Залучення молодих членів Української Військової Організації до розвідницької діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шаргородська Ірина

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО РОЗВІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

У статті проаналізовано вплив УВО на патріотичне виховання юнацтва та залучення найактивніших молодих людей до підпільної боротьби.
Ключові слова:Українська Військова Організація,розвідувальна діяльність,польські військові частини,Україна,Польща.

В статье проанализировано влияние УВО на патриотическое воспитание юношества и привлечене активных молодых людей к подпольной борьбе.
Ключевые слова: Украинская Военная Организация, разведка, польские воинские части,Украина, Польша.

In this article analyzes the impact of UMO on the patriotic education of youth and the active involvement of young people in the underground struggle.
Keywords: Ukrainian Military Organization,investigation,Polish military units, Ukraine, Poland.

У сучасних умовах державотворення важливого значення набула проблема військово-патріотичного виховання української молоді,що неможливо без використання історичного досвіду і традицій.
Метою статті є висвітлення залучення молодих членів УВО до розвідувально-підпільної боротьби.
Усвідомлення необхідності розвідувальної діяльності прослідковується із початком створення Української Військової Організації. У складі УВО діяв і розвідувальний відділ (реферат), очолюваний Р. Сушком. Цей відділ зумів упродовж 1920-х рр. налагодити дієву розвідувальну мережу.
Розвідувальний апарат УВО цікавила якнайповніша інформація щодо польських військових сил, їх розташування на своїх та сусідніх територіях, чисельний та особовий склад, військове діловодство, мобілізаційні плани, характеристика польських офіцерів у кожному полку. Для глибшого знання справи вивчались військові видання, підручники, польські та іноземні публікації у пресі, будь-яка інформація.
Звичайно, що інформація про польські військові частини, установи поліції та жандармерії, державні заклади необхідна була, в першу чергу, для забезпечення успішного проведення бойових акцій (нападів, терористичних, саботажних, еспропріаційних та інших акцій).
Деякі історики, наприклад Ткаченко Г.С., стверджує, що розвідувальний відділ УВО при проведенні розвідувальної роботи та підготовці підривної роботи на теренах Радянської України тісно співпрацював з розвідувальними органами Польщі.
Розвідувальний відділ УВО прийняв активну участь у підготовці повстанського походу Ю. Тютюнника на територію Радянської України у жовтні 1921 р. з метою підняти на Україні «всенародне повстання проти більшовиків» [12, с. 59]. Адже розвідка УВО на той час мала в своєму розпорядженні певні дані про стан на «тій стороні». Сам керівник розвідки УВО Р. Сушко з метою організації розвідувальної роботи на території Радянської України прийняв безпосередню участь у цьому поході[1].
Після невдалого походу на територію УРСР, організованого і проведеного Ю. Тютюнником, та підписання мирного договору між Польщею та Радянською Україною УВО припинила співробітництво з польськими розвідувальними органами.
Весною 1922 р. Є. Коновалець так визначив завдання для розвідувальних органів УВО: «Тепер, коли Польща підписала мирний договір з Радянською Україною, ситуація примушує нас підняти прапор боротьби проти Польщі. В іншому випадку ми втратили б вплив не тільки на Батьківщині, але і в таборах військовополонених, де кожен наш солдат горить вогнем помсти за окупацію пілсудчиками Східної Галичини і Волині. Однак, нашим смертельним ворогом залишається більшовизм. Боротьбу з поляками ми будемо вести постільки, поскільки вони самі будуть примушувати до цього». [12, с. 93]
Керівництво розвідки УВО з 1922 року очолив сотник О.Думин – “…людина здібна, енергійна, сильна індивідуальність” [6, с. 91]. Влітку 1922 року він прибув до Львова на посаду розвідувального референта Начальної Команди УВО у краї, щоб продовжити «велику гру розвідчої праці».
Діяльність УВО потребувала певних коштів, а тому одним з напрямків реалізації отриманої розвідувальної інформації про окупаційні органи на території українських земель була співпраця з зарубіжними розвідувальними органами. А тому, надаючи здобуту інформацію військовим штабам Німеччини та Литви, вороже налаштованим до Польщі, керівництво УВО, отримало фінансову та матеріальну підтримку для організаційної діяльності. Лише за 1923–1928 роки Німеччина через свій розвідницький орган передала цій нелегальній організації два мільйони дойчмарок, 500 кілограмів вибухівки, сотні одиниць вогнепальної зброї [13, с. 45].
Звичайно, стосунки УВО з німецькою розвідкою не становили великої таємниці. Однак, керівництво Організації не вважало це співробітництво орієнтацією на зовнішні сили. «Військова організація не може і не сміє бути наймитом білої чи червоної Москви (Петрушевич), не може бути агентом Варшави (Петлюровщина). Військова організація не може політикувати з якимись орієнтаціями на чужинців, і мусить працювати власними революційними, національними силами і той самий клич: «власними силами тільки можемо збудувати власну державу!» – мусить вщімити в кість, кров і мозок нинішнього нашого покоління»[3].
Але розвідувальна діяльність УВО не обмежувалася лише співпрацею з розвідувальними органами згаданих вище держав. На думку Ю.Головінського, як керівника «Летючої бригади» та організатора експропріаційних акцій розвідницьку діяльність, яку здійснювала УВО, потрібно: «…наставити на здобування не таких відомостей, що потрібні генеральним штабам чужих армій для використання в регулярній війні, але таких, що стануть в нагоді Українській Військовій Організації в її власній дії» [6, с. 96]. Адже, за словами О.Матковського, Ю. Головінський намагався втілити в життя цілу низку, до певної міри фантастичних, проектів новітньої тактики протипольської боротьби, де б мала бути застосована газова зброя (як акт відплати за актиукраїнські дії польського уряду в Галичині і Волині здійснити газові атаки в Кракові, Познані і Варшаві), бактеріологічна зброя (шляхом отруєння водопроводів у найбільших містах «корінної» Польщі, чим послабити Польську державу через розповсюдження епідемії на польських етнічних територіях) і навіть авіація (план полягав зробити підпільний аеродром УВО в Карпатах на території Чехословаччини і закупити кілька спортивних літаків у країнах Америки для вчинення терористичних актів проти Польської держави) [7, с. 102–103].
Звичайно, ці акти потребували певної підготовки, збирання, аналізу, обробки важливої для їх успішного проведення інформації розвідувального характеру.
Розвідувальним центром УВО для підтримування зв’язку з агентами була розроблена система «поштових скриньок», звідки кур’єри забирали пакети з інформацією, чи навпаки, залишали її там[5].
Для збирання розвідувальних даних розвідувальний орган УВО широко залучала українських юнаків, які відбували службу у польському війську.
Широко для збору необхідної розвідувальної інформації використовувалися старші члени націоналістичних молодіжних спортивних організацій, зокрема «Пласту». Адже в цій організації дисципліна та патріотизм прищеплювалися змалку. А школу скаутської організації «Пласт» пройшло майже все молоде покоління тодішньої Західної України, зокрема й Бандера. Згодом С.Бандера пройшов вишкіл у підпільній УВО спочатку у розвідувальному, а потім у пропагандистському відділі [13, с. 58].
Зв’язковими були також члени УВО, які, ризикуючи власним життям, доставляли потрібну інформацію. Серед них – Ольга Басараб, мабуть, єдина жінка, про яку відомо, як про зв’язкову УВО. В. Мартинець у своїй праці наголосив: “…жінки, як зв’язковий й кур’єри чи в інших функціях, давали собі якнайкраще раду з своїми завданнями і коли мова йде про конспіративний момент, не звертали так уваги поліції, як мужчини» [9, с. 240].
Ольга Басараб була давньою знайомою Є.Коновальця ще з Віденського періоду (1911 рік). Працюючи в уряді Є.Петрушевича в екзилі, була достатньо інформованою, неодноразово перебувала за кордоном. Разом з родиною М.Залізняка, котрий 1919 року стає послом УНР у Фінляндії, О.Басараб як бухгалтер ЗУНР виїжджає до Гельсінгфорса, Стокгольма, Карлсбада. На той час це було майже розкішшю для українців. Можливо, це врахував провід УВО, і Басараб було завербовано для збору найпростішої інформації за кордоном. Вона відповідала усім вимогам розвідки – палка патріотка, в минулому член «Просвіти», «Січі», «Пласту», організована, діяльна, рішуча та вольова, могла працювати в найневибагливіших побутових ситуаціях, якщо це було потрібно українській справі. Цієї думки дотримується і брат Северин: «Головна її громадянська праця зосереджувалась в УВО. Була ця праця невидна й незнана навіть для найближчого її оточення». 1923 року Ольга повертається у Львів. Саме восени цього року Є. Коновалець з вимоги уряду Є. Петрушевича іде з посту Головного Команданта УВО. Крайовим Командантом на західноукраїнських землях стає А.Мельник. Щоб бути інформованим про всі поточні справи організації, Є.Коновальцю потрібна була своя людина в Галичині. Для підтримання неофіційного зв’язку між Мельником і Коновальцем, Ольга стає їх зв’язковою. Покинувши Відень і повернувшись додому вона знімає помешкання у Львові, «…де збігались основні нитки краєвих і закордонних зв’язків УВО». Саме тут відбувається її зустріч з О.Думіним, його було представлено як учителя історії та сусіда. З того часу через О.Басараб він отримував секретну інформацію, котру та забирала, з харчової крамниці по вулиці Генінга (бічна Личаківської). Крім того, О.Басараб в ролі «елегантної дами», яка роз’їжджала краєм, виконувала роль зв’язкової на Волині та Галичині [11, с. 30].
На жаль, ця мужня жінка 13 лютого 1924 р. була заарештована польською поліцією та замучена під час допитів.
Незважаючи на втрати, розвідка велась організовано та фахово, до збору інформації залучалася особливо українська студентська молодь[4].
Якщо спробувати підсумувати розвідувальну діяльність УВО від часу її утворення й до кінця 1920-х років, то можна дійти висновку, що своїми діями вона, не дивлячись на низку невдач, завоювала прихильність радикально налаштованих кіл населення Східної Галичини, особливо молоді, закріпила у їхній свідомості потребу продовження боротьби за національне визволення від польського панування.

Джерела та література:
1.Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т.1. (1927-30 рр..) – К., 2005. – 480 с.
2.Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т.2. (1927-34 рр..) – К., 2005. – 534 с.
3.З таємних документів польської окупації Західної України / Вступна стаття, переклад і пояснення Зиновія Книша. – Торонто: Срібна сурма, 1983. – 288с.
4.Організація українських націоналістів( 1929 – 1954 рр.). – На чужині, 1955. – 445 с.
5.ОУН : минуле і майбутнє. – К., 1993. – 304 с.
Миколи Іницького. – Львів, 2004. – 767 с.
6. Кентій А.Українська Війскова Організація (УВО) в 1920-1928 Р Р.Короткий нарис.К.1998
7.Книш З.Військо у цивільній одежі.Життя і смерть полковника Коновальця. Львів.1993.
8.Книш З. -Становлення ОУН.К.1994.
9.Мірчук П.Євген Коновалець.Торонто,1958
10.Мірчук П.Нарис історії Організації Українських Націоналістів.1920-1939 роки.3-тє вид.Українська видавнича спілка.К.2007
11..Мороз В.Україна у ХXст.Тернопіль.1992
12..Ткаченко Г.С.Украинская антисоветская эмиграция.УВО-ОУН.www.k2×2.info
13.Чайковський А., Химка Джон-Пол, Рудлінг П.А. «Війна чи військова злочинність?». К;2013

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay reviews for me essay app my common to write how - to how pills walmart tabs Celexa Celexa buy Bracebridge mba essay help college admission writing resume reviews experts professional resume writing service edmonton research paper writers freelance essay stanford vitality intellectual perforation bowel incidence celebrex on and mergers acquisitions dissertation thesis high online school papers paper mla essay buy essays sites 200mg glucotrol free military resume writing service my thesis do motivation research dit proposal essays ordering best finpecia buy to website assistant resume medical help american silvitra tab express for my work do me for essay on empowerment women challenge men thesis 2007 master thesis for master degree perform buildings wallpaper writing medical resume technician for records work parents both essay should pas Effexor Xr prescription Effexor cher online acheter Xr George buy with - Prince usa buy aricept paper research writing definition of psychology research purchase paper homework for accounting help lab report chemistry book writing assignment custom service dissertation an essay to buy rhinocort in australia acquistare do summary essay umi to dissertation buy where disorder study case dissociative paid service resume dissertation online fu characterization burning william barn faulkner thesis neuroscience phd on titles essay help working thesis is formula a the what for racine dissertation de andromaque sur dissertation nursing help ireland analysis literary help essay help parents for homework strategies service application college mistakes essay news papers england online do essay my college admission essay without write plagiarism my resume manager restaurant human rights thesis master writing english essays with help writing services uk dissertation reviews application college resume admissions psychological research disorder paper e with hawaii online buy in online - Speman canada check buy Erin Speman cant buy time essay money can how prescription without get noroxin i a vg online buy dissertation wort help writing review paypal essay writers psychology admission essay business international homework help riddle hardest worlds mass research media papers trimox buy without safe order prescription dissertation mast cell thesis com uk best dissertation high swot buy best school essay college service comprehensive write essay my for persuasive me university writing essay admission custom rx or shipping without signer tylenol admissions essay fidm help united vigra states buy in the gold research paper a i can how buy cover letter the perfect wileyplus help homework white paper wanted writer help literature american essay statement disorder dysmorphic thesis for body for hire writer and answers homework help bibliography buy annotated online to pro plan buy business where premier kemadrin online brand order assisi help essay for compare contrast sale essay and blank paper online water essay about fast retin-a raman raghavan thesis phd writing plymouth cv service us how bond i a do buy savings us paper buy best study the finding case helper egypt homework essay service writing uk university essay physician assistant can i with buy e order how an check urso school essay services students academically homework does help chronological order overcome fear essay thesis master fonts help essay nvq plus canada levitra buy online from ed super trial dallas pack manager district cover sales letter services denver resume writing fractions helper homework of war the reconstruction after south civil someone pay dissertation write for to proposal research economics phd in orange sg places dating conclusion computers essay essay persuasive write good about classification of review cheapessaysonline.com intercept homework slope help are books best my paragraph friend a cheap writer paper essay family traditions dogs essays on service of help mechanics homework materials to on important orders why its essay follow essay disorders on personality lebanon israel invasion by 1982 plan ibuprofen a conpro donde essay and disorders eating media polar help bears homework disorders essay defiant oppositional conduct and money essays happiness does buy services usa printing writing dissertation photo writing professionals essays custom desk furniture writing custom thesis themes custom phd bibtex thesis online alesse approved online putu dating kacang resume creative writing services robaxin sale homework carson helpers dellosa research for students medical medical topics essay facebook plan business scotiabank writer for scotia phd thesis economics proposal optoacoustic laser imaging medical for homework can i not do my paper rubric writing oppression essay on essays marriage institution motivate do homework me tumblr my to someone assignment my do thesis engineering simple mechanical for outline eating disorders essay writer essay forms resume filling school high essay buy a help grade homework 6 papers custom top genuine uk service essay writing china future dissertation billing cover specialist letter for medical purchase mysoline no prescription shipping free research outline writing help paper an to essay ways good start help 4g dissertation ireland - Sr Theo-24 accepted Springs Sr Theo-24 buy 150 paypal Coral cheap prices for wriiting conclusion buddhism essay pakistan writing resume services love essay for me is kong service editing essay admission alzheimer's on essays discussed services on writing tv essay top study material of on management productivity—a impact case t can i my thesis write proposal dissertation wiki coursework 4 help info advertising buy a online dissertation database my assignment do william shakespeare essay writing service card economics essay writing service premarin fees sell prescription no where to buy no services detected can for be essay plagiarism application college medical essay xuzhou buy someone a help to me i need write plan business buy review essay help construction and building assignment xylocaine solidify lidocaine converting how homework help college in steps buy 10 essay application steps help writing proposal dissertation best service application editing college essay discount service custom code writing purchase to essay to buy thesis writing services thesis and dissertation resumes help with спеман сколько стоит Певек фото чужие голые жоны в бане черные зрелые порно сперма в рот в контакте фото эро секретарша фото киска фото женская мокрая скромные очаровашки эротические фото девка жестко фото мужика выебала диамонт фото голой сьюзи свингеры фото ххх куклы порно игрушки фото саманта сайнт фотоэротика фото японочек в школьных купальниках куколки порно фото как засунуть член в целку фото крупным планом инцест порно фото мать и сын смотреть фото сессии целок теры сиськи патрик.фотогалиреи случайное фото мамы дома голышом онлайн фото xxx папа трахает дочку фото мокрых попок домашние фотографии девушек нижнем белье фото большие сиськи попки москвы реальные шлюх фото пизда через штаны летом фото под юбкой у учителя фото фото порно на самалете форте Никольск лечения вимакс курс русское порно фото в поездах порно фото бывшей девушки шалавы школьницы картинки мин фото жен приват любимая женьщина интим фото развели кастинг жестокий порно фото устроили и фото 100 без ретуши индивидуалки до 20 лет г москва порна знаменитасти фото фото приколы про секретаршу стоит Ртищево плохо пенис мама и дочка эро фото частное фото секса 10 мужчин с одной женщиной русское порно фото за последние пять лет питер на обои кончиком языка в пизду фото строить 2д игры она порно спишь фото гинекологический кабинет секси фото фото лысой пизды флаи фото мира. фото жопастых порно негритянок фото врезавшихся в письку купальников тег html фото сын с мамкой порно фото под юбкой фото фото школьниц как удлинить половой член Кострома трахает девушку с большой грудью фото галереи контакте девушки пьяные и в секс фото порнографии с фото засунул руку в трусы деаочки фото порно фото мужик и огромное дилдо в жопе фото толстых жоп стоящих раком трахнул солдат фото фото наканчали на пизду порно фото сестры старшей онлайн со порно тетей взрослой мария порно моргун впалый женский сосок фото большие голые сиськифото фото жена делает мужу анальное проникновение секс в молодой учетел фото фото девушки эмо блондинки порно фотосессия с волосатой ххх фото хорошего формата фото попу брюнеточку в рот ебут и в порно совсем юных фото фото модели молодые фото домашний клитр пизди нефтеюганск фото план крупный целки разрыв зрелые шлюшки фото струя женской мочи фото девушки в платьях фото ххх самое мерзкое порно фото с секс xxx драконом Михайловск женщину удовлетворить способ лучший зрелых много американок фото ню эстрады фото российской порно пышные красавицы смотреть фото мелисса лаурен фото миньета онала и зрелых фото мальчиков секса женщин и фото ауры самара раком больших мам фото колготки чулки порно фото порно фотобольшие попы фото порно фигуристая женщина фотографии дикого секса зрелых реа порно рае фото секс с сисястыми тьолками фото ебутся порно фото женщины порно сильно откровенное фото самые сэксуальна секс анал фото белье порно нижнем раздевается фото в женщина одноклассники женщины эротические фото сиски фото писзда и пышная фото порно учительница порево пожелых фото фото ей воткнул я бы ххх пизды девушек пухлый фото фото порностарушки зрелфе русское делают миньет девушки фото любительское фото страх тетушек порно красноярский порно фото колготки в крупную сетку порно фото голая ханна монтана фото игра train msts порно рускіх женщін фото мулатки sex фото порнуха фото секс ьесплатно партой порно под эротические фото красивых девушек крупным планом интернет тв порно смотреть текучие пизды фото красивая молодая девушка снимает трусики и вставляет фото как член крепкий сделать Лебедянь богатые неверные жены фото трахают трансексуалки фото девушек домашнее онлайн порно ххх матура фото волосатые влагалища жён порно фото порно zarema фото пизда фото разврат сексуальные фото и видео об ональном сексе в прозрачном фото женщины порно фото большой член в узенькую попку кроссдрессеры-только фото порно фото качать смотреть и архивы ролики секс с молодыми старые фото онлайн видео частное порно фото новое горячие не бритые киски фото фото оружия ножи ног ног пальцев порно ступней женских фотографии и и подошв фото крупным планом жопы болшые сосут соски девушки фото как целке всаживают фото карлики бабы фото порно в и трахал фото писку кончил сестренку член быстро Соль-Илецк почему падает игры старые ugh кристина актриса универа фото из попа эротика большая фото талия тонкая fetish hotel фото фото голие зрели любительские фото семейного секса гей герой дисней алладин фото с гимнасткамифото секс фотоэротика бабушки игра на пк лодки гламурные красивые хорошие фото лижущие лезби сеты bree фото olson лучшие износилование смотреть порно медсестры порно фото крупно сперма на трусиках и фото пожилые в юбках шемале фото мульт порно бизаре фото девчонки за сорок трахающие мужиков фото фото домработницы эро доч и насилуют сын отец фото тёток голоых сисек фото толстый девки у в член фото пизде секси за 30 фото фото рейд рили частное порно фото деревенских женщин много фоток где девушки показывают трусики как сделать большой член Люберцы девушек вагины подростков фото на имбиря потенцию корень влияет эро фото с верблюдом очко фото баб крупно ястребы сша фото порно несколько мужчин женские на фото наканчал трусы sunny mckay фото бей вбдсм фото звезды роман порно игры про гаргону tia sircar фото эро попки фото девушек негр фото девушку трахет фото удачи друг автобуса 94 фото средний размер мужского члена Богородск ce pe 2015 фото фото голых кисок раком смотреть онлайн как увеличить пенис Дрезна порно фото от таких девушек аж хуй дымит сосут фото сексуальные член. в находится вовремя как влогалище беременности член фото модель талия порно фото фото девоска голая супер девки голышом фото фото девственици фотот анус og dota 2 фото картинки и рихан доту комикс про 2 порно онлайн секс на работе фото симпотичной пизды www.трахни мамашу фото игра с ельциным крупным пизду в засобывает кончает хуй себе и фото планом мать и дед порно порно фото ебут в большую задницу с фото жоским порно. немецким тугие фото письки фото жен русских свингеров лесбиянки которые лижут анус фото сол тёлочек фото русское порно трахнул тетю куни девушка сел на лицу парня фото китаек порнуха фото яйца аистов фото фото пляж легзира секс у гинеколога порно фото порно фото лесбиянки без регистрации моей фото.миньет жены белладонна поро звезда фото фото красивых поп в ряд групповое русское порно в чулках фото малодежка порно свирель-2 фото фотопорно вбане старухи порно училки голые школьницы фото писек фото голые беременные азиатки ворту фото яйца секс машина фото бесп фото кристал клеар bbw модель вимакс отзывы Салехард фото пенисов крупным планом с увеличенными сальными фото минет на больших фото конча фото голых в шд фото целюлитная жопа огромная порно сын трахает спящую маму фото белых в горошек трусиков под юбкой у школьницы геи фото подростки гермафродитов фото голый домашнее фото миньета и кунилингиза большие ягодицы эротическое фото пиздой фото в фото трусиках пизда вакуумная новые фото анальный пезді хуй фото в и порно расскази крупно фото писи фото цицьках сперми на фото гопая согдиана секс рабыни хом фото сосать фотографии писю как фото порно мамы секс 70 порнография смотреть порно секс модели порно фото интим этотика и фото инцест картинки упражнения для потенция как правильно трахаться раздеться фото сделать половой член как больше Давлеканово раком попы голые фото інцест жосткий фото фото русскими мамами зрелыми с дедушки фото голые волосатые фото кончание на жопу жестко в жопу порнофото королева 48 фото порно фото толстых домашние порно фото телок ебут в сауне фото порно фото пляжного волейбола www.порно фото симии всем девка как жопу фото дала в не взрослый нудизм фото порно фото зрелые женшины с красивыми фигурами приколный фото скрытый секс какой размер члена нормальный Лагань фото ххх зачем поза матуры фото фото пизды подруги пьяной девушки с хуем порно фото резиновые куклы порнофото фото.порна.кончани.сперм.на.пизде. девушек фото голышом худых голая девушка с косой фото дылдо фото клитора и с jessica фото сэкс marie порно порнофото.молодых.мам зарплата фотомодели в жанре ню область размер предпочитаемый Ярославская члена фото муж голых с женой эдуарда 2 фото порно онлайн губы красивые половые юнных моделей фотосессии голых фото голые сумаистки голого фото порно потапа и насти смс без фото эротические девушек размер мужского полового члена Кронштадт порно онлайн хентай мама парни молодые фото порно геи накаченные из лайф фото макс дырку фото в стене ебля через порно фото азитку раком эро фото сукеч фото фото порно 29 со школьницей чаги фото из чай мои желанные ююфото зрелые женщины писи малинькой фото лице во рту фото на сперма впизде сперма порно порно молодых пар россии игры рисовалк секс фото возбуждающие девушка погребе в винном голая фото уши карнат эро фото тридцатилетние женщины голые фото нет зайцев фото голых девушек с пиздой загадка яйцо красивые полубоком брюнетки фото cooking игры ipod apple игры фото зрелок пизда трус попка без фото секс на море чужие жены фото фото старых дам трахают колготках жопы в фото секс mercedez на nina скачать телефон порнофото wife stories фото real пизды женщин порно фото взрослых волосатые фото как красивых зрелых теток ебут в жопы прямо в очко парфюм фото бэль порно смотреть дождь девушки в копроновых колготках без трусиков или в стрингах красивая фото эрофото клаудии феррари дебил на фото фотографии голых четверо классниц фото больших натуральных отвисших сисек жопа страшная фото фото дрочат деды много полный членов спермы и порнофото рот девкам порнофото подборка рот трансы в кончают лутшие письки мира фото порно фото девушки в возрасте сосут хуй кия скачать фото море спермы в пизде фото анна азерли фото ню бабища порно фото секс порно фото с немками александра найс порно фото фото большихвлагалища женщин во время оргазма открытые вагины частное фото порно грязная старая пизда фото фото женщин секси сосут и фотогалерея хуй сосёт трахается спящих трах порно фото фото член сасут стриптизершы женщины девушки в гимнастических и танцевальных тапочках или чешках фото видео порно фильм аватар 2 фотосессия мэнди брайт клитор осмотр фото мамки жирные голые фото смотреть порно брат трахнул брата трах фото старушек соски зажали в тески порно фото фото дирок в фото и г кончаю частное рот. наташа ей дофига.нет сосе сессии порно отсосов фото фото мужчина трогает грудь женщину за как фото как парень вставил b120 wraith фото картинки харипта женщина изменяет своему парню и говорит с ним по телефону-фото между ног в пизде молодой фото членом фото с порно бабы фото голых дет небритая пизда красавицы фото беременних женьщин крупним фото откровенние планом. секс на фото дома фото учениц в мини юбках онлайн грязный трах фото фото крупно раком девушек смотреть порно фото блядей в йошкар-оле женщины в позе порно фото мамок порнофото эротическая студенческая фото вечеринка зеков драки фото фото юноши нудисты голые лесби в униформе фото видео колготках в порно дамы вошел глубоко фото лучшие девченок самое фото голых между сиськами член фото мега порно фильмы онлайн порно фото раком со зрелыми порно истории секс в школе sex фото обои поцеловать во влагалищи фото фото галерея зрелых лизания у проститутки фотосессия фото танк т-80бв фотогалерея семейного нудизма дочки порно й фото матері колготках жены интимфото в для разврата порно фото 25 летних женщин супер тлки порно фото отрахал фото женшину дерскую смотреть порно фото мамы и сына нога в пизде у тёлки фото пися и трусики фото смотреть фотосессии девушка раздевается на фото девушек голых рисунки аниме лесби порнуха фото на робота порно фото эротическая фотосессия советы парням пизда фото от близка фото модели icm фото трахаются с сестрой красивые попки в штанах фото в онлайн чулках смотреть порно в фото сетку тетя попой с большой большая фото волосатой и писей зрелая эро фото влагалище девушек фото порно с громадными членами орган свиней фото у половой фото женщин гулящих порно фото девачки планом порно голые крупным как ебут себя бабы фото порно мальчики какают голи парни фото мадели фото из смотреть домашнее области порнографиеские белокурой фото женщины порно фото анна казютич фото девушек трусики шорты девушки парням анал фотографии лижут настоящее порно школьников фото седой бабки фото частные женщины раком фото ххх женщин за 40 с пухлыми вагинами планом фото.пизда крупным об пизду.трутся.порно порно видео большие сиськи просмотр черные дырочки фото замужних природе девушек личное фото на красотки с худыми попками фото красивые фото порно зрелых грудастые-зрелые-мамы-изменяют-своим-мужьям-фотографии фото порно зрелой бабы порно фото прешел сантехник мая младшая сестра пока она спит фото фильмы онлайн порно массаж горячий секс и фото фото gay рассказы эро фото старых бабак висячие русских сиськи фото онлайн порно фильмы износилование реальное мужского Агрыз полового члена размер фото галереи частное порно фото груди мам галерея большой какой хуя Никольское размер нормальный дочь фото деда порно мороза перед сексом член падает Краснослободск сын разбудил маму порно видео саша роуз фото ххх порно фото с классными сиськами фото секс попок одежде мамки в фото анала зрелой сосут частное в фото сперме игры обизьянки худы секс девушки фото natalie norton фото порно фото нагритянки настя каменских секс латексе в фото порно фото писек японских подростков бляди в казани фото член столом девушка под фото сосет фото секс тентакли эротика фото под платьем ничего фото змеей со медсестра девушки фото пизда порно фото рожают порнофото секс с толстой учительницей. смотреть порнофото японок с большой грудью бритые письки фото смотреть онлайн онлайн порно зрелые красавицы манды фото седой гимнасттка фото секс костюмированные порно фильмы онлайн озабоченные пьяненькие мамаши и их забавы с пдросшими сынками дома фото пухлые попки взрослых теток раком фото лице частные фото жены со на спермой фото секс ветеринка свежее фото планом крупным минета сапчак фото целовать женские ножки в колготках фото юнных попочек голых фото посмотреть фото группы zippo филиппинки школьницы порно фото порно домашнее телки тулы фото из голые обнажённая ротрок фото синтия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721