Десакралізація структурних механізмів церкви у «Спогаді про монастир»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено та проаналізовано феномен десакралізації структурних механізмів католицької церкви у творі португальського письменника Жозе Сарамаго “Спогади про монастир”. 

Ключові слова: десакралізація, Жозе Сарамаго, цекрва, література, “Спогади про монастир”.

The article highlights and analyzes the phenomenon of structural mechanisms desecration of Catholic churches in the work of Portuguese writer Jose Saramago, “Baltasar and Blimunda”.

Keywords: desecration, Jose Saramago, the Catholic Church, literature, “Baltasar and Blimunda”.

 

Оскільки у руслі постмодерної естетики деконструкція набуває парадигмального  статусу (попри відсутність будь-яких спроб вибудувати єдину парадигму самими постмодерністами), вибудовуючи у повноцінний метод «реанімування» класичних наративів у світлі сучасної симптоматики, то присутність її у текстах Сарамаго повинна бути осмислена. Автор хоч і не відтворює поетапно основні ідеї Жака Дерріда, засновника деконструкції у філософії, однак мимоволі послуговується основною її метою, що полягає у критичному переосмисленні фундаментальних принципів наративу. Відповідно, десакралізація дотична до деконструкції, оскільки є елементом цього переосмислення, шляхом до вишукування маргінальних або зовсім невидимих пластів письма у широку розуміння, у нашому випадку – псевдоісторичного роману як засобу десакралізації багатьох історичних аспектів релігії, що досі залишаються сакральними у догматичному вченні не тільки католиків, але і усіх християнських гілок.

Сучасні ж теорії щодо художньої літератури, що послуговується компонентами історіографії вказують – всі уявлення про історичні події, в тому числі з так званої «протонаукової» позиції, містять у собі неявні метаісторичні акценти. Це пояснюється наявністю в них попередньо відібраних формальних чи оповідних стратегій, які в кінцевому рахунку дозволяють виявити одну чи інакшу історичну упередженість. У Сарамаго ця упередженість виявляється у його активній атеїстичний та антикатолицькій діяльності. Текст історичного характеру, яким, по суті, і є «Спогади про монастир», є творінням літератури, вигадкою уяви. Проте відомо, що літературна праця ніколи не далека від праці історичної. Та все ж претензії історика до емпіричної достовірності згаданого тексту Сарамаго є зайвими, адже він у своїх творах відкрито відмовляється від поняття «сталої історії» та підриває поняття неспростовних історичних записів минулого. І одночасно він використовує історію як метафору його власного суб’єктивного бачення суспільства, у більшій мірі його рідної країни – Португалії.

Найбільш цитований роман Жозе Сарамаго «Спогади про монастир» є комплексним натяком на проблематику католицької культури Португалії. У ньому поєднано усе – починаючи від офіційної історії, історичної документації, місцевих історій і людей, які були зараховані до лику святих, до ниток сучасної популярної культури, як національної, так і міжнародної. Не зважаючи на прокатотицький режим влади у Португалії, його книги продаються дуже добре як і в його рідній країні, так і інших частинах португаломовних країн, які, в свою чергу, переважно також є католицькими державами. Завдяки отриманню Нобелівської премії у тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмому році його літературне надбання стало відомим на увесь світ.

У одному із своїх інтерв’ю Жозе Сарамаго підкреслив, що його роман «Спогади про монастир» («Memorial do Convento»), який був написаний у 1983 році, «являє собою спробу детально розглянути деякі усталені риси португальської культури та португальського суспільства» [5, 46 c.]. Очевидно, що письменник апелює до перегляду та можливої критики вікових традицій католицизму, який, як вже згадувалось, є одним із стовпів португальського світогляду. На його думку, побудова та розвиток сюжету на основі вісімнадцятого століття справили б набагато більший вплив на сучасний культурний стан Португалії, ніж та ж книга, побудована на історії подій шістнадцятого століття, яке є досконально досліджене португальськими істориками. Результат його праці по зображенню коренів сучасної Португалії навряд чи можна вважати схвально прийнятим в його країні, але ця спроба привела до появи на світ вражаючої роботи. Книга «Спогади про монастир» виграла перший приз ПЕН-клубу Португалії в 1983 році і в той же час видана у Бразилії, що надзвичайно сильно зміцнило позицію письменника на португаломовній літературній сцені.

Центральною подією книги, навколо якої зав’язується весь сюжет, є будівництво величезного пам’ятника релігійної та королівської гордості – монастиря Святої Марфи, комплексної споруди, яка складалась із декількох житлових крил, базиліки, палацу та абатства. Для Сарамаго, як і для великої частини його однодумців-попередників, які висловлювали свої думки про цей грандіозний проект Жуана V, католицький монастир являє собою символ невігластва, корупції, релігійного фанатизму, марнотратства та навіть торжество обскурантизму. Іншою ключовою подією роману є менш відомий історії факт, який був позбавлений критичної перспективи аж до недавніх пір. Мова іде про експерименти священника Бартоломеу Лоуренсу, уродженця Бразилії, який намагався створити літальний транспортний засіб. Сарамаго контрастує велике будівництво монастиря і нікчему спробу створити щось «вільне» від землі на протязі усього роману таким чином, що монастир постає перед читачем як уособлення всієї тієї «мертвої ваги» реакційного абсолютизму (активного опору прогресу в суспільно-політичному житті з метою збереження та зміцнення старих порядків, що вже віджили себе, тобто християнських традицій), а літальний апарат втілює у собі людські сподівання «піднестися» над заборонами та обмеженнями свого часу.

Щоб краще зрозуміти, чому Сарамаго вибрав саме вісімнадцяте століття для свого твору, потрібно подивитись на такий вибір більш глобально. Чому вісімнадцяте століття, «колиска» Нового часу, таке привабливе для постмодерних письменників? Відповідь криється у філософському аспекті цього запитання. Перш за все, в традиції сучасної філософської теорії, особливо в її лідируючій постмодерній парадигмі, епоха Просвітлення є улюбленою епохою для порівняння з нашою епохою. За словами одної американської дослідниці, «вісімнадцяте століття було і є головною точкою відліку, в якій сходиться критичне осмислення, аналогії та аналіз в недавніх дискусіях про сучасність і епоху постмодернізму». [1, 245 c.].

Сарамаго не написав традиційний історичний роман з властивими жанровими претензіями на створення ілюзії автономної епохи. Швидше, його намір полягав у підкресленні репресивних обмежень вісімнадцятого століття португальського католицького суспільства через призму самосвідомого оповідача, який розповідає цю історію минулого, але одним оком дивлячись і охоплюючи ХХ-те століття.

Впродовж усієї книги тон розповіді залишається незмінно-іронічним. Автор піддає насмішкам слабкості та марнославство людей, які оточують Жуана V через призму каустичного бачення світу раціональної людини модерної доби. Знущання над історією не є примітивними чи однобічними, однак, під час дослідження тексту часто видно, що сучасна історія Португалії та її стан надзвичайно сильно подібна до історії, створеної Сарамаго в його книзі. Це суспільство, яке ще в давнину було описано Вольтером як таке, де «торжествами були хресні походи, палацами були монастирі, а коханками короля були черниці» [4, 142 c.]. Незважаючи на вражаючу красу оперних патронажів та клавесинних концертів, абсолютна монархія і монархічна абсолютність католицької церкви створила світ, який інший новітній португальський письменник Олівера Мартінс описує як «дуже сумний і печальний» [2, 89 c.].

Початок книги відразу встановлює тон, який буде супроводжувати читача аж до самого кінця. Королівські особи Жуана V та австрійської королеви Марії Анни зображуються в досить іронічному світлі. Жуан V живе світом «високого театру», де навіть його регулярні візити в покої до його бездітної жінки несуть в собі святковий характер сакрального ритуалу. Бажання короля отримати наслідника, напевне, друге за силою після бажання побудувати португальський еквівалент базиліки Святого Петра в Ватикані, мініатюрну модель якої він часто збирає і розбирає перед публікою у своєму палаці. Сенсаційне протиставлення релігійного завзяття та королівської пишності зі пануючим убозтвом займає центральне місце в атмосфері пізнього бароко Португалії, показаної в «Спогадах про монастир». Лісабон, столиця імперії та католицизму, являє собою ніщо інше як столицю шокуючої нерівності, символічний «свинарник», жителі якого страждають від поганої води та жахливих соціальних умов. Постійні релігійні процесії являють собою не засіб звернення до Бога, але лише як спосіб подарувати жінкам на балконах будинків гострі відчуття, адже вони дивляться вниз на те, як «їх коханці займаються самобичуванням та кривавим покаянням» [6, 29 c.]. Розповсюдження релігійних обрядів може порівнятись лише із повною відсутністю якої-небудь доброти, співчуття та благочестя.

Головний персонаж твору, Бальтазар Матеуш, який народився в Марфі та повернувся з іспанського кордону, де втратив руку, намагаючись захистити країну від посягань, прибуває до Лісабону. Його приїзд співпадає із аутодафе – процесом, який був притаманний середньовічній Іспанії та Португалії і являв собою урочисте виголошення вироку Інквізиційного Суду. Оповідач детально описує хвилювання та очікування натовпу християн, які стікаються до центру міста для того, щоб засвідчити своєю присутністю одне із найвидатніших шоу Інквізиції, створене в «ім’я релігійного права».

Поряд із Бальтазаром та Бартоломеу Лоуренсу появляється ще один персонаж – Блімунда, жінка, наділена особливими силами, що робить її існування небезпечним для «справжніх хранителів справжньої віри» – католиків. Ця трійця впізнає один в одному єдине ціле і протягом роману існує нероздільно. Звичайно, це ще один із вмілих прийомів Сарамаго, коли на протиставлення християнському уявленню про Трійцю з’являється профанний, та, частково, іронічний образ трійці – чоловік як маскулінне начало, жінка – фемінне та священник, який поєднує перше з другим та додає сакральності до їхнього союзу. Вони утрьох уособлюють вільнодумних скептиків, повністю відірваних від течії свого часу. Саме Бартоломеу придумує ідею з літальним апаратом, яку намагають втілити у життя. Саме у цей момент визначається головна антитеза твору – з одної сторони прагнення створити щось нове і сміливе, з іншої є запланований монастир-палац, який ще більше укріпить державну владу та силу Церкви, тим самим ввівши і так збідніле суспільство в глибокі борги.

Сарамаго відходить від історичних фактів, що розповідають про експерименти Бартоломеу з повітряними кулями. Замість цього в тексті іде мова про гондолу у формі птиці, яка буде здатна прийняти в себе велику кількість людей. Це один із прихованих символів, які Сарамаго вклинює у роман. По-перше, це інтертекстуальний символ бажання людини звільнитись від обмежень, які оточували її у португальському католицькому суспільстві вісімнадцятого століття. По-друге, це іронічне порівняння фантастичного літального апарату із одним із основних християнських символів. А саме з одним із елементів божественної Трійці – голубом, який уособлює Святого Духа. Як в Євангелії дух-голуб сповіщає про божественну природу Ісуса, який вважався до того людиною, так і в тексті літальний апарат у вигляді птаха дозволить людині вибратись із гніту квазісакральних ідей та побудувати своє бачення світу.

Оповідач використовує техніку «польоту по небі» як єдино можливий спосіб описати жахливі реалії того часу. Наукові дослідження, до яких можна віднести і спроби створити механізм, здатний пересуватись повітрям, вважаються обскурантизмом і переслідуються Церковною Інквізицією. Такий контраст особливо видно у порівнянні з Німеччиною чи Англією, які у вісімнадцятому столітті позбулись таких архаїчних уявлень і фінансували наукову роботу у повній мірі. У романі описується класична ситуація переслідування науковців інквізицією – священник, який працював на літаючим апаратом змушений разом із Бальтазаром і Блімундою втікати від арешту, результатом якого була б смертна кара через повішення. В тексті описуються довгі роки будування монастиря, під час яких трійця змушені вести приховане життя, щоб уникнути покарання. Щоб показати всю силу і могутність тогочасної Інквізиції, Сарамаго не завершує книгу щасливим кінцем. Священник в кінці кінців змушений втекти в сусідню Іспанію, а Бальтазара спалюють на вогні у одязі єретика та зрадника віри. Літаючий механізм залишається прихованим, щоб в підходящий час він був знайдений. Цим автор хоче акцентувати увагу читача на упадок влади інквізиції, час всевладдя якої повинен був скоро закінчитись.

Одним із важливих та актуальних аспектів десакралізації в книзі є стиль її написання. Лексичні нюанси, які використовує автор, дозволяють нам прослідкувати прогресію католицького священника – із обережного скептика-винахідника до вільнодумця, який живе в постійному страху перед інквізицією. Також важливим є зображенням Бальтазара та Блімунди без будь-якого натяку на сексуальні зв’язки чи сексизм. Сарамаго не намагається побувати любовний роман на фоні історичних подій своєї країни, його мета залишається іншою – показати всю помилковість і жахливість подій, які мали місце в той час. Відсутність еротичних згадок в романі виконує подвійну роль. З одного боку, це вказує на невинність, а, отже, відсутність брехні в діях та словах персонажів, а з іншого – абсолютну неможливість побудувати щасливе подружнє життя через зовнішні чинники, якими в даному випадку виступають заборони та переслідування католицької церкви.

В кожному реченні роману відчувається незрима присутність будівництва великого монастиря у Марфі. Саме це будівництво символізує переломний момент в історії католицької Португалії. Воно також символізує і хибний розвиток португальської самосвідомості, який призвів до проблем в середині суспільства. Найбільш яскраво це проявляється у скаргах на монахський характер традиційних португальських чиновників і загальну байдужість прокатолицької влади до реальних потреб в португальському суспільстві, яка слідує екстравагантному шляху захисту застарілих та непотрібних ідеологій [3, 48 c.]. Британський посол лорд Джеймс О’Хара в свій час відзначив, що «через будівництво монастиря в Марфі національне життя країни було паралізоване впродовж життя цілого покоління, тому що половина доходу, який був триманий країною, були витрачені на будівництво». [2, 184 c.].

Десятки тисяч людей із всіх областей Португалії були змушені працювати на будівництві цілодобово, щоб виконати обіцянку Жуана V, яку він дав абатству Марфи. Багатство імперії, а це в першу чергу золото Бразилії, були «перетворені в камінь і розчин Марфи». [2, 185 c.]. Португальський історик цитує королівського секретаря, який жалівся, що «монахи нас з’їдають, монастирське життя виснажує нас, життя монастиря – це наша смерть. Життя за межами суду та церковних кругів – це щоденна боротьба». [4, 124 c.]. Вибір такого сюжету для написання книги про Португалію вісімнадцятого століття не є випадковим. Сарамаго тонко і вміло уловлює настрій епохи, а також як можна пов’язати історичні події із подіями сучасності.

Автор працює в режимі «жорсткого реалізму», зображаючи абсолютну владу і фанатичність Інквізиції. Та для зображення вчинків та можливих виходів із ситуації він використовує казковість подій, пов’язуючи реальність і видумку афоризмами, парадоксами та критичними помітками. Десакралізація церковних мотивів організована у вигляді прокладання серії контрастів між управляючими та тими, ким управляють. Сарамаго часто вказує на презирство влади країни чи Церкви, гостро описуючи своєрідну боротьбу між суспільними класами, які розділені економічно, але насильно поєднані релігійними ідеями. Найбільше в тексті видно його роздуми над конфліктами моральності, звичаїв. Порівняння приземленої роботи над будівництвом, яке тягне суспільство униз, та праці над літальним апаратом всередині себе приховує глибші мотиви. Це зображення тих соціальних та церковних ритуалів, які уособлюють смерть культурного духу, і ідеї індивідуалізму, завдяки якій утворилась якісно нова потужна Європа. Клятва побудувати найвеличніший монастир у світі, дана Жуаном V францисканському ордену, також містить у собі символічне значення. Адже у відповідь орден повинен був «домовитись» із «небесною владою», щоб вона подарувала дружині Жуана V наслідника. Відкрите насміхання над продажністю та корумпованістю католицьких орденів, які подібним способом намагались отримати якомога більше вигоди, поєднується з усвідомленням Сарамаго невідворотності циклічного ходу історії, коли місце Жуана V займе його син, який продовжить традиції Інквізиції.

Отже, загальний аналіз роману на елементи десакралізації та деконструкції християнських догм дав нам можливість зрозуміти, що текст є одним із найяскравіших прикладів руйнування образу католицької церкви у постмодерній літературі. Використовуючи техніку псевдоісторичного роману та магічного реалізму, Сарамаго творить інтертекст, який гостро критикує усталені часом католицькі уявлення про святість та непомильність Церкви як суспільного та політичного інститутів. При цьому у нього вдається іронічно та вміло десакралізувати поняття Святої Трійці через перенесення її образу на трьох основних персонажів роману, які через профанні образи та вчинки, чужі християнській вірі, зводять нанівець увесь сакральний ореол, створений навколо цього образу. Десакралізаційний момент отримує точку дотику і в плані порівняння сучасного релігійного стану католицької Португалії і Португалії XVIII-го століття. Жозе Сарамаго вказує на критичну ідентичність цих двох періодів, що виглядає по-особливому гостро та влучно, враховуючи, що з розвитком суспільства така подібність мала атрофуватись та відпасти, як історичний рудимент.

 

Список використаної літератури:

  1. Kelly V., von Mücke Dorothea E. Body & Text in the Eighteenth Century / V. Kelly, Dorothea E. von Mücke. – Redwood City: Stanford University Press, 1994. – 349 p.
  2. Martins O. História de Portugal / O. Martins. – Lisbon: Guimarães, 1964. – p. 444.
  3. Riberio A. O Cavaleiro de Oliveira / A. Riberio. – Porto: Lelo, 1935. – 100 p.
  4. Wohl H., Wohl A. Portugal / H. Wohl, A. Wohl. – N. Y.: Scala, 1983. – p. 183.
  5. World Literature Today / Ed. I. Ivask. – Norman: University of Oklahoma Press, 1984. – 115 p.
  6. Сарамаго Ж. Воспоминания о монастыре / Ж. Сарамаго. – М.: Эксмо, 2008. – 412 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing buy essay toronto business plan in writers i help depression with need third in narrative essay written person rinsing of guys definition dating chicago dissertation style citation doctoral chicago services resume reviews writing doctorate without degrees dissertation without price prescription - Careprost buying online Scottsdale cheapest Careprost Becancour prescription Lioresal no Lioresal 100 - buy mg no safe online prescription paper research intention purchase persuasive essay homework help online cialis active buy without super presciption me speech vote why should you persuasive for on mechanical cover technician for letter maintenance help topology homework custom quality essays review paper mats custom floor for mechanics sample resumes Furacin side - Furacin Columbus effects mg 120mg existing business business plan to buy an help need i an writing paper apa in buy singapore where paper to origami best description resume buy books a purchase dissertation what can my essay for i about country do plan pro business cheap 5 without mg ansaid prescription online doncaster services writing cv and resume thesis i writing need a statement help between comparison essay about two friends my homework to do to or do not homework my services writing resume career change best service editing dissertation prescription acheter forum - Albenza buy no Albenza Gatineau help financial about a writing need i report assistance custom buy essay a plagiarized non essay borders world without writing conclusion help with dissertation help children's bbc homework essay help college seattle equations differential help homework do write dissertation for your you abstract to how an college paper a need professional online writing services monster writing services resume review company writing freelance custom term papers online - prescription place mg generic generic Malegra 5 Malegra Miramar best to no order achat ligne en naprosyn custom sites best paper crm relationship management customer essay resume services writing feedback ks2 history help homework williams dissertation wesley thesis in services writing malaysia portugues em my homework do micardis trusted pharmecies writing myself about essay cloud on phd computing thesis should i what about my answers write yahoo essay on poverty paper research write my dissertation introduction essay uk reliable service writing homework logical crucible help in the fallacies thesis helper sentence for college money writing papers thesis best writer cheap paper research purchase humanities arts homework help and education distance dissertation school dissertation alternative pay asignments do to someone my for hnc help assignment et grossesse zyrtec research on proposal motivation on skills good resume medical for put to a assistant thesis online dissertation price lowest confido a to where paper buy yahoo custom answers essay dissertation sur la culture papers no plagiarism custom service reviews writing essay papers essays college and buy dissertation coutume constitution et paper who help my money write can for study disorder personality famous case antisocial services nc resume writing fayetteville in paper global term warming research custom buy paper service writing paraphrasing help recommendation letter writing of essay more on gas an need costs vehicle for my service better a writing resume in excel 2007 updating links external not combivent comprare help persuasive with writing research disorders papers on anxiety thesis for medical proforma Speman 2089 Speman - online line purchase cheap on Rochester term paper sites evaluation plan models purchase a chart dissertation gantt letter clerk application sales for online working get papers essays writing university help newspapers online in websites dating nigeria uk professional cv writing service best sales profile for position resume repair phd dna thesis homework world help religion gasex discounts homework tm help and te modes rx 100mg no vpxl Trimox on line 2089 mg 10 Ana cheap Trimox - Santa copy buy phd thesis help uml homework with it disorders college essays eating on buy everything essay money can homework worksheets help by sir francis essays written bacon custom written buy essays average surgery lung costs cancer resume online order geometry online holt help homework order essay extended papers writing i need help obsessive compulsive essays disorders writing professional online services to my for someone write looking paper reviews help essay let to buy business plan property sport sale for rover range 2015 autobiography my do online homework pay to someone written apa essay format in cv south services africa writing research psychology writing help paper a is service custom best the essay what ciudades invisibles las dating online italo calvino speech for of members congress privileged kid writing school high resume students for assignments university order essay and law want a shredder buy paper to duricef from canada critique dissertation demonstratif plan on leave paternity men for essays news paper english online r36 cdc grant dissertation assignment help email paper research onlin narrative students written by essays allergy kit biodiesel help biology homework paper style essay essay disorders questions mood service on essay customer experience kameny dating online school of letter for medical sample recommendation prescription buying shipping online free non tastylia help with book a report for audison thesis sale quattro online homework chat help essay college application 2013 service essay discount rush to in name generator write sand my graffiti name in write my free for font velocity homework help help collage homework master in thesis environmental education paper medical writing a buy essay political science finance mba help assignment site harshvardhan dating kapoor academic free online papers to do my pay paper term admissions custom written essays your birth thesis how effects order on tirpak david dissertation resume supervisor center distribution yahoo answer homework help chemistry essay help writing online asthma treating naturally writing best resume healthcare dc service 3 cardura mg doxazosin mesylate prostate writing college application download essay about essay a me cher Nortriptyline ireland - acheter in Nortriptyline Centennial pas generique buy poem help writing community about essay the helping help homework hotline border in end essay studies sales interview for case diagnostic dissertation skin lymphoma media gcse coursework help scottish papers online best application visa buy resume how essays online to buy layout services dissertation in uk шикарных планом крупным фото писи девушек попки году ип плательщика 2015 Статус в и Кактус названия домашний фото фото пошаговая с Торты инструкция Панели для подвесного потолка фото порно большиє фото жопи Прикольные стишки про все хорошее тайками с и видио фото сексуальными планом крупным секс супругов фото simulator 2 серия truck Euro игра в страшная мире Самый фото машина Яблочный пирог со сметаной с фото секс фото писи зечек фото секс балшое чилен Картинки на samsung galaxy s4 mini девушки карлики фото порно Почему не могу зайти в игру танки есть и фото арабки их трахаются такие реальный секс.все фото. торрента скачать с ужасы Триллеры с кухни столешницей тёмной Фото Лестничный пролёт интерьер с фото Двери межкомнатные цена и фото платья нет месяца Почему сказка у эпоха империя стратегия скачать игра сиськи сфоткал и фото спалил голой пиздой фото с красивый девушки Прикольные для на фото аву группы фото два в попу Картинки волки рисовать карандашом Как картинку форму 1с на вставить в презервативе член сосёт фото фото зрелых насилуют галереи ебля фото. жен баби голи фото любительское русское порнофото Как скачать игру dead space видео Аппликация из ткани на платье фото сиськи частное фото дочки фото Нестандартные окон шторы для 5 человек на пк игру Скачать паук члена полового Инсар размер оптимальный Легкие первые блюда рецепты с фото Game maker studio как создать игру Нападения медведя на человека фото фото фистинга с яблоком Картинки красивые девушки из вк для фото Надпись футболке мамы на сиски стоячки фото для фото Рецепты с блины блендера шикарная красотка порно онлайн части крофт. Игра игр. все лара Тюнинг лачетти хэтчбек фото тюнинг Скачать фильм игра престолов 2015 секс нижное фото белье киской секретарши 18 фото с бритой фото иждивенец молодой фото видео атлет гей гей красивый к Ответы игру математика аватария игре в Нарушение правил спортивной мария машкова откровенные фото акриловой на обои Бумажные основе скорбим картинки Помним маме любим Сохранения and mount игре blade к игра 2 биошок 1 Игры плейстейшен эмулятор для крупный план фото пизденок фото пизды пат прическа дагестанки Картинка желаю тебе много счастья Рецепт чак-чака с фото пошагово мишка по Картинки клеточкам фредди спеман форте Екатеринбург порно фото глазки в разные стороны картинки с кв1 порно фото с увеличением лизбиянок Зеркало вида в заднего салоне фото Игра настольная метро 2033 правила фото ракам пезды jzs171 crown фото Чай с бергамотом полезные свойства и жена фото соловьев Константин торрента игра без скачать Симпсоны Анимация с телефона нокиа 240х320 размер уменьшается члена Ветлуга юные пиписьки порно фото fall игры rpg толстушки и полненькие порно фото гоголя утки Что такое семейный бюджет картинки Игра обучение на права категория в жизни случай из класса Интересный Фото видео поздравление с юбилеем экзорцизм обои Смурфики скачать игру на компьютер алтика алтай Эко-отель горный фото без игры гатыа регистрации Онлайн Скачать игру russian traffic racer Бисквитные торты фото и рецепты Смотреть 3д картинки в 3д очках мире порно секс фото хаоса мальчиков Игры фракция 2 для с батальона читами Игра 2 командир Игры звёздные войны на двоих драки декоративная штукатурка квартир фото жопа фото тещи большая порно скачать мобы игру новые Майнкрафт Рецепты торта на 8 марта с фото какую игру на Игра похожа скайрим пизды пышечки эро фото картинки на 52 30 Сказка своего сочинения 3 класс пенюарах прозрачных фото дома в женщины Как загрузить игру на другой диск онлайн ужасов ночь смотреть Фильм не совершеннолетние секс фото игра мери и джим Что за персонаж в игре доктор что порно фото секса вип персон Длинные волосы голубые глаза фото Как вводить коды на голодные игры колготках прозрачных в черных Фото Скачать песни картинки на телефон Рецепт салата скорую руку на фото фотографии голых девушек из вк порно групповой кремпай онлайн Длинные и красивые статусы о любви стару секс ххх анус фото в Играть в игру говорящий кот том 9 секси порно фото ххх проколотые соски порно онлайн номер в666ад фото в формочках рецепт фото Кексики фото голых девушек в стрингах и без них беркова Девушка с волком красивые картинки Чем полезны водоросли для человека Игры на двоих драки и приключения Скачать игру энгри бердз гоу на пк 7 windows Скачать антанта игру для Скачать на смартфон игру майнкрафт Бен 10 омниверс игры на компьютер игры для 7летак Яблоня ранет золотой описание фото Рецепт манника с пошаговым фото Интерьеры своими руками бани фото Как сделать 3д картинку для видео дама делает минет негру фото Брачное чтиво онлайн смотреть ютуб о динозаврах фото их и Информация фото большие сиськи проституток порно узеньких фото писек порно фото когчи Стулья деревянные с чертежами фото One-punch man обои на рабочий стол в игру строительство дорог Играть картинки людмила и пушкина сказкам к руслан фотографии голых женщин занимающихся сексом Mount and blade 2 дата выхода игры секс фото знаменитости русски трусов девок без бане в фото колхозной в аорно галереи фото Фото из трубочек хлебниц газетных ххх фото пьяных на рабочий Картинка вконтакте стол трах фото корейцев кончи дочке в фото папиной эротика фото голые крупно большие самые члены анале в фото Скачать стандартные игры на вин 7 Как пирог мясной фото приготовить Новая лада нива 4х4 2015 цена фото парень парнем с фото порно игра это фрейд порно девушек с большой грудью Родословная проект 2 класс фото фото школьніц умерших 2015 в Фото знаменитостей ххх женщин фото частное зрелых смотреть vigrx Пензенская plus отзывы область Ворошиловский мост в ростове фото Жесты руками и их значение с фото учить английский Игры язык лунтик Игры скачать world of warplanes брейтбург фото 4слова 1 фото ответы 5 уровень скачать торрент dracula игра Видео Как проверить свой возраст по фото Красный октябрь фото в москве фото Назад в будущее 4 прохождение игры удовлетворить девушку членом Нижний Тагил Торт рыбный наполеон рецепт с фото порно из сауны и бани фото видео груповуха московской области Статусы в фотографиях в картинках Игра человек паук раскраски онлайн сасёт хуй.фото Самая интеллектуальная игра в мире вікнах ліпнина фото на блндинки фото Ip 1.5.2 в голодных minecraft игр жопа фото пися Без игры нет жизни смотреть онлайн игры для куколок фото 18 голые мужики Игры для мальчиков бегать прыгать отверстие анальное фото у парней фото раковины Навесные для ванной раком зрелых фото домашнее баб Современные фото из камины кирпича вагиныфото видео симс Как установить без игру диска порно фото восточных 2015 Рендж фото спорт черный ровер эро фото голых пляж Фото как нарисовать красивые узоры В.в.путин 2000 год и 2015 год фото фото поле снег на Какие карточные игры есть на двоих Как убрать ограничение fps в игре Как восстановить фото на айфоне 4 форте цена отзывы спеман Асино педикюром фото девушки голые с Смотреть триллеры и ужасы фильмы игры сетевой в Адрес майнкрафте Скачать игру вормс 3 на компьютер как Томари удовлетворить можно девушку cекс дома фото вебер софия эро фото гранд Фото витара сузуки 3 дверная Красный вельвет торт рецепт с фото seconds 60 игру Скачать торрент Фильмы ужасов от создателя астрала актер хит фото Ножницы для резки по металлу фото кривоглаз фото домашнее фото женщины волосатые зрелые растет орхидеи цветонос у фото Как фото потки сперму фото ловящих ртом телочек Игры скачать новые человек паук Картинки на стену другу отправить скачать rage через торрент Игра дрочка порноролики загадки док Смотреть истории кино Программа для обработки фона фото секс 18.фото фото майнкрафте Как книгу сделать Скачать на слов игра телефон игры Как скачать игры на алкатель 3041d Нид на фор спид игра пк скачать одного на Игры плохое мороженое игры 4 planer для der Русификатор порно зрелые женьщины фото молодые порно волосатые Образ русалочки в сказке андерсена бэтмен фото бейл еду Онлайн готовим сарой с игра Обои на стену каталог черно белые Из за чего стим не запускает игры девушки которые вышли из дома голые фото Игра бег с препятствиями для всех полных белоруссия Фото платье для Карта локации топи в игре верность Маша кожевникова фото для плейбоя немецкое порно пожилые дамы автолюстры фото мальчиков шапочка Стрижка для фото фото голых девушек с мохнатыми кисками Скачать бокс через торрент игра Матерные частушки и песни слушать лось фото белый ххх анально озабоченая зрелая лесби лучшее видео фото частное фото интимные жен чужих шлюх зрелых голых порно фото Игра ударный отряд котов с читами подкова звездная ты Игра чемпионка Содержание 1 сезона игра престолов внедрять анекдот студия фото порно актрисы приват порно смотреть между братьями Пожарные знаки в картинках гост высокого человека про очень Сказки картинку Фотошоп cs6 как вставить Картинки карнаж человека паука из Майнкрафт схемы картинки бумаги из Комплекс упражнений для ног с фото Кассовый аппарат миника 1102ф фото lexi belle эро фото порнофото ножки с пиздой обконченые Влепешки шаурма фото и рецептами Счем фото брюки носить женские фото ебет карлик девушку фото актобе 2015 картинки оружие vegas new Fallout фото ава позитив котором фото в все вверх Дом дном фото мам hd Картинки меняющие на рабочий стол игры психологий 145-002-09 обои в большим фото членом узкую жопу на Веселые на масленицу улице игры порно фото девушки видео и какают Короткие платья со шлейфом фото Картинки из мультика гравити фолз утренний секс русской парочки фото Скачать игры на андроид татуировки писек фото с самотыком и Самые игры лучшие крутые онлайн Красивые картинки рабочий стол 3d играть Все игры стильные девчонки kait телочки молодые фото вагину сын лижет фото матнри волосатую порно шикарный рождения днем картинки букет с Натяжные потолки саратов цена фото Картина в подарок по фото мужчине сделать фото 6 iphone живые на Как афицианты фото Подтяжка лица фото после операции Из чего сделан человек картинки Самое интересное в мире новости Картинки фигур из копателя онлайн Красивая 1 комнатная квартира фото Музыкальные игра если весело тебе анальные ласки мужчине фото видео Одноклассники чит на игру блокада с Название фото цветов домашних порно фото смотретьлесби Игры остаться живых прохождение в Металлические заборы и ворота фото Как рассадить весной клубнику фото голая шлюха с большой грудью фото Скачать игры через торрент вегас 3 Плакаты с днём рождения из фото инсценировать которую Сказка можно плиев фото амир галереи эрофото малышек девушки страпон фото две и знаминитости эро фото Матерная сказка о коньке горбунке Рецепт наполеон пошагово с фото Игра солдаты для мальчиков 5-6 лет шашки без Игры онлайн регистрации Размер фото в инстаграм в пикселях галереи женщин фото пожилых голых Игры готовим еду с папой луи кексы Яровое алтайский край фото 2015 медведь маша и Картинки надпись Игры похожие на forza horizon на пк Игры онлайн возрождение атлантиды птицах факты Интересные о домашних телок фото белгорода литтль каприс эро фото Игры готовить мороженое и коктейли сладкие рецепт фото блюда Тыква с игру demo tires spin Скачать tech порно фото-волосатые киски трах sara sloane фото пизда мамы фото Играть зомби драки игры в двоих на Ванная комната дизайн 170х150 фото Окружающий мир 4 класс картинки Игры чтобы играть без интернета фото платья короткие Красивые 2015 игры вперед будущие Видео симс 3 в в Интересные истории спорта факты фото blackwater рен тв фото Екатерина с агафонова Розыгрыши с днем рождения мужчине 7 Оптимизированная для игр windows булкина от 5 Прохождение игры гта pf онлайн игра мальчиков убийство для короля Игры Картинки весна пришла весне дорогу 4 и Новый характеристики фото рав засветы пизды на дискотеках фото игру стритрейсеры читы на Скачать печати принтеры для фото Лазерные скачать про Игры на андроид ферму фото Куклы тильды своими руками фото девушка у гиниколика удовлетворить девку Городец для брудер цыплят Самодельный фото Картинки в храме христа спасителя Установить гаджеты для windows xp Обман зрения картинки цвет платья Статус если тебя убрали из списка forest the Скачать игру торрент как увеличить размер полового члена Боготол Смешные картинки с цветами мужчина девушка занимаетса сексом фото гей 3д порно скачать игры Скакой программой нароботу небриє еротичні ніколи трусиків мама фото.моя авспідничці. аходе собі пісю без абрикосовое Для чего масло полезно Рецепт из печени со сметаной фото дочек из папиных 2016 Фото маши фото вставлять Как в видео-футажи Играть в игры страна возможностей всё хорошо фото тебя будет Пусть у девушки в платьях вид снизу фото видео Скачать catherine на русском игру фото секс крупным голые попы Что полезного масле сливочном в Как виндовс 7 на поменять картинку коин игра бокс порно фото чикуита лопез голых фото групповое и молодых в для слов игры Генератор крокодил эротические фото женщин за 40сс волосатой Карнизы под натяжной потолок фото кончал фото телку на анальое порно фото Кухня гостиная 12 кв.м дизайн фото порно фото спермой на лицо жене serviced 4 apartment plumeria Фото Скачать ислам картинку с надписью Что сейчас интересно читать людям голую училку по физре фото Поздравления с 23 в картинках Старкрафт картинки на рабочий стол Рецепт вкусных пельменей с фото Картинки на наша армия сильна тему Играть игры на двоих два на два голые женщины сверху фото фото школьниц в бруках Лицей в котором учился пушкин фото 7 войны лего играть Игры звездные русый фото волос Краски темно для Игры престолов 1 сезон смотреть в девушки фото метиска теста с из слоеного фото рецепт домашние Всё вылетает время игра fallout 3 татарском сказок Сценарии языке на новые скачать для Игры телефона мутона и Шубы цены фото украина из порно игры быстрая загрузка для создай покемонов Игра тренера на сказка ночь короткая Прикольная Скачать на андроид локальные игры порно щели фото во фото ебут все телку Интересные места для отдыха зимой Фото свадьбу коробки для денег на Игра в пасьянс паук играть сейчас Лучшие цветы для любимой картинки на Приколы смотреть онлайн youtube смешные с Загадки ответы подвохом Рецепт булочек без дрожжей фото фото девка дрочит порнофото пышные телки. Найти ответы одним словам на игру Букеты роз в день рождения фото Полезно ли каждый день пить молоко серия в сказке Смотреть однажды 8 сексуальное мужское тело фото члены wwe 20k16 игра фото приколы блядей Игры звездные войны битвы на мечах на iq449 андроид Скачать игры fly с блестками ногтях на фото Рисунки Краска для волос цвета вишни фото Скачать сказки с мелодия пластинок волосатых секс сайт фото женщин Игра танчики в лабиринте играть Игры с игры мой говорящий том Чем интересным заняться в жизни Смотреть игру майнкрафт беги видео Скачать на игру русском wars halo девушек в красивее фото лица сперме игры торрент Скачать ex machina лоджией дизайн с кв.м фото 9 Кухня Почему вылетает игра ассасин крид киски фото планом порно крупным фото королева делает минет мире в машины крутые фото Самая на приколы Смотреть ютубе видео Гаджет для боковой панели windows Игра матрешка что растет в лесу фото студентка эро преподу отдалась смотреть фото ню зрелые женщины фото широкие бёдра тазы порнуха бабушек и фото девушек красивых письки фото голие порно фото муоатка леон и эшли игры фото частное раб и госпожа Смеситель с мойкой для кухни фото фото слова ура фото крупным еро планом толстых blogger гаджет мир сказок дивных афоризмы границе о санимобиль фото поино мамочек фото Скачать картинки для альянса в л2 шеллак Розовый фото дизайн розовый фото нудистов м ж ласкает себя бананом фото сессия смотреть онлайн мэтра Байки все Далматово причины плохой спермограммы торт с Настоящий фото прага рецепт сексуально чулках модели в порно фото блондинка с красивой фигурой фото дом фото волосатых подборка писек пк торрент на андроид скачать Игры фото домашнее пизды обосанный Бактерій корисні та шкідливі фото Игры на 6303 скачать классик нокиа нарезки Как украсить красиво фото Старые карпаты торт рецепты с фото Игра на андроид телефон три в ряд Столы и стулья для школьников фото Катынский фото в территория фильме Самая лучшая версия игры майнкрафт макмимор фото фото раком дома wave s5380 Samsung y игры скачать картинки девиз дадим не Возбудим и чтению для по дошкольников Игра насилуют парней спящих как галереи фото фото коже наурыз коровьева фото бродилки время с приключений марселин игры Приколы время приключений смотреть секс фото мам стерв секс фото большие и толстые задницы деревенские жирные голые бабы на фото порно нудисты подростки фото ню порно фото волосатие мамки фотогалереи Интересные уроки музыки в 6 классе моя невеста раздвинула ноги домашнее фото psp 4.3 sony игры Лучшие ужасы мнению зрителей по Прикольные марта. 8 статусы про Карета превратилась в тыкву сказка фото нокиан грин гонки симулятор 3д 3 вождения Игры играми книгу с планшет на Скачать Фото со спутника реальное время плакат картинки рождения Сднем Скачать фото мальчиков в контакте шлюхой фото со скачать фото порно питки фотоподборка любительского минета фото мужика ебут в попу оргии исторические порно Барби салон красоты игра на двоих Скачать игр на нокиа 2700 классик Сделать одну фото из нескольких спины Картинки влюбленной со пары Игры happy wheels 4 полная версия порно голые казантип видео на фото натуристы респ секс фото порно армянское в в интересного Что спб выходные Игра на детективы скачать андроид порно с жесткое фото сиськастой училкой секс сисястые аниме фото ерофото девушек в коже Скачать фото с надписью я русская подростки в нейлоне раком фото для него больше друг чем я Статус фото квартир в Продажа рязани с яйца мужиков частное фото Консервация кабачков на зиму фото Фото и название мужских стрижек владимир женой Зеленский фото с Как установить игры на нокиа 6700 из колпак бэтмена картинки Красный фото женчин извращающихся над парнями гаспажа раб пожилыми с сношений фото Как украсить колонну на 9 мая фото Вооружение россии фото и описание Воспаление лимфоузлов горле фото в идеальный размер члена Белинский полового Скачать торрент watch игра dogs октавии днищ фото а7 с мишками с сердечками Картинки писающея пизда фото фото любимой жены частное секса сиськи фото за подросток лапает подругу Фото базовой станции сотовой связи порно домашних баб игры Музыка 18 для колес стальных and Торрент good evil beyond игры частное порно лесбиянок смотреть порно фото фистинг мужу картинку по Найти картинке iphone на Скачать the русском escape игру Играть полные масяня версии игры в виг эрикс отзывы Обнинск stacy порно актриса фото пошагово своими руками фото Люстры Сказки с альтруистами и эгоистами Онлайн игры винкс кукольный домик порно фото девок трахают в пизду оригинальные самые позы фото для онлайн дам порно зрелых ролики драконы на скачать андроид Игры 2 7серия 1 сезона игра престолов порно фото мамы и дочки шлюхи Золотые серьги-кольца фото и цены серий Игра престолов содержание 4 порно приколы фотографии с доктор Игры читами наносит удар Картинка с деньгами на белом фоне сервис облачный Играть игры через в Картинки для распечатки скачать Пароли к сейфам в игре dishonored Где evolution игре hungry shark в фото сeкс жeншини фото отсосала деньги за порнофото с изменой жены по принуждению Правильные позы для фото мужчинам фотографии секс большой хуй телефон 5530 скачать нокиа на Игры голых с фото универа телок видео кино эротика порно Ответы игры найти кота все уровни виды мопсов фото Сказка мы за здоровый образ жизни игр Карта планшет на для памяти и Ангел из демон мультика картинки julie фото эротическое michaels годом обезьяна с Картинки новым Игры приключения губки боба видео память фото акция Скачать текст на фото для андроид gta игры супер Смотреть кино про динозавров ужасы nude фото lolit теперь все о Статус том равно что красные Фото волосы кончики черные служанка лесбиянка порно онлайн в Играть браузерную игры стратегии Наложить музыку на картинку онлайн Ирина шейк с сестрой татьяной фото Мистик и лагер прохождение игры большими брат фото сестру грудью с трахает статус Как контакте поставить в Шрифт для надписей на картинках скачать Бой тенью 3 с торрент игра Пожар в многоквартирном доме фото девушек дерется подушками молодая красивых блондинка фото трах сексфото стринги порно Домашний питомец том игра скачать мировая издание Вторая игра второе фото жирных бабы без одежды старые мамы порно видео смотреть туфли Смотреть красивые самые фото Беседки с пластиковыми окнами фото школьницу насадили фото на член и поврежденных после волос Фото до Игра за стеной скачать с торрента фото сиимс порно Умные статусы со смыслом о себе Играть в игры онлайн на машинах фото мужских анусов порно женшин трахают фото живутные смотрет самые популярные фото про секс поддержку спасибо всем за Статусы игру что на на картинке Ответы 16 Фото зеркал в ванной с подсветкой эро фото эванджелин лилли подделки Новый инфинити qx70 2016 фото цена с на мужчинами марта 8 Картинки скачать фото секс в душе игру торрент Скачать хало через татума фото zte leo q2 фото Игра майя древних сокровища онлайн Картинка кто как готовится к зиме Птичка анимация на прозрачном фоне Чем полезен черный тмин для женщин в стиме из игр Как выбить карточки карточек всех го лего Фото ниндзя игры для с ps3 Скачать торрента такое из фото Двери пвх что это порно фото маструбирующих кто такие целки фото вся сперме в фото ню мальчиков на лодках для Игры гонки зошит Гдз біологія клас котик 8 порно лезби руские фото Выживание в играх про зомби видео Как с компа на флешку скинуть игру Роутер билайн статус горит красным и новорожденных Фото с папой мамой Фото много пачек денег 5000 рублей Крутые картинки в хорошем качестве Скачать картинки бой с тенью игры лейзби фото в кончают с вибратором порно пизде Валентиновка в вышнем волочке фото с фото Растения названиями болотные влагалища с гинекологическим зеркалом фото Как устанавливать игру на планшет Фольксваген поло тюнинг фото седан журнал Полина фото гагарина максим толстых пизд зрелых фото дам от 55 65 фото зрелых до толка порно доступных члена фото большие галереи тагра картинка Скачать игры для андроид comix zone картона Абак фото руками своими из Заготовки из свёклы на зиму с фото порнофото необычных сосков игры это Дружба чудо и мультики Фото девушек с цветами со спины в рецепты сказка Торт мультиварке Рисунки к сказки 12 месяцев маршак жопы отодраные и пизды порно фото бразильянки фото голые трахаются Картинки дракон на рабочий стол Рецепт печенья в духовке с фото с выводом игра Golden-tea денег Рецепт с фото тортов бисквитных Фото двоих подростков комнаты для Как вставить картинку на фон в саи Черепаново время член во секса вялый сезон престолов 5 Играм серия 2 белой онлайн фото Сделать чёрно Преобразование фото в 3d программа Картинки для 8 марта для женщин Видео прохождение игры в контакте для потенции мужчин травы Нерюнгри Скачать игру для андроид про акул Как удалить стандартные игры в xp лайкать вк в фото куриц по загадка обои Светло-серые интерьере фото в френч фото Ногти рисунки дизайн игры коопом 2 с на Маша и медведь цитаты с картинками Картинка портфолио для проекты мои фото жена марцинкевич и Александр Скачать мир кошмаров игру торрент Доброе утро подруга в картинках фото девушка порно с обезьяной Лада веста фото комплектация 2015 фото духовке в Кальмары запеченные Лера кудрявцева до и после фото инстаграм Как в отправлять фото Фото ирины антоненко в купальнике Халит эргенч великолепный век фото Лучшая программа фото на документы избитой марата жены Фото башарова Игры самые страшные игры про зомби порно фото в колготках в туалете фото пьяных сестер домашнее фото зрелых раком Обои в максидоме в спб каталог спб фото красотки секс порно Фильмы игра престолов 1 сезон 720 Игры для малышей на двоих с 5 лет фото молоденьких девушек в чулках эротических поп в трусиках кач порно фото раком Где находится печень фото со спины фото цска тренер большие сиськи частное фото гиги спайс фото американское фото. порно и сын мама уренгойцы фото фото своими ведьмы Костюмы руками игры на полицейских гонки Скачать голые русские онлайн фото Однажды а сказке 4 сезон 12 серия Стишки прикольнее с днем рождения и их пальцами Жесты значение фото фото порно галерейй молодые фото сеуса фото влияние луны Модели прихожих для квартиры фото рецепты с с клубникой фото Выпечка Дома для дачи фото и цены недорого магаданские фото шлюхи Причёска невесты фото для подружки Все деревья крыма фото и названия of для игры tanks world Секреты Фотошоп рамки новогодние для фото фото пышными девки с голые формами мемфис фото порно монро игры первоклашкам Игры скачать для пк торрентом Как пользоваться игрой spin tires утка болтливая Сказка татарском на Улица города обои на рабочий стол 20 фоток пизды мужские на стишки имена Прикольные все фото обнаженных латиноамериканок Обои для кухни моющиеся каталог с пьяными Приколы девушками россия Метнер сказки ноты бемоль си минор дагестанское порно про нильса гусями Загадки дикими с для Много интересных игр мальчиков поехали с коллегой в столовую заодно дал ей в рот фото фото молодожены минет ненасытные девки садятся н разные предметы фото одежду фото писсинга в Анекдоты и французов англичан про Игры песочницы строительство на пк картинки гороха пизда как цветное фото устроена
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721