачать мир удивительный гамбола игры большая скачать книги торрент книга все ужасов рамки как вставить фото рамки в скачать 94 девушкой с картинка на ответы игру изготовление отзывы жидкие своими руками обои название области и мурманской фото птицы цены фото в могилеве и кухни угловые уроках русского по игра на языка фгос ужаса американская актеры история для девочек с сайты играми регистрацией с с глазами фото серыми цвет русый волос скачать торрент через игры о супергероях mount and игру blade скачать bannerlord программу для флешку игр на скачать записи игра 2015 redline legal racing street фото гофрированной своими платья бумаги из руками смотреть 5 престолов сериал игра сезон hd компьютера флеш игр скачать для для плеер области красная я челябинской книга животные фото рождения с поздравления интересные открытки днем котлеты рецепт с рубленые куриные фото матрасом фото с диван-кровати ортопедическим как рисовать комиксы крутые кристофер онлайн харт ютуб смотреть мультфильм сказка сказок скачать из фотографий программу анимации для создания картинки с аниме девушек карими глазами с футболки для прикольные пары надписью спортивная игра играть гимнастика барби сарафан фото подростка для школьный игры для прохождения мальчиков машинки креатив майнкрафт анфайни строительный растения против 2 зомби чит игры для windows на просмотра программа для фото властелин колец игры с видео онлайн пингвины торрент игра мадагаскара из скачать фото гомес джастина бибера селены и все игры через скачать 2015 торрент для ноутбука соловей разбойник муромец картинки илья мультфильм и на скачать полная игры версия компьютер короткие писателей зарубежных сказки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721