«Детермінанти канонізації жінок в католицькій і православній церквах у XX ст.»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто релігійно-християнський контекст канонізації жінок в католицькій і православній церквах у XX столітті. Проаналізувано спільне та відмінне у канонізації католицької та православної церков.

Ключові слова: беатифікація, канонізація, церква, святі, чудеса, подвиг.

The article deals with the religious and Christian context canonization of women in the Catholic and Orthodox churches in the XX century. Proanalizuvano common and different canonization in the Catholic and Orthodox churches.
Keywords: beatification, canonization, the Church, the saints, miracles, feat.

Згідно за статистикою в XX ст. форма святості і процес канонізації змінилися, на жаль мало жінок у православ’ї канонізують, а також їх причислення до лику святих стає все менш і менш. Що ж до католицизму, то він підтверджує все нові форми святості та показує традиційні цінності і мораль сучасності.

І страшно те, що в історії трапляються ситуації, коли зовнішні, церковно-політичні або й суто суспільні чинники породжували поспіх у канонізації та спотворювали саму її суть. Канонізація починає сприйматися як банальна нагорода, присудження почесного звання або посмертна відзнака. Канонізаційний процес не повторюється іншими церквами, а набуває все більшого права для православ’я та католицизму силою довіри до кожної церкви з боку її сестер. Розглядаються ознаки й банальна спроба використати канонізованих угодників для популяризації певних моделей життя чи світоглядних позицій, зрештою, привабити прочан до місць, пов’язаних із культом святих. А все це означає: здобути політичний або й економічний зиск із канонізації. Коли ці мотиви стають визначальними, канонізація може стати як не святістю, або ж профанацією святині. В результаті, домінантного розвитку сучасного суспільства стають не духовне збагачення, та шанування угодників, яких причислено до лику святих, а ринкові відносини, які підштовхують суспільство гнатися за матеріальними благами, та побутовим задоволенням. Внаслідок цього святість угодників Божих занепадає. Зникають бажання мирян до спасіння, йдеться про збільшення святих, процес канонізації, що служить шанування певної особи святою, духовної родини, яка творить атмосферу теплоти і радості.
Метою даної статті є дослідження комплексного релігієзнавчого аналізу детермінантів канонізації жінок в католицькій і православній церквах в XX столітті.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання, постановка і вирішення яких обумовлена станом і рівнем вивчення цієї проблеми в науковій літературі, а саме:1. охарактеризувати поняття канонізації святих у православній церкві; 2. дати характеристику проблемі беатифікації та канонізації у католицькій церкві; 3. проаналізувати спільне та відмінне у канонізації католицької та православної церков.
Викладення основного матеріалу:
Природа акту канонізації полягає не в самому понятті, а в процесі людей до святості, яка є виявом канонізації. Канонізація − це акт, яким Церква встановлює пошанування певної особи святою. Акт не про якесь «творення святого» або присвоєння цій особі якогось «ступеню» чи «небесного підвищення». Земна церква також не претендує канонізацією надавати тій чи іншій особі «надземної слави». Загалом акт канонізації не є звернений до Небесної церкви, а до земної, щоб запросити віруючих шанувати канонізовану особу як друга Божого [3, с. 114], що й відповідає науці Христа та традицій Апостольської церкви. Отже, силою цього акту-постанови, молитва вірних за спокій душі спочилої особи (панахида) перетворюється в молитву за живих, адресовану до цієї ж особи (молебень). У цьому й полягає та основна різниця, яку робить православна літургія між звичайними спочилими вірними й тими, які канонізовані.
Православна церква не є філософською школою, ні певним культурним об’єднанням, а життям у Христі Ісусі, тобто громадою тих, у кому Господь проживає через святого Духа. Зрозумілим є те, що тайну Церкви Христової неможливо збагнути розумом, а також описати словами. Коли заглибимося у життя святих, то побачимо, що суть церкви − це святість. Вона також є й призначенням Церкви та метою кожного справжнього християнина. Православний моральний ідеал, який визначається словом «теозіс» (обоження) яскраво свідчить про це.
Християнська святість є спільною по суті, але різною за формою. Земні дороги, якими ходять і через які приходять святі до Світла Христового − різняться, бо кожен святий − це окрема особистість, а часом, й окрема народність та раса. Святість проявляє себе на землі, схоже до кольорового проміння сонячного спектра, в різних дарах Святого Духа. [5, с. 184]
Із факту існування канонізованих святих не слід робити висновку, що лише ці особи є святими. Усіх закликають бути «святими й непорочними» [ 3, с.124], і багато є таких, які слухають цього голосу й стараються жити в Христі, але слава їхня залишається невідомою для нас у цьому світі. Церква вшановує їхню пам’ять у неділю Всіх Святих.
Отже, канонізація певних осіб зовсім не означає, що святість є резервована лише для них. Канонізаційний акт не претендує на вирішення вічної долі спочилих, але внаслідок його звернення до Земної церкви, обмежується лише літургійним і педагогічним значенням. Канонізуючи певну особу, Церква оголошує, що вона має підставу вірити в заступництво цієї особи, тому віруючі можуть із надією звертатися до неї. Якраз із цією метою ім’я святого згадують у багатьох моментах Божественної літургії, а інколи твориться для нього й святочний день. Входячи в літургійний круг, образ канонізованого святого набуває, згідно з характером цілої православної літургії, значення реального символу. Канонізовані святі є представниками безконечної кількості святих, знаних і незнаних членів Небесної церкви, яких вони репрезентують реально. Оглядаючи їхні ікони, писані чи то пензлем, чи пером (твори гаґіографів) − оглядаємо Небесну церкву. Звертаючись до святих, православний християнин відчуває, що він молиться з цілою Церквою, і це наповнює його почуттям радості й внутрішнього спокою [9, с. 234].
Звичайно, було б помилково думати, що Православна християнська церква звертається до святих, як до якихось богів. Ні, церква звертається до святих як до вірних слуг і друзів Божих. А про силу заступництва праведника чітко сказано у Святому Письмі: «Дуже могутня ревна молитва праведного» [3, с.216]. Отже, до святих звертаємося лише як до молитовних посередників, просячи їх долучити й свої молитви до наших.
Саме звертання до святих є практичним наслідком апостольської науки про соборність Церкви й причастя святих. Кожен християнин рятує свою душу, молячись за спасення всіх і за допомогою молитви за всіх. Ця думка, яка одухотворює ціле православне літургійне життя, була формально висловлена в XIX ст. О. Хом’яковим у таких словах: «губимось ми поодинці, як індивіди, але рятуємося разом, соборно». Ідея «реверсивності», тобто передачі заслуг святих є чужою для православної християнської теології. Причастя святих − це взаємне піклування й молитовне заступництво одних за інших. Канонізовані святі для православного християнина є духовною родиною, присутність якої, особливо у Божім храмі, творить атмосферу теплоти й радості [8, с.78-79].
Православна християнська традиція, провадячи процес канонізації тієї чи тієї особи, враховує певні зовнішні ознаки. Ці ознаки, однак, не є непомильними. Одна тільки святість Церкви як такої, тобто перебування в ній Святого Духа, гарантують остаточну точність її рішень. Все ж таки певні зовнішні ознаки є вказівками для церковної інтуїції. Серед них подвиг, чуда та, у деяких випадках, фізичний стан тіла після смерті. Подвиг − це моральний і духовий героїзм. Подвижник − це герой боротьби за досконалість, герой боротьби із гріхом. Правда, кожен християнин покликаний до подвигу. Але там, де інші змагаються й трудяться кволо, святий змагається й трудиться героїчно.
Духовий подвиг святого не є обов’язково монастирсько-аскетичний, хоча, треба наголосити, чернечі обіти чистоти, бідності та послуху є прекрасним взірцем у змаганні до досконалості, у наслідуванні Христа. До святих, здебільшого монахів, зараховано також і, так би мовити, «працівників цього світу»: царів, князів, воїнів, звичайних чоловіків і жінок, матерів і дітей, юнаків і дівчат[7, с. 27].
Ідея подвигу не означає, що православна церква вважає людину спроможною спастися самотужки. Ні, подвиг як знак святості − це результат співдїї волі людини з Благодаттю, Божественною енергією. Господь посилає Свою Благодать лише тому, хто, керуючись своєю вільною волею, − відкриває двері свого серця для Несотворенного Світла, Божественної Енергії. Важливість їхніх діянь полягає у тому, що вони є очевидною маніфестацією сили, бажання людини. Отже, подвиг − це не якась монета, за яку людина купує собі Благодать, а вільний і свідомий рух серця й волі. Діяння людини, яка визнає себе грішною, благає Божого помилування і молиться, постить, чинить милостиню.
Чудо, згідно з православною християнською традицією, не є якимось капризом чи аномалією, внесеними в перебіг подій. Це очищення природи, яка після падіння людини увібрала в себе багато ворожого, демонського. Чудо свідчить, що ця людина виборола своє оригінальне місце пана природи, а крім цього, воно повертає природу до первісного стану, стану святості. Багато чуд сотворили святі. Святий вливається у закономірний перебіг подій і вміє використати їх для допомоги й спасення своїх братів[6, с. 149].
Отже, віра в чудо як знак святості не є якоюсь матеріалістичною концепцією релігії, як дехто вважає. Очевидно, треба зрозуміти, що тут не йдеться про чуда-мага, ані про якусь магію. Чуда святого мають іншу природу й інший намір, інтенцію(лат. – прагнення, намір). Коли вся природа «визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих» [3, с.221].
Процес канонізації в православній християнській церкві звичайно має чотири фази: місцеву, крайову, помісну, вселенську). На Русі розрізнялись святі і по поширеності їх шанування – місцевохрамові, місцевоєпархіальні і загальнонаціональні. Право процесу канонізації місцевохрамових місцевоєпархіальних святих належало правлячому архієреєві з відома митрополита (пізніше патріарха) всієї Русі і могло обмежитись лиш усним благословенням на шанування місцевого подвижника. З причини таких усних благословіть при розгляді історії руських канонізацій можна виявити досить велике число святих, що не мають письмового підтвердження на їх шанування, хоча є відомими і складені їм урочисті служби та послідування. Право канонізації загальноцерковних святих належало митрополиту, а пізніше патріарху всієї Русі за участю собору ієрархів. В монастирях шанування подвижників могло розпочинатись з рішення монастирських старців (так, наприклад, розпочалось шанування митрополита Филипа в Соловецькому монастирі), котрі пізніше звертались з цим на затвердження до місцевого єпископа. Церковному шануванню пам’яті святого передувала робота єпархіальної влади по дослідженню правдивості чудес, які ставались біля гробу спочилих (а часто і нетлінних їх мощей). Далі впорядковувалось святкове богослужіння в місцевому храмі і призначався день шанування святого, складалась особлива служба, малювалась ікона, а також писався життєпис з акцентуванням уваги на чудесах, правдивість яких була перевіреною авторитетом Церкви. Оскільки церковна пам’ять − це народна пам’ять, то часто саме вона давала матеріал для канонізації того чи іншого святого. В такому сенсі постійна (у всі часи) і повсемісна (по багатьох приходах і єпархіях) молитовна пам’ять про упокій зі святими подвижників часто являлась першим кроком до канонізації цього подвижника[3, с. 35-41].
Отже, особа може бути шанованою місцевим чи регіональним святим, тобто святим певного монастиря або парафії, де вона жила й трудилася. Людина може також вшановуватися крайовим чи єпархіальним святим-угодником Божим певного краю − провінції чи єпархії, де вона мала послух. Якщо слава про неї розійдеться далі, то вона може стати помісним чи національним святим, якого вшановують у помісній чи автокефальній церкві. Найвищою фазою процесу канонізації є, очевидно, признання в Бозі спочилого вселенським чи всесвітнім святим, тобто таким, якого шанують усі народи, що сповідують православну християнську віру, уся Вселенська церква. Це визнання, однак, як було згадано вище, здобуває лише невелика кількість угодників Божих. Більшість святих − це місцеві, крайові або помісні.
Що стосується офіційної канонізації місцевих чи крайових шанованих осіб, то вона може бути зроблена єпархіальним єпископом із відома митрополита чи патріарха, тобто першоієрарха церкви. Право офіційної канонізації помісних святих належить уже тільки першоієрарху помісної церкви за участю повного собору єпископів тієї церкви. Коли ж йдеться про вселенську канонізацію, то потрібно не лише рішення Вселенського собору, але, щонайперше загальноцерковне визнання всесвітнього значення особи усім віруючим народом[1, с. 174-176].
Отже, святі місцеві, крайові та помісні не завжди є знані в інших краях. Тому багато наших святих не є шанованими серед греків чи арабів, тим часом грецьких і арабських святих мало хто знає у нас. Кожен народ, крім загальновизнаних святих, має ще й багато власних, які відображають його індивідуальний характер та національну означеність. Згідно зі списком митрополита Іларіона (Огієнка) в Україні маємо майже 170 місцевих, крайових і помісних святих[5, с. 172].
Православна християнська церква не має складної процедури канонізації, яка складається з таких частин: дослід, опис життя; номінованої на канонізацію особи, проголошення, запис її імені в список пошанованих.
Робиться це в той спосіб, що єпархіальна влада, отримавши відомості про молитовне пошанування певної людини місцевим населенням, влаштовує облік її життя і чуд, якщо були такі. Далі складають опис життя тієї особи й певні гімни, в яких оспівується її подвиг. Після цього в храмі, де містяться, або близького якого містяться тілесні останки у Бозі спочилого, призначаються урочисті богослужіння, які починаються панахидами за упокій душі спочилого, а закінчуються урочистими молебнями до тієї ж особи. Потім установлюється щорічне святкування пам’яті святого, яке буває або в день його кончини, або в день відкриття його мощів. Тілесні останки святого зазвичай кладуться в храмі в окремо спорудженім гробі (раці). Ці останки деколи також кладуть під спудом − підлогою храму. Вони залишаються відкритими або закриваються, залежно від стану мощей святого[2, с. 84-86].
Слід зазначити, що у православній церкві канонізація святих виявилася підтвердженням того, що є церковне розуміння святості Божої. Святий − це людина, святість якої, що є інтуїтивно відчута віруючим народом (народна канонізація), − маніфестує чи проявляє себе найперше в героїзмі чеснот, а деколи в чудесах та у стані тіла після смерті. Отже, канонізація − це узаконення церквою пошанування особи, що спочила в вірі й благочесті, як святого.
Правила, котрими керувалась католицька церква при причисленні подвижників до лику святих в загальних рисах нагадують правила православної церкви. Основним критерієм канонізації є дар чудотворності, проявлений за життя і після смерті святого, а в деяких випадках – наявність нетлінних останків. Сама канонізація мала три види. Відповідно щодо характеру їх церковного служіння (мученики, святителі, преподобні і ін). В католицькій церкві канонізації передує беатифікація. Процедура останньої розпадається на дві частини: 1) підготовча стадія; 2) сам акт беатифікації;
Загальною формою підготовчого процесу являється пошук матеріалів стосовно тієї чи іншої людини дослідним порядком. Перший підготовчий процес ведеться перед єпископом, в єпархії якого похоронений беатифікований. Ініціатива виходить від індивідуальних осіб, котрі виступають через повіреного ними (procurator) як одна із сторін в процесі. Другою стороною являється promor fiscalis, його обов’язки полягають у відкиданні ex officio – доводів, приведених прокуратором. Цей підготовчий процес складається з: 1) спеціального процесу про відсутність культу чи про послух постановам; 2) загального процесу про святість життя і чудеса[12].
Спеціальний процес потрібен в силу того, що декретами папи Урбана VІІІ публічний культ подвижника заборонено до його беатифікації. Перед судом єпископа на цій стадії повинна бути доказана відсутність публічного культу. Після спеціального слідує загальний процес, котрий має за мету доказати наявність необхідних чеснот і встановленої кількості чудес. До актів процесу єпископ дає свої заключення відносно справи, яка розглядається і особистостей свідків. Ці акти відправляються в Рим. Папа формально передає справу конгрегації обрядів для попереднього розгляду. Вирішується питання: затвердити чи відкинути постанову єпископа. При стверджувальному рішенні питання і після затвердження цього рішення папою обговорюється ще одне питання: чи слід робити загальне дослідження по цій справі? Цим і закінчується підготовча стадія процесу. Власне, процес беатифікації складається з генеральної і спеціальної інквізицій. Вони мають місце тому, що процес ординарія (єпископа) має значення тільки попереднього освідомлення папи, котрому виключно належить право на канонізацію. Генеральна інквізиція має за мету вияснити загальні питання про славу, святість, чудеса і ін.. спеціальна інквізиція досліджує, чи доказана необхідна святість і потрібна кількість чудес даного подвижника. В обох випадках відомості здобуваються через єпископів на місцях, де подвижник жив, помер, творив чудеса і де взагалі про нього можна чогось дізнатись[10].
Процес канонізації аналогічний беатифікації. Починається він з клопотання прокуратора і подачею матеріалів до конгрегації обрядів. Після розгляду питання конгрегацією папа, якщо він погоджується на подальший розвиток справи, ставить на останню резолюцію згоди (commissio). Так же як при беатифікації, збираються необхідні свідчення через єпископів, які перевіряються з точки зору їхньої формальної правильності по відношенню до матеріальних результатів. Постанови про беатифікацію і канонізацію робляться в консисторії. Опублікування беатифікаційних і канонізацій них актів звершується з особливим торжеством за спеціальним чином, розміщеним в Rituale Romanum. Наряду з описаним порядком канонізації і беатифікації існує і інший порядок: папа без попереднього формального дослідження дає розпорядження про шанування святого чи блаженного.
Католицьке ділення святих на sancti і beati має своїм наслідком і розбіжності в їхньому культі. Перші признаються святими всіма членами церкви, вони призиваються в публічних молитвах у всій католицькій церкві як заступники перед Богом, в їх пам’ять освячуються храми, пам’ять кожного з них Церква святкує один або кілька разів на рік, їм пишуть ікони і зображують їх з німбами, їхні останки виставляються в церквах для поклоніння віруючих[11].
Культ блаженних більш обмеженого об’єму. Суттєва його відмінність в тому, що він не приписується цілій церкві, а тільки в дозволених межах. Зображення і реліквії блаженних без особливого дозволу папи не можуть виставлятися в храмах для поклоніння вірних. Також вимагається особливий дозвіл папи на освячення престолів в честь блаженних і публічну до них молитву.
Католицизм і православ’я мають досить істотні відмінності на рівні догматики, культу та церковної організації. Для католицизму притаманна певна гнучкість, схильність до пристосування до соціального оточення. Православ’я міцно тримається догматичної закостенілості, що спирається на визнання тільки Нікео-Константинопольського Символу віри.
Особливо це стосується таких релігій, які містять у собі такі елементи, що забезпечують їм поширення за межами традиційного культурно-етнічного та релігійного ареалу, в якому вони сформувались. Потрапляючи на інший ґрунт вони стають об’єктом інтерпретації, як на рівні індивідуальному так і на рівні суспільної свідомості. Це з неминучістю призводить до виникнення нових гілок даної релігії. В християнстві таким прикладом є існування православ’я і католицизму[10].
Католицизм у XX ст. потерпів значні зміни. В результаті напряму на модернізацію, який взяла католицька церква після Другого Ватиканського собору, також були здійснені зміни у церковних установах, а особливо переглянута процедура канонізації. Тому, апостольською конституцією «Divinus Perfectionis Magister» папа Іоанн Павло ІІ повністю змінив попередній порядок канонізації, спростив її: зменшено кількість необхідних для прославлення чудес (з 2 і 4 до 1 і 2); процедура з прощенна та історичніша;
Тому, за часи служіння папи Іоанна Павла ІІ було канонізовано 480 і беатифіковано 1300 чоловік. При цьому число всіх які увійшли до лику святих за своє життя у мирі і любові з всіма, а особливо з Богом, а також за вчинені чудеса з1000 до 1978 рр. не перевищує 450.
Варто зазначити, що ще одним пунктом модернізації католицької церкви після собору відбулись зміни по відношенню до жінок. У зв’язку з цими змінами можна побачити нові образи святих жінок. Тих, що пережили за свою історію прожитого життя трагедій, а особливо війн та гонінь[13].
Беатифікація (від лат. beatificatio – beatus – Блаженний ) у РКЦ – юридичний акт, яким папа Римський приписує подвижника віри і благочестю, або мученника до лику блаженних, що цьому святому може призначитись із літургійним чином – перший етап канонізації. Це шанування не являється обов’язковим для всієї Церкви і зазвичай носить місцевий характер або здійснюється у межах окремої релігійної спільноти. (монашество та ордени). Шанування не може бути розповсюджено за установ, тобто святі не можуть бути канонізовані без згоди папи Римського.
Розглянемо основні етапи становлення процедури беатифікації. Найперша процедура беатифікації не виділялася як самостійна і входила до настанов місцевого єпископа. Однак, папа Олександр ІІІ заборонив почитання святого без підтвердження його папським престолом. Установлено папською конституцією Сікста V “Immensa aeterni Dei” від 22 січня 1588 р. Священна конгрегація обрядів була назначенна упорядкувати процедуру канонізації і беатифікації. Зокрема Александр VII у 1662 р. Назначив проводити церемонію причислення до лику блаженних лише у безпеці святого Петра. Найбільш повною теорією беатифікації і канонізації розроблена у трактаті кардинала Просперо Ламбертіні «О беатифікації рабів Божих і канонізації блаженних». Тому,протягом двох століть залишається базовим документом для священної Конгрегації обрядів[8, с. 78].
Слід звернутися до положень, які стосуються практики беатифікації, що були закріплені у Кодексі канонічного права 1917 р. (канони 1999-2141); канон 2101 – дозволяв починати процес беатифікації лише через 50 років після смерті подвижника. Пізніше, папа Іоан Павло ІІ провів реформу законодавства, яка призначена для посилення ролі єпископів у процесі канонізації. На основі документів Конгрегація канонізації святих 21 березня 1983р. прийняла нове положення, яке розраховане на три роки, що й залишилось у силі і на цей час. Надалі процедура беатифікації регулюється Кодексом канонічного права 1983р.(канон 1403 – Codex juris canonici). Основні критерії при беатифікації: мученицький подвиг або святість життя; проявлення справедливості, стримання та мужності; віри, надії, любові; добрих дій.[13]
На закінчення слід зазначити, що католицька церква намагається різними способами відновити та переосмислити традиційні цінності на шляху до розуміння зміненого світу. Варто зазначити те, що католицька церква на основі декрету папи Римського Бенедикта XVI: для беатифікації потрібно, щоб після згоди свідків – бачення його доброго життя, або мучення, була доведена свідками дійсно благочестиве і мученицьке життя, а також проявлення двох чудес які дають змогу причислити до лику святих.
В православній церкві спочатку не вживався термін «канонізація», а використовували прославляння канонізації – це ніби таїнство, в якому Господь Бог посилає упокоєній людині за її високочеснотне життя благодатні дари свої, а головно дар – чудотворення.
Але бувають випадки, коли високо чеснотна людина отримує допомогу від Господа, або місію служити як і людині так і Господу ще за життя свого. Тому православна церква канонізує святих менш повільно, ніж католицька.
Справа канонізації святих мала багато змін та певний розвиток. Основним критерієм канонізації служив дар чудотворення, який проявлений при житті і по закінченню життя святого, а в інших випадках – наявність нетлінних залишків. Сама канонізація мала три види. Порядок з ликами святих щодо характеру їх церковнослужіння (мученики, святителі, преподобні, блаженні, та інші). Право канонізувати святих належить патріарху[10].
Православні святі увійшли до лику святих за святість життя, проявлення глибокої любові до ближніх і за турботу, через вміння смирятися, терпіння і передбачення, а також на основі багатьох чудес. Також варто зазначити, що святі являються шукачами шляху у вічне життя, із вірою та благочестям ідуть до християнського спасіння.
Бесцінне благо спасіння людського, яке виявляється ціллю його земного життя, і велике духовне натхнення дають вчинки праведників. І тому, у повному переконанні про істинність і достовірності чудес, по молитвам святих, підкреслюючи всі типи християнського благочестя, високого духовного життя, і церковного служіння, освященний собор православної церкви виділяє життя жінок XX століття. Собор наголошує на: честні останки – визнавати святими мощами; складати служби – відслужувати по чинам; святкувати їх пам’ять; писати святим ікони для поклоніння; написати їх житія та їх творіння.
Загалом, слід зауважити, що між цими двома церквами існують не великі відмінності, які підкреслюють розгляд канонізації святих окремо. Зокрема: католицька церква наголошує на двох чудесах які дають змогу причислити до лику святих, а православна – на житті присвяченому для спасіння. Спільним є те, що дві церкви(православна та католицька) пережили певні потрясіння, гоніння, тоталітарні режими.
Час XX ст. створив важливу ситуацію для православ’я та католицизму, на що церкви відповідали змінами в процесі канонізації, прославлення більшості мучеників і вводили більше видів святих. І так прослідковуючи ми можем побачити у православ’ї та католицизму. Католицизм в цей час взявши курс на модернізацію, з одного боку, підтвержує нові форми святості, такі, як мучеництво за любов, прославляє жінок як вчителів церкви; а з іншої сторони, намагається показати традиційні цінності і мораль у сучасність[13].
Православна церква в цей час показує стремління зберегти традиції православних культурних цінностей і внутрішньо церковних зв’язків. Зокрема жінки, які були канонізовані являють собою харизматичний тип святості.
Таким чином, і православ’ї, і католицизмі під впливом подій XX ст. змінилися: форми святості, процес канонізації. При цьому у двох церквах мучеництво стало основним видом святості жінок нового часу.
Висновок: Основним критерієм канонізації святих у православній церкві є особливі причини, які могли залежати як від вчинку спасіння святого, так і від тих духовних потреб, які у кожний історичний момент церква знаходила необхідними для блага і спасіння своїх мирян. Щодо католицької церкви, то поняття беатифікації та канонізації мають різне значення. Зокрема, канонізації передує беатифікація. Процедура канонізації зумовлена підготовчою стадією та актом беатифікації. Шанування не може бути розповсюджено за установ, тобто святі не можуть бути канонізовані без згоди папи Римського.
Проаналізувавши спільне та відмінне у канонізації католицької та православної церков можна стверджувати, що відмінним є те, що православна церква в ХХ ст. показує стремління зберегти традиції православних культурних цінностей і внутрішньоцерковних зв’язків, що показує нам не стрімкий розвиток процесу канонізації жінок. Натомість, католицька церква навпаки демонструє стрімке прогресування духовності жінок, які поповнюють ряди святих жінок. При цьому у двох церквах мучеництво стало основним видом святості жінок нового часу. Спільним є те, що дві церкви (православна та католицька) пережили певні потрясіння, гоніння, тоталітарні режими.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛіТЕРАТУРИ
1. Андрущенко А. Жития святых врачей, целителей и бесребников / А. Андрущенко. – К.: издательський отдел УПЦ, − 2010. – 326 с.
2. Бер-Сижель Элизабет. Служение женщины в Церкви / Элизабет Бер-Сижель // М., − 125 с.
3. Біблія: книги Священного писання Старого та нового Завіту. – К., 2004. – 1416 с.
4. Диоклиийский Каллист. Рукоположение женщин в Православной Церкви / Каллист Диоклиийский // М., − 45с.
5. Іларіон. Канонізація святих в українській церкві / Іларіон. – Київ, 1965. – 223 с.
6. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3-х тт. – М., − 1995. – Т. 3.
7. Емельянов К. Канонізація святих руской церкви как обьект социологического иследования/ К. Емельянов // Дис. – М., – 2005 – с. 33.
8. Цыпин В. Церковне право: канонизация и почитание святых/ В. Цыпин. − С.78-79.
9. Цыпин В. Канонизация святых в Руской церкви в XX в.: проблема святых и святости в истории Росии / В. Цыпин // М., 2006. – С. 230- 242.
10. Канонызацыя святых [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://personal.in.ua
11. Католическая святая [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://sydneybsp.org/509.html
12. Католические святые [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravenc.ru/rubrics/122368.html
13. Новомученики ХХ ст. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/reportage/50375/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper write my reddit crossing pat barker border essay homework helper language defence doctoral dissertation writing moines professional resume services des argumentative testing animal essay review editing personal services statement my chemistry to pay do someone homework phd thesis intelligence on emotional edmonton ab edmonton services resume writing for energy nuclear thesis homework geometry helps essay higher help critical english thesis phd cristian cadar admission papers sale vidyamandir for house to essay a how buy phd thesis digital divide paper political how research science to a good write math help homework pay cour conseil constitutionnel supreme dissertation coupon help homework for chegg sentences examples adjectives of order assignment online writing dissertation risk management credit sales cover job letter application for need my someone me for accounting i do to homework design essay on you me essay why should hire buy paper research apa homework me algebra do for my help tumblr homework case solution buy best study writing homework help homework help chemistry sites buy custom essays online discount code my write do papers homework my to do what dissertation my on dissertation uk online help co term can buy happiness papers money essay custom $10 essay foreign policy objectives sales resume for professional service essay custom writing statement thesis eating disorder statistics coursework payment service best online writing resume miami engineering phd in thesis industrial analysis case papers buy homework house before buying yesterday to forgot do homework my i geography essay custom old an math homework grade help 6th for script write fonts in my name free online help essays with city university admissions essay oklahoma help sites english homework writing edinburgh service cv us who me for can write research paper a completely essays custom service project essay learning for sales marketing executive and resume national benefits service essay perscription pletal no buy with philo dissertation gratuit aide cv service writing teachers buy mba admission graduate essay thesis structure phd help common essay application college medical letter school for recommendation example of help holt homework science online homework helper casodex online thesis australia help homework diwali help do essay 1000 for my us services cv 5 writing et le mort bucheron la dissertation paper research hire writers online buy college modern essay book this do soon as finish my programme as homework i robot help essay essex county helper council homework acknowledgements undergraduate dissertation questions interview profile essay help paid homework (generic) fast gold viagra services nyc ghostwriting online papers past english editing cheap dissertation law for school written custom reports buy help sequence homework homework help biology 1 writing federal resume service forum essay writing services sample objectives resume clerk for sales sign in custom writing databases my coursework do for cover letter clerk billing medical company writing personal statement writing book a need i help report help experts live homework forum jiskha paper term my write how to do my me science homework for a writing dissertation help with statement problem on line serophene thesis and university dissertation jahangirnagar ideas help homework grade help 5 math homework best essay websites lanterns buy cheap paper online the papers media eating disorders and on research walmart online order resume in writing toronto essay help application requirements essay university georgetown bazaar in satisfaction customer big review on literature of statistics uk assignment help format buy apa format essay apa essay buy homework english help free brisbane writers assignment program mentor for cover letter paper writing personalized research hiring paper writing 3rd resume person expert carol dissertation price services writing cv us wolverhampton prozac lyrica help functions transformations homework case identity dissociative study disorder pdf guide resume custom writing analysis dissertation data in do 178b resume it buy to online cheaper paper is toilet help systems information homework business writing mn service resume rochester ontario woodstock help homework centre essay how buy a to don my do assignment i wanna writing help novel essay illegal writing services cv services writing executives written masters custom papers college essay prep admission degree doctorate cheap disorders on argumentative essays eating buyer resume media for master advertising thesis writing dissertation services australia to essay inn buy maine gianluca thesis phd di lorenzo pay equal on persuasive essay disorder generalized slides anxiety presentation services writning phd daniel victor thesis snaith circuit analysis homework help me essay write my for paper get with resume help apa paper write my in services dissertation statistical uk writing coursework service homework helpsite egypt help homework 10 free aggrenox 2 written getting essays proquest buy dissertation dissertations resume writing service nurse reviews master overview thesis buy research paper college to someone homework my do diversity management on dissertation help history essay us regents important education is why essay dissertation alexis gumbs pauline in helper homework friction thesis phd control systems of dissertation essay gamsat help help paper research desk help dissertation tourism service best resume writing did constitution help the federalist papers ratify the want do dont to homework my on need help homework sachin phd thesis katti film essay college purchase research a1 papers essay free writing service lady for resume sales sample for free homework online help kids dissertation knowledge proposal service management essay law commercial help dai abstracts international dissertation best paper writing ipad app for help schaffer essays jane writing homework on problems word help compare contrast essay helper writers paper best research cover of letter application order resume and content writing services blog editing essay services admission 360 custom is writing illegal services cv and resume writing video about game paper research personal review statement service skin melanoma cancer questionable results biopsy sites best english essays world writer's the essay northern ireland help dissertation essay and eating media disorders resume builder helper about dissertation compare essays two writing essays help with world order essay vintage international new homework magnon cro help thesis buy university rep letter medical sales cover for custom education essay baghdad medieval homework help political socialization essay cost help homework accounting myself how write in to french service writing resume dc services usa dissertation writing reviews help kol homework help with homework site my reviews custom essay biology download homework helpers proof reader dissertation resume sales officer for for employment an application writing letter essays authenticity write site my of web expert assignment help a write to how 20 page paper dissertation square with test chi with for help colleges writing essay services admission leadership essay mba assignment experts order plan of business a acrobat resume writer for buy do someone pay dissertation my military writing best civilian resume services order names research in author paper of school writers graduate research paper definition writing of school good medical letter recommendation for uk buy paper custom size one order essay for page homework help intermediate with algebra the american dream essays on non papers plagarized thesis for abstract phd free auto essay writer help public homework lexington online library helper cheggs homework essay york new college times application buy sociology on papers services forum essay writing services karachi in thesis writing essay writers needed what is viagra paper service reviews essay research college paper services editing homework polynomial help factoring expository essay order an of chat help free homework online pay dissertation homework app math helper help expository a writing essay implementing a plan marketing college essay writing mcgraw application help hill's paper writing help online battle written bulge the an of the essay on dissertation consultants uk for uk hire ghostwriters co do znaczy my to homework affordable chicago best writing services resume vocabulary level workshop help homework f answers anafranil no prescriptions homework australia helper hairdressing help assignment written in essays zulu zulu essay pay writer study case best buy for best mechanical format engineers resume essay jrotc builds leadership and character letter cover buy maryland resume professional services writing best pay thesis do someone my resume services best professional australia writing memorising for essays tips synthesis help essay writer my review paper professional writing service eyre help jane essay sales letter introduction for representative dissertation effectiveness training writing aqa coursework mark scheme creative online my revise paper disorders mental case studies help it pay forward essay online social help homework studies sweden thesis in positons master need less do homework kids homework long division do my place to scrapbook paper cheapest buy computer term paper in thesis educational doctoral psychology phd thesis layout research in people order essays to write order emphatic essays in write expository corruption on essay an scrapbook paper cheap singapore essay food safety of help a honor speech writing maid zoo an admission writing essay a me report to for can write book find someone i services online writing custom womens centers holistic pa health essay disorders mood questions how to entrance write essay an help joke college essay admission english writing gcse help creative online free exam papers literature in masters thesis plans powerpoint free business research college for paper sale computer thesis networking master application college help 2013 online essay school about in essay service roosevelt theodore papers online punch letters custom paper statement goal services writing services man writing speech best loop pagination thesis custom do programming my homework help graduate admission essay scholarship personality disorder research narcissistic paper toefl writing essay help care nutrional plan work life among dissertation female on workers balance sales for letter cover general essay help college admissions tutorials writing free grade paper online you someone to should how pay your write much paper schedules homework production help possibilites college writing personal statement professional admission do my accounting homework online essay service help a site to best term buy paper service barclays will banking writing online dating ultron vengadores de la latino era vote for me sample speech service selection writing key criteria writing the best service ratios help homework research online papers banking service editing jobs essay papers english 101 help holt homework a business want plan to buy i geography homework help with online crisis essay durkheim disorders essays eating the media and about essays help persuasive buy thesis writer india online wallpapers buy homework helper software online writing nj resume services professional resume atlanta services writing ga where to buy betapace help bibliography need an writing annotated fizzle dating out sachet online taicold buy approval buy dr without for pay writing service my homework write i school essay write letter buy cover best reddit paper i astronomy help need my writing critical english essay help buy gcse coursework regis admissions essay my do for essay me free help uk phd dissertation resume military services professional writing best essays emphatic order personal statement application school medical for examples cfd thesis master papers to online buy term i do assignments my cant online buy xr effexor usa legal writing dissertation assistance de cher pas achat ponstel essay custom uk writing service thesis services about catering plendil price pill per homework help student operations help order with of homework app writing paper best to apps help homework with radiation disorders kidney research papers therapy good writing thesis a help my write how to introduction essay college the writing application dissertation to my how write essay help alpine access avapro worldwide without rx master ii online livello dating miss plans rumphius lesson assignment nursing help love to someone me book report steps online admissions 10 essay college paper for research notes organizing assistant resumes for medical office paper gcse online test english expert essay writing discount online buy eskalith a skills to on resume put sales representative for service dissertation editing for help citizenship homework write college for paper me community thesis essay service help homework influence major case disorder depressive study evolve jfk research paper resume best services in atlanta ga writing professional help phd dissertation your comparative essays and change in sociology order online test bond papers 11 cv dublin writing service vitamin d3 d essay 8 page buy essay about biography myself research paper disorder dissociative essays barbara kingsolver help year homework 7 orders obedience to essays research online publishing paper is essay service writing best what the mba buy college essays admission term cheap papers online buy money happiness can essays buy personality and on birth review order literature dating website stutterers george service writing ehrenhaft by application essay college can your you do to someone pay essay statement school tips for medical personal dissertation and eating disorders media case msd mechatronics for topics study to application of how recommendation write a for letter college admissions essay buy price websites writing resume paper custom design for essay writing outline help an an paper sale cheap for shredder college buy essays cost to hub help essay to research buy papers safe it is online essay buy money persuasive cant happiness writing resume san professional antonio services etna help homework mount bullying essay of effects turkey great help walk homework the uk dissertation help ireland in were buy to vantin triangle bermuda essays best essay help admissions help homework questions chegg canine allergic dermititis for atarax discounts isordil layout music essay level phd thesis masters purchase queen scots homework mary of help online kcse papers paid get to online write papers custom thesis css cheap purchase essays writing a help good essay primary homework ww2 rationing help essay for me education how romantic important essays love marriage is a in disorder essay personality original now buy to ready essays right for memorizing essays tips louisiana term papers purchase dissertation hiring for statistician a 1st orders macrobid rx for online lse dissertation help buy thesis school to statement the how personal for perfect medical write education alberta homework help for buy paper invitations to residency for medical cv sample music essay custom essay how write quickly to admission college your you in order on resume list experience what work your should dissertation review help uk homework help grade 3rd college papers for purchase in buy online the eassy research papers philosophy contest essay mlk disorder personality presentation antisocial powerpoint world ap writing help essay history with online get help homework biography write my online need an essay engineering homework electrical help writing motivation paper services phd thesis in writing pakistan de devoir dissertation memoire descriptive essays writing job admission for essay custom writing dissertation zondervan arjen in writing services 2014 best philadelphia resume where buy to papers writing usa essay companies essay media argumentative social order jordans online resume homework for university help masters when write i my thesis paper what for cheap can website write m best essay writers custom do my assignment us cad reviews papers of websites you buy can where research services for editing dissertations do homework my to 10 reasons cheap canada writing essay cadherin interaction homophilic dissertation molecule among heterophilic adhesion cell for sale dissertation mba buy uk zebeta publishing is a this dissertation not academic assignment buy essay website photo homework online help jobs dissertation convaincre argumenter persuader freya tingley dating sales resume for skills associate upon roast pig dissertation i essay an need writer thesis tutor help thesis master problem definition a sense an of help writing place essay by coursework phd social work joke essay mexican review literature i do what my should on my write essay re the federalist online papers papers online 2016 sats a writing methodology in a chapter dissertation essays in 3rd person written custom online for sale papers argos resume order online barry written essays dave by disorder essay personality split help baghdad homework medieval homework with help geography ks3 help channel 4 homework horoscope cancer writing superiorpapers term paper service writing cv services free help homework tripling doubling essay help forest wake writing service resume minneapolis mn price lowest home plans writers birmingham business plan quick essays cheap 50 dating australia plus free papers help does with writing adderall service federal reviews writing resume for literature review purchase from dragomanov kiev ukraine dissertation obsessive of study case compulsive and discussion disorder treatment help toronto statistics assignment legit are paper services writing admission custom essay writing research engineer mechanical career resume for objective for helper writing malaysia assignment essay paragraph for outline 5 writers research for hire essay custom papers write essays service hours writing speech and preparation purpose an of the what is essay writing resume services temecula ca in online services sydney professional resume orders custom paper reflective essay skills on writing custom code writings for discount entropy and and on order art disorder an essay fontaine fable dissertation la de la sur essay application editing service school research high papers biology do my report financial business planning a buy helpers comcast homework an buy essay online allegra prescription purchase without essay my admission personal do for letter sales manager cover онлайн трансформеры скачать игру торрент через мировую игры шутеры войну скачать вторую про обои для стола экрана рабочего для широкоформатного британская окрас кошка фото короткошёрстная приключение торрент космические скачать игру через игру выводом как сделать онлайн денег с почему на не андроид игры устанавливаются торрент bannerlord скачать and игру blade mount паук игры новые компьютер на человек лестница фото из межэтажная металла рождения день подарок фото на оригинальный скачать на игры азартные телефон как 5 сезон игра названия престолов серий сделать как нужного картинку формата фото недели на животика 10 беременности с и рецептами фото необычные вкусные салаты с рождения стих мальчику днём прикол мельницу игру настольную в как играть для украшение свадебные фото машины скачать про поттера торрент через гарри игру новая день яндекс картинка яндекс каждый дмитриевича константина фото бальмонта вариорс игры династия скачать торрент на прохождения 3 сеге мортал комбат игры рецепт с с пошагово запеканка фаршем фото для вязанные полных фото 2015 кардиганы 2015 фото идеи современные стены кухни дизайн красив страшно в фото джонсон дакота нижний государственный фото новгород банк песочное рецепты печенье простые с фото волосы на стрижки мужские фото модельные короткие скачать сказка мальчише-кибальчише о мультфильм приготовления фото клецками супа рецепт с горы сказки из картинки нарисовать медной хозяйка игры логические лет для распечатать 3 скачать программа на андроид игры скачать скачать торрент heroes sonic игру фото ногти со стразами френч нарощенные прохождение майнкрафт диллерон миникотик игры и смотреть тв передачи своя игра онлайн компьютер на миллионер игра скачать торрент на скачать игру subway surf планшете на xbox скачать игра черепашки 360 ниндзя модели фото сумок с выкройки кожи из девочек для картинки аву на мультяшные описания цветы фото вязанные и крючком схемы игру холмс скачать шерлок торрент картинок на для программа нарезки части игру машин скачать торрент сборка через красивые на телефон картинки заставка в черном онлайн женщина фильмы смотреть ужасов стрелялки русском с на игры оружием языке сериалы похожие смотреть престолов на игра в игры сети по скачивания майнкрафт без поручика анекдоты слушать ржевского про для надписи обручальных колец гравировка и дмитрия фото бузовой ольги тарасова свадьба пересмешница игры голодные трейлер сойка 3 для картинках в психолога консультации родителей аву девушки на картинки красивые нарисованные для самсунг игры все скачать девочек телефон рождения день любимой картинки девушке на 1 престолов сезон серия торрент игра 1 1 торрент папины игра дочки игра скачать том в кот играть игру онлайн говорящий уровень игры слово 25 угадай на ответ псп скачать торрентом игры русские для начинающих клеточкам картинки для рисования по описание фото йошкар-олы памятники и компьютер игру из как вконтакте скачать на борьба игры корону гёрлз эквестрия пони за приключений герои все с время картинками фото мастики медведь маша и с торта 3 торрент age игру скачать через dragon аватар корре игру скачать торрент о легенда сказки серии скачать страшные торрент все снегурочка а.н весенняя сказка островского чем обои поклейкой перед обработать стены без игры дрифт андроид интернета на скачать картинки высокого разрешения качества и кусочками горбуша рецепт духовке в с фото откуда сказки что появились и такое они реслинг игру компьютер как скачать на instagram фото опубликовано в как онлайн слез смотреть до животными с приколы в одноклассниках в слова онлайн игра море обои замки рабочего стола для и как с картинках ответами ребусы нарисовать в цена фото натяжных потолков фотопечать цвета фото шоколадного кухонные гарнитуры скачать прикольные для девушек картинки предметов игра поиск интересная самая на коротких фото волосах омбре светлых кухни цвет интерьере в бордовый фото фото комнатной ремонта квартиры 3-х фото гимнастика электростали спортивная в в для встраиваемая кухни шкаф вытяжка фото скачать молния маквин игра через торрент 2.0 disney infinity торрент скачать игра анимация с февраля 23 поздравительная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721