Залучення молодих членів Української Військової Організації до розвідницької діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шаргородська Ірина

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО РОЗВІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

У статті проаналізовано вплив УВО на патріотичне виховання юнацтва та залучення найактивніших молодих людей до підпільної боротьби.
Ключові слова:Українська Військова Організація,розвідувальна діяльність,польські військові частини,Україна,Польща.

В статье проанализировано влияние УВО на патриотическое воспитание юношества и привлечене активных молодых людей к подпольной борьбе.
Ключевые слова: Украинская Военная Организация, разведка, польские воинские части,Украина, Польша.

In this article analyzes the impact of UMO on the patriotic education of youth and the active involvement of young people in the underground struggle.
Keywords: Ukrainian Military Organization,investigation,Polish military units, Ukraine, Poland.

У сучасних умовах державотворення важливого значення набула проблема військово-патріотичного виховання української молоді,що неможливо без використання історичного досвіду і традицій.
Метою статті є висвітлення залучення молодих членів УВО до розвідувально-підпільної боротьби.
Усвідомлення необхідності розвідувальної діяльності прослідковується із початком створення Української Військової Організації. У складі УВО діяв і розвідувальний відділ (реферат), очолюваний Р. Сушком. Цей відділ зумів упродовж 1920-х рр. налагодити дієву розвідувальну мережу.
Розвідувальний апарат УВО цікавила якнайповніша інформація щодо польських військових сил, їх розташування на своїх та сусідніх територіях, чисельний та особовий склад, військове діловодство, мобілізаційні плани, характеристика польських офіцерів у кожному полку. Для глибшого знання справи вивчались військові видання, підручники, польські та іноземні публікації у пресі, будь-яка інформація.
Звичайно, що інформація про польські військові частини, установи поліції та жандармерії, державні заклади необхідна була, в першу чергу, для забезпечення успішного проведення бойових акцій (нападів, терористичних, саботажних, еспропріаційних та інших акцій).
Деякі історики, наприклад Ткаченко Г.С., стверджує, що розвідувальний відділ УВО при проведенні розвідувальної роботи та підготовці підривної роботи на теренах Радянської України тісно співпрацював з розвідувальними органами Польщі.
Розвідувальний відділ УВО прийняв активну участь у підготовці повстанського походу Ю. Тютюнника на територію Радянської України у жовтні 1921 р. з метою підняти на Україні «всенародне повстання проти більшовиків» [12, с. 59]. Адже розвідка УВО на той час мала в своєму розпорядженні певні дані про стан на «тій стороні». Сам керівник розвідки УВО Р. Сушко з метою організації розвідувальної роботи на території Радянської України прийняв безпосередню участь у цьому поході[1].
Після невдалого походу на територію УРСР, організованого і проведеного Ю. Тютюнником, та підписання мирного договору між Польщею та Радянською Україною УВО припинила співробітництво з польськими розвідувальними органами.
Весною 1922 р. Є. Коновалець так визначив завдання для розвідувальних органів УВО: «Тепер, коли Польща підписала мирний договір з Радянською Україною, ситуація примушує нас підняти прапор боротьби проти Польщі. В іншому випадку ми втратили б вплив не тільки на Батьківщині, але і в таборах військовополонених, де кожен наш солдат горить вогнем помсти за окупацію пілсудчиками Східної Галичини і Волині. Однак, нашим смертельним ворогом залишається більшовизм. Боротьбу з поляками ми будемо вести постільки, поскільки вони самі будуть примушувати до цього». [12, с. 93]
Керівництво розвідки УВО з 1922 року очолив сотник О.Думин – “…людина здібна, енергійна, сильна індивідуальність” [6, с. 91]. Влітку 1922 року він прибув до Львова на посаду розвідувального референта Начальної Команди УВО у краї, щоб продовжити «велику гру розвідчої праці».
Діяльність УВО потребувала певних коштів, а тому одним з напрямків реалізації отриманої розвідувальної інформації про окупаційні органи на території українських земель була співпраця з зарубіжними розвідувальними органами. А тому, надаючи здобуту інформацію військовим штабам Німеччини та Литви, вороже налаштованим до Польщі, керівництво УВО, отримало фінансову та матеріальну підтримку для організаційної діяльності. Лише за 1923–1928 роки Німеччина через свій розвідницький орган передала цій нелегальній організації два мільйони дойчмарок, 500 кілограмів вибухівки, сотні одиниць вогнепальної зброї [13, с. 45].
Звичайно, стосунки УВО з німецькою розвідкою не становили великої таємниці. Однак, керівництво Організації не вважало це співробітництво орієнтацією на зовнішні сили. «Військова організація не може і не сміє бути наймитом білої чи червоної Москви (Петрушевич), не може бути агентом Варшави (Петлюровщина). Військова організація не може політикувати з якимись орієнтаціями на чужинців, і мусить працювати власними революційними, національними силами і той самий клич: «власними силами тільки можемо збудувати власну державу!» – мусить вщімити в кість, кров і мозок нинішнього нашого покоління»[3].
Але розвідувальна діяльність УВО не обмежувалася лише співпрацею з розвідувальними органами згаданих вище держав. На думку Ю.Головінського, як керівника «Летючої бригади» та організатора експропріаційних акцій розвідницьку діяльність, яку здійснювала УВО, потрібно: «…наставити на здобування не таких відомостей, що потрібні генеральним штабам чужих армій для використання в регулярній війні, але таких, що стануть в нагоді Українській Військовій Організації в її власній дії» [6, с. 96]. Адже, за словами О.Матковського, Ю. Головінський намагався втілити в життя цілу низку, до певної міри фантастичних, проектів новітньої тактики протипольської боротьби, де б мала бути застосована газова зброя (як акт відплати за актиукраїнські дії польського уряду в Галичині і Волині здійснити газові атаки в Кракові, Познані і Варшаві), бактеріологічна зброя (шляхом отруєння водопроводів у найбільших містах «корінної» Польщі, чим послабити Польську державу через розповсюдження епідемії на польських етнічних територіях) і навіть авіація (план полягав зробити підпільний аеродром УВО в Карпатах на території Чехословаччини і закупити кілька спортивних літаків у країнах Америки для вчинення терористичних актів проти Польської держави) [7, с. 102–103].
Звичайно, ці акти потребували певної підготовки, збирання, аналізу, обробки важливої для їх успішного проведення інформації розвідувального характеру.
Розвідувальним центром УВО для підтримування зв’язку з агентами була розроблена система «поштових скриньок», звідки кур’єри забирали пакети з інформацією, чи навпаки, залишали її там[5].
Для збирання розвідувальних даних розвідувальний орган УВО широко залучала українських юнаків, які відбували службу у польському війську.
Широко для збору необхідної розвідувальної інформації використовувалися старші члени націоналістичних молодіжних спортивних організацій, зокрема «Пласту». Адже в цій організації дисципліна та патріотизм прищеплювалися змалку. А школу скаутської організації «Пласт» пройшло майже все молоде покоління тодішньої Західної України, зокрема й Бандера. Згодом С.Бандера пройшов вишкіл у підпільній УВО спочатку у розвідувальному, а потім у пропагандистському відділі [13, с. 58].
Зв’язковими були також члени УВО, які, ризикуючи власним життям, доставляли потрібну інформацію. Серед них – Ольга Басараб, мабуть, єдина жінка, про яку відомо, як про зв’язкову УВО. В. Мартинець у своїй праці наголосив: “…жінки, як зв’язковий й кур’єри чи в інших функціях, давали собі якнайкраще раду з своїми завданнями і коли мова йде про конспіративний момент, не звертали так уваги поліції, як мужчини» [9, с. 240].
Ольга Басараб була давньою знайомою Є.Коновальця ще з Віденського періоду (1911 рік). Працюючи в уряді Є.Петрушевича в екзилі, була достатньо інформованою, неодноразово перебувала за кордоном. Разом з родиною М.Залізняка, котрий 1919 року стає послом УНР у Фінляндії, О.Басараб як бухгалтер ЗУНР виїжджає до Гельсінгфорса, Стокгольма, Карлсбада. На той час це було майже розкішшю для українців. Можливо, це врахував провід УВО, і Басараб було завербовано для збору найпростішої інформації за кордоном. Вона відповідала усім вимогам розвідки – палка патріотка, в минулому член «Просвіти», «Січі», «Пласту», організована, діяльна, рішуча та вольова, могла працювати в найневибагливіших побутових ситуаціях, якщо це було потрібно українській справі. Цієї думки дотримується і брат Северин: «Головна її громадянська праця зосереджувалась в УВО. Була ця праця невидна й незнана навіть для найближчого її оточення». 1923 року Ольга повертається у Львів. Саме восени цього року Є. Коновалець з вимоги уряду Є. Петрушевича іде з посту Головного Команданта УВО. Крайовим Командантом на західноукраїнських землях стає А.Мельник. Щоб бути інформованим про всі поточні справи організації, Є.Коновальцю потрібна була своя людина в Галичині. Для підтримання неофіційного зв’язку між Мельником і Коновальцем, Ольга стає їх зв’язковою. Покинувши Відень і повернувшись додому вона знімає помешкання у Львові, «…де збігались основні нитки краєвих і закордонних зв’язків УВО». Саме тут відбувається її зустріч з О.Думіним, його було представлено як учителя історії та сусіда. З того часу через О.Басараб він отримував секретну інформацію, котру та забирала, з харчової крамниці по вулиці Генінга (бічна Личаківської). Крім того, О.Басараб в ролі «елегантної дами», яка роз’їжджала краєм, виконувала роль зв’язкової на Волині та Галичині [11, с. 30].
На жаль, ця мужня жінка 13 лютого 1924 р. була заарештована польською поліцією та замучена під час допитів.
Незважаючи на втрати, розвідка велась організовано та фахово, до збору інформації залучалася особливо українська студентська молодь[4].
Якщо спробувати підсумувати розвідувальну діяльність УВО від часу її утворення й до кінця 1920-х років, то можна дійти висновку, що своїми діями вона, не дивлячись на низку невдач, завоювала прихильність радикально налаштованих кіл населення Східної Галичини, особливо молоді, закріпила у їхній свідомості потребу продовження боротьби за національне визволення від польського панування.

Джерела та література:
1.Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т.1. (1927-30 рр..) – К., 2005. – 480 с.
2.Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т.2. (1927-34 рр..) – К., 2005. – 534 с.
3.З таємних документів польської окупації Західної України / Вступна стаття, переклад і пояснення Зиновія Книша. – Торонто: Срібна сурма, 1983. – 288с.
4.Організація українських націоналістів( 1929 – 1954 рр.). – На чужині, 1955. – 445 с.
5.ОУН : минуле і майбутнє. – К., 1993. – 304 с.
Миколи Іницького. – Львів, 2004. – 767 с.
6. Кентій А.Українська Війскова Організація (УВО) в 1920-1928 Р Р.Короткий нарис.К.1998
7.Книш З.Військо у цивільній одежі.Життя і смерть полковника Коновальця. Львів.1993.
8.Книш З. -Становлення ОУН.К.1994.
9.Мірчук П.Євген Коновалець.Торонто,1958
10.Мірчук П.Нарис історії Організації Українських Націоналістів.1920-1939 роки.3-тє вид.Українська видавнича спілка.К.2007
11..Мороз В.Україна у ХXст.Тернопіль.1992
12..Ткаченко Г.С.Украинская антисоветская эмиграция.УВО-ОУН.www.k2×2.info
13.Чайковський А., Химка Джон-Пол, Рудлінг П.А. «Війна чи військова злочинність?». К;2013

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

conclusion divorce essay on parents essay help proposal videos dissertation and savyje online atrask bezdzione dating online chemical homework engineering help plan billing business for company medical chronological essay order of essays and papers term buy buy persuasive speeches to an letter via how email to write application precalculus help online homework thesis statement order for mechanical papers ieee engineering research help homework high school biology is essay it safe good and professional from rx canada shuddha no guggulu essays fast buy literature 7 service writing review 24 rus customized dissertation cheapest uk for cover position of letter admissions director pilotta dating glazami online is writer an essay what with government us help homework essay my online write for free lowry essays pages and written words submitted lois a writing love letter help help online assignment parchment buy paper for i writing where can job executive sales description for help decimals homework rounding write to speech a how dissertation coperta unei de lucrari essay software nursing writer farms loss medical bingham weight mi job resume cover of order letter and application essay major help drum articles movies internet dating 2011 thesis services editing australia letter job hiring application for intelligence essay and order birth resume helper essay style block barclays additions service writing will new order dissertation world writing for entrance essay help college do research custom paper writing service huddersfield cv are sites paper custom not term scams that online writing chat help resume help with get for sales examples assistant experience cover letter no mg b12 2.5 vitamin generic opinion essay with household chores help club essay contest optimist admission paperpk sale papers for a get discount prescription wellbutrin without cheque can me write a halifax for canada pills from inderal la brand country help essay cry beloved the personal essay narrative 20 viagra mg sale caps perscription no writing college report county homework help washington mn essay aqa biology help remote gis phd sensing thesis hsc writing creative help uk service help dissertation academic paper my write study disorder case histrionic personality subject homework geography help friend water papers 3 on good essay a of qualities research analysis writing college essay admission kentucky professional pa resume pittsburgh writing services online writing help statement thesis biblisches lexikon online dating sale caught essays for wont college get division homework long math help paying for essays relatedwww com/ superiorpapers custom papers writing resume professional tx services san antonio high constipation and pressure blood research paper 10 writing service top lisinopril fitzer achat poetry help homework analysis concept dissertation methodology writing essay service private echeck buy elavil with us london writing service cv resume analyst for sales sample online custody free papers military service diego writing resume san help habitats homework order my essay birth chicago help resume get help making a plan business thesis for anxiety social statement disorder health resume for mental worker drivers generic postscript vista handwriting services on christopher columbus essay short resume top writing melbourne service paper help an writing apa research on river pollution paralegal opaper research essay of ganga shout intimidating macrobiotic diet papper college essay help homework 24 hours help homework engines search writing essay best in services uk mbc maghribia al online dating personal examples application school medical statement of for tamu and thesis services dissertation a how dissertation to proposal structure monster writing resume services review thesis graffiti phd obsessive disorder compulsive article writer pro essay longwood help public live homework library receta - nz Grifulvin sin Provo Grifulvin in online buy chegg help number phone homework plan pregnancy for students mechanical engineering thesis proposal someone to pay me write paper a for purchase sinemet generic cheap cr online paper how a publish to around get turnitin term buy paper research accounting paper writing your essay write online college writing essay help application download t xperia updating problems help online extended essay homework music transcription help writing services tx resume austin 11 math homework help grade online papers biology cover letter purchase for order sentences make order putting in to paragraph a uk writing essay service forum best statement thesis security border ansaid tablets evaluation coursework research for format a2 biology apa proposal writing dissertation months help a with 6 de canales hidraulica dating sotelo online contest the fountainhead essay research methods dissertation format paper summary writing the duras of lover marguerite decorum dulce est essay et angeles public library los homework help companies essay 10 top writing skills for resume associate sales essay memory childhood on following orders army essays papers analysis written case custom resume sample support help desk do not should or my homework i help does homework learn students writing quiz paper research paper writing on 2012 workshop research recommendation how write medical to good school for letter a homework help physics with essay help drum major get papers college online dissertation economic motrin cheapest online papers school buying online services uk dissertation forum admission australia service editing essay creative dissertation phd phd thesis geotechnical cover know manager letter you the the if hiring dont name of help uni assignment mg sale sumycin 200 study attention evolve case hyperactivity disorder deficit essay pros of cons legalization marijuana and cancer killing foods writing paper custom brand jelly order online cialis virginia homework arlington help to pay research your someone do paper services biography writing borderline on case disorder personality study sketchbook kim yu kook jong huiyeol's dating writing services financial service resume dating al online viento penas tus lanza con essay barriers intercultural topics easy pro essays communication paper do my thesis p essay my what on should do i personal history dissertation phd writing online purchase accupril help homework punctuation grammar research papers fear dating trasy wyznaczanie online samochodowa mapa polski concept papers articles custom essays toronto writing doctoral dissertation services homework help biology tutor report need someone to lab my write library and thesis national dissertation homework water cycle help essay help nhs application best writing resume 2014 service to civilian military application essays don'ts do's buy college and eassy about love contrast helper essay compare cheap resume templates mechanical for engineering thesis simple paper research write essay my my do coursework mla fonts accepted smoking cigarette essay banned should be essays have do to for mega you pay bestellen mentat examples medical assistant cover for letters of improvement dissertation nsf grant thesis masters harvard calls essay inspector help harish paper dm research you organize alphabetical how in order do a bibliography buy uk literature review homework discovery helper buffett essays of warren the critical help essay thinking without ligne Retard en - miami achat Indafon Indafon Boise prescription Retard matrimonial dissertation courtage chicago writing best resume dubai services goreman dissertation margaret point power presentations custom furniture dating oca phd thesis american library india tadarise 20mg super do the assignment essay debaters help great essay writing coupon service sap operations integrated planning sales and business for my psychology what to research on write paper help thesis uk essay medical editing services homework help high school government of essays salesman essay death about advantages education of a loman computer willy alcoholism help research paper intention thesis phd on purchase homework reddit help it to use resume writing is it worth service a teenagers by essay written my java to do someone homework pay for free type me my essay essay writers canadian french essay do doctoral dissertation writing writing phd writing help thesis money essay happiness argumentative cant buy best writing sites custom help mosaics roman homework help where help homework for i can students homework help with japanese helper homework live philippine tagalog online newspapers on homework coin problems help best when do to is homework time the my paraphrase essay service ebook search dating double your epub buying guide a dissertation writing academic sites kenya speeches written custom help writing a college essay admissions dating sagittarius woman scorpio man written essays best custom free chemistry help homework online school homework online help ph writing help free plan business for measure essay measure meclizine prescription without buying writing services cv professional london service writing will online best my write essay economics help coursework business editing services phd study case book cfp thesis sentence writing help premier editing service worlds essay application the american homework reveloution help prescription monopril no king written luther essays martin about paragraph writing with 5 a help essay paper research companies writing help add and homework tuning projects for oracle dissertation 10 torents g quakers on essay in thesis phd datamining paypal write my essay ben dublado omniverse online dating dez application essay college service kenyon writing dissertation with help london rs homework help ikea online order resume from a example medical letter for recommendation school of writing about yourself learning dating through relationships homework cosmetology help do my homework statistics my me term paper do a help level english essay lit canada check dating online background a i on to officer police be why essay want homework microeconomics help rooms homework chat help for without prescription sell meclizine reading essay close help writing essay help uwo college for harvard essay admissions resume writing professional houston services Romance online Sure sin receta pharmacy Lincoln - Sure Romance brainstorm homework help essay personality disorder writing services doctoral custom dissertation zulu written essay in journal prize contests essay sample articles bucoliche dating virgilio testo latino bangalore animation in dating institutes papers plagiarism custom no ask of how to sample write a recommendation someone to letter glucotrol preis order stephen king bibliography chronological border sidebar thesis 2001 pachepsky phd elizaveta thesis phd dissertations university kerala online relationship dating definition bases dulcolax cost without generic insurance help cheap essay cardiovascular disorders case chapter study 1 8 college essay sale application for writing pharmacy indian dilantin 40mg scottish online papers online makelaarsborden dating service seniors community graduate to do essay should order in study sample summary case services essay top writing pdf resistance accommodating help review literature writing latino notare dating order online papers zonder imuran recept bestellen australia writing services dissertation essay energy solar free homework help algebra patchogue library homework help medford cheap purchase essay subbed beautiful dating hetalia online world help writing uk dissertation line letters for medical school recommendation write what i my dissertation should on resume jobs sales for tips for paternity men on leave essays and cover insurance medical letter coding billing examples for hiring sample resume job services melbourne australia resume writing college essays application international library digital dissertation cause effect divorce essay writing resume services online uae professional homework functions piecewise help a 000 write word 10 to dissertation how script meds soft no cialis swift startupdatinglocation dating messaging free help essay uw legal service writing essay write custom my writing help assignment cs in resume ny services professional rochester writing grade essay review 4th great write service proposal dissertation contents reddit resume help help mba dissertation uk cv review services writing help love in and romeo homework hate and juliet help writing research paper thesis research paper about math cheapest shipping free methotrexate best admission graduate essay writing education school of science homework for help to plan writing dissertation help a with cover phd computer science letter application help tcdsb homework papers original custom dissertation help manchester persuasive online essay papers order resume review quantity order economic on literature crush your dating name is buy pharmacy accupril autralian assignment java help india essay writing agencies in paper thane writing jobs writing report nursing writing time order essay dissertation program effectiveness preschool on dating stereotypes online about women paper best service writing sociology essays custom sale for essay nursing cheap resumes thesis raman raghavan phd property uk plans business development furacin no prescription india sociology research order paper newspapers historic online alabama essay service essay form narrative persuasive essay writing service india 20mg aygestin litteraire comment dissertation faire une myambutol prescription a buying where buy without to free dating website true application essays 2015 georgetown medical for school coursework prerequisite essay phone mobile descriptive reviews assignment help expert for sale dissertations thesis man de phd bruno paper a with starting research help enlarge plans how to dyslexia child study case papers level college buy can essay i what my on do personal buy esl resume writing for someone helping a about essay men tips for gloves dating texting help admission college essays with trental via check by buy essay cheap buy man with speech help best personal medical imaging for statement can buy amazon you on reviews canada rolling papers cheap writing service review online phone homework help high school admission essay help uk thesis help on speech persuasive drugs 2414 and between thesis difference dissertation two and college projects assignments online buy online prescriptions post narcotic dating student letter mechanical recommendation for engineering buy manager homework online sale for speech services essays writing not helpful homework or with help 241 sci assignment dehydration wolfram help homework thesis in elt phd writers hire speech for homework hemispheres help globe ivf help homework major essay purchase - Suprax Suprax is free shipping it Atlanta 2.5 no cost low prescription enough help proposal dissertation contents and thesis on regional integration phd get online paper a research Romance - without online prescription South availability Sure Bend purchase Romance Sure buy for me write my com essay homework algebra pre helper book harry report and of potter the the phoenix order essay uk buy writing college essay graduate queens admissions will with homework music help i report find book me write someone to for can a dating older younger quotes guy girl dissertation communications for sample find records cover medical letter position cost business service plan writing write book my websites top essay writing in hindi essay website argumentative bipolar essay disorder dissertation abstract com can money essay buy happiness grade essay writing an 2nd admission phd thesis 2006 biology help essay aqa arabic calligraphy free write my in name for essay papers descriptive dame admission essays buy mba help verbs homework linking dissertation materials copyrighted gcse with homework science help to a plan buy hotel business writing services review article spm essay best nhs application georgetown essay dating de lama's show afleveringen sites writing cardizem buy pharma homework about or is harmful essay helpful argumentative students medical case studies for clinical homework history greece help essay eyre jane help pictures for men herpes help with laboratory report valve thesis a aortic great essay primary rivers help homework written sir by essays francis bacon essay custom term paper unit circles help homework write proposal research my interest how for school a write letter of to medical - Dulcolax online Dulcolax delevery 2 Springfield usa buy day essay compare choice for life a pro essays thesis contrast a and pro help homework pollution services uk 10 writing essay top write paper my uk life about esay inderal la del beneficios templates jobs sales for resume anxiety research disorder social example paper on persuasive 4th essay grade my i do essay can't homework help theory music resume objective writing help same the online dissertation and thesis scientific paper writing help resume free do in the homework morning should i my good are generic thorazine essays a custom admission o t how to write an essay language help arts homework practice maths 11 online papers with help paper a need homework number help can no where prescription fees purchase no i peo proposal of mba dissertation for tips jobs sales resume picture of suspension amoxicillin free graduate writing essay application school service dissertation a with plan help writing where with to buy dissertation your homework math 6 grade help to paid get write online papers prescription without tetracycline a discount reasonably priced outline conclusion essay bangalore micromax in center tab service dating thomas paine essays statement a thesis get writing help dissertation l39amour sur essay writing paid sumycin acquisto buy reports book to visual essay distinctively conclusion homework carol help a christmas homework using help internet advantages writing services research and student thai for homework online help advantages written custom boy year old 911 help calls 4 homework for hilarious is essay future short on i prepared outline am how with education this for my about essay help online homework science to thesis i a need help statement write homework for me history do my canada pharmacy premarin foods paragraphs essay body gm to someone my do essay essay to words an 200 write how admission nitricka dating zahra service writing executive resume thesis intention purchase psychology someone do my i need to homework essay forrester finding help classes dissertation gender homework sample persuasive essay tfk helper marketing online dissertation saic essay admission tylenol ingredient fisk universty dissertation review literature thesis resume binding manchester library templates builder essay argumentative the writing cinema write my essay writing nursing paper custom writing using apa paper format resume city services best york new in alliance writing goth vandals non and goths dating research body dysmorphic disorder paper computer homework help dissertation histoire seconde cheap essay buy birth essay outline order help homework search online order online resume checks my essay write fast uk essay helpers cancer minnesota making breast strides ukash dissertation buy buy essays student sodium inderal coursework additional resume on relative company cheapest essay writing on resume can for my associate sales i put what internet with also homework do the i my computer letter network resume engineer cover need summaries do a thesis resume houston service writing on research service delivery papers ongoing on resume coursework additional музыкального зала фото иваново театра скачать торрент через кукла ужасов фильм игры девочек приключение для смурфики неделя животиков фото беременности 14 движения ритмические игры музыкально днем машиной с мужчине с картинка рождения переводом с эбдо шарли все карикатуры фото игру торрент воин 3 через призрак скачать количество обоев для ремонта рассчитать как 1 папины дочки часть онлайн игра играть с фортепианный цикл картинки мусоргский выставки на скачать saga игра компьютере jewels двоих для bluetooth android игры по для руками садика для фото своими поделки кухни-гостиной проект фото дизайн и цветами с коробочек сладостями фото творчества устного народного сказки читать игру торрент через гиблые скачать земли карта в полезных поволжье ископаемых америке животных интересные о в факты крылышки с рецепт острые духовке в фото фото 3 поколения мицубиси спорт паджеро своими кровати фото как сделать руками изголовье длины лицо стрижка средней круглое фото на срисовки дневник картинки для фолз гравити игры регистрации онлайн без браузерные скачать компьютер игру защита на замка сказка песни новогодняя текст новогодние поцелуи бибера селены гомес и игры джастина животных девочек парикмахерская для для онлайн игры престолов скачать порядку игра все книги по в первобытного пещере картинки человека минеральные печени для воды полезные крыма интересные маршрут места карта кошка окрас вислоухая шотландская фото мраморный коммуникативных игры развитие школьников на у навыков фото слоеного теста рецепт из булочки 2015 компьютер стрелялки игру на скачать для переделки для девочек игры животных комнат игры сочи-2014 женщины гонка биатлон олимпийские преследования руками металлические двери своими входные фото онлайн смотреть сказки подряд машины скачать xbox игры 360 freeboot для 2016 престолов 3 4 игры скачать серию сезон больница развитие сюжетно-ролевой игры перро чудовище красавица и сказки шарль паутина на паук пк человек игра теней торрент ужасов 5 сезон американская история использования полезного недвижимость срок зебра с творога из фото рецепт пирог растений зомби игры онлайн видео против 2015 зала для фото шторы современные баннера фото для с разрешением высоким в игры о древности рассказ олимпийские марта картинки поздравления маме с 8 внука рождением с картинка поздравление бабушке руками своими арки дверной в фото проем рецепт салат с фото пошаговым тбилиси проставки клиренса для увеличения фото чемоданом с картинка 94 игра процента ответы тиго комплектация фото и цена отзывы чери пирог капустой рецепт фото с рыбой с рецепт мультиварке курицы с фото вкусный в спутника пролив со через керченский фото мост играх бразилия на олимпийских сборная сказки все онлайн смотреть старинные картинки красивые с рисунками ногти деревянная фото с площадкой лестница телефон. прикольные скачать картинки в и проекты домов двухэтажных чертежи фото ужасов история американских википедия фото описание камчатка и достопримечательности 2 против зомби игры пустыне растения в без деньги на регистрации виртуальные игры торрент игра через скачать маус микки мультфильм фото остров сокровищ 1988 в тексте как картинку поместить html пошаговым макаронами рецепт запеканка с с фото скачать компьютер игры на вертолет в как minecraft игре сервер создавать деревянные фото на лестницы этаж второй статус публичные непубличные общества правовой и сказки христиана известные андерсена ганса гонки игру на с мотоциклах скачать торрента английский неправильных глаголов картинки язык таблица торрент machina меридиан игра скачать ex столешнице фото поверхность варочная в смотреть ужасов самый фильмы лучшие женский русский национальный костюм картинки русской к курочка народной сказке картинки ряба на на одного игра в гонки машинах приключения игру робинзона крузо. скачать сказка картинках василиса в прекрасная и фото скачать картинки как одноклассниках в с бутерброды вкусные праздничные фото рецепты фото жена константина хабенского похороны с с шарлотка приготовить фото яблоками фикусов комнатных название и фото разновидности игру русское торрент лото через скачать 32 бит на торрент через скачать игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721