Янковська Ж. Cпіввідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. Нетішин Світлани Лелях

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Духовну атмосферу серед народу завжди створювали не лише відомі особистості, визнані на державному рівні, але і ті (а часто навіть більше), які працювали поруч, діяльність яких була знаною і близькою. Це стосується і митців, художників, адже творчість кожного, навіть визнаного в державі та поза її межами, мала початок і прихильників найперше на локальній місцевості, і найчастіше це була мала батьківщина митця. Тема є досить актуальною на сьогодні, оскільки зачіпає і має на меті бодай фрагментарно проаналізувати той шлях, котрий проходить мистець місцевого рівня до визнання. Цікавою тема є ще й тому, що на сьогодні, коли в умовах незалежності у мистецтві йдуть процеси відродження національних шляхів розвитку, переосмислення спадщини минулого, її оцінка, відновлення штучно перерваних стилів та напрямів, зростає інтерес до особистостей, які творили і далі творять на місцевому рівні. Серед них є молоді енергійні новатори, що прагнуть змін, можливо, менше опираються на традицію, більше тяжіють до модерних стилів, прагнуть по-новому заявити про себе, показати власне філософське бачення, багатовимірність світу і буття людини. Є й такі, котрі більше опираються на традицію, намагаючись заглибитись у коріння національної свідомості, показуючи своє розуміння естетичного, прагнучи до гармонії зовнішнього та внутрішнього. Для одних художників мистецтво – це професія, якій вони навчалися в середніх чи вищих спеціальних навчальних закладах під керівництвом педагогів, для інших – процес самовираження й реалізації таланту, внутрішньої потреби творити, процес інтуїтивних проб, падінь і злетів. У кожного – свій метод, стиль, своя символіка. Як зазначав Т.Андрущенко у статті «Мистецький твір як процес», «сильна сторона мистецтва не в поясненні, а в умінні з допомогою власної мови, символів знайти ґрунт для узгодження між людиною і її досвідом»[1, с.3]. Напевне, найбільшою досконалістю відзначаються ті, яким вдається поєднати традицію із новим сучасним розумінням дійсності, модерн і той досвід, що напрацьований попередниками, помноживши все це на власний талант. Кілька слів про іноді дещо неправильне розуміння традиційності на сьогодні загалом у духовному житті. Тут доречно було б згадати слова  Б.Путілова, який писав: «Неправильно розуміти під традицією щось відстале, консервативне. Головна ознака традиції – не відсталість, а певний ступінь сталості і неодмінно міцність спадкових зв’язків у розвитку. Традиційність є специфічна форма народного життя, культури, побуту, форма його руху»[Цит. за вид.: 4, с.167]. Це цілком стосується і мистецтва. Рідна земля, мала Батьківщина для кожного митця – джерело натхнення, світ його творчості. Спадщина кожного художника є духовним надбанням насамперед краю, де він зростав, жив і починав творити (чи і постійно творив), де його творчість вперше помітили, прийняли та оцінили.

Такою, безумовно, цікавою та обдарованою особистістю є мисткиня із Хмельниччини, яка і зараз проживає у м.Нетішині Хмельницької обл. Світлана Мефодіївна Лелях. На сьогодні вона має досить багатогранний та вагомий творчий доробок, має визнання й перемоги на Всеукраїнських виставках, та найбільше шанованою є на своїй малій Батьківщині, для людей якої працює. Тому джерельною базою для цієї розвідки і стали безпосередньо її твори та польові записи (власне, розмови із художницею), окремі публікації у пресі, спогади близьких та колег.

Мистецька дійсність, вимагаючи з’ясування естетичних орієнтирів, постійно стимулює потяг митців до нового як умови реалізації їх культурного призначення, до пошуку образів, засобів та прийомів, найбільш відповідних, суголосних індивідуальному осмисленню автором дійсності, параметрів власної ідентичності або творчості. П. Білецький у праці «Мова образотворчих мистецтв» визначає: «Мистецтво, подібно до мови, є засобом спілкування людей, подібно до науки – засобом пізнання дійсності, подібно до педагогіки й моралі – засобом виховання, прищеплення знань і норм поведінки в суспільстві. Мистецтвом можна назвати будь-яку цілеспрямовану діяльність людини, вміння знайти спосіб втілення ідеї в тій чи іншій формі»[2, с.4].

Мистецтво художниці Світлани Лелях дуже тонке, жіноче, досить багатогранне – крім оптимістичних,  радісних творів, є і сумні, філософські, складні.  У її роботах гармонійно поєднуються сила художнього мислення і витонченість жіночої натури з її романтичністю й чутливістю. Її творчості також притаманні вірність традиціям вітчизняного мистецтва і пошуки свого самобутнього напрямку, формування образно-художньої системи, пов’язаної з народним світобаченням, його етичними й естетичними ідеалами. П. Білецький у вищезазначеній праці стверджує: «Образи виникають у свідомості людини під впливом реальної дійсності, сприйнятої за допомогою органів чуттів. Вони є копіями, відбитками дійсності, її відповідниками. Образи зберігаються в пам’яті людини і можуть бути відтворені уявою. На основі образів пам’яті художник створює нову реальність – художні образи, які в свою чергу викликають у свідомості людей низку уявних образів. Образність робить мистецтво незамінним засобом поширення ідей в масах»[2,с.5]. Ці слова можна цілком співвіднести із творчістю Світлани Лелях.

Народилася художниця 8-го березня 1950 року в селі Лисиче Славутського району Хмельницької області в багатодітній сім’ї хліборобів. Її батько був майстровитою людиною, саме від нього Світлана перейняла любов до різьбярства, столярства та шевської справи ще у шкільному віці, що пізніше знадобилося їй у фаховій діяльності як художника і скульптора. Мати мисткині уміла вирізати візерунки на папері і на тканинах, вишивати і в’язати з ниток та вовни, розмальовувати стіни помешкань, комини печей народними орнаментами. Світлана, приглядаючись до маминої роботи, сама рано почала малювати, займатись різьбою по дереву, складати вірші та пісні, грати на акордеоні. Отже, можна говорити про те, що прагнення і талант до мистецтва  вона  успадкувала від своїх батьків[6].

У 1967 році, після закінчення місцевої десятирічки, Світлана Лелях вступає  до Хмельницького культосвітнього училища на музичне відділення по класу акордеона, однак  після автомобільної аварії змушена була залишити навчання. У 1968 році вона виїхала до Криму. Тут за деякий час стає директором Будинку культури селища міського типу Ново-Олександрівське Сімферопольського району. У цей час навчається в Московському  народному університеті мистецтва імені Н.Крупської на заочному відділенні,  працює в жанрі живопису та графіки. Але дається взнаки хвороба, і вона повертається з Криму додому – на Славутчину. Тут лікується і водночас плідно працює, проводить виставку робіт з коріння дерев. У 1976 році виїжджає до Казахстану, де проявляється її талант художника-скульптора. Багато працює на замовлення, роботи набувають популярності. Протягом чотирнадцяти років вона виконувала складні за формою та змістом роботи: оформляла культурні та учбові заклади, музеї, дитячі садочки, проектувала та оформляла площі, сквери, фасади приміщень, створювала й споруджувала пам’ятники в Амурській, Північно-Казахстанській, Тургайській, Аркаликській, Кокчетавській, Тюменській, Кустанайській, Семипалатинській, Цілиноградській та інших областях. 1977 року вона переїздить до Володарського району Кокчетавської області, де майже три роки працює над проектуванням і оформленням Центральної площі та музею першоцілинного радгоспу «Світлий» Куйбишевського району, в радгоспі «Рузаєвський» проектувала і здійснювала оформлення також центральної площі та ін.. Із 1980 по 1982 рік у молодіжному центрі «Корніївка» Московського району працювала над проектом центральної площі і комплексним пам’ятником загиблим у 1918-1922 та 1941-1945 рр.. У  цьому ж районі Світлана Лелях оформляла учбові заклади, а також об’єкти у радгоспах Парангульського, Заградівського, Спасівського, Яснівського та інших районів. У названому  регіоні, було здійснено відливку у бетоні монументальної стели «Московський район», поруч з цим вона оформляє і так само у бетоні робить відливку  монументального в’їзду «Ленінський район», а також оформляє радгоспи «Покровський», «Улянівський» та ін..

У 1984–1986 рр. у Тургайській області Світлана Мефодіївна працювала у жанрі паркового мистецтва – проектувала розбивку площі та оформляла сквери ряду районів: Аркаликського, Жанадалінського, Амантугайського, Амангельдінського, Тугайського, а також оформляла різні об’єкти у радгоспах цих районів. Такі ж роботи було виконано у Північно-Казахстанській області: Тимирязівському, Молодогвардійському, Ленінському районах. Наступні три роки було віддано тематичному оформленню інтер’єрів Будинку культури села Таугаш, Дружбинської сільської ради, Спасівської школи. У Сергіївському районі Північно-Казахстанської області вона розробила і втілила у життя декоративне оздоблення інтер’єрів. Працювала над оздобленням  дитячих садочків та середніх шкіл цих районів, а також окремих сіл інших областей краю. У цей період художниця починає працювати у жанрі книжкової графіки та виготовлення буклетів. Зла іронія долі вкотре підстерігає Світлану Мефодіївну – вона з чоловіком потрапляє у четверту в житті автокатастрофу, внаслідок якої отримала важкі травми, а найбільшу душевну – передчасна смерть чоловіка[6].

У 1990 році Світлана Лелях переїздить до м.Нетішина. В пору недуги пише ряд віршів, опублікованих на шпальтах Рівненської обласної газети «Вільне слово», газети «Енергостроитель», «Трудівник Полісся», «Нетішинський вісник», «Пульс», «Перспектива», де надруковано і ряд її малюнків (у техніці газетної графіки). Повернувшись на Батьківщину, вона знайомиться з відомими поетами та письменниками, художниками та скульпторами: волинським поетом О.Т.Багатчуком, на Хмельниччині – з В.О.Мальчук, В.П.Гусаровим, Г.О.Митюк, письменником В.І.Кравчуком, М.Ф.Федунцем, М.А.Мачківським, М.М.Руцьким, М.І.Середою, скульптором С.Л.Чумаковим та іншими. У 1995 році Світлана Лелях оформила книги місцевих авторів В.П.Гусарова «Средоточие» та Г.О.Митюк «Мить натхнення» у техніці книжкової графіки. Ось уже біля 20-ти років за власні та найбільше кошти місцевих меценатів створює пам’ятники і меморіальні дошки, трудиться над проектами і малюнками складних виробів, посуду, одночасно працює над персональною виставкою різних жанрів, куди входять портрети знаменитих земляків, відомих діячів культури та мистецтва. Публікує не лише вірші, але й публіцистичні статті про відомих людей рідного краю, пише їхні портрети. Такі публікації, як правило, супроводжують виконані нею графічні малюнки.

У 1999 році Світлана Лелях розпочала, а 2005 року остаточно завершила спорудження пам’ятника репресованим односельцям, серед яких є і її родичі, у селі Лисичому. Будь-який пам’ятник споруджують на  дуже довгі роки, а в ідеалі –  на вічність. Цим і зумовлені тематика, стиль, матеріал монументального мистецтва. Те, що створюється на вічну пам’ять, лишається у спадщину прийдешнім поколінням.

Ідея створення монументального пам’ятника жертвам голодомору та репресованим у 1920-1950-х рр. в с.Лисиче на Славутчині зародилась у Світлани Мефодіївни після спогадів родичів та земляків. Жахливі картини тих часів глибоко вразили майстриню, з’явилось стійке рішення увіковічнити пам’ять своїх односельчан, замучених у сталінських тюрмах та катівнях, вивезених далеко за кордони України. Згадались і розповіді українців, які жили цілими поселеннями у Казахстані, про те тяжке горе, яке довелось пережити їм самим, їхнім батькам та нащадкам. Ледь ставши на ноги після хвороби, попри заборону лікарів, захоплена ідеєю, майстриня у Лисичому місяць працює з 93-річним Серафимом Сидоровичем Яковчуком. Так з’явився мартиролог, який повністю підтвердили далекі і близькі родичі репресованих, старожили села. Композицію пам’ятника складають дві білі стели, увінчані хрестом, обвиті колючим дротом, заґратовані на зразок тюремних вікон. А між ними уже в 2005 році встановлено стилізований купол церкви, дзвін і фігура Божої матері із дитям на руках – Заступниці й Страдниці. Поряд на гранітному постаменті назва пам’ятника «Ніколи не забуті» і герб України, відлиті з чавуну. Дві колони-стели різні за розмірами увінчуються зверху хрестом, вони умовно нагадують про два виснажливих голодомори 1930–1933 та 1946–1947рр. Різні за висотою колони ніби втілюють жахливий вимір кількості жертв – людських життів. Хрест символізує вічну пам’ять та упокоєння душі. Колючий дріт і грати – це атрибути жалюгідного життя гнаного українця тим страшним страдницьким шляхом репресій, по якому у вагонах-товарняках везли людей. Дзвін – це символ пам’яті, що нагадує про тих, кого вже немає. Кетяги калини – одвічний символ смутку. Поряд – три старезні ялини, посаджені, кажуть лисичани, ковалем Жоганом, родина якого так і не повернулася на рідне обійстя, на місці якого споруджено пам’ятник у центрі села. Композиційне рішення монумента настільки всеохоплююче, що в уяві емоційно схвильованої людини виразно постають  події тих страшних  лихоліть[6].

У 2001 році, напередодні Дня незалежності України, скульптор Світлана Лелях завершила ще одну свою роботу – пам’ятний монумент воїнам Української повстанської армії у селі Стригани на Славутчині. Думка про спорудження пам’ятника полеглим учасникам визвольних дій у представників демократичних сил Нетішина, Славути виникла ще на початку дев’яностих років. Спочатку був насипаний курган і встановлено хрест. Коли розпочалось його спорудження, довелося зіткнутися із багатьма перешкодами, зокрема, тим, що не вистачало коштів навіть на будівельні матеріали. «Будівництво давалося важко, постійно виникали проблеми. Здоров’я мене часто підводило, бо торік перенесла складну операцію. Але, дякуючи Всевишньому, всім вистачило сил по-належному вшанувати пам’ять загиблих», – ділиться враженнями скульпторка.[6].

Про бій, який був увіковічнений у цьому монументі, що відбувся в травні 1944 біля Ріпищ, Микола Руцький в документально-історичній книзі «Голгофа» пише: «О дев’ятій ранку біля Бридурина червоні атакували оборонну лінію упівців…Але більшу їх кількість одухівці відсікли від основних сил. Під час бою, добре орієнтуючись у лісі, Одуха з частиною свого загону несподіванно перекрив їм вихід на південь… Почалась паніка, упівців розстрілювали майже впритул… Усього в цьому бою загинуло 127 упівців, а двадцять вісім потрапили у полон… Декому пощастило вирватися з цього пекла»[5, с.170–171]. Пам’ятник – символ тих подій. Він споруджений не в тому місці, де безпосередньо відбулися бої, доступ туди через болотисту місцевість неможливий. Сам монумент – це висока, стела, над якою змонтовано посріблений малий герб Української держави –  тризуб, який також можна читати як «воля». На стелі прикріплений хрест. На споруді виписані цифри «1944», що вказують  на рік події. Оздоблена стела червоно-чорною емблемою УПА із зображенням меча та  дубового листя. Окремо перед спорудою на бетонній підставці – базальтова дошка з написом: «Слава героям –  воякам УПА, борцям за Українську Державу, які загинули 13 травня 1944 року в бою з червоними партизанами та військами НКВС». Сьогодні ми усвідомлюємо історію, і розуміємо, що людська пам’ять вище політичних амбіцій.

Скульпторка також створила пам’ятник борцям за волю України у Моршині. Зараз вона працює над спорудженням монументу жертвам голодомору 1932-1933рр. у м.Нетішині. Нараз проведені лише підготовчі бетонні роботи, але ескіз пам’ятника неодноразово публікувався у місцевій пресі із зверненням до населення про збір коштів на його спорудження.
Велику частину творчого доробку Світлани Лелях становлять меморіальні дошки. 2000 року мисткиня створила в подарунок для рідного села дві меморіальні дошки з барельєфами – Героя Радянського Союзу Клима Карповича Олейнюка та загиблого на війні в Афганістані кавалера ордену Червоної Зірки Віталія Леонідовича Троцюка.

На барельєфі із зображенням портрета Героя Клима Олейнюка (його фото збереглося у рідних, відомі також історія його родини, яка була розкуркулена та вислана до Сибіру, обставини його загибелі та подвигу при форсуванні Дніпра) Світлана Лелях відтворила образ людини сильної волі і незламного духу, у ньому немовби сконцентровані найкращі риси: відвага, мужність, готовність до подвигу. Але разом з тим, – це реальна людина, її односелець.

Віталій Троцюк загинув у 1981 році на далекій Афганській землі. Йому було лише двадцять. На барельєфі – зовсім молодий юнак з ледь помітною посмішкою, з приємним виразом обличчя, з очима, що дивляться на нас крізь час і простір. Обличчя і посмішка говорять про його доброзичливість, людяність, веселу вдачу. Якщо Клим Олейнюк для більшості жителів села – уже легенда, його пам’ятають хіба що ті, кому за сімдесят, то Віталія Троцюка пам’ятають усі, окрім школярів. Так народ творить свою історію, не десь, далеко, у кабінетах, а тут на місці, в окремо взятому селі, де свої жителі, герої і митці.

У 2001 році С.Лелях створила меморіальну дошку видатного політичного діяча, патріота України, депутата Верховної Ради України, Героя України В’ячеслава Чорновола. Вона розміщена у м.Славуті біля входу до районного Будинку культури. В’ячеслав Чорновіл належить до кагорти тих, хто на терези прагнення бачити свою Україну вільною і незалежною ставили своє життя. Він був нагороджений орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня. У Славуті побував двічі, де виступав саме у залі районного Будинку культури.

У розмові скульпторка зазначила, що сама не зустрічалася з Чорноволом, але зібрала великий фотографічний матеріал, де він зафіксований у різні роки життя, передивилася багато фільмів, детально познайомилася з його біографією. На барельєфі С.Лелях вдалося зрозуміти і передати сутність образу борця за незалежність України, у живому погляді його очей світиться гострий розум та глибина думки.

У цей же період мисткиня створила ескізи для меморіальних дошок відомих жителів с.Старий Кривин на Славутчині – народного артиста України професора Київської консерваторії Сергія Давидовича Козака та поета-пісняра, фронтовика Володимира Самійловича Семеновського, котрим у 2001 році минуло б 80 років. Обоє були захисниками Вітчизни у криваві роки Другої світової війни, яка все ж не підірвала їм крил, щоб здійснити свій злет до висот творчості.

Сергій Давидович Козак закінчив військову академію ім.Фрунзе у званні підполковника. Міг стати воєначальником, але його покликанням стала музика. Закінчивши Московську консерваторію, тридцять два роки він провів на сцені Київського оперного театру, зіграв 60 ролей, серед яких Князь Ігор, Тарас Бульба, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко і інші. Він створив низку пісень, виховав славних послідовників, написав поему «Земля моя, доле моя», поетичну повість «Горинь», автобіографічну повість «Я не спав, мамо», пібліцистичну книгу «Шляхами побратимства», був громадським діячем.

Володимир Самійлович Семеновський торував свою життєву дорогу на журналістській ниві, працюючи довгий час у Хмельницькій обласній газеті. З- під його пера вийшли три збірки поезій «Дністер і збруч», «Сяйво калини» та «В єдинім строю». Пісні на його вірші і сьогодні звучать в репертуарі багатьох творчих колективів. На кожній дошці подано короткі біографічні дані про життя і творчість портретованих. Третій елемент комплексу – дошка, яка символізує те, що ці люди є творчими особистостями. Серед зображень – ліра, скрипічний ключ на нотному стані із нотами та книга і перо – символічні атрибути музиканта і письменника.

На честь 60-річчя визволення Славутчини від німецько-фашистських загарбників у с.Старий Кривин також було відкрито виготовлену скульпторкою меморіальну дошку Героєві Радянського Союзу Степану Івановичу Дикалову, який брав активну участь у звільненні від ворога Подільського краю, зокрема Славутчини, Кривина та Нетішина.

Протягом 2002–2003 років художниця створює три меморіальні дошки у реабілітаційному центрі «Говерла», працює над меморіальними дошками воїнам-афганцям Славутського району, відкриває меморіальну дошку героям Великої Вітчизняної війни у с.Нетішин.

Відкриття Світланою Лелях у 2004 р. меморіальної дошки Лесі Українки, встановленої на фасаді Славутської районної бібліотеки, зумовлено виявленням нових фактів у біографії видатної поетеси, що стосувалися її перебування у Славуті влітку 1904р.. Доведено, що поетеса лікувалася у кумисо-лікувальному закладі від туберкульозу. Цей факт було встановлено лише у 2003 році, а рядки однієї з поезій, в якій згадуються «Славути красної бори соснові», дослідники біографії Л.Українки пояснювали як її подорожні замітки, коли вона їхала з Волині до моря через Славуту.

У 2004 році на V Всеукраїнському творчому конкурсі, який проходив у Києві, Світлана Лелях стала володаркою Диплому про присвоєння їй почесного титулу «Українська Мадонна», що свідчить про високу оцінку на державному рівні її багаторічного творчого доробку. Серія портретів оригінальної роботи мисткині вирізнялася незвичайною технікою виконання, особливо привернув увагу портрет Лесі Українки,  виконаний на мідній пластині новим методом, який майстриня тримає в секреті, – крапковою графікою.

Помітне місце у творчості художниці займають графічні твори, особливо книжкова графіка. Ілюстрації до згаданих вище збірок поетів м.Нетішина Ганни Митюк («Мить натхнення»), Віктора Гусарова («Средоточие»), Миколи Руцького («Вертеп смерті») – окрема сторінка у її творчій біографії. В ілюстраціях мисткині простежується вдумливе прочитання художнього твору, а також спроба реалізації її потенційних бачень у власних графічних інтерпретаціях.

Майстерно зображений  Світланою Лелях пейзаж, який відкриває збірку поезій Ганни Митюк «Мить натхнення». Цей графічний твір є ілюстрацією до вірша «Стежка додому». На полотні постає тихе, неспішне життя українського села, одвічний неквапливий рух сільського буття, як альтернатива збентеженим, «галопуючим» ритмам сучасності. Сонце освітлює стежину, яка кличе у далечінь, за обрій. Картина навіває на роздуми, сприймається як символ надій, чекання. З українського світовідчуття метафізичність краєвиду відображена у хаті, воротях, соняшнику, стежині, що веде до рідного дому. «Мальовничий» світ, що відродився з дитячих літ, увібрав у себе все вартісне і дороге серцю. Українськість тут промовляє не лише змістом, а й художніми засобами, вражає ніби підтекстова народна образність, яка діє скоріше на рівні підсвідомому, ніж у конкретних зовнішніх виявах. Художниця не нав’язує власного світогляду, проте прагне через призму особистих почуттів розбудити у сучасної людини відчуття рідного, національного.

Композиція для художниці – це мікро- і макрокосмос, який символічно відображений у співставленні людини і безмежних просторів. Вона ніби непомітно створює могутній зв’язок людини з Всесвітом, і звичайний побутовий сюжет переростає у символ. Як оберіг – дерево життя доповнює систему знакових символів. Настрій роздуму у картині підсилює  зображений силует коня. І вже самому глядачеві автор довіряє додумати, що покличе його в дорогу, яку він символізує. У цій ілюстрації Світлана Лелях використовує композиційний прийом, де основне дійство відбувається, найвірогідніше, десь там, за горизонтом, в залежності від уяви, відчуттів, мислення та готовності глядача, і, можливо, розіллється на безліч інших сюжетних варіантів.

Незважаючи на чисто реалістичні візуальні образи, автор не звертається до надто складних форм. Це звичайна хата,  дерево, сонце, квітка, стежина, кінь, ворота. Але тут немає й тіні примітивного натуралізму. Майстерний рисунок сміливо й природньо долає цю нарочиту натуральність і виводить композицію до своєрідної символіки й алегоричності. П. Білецький у згаданій вище праці стосовно подібних прийомів зображення у художніх творах пише: «Тому й сприймаються художні твори, як щось безмежно близьке, рідне, як частка нашого єства. Чим ширше коло мистецьких творів доступне нашому розумінню, тим краще, всебічніше розуміємо ми себе самих і людську суть взагалі» [2, с.4].

В ілюстрації до циклу  віршів «Тепло у серці бережу» художниця ніби дивиться на людину «зблизька». У рисах обличчя, у заглибленості погляду, у стані довгої задуми вона передає вразливість душі, допитливість розуму, мудрість та гідність.

Мисткиня високо цінує фізичну вроду і духовну красу. Композицію майже завжди доповнює природний світ, що живить творчу уяву, з нього виходять ті імпульси, що набувають у художньому творі образного змісту, де сонце, земля, хата, тополя, пара птахів у небі виступають певними символами, що несуть у собі різноманітні асоціації, освячені традицією. Великого значення набувають час і рух, відображення певної послідовності, протяжності дії, почуття, певного стану природи.

Композиція у творах С.Лелях – це спосіб, механізм, структура творення, реалізація задуму. Це завжди роздум про те, як побудувати твір, щоб у ньому було щось «поза кадром», тобто те, що відразу не впадає у вічі, а може бути прочитане пізніше, коли  глибше пізнаєш сам твір. Художниці вдалося вміло показати не лише індивідуальний характер людини, повноту її внутрішніх переживань, а й відчути сенс її життя на землі. Це не просто ілюстрації до поезії, це самостійні твори, які набувають філософського змісту.

Висловлене поетесою у циклі поезій «Тепло у серці бережу» художниця втілює у зорових образах, істотно доповнюючи текст, що допомагає ясніше розкрити образність віршів. Вона – проникливий читач та дослідник поетичних творів,  майстерно домальовує та конкретизує словесні образи художніми. Площина графічного аркушу умовно нагадує конверт, лист, в якому закохані мріють про зустріч, адже їх розлучають роки військової служби. Композиційний простір набуває багатогранності, оскільки загальний простір картини складається з багатьох реальних просторів, які з’єднані між собою. Навколишній пейзаж, в якому зорана земля, рідне село, небо, птахи, сонце, ненав’язливо підкреслюють причетність зображеної молодої пари до всього того, що їх оточує. В.Касіян у книзі «Про мистецтво» зазначає: «Одним із засобів відтворення природного простору є осяжність зображень. Хмари відіграють особливу роль у графічному аркуші. Вони – декоративний акцент, арена діяльності духовних персонажів, регулятор освітленості об’єктів… Своїм клубчастим виглядом, плавністю, осяжністю, легкістю хмари… свідчать про повітря, про його «дихання», рух і вологість» [3,с.91]. Зображення хмар сприяє усвідомленню закономірностей повітряної перспективи.  Досить контрастний за змістом нижній план графічного аркуша. У ньому – стрімкий рух поїзда смерті в Афганістан. Проникливо, захоплююче й стримано графічною мовою розповідає художниця про плинність буття, про щастя людини жити й любити все навколо себе, про величну силу кохання, що допомагає долати труднощі. З приводу графічних зображень на противагу живопису П. Білецький у раніше зазначеній праці писав: «Таким чином, графіка не менш, ніж інші мистецтва, здатна розв’язувати значимі і складні проблеми, створювати образи великої емоційної сили, передавати будь-які ідеї, почуття й думки»[ 2,с.82].

Дуже знайомий і близький  світ творчої натури С.Лелях передає у мініатюрі до вірша «Мить натхнення». Вона відображає насамперед загальний настрій поетичної задумливості, елегійного стану героїні, що так співзвучний ліричному плину її віршів. Глибокий психолог, знавець найпотаємнішого в людині, вона вміло увиразнила зовнішність і характер героїні. У світлому погляді очей, у ледь помітній усмішці, що залягла в куточках вуст, відчувається лагідна і щира натура. Ледь повернене обличчя пожвавлює композицію і надає зображенню природності. На задньому плані – невеличкий пейзаж, в якому неодмінно сонце і дерева – природа – постійний супутник поета.

Тема митця знайшла відображення і в ілюстрації до збірки віршів Віктора Гусарова «Средоточие». На відміну від попередньої ілюстрації, в якій був яскраво виражений образ людини творчості і зафіксована якась одна мить її життя, а саме мить натхнення,  у цій  ілюстрації не відтворено жодної дії чи конкретного героя, а узагальнені образи митців зринають в уяві глядача. Настрій багатьох віршів із цієї збірки передається в ілюстрації, яка складається з чотирьох малюнків, які створюють композицію твору. У кожному малюнку ще і своя композиція, свій театр, де розгортається окремий сюжет. Спогад чи очікувана мить радості зустрічі, а чи, може, не здійснена мрія або втрачена назавжди надія. Може, задумливі образи слід сприймати як філософські символи самотності, які втілюють найпотаємніші думки автора, адже самотність – це іноді краще, ніж товариство, це певний екстаз творчості: усе справжнє, глибоке зріє тільки на самоті, і зростання душі можливе тільки завдяки їй.

Досить оригінально створений на папері Світланою Лелях «світ-дублікат» із віршів Віктора Гусарова. Художниця використовує площу раціонально, розмістивши три сюжетно-тематичних вузли без скупчення і тісноти. Світ розподілено на три простори: земний, небесний та водяний, у кожному – своє неповторне життя. Однією з найцікавіших художніх особливостей є трактування представлених образів у реальних формах і просторі. Образ навколишнього світу, з його щедрістю землі, багатством лісів та безмежністю морів, сповнений динаміки. Все  зливається у дивовижний поетичний образ – багатий асоціаціями, але водночас органічний, єдиний.

Збірки віршів Ганни Митюк «Мить натхнення» та Віктора Гусарова «Средоточие» з ілюстраціями Світлани Лелях, видані окремими книжками, можна розглядати як один «художній організм», як серії віршів і малюнків, що об’єднані спільною темою. Ілюстрація йде за сюжетом поетичного тексту, сказане словами малюнок художниці  втілює в зоровому образі. Мова книжкової графіки Світлани Лелях досить лаконічна. Часто ілюстрацією художниці вдається передати складний підтекст твору, що ховається за словами. Таким чином досягається гармонія, коли твір та ілюстрація становлять єдине ціле.

Особливі завдання виникають перед графіком, коли його твір призначений для періодичного видання. Тут з номера в номер зберігається принцип побудови сторінок, розміщення матеріалів. Природно, що на це доводиться зважати. Тому від книжкової графіки відокремлюють газетно-журнальну графіку. Малюнки Світлани Лелях досить часто зустрічаємо на сторінках місцевих газет. Вони різні за тематикою і призначенням.

Проте особливу увагу слід звернути на серію ілюстрацій, присвячених жіночій тематиці. Що властиве жіночій природі? Де заховані її витоки? У чому її призначення? Ці питання розкриваються у творах мисткині. У художниці немає зовнішніх, випадкових тем, вона не вирішує в графіці суто формальних завдань, картини виникають як матеріалізація духовного. Світло любові, душевне тепло, відверта щедрість, безмірна ласка, добродійність, яка здатна зупинити всі негаразди світу, оберегти від злого і ненависного – це ті риси, якими наділила вона свої жіночі образи. Сюжету малюнок майже немає, мотив тримається на суто емоційному змісті, тремтливій витонченості форми. Якщо цей зміст спробувати передавати словами, втратиться щось важливе, ніжно невловиме. Ліричний образ жінки відзначається особливою одухотвореністю та життєвою повнокровністю. Ледь помітна усмішка на гарному обличчі, виразні очі, пишна довга коса відзеркалюють ознаки жіночності, її привабливість і красу. Ліризм образу великою мірою досягається плавною заокругленістю ліній, відчувається прагнення створити опоетизований, позбавлений буденності образ берегині. У жіночих образах С.Лелях бачить життєдайну силу життя, в її долонях – щастя без меж, всеперемагаюча радість буття, дивовижний світ. Мовою графіки художниці вдається передати найбільш співзвучне жіночим почуттям. Такі ілюстрації розміщувалися на титульних сторінках місцевих газет «Перспектива», «Енергобудівник», «Нетішинський вісник», «Пульс», «Трудівник Полісся» і були своєрідним подарунком та поздоровленням жінкам, найчастіше – до 8-го Березня та інших свят.

Простежуючи художній доробок мисткині Світлани Лелях, приходимо до висновку, що її творчість різноманітна не тільки в плані тематики та сюжетності творів, а й у плані виконання їх у різних жанрах, техніках та матеріалах із застосуванням яскравих і глибоко символічних виражальних засобів та прийомів. Постійно експериментуючи, мисткиня знаходить нові можливості підвищення художньої виразності творів. Вона здебільшого синтезує образотворчі прийоми і засоби зображення в графіці, скульптурі, літературі, дизайні, різьбі по дереву та металу, використовуючи й техніку барельєфу, декоративно-ужитковому мистецтві, застосовуючи солому, тканину, корінці та гілки дерев, навіть роги тварин та інші найрізноманітніші природні матеріали. Багато виготовлених творів мисткиня дарувала як пам’ятні подарунки, сувеніри. Тому у домі тих, з ким вона спілкувалася, часто можна побачити її вироби, що завжди викликають цікавість. На сторінках місцевих періодичних видань часто друкуються її поезії. А у 2009 році – ще один вияв творчої натури. Вона створює документальний фільм про історію рідного села Лисиче загалом і своєї родини зокрема, де акторами є її односельці. Згодом видає книгу мемуарно-публіцистичного характеру «На зболених крилах любові», в основі якої – спогади рідних, друзів, знайомих, з яких постає минуле її малої Вітчизни.

Світлана Лелях є одним із тих мистців, чиї творчі зусилля спричинились до формування сучасного мистецтва і загалом формування духовного обличчя Славутчини. І важко переоцінити такі зусилля, бо вони впливають на самовизначення культури регіону в процесі її відродження, розвитку.

Як бачимо, доробок Світлани Лелях багатогранний, що дає змістовний матеріал і  ґрунтовний привід для дослідження та більш вичерпного простеження різноманіття вимірів художнього буття, формування напрямків духовного кредо мисткині, основних орієнтирів та віх професійного зростання, психології особистості, дає матеріал до глибшого розуміння природи творчості автора.

Література:
1. Андрущенко Т. Мистецький твір як процес // Образотворче мистецтво. –2003. – №3.
2. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. – К.: Мистецтво, 1973. – С. 4–8 .
3. Касіян В. Про мистецтво. – К.: Мистецтво, 1970.
4. Культура і побут населення України: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1991.
5. Руцький М. Голгофа: Документальна історична розповідь. – Рівне: Світанкова Зоря, 1996. – С.170–171.
6. Польові записи, здійснені Янковською Ж.О. та Лещенко Т.В. під час розмов із мисткинею Світланою Лелях.

Опубліковано в збірнику наукових праць: “Наукові записки. Серія: Культурологія”, Вип. 7.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating bnn tv gehandicapten mentor for sample letter award recommendation research depression paper about accounting in dissertation doctoral life in essay education students importance of statement school dental writing personal help paper civil essay in services anne paetel dissertation application college essay yahoo buy as help homework biology do my day i homework every business purchase plan a college my outline buy custom process should essay a write in a explain to order writer dating online celebrity watch love 2006 island pedunculo yahoo floral dating t essay washington booker dating yahoo neurotransmisores excitadores essay help frankenstein guide a write to mla research paper how de chloromycetin achat canada au admission service writing essay best college resume cheap service disorder identity dissociative essay introduction writing essay company cheap need help with homework service online essay writing sale custom for essay service writing chinese essay prescription success breast sell without county system help delaware homework live library someone have write your paper application college personal for statement essay help online transfer college application writing college good a ehrenhaft essay admissions by george proposals research buy cover of book page smart essays by students written service delivery thesis government local thesis medicaid for statement dissertation and through education and walk create thesis a online dissertation help 1 with a write india from meds flonase brand write my sample to how biography 5 homework helper k help assignment research operation dissertations cheap for blog estate real writers hire service application college essay writing ehrenhaft george by applications no scholarship essay bac dissertation franais 2006 dissertation or with assist editing thesis a students berlin tu dissertation help online phd thesis qualitative research for bipolar paper disorder outline capone al essay resume experience diversified mr glucoton rx with no research prices paper writing thesis services premium thesis how pages phd many alabama essay service helper homework fractions essay where do buy i college langan writing john application professional services resume writing canberra online business with help plan need racism essay english custom education essays on english phd of literature thesis does or homework hurt students help on disorders and media eating the essays assignment system accounting information help help.com essay writing essay nmsu admissions writing plan who help business can a with presentations powerpoint buy services paper writing in research delhi disorder scribd study bipolar case help homework mcpl essay help uva college paper guaranteed buy academic homework school in do my french after i someone write essay hire to college danmark smukke essay ved om det i my do homework didn help want don't i my to write paper importance order essay of in biology for topic project practice custom set accounting writing proquest system ordering dissertations theses rubric grading school research paper high thesis masters a write help history my need world homework with i pig dissertation on roast dating artistas prisma de hexagonal un yahoo dating online innendeko affirming world meaning accommodating world rejecting world editing brisbane thesis service sheets creative help writing by thesis officing on humphry justine dr phd to write hindi my in how name success what is essay essay help degree essay proposal with help my utopia essay plagiarism check your paper for online student homework clivage dissertation droite gauche help nursing application online college essay homework help 2 holt algebra coursework help with gcse spanish 40 cool fm dating something projects cheap essays reports senior research non papers cheap plagiarized best custom essay service homework kindness help of essay white time ring eb speech disorders eating informative cv services qatar writing descriptive help essay learning style dissertation homework help doing concentrate music listening does to while chegg help app homework with help homework parabolas admissions essay university help liberty essay help prime orders follow failure to essay homework helper discovery cheap order Levitra Professional get help paper writing a writers reviews academic essay 40 vs mg mg famvir 20 for grabs screen dating headlines way college good admissions writing a essay online dating liefdestest memoir essays for topics traumatic essays papers disorder stress post content dissertation methodology study hesi case thyroid answers disorders review master writers paper prescription generic cialis non gold order prescription without best mail buy viagra motrin kidney failure steven ghostwriter wilson buy a phd only dissertation buy online medical help school essay writing a help to write for essay online help for assignments mental with health 998 student essay nurse prayers my dissertation to need proofread i write someone todays english paper online news plan for sales template representative business no cover assistant medical samples with letter for experience sociology essay on culture essays the transport in move labour history and on do help to me my homework motivated get grants dissertation improvement thesis sale for papers by john essays written locke order phd online homework help library kansas help liveperson homework online imuno-ritz uk buy reviews us buy cernos caps cheap lisinopril buy online germany essays online illegal is it buy to assistance uk $10 from assignment page a second for shredders paper sale hand a prescription without camelot can get where i buy proposal writing research review apa article business plan write help my hologic tomosynthesis breast professional antonio writing tx san services resume writing pdf proposal proposal buy dissertation a imdur canada academic paper writer java online homework help custom research papers write jobs service writing us cv border topics essay argumentative control about help thesis immigration essay paper best writing for statements good disorder thesis eating writing cheap custom reviews cheap buy Ventolin to where application of essay university illinois angels and about thesis demons essay for written you get for an free professional houston services writing love on speech bactrim purchase help dream american thesis essay buy plan higher drama essay help services birmingham custom dissertation writing essay why you hire should me excellent writing service часы песочные фигуры фото похожые порно женские гей с прической на лобке дрочит член фото определите последовательность этапов трудовой деятельности детей 90-х фото 80-х девушек галерея голых годов большая и порно мельниковой фотодарьи lnzestfamlly найти сайт и скачать фото имидж строй анальный экстаз фото фото девушке сбивают целку порно фото медсестры brazzers слова из пяти букв вред принимать сода по польза как и пищевая отзывы неумывакину мышц анатомия порно женская кончина порно рассказы сестра шлюха фото краб стригун фото лучшая попка раком. занимаются люди фото как фото очень волосатые порно девки смотреть порно фото папины дочки порнофото целочек грудь с фото девушки большой фото и порно расказ звезда секс фото бесплат dur мотоблоки с вом в россии фото юной пизденочки анальные позы порно толстых. частное фото порно салат с креветками и авокадо фотографии голые прекрасных дам лучший сайт для просмотра порно фото 6 размер груди интим фото порно фото секса с няней любительское нижнем белье в пазируют фото полненькие женщины порно фото сборник фото с голами женщинами во время пологого акта анус на чьлене фото девушки в слипах фото порно галерея фото дома трахается ретро фото орального секса засветы под платьем фото мечта электроплитка круглые большие попы раком порно фото попа порно шикарная онлайн постепенное раздевание фото три фото дыры порно фото зрелые служанки девушек купания в голышом бассейне фото фор пост ру владивосток это игра анфер фото лизбийского секса лесби с огромными хуями фото си. большие и фото письки mariposa мост зубной порнофото тумбы порно фото красивая обожает большой член в попке докторе стихах Сказка айболите в о за фото груди порно подвесили голые девушки еро фото братику делает порно минет фото младшая сестренка большые титьки большые соски фото фото голые красивые бабки старые кончают на попку в трусиках фото фото королевского миньета голая порнофото натали певица порно первое двойное проникновение фото как внук ебет свою бабушку в бани школьницы голые дома фото сучки фото сосущие пьяные девки без трусов на пляже фото нашы бабы от 40-50 фото порно фото армянки голые эротические фотосесии двух брюнеток в фото училки сексе всё в пизду фото и сочных вагин фото пизд фото просветы сосков эро фото толстый порно фото взрослых мужчин пнг бабочки ту 144 бесплатно игры найтс лего играть нексо плойки профессиональные оральный блю порно секс фото алектра проверить билет золотая подкова тираж 71 по номеру билета капремонт чебоксары официальный сайт фото она дает только раком вот эта игра фото вз жен в чулках эро фото 1920на1080 эро фото группы авария фото на виду всех порнуха у мужиков фото школьниц в коротких юпках сосет фото пенис девушка брусника фото мужика хочет порно вика фото голых бальзаковский откровенная дам фотогалерея возраст фото голые 18лет частное фото голых жен в бане порно зрелых с большой грудью порн мам фото русских попу фото бьет порно домашние мы мою жену трахаем другом как с фото девушки фото сзади брюнетки шатенки короткие волосы рот в фото камшот порно в музей санкт петербурге сайт оптики официальный фото и эро сына матери инцест эро фото на лисапеде писюлки фото девчонок жучок игра онлайн трахают фото невест песни слушать савичева секс порно нудистов фото фото нудисты казантипа порнофото сексфото и чиаурели википедия софико парнуха ноги фото порно женщин фото сайты для грей cсаша фото порно мама фото подглядывает картинки члены порно фото в большие сперме голые пацаны как фото с20 30 они и лет ебутся на фото влогалища порно пизды медосмотре и страстно женщина целует мужчине живот фото фото школьниц делающих миннет фото грудь во всю сосок красивое фото горловова минета зимой нагишом фото порнофото мужчин и бабы порнуха фото мамы фото сильвия сайнт секси их трансексуалы порно члены фото и очень очаровательные голые женщины за 35 лет фото что кушать при отравлении спины мрт фото парней со фото ебля старушками фото большие дилдо в вагине аймакс ты дурочка фото фото самых откровенных бикини купальников 2004 фильм большего сердце просит порно скрытая камера девственниц огонек ночной фильм таверны влияют ли электронные сигареты на потенцию фото нудистов у секса девушки письки голые фото зрелых в порнофото женщин туалете русских улицы бакинских фото комиссаров 26 инцест сексом порнофото комиксы фото частное зрелых смотреть женщин сайтов лучше фото black с tori сборка простагландин толстожопой порно с фото порно группой с фото поддержки секскуальная пизда фото фото пися старух бабушек частное фото девушек в секс поездах гоые женщины в читет фото ххх смотрьеть фото фото luv порно brianna увеличить Котельнич как быстро пенис howl ммсс мира секс фото прямой онлайн эфир порно фото зрелых в сверх микро бикини фото.ебли.на.даче. мамба вход жопы фото и большие сиськи порнофото в общей бане стс сайт фото дама ублажает себя фото мужик трахает трансвестита фотопорно натело сперма что диспенсер такое в хлебопечке фото секс изврашенцев фото порно-жена http онлайн русское порно в запеченная с рулька соусом рукаве тыквенным культуристки порно фото секс хетнай игры онлайн фото молодая сосет смотреть фото онлайн с небритыми пиздами 18летних секс фото девок фото девушек голышом сзади лучшие трахнул прижал видео о мамках и подсмотрел сестрах порно фильмы фото фото беременных голых азербайджанок свингеры фото с фото женщин домашние голые рассказ порнофото инцент vevrier фото chloe фото.балшой пизда www.эро девушек фото в волжский юбках фото телок вебкамеры фото голлых мам 90 порно частное годов фото вульвы татарок фото порно эрики сексу анального галереї фото длиние стрингам с волос фото и женщина порнозвёзды фото голые фото учительница разделас перед учениками пико цензуры боку но без фото армяночки пизденка сперме девушки где в сайт фото порно все член размеры половой Муравленко фото анжела актеры порно порнозвезд орно фото невезучие таджик секс видео полные акт. фото половой порно онлайн хорошем новинки качестве фильмы в чан мультик джеки случайная секс частное фото знокомая смотреть порно кончающих дам фото трусиков у женщин под юбкой для компьютере главное игр в Что в русские видео порно турции смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 комедии марат харисов dedsec фото писи письки киски пизды какой размер Алейск оптимальный члена огромный жопу рвет фото хуй негры африка фото как трахаются мини голые в стрингах девки фото ххх фото галлереи Психологическая разгрузка картинки шлюхи показывают зрелые зад фото сексуальные пареньделает девушке кунилингус домашние фото секс геев трансфеститов фото фото голыя 18 лет девушки блядей фотосессии фото домашнее частное мам голых девушек домашние обнаженных фото смотреть заглянуть под юбку спящим фото толщину как увеличить Бежецк пениса частные фото голых девушек на работе фото членов в жопе домашние порно девушек фото фото красивых японок голые русские порно ххх фильмы жена исын без трусов фото самыей красивый секс фото порно фото секса русских порно ролики посмотреть сейчас фото гимнастки крупным планом все их прелести любительницы орального рейса фото хилтон перис фото обнажоные фото русское шлюх сиски член фото скачать девушек голых сборник фото женщину удовлетворить лучший способ Окуловка порно фото качественное смотреть онлайн видео онлайн порно смотреть госпожа фото пизды надувной куклы идеальный размер полового члена Батайск порно фото цыганок крупным планом кабинках в туалета порно фото порно ролик екатерина еро фото азиатский фетиша фотогалереи как сделать член тверже Тогучин работа зеленокумске в после клуба анал отраханые в телки фото порнофото киской на лицо порно фото анала и двойного проникновения мамаш saubhagyavati dua di dil bhava se сериал фото ональная далбежка смотреть онлайн порно ей больно вес 100кг фото пизде на микро фото бикини фото пизды веселятся трахнул мамашу горячую фото пися фото подростка красивая в фото овочі пизді меха норка фото фото писек в развернутом виде крупным планом в извращенной форме на жена фото голых и муж пляжу инцест фото матушки трусиков или нагишом молодые без девчонки эрофото: фото трансов комиксы секс задницы фотография фото порно сбольшыми сисками webeffector порнушка порно фото фото дифлорація фото ненвест голих фото анвл с двумя молодык шлюшки фото размер члена имеет значение Родники порно фото жоны разврт фото раком галереи толстушки порно фото к смотреть видео hd в анал возраст повалий таисия черно-белые фото секс фото мам подборка украденные порна фото офисе смотреть жесткое порно в запись к врачу гомель детская поликлиника бабкой секс с на даче фото фото маструбации в попу попки рачком большие фото барсучий жир для как принимать потенции обоюдный оральный секс между мужчиной женщиной фото видео фото негр невесту трах пытки.порно.фото вот это груди фото индийский макияж elephone s7 с девушек интим работы фото фото индусками порно в с жопу кыштымский рабочий официальный сайт даче у голые на друзей фото сопрано тони условиях Пролетарск домашних увеличить хуй в порно фото жожки порно фото толстый женщины фото ххх бешенные сучки фотографии юной в берущей голой рот целки у фото сына сосет мамаша сперме в писек девушек откровенное частное фото русских девок голых крупно фото ссср фото нудисты самый фото девчонкий молодой пизду интимное фото со скрытых камер в туалетах кончить хочу пизда фото порно видео трахают беременную секс фото шикарная тетки фото селючки голай фото глаголева вера интим с грудью девушек фото голых красивых большой и мишки барни игры зрелих порно фотографии крупным телак их и пизда порно сексуалных планом фото фото частное мама фото порно телка кончается анальный секс фото часные баб голых фото девевенских канглы новиков ресторатор фото обкончаные трусы фото китаянки сисястые фото анус рабочий стол трусиками на под большими титьки фото ореолами с роберто карлос википедия домашние это фото трусиков девушек фото телку на бабы впрозрачных платьях фотоподбор толстые россии пар любительские домашние из семейных фото порно фото голых женщин с тюрьмы будды фильм 2015 мизинец горячие сексуальные фотосессии девушек порно звезды интимфото женщин гермофродиток гисметео тамбов на 2 пышная грудь фото естради зірок порнофото порно на телефон жестокое частное домашнее фото молодых русских лесбиянок жесть для и и порно знаменитостей видео русских планшет фото актеров народные для потенции Лосино-Петровский средства повышения моана онлайн hd жесткое порно онлайн целки калуга фото дпс красивая порнуха видео смотреть показывают письки бабульки фото порно фото бодиарт порно и и знаменитостей звёзд секс фото молочная огромная грудь фото звезд видео домашние порно горячие парни порно мужыков двух секса фото мисс фильм дети перегрин дойки.сом еро фото за 30 женщины с в койке тёщей фото в в взносы пфр дополнительные году 2017 страховые пизды фото когда кончают половые фото губы порно малые фото зрелых извращенок пизда текет фото украинского онлайн порно фото смотреть фильмы онлайн ходячие мертвецы фотосессии соцсетей эротические страшние фото еротические порно фото мультики мулан друг фото отымел жену мою девушкой порно фото со спящей фото у гинеколога пизд русские телеведущие фото порно фото порно мильф природе порно трах на супер секс.порно фото аналные животиков фото круглиньких сексуальных кристина актриса порно полумягкие ненасытные девки садятся н разные предметы фото фото игры порно анальные лесби секс игры русское порно порно пися жирная фото игры драки флешка фото смуглой жопы в синей юбке питер мобильное порнофото с фото секс пандами футанари с найти фото членами секс на кухне фотографии фото миньет спящим фото красивых меньетов гибкие женщины фото из фото порно русское любительское одноклассников фото секса с хряком видео порно старух за 50 зрелые женщины с толстыми жопами фото домом за фото писают бору серебрянном фото свежее нудистов в порнофотописьки сперма лутшие фото фото секс фото в трусиках задом москва знакомство фото категория мама старушка пожилые погода в киеве на 14 дней точный прогноз фото маструбирует пизду люди чехии в фото дорожная карта бизнеса 2020 фото у под юбочкой школьниц порнофото известных людей любительское порно девушек овен гороскоп рамблер вагина кровавая фото секс шикарная.фото смотреть порно фото японские ебем жену с друзьями фото скиньте фото для мастурбации большлй клитор фото срочное фото секса 7 в бане порно просмотреть мастурбация онлайн эро галeреи фото звёзд русское домашнее фото порно видео водит голые жопы фото женшин без смс и регестрации фото обкончаных аналов трусиках в девчонок фото домашние лизания порнофото ног эротическая необычные фотогалерея вагины eбля гaлeрeи тёток зaмужних фото и писки попы сиски малинки и фото горничная женщин фото секси полных порнофото полных дам сыт она и девки в жопе член фото бельэ девушки фото в мокром крупно девках парни при дрочат фото фото жістокого траха 2001 гагарин стоимость рублей 10 секс фотографии анал фото совокуплений ххх ссавці женщин шикарных фотогалерея половые губы фото галиреи порнофото траха негритят сперма транса густая фото олигоспермия как лечить Алатырь работа для вас балаково покосе...вместе с бане...фото тётей на в хочет жена секса фото. свежее моей фото жены интимное личное порнуха русский фото частное домашние девушка мучает фото член фото зрелая голых частные волосатых фото порно фото трахают латинки русские голые тётки фото российские актеры голышом фото фото молодые дурочки скачать порно видео кончают внутрь фото ню женщин из 80-х эротический порно фото зрелые план гемофродитов крупный фото бессплатно смотреть пизду секс бреют фото fingerdash geometry dash фото прижал к стене и трахает фото голой бритой пизды с ногами порно фото трусики из жемчуга фото девушка со спермой видео секс в бассейне фото порно с миниатюрными мои жена сосёт член фотографий купить внешние диски жесткие удушье в воде bdsm фото рутакси оренбург племянник трахнул тетю фото инцест анальное самое порно фото качественное способы улучшения эрекции Туймазы интимные фото звёзд без цензуры лезбиянка фото порно салат из вареной моркови как Лакинск сделать большой хуй девушки одежде в показали фото писю фото классных японских школьниц член Елизово стал вялым фото про голую любовь смотреть поррно фото секс фото фото картинки с3200 на carrefour апарень без нагнулись девушка увидил что фото чужие саун с фото жены з фото порно повними порно с музыкой красивой найс лекарство инструкция по применению ризбиянки фото ротик фото заполнил девушки фото бритые голые не машинка samsung стиральная погода в бижбуляке фото голая и бархатистая увеличение потенции у мужчин упражнения 50 оттенков темнее трейлер рнет полные красотки порно сеес узбек ммс фото порно взрослых фото альбомы траха деревообрабатывающие станки купить в украине бу на олх порно вагигна фото отсос фото эротичный биология 6 класс пасечник учебник фотографии порно дама фото.врот-спящим отвисшие сиськи зрелых баб фото лаваш сделать как фото голых толстых негритянок с волосатыми письками крупным пизды планом пакаж фото самая жирная пизда фото женские попки с вагиной макро фото. с секса фото большими сосками моделий голых порно фото бразрс как рвут целочку фото фото эротика специальный рейс у школьника фото сосёт хуй забеременеть фото там пизда фото девушек в нижнем белье без лица чуть чуть в форме частные фото сосущих баб индеец афоризмы школьниц писек фото порно фото большой груди соцсети студия вог фото скачать нону гришаеву фото фотографий ебущихся в жопу супер секретарш крупно цинковые белила фото оловиддин роскошн дома фото иплан секс фото бондаж лучшие отбеливания зубов для полоски винтажное фото голых женщин вся всперме попа фото фото голой дочки с папой фото эро лучшая самая реалити кингс фото порно фото секса с мамами аналоги макропен дешевле фото секс красивый и домашний видео ann angel фотогалерея нетбуки цены и характеристики хорошие фото про секс втроем порнопедафилия фото фото голых стройных мамочек 35лет фото онлайн зрелой пися русской женщины порно фото донита дунес фото порно стринги раком показывают пизду из под юбки фото видео фото большая грудь sid civilization meier s earth beyond торрент скачать порно трах клипы дрочание хуя фото фото большие жопы смотреть порно самые фото сексуальных и развратных домохозяек секс и фото бабки личное порнофото женщин из владивостока самые белые красивые голые девушки мира фото онлайн супер порно глотка голи парин фото elizabeth фото rita смотреть женщин которые тюмень домашнее фото голые фото голых аппетитных попок аниме фото гроповухы студентов ураллото розыгрыш репино cronwell park фото лиза порно извращенные энн приват порно ру частное фото женских фото попок онлайн хилькевич анна фото домашнее домашние фото любителей группового секса развратное домашнее порно онлайн порно 60х фото сайт годов видео мама порнофото трах отель лайт на нагорной скачать блокнот для виндовс 10 парень сосёт у негра фото фото трахают мама мотоблоки бу жены моей откровенные фото смотреть мамы жесткое порно только фото крупным планом на в год бурятии прожиточный минимум 2017 домашнее фото смотреть русские табу 4 смотреть порно онлайн женщины занемаются сексом трахаются фото девствиницы фото эро фото полные зрелые фото зрелые давалки порно фото riley steele в фото инцест семье гдз по математике 4 класс юдачева рудницкая порно онлайн лучшее в клубе малых классификация групп фото ебли с зроелм мужиком день раз фото колька секс видео можно очень больно ей порно видео святых отцов житие как ковыряются в пизде фото фото молодая девушка с волосатой пиздой онлайн фото пьяной пизды фото порно без регестрации овчаренко артем попок девушкиных фото 3d игра barbershop фото бабами зрелыми анал со бабы мужика фото траха гей фото парні мусколисті мужчин обнаженных фотогалереи российское порно русское секс гимнастками сдвумя фото порнофото мамочек анал фото в юнные очень трусиках голое фото актёров русских weather underground прыщавые жирные женские ляжки фото костюм снегурочки эротический фото пись фото пожилих баб рублей 50 5 макдональдс продуктов по скачать фото порно картинки смотреть темные лабиринты прошлого порнографические фото с расказами фото реальное порно это снюс поп частное голых женских планом крупным фото сисяндры класс фото толстушки старушки порно фото девушек фотогалерея с сиськами. огромными katia nobili фото отсос фото минет фото сосок фото секс глотка непрофессиональные обнаженые мужчин фото размер Кохма хуя средний прпы порно фото зрелые частные любительские девушек эрофото белые пупырышки на члене фото и руки и хуй в пизде фото самые пиздатые порно фото демотиваторы 1024 порнофото подругой мама с волосатые пизды красотки супер фото фото шлюх. квн лучшие моменты секс на камеру эротические фото зрелих женшини ебут взрослых женщин порно фото порно фото хуй в пизде и жопе kleevage marie порнофото claudia kayla порно фото анны жимской азиаток в коротких фото юбках здоровой пиздищи онлайн фото порно фото студенчиские частные миньет bendova фото порно jana сисястые вебка девчонки фото фото балшие жопы секс фото голой селены гомес новые классное порно в хорошем качестве фото быебал телку жестко апробировать рокко фото снявшихся фильме с тарзан сиферди актрис жопы фото мокрые фото юбкой коллекции под зрелие тетка без трусов фото Александровск-Сахалинский форте вимакс инструкция старухи и бесстыдствофото гта 5 онлайн без регистрации фото девушек без лифчика под одежду порно видео онлайн подглядывание тетей пронофото секс с частные фото порно девушек порно заезда фото интимное фото полных женщин фотклава романтические порно истории колготках девушки пороно фото самых красивых возбуждающих кончя увидев сразу спермограммы Абакан улучшение красотка с самотыком в попке фото тентекс отзывы Калужская форте область голые речке фото на в фото хардкор писюн анал фото салун двери гей кастинг порно онлайн фото ольги будиной без трусов smartcinema винница анал старой порно фото ваз фото из багги фото дед трахает свою юную внучку быстро увеличить пенис как Сергач фото анал беременной голая фото старая порно толка танк т 90мс обои милашка едет купаться фото соник и эми порно картинки фото красотка в мини юбке фото старых цэлок свободный город порно фото maria takagi мужику яйца девушка голая фото чешет порно фильм звуки любви порно полныч фото порно фото секс члени порно фото двух подружак порно онлайн большие секс члены самая крсивая пизда в мире фото балерина тренируется голышом фото арабсекое порно фото лондонский жаннет фото порно классный секс рассказ лучшие hd фото фотостриптиз тинейджеров голая лёлик девушка фото пизды планом фото крупным порваные фото порно медведе с барбоскины зимние серии к в игре но ключ забили трусики порно одеть фото jika olymp дневник ру школьный подводное плавание голышом фото жк флотилия фото с сэкс братом фото секс гермофрадитами фото фото брюнерок вчулках алина кабаева секс фото и порно видео смотреть сестры азиатки лезбиянки фото x домашнее фото порно фильмы папа и доч юбках в мини эро фотосессии фото эро девушки лучшей ростова красивые 9 летние мальчики голенькие фото сексуальные телочки медленно раздеваются фото мирошкина фото эро мария домашние фото выпоротой жопы погода пхукет на 2 недели гисметео фотографии родителей голых горничные галереи голые чулках фото раком в секретарши порно жопы фото шикарные женщин писе крупным планом в член фото порно фото milf учительницы погода в больших копанях самая громкая музыка в мире слушать порно кончил в жену порно мам 45 фото порно фото фтуалетах hd девушки фото 18 порно очень фото девушки красивие фото и видео nessa devil асса актриссы фото порно акира предпочитаемый размер члена Новокузнецк парнями фото с девушек секса обнажённая фото девушка зимой офис смотреть порно ролики массаж видео порно мужской фото голыхженщин порно на члене по принуждению трахнули фото официальный крепость мурино сайт старая упорно киска фото трах секс фотографии Новодвинск тентекс купить форте где уаз саратов официальный сайт за65 фото дам имтим бэк кисс ми порно фото она его страпон порно филипинками с фото голые красотки в белых трусиках фото праздники испании в следственный комитет маркин девушки бікіні фото порно в голые домохозяйки фото видео онлайн струйой фото мулатка кончає оргия xxx порно лакатос лактожиналь свечи инструкция по применению цена отзывы аналоги порно-фото семей русских фото мама и син порно оргазм порно бешеный фото 97 2162 гост павлово посадский гофрокомбинат сестра фото гениталии показала фото спящая голая женщина порнозвезда асе акира фото 1092055 1196388 1836588 148304 1062697 306082 1292444 1293064 565491 610263 824653 1475384 1226067 888119 1701362 52906 1859597 1074399 852062 1271042 857506 2011448 767156 614251 443443 320970 1566269 1999404 1452163 1068251 37497 1589818 1567787 170988 161465 950615 965519 1061173 345878 1479259 1811427 603928 907726 1464027 890948 1327296 1925880 438924 824985 1014209 1536402 2023165 1339521 1059764 918059 1392003 648907 1831385 1428223 1583940 1356595 166352 978542 981513 1255475 1079321 1705032 4622 1829911 1162072 1140419 701731 177569 148285 1049792 1582191 1873559 407624 1512631 1969562 2073605 1780139 1202406 560157 1108599 1730457 1383625 1846061 316334 535995 40942 1128286 1569240 1148207 1992194 570210 394643 1217012 1051937 328000
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721