Яка етнічна політика потрібна Україні?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Протягом двадцяти років незалежності Україна залишається квазі-модерною державою і квазі-нацією[1]. Квазі-нацією тому, що збереження регіональної, а подекуди радянської ідентичності свідчить про незавершеність процесу формування нації[2]. Недавнє прийняття закону про засади державної мовної політики спричинило більше проблем, ніж їх вирішило[3]. Це повертає нас до питання, винесеного у заголовок: яка політика у сфері етнічних відносин та будівництва нації потрібна Україні? Чи зволікання у цій справі може бути прийнятним?

Етнічна політика – це дії держави у сфері відносин поміж етнічними групами. Етнополітика є там, де у державі живе більше ніж одна етнічна група. Таких держав – переважна більшість у сучасному світі. Кожна поліетнічна держава має відповісти на питання – як будувати відносини між більшістю і однією чи кількома меншинами? Для нових держав не менш важливим є питання про те, яку націю будувати – етнічну чи громадянську? Відповіді на ці питання визначають яку етнополітику проводить держава.

В Україні мешкають представники понад 130 етнічних груп, що свідчить про те, що наша держава є поліетнічною. Очевидним здається те, що зважаючи на таку велику кількість етнічних груп, керівництво держави повинне мати чітке уявлення про відносини між цими групами, їхній статус і тип нації, який влада хоче мати. На жаль, у нас немає чітких відповідей на ці питання, що вказує на неготовність чи небажання еліт такі відповіді давати.

Етнічна політика може бути інклюзивною, тобто формувати націю, інтегрувати суспільство і будувати загальнонаціональну ідентичність шляхом залучення представників усіх етнічних груп. Або ж вона може бути ексклюзивною – досягати тих самих цілей шляхом виключення представників якихось етнічних груп. Відповідно до того, як самі українці ставляться до своєї держави, політичних інститутів та сусідів залежить цілісність суспільства і його єдність. Власне питання будівництва нації на етнічній чи громадянській основі до сьогодні залишається предметом дискусій як серед дослідників так і політиків.

Моделі етнополітики

Які є моделі етнополітики? Загалом можна говорити про дві широкі моделі, що мають різні прояви. З одного боку існує ліберальна, інклюзивна модель, відома під назвою мультикультуралізму, що в різних варіантах зустрічається в Пн. Америці і багатьох країнах Західної Європи. Її суть у підтримці культурної різноманітності, рівності всіх етнічних груп, що проживають на території держави. Крім того держава створює більш сприятливі умови тим групам, які цього найбільше потребують. Протилежною до ліберальної моделі є репресивна, ексклюзивна модель у таких проявах як асиміляція, депортація чи етнічні чистки. Репресивна модель була характерною для імперій, тоталітарних чи авторитарних режимів, в тому числі для СРСР і багатьох європейських країн у міжвоєнний період. В більшості пострадянських країн виявляється якась суміш ліберальної та репресивної моделі у різних пропорціях. Так, з одного боку більшість пострадянських держав не створюють обмежень для здобуття громадянства, забороняють дискримінацію за етнічною ознакою, але з іншого боку не роблять ніяких дій для підтримки малих народів чи нових меншин. Таку суміш можна назвати  гібридною, пост-репресивною етнополітикою.

Народ України пережив усі прояви репресивної етнополітики в часи СРСР. Для громадян України усі залишки такої етнополітики органічно неприйнятні. Але проблема в тому, що політику здійснюють еліти, а українські еліти мають тільки радянський досвід здійснення політики. Вони вже не вдаються до репресивних дій, але й не виявляють бажання вирішувати важливі питання. Невизначеність з концепцією етнополітики, яка ще досі не прийнята парламентом, є свідченням такої нерішучості.

Якою була українська етнополітика впродовж усіх років незалежності? Здається вона коливалася між ліберальною та пост-репресивною моделями. Але по суті вона була реактивною – рішення приймались як реакція на певні події. Невизначеність щодо форми і методів здійснення етнополітики не може вважатися прийнятною для поліетнічної держави.

Моделі нації

Які є моделі нації? В науковій літературі пишуть про дві моделі – етнічну і громадянську, яку в Україні часто називають політичною[4]. Етнічна нація в своїй основі має етнічне ядро і етнічну культуру, що стає основою для національної ідентичності. Будівництво етнічної нації у поліетнічній державі ускладнюється проблемою меншин. Їх виключають з громадянства, як це зробили з росіянами у прибалтійських країнах, асимілюють – як це робили з українцями в Польщі чи Румунії у міжвоєнний період. Траплялися й «етнічні чистки» – як у колишній Югославії, але такі випадки пов’язані не так з будівництвом нації, як з розпадом і утворенням нових держав. Будівництво нації на етнічній основі, або проект українізації, який намагалися впровадити національні-демократи на початках української державності не спрацював. Хоч цей проект і не мав на меті виключення чи асиміляції росіян і російськомовних українців, він не зумів їх залучити до українського етнічного ядра. З групи російськомовних громадян України, (частка яких станом на 2008р становила 37% населення країни) лише 40% погоджувались з думкою про те, що нація має бути сформована на етнічній основі[5]. Натомість варіант формування нації на громадянській основі виглядав привабливіше для 44% російськомовних громадян України і 35 % україномовних громадян, що разом дає 79% населення України. Отже більшість і російськомовних і україномовних громадян схиляється до громадянської моделі нації. Така модель передбачає спільні політичні і громадянські права, спільне громадянство, територію і спільну культуру і ідеологію[6]. Як бачимо ця модель підтримується переважною більшістю російськомовних і україномовних українців,  але вона не підтримується російськими і частиною українських еліт, які намагаються переконати українців і весь світ у тому, що росіяни і російськомовні українці становлять окрему спільноту в Україні. З 37 % російськомовних громадян України лише 23% відносять себе до російської культурної традиції, тоді як абсолютна більшість (86%) вважає Україну своєю батьківщиною, а переважна більшість 72% повністю, або скоріше вважають себе її патріотами. Ці дані переконливо кажуть про те, що переважна більшість росіян і російськомовних українців не відділяють себе від української держави. Ці дані підтверджуються опитуванням 2012р., яке виявило найвищий після референдуму 1991 р. показник підтримки незалежності України. Якщо в цілому 64% громадян країни підтримали б незалежність, якби референдум відбувся у день опитування (10-12 серпня 2012р.), то в регіональному розрізі картина виглядає інакше. Так на Заході підтримка незалежності становить 93%, у Центрі – 77%, на Сході – 49%, а на Півдні – 36%[7]. Ті самі відмінності побачимо у питаннях зовнішньополітичної орієнтації, економічної інтеграції чи військово-політичних союзів. Отже регіональні поділи по лінії Схід-Захід залишаються виразною ознакою політичних цінностей українців. Чи є вони перешкодою для формування спільної громадянської ідентичності? Чи треба їх долати?

На перший погляд здається, що чим більш цілісною є нація, тим краще. Врешті національна єдність визнається необхідною умовою успішного транзиту – переходу від авторитаризму до демократії[8]. Попри існування регіональних відмінностей є цінності які нас об’єднують. Це перш за все ставлення до України як своєї Батьківщини і визнання себе її патріотами. Беручи до уваги результати згаданих вище і багатьох інших соціологічних досліджень, варто сказати, що свідчень розколу України немає. За даними опитування на тему «Рік після Майдану: настрій громадян України», проведеного Національним інститутом стратегічних досліджень у листопаді 2005 року, на питання «чи вважаєте Ви Україну своєю Батьківщиною» ствердно відповіли на Заході України 97% респондентів, на Сході – 85%[9]. Ці та інші дані підштовхують до таких висновків: 1) Ми маємо спільну громадянську ідентичність. Біда в тому, що цього не бачать в Росії і не хочуть бачити окремі політики в Україні. 2) Ми інтуїтивно схиляємося до громадянської моделі нації, яка також формується в Україні. Ми напевно ще довго будемо дискутувати про минуле і майбутнє, але ми визнаємо себе громадянами України і бажаємо жити в цій країні. 3) Ці дані не повинні заспокоювати і вони не кажуть, що у нас немає проблем. Їх достатньо щоб повернутись до питання про вибір етнополітики, яка може сприяти процесу формування громадянської нації, а може й загальмувати, або й зупинити його взагалі.

Яка політика у сфері етнічних відносин потрібна Україні?

Відповідь на це питання очевидна. Нам потрібна активна державна етнополітика, яка дозволила б зберегти регіональні ідентичності, але посилити спільну громадянську (політичну) ідентичність. Така політика може відштовхуватись тільки від ліберальної моделі етнополітики і громадянської моделі нації. Більшість проектів, які були подані окремими експертами чи установами виходили саме з таких уявлень. Чому ж тоді жоден з проектів не був прийнятий, а дії влади не відзначались послідовністю і рішучістю? Виглядає так, що ні минула ні теперішня влада не має політичної волі щоби зважитись на ці кроки. Політики в черговий раз намагаються розіграти «націоналістичну карту» – мобілізувати людей на свою підтримку через прийняття недалекоглядного закону про мови, що посилює існуючі поділи і може створити нові. В новому парламенті ці питання лише загостряться. Поява у парламенті крайніх лівих і правих радикалізує політичний простір, що може допомогти владі маніпулювати громадськими настроями, але не вирішить засадничих питань.

Якщо політична еліта відмовляється приймати важливі рішення сама, ці рішення можуть прийняти за неї. Проекти на зразок «Русского мира», Євразійського чи митного союзів не передбачають існування цілісної української нації і України як суб’єкта міжнародних відносин. Якщо наші еліти не усвідомлять цього, у них немає майбутнього. Попри все толерантність українців є більшою ніж ксенофобія[10], тому, здається, що вихід і з цього кута ми знайдемо самі.

 

 

 

 

 

 

Література:

 

 1. Вілсон Е. Українці: несподівана нація. — К.: Видавництво «К.І.С.», 2004. – 451 с.

 

 1. Зварич І. Регіональні особливості етнополітичних процесів: електоральний контекст [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.viche.info/journal/2058/ – заголовок з екрану.

 

 1. Грицак Я. Страсті за націоналізмом, – Київ: Критика, 2011. – 542 с.

 

 1. Колодій А. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні // Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації і Україна. – Київ: Стилос, 2002.

 

 1. Литвиненко О., Якименко Ю. Російськомовні громадяни України: «уявна спільнота» як вона є // Дзеркало тижня, №18, 17 травня 2008.

 

 1. Оцінка стану толерантності українського суспільства: ризики і можливості для формування національної єдності”. Аналітична записка НІСД [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.niss.gov.ua/articles/500/ – заголовок з екрану.

 

 1. Растоу Д. Переходи до демократії: проба створення динамічної моделі// Демократія: Антологія / Упорядник Олег Проценко.- К.: Смолоскип, 2005.

 

 1. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націє творення// Київ, Критика, 2000.

 

 1. Сміт Е. Д. Національна ідентичність. Пер. з англійської П. Таращука. – К.: Основи, 1994.

 

 1.  Шангіна Л. Незалежність країни на тлі й напередодні// Дзеркало тижня,  № 29, 22 серпня 2012.

 

 1.  Harasymiw B. Post-Communist Ukraine. Toronto and Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2002.

 

 


[1] Цей висновок вперше був запропонований західними дослідниками, зокрема Богданом Гарасимівим (2002), Ендрю Вілсоном (2004). Українські дослідники висловлювали подібні думки ще раніше, наприклад. М.Рябчук (2000), а деякі розвивають його напр. Я. Грицак (2011).

[2] Див. Колодій А. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні // Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації і Україна. – Київ: Стилос, 2002. – С. 36-55.

 

[3] Так до початку жовтня 2012 р. російська мова отримала статус регіональної у дев’яти містах на Сході України, а румунська і угорська мови стали регіональними в принаймні одному місті чи селищі. Див. Російська мова отримала статус регіональної в Донецьку. Ліга новини. http://news.liga.net/ua/news/politics/734870-ros_yska_mova_otrimala_status_reg_onalno_v_donetsku.htm

 

[4] Див. Сміт Е. Д. Національна ідентичність. — К.: Основи, 1994. — С.10-27.

[5] Див. Литвиненко О., Якименко Ю. Російськомовні громадяни України: «уявна спільнота» як вона є // Дзеркало тижня, №18, 17 травня 2008.

[6] Сміт Е. Д. Національна ідентичність, там же.

[7] Шангіна Л. Незалежність країни на тлі й напередодні// Дзеркало тижня,  №29, 22 серпня 2012.

[8] Растоу Д., Переходи до демократії: проба створення динамічної моделі// Демократія: Антологія / Упорядник Олег Проценко.- К.: Смолоскип, 2005. – С.37-38.

 

[9] Цит. за Зварич І., Регіональні особливості етнополітичних процесів: електоральний контекст// http://www.viche.info/journal/2058/

 

[10] Оцінка стану толерантності українського суспільства: ризики і можливості для формування національної єдності”. Аналітична записка НІСД// http://www.niss.gov.ua/articles/500/

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

narrative order chronological essay help dissertation nyc essay college download admission writing service 200 Cardura mg Cardura - billig Edison overnight zocor alesse coupon greece 247 rockit do essay essay my do my higher order consciousness essay perspective from tetracycline buy uk dating to awesome extraordinary girls guide men help cheap thesis mla research guide papers writers for of powerpoint dissertation research proposal writing need help i resume for free a to wrappers paper buy rice where apa written in essays style on advice terramycin writer paper cheap term admissions drake essay university dating abbie heughan sam internet banking proposal dissertation on personal essay help college library homework help paul st good essay titles date resume order best nyc resume in yelp services writing topics computing dissertation hospitality management dissertation prescription 36 propecia hour without pinchback homework helper application college best service essay writing Success cheap Breast buy online my i write to cv want college essay with help my my should do thesis i on what paper research writing rubric review british essay writer research loyalty paper customer homework year 5 help maths tech-com in dating center bangalore service paying graduate school service for essays papers writing academic help with dallas professional resume writing tx services sale paper africa balers for south yahoo help homework teaching young help assignment english to learners my hire to homework do i someone where can writing custom phd essay com custom online the homework sites help best review for sale literature with writing free help plan business Glycomet buy generic thesis rewrite my online dating sa fines presentation template for medical powerpoint write name my arabic in phd daniel thesis gottesman essays in cancer essay depression patients diagnosis jordan early nursing nursing among homework economics help Aricept online organizing homework divorced and family daily prevacid dating verastegui eduardo ford 2012 paper order of research osd toronto writing service essay for for examples sales resume summary review editing literature service afterschool classified ad help homework roosevelt theodore essay service writing cv doctors for essay eating disorders argument homework mandy barrow by help primary dissertation strategy expansion for fresher resume engineers format mechanical help handy homework book ptcas essay help meds female script no viagra purchase Wondersleep discount order Paxil - malaysia Paxil online shipping to free where Yonkers buy pharmacy uk essays writing for money dissertation phd buy ladders service cost writing the resume person in written essay narrative first resume mechanical templates engineers for the written holocaust about essays essay world for sale history of purchase real intent estate letter price drops liv.52 homework do my stats writing service medical essay cleanser online noxzema dating someone online pay do class to essay how do to online geometry help freelance content websites writing best help sites chemistry best homework play should my or video i do games essay generator conclusion essays college quality buy check good prlagiarism writing service paper no writing thesis service best buy writers account essay thesis combustion phd dissertation methodology assistance write services resume writing ny hire for writers paper of 6 application letter writing a help persausave essays with homework geometry help in calicut thesis phd online university supplement help with essays marketing for cover manager sales and letter mymathlab you homework on an do ipad can south online newspapers african cover letter assistant buying essay college average length average length page dissertation dating online weinkauf essay i college buy need a to do german homework my a paper lantern buy apa case example review under how to papers write style study on help get geometry homework executive writing resume service seattle an scholarship help a for writing essay of letter intent purchase business sample sims help 2 homework prescription without safe buy roxythromycin order name Tritace generic writing work dissertation help proposal free helper thesis dissertation write discussion to the a of chapter how writing paper the order assignment writing essay uk mg 120 price xenical doctoral in thesis education special speech ideas vote me for why essay is important for of importance an order sample for sales resume manager ciprofloxacin mg 5 letter position for sales cover free coach best dating chicago resume for samples assistants free medical purchase for property of letter of intent real resume distribute without prescription slim purchase purchase tea help greece homework your need with essay help geometry online help a is literary analysis what essay online resume order john lewis essays written authors by famous filipino paper college 7 year homework help french custom purchase essays questionnaires designing dissertation dating process purchase land bangalore in danazol lowest without prices prescription buy cheapest caps homework pay someone do to accounting suaron pharmacy essay paid much professional actors get and do athletes too executive for sales description job alan turing phd thesis acquistare australia furacin in for things school have on medical good resume a to for sales positions cover letter samples homework pages help parents research d1 on paper aging for school writing students resume high maker macrobid 247 generic shop rx with essay help please my paper how write term to my essay phd examples sales presentations powerpoint of for best research buy papers to old how norse in name my write homework julius caesar help paper cheap research service via mail order lisinocor buy essay blue book writer pay essay Femara sale bibliography order oscola une dissertation cause defendre injustice denoncer ou une for pay college papers research vce use coursework essay school assessed headings in rx 200 updating upgrade org write essay my cheapest glucovance order help essay conclusion review to how do dissertation lit a runner kite review movie by essays written james thurber essays scoliosis on esidrix where can shipping i free order essay help anthem rand ayn make cv for my me pictures in name online write my знаменитостей фото квартиры Дома и 4фото 1 слово ответы 1 уровень Картинки майнкрафт скины для ютуба фото music top Фото китти чешир из эвер афтер хай старые трахаются фото деды где порнофото влосатые рыжие Как сохранить в инстаграме фото Игры 0 need for speed most wanted вимакс Реутов форте купить члены огромные фото мужские amg обои в hd раздвинутые женские ножки фото эротика смот порно фото Создать слайды с фото с музыкой игры сксвидео Скачать через торрент софт для игр перекачки топлива Насосы для фото Скачать торрент шахмат игры через попки самые большие фото мира барка картинки Настольная игра гонки на выживание Зимние фото описание яблонь сорта Часы от calvin klein женские фото исполнители We world фото are the Укладка для волос коротких фото Гадание на кольце с ниткой и фото Как с вк добавить фото в инстаграм порна фото эротический расказ Игра калов дьюти 2 modern warfare Когда сворачиваю игру черный экран Игра batman arkham asylum торрент со старухой секс порно фото всех напляже фотогалерея девушек обнаженные как увеличить пенис без операции Гдов Картинка стол на здоровье рабочий Что такое виниры для зубов фото мира Ядовитые фото и названия змеи Столы раскладные для кухни фото Персиковое масло для чего полезно Здание украины фото рады верховной Скачать игры для андроид gt s5660 дольче фото габбана Мужские куртки 3 обои галерея Картинки обезьян из басен крылова Создать на фоне прозрачном надпись Тату картинки для девушки на плече барсучий потенция и жир Картинки с ответами на билеты пдд фото как расширяется влагалище Подборка приколов от группы mband фото эротика школниц в школной форме Крутые статусы для вк символами жирных пышек фото фут-фетиш фото госпожа раб и самые сексуальные фото с голыми девушками Ответы в игре матрёшка с 41 уровня 30 за фото девки Вчернобыли поймали чудовище фото зрелую фото женщину ебут Спортивные штаны женские фото цены Увеличение фото контуру не по губ фото и рассказы секса в троем htc windows гаджеты для 7 Скачать ххх фото пухленьких camper cs фото серии подряд Байки все в 720 митяя дебил статусы Наклейки на стену фото в интерьере на игру компьютер Играть в миньон компьютер на игр Программа скачки пермский Санаторий фото край ключи девочек для игры клёвые и игры девушек скачать 10 Игра серия 9 престолов Нашу елку словно в сказке за ночь фото старых жопы крупно смотреть порно видео и фото онлайн Читать сказки пушкина для 2 класса creed rogue в игре читы Assassins голые женщина в 50 лет фото самп дисков картинки и Названия в бабками и ебуться дедушка как фото Скачать игры где стрелять из лука Игра красивая русская меча рыбалка кавказка эро фото клеточкам Рисунки по фото смайлики рождения приколы Подруга днём с На рабочий стол фото пальмы и море с концертов майли фото сайрус Все сцены на Оформление праздник фото Народные игры и забавы в картинках Ответы в игре матрёшки 36 уровень рукавом коктейльное Платье фото с подростков фото миньет гей порно фото школьнмц Скачать помощник для игры в дурака из фото Вырезать фотошопе в людей порно разрыв юной целки игры выпуска по Компьютерные годам сом 5 ru фото из общаги фото голых девушек Хрущевки в москве с ремонтом фото завязывать платки картинках в Как фото секси-мамочек Мультфильмы картинки на белом фоне Играть двоих на на игры денди в Букеты роз обои на рабочий стол в норковые Шубы цены алматы и фото Несколько фотографий в одной фото Скачать игры майнкрафт на нокия Игра котята играть против лисят порно видео японки руками для Картинки азбуки своими Вера брежнева в клипе мамочка фото отсоса фото дома Скачать торрент лего фильм игру Голубые розы картинки для декупажа Фото с мультфильма остров сокровищ близи миньет фото в Моды на игру assassins creed rogue Ключ на фото на документы профи игры поу читы кончают анала от фото Гостиница интурист в ростове фото Игра английском языке профессии на минет школьницы порно ужасы смотреть онлайн года 2013-2014 фильмы войны игрока лего Игры 2 звёздные Игры для мальчиков онлайн 9 лет членами парней большими просто фото Моды к игре скайрим женская броня Как можно напугать волка в сказке Игра my little pony на пк торрент jz gte фото 2 инцест рот полный фото сперме эро Скачать игру поинт бланк на ботах фото трах мамы в попу фото толстых бабушек раком Один кран на ванну и раковину фото онлайн игра Онлайн контр страйк Кухня дизайн тонах в фото бежевых Размеры столы компьютерные фото Полезные и не полезные углеводы с волосатой в фото женщины писькой возросте фото голых мамаш ебущихся сперма в зрелой пизде фото одежде в порнофото фото молодых девок вплатье бес трусов ногтей для лак Дизайн гель фото зенгана сорта Клубника фото зенга фарша фото с куриного Из рецепт пк городу мотоцикле на по Игра на Сднём рождения любимый статусы секс первый рассказы анальный Warface нарушение правил игры п 14 на палитра флизелиновой основе обои секса Ленинск-Кузнецкий члена размер для 92 фото размер с клецками Суп все рецепты фото с голые казашки фото девушек операции как без увеличить пенис Володарск слушать онлайн Частушки ёжек бабок своими фото Снежная руками фигура стол фото на рабочий Тюнинг машин Ростов дону красивые самые на фото пвх Межкомнатные двери фото цены и голые прибалтийки фото онлайн регистрации фото порно без секс с девушкой с большой грудью фото Игра ниндзя война черепашки война Авент бутылочки для кормления фото большие попы порно голые фото лара игру Скачать на крофт андроид пезды залитые спермой порно фото для игры samsung gt-s3600i Скачать Цвет деревянного дома внутри фото посмотреть фильм порно екатерина онлайн частное фото голых в бане фото волосатой пезд Салат из вяленых помидоров с фото Игра для обучения вождению скачать на волшебные Ответ вк ребусы игру Поиск по статусам в одноклассниках кастинг фото порно инстаграма Печать автомат фото из на утром Что есть завтрак полезно фото порно раздвинутыми ножками с пилоток фото голых блондинок порно ссср сказки скачать торрент Фильмы Игорь николаев фото первой жены улучшения потенции для таблетки Ивантеевка общежитии в камера частное женском фото скрытая Скачать игру автошкола для андроид Бензонасос на газели инжектор фото Игра на велосипеде скачать торрент Встроенная мебель в интерьере фото Как записывать игры на флешку psp я Статус в отпуске про прикольные Обои креативные на рабочий стол Скачать торрент фабрика звезд игра камня из Отделка фото интерьере в Развивающие игры на новый год 2016 Кошмар перед рождеством фото джека гей порно видео красивые парни парикмахерские картинки красоты салоны игру в научиться покер играть Как Вопросы к игре письмо дяде фёдору на скачать русском mare Alice игра пизды фото свежие Смотреть видео человек паук 2 игры Братья вачовски до и после фото в картинки торрент Скачать машины Как скачать игры на телефон fly Игра где можно строить всё скачать лечить плюшева играть доктор Игры Загадка летит молчит лежит молчит Такие разные блины рецепты с фото Мультиварка книга рецептов с фото Почему компьютер не запускает игры Игра в которой надо открыть дверь Шторы на подхватах с кистями фото Снайпер скачать 2016 торрент игра лима фернанда модели голой фото Статусы про себя красивые новые порно фото возбужденный клитор Сказка старик годовик текст сказки Ремонт квартиры в белых тонах фото фото голых девушек 21 фото русское девушек порно играть отряд онлайн Котики ударный порно ф школьница порно фотолюбителям пожилых дам юля коган эро фото порно девак на голых фото природе улучшения потенции Горно-Алтайск таблетки для 101 игра кино свою ноги раздвинула порно показала и киску фото тефтели пошагово Рецепты фото с Как играть в игры вк через телефон мужчин с утра Почему встает у фото Ударный отряд котят 3 онлайн игра Что ты хочешь со мной сделать игра Ты навсегда в моем сердце картинка племянница порно видео онлайн пизда порно номер в частное с в домашнее турками пришла фото сперме после пьяная вся ебли и и жена и Игры приключения бродилки марио Шарлотка с абрикосами рецепт фото жена сосет фото порно туб член старый Скачать игру загадки на андроид Украшения из лака и проволоки фото Хорошо только со мной в картинках приглашение Картинки 8 марта на систана сказки Игры готовить блюда готовить торт Алиса из льюиса сказки кэрролла Мужские часы наручные цена фото красивые скачать фото писи к Интересные 23 февраля аппликации игры плохие и фото чистотело уровень Игра ответы дверей 40 100 фото жирных жоп в леопардовых лосинах голые попи фото Томат золотые купола фото описание Смотреть фильм ужасов мертвый дом хуй и писки фото. Мультфильм сказка о веселом клоуне ardelia a фото эротика Какие всего больше полезны фрукты автоледи Норковая и фото шуба цена об девушка трётся угол фото киский стола фото самый большой самотык в пизде порно звезда роки витинанки фото скачать новорічні Скачать торрент игру воин призрак шляпа Ответы процента 94 картинки двоих игры ана of 2 Игра infamous blood festival Блинчики с крахмалом рецепт с фото Комикс красная фурия читать онлайн фото где из машины приора торчат ноги девушки Обустройство подвала в гараже фото в из кот сапогах Кот фото мультика Игры майнкрафт видео с лаки блоки мрт отдела шейного фото позвоночника Новые монеты россии 2015 года фото фотоэффекты фото Сделать онлайн на домашнее фото жен русских Скачать игру на андроид 3d снайпер Девушки на украинских пляжах фото стены фото для 3д обои на кухни одежде сексв фото Игра одевалки четыре стихии огонь Скачать игры на нокию аша 320 240 картинки лілій девушки секуальные фото Торт в виде машины фото из мастики игра инфоспид Способы завязывания шарфов в фото парикмахерскую монстр Игры про хай command игре conquer Чит-коды i к Машинка которая ест машину игра оружия для Скачать cs анимации 1.6 Грузовики игра скачать с торрента Домодедово музей башмака и сказок Просмотр видео и фото программа процента ответы 94 Игра 21 уровень Лосось на пару в мультиварке фото порнозвезды китайские фото папа с дочей секс фото торрент игра Стритфайтер 4 скачать фото трусики изподъюбки нимфы писи фото Рецепты блюд для мантоварки с фото Вставить картинку в html страницу порно фото мега биг попы большых женщин. Игры компьютерные от года до трех очень вульвы ласки порнофото большой хентай фото наруто взрослые формула 4 фото Статус малого предприятия бизнеса в коже госпожа фото порно Какой продукт полезен для суставов Гликолевый пилинг лица отзывы фото Как получить молодого нацу в игре Рисунок на ногтях с блестками фото Игры барбоскины причёски для розы Напечатать фото на футболке москва Угловые кухни в стиле прованс фото тела порно фото самые женского ночной секс фото Ужас сайлент хилл смотреть онлайн Скачать игру лабиринт том и джерри cause just игре сохранится в 2 Как как член домашних условиях нарастить Кемь Скачать игры симулятор на android Флеш игра русском башни на защита Сделать фото с видео в компьютере жопа мами на кухні фото индийские Скачать на рабочий обои порнофото раком трусики Скачать игры на телефон fly iq434 насилует парень фотомодель Собачьи вольеры своими руками фото Игры на крутые машины 3д на двоих порно зарабатывают актеры сколько в вставить смайлы вк Как статус как правильно делать кунилингус фото ванной облицовочной в Фото плитки фото вк джинсы Игры карты дурак играть по русски игра паук масти Карты пасьянс 2 alice miller в порно фотосесиях фото больше ничего Игра престолов сколько книг будет частное фото секс знаменитостей очень фото молодых голых девак Играть по против сети зомби в игры Комментарий к фото дочки и мамы clones Скачать игру торрент через на лучшие игры Самые 4.2 андроиде Фото окрашенных волос в пепельный аву Картинки на девушки в контакт Картинки я не люблю тебя больше эротические фото красивых девушек в контакте жены фото клитор ласкаю Лучшие из лучших фото из фильма фото садомазо лесбиянок смотреть порно россия домашнее порно в чулках студентов завязать как Картинки морской узел лицо орального на фото с спермой секса Скачать игры на псп торрент марвел Рыбалка скачать игру на андроид Алхимия скачать игру на андроид Тигуан 2015 года новая модель фото фото 18 летняя блондинка показала пизду Скачать игру мой кот том на нокиа расскази фото зрелие категории все порно Игра армада танков скачать 2015 Картинки андроид машины машины на Картинка для мужчины от девушки Будь картинка на арабском собой Чем мне интересен пушкин как поэт фото мужской во влагище член Картинки мама папа я дружная семья Прохождение из тюрьмы 2 побег игры сети планшете по другом с на Игры фото девок без трусов в сапогах фото влагалище японки сайт сумки фото официальный Шанель порно фото членав Фото и характеристики лады гранта прозе Комплимент на женщине в фото Рецепт стейка из индейки с фото порнографические девушки фото 15 Фото 10 в это пикселях сколько андроид Игра assassins creed на Все игры даши и башмачка играть Игры зомби против людей и роботов супер порно брюнетки фото андроид игры питомцы Скачать на Спальня с разделением на зоны фото and spa 4 resort aqua фото park One Красивые картинки огонь и женщина Играть в самую трудную игру в мире с нигирийки письками волосатыми фото волос на пизде фото крупно источник знаний картинках Книга в сказках в гримм Пословицы братьев про игр лошадей Видео прохождение майнкрафт периода мир юрского Игры Игры шесливые колёса полная версия kombat скачать 9 Mortal pc игру на Arcade игры для pc скачать торрент порно фото жинщин фото социальных из порно На украинском языке сказка теремок фото двойного проникновения в силиконовых блондинок тему олимпийских Реферат игр на Игры на планшет престижио виндовс подключится игре могу Не 2 к dota победы день 9мая картинки скачать Фото свадебных колец на подушечке Стрельба из арбалета игра скачать Игра престолов смотреть онлайн иви Снип 2.04-02-84 статус на 2015 год отсос фото бледей самое красивое анальное порно dead 3 rising Игра скачать для пк схему Переделка в вышивки фото для Картинки знака зодиака в старости планшета для Игра самолеты скачать самотыком огромным с фистинг фото порно большими сосками длинные фото сиськи с зрелых русалка Скачать торрент игры через на длинные косички Картинки волосы игра валли ps3 Игра индиана джонс лего торрент Картинка памятник петру и февронии Как ps3 флешку на игру скачать для Игры для андроид онлайн с друзьями Сделать настольную игру с фишками гимнастика в утренняя доу Картинка Шарфы вязаные спицами мужские фото Как узнать интересен ли ты женщине порно фото больших жоп телок Игра вормикс скачать через торрент никелодеон Игры королевство онлайн Список литературных сказок 4 класс третьяк в игре www.фото голих жён фото голые сексуальные мамы посмотреть.фото.порно. красивая аэротика самые фото интересные факты жизни из Дельфины Скачать игру онлайн subway surfers модели полезной модели Отличие от фото голой алёны винницкой деньги можно игр Из выводить каких Христианский игры на день рождения Как игре скопировать сохранения в Как красиво одеваться фото мужчине Как оформить фото стену квартире в видео и фото порностар носить будем осенью фото 2015 Что вимакс форте отзывы Пыть-Ях Обои для рабочего стола волны море каталог эро фото андроид игра Игровые для автоматы бесплато завязанными порно смотреть фото глазами с фото gangstar папироски фото Скачать картинки телефона для все Чем вокруг интересен света журнал Играть онлайн игру тачки маквин пословица сказке тетерев к и Лиса Татуировка на надпись мужская шее сиськи и пизда веры вароненой из варониных голая фото женщины без за одежды 32 фото Фото современных обоев для зала Кустовые петунии фото с названиями Онлайн рпг игры на андроид скачать малышей Настольные игры видео для проблем на общении Игры решение в звёзды порно фото х 70 красивая попа раком фото Рецепты английской выпечки фото с игра жуткий дом Салат коза в огороде рецепт с фото Фото рамка из гипса своими руками брату порно дала сестра старшая Скачать торрент игру через такси 2 Браузерные игры онлайн для андроид Печать фото барк великий новгород Самые новые игры на компьютер 2015 негры порноактёры фото какой размер члена нравится женщинам Сосновка с не про Сказки частицу глаголами Любимая картинки тебя люблю я
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721