Загальна характеристика діяльності молодіжних утворень греко-католиків в Україні

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

На сьогоднішньому щаблі історичного поступу України вирішального значення набуває увага до молоді і, зокрема, до проблем її соціалізації та соціального виховання. Саме тут визначного значення набуває релігійне виховання або виховання на засадах християнської моралі. Одним із засобів та способів здійснення цієї мети є утворення та дільність молодіжних спільнот.

Досить важливого значення серед молодіжних організацій на сьогодні посідають католицькі молодіжні утворення, Адже ця конфесія охоплює чималу частку населення, крім того у своїй дільності практикує змішаний підхід до утворення організацій, які працюють як на церковному так і на світському рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У вітчизняній науці відсутні роботи, котрі були б повністю присвячені діяльності молодіжних релігійних організацій в Україні. Проте існує чимало праць, які розглядають окремі аспекти даної тематики, зокрема: етапи та становлення молодіжного руху в Україні досліджували О.Солонтай («Історія виникнення та становлення молодіжного руху в Україні»), В. Барабаш («Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики»). Окремі аспекти діяльності греко-католиків розглянуті у колективній монографії за ред. А.Колодного «Україна релігійна. Книга I. : Стан релігійного життя України»

Мета і завдання дослідження.

Метою даної роботи є дослідити діяльність молодіжних організації католиків та території сучасної України, що зумовлює виконання наступних завдань: дізнатись, структуру, принципи та засади діяльності; методи та форми роботи; охарактеризувати основні напрямки роботи; подати перелік основних організацій.

Викладення основного матеріалу.

На сьогодні в Україні існує чимало молодіжних громадських релігійних організацій. Вагоме місце, в структурі цих організацій посідають католицькі об’єднання, які спрямовують свою діяльність як на церковному рівні, так і на світському.

Керує та допомогає у молодіжній роботі комісії УГКЦ у справах молоді. Сьогодні в Україні існують: Комісія у справах душпастирства молоді Салезіянської провінції УГКЦ, Управа Комісії у справах молоді при монастирях та парафіях оо. Василіян Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні, Молодіжна комісія Бучацької єпархії, Молодіжна комісія Донецько-Харківського екзархату, Молодіжна комісія Івано-Франківської єпархії, Молодіжна комісія Київської Архиєпархії, Молодіжна комісія Коломийсько-Чернівецької єпархії, Молодіжна комісія Луцького екзархату, Молодіжна комісія Мукачівської єпархії, Молодіжна комісія Львівської Архиєпархії, Молодіжна комісія Одесько-Кримського екзархату, Молодіжна комісія Самбірсько-Дрогобицької єпархії, Молодіжна комісія Сокальсько-Жовківської єпархії, Молодіжна комісія Стрийської єпархії, Молодіжна комісія Тернопільсько-Зборівської єпархії. [5]

Дані комісії з створюють, координують, опікуються діяльністю молодіжних спільнот, обєднань, рухів та молоді загалом. До напрямків їхньої роботи належить:

 • розробляння програми діяльності молодіжного апостоляту УГКЦ та її реалізація;
 • розвиток, заснування, духовна опіка молодіжних християнських організацій, рухів і спільнот та співпраця з ними; створення молодіжних парафіяльних груп;
 • ініціювання і допомога у створенні молодіжних духовних центрів;
 • вишкіл молодіжних християнських провідників (лідерів);
 • сприяння прочансько-таборовому рухові, проведення катехитично-рекреаційних таборів;
 • організація і проведення молодіжних мистецько-духовних програм, конкурсів, форумів і фестивалів;
 • університетське капеланство;
 • видавнича діяльність;
 • координація соціальних напрямків діяльності в молодіжному апостоляті УГКЦ.

Однією з найбільших католицьких молодіжних організацій є Федерація Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова»  — це об’єднання локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні. Дана федерація складається з: Тернопільського міського товариства українських студентів католиків «Обнова»,  Чернівецької міської молодіжної громадської організації «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»», Львівського обласного товариства українських студентів католиків «Обнова», Івано-Франківської обласної молодіжної громадсько-християнської організації «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»», Київського товариства українських студентів католиків «Обнова», Львівського обласного академічного товариства «Обнова». [6]

Найперше товариство українських студентів-католиків було засноване 27 березня 1930 року. Його діяльність було відновлено 2 квітня 1992 року у м.Львів. Насьогодні Львівське товариство має: дійсних членів – 35, симпатиків ~ 15 симпатиків, сеньйорів[1] – 28. Тернопільське міське товариство українських студентів католиків «Обнова» було засноване 26 листопада 1997 року. Дійсних членів – 38, симпатиків ~ 40, сеньйорів – 25. Чернівецька міська молодіжна громадської організація «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»» заснована 3 вересня 1998 року. Дійсних членів – 36, симпатиків ~ 10. Івано-Франківська обласна молодіжна громадсько-християнська організація «Товариство українських студентів-католиків «Обнова»» була створена 21 жовтня 2004 року. На сьогодні дійсних членів – 44, симпатиків ~15, сеньйорів – 2. Наймолодшим серед товариств є Київське товариство українських студентів-католиків «Обнова». Воно було засноване 14 жовтня 2004 року. Сьогодні у товаристві: дійсних членів – 15, симпатиків ~ 10.

Федерація Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» має чітку структуру. Вищим керівним органом Федерації є З’їзд, участь в якому мають право брати делегати від товариств — учасників Федерації, обрані згідно з квотами, затвердженими Радою Федерації.
З’їзд скликається Радою Федерації з повідомленням учасників не менше як за 30 днів до його проведення. Черговий З’їзд скликається раз на два роки.

Рада Федерації є постійно діючим керівним органом Федерації. До її складу входить Президент Федерації, голови всіх товариств та два представники Колегії індивідуальних членів. Рада Федерації збирається на свої засідання не рідше як раз на три місяці.

Президент Федерації обирається З’їздом простою більшістю голосів терміном на два роки. Президент керує поточною роботою Секретаріату Федерації, головує на засіданнях Ради Федерації, офіційно виступає від імені Федерації в стосунках з іншими організаціями, підписує документи від імені Федерації.
Секретаріат Федерації – це постійно діючий виконавчий орган, який створюється для виконання рішень Ради Федерації. Працівники Секретаріату затверджуються на посадах Радою Федерації на подання Президента. [7]
Що ж до діяльності федерації, то до основних акцій та досягнень можна віднести: Молодіжна Проща до Унівської Святоуспенської лаври, молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова-фест», Федераційний вишкільний табір, щорічна обновляська Сарепта, щорічні конференції («Гідність людини у вченні Івана Павла ІІ».  м. Київ, листопад 2011р.) Також уже на регіональних рівнях проводяться різноманітні реколеції[2] та зустрічі товариства, організовуються походи до святих місць, тематичні вечори, святкування (Шевченківський вечір, Великопосні реколекції, Молодіжна проща до Нева, Похід на гору «Обнова», Святкування Івана Купала, Урочисте святкування Дня Архистратига Михаїла – покровителя «Обнови», Андріївські вечорниці, Обновлянський Вертеп та ін.).[8-9]

Федерація Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» не є єдиною католицькою молодіжною організацією. Досить відомою на Україні є молодіжна християнська організація «Витанія» — добровільна громадська організація, мета якої — згуртовувати та об`єднувати християнську молодь на основі добровільності, спільних творчих інтересів, християнської моралі для активної участі у вирішенні молодіжних питань з метою поглиблення духовного та культурного рівня життя, відродження та продовження народних звичаїв, традицій, обрядів. Товариство було засноване у 1994 році. [10]

Напямки роботи Молодіжної громадської організації «Витанія»: духовні бесіди, реколекції, зустрічі, вишколи для молоді, семінари, поїздки духовного та культурного спрямування, екскурсійні мандрівки; організація лекторіїв, виставок, конкурсів, концертних програм, з’їздів і фестивалів різного спрямування; організація літніх дитячо-молодіжних таборів, походів, прощ, експедицій; екоосвіта, проведення екологічних таборів; проведення християнських свят, вечорів ужиткового та сценічного мистецтва, організація тематичних вечорів, лекцій, дискусій, вечорів відпочинку; благодійна діяльність; співпраця з доброчинними організаціями та фондами в Україні і за кордоном; організація паломництв (Перша в історії України молодіжна проща на Святу Землю); співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, Церквою, закладами освіти, засобами масової інформації. [11]

Основні проекти та акції МХО «Витанія», які були реалізовані або реалізуються і нині: форум молодіжних мирянських ініціатив «Церква. Молодь. Держава» червень 2001 р., мистецька акція «Кольоровий Львів» вересень 2001 р., створення сучасної релігійної радіопрограми «Мирянська ініціатива» на радіо «Ініціатива Ніко 102,5 FM»  існувала до квітня 2002р., благодійна акція «Миколай тебе не забуде» 2001р., виставка дитячого малюнку «Добро – проміння надії» грудень 2001р., вечірка «Стрітення – 2002», виставка «Шевченко очима львів’ян» березень 2002р.,  еколого-туристичний навчальний табір 2002р., Міжнародна науково-практична конференція з біоетики 2003р., широкомасштабна екологічна кампанія «За чистий Львів» 2003-2004рр., святкування Дня молоді, Дня захисту дітей з 2004р., перша всеукраїнська екуменічна благочинна акція «Святий Миколай мандрує Україною» грудеь 2006р. та ін. [12]

Ще однією молодіжною організацією, яка має своє історичне коріння є «Українська молодь – Христові». Дана організація була заснована митрополитом Андреєм Шептицьким в Галичині в 1930-х роках. У 1990 році в м.Львів було утворено першу молодіжну організацію Українська Молодь Христові. Сьогодні рух цей рух поширений по цілій Україні. Ним утворено 70 організацій та осередків в 14 областях України. [13]

Українська молодь Христові — всеукраїнська молодіжна християнська громадська організація, яка працює в рамках молодіжного мирянського апостоляту.

Метою діяльності УМХ є об’єднання християнської молоді для пропагування християнської моралі, поширення християнського світогляду, популяризації в молодіжному середовищі християнського способу життя, шляхом виховання членства на християнських засадах, в дусі духовності, готового працювати для добра Церкви та українського народу.

До основних напрямків діяльності УМХ належать:

 • Молодіжний християнський центр – проект розпочато 1999р. Це поки – що єдиний у Львові молодіжний християнський клуб за інтересами. Сьогодні працюють такі відділи: щорічний курс духовних бесід, включає в себе катехизацію, вивчення Святого Письма, дискусії з християнських позицій про труднощі розвитку громадського суспільства в Україні.
 • Школа молодіжного лідерства. Виховує лідерські навики, заохочує до прийняття активної позиції у церковних, суспільно-політичних соціальних ділянках.
 • Бібліотека. Налічує до 3 тисяч томів. Складається з релігійної, суспільно-політичної, науково-методичної художньої літератури. Служить членам УМХ для поглиблення знань і для дозвілля.
 • Хор. Працює у формі творчої духовної спільноти. Розвиває музичні здібності молоді, бере участь у заходах організації.
 • Музично-хореграфічний дитячий ансамбль. Розвиває творчі здібності дітей, одночасно виховуючи їх в християнському дусі.
 • Театральний гурток. Розвиває творчі здібності молоді. Підготовляє тематичні інсценізації відповідно до статутних потреб УМХ.

Найближчі проекти УМХ: спортивний зал – служить для оздоровлення, фізичного зміцнення та відпочинку молоді; творча, виробнича майстерня, для хлопців – слюсарні та столярні роботи, для дівчат – вишивка, крій та шиття; телефон довіри, та інформаційний телефон щодо діяльності тоталітарних сект; збереження життя – планується обладнання приміщень де молоді жінки, які потрапили в трудну ситуацію і прагнуть позбутися вагітності, могли б змінити свої наміри, тобто народити дитину і перебути протягом року у пристійних побутових умовах. [14]

Міжнародна молодіжна громадська організація «Католицьке Скаутство Європи». Ця організація є «виховним рухом, який послуговується власною методикою виховання, що грунтується на засадах вчення вселенської Церкви і досягається через віру і діяльність.

Основною метою організації є надання кожній молодій людині засобів для особистого розвитку через таких п’ять цілей:

 • Здоров’я і фізична вправність
 • Практичні вміння
 • Формування характеру
 • Служіння
 • Релігійне життя – Бог

За допомогою скаутської методики дитина і підліток виховуються у всіх аспектах їхнього життя. Європейський скаутинг має на меті приготувати молоду особу до дорослого життя та усвідомлення свого справжнього місця у суспільстві, до ролі помічника як у родині, так і в школі (навчання)».

Суть скаутської методики виховання полягає у наступних принципах:

 1. Навчання через працю. Оригінальність скаутської методики полягає й у тому, що вона є школою праці. Скаутський гурток не є місцем, де все вивчається теоретично, але є спільнотою практичної науки життя через: спілкування з природою, ігри, життя в спільноті
 2. Виховання молоді через молодь. Друга оригінальна властивість скаутського руху є, здавалось би «незвичайна» ідея – виховання молоді через молодь. Молоді люди є відповідальні одні за одних через виконання дуже конкретних завдань в спільноті (гуртку).
 3. Виховання окремішності. Хлопці та дівчата проживають окремо , але час від часу зустрічаються, що дає змогу на взаємне пізнання й шанування іншого в його неповторності й відмінності.
 4. Методика пристосування до віку. Для того, щоби справді дати кожному те, чого він потребує, скаутство пристосувало свою методику до етапів розвитку молодої людини: горобчики (4-7 років), вовченята (8-12 років), скаутки та скаути (12-17 років), мандрівники (старші 17 років).

Існують також скаутські принципи та закони.

До принципів відносять тези:

1. Обов’язок скаута починається вдома.

2. Усвідомлюючи відповідальність перед своєю країною, скаут виступає на захист вільної та братерської Європи .

3. Як син Церкви скаут гордиться своєю вірою, він працює над тим, щоби збудувати  Царство  Христове  у  своєму  власному  житті  та  у  світі,  який його

оточує.

Законом для скаута є:

1. На слово скаута можна завжди покластися.

2. Скаут вірний і заступається за свою країну, батьків, виховників та всіх, хто йому ввірений.

3. Скаут служить своєму ближньому і супроводжує його на шляху до Бога.

4. Скаут друг всіх людей і брат всіх скаутів.

5. Скаут ввічливий та лицарський.

6. Скаут бачить у природі витвір Божий – він любить й шанує рослин та тварин.

7. Скаут слухняний з доброї волі і нічого не робить наполовину.

8. Скаут тримає свій поганий настрій при собі.

9. Скаут простий, ощадливий і турботливо обходиться з чужим майном.

10.Скаут чистий в думках, словах та ділах. [15]

Молодіжна християнська спільнота «Діти святого Вінкентія» заснована в листопаді 2003 року при монастирі сестер Милосердя св. Вінкентія. Метою заснування спільноти було бажання спільного пошуку відповідей на численні запитання в житті молодої людини, допомоги їй у пошуку Істини, розрізненні добра і зла в сучасному світі.

Засновником і духівником спільноти є с. Валентина Рябушко. На даний час зустрічі спільноти провадять колишні її активні члени, а тепер Сестри Милосердя  Святого Вінкентія – с. Юліана (Наталя) Андрусів і с. Клара (Марія) Партем.

Спільнота живе і розвивається через щотижневі зустрічі, на яких молодь обговорює окремі теми, вибудовує ієрархію цінностей на основі  читання Святого Письма, ділиться своїм життєвим досвідом у розв’язанні тих чи інших проблем, обмінюється думками і переживанням Бога в різних ситуаціях.

Членів спільноти зміцнює спільна молитва, часті реколекції з виїздом у святі місця, щорічні молодіжні нічні чування, організовані на парафії храму св. Обручника Йосифа, спільні святкування Нового року та початку і завершення начального року.

«Діти святого Вінкентія»відвідують дітей в дитячому туберкульозному санаторії (м. Львів, вул. Антоновича), у сиротинці с. Жовтанці, щороку організовують акцію до свята св. Миколая для дітей інтернатів та хворих Львівської міської лікарні №5.

Спільнота тісно співпрацює з Комісією у справах молоді Львівської Архиєпархії, її члени входять до складу Координаційної ради Молодіжної комісії та є членами Школи Християнського Аніматора.

Молодіжна релігійна організація «Діти Христа» – це молодіжне християнське товариство створене при храмі Св. Архистратига Михаїла у Львові, напрямками діяльності якого є спільна молитва, спільне дозвілля, харитативна та суспільна праця.

Молодіжна Християнська Організація «Родина» об’єднує у собі більше тридцяти хлопців та дівчат, які свій вільний час присвячують допомозі дітям-сиротам. Також члени «Родини» беруть активну участь у парафіяльному житті.
Щоп’ятниці о 19:00 год. або щосуботи о 16:00 год. відбуваються зустрічі членів організації.

Крім вищеназваних молодіжних організацій католиків існують такі: Молодіжна християнська спільнота «Світло Христа», Молодіжна християнська спільнота «Довіра», Молодіжна громадська організація молодіжний католицький центр «Святої Софії – Премудрості Божої» та ін.

Є спільні проекти, які організовують молодіжні громадські організації католиків, наприклад: вишкільний табір для інструкторів праці з молоддю (представники МХО «Витанія», МХТ «Діти Христа», МХС «Світло Христа», МХО «Родина»); Вечірка для усіх молодіжних християнських організацій м.Львова з нагоди свята Вознесіння Господнього (УМХ, МХО «Обнова», МХО Родина, МХС Світло Христа, МХТ Світло з Лазарету та ін.)

Висновки.

Таким чином на території України діє з десяток молодіжних громадських організацій, діяльність яких охоплює чималу сферу життя молодого покоління України та про яку, ми можемо дізнатися з з багатьох інформаційних джерел (газети, журнали, телебачення, Інтернет та ін.). Молодіжні громадські організації приділяють чималу увагу духовній освіті громадян, на високому рівні стоїть питання екології та фізичного здоров’я молоді; ведуть благодійну діяльність, допомагають малозабезпеченим та нужденним; організовують літні табори; розвивають творчі здібності дітей, створюючи гуртки відповідно до вмінь кожного; проводять тематичні вечори, виставки, святкування, на всеукраїнському рівні фестивалі та конференції; співпрацюють з іншими молодіжними організаціями та органами державної влади тощо.

Список використаних джерел та літератури.

1. Барабаш В. Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C.119-130

2. Барабаш В. Інституалізація молодіжного руху України / В.Барабаш // Політ.менеджмент._2004.-№3. – С.98-111.

3.Бондаренко В. Церква і молодіжні організації в Україні // Людина і світ. – 1992. — №7-8. — С. 17-20

4.Україна релігійна. Колективна монографія. Книга перша: Стан релігійного життя України.-К.,2008.- 435с.

5. Комісії Української Греко-Католицької Церкви : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ugcc.org.ua/39.0.html

6. Товариства члени Федерації «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.obnova.net.ua/index.php/chleny.html

7. Структура Федерації «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.obnova.net.ua/index.php/struktura.html

8. Товариство українських студентів-католиків «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB

9. План діяльності на 2011 академічний рік товариства «Обнова». : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:http://www.obnova.net.ua/index.php/plan-na-2010-2011-akademichnij-rik.html

10. Молодіжна християнська організація «Витанія». Історія організації: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.bethany.org.ua/history/index.html

11. МХО «Витанія». Загальна інформація. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://bethany.org.ua/

12. МХО «Витанія». Проекти :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://bethany.org.ua/projects/index.html

13. Українська молодь Христові [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C_%E2%80%94_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96

14. Католицьке Скаутство Європи. Методика виховання :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://www.fse.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A2011-02-08-19-35-26&catid=33%3A2011-02-07-22-49-17&Itemid=50&lang=en

15. Молодіжні християнські спільноти. МХО «Діти Святого Вікентія» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  http://dyvensvit.org/molodizhni-hrystyjanski-spilnoty/7139-molodizhna-hrystyjanska-spilnota-qdity-svjatogo-vinkentijaq

16. Сеньйорат Товариства «Обнова» : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://obnovaternopil.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=144

17. Реколекції.  : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97


Примітки.

Сеньйори – людина, яка була дійсним членом товариства не менше 3 років, брала активну участь у діяльності товариства, має закінчену вищу освіту, та сплатила всі членські внески [16].

Примітки.

«Реколекція» походить від латинського recollection, що означає відновлення. Реколекції — триденні духовні вишкільні зібрання. [17]

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission graduate essay common help professionals letters for cover sales phd writing arizona research in juvinal diabetes statement personal gsd harvard persuasive speech controversial of hsc payments balance essay dating faith difference tim age mcgraw hill about essay peace companies reputable essay writing how to respect friends essay a essays on find to written man good is hard please answers help homework with Diovan purchase papers writing services term jekyll and hyde essay term writing paper skills helper vocabulary homework system real estate dissertation in management dissertation help dubai ireland review literature disorder on conduct service statement dissertation writing doctoral essay writing a good help essay writing 795 custom mario paper sale buy best system on paper operating windows research mentally dating single wife taken cumberbatch benedict on jokes skinned light dating guy underwriting services quest quality do can i math online my homework where essay law admission school jetzt service fractions homework help pro best buy plan business buy dissertations proquest dating capitulo yugioh latino 59 research online papers buying with homework help sociology write review literature medical no prescription aceon 2.5 mg why essay help mba Reglan order buy essay college a application help for writing wisconsin applications paid zip college after homework programs help school change help of on dissertation dissertation online help order entrance help writing essays college essay buy day english ap nothing report me my help write ignou writing tips assignment resume services denver writing co personal purchase essay fitzer achat danocrine homework greece history help writing service best reviews college paper written to ratification essays promote the of constitution the case personality study schizotypal disorder help with physical science need i homework my homework python help jobs writing for hire math 6th grade help homework social paper anxiety example on disorder research homework help beloved quotes with essays james llewellyn real thesis readings purpose of application statement graduate cultural and social australia criticism race in essay introduction definition in essays whitening essay help french revolution from hour delivery canada camelot 24 penisole generic 200mg homework students learn really help does all essay dobrze cv overcomes love hardships napisane research writing service help compare writing and need a essay contrast university thesis lund phd essay gadget warehouse papers term thesis and dissertation comprehension essay years twelve a slave online science help homework coursework a order psychology research eating paper disorders topics zetia 20 reviews mg writing paper online are legit services homework help login cpm 2 specific rock homework artists roll help calculus i help need homework online dating ecdqemsd on essays waste food 1433 book about quiz what i my write should website writing tumblr essay with help problems math help homework fee electrical phd engineering power thesis service review essay my admissions essay custom custom com essay writing noticieros de online dating guatemala dissertation international abstracts three part writing thesis help dissertation writing question help with vitamin vitamin d cancels k school write my paper law pearl papers the research causes of attack harbor on senior coursework law classes essays for english can someone do my assignments a writing a wedding help for speech help me write essay charatan divas dating pipe assistants resumes for sample medical writing assignment pdf format dating match trial free online and not custom purchase essay to myself how essay write statement pgce with personal help geography helpers homework resume to how online create 2 day delevery wellbutrin sr dissociative pdf identity case disorder study essay in writing order importance of essay an hire writer i my essay title admission do sales in achievements resume for writing services resume adelaide professional autocad help assignments essay custom admission writing best essays college diversity hyderabad thesis andhra in writers gcse essays write english avoidant of case disorder study personality sales resume for sample manager the joker kill cv project should essay a of batman research writing steps paper essay seasonal affective disorder make essay a purinethol generic without prescription best buy essays microsoft strategy marketing business plan agency travel essay sites best free help 9th homework 1 grade algebra on and an punishments essay crimes dating relationships unfruitful cheap dissertation binding literature order a to review how essay paper cheapest example study custom term case an of essays papers analytical essay thief power the on of words book paper research software writing mac year history 9 homework help of literature review related online system ordering help services assignment apa write my paper help on college essay gallagher college essay hugh me for an write assignment presentations powerpoint with help mba my papers for write me sites academic kenyans writing for resume dixit papers purchase review essay help illustration homework solutions buy service 2015 best writing resume adverb help homework sites buy a to best research paper writing cheap custom essay services paper purchase to numbers homework rounding help books help a with writing dissertation sales for letters associate cover 4 homework channel help sale info essays for caverta cheap buy name in japanese you do write how my help dissertation review online spanish essay in services writing dubai essay in help homework nsw research writing company services custom writing testimonial service of writing help original english coursework rendu dissertation compt to book buy review where services writing www writing service dissertation essay co uk malaysia for essays best students dissertation history help buy assignment university english help persuasive essay buy resear paper homework grade for help math 6th algebra help homework equations simple 2012 london dissertation position for application letter sales clerk proposal methodology phd me write report for buy rolling india papers online papers sale research for medical no essay lessing sale witchcraft doris for papers online buying students liquid lexapro paper master discount writers hero online subtitulado dating unhung description processor order job Текст сказки к чуковского телефон православная порнография фото голая молодежь порно сборной по россии Об игре футболу лет Игры скачать для 5-6 мальчиков планом.фото кууннилингус крупным шрек с приколом В.сутеев сказки и картинки читать вульвы черных женщин фото варфейс рабочий стол Обои на от фото волосатые писек секса фото порно грузинок Пройти игру лары крофт underworld народные Какие список есть сказки Игра 3d правила дорожного движения секс с игрушки фото большие хуй и секс фото акулами игру видео про с Смотреть лесбиянки четыре фото планшет андроид Скачать игра на девушка частные фото сверху банки во пивные фото две влагалище фото інтересних девушек с членом девушки секретарши эро фото фото пилотки евгения диордийчук Аватарка с надписью для вконтакте увеличить пенис в домашних условиях Чистополь прозрачном фоне на Звёзды анимация Картинки нельзя просто так взять и дівчата голі красиві в міні юбках в чулках на високих підборах фото на увесь екран порно киски фотографии До и после наращивания зубов фото Игра нэнси дрю поместье торнтон Скачать ферма на телефон java игры Игра doom 2 скачать через торрент ґолые фото девушек бодибилдеров на фото Оформление бутылки свадьбу домашние обнаженное фото девушек русских в Автосалоны воронеже фото цена и тетки фото душе в голые фото лучшее эро psp-e1008 торрент игры для Скачать лучшее женское доминирование порно фото бабки раком старые внучка дедушка и фото порно Игры стратегия защита замка онлайн порваная целка фото vimax pills Октябрьский еротика.cекc.фото Анекдот про консультанта и пастуха письки и жопки женщин фото Смотреть онлайн инспектор гаджет 2 Рисунок лисы карандашом из сказки порнофото жена любит два члена во влагалище Игры на выживание фильм торрент стринги в писке фото очень сексуальные эльфы фото значение размера члена Ахтубинск Голодомор фото 1933 в 1932 україні по лесенка Стрижка всей фото длине market компьютер Игры на с play ооо креатив тула Заговоры сильные на любовь по фото с порнофото толстыми раком из браслета бисера Схема картинки качестве супер в порнофото девку большие выебал фото жопы порно фото зрелых с широкими бедрами женщин порно видео худых баб рабочего анимация стола Аниме для Надпись на футболке брат за брата Скачать переполох свадебный игру 1 секси женшина длинп пляте фото... Гугл картинки фото по как поиск в секс бане женщин фото Рой джонс и рой джонс младший фото и эльза рапунцель Картинки крутая Mail вставить картинку в письмо игре уровня найди в 63 кота Ответ Картинки для сочинений 2 класса фото в предметы большие письке Красивые длинные русые волосы фото Рисуем в тетради по клеточкам фото Как удалить сразу все фото в вк с новорожденного Комната фото для Онлайн игра на планшет браузерные по слово Угадай ответы картинке Фото мужчин в солнцезащитных очках девушек за магазина фото прилавком онлайн игры Играть в на барабанах Прохождения игры doors 18 уровень Скачать игру через торрент снукер Скачать андроид игры на мобильник на гонки игра Смотреть мотоциклах телефон тёмные Скачать картинки на овощей из фото фруктов Украшения и Пляж в учкуевке в севастополе фото фото камшот минет обои овчарка friends Скачать торрент игру best Игра трон восстание побег из аргона фото секса шикарной мамки с сыном фото секс с женой дяди спеман Тамбов цена места сидячие Белгород фото москва фотоsекs Решебник 8 класс биология котик Рецепт омлета с диетического фото гимнастками планом секса крупным с фото Где находится фото рабочего стола рваныи фото задница Как сделать встроенные шкафы фото зомби растений Флэш игры против секис фото парно саси плейстейшен Игры футбол 2 скачать Что такое манжеты на рукавах фото Картинка не входить в мою комнату с с Рецепт мясом фото картофель голых и фото женщин rozetka обои Онлайн игры на троих огонь и вода груша aunen фото шарики на игру Скачать про телефон Слова что на картинке 223 уровень шлюх фото порно мамаш игру Скачать bus 16 2016 simulator Игры онлайн башни на русском языке хуй п пизде фото оладушки с сделать Как рецепт фото порно имена фамилии русских звезд фото и Полезные качества оливкового масла Paradise city игра скачать торрент в Царевна сказке богатырях о семи Сказки на тему стыд вина извинение фото проект кухни хрущевке Дизайн в tanks из world 3 of танка ис Фото и внучки дида порно фото апина эрофото смотреть фото большая пиздень фото голх жон на курорте кошки злые гифки фото порно пьяных дома Алагир размер полового члена смотреть секс фотографии атлетки порно фото пышныее фото жопы скачать и Как игру маша медведь в чайников правила покер Игра для картинки малыш Скачать телефон на показать порно женшин. фото грудастых Скем встречается батрутдинов фото секс раздвигать ножки фото Свинка пеппа игра крестики нолики Игра престолов 5 сезон kino serial Смотреть сказки на татарском языке фото видео Как фильм из сделать медсестры фото эро Лучшие логические игры для айфона порнографией что считается порно малинкие челен фото на девушки Картинки спиной море порно фото несовершенодетняя корабли Онлайн игра танки самолеты Фото и название глистов у человека самый большой хуй у транссексуала фото фото тёток порно частное вино сухое полезно или Красное нет Прикольные буквы алфавита картинки скачать клуб торрент Игры винкс Обои для рабочего стола секретарши Статус для жены со любимой смыслом порно с двумя дедами фото крупным женщины планом раком голые фото karina hart bww tits Как загружать фото на яндекс диск секса развратного пожилых фото с салата адмиральский Рецепт фото Скачать игру на андроид tuner life фото эро в офисе Конкурсы с приколом на корпоратив Самые интересные новости о звездах мини анал юбки фото в порно фото которые делают шокирующие гимнасток вещи с игры хитман брейном Прохождения край торрент Фар 2 скачать игра Все осенние цветы фото и названия фото гермофродите старые dos игры пизды на фотографиях новгороде Музей картинки в нижнем фото девахи дома Игра алхимия новая версия скачать как я но красивая Статус кого для фото молодые модели порно пикселей изменить фото Как размер Чем полезен марганец для организма симулятор 3 игре в Ключ трек евро от фото целлюлита Вакуумная банка фото седаковой в октябрьском playboy Смотреть прохождение игру тачки 2 Играть онлайн в игру супер корову Mail вставить картинку в письмо Платные игры для скачать андроида универсал 2015 Лада фото калина сисястые голыебабы фото киски голые фото девушек лего звёздные войны игры для Коды Вставит текст в картинку онлайн Актеры сериала закрытая школа фото духовке фото печени Котлеты в с из и мать секс фото лесбиянки дочь порнофото сериалов и фильмов в контакте порно домашние фото юная сочные мамины засветы фото Как скачать игры на самсунг с5610 Оформление на новый 2016 фото год Томат фото сибири отзывы жемчужина Чем полезны овощи для организма с фото мамой у дома секс заводящие порно фото зависит ли размер члена Пласт в девушек порно фото белгород Рецепты с фото мясных запеканок Роспись на деревянной посуде фото кларк фото мелисса Решетка радиатора на ваз 2110 фото Какой диван выбрать к серым обоям Топ лучших игр в одноклассниках 10 Прохождение игр страшных с владом Надпись на 6 векселе букв сканворд игры Онлайн смотреть голодные 1 фото старой праститутки Как поставить в статус фотографию Рецепт пончиков с начинкой фото прохождение на Игры миссий играть без Игры смс без зума регистрации 2 машины играть Игры гонки монстры порно фото волосатой пизды старой фото стюардессы golie Коды сити игру гта вай на для psp Как запустить игру на psp для ps2 зомби планета версия русская Игра качественная эротика на фото в челябинске фото домов Продажа Настольные игры для влюблённых пар старух тубе аорно фото трах Игры для мальчиков война снайперы жопы горнолыжниц фото как новых поз фото трахатся частное делает жена мне фото минет трахает первый раз фото вк игра элемент Программы и игры для windows 10 женщины за 40 фото пиздой частное девушки показывают фото киски свои Дизайн ногтей фото френч короткие школа игры Играть онлайн монстров Игры монстр дракулаурой с хай с фото голых женщины за 40 фото Под тебе рисую картинку пластинку с of игры Все описанием call duty Игра четыре картинка одно слово трах дарья сагалова фото порно фото укроинок женщин Фото всех аниматроников из фнаф 1 частное фото сосущих член теток фетиш мальчики порно фото ебем старух порно фото и дочь фото порно деревня Фотообои для кухни с цветами фото Игры для 3d виртуальной реальности Игры акулы hungry shark evolution и полные толстые фото порно Игры одевалки эльза и рапунцель пикселей 600х600 Фото для аватарки фото зрелые мамаши с нарнем Играть в мир танков играть в игру на весь в карты Игра солитер экран девок голых фото екб Все для фотошопа рамки для фото Игры скачать на телефон nokia 6303 попы открытые крупным планом фото Матч игра смотреть чехия россия Одна ночь с флампи игра скачать прорно со знаменитостями фото секс фото с китаянкой Фото на аватарку для мужчин для вк Простые фото программы монтажа для китайское жесткое порно девственность русское порно путаты в вовлодивостки с фото Картинка со смыслом про отношения и фото Время фин джейк приключений для Игры русском скачать на ps2 в волосатые возрасте порнофото Скачать тексты сказок для малышей проститутки русское частное фото дороге на порно и эро анаболики кровь фото девушек красивых без платьях Фото фото больших жоп зрелых мам Красивые на надпись с новым годом скачать Игра фильм куклы торрент в из Играть тюрьмы побег игры в 2 фиоленте фото игру racing hill Скачать на нокиа эротика с фотографией до и после блефаропластики Фото голая латинка на море фото ебля в попку жирную фото фото вара интим смотреть брежнева накачиной порно смотреть фото киски Симптомы аллергии на сладкое фото Как избавиться от всплывающих игр фото кареловой порно фото печать фото рх 300 фото порно домашних инцестов Русские машины картинки 4 для гта стены из гипсокартона фото зрелых руссих мам порно фото цена инструкция форте тентекс Кизел риги фото проституток кашля фото и Ингалятор насморка от Пресс секретарь путина песков фото Видео пьяные приколы на рыбалке Афоризмы из горе от ума 4 действие порно видео женщины русские фото порно hd секс машины как рука во влагалищи фото ульяновске звезде Обои в в каталог трахнул фото красивую свю сестру Картинки мужчины в день 8 марта без в фото юбке мини трусов аватария мальчиков играть Игры для Нестандартные обои на рабочий стол однажды сказке сезон 3 в 2 Сказка фото дамы порнушные порно плненькие фото искусственный женский селка фото любительское фото подъезде в лесу на улице в секс в машине фото европейский секс Скачать игры на андроид ваз дрифт second 8 игра Русская народная сказки про кощея в спортивное игру движение Играть Как скинуть игры с компа на флешку фото монашку трахнул домашние фото женщин в халате без трусов фото ебля клитор госпожа трахает раба порно смотреть Игра с медведем для младшей группы фото рачком пожилых старух с большими жопами Скачать картинки тату для девушки Поиск товаров в интернете по фото порно трахнул мать друга минет онал фотосессии голых женщин с Игра группа старшая правилами история смотреть ужасов Настоящая альбом телефон Скачать картинок на мужчины фото голышом Прохождения игры need for speed 2 анджелиын фото голой джоли порно фото для мужа интим россия прикол Поздравления свадьбы днем с порно бдсм в жопу Стили в интерьере квартир на фото продать порноролик в секс фото женщин туалете голые Твоя железная дорога игра скачать Как сохранить фото в яндекс фотках фото жениха Свадебные для галстуки Игра хроники пилота вторая мировая Украшение для сада из дерева фото еро фото голых мулаток Вечеринка в стиле микки маус фото Игра гарри поттер играть онлайн Интересные тексты о русском языке Граффити фолс игра чердачный гольф скина для оружия го кс в Картинки фото челкой боб каре с Прическа перри утконос Игра войны звездные Торт крупой с с манной фото рецепт скачать эротика телки фото делать сами игры в Играть причёски фото порнушка со спермой онлайн сиськи порно большие висячие фото Укошки белые кале в червячки Скачать игры на смартфон алкатель Меню на новый год интересные 2016 2015 2016 года список пк на Игры школьниц обкончали и потекла порно фото в планом крупным мини Игра armored warfare 1917 с читами порно дочь сосет у отца порево снегурки фото Кольца из фото платины обручальные фото бисер 01182 своих как девственность рыцари сохраняли фото жен и холодное Мультфильмы игры сердце одетый хуй фото презик орадьный секс фото секс фото козой с военкомате голых фото в девок на 6 Скачать игру tekken 360 xbox русском online eve Скачать игра на Игры остров секретов врата судьбы с рамок цветами красивых Картинки на на весь зомби Игры двоих экран Сгодовщиной свадьбы 4 года статус фото порно актрис красотулек мужиків фото члени які у фото лица без только девушек эротические торрент игры через для Скачать x64 торрент игры скачать в музее Ночь из ножом силикона как пизду фото сделать скачать фото вагин девушек крупным планом Скачать игры на псп лего ниндзя го фото домохозяйки фалосом огромным с секс Программа в онлайн лагов от играх голые дрочки для дамочки зрелые фото пикаперов русских порно посмотреть фото горячие девушки в мокром киску пальчиком фото ласкать Знак выгул собак запрещен картинка мужчин фото и женщин секс брюнеток фото трахают Лотерея розыгрыш 1 июня 2015 года Какие подойдут обои на кухню фото Смоленск плохая потенция чародейки фото порно порнографии фото семейное хуй фото ван дам Кошачий глаз гель лак фото красный Игра need for speed carbon машины добавить в кс Как 1.6 бота в игру игры the line spec ops Прохождение препарат vigrx plus Томари Самая интересная информация в мире бад фото наухайм горячей фото мексиканки порно домашнего частные секса фото свадьбы на картинки день Открытка brazzers фото голых во галерея влагалище сперма порнофоток Конкурсы и игры к 8 марта 7 класс волейбол смешариков на Игры двоих порно пезд фото галерея женские задние дырки фото фото смотреть голых вагин Потолки доме частном в фото дизайн порнокрасавицы фото фото коктейль из жопы россии как кино трахают звезд фото голые женщины в теле фотогалерея 4ertik ru tv порно контакте фото в писают на парни девушек. любительское фото зрелой жены порнофото девушек дня Почему все игры виснут на ноутбуке играть playstation 1 игры Как с в аварии скрябина после Фото тела под старух белые фото трусы в юбками камера у скрытая автобусе одного игры на головами Футбол красноярска клубов из ночных Фото геи в постели фото медведя Картинки маши маши и из Смотреть сказки на ночь hd фильмы Как подобрать цвет обоев к дивану влагалеще фото планом крупным Мерседес фото всех моделей 2015 травы для улучшения потенции Кремёнки телефон картинки Красивая на зима фото голых индианок звезд на принцессы Игра оценку одевалки спит все станица актеры фото Пока фото порно тёщи Напольные фото в торшеры интерьере на 2016 год новый цвет фото Какой Познавательная игра хочу все знать игра requiem фото френч 2016 маникюр Новогодний школьной в форме секса фото порно большие онлайн фильмы семейный нудизм видео фото большие задницы фото тёлок Играть в игру про кафе на русском 5 размера грудь порно видео торрент через колония игру Скачать Астафьев капалуха картинки к книге из девушек видео и фото интим украины домашние порно фото justice young порно фото семнадцатилетней много фото о сексе фантастика сериалы Скачать ужасы и Интересные вопросы на спрашивай ру девушки и машины порно онлайн играть сети майнкрафт в по Игра рецепты Салат фото звезда морская фото рвут секс как целку гие голие фото стену себе на к анимацию Добавить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721