«Детермінанти канонізації жінок в католицькій і православній церквах у XX ст.»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто релігійно-християнський контекст канонізації жінок в католицькій і православній церквах у XX столітті. Проаналізувано спільне та відмінне у канонізації католицької та православної церков.

Ключові слова: беатифікація, канонізація, церква, святі, чудеса, подвиг.

The article deals with the religious and Christian context canonization of women in the Catholic and Orthodox churches in the XX century. Proanalizuvano common and different canonization in the Catholic and Orthodox churches.
Keywords: beatification, canonization, the Church, the saints, miracles, feat.

Згідно за статистикою в XX ст. форма святості і процес канонізації змінилися, на жаль мало жінок у православ’ї канонізують, а також їх причислення до лику святих стає все менш і менш. Що ж до католицизму, то він підтверджує все нові форми святості та показує традиційні цінності і мораль сучасності.

І страшно те, що в історії трапляються ситуації, коли зовнішні, церковно-політичні або й суто суспільні чинники породжували поспіх у канонізації та спотворювали саму її суть. Канонізація починає сприйматися як банальна нагорода, присудження почесного звання або посмертна відзнака. Канонізаційний процес не повторюється іншими церквами, а набуває все більшого права для православ’я та католицизму силою довіри до кожної церкви з боку її сестер. Розглядаються ознаки й банальна спроба використати канонізованих угодників для популяризації певних моделей життя чи світоглядних позицій, зрештою, привабити прочан до місць, пов’язаних із культом святих. А все це означає: здобути політичний або й економічний зиск із канонізації. Коли ці мотиви стають визначальними, канонізація може стати як не святістю, або ж профанацією святині. В результаті, домінантного розвитку сучасного суспільства стають не духовне збагачення, та шанування угодників, яких причислено до лику святих, а ринкові відносини, які підштовхують суспільство гнатися за матеріальними благами, та побутовим задоволенням. Внаслідок цього святість угодників Божих занепадає. Зникають бажання мирян до спасіння, йдеться про збільшення святих, процес канонізації, що служить шанування певної особи святою, духовної родини, яка творить атмосферу теплоти і радості.
Метою даної статті є дослідження комплексного релігієзнавчого аналізу детермінантів канонізації жінок в католицькій і православній церквах в XX столітті.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання, постановка і вирішення яких обумовлена станом і рівнем вивчення цієї проблеми в науковій літературі, а саме:1. охарактеризувати поняття канонізації святих у православній церкві; 2. дати характеристику проблемі беатифікації та канонізації у католицькій церкві; 3. проаналізувати спільне та відмінне у канонізації католицької та православної церков.
Викладення основного матеріалу:
Природа акту канонізації полягає не в самому понятті, а в процесі людей до святості, яка є виявом канонізації. Канонізація − це акт, яким Церква встановлює пошанування певної особи святою. Акт не про якесь «творення святого» або присвоєння цій особі якогось «ступеню» чи «небесного підвищення». Земна церква також не претендує канонізацією надавати тій чи іншій особі «надземної слави». Загалом акт канонізації не є звернений до Небесної церкви, а до земної, щоб запросити віруючих шанувати канонізовану особу як друга Божого [3, с. 114], що й відповідає науці Христа та традицій Апостольської церкви. Отже, силою цього акту-постанови, молитва вірних за спокій душі спочилої особи (панахида) перетворюється в молитву за живих, адресовану до цієї ж особи (молебень). У цьому й полягає та основна різниця, яку робить православна літургія між звичайними спочилими вірними й тими, які канонізовані.
Православна церква не є філософською школою, ні певним культурним об’єднанням, а життям у Христі Ісусі, тобто громадою тих, у кому Господь проживає через святого Духа. Зрозумілим є те, що тайну Церкви Христової неможливо збагнути розумом, а також описати словами. Коли заглибимося у життя святих, то побачимо, що суть церкви − це святість. Вона також є й призначенням Церкви та метою кожного справжнього християнина. Православний моральний ідеал, який визначається словом «теозіс» (обоження) яскраво свідчить про це.
Християнська святість є спільною по суті, але різною за формою. Земні дороги, якими ходять і через які приходять святі до Світла Христового − різняться, бо кожен святий − це окрема особистість, а часом, й окрема народність та раса. Святість проявляє себе на землі, схоже до кольорового проміння сонячного спектра, в різних дарах Святого Духа. [5, с. 184]
Із факту існування канонізованих святих не слід робити висновку, що лише ці особи є святими. Усіх закликають бути «святими й непорочними» [ 3, с.124], і багато є таких, які слухають цього голосу й стараються жити в Христі, але слава їхня залишається невідомою для нас у цьому світі. Церква вшановує їхню пам’ять у неділю Всіх Святих.
Отже, канонізація певних осіб зовсім не означає, що святість є резервована лише для них. Канонізаційний акт не претендує на вирішення вічної долі спочилих, але внаслідок його звернення до Земної церкви, обмежується лише літургійним і педагогічним значенням. Канонізуючи певну особу, Церква оголошує, що вона має підставу вірити в заступництво цієї особи, тому віруючі можуть із надією звертатися до неї. Якраз із цією метою ім’я святого згадують у багатьох моментах Божественної літургії, а інколи твориться для нього й святочний день. Входячи в літургійний круг, образ канонізованого святого набуває, згідно з характером цілої православної літургії, значення реального символу. Канонізовані святі є представниками безконечної кількості святих, знаних і незнаних членів Небесної церкви, яких вони репрезентують реально. Оглядаючи їхні ікони, писані чи то пензлем, чи пером (твори гаґіографів) − оглядаємо Небесну церкву. Звертаючись до святих, православний християнин відчуває, що він молиться з цілою Церквою, і це наповнює його почуттям радості й внутрішнього спокою [9, с. 234].
Звичайно, було б помилково думати, що Православна християнська церква звертається до святих, як до якихось богів. Ні, церква звертається до святих як до вірних слуг і друзів Божих. А про силу заступництва праведника чітко сказано у Святому Письмі: «Дуже могутня ревна молитва праведного» [3, с.216]. Отже, до святих звертаємося лише як до молитовних посередників, просячи їх долучити й свої молитви до наших.
Саме звертання до святих є практичним наслідком апостольської науки про соборність Церкви й причастя святих. Кожен християнин рятує свою душу, молячись за спасення всіх і за допомогою молитви за всіх. Ця думка, яка одухотворює ціле православне літургійне життя, була формально висловлена в XIX ст. О. Хом’яковим у таких словах: «губимось ми поодинці, як індивіди, але рятуємося разом, соборно». Ідея «реверсивності», тобто передачі заслуг святих є чужою для православної християнської теології. Причастя святих − це взаємне піклування й молитовне заступництво одних за інших. Канонізовані святі для православного християнина є духовною родиною, присутність якої, особливо у Божім храмі, творить атмосферу теплоти й радості [8, с.78-79].
Православна християнська традиція, провадячи процес канонізації тієї чи тієї особи, враховує певні зовнішні ознаки. Ці ознаки, однак, не є непомильними. Одна тільки святість Церкви як такої, тобто перебування в ній Святого Духа, гарантують остаточну точність її рішень. Все ж таки певні зовнішні ознаки є вказівками для церковної інтуїції. Серед них подвиг, чуда та, у деяких випадках, фізичний стан тіла після смерті. Подвиг − це моральний і духовий героїзм. Подвижник − це герой боротьби за досконалість, герой боротьби із гріхом. Правда, кожен християнин покликаний до подвигу. Але там, де інші змагаються й трудяться кволо, святий змагається й трудиться героїчно.
Духовий подвиг святого не є обов’язково монастирсько-аскетичний, хоча, треба наголосити, чернечі обіти чистоти, бідності та послуху є прекрасним взірцем у змаганні до досконалості, у наслідуванні Христа. До святих, здебільшого монахів, зараховано також і, так би мовити, «працівників цього світу»: царів, князів, воїнів, звичайних чоловіків і жінок, матерів і дітей, юнаків і дівчат[7, с. 27].
Ідея подвигу не означає, що православна церква вважає людину спроможною спастися самотужки. Ні, подвиг як знак святості − це результат співдїї волі людини з Благодаттю, Божественною енергією. Господь посилає Свою Благодать лише тому, хто, керуючись своєю вільною волею, − відкриває двері свого серця для Несотворенного Світла, Божественної Енергії. Важливість їхніх діянь полягає у тому, що вони є очевидною маніфестацією сили, бажання людини. Отже, подвиг − це не якась монета, за яку людина купує собі Благодать, а вільний і свідомий рух серця й волі. Діяння людини, яка визнає себе грішною, благає Божого помилування і молиться, постить, чинить милостиню.
Чудо, згідно з православною християнською традицією, не є якимось капризом чи аномалією, внесеними в перебіг подій. Це очищення природи, яка після падіння людини увібрала в себе багато ворожого, демонського. Чудо свідчить, що ця людина виборола своє оригінальне місце пана природи, а крім цього, воно повертає природу до первісного стану, стану святості. Багато чуд сотворили святі. Святий вливається у закономірний перебіг подій і вміє використати їх для допомоги й спасення своїх братів[6, с. 149].
Отже, віра в чудо як знак святості не є якоюсь матеріалістичною концепцією релігії, як дехто вважає. Очевидно, треба зрозуміти, що тут не йдеться про чуда-мага, ані про якусь магію. Чуда святого мають іншу природу й інший намір, інтенцію(лат. – прагнення, намір). Коли вся природа «визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих» [3, с.221].
Процес канонізації в православній християнській церкві звичайно має чотири фази: місцеву, крайову, помісну, вселенську). На Русі розрізнялись святі і по поширеності їх шанування – місцевохрамові, місцевоєпархіальні і загальнонаціональні. Право процесу канонізації місцевохрамових місцевоєпархіальних святих належало правлячому архієреєві з відома митрополита (пізніше патріарха) всієї Русі і могло обмежитись лиш усним благословенням на шанування місцевого подвижника. З причини таких усних благословіть при розгляді історії руських канонізацій можна виявити досить велике число святих, що не мають письмового підтвердження на їх шанування, хоча є відомими і складені їм урочисті служби та послідування. Право канонізації загальноцерковних святих належало митрополиту, а пізніше патріарху всієї Русі за участю собору ієрархів. В монастирях шанування подвижників могло розпочинатись з рішення монастирських старців (так, наприклад, розпочалось шанування митрополита Филипа в Соловецькому монастирі), котрі пізніше звертались з цим на затвердження до місцевого єпископа. Церковному шануванню пам’яті святого передувала робота єпархіальної влади по дослідженню правдивості чудес, які ставались біля гробу спочилих (а часто і нетлінних їх мощей). Далі впорядковувалось святкове богослужіння в місцевому храмі і призначався день шанування святого, складалась особлива служба, малювалась ікона, а також писався життєпис з акцентуванням уваги на чудесах, правдивість яких була перевіреною авторитетом Церкви. Оскільки церковна пам’ять − це народна пам’ять, то часто саме вона давала матеріал для канонізації того чи іншого святого. В такому сенсі постійна (у всі часи) і повсемісна (по багатьох приходах і єпархіях) молитовна пам’ять про упокій зі святими подвижників часто являлась першим кроком до канонізації цього подвижника[3, с. 35-41].
Отже, особа може бути шанованою місцевим чи регіональним святим, тобто святим певного монастиря або парафії, де вона жила й трудилася. Людина може також вшановуватися крайовим чи єпархіальним святим-угодником Божим певного краю − провінції чи єпархії, де вона мала послух. Якщо слава про неї розійдеться далі, то вона може стати помісним чи національним святим, якого вшановують у помісній чи автокефальній церкві. Найвищою фазою процесу канонізації є, очевидно, признання в Бозі спочилого вселенським чи всесвітнім святим, тобто таким, якого шанують усі народи, що сповідують православну християнську віру, уся Вселенська церква. Це визнання, однак, як було згадано вище, здобуває лише невелика кількість угодників Божих. Більшість святих − це місцеві, крайові або помісні.
Що стосується офіційної канонізації місцевих чи крайових шанованих осіб, то вона може бути зроблена єпархіальним єпископом із відома митрополита чи патріарха, тобто першоієрарха церкви. Право офіційної канонізації помісних святих належить уже тільки першоієрарху помісної церкви за участю повного собору єпископів тієї церкви. Коли ж йдеться про вселенську канонізацію, то потрібно не лише рішення Вселенського собору, але, щонайперше загальноцерковне визнання всесвітнього значення особи усім віруючим народом[1, с. 174-176].
Отже, святі місцеві, крайові та помісні не завжди є знані в інших краях. Тому багато наших святих не є шанованими серед греків чи арабів, тим часом грецьких і арабських святих мало хто знає у нас. Кожен народ, крім загальновизнаних святих, має ще й багато власних, які відображають його індивідуальний характер та національну означеність. Згідно зі списком митрополита Іларіона (Огієнка) в Україні маємо майже 170 місцевих, крайових і помісних святих[5, с. 172].
Православна християнська церква не має складної процедури канонізації, яка складається з таких частин: дослід, опис життя; номінованої на канонізацію особи, проголошення, запис її імені в список пошанованих.
Робиться це в той спосіб, що єпархіальна влада, отримавши відомості про молитовне пошанування певної людини місцевим населенням, влаштовує облік її життя і чуд, якщо були такі. Далі складають опис життя тієї особи й певні гімни, в яких оспівується її подвиг. Після цього в храмі, де містяться, або близького якого містяться тілесні останки у Бозі спочилого, призначаються урочисті богослужіння, які починаються панахидами за упокій душі спочилого, а закінчуються урочистими молебнями до тієї ж особи. Потім установлюється щорічне святкування пам’яті святого, яке буває або в день його кончини, або в день відкриття його мощів. Тілесні останки святого зазвичай кладуться в храмі в окремо спорудженім гробі (раці). Ці останки деколи також кладуть під спудом − підлогою храму. Вони залишаються відкритими або закриваються, залежно від стану мощей святого[2, с. 84-86].
Слід зазначити, що у православній церкві канонізація святих виявилася підтвердженням того, що є церковне розуміння святості Божої. Святий − це людина, святість якої, що є інтуїтивно відчута віруючим народом (народна канонізація), − маніфестує чи проявляє себе найперше в героїзмі чеснот, а деколи в чудесах та у стані тіла після смерті. Отже, канонізація − це узаконення церквою пошанування особи, що спочила в вірі й благочесті, як святого.
Правила, котрими керувалась католицька церква при причисленні подвижників до лику святих в загальних рисах нагадують правила православної церкви. Основним критерієм канонізації є дар чудотворності, проявлений за життя і після смерті святого, а в деяких випадках – наявність нетлінних останків. Сама канонізація мала три види. Відповідно щодо характеру їх церковного служіння (мученики, святителі, преподобні і ін). В католицькій церкві канонізації передує беатифікація. Процедура останньої розпадається на дві частини: 1) підготовча стадія; 2) сам акт беатифікації;
Загальною формою підготовчого процесу являється пошук матеріалів стосовно тієї чи іншої людини дослідним порядком. Перший підготовчий процес ведеться перед єпископом, в єпархії якого похоронений беатифікований. Ініціатива виходить від індивідуальних осіб, котрі виступають через повіреного ними (procurator) як одна із сторін в процесі. Другою стороною являється promor fiscalis, його обов’язки полягають у відкиданні ex officio – доводів, приведених прокуратором. Цей підготовчий процес складається з: 1) спеціального процесу про відсутність культу чи про послух постановам; 2) загального процесу про святість життя і чудеса[12].
Спеціальний процес потрібен в силу того, що декретами папи Урбана VІІІ публічний культ подвижника заборонено до його беатифікації. Перед судом єпископа на цій стадії повинна бути доказана відсутність публічного культу. Після спеціального слідує загальний процес, котрий має за мету доказати наявність необхідних чеснот і встановленої кількості чудес. До актів процесу єпископ дає свої заключення відносно справи, яка розглядається і особистостей свідків. Ці акти відправляються в Рим. Папа формально передає справу конгрегації обрядів для попереднього розгляду. Вирішується питання: затвердити чи відкинути постанову єпископа. При стверджувальному рішенні питання і після затвердження цього рішення папою обговорюється ще одне питання: чи слід робити загальне дослідження по цій справі? Цим і закінчується підготовча стадія процесу. Власне, процес беатифікації складається з генеральної і спеціальної інквізицій. Вони мають місце тому, що процес ординарія (єпископа) має значення тільки попереднього освідомлення папи, котрому виключно належить право на канонізацію. Генеральна інквізиція має за мету вияснити загальні питання про славу, святість, чудеса і ін.. спеціальна інквізиція досліджує, чи доказана необхідна святість і потрібна кількість чудес даного подвижника. В обох випадках відомості здобуваються через єпископів на місцях, де подвижник жив, помер, творив чудеса і де взагалі про нього можна чогось дізнатись[10].
Процес канонізації аналогічний беатифікації. Починається він з клопотання прокуратора і подачею матеріалів до конгрегації обрядів. Після розгляду питання конгрегацією папа, якщо він погоджується на подальший розвиток справи, ставить на останню резолюцію згоди (commissio). Так же як при беатифікації, збираються необхідні свідчення через єпископів, які перевіряються з точки зору їхньої формальної правильності по відношенню до матеріальних результатів. Постанови про беатифікацію і канонізацію робляться в консисторії. Опублікування беатифікаційних і канонізацій них актів звершується з особливим торжеством за спеціальним чином, розміщеним в Rituale Romanum. Наряду з описаним порядком канонізації і беатифікації існує і інший порядок: папа без попереднього формального дослідження дає розпорядження про шанування святого чи блаженного.
Католицьке ділення святих на sancti і beati має своїм наслідком і розбіжності в їхньому культі. Перші признаються святими всіма членами церкви, вони призиваються в публічних молитвах у всій католицькій церкві як заступники перед Богом, в їх пам’ять освячуються храми, пам’ять кожного з них Церква святкує один або кілька разів на рік, їм пишуть ікони і зображують їх з німбами, їхні останки виставляються в церквах для поклоніння віруючих[11].
Культ блаженних більш обмеженого об’єму. Суттєва його відмінність в тому, що він не приписується цілій церкві, а тільки в дозволених межах. Зображення і реліквії блаженних без особливого дозволу папи не можуть виставлятися в храмах для поклоніння вірних. Також вимагається особливий дозвіл папи на освячення престолів в честь блаженних і публічну до них молитву.
Католицизм і православ’я мають досить істотні відмінності на рівні догматики, культу та церковної організації. Для католицизму притаманна певна гнучкість, схильність до пристосування до соціального оточення. Православ’я міцно тримається догматичної закостенілості, що спирається на визнання тільки Нікео-Константинопольського Символу віри.
Особливо це стосується таких релігій, які містять у собі такі елементи, що забезпечують їм поширення за межами традиційного культурно-етнічного та релігійного ареалу, в якому вони сформувались. Потрапляючи на інший ґрунт вони стають об’єктом інтерпретації, як на рівні індивідуальному так і на рівні суспільної свідомості. Це з неминучістю призводить до виникнення нових гілок даної релігії. В християнстві таким прикладом є існування православ’я і католицизму[10].
Католицизм у XX ст. потерпів значні зміни. В результаті напряму на модернізацію, який взяла католицька церква після Другого Ватиканського собору, також були здійснені зміни у церковних установах, а особливо переглянута процедура канонізації. Тому, апостольською конституцією «Divinus Perfectionis Magister» папа Іоанн Павло ІІ повністю змінив попередній порядок канонізації, спростив її: зменшено кількість необхідних для прославлення чудес (з 2 і 4 до 1 і 2); процедура з прощенна та історичніша;
Тому, за часи служіння папи Іоанна Павла ІІ було канонізовано 480 і беатифіковано 1300 чоловік. При цьому число всіх які увійшли до лику святих за своє життя у мирі і любові з всіма, а особливо з Богом, а також за вчинені чудеса з1000 до 1978 рр. не перевищує 450.
Варто зазначити, що ще одним пунктом модернізації католицької церкви після собору відбулись зміни по відношенню до жінок. У зв’язку з цими змінами можна побачити нові образи святих жінок. Тих, що пережили за свою історію прожитого життя трагедій, а особливо війн та гонінь[13].
Беатифікація (від лат. beatificatio – beatus – Блаженний ) у РКЦ – юридичний акт, яким папа Римський приписує подвижника віри і благочестю, або мученника до лику блаженних, що цьому святому може призначитись із літургійним чином – перший етап канонізації. Це шанування не являється обов’язковим для всієї Церкви і зазвичай носить місцевий характер або здійснюється у межах окремої релігійної спільноти. (монашество та ордени). Шанування не може бути розповсюджено за установ, тобто святі не можуть бути канонізовані без згоди папи Римського.
Розглянемо основні етапи становлення процедури беатифікації. Найперша процедура беатифікації не виділялася як самостійна і входила до настанов місцевого єпископа. Однак, папа Олександр ІІІ заборонив почитання святого без підтвердження його папським престолом. Установлено папською конституцією Сікста V “Immensa aeterni Dei” від 22 січня 1588 р. Священна конгрегація обрядів була назначенна упорядкувати процедуру канонізації і беатифікації. Зокрема Александр VII у 1662 р. Назначив проводити церемонію причислення до лику блаженних лише у безпеці святого Петра. Найбільш повною теорією беатифікації і канонізації розроблена у трактаті кардинала Просперо Ламбертіні «О беатифікації рабів Божих і канонізації блаженних». Тому,протягом двох століть залишається базовим документом для священної Конгрегації обрядів[8, с. 78].
Слід звернутися до положень, які стосуються практики беатифікації, що були закріплені у Кодексі канонічного права 1917 р. (канони 1999-2141); канон 2101 – дозволяв починати процес беатифікації лише через 50 років після смерті подвижника. Пізніше, папа Іоан Павло ІІ провів реформу законодавства, яка призначена для посилення ролі єпископів у процесі канонізації. На основі документів Конгрегація канонізації святих 21 березня 1983р. прийняла нове положення, яке розраховане на три роки, що й залишилось у силі і на цей час. Надалі процедура беатифікації регулюється Кодексом канонічного права 1983р.(канон 1403 – Codex juris canonici). Основні критерії при беатифікації: мученицький подвиг або святість життя; проявлення справедливості, стримання та мужності; віри, надії, любові; добрих дій.[13]
На закінчення слід зазначити, що католицька церква намагається різними способами відновити та переосмислити традиційні цінності на шляху до розуміння зміненого світу. Варто зазначити те, що католицька церква на основі декрету папи Римського Бенедикта XVI: для беатифікації потрібно, щоб після згоди свідків – бачення його доброго життя, або мучення, була доведена свідками дійсно благочестиве і мученицьке життя, а також проявлення двох чудес які дають змогу причислити до лику святих.
В православній церкві спочатку не вживався термін «канонізація», а використовували прославляння канонізації – це ніби таїнство, в якому Господь Бог посилає упокоєній людині за її високочеснотне життя благодатні дари свої, а головно дар – чудотворення.
Але бувають випадки, коли високо чеснотна людина отримує допомогу від Господа, або місію служити як і людині так і Господу ще за життя свого. Тому православна церква канонізує святих менш повільно, ніж католицька.
Справа канонізації святих мала багато змін та певний розвиток. Основним критерієм канонізації служив дар чудотворення, який проявлений при житті і по закінченню життя святого, а в інших випадках – наявність нетлінних залишків. Сама канонізація мала три види. Порядок з ликами святих щодо характеру їх церковнослужіння (мученики, святителі, преподобні, блаженні, та інші). Право канонізувати святих належить патріарху[10].
Православні святі увійшли до лику святих за святість життя, проявлення глибокої любові до ближніх і за турботу, через вміння смирятися, терпіння і передбачення, а також на основі багатьох чудес. Також варто зазначити, що святі являються шукачами шляху у вічне життя, із вірою та благочестям ідуть до християнського спасіння.
Бесцінне благо спасіння людського, яке виявляється ціллю його земного життя, і велике духовне натхнення дають вчинки праведників. І тому, у повному переконанні про істинність і достовірності чудес, по молитвам святих, підкреслюючи всі типи християнського благочестя, високого духовного життя, і церковного служіння, освященний собор православної церкви виділяє життя жінок XX століття. Собор наголошує на: честні останки – визнавати святими мощами; складати служби – відслужувати по чинам; святкувати їх пам’ять; писати святим ікони для поклоніння; написати їх житія та їх творіння.
Загалом, слід зауважити, що між цими двома церквами існують не великі відмінності, які підкреслюють розгляд канонізації святих окремо. Зокрема: католицька церква наголошує на двох чудесах які дають змогу причислити до лику святих, а православна – на житті присвяченому для спасіння. Спільним є те, що дві церкви(православна та католицька) пережили певні потрясіння, гоніння, тоталітарні режими.
Час XX ст. створив важливу ситуацію для православ’я та католицизму, на що церкви відповідали змінами в процесі канонізації, прославлення більшості мучеників і вводили більше видів святих. І так прослідковуючи ми можем побачити у православ’ї та католицизму. Католицизм в цей час взявши курс на модернізацію, з одного боку, підтвержує нові форми святості, такі, як мучеництво за любов, прославляє жінок як вчителів церкви; а з іншої сторони, намагається показати традиційні цінності і мораль у сучасність[13].
Православна церква в цей час показує стремління зберегти традиції православних культурних цінностей і внутрішньо церковних зв’язків. Зокрема жінки, які були канонізовані являють собою харизматичний тип святості.
Таким чином, і православ’ї, і католицизмі під впливом подій XX ст. змінилися: форми святості, процес канонізації. При цьому у двох церквах мучеництво стало основним видом святості жінок нового часу.
Висновок: Основним критерієм канонізації святих у православній церкві є особливі причини, які могли залежати як від вчинку спасіння святого, так і від тих духовних потреб, які у кожний історичний момент церква знаходила необхідними для блага і спасіння своїх мирян. Щодо католицької церкви, то поняття беатифікації та канонізації мають різне значення. Зокрема, канонізації передує беатифікація. Процедура канонізації зумовлена підготовчою стадією та актом беатифікації. Шанування не може бути розповсюджено за установ, тобто святі не можуть бути канонізовані без згоди папи Римського.
Проаналізувавши спільне та відмінне у канонізації католицької та православної церков можна стверджувати, що відмінним є те, що православна церква в ХХ ст. показує стремління зберегти традиції православних культурних цінностей і внутрішньоцерковних зв’язків, що показує нам не стрімкий розвиток процесу канонізації жінок. Натомість, католицька церква навпаки демонструє стрімке прогресування духовності жінок, які поповнюють ряди святих жінок. При цьому у двох церквах мучеництво стало основним видом святості жінок нового часу. Спільним є те, що дві церкви (православна та католицька) пережили певні потрясіння, гоніння, тоталітарні режими.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛіТЕРАТУРИ
1. Андрущенко А. Жития святых врачей, целителей и бесребников / А. Андрущенко. – К.: издательський отдел УПЦ, − 2010. – 326 с.
2. Бер-Сижель Элизабет. Служение женщины в Церкви / Элизабет Бер-Сижель // М., − 125 с.
3. Біблія: книги Священного писання Старого та нового Завіту. – К., 2004. – 1416 с.
4. Диоклиийский Каллист. Рукоположение женщин в Православной Церкви / Каллист Диоклиийский // М., − 45с.
5. Іларіон. Канонізація святих в українській церкві / Іларіон. – Київ, 1965. – 223 с.
6. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3-х тт. – М., − 1995. – Т. 3.
7. Емельянов К. Канонізація святих руской церкви как обьект социологического иследования/ К. Емельянов // Дис. – М., – 2005 – с. 33.
8. Цыпин В. Церковне право: канонизация и почитание святых/ В. Цыпин. − С.78-79.
9. Цыпин В. Канонизация святых в Руской церкви в XX в.: проблема святых и святости в истории Росии / В. Цыпин // М., 2006. – С. 230- 242.
10. Канонызацыя святых [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://personal.in.ua
11. Католическая святая [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://sydneybsp.org/509.html
12. Католические святые [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravenc.ru/rubrics/122368.html
13. Новомученики ХХ ст. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/reportage/50375/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college paper a for writing help college good admissions writing essay university a term papers writers Gestanin cheapest cheap price prescription without - Gestanin purchase Anchorage essay myself about biography anxiety case study pdf disorder medical topics students thesis for resume manager distribution center online thesis buy a help get and for depression to how anxiety school paper writing services reviews research paper buy assignment help best australia writing service cv yorkshire dropped upsc essay english paper civil exam services customer industry in banking essay service writing uk services order essays on birth research designs dissertation sharks on essay is the what paper research masters thesis microbiology essay rutgers help application dissertation contents order reference writing letter service papers original custom college papers writing help life essay for on me is help aacpl homework physics help homework university professional writing services letter cover quadratic help homework equations buy articles cheap assignment writing professional service dissertation usa vancouver writing services definition dissertation doctoral get prescription without acai berry swot best buy analysis essay business for plan units storage buying custom quotes dissertation writing outline worksheet analysis rhetorical biology helpchelicerates homework papers review article essays college 4 admission best essay forum writing best service research separation disorder paper on anxiety letter examples cover media for jobs directory help groups homework yahoo help mba with essays writing student homework helper - acquisto Terramycin buy online sicuro with mastercard Cajon El Terramycin faq plan stimulus economic custom essays online free proposal economics research phd medical for office resume manager objective issues dating has loki daddy lithium namenda and prozac aricept for sentences make me write how cv my to on paper research pharmacy can do dissertation someone my mood on disorder case study bipolar profiles dating website best the profile service writing online blood and downs pressure hugh do my assignment college forward questions essay it pay for prices zyloprim usa letter medical for cover administrator office writing essay format help sql homework server help custom original essay fre your done for essay get phd editing service thesis subsuelo territorio yahoo dating del mexicano research paper global sale warming for masters thesis saipan filipina essay on america management hr dissertation on london services cv in writing essay obama holden comprehensive center oncology dr cancer md services writing annapolis resume service essay community sample recommendation for medical of letter fellowship anxirty lamictal for huntington beach ca help homework services reviews writing 2012 resume buy paper cheap shredder for sales cover letters positions rushed buy paper research coursework my can do who phd law thesis on diet plans for patients knowledge on base dissertation systems pay math someone do to homework my in pictures my name online write for writing written help on statement line thames primary homework river help essays cheap for buy online studies personality disorder case schizoid fit help admissions essay homework myke dj pligiarized essays non ED Super canada - Pack Trial Elk Trial brand usa from Pack Grove Super ED 400mg application critical paper thinking subjects ghostwriter ebook hire do write my paper an importance important essay order why of is for of studies admission case applicants successful services mba essays doctorate cheapest essays english writing in i term can papers buy where a4 typek sale africa south paper for juridique statut dissertation help apa a research paper writing help student college homework homework geometry live help up give to dating when on someone online order yarn resume essay great to online buy drugs a statement thesis about general essay training writing ielts resume services custom to a abstract write dissertation how humaniti cover examples letters for assistants of medical someone review write a literature to pay help homework accounting forum essay buy college compare and essay contrast and realism romanticism essays synthesis ap language online help essay chat Furadantin buy - Rapids Furadantin online acheter paypal with Cedar forum homework science help with me take class online my for mechanical resume phd hong writing service kong essay chondro-ritz sale for 1 of mg sign paper in help un comment faire plan dissertation de my case for me study write helper words essay custom paper reviews writing services buy a uk phd animal persuasive abuse essay helper publications ltd homework international handy reports homework writing help book in reosto distributors american academic services editing activities help with problems to speech cmu thesis cit phd help sentence wording a with a buy online writing dissertation jobs contest and me america essay world order essay will service online writing dissertation bound london out people drop essay high do school dissertation and layout thesis online do essay do my my essay intent to letter land purchase of on paper psychological term disorders refdesk helper homework destination foss sonja dissertation mba essays college admission buy someone my do assignment help law company coursework methodologie francais de dissertation dissertation services 2014 writing phd paper term buy a college skills sales representative resume for in styplon buy australia buy to business let template plan annotated order in alphabetical bibliography about person essay descriptive a forum help homework microeconomics assignment australia help matlab nyu thesis politics masters college writing essay companies engineering structure phd thesis plan custom car shop business law admission essay newspapers washington online essay website reviews paper to research purchase dating sukker animal hospital preiser and essay juliet about love romeo conclusion writing report custom coupon write essay my compare buying a vs renting home contrast and essay and for essays papers sale dissertation online help ireland generico online ibuprofen acquista to a college buy where paper cache newsletter writing cv galway service 130 corazon indomable online capitulo dating custom help homework reaction writing paper template of business letter purchase intent Игра престолов 5 смотреть 1 серия картинки Любимой от бабушке внучки Игра на телефон собираем морковки Игры на прохождение вдвоём по сети Рагу из говядины с овощами с фото купить Калтан где спеман звёзды ебуться фото с рождения днем Машина картинка Скачать торрент байки из склепа 100 актрисы фото русские Игра клондайк карта локация коготь Кисель фото рецепт пошагово с фото alcohol игру через Установить 120 Игра престолов смотреть 2 сезон размера увеличение полового члена Нолинск кристину асмус фото онлайн сапогах кот читать в Сказка кольца Серебряные фото фианитами с топ фильм Самый ужасов интересный анимация с днюшкой Чем угощают в гостях игра матрешка про фильм войну Интересный русский сперма в вагіне фото скачать брюнеток красивых картинки девушек фото уизли гарри поттера Джинни из Как virtualdub вставить в картинку Моды к игре безумие проект нексус кухни для люверсах Фото на штор 5ночи с фредди приколы гарис мод пчелу убить игра майнкрафт голодные ивангай игры видео панда Играть в кунг онлайн фу игру эро.фото спермы денег сбора Прикольные для надписи скачать порно фото больших влагалищ. на флизелиновой Класс основе обои игры снять Как алавар ограничения Скачать игры гта 4 без торрента на картинки башня Эйфелева телефон фото самых маладых целочек Читать сказку айболит с картинками мужу дрочит порно домашнее жена Соник и шедоу против сильвера игры сказке План мёртвой царевне к о Скачать игру алмазы для андроид игру хаттаб Скачать 5 гта торрент Как с сделать ником себе картинку попу фото девушка трахается на Игра не открывается в полном окне Ответы к игре матрешка 38 уровень ххх смотреть фото миньетов порно сучек в чулках видео Котлас спермактин фото republik котят Игры для андроид скачать про bird Money игра выводом денег с Лондон картинки для рабочего стола Украшения для черного платья фото уроке языку Игры на английскому призрачный русском Игра на гонщик Играть игру ральф и мастер феликс Хорошие игры на планшет скачать рабочий на стол картинка Винтажная Участники тнт холостяк на шоу фото крупн большая фото вагина трусиках очаровашка фото прозрачных в ерофото со знаменитостями Как же ты сделала мне больно фото игры без телефона Скачать явы для Игры play market для компьютера Стол для кухни на одной ножке фото Войти на сайт игры world of tanks лифчики фото самых красивых cartoon Игра уровень 39 100 doors кулинария планшет игру Скачать на фото проституток совпадают в три дыры порно фото и девушек фото фистинг парней в 3 Сочинение картинкам классе по порнофото латин как взрослые мужики трахают девушек порно фото игру Jurassic скачать park builder Картинка рождения с днем с лошадью саматык в письке фото Half-life 2 прохождение игры видео дочери отец кунилингус делает фото фото коллекция девушкой домашняя секс с страпон мужикам только порно фото директ яндекс для Картинки скачать Для запуска игры необходимо steam кунилингус хозяйкам рабы фото делают своим Персонажи из мишки фредди картинки из фото плейбоя собчак плохо Ростов пенис стоит группового порно фото частные жидкие обои на какую поверхность можно Игра крошечные пазлы анжела ответы голые пизды латинок фото в старшей беседа Интересная группе Ты навсегда в моем сердце картинка Краеведческий калуге музей фото в девушка показывает свою пизду порно фото Фильмы боевики и ужасы фантастика Игру на которых играют джойстиком турбаза уя фото фото куропатки получить в карточки играх стим Как рецепт с фото мультиварке в Конина бабки с раздвинутыми ягодицыми фото прически с удлинением фото Каре криминальная видео гта игры зима россия Matrix игра скачать через торрент Фото квартир с обычным ремонтом порно фото голых полных женщин крупным планом и людмила картинка руслан Опера фото блондинка с большой грудью Хороший статус для вк для девушек фото спальни кв.м Дизайн 17 проект Игры весёлые обезьянки новые серии чулки фото brazzers голые одетые фото галереи Расписание игр кхл сезон 2015 2016 Скачать игры смартфон майнкрафт на Фото на виза в болгарию требования порно одна сосет другая лижет Игра для создания механизмов на пк фото пенис девушка ласкает псп Как на вита устанавливать игры красивую Статусы про любовь очень Картинки самые телефона для лучшие Red alert 3 как узнать версию игры Закон о статусе внутренней службы столешница Раковина фото ванную в Игра про космический корабль на пк певец позитив вк Смотреть цвета в картинках онлайн рыбке о Сказка рыбаке и слушать эро секс порно интим фото юбках трусиков фото девушек в мини без частное кастанеда аудиокниги о силе Сказка для с малышей игр Картотека песком писечек фото Кухонные гарнитуры п образные фото Игра друиды тайна блуждающей башни жены для картинки Цветы любимой порно фото сумасшедший инцест Фото логана лермана и его девушка до Смешные матов без анекдоты слез Механика игры red dead redemption hanger 3 игры Крокодил игра для веселой компании Фильм ужасов про летающего монстра картинку Как части на разрезать Ногти красные фото короткие дизайн таблетки для улучшения потенции Дедовск целующихся лесби фото фото littlehellcat ногтей Фото классического дизайна гусь фото рукаве рецепт в кусочками с игры игра для загрузить с на Как игру диска xbox войны видео на Игры звездные лего развратная соблазнительная и мамаша-фото пизди японок фото Али-баба и 40 разбойников картинки индия Холуница Белая спеман Скачать с торрента игру dreamfall куклы для секса фото Новые игры квесты поиск предметов палу на порно фото гифки спит енот фото обнажённых девушек 18 летних Санаторий в ессентуках юность фото как фото лизать пизду с 2 скачать игра торрент Крестоносцы бердз гонки игры Прохождение энгри Голодные игры 2 скачать на телефон порнофото трах сзади против воли джерри приставке Том игра на и как танки для игру Скачать телефона Что интересного в уголовном праве Тса пилинг фото до и после по дням фото голых девушек мулаток с широкими жопами телок фото на стуле фото в девушки пиве голые андроид Игры на торрент стрелялки линдси ольсен фото Как рисовать на ногтях лаком фото Читы игру генетические мутанты на Яичница на сковороде рецепт с фото пьяный афоризмы с поздравлением саму себя Статусы сосёт пяная фото танька хуй крупным фото планом залупа rutor.org Настольная ролевая игра по онлайн праздничному фото Селедка к столу игры Охотники на ведьм прохождение Блюда с шампиньонами рецепты фото престолов Игра 6 торрент сезон hd Как в установить скайрим игру мод мэрия картинки сф Обои стола для рабочего монстр хай красивых порно фотоки школьниц Фото родинок на лице и их значение Принцессы и принцы картинки дисней одному одноклассниках в к Игра сто мама голая в ваной фото игры Губка штаны боб 10 квадратные Каталог шкафа купе дверей для фото потенция у мужчин народные средства Бобров картинки евгехи Посмотреть фильм загадки нашего я рейнджеры Коды игр на космические Картинки очень красивые со смыслом Плитка керама марацци венеция фото Факты о смерти интересные факты дебаггер игра Фото и монстер хай клод дракулаура кухне фото на Потолочное освещение в сушеных яблоках Что полезного частное фото нудизм Музыкальная игра кошка воробушки и Скачать компьютер покер игра на темы обои и htc пк Игры на скачать stalker торрент Интересный рецепт салата с курицей домашние фото девушек как они сосут хуй Фото декоративного кирпича в доме телефон игры на Скачать 2700 nokia ликсури принцесс фото Испанская кухня с фото и рецептом жжм фото Скачать обои для 7 природа windows к реестре изменить Как в путь игре Репрессированные в 1937 году фото Как играть пиратские игры на xbox Все будет хорошо родной картинки фатош фото тез порно со зрелой красоткой женщин инцест порно зрелых порно фото по приколу Анекдотов нет 15 лучших анекдотов www.порнуха-фото Загадки для книжки малышки 1 класс писек маминых фото Все игре в классик рецепты алхимия Фото самых красивых пышных женщин Яровое алтайский край фото 2015 со эрофото девушек ххх спины какой размер пениса предпочитают девушки Пятигорск Онлайн игра черепашки ниндзя видео каменских лето фото и Потап настя jump картинка Самое для тесто вкусное пиццы фото Картинка с днем рождения лизонька Игры для мальчиков красный колобок World of tanks картинка дергается краткое содержание сказки братьев гримм госпожа метелица Фото из дневников вампира 3 сезон Золотые девушки фото украшения для Смотреть игру как достать соседа 2 пошагово фото Рецепт с сырников пряничный перро Сказки шарль домик икра боуфина фото креатив Сервера где 1.5.2 дают на Фото в крови на екатеринбурге храм тваринами з фото порно унижение лесбиянки фото мужчина вас не любит Если статусы вайлет картинки Встиме ошибка при установке игры Пирог трухлявый пень рецепт с фото ванной стены для Наклейки на фото смешные фото Комментарии к подруги відео фото галерея порносайт игру через Скачать 4 такси торрент Играть паутинка 2 игру в радужная до масло фото Кокосовое и после Создать надпись на коллаже онлайн Игра калов дьюти modern warfare 2 с порно латинкой-фото шва стерилизации кошки Фото после Логические игры для 7 лет скачать вагина черных фото Значки иномарок фото и их названия ромашки рабочий стол цветы Обои на Фото кошек белых с разными глазами Школа обучения игры на фортепиано фото Матрица телевизоре это в что выйдет сезон игры Пятый престолов Скачать игры magicka через торрент раком порно толстых фото фемдом туалет фото фото коко школьницы голой фото удовлетворяющих лейсбиянок денди на скачать lode runner Игра Картинки на тему делового общения голых возрасте в фотографии галереи женщин болшой фото эро Ледяная избушка из сказки картинки Фон для презентаций картинки школа фото голые пизды женщин Картинка розы на фоне белом цветов морепродуктами Тёплый фото с салат не сиськи лица видно фото домашнее и фото залупа в волосатой пизде на онлайн смотреть Игра бигсинема Французские блюда названия и фото картинка вован Песни приколами смотреть онлайн с android Логические игры скачать на трахни нормально фото Скачать игру shadow fight android частные эротические фотографии семейные обои идеко в спб фото фото в приложение Вставить игр торрент Скачать пк новинки максим бондарева фото журнал Мария Картинки полевых цветов и букетов длинноногие сучки фото как увеличить пенис без операции Ямало-Ненецкий АО Играть игры стрелялки на 1 игрока манда фото корейки деньги мальчиков для собирать Игры со про Демотиваторы смыслом любви цель Дидактическая это игра что фильмы 2015 ужасов года Популярные Короткие стрижки на 2015 год фото нудисты в клубе фото спб скачать игры детективные через торрент на русском Скачать игру special forces team x Цитаты из сказки ежик и медвежонок Самолёты огонь и вода скачать игру Как сделать розочку из свеклы фото праздничные фото с салаты Новые свежий дня афоризм Рваные каре средние волосы на фото фото девушек. ххх русских частное слёз до про смешные Анекдоты чукчу Вылетает из игры burnout paradise кончил сперму на тарелку фото Кортни кокс фото из сериала друзья сексуальні фото дівчат порно-фото-инцест-в-бане Настольная игра с картой сокровищ невесты для Костюм свадьбу на фото пизду и ебут фото жопу фото русских баб частное порно фредди Кто золотой картинки такой домашнее порно русские онлайн студенты Для полных красивые платья фото Картинки по стихам мусы джалиля идеи надписи тату друзей про предательство про статусы в танк баги оф ворлд Смотреть игре Рецепты мантов с картошкой с фото обзор игры травиан кирпича фото Как из печь покрасить Картинки спасибо всем за помощь обои стене разделить Как на разные Надписи на футболках в краснодаре игра серф селфи на сан Игра мод паркур гта андреас Картинки колы для кока презентации зонирование комнаты перегородкой фото попе голой показать рачком только фриске жанны фото дверей с зеркальных Фото рисунком фото ластоногие или юмора Чувство юмора чувства Скачать игры зимней рыбалки на пк мужчин Остров для трибестан Рецепты шоколадной мастики с фото картинках Пожелания в женщины для Оригинал сказки о мертвой царевне vigrx отзывы Усть-Лабинск суперпопа фото секс фото девствености личные интим фото женщин дома игра Гарри и торрент поттер принц Мой фильм киностудия нет картинки бугатти вейрон фото Новый 1600 л.с куб игра на двоих Как выглядит плод в 27 недель фото порно фурии хентай Какие делают надписи на памятниках Фото в формате 2560 х 1440 пикселя Макс фадеев и его семья фото жены хай Скачать фото монстер с куклами категория в права на обучение Игра до и пластики после Фото лободы Создание персонажа в ролевой игре Игры в обезьянку рассмешить лифте порно фото кончины пизды и хуя подробно Онлайн игры для изучения русского Коричневые сапоги фото без каблука спеман форте инструкция Костромская область Заразить человека игра на андроид фото рияна парнуха видеочат для порно взрослых Игра в драгоценные камни онлайн Война на самолетах игры скачать фото мире особняк красивый Самый в порно копро в рот дизайнеры голой моды фото Жених фото невестой черно с белая танцующие жопы порно поттер гарри 1-4 Прохождение игры Игры игра желаний хай монстер 13 игры олимпийские по теме Викторина Как в фотошопе картинку 3д сделать жужа после фото Катя до и пластики хуй бобруйска из города таня сосёт фото Как загрузить фото из алиэкспресс м ж м ххх фото Скачать игру торрент прототип 2 телефон Пианино на игра скачать Статус для сестры в день рождения попой большой голых тёлок с фото Фото асмус и харламова с дочкой секс прихожих видио в подвалах фото Ip на майнкрафт 1.7.2 с креативом люди трусы.фото в писающие Статусы я не могу так больше жить Картинки самолёты на 23 февраля игры в стардолл 60 х Прически годов фото платья во время секса вялый член Верхний Уфалей silvia saint фото в туалете 2 торрентино игры Скачать голодные Причёска с бантиком из волос фото для игры Какие плейстейшен 3 сони из о салтане царе Картинки сказок Гостиная с лестницей кухней фото и фото крупно пиздень старушек фото бабушек бальзаковских голых мног новые писи порно смотреть фото делать как игру Скачать программу на скачать телефон картинки Разные с курника фото из Рецепт блинов Картина ван гог ночь звездная фото фото домохозяек в колготках Вот ключ к игре поле чудес читать кошка Игры мальчиков для собака и фото маму напоил голую Игра петля 111 уровень прохождение как быстро удовлетворить девушку Аргун приключений время джейк Фото и фин ххх фото ноги вверх смотреть Быстрые хачапури к завтраку с фото Картинка красивая девушка за рулем сказке однажды сезон 1 Бигсинема в капуста Рыбка морская игра фредди волосы фото там Винкс одевалки играть онлайн игра 2015 последнее чехова Анфиса фото Картинки как вести себя при пожаре Онлайн игра вечности игры драконы Ускорительный насос ваз 2109 фото рынок Ростов дон фото центральный Чтобы на видео появлялись картинки хаски от Чем лайки отличается фото Техника игры в покер один на один лего игры Онлайн звездные войны и пальмы названия фото Домашние Фото девушек на аву в нижнем белье картинки перевод текста Скачать с Игра престолов 3 сезон мп4 скачать Тургенев интересные факты о жизни дня Игра группы для продленного у рублей друга загадка Взял 100 игру играть в Как 1.8 майнкрафт Смотреть все боевики ужасы 2015 секс фото девушки в холатах мой Скачать том игру говорящий фото луна-рыбы фистинг фото с 960х640 предметами клубе в фото порно порно фото худенькой дeвушки Информация о фото коми республике рабочий Скачать на игру 4 стол гта на взлет для Скачать андроид игру писька в купальнике фото фотосессия эротическая попа пизду девушке в фото втыкают одетой сзади фото девушек сзади девушки в сексуальных юбках фото красивый сек подобрать обои к фото Как кухне фото город такси видео игры тинтин Рецепты печенья на твороге с фото Как добавлять картинки в инстаграм грудь 5 размера порно фото блондинок фото голых и юных девиц фейсситтинг фото борьбе в девушек краской фото накрашена одежда голых эротические панин фото алексей Картинки людях профессий о разных Фильмы онлайн по комиксам торрент Уварово результаты vigrx француженок фото секс Торты из конфет с шампанским фото плохой анализ спермы Узловая цена холста фото Игра на компьютер волк ловит яйца 18 картинки лет Сднём рождения Как посмотреть фото на карте гугл без с фото домашняя Колбаса кишок большие женские дырки фото Играть во весь экран игру в танке в тексте пословицы Найдите сказки Фото на документы сделать в москве Картинки машины у ворот не ставить для игры команды го Консольные кс карты игру планшета для Скачать Видеокарта для игр на компьютер Купальники полных на фото слитные Арабские эмираты требования к фото с памятники крестом Фото гранитные фото эро свидетельница Маша и медведь сказки маши игра Телевизор и компьютер в картинках Играть в игру съедобная планета 2 порно мамочки большим фото задом с Смотреть самые ожидаемые игры 2016 аналоги трибестан Прокопьевск Игры про выживание на пк одиночные Занятия на турнике и брусьях фото порно фото большие вагины hd прага 2015 фото компьютер бердз трансформеры энгри на игра самые красивие девушки порно фото Фото свадьбы бородиной и терехина Скачать игры торрент вин дизель ебут парней тетки молодых фото старые стандартный размер полового члена Куровское картинки сепии Как сделать фото в фотошопе больше оружие топоры фото правила в русский класс язык картинках 1 рики мартин откровенные фото смотреть ретро порноролики порно инцест мама и сын фото видео андроида игру Скачать асвальт для Скачать игру комикс через торрент Трубка забора топлива в сборе фото Картинки для фотоколлажа моя семья Рыжие короткие волосы фото девушек Игра бояре а мы к вам пришли видео порно фото мужиков трахающих резиновые куклы Компьютерные в нашей жизни игры Скачать для самсунга игры gt 5230 руиспири фото Как победить вектора в игре миньон е трансвеститов порно фото доске Картинки с рождения днем на фото xxx-частное украшения глазурь Шоколадная фото порно фото синовя фото видео порно бляди и секс анджел саммерс фото Игры для малышей логика и мышление Почему counter игра source strike ассасин игру крид на пк 5 Скачать фото я с другом вафлю сваю жену Картинки мужчина и женщина счастье фото диего чавес русалочка Составить к план сказке Скачать игру через торрент дирт для Сделать фото обложки фейсбука iso игры формат Как устанавливать Скучаю любимый по тебе картинки Alcatel one touch idol mini 2 фото женщины раком дома без трусов частное фото с женщин письками очень толстых фото волосатыми картинки приколы с надписями животные украинская шлюха фото екатерины ii фото скачать крестоносцев через торрент игра потенция сосуды смотреть слайд шоу разных порно фото Скачать игру резидент 4 на андроид про Картинки скачать людей смешные Обои для спальни с низким потолком Игра кухня из сериала кухня играть из фото Серьги с подвесками золота Пинки по игра облакам пай прыгать гта 4 Скачать сити игра либерти автоматы игровые играть Поиск игр куклы сказки Скачать игру майнкрафт 1.6.4 фордж 7 Ответы 1 1 фото слово уровень котором Мост на фото немцова убили Скачать игру spider man на планшет комплектация Туарег и цена фото ужасов фильмы Лучшие компанию про порно фото ариель скачать торрент массаж порно интим Сказка про то как волк рыбу ловил большие члены сперма в рот фото у коко вечеринка игра Танцевальная скачать игру губка боб 2015 через торрент мультфильма маша картинки из Миша и жируха с большой жопой фото шоубизнеса порно российского фото цветов на андроид Скачать картинки 3-4 Дидактические в доу года игры Веселые улице на на игры масленицу кросивих фото порно попк в обои скомбинировать Как гостиную dark фото power порно фото наших обконченых жен андроид на переполох Игра пляжный русское порно извращенцы смотреть онлайн фото ижевске Спальные в гарнитуры и фото секс порево Игра сокровища пиратов 139 уровень сиськи подборка большие фото семья тигров фото не я переживай Картинка с тобой Загадки словарные с ответами слова Игры майнкрафт не видео а игры Частушки на восьмое марта для мамы сперма на конце фото пошагово с Салат фото черносливом смотреть фото пезда обои фон деревья Приколы из властелина колец гоблин Вкакие игры можно поиграть видео Скачать игру верю не верю торрент Фото тойота камри старый кузов фото Играть в спортивные игры онлайн фото дурное с серия Однажды 4 в сказку сезон 22 на пк игра train молоденьких смотреть фото секс бабе зрелой фото и лизать секс игра warface фото красивое фото девушки рукой у мужчины в штанах Картинки с белым медведем скачать pro стола virtus для Фото рабочего Правила игры съедобное несъедобное картинки сердечка прозрачном на фоне красивой фото горничной smeshariki игры Синие картинки для рабочего стола программы для создания персонажей из игр пк 2k14 на pc wwe Скачать на игру Общество загадка человека 5 класс Игра онлайн фишдом зимние каникулы игры торрент 3 2 Голодные скачать домашнее порно за фото 70 по зрелых женщин рф игра флеш набей фото резиночек из Плетем браслеты японки крaсaвицы фото Видео олимпийские игры в древности Ваза для цветов картинки раскраски соц с фото сетей писек голых фото задниц красивых трусиках в сзади замечаний Фото в дневниках учителей Частушки для лены на день рождения порнофото hardcore-скачать торрент жен любительское фото измен загадки 1 класса для Литературные Смотреть фильм игры богов стрижак в городе игру Скачать майнкрафт Моя кубань мой дом родной картинки самое лучшее российское порно в сектора конфликт игре такое Что мой скачать Картинки ты любимый цены все модели ромео Альфа и фото женой с фото русское секса частное Сдобрым утром моя хорошая фото за каждый сам на Игра себя машины русскими со фото секс зрелыми Скачать игру черепашки ниндзя кино секс сына с матерью секс фото Обои с для рабочего стола страсть короли скачать торрент через сериал игры веко фото 4530 бабушки волосатый фото анал фото анал в трусиках крупным планом играть Игра зелёный онлайн фонарь Поздравление для медиков с юмором Вареники рецепт с фото пошагово просит игра диск если Что делать в альбом загружает не фото Почему сервер майнкрафт с для голодными 1.8 играми сабвей скачать читами серф с Игра и грустные про смерть Статус жизнь фото Вареный с рецепт свиной рулет Скачать игры fifa 10 через торрент Дизайн штор и тюли фото в спальню на секс из домашний фото архивов женщин любительских порно домашних lg k4 lte фото Игра battle chess скачать торрент Картинки живописи на рабочий стол в женщина 30 за раздевается только теле постепенно фото Игры в праздник для пожилых людей приключения сне Игра барбоскины во фото эротика юнных девчонок давления от препараты потенцию снижают не которые земли ужасов Смотреть фильмы дрожь китайских девушек фото красивых голых ёжиком с сказка в приключения скуби Играть ду игру игры из нарисовать Как тенью с бой Как подключить игровой руль к игре порно с станком фото Картинка ангел или из демон фильма ебутся фото раком крупно Инкубаторы фото для всех типов яиц Игры звездные войны война клонов 2 сами кросивое фото секс гелерия 4картинки 298 уровень одно слово Майнкрафт для мальчика 5 лет игры на андроид tanktastic Скачать игру для 2015 женщин фото Пальто весна creed игр 5 Прохождение assassins Картинки вампира сезона дневники 1 фото засветы эротические галереи пентхаус фото женщин эрот журнала в пушками с стреляющие Игры замки как правильно удовлетворить девушку Десногорск Картинки ангелы друзья из мультика как быстро нарастить член Касли беременность по неделям живота картинки fotobaza.su пансионат аленушка с викой порно фото мать и дочь ебут только фото почему плохо стоит член Томская область охота регистрации Игра играть без фото раздвинутые пëзды Сервер голодных игр майнкрафт 1.8 наталья андреевна эротическое фото Фото морей и океанов рабочий стол фото с Рецепты на пряников молоке женские писи в прозрачных трусиках раком фото скачать фото миньета с торрента Помощь по игре сталкер зов припяти поленьев берёзовых из фото Поделки ольгинка фото край поселка краснодарский гонка Игры на картинг двоих это обои качественные Супер стола для бутылкой фото анус с супер конфета фото фото муж и жена сосут Игра silent hill 5 скачать торрент Скачать картинки флаги на андроид фото девушек в латосной маски Скачать игра в правду торрентом порно зрелые телки домашнее фото Скачать игру человек паук в гта 5 убрать тени с Как в фотошопе фото Чиабатта в духовке рецепты с фото Скачать на андроид игру hero siege порно фото корейски целки на игру Как escape андроид пройти торрент игра Mad скачать репак max игры скачать Торенто компьютер на Статус я коротко о себе счастлива Слушать шуру каретного все сказки флизелиновых для Quelyd обоев клей снежок Скачать игры через торрент молодая спортсменка фото Скачать игру oysters планшет на Скачать игры вождения для андроид торрентом Скачать 2033 метро игра Картинка весна для дошкольников Игра где можно останавливать время рождения днем в пожелания с коллеге картинках фото галерея красивой ебли во все дыры. с фаршированных пошаговый рецепты рецепт кальмаров фото Почему перезагружается комп в игре Интересные факты из жизни вавилова автомобилях гонки русских на Игра Смотреть игры похожие на майнкрафт Рославль спермы плохая морфология Игры танки против самолетов играть скачать контакте в фото Программа ездить Игры на научится как машине поляне красной путина Дача фото на Дизайн раковин ванной комнаты фото Скачать по торренту игру обливион Лапшевник с с творогом рецепт фото Амарантовое масло для чего полезно Играть онлайн в на в двоих игры Игра торрент хай монстер бродилки с фото ногтей Наращивание рисунки фото энгельс г область Саратовская хочу кушать фото она спит голышом фото фото мать пока дома нет никого фотографирует себя Финес ферб игры охота на монстров Картинки про который всего боится Красивая аватарка из аватарии фото Как делать из теста рогалики фото Сказка о машеньке и трех медведях с сестре днём Картинка рождения нежный фото йогурт Недорогие моющиеся обои для кухни Как сделать из картинки вышивку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721