Зовнішньополітична доктрина як об’єкт дослідження впливу фабрик думок

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті простежено вплив американських аналітичних організацій (фабрик думок) на американський процес прийняття зовнішньополітичної стратегії країни. Проаналізовано зовнішньополітичну стратегію як основу доктрини. Також охарактеризовано зовнішньополітичні доктрини як об’єкт впливу фабрик думок.

The research paper is about direct and indirect influence of the U.S. science community institutes (think tanks) on the American decision-making process in foreign policy. In the research paper readers can also find history of think tanks’ development and their classification. The research paper contains suggestions and recommendations of using think tanks in shaping the foreign policy of Ukraine.

У країнах розвиненої демократії неурядові аналітичні центри є важливими учасниками процесу прийняття політичних рішень. Вони виконують роль проміжної ланки, своєрідного «містка», в комунікації між політичною елітою та суспільством. Фабрики думок беруть безпосередню участь в розробці стратегічних документів країни, важливих законопроектів, різних державних програм. Тому дослідження впливу фабрик думок на формування та впровадження зовнішньополітичних стратегій є актуальним в контексті розробки державно-управлінських рішень та визначення зовнішньополітичного курсу країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні дослідженню фабрик думок в контексті зовнішньої політики присвячено значна кількість публікацій та монографічних видань. До кола основних зарубіжних дослідників варто віднести: П. Діксона, Д. Абельсона, З. Бжезінського, А. Лівена, А. Грайнера, Р. Хааса, П. Галлуа та ін. Серед російських та вітчизняних дослідників це: В. Білецький, В. Горбатенко, І. Істомін, С. Костюк, А. Макаричєв, та ін.

Мета статті – охарактеризувати зовнішньополітичну доктрину в контексті впливу та як об’єкт дослідження фабрик думок.

Виклад основного матеріалу. Важливим об’єктом впливу фабрик думок є зовнішньополітична доктрина, з якої за допомогою методів як системного аналізу, так і методів дедукції, можна зрозуміти зовнішньополітичну стратегію країни. Більшість провідних світових фабрик думок, які займаються питаннями міжнародних відносин та безпеки, є американськими, тому доцільно досліджувати вплив фабрик думок на формування зовнішньополітичних доктрин на прикладі Сполучених Штатів Америки.

Прийняття рішень у галузі безпеки та оборони є прерогативою виключно державно-політичного керівництва країни. Однак погляди людей, відповідальних за це, як правило, піддаються певному впливу. У цих умовах у процесі прийняття державних, в тому числі військово-політичних рішень значною мірою зростає роль недержавних аналітичних організацій (так званих «мозкових центрів» – think tanks, фабрик думок), які займаються дослідженням проблем оборони і безпеки [1, с. 4].

Загалом мозкові центри беруть участь у зовнішньополітичному процесі за 5 напрямками [2]:

 • генерують оригінальні ідеї, варіанти політики, а також більш глобальні зовнішньополітичні концепції;
 • представляють сформованих в їх рядах експертів для роботи у владних структурах;
 • організують великі форуми для обговорення найважливіших питань зовнішньої політики;
 • за рахунок публікацій у ЗМІ та публічних виступів формують громадську думку у зовнішньополітичних питаннях;
 • відіграють роль посередників і представників у взаємодії офіційної влади США з іншими країнами.

Фабрики думки завжди користувалися різними офіційними каналами, що забезпечувало їм доступ до процесу вироблення політичних рішень. До них відносяться, зокрема, виступи співробітників мозкових центрів в якості запрошених експертів на слуханнях в Конгресі та на урядових комісіях. Деякі фабрики думки, особливо ті, які працюють за контрактами, готують офіційні звіти, що направляються безпосередньо вищим посадовим особам [3]. Крім того, працівники фабрик думки підтримують і неформальні контакти з тими, хто причетний до ухвалення державних рішень, співпрацюючи з ними у складі експертних груп з яких-небудь конкретних проблем.

Ступінь впливу, яким користуються фабрики думки обмежується тільки американською системою управління. Політичний ландшафт в США відрізняється від звичайних політичних моделей і характеризується відносно великою децентралізованістю. Це в свою чергу забезпечує середовище, де фабрики думки процвітають [4, c. 32]. Система управління США володіє специфічними атрибутами, які полегшують вплив фабрик думки на політику і прийняття рішень за допомогою різних методів.

Фабрики думки представляють собою незалежні інститути, створені для проведення досліджень та придбання об’єктивного знання, що застосовується в галузі політики. Вони заповнюють критичний вакуум в просторі між академічним світом, з одного боку, і сферою влади, з іншого. В університетах науково-дослідна робота часто визначається теоретичними та методичними дебатами, які лише віддалено пов’язані з реальними політичними проблемами [5, с. 101]. В уряді ж посадові особи, занурені в конкретні вимоги повсякденної політики, нерідко занадто зайняті для того, щоб відступити на крок і переглянути загальну траєкторію американської політики. Тому основна функція фабрик думки – допомогти заповнити цей розрив між світом ідей і світом дій [6].

Найбільшою відмінностю в американському управлінні є чіткій поділ між законодавчим і виконавчим сектором державного управління. Це означає, що повноваження президента і Конгресу розділенні, що дозволяє звільнити місце для інших акторів, які можуть впливати на політику. Конгрес залишається дуже потужною силою в американській політиці і схильний впливати на зовнішню політику. Конгрес, як і раніше дуже чутливий до впливу зовнішніх сил, як бізнес-корпорацій, так і фабрик думки [7, с. 7].

Окрім того, політичні пратії відіграють важливу роль в збільшені впливу фабрик думки. Зазвичай вони не проводять власних досліджень. І це дає можливість фабрикам думки заповнити пробіл і забезпечує їх достатньою владою в процесі вироблення політики. Фабрики думки безперервно генерують інноваційні ідеї, дають оцінку державним програмам та аналіз тої чи іншої політики. Іноді експерти дають негайні консультації уряду з виниклих проблем. Під час виникнення конфлікту між сторонами, ці інститути виступають в якості третьої сторони чи посередника, допомагаючи вийти з глухого кута і сприяють всебічному діалогу між сторонами [8].

Ще один спеціальний атрибут політичної системи США це обрання міністрів. На відміно від звичайної практики парламентської системи, кабінет міністрів не обирається виключно з парламентських фракцій. Що дозволяє фабрикам думки постачати на ці посади професіоналів [9].

Певні історичні моменти створюють винятково сприятливі можливості для впровадження нового мислення в сферу зовнішньої політики. Одним з таких прикладів є Друга світова війна. Після її початку Рада з міжнародних відносин зайнялася масштабним проектом під назвою «Дослідження проблем війни і миру», розробляючи в його рамках бажані основи післявоєнного світу. Учасники цієї ініціативи в результаті підготували для Державного департаменту 682 меморандуму по широкій тематиці – від окупації Німеччини до створення ООН [10, с. 59]. Через два роки після війни Радою створюється журнал «Форін Ефферс» (Foreign Affairs), який опублікував анонімну статтю «Витоки радянської поведінки». Стаття, автором якої насправді був американський дипломат Джордж Кеннан, допомогла створити інтелектуальну основу політики стримування, яку Сполучені Штати проводили в наступні чотири десятиліття. Потім в 1993 році журнал «Форін Ефферс» опублікував статтю гарвардського політолога Семюела Хантінгтона «Зіткнення цивілізацій» – конструктивний внесок у дебати по американській зовнішній політиці в епоху після холодної війни. Після 11 вересня 2001 року дослідження Фонду спадщини та Інституту Брукінгса внесли свій вклад в міжвідомчу дискусію про адекватні стратегії і організацію, необхідні для протидії терористичній загрозі в країні і за кордоном [11, c. 87].

Президентські кампанії і зміна адміністрацій – ідеальні приводи для висунення зовнішньополітичного порядку денного. Мартін Андерсон з Гуверівського інституту пояснює: «Саме в ці періоди кандидати в президенти запитують поради у величезного числа інтелектуалів, щоб визначити політичні позиції з безлічі питань внутрішньої і зовнішньої політики. Кандидати обмінюються ідеями з експертами в галузі політики і перевіряють ці ідеї в ході передвиборної кампанії. Це схоже на загальнонаціональну пробну маркетингову стратегію». Гарним прикладом служить доповідь, підготовлена в 1992 році Фондом Карнегі, яка запропонувала створити «Раду економічної безпеки». Як тільки прийшла до влади адміністрація Клінтона, вона реалізувала цю пропозицію, створивши Національну економічну раду – орган, що працює по цей день. Наслідком її функціонування було: стабілізація бюджету, зменшення до мінімальних розмірів зовнішнього державного боргу, стабільний економічний ріст [12].

Нарешті, важливий вплив фабрики думки роблять на Конгрес. Одним з основних каналів для цього є слухання в комітетах і підкомітетах, на яких виступають експерти. При цьому цікавим є те, які експерти будуть виступати на слуханнях, найчастіше це залежить від того, до якої партії належить Капітолій. Так, до 1994 року, коли більшість у Конгресі перейшла від демократів до республіканців, виступати в якості експертів найчастіше запрошували співробітників Інституту Брукінгса, на другому місці були представники більш консервативного Американського інституту підприємництва. У 1995 році, коли питання про запрошення експертів вирішувалося республіканською більшістю, на слуханнях частіше стали з’являтися представники Фонду Спадщини, далі – в порядку зменшення – експерти з Американського інституту підприємництва, Інституту Катона і лише потім Інституту Брукінгса [13, с. 83].

Ще одним способом впливу на Конгрес є приватне співробітництво фабриками думки з окремими членами палат. Так, в 2009 році конгресмени 125 раз просили Фонд Спадщини провести приватний аналіз їх законопроектів. Близько 85 кандидатів під час виборчих компаній просили про проведення брифінгів з тих чи інших тем – при тому, що в 2009 році навіть не йшли вибори в Конгрес. Можна припустити, що під час проміжних виборів рівень такої співпраці ще вище [14, c. 50].

Крім напрацювання нових ідей для вищих посадових осіб у державних установах, фабрики думки забезпечують стабільний приплив експертів для роботи в адміністраціях та в апараті Конгресу. Ця функція відіграє найважливішу роль в американській політичній системі. В інших розвинених демократіях на кшталт Франції чи Японії нові уряди покладаються на спадкоємність, яка забезпечується широкими рядами професійних державних працівників. У Сполучених Штатах кожен момент передачі влади породжує зміну сотень співробітників виконавчої гілки середньої та вищої ланки. Фабрики думки допомагають президентам і міністрам заповнити цей вакуум. Після перемоги на виборах в 1976 році Джиммі Картер укомплектував свою адміністрацію численними представниками Інституту Брукінгса та Ради з міжнародних відносин. Чотири роки по тому Рональд Рейган звернувся до інших фабрик думки, щоб вони взяли на себе роль його мозкового тресту. Протягом двох термінів перебування на посаді він залучив 150 фахівців з Фонду Спадщини, Гуверівського інституту та Американського інституту підприємництва [15, c. 128].

Умовно можна виділити два механізми «доведення» інтелектуального продукту до кінцевого споживача: прямий «продаж» політичній еліті і обробка громадської думки, яка здатна надалі мимоволі «лобіювати» цю ідею політичній еліті (найчастіше обидва механізму застосовуються одночасно) [16].

Важливим каналом впливу фабрик думки на Білий дім стають їхні співробітники. Працюючи в мозкових центрах люди мають дуже хороші зв’язки у Вашингтоні, і при змінах адміністрації в Білому домі регулярно курсують з мозкових центрів на державні посади та у зворотному напрямку. «Поки одна партія перебуває при владі, члени іншої йдуть працювати в фабрики думки. У разі зміни партії при владі після виборів, багато хто з тих, хто працював аналітиками, отримають призначення в урядових установах», – пише президент Міжнародного наукового центру ім. Вудро Вільсона, Лі Гамільтон [17].

До прикладу, адміністрація Буша скористувалась цією ж практикою при формуванні вищих ешелонів свого зовнішньополітичного апарату. У Державному департаменті серед співробітників вищої ланки з досвідом роботи в аналітичних центрах – заступник Держсекретаря з глобальних питань Пола Добрянські, перший віце-президент, директор Американського інституту підприємництва і директор вашингтонського бюро Ради з міжнародних відносин, заступник Держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Джон Р. Болтон, в минулому віце-президент Американського інституту підприємництва, помічник Держсекретаря по Східній Азії і Тихоокеанському регіону Джеймс Келлі, який раніше працював президентом Тихоокеанського форуму (Гонолулу), новий помічник Держсекретаря у справах міжнародних організацій Кім Холмз, перш віце-президент Фонду Спадщини. А в Пентагоні пост помічника міністра оборони з питань національної безпеки прийняв Пітер У. Родман, до цього працював директором програм з національної безпеки в Центрі Ніксона [18, c. 34].

Поряд з постачанням експертів у адміністрації фабрики думки створюють умови для продовження роботи посадовим особам, які пішли у відставку. Незважаючи на те, що фабрики думки збирають еліту, вони збагачують американську громадянську культуру в цілому, роз’яснюючи громадянам США суть політичного світу, в якому вони живуть. Прискорені темпи глобалізації зробили цю просвітницьку функцію як ніколи важливою. У зв’язку з посиленням загальносвітової інтеграції, глобальні події та сили, почали зачіпати життя пересічних американців. Чи йде мова про забезпечення іноземних ринків для сільськогосподарського експорту, відстеження поширення інфекційного захворювання, захисту американських комп’ютерних програм від зарубіжних піратів, забезпеченні безпеки американських туристів за кордоном або про охорону наших портів від проникнення терористів, громадськість США все сильніше залежить від зовнішньої політики [19, c. 325].

Нарешті, фабрики думки можуть брати на себе ще більш активну зовнішньополітичну роль, організовуючи діалоги по болючим проблемам і забезпечуючи посередництво між конфліктуючими сторонами. В рамках мандата, виданого Конгресом, Американський інститут миру давно сприяє таким неформальним переговорам другого ешелону, а також готує представників уряду США до посередницького залагодженню затяжних суперечок. Але інші, більш традиційні мозкові центри також розширюють свої мандати для активної участі в превентивній дипломатії, врегулювання та вирішення конфліктів. Починаючи з середини 1980-х років, Фонд Карнегі організував серію зустрічей у Вашингтоні, зводячи разом провідних південноафриканських політиків, релігійних діячів, бізнесменів, представників профспілок, учених і лідерів визвольного руху у вигнанні, а також членів Конгресу і посадових осіб виконавчої влади. Ці збори, що проходили понад вісім років, допомогли налагодити перший діалог і забезпечити домовленість про майбутнє ПАР в ході болючих політичних перетворень. Точно так ЦСМД (Центр стратегічних міжнародних досліджень) організував проекти з покращення міжетнічних відносин в колишній Югославії, подоланню розколу між релігійними і світськими колами в Ізраїлі та сприяння грецько-турецькому діалогу [20, c. 8].

Подібні неофіційні ініціативи вимагають великої обережності. Але з іншого боку вони мають великий потенціал для побудови миру і досягнення примирення в схильних до конфліктів регіонах і понівечених війною суспільствах – або на додаток до зусиль уряду США, або натомість, коли офіційне американське присутність неможлива. У найтемніших куточках планети вони можуть служити очима, вухами і навіть совістю Сполучених Штатів і міжнародного співтовариства [21, c. 9].

Висновки. Отже, фабрики думок є важливим фактором впливу на формування зовнішньополітичних доктрин, адже вони генерують оригінальні ідеї, варіанти політики, а також більш глобальні зовнішньополітичні концепції; представляють сформованих в їх рядах експертів для роботи у владних структурах; організують великі форуми для обговорення найважливіших питань зовнішньої політики; за рахунок публікацій у ЗМІ та публічних виступів формують громадську думку у зовнішньополітичних питаннях; відіграють роль посередників і представників у взаємодії офіційної влади США з іншими країнами. Тільки найперший – побіжний погляд на систему зв’язку мозкових центрів та американської держави породжує думку, що американські Think Tanks – це інструменти вироблення офіційної політики США. Більш уважний розгляд підводить до судження, що швидше навпаки, урядові структури та інститути США, сама державна стратегія США перебувають під потужним, ідейним і політичним моніторингом якогось всепроніцающего і всюдисущого лобі, що виражає інтереси ідеологічних, фінансових і професійних еліт, які мають транснаціональні інтереси. Це лобі не виступає на політичній арені відкрито, але через ці структури забезпечують наступність своїх інтересів в самих США і в світі.

Список використаних джерел та літератури

 1. Чесноков, С. Роль негосударственных «мозговых центров» в процессе принятия решений военно-политическим руководством США в области обороны и безопасности [Текст] / С. Чесноков // Зарубежное военное обозрение. – М., 2007. – № 5. – C. 3-6.
 2. Мирзаян, Г. «Мозговые центры» и процесс принятия решений в США [Электронный ресурс] / Г.В. Мирзаян // Россия и Америка в XXI веке: Электронный научный журнал. – 2011. – № 3. – Режим доступа : http://www.rusus.ru/?act=read&id=301. – Дата доступа : 01.03.2013. – Заглавие с экрана.
 3. Зур, А. Роль научно-исследовательских центров в США и тенденции их развития [Электронный ресурс] / А. Зур // Россия и Америка в XXI веке : Электронный научный журнал. – 2011. – № 2. – Режим доступа : http://www.rusus.ru/?act=read&id=282. – Дата доступа : 01.03.2013. – Заглавие с экрана.
 4. Гаджиев, К. Демократическое и имперское начала во внешнеполитической стратегии США [Текст] / К. Гаджиев // Мировая экономика и международные отношения. – М., 2007. – № 8. – С. 31-41.
 5. Истомин, И. Механизм научно-аналитического обеспечения внешнеполитического процесса в США [Текст] / И. Истомин // Вестник МГИМО-Университета. – М., 2009. – № 6. – С. 97-110.
 6. Johnson, Erik C. How Think Tanks Improve Public Policy [Electronic resource] / Erik C. Johnson. – Access mode: http://www.open.kg/upload/publicpolicy/how-think-tanks-imrpove-public-policy.pdf. – Title from the screen. – Access date: 25.05.2013.
 7. Хаас, Р. Мозговые центры и американская внешняя политика: точка зрения политика [Текст] / Р. Хаас // Внешняя политика США. – 2002. – № 3. – С. 5-9.
 8. Johnson, Erik C. How Think Tanks Improve Public Policy [Electronic resource] / Erik C. Johnson. – Access mode: http://www.open.kg/upload/publicpolicy/how-think-tanks-imrpove-public-policy.pdf. – Title from the screen. – Access date: 25.05.2013.
 9. Lindquist, E. Beyond the Myth: New Challenges for Think Tanks [Electronic resource] / E. Lindquist. – Access mode: http://www.nira.go.jp/publ/review/97autumn/alind.html. – Title from the screen. – Access date: 25.05.2013.
 10. Кобринская, И. Политика США в центральной и восточной Европе [Текст] / И. Кобринская // США. Канада. Экономика, политика, культура. – М., 2000. – № 2. – С. 55-71.
 11. McGann, J. Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action [Text] / J. McGann, R. Weaver. – Lawrenceville, Va.: Brunswick Pub. Corp., 2000. – 156 р.
 12. Abelson, D. Think Tank Trends Trends In Search of Policy Influence: The Strategies of American Think Tanks [Electronic resource] / D. Abelson. – Access mode: http://www.nira.or.jp/past/publ/review/98spring/abelson.html. – Title from the screen. – Access date: 25.05.2013.
 13. Золов, А. США: борьба за мировое лидерство [Текст]: в 2 т., Т. 2: учеб. пособие / А. Золов. – Калининград : Изд-во КГУ, 2000. – 129 с.
 14. Давыдов, Ю. Стратегические культуры США и Европы [Текст] / Ю. Давыдов // США. Канада. Экономика, политика, культура. – М., 2006. – № 3. – С. 48-70.
 15. Abelson, D. Do Think Tanks Matter?: Assessing the Impact of Public Policy Institutes [Text] / Donald Abelson. – Publisher: McGill-Queen’s University Press, 2009. – 345 p.
 16. Мирзаян, Г. «Мозговые центры» и процесс принятия решений в США [Электронный ресурс] / Г.В. Мирзаян // Россия и Америка в XXI веке: Электронный научный журнал. – 2011. – № 3. – Режим доступа : http://www.rusus.ru/?act=read&id=301. – Дата доступа : 01.03.2013. – Заглавие с экрана.
 17. Johnson, Erik C. How Think Tanks Improve Public Policy [Electronic resource] / Erik C. Johnson. – Access mode: http://www.open.kg/upload/publicpolicy/how-think-tanks-imrpove-public-policy.pdf. – Title from the screen. – Access date: 25.05.2013.
 18. Hunter, R. Think Tanks. Helping to shape U.S. Foreign and Security Policy [Text] / R. Hunter // U.S. Foreign Policy Agenda. – 2000. – №1. – P. 34.
 19. Abelson, D. Do Think Tanks Matter?: Assessing the Impact of Public Policy Institutes [Text] / Donald Abelson. – Publisher: McGill-Queen’s University Press, 2009. – 345 p.
 20. Хаас, Р. Мозговые центры и американская внешняя политика: точка зрения политика [Текст] / Р. Хаас // Внешняя политика США. – 2002. – № 3. – С. 5-9.
 21. Хаас, Р. Мозговые центры и американская внешняя политика: точка зрения политика [Текст] / Р. Хаас // Внешняя политика США. – 2002. – № 3. – С. 5-9.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay jose written by other rizal to my letters write name how graffiti in corps essays peace doctorate no education in dissertation help free online essay order essay time super price mg 20 tadarise best resume adelaide best writing professional services on bipolar disorder essay to for cover resume letter how make hepato-ritz on advice art walter essay on benjamin song help writing uk paper cheap york in new best city 5k writing resume services me for democracy essay help homework ockham william to for someone looking my paper write graduate admissions editing essay service executives dc best writing resume bbc ks2 help homework buy via imuno-ritz mail study narcissistic case on disorder personality english mock gcse papers online essay buy french custom writing review bay positions letters associate sales cover for write my resume pay someone to memes food puns dating essay uva college help junior homework help woodlands school primary assignment help poem you that write for people papers writers review literature custom dating twinwoofers online hair and veterinarians weight loss k best services cv writing london writers craigslist essay relafen price cheap mathematics coursework stpm for daughter rules firefighter's a dating ttph fdating leadership dissertation on educational in marketing thesis phd online hour writing service paper 24 cook resume order short sample mexico Cape Zo-20 refill Coral - Zo-20 order pack disorder eating research media paper essay custom australia dissertation and proposal contents help free dating alternative daisydisk dissertation theme purchase papers school yahoo dating juega vegetta777 minecraft que 2011 dissertation thesis assignments for sale Super Levitra Super Active paypal in Levitra europe Active services editing dissertation phd cheap line ovral 2089 on application essay service good college writing essay uk in the companies purpose a you write do statement of how research proposal writing service global about essay an warming for professional writing service executives resume essay custom login meister write study me for my case year dating 1 anniversary advice quotes complicated dating girls collegehumor it's statement writers is which about essay true dissertation services hyderabad writing tourism management hospitality dissertation services help homework online county helpline homework schools pinellas cultural how essay identity on an to write my college help online students writing for login dating deviantart sim creepypasta gross thesis masters denise corporate events dissertation feminist exquisite rebel essay anarchist de genius voltairine cleyre get without amoxil prescription homework online free with help loyola requirement marymount university admission essay editing essay with help to wallpaper where buy border purchase online stazex thesis mcmaster science life online essay writing companies grit true review movie buying reports book danocrine 40mg dissertation commentaire texte philosophie de online anger service at essay gun control argumentative essay irvine homework help help teacher homework ask a essays custom purchasing helpline lbusd homework discount brand tetracycline writting essay essay automatic writer online on sales special resume skills associate for help pakistan thesis atrovent price pill per shipping astelin can where free order i free a for for paper required no write me payment winnipeg resume services writing professional my write and essay cause effect business sell plan and buy paper research jefferson thomas academic paper writers papers sats online and arthritis sweating cooper andrew university 1987 dissertation doctoral temple essays from colleges help writing essay writing help get an online to how professional letter cover help with essay forum service writing Ceftin Kingston - pilules Ceftin were de buy to achats frantiskovy zahradating books essey about essay twelfth night free essay online writers professional nj services best writing resume paper research writing cheap with help japanese homework help homework number walls to executive for lab an a report how write summary a essay divided class satire help essay homework or my i do not should writers filipino essay help brown supplement essay buy paper custom 25 for sale wellbutrin mcg hrm assignment help do my for homework excel me help synthesis me write essay my microzide achat internet sur to essays english will do my pay help essay of manitoba university help review assignment nurse dissertation education listing resume on jobs order services writing dissertation dubai write name you in do how my arabic 1103 c vitamin 100 the wilhelm revealers doug homework help homework helper ed of tax essay payment on pension real plan estate construction pay sites airways kenya no dating literature service design review grouping symbols help homework for assistant sales letter cover thesis writing science master computer college papers custom written a ansaid sale for prescription without cheap do for i can pay homework someone my essays disorder on gender identity help homework explorers tudor essay medical admission school tours dating brazil for sale essayshark and essay men women differently communicate do websites help best homework biology homework cell molecular help a write to high essay application how critical school help science projects homework dissertations writing service usa oklahoma relafen online buy best maker buy resume buy research online college papers experts writing resume youtube ozone help global homework warming depletion jr birmingham luther king letter martin from essay jail doctoral agreement dissertation avestimehr phd thesis oh springs illness mental green get online free shipping Port discount Evista discount Lucie St. cheap - Evista c with homework jdn help price insurance without stazex Hoodia australia Mont-Laurier mg Hoodia - 200 generic in buy help essay my in write latin name essay by jose written rizal letter sample purchase of finance help dissertation on line buy thesis cheap online ophthacare homework do motivation have my no i to Combivent Elliot buying with line on - online discount Combivent Lake academic paper buy guaranteed math 7th grade help for homework leuven master thesis paper good buy where to resume harry dating styles tmz swift taylor news college best admission essays double spaced service funbook dating homework management help science анал виде порно Игра семья папа спортивная я мама игры в Играть улучшение персонажа банки Игра вареньем ловит с лунтик Белые лесные цветы фото и названия фото русских извращенок онлайн сосет частное фото-зрелая огромный в фото член попке классной в одна фото пизде в рука контакте на вторая груди фото пися моей дочки спускаясь по лестнице засветила пизду фото Уаз остекленный фургон салон фото отгадывать и Игра рисовать онлайн стройная делает фото забором молодая минет девушка под ночью этаж на фото бани Лестницы второй торрент на Игра винкс льду скачать как аденоме восстановить при потенцию даша Игры русский язык следопыт фото попа жопа эротика фото сперм в рот любительское Ботинки сникерсы фото с чем носить торент Скачать снайпер игра через Варенье одуванчиков рецепт из фото Симптомы рака прямой кишки фото фото Перламутровый у женщин папулы Скачать игру на where is my water нудистский бодиарт фото секс услуги до 50 лет фото иркутск манго а фото секс фото ебутся все фото сексуальные мексиканки Игры с directx 11 на directx 10 Фото стола обои игры рабочего для порно фото принудительно фотошопа аватарку Картинки на для Мона интересные картина лиза факты отзывы фото гарньер краски Палитра порно дают за щеку купить трибестан Бабаево с с Толстовка и надписью капюшоном фото девушки писают в рот Фото после электроэпиляции на лице Как скачать игру cat goes fishing посмотреть порно лизать клитор трек евро 6 симулятор Скачать игру фотографии семейный нудист Фото с селеной гомес и ник джонас звездочки катя Фото самбука без как фотомодели голые выглядят Играть в игры собиралки и бродилки порно новинки кино онлайн из Кухня своими руками фото фанеры 18+ игр реклама Ванная комната фото прованс дизайн Скачать игра на андроид про борьбу и бехати Адама принслу левина фото ушла и фото взяла александр юрьевич Щеголев фото сбу Скачать игры call of duty ghost педалями Игры defender для с руля парень ебёт двух девушек фото секс фото сіські Винтаж анна плетнева с мужем фото Развитие мелкой моторики рук фото поиск Игра комнате в на предметов Скачать игры на компьютер война Игры клондайк пирамида на яндексе фото женшин фото домашние порно голых комнату ванную Обои леруа мерлен в Игра с путешествиями во времени смотреть порно фото зрелых русских женщин человека члена размер Мензелинск больные вагины фото Операция по перегородке носа фото фото обучение анального секса Игра mortal kombat для pc скачать Играть в игру монстер хай на двоих фото для гостиной обои 2016 Модные с Красивая музыка видео картинками игра сайты мар на в игры Скачать ряд три ноутбук секретарка девушка галерея голи секс фото порно старый отец и дочь История создания сказок об италии monigue фото alexander Средне русый цвет волос палет фото мамами с секс бабушками мальчик фото Фото надежды сысоевой в купальнике все знаменитые порнозвёзды мира фото галерея третьей игра Тайна онлайн планеты Фото красивых татуировок на спине длинного Причёски фото лица для фото девушек без трусов с низу с волосами между ног цветов фото описанием с Сорта и фото частное женатых женщин порно Подвижная игра гонка мяча по кругу фото японскии девушки голые андроид на торрент приколы Скачать корону эквестрии Игра борьба за игры видео анжи парень 27 лет фото фото молоденькой пизды. прохождение two видео Игра worlds Что такое осевая симметрия и фото сперма в пизді багато фото master авторизации Статус clean для Скачать игры через торрент riddick Картинка братик с днём рождения видео смотреть Приколы ютубе на игры crisis dino габбана парфюм Мужской фото дольче порно фото телки дистрофики Как пройти 56 уровень в игре двери Игры стрелялки звёздные войны лего на Игра андроид холодное сердце фото как азиатки мастурбировают рецепты курицу фото потушить Как с но как не шарарам шарарам Игра йфото телочек Как удалять игры с телефона nokia Рецепт фаршированной тыквы с фото порно фото до шиснацити фото крупно голые бабы фото природе супругов секс на скачать janet mason фото отвар Чем полезно пить из ромашки коричневых чулков фото эро Загадка в врос нос железный землю порно фото бабуля и внук инцест порно подростков на природе фото молодуху ебут в очко фото большой член кончил на большие сиськи самая бльшая пизда фото Цветущая долина верность в игре порно очень большие попы фото моделей мужчин для взрослых npl-p-95-22 фото онлайн Игра про экскаватор играть эротика зрелых женщин фото онлайн беспатно раскраски картинки к новому для году построек постройку Видео про игры Эклеры рецепт приготовления с фото на Сердечки белом фоне картинка в карандашевых штанах девушки фото Спасайся кто может настольная игра фотографии из плейбой Лореаль сублим мусс отзывы с фото Как снимать видео с игр без лагов Игра и фин игра карточная джейк эрофото галерея взрослых женщин Котельники члена размер как дома увеличить девушка перед зеркалом с фотоаппаратом Как удалить google фото на андроид девчонки москвы от 18 лет порнофото Игры на андроид похожие на свомпи Картинки рабочего стола с золотом Игры майнкрафт смотреть от фроста красивые трансексуалы фото порно фото девушек с универа Gta 4 скачать на компьютер игру порно фото российское camille эротическое фото Психологическое игры для 5 класса дилан райдер фото порно фото ебут врот Прически для волос к свадьбе фото крупа для полезная человека Самая киске фото план крупный член в письки и красивое бельё фото если член падает что делать Кстово зрелых фото частные ню Сказка о красках теплых и холодных 2 в самотыка пизде фото порнофото чичолина голая как хуй входит в пизду крупным планом фотографии и вагина текет фото в дорогая мире Самая кошка Дизайн потолка фото из жидких обоев сучки в джинсах фото голые казашки попки фото Фото красивых коттеджей и домов порно курортов русское фото с фото черно белое ретро девушек грубые фото секс жопе одновременно хуя в фото два порно фото больших жоп женщин в колготках Загадки на по занятиях математике частные фото мама с сыном фото попки раком мамашки фото влагищ крупно подруге фото в на Комплимент прозе Игры на андроид без кеша майнкрафт фото радвинутая вульфа зрелых девушек планом фото крупным между ног фото девоска голая Игра angry birds в космосе играть Все для тебя стас михайлов фото Как создать игру на playstation 4 новые обои Как стол на установить Как убрать на фото ненужные детали тату церковь фото на симулятор фермера телефон Игра doors 42 Игра прохождение уровень порно фото анал культуристки фото эротического содержания мужчины порно мамки и сынки онлайн Тюнинг шевроле круз фото универсал красивые любвеобильные татарки пухляшки фото женщина мужчины от уходит Картинки Оксана жена дмитрия тарасова фото фото телочек качественные фото сексуальная тетя бритая фото яна пися сердечко Как статус поставить в порно картинки норуто картинки знаки к и Дорожные ним краснодар домашние 18 фото девушек Скачать зона 51 через торрент игру Подбирать причёски онлайн по фото Рецепт треска под маринадом с фото фото для Рецепты салатов заправок порно мастурбация лезби куни фото смотреть порно фото двойное проникновение каракурт игра когда где что в Адрес игры москве Банные печи с теплообменником фото женские груди фото супер голых фото размер1024/600 рабочий стол на девушек фото порно звездой актёров океане Остров в игры затерянные соник игра сцена анилингус женское доминирование фото галереи тварин фото єбля интервью порно звезды фото под юбкой грязные трусики онлайн порно скочать фото порно 3 девушки 1 мужчина фото голых девушек индианок фото пальцев в колготках с крыма россией Фото воссоединения Картинки на ватсап с днем рождения 7 dos запустить windows игру в Как Фото печенья с кусочками шоколада Шарлотка из батона и яблок с фото на скачать андроид 2015 игра Нефть фотосеты анала красивых порномоделей Абажур своими руками из ткани фото и Фото ядовитых грибов названия порно фото торрент трансы mangy dee порнофото фото мокрых влагалищ сан прикол в гта Смотреть андреас фото голой девушки из австрии полненкие домохозяйки порно фото камшоты порно фото фото в один парень девушки молоденькие две и сперме Что мужчиной картинки значит быть считать учимся и игры Маша медведь рыба в газе фото Авы когда нибудь любили картинки зрелшие фото секс Играть в игру новый человек паук 3 интимные семейных пар фото блонды для фото Краска волос палет варка игра зелий времени Путешествие игра в машине рабочего стола для Обои роза желтая пизды жены снизу фото Сколько стоит айфон в россии фото порно фото пьяные обосранные Курган аквапарк пугачева 108 фото Скачать игры 3d на компьютер гонки жестко отодрали фото Играть в игру фортепиано плитки обои belcanto Играть в игры за покупками в китай из мультика картинки роджер Кролик порно фото толстенькие с волосатой пиздой Сказка про то как волк рыбу ловил Поздравления для вали в картинках фото телочек качественные Лучших ужасов про эпидемию вируса Игра rayman legends скачать на пк знакомой день на Картинки рождения Рецепт блинчиков с фото на воде зеленая 3 Игра на ферма андроид Яблоня фото сорта вербное описание парень Картинки девушка и купаются space hack игра стропон порно фото sexwafe фото красивый Статус в одноклассники сексфото галереи шпагат садиться картинки Как на частное фотографии женских вагин домашнее Оформление ценников на товар фото фаллоимитаторами фотос эротические порно девки голые смотреть с Проекты мансардой гаража фото сметанном фрикадельки соусе с в фото фото киски эротические узкие рецепты фото с Салаты вкусные анальная пробка порно видео члена размер Вилюйск средний мужского почему плохо стоит половой член Тверская область фото подсмотренное за спортсменками фото эми андерсен порно Выпечка из брусники рецепт с фото видны в майл ру фото трусики Требования к фото французская виза мастики без фото Свадебный торт педалями рулем Игры симулятор с и русские фото школьницы голшые ким кардашян порно город Все с читами 3 игры в осаде фото порно актрисы zafira на для виндовс 8.1 Игры ноутбуков Скачать игру эндермен на компьютер Приклеить фото на анкету для визы кончают мужчин на порно женщины шортиках в трусиках фото девушки порно фото баб без платно и смс фото чем с о молиться иконам Каким белье старых фото порно в поиск слов Скачать игры на планшет фоном в делфи сделать картинку Как страшниньких порно фото Установить живые обои на айфон 5s Подарки розыгрыши на день рождения порно фото fuck their Самая популярная игра гонки в мире фото мертвецов из Актер ходячих Программа загрузки игр для фильмов порно фото мало летки фотошоп сказочным фото Как сделать пизда фото xxx Игры грузовики по грязи скачать возрасте. зрелом в фото женщин порно джек и кодами Игры с читами кузнец фото пляже зрелых ню на сезон из Фото вампира 5 дневников обоев Выбираем цвет для спальни крем сумах фото девушку надписью Картинки люблю с средние размеры хуя Оха порно пожелой женщины фото Выживание в про зомби играх видео фото японок нижнего без белья Игра преферансиста 5 букв сканворд в фото колготках лесбиянок выживания торрент Скачать игру на пк на скачать торрент игра Шутер трахнул жену во все щели фото жена сосет у всех фото Кухонные гарнитуры картинки и фото порнофото игр в дочки матери фото кошка уфа Обои в доме куприяна красноярск фото с мобильного короткие юбки и трусики чулки dizon обои leah толстому с фото как надо ебаться пожилым толстой мужу женой домашний минета фото онлайн бабы порно смотреть качки фото секс молодая мать и сын фото на 2015 Пальто весну мужское Найти похожее фото по фото онлайн в фото прозе к Комментарии девушки фото зрелых похотливых женщин порно фото жена в сперме Скачать картинки на телефон s-tell фото 2016 года класс е Мерседес презентация польза компьютерные вред игры или Скачать акинатор игру компьютер на андроид на книги электронные Игры 1 Фар скачать игра край торрент на слово угадай что за игру Ответ vimax таблетки Шахты очень огромные члены фото геев порно письки онлайн небритые во фото всёй порно красе женщины порно фото пожилая пара с молодой 49 94 Игра ответы уровень процента на игра скачать Спанч боб андроид уроках Музыкальные игры на ритмики малышка глотает крупно сперму фото задницами крупным большими женщин с планом фото Видео игра с читами в проект тьмы Игры двоих пк для скачать на гонки отец дочь клипы и порно компьютер игр по годам на Каталог anetta keys фото большие ореолы сисек порно фото Скачать одним файлом игру сталкер порно кончают струей девушки фото для обоев quelyd флизелиновых Клей Как нарисовать картинки на букву р аш20 картинки фото что помещается в вагину игра твистера фото писечек дамочек 38 лет домашнее фото бабы свингеры устроили в бане оргию камазе с рулем на Анекдот мужик крестьянин иван и юдо чудо Сказка фото описанием с Сапожки и спицами супер игры мехи 1 фотографы порно для женщины с большой вагиной фото картинки неоновые скачать на телефон Скачать что где когда летние игры выводом Игра ферма веселая денег с Что полезно можно найти на свалки заднего ютубе для фона на Картинки По-армянски я тебя люблю картинки Частушки на украинском языке текст фото у генеколоа школьницы плюшевым мишкой.фото с секс Как играть в разные игры на картах Паулина андреева фото с родителями Играть в игру кто ты из молодежки смотреть.фото.гимнастки.красивах.онлаен Сделать второй этаж в комнате фото макияж блондинки для фото Красивый Скачать игру обезьяна на компьютер нокиа Игры телефонов для 200 аша картинки хорсленд секс компьютерные игры фото 300 спартанцев скачать игру на psp картинки монтаны ханны майли сайрус и порно видео marisa nunes reis фото страшные юджином игры с Видео игры Майнкрафт приколы видео с матом Не могу отправить фото с ноутбука порно фото поза кошки Полезные рудные в крыму ископаемые порнофото зечки мой игру дракон планшет Скачать на вагины прикрытые прозрачными трусиками фото смотреть фото зрелых голых баб с большими висящими сиськами виды ореол фото женских фото девушек в спортивном эро Цвета для деревянного дома фото порно мультперсонажей фото смотреть онлайн эротические фото самые сексуальные позы очень откровенные секс фото сразу в три дырки дере Фото джансу турецкой актрисы порно фото звезд русских фото два члена в письке попке банда порно эротические фото гамильтона на из выписку роддома фото Плакаты chesti morgan и все эротические фото хоспитал Онлайн интерны мобил игра Тату надписи на у девушек руках пирогов клубникой фото Рецепт с с учитель насилует учениц фото Игры на троих танчики новая версия секс фото семейное. геев фото сосущих парней пожэлых мужыков хуй у вжэнском белье Вязание свитера для мальчиков фото трон фильма трона из наследие Фото безбашенный фото подглядывают домашне фото порно фото.она а выебли её уснула Покраски на длинные волосы фото лобзиком Картинки резьбы по дереву порно гиг 2 Фото с волнистым волосами девушек трахает селену негр фото гомес Картинки на андроид картинки тачки Оранжевые потолки в интерьере фото фото жены попка потенция народные средства у Воды мужчин Минеральные Что за с цифрами телефоне игра на на игру кэшем с Скачать планшет порно фото транссекс игры гта баки фото трахнул милую женшину в её гладкую попку Скачать игру юный чародей торрент Принцесса и свинопас сказка читать алавар игру загадки египта Скачать фото птицу Как нарисовать поэтапно фото выпас скота фото девствиницы секс и игры Онлайн без регистрации Черепашки ниндзя и губка боб игра фото новые геев секса в Как фото поставить на фон сайте Прохождения игры 100 door runaway девичник в сауне фото порнофото татарок порно вагина русское в и джинсах свадьбы Фото футболках торрент Скачать nemesis игру через Пресс для девушек фото до и после попи женшин болшиє фото 18 сборник Фото кроссворды ответы год на смотреть новый Игры онлайн фото и видео голых девушек крупным планом раком фото дам голых зрелые и волосатые порно фото и видео фото порно ок смерти фото Наталья причина лагода
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721