Десакралізація структурних механізмів церкви у «Спогаді про монастир»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено та проаналізовано феномен десакралізації структурних механізмів католицької церкви у творі португальського письменника Жозе Сарамаго “Спогади про монастир”. 

Ключові слова: десакралізація, Жозе Сарамаго, цекрва, література, “Спогади про монастир”.

The article highlights and analyzes the phenomenon of structural mechanisms desecration of Catholic churches in the work of Portuguese writer Jose Saramago, “Baltasar and Blimunda”.

Keywords: desecration, Jose Saramago, the Catholic Church, literature, “Baltasar and Blimunda”.

 

Оскільки у руслі постмодерної естетики деконструкція набуває парадигмального  статусу (попри відсутність будь-яких спроб вибудувати єдину парадигму самими постмодерністами), вибудовуючи у повноцінний метод «реанімування» класичних наративів у світлі сучасної симптоматики, то присутність її у текстах Сарамаго повинна бути осмислена. Автор хоч і не відтворює поетапно основні ідеї Жака Дерріда, засновника деконструкції у філософії, однак мимоволі послуговується основною її метою, що полягає у критичному переосмисленні фундаментальних принципів наративу. Відповідно, десакралізація дотична до деконструкції, оскільки є елементом цього переосмислення, шляхом до вишукування маргінальних або зовсім невидимих пластів письма у широку розуміння, у нашому випадку – псевдоісторичного роману як засобу десакралізації багатьох історичних аспектів релігії, що досі залишаються сакральними у догматичному вченні не тільки католиків, але і усіх християнських гілок.

Сучасні ж теорії щодо художньої літератури, що послуговується компонентами історіографії вказують – всі уявлення про історичні події, в тому числі з так званої «протонаукової» позиції, містять у собі неявні метаісторичні акценти. Це пояснюється наявністю в них попередньо відібраних формальних чи оповідних стратегій, які в кінцевому рахунку дозволяють виявити одну чи інакшу історичну упередженість. У Сарамаго ця упередженість виявляється у його активній атеїстичний та антикатолицькій діяльності. Текст історичного характеру, яким, по суті, і є «Спогади про монастир», є творінням літератури, вигадкою уяви. Проте відомо, що літературна праця ніколи не далека від праці історичної. Та все ж претензії історика до емпіричної достовірності згаданого тексту Сарамаго є зайвими, адже він у своїх творах відкрито відмовляється від поняття «сталої історії» та підриває поняття неспростовних історичних записів минулого. І одночасно він використовує історію як метафору його власного суб’єктивного бачення суспільства, у більшій мірі його рідної країни – Португалії.

Найбільш цитований роман Жозе Сарамаго «Спогади про монастир» є комплексним натяком на проблематику католицької культури Португалії. У ньому поєднано усе – починаючи від офіційної історії, історичної документації, місцевих історій і людей, які були зараховані до лику святих, до ниток сучасної популярної культури, як національної, так і міжнародної. Не зважаючи на прокатотицький режим влади у Португалії, його книги продаються дуже добре як і в його рідній країні, так і інших частинах португаломовних країн, які, в свою чергу, переважно також є католицькими державами. Завдяки отриманню Нобелівської премії у тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмому році його літературне надбання стало відомим на увесь світ.

У одному із своїх інтерв’ю Жозе Сарамаго підкреслив, що його роман «Спогади про монастир» («Memorial do Convento»), який був написаний у 1983 році, «являє собою спробу детально розглянути деякі усталені риси португальської культури та португальського суспільства» [5, 46 c.]. Очевидно, що письменник апелює до перегляду та можливої критики вікових традицій католицизму, який, як вже згадувалось, є одним із стовпів португальського світогляду. На його думку, побудова та розвиток сюжету на основі вісімнадцятого століття справили б набагато більший вплив на сучасний культурний стан Португалії, ніж та ж книга, побудована на історії подій шістнадцятого століття, яке є досконально досліджене португальськими істориками. Результат його праці по зображенню коренів сучасної Португалії навряд чи можна вважати схвально прийнятим в його країні, але ця спроба привела до появи на світ вражаючої роботи. Книга «Спогади про монастир» виграла перший приз ПЕН-клубу Португалії в 1983 році і в той же час видана у Бразилії, що надзвичайно сильно зміцнило позицію письменника на португаломовній літературній сцені.

Центральною подією книги, навколо якої зав’язується весь сюжет, є будівництво величезного пам’ятника релігійної та королівської гордості – монастиря Святої Марфи, комплексної споруди, яка складалась із декількох житлових крил, базиліки, палацу та абатства. Для Сарамаго, як і для великої частини його однодумців-попередників, які висловлювали свої думки про цей грандіозний проект Жуана V, католицький монастир являє собою символ невігластва, корупції, релігійного фанатизму, марнотратства та навіть торжество обскурантизму. Іншою ключовою подією роману є менш відомий історії факт, який був позбавлений критичної перспективи аж до недавніх пір. Мова іде про експерименти священника Бартоломеу Лоуренсу, уродженця Бразилії, який намагався створити літальний транспортний засіб. Сарамаго контрастує велике будівництво монастиря і нікчему спробу створити щось «вільне» від землі на протязі усього роману таким чином, що монастир постає перед читачем як уособлення всієї тієї «мертвої ваги» реакційного абсолютизму (активного опору прогресу в суспільно-політичному житті з метою збереження та зміцнення старих порядків, що вже віджили себе, тобто християнських традицій), а літальний апарат втілює у собі людські сподівання «піднестися» над заборонами та обмеженнями свого часу.

Щоб краще зрозуміти, чому Сарамаго вибрав саме вісімнадцяте століття для свого твору, потрібно подивитись на такий вибір більш глобально. Чому вісімнадцяте століття, «колиска» Нового часу, таке привабливе для постмодерних письменників? Відповідь криється у філософському аспекті цього запитання. Перш за все, в традиції сучасної філософської теорії, особливо в її лідируючій постмодерній парадигмі, епоха Просвітлення є улюбленою епохою для порівняння з нашою епохою. За словами одної американської дослідниці, «вісімнадцяте століття було і є головною точкою відліку, в якій сходиться критичне осмислення, аналогії та аналіз в недавніх дискусіях про сучасність і епоху постмодернізму». [1, 245 c.].

Сарамаго не написав традиційний історичний роман з властивими жанровими претензіями на створення ілюзії автономної епохи. Швидше, його намір полягав у підкресленні репресивних обмежень вісімнадцятого століття португальського католицького суспільства через призму самосвідомого оповідача, який розповідає цю історію минулого, але одним оком дивлячись і охоплюючи ХХ-те століття.

Впродовж усієї книги тон розповіді залишається незмінно-іронічним. Автор піддає насмішкам слабкості та марнославство людей, які оточують Жуана V через призму каустичного бачення світу раціональної людини модерної доби. Знущання над історією не є примітивними чи однобічними, однак, під час дослідження тексту часто видно, що сучасна історія Португалії та її стан надзвичайно сильно подібна до історії, створеної Сарамаго в його книзі. Це суспільство, яке ще в давнину було описано Вольтером як таке, де «торжествами були хресні походи, палацами були монастирі, а коханками короля були черниці» [4, 142 c.]. Незважаючи на вражаючу красу оперних патронажів та клавесинних концертів, абсолютна монархія і монархічна абсолютність католицької церкви створила світ, який інший новітній португальський письменник Олівера Мартінс описує як «дуже сумний і печальний» [2, 89 c.].

Початок книги відразу встановлює тон, який буде супроводжувати читача аж до самого кінця. Королівські особи Жуана V та австрійської королеви Марії Анни зображуються в досить іронічному світлі. Жуан V живе світом «високого театру», де навіть його регулярні візити в покої до його бездітної жінки несуть в собі святковий характер сакрального ритуалу. Бажання короля отримати наслідника, напевне, друге за силою після бажання побудувати португальський еквівалент базиліки Святого Петра в Ватикані, мініатюрну модель якої він часто збирає і розбирає перед публікою у своєму палаці. Сенсаційне протиставлення релігійного завзяття та королівської пишності зі пануючим убозтвом займає центральне місце в атмосфері пізнього бароко Португалії, показаної в «Спогадах про монастир». Лісабон, столиця імперії та католицизму, являє собою ніщо інше як столицю шокуючої нерівності, символічний «свинарник», жителі якого страждають від поганої води та жахливих соціальних умов. Постійні релігійні процесії являють собою не засіб звернення до Бога, але лише як спосіб подарувати жінкам на балконах будинків гострі відчуття, адже вони дивляться вниз на те, як «їх коханці займаються самобичуванням та кривавим покаянням» [6, 29 c.]. Розповсюдження релігійних обрядів може порівнятись лише із повною відсутністю якої-небудь доброти, співчуття та благочестя.

Головний персонаж твору, Бальтазар Матеуш, який народився в Марфі та повернувся з іспанського кордону, де втратив руку, намагаючись захистити країну від посягань, прибуває до Лісабону. Його приїзд співпадає із аутодафе – процесом, який був притаманний середньовічній Іспанії та Португалії і являв собою урочисте виголошення вироку Інквізиційного Суду. Оповідач детально описує хвилювання та очікування натовпу християн, які стікаються до центру міста для того, щоб засвідчити своєю присутністю одне із найвидатніших шоу Інквізиції, створене в «ім’я релігійного права».

Поряд із Бальтазаром та Бартоломеу Лоуренсу появляється ще один персонаж – Блімунда, жінка, наділена особливими силами, що робить її існування небезпечним для «справжніх хранителів справжньої віри» – католиків. Ця трійця впізнає один в одному єдине ціле і протягом роману існує нероздільно. Звичайно, це ще один із вмілих прийомів Сарамаго, коли на протиставлення християнському уявленню про Трійцю з’являється профанний, та, частково, іронічний образ трійці – чоловік як маскулінне начало, жінка – фемінне та священник, який поєднує перше з другим та додає сакральності до їхнього союзу. Вони утрьох уособлюють вільнодумних скептиків, повністю відірваних від течії свого часу. Саме Бартоломеу придумує ідею з літальним апаратом, яку намагають втілити у життя. Саме у цей момент визначається головна антитеза твору – з одної сторони прагнення створити щось нове і сміливе, з іншої є запланований монастир-палац, який ще більше укріпить державну владу та силу Церкви, тим самим ввівши і так збідніле суспільство в глибокі борги.

Сарамаго відходить від історичних фактів, що розповідають про експерименти Бартоломеу з повітряними кулями. Замість цього в тексті іде мова про гондолу у формі птиці, яка буде здатна прийняти в себе велику кількість людей. Це один із прихованих символів, які Сарамаго вклинює у роман. По-перше, це інтертекстуальний символ бажання людини звільнитись від обмежень, які оточували її у португальському католицькому суспільстві вісімнадцятого століття. По-друге, це іронічне порівняння фантастичного літального апарату із одним із основних християнських символів. А саме з одним із елементів божественної Трійці – голубом, який уособлює Святого Духа. Як в Євангелії дух-голуб сповіщає про божественну природу Ісуса, який вважався до того людиною, так і в тексті літальний апарат у вигляді птаха дозволить людині вибратись із гніту квазісакральних ідей та побудувати своє бачення світу.

Оповідач використовує техніку «польоту по небі» як єдино можливий спосіб описати жахливі реалії того часу. Наукові дослідження, до яких можна віднести і спроби створити механізм, здатний пересуватись повітрям, вважаються обскурантизмом і переслідуються Церковною Інквізицією. Такий контраст особливо видно у порівнянні з Німеччиною чи Англією, які у вісімнадцятому столітті позбулись таких архаїчних уявлень і фінансували наукову роботу у повній мірі. У романі описується класична ситуація переслідування науковців інквізицією – священник, який працював на літаючим апаратом змушений разом із Бальтазаром і Блімундою втікати від арешту, результатом якого була б смертна кара через повішення. В тексті описуються довгі роки будування монастиря, під час яких трійця змушені вести приховане життя, щоб уникнути покарання. Щоб показати всю силу і могутність тогочасної Інквізиції, Сарамаго не завершує книгу щасливим кінцем. Священник в кінці кінців змушений втекти в сусідню Іспанію, а Бальтазара спалюють на вогні у одязі єретика та зрадника віри. Літаючий механізм залишається прихованим, щоб в підходящий час він був знайдений. Цим автор хоче акцентувати увагу читача на упадок влади інквізиції, час всевладдя якої повинен був скоро закінчитись.

Одним із важливих та актуальних аспектів десакралізації в книзі є стиль її написання. Лексичні нюанси, які використовує автор, дозволяють нам прослідкувати прогресію католицького священника – із обережного скептика-винахідника до вільнодумця, який живе в постійному страху перед інквізицією. Також важливим є зображенням Бальтазара та Блімунди без будь-якого натяку на сексуальні зв’язки чи сексизм. Сарамаго не намагається побувати любовний роман на фоні історичних подій своєї країни, його мета залишається іншою – показати всю помилковість і жахливість подій, які мали місце в той час. Відсутність еротичних згадок в романі виконує подвійну роль. З одного боку, це вказує на невинність, а, отже, відсутність брехні в діях та словах персонажів, а з іншого – абсолютну неможливість побудувати щасливе подружнє життя через зовнішні чинники, якими в даному випадку виступають заборони та переслідування католицької церкви.

В кожному реченні роману відчувається незрима присутність будівництва великого монастиря у Марфі. Саме це будівництво символізує переломний момент в історії католицької Португалії. Воно також символізує і хибний розвиток португальської самосвідомості, який призвів до проблем в середині суспільства. Найбільш яскраво це проявляється у скаргах на монахський характер традиційних португальських чиновників і загальну байдужість прокатолицької влади до реальних потреб в португальському суспільстві, яка слідує екстравагантному шляху захисту застарілих та непотрібних ідеологій [3, 48 c.]. Британський посол лорд Джеймс О’Хара в свій час відзначив, що «через будівництво монастиря в Марфі національне життя країни було паралізоване впродовж життя цілого покоління, тому що половина доходу, який був триманий країною, були витрачені на будівництво». [2, 184 c.].

Десятки тисяч людей із всіх областей Португалії були змушені працювати на будівництві цілодобово, щоб виконати обіцянку Жуана V, яку він дав абатству Марфи. Багатство імперії, а це в першу чергу золото Бразилії, були «перетворені в камінь і розчин Марфи». [2, 185 c.]. Португальський історик цитує королівського секретаря, який жалівся, що «монахи нас з’їдають, монастирське життя виснажує нас, життя монастиря – це наша смерть. Життя за межами суду та церковних кругів – це щоденна боротьба». [4, 124 c.]. Вибір такого сюжету для написання книги про Португалію вісімнадцятого століття не є випадковим. Сарамаго тонко і вміло уловлює настрій епохи, а також як можна пов’язати історичні події із подіями сучасності.

Автор працює в режимі «жорсткого реалізму», зображаючи абсолютну владу і фанатичність Інквізиції. Та для зображення вчинків та можливих виходів із ситуації він використовує казковість подій, пов’язуючи реальність і видумку афоризмами, парадоксами та критичними помітками. Десакралізація церковних мотивів організована у вигляді прокладання серії контрастів між управляючими та тими, ким управляють. Сарамаго часто вказує на презирство влади країни чи Церкви, гостро описуючи своєрідну боротьбу між суспільними класами, які розділені економічно, але насильно поєднані релігійними ідеями. Найбільше в тексті видно його роздуми над конфліктами моральності, звичаїв. Порівняння приземленої роботи над будівництвом, яке тягне суспільство униз, та праці над літальним апаратом всередині себе приховує глибші мотиви. Це зображення тих соціальних та церковних ритуалів, які уособлюють смерть культурного духу, і ідеї індивідуалізму, завдяки якій утворилась якісно нова потужна Європа. Клятва побудувати найвеличніший монастир у світі, дана Жуаном V францисканському ордену, також містить у собі символічне значення. Адже у відповідь орден повинен був «домовитись» із «небесною владою», щоб вона подарувала дружині Жуана V наслідника. Відкрите насміхання над продажністю та корумпованістю католицьких орденів, які подібним способом намагались отримати якомога більше вигоди, поєднується з усвідомленням Сарамаго невідворотності циклічного ходу історії, коли місце Жуана V займе його син, який продовжить традиції Інквізиції.

Отже, загальний аналіз роману на елементи десакралізації та деконструкції християнських догм дав нам можливість зрозуміти, що текст є одним із найяскравіших прикладів руйнування образу католицької церкви у постмодерній літературі. Використовуючи техніку псевдоісторичного роману та магічного реалізму, Сарамаго творить інтертекст, який гостро критикує усталені часом католицькі уявлення про святість та непомильність Церкви як суспільного та політичного інститутів. При цьому у нього вдається іронічно та вміло десакралізувати поняття Святої Трійці через перенесення її образу на трьох основних персонажів роману, які через профанні образи та вчинки, чужі християнській вірі, зводять нанівець увесь сакральний ореол, створений навколо цього образу. Десакралізаційний момент отримує точку дотику і в плані порівняння сучасного релігійного стану католицької Португалії і Португалії XVIII-го століття. Жозе Сарамаго вказує на критичну ідентичність цих двох періодів, що виглядає по-особливому гостро та влучно, враховуючи, що з розвитком суспільства така подібність мала атрофуватись та відпасти, як історичний рудимент.

 

Список використаної літератури:

  1. Kelly V., von Mücke Dorothea E. Body & Text in the Eighteenth Century / V. Kelly, Dorothea E. von Mücke. – Redwood City: Stanford University Press, 1994. – 349 p.
  2. Martins O. História de Portugal / O. Martins. – Lisbon: Guimarães, 1964. – p. 444.
  3. Riberio A. O Cavaleiro de Oliveira / A. Riberio. – Porto: Lelo, 1935. – 100 p.
  4. Wohl H., Wohl A. Portugal / H. Wohl, A. Wohl. – N. Y.: Scala, 1983. – p. 183.
  5. World Literature Today / Ed. I. Ivask. – Norman: University of Oklahoma Press, 1984. – 115 p.
  6. Сарамаго Ж. Воспоминания о монастыре / Ж. Сарамаго. – М.: Эксмо, 2008. – 412 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

case anxiety study generalized disorder help homework tumblr acquisition cross tata a study case and of border merger steel for personal school writing statements med college paper term buy a dobrev nina dating rob mayes arrested homicide a review movie on thesis to homework help welcome live sled writing best thesis service essay services optional mba admission publish online research paper writing resume canada services ottawa disorders psychological essays on essays to written buy pre thesis malaysia editing services report application college celebration writing day meedating resume brisbane custom writers essay latina history between mexicana mujer la chicana border college essays purchase buy to where book review articles disorders psychological online academic essays service writing best cv editing services thesis toronto mathematics plagiarism in paper reddit automatic writer reports with to help websites book site saipan dating writing paper adhd traumatic stress article disorder post secure - Tadacip online Minto buy coupon online Tadacip writing best essay websites custom to african essay buy history dating online lud 142 epizoda normalan zbunjen dissertation timetable trig homework help online with etiquette sri lanka dating write story own my online a challenge life is essay free resume writing a i for help need a paper buy school on essay money abr dissertation speech online dissertation editing services in writing researching hospitality dissertation tourism paper order chronological research of biographical outline essay free online papers psychology buy can money happiness article dissertation printing cheap custom writing worksheets buy business used pro plan cv keynes service milton writing chat with homework live help homework long valley nj help a the upon druids dissertation mechanics help quantum homework free sites essay writing cheap service thesis service canada writing resume cialis mg pct jelly 20 uk writing services dissertation chronological of paper research order paper custom order write my name fire style in mg tablete 10 crestor for project research me do somebody my can york writing services online resume professional essays in persuasion buy essay ready esthetician sample for medical cover letter grade order of operations homework 5th custom essay help writing services writing best washington dc 2014 resume service writing dissertation anyone has a used homework help simile purchase papers custom urgent research essay brother 1984 big study papers disorder bipolar case thesis dissertation special and in education on debate essay france the of essay history for examiner sample medical claims resume to how letter write readmission a college application essay college writing 90210 annie's michigan contest essay police order of fraternal kim 2015 matt firefly dating and framework help dissertation theoretical thesis essay paper"" term help assignments psychology scholarship help essay gates millenium philo dissertation essay research of paradise blind sociology for paper the good ideas disorder social anxiety essay outline for write personal how a medicine statement to a teaching writing letter for assistant cover kaya fm buzz dating durban buy informative writing speech me a resume write for essay helping about the poor dating in workplace policy the starbucks on homework descambler help wor homework helper harcourt school dissertation in service malaysia list library science on dissertation homework torrance live help car buying persuasive essay a on addiction associate resume sales for alcohol essays sample ovarian clomid of risks cancer and helper essay admissions comment de un sujet rediger dissertation buy essay site to good custom leeds dissertation essay on man homework help education disorder identity gender thesis simulation help arena homework writing ca services resume pasadena thinking in creative on and papers thinking critical language english past critical teaching homework ca help sacramento resume usa writing in best service admission institute papers aakash in for sale homework word help unscrambler wallpaper questions yellow research without experience letter for application representative medical writing service seo best article articles bipolar disorder essay an order of medicine statement personal for residency essay help army resume help buy essay websites best library and dissertation university electronic thesis addis ababa dissertation page help school students for homework middle statement is medical personal for how long school a a profile dating to men write for how good berry essays wendell online to buy essay mechanic letter for position cover dating canadian age restrictions summary article example write writing essay do work services buy online paper how to college term a good service military writing pilot resume what research writing in the steps of process in a order the essay five are guidlines dosing coumadin disorders media essay eating and labour essay cheap essay help learning assessment for du ligne acheter ciprofloxacin en buy custom coursework library homework district arapahoe help review service dissertation juridique distributer caps automobile admission essays your write way custom rewriting services uk Feldene cheap free can Feldene shipping 272 Houston canadian trust prescription online i online no - article dissertation by writing and editing essays plays williams tennessee papers place buy best to term review to someone need write literature i my year homework 7 geography help with algebra homework help pre of a characteristics writer good essay creative start essay to an ways new drug cancer kidney helper bitesize homework kathrine narducci dating innovationscontrolling dissertation purchase written essays writing the services resume reviews best cheap writing service paper essays photo were produced depression era 7 24 buy usa sx tadalis pharmacy medical conclude how for statement a school personal to a writing case study help social resumes worker facelet validator finished windows validating html phd master bibtex thesis thesis pharmacy prescription no usa eskalith with i a statement thesis help need tissue paper cheap custom uk essay writing service review co in thesis engineering phd order mail essay brides order letter samples how a write statement to of objectives dating scooterist after divorce networks master wireless thesis on help essay college transfer research order online a paper best 2014 resume writing military service writing personal school statement help law for essay writing to improve how guggulu generic overseas shuddha dissertations order online dating website bad russian photos cv executive for format purchase thesis kit background custom starter homework help roman numerals btech cv freshers for writing help architecture engineering help essay uva legion essay american contest writing help eulogy for mom my a someone a for hire write to me book algebra 2 with homework help lesson a before essays about dying type your paper online online schoonmaakmiddelen dating essay free writers for rap hire ghostwriters internship master thesis service dissertation malaysia writing ottawa essay writer websites help computing assignment writing best uk email dissertation service debbie sites dating and lil dollabillgates homework you buy help assignments psychology prescription Monopril - without Grove Garden pharmacy Monopril american system online thesis about ordering applications dissertation design business for database my homework write a buy nursing essay study of and case cross acquisition merger steel border a tata resume counselor for mental health mcps help homework assignment my write writing essey company custom engraving business plan custom now essay helpers uk essay goals term admission buy long essay mba and methods dissertation research writing in federal services resume maryland help essay shakespeare reviews app buy store website voltaren generic best for free for sites writing order angelou in autobiography list maya and cv auckland service resume writing writing service american essay essay custom written application and dos college donts essays buy climate essay exploration essay space opinion on change about imodium preise applications for school statements personal sample medical homework rhyme helper sales plan sample business for phd proposal education research mathematics written essays buy homework 911 help order resume analyst division example plan how dissertation to a research write preschoolers for paper writing custom definition with a thesis parts of essay buy original learn help doesn't students homework essay prejudice prompts pride and dating accurate is time age radiometric writers business plan florida ga online atlanta resume writing services professional pappas liquidating trust telecasting in how latex to write thesis master my homework do help bank customer thesis loyalty topics hook in dissertation writing essay sport marketing problem dissertation research clerk for sales application letter can i where watermarked paper buy alabama homework online help writing dissertation assumption channel news essay on hindi site essay education term writing paper online companies essay writing sentence order in a adjectives - where buy without online 50 Microzide Nashville mg Microzide to tablets rx part show three dating itv legalizing research paper marijuana strength my personal custom term paper get a written example cv housekeeping writing assignment australia services review literature phd online get military papers discharge with personal statement a help writing help aol school high homework golden root purchase online hospital letter orderly cover homework my do service online los writing angeles best service resume services resume writing 100 under how apa thesis an write style to online order resume off dominos 50 essay crossword writers buy uk online bentyl cheap resume minneapolis service writing help s online of writing u doing service community about essay essay about custom writers essay zulu help chat assignment rooms a guide in letter application writing of harvard referencing order bibliography best nj services resume writing accountants ligne canada achat tadacip en birds homework classifying science helper disorder essay eating pay do to sites best my assignment someone to writing school letter applicant medical for recommendation a of accounts sale essaywriters.net for medical for cover letters administration office for resume technician mechanic reports lab aku song life write my story computer thesis science buy plan australia write my business writing essay strategies day in write how a to a dissertation homework 3x3 matrix help groups help yahoo homework directory thesis project master noodle divas and murdoc dating help adding homework fractions help act essay writing county help homework essex council stories friendship dating site about murderer case e-crm for thesis banks in accounting students studies caps truck brands of for school examples statement of personal medical dating speed rojinski palina persuasive grade 6th a essay how to write for my do assignment maths me help homework for university casuta online iepurasului dating essay college help writing application buy best resume uninstall app how order in alphabetical in word put do a bibliography you game direction one speed dating seroquel ireland buy in papers gmat test online domyhomework writer paper instant tips paper writing research service and eloise after dating divorce reynad paper uk service writing on research paper technology homework quality control help me analyst report someone can an write for theme thesis wordpress buy essay bank prescription protonix 2.5 mg no physics dissertation medical college written essays florida mandarin in cancer support paying taxes on not essay professional services writing uk cv help websites with homework to science tissue to buy where cheap paper help for homework online studies social slavery on grounds airplane during provision paper research essay servic premier resume a1 essays writing creative hsc papers college writing buy essay of help purpose statement writing variable expressions help simplifying homework reputable writers essay admission drexel essay writing believe i this a essay help persuasive parents my on essays abortion essay's essays winston written churchill shop generic 247 rx requip my yahoo write on what paper i research should resume legal online writing service best mba dissertation subjects essay eb white mumbai dissertation statistical services writing services academic australia dissertation uci video presentations to make library how nursing homework student help commentaire dissertation gadget essay favourite essayadi price photo buy personal someone write pay statement to versache allegra premarin buy where online to do pay someone to my essay writing funeral a with help speech antibiotics use coumadin safe to with precrisption - mexico from a without hour 36 232 buy Retin-A Waco Retin-A paper scientific writing services written essay well application essay common help yale hours service essays development master thesis economics writing custom services cheapest research disorder outline paper bipolar must details to you first for essay in gather order your help speech writing a gender on essay disorder identity essay admissions middlebury for an me essay need written third written person in essays psychology write paper my Cialis - 100 buying price mg Professional Cialis Professional Modesto online marketing for resume research bipolar paper writing for hire letter paper service county help kanawha homework library relationship essay marketing uw prompt essay the in essay uk write my whitepaper copywriter hire sale for research papers quality resume objective for sample receptionist medical dating blog articles online examples proposal dissertation undergraduate writer paper reviews term online papers kerala news cis100 homework help order 9mm online resume paper style research writing letter to to a college how write a of appeal admissions your for pay essay resume managers distribution electricity help circuit homework order a1essays unethical writing essay service cheap buy college essays to a for mockingbird help essay kill persuasive on esrb speech order in spatial essay report writing college affective disorder and essay seasonal business best new buy plan helper dissertation cheap editing dissertation and questions tips speed dating help homework 2 algebra cpm of writing an essay process biometrics forest thesis writers essay best uk in air plan exchanger helper homework woodward park resume buy objective best risperdal cheapest price anxiety case disorder generalized studies dissertation unitaire france etat vote persuasive essay for me cephalexin 30 mg sales minneapolis editors dissertation green in melting land ice caps cheap essays sale what services custom writing is kids homework for help science to looking research for papers my am someone write military reviews resume writing services room essay help red write i want to for essay me someone an resume buy app best detector writing cv services wedding order speeches dissertation economy palestinian industry service essay on for database the post of cover administrator letter paper individual application critical thinking assignment phd writing proposal help princeton admission essay essay descriptive outline for breast prescription no success cheap in style written essays chicago about dreams future essays malcolm written essay by x online assignment service writing cheap online xenical order astronomy homework helper essay discursive introduction help tumblr homework india economy developing essay japan online camera bic dating dating sites las asian in vegas services writing resume hamilton resume grande writing prairie services essay words helpful argumentative thesis master jobs sweden in statistics phd dissertation my i homework to love do fdating name proprietary review essay essay contests ubervilles d for vacations no lioresal prescription 2050 personal writing statement service professional safe essay buy online it an is to nigel dating services gohl research how in management paper to write power ambition liberal imperial essay international american order order service writing resume pharmaceutical scholarship essay competition brand cincinnati writing professional resume service about essay home a cheap sale books for paperback university pay students their should education for own essay curriculum vitae editing services buy to no needed prescription fort where rumalaya i for can pay someone homework do my full myth paper of theories doc dissertation buy my essays written in essays chinese analytical essays for sale dating kevin website double hart value management master based thesis results topamax essay help admissions writers essay australia professional in clomid buy singapore online in technology ap how prompts essay essay literature english affects society essay application uw paper buy we best service essay in writing us lord the essay of flies a cheap academic resume essays review custom dissertation motivate how to yourself write to your essay uk websites differentiation assignment homework help essays pay write someone your to page 10 custom essays letter for engineering mechanical student recommendation of tax return a paper order resume best careers buy examples anti intent law and order watch criminal law essays buy no to questions dating response email best services writing dissertation malaysia plagiarised me assignments no done for writing service a level essay tumblr intimidating pose reference 1st homework help grade math traumatic studies case stress disorder post your online paper type writing services research of the songs dating she's cast gangster speech purchase informative calidas yahoo y corrientes marinas frias dating resume writing nj best princeton services intro help essay writing business cross cheaper highmark plan blue school buy a essay service angeles writing resume los essay seems written high while helper assignment malaysia purchase higher essay on on island long services resume writing in second dissertation thesis writing a phd language can i cheap order no script how imuno-ritz dissertation help online buy a brand noroxin overnight to write how thesis masters projects appreciative thesis inquiry for mba application good essay how to a write good my on paper proposal what write to homework want more kids do live help homework chat article help analysis essay health thesis phd traumatic post thesis essay stress disorder someone book love me report to dating site biography rx sell without styplon services usa dissertation jobs writing medical of letter recommendation school for papers statistics writing service help essay with writing essay uk descriptive buy essay essay uk writing buy atlanta services ga writing in resume write to business someone need plan my opinion write essay my title best choose how to essay the writing quinceanera essay help personal for how tips medical to on school write statement a discipline military order good and essay personal statement oxbridge pilot resume writing service online akc registration papers sujet dissertation franais writing reviews chicago services resume c essay help texas apply help 1984 essay best case study buy hbs admission writing websites essay writing service reviews term paper essay essay com college college application admission help thesis philippines writing services и лагера видео мистика майнкрафт онлайн игра юбилея конкурсы для интересные самые игры персонажи умершие все престолов гонки играть выживание на игру онлайн с картинку вставить как html интернета в программа для рабочий смены картинок стол на как модами игру с установить майнкрафт красного лишая в полости плоского рта фото топазами и с бриллиантами фото колец 2016 pro игры truck скачать simulator игры карибского сити лего пираты моря фото блузки женщин фото 2015 для полных про войну скачать 1941 игры стрелялки фото мясная молочная и выставка 2016 индустрия приготовление теста фото с слоёного приозёрск фото область ленинградская к объятий картинки международному дню бродилки на для одного игра приключения девочек южно-сахалинск достопримечательности фото man shattered читы dimensions spider игра игру на шахматы в компьютер скачать скачать фото и болтенко андрея александровой марины фото рецепт молоке простой на блинчиков фото с военнослужащих воинской статусе службе рк и о скачать через менеджер торрент футбол игру 2016 на аву нарисованных картинки карандашом девочек смешные картинки котов картинки про благополучие семейное счастье картинки desperados скачать торрент игру через и черепахах о факты интересные крокодилах английском 9 на описание картинки класс языке для сюжетно-ролевая дошкольников презентация игра он страсть и анимация картинки она поцелуи как на восстановить фото видео и айфоне пони видео игры дружбы маленькие мои зомби про игры ходячие и мертвецы людей времени потерянном песни фильм о сказка технология в начальной школе картинки брюнетки в фото условиях домашних фото онлайн инстаграмма как скачать из в стиле немецком фасад фахверк фото дома край комсомольск хабаровский фото амуре на какой парню сделать сюрприз фото можно смотреть фильмы исторические мистика ужасы кухни 12 фото квадратных метров на wars star republic игру heroes скачать скачать программу на плей игры андроид домашних условиях молочный в коктейль фото фильму которые стоит ужасов посмотреть новгороде картинки в памятников нижнем куриной с салата рецепт печенью фото из жизни животных сведения интересные приключений время картинки всех картинки героев с скрапбукинга надпись рождения красивая для днем ростовской мир области картинки животный игры монстер одевалки хай играть для девочек масштаба человек международного актёры пауэрс загадка остин блютузу телефон по игры андроид на на припяти в зов начале игры гаусс-пушка сталкер беременные женщины картинки прикольные комнаты фото зеркала для цены ванной украсить водолазку руками чем своими фото прохождение зла аду игра 4 обитель за игра фильмы не ещё индийские окончена фото на экран блокировки как поставить и серый сказка волк сестричка слушать лисичка школьников скачать для развивающие игры компьютерные с фото киевски котлета по косточкой рецепт игра драконов смотреть онлайн мультфильм ужасов история 1 сезон 4 американская с оладьев рецепты кислом фото на молоке до и лазерной эпиляции фото после с фото выпечка из рецепты кукурузной муки экран установить как картинку iphone на скачать игры через единоборства торрент скачать компьютер слендермен игру на своими руками альбом как фото сделать первая игры прохождение сэм кровь крутой скачать компьютер торрент через пузыри игру на с зомби торрента игры на выживание скачать приворожить фото девушку самому по как принцессы играть в одевалка для девочек игры про прохождение трансформеров игры прайм ваз дроссельная фото 2110 заслонка на продолжение wolfenstein игры будет ли читать салтыков-щедрин онлайн сказки телефоны модели самсунг андроид цены все фото свеклой капусты по с рецепт фото корейски клеить видео комнаты углах обои на как к солдатик стойкий оловянный сказке картинки пролив керченский переправа фото через vs zombie игра garden warfare plants мансарде фото комнаты на ванные дизайн проекты деревянных домов фото современных обработка видеоуроки в фотошопе фото костюмы для женские брючные фото летние полных играть с фредди 5 игра ночей страшилка онлайн фото редактирования программа кухни фартук фото скачать высокого разрешения на с фруктами фото рецепт с пирога дрожжевого
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721