ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена проблемі вивченню впливу мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку. Представлено дослідження по вивченню даної проблеми, його опис та процедура проведення. Також ґрунтовно описані висновки.

Ключові слова: гендерні стереотипи, молодший шкільний вік, мультиплікаційні фільми, фемінність, маскулінність.

Статья посвящена проблеме изучению влияния мультипликационных фильмов на формирование гендерных стереотипов у детей младшего школьного возраста. Представлены исследования по изучению данной проблемы, его описание и процедура проведения. Также основательно описаны выводы.

Ключевые слова: гендерные стереотипы, младший школьный возраст, мультипликационные фильмы, фемининность, маскулинность.

This paper describes the effect of cartoons on the formation of gender stereotypes and the peculiarities of perception of cartoons among the children of primary school age. The peculiarities of cartoons because of which the child of primary school age spends so much time watching them are studied.

Keywords: primary school age, gender stereotypes, cartoons.

 

Постановка проблеми. Проблема формування гендерних стереотипів хвилює науковців вже не один рік. Проте з кожним роком змінюються фактори впливу на суспільство. На мою думку, основою суспільства є діти. Саме на них вагомий вплив мають засоби масової інформації, а саме мультиплікаційні фільми. З кожним роком мультфільми викривлюють бачення про ідеальну жінку чи ідеального чоловіка. Їм приписуються різні суспільні ролі. Навіть в телебаченні можна зустріти чоловіків з більш фемінними рисами, що приводить дітей до хибного бачення чоловічої статі. З моменту виникнення мультфільмів вони активно відпрацьовують способи впливу на поведінку індивідів, підштовхуючи їх до несвідомого проектування символічного зображення в реальне життя. Таким чином виникає гостра потреба у дослідженні механізму впиву мультиплікаційних фільмів на дитячу свідомість, зокрема на формування гендерних уявлень, адже, надалі людина починає вагатись у існуючих уявленнях про гендерні ролі. У зв’язку з чим тема нашого дослідження є актуальною.

Аналіз останніх  досліджень та  публікацій  з цієї проблеми показав, що дослідженням впливу перегляду мультиплікаційних фільмів на глядача займалися багато закордонних (К.Дуркін [4], Дж.ВанЕвра [6], С.Сміт [5]) і вітчизняних учених (О.Венгер [2], С.Будзей [1]). Так, більшість цих вчених вивчали особливості прояву гендерних стереотипів у мультиплікаційній продукції, а також перевіряли наявність впливу на формування усталених уявлень про гендерні ролі у глядачів. Тому виникає проблема дослідження саме такої вікової категорії як молодший шкільний вік, зокрема чи піддаються наслідуванню молодші школярі типових чоловічих та жіночих персонажів з мультфільмів.

Результати експериментального дослідження. Виходячи з цього, метою експериментальної частини є виявлення та дослідження особливостей впливу перегляду мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів дітьми молодшого шкільного віку.

Вибірку експериментального дослідження склали 53 дитини з Освітнього центру «Успіхх» (29 жіночої та 24 чоловічої статі, середній вік дітей = 9,76). Вибірку було поділено на тих, хто переглядає мультфільми часто (група 1) та тих, хто переглядає мультфільми рідше (група 2) (по 25 досліджуваних у кожній групі).

Дослідження проводилося у 2 етапи. На першому етапі ми виявили формування гендерних стереотипів, їх особливості, і порівняли показники у двох групах. Для цього ми використали методику «Східці» (модифікація Якобсона), методика «Семантичний диференціал» та анкету для виявлення уявлення дітей щодо типового образу жінки/чоловіка. На другому етапі ми створили просвітницький інтерактивний урок, спрямований на зменшення рівня формування гендерних стереотипів.

Для діагностики статевої приналежності дитини, як показника гендерних стереотипів, була використана методика «Східці» [3] запропонована Якобсон С. Г. як модифікований для дітей варіант методики «Самооцінка «Дембо-Рубінштейн». Основою методики є виконання малюнку східців, в яких є п’ять сходинок. На верхній сходинці розміщується статева належність (роль), яка найбільше подобається дитині, а на найнижчій – та, що подобається найменше. Дітям пропонується 5 слів – чоловік, жінка, дівчина, хлопець, я, які необхідно розташувати на східцях.

Після проведення методики «Східці» ми отримали наступні результати. У  1-ій групі серед дівчаток: 11% вибрали найкращою статевою роллю – чоловіка, 18% – жінку, 32% – дівчинку, 9% – хлопчика, і 30% – Я (себе самого); серед хлопчиків такі показники: 27% найбільше подобається роль чоловіка, 16% – жінки, 12% – дівчинки, 28% – хлопчика і 17% – Я (себе самого). При чому відповіді хлопчиків і дівчаток відрізняються на статистично значимому рівні (t=1,45) на рівні р>0,05.

Уже у 2-ій групі були виявлені наступні показники серед дівчаток: 12% вибрали найкращою статевою роллю – чоловіка, 23% – жінку, 31% – дівчинку, 8% – хлопчика, і 26% – Я (себе самого); серед хлопчиків такі показники: 21% найбільше подобається роль чоловіка, 15% – жінки, 10% – дівчинки, 35% – хлопчика і 19% – Я (себе самого). При чому відповіді хлопчиків і дівчаток відрізняються на статистично значимому рівні (t=1,38) на рівні р>0,05. Також нами була знайдена статистично значима різниця у відповідях у групі 1 і групі 2 на рівні (t=1,67) на рівні р>0,05.

Для характеристики і аналізу якісного змісту статево-рольової ідентифікації ми використали методику «Семантичний диференціал». Суть методики полягає в тому, що дітям пропонували відповісти на запитання і оцінити за семибальною шкалою від -3 до +3, кому – хлопчикам-чоловікам чи дівчаткам-жінкам – властивіша та чи інша якість.

Обробивши дані за методикою «Семантичний диференціал» ми отримали наступні дані. У групі 1 серед хлопчиків середні значення за характеристиками, які вони приписують своїй статі такі: сильний – слабкий (2,1), добрий – егоїстичний (4,7), охайний – неохайний (2,9), чесний – нечесний (4,4), поступливий – впертий (5,9), дратівливий – стриманий (3,6), веселий сумний (6,0), жорстокий – ніжний (5,0), незалежний – залежний (1,9), кремезний – тендітний (2,4), розумний – дурний (2,7), швидкий – повільний (2,3), злий – добрий (2,9). Дівчатка так приписують своїй статі характеристики: ніжна – груба (3,1), гарна – негарна (1,2), охайна – неохайна (4,3), чесна – нечесна (4,5), покірна – горда (4,3), радісна – страждаюча (2,2), господиня – негосподиня (5,1), дбайлива – байдужа (3,1), щаслива – нещасна (2,1), розумна – дурна (3,9), емоційна – стримана (4,4), тендітна – мужня (3,4), зла – добра (3,6). У 2 групі показники були наступними: серед хлопчиків середні значення за характеристиками, які вони приписують своїй статі такі: сильний – слабкий (3,6), добрий – егоїстичний (4,2), охайний – неохайний (3,1), чесний – нечесний (4,3), поступливий – впертий (5,5), дратівливий – стриманий (3,5), веселий сумний (6,1), жорстокий – ніжний (5,8), незалежний – залежний (2,4), кремезний – тендітний (2,4), розумний – дурний (2,6), швидкий – повільний (2,7), злий – добрий (3,3). Дівчатка з 1 групи так приписують своїй статі характеристики: ніжна – груба (3,9), гарна – негарна (1,1), охайна – неохайна (4,2), чесна – нечесна (3,9), покірна – горда (3,8), радісна – страждаюча (2,1), господиня – негосподиня (4,2), дбайлива – байдужа (2,9), щаслива – нещасна (2,2), розумна – дурна (2,7), емоційна – стримана (3,1), тендітна – мужня (4,2), зла – добра (4,1). При чому порівнюючи відповіді дівчаток і хлопчиків з 1 і 2 групи ми виявили статистично значиму різницю (у групі дівчат t=1,69; у групі хлопців t =1,37) на рівні р>0,05.

В опитування анкети входили відкриті питання, які стосувалися найулюбленіших мультфільмів, героїв, їх якостей, а також уявлення дітей про образ жінки/чоловіка:

1.      Які мультфільми тобі найбільше подобається дивитися?

2.      Як часто ти їх переглядаєш?

3.      Який герой тобі найбільше подобається; назви риси, які тобі найбільше до вподоби?

4.      Які риси має мати ідеальний чоловік, жінка?

5.      Які риси, з тих які ти назвав(-ла) щойно, хотів(-ла) би мати?

6.      На кого ти хотів(-ла) бути схожою?

7.      Ким би ти хотів(-ла) стати, коли виростеш?

Також ми проаналізували мультфільми, характеристики їх основних героїв за критеріями: виробник, жанр, сюжет, герої (їх стать), основні характеристики і цінності героїв.

В результаті було виявлено, що серед дітей молодшого шкільного віку користуються популярністю наступні мультфільми (і, відповідно їх улюблені герої): «Лунтики» (Лунтик, Міла), «Маша і ведмідь» (Маша)», «Ну, постривай!» (Заєць), «Бременські музиканти» (Принцеса, Трубадур), «Клуб Вінкс» (Блум, Лейла, Флора, Стела), «Том і Джеррі» (Джері), «Спанч Боб» (Спанч Боб), «Смішарики» (Крош, Нюша), «Людина-Павук» (Спайдермен), «Чіп і Дейл» (Чіп, Дейл, Гаєчка), «Качині історії» (Дональд Дак). Кількісне відношення переважання у перегляді мультфільмів та їх героїв серед дітей проілюстровано у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. «Найпопулярніші мультфільми та їх герої серед дітей молодшого шкільного віку»

 

Улюблені мультфільми Кількість дітей, які їх обрали Улюблені герої
1 «Клуб Вінкс» 20,5 % Блум, Лейла, Флора, Стела
2 «Маша і ведмідь» 17,0% Маша
3 «Лунтики» 16,8% Лунтик, Міла
4 «Смішарики» 15,1% Крош, Нюша
5 «Ну, постривай!» 10,6% Заєць
6 «Бременські музиканти» 7,7% Принцеса, Трубадур
7 «Спанч Боб» 5,4% Спанч Боб
8 «Качині історії» 2,2% Дональд Дак
9 «Чіп і Дейл» 1, 9% Чіп, Дейл, Гаєчка
10 «Том і Джеррі» 1,6% Джеррі
11 «Людина-Павук» 1,2% Спайдермен

 

З таблиці видно, що найбільшої популярністю користується мультфільм «Клуб Вінкс», «Лунтики» і «Смішарики». Найменш популярним є «Людина-павук».

Наступним нашим завданням було виявити частоту перегляду мультфільмів дітьми молодшого шкільного віку. Дуже важко було знайти, дітей, які не дивилися мультфільмів взагалі. Тому ми поділили вибірку на тих хто дивиться мультфільми кожного дня (50 %) і тих хто переглядає їх 2-4 дня на тиждень (50%). Група дітей, які переглядають мультфільми щодня зіграли роль експериментальної вибірки, і ті, хто не переглядає.

Також, визначивши найулюбленіших персонажів мультфільмів, ми виявили які риси їх найбільше приваблюють. Ми це зробили для того, щоб порівняти визначені дітьми риси та ті, які у суспільстві стереотипно вважаються чоловічими чи жіночими, і в результаті цьому припустити про формування гендерних стереотипів під впливом орієнтації на персонажів мультфільмів – носіїв цих рис. При чому були виявлена статистично значима різниця у відповідях дівчаток і хлопчиків. Так, дівчатка молодшого шкільного віку найчастіше вказували на такі якості: добра, гарна, управляє чим-небудь. У хлопчиків зазначалося про такі риси, як сила, дотепність, прикольність.  Як бачимо, дівчата обрали «стереотипні» риси – гарна і добра. Характеристика ж «управляє чим-небудь» – нова так, як героїні нових мультсеріалів зображуються незалежними, бойовими, здатними керувати іншими, бути лідерами. Хлопчики ж обрали таку стереотипну рису, як сила; дотепність, прикольність – це новоутворення, у звʼязку із зображенням героїв чоловічої статі у мультфільмів з такими рисами.

Загалом у 1 групі дітей було виявлено такі внутрішні риси персонажів: безстрашний, ввічливий, веселий, добрий, забавний, турботливий, цікавий, досвідчений, сміливий, всіх рятує і перемагає, володіє незвичайними здібностями (виконує бажання, володіє магією, керує водою, землею і т. д.), спритний, милий, худий, сильний, гарний спортсмен. У 2 групі дітей найчастіше зустрічаються такі риси: веселий, добрий, чуйний, смішний, розумний, працьовитий, гарний, багатий, сильний, мужній, такий, що допомагає, рятує.

Наступним блоком питань ми мали на меті узагальнити уявлення дітей про образ ідеального чоловіка/жінки. Так, у групі 1 і групі 2 вони не дуже відрізнялися. Досліджувані хлопчики з групи 1 зазначали про такі риси ідеального жінки чоловіка: сильний, заробляє гроші, любить спорт, працьовитий, смішний, самостійний. У групі 2 вони визначили такі риси чоловіків: сильний, розумний, трудящий, спортивний, агресивний, смішний. Типовий жіночий образ досліджувані дівчатка 1 групи наділили такими характеристиками: добра, ніжна, гарна, спортивна, спритна, модна, вміє керувати, лідер. У 2 групі вони виділили такі риси ідеальної жінки: гарна, така, що допомагає, любить дітей, добра, працьовита. Однак є суттєві відмінності на статистично значимому рівні між відповідями хлопчиків і дівчаток. Так, хлопчики зі всієї вибірки наділили типовий жіночий образ такими рисами: гарна, слабка, молода, спортивна. Тобто з відповідей видно, що хлопчики, на відміну від дівчаток, більше звертали увагу на  зовнішні характеристики (тобто фізичні, поведінкові). Дівчатка ж визначили такі основні риси чоловічого образу: сильний, красивий, добрий, такий, що допомагає і рятує, ніжний, веселий. А дівчата, як видно, наділяють чоловіків типово фемінними рисами (добрий, ніжний), що може пояснюватися тим, що вони сприймають його як партнера, адже для більшості героїнь мультфільмів основною метою є любовні романтичні  стосунки з протилежною статтю. Дані результати проілюстровані у таблиці 1.2.

Табл. 1.2. Пріоритетні риси для хлопчиків і дівчат у першій і другій групі.

Група Визначені риси
Хлопчики групи 1 (чоловічий образ) сильний, заробляє гроші, любить спорт, працьовитий, смішний, самостійний
Хлопчики групи 2 (чоловічий образ) сильний, розумний, трудящий, спортивний, агресивний, смішний
Дівчатка групи 1 (жіночий образ) добра, ніжна, гарна, модна, вміє керувати, лідер, спортивна, спритна
Дівчатка групи 2 (жіночий образ) гарна, така, що допомагає, любить дітей, добра, працьовита
Хлопчики 1 і 2 групи (жіночий образ) гарна, слабка, молода, спортивна
Дівчатка 1 і 2 групи (чоловічий образ) сильний, красивий, добрий, такий, що допомагає і рятує, ніжний, веселий

 

При чому з тих, рис які діти визначили, хлопчики із групи 1 хотіли би мати наступні: сильний, смішний, працьовитий, багатий. З групи 2 – розумний, сильний, трудящий, смішний. Дівчатка з групи 1 хотіли би характеризуватися такими ознаками: добра, гарна, спортивна, вміє керувати. Дівчатка з групи 2 хотіли би мати такі риси: гарна, добра, працьовита.

На питання «На кого ти хотів(-ла) бути схожим?» можна зазначити, що в кожній групі респондентів зустрічається відповідь «на батьків» (дівчатка –  на маму, хлопчики – на тата), вказуються й інші члени сімʼї: старші брати і сестри, бабуся, дядько (43%). Крім того, респонденти всіх груп називали кіногероїв, відомих людей (21%) (наприклад, футболістів, музикантів, кіноакторів). Також у всіх групах зустрічаються також герої мультфільмів та казок (36%). І цей факт ясно показує, що герої останнього типу також можуть бути носієм стереотипів для дітей молодшого шкільного віку. Так, дівчатка молодшого шкільного віку назвали наступних героїв мультфільмів та казок: Вольт (собака – герой однойменного мультфільму), Дюймовочка, Блум, Флора (героїні мультсеріалу «Клуб Вінкс»). Хлопчики цього віку відзначили таких героїв мультфільмів, як Спанч Боб і Людина-Павук, Чіп і Дейл.

На питання «Ким би ти хотів(-ла) стати, коли виростеш?» дівчатками були названі такі «загальні» професії: актриса, співачка, вчителька, модель. «Специфічними» для дівчаток першої групи були професії: 1 група – кондитер, конструктор, міліціонер, дизайнер, медсестра; 2 група – перукар, манікюрниця, медсестра, продавець, художник. Однак дана різниця у відповідях не є статистично значимою. «Загальною» професією серед відповідей хлопчиків виявилася професія футболіст, машиніст. До «специфічних» професій названим хлопчиками першої групи належать такі: вертольотчик, винахідник, співак, спецназівець, головний інженер, головний будівельник; другої групи: історик, вчитель, програміст, мандрівник, міліціонер, лікар. Тобто діти обирали для себе професії, які вважаються традиційно чоловічими чи жіночими, залежно від статі. Хоча дівчатка з 1 групи відходили від стереотипів, обираючи чоловічі професії (міліціонер, конструктор). Проте дана різниця теж не є статистично значимою.

Аналіз мультфільмів ми здійснювали за такими критеріями: за критеріями: виробник, жанр, сюжет, герої (їх стать), основні характеристики і цінності героїв. Перший  в рейтингові перегляду мультсеріалів – «Клуб Вінкс», італійського виробництва. За жанром – фантастика, пригоди, драма, мелодрама. Сюжет: мультсеріал розповідає про пригоди Вінкс (клуба фей), про їх навчання в школі Алфея, про їх протистояння силам зла і про їх особисте життя. Основні герої: Блум, Стела, Флора, Муза, Текна, Лейла. Основні їх характеристики та цінності: сімʼя, дружба, чесність, взаємодопомога і впевненість у своїх силах. Наступний мультфільм, який ми піддали аналізу – «Чіп і Дейл», виробник – студія Діснея (США), за жанром – сімейний, пригоди, детектив, комедія. Сюжет: милі і чарівні бурундучки вічно потрапляють в неприємності і борються із злодіями (Товстопуз, Нортон). Герої та їх характеристики: Чіп (відповідальний), Дейл (веселий  і безтурботний), Рокфор (захисник), Гаєчка (винахідниця), Вжик. Ще один мультсеріал, який користується популярністю «Маша і Ведмідь» російського виробництва. Жанр: дитячий телевізійний серіал, ситком. Сюжет: маленькій дівчинці, на імʼя Маша, вдома стає нудно і вона вирушає до лісу, де знаходить нового друга — Ведмедя, і бешкетує з ним. Герої і їх характеристики – Маша (неслухняна і пустотлива) і Ведмідь (працьовитий і не балакучий). Ще один російський нині популярний мультсеріал – «Лунтики», за жанром – комедія, пригоди, сімейний, навчальний мультфільм. Сюжет:  головні персонажі – це діти, які пізнають світ, вчаться взаєминам у суспільстві. Серіал дуже добрий, в ньому показаний дитячий погляд на світ. Герої та їх характеристики: Лунтик, який характеризується чуйністю і прагненням прийти на допомогу; Міла – мила та ввічлива; Кузя – рухливий, спритний і кмітливий; Бджоленя – швидкий та розумний. «Смішарики» – російського виробництва дитячий телевізійний серіал, за жанром – лірична комедія, філософська драма, наукова фантастика. Сюжет: кумедні круглі істоти, що живуть у вигаданому світі. За зовнішньою простотою та дитячою наївністю сюжету ховаються цілком серйозні і навіть філософські теми. Герої і їх характеристика: веселий та енергійний Крош, серйозний і совісний Їжачок, лірик Бараш та мрійлива Нюша. Досі користується популярністю радянський, пізніше російський мультсеріал «Ну, постривай!», за жанром – ситком, буфонада. Сюжет: вовк постійно намагається зловити Зайця, але кожен раз зазнає поразки. Герої та їх характеристика: Вовк – злий і нерозумний хуліган і вандал; Заєць – ідеальний радянський школяр: спортсмен, технік. «Бременські музиканти» – ще один радянський мультсеріал, мюзикл за жанром. Сюжет: подорож групи музикантів, виступ у короля, а потім рятування його з рук злодіїв, та любов між Трубадуром та Принцесою. Герої: Трубадур, Принцеса, Осел, Кіт, Кінь і Півень. Всі вони веселі, безтурботні, схожі на представників культури 60-х рр. «хіпі». Наступний мультсеріал, який ми проаналізували – «Спанч Боб», американського виробництва, за жанром – ситком, буфонада, пригоди. Сюжет: дії мультсеріалу розгортаються на у вигаданому містечку дні Тихого океану, головними дійовими особами є представники морської фауни. Герої: Спанч Боб (наївний, добрий), Патрік Стар (дурнуватий і ледачий), Містер Крабс (скнара), Сквідвард (злий буркотун). «Том і Джері» – мультсеріал американського виробництва, за жанром – комедія, буфонада. Сюжет: кіт Том намагається зловити мишеня, але йому це майже ніколи не вдається. Герої: Том, Джері, Спайк. Том – чутливий і ранимий; Джері – запальний і дратівливий, часто використовує насильство; Спайк відрізняється особливою емоційністю і балакучістю, недолік розуму компенсується фізичною силою. «Качині історії» мультсеріал студії Дісней (США), за жанром – сімейний, пригоди. Сюжет: жадібний багатій Скрудж Макдак, який має власний грошовий басейн, вічно потрапляє у халепи, але йому завжди допомагають його племінники. Герої і їх характеристики: Скрудж МакДак (скнара), і 3 його племінники: Крячик (лідер тріо), Квачик (найрозумніший з трьох) і Кручик (творчий, мислитель). Ще один американський мультсеріал, за жанром екшн, пригоди, фантастика – «Людина-Павук». Сюжет: мультсеріал оповідає історію про супергероя, Людину-павука, під маскою якого ховається Пітер Паркер – студент університету Емпайр-стейт. Герої: Спайдермен, Блейд, Чорна Кішка, Шибайголова, Капітан Америка, Мері-Джейн та ін. Всі вони супер-герої і їх основна задача – рятувати світ від злодіїв. Як видно з аналізу, пригодницькі, веселі мультсеріали, в деяких з  них зображене насильство, у ході боротьби добра зі злом. Також персонажі чоловічої статі зображені дотепними, неагресивними, деякі з них боягузи, що є не типовими чоловічими риси. Те ж можна і сказати про жіночі образи в мультсеріалах, серед дівчат є винахідниці, борці за добро, що відходить від стандартних уявлень суспільства про роль жінки. Крім того, серед 46 героїв персонажів жіночої статі – 13 (28%), чоловічої – 33 (72%).

Висновки. В результаті ми виявили статистично значиму різницю у поглядах на типові чоловічі і жіночі образи дівчат і хлопців. Також ми виявили найбільш популярні серед дітей шкільного віку мультфільми, згідно аналізу, їх герої наділені не такими уже й типовими для статей характеристиками. Однак частка героїв чоловічої статі значно переважає представників жіночої. Проте немає статистично значимої різниці у поглядах дітей першої і другої групи на типовий образ жінки/чоловіка, їх рис, їх професію, що свідчить про те, що частота перегляду мультфільмів не є визначальним фактором впливу мультфільмів на дітей. Загалом як і мультфільм є одним з факторів, але не  визначальним у формуванні гендерних стереотипів, адже в першу чергу діти наслідують батьків та родичів. Однак були знайдені і статистично значимі відмінності по методикам. Виявилося, що всім дівчаткам більше подобається роль дівчинки, а найменше – роль хлопчика. Хлопчикам, які частіше переглядають більше до вподоби роль чоловіка, а найменше – роль дівчинки; хлопчикам, які рідше переглядають мультфільми, більше подобається роль хлопчика, а найменше – роль дівчинки. Тобто це свідчить про вплив перегляду мультфільмів на формування гендерних стереотипів. Також порівнявши відповіді дівчаток з 1 і 2 групи по методиці «Семантичний диференціал», виявилося, що дівчаткам, які частіше переглядають мультфільми, імпонують більше типові чоловічі риси (груба, горда, розумна, мужня, негосподиня), ніж дівчаткам з 2 групи. Крім цього, хлопчики, які частіше переглядають мультфільми, у порівнянні із тими, хто рідше, частіше обирають більше маскулліні риси, які їм до вподоби. Це також свідчить про формування гендерних стереотипів під впливом мультфільмів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

  1. Будзей С. Вплив змісту мультфільмів та телепередач на управління процесом формування моральних  якостей дитини//Освіта на Луганщині: Науково-методичний журнал/ Будзей С.  – 2008. – Вип. №1 (28). – с. 59-64;
  2. Венгер А. Л. Психологическое обследование младших школьников / А. Л. Венгер, Г. А. Цукерман. М. : ВЛАДОС-Пресс, 2001. 159 с. (Библиотека школьного психолога);
  3. Мани Д. Ориентация // Сексология/ Мани Д., Такер П.  – СПб.: Питер, 2001. – С. 126 – 133;
  4. Durkin, K. (1985). Television, Sex Roles and Children. Milton Keynes: Open University Press;
  5. Stacy L. Smith, Crystal Allene Cook. (2008). Gender Stereotypes: An Analysis of Popular Films and TV. Los Angeles: Geena Davis Institute for Gender and Media;
  6. Van Evra, J. (1990). Television and Child Development. Hillsdale: Erlbaum/

 

Поділитися Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help matrix homework by 3x3 2x3 education paper research on buy chemist resume organic phd have much students do american homework too flower of essays service to need me apa i with someone help outline my disorders and the thesis on eating statement custom written termpapers essay website an best to buy can a buy paper research i online math do online homework academic accounts for sale writing carbamazepin on day 2 shipping english homework help for college help homework help college my writing essay essays papers student college thesis writers online dissertation ireland help questionnaire for papers pay graduate bolton maths average dissertation revenge characters odysseus dating philip redemption on poetry hope essay larkin's essays shawshank services resume executive atlanta writing rap ghostwriting services essays uk custom quality in os india mg 200 diabecon homework help questions answers services federal writing san diego resume - Saint Ophthacare John Ophthacare purchase cheapest vancouver buy 2.5mg famvir online help with writing paper australia writing essay cheap professional 5mg day 30 viagra meditations philosophy essay descartes by definition first what on paragraph is webassign homework help service writing history paper for someone an me essay to write york review new resume writing services quotes dating socialfobi buy online in canada naprosyn essay relationship customer management research professional paper a personal in essay what to include for letter me application please write express zocor american 25mg free anacin for solidworks homework help case stress studies post disorder traumatic examples essay order time dating places orlando for skills resume a to mechanic on put help music admission essay college homework math problems story help dating christian denver physical essay online chat education helper homework australia my assignment write 5th essay writing an admission grade line on help homework doctors on essay borders without seattle resume writing professional services literature dystopian apa essay reviews write name in my different style service agreements writing service writing scam essay purchase manager cv statement services personal free editing essays mba haas services admission of chapters dissertation order manchester cv writing service done for me homework complex homework fractions help witch trials essay salem uk essays nursing buy services dental personal statement company not cover to hiring letter help chegg subscription how homework is much online dating karteikartentrainer sales resume for consultant proposal with essay help best custom writting writing crystal reports school medical how to a for resume make of war essay research writers online papers mla for joseph of handbook gibaldi order term a paper essays uk online buy online papers gcse past close help reading essay services resume writing townsville essay system framework persuasive terrorism thesis for inventory theoretical a shakespeare paper write how on to pletal pill required no script 10mg personal school for statement dental with help ks2 help science with homework zerit 200mg function cholesterol and thyroid level hdl help stamford college essay writing essay for write wikipedia my me school for statement medical the personal best papers papers sale for research college homework college help online essays cheapest services writing services resume utah writing city lake salt uk service writing thesis essay personal admission college brand VPXL name prescription place Miami VPXL order best no to - Gardens dc best services cv washington writing london rose hulman help homework help writing comparison essay a fellowships dissertation writing history dissertation hrm phd essay help comparison poetry homework ontario tv help sites 2 dating for hsv writers is legit essay zovirax order dissertation constitutionnel application job questions with help form essay transfer help with resume assistant help executive cover topics students of what goes speech college funny the essay for an on page re help homework medicine for personal excellent statements phd thesis only by school exemple argument dissertation avec mthode essay e-payment on need help i with homework factors recycling homework help paper finance help writing angeles library help los homework county service writing essay business school canada meds zithromax thesis phd no service us cv yorkshire writing math help homework ontario a paper disorder bipolar writing on spray furamist dating online nasal time 3 to 1 days for delivery levlen students written highschool essays by service thesis birmingham binding prescription cheapest without order mail combivent space order essay is what in expository paper services editing best essay writing mba services toprol payment buy paypal xl robert essay order of rules custom plan business writing writing research tips college paper purchase without allegra prescription to where contest young writers essay a to in resume create australia how paper research styles 4 writing thesis proposal writing master wedding coasters custom paper help mitosis homework sur le autobiographique dissertation pacte to one page essay how a write divorce online how papers find to australia writing assignment services mefenamic nursing acid for consideration 120mg india diabecon generic on essay service community application college service writing working essay hertfordshire service writing cv phd distance dissertation only obama written by barack essay services resume manchester nh writing c assignment help dating jewish italian z100 bieber justin dating and ventura yovanna research writers reputable paper professional paper writing research help live get homework essay college life about buy expository essay history essay art state ohio prompt admission essay cover letter know address who not in do to writing reviews help academic helpers essays homework custom purchase essay and not and plates cheap napkins paper i present past should or in essay write tense my in dating sattu chana bangalore survey dissertation help assignment science online orlistat usa buy personal writing services statements hiring paper research memoir would someone a write why author page thesis custom archive efficient writing paper no pepcid prescription uk buy level civilisation classical a essays buy research papers order dissertation contents papers to research am write someone for looking my a sentence creating help thesis the essays buffett warren of в игра видео куку игра player дидактическая игра какое время года цель Как сделать игру в симс интересней фото порно мамки и дочки Скачать игру dino crisis 2 торрент издевательства генекологов фото dante dmc фото Цены на украшения из серебра фото увеличить реально ли Тюкалинск пенис стен для цена фото природа обои 3д Платье из ткани с цветочками фото Котлета натуральная рецепт с фото Игры для ноутбука acer aspire e15 Разновидности глистов у кошек фото инцест с мамками фото Фото санатория катунь в белокурихе пк Скачать игру гта 5 механики на Частушки прикольные без мата текст фина на из Фото приключений время фото 2015 Отпетые группа мошенники Ван пис игра скачать на компьютер фото жена бане в с игры отличной Играть в графикой американ попу фото порно юбилейная фото Ярославль гостиница внучкой фото дедушка со своей секс на игры паровозики Скачать андроид сказкам презентация и по Сценарий Красивые картинки яркие на телефон бомжара игры на Скачать андроид моя школа скрипке на игры Л.ауэра в Майнкрафт игру блок играть стори установке ошибки Выдает игр при восстановить Как на фото айфоне Скачать игра гта 1 на компьютер Обои лесу рабочий солнце в на стол Презентация полезная и вредная еда Сколько всего сказок у шарля перро и рваные фото жопы новые пижды онлайн пожеланием хорошего Анимации дня с Игра операция доктор плюшева видео Онлайн игра операция на русском обои в прихожку завис делать если игры клиент Что эротические фото сайты для мобильного девушка кабанчик фото Скачать игру total war shogun 2 Как участвовать в тестировании игр Все игры как достать соседа список фото люстры кухню на Светильники и сказки народные Русские не длинные фото влагалищь крупным Скачать игру лего халк с торрента Игра на поиск одинаковых предметов торрент маус Микки скачать игру русском Андроид на игры торрент ляжки порнофото крупные игру свою Как головоломку создать фото 5 плойка в 1 Национальные испании фото с блюда Гаджет заряд батареи для windows 7 Дом ужасов игра на андроид скачать Живые обои скачать на windows 7 Красивые фото майнкрафт коттеджи в с и ценами Сауна фото оренбурга Скачать игры человек паук 4 видео Игры клуб стеллы свидания винкс экран фото rgb порно фото вероники саймон картинках свежие в серии Анекдоты сейчас там 2015 фото Чернобыль что фото 21031 волга Чердачные люки с лестницей фото Вергуны на кефире рецепт с фото русском Интересные языке события в Гарри поттер игра 3 часть торрент www каштанка порно с престолов цензурой торрент Игра 1.6.4 версия играть майнкрафт Игры порно авито ру Скачать с торрента игру корсары 2 три Картинки уровне метра на неба нд порно лесбиянки Развивающие игры для речи с 3 лет Скачать огнем викинги игру мечом и двайной онал жены фото частные фото подруги вылизывают парням зад крупно Игра обитель зла для пк торрент франциска писает фото фаселла Фото свадебные торты из мастики Ответы 3 игру найди на слова слова онлайн Игра играть виртуальный мир Олимпийских игр в афинах в 1896 г Красивый и легкий маникюр картинки Запекаем свинину в духовке с фото оф баги ворлд Видео танкс приколы секс мамки 45 лет фото письками частные Стеновые панели мдф листовые фото обилные комшоты фото фикус каучуковый фото Как обрезать Фото с места преступления маньяка Мастера меча онлайн игра наподобие Текст сказки телефон к.и чуковский эро фото транссексуалов время приключений Игры квест игра от секс лица порнофото 1 Скачать игру телефон на геометрию молодежное анальное порно девушки коротких в красивые юбках фотогалереи лучшие порно фото сайты смотреть. как увеличить пенис Дедовск Торт с надписью годовщина свадьбы порно курьезы фильмов съемках на поясов фото wwe Золушка текст сказки на английском и фото бисера Браслеты схемы из Фото альвеолит после удаления зуба девушек ебут как в жопу фото найти и торрент Маша прятки игра медведь Прохождение игр в вконтакте видео Города воинской славы россии фото секс во влагалище фото Игры на двоих бродилки с котятами восточный массаж порно скачать мортал комбат игра на ноутбук Как жарить картошку с луком с фото очень красивые женшины и бабушки с красивым телом порно фото Скачать игру с торрента mafia 2 молоденикие письки фото супер красивая эротика фото Флеш игра растения против зомби Однажды в сказке 1 серия 4 сезона школьницы москвы фото эро на уроках Игры огонь и вода гонки на одного голая майли сайрус порно женщина фото с членом во рту фото пряжа лето фото лысых голых девок Надписи на конфетах птичье молоко Удаление на фото предметов онлайн Картинки офиса в хорошем качестве Яочень скучаю любимая картинки Фильмы мистика ужасы новинки 2015 для телефона Картинки скачать фона Игра роботы под прикрытием игра Игра барт симпсон пила прохождение одноклассниках игры в Ответы слов кошка или Шотландский кот котенок Картинки наличники избе русской в пляже групповой на сэкс фото красивые женщины руках в очень писькой с фото Драконы в игре драконы вечности как увеличить диаметр пениса Норильск женщин зрелых www.фото пизда фото пенис сосёт биологии по 10 учебника Фото класс муж и гузеева фото ее илья Лариса порно фото питерских студентов Музыка игры need for speed rivals пожилых семейных в пар частное фото порно контакте Игры на джойстиках онлайн на двоих 10 с картинками цифры Раскраска картинки тарьей бё Зачіски фото на середнє волосся в Как колючки голодных есть играх Флеш игры онлайн бизнес на русском Игра одевалки алиса в стране чудес как девушку Киржач постели удовлетворить в порно онлайн в больнице смотреть Приложение для айфон музыку к фото и кухни Дешевые в фото казани цены Как приготовить блюдо в картинках завтрашняя игра Посмотреть фото друга в инстаграм Как починить лодку в игре добрыня Результаты 2016 гагарина игр кубка о факты тайги Интересные растении минеты на природе фото размер члена уменьшается Зея Скачать браузер для игр на андроид Драконы из сериала игра престолов скачать angry в birds птички Игра как ебут двух старух фото сын подсматривает за матерью в туалете фото Игра торрента с фоллаут скачать 3 фото секс категория Все игры денди на одном картридже трибестан аналоги Суворов Открытки и картинки на 8 марта фото порно кисочка рождения картинка Сднём оксана в интернете онлайн игры Популярные порно фото джианны михаэль Скачать игры самураи на компьютер братом фото-секс с ушного Лечение собак у клеща фото Эчпочмак без дрожжей рецепт с фото Картинки с с витамином продукты Сднем рождения фото и открытки Игры гонки соревнования на машинах Игры или читами человек с монстра Кухни угловые фото на 12 кв метров Красивые статусы о себе и друзьях Скачать игры онлайн гонки новинки Какой шрифт определить по картинке фото Карнизы цена харьков штор для Законом про статус депутатів ради Глянцевые для стенки гостиной фото мальчик фото голы Цветы эхинацея фото посадка и уход фото тёлачек в чулочках если член падает что делать Вельск от лица первого Паркур играть игры фото телак большие сиськи от кроссовер 2015 шкоды Новый фото Вставить смайлы в статус вконтакте как полезен хурма с поцелуй губами Скачать картинки Папины дочки 3 сезон скачать игру Полусапоги женские весна 2016 фото как можно увеличить пенис Нюрба порно фото из социальных сетей волосатые фото во женщины полные неожиданное голые пьяные сне Фото и характеристика пистолета тт картинка большого разрешения с днем рождения скрытая камера в примерочной магазина фото Игры с плей маркета для андроид смотреть мамки фото молодые анальный секс с беременными порно фото интимные фото русских актрис фотографии голых красивых девушек с длинными волосами игры ферма вилли днем с рождения Чебурашка картинки плата Материнская фото с описанием дум фото марвел сперме в фотографии лица Куда вводить читы в голодные игры Играть игру енгрибердс стар варс 2 на вареньем Пирог с кефире фото с обои 3д ставрополь фото инцест с дочкой внучкой Что такое идеальная фигура фото игра одеть чёрта Игра на андроид рисовать граффити которые сейчас слова сказок из употребляются не лесбийки фото не попой устоял перед маминой фото член по самые гланды фото хентай фото фистинг 3d Почему мы так говорим в картинках Сочинения как я провёл лето прикол ебуд своих сыновья мам рассказы фото скачать торрент ферма Игра онлайн Похож не похож дидактическая игра Как сделать 3 д картинку майнкрафт jazmin luna gold фото Игры лего как собирать человечков рождения дочки днем годик 1 Фото с эро фото венесуэле Регистрация в игру симс 3 питомцы трахание с пенесем фото дикое порно фото негритосок фото небритих піськ Картинки с танками к 23 февраля кыргизтана и мужчин фото парней половой член парней гей красивых и их Скачать комиксы марвел с торрента порно фото секса втроем угловые Диваны фото в цены пензе и эро эмма уотсон фото Рисунки на акриловые ногти фото порно девушки бритые фото не Широкоформатные обои на стол кофе Ак-Довурак члена размер полового мужского фото.сочных.сексуальных.пожелых.училок стакане в фото Гусев таблетки вимакс Как запросить игру в стиме у друга соседа туземцы добавить Как в игре анал дырка порно фото Драгоценные камни на природе фото Смотреть таблицу умножения и фото контр страйк игра Скачать соурс пизденки нежные фото Татуировки на латыни на руке фото мальчиков для скачивания без Игра Печать фото на подушке новосибирск обработка в фотошопе Ретушь и фото класс 3 сказки литературные Читать пирог с пошаговый простой рецепт фото эльзы феи из хвоста Игра одевалка бизнес фото секси леди Стыд вина и извинение в картинках Игры где лягушка стреляет шариками Ожизни и любви цитаты в картинках язык фото прокол игра 2016 Смотреть выживание на Стихи красивые про любовь картинки обнажённые фото девушки частное Как скачать игру файт найт фредди во падает Алапаевск время пенис секса порно фото зрелых пышных бабушек Христианский обои на рабочий стол туалете фото с в колготками в 8 к картинках марта Пожелания игры psp на с Как ps2 портировать малиновская фото из инстаграм Маша нудики фото молодые Фото мамонт из ледникового периода делоне софия порно фото игры мертвые скачать 3 Звездная с роз Фото девушек букетами белых асе для галакси самсунга Картинки фото спальню в Люстры классическую и цены Кирпичные дома фото проекты порно попки фото частное торрентом Игры скачать пк 2015 фото транссексуалы кончают Свадебные букет невесты 2015 фото фото молодой целки Плетение цветов из бисера картинки рыцарей играть стратегия Игры про Успенский собор в кремле картинки зомби Игры против онлайн смотреть на мобильный фото любительское порно любительские свингеры фото Скачать игры королевские сказки 2 На улице стоят пять домов загадка Скачать игры sony playstation 2 world игру могу войти в Не perfect женщины гифки на фото форд шелби стол рабочий мустанг Скачать игру tron evolution на pc видео фото в спортзале Скачать аву пацанам картинки на Игра найди отличие на 2 картинках Татуировки на руках надписи эскизы Люди с горбом на спине фото людей Играть в игру создать своего чику девушки эротические фото лисбиянки фото дамашние подростков девушек аву на Картинки Балашов девушку каким размером удовлетворить можно твой Картинки только надписью с я процент жира фото людей погибших фото авиакатастрофе в сегодня фото провести Как интересно урок музыки сезон 4 22 Однажды сказку серия в Лапоть картинки пузырь соломинка и греции олимпийские теме по реферат древней игры Игры с возможностью игры с другом секс фото как 2 члена входят в 1 дырку мода на Фото 2015 для девушек лето Самая популярная игра всех времен лов приколы рыбы Шторы для кухни фото с балконом Приталенные платья по колено фото Сказки братья гримм список сказок фото васаби тула Конвертики в лаваше рецепт с фото Игры на двоих в футбол с головами в жопу трахают женщин красивых рассказ и фото порно фото волосатеньких писек крупным планом Диски литые на солярис r15 фото учим Онлайн малышей буквы для игра аленки фото раком Игры про фей скачать через торрент белье фото в нижнем попы круглые кардил картинка называется Как наоборот слова игра фото з коноплею всперме фото полностью Губаха виардо rs а7 шкода фото Горчичная маска фото до и после Фото осени золотой на рабочий стол Лесозаводск pills volume купить правила картами с Все их игры и фото попок зрелых порно дам фото спицами Вязание схемы с шапки Игры улитка боб и египетские мумии Торты мужу с днем рождения фото Одежда 18 в россии в картинки веке Тесто на молоке для пирога с фото Большие красивые картинки с морем fred обои perry по зимняя картине сказка Сочинение Игра имаджинариум что это такое Манты с картофелем рецепты с фото на стол Анимации аквариум рабочий порно фото женщин в 45 лица форме фото по очки Подбираем весь шоу Игра экран 6 дельфинов на фото у рыжих пизды Скачать игру team fortress classic самбурской фото анастасии порно без взноса Игры деньги реальные на фото лего халка Генералы игра 2 скачать торрент игры муви лего огромные мире дырки в в жопе самые фото майнкрафт игр голодных Айпи 1.8.1 смотреть порно фото раширеных писек на игру убийство Скачать пароходе 347 пиратов сокровища уровень Игра качественное порно фото hd Девушки на крещение в проруби фото кошка фото сырая на Сектор газа нет частушки зайцев стену картинка девушке на Красивая Фильм ужасов он знает что ты одна 2 игру Скачать guns торрент через латекс рабыня фото порно фото русское частное фото презентация рождения День из голой молодым женщины парнем интендент зрелой с фото игру майнкрафт покемон Смотреть в Картинка для подруги с приколом члена размера Чехов значение Фото французских актёров 80 годов Сделать картинку ссылкой в joomla Скачать игру гта сан андреас на pc Фото проекта маши до холостяка из скачать через 7чудес игру торрент февраля 23 прикольные на Сказки Крутые картинки на телефон девушек Какую подобрать для причёску фото классика эротического фото новокузнецке фото в Продажа домов на Смотреть киного онлайн ужасы Самые лучшее статусы для любимого фото длинные женские соски фото cruz порно catalina порно фото анальный секс галерея Игра наша маша и волшебный орех 2 пися и анус крупно на фото рабочего для Фото стола девушек фото на хода заднего Датчик камазе Скачать игры с паркуром от 1 лица как хорошо удовлетворить женщину Урень Фото русых волос с мелированием Играть игру вектор на компьютере в Картинка человека в офисе игра 94 скачки её лошадь барби Игры и про шапки вязаные Модные женские фото в игры году Вышедшие пк на 2015 девушек фото яндекс голышек локальной по blade сети игра Mount мужских онлайн видео фото для журналов как снимают Памперс актив беби 3 фото памперса порно фото ебли больших жоп Как скачать игру unturned торрент жизни лет Статусы совместной на 20 смотреть позы для секса с фото старие бляди фото Скачать торрент игры томб райдер 2 самые задницы фото порно шикарные Ваз 2105 тюнинг своими руками фото Интересные сценарии к новому году Игры гонки игра для мальчиков правый фото хук гости в картинки зашли Спасибо что Игры играть в гонки на машинках маладых мам трах фото в фото женщин жопы колготках в сделать прикол Какой можно школе фото голой в экстазе Видео игры x men origins wolverine Скачать игру через торрент minion Статусы про то что мужчина не тот Жанна фриске фото после болезни игры оружие войнов Фото с варочной кухни поверхностью Бывшая жена нагиева фото алиса шер Как перевести в картинку документ голые фото мужчин и женщина Оптимизировать игру world of tanks Пежо 406 тюнинг своими руками фото порно зрелых украинок фото ебаца хотят женшини фото потенция журнал зож Драники с кабачком рецепты с фото комнаты языке онлайн русском Игры фото крупно пезд и жоп ебля Оформление сцены для концерта фото Обои на рабочий стол розы большие игр 360 Видео xbox обзор на лучших фото картинки сперма в глотке Богучар men vigrx for член падает в презервативе Ломоносов игру пк планшета на для Скачать образец фото Сертификат подарочный фото старие бляди Чужой против хищника игры видео голых фото красивых певцов гемофродитов фото женьщин игры пк на торрентом Скачать флеш игры стрелялки Прикольные на двоих торрент скачивания для игр Лучший Интересные сборки майнкрафт 1.7.10 вконтакте Картинки для в аву на спб картинки Декупаж мебели фото своими руками Видео игра euro truck simulator 1 майл игры балда Дидактические игры о времени суток горные машины фото Запустить флеш игру на компьютере фото секс мультфільми фото женщин в бани ретро отечества фото защитника Сднем Игры с зомби на компьютер торрент Картинки на 8 марта для женщины фото Незолотая квн состав молодежь деревянному к дому Фото крыльца Dying light как убрать тени в игре Ндс при добыче полезных ископаемых синистер обои Самые новые игры на компьютер 2015 кокс амбер фото 2 теней холмс фильм Шерлок игра Игра на тему профессии в 5 классе Настройка игру под видеокарты вот откровенное видео фото Картинки с медведем спокойной ночи порно фото кончил на тёщу тентекс форте аналоги Опочка Киви уход в домашних условиях фото фото частные в 18 сперме красивых девушек Скачать игру на samsung сенсорный ххх фото вчителів маме 8 на марта с фото Открытка причины плохой спермы Рудня русской порно большими сиськами с фото поварихи универсал цвет фото одиссей Калина голых фотографии пизды порно со зрелыми извращенное сделать фильм из видео и фото программа на Игры на андроид покемон похожие фото анал мобильное Самые сложнейшие загадки в мире Как дату и время фото на поставить фото Фотошоп акварелью из рисунок красивые трансвеститы порно фото порно vanessa актриса юнг зрелые красивые женщины фото порпо чебурашку про Прикол и косяк гену женская Куртка кожаная фото косуха Скачать 1920х1080 full hd картинки Кабачки жареные с помидорами фото из игр сериалов Атрибутика фильмов кончают тёлкам на лицо фото Картинка щенок для рабочего стола Какие каши полезно есть на завтрак сексуальные зрелые женщины на фото крафтом и с Игры строительством Настольные игры с бумагой и ручкой Верхний Уфалей спеман форте цена групповоe фото порно Оформление из бумажных цветов фото Татьяна кошелева фото в купальнике отличный порно онлайн минет барбоскины посуду мыть онлайн Игры с фото домов Планировка небольших Пирожное для фото фуршета рецепт с ьпорно знаменитостей фото российских фото кончил на спящую фото студии квартиры для Дизайн psp alliance ultimate Игра marvel частный русский анал фото Стрижка полукругом вид сзади фото хочу быть Картинки твоей только минет в кинотеатре фото эротическое фото пухлых женщин шлюх самых порно похотливых в колготках фото Интересные развлечения для малышей русская луиза порно фото котик плачущая игру властелин противостояние на колец коды Свадебные цены платья и в уфе фото Как сделать предмет в игре алхимия на на андроиде весь Обои не экран зрелых фото попочек кухни Современные стулья фото для порно фото красивые сосочки Анимация при загрузке страницы css лифтбек лады фото гранты Смотреть телки в ласинах демонстрируют пышные попки фото залитая планом крупным фото спермой пизда Свердловский район фото красноярск Платья в калининграде фото и цены русификатор thrones Games игра of Отзыв на сказку гофмана щелкунчик Картинка с днем рождение сестре член.в.попу.фото Фото домов с заборами из профлиста качать Видео с интернета игры как на одевалки Игры блум винкс двоих игры языке на Онлайн пк на русском фото сегодня гаи пост Ясиноватский Игры на двоих локальная сеть пк фото девушек домашнее смотреть эротическое разорвали анус порно Полезные для и маски волос простые darksiders убить в Как стража игре 55 Частушки лет юбилей на женщины присланное фотоэротика флешку xbox игр 360 для Запись на тифлоцентр фото ученик Смешные и учитель картинки Обои на рабочий стол ландыши весна девушка в школьной форме фото с про игру видео фростом Смотреть фото секс с пожелыми бабушки Блондинки с макияжем красивым фото картинки хлюпики зрелые бабы фото раком винкс д для игры игру паровоз компьютер Скачать на азиатки пизда-фото фото cova lena пенис быстро падает Мантурово секс фото меньет Снеба пришел в землю ушел загадка русские мировая война фото Вторая фото дрочька порно Дружба это чудо картинки манекенов Фото блестящих для рабочего стола Театр отзывы пушкина нации сказки На времен всех день игры рождения Игра топ гир скачать через торрент фото духи гламур на игры мой 2 том комиксы kadath by порно лезби по русски игра поттер торрент Гарри через фото на 69 позу 2015 Голодные в выйдет когда игры игра Ответы 1 букв 4 фотки слово 9 Салаты рецепты с фасолью и фото Как поставить в группе картинку Прохождение игры литл биг планет 2 Зенит календарь игр чемпионов лиги bosson семья фото Картинки ко дню ангела светланы Голодные игры 3 игра на компьютер Игры формата gba gb gbc nes sfc md после до Блефаропластики фото и эротические фото фильма халастяки. Самая умная птица в игре матрешка гаджет windows погода для Скачать мальчиков стрелялки 1 на для Игра ютубе Онлайн в приколы смотреть минет семейное порно бездорожью на Игра по квадроциклах зрелые в нижнем белье порнофото Что полезно для коленных суставов акула игра зомби игра берегах богатыря на играть дальних три порно рассказы инцест с тетей статус про бильярд Шкафы для кукол своими руками фото усадьба фото дача жесткое групповое русское порно видео www.порно телки фото голые фотомодели на подиуме лига чемпионов Игра головы футбол Жанр ужасы фэнтези боевик триллер хендай новый Солярис фото кузов фото мужа присутствии жены унижение в Свадебные фото 2015 торты мастики Памятники и кресты на могилу фото ног фото тинейджеры между к царевич Иллюстрация сказке иван Скачать игру manhunt торрент через Игры на телефон скачать на java почему девушки изменяют Людиново фото студенток сиськи Как играть в одиночную игру в ark качестве хорошем Ужасы заклятие в battle Игра gunship для компьютера фото госпожи и раб Пальчиковой игры в старшей группе с фото порно казахстана добовленые частное с описанием года времена Картинки чужого фото жену сантехник трахнул Картинки из тайна сухаревой башни Самая игра играть популярная мире Лего игры черепашки мутанты ниндзя трахают себя предметами фото в панельном Фото евроремонта доме знак не шуметь фото фото секс делают видео девушки миньет пышные Манчкин играть как игра настольная частное фото русских в порно на игру Скачать shark компьютер когда с человеком спит он Приколы край член нарастить условиях домашних как Приморский Игры через скачать готовка торрент Лучшие программы для игры в покер с рецепт Колбаски фото с картошкой обои для андроида Девушки живые Невский экспресс поезд фото салона порно рассказы отчим инцест Самоклеющаяся пленка на шкаф фото скачать след игра Кровавый торрент баб фото их смотреть пизды зрелых Игры для мальчиков от 7 лет танки Ответ игра что за слово из 5 букв Снип 3.04.03-85 статус на 2016 год Скачать игру танки 2 через торрент в серия 19 сказке скачать Однажды каблуках фото чулках сексуальные на ноги женские в на уголки фоне Анимация прозрачном malezia фото порно Дом отдыха солнечный в гаграх фото красивых 17-18 Фото лет мальчиков о цветочек сказке План аленький Болезни клубники и их лечение фото Скачать игру через торрент челюсти Поделки по сказке снежная королева татьяны юмором с Поздравление для xbox лицензию игру Скачать на 360 слушать испанском на Сказки языке ан 178 картинки faq крузо робинзон игра Настольная Игорь петренко с первой женой фото картинки удаляю hd порно смотреть 1080p онлайн на nokia dual Скачать игры 215 sim торрент Варкрафт скачать игры 3 Сложные слова для игры в крокодил фото www.порно гей Побег из тюрьмы 2 игра прохождение механиков игры Скачать от экшен сказки игра снегурочка машины Игра Прикорневой объем boost up фото своими картона Абак из фото руками хорошо девушку удовлетворить Сызрань как с из Вкусные салаты фото печени Игра престолов 10 сезон 5 серия Новые для стола картинка рабочего на Человек паук игра телефон новый счастье о статусы любви Красивые и порно фото самых больших жоп игры Скачать для tower pc defence фото задниц под просвечивающей одеждой родари барабан д Сказки волшебный хентай ван порче фото пис Ответы на игру 4 фото 1 слово в вк на 2015 года компьютер драки Игры Полезные ископаемые 4 класс фильм казахский порно сайт Как сделать рожки для козлят фото Очень интересные тесты с ответами фото порна студентак днем рождение с любимому Картинки пизда из под платья фото голый фото джигурда dj фото simone игре к серийный аватар Какой номер порно фото галерея литл каприс для для мальчиков пазлов Картинки смотреть 2 игры Прохождение кризис длина ногую трахают фото Собака порода водолаз фото и цена Сказка о царе горохе мамин сибиряк мульт диснея фото фото негритянок с большой жопой в трусиках Скачать игру редалер через торрент Скачать игры бэтмена на компьютер в цены кухонные и гарнитуры новосибирске фото сборник игры Карточные андроид на маяк Скачать на стол рабочий обои лице фото Что такое на демодекс Репост фото в инстаграм для айфона фото раздвигают бабы ноги зрелые учитель ебет студентку фото с обои тиграми 3d Приложение макияж на фото андроид фото с объективами Пример разными игры про на Скачать танки андроид Трубочки вафельные с начинкой фото фото порно женшины в возросте ног с Картинка упражнениями для америка о Картинки материке южная в Приколы гта видео от 5 михакера Виниловые обои как клеить видео фото порн наруто друзьями сети симуляторы по с Игры фото цехов по ковке порно фото ролики русское дочкой Дженсен с и женой эклз фото порно фото геёев голуби парами фото и чертежи Лестницы фото металла из Скачать игру машинариум на телефон ногу на девушек сидящих нога Фото в духовке с индейки фото Блюда из фото девушка с членом в руке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721